Torenklanken 2011 - nr 19

Page 1

✁ 49e jaargang | nummer 19 | december 2011

1

redactieadres: mailadres: advertenties: secretariaat: bank: druk: oplage:

2

3

Veldstraat 13 torenklanken@home.nl Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 Veldstraat 13, telefoon (073) 532 23 56 Rabobank nr. 11.58.03.009 Drukkerij Wihabo, Geffen 1.950 exemplaren

4

5

6

7

8

9

10

Carnavalsoptocht zondag 19 februari 2012 U kunt zich weer inschrijven om deel te nemen aan de carnavalsoptocht. Wil je graag een inschrijvingsformulier ontvangen, mail dan naar; optocht@rottenrijk.nl en wij sturen u de gegevens per omgaande toe. Wij willen graag vóór 11 december weten wie aan de optocht van 2012 willen gaan deelnemen. Op dinsdagavond 13 december 2011 om 20.30uur zal er een deelnemersoverleg plaatsvinden bij Café-Zaal ‘t Haasje in Geffen. Daar is er voor iedereen gelegenheid om voorstellen te doen en vragen te stellen. Tot dan! Optochtcommissie Rottenrijk

Afscheid van de Heegt Vanwege mijn gezondheid kan ik helaas niet meer mijn functie uitoefenen als activiteitenbegeleidster op De Heegt. Ik heb vele jaren met plezier gewerkt en wil langs deze weg iedereen bedanken die het mij mogelijk heeft gemaakt om zoveel voor de bewoners van de Heegt te mogen en kunnen doen. Het was altijd erg fijn samen werken met allerlei organisaties vanuit Geffen, die ook het welzijn van de bewoners hoog in het vaandel hadden. Het meest bijzonderlijk was voor mij toch ieder jaar wel het carnaval in de Heegt. Maar ook alle andere activiteiten die in al die jaren voorbij zijn gekomen. Allemaal bedankt voor jullie inzet, tijd, gift of wat dan ook. Petra Bakker, De Heegt

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

VERSCHIJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2012 Nr. Kopy voor Verschijnt op 01 02 januari 13 januari 02 16 januari 27 januari 3 weken 03 06 februari 17 februari 3 weken 04 27 februari 09 maart 05 12 maart 23 maart 06 26 maart 06 april 3 weken 07 16 april 27 april 08 30 april 11 mei 3 weken 09 21 mei 1 juni 10 04 juni 15 juni 11 18 juni 29 juni vakantie 12 13 augustus 24 augustus 13 27 augustus 07 september 14 10 september 21 september 24 september 05 oktober 15 16 08 oktober 19 oktober 17 22 oktober 02 november 18 05 november 16 november 3 weken 19 26 november 07 december 20 10 december 21 december

KOPY INLEVEREN VOOR: 11 december (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Veldstraat 13 e-mail: torenklanken@home.nl 1


Tegelhandel LEEWIKA

Openingstijden:

Ook voor uw laminaat Leiweg 2B, 5386 KR Geffen Tel.: 073 532 61 66 Fax: 073 532 74 63 E-mail: info@leewika.nl www.leewika.nl

Maandag: Dinsdag: Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag

13.00 - 18.00 uur Gesloten 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 19.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 16.00 uur

Uitvaartverzorging

• voor een echt persoonlijk afscheid

VAN LITH

• mannelijke en vrouwelijke uitvaartbegeleiders

Docfalaan 2, Oss

• betrokken medewerkers

0412-623173 Stadsmortuarium Oss www.uitvaartverzorgingvanlith.nl

DOELGERICHTE AANPAK, CREATIEF RESULTAAT!

• Herinneringshuis van Lith Oss • Keurmerk Uitvaartzorg

▼ Levix Internet, ADSL en webhosting ▼ Levix Automatisering, zakelijke netwerkoplossingen ▼ Levix Computershops in Geffen, Oss, Uden en Rosmalen

Levix Geffen

Levix Rosmalen

Dorpsstraat 63 Telefoon (073) 522 0070 rosmalen@levix.nl

Levix Oss

Levix Uden

Tolweg 2 Geffen (073) 532 5789

Dorpstraat 46 Telefoon (073) 534 1325 info@levix.nl

Walstraat 66 Telefoon (0412) 692 090 oss@levix.nl

Shop, internet en dienstverlening op locatie

▼ Het gehele assortiment te bestellen via WEBSHOP.LEVIX.NL

Oranjepassage 2 Telefoon (0412) 331 536 uden@levix.nl

www.creativos.nl

WEBSHOP

Bakkerij Brands Dorpstraat 31 5386 AL Geffen tel.: (073) 5322612 fax: (073) 5322929

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

073 - 503 5258 073 - 522 4286 0412 - 642454

K L O O S T E R S T R A AT 4 4 5 3 8 6 AT G E F F E N TEL. 073 - 5325510 FA X 0 7 3 - 5 3 2 5 5 6 0 E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl I n t e r n e t w w w. v a n d e r d o e l e n a s s u r a n t i e n . n l

Showroom met ± 40 occasions

Dag en nacht bereikbaar. info@dondersuitvaartverzorging.nl www.dondersuitvaartverzorging.nl

Garage Dortmans vof Veldstraat 35 5386 AW Geffen Telefoon 073-5321084 Fax 073-5320873

www.garagedortmans.nl


”onder de toren” BEREIKBAARHEID PASTORIE: Op de pastorie is er op maandag t/m vrijdag elke voormiddag iemand aanwezig: tel. 5321216 Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Maandag is de vrije dag van pastoor Van Dijk E-mail: kapelaan@parochiegeffen.nl e-mail parochie: info@parochiegeffen.nl Op de website van de parochie kunt u ook al veel informatie vinden: www.parochiegeffen.nl LITURGISCHE KALENDER * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 09 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 11 dec. 09.30 u. H.Mis m.m.v. Mannenkoor + kinderkerk di. 13 dec. 19.00 u. * avondmis wo. 14 dec. 13.30 u. Ziekenkerstviering in het Oude Klooster m.m.v. DK vr. 16 dec. 14.00 u. Huwelijksviering Anneke van der Heijden en Dave Verstegen m.m.v. PP vr. 16 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 18 dec. 09.30 u. + H.Mis m.m.v. Passe Partout + kinderkerk di. 20 dec. 19.00 u. * avondmis vr. 23 dec. 19.00 u. * avondmis KERSTVIERINGEN: za. 24 dec. KERSTAVOND 17.30 u. kerstviering m.m.v. Bandola’s + kinderkerk 20.30 u. kerstviering m.m.v. Passe Partout 24.00 u. nachtmis m.m.v. Gemengd Koor zo. 25 dec. EERSTE KERSTDAG 09.30 u. + kerstviering m.m.v. fanfare W.I.K. 16.00 u. Kindje Wiegen voor de allerkleinsten ma. 26 dec. TWEEDE KERSTDAG 09.30 u. H.Mis m.m.v. Gemengd koor (Voor verdere agenda zie: www.parochiegeffen.nl) PAROCHIEARCHIEF Kees Jongeneelen, Cor Heijmans en Ferrie Verhoeven

zijn gestart met het ordenen van het parochiearchief. Als er werkgroepen, individuele medewerkers of parochianen zijn, die spullen hebben voor dit archief (jaarprogramma’s, ledenlijsten, jubilea, boekwerken, foto’s, verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten e.a.) dan zouden wij die graag opnemen. Wilt u ze zelf nog bewaren, dan graag kopieën (laten) maken. U kunt de spullen afgeven op de pastorie, bij voorkeur op dinsdagochtend, dan zijn de archiefmedewerkers op de pastorie. Verder is er van maandag t/m vrijdag v.m. altijd iemand aanwezig op de pastorie. MISINTENTIES Opgave van misintenties (à € 10,00) elke maandagavond tussen 18.30 - 19.30 uur bij Cor Heijmans, Raadhuisstraat 12 tel. 5322298. Er liggen ook opgave-enveloppen achter in de kapel en in de kerk. Als u daarvan gebruik maakt, vergeet dan niet uw naam te vermelden. Als u de intenties in de Streekwijzer vermeld wilt hebben, dan dienen ze uiterlijk dinsdagavond bij Cor binnen te zijn; dat geldt dan voor de intenties voor een week later. Maandelijks vindt u de misintenties op het kerkstencil “Onder de Toren”, dat achter in de kerk ligt en in de kapel. KERKBALANS 2011: Een kerk is van blijvende waarde, daar geef je voor! De stand is € 24.500,00. We rekenen op een goede “eindspurt”! Wij vragen u een bijdrage om onze parochie-activiteiten in stand te houden en onze monumentale kerk te kunnen onderhouden! U kunt uw bijdrage overmaken op Raborek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans 2011. Kijk ook op www.kerkbalans.nl DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u contact opnemen met pastoor Van Dijk, liefst telefonisch (pastorie 5321216). Er is een gezamenlijke doopvoorbereiding voor de parochies Vinkel, Geffen, Nuland, Heesch, Vorstenbosch en Nistelrode, dat zijn de parochies die in de toekomst één parochie zullen gaan vormen. De doopvoorbereiding vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. De avond wordt verzorgd door een van de priesters (pastoor Verbakel, pastoor Ouwens, pastoor Van Dijk) diaken Van Herwijnen of pastoraal werkster mevrouw Bergsma en medewerkers vanuit de zes parochies. We gaan dan in op de inhoud en de betekenis van het Heilig Doopsel, het hoe en waarom, we maken kennis met elkaar en hebben een gesprek naar aanleiding van verschillende vragen en stellingen. Wil men daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient (voor 3


D E B A N K I E R D I E J E K E N U kunt bij ons terecht voor: • privé- (betaal-)rekening * met euro-pas (met pincode en chipper) * met creditcard Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf * rood staan met privé-limiet Container Transport en Verhuur - Houtrecycling * een speciale jongenrenrekening

Gebr. van de Wetering

Wij verzorgen: AFVALCONTAINERS • hypothekenVOOR BEDRIJVEN • het verlijmen van kalkzandsteen PARTICULIEREN *EN lineair / annuïteiten • het leggen van afwerkvloeren Dommelstraat 47 5347 JK Oss Tel. 0412 62 22 91 / Fax 0412 - 63 72 06 * spaar / leven krediet van separatiewanden in gipsblokken • het bouwen www.vdweteringtransport.nl * aflossingsvrij

en cellenbeton * combinatiehypotheken • het aanbrengen van spackspuitwerk * beleggingshypotheken stukadoorswerk • het aanbrengen van alle soorten * hoog-/laagconstructies met (premie-) depot • het plaatsen van metalstud*wanden en plafonds

• lenen * persoonlijke lening * doorlopend krediet * financieringen voor auto/boot/vakantie? * mix-krediet (lenen en beleggen)

• sparen * direkt op * belasting * bedrijfss * deposito * automati

• beleggen * beleggersgiro * beleggingsfondsen * spaarfondsen * dividendfondsen * mix-fund * rechtstreekse beursaankopen * veel vrijheid en lage kosten

• verzeker * voor pers * voor bed * pensioen * zorgverz * gunstige * een onaf * diverse m

Onze openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag zaterdag

www.lmv.nl

Kromstraat 172 Oss De beste partner voor uw financiële administratie

09.00 - 12.15 en 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.15 en 13.15 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur en voorts op afspraak NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

verzorgen voor u: ✆ (0412)Wij 65 06 79

* verlijmen van kalkzandsteen Ook de begeleiding van starters en de aangifte Hanegraaf Geffen B.V. * leggen van afwerkvloeren Hanegraaf B.V. Geffen Café Zaal inkomstenbelasting voor particulieren * het bouwen van separatiewanden in ‘t Haasje behoren tot onze specialiteiten. gipsblokken, gasbeton of gipsplatenBedrijvenweg 4, *

het aanbrengen van spackspuitwerk 5386 KA

Geffen

Tel. (073) 532 20 01 voor bruiloften,* partijenhet aanbrengen van buitengevel-isolatie Fax (073) 532 50 68 Bezoekadres: Molenstraaten25, Geffen vergaderingen * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Postbus 50 · 5386 ZH Geffen · T. (073) Tel.: 5325536 · M.15(06) OOK KEUREN WIJ UW MACHINE’S 073 - 532 20 51095114 VOLGENS VCA-NORMEN www.ba-administratie.nl · info@ba-administratie.nl

Stukadoors- en Afbouwbedrijf Romme Bedrijvenweg 2 5386 KA Geffen Tel. 073 - 532 34 69 Fax 073 - 532 14 65

AUTO- KE EN RIJ WIHABO DRUK Voor al uw familie-MOTORRIJSCHOOL verenigings- en handelsdrukwerk.

P. DE K L EIN

Uw voeten

Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van juiste datum Tel.:druk (073) 5324658 bij geboortekaartjes, kosten gratis. Autotel.: 06 53184263 Gratis persoonlijk foto-album bij geboor tekaartjes. verdienen verzorging Ookprofessionele voor kopieerservice kunt u bij ons!terecht.

- PEDICURE - Arianne van Haaren

C1000. Van alle markten thuis.

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

Gespecialiseerd i

Exclusieve gezichts- en lichaamsbehandelingen Pakkingen (billen, buik borsten, handen, voeten Permanente Make-Up

B. de Kinderen d’n Ham 1, 5386 JA Geffen

S C H O O N tel. H ECentrale I D S S Averwarming LON 073-5325551 �

Make-Up workshops

13.00 - 19.00 uur Gas-Water-Sanitair 8.30 - 17.00Dagarrangementen uur Energie - Advisering www.dierenspeciaalzaak-dekinderen.nl maandag t/m vrijdag zaterdag

Cronenakker 1 Nuland Tel. 073-53 24 724

Wij maken EPA Rapporten Kleurenkopieën en kleurenprinten info: tot A3. Molenstraat 28 a 5386 AB www.pedicure-geffen.nl Grootformaat plotten tot 150e-mail: cm breed. Geffen Tel. 073 - 532 54 19 contact@pedicure-geffen.nl Papendijk 14b - Pedicure behandeling Kopiëren van bouwtekeningen. 1/8 pagina 5386 EC Geffen - Voetreflexmassage Telefoon (073) 532 03 pagina 33 - Cosmetische voetverzorging 1/4 Heesterseweg 13 - 5386 KT Geffen www.vanzandvoort-electrotechniek.nl - Verzorgingsproducten Mineral Care/ Suda Care Tel.: (073)Heesterseweg Fax (073) 532 03 32 532 26 84 - fax: 532073 47-95 5 (073) Tel.: 532 23 07 pagina Heesterseweg 291/2 - 5386 KT Geffen WWW.JA-RE.NL 5386 KT Geffen Mob:www.wihabo.nl 06 - 22 58 01 93 e-mail: drukkerij@wihabo.nl - internet: Wist u dat….. U als diabetes of reuma patiënt in veel gevallen de behandeling vergoed krijgt ! DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

GLASSERVICE G L A S S E R V32 ICE GMolenstraat LASSERVICE G L Atel. S S073 E R -V5325551 ICE Geffen, Willie van Bergen Willie van Bergen Willie van Bergen maandagWillie t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur Bergen De Wisboom 15 van | 5384 HD Heesch zaterdag 8.30 - 17.00 uur De Wisboom | 5384 Heesch T: 0412 – 45583515| M: 06 – HD 27311207 De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 – 455835 M: 06 – 27311207 Wisboom 15 || | 5384 Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T:De 0412 – 455835 M: 06HD – 27311207 E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: – 455835 | M: 06 – 27311207 E: 0412 vanbergenschilderwerken@home.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Tel: (073) 532 60 18 - Fax: (073) 532 39 86

hele pagina

SCHOENEN & SPORT

SPIERINGS Dorpstraat9a 9a5386 5386AK AK Geffen Geffen Dorpstraat Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 04 91 E-mail jospierings@levix.nl www.jospierings.nl

Depositaire van:

Onderhoud aan gastoestellen Onderhouds abonnementen toestellen Losse gas advertenties

Maarten van der Dussen Wilgenstraat 6 5386 GL Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Privé: 073 - 534 12 92 E-mail: bb.dussen@planet.nl

M

tussen 15 25 35 60


Geffen en Vinkel is dat pastoor Van Dijk), dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: november 2011: Nick Boeijen, Stan Boeijen, Daan Boeijen, Noud Rovers. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE December: Communiemap thuis: Hfdst. 5: Het geschenk van de vriendschap en hfdst. 6: Het geschenk van de vergeving Woensdag 14 dec. 13.30 - 14.45 u. 3e bijeenkomst: kerstverhaal. PROGRAMMA VORMSEL In januari 2012 gaat de vormselvoorbereiding van start. Op dinsdag 31 januari is de aanmeldingsavond om 18.00 uur in de kapel van Het Oude Klooster. De leerlingen van groep 8 krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. De kinderen die buiten Geffen op school zitten kunnen bellen naar de pastorie 5321216 of naar Sjaan van Dinther 5322881 voor informatie. Het vormsel wordt toegediend op vrijdag 25 mei 2012 HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073 - 5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of bezoek door de pastoor, kunt u de pastoor bellen 073 - 5321216

Na het overlijden van mijn moeder kwamen de telefoontjes, de kaarten, de handdrukken, blikken, kaarsjes, gebeden en allerlei andere vormen van medeleven met ons pap en met mij. Dat heeft me ontzettend veel goed gedaan, meer dan ik kan zeggen. Ik ben door het medeleven van jullie, beste mensen uit Geffen en Vinkel enorm geraakt en ontroerd. Jullie hebben zo ontzettend meegeleefd en dat heb ik echt gevoeld. Ik wil daarom alle mensen die op wat voor manier dan ook meegeleefd hebben heel hartelijk danken, het was echt hartverwarmend, ik voelde die warmte! Het leven delen, in menselijkheid, geloof, liefde en zorg, het is zo belangrijk! Op dat punt heb ik veel goeds van jullie mogen ervaren, en dat draag ik bij me. Ons mam (Tineke) was een vrolijk, nuchter, gezellig, zorgend en strijdbaar mens, ze kon niet tegen ongerechtigheid en ongelijkheid en wilde altijd eerlijk zijn en mensen helpen. Ze kende niet zoveel mensen in Geffen en Vinkel, maar voelde zich er wel thuis. Ze merkte dat ik tevreden was en genoot altijd als ik zei: “ut is hier goei volk, gin gezeik en hoogdoenerij, ze zijn hartelijk, menselijk en betrokken”. Zo stond mijn moeder ook in het leven en ik denk dat dat ook bij Vinkel en Geffen past. Beste mensen, heel hartelijk dank voor alle medeleven, begrip, liefde en zorg. Zo mogen we er voor elkaar zijn, samen sterk, want...samen moeten we het zien te rooien in mooie en moeilijke tijden. We zijn allemaal maar mens en we moeten elkaar daarbij ook helpen om verder te komen. Nogmaals; het medeleven en vooral de authentieke warmte die daar vanuit is gegaan hebben mijn vader en mij meer dan goed gedaan. Bedankt, meer dan ik ooit in woorden kan uitdrukken. Uw pastoor, David van Dijk

WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 16 nov. 2011: Tonny Hartog-Reuvers, 84 jaar 17 nov. 2011: Nellie van Veghel - Gabriëls, 88 jaar 21 nov. 2011: Martijn Albers, 28 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in “Het Schip” van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum kunt u een afspraak maken met Jo van Wanrooij tel. 5322283. DANK U WEL (zie www.parochiegeffen.nl voor de volledige tekst)

5


De beste persoonlijke service Deskundig - Inname nota’s Kloosterstraat 9-13 De besteadvies persoonlijke service 5386 AR Geffen Deskundig advies - Inname nota’s Specialist in CZ zorgverzekeringen

Inloopspreekuur Zorgverzekering bij U in de buurt Elke dinsdag gratis inloopspreekuur: Inloopspreekuur Zorgverzekering bij 14.30 U intotde15.30 buurt Heesch: Cultureel centrum de Pas uur Elke dinsdag:

Heesch Cultureelcentrum De Pas Nuland Gemeenschapshuis De Meent Elke dinsdag: Heesch Cultureelcentrum De Pas AfsprAAkNuland AAn huisGemeenschapshuis De Meent op AfsprAAk

info@margrietmeubel.nl www.margrietmeubel.nl

margriet

14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur 14.30 tot 15.30 uur 16.00 tot 17.00 uur

Theo Veld Verzekeringen is al 30 jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen. Theo Veld is al ruim 25 jaar specialisthuis in zorgverzekeringen op afspraak Theo Veld VerzekeringenBezoek is al 30aan jaar specialist in CZ Zorgverzekeringen.

‘ ik zie, ik zie, wat jij niet ziet...’

Bezoek aan huis op afspraak

Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 Theo Veld Verzekeringen Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk Munstraat 10, 5374 PG Schaijk Theo Veld Verzekeringen 0486 462622 theoveldverzekeringen@planet.nl Tel.: 0486 - 46 26 22 www.theoveldverzekeringen.nl Mob.:Munstraat 10 - 5374 PG Schaijk 06 - 46 07 47 13

theoveldverzekeringen@planet.nl mob. 06-46074713 www.theoveldverzekeringen.nl info@theoveldverzekeringen.nl / www.theoveldverzekeringen.nl mob. 06-46074713 ONTWERP

SERVICE

KASTANJEHOUT EIKENHOUT

KWALITEIT

MEUBILAIR NATUURLIJKE AFSCHEIDINGEN Nulandsestraat 5a • 5391 KC Nuland • www.dekastaan.nl T 073 6894884 • F 073 5324601 • E info@dekastaan.nl

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Van Soest accountants

TERRASOVERKAPPING

Partners adviseurs Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

TUIN

HOUTEN POORTEN HEKWERKEN

EXCLUSIEF

Kinder- en portret fotografie Elzendreef 2 www.rendersfotografie.nl 5386 GS Geffen ingridrenders@gmail.com Tel. 06 145 97 654

& DESIGN

ONTWERP-AANLEG ONDERHOUD-RENOVATIE Corné van Dinther Bredeweg 14b 5386 KP Geffen Tel.: 073 - 532 16 54 Fax: 073 - 532 67 01

“Verbouw of Nieuwbouw” Ontwerp en/of uitvoering Wij maken het voor u! Maarten van der Dussen

de Schouw 26 - 5386 EV Geffen Tel.: 073 - 534 12 94 Mob.: 06 - 26 33 04 88 E-mail: bb.dussen@planet.nl www.bouwburovddussen.nl

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 5473 GM Heeswijk-Dinther T 0413-29 31 92 F 0413-29 35 20

info@soestacc.com www.soestacc.com

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen T 073-532 55 22 F 073-532 55 44

sloopwErk? www.slimslopEn.nl


EFKES BUURTE MÈ... Mark Michelbrink (45 j.) Velen zien op tegen de kou van het winterseizoen, maar hij ziet er naar uit...... Mark Michelbrink heeft als hobby sledehondensport en daar hoort sneeuw en kou bij! Vanaf september kunnen de trainingen beginnen, want daarvoor moet de temperatuur beneden de 15° zijn. De karrenwedstrijden worden vanaf oktober tot kerst gelopen. Het afgelopen seizoen is tot nu toe naar tevredenheid verlopen voor Mark. Op het EK was hij 6e en bij de overige wedstrijden één keer 4e en bij de rest was er een ‘podiumplaats’ voor hem. De laatste karrenwedstrijden waar hij voor ingeschreven heeft, zitten er inmiddels op. In het weekend 12-13 november jl. deed Mark mee aan het WK in Borken, waar 27 verschillende landen meededen met 500 teams. Dochter Jadey droeg daar met trots de Nederlandse vlag. “Jawel, mijn dochter en ook mijn vrouw Ellen zijn betrokken bij deze sport, ze zijn mijn onaflatende supporters!” Mark werd 14e in dit WK en dat mag een goede prestatie genoemd worden. Zeker omdat hij dit seizoen voor het eerst met vier van zijn vijf eigen honden heeft deelgenomen. De meeste deelnemers kunnen een keuze maken uit een ‘collectie’ van 12 tot 30 honden. In het weekend 19-20 november jl. was Mark deelnemer van de karrenwedstrijd in Hardenberg en hij behaalde daar de 2de plaats, aangezien er nog niet op snelheid is getraind, een topprestatie van de honden. “De karrenwedstrijden zijn voor mij een mooie training,” vertelt Mark, “de jonge honden kunnen daarbij leren omgaan met stress en druk! Maar het allermooiste zijn de sneeuwwedstrijden met de slede, die voor mij na Kerstmis beginnen. De honden raken nooit vermoeid, door de juiste temperatuur voor hen,” zegt een enthousiaste ‘musher’ (= de bestuurder van de slede). Ze hebben wel eens tussen Kerst en Nieuwjaar in de caravan gezeten bij een temperatuur van min 30°! In Zwitserland kan er soms een flinke koude föhnwind waaien tussen twee bertoppen en dan moet de caravan flink geschoord worden! De wedstrijden worden vooral in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Slowakije georganiseerd. Mark heeft momenteel vijf Syberische Husky’s: good old Aput (=wit/sneeuw) van bijna12 jaar, Dajak (= eskimovolk) 7 jaar, Nakoi (= een eskimonaam) 6 jaar, Bronx (= de naam van een sterke drank, die de Duitse fokkers graag aan hun hond geven) 4 jaar en Urack (= eskimonaam) van 16 maanden. Een combinatie van reuen en teven is het beste, reuen zijn sterker, teven zijn slimmer! “Als deze honden als pup (vanaf 10 à 11 maanden) worden ingespannen, dan kijken ze een paar seconden rond.... en ze gaan...!” legt Mark uit. “In Nederland mag je alleen sporten met raszuivere honden: Husky, Mal-

lemut, Samoyeden en Groenlander. Vanaf 1 jaar mogen ze meedoen.” Mark is lid van de Mushing Holland Club en traint samen met Walter van Nistelrooij uit Schaijk en Cindy van Zoggel uit Heesch. Vijf keer per week traint hij in de bossen van Schaijk. “We starten vroeg, dan hebben we geen last van wandelaars, mountainbikers of fietsers.” Mark heeft ook een quad, die wordt gebruikt voor de krachttraining, om de spiermassa van de honden te ontwikkelen. De honden leggen wedstrijdparkoersen af tussen de 4,5 km. en 12 km. en lopen gemiddeld 29 km. per uur. Ze kunnen een snelheid van 40 km. per uur bereiken! Mark loopt de wedstrijden met een vier-span honden, maar traint wel eens met 12 honden! De ‘leidhond’ bepaalt de snelheid en moet de commando’s kennen. “Die moet blindelings op mij kunnen vertrouwen,” zegt Mark, “bij paardenrennen heeft de jockey teugels, maar ik heb niets! Alleen commando’s zoals o.a. “Ho” (= links) en “Dzi” (= rechts). Je stuurt de kar met handen en de slee met je voeten en de honden moeten slechts trekken!” Het is topsport en omdat Mark in 2002 een hersenbloeding heeft gehad, zou je denken dat deze sport voor teveel inspanning zorgt. Niets is minder waar. Mark: “Voor aanvang van de race is er herrie en kabaal van de honden, maar op het moment dat je kunt gaan lopen is het muisstil en zeer ontspannend voor mij. Hoe harder ze gaan, hoe gemakkelijker de bochten te nemen zijn. Het ongeluk destijds had ook niets met mijn sport te maken.” Dochter Jadey (11 j.) is ook al enigszins bevangen met het sledehondensport-virus. Met 14 jaar mag je pas meedoen met wedstrijden, maar tijdens de trainingen staat ze ook al regelmatig op de kar achter de honden. Vanzelfsprekend hield ze op school een spreekbeurt over het onderwerp en toen er sneeuw lag ging ze samen met papa, op de slee, getrokken door een paar honden, naar school. Ook zij zal het fijn vinden als het weer een winter wordt met veel sneeuw!

7


Rond de Dorpspomp Een merkwaardige dag voor het gemengd Kerkkoor: Ceciliafeest 2011 op 20 nov. met drie Jubilarissen met voortreffelijke gaven en talenten. No 1: Rien van Zantvoort al 60 jaar lid van het kerkkoor, begiftigd met Koninklijke en Kerkelijke onderscheidingen en alle eretekenen vanuit de Gregoriusvereniging, de voortrekker der tenoren, oud-secretaris en oud-voorzitter van het koor, oud-raadslid, kerkbestuurslid, voorzitter N.C.B. en RKJB enz. enz. en toch een zeer bescheiden man, die tevens de ziel is van het koor, trouw aanwezig, vol overgave en betrokken bij elk lid. Als no 2: het meest prominente koorlid, Diny van Wanrooy-Romme, 50 jaar, tevens mederepetitor, plaatsvervangend dirigent, gezegend met een mooie altstem, en alzijdig dienstbaar voor koor, kerk, en Torenklanken; haar prestaties zijn uitzonderlijk en alles gebeurt met grote eenvoud en in grote dienstbaarheid en no 3: Ans Wagemakers, de houvast onder de sopranen, de stem die ontroert, de attente zangster, die de dirigent wijst op koorbelangen en kritische geluiden laat horen als de dirigent zomaar??? nootjes aanpast en een lid dat, meedenkt in de uit te voeren zangstukken. Drie leden, die veel invloed uitoefenen op het Koor en daaraan grote bijdragen leveren. Voorzitter Tonny Jansen en pastoor D. v. Dijk onderstreepten de inzet en kwaliteiten van de jubilarissen. De kerkelijke viering werd alle luister bijgezet door het gemengd kerkkoor met medewerking van op hoog niveau musicerende familieleden. Deze drie bijzondere leden maakte dit Ceciliafeest tot een onvergetelijke dag. Onze felicitaties!!! De Sint werd weer feestelijk ontvangen in Geffen, de schoen is weer gevuld en de evenementencommissie wordt nogmaals bedankt. De stamtafel heeft de grote eer om de nieuwe Prins met Adjudant te ontvangen. Het heeft er alle schijn van dat dit een groots Rottenrijk-jaar wordt. Wat een schitterende kostumering. Het ademt grote voornaamheid uit. De Prins is een ware gezagsdrager. Het kleed- concept is overgenomen van Karel de Grote. Ook de adjudant Karel is rijk uitgedost. Zelfs de begeleidende dames verraden een hofse adeldom. Prins Alphons de 1e maakt een grote indruk en hij spreekt ook al over een Tentorium. Heel het gezelschap heeft zich al jaren lang voorbereid op deze hoge functies middels de Pinkpartijen, waar zij een zware training ondergingen en ge´Boet`seerd werden tot edeldom en hoofse gedragingen. Zelfs de enige echte Prins van Geffen boog zich en bracht op hoofse wijze de gekruiste carnavalsgroet aan het illustere gezelschap. Alle geledingen van het Rottenrijk waren overtuigd van hun talenten. De majesteitelijke voordracht was dan ook 8

unaniem en werd rijk ondersteund door het voltallige Rottenrijk. Het Tentorium kondigde hij vol trots aan, zal weer voorzien zijn op het Aloysiussplein en 5 dagen lang mijn zetel zijn met mijn hele hofhouding en gevolg. De veiligheidsvoorschriften zijn reeds vastgesteld. Zondag 19 februari 2012 zal hij de Grote Optocht aanvoeren en het défilé afnemen. Hij zal plaatsen reserveren voor alle deelnemende onderdanen en dienstknechten. De ruimten in het Tentorium worden duidelijk verbeterd en zelfs vergroot. Hij zal met de nieuwste apparatuur de muzieksterkte meten in zijn decibelleur en zal elke minuut de bevolking op de hoogte brengen. De Boerenbruiloft krijgt alle ruimte om haar ideeën tot een verrassend uitvoeringsniveau te tillen. De muziek zal steeds de blijde gesteldheid van de Prins onderschrijven. Over het toekomstig Prinsdomschap wilde hij nog eens bevestigen, dat in de mannelijke lijn opvolging wordt gezocht, terwijl hij zich bewust is dat het Rottenrijk een zeer vrouwvriendelijk karakter heeft, dat er vrouwelijke raadslieden benoemd gaan worden, dat vrouwen van links ook rechts mogen zijn, maar links moeten reageren en dat op 9 dec. 2011 de jeugdraad bijeen wordt geroepen en dat er uit de jeugdgroepen een Prins en een Prinses worden benoemd, die dan een echtpaarlijk bestuur mogen vormen. Terwijl wij de officiële carnavals-groet brachten onder de uitroep` “HET TOETER NIE TOE” nam zijne hoogheid met gevolg afscheid. Enige minuten hield het gewuif aan. Daarbij maakten vooral de hofdames grote indruk. De stamtafel begroet de werkgroep “WIKend” Hans Schalks en Rob van der Sande hadden de 1e grote repetitie verlaten om ons in te lichten over het op handen zijnde slotfeest van Muziekvereniging “Willen Is Kunnen”. Op 15 dec. zal de feesttent op het Aloysiusterrein plaats moeten bieden aan 200 artiesten op het podium. We kunnen spreken van een groots nationaal programma, waar je van het beste uit het beste kunt genieten. De generale repetitie vindt plaats op donderdag 15 dec.2011. Op vrijdag 16 december kunt u genieten van het grootse promconcert van W.I.K. met speciale zeer aansprekende muziekstukken, die voor dit promconcert extra geschreven werden. Daarbij treden acteurs, muziekgroepen, zangers en dansgroepen op. Vooral de kwaliteit zal U verbazen. Hier zijn plus minus 800 zitplaatsen beschikbaar. Op zaterdag is het toneel minder groot en zijn er 1000 zitplaatsen en kunt U genieten van 30 Euro Live en BZB. Band Zonder Banaan, wijst op knotsgekke situaties, is een gezelligheidsgroep met vermakelijke teksten, heerlijke liedjes, lekkere muziek en veel humor. Euro Live laat muziek van de laatste 20 jaren heerlijk klinken. Op zondagmiddag 18 december vanaf 13.00 uur is er een bijzonder aangenaam feestprogramma met 400 zitplaatsen en gratis toegang voor iedereen en daar zien we dan hele gezinnen en ouderen binnenstromen. Het programma is de afsluiting van het Gouden feestjaar. Er treden op: Captain Kinkelbaum `Clownesk´ met veel


vrolijkheid en het orkest Time Machine, met 60 70 80 herkenbare feestnummers. Op zondagmorgen 18 dec. om 11.00 uur worden nog jubilarissen van W.I.K. gehuldigd. Er is iemand, die al 51 jaar lid is. Iedereen is daarbij ook welkom en vooral als je een DONATIE schenkt aan W.I.K.voor het instrumentenfonds. Het worden fantastische dagen met topartiesten, waarvan U met verbazing en verwondering zult genieten. Ook hier wordt met meetapparatuur de geluidssterkte bewaakt. Volgende zitting: Vooruitblikken op 2012; Een voorzittersbijeenkomst wordt gepland, waar we praten over bezuinigen, gevolgen van de samenvoeging, 33% korting op culturele zaken, over nieuwe mogelijkheden enz. en omzien in het afgelopen jaar 2011. Volgende zitting zondag 11 dec. na de hoogmis en weer in café Govers. Voor op- en of aanmerkingen de Prins tel. 0412-640982. Ut gû oe goet en ut kûmt goet. Hauw Doe.

kampioenen Laurie Humpig en Manon Megens winnen Brabantse Kampioenschappen! Het duo Laurie en Manon (majoretten en instructrices W.I.K.) wonnen afgelopen 20 november in Waalwijk in hun categorie een welverdiende eerste plaats.

Zij behaalden 71 punten, het hoogste van 9 duo’s. Ze kwamen uit in senior basis, sectie A. Ook op de wedstrijd in Baarle Nassau behaalden zij 71 punten goed voor de eerste plaats met PROMOTIE! Een mooie afsluiting van een heel goed en feestelijk W.I.K. jaar. Op 14 januari a.s. mogen zij naar de Nederlandse Kampioenschappen en deze zijn toevallig in Oss! Al onze majoretten zullen dan ook met spandoeken aanwezig zijn om het duo aan te moedigen! W.I.K. wenst hen succes bij het trainen. Namens het bestuur, met muzikale groet Marianne Lepoutre

Tentoonstelling P.V. Maasdonk Op zaterdag 10 en zondag 11 december houden wij weer onze jaarlijkse tentoonstelling en bonnenverkoop. Dit in ons clublokaal “De Spoednik” De Schouw 2 in Geffen. Zaterdag geopend van 20.00 tot 22.00 uur, zondag vanaf 11.30 uur, aanvang bonnenverkoop om 12.30 uur, verder het rad van avontuur met prachtige prijzen. U bent van harte welkom. Pr. P.V. Maasdonk

OPEN HUIS

Zaterdag 17 december

13.00 - 16.00

TE KOOP - De rosmolen 16 te Geffen Bijzonderheden: - Nette, uitgebouwde hoekwoning met berging - Lichte woonkamer met open keuken en grote speelkamer / werkkamer, begane grond voorzien van houten vloer - 3 slaapkamers op de eerste verdieping - Ruime 4e slaapkamer op zolder, bereikbaar via vaste trap - Kindvriendelijke, rustige straat met voetbalveld en speeltuin recht voor de deur - Kom gerust effe kijken of bel 06 48 17 92 69!

Vraagprijs € 269.000 k.k. 9


ZINGEN: EEN VERRIJKING IN JE LEVEN! Ze groeiden op met zingen... met de paplepel ingegoten door vooral de moeders... De meest droevige songs met altijd een ‘unhappy end’, vrolijke meezingers, smartlappen en kerkliederen werden thuis gezongen tijdens de afwas, onder het aardappelen schillen of boontjes doppen... Rien van Zantvoort (77 j.), Ans Wagemakers (66 j.) en Diny van Wanrooij (62 j.) werden op 20 november jl., op het jaarlijkse Caeciliafeest van het Gemengd Koor, gehuldigd. Rien vierde zijn 60-jarig koorjubileum en Ans en Diny beiden hun 50-jarig koorlidmaatschap.

Rien: “Ik werd op 17-jarige leeftijd door pastoor van de Kamp gevraagd, om bij het mannenkoor de tenoren te komen versterken. Omdat je in die tijd niet gauw “Nee” zei tegen de pastoor, was zingen sindsdien mijn belangrijkste hobby. Inmiddels zijn we acht pastoors verder en heb ik gezongen onder leiding van vijf dirigenten: Piet van den Heuvel, Theo Prinssen, Ton van den Boom, Wim Romme, Harry Oude Vrielink. De mannen zongen op de Hoogfeestdagen en bij regelmaat zong het vrouwenkoor met hen mee. Eind jaren ‘60 werden beide koren samengevoegd en was het Groot Gemengd Koor een feit.” Rien herinnert zich nog de tijd dat hij samen met Toon Cremers de Gregoriaanse uitvaartdiensten verzorgde met orgelbegeleiding van Kees van Kreij. “Wij waren allebei boer en konden overdag dus wel een uurtje van huis.” Ook het allereerste Caeciliafeest ligt nog vers in zijn geheugen: “Een hele dag feest... om 09.00 uur de H.Mis... worstenbroodjes van Wim van Hoorn... even er tussenuit om de boeren gelegenheid te geven om te gaan melken... en ‘s avonds afsluiten met plaatjes draaien op de pick-up en vrolijke noten van o.a. Frans en Jantje (van Es) van Griensven!” Voor Ans waren de repetities en de vieringen vooral ‘een uitje’. Ans: “In het donker naar de repetities... het zondagmiddaglof een ontmoeting met anderen... en de geweldige 10

beleving van het kerstfeest. Ik weet nog dat ik in het begin dacht: er komt geen eind aan die traptreden...!” Trouw was ze ook, want als het enigszins kon ging ze nog voor haar werk als kraamverzorgster - weliswaar in beroepsschort - meezingen in de mis. Ans woonde een tijd in Rhenen en was ook daar lid van het kerkkoor. Diny weet, dat Theo Prinssen, leden kwam werven voor het koor in de 6e klas van de lagere school. “Toen ik thuis vroeg, of ik lid mocht worden, vonden ze het meteen goed, want dienstbaar zijn voor de parochie stond hoog in het vaandel. De contributie bedroeg één dubbeltje in de week...!” Ze is altijd lid gebleven. Toen ze later in Geffen een aanstelling kreeg op de Aloysiusschool, werd haar verzocht door het schoolbestuur (dat tevens kerkbestuur was) de leiding van het jongenskerkkoor op zich te nemen. Ook haar antwoord was bevestigend... Wat betekent het zingen in het koor voor de jubilarissen? Een volmondig “Heel veel” is het antwoord. Een uitlaatklep... ontspanning en tevens dienstbaar zijn aan de liturgie... je hobby uitoefenen... een vriendgroep... het hoort bij ons leven.... Dat het hier een kerkkoor betreft, is voor hen geen probleem, ze zijn er mee opgegroeid. De kracht van het repertoire speelt ook een rol. Velen benoemen liturgische, klassieke liederen als saai, maar dat bestrijden de zangers. De liederen van het Gemengd Koor zijn zeer divers, men zingt in het Nederlands, Latijn, Engels, Duits of Frans. Dat is een van de redenen dat je het zoveel jaren achtereen volhoudt. Muziek is een verrijking in je leven, waar je altijd plezier van blijft houden, vinden de jubilerende koorleden. Daarom hebben ze hun kinderen altijd gestimuleerd om muziek te maken en dat is goed gelukt. De dochters van Rien zingen in een jongerenkoor in Rosmalen en de kinderen van Ans en Diny zingen en bespelen muziekinstrumenten. Dat lieten ze ook horen in de feestelijke Caeciliamis, in combinatie met het koor. Voor herhaling vatbaar, was de conclusie. Na afloop van de H.Mis was er een gezellig samenzijn in Het Oude Klooster. De jubilarissen werden toegesproken door de voorzitter van het koor en door de pastoor en hen werd een erediploma met cadeaubon overhandigd. Tussen de hapjes en de drankjes door zongen de gouden sopraan en alt voor de diamanten tenor, de kinderen van Ans brachten jeugdliederen uit hun kindertijd met eigen teksten en de koorleden zongen toepasselijke liederen en afsluitend het traditionele vierstemmige “Zij leven lang”! Proficiat! (zie ook: www.parochiegeffen.nl onder Nieuws en Foto’s)


KBO informatie Afdeling Geffen SENIOREN EXPO 2012 De drie kbo’s van Maasdonk organiseren ook dit jaar weer een bezoek aan de kbo-expo in Veldhoven. Een combinatie van een complete huishoudbeurs, een informatiemarkt en optredens van orkesten, koren enartiesten. In verband met de 10e keer dat deze beurs wordt gehouden geeft KBO-Brabant een speciale aanbieding nl: voor € 10,- heeft U vervoer en entree! Wij gaan naar de beurs op woensdag 11 januari 2012. Info en/of opgave bij Christine Ceelen tel. 5322258 of Ton Jonkers tel. 5322005 Voor 15 december a.s. Allen Welkom! Bingo avonden van 19.00 - 21.30 uur Week 03 donderdag 19 januari Week 07 donderdag 16 februari Week 11 donderdag 15maart Week 16 donderdag 19 april Week 21 donderdag 24 mei Week 26 donderdag 28 juni Geen bingo avond in de maand juli en augustus. Week 37 donderdag 13 september Week 42 donderdag 18 oktober Week 46 donderdag 15 november

DAMESMODE

Bezoek onze website : www.odelin.nl ODELIN mode is gevestigd aan het Dorpsplein te Geffen Tel : 073-5325076 Openingstijden : Ma gesloten Di t/m Do 9.30 - 17.30 uur Vrij 9.30 - 20.00 uur Za 9.30 - 17.00 uur

Week 50 donderdag 13 december Namens het bestuur Annie- Nellie - Joke en Harrie veel bingo plezier

Badmintonclub Geffen We naderen alweer het nieuwe jaar. Een goed moment om goede voornemens te maken, bijvoorbeeld om (meer) te gaan sporten. Badminton Club Geffen geeft daarvoor een betaalbare mogelijkheid. Als u voor 1 februari 2012 lid wordt hoeft u géén inschrijfgeld te betalen en betaalt u slechts € 50,- voor de rest van het seizoen. U mag 3 maal gratis proberen of deze sport iets voor u is. Het spel is leuk voor jong en oud, voor beginners en gevorderden. Elke donderdag spelen de senioren van 20:00 tot 23:00 uur en de jeugd van 20:00 tot 21:00 uur. Voor het uitproberen kunt u gebruikmaken van een racket van de club. Na het sporten is er de gelegenheid om gezellig in de kantine nog wat na te kletsen en wat te drinken. Voor meer informatie kunt u kijken op www.badmintonclubgeffen.nl of bellen naar Rianne Luijsterburg: 06304 66 106(secretaris), of naar Marianne van Sambeek: 073-5322409 (voorzitter).

SKINCARE CENTER HUIDVERBETERING

Praktijk : Lindenlaan 11 5381 GJ Vinkel Voor meer informatie of het maken Van een afspraak tel : 06 20953915 of stuur een e-mail aan : Info@odelin.nl Odelin is aangesloten bij Anbos en Pro-voet. 11


Midwinterblazen bij de molen De winter begint dit jaar op 22 december om 5.30 uur. Dan hebben we het over de astronomische winter. Op dat moment staat de zon precies loodrecht op de Kreeftskeerkring en we hebben de kortste dag Die astronomische winter kan sterk verschillen met de meteorologische winter. Dan hebben we het over het weer en de temperatuur van dat moment. Misschien is het wel heel zacht weer op 22 december. Natuurlijk hopen we rond die tijd op een prachtig sneeuwlandschap en een beetje vorst erbij. Want je wilt tenslotte ook echt voelen en zien dat het winter is. Bij de molen gaan we midwinter, de winterzonnewende, dit jaar vieren. Want molens, het weer en de natuur hebben alles met elkaar te maken.

Ook molens en tradities horen bij elkaar. Vandaar... midwinterblazen bij de molen. Op donderdagavond 22 december tussen 18.00 en 20.00 uur wordt het heel gezellig en sfeervol bij de molen. De kerstster zal schitteren in de top van de molenwiek. De vuurkorven zullen branden, maar bovenal kunnen we gaan genieten van het midwinterblazen. Een aantal muzikanten van de Pompzwengels zullen met hun blaasinstrumenten prachtige muziekstukken de winterlucht inblazen. Ook Ad van Heijningen uit Vinkel geeft acte de présence met zijn jachthoorn. Bakker Wim van Lier trakteert ons op zijn heerlijke worstenbroodjes en de molenaars zorgen voor een lekker kop koffie, soep en glühwein. Speciale gasten op deze avond zijn Sonja van den Heuvel en Hans Schalks en hun familie. Sonja en Hans hebben tijdens de dienstenveiling voor muziekvereniging W.I.K flink in de buidel getast voor “Een rondleiding op molen Zeldenrust”. Voor hen hebben we er deze aangeklede rondleiding van gemaakt, waarbij iedereen welkom is. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Wees welkom bij molen Zeldenrust en kom naar het Midwinterblazen. Molenaars van De Zeldenrust.

12


ZORGLOKET Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur

GEMEENTEHUIS MAASDONK Bezoekadres: Dorpsplein 9, 5386 CL Geffen tel. 073 - 53 42 100 fax. 073 - 53 21 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG Geffen E-mail:postbus5@maasdonk.nl Internet:www.maasdonk.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur woensdag van 13.30 tot 15.30 uur (alleen publiekszaken) OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op woensdag en vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur, en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. U kunt met uw afval niet terecht op de gemeentewerf.

SPREEKUUR MEE Op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur

medewerker SportLokaal Wij zijn op zoek naar een medewerker voor ons programma ‘Sportlokaal’ op radio Vladeracken. Als redacteur/ presentator draag je zorg voor het verwerken van ontvangen kopij, het voorlezen hiervan in het sportprogramma en het doen van korte interviews met plaatselijke sporters. De werkzaamheden worden in de studio van radio Vladeracken uitgevoerd en vragen ongeveer 2 uurtjes tijd op maandagavond tussen 7 en 9 uur. Het betreft een vrijwilligersfunctie en de taakverdeling wordt in onderling overleg met de andere medewerkers bepaald. Natuurlijk zijn wij bereid om jou te helpen. Je staat er niet alleen voor! Als jij deze functie leuk vindt, neem dan contact op met de hoofdredacteur Hans Hendriks (073 532 3878). Voor meer informatie mag je natuurlijk óók bellen of stuur alvast een e-mail naar vladerackentekst@ home.nl Wij nemen dan snel contact met jou op.



MELDPUNT OPENBARE WERKEN Voor meldingen over schades aan gemeentelijke eigendommen kunt u contact opnemen met het gemeentehuis, 0735342100. De gemeente zal zorgen voor een snelle reparatie. SPREEKUREN Burgemeester R.H. Augusteijn Wethouder J.G.J. Moon van der Biezen Wethouder B.H.M. Brands Wethouder M.J.M. van de Ven Na telefonische afsprak via het bestuurssecretariaat 073 - 53 42 100 kunt u de burgemeester of een van de wethouders spreken. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, en ook op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis van Maasdonk. POLITIE Op dinsdagavond wordt tussen 17.00 - 19.00 uur een spreekuur gehouden. Op deze dag en tijd is een agent aanwezig op het gemeentehuis. Het centraal telefoonnummer van de politie is 0900 - 8844 en is altijd te bereiken.

Winkel- / kantoorruimte met berging Netto vloeroppervlak : 83m² Huurprijs € 1.100,-- per maand. Oostwal 241 Oss

Tel: 0412 -405022

www.vandenheuvel.nl 13


Een Steuntje in de Rug. Dat is het idee. Honderden vrijwilligers zetten zich in voor hun vereniging. Wij geven hen daarbij graag een stukje extra ondersteuning. Om lokaal een bijdrage te leveren aan cultuur, sport en maatschappelijke ontwikkeling, sponsort Rabobank Bernheze Maasland lokale verenigingen en stichtingen met het fonds 'Steuntje in de Rug'.

Met elkaar, voor elkaar. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/bernhezemaasland


der andere bekend van “Op Zoek Naar Mary Poppins”, een aantal nummers ten gehore brengen. Ook na afloop zal er onder leiding van een dj nog een gezellig feestje worden gebouwd.

De weg naar het WIKend #4 Nog een paar dagen en dan staat Geffen op z’n kop! Op 16, 17 en 18 december wordt het gouden jubileum van muziekvereniging W.I.K. gevierd met een fantastisch feestweekend; het WIKend! In ‘De weg naar het WIKend #4’ komt de bouwploeg aan het woord en de organisatie zal een tipje van de sluier oplichten welke solisten op zullen treden. De Bouwploeg “WIKend wordt een uniek evenement in de komende winterperiode. Geen normale tijd van het jaar om een evenement te organiseren. WIK laat zich dan op een wel heel bijzondere manier van zich horen en zien. Op het evenemententerrein aan de Harrie Schoutenstraat zal een geïsoleerde tent verschijnen waarin het goed toeven zal zijn. Niet alleen de oren van het publiek zullen in de watten worden gelegd, ook de ogen krijgen flink de kost. De tent en nabije omgeving zullen geheel in winterse sferen worden gehuld. Het is de bedoeling dat het publiek al bij aankomst wordt vermaakt met knusse taferelen die zo uit de film Scrooge zijn geplukt. Wij hopen dus op mistig weer, sneeuw en gezonde kou. Voor de vrijdagavond wordt er maar liefst een podium van 200 m2 gebouwd waar dansers en muzikanten zich uit kunnen leven. ‘Bouwploegen’ en ‘aankleedteams’ zijn al maandenlang volop bezig met deze voorbereidingen en uitvoering. Heeft u zin in een gezellig, Bourgondisch, warm winterfeestje in het hart van Geffen? Kom dan naar het WIKend!” Organisatie WIKend Op vrijdagavond zal W.I.K. samen met anderen een prachtig luisterconcert neerzetten. Naast de fanfare, een fantastisch combo en vele dansers zullen de volgende artiesten schitteren: Antonie Brands, Susan Wiegers, Marjo van Kreij, Evi Savelkouls, Carli Bongers, Henri van Schijndel en Tonny Jansen zullen de sterren van de hemel zingen. Saskia van Erp zal soleren in een prachtige dans. Daarnaast zal Jasper van Rosmalen soleren op zijn viool in een aantal prachtige nummers. Hij speelde onder andere bij het Metropole Orkest en bij Symfonica in Rosso. En last but not least zal Eef Thomassen, on-

Op zaterdag wordt het groot feest met de bands ‘BZB’ en ‘30 Euro Live’. De zondag begint met een brunch en enkele huldigingen in het kader van het 50-jarig jubileum van W.I.K. Vanaf 13.00 u is het feest voor jong en oud, iedereen is welkom en de toegang is gratis. Muziek, allerlei activiteiten voor kinderen en een gezellig wintersfeertje zijn de ingrediënten voor deze dag! De organisatie van WIKend is zich er van bewust dat eerdere festiviteiten op deze locatie voor geluidsoverlast hebben gezorgd. Daarom zijn er goede afspraken met de gemeente Maasdonk gemaakt over de toegestane decibellen. Er wordt meetapparatuur geplaatst zodat het gehele weekend kan worden getoetst of de norm niet wordt overschreden. De organisatie en de gemeente zullen hier streng op toezien. Verder hebben de omwonenden een brief ontvangen waarin zij geïnformeerd zijn over de festiviteiten. Voor vragen over het programma en bij eventuele overlast kunnen zij naar een calamiteitennummer bellen. De doelstelling is dat WIKend voor iedereen een geslaagd weekend wordt! Uiteraard zien we u het liefst terug in de feesttent! Koop nu de laatste kaarten voor het WIKend! Kaarten voor vrijdagavond zijn € 12,50 en kaarten voor de zaterdagavond zijn € 17,50. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Café Boetje, Spierings Schoen- en Sportmode en Bosch van Erp. OP=OP. Op zondag is de entree gratis! Kijk voor meer informatie op www.wikend.nl En volg ons op twitter.com/wikendgeffen

Riolering of afvoer verstopt !? v.d. Heuvel rioolreiniging Geffen 06-23129208 15


www.omroepvladeracken.nl

Uitzendschema: laatst gewijzigd 1-11-2011 Maandag 19:00 - 20:00 : PunT NL 20:00 - 22:00 : Mountain Sounds Dinsdag 19:00 - 20:00 : Griebelgrauw 20:00 - 21:00 : 45 Toeren 21:00 - 23:00 : Country Mix Woensdag 19:00 - 22:00 : Midweek Magazine Donderdag 19:00 - 21:00 : Rock ‘n Roll Greatest 21:00 - 23:00 : Peter’s Muziek Petossie Vrijdag 19:00 - 21:00 : Radio Santiago 21:00 - 22:00 : PunT NL (h.) 22:00 - 00:00 : De Muziekzolder

Gordijnen Atelier ”VeGa” Precisie en Maatwerk

• Gordijnen • Vitrage • Inbetween • Embrasse • Draperie • Bedspreien • Ook voor het veranderen van uw bestaande gordijnen • Wij hebben ook stoffen

Binnenpas 20, 5384 NG Heesch Telefoon: 0412 47 59 37 16

Zaterdag 00:00 - 02:00 : Mountain Sounds (h.) 02:00 - 03:00 : 45 Toeren (h.) 03:00 - 05:00 : Country Mix (h.) 05:00 - 07:00 : Radio England Rewind 07:00 - 08:00 : PunT NL (h.) 08:00 - 10:00 : Windkracht 8 tot 10 10:00 - 12:00 : Windkracht 10 tot 12 12:00 - 13:00 : Vladeracken Informatief 13:00 - 15:00 : Peter’s Muziek Petossie (h.) 15:00 - 17:00 : Mountain Sounds (h) 17:00 - 18:00 : Diesel 18:00 - 19:00 : Vladeracken Informatief 19:00 - 22:00 : Radio Santiago 22:00 - 00:00 : De Muziekzolder (h.) Zondag 00:00 - 02:00 : Radio England Rewind (h.) 02:00 - 03:00 : Diesel (h.) 03:00 - 06:00 : Midweek Magazine (h.) 06:00 - 08:00 : Windkracht 8 tot 10 (h.) 08:00 - 10:00 : Tips voor Trips 10:00 - 12:00 : Windkracht 10 tot 12 (h.) 12:00 - 13:00 : Vladeracken Informatief (h.) 13:00 - 15:00 : Radio Santiago (h.) 15.00 - 17:00 : Rock ‘n Roll Greatest (h.) 17:00 - 18:00 : Griebelgrauw (h.) 18:00 - 19:00 : Vladeracken Informatief (h.) 19:00 - 22:00 : Radio Santiago (h.) 22:00 - 00:00 : De Muziekzolder (h.) De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn zeven dagen per week te beluisteren via. kabelfrequentie 87.5 MHz, etherfrequentie 106.3 MHz en tekst-tv kanaal 51. Op het moment dat Radio Vladeracken zelf geen uitzendingen verricht, is Omroep Brabant te beluisteren via de frequenties van Radio Vladeracken. Correspondentieadres: Stichting Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vinkel, Raadhuisstraat 1, 5386 BE Geffen. Telefoon: radiostudio. 073 5325366, Fax: 073 5325835


OPENBARE BEKENDMAKING:

WIE WAT WANNEER

Line-up Roaplied 2012 is bekend!!! Op donderdag 17 november j.l., is tijdens de artiestenvergadering de trekking gedaan voor volgorde van optreden tijdens de Roaplied verkiezing 2012. (21 januari 2012 Gouden Leeuw Geffen) Voor de gelegenheid werd Ruben vd Meulenreek bereid gevonden om de Geffenaar van het jaar te vervangen voor de officiële trekking. De jaarlijks terugkerende artiestenvergadering is ook een symbolische start van het evenement, want veel groepen zijn al weken bezig met het maken van teksten, melodieën en kostuums. De belangrijkste voorwaarde voor een winnend lied is dat zowel de tekst als de melodie zelf geschreven moeten zijn. Line -up Roaplied 2012: 1) Raad van 11 (Buiten mededinging) 2) De pompzwengels (winnende lied van vorig jaar) 3) Bella Donna’s 4) Ut gu vals 5) Cv de Bierkruiers 6) ??? nieuwe deelnemer ??? 7) De Freules de Flé d’ar 8) Boets Flodders 9) Cv de Kruipers 10) De Pompzwengels 11) De Leste Hoap 12) Doar hedde ze wir. 13) Scroepie De Raad van 11 zal wederom het spits afbijten en het ijs breken voor de andere artiesten zij zullen deelnemen zonder mededinging om de prijzen. Nr: 5 is een nieuwe groep waar we in een later stadium meer aandacht aan zullen besteden. Vanaf december zullen we jullie wekelijks op de hoogte houden van de vorderingen binnen de organisatie en de deelnemende groepen. Ook zal de jury aan het woord komen. Dit doen we via een vaste column in de streekwijzer “Roaplied Proat”. Voor meer informatie kun je ons ook mailen: aanmeldenroaplied@rottenrijk.nl Kijk ook eens op www.rottenrijk.nl

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (06) 42 75 70 50 Fax (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Geffen Nuland Vinkel Rosmalen e.o.

073-5940123 / 0800-2212212 www.levatio-uitvaartzorg.nl

(gratis)

postadres:

DECEMBER 08 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) 14 De Schakel, Kerstviering ‘t Oude Klooster 15 KBO, kerstavond in de Gouden Leeuw 16 KBO, bloemschikken in het Oude Klooster, 13.30 uur 16 WIKend, gouden jubileumweekend W.I.K. 17 WIKend, gouden jubileumweekend W.I.K. 18 WIKend, gouden jubileumweekend W.I.K. JANUARI 02 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 1) 14 Hoaske Toeter 16 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 2) 19 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 21 Roaplied verkiezing 29 Kortorre Roap FEBRUARI 03 Recht vur zunne Roap 04 Recht vur zunne Roap 05 Seniorenmiddag Rottenrijk 06 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 3) 10 Recht vur zunne Roap 11 Recht vur zunne Roap 16 KBO, bingoavond in het Oude Klooster, 19.00 uur 17 t/m 21 Carnaval 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4)

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl

Beeckendael 17, 5221 PK ’s-Hertogenbosch

17


Gezamenlijke EHBO oefening Maasdonk Zaterdag 5 november hebben de gezamenlijke EHBO verenigingen uit Geffen, Nuland en Vinkel samen met de Maasdonkse brandweer en met ondersteuning van LOTUS groep Oss en een jeugdgroep van de scouting uit Geffen een grootschalige oefening gehouden. Tijdens deze oefening is een ramp in scène gezet, die daadwerkelijk zou kunnen gebeuren. De oefening die elk jaar op een andere locatie in Maasdonk gehouden wordt, vond deze keer plaats in een gedeelte van Koppellinck te Geffen. In dit gebouw zijn de basisschool, peuterspeelzaal en verschillende verenigingen gehuisvest. Tijdens deze oefening werden o.a. ontruimingsplannen en alarmmeldingen in de praktijk getest. Een jeugdgroep van scouting had met vuurwerk zitten experimenteren waardoor er ontploffingen en brand was ontstaan. Daardoor waren er vele gewonden gevallen. Deze gewonden, die gespeeld werden door de lotusgroep moesten behandeld worden door de EHBO-ers en daarna vervoerd naar een verzamelplaats waarna ze naar het ziekenhuis werden gebracht. Het was een leerzame oefening voor zowel de EHBOers als de beheerder van de onlangs in gebruik genomen Koppelinck, waar zoveel mensen gebruik van maken. EHBO vereniging Geffen

Intocht Sinterklaas in Geffen 19 november 2011 Met het mooie weer heeft Sinterklaas een hele route afgelegd door het zonnige Geffen met voorop de jonge majorettes die voor het eerst mee liepen voor de Sint. Dit ging werkelijk fantastisch. De WIK voor de muziekbegeleiding bracht er de sfeer weer goed in. Hier achter 20 zwarte Pieten die de kinderen verblijde met snoepgoed. De Spaanse Esmeralda in de kleine koets en Sinterklaas met de hoofdpiet in de grote koets. Langs de route stonden vele kinderen met hun ouders, 18

opa’s en oma’s. Deze sloten de rij om de weg te volgen naar het Dorpsplein. Voor een foto impressie kunt u kijken op de site www. evenementengeffen.nl Op het Dorpsplein zat er de sfeer al goed in door de muziek en de “warming up” van de gastspreker. Het plein was mooi versierd om Sinterklaas te verwelkomen en de opkomst was heel groot. Na een welkomst woord van de Burgemeester werd er volop gedanst door de majorettes, Pieten en kinderen. Hier viel de verliefde Spaanse Esmeralda op. Zij was uit Spanje meegekomen omdat ze verliefd is op Piet Klaas. De verliefdheid straalde er volop van af. Van de Spaanse temparamenten en de mooie zonnige dag kreeg Esmeralda het er wel erg warm van. Ze maakte nog een mooie Spaanse dans voor Piet Klaas. De schoolkinderen hadden mooie harten gemaakt die jufrouw Yolanda mee had genomen en deze te overhandigen aan Piet Klaas. Piet Klaas zat echter de lonken naar de mooie jufrouw Yolanda. De jaloerse Esmeralda werd hier helemaal hysterisch van en ging al steppend het dorpsplein af. Hoe gaat het nu verder met Klaas Piet en Juf Yolanda? Waar is Esmeralda nu gebleven? Het verhaal zal zich verder afspelen op de basisschool de Wissel......... De optocht werd voorgezet naar de Koppelinck waar de kinderen Sinterklaas een handje mochten geven, de eventuele zelfgemaakte tekeningen af konden geven en op de foto mochten met Sinterklaas en Pieten. Laura Dans maakte een mooie dansvoorstelling met de kinderen van de dansschool en entertainde de middag met de kinderen. Dank voor de vele vrijwilligers die dit jaarlijks feest weer tot een leuk evenement maken voor de kinderen van Geffen. Evenementen Stichting Geffen

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen

Advies bij HACCP en adres voor mollen bestrijding

Veldstraat 33 5386 AW Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623

www.wespro-ongedierte.nl


Mark Romme d’n Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon 06 16610622

Gebr. van de We

Nationaal en Int. Na Container Transport e

AFVALCONTAINE EN PAR Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 2 www.vdweteringtransport.

Administratie & belastingen • Analyse • Advisering

Move 2B Fit Deskundig in beweging Fysiotherapie Manuele therapie Oedeemtherapie Sport- en arbeidsfysiotherapie Shockwave therapie en echodiagnostiek

FYSIOTHERAPIE EN TRAINING

GEFFEN - NULAND - VINKEL

Telefoon fysiotherapie (073) 532 3432 Telefoon fitness (073) 532 7472

- Vervoer voor zorgverzekeraars - busje

Individuele training Groepstraining Medische fitness

Kijk ook op onze website: www.move2bfit.nl

Van der Sangen WIHABO D Voor al uw familie- verenigi Tuinhout Familiedrukwerk keu

Met opgaaf va bij geboortekaartjes

k Voor a l u w ma a t w e r

✓ Speeltoestellen Gratis persoonlijk foto-alb Ook voor kopieerservice ✓ Schuttingen ✓ Rieten- en wilgentenen matten Kleurenkopieën en kle Grootformaat plotten ✓ Vlonders Kopiëren van bo ✓ Tuinhuisjes Heesterseweg 13 ✓ Dierenverblijven Tel.: (073) 532 26 84 e-mail: drukkerij@wihabo.nl ✓ Meubelen ✓DIERENSPECIAALZAAK Prieëlen & VEEVOEDERS ✓ Picknicktafels ✓ Bloembakken ✓ Accessoires Molenstraat 32 Geffen, tel. 073 - 5325551 ✓ Decoratieve boerderijdieren maandag t/m vrijdag 13.00 - 19.00 uur Dorp ✓ Showmodellen blokhutten zaterdag 8.30 - 17.00 uur Tel. (073)

roy romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

www.vandersangentuinhout.nl Bosschebaan 53 Heesch, tel. 073 - 532 12 35

UW ADRES VOOR TUINHOUT

Openingstijden: Ma. t/m vr. 8.30 tot 18.00 uur en op za. 8.30 tot 16.00 uur

AuTo- En moTorrijschool Carbone B.V. Kloosterstraat 22 5386 AT Geffen Tel.: 073 - 532 1397 Fax.: 073 - 532 5979 info@carbone.nl www.carbone.nl

p. DE k l Ein Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


vivent mariaoord Vrijwilligers: het kloppend hart van vele gezellige en sociale activiteiten op Mariaoord Allerlei kranten, huis aan huis bladen en folders hebben aan het eind van het jaar iets gemeenschappelijks. In allerlei soorten van publicaties is iets over Kerstmis of de jaarwisseling te vinden. Aanbiedingen om lekker te kunnen eten en drinken, op vakantie te gaan, cadeau(tjes) te geven of vragen. Tijdens de Kersttijd tref je ook artikelen in kranten en tijdschriften aan over bijzondere mensen of personen. Mensen die iets “zeer bijzonders” hebben gepresteerd in het bijna voorbije jaar. Wat dit laatste betreft zouden er veel bijzondere personen die als vrijwilliger op Mariaoord werkzaam zijn, meer als de moeite waard zijn voor een artikel in de krant. Wat je leest in de krant lijkt vaak een ver van mijn bed show. Maar, tal van die bijzondere vrijwilligers wonen bij u en mij in de straat of om de hoek. De bewoners van Mariaoord boffen enorm, dat er zoveel mooie en goede mensen bestaan om een gedeelte van hun vrije tijd op Mariaoord voor de gemeenschap in te zetten. Mariaoord wenst al deze bijzondere vrijwilligers fijne Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2012. Sinds 1 november 2011 wordt door de afdelingen van Mariaoord de mogelijkheid geboden een zogenaamde “Maatschappelijke Stage” te lopen. Dit kan 7 dagen per week. Steeds meer scholieren melden zich, soms op wel heel korte termijn. Dat is niet handig, want er is ook tijd nodig om een en ander met de afdelingen waar deze maatschappelijke stage doorgebracht kan worden, af te stemmen. Het is ook de bedoeling, dat er binnen een week op een aanbod wordt gereageerd, want anders komt het aanbod van mogelijkheden voor andere scholieren te stagneren en dat is niet de bedoeling. Aanmelden kan via: y.maaijen@vivent.nl Vacatures per 15-12-2011 Afdeling ‘t Ven - besloten afdeling • Diverse vrijwilligers die bewoners bezoeken. Bieden van sociaal contact “iets of iemand voor een ander willen betekenen”. Samen bezig en een “maatje” willen zijn. • Gastvrouw of -heer voor de avonden, 17.00 - 21.00 uur. Taken: aanwezig bij eten, vaatwasser in of uitruimen, met bewoners koffie drinken of spelletje doen, praatje maken. Voor de dinsdagavond heeft iemand zich beschikbaar gesteld. • Begeleiding naar de film. Bewoner (met rolstoel) ophalen op afdeling en naar Burchtzaal brengen, samen naar de film kijken, bewoner terug naar de afdeling brengen. Maandagen 14.00 - 17.00 uur. Tijdens voorstelling is professionele medewerker aanwezig. • Begeleiding naar klassieke muziek. Bewoner (met rolstoel) ophalen op afdeling en naar Burchtzaal brengen, samen muziek luisteren, bewoner terug naar de afdeling

20

brengen. Woensdagen 14.00 - 17.00 uur. Tijdens voorstelling professionele medewerker aanwezig. • Begeleiding naar ontspanningsfonds. Bewoner (met rolstoel) ophalen en samen in Burchtzaal van (wisselende) activiteiten genieten. Bewoner terug naar de afdeling brengen. Donderdagen 14.00 - 17.00 uur. Tijdens voorstelling professionele medewerker aanwezig. • Begeleiding naar liederentafel. Bewoner (met rolstoel) ophalen op de afdeling en naar de Burchtzaal brengen. Samen van muziek genieten, eventueel meezingen. Na afloop bewoner terugbrengen naar afdeling. Vrijdagen 14.00 - 17.00 uur. Tijdens voorstelling professionele kracht aanwezig. Voor hiergenoemde begeleidingsfuncties geldt: tijdens voorstelling/bijeenkomsten hand- en spandiensten (b.v. bewoner niet alleen laten) in samenwerking met vast personeel en andere vrijwilligers verlenen. Afdeling Kattenbosch - besloten afdeling • Diverse vrijwilligers die bewoners bezoeken en/of met hen (in rolstoel) gaan wandelen, spelletje doen. Bieden van sociaal contact een “maatje” voor een bewoner willen zijn. • Begeleiden naar liederentafel. Bewoner (met rolstoel) ophalen op de afdeling en naar de Burchtzaal brengen. Samen van muziek genieten, eventueel meezingen. Na afloop bewoner terugbrengen naar afdeling. Vrijdagen 14.00 - 17.00 uur. Hand- en spandiensten verrichten. Tijdens voorstelling is een professionele kracht aanwezig. • Nieuw op te zetten: clubje van vier vrijwilligers die samen op een vaste ochtend ( elke ochtend is mogelijk) met bewoners (met rolstoel) gaan wandelen. Tijdstip: 10.00 - 11.00 uur. Afdeling Heeseind - revalidatie afdeling • Gastvrouw of -heer op woensdagmiddag van 15.00 16.30 uur. Koffie/thee schenken, praatje maken, spelletje doen, hand- en spandiensten verrichten. Afdeling Sprokkelbosch, N.A.H. (Niet Aangeboren Hersenletsel) • Twee bewoners zoeken een vrijwilliger om “samen iets kunnen ondernemen” zoals wandelen, praatje, iets drinken in restaurant. Er bestaat behoefte aan sociaal contact. Duur activiteit: ongeveer 1 uur. Tijdstip van ontmoeting is onderling af te stemmen. Afdeling Wamberg • Voor elke avond van de week wordt een gastheer of -vrouw gezocht. Tijdstip: aanvang zes uur of half zeven tot ongeveer 8 uur/half negen. Taken: extra aandacht schenken aan bewoners, koffie schenken, sociale praatje, spelletje doen. • 7 “maatjes” vrijwilligers voor bewoners om samen gezellig bezig te zijn. Andere aanvragen • Begeleiding naar kerkdiensten. Bewoners ophalen


Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

Vrijdag Zaterdag

* aflossingsvrijzaterdagBouwbedrijven * spaarfondsen Broekstraat 2, Postbus 4, 5386 ZG Geff * combinatiehypotheken *endividendfondsen Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 * beleggingshypotheken * mix-fund Internet: www.vanwanrooij.nl * hoog-/laagconstructies * rechtstreekse beu * met (premie-) depot * veel vrijheid en l

8.00-21.00 uur 8.00-18.00 uur

Onze openingstijden:www.lmv.nl maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 09.00 - 12.15 en vrijdag 09.00 - 12.15 en Kromstraat 172 Oss zaterdag 10.00 - 13.00 uu ✆ (0412) 65 06 79 en voorts op afsp

Café - Zaal Kromstraat 172 ‘tOssHaasje www.lmv.nl

✆ (0412) 65 06 79

voor bruiloften, partijen

Zaal ‘t Haasje Café -Café Zaal en- vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 ‘t Haasje voor bruiloften, patijen en

Hanegr

voor bruiloften, partijen vergaderingen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15OOK 20 KEUREN WIJ Tel.: 073 - 532 15 20 VOLGENS VC

www.cafezaalhethaasje.nl AUTO- EN

MOTORRIJSCHOOL

AUTO- EN E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl L MOTORRIJSCHOOL Internet www.vanderdoelenassurantien.nl

P. DE K EIN

P. DE K EIN

SCHOONHEIDS

Tel.: (073) 5324658 LAutotel.: 06 - 53184263

Tel.: (073) 5324658 Autotel.: 06 - 53184263

Los

C1000. C1000. Van alle markten Van alle markten thuis.

1/8 1/4 Heesterseweg 5 Tel.: 073 - 532 23 07 Heesterseweg Tel.: 073 - 532 231/2 07 5386 KT Geffen Mob: 06 - 22 558 01 93 5386 KT Geffen Mob: 06 - 22 58 01hele 93

thuis.

GEFFEN

C1000 van der Sangen C1000 Dorpsplein 3

van der Sangen 5386 CL Geffen Dorpsplein 3 5386 CL Geffen

TEL. 073 53 40 400

De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Openingstijden: Ma t/m do 8.00-20.00 uur Openingstijden: Vrijdag 8.00-21.00 uur MaZaterdag t/m do 8.00-20.00 uur 8.00-18.00 uur

Vrijdag Zaterdag

8.00-21.00 uur 8.00-18.00 uur

Cronenakker 1 Nuland Te

Rubriek gevonden en verloren is gratis!

WWW .VANWANROOIJ.NL

Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina Hele pagina

e 16,-e 27,-e 38,-e 65,--


(met rolstoel) op afdeling en naar de Burchtzaal voor de kerkdienst brengen. Samen de dienst beleven. Na de dienst de bewoners weer terugbrengen naar zijn/haar afdeling. Zondagen 10.00 - 12.30 uur. • Vrijwillige zangers/zangeressen voor het kerkkoor van Mariaoord. Tijdstip: 2e en 4E zondag van de maand, Kerstavond en tijdens de Paaswake. Tijd: 10.00 - 12.30 uur. • Iemand die mee denkt over invulling van belangrijke kerkdiensten (Kerst, Pasen etc.) • Begeleiding internvervoer voor de afdeling fysio. Dinsen donderdag zijn van 13.00 - 16.00 uur vrijwilligers gewenst om bewoners (met rolstoel) van de afdeling naar de fysio te brengen en na hun behandeling weer terug naar hun afdeling te brengen. • Urgente vacature: Dierenweide. Tijd 09.00 - 13.00 en 13.00 - 16.00 uur. Verzorgen/onderhoud van de dieren en dierenweide, afgestemd met andere vrijwilligers. Bewoners, alleen op verzoek van afdeling, bij voeren dieren betrekken. Meerdere vrijwilligers gezocht.

Optocht levendig en toekomstbestendig te houden! De Willy Hanegraafprijs werd in het eerste jaar 2007 gewonnen door de zussen José en Marina van Erp, in 2008 door CV “Ut Kumt Wel Goet”, in 2009 door CV “Krèg Nou Wâ” en vorig jaar door CV “Goed Zat”. Dit jaar waren drie groepen voor de Willy Hanegraafprijs genomineerd: - CV “Wor Vural Nie Muug” - CV “Dik Vur Mekaar” - CV “Krèk Gek” Krèk Gek winnaar Willy Hanegraaf Prijs 2011 Laatstgenoemde vriendengroep ging met de prestigieuze Willy Hanegraafprijs aan de haal. Die bestaat uit een fraai kunstwerkje en een geldbedrag. De prijs werd ook dit jaar weer uitgereikt door mevrouw Anny Hanegraaf. Stichting Rottenrijk Geffen

Als vrijwilliger ben je verzekerd tegen collectieve aansprakelijkheid en ongevallen tijdens je inzet op Mariaoord. Als vrijwilliger krijg je 30 km woon-werkverkeer vergoed. Als vrijwilliger krijg je welgemeende dankbaarheid van de bewoners terug! Als je nog meer wil weten, neem dan s.v.p. contact op met: Yvonne Maaijen, coördinator vrijwilligerswerk Mariaoord, aanwezig maan-, woens- en donderdag Telefoon: 073-6454171, e-mail y.maaijen@vivent.nl Vliertwijksestraat 369, 5244 NJ Rosmalen In verband met vakantie is afdeling vrijwilligerswerk van 28 november tot 14 december gesloten.

Persbericht Kerstmarkt in De Ruwaard

Willy Hanegraafprijs 2011 ROTTENRIJK - Tijdens de Geffense Opwèrmaovend is de Willy Hanegraafprijs 2011 uitgereikt aan carnavalsvereniging “Krèk Gek”. Willy Hanegraaf was bij leven een van de grootste fans van de Rottenrijkse Optocht. In de periode voorafgaande aan het carnaval was hij elke avond wel ergens in een schuur te vinden om de wagenbouwers met raad, maar vooral met daad, bij te staan. Willy was zo begaan met de bouwers, dat hij soms alle lasapparaten uit zijn bedrijf had uitgeleend, zodat hij zelf niet meer vooruit kon! Om Willy te gedenken heeft de Stichting Rottenrijk in 2007 besloten een eervolle prijs naar hem te vernoemen; de Willy Hanegraafprijs, met als doel de Rottenrijkse

22

Op zaterdag 10 december a.s. vindt in De Ruwaard een kerstmarkt plaats. De kerstmarkt is ‘s middags en duurt van 12.00 tot 15.00 uur. Op de markt staan diverse kraampjes. Er worden sieraden, kerstkaarten, kerststukjes en handwerkartikelen verkocht. Ook zijn er kraampjes met allerlei lekkernijen zoals glühwein, warme chocomel en andere drankjes en hapjes. De Kerstman zelf brengt een bezoek aan de markt. Trio Spelt, bestaande uit Wim Vegers, Ton de Jong en Frans Rovers, verzorgt livemuziek. Trio Spelt laat herinneringen opnieuw beleven en brengt tijdens de kerstmarkt een kerstprogramma met Nederlands- en Engelstalige kerstliedjes. Daarnaast spelen zij licht klassieke en popmelodieën die in de kerstsfeer passen. De opbrengst van de activiteiten is bestemd voor activiteiten in De Ruwaard. Iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis. Het adres van De Ruwaard is Ministershof 1 in Oss.


Meer dan u denkt. In de wereld van drukwerk valt veel te ontdekken. Formaat, vorm, kleur, afwerking, de mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Met drukwerk kan meer dan u denkt. Ontdek het met Wihabo.

Wij regelen het voor u. Heesterseweg 13 • 5386 KT Geffen • T 073 534 07 00 • www.wihabo.nl ‘t Dorp 21 • 5384 MA Heesch • T 0412 457522 www.schoonheidssalonanne.nl

Cronenakker 1 • 5391 GE Nuland • 073 - 53 24 724 www.schoonheidssalonanne.nl Maria Galland • HiGHTecH cosMeTics • liTTle diva • anasTasia • la colline

Gebr. van de Wetering

Dommelstraat 47

DAMESMODE maat 36 t/m 64 DAMESSCHOENEN EN LAARZEN t/m maat 45 en extra brede kuitwijdte

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling

BEENMODE, LINGERIE en NACHTKLEDING

AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Ook verkoop van Sapph lingerie

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Ma: 13.00 - 17.30 uur Di t/m Do: 09.30 - 17.30 uur Vrij: 09.30 - 20.00 uur Za: 09.30 - 17.00 uur

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen 073-5324221 www.riannemode.nl

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Wij verzorgen voor u: Dorpstraat 20a | 5386 AM | Geffen | 073 - 532 4957 Openingstijden: verlijmen van kalkzandsteen www.bloemeninterieur-sanne.nl* 13.00 tot 18.00 * leggen van afwerkvloerenMa : Di: 9.00 tot 18.00 * het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za : 9.00 tot 16.00 Wij maken voor iedere gelegenheid een passend cadeau! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmas@hetnet.nl Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

WIHABO DRUKKERIJ

Kloosterstraat 5c - Geffen Tel. 073 5321683 - Fax. 073 5325150


WETENSWAARDIGHEDEN Huisartsenpraktijk Geffen Telefoonnr praktijk 073 5321252, Spoednummer 073 5323697 (alleen als u met spoed een arts nodig heeft). Praktijk open van 08.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur. Afspraken en visites voor dezelfde dag 08.00-09.00 uur. Vragen, afspraken andere dagen 09.00-10.30, 13.0013.30, 15.30-17.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u de receptentelefoon 073-5326200 bellen. 24 uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen dan de volgende dag in de apotheek worden opgehaald. Als u met spoed een arts nodig heeft kunt u natuurlijk altijd de spoedlijn bellen. Artsen P. Berkelaar werkt op ma, di, do en vr. A.Litjens werkt op ma, dinsdagochtend, wo en vr. J. v.d. Heijden werkt op maandagochtend, di, wo en do. Spreekuren Elke dag 08.00 - 10.00, 13.00 - 15.00 uur Dit spreekuur werkt op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een uitgebreid gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites, 11.00-13.00 uur. Centrale huisartsenpost 0900-8860 De Heegt - BrabantZorg Veldstraat 1, 5386 AW GEFFEN Wonen Voor meer informatie over wonen in De Heegt kunt u contact opnemen met onze Klantenservice, (0412) 622678. Thuiszorg en zorg en welzijn Voor meer informatie over thuiszorg en zorg en welzijn kunt u contact opnemen met Anne Minnema, (073) 5321264. Bereikbaar op ma-, di-, do- en vrijdagochtend. Graag Gedaan! Maasdonk, voor 55-plussers en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! rijwilligersdienst: 0412-653248 (dagelijks te bereiken tussen 10.00-12.00 u) Verloskundigenpraktijk Belle Vie verloskundigen in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m do 9.00-12.00 u: 073-5210764. Spreekuur: iedere ma en do, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Molenstraat 15, 5242 HA Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. Verloskundige praktijk Ridderhof Ridderhof 65, 5346 VH Oss. www.verloskundigenridderhof.nl. Tel. 0412-627560 voor het maken van afspraken. Voor spoedgevallen zijn wij bereikbaar op 06-55884455. Tandartsenpraktijk Geffen Telefoonnummer praktijk 073-5321491 Dhr. G. van den Bovenkamp werkt op ma, di, do van 8.00-11.45 u, 13.00-16.45 u wo en vr van 8.00-11.45 u Mevr. C.A. van Lent werkt op ma en wo van 8.15-11.45 u, 13.00-16.30 u vr van 8.15-11.45 u Dhr. O. Bromm (mondhygiënist) werkt op do 13.00-17.00 u. 24

Bloedafnamedienst/trombosedienst Infoformatie openingstijden prikpost via internet www. bernhoven.nl onder verwijzers, of bellen met het patientenservicebureau in Oss 0412-621120 of in Veghel 0413-381818, ook weet uw huisarts de juiste openingstijden en plaatsen. Oude Klooster: tel. 073-5324032 Hoofdbeheerder Harrie Langens: 06-30063350 Apotheek Maasdonk Telefoon: 073 532 4699 en Faxnummer: 073 532 4499 Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 12.00-13.00 u. Zon. dienstapotheek Oss 11.00-12.00 en 17.00-18.00 u. Welke apotheek heeft er dienst? Raadpleegt u daarvoor het antwoordapparaat van uw eigen apotheek. Tevens wordt de dienstdoende apotheek op of bij de deur van uw eigen apotheek vermeld. Spreekuren Aanzet: Dorpstraat 60, 5386 AN Geffen. Tel:073-5321990. Ma./Wo./Do. 9.00-10.00 uur Buurtbus-dienstregeling lijn 261 Halte Geffen Maandag t/m vrijdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 07.07, 08.07, 09.07, 10.07, 11.07,12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07, 17.07, 18,07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 07.49, 08.49, 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49, 17.49, 18.49 Zaterdag Nuland - Oss; Dorpsstraat: 09.07, 10.07, 11.07, 12.07, 13.07, 14.07, 15.07, 16.07 Oss - Nuland; Dorpsstraat: 09.49, 10.49, 11.49, 12.49, 13.49, 14.49, 15.49, 16.49 Deze buurtbus rijdt niet op zon- en feestdagen Ouderenadviseur “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) en ouderenorganisaties. 55-Plussers en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, tel.: (073) 532 19 52 en Helma Tijs, tel.: (073) 532 53 28.

Van de Redactie Secretariaat: Veldstraat 13, tel. (073) 5322356 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Veldstraat 13 E-mail adres: torenklanken@home.nl Bezorging: Actief Reclameverspreiding Klachtenbezorging: tel. (073) 5443030 De redactie wil onder de aandacht van lezers en schrijvers brengen dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke verworvenheid is. De redactie ziet daarom principieel af van censuur! Wat in de Torenklanken wordt geschreven, valt onder de eigen verantwoording van de schrijver. Wij ontvangen uw kopij graag met uw naam en adres. Kopij zonder afzender wordt niet geplaatst. Wij rekenen op uw medewerking.