Torenklanken 2020 - nr 19

Page 1

58e jaargang | nummer 19 | december 2020

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

OPBRENGST GIFTEN VOOR TORENKLANKEN

Tot dan!! Groetjes GymVerenigingGeffen Tevens wensen wij u alvast hele fijne feestdagen.

Zoals vermeld in de vorige uitgave van Torenklanken, wil de redactie graag bekend maken wat het totale bedrag is wat we tot nu toe aan giften hebben binnen gekregen. Via de bank, de collectebussen bij 7 winkeliers en de enveloppen met bijdrages, is het mooie bedrag van 1454 euro binnen gekomen. Daarnaast mochten we van de Dorpsraad Geffen het mooie bedrag van 250 euro in ontvangst nemen. Wij danken alle gulle gevers en ook de winkeliers die aan deze inzamelingsactie hebben meegewerkt. Mocht u onverhoopt toch vergeten zijn een bijdrage te geven dan kunt u, uw gift alsnog overmaken op bankrekeningnummer: NL06 RABO 0115 8030 09 Redactie Torenklanken

BESTE LIEFHEBBERS VAN RECHT VUR ZUNNE ROAP,

WIJ VERKOPEN KERST LEKKERNIJEN! Hoe belangrijk is het om het in deze tijd thuis gezellig te maken. En hoe leuk is het om juist nu andere mensen blij te maken met een kleine attentie. Wij hebben daar iets voor. Chocola! Voor jong en oud! Voor kleine prijsjes. Ook worden de kerstbalstickers van www.naamkralensleutelhangers.nl verkocht waarvan €1,00 voor onze vereniging is. 2 september bestond onze vereniging 40 jaar. Helaas door alle corona perikelen hebben we dit niet groots kunnen vieren. Toch willen we voor onze leden iets speciaals doen. De opbrengst van deze verkoop helpt ons daarbij. In het kort: • Zaterdag 12 december • tussen 11.00 en 13.00 • op de kiosk op het plein • graag contant, geen pin aanwezig • wij houden ons aan de maatregelen, u ook?

Het is een rare tijd.Veel evenementen kunnen geen doorgang vinden in deze tijd van Covid-19. De 44ste jubileumeditie van de Roap is uitgesteld en met pijn in ons hart moeten wij als organisatie en Crew mededelen dat ook de reguliere editie 2021 van de Roap niet door zal kunnen gaan in zijn huidige vorm. De artiesten en organisatie kijken er ieder jaar weer naar uit om er vier dagen feest voor en met jullie van te maken, en met de huidige regels kan dit niet zoals wij graag willen. Wat de toekomst gaat brengen is nog te onzeker. We zijn nu aan het bekijken hoe wij de Roap-avonden toch een invulling kunnen gaan geven, zodat jullie ons niet helemaal hoeven te missen. Houd onze kanalen in de gaten voor meer informatie hierover. In de tussentijd zou je kunnen genieten van de volledige geschiedenis van 44 jaar Recht vur zunne Roap samengevat in een boek. Een prachtig boek om te hebben, maar zeker ook om te krijgen! Een cadeautip van ons in de decembermaand! Het boek is te koop bij Wilma’s kadoshop en bij Tabakshop Steenbergen. Groeten en hopelijk tot snel. Organisatie en Artiesten Recht vur zunne Roap

KOPY INLEVEREN VOOR:

14 december (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag t/m vrijdag: OPENINGSTIJDEN

17.30 uur P.10.00 van -Schijndel Sport- enZaterdag: bedrijfskleding: 09.00 - 14.00 uur

Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Kerkstraat 7 5386 AC Geffen

Zaterdag:

T: 073- 14.30 890 5990 09.00 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Creatieve stoffering voor de Gezondheidszorg

HEPA CARE revalidatie stoffering

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 • E-mail: info@hepa.nl

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN RISICOBEHEER VERZEKERINGEN www.vanderdoelen.nu


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl

BEREIKBAARHEID PASTORIE U kunt bellen op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend tussen 09.00 uur en 10.30 uur: tel. 073-5321216. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Het e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl ZONDAGVIERINGEN IN GEFFENSE KERK VIA LIVESTREAM TE VOLGEN Voortaan zullen de kerkvieringen van zondagmorgen 09:30 uur uitgezonden worden via livestream op YouTube. Zoek via: Geffen parochie DGH. KERKDIENSTEN De kerkgangers wordt gevraagd bij klachten thuis te blijven, de handen te reinigen bij binnenkomst en de anderhalve meter afstand in acht te nemen. Daarom vindt u om en om op de zitting van de kerkbanken een aankondiging, om een bankenrij leeg te houden. Er is tot nader bericht geen koor- en/of samenzang. De organisten zullen de vieringen muzikaal opluisteren. De vrijdagavondmis om 19.00 uur is, in plaats van in de kapel (voorlopig) in de kerk, daar kunnen we goed afstand houden. JUBILARISSEN GEMENGD KOOR Op zondag 22 november was de traditionele feestdag van Sint Caecilia, patrones van de kerkkoren. Dat kon dit jaar niet gevierd worden, zoals andere jaren.Toch willen

we de jubilarissen van het Gemengd Koor feliciteren. Toon Langens was 60 jaar koorlid en Tonny Jansen was 50 jaar koorlid. Het bestuur van het koor heeft deze jubilarissen thuis op gepaste wijze gehuldigd. We danken hierbij alle zangers en zangeressen, organisten en muzikanten, die een muzikale bijdrage leveren aan de erediensten in onze geloofsgemeenschap. KERSTCOMMUNIE Wilt u vóór Kerstmis de H. Communie thuis ontvangen, dan kunt u contact opnemen met met pastoor Ouwens, telefoonnummer 0413-363315 KINDJE WIEGEN MET KERSTMIS Net als andere jaren verzorgen Laura en Ingrid op 2e Kerstdag weer het KINDJE WIEGEN van 11.15 uur tot 11.45 uur. Voor een beetje afwisseling hebben ze er nu ook iets nieuws bij bedacht. Een speurtocht door de kerk! De kinderen luisteren eerst naar het Kerstverhaal en daarna gaan ze met hun ouders op zoek naar afbeeldingen van het verhaal Ze verdienen dan elke keer een puzzelstukje, voor een puzzel die ze uiteindelijk samen maken en mee naar huis mogen nemen. Op de achtergrond klinken er Kerstliedjes. Alle ouders met jonge kinderen zijn van harte welkom! LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud De vrijdagavondmissen worden voorlopig gehouden in de kerk De zondagvieringen worden uitgezonden via livestream op YouTube. Zoek via: Geffen parochie DGH vr. 11 dec. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 13 dec. 09.30 u. H. Mis (3e advent) 1e jaargetijde Theo Steenbergen, namens de parochie vr. 18 dec. 19.00 u. avondmis in de kerk zo. 20 dec. 09.30 u. H. Mis 4e advent KERSTVIERINGEN Voor de kerstvieringen vragen wij u, om u aan te melden voor één van de kerstvieringen op 24, 25, 26 of 27 december.Achter in de kerk vindt u daarvoor invulstrookjes, die u in de muurbus van de pastorie kunt deponeren. Kerstavond: do. 24 dec. 17.30 u. Kerstviering (Woord en Communieviering) do. 24 dec. 19.00 u. Kerstviering (eerder dan andere jaren) Eerste Kerstdag vr. 25 dec. 09.30 u. Kerstviering Tweede Kerstdag za. 26 dec. 09.30 u. Kerstviering Tweede Kerstdag 11.15 - 11.45 u. Kindje Wiegen Zondag 27 december 09.30 u. Kerstviering Vrijdag 1 januari 09.30 u. Nieuwjaarsviering (geen avondmis) 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A info@papenhoeve.nl Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


KERKBALANS 2020: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2020. Tussenstand Kerkbalans eind augustus 2020: € 16.367,49 OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. Een misintentie kost € 12,00. De misintenties die opgegeven zijn vóór de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120. Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch.Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees.

ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. Voor het ontvangen van de ziekencommunie of ziekenbezoek door de pastoor kunt u contact opnemen met pastoor Ouwens tel. 0413-363315. WE MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 14 november: Herman de Haas, 61 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Onder voorbehoud i.v.m. coronacrisis. Samen tafelen, doen we op de 2e donderdag van de maand bij Kom d’r in. Aanmelden bij Ans van Bergen 073-5323870 of Dini Timmermans 073-5322084. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM - TORENBEKLIMMING RONDLEIDINGEN Contactpersoon: Frans Rovers tel. 073 - 5322249 of 06 - 55375508 of e-mail: torenmuseum@gmail.com RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun en hartverwarmende berichten, kaarten en bloemen die wij hebben mogen ontvangen, met het overlijden van mijn man en ons pap Kees van Wanrooij. Annie en kinderen van Wanrooij

5


John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Dè uitvaartbegeleider bij natuurbegraven De natuur is de basis van het leven. Natuurlijk Afscheid regelt kerkelijke uitvaarten en crematies met oog voor groene details.

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Ook wanneer u elders verzekerd bent! www.natuurlijkafscheid.com Dag en nacht bereikbaar 06 38891404

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel 538 is weer digitaal en mist z’n café Govers met de eigen tafel. Bij elkaar zitten is toch wat gezelliger dan thuis voor een plat scherm naar elkaar kijken en praten. De thuisoplossing scheelde overigens wel een tochtje naar het café wat bij de plotseling invallende kou wel zo prettig was. Inmiddels zijn we een FvD-soap en een enquête over de toeslagen affaire bij de belastingdienst verder en houden we ons toch maar liever bij het Geffense wel en wee. Televisie Inmiddels is er in ons dorp ruim een jaar ervaring met ontvangst via de glasvezel tot in de meterkast. De meningen over de kwaliteit zijn verschillend. TV-ontvangst via Trined c.s wordt hier en daar zowel bevredigend als tegenvallend ervaren. Of de destijds gewenste dekking van 40 procent glasvezelaansluitingen ooit bereikt is, zou best kunnen; al zie je hier en daar nog losse kabeleinden boven het maaiveld uitsteken. KPN zou plannen hebben om in Nederland de glasvezelontvangst gigantisch uit te breiden. Maar is dat hier nog nodig? Of Ziggo of KPN of andere providers het met de huidige kabel opvallend beter of slechter zouden doen valt niet te zeggen. Geffen moet dan wel in de gelegenheid zijn om via de nu aangelegde kabel ook KPN en andere providers te kunnen kiezen. De verbouwing bij De Heegt heeft ertoe geleid dat daar in sommige aanleunwoningen even niets te kiezen valt. De bewoners bij de Heegt zijn tijdelijk verstoken geraakt van hun TV-aansluiting en moeten het nu maar zelf oplossen. Carnaval Geen carnaval in 2021. Althans niet. zoals het normaal behoort te zijn. De Stichting Rottenrijk zit niet stil maar heeft het wel moeilijk om bij alle coronabeperkingen iets te presenteren dat doorgang kan vinden. Het thema is deze keer “ ’t Rottenrijk in geuren en kleuren”. Elf-elf werd een aangelegenheid zonder Rottenrijkers waarbij op beperkte maar toch een beetje op carnavaleske wijze drie soorten Geffes bier werden gepresenteerd, genaamd: Mie Roddel, Prinsenbier en Deurdouwer. Het bier was meteen in de verkoop en die verloopt goed, de fijnproevers zijn enthousiast. De Stamtafel neemt zich voor om hiermee een eigen proeverij te houden. Overigens heeft de brouwer de productie van nog een ander Geffes bier in petto, maar door het succes van de drie van Elf-elf is die even uitgesteld.Veel werkgroepen

zijn niettemin aan de gang met het werken aan haalbare ideeën. Prins John d’n Urste en Adjudant Esther mogen de leiding weer op zich nemen. Zij zijn deze keer speciaal coronavrij onthuld. ’t Raadhuis ’t Raadhuis is de gedoodverfde nieuwe ziel van het Dorpsplein. Zowat iedere Geffenaar leeft mee met het inrichtingsplan van het plein en wil graag weten wat daarvan terecht komt. Op de informatie- of inloopavond van 8 oktober jl. over het Raadhuis zijn veel vragen gesteld en de meeste zijn meteen beantwoord. Bouwbedrijf Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling heeft al deze vragen met reactie opgenomen in een verslag dat eenieder kan inzien via de website van de Dorpsraad. Aan het verslag is een overzichtelijke verzameling schetsen toegevoegd met meerdere suggestieplaatjes van het ontwerp van gebouw en de indeling. De bouw zal niet eerder dan over ongeveer een jaar beginnen, mede door de wettelijke procedures. De ‘oranje’ kliko Hierover is al veel te doen geweest. Kan de kliko thuis achterblijven? Volgens de gemeente is dat niet zo en is het laatste woord er al over gezegd, maar wie dat gelooft, kent de Geffenaren toch niet goed genoeg.Allerlei bezwaren en suggesties om de kliko niet af te geven doen de ronde. De gemeente zou niet in staat zijn om een wens tot behouden van de kliko administratief te honoreren. Uitgespoeld terugkrijgen bij de werf en dan een tientje betalen, want terugbrengen is er niet bij. Vreemd, schoonspoelen kunnen we zelf ook, sterker nog: dat doen we toch al regelmatig. Als er bij de gemeente niet één programmeur is die het wel of niet meenemen kan verwerken in een computerbestand dan is het bij de gemeente slecht gesteld. Komt er nu een kliko-politie die je mooie oranje-grijze ton komt opeisen als je hem niet hebt afgegeven? Wat gaat er gebeuren met de ingenomen kliko’s? Ander deksel erop? En moeten onze plasticverpakkingen van etenswaar voortaan in een plastic zak aan de straat worden gezet waar loslopende huisdieren, ratten en muizen, door de reuk gelokt, zich ermee willen vermaken? Is dat hygiënischer? Windenergie De wind is een bron van energie die het wint. Althans als de berichten uit Oss kloppen. Maar de weerstand is groot. B&W van Oss bereiden zich voor op een positief raadsbesluit op 17 december voor het plaatsen van windmolens in de polder. Maar dat maakt de ongerustheid van de burgerij die de nadelen voelen alleen nog maar groter. Het gepingpong over de aantallen en de locatie van de turbines ergens tussen Oss en Den

7


Bosch lijkt afgelopen. Voorlopige eindstand voor Oss: 13 exemplaren, geconcentreerd in het Osse deel van de Duurzame Polder. Maar nu Den Bosch nog. Zou dit de Osse finale zijn van een bestuurlijk mens-erger-jeniet-spel? Eigenlijk zouden deze ‘molens’ -als ze er inderdaad moeten komen- allemaal alleen in een buiten woonkernen liggend industriegebied mogen komen. Daar zijn ze het minst hinderlijk voor hun omgeving.

DIAMANT EN GOUD IN DE BERGSTRAAT Twee feestjes die niet optimaal gevierd konden worden in dit bijzondere jaar. Op afstand zwaaien, gelukwensen en presentjes neerzetten… Proficiat! Op 24 november 2020 vierden Dina en Wim van Gogh hun 60-jarig huwelijk

Kerst en Nieuwjaar De horeca is tijdens de feestdagen waarschijnlijk geheel op slot. De meesten van ons blijven thuis en zijn dus niet op vakantie. Naar familie of vrienden gaan kan slechts in beperkte mate.We verwachten dan ook weinig drukte. Deze keer zal vuurwerk aansteken rondom de jaarwisseling niet mogen. Maar inkoop door particulieren verraadt dat er hier en daar toch wel geknal zal zijn. De burgerij wordt op de proef gesteld.Als jij je wél maar je buurman zich niets van het verbod aantrekt, wat doe je dan? De Geffense kwis Is in voorbereiding. Het lijkt in hoofdzaak een digitale gebeurtenis te worden. Maar verder is er nog niets over bekend. De Koppellinck zou al voor eind december besproken zijn voor een soort evaluatiebijeenkomst en bekendmaking van winnaars. We wachten het af, net zoals we moeten afwachten welke nieuwe regels tegen de coronapandemie er dan weer gelden. Ten slotte - Als je gaat verbouwen en daarvoor tijdelijk een puin- en afval container op de openbare weg wil zetten, moet je voortaan vooraf toestemming van de gemeente hebben. - Worden alle kliko’s in februari en maart 2022 opgehaald en vervangen door nieuwe. - Waren de gluurpietjes populair en graag gezien. - Is het bestuur van de Koppellinck vernieuwd; men focust op meer vormen van dagbesteding. Meer bijzonderheden elders in deze Torenklanken. - Horen we niets meer over het lot van de pastorie.Wat gaat er met het gebouw gebeuren? - Is de “Gouden Leeuw” verkocht. Het café-deel zal waarschijnlijk blijven en het achterliggende zalencomplex worden verbouwd tot appartementen. - Volgende keer Stamtafel op 13 december. Vooralsnog weer digitaal; wie mee wil doen gelieve zich daarvoor uiterlijk 11 december te melden bij Gilbert vd Meulenreek.

8

Op 21 november 2020 vierden Stepha en Adriaan van Zandvoort hun 50-jarig huwelijk.


EFFE OVER GEFFE Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Ad van Erp, 62 jaar, hij woont in de Bredeweg. 1. Een herinnering aan Geffen: De periode van het bestaan van “Disco Govers”. 2. Dit zou anders moeten: De Geffense Bosjes is enorm verpauperd, dit moet beter kunnen. 3. Een bijzonder(e) plek: De Bredeweg, want daar ben ik opgegroeid en heb ik een hele fijne jeugd gehad. 4. Een mooi mens: Frans van Griensven, voormalig uitbater van Disco Govers 5. Jammer dat … door het verdwijnen van de winkels, Geffen doodbloedt. 6. De leukste club: TOK’74 (Biljartclub TegenOver de Kerk) 7. Ons visitekaartje: Effe noar Geffe

DORPSRAAD GEFFEN Helaas is het door de corona maatregelen niet mogelijk om nog openbare vergaderingen te organiseren. Helaas hebben we, om de dezelfde redenen, ook moeten besluiten om dit jaar geen midwinterfestijn te organiseren. We hadden graag samen met onze dorpsgenoten dit gekke jaar afgesloten. Enkele onderwerpen die op dit moment onze aandacht hebben zijn, de oranje kliko, de duurzame polder, het Dorpshart, Fiets verlicht actie en de lopende zaken van onze gebiedsbeheerder. Verder houden we, samen met Ruud Verhagen, de komst van de 5000ste Geffenaar in de gaten. Door alle corona perikelen zijn er veel minder activiteiten georganiseerd en zijn er ook minder subsidieaanvragen bij ons gedaan. Mocht je als vereniging, stichting of club nog activiteiten gaan organiseren in deze laatste weken? Of andere wensen hebben die wellicht met een bijdrage van ons gerealiseerd kunnen worden. Vul dan het aanvraagformulier in op onze website en wellicht kunnen we jullie helpen. We blijven je informeren via onze nieuwsbrief, website en sociale media. Om het bereik hiervan te vergroten doen we een oproep om je aan te melden voor de nieuwsbrief. Stuur uw e-mailadres naar info@dorpsraadgeffen.nl Dan ontvangt je voortaan ook geheel kosteloos het laatste nieuws over onderwerpen die Geffen aangaan. We hopen elkaar weer snel te mogen treffen.Tot later!

8. Bewondering voor: alle vrijwilligers in het algemeen

9. Geffen is voor mij: mijn thuis 10. Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan diverse activiteiten voor de jeugd. Daar wordt Geffen beter / en socialer van!

Voor het repareren en vermaken van kleding.

Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in het borduren op textiel met professionele borduurcomputers. Wij kunnen een ontwerp voor u maken of werken vanaf uw afbeelding, foto of logo. Deze digitaliseren we en zetten dit om naar professionele borduurbestanden. Ook voor losse emblemen.

Gratis haal en breng service van maandag t/m vrijdag 07:00 tot 21:00 uur Bel KledingVermaak: 073 – 82 24 525 9


Bart en Anita de kinderen van Dierenspeciaalzaak & veevoeders B. de Kinderen in Geffen, geven na 30 jaar het stokje over aan Giel en Kim Eijsvogels. Voor velen zal dit als een verrassing komen, maar voor het voortbestaan van onze winkel hebben we gekeken naar de toekomst. Onze kinderen hebben hun eigen keuze gemaakt en daarom hebben we geen opvolgers. Omdat het een goedlopend bedrijf is en zeker een toegevoegde waarde heeft voor Geffen en omgeving, zijn we op zoek gegaan naar een geschikte overnamekandidaat. Deze denken wij nu zeker gevonden te hebben! Een jong ondernemend stel die van wanten weten en de boel gaan runnen. Giel en Kim Eijsvogels hebben er allebei ontzettend veel zin in en gaan de winkel met een frisse, toekomst gerichte blik moderniseren. Onze personeelsleden Anita en Suzanne zullen werkzaam blijven binnen het bedrijf en samen met Giel en Kim zullen zij het nieuwe team gaan vormen. Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor het jarenlange vertrouwen in ons. Wij kijken terug op een hĂŠĂŠl plezierige tijd die we hebben mogen doormaken met de start en opbouw van ons bedrijf. Vast en zeker zullen wij nog vaak terugdenken aan die fijne, gezellige en vooral leuke momenten! Op vrijdag 11 en zaterdag 12 december zal ons laatste weekend zijn dat we werkzaam zijn in de winkel. Wij hopen onze klanten dan graag nog te mogen ontmoeten!! Helaas kunnen we dat niet groots opzetten i.v.m. corona. Toch willen we iedereen persoonlijk bedanken en een aardigheidje meegeven. Bij deze nog wat praktische informatie; de blauwe cadeaubonnen zijn in te leveren tot en met zaterdag 30-1-2021 Daarna vervallen alle rechten. De kortingsbonnen uit de puppytassen blijven gewoon geldig en ook de spaarkaarten van Casa Fera en Beaphar Care + blijven gewoon doorlopen. Vele groetjes van ons en graag tot ziens op 11 of 12 december! Bart en Anita de Kinderen.


KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Houd afstand, was je handen en blijf thuis als je verkouden bent! Kennisgeving aan de leden van de KBO Het bestuur van de KBO heeft op 24 november besloten dat de activiteiten in het Oude Klooster op 1 december weer mogen plaats vinden. Op deze datum is het mondkapje verplicht en het is nog steeds een gedeeltelijke lockdown, wij vragen aan onze leden om zich te houden aan de regels van het RIVM. Het bestuur wenst jullie veel plezier ondanks de beperking van de corona regels. Rabo clubkas support We willen iedereen die op de activiteit van de KBO heeft gestemd, hartelijk danken. Het mooie bedrag van €625,- wat we hierbij krijgen, komt helemaal ten goede aan onze leden. We gaan, als het weer kan en mag, een actie op touw zetten om meer jonge senioren bij de club te betrekken. Ergens in 2021. Behoca met Melissa Kreps: Diny van Wanrooij volgt Melissa Kreps al jaren in haar activiteiten. Zij meldde BeHoCa aan bij de actie Warm Hart van omroep KRO-NCRV. Het doel dat de meeste stemmen krijgt kan 10.000 euro tegemoet zien. Dit is bijna het complete bedrag dat gevergd wordt voor het nieuwe project van BeHoCa: de aankoop van de lap grond in Matuga. Melissa heeft 615 stemmen gekregen, helaas te weinig voor de top drie en een geldbedrag. Maar zoveel stemmen laat zien dat we wel meeleven met Melissa en haar jongens. Iedereen bedankt voor hun stem.

met z’n allen kort bij ‘t fornuis, de kerstboom helemaal vol gehangen. Liedjes klonken als een engelenkoor, het stalletje heel zacht verlicht, en tussen de dennentakjes door, kwamen de drie koningen al in zicht. Kerstmis gaf je toch een speciaal gevoel, vandaag kun je dat niet zo intens beleven, veel mensen weten wel wat ik bedoel, deze tijd zullen we nu anders beleven. Het vieren van kerst, zo zijn mijn gedachten, moet altijd blijven, in elk gezin, dit zal deze moeilijke tijd wat verzachten, dan krijgt men er weer vertrouwen in. Laat daarom nu gerust een kaarsje branden, voor ieder mens een goeie reden, wat geldt voor hier en in alle landen, Kerstmis, dat is echt een feest van vrede. Wij wensen iedereen fijne kerstdagen, een gezellige jaarwisseling en we hopen dat we elkaar in 2021 weer kunnen ontmoeten in goede gezondheid.

Zorg altijd bij u in de buurt

Kerst Gedachte Kerstmis vroeger bij ons thuis, mijn hart vol weemoed en verlangen,

40 jaar Wijkteam Geffen-Nuland-Vinkel ondersteunt u graag. Telefoon: 0900 - 8803 Mail: geffen-nuland-vinkel@pantein.nl

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067

Pantein biedt: verpleging en verzorging aan huis I specialistische zorg I spoedzorg I nachtzorg I thuisbegeleiding I www.thuiszorgpantein.nl

11


• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT flessengas

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

Romme Schilderwerken

Telefoon: 06 - 166 106 22

Den Herd 17

info@rommeschilderwerken.nl

5386 EX Geffen

www.rommeschilderwerken.nl

22-1-2019 11:48:31

Gebr. van de Wetering

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

Wij van verzorgen Chris-Stan Daal voor u: Frank Hanegraaf

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

* Accountantverlijmen van kalkzandsteen * leggen van afwerkvloeren administratieconsulent * het bouwen van separatiewanden in gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Postadres: * het aanbrengen van spackspuitwerk Cereslaan 4 * het5384 aanbrengen van buitengevel-isolatie VT * hetHeesch aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT


NIEUWS VAN KOM D’R IN

of in quarantaine moet omdat je recent contact hebt gehad met iemand die positief is getest! Blijf gezond en heb wat extra aandacht voor de mensen om je heen. Misschien door een berichtje, een praatje op afstand, een telefoontje of nodig ze ook uit bij Kom d’r in.

Sinds donderdag 19 november kunnen we gelukkig in Kom d’r in weer gasten ontvangen. De inloop op dinsdag, vrijdag en zondag is weer opgestart, de crea-avonden en middagen gaan weer door en ook Thai Chi is weer begonnen. We merken dat het voor de mensen wat verwarrend is, omdat coronamaatregelen die sluiting van de Koppellinck tot gevolg hebben soms onverwacht ingaan en ook weer stoppen. Doordat de publicaties in Torenklanken hierbij dan niet aansluiten ontstaat er veel onduidelijkheid over de openingstijden van Kom d’r in. Helaas is dat niet op te lossen.Verder zijn mensen vaak onzeker of het wel veilig is om naar Kom d’r in te gaan. Wij volgen de regels van het RIVM en van de lokale overheid op en verwachten en merken ook dat bezoekers zich daar goed aan houden, maar iedereen moet voor zichzelf de afweging maken en alleen komen als hij/zij zich daar zelf goed bij voelt. Op maandag 14 december van 14.00u-16.00u en donderdag 17 december van 19.00-21.00 uur geeft Francien weer een workshop bloemschikken, waarbij stukken voor Kerst worden gemaakt. Zij zal dit op een corona veilige manier doen en geeft daarom de workshop twee keer voor een groep van maximaal 6 deelnemers. Als je mee wil doen, schrijf je dan in op de lijst die klaarligt in onze huiskamer. Je wordt verzocht zelf een schaal of pot mee te nemen en een bijdrage van 7,50 euro ( bij inschrijving) voor de materialen die door Francien verzorgd worden. Het Repair Café gaat in december nog niet door. Hopelijk kunnen we vrijdag 29 januari weer een Repair Café houden. Heb je al kapotte spullen klaar staan? Zo ja, dan kun je dat ook doorgeven aan komdrin.geffenzorgt@gmail.com, we houden je dan op de hoogte van de start van het Repair Café. Wil je met ons mee denken of wil je je als vrijwilliger inzetten voor Kom d’r in laat het ons dan weten via ons emailadres: komdrin.geffenzorgt@gmail.com of via een van onze werkgroep leden.Wij gaan graag met je in gesprek en zijn blij met alle vormen van hulp. We zijn o.a. nog op zoek naar iemand die de publiciteit voor Kom d’r in kan verzorgen. Als je naar onze huiskamer komt, denk er dan aan dat het dragen van een mondkapje verplicht is in de Koppellinck en in de huiskamer, totdat je op je stoel zit. Houd je ook goed aan de algemene corona maatregelen en kom vooral niet naar Kom d’r in als je klachten hebt

AL JAREN STERK IN GLASSERVICE EN SCHILDERWERKEN T: 073-5325052 E: info@vandepolglas.nl

www.vandepolglas.nl

24 UURS GLASSERVICE 13


Omdat uw ogen

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

&

stomerij service

Alles 1e klas vakwerk en meer dan 20 jaar ervaring.

Kleding op maat maken voor dames en heren. Ook uw gordijnen worden vakkundig gemaakt. Reparaties van alle materialen. Ook leer en bont. Openingstijden: Volop parkeergelegenheid voor de deur. ma.13 tot 18 u. ’t Dorp 21, 5384 MA Heesch di-wo-do. 9 tot 18 u. 06 – 87 04 97 95 vr. 9 tot 20 u. Royalkledingreparatie@gmail.com za. 9 tot 17 u.

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


50 GOUDEN, ACTIEVE JAREN Gerard en Tonnie Schuurmans uit de Bredeweg vertellen over 50 jaar huwelijk 20 november 1970 – 20 november 2020. Een zandweg en met de poffer naar de kerk 50 jaren zijn voorbij gevlogen. Toen wij hier kwamen wonen stonden de elektriciteitspalen nog in de straat en in de tuin. Betje van Zandvoort liep nog in Brabantse kledij met poffer op naar de kerk, en onze straat was nog een zandpad. Na een paar jaren kochten we onze 1e Duitse dog Tesca. Met haar hadden we een nestje. Nou ja, nestje, er kwam geen eind aan: 14 stuks maar liefst. Daarvan hielden we er zelf één, Aran. In 1975 is onze Edgar geboren op 16 januari en hij kreeg er 17 januari 1976 een zusje bij, Susan. Dat was een drukke tijd maar ook een heel mooie tijd. In die tijd had je nog winters en Gerard vorstverlet.Wat we nog heel goed weten is dat Gerard toen met 3 – 4 sleeën met de kinderen uit de buurt door de straat ging. Wat hadden ze een schik. Als ze van de gemeente de straat wilden schoonmaken holden ze er allemaal naartoe zodat ze de straat niet in konden. Mooie tijden. Samen met Tesca, Aran en Edgar en Susan op de slee, naar ome Mart of oma en opa. Later kregen we Barry (ook een Duitse dog) Liesje en Droppie (2 poezen), konijnen, eendjes, kippen en kalkoenen. Met de carnaval ging de hele familie (ook verschillende broers en zussen met hun kinderen) naar de Bonkelaar. De ene dag na afloop naar Toon en Henny en de andere dag bij ons. Zo ging dat ook met Effe naar Geffe. Vakanties, hobby’s en activiteiten Verschillende keren per jaar gingen we met de vouwwagen naar sprint- en drag-races. Met Zandvoort en Drachten als hoogtepunten. Met de vakanties naar de Nederlandse stranden en later naar Frankrijk. Gerard is jaren stripmaster geweest bij Explosion Sprint en Dragraces. Dat bracht ons ook in Marseille en Parijs. Engeland stond ook vaak op de vakantielijst. Naar kennissen in de Yorkshire Dales.We hebben zowat heel Engeland doorkruist en een stuk van Schotland. Toen Edgar en Susan klein waren behaalde Tonnie nog diploma`s tot en met lerares coupeuse. Dit heeft ze verschillende jaren gedaan. Toen kwamen de eerste borduurmachines uit en dat was toch wel heel mooi. Zeker toen het zelfontwerpen begon. In 2001 wordt TOSCH borduurstudio gestart. Wat

tot op de dag van vandaag nog doordraait. In 1997 zijn we lid geworden bij de Boerenbruidsparen. Mooie carnavalsjaren zijn dat geweest. We liepen vaak mee met de optochten en behaalden verschillende prijzen binnen met onze groep. In die jaren begon Gerard bij JBC Geffen met jeu de boules en binnen het jaar deed Tonnie ook mee. We zijn nog beiden lid en gaan graag naar uittoernooien, maar dat kan nu even niet. Ook is Gerard nog jaren bij de EHBO geweest. 171/2 jaar geleden kwam Gerard thuis na 43 jaar als metselaar in de bouw te hebben gewerkt. Thuis hoeft hij zich niet te vervelen er is genoeg te doen in de tuin. In februari het jaar daarna, gingen we naar de motorbeurs en jawel er kwam weer een motor. We waren weer helemaal verkocht. Vele ritten werden gemaakt met Vitesse motorclub. Hiervoor maakt Tonnie op de computer digitale motortoertochten. Intussen zijn we alweer 2 motoren verder en zijn we al verschillende jaren ook bij de VOCN motorclub aangesloten. Ons gezinnetje is in de loop der jaren ook gegroeid. Edgar en Mariska zijn al weer jaren bij elkaar evenals Susan en Marko. Zij zorgden voor 4 prachtige kleinkinderen. Thomas, Meike, Vera en Stein. Inmiddels 14, 13, 12 en 11 jaar en onze zonnestraaltjes. Kleinkinderen zijn iets heel moois en speciaal. Gelukkig hebben we nog geen corona in de familie. Hopelijk blijft dat zo. De gouden dag En toen werd het 20 november 2020. De hele tuin was versierd en er stond een mooie boog. Het zou een rustige dag worden. Kinderen en kleinkinderen werden om 17.00 uur verwacht. Niet dus. Edgar, Mariska en Susan stonden al vroeg op de stoep met lekkers. “Of we er voor konden zorgen, dat we om 9 uur spik en span voor het raam wilden gaan zitten!” Ze hadden zowat iedereen, die we kennen, een berichtje gestuurd of ze ons wilden komen feliciteren. Geheel coronaproof, met dubbel glas ertussen. Om 9 uur was er de eerste van motorclub Vitesse. Prachtig. De hele dag door, was het een komen en gaan. We hebben ervan genoten. We willen op deze manier iedereen bedanken: de buurtvereniging, mensen uit de straat, kennissen, Boerenbruidsparen JBC Geffen, Explosion sprint- en dagraces, VOCN Nederland en niet te vergeten broers, zussen, schoonfamilie, neven en nichten, voor de overweldigende belangstelling, de mooie bloemen, de vele kaarten, cadeaus en telefoontjes, die we hebben gekregen. Wat een overweldigende dag. Niet te filmen! Schitterend! 15


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


EUCHARISTIEVIERINGEN LIVE Sinds eind oktober worden de zondagse vieringen vanuit onze kerk live uitgezonden via YouTube. Mede dankzij een goede gift vanuit de dorpsraad kunnen mensen thuis de vieringen volgen. Fijn voor onze zieken en ouderen onder ons, maar in deze roerige coronatijd zeker ook voor alle gelovigen. Natuurlijk blijft het wennen met maar 30 personen per dienst, maar het is een bruikbaar alternatief. We hebben alles in het werk gesteld om vooral de Allerzielenviering toch mee te laten vieren door alle nabestaanden.We hebben veel positieve reacties gehad op de viering via livestream door de avondwake groep met muzikale ondersteuning van het saxofoonkwartet ‘Gist’. Daarom een welgemeend dank-je-wel aan de dorpsraad, de installateurs van de livestreamapparatuur en de medewerkers aan deze dienst. We zullen in de toekomst reguliere vieringen op deze wijze blijven uitzenden.Tijdens de opnames proberen we, zoveel als mogelijk, kerkgangers niet in beeld te brengen. Ook zullen de vieringen op YouTube na 4 weken verwijderen. Het is zeker mogelijk met deze apparatuur ook speciale vieringen, zoals avondwakes, uitvaarten en huwelijks- en jubileumvieringen in onze kerk uit te zenden of hiervan opnames te maken. Hiervoor zal dan wel een passende vergoeding gevraagd worden. Daarbij worden dan ook aparte afspraken gemaakt over zichtbaarheid van aanwezigen en de tijd van zichtbaarheid op YouTube. Binnenkort zal onze kerk ook beveiligd worden via bewegingsmelders. Deze beelden zijn enkel bestemd voor onderzoek door politie en justitie en worden beschermd en bewaard volgens de geldende normen.

speciale rekening voor kerkbalans: De Goede Herder, NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. Heilige Maria Magdalena, Geffen.VAN HARTE AANBEVOLEN! Kerngroep bestuur en pastoraat

START AANPLANT VOEDSELBOS Op 31 oktober j.l. is er een start gemaakt met de aanplant van een voedselbos aan de Leiweg in Geffen. Op het land rondom de voormalige boerderij van de familie van Nistelrooij en daarvoor de familie Bijveld wordt een prachtig initiatief gerealiseerd rondom duurzaamheid en behoud van onze natuurlijke leefomgeving. De eerste bomen zijn inmiddels geplant. Kestrel Maher en Geert-Jan van Nistelrooij zijn de enthousiaste initiatiefnemers achter dit ambitieuze en toekomstgerichte plan. In de volgende Torenklanken zullen wij u uitgebreid hierover informeren. Op de foto Tiny van Nistelrooij, Kestrel Maher en Geert-Jan van Nistelrooij op het land voor het ouderlijk huis aan de Leiweg.

Zoal u begrijpt heeft de geloofsgemeenschap het afgelopen jaar weinig inkomsten gehad vanwege de coronacrisis. Geen diensten en/of beperking in het aantal deelnemers. Vooral ook de collecteschalen bleven lang leeg. We willen graag een beroep doen op u om bijvoorbeeld een (extra) bedrag over te maken op onze

Uitvaartverzorging Jo van Vugt Marsstraat 5 - 5351 GZ Berghem Tel. 06-23064010 b.g.g. 06-13171149 vanvugtj@telfort.nl

45 jaar ervaring in het regelen, verzorgen en uitvoeren van crematies en begrafenissen. Wij verzorgen ook thuisopbaringen en het voorgaan in diensten in het crematorium.

tuinberegening - Waterpompen - Pulsen - grondwerken

Leiweg 4 - 5386 KR Geffen 0622442590 www.vandecampberegening.nl

17


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer, dé basis voor een gezonde levensstijl. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Bruisen van de energie en een (nog) beter humeur? Succesvolle afslanktips en inspirerende recepten? Een stabiele bloedsuikerspiegel en hoge vetverbranding? Zet de eerste stap en neem contact op!

MFC De Koppellinck

info@puur-petri.nl

06 1073 1162

www.puur-petri.nl

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

Ik hou van...

BLOEMEN Sanne Langenhuizen Oijenseweg 31A, Oss

www.ikhouvan-bloemen.nl

T: 06 - 2382 0174 M: info@ikhouvan-bloemen.nl

Wij maken voor iedere gelegenheid een passend Kado! Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-17.30 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden: Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

9.00 tot 18.00 9.00 tot 13.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 18.00 9.00 tot 16.00

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


GELOOF ONDER WOORDEN (55) ADVENT – Op naar Kerst. Advent betekent aankomst. We wachten op de komst van Jezus Christus in onze wereld. De Kerk spreekt van een drievoudige komst: de komst van Jezus door zijn geboorte, de komst van Christus nu, in ons hart, en zijn wederkomst in heerlijkheid aan het einde der tijden. Maar raakt de advent van Christus ons eigenlijk wel? Hebben we niet liever dat er een vriend of een vriendin komt? Moet er geen andere regering komen of een andere maatschappij? Wat kan de komst van Jezus eigenlijk bewerken in ons leven, in onze wereld? Tijdens de advent vieren we dat Jezus naar ons toe komt en aan de deur van ons hart klopt.We weten natuurlijk dat Jezus al meer dan 2020 jaar op aarde gekomen is om bij ons te zijn. Hij is allang bij ons. Hij is in ons midden als we de eredienst vieren. Toch beleven we hem als degene die komt, omdat we niet aanwezig zijn bij onszelf. Karl Valentin heeft dat treffend uitgedrukt: “Ik krijg bezoek vanavond. Ik hoop dat ik thuis ben.” We zijn vaak niet thuis bij onszelf. Onze gedachten en gevoelens zijn afgedwaald. En omdat we niet bij onszelf zijn, beleven we Christus als de komende, hoewel Hij allang bij ons is. De vraag is of we deze Jezus wel willen horen als Hij klopt en of we Hem binnenlaten. Het woord “avontuur ”komt van het Latijn advenire: aankomen, naderen, te beurt vallen. Als God naar ons toe komt, is dat altijd een avontuur voor ons. Dan brok-

kelen onze zekerheden af. Er zijn tal van sprookjes die vertellen over een mens die God verwacht. Hij maakt een feestmaaltijd klaar. Maar dan komen er anderen aan zijn deur kloppen. Een arme sukkelaar die om hulp vraagt, wordt weggestuurd. Een jongen die langskomt, stoort bij het wachten op de komst van God. God is juist gekomen in de gedaante van deze arme sukkelaars, maar we zijn zo gefixeerd op onze voorstellingen van God dat we zijn komst en merken niet dat God elke dag naar ons toe komt in mensen die ons nodig hebben of die ons een glimlach schenken. Elke ontmoeting met een ander mens is een avontuur waarin God tot ons komt. Het wordt pas een bijzondere gebeurtenis wanneer we er open voor staan. God komt op elk moment, zeggen de mystici. De vraag is of je zijn komst opmerkt. Hij komt naar je toe in de zachten impulsen van je hart. Hij klopt aan je deur en wil bij je binnenkomen. Maar misschien ben je te veel met jezelf bezig om zijn kloppen te horen. Wanneer je thuis bent bij jezelf, wanneer je voeling hebt met jezelf, kun je Hem horen kloppen en Hem binnenlaten. Als Hij in je hart komt, ben je gered, bevrijd van je vervreemding, van je verscheurdheid. Dan kom je op een nieuwe manier tot jezelf en weet je wie je bent. In de advent word je uitgenodigd om bij jezelf te komen zodat Christus naar je toe kan komen, op ieder ogenblik maar ook op het einde der tijden, wanneer je tijd ten einde is en Christus bij je komt in zijn heerlijkheid, zodat je voor altijd bij Hem en bij jezelf zult zijn, aangekomen aan het einddoel van je zoektocht. Wij mensen leven altijd naar de toekomst, terugkijken heeft niet altijd zin. Hoop doet leven is een bekend gezegde. Echter we zullen onszelf moeten openstellen, maar durven we daarin Gods liefde ook toe te laten? Het kind kan geboren worden, maar als we niet bereid zijn het groot te brengen, wat is dan de zin van een geboorte van een mens? Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen, Vinkel, 1994-2007) diakenvanherwijnen@outlook.com

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 19


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 088-8765050 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE Verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland,Vinkel, Rosmalen en Berlicum Dienstdoende verloskundigen 24/7: 06-53548631 Afspraak maken: ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur via 073-5210764 Spreekuur Geffen: iedere maandagochtend, Smidse 2-4 (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241VM Rosmalen, ook avondspreekuur. Internet:www.belle-vie.nl,email:info@belle-vie.nl Facebook en Instagram VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden.T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 20

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE

Secretariaat: tel. (073) 5321146 Advertenties: Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Redactieadres: Acaciastraat 14 E-mail adres: torenklanken@geffen.nl Website: www.geffen.nl/torenklanken Bezorging: Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.