Torenklanken 2019 - nr 19

Page 1

57e jaargang | nummer 19 | december 2019

1

redactieadres: Acaciastraat 14 mailadres: torenklanken@geffen.nl advertenties: Magnolia 10, telefoon (073) 532 28 75 secretariaat: telefoon (073) 532 11 46 IBAN: NL06 RABO 0115 8030 09 druk: Wihabo, Geffen oplage: 2.000 exemplaren klachten bezorging: jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl / 0413-745983

2

3

4

5

6

7

8

9

10

WINTEREVENT IN DE TENT! Vanaf 18 december organiseren wij als Horeca Geffen een sfeervol, gezellig winterevent! Van 18 december tot 22 december hebben we voor jong en oud verschillende activiteiten georganiseerd. We starten op woensdag 18 december met een gezellige LADIES NIGHT kerst bingo. Donderdag 19 december voor de MANNEN een SPECIAAL BIER AVOND. Daar mogen jullie met een hapje en achtergrondmuziek genieten van de speciaal voor jullie geselecteerde bieren. U kunt deze avond bijzondere en lokale bieren ontdekken. Vrijdag 20 december KERSTBORREL voor de ondernemers in Geffen om de kerstvakantie in te luiden met een groot feest. Er zijn nog wat plekken vrij, dus reageer snel. Diverse optredens van Etienne, Belinda Kinnaer en Nelis Leeman. Op zaterdag 21 december barst ’s avonds het feest los met de FOUTE KERSTPARTY. Onze DJ TOM gaat de zaal vullen met foute hits. Ook heeft KPJ GO dit jaar weer een gezellige middag georganiseerd voor de kinderen. Zondag 22 december is er in de tent het altijd gezellige GOUD van OUD onder leiding van de vertrouwde DJ Ad Leeyen. Dit zal worden afgewisseld met de BLEU MOON ROCKERS. Ben je op zoek naar meer info, volg dan Horeca Geffen op Facebook en Instagram. Wij hebben er zin in! Voor iedereen alvast hele fijne feestdagen en: TOT IN DE TENT!

11

12

13

14

15

16

17

18 19 20

VERSCHIJNINGSDATA TORENKLANKEN 2020 Nr. Kopy voor Verschijnt op 01 06 januari 15 januari 02 20 januari 29 januari 03 03 februari 12 februari 04 17 februari 26 februari 05 02 maart 11 maart 06 16 maart 25 maart 07 30 maart 08 april 3 weken 08 20 april 29 april 3 weken 09 11 mei 20 mei 10 25 mei 03 juni 3 weken 11 15 juni 24 juni 12 29 juni 08 juli vakantie 13 24 augustus 02 september 14 07 september 16 september 15 21 september 30 september 16 05 oktober 14 oktober 3 weken 17 26 oktober 04 november 18 09 november 18 november 3 weken 19 30 november 09 december 20 14 december 23 december

KOPY INLEVEREN VOOR:

9 december (geldt ook voor e-mail kopy) redactieadres: Acaciastraat 14 e-mail: torenklanken@geffen.nl

1


Mark Beekmans - Geffen

(06) 5159 1160

073-5325786

info@aannemersbedrijfvangriensven.nl

073 - 890 5990 06 - 2155 1083 info@pvskleding.nl

OPENINGSTIJDEN P. van Schijndel Sport- en bedrijfskleding: Maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.30 uur Zaterdag: 09.00 - 14.30 uur www.vanschijndelsportenbedrijfskleding.nl

Autobanden Service Geffen Tel.: 06-52 638 746

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

• Sportvelgen • Nieuwe autobanden Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen • Caravanen aanhangerbanden www.autobandenservicegeffen.nl • Reparatie van banden ••• Sportvelgen Opslag van winter- en Nieuwe autobanden • Caravan- en aanhangerbanden zomerbanden • Reparatie van banden • Opslag van winter- en zomerbanden

Voor ondernemers bieden wij administratieve dienstverlening tegen de scherpste prijzen. Bezoekadres: Rijksweg 55b, Nuland Correspondentie-adres: Postbus 50 · 5386 ZH Geffen T: 073-3030823 · M: 06-51095114 · E: info@ba-administratie.nl

Bergstraat 10 • 5386 KL Geffen www.autobandenservicegeffen.nl

www.ba-administratie.nl

HYPOTHEKEN / RISICOBEHEER / VERZEKERINGEN

www.vanderdoelenverzekeringen.nl


Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Geffen Geloofsgemeenschap Heilige Maria Magdalena Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen Tel.073-5321216 email: info@geffendgh.nl

”ONDER DE TOREN”

www.parochiedgh.nl/geffen

BEREIKBAARHEID PASTORIE: NIEUWE SITUATIE IN GEFFEN Gastvrouw Toos is nog aanwezig op de pastorie. Van maandag t/m vrijdag kunt u bellen van 08.00 u. tot 11.00 u.: tel. 073-5321216. De opgaven voor de misintenties kunt u, zoals aangegeven op de envelop, in de muurbrievenbus deponeren. Voor het regelen van een ziekenzalving, kerkelijke uitvaart, avondwake, huwelijks-, jubileumviering of een doop kunt u ook naar de pastorie bellen. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. Het nieuwe e-mailadres van de Geffense geloofsgemeenschap is: info@geffendgh.nl Op de website van geloofsgemeenschap Geffen kunt u al veel informatie vinden: www.parochiedgh.nl/geffen De e-mailadressen: pastoor@parochiegeffen.nl en info@ parochiegeffen.nl zullen op termijn komen te vervallen. LITURGISCHE KALENDER wijzigingen onder voorbehoud * viering in de kapel + t.v-uitzending naar huize De Heegt vr. 06 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 08 dec. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. De Pompzwengels + kinderkerk De blaaskapel viert haar 55-jarig bestaan vr. 13 dec. 19.00 u. * avondmis m.m.v. DK zo. 15 dec. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk wo. 18 dec. 14.00 u. ziekenkerstviering in de kapel m.m.v. DK vr. 20 dec. 19.00 u. * avondmis zo. 22 dec. 09.30 u. + H. Mis m.m.v. GK + kinderkerk ADVENT: beleef het mee! Dit jaar is de Advent begonnen op zondag 1 december. De eerste adventskaars brandt weer in onze kerk. Elke zondag wordt er een kaars meer ontstoken in aanloop naar Kerst. Dat laat zien dat we steeds iets dichter naderen tot dit feest van het Licht. Advent is afgeleid van het Latijnse woord Adventus, dat ‘komst’ betekent. Met Advent leven wij in onze parochie De Goede Herder vier weken lang toe naar Gods komst in deze wereld als kind in een kribbe. Jezus is voor ons het Licht in de duisternis waardoor wij God kunnen zien. Het is ook mogelijk om Advent thuis mee te beleven

met een eigengemaakte adventskrans. Dat is een krans van dennengroen met vier kaarsen erop. Dat groen wordt gebruikt om de verwachting van nieuw leven uit te drukken. De kaarsen staan voor de vier zondagen van de Advent. Elke zondag wordt er weer eentje extra ontstoken. De vorm van een krans heeft te maken met een huldiging of kroning: die van Jezus. De paarse kleur van de linten verwijst naar de inkeer in deze voorbereidingstijd op Kerst. Je kunt je ook voorbereiden op het kerstfeest door een Kijktafel te maken. Dat is een symbolische opstelling dat bestaat uit een ondergrond, iets uit de natuur, een lichtje en een symbool. Door middel van kleur, tekst en symboliek laat de Kijktafel zien wat er wordt gevierd. WIJZIGING KERSTVIERINGEN Kerstavond: di. 24 dec. 17.30 u. Kerstviering (Woord- en Communieviering) + kinderkerk m.m.v. Opleidingsorkest W.I.K. di. 24 dec. 20.30 u. Kerstviering m.m.v. PP De Nachtmis komt te vervallen Eerste Kerstdag: wo. 25 dec. 09.30 u. Kerstviering m.m.v. W.I.K. Tweede Kerstdag: do. 26 dec. 09.30 u. Kerstviering m.m.v. GK do. 26 dec. 11.15 u. tot 11.45 u. Kindje wiegen voor de kleinsten. Op Nieuwjaarsdag 1 januari is er geen H. Mis. We kunnen elkaar nieuwjaar wensen na de H. Mis van zondag 5 januari 2020 en samen koffie drinken. KERKBALANS 2019: Geef voor je kerk! Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Doe mee. Elke bijdrage is welkom. Als u de bijdrage rechtstreeks overmaakt, dan dient u i.p.v. bestuur H. M. Magdalena de naam van onze (nieuwe) parochie De Goede Herder te gebruiken. Dus u kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening nummer: IBAN NL86 RABO 0115 8072 92 t.n.v. RK parochie De Goede Herder o.v.v. Kerkbalans 2019. OPGAVE MISINTENTIES De enveloppen met (een) misintentie(s) en bijdrage s.v.p. inleveren in de muurbrievenbus op de pastorie. Achter in de kerk en de kapel van het Oude Klooster vindt u daarvoor speciale enveloppen waarop u de gegevens (s.v.p. volledig) dient in te vullen. Intenties graag uiterlijk op vrijdag opgeven, 7 dagen vóór een vrijdagviering en 10 dagen vóór een zondagviering. 3


Frank van Lent Makelaar - Taxateur - Rentmeester Dorpsplein 1C 5386 CL Geffen T: 073 - 6909354 E: info@frank-van-lent.nl

WONINGEN - BEDRIJFS ONROEREND GOED - AGRARISCH ONROEREND GOED TAXATIES - PLANSCHADE - ONTEIGENINGEN - VASTGOED ADVIES

www.frank-van-lent.nl

Asbestinventarisatie ten behoeve van de omgevingsvergunning voor verbouw, renovatie en sloop van woningen en gebouwen Jagers Asbestinventarisatie bv Heikampweg 1 5249 JX Rosmalen

Telefoon: 073 - 5037094 E-mail: info@jagers-asbestinventarisatie.nl

w w w. j a g e rs - a s b e s t i nv e n ta r i s a t i e . n l De kosten voor Dankbetuigingen, Personeel gevraagd en aangeboden zijn e 5,-Rubriek gevonden en verloren is gratis! Losse advertenties tussen de tekst 1/8 pagina 1/4 pagina

e 17,-- 1/2 pagina e 40,-e 28,-- Hele pagina e 67,--

Een vertrouwd gezicht in de regio! Voor alle oplossingen op het gebied van personeel en organisatie:     

Juridisch advies HRM beleid Ontslag Mediation Begeleiding bij langdurig verzuim

Floor Janssen 06-40318895 f.janssen@janssenenpartners.nl www.janssenenpartners.nl

Heesterseweg 29 | 5386 KT Geffen | Tel: (073) 532 60 18


Een misintentie kost € 11,00. De misintenties die beschikbaar zijn op de inzenddata van de diverse media, worden gepubliceerd op het maandelijks kerkstencil Onder de Toren, wekelijks in de Streekwijzer en maandelijks in Thuis in het nieuws. Bij vragen: 073-5324386. DOPEN / DOOPVOORBEREIDING Voor het opvragen van informatie en/of het vastleggen van een doopviering kunt u naar de pastorie bellen: 073-5321216. Bij geen gehoor helpt het antwoordapparaat u verder. José van Wanrooij - van Rossum verzorgt de formaliteiten rond de doop. Contact: e-mail: josevwanrooij@ gmail.com Telefoon nr. 06-52088120 Er is een gezamenlijke, inhoudelijke doopvoorbereiding voor de doopouders van de zes geloofsgemeenschappen die de parochie De Goede Herder vormen. Deze vindt plaats op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de parochiekerk van Heesch. Wilt u daarnaast nog een huisbezoek en persoonlijk contact met degene die het H. Doopsel toedient dan maak je een afspraak met hem. DOOR DE DOOP WERDEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP OPGENOMEN: Rosa van Schadewijk, Elijah Thé. PROGRAMMA EERSTE COMMUNIE 2020 Vrijdag 13 december 15.30-17.00 u. bijeenkomst Oude Klooster. Thuis voorbereiden hoofdstuk 1 t/m 3 PROGRAMMA VORMSEL 2020 De aanmeldingsbijeenkomst vindt plaats op maandag 9 december om 19.30 uur in het patronaat (ingang achterkant pastorie). Deze aankondiging is speciaal voor de kinderen die buiten Geffen op school zitten. De kinderen in groep 8 van De Wissel krijgen allemaal een uitnodiging voor 9 december. Het vormsel wordt toegediend op vrijdag 29 mei 2020. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Huwelijks- en jubileumvieringen kunnen opgegeven worden op de pastorie: tel. nr. 5321216. José van Wanrooij, telefoon nr. 06-52088120; e-mail: josevwanrooij@gmail.com verzorgt de formaliteiten rond de

huwelijks- en jubileumvieringen. Er is een gezamenlijke huwelijksvoorbereiding in onze parochie De Goede Herder op maandag in Heesch. Deze wordt verzorgd door een van de pastores van DGH in samenwerking met het echtpaar Brigitte en Joost Verhees. ZIEKENCOMITE “DE SCHAKEL” Wilt u graag, thuis of in het ziekenhuis, bezoek ontvangen van het ziekencomité, dan kunt u contact opnemen met Anja Wingens: 073-5324160. WIJ MOESTEN AFSCHEID NEMEN VAN: 7 november 2019: Betsie van Erp – van Gaal, 92 jaar 14 november 2019: Doortje van Druenen – Cremers, 88 jaar ALLEENGAANDENGROEP GEFFEN Elke 2e zondag in de maand drinken we samen koffie in de benedenzaal van het Oude Klooster! Alle alleengaanden zijn van harte welkom van 10.30 uur - 12.00 uur; vooraf aanmelden is niet nodig. Elke 2e dinsdag in de maand is het “samen tafelen”. Als u daaraan wilt deelnemen, kunt u zich opgeven bij Helma Tijs: 5325328. OPENINGSTIJDEN KERK EN BEGRAAFPLAATS De kerk is op maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 16:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 16:00 uur. De begraafplaats is van maandag t/m vrijdag geopend van 08:00 tot 20:00 uur. In het weekend en op feestdagen van 09:00 tot 20:00 uur. In de wintertijd is de sluitingstijd van de begraafplaats rond zonsondergang! KERKMUSEUM Voor een bezoek aan het kerkmuseum en / of rondleidingen in de kerk kunt u een afspraak maken met Frans Rovers tel. nr. 073-5322249 of 06-55375508 of per email: fgrovers@kpnplanet.nl RESTAURATIE KERKGEBOUW Het bankrekeningnummer dat is gereserveerd voor bijdrages die 100% voor het prachtige rijksmonument worden ingezet is: NL65 RABO 0115 8152 36 ten name van: Restauratiecommissie Maria Magdalena Kerk, Geffen.

Lekker en gezond eten met blijvend gewichtsverlies! Blijvend afvallen door het volgen van de suikervrije voedingswijzer. Wekelijks sta ik voor jou klaar op dinsdag van 18.45 tot 19.45 uur of vrijdag van 09.30 tot 10.30 uur. Wil jij graag: Inspirerende gezonde recepten? Afvallen met succesvolle tips? Geen hongergevoel ervaren?

Zet de eerste stap en neem contact op met Puur Petri!

MFC De Koppellinck 06 1073 1162 info@puur-petri.nl www.puur-petri.nl

5


Gezelligheid & Kwaliteit Voor elk feest of evenement www.hwbfrietwagens.nl - info@hwbfrietwagens.nl - 06-37083761

Woensdag brooddag

Wit en bruin Woensdag brooddag

Hans Romme Hans Romme info@papenhoeve.nl Weverstraat info@papenhoeve.nl4A Weverstraat 4A

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

06 19556083 www.papenhoeve.nl 5386 KZ Geffen

Wit en bruin 3+1

gratis 3+1 gratis


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel nummer 517.

Zondag 24 november 2019. Een winters zonnetje breekt door voor een prachtige dag. In en rondom het dorp zijn veel mountainbikers actief. Binnen in Café Govers start klokslag half 11 stamtafel nummer 517, met deze keer hoog bezoek van het Rottenrijk. Prins John d’n Urste en Adjudant Esther Aangeschoven zijn John van den Heuvel en Esther Westerlaken die de komende carnaval als Prins John d’n Urste en Adjudant Esther over het Rottenrijk gaan heersen. Even later schuift grootvorst Fons van Schijndel ook aan. Het is Fons die als grootvorst en voorzitter van de geheimraad, John heeft overgehaald om Prins Carnaval te worden. John heeft altijd geroepen het nooit te willen doen, maar na het bezoek van Fons, en er een half uur over nagedacht te hebben, heeft hij toch Fons gebeld en een volmondig ja gezegd. De dag erna was het geregeld, mits John zelf de adjudant zou mogen kiezen, maar dat was al gebruikelijk. Zijn eerste keuze viel op Esther Westerlaken, waarmee hij 15 jaar in de klas heeft gezeten. John en Esther hebben eigen ideeën die ze binnen de kaders van het protocol willen uitvoeren en waarvoor ook de nodige ruimte wordt gelaten. Dat is meteen merkbaar aan de kleding van Esther, geen traditionele cape en een steek, maar een jurk en een haarstukje. Een prachtige verschijning! Of het John nog gaat lukken om de eerste Geffense prins op sneakers te zijn zal de tijd ons gaan leren. Het motto van John en Esther is:“Ut wordt ‘r inne vur in de boeken!”, daarmee niet alleen doelende op het vieren van carnaval, maar ook op het leggen van verbindingen en creëren van mogelijkheden. Carnaval is een feest voor iedereen, voor jong maar ook voor oud. John en Esther gaan dan ook contacten gaan leggen met initiatieven zoals de jeugdtent, Zot in Geffen, maar ook met diverse carnavalsverenigingen aan de Maaskant. Was er door Maasdonk in het verleden een focus op Nuland en Vinkel, nu wil John ook andere Osse buurdorpen erbij betrekken. Beiden delen de zorg van de Stamtafel dat in de tent niet alle leeftijdsgroepen bediend (willen) worden. Gelukkig zijn er inmiddels initiatieven in het dorp voor de middelbare carnavalsvierders. Door het enthousiasme van zowel John als

Esther, maar ook hun vele ideeën die al in een half uur tijd voorbijkomen, zijn wij er van overtuigd dat iedereen op woensdag 26 februari 2020 zal concluderen dat het er inderdaad eentje was voor in de boeken.Wij wensen John en Esther, het bestuur van Stichting het Rottenrijk en alle 18 leden van de Raad van Elf veel succes en vooral veel plezier toe. Groenfonds Geffen-Oss Wij lezen op de website van de gemeente Oss dat er door bouwers in de Visie Geffen-Oss al meer dan 2 miljoen euro is gestort in het groenfonds. Dit fonds is bedoeld om de natuur te compenseren i.v.m. de bouw van woningen in het buitengebied. Van de 2 miljoen euro is al 1 miljoen uitgegeven. Het restant moet uitgegeven of bestemd worden voor het einde van 2020. In totaal zijn er 45 projecten gedefinieerd in het plangebied, zijnde het buitengebied tussen de Rijksweg, Papendijk en het spoor. Een groot aantal hiervan zijn al uitgevoerd, anderen zijn in voorbereiding of nog slechts een idee. In de projecten zien wij onder andere het groen inkleden van de achterzijde van het bedrijfspand Coppens, uitbreiding arboretum, wandelroutes, dassenburcht, aanleg poelen, aanplant bomen etc. etc. De werkgroep Landschapsontwikkeling Geffen-Oss trekt de kar in co-creatie met de gemeente Oss en andere partijen. Al eerder heeft de Stamtafel erop aangedrongen om de gelden ook daadwerkelijk aan de vergroening te besteden om te voorkomen dat het moet worden terugbetaald aan initiatiefnemers.We hopen dan ook dat de werkgroep hierin slaagt. Praktisch Alles Groen De gelden van het Groenfonds mogen dan wel niet in het dorp zelf worden besteed, maar gelukkig is er vanuit Geffen twee jaar op een rij deelgenomen aan de wedstrijd Praktisch Alles Groen. Hierbij is de tweede en de eerste prijs in de wacht gesleept. Er is in totaal een bedrag van EUR 25.000 ter beschikking voor vergroening van de Lambertusstraat, Trudostraat, de Geer en de omgeving ervan. Door de bewoners is al gestart met de voorbereidende werkzaamheden en binnen enkele weken wordt ook het groen aangeplant. Alle lof voor beide initiatieven. De suggestie wordt gedaan om ook de Wiel aan te pakken, maar daarvoor zijn de middelen te beperkt. Mogelijk kunnen andere fondsen of prijzen hiervoor worden aangewend. Sinterklaas Wat een mooi feest. Sinterklaas in een volledig nieuw tenue. Op het volle dorpsplein en in een volle Koppellinck hebben de kinderen genoten van Sinterklaas en zijn zwarte pieten, waaronder veel muziekpieten. Het strooigoed vond gretig aftrek en ook aan kinderen met een glutenallergie had Sinterklaas gedacht. De Evene-

7


mentstichting Geffen heeft dit alles in goede banen geleid. Complimenten voor de perfecte organisatie en bedankt, ook namens kinderen en ouders.

zal plaatsvinden en dat de gemeente lering trekt uit deze reconstructie zodat de reconstructie van de Papendijk beter zal verlopen.

Oorlogsgebied Iets meer dan 75 jaar geleden is Geffen bevrijd, maar wie zich nu rondom de Koppellinck begeeft waant zich opnieuw in een oorlogsgebied. In de Kloosterstraat liggen verschillende loopgraven, die soms wel, maar soms ook niet, met een rubberen mat overgestoken kunnen worden. Bij de start van het project zagen we nog een bekende Geffense infra-aannemer hard aan het werk en meters maken, maar die wordt niet meer gesignaleerd en is vervangen door een ander. En ook de wegenbouwer komt niet Geffen. Duurt het daarom allemaal zo lang ? De stamtafel stelt vraagtekens bij het geleverd straatwerk. Ligt het trottoir aan de kant van het Klooster niet veel te schuin? Door de gebiedsbeheerder wordt aangeven dat de helling 4% is in plaats van het gebruikelijke 2%.We hebben het niet nagemeten maar vragen ons af of dit wel klopt. Had het niet anders gekund, wetende dat het peil van de bebouwing aan de kant van het Klooster hoger ligt dan aan de kant van de pastorie? Gelukkig hebben we aan tafel een ervaren stratenmaker die hierop het verlossende antwoord heeft: Ja, dat had gekund. De Kloosterstraat had ‘op een oor’ gelegd kunnen worden. Helaas is dit nu te laat. Wij hopen dat er door de schuine trottoirs niet teveel persoonlijk leed

Agrarische Stamtafel Op 22 december a.s. zal Wim Bens, voorzitter van de ZLTO, aanschuiven aan onze Stamtafel, waarbij onze agrariërs centraal staan. De Stamtafel staat op die dag niet in Café Govers, maar in de winterfeesttent op het Dorpsplein. Iedereen is, zoals gewoonlijk, van harte welkom. En verder … - Feliciteren wij de Pompzwengels met hun 55-jarig bestaan en wensen hun een plezierige feestdag toe met heilige mis en receptie op zondag 8 december a.s; - Zijn de gedecoreerde brandweermannen nog steeds van harte welkom om de Stamtafel te bezoeken; - Kijken we uit naar de Recht vur zunne Roap Jubileum editie in november 2020. 4x 11 Roapen, een hele prestatie. We hopen op een comeback van onder andere Janus en Peer, maar ook van de WeetWatchers die speciaal voor dit jubileum in totaal 44% in gewicht zijn afgenomen. Volgende Stamtafel De volgende Stamtafel is op zondag 8 december 2019 10.30 u. in Café Govers. U bent van harte welkom! Reageren? Ons e-mail adres is: Stamtafel@torenklanken.nl

JOZEFOORD BIJ KAARSLICHT Kom proeven, shoppen, luisteren en genieten bij de kerstmarkt van Sint Jozefoord.

Donderdag 12 december 2019 16.00-20.00 uur Duyn en Daelseweg 15, Nuland

8


55 JAAR ZWENGELEN, ZWIEREN EN ZWAAIEN Hij begon als lid van de drumband van W.I.K. Kwam niet verder dan oefenen op een houten blok, want toen kort daarna de fanfare werd opgericht, stapte hij direct over. Daar blies hij aanvankelijk op de hoorn en later op de tuba. In 1964 werd de boerenkapel De Pompzwengels opgericht en ook daarvoor werd hij ‘aangewezen’ door de toenmalige voorzitter van W.I.K. Theo Prinssen… Antoon van Lith (75 j.) viert op 8 december a.s. zijn 55-jarig lidmaatschap bij blaaskapel De Pompzwengels. Hij slaat bijna nooit een repetitie over: “Die tijd heb ik er altijd voor vrijgehouden.” De kapel ontwikkelde zich volop in deze lange periode. Antoon:“Ik begon zonder enige muzieknotenkennis.Wij lazen de noten nog op do-re-mi-fa-sol. Mijn medemuzikanten lachen, als ik soms van do-kruis en si-mol spreek! Theo Prinssen gaf aanvankelijk les, maar omdat ik een es-instrument had, stemde dat niet met de andere instrumenten. We kregen vervolgens in een andere klas les van John van de Goor, die lid van de fanfare was en muziek kon lezen.Tegenwoordig hebben de jongeren die lid worden allemaal een muziekopleiding gehad.” De blaaskapel telt 18 muzikanten, Ricardo Caspers is bestuurslid en Rens van Wanrooij is erelid. Ze hebben een tweeledig repertoire: het ‘kleinboek’ met de dweilmuziek o.l.v. Rikko Brands en het ‘grootboek’ met Böhmische en Mährische muziekwerken met Arnout van Erp als muzikaal leider. Waar andere kapellen worden opgeheven vanwege vergrijzing, hebben de Pompzwengels toekomst met aanwas van jonge leden en maar liefst vier blazende vrouwen, waarvan Evi ook regelmatig een lied ten gehore brengt. Iedereen speelt op een behoorlijk niveau en spreekstalmeester / entertainer Jan van Rooij leidt de toehoorders op ludieke wijze door het programma heen bij optredens.

Veel fans dragen de muziekkapel een warm hart toe en vergezellen de Pompzwengels regelmatig op concerten of uitstapjes in de omgeving of zelfs in het buitenland. De onlangs opgerichte MuziekMaten sponsorden voor extra dingen zoals nieuwe pakken en een eigen geluidsinstallatie. Ook werd er t.g.v. het 55-jarig jubileum een nieuw vaandel geschonken door sympathisant / vaandeldrager bij de fanfare, Wim Romme. Nestor Antoon is trots op de hechte, vriendengroep waarvan hij deel uitmaakt. Waar de Pompzwengels blazen is er altijd gezelligheid. Zwengelen, zwieren en zwaaien. “Het is wel aanpoten voor mij, om de jongelui bij te houden.” Antoon is meer dan een gouden kracht voor W.I.K. Behalve een trouwe muzikant is hij altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken bij het organiseren van activiteiten. Van harte proficiat!

Ernis Schilderwerken B.V. Veldstraat 31C 5386 AW Geffen T. 073 532 3400 E. info@ernis.nl W. ernis.nl 9KBO INFORMATIE AFDELING GEFFEN Agenda: 12 december: Bingo-avond in ’t Oude Klooster 19 december Kerstviering in ‘t Haasje 26 december: bustocht met kerstdiner. 8 januari: nieuwjaarsreceptie 9 januari: bingo avond 15 januari: Expo in Veldhoven 22 januari: filmmiddag 29 januari: liederentafel Beste leden van de KBO, Sinterklaas is nog net in het land. We hopen dat u misschien nog een cadeautje krijgt. De donkere dagen voor kerst komen er aan, maar geeft ook veel gezelligheid. Er is in december geen liederentafel en filmmiddag. Maar we hebben nog genoeg leuke activiteiten voor u. Verder is ’t Oude Klooster van 20 december t/m 5 januari gesloten. De vrijwilligers genieten dan van hun welverdiende kerstvakantie. Kerstviering donderdag 19 december bij ‘t Haasje De zaal is open vanaf 19.00 uur. De uitnodiging krijgen de leden van de KBO bij de ONS. U kunt zich opgeven tot 15 december bij: Henriette v. Erp Tel 5322058,email famvanerpvandehoek@hotmail.com Corrie Hondong tel 5323123,email famhondong@ kpnplanet.nl Kerstdiner op tweede Kerstdag Op tweede kerstdag hebben we weer een gezellige middag voor u. We vertrekken vanaf 12.45 uur in Geffen, naar een stukje België in Nederland voor een Kerstdagtocht. Naar Baarle-Nassau, Baarle- Hertog en de Kempen. Onze dag daar begint met een kopje koffie/thee en Kerstgebak. Hierna gaan we naar Turnhout.We ontmoeten onze gids op de Grote Markt en starten hier een bijzondere route langs de kerststallen van deze regio. Elk jaar tijdens de kerstperiode wordt België gekleurd door sierlijke kerststallen. In alle maten en kleuren maar allemaal vertellen ze hetzelfde verhaal. Kerstmis wordt er uitgebeeld in levensgrote kerststallen, soms zelfs met levende dieren. Aan het eind van de middag komen we terug in BaarleNassau. In het hart van het bijzondere grensdorp Baarle ligt het karakteristieke hotel Den Engel waar Brabant Expres u trakteert op een aperitiefje. Daarna gaan we aan tafel voor een heerlijk 5-gangen diner in kerstsfeer. Na het diner vertrekken we weer naar huis en zijn omstreeks 22.00 uur weer in Geffen.

De prijs voor dit uitstapje met diner is €75,50 Opgave voor deelname door betaling van €75,50 per persoon op bankrekening NL82RABO0111003342 van KBO Reizen met vermelding van uw naam en adres. Bewaar deze brief, U ontvangt geen herinnering! U kunt zich nog aanmelden tot 10 december, er is nog plaats in de bus. Maar we hebben genoeg aanmeldingen om deze gezellige dag voor u door te laten gaan. Expo 15 januari 2020 in Veldhoven Vertrek en terug tijden zijn nog niet bekend, ziet u in januari in de ONS. Maar u kunt zich niet meer opgeven. Vijfdaagse reis naar Blankenberg: Deze reis is vol, u kunt zich niet meer opgeven. In september gaan we een driedaagse vakantie voor u regelen. Zet de volgende data vast in uw agenda, in de ONS komt meer informatie: Op zaterdag 21 maart 2020 willen we met u naar de musical Anastasia. * Om 13.00 uur vertrekken we in Geffen naar het circustheater in Scheveningen. * De voorstelling begint om 15.00 uur en duurt 3 uur, inclusief pauze. * Om 18.30 uur gaan we in Scheveningen aan tafel voor een lekker 3-gangen diner. * Na het diner rijden we naar Geffen waar we rond 22.30 uur weer aankomen. Prijs per persoon €126,-. Dit is inclusief kaartjes 1e rang, diner, verzekering en fooi chauffeur. Eventueel kunt u een annuleringsverzekering à €3,00 afsluiten. Op 1 juni (tweede Pinksterdag)naar de Passiespelen in Tegelen Eenmaal in de vijf jaar worden in het openluchttheater in Tegelen de passiespelen opgevoerd. Het Passiespel vertelt de gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus. Wij willen u dat ook laten meemaken en wel op maandag 1 juni. We vertrekken rond 11.30 uur vanuit Geffen naar Teegelen, achter Venlo. Om 14.30 uur begint de voorstelling, tot ong.17.30 uur. Na een drie gangen diner onderweg zijn we rond 21.30 uur weer thuis. Kosten zijn €73,50. Zoals u van ons gewend bent is dit inclusief een drie gangen diner, kaartje, fooi voor de chauffeur en bus.

11


U bent welkom bij Sint Jozefoord Sint Jozefoord biedt maaltijden aan huis, hulp bij het huishouden, wijkverpleging, dagbesteding en verpleging en verzorging. Daarnaast kunnen mensen uit onze omgeving terecht: Bibliotheek Onze bibliotheek, gratis toegankelijk voor senioren uit Nuland, Vinkel en Geffen, huisvest een grote collectie van meer dan 2.250 boeken, waarvan bijna 600 grootletterboeken en ruim 100 luisterboeken.

Restaurant ‘De Ontmoeting’ In ons restaurant bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee. Uiteraard kunt u ook lunchen of dineren. Neem hiervoor contact op met Sint Jozefoord.

Vrijwilligerswerk Sint Jozefoord biedt vrijwilligers een goede sfeer, begeleiding, onkostenvergoeding, jaarlijkse bijeenkomsten en specifieke scholing zoals het omgaan met bewoners met dementie.

Activiteiten

Stichting Sint Jozefoord Duyn en Daelseweg 15 5391 EC Nuland T (073) 53 42 342 E info@jozefoord.nl I www.jozefoord.nl


NIEUWS VAN KOM D’R IN De gezelligste maand van het jaar is weer begonnen: December, de maand waarin Sinterklaas de kinderen verrast, de Geffense Kwis veel inwoners van Geffen weer een gezellige avond met vrienden, buurtgenoten en familie bezorgt en Kerst en Oudejaarsavond tot bezinning, goede voornemens, maar ook veel gezelligheid leiden. Omdat wij ons ook realiseren dat met deze dagen velen van onze dorpsgenoten het juist extra moeilijk hebben en soms ook eenzaam zijn, houden wij Kom d’r in deze tijd gewoon open. In onze huiskamer wordt door de familie Berkel zelfs een ”kerstdorp” opgebouwd. Kom dus tijdens de inloop (ook op 24, 27, 29 en 31 december) of andere activiteiten gerust binnenlopen voor een praatje met een kopje koffie of thee met een extra feestelijk tintje. Op Vrijdag 8 november was er een goed bezochte ontmoeting voor ouders van de basisschool. Het was erg gezellig. Bernaha uit Erithrea zette koffie voor de ouders op de manier zoals dat in haar thuisland gedaan wordt. De koffiebonen worden daarbij ter plekke gebrand. Hartelijk bedankt hiervoor Bernaha, we hebben ervan genoten! Voor onze vrijwilligers: Denken jullie nog aan de workshop hapjes maken op 6 december? Wel even aanmelden! We maken er een gezellige middag van. Op 19 december geeft Francien weer een workshop bloemschikken, ze maakt dan met jullie samen een mooi kerststuk.Aanmelden in Kom d’r in of via email komdrin. geffenzorgt@gmail.com Kosten materialen 7,50 euro (graag vooraf betalen) Op vrijdag 13 december is er weer een kindermiddag schilderen voor kinderen van de basisschool groep 6-78. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Informeer even als je mee wilt doen. Wijzigingen in december: Het Repair Cafe is verzet naar 20 december! Het dansen op muziek vervalt op 24 en 31 decenber! Er is deze maand geen wereldproeverij! De crea-avond vervalt op 24 december!

NIEUW: borduurwerk vanaf uw foto, afbeelding, logo’s en (event) emblemen

***

Bel voor gratis haal en breng service (Geffen e.o.) 073 – 82 24 525 Voor het herstellen en vermaken van al uw kleding zoals b.v.: Broek / rok / jurk Inkorten Nieuwe rits inzetten Korter maken zonder voering Korter maken met voering Losse naden stikken Naden innemen Jassen Nieuwe rits inzetten vanaf 40 cm Zak stikken Diversen Reparaties

Vermaakkosten € 12,50 € 14,95 € 12,50 € 14,95 € 4,95 € 12,50 € 30,00 € 4,95 per uur € 10,00

13


EFFE OVER GEFFE

Tonnie). De carnaval zal voor ons nooit hetzelfde zijn.

Wat is het mooie, ontroerende, beroerde, prachtige, sterke, verschrikkelijke, bedrijvige, emotionele van ons dorp? We vragen het de Geffenaren. Het woord is aan: Peter van Erp (53 j.) hij woont aan de Bredeweg (bekant in Oss)

• Ons visitekaartje De Maria Magdalenakerk. Wat een fenomenaal monument. Kent z’n gelijke niet in de verre omtrek. Zonder deze kerk verliest Geffen z’n gezicht.

• Een herinnering aan Geffen Doordeweeks les van juffrouw Romme en later ‘mister’ Prinssen. Zaterdags helpen op de boerderij. Zondags misdienaar in de kapel van De Heegt. In de winter schaatsen op een ondergelopen weiland bij Lee Schuurmans. In de lente hooi binnenhalen en bovenop de wagen naar huis. In de zomer zwemmen in de Geffense Bosjes. In de herfst bramen plukken langs de Bredeweg.

• Bewondering voor De familie Hoeben. Ze zetten na het overlijden van Hans hun leven voort in zijn geest. • Geffen is voor mij Een warm nest, waar mensen elkaar kennen maar niet beperken. Een dorp om trots op te zijn.

• Dit zou anders moeten De Geffense Plas heeft alles in zich om de trekpleister te worden die het ooit was. Hopelijk komt er snel een broodnodige impuls.

• Een goed idee wanneer de Dorpsraad een financiële bijdrage zou leveren aan: Lastige vraag voor de secretaris van diezelfde Dorpsraad. Ik pleit voor een alomvattend naslagwerk over ‘Geffen van Nul tot Nu’ door Ruud Verhagen. Zo’n boek verdient wat mij betreft financiële steun.

• Een bijzondere buurt D’n Berg, de plek waar ik geboren en getogen ben.Voor mij de moederschoot van Geffen.

AFSCHEIDSAVOND WERELDWINKEL HEESCH:

• Mooie mensen Mijn oom Wim (89) en tante Zus (91). Mensen die stammen uit een periode die wij ons niet meer kunnen voorstellen. Levend van het land, rijk met weinig. Nooit veel geleerd, maar zeker niet dom. Zelden mopperend, regelmatig lachend. Model-Geffenaren, wat mij betreft. • Jammer dat We ons pastorke zijn kwijtgeraakt. Ik ben zelf niet gelovig, maar ik voelde de bindende kracht van deze mooie mens. Zo iemand heb je als dorpsgemeenschap nodig in tijden van vreugde en verdriet.

14

• De leukste club Is helaas vorig jaar opgeheven: Ut gu Vals. Wat hebben we veel schik gehad in dat oefenhok aan de Kloosterstraat (nogmaals bedankt

RIVOR Theater speelt: Ik ben een mens, net als jij! Wereldwinkel Heesch is gestart met de leegverkoop: vanaf dinsdag18 november is de korting maar liefst 40% op alles m.u.v. foodproducten! (Op=Op) Op 21 december worden de deuren van de winkel voorgoed gesloten. De Wereldwinkel heeft zich altijd met een stukje Bewustwording en Eerlijke Handel beziggehouden, dat is de reden waarom wij u graag een ‘gedachtegoed’ mee willen geven en nodigen wij u uit voor een bijzondere toneelvoorstelling op woensdag 11 december in De Pas te Heesch opgevoerd door het RIVOR Theater Tiel. De voorstelling is samen met de statushouders gemaakt op grond van hun ervaringen als ‘nieuwe’ Nederlanders. In eerste instantie is de voorstelling gemaakt om de Nederlandse taal te oefenen. Echter het publiek was zo enthousiast en ontroerd, dat de voorstelling overal gevraagd wordt. Inmiddels heeft het RIVOR theater de voorstelling al tien keer uitgevoerd. In deze voorstelling nemen statushouders u mee in het verleden, heden en de toekomst. Hoe is het om in te burgeren in Nederland? Wat missen ze uit hun eigen land? Wat zijn hun toekomstdromen? Via dit artikel wordt iedereen uitgenodigd om naar deze gratis voorstelling te komen kijken. De voorstelling begint om 20.30uur en duurt ongeveer 45 minuten. De kaartjes zijn te bestellen via wwheesch@ home.nl of af te halen in de wereldwinkel te Heesch.


DORPSRAAD GEFFEN Openbare vergadering Dorpsraad 18 november 2019 De Dorpsraad komt een keer per maand bij elkaar voor een openbare vergadering. Hierin worden vele onderwerpen die in Geffen spelen, maar ook onderwerpen die vanuit de gemeente bij ons worden neergelegd besproken. Om dit zichtbaarder te maken, publiceren we een kort verslag van deze vergadering in de Torenklanken. - Patrick John Linepad: Vera van Uden en Bai Lang van Gaal hebben ons verzocht om het nieuwe pad van de Kerkstraat naar De Oorsprong te vernoemen naar de Britse militair die hier in 1944 stierf bij de bevrijding van Geffen. Het idee vloeit rechtstreeks voort uit de herdenking van 75 jaar bevrijding op 20 oktober. Wij vinden het een positief voorstel en gaan hierover in gesprek met de gemeente. - Wet Voorkeursrecht Gemeenten: de gemeente heeft ons gemeld dat de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is gevestigd op een aantal percelen aan de oostkant van ons dorp, meer precies: tussen het Brempad, Veldstraat en Heesterseweg. Op deze plek kunnen op termijn 150 tot 175 woningen verrijzen. De maatregel is bedoeld om speculatie te voorkomen. Eigenaren zijn verplicht hun grond bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. Wij zijn niet betrokken bij de plannen, maar hebben in het verleden wel aangegeven dat er naar nieuwe uitbreidingslocaties moet worden uitgekeken. In de eerste maanden van het nieuwe jaar willen wij een themabijeenkomst organiseren over woningbouw in Geffen. - Ontwikkelingen in de openbare ruimte: met het vervallen van buslijn 161 wordt de bushalte ‘Papendijk’ aan de rijksweg verbeterd door onder meer het plaatsen van een abri. Het project ‘Kloosterstraat’ ligt op schema, de scheve stoep aan de kant van de Heegt voldoet aan de norm en wordt daarom niet verder aangepast. Wel wordt ter hoogte van de ingang de stoep verlaagd tot straatniveau, zodat rollators en rolstoelen vanuit taxi’s wel de stoep op kunnen. De fietsenstalling bij de Koppellinck krijgt een tweede opening in de heg, zodat fietsers deze efficiënter kunnen gebruiken. De oude bushokjes worden verwijderd, verenigingen die interesse hebben in een exemplaar kunnen zich melden bij de gemeente. Hans Hendriks geeft aan dat hij onlangs in overleg met wethouder Johan v/d Schoot de kwestie met de steile trap bij de spoordijk heeft aangekaart. De wethouder heeft aangegeven dat hier een oplossing voor moet komen.Waarschijnlijk wordt de trap nu toch vervangen

voor een minder steil exemplaar. Het plaatsen van verlichting past niet binnen het beleid tegen lichtvervuiling en vergroot de kans op hangjongeren en zal daarom niet worden toegestaan. - Midwinterfestijn: op zaterdag 21 december is iedereen welkom voor een toost op het oude en het nieuwe jaar op het Arboretum. Passe Partout zorgt voor sfeervolle liederen. Samen met KPJ Go wordt de jeugd betrokken middels een lampionnentocht. De bijeenkomst duurt van 18.30 tot 20.30 uur. Komt allen. - Subsidieverzoeken: de volgende subsidies zijn toegekend. Rijvereniging ‘De Zilverhoef’ ontvangt een bedrag van 500 euro voor de aanschaf van verlichting van het terrein. Stichting Muziekkiosk zal eenzelfde bedrag ontvangen voor de realisatie van een opslagruimte voor de geluidsapparatuur in de Koppellinck. Molen Zeldenrust krijgt 500 euro voor het volledig moderniseren van de website. Kom d’r in krijgt een bedrag van 650 euro voor de aanschaf van allerlei materialen voor de inloop. Dit waren in vogelvlucht de grote onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de openbare vergadering.Wilt u de volledige notulen teruglezen? Deze zijn te vinden op www.dorpsraadgeffen.nl. De volgende openbare vergadering is op maandag 16 december om 20:00u in de Koppellinck. U bent van harte welkom en kunt hier gebruik maken van uw spreekrecht. Dorpsraad Geffen

Van de Pol schilderwerken glasservice Nulandsestraat 13 5391 KC Maasdonk Telefoon (073) 532 50 52 Mail: vdpolglasservice@home.nl

Zie ook onze website: www.vandepolglas.nl 15


Creatieve stoffering voor de gezondheidszorg gerealiseerd door een flexibel, gezellig team Kom je ook bij ons werken?

Vacature in Geffen

Leiweg 2a • 5386 KR Geffen • Nederland Tel: +31 73 532 5032 E-mail: info@hepa.nl

HEPA CARE revalidatie stoffering

Ons team groeit! Versterk jij ons? Wij zoeken per direct: STIKSTER / NAAISTER – 16 tot 37 uur

Heb jij ervaring met naaien? Ben jij een aanpakker met "2 rechter handen"? Zoek je een enthousiast en gezellig team dat samenwerken hoog in het vaandel heeft? En ben je leergierig genoeg om je nieuwe taken eigen te maken? Dan zoeken wij jou! Wij stofferen medische hulpmiddelen voor de grote aanbieders van (kinder-­‐) revalidatiehulpmiddelen en staan bekend om onze kwaliteit.

Als (JUNIOR) STIKSTER word je ingezet voor het machinaal stikken van:

Zachte bed-­‐onderdelen voor mensen met een beperking Fixatiematerialen, zoals zitbroekjes voor kinderen Revalidatiehulpmiddelen, zoals kussens voor rolstoelen

Het aantal uren is samen te bepalen waarbij een flexibel rooster mogelijk is. Hierdoor is het goed te combineren met andere verplichtingen. Het contract start met 1 jaar en biedt uitzicht op een vast dienstverband.

Wij selecteren op gedrevenheid, samenwerken in een team en gevoel voor het vak. Kennis en kunde leer je (verder) bij ons. Geschikt voor alle leeftijden. Hepa Care is een erkend leerbedrijf.

Geïnteresseerd? Aarzel niet en neem contact op met Maarten van Hest. Leiweg 2a | 5386 KR Geffen Telefoon – 073 532 5032 | info@hepa.nl


KERK EN SAMENLEVING Samen eten in de Kersttijd

De werkgroep Kerk en Samenleving wil alle alleengaanden van harte uitnodigen voor een Kerstkoffietafel op zondag 15 december 2019 van 17.00-19.00 uur in de benedenzaal van het ’t Oude Klooster, Kloosterstraat 7 in Geffen. Samen gaan we op weg naar Kerst met een gedicht, muziek, zang en verhalen over het naderende kerstkind. (U mag zelf een verhaal of gedicht meebrengen). De kosten voor deze maaltijd zijn € 6,00. U kunt zich telefonisch opgeven voor zaterdag 7 december 2019 bij: Diny Timmermans tel: 532 2084 of Joke van den Hengel tel: 532 0150. Geeft u tijdig op, de plaatsen zijn beperkt. Wij vinden het leuk om u te verwelkomen en hopen op een mooie opkomst om samen op weg te gaan naar Kerstmis. Met vriendelijke groet, Werkgroep Kerk en Samenleving

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling bij het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma

KPJ GO: WEER TIJD VOOR DISCO Voor wie: deze keer voor alle kinderen in groep 3 en 4. Wanneer:Vrijdag 13 december van 18.30 - 20.00 uur Let op de deur gaat niet eerder open dan 18.30 uur Waar: in de kantine van het KPJ Gebouw We gaan lekker, dansen, zingen, en spelletjes doen. Het kost 2,50, en je krijgt dan 3 bonnetjes waar je fris, chips of een snoepje voor kunt kopen. Denk je dat je nog meer zou lusten moet je zelf nog wat extra geld meenemen. Even voor jullie vaders en moeders: Zet je telefoonnummer op de hand van je kind. Dan kunnen we jullie bellen mocht er iets zijn. Verder zal de hele avond iemand bij de deur staan, zodat kinderen niet alleen naar buiten gaan. Hopelijk zien we jullie allemaal op 13 december. Voor vragen kun je mailen met kpjgo@hotmail.com

DOORTJE VAN DRUENEN-CREMERS Bedankt voor alle mooie woorden van troost, de bezoekjes en de vele bloemen en kaarten.Wij hebben hier veel steun aan gehad. Wim van Druenen, kinderen en kleinkinderen

team Geffen

Zorg dichtbij en vertrouwd

Wij bieden:

Antoon van Lith, 55 jaar lid van de Pompzwengels

Verpleging en verzorging aan huis

Specialistische zorg

Thuisbegeleiding

Spoedzorg 24 uur per dag

Nachtzorg

www.thuiszorgpantein.nl

W

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Bel 0900-8803

24 uur per dag, 7 dagen in de week

of mail naar: geffen@pantein.nl

Voelt beter

17


Prins John d’n Urste regeert samen met Adjudant Esther tijdens carnaval 2020 over het Rottenrijk. “UT WORDT ‘R INNE VUR IN DE BOEKEN!” is hun carnavalsmotto. Tijdens het nieuwe evenement ‘Ameezing’, een samenwerking tussen Muziekvereniging W.I.K. en stichting Rottenrijk, werd zaterdagavond de nieuwe heerser van het Rottenrijk voorgesteld aan alle Rottenrijkers en Rottenrijkerinnen. De presentator van het evenement bleek rond de klok van 22.00 uur de nieuwe heerser van het Rottenrijk: Prins John d’n Urste werd met trots gepresenteerd. John van den Heuvel (35 jaar) is samen met zijn partner Raymon voorbereid op een fantastisch carnavalsfeest. In het dagelijks leven is John woonbegeleider bij Cello.Als Adjudant werd Esther Westerlaken (35 jaar) onthuld. Esther werkt als leerkracht in het speciaal onderwijs bij Hub Noord-Brabant. Esther gaat met veel enthousiasme John assisteren. John is geboren en getogen in Geffen. Hij is de zoon van Jan en Anja van den Heuvel. Hij is al jarenlang een bekende tonproater bij Recht vur zunne Roap als ‘inne van de Corrie’. John is een echte carnavalsvierder. Zijn hobby is fotografie en hij maakt graag verre reizen. Adjudant Esther, eveneens geboren en getogen in Geffen, heeft carnaval met de paplepel ingegoten gekregen. Haar ouders, Bert en Mieke van Dijk, zijn lange tijd lid geweest van de Deurdouwers. Esther is getrouwd met Michel en samen hebben zij drie kinderen:Tess,Wies en Gijs. Esther geniet van gezellige avondjes stappen, eten of spelletjes spelen met vrienden en vriendinnen. Op de basisschool kwamen John en Esther bij elkaar in de klas. Ook toen ze samen naar de Mavo gingen, het MBO en de Pabo bleven ze klasgenootjes en beste maatjes. Esther ziet de taak als de rechterhand van John als een mooie uitdaging. Prins en adjudant vinden het een geweldige eer dat ze voor dit bijzondere ambt zijn gevraagd en gaan zorgen voor een mooi carnavalsfeest dat, wat hen betreft, iedereen nog lang zal heugen! Tijdens het gezellige ‘Ameezing’ in de zaal van De Gouden Leeuw zijn de nieuwe heersers van het Rottenrijk met luid applaus binnen gehaald. 18

GRANDIOZE OPKOMST SUPERBINGO GOED GEVOEL GEFFEN. De straat voor de Koppellinck was nog niet gereed, maar dit weerhield niemand om toch naar de Superbingo te komen op 21 november.We werden overrompeld door de grote toeloop van deelnemers. Extra tafels en stoelen werden snel geregeld voor de ca. 180 deelnemers, een record, sinds de Superbingo in de Koppellinck plaatsvindt. Rond 20.00 uur ging de Superbingo van start met een mooi prijzenpakket, gesponsord door Geffense bedrijven en particulieren. Het werd voor iedereen een oergezellig avondje uit. Dankzij de sponsors, maar zeker ook door de deelnemers hebben we een prachtige opbrengst voor ons doel:“Geffense Jeugd in beweging”. DANK HIERVOOR. Twee keer per jaar een Superbingo, het wordt een mooie traditie, waar wij erg trots op zijn. Voor 2020 zijn de datums al bekend: donderdag 19 maart en 19 november. Kinderbingo Op zondag 19 januari 2020 houden we onze jaarlijkse kinderbingo van 10.30 uur tot ca. 12.00 uur in de Koppellinck (zaal open vanaf 10.00 uur). Doel 2020: Bij de Jumbo staat ook dit jaar een Goed Gevoel Geffen bus. Hierin kun je wensen/ suggesties voor een goed doel deponeren, eventueel anoniem. Mailen kan ook: goedgevoelgeffen@gmail.com. Dit is mogelijk tot eind van het jaar, dus laat je horen. We zijn erg benieuwd naar de ideeën voor 2020 !! Bedankt: De Bandola’s willen we van harte bedanken voor de gift aan Goed Gevoel Geffen na de opheffing van hun gitaarclub. Erg fijn dat jullie keuze op onze stichting is gevallen.


DORPSRAAD GEFFEN KPJ GO: WEER TIJD VOOR DISCO: Glow Snow Disco Show In de feesttent op het plein!!

Voor wie:Voor alle kinderen van Groep 1 t/m 8. Wanneer: zaterdag 21 december van 13.00-14.15 voor groep 1,2,3,4 van 14.30-16.00 voor groep 5,6,7,8 Stichting Horeca Geffen heeft ons weer uitgenodigd om te feesten in hun tent. En de Dorpsraad heeft ons gevraagd om met jullie te knutselen. Net als vorig jaar is Wim de Feest DJ er ook weer bij, met dans battles en mooie lampen en andere spannende verassingen. Het kost 5,00 euro entree en je moet hiervoor een kaartje kopen. En dan krijgen jullie ook wat lekkers en wat te drinken. Denk je dat je nog wat meer lust moet je even wat extra geld meenemen. De kaartverkoop is op: Op woensdag 11 december; tussen 12.15-12.45 uur in de Piazza op school (liefst gepast betalen), en ook nog op Vrijdagmiddag 13 december tussen 14.00-14.30 uur. Voor vragen kun je mailen met kpjgo@hotmail.com. Let op de tent gaat niet eerder open dan dat de disco echt begint. Even voor jullie vaders en moeders: er zal de hele middag iemand bij de deur staan, zodat kinderen niet alleen naar buiten gaan.

IK VAL OP IN GEFFEN! De klok is verzet, de avonden worden langer en het is vroeg donker. Dorpsraad Geffen vindt dit een goede reden om wederom aandacht te geven aan de fietsverlichting! Vorig jaar was deze actie, helaas, een succes! Heel veel fietsers, jong en oud, zetten hun licht niet aan, is kapot of hebben zelfs geen verlichting op de fiets. In samenwerking met VVN,Veilig verkeer Nederland , onze wijkagent Wim Kluessjen en de plaatselijke fietsenmakers, van de Meulenreek en Tonny Janssen, willen wij dit probleem onder de aandacht brengen. Je bent heel kwetsbaar als je niet of slecht gezien wordt! Op woensdagavond 4 december kan je ons vinden op de parkeerplaats bij Nooit Gedacht. Daar wordt verlichting, indien mogelijk, meteen gerepareerd. Zo niet wordt gevraagd zich dezelfde week nog te melden bij onze fietsenzaken. Veilig Verkeer Nederland geeft voorlichting en deelt fietslampjes uit. Elke Geffenaar kan die avond, tussen 18.30 en 20.00 uur langskomen om de verlichting te laten controleren en/ of eventueel te laten maken. Wilt u graag deelnemen aan bovenstaande actie of hebt u zelf goede ideeën of initiatieven om de veiligheid in Geffen te borgen laat het ons dan weten! Aanmelden kan via email, info@dorpsraadgeffen.nl of telefoon, 0648459885. U bent van harte welkom!!

• GRONDWERKEN • MINIGRAVER VANAF 75 CM • BEREGENINGSINSTALLATIES • RIOOLRENOVATIE

Jeanne Nikkels - van der Heijden 60 jaar lid van het Gemengd Koor.

Smidse 20 - 5386 DB Geffen 06 2244 2590 - www.ronvdcamp.nl

19


Romme Schilderwerken Den Herd 17 5386 EX Geffen Telefoon: 06 - 166 106 22 info@rommeschilderwerken.nl www.rommeschilderwerken.nl

ONZE WAARDEN Zowel klanten als de medewerkers merken dat ze te maken hebben met een familiebedrijf. De mensen van Van Wanrooij kennen korte lijnen en maken waar wat ze beloven. Ze gaan voortvarend te werk, waarbij ze blijven waken voor de kwaliteit. Van Wanrooij geeft waarde, economische waarde én waardering.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling is een familiebedrijf dat al 50 jaar succesvol en met veel passie en toewijding woning (nieuw)bouwprojecten realiseert. Korte communicatie- en beslislijnen en circa 300 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. Binnen onze onderneming staat het waarmaken van ‘aangenaam wonen’ voor onze klanten centraal.

Van Wanrooij staat bekend als een woningbouwspecialist pur sang, een ontwikkelaar en bouwer met kennis van zaken met oog voor kwaliteit. Met als resultaat: spraakmakende en geslaagde projecten en een aangename en daadkrachtige samenwerking.

Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen www.vanwanrooij.nl

190122_adv_126,1x78x8mm_torenklanken.indd 1

• RIJWIELEN • TAXI • GASDEPOT

Kerkstraat 11 Geffen (073) 532 13 13

flessengas

John v.d. Wouw De Kouwe Noord 3b 5386 JZ Geffen tel. 06-52363177 info@stukadoorsjw.nl www.stukadoorsjw.nl

Amsteleindstraat 150, 5345 HB Oss 06-22 66 87 85 06-51 47 69 75

Frank Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Frank Hanegraaf

Chris-Stan Daal Frankvan Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

Vestiging: Heesch Geffen Heeswijk-Dinther T 0412 - 45 90 00 F 0412 - 45 90 01 Vestiging: Heesch Geffen

Postadres: Cereslaan 4 5384 VT Heesch

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43 Plein 1969 1a

Bezoekadres: Cereslaan 4 Dorpstraat 43

E W

info@soestacc.com www.soestacc.com Postadres: Cereslaan 4 5384 VT

22-1-2019 11:48:31


ROOI OORTJES XXIX Met deze column kijken wij door een roze bril naar ons mooie durpke Geffen. Links en rechts een kat om aan te zetten tot discussie moet kunnen, vinden wij. Voor deze editie uiteraard weer ”veul op dun harde gewist” en onze oortjes te luister gelegd bij Brillenmaeker Stefan, TopStyle kapper Rob, in en rond MFC De Koppellinck en natuurlijk rondom het neije Dorpshart... # DORPSHART GEFFEN In de begroting voor de jaren ’20 heeft Groewd Oss geld gereserveerd voor het nieuwe Dorpshart Geffen. Onderstaande tekening wordt door heel Geffen en de Dorpsraad omarmt; het is een mooi, groen plan!

# SINTERKLAAS Dankzij Evenementen Stichting (ESG), Scouting en muziekvereniging ‘Willen Is Kunnen’ zijn Sinterklaas en Bruine Pieten weer veilig ingehaald in ons dorp. Gelukkig droog weer en veel publieke belangstelling. Allemaal fijne Sinterklaasavond! Graag hadden wij u ôk iets willen influisteren over #DeWiel #NieuwePrinsCarnaval en #GeffenschToetsenbordTerrorisme, maar dat doen wij misschien een volgende keer! ’t Rooi Hundje 06-5391 6725

Intussen sijpelen helaas berichten door over een ‘Vijfde Colonne’, die probeert te morrelen aan de plannen door tóch parkeren toe te staan op het Dorpsplein.Wij betreuren dat en gaan er voor knokken, dat de plannen zoals hierboven gepresenteerd, worden uitgevoerd! # RECONSTRUCTIE KLOOSTERSTRAAT Als u dit leest, is de Kloosterstaat tussen de Dorpspomp en De Koppellinck waarschijnlijk weer (gedeeltelijk) begaanbaar. Lange tijd zag het er uit of er een bom geëxplodeerd was, maar ondertussen zijn riolering en bestrating grondig aangepakt. Wij betreuren de hellingsgraad van het trottoir bij ‘t Oude Klooster; na reconstructie is die nog steeds circa 4% en hierdoor moeilijk begaanbaar voor ouderen en gehandicapten. Volgens ‘de deskundigen’ bij de gemeente Oss kan dit écht niet worden opgelost. Een zéér teleurstellende conclusie, vinden wij... # Afvalstoffenheffing fors omhoog! De Osse coalitie van VDG-CDA-VVD-BO heeft al jaren géén enkele stap gezet om te komen tot alternatieven voor de huidige afvalinzameling. Dat betekent, dat wij in 2020 allemaal fors méér afvalstoffenheffing gaan betalen. Gewoon, omdat de politiek daar 0,0 energie in steekt! Jammer! Voor het milieu, maar óók voor onze portemonee! Terwijl bv. het systeem ’Diftar’ érg succesvol was met het terugbrengen van de kilo’s restafval/per persoon per jaar... En wat gebeurt er met onze oranje kliko???

OPEN DAG BLOKHUT, DENK MEE! Iedereen is welkom tijdens de open dag van “onze Blokhut”, maar vragen we jullie ook om input… Gedurende de ontwikkeling en bouw van dit project is het “de Blokhut” gaan heten. Maar is het wel een “blokhut”? Of welke naam vinden jullie dat er bij past? Denk met ons mee! Bedenk - Schrijf op - Knip uit - Kom ook! Naam inzender: ...................................................................... Naam: ........................................................................................ Inspiratie: .................................................................................. ..................................................................................................... ..................................................................................................... Bedenk - Schrijf op - Knip uit - Kom ook! Tijdens de open dag kun je jou idee inleveren, vermeld er ook even je eigen naam bij. In de loop van 2020 onthullen we de naam van ons nieuwe stekkie. Tot 8 december! Scouting - St. J. Gilde - Jeugdvakantiewerk

21


“Het metermaatje” Het juiste adres voor het innemen, inkorten of vermaken van al uw kleding. Anne-marie van den Hurk Van Coothstraat 27 Geffen Telefoon: 073-5323414 / 06-51220994

GLASSERVICE Willie van Bergen

Willie van Bergen

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch T: 0412 - 455835 | M: 06 - 27311207

De Wisboom 15 | 5384 HD Heesch E: vanbergenschilderwerken@home.nl T: 0412 – 455835 | M: 06 – 27311207 www.vanbergenschilderwerken.nl E: vanbergenschilderwerken@home.nl

Uw voeten lopen met u weg Pedicure Arianne van Nistelrooij van Coothstraat 15 5386 AD Geffen T: 073-5325419 E: contact@pedicure-geffen.nl Ook voor diabetici en reumapatiënten

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K L EIN Voor een perfecte rijopleiding Heegterstraat 34 5386 CP Geffen

Roy Romme Den Oven 35 5386 EW Geffen Nederland

Mob.: 06 11 36 62 82 rommehoveniers@home.nl

Tel.: (073) 532 46 58 Fax: (073) 532 63 81 Autotel.: 06 53 18 42 63


GELOOF ONDER WOORDEN (36) De roeping van de christen. Iedereen is geroepen. Geroepen om zichzelf te zijn, uniek. Geroepen om zijn bijdrage te leveren aan de opbouw van de wereld. In de Bijbel roep God ieder bij zijn naam en vertrouwt hem een persoonlijke zending toe, die echter wel bedoeld is voor het welzijn van allen. De roeping is het vrije antwoord op deze oproep. Vanaf zijn doopsel is iedere christen geroepen: om de Geest van God te ontvangen in het diepst van zijn wezen; om de liefde te zaaien op de akker van zijn leven (Lc 4,18-19). Er zijn mensen geroepen tot het religieuze leven. Dat vraagt een grote nederigheid: het religieuze is geen topprestatie, maar een dienst aan de gehele Kerk. De heilige Geest, ziel van de Kerk, doet haar leven door de mensen zijn ’genade’(charisma’s ) te schenken. Die gaven maken van de Kerk een lichaam ‘dat helemaal klopt’: bisschoppen, priesters, diakens, leken, verantwoordelijken…iedereen heeft elkaar nodig. Het vinden van onze roeping is geen lichtzinnige bezigheid: je kunt het je ‘voorstellen’ als een groot project, in plaats van haar in eenvoud te ontvangen en te beleven. Maar er zijn geen superieure roepingen: de hoogste genade is te beminnen op de wijze van God, daar waar je moet zijn. De roeping van elke mens. ‘Wat ga ik doen met mijn leven? Kan ik mijn leven met alles wat ik ontvangen heb zonder ervoor te kiezen (geslacht, lichaam, karakter…) toch een persoonlijke kleur geven? ‘Het antwoord lijkt ‘ja’ te zijn: op voorwaarde dat we onszelf goed kennen: onze gaven kennen (waar ben ik goed in), onze diepste verlangens – juist die, die smaak aan het leven geven. En op voorwaarde dat we raad zoeken en ontvangen, zoek naar de behoeften van de wereld en de oproepen van ons eigen geweten. Iedereen lijkt zijn eigen ‘roeping ’te kunnen vinden, daar waar hij het meest zichzelf is en het meest nuttig voor de ander (beide zijn nodig).Vaak leidt het volgen van onze roeping tot verzet uit onze omgeving, omdat we de gebaande wegen verlaten. Roeping is ook de moed om onszelf te zijn. God roept. In de Bijbel staan veel verhalen over roepingen. U kunt ze zelf opzoeken: een paar hints: Genesis 12,1-3; Jesaja 6; Lucas 3,1-6; Mattheüs 4,18-22 en Johannes 1,42. Er zijn er nog velen. Roepingen binnen de Kerk. ‘Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde. Er zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar de Heer is een en dezelfde. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is een en dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel, en alle lichaamsdelen, hoe vele ook, zijn samen één lichaam; zo is het ook met Christus.Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt, en allen zijn wij doordrenkt van één Geest. Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel, maar uit vele’ dit

lezen we in (1 Korinthe 12,4-7.12-14). Misschien een moeilijk stukje deze keer, maar belangrijk is dat wij beseffen dat wij allen bemind worden door God. De vraag aan ons, durven wij in te gaan op zijn roepstem? Wim van Herwijnen, emeritus diaken (Geffen,Vinkel, 1994-2007)

VERHALEN ROND DE KERST – VERTELAVOND IN NULAND

Mirjam Mare en Mieke Aalderink delen hun verhalen onder de boom Woensdag 18 december vanaf 19.30 uur branden de kaarsen, is het licht gedimd en staan de stoelen klaar. Om 20.00 uur beginnen Mirjam Mare en Mieke Aalderink hun vertelprogramma. Kerstverhalen, kerstsprookjes, oud en nieuw, lang en kort, van ingetogen tot spannend en vaak met een flinke vleug humor. Een bonte aanloop naar de feestdagen. Verhalen over spinnen in de kribbe, kerstklokken, sneeuwstormen en een goed glas wijn. Over samen vieren, zingen en bezinnen, met ook steeds weer de vraag: “Wat doen we met opa met de kerst?” Mirjam en Mieke vertellen beide al jarenlang verhalen en hebben inmiddels een flink repertoire opgebouwd. Meer informatie is te vinden op www.mareverhalen.nl en www.verteller.com. Verteltheater in het dorp, Duijn en Daelseweg no. 29 in Nuland. Entree € 10,00 inclusief koffie of thee in de pauze. Je bent van harte welkom. Bel of mail even als je komt, de ruimte heeft zijn grenzen. 073 5324554 / 06 50402386 mieke.verhalen@home.nl

www.stadhoudershoveniers.nl tel. 073-5324067 23


Telefoon: 073 - 5340400, Fax: 073 - 5340499 Internet: www.vanwanrooij.nl

Café - Zaal ‘t Haasje voor bruiloften, partijen en vergaderingen Tel.: 073 - 532 15 20 www.cafezaalhethaasje.nl

We verzorgen o.a. het volgende:

VCF Opleidingen Cristian van Dinther Hef- & Reachtruckcertificaat Bergstraat 39 Code-95 pakketten beroepschauffeurs E-mail info@vanderdoelenassurantien.nl Chauffeur Veetransport / Pluimveetransport 5386 KK GEFFEN Internet www.vanderdoelenassurantien.nl BHV basis en herhaling tel: 085-2731885 VCA basis & VOL Digitale Tachograaf en boardcomputer info@vcfopleidingen.nl HNR Het Nieuwe Rijden www.vcfopleidingen.nl En nog veel meer!!

Hallo laagste

prijsgarantie! OPENINGSTIJDEN Maandag t/m donderdag:

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag:

08.00 - 21.00 uur

Zaterdag:

08.00 - 20.00 uur

Zondag:

12.00 - 18.00 uur

Onbegrensd vakmanschap, oneindige mogelijkheden!

Geffen, Aloysiusplein 1 Bedrijvenweg 2 • 5386 KA Geffen • Tel. 073 - 532 34 69 • www.rommeafbouw.nl • info@rommeafbouw.nl


KERSTVIERING DE SCHAKEL RAAD VAN 1/2 11, FEESTNEUZEN GEZOCHT! • Ben je gek op carnaval en zit je in groep 5, 6, 7, 8 of het voortgezet onderwijs? • Zou je als jeugdprins of -prinses graag een keer vorstelijk over het Rottenrijk willen regeren? • Vind je het leuk om samen met je vrienden en vriendinnen helemaal uit je dak te gaan & houd je van sinas, ranja en chips? Dan zijn we op zoek naar JOU! De jeugdraad is keigezellig.Als jeugdraad doen we leuke dingen voor en tijdens de carnaval en zijn dan in en rond het Rottenrijk te vinden. Zo vieren we bijvoorbeeld samen met de Raad van Elf carnaval op school, gaan naar de jeugdpronkzitting, de flierefluiters, het tiener- en kwartjesbal en tijdens de grote optocht op zondag staan we samen met de dansmariekes op de prinsenwagen. Je wordt helemaal in de watten gelegd en natuurlijk wordt er heel goed op je gelet (dat is voor je ouders wel belangrijk om te weten!). En je krijgt een pasje zodat je gratis naar binnen mag bij het Tienerbal, dus dat is ook nog eens leuk! Kortom: samen met andere kinderen zorgt de raad van 1 /2 11 voor veel plezier en lol rondom het carnavalsfeest! • Ben jij een feestneus maar je ouders (nog) niet? Geen probleem! Natuurlijk zijn papa en mama altijd van harte welkom, maar het is ook prima als ze je gewoon komen halen en brengen op het afgesproken tijdstip. • Heb je er zin in dan kun je je aanmelden bij Petra Verpoort, tel. 06-27408176 of mail naar jeugdcommissie@ rottenrijk.nl. • Wil je meer informatie dan kun je ook bij Petra terecht. ALAAF! De raad van 1/2 11

VACATURE TRAINER PILATES/LOW IMPACT Iedere maandagavond geeft Gymvereniging Geffen ‘Low Impact/Pilates’ lessen voor volwassenen van 18:30 tot 19:30 uur en van 19:30 tot 20:30 uur in de koppellinck. De groepen bestaan voornamelijk uit dames tussen de 40 en 60 jaar, helaas stopt onze trainer en dreigen deze groepen stil te vallen. Ben jij of ken jij iemand die dit graag zou willen overnemen? En na de kerstvakantie beschikbaar is. Neem dan contact op met Mirelle Heesakkers via gym.ver.geffen@gmail.com. Laat Geffen bewegen!

Woensdagmiddag 18 december a.s. organiseert Ziekencomité de Schakel haar jaarlijkse kerstviering in ’t Oude Klooster. Deze middag begint om 14.00 uur met een eucharistieviering in de kapel ! Daarna wordt de viering voortgezet met o.a. een kerstverloting en een optreden van Mevr. Anneke Keijzers. De zaal van het Oude Klooster blijft GESLOTEN tot na de eucharistieviering om deze sfeervol en rustig te laten verlopen! Omstreeks 16.30 uur zal deze middag afgesloten worden met koffie, worstenbroodjes en kerstbrood. Degenen die geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij Ineke van Zandvoort tel. 5321041 en Anja Wingens 5324160. Graag tot ziens op 18 december. Ziekencomité De Schakel

BEWONERS VAN DE AANLEUNWONINGEN TE GAST BIJ KOM D’R IN Op zondagmiddag 10 november waren de bewoners van de aanleunwoningen uitgenodigd als buren, bij de inloop van Kom d’r in. Alle werkgroepleden waren aanwezig en haalden de bewoners thuis op om gezamenlijk naar de Koppellinck te gaan. Door de opbrekingen van de Kloosterstraat was het nog een hele toer op bij Kom d’r in te komen. De stoeprand bij de uitgang van de aanleunwoningen is wel erg hoog en met een rolstoel of rollator valt het niet mee om deze hindernis veilig te nemen. In Kom d’r in hadden de gastvrouwen de koffie klaar en er was gezorgd voor een lekker stuk zelf gebakken appeltaart. We waren op een zeker moment met 25 mensen, zowel mannen als vrouwen. Het was reuze gezellig. Een aantal mannen waren thuis gebleven voor de voetbal.Er werd volop gebuurt, iedereen genoot. Er waren nog lekkere hapjes gemaakt en alles ging op. Om vier uur werden de gasten weer terug gebracht naar hun huis. We hopen hen nog vaker te zien in Kom d’r in en willen iedereen bedanken voor de gezelligheid. Als iemand van jullie nog eens wil komen, maar moeite heeft om alleen naar de Koppellinck te komen, laat het dan even weten aan iemand van de werkgroep of gastvrouwen, wij komen u graag ophalen. 25


Baby op komst? Binnenkort trouwen of feest om een verjaardag of jubileum te vieren? KaartjeGeluk biedt voor elke gelegenheid een mooi kaartje. Wil je meer info, de kaartjes in het echt bekijken of een kaartje op maat? Je kunt ons bellen, mailen of loop gerust binnen, we helpen je graag!

Ontvang

15% Kortin g!

ACTIECODE: TORENKLANKEN

kaartjegeluk.nl | Heesterseweg 13, 5386 KT Geffen | 073 534 07 18 | info@kaartjegeluk.nl KAARTJEGELUK IS DE PERSOONLIJKE ONLINE KAARTJESWINKEL VAN

Gebr. van de Wetering

Omdat uw ogen

Nationaal en Int. Nationaal Transportbedrijf Container Transport en Verhuur - Houtrecycling AFVALCONTAINERS VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

Dommelstraat 47

5347 JK Oss Tel. 0412 - 62 22 91 www.vdweteringtransport.nl

O

P

T

I

E

Stefan

K

de beste zorg verdienen!

Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen, T 073-5323499, I www.optiekstefan.nl

Fax 0412 - 63 72 06

Open: Ma. gesloten Di. t/m Do. 9.00-12.30 & 13.30-18.00 uur Vr. 9.00-12.30 & 13.30-19.00 uur Za. 9.00-15.00 uur (in schoolvakanties zijn wij op dinsdagmiddag gesloten)

Kanaalstraat 6 5347 KM Oss tel: 073 5321347 fax: 073 5324827 www.vandehaterd.com

Voor het snel en eenvoudig afhalen van alle cementgebonden mortel zoals beton metselspecie vloerspecie gestabiliseerd zand stelspecie. Van 1/8 m3 tot meerdere m3 6 dagen per week geopend.

NAS AFBOUW BV Telefoon 073-5342222 Fax 073-5322930 Website www.nasafbouw.nl Mail

OPENINGSTIJDEN: Maandag:

gesloten

Dinsdag:

09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 09.30 - 17.30 uur

Dorpstraat 19 | Geffen | 073 - 5324957

www.bloemeninterieur-sanne.nl

Donderdag: 09.30 - 17.30 uur Vrijdag:

- 17.30voor uur Wij09.30 verzorgen

Zaterdag:

Wij maken voor iedere gelegenheid een

* * *

09.00 - 16.00 uur

u:

Vo o r a l u w b l o e m we r k ! Openingstijden:

verlijmen van kalkzandsteen 9.00 tot 18.00 leggen van afwerkvloerenMa: Di: 9.00 tot 13.00 het bouwen van separatiewanden in Wo: 9.00 tot 18.00 gipsblokken, gasbeton of gipsplaten Do: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van spackspuitwerk Vr: 9.00 tot 18.00 * het aanbrengen van buitengevel-isolatie Za: 9.00 tot 16.00 passend Kado! * het aanbrengen van alle soorten stukadoorswerk

Dorpstraat 13 - 5386 AK Geffen - Telefoon: (073) 532 4659 - E-mail: wilmaskadoshop@gmail.com

Ma. gesloten • Di. 09.30-13.00 uur • Wo. 09.30-17.30 uur Do. 09.30-17.30 uur • Vr. 09.30-20.00 uur • Za. 09.30-16.00 uur

Kloosterstaat 5c - Geffen Tel. 073 5321683


KERSTMARKT BIJ HEDI MEUBELEN EN NUMBER3 Dit jaar organiseren Hedi Meubelen en Number3 voor de tweede keer een gezellige kerstmarkt. Deze zal plaatsvinden op zondag 8 december van 11:00 tot 17:00 uur in Heeswijk Dinther. Vele lokale ondernemers zullen zich presenteren met professionele diensten en ambachtelijke producten, uiteenlopend van kerstartikelen tot heerlijke lekkernijen en zuivelproducten. Ook zal er een bier en wijn proeverij gehouden worden. De buitenplaats zal omgetoverd worden in kerstsferen waarbij kerstbomen te koop zijn en is er een uitgebreide barbecue. Binnen is er ruimte voor kunstexposities van Hannie Roefs en Friso te Meerman. Daarnaast ook een prachtig muzikaal programma. Dirigent Rob Reijmersdal uit Geffen zal met zijn Big Band JaZZcape een kerstmis repertoire ten gehore gaan brengen en het koor van Zizo uit gemeente Bernheze zal tevens optreden met kerstliederen. Tijdens de kerstmarkt zal ook gedacht worden aan de minderbedeelden kinderen in onze wereld. Stichting Bogota Zonder Honger zet zich al 15 jaar in voor arme kinderen in de Colombiaanse hoofdstad. Deze kinderen hebben kerstversieringen gemaakt en er zal een film over het tehuis te zien zijn. Er kan gedoneerd worden voor nieuwe schoenen. Kortom, een warme en gezellige dag voor iedereen. Adres: Hedi Meubelen Laag Beugt 1a, Heeswijk Dinther

PERSBERICHT

Oproep burgemeester: Kom in actie tegen mensenhandel ‘Mensenhandel... het klinkt zo ambtelijk. Maar we hebben het gewoon over slavernij. Mensen, die worden uitgebuit, niet vrij zijn om te vertrekken, gedwongen worden om dingen te doen. Ik ben blij dat het Rode Kruis zich over deze mensen ontfermt. Dit is echt een serious request,’ aldus burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans. Kom in actie voor slachtoffers van mensenhandel en steun 3FM Serious Request: The Lifeline! In de week voor kerst trekken er wandelteams met 3FM-dj’s te voet dwars door Nederland. En… zij komen op vrijdag 20 december door de gemeente Oss. Loop mee als trotse Ossenaar, start een eigen actie of doneer geld! Kijk op www.datisoss.nl. Moedig wandelteams aan op 20 december Moedig jij ook de wandelteams aan op 20 december? Kom je kijken en zwaaien langs de mooie route door

Oss? De route van dj Frank en Eva begint om 14.00 uur in ’s-Hertogenbosch. Ze lopen met 100 wandelaars langs Winterfeesten Geffen, het Vlinderboek, de rotonde met kromgebogen Zwaard en Winterland Oss. Kom om 20.00 uur naar De Wal Wethouder Frank den Brok heet het wandelteam welkom om 20.00 uur op parkeerterrein De Wal. Dit is live te volgen op televisie. De Wal is een ‘chequepoint’ waarbij het wandelteam de collectebus overdraagt aan het volgende team. Alle Ossenaren kunnen hier hun opgehaalde geld inleveren, maar ook nog geld doneren. Er is een groot podium, live muziek en een prachtig programma. Nieuw wandelteam met wethouder van Geffen Wethouder Kees van Geffen loopt vanaf 20.00 uur mee met het nieuwe wandelteam met dj Sander en Herman. Ze lopen langs de herinneringsboom van Mama’s met een Missie, het kerstfeest in Berghem en de bewegende kerststal in Koolwijk. Via Herpen verlaten ze de gemeente Oss weer. Serious Request 3FM: The Lifeline De wandeling om geld op te halen in de strijd tegen mensenhandel begint op 18 december in Goes en eindigt op 24 december in Groningen. De dj’s maken 24 uur per dag live radio en zijn online & op televisie te volgen. Kom jij ook in actie? Samen staan we sterk tegen mensenhandel! Kijk op www.npo3fm.nl/seriousrequest

WIE WAT WANNEER DECEMBER 09 Rikken & Jokeren Oude klooster, 19.45 uur 12 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 14 Geffensekwis 16 Openbare vergadering Dorpsraad Geffen 18 Ziekencomite De Schakel, Kerstviering Oude Klooster 14.00uur 19 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 22 Goud van Oud, Kerstmarkt 2020 JANUARI 09 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 16 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 26 Goud van Oud, Café ’t Haasje FEBRUARI 13 KBO Bingo avond, 19.00 uur Oude Klooster 20 Eetpunt de Ontmoeting, 17.30 uur Oude Klooster 21 Goud van Oud, carnavalstent 24 Goud van Oud, carnavalstent

27


WETENSWAARDIGHEDEN

HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Tel.nr 073-5321252, voor spoed: optie 1 (uitsluitend voor spoedgevallen). Praktijk open van 8.00-12.30 u. en van 13.30-17.00 u. Afspraken en visites kunnen gepland worden van 8.00-12.00 u. kies hiervoor optie 3.Voor herhaalrecepten kies optie 2 in het menu, de receptenlijn is 24uur per dag bereikbaar. De medicijnen kunnen na 2 werkdagen in de apotheek worden opgehaald.Voor het plannen van een afspraak, het aanvragen van een herhaalrecept of een e-consult verwijzen wij u ook naar www.huisartsenpraktijkgeffen.nl Artsen: P. Berkelaar aanwezig op ma, di, do en vr. J. v.d. Heijden aanwezig op ma, di, wo en do M. Bouwman aanwezig op di ochtend, wo en vr Spreekuren: Dagelijks van 8.00-12.00 uur en van 15.00-16.30 uur. Dit spreekuur is op afspraak. Een afspraak duurt 10 min. Als u meerdere klachten heeft of een gesprek wilt kunt u natuurlijk een dubbele afspraak maken. Visites: 12.00-15.00 uur. Centrale huisartsenpost: 0900-8860 DE HEEGT - BRABANTZORG Veldstraat 1, 5386 AW Geffen, Tel: 073-5321264 Wonen: Voor meer informatie over het komen wonen in de Heegt of andere locaties van BrabantZorg kunt u contact opnemen met afdeling klantenservice tel: 088-9985555 Thuiszorg en De Heegt Wilt u meer informatie? Graag contact opnemen met: Thuiszorg: Klantenservice, Tel.nr. 088 - 998 5555 De Heegt: Mariska van Nistelrooij mariska.vannistelrooy@brabantzorg.eu GRAAG GEDAAN! GEFFEN voor senioren en mensen met een beperking. Kan een vrijwilliger u een handje helpen bij het doen van boodschappen, hand- en spandiensten, een bezoek voor gesprek of wandeling? Bel de Graag Gedaan! vrijwilligersdienst: 088-3742525 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur) of email: graaggedaan@ons-welzijn.nl VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK BELLE VIE verloskundigen en echoscopie in Geffen, Nuland en Vinkel. Dienstlijn: 06-53548631. Afspraak maken: ma t/m vr 8.30-13.00 u. / wo+do 13.00-16.30 u. Spreekuur: iedere maandagochtend, Smidse 2-4. (naast apotheek) Postadres: Rodenborchweg 4, 5241 VM Rosmalen. Internet: www.belle-vie.nl, e-mail: info@belle-vie.nl. VERLOSKUNDIGE PRAKTIJK RIDDERHOF Verloskunde en echoscopie voor Oss eo, Geffen en Vinkel. Adres: Raadhuislaan 21b, Oss. Bereikbaar elke dag van 9.00 - 17.00 op Tel. 0412-627560 dienstdoende verloskundige 24/7: 06-55884455 Spreekuur van ma. t/m vr. Avondspreekuur op wo. www.verloskundigenridderhof.nl. Ook te vinden op facebook en twitter @verlosridderhof. LOGOPEDIE MAASDONK, Saskia Bertrums Nuland: Schoolstraat 25 | Geffen: Kloosterstraat 8 tel. 073-8515556 | info@logopediemaasdonk.nl www.logopediemaasdonk.nl THUISZORG PANTEIN T. 0900-8803 | E. info.thuiszorg@pantein.nl | www.thuiszorgpantein.nl TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST/BERNHOVEN DIAGNOSTISCH CENTRUM Postbus 707, 5400 AS Uden. T. 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www. dcbernhoven.nl. 28

FRIENDS4DENTS TANDARTSENPRAKTIJK Tandheelkunde, Implantologie, Orthodontie, Esthetiek, Gnathologie, Snurken & Apneu, Endodontologie, Kindertandheelkunde, Parodontologie, Mondhygiëne. Telefoonnummer: 073-5217411 Openingstijden locatie Geffen: ma, do, vrij: 8:30 -17:00 uur / di, woe: 8:30- 21:00 uur Openingstijden locatie Rosmalen: ma, di, woe, do : 8:30-21:00 uur / vrij: 8:30-17:00 uur MFC de Koppellinck Reserveringen via de website www.mfcdekoppellinck.nl Of per mail: planning@mfcdekoppellinck.nl HET OUDE KLOOSTER:T. 073-8222751 www.hetoudeklooster.nl Afspraken/reserveringen: Peter van Veghel tel. 06-15236114 mail: pvanveghel@ziggo.nl Technisch beheer: Rien van Wanrooij tel. 06-27270811 mail: molenaarrien@hotmail.com DE ONTMOETING Elke woensdag van 09.30 tot 11.30 u. - Oude Klooster EETPUNT DE ONTMOETING Elke derde donderdag van de maand 17.30 u. - Oude Klooster APOTHEEK MAASDONK Telefoon: 073 532 4699 en Fax: 073 532 4499 Website: www.apotheekmaasdonk.nl Uw gezondheid vinden wij van belang! Openingstijden: Werkdagen 08.15-17.30 u. Op zat. 10.00-11.00 u. Op zon- en feestdagen is de apotheek gesloten. Dienstapotheek voor spoedrecepten: Tot 23.00 u. en op zater-, zon- en feestdagen 08.00-23.00 u. Spoed Burcht-Apotheek Gilissen (Koornstraat 22, 5341 BR Oss, Tel. 0412 63 38 37). Tussen 23.00-08.00 u. RegioApotheek in Bernhoven. (Nistelrodeseweg 10, 5406 PT Uden, Tel. 0413 408780). DORPSRAAD GEFFEN Secr.: Bredeweg 63, 5386 KN Geffen | www.dorpsraadgeffen.nl KOM D’R IN Elke dinsdag 10.00-12.00, vrijdag 10.00-12.00 en zondag 14.00-16.00. INLOOP, De Koppellinck Kloosterstraat 6 OUDERENADVISEUR “De Ouderenadviseur” is een samenwerkingsproject van ONS welzijn en ouderenorganisaties. Senioren en mantelzorgers kunnen voor informatie en advies op het gebied van zorg, welzijn, wonen en financiën terecht bij de ouderenadviseur. De ouderenadviseurs in Geffen zijn Hemmie Berendsen, T 073-5321952 en Elly Steenbergen, T 06-46076183.

VAN DE REDACTIE Secretariaat: Advertenties: Redactieadres: E-mail adres: Website: Bezorging:

tel. (073) 5321146 Magnolia 10, tel. (073) 5322875 Acaciastraat 14 torenklanken@geffen.nl www.geffen.nl/torenklanken Uitgeverij Talvi / Weekblad Regio Oss

Klachten bezorging: 0413-745983 Jan-Willem jw.vandriel@uitgeverij-talvi.nl

De Torenklanken is niet aansprakelijk voor de inhoud van advertenties en door derden aangeleverde teksten. Door inzending verklaart de afzender de Torenklanken te vrijwaren van beeld en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De Torenklanken houdt zich het recht voor om teksten en afbeeldingen niet te plaatsen.