Torenklanken 1999 - nr 07

Page 1

37e jaargang

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

I

nummer 7

1

april 1999

en en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

KONINGINNEDAG 1999

=

Evenementen Stichting Geffen Zoals beloofd in de vorige Torenklank.en volgt hier ons programma voor Koninginnedag 1999 in Geffen. Want vrijdag 30 april wordt weer in het hele land de verjaardag van Koningin Beatrix gevierd. En natuurlijk ook in Geffen. Op het Dorpsplein zullen vanaf's ochtends half elf tot 's middags drie uur weer tal van activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd tot ongeveer 13 jaar. Maar ook alle andere Geffenaren nodigen wij van harte uit om naar het Dorpsplein te komen. Na afloop van de kinderfietsoptocht zal Burgemeester Netten een toespraak houden, het Wilhelmus o.l.v. Theo Prinssen zal uit volle borst meegezongen kunnen worden en ons aller WIK zal weer een fraai Koninginnedagconcert geven. 't Haasje zal zorgen voor een gezellig terras en dat de koffie klaar is en het bier koud staat. Alle kinderen van de peuterspeelzaal, het basisonderwijs en het speciaal onderwijs hebben een uitnodiging met een inschrijfformulier ontvangen. Het thema van deze dag is 'Nederland, de 12 Provincies'. Optocht versierde fietsen Alle kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven, moeten uiterlijk half elf op het Dorpsplein aanwezig zijn, uiteraard met hun versierde fiets, bolderwagen of skelter. Vergeet vooral niet om je te melden bij de jury. Om 11.00 uur start de optocht met WIK voorop. De route van de optocht is als volgt: Dorpsplein-DorpstraatKloosterstraat-Veldstraat-Kapelstraat-J. van de Slootstraat-Lambertusstraat-Thijmstraat-Tolweg-DorpstraatDorpsplein. Voor de kinderen is het altijd leuk, als er veel publiek is. Dus kom allemaal kijken! Na afloop vindt de prijsuitreiking plaats op het Dorpsplein.

Ontvangst gedecoreerden Het gemeentebestuur zal traditiegetrouw weer de gedecoreerden uit Maasdonk in het gemeentehuis in Geffen ontvangen. Straattekenen Alle kinderen, die zich hiervoor opgegeven hebben, kunnen in de genummerde vakken op het parkeerterrein van de Rabobank hun straattekenkunsten laten zien tussen 13.00 en 15.00 uur. Alle tekeningen worden beoordeeld door een deskundige jury. Het thema is ook hier 'Nederland, de 12 Provincies'. Rond 15.00 uur wordt bekend gemaakt, wie in welke leeftijdscategorie nummer 1, 2 en 3 geworden is. Spelletjes In en om de marktkramen op het Dorpsplein staan diverse spelletjes gereed voor de jeugd vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 5 van de basisschool. Ieder kind mag alle spelletjes twee keer spelen en kan daar allemaal lekkere traktaties mee verdienen. Sportieve activiteiten Voor alle kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool hebben we een aantal sportieve activiteiten, waaraan kinderen, die zich opgegeven hebben, individueel kunnen deelnemen. Deze kinderen worden om 13. 00 uur bij de Info-kraam verwacht. Om Geffen er nog feestelijker uit te laten zien, vragen wij alle Geffenaren om vrijdag DE VLAG UIT TE HANGEN. En laten we hopen, dat het oranjezonnetje weer present zal zijn. Dan wordt het vast en zeker weer een gezellige koninginnedag in ons dorp. Hartelijke groeten van de Evenementen Stichting Geffen. 1


Adm. kantoor v.d. Heyden

tIUIDVEQZOQGING

Qia van

Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Nistelrooy Van Coolh.sl.raal '26 - 5386 AE Geffen lel. (073) 532 27 0'2

Wij verzorgen voor u BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

"w

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 1O 46 fax (073) 532 51 33

~ - - T e > C>---~E ~C>~CS

reparatie en onderhoud van olie merken auto's • mogeliikheid tot service kontrakten t.b.v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk• APK keuringen• ;onge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en subdealer van PEUGEOT en MAZDA • volautomatische carwash en hobby-wash

urkens v. a I

Veldstraat 21 5391 tel. 073 - 5322911 (fax

autobedri·t llloembinderij

~

maninkt1 ~

STEEDS TOT U

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

~ bloemen ~ planten ~ grafwerk ~ potterie

· • •

decoratie ~ droogbloemen Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04 .

het de het het de

bou wbedrij I" projectontwikkeling vastgoedbeheer keukencentrum timmerfabriek

Grootschalig of kleinschalig. het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

...

·\

~ Gebr. van Wanrooij

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

Bouwbedrijven

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V. Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 6411 55 • • -

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18

Bedrijvenweg 10

5386 ZG Geffen Te l. (073) 532 29 81

5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 21-04 19.00 u * Woord-com.dienst met Ans Schutte Za. 24-04 10.00 u * Woord-Com.dienst mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Bandola' s (+kinderkerk) Zo. 25-04 09.30 u + Viering met de diaken mmv Gemengd Koor Wo. 28-04 19.00 u * Avondmis Za. 01-05 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u Gezinsviering mmv Kinderkoor Zo. 02-05 09.30 u + H .Mis mmv Gemengd Koor Di. 04-05 19.15 u Herdenking gevallenen mrnv Jasper van Rosmalen Wo. 05-05 19.00 u * Avondmis * = dienst in de kapel

+ = t.v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 11 mei 1999 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) ¡ MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 u. - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255. KERKBALANS 1999: "Je geeft om elkaar" ook in 1999? Ontvangen: f 31.590,-- + toegezegd: f 11.740,-- = f 43.330,-- Hartelijk dank! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans '99.

Dag van de arbeid In het weekend 1-2 mei vieren we in onze parochie de Dag van de Arbeid met dit jaar als thema: "Verrijking". Het gaat hierbij om vragen als: wat doet geld met ons, hoe gaan we ermee om? Wie verrijk je met je geld? Over verrijking gesproken, nog steeds heeft 11 % van het rijke Nederland te maken met armoede. Het blijft daarom nodig politieke en maatschappelijke aandacht te vragen om dit onrecht te bestrijden. Dat gebeurt ook dit jaar weer in het project "Aanpak 99". Daarin blijft men zich inzetten voor een verbetering van het landelijke beleid. Vanuit "Aanpak 99" wordt meegedaan aan de Vierde Sociale Conferentie. Op zaterdag 1 mei om 19.00 uur is er een gezinsviering: "Ben je gelukkig als je rijk bent?" Alle kinderen wordt gevraagd om een speelgoedje mee te brengen. De Stichting "Reik elkaar de hand" zal ervoor zorgen dat het speelgoed bij minder bedeelde kinderen terecht komt. Op zondag 2 mei is er een themaviering met het Gemengd Koor. In beide vieringen wordt de preek verzorgd door Monique Wolf, arbeidspastor van het Dekenaat Oss. Herdenking gevallenen Op dinsdag 4 mei wordt er om 19.15 uur een herdenkingsdienst gehouden voor de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog in het algemeen en die uit Geffen in het bijzonder. Jasper van Rosmalen speelt op zijn viool toepasselijke muziek en enkele schoolverlaters van beide basisscholen zullen bloemen neerleggen. Aansluitend wordt er een stille tocht gehouden naar het herdenkingsmonument: "Vrijheid". Vooral nu oorlog erg genoeg heel actueel is, is het belangrijk stil te staan bij onschuldige slachtoffers. Ook kinderen en jongeren zullen daarbij betrokken moeten worden. U bent allen van harte welkom. Meimaand - Mariamaand In onze parochie besteden we meerdere malen per jaar aandacht aan Maria. De communicantjes brachten bloemen bij de Mariakapel aan de Veldstraat, tijdens hun ' speurtocht van het brood' . Op Tweede Pinksterdag houden wen een viering om 09.30 uur bij diezelfde kapel Maria wordt in de meimaand extra in de bloemetjes gezet. Wilt u daaraan een bijdrage leveren, dan kunt u elke vrijdagmorgen in mei, tussen 09.00 - 10.00 uur, bloemen en/of (bloeiende) takken brengen in het portaal van de kerk. De kerkversiergroep zal uw bloemen dan tot mooie stukken verwerken. Ook mevrouw Door van Lee is blij met bloemen voor Maria in de veldkapel! 3


~YNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

*

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

DAG DURE DIKDOENERIJ: WELKOM BIJ RAAD. Bit RMO Ot Admm.1$lt.aticvè D1crutvcrlcncrs: kunt u a,ls or\dcrn,:mcr terecht voor :rille D.nlnrnedzakcltjke d1cnsten. Adrruninrauc, bel.astmg. fin,1nc:ictc pt,nnil'18, noun m.ur op. Op btsi'.s van een uruck. scherp ic:pnJsd •boMcmcnt. Zo weet u prec:1es wut u :aan toe. b.cnt en ziit:1 Nrc vcr:-amn, c.n tlÛHcraf u1~eslotcn. Mur weten over de voorddtn van Oc Aèm1n:s1ru1cvc Oic:ucv,dcncrs?

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

RAAD

A.H. Romme b.v.

DE ADM!NISTI!ATIEVE D!ENSTVERI..ENERS

Bedrijvenweg2, Geffen Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

Kastanjelaan 44, 5382 Kl) Vinkel,

tel (073) 5326056.

V.O.F. J. van HERPEN

wij kunnen voor U verzorgen

073 - 532 32 77

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

V. d ■ Akker Tel.: (073) 532 31 44 •

meer verstand van verzekeren

- - - - - - - - --

W IHA Bo

DRUKKERIJ

- - - --

-

·

71

DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

* p1ivé-rekeningen met

*

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

opening.<tijden·

- - - - - - - 1 Maandagwoensdagdonderdag Dinsdag-en. vrijdag Voor ol uw fomilie - vereniglng,7.clelrlag

en hcndelsdruk werk. Fomiliedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgooi ven fulsfe dotum bij geboortekoortjes d rukkoslen grolis. Grotls felic,totiepokket b,1 geboortekoortjes. Ook voor copreerservice kunt u bij ons terecht.

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. NIEUW: Grootformaat drukken 52 x 72 cm. Heeslerseweg 13

BANKIER

* * *

d Doelen C • M • ,, V■ Tel.: (073) 521 30 18

DE

*

M■ J ■ M■

f - - - -- -- -- - --

REGIO/ ' - BANK

5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84

· fox: (073) 532 47 95

09.00-lï.30uur 09.00- 19.00 ,wr /0.00-13.00 uur

en op ajrpraak. Middagpamevmi /2.15 . ZJ. /5 uu,:

lil ~~-~;;~~ Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64


Bedevaart Kevelaer Op 8 mei gaat het Dekenaat Oss op bedevaart naar Kevelaer. Het thema van de viering is: ''Ik groet u, dochter van God de Vader". Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Mien Rovers, tel. 532 1052. Opgave tot 26 april en de kosten bedragen f 25,- p.p.

Een wijk, waar bejaarden niet worden weggestopt in tehuizen, maar waar zij een belangrijke taak in de wijk vervullen.

Glas-in-lood raam Bij de fa. Bosch van Erp en lektuurshop Steenbergen zijn kaarten verkrijgbaar met daarop een kl~urenfoto van het nieuwe glas-in-lood raam m onze parochiekerk. De kaarten kosten f 1,-- per stuk. Verstuur eens een originele kaart!

Een wijk, waar iedereen optimaal functioneer en haar ofzijn creativiteit kan ontplooien. Daar wordt gewerkt aan de samenleving als geheel; want dat is namelijk samenleven.

Een wijk, waar mensen weer afhankelijk van elkaar zijn, afhankelijk van elkaars kennis, aanwezigheid en creativiteit.

Werkgroep Kerk en Samenleving

ER IS EEN WIJK In Geffen is een werkgroep Kerk en Samenleving, die de maatschappelijke betrokkenheid van onze kerk een gezicht wil geven. Soms kan iemand bij geen enkele maatschappelijke organisatie terecht met zijn of haar problemen. Soms wil iemand niet naar een dergelijke instelling, soms durft iemand dat niet. · Onze werkgroep wil dichtbij mensen staan, die om een of andere maatschappelijke reden in nood zijn geraakt; die zichzelf voelen afglijden en in de samenleving geïsoleerd raken. Dat kunnen allerlei redenen zijn: verlies van een dierbare, verslaving, werkloosheid, verhuizing enz. Als werkgroep Kerk en Samenleving willen wij deze mensen het gevoel geven, dat zij er nog steeds bij horen. Dat hun welzijn ons bezighoudt. Dat wij -met onze eigen mogelijkheden- misschien iets voor hen kunnen betekenen. Wilt u reageren, dan kunt u ons telefonisch bereiken: 5324311 of 5325328. Wilt u liever met pastoor Spijkers contact opnemen, dan kunt u hem schriftelijk bereiken op Kloosterstraat 2, 5386 AS Geffen. Er is een wijk waar mensen willen wonen,~ een wijk waar het gezellig is waar de buurt leeft waar het heel gewoon is om elkaar te helpen. Een wijk, waar het heel gewoon is om voor een oude buurvrouw naar de apotheek te gaan, om kinderen op te vangen als ze uit school komen, om op elkaars lcleintjes te passe als iemand een dag vrij wil hebben.

OPBRENGST VASTENACTIE 1999 "Als ik later groot ben..." was dit jaar het project van de Vastenactie. In Geffen is voor dit project f 4. 755,20 ingezameld. Hiervan is / 312,60 door de kinderen gespaard in de spaardoosjes. Iedereen heel hartelijk dank! Ook willen wij de wijkcontactpersonen en de overige collectanten hartelijk bedanken voor hun fijne medewerking. Met de afsluiting van de vastenactie hebben we ook afscheid genomen van Marijke v. Galen als lid van de M.O.V. groep. Marijke heeft zich ruim 10 jaar ingezet en verzorgde met name de administratie etc. Marijke hartelijk dank hiervoor. Met het vertrek van Marijke is er een lege plek in onze groep gekomen. WIE O WIE KOMT ONZE GROEP VERSTERKEN?? Voor meer informatie bel even met Diny 532 1143 of Frasia 532 3885 of Ria 532 3921 of met Mien 532 4691. De volgende activiteit is de jaarlijkse GEZINSFIETSTOCHT. Onder het motto FIETS MEE MET HET M.O.V. willen we dit jaar geld inzamelen voor een project in Brazilië voor opvang van weeskinderen. Dit project is opgestart door de broer van ons MOV-lid Diny v. Bergen. NOTEERT U DUS ALLEMAAL ZO. 13 JUNI IN UW AGENDA!! (t.z.t. zal in de Torenklanken meer informatie verschijnen). M.O.V. Geffen

Een wijk, waar zowel mannen als vrouwen zich inzetten voor het begeleiden van kinderen naar volwassenheid. 5


Slijterij D'n Malder Grandioze heropening Van Kloosterstraat 5b naar Dorpstraat 13. Na hard werken, schilderen en verhuizen is het dan eindelijk zover. Vanaf donderdag 6 mei gaat de deur van onze nieuwe winkel aan de Dorpstraat 13 open!!! Het assortiment is nu nog uitgebreider en er zijn veel nieuwe mogelijkheden voor het verzorgen van uw feest! {bv. De Millenniumbar!) Tijdens onze openingsweken hebben we geweldige kortingen! En staat er een lekker kopje koffie voor u klaar! U bent altijd van harte welkom om u vrijblijvend te laten informeren of om eens een kijkje te komen nemen. Graag tot ziens. Tanja en Joost {3,4 en 5 mei zijn wij gesloten i.v.m. overhuizen.)

Aanbiedingen: Smeets jonge jenever 11 f 17,95 Smeets vieux 11 f 17,95 Smeets citroen brandewijn 11 / 13,95 Goblet jonge jenever 11 f 19,95 Dujardin vieux 11 f 19,95 Bokma jonge jenever 11 / 22,95 Hartevelt jonge jenever 11 f 19,95 Parade vieux f 19,95 Coebergh bessen 11 f 17,95 Angus me kay whisky 11 f 17,95 Jägermeister 0,71 + gratis das f 21,95 Hulstkamp lichte borrel 11 f 15,95 Krat Heineken + gratis verrassing!! aanbiedingen geldig t/m 22 mei 1999 zetfouten voorbehouden

Dorpstraat 13 Geffen

6

Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallatie


Ă€.

llt

ROND DE DORPSPOMP

~ De 100ste stamtafel op 13 juni a.s. moet goed worden voorbereid. Onderwerpen zijn welkom. (bel: 0412640982). In samenwerking met "De Pompzwengels" wil de Stamtafel er een mooi feestweekend van maken. 35 Jaar Pompzwengels! Dat vieren we op zaterdag 12 juni, dat wordt de Kroon op meer dan 1000 optredens. Heel Geffen toont dan ook haar dankbaarheid. We gaan in dit weekend de zomer begroeten en daarom zal dat weekend gezegend zijn met mooi weer. Het eerste feest rond de Kiosk dit jaar is toch Koninginnedag.Vrijdag 30 april met de kinderoptocht d~ aubade, het Wilhelmus, het concert van W.I.K., d; kinderspelen en de ontvangst van de gedecoreerden in de Raadzaal met Oranjebitter. Samen luisteren we naar het concert van W.I.K. van 12.00 tot 13.00 uur. Het plein wordt feestelijk uitgedost en aangekleed. Het Oranje terras nodigt uit tot een zeer aangenaam verpozen. Er wordt heimelijk aan onze gemeentegrenzen geknaagd.Ja Den Bosch kwaakt: "Kweklcerdekwekkwek" en wil eitjes leggen buiten de gemeentegrenzen van ' s-Hertogenbosch in het Maasdonkse. Ja, de poldergronden ten noorden van de Kerkdijk (Heeseind) is al Bosch grondgebied en daar wil men dan de Maasdonkse polder aan toevoegen als toekomstig woongebied. Geen wonder dat onze burgemeester Hans Netten en ~ethouder Jeanne Moon in het geweer kwamen. Handen af van Maasdonk. Wij blijven de groene buffer tussen Oss en Den Bosch. Waarom die heimelijke overval, want dat steekt ons, terwijl er toch regelmatig overleg is met onze buurgemeente Den Bosch over de A 59, de Gewandeweg, het sluipverkeer enz. Laten we het maa~ houden op een 1-april-grap!!! Maasdonk is zich aan het versterken op alle fronten. Zo is er weer een Milleniumplatform opgericht, een Maasdonks Forum bestaande uit een "uitgelezen" groep vertegenwoordigers van Geffen, Nuland en y~el _uit alle "HOEK.EN" van de samenleving. De msprrat1e put men uit de feestelijkheden rond het 700jaar bestaan der kernen. De kernen moeten elkaar meer bevruchten, door het uitwisselen van informatie kennis en cultuur. Op 28 april is de eerste bijeenkoms~ in "de Wapenzaal" van het voormalige raadhuis van Nulan_d. Maasdonk wordt zo een profijtelijk en gezellig TRIO. Samen bouwen is altijd beter dan "Elkaar afkraken". De stamtafel had een zeer bijzondere gast: Onze

Professor Beate v.d. Heijden. Bijzonder welkom. Maar wat Beate allemaal wist en kon en deed en hoe ze dat in een vliegend en vloeiend tempo debuteerde, deed de schrijver (deze) het hoofd fronzen. Op dit moment is Beate Universitair docent en hulpprofessor of buitengewoon hoogleraar. Zij publiceert in wetenschappelijke tijdschriften in binnen- en buitenland en doceert aan een Universiteit in Schotland. De onlangs "cum laude" afgelegde promotie betekent een belangrijke stap in haar carriere en opent poorten voor wetenschappelijk onderzoek en publicaties. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van meetinstrumenten voor hoger personeel in de bedrijven, o.a. functiegeschiktheid, de meting van voorwaarden kennis en vaardigheden, de psychische eigenschappe~ en relatie- en communiecatiekwaliteiten. Uitkomst kan zijn: Positiewisseling, verticale of horizontale promotie. Verticale promotie betekent natuurlijk: de weg naar een hogere functie en horizontale promotie, een andere functie op gelijkwaardig niveau. Zo heb je dan ook nog een glijdende schaal, positief en negatief Zij. gaat dit in de komende tijd toepassen bij 300 kleme ondernemers mede om dit meetinstrument nog te verbeteren. Beate woont nu weer in Geffen en voelt zich sterk bij Geffen betrokken, ze was nog steeds Katholiek en toen kon schrijver (deze) haar ook weer een beetje begrijpen. Vooral na de Goede week, waarin we samen vierden. L~isterden naar de verhalen van afscheid, Kruisgang, LtJden, Dood en Verrijzenis. De diensten waren drukbezocht, vooral op Pasen een gevulde hoogmis met 400 kerkgangers. De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake werden helaas minder bezocht. Jammer, dan mis je de diepgang, de bedding, de diepere beleving, het eenzijn met allen die lijden, die een weg zoeken, een houvast. Kosovo was steeds in beeld, dan kun je met Pasen wat moeilijker juichen en klinkt het gedempter. Op vrijdagmiddag was er een mooie Kruiswegviering samen met de Vormelingen. Niemand heeft zich gemeld op de pastorie om de welverdiende paaseieren op te eisen; och zo'n askruisje is zo gauw uitgewist. We moeten afscheid nemen van Kees van den Hanenberg, ruim 90 jaar oud. Het blijft "onze Kees" of "Ome Kees". Heel Geffen was familie van hem. Door zijn duizenden foto's waren we allemaal bekenden van Kees en konden we terug in de tijd. Zo was Geffen vroeger, de kleding, de behuizing, het vervoer, het werk, de huizen, schuren en boerderijen, maar vooral de mensen. Kees hield van de mensen. Hij vertelde er zo graag over. In al zijn eenvouw kon hij blij zijn als een kind, als hij weer iemand gelukkig maakte met een foto. Kees heeft zolang als hij leefde 7


alles bewaard: De krant, de katholiek Illustratie, publik:aties, oude spulletjes, fotoapparatuur, oorlogsdocumentatie. Kees heeft daarmee heemkunde werkgroep "Vlade-rack" verrijkt. Daar kan heel Geffen van blijven genieten. De naam van den Hanenberg zal dan ook blijven, als busstation, benzinestation, en als schatbewaarder van het oude en vertrouwde Geffen. Met grote dank en waardering denken wij terug en blijft hij voortleven in onze herinnering. Kees zullen we blijven zoeken aan de Rijksweg. Bij het café, de halte van den Hanenberg. Ook straks als de N 59 of de A 59 snelweg wordt. Er zit schot in de zaak. In 2000 gaat de eerste spade de grond in. "Onze Burgemeester hi al un neej schup gekoocht". Ja dat is goed nieuws. Er zal nog wat gestoeid moeten worden met bedrijven, die hun zichtlokatie willen behouden en bedrijven die verplaatst moeten worden. Maar de zaak staat op scherp. De Gedeputeerden van de Provinciale staten zitten weer op hun zetels. 3 Van het C.D.A., 2 van de P.v.d.A. en 2 van de V.V.V. en ook de Commissaris is van C.D.A. -huize. Maar wat baat het allemaal voor Maasdonk:, voor Geffen. De ontwikkeling van de A 59 is hun eerste goede besluit. Hoe gaat het met de bouw, de ontwikkelingen in de polder, de bedrijven en vooral de agrarische sector. Al wat we lazen, maakte het niet duidelijker. We nodigen onze eigen Erik vanaf ;ijn zetel in de provinciale staten om nog eens bij te

praten en vooral uit te leggen. We hebben niet voor niets op hem gestemd. De gebruikelijke rondvraag leverde nog wat discussie op over de parkeerproblemen op ons Dorpsplein en of de ambtenaren stimulancia krijgen als ze hun voertuig plaatsen bij "De Geer" of bij "De Rom". Het kost tijd, schoeisel, regenkleding, paraplu, ducumentenkofferdraaghulp en ga maar door. Een stamtafellid bleek aangestoken door de Maasdonkdrift, die droeg al een Maasdonk.das, met steken onder water en boven water, hier en daar averechts, ja met een Vinkel, Nulands en Geffens breipatroon; hij wil ons strikken, dus opgepast. Henk van der Heijden wordt door ons gewaardeerd en gefeliciteerd met zijn onderscheiding van het Carnegie-fonds voor het redden van personen uit een brandend voertuig. Henk, je bent onze held en een voorbeeld van moed. Van stamtafel 96. Volgende stamtafel 25 april in café "Govers" van 11 .00 tot 12.30 uur. Ook U bent welkom.

TUN BLAKKE GEBROCHT TE KOOP: Drie in een kinderwagen en een box. Beiden in goede staat. Eikewal 29 - Geffen.

Vooruop

sl~i(kt

((~. '

,,.rx.;a.

paddestoelengehakt, 195 100gr.

3 biefstukken vleeswarentrio: cervelaatworst, grlllworst, ontbijtspek, (100 gr. per soort) samen voor

10

°

4

95

0

Geldig van 19 t/m 24 april 1999

runderschnitzels naturelofgemarineerd, 100gr. vleeswarentrio: gebraden gehakt, gekookte ham, corned beef, (100 gr. per soort) samen voor

4

95

Keurslagerij

VANTUYL

vrijdag 30 april

8

so

Geldig van 26 april t/m 1 mei 1999

Tijdens koninginnedag

tot 18.00 uur geopend.

2

KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91


EFKES BUURTE ME...AibertvanErp(64j.) Op een bescheiden manier heeft hij afscheid genomen als voorzitter van Rijvereniging "De Zilverhoef ', maar het bestuur vond dat hij best even in 'the picture' mocht in Torenklanken. Daarom maakte ik een praatje met Albert van Erp, over zijn geliefde hobby, de paardensport. Een prachtig schilderij van de hand van Wun van Erp - alias Wimk:e de schilder - prijkt aan de muur in de huiskamer. Albert kreeg het schilderij al eerder, maar met zijn afscheid werd het voltooid met een prachtige lijst "Het schilderij moet eigenlijk wat verhangen worden" zegt Albert "wanthet paard moet me aankijken... !" "Ik ben "ene van Erp" en dat betekent "ene paardenmens" vertelt Albert. "Ik heb altijd paarden gehad, aanvankelijk voor het werk op de boerderij en later als hobby. Mijn kinderen gingen al jong bij de ponyvereniging in Oss, want er was op dat moment geen cl ub in Geffen". Albert was altijd paraat en werd daar al gauw voorzitter. Er waren veel Geffense leden en de wens naar een eigen oefenterrein groeide. "Ik had naast mijn huis een oefenbak en stelde die beschikbaar voor Geffen" zegt Albert. Een en ander resulteerde in de heroprichting van pony- en rijvereniging ''De Zilverhoef'. Albert werd vrijwel meteen voorzitter. De club groeide snel en ook het terrein aan de Bergstraat werd te klein. Het huidige oefenterrein ligt nu bij de Geffense Plas, eigenbjk op Oss grondgebied. De paardensport staat hoog op de lijst van favoriete jeugdsporten, vooral bij meisjes! Het paard is een geliefd dier en kinderen zijn er niet bang van. Veel kinderen die zelf geen pony of paard hebben, vragen om er een te mogen verzorgen. "Uit de Ruwaard kloppen hiervoor veel kinderen bij ons aan!" De aankoop vaneen pony of paard is duur. Een goed paard met papieren kost zo'n 10 àf 15.000,00, daarbij komt nog de rijkleding, evt. jeep en trailer. "Je kunt wel zeggen dat het een elite-sport is!" Op het ogenblik zijn erbij "De Zil verhoef' slechts enkele leden bij de ponyclub en een twintigtal leden, in de leeftijd van 18 - 50 jaar bij de rijvereniging, waarvan 2 mannen. De rijvereniging moet zichzelf bedruipen, er is alleen subsidie voor de jeugdleden. Er wordt bij "De Zilverhoef' aan springen en dressuur gedaan in diverse k.lassei:i; ze zijn aangesloten bij de NK.B. De meeste leden kiezen voor dressuur met o.a. verzamelde galop, uitgestrekte galop, schouder binnenwaarts. De kunst van de sport is dat paard en mens elkaar goed aanvoelen. "Er is wat wel verschil met vroeger" merkt Albert op. "Het niveau moet alsmaar opgeschroefd worden; men wordt wat opgejaagd. De Bond werkt daar aan mee, maar ja, je moet wel met de tijd mee. Voorheen was de clubgeest sterker en de contacten onderling waren intensiever. Je ging gezamenlijk weg met één vrachtwagen, je was de hele zondag zoet en kwam weer samen thuis. Nu zijn de wedstrijden gespreid op zaterdag en zondag; het 'samen

uit-samen thuis' valt weg. Je moet zorgen voor clubactiviteiten, anders gaat het clubgevoel verloren". Albert heeft zelf nog twee paarden: één van 9 jaar en één van 1 jaar. Hoe zit het met het zelf rijden? "Ik kan blijven zitten" lacht Albert "maar daar is alles mee gezegd. Je moet jong beginnen, maar dat geldt voor elke sport, denk ik!" Eigenlijk wilde Albert 6 jaar geleden al stoppen. Samen met zijn vrouw Bertha wou hij het wat rustiger aan gaan doen. "Bertha was zeker zo fanatiek als ik" vertelt Albert "Ze maakte dingen voor de club, zorgde voor inkomsten via advertenties en loterijen". Toen kwam de plotselinge dood van Bertha. De clubleden, en met name de jeugdleden, raadden Albert aan, om nog bij ''De Zilverhoef' betrokken te blijven. "Jij kunt nog veel voor ons betekenen ... !" Dat deed Albert en het heeft hem goed gedaan. Vooral de steun die hij kreeg van 'zijn jeugd' heeft de pijn verzacht. "En dan zegt men soms: Die koele, harde jongelui ... , maar je ziet dat het ook anders kan." "Ik ben nu bijna 65 jaar en dat is een mooie leeftijd om te stoppen" vindt Albert. Bijna 25 jaar was hij voorzitter en dat was aanleiding voor het bestuur om de officiële insigne van de NK.B voor Albert aan te vragen. Die wordt bij een zilveren jubileum uitgereikt, maar ondanks de nog niet voltooide 25 jaar werd het verzoek met graagte gehonoreerd. "Op Bergstraat 37 was het altijd open huis" zo laat het bestuur weten. "Alles kon daar, iedereen liep in en uit. Albert gaf goed onderbouwde adviezen bij problemen of anderszins. We zullen hem in de vereniging missen!" 27 Febr. jl. moest Albert vrij houden: een feestavond werd voorbereid. Een 'duister onderwereld-figuur, compleet geschminkt met pruik en hoed, reed een grote Mercedes voor: of Albert wilde instappen. Via de Juliabar, Kee van Rooy en Moira belandden ze bij "De Leeuwerik". '1'oen ik daar binnenkwam, ging er heel wat door me heen" zegt Albert. Mijn kinderen, clubleden en genodigden waren aanwezig. Het was een emotioneel moment, temeer omdat ik dacht: Hier had Bertha bij moeten zijn".

•• ••• t

9


Een fijne avond volgde: lovende woorden van de Bondsvoorzitter en de uitreiking van genoemd insigne. Het bestuur bood een videoband aan met activiteiten van de vereniging en een gereedschapskist voor bloemschikken. Dat laatste zal zeker van pas komen, want Albert helpt mee in de kerkversiergroep van de parochie. Daarnaast zijn er de fijne contacten met kinderen, kleinkinderen, familie en kennissen en de zorg voor zijn paarden. "En..." zo besluit Albert "de deur blijft bij mij open staan; ik hoop dat er net zoveel aanloop is dan voorheen!"

TUN BLAKKE GEBROCHT Verloren gouden geschakelde heren armband. Verloren rond 6 april jl. in de Elshof. Tel. 532 2100 Alvast bedankt Martin.

D.K.G. ASPIRANTEN B KAMPIOEN! Afgelopen zaalseizoen zijn de Aspiranten B van Korfbalclub D.K.G. op overtuigende wijze kampioen geworden. In de laatste wedstrijd werd Prinses Irene met 11-0 verslagen. Mede door een aantal sponsors werd het een gezellig kampioensfeest. Daarom willen wij de volgende mensen bedanken voor sponsoring. - Ernis Schilders - Gebr. Van de Berg - Cafetaria Govers - KantineD.K.G. - Autogarage Unigar Peter Strik - Cafe Spprthal de Geer - Poelierderij Jo van Druenen Daarnaast willen wij alle supporters en het bestuur van de korfbalclub D.K.G. bedanken voor de vele aanmoedingen en de bloemen. Hiervoor allemaal onze hartelijke dank. Aspiranten Korfbalclub D.K.G. te Geffen.

KORFBAL OOK IETS VOOR JOU! Korfbal is een sport welke kan worden beoefend op alle leeftijden vanaf 6 jaar. Het korfbalspel wordt op elke leeftijdsgroep afgestemd. Het korfbalseizoen begint in augustus en eindigt in mei. In het na- en voorjaar wordt er buiten gespeeld en het winterseizoen in de sp01thal. Elke week worden er wedstrijden gespeeld. Het wedstrijden voor het jeugd zijn op zaterdag en voor de volwassenen op zondag. Korfbal is heel geschikt om er jonge leeftijd mee te beginnen. Vanaf 6 jaar is er welpenkorfbal waarbij spelenderwijs het korfbalspel wordt geleerd. Deze groep bestaat dan ook uit 5 speelsters. Bij de andere leeftijdsgroepen bestaat een team uit ongeveer 10 personen. Elke team wordt begeleid door 2 personen welke het korfbalspel zelf beoefenen. Verder staat de gezelligheid ook bij ons hoog in het vaandel !! Denk je dat korfbal wel iets voor jou is komt dan een aantal keer meetrainen op woensdagavond of dinsdagavond. Voor dejeugd van 6 t/m 16 jaat beginnen de trainingen op woensdag om 18.00 uur en voor de personen vanaf 16 jaar vanaf 19.30 uur op de woensdagavond of op dinsdagavond vanaf 19.0Ăźuur. Kom gerust een paar keer meetrainen. De korfbalvelden liggen bij de voetbalvelden bij de ingang "de Vlijmd". Voor meer informatie kun je altijd bellen metBrigitte van Heumen telefoon 073 - 532 35 89. Wij hopen je een keer te begroeten op het korfbal veld. Korfbalclub D.K.G. te Geffen. 10

Wij ~ijn blij met de¡geboorte van onze zoon en broertje

Luuk Hendrikus - Petru:'5

19 maart; 1999 .

Bart, Anita en Maud de Kinderen - Ler;:ijen

Molenst-raat 32 . 5386 AB Geffen tel. 073 - 5325551

(r

BEDANKT: Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele mooie hartverwarmende reacties.

Bart, Anita, Maud en Luuk.


DE VLIEREFLUITERS

Licht

Dressuurwedstrijd bij p.c. "De Vlierefluiters" Op zondag 28 februari is er bij ponyclub "De Vlierefluiters" in Geffen een onderlinge dressuurwedstrijd verreden. Er kon gestart worden in drie klassen: aspiranten, beginners en licht. Veel Vlierefluiters waren behoorlijk zenuwachtig nu ze alleen de bak in moesten om te laten zien wat ze konden, maar gelukkig waren er veel ouders en andere belangstellenden om de kinderen te steunen en aan te moedigen. Ook bij deze "serieuze" wedstrijd was de sfeer zoals eigenlijk altijd op Vlierefluiter-wedstrijden: vriendschappelijk en toch fanatiek. Iedereen deed zijn uiterste best om zelf een zo goed mogelijke prestatie neer te zetten, maar er werd ook over en weer geholpen. Die hulp kon bestaan uit een handje toesteken bij het invlechten of optuigen, maar ook uit tips over waar je op moest letten tijdens het rijden van de. proef. Voor de jury was het een hele zit, met 35 combinaties. De uitslag is als volgt:

1 Joyce van Hoorn 2 Mariska van den Berg Sarah Hoeben 3 Roza van Ravenstein 4 Karen Levisson 5 Saskia Verbunt 5 Jamy Verstegen 7 Anne van Nistelrooij 8 Chantal van de Haterd

Aspirant 1 2 3 4 5 6 7 8

9 9 11

11 13 13 15

Sanne Schuurmans Michelle Schuurmans Yvonne Sesink Laura Pijnacker Loes Bomers Jolanda Koch Moniek Sesink Jovanka Stoimenovski Kim van de Moosdijk Ferry Lotterman Stefanie van den Berg Romy van de Hurk Marielle Heesackers Anke Swinkels Iris van Sambeek Kevin de Ooij

Quinta 168 165,5 Waya May.one 165 Bayar 164,5 Bayar 164 Kilian 159 BJacky 151 149 Quinta 146 Linja 146 Linja Flip 145 140 Linja 140 Fabiola 139 Blacky Kilian 139 134 Linja

H.C.

Evita 164,5 Diddi 159 Bayar 159 Blacky 155 Diddi 153 Quinta 151 Kilian 151 Bayar 150 Blacky 145

H.C.

Nieuwe naam voor Geffense manege Op de Algemene Ledenvergadering van ponyclub "De Vlierefluiters" is bekend gemaakt dat de manege die de thuisbasis van de club is voortaan "De Driesprong" gaat heten. Voorheen werden zowel de club als de manege "De Vlierefluiters" genoemd. Voor leden van de ponyclub en voor mensen die wel op de manege lessen maar geen lid waren, was het daardoor niet duidelijk welke ak:tiviteiten door de ponyclub georganiseerd werden en welke bij de manege hoorden. Eigenaresse van "De Driesprong" Franka Zeelen, is tevens de instructeur en bestuurslid van de ponyclub, waardoor de scheiding nog vager werd. Manege "De Driesprong" zorgt in eerste instantie voor rijlessen voor kinderen en volwassenen. In deze lessen komen dressuur, springen, western rijden en af en toe spelletjes aan bod. Als het weer het toelaat worden er ook buitenritten gemaakt. Verder organiseert de manege in de zomer regelmatig oefenspringen, waaraan ook mensen die niet bij "De Driesprong" rijden mee kunnen doen. Dan bestaat er nog de mogelijkheid om op de manege een kinderfeestje te houden. Kinderen doen dan allerlei spelletjes op de pony s die afgeleid zijn van spelletjes die traditioneel veel op kinderfeestjes werden gedaan, zoals stoelendans en koekhappen. Iedereen kan zo n kinderfeestje op "De Driesprong" bespreken, de kinderen hoeven niet te kunnen rijden.

Beginner 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

Joyce van Hoorn Janne Krop Melanie van den Berg Stefanie van den Berg Noor Vrolijk Karin Vesseur Linda van Summeren Grace van Druten Michelle Wingens Sanne van der Linden

May.one 162 Quinta 157 Sindy 155,5 Sindy 155 Diddi 153 150 Oeshi 145 Kilian 144,5 Linja 141 Kilian 85 Diddi

Los daarvan biedt ponyclub "De Vlierefluiters" nog een heleboel andere activiteiten die alleen openstaan voor leden. Zo worden er regelmatig onderlinge wedstrijden georganiseerd waaraan niet alleen de gevorderde ruiters maar ook de beginners mee kunnen doen. Meestal wordt er op drie niveaus gestart. De wedstrijden zijn heel gevarieerd, zo zijn er het afgelopen jaar o.a. een dressuurwedstrijd, een sprookjeswedstrijd, een military-wedstrijd en een teamwedstrijd geweest. De ponyclub organiseert elk jaar in de zomervakantie twee ponykampen, die altijd een bepaald thema hebben. Vorig jaar was dit een detective-kamp. 11


HET MULTI SPAARPLAN. FISCAAL VOORDELIG SPAREN ZOALS U DAT WENST. Regelmatig een klein spaarbedrag opzij leggen

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

kan heel aantrekkelijk zijn - zeker als dat ge-

het Multi Spaarplan? Kom dan bij ons langs of

paard gaat met fiscaal voordeel en veel flexibi-

bel voor een afspraak.

liteit. Het Multi Spaarplan van Regio Bank biedt

Let op: wie geld belegt, neemt financieel risico.

u die combinatie.

Ook bij deze spaarverzekering loopt u beleg-

Al vanaf dertig gulden per maand spaart u voor

gingsrisico. Beleggen geeft kans op een hoger,

een flink eindkapitaal, dat u belastingvrij ont-

maar ook op 'n lager dan gemiddeld rendement.

vangt. Uw spaarbedrag kan in vijf verschillende

REGIO//,.* BANK 7

fondsen belegd worden. En als u dat wilt, kunt u later ook op een ander fonds overstappen.

DE

BANKIER

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

12

DIE

JE

KENT


Voor de gevorderde en wat oudere jeugd is er een trektocht te paard. Overdag wordt er door de bossen gereden, onderweg ergens gepicknicked terwijl de paarden kunnen grazen, en 's nachts wordt er bij de paarden gekampeerd. Daarnaast kun je bij "De Vlierefluiters" voltigeren, een vorm van turnen op een paard. Verder is er een clubblad en doet de club mee aan andere activiteiten zoals "Effe noar Geffe". Manege "De Driesprong" is te vinden aan Broekstraat 7 in Geffen. Voor informatie over de lessen, het oefenspringen en de kinderfeestjes kunt u terecht bij Franka Zeelen, (tel. 073-5325260) voor informatie over de ponyclub bij Joyce van Hoorn (tel. 0412-648824).

RIJVAARDIGHEIDSADVIESDAG VOOR 55-PLUSSERS UIT MAASDONK OP 9 JUNI 1999 U ervaart toch net als ieder ander dat het verkeer steeds drukker wordt, dat er telkens nieuwe verkeerssituaties worden aangelegd en dat de vertrouwde verkeersregels veranderd zijn en nog steeds veranderen. Kortom dat zijn al redenen genoeg om mee te doen aan de rijvaardigheidsadviesdag voor 55-plussers gericht op het als automobilist VEILIG, VAARDIG en VERANTWOORD blijven deelnemen aan het verkeer. Op woensdag 9 juni a.s. organiseert een werkgroep van de Raad Gecoördineerd Maasdonk i.s.m. de ouderenorganisaties deze rijvaardigheidsadviesdag in Maasdonk. De dag wordt georganiseerd vanuit de Bonkelaar in Geffen en bestaat uit 3 onderdelen: 1. Het rijden van een autorit in de eigen auto vergezeld door een gekwalificeerde rij-instructeur. De rit biedt u inzicht in uw eigen verkeersgedrag en u ontvangt daarbij vrijblijvend rijvaardigheidsadviezen van de instructeur. 2. Workshop waarin uw gezichts- en gehoorvermogen door deskundigen worden getest. 3. Workshop fit-gym met speciale aandacht voor lichaamsbewegingen relevant voor de automobilist in het verkeer. Tussendoor kunt u informatie krijgen over het verkeer. Het programma duurt in totaal drie uur aan een stuk en draait zowel 's ochtends als 's middags. Meedoen aan de rijvaardigheidsadviesdag heeft geen enkele invloed op uw rijbewijs. De uitslagen van de testen zijn vertrouwelijk en alleen voor uzelf bestemd.

Voorafgaand aan de rijvaardigheidsadviesdag wordt er voor de deelnemers op dinsdagavond 8 juni ook nog een theorie-opfris-bijeenkomst georganiseerd in het Oude Klooster te Geffen. Dankzij subsidies zijn de kosten per deelnemer slechts f 15,--. U geeft zich op als deelnemers door: 1. Een inschrijfformulier in te vullen. Dit inschrijf formulier is op te halen bij de leden van de organiserende werkgroep: Geffen: Mevr.P.de Louw, S.v.d.Berghstraat 19 Hr.G.v.d.Rijt, De Wiel 4 Nuland: Hr.G.v.Nistelrooij, Zandstraat 35 Hr.M.Schouten, Dissel 14 Hr.C. v.Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 Vinkel: Hr.F.v.d.Donk, Kastanjelaan 23 Hr.J.Aarts, Brugstraat 50 Het inschrijfformulier is ook verkrijgbaar bij het secretariaat van uw plaatselijke ouderenbond. 2. Voor 29 april a.s. het ingevulde inschrijfformulier in te leveren en daarbij de eigen bijdrage van f 15,te betalen.U kunt hiervoor terecht bij: Mevr.P. de Louw, S.v.d.Berghstr.19, Geffen, dagelijks tussen 17.00 en 18.00 uur. Hr.C.v.Zantvoort, Burg.Teunissenstr.15, Nuland, dagelijks tussen 17.00 en 18.00 uur. Hr.J.Aarts, Brugstraat 50, Vinkel, dagelijks tussen 17.00 en 19. 00 uur. N .B. Er is slechts plaats voor in totaal 60 deelnemers (25 uit Geffen, 25 uit Nuland en 10 uit Vinkel). Aanmelding als deelnemer geschiedt in volgorde van binnenkomst van uw inschrijfformulier en eigen bijdrage (wie het eerst komt, het eerst maalt). Dus aarzel niet en schrijf u in; test uzelf en blijf een ontspannen weggebruiker!

OPBRENGST COLLECTE NATIONAAL REUMAFONDS 1999 De actie voor het Nationaal Rewnafonds in het kader van de landelijke inzameling in de week van 15 tot en met 20 maart jl. heeft in Geffen een bedrag opgebracht van f 2.530,25. Het bestuur richt zijn welgemeende dank tot leden van het plaatselijk comité, tot de collectanten en tot een ieder die door een financiële ondersteuning tot het welslagen van de collecte heeft bijgedragen. Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u alsnog uw bijdrage storten op Giro 324 of banknummer 35.76.74.812 ten name van het Nationaal Rewnafonds Amsterdam. 13


Vrijdag 30 april koninginnedag zijn de volgende vers winkeliers geopend tot 18. 00 uur. Bakkerij Brands

Koninginnevlaai 8 pnt. v a n ~ voor 10.75

Frank van Bakel Groente en Fruit

Rauwkost: Oranje salade 250 gram 1 . 95

Bakkerij van Hoorn

Oranje-tompoezen per stuk 1 . 00

Super de Boer

Melkunie Oranjevla 1 liter pak 1 . 99

C 1000 van Herpen

Oranje-reepjesvlees koninklijk lekker 1 kilo 7.98

Poelier van Druenen

Geopend tot 13.00 uur

14

aanbiedingen allĂŠĂŠn geldig op 30 april


EHBO De EHBO vereniging van Geffen organiseerde op 8 februari een thema avond bij t Haasje. Het aantal bezoekers was boven verwachting. Mensen bedankt voor de belangstelling. Deze avond werd verzorgd door Mevr. Anneke Riem, die het tot een zeer !eervolle avond wist te brengen. Schijnbaar is er toch behoefte aan dergelijke thema avonden! De volgende thema avond zal worden georganiseerd door de EHBO van Nuland. Groetjes namens het bestuur, T.G.

maandag 29 maart en donderdag 1 april poogden in de finales van vrijdag 2 maart 1999 te komen. De uitslagen van die (overigens zeer spannende) finales waren als volgt (achter de naam de vereniging, woonplaats en aantal gewonnen wedstrijden):

A-klasse 1. Bart Schutjens, Den Driehoek, Geffen 2. Marcel Klaver, UVCO, Berlicum 3. Koos Zomers, UVCO, Berlicum 4. Jack v.d. Elst, Den Driehoek, Vinkel 5. Willie van Zogge~ UVCO, Berlicum 6. Robert Broeren, Vice Versa, Oss

4 4

3 2 1 1

PS: De EHBO informatie avond voor moeders met kinderen werd drukbezocht. Mocht u zich op willen geven voor een grote EHBO cursus dan kunt u zich opgeven bij Henk van Dinther, Pater van de Elzenstraat 30 te Geffen.

OUDERENNIEUWL JOSE KENNIS EURO MODE MODE-VERKOOP-SHOW met gratis loterij

B-klasse 1. Benny van Osch, UVCO, Berlicum 2. Gert Wtllemse, Vice Versa, Oss 3. Arno van Dijk, Den Driehoek, Vinkel 4. Cor Vos, Vice Versa, Oss 5. Wnn Lorist, Vice Versa, Schaijk 6. Henriette Korsten, UVCO, Nuland C-klasse 1. Heinz Korstner, Vice Versa, Oss 2. Gertie van Griensven, Driehoek, Heesch 3. Antwan Jaegers, Vinkel 4. Jan van de Broek, Vice Versa, Oss 5. Jean Evers, Den Driehoek, Nuland 6. Jan Stekelenburg, Vice Versa, Oss

WOENSDAG, 28 APRIL 1999 Locatie: "Zorgcentrum De Heegt" Aanvang modeshow 14.30 uur verkoop van 14.00 tot 17.00 uur Wij presenteren u tijdens onze modeshow de nieuwste voorjaars- en zomercollecties en organiseren in de pauze een leuke loterij met mooie prijzen. U bent van harte welkom. Tot ziens!

NOG BEDANKT! Hartelijk dank voor Uw aanwezigheid bij de viering van ons 25-jarig bestaan. Speciale dank aan Pastoor Spijkers, het bejaardenkoor, organist en dirigent voor de verzorging van de H. Mis. Blij verrast werden we ook door St. Het Oude Klooster; zij boden zaalhuur en consumpties als jubileumgeschenk aan. ¡ Nogmaals hartelijk dank allemaal. Fijn dat U er was.

.

Ziekencomite De Schakel

TAFELTENNISCLUB DEN DRIEHOEK VINKEL toe open Vinkels tafeltennistoernooi In de week van 29 maart tot en met 2 april 1999 is in Cafe zaal Den Driehoek in Vinkel alweer het tiende open Vinkels tafeltennistoernooi gehouden. Dit jaar mochten we 42 deelnemers verwelkomen, die op voorrondes op

4

4 2 2 2

1

4

4 3 2

1 1

Driedorpentoernooi De uitslagen van het toernooi van Den Driehoek telden ook mee voor het Brugdorpentoemooi, ook wel Driedorpentoernooi genoemd. Dit is een algemeen klassement voor deelnemers aan de toernooien van UVCO in Berlicum, Vice Versa in Oss en Den Driehoek in Vinkel. Het toernooi van Den Driehoek was het laatste van de drie, waardoor de eindstand opgemaakt kan worden. De verschillen bleken minimaal te zijn. De eindstand van dit klassement is als volgt:

1. Marcel Klaver, UVCO 2. Gerie van Griensven, Driehoek

3. Cor Vos, Vice Versa 4. Jean Evers, Den Driehoek 5. Gert Wtllemse, Vice Versa 6. Wim Lorist, Vice Versa 7. Jan van de Broek, Vice Versa 8. Koos Zomers, UVCO 9. Benny van Osch, UVCO 10 Henriette Korsten, UVCO

99 91

90 89 89 89 88

86 85 84

Marcel Klaver wint hiermee voor het tweede achtereenvolgende jaar het driedorpenklassement.

vervolg op pag. 21

1s


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPIBN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK MAART1999 Geboorten: 02-3 Maartje Catharina Francisca Gij sbena van de Meulenreek 03-3 Gijsbertus Martinus Petrus van Loosbroek 04-3 Meike Antonia Hendrika Schouten 05-3 Nick Johannes Antonius Nelissen 06-3 Demi Adriana Maria Francisca Markgraaf 08-3 Luuk Johan Francis Sebas Kappen 09-3 Kelly Petronella Maria van de Haterd 15-3 Koen Pieter Adriaan den Dekker 15-3 Lynn Elisabeth Francina van Dinther 15-3 Owen Johannus Marinus van Dinther 19-3 Luuk Hendrikus Petrus de Kinderen 25-3 Cas Cornelus Martinus van Dinther 25-3 Daan Franciscus Hubenus Hendricus Kerkhof 30-3 Danniek Theodora Maria van Lith 30-3 Kim Johanna Marina van Lith 30-3 MilovanPinxteren 30-3 Rick Hendricus Franciscus Martinus Overlijden: 01 -3 Maria Elisabeth Wolters, 93 jaar 05-3 Neeltje Wind- Hoogvorst, 90 jaar 08-3 Juliana Maria de Bruin, 86 jaar 25-3 Lambenus Antonius Maria van Rosmalen, 46 jaar Wij zijn graag op de hoogte

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout.

EVENEMENTEN ORGANISEREN: TIJDIG TOESTEMMING AANVRAGEN Het is weer lente en als de weersomstandigheden het toelaten krijgt iedereen weer zin om naar buiten te gaan. Reden genoeg om allerlei evenementen te organiseren. De aanvragen voor het organiseren van evenementen komen binnen op het gemeentehuis. Het is verboden een evenement te organiseren zonder verguning van burgemeester en wethouders. In vrijwel geen enkel geval zal een evenement worden geweigerd, maar de mogelijkheid is aanwezig, bijvoorbeeld als te verwachten valt dat een bepaald evenement zal leiden tot een grote verstoring van de openbare orde of wanneer er bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie door kan ontstaan.

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - ll.30uuren dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412- 654 111

Het belang ervan Het is in het belang van de gemeente om te weten wat er georganiseerd wordt door verenigingen. Om die reden moet voor het organiseren van evenementen ook op grond van

Wethouder J.G.J. Moon- van der Biezen na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

16


artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning worden aangevraagd. Wanneer op een kleine plaats veel mensen bij elkaar komen, is de kans op overlast voor anderen aanwezig. Soms kunnen er situaties ontstaan die verkeersoverlast veroorzaken en in ander gevallen kunnen bijvoorbeeld omwonenden hinder hebben van een muziekinstallatie. Wanneer er door de gemeente vergunning wordt verleend voor een evenement, dan wordt dit ook doorgegeven aan de politie, zodat zij een extra oogje in het zeil kunnen houden of het verkeer kunnen regelen. Dat is in het belang van ons allemaal.

krijgen op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken. U kunt daar ook aanvraagformulieren afhalen. Een telefoontje (073 - 534 21 00) is ook genoeg om de formulieren toegestuurd te krijgen. Tijdig aanvragen is belangrijk, want wie het eerst komt, het eerst maalt.

Vragen Wanneer u vragen heeft over dingen die te maken hebben met het aanvragen van toestemming voor een evenement, dan kunt u bellen met de afdeling Algemene Zaken van de gemeente.

Op tijd

Waarvoor vergunning nodig? U moet vergunning aanvragen wanneer u iets organiseert wat op enige manier hinder kan veroorzaken. Dat kan zijn in verband met extra verkeer, het afzetten van straten, het gebruiken van een muziekinstallatie in de open lucht etc. Soms moet u een ontheffing hebben ingevolge de drank- en horecawet. U hoort dit wanneer u het evenement bij de gemeente aanmeldt. Het is belangrijk dat centraal bij de gemeente bekend is wat er georganiseerd wordt, zodat bij eventuele klachten ook kan worden verwezen naar de toestemming die is verleend.

Uwbelang De gemeente heeft de beschikking over dranghekken, vlaggemasten en vlaggen en huisvuilcontainers die voor u gemakkelijk kunnen zijn voor de aankleding of afzetting van het evenemententerrein. Deze materialen zijn gratis te lenen van de gemeente. Bij de aanvraag voor vergunning kunt u meteen aangeven welke materialen u nodig hebt. Ze worden dan voor u gereserveerd en u maakt gewoon een afspraak om ze te komen ophalen op de gemeentewerf. Dat scheelt vaak al heel wat geld. Wanneer u ruim van tevoren een aanvraag indient voor een evenement, dan nemen we het mee op de evenementenkalender die door de VVV wordt uitgegeven. Zo trekt u extra publiek, wat zeker voor grootschalige evenementen aantrekkelijk kan zijn.

Een vergunning moet minimaal zes weken voor aanvang van het evenement worden aangevraagd bij de gemeente. Wanneer vergunningen worden verleend, dan worden die bekend gemaakt in de streekwijzer. Dat gebeurt zo snel mogelijk om hen die bezwaar hebben tegen de verlening van een vergunning de gelegenheid te bieden bezwaar aan te tekenen. Om het voor belanghebbenden nog mogelijk te maken eventuele bedenkingen in te dienen bij de gemeente, is het van belang dat de vergunningverlening tijdig wordt gepubliceerd. Het is overigens ook in uw eigen belang, want u weet op die manier al vroeg waar u aan toe bent. Om een aanvraag zorgvuldig te kunnen behandelen is het belangrijk dat deze uiterlijk zes weken voor de aanvang van het evenement is ingediend. Op die manier kunnen we iedereen de rechtsbeschenning bieden waar hij of zij recht op heeft en de verleende vergunningen op tijd afwerken.

Reclame Volgens artikel 4.7.2. van deAlgemene Pl~tselijke Verordening is het verboden reclame aan of op de openbare weg aan te brengen. Dat betekent, dat aankondigingen van evenementen op borden aan lantaarnpalen of langs de weg verboden is. De gemeente heeft evenementenborden, waarop evenementen kunnen worden aangekondigd door niet-commerciĂŤle organisaties. Deze borden staan langs de belangrijkste invalswegen van de verschillende kernen. 1n totaal zijn er 12 evenementenborden beschikbaar. Voor het gebruik hiervan hoeft u niets te betalen. U moet alleen zelf zorgen voor platen, voorzien van een tekst ter aankondiging van het door u georganiseerde evenement. Nadere informatie over de precieze afmetingen en voorwaarden kunt u

KOPY INLEVEREN VOOR: 25APRIL redaktie adres Tolweg 7


"Groot bri~""~ voor bridg gemeen

Maasdcî' Het jaarlijkse bridge-evenement voor de gemeenten Maasdonk en Lith:

Datum

2 mei 1999 van 10.15 - 17.00 uur

Locatie

H et Zijl in Vinkel

Organisatie

Bridgeclub Nuland en Geffens Doublet

Deelname

- thuisbridgers van de gemeente Maasdonk en Lith - leden van de Maasdonkse Bridgeclubs - relaties van Rabobank Het Maasland Het maximum aantal deelnemers is 80 paren.

Kosten

f 15,- per persoon (inclusief koffie en lunch)

Opgave

via een inschrijfformulier vóór 25 april 1999, verkrijgbaar en in te leveren bij de Maasdonkse Bridgeclubs of de kantoren van Rabobank Het Maasland

Spelinformatie

Topintegraal met zeven ronden van elk vier spellen

Rabobank Het Maasland 18

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


WIE WAT WANNEER

26 Jeugdbrandweerdag Nuland

JULI APRIL 23 Oud papier ophalen route 2, 1 week eerder i.v.m. koninginnedag 24 Buurtver. De Vierwinden, jaarfeest 25 Kopij inleveren Torenklanken (3 weken) 27 t/m 29 Schoolkamp Aloysiusschool 30 Koninginnedag 30 Oranjewedstrijd ponyclub "De Vlierefluiters" op het terrein van Manege "De Driesprong", Broekstr. 7 te Geffen van 10.00 tot 15.00 uur MEI 01 Gezinsviering 03 t/m 14 Meivakantie 04 Dodenherdenking 19.15 uur 09 Moederdag 10 TV De Vlijmd, Ladies-day 13 Hemelvaart 16 Kopij inleveren Torenklanken 18 t/m 21 Wandel 4 daagse, Stg Jeugdvakantiewerk Geffen 19 Maria-viering: Oude Klooster. 19 TV De Vlijmd, vriendjes/vriendinnetjes toernooi jeugd 20 Oud papier ophalen route 1 20 K.V.B. Moederdagviering. 21 t/m 23 Buurtver. De Vier Wmden Jeugdkamp 21 Studiedag onderwijs Aloysius. alle kinderen vrij 22 TV De Vlijmd, Invitatietoernooi jeugd 23 1e Pinksterdag 23 TV De Vlijmd, Pinkster-invitatie toernooi 24 2e Pinksterdag 24 09.30 uur Mariaviering bij het kapelletje. 24 Buurtver. De Elshof, gezinsfietstocht 26 K.V.B. Fietstocht 28 Vormsel 28 Oud papier ophalen route 2 30 Kopij inleveren Torenklanken 30 Eerste Communie Mariaschool JUNI 06 1e Communie Aloysiusschool 06 Bedevaart Witten, Ria v. Gogh 09 Buurtver. De Molenhoek, kinderbingo 13 Kopij inleveren Torenklanken 13 Fiets mee met het MOV 13 TV De Vlijmd, Mini-Maxi toernooi jeugd 17 Schoolreis Aloysiusschool 17 Oud papier ophalen route 1 20 Vaderdag 20 Buurtver. De Vier Wmden Fietstocht 20 tot 4 juli TV De Vlijmd, Clubcampioenschappen TV De Vlijmd, Autotron Rosmalen jeugd 25 Oud papier ophalen route 2

03 Gezinsviering 03 TV De Vlijmd, Vroege vogeltoernooi jeugd 03 TV De Vlijmd, Groots jaarfeest 04 Kopij inleveren Torenklanken (laatste voor de vakantie 08 TV De Vlijmd, Ladies-invitatietoernooi 09 Start zomervakantie (Basisschool) Geen oud papier ophalen i.v.m. vakantie AUGUSTUS 14 tot 21 TV De Vlijmd, Clubcampioenschappenjeugd 16 t/m 20 Jeugdvakantieweek, Stg Jeugdvakantiewerk Geffen 19 Oud papier ophalen route 1 22 Kopij inleveren Torenklanken 25 TV De Vlijmd, Aanvang Flowercompetitie 26 TV De Vlijmd, Aanvang Flowercompetitie 27 Oud papier ophalen route 2 SEPTEMBER 05 Effe noar Geffe 05 Kopij inleveren Torenklanken (3 weken) 08 Nationale Ziekendag: 't Haasje 12 Nationale Ziekendag 12 tot 19 TV De Vlijmd, 4E Open toernooi 13 Nationale ziekendag 19 Brabantse fietsdag T.C. De Wmdmolens 23 K. V.B. Openingsavond na de vakantie 26 Kopij inleveren Torenklanken OKTOBER 03 TV De Vlijmd, Maasdonktoemooi te Nuland TV De Vlijmd, Maasdonktoernooi Geffen jeugd TV De Vlijmd, aanvang Dubbelcompetitie 10 Kopij inleveren Torenklanken 18 t/m 22 Herfstvakantie,basisscholen 24 Kopij inleveren Torenklanken (3 weken) NOVEMBER 14 Kopij inleveren Torenklanken 25 K.V.B. St.Nicolaasavond 28 Kopij inleveren Torenklanken DECEMBER 12 Kopij inleveren Torenklanken 14 TV De Vlijmd, Toernooi 15 Kerstviering i.s.m. K.B.O.: de Gouden Leeuw 20 K. V.B. Kerstviering 21 TV De Vlijmd, Stamppot-toernooi 24 t/m 7-01 Kerstvakantie, basisscholen 28 TV De Vlijmd, Mini-Maxi toernooi

19


WIN DE AANKOOPSOM VAN UW AUTO TERUG! DE BETERE RIJDER KRIJGT BIJ ONS DIRECT DE BETERE PREMIE Tijdens De Nieuwe Auto Polis

Nieuwe Auto Polis profiteert u

• ALS U 27 JAAR OF OUDER BENT • ALS U DE AFGELOPEN VIER JAAR

Actieweken maakt u als u een

direct van de lagere

HEEFT GEREDEN MET MAXIMAAL

offerte aanvraagt voor

premie, de hogere korting en de

1 GECLAIMDE SCHADE

De Nieuwe Auto Polis kans op het

snellere schade-afhandeling van

• ALS U UW AUTO ALL-RISK VERZEKERT

terugwinnen van de aankoopsom

deze autoverzekering.

• ALS U EEN AUTO KOOPT DIE

van uw auto. En als u voldoet aan

Bel nu en win de aankoopsom van

de vier voorwaarden voor De

uw auto terug.

De Nieuwe Auto Polis

m.ili.'i!.l.:~.3.1~~

I=I

VAN"H ESE

PART~RS BV

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

20

U BENT DE BETERE RIJDER

NIET OUDER IS DAN 6 JAAR


vervolg van pag. 15 Tafeltennisvereniging Den Driehoek kan terugzien op een gezellig en sportief toernooi, en dankt dan ook de deelnemers voor hun komst en inzet, het Vinkelse bedrijfsleven voor hun gulle giften voor de loterij, en Cafe zaal Den Driehoek voor het beschikbaar stellen van de accommodatie. Gertie van Griensven.

WAT EEN POPPENCAST!!! Ondanks het prachtige weer hadden toch vele kinderen en ouders de weg naar de Gouden Leeuw gemaakt, waar toneelvereniging Ge:ffes Volk de jeugdvoorstelling "Wat een poppencast", ten tonele bracht. En het was zeker de moeite waard. In een mooi decor werd een leuk en vlot lopend toneelstuk uitgevoerd. Peter Bruinsma, een roi van Martijn Egelmeer, is een poppenverkoper, maar hij houdt zoveel van zijn poppen dat bij ze liever niet verkoopt. Maar op een dag komt er een familie in zijn winkel. De kinderen Laura en Laurens, gespeeld door Eegje en Jannick van Venrooy, dwingen de ouders (Willie Egelmeer en Ina Heymans) tot het kopen van enkele poppen. Deze worden echter al snel door de kinderen verwaarloosd. De andere poppen zien het verdriet van Peter en gaan naar hen op zoek. Na vele leuke taferelen weten uiteindelijk Peter en zijn poppen de familie te verkopen aan twee Japanners (Petra van Dijk en Kees van Venrooy). Hij verdient bier zoveel geld mee dat bij zijn poppen nooit meer hoeft te verkopen. Vooral de rollen van de poppen werden zeer ¡goed gespeeld. Om met zoveel gevoel voor mimiek en beweging in je rol te kunnen blijven, vergt zeer veel oefening. Wat Ge:ffes Volk bier weer op de plank.en bracht, is van zeer grote klasse. Wij willen dan ook iedereen die aan deze uitvoering zijn steentje heeft bijgedragen, van harte feliciteren met het behaalde resultaat. We zien nu al uit naar jullie volgende stuk.

' s-Hertogenbosch. Voor de uitvoering van het plan zijn subsidies aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant en de Stichting Integraal (Regionaal Economisch Aktie Planfonds). Zowel de provincie Noord-Brabant (F 85.000,- ) als de Stichting Integraal (F 25.000,-) hebben de aanvraag gehonoreerd. Ontwikkelingen in de markt en in de werkomgeving van de VVV-kantoren "oude stijl", heeft de VVV's doen besluiten gezamenlijk een proces te ondergaan van "kantoor naar winkel". De VVV's in de genoemde regio hebben de handen ineengeslagen, hun problematiek in kaart gebracht en met elkaar geconstateerd dat gezocht moet worden naar gezamenlijke oplossingen om ook na 2000 de consument van morgen van dienst te kunnen zijn. Uitgangspunt is het streven een efficient retailnetwerk op te zetten waarin een keten van VVV-winkels de consument bedient. Centrale administratie, centrale inkoop, centrale automatisering en dataverwerking, centrale logistiek en gezamenlijke winkelpromotie e.d. moeten een effectiefwinkelmanagement in de regio mogelijk maken. Afhankelijk van de thuismarkt (bewoners) en de toeristische markt (bezoekers) kan een winkel een lokaal, regionaal of zelfs nationaal assortiment aan toeristischrecratieve produkten en diensten aan gaan bieden. Voor iedere potentiele VVV-winkel wordt in overleg met het betreffende VVV-bestuur een investeringsraming en exploitatieopzet gemaakt. Uitvoering van dit project wordt door velen als essentieel gezien in het traject van verdere professionalisering en regionalisering van VVV's in onze regio. Voor de concrete uitvoering van het project is een professioneel retailbedrijfingehuurd, de VVV Uitwinkel BV. Dit bedrijf inventariseert de mogelijkheden, begeleidt de uitvoering en treedt op als franchisegever in de toekomstige keten van VVV Uitwinkels in Nederland. Inmiddels zijn w 'n 20 VVV Uitwinkels in Nederland operationeel; een regionale aanpak zoals in onze regio ontwikkeld is, is uniek in VVV-land en wordt dan ook als pilot voor de provincie Brabant beschouwd. De aanpak wordt inmiddels door de Algemene Nederlandse Vereniging van VVV's als voorbeeld gesteld voor andere regio's.

Redaktie T.K.

PERSBERICHT Project "Frontoffice-management" van start Na een voorbereidingstijd van ruim een jaar is onlangs een vooruitstrevend VVV-project in de regio van start gegaan onder de titel "Frontoffi.ce-management". Doel van het project is om te komen tot een rendabel netwerk van VVV-winkels in de regio Meierij en Noordoost-Brabant. Projectverantwoordelijke is het Samenwerkingsverband VVV"s in de Meierij en Noordoost-Brabant te

GEVRAAGD Gevraagd per direkt: Zelfstandig werkende hulp in de huishouding voor 3 uur per week. Telefoon: 5324926.

21


PERSBERICHT Fotowedstrijd waterschap uit de kunst Waterschap De Maaskant organiseert een fotowedstrijd met als thema "Het Waterschap uit de kunst". Hoofdprijs is een spiegelreflex camera ter waarde van F 1.000,. Tweede en derde prijs zijn een APS-camera van F 500,en F 250,-. De ingezonden foto's worden op 20 juni tijdens de Waterschapsdag tentoongesteld in de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Oijen. Uit de kunst Het thema van de waterschapsdag en fotowedstrijd is "Het waterschap: uit de kunst". Het begrip "kunstwerk" betekent in waterschapstermen een door mensen gemaakt bouwsel op, naast often behoeve van het water. Bijvoorbeeld een stuw, gemaal of sluis. De ingezonden foto's moeten deze dubbele betekenis in beeld brengen, waterschapskunstwerken als kunst in beeld gebracht. Onder leiding van de heer Van den Berg, dijkgraaf van De Maaskant, selecteert een deskundige jury de winnaars. Deze krijgen persoonlijk bericht. Waterschapsdag Om het jaar vindt de landelijke waterschapsdag plaats. Dit jaar op zondag 20 juni. Waterschap De Maaskant houdt op de rioolwaterzuivering Oijen een open dag. Ook het museumgemaal Caners in Gewande is deze dag geopend. Iedereen is van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur. Behalve de fototentoonstelling is ook de zuiveringsinstallatie zelf met een rondleiding te bewonderen. Nadere informatie Mocht u interesse hebben in de fotowedstrijd dan kunt u een informatiepakketje met deelnameformulier opvragen bij het waterschap. Dit kunt u telefonisch: 0412-698300, via Internet: www.maaskant.nl. of via e-mail: info@maaskant.nl. Waterschap de Maaskant

PERSBERICHT Visvergunning waterschap de maaskant vaak niet meer nodig Met de symbolische overdracht van huurpenningen in ruil voor een gevulde vissenkom is donderdag 25 maart het beheer van het viswater van waterschap De Maaskant overgedragen aan de Stichting Beheerseenheid De Maaskant (SBM). Georganiseerde sportvissers in het gebied van waterschap De Maaskant hoeven voortaan geen aparte vergunning meer aan te vragen als zij ergens anders in het gebied willen gaan vissen. 22

Viswater Om in Nederland te mogen vissen is een vergunning nodig. De opbrengst hiervan komt weer direct ten goede aan de sportvisserij. In het gebied van waterschap De Maaskant hebben verschillende wateren de functie viswater. In totaal is zon 450 kilometer watergang bevisbaar. Bijvoorbeeld het Drongelens Kanaal, de Hertogswetering, de Teeffelensche wetering, De Graafsche Raam en het Peelkanaal. Aanvragen visvergunning Voorheen had een kleine groep georganiseerde vissers via een plaatselijke hengelsportvereniging het recht om te vissen in de watergang(en) waarvoor in het verleden een huurovereenkomst was aangegaan met De Maaskant. Om te mogen vissen in het overige water moest men, net als ieder ander, een visvergunning bij De Maaskant aanvragen. Nu heeft de georganiseerde visser automatisch een vergunning om in het hele gebied te mogen vissen (mits de hengelsportvereniging aangesloten is bij de tèderatie De Maas of Oost-Brabant). Ze hoeven dus geen aparte visvergunning meer te kopen. Een niet-georganiseerd visser kon voorbeen alleen bij het waterschapskantoor in Oss terecht voor een visvergunning. Dag- en weekvergunningen zijn voortaan via de SBM te verkrijgen bij de aangesloten verenigingen op diverse plaatsen in het gebied. Voor informatie hierover kan men terecht bij de federatie Oost-Brabant (telefoon 073-642 4245) of federatie De Maas (telefoon 0162-68 7260). Visstand beheerplan De SBM betaalt niet alleen huur voor het visrecht maar verplicht zich ook tot het opstellen van een visstandbeheerplan. Eind dit jaar zal dit plan gepresenteerd worden. Het gaan in op de actuele situatie en ecologische waarden, de kansen en de knelpunten in het huidige beheer. Twee (later te bepalen) waterlopen in het gebied worden gedetailleerd beschreven. De vissers in het gebied wordt gevraagd de veldkennis hiervoor te leveren en mee te denken in het geheel. Deze kennis is van belang voor toekomstige plannen, de inrichting van ecologische verbindingszones, het onderhoud en de uitwerking van het waterschapsbeleid voor vismigratie. Het visstandbeheerplan zal niet beperkt zijn tot de wateren waarvoor visrecht is afgegeven. Ook de wateren met de functie natuur en een aantal waterlopen dat dient als ecologische verbindingszone worden erin opgenomen.


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE_MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. V isschers Tel.: 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel.:5323427 Avond- en nachtdiensten: (van ¡s-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A.v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 23-24 april Nuland 08-09 mei Geffen 30 april Vinkel 15-16 mei Nuland 01-02 mei Vinkel 13 mei Vinkel In verband ook met de openingstijden.van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's morgens te bellen of te raadplegen. Vakanties: A.v.Heijningen: 27 mei t/m 15 juni A.Smit, E.Smit-Nahon: 26 april t/m 30 april M.Peeters: 3 mei t/m14 mei P.Berkelaar: 19 april t/m 23 april

De praktijken zijn helemaal gesloten op: Geffen: 20 mei In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in

de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/E. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend. N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden)

Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen Dhr.Berkelaar Dhr.Smit Mw.SmitNahon

---------------------------------------------------------------

Maandag -ochtend -middag Dinsdag -ochtend -middag

X

X

X

X

afwezig x

X

X

X

afwezig

X

afwezig

Woensdag -ochtend afwezig -middag afwezig

X

X

X

X

Donderdag -ochtend afwezig -middag x

X

X

Vrijdag -ochtend -middag

X X

X

afwezig

X

afwezig afwezig

afwezig

"X" betekend: aanwezig APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08. 15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op ma. t/m vr. open: van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00- 18.00 uur Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 18.00 uur. PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.: 5324312 23


Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak.

TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. V.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11, Geffen. Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak ma t/m vr.: 08.00 - 11.45 uur 13.00 - 17.00 uur BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN Bosch Medicentrurn GZG dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00-19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30-14.30 u. en 19.00-20.00 u. Bosch Medicentrurn WAZ dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00-1930 u. Sint Anna Ziekenhuis Oss dagelijks van 14.00-15.00 u. en 19.00-20.00 u. DIERENARTSPRAKTIJK Spreekuren in Geffen op Elzendreef7 maandagochtend van 09. 00 - 09.30 uur woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur ZIEKENFONDSEN: * C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, Spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1 . 08.30 - 09.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 08.30 - 09.00 uur. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Donderdagavond: 17.30 - 20.00 uur 24

RABO REISBURO GEFFEN Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 Oss Tel. 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 ( als elke seconde telt). Openingstijden Loketfunktie: Gemeentehuis van Maasdonk (zij-ingang) ma. t/m vrij. van 09.30 - 11.30 uur dinsdag van 17.00- 19.00 uur BRANDWEER: Tel. 073 - 6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412- 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen. Tel.:5321990 BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos) JAC OSS Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13, Oss, Tel.: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag van 14.00-17.00 uur donderdag van 16.00-19.00 uur vrijdag van 10.00-13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09. 00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma t/m vr. van 09.00-11.00 uur en van 13.30-15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST. De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzor-


VAN DER DOELEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN A-

VERZEKERINGEN

KLOOSTER STRAAT 44 · 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Loonbedrijf en Grondverzet

SCHOENEN & SPORT

0 /Ji)SPIERINGS

Gebr. van Erp ~...

- -.!!Ji.'

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

'.-

a

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tet. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

DE GOUDEN l[EUW

AFBOUW

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85 Zaaivoor: bruiloften - partijen - vergaderingen

H.M . SUPPERS administratiekantoor belas tingadvies bureau

Rijksweg 18 - 5386 LD Geffen

Tel.nr. (073) 532 5 1 85 Fax.nr. (073) 532 53 30

,. ." . ~ .. . 1 l --~ ' Voor algehe~e en ~ekwalificee1 e

administhatieveten fis9Ie di!l.\Stve, ening voor het midden- en kleinbedrf •"-N•

lidNOAB •

• • t1CE11.ANOSf.ORDE'-IN-I

-IHIIIASINOl)[SIClHllCQ<

■; •"'•


ging, huishoudelijke verzorging verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg: Tel. 0412 - 622678 (bij nood 24u per dag) Ma t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur. Uitlenen van verpleegartikelen: * Kantoor Geffen, Dorpsstraat 37, do. 13.30 - 14.00 uur Thuiszorgwinkel: Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30-17.30u en di t/m vrij. 10.30-12.30u en 13.30-17.30 uur. BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dindag Mariaschool: 09.00 - 09.45 uur Aloysiusschool: 09.50 - 10.50 uur Sporthal De Geer: Woensdag 12.30 - 13.30 uur Zaterdag 14.15 - 15.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 52979877 WEEKMARKT Elke woensdag van 09.00 - 13.30 uur op het Dorpsplein. PTT: Postagentschap in Super Nissen, Dorpsplein 3, tel.: 5325389 Geopend: ma t/m vr. van 09.00 - 12.15 uur en van 13.15 - 17.30 uur zaterdag van 09.00 - 12.30 uur

DE LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De lokale Bewonersraad, van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende ADRESSEN: De heer H.v.d.Broek, P.v.d.Elsenstraat 9, te Geffen, tel. : 073 - 5322529 Mevr. A.Vos-v.d.Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, Tel.: 073 - 5321536 De heer C.v.Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, Tel,: 073 - 5321521 Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 - 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.

26

... OMDAT WIJ NIET WETEN WAT HONGER IS ... Een afstand van 100 km. te voet afleggen, om 15 kg. maïs op te halen en op de rug terug te brengen naar je familie ... ! Dat doe je, als die familie in hongersnood leeft... ! In een brief van pater Toon van Kessel lezen we het trieste verhaal van een jongen uit de vallei Lumîmba in Zambia. "De mensen daar lijden honger. We hebben dit jaar meer dan 2000 zakken maïs naar de vallei getransporteerd en we dachten dat het wel genoeg ~as, maar het was toch te weinig. de nood was veel erger dan we konden voorzien. Toen de hongersnood echt toesloeg konden we niet meer met de vrachtwagen naar de vallei. Een oudere man vroeg in een brief om hulp voor hem en ~jn kinderen. Ik antwoordde dat ik niet meer kon doen, een onbegaanbare weg. Bovendien had ik zijn zoon al geholpen om de middelbare school af te maken en je kan nu eenmaal niet alles aan één familie geven. Twee weken later ondernam de zoon bovengenoemde tocht van 100 km. Terwijl hij bij ons was, stierf z~jn vader van de honger... Dan krijg je een gevoel dat niet te beschrijven is: Schuld? Onmacht? Kwaad? Ik weet het nog steeds niet. Mensen zien die echt honger hebben is akelig om te zien, vooral omdat wij niet weten wat honger is. Mensen die 3 à 4 weken alleen maar een papje drinken van pompelmoesbladeren, gekookt in water. Veel mensen, vooral ouderen met opgezette voeten en handen. Duidelijke tekenen van ondervoeding; dan hoeft er maar een ziekte bij te komen en het kan de dood tot gevolg hebben. We zullen maar gewoon doorgaan met doen wat we kunnen en ons niet teveel concentreren op wat we niet kunnen doen..." En dat deed Toon van Kessel. Hij ondernam toch de tocht naar de vallei en reed wel 6 keer vast. Hij was 's morgens vertrokken en kwam ' s avonds aan.'.. Frasia en Toon Loeffen (Veldstraat 29), zus en zwager van pater van Kessel, gaan in de zomervakantie naar Lundazi in Zambia. Wilt u een bijdrage leveren om honger te stillen... dan hebt u nu de kans, want zij kunnen uw gift rechtstreeks overhandigen! Wenselijk zijn ook schrijfspullen. Er is ook een mogelijkheid om een bijdrage over te maken op rek.nr. 13 71 09 482 t.n.v. Toon van Kessel, Nistelrode. ... omdat wij niet weten wat honger is...


F. T.W. M . M. Hanegraaf

Van Soest

ANNELIE S PIETERSEN

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

elastische kousen

Aanmeten bij u thuis

Erkend door alle ziekenfondsen

Vladcrackens1raa1 2 Nuland ielefoon 073 - 5324619

accountants

vlietskant 21 41 41 ck

SMUlWERElD 1 Dllerue

Elke vrijdagmorgen van 1O tot 1 uur

Dorpstraat 16 5386 AM Geffen Tel: 013-5321541 Fax: 013-5322012

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

op het raadhuisplein met warm verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Voor een goede prijs een heerlijk menu. Tevens ballenbak aanwezig voor de kleinljes!

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u m et bouwen tegenkomt!

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

VAN SCHIJNDEL - ~ BOUWGROEP Bredeweg 13, G effen Tel.: 0 73-532296 l

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat 5c, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


Tonny Jansen Rijwielen - Gazelle - Locomotief

Taxi

PEDICURE

Tankstation

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

T. Ketelaars-Il. Nistelr<1<11J fl. C<1<1thstraat 31 Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Geffen (073) 532 20 41 Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073} 532 13 13

®~

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

TeL (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

a\ ~

P. DE KIJIEIN

~

Aa

Hanegraaf B.V. Geffen , Onderhoud bouwmachines

Q · ~

Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA11

Molenberg 6. tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag. Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG• EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN "TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

:\ c~FÉ !)~ 0~ 0~

s

._,.,

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

~ ,-

Voor ontspanning na uw inspanning

* * Kroon Joke en Fokko

Ook voor kinderfeestjes

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

NIEUWS VAN HET SINT JORIS GILDE GEFFEN - Wellicht bad u het al gehoord op Radio Vladeracken: Op 3 februari 1999 is het Geffense Sint Joris Gilde nieuw leven ingeblazen! De avond werd bezocht door een kleine twintig geïnteresseerde Geffenaren die aan het eind van een levendige avond besloten de daad bij het woord te voegen door zich aan te melden als lid. Uit hun midden werd een voorlopig bestuur samengesteld, met als dagelijks bestuur: hoofdman Harry Peters, secretaris Stefan Doodkorte en penningmeester Mien 28

voor het leggen van o.a.: * laminaat/houten/tegelvloeren

en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit !! André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-53794970

Gerrits. Inmiddels heeft het gilde er na die bewuste avond van de heroprichting reeds twee bijeenkomsten meer opzitten. Die hebben geresulteerd in de oprichting van een viertal commissies, te weten: Sint Joris, kleding, vaandel en acties. In een volgend artikeltje hierover meer. De leden van het Sint Joris Gilde komen in principe elke tweede donderdag van de maand bijeen in ''Het Schip", boven het Oude Klooster. De koffie staat klaar om 20.00 uur en de bijeenkomsten beginnen een kwartiertje later. Bent u geïnteresseerd? Loop dan gerust eens een keertje binnen of neem voor meer informatie contact op met onze hoofdman Harry Peters, tel.532 3856 Bestuur Sint Joris Gilde PS. Omdat op de tweede donderdag in mei Hemelvaart valt, is onze eerstvolgende bijeenkomst op donderdag 20 mei.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.