Torenklanken 1999 - nr 06

Page 1

37e jaargang

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

I nummer 6 I

maart 1999

Bergstraat 26A. telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 • giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

NAAR PASEN TOE... Veertig dagen voor Pasen vieren wij Aswoensdag. Deze dag is bekend om het askruisje, het symbool van vergankelijkheid. In onze tijd kunnen wij in dit symbool ook de uitnodiging zien om eens na te denken over ons leven zelf, over ons bestaan zoals we dat kennen. De as is het weinige, dat overblijft na de verbranding, eigenlijk heel fijn stof dat gemakkelijk wegwaait in de wind. As is ook een teken van zuivering. Een zuiver leven verkrijgen, waar alle ballast van wordt weggenomen. Ballast in de vorm van: almaar meer, almaar beter, almaar groter, almaar sterker, ahnaar jonger, almaar meer naar je zelf toehalen, almaar meer besteden en binnenhalen. De as is ook teken van vruchtbaarheid, een goede bodem bevat as dat de groeikracht erg bevordert. Kijkend naar dit teken, of symbool, kun je op de gedachten komen om een nieuw leven te zoeken. Een nieuw leven van meer geven, van meer delen, van meer zorg om het geluk van de ander, van meer aandacht schenken aan de dingen en de mensen. Kijkend naar de as kun je voelen wat het betekent, als je veertig dagen in een woestijn zou vertoeven, met maar het hoognodige om in leven te blijven. De veertig dagen voor Pasen kunnen een uitnodiging inhouden om je leeg en vrij te maken en te ontdekken wat nieuw leven inhoudt. We eindigen die veertig dagen met de Goede Week, waarin de dood en tegelijk ook het leven heel direct voor ons verschijnt. We kennen iemand die zichzelf gaf, helemaal de leegte inging, met soms het gevoel: Is alles wat ik doorsta niet zinloos en nutteloos voor God en voor de mensen? Hij heeft dat doorstaan en is opgestaan om ons te zeggen: "Ook jullie kunnen tot nieuw leven komen. Kijk maar eens naar jezelf en om

·• _..

...

::._

je heen. Je hebt nog veel te geven, je kunt ontz.aglijk veel delen. Doe dat dan ook. Er zijn genoeg mensen die uitzien naar een beetje mededeelz.aamheid in geld en aandacht". De vastenaktie van dit jaar roept ons op om aandacht te schenken aan kinderen in de Derde Wereld die soms zo jong nog slavenarbeid moeten verrichten. Ook zij hebben het recht om zich te kunnen ontwikkelen en onderwijs te volgen. Deel mee en leef mee was jarenlang een bekende slogan in deze tijd voor Pasen. Laat de veertigdagentijd niet zomaar voorbij gaan met het idee: 'het wordt toch vanzelf Pasen'. Jij en ook die ander is het waard om meer aandacht te krijgen voor echt leven met en voor elkaar. Pasen komt naar je toe als een moment dat je het nieuwe leven, ontstaan uit de leegte, je vrij maken en voelen, echt mag proeven. Pastoor Spijkers.

KOPY INLEVEREN VOOR: 11 APRIL verschijnt over 3 weken

1


HUIDVEQZOQGING

Adm. kantoor v.d. Heyden

Qia van Nistelrooy

Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Van CooU1st.raaL 26 • 5386 t\E Geffen 1.el. (073) 53'2 '27 02

Wij verzorgen voor u BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW . .W

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

~... Te>

tel. (073) 532 1O 46

fax {073) 532 51 33

C> . .~ E ~C>IR.~

reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogelijkheid tot service kontrakten t.b.v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • ionge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en subdealer van PEUGEOT en MAZDA • volautomatische carwash en hobby-wash

urkens v. a I

Veldstraat 21 5391 tel. 073 - 5322911 (fax

autobedri·f

STEEDS TOT U

Bloembinderij •~

mantnka @ bloemen @ planten @ grafwerk @ potterie @ decoratie @ droogbloemen

Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwprojecl. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in: -

het de het het de

bouwbedrijf p rojectontwikkeling vastgoed beheer keukencentrum timmerfabriek

Grootschal ig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg z ijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

KERS

Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 64 11 55 • · · • ·

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 31-03 10.00 u * Boeteviering mmv Ouderenkoor 19.00 u * Boeteviering mmv Dames koor Do. 01-04 19.30 u + Avondmaalviering mmv Gemengd koor + Kruisweg mmv dameskoor 02-04 15.00 u Vr. + Fluitekruid 19.30 u + Herdenkingsdienst mmv Gemengd Koor * H.Mis mmv Ouderenkoor 03-04 10.00 u Za. 19.30 u Paaswake mmv Passe Partout (+kinderkerk) Zo. 04-04 09.30u + H.Mis mmv Gemengd koor Ma. 05-04 09.30 u + Presentatieviering Eerste Com. Mmv Kinderkoor Wo. 07-04 19.00 u * Avondmis Za. 10-04 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Viering diaken mmv Jon19.00 u gerenkoor H-G (+kinder kerk) Zo. 11-04 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor Wo. 14-04 19.00 u * Avondmis Za. 17-04 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Viering diaken mmv Jeugd 19.00 u koor (+kinderkerk) Zo. 18-04 09.30 u + H.Mis (Voorbereiding vormsel) mmv Passe Partout 21-04 19.00 u Wo. * Woord-com.dienst met Ans Schutte

* = dienst in de kapel +

= t.v.-uitzending naar de Heegt

Boetevieringen De boetevieringen voor Pasen worden gehouden op woensdag 31 maart: om 10 uur 's morgens in de kapel met zang door het Ouderenkoor en om 7 uur 's avonds met zang door het Dameskoor. Deze avond-boeteviering wordt ook in de kapel gehouden. Wij heten u van harte welkom in de vieringen vab de Goede Week en Pasen.

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 april 1999 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 u. - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255. KERKBALANS 1999: "Je geeft om elkaar" ook in 1999? Ontvangen: f 31.590,-- + toegezegd: f 11.740,-- = f 43.330,-- Hartelijk dank! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans '99. Kupatsa ndi kuika (Geven is investeren) Namens pater Toon van Kessel dankt het comitĂŠ van familie en vrienden iedereen die in de H.Mis van zaterdag 27 februari zo gul gegeven heeft aan de weeskinderen in Lundazi in Zambia. De collecte bracht f 499,-- op en dit bedrag zal rechtstreeks naar de weeskinderen gaan. Mede dank zij de gulle gaven uit Geffen (ook van de verjaardagsactie) kunnen in 1999 749 kinderen basis- en middelbaar onderwijs volgen. DISK Ziekteperioden horen bij het leven, maar soms is het leven zelf dat je ziek maakt. Zelfs de meest stabiele persoonlijkheden kunnen hiermee te maken krijgen. Oorzaken zijn meestal slechts vluchtig aan te wijzen, vaker is het een opeenstapeling die door een kleinigheid tot ontploffing komt. Juist omdat het geen griep of gebroken been is waardoor je niet meer werken kunt, kan er in deze ziekteperiode veel mis gaan op het communicatieve vlak tussen werkgever, werknemer, Arbodienst en andere betrokken instanties. Juist als je ziek bent, ben je daarin kwetsbaar. Woorden komen harder aan en regelgeving al helemaal. En dan, als je zo'n 10 maanden bezig bent jezelf terug op de rails te zetten, ontvang je een grote stapel papieren thuis, die op zichzelf beschouwd je weer voor enige dagen ziek kunnen maken: WAOformulieren. Terwijl je bezig bent te werken aan je eigen herstel, doemt door middel van die papieren een toekomst op waarin er helemaal geen sprake meer is

3


i!INENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines L.M.8. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 • 5212378, fax 073 - 5218902

DAG DURE DIKDOENERIJ: WELKOM BIJ RAAD. 81i flAA!> Ot Adm,rustcaaiew 01cnnvcrlct\Cts kvnt u els onck.rncrnc, e<techt voor alle fsnal\;u dukd1)U d1tNttn. AdmtruSuatH. IMLtning. 6l'1.linc. ck pl.l.Mlng. noem müt op. Op b.»t v.n een ~k. schtrp gcptt~ ibonntmtnt. L, wtc-t u prteu w.ur u un tot: Mnt en njn rY~ ..,,,ussqcn achtcuJ uniulo«n.. lv'.«r wc:tcn over ck voordden van De Admtt\llU"t1cvt: Oic-~CVt:rknerst

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

RAAD

A.H. Romme b.v.

DE ADMINISTRATIEVE Dl~NSTVtlU.ENERS

Bedrijven weg 2 , Geffen Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

Ka,1an1elaan 44, 5382 KO 'linke!, tel. (073) .5326056.

V.O.F. J. van HERPEN

wij kunnen voor U verzorgen

073 - 532 32 77

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M J M ,,v. d Akker •

RV~

t•

-

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

~

'

meer verstand van verzekeren

1---- - - -- - - - -- -- -- - -- -- - -- - -- -----,

W IHA Bo

DRUKKERIJ

Voo r al uw fam,lie· vecen,g,ngs· en handelsdrukwe rk Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. M e i opgaaf van luiste dolum bij gebaor•ekaortjes drukkosten gratis. Gra11s fehc lor,epaxf.e 611 g eboorlekaanies Ook voor cop,eerserv,ce kunl u bil ons terecht

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. NIEUW: Grootformaat drukken 52 x 72 cm.

REGiü/ 4• BANK DE

BANKIER

DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeni ngen met

*

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen

* sparen belastingvrij sparen

~:! ::~;:' :~ ~:t~:;cn (lijfrente) *

Oj>eningstijdm: 1Haandag r/JO/ll1sdagdonden ft1g Dinsd(1g- e11 vrijdag l,atndag

09.00- 17.30111,r 09.00- J 9.00 uur J0.00- 13.0Q,wr

t il opafsprllak.

Middagpauuvan J2. /5 - J3. 15 uur.

1~1~~~:~"~ VAN"HJESE

Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen

Heesler seweg 13

·

5386 KT Geffen Te l.. (0731 532 26 84

· fox· (07 31 5 32 47 Q5

lel.·. t07'3) 53'2 3'2 6 4


van herstel, maar het woord "uitkering" een rol gaat spelen. Je voelt je afgeschreven door de maatschappij. Voor het hele traject van ziek worden tot arbeidsongeschikt verklaard, bepälen vele regels en wetten de procedure die doorlopen moeten worden. Precies vanwege die kwetsbaarheid die je in deze periode doormaakt, is het goed dat er organisaties zijn die je juist in deze situatie kunnen wijzen op je rechten èn je plichten. De WAO-Aktiviteiten groep is zo'n organisatie. De medewerkers van deze organisatie zijn allen WAO-ers. Hun eigen ervaringen èn hun krachten hebben ze gebundeld tot een organisatie van formaat, die met deskundigheid van zaken advies kan geven over heel de bedoelde procedure. Hun spreekuur is elke dinsdag en donderdag van 10.00 - 12.00 uur in het Zuidergebouw, Oude Molenstraat 17 te Oss. Ook voor bedrijven die te maken krijgen met langdurig zieke werknemers, kan het interessant zijn om door een medewerker van de WAO-Aktiviteiten groep voorlichting te krijgen of te laten verstrekken aan groepen werknemers. Van een gedetailleerd beeld van wat men te verwachten is bij langdurig ziekteverzuim kan een preventieve werking uitgaan. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid u te laten informeren over alles wat te maken heeft met ziekteen arbeidsongeschiktheidswetgeving, dan kunt u contact opnemen met de heer A. Jurcka, telefoon 0412- 626519. Monique Wolf. Heilige Huisjes De pastorale werkgroep deed mee aan de tocht langs de heilige huisjes in Oss in het kader van het Jaar met de Bijbel. We bezochten de synagoge (=samenkomst) van de Joodse gemeenschap. Symbolen uitgebeeld in de glasin-lood-ramen zijn de zevenarmige kandelaar (menorah). de davidster, een druiventros en de stenen tafelen met de tien geboden. Gedurende het hele jaar worden de vijf boeken van Mozes (de Tora) gelezen. In een grote kast: "de heilige ark" staan de grote Torarollen gemaakt van perkament en handgeschreven. Het lezen gebeurt op e~n zingende manier. Een dienst kan pas gehouden worden, wanneer 10 mannen aanwezig zijn. De mannen hebben de voornaamste rol en zitten afgescheiden van de vrouwen. De Grote Moskee huist in de Osse watertoren. Het is niet alleen een huis van gebed maar tevens een sociaal middelpunt. Omdat de Islam slechts een God erkent (Allah) zie je geen beelden in de moskee. Het heilige boek van de Islam heet de Koran, waarin de openbaringen die de profeet Mohammed zijn opgeschreven. Bij het bidden richt de moslim zich naar Mekka. De mannen zitten in lange rijen naast en achter elkaar, de vrouwen zitten achter in de Moskee,

soms ook gescheiden door een gordijn. Bij diensten waar geen mannen bij zijn, kunnen vrouwen voorgaan, anders gaat meestal de Iman voor. De vijf klokken in de ruimte geven elke dag de tijd aan waarop volgens de officiële voorschriften het gebed verricht wordt. De Grote Kerk van de Rooms Katholieken is de oudste bestaande kerk in Oss. De eredienst staat hier centraal, daarbinnen en met name tijdens de eucharistie heeft de Bijbel een belangrijke plaats. De overdaad aan beelden, afbeeldingen, het rijk versierde hoofdaltaar en de gebeeldhouwde preekstoel stamt uit de tijd voor het Tweede Vaticaanse Concilie. Voor R.K. kerken is het typerend dat ze gebouwd zijn, gericht naar het oosten: het gericht zijn op het eerste licht van de dag. Christus' titel is immers: "Ik ben het Licht der wereld". De Paaskerk wordt gebruikt door de Reformatorische kerkgemeenschap Oss en die bestaat uit de Hervormde gemeente de Gereformeerde kerk. Het heilig boek van het Christendom heet de Bijbel en bestaat uit het Oude en Nieuwe Testament. Centraal in de kerkruimte staat de preekstoel (kansel) en de dominee is de voorganger. In een protestantse kerk zult u over het algemeen geen afbeeldingen tegenkomen, vaak wel een eenvoudig kruis maar zonder Christusfiguur. Voor kinderen zijn er kindernevendiensten. In de catechesatie vindt bijbeluitleg plaats en bereiden de kinderen zich voor op hun "belijdenis". Een interessante tocht, die eindigde in het theehuis bij de Moskee met een gezellig samenzijn van alle gezindten.

LEEFBAAR GEFFEN Eind december heeft u de uitslag van de enquête in Torenklanken aangetroffen. We hebben met de politie en het Dorpspannel alles doorgesproken en zijn tot de conclusie gekomen, dat het goed wonen is in Geffen. De uitslag komt reëel over bij de politie. Waar sprake· is van overlast is de politie al bezig maatregelen te treffen. Nu er gebiedsgebonden werkers zijn kunnen er meer surveillances uitgevoerd worden. Heeft u desondanks nog klachten, dan kunt u rechtstreeks contact hierover opnemen met de buurtcoördinator, de heer Theo Koppers, tel. 0412 - 654111. Preventief is de politie voornemens informatie aan de scholen te verschaffen. T.a.v. de verkeersproblemen zijn er maatregelen te verwachten van de politiek. Kerk en Samenleving zal de vinger aan de pols houden door over enige tijd een en ander te evalueren Nogmaals bedankt voor uw medewerking. Werkgroep Kerk en Samenleving.

5


Wist u dat, wij naast onze normale collectie foto lijsten Âą 200 voorbeeld lijsten hebben die wij speciaal voor u op maat kunnen laten maken?

Wist u dat, u bij ons kopieĂŤn kunt laten maken in zowel kleur als zwart/wit ? En dat wij diverse materialen kunnen bedrukken ? O.a T-shirts, mokken, muismatten, bierpullen, klokken e.d.

Wist u dat, wij opwaardeer kaarten verkopen voor uw mobiele telefoon ? PTT & libertel

Wist u dat, dit onze openingstijden zijn ?

Openingstijden: - Zondag & maandag van: - Dinsdag 1/m vrijdag van: - Zaterdag van:

13.30 tot 21.00 uur 10.00 tot 12.30 uur 13.30 tot 21.00 uur 10.00 tot 21.00 uur

Tolweg 2, 5386 BZ Geffen

tel. (073) 532 57 89


A. ROND DE DORPSPOMP

I

~

De 100-ste Stamtafel krijgt alle aandacht. Er is medewerking van de Kioskwerkgroep. Zaterdagavond 12 juni brengt de "wereldberoemde" kapel van W.I.K. de POMPZWENGELS een Jubileumconcert en zo begint het ietwat vervroegde Zomerfeest op het Dorpsplein. Op zondag 13 juni om 11.00 uur de 100-ste Stamtafel, waarna het muziekensemble "l Flagioletti" zal optreden o.l.v. Marianne Wortel met gezellige licht klassieke muziek en als gastsolist zal daarbij optreden Rob Reijmersdaal op de saxofoon. Aan de geluidsinstallatie wordt gewerkt en ook komt er gezellig pleinmeubilair, zi~jes en dergelijke. Er is al overleg met de horeca. Krijgt de Kiosk een vaste "UITBATER"? Radio "Vladeracken" opende haar nieuwe behuizing in het sousterain van het gemeentehuis van Maasdonk te Geffen. Een professionele inrichting is tot-stand gebracht. Twee studio's, of opnamekamers, twee intervieuwruirnten of spreekcellen en technischeruimtes, waarbij een aparte hoek genaamd "In de Schijnwerper" vormen het nieuwe onderkomen. Het werd op geanimeerde wijze geopend door burgemeester Hans Netten op zaterdag 20 maart, waarbij vanwege de gemeente een T.V. toestel werd aangeboden. De inrichting is zeer sfeervol en uitnodigend. De open dag op zondag 21 maart trok veel belangstelling. Er is verwondering om wat hier is gerealiseerd en vooral de inzet van de vele vrijwilligers, die deze lokale omroep mogelijk maken (meer dan 35 vrijwilligers), werd geprezen. Studio "Vladeracken" heeft een nieuwe start gemaakt en zal elke dag van zich laten horen. Door de week in de avonduren en zaterdag en zondag de gehele dag. U kunt afstemmen via de kabel 87.5 Mhz en via de ether 106.3 Mhz FM. Veel entertainment maar ook veel informatie over alles wat zich afspeelt in Maasdonk. Rini van de Ven de voorzitter, had veel dankwoorden aan het adres van de gemeente en een twintigtal bedrijven, die hadden bijgedragen om deze fantastische studio te verwezenlijken. U leest er alles over in STREEKWIJZER, een blad dat een goede informatiebron is voor Maasdonkse informatie. Daar leest U elke week het programma van Radio "Vladeracken". Er bleek een weldadige samenwerking met heemkunde-werkgroep "Vladerack", en er is een goede wisselwerking mogelijk tussen "Auw-Neijts" en het Nieuws van elke dag. Een feestelijk contact vanuit het andere deel van het sousterain van het gemeentehuis, waar ieder zijn eigen HOME heeft gevonden, mooier kan toch niet. Toneelvereniging "Geffes Volk" speelde intussen "Wat een Poppencast" in de Gouden Leeuw, waar de jeugd

zich kostelijk geamuseerd zal hebben, maar ook voor volwassenen was het een wonderlijke beleving. Bij "Geffes Volk" leeft de geest van Geffen 700 nog voort. Er zijn veel enthousiaste nieuwe leden en de speeldrift is erg groot. Voor Betsie van Zutphen, de alomgeprezen regiseuse, was dat aanleiding om dit spel te schrijven en met de verjongde CAST (speelgroep) van GEFFES VOLK uit te voeren. Daar komen we beslist nog op terug. Pasen 1999 was het volgende onderwerp: De Goede Week werd weer gestart met een Palmprocessie, begeleid door het Jeugdorkest van W.I.K. Ook werd de dienst opgeluisterd in een feestelijke kerk. De voorbereidingen zijn weer vol vuur begonnen. We volgen de Vieringen van de Goede Week en de Paasdagen en willen dat graag bespreken aan de volgende stamtafel. Heel Geffen is dan weer een beetje ''verrezen"!? Ja, toch. En we horen dan ook graag iets over de Vastenacties in de parochie Maria Magdalena. De Pastoor is dan zeer welkom. We horen van zorg bij het parochiebestuur over de financien; er is elk jaar nog een tekort van meer dan F 10.000,- ondanks de redelijk lijkende opbrengst van de parochiebijdragen van F 65.000,-. Inkomsten uit medewerking voor plaatsing van een telefoonontvangsten zendmast in en op de toren zijn dan ook zeer welkom, mits aan zeer stenge voorwaarden wordt voldaan, o.a. geen verstoring van het Toren- of kerkbeeld. Er moeten bovendien vergunningen worden verleend, door het Bisdom, Monumentenzorg, gemeente Maasdonk:. U kunt gerust zijn omtrent de hier en daar opgeklopte stralingsangst, daarvan kan alleen sprake zijn bij "zware" radio en T.V. zendstations. We weten intussen ook wat er gebeurt als je zo n mobiel apparaatje inje zak hebt. We leven midden in de technische wonderwereld en we zullen er mee moeten leren leven. We moeten allemaal nog aan het "IEMEELLEN" en het "INTERNETTEN". In Geffen werd een reclamefolder verspreid met daarop etstekeningen van de kerk, pastorie, de dorpspomp, het gemeentehuis. Het handelt over provincie- wapens en familiewapens. Nou lijkt het ons zaak om een en ander goed te bekijken. Het komt niet uit Geffense Handen, anders zouden er niet zoveel fouten te vinden zijn. O.a. de Pomp staat verkeerd, Ria Schouten woont in de pastorie en het gemeentehuis hoort hier niet, enz. Wat een mooie actie door leerlingen, ouders en leerkrachten van de Aloysiusschool, voor de "Doe-een-wens-stichting". Een spaaractie door eigen aktiviteiten voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Het muzikaal peil van de school wordt druÂľg opgekrikt. Ze gaan een eigen CD maken. In de maand mei vinden de opnamen plaats in een professionele studio. Van elke groep een eigen liedje en nog eenAloysiuskoor, dat is toch geweldig, het initiatiefverdient dan ook alle ondersteuning. Deftig gezegd: Het

1


strekt tot heil en tot lering. We feliciteren onze eigen professor in spee: Beate van der Heijden, dochter van Piet van der Heijden en Joke van Tuyl. Zij wordt een "excellente" onderzoeker genoemd en won met haar proefschrift een belangrijke Universitaire Prijs en is doctor in de Psychologie. Ze geeft les aan diverse hogere instituten en op een Universiteit in Glasgow in Schotland. Wij feliciteren haar van harte en haar ouders en broers, die haar zo steunden bij haar studie. We heten onze toekomstige professor welkom aan de stamtafel. Wij kunnen nog wel wat communicatie-therapie gebruiken! De stamtafel maakt zich grote zorgen omtrent het bouwvolume der dorpen. De vraag is: "Hebben we wel goed gestemd en zal de C.D.A.-er, onze Erik, wel zorgen voor voldoende toewijzingen voor onze dorpen en met name Geffen, want we gaan vergrijzen en we moeten de jeugd behouden". "Inbreien" is tegenwoordig het motto. Misschien moeten we hoogbouw plegen. Als we eens alle gebouwen rond het Dorpsplein verhogen met een bouwlaag, dan hebben we tenminste appartementen voor onze senioren. Er zijn al Senioren uit ons dorp "gevlucht" die op zoek waren naar een mooi appartement. De volkshuisvesting moet duidelijk gericht zijn op Ouderenhuisvesting, dan komen andere woningen vrij. Het gebrek aan bouwpercelen en het geringe aanbod in de verkoop, zal de prijs van de grond en panden uit de pan doen rijzen, vrezen wij. Geen wonder dat er een nieuwe politieke partij zich meldt, met de naam: LEEFBAAR MAASDONK. Ze waren op bezoek in Utrecht en Hilversum. Maar ja, het kan de anderen toch wakker schudden. Ook de Middenstand slaat al alarm. "Van Stamtafel 95" De stamtafel nodigt graag iedereen uit aan de praattafel, maar zeker dames. Nog twee dames bezetten de beste stoelen, maar er zijn nog enkele prachtexemplaren beschikbaar. Intussen hebben Ingrid, Trees, Wtl en Leny ons verlaten en die leemten zijn niet opgevuld. Dus dames, die met ons mee willen praten, discussieren, denken, kletsen. U bent van harte welkom! Het kost alleen wat vrije tijd, er is geen contributie, alleen gezelligheid, dus wat let je!! Volgende Stamtafel 11 april a.s. in cafe Govers om 11 .00 tot 12.30 uur.

"DE TIJD IS KWIJT" Op Paaszaterdag 3 april Het jeugdvakantiewerk Geffen organiseert weer een leuke dag voor de kinderen op Paaszaterdag van 09.30 - 15.30 uur. Alle kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar kunnen meedoen aan de dag "De Tijd is Kwijt". Zoals de naam al zegt heeft deze dag alles te maken met tijd. De lente komt er aan, maar er dreigt iets mis te gaan. Vadertje Tijd en Moedertje Natuur zullen daar meer over vertellen. Als je wilt weten wat er aan de hand is, kom dan op 3 april kijken. Wat gaan we allemaal doen? In ieder geval gaan we een hele leuke film draaien en wordt er iets voor Pasen geknutseld. De andere activiteiten willen we nog niet verklappen. Het wordt in ieder geval een te gekke en spannende dag. De dag "De Tijd is Kwijt" wordt gehouden bij de Bonkelaar en duurt van 09.30 tot 15.30 uur. De kosten per deelnemer zijn slechts f 3,50. Via school hebben alle kinderen een informatiefolder gekregen over deze dag en daar zit ook een inschrijfformulier aan. Je kunt je vandaag, 31 maart opgeven van 19.00 tot 20.00 uur in de Bonkelaar en op 3 april vanaf 09 .15 uur bij de Bonkelaar. Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen.

e.v. HOAR OP D'N DIJK C. V. Hoar op d'n dijk, de winnaar van de Geffense carnavalsoptocht heeft in Zeeland met de halfvastenoptocht een tweede prijs behaald met hun carnavalswagen "we hebben de poppen aan het dansen". Met de optocht deden ongeveer 40 wagens mee. Alleen de beste wagens uit Zuid Nederland mochten hieraan deelnemen.

e

Café-Zaal 't ·1, l?aaaàag,., 6

· Volwassenen f 34,50 p.p., kinderen 8 t/m 14jaar f 21,50 p.p.

2e~f1áaaä~~ "P.~ v.a. 11.30 • 1t.30 uur •·

. _ VolWc!_seenen f 31,50 p.p•• ki~d · .

8

.

Info en reaerveririgen: 075-5321520 Erik en Jacquelintt Ven. Dorpetraat 28, Geffen

v.d.


VRAAG EN AANBOD INTERNATIONAAL De M.O.V. groep gaat ook dit jaar weer een inzamelingsactie houden voor de Stg. Vraag en Aanbod uit Tilburg. Op ZATERDAG 10 APRIL VAN 10.00 TOT 13.00 UUR bij de garage van de pastorie Kloosterstraat 2 te Geffen kunt u terecht om onderstaande materialen in te leveren. Ook al zijn de spullen defect en/of verroest dat is geen enk.el bezwaar. In de solidariteitswerkplaatsen van de stichting worden de spullen gerepareerd en naar de derde wereldlanden verzonden. WAT WE KUNNEN GEBRUIKEN: Gereedschap voor: timmerlieden, metselaars, smeden, monteurs, electriciĂŤns, loodgieters, schoenmakers, landbouwers, fietsenmakers, kappers, naaisters. Verder:

Haasje repje voor een

Gereedschapskisten, buitenboordmotoren, boom- en cirkelzagen, draadsnijapparatuur, vlakvandiktebanken, water- en gierpompen, lasapparatuur, elektrisch handgereedschap, compressoren, generatoren en fittingen, hang- en sluitwerk, schuurmachines, elektrische kabels, kruiwagens en tuinslangen, takels en pully's, veiligheidsbrillen en hehnen, naaimachines, breimachines, lappen stof, garens (brei), uitneembare bedden, voetballen, basket- en volleyballen, papiersnijmachines, cumputers met harde schijf, stencils, papier en inkt, ordners, dossiermappen, verband, brillen, naalden, fietsen en brormners, schone matrassen, lakens en dekens, verpleegstersuniformen, emmers en schalen, krukken en voorbewegers, rolstoelen, vorken, lepels en messen, grote kookpotten, keyboards, muziekinstrumenten.

WAT WE NIET KUNNEN GEBRUIKEN Kleding, weefgetouwen, spinnewielen, bureaus, kasten, ziekenhuisbedden, stencilmachines, typemachines, heggescharen, grasmaaiers, verfkrabbers, kruissleutels, droogkappen, geluidsapparatuur, kasten. Indien deze datum en/of tijdstip voor u niet schikt dan kan men ook terecht bij Mevr. Diny v. Bergen, Kepkensdonk 2 tel. 532 1143. GRAAG EERST EVEN BELLEN!! M.O.V. Geffen.

't recept n1ag u zelf uitzoeken

le!fe_Paas Fch

~

,.., t

&~-¡

~ ~ -

'Paastrio

rosbief, ardennerham, achterham, (totaal 250 gram) samen voor

895 .

10 lamskoteletten naturel of gemarineerd, 100gr. 3

5 duitse biefstukken

Geldig van 29 maart tlm 3 april 1999

Vanaf heden dinsdagmiddag geopend

00

10

vleeswarentrio: gebraden kipfilet, filetAmericain, boterhamworst, (100 gr. per soort), samen voor

biefhaasje met kruidenboter,

100 gr.

5 2

95 89

Geldig van 6 t/m 10 april 1999

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

KEURSlAGER 9


WIE WAT WANNEER MAART 31 Buurtver. De Molenhoek, paasmiddag 31 10.00u en 19.00u Boeteviering in de kapel

APRIL 01 Witte Donderdag 02 Goede Vrijdag 03 Paaszaterdag 03 tot 10 TV De Vlijmd, Rabo-paastoemooi jeugd 04 Pasen 04 Buurtver. De Vierwinden, paaseieren zoeken bij speeltuin "De Klimop" 05 Tweede Paasdag 07 TV De Vlijmd, Kennismakingavond nieuwe leden l 0 Scouting, "Heitje voor karweitje" 11 Kopij inleveren Torenklanken 15 Oud papier ophalen route 1 18 t/m 25 Hartweek 20 K.V.B. Fietstocht. 23 Oud papier ophalen route 2, 1 week eerder i.v.m. koninginnedag 24 Buurtver. De Vierwinden, jaarfeest 25 Kopij inleveren Torenklanken (3 weken) 27 t/m 29 Schoolkamp Aloysiusschool 30 Koninginnedag

MEI 01 Gezinsviering 03 t/m 14 Meivakantie 04 Dodenherdenking 19.15 uur 09 Moederdag 10 TV De Vlijmd, Ladies-day 13 Hemelvaart 16 Kopij inleveren Torenklanken 18 t/m 21 Wandel 4 daagse, Stg Jeugdvakantiewerk Geffen 19 Maria-viering: Oude Klooster. 19 TV De Vlijmd, vriendjes/vriendinnetjes toernooi jeugd 20 Oud papier ophalen route 1 20 K. V.B. Moederdagviering. 21 t/m 23 Buurtver. De Vier Wmden Jeugdkamp 21 Studiedag onderwijs Aloysius. alle kinderen vrij 22 TV De Vlijmd, Invitatietoernooi jeugd 23 l e Pinksterdag 23 TV De Vlijmd, Pinkster-invitatie toernooi 24 2e Pinksterdag 24 09.30 uur Mariaviering bij het kapelletje. 24 Buurtver. De Elshof, gezinsfietstocht 26 K.V.B. Fietstocht 28 Vormsel 28 Oud papier ophalen route 2 30 Kopij inleveren Torenklanken 30 Eerste Communie Mariaschool

10

JUNI 06 Ie Communie Aloysiusschool 06 Bedevaart Witten, Ria v. Gogh 09 Buurtver. De Molenhoek, kinderbingo 13 Kopij inleveren Torenklanken 13 Fiets mee met het MOV 13 TV De Vlijmd, Mini-Maxi toernooijeugd 17 Schoolreis Aloysiusschool 17 Oud papier ophalen route 1 20 Vaderdag 20 Buurtver. De Vier Wmden Fietstocht 20 tot 4 juli TV De Vlijmd, Clubcarnpioenschappen TV De Vlijmd, Autotron Rosmalen jeugd 25 Oud papier ophalen route 2 26 Jeugdbrandweerdag Nuland

JULI 03 Gezinsviering 03 TV De Vlijmd, Vroege vogeltoernooi jeugd 03 TV De Vlijrnd, Groots jaarfeest 04 Kopij inleveren Torenklanken (l.aatste voor de vakantie 08 TV De Vlijmd, Ladies-invitatietoernooi 09 Start zomervakantie (Basisschool) Geen oud papier ophalen i.v.m. vakantie

AUGUSTUS 14 tot 21 TV De Vlijmd, Clubcampioenschappen jeugd 16 t/m 20 Jeugdvakantieweek, Stg Jeugdvakantiewerk Geffen 19 Oud papier ophalen route 1 22 Kopij inleveren Torenklanken 25 TV De Vlijmd, Aanvang Flowercompetitie 26 TV De Vlijmd, Aanvang Flowercompetitie 27 Oud papier ophalen route 2

SEPTEMBER 05 Effe noar Geffe 05 Kopij inleveren Torenklanken (3 weken) 08 Nationale Ziekendag: 't Haasje 12 Nationale Ziekendag 12 tot 19 TV De Vlijmd, 4E Open toernooi 13 Nationale ziekendag 19 Brabantse fietsdag T.C. De Wmdmolens 23 K.V.B. Openingsavond na de vakantie 26 Kopij inleveren Torenklanken

OKTOBER 03 TV De Vlijmd, Maasdonktoernooi te Nuland TV De Vlijmd, Maasdonktoernooi Geffen jeugd TV De Vlijmd, aanvang Dubbelcompetitie 10 Kopij inleveren Torenklanken 18 t/m 22 Herfstvakantie,basisscholen 24 Kopij inleveren Torenklanken (3 weken)

NOVEMBER 14 Kopij inleveren Torenklanken 25 K. V.B. St.Nicolaasavond 28 Kopij inleveren Torenklanken


BRIDGECLUBGEFFENSDOUBLET De uitslag van de derde competitie-ronde van het seizoen 1998/1999 is als volgt:

GROEPA 1 Echtpaar Koops 2 Echtpaar v.d. Logt 3 Echtpaar Luijben 4 Echtpaar v. Druenen 5 Echtpaar 6 Mevr. de Veer-Dhr. v.d. Ven 7 Dames v. Bragt-Ligtenberg 8 Dames v.d. Hurk-Noy 9 Echtpaar Bijl 10 Heren Jonker-Roelofs 11 Dames v. Beek-v. Berkel 12 Echtpaar Droog

55.73% 52.81% 52.40% 51.77% 51.04% 49.27% 48.44% 48.02% 48.02% 46.70% 46.36% 45.27%

GROEPB 1 Echtpaar Verbruggen 2 Echtpaar v. Zutphen 3 Mevr. Achterberg-Dhr. v. Galen 4 Echtpaar v. Alebeek 5 Dames Berten-Rasing 6 Heren de Kort-Tolboom 7 Dames Bos-de Jong 8 Dames Jonker-Roelofs 9 Dames Jansen-Wmgens 10 Dames Essenberg-v. Hooij 11 Echtpaar Meertens 12 Dames Ouwendijk-v.Uden

56.46% 52.60% 52.08% 51.77% 50.94% 50.42% 50.00% 49.38% 48.33% 48.23% 47.08% 42.29%

GROEPC I Echtpaar Hanegraaf 2 Echtpaar Sollewijn 3 Dhr. Christiaens-Mevr. Loohuys 4 Heren v. Bon-Goorsenberg 5 Dames Boonstra-Wolkenfelt 6 Dames v. Gelder-Ulehaken 7 Heren v. Berkum-v. Hout

55.52% 52.92% 51.67% 50.94% 50.73% 50.42% 50.00%

8 9 10 11 12

Dames Molkenboer-v. Zuijlen Echtpaar v. Deutekom Dames Jansen-Jans Rat Dames Fillekes-v. Houten Dames v.d. Brink-v.d. Ven

GROEPD l Dames Geneste-Romeinders 2 Dames v. Druenen-löfl:ler 3 Dames Molkenboer-Tops 4 Dames v. Noort-Weerens 5 Echtpaar v. Genugten 6 Echtpaar de Rooy

.

48.13% 47.71% 43.96% 43.44%

58.12% 53.54% 53.23% 52.22% 48.96% 48.23%

7 8 9 10 11 12

Dames v. Lieverloo-Zeeuwen DamesDamen-v. Duikeren Echtpaar v. Dielen Echtpaar Vogels Dhr. v.d. Bergh-Mevr. Binos Echtpaar Post

GROEPE l Dames de Kok-Peters 2 Echtpaar Lambregts 3 Echtpaar Acke 4 Heren v. Weert-:v. Zijl 5 Dames v.d. Boom-Willems 6 Dames v. Bon-Janssen 7 Echtpaar Boeijen 8 Dames v.d. Akker-Velthuis 9 Dames v. Duijn-Soll!dijn 10 Echtpaar Sleutjes 11 Dames v.d. Berg-Toebast 12 Dames Moen-v.d. Veeken

48.13% 47.71% 47.40% 46.04% 44.69% 43.75%

55.42% 54.38% 53.96% 53.44% 52.60% 51.56% 51.35% 48.23% 46.77% 44.03% 43.33% 41.94%

LOURDES COMITÉ GEFFENVINKEL Hier een kort berichtje van het Lourdes Comité Geffen-Vinkel. Zoals u weet is er sinds enkele jaren een Lourdes Comité in de parochies Geffen en Vinkel. Wij zijn één comité en werken voor beide parochies. In ons comité zitten mensen uit Vinkel en Geffen. Omdat het seizoen voor de bedevaarten weer begonnen is willen wij graag iets van ons laten horen. Wij kunnen u informatie geven over hotels, hotel/ziekenhuis, :financiële gedeelte, over het hoe en wat van de Nationale Bedevaart. U hebt al van ons gehoord m .b.t. onze acties zoals bv. de jaarlijkse Lourdesmis, de kaarsenverkoop, de play-back-show, de toiletjuffrouwen bij de Fancy Fair in Vinkel. Bij deze willen wij de Rabobank Geffen bedanken voor hun schenking bij de opening van de verbouwde Rabobank Geffen. Natuurlijk hopen wij dat u ons Lourdeswerk blijft steunen, zodat wij mensen, die graag willen, maar niet kunnen :financieren, een steuntje in de rug kunnen geven. Ons banknummer is 1295 46 313. Wilt u meer over ons weten dan kunt u bellen naar: Anja v.d. Boogaard tel. 532 4230 Annie v.d. Ven tel. 532 2591 Lourdes Comité Geffen-Vinkel

1 1


CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

GEMEENTE

MAASDONK

BURGERLIJKE STAND MAASDONK JANUARI/FEBRUARI 1999

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK:

Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160

Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. Wethouder J.G.J. Moon- van der Biezen na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE

Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 111

12

Geboorten 1-1 Kevin Hendrikus Lambertus Pennings 2-1 Ellen Helena Johanna Gertruda Swanenberg 3-1 Naomy Johanna Adriana Maria Schuurmans 7-1 Franรงois Francis Pieter Johannes van der Heijden 8-1 Nico1aas Johannes van Lijssel 11-1 Britt Adriana Theodora Henrica van de Leemput 12-1 Martijn Adrianus Cornelis van Lith 16-1 Yara Graidy Kaitlin Hendriks 16-1 Vivian Rika Huberdina Korsten 17-1 Charlotte Antonia Antoinette Loobuis 20-1 Michelle Marie Petronella de Wit 22-1 Cas Antonius Christianus van der Lee 23-1 Kimberly Elisabeth Christina van Herpen 25-1 Sven Hendrikus Johannes van der Lee 25-1 Ellen Cornelia Antonia Maria van Wanrooij 27-1 Tim Petrus Johannes van Herpen 27-1 Alana Lize Maria Bogert 27-1 Bas Christian Arnoldus Pennings 28-1 Harm Wilhelmus Arnoldus van Dinther 30-1 Tom van den Elzen 31-1 Bente Johanna Adriana van Erp 4-2 Eva Madeleine Agnes van Tuijl 10-2 Mike Gerardus Antonius Maria Voets 11-2 Jorg Fransiscus Gerardus Remi 12-2 Vince Johannes Petrus Cornelis Korsten 14-2 Ruben Martinus Giovanni van den Broek 18-2 Jordy John van den Broek 19-2 Maike Antonia Hendrika Maria Langens 24-2 Rens Robert Ruijssenaars Overlijden 1-1 Johannes Lambertus van Erp, 72 jaar 2-1 Cornelis Groenendaal, 83 jaar 6-1 Maria Hendrika van der Linden, 93 jaar 8-1 Geerdina Alberta van den Berg-van Nuland, 81 jaar 12-1 Hendrika Geerdina van der Doelen-van Zantvoort, 65 jaar 18-1 Johanna van der Zanden- Schuurmans, 86 jaar 22-1 Elisabeth Augusta Maria Trautwein, 92 jaar 24-1 Johanna Jacoba Secker, 98 jaar 28-1 WJ.lhehnina Maria de Jong, 89 jaar 31-1 Geertruida Franciska Oude Scholten, 85 jaar 2-2 Alberdina Linzen- Schoonwater, 63 jaar 7-2 Hermina Maria Verhoeven, 90 jaar 9-2 Johanna Wilhelmina Maria Verkuijl, 95 jaar


13-2 Geertruda van Ba1kum- van den Wassenberg, 98 jaar 15-2 Johannes Voets, 90 jaar 28-2 Adriana Cornelia Preijde, 76 jaar Regels ten aanzien van hondenoverlast in Maasdonk

In de gemeente Maasdonk zijn regels van kracht over de bestrijding van overlast als gevolg van hondenpoep.Uit gesprekken met diverse buurtverenigingen in de gemeente is namelijk gebleken dat de overlast van hondenpoep voor de grootste overlast zorgt in de wijk. In overleg is besloten een aantal maatregelen te treffen. Wijziging regelgeving Per 1 januari 1998 is de Algemene Plaatselijke Verordening gewijzigd. In deze verordening is een regeling opgenomen met de volgende inhoud: 1) Binnen de bebouwde kom en op enkele wegen direct aansluitend aan de bebouwde kom moet de hond, wanneer deze zich op de openbare weg bevindt, worden aangelijnd en de eigenaar is op deze wegen verplicht om een voorwerp bij zich te dragen waarmede eventuele hondenuitwerpselen kunnen worden opgeruimd. 2) Het is verboden dat op ofaan deze wegen aangelijnde honden zich van hun uitwerpselen ontdoen zonder dat deze meteen worden opgeruimd. Wegen die buiten de bebouwde kom zijn aangewezen waar de aanlijnverplichting geldt: Geffen: Molengraaf, Heesterseweg, Kerkesteeg, Leiweg Nuland: Korte Kerkstraat, Industriestraat Wanneer het nodig mocht blijken dat er buiten de bebouwde kom meer straten moeten worden aangewezen zal een besluit hierover worden gepubliceerd in de Streekwijzer. Langs de wegen waar de verplichting geldt om de hond aan te lijnen zijn afvalbakken geplaatst waar de hondenuitwerpselen in kunnen worden gedeponeerd. In de bebouwde kommen van de drie kernen zijn herkenbare afvalbakken geplaatst in overleg met de buurtverenigingen. Langs wegen buiten de bebouwde kom die als uitlaatroute zijn aangewezen staan deze afvalbakken ook. Deze afvalbakken zijn alléén bestemd voor het deponeren van opgeruimde hondenuitwerpselen. Hèt is ook mogelijk dat u de uitwerpselen van uw hond thuîs in de grijze afvalcontainer deponeert. Opruimzakjes voor hondenbezitters Alle hondenbezitters die destijds bij de gemeente Maasdonk stonden geregistreerd hebben begin april 1998, bij de aanvang van de nieuwe aanpak een set met tien zakjes thuisgestuurd gekregen, waarmee de uitwerpselen van de hond tijdens het uitlaten kunnen worden opgeruimd. Hondenbezitters die dit niet hebben gehad, waren dus ook niet als zodanig bekend bijde gemeente. Men mag ook gebruik maken van zelf gekozen materiaal zoals een tuinschepje, als er maar wordt opgeruimd.

De zakjes zijn ook te koop bij dierenspeciaalzaken. Toezichthouder Door de gemeenteraad is besloten toezicht te laten houden op de naleving van deze regels. Hiervoor is een aantal toezichthouders aangesteld, die met hun werk per 1 april 1998 zijn begonnen. De enige manier om tot een oplossing van het probleem te komen is, wanneer hondenbezitters meewerken aan de regeling. Wtj rekenen hier op. Worden overtredingen geconstateerd door de toezichthouders, dan zullen in overleg met de politie maatregelen worden getroffen. Ook door de surveillerende agentan zal extra worden gelet op de naleving van de voorschriften en daar waar nodig zal verbaliserend worden opgetreden. Verantwoordelijkheid In eerste instantie is geprobeerd zoveel mogelijk verantwoordelijkheid bij de hondenbezitters zelf neer te leggen. De praktijk wijst echter uit, dat niet iedereen positief met die verantwoordelijkheid omgaat. De afgelopen tijd zijn herhaaldelijk oproepen gedaan door met name de oudervereniging van basisschool Aloysius te Geffen om rekening te houden met het uitlaten van honden op plaatsen in d enabijheid van de school. Suggesties en opmerkingen ten aanzien van de maatregelen kunnen bij de gemeente worden ingediend en worden bij de verdere gang van zaken betrokken. Ook suggesties die aan de toezichthouder kenbaar worden gemaakt worden meegenomen. Wijze van aanpak Uit de verschillende mogelijkheden die er zijn om het probleem aan te pakken heeft het gemeentebestuur een keuze moeten maken. Bij deze keuze zijn maatregelen voorgestaan die duidelijk zijn voor de hondenbezitter, te handhaven zijn en zoveel mogelijk effect hebben. Dat er verschillende mogelijk.heden zijn om het probleem aan te pakken is duidelijk. In gesprekken met buurtverenigingen komt in het algemeen de overlast van hondenpoep als eerste naar voren. Ook scholen hebben er veel hinder van, dat her en der op de toegangswegen de voetpaden vervuild zijn met hondenuitwerpse]en. Aan de ene kant worden er maatregelen getroffen voor een strengere aanpak van hondenbezitters die hun hond op een niet daarvoor bestemde plaats laten poepen. Aan de andere kant moeten er wel voldoende mogelijkheden zijn voor honden om ergens hun behoefte te doen. Dat moet dan vervolgens weer zo weinig mogelijk overlast geven voor omwonenden. Om aan al deze wensen tegemoet te komen zijn de volgende maatregelen getroffen. Aanlijngebod Binnen de bebouwde kom is een algemeen aanlijngebod voor honden ingesteld. Dat betekent dat honden niet meer vrij mogen rondlopen. Buiten de bebouwde kom is het aanlijngebod van toepassing voorzover het een aange-


wezen hondenuitlaatroute betreft. Op kinderspeelplaatsen, speelweiden alsmede begraafplaatsen wordt een verbod ingesteld voor de aanwezigheid van honden. Invoering van de hondenpenning Er zal nog worden bekeken in hoeverre het haalbaar is om over te gaan tot het invoeren van een verplichte hondenpenning (identi:ficatiemerk) in de APV. Op dit moment worden de mogelijkheden bekeken mede aan de hand van ervaringen in enkele omliggende gemeenten. Dat zou betekenen, dat iedere betaler van hondenbelasting voor zijn hond een penning krijgt met een nummer erop. Zo kunnen loslopende honden op de plaats van bestemming worden teruggebracht. Tegelijkertijd betalen op die manier alle hondenbezitters mee aan de maatregelen die getroffen moeten worden om de overlast tegen te gaan.

Informatie Wanneer u graag op de hoogte wilt blijven over de verdere besluitvorming, dan nodigen wij u van harte uit de commissievergaderingen van de commissie Ruimtelijke Zaken bij te wonen waarin dit onderwerp van tijd tot tijd zal worden besproken. Afhankelijk van de mening van de gemeenteraadsleden zullen de plannen verder worden uitgewerkt. Verder wordt u via Streekwijzer op de hoogte gehouden wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn. U kunt ook bellen met de gemeente Maasdonk, tel. (073) 534 21 00.

HARTELIJK DANK Graag zou ik Pastoor Spijkers, en alle Geffenaren willen bedanken voor de gulle gaven van de collecte, afgelopen zaterdag, 27 februari tijdens de Afrika mis. Deze collecte is bestemd voor de weeskinderen in Lundazi (Zambia). Ook de mensen die persoonlijk een weeskind hebben geadopteerd uit Zambia, zodat deze elk jaar toch weer naar school kunnen gaan, hartelijk dank. De opbrengst van de collecte bedroeg F 524.-. Hartelijk dank ook namens Toon van Kessel, missionaris te Zambia. Frasia Loeffen.

Slijterij D'n Malder

aanbiedingen: Hooghoudt jonge jenever 11 f 20,95 Henkes vieux 11 / 20,95 Henkes citroen brandewijn 11 / 17,95 Safari 0,71 f 20,95 Surfers pina colada 0,71 f 11,95 Bij 10 flesjes heineken bier (excl. statiegeld) gratis milennium mix cd nu f 7,95 aanbiedingen geldig Urn 17 april 1999 1clfoulan voorbehouden

Kloosterstraat 5b Geffen

1 4 Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallatie


EFKES BUURTE ME........ . Marietje Steenbergen (62 j.) Veel kinderen en volwassenen kennen haar: Marietje van het snoepwinkelke, ofMarietje van het sigaretten-, sigaren- of shagwinkelke. Onlangs droeg ze de scepter van de zaak over aan zoon Jo-Rien, die samen met zijn vriendin Lisette het winkeltje aan de Dorpstraat zal gaan runnen. Van jongs af aan is ze 'kind aan huis' in de Dorpstraat en staat het woord winkel hoog in haar vaandel geschreven! Haar ouders Kees en Zus Leyten hadden een kruidenierswinkeltje, waar nu de C 1000 is. In de jaren '40 ' 5 0 waren er in die buurt meerdere mensen die kruidenierswaren verkochten. Bert v.d. Hanenberg (hoek Papendijk-Runrotstraat) en Toon van Dijk (hoek Past. v.d. Kampstraat-Dorpstraat). Meestal deden ze daarnaast nog ander werk. "Mijn vader was behalve kruidenier ook sigarenmaker en werkte bij Schouten in de sigarenfabriek" vertelt Marietje. Als oudste uit het gezin Leyten ging Marietje na de lagere school thuis in de winkel helpen. Vervolgens werd de eerste supermarkt van de Spar in Brabant geopend in Den Bosch en daar werkte Marietje 1½ jaar. Ze kwam weer terug in de Geffense Sparwinkel toen zus Anny in de verpleging ging. "Alle kruidenierswaren werden in die tijd nog verkocht vanuit bakken. Daarom begon ik toen met het afwegen van ponden en kilo's suiker etc. in papieren zak.ken. De zaak ging lopen en een verbouwing volgde. "We begonnen met 2 zelfbedieningsmandjes" zegt Marietje "en dat was een grote overgang voor veel mensen; niemand durfde er aanvankelijk een te pakken: "Het is net of we iets weghalen... !" Marietje weet nog van 'opschrijfboekjes' en het afrekenen op het eind van de week of de maand, als het "romgeld" of de kinderbijslag van de klanten binnen was... !" Toen vader Kees stierf in 1968 nam broer Stefde winkel over en Marietje werkte nog 3½ jaar mee en had tevens mede de zorg voor moeder. Ze trouwde met Willy Steenbergen uit de Dorpstraat en gingen in Mook wonen, omdat het bouwbedrijf van haar man in die omgeving veel werk had. Al gauw begon Marietje da~r een hobbyzaak van gereedschappen e.a. Intussen bad ze diverse diploma's behaald op het gebied van middenstand en winkelwezen. Een ernstig ongeluk, vlak voor de winkel, waarbij een jongetje dodelijk verongelukte, leidde ertoe, dat ze verhuisden naar Geffen. Ze woonden in de Lambertusstraat en de Rosmolen. Moeder Leyten was intussen gestorven en Marietje wilde weer wat gaan ondernemen om de leegte te vullen. ''Ik ben meerdere malen door Geffen gefietst, om te kijken of er een geschikte ruimte beschikbaar was. Het pandje van Jo SeJten kwam vrij en ik kon beginnen, maar wist nog niet wat. De sigaren bleven in

mijn bol hangen en zoon Wilco vulde aan: "En snoepjes, mam!" En zo ontstond de shop voor snoep, lektuur en rookartikelen. Het was even wennen voor de klanten, maar geleidelijk aan kenden kinderen en volwassenen de weg naar 'de genotmiddelen'. Marietje werd zelfs op straat aangesproken door kleine kinderen met: "noepe ... noepe .... !" Toen oma Steenbergen stierf, verhuisden ze met de winkel naar het ouderlijk huis van Willy; opa bleef inwonen. Je zou denken: "Uit het dorpscentrum, uit het oog" maar dat was niet zo. De klanten bleven trouw! "En aan die klanten heb ik veel te danken" besluit Marietje. Het verlies van opa, broer Stef en haar man Willy sloegen diepe wonden. "In de winkel had ik afleiding en ik kreeg veel steun en medeleven van velen; ik heb de warmte gevoeld en dat is nog steeds zo." Nu is Marietje 'stand-by'. "In één keer helemaal stoppen, dat kan niet. En op deze manier kunnen de mensen nog eens efkes bijbuurten, want daar hebben sommigen behoefte aan" vindt Marietje. Jo-Rien en Lisette zullen het weer op hun manier aanpakken en dat moet ook want de tijden zijn nu eenmaal veranderd. Maar dat het een 'buurtwinkeltje' blijft, met aandacht voor iedere klant, dat zit er wel in. Marietje kan zich nu meer gaan toeleggen op haar grote hobby: tuinieren. "Al wat groeit en bloeit vind ik prachtig, vooral exotische planten". Hopelijk krijgt ze hiervoor nog vele jaren en dat is haar van harte gegund!

Scouting Geffen

SCOUTING GEFFEN Op zaterdag 10 april is het weer zover. Tussen 09.30 uur en 16.30 uur komen de leden van scouting Geffen langs de deur met de actie "heitje voor karweitje". Zij zullen dan voor u allerlei kleine karweitjes opknappen voor een kleine bijdrage. Wat het u waard is kan u uiteraard zelf bepalen. Wist u dat scouting Geffen ook elk jaar l 0% van het opgehaalde bedrag overmaakt aan de zeehondencrèche Pieterbuuren? · Men kan de leden van scouting Geffen herkennen aan hun unifonn, tevens hebben zij een lijst bij waar u op aan kunt geven dat de kinderen bij u aan de deur zijn geweest. ,.


"Je bromfi ~

zo gere • eigen

Eén jaar schadevrij rijden: 10% korting.

Op je toekomstige autoverzekering:

tot 15% korting.

Snelle schade-afhandeling: 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Meer weten? Bel (073) 53 40 340 voor meer informatie. Of loop even binnen bij één van onze kantoren.

Rabobank Het Maasland 16

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


OPROEP!!!!

VPM Vooruitstrevende Partij Maasdonk

EVENEMENTEN STICHTING GEFFEN De Evenementen Stichting Geffen is al weer druk doende met de organisatie van het Koninginnedagfeest 1999. Op die dag worden er weer voor de Geffense kinderen van de peuterspeelzaal en van de basisscholen allerlei leuke spelletjes georganiseerd. Voor het begeleiden van deze spelletjes zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers. Onze vraag is dan ook; Heb jij op vrijdag 30 april a.s. tussen 12.00 en 15.00 uur zin en tijd om ons te helpen? Laat het ons dan weten door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij ofte bellen naar Ans de Poot, Pater v.d. Elsenstraat 8, tel. 5323308. Natuurlijk kun je je ook samen met een vriend of vriendin opgeven, dat is wel zo gezellig!. Vul dan beide namen in. Ook ouders van deelnemende kinderen zijn van harte welkom.. Wij hopen op veel reacties!! Alvast bedankt en de hartelijke groeten van de E.S.G.

Naam Adres Tel. nr. leeftijd Ik wil graag meehelpen met het begeleiden van de spelletjes op Koninginnedag. Het liefst 0 van 12.00 tot 13.30 0 van 13.30 tot 15.00 0 van 12.00 tot 15.00 (s.v.p. hokje zwart maken)

De gymnastiekvereniging Geffen zoekt enthousiaste (hulp)leiders/leidsters voor de kindergroepen. De lessen worden op dinsdagmiddag vanaf 17.00 uur gegeven. Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot Marleen van Oorschot, tel. 073 - 532 4733.

Eerste ervaringen raadslid Frank Smits Frank Smits zit nu ruim ½ jaar namens onze partij in de Maasdonkse gemeenteraad. Hij volgde indertijd Hans Hendriks op. We vroegen Frank naar z'n eerste ervaringen als gemeenteraadslid. "Vanaf de start van de verkiezingscampagne begin 1998 had ik mijzelf voorgenomen om een opbouwende bijdrage te leveren aan het vernieuwingsproces binnen het gemeentebestuur, dat zich toen reeds aankondigde. Met name het realiseren van lange termijn plannen met betrekking tot het buitengebied, de komplannen, de buitensportvoorzieningen (o.a. de voetbalvelden) en de woningbouw vind ik persoonlijk erg belangrijk. Dit sluit naadloos aan bij het begrip "bestuurlijke vernieuwing" : Een gemeente voor de burgers. Een gemeenteraad die zich richt op hoofdlijnen van beleid. Een college van B & W die het afgesproken beleid uitvoert, waarbij zoveel mogelijk van de concrete uitvoering wordt doorgeschoven naar het ambtelijk apparaat. Volgens het collegeprogramma zouden die ambtenaren, ik citeer: ( ...) zich zodanig klantgericht op dienen te stellen dat - binnen de kaders die de gemeenteraad en B & W vaststellen - geprobeerd wordt om met de burgers mee te denken bij het oplossen van problemen( ... ). Veel, zoniet alle, door mij genoemde aspecten worden nader uitgewerkt in de zogeheten "Structuurvisie". Daarom hecht de VPM daar zoveel waarde aan. Momenteel verkeren we in Maasdonk in de situatie dat er geen enkel besluit wordt genomen. Feitelijk kunnen we constateren dat een college van 5 wethouders de lakens uitdeelt ( en dat voor de prijs van 2!) en dat er steeds opnieuw verdeeldheid is binnen het college. Dit staat goede besluitvorming in de weg. Een bekend voorbeeld waaruit dat blijkt is bijvoorbeeld de problematiek rond het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied. Dat is voor de burgers van Maasdonk - en nog meer voor de mensen, die het betreft - een volstrekt onduidelijke zaak geworden. Nog steeds weet niemand waar hij aan toe is. Proberen we het iedereen naar de zin te maken ófnemen we onze verantwoordelijkheid en leggen we een duidelijk beleid op tafel? Dan weet iedereen nu en straks wel waar hij aan toe is. In 1997 heeft de gemeenteraad een weg ingeslagen in de richting van een helder beleid. Wat de VPM betreft kan dit worden uitgevoerd. Groen licht voor het college dus!", aldus Frank.


P. Bekkers werk en Bedrijfskleding Strovels klompen dichte Hiel maat 36 t/m 48 in de kleur zwart Met PU zool Prijs 59,00 Strovels klompen open Hiel maat 36 t/m 48 in de kleur zwart Met PU zool Prijs 52,50 Kinder klompen van het merk Strovels of Gevavi in de maten 24 t/m 36 in de kleur zwart Prijs 44,95

Nieuw in Geffen Naast ons bedriifin handel en hedrijf.skl.eding zijn wij begonnen Met een Borduur atelier. Wij kunnen ·voor u vanafnu zowel alle bedrijfskleding borduren met u eigen logo ofnaam van u bedrijf. O.A kunnen wij ook Petjes Handdoeken Beertjes met naam tekst ofgeboorte datum voor u borduren voor zowel relaáe geschenken ofwel kado 's geschenken. Wij hebben daarom voor u een aanbieding gemaakt. Handdoek mèt u eigen naam oftekst er op geborduurd Voor de prijs van 19,95

Zie TV Vladeracken ge/fen

P.Bekkers werk en bedrijfskleding openingstijden (winkel) Kloosterstraat 5 dinsdag woensdag donderdag 17:00-20:00 uur 5386 AR Geffen vrijdag 10:00-20:00 uur Tel 073-5324705 Zaterdagl0:00-16:00uur

P.Bekkers borduur atelier van coothstraat 23 5386 AD Geffen Tel 073-5327845 Fax 073-5326515

18

openingstijden ( Bordaur atelier) Zaterdag 10:00-16:00 uur En veder op telefonisch afspraak


Nieuw VPM raadslid Charles van Herpen In de raadsvergadering van 16 maart is in ieder geval één goed besluit genomen; Charles van Herpen uit Geffen werd namelijk als tweede vertegenwoordiger voor de VPM in de gemeenteraad toegelaten. Hij volgt Nulander Ad v.d. Boogaard op. Hiermee wordt de VPM, met twee prille dertigers, de jongste fractie in de gemeenteraad van Maasdonk.

In Geffen is de van oorsprong uit Heesch afkomstige Charles al ruim 10 jaar actief in het verenigingsleven. Zo was hij er onder meer plaatselijk correspondent van De Sleutel en maakte hij tot voor kort deel uit van het bestuur van de bijzonder succesvolle Stichting "Geffen 700". Maar ook in Nuland en Vinkel weet Charles de weg, want hij leverde al razende reporter vele bijdragen aan de informatieve programma's van onze lokale trots Radio Vladeracken. Charles is getrouwd met Anita en de trotse papa van Jari (2) en Niels ( 1). Al vanaf 1991 werkt hij op orthopedagogisch centrum De Korf in Megen, een instelling voor jonge kinderen met een verstandelijke handicap. Momenteel voor 16 uur per week als coördinator ambulante dienstverlening. Daarnaast werkt Charles nog part-time als leerkracht van combinatiegroep 7/8 op de Sint Jozefschool in Velp bij Grave. Charles werd in 1996 lid van de VPM. De mensen en de cultuur van deze enige échte Maasdonkse partij hadden op hem een grote aantrekkingskracht. In haar drang om te vernieuwen plaatste het bestuur van de VPM Charles op een verkiesbare vierde plaats bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1998. Op zijn visitekaartje stond de weinig verhullende slogan ''Nieuwe bezems vegen schoon!". Het kan verkeren in de politiek. Een jaar na die bewuste verkiezingen neemt Charles het roer over van zijn ervaren voorganger Ad. Charles hoopt dat hij en Frank, al zitten ze voorlopig waarschijnlijk (?) nog in de oppositie, een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het besturen van de jonge gemeente Maasdonk. Meer weten over de VPM? Informeer gerust bij onze raadsleden: Frank Smits, Helschenhoek 15 Nuland, tel: 532 21 93 Charles van Herpen, Dr. Poelsstraat 26 Geffen, tel: 532 46 28

BOLLEBOOS Bas Rovers is aan de Hogeschool in Den Bosch geslaagde voor de opleiding: Civiele Techniek.

~ nederlandse ha~tst_ichting •

vrienden van de hartst1cht1ng

NATIONALE HARTWEEK VAN 18 TIM 24 APRIL 1999. ONDERZOEK REDT LEVENS. Het Comité van de Hartstichting in Geffen, zoekt voor de Nationale Hartweek 18 tot en met 24 april enthousiaste mensen voor de collecte in Geffen. Elk jaar organiseren de Vrienden van de Hartstichting in het hele land de huis-aan-huis collecte tijdens de Nationale Hartweek. Daarbij kwmen zij rekenen op steun van ruim 80.000 collectanten die graag voor de · Nederlandse Hartstichting op pad gaan. Want veel mensen weten dat collecteren slechts een kleine moeite is en dat zij daarmee een goed doel steunen. Daarom kan iedereen met het hart op de juiste plaats zich aanmelden als collectant en zo in anderhalf tot twee uur veel voor de Hartstichting betekenen. Het werk van de Nederlandse Hartstichting. De Hartstichting besteedt de opbrengst van de collecte aan onderzoek, patiëntenzorg, preventie en voorlichting. En dat is hard nodig, want hart- en vaatziekten zijn nog steeds volksziekte nummer één. Jaarlijks sterven er 52.000 mensen aan en vele tienduizenden mensen moeten leven met de dagelijkse gevolgen van een hart- of vaatziekte. Daarom blijft de Hartstichting zich inzetten. En dat kan alleen dankzij de steun van de Nederlandse bevolking. Wie een hart beeft, collecteert. Wie dit jaar wil collecteren kan contact opnemen met: Vrienden van de Hartstichting Comité Geffen. Lenie Willemse, De Kouwe Noord 7, Tel. 532 3588 Rien v.d. Berg, Molenstraat 22, Tel. 532 1204 Kees Jongeneelen, Elzendreef 34, Tel. 532 1146.

e.v. DE SUPERG(R)OVERS Wij CV De Superg(r)overs, zijn dit jaar op de 3-de plaats geëindigd in de Geffense optocht. Hier zijn we heel trots op: maar zonder alle mensen die ons geholpen hebben was het niet gelukt. Wij willen daarom iedereen bedanken. In het bijzonder: Jan v.d. Boogaard, De Nas, Maarten/café Govers, Ernis, Aannemingsbedrijf v. Lith BV, Leo v. Bergen, Bouwbedrijf v. Schijndel, Wim v. Erp, Gerrit v.d. Camp, Toon Boerdonk, Installatiebedrijf Gloudemans, Fixet v. Venrooy. Tot volgend jaar. Groetjes De Superg(r)overs.

f


"NIEMAND LOOPT ZOMAAR NAAR COMPOSTELA..." "Eigenlijk duurt m'n verhaal vier maanden..." zo begint Rien van Nistelrooij uit Lith, de lezing voor KVB- en KVO-leden, over zijn voettocht naar Santiago de Compostela. "Campus Stellae' (het land van de ster) wordt de plaats genoemd waar het graf ligt van de heilige Iago, oftewel Jacobus. Dat wordt later Santiago de Compostela. We gaan even terug in de geschiedenis. De overlevering vertelt ons dat de apostel Jacobus in Spanje het evangelie heeft verkondigd. Hij is later weer teruggegaan naar Jeruz.alem om het verhaal van Jezus van Nazareth te vertellen, tot ongenoegen van Herodes, die hem ter dood liet brengen. Het is niet duidelijk hoe Jacobus in het uiterste noordwesten van Spanje terechtkomt. Het verhaal gaat dat de leerlingen zijn lichaam in een boot leggen, dat na een reis van zeven dagen in het vissersdorpje Padron aan de grond loopt. Het lichaam van Jacobus is bedekt met schelpen... Vandaar dat de schelp het herkenningsteken is van de pelgrims naar Santiago. Die schelp op z'n rugzak toont Rien alle aanwezigen aan het begin van zijn verhaal. Zijn tocht begon op 11 mei 1997 bij de Sint Pietersberg in Maastricht: het einde van een eerder gelopen tocht: "Het Pieterpad" (van Pieterburen naar de St. Pietersberg). Het gewicht van zijn rugzak was bij vertrek 17,2 kg en bij aankomst nog 8,3 kg. Onderweg liet hij zijn 'ballast' achter: gooide gedragen kleding weg; gaf b.v. z'n walkman aan kinderen af; stuurde overbodige spullen terug naar huis o.a. zijn tentje. Het bleek al gauw dat overnachten bij pastoors, boeren, op speciale plaatsen op de route of zomaar in de open lucht, een goede mogelijkheid was. Het bijzondere van deze tocht was - Rien haalde meerdere malen de krant in diverse plaatsen - dat zijn tocht helemaal in Nederland begon en dat zijn hond Guus hem gedurende de ong. 3.000 km. vergezelde. Pastor van Luijk uit Lith had voor zijn vertrek een gesprek met Rien en wijdde er een preek aan, die we op band te horen krijgen. De pastor verwoordde Rien z'n intentie als volgt: "Er is bezieling voor nodig, om zo'n tocht te gaan maken. Het gewone leven gaat verder, maar deze tocht neem je mee voor de rest van je leven. Het is geen soort prestatie, maar het gaat om: het onderweg zijn in de natuur, met je hond, met heel weinig materiële zaken en weinig eisen stellend. Voor mij is het ook een gebaar van dankbaarheid voor alles wat goed ging, Er is meer dan de geslaagde horeca-man: ik wil m'n ziel de kans geven...met zo'n tocht komt er innerlijk iets los... " Pastor van Luijk gaf Rien een geloofsbrief mee: ...Ik beveel hem aan, aan uw gastvrijheid... !

"Die brief liet ik pas zien, als ik al ergens binnen was" vertelt Rien "dan wisten ze dat ze met ene goeie mens te doen hadden... !" Zijn verhaal wordt 'ingekleurd' met het voorlezen van gedichten en teksten uit de vijf dagboeken die hij had volgeschreven gedurende zijn tocht van vier maanden. Kopieën van zelf gemaakte tekeningen, zijn ter illustratie opgehangen. Kunstwerken, met ieder een eigen verhaal...! Onderweg kwam deze tekenkunst, zijn grote hobby, goed van pas, want om aan de kost te komen, verkocht Rien zijn tekeningen. Hij hielp soms ook een boer mee en bedelde zelfs! ("Pinnen past niet bij pegnmage 1 . ....'") "Om te bedelen, was me gezegd, kon ik het best op zondagmorgen bij de kerk gaan zitten...dat leverde f18,op. Maar dat heb ik daarna niet meer gedaan, dat vond ik niet eerlijk" aldus Rien. Rien liep zo'n 25 à 30 km. per dag. "Lopen is een heel mooie en gezonde manier van reizen" vindt Rien. "Van ver af zien ze jou aankomen en jij ziet ook van ver dorpjes opdoemen, mensen bezig. Lopend heb je heel snel contact met mensen. Ik heb alleen maar goei en heel goei mensen ontmoet...!" Maar Frankrijk is een lang land! De "Route Saint Jacques" loopt langs de G.R. '65 (Grande Randonnee). Het was fijn dat zijn echtgenote Tonnie een week mee kon lopen. Maar natuurlijk waren er ook de nodige 'hobbels' te overwinnen: een vreselijke tandpijn, waarop het trekken van een tand volgde zonder verdoving; hond Guus was enkele dagen kwijt; meerdere malen werd Rien gefouilleerd door de politie; Guus was niet overal welkom; thuis vond een inbraak plaats; een oponthoud van enkele weken, vanwege een voetblessure van Guus; ook eenzaamheid ging een rol spelen... ''Maar gelukkig ben ik niet ziek geweest, hartelijk dank, ik weet niet aan wie ..." Als je de grens van Frankrijk over bent is het nog 800 km. in Spanje. Op de 'camino' (= pad) ontmoet je veel pelgrims overal vandaan; je krijgt tips van elkaar. Diverse personen uit verschillende landen werden beschreven in het dagboek van Rien. Er zijn in Spanje veel "refugios" speciale slaapplaatsen, waar water voorradig is. "Spanje is wel erg hond-onvriendelijk" vindt Rien. Guus mocht niet overal binnen. 7 September 1997 16.40 uur arriveren Rien en Guus in Santiago en uit respect geeft Rien zijn hond een nieuwe naam: "August"! Het 'compostelana', een getuigschrift, wordt in ontvangst genomen; onderweg werden hiervoor stempels verzameld in het pelgrimspaspoort. "Marinus en August pelgrims van Noord naar Zuid ... " Na een heel karwei klopte die oorkonde echter maar voor de helft, want Guus mocht de kathedraal niet binnen... ! Traditiegetrouw liep Rien nog verder naar Fisterra (=het einde van de wereld) een plaatsje aan de kust waar hij

20


VAN DER DOELEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN tr

KLOOSTERST'RAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp ~-r

- 18

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

!-

al a

SCHOENEN & SPORT

0 WJSPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax {073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

DE GOUDEN LEEUW

AFBOUW

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaaivoor: bruiloften - partijen - vergaderingen

H.M. SUPPERS administratiekantoor belastingadviesbureau

Rijksweg 18 - 5386 LO Geffen

Voor ~Jgeh~le en gekwfti~eerde administratieve en fiscale d.ienstver\ening voorlfiet middèn- eóklêin~ëd~

;

. . .1',.

Tel.nr. (073) 532 51 85 Fax.nr. (073) 532 53 30

lidNOAB • • • • •l'ftJOWl)5(0lOE.VAN AIWJN1$1V.ll· EN ll!lASJINGl)(SKIKIIWl

•"'"•


zijn kleding verbrandde, met uitzondering van zijn hes, die hij als aandenken wilde bewaren. Het slot van zijn verhaal bestaat uit een verrassing: Guus (door echtgenote Tonnie gehaald) komt kwispelstaartend de zaal binnen en neemt al snuffelend een flink applaus in ontvangst! ''Niemand loopt zomaar naar Compostela..." besluit Rien. "Deze tocht was een zinvolle invulling van mijn leven: ik wilde mijn 'oude leven' uit lopen en een nieuw binnenlopen...dat van kunstschilder!" Dat wilde hij op zijn manier doen, hetgeen blijkt uit zijn slotgedichtje. ''Uur U" "El camino de Santiago, I <lid it my way... " Er is een andere Rien teruggekomen dan die gegaan is...een betere ...

RESTAURANT gv,,T,..,L!l1L ff • TdOffflO 1-'HTIAQO Dl COUP

de missie van Zr.v.Heesch. Om te laten zien hoe de situatie in Indonesië is geworden en waarom het geld. zo goed besteed kan worden, volgt hier de brief Batu, 3-3-'99 Uw cheque hebben we in dank ontvangen en dat nog wel in de vastentijd. Het doet goed te weten, dat velen nog aan ons denken. De situatie is niet al te best, hoewel we in Batu niet veel last hebben van de demonstraties. Die zijn meestal in de grote steden. Begin juni zijn hier de verkiezingen. Wat ons dan te wachten staat weten we niet, maar ze zullen niet ongemerkt voorbijgaan. De prijzen voor levensmiddelen stijgen met de · dag, zodat de kleine man het hoognodige niet kopen kan. Wij bidden en blijven maar op God vertrouwen, dat er spoedig een eind komt aan deze wantoestand. Zou u zo goed willen zijn onze weldoeners te danken voor hun medeleven. Met een vriendelijke groet van ons allen.

HANDWERKCLUB "DE NIJVERE HANDEN"

~/11 SAlfT'~o OE Oo•pasleJa ~is" vAA 1.JÎS"f&l~y se.v\.'71

VERJAARDAGSAKTIE In januari werden we verrast door een gift van de kinderen de Poot. Van de opbrengst van het driekoningen-zingen hebben ze de helft aan de verjaardagsaktie geschonken. In februari hebben we weer een gift kunnen overmaken aan de missie van Zr.v.Heesch, Pater T. v. Kessel en Pater M. Heijmans; ieder f 1000,--. Als antwoord hebben we o.a. een brief ontvangen van

Verkooptentoonstelling op 21 maart 1999. Graag willen wij iedereen bedanken die ook dit jaar onze verkooptentoonstelling bezochten, en tot een succes maakten. Misschien heeft u nu een idee gekregen wat we doen op de maandagmiddagen. Vanaf de leeftijd van 55 jaar bent u van harte welkom om met ons mee te doen. Ons motto is: ''Niets moet/alles mag". Veel kun je van anderen leren en bovendien ben je natuurlijk nooit te oud om iets te leren. Dus kom gerust eens een kijkje nemen op maandagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur in '"t Oude Klooster". Vele bezoekers deden een gokje om het aantal eieren in de mand te raden. Er zaten precies 144 eieren in de mand. Niemand raadde het precieze aantal, maar 2 personen waren er heel dicht bij met 140 stuks. Na loting werd de mand gewonnen door Joyce Leijten uit Nuland. De uitslag van de loterij was als volgt: le prijs: lotnr. 229 Maria Humpig 2e prijs: lotnr. 85 Tonnie Boerdonk 3e prijs: lotnr. 147 Mia van Dinther 4e prijs: lotnr. 62 Onbekend Se prijs: lotnr. 39 Riek Vullings We hopen dat diegene met lotnr. 62 via deze publikatie alsnog hoort dat zij/hij een prijs gewonnen heeft. De prijzen zijn af te halen in 't Oude Klooster a.s. maandagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur. "De Nijvere Handen"

22


F. T. W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

ANNELIES PIETERSEN

N. v. Soest Registeraccountant Acco untantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

e las tisch e kou sen

Aanmeten bij u thuis

Erkend door alle ziekenfondsen

Vladcrackenstraat 2 Nuland Telefoon 073 - 5324619

accountants

.~·······················~

vlietskant 21 41 41 ck

'

SMULWERELD , Akkertje

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

Dorpstraat 16 5386 AM Geffen Tel: 073-5321541 Fax: 073-5322012

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

op het raadhuisplein met warm verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis d ie u met b ouwen tegenkomt !

* BLOEMEN *

PLANTEN

VAN SCHIJNDEL - ~ BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

*

DROOGSTUKKEN

* GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

• Gazelle • Locomotief

• Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Hanegraaf B.V. Geffen , Onderhoud bouwmachines

T. Ketelaars-tl. Nistelr<1<11J tl. C<1othstraat 3 1 Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Geffen (073) 532 20 41

Kerkstraat 11 Geffen • Telefoon: (073) 532 13 13

®'.::J ~

AA.

PEDICURE

Tankstation

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

l"'i:-\

~

P. DE K111EIN Tel., (073) 532 46 58 Autotel. : 06-53184263

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen

Q ·

Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA11

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk

~

Maandag, Dinsdag, Donderdag. Vrijdag: 09.00 • 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN• EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN "TEGEL$ *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Voor ontspanning na uw inspanning

~ cf..FÉ l)~ 0~

S

~.,

Q~ Elzendreef 1 5386 GR Geffen

~ ,-

* * Kroon Joke en Fokko

voor het leggen van o.a.:

* laminaat/houten/tegelvloeren

Ook voor kinderfeestjes

en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit !!

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-53794970

De "Werkgroep Levensvragen" in Oss organjseert wederom een lezingencyclus over levensvragen. Dit keer met als titel:

"VERLIES ALS KANS' 1.Donderdag 8 april 1999: "Verlies als kans, een inleiding" door Mw. Christine Moormann 2.Donderdag 15 april 1999: ''Een andere kijk op omgaan met sterven en rouwen" door Hr. Pieter Sluis 3.Donderdag 22 april 1999: "Het leven na een BijnaDood-Ervaring" door Mw. Ingrid Elfferich 4.Donderdag 29 april 1999: "Eigen ervaringen van de deelnemers met verlies als kans"

De avonden zijn voor iedereen van alle leeftijden en gezindten toegankelijk. Plaats: Aula van het Sint Annaziekenhuis, J. Zwijsenlaan 121 te Oss. Tijdstip: 20.00 - 22.00 uur. Kosten: fl.10,- per avond/ tl.35,- voor vier avonden. Informatie/ Opgave: Lidy Peters, Werkgroep Levensvragen Oss/RIGOM, Schadewijkstraat 6 te Oss, tel. 0412-

2 N33ü43

~aàe •

~

0-~

• ~

~

L

·~

~

Komt hij U thuis Voor Hem & Haar

(!J[__ 073-5325171

~

Margot van Lith Magnolia 2 5386 EP Geffen


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.