Torenklanken 1999 - nr 05

Page 1

37e jaargang

I nummer s l maart 1999

n n

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

.... --· ::._ 18

effes volk speelt: [ ___ _ -=-===..;

19

20

in zaal "De Gouden Leeuw" te Geffen. Sommige van jullie hebben vast wel eens gespeeld in een poppenkast. Haddenjullie toen ook van die lieve knuffels, mooie barbiepoppen en een stoere cowboy??? Peter Bruinsma in ieder geval wel. Hij heeft een poppenwinkel en hij houdt zoveel van zijn poppen dat hij ze liever niet wil verkopen. Maar ja... er moet wel brood op de plank ,....__ _ _ _"' komen. Op een dag komen twee kinderen, Laura en Laurens in zijn winkel. Peter ziet met schrik en spijt zijn poppen vertrek.ken omdat hun ouders en oma niets over de kinderen te vertellen hebben. De poppen zijn ook verdrietig en boos over de manier waarop de kinderen met hun omgaan. Gelukkig zorgen twee Japanners voor een plotselinge en verrassende oplossing. Peter hoeft zijn poppen niet meer te verkopen. Kom allemaal kijken naar dit spel boordevol actie, vaart en humor. Zonder jullie hulp lukt het vast niet allemaal. Bovendien moet er ook flink mee gezongen en gedanst worden. Dit jaar zullen er voor het eerst ook een aantal kinderen meespelen. De entree is FL 7,50. Kaartjes kun je kopen bij Fixet aan de Papendijk en bij Cinerent in Geffen of aan de kassa voor de voorstelling. Tot 27 of28 maart.

,,=,r= :~·~J'.~.,~~-è= ~,-.~~,~a:~-b-~-~,. HANDWERKCLUB

':=:5c::::::;=.~- - -~.-- -z-~t~ - h-..- .~-- ~,-.~4 -1 1e..va~--' ~ .P.;_,e,?J:.?'· 1~;,:.~.i:':';il::,,~~~,~~i;::,;f~••é-~ Tekst+ reg1_e:.8. _epp_

Op 27 en 28'maart:1999:(aan~ang:j4.,_~~.u~rL h_. .--.. , ,• ,.. .• ... , • -.' In zaal de Gou(ten Le.eu~ te,Qeffen1/,f\\;_y:,{~-•( . .,~~:;> ._. •

1 •

f

••

.,

"DE NIJVERE HANDEN"

~

Entree 7;50 Vdó~erkoop·':f;lxeE:_papendiJk'°1~li{Q.eff~r,I: .- Handwerkclub "DE NINERE HANDEN" uit Geffen

TONEELVERENIGING GEFFES VOLK Beste jongens en meisjes Toneelvereniging Geffes Volk speelt voor de jeugd van 4 - 12 jaar een leuke jeugdvoorstelling.

Wat een poppencast Op zaterdag 27 maart en zondag 28 maart om 14.30 uur

houdt dit jaar de verkooptentoonstelling op zondag 21 maart a.s. in 't Oude Klooster, Kloosterstraat 1 te Geffen van 10.30 uur tot 13.00 uur. Op deze zondagochtend willen wij u graag laten zien dat het voorjaar inspirerend werkt. Er is veel aandacht voor de "Paastafel", maar er zijn ook andere mooie tafelkleden, schorten, kussens, kaarten, beschilderde wanddecoraties, te veel om op te noemen. Wij willen u graag laten zien wat er het afgelopen jaar gemaakt is. Kom gezellig even een kopje koffie drinken! 1


liUIDVEQZOQC1NC

Adm. kantoor v.d. Heyden

Qia van Nistelrooy

Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Van Coothst.mal 26 -5386 i\E Geffen Lel. (073) 532 27 02

Wij verzorgen voor u

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V

*uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

... W

tel. (073) 532 1o 46 fax (073) 532 51 33

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

~. . Te»

c:» . .~ E ~c:»R.CS

reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogeliikheid tot service kontrakten t.b. v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • ;onge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en subdealer van PEUGEOT en MAZDA • volautomatische carwash en hobby-wash

a'

urkens v.

Veldstraat 21 5391 tel. 073 - 5322911 (fax

autobedri·t

STEEDS TOT U

~ Maninku

'Bloembinderij

br. van Wanrooij Bouwbedrijven Al ticmallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

~ bloemen

- het bouwbedrijf - de projectontwikkeling

~ planten ~ grafwerk

~ potterie ~ decoratie ~ droogbloemen Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04

- het vastgoed beheer - het keukencentrum - de timmerfabriek

- ...

Grootschalig of kleinschalig. het i~ Gebr. van Wanrooij om hel even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

w _.F

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 613594

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V. Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 64 11 55 • -

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen Geffen. Nuland, Vinkel en omgeving

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbu~ 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijven weg 10 5386 KA Geffen fa"<. (073) 532 21 89


de ouderen of een zieke klasgenoot of vriend(in).

GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 17-03 19.00 u * Veertigdagenmeditatie mmv Dameskoor Za. 20-03 10.00 u * H.Mis mrnv Ouderenkoor 19.00 u Gezinsviering mmv Passe Partout ( +kinderkerk) Zo. 21-03 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd koor Wo. 24-03 19.00 u * Veertigdagenmeditatie mmv Dameskoor Za. 27-03 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u Gezinsviering mmv Kinder koor+ studieorkest W.I.K. Zo. 28-03 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor Wo. 31-03 10.00 u * Boeteviering mmv Oude renkoor 19.00 u * Boeteviering mmv Dames koor

* = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt Gezinsviering met Passe Partout Op zaterdag 20 maart wordt er een gezinsviering gehouden in het kader van de vastenactie m.m.v. Passe Partout. De "Indiaantjes van Brazilië" staan hierin centraal. We verwachten de kinderen voor de kinderkerk om kwart vóór zeven in het patronaat, om enkele voorbereidingen voor de viering te treffen. Daarna volgen de kinderen de viering in de kerk. Ouders, grootouders, kinderen en jongelui zijn van harte welkom in deze viering! !

Gezinsviering met Palmpasen Op zaterdag 27 maart is het Palmpasen. Alle kinderen worden uitgenodigd om een Palmpaasstok te maken. De Palmpaasoptocht vertrekt om kwart voor zeven bij de Mariaschool met muziek van het studieorkest van W.I.K. Ouders kUIU1en in de kerk plaatsen voor de kinderen vrij houden. In de viering luisteren we naar het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Er worden palmtalges uitgedeeld. De kinderen mogen zelf een bestemming kiezen voor hun palmpaasstok. Denk maar eens aan je opa of oma, een alleenwonen-

Boetevieringen De boetevieringen voor Pasen worden gehouden op woensdag 31 maart: om 10 uur 's morgens in de kapel met zang door het Ouderenkoor en om 7 uur ' s avonds met zang door het Dameskoor. Deze avond-boeteviering wordt ook in de kapel gehouden.

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 april 1999 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 u. - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255. KERKBALANS 1999: "Je geeft om elkaar" ook in 1999? U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans '99. Zilveren jubileum "De Schakel" Op zaterdag 6 maart jl. vierde het ziekencomité haar 25-jarig bestaan. "God dienen gebeurt door mensen te dienen" aldus pastoor Spijkers in zijn toespraak in de feestviering. "Met elkaar begaan zijn, elk.aar troosten en bemoedigen en zo mogelijk genezen, hoort bij het wezen van ons christen zijn. Het beeld van de Schakel zonder breuk of end duidt op onderlinge verbondenheid". De pastoor dankte de club met het 'zilveren randje' voor het vele goede werk dat zij deden. ''En op voor goud, want het werk van het ziekencornité, ook als onderdeel van de parochie, moet doorgaan". In een gezellige middagbijeenkomst met veel bekende gezichten van voorheen, werden de drie jubilarissen in het zonnetje gezet. "We huldigen de drie zilveren schakels in de zilveren ketting:Corry de Haas, Wim van Gogh en Marietje van Rosmalen". Als uiting van dankbaarheid en waardering werd hen namens het comité 'een zilveren schakel' aangeboden: voor de dames in de vorm van een armband en voor de heer een dasspeld. Corry de Haas vertolkte haar afscheid in een zelfge-

3


RuNENBURG MACHINES VOOR LAND· EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren * *

en landbouwwerktuigen Reparatie onderhoud Onderdelenvoorraad Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peljnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

DAG DURE DIKDOENERIJ: WELKOM BIJ RAAD. 811 k,\,,\O Dt Admmu:'1.lbC\lt 01cl'\Stvc:rlc:nct1 lc.ut1t u •Is oricl~rl'W!Mtr ccf«ht "'00t •llc bo,nc1ecl•

ukt'h1kt dic-ru:tt:n_ AdmlflltC/1,tic, bcl.unng. hnuu:11flic: pl.anrur..i, noem tN-lt op. Op b.u,s v•n Ct'n urud:. sclv:,p gcpnfsd •bofv\cmcnt. Zo wut u pic.ccs w...,r u .un toe. bent c.n v.,n rwn= w.rr.fuu~cn .ldltcr..! v.ci,t:dotcn. ~er ~ten over dt vocmk!cn vtn De Admuusu.1,•,c"• ~ ,tvc,k.Mrs~

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

RAAD

A.H. Romme b.v.

D6 ADML'l!SilATlfVE DIENSTVERLENERS

Bedrijven weg 2, Geffen Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

Kastanjelaan 44. 5382 KO Vinkel. tel. (073) 5326056.

Il

V.O.F. J. van HERPEN

wij kunnen voor U verzorgen

073 - 532 32 77

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker

RV~

1~.

Tel.: (073) 532 31 44

---1• .•:,1,f

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

DRUKKERIJ

REGIO/ ~ BANK 7 DE

BANKIER

meer versta-;;-:;;;;verzekeren

Voor al uw fomil,e• verenig1ngs· en hondelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze u,t 7 collect,es. Mei opgeef ven luiste datum bq geboortekaartjes drukkosten gratis Grohs felic,tol,epokket 611 geboorlekoort1es Oo~ voor copieerservice kunt u bij ons Jerecht.

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. NIEUW: Grootformaat drukken 52 x 72 cm.

DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

* privé-reke ningen met *

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen

* :~a:~ngvrijsparen

* bedrijfssparen beleggersgiro

:

1--- - - - - - - -- -- - - - - - -- -- -- -- -- -- ---1

W IHA Bo

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

~~:te~-~~;en (lijfrente)

Openingstijden: Maa11rlag1uoensdagdo11rlerdt1g ~::~en vrijdag

09.00- /7.301mr 09.00- J9.001111r 10.00- 13.00 uur

e,, o/J afspraak.

JBI I= ~~~~~,~~"!~

Middagpauze van 12. 15- 13. /5 uur.

VA "ttJ:ESE

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen

Heeslerscweg 13

5386 KT Geffen Tel. (073] 532 26 84

· fox· 1073) 532 47 95

tel.: (073) 532 32 64


schreven gedicht: Bij een afscheid hoort een woordje daarom schreef ik dit gedicht, want na vijfentwintigjàren voel ik mijn weggaan als een plicht. Ik wil u in het kort uitleggen het "waarom" waarnaar men vroeg. Ik mis de kracht! Het is genoeg! Hopelijk gaf ik U in die jaren iets meer dan een lege dop en kwam er iemand door mijn toedoen weer een beetje bovenop. Maar met vereende krachten spant een ander nu de boog. Toch wil ik u mijn geheim vertellen: Ik verlies niemand uit het oog. En tot mijn collega's wil ik zeggen: Bedankt voor de gezelligheid, voor de eendracht bij ons werken, mensen wat een mooie tijd!! Een wens heb ik voor u allen dat het ieder goed mag gaan. Maar met Gods beste zegen kunt u er samen tegenaan! Corry

IN UT ZUNNEKE GEZET... Wij, CV Tutjewup, wille gêre un aantal mense in ut zunneke zette. Op de urste ploats zên dê Wllil van Erp en Hans van Nistelrooy. Zonder hullie hän we onze carnavalswage erges buite moeten bouwe. Ok wille we Jos van Erp ut 't Geffes Veld bedanke vur alle kères da hij ut zun bed is gekomme urn ons de sleutel van de stoppe-kast te geven. Dan wille we Thé-ke v.d. Heijden bedanke vur zun goei materiaal en zun nog bitter advies. Willie van Erp bedanke we vur 't uitlene van z'n steigerpijpe. Ok Iwan en Bram hen ons goed geholpe dur te zegge da de Tobkezen ut toch anders zun doen. Zonder Töntje d'nHaterd en Harrie van Oort ban er dees joar gin koppe op onze wagen gestoan. Maarten v.d. Gover zurgde er vur da we dun hele carnaval onderdak hebbe gehad en de Superg(r)overs regelde bij Van Schijndel onderdak vur onze wage mi de camavalsdaag. Ok wille we Keihard de Zatste bedanke vur de gezellige optocht in Lith: vollegund joar wir? Tot slot wille we onze ouwlui bedanke vur al ut eten en drinke da we hen gekrege. Iedereen die we vergete zên: ök bedankt. Ik hoop da we vollegund joar wir op dees mense kunne rêkene, want dan zulle we ok in twee dûzend wir unne schönne wage bouwe?! DA GE BEDANKT ZET DA WITTE !!

Slijterij D'n Malder

aanbiedingen: Hoppejongejenever1I Hoppe vieux 11 Hoppe citroen brandewijn 11 Dupont cognac VSOP Zwarte kip advokaat (r · Berentzen apfelcorn ·

f f f f f f

22,50 22,50 17,30 38,95 7,30 15,95

~

aanbiedingen geldig t/m 27 maart 1999 1clfouten voorbehouden

Kloosterstraat 5b Geffen Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafels, atoelen, bartafela, krukken en tapinatallatie 5


A.

S1

ROND DE DORPSPOMP

~ De lente komt eraan. De kerk open nog voor het fietsseizoen begint, ja de lente komt eraan. Geffen nog eens opfleuren in 1999. Het feestjaar 1998 met "700-jaar-Ge:ffen" zal van invloed blijven. Eerst toch maar de Statenverkiezingen besproken. Maasdonk had een redelijke???opkomst: ruim 49% en dat is boven het landelijk gemiddelde, maar het blijft hartstikke slecht. Hoe het komt? We kennen geen Statenleden, noem er maar eens een paar. We kwamen tot 5, waarvan de meest bekenden waren: twee gedeputeerden uit het C.D.A. nl. Lambert van Nistelrooy uit Nuland en P.v.Geel, de lijsttrekker voor het C.D.A. Met het Ouderenbeleid in de portefeuille heeft Lambert van Nistelrooy 4 jaar lang campagne gevoerd. Hij was heel actief en gedreven voor de zorg voor de ouderen, thuiszorg en in het bijzonder de huisvesting in kwantiteit en kwaliteit. Ook de verkiezingsprogramma's kwamen niet over. De aanplakborden bleven leeg. Je zag alleen een folder van het C.D.A. en de S.P. de V.V.D. en de P.v.d.A. hadden ons kennelijk niet nodig. Toch had de telling van het aantal stemmen nogal wat voeten in de aarde. Om 21.15 uur waren de stemmen van het stembureau in het gemeentehuis geteld en nog later die van het stembureau "'t Zijl''. Maar ja het moest deze keer ook secuur, want onze Kandidaat Erik van Lith als no. 8 op de C.D.A. lijst moest in Maasdonk wedijveren met Lambert van Nistelrooy uit Nuland de no. 4 van de C.D.A.-lijst. En wie won: Onze Erik!!! Die we daarmee van harte feliciteren. We stemden gewoon op Erik en sommigen vergaten maar dat je dan ook voor het C.D.A. koos. Toch staan er grote belangen op het spel in de toekomst voor de inrichting van de dorpen. Ja dat heeft al tot gevolg, dat er een heroriëntatie plaats vond op de structuurnota ruimtelijk ordening in de Raad. We zijn telaat met uitbreidingsplannen, zeker in Geffen. Waar moeten we bouwen? De provincie zal een streep halen door alle nieuwe plannen, die nog op tafel komen. Er is haast. Maar ja, die twist, dat gerommel, dat geneuzel, dat getreuzel rond de Brandweerkazerne zal ons nog eens opbreken. Het ziekencomité "De Schakel" bestond 25 jaar. Een mooi Zilveren feest, met een feestelijke H.Mis in de fraaie Kapel van het "Oude Klooster" met een heerlijk klinkend Ouderenkoor met bijzonder fraaie liederen en daarna een receptie in de grote zaal, die alweer bijna te klein was. De voorzitters die door de jaren &

werden herdacht, en drie jubilarissen werden onderscheiden: Corrie de Haas, Marietje van Rosmalen en Wim van Gogh voor 25 jaren trouwe dienst. Het was een drukbezocht feest. We ontmoeten nog broeder Ernbertus en veel oud-gedienden. Het ziekencomité is een onmisbare Schakel tussen zieken en gezonden. De vrijwilligers worden maar wat graag ontvangen. Ja, veel zieken blijken zeer aangenaam verrast door die bezoeken. We kunnen hier alleen nog eens oproepen om vooral te melden als er zieken zijn, thuis of waar ook, want de SCHAKEL, wil niemand vergeten! Dus schakel het Comité in!! ! Ook Koninginnedag zal weer gezellig worden. De gezamenlijke Ondernemers houden dan weer "OPEN DAG" en de KIOSK zal haar diensten bewijzen. De werkgroep "KIOSK-ACTIVITEITEN" heeft zich gepresenteerd, via Antoon Bierings, Lambertusstr. 19, tel. 534 1122, worden alle zaken gecoördineerd. Mogelijk moet het gemeentehuisplein nog eens worden gestructureerd, zodat er een gezellige, wat afgebakende ruimte rond de KIOSK ontstaat, en stoelen en tafels in voorraad, mogelijk met een vaste exploitant. De Horeca vereniging nodigen wij uit daar eens over te stoeien. Op 13 juni houden wij de 100-ste Stamtafel op de kiosk. Dan zullen er veel microfoons nodig zijn, want alle stamtafelgasten zijn SPREKERS. Ja ook 'n geluidsinstallatie hoort bij de inrichting. Is er nog wat over van "GEFFEN-700"?, dan ligt daar een goede besteding en de gemeente Maasdonk zal dan ook niet achter blijven. Een van onze stamgasten mevr. Marianne Wortel zal op 13 juni de stamtafel opluisteren met haar muziekensemble en kunnen we genieten van wat KLASSIEK-getinte muziek. Dat wordt toch hartstikke gezellig!!! Tijdens de Kermisdagen wil de Stamtafel ook de Kiosk wel exploiteren. Met een gezellige Bar, Jaap en Jan als "DIEZilES", Rien en Theo als zangers en de overige vormen een dansgroep. Jan van Ravenstein wordt dan tevens verlost van zijn bijnaam "Den Taaie" want we laten hem dan MALS voor de dag komen en we benoemen hem als vaste presentator en dorpsomroeper en ombudsman voor alle spectaculaire · klussen. Ja Jan en Marijke zaten samen op zaterdagmiddag in "De Berkenboog" in hun "DONKIE" op de bank en dat is nou precies 30 jaar geleden, zei Jan en och wa heerlijk. Alle herinneringen werden daar nog eens opgehaald en zo lokken we Jan naar de Stamtafel. Ja er verandert wel wat in het Dorpsplein het voormalige pand van Jan en Marij, komt slijterij "De Malder", Astrid heeft vanwege grote drukte "De Lappenmand" moeten sluiten. Ook daar komt wel weer iets nieuws. C-1000 is op zoek naar een grotere lokatie. Is wel bekend als de Kleinste maar ook de fijnste C-1000


van Nederland. Maar Nissen blijft SUPER en BOERt goed, zodat hij zich ook en niet voor niets "DE BOER" noemt. Fixet is ook al te klein. Wil samen bouwen met de brandweer om zo de Maasdonkse nood te lenigen. Hij krijgt het misschien gefikst. Het nieuwe Loge van de Geffense Winkeliers-en Horeca-vereniging werd onder de loep genomen. De kleuren zijn moo~ de Letter G fraai, maar de watergolven, THE WAYES, lijken wel tralies net of "GEKOOID" moet worden. Wij zeggen: "Open die handel", de Horeca-ondernemers en Winkeliers komen met een nieuwsbrief, die regelmatig gaat verschijnen onder de leden. Nou daar kunnen wij wel weer nieuws uit "tappen". Gelukkig is het langer licht voor velen een verlichting, omdat de openbare VERLICHTING het hier en daar volkomen laat afweten, "de donk.ere valkuilen" van Geffen. We zagen wel een opvallende LICHTBAK in de van Coothstraat. Er is een nieuw Raadslid gemstalleerd Charles van Herpen bekend van de GEFFENSCHE Courant. Dat belooft een frisse wind, een scherp debat, een glanzend betoog, en een nieuw licht brandt weer op de Brandweerkazerne en het Soc.-Cult.-Centrum. Hij amputeert misschien "de Puist van Vinkel" op het Past. Vogelsplein. We bellen nog even rond. Ja, er is zo'n "MEENEEMding in ons midden. Is de Kerktoren al verhuurd? Maria-Magdalena laten we zo maar niet ontsieren. Wie zal de kerk gaan sponsoren. We weten voor welk doel: DE KERK OPEN en veilig! Van stamtafel 94. Volgende stamtafel 21 maart m café Govers van 11.00 tot 12.30 uur.

ALOYSIUSSCHOOL Actie Basisschool Aloysius ten bate van de "Doe een wens stichting" Gezonde kinderen zetten zich in voor zieke kinderen.

Vanaf8 maart jl. zetten leerlingen, leerkrachten en ouders van de Aloysiusschool zich in voor de "Doe een wens stichting Nederland". Doe een Wens Stichting Nederland vervult wensen... Groot ofklein, iedereen heeft zo zijn eigen hartenwensen. In veel gevallen lukt het om de wensen te vervullen door er hard voor te sparen of lang en geduldig te wachten. Voor kinderen met een levensbedreigende ziekte... Voor kinderen met een levensbedreigende ziekte is er niet altijd voldoende tijd, om afte wachten totdat de liefste wens vervuld kan worden. Daarom werd in 1989 de Doe een Wens Stichting Nederland opgericht, met als doel van deze kinderen in de leeftijd van 3 t/m 17 jaar de "liefste" wens te vervullen. Ook de gezinsleden van het zieke kind worden bij het vervullen van die wens betrokken. Op een zorgvuldige en passende wijze... Iedereen kan een kind met een levensbedreigende ziekte aanmelden bij de stichting. Wel is natuurlijk altijd toestemming van de ouders nodig. De aanvraag wordt beoordeeld door de medische commissie in overleg met de behandelend arts. Alle wensen worden gerealiseerd op voorwaarde dat de kinderen dit lichamelijk en geestelijk aankunnen en de realisatie ook binnen de mogelijkheden van de stichting valt. Een team van ca. 150 vrijwilligers, bedrijven, particulieren en instellingen zorgt ervoor dat de liefste wens vervuld wordt. Dankzij uw steun en inzet willen wij dit graag in de toekomst blijven doen. Vanaf 8 maart t/m vrijdag 26 maart wordt op onze school volop aandacht geschonken aan de Doe een Wens Stichting Nederland. Maar het blijft niet bij praten alleen. Natuurlijk worden er ook acties ondernomen. Zo hebDAMESKORFBALVERENIGING ben ouders en leerkrachten van de Aloysiusschool het GEFFEN geweldige idee opgevat om samen met de kinderen een muziekcassette in te zingen. Deze cassette gaat door de Eieractie D.K.G. kinderen verkocht worden. De opbrengst is bestemd voor De tijd van Pasen is weer bijna aangebrolèen. Wij als de Doe een Wens Stichting. Ook zullen kinderen tijdens Dames Korfbalvereniging Geffen (D.K.G.) willen net als de actieweken veel dingen maken. Op donderdag 25 voorgaande jaren een eieractie houden. Als u onze veremaart 1999 wordt er in de school een markt georganiniging wilt steunen, dan wel een warm hart toedraagt, seerd van 18.00 uur tot 20.00 uur. Het is voor leerlinwilt u dan wachten met het kopen van eieren. Onze legen, ouders en leerkrachten van de Aloysiusschool een den zullen in de week van 29 maart t/m 2 april a.s. huis grote uitdaging om in korte tijd veel geld bijeen te brenaan huis bij u langs komen. Zoals voorgaande jaren kunt gen voor de Doe een Wens Stichting Nederland. Wtlt u u een enveloppe kopen voor Fl. 2,50. U heeft altijd prijs. meer weten over deze stichting dan kunt u telefonisch Wtj hopen dat u onze actie wilt steunen. contact opnemen met Erna van Uden. Haar telefoonnummer is 073 - 5324971. Wtlt u deze actie ondersteunen Bestuur D.K.G. met een financiële bijdrage? Stort u gift dan op bankrekening 1158.11.133 t.n.v. SKOM inzake Aloysiusschool onder vermelding van actie Doe een Wens Stichting.

7


VASTENACTIE 1999

Namens de jongeren uit Roraima, Brazilië hartelijk dank voor uw gift.

ALS IK LATER GROOT BEN... Elk kind heeft zijn dromen en idealen. Ook de kinderen van Macuxi en Wapixana indianen in het noorden van Brazilië. Zij willen graag een beroep leren. Voor het basisonderwijs in dit gebied beschikt men over goed opgeleide, indiaanse leerkrachten. Het vervolgonderwijs wordt nu opgezet. De leerlingen hebben een intensief programma en gaan regehnatig naar hun dorp terug om het geleerde in praktijk te brengen. Ook kunnen de jongeren-in-opleiding zo de vragen van hun dorp meenemen en op school uitwerken. Dankzij de ondersteuning van Vastenactie zullen de Macuxi en de Wapixana een begin kunnen maken met hun eigen vorm van voortgezet onderwijs. Zo hebben ze goede hoop dat hun jongeren een praktische opleiding zullen genieten die ten dienste komt van de gemeenschappen. Wij steunen het toch ook? . In de week van 22 maart zullen de Wûjkcontactpersonen uit onze parochie of leden van de MOV-groep het vastenactiezakje ophalen.

LEG HET A.U.B. VOOR HEN KLAAR. Tijdens de palmpasenviering op 27 maart kunnen de kinderen hun spaardoosje inleveren. Zij krijgen een leuke attentie.

DOE MEE DOE MEE

DANKBETUIGING VRIENDSCHAP Pas als je iemand hebt Die met je lacht en met je grient Dan pas kun je zeggen 'k heb een vriend

.

Toon Hermans Ik heb de afgelopen weken, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis enrnijnherstel thuis, ervaren dat ik zeker vrienden heb. Ik wil dan ook familie, vrienden en kennissen die mij en mijn vrouw Betsie een hart onder de riem hebben gestoken, bedanken. Zonder iemand tekort te willen doen, in het bijzonder een bedankje aan Prins Geert I van het Rottenrijk en zijn gevolg, Prins Carnaval Oss, ziekencornité De Schakel en heemkundekring Vladerack. Jo van Wanrooij.

.,.,,"'!-,_,

kalfsburgers 5 kalkoenschnitzels gebraden gehakt, Uit eigen keuken, 100 gram

10

filetroll:'; 00

1

95

5 gepaneerde schnitzels

1

Geldig van 15 t/m 20 maart 1999

Vanaf heden dinsdagmiddag geopend 8

.

.

. .

50

gegrilde ham, 100 gram

10

00

2

50

Geldig van 22 t/m 27 maart 1999

Keurslagerij

VANTUVL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91


WIE WAT WANNEER MAART 17 19. 00 uur Veertigdagenmeditatie in de kapel 18 Oud papier ophalen route 1 19 Buurtver. De Molehoek, bowlenjeugd 20 Buurtver. De Elshof, darten 21 Buurtver. De Vierwinden, gezins-boswandeling 21 Verkooptentoonstelling Handwerkclub "De Nijvere Handen" in ' t Oude Klooster 21 TV De Vlijmd, Maasdonkcompetitie jeugd 21 Kopij inleveren Torenklanken (3 weken) 22 Buurtver. De Vierwinden, bloemschikken in ' t Haasje 22 KVO/NCB kaartavond samen met intro's 24 19.00 Veertigdagenmeditatie in de kapel 24 TV De Vlijmd, Open middag jeugd 25 KVO hobbymiddag, werken met gaas en mos. 25 K.V.B. Thema-avond herverdeling van arbeid. 26 Oud papier ophalen route 2 27 Buurtver. De Molenhoek, jaarfeest (24-jarig bestaan) 27 18.45 uur Palmpaasoptocht 27 TV De Vlijmd, Openingstoernooi jeugd 27 Geffes Volk, Wat een poppencast, Gouden Leeuw 28 Geffes Volk, Wat een poppencast, Gouden Leeuw 28 TV De Vlijmd, Commissietoernooi 28 Palmzondag 31 Buurtver. De Molenhoek, paasmiddag 31 10.00u en 19.00u Boeteviering in de kapel APRIL 0 l Witte Donderdag 02 Goede Vrijdag 03 Paaszaterdag 03 tot 10 TV De Vlijmd, Rabo-paastoernooijeugd 04 Pasen 04 Buurtver. De Vierwinden, paaseieren zoeken bij speeltuin "De Klimop" 05 Tweede Paasdag 07 TV De Vlijmd, Kennismakingavond nieuwe leden 11 Kopij inleveren Torenklanken 15 Oud papier ophalen route 1 20 K.V.B. Fietstocht. 23 Oud papier ophalen route 2, 1 week eefsfer i.v.m. koninginnedag 24 Buurtver. De Vierwinden, jaarfeest 25 Kopij inleveren Torenklanken (3 weken) 27 t/m 29 Schoolkamp Aloysiusschool 30 Koninginnedag MEI 01 Gezinsviering 03 t/m 14 Meivakantie 04 Dodenherdenking 19.15 uur 09 Moederdag 10 TV De Vlijmd, Ladies-day 13 Hemelvaart

16 Kopij inleveren Torenklanken 19 Maria-viering: Oude Klooster. 19 TV De Vlijmd, vriendjes/vriendinnetjes toernooi jeugd 20 Oud papier ophalen route 1 20 K.V.B. Moederdagviering. 21 t/m 23 Buurtver. De Vier Winden Jeugdkamp 21 Studiedag onderwijs Aloysius. alle kinderen vrij 22 TV De Vlijmd, Invitatietoernooi jeugd 23 1e Pinksterdag

TAFELTENNISCLUB DEN DRIEHOEK toe Open Vinkels Tafeltennistoernooi In de week van 29 maart t/m 2 april 1999 organiseert TTC Den Driehoek voor de 10e keer in successie haar jaarlijkse Open Vmkelse tafeltennistoernooi in CafĂŠ-Zaal De Driehoek in Vinkel. Dit toernooi staat open voor alle recreanten en competitiespelers vanaf de 4e klasse NTTB. Er zal worden gestreden in drie of vier verschillende klassen (afhankelijk van de deelname). Per klasse zijn er drie prijzen beschikbaar. Tevens is er voor de winnaars van elke klasse een prachtige wisselbeker ter beschikking gesteld. De voorronden worden naar eigen keuze gespeeld op maandag 29 maart, dinsdag 30 maart of donderdag 1 april 1999. De finales vinden plaats op vrijdag 2 april. De aanvang elke avond is 19.45 uur. Het inschrijfveld bedraagt FL 5,00 p.p. en kan op de voorronde-avond voldaan worden. De aanmeldingen dienen uiterlijk op maandag 22 maart 1999 binnen te zijn. Men kan zich tot die datum telefonisch opgeven bij Hans van Zoggel 073 - 5321641 of Gertie van Griensven 0412 - 457355, bij voorkeur tussen 18.00 en 19.00 uur. BRUGDORPENKAMPIOENSCHAP Speciale attentie voor deelnemers die punten bijeen willen sprokkelen voor het Brugdorpenkampioenschap: Het toernooi van TTC Den Driehoek is het derde en laatste toernooi wat meetelt voor het Brugdorpen-kampioenschap, een algemeen klassement van de toernooien van UVCO uit Berlicum, Vice Versa uit Oss en Den Driehoek uit Vinkel. Dit alles met de Olympische gedachte "meedoen is belangrijker dan winnen". Door deel te ne~ men aan een of meer van de toernooien van de organiserende clubs verzamel je automatisch punten voor het brugdorpenkampioenschap. Kom je in een finale, dan verdien je bonuspunten. Met vriendelijke sportgroeten, en graag tot ziens op ons toernooi, 9 De Toernooileiding.


09.30 - l l.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 lll CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/rn vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/rn vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraal 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel -van de Ven na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder J.G.J. Moon- van der Biezen na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van

10

Aanslagen gemeentelijke belastingen 1999

In de loop van komende week ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Om u wegwijs te maken in het doolhof van de gemeentelijke belastingen, wordt in dit artikel nader ingegaan op de diverse soorten · gemeentelijke belastingen. Soorten belastingen De gemeente Maasdonk kent de volgende belastingen: onrocrende-zaakbelastingen; hondenbelasting; afvalstoffenheffing; diverse baatbelastingen; rioolrecht; reinigingsrechten (geldt alleen voor bedrijven en wordt daarom in dit artikel verder buiten beschouwing gelaten). Onroerende-zaakbelastingen De onroerende-zaakbelastingen bestaan uit twee elementen, te weten: gebruikersbelasting; eigenarenbelasting. U moet gebruikersbelasting betalen als u op l januari 1999 een pand feitelijk gebruikte. U betaalt eigenarenbelasting als u op l januari 1999 eigenaar was van een pand. Woont u in een pand, waarvan u eigenaar bent, dan krijgt u een aanslag voor de gebruikers" en de eigenarenbelasting. De basis voor de heffing van de onroerendezaakbelastingen is de waarde van een pand in het econo• misch verkeer. Anders gezegd: de verkoopwaarde van een pand direct te aanvaarden en leeg op te leveren. Deze waardebepaling heeft in Maasdonk voor het laatst plaatsgevonden in januari 1992. De waardepeildatum van 1 januari 1992 is dus bepalend voor de aanslag 1999. Het tarief voor de onroerende-zaakbelastingen wordt bepaald op een vast bedrag voor elke/ 5.000,--van de aan het pand toegekende waarde. Elke volle/ 5.000,-waarde wordt een "eenheid" genoemd. Op het aanslagbiljet treft u de volgende tarieven aan, die u per eenheid moet betalen: eigenaarstarief: / 8,44 gebruikerstarief: / 6,76 Voorbeeld berekening belastingbedrag Waarde pand: / 90.000,--. Aantal eenheden: / 90.000,- : / 5.000,-- = 18 eenheden. • Gebruikersbelasting 1999: 18 eenheden à/ 6,76 per eenheid is / 121,- per jaar*) • Eigenarenbelasting 1999: 18 eenheden à/ 8,44 per eenheid is/ 151,- per jaar*) *)afgerond in guldens naar beneden. De snip van Zalm Ook in 1999 zal per huishouden/ 100,00 korting op de


gemeentelijke belastingen verleend worden (de zogenaamde Asnip van Zalm@). De gemeente b rengt dit bedrag in mindering op het gebruikersgedeelte van de onroerende-zaakbelastingen. leder huishouden dat op 1 januari van dit belastingjaar gebruiker was van een woning komt hiervoor in aanmerking. Hondenbel~sting Iedereen die in de gemeente één of meerdere honden houdt, is verplicht om hondenbelasting te betalen. De belasting bedraagt per jaar / 70,-- voor elke hond. Het tarief voor een kennel bedraagt / 250,--. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is bedoeld om de kosten te bestrijden die verband houden met het ophalen van het huisvuil. De gemeente is doorgaans verplicht tenminste éénmaal per week te zorgen dat het huisvuil wordt opgehaald. Voor éénpersoonshuishoudens geldt een apart (lager) tarief. De belasting bedraagt per belastingjaar per perceel: a. Bij bewoning door twee of meer personen: / 447,-b. Bij bewoning door een alleenwonende: / 356,-Baatbelastingen Onder de naam Abaatbelasting@ wordt een belasting geheven van onroerende zaken gelegen in een bepaald gebied·in de gemeente, die door bepaalde voorzieningen zijn gebaat. Belastingplichtig is degene die bij het begin van het belastingjaar eigenaar is van de betreffende onroerende zaak. Onze gemeente kent de volgende baatbelastingen: rioolaanlegbelasting; reconstructiebaatbelasting; rioleringsbaatbelasting; watervoorzieningsbelasting; straataanlegbelasting; baatbelasting Korte Kerkstraat. Voor alle duidelijkheid: de baatbelastingen gelden niet voor het hele grondgebied van Maasdonk, maar voor bepaalde gebieden welke in de betreffende belastingverordeningen zijn aangewezen. Rioolrecht Het rioolrecht moet worden beschouwd als een vergoeding van de kosten van afvoer van water en vuil door het gemeentelijk rioleringsstelsel uit de woningen en andere gebouwde onroerende zaken. Het rioolrecht wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar eigenaar is van een onroerende zaak, welke op de gemeentelijke riolering is aangesloten. Huurders worden derh~lve niet aangeslagen voor het rioolrecht. De tarieven bedragen als volgt: voor een gezinswoning / 326,-- per jaar voor een bedrijfsruimte / 392,- per jaar voor een woning met aangebouwde bedrijfsruimte / 485,-- per jaar

Betaling van de aanslag De aanslag kan worden betaald in drie tennijnen van elk twee maanden. Bij het vervallen van de tennijnen moet steeds één derde van het totaal verschuldigde bedrag zijn voldaan. Indien u de aanslag in één termijn wilt betalen dan zult u dit moeten doen voordat de eerste vervaldatum verstreken is. Veel mensen hebben de groene machtigingskaart ingevuld voor automatische incasso. Bij hen wordt de aanslag in 10 tennijnen van een maand automatisch van de rekening afgeschreven. Bezwaren en inlichtingen Tegen aanslagen kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar indienen bij: Het hoofd van de afdeling financiën Postbus 5 5386 ZG GEFFEN Voordat u een bezwaarschrift indient, adviseren wij u eerst informatie in te winnen bij de gemeente Maasdonk, afdeling financiën, tel. 5342100, toestel 127 of 129. Het indienen van een bezwaarschrift ontheft u niet van de verplichting tot betalen. Inlichtingen over de aanslag kunt u eveneens verkrijgen bij de afdeling financiën in het gemeentehuis te Geffen. De openingstijden zijn dagelijks tussen 08.30 en 12.30 uur en op dinsdagavond tussen 17.00 en 19.00 uur. Kwijtschelding Belasting is onmisbaar om allerlei gemeentelijke zaken te kunnen bekostigen. Er kunnen echter omstandigheden zijn die het onredelijk maken belastinggeld te vorderen van iemand die financieel erg krap zit Als u behoort tot de groep met een minimwn inkomen kunt u een verzoek indienen tot kwijtschelding van de belastingen. Uw kwijtscheldingsverzoek moet binnen zes weken na dagtekening van de aanslag ingediend zijn. De gemeenteraad van Maasdonk heeft besloten om voor de volgende belastingsoorten geen kwijtschelding te verlenen: a. de hondenbelasting; b. de diverse baatbelastingen; c. de reinigingsrechten. Een verzoek om kwijtschelding kan worden ingediend bij: Het bureauhoofd financieel beheer Postbus 5 5386 ZG GEFFEN Hopelijk is er na het lezen van dit artikel wat duidelijkheid gekomen over de diverse soorten gemeentelijke belastingen. Mocht u echter nog meer infonnatie willen of zijn er toch nog onduidelijkheden, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de gemeente Maasdonk, afdeling financiën. Zij staan u graag met raad en daad bij om zo duidelijkheid te scheppen in de wirwar van de gemeentelijke belastingen.

KOPY INLEVEREN VOOR: 21 MAART

L------ -------------' 11


EFKES BUURTE ME.....Beate v.d. Heijden (31 j .) Het was de mooiste dag in haar leven tot nu toe... de dag van haar promotie op 18 sept. 1998 jl.! Beate v.d. Heijden promoveerde tot doctor in de Psychologie. Daarmee schaart ve zich in de rij van nog enkele andere jonge Geffenaren en bij mijn weten is zij van hen de eerste vrouw. (Of dat zo is, interesseert Beate wel, want ze is momenteel voorzitster van het vrouwen-netwerk vrouwelijk wetenschappelijk personeel Universiteit Twente!) Beate volgde het basisonderwijs op de MariaschooL behaalde op het Maaslandcollege het diploma Atheneum B en begon op 17-jarige leeftijd een studie psychologie op de universiteit van Nijmegen. In 1990 behaalde zij haar doctoraal met het predikaat "met genoegen" in de afstudeerrichting Psychologie van Arbeid en Organisatie. "Ik wist al meteen dat ik verder wilde in de wetenschap" vertelt Beate. Al snel deed ze een onderzoek naar de psychische gevolgen van werk en werkeloosheid bij LBO en MBO-schoolverlaters. Diverse werkzaamheden volgden elkaar op. Ze was onder meer verbonden aan het Centrum voor Bedrijfsopleidingen in Hattem. Daar gaf ze les in communicatie-training, werving en selectie en ze was vooral vertrouwd met opleidingen op het gebied van sociaal beleid. Ook op het Instituut voor Individuele Ontwikkeling (IVIO) in Lelystad was ve organisatie-adviseur en trainster. Daarna was ze part-time verbonden aan het Personeelsadviesbureau Novio-select in Nijmegen en was tegelijkertijd wetenschappelijk medewerkster op de Universiteit aldaar. Ze hield zich bezig met Arbo-wetgeving en welzijn, ziekteverzuim, motivatie en conflicthantering. De volgende stap was medewerkster aan de Universiteit Twente. Ze deed op uitnodigil)g van de professor - bij wie ze hoog scoorde in het vak organisatiekunde - een onderzoek naar de functies en het functioneren van 40plussers in 10 grote Nederlandse ondernemingen. In 1993 kwam daarover een boek uit, waarmee de Drs. J.J.F. v.d. Bergh-prijs werd behaald, vanwege de beste publicatie op het gebied van Personeel en Organisatie. Daarop volgde de vraag van de professoren Boerlijst, Verhelst en v. Assen of ze bij hen niet wilde promoveren. En dat is gelukt! In een, voor de sociale wetenschappen korte tijd van 5 jaar - doorberekend in full-time tijd 31/2 jaar - schreef ze, naast haar baan als docent en organisatie-adviseur haar proefschrift met als titel: "Het meten en de ontwikkeling van deskundigheid in loopbanen". Het bevat drie delen: I: Een meetinstrument om de mate van deskundigheid van de medewerkers in bedrijven te meten. II: Wat is de invloed van individuele factoren, zoals b.v. leeftijd, initiatieven, loopbaanverleden, functie-gerela12

teerde factoren en organisatorische factoren, op de ontwikkeling van de deskundigheid. ID: Relatie tussen deskundigheid en inzetbaarheid. In het kort gezegd: hoe kun je zorgen dat mensen gedurende hun loopbaan waardevol voor de organisatie inzetbaar blijven. "Als kind van een ondernemer in de meubelbranche - zij is de dochter van Piet v.d. Heijden en Joke van Tuyl ben ik opgegroeid tussen personeel" vertelt Beate. "Ik kreeg te maken met: hoe denken mensen; welke affiniteit hebben ze met hun bedrijf; wat motiveert mensen om zo goed mogelijk hun werk te doen. Je moet eerst weten hoe een bedrijf er van binnen uit ziet om goed onderzoek te doen" vindt Beate "en via mijn vaders onderneming 'kreeg ik daar volop de kans voor". Tegelijkertijd met het schrijven van haar proefschrift bleef ze onderwijs geven in diverse vakken op het gebied van personeels-management gedurende enkele dagen per week als universitair docent in Enschede in de vakgroep Human Resource Management. Tevens doceert ze vakken aan buitenlandse studenten en managers die een M.B.A.- opleiding volgen. Ze werkt ook een dag per week op het G.I.T.P. het Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie dat over de Benelux haar vestigingen heeft. En haar carriĂŤre is nog niet voltooid! "Ik kan geen afscheid nemen van het bedrijfsleven. Mijn ambitie ligt bij een wetenschappelijk loopbaan. Als universitair docent oftewel "assistant professor" wil ze nog graag opklimmen tot "associate professor" en wie weet tot ''full professor" (hetgeen overigens een benoeming is). Veel publicaties in vakbladen en internationale tijdschriften zijn hiervoor nodig. Voorlopig is er voor haar een zgn. 'stipendium" aangevraagd: een beurs ''voor jonge excellente R.K. onderzoekers!" "Als ik die krijg" zegt Beate "ga ik voor drie maanden onderzoek doen en onderwijs geven in Schotland op de Universiteit van Strathclyde in Glasgow. Beate woont momenteel op twee plaatsen: op haar flatje in Enschede en in haar huis aan de Dorpstraat. "Ik vond het fijn om hier in Geffen, lekker rustig op mijn bovenverdieping aan het proefschrift te werken" vertelt ze, "en m'n moeder kookte intussen lekker voor me en wist me al die tijd te ondersteunen!" Ook al is ze vaak reizende, haar hart ligt nog in Brabant. Ze maakt een snelle vergelijking met Twente. De Twentenaren zijn wat stug, koel en nuchter en kijken allereerst de kat even uit de boom, maar als je er eenmaal vrienden hebt, dan heb je ze voor het leven!! Brabanders zijn wat toegankelijker, maar ik moet ook altijd weer wennen aan het feit dat de mensen zich hier niet zo houden aan tijdstippen van afspraken. Volgens de professoren heeft Beate duidelijk de Brabantse mentaliteit, want haar kracht ligt in de manier waarop zij de mensen kan benaderen bij haar onderzoeken.


...Een slimme meid, die op haar toekomst is voorbereid... Maar niet zonder dank aan haar naaste familieleden, zo lezen we in het dankwoord van haar proefschrift. Ze wil haar vader altijd in raad en daad bijstaan. Haar broer Pierre en schoonzus Jolanda dankt ze voor het steeds verplaatsen van haar spullen tussen Geffen en Enschede en haar kers-verse neefje Franpois moet maar snel leren lezen, want tante Beate heeft nog 'een aardig boek'! En last but not least dankt ze haar moeder als haar grote steun en toeverlaat. Bij het nalezen van dit artikel was juist bekend geworden dat Beate met haar proefschrift de N.I.T.P.B. - prijs (Stichting Noordelijk Instituut voor de Toegepaste Psychologie en Bedrijfspsychologie) had gewonnen! De uitreiking is op 3 september a.s. in Groningen!! Een dubbel proficiat aan Béatrice Isabella Johanna Maria van der Heijden, uit Geffen!!

Prijsvraag rondleiding Open Huis "De oplossing van de rondleiding was natuurlijk 'Het Maasland'. Uit de stapel goede antwoorden is het wedstrijdformulier van de familie Gloudemans uit Geffen getrokken. Een toevalstreffer, maar wel één met een mooie prijs: een reischeque van het Rabo Reisburo Geffen voor een lang weekend in een Europese stad naar keuze ter waarde van 750 gulden." Mevrouw Gloudemans: "Je verwacht nooit datje uit zo'n stapel als prijswinnaar uit de bus komt. Maar we zijn natuurlijk erg blij met de prijs. Samen met de kinderen zullen we kijken wat een leuke bestemming is. Van het Rabo Reisburo hebben we in ieder geval een flinke stapel reisgidsen meegekregen om alvast wat ideeën op te doen." Alle prijswinnaars met broers en zussen in de nieuwe bankhal.

PERSBERICHT Prijswinnaars kleurplaat en rondleiding bekend Feestelijke prijsuitreiking in het nieuwe Rabobankkantoor Geffen Geffen - 'Lukt het jou om op deze kleurplaat de nieuwe Rabobank in Geffen nog mooier te maken?' Een kleurwedstrijd ter gelegenheid van de heropening van het Rabobankkantoor heeft flink wat reacties opgeleverd. Enkele tientallen kinderen hebben de uitdaging aangegrepen en leverden een kleurrijke tekening in. Ook voor de paar honderd bezoekers van het Open Huis op zondag 24 januari was er een prijsvraag, die verbonden was aan een rondleiding door het hele gebouw. Inmiddels heeft op woensdag 24 februari de feestelijke prijsuitreiking voor alle winnaars plaatsgevonden.

Drie winnaars kleurwedstrijd Kantoormanager Esther van Rooy was één van de juryleden die de ingezonden tekening mocht beoordelen. "Het is geen eenvoudige opgave om uit zo'n kleurige stapel de prijswinnaars te trekken. Om het beoordelen iets gemakkelijker te maken, zijn de hoofdprijzen zijn verdeeld over drie leeftijdscategorieën. De tekening van de 3-jarige Liselot Schuurmans viel op doordat ook de achterkant van de tekening met fluorstiften was gekleurd. In de middelste leeftijdscategorie is de prijs naar de 8-jarige Linda van Erp gegaan. Duidelijk een meisje met creatief talent. Nick Emons, 10 jaar, heeft de laatste prijs gewonnen. Maar met dank aan zijn zusjes! Reisadviseur Nathalie Meezen: "De hoofdprijzen? Drie weekendjes naar Euro-Disney ter waarde van 500 gulden. De winnaars mogen hun reischeque ook voor een ander doel gebruiken. Maar het was duidelijk dat Euro-Disney bij alle prijswinnaars de voorkeur had."

DE BOEKENZOLDER Bent u op zoek naar een boek en kunt u het niet vinden? Maak dan een afspraak en kom vrijblijvend bij ons kijken. Wij hebben enkele duizenden boeken verzameld over allerlei onderwerpen. O.a.: aardrijkskunde, geschiedenis, huisdieren, paarden, gevogelte, wilde dieren, hobby, techniek, motoren, (brom)fietsen, koninklijk huis, romans, detectives, (oude) kinderboeken, tuinieren, kunst, religie, "Het aanzien van", boekenweekgeschenken, " Het boek van de maand" Engels-, Duits-, en Franstalige literatuur, zwarte beertjes, prismaboeken, romans, woordenboeken. Voor een goed boek, redelijk van prijs kunt u bij ons terecht. Onze boekenzolder is na afspraak geopend. De boekenzolder van Peter en Toos Lammers/Beekers te Oss, tel.: 0412-624367.

13


"Mijn bedrijf b 1 ., t • ë Med " ., arr · . . ·

,,, ,

Nu de Ziektewet grotendeels is afgeschaft, heeft u er als werkgever een aanzienlijke zorg bij . Hoe dekt u zich in tegen de hierdoor ontstane bedrijfsrisico's? Zonder dat het u een vermogen kost, en zonder administratieve rompslomp? Er is maar één goede remedie: het BcdrijfsZckerPlan van de Rabobank. Dankzij een unieke samenwerking met lnterpolis, Arbodiensten en bedrijfsverenigingen is a.lles in een handomdraai geregeld. Gemak en eenvoud dus. En dat voor een gezonde prijs! Bel (073) 53 40 117 voor een offerte voor her BedrijfsZekerPlan van Rabobank Het Maasland. U wordt er in elk geval beter van.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 14


millenniwn! Deelnemers aan de optocht: succes volgend jaar!

WEIDEVOGELBESCHERMING MAASDONK

Groetjes, Beste agrariërs, Ron van Duren, Marja van Kreij en nog andere bewoBinnenkort kunt u ons weer in het veld verwachten, om ners van de Molenstraat. met uw medewerking nesten van weidevogels op te sporen en te markeren. Onze gevleugelde vrienden zijn in- PERSBERICHT middels weer teruggekeerd van hun winterverblijven, om op uw landerijen hunjaarlijks broedsel tot een goed einde Open Dag Radio Vladeracken en te brengen. Wij willen, net als voorgaande jaren, weer Heemkundewerkgroep Vladerack graag ons steentje bijdragen en hen daar bij helpen door Radio Vladeracken, de lokale omroep voor de Gemeente hun nesten te beschermen. Onze vrijwilligers, die graag Maasdonk, neemt op zaterdag 20 maart a.s. haar nieuwe een deel van hun vrije tijd aan de bescherming van onze accommodatie in de kelderruimte van het Gemeentehuis weidevogels willen besteden, hopen ook in 1999 op een te Geffen officieel in gebruik. Met deze nieuwe accomprettige manier samen te werken met u en de loonwerkers. modatie beschikt Radio Vladeracken over twee studio's, Daarmee hopen wij dat onze weidevogels, mede dank twee spreekcellen, een technische ruimte en een aantal zij uw medewerking en die van de loonwerkers, samen vergaderruimtes. Op zondag 21 maart a.s organiseert met ons weer een goed jaar hebben. Radio Vladeracken, in samenwerking met Heemkundewerkgroep Vladerack uit Geffen een open dag van 12 .00 •Vrijwilligers weidevogelbescherming: uur tot 17.00 uur. Tijdens deze open dag zijn de ruimtes van Heemkundewerkgroep Vladerack en Radio Geffen: R v.d. Hurk 532 16 73 Vladeracken te bezichtigen en zal heem.kundewerkgroep C. v.d. Rijt 532 13 63 Vladerack een expositie houden. De uitzending van RaW. Schuurmans 532 31 12 dio Vladeracken staat op zondag 21 maart in het teken van de open dag. Op zaterdag 20 maart start tevens de Hebt u interesse om als vrijwilliger, overdag, of in de nieuwe programmering van Radio Vladeracken, waarna avonduren, onze groep te komen versterken neem dan voortaan dagelijks uitzendingen worden verzorgd; op contact op met één van bovengenoemde personen. zaterdag en zondag de gehele dag, alle overige dagen in de avonduren. De toegang is gelegen aan de achterzijde NAWEEËN OPTOCHT van het gemeentehuis (Raadhuisstraat 1). Parkeren is mogelijk op het Dorpsplein aan de voorzijde van het geIedereen die de optocht gezien heeft, heeft kunnen gemeentehuis. De uitzendingen van Radio Vladeracken zijn nieten van veel mooie wagens, loopgroepen en indiviin stereo te beluisteren op de Maasdonkse CAI (87.5 duele. Het is elk jaar weer een happening, waar vele uren Mhz) en op dinsdag, vrijdag en zaterdag via de ether werk inzitten. Het vervelende is alleen dat; waar de op- (106.3 Mhz). tocht langs komt, nog wekenlang "plezier" hebben van de optocht... In de vorige Torenklanken stond hierover TUN BLAKKE GEDROCHT ook al een stukje: "de rommel die achter blijft is onverteerbaar". Misschien is het mogelijk om 'n optocht te hebben zonder "rommel" en confetti; in Ravenstein is dat dit jaar goed bevallen! (En de KPJ is blij O).et het papier). Misschien ' n idee voor de optocht~ 't volgende

Verloren Gouden ketting (aandenken). Tegen beloning terug bezorgen. Tel. 0412 - 45 18 70

Café-Zaal 't Haa5.J~ ·. .

R'..

.

.1-:"••. ·

,_...

-z.w

p,

$1e·Paäeèlag/PAA$~ÜF·FE1

~

.

· Volwaeeenen f 34,50 p.p., kinderen 8 t/m 14jaarf 21,50 p.p.

2e Paasdag PAA56RUNCH :

v.a. 11.W · 14.:30 uur

. . . .. Yolwae6enen f 51;50 p.p., kll'lderen 3 t/m 12 Jaar f 16;50 p.p> Info en reserveringen: 073-5321520 Erlk en Jacqueline v.d. Ven, Dorpetraat 28; Geffen

15


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE_MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.:5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk ''Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M . Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen Tel.: 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 20-21 maart Nuland 10-11 april Geffen 27-28 maart Geffen 17-18 april Geffen 3t/m5 april Nuland 23-24 april Nuland In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's morgens te bellen of te raadplegen. De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 26 maart Nuland: 18 maart In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/E. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend. 16

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden)

Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen Dbr.Berkelaar Dbr.Smit Mw.SmitNahon Maandag -ochtend -middag

X

X

X

X

X

afwezig

Dinsdag -ochtend .afwezig -middag • x

X

Woensdag -ochtend afwezig -middag afwezig

X

X

X

X

Donderdag -ochtend afwezig -middag x

X

Vrijdag -ochtend -middag

X

X

X

X

afwezig

X

X

afwezig

X

afwezig afwezig

afwezig

"X" betekend: aanwezig

APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op ma. t/m vr. open: van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 18.00 uur.

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.: 5324312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotberapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak.


VAN DER DOELEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN + VE

RZE KE RIN ~ ,EN

KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp ~-r

-

fi!!IÏ

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

SCHOENEN & SPORT

!-

AFBOUW

a

0 [Ji)SPIERINGS Oorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor: bruiloften - partijen -vergaderingen

H.M. SUPPERS administratiekantoor belastingadviesbureau

Rijksweg 18 - 5386 LD Geffen

Voo lgélîêle kwäliti~i, e administratieve.en~"' ·enstve ening voorÎi~t midden:. en einbtdr ·••1'-,f·

Tel.nr. (073) 532 51 85 Fax.nr. (073) 532 53 30

lidNOAB • • • • • ~ OUlf VAN

AllMNS!Wl-lN-

■; ;•


Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak.

TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. V.d. Boven.kamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11 , Geffen. Tel.:5321491 Behandeling volgens afspraak ma t/m vr.: 08.00 - 11.45 uur 13.00 - 17.00 uur BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00-19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30-14.30 u. en 19.00-20.00 u. Bosch Medicentrum W AZ dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00-1930 u. Sint Anna Ziekenhuis Oss dagelijks van 14.00-15.00 u. en 19.00-20.00 u. DIERENARTSPRAKTIJK Spreekuren in Geffen op Elzendreef 7 maandagochtend van 09.00 - 09.30 uur woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur ZIEKENFONDSEN: * C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, Spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1 . 08.30 - 09.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 08.30 - 09.00 uur. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Donderdagavond: 17.30 - 20.00 uur RABO REISBURO GEFFEN Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur

18

ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadbuislaan 39, 5341 Oss Tel. 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Openingstijden Loketfunktie: Gemeentehuis van Maasdonk (zij-ingang) ma. t!m vrij. van 09.30 - 11.30 uur dinsdag van 17.00 - 19.00 uur BRANDWEER: Tel. 073 - 6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCJIAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen. Tel.: 5321990 BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos) JAC OSS Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13, Oss, Tel.: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag van 14.00-17.00 uur donderdag van 16.00-19.00 uur vrijdag van 10.00-13.00 uur

BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma t/m vr. van 09.00-11.00 uur en van 13.30-15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST. De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg: Tel. 0412 - 622678 (bij nood 24u per dag) Ma t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur. Uitlenen van verpleegartikelen: * Kantoor Geffen, Dorpsstraat 37, do. 13.30 - 14.00 uur


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

ANNELIES PIETERSEN

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

elastische kousen Aanmeten

bij u thuis

Erkend door alle ziekenfondsen

Vladerackenwaat 2 Nuland 'fclefoon 073 - 53246 19

accountants

vlietskant 21 4141 ck

SMULWERELD , Akkertje

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

Dorpstraat 16 5386 AM Geffen Tel: 073-5321541 Fax: 073-5322012

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

op het raadhuisplein met warm verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Voor een goede prijs een heerlijk menu. Tevens ballenbak aanwezig voor de kleintjes!

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

* BLOEMEN * PLANTEN

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel. : 073-5322961

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

~~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

- Gazelle · Locomotief

PEDICURE

Tankstation

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

(073) 532 20 41

16:\ r'Ä\ \CJ P. DE K~EIN ~ Q '.::J \:::::::,1 . AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

.

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud bouwmachines

T. Ketelaars-Il. NistelrootJ ll. Coothstraat 31 Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Geffen

Kerkstraat 11 Geffen• Telefoon: (073) 532 13 13

~

Aa

,

TeL (073) 532 46 58

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BfNILDA

11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag. Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 12.00 uur

Autotel.: 06-53184263

andere tijden na tel. afspraak.

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Voor ontspanning na uw inspanning

~ c~FÉ {)~ 0~

0~

s

...,.,

Elzendreef 1 5386 G R Geffen

~ ,.,

* * Kroon Joke en Fokko

Ook voor kinderfeestjes

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

voor het leggen van o.a.: * laminaat/houten/tegelvloeren

en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit !! André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-53794970

Waar ging het geld naar toe?

FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING "GEFFEN 700" Waar kwam het geld vandaan? Sponsors Vlaggen,bier en fotoboeken Entree Cis den Dove Kunstveiling Anjerfonds Debiteuren Rente Cd's

Totaal 20

f 95.694,25 25.902,98 10.756,-13.094,50 2.500,-250,-1.733,14 1.700,-/ 148.230,87

Nieuwjaarsreceptie, ouderen, Driekoningen basisscholenproject en fakkeloverdracht f Speldjes sponsors Sportdag Cis den Dove incl. Bourgondisch feest Glas-in-lood raam Officiële feestdag: processie, boom planten, brunch Sporthal inrichting, muziek etc. Bestuurskosten: verzekeringen, affiches, mailings Fietstocht Eindejaarsfeest Kaarsen Hoorn muziekver. W.I.K. Donatie t.b.v. restauratie glas-inlood ramen

29.558,22

Totaal

148.230,48

/

4.076,40 1.330,-4.283,45 27.239,66 49.082,72 2.380,75 4.831,29 9.179,73 1.000,99 7.697,66 2.970,-4.600,--


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.