Torenklanken 1999 - nr 04

Page 1

37e jaargang

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

I

nummer 4

1

maart 1999

n en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RIK EN JOKERAVOND IN HET HAASJE Buurtvereniging "De Vier Winden" organiseert op maandag 15 maart voor alle Geffenaren een kaartavond in café-zaal "t Haasje

IEDEREEN KAN MEEDOEN! Het inschrijfgeld bedraagt f 5,- voor niet leden en /2,50 voor leden van de buurtvereniging. Hiervoor krijgt u een kop koffie en een hapje aangeboden. Hopelijk zien wij u dan op 15 maart. Buurtver. "De Vier Winden"

25 JAAR: "DE SCHAKEL" In het vorige nummer van Torenklanken hebt u kunnen lezen over 25 jaar zieken comité ''De Schakel". Bij de namen van de mensen van het eerste uur ontbrak nog die van Sjan van Zantvoort. Op zaterdag 6 maart a.s. vieren we, dat we 25 jaar lang 'de schakel' mochten zijn tussen parochie en zieken. We beginnen dan met een feestelijke Eucharistieviering om 13.30 uur in de kapel van het Oude Klooster. Aansluitend nodigen wij iedereen, die ons comité een warm hart toedraagt, uit "op de koffie bij het Zieken comité" (en eventueel een borreltje) in de recreatiezaal van het Oude Klooster. Graag tot ziens! Zieken comité "De Schakel" Mevr. Han Wintels, voorzitter.

rienden

laderacken W.C.EXPERIENCE OP CONCERT VINKEL OP 17 APRIL 1999 Op 17 april zal de bekende Brabantse rock en Iolband "W.C.EXPERIENCE" een concert geven in cafézaal d'n Driehoek. Tijdens dit DRIEHOEK-concert zullen ook twee bekende regionale bands optreden: Radio-Active en ''Met Voorverkoop". In de ruim l O jaar van haar bestaan heeft de Raamsdonkse band zich ontwikkelt tot een van de meest succesvolle live-bands van de Brabantse popscene. Aanvankelijk begonnen als coverband met eigenzinnige bewerkingen van bekende nummers, heeft de W.C.Experience in de loop der tijden ook aangetoond goed uit de voeten te kunnen met eigen nummers. De liedjes worden gezongen in het platBrabants/Raamsdonksveers en dat is ook hun handelsmerk geworden. Onderbroekelol is zeer belangrijk in hun liedjes. Ze hebben inmiddels 5 cd's uitgebracht, welke steeds een oplage kenden van 5000 stuks. De laatste cd bereikte een 32e plaats in de album top-100. Elk optreden is een groot feest. Kaarten van dit concert (f l 0,-) zijn te koop bij café d'n Driehoek, tel. 073-532 1862.


HUIDVERZOQGING

Adm. kantoor v.d. Heyden

Qia van Nisl elrooy

Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Van Coolhslreal 26 - 5386 M: Cellen

lel. (073) 53'2 27 0'2

Wij verzorgen voor u

~ BOUWBEDRIJF

11r

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

... W

FRANS DOLLEVOET B.V

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

~ - - T e > C> . .~ E ~C>IRt.G.o

reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogeliikheid tot service kontrakten t.b.v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • jonge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en subdealer van PEUGEOT en MAZDA • volautomatische carwash en hobby-wash

urkens v. a I

5391 tel. 073 - 5322911 (fax

autobedri·f

STEEDS TOT U

~ Maninka

llloi.;:mbindi.;:rij

_.,,.~·.,.,.;:.·

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn nctief in:

~ bloemen

• • • • •

~ planten ~ grafwerk ~ potterie ~ decoratie ~ droogbloemen Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04

Veldstraat 21

...

-

het de he t het de

bouwbedrijf projec tontwikke ling vas t goedbehee r keukencentrum timmerfabriek

Grootschalig of kleinschalig. het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde,

-·""--=- 'w' -

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 3594

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V. Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 64 11 55 · • · • · -

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis Informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18

Bedrijvenwe g 10

5386 ZG Geffen

5386 KA Geffen

Tel. (073) 532 29 81

Fax. (073) 532 2 1 89


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 03-03 19.00 u * Veertigdageruneditatie mmv Passe Partout Za. 06-03 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 13.30 u H.Mis mmv Ouderenkoor (25j. Zieken comité) 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G. (+kinderkerk) Zo. 07-03 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd koor Wo. 10-03 19.00 u * Veertigdagenmeditatie mmv Passe Partout Za. 13-03 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Jeugdkoor (+kinderkerk) Zo. 14-03 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor Wo. 17-03 19.00 u * Veertigdagenrneditatie mmv Dameskoor * = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 april 1999 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 u. - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255. KERKBALANS 1999: "Je geeft om elkaar" ook in 1999? U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M. Magdalena Geffen o.v.v. Kerkbalans ' 99. Veertigdagen meditaties. Elke woensdag is er om 19.00 uur in de kapel een bezinnende woord- en communieviering met zang

door leden van onze koren Passe Partout, Gemengd Koor en Dameskoor. We bidden en zingen rond vijf thema's: "Tweesprong" - "Perspectief' - "Aan de bron" "Zicht op leven" - "Toch leven". U wordt van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren. Prijswinnaars kleurwedstrijd Kerkbalans. 4-5 jarigen: Dennis Coppens - Aaron van Zandvoort - Charina Emons - Karlijn Raymakers - Linda van Schayk. 6-7 jarigen: Tim van Wanrooij - Milou van·Lent - Glenn de Kinderen - Linda Langens - Loes Bongers - lmke van Lith. 8-9 jarigen: Angèlo de Koning - Linda van Erp - Melissa van Vlijmen - Anniek van den Berg - Eegje van Venrooij. 10-11-12 jarigen: Janneke Sleutjes - Joost van Benthem - Jannick van Venrooij - Susan van Amstel - Linda van den Haterd. Proficiat! Nieuwe leden parochiebestuur: Gerrit Romme (secretaris): We weten allemaal dat hier in Geffen in vergelijking met andere parochies, met enorm veel enthousiasme en bezieling, aan de opbouw van de parochie wordt gewerkt door vele vrijwilligers. Ik vind dat iedere parochiaan, naast een passieve en financiële bijdrage, ook bij gelegenheid een actieve bijdrage aan de parochie behoort te leveren, wanneer hij daarvoor benaderd wordt. Daarom heb ik me (weer) letterlijk en figuurlijk van stal ]aten halen, om een bijdrage te leveren aan het bestuurswerk in onze bloeiende parochie! Tweejarige toerustingscursus "parochiepastoraat" sept. 1999-mei 2001. ...persoonlijke groei tot opbouw van de gemeenschap... Meer dan ooit hebben parochies behoefte aan gelovige mensen die bereid en geschikt zijn om als vrijwilliger in samenspel met de 'beroeps-pastor' deel te nemen aan het patorale werk: zieken bezoeken, stervenstervenden en nabestaanden begeleiden, vieringen voorbereiden, catechese rond doop, Eerste Communie, Vormsel, Huwelijk enz. Al meer dan tien jaar worden vrijwilligers hiertoe gevormd in de cursus "Parochiepastoraat". Naast een speurtocht naar de bronnen van geloven enkerk-zijn biedt de cursus hulp bij het ontwikkelen van vaardigheden en houdingen die nodig zijn in het pastorale werk. De toerustingscursus is een gezamenlijke initiatief van

3


liuNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

• In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

DAG DURE DIKDOENERIJ: WELKOM BIJ RAAD. 811 MAO Dt- Adm1rusu.at1cvc Oicnstvcrlcncu kunt u 1,ls ondetrw:m.t.r ,,,et.h.t 11001 1iUe hNocicd• ukch1kc di.cnsun. Adm11\lSU.JU~ bt-Wring, bNnc1t:lt pW'VW'lg. ~ mnt op. Op N,i.s v.an een un.c\.. schc.tp gir:pn:J5(i 1ibonnem.tN.. Zo wt-u u pu-au wut u Mn tOt: bc.ru c.n z:qn DA«. vur1i»u-.cn J::hctu1f U1f.Stdotcn._ Mttr ~ttn ove-r ck voordtlcn v1,n De. Adm1NMHt1c-vc Dicnnvcrlcnt.rJ!

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

RAAD

A.H. Romme b.v.

DE ADMINISTIIATIEVE DIENSTVEJU..ENERS

Bedrijvenweg2, Geffen Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

Kastanjelaan 44, 5382 KO Vinkel, tel. (073) 5326056.

V.O.F. J. van HERPEN

wij kunnen voor U verzorgen

073 - 532 32 77

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker C.M. v.d. Doelen

DRUKKERIJ

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met *

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieiingen

•.

* bed1ijfssparcn beleggersgiro

: ~~~te~l~;en (lijfrente)

1

meer versta-==-:~rzekeren

Voor al uw fam,lie· veren,gongsen handelsdrukwerL Fomilledrukwerk keuze uit 7 col leelies Met opgooi von luiste do turn bq geboortekoort1es. drukkosten gratis Gratis leltc,rot,epokket bt1 geboortekoorl1es Ook voor cop,eerservice kunt u bti ons terecht

5386 KT Geffen Tel.: (0731 532 26 84

DIE JE KENT

* :~:~ngvrijsparcn

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. NIEUW: Grootformaat drukken 52 x 72 cm. Heesterseweg 13

BANKIER

RV~

t----- - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - 1

W IHA Bo

~

DE

·i·· « ~ : Il '

Tel.: (073) 532 31 44 Tel.: (073) 521 30 18

REGI<JÁj BANK

· fox (0731 532 47 95

Openingstijden.· Maandagwwnsdagdo11derdag

Dinsdag-m vrijdag

z

mf.

::~p:Jpraak.

m l 1=

09.00- /7.30 UUI" 09.00- /9.00uur / 0.00- 13.00 uur

Middagpa,aevan 12.15 - 13.15 nur.

vAN'"filese ?a:~rd11 As~~n~ë~

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen ~ tel.: (073) 532 32 64


de dekenaten Cuijk, Oss, Ravenstein en Uden i.s.m. dekenaten uit de regio Nijmegen. In september gaat in Wijchen een nieuwe cursus van start die twee jaar duurt en per jaar ongeveer 30 wekelijkse bijeenkomsten omvat. Als u geihteresseerd bent neemt u dan contact op met de parochie-verantwoordelijke voor de cursussen: Annet v.d. Helrn(532 4311) Aanmelden voor de cursus kan geschieden tot uiterlijk 15 mei.

Uit het programma "Jaar met de bijbel" in Oss: Kennismaking met het Heilig Boek in Synagoge, Kerk en Moskee. Route door het centrum van Oss; individueel of in groepsverband onder deskundige leiding. Zondag 14 maart 13.00 - 17.00 uur. Organisatie: L. de Rooy en Th. Breuring. Oecumenische Vesperdiensten: Deze worden gehouden in de Scheppingskerk, Constantijn Huygensstraat te Oss. Zo. 7 maart om 17.00 uur. Voorganger: ds. P. V. Oosterhoudt Orgelspel : B. Maandag Zo. 14 maart om 17.00 uur. Voorganger: p. R. Homminga Orgelspel : B. Maandag Zo. 21 maart om 17.00 uur. Voorganger: p. L. Willemsen Orgelspel : B. Maandag.

✓-1.

~VASTENAKTIE 1999 ALS IK LATER GROOT BEN..... De MOV wil dit jaar uw aandacht vragen voor een project voor de Indianen in Roraima, in het noorden van Brazilië. In Roraima wonen 40.000 Indianen verdeeld over zeven inheemse volken. Ze worden echter steeds meer in hun fysieke en culturele bestaan bedreigd. De toeloop van mensen naar Roraima is groot. De Indiaanse volken vechten om het behoud van hun eigen land en daarmee ook buo eigen cultuur. Ze vechten tégen grootgrondbezitters en vóór onderwijs in de eigen taal. Goed basisonderwijs hebben ze al voor elkaar gekregen. De Macuxi- en Wapixana- Indianen zijn nu ook bezig om een school voor vervolgonderwijs op te zetten. Jongens en meisjes vanaf ongeveer 15 jaar kunnen

hier een opleiding volgen tot verpleegkundige, landbouwer of veeteler. Het is de bedoeling dat de jongeren tijdens hun studie regelmatig teruggaan naar hun dorpen om dat wat ze geleerd hebben in de praktijk toe te passen. Met uw steun via de V ASTENAKTIE geeft u de idealen van deze Indianen een toekomst. U doet toch ook mee! Aan de vormelingen en communicantjes van dit jaar en aan de kinderen van het kinderkoor is een SPAARDOOSJE uitgereikt. In de volgende Torenklanken vindt u het bekende V ASTENAKTIEZAKJE voor uw gift.

UITNODIGING Alle WIJKCONTACTPERSONEN worden van harte uitgenodigd op donderdag 18 maart om 19.00 uur in 't Oude Klooster om deel te nemen aan de SOLIDARITEITSMAALTIJD. Aansluitend is er een optreden van Stan Fritschy: ALS IK LATER GROOT BEN..... U komt toch allemaal? MOV Geffen.

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen hartelijk danken, voor de steun en de belangstelling, tijdens de ziekte, en na het overlijden van mijn echtgenote, moeder en oma.

Riek van Zantvoort van der Doelen. Onze speciale dank aan Dr. Visschers en Dr. Peeters. De thuiszorg, Pastoor Spijkers, Het koor Passe Partout, Uitvaartverzorging Leo Bijnen.

Jo van der Doelen, kinderen en kleinkinderen.

UITLAATRONDJE HONDJE

MET

uw

Helaas raken de kinderen van de Aloysiusschool de laatste tijd nog al eens besmeurd met hondepoep. Op veel plaatsen op en nabij onze school doen honden hun behoefte. Daarom willen wij de hondenbezitters vriendelijk vragen, de trottoirs en grasvelden rondom de Aloysiusschool tijdens hun uitlaatrondje te mijden. De ouderraad Aloysiusschool.

5


"We kunnen wel wat armslag gebruiken. ''

Soms heeft u meer geld nodig dan er op de betaalrekening staat. Daarom heeft Rabobank Het Maasland 'Krediet op Betaalrekening'. Daarmee heeft u altijd een extra bedrag achter de hand. Hoc boog dat bedrag maximaal is, spreken we samen met u van tevoren af. Zo heeft u de vrijheid om eens wat meer geld uit te geven, dan eigenlijk zou kunnen. Gewoon, rechtstreeks vanaf uw betaalrekening. Wilt u meer weren? Loop dan even bij ĂŠĂŠn van onze kantoren binnen. Of bel: (073) 53 40 111.

Rabobank Het Maasland &

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


EFKES BUURTE MÉ ...Jan (5tj.) en Marijke (50j.) van Ravenstein Op Recht vur zunne Roap zijn heel wat gissingen gedaan: Wat zal Jan van Ravenstein gaan doen? Koopt hij een huis in Spartje of gaat hij bij Ton van Tuyl werken? Zal hij in de toekomst een gehaktbal eten of biefstuk... ??? Met alle gekheid op een stokje blikken we met Jan en Marijke terug op 27 jaar "Geffense Schlachter". Opa Janus van Ravenstein slachtte in zijn tijd aanvankelijk voor eigen gezin, maar ging later "bistjes uitventen". Daar bleek vraag naar en in t 929 begonnen zoons Harrie en Sjef van Ravenstein een slagerij aan de Dorpsstraat. Toen Harrie (de vader van Jan) trouwde, zette hij samen met zijn vrouw Jes het werk in de slagerij voort en Sjef begon een sigarenwinkel in Den Bosch. Jan volgde na de lagere school en een korte tijd MULO en SVO (Slagersvakonderwijs) en nam de zaak in 1971 over samen met zijn vrouw Marijke Dobbelsteen. "Dat was een zeer drukke tijd voor ons" vertelt Jan. "We hadden toen de winkel en de 'Uit breng', het thuisbrengen van vlees bij particulieren in Geffen en Vinkel. Dat betekende op de fiets (later brommer en auto) de bestellingen op gaan nemen, daarna thuis klaarmaken en weer gaan bezorgen. En dat alles naast de gewone winkelwerkzaamheden" . De keuze, om de thuisbezorging af te stoten, werd gemaakt na een arbeidsongeval van Jan: zijn 'uit benertje' schoot uit richting buik! De aandacht kwam nu volledig op de winkel te liggen, die intussen grondig verbouwd was. Er werden nieuwe producten gemaakt en er was meer service voor de klanten. Dat bleek achteraf gezien een gouden greep. Een prachtige samenvatting van "27 jaar slagerij van Ravenstein 1971 -1999" werd Jan en Marijke aangeboden in een boekwerk, samengesteld door de personeelsleden uit die tijd. Het eerste verhaal is van Jan zijn maatje "Peer" die vooral vertelt over de oprichting van Effe noar Geffe en de optredens van Recht vur zunne Roap: "Na menig vergadering roken worst en benzine de volgende morgen naar hetzelfde nl. naar alcohol!" Verder kun je de leukste herinneringen lezen aan "Je Eigen Slager", de vele grappen van Jan (o.a. het kunstzwijn dat op vele hoeken en achter deuren verscholen stond om het personeel te laten schrikken); de zorg en accuraatheid van Marijke; de dingen die men nooit had durven vertellen of waar men een hekel aan had en wat men nog even kwijt wilde ("Waar moeten we nou die wereldberoemde zult halen??) ook de neponderscheiding bleef niet onbeschreven! "Een prachtig aandenken (plus nog een schilderij van de zaak)" vinden Jan en Marijke.

"Evenals de laatste werkdag: veel cadeaus, bloemen, goede woorden en wensen; een stuk waardering van klanten en personeel. De laatste dag was een warme dag, terwijl we er eigenlijk tegenop zagen!" De toekomst zien Jan en Marijke heel nuchter tegemoet. "We hebben geen vrijheid gekend, dus daar gaan we allereerst van genieten". Jan zal zeer waarschijnlijk een aantal dagen een job aanvaarden als contactpersoon tussen een bedrijf en slagers. Hij kent veel mensen in zijn branche en heeft weet van de problemen zoals die kunnen voorkomen. In het genoemde herinneringsboek staan overigens genoeg tips voor de toekomst: "Je hebt een goede babbel en een positieve instelling... !" Ga eindelijk de dingen doen, waar je nooit aan toe kwam... " Geniet vooral van je vrije tijd... !" En dat zijn Jan en Marijke ook van plan (ik kon nog efkes buurte, want ze stonden op het punt om naar de Canarische Eilanden te verstrekken!). en voordat we afscheid nemen van "Jan d'n Taaie" -wiens bijnaam zeer waarschijnlijk mĂŠt zijn zaak zal verdwijnenwillen we nog even weten waar die naam vandaan komt. <?_pa Janus d'n Taaie vertelde het zelf: "Als je in mijn t1Jd voor het eerst naar je meisje haar thuis ging, was het gebruikelijk om iets mee te nemen: een peperkoek in mijn geval. Later werd er door de meisjes aan de put over gesproken: Ik denk dat het een ouwe peperkoek is geweest, want het was mar ene taaie... !" Het heeft dus niets met vlees te maken en zo te lezen in het afscheidsboek ook niet met de opstelling van Jan en Marijke: zij werden zeer gewaardeerd door het personeel. En ik sluit graag aan bij de wens van een van hen: "Het gaat jullie goed in jullie nieuwe leven!"

TE HUUR Winkelruimte in . centrum van Geffen Kloosterstraat 5B (slijterij D'n Malder)

Voor meer informatie bel Tel. 073 - 532 46 59 of Tel. 073 - 532 16 83

7


MUZIEKKIOSK GEFFEN Sinds het jubileumjaar 1998 hebben we in ons mooie dorp een prachtige muziekkiosk. Die is in korte tijd tot stand gekomen in een hartelijke samenwerking tussen Gemeente, initiatiefuemers, bouwers en sponsors. Het resultaat mag er dan ook wezen en de kwaliteit heeft zich inmiddels bewezen. Stichting Muziekkiosk Geffen heeft daarmee de helft van haar oorspronkelijke doelstelling gerealiseerd. De andere helft van haar doelstelling kan nu dus worden ingevuld: het in stand houden ervan en het coordineren van aktiviteiten op en rondom de kiosk. Hoe dus nu verder met w n sieraad? Natuurlijk zijn er al een paar evenementen die vaststaan: de intocht van Sinterklaas, Koninginnedag, Effe naor Geffe, Geffes Podium, om maar eens wat te noemen. Maar bij de officiele opening wist Rob van Reijmersdal het zo treffend onder woorden te brengen: "dit is niet alleen een Muziekkiosk, het kan veel meer zijn. bijvoorbeeld een Muze-kiosk". Daar bedoelde hij mee, dat zo n prachtig decor voor veel meer aktiviteiten en schone kunsten (met een grote of een kleine K) te gebruiken is. De Pompzwengels bijvoorbeeld, bestaan dit jaar 35 jaar. Dat willen ze graag vieren met een avondvullend programma op 12 juni aanstaande, waarbij ook orkesten uit de omgeving en ons eigen Ut Gu Vals zullen optreden. Daar hoort u nog meer van! Ook W.I.K. wil er in de voorromer een of meer openbare repetities gaan houden als het weer het toelaat. Er zou echter ook een licht klassiek concert kunnen worden georganiseerd, of een (kunst)veiling, of een openbare uitvoering van de Stamtafel, of een heuse speakerscomer, of een openbaar politiek debat tussen lijststrekkers, of een politiek cafe, ofeen openbare uitzending van Vladeracken. ofeen optreden van volksdansgroepen (de Vlijtjes?), of een openbare H. Mis, of een playbackshow, of een declamatiewedstrijd, of een toneelstuk, of ..... ? De lezers van Torenklanken hebben vast nog veel meer ideeĂŤn die ze daar zouden kunnen en willen verwezenlijken. Voelt u zich door dit voorzetje aangesproken en wilt u meer weten over de voorwaarden tot het gebruik neem dan contact op met het secretariaat van de Stichting Muziekkiosk Geffen, p/a Lambertusstraat 19, 5386 BA Geffen, tel. 5341122. Namens het bestuur, Antoon Bierings

VRIENDEN VLADERACKEN Annelieke Merkx en Striepke ~ur Op brabantse avond Vinkel - 7 maart. Op de Brabantse avond op zondag 7 maart zullen optreden: de Zeelandse zangeres Annelieke Merla en de komische groep Strieoke Veur uit Helmond. De avond be8

gint om 20.00 uur en wordt gehouden in cafe-zaal Den Driehoek in Vinkel. Annelieke Merkx komt uit Zeeland en zingt al sinds haar 16e jaar. Ze heeft in haar leven vele soorten muziek en liedjes (zelfs in Griekenland) gezongen, maar uiteindelijk heeft ze gekozen voor het Brabantse luisterlied. Ze begeleidt zichzelf met verschillende soorten instrumenten. Door de jaren heen en zeker na het uitbrengen van haar eerste cd is Annelieke een bekende en graag geziene gast op Brabantse Avonden. Hoewel ze perfectie nastreeft, blijft zingen voor haar een hobbie. Haar eigen liedjes gaan veelal over eigentijdse zaken zoals een zwerver, dieren of bloemen. Striepke Veur komt uit Helmond en ze bestaan al .16 jaar. Ze bestaan uit 3 mannen, die humoristische liedjes zingen. Die liedjes gaan over allerlei herkenbare alledaagse zaken zoals de verdwijnende gulden, de pillenslikkerij en diverse soorten van eten. Dit wordt op een leuke manier aan elkaar vastgepraat. Ze waren al eerder te zien op tv bij Veronica en ze waren de afsluiter van de Omroep Brabant carnavalsmiddag. Grote bekendheid verwierven ze met het uitbrengen van 3 cd's. Kaartjes voor deze avond zijn te koop bij cafe Den Driehoek (tel 0735321862). Het geplande optreden van Lya de Haas komt te vervallen. Vrienden Vladeracken

MAASLAND GILDE OSS De een doet wat hij kan een ander leert ervan. Hand aan de knoppen. Het programmeren en het bedienen van veel electronisch gestuurde apparaten blijkt in de praktijk toch steeds weer problemen op te leveren. Zeker een groep senioren heeft hiermee erg veel moeite. De voorgaande jaren heeft het Maasland Gilde Oss e.o. meerdere malen bemiddeld bij het geven van voorlichting over dit onderwerp. Bij voldoende belangstelling uwerzijds willen we in 1999 dit ook weer gaan doen. Wij maken voor u een afspraak bij de Harense Smid in Haren. Groepsgrootte: min. 8 max. I 5 personen. Kosten Fl. 2,50 per persoon. Tijdstip: Donderdagochtend van 10 tot 12 uur. Door de medewerkers van de Harense Smid wordt u, in alle rust, voorlichting gegeven over de programmering en bediening van allerlei huishoudelijke apparatuur. Dus ook de magnetron en de moderne wasmachine. Maar ook de T.V., de videorecorder en de moderne audioapparatuur hebben alle aandacht! Wanneer er binnen uw organisatie belangstelling bestaat horen wij dat graag. Met Maasland Gilde Oss e.o. is iedere Donderdagochtend te bereiken. Tijdstip: van 10 tot 12 uur. U kunt ons ook bellen: 0412-633043. U moet dan vragen naar het GILDE! C. v.d. Klink


T'UN BLAKKE GEDROCHT

UW KLEDING IS VOOR MENSEN IN NOOD

GEVONDEN; Dames horloge Commodoor Quartz. Tel. 532 3032 VERLOREN; Op vrijdag 5 februari een gouden armband tijdens het bezorgen van de post in de Elshof. Graag terug bezorgen bij Ria van Druenen. Tel. 532 1754 VAKANTIEHULPEN Gevraagd vakantiehulpen voor St. Jozefoord n Nuland. St. Jozefoord is een klooster bejaardenoord en is gelegen aan de Duyn en Daelseweg 15 te Nuland. Voor de vakantie periode juli en augustus kunnen wij hulp gebruiken voor de volgende werkzaamheden: - afdelingskeuken - lichte verzorging - huishoudelijk werk Ben je 16 jaar of ouder en heb je interesse reageer dan schriftelijk bij: St. Jozefoord, Duyn en Daelseweg 15, 5391 EC Nuland. t.a.v. T. Van der Heyden.

Omdat Mensen in Nood dankzij vrijwilligers de laagste kosten van alle inzamelaars heeft; Omdat overtollige kleding geen afval zijn, maar hulpgoederen" Omdat de k leding niet wordt weggegooid, maar wordt ingezet voor mensen in noodgebieden; Omdat Mensen in Nood alleen al uit de kledingopbrengst jaarlijks meer dan 1,5 miljoen aan hulp kan besteden; Omdat Mensen in Nood, in tegenstelling tot commerciĂŤle inzamelaars, de opbrengst van nietverzonden kleding besteedt aan projecten of aankoop van andere noodhulpgoederen ter plekke; Omdat Mensen in Nood mensen helpt ongeacht hun herkomst, religie of politieke overtuiging; Omdat onze plaatselijke hulpverleners de distributie verzorgen, zodat de kleding terechtkomt waar het nodig is. U w kleding, meer dan goed. Inzameling, woensdag 10 maart, 13.30 - 16.00 uur in de Bonkelaar.

Slijterij D'n Malder _ç )

aanbiedingen: Petrikov Rubin Goblet jonge Dujardin vieux Fameus Grouse whisky Koffie Kaatje Chiffon Amore (notenwijn)

f 11,95 f 22,45 / 22,45 / 28,95 f 11,65 f 6,65

aanbiedingen geldig t/m 13 maart 1999 zetfouten voorbehouden

Kloosterstraat 5b Geffen Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafela, krukken en tapinatallatie 9


AMUSEMENTSA VOND IN CAFE - ZAAL

''DE GOUDEN LEEUW'' te GEFFEN Muziek onder leiding van orkest

En diverse artiesten AANVANG vanaf 20.00 uur

Kaart verkoop vanaf vriidag 26 februari In cafe-zaal "De Gouden Leeuw" Dorpstraat ·s te Geffen ( Tel. 073-5321257) Kaarten à fl. 42,50. inclusief drank en hapjes

10


TTC DEN DRIEHOEK VINKEL Competitie In de competitie seizoen 98-99 zijn de weken voor en na de jaarwisseling de navolgende wedstrijden gespeeld: Driehoek 1 - KPN 8-2 Solar Designl -Driehoek 1 5-5 Driehoek 1 - JCH 1 7-3 Driehoek 2 - PSC Brab.1 5-5 Vice Versa 1-Driehoek 2 3-7 Driehoek 2 - Heineken 2 10-0 PNEM 2 - Driehoek 3 Driehoek 3 - OTTC Driehoek 4 - Driehoek 3 Driehoek 4 - TAP PNEM 2 - Driehoek 4 Solar Design2-Driehoek4 Nev.Despair2-Driehoek 5 Driehoek 5 - Recrea 2 Driehoek5-Vice Versa 3

3-7 5-5 0- 10 5-5 4-6 8-2 7-3 2-8 7-3

De tussenstanden in de diverse klassen zijn als volgt: Ie KLASSE 1. Driehoek 1 11 73 2. Solar Design 1 1160 3. KPN Telecom 1159 4. Alternatief 2 10 58 5. Alternatief 1 1157 6. Brabants Dagblad 1155 7. NS 1 10 55 8. PNEM 1 10 53 9. NTTV 1144 10. uvco 1 1141 ll. JCH 1 11 33

2e KLASSE 1. NS 2 10 82 2. Heineken 11 77 3. Driehoek 2 11 73 4. NON l 10 72 5. PSC Brabant 1 11 63 6. Verhoeven 1 10 45 7. Heineken 2 11 41 8. JCH 2 11 37 9. Recrea 1 10 33 10. UVCO 2 9 26 11. Vice Versa 10 21 Driehoek 1 is in de eerste klassse zo te zien op weg naar het kampioenschap. Er moeten echter nog 9 wedstrijden volgen. Driehoek 2 doet nog volop mee in de strijd om de 2e plaats. De le plaats lijkt iets te ver weg. Men zal er echter hard voor moeten knokken.

3e KLASSE 1. Driehoek 3 2. Solar Design 2 3. NON2 . 4. PNEM2 5. OTTC 6. Vice Versa 2 7. Verhoeven2 8. PSC Brabant 2 9. UVCO3 10. Driehoek 4 ll. TAP 4eKLASSE 1. PNEM3 2. NON3 3. Recrea 2 4. Never Despair 2 11 65 5. JCH3 6. Vice Versa4 7. Driehoek 5 8. Heineken 3 9. Never Despair I 11 43 10. Vice Versa 3 ll. Recrea 3

11 75 11 74 11 71 1156 10 56 10 54 1153 11 48 1040 12 38 10 25

11 80 10 71 1168 10 64 10 50 11 49 10 47 10 30 9 5

De verschillen in de kop van de derde klasse, waar Driehoek 3 momenteel 1e staat, zijn erg klein. Er is wel al een gaatje naar de 4e plaats. Driehoek 4 zal het moeilijk krijgen om nog van de 10e plaats af te komen en is dus waarschijnlijk gedoemd om een promotie/ degradatieduel te gaan spelen. Driehoek 5 kan goed mee in de middenmoot van de 4e klasse.

Brugdorpentoernooi In het kader van het brugdorpentoemooi is het eerste toernooi van 1999 alweer gehouden. In de tweede week van januari was UVCO uit Berlicum gastheer voor 38 deelnemers. In de finales wist Mark Arts in de A-klasse een knappe 3e plaats te behalen. In de B-klasse was Jean Evers invaller in de :finalepoule en wist geen podiumplaats te bemachtigen. In de C-klasse werd Gertie van Griensven 2e en Theo Kerkhof3e. Een volledige uitslag heb ik helaas nog niet ontvangen en kan ik u dus ook niet geven. Het volgende brugdorpentoernooi is bij Vice Versa in Oss. Het vindt plaats in de laatste week van februari. Ons eigen toernooi (schrijfdit alvast in uw agenda) is in de week van 29 maart 1999. Gertie van Griensven

11


CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendom.men. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. Wethouder J.G.J. Moon- van der Biezen na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 111

12

PERSBERICHT Blindengeleidehonden "lopen" roltrappen Sinds ruim 60 jaar worden er in Nederland blindengeleidehonden opgeleid om blinden (visueel gehandicapten) meer mobiliteit te verschaffen. Sinds januari 1999 zijn er blindengeleidehonden die (met hun baas/bazin) gebruik kunnen maken van roltrappen. Hoofctinstructeur Dennis Heisterkarnp van DESUDO blindengeleidehonden instituut is er voor het eerst in geslaagd om geleidehonden te trainen om op het commando "roltrap laag" of "roltrap hoog"de geleidehond een roltrap te laten zoeken die naar beneden of omhoog gaat en de visueel gehandicapte veilig op deze roltrap te begeleiden. Nieuwe trainingmethodieken garanderen volledige veiligheid voor hond en gebruiker. Hierdoor kunnen blinden (visueel gehandicapten) zich aanzienlijk gemakkelijker verplaatsen in winkelcentra, kantoren en op b.v. stations. DESUDO is het eerste en tot nog toe enige blindengeleidehonden instituut die een "roltrap opleiding" standaard in haar opleiding heeft opgenomen. Een blindengeleidehond verschaft een visueel gehandicapte mobiliteit, onafhankelijkheid van hulp van derden, de broodnodige beweging plus de gezelligheid van een huisdier. DESUDO biedt "bestaande gebruikers" van geleidehonden (ook van andere instituten) de mogelijkheid hun/ haar hond deze "roltrap-opleiding" alsnog te laten volgen. Een uitgebreid pakket met informatie over de selectie, opleiding, aflevering en begeleiding van geleidehonden is op aanvraag kostenloos beschikbaar (gedrukt in braille, gesproken op cassetteband en op floppy-disc). Voor meer informatie: DESUDO blindengeleidehonden instituut Zilverstraat 8, Industrieterrein Oostervaart 8211 AN LELYSTAD Tel. 0320 - 22 21 04 fax. 0320 - 23 42 86.


A_

&t

~

ROND DE DORPSPOMP

"Een bijzonder geslaagd carnaval 1999", dat was ons gespreksthema. Maar eerst en vooral moesten we nog aandacht besteden aan het optreden van de K.P.J. bij de "ROAPAVONDEN". De dorpspomp-schrijver blunderde door dat fantastische optreden van de K. .P.J. onvermeld te laten en biedt excuses aan. De hele stamtafel was vol lof bij de nabespreking over het verrassende optreden van de K.P.J. met een compleet nieuwe ploeg. Een schitterende persiflage op de ¡ hedendaagse reclame via Radio en T.V. Op zeer humoristische wijze dreven zij er de spot mee met goede gevatte teksten en hoogstandjes pl_ay-backkunst. De stamtafel had bijzonder waardenng voor het hoge en stijlvolle niveau en de puntigheid. Daarom alle lof aan de K.P.J. en we hopen dat "de miskleun" oftewel de "SLIPPOFDE-PEN" is vergeven. Het carnaval 1999 was weer goed voorbereid en alles liep "GESMEERD". De prins, de Raad, de Stichting Rottenrijk en de werkgroep "Bonkerburcht", Boerenbruiloft-comitee, overleg Maasdonk'carnaval, Optochtleiding, de Carnavalsclubs, de Horeca, de Pastoor, den Burger, ja heel ROTTENRlJK komt alle lof toe. Alleen maar een groots feest zonder ook maar enige wanklank. Dat is fantastisch!!! . . Het begon al op vrijdag met een bezoek van de Prrns met "klein" gevolg aan de Basisscholen, op zaterdag ziekenbezoek in de ziekenhuizen te Oss en Den Bosch, in Maria-Oord, Vita-Nova, en zelfs ziekenbezoek aan buis met nog een verrassende serenade in de Papendijk, waar een dansmariekesfamilie werd gehuldigd. De openingsrnis werd druk bezocht en kende een waardige plezierige sfeer met een indrukwekkend slotwoord van de voorzitter van de Stichting, Rien Oomens. En de Pastoor was jarig!, dus een spontaan "Lang zal hij leven", waarbij we ons graag en van harte aansluiten. De optocht op zondag overtrof alle verwachtingen. 25 "nummers" vormden een feestelijke sliert door ons dorp. Vooral viel de samenwerking en de onderlinge verbondenheid tussen de deelnemers op, een gezonde rivaliteit, waarbij hulp aan elkaar voorop staat. ook de groep jeugdige deelnemers, was groot, zodat je bijna kunt spreken van een brok Jeugdwerk in samenwerking, creativiteit en grote vriendschap. De gemeente/gemeenschap zo? daar nog meer oog voor moeten hebben. Immers nu IS dat alleen mogelijk, dankzij inzet van particulieren, boerenbedrijven en andere bedrijven, die ruimte beschikbaar stellen om te bouwen, maar tevens

daarbinnen mogelijkheden scheppen om elkaar in een plezierige omgeving te ontmoeten, plannen te bespreken en uit te werken. De prijsuitreiking kende dezelfde gemoedelijkheid en werd dan ook tot e~n waar feest in de "GOUDEN LEEUW", en die LEEUW werd meteen omhangen met een GOUDEN onderscheiding, immers alle lof komt toe aan de Gastheer, gastvrouw en personeel; een HOERA voor Wim en Wilma! Wat een prachtige wagen van :Haor op d'n Dijk": Heel Rottenrijk danste het uit in feestvreugde. Dat was nog eens een EERSTE prijs! Driemaal een Tien werd al geroepen. Toch waren er wagens, die met negens en achten uit de bus kwamen, we lachten nog om de gezellige "BUS" waarin een complete bar was ingericht. Daarmee raken we aan de vraag, alcoholgebruik matigen? in de optocht. De werkgroep had daarvoor aandacht gevraagd en dat heeft beslist effect gehad. Op de Prinsenwagen was van drankgebruik tijdens de optocht afgezien. Och ee_n ' drankje' erbij, dat hoort, het is immers feest; het 1s alleen maar storend als dat de hoofdzaak wordt, dan wordt het een "bezopen" zaak en verzuipt de echte carnaval. De stamtafel vindt het een goede zaak als daaraan aandacht wordt besteed en prijst het goede voorbeeld van de Prins en de Raad met gevolg. De boerenbruidsparen als "Duifjes" vormden ook weer het betere pronk.werk en wisten dit delicate onderwerp met ragfijne humor te presenteren, daarom een dik verdiende eerste prijs bij de groepen. We vermelden nog de eerste prijs van de individuelen vanwege het actuele onderwerp: "De brandweerkazerne" , waarbij iedereen maar aan het lijntje wordt gehouden en niemand "'T MEER KAN VATTEN", het thema van dit carnavalsjaar, fantastisch verbeeld door Charles en Anita. Verder viel ons op: het optreden van groep 8 van de Aloysiusschool. Die zagen we trouwens ook al in de Play-back-show, welke geest zou daar achter zitten, de geest van de "Prins" is immers allang de "PIJP" uit. Een grootse optocht, waarvan de beelden nog lang op ons netvlies blijven zitten. Toch m~et~n we attenderen op de "rommel" die achter bliJft m de straten daar is nog teveel spul bij, dat slecht verteert en da; is 'onverteerbaar'. Er moet echte confetti worden gebruikt, dat zomaar veranderd in humus: Het jeugdcarnaval in de Bonkerburcht was _!o~ ~ de puntjes verzorgd. Er waren voldoende vr1Jwilligers met een bewonderswaardige inzet. De werkgroep Bonkerburcht verdient een groots compliment. Onze zeer gewaardeerde gast van deze stamtafel, onze actieve en meelevende pastoor vroeg aandacht voor de jeugd en wil de Carnavalsmis op zaterdag wel om 6 uur beginnen, dan kunnen we samen daarna optrekken naar de Bonkerburcht, waar dan het feest 13


begint. Het zou mooi ZIJn om daar dan ook op dinsdag met allen samen te eindigen. Wie weet is dat op te lossen. Op maandag was er ''Het Pilske bij d'n Burger", waar de echte, welgemeende MAASD®ONK wordt uitgebracht en daarmee de hartelijke verstandhouding wordt gevierd tussen het Waotterrijk, het Kafland en het Rottenrijk. Hiervoor was "De Dorsvlegel" in gehuurd. Het was een echte Maasdonkse Happening, vooral als de hofkapellen samenklonken met hun heerlijke Hots-Knots-muziek. "Ge wit nie wa ge krijgt as ge Maasdonk mengt. Unne sappige pittige miks vol vurrigheid en schik". En maandagavond ook nog eens de vrijgezellenaovond van alle betrokkenen rond het nieuwe bruidspaar. De bruid Diny trok mi ut vrouwvolk naor "Het Haasje", Lennard mi ut mansvolk naar "De Nieuwe Ark" en laoter op d'n aovond vond in de GOUDEN LEEUW de koppeling plaats en werd er rijk getoast op het liefelijke huwelijksaanzoek van Leonard. Diny was er "keikapot" van; ja ondersteboven en dat was een komisch gezicht. Nou de Boerenbrulft was dus goed ingeleid. De kleine buurt rond de Kepdonk en de Nulandse straat hadden een mooie versiering aangebracht. Van alle kanten kwam het volle toegestroomd. Een optocht met het Bruidspaar op de kar, de familie, de buurt, de Prins, de Raad, Dansmariekes, de Boerenkapel en genodigden naar DE GOUDEN LEEUW. De Brulft wordt elk jaar rijker aan inhoud. De boerenbruisparen zorgden voor een zeer feestelijke entourage, en een LEEUW van een Ceremoniemeester leidde het feest voortreffelijk. Grootordinaris Noud de Jachtopziener, Dijkbeheerder en Maaszanger voltrok vol humor de Plechtigheid. Er waren toespraken, door de Prins, de familie en liedjes door de Kinderen, de Boerenbruidsparen en voordrachten en dansen door de "Vlijt" en Dansmariekes, en Tonnepraot door de Pastoor en d'n Burger, ja echt "recht vur zunne raop" humor van de bovens_te plank, wat met enorme ovaties werd ontvangen. Rottenrijk op z'n best! Heel de dag werd er gefeest in het dorp. Een bezoek aan Het Oude Klooster en huize "De Heegt", want ook de ouderen hadden hun carnavalsfeest. Rottenrijk ziet terug op een geweldige carnaval. Ook in de feesttempels was het een betoverend feest vol vrolijkheid en vriendschap. De Kastelijns en de Kastelinnen waren zeer tevreden. ''Nog ooit zonne goeie gehad!!!" Op Aswoensdag mocht de Pastoor weer een overvolle kerk begroeten. De echte carnavalsvierders waren er allemaal en ouders met kinderen. En weer heerste er een fijne sfeer in de kerk. Al die askruisjes. We kunnen er weer tegen, een heel jaar lang, nou ja tot de Elfde van de Elfde om Elf uur Elf. 14

Met grote vreugde werd vernomen dat het Geffense SINT-JORIS-gilde uit een hele lange slaap is ontwaakt. Het gilde telt reeds 15 leden, er is een dagelijks bestuur en er is reeds contributie betaald en het eerste "Officiële" optreden staat al vast, 5 september 1999 op "Effe naor Geffe". Het gilde werkt hard aan gepaste reglementen en bestudeert het verleden. Toch zal het een eigentijdse identiteit krijgen en een Geffense signatuur dragen. Het zal een verrijking zijn voor het dorp; een hechte vriendengroep, zal vanuit de goede onderlinge verhouding toegroeien naar een Gilde van deze tijd en stap voor stap een Levend Gilde vormen, dat deel uitmaakt van de Geffense gemeenschap en daarin een eigen functie vervult. De Kapel in het "oude .Klooster" heeft een nieuw verfje gekregen en is weer uitnodigend voor de bewoners van ''De Heegt" de aanleunwoningen en kerkgangers in de vele vieringen, waaronder ellce zaterdagmorgen om 10 uur een mis met keurig verzorgde zang van het bejaardenkoor. Er blijft altijd wel plaats over en het is er lekker warm en comfortabel. De kapel is elke dag open. Ja, "de Kerk" open, dat wordt bestudeerd, zei de pastoor. "We maken reizen met de werkgroep om daarvoor een goede oplossing te vinden". En er is iets fraais ontdekt. "Een glazen wand" zal het worden. Nou afwachten. Er kwamen nog meer plannen op tafel rond ons huske '"t Veld". In het jaar 2000 maken we daar een levende Kerststal en er zou dan in ons Veld.kapelleke een klok moeten luiden. Sommige Carnavalsvierders wilden ons nog "Den Das" omdoen. Maar we laten ons niet zo maar strikken met een Maasdonker. Het was wel weer gezellig. Van stamtafel 93 Volgende stamtafel op zondag 7 maart om 11.00 tot 12.30 uur in café Govers" Ook U bent welkom.

Î/tlar~ , ., ._ ----/ ncdlo "Nagelstyliste" * Acrylnagels/gelnagels

f 75 * Verharden van eigen nagels f 30 * Manicure f 20 Ik kom graag bij u thuis !

Maaike van der Doelen 0412-479496


Afscheid gemeenteraadslid Ad v.d. Boogaard

In de raadsvergadering van dinsdag 26 januari jl. nam Ad v.d.Boogaard, na 19 jaar, afscheid als gemeenteraadslid. Namens de VPM sprak Frank Smits de volgende woorden: "Wanneer iemand na een groot aantal jaren afscheid neemt, dan gaat iedereen er vaak eens goed voor zitten om aan te horen hoe uitvoerig er op de loftrompet wordt geblazen. Terecht, hoewel je soms wel eens denkt: "Je kunt horen dat hier iemand weggaat". Maar de VPM staat open, eerlijk en kritisch tegenover zaken en mensen. Zo ook naar de eigen leden. En dan zeggen wij als VPM open en eerlijk dat Ad in de afgelopen jaren heel goed werk heeft afgeleverd, zowel naar de VPM als naar de Maasdonkse bevolking. Op een leeftijd dat menigeen overweegt om juist in de gemeenteraad te stappen, neemt Ad na zo'n kleine 20 jaar afscheid. Als 27-jarige kwam Ad samen met Jan v.d. Bosch namens de Jongeren Partij Nuland in de raad. Energiek en leergierig gingen re aan de slag. Al na 4 jaar nam de Jongeren Partij Nuland onder leiding van Ad deel aan de coalitie, weliswaar niet actief als wethouder, maar wel duidelijk het college aansturend. Ad had in deze periode ook oog voor het detail. Midden in de jaren 80 ging deze ouder wordende jongere binnen de Jongeren Partij de discussie aan om de naam van de partij te veranderen. Vond hij zich als mid-dertiger niet meer jong genoeg? Kwamen de eerste grijze haren door? Wie zal het zeggen? Feit is wel dat Ad zijn zin kreeg. Het woord Jongeren verdween uit de partijnaam en na een discussie van bijna 1 jaar (!) kwam het woord Vooruitstrevend ervoor in de plaats. Wel kritisch ouder wordend, maar nog steeds jong van geest. Dat tekent Ad. Na 8 jaar nam Ad afscheid als VPM-er om nieuwe mensen de kans te geven. Toen echter na enkele jaren een beroep op hem gedaan werd om zieke Ton van Niele te vervangen als raadslid, stond Ad meteen klaar om er met volle overtuiging weer in te stappen: alsof hij nooit was weggeweest. Met de vorig jaar helaas veel te vroeg gestorven Ton van Niele had Ad een goede, vriendschappelijke band; tot het bittere einde toe. Zo is Ad ook meestal de eerste die een ziek achterbanlid bezoekt; thuis of in het ziekenhuis. Ook dat tekent Ad als mens. Bij de naderende samenvoeging met Geffen en Vinkel zag Ad tijdig het belang in van een samenbundeling van de vooruitstrevende krachten uit beide gemeenten. De Vooruitstrevende Partij Maasdonk

werd een feit. Ad als lijsttrekker. Ad als wethouder in de roemruchte regenboogcoalitie van I 992 tot 1994. Jammer genoeg slechts twee jaren, maar Ad maakte wel indruk als bestuurder binnen de coalitie, de raad en het ambtenarenkorps. vandaag geeft Ad zijn stoel door aan een jongere. Wellicht is er weer plaats voor de naam Jongerenpartij? De VPM en de gemeente Maasdonk verliest een integere en bekwame bestuurder, die altijd klaar staat als men een beroep op hem doet. Is er dan nog iets minder positief aan Ad? Hij is eigenwijs, maar dat is niet altijd negatief. Misschien moet een raadslid wel eigenwijs zijn. Soms hebben we Ad wel eens moeten afremmen in zijn enthousiasme en brachten we bepaalde zaken terug in de juiste verhoudingen, want het partijbelang ging bij Ad altijd voor het persoonlijke belang. Wij zijn Ad hĂŠĂŠl veel dank verschuldigd, maar dat zijn we ook aan zijn vrouw Bernadette en zijn dochters Loes en Noortje. Zij hebben hem de ruimte gegeven om als politicus en mens te worden wat hij nu is. Afsluitend durf ik gerust te stellen, dat Ad het beste is wat de VPM is overkomen. Het gaat echter te ver om dit ook van de gemeenteraad te zegge. Ik denk echter dat Ad in het rijtje van echte bekwame bestuurders hoog scoort. Ad, bedankt voor het vele goede werk. Namens de VPM wens ik jou nog een lang en gezond verblijf binnen je gezin, je werk, de VPM en waar dan ook. Ad, het ga je goed".

WIJ KRIJGEN UW KOPY GRAAG OP DISKETTE

KOPY INLEVEREN VOOR:

7 MAART 15


GEACHTE CARNAVALSVRIENDEN

JEUGD INDIVIDUELEN le Kinderen van Erp

We kunnen weer terugzien op een zeer geslaagd carnavalsfeest en wij willen iedereen, die daaraan bijgedragen heeft nogmaals bedanken. En met name de deelnemers aan de Carnavalsoptocht, die in samenwerking met de werkgroep daar een ordelijk evenement van hebben gemaakt, zonder wanklanken. Ook de jeugdige jeugd heeft haar beste beentje voorgezet en doordat CV "Une goeie Road is duur" hun naam eer aan hebben gedaan was er voor hen ook een wisselbeker beschikbaar. Overigens zijn we dit jaar een paar wisselbekers kwijtgeraakt. Bij de loopgroepen is deze nl. bij de Boerenbruidsparen terecht gekomen en bij de wagens bij CV ''Hoar op den dijk". maar rugdekking door met name de Rabobank en andere optocht fans is in de ontstane leemte voorzien. Hiervoor onze welgemeende dank. Tot slot nog een stukje traditie nl. de uitslag van de Carnavalsoptocht en zoals gebruikelijk zijn de hoogst en laagst gegeven punten niet meegeteld.

CARNAVALSWAGENS Prijs Deelnemer

Onderwerp

Car Idee Af naval wer leske king

1e Hoar op den dijk

We hebben de poppen 76,S aan het dansen 2e CV äg mar niks De Euro 68 3e De Superg(r)overs Milleniumprobleem 69 4e CV Tutje Wup Euro 64,S Se CV De Vlegels Verkikkerd op carna 60,S 6e CV De Nakomertjes Stefun schiet op duiven 56 7e CV De Cafegangers Draait 't door of 55,5 draaien we ' tin de soep Se Keihard de Zatste Tirolerwagen 53 9e CV De Knuppels Stefun, 54 waar zijn de duiven !OeDe Ettertjes Venkabus 52,5 11 e De Brandlopers Bus 51,5 12e De Brandweer NieuweBrandweerkaz. 47 13e CV De Kruipers Kan t WEL vatte 50

74

78

69 67 62,S 61 58 59,5

71 69,S 63,S 62 55,5 54

51,5 51,5

55 50

51,5 S1,5 54,5 48 49 53 51,5 47

LOOPGROEPEN 1e Boerenbruidsparen Kan t nie vatte 2e Wanne Klets Rood op de bank 3e CV De Bierkruiers Bierkruiers

64,5 64 66,5 61,5 61,5 64 54 50 50

INDIVIDUELEN Ie Echtpaar v Herpen Brandweer kan 't nie vatte 2e Kinderen en van Zo zat as un skup Zandvoort Zo stijfas un hark

16

60

61

58

59

60

53

2e De2 Belgen 3e De Zwaailichten 4e De Stropersclub

Teletubbies op zoek naar Tmky Winky Kan t nie vatte Ongrijpbaar Ik kan het nie vatte

56,5 54,5 59 56 52,S

59

58 52 56 54 54 52,5

JEUGD GROEPEN le De Biggetjes 2e CV De Guppies

Waar komt de nieuwe 58,5 57,5 brandweerkazerne Clinton 57 55

57 54

Mede namens de werkgroep onze dank voor Uw bijdrage aan het welslagen van de Carnavalsoptocht 1999. Bestuur Carnavalsstichting

KOM OOK VOLTIGEREN! Voltige is een nog vrij onbekende tak van de paardesport. Het is een soort turnen op een paard dat stapt, draaft of galoppeert. In plaats van een zadel heeft het paard een band om zijn buik met twee handvaten waaraan je je vast kunt houden. De enige vereniging in de regio waar je kunt vo ltigeren is ponyclub "De Vlierefluiters" in Geffen. Hier wordt al een paar jaar op kleine schaal gevoltigeerd, maar nu er verschillende pony's en paarden zo getraind zijn dat er op gevoltigeerd kan worden, is er ruimte voor meer enthousiaste mensen. Je hoeft niet te kunnen paardrijden om te kunnen voltigeren. Lenig hoef je ook niet te zijn, dat wordt je vanzelf Het is wel belangrijk dat je het leuk vindt om met paarden bezig te zijn, en een beetje lef kun je ook wel gebruiken. De meeste voltigeurs bij "De Vlierefluiters" zijn tussen de 8 en de 18 jaar oud. Sommigen van hen voltigeren al vrij lang en kunnen al echte hoogstandjes uithalen, zoals staan op een galopperend paard ofvia een radslag van het paard afspringen. Vooral bij de oefeningen waarbij meer kinderen tegelijk op het paard zitten is goed te zien dat voltige echt een teamsport is. Maar ook bij de oefeningen die individueel gedaan worden is vaak bij het instuderen wat hulp van de anderen nodig. We hopen op korte termijn een of twee teams af te kunnen vaardigen naar landelijke wedstrijden. Het niveau is er, we zijn alleen op zoek naar een sponsor. Voltige is ook heel geschikt voor jonge kinderen. Speciaal voor hen is er een kleine pony waarop gevoltigeerd kan worden. Kinderen van vier of vijf jaar oud zijn nog te klein om zelf een paard onder controle te houden, maar bij voltige zorgt iemand anders ervoor dat de pony in het juiste tempo loopt en blijft lopen. De kinderen wennen zo op een veilige manier aan de bewegingen van een pony. Voor hen kan voltige ook een opstapje zijn naar het paard-


rijden, omdat ze al een goede, vaste zit krijgen en wennen aan het omgaan met een paard. Er zijn ook een aantal volwassenen bij "De Vlierefluiters" die graag willen voltigeren, maar op het moment is die groep eigenlijk nog te klein. Wij zouden het dus heel fijn vinden als er een paar enthousiaste volwassenen bij zouden komen. Bij de volwassenen gaat het er wat minder fantiek aan toe, zij willen vooral op een gezellige manier sportief bezig zijn. Omdat je bij voltige maar een paard gebruikt voor een hele groep voltigeurs, is het een stuk goedkoper dan gewoon paardrijden. Je hebt verder ook niet veel bijzonders nodig: een paar lage gym- ofturnschoenen en kleren waarin je je vrij kunt bewegen. Voor de rest zorgen wij. Dus, als je denkt dat voltige wel iets voor jou is, kom dan eens kijken of neem een proefje. Voor meer informatie, bel Franka (073-5325260) of Joyce (0412648824).

Deze bijdrage is als volgt*: Voor leden van de dierenscherming: - sterilisatie FL. 50,00 - castratie Fl. 25,00 Voor niet-leden van de dierenbescherming: - sterilisatie Fl. 30,00 - castratie Fl. 15,00. Deze aktie loopt van 1 maart t/m 31 mei 1999. Alle dierenartsen van Den Bosch e.o. zijn hiervan in kennis gesteld. Het bestuur van de Dierenbescherming afdeling 's-Hertogenbosch e.o.

PERSBERICHT Dierenbescherming 's-Hertogenboscb E.O. Februari 1999. Evenals in het najaar wil de afdeling 's-Hertogenbosch e.o. kattenbezitters met een financiĂŤle bijdrage een extra stimulans geven om bijtijds hun katten te laten steriliseren/castreren.

4 peper

steaks Geldig van 1t/m 6 maart 1999

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen

KEURSIAGER

Deze actie is bedoeld voor kattenbezitters woonachtig in ons werkgebied. Ons werkgebied omvat de plaatsen met de volgende postcodes: 5200 AA t/m 5255 ZZ 5258 AA t/m 5299 ZZ 5386 AA t/m 5387 ZZ 5390 AA t/m 5393 ZZ

te1.

co13> s32 sa 91

* Procedure voor de ontvangst van de bijdrage: - opsturen van de originele rekening van de dierenarts, met vermelding van bank/girorekeningnummer aan: Dierenbescherming 's-Hertogenbosch e.o. p/a Rembrandtstraat 67, 5251 PB Vlijmen - na ontvangst zal de bijdrage worden overgemaakt.

Meer keus, meer sfeer, meer smaak bij Keurslager Ton van Tuyl Vier jaar geleden gingen we in Geffen van start. In die tijd hebt u ons leren kennen als een vertrouwd adres voor lekker vlees, fijne vleeswaren en aJtijd een vriendelijk advies. Woensdag 3 maart openen we onze helemaal vernieuwde Keurslagerij. Niet alleen de winkel is nieuw, maar ook de werkplaats en de worstmakerij zijn volledig gemoderniseerd. Dankzij de verbeterde inrichting kunnen we u nog beter laten zien wat we allemaal voor heerlijke producten en specialiteiten te koop hebben. Alles is met veel zorg gemaakt en overzichtelijk gepresenteerd. Onze opzet was een slagerij neer te zetten waarin de sfeer bepaald wordt door onze passie voor het slagersvak èn voor lekker eten. Voor ons gevoel zijn we daarin geslaagd. Wij zijn er zeker van dat u hierdoor met nog meer plezier In onze Keurslagerij uw aankopen zult doen. Kom sfeer proeven en profiteer meteen van onze extra smakelijke aanbiedingen! Want ook in onze nieuwe ~ak blijven de prijzen aantrekkelijk. Graag tot ziens,

r~~rf'~~ 17


CARACHECK informatieavond in Nuland en in Geffen

In Apotheek Geffen-Nuland vindt in de maanden maart en april de CARA CHECK plaats. CARA CHECK is een informatieproject voor mensen met cara. Daarbij werkt de apotheker samen met plaatselijke huisartsen en het Astma Fonds. Het doel is: beter leren omgaan met cara en veilig en verantwoord omgaan met medicijnen. Twee voorlichtingsavonden Er zijn 2 voorlichtingsavonden georganiseerd voor ouders van kinderen met astma. Op de informatie-avond geven een huisarts, Dr Peeters ofDr Berkelaar, een apotheker, dhr Braakhuis en een medewerker van het Astma Fonds lezingen. De avonden zijn gepland op: - dinsdag 9 maart in het Martinushuis in Nuland om 20.00 uur in samenwerking met Dr Peeters voor ouders van kinderen met astma uit Nuland - dinsdag 16 maart in de Heegt in Geffen om 20.00uur in samenwerking met Dr Berkelaar voor ouders van kinderen met astma uit Geffen. Verschillende ouders hebben inmiddels een uitnodiging hiervoor ontvangen. Ook andere belangstellenden kunnen zich van te voren aanmelden in de apotheek of bij uw huisarts. Verder kunnen alle mensen met cara en ouders van kinderen met cara een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek in de apotheek over hun medicatie.

Cara is een verzamelnaam voor de luchtwegaandoeningen astma, chronische bronchitis en longemfyseem. Cara komt veel voor: in Nederland bij ongeveer één op de tien mensen. In elke schoolklas zijn kinderen met cara te vinden. De meest voorkomende klachten zijn benauwdheid, hoesten en het opgeven van slijm. De klachten kunnen worden veroorzaakt door diverse factoren, zoals huisdieren, huisstofinijt, stof, weersomstandigheden en lichamelijke inspanning. Een belangrijke boosdoener is tabaksrook. Binnen de CARA CHECK kunnen mensen met cara niet alleen informatie krijgen over hun aandoening, ook is er veel aandacht voor een juist medicijngebruik. Bij cara worden vaak geneesmiddelen gebruikt die hun werk doen precies op de plek waar het nodig is: in de luchtwegen. Deze medicijnen moeten ingeademd, geïnhaleerd, worden. Dat is een lastige techniek. Uit onderzoek blijkt dat zeven van de tien patiënten niet op de juiste manier inhaleren. Dat betekent dat zij te weinig profijt hebben van hun medicijnen. Wanneer medicijnen echter op de juiste manier worden gebruikt, kan dat complicaties voorkomen en de kwaliteit van het leven voor mensen met cara aanzienlijk verhogen. 18

Bij het persoonlijke gesprek in de apotheek wordt gekeken naar het medicijngebruik en wordt besproken of het effect van de medicijnen naar wens is. Wie dat wil, kan het inhaleren oefenen. Voor meer informatie over de CARA CHECK kunt u terecht bij: Apotheek Geffen-Nuland Dorpstraat 48 5386 AN Geffen 073-5324699

CDA AFDELING MAASDONKOud papier en vennootschapsbelasting In de raadsvergadering van 26 januari jl. werd door de CDA-fractie bij monde van Rini van de Ven aandacht gevraagd voor de problematiek van vennootschapsbelasting over de inkomsten uit het ophalen van oud papier. Wat is er aan de hand? Door een aantal verenigingen wordt in de gemeente Maasdonk oud papier opgehaald. Door de gemeente wordt aan deze verenigingen een garantieprijs verstrekt. Op zich lijkt er dus niets aan de hand, ware het niet dat onlangs door de Belastingdienst Nijmegen aan een vereniging een aanslag vennootschapsbelasting is opgelegd. De Belastingdienst Nijmegen is van mening dat op basis van de geldende wet- en regelgeving over de winsten uit het ophalen van oud papier vennootschapsbelasting verschuldigd is. Hierbij is het niet van belang op welke wijze deze winsten zijn ingezet ofdat de vereniging geen winstoogmerk heeft. Omdat iedere Belastingdienst een zeer grote zelfstandigheid kent wil dit niet zeggen dat andere Belastingdiensten het voorbeeld van de Belastingdienst Nijmegen zullen volgen. Het risico is echter wel aanwezig hetgeen betekent dat eventueel in de toekomst ook de verenigingen in de gemeente Maasdonk een aanslag vennootschapsbelasting op de deurmat kunnen krijgen. De vennoot-schapsbelasting bedraagt 35% over de winst en de Belastingdienst kan tot 5 jaar terug gaan. De CDA-fractie heeft grote bedenkingen tegen het heffen van vennootschapsbelasting over de winsten uit het ophalen van oud papier. In de afgelopen jaren is het ophalen van oud papier geïnitieerd en gemotiveerd door de overheid. Doelstelling hierbij is om het milieu zo min mogelijk te belasten en zoveel mogelijk over te gaan tot hergebruik. Het heffen van vennootschapsbelasting staat op gespannen voet met deze doelstelling. Daarnaast zal het heffen van vennootschapsbelasting de prikkel bij de verenigingen wegnemen en zijn er financiële risico 's omdat men over de afgelopen 5 jaar alsnog een aanslag kan krijgen.


Inde raadsvergadering van 26 januari jl. heeft de CDAfractie aan het college aandacht gevraagd voor deze problematiek en verzocht om actie te ondernemen. Inmiddels zijn ook in de Tweede Kamer hierover al vragen gesteld en is in de media hieraan aandacht besteed. Tevens is de CDA-fractie van mening dat als verenigingen in de gemeente Maasdonk hiermee geconfronteerd worden samen met de gemeente bezien wordt welke juridische stappen ondernomen kunnen worden. Het kan immers niet zo zijn dat we dit zo maar op het bordje van de vereniging schuiven.

Accommodatiebeleid Geffen In het collegeprogramma is aangegeven dat eind 1998 meer duidelijkheid geboden dient te worden in het accommodatiebeleid in de kern Geffen. Een ruwe verkenning, waarbij met name gekeken is naar de planologische aspecten, is in november 1998 besproken in een besloten bijeenkomst. Hierbij is toegezegd dat een en ander nog nader uitgewerkt en onderbouwd zal worden. De CDA-fractie hecht er aan dat de in het collegeprogramma gemaakte afspraken ook nagekomen worden. Daarnaast is al meer dan een jaar geleden door het Oude Klooster een verzoek ingediend tot uitbreiding. De behandeling van dit verzoek is uitgesteld in afwachting van de besluitvorming met betrekking tot het accommodatiebeleid. Aangezien nog steeds geen concrete voorstellen aan de commissie en de gemeenteraad zijn voorgelegd, is in de raadsvergadering van 26 januari jl. door de CDA-fractie verzocht om in de eerstvolgende commissievergadering met voorstellen te komen. Willen we vooruit dan dienen we ook een besluit te nemen. Daar waar mogelijk dient een clustering van gelijksoortige activiteiten plaats te vinden. Dit is al gebeurd voor wat betreft de sportverenigingen op sportpark De Biescamp. Het is logisch om ook de activiteiten voor ouderen zoveel mogelijk bijeen te brengen in het Oude Klooster. Tot slot is het van belang dat spoedig een besluit wordt genomen voor de locatie van het sociaal cultureel centrum en dat de procedure tot wijziging van het bestemmingsplan wordt opgestart. Kruisgebouw Vinkel De afgelopen maanden is veel gezegd en geschreven over het Kruisgebouw te Vinkel. Wat is nu het standpunt van de CDA-fractie? Voor de voltooiing van het Pastoor Vogelplein te Vinkel zou het een goede zaak zijn dat overgegaan wordt tot sloop van het kruisgebouw. Probleem is dat het kruisgebouw niet van de gemeente is en dat het gebouw gehuurd wordt door de heer Loeffen voor de fysiotherapie. In principe is de CDA-fractie bereid om medewerking te verlenen aan koop van het kruisgebouw door de gemeente. Daarnaast zij wij ook bereid om over te gaan tot

verkoop van een strook grond aan de heer Loeffen zodat hij elders tot nieuwbouw kan overgaan. Tot het moment dat de heer Loeffen de nieuwbouw heeft gerealiseerd willen wij de huurovereenkomst respecteren. Met de opbrengst van de verkoop van grond aan de heer Loeffen kan voor een belangrijk deel de aankoop van het kruisgebouw worden betaald. Per saldo zal er echter voor de gemeente sprake zijn van een tekort. De vraag is wat hierbij redelijk is. Dit zal een kwestie van onderhandelen zijn. Hierbij dient echter niet gedacht te worden aan "tonnen". Ook voor de gemeente geldt dat we een gulden maar een keer kunnen uitgeven. Probleem is echter nog de locatie voor nieuwbouw door de heer Loe:ffen. De CDA-fractie is tegenstander van locaties waarover in het verleden afspraken zijn gemaakt met het schoolbestuur (grasveld bij school) en tegen de locatie langs de brugstraat waardoor het open karakter voor 't Zijl komt te vervallen en de problematiek van het parkeren bij 't Zijl alleen maar groter wordt. De CDA-fractie is bereid om aan de heer Loe:ffen een strook grond te verkopen aan de Populierenstraat. Dit gedeelte beeft nu de functie van openbaar groen en is buiten het bestemmingsplan gehouden omdat het valt binnen een stankcirkel van een agrarisch bedrijf. De heer Loeffen heeft hier geen nee tegen gezegd maar wel aanvullende voorwaarden gesteld met betrekking tot de grondprijs en binnen afzienbare tijd de bouw van een woning. Aan deze aanvullende voorwaarden willen en kunnen wij geen medewerking verlenen. Wij zijn van mening dat de heer Loe:ffen de thans geldende grondprijs moet betalen. Daarnaast kunnen wij geen toezeggingen doen met betrekking tot de bouw van een woning. Op de eerste plaats is dit gewoonweg niet toegestaan omdat het deel valt binnen een stankcirkel. Op de tweede plaats zou dit ten koste gaan van mensen die al langer op de wachtlijst voor woningbouw staan. Op basis van het vorenstaande mag het duidelijk zijn dat het niet allemaal zo eenvoudig ligt. De CDA-fractie is bereid om constructief mee te denken maar niet ten koste van alles.

Informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij: Betsy van Bakel (5322735) Gerrit van den Helm (5324311) Rini van de Ven (5321653) Jan van Erp (5322490) Mark van der Doelen (5324385).

19


WIE WAT WANNEER MAART 03 19.00 uur Veertigdagenmeditatie in de kapel 05 Buurtver. De Vierwinden, dropping 05 Buurtver. De Elshof, langlaufen 05 Open dag voortgezet onderwijs 06 Open dag voortgezet onderwijs 06 Zilveren Feest Ziekencomite "de Schakel" 13 .30 u H.Mis in de kapel, aansluitend "op de koffie" bij "de Schakel" 07 Kopij inleveren Torenklanken 09 KVO Vrouw-Geloven en Samenleving in Nistelrode en Heeswijk 10 KVO Vrouw-Geloven en Samenleving in Nistelrode en Heeswijk 10 K. V.B. Krekulavond in Nuland 10 19.00 uur Veertigdagenmeditatie in de kapel 10 Kledinginzameling Mensen in Nood, 13.30-16.00 u 14 TV De Vlijmd, Lentetoernooi 15 Buurtver. De Vierwinden, kaarten in 't Haasje 17 19. 00 uur Veertigdagenmeditatie in de kapel 18 Oud papier ophalen route 1 19 Buurtver. De Molehoek, bowlen jeugd 20 Buurtver. De Elshof, darten 21 Buurtver. De Vierwinden, gezins-boswandeling 21 Verkooptentoonstelling Handwerkclub "De Nijvere Handen" in 't Oude Klooster 21 TV De Vlijmd, Maasdonk.competitie jeugd 21 Kopij inleveren Torenklanken (3 weken) 22 Buurtver. De Vierwinden, bloemschikken in 't Haasje 22 KVO/NCB kaartavond samen met intro's 24 19.00 Veertigdagenmeditatie in de kapel 24 TV De Vlijmd, Open middag jeugd 25 KVO hobbymiddag, werken met gaas en mos. 25 K.V.B. Thema-avond herverdeling van arbeid. 26 Oud papier ophalen route 2 27 Buurtver. De Molenhoek, jaarfeest (24-jarig bestaan) 27 18.45 uur Pahnpaasoptocht 27 TV De Vlijmd, Openingstoernooijeugd 28 TV De Vlijmd, Commissietoernooi 28 Pahnzondag 31 Buurtver. De Molenhoek, paasmiddag 31 10.00u en 19.00u Boeteviering in de kapel APRIL 01 Witte Donderdag 02 Goede Vrijdag 03 Paaszaterdag 03 tot 10 TV De Vlijmd, Rabo-paastoernooi jeugd 04 Pasen 04 Buurtver. De Vierwinden, paaseieren zoeken bij speeltuin "De Klimop" 05 Tweede Paasdag 07 TV De Vlijmd, Kennismakingavond nieuwe leden 20

11 15 20 23

Kopij inleveren Torenklanken Oud papier ophalen route l K.V.B. Fietstocht. Oud papier ophalen route 2, 1 week eerder i.v.m. koninginnedag 24 Buurtver. De Vierwinden, jaarfeest 25 Kopij inleveren Torenklanken (3 weken) 27 t/m 29 Schoolkamp AJoysiusschool 30 Koninginnedag MEI 01 Gezinsviering 03 t/m 14 Meivakantie 04 Dodenherdenking 19.15 uur 09 Moederdag 10 TV De Vlijmd, Ladies-day 13 Hemelvaart 16 Kopij inleveren Torenkl.anken 19 Maria-viering: Oude Klooster. 19 TV De Vlijmd, vriendjes/vriendinnetjes toernooi jeugd 20 Oud papier ophalen route 1 20 K.V.B. Moederdagviering. 21 t/m 23 Buurtver. De Vier Wmden Jeugdkamp 21 Studiedag onderwijs Aloysius. alle kindere.n vrij 22 TV De Vlijmd, Invitatietoernooi jeugd 23 1e Pinksterdag 23 TV De Vlijmd, Pinkster-invitatie toernooi 24 2e Pinksterdag 24 09.30 uur Mariaviering bij het kapelletje. 24 Buurtver. De Elshof, gezinsfietstocht 26 K.V.B. Fietstocht 28 Vormsel 28 Oud papier ophalen route 2 30 Kopij inleveren Torenklanken 30 Eerste Communie Mariaschool

JUNI 06 1e Communie Aloysiusschool 09 Buurtver. De Molenhoek, kinderbingo 13 Kopij inleveren Torenklanken 13 Fiets mee met het MOV 13 TV De Vlijmd, Mini-Maxi toernooijeugd 17 Schoolreis Aloysiusschool 17 Oud papier ophalen route 1 20 Vaderdag 20 Buurtver. De Vier Wmden Fietstocht 20 tot 4 juli TV De Vlijmd, Clubcampioenschappen TV De Vlijmd, Autotron Rosmalen jeugd 25 Oud papier ophalen route 2

JULI 03 Gezinsviering 03 TV De Vlijmd, Vroege vogeltoernooi jeugd 03 TV De Vlijmd, Groots jaarfeest 04 Kopij inleveren Torenklanken (laatste voor de vakantie


.fsi

VAN

"'

JJ

7f

·'.{-

HYPOTHEKEN

te,

.

.

,

,-,.,.,

~-

~~

PENSIOENEN

\

. @ .

'

.>

di

·s ;;;.

VERZEKERINGEN ; KLOOSTERS 'r'RANî 44' 5386 AT GEFFEN TE L. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Loonbedrijf en Grondverzet

SCHOENEN & SPORT

0 /5§)SPIERINGS

Gebr. van Erp ~ -

--

~

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

a

'.-

AFBOUW

Dorpslraal 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaaivoor: bruiloften - partijen - vergaderingen

H.M. SUPPERS administratiekantoor belastingadviesbureau

Rijksweg 18 - 5386 LD Geffen

Tel.nr. (073) 532 5 1 85 Fax.nr. (073) 532 53 30

Voon algeh,le e).;! gti~a:Jticf!r(ie administratieve en fiscale dienstver ening voorhet miädeii- en Îd~fu~rijf ~ lidNOAB •

• N!fflWl)ll O!OE VAN

ADMHSW,ll· fN IEIASJNGOEl«lN)!G!N

■'"'•; ~•


PERSBERICHT Van Skaten of Spelt tot Forelvissen Nieuwe gids dagarrangementen voor groepen in 'sHertogenbosch, de Meierij en Noordoost Brabant. Het Samenwerkingsverband VVV s in de Meierij en Noordoost Brabant heeft voor 1999 een nieuwe groepsbrochure ontwikkeld. De programma s zijn verschenen in de landelijke AVN-gids "dagarrangementen voor groepen" en een regionale gids die bestaat uit 16 pagina's dagtips voor dagtrips in groepsverband. Het programma biedt arrangementen en tips in Den Bosch, de Meierij en Noordoost Brabant. Nieuw zijn dit jaar een tweetal arrangementen rondom de trend van het "Skaten". De programma's Skyline Skaten in Den Bosch en Inline skating in Uden bieden volop uitdaging en afwisseling in het Brabantse land. De eeuwenoude graansoort Spelt staat centraal in een programma in de Vestingstad Ravenstein en het vroegere "Land van Ravenstein". Ook nieuw zijn een 4-tal Meierijprograrnma's : forelvissen, stads- en duinwandelingen, diverse musea en ambachten vormen daarbij de bouwstenen. Daarnaast biedt de overzichtelijke brochure arrangementen voor Golfliefhebbers, diverse Brabantse avondprogramma's, Sportieve binnenen buitenaktiviteiten, kunst en cultuur o.a. in Den Bosch en Lith, culinaire :fietsrondjes o.a. in het Land van Cuijk, Karting en roadcross en vele andere ingredienten voor een geslaagd dagje uit. Zo'n 50 deelnemers uit de regio bieden hun produkten aan als bouwsteen of in arrangementvorm. Het aanbod vormt daarbij een volledig geheel voor organisatoren van groepsreizen. De arrangementen zijn geschikt voor diverse groepsgroottes vanafca. l Opersonen. Prijzen varieren per persoon. De gids is verkrijgbaar bij de VVV sin Den Bosch, de Meierij en Noordoost Brabant. Boekingen geschieden via de VVV Den Bosch, Markt 77, Postbus 1039, 5200 BA in Den Bosch. Telefonisch boeken kan ook via telefoonnummer: 073-6149986 of per fax op nummer: 0736128930.

22

DE BOEKENZOLDER Bent u op zoek naar een boek en kunt u het niet vinden? Maak dan een afspraak en kom vrijblijvend bij ons kijken. Wij hebben enkele duizenden boeken verzameld over allerlei onderwerpen. O.a.: aardrijkskunde, geschiedenis, huisdieren, paarden, gevogelte, wilde dieren, hobby, techniek, motoren, (brom)fietsen, koninklijk huis, romans, detectives, (oude) kinderboeken, tuinieren, kunst, religie, ''Het aanzien van", boekenweekgeschenken, "Het boek van de maand" Engels-, Duits-, en Franstalige literatuur, zwarte beertjes, prismaboeken, romans, woordenboeken. Voor een goed boek, redelijk van prijs kunt u bij ons terecht. Onze boekenzolder is na afspraak geopend. De boekenzolder van Peter en Toos Lammers/Beekers te Oss, tel.: 0412-624367.

TOERCLUB DE WINDMOLENS Op zondag 7 maart krijgen toerders en aspirant toerders de gelegenheid, om mee te fietsen met de club. De afstand is 60 km. gestart wordt er om 09.30 uur. Zondag 14 maart wordt er 80 km. gefietst en is er onderweg een koffie pauze, dan wordt er om 09.00 uur gestart. 21 maart is de afstand 90 km. en onderweg is er ook nu een pauze ingelast. Op alle tochten rijd de volgwagen mee. Gestart wordt er bij de Gouden Leeuw aan de Dorpsstraat. Inl. A.Zaal 073 - 532 2451


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

ANNELIES PIETERSEN

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

elastische kousen

Aanmeten bij u thuis

Erkend door alle ziekenfondsen

Vlad.:rackenstraat 2 Nuland 'l'elefoon 073 - 5324619

vlietskant 21 4141 ck

SMULWERELD 1 Akkertje

Elke vrijdagmorgen van 1O tot 1 uur

Domstraat 16

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

op het raadhuisplein met warm verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

538& AM Geffen Tel: 013-5321541 Fax: 013-5322012

heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

Voor een goede prijs een heerlijk menu. Tevens ballenbak aanwezig voor de

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

kleinljes!

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

* BLOEMEN * PLANTEN

VAN SCHIJNDEL - ~ BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen. telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


Tonny Jansen Rijwielen · Gazelle -Locomotief

Taxi

Tankstation

- Vervoer voor ziekentondsen • Vervoer per busje

PEDICURE

• Bonzines • Diesel

Kerkstraat 11 Geffen • Telefoon: (073) 532 13 13

Aa

Hanegraaf B.V. Geffen , Onderhoud bouwmachines

T. Ketelaars-Il. NistelroOIJ fl. Coqthstraat 31 Voor o/ uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Geffen (073) 532 20 41 Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen

12\ 17:\ \:cJ P. DE KmEIN ~ t:;;\ Q \.;:J ~ AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

Tel.: (073) 532 46 58

Autotel.: 06-53184263

Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Kleding verander- en reparatiewerk.

"BENILDA" Mo/enberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk Maandag. Dinsdag. Donderdag. Vrijdag: 09.00 • / 2.00 uur andere tijden no tel. ofsprook.

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

rn-1 ~1]~001]@~[?

DE GROOT WOL Gespecialiseerd in breigarens, handwerkpakketten enz. OPENINGSTIJDEN: Donderdag en Vrijdag van 14.00 tot 19.00 uur. Oude Baan la. Tel. 073 - 532 3156

DANKBETUIGING Via deze weg willen wij de volgende mensen bedanken voor sponsoring en medewerking tijdens het bouwen van onze carnavalswagen. Fam. v. Zantvoort + Café-Zaal ' t Haasje Smulwereld ' t Akkertje - Café-Zaal de Gouden Leeuw - Bouwmaterialen v. Erp (Peerke) Vakgarage d' n Bart - NAS - Jan v. Schijndel - Willie Hanegraaf - Tonny Boeijen - Meubelmakerij Dollevoet - Adriaan de Haas - Fam. v.d. Heijden Peter Schuurmans - Wim Boerakker - Café Gover Bouwbedrijfv. Wanrooij. Zonder jullie hulp en inzet was het bouwen van onze carnavalswagen niet mogelijk geweest. Hiervoor onze hartelijke dank. C.V. Hoar op d'n Dijk.

24

~BRANDS

voor het leggen van o.a.: * laminaat/houten/tegelvloeren en di,erse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit !! A ndré Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffe n

tel. nr.: 073-5 34 1403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-53794970


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.