Torenklanken 1999 - nr 20

Page 1

37e jaargang I nummer 20 1 december 1999

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

n en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

lllllllllllllllllllllllllllllllll-11111111-11111111KERSTMIS 1999 Voor de zoveelste maal in ons leven vieren we Kerstmis. Probeer even de pakjes, de verlichte etalages en de gezelligheid weg te denken, want dan kom je dicht bij het verhaal van hoe het allemaal begon: een Kind in een kribbe, in donker en kou, twee kleine mensen, enkele herders, mensen aan de rand van de samenleving. Laat je niet verblinden, noch verleiden. Wil je God op het spoor komen, de echte, niet de vermeende, niet de zelfgemaakte, vergeet dan niet hoe het allemaal begon.

OP ZATERDAG 8 JANUARI 2000 BIJ DE MOLEN AAN DE ELZENDREEF

Programma: 12.00 uur Kerstbomen aan de straat zetten 13.00 uur Kerstbomen worden opgehaald en brandstapel wordt gebouwd 18.45 uur Verzamelen en lampionnen uitdelen op het Dorpsplein 19.00 uur Vertrek lampionnenoptocht vanaf de muziekkiosk 19.30 uur Aansteken brandstapel 20.00 uur Traktatie oliebollen, erwtensoep, warme chocolademelk

Open je hart voor dit Kind, voor al wat klein en weerloos is, voor het licht en de hoop en de warmte van het geven. Dan wordt Kerstmis het feest van Gods mensgeworden trouw in jou! ZALIG EN VREDEVOL KERSTFEEST EN EEN GEZEGEND NIEUWJAAR! pastoor P. Scheepers.

LAMPIONNENOPTOCHT EN KERSTBOOMVERBRANDING 2000 georganiseerd door buurtvereniging: de Vier Winden, de Elshof, den Berg, Molenhoek, Onder de linden, 't Spoor over, Geffens Veld, Wielkring en Evenementen Stichting Geffen.

De,; r ~ VtUt,

tor~ w-e;-ut iedereMv eMv

zAiij kerrtjeut e/-i,ee/1/

ftUtttutuck rtkuwjaar

Een warm evenement op een koude avond. 1


1iUTDVEQZOQGING

Adm. kantoor v.d. Heyden

Qia van

Trudostraat 1O 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Nistelrooy Van Coot.hslraal '26 - 5386 i\E Geffen

td. (073) 532 27 02

Wij verzorgen voor u BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

tel. (073) 532 1o 46 fax (073) 532 51 33

Heest erseweg 45

5386 KT Geffen

IILIIW ..-.... . ■--C>

C> . .~ E ~C>IR.C..

reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogeliikheid tot service kontrakten t.b. v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk• APK keuringen• jonge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en subdealer van PEUGEOT en MAZDA • volautomatische carwash en hobby-wash

urkens v. a I

Veldstraat 21 5391 tel. 073 - 5322911 (fax

autobedri·f Bloembindli:l'ij

STEEDS TOT U

@

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Mzininkzi ~

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. C irca 200 va k be k wame medewerkers zij n actief in:

@ bloemen

@planten ~ ~ grafwerk ® potterie @ teleflora @ decoratie ~ ~ bruid6werk ~ Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

• -

h et de h et het de

bouwbedrijf proj ecton t wikk eling vastgoedbeheer k e ukence ntrum

t imme rfabrie k

G rootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wan rooij om hel even; de aandacht en zorg zijn a ltijd hetzelfde.

~-••....il~.■ r. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 534 04 oo fax (073) 534 04 99 tel. (0344) 61 35 94

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

KERS

Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 64 11 55 - Mogelijkheden voor thuisopbaring - Zwarte en grijze rouwauto • Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders - Gratis informatieboekje op aanvraag - Erkend lid van de Ned. Unie van Uilvaartondernemingen - Geffen. Nuland, Vinkel en omgeving

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18

Bedrijven weg 10

5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

5386 KA Geffen Fax. (073) 532 2 1 89


Za. 8-1

GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING

10. 00 u. H.Mis in de kapel m.m. v. Ouderenkoor 19.00 u. H.Mis rond dopelingen m.m. v. Passe Partout (+kinderkerk) Zo. 9-1 09.30u. H.Mism.m.v. Gemengdkoor Wo. 12-119.00u. avondmisindekapel

KERST- EN NIEUWJAARSPROGRAMMA: ZIEKENCOMMUNIE:

Woensdag 22 december om 19.00 uur in de kapel: Adventsrneditatie m.m. v. Ouderenkoor Donderdag 23 december van 18.30 - 19.30 uur: biechtgelegenheid .in de kerk ofop afspraak op de pastorie ofbij u thuis. (in alle kerstvieringen zullen pastoor Scheepers en diaken van Herwijnen voorgaan)

Degenen die door ziekte ofouderdom onze kerk niet kunnen bereiken, maar wel graag de H. Communie met Kerstmis zouden willen ontvangen, kunnen daartoe contact opnemen met diaken van Herwijnen (0418 - 632998). De Communie wordt u dan thuisgebracht op vrijdag 24 december.

KERSTAVOND: vrijdag 24 dec.

DOOPGESPREK:

15.30 uur Feestelijke eucharistieviering in de kapel m.m. v. Ouderenkoor 19.00 uur Feestelijke kinderviering m.m. v. Kinderkoor De kleinste kinderen t/m groep 4 kunnen naar de kinderkerk) 20.30 uur Plechtige Hoogmis m.m. v. Passe Partout 22. 00 uur Feestelijke Nachtmis m.m. v. Gemengd koor

Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 4 januari 2000 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308.

EERSTE KERSTDAG: zaterdag 25 dec.

08.30 uur Feestelijke eucharistieviering m.m.v. Jeugdkoor 10.00uur PlechtigeHoogmism.m.v.Fanfare W.I.K. (t.v. uitzending naar de Heegt) 16. 00 uur Herdertjesviering mm. v. Fluitekruid en majorettes (dit is geen eucharistieviering en er wordt geen communie uitgereikt) Van 13. 00 - 16. 00 uur is de kerk geopend voor het bezichtigen van de kerststal. TWEEDE KERSTDAG: zondag 26 dec.

09.30 uur Feestelijke jongerenviering m.m. v. Jongerenkoor Heesch-Geffen (t.v.-uitzend.ing naar de Heegt) Van 13.00- 16.00uur isde kerk geopend voor het bezichtigen van de kerststal. Woensdag 29 dec. om 19. 00 uur: avondmis in de kapel OUDJAAR/FEEST VAN DE H. SILVESTER 1: vrijdag 31 dec.

10.00 uur Eucharistieviering in de kapel 19.00 uur Oudejaarsviering mmv. Jeugdkoor (+kinderkerk) NIEUWJAARSDAG: zaterdag 1 jan. 2000

19.00 uur Plechtige Hoogmis m.m. v. Passe Partout (+kinderkerk) HOOGFEESTDRIEKONINGEN:zondag2jan.2000

BIJZONDERE HERDERTJESVIERING

Op het plein voor de MariaschooI staat dit jaar een buitenkerststal. Op die plaats willen we op Eerste Kerstdagmiddag, de herdertjesviering beginnen en afsluiten. We verwachten alle kinderen, verkleed als herdertje met het lantaarntje, samen met hun ouders om kwart voor vier 's middags bij de buitenkerststal. Maria, Jozefen hun kind, de herders en een echte ezel zullen hen daar verwelkomen! Daarna gaan we in optocht door de Kloosterstraat en Kerkstraat naar de kerk voor de herdertjesviering. In deze viering wordt een spel gespeeld door de majorettes van W.I.K. getiteld: "TOB! OP ZOEK NAAR ZIJN LAMMETJE". We zingen samen liedjes, bidden bij de kerststal in de kerk een gebedje en er wordt muziek gemaakt door "Fluitekruid". We sluiten de viering weer af bij de buitenkerststal en we hijsen tevens de 2000 - VLAG bij de pastorie. We hopen dat er veel kinderen met hun ouders, oma's en opa's en familieleden aanwezig zijn! 2000-VLAG: Op EersteKerstdag 's middags na de herdertjesviering wordt bij de pastorie een vlag gehesen met het officiĂŤle kerkelijke logo vanhetJubileum2000. Het logo, door een 22-jarige studente uit Rome ontworpen, heeft als hoofdtoon een blauwe cirkel, symbool van het universum. De vijfcontinenten zijn gesymboliseerd door vijf duiven, die zowel de kracht van de Geest als de hoop op vrede weerspiegelen. Het kruis, symbool van de menswording van God, heeft als tekst "Christus, Heri, Hodie, Semper" hetgeen betekent: "Christus, Gisteren, Vandaag en Altijd". Deze vlag zal het gehele jaar blijven wapperen!

09.30 uur: Plechtige Hoogmis mm.v. Gemengd Koor. 3


MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

DAG DURE DIKDOENERIJ: WELKOM BIJ RAAD. 81; RAAD Ot AdmmtstutJeve Oie:"lsN e!len.el'$ kunt u- al" ondernemer terecht voor alle f1n11n<1c.cl· z.Jkdlike d1el'l$lt n. Admir1im<lt1c, bd•sti.ng, f1oa.nc1clc plaMmg, noem m,m op. Op b.t,U v,11.n een uruck, scherp gcpnisd f.ÖoN'.cmcnt. Zo weet u p,ruic, w•ar u a.iin toe bent en zijn nare vcrrusmgen .Jchtcr,f u1tge.slotcn. Meer wctrn over de voordelen van De AdmintSH4UCvt OicnsNu!enersf

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

RAAD

A.H. Romme b.v.

DE ADMlNISTAATIEVE DIENSTVERLENERS

Bedrijvenweg 2 , Geffen Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

Kastanjelaan 44, 5382 KD Vinkel, tel. (073) 5326056.

V.O.F. J. van HERPEN

wij kunnen voor U verzorgen

073 - 532 32 77

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

~v~

M.J.M. v.d. Akker

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

REGI OÁ DE

BANKIER

i BANK

JI

DIE JE KENT

voor bemid deling van:

* p1ivé-rekeningen met - europa~ (cheques) -eurocard * persoonlijke lenin gen doorlopend krediet, financieringen

Tel.: (073) 532 31 44

* ~~:;~ngvrijsparen *

d Doelen C • M• ,, v. •

* hypotheken * verzekeringen (lijfrente)

::!i;:s:S;~~;

Tel. : (073) 521 30 18 t---

-

- - --

-

-

meer verstand van verzekeren Openingstijden: 09. 00 - / 7.30 ltllr - -- - - - - - -- - -- -- -- - - - - - - i Maa,uuigwoensdagdondeirlag Dinsdag-en vrijdag 09.00- 19.00 uur Voor al uw familie- vereni gings· Zaleirfug 10.00 - 13.00uur en hondelsdrukwer'<. mop ajipra.<1k. Familiedrukwerk keuze uit 7 collect,es. Middagpauz:euan J2.15- 13. 15 t tlLr.

WIHA Bo

DRUKKERIJ

Mei cpgool van 1uiste dctum bij geboortekoor tres drukkosten gra tis. G ro rrs feliclfo,iepckkel bij geboortekoorlies. Ook voor cop,eerservice kunf u b it ons terecht.

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. NIEUW: Grootformaat drukken 52 x 72 cm. Heesterseweg

13

-

5 386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84

- fox: (073) 532 47 95

lil;. .~;~~!~ Dorpsplein 13 - 5386 CL G effen tel.: (073) 532 32 64


KINDERKERSTKAART Pastoor Scheepers nodigde alle kinderen uit om een tekening te maken voor de kinderkerstkaart, die gestuurd wordt naar de misdienaars en de kinderen van het kinderkoor. We kregen heel mooie inzendingen en de tekening van MERLE MEEUWS, 5 jaar, Lambertusstraat 27, is uitgekozen! Proficiat!

KERSTKAART Alle medewerkers in de parochie ontvangen zoals gebruikelijk een kerstkaart van het parochiebestuur, als dank voor hllllinzet. De foto voorop de kaart is van een glas-in-lood raam uit de St. Mariakerk in Neuenbeken bij Paderborn. Pastoor Scheepers koos deze foto indertijd als herinnering aan zijn priesterwijding. In het raam wordt "Gods menslievendheid op aarde verschenen", uitgebeeld in het Kersttafereel, met Jezus, de mens, als middelpunt. De Driehoek staat voor de H. Drieënbeid: Vader, Zoon en Geest.

KNIELEN IN DE H.MIS: Een van de bekende kerstliedjes is: ''De herdertjes lagen bij nachte". In dat liedje horen we dat de herders knielden bij Jezus. Het knielen voor Jezus is een praktijk die bijna niet meer wordt gedaan. In veel parochies is dat niet meer mogelijk, omdat er alleen nog maar stoelen staan. Knielen is heel wezenlijk; een gebaar van aanbidding. In dat knielen drukje uit dat we een schepsel zijn, dat we zijn liefgehad en al in Gods gedachten waren voor we bestonden. We leven weliswaar een zelfstandig leven, maar door het knielen laten we zien dat we er ons van bewust zijn dat we het leven niet van onszelfhebben gekregen. Daarom is het goed om tijdens het Eucharistisch Gebed (tafelgebed) te knielen uit eerbied voor Jezus. Met kerstmis willen we hiermee in onze parochie gaan begnmen.

DANK AAN DE WIJK CONTACTPERSONEN Graag willen wij alle wijkcontactpersonen bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Wtj stellen het zeer op prijs dat deze parochianen, nieuwe mensen inhllll straat ofwijk verwelkomen en hun de parochiegids aanbieden. Ook worden door hen zieken gemeld en de zakjes van de vastenactie werden opgehaald. Hartelijk dank! Wtj wensen jullie prettige kerstdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar 2000! Parochiewerkveld levensbegeleiding en diakonie.

RAMEN GERESTAUREERD Na het nieuwe glas-in-lood raam dat in 1998 in onze kerk werd geplaatst, zijn wederom twee ramen gerestaureerd.

Dit was nog een extra geschenk van het Comité Geffen 700. Hartelijk dank voor deze verfraaiing van onze monumentale parochiekerk! De wijze dient alle tijden als een God. Het verleden houdt hij in zijn herinnering vast, het tegenwoordige benut hij, de toekomst geniet hij vooruit. Daar hij alle tijden samenvat in één enkele, is zijn leven lang!

Ter overdenking Fernando Silva leidt het kinderziekenhuis in Managua. Op de avond voor Kerstmis bad hij tot heel laat doorgewerkt. De vuurpijlen knalden al en vuurwerk begon de hemel in kleurig licht te zetten, toen Femando besloot om weg te gaan. Thuis werd er op hem gewacht om feest te vieren. Hij maakte een laatste ronde langs de zalen om te zien ofalles in orde was, en terwijl hij daarmee bezig was hoorde hij voetstappen die hem volgden Voetstappen van watten: hij draaide zich om en zag dat een van de zieke kinderen achter hem aan liep. In het halfdonker herkende hij hem. Het was een jongetje dat alleen was. Fernando herkende zijn reeds door de dood getekende gezichtje en de ogen die om excuus vroegen ofmisschien toestemming. Fernando ging naar hem toe en het jongetje raakte zijn hand aan: "Zeg tegen..." fluisterde hij, "zeg tegen iemand dat ik hier ben..."

BILJARTNIEUWS VAN N.G.G. De onderlinge competitie van onze Bondsbiljartershee:ft een zeer spannend slot gekregen, er was zelfs een barragepartij voor nodig tussen Piet van Griensven en Erik van de Ven, voor wie zich eenjaar lang in de regenboogtrui mag hullen. In 25 beurten werd de finale door de kastelein zelfgewonnen, inmiddels zijn we met de volgende krachtmeting bezig, hierin spelen we naarmate het gemiddelde is, band en driebanden door elkaar. Medio januari vieren we ons jaarlijks feestje en zal tevens de wisselbeker uitgereikt worden. Speelt u tussen de 0.20 ende 20.00 gemiddeld dan bent u van harte welkom bij onze biljartvereniging. Tot kijk in het Haasje. De eindstand: 1. Erik van de Ven 2. Piet v. Griensven 3. Walter v. Nistelrooij 4. Hans Reuvers 5. Jas v. Lieverloo 6. Joop van Dijk 7. Tonnie Ruijs

Pnt. 111 111 108

H.S. 10 29 43

104

8

102

16 23 26

96 83

Gem 1.11 4.61 3.39 0.97 1.41 3.77 2.88 5


''Fijne ,: 1op n aa .,. . Onze kantoren en het Rabo Reisburo Geffen zijn op beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag gesloten. Op vrijdag 24 december bent u welkom tot 16.30 uur en op vrijdag 31 december tot 12.30 uur. U kunt natuurlijk 24 uur per dag gebruikmaken van de geldautomaten.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _____.

6 ~_ _ _ _ _ _ _ __ __


EFKES BUURTE MÈ...Farhia Warsame (37 j.) Het kerstverhaal is een verhaal waarin een Moeder en een Kind centraal staan... Vandaar dat ik voor dit kerstnummer een gesprek had met een moeder die één grote wens heeft: haar kind in Somalië te verenigen bij haar gezin in Geffen. Farhia Warsame vluchtte 5 1/2 jaar geleden vanuit Somalië naar Nederland met twee van haar drie dochters: Gaali en Sofia, toen 6 en 5 jaar. Filsan (toen 9 j.) bleefachter. Somalië is een heel onveilig land. Op een dag kun je ineens alles kwijt raken. Je wordt in een bepaalde clan geboren en alle clans bevechten elkaar al zo'n 10jaar. Na een dictatuur van 12 jaar werd de dictator afgezet en wordt er door de clans gestreden om de leiding. De strijd speelt zich aftussen hen die vrede willen bewerkstelligen en hen die willen verdienen aan de wapenhandel! Farhia was 3 maanden onderweg naar Nederland, waar ze voor gekozen had, omdat er een nichtje woonde. Ze kwam terecht in het Opvangcentrum in Oisterwijk en het toeval wilde dat haar nichtje daar werkte in een restaurant. Ze leerde Nederlands en werd vervolgens overgeplaatst naar het AZC in Wageningen. Na 3 jaar kreeg ze een verblijfsvergunning. Op 12 febr. 1996 werd haar een huis toegewezen in Geffen. "Toen heb ik gezegd, ik heb een villa gekregen!" vertelt Farhia Ina en Marijke werden baar contactpersonen vanuit de Stichting Vluchtelingenwerk Geffen en maakten haar wegwijs in allerlei praktische zaken: een school zoeken voor de kinderen, dorp en omgeving verkennen en helpen bij formaliteiten. "Ze heeft zich snel aangepast" zegt Ina "en het is bijzonder fijn dat mensen in de buurt hulp bieden als dat nodig is. Farhia - die in Somalië een goede baan had bij Somalia Airlines - wilde zo gauw mogelijk werk vinden, omdat ze als alleenstaande voor haar gezin de kost moet verdienen. Ze kreeg daarbij hulp van "Emplooi", een afdeling van het Arbeidsbureau, bemand door vrijwilligers die zich speciaal inzetten voor werkzoekende allochtonen. Na een korte cursus kon ze beginnen als productiemedewerkster bij een computerbedrijfen daarnaast heeft ze inmiddels een avondbaan. "In het begin was het moeilijk" vertelt Farhia" maar door het werk, leer je na verloop van tijd de Nederlandse cultuur beter kennen. AJs je in een ander land gaat wonen, moet je open staan voor dat land. Het aanpassen en werken hier is goed verlopen. Gaali, Sofia en ik werden snel opgenomen in Geffen en we wonen in een fijne buurt". Het 'moeilijke' zit voor haar in het gemis van haar dochter Filsan. Farhia wil graag hard werken om haar bij zich te krijgen. "Die gezinshereniging is niet zo eenvoudig" legt Ina uit ''haar dochter is te lang bij haar weg. Bovendien moet ze aantonen dat ze haar onderhoudt en dat is nou juist het probleem. Geldverkeer met Somalië is niet mogelijk. Er wordt regelmatig geld meegegeven met bekenden, maar daar zijn geen

bewijsstukken van. We snappen goed, dat ze niet iedereen naar hier kunnen halen, maar Farhia voldoet aan de voorwaarden van: het hebben van een verblijfsvergunning en van werk enze zou haar kinderen alle drie kunnen onderhouden. Bovendien is er voor Filsan in Somalië geen kans op scholing en werk.". Door de oorlog zijn Farhia's broers en zussen verspreid over heel de wereld: haar broers wonen in Canada, Ethiopië en Engeland, zus Nimo woont inmiddels bij haar en sinds kort weet ze dat er een zus in Italië woont. Die afstand is te overbruggen zodat ze elkaar kunnen ontmoeten. "Het is voor ons heel belangrijk om de familiebanden vast te houden, dat zit in onze cultuur". Over die eigen cultuur vertelt ze haar kinderen ook, zodat ze hun roots niet vergeten. Ze bezoeken regelmatig Somalische bijeenkomsten om over de Koran te leren. De laatste tijd draagt Farhia ook vaker een hoofddoek. "Dat doe ik omdat ik wil leven volgens de regels van mijn geloofsovertuiging" aldusFahria. Gaali en Sofia hebben het hier goed naar hun zin. Ze hopen ook ooit hun zus in Geffen te kunnen verwelkomen! Het is fijn, dat er voor gezinnen als dat van Fahria, "plaats is in onze Geffense herberg!"

OPROEP Heemkundewerkgroep VLADERACK GEFFEN heeft het plan in 2000 een jubileumfotoboek uit te brengen van zoveel mogelijk Geffense gezinnen. Daarom. ..doen we een oproep aan alle Geffenaren een foto beschik.baar te stellen over een gezin, 25 jarig - 40 jarig - 50 jarig etc. Jubileum. U kunt woensdag van half 2 tot 4 uur in de heem-kundekelder komen (ingang naast van Heese) of deze foto met zoveel mogelijk gegevens in leveren bij J.v.Wanrooij, Lambertusstraat 11 alhier. Als u op woensdagmiddag komt krijgt u de foto meteen terug. We hopen op veel reacties en bij voorbaat dank.

Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623 7


ISO 9001 gecertificeerd SPECIALISATIES

ACTUEEL

BEDRIJVEN huisvestiging vergunningen huur bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contractĂŤn incasso vennootschapsrecht

flexwerken millennium-aansprakelijkheden

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht burenrecht

STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 532 44 49 fax 073 532 58 29 e-mail merlijnadv@tip.nl


·"'··r

ongerenkoor heesch - geffen

zingt ook in 2000! Sinterklaas is weer vertrokken naar Spanje. Kerstmis staat nu voor de deur. Dit merken wij bij het Jongeren-koor heel goed. Er zijn drukke tijden aangebroken. Zo hebben we onze decemberviering en de Kerstviering. Daarnaast verzorgen we op oudjaarsavond in Heesch de allerlaatste viering van deze eeuw. Tussen alle repetities en vieringen door malen we ook nog tijd voor een gezellige surpriseavond. Nu het eind van het jaar en deze eeuw in zicht is, wordt er teruggekeken, maar is het ook tijd om vooruit te kijken. Ook in de volgende eeuw zal Jongerenkoor Heesch-Geffen weer voor de dag komen met eigen verzorgde vieringen. We zouden het leuk vinden om met veel meer jongeren te zingen. Lijkt het je iets om bij ons te komen zingen, kom dan een keertje kijken en/ofmeedoen. We repeteren elke z.ondagmorgen van 11. 00 tot 13. 00 uur in de Petrus-Emmauskerk in Heesch. Kom eens langs! Langs deze weg willen we iedereen heel fijne feestdagen wensen en alle goeds voor 2000 ! Voor meer informatie kun je altijd even bellen naar: Theo Prinssen tel. 0412 481809 Anke v. Herpen tel. 0412 452698

LEGE FLESSEN ACTIE SCOUTING GEFFEN De Explorers van Scouting Geffen houden weer de jaarlijkse lege .flessen actie en wel op 27 decem her 1999. We gaan dit jaar naar de Nationale Jamboree 2000 en daar willen wij de opbrengst aan besteden. De nationale Jamboree is een evenement waar 10.000 Scouts en Explorers uit binnen en buitenland samenkomen. Dit evenement wordt gehouden op het Walibi Flevo terrein in Dronten. Op het programma staan excursies, hiks, en een enorme trappersbaan, veel bekende en on-bekende sporten en ook zijn er spetterende water-activiteiten. Alom het zal een kei mooie interessante week worden. Alvast bedankt, Explorers Scouting Geffen.

~

Scouting

NA17oNA~ JA~BOREE

GEVONDEN Bij de fa. NOVALUX (Bosch van Erp) is een zwarte tas gevonden met een jasje erin. Op de tas staat de tekst "SUISSE". Tel. 073-6321295.

Administraties Belastingzaken Adviezen Het kantoor houdt zich onder andere bezig met: • • • • • •

WiUiibrordusstraat 12 5386 BK Geffen Telefoon: 073 - 534 13 40 Telefax: 073 - 534 13 38 E-mail: f.nist.geffen@wxs.nl

Complete verzorging van financiële administraties Het voeren van de salarisadministraties Het samenstellen, beoordelen en controleren vanjaarrekeningen Het verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften Advisering op het gebied van ondernemingsvormen, financieringen, personeelszaken, fiscaliteit Begeleiding startende ondernemingen

9


VPNr~ Op de drempel van het jaar 2000 Als jij dit leest, zitten de Algemene Beschouwingen voor het begrotingsjaar 2000 er weer op. Ook Frank en ik hebben daaraan namens de VPM een bijdrage geleverd onder de titel "kritisch, helder en opbouwend". In een volgende editie van Torenklanekn zal ik hiervan een samenvatting publiceren. Ook in het volgende millennium wil de VPM jouw visitekaartje in de gemeenteraad zijn. Ik roep Geffenaren (M/V), jong en oud, dan ook op om actiefeen steentje bij te dragen aan een gezond politiek klimaat in onze gemeente. Dat kan binnen de VPM. Wtj zijn een échte Maasdonk.se partij. Een partij ook, waarin de achterban een belangrijke stem in het kapittel heeft. Bel mij gerust als jouw interesse gewekt is.

Namens de VPM wens ik iedereen prettige feestdagen. Charles van Herpen, Tel. 073 532 4628.

BEREIKBAARHEID HUISARTSEN Millennium-probleem en bereikbaarheid huisartsen tijdens nieuwjaar.

Er is al veel over geschreven en er is ook al veel over bekend. Maar niet duidelijk is ofer zich wel ofgeen problemen gaan voordoen in de nacht van 31-12-1999 naar 1-12000. In ieder geval is er een heel ramp-scenario opgesteld door de GGD voor het geval dat er toch iets gebeurt. Nagenoeg zeker is dat de energievoorziening (water, gas en elektriciteitsvoorziening) niet zal uitvallen echter het is niet onwaarschijnlijk dat het landelijke telefoonnet wel zal uitvallen. Met name de bereikbaarheid via de mobiele telefoons zal z.eker een paar uur gestoord zijn, zo wordt voorspeld, omdat dat de laatste jaren tijdens de nieuwjaarsnachten zo wie zo is uitgevallen. Echter de kans is niet ondenkbeeldig dat ook het vaste telefoonnet een aantal uren verstoord zal raken. Aangezien de bereikbaarheid van de huisartsen compleet afhankelijk is van een goedwerkende telefoon kan het dus voorkomen dat u tijdens de nieuwjaarsnacht uw huisarts niet telefonisch zult kunnen raadplegen. Ook andere hulpverlening (zoals de ambulance) is dan telefonisch niet bereikbaar. Indien een dergelijke situatie zich voordoet is er een soort rampenplan waarvan de regie in handen is van de GGD. Dat plan is tot stand gekomen in overleg met alle gemeentebesturen, ziekenhuizen, specialisten, huisartsen, verloskundigen, verzorging- en verpleeghuizen, politie en brandweer 10

in onze regio. U zult daarover uitgebreid worden geibformeerd via een informatiefolder. In deze folder staat hoe u moet handelen in het geval dat zich storingen voordoen ten aanzien van het telefoonnet en/ofde energievoorziening. In elk dorp komt een centraal meldpunt waar u in geval u zelfniet meer kunt telefoneren naar toe kunt gaan. Dit meldpunt beschikt over een mobilofoon waarmee verbinding gemaakt kan worden met het nood-telefoonnet. Dit meldpunt kan dus in noodgevallen b.v. contact opnemen met de ambulance. De bezetting van de ambulance is verdubbeld Echter de ambulance zal alleen maar de echte spoedgevallen in behandeling nemen om eventuele andere en grotere calamiteiten op te kunnen vangen. Ten ~ien van de bereikbaarheid van de huisartsen het volgende: De huisartsen zijn niet aangesloten op het noodnet in het geval de telefoon uitvalt. Hij is dus in dat geval alleen bereikbaar op de plaats waar hij is. In noodgevallen zullen de patiënten dus naar de praktijk moeten rijden om met hem in contact te komen. Een en ander betekent dat hij als hij naar een patiënt toe moet, hij niet meer bereikbaar zal zijn voor andere spoedgevallen. Ook de huisarts zal dus zoveel mogelijk op de praktijk moeten blijven om voor spoedgevallen bereikbaar te blijven. U wordt dus verzocht de huisartsen, maar ook andere hulpverlenende instanties voor uitsluitend en alleen zeer dringende spoedgevallen te raadplegen. Tijdens de nieuwjaarsnacht (de millenniumnacht) heeft Dokter J. Visschers, Heiweg 33 te Nuland dienst. In geval de telefoon uitvalt zal hij in de praktijk aanwezig zijn. Indien hij daar niet aanwezig is zal in de praktijk aan de Heiweg te Nuland aangegeven staan waar en hoe hij wel bereikbaar is. Bij echte spoedgevallen waarvoor ook een ambulance nodig is zal men zich naar het lokale centrale meldpunt moeten begeven. Namens de huisartsen in Maasdonk J. VISSchers

Rentex stomerij t/m woensdagmorgen

10.00 uur gebracht, vrijdagmorgen terug. t/m Vrijdagmorgen 10.00 uur gebracht, woensdagmorgen 10.00 uur terug.

elke maand andere aktie! !! DA Drogist van der Doelen Nuland


BESTE KJEZERS Wtj van partij Maasdonk zijn u nog wat uitleg verschuldigd met betrekking tot de coalitiebreuk en het terugtrekken van onze wethouder Mw. J. Moon. Het :zal u wellicht niet zijn ontgaan, na alle persberichten en interviews, maar de coalitie tussen het C.D.A., Partij Maasdonk en Dorp Vinkel is enige tijd geleden uitéén gevallen Beslist voor de meeste van u alweer oud nieuws. Er zit immers alweer een nieuw college. Wat u wellicht nog niet weet zijn onze motieven waarom we de samenwerking met wethouder Mw. B. v. Bakel hebben opgezegd. Wtj als partij Maasdonk vinden dat u, diegenen die op ons hebben gestemd, het recht heeft om de waarheid hierover te vernemen. Dat willen we hieronder proberen. Als eerste willen we bij deze nogmaals duidelijk maken dat wij als partij Maasdonk niet het vertrouwen in het C.D.A. hebben opgezegd echter wel in de wethouder Mw. v. Bakel. Hiervoor waren diverse redenen aanwezig. Slechts een aantal willen we hier vernoemen. Bij herhaling werden coalitieafspraken en zelfs raadsbesluiten niet nagekomen c.q. uitgevoerd. In onze ogen voer wethouder v. Bakel te vaak een eigen koers en gaf ze onvoldoende leiding aan haar ten dienst staande ambtenaren. Dit had zijn weerslag op de samenwerking binnen de coalitie. Irritaties ontstonden en groeiden uit tot pro-blemen. Deze werden tijdig (okt.' 98) onderkend en we hebben als partij als eerste daarover aan de noodrem getrokken. Daarop hebben we diverse gesprekken met elkaar gevoerd in de hoop dat dit de samenwerking en dus de coalitie ten goede zou komen. Samenwerking doe je immers niet alleen!!! Helaas dit laatste was niet het geval en de emmer liep alsmaar voller tot en met de laatste beruchte druppel. Die viel op dinsdag 1 juni in de emmer tijdens de raadsvergadering waarover het bestemmingsplan buitengebied werd gediscussieerd. In deze vergadering kreeg wethouder v. Bakel een motie van afkeuring aan haar adres. De motie was ondertekend door partij Dorpsbelangen, partij Maasdonk en Jan v. Erp. toen nog C.D.A. raadslid. Uit de gesprekken die daarna met het C.D.A. zijn gevoerd bleek dat het C.D.A. vooralsnog vasthield aan haar eigen wethouder. Daaruit hebben we als coalitie de conclusie getrokken dat voortzetting van de coalitie geen vruchtbare zaak zou zijn en in onderling overleg hebben we toen besloten om de coalitie te beëindigen zoals is gebeurd. Gelet op de ontstane situatie wenste het C.D.A. bij de nieuwe coalitievorming in eerste instantie geen rol te spelen. Derhalve was het woord aan partij Dorpsbelangen en partij Maasdonk. In principe zouden deze twee samen met nog een derde partij of persoon een meerderheid en dus een coalitie kunnen vormen. Echter wij als partij Maasdonk hadden voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen al te kennen gegeven niet met dhr. v. Zantvoort als wethouder in zee te willen gaan. Dit hebben we nog-

maals na de verkiezingen aan Dorpsbelangen mede gedeeld. Daar hadden we als partij Maasdonk destijds onze redenen voor en die zijn sindsdien niet veranderd zodoende zijn we als partij achter die uitspraak blijven staan. Dit hebben we recentelijk nogmaals aan Dorpsbelangen medegedeeld en toegelicht. Helaas was Dorpsbelangen van mening dat partij Maasdonk te weinig argumenten op tafel had neer gelegd. Een mening die wij als partij Maasdonk uiteraard niet deelde en na éénmaal onze neus te hebben gestoten wilden we dat absoluut geen tweede keer meer doen. Door deze opstelling van onze partij liepen we natuurlijk het risico dat we ons zelfbuiten de coalitie zouden plaatsen. Echter door allerlei allerlei uitspraken gedaan door de diverse raadsleden en partijleden zou een combinatie v. Zantvoort - v. Bakel een onmogelijkheid zijn. Nuis er binnen de politiek veel mogelijk maar dat zelfs het onmogelijke mogelijk wordt, is inmiddels reeds gebleken. Voor ons een onbegrijpelijke zaak want gedane uitspraken c.q. beloftes worden hierbij volledig genegeerd. Wat we hierbij het meest triest vinden is dat we onze eigen wethouder, Mw J. Moon, hebben moeten inleveren. Dit risico wilden we echter lopen, overigens met instemming van J. Moon zelf Als partij staan we voor bepaalde principes en we weten als partij verdomd goed dat je soms je principes moet laten vallen ofdaarvan moet afwijken maar dit niet ten koste van alles. Destijds he.bben we van u als kiezer het vertrouwen gekregen om u te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Dit vertrouwen willen we dan ook niet beschamen. Zodoende kon het dus gebeuren dat er inmiddels een nieuw co Uege zit dat min of meer tot elkaar is veroordeeld. Dit is ons licht op deze zaak. We hopen dat voor u het één en het ander nu duidelijk is geworden. Mocht u des al niet te min hierover nog vragen hebben dan kunt u zich richten tot één van onze drie raadsleden of tot leden van het bestuur van partij Maasdonk. Partij Maasdonk.

OPPAS GEVRAAGD Wtj zijn op zoek naar een oppas voor onze twee kinderen vanaf halfjanuari 2000. Dit betreft een hele dag (maandag) en twee halve dagen (woensdag- donderdagmorgen). Tijden zijn 's maandags van 7.45 tot 17.30 uur. Op woensdag en donderdag van 7.45 tot 12.15 uur. Het gaat om 2 meisjes in de leeftijd van 2 en 4 jaar. de oudste gaat naar de basisschool en de jongste gaat voor twee halve dagennaar de crèche.

Reacties graag naar: Fam. v.d. Velden Peter van Grinsvenstraat 2, Geffen Tel. (na 18.00 uur) 073 - 532 44 82

11


LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412- 654 111

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00, fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00uurofna telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst. l 60 Wethouder AAM. van Zandvoort inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur ofna telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van Hout. 12

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK NOVEMBER 1999 Geboorte~: 03- 11 Tim Adrianus Gerardus van den Elzen 06-11 Fleur Elisabeth Geerdina Korsten 08-11 Serena Pietronella Johanna Lamberta van Dieten 13-11 Demi Gerarda Johanna van de Ven 26-11 Jur Gerardus Henricus Maria Bekkers 29-11 Marco lndri Overlijden: 17-11 Hendrikus Johannes van Schijndel, 72 jaar 20-11 Maria Cunera van Bergen-van Erp, 73 jaar 26-11 MariaHenricaPlatenburg-de Veer, 77jaar 27-11 Johannes Firmatus Maria van Hees, 60 jaar 29-11 Petronella Gerarda Jacoba de Haas-Kappen, 50 jaar 30-11 Gerardus Westelaken, 62 jaar

OPENINGSTIJDEN RONDOM DE MILLENNIUMWISSELING Rondom de jaarwisseling is het een en ander aan de hand. Natuurlijk bent u op de hoogte van het feit dat de komende jaarwisseling een bijzondere wordt vanwege het nieuwe millennium wat we op 1 januari ingaan. Afwijkende opening gemeentehuis Omdat alle bestanden van het gemeentehuis op tijd moeten worden beveiligd en er een zogenaamde back-up van moet worden gemaakt, wordt in de loop van 30 december het computersysteem vanhet gemeentehuis "uit de lucht" gebaald. Om die reden is het gemeentehuis op vrijdag 31 december de gehele dag gesloten. Er is ook geen mogelijkheid om aangifte van geboorte ofoverlijden te doen. Op maandag 3 januari 2000 beginnen we 's ochtends met het opstarten van alle systemen. Het gemeentehuis is die ochtend gesloten voor alle publiek, ook voor aangiftes. Daar staat tegenover dat we 's middags vanaf13.00 uur beschikbaar zijn voor alle gemeentelijke diensten en daar zelfs een extra avondopenstelling van 17.00 tot 19.00 uur aan koppelen. U kunt dus op 3 januari van 13. 00 tot 19.00 uur terecht op het gemeentehuis. Op dinsdag 4 januari zijn we weer op de normale tijd geopend, namelijk van 08.30 uur tot 12.30 uur en op de dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.


Millenniumnacht Naar verwachting zal deze millenniumwisseling een extra feestelijke en uitbundige jaarwisseling worden. Naast het feestelijke verhaal moeten we toch ook rekening houden met het feit dat door de millenniumwisseling bepaalde systemen problemenkunnen gaan geven Zo zijn computers veelal aangepast aan de mogelijke problemen en de verwachting is dat alles vrij normaal zal verlopen en er zich geen grote problemen zullen voordoen op het gebied van veiligheid en dienstverlening. Toch is ervoor gekozen om het zekere voor het onzekere te nemen en tijdens de jaarwisseling extra voorzorgsmaatregelen te treffen Om die reden wordt in Maasdonk op het gemeentehuis een servicepunt ingericht, waar vertegenwoordigers van gemeente, brandweer en politie aanwezig zijn voor het geval zich onverhoopt toch problemen zouden voordoen. Indien dit nodig z.ou blijken, kan van daaruit ook in Nuland en Vmkel een servicepunt worden ingericht. Inzet hulpdiensten Wanneer zich in de millenniunmacht problemenvoordoen op enig vlak, dan zullen alle hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) beschikbaar zijn om zo snel mogelijk ter plaatse te kunnen zijn. Mochten zich calamiteiten voordoen om wat voor reden dan ook, die hulp vereisen, dan zal door de hulpdiensten altijd in eerste instantie worden gekozen voor problemen waarbij mensen in.het spel zijn Wanneer bijvoorbeeld onverhoopt om 24.00 uur uw woningalarm afgaat, kunt u er niet automatisch van uit gaan dat snel politie ter plaatse zal zijn De hulpdiensten blijven in principe beschikbaar voor problemen waarbij mensenlevens in het spel zijn. Servicenummer Met ingang van maandag 13 december is er een speciaal telefoonnummer beschikbaar in het gemeentehuis waar u naartoe kunt bellen met vragen die te maken hebben met het millennium. Dit nummer blijft beschikbaar, ook tijdens de millenniumnacht, voor eventuele calamiteiten Dit nummer is (073) 5342111. In geval van echte nood is natuurlijk altijd het alarmnummer 112 bereikbaar. Voor meer informatie: Gemeente Maasdonk, tel. (073) 5342100. MILLENNIUMONTMOETING Het gemeentebestuur van Maasdonk nodigt u uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst. Deze "Millenniurnontmoeting" zal plaatsvinden op zondag 2 januari aanstaande van 12.0014.00 uur in Sporthal "de Geer"te Geffen. Bij deze is iedereen van harte welkom om met ons en met elkaar ''Millenniumwensen" te komen uitwisselen. Parkeren In verband met beperkte parkeermogelijkheden bij de Sporthal, wordt u verzocht uw auto te parkeren op het Dorpsplein ofbij Jeugdhuis "de Bonkelaar", Kloosterstraat 18 in Geffen

''OUD EN NIEUW'' Millenniumwisseling ... eeuwwisseling... wisseling van de wacht: Bloemenshop van der Doelen wordt Bloembinderij 'tWouwke! 35 Jaar lang runden Tiny en Mien van der Doelen hun winkel aan de Kloosterstraat. Van snoep, ijs en rookwaren, via levensmiddelen naar bloemen. Tiny en Mien weten nog van het klein aantal artikelen dat je in die tijd in de win.kelhad. "Blue Band was de enige boter en b.v. kloppudding was er nog helemaal niet! Maar voor toen hadden we een goeie winkel". Verbouwen en uitbreiden van het pand stond regelmatig op de agenda van de fam. v.d. Doelen. In 1985 was de laatste grote winkeluitbreiding, tot wat het nu is. In 1991 werd het pand verdeeld in 3 winkels. Vanwege rugklachten van Tmy schakelden u toen over naar de verkoop van alleen bloemen. "Een bloemenwinkel, is een gezellige winkel" vinden Tiny en Mien. Dochter Addie die een opleiding bloemschikken volgde, maakte de aparte bloemstukken. Omdat Addie geen interesse had om de winkel over te nemen, besloten Tiny en Mien de zaak over te dragen aan Anneke van de Wouw, die al eerder te kennen had gegeven, graag een eigen zaak te beginnen. Anneke (20 j.), dochter van Nicolien en Gerard van de Wouw, volgde de tuinbouwvakschool in Vught en behaalde alle benodigde diploma's. Ze werkte al eerder in Geffen bij "Bloemgoed" en haar laatste werkplek was bij "Bloemboetiek 't Ven" in Rosmalen. Anneke heeft er zin in, ze vindt het een uitdaging om als jonge onderneemster "Bloembinderij 't Wouwke" inhoud te geven. Ze zal worden bijgestaan door haar moeder en Tiny van der Doelen :zal als adviseur 'stand-by' zijn. Tiny en Mien willen bun klanten vriendelijk bedanken voor de plezierige contacten en samen met Anneke willen ze iedereen een kleine attentie aanbieden op woensdag 5 januari 2000! De winkeldeur staat dan de gehele dag open voor jong en oud tot 18.00 uur. U bent van harte welkom en de koffie is bruin! Anneke zal op dezelfde voet verder gaan, zoals we dat gewend waren bij Tiny en Mien. Ze verzorgt grafwerk, bruidswerk, bloemstukken en boeketten. Ze is aangesloten op Tele-flora, zodat via haar wereldwijd bloemen kunnen worden verstuurd! De winkel is gesloten op maandagmorgen. We wensen Anneke heel veel succes met haar bloembinderij en als ze haar naam eer aan doet, zal dat zeker lukken. ..want "de Wouwkes" staan in Geffen bekend als ondernemend en actief!! 13


VOETBAL VERENIGING '"Nooit Gedacht" Geffen

Brabant-Noordoost Kapsalon Rob Ardon steekt complete F-groep van Nooit Gedacht in het nieuw

STOPPEN MET ROKEN IN GROEPSVERBAND Cursus Stoppen met roken.

In het begin van de competitie, hoorde we hier en daar dat Ardon (kapperszaak) de gehele F-groep zou sponsoren. Maar niemand wist iets, zo gebeurd dat in ' n dorp, de mensen van buitenafweten altijd alles veel beter. Maar nu ze in Geffen zijn komen wonen, en z'n zoon KevinbijN.G. voetbalt, wou Rob toch ook de andere F-jes in het nieuwsteken. F 1,2 en 3 hadden a] shirtjes van Ardon (al 4 jaar gesponsord) daar waren wij toen heel blij mee. Nu de hele F-groep in de shirtjes van Ardon speelt, zijn wij als F-jes heel trots. Het is toch zo, als je bij de kapper bent geweest, benje een heel ander mens. Knap, vrolijk, verzorgd en zo is het ook in de voetballerij. Als een spelertje met een mooi shirtje op het veld staat, is dat 'n waardering voor de vereniging, dat geeft uitstraling naar buiten. En met de jeugd van N.G. gaat het voortreffelijk. Dit heeft Rob en z'n vrouw inmiddels ondervonden en vooral bij de F-jes gaat het uitstekend. Op het moment hebben we zo'n 65 F-jes, inclusief 12 meisjes verdeeld over 7 P-groepen. Daar waar de jeugdafdeling vanN.G. trots is met z'n sponsor, die alleF-jesin 't nieuw steekt. Rob en z'n vrouw zien dan ook elke week zoveel blije gezichtjes. Familie Adriaansen, BEDANKT!! Jullie doen in de kapsalon je uiterste best, wij F-jes zullen ook elke week ons best doen enje naam heel hoog houden. Nogmaals bedankt!! DeF-groep.

Wie al vaker gedacht heeft: ''Nu ga ik stoppen met roken" kan dit onder begeleiding van de GGD daadwerkelijk doen. Vanafdonderdag 27 januari 2000 start een cursus Stoppen met Roken zowel in Uden als in Oss. Uit ervรกring is gebleken dat stoppen met roken meer kans van slagen heeft als men in groepsverband bezig is. Het kan net die extra steun betekenen die nodig is om echt te stoppen. Het totale cursusprogramma omvat 8 bijeenkomsten in een periode van 6 weken met een terugkom bijeenkomst in april 2000. Op de stopdag, de dag van de tweede bijeenkomst, stopt de gehele groep ge.zamenlijk met roken. Om in deze tijd voor extra steun te zorgen zijn er twee bijeenkomsten per week gepland. Na de voorbereiding op het stoppen en de stopweek is de aandacht vooral gericht op het volhouden van het niet roken. De bijeenkomsten in Uden worden gehouden bij de Volkswriversiteit en in Oss in het GGD-gebouw. De cursus start in Udenop donderdag 27 januari 2000 om20.00 uur. In Oss begint de cursus om 19.30 uur op donderdag 27 januari 2000. De bijeenkomsten duren anderhalfuur. De kosten voor de cursus zijn f 150,-per persoon. Abonnees van de Gezondheid Service van de Thuiszorg Brabant Noord-Oost kunnen in aanmerldngkomen voor eenkorting. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden ook een deel van de kosten. De cursusdata voor Uden zijn: 27januari, 8, 10, 15, 17, 22, 29 februari, 14 maart en 18 april.

De cursusdata voor Oss zijn: 27 januari, 7, 10, 14, 17, 24 februari, 2 en 16 maart en 20 april. Aanmelden kan tot en met donderdag 6 januari bij het Informatiepunt Stoppen met Roken, tel. (0412) 66 01 34.

RECTMCATIE ZAKJESACI'IE De redactie van Torenklanken wil graag alle gulle gevers hartelijk bedanken voor hun gave t.b. v. Torenklanken. De opbrengst was/ 3.698,40. Ook alle dames vanK.V.O. enK.V.B. hartelijk dank voor het collecteren. 14

KOPY INLEVEREN VOOR: 1 januari redaktie adres Tolweg 7


SINT-JORISGII.DE OP WEG NAAR EERSTE OPTREDEN Op de Nieuwjaarsreceptie, zondag 2 januari 2000, zal het Sint-Jorisgilde Geffen zich voor het eerst uniform presenteren! De dames en heren hebben inmiddels hun kleding aangeschaft, alleen het maken van de hoofddeksels zal nog enkele maanden duren. Echter op St. Jorisdag, zondag 23 april 2000, zal het gilde compleet zijn. Compleet met vaandel, vendels, gildetromrnen, kruisbogen etc. Althans dat is het streven! De gildekleding wordt door de leden zelfbetaald zodat ruim eenderde van de begroting voor rekening van de leden zelf komt. Maar vaanctei vendels, hoofdmanszilver, gildetrornmen, en kruisbogen moeten bijeengebracht worden uit bijdragen van sponsoren, bedrijven en instellingen en particulieren. Een sponsoraktie is inmiddels opgezet en de eerste vruchtenhebben we reeds mogen plukken. Wij hopen dat velen dit goede voorbeeld zullen volgen om op deze wijze een in ons dorp verdwenen traditie weer terug te laten keren Een dorp als het onze moet een gilde hebben. We rekenen op u als wij binnenkort bij u aankomen! Het ontwerp van het vaandel is door de gildeleden vastgesteld enzalde komeooe maanden wordengemaakt. Een kunstwerk zal het worden met als belangrijkste afbeelding het beeld van St. Joris uit onze kerk. De Deken-vaandrig, Henk Steenbergen, zal straks trots het prachtige vaandel dragen.

In januari 2000 zal het Sint Jorisgilde een bezoek brengen aan het Sint-Sebastiaangilde te Oss en in februari zijn we te gast bij het Sint-Antonius Abt-/Sint Catharinagilde te Nistelrode. Twee relatiefjonge gilden, waar wij het e.e.a. hopen op te steken. In maart worden we ontvangen door het ruim 400 jaar oude gilde Sint Antonius Abt te Nuland. Daar zullen we ons nog meer verbazen! HEEFTU BELANGSTELLING?

Informeer bij onze hoofdman, Harrie Peters, (Tel 5335856) ofbij het secretariaat: Dorpstraat 2 (tel. 5322178). We doen ook een beroep op de GEFFENSE JEUGD om zich aan te melden, we hebben nog twee jeugdtamboers en twee vendeliers nodig. Het gildepak en trom ofvaandel krijg je van het gilde. Voor vijfgulden per maand benje al JEUGDLID!

VAN DE REDACTIE Voor de rubriek 'WIE WAf WANNEER' willen wij graag data's vennelden die binnen uw vereniging ofeventuele andere instellingen worden gepland. Dit om te voorkomen dat er op een data meerdere aktiviteiten plaatsvinden.

Ontdek het idee voor uw feestdiner. -~

December [s de feestmaand bij uitstek! Dat betekent dat u extra aandacht geeft aan lekker eten: een extra feestelijke lunch, hartige hapjes, gezellig gourmetten of fondueen. Ă„ Met als hoqgtepunt natuurlijk het kerstdiner! ~ In onze Keurslagerij vindt u een grote keus aan vleesspecialiteiten, vleeswaren, salades en kant en klare produkten. Uw wensen vullen we graag voor u in. Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen en een G-elukkig Nieuwjaar Keurslagerij VANTUYL Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 15


A.

L

ROND DE DORPSPOMP

De laatste stamtafel van dit jaar, van deze eeuw van het millennium. Even een stilte...als we dat overwegen. Wat is er voorbij?, wat gaat komen? Wat hebben we geleerd? Moeten we ''bijleren"of "afleren". Laten we eerst maar een KERST vieren. Er komt een echte kerststal met een levende Kerstgroep. Ja de Karschop van ons boerderijke 't Veld' wordt opgebouwd op den Heuvel, bij de Mariaschool, naast de jeu-de-boules-velden. De herdertjesviering zal ditjaar heel bijzonder worden. Vier vieringen op Kerstavond, de eerste in de Kapel van het klooster om ha1fvier en dan drie in de kerk. Om zeven uur, half negen en tien uur en de 1e Kerstdagmorgen om halfnegen, en tien uur en na de middag om 4 uur. Kijk nog maar eens in ''Onder de Toren"of onder Kerk en samenleving. Het wordt beslist een mooie KERST. De pastoor en al zijn medewerkenden en dat zijn er honderden, zetten hun beste beentje voor. We herinneren ons nog de prachtige sfeer in de kerk bij het 35-jarigjubileum van de Pompzwengels op 5 december. Iedereen zat vol spanning te wachten en warempel, de pastoor kwam van buitenafde kerk binnen begeleid door twee zwarte Pieten Even schrok het kerkvolk, maar algauw werd het helemaal gewaardeerd. De zwarte Pieten wisten ook hoe je de mis moest dienen. Ook de felicitatiepreek op rijm trofons diep. Je voelde een warme betrokkenheid. De pastoor besloot met: ''Maak met plezier nog heel lang muziek, met crescendo en een goede dynamiek, Ik hoop U nog vaak te treffen. Er zit muziek in de parochie Geffen''. Ook dat zullen we met Kerst horen en beleven. Allen "een GOEDE KERST'!!! Op I9 december werd in het gemeentehuis een expositie geopend van 30 schilderijen van de Ge:ffenaar van de 20ste eeuw Ivo van Dinther, onze dorpsgenoot, priester, pastoor, pater, schilder, schrijver, dichter, toneelschrijver, en roennijk predikant. Hij legde heel wat herinneringen aan Geffen vast in zijn gedichtenbWldels en verhalen Ook wat vanzijnliteraire werken zijn tentoongesteld De tentoonstelling blijft geopend tot 6 januari 2000. U kunt daarvan genieten op de tijden dat het gemeentehuis is geopend. Het zijn de meest boeiende schilderstukken, die U kunt bewonderen. Je ziet er de eenheid van mens en natuur, natuur en God, het lijden van de mens, het zoeken van de mens naar zingeving en eigenheid, de innerlijke strijd. U leest daarin ook de worsteling van een mens, de weerbarstigheid, maar ook bevrijding. Je leert pater Ivo van Dinther kennen en bijzonder waarderen. Hij heeft ons veel te vertellen. Hij is van grote betekenis voor het Brabantse Dialect, vooral voor het Geffense en het Maaskantse. Wij willen hem graag voordragen voor de CultuurprijsvandegemeenteMaasdonkennoemenhem"DE MAN van de TWINTIGSTE EEUW van Geffen''. 16

Het Millenniumfèest. Ook de stamtafel gaat haar bijdrage leveren in ''De Geer" op 2 januari. We kijken terug naar hoogtepunten, o.a. Samenvoeging Geffen/Nuland, Geffense Bosjes, 't Spoor dicht, de Annenbedeling, het Water 1upt. de Brouwerij, 'dePrikhengst', de brand in de Broekstraat. Het legh huis, de cooperatie, de hoimijt, de kerk, de kerkmeesters, de geminte en de geminteroad,. En we blildcen vooruit. Och wat zal het worden. Het jaar 2000. Schrijver van de Dorpspomp, herinnert zich maar al te goed, dat ie zich als kiru al afvroeg: "Zal ik dat nog beleven". En nu is het zover. Ik ben er nog. Hetmag van mij een heel jaar feest zijn. Het jaar 2000, ik heb ervan gedroomd. De stamtafel meldt, dat Has weer verrez.en is, door een Viagraagpil, enDorke dur eierstokken opnieuw zijn geactiveerd, en Has en Dorke worden dan ook verwacht in de Geer. Het gaat een groots feest worden. Een gelukkig nieuwejaar valt er te melden ente wensen Het gerreentebestuuris weer ingoede handen. Het programma ziet er goed uit. Geffen leeft aan alle kanten. De pastoor blijkt een weldaad voor de parochie en weet zich betrokken bij het gebeuren inons dorp. Jammer, dat REAGEER moeilijk zal kunneninstermnen met een aanbouw bij de Geer, als sociaal, cultureel centrum. Wtj hopen op goede gesprek.ken, correcte inspraak en aanvaardbare oplossingen voor alle partijen. WI.K onze Geftènse muziekvereniging vCIZOrgde een prachtig donateursconcert inzaai ''De Gouden Leeuw'', op 11 decemberjl Schitterende optredens van de Majorettengroepen A, B. en C, een vernieuwde, verjongde en uitgebreide drumband prerenteerde zichrret üxlrukwekkend s]agwerl< ende funfare lxacht de gevuldezaal invervoering metaansprekeooe muziekwetken metmuzikalehoogtepuntenentechniscre staaltjes vanmusiceerkWlst. Complimenten voorleiding en het restutrr. Namens DE VR1ENDENKRING van W.I.K. mocht Theo Prinssen twee nieuwe schuiftrombones aanbieden en twee nieuwe grote slaginst:rurrentenmet oosterse klanken, nl twee CONGA'S. Er was een bedrag van meer dan F 10.000,mee gemoeid. Dankzij veel gulle gevers, die samende Vriendenkring vormen, was dat gebaar mogelijk. De Vriendenkring staat de muziekvereniging bij in de z.org voor een goed instrumentarium. Er zijn dus heel wat stille goede gevers in Geffen. De muzikanten waren zeer blij met de instrumenten. Ook de donateursaktie bleek een succes, F 6.150,- bleek de opbrengst. Het jaar 1999 is bijna om We gaan vol spanning 2000 tegemoet. De stamtafel komt nog een keer bij elkaar omde MILLENNIUM-stamtafel voor te bereiden. Wtj hopen op een funtastisch feest voor heel Maasdonk op 2 januari vanaf 12.00 uur in ''DE GEER" voorlopig tot 14.00 uur, maar dat kan wel eens flink uitlopen. En we brengen in de nacht van3 l december op 1januari 'DE NACHTWACHT" in het gemeentehuis een warme nieuwjaarswens. Tot volgend jaar!!! Een GOEDE KERST en de beste wensen voor 2000 !! ! Van stamtafel 108. Devolgende stamtafel is op zondag ... januariincare GOVERS van 11.00 tot 12.30 uur. Ook u bent welkom


17


~

~l

I JON ,JEN

t{f')

-;,_ c:_;:=_;.;;~sr: --.,....,_., . ~. ·~=~:·.

y~tS

De hele maand ~ec_ember extra véél aanbiedingen: Smeets jonge jenever 11 Smeets vieux 11 Smeets citroen brandewijn 11 Irish Velvet (irish coffee) Jameson Irish whiskey Tia Maria + gratis glas Amaretto di Saronno Osborne medium sherry Doemiloo 2000 Centenaire sekt 1,51 Smirnoff vod ka 0,71 Coebergh bessen 11 Jägermeister + gratis wantschoenen Baileys Geffens bier 0,71 suprise prijs Joseph Guy *** in karaf Beaujolais primeur village op=op

1

~- ~-~~tJ: 11;,,

J

I(

Dorpstraat 13 Geffen Tel. (073) 532 46 59,.c18

~~k,eyrt, e'1I ~ . ~!!!

.: 1

~I

f f f f f f f f f f f f f f f f f

~nbiedingen,:i:?;!'!;',!~!'cembec 1999

'---- -

"'

20,95 20,95 15,50 18,95 31,95 31,95 25,95 9,25 17 ,95 10,95 22,95 20,50 23,95 27,95 4,95 33,95 9,95


WIE WAT WANNEER DECEMBER 22 Adventsmeditatie inde kapel, 19.00 uur 24 t/m 7-01 Kerstvakantie, basisschoJen 25 Ie Kerstdag 26 2e Kerstdag 28 TV De Vlijmd, Mini-Maxi toernooi 28 Buurtver. De Molenhoek, schaatsenjeugd 28 Buurtver. De Elshof: fotopuzz.eltocht 28 ponyclub "De Vlierefluiters", millenniumwedstrijd van 12.00 tot 17.00 uur manege "De Driesprong" 31 Oudjaarsdag, laatste deze eeuw JANUARI 01 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 1)

08 Lampionnenoptocht en kerstboom verbranding 10 K V.O., inloopavond 13 Sint Jorisgilde Geffen, Se gildeavond 15 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 2)

18 Aloysiusschool, open dag 24 K.V.O.,jaarvergadering 29 Buurtver. De Molenhoek, bowlen FEBRUARI 03 Recht vur zunne raop, voorverkoop 05 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 3) 07 K.V.O., kaartavond l 0 K.V.O., uitwisseling naar Berghem 18 Rechtvurzunneraop 19 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 4) 19 Recht vur zunne raop 25 Recht vur zunne raop 26 Rechtvurzunneraop MAART 06 t/m 10 Voorjaarsvakantie 11 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 5) 18 Buurtver. De Molenhoek. feest 25 jarig bestaanjeugd 25 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 6) 25 Buurtver. De Molenhoek, feest 25 jarig bestaan senioren APRIL 08 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 7) 19 Buurtver. De Molenhoek, paasmiddag 23 l e Paasdag 24 2e Paasdag 25 t/m0S mei Paas-Meivakantie 29 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 8) 30 Koninginnedag MEI 04 Dodenherdenking 05 Bevrijdingsdag 10 t/m 12 Aloysiusschool, kamp 13 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 9) 14 Moederdag 14 Eerste Communie Aloysiusschool 20 Nooit Gedacht, E/F Toernooi

21 Eerste Communie Mariaschool 23 Aloysiusschool, schoolreis 26 t/m 28 Nooit Gedacht, eindejaarskamp 27 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 10) JUNI

01 t/m 02 Hemelvaartvakantie 08 Buurtver. De Molenhoek, kinderbingo 10 Kopij inleveren Torenklanken (m: 11) 12 1e Pinksterdag 13 2e Pinksterdag 18 Vaderdag 21 Aloysiusschool, naamdag 24 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 12) 24 KPJ, 75-jarig bestaan 25 KPJ, 75-jarig bestaan JULI 01 vormsel om 19.00 uur 03 juli t/m 11 augustus Zomervakantie AUGUSTUS l 9 Kopij inleveren Torenklanken (nr. 13)

WEEKENDDIENSTEN (van vrijdagavond 17. 00 uur tot maandagmorgen 08. 00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 25 december Vinkel 1e Kerstdag 26 december Geffen 2e kerstdag 1 januari Nuland Nieuwjaarsdag In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen ofte raadplegen.

Mededeling van de redaktie! Wij ontvangen uw kopij graag op floppy. Dit kan dan in "Word"of in "WP", eventueel omgezet naar een txt-bestand. Voor informatie kunt u contact opnemen met A. Schuurmans, Tel. (073) 532 23 56

19


MAASDONK'S G'68 SCHOLEN VOLLEYBALTOERNOOI Op vrijdag 10 december heeft volleybalvereniging G'68 een toernooi gehouden voor de groepen 6 t/m 8 van de basisscholen De Hoogakker, Mariaschool en de Aloysiusscbool. Ruim 100 kinderen in 27 teams begonnen om 16.30 uur in sporthal de Geer aan bun wedstrijden. De teams van de Hoogakker hadden allemaal fruit- en groentennamen, de Aloysisschool allemaal dierennamen en de Mariaschool plaatsnamen. Deze namen kregen de kinderen pas op vrijdag te horen en het was dus even wennen wie nou in welk team z.at. De teams waren ingedeeld in 6 poules en speelden wedstrijdjes van 10 minuten. Leden van G'68 waren de tellers en de scheidsrechters. De regels werden aan het begin kort uitgelegd, maar de scheidsrechters waren niet te streng om w het spel niet telkens te onderbreken. Voor degene die al eerder volleybal gespeeld hadden was dit afen toe reden tot opwinding. Er werd zeer enthousiast gespeeld in alle poules en gestreden om elk puntje. De teams stonden telkens al weer te trappelen om hun volgende wedstrijd te kunnen gaan spelen. Het was een geslaagd scholentoernooi en volleyoo.lvereniging G'68 z.al het zeker op hun agendazetten om dit eenjaarlijks evenement te maken. Mochten er kinderen zijn die het volleyballen leuk vonden en nog een keertje willen meetrainen bij volleybalvereniging G'68, dan kan dat altijd. De jeugd van G' 68 traint op vrijdagavond in Geffen en op woensdagmiddag inNuland. Dit hangt een beetje vanje leeftijd af. Hierover kun je dan contact opnemen met Marian Willemse (tel: 073-5322262) ofGerard van de Heijden (tel: 073-5322722). Misschien tot ziens ! En dan nu de uitslagen van scholentoemooi 10 december 1999: Poule 1: (groep 8) le De Peren 2e De Arnhemmers 3e De Radijsjes 4eDeAppels 5e De Ossenaren

20

Roy, Boyd, Rik en Joris Hoogakker Stefun, Ruud, Dennis, Rob en Filip Mariaschool Tnn,Danny, Wnn,MartijnRen Thomas Hoogakker Thijs, Ron, MartijnN en Jason Hoogakker Kelly, Tessy, Kim, Janneke en Vrrgil Maria.school

Poule 2: (groep 7 en 8) le De Mango's IsabeiHanneke,RobinenAnouk Hoogakker 2e De Bananen Linda, Cindy, Kelly en Cassie Hoogakker 3e DeGroningers Carlo,Krijn.NolenPaul Mariaschool 4e De Bosschenaren Murat, Patrick, Leon en Willem Mariaschool Se De Wortels Daniëlle, Mariëlle, Ellen, Fieke en Patricia Mariaschool Poule 3: (groep 6 en 7) l e De TÖrnaten Anne, Kenny en Joost Hoogakker 2e DeKersen 3e De Guppies 4e De Tilburgers Se De Utrechters

Ron. TamaraenJeroen Hoogakker Bonny, Daisy, Juditj, Nocole en Nika Aloysius H~ Inge., Peny en Nadiek Maria5chool Mariëlle, Anniek,laura enDilek Mariaschool

Poule 4: (groep 6 en 7) le De Tijgers Niels,Evert,IbrahimenHenri Aloysius 2eDeKiwi's Vngil, Philip en Rob Hoogakker 3eDeBeren Rene, Mark, Kevin en Ferry Aloysius 3eDeApen Steffie, Evie, Lieke en Patty Aloysius Poule 5: (groep 6 en 7) 1e De Hagenezen Nick, John, Ad en Dennis Mariaschool 2e DePerziken Rob,Hanie,M:.arkenKoen Hoogakker 3e De Komkommers Margo, Margot, Rens en Renske Hoogakker 4e DeAmsterdammers Rachelle, Kim, Linda, Angelique en Simone Mariaschool Poule 6: (groep 6 en 7) 1e De RotterdammersRuud, Dave, Jens en Paul Mariaschool 2e De Snijbonen Mandy, Amy, Minke, Tom en Jeroen Hoogakker 3e DePeultjes Sanne,Lindy,PattyenMarjolein Hoogakker 4e De Honden Nick, Antwan, Dennis, Eve en Davey Aloysius


VAN DER DOELEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN . VERZEKERINGSN 6 Af GEFFEN 073 - 53.2 5 56. .

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp ~'1'""

-

~

OSS (0412) 62 22 13

GEFFEN

41._

(073) 532 19 95

: -

SCHOENEN & SPORT ·

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

DE GOUDEN LEEUW

AFBOUW

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaaivoor: bruiloften - partijen - vergaderingen

H .M. SUPPERS administratiekantoor belastingadviesbureau

Voo administ

e

Rijksweg 18 - 5386 LD Geffen

Tel.nr. (073) 532 51 85 Fax.m. (073) 532 53 30

lid NOAB •

•NEOE~OROEVAN

AOI.\NSIRATHN !~SKlWGEN

- ~•} ft

.,.,.•


VOETBALVERENIGING "Nooit Gedacht" Geffen

Elftal van de Eeuw Nooit Gedacht De stemmen zijn geteld! Er is gestemd door leden, ex-leden, jeugdleden, kaderleden, bestuursleden en supporters. Varierend in leeftijd van 10 tot 75 jaar. Er zijn totaal 64 enquete formulieren ingeleverd. Er werd op liefst 96 voetballers een stem uitgebracht. Dit alles is voldoende om een representatief beeld te krijgen. Hieronder de publicatie van de verkozen elf Henk van Griensven Wim van de Haterd Jo Schutjens Tini van der Heijden Andre van Wanrooy Rien van Wanrooy Ton van Tuijl Tonnie van der Heijden Nico Rovers Pieter van Lent Tinie vanNistelrooij Jongens van Harte Gefeliciteerd met jullie uitverkiezing. Op de nieuwjaarsreceptie van Nooit Gedacht op 2 januari 2000 worden deze uitverkorenen in het zonnetje gezet.

VERSCIDJNINGSDATUMS TORENKLANKEN 2000 Nr. Verschijnt 1 12januari 2 26januari 3weken 3 16februari 4 1 maart 3weken 22maart 5 6 5 april 7 19 april 3 weken 8 IOmei 9 24mei 10 7juni 11 2ljuni 12 5juli vakantie 13 30augustus 14 13 september 3 weken 15 4oktober 16 18 oktober 17 1 november 3 weken 18 22november 19 6december 20 20december

5 februari 19februari

11 maart 25maart 8 april 29 april 13 mei 27mei l0juni 24juni 19augustus 2 september 23 september 7 oktober 21 oktober 11 november 25 november 9december

•* • k,.-n van Lent

Namens Enquete Elftal van de Eeuw Geert-Jan vanNistelrooij

~

Kopyvoor !januari 15 januari

'

...

~' Inloopavond K.V.O.

\ ~

Op l 0 januari tussen half8 en half 10 zijn alle vrouwen uit Geffen welkom in zaal "De Gouden Leeuw". U kunt dan kennis maken met alle ak:tiviteiten die in 2000 door de K V 0. georganiseerd worden. We hebben voor jong en oud wat te bieden. Denkt u wel eens, ik zou best in groepsverband iets willen ondernemen, kom dan vrijblijvend misschien met een buurvrouw ofvriendin, een kijkje nemen op maandag 10 januari. Een kopje koffie ofthee staat voor u klaar. Bestuur K.V.O. Milou Bg ve..td

22

' f,


F. T.W. M. M . Hanegraaf

Van Soest

ANNELIES PIETERSEN

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

elastisch e kousen Aanmeten

bij u thuis

Erkend door alle zi ekenfondsen

Vladcrackenmant 2 Nuland 'felefoon 073 . 5.124619

vlietskant 21 4141 ck

SMULWERELD 1 lkkertïe

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

Dornstraat 16 5386 AM Geffen Tel: 073-5321541 Fax: 073-5322072

gebakken vis, de echte warme kibbe ling,

op het raadhuisplein met warm verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS O.NZE GROOTSTE REKLAME

Voor een goede prijs een heerlijk menu. Tevens ballenbak aanwezig voor de kleintjes!

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

VAN SCHIJNDEL - ~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

Kloosterstraat Sc. 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

- Gazelle • Locomotief

Tankstation

• Vervoer voor ziekenfondsen • Vervoer per busje

PEDICURE

• Benzines • Diesel

T. Ketelaars-Il. NistelrootJ Coothstraat 31 Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Geffen (073) 532 20 41 Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen ll.

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

t:;;;::\

~

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]EIN

~ ~

Tel., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

rl:\

~

Q ·.

Tel. (073) 532 20 01 fox (073) 532 50 68

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA11

Molenberg 6, te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

~

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - IZ.00 uur andere tijden no tel. afspraak.

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN• EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN

*TEGELS

*GEREEDSCHAP

*VERFEN BEHANG

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen • tel. (073) 532 13 38

:\ cAFÉ I)~ 0~ Q~ ~ Elzendreef 1 ~ OJ 5386 GR Geffen 1J

Voor ontspanning na uw inspanning

r,'7.) D:'.filillJIBIBrn~oorn@[RsDJJ!P

Ook voor kinderfeestjes

* * Kroon Joke en Fokko

voor het leggen van o.a.: • laminaat/houten/tegelvloeren en diverse andere timme.rwerkzaamheden goede service en kwaliteit !!

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51198601

~BRAND$

JUl Assurantie- en Hypotheekkantoor A. BARON VAN HOVELL TOT WESTERFLIER B.V. deeluitmakend van de GHW adviesgroep

voor - een deskundig en betrouwbaar advies - snelle en correcte schadeafwikkeling Wetb. van Eschstraat 175 5342 AV Oss telefoon 0412 - 624901 telefax 0412 - 626385 24

accountmanager bedrijven: Peter Lemmens 073 - 5324841


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.