Torenklanken 1999 - nr 19

Page 1

I

I

37e jaargang nummer 19 december 1999

'

n n sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

.......

,

__

1

0

~

-·:: .. -

~;

1111~111111111111~1111~~---~-llll--

~lr( MCZIEKVERENIGING ,.\Villen Is Kunnen ..

'effen Donateursconcert Als u dit leest, dan heeft Muziekvereniging Willen Is Kunnen

baar jaarlijkse donateursaktie weer in Geffen gehouden. WI.K. wil langs deze weg alle inwoners van Geffen bedanken voor hun bijdrage tot instandhouding van onze vereniging. Zoals u van ons gewend bent, zullen wij daarvoor als tegenprestatie dan ook het komend jaar weer veel aktiviteiten in Geffen komen opluisteren. Daarnaast komt W.I.K. op verzoek ook een serenade brengen op een gouden bruiloft. Als u familie, vrienden ofbekenden hebt die in Geffen wonen en die een dergelijk feest vieren, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ondergetekende om een serenade te regelen. Als de tijd enigzins schilct, dan zijn we van de partij. Ook wil W.I.K. graag op korte termijn haar dank tonen door het geven van een speciaal donateursconcert. Dit zal worden gegeven op zondag 12 december a.s. om 14.30uur in De Gouden Leeuw. U bent allen van harte uitgenodigd om dit mee te maken. Tijdens dit donateursconcert zal tevens de totale opbrengst van de donateursaktie bekend worden gemaakt en zullen er een paar prijsjes onder de donateurs worden verloot. AntoonBierings Secretaris WIK Tel. 5341122

JJf.

rienden laderacken BRABANTSE AVOND VINKEL Gerard van Maasakkers op jubileum

Op de Brabantse Avond in Vinkel op 12 december zullen optreden: de zanger/troubadour Gerard v. Maasakk.er en de komische groep Gere Gedaon uit Deurne. De avond begint om20.00 uur en wordt gehouden in café-zaal d'n Driehoek in Vinkel. Het is tevens een jubileum omdat het de 25ste Brabantse Avond is, die in Vmkel wordt gehouden. Gerard v. Maasakk.ers is de meest bekende Brabantse dialectzanger. Al meer dan 25 jaar zingt hij liedjes in het Brabantse dialect en ook over de provinciegrenzen is hij bekend. Veel artiesten hebben liedjes van hem in hun repertoire zitten. Liedjes zoals Marieke, Cis Verdonk, Gaode Mee zijn klassiekers geworden, die iedereen kent. Een tijd lang keerde hij zich af van het dialect, maar nu is hij weer helemaal terug. Gere Gedoan is een groep die uit Deurne komt. Ondanks het feit dat ze nog slechts kort bestaan zijn ze al heel populair door hun pakkende liedjes en niet in de laatste plaats door de komische acts. Of het nu gaat over verkeersdrempels, Jehova's ofescortdames, ze weten de zaal in korte tijd plat te krijgen. Kaarten voor deze avond zijn te krijgen bij café-zaal d'n Driehoek in Vinkel: tel. 073 -5321862


li UlDYr:RZORGlNG

Adm. kantoor v.d. Heyden

Qia van

Trudostraat 1O 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Nistelrooy Van C .."\. lh-~uual '26 -')386 i\J: Cellen ld (Oï~} '53'2 27 0'2 0

Wij verzorgen voor u

~ BOUWBEDRIJF

71r

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

FRANS DOLLEVOET B.V

tel. (073) 532 1o 46 fax (073) 532 51 3 3

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

..." " ~... Te»

c» . .~ E ~e>.a.c:;.

reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogelijkheid tot service kontrakten t.b. v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • ionge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en subdealer van PEUGEOT en MAZDA • volautomatische carwash en hobby-wash

I

urkens v.

- ...

@

-wJ Gebr. van Wanrooij

maninkn @ bloemen @ planten @ grafwerk ~ potterie @ teleflora @ decoratie ~ ~ bruidswerk ~ Winkelcentrum De Ruwert tel. (0412) 63 07 96 fax 63 42 41

53

tel. 073 - 5322911 (fa

autobedriif :6Ioembinderij

Veldstraat 21

Bouwbedrijven

A l tienrnllen jaren een vertrouwd adrc, voor elk bouwproJect. Circa 200 ,•akbckwamc medewerkers ó j n actief in:

-

... ...

--

het de het he t de

bouwbedrijf proj ec to nt wikkeling va~tgoe dbc heer keukence ntrum t immerrab r iek

Grootsc halig of klei nscha lig, het is Gebr. van Wanrooij om hel even: de aandacht en zorg zijn altijd hct✓clfde .

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen

Tiel

oo

tet. (073) 534 04 fax (073) 534 04 99 tel. '0344) 61 35 94

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V. Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 64 11 55 · -

Mogelijkheden voor thu,sopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend hd van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen Geffen. Nuland, Vinkel en omgeving

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Po:,tbu, 18

Bedrijvenwcg 10

5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

S386 K A Geffen Fax. (073) 532 2 1 89


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 08-12 19.00 u * Adventsmeditatie mmv Passe Partout Za. 11-12 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Jeugdkoor (+kinderkerk) Zo. 12-12 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor. Wo. 15-12 14.00 u Kerstviering voor zieken/ouderen mmv Ouderenkoor Adventsmeditatie mmv 19.00 u * Dameskoor 10.00 u Za. 18-12 * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Jongerenkoor 19.00 u H-G (+kinderkerk) Zo. 19-12 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor KERSTSAMENZANG 16.30 u in de kerk van Nuland Ma. 20-12 19.00 u * Boeteviering mmv Dameskoor Wo. 22-12 19.00 u * Adventsmeditatie mmv Ouderenkoor

* = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 4 januari 2000 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308.

HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00- 20.00 uur).

MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255.

KERKBALANS 1999: "Je geeft om elkaar" Laatste stand: f 64.000,-- (incl. de toegezegde bedragen). Een fantastisch bedrag! Hartelijk dank! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M.Magdalena o.v.v. Kerkbalans '99. ADVENT Op de woensdagavondvieringen om 19.00 uur in de kapel houden we adventsmeditaties met als thema's: Waakzaamheid, Oproep tot omkeer, Bevrijdende Boodschap, Menswording. Er is telkens een koor aanwezig. U bent van harte welkom. BOETEVIERING We houden dit jaar één boeteviering op maandag 20 december in de kapel om 19.00 uur. Het thema is VERZOENING VIEREN en het dameskoor verzorgt de zang. U bent van harte welkom.

ZANGJUBILEUM Op het Caeciliafeest van het Gemengd Koor worden traditiegetrouw de jubilarissen gehuldigd. Dit jaar werd Jeanne Nikkels in de bloemetjes gezet, vanwege haar 40-jarig lidmaatschap van het koor. Om 19.00 uur was er een speciale viering in de kapel met zang door het Gemengd Koor. Pastor Scheepers sprak zijn dank uit voor de inzet van het koor, elke zondagmorgen en feliciteerde de jubilaris met haar robijnen feest. Daarna was er een gezellige avond bij 't Haasje. Jeanne werd toegesproken door voorzitter Tonny Jansen. Hij prees haar trouw en inzet gedurende zo vele jaren. Op ludieke wijze bejubelde ook St. Trudo en Maria Magdalena (in de personen van Siebe Homminga en Marietje van Rosmalen) Jeanne en alle andere leden van het koor. Natuurlijk werd er behalve een glaasje gedronken en een hapje gegeten ook gezongen: de jubilaris werd bezongen in twee persoonlijke liederen en uiteraard klonk er een vierstemmig "Zij leve lang... ! "Het Gemengd Koor...een kerkkoor waarbij vriendschap en gezelligheid hoog in het vaandel staat, alsmede dienstbaar zijn aan de liturgie. Hebt u zangtalenten en lijkt het u leuk om bij het enige echte gemengde koor van Geffen aan te sluiten... ? Kom dan gerust eens luisteren op de repetitie: elke dinsdagavond in het parochiecentrum van 20.00 22.00 uur mét koffie- en buurtpauze! ! 3


iuNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad Ook verzorgen wij

verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines L.M.B. Peijnenburg

Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

DAG DURE DIKDOENERIJ: WELKOM BIJ RAAD. 811 MAO De Aduurusu.atttvc l>1cnstvcdcncrs J,cunt u ,tils ondcmtrr.cr terecht voor ,llc &r\lnocd, ukcli1kc d1cnncn Acltrul\l1ui1c1c1 bc:WW'lg_ l&.-wnrn:lc planrung. noem m.ur op Op b.ua '•4n een u:,,;,c'k" fmotrpgcpn;sd .abonnca.cm. l.ow-:ct \.a FtfflCS w.ar u aa.n(OC bent UI t:llf'LNCC "C(~.IIUUlft'P .:adltc1•t u,t~"°4.~ !\\rcr weten O\'t t de -..-001dc!cn v•n De Aàn~n:su•tic,·c Dimstvcr!cncn'.

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

-

RAAD

A.H. Rom me b.v.

DE ADMLIIIISTRATIEVE DIENSTVERLENERS

Bedrijvenweg 2, Geffen Kantoor {073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

K•stan1elaan 44, 5382 KD V,nkol, tel. (073) 5326056.

Il

V.O.F. J. van HERPEN

wij kunnen voor U verzorgen

073 - 532 32 77

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M ■ J ■ M■

V. d ■ Akker Tel.: (073) 532 31 44

d Doelen C • M • ,, V■ Tel.: (073) 521 30 18

voor bemiddeling van:

* privé-n:keningen met *

- curopas (cheques) -eurocard pcrsoonljjkc leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen

* bedrijfssparen beleggcrsbriro * hypotheken * vertekctingcn (lijfrente)

)

meer versta-;;-:;:;:verzekeren

Voor ol c w fomil,e veren,g,rgs·

en hcsdelsdrul weri.. Fomil,ecirukwerk keuze utl 7 colleclles Mei opgoo f ven 1u1sle datum c · geboor•ekoorl1es drukkosten gra,,s " re· s fel c to:,epokke1 b 9eboor•e,oorl1es ,oor cop,eerserv,ce kunl u b,1 on, terecht

5386 KT Geffen Tel '073 532 26 84

DIE JE KENT

... " ·-•·

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. NIEUW: Grootformaat drukken 52 x 72 cm, Hecslerscweg 13

BANKIER

*

f---- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

WI HABO D RUKKERIJ

DE

fi\H:i ·

.. :. f

REGIOfi,_:,- BANK

· fox, 10731 532 47 95

O/JCIIÎllg<lijdm: M11a11rlagwoenwlagdn111/nd,1.~ Dimrlllg• m l'lijtlllg 7..atnrlag

09.IJIJ - 17.30 uur 09.f)(J. I 9.00 uur J0.()()./3.()<)uw

r,11ip<1fapmak.

1\ /idda/!.fHtllZl'Vflll J2.15- J3.15 nm:

l·I ~;; ,;~!~ Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64


VERJAARDAG PASTOOR SCBEEPERS Op zondag 19 december a.s. wordt pastoor Scheepers 28 jaar! Graag wil hij alle parochianen in de gelegenheid stellen hem te komen feliciteren. Na een feestelijke Eucharistieviering m.m.v. het Gemengd Koor om 09.30 uur, bent u van 10.30 tot 13.00 uur allethaal van harte welkom in het parocbiecen trum.

KERSTSAMENZANG Op Zondag 19 december is eveneens de jaarlijkse kerstsamenzang van de Maasdonkse parochies. Dit jaar is dat om 16.30 uur in de kerk van Nuland. De voorgangers zijn pastoor G. Verbakel, pastoor P.Scheepers en diaken W. van Herwijnen en medewerking wordt verleend door het kinderkoor uit Nuland, de jongerenkoren Gudts en Derplu uit Vinkel en het Gemengd Koor uit Geffen. In het kader van het landelijke thema: "JEZUS 2000 JAAR"is er in de Nulandse kerk, voorafgaand en na afloop van de kerstsamenzang, een tentoonstelling te bezichtigen van bijzondere kerststallen. U bent van harte welkom! Hebt u een kleine, bijzondere kerststal (b.v. uit het buitenland) en wilt u deze voor een middag beschikbaar stellen, neem dan contact op met Diny van Wanrooij (532 4386)

KERSTSTAL BUITEN Op het grasveld vóór de Mariaschool wordt dit jaar het "Effe noar Geffe-karschop" opgebouwd dat zal dienen als buitenkerststal. Op de beide basisscholen wordt het thema "Jezus 2000 jaar"uitgewerkt en zij zullen gebruik maken van deze stal op woensdag en donderdag vóór kerstmis. Ook wordt deze stal gebruikt om de herdertjesviering van Eerste Kerstdag 's middags te openen en te sluiten. Wij danken vooraf al de bouwers en de figuranten die hieraan hun medewerking willen verlenen!

DE BRIEF VAN DE EEUW. door: Yaguine Koita en Fodé Touri.kara 'Excellentie, mijne heren, leden en verantwoordelijken van Europa, Wij hebben het eerbare plezier en het grote vertrouwen u deze brief te schrijven om u in te lichten over het doel van onze reis en over het leed van de kinderen en de jongeren van Afrika. Maar laat ons eerst aan u onze fijnste, aanbiddelijkste, en meest

gerespecteerde groeten van het leven overbrengen. Met dit doel willen we u vragen om onze steun en toeverlaat te zijn, voor ons in Afrika. U die degene bent aan wie men om hulp vraagt. Wij smeken u om de liefde van de uwen op het continent, om de gevoelens die u koestert voor uw volk, uw families en vooral om de affiniteit en de liefde van uw kinderen die u lief hebt als het leven zelf. En ook, om de liefde en schroom van onze schepper, 'God', de almachtige die u alle goede ervaringen, de rijkdom, en de macht heeft geschonken om uw continent zo goed op te bouwen en te organiseren dat het, het mooiste en meest bewonderenswaardige van alle is geworden. Mijne heren, leden en verantwoordelijken van Europa. Het is uw solidariteit en zachtaardigheid waarop wij in Afrika een beroep doen. Help ons, wij lijden enorm in Afrika. Help ons, wij hebben problemen en weinig kinderrechten. Wat onze problemen betreft, noemen wij oorlog, ziekte, voeding, enzovoort. Wat de kinderrechten betreft, in Afrika en vooral in Guinee hebben wij heel wat scholen, maar een gebrek aan opvoeding en onderwijs, behalve op de particuliere scholen, waar men een goede opvoeding en onderwijs kan krijgen. Maar men moet groet sommen geld hebben, en onze ouders zijn te arm om ons op te voeden. Ook hebben wij geen sportscholen voor voetbal, basketbal, tennis... Daarom vragen wij, de Afrikanen, en vooral wij, de kinderen en jonge Afrikanen, hierbij dat u een grote en doeltreffende organisatie maakt voor Afrika die vooruitgang zou kunnen boeken. Als u ziet dat wij ons opofferen en ons leven riskeren, dan is dat omdat wij in Afrika te veel lijden en wij uw hulp nodig hebben om te strijden tegen de armoede en een einde te maken aan de oorlog in Afrika. Wij willen studeren en vragen u om ons te helpen studeren zodat wij in Afrika zoals u kunnen worden. Tenslotte: wij smeken u om ons heel erg te excuseren omdat wij gedurfd hebben om deze brief te schrijven aan u, grote persoonlijkheden aan wie wij veel respect verschuldigd zijn. En vergeet niet dat het aan u is dat wij ons beklag moeten doen over de zwakheid van onze kracht in Afrika. (einde brief) De zwakheid van onze kracht! Deze brief, gevonden op de dode, bevroren lichamen, verstrengeld om het landingsgestel van een Sabena-vliegtuig, zou wel eens de brief van de eeuw kunnen zijn, die onze schaamte blootlegt op de drempel van het nieuwe millennium, naast de bede van een jongen, gekrast op de muur in één van de vernietigingskampen: 'O, God, laat mij een Duitser worden, dan heb ik het niet meer koud en heb ik geen honger meer'. 5


De hele maand december extra véél aanbiedingen:

JEN ·~ ~ix~··

~.._.~

Smeets jonge jenever 11 Smeets vieux 11 Smeets citroen brandewijn 11 Irish Velvet (irish coffee) Jameson Irish whiskey Tia Maria + gratis glas Amaretto di Saronno Osborne medium sherry Doemiloo 2000 Centenaire sekt 1 ,51 Smirnoff vodka 0,71 Coebergh bessen 11 Jägermeister + gratis wantschoenen Baileys Geffens bier O, 71 suprise prijs Joseph Guy *** in karaf Beaujolais primeur village op=op

f f f f f f f

20,95 20,95 15,50 18,95 31,95 31 ,95 25,95 f 9,25 f 17,95 f 10,95 f 22,95 f 20,50 f 23,95 f 27,95 f 4,95 f 33,95 f 9,95

aanbiedingen geldig t/m 31 december 1999 .:c:fou1cn voorocnoudon

•l,;

~~ Dorpstraat 13 Geffen Tel. (073) 532 46 59

6

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafel: krukken entäphïstallaties

1

1


KERK EN SAMENLEVING WEETUHETNOG? WOENSDAG 22 DECEMBER A.S. IN HET SCHIP (parochiecentrum) van 17.00-19.00 uur. "SAMEN OP WEG IN DE DONKERE DAGEN VOOR KERSTMIS"

De wekgroep 'Kerk en Samenleving' nodigt alle alleengaande van harte uit voor een broodmaaltijd in kerstsfeer op 22 december a.s. Hoe moet jeje dat voorstellen? Samen de warmte voelen van mensen met elkaar, aandacht voor elkaar. Luisterend naar een gedicht, verhaal, zingend over de naderende komst van het Kerstkind. Dit alles onder het genot van een eenvoudige broodmaaltijd. Lijkt het u iets om: - samen 'n paar uurtjes op weg te gaan inde donkere dagen voor kerstmis - samen de warmte te voelen van mensen met elkaar. Dan bent u van harte welkom! Pastoor Scheepers zal ook een gedeelte aanwezig zijn. Kosten± f 5,- per persoon.

14 Buurtver. De Vierwinden, kaarten bij 't Haasje 15 Adventsmeditatie in de kapel, 19.00 uur 15 Kerstviering Ziekencomitee De Schakel i.s.m. KB.O.: deGoudenLeeuw, aanvang 14.00uur 15 Buurtver. DeMolenhoek,kerststukjesmakenjeugd 16 K.V.O./Z.L. T.O., kerstviering 19 Verjaardag pastoor Scheepers: feliciteren van 10.30 tot 13.00 uur in 't oude klooster 19 KerstsamenzanginNuland, 16.30uur 19 Volleybalclub 0'68, Zaal Nuland 9.45u. jongens B De Geer 9.45u. meisjes C2, Cl enmeisjesB l l.30u. herenl/dames 1 en meisjes A 20 Boeteviering in de kapel, 19.00 uur

Met vriendelijke groeten, Werkgroep 'Kerk en Samenleving'. heeft een vacature voor een

Via onderstaand strookje kunt u zich aanmelden

~------------------

invalleidster mlv

Naam:

- - -- - - - - - - - - - - - -

Adres:·- - -- - - -- - - - - - -- Telefoon:

- -- - -- - - - - - - -- -

Wtlt u meer informatie ofwilt u opgehaald en thuisgebracht worden dan kunt u bellen met: Mien Gerrits: 532 4691 Annet v.d. Helm: 532 4311 Inleveren voor 19 december a.s. op de pastorie.

Wij zoeken een peuterleiclster, clie b1ï afwezigheid van een leiclster haar taken kan overnemen. Wij vragen: - Diploma lvlf.3O Sociaal Pee/agogisch werk of leiclster Kinclercentra of stuclerencl claar voor. - leeftijcl tot 35 jaar. - Woonachtig in Maasclonk of directe omgeving. -Ervaring strekt tot aanbeveling.

WIE WAT WANNEER f?.eacties met e.v. binnen 1 clage11 richten aan cle

DECEMBER

08 09 09 11 13 14

Adventsmeditatie in de kapel, 19.00 uur Sint Jorisgilde Geffen, 4e gildeavond K.V.O., kaartavond

Kopij inleveren Torenklanken (nr. 20) Buurtver. De Molenhoek, kerststukjes maken TV De Vlijmd, Toernooi

Peuterspeelzaal De Paclclestoel,~ _ ._ Postbus 46, 5386 2Çj Çjefte11. . ~ .• ·. • Voor meer informatie tel; 013-5325061

/!

·

"°' .~ . ~~*r= 7


"Iedere maand automatisch geld opzij ... da's pas¡.handig."

Kent u dat? U wilt sparen, maar soms vergeet u geld over te maken. Met een Rabo Betaalrekening kunt u automatisch geld over laten maken naar uw Rabo Rendement Rekening of Rabo TeleSpaarrekening. '"

Zo groeit uw spaarrekening haast ongemerkt en heeft u altijd geld achter de hand voor onverwachte uitgaven. Wilt u ook automatisch sparen? Loop dan eens binnen, neem een kijkje op www.rabobank.nl of bel (073) 53 40 111.

Rabobank Het Maasland 8

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


ROND DE DORPSPOMP

De voorzitter va'1 Scouting Geffen, Hans Hendriks, kapittelt de stamtafel, omtrent onjuiste berichtgeving over de verplaatsing van Scouting van de Bonkelaar naar ...? De stamtafel dacht uit "Scouting-bronnen"???wensen vernomen te hebben omtrent een nieuwe plek met meer mogelijkheden, richting "Geffense bosjes" en het terrein van "de Zilverhoef' zijn daarbij genoemd. De stamtafel is Scouting Geffen welgezind vandaar aandacht voor de eventuele nieuwe behuizing. De inlichtingen bleken onjuist. Onze excuses. De schuldigen zullen worden opgespoord en "hangen". Als bijzondere gast aan de stamtafel ontvingen we Betsie van Bakel, de tweede/eerste wethouder van Maasdonk. Ja de wethouders zijn aan elkaar gelijk, beiden even sterk, ze houden elkaar in evenwicht. Betsie vertelde dat er gaandeweg het eerste jaar, dat de coalitie C.D.A. en Partij Maasdonk aan het roer was, er grotere discrepantie groeide tussen opvattingen van beide partijen. Er was veel onderling onbegrip, afwijkende opvattingen, tegenstrijdigheden en zo liepen de partijen steeds verder uiteen. De afronding van het Bestemmingsplan Buitengebied werd aangegrepen om legitiem tot een scheuring te komen. Ook de zogenaamde "bende van acht", schiep een klimaat, waarin verder samen besturen niet meer mogelijk was. Het blijft verder een vraag, waarom er zo op de persoon is gespeeld. En wie daaraan schuldig is. Jammer; de pers had weer eens een item om de plaatselijke politiek in een kwaad daglicht te stellen. We zetten er een streep door. Zoals ook kennelijk de 15 raadsleden van Maasdonk deden. Daarom kon er opnieuw beraadslaagd worden. De politieke partijen namen een open positie in. Duidelijk werd, dat de politieke opvattingen, culturen en structuren, en beleidsinzichten van ~et C.D.A. en de partij Dorpsbelangen heel dicht bij eijcaar lagen en dat verschillen overbrugbaar waren. Reden waarom Betsie vanuit het C.D.A. werd uitgenodigd toch weer wethouder te worden en de hand te reiken aan Antoon van Zandvoort. Daaruit ontstond een duo, dat echt de wil heeft verantwoordelijkheid te dragen en van daaruit te opereren. Er is een sterke coalitie gevormd tussen C.D.A., Dorpsbelangen, Partij Vinkel (v.Hoek) en Jan van Erp. De inzichten, beleidsplannen liggen duidelijk optafel. De verschillen van opvattingen zijn intern geaccepteerd. Ieder kan vanuit zijn eigenheid opereren. En zo is een voortvarend beleid mogelijk gemaakt. De portefeuille verdeling is gestoeld op

historische achtergronden, kwaliteit en affiniteit der wethouders. Er is een goede balans. Het valt te constateren in concrete, in goed en in zorgvuldig overleg gemaakte programma's en afspraken. Zo is er al een werkgroep, "basisscholen Geffen" van start. Nieuwbouw voor twee scholen zijn in voorbereiding. Het worden voorlopig twee Basisscholen in een gebouw, die dan geleidelijk kunnen integreren en een gezamenlijke gemeenschapsruimte hebben en diverse voorzieningen voor beide scholen. Op den duur wordt onderhoud voor de twee bestaande gebouwen ook erg duur. Klavertje Vier wordt geamoveerd (een net woord voor slopen). Daar komen seniorenwoningen. Ook de plaats van de Aloysiusschool wordt bouwgrond voor ouderenwoningen en winkeleenheden. Dar moet nogal wat opleveren wil een en ander mogelijk worden. Het oude klooster wordt uitgebreid voor meer en ruimere activiteiten van de Ouderenbond. Nu nog concrete plannen voor het Dorpshuis: Het sociaal cultureel centrum. Sporthal de Geer zal multifunctioneel worden gemaakt, met verrijdbare tribunes, en een gemakkelijk aan te brengen dekvloer. Dus een groet zaal is dan beschikbaar. Rest nog aanbouw van een groot podium repetitie-ruimte voor Geffes Volk en muziekvereniging W.l.K. en nog diverse verenigingsactiviteiten, vergaderruimten. De peuterschool wordt ook in het nieuwe scholencomplex een plaats toebedeeld. De aanbouw aan de Geer wordt daardoor beperkt van omvang. Geleidelijk aan ontstaat een totaal plaatje; waarin nog de concrete financiĂŤle gevolgen en mogelijkheden moeten worden ingevuld, al zijn er wat voorzichtige pennenstreken. Het uitstapje naar de Osse Hei van de Gemeenteraad rond de Naaldhof, had een heel plezierig verloop. Er was sprake van openheid en aandacht voor elkaar. Toon was bereid tot alle mogelijke koprollen en buitelingen. Betsie mocht fluiten en werd soms tot aanvoerster gemaakt. "Verstoppertje" werd er beslist niet gespeeld. Er was geen mist, geen rook. Een sfeer van samen-er-voor-gaan. De stamtafel is gerustgesteld en overtuigd van een goed functionerend B. en W. en gemeenteraad in dienst van Maasdonk en haar burgers. Betsie, dank voor alle openheid. Ook bleek Betsie bereid de gemeentebegroting te komen toelichten aan de stamtafel. Dat wordt door ons zeer gewaardeerd. Sinterklaas is weer enthousiast ontvangen op het Dorpsplein. De nieuwe pastoor werd door de Sint hartelijk begroet en uitgenodigd mee te gaan op de feestelijke rijtoer door Geffen. De kinderen hadden wat meer stuntwerk van de Pieten verwacht. De Sint had de beste stuntpieten naar andere plaatsen gezonden. Nou ja, daar hebben we begrip voor. 9


KERSTBESTELLIJST Groente - en fruitspeciaalzaak

Frank van Bakel Dorpsplein 19 - Geffen Tel. : 073 - 5321136 Fax: 073 - 5324526 CITRUSFRUIT

, , , .... . . . . .. . ....... , , , . , .. ...... , .. . . ... .... ... . .. . .•.....

gram stuks stuks stuks stuks sluks stuks stuks stuks stuks sluks sluks stuks stuks stuks stuks sluks

VERSE GROENTEN

Lime-quats Citroenen, groot Citroenen, klein Clementines, groot Clementines, middel Cubanita, pers Cumquats Grape-fruit Grape-fruit. rood Grape-fruit. dubbel-rood Sinaas hand, groot Sinaas hand, midd@I Pomelo Pomelo, red Ugli Sweety Perssinaasappelen

. . .. netje Sjalot ..• kilo Uien, groot kilo Uien, klein kilo Uien. rood kilo Uien.wit

APPELS ... kilo .. kilo kilo ... kilo ....... kilo ...... . kilo kilo kilo kilo kilo .... kilo

Cox·s Orange Elstar Golden Delicious Fr. Golden Delicious Goudreinet, hand Goudreinet. moes Granny Smith Jonagold. groot Jonagold. klein Red Delicious Karmijn

)"'" "

kilo struik stuks stuks sluks kilo stuks kilo kilo stuks gram stuks stuks kilo stuks kilo gram kilo bos kilo stuks stuks kllo bosje gram gram kilo gram gram gram sluks kilo kilo kilo kilo kilo doos1e kilo

.. , .... .•.... , .. , ... . .•.....

gram gram plsluk p/stuk

Asperges, wit Andijvie Arlisjok Aul>ergines

AARDAPPELEN . ...... gram Knelljes . gram Schijfjes gram Gekruide Krielljes . gram Gekruide Schijfjes

.

VERSE KRUIDEN doosje potje doosje gram. doosje bol stuks stuks stuks stuks sluks gram gram bos bos doosje doosje doosje pol doosje doosje doosje doosje bosje doosje doosje

Bassilicum Bieslook Dille Gember Kervel Knollook Knoflook streng Paprika. rood Paprika, groen Paprika, geel Paprika. oranje Pepers, rood Pepers. groen Peterselie Selderie Tu,nkers Alfalfa Rozemarijn Thijm Salie Lavas Mini Koreander Walerkers/Cresson Dragon Oregano

NOTEN gram nelje gram sluks gram stuks sluks sluks

Walnolen Gemengde Noten Dadels. diepvries Dadels. kuipje Kaslagne Kokos nolen Vijgen. luxe doos Dadels bool. luxe doos

RAUWKOST SALADES ZACHT FRUIT doosie gram gram gram gram stuks sluks sluks SIUkS

VERSE GROENTEN

Bieten. rode Bleekselderie Bloemkool, groot Bloemkool. klein Bloemkool. groen Boerenkool Bospeen Broccoli Chinese kool Courgettes Harîcots verls Knolselderie Komkommer Koolraap Koolrabi PaKsoy Peultjes Prei Radijs Ramanas Rettich Rode Koot Schorseneren Sla. Uiljes Snijbonen Sperciebonen Spilskool Spruiten Spruiten. klein Tomaat Venkel Vleestomaat Worteltjes Winterpeen Witlof Witte Kool Cherrielomaal Trostomaten

gram sluks sluks sluks stuks Eventueel gram , . • . . . . doos1e doosje ....... doos1e

Aardbeien Blauwe Druil Blauwe Druil Holi Wille Druif Witte Druif Holi. Galia Meloen. groot Galia Meloen. klein Neclarines Perziken Pruimen Verse Vijgen Caclus Vijgen Gele Meloen. groot Gele Meloen, klein Muskaat Druif Frambozen Bosbessen Rode Bessen

DIVERSEN

bakje bakje bak1e bak1e bakje bakje bakje bakje bak1e bakje bakje kilo kilo bakje bak1e bakje bakje

Fru1I Salade Oosterse Salade Frisse Salade KomkJTom /()jlle Salade Komkommer Hawaï Bleekselderie Salade Wille Kool Salade Gerrese Salade Kerrie Salade Stroganorr saus Pikante Salade Aardappel Salade Huzaren Salade Groente-Vruchten Salade

Roomkool Salade Chinese Kool Salade Ham·Prei Salade

SLA-SOORTEN krop krop krop krop kropje krop krop gram krop

PANKLARE GROENTEN gram gram gram gram gram gram gram gram gram gram gram gram gram gram gram gram gram gram gram gram gram

10

C!rank oan "&kei en medemerk{sl)ers

Andijvie Boerenkool Gek. Bieten Hulspol Prei Rode Kool Savooy Kool Snijbonen Soepgroenten Spilskool Sloofschotel Gem. Sla Uien snippers Uien ring WW reep Zuurkool, vat Zigeuner Zuurkool Wille Kool Snijbonen Wortefbolletjes Geschrapte worteltjes

EXOTEN Sluks Sluks stuks sluks zak sluks sluks sluks gram sluks sluks stuks sluks dOOSJe sluks stuks pakje gram sluks sluks

Ananas. groo1 Ananas. klein Avocado Carambola Cranbernes Granaatappel Kiwi Limes Lytcllees Mango Papaya Passie• FruLI Sharon-Fruit Physalisch Tamarillos Pepino Suikermais (2 sluks) Mini · Mais Guaves Ramboulan

PADDESTOELEN doosje gram gram gram doos1e gram gram

Champignons Reuze Champignons Cantarellen Oes1erzwam Chitake Grot-Champignons Piech de Moulon

C/JJij wensen u <J>retffge <Tees!dögen

Sla (kas) Eikenbladsla LOIO Rosso Frisée (krul-andijvie) Rode Sla Batavia IJssla Veldsla Lolo Bianca

Naam ................................................. .. .. Afhalen

O

22 december

Adres .............. .... .. ... ... ........ .. .....

0

23 december

Telefoon . ... ............................. ..

0

24 december

Woonplaats ......................................... ..


Het millennium feest krijgt steeds concretere invulling. Het Maasdonks volkslied wordt her-schreven. De organisatie is in handen van de gemeente. De uitnodigingen zijn verzonden. Nieuwjaarsnacht 1999/2000 zijn de burgemeester, secretaris en medewerkers aanwezig op het gemeentehuis om de "wacht" te houden. Van 0.00 uur tot 2.00 uur kunt U daar al met NIEUWJAARSWENSEN te recht. U bent er zeer WELKOM. Op zondag 2 januari is heel Maasdonk uitgenodigd ende GEER van 12.00uur. In de komende weken worden de aangemelde activiteiten, muziek, zang, dans, toneel. acts geïnventariseerd. GEFFEN zal daarbij zeker goed gaan scoren!! ! We gaan het jaar 2000 zo feestelijk beginnen en we zullen meteen laten zien, waartoe wij als gemeenschap in staat zijn. In Torenklank.en 18 leest u wat aandachtspunten en ideeën. Er komen nog posters, brieven en persberichten. De Stamtafel is in elk geval van de partij. Geen "STINE" receptie, maar een heerlijk volksfeest, daar wordt naar gestreefd. De receptie van de Prinsen, Prins Frans d'n Eerste van Waotterrijk en Prins Wnn d 'n Eerste van Rottenrijk in de Meent op 14 november j.l. was z.eer druk bezocht. De Pompzwengels feliciteren wij met hW135 jarig bestaan. Een weldaad voor Geffen. Van de Stichting Carnaval kregen de Pompzwengels een nieuw Hoofddeksel. in de feestkleuren en versierd met een insigne. Jan Willemse werd benoemd tot erelid van het Rottenrijk. Met een mooie mis met daarna een ontmoeting met oud leden, vrienden, bekenden sloot de kapel de feestelijkheden af Wtj hebben grote waardering voor hun optreden en de muzikale hoogstandjes van de POMPZWENGELS. Als u werkt met de computer, printer enz. en u hebt lege cartridges (inkthouders), dan moet u die inleveren op het gemeentehuis, want voor elke ingeleverde cartridge krijgt de gemeente f 3, - ten behoeve van het LILIANE-fonds. Kerstmis komt in zicht. De donkere dagen komen we wel door. Er is al weer licht in de verte. Wtj wensen U hoop en warmte toe. Van Stamtafel 107 Volgende stamtafel op 12 dec. in café GOVERS van 11.00 tot 12.30 uur. Ook U bent welkom.

VERVOLG WIE WAT WANNEER 20 K.V.B., Kerstavond 20 Buurtver. De Molenhoek, kerst/wild kaarten 21 TV De Vlijmd, Stamppot-toernooi 22 Adventsmeditatie in de kapel. 19.00 uur 24 t/m 7-01 Kerstvakantie, basisschoJen 25 1e Kerstdag 26 2e Kerstdag 28 TV De Vlijmd, Mini-Maxi toernooi 28 Buurtver. De Molenhoek, schaatsenjeugd 28 Buurtver. De Elshof: fotopu.zzeltocht 28 ponyclub "De Vlierefluiters", millenniumwedstrijd van 12.0ütot 17.00 uur manege "De Driesprong" 31 Oudjaarsdag, laatste deze eeuw JANUARI

13 13 18 22

Sint Jorisgilde Geffen, 5e gildeavond K.V.O., inloopavond Aloysiusschool. open dag Buurtver. De Molenhoek, bowlen

0

FEBRUARI 03 Recht vur zunne raop, voorverkoop 18 Recht vur zunne raop 19 Recht vur zunne raop

25 Recht vur zunne raop 26 Recht vur zunne raop

VOETBAL VERENIGING "Nooit Gedacht" Geffen

Bionet Harry Hulsen steekt M2 van Nooit-Gedacht in het nieuw.

ZAKJESACTIE De redactie van Toren.klanken wil graag alle gulle gevers hartelijk bedanken voor hun gave t.b.v. Torenklanken. De opbrengst was/ 3.698,40. Ook alle dames van K.V.O. en N.K.V. hartelijk dank voor het collecteren.

WIJ FELICITEREN Mevr. v. Muilwijk hartelijk gefeliciteerd met U 101 verjaardag. Redactie Torenklanken

Onlangs werd het meisjes MC-D 7-tal ofte wel de M2 van Nooit-Gedacht verrast met nieuwe shirts, door Bionet Harry Hulsen gevestigd 't Geffens veld 9a te Geffen. Na de overhandiging bedankte de jeugd-afdeling van N.G. de sponsor voor deze fantastische uitrusting. · Op de foto het trotse team met leidster en de sponsor Mijnheer en Mevrouw Hulsen. 11


MERLIJNadvocaten ISO 9001 gecertificeerd SPECIALISATIES

BEDRIJVEN huisvestiging vergunningen huur bouw en milieu werknemers -arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracte_n_ __

â–

ACTUEEL

flexwerken millennium-aansprakelijkheden

STRATEGISCHE SPECIALISATIES

onderhandelen conflictbem id delen

incasso vennootschapsrecht

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht burenrecht

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 532 44 49 fax 073 532 58 29 e-mail merlijnadv@tip.nl

12


EFKES BUURTE MÈ... Toon v.d. Haterd (40 j.)

Je zit naar Studio Sport te kijken en ziet een dorpsgenoot op het ere-podium staan... De sport was autoracen en de dorpsgenoot was Toon v.d. Haterd, op dat moment 3e in één van de races van het Libertel Dutch Touring Championsship. In het totaall<lassement van 1999 (7 keer 2 races in Zandvoort en Assen) werd Toon uiteindelijk 10e. Een enigszins teleurstellend resultaat, mede doordat hij zeven keer was uitgevallen. In Assen reed hij overigens een prima race, daar klom hij op van de 9e naar de 1e plaats, waar iedereen heel blij mee was! Toon draait dus mee in de top van Nederland! Een bijzondere prestatie, temeer daar hij naast deze sport een full-time baan heeft als transportondernemer, zand-, grint- en cementhandelaar! Om het sporten dan vol te houden, moet je wel (auto)gek zijn! En dat is Toon ook! Hij begon met motorcrossen op 15jarige leeftijd en draaide zes jaar lang goed mee in Nederland. "Toen was het even genoeg" vertelt Toon. "Ik had benen, tenen en vingers gebroken ofgescheurd en toen ik mijn knie uit de kom reed, vond ik het welletjes. Daarna heb ik enkele jaren thuis hard gewerkt." Want in 1977 was Toon intussen een zelfstandig ondernemer geworden met zanden grinthandel, waar later de cementhandel bijkwam. Vader Sjaak hielp geruime tijd mee en zijn vrouw Wilma beantwoordde de telefoon en maakte de planning. Op het moment rijden Toon en zijn twee chauffeurs met 2 DAF's en eenM.A.N. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan... In 1985 begon Toon weer, maar nu met karten, samen met enkele vrienden. Ze moesten ver weg om te trainen op de banen in Amsterdam en Strijen. "Uit die tak van autosport komen de talenten voor het autoracen" zegt Toon. En zo verging het ook met hem: hij werd ontdekt door de Ned. Kampioen autoracen van dit jaar Cor Euser. "Hij kwam bij me kijken, want ik had een kart te koop staan en toen is het balletje gaan rollen. Hij vroeg me om samen met hem een twee-uurs race te rijden in Amsterdam". Zo kwam Toon terecht bij het Rover Dealer Team en met succes! Die auto prijkt op een foto aan de wand in de huiskamer. Toon behaalde daarmee in 1993, 1994 en 1995 het Ned. Kampioenschap. In 1996 werd hij nr. 2 met de Marcos. In 1997 was het kwalificeren van de Marcos op Le Mans een hoogtepunt. Vanaf 1998 vormt Toon nu samen met Hans de Groot het Hadegro-team en ze rijden voor Honda. "Honda heeft geen budget, dus we verdienen er niets mee" zegt Toon. Behalve het DTCC Kampioenschap is er het Privateerskampioenschap, voor de racers die niet door fabrieken ondersteund worden. Daar behaalde Toon de 4e plaats!

Toonmaakt een rustige indruk en zegt zich ook redelijk goed te kunnen ontspannen. En dat is belangrijk in deze sport. "Niet gevaarlg'k:"volgens Wilma, "ik.heb liever dat onze Toon in een racewagen stapt dan in een kart!" Nazijnwerkdagvan04.00uurtot 16.00uurdoetToon, 's avonds of's morgens heel vroeg, wat aan krachttraining. "Wij draaien 2 tot 2 1/2 G-krachten inde bocht" legt hij uit, "dat wil zeggen dat je dan ongeveer 150 kg. op je nekspieren hebt. Hoe sneller je gaat, hoe zwaarder de krachten!" Hoe kun je zo goed worden in deze sport? "Eigenlijk heb je het inje" zegt Toon, "na een eerste jaar, moet je al goed draaien, na een aantal jaren komt dat niet meer". Wilma, de ouders van Toon en de dochters Jannick (haar sport is voetballen!) en Chantal (haar sport is paardrijden!) zijn Toon zijn vaste supporters. Elke race zijn ze van de partij en de meisjes genieten uiteraard van de prestaties van hun pa, maar ze zijn ook dol op de bekende Nederlanders! Ze ontmoetten al Rintje Ritsma (die ook meerijdt!), Dr. Simon, Johnny Kraaykampjr., Mental Theo en Chantal staat op de foto met Susan van GTST. ! Als Toon in 1999 niet zoveel pech in de races had gehad, had hij zeker meegedongen naar het Nederlandse Kampioenschap. Wie weet, is dit misschien te verwezenlijken in 2000, want voorlopig wil hij doorgaan, als de sponsors hen tenminste blijven ondersteunen, anders is het beoefenen van deze sport onmogelijk voor 'een gewone jongen'! We bekijken nog even de kart die in de schuur keurig opgeborgen staat, maar waar Toon nog wel eens mee weg gaat. "Maar hier moeten we ons brood mee verdienen," zegt Wtlma, wijzend op de zakken cement die in diezelfde schuur opgestapeld liggen. .. !

BOOTREIS 2000 Touwtrekvereniging "De Krachtpatsers" mocht opnieuw enkele giften ontvangen. Twee verenigingen hebben tUdens hun jaarlUkse show, de opbrengst van de loterij beschikbaar gesteld voor de jaarlijkse bootreis. Bedankt: duivenvereniging "De Reisduif' en vogelvereniging "Zang en Kleur". Hiermee komt de bootreis voor 2000 weer een stukje dichterbij. Touwtrekvereniging "De Krachtpatsers"

KOPY INLEVEREN VOOR: 11 december redaktie adres Tolweg 7 13


LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30- 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 04 12- 654 111

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00, fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. ctinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur ofna telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder A.A.M. van Zandvoort inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur ofna telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van Hout. i4

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK OKTOBER 1999 Geboorten: 04-10 Bjom Marinus Adrianus Joseph Steenbergen 11-10 Nicole Catharina Ardina Gloudemans 16-10 Lindsey Amoldine Erica Jonkergouw 16-10 Johannes Leonardus Marianus Strik 17-10 Noud WIihelmus Petrus Schimmel 29-10 Christina Alida Gerdina van de Ven Overlijden: 02- I O Theodorus Gerardus Steenbergen, 61 jaar 07-10 Cornelia Josepha Vugts, 89 jaar 13-10 Albertus Stephanus van der Donk, 75 jaar 15-10 PhilornenaPetronella vanHeugten-Rovers. 72jaar 16-10 Maria Margaretha Goemans, 91 jaar 16-I O Carolina Maria Johanna Gomes, 89 jaar 16-10 Emma Eugenia Stoks, 84 jaar Openingstijden rondom de jaarwisseling

Rondom de jaarwisseling is het een en ander aan de hand. Natuurlijk bent u op de hoogte van het feit dat de komende jaarwisseling een bijzondere wordt vanwege het nieuwe millennium wat we op 1 januari ingaan. Afwijkende opening gemeentehuis

Omdat alle bestanden van het gemeentehuis op tijd moeten worden beveiligd en er een zogenaamde back-up van moet worden gemaakt, wordt in de loop van 30 december het computersysteem van het gemeentehuis "uit de lucht" gehaald. Om die reden is het gemeentehuis op vrijdag 31 december de gehele dag gesloten. Er is ook geen mogelijkheid om aangifte van geboorte ofoverlijden te doen. Op maandag 3 januari 2000 beginnen we ' s ochtends met het opstarten van alle systemen. Het gemeentehuis is die ochtend gesloten voor alle publiek, ook voor aangiftes. Daar staat tegenover dat we 's middags vanafl 3. 00 uur beschikbaar zijn voor alle gemeentelijke diensten en daar zelfs een extra avondopenstelling van 17.00 tot 19.00 uur aankoppelen. U kunt dus op 3 januari van 13.00 tot 19.00 uur terecht op het gemeentehuis. Op dinsdag 4 januari zijn we weer op de normale tijd geopend, namelijk van 08.30 uur tot 12.30 uur en op de dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.


Millenniumnacht

Naar verwachting zal deze millenniumwisseling een extra feestelijke en uitbundige jaarwisseling worden. Naast het feestelijke verhaal moeten we toch ook rekening houden met het feit dat door de millenniumwisseling bepaalde systemen problemen kunnen gaan geven. Zo zijn computers veelal aangepast aan de mogelijke problemen en de verwachting is dat alles vrij normaal zal verlopen en er zich geen grote problemen zullen voordoen op het gebied van veiligheid en dienstverlening. Toch is ervoor gekozen om het zekere voor het onzekere te nemen en tljdens de jaarwisseling extra voorzorgsmaatregelen te treffen. Om di~ reden wordt in Maasdonk op het gemeentehuis een servicepunt ingericht, waar vertegenwoordigers van gemeente, brandweer en politie aanwezig zijn voor het geval zich onverhoopt toch problemen zouden voordoen. Indien dit nodig zou blijken, kan van daaruit ook inNuJand en Vmkel een servicepunt worden ingericht. Inzet hulpdiensten

Wanneer zich in de millenniumnacht problemen voordoen op enig vlak, dan zullen alle hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance) beschikbaar zijn om zo snel mogelijk ter plaatse te kunnen zijn. Mochten zich calamiteiten voordoen om wat voor reden dan ook, die hulp vereisen, dan zal door de hulpdiensten altijd in eerste instantie worden gekozen voor problemen waarbij mensen in het spel zijn. Wanneer bijvoorbeeld onverhoopt om 24.00 uur uw woningalann afgaat, kunt u er niet automatisch van uit gaan dat snel politie ter plaatse zal zijn. De hulpdiensten blijven inprincipe beschikbaar voor problemen waarbij mensenlevens in het spel zijn. Servicenummer

Met ingang van maandag 13 december is er een speciaal telefoonnummer beschikbaar in het gemeentehuis waar u naartoe kunt bellen met vragen die te maken hebben met het millennium. Dit nummer blijft beschikbaar, ook tijdens de millenniumnacht, voor eventuele calamiteiten. Dit nummer is (073) 5342111. Ingeval van echte nood is natuurlijk altijd het alarmnummer 112 bereik.baar. Voor meer infonnatie: Gemeente Maasdonk tel (073) 5342100. Brommer verhuist naar de gewone weg Vam~f 15 december moeten brommers binnen de bebouwde kom op de gewone weg rijden. Fietspaden en .fietsstroken zijn vanafdie datum alléén voor fietsers en snor.fietsers. Een praktijkproefheeft aangetoond dat het aantal ongevallen met brommers door deze nieuwe \'erkeersregel sterk daalt. Tussen 1992 en 1994 zijn in Den Haag, Apeldoorn en Tiel

proeven gedaan, waarbij de brommers verplicht werden op de gewone weg te rijden. De uitkomsten logen er niet om: er waren 50% minder ongelukken en slachtoffers. Daarom is

besloten deze regel landelijk in te voeren. Een bromfietser loopt een veel groter risico bij een ongeval om het leven te komen dan andere weggebruikers. Vorig jaar overleden 79 bromfietsers aan de gevolgen van een ongeluk in het verkeer. Verder kwamen meer dan 2.000 bromfietsers zwaargewond in het ziekenhuis terecht en liepen 7.623 brommerrijders lichte verwondingen op. Driekwart van alle brommerongevallen ontstaat op een kruising. Een afslaande auto kan een rechtdoorgaande brommer op het fietspad vaak niet goed zien, met een aanrijding als gevolg. Door de nieuwe verkeersregel rijden auto en brommer voortaan sámen op de gewone weg. Ze zien elkaar dan eerder en letten beter op elkaars weggedrag. Zo wordt het veiliger voor brommers én automobilisten. De regeling geldt alleen voor brommers; die zijn herkenbaar aan de helm en het gele plaatje (ofeen gele striping) op het voorspatbord. Vanaf 15 december rijden zij op veel wegen binnen de bebouwde kom op de gewone rijweg. Snor.fietsers kunnen wel gewoon gebruik blijven maken van het fietspad. Uit de praktijkproeven bleek dat de nieuwe regeling ook voor fietsers en snorfietsers veel veiliger is. Toen de proefperiode in Den Haag, Apeldoorn en Tiel officieel was afgelopen, bleefde regel dat brommers niet op het fietspad mochten rijden, gewoon van kracht. Na de proefperiode zijn de gunstige resuhaten voor de verkeersveiligheid gebleven. Nieuwe regel, nieuw verkeersbord

Op de meeste plaatsen rijdt een brommer binnen de bebouwde kom dus vanaf 15 december tussen de auto's. Toch zijn er altijd plek.ken waar dat niet kan of waar het toch veiliger is omhet fietspad te gebruiken Op die plaatsen komt een nieuw verkeersbord te staan. Bijvoorbeeld op stukken binnen de bebouwde kom waar auto's harder dan 70 km/ uur rijden. Maar ook langs wegen buiten de bebouwde kom, waar het autoverkeer 80 km/uur ofmeer rijdt. De officiële benaming is dan ook :fiets- en bromfietspad. Waar dit bord staat moèt een brommer het fiets- en bromfietspad gebruiken.

Het vertrouwde ronde bord met de witte fiets betekent nog steeds een verplicht fietspad, maar geldt nu alleen voor fietsers en snorfietsers. Waar een brommer dit bord tegenkomt moet hlj het fietspad verlaten en op de gewone weg gaan rijden.

Waar dit bord staat mogen brommers niet op het fietspad rijden. Dat is dan alleen voor fietsers en snorfietsers. •

Spelregels voor brommers Zoveel mogelijk rechts houden, met voldoende afstand van de zijkant van de weg. * Auto's, brommers en andere voertuigen links inhalen. * Maak gebruik van voorsorteervakken en bijbehorende verkeerslichten. 15


*

Maximum snelheid blijft hetzelfde: 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom en 40 kilometer per uur daarbuiten.

Vragen? Haal de folder of kijk op internet: www.campagnes.nl Deze nieuwe verkeersregel maakt deel uit van een totaal-

pakket van maatregelen die de overheid ontwikkelt om het verkeer in Nederland in de toekomst een stuk veiliger te maken. Vanafhalfnovember loopt onder het motto 'Brommers zichtbaar veiliger' een Jandelijke voorlichtingscampagne die alle verkeersdeelnemers informeert over de nieuwe regeling. Daarnaast worden er ook regionaal activiteiten ontwikkeld om de nieuwe regel onder de aandacht te brengen.

Wtj vragenonsafhoeDhr. A.v. Zantvoort aandeze informatie komt, heeft hij aan alle bewoners gevraagd ofzij dez.e mening delen? Nee dus, wij willen nog steeds dat er een einde komt aan de verkeersdrukte en de onveilige situaties. Wtj zijn nog steeds voor sluiting van de spoorwegovergang, en z.eker géén meelopers zoals Dhr. A. v. Zantvoort suggereert. Misschien is het verstandig dat Dhr. A. v. Zantvoort in het vervolg voor hij dergelijke uitspraken doet, controleert of deze juist zijn.

Namens een aantal bewoners van de Molenstraat. Thea van Wanroo~i

Informatie

Er is een folder verkrijgbaar op het gemeentehuis, bij postkantoor en bibliotheek. Hierin wordt duidelijk uitgelegd wat de maatregel inhoudt, voor wie die maatregel is bedoeld en wat de maatregel in de praktijk betekent. In het gemeentehuis is in de publieksruimte uitgebreide informatie te vinden over dit onderwerp.

VOETBAL VERENIGING "Nooit Gedacht" Geffen

Smulwereld 't Akkertje steekt Cl van Nooit-Gedacht in het nieuw.

ZJEKENCOMITÉ Woensdagmiddag 15 dec. as organiseert ziekencomité ''De Schakel" ism de K.B.O. haar jaarlijkse kerstviering. Deze kerstviering wordt gehouden bij Café Zaal "De Gouden Leeuw". We beginnen met een eucharistieviering om 14. 00 uur en daarna wordt de middag voortgezet met o.a. een kerstverloting. Om 16.30 volgt de afsluiting met koffie, worstenbroodjes en kerstbrood. Zoals U allen weet worden door het ziekencomité geen uitnodigingen verstuurd, maar iedereen is welkom. Heeft U geen vervoer, laat het ons dan even weten en dit wordt geregeld (Tel. 5324160). Graag tot ziens op 15 december. Ziekencomité "De Schakel"

REACTIE OP DE STAMTAFEL! Met stijgende verbazing en verontwaardiging lazen wij een verslag van de stamtafel in Torenklanken nr.17. In dit verslag doet Dhr. Antoon van Zantvoort een uitspraak die wij niet willen en kunnen negeren. Wtj citeren: "Heel de straat klaagt al jaren steen en been over verkeersdrukte en de onveilige situaties. Dan komt er een plant tot afsluiting van de spoorwegovergang. Een paar mensen tekenen bezwaar aan, mogelijk wel terecht, maar ineens zie je de hele Molenstraat er achteraan hollen". 16

De C !-junioren van Nooit-Gedacht werden onlangs voorzien van nieuwe shirts en tassen, door Smulwereld 't Akkertje. Na de overhandiging bedankte de jeugd-afdeling de sponsor voor deze gulle geste. Op de foto het trotse team met begeleiders en de sponsor RobSpermon. Ratten Muizen Kakkerlakken Vlooien

Vliegen Boktor Houtworm Zilvervisjes

Wespro Ongediertebestrijding Geffen Kraaijeven 3 5386 LH Geffen

tel. 073 - 5320744 fax 073 - 5320745 06 - 23438623


INTOCHf SINTERKLAAS Inmiddels is Sinterklaas met zijn Pieten weer terug naar Spanje. Toch willen we nog even teruggaan naar z.aterdag 20 november, de intocht van Sinterklaas in Geffen. Om één uur zou de Sint arriveren op het Dorpsplein. De hele dag klonk er al gezellige sinterklaasmuziek, mede mogelijk gemaakt door de winkeliers- en horecavereniging, en tot Sint kwam was er weer onz.e trouwe cererooniemeester Piet en ome zangpiet Carli, dit keer samen met Suzanne en Gerard, om de mensen te vermaken. Van alle kanten kwamen de kinderen in grote getale naar het plein met hun prachtige feestmutsen op (met dank aan de leerkrachten van de scholen en de peuterspeeJzaal). En daar kwam Sint eindelijk in een mooie koets met Friese paarden, een heleboel pieten erbij en natuurlijk WIK met de majorettes. Burgemeester Netten was er om de Sint welkom te heten met een mooie toespraak. Vervolgens voerden de majorettes hun speciale sinterklaasdansje uit. Dat was prachtig. De burgemeester vertelde aan Sinterklaas dat we in Geffen een nieuwe pastoor hadden gekregen in het afgelopen jaar, en natuurlijk wilde Sinterklaas graag kennis maken met de nieuwe pastoor. Sinterklaas vond dat een pastoor heel veel moet weten, bijna evenveel als Sinterklaas, van het dorp waarin hij pastoor is. De pastoor dacht dat hij al wel heel veel wist, maar Sinterklaas wilde dat toch wel even testen en stelde hem een aantal vragen. Sommige vragen beantwoordde de pastoor goed maar op sommige vragen wist hij

het antwoord niet en moesten de kinderen hem helpen. Sinterklaas besloot dat de pastoor toch hog wel veel moest leren maar als troost mocht hij wel mee in de koets voor de rijtoer door Geffen zodat Sinterklaas hem alvast het een en ander kon laten zien en vertellen. Om halfdrie begon de kinderreceptie, waar ongeveer 330 kinderen met hun ouders zijo geweest. De receptie was heel gezellig. Er werd veel gedanst door de kinderen met de Pieten en ook in de tekenboek was het een drukte van belang. En Sint vond alle meegebrachte tekeningen en knutselwerkjes prachtig. Er was wel steeds een rij wachtenden maar deze werden vermaakt door Carli, Suzanne en Gerard. Kortom, wij kunnen terugzien op eengeslaagde intocht, maar dit was natuurlijk nooit gelukt zonder de inzet van de vele vrijwilligers, die voor deze dag belangeloos in touw zijn geweest. HARTELIJK.DANK aan: Gerrit en Simone van de Helm, de jeugdleden van de KPJ, Mieke Haas, Henriëtte van de Nieuwpoort, Ingrid van Rosmalen, Fam. Renders, Jan-Hein Stadhouders, Piet van Herpen, Burgemeester Netten, Pastoor Scheepens, Carli Bongers, Suzanne en Gerard, WIK en de majorettes, Henk Lepoutre, Firma Jansen, Fam. van de Ven en personeel van 't Haasje, de politie. Met vriendelijke groet, Evenementen Stichting Geffen.

Ontdek het [dee voor uw feestdiner. ~·e-;:q_JIL7

, . , _ ~:~..-·December [s de feestmaand bij uitstek!

Dat betekent dat u extra aandacht geeft aan Lekker eten: een extra feestelijke Lunch, hartige hapjes, gezeLUg gourmetten of fondueen. ~ Met als hoogtepunt natuurlijk het kerstdiner! In onze Keurslagerij vindt u een grote keus aan vleesspeciaLiteiten, vleeswaren., salades en kant en klare produkten. U.w wensen vullen we graag voor u in. Keurslagerij VANTUYL Dorpstraat 26 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91 17


Carnavalsstichting ''Rottenrijk'' organiseert in Café-Zaal 't Haasje PLAY-BACK WEDSTRIJD zondagmiddag 13 februari 2000 voor de Geffense jeugd t/m 12 jaar. Infonnatie en opgave vóór 5 februari bij: Marianne Lepoutre, Heesterseweg 49, telno. :5322543

OPTOCHTBAL zondagavond 13 februari 2000 met als attractie:

*****HAASJE HANGEN***** Informatie en opgave vóór 5 februari bij: Frans Romme - De Stoof 1 - telno.: 5323449

*****************************

CARNAVALSOPTOCHT zondag 5 maart 2000 Welke persoon, groep of vereniging wil zich presenteren tijdens de eerste Geffense carnavalsoptocht van deze eeuw ? Wilt U meedoen ?

Informatie en opgave bij: Frans Romme - De Stoof 1 - telno.: 5323449 18


P.V. 'DE REISDUIF' GEFFEN.

culinaire avond

a

Op dinsdag 23 november zijn we te gast geweest bij Erik van de Ven. Op de vraag of hij ons iets kon vertellen over kleine hapjes, heeft hij enthousiast gereageerd. Erik heeft 14 verschillende hapjes voor ons op papier gezet, zodat we in groepjes van 3 of4 personen aan de slag konden. Wat te denken van gevulde kerstomaatjes en eieren, krokante anijsflensjes met kruidendip, courgette-souffles, soesjes met coquilles in limoensaus, quiche taartjes en ga zo maar door. We hebben ze o.l v. Erik allemaal gemaakt en natuurlijk geproefd. Het was een gezellige en leerzame avond. Erik bedankt voor alle gastvrijheid en de vele tips die we van je gekregen hebben. Onze volgende activiteiten zijn: 9 december de kerstexcursie naar Intratuin. Vertrek 13.00 uur vanaf het gemeenteplein. 16 December kerstviering en op 20 december kerststukjes maken.

Hierbij danken wij alle sponsors, schenkers en kopers van de duivenbonnen tijdens onzejaarlijkse tentoonstelling welke gehouden werd op 14 november in Café-zaal De Gouden Leeuw in Geffen. Een speciale dank aan voetballer Ruud van Nistelrooy voor het schenken van zijn PSV-shirt (8) voor de loterij ten bate van de krachtpatsers welke het prachtige bedrag van fl.1340,- opbracht. De gelukkige winnares was Angela van Rooy. De secretaris, R Heesakkers.

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen die, mede dankzij hun bijdrage, ons gouden huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt bedanken. In het bijzonder bedanken wij de boerenkapel ''De Pompzwengels". Het was prachtig, hartelijk dank. Jas & Grada van Lieverloo - Wijgers.

25-JARIG JUBILEUM HARRIE BEDANKT Graag wil ik iedereen bedanken die bij mijn 25-jarigjubileumfeest op de peuterspeelzaal aanwezig w,aren. Allereerst de peuters en ouders, familie, vrienden, oud bestuursleden en oud leidsters. En in het bijzonder bestuur en leidsters die mij enorm verrast hebben. Het is voor mij een onvergetelijke dag geworden, ook bedankt voor de vele bloemen, kado 's, kaarten en andere attenties. Nogmaals heel hartelijk dank!

Het bestuur van scouting Geffen wil op deze plaats Harrie v.d. Hanenberg hartelijk bedanken voor zijn spontane gift aan scouting Geffen bij zijn uitverkiezing tot "Geffenaar van het jaar 1999". Wij zullen zorgdragen voor een passende en duurzame materiaalaankoop die binnen onze scoutinggroep door jong en oud kan worden gebruikt. Harrie, namens bestuur, leiding enjeugdleden vriendelijk dank!

Mieke Zeeuwen

Bestuur scouting Geffen.

Kantoor F. van Nistelrooij Administraties Belastingzaken Adviezen

Het kantoor houdt zich onder andere bezig met: • • • • • •

Willibrordus.straat 12

5386 BK Geffen Telefoon: 073- 53413 40 Telefax: 073 - 534 13 38 E-mail: f.n ist.geffen@wxs.nl

Complete verzorging van financiële administraties Het voeren van de salarisadministraties Het samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen Het verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften Advisering op het gebied van ondernemingsvonnen, :financieringen, personeelszaken, fiscaliteit Begeleiding startende ondernemingen 19


BELANGENGROEP REAGEER De belangengroep ReaGEER behoeft denken wij geen nadere introductie. De beschamende communicatie met direct betrokkenen en de uiterst summiere en discutabele (financiële) onderbouwing van de plannen, op basis waarvan de toenmalige coalitie van CDA en Dorpsbelangen wilde overgaan tot een locatie keuze voor een nieuw Sociaal Cultureel Centrum (SCC), waren de directe aanleiding in 1998 voor de oprichting van ReaGEER. De meeste acties zijn onder de Maasdonkers nog wel bekend, zoals de gele posters van 'Geertje' en het aanbieden van enkele honderden handtekeningen, van bewoners uit de wijk de Elsho4 tegen de bouw van een SCC aan Sporthal de Geer. Ook al werden wij door enkele bestempeld als cultuur barbaren en moesten onze protestborden het regehnatig ontgelden, onze visie hebben wij altijd duidelijk uitgedragen. Zelfs het begrip "groene long" is door ReaGEER weer gaan leven binnen de Maasdonkse politiek. ReaGEER is inmiddels een begrip in Maasdonk. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1998 leken wij gehoor te vinden voor onz.e bezwarenbij de nieuwe coalitie van CDA en Maasdonkse Partij. Met vertrouwen keken wij uit naar de resultaten van het onderzoek naar een integrale aanpak van verschillende problemen in Geffen. Het zogenaamde centrumplan Geffen, wat zou moeten voorzien in een uitbreiding van het Oude Klooster, het samenvoeging van de scholen, een peuterspeelzaal, seniorenwoningen, ruimte voor de middenstand op het dorpsplein en een SCC als multifunctionele ruimte bij die nieuwe school. De welbekende politieke malaise van deze zomer leverde een nieuwe coalitie op, van CDA, Dorpsbelangen, Dorp Vinkel en Partij van Erp. In haar coalitie programma met de haast cynische naam "SAMENWERKEN DOE JE NIET ALLEEN", staan hun nieuwe(?) ideeën weergegeven. "SNEL SCOREN" zou naar onze mening een betere naam voor dit programma zijn. De nieuwe coalitie wekt de indruk er voor het SCC alweer uit te zijn, aanbouwen aan Sporthal de Geer! Maar dan wel van een zogenaamde C-min variant. Wat de betekenis van een C-min variant is kan niemand ons vertellen. Kennelijk weten de wethouders en gemeenteraadsleden dat zelfnog niet. Inzage in de stukken krijgen wij in ieder geval niet. Die zijn natuurlijk geheim! Wtj vinden dat zeer betreurenswaardig en een gemiste kans van de coalitie om haar slogan "SAMENWERKEN DOE JE NIET ALLEEN" kracht bij te zetten. Wij zijn wel bereid om samen te werken, zoals wij dat steeds zijn geweest.

Wel is inmiddels duidelijk geworden, het gaat de inwoners van Maasdonk geld kosten. - Een extra verhoging van de Onroerendzaakbelasting is aanvaardbaar voor deze coalitie en zal gemiddeld met f200,= stijgen volgend jaar (een wettelijk maximaal 20

toegestane stijging die later zal doorwerken na hertaxatie van het onroerend goed of uw huis); - Verdubbeling van grondprijzen, het hanteren van zogenaamde marktconforme prijzen, nu al ingeschat door gemeenteraadsleden op f 400,= per m2. Dit terwijl het streven er in het coalitieprogramma op gericht is om de meeste kansen te bieden middels een nieuw punten systeem aan starters in de gemeente, dus aan mensen die niet over een eigen woning beschikken. Konden wij niet lezen in het verkiezingsprogramma van het CDA, dat zij staan voor betaalbare grondprijzen? - Differentiatie van grondprijzen. In het verkiezingsprogramma van Dorpsbelangen staat met dikke letters, dat zij staan voor UNIFORME GRONDPRIJZEN? Dat is geen kiezersbedrog?! Wij zullen er in ieder geval voor waken, dat besluitvorming over de bouw van een SCC nu wel gebaseerd zal zijn op een goede onderbouwing. Dat niet zoals in 1998, een exploitatiebegroting op basis van een reële bezettingsprognose ontbreekt. Dat er een nu wel een goede financiële onderbouwing is. En dat er op argumenten een optimale lokatie keuze gemaakt wordt. Maasdonk mag wat ReaGEER betreft landelijke bekendheid krijgen, maar niet door programma's als 'Over de Balk' ofdoor ontvangst van de welbekende 'GoudenEikel'. Wtj zullen de ontwikkelingen in ieder geval nauwlettend blijven volgen, u tijdig informeren en vooral blijven ReaGEREN!

Tot eenvolgende gelegenheid. Belangengroep ReaGEER

schoonheid&')elon

Gel en acrylnagels. In de maand december bij een schoonheidsbehandeling wimpers verven gratis. Maak tijdig uw afspraak. Veldstraat 26a • 5386 AZ Geffen• Tel. 073 - 532 26 85


PERSBERICHT De collecte ·'Geefvoor diabetes" die van 31 oktober tot en met 6 november in Geffen is gehouden heeft FL.1248,45 opgebracht. Het Diabetes Fonds Nederland(DFN) dankt alle gevers, collectanten en al diegenen die zich hebben ingezet omde collecte te doen slagen voor hun gift en welwillende medewerking. Met de opbrengst van de collecte maakt het DFN verder wetenschappelijk onderzoek rond diabetes mellitus (suikerziekte) en complicaties die als gevolg van diabetes kunnen ontstaan mogelijk. Vanwege de diabetes kwmen hart- en vaatziekten ontstaan. Zes op de tien mensen met diabetes overlijden uiteindelijk aan deze complicatie. Diabetes is dus helemaal niet een onschuldige ziekte wat velen denken. Op dit moment hebben meer dan 500.000 mensen diabetes. Ondanks de medicijnen kunnenop latere leeftijd bij mensen met diabetes toch complicaties ontstaan. Hart- en vaatziekten is al genoemd, andere complicaties zijn oog- en nieraandoeningen en aantasting van de zenuwfunctie. Dankzij verder onderzoek komen we meer te weten over diabetes en complicaties en kan de behandeling van mensen met diabetes verder verbeterd worden.

HANDWERKVERKOOP WRGCENTRUMDEHEEGT Zondag 21 november stond de huiskamer weer open en hebben wij een geslaagde verkoop gehad. De uitslag van de diverse loterijen zijn: Het gewicht van de kaas was 310 gram en is gewonnen door Johanne Boerdonk. De naam van de kabouter was Boskabouter, niemand had de naam geraden, door loting is hij gegaan naar Maria Schuurmans. De opa en oma zij gewonnen door Diny v.d. Ven met nr. 919. Langs deze weg willen "vij iedereen bedanken en wij hopen u volgend jaar weer terug te zien.

Gezondheid Service Brabant Noord-Oost ALLEKINDERZIEKTESOPÉÉNAVOND De Gezondheid Service van de Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost organiseert bij voldoende belangstelling een avondvullend programma over kinderziektes. 11 april 2000 zal deze bijeenkomst in Heesch gehouden worden.

Deze avond wordt ve17.0rgd door een ki.nderverpleegkuooige van het opleidingsbureau MEDAC. De onderwerpen die besproken worden zijn: Kinkhoest, bof, mazelen, rode hond, waterpokken, exanthema subitum (Se ziekte) en infectiosum (6e ziekte). Verder worden onderwerpen als, hersenvliesontsteking, koorts, voedselallergieën, wormpjes, braken en diarree bij kinderen behandeld. Kan een kind dat een kinderziekte heeft toch naar het dagverblijfofbasisschool? Wat te doen bij koorts, geefje een paracetamol en wanneer bel je de huisarts? Wat moet ik doen als mijn kind diarree heeft of braakt? Hoe herken je hersenvliesontsteking (meningitis of nekkramp).

Kun je een kind hiertegen inenten? U kunt deze vragen op deze avond stellen. De kosten voor deze avond zijn f 22,50 Voor abonnees van de Gezondheid Service zijn de kosten f 17,00 Voor aanmelding ofmeer informatie kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bellen naar: Gezondheid Service Brabant Noord-Oost tel. 0413 - 33 37 33

Bewoners en Vrijwilligers Zorgcentrum de Heegt.

BOEK AD DE LAAT "DE ZANGER VAN HET ZUIDEN" Op 21 november verscheen het lang verwachtte boek over Ad-de-Laat: de zanger van het Zuiden. In het boek hebben meer dan 40 collega's, vrienden en bewonderaars een beeld geschetst van de zeer populaire zanger van het Brabantse dialect, die in 1995 overleed. Daarnaast staan er veel foto's in. Ook staan de teksten van al zijn liedjes er in. Kortom in must voor zijn liefhebbers. Het boek is voor f 25,- te koop in Vinkel bij electrozaak van Wim v.d. BroekofinNuland bij Rien Bosch. Kerkstraat 6 tel. (-73-53221 t 0)

Rentex stomerij t/m woensdagmorgen

10.00 uur gebracht, vrijdagmorgen terug. t/m Vrijdagmorgen 10.00 uur gebracht, woensdagmorgen 10.00 uur terug.

elke mac\1 ,d ande..-e aktie! ! ! 1

DA Drogist van der Doelen Nuland 21


Gezondheid Service Brabant Noord-Oost PERSBERICHT eerste hulp bij kinder ongevallen

De Gezondheid Service Brabant Noord-Oost organiseert in diverse plaatsen op korte termijn de cursus "Eerste hulp bij Kinderongevallen", een praktijkgerichte cursus voor ouders en verzorgers van kinderen van Otot 8 jaar. In de lessen worden de volgende onderwerpen behandeld: * Tips enadviezenom onge1ukkenin en omhuiste voorkomen * Baby- en kinderreaniroatie * Allerlei soorten verwondingen * Brandwonden * Vergiftigingen * Koortsproblemen zoals koortsstuipen * verdrinking * Allergischereakties door o.a. bijen- ofwespensteken Tijdens de cursus wordt veel geoefend met kinder- en babypoppen. De cursus wordt ondersteund met dia's. De cursus bestaat uit 4 avonden van elk 21 /2 uur. De begeleiding is in handen van een deskundig cursusleid(st)er. Voor informatie en aanmelding kunt u bellen met de Gezondheid Service Brabant Noord-Oost. Tel. 0413 - 333733 (op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur). Thuiszorgkantoor DataE.H.B.O. cursus Veghel 10-17-27 jan. en 3 februari 2000 Cuijk 19-26 jan. en 2-9 febr. 2000 Ravenstein 17-24 febr. en 2-16 maart 2000 Volkel 24 febriuari en 2-16-23 maart Grave 8-15-22-29 maart2000

Ttjd

20.0รปtot 22.30u. 20.00tot 22.30u. 20.0รปtot 22.30 u. 20.0รปtot 22.30 u. 20.00tot 22.30u.

van slagenheeft als men in groepsverband bezig is. Het kan net die extra steun betekenen die nodig is om echt te stoppen. Het totale cursusprogramma omvat 8 bijeenkomsten in een periode van 6 weken met een terugkom bijeenkomst in april 2000. Op de stopdag, de dag van de tweede bijeenkomst, stopt de gehele groep gezamenlijk met roken. Om in deze tijd voor extra steun te zorgen zijn er twee bijeenkomsten per week gepland. Na de voorbereiding op het stoppen en de stopweek is de aandacht vooral gericht op het volhouden vanhet niet roken. De bijeenkomsten in Uden worden gehouden bij de Volksuniversiteit en in Oss in het GGD-gebouw. De cursus start in Uden op donderdag 27 januari2000 om 20.00 uur. In Oss begintdecursusom 19.30uuropdonderdag27januari2000. De bijeenkomsten duren anderhalfuur. De kosten voor de cursus zijn f 150,-per persoon. Abonnees vande Gezondheid Service van de Thuiszorg Brabant Noord-Oost kunnen inaanmerkingkomen voor een korting. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden ook een deel van de kosten. De cursusdata voor Uden zijn: 27 januari, 8, 10, 15, 17, 22, 29 februari, 14 maart en 18 april. De cursusdata voor Oss zijn: 27 januari, 7, 10, 14, 17, 24 februari, 2 en 16 maart en 20 april. Aanmelden kan tot en met donderdag 6 januari bij het Informatiepunt Stoppen met Roke~ tel. (0412) 66 01 34.

;.a Jl B. de Kinderen v.o.f. Jl ~ OIERENSPECIAALZAAK &VEEVOEDERS Molenstraat 32, Geffen Tel. 073 532 55 51

Wij zijn 24 en 31 december om 17.00 uur gesloten.

Wij wensen U prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2000 !!!!!!!! Brabant-Noordoost STOPPEN MET ROKEN IN GROEPSVERBAND

Cursus Stoppen met roken. Wie al vaker gedacht heeft: "Nu ga ik stoppen met roken" kan dit onder begeleiding van de GGD daadwerkelijk doen. Vanafdonderdag 27 januari 2000 start een cursus Stoppen met Roken zowel in Uden als in Oss. Uit ervaring is gebleken dat stoppen met roken meer kans 22

Anita & Bart de Kinderen.


KERSTMANIFESTATIE LITH 12DECEMBER Warm, gezellig, sfeervol en.feestelijk, dat zij·n de ingrediënten van de Kerstmanifestatie, welke op zondag 12 december gehouden wordt op en rondom het Marktplein. Uw kerstgevoel wordt pas compleet als u ook deze Kerstmanijèstatie hebt •bezocht.

60 Lithseondememers, verenigingen en hobbyistenzullen zich in kerstsfeer aan u presenteren op het Marktplein (welke die dag is afgesloten voor verkeer) en in de binnenlocaties van "De Hoeve'', ''De Koffiekan", en ''Feestzaal Moira". In 4 weken tijd heeft de organisatie (een samenwerking tussen Stichting Stuwend Lith, Lith's Omtact, Ondernen:HSvereniging Lith en Busisness Kontakt Lith) het voor elkaar gekregen om voor u een prachtig programma in elkaar te zetten. Wat kan men allemaal verwachten

Het Marktplein zal met ruim 150 kerstbomen, vuurkorven, sfeerverlichting, achtergrond-muziek en de in kerstsfeer versierde kraampjes omgetoverd worden ineen echt kerstplein. Zo zal er een continueprogramma gedraaid worden afwisselend op het Marktplein en in De Gemeenschapshws Hoeve. In de Hoeve zullen demonstraties gegeven worden door Aerogyn en countrydansclub Red Nickel. Afwisselend met het bÎilllengebeuren z.aJ Betsies Boetiek regelmatig voor haar winkel modeflitsen verzorgen met afwisselend eenhoedenshow en z.aJ een nagelstyliste acte de présence geven. Ook op het Marktplein (op de Kiosk) zal Choeur d'Artiste in verschillende sessies 16e en 17e eeuwse kerstliederen ten gehore brengen. Een van de deelnemers aan de Kerstmanifestatie is Vluchtelingenwerk. Graag willen wij hen de mogelijkheid geven zich te presenteren. Campagnebus Vluchtelingenwerk op Kerstmani-

festatie Lith. Voor evenementen zoals de Lithse kerstmanifestatie heeft vluchtelingenwerk Nederland een speciale campagnebus ontworpen. Deze campagnebus met de Naam "De Ervaring" is voor de Lithse Kerstmanifestatie beschik.baar gesteld. In en rond deze bus zullen de medewerkers van Vluchtelingenwerk Lith tezamen met enkele Lithse vluchtelingen informatie verschaffen over de werkzaamheden van Vluchtelingenwerk. Met een audiovisuele voorstelling kan kennis worden gemaakt met de jarenlange werkzaamheden van Vluchtelingenwerk in Nederland. In deze film kunt u aanschouwen hoe de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk zich inzetten om vluchtelingente begeleiden met als doel een snelle integratie in de Nederlandse maatschappij. Dit gaat niet in alle gevallen even eenvoudig, daarom is er altijd vraag naar meer vrijwilligers om de vluchtelingen te ondersteunen. Indien u interesse hebt kunnen de vrij-wiliigers

van Vluchtelingenwerk Lith, Truus van der Meijden enIrene Ruijs, u informeren over hun werkzaamheden met de Lithse vluchtelingen Als u tot het Lithse team wilt toetreden kunt u zich tijdens de kerstmanifestatie opgeven. Rijkswaterstaat

Ook Rijkswaterstaat is van de partij tijdens deze Kerstmanifestatie. Naast een voorlichtingstand in De Hoeve zullen zij op het Marktplein een grote klomp ijs neerzetten, waarna een kunstenaar van deze klomp een prachtig beeldhouwwerk zal gaan maken Wat het gaat worden weten we niet, dat wordt een verrassing. Gratis vervoer

De inwoners van de kernen Oijen, Teeffelen, Lithoijen, Maren-Kessel en 't Wtld kunnen gratis gebruik maken van de buurtbus. U kunt van te voren reserveren via een telefoonnummer dat we via dit blad bekend zullen maken. Dit betekend dat u ook in de gelegenheid bent tot het bezoeken van de kerstmarkt in Oijen (Zorgcentrum St. Jozef) en de Kerst-presentatie in de Rooye Stuiver in Maren Kessel. De bewoners (mits te voet ofmet de fiets) van de overkant van de Maas ontvangen via een Kerstman op de pont, van de organisatie een gratis kaartje. Eén activiteit die we op dit moment al wel willen verraden is de Lampiormenoptocht aan het einde van de manifestatie. De kinderen kunnen tijdens de dag onder begeleiding een lampion maken waarna we als het donker is in optocht door Lith trekken. Een ander belangrijk item is de verkoop van de ruim 150 kerstbomen die gebruikt zijn als sfeermakers op het Marktplein. De bomen kunt u via een Kerstman op het plein kopen door er een naamkaartje in te hangen. Na afloop van de manifestatie kunt u deze boom mee naar huis nemen. De opbrengst van deze verkoop gaat naar een nog nader te bepalen goed doel in de gemeente. We mogen zeker niet vergeten dat de kinderen tijdens de Kerstmanifestatie lampionnen kunnen maken die om 17.00 uur in optocht getoond gaan worden onder begeleiding van een gezellig stukje kerstmuziek. PS. Denkt u eraan dat de kerstbomen welke het marktplein zullen aankleden te koop zijn tegen een gering bedrag. U laat de kerstman een kaartje met uw naam in de boom hangen die u uitgezocht hebt, u rekent met hem afen u mag hem om 17. 00 uur meenemen. De opbrengst is voor een nog nader te bepalen goed doel.

TUN BLAKKE GEBRACHT GEVONDEN In de Leiweg. Op zaterdag 27 november een etui met

sleutel Inlichtingen: tel, 532 48 36 23


WETENSWAARDIGHEDEN PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Fysiotherapeuten: Asse Bruinenberg Anja Smulders Sebastien Chaumont Tel.: 5324312 Fax.: 5325700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, manuele therapie en lymphe- en oedeem therapie. G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak.

TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN: Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11 Geffen, Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak. ma. tiro vr.: 08.00 - 11.45 u. en 13.00-17.00u. BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30- 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00-19.30 u. Sint Anna Ziekenhuis Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00- 20.00 u. DIERENARTSPRAKTIJK: Spreekuren in Geffen op Elzendreef 7 maandagochtend van 09.00- 09.30 uur woensdagavond van 18.30- 19.30 uur ZIEKENFONDSEN: # C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. # Zorgverzekeraar VGZ Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00- 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat l. 08.30 - 09.00 uur. 24

woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 08.30- 09.00 uur. INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDSZORG NOORDOOST BRABANT: Muntelbolwerk 1, 5213 SZ 's-Hertogenbosch. Tel.: 073-6134749 Fax.: 073-6123715 Openingstijden: Maandag 13.00- 16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN: Maandag t/m vrijdag: 09.00- 12.30 uur en 13.30-17.30 uur Donderdagavond: 17.30 - 20.00 uur RABO REISBURO GEFFEN: Maandag t/m donderdag: 09.30 -12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30-20.00 uur Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel.: 0412- 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Openingstijden loketfunctie gemeentehuis van Maasdonk (zij-ingang): ma. t/m vr. van 09.30 - 11.30 uur dinsdag van 17.00- 19.00 uur BRANDWEER: Tel.: 073 -6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412-623880 (dag en nacht bereik.baar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 5321990. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412- 640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, tel.: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag 14.00- 17.00 uur donderdag 16.00-19.00 uur vrijdag 10.00- 13.00 uur


VAN DER DOELEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

KLOOSTERSTRAA'T 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560

Loonbedrijf en Grondverzet

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS

Gebr. van Erp ~-.

~

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

. \a

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geiten

' ~

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

AFBOUW

Zaaivoor: bruiloften - partijen -vergaderingen

H.M. SUPPERS

________

,......-.- ,,,

ad ministratiekantoor belastingadviesbureau

Voon algehelet,en gekwalificëerde administratieve en fis~ale c:tienstYerlening voor het midden- en kleinbedrijf •

Rijksweg 18 - 5386 LD Geffen

Tel.nr. (073) 532 51 85 Fax.or. (073) 532 53 30

,,,

'

',

.,.,;. ·

'

: f


BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412 - 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma. t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST: De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg: Tel.: 0412 - 622678 (bij nood 24u per dag) Ma. t/m vr. van 08.00 - 17.00 uur. Uitlenen van verpleegartikelen: # Kantoor Geffen, Dorpsstraat 37, do. 13.30- 14.00 uur Tb uiszorgwinkel: Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadcwijkstraat 8. Ma. 13.30 - 17.30 uur en di. t/m vr. 10.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur. BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30 - 10.15 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30 - 13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45 - 15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 14.15- 15.30 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 52979877. WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 Dorpsplein.

13.30 uur op het

BUSDIENSTEN B.B.A. LIJN 61 Van 's-Hertogenboscb naar Oss Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 7.37u - 8.37u - 9.37u -11.37u -13.37u - 15.37u 16.37u-17.37u - 18.37u -20.06u 22.06u Zaterdag: 8.37u - 10.37u - 12.37u- 14.37u-16.37u - 17.37u 18.37u - 20.37u Zon- en Feestdagen: 10.37u - 12.37u- 14.37u - 16.37u- 18.37u- 20.37u 26

Van Oss naar 's-Hertogenbosch Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 6.40u - 7. IOu - 7 .25u - 7.40u - 8.53u - 10.23u 12.23u - 14.23u - 15.23u - 16.23u - 17.23u - 18.23u 20.53u Zaterdag: 7.23u - 9.23u - 1 l.23u - 13.23u - 15.23u - 17.23u19.23u - 2 l .23u Zon- en Feestdagen: 9.23u - 1 l.23u - 13.23u - 15.23u - 17.23u - 19.23u Halten lijst: Zone 6224+Zone 6234 Schotsbeuvel Geffen: Loonsestraat, Wolfdij)4 Past. v. Kampstraat, Mulderstraat, Dorpst raat, Kloosterstraat, Abelenstraat, Bredeweg, Broekstraat, Bergstraat. Tijdens de volgende periode geldt de vakantiedienstregeling (voor interlokaal \'ervoer) Kerstvakantie: 26 dec. 1999 t/m 8 jan. 2000 Voorjaarsvakantie: 5 maart t/m 11 maart 2000 Meivakantie: 30 april t/m 6 mei 2000 Zon- en feestdagen: Op feestdagen rijdt de BBA zondagdiensten. De feestdagen zijn: zaterdag 25 december 1999 le Kerstdag: Nieuwjaarsdag: zaterdag 1 januari 2000 2e Paasdag: maandag 24 april 2000 Hemelvaartsdag: donderdag 1 juni 2000 maandag 12 juni 2000 2e Pinksterdag: Lijntaxi: Lijntaxi dient minimaal ĂŠĂŠn uur voor haltevertrektijd te worden gereserveerd via tel.nr. 09008381(44ct/min) LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De Lokale Bewonersraad van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woningbouwstichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven aan de volgende ADRESSEN: De heer H. v.d. Broek, P. v.d. Elsenstraat 9, te Geffen, tel.: 5322529. Mevr. A. Vos-v.d. Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, tel.: 5321536. De heer C. v. Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, tel.: 5321521. Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 - 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen deze op te lossen.


F. T. W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

ANNELIES PIETERSEN

N. v. Soest Registeraccountant Accountant· administratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

elastische kousen

Aanmeten bij u thuis

Erkend door alle ziekenfondsen

Vladerackenstr:131 2 Nuland Telefoon 073 - 5324619

accountants

vlietskant 21 4141 ck

1

SMULWERElD 1 Dkerlje

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

Dorpstraat 16 538& AM Geffen Tel: 013-5321541 Fax: 013-5322012

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

op het raadhulsplein met warm verse filet, schol, schelvis. scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME ·

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

~~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN

Bredeweg 13, Geffen Tel. : 073-532296 l

Kloosterstraat Sc. 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

- Gazelle - Locomotief

PEDICURE

Tankstation

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

T. Ketelaars-~. Nistefroog ll. Coothstraat 3 1 Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Geffen (073) 532 20 41

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

12\

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

r'À\

\c,J P. DE K~EIN ~ ~ Q \i;!J \::::::1

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA11

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

Tel., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Maandag. Dinsdag. Donderdag. Vrijdag: 09.00 - / 2.00 uur andere tijden no tel. afspraak.

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN· EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Voor ontspanning na uw inspanning

~ c~FÉ D~ 0~

S

_,.,

Q~

~

Elzendreef 1 5386 G R Geffen

,-

~=

* * Kroon Joke en Fokko

voor het leggen o.a.: * iaminaat/houteDJt~elvloeren en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit !!

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

André Brands, Rozelaar 9_ 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51198601

Ook voor kinderfeestjes

JU1 Assurantie- en Hypotheekkantoor A. BARON VAN HOVELL TOT WESTERFLIER B.V. deeluitmakend van de GHW adviesgroep

voor - een deskundig en betrouwbaar advies - snelle en correcte schadeafwikkeling

Wetb. van Eschstraat 175 5342 AV Oss telefoon 0412 - 624901 telefax 0412 - 626385 28

accountmanager bedrijven: Peter Lemmens 073 - 5324841