Torenklanken 1999 - nr 17

Page 1

37e jaargang I nummer 17 I november 1999

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~-~~-~~~~~

BEWEKSINTERKLAASAAN GEFFEN Beste jongens en meisjes, Nog tien nachtjes slapen, dan is het weer zover, dan komt Sinterklaas naar Nederland en een week later... dan komt Sinterklaas met zijn Pieten bij ons op bezoek! En wel a.s. zaterdag 20 november. Het programma van deze dag ziet er als volgt uit: 13.00 uur: Ontvangst Sinterklaas en zijn Pieten op het Dorpsplein. Aansluitend rijtoer door het dorp onder begeleiding van WIK en de majorettes. De route is: Dorpsplein - Kloosterstraat Abelenstraat - Peppeldreef - Elzendreef - Veldstraat Heegterstraat - Runrotstraat - Dorpstraat. Na de rijtoer is er een rustpauze voor Sinterklaas en zijn Pieten. 14.30uur: Receptie in 'tHAASJE.

Tijdens deze receptie wil Sint graag ieder kind persoonlijk aandacht schenken. Om lange wachttijden en dringen te voorkomen willen we graag weer de volgende afspraak met jullie maken: Begint je achternaammet de letter A t/mL, dan benje welkom tussen 14.30 uur en 15.30 uur. Begint je achternaam met de letter M t/m Z, dan kom je vanaf 15.30 uur. 16. 3 0 uur: Einde van de receptie. We zwaaien de Sint en zijn gevolg weer uit. Nog enkele belangrijke mededelingen: Vergeet vooral niet om tekeningen en verlanglijstjes mee te nemen, want dat vinden Sint en Piet heel fijn!

Bewaar dit programma goed, want dit is de enige aankondiging, die in Torenklank.en verschijnt. (De volgende Torenklank.en komt pas uit na de optocht). Wtj hopen, dat het een leuk en gezellig evenement zal worden Hartelijke groeten van de Evenementen Stichting Geffen

DONATEURSAKTIE W.I.K Muziekvereniging Willen Is Kunnen houdt haar jaarlijkse donateursaktie weer in Geffen in de week van 8 t/m 14 november aanstaande. Uw bijdrage tot instandhouding van onze vereniging is voor ons onmisbaar. Zoals u van ons gewend bent, zullen wij daarvoor als tegenprestatie dan ook het komend jaar weer veel activiteiten in Geffen komen opluisteren. Een greep uit de optredens in 1998: carnaval, Koninginnedag, communicantjes, Geffen-700, intocht vierdaagse, Penaltybokaal, Maasdonk.concert, opening kiosk, Effe naor Geffe, Processie, Allerzielen, Dodenherdenking, Sinterklaas, etc. Daarnaast komt W.I.K. op verzoek ook een serenade brengen op een gouden bruiloft. In 1998 hebben we dit maar liefst 14 keer mogen doen! Als ufamilie, vrienden ofbekenden hebt die in Geffen wonen en die een dergelijk feest vieren, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ondergetekende om een serenade te regelen. Als de tijd enigzins schikt, dan zijn we van de partij. Ook wil WI.K. graag ook nu weer op korte termijn haar dank tonen door het geven van een speciaal donateursconcert. Dit zal worden gegeven op zondag 12 december a.s. om 14.30 uur in De Gouden Leeuw. U bent allen van harte uitgenodigd om dit mee te maken Tijdens dit donateursconcert zal tevens de totale opbrengst van de donateursaktie bekend worden gemaakt en zullen er een paar prijsjes onder de donateurs worden verloot. Antoon Bierings, Secretaris WIK


ttUlDVEQZOQGINC

Adm. kantoor v.d. Heyden

Dia van Nistelrooy

Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Van C(X)l.hsl.nu1l '26 • 5386 Af. Geffen Lel. (073) 532 27 (fJ,

Wij verzorgen voor u

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET 8.V

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

. .w

tel. (073) 532 10 46

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

fax (073) 532 51 33

~..--re»

reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogelijkheid tot service kontrakten t.b.v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • jonge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en subdealer van PEUGEOT en MAZDA • volautomatische carwash en hobby-wash

a'

urkens v. autobedri·t

5391

STEEDS TOT U

~ maninka

llloembinderij

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

~

bloemen planten ~ grafwerk ~ potterie ~ decoratie ~ droogbloemen

~

Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04

Veldstraat 21

tel. 073 - 5322911 (fax

het de het het de

bouwbedrijf

projectontwikkeling vastgoedbeheer keukencentrum timmerfabriek

Grootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

~~_..-...

r. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen

Tiel

tel. (073) 534 04 00 fax (073) 534 04 99 tel. (0344) 613594

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V. Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 64 11 55 • • -

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erl<end lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen Geffen, Nuland. Vinkel en omgeving

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18

Bedrijvenweg 10

5386 ZG Geffen

5386 KA Geffen

Tel. (073) 532 29 81

Fax. (073) 532 2 1 89


EFKES BUURTE MÈ... pastoor Scheepers (27 jaar)

Pieter Scheepers geboren in Mierlo-Hout, pastor van Ooij en Leuth, werd benoemd tot pastoor van Geffen en Vinkel. Hij is niet de jongste pastoor, maar werd wel, in vergelijking met zijn mede-studenten, vrij snel na zijn wijding benoemd als pastoor. Hij ziet het als een promotie, een waardering van zijnfunctioneren tot nu toe. Is er een verklaring te geven voor het feit dat er weer jongeren kiezen voor de priesteropleiding? "Geloven mag weer" zegt pastoor Scheepers. "Er is veel kritiek op de kerk geweest in de jaren '60. In tegenstelling tot de 'volkskerk' van toen ( ... men hobbelde mee...) kennen we nu de 'vrijwilligerskerk' met mensen die bewuster meedoen. Er is behoefte aan duidelijkheid, zekerheid en geborgenheid; men wil een fundament. Je ziet ook de belangstelling voor cursussen geloofsverdieping en bezinnende bijeenkomsten in abdijen en kloosters. We zullen op de duur geen grote kerkgebouwen meer nodig hebben, het zal worden zoals in de 1e eeuw: samen vieren in 'huiskerken'. Veel mensen vallen terug op God en geloofbij ernstige momenten in het leven; denk ook b.v. aan de vredes- en gebedswakes bij oorlogsdreiging. Als we het zelfniet meer kunnen beredeneren, komen we terug bij God. Bij de jongelui is dat besefbeperkt, omdat ze meestal geld en goed werk hebben en het dus lijkt ofer weinig gebeuren kan". Pieter volgde zijn opleiding aan het Sint Janscentrum in 's-Hertogenbosch. "Door de studie was ik bezig met mijn eigen geloof. Ik heb mezelf beter leren kennen in relatie tot de ander en de Ander met een hoofdletter. Ik vind het een mens-gerichte opleiding. We moeten de mensen niet overtuigen, maar we moeten getuigen! Je moet laten zien waarje staat. Bij de theorie van de studie heb ik me steeds voorgehouden: hoe kan ik het later concreet maken aan de parochianen. Als priester ben je niet gebonden aan een gezin en hebt meer ruimte om te gaan en staan, zoals je dat wilt. Misschien moet je ook wel een beetje knokken omje roeping in praktijk te brengen, want dat zijn we tegenwoordig een beetje verleerd: we verkrijgen onze dingen zo gemakkelijk. Ik ben een relatie aangegaan met God en met de mensen. De persoon van Jezus is mijn voedingsbodem. Persoonlijk gebed, bidden voor anderen, bijbelteksten en psalmen lezen voeden mijn werk dat tussen de Vinkelse en Geffense kerk ligt!" Hoe komt het dat jonge priesters zich extra moeten bewij-o;n? "Het dragen van een boordje is de buitenkant en niet per definitie: conservatiefl Bovendien worden alle jonge priesters over één kam geschoren. Na de 'ik - jij - wij' formule van de jaren '60, komt God en fundament nu wat meer ter sprake. Men vindt dat daardoor het opgebouwde, wordt afgebroken, maar regels en symbolen die de kerk hanteert

moeten worden uitgelegd. Je moet niet zeggen: het is zo!" Van hetjaar dat Pieter kinderkatechese heeft gegeven, heeft hij op dat gebied veel geleerd. De eerste indrukken en contacten met Geffen zijn positiefl "Ik heb het gevoel dat het gemakkelijke mensen zijn!" zegt de pastoor. "Ik word 'gewogen', merk ik zoals de vicaris reeds voorspelde in mijn presentatieviering. De mensen moeten me op de eerste plaats leren kennen. Ik ben niet veeleisend en probeer concreet uit te dragen wie Pieter Scheepers is. In de vieringen komen eerbied, sfeer en symbolen op de eerste plaats. Het kerkgebouw is een andere ruimte dan een café!" Als ik vraag naar zijn 'visitekaartje' antwoordt Pieter weloverwogen: mijn contacten met mensen, zoweljong aJs oud. Jongeren zien me aJs iemand van hun eigen leeftijd, die toevallig pastoor is en dat werkt drempelverlagend. Ik speel geen roL in mijn pastoor- zijn blijfik mezelf" Pieter komt uit een gezin van - zoals hij het zelf noemt 'intentie-kerkgangers'. Voor priester moet je een beetje geboren zijn. Ook al is hij tijdens zijn studie wel eens weggelopen, hij wilde vasthouden aan het aan hemzelfgestelde ideaal. Zijn voorbeeld is Filipus N eri, een priester uit Italië, die 'de clown' werd genoemd om zijn humor. Wanneer hij priester moest zijn, was hij dat ook. Op de pastorie heeft de nieuwe pastoor een werkkamer en een huiskamer ingericht. "De huiskamer moet vooral gezellig zijn, de mensen moeten het gevoel hebben dat ze welkom zijn. Veel foto's van familie en vrienden en kaarsjes en schilderijen voor de sfeer! De pastorie blijft uiteraard open huis, voor de parochianen zoals dat was bij pastoor Spijkers." De ambitie van Pieter Scheepers is: pastoor te zijn zonder enige kapsones. "Het is een leuk beroep en ik vind een positieve kijk op dingen inmijn werk heel belangrijk, want in de maatschappij missen we de blijmoedigheid wel eens!" Pastoor Scheepers, welkom in Geffen en we zullen u graag - zoals uzelfschrijft - ontmoeten op straat ofin de kerk!

Rentex stomerij t/m woensdagmorgen

10.00 uur gebracht, vrijdagmorgen terug. t/m Vrijdagmorgen 10.00 uur gebracht, woensdagmorgen 10.00 uur terug.

elke maand andere aktie! ! ! DA Drogist van der Doelen Nuland 3


MACHINES VOOR LAND· EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* ln- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 521 2378, fax 073 - 5218902

DAG DURE DIKDOENERIJ: WELKOM BIJ RAAD. B11 RAAD De Adm1nutr11ticvc Dienstverlener, kunt u , Is ondcrru:mer te1ccht voor alle fin.ani:1eel• ukchjkc diensten, Adminis.uatiE, bt:l.uting, fi:ra.andc:lc plannins, noem m.iu op, Op ba.si'$ vo>n een u=tici::. scherp gcpö1sd a bonnement Zo weet u ptules- wur u ,_.,_n toe bf:nt u,, tljn n.11c ven.nsmgcn .aéhtc1af u1tg.cslotcn. Meer wt,cn over de vporddcn van De Adm1nasuattcvc Oicnstvcdcoers~

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

RAAD

A.H. Romme b.v.

DE ADMINISTRATl!VE DlENSTVEltLENERS

Bedrijvenweg2, Geffen Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

Kastanjelaan 44, 5382 KO 'Jinkel, tel. (073) 5326056.

V.O.F. J. van HERPEN

wij kunnen voor U verzorgen

073 - 532 32 77

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? · Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J .M. v.d. Akker

meer verstand van verzekeren

Voor ol uw fomdie· verenigings· en hondelsdrukwerk. Fomiliedrukwerk keuze uit 7 colleclies. Met opgoof von juiste dotum bij geboortekoortjes. drukkosten grotis. Grotis felicitaliepokkel bij geboortekoorljes. Ook voor copieerserv,ce kunt u bij ons terecht.

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. NIEUW: Grootformaat drukken 52 x 72 cm. Heesterseweg

13 -

BANKIER

DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met *

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen

bedrijfssparen

~ - -- - -- - -- - -- - -- -- - - -- -- -- ------1

DRUKKER IJ

DE

* beleggersgiro * hypotheken * verzekeringen (ljjfrente)

C •M• V•d • Doelen

W IHA Bo

REGIO/ ~ BANK "ll

*belastingvrij ~ sparen

Tel.: (073) 532 31 44 Tel.: (073) 521 30 18

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

5386 KT Geffen Tel.: 1073) 532 26 84 · fox: 1073) 532 47 95

Openingstijden: Maandagruoe11sdagdan,lenlag 09.00- 17.30 uur Dinsdcg-en vrijdag 09.00- 19.001111.r lalertlag I0.00-13.00w,r mop afspraak. Middagpauuva11 J2.15- l3.15 uur.

1:1;~;;~ Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 03-11 19.00 u * A-vondmis Za. 06-11 10.00 u * H.Mis rnmv Ouderenkoor Viering met de diaken 19.00 u mmv Passe Partout (+kinderkerk) Zo. 07-11 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd koor. Wo. 10-11 19.00 u * Avondmis Za. 13-11 10.00 u * H.Mis rnmv Ouderenkoor H.Mis mmv Jeugdkoor 19.00 u (+kinderkerk) Geen viering in Geffen Zo. 14-11 H.Mis in Nuland mmv 10.00 u GK Nuland, GK Vinkel, GK Geffen Wo. 17-11 19.00 u * Avondmis Za. 20-11 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Viering met de diaken 19.00 u mmv Jongerenkoor H-G (+Kinderkerk) Zo. 21-11 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Ma. 22-11 19.00 u * H.Mis mmv Gemengd koor i.v.m. Caecilliafeest Wo. 24-11 19.00 u * Avondmis

* = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 december 1999 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). , Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255.

KERKBALANS 1999: "Je geeft om elkaar" Laatste stand: f 64.000,-- (incl. de toegezegde bedragen). Een fantastisch bedrag! Hartelijk dank! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M.Magdalena o.v.v. Kerkbalans '99. NULAND700 Op zondag 14 november a.s. zijn alle parochianen welkom in de kerk van Nuland. om 10.00 uur is er een Eucharistieviering voorgegaan door pastoor Verbakel, pastoor Scheepers en diake~ van Herwijnen m.m. v. de drie Gemengde Koren wt Nuland, Geffen en Vinkel. dit in verband met de officiële Nuland 700-dag. VORMSEL 2000 Op zaterdag 1 juli 2000 om 19.00 uur zal het Vonnsel worden toegediend aan de Geffense jongeren door Mgr. Hurkmans. De betreffende ouders zullen hierover worden ingelicht. Hebt u vragen bel dan Annet v.d. Helm 5324311. PASTOOR VAN DOORN WORDT RECTOR Op zondag 24 oktober jl. nam oud-pastoor van Doorn afscheid als pastoor-deken van Tilburg. Namens de parochie was een delegatie uit Geffen daarbij aanwezig. Om hem Geffen niet te laten vergeten werden hem de bekende "Geffense spullen"aangeboden zoals het Geffens bier, het Geffens neutje, de Geffense Broeder en de C.D.! Per 1 november 1999 wordt hij rector van de Fraters van Tilburg. Wij wensen hem alle goeds en veel zegen toe. ADRESWIJZIGING Op verzoek vermelden we hieronder het nieu~e adres van pastoor Spijkers. (Voor degenen die een adreswijziging ontvingen: daarop zijn de cijfers van de postcode foutief vermeld). Pastoor Spijkers, Nieuwstraat 17a 5688 BD Oirschot Tel. 0499 - 571250 JUBILEUM 2000: Dit jaar met Kerstmis vieren christenen dat 2000 j~ geleden Christus in de wereld kwam. In Nederland lS het Comité 2000 al geruime tijd bezig met de voorbereidingen van dit Jubileumjaar, daarmee gehoor gevend aan de oproep van Paus Johannes Paulus Il enkele jaren geleden deed. De activiteiten van het Comité 2000 zijn gericht op het ondersteunen en stimuleren van activiteiten van gelovigen in het land. Als belangrijkste t ~ ziet het Comité "het bevorderen van de samenwerkmg tussen 5


''Wat •

heb je aan Rabobank? '' Je stapt je Rabobank binnen. Wat zie je? Het lijkt helemaal niet op een winkel. Maar dat is het wel. Een winkel voor geld. Je kunt er een zak dubbeltjes omruilen voor tientjes. Of buitenlands geld halen voor de vakantie:Je brengt er geld om op je bankrekening te zetten. Of je vraagt je bank of ze iets van jouw geld aan iemand anders willen betalen. Dan hoef je het niet zelf te brengen. Maar de Rabobank doet nog véél meer dan geld bewaren en uitlenen. We helpen mensen ook om slim met hun geld om te gaan. Als je iets wilt weten over geld of over je jongerenrekening, loop je gewoon even binnen. En je stelt je vraag. Of tien vragen. Daar zijn wij voor!

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 6


die verschillende activiteiten en het zichtbaar maken van die activiteiten " aldus voorzitter Maria Martens. Daartoe heeft het Comité een motto ontwikkeld: "Geloven gaat verder"; u hebt wellicht de poster in het kerkportaal zien hangen. Het Comité 2000 heeft voor drie zogenaamde 'sterke tijden' gekozen in het kerkelijk jaar 1999-2000 met de volgende thematische insteek: Advent en Kerstmis 1999 met als thema "Het hart laten raken"; Veertigdagentijd 2000 met als thema "Het hart laten vormen"en Hemelvaart 2000 met als thema "Het hart laten spreken". Ook in onze parochie zullen we aandacht besteden aan deze 2000 thema's.

POOLSE ONDERSCHEIDING Kardinaal Simonis heeft een van de hoogste Poolse onderscheidingen gekregen: het commandeurskruis in de orde van verdienste. Volgens de Poolse ambassadeur, mw. M. Wodzynska-Walicka, is de kardinaal al jaren de stille kracht achter mensen die zich inzetten voor het Poolse volk. "De onderscheiding is een symbool van de enorme waardering van de Poolse regering"zei de ambassadeur. De kardinaal toonde zich vereerd met de onderscheiding, maar benadrukte dat het vooral de vele mensen zijn in parochies, dorpen en steden die zich inspannen: "Zij zijn het die.alle lof verdienen!!"

OPBRENGST COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING In de week van 10 t/m 16 oktober 1999 kwamen de collectanten weer langs de deur in Geffen. Mede namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Nederlandse Brandwonden Stichting collectanten en gulle gevers in Geffen voor het mooie bedrag van f 1.580,85 dat bijeen werd gebracht. Met dit geld kan verder gewerkt worden aan het verbeteren van de behandeling van brandwonden, maar ook aan het voorkomen daarvan. Voor informatie: Nederlandse Brandwonden Stichting Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk tel. 0251 275555 Giro 202122, Bank 707070643

SAMEN TAFELEN Je hoort vaak van alleengaande mensen dat het erg ongezellig is om alleen aan tafel te zitten en de maaltijd te nuttigen die je ook al in je eentje hebt klaargemaakt. Vandaar dat de werkgroep Kerk en Samenleving sinds kort elke TWEEDE DINSDAG van de maand de mogelijkheid bied aan de Geffense alleengaande mensen om gezamenlijk te eten. Ons "Kookstel", 'Mien Beekveld en Helma Tijs' stellen een menu samen, halen de boodschappen in huis en onderwijl zij koken kunnen de gasten al pratende het "kookstel"gezelschap houden. Daarna gezamenlijk eten en met z'n allen ruimen we de boel weer netjes op. De kosten van de maaltijd(± f 7,50 p.p. en is natuurlijk elke keer anders) worden uiteraard gezamenlijk gedragen. Omdat we het in huiselijke sfeer willen houden zijn deze kook/eet bijeenkomsten in de keuken van Hehna Tijs, Bredeweg 14. Er kunnen telkens max. 4 gasten deelnemen en dus is tijdige opgave nodig. ln november is het samen tafelen op dinsdag 14 nov. en in december is het bij uitzondering verzet naar woensdag 1 dec. Opgave bij Hehna Tijs tel. 5325328 en mocht u problemen hebben met vervoer dan halen en brengen wij u. Zijn er nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de leden van de werkgroep: Lies 5322287 / Hehna 5325328 / Annet 5324311 / Mien 5324691 . Werkgroep Kerk en Samenleving.

OM WAT WAS... De warme woorden in de avondwake en uitvaartdienst die over hem werden gesproken en geschreven zijn, waren hartverwarmend. De vele prachtige bloemen, waar hij ro van hield, gaven zijn laatste tocht extra kleur. De overweldigende, persoonlijke belangstelling zorgde voor een intense, hartelijke sfeer bij het afscheid van

THEO STEENBERGEN Het heeft ons een goed gevoel van binnen en een trots gevoel naar buiten gegeven. Iedereen bedankt, omdat je er was... Sjaan Steenbergen - Schuurmans Kinderen en kleinkinderen. 7


WENSKAARTEN (KERST/ NIEUWJAAR) MET EIGEN FOTO SLE_ CHTS

55

CT. PER STUK

INCL. ENVELOP. (PER 10 STUKS TE BESTELLEN) KEUZE UIT DIVERSE STANDAARD TEKSTEN.EEN EIGEN TEKST IS MOGEUJK TEGEN EEN MEERPRIJS. KERSTKAARTEN ZIJN TE BESTELLEN TOT 15 DECEMBER 99 NIEUWJAARSKAARTEN TOT JANUARI 2000. (ALLEEN VAN KLEINBEELD KLEURNEGATIEF)

BIJ UW: STIP-DROGISTERIJ MONIEK VAN HERPEN DORPSPLEIN 15 GEFFEN.

8


Je moet dus toch wel een idealist zijn. Antoon besteedt veel aandacht aan de inrichting van de gemeente. In ROND DE DORPSPOMP elke kern moeten eigen mensen kunnen blijven wonen en als het kan ook werken. Geboren worden, er leven, er veilig oud worden en sterven. Antoon pleit dan ook voor uitbreiding van de bedrijventerreinen voor kleine bedrijven en het centraal plaatsen naar een nieuwe De stamtafel krijgt een "veelbesproken"gast aan tafel: bedrijvencentrum van milieu-onvriendelijke bedrijven, Wethouder Antoon van Zandvoort. Het devies van de als recyclingbedrijven, afvalverwerkingsbedrijven. nieuwe coalitie C.D.A. en Dorpsbelangen: Ook het vanuit de nieuwe Rijksweg of de Parallelweg "Samenwerken doe je niet alleen"blijkt afkomstig van moeten de bedrijven bereikbaar zijn, zodat je verkeer Jan Meulepas, dus toch uit Dorpsbelangen. En daaruit de kernen weert. mee is aangegeven. dat die samenwerking er ook is en Maasdonk heeft nog een optie van 70 tot 100 HA als zal blijven, daarvoor steken beide partijen de hand(en) centraal industrieterrein. Veel hangt samen met de in het vuur. ontwikkeling van de autosnelweg. Die weg gaat er In Streekwijzer hebben we uitvoerig de concrete zeker komen en de fa. J. Heijmans heeft al rekening te programmapunten kunnen lezen. Het C.D.A. heeft houden met concurrerende bedrijven, die de snelweg zich daarin kunnen vinden en het is in goed overleg tot Geffen - Den Bosch willen aanleggen. Dat is alleen stand gekomen. Het feit, dat beide wethouders maar gunstig. Ook de gemeentewerf moet buiten de gedurende de helft van de bestuursperiode van de bebouwde kern worden geplaatst. Het spoorwegnet gemeente Maasdonk LOCO zijn, wijst op een sterke moet weer worden benut en een station te Geffen overeenkomst en een gelijkheid in sterkte van beide wordt bepleit. Vinkeloord wacht nog steeds op goede partijen. Zowel het C.D.A. als Dorpsbelangen hebben regelingen. Het bouwvolume woningcontingent willen uit noodzaak bestuursverantwoordelijkheid aanvaard. we graag verdelen over de drie kernen in de Beide wethouders zijn vanuit hun eigen partij verhouding 4-4-2. We hebben de Bejaardencentra in voorgedragen. Er is duidelijk sprake van een nieuw Geffen en Nuland veilig kunnen stellen. Dat betekent begin. Beide wethouders en beide partijen zijn wel uitbreiden met 15 verpleegbedden en andere begonnen met een schone lei. Het is duidelijk ge- voorzieningen. Dat houdt in, dat er ruimte moet worden, dat hier gemeentelijke belangen prevaleerden komen rond de centra. De Aloysiusschool zal moeten boven persoonlijke ambities en dat verdient groot verdwijnen. Er moet nog ruimte komen voor winkels. respect. Graag willen we wethouder Betsie van Bakel Daarboven kunnen dan weer woningen worden opnieuw als gast ontvangen om een en ander te toetsen gebouwd. Ook zullen we de Lambertusstraat moeten en onze mening, opmerkingen over haar "kameleon- oversteken. Het Sociaal-Cultureel centrum wordt de achtig"gedrag te corrigeren. vergrote "GEER". We hebben gepleit voor goed Antoon van Zandvoort geeft graag een toelichting op overleg met REAGEER, zodat er weer niet alle het programma, dat in "Samenwerken doe je niet mogelijke vertragingen komen. In het nieuwe plan zijn alleen" tot stand is gekomen. Antoon wijst op het feit, betere mogelijkheden tot minder last voor de omdat hij 12 jaar lang wethouder was, dus een ruime wonenden. De scholen krijgen een nieuw gebouw bij ervaring genoot en heel wat bestuurlijke contacten had de Bonkelaar met een eigen grote gemeenschapsen diverse ingangen kende. Hij was in 1997 onder zeer ruimte. Naar de school moeten betere en veilige in- en grote druk van de partij Dorpsbelangen lid van de raad uitgangen komen. De weg naar school moet veilig gebleven en dat geldt ook voor het opnieuw zijn. De weg naar Vinkel gaat volgens voorliggende aanvaarden van het wethouderschap. Antoon zou plannen via een verlaagde tunnel onder de snelweg graag sociologie gaan studeren. Vooral •om beter te door naar Vinkel, het fietspas blijft evenwel begrijpen, waarom mensen, groepen zo merkwaardig gescheiden in de tunnel en op gelijke hoogte. We doen reageren en zich zo gemakkelijk laten meeslepen. Als een indringend beroep om toch de Rijksweg te voorbeeld noemt hij de problemen rond de sluiting verlagen in een bak, want een tunnel geeft overal van de overweg in de Molenstraat. Heel de straat aanleiding tot "rottigheid". Maar Waterstaat heeft klaagt jaren steen en been over verkeersdrukte en de grote problemen met verlaging van de snelweg in onveilige situaties. Dan komt er een plan tot afsluiting verband met wateroverlast. Het leidt tot een duurder van de spoorwegovergang. Een paar mensen tekenen beheer. Maar mogelijk kan zware druk nog tot andere bezwaar aan, mogelijk wel terecht, maar ineens zie je inzichten leiden. Wij bepleiten dat vurig. Wij willen de hele Molenstraat er achteraan hollen. En zo gaat het gewoon rechtdoor naar Vinkel, en geen smerige met veel zaken in de gemeente; plannen worden tunnel. Er komen fietspaden naar Oss via de Kouwe voorbereid, uitgewerkt, doorgesproken, en een per- Noord, richting Heeswijk. Helaas wil Oss niet soon of een kleine groep trekt er zo maar een streep meewerken aan een betere doorstroming van het door. Dat maakt het moeilijk voor alle betrokkenen. 9


verkeer via de Gewandeweg, wel komen er fietspaden o.a. langs de Vreestraat. We praten nog over verkeersveiligheid en drempels, niet overal even doeltreffend. Het station komt opnieuw in beeld. Vroeger stopten de machinisten bij ons thuis voor de deur vertelt Antoon en ruilden we eieren, aardappelen en wortelen tegen steenkool. De spoorwegwachters passeren de revue, de paarden met karren, om de wagons te laden en te lossen. Het hele treinverkeersemplacement ligt er nog. Een treinkaartautomaat en we kunnen opstappen. En de orgeldraaier, die langs het spoor zijn verblijf had. En daar reparaties verrichten en nieuwe werken uitprobeerde. De hele Spoorpad liep dan uit en zat te genieten tegen de spoorweghelling. Antoon het was een gemoedelijk gesprek. Antoon vond het erg plezierig en had zo'n gezellige sfeer niet vermoed. Nog even aandacht voor "Geffes Volk". Een verrassend toneelstuk, heel goed uitgevoerd in de "Gouden Leeuw". Het Schoenlappersvrouwtje, Eefje Thomassen schitterde in haar rol; ook de Vunzige Burgemeester werd fantastisch uitgebeeld door Rien Oomen, Toon Langens maakte zijn rol als schoenlapper uitstekend waar, alle rollen kwamen goed uit de verf Een sfeervol Volksstuk met mooie zang, dans en muziek o.a. van Martijn Egel.meer en de Buurtvrouwtjes. Onze complimenten ook voor het decor. Je kon er nog de sfeer proeven van Geffen 700 rond Cis den Dove. De rondvraag leidde tot een oproep voor een verkeerscommissie om concrete verkeerssituaties in de drie kernen te bekijken en om tot een voor-de-hand-liggende oplossing te komen. Er staan te veel borden en borden staan verkeerd. Er moet een duidelijk meldpunt komen; de gemeente moet daartoe het initiatief nemen. Scouting wil graag meewerken aan verplaatsen. Zij denken aan een nieuwe plek bij de Geffense bosjes, waar nu de Zilverhoef huist. We kapen gewoon een stuk Geffense Bosjes terug van Oss. Men kan daar beter pionieren, meer ruimte voor buitenactiviteiten en ook het water is dichtbij. Er is weer overal perspectief. Als die twee bezwaarmakers nu maar wegblijven. 1n 2001 moet er al het een en ander gerealiseerd zijn. De Geffenaar is nog niet gevonden. We zijn op zoek naar de Geffenaar van de 20ste eeuw. Het Millenniumfeest krijgt volgende keer alle aandacht. Van stamtafel 105. Volgende stamtafel 7 november van 11.00 tot 12.30 uur in café Govers. Ook u bent welkom.

10

RESULTAAT COLLECTE NIERSTICHTING De in onze gemeente gehouden collecte voor de Nierstichting heeft in totaal f 2.824,85 opgebracht. Dit mede voor de fijne medewerking van alle collectanten maar natuurlijk ook dank aan de Geffense gulle gevers. Ik hoop dat we volgend jaar weer een beroep op u mogen doen. Namens de Nierstichting.

VORMSEL 2000 Monseigneur Hurkmans, bisschop van ons bisdom zal komend jaar in Geffen het Vormsel toedienen. Op zaterdag 21 juli 2000 om 19.00 uur. Eind november zullen de betreffende ouders en kinderen ingelicht worden via 'n schrijven van de parochie, over de gang van zaken aangaande het Vormselproject 2000. Met vriendelijke groet, Kerngroep Vormsel.

NATIONALE

COLLECTE :;.'JEE::-· verstandelijk

gehandicapten

Voor uw bijdrage aan onze collecte willen wij u van harte danken, ook onze collectanten hierbij dank, die ook dit jaar weer, hun steun en goede wil gaven. Het totaal opgehaalde bedrag is f 3.558,-- waarvan in Geffen f l.969,50. Mocht u ons ook willen steunen, door één straat, (meer mag, hoeft niet) te willen collecteren, kunt u zich op het adres hierober opgeven. Vele handen maken licht werk. Van harte dank ook namens het N.K.G.G. Benilda van Sonsbeek Molenberg 6 Geffen tel. 073 - 5324850

TE HUUR Sinterklaas en zwarte pieten pakken. Inlichtingen: Tel. 532 14 26


EEN ACTIEF PAAR...! Jas (73 j.) en Grada (72 j.) van Lieverloo vierden hun gouden huwelijksfeest. Als je bij hen binnenkomt straalt de huiskamer een sfeer uit, waaruit blijkt dat er twee actieve mensen wonen. Foto's van fanfare en boerenkapel verwijzen naar het erelidmaatschap van Jas van W.I.K., net aangevuld met de ere - plaquette die ze t.g.v. hun gouden feest in ontvangst mochten nemen. De creativiteit van Grada komt tot uiting in de vele handvaardigheidswerkstukken en de kaarsen en beelden steken haar Gerardus-verering niet onder stoelen of banken. En pastoor Scheepers zei het in de H.Mis: met zoveel klokken in huis, moeten jullie wel "bij de tijd zijn!" Jas is een Ossenaar van geboorte en de jongste van 11 kinderen. "Ondeugend als hij was, zette hij als schooljongen eens het schoolplein onder water. Dat zou een goede ijsbaan opleveren.... ! Dat betekende echter dat hem de schooldeur werd gewezen en zodoende werkte hij al op 14-jarige leeftijd als timmerman in de bouw. Daar maakte hij zich later verdienstelijk als vakbondsman. Tot op heden is Jas nog lid van de Bouw- en Houtbond (al 53 jaar), waarvan hij 40 jaar voorzitter was. De oprichting van de drumband komt ook voor zijn rekening. In Oss drumde hij bij de turnvereniging en na het zien van de film van Geffen waarin K.V.A. uit Oss acte de présence gaf, vond Jas, samen met o.a. Harrie van Rooij, Kees van Erp en Bernard Scbuurmans dat Geffen zelf ook een drumband zou moeten hebben. Een jaar later werd de

bazuingroep opgericht en het vervolg was dat in 1961 muziekvereniging W.I.K. de straat op kon! "Voor de (eerste) groene pakken haalden we iedere week bij de donateurs fl.1,00op!"verteltJas. Bij boerenkapel "De Pornzwengels" stonden Jas en Harrie van Rooij bekend als het duo "blèk en handveger" en datzelfde duo wordt nu gevormd door de zoons Adrie van Lieverloo en Jan van Rooij ! Grada, dochter van Driekske Wijgers en Han Schuurmans is geboren en getogen in Geffen: ze is er'eentje uit d'n Berg'. In haar vaandel staat geschreven: hard werken en zorgen voor anderen! Na de lagere school mocht ze naailes gaan halen bij de zusters, maar was al gauw thuis nodig om te helpen. Daarbij ging ze werken bij van den Elzen in.Vmkel en helpen bij diverse buren, wanneer er een baby geboren werd. "Ik geleuf da'k ze allemaal gehad heb! En diezelfde kinderen waarderen die hulp nog altijd!" zegt Grada. De Ruwaard en d'n Berg liggen niet ver uit elkaar...en zo zijn de eerstecontacten gelegd tussen Jas en Grada. Ze herinneren zich de bevrijdingsfeesten en kermissen en het was op diverse plaatsen dansen 'me de monnica-speuler': thuis op de deel, bij het pakhuis en zelfs bij ome Dorus Wijgers bij de kachel in d'nherd! Jas en Grada trouwden en kregen 8 kinderen: Jo, Anny, Henri, Maria, Gerrie, Adrie, Rianne en Bettie en inmiddels zijn er 11 kleinkinderen bijgekomen. "We zijn altijd met de kinderen meegegroeid" zeggen Jas en Grada. "Het huis stond altijd open voor hen en al hun vrienden. Ze hebben hier wè soep gegeten mè de carnaval. Twee grote ketels erwtensoep voor de Deurdouwers en de Pompzwengels!" We praten even over de opvang van de huidige jeugd. "Als re zo tussen de 14 en de 18 jaar zijn, dan moete opletten!' vindt Jas. "Onze kinderen waren bij het handballen, voetballen en crossen. De hele week werd er gesleuteld om 's zondags te kunnen crossen. Ze lagen soms recht voor de kachel met onderdelen van de brommer!" Grada en Jas stralen tevredenheid uit, ook al hebben ze verdrietige dingen meegemaakt. Jas moest in 1982 al één long afgeven, maar het gaat redelijk met zijn gezondheid. Ze kijken terug op 50 mooie jaren en dat werd gevierd met een gezellig feest met hun gezin, familie en vrienden. Er was een sfeervolle viering in de kerk opgeluisterd - hoe kan het ook anders - door de Pompzwengels! Dochter Maria oefende 6 weken mee en was een verrassend gastmuzikante ! De kleinkinderen Rens en Sabrina speelden later in de feestzaal op perfecte wijze opa en oma na, waarvan ze erg hebben genoten! Wij wensen Grada en Jas van harte proficiat en blijf voorlopig actief en 'bij de tijd' met knutselen, haken, puzzelen, biljarten, kaarten en kienen! 11


SINT NICOLAAS KLEURWEDSTRIJD

NAAM............................................ LEEFl'IJO.................... TELEFOON.......................... . WINKELIERS HORECA VERENIOINO OEFFEN OIUMNISEERT EEN Kl.EURWEDSTRIJO VOOR DE KLEINTJES MET MEER DAN 25 JIRIJZEN DEZE ZULLEN DOOR SINT NICOLAAS EN ZIJN 1'/ETEN ZATERDAG 5 DECEMBER JIERSOONLIJK WOROEN U"GERIJKT

HEB JE Kl.EURJII.ATEN TE KORT OAN KUN JE OIE BIJ DE INI.EVERAORESSEN Al.TIJO BIJ HAi.EN !!!!

JE l(UNT OEZE TEKENINO INLEVEREN BIJ: FIXET VAN VENROOIJ, SLIJTERIJ O'N MALOER, SUPER OE BOER, VAN ZANDVOORT MOOE SCHOEN EN SPORTMOOE SPIERINOS EN WIELERHUIS AO VAN OE MEULENREEI( 12

INLEVEREN VOOR 3 DECEMBER


TRUCKRUN 1999 Alle Flierefluiters en leiding hebben weer erg genoten van de Truckrun. Daarom bedanken wij alle vrachtwagenchauffeurs en begeleiders die hun zaterdagmiddag hebben opgeofferd om met ons een hele mooie rit te gaan rijden. Verder willen wij ook de motorrijders en de politie bedanken. Dan niet te vergeten Antoon van de Berg, J.J. van de Berg en zn., Henk Swanenberg, Dirks friture, M. van Os Exclusieve interieurs, Fam. van de Heyden, A. Heijn, Radio Cara Flax, P.M. Bekkers, Steenbergen Leyten, Ans Korsten, Lunenburg en Bloemenshop van de Doelen. Dankzij jullie allemaal hebben wij deze leuke middag kunnen organiseren. Zonder jullie was ons dit niet gelukt. Tevens willen wij Café Zaal Kerkzicht, Carbone kinderkleding en Kapsalon Ruud Bettonville graag bedanken. Zij hebben ervoor gezorgd dat wij deze zeer geslaagde middag gezellig met broodjes, iets lekkers en een glas drinken af hebben kunnen sluiten. Nogmaals iedereen hartelijk bedankt, en tot het volgend jaar. De Flierefluiters en leiding.

SINT JORISGILDE GEFFEN Tijdens Effe noar Geffe heeft het ontwaakte Sint Jorisgilde Geffen zich op zaterdagavond aan de Geffense bevolking voor het eerst gepresenteerd. Het was voor ons een fijne kennismakingsavond! Inmiddels heeft het gilde zich ook gepresenteerd tijdens het afscheid van pastoor Spijkers en daar heeft u voor het eerst onze tamboer kunnen horen. Ook bij het planten van de boom in de pastorietuin, enkele weken later, heeft het geroffel geklonken! Wat u ook heeft gezien was een allegaartje aan kleding en uitmonstering... Daar komt binnenkort verandering in. De gildeleden hebben na veel onderz.oek en beraad hun kleding en uitmonstering vastgesteld in de 1e Gildeavond van 9 september en tijdens de 2e Gildeavond van 14 oktober jl. zijn de hoeden en de kleding aangemeten. De dames zijn inmiddels zelfaan de slag gegaan om hun gildejurken te maken en het ontwerp van het vaandel is definitiefvastgesteld. We zullen ons t.z.t. presenteren in de kleuren die behoren bij Sint Joris ( rood, zilver en zwart) en in kleding die past bij een gilde van deze tijd. De tamboers en de vendeliers zullen in een meer traditioneler kledij worden gestoken. Het ontwerp hiervan heeft u tijdens Effe noar Geffe kunnen zien. We streven er naar om eind maart 2000 alles klaar te hebben zodat we dan op Sint Jorisdag (23 april: Eerste Paasdag), het gilde officieel kunnen installeren. Dat moet voor ons dorp, na 140 jaar, weer een hernieuwde kennismaking zijn met het Sint Jorisgilde en mag wat ons betreft een echte feestdag worden! Tot die tijd zullen we nog hard moeten werken om alles rond te krijgen:

er moet een vaandel worden gemaakt; er moeten vendels komen maar ook vendeliers die deze kunnen laten zwieren en zwaaien. Er moeten nog enkele tamboers worden opgeleid, maar hiervoor hebben we ook (gilde-) trommels nodig! Kortom er moet nog heel wat geld bij elkaar worden geschraapt. Harrie Hanenberg, de Geffenaar van het jaar 1999, gaf het goede voorbeeld en stelde spontaan een bedrag aan ons gilde ter beschikking. Harrie bedankt! Wtj hopen dat alle Ge:ffenaren zijn voorbeeld zullen volgen en dat u straks trots kunt zijn op uw en ons Geffens Gilde! Heeft u belangstelling? Informeer bij onze Hoofdman, Harrie Peters (tel. 5323856) ofbij het secretariaat: Dorpstraat 2 (tel. 5322178). We doen ook een beroep aan de Geffense jeugd om je aan te melden, als tamboer ofvendelier. Voor vijfgulden per maand ben je al jeugdlid!

HARRIE BEDANKT Ook langs deze weg willen wij de Ge:ffenaar van het jaar, Harrie Hanenberg, nogmaals bedanken voor zijn spontane en gulle gift aan het Sint Jorisgilde Geffen. Het doet ons goed dat een nog zo n jonge vereniging al meteen zo bedacht wordt, want in deze oprichtingsfase zijn er vele grote en kleine wensen en is zo n bijdrage zeer welkom! We zullen er iets blijvends voor aanschaffen zodat ook jouw bijdrage in ons gilde een plek krijgt. Nogmaals heel hartelijk bedankt! Sint Jorisgilde Geffen.

DUIVENTENTOONSTELLING P.V.DEREISDUIF Op 13 en 14novemberas. organiseertP.V. "DeReisduif' de jaarlijkse kringtentoonstelling in Café/zaal "de Gouden Leeuw" te Geffen. Ook dit jaar zijn er weer prachtige prijzen te winnen voor z.oweljeugd als senioren De prijsuitreiking vindt plaats op zzaterdag 13 november vanaf22.30 uur. Op zondag 14 november is er een grandioze duiven en bonnenverkoop, aanvang 11.30 uur. Inschrijven voor deze tentoonstelling is mogelijk tot en met 7 november. Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij het bestuur van de eigen vereniging.

GEVRAAGD, GEZOCHT !!! Iemand die 1 à 2 halve dagen in de week ons huis wil schoonmaken. Voor reactiesbellen:

073-5321882of06-53669778 Fam. v.d. Heijden 13


STAATSLOTERIJ !!!!

Koop daarom nu Staatsloten bij:

Koop daarom nu Oudejaarsloten bij:

KOOP NU ALVAST UW OUDEJAARSLOTEN. DE HELFT HIERVAN IS AL UITVERKOCHT.!!!!!!!!!!!!!!! OP = OP !!!!!!!!!!!!!! DUS SLA NU UW SLAG BIJ STIP-DROGISTERIJ MONIEK VAN HERPEN DORPSPLEIN 15 GEFFEN. 14


~

PERSBERICHf

R I GO i\l "Erg handig, zo'n klussenman" Langer op jezelfblijven wonen lukt beter in een veilige en comfortabele woning. Het project Klussenhulp Thuis van RIGOM biedt senioren praktische dienstverlening juist bedoeld om veiligheid en comfort in en om de woning te realiseren. In dit project verricht een professionele klussenman klussen waardoor onveilige situaties en ongemak.ken worden voorkomenofverholpen. De klussenman voert met name klussen uit die senioren zelfniet meer w gemakkelijk doen en die voor de (dure) vakman te eenvoudig zijn. Nu alweer een half jaar is Willy den Bekker de nieuwe klussenman van RIGOM. Dagelijks is hij op pad in de regio Maasland. Veel senioren hebben hem inmiddels leren kennen als een vakkundige klussenman en maken dan ook graag gebruik van zijn diensten. Bij grote drukte wordt Willy den Bekker terzijde gestaan door Bas van de Wetering, ook een handige klussenman die van alle markten thuis is. De klussen die de klussenman onder andere uitvoert zijn: * preventie veiligheidsvoorzieningen aanbrengen: - handgrepen bij toilet/trap aanbrengen, - dievenklauwen plaatsen, - doucheglijstang bevestigen, - buitenlamp plaatsen, - rookmelders plaatsen, - (deur) sloten repareren/vervangen, * comfortverbeteringen aanbrengen: - tweede telefoon aansluiten, - (thermostatische) kraan plaatsen, - aansluiting/afutelling audiovisuele apparatuur, - vliegenhor plaatsen, - schappen/schilderijtjes/spiegels e.d. ophangen, - tochtstrip plaatsen, - meervoudige stopcontacten aanleggen, * ongemakken en gebreken opheffen (kleine reparaties): - lekkende kraan repareren, - deurbel repareren, - verwarming bijvullen/ontluchten - lekkende slang wasmachine vervangen, - klemmende deur gangbaar maken, - afvoer gootsteen/wastafeVtoilet ontstoppen, - lamp vervangen, - kortsluiting verhelpen, - meubilair repareren.

Wanneer u zo'n klus te doen hebt, neem dan gerust contact op met Femmy Rouw op het kantoor van RIGOM, tel. 0412-633043, dagelijks tussen 9.00 - 10.00 uur bereikbaar. Zij spreekt direct met u af wanneer de klussenman

kan komen. Binnen een paar dagen is de klus dan geklaard. Voor spoedklussen streven we naar een nog snellere oplossing. De kosten voor de klussenhulp zijn Fl. 5,-voor voorrijkosten+ half uur klustijd. Als de klus langer dan een half uur duurt komt er Fl. 2,50 per kwartier bij. De materiaalkosten zin voor rekening van de aanvrager zelf.

PERSBERICHT Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg Het aantal meldingen dat de afgelopen weken is binnengekomen bij de vier Informatie- en Klachtenbureaus Gewndheidswrg (1KG s) in Brabant over de vrbbeid om een huisarts te kiezen ofvan huisarts te veranderen valt mee. In Brabant zijn in de meldperiode van 15 tot 30 september 83 klachten genoteerd. In West Brabant waren dat er 20, in Midden 15, in regio Zuidoost 31, en in Noordoost 17. Een mogelijke verklaring van het gering aantal meldingen is de onvoldoende bekendheid van de 1KG s bij het publiek. Ontstaan van klachten Wel zijn er veel meer klachten dan gewoonlijk over dit onderwerp geregistreerd. Over het hele vorigjaar bedroeg het aantal klachten over vrije keuze van hulpverleners 60, waarvan het grootste gedeelte de huisartsenzorg betrof. Hoe de Brabantse cijfers van de meldweken afsteken tegen de gegevens van alle andere 1KG sis nog niet bekend. Landelijk is de koepelorganisatie van de 1KG s nog druk bezig alle meldingen te inventariseren. De reden om te willen veranderen van huisarts is in de helft van de gevallen ingegeven omdat patienten geen vertrouwen meer hebben in hun huisarts. Eenderde van de melders noemde als reden verhuizing. Daarnaast spelen diverse andere factoren een rol. Genoemd zijn onder meer dat een huisartsenpraktijk werd gesloten, of een oudere patient die graag eenhuisarts dichterbij wenste. De vrije huisartsenkeuze is wel een actueel probleem: in meer dan de helft van het aantal meldingen deed het probleem zich nog steeds voor, ofhad zich in het afgelopenjaar voorgedaan.

DANKBETUIGING Even bedanken Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling, de kaartjes, tekeningen en cadootjes die onze Kevin en wij mochten ontvangen tijdens zijn verblijfin het ziekenhuis.

Fam. vandenHeuvel, Meidoornstraat 25 Geffen.

15


LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11 .30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 111

GEMEENTE

MAASDONK

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00, fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MlLIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00tot 16.00uur. U kunt met afval niet tere~ht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur ofna telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder AAM. van Zandvoort inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur ofna telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17. 00 tot 19. 00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van Hout. 16

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00tot 19.00uur,tel. 073-5342100 BURGERLIJKE STAND MAASDONK SEPTEMBER 1999 Geboorten: 01-09 Stan Martinus Franciscus van Erp 01-09 Rick Gerardus Franciscus Sluijter 01-09 Fleur Antonia Maria Langens 02-09 Janneke Hendrika JohannaLangens 03-09 Janneke Elisabeth Marie Schuurmans 03-09 Emelie Theodora Henrica Geurts 05-09 Elisabeth Martina van Helvoirt 06-09 Mick Johannes Everardus van der Heijden 12-09 Tijs Martien Adrie Pieter van der Pas 12-09 Marciano Franciscus Antonius Gerardus Vos 13-09 Sven van de Langenberg 18-09 Sophie Isabel Groenewoud 19-09 Cindy Josephina Leonarda van den Elzen 21-09 Sam Schalks 23-09 TimPetrusChristianusde Veer 23-09 Jos Johannes Theodorus Poorts 24-09 Marlie Marina Theodora Opdam Overlijden: 05-09 Augustinus Joannes van den Bosch, 75 jaar 08-09 Johannes Antonius van Grunsven, 85 jaar 09-09 Gerardina Maria van Nistelrooij-van Lith, 85 jaar 11-09 Antonius Petrus vanZantvoort, 63 jaar 17-09 Antoon van Nuland, 77 jaar 26-09 Petrus MariusAdrianusHenricus vandenBoogaard, 49 jaar 28-09 Ardina van Santvoort-Hanegraaf 78 jaar Erwordtdrukaan gewerkt!

VOORBEREIDINGEN MILLENNIUM Op het moment van verschijnen van dit blad hebben we nog zo'n 60 dagen te gaan voordat het nieuwe millennium aanvangt. Ongetwijfeld zal dat een grandioos feest worden. Tot het zover is, moet er nog behoorlijk wat gebeuren. Al ruim anderhalfjaar wordt er binnen de gemeentelijke organisatie gewerkt aan maatregelen om te voorkomen dat er problemen ontstaan tijdens de eeuwwisseling. In dit artikel brengen we u op de hoogte van een aantal zaken die samenhangen met het millennium en wat de gemeente er allemaal aan doet om eventuele problemen de baas te zijn.


Computersysteem Al vrij snel nadat de millenniumproblematiek bekend werd, was duidelijk dat het computersysteem wat bij de gemeente in gebruik was, niet was toegerust voor het jaar 2000. Er is uitgebreid gekeken naar de mogelijkheden om dit probleem op te lossen en al op 1 januari 1999 werden alle computers in huis vervangen door nieuwe. Daarmee waren de computers, de hardware, "millenniumproof', maar niet alle programma's, de software. De meeste softwareleveranciers hebben dit probleem opgelost en met een nieuwe versie van hetzelfde programma zijn de problemen van de baan. Er zijn een aantal programma's die niet meer in een millenniumbestendige versie leverbaar waren. Een daarvan, het milieu informatie systeem, dat wordt gebruikt op de afdeling milieu voor het registreren van bedrijfs-milieu-informatie was daarvan een voorbeeld. In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag i~ een krediet beschikbaar gesteld om dit softwarepakket te vervangen door een nieuw pakket. Daarmee zijn alle gegevens aangaande milieuvergunningen van Maasdonkse bedrijven veiliggesteld voor de nieuwe eeuw. Noodstroomaggregaat. In het kader van de rampenbestrijding moet er in het gemeentehuis een coördinatiecentrum kunnen worden ingericht. De voorzieningen daarvoor zijn aangelegd in de raadszaal van het gemeentehuis. In het geval dat zich een ramp voordoet, is de kans groot dat er ook problemen zijn met de stroomvoorziening. Hoewel de kans erg klein is dat er in de nacht van de eeuwwisseling problemen ontstaan met de stroomvQorziening, is de aanschafvan een noodstroomaggregaat, gepland voor in het jaar 2000, wat naar voren gehaald. Gebeurt er onverhoopt toch iets, dan kunnen we in het gemeentehuis in elk geval een goed werkend coördinatiecentrum draaien. Dit aggregaat wordt in de kelder van het gemeentehuis geihstalleerd en zal .in alle gevallen van stroomuitval ingezet worden zodat zaken in het gemeentehuis gewoon blijven doordraaien. Samenwerking en overleg

In de nacht van 8/9 september is er een oefening gehouden waarbij getest werd ofalle verbindingen met de buitenwereld via het zogenaamde Nationaal Noodnet goed functioneren. Het Nationaal Noodnet is een speciaal telefoonnet wat in geval van calamiteiten als verbindingsmiddel tussen gemeenten en hulpverleningsdiensten kan dienen. In de gemeente Maasdonk was geen reden voor onrust, maar regionaal bleken een aantal zaken niet optimaal te werken. In de loop van de komende maanden zal dit nog eens worden getest. Reisdocumenten

Wanneer u plannen hebt om in het begin van 2000 op va-

kantie te gaan, dan raden wij u aan uw reisdocument nu alvast te controleren. Hoewel we verwachten dat het mee zal vallen, bestaat de kans dat het afgeven van reisdocumenten meteen in het begin van het nieuwe jaar voor enige problemen kan zorgen. We kunnen op dit moment niet de garantie geven dat we beginjanuari paspoorten, rijbewijzen en ID-kaarten kunnen verstrekken. We adviseren u om die reden om vóór 1januari uw reisdocument aan te vragen en hiermee dus geen risico's te lopen. Informatie

De komende tijd wordt nog hard gewerkt aan alle dingen waarvan we nog niet zeker weten dat ze voor de volle 100% werken. Daarnaast zijn er ook zaken die je niet z.elf in de hand hebt. U zult thuis ook dingen tegenkomen die problemen geven met de millenniumwisseling. Bekende voorbeelden zijn de videoprogrammering en de voorgeprogrammeerde verwarmingsthermostaat. De meeste problemen kunnen direct door uw leverancier worden opgelost. In de laatste weken van dit jaar zal er binnen de gemeente een servicetelefoon worden ingesteld, waar u met allerlei vragen terecht kunt. Daarnaast vindt u de komende tijd op de gemeentepagina in de Streekwijzer regelmatig berichten over het millennium. Laten we er samen voor zorgen dat het een groot feest wordt.

VOGELVERENIGING ZANG EN KLEUR GEFFEN Prijsvraag

In 2000 bestaat vogelvereniging "Zang en Kleur" Geffen 25 jaar. Er zullen in 2000 diverse feestelijke aktiviteiten plaatsvinden in verband met het jubileum van dez.e vereniging. Het hoogtepunt van deze festifiteiten zal worden de internationale jubileum vogeltentoonstelling in oktober 2000 in Sporthal De Geer te Geffen. Wat is nu de prijsvraag? Vogelvereniging" Zang en Klet.rr" is in verband met het jubileum in2000 op zoek naar een nieuw logo eneen nieuwe vlag. Wie ontwerpt het mooiste logo ofde mooiste vlag? Voor zowel de ontwerper van het mooiste logo als ook de ontwerper van de mooiste vlag is een prachtige prijs beschikbaar. U kunt uw ontwerpen indienen uiterlijk voor 21 november 1999 bij: Peter Verkuijlen, Abelenstraat 27, 5 386 GG Geffen, of Theo Schelle, Dr. Schaepmanstraat 10, 5386 CH Geffen, oftijdens de tentoonstellingsdagen op 19 en 20 november 1999.

We hopen veel inzendingen binnen te krijgen. Vogelvereniging "Zang en Kleur" Geffen 17


ISO 9001 gecertificeerd

m SPECIALISATIES BEDRIJVEN huisvestiging vergunningen huur. bouw en milieu werknemers arbeidsrecht medezeggenschap diversen contracten incasso vennootschapsrecht PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht burenrecht

lil ACTUEEL

flexwerken millennium-aansprakelijkheden

[!

STRATEGISCHE SPECIALISATIES onderhandelen conflictbemiddelen

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 532 44 49 fax 073 532 58 29 e-mail merlijnadv@tip.nl 18


BOUWEN HOUTBOND FNV Afd. Maasdonk viert 80-jarig bestaan Hierbij nodigen wij u uit voor de receptie, om met ons het 80-jarig jubileum te vieren. Hopende u te mogen begroeten op 6 november van 16.00 tot 18.00 uur in Café-Zaal "Den Driehoek", Brugstraat 34 Vinkel. Het bestuur afd. Maasdonk

APOTIIEEKALFABET QRS... Q is van Quality

Kwaliteit en klant Centraal Ongeveer 2 decennia geleden hield de apotheker zich bijna uitsluitend bezig met de technische kanten van zijn beroep. Een apotheker garandeerde de kwaliteit van het geneesmiddel en daarmee had zij keurig invulling gegeven aan wat men, technisch bezien van haar mocht verwachten.

Tegenwoordig blijft gaat de kwaliteit verder dan die van alleen het geneesmiddel alleen. Een apotheek die kwaliteit levert houdt zich ook bezig met ✓ Medicatiebewaking ✓ Medicatiebegeleiding ✓ Infonnatie en advies

✓ Overleg met huisartsen over de keuze van geneesmiddelen ✓ Kwaliteitshandboek

28 Kopij inleveren Torenklanken 28 Buurtver. De Vierwinden, St. Nicolaas op bezoek 28 Volleybalclub G'68, De Geer 10.15u. meisjes C2 en meisjesB DECEMBER 01 Adventsmeditatie in de kapei 19.00 uur 02 Buurtver. De Vierwinden, biljarten bij 't bergje 05 Sinterklaas 05 H. Mis rond het 35-jarigjubileum v.d. Pompzwengels, 19.30 uur 06 Studiedag Aloysius school, alle kinderen vrij 08 Adventsmeditatie in de kape~ 19.00 uur 09 Sint Jorisgilde Geffen, 4e gildeavond 12 Kopij inleveren Torenklanken 13 Buurtver. De Molenhoek, kerststukjes maken 14 TV De Vlijmd, Toernooi 14 Buurtver. De Vierwinden, kaarten bij 't Haasje 15 Ziekenviering, 14.00 uur 15 Adventsmeditatie in de kapel, 19.00 uur 15 Kerstviering i.s.m. K.B.O.: de Gouden Leeuw 15 Buurtver. De Molenhoek, kerststukjes maken jeugd 16 K.V.O./Z.L.T.O., kerstviering 19 Verjaardag pastoor Scheepers 19 KerstsamenzanginNuland, 16.30 uur 19 Volleybalclub G'68, Zaal Nuland 9.45u. jongens B De Geer 9.45u. meisjes C2, Cl en meisjes B ll.30u. herenl/dames 1 enmeisjesA 20 Boeteviering in de kapei 19.00 uur 20 K.V.B., Kerstavond 20 Buurtver. De Molenhoek, kerst/wild kaarten

R.J.B. Braakhuis, apotheker

WIE WAT WANNEER NOVEMBER 03 K.V.O., kring bijeenkomst alleengaande 04 Buurtver. De Vierwinden, biljarten bij 't bergje 07 Volleybalclub G'68, De Geer 10.15u. meisjes Cl en C2 12.00u. dames 1/rneisjes A enjongens B 08 K.V.O./Z.L.T.O., kaartavond , 09 K. V.B., Avond thuiszorg (botontkalking) 11 Sint Jorisgilde Geffen, 3e gildeavond 12 Sint Jorisgilde Geffen, vergadering kring maasland 14 Kopij inleveren Torenklanken 14 VoUeybalclubG'68, De Geer 11.30u. meisjesB 14 Ponyclub "de Vlierefluiters", Herfstwedstrijd 12.00 uur op manege "de Driesprong" 15 K.V.O. (kring), thema-avond; kinderopvang 16 Buurtver. De Vierwinden, kaarten bij 't Haasje 18 Buurtver. De Vierwinden, biljarten bij 't Bergje 25 K.V.B., St.Nicolaasavond 27 Gezinsviering, 19.00uur 27 K. V.B., Sint voor kinderen

Kantoor F. van Nistelrooij Administraties Belastingzaken Adviezen

Het kantoor houdt zich onder andere bezig met: • Complete verzorging van financiële administraties • Het voeren van de salarisadministties • Het samenstellen, beoordelen en contreleren van jaarrekeningen • Het verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften • Advisering op het gebied van ondernemingsvormen, :financieringen, personeelszaken, fiscaliteit • Begeleiding startende ondernemingen Willibrordusstraat 12, 5386 BK Geffen Telefoon: 073 -534 13 40, Telefax: 073 - 534 13 38 E-mail: f nist.gejfen@wxs.nl 19


'T FANTASTISCHE SCHOENLAPPERSVROUWTJE... Ze was fantastisch, dat schoenlappersvrouwtje... Zeer natuurgetrouw, ontspannen en met een geweldige mimiek vertolkte Eefje Thomassen, de hoofdrol in het toneelstuk van "Geffes volk". Samen met Frans Langens, die de schoenlapper op een - zoals we dat van hem kennen - rustige, doordachte wijze prima neerzette en dit keer zelfs aangevuld met een solozang! "Geffes Volk" zette ons eens wat anders voor. Hoewel de inhoud van het verhaal enigszins voorspelbaar en niet echt sterk was - werd het geheel een mooie samensmelting van leuke Spaanse muziek met vlotte dansen, mooie liederen, poëtische teksten en goed bijpassende fluitmuziek door Elly Egehneer en Annemarie Hurkmans uit Nuland. Dat alles ten tonele gebracht in een prachtig decor, waarvan alle hoeken werden benut en letterlijk en figuurlijk 'inde spotligths' kwamen. "Geffes VoIk" werd aangevuld met leden, die er de smaak van te pakken hadden gekregen na "Cis d'n Dove". Een grote groep spelers met ieder hun eigen kunde: de buurvrouwen oftewel 'de Spaanse schonen' (Marianne Draad, Noortje van Venrooij, Petra van Dijk, Antoinet van

3ll

runderrookvlees, 100 gr. 4 cordon bleus

20

Geldig van 8 t/m 1:3 november 1999

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

4 45 ,

mini varkensrollade, diversesmaken, 100gr. runderroulade, 100 gr.

Geldig van 1 t/m 6 november1999

500 gram

Schaijk, Henriëtte van Nieuwpoort, Regina Jonker, en Marja Coppens) die behalve perfecte Spaanse dansen, hun schertsende, roddel-rollen goed naar voren brachten; de burgemeester (Rien Oomens) met zijn waardige, duidelijke taal; het lieflijke vriendinnetje (Marloes Hendriks) die talent heeft en in enkele kleinere rollen, maar met perfectie en goede mimiek gebracht: Don Merel (Jan van Bemebeek), de kwezel (José van Boekel) en de jongemannen (Stefan Schellings en Willy Egelmeer). Een compliment aan Martijn Egelmeer, die met een stoïcijnse blik een prachtige Spaanse torero liet zien! Als debutantje was er een aandoenlijk vlindertje, dat met alle gemak over de planken fladderde in de persoon van Melissa Jonker. Dat alles, ·aangevuld met de keurige afwerking die alle medewerkers·achter de schennen aan de dag legden in de vorm van de mooie kleding, het licht, het geluid en de grime onder de deskundige leiding van Beppie van Zutphen - met eigen inbreng in het stuk - mogen we terugkijken op een prima optreden van "Geffes Volk"! Het Geffes volk kwam in groten getale op, om een heerlijk avondje toneel te beleven. "Ik zie en ik hoor dat u heeft genoten" zei bestuurslid Henri van Bergen na afloop van de laatste uitvoering, "we komen terug in 2000!" Proficiat!

500 gram

4 45 ,

Keurslagerij

VANTUYL KEURSlAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen te1. (073) 532 58 91


MuseumJanCunenOss PERSBERICHT Het museum Jan Cunen te Oss en het Gemeentemuseum Den Haag brengen in 1999/2000 een tentoonstelling van de meest boeiende landschapschilder van de Haagse School: Jan Hendrik Weissenbruch (18241902). Het getoonde werk omvat circa 50 aquarellen en 50 schilderijen. Een deel ervan is nog niet eerder in Nederland te zien geweest. Data Oss: van 7 november 1999 tot en met 6 februari 2000 Data Den Haag: van 19 februari tot en met 21 mei 2000. De schilder Jan Hendrik Weissenbruch, die woonde en werkte in Den Haag en Scheveningen, wordt nog altijd gezien als de beste landschapschilder van de Haagse School, bekend om zijn luchten, molens, polders en groene weilanden. De landschappen van de jonge Weissenbruch vertonen invloeden van zowel de 17de eeuwse landschapschilderkunst als de Romantiek en Barbizon. Het werk brengt Vermeer, Ruysdael, van Goyen, Schelfhout, Millet en Corot in herinnering. De eerste schilderijen zijn helder en nauwkeurig. Gaandeweg wordt Weissenbruchs werk steeds atmosferischer; de verbeelding van het licht wordt zijn grote thema. Rond 1900 voltrekt zich een ware revolutie als het onderwerp, het landschap, het 'verliest' van Weissenbruchs meesterlijke schildertechniek. Het landschap verdwijnt dan in vlekken, die toevallig en ongecontroleerd lijken maar wel degelijk technische perfectie verraden. Weissenbruch maakt het landschap abstract, de voorstelling is slechts nog een excuus om zijn technische mogelijkheden verder te onderzoeken en de schilder tilt hiermee de Nederlandse landschapschilderkunst over de drempel naar onze eeuw de eeuw van de abstracte kunst. Dit late werk toont grote overeenkomsten met de vroege landschappen van Piet Mondriaan. De tentoonstelling J.H. Weissenbruch - Voorbij de Haagse School biedt geen kunsthistor;_isch overzicht. De opzet is een resoluut hedendaagse benadering van het werk van Weissenbruch, waarbij het kijken naar het werk en de sublieme techniek prevaleert boven een complete presentatie. Initatiefuemer en samensteller van de tentoonstelling is de beeldend kunstenaar Jan Andriesse, een hedendaagse schilder van het licht. Hij kiest honderd werken, waarbij het licht in het werk van Jan Hendrik Weissenbruch de sleutelrol geeft. Andriesse poogt hiermee Weissenbruchs manier van kijken in beeld te brengen, en wil laten zien hoe het werk balanceert tussen de 17de eeuw en de moderne kunst. Bij de tentoonstelling verschijnt een boek waarin vooraanstaande essayisten, kunsthistorici en

beeldend kunstenaars hun visie op het oeuvre van Weissenbruch. Museum Jan Cunen, Molenstraat 65, 5341 GC Oss open dinsdag t/m zondag van 12.30 tot 16.30 uur. Entree f 5,--/MJK J 3,-Voor meer informatie: Edwin Javobs, tel. 0412 629338, fax 0412 629335 Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag open dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Entree f 10,--/MJK gratis Voor meer informatie: Marie-JosĂŠ Raven, tel. 070 3381122, fax 070 3381112.

KANKERBESTRIJDING De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbestrijding Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) heeft in Geffen/ 5.329,20 opgebracht. De flessenactie bij Super de Boer welke het eind van deze maand afloopt heeft reeds f 650,-- opgebracht, dat houdt in dat Geffen dit jaar ongeveer f 6.00,-bijdraagt aan de kankerbestrijding. De P V te Geffen bedankt alle gevers voor hun bijdrage. Speciale dank gaat uit naar de collectanten voor hun geheel belangloze inzet voor dit goede doel. Annie en Jan Wildenberg

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor het medeleven dat zij getoond hebben tijdens het ziekbed en overlijden van Harrie, ons pap en opa. In het bijzonder de huisartsenpraktijk en thuiszorg en allen die hebben meegewerkt aan de avondwake en uitvaartdienst. Alle medewerking en belangstelling heeft ons goed gedaan. ,¡ An de Kinderen-van Schijndel, kinderen & kleinkinderen.

KOPY INLEVEREN VOOR: 14 november verschijnt over 3 weken redaktie adres Tolweg 7 21


VOGELVERENIGING ZANGENKLEURGEFFEN

Vrijdag 19 november 1999 van 20.00 uur tot 22.00 uur. Zaterdag20november 1999 van 14.00uurtot 17.00uur. Zondag21 november 1999 van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Vogeltentoonstelling

MAASDONK.SE KAMPIOENSCHAPPEN 1999

De toegang is voor iedereen GRATIS.

Op vrijdag 19 november 1999, zaterdag 20 november 1999 en zondag 21 november 1999 organiseert vogelvereniging "Zang en Kleur" uit Geffen de vogeltentoonstelling waarin ondergebracht de MAASDONK.SE kampioenschappen in de zalen van De Gouden Leeuw te Geffen aan de Dorpstraat 5. ¡

Wtj nodigen iedereeen van harte uit om een kijkje te komen nemen op deze unieke vogelshow, waar veel vogels te bewonderen zijn in al hun pracht en praal.

Aan deze tentoonstelling wordt deelgenomen door de vogel-

DANKBETUIGING

verenigingen: "Zang en Kleur'' uit Geffen, "De Nachtegaal" uit Nuland en "Vogelpracht" uit Vmkel. Op deze tentoonstelling zullen vogels, in diverse soorten, kleuren en rassen voor het publiek te bewonderen zijn. Niet alleen een groot aantal kleur en postuurkanaries, maar ook diverse soorten tropische vogels, grasparkieten, agapomiden en grote parkieten. Ook is er een grote deelname van vogels die gekweekt zijn door de jeugdleden die bij deze verenigingen zijn aangesloten. De tentoonstelling is geopend voor het publiek op de navolgende tijdstippen:

Vogelvereniging "Zang en kleur" Geffen.

Langs deze weg danken wij U allen voor de belangstelling na het overlijden en de begrafenis van Grada van Lith

De gesproken woorden in de avondwake en de uitvaartdienst waren hartverwarmend. Wtj danken pastoor Spijkers, dokter Smit, het oudere koor, vrienden en buurtbewoners. Tevens danken wij de Dela voor de keurige verzorging. Familie van Lith.

Slijterij D'n Malder

1 .,

-t ::

;..(

aanbiedingen: Hoppejongejenever1I Hoppe vieux 11 Hoppe citroen brandewijn 11 Gorter jachtbitter 0,71

f f f f

22,95 22,95 17,95 16,95

aanbiedingen geldig t/m 13 november 1999 zetfouten voorbehouden

Dorpstraat 13 Geffen Tel. (073) 532 46 59 22

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en <Jiv. tapin5tallatie5


QUERCUS ROBUR... De afscheidsviering van pastoor Spijkers stond in het teken van "de boom, wijdvertakt geworteld...", symbolisch voorgesteld door een inlandse eik: de Quercus Robur, geschonken door Jan-Hein Stadhouders. Pastoor Spijkers werd in die viering uitgenodigd om samen met de nieuwe pastoor Scheepers deze eik te planten in de

pastorietuin, tot teken van de voortgaande groei en bloei van onze parochie. Dat gebeurde op zondag 10 okt. jl. Vice-voorzitter Harrie Peters sprak namens het parochiebestuur de beide pastoors toe.

" ...Pastoor Spijkers, die met een breed-spreidend Hart Wortel stelsel in onze Geffense gemeenschap zit en pastoor Scbeepers die we alle vertrouwen geven, zodat ook hij kan uitgroeien tot een stevig gewortelde boom in onze parochiegemeenschap. Ik hoop dat de symboliek van deze planting de weg mag vinden die wij met z'n allen voorstaan..." Onder tromgeroffel van tamboer-maĂŽtre Ferry, van het nieuwe Gilde werd de aarde aangegooid door de pastoors onder deskundig toezicht van de parochie-tuinmannen. Een gedenkplaatje zal later worden aangebracht. Als hoofdrnan van het St. Jorisgilde maakte Harrie Peters van de gelegenheid gebruik om de beide pastoors nog een andere vraag voor te leggen. "Wij willen er als Gildebroeders ook zijn in elk seizoen, stormen en wind trotserend, rotsvast!" aldus Harrie. Pastoor Spijkers werd gevraagd om op de eerste plaats een brug en goede relatie te onderhouden tussen het Geffense Gilde en de sterke Gilde organisaties in Spoordonk en Oirschot en op de tweede plaats af te zien van het Gildeheerschap in Geffen. Vervolgens werd pastoor Scheepers verzocht om Gildeheer te worden en bereid te zijn om de leden 'te vuur en te zwaard' te motiveren en te vertegenwoordigen, zodat van aloude waarde niets verloren gaat. Beiden antwoordden bevestigend. Na deze korte plechtigheid was er koffie in het parochiecentrum waar de beide pastoors fotoboeken werden aangeboden van de vieringen. Pastoor Spijkers vertelde dat hij het goed maakte in Oirschot en hij dankte nogmaals voor het geweldige afscheidsfeest. Hij was zeer verrast door het mooie boek van de werkgroep Kinderkerk, de bijdrage van hetJ.O.P. en de persoonlijke gelukwensen in het bijzonder die van de kinderen en de jongelui. "De foto's van de Joppers zullen hen, in mijn herinnering houden!" Pastoor Scheepers sloot af: "Ik heb de boom mee mogen planten en samen zullen we hem water geven... !"

TUNBLAKKEGEBRACHT Door een fout van de makers van het nieuwe telefoonboek is mijn telefoon nummer niet onder Geffen, maar onder Oss vermeld. Hetjuiste adrs en telefoon nummer is: Slijterij D'n Malder Dorpstraat 13 5386 AK Geffen telefoon: 073 - 532 46 59 telefax: 073 - 532 56 43 Graag tot weder horen!!! Tanja van Erp 23


WETENSWAARDIGHEDEN W AARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen Tel.: 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A.v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 06-07 nov. Nuland 27-28 nov. Geffen 13-14 nov. Vinkel 04-05 dec. Nuland 20-21 nov. Geffen 11-12 dec. Geffen In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen ofte raadplegen. Vakanties: A. Smit, E. Smit-Nahon 1 nov. t/m 22 nov. De praktijken zijn helemaal gesloten op: Geffen: 9 december Nuland: 29 en 30 november Vinkel: 2 en 3 december In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A.Smit/E. 24

Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen open. N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden).

Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen Dhr. Berkelaar Dhr. Smit Mw. SmitNahon Maandag Vrij- en AfspraakAfspraakafspraak-ochtend spreekuur spreekuur spreekuur AfspraakEventueel Afwezig -middag spreekuur Afspraak.spreekuur Dinsdag AfspraakAfspraakspreekuur -ochtend spreekuur -middag AfspraakAfwezig spreekuur Vrij- en AfspraakWoensdag Afwezig -ochtend afspraakspreekuur spreekuur Afwezig Afspraak-middag spreekuur Donderdag AfspraakAfspraak-ochtend Afwezig spreekuur spreekuur Afspraak-middag Eventueel spreekuur Afspraakspreekuur Vrijdag Vrij- en Afspraak-ochtend afspraakspreekuur Afwezig spreekuur -middag AfspraakAfwezig Afwezig spreekuur N.B.: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervallen de vrije spreekuren op maandag en vrijdag. De praktijk is dan op vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de kinderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag en op donderdagmiddag gesloten. N.B.: Op vrijdagmiddag is er nooit kinderspreekuur. APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.:5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoed.recepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op ma. t/m vr. open: van 12.00- 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur


~

VAN DER DOELEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERIN

'

.

~

..

KLO OSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5.325510 FAX 073 - 5325560

Loonbedrijf en Grondverzet

SCHOENEN & SPORT

0 /Jii)SPIERINGS

Gebr. van Erp OSS (0412) 62 22 13

GEFFEN (073) 532 19 95

'.-

a

Dorpstraat 9a 5386 AK Gellen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

DE GOUDEN LEEUW

AFBOUW

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

H.M. SUPPERS administratiekantoor belastingadviesbureau

~

Voonalgehele en gekwalificee <ie Rijksweg 18 -5386 LD Geffen

administta~jeve ef!Jscalekiie . er ening voor het midden- en kleinbedrijf

~ Tel.nr. (073) 532 5 1 85 Fax.nr. (073) 532 53 30

....,. .,.

lidNOAB •

• • ..:0UWl)Sl:Olll>EVN-1

AIIIRt51Wf-lNIB./.S!K.OISIIIN>aN

■ ; •é,•


Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.0018.00 uur.

BUSDIENSTEN B.B.A. LIJN 61 Van 's-Hertogenbosch naar Oss Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 7.37u - 8.37u - 9.37u-1 l .37u -13.37u - 15.37u 16.37u - 17.37u- 18.37u- 20.06u 22.06u Zaterdag: 8.37u- 10.37u-12.37u-14.37u-16.37u-17.37u18.37u -20.37u Zon- en Feestdagen: 10.37u-12.37u-14.37u-16.37u-18.37u-20.37u Van Oss naar 's-Hertogenbosch Geffen, Dorpstraat: Maandag t/m vrijdag: 6.40u- 7.l0u- 7.25u- 7.40u - 8.53u - 10.23u 12.23u- 14.23u - 15.23u - 16.23u - 17.23u- 18.23u 20.53u Zaterdag: 7.23u-9.23u- ll.23u-13.23u-15.23u-17.23u19.23u - 21.23u Zon- en Feestdagen: 9.23u- ll.23u-13.23u - 15.23u-17.23u-19.23u Haltenlijst: Zone 6224+Zone 6234 Schotsheuvel Geffen: Loonsestraat, Wolfdijk, Past. v. Kampstraat, Mulderstraat, Dorpstraat, Kloosterstraat, Abelenstraat, Bredeweg, Broekstraat, Bergstraat. Tijdens de volgende periode geldt de vakantiedienstregeling (voor interlokaal vervoer) Kerstvakantie: 26 dec. 1999 t/m 8 jan. 2000 Voorjaarsvakantie: 5 maart t/m 11 maart 2000 Meivakantie: 30 april t/m 6 mei 2000 Zon- en feestdagen: Op feestdagen rijdt de BBA zondagdiensten. De feestdagen zijn: le Kerstdag: zaterdag 25 december 1999 Nieuwjaarsdag: zaterdag 1 januari 2000 2e Paasdag: maandag 24 april 2000 Hemelvaartsdag: donderdag 1 juni 2000 2e Pinksterdag: maandag 12 juni 2000 Lijntaxi: Lijntaxi dient minimaal één uur voor haltevertrektijd te worden gereserveerd via tel.or. 09008381 (44ct/min)

26

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Fysiotherapeuten: Asse Bruinen.berg Anja Smulders Sebastien Chaumont Tel.: 5324312 Fax.: 5325700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, manuele therapie en lymphe- en oedeem therapie.

G.J. Schoon.is, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak. TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN: Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11 Geffen, Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak. ma. t/m vr.: 08.00-11.45 u. en 13.00-17.00 u. BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00-19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00- 15.00 u. en 18.00- 19.30 u. Sint Anna Ziekenhuis Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00 - 20.00 u. DIERENARTSPRAKTIJK: Spreekuren in Geffen op Elzendreef7 maandagochtend van 09.00 - 09.30 uur woensdagavond van 18.30- 19.30 uur ZIEKENFONDSEN: # C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van

15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. # Zorgverzekeraar VGZ Midden Brabant, spreekuur:

dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 08.30 - 09.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 08.30- 09.00 uur.


F. T.W. M. M . Hanegraaf

Van Soest

ANNELIES PIETERSEN

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

elastische kousen Aanmeten

Erkend door alle

bij u thuis

ziekenfondsen

Vladerackenstraat 2 Nuland Telefoon 073 • 5324619

accountants

vlietskant 21 4141 ck

SMULWERELD , lkkertie

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

Dorpstraat 16 5386 AM Geffen Tel: 073-5321541 Fax: 073-5322012

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

op het raadhuisplein met warm verse filet. schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makree l, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Voor een goede prijs een heerlijk

P.

•1

"

menu.

Tevens ballenbak aanwezig voor de , '/

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

/eint'es!

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

* BLOEMEN * PLANTEN

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

- ~

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Sc. 5386 AR Geffen. telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

- Gazelle • Locomotief

PEDICURE

Tankstation

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

A&

,

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud bouwmachines

T. Ketelaars-Il, NistelrootJ (1, Coothstraat 3 1 Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Geffen (073) 532 20 41 Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

®~

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

~

P. DE K~EIN

~

Tel., (073) 532 46 58 AutoteL: 06-53184263

-

~

Q

~

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk Maandag, Dinsdag. Donderdag. Vrijdag:

09.00 - 12.00 uur

andere tijden na tel. afspraak.

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. ·eouwMATERIALEN •HANG• EN SLUITWERK "TUIN- EN LANDBOUWZADEN

•IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 Voor ontspanning na uw inspanning

~ cJ\FÉ IJ1: 0~

0~

S: ....,..,

~

Elzendreef 1 5386 G R Geffen

* * Kroon Joke en Fokko

voor het leggen van o.a.: * lam inaat/houten/tegelvloe ren en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit '!

Tel: (073) 532 33 88

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobie l: 06-5 119860 L

Ook voor kinderfeestjes

,-

Privé: (073) 532 41 88

Jlfl Assurantie- en Hypotheekkantoor A. BARON VAN HOVELL TOT WESTERFLIER B.V. deeluitmakend van de GHW adviesgroep

voor - een deskundig en betrouwbaar advies - snelle en correcte schadeafwikkeling

Wetb. van Eschstraat 175 5342 AV Oss telefoon 0412 - 624901 telefax 0412 - 626385 28

accountmanager bedrijven: Peter Lemmens 073 - 5324841


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.