Torenklanken 1999 - nr 15

Page 1

37e jaargang

I

nummer 15

1

oktober 1999

n n sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-~~~~~~~~-~~-~~~~~ KLOOSTERJUBILEUM Zr. Jeanne Dárc v.d. Leest (Miet), 83 jaar, geboren aan de Rijksweg te Geffen (nu Bosschebaan), is één van de trouwe lezers buiten geffen, van Torenklanken. Jarenlang kreeg ze een bijdareg van de verjaardagsactie voor haar werk in Zaïre, waar ze 25 jaar werkzaam was. Onlangs vierde re haar 60-jarige kloosterjubileum Natuurlijk met haar medezusters in de Choorstraat in den Bosch, maar ook met haar familie en wel in geffen bij de barrière, vlak bij haar ouderlijk huis. Dit jaar bezocht ze ook de boerenmarkt Effe noar geffe en dat had ze niet willen missen, vooral niet de mooie openluchtmis, het roggebrood en de zult! De contactpersonen van de verjaardagsactie stuurden reeds een gelukwens en bij dere een felicitatie vanuit haar geboortedorp. Van harte proficiat!

GEFFES VOLKBINNENKORf WEEROPDEPLANKEN Geffes Volk wil meer!! Ënthousiast geworden door het Spektakel "Cis den Dove"in 1998, ter gelegenheid van ''Geffen 700"is het Geffes Volk gegroeid met mensen die meer willen dan alleen toneelspelen uit een boekje. Men heeft ervaren dat dans en muziek bijdragen tot een vreugdevol totaalgebeuren. In het "Fantastische Schoenlappersvrouwtje" ziet U hoe spel, muziek, dans en poëzie elkaar in hoog tempo afwisselen. Daarnaast ziet U een prachtige vormgeving bedacht en uitgevoerd door MarttinEgelmeer. Het ''Fantastische Schoenlappersvrouwtje"is geschre-ven door Frederico Garcia Lorca. In de bijlage hierbij gevoegd vindt U wat extra informatie over hem In dit spel is een schoenlapper van 53 getrouwd met een jonge vrouw van 18. Zij droomt nog van aanbidders en vervloekt het uur dat ze 'ja"heeft gezegd. Hij zucht en regt dat de trouwpartij de schuld van zijn zuster is. Omdat de schoenlapper genoeg heeft van haar geschreeuw en geklaag, gaat hij er vandoor. Zodoende denken haar aanbidders helemaal vrij spel te hebben, maar het schoenlappersvrouwtje is en blijft een schoenlappersvrouw. Maar...wie gelooft haar?? Oef.fes Volk, een hard werkende groep, die niet bang is om nieuwe uitdagingen aan te gaan, biedt U een prachtige voorstelling aan geregisseerd door Beppie van Zutphen. Het doet ons genoegen omU uit te nodigen voor een van onz.e voorstellingen op 17, 22, 23 en 24 oktober as. in zaal "De Gouden Leeuw''te Geffen. Telkens om20.15 uur. Kaarten à f 7,50 kunnen gekocht worden bij Cinerent enFixet te Geffen. 1


HUIDVEQZOQGING

Adm. kantoor v.d. Heyden

Ria van

Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Nistelrooy Van Coot.hstraal 26 • 53S6 .\E Geffen t.d. (073) 532 2ï C2

Wij verzorgen voor u BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

Heesterseweg 45

5386 KT Geffen

onderhoud van alle merken auto's • mogelijkheid tot service kontrakten t.b.v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • jonge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en subdealer van PEUGEOT en MAZDA • volautomatische carwash en hobby-wash reparatie en

urkens v. a I autobedri·t

STEEDS TOT U

~ maninka

'Bloembinderij

Ge r. van Wanrooij Bouwbedrijven Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame mede• werkers c:ijn actief in:

~ bloemen

-

~ planten

~ grafwerk ~ potterie

~ decoratie

...

~ droogbloemen Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04

Veldstraat 21 5391

tel. 073 - 5322911 (fax

,.Ji,........_

het de he t h et de

bouwbedrijf projectontwikkeling vastgoedbeheer keukencentrum timmerfabriek

Grootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde. ~

--

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 534 04 00 fax (073) 534 04 99 tel. (0344) 61 35 94

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V. Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 64 11 55 • • • • • •

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen Geffen, Nuland. Vinkel en omgeving

Bekkers Metaalspuitwerkcn B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89


EFKES DUURTE MĂˆ...TinekevanRijn(60j.) Ze behoort tot de categorie: onopvallende, stille, bescheiden, sociaal-voelende vrijwilligers... Tmeke van Rijn hoefde niet zozeer op de voorgrond, maar na meerdere malen aandringen, buurten we met haar en haar man Kees. Op zaterdag, want dan is er Lisette, 29 jaar en verstandelijk gehandicapt. Lisette zit aan de tuintafel en is begonnen aan een legpUZ2.el van 500 stukjes. Als ik vraag hoe ze heet, zegt ze "Lisette van Rijn"! ''Die puzzel heeft ze zelfuitgekozen" vertelt Tineke, die zo nu en dan ook een stukje aanlegt. "Dat mag ik eigenlijk niet, want ze wil het alleen doen". Haar manier van puzzelen is heel apart: de stukjes mogen niet worden uitgelegd en ze pakt steeds een handvol stukjes uit de doos, die ze dan weer terug laat vallen. Toch vindt ze op die manier telkens een passend stukje! ¡ "Vanavond is de puzzel af' verzekert Tineke me, omdat ik me dat bijna niet kan voorstellen. Lisette zegt veel woorden na, die Kees en Tineke zeggen; ze begrijpen elkaar perfect. "Het dagritme is heel strak" zegt Tineke. Eerst koffie met gebak, daarna puzzelen, dan lapjes scheuren, middageten, wandelen, brood eten, in bad en naar huis." En haar huis is ''De Binkhorst", daar is het allemaal begonnen. Tineke werkte 20 jaar lang voor halve dagen in de kledingv,linkel van "De Binkhorst". In de beginperiode was het nog eenjongensinternaat en waren de kinderen allemaal hetzelfde gekleed: terlenka broekjes met overhemden, in blauw, zwart, bruinofgrijs. De komst van meisjes was voor het werk van Tineke een verademing: gesmokte jurkjes in leuke kleuren! Het eerste meisje dat kwam, trok haar speciale aandacht en dat was Lisette. Ze kreeg weinig bezoek en kon in het weekend door omstandigheden niet naar huis. "En omdat we zelfgeen kinderen hebben, wou ik haar 'hebben' vertelt Tineke. Het werd me sterk afgeraden, omdat Lisette niet gemakkelijk was, haar kleren vaak kapot scheurde en regelmatig epileptische toevallen kreeg. Toch besloten Tineke en Kees in 1985 om .zgn. bezoekouders te worden van Lisette. ''Ik moest een jaar lang wekelijks met Lisette op de groep rondwandelen, om aan elkaar te wennen en ook moesten we beloven om het 5 jaar vol te houden". En dat lukte! Meer dan dat zelfs: Lisette komt al 14 jaar wekelijks bij de fam. van Rijn. In 1989 werd ze, vanwege reorganisatie, overgeplaatst naar Roosendaal, omdat ze oorspronkelijk uit Steenbergen kwam. Het wegbrengen daarheen viel zwaar, maar Tineke en Kees gingen ook daar op bezoek. In het weekend werd ze door hen opgehaald. Het verblijfin Roosendaal mislukte; Lisette kon niet wennen en mocht weer terug naar Rosmalen. Tineke en Kees leerden haar woorden zeggen en langza-

merhand scheurde ze ook haar kleren niet meer stuk, het scheuren van de lapjes is een goed alternatief "We hebben het voor haar gedaan" zegt Tineke. Voor Kees was het even wennen, maar als je geduld hebt, gaat het goed. Lisette is rustig type, de toevallen krijgt ze bijna nooit overdag.

"De zaterdag is voor haar, u krijgt en wil dan ook alle aandacht!" Kees kookt het eten en precies om 12 uur zitten ze aan tafel. "De middagwandeling moet ze van mij doen" zegt Tineke "dat is goed voor haar beweging. 's Avonds in bad is ook een feest voor Lisette, want behalve puzzelen en scheuren is badschuim 'het einde'! Door de familie is ze helemaal geaccepteerd, bij verjaardagen hoort ze er gewoon bij!" Met bewondering heb ik gezien hoe fijn Lisette het heeft bij Tineke en Kees. En zij is niet de enige die profiteert van hun good-will. De rest van de week is ook gevuld met zorg! Elke vrijdag brengt Tineke een bezoek aan Theo van Kreij in Vita Nova, ze past 1 1/2 dag op een peuter, zit in de ouderraad van "De Binkhorst", gaat een middag kaarten bij de ouderen in de Heegt en bezoekt regelmatig zieke familieleden! Beiden zijn ze ook nog heel sportief Tineke liep al vijfkeer de Vierdaagse uit en Kees liep op z'n 64ste nog de 10 km. loop van Nooit-Gedacht.uit. Ook nu nog loopt hij regelmatig zijn kilometertjes! "Sport moet je beoefenen voor je conditie en gezondheid, niet om te presteren" zo vindt hij. En of dat alles nog niet genoeg is: in de huiskamer liggen prachtige werkstukken, die Kees en Tineke samen hebben gemaakt. Het zijn cadeautjes voor Sinterklaas op ''De Binkhorst". Tineke en Kees van Rijn......een bijzonder paar.....en ik ben blij dat ik dat aan de Geffenaren mocht vertellen!

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken, die heeft meegewerkt aan de verkiezing van Harrie, als Geffenaar van het Jaar. Het was en is nog steeds een waar genoegen om te ervaren dat je eigen dorpsgenoten je op handen dragen. We genieten er nog elke dag van. Hartelijk dank! Harrie en Riek v.d. Hanenberg kinderen en kleinkind.

KOPY INLEVEREN VOOR: 10 oktober redaktie adres Tolweg 7


~!INENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen

* Reparatie onderhoud

* Onderdelenvoorraad Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a,

5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

DAG DURE DIKDOENERIJ: WELKOM BIJ RAAD. Bi) RMD Oe Administr.1t1cvc Oienstvc:rl(l'\t:rs kunt " J\s: o!ldcrnc.me, ccrc('ht voor alle fina ndccl• z.akd1ike dicnncn. Admincsuacie, ~lastlng, financicle planning, notm m.1ac op. Op bam va~ een uNck, scherp gcpfijsd ~boMt'mC'nt. Zo weet u precies w1111r 1,1 ó\Jn toe bent en zijn nare venu.sîng:ca .iichteraf uitgesloten. Meer wttcn ove; dt voorde!er. v,n De Adm!ninc,'ll'le.vc Oicrurvcrlencrs?

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

RAAD

A.H. Romme b.v.

DE ADMINISTRAlliVI DIENSTVEIU.ENERS

Bedrijvenweg 2, Geffen Kantoor {073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

Kastanjelaan 44, 5382 KD Vinkel, tel. (073) 5326056.

V.O.F. J. van HERPEN

wij kunnen voor U verzorgen

073 - 532 32 77

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker

BANKIER

DIE J E

KENT

voor bemiddeling van:

* p1ivé-rekeningen met *

- europas (cheques) - eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen

~:fei:::;:

* * hypotheken

d • Doelen C • M• ,, V•

* verzekeringen (lijfrente)

Tel.: (073) 521 30 18

meer verstand van verzekeren ! - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - - --

DRUK KERIJ

7

DE

* :~::t7ngvrijsparen

RVS

TeL: (073) 532 31 44

W IHA Bo

REGIO_Á9 BANK

OpeningSlijden: - - - ; Maa11dagwo1m.sdagdondmlag Dinsdag-en vrijdag

Voor al uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedr ukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgeef van luiste do turn bij geboortekoortjes. drukkoslen gratis. Gratis felici toliepokket bij geboortekoortjes. Ook voor copieerservice kunt u bi1 ons terecht.

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. NIEUW: Grootformaat drukken 52 x 72 cm.

z.aterdag 1:11 op afspraak.

09.00- 17.30 uur 09.00-1 9.00 uur J0.00 -13.00 rmr

..1 1= ~~ !:~!

Mîddagpauze uan / 2.15- 13.15 ,mr.

VAN'HEESE

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen

Heester$eweg

13

- 5386 KT Geffen TeL: (073) 532 26 84

- fox: (073) 532 47 95

tel.: (073) 532 32 64


GEFFEN: KERKEN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 06-10 19.00 u * Avondmis Za. 09-10 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Viering met de diaken 19.00 u mmv Derplu (uit Vinkel) (+kinderkerk) H.Mis mmv Gem. koor + 09.30 u Zo. 10-10 19.00 u * Avondmis wo. n -10 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor Za. 16-10 H.Mis mmv Passe Partout 19.00 u (+ kinderkerk) + Viering met de diaken Zo. 17-10 09.30 u mmv Gemengd koor Géén avondm is Wo. 20-10 19.00 u * = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt

Op zaterdag 9 oktober wordt de viering van 19.00 uur gehouden i.s.m. het Lourdescomité, met muzikale medewerking van het koor "Derplu"uit Vinkel. Van 17 t/m 25 oktober is pastoor Scheepers naar Lourdes. DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 2 november 1999 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur).

MlSINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijrnstraat 10, tel. 5321255. KERKBALANS 1999: "Je geeft om elkaar" Laatste stand: / 64.000,-- (incl. de toegezegde bedragen). Een fantastisch bedrag! Hartelijk dank!

U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M.Magdalena o.v.v. Kerkbalans ·99_ GAAN WAAR DE HEER ROEPT Kinderen maar ook grote mensen hebben me gevraagd: Pastoor waarom ga je toch weg uit Geffen? Je had het hier toch goed en je mocht toch rekenen op de sympathie en de medewerking van ons allen? Ik kan best aanvoelen dat veel mensen niet begrijpen waarom ik niet gewijgerd heb op het verzoek van de bisschop in te gaan. Als Mgr. Hurkmans niet met zijn vraag was gekomen was ik met veel plezier nog heel lang hier gebleven. Nu hij me verzocht heeft pastoor van Oirschot en Spoordonk te worden mag ik dat ook zien als een uiting dat hij nog altijd heel veel in mij ziet en ho~e verwachtingen van mij heeft. Ik zie het als een duwtje in de rug dat ik nodig had om. Na bijna 15 jaar met veel plezier en voldoening in Geffen en Vinkel. nog een nieuwe uitdaging aan te gaan in een nieuwe omgeving met nieuwe mensen. . . Ik zie het ook als verfrissing en nieuwe concret1senng van mijn roeping als priester. Bij mijn wijding heb ~ aan de bisschop en zijn opvolgers gehoorzaamheid beloofd. Je dient te gaan waar de Heer je roept. Pastoor Spijkers. PASTOOR SCHEEPERS

In een artikel in De Gelderlander lezen we over onze nieuwe pastoor het volgende onder de kop: Pastoor Pieter: het 'menneke'dat een vriend werd ... Pastoor Scheepers ziet God vooral in de mensen. Daar waar mensen zorg voor elkaar hebben, waar ze vertrouwen in elkaar hebben. Zijn motto: meeleven met de mensen in hun vreugde en verdriet. Mensen bevestigen in het gevoel dat ze waardevol zijn. Hij zal de mensen in Ooij en Leuth missen en ze~: ·'Ik ga met pijn in mijn hart". Hij is blij dat er een meuwe opvolger voor hem komt. Pastoor Scheepers runde onder eindverantwoordelijkheid van Pastoor Mutsaerts de parochies Ooij en Leuth, waar hij in 1996 als stagiare kwam. In het begin was het voor beide partijen wennen, omdat de parochianen altijd oudere pastoors hadden gekend. "Moet dat menneke ons vader begraven ... ?'' De andere kant van de medaille was, dat de jonge priester bij de jeugd een gemakkelijke entree had. Hij sloot zelfs een weddenschap af met een jongen om een kratje bier. De jongen zou de volgende zond~g n~ar de viering komen. De pastoor had het kratje bier al binnen vóór de mis ... ! De mensen willen steeds minder samen doen. Dat zie je niet alleen terug in het bezoek van de zondagse mis, maar ook op andere terreinen. Daarom spreekt pastoor Scheepers de mensen graag individueel aan. "Dat doe 5


-~

---~ .:.:.. ...;.:.--...

;:.~;li!t

Smeets jonge jenever 11 Smeets vieux 11 Smeets citroen brandewijn 11

f 18,95 f 18,95 f 14,95

aanbiedingen geldig t/m 16 oktober 1999 zollouren voorbel'loltC!an

Dorpstraat 13 Geffen

.

Tel. (073) 532 46 59 6

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallaties


je niet in de kerk, dat doe je erbuiten. Dan merk je ook dat de mensen nog steeds geloven. "In Ooij en Leuth ben ik altijd warm ontvangen"zo zegt de pastoor. "Ze hebben me de kans gegeven om met vallen en opstaan het vak te leren". De parochies Geffen en Vinkel zijn twee keer zo groot als Ooij en Leuth samen. Pastoor Scheepers ziet het als een promotie dat ze hem daarvoor hebben gevraagd.

KIJK EFFE IN GEFFE Ieder gezin beeft er één in de bus gehad: een verkleinde uitgave van het boek van Lies van Druenen. Daarnaast waren er een honderdtal grote exemplaren voorradig, die reeds nu verkocht zijn! Indien u het mooie boek "Kijk effe in Geffe" - met 35 tekeningen van gebouwen en locaties in Geffen- nog in uw bezit wilt krijgen, dan kunt u dat bestellen bij: Lies van Druenen. tel. 5324317. u kunt ook een briefje met naam en adres in de bus gooien op Broekstraat 8a. Daarna liggen de boeken in de winkel bij fa. Bosch van Erp.

G'68

GEFFEN Voor aanvulling van de volgende groepen/teams is 0 ' 68 nog op zoek naar mensen die. graag willen volleyballen en onze teams willen komen :versterken. Jongens B - leeftijd 12-15 jaar Trainingen op vrijdagavond van 19.45 - 21.15 uur Dames 1 - leeftijd vanaf l 7 jaar Trainingen op vrijdagavond van 19.45 - 21.15 uur Heren Recreanten Trainingen op vrijdagavond van 21 .15 - 22.30 uur Belangstellenden kunnen op deze trainingsavonden vrijblijvend een kijkje komen nemen, en/of een aantal keren gratis komen meetrainen om de sfeer te proeven en te ondervinden wat het is om in teamverband heerlijk te kunnen sporten.

PERSBERICHT Meldactie knelpunten vrije huisartsenkeuze van start. Patiënten hebben in principe het recht zelf hun huisarts te kiezen. Toch moeten zij steeds meer moeite doen om een nieuwe huisarts te vinden als zij verhuizen of van huisarts willen veranderen. Dat blijkt uit het toegenomen aantal vragen en klachten over dit onderwerp bij de Infonnatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg (IKG' s), het Landelijk Informatiepunt voor Patiënten (LIP) en de Stichting de Ombudsman. De drie organisaties willen meer inzicht krijgen in de oorzaak van de problemen die patiënten ondervinden bij het vinden van een nieuwe huisarts. Onderlinge afspraken. In 1998 zijn in Brabant bij de 4 IKG's al 60 vragen en klachten over de vrije keus van zorgaanbieders binnengekomen. Praktisch alle betroffen de huisarts. De indruk bestaat dat dit het topje van de ijsberg is. Een aantal oorzaken om een huisarts te vinden, is bekend. Vooral in de grotere steden bestaat een toenemend tekort aan huisartsen. Daarnaast noemen huisartsen als reden dat de patiënt niet in zijn werkgebied woont. Een andere, veelgehoorde reden is de onderlinge afspraak tussen huisartsen dat een huisarts die een patiënt als waarnemend huisarts heeft getroffen, die patiënt niet binnen een half jaar overneemt. Concurrentiebeperking. Naast deze motieven bestaan er nog andere onderlinge afspraken tussen huisartsen. Sommige huisartsen hebben de afspraak helemaal geen patiënten van elkaar over te nemen. In feite gaat het dan om concurrentiebeperkende maatregelen. Het rKG Noordoost-Brabant wil zicht krijgen of het probleem zich inderdaad veel vaker voordoet, en welke motieven huisartsen noemen als zij een nieuwe patiënt weigeren. Het doel is om als Regionaal Patiënten en Consumenten Platform waarvan het 1KG een onderdeel is, met de Districts Huisartsen Vereniging (de belangenorganisatie van huisartsen in de regio) samen te werken om mogelijke knelpunten in de vrije huisartsen.keuze op te lossen. Ook moet het voor patiënten duidelijk zijn bij welke huisartsenpraktijken zij zich kunnen inschrijven. Op dit moment heeft niemand daar echt zicht op.

Het 1KG. Het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (1KG) is onderdeel van het Regionaal Patiënten Consumenten Platform Noordoost Noord-Brabant. Inwoners uit de regio Noordoost-Brabant kunnen bti het IKG terecht met vragen en klachten, of ervaren problemen melden. De belangen van cliënten staan centraal. Het 1KG geeft informatie en advies, verwijst desgewenst en 7


BELANGRIJKE MEDEDELING!!! In tegenstelling tot een eerdere aankondiging heeft de raopliedverkiezing met plaats op 10 oktober a.s. maar op:

ZONDAG 16 JANUARI2000 Verandering van datum betekent voor meer kandidaten een kans om mee te doen en natuurlijk ook een kans voor nieuwe kandidaten die kans willen maken op de titel:

RAOPLIED VAN HET NIEUWE MILLENIUM Het thema wat door de organisatie van recht vur zunne raop bekend is gemaakt luidt:

Moete unne tik van de Geffese meule hebbe?! Het is niet verplicht om het thema in het lied te verwerken en wordt als zodanig ook niet meegenomen in de jurering. Kandidaten die zich willen inschrijven kunnen zich aanmelden bij Stefan Doodkorte, Dorpstraat 2, 5386 AM Geffen Tel.nr.5322 178/5323499 Sandra Topee, Bergstraat 7, 5386 KJ Geffen Tel.m. 5323051 Inschrijving is mogelijk tot en met 14 november a.s.

8


biedt ondersteuning. Deze dienstverlening is gratis. Zo is het 1KG bijvoorbeeld cliënten behulpzaam om een klacht op papier te zetten. Ook kan een IKGmedewerker de cliënt ondersteunen in een gesprek met de hulpverlener. Vragen, klachten en meldingen worden geregistreerd in een geautomatiseerd landelijk ontwikkeld registratiesysteem. Door registratie en analyse van deze vragen, klachten en meldingen wil het IKG mogelijke knelpunten en hiaten in de gezondheidszorg signaleren. Daardoor is het Platform beter in staat de patiëntenbelangen te behartigen. Adres van het IKG Noordoost-Brabant, Muntelbolwerk 1, 5213 SZ 's-Hertogenbosch. Tel. 073-6134749 of 013-5321035. Te bereiken op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur behalve op woensdagmiddag.

hanteert desgevraagd ook dit standpunt. De man vraagt het !KG om hulp. De TKG-medewerker legt de man uit dat hij in principe het recht heeft op vrije keuze van huisarts. Hij kan dus van huisarts veranderen mits hij woont in het werkgebied van de huisarts en de huisartspraktijk nog niet vol,is. Daarnaast geldt de regel dat huisartsen nieuwe patiënten niet mogen aannemen binnen het eerste half jaar nadat de patiënt hem als waarnemend huisarts heeft geconsulteerd. De verplichting om pas van huisarts te kunnen veranderen als dit min of meer door de klachtencommissie is goed gekeurd is vreemd. Na intensieve bemiddeling van zowel het IKG als de Districts Huisartsenvereniging kan de man zich inschrijven in de praktijk van de andere huisarts.

VOORBEELDEN BEPERKING VRIJE KEUZE ZORGAANBIEDER. Na de verhuizing verplicht een andere huisarts. Een vrouw is verhuisd naar een nieuwbouwwijk in de stad waar ze al woonde. Van de oude huisarts krijgt ze een brief dat ze voortaan patiënt is van dokter X ze is echter erg tevreden over haar huisarts en wil bij hem blijven. Ze vraagt het !KG wat ze kan doen. Het IKG legt uit dat van belang is dat in geval van nood haar huisarts en zijn waarnemers binnen 15 minuten bij haar en haar gezin kunnen zijn. Uit het gesprek blijkt dat ze nu buiten het werkgebied van haar oude huisarts woont. In principe moet ze dus kiezen uit de huisartsen die in haar nieuwe woongebied werken. Het IKG adviseert haar eerst een kennismakingsgesprek met dokter X te voeren. Als blijkt dat ze liever een andere huisarts heeft dan kan ze altüd nog een kennismakingsgesprek met een andere huisarts voeren. De vrouw bericht het IKG dat het gesprek met dokter X goed verlopen is en ze zich bij hem in zal schrijven.

Geen keuze. Een gezin is net verhuisd naar een ander deel van het land. Eén van de kinderen heeft diabetes. Daarom wil de moeder snel een nieuwe huisarts vinden. Ze belt verschWende huisartsen uit het telefoonboek. De gebelde huisartsenpraktijken zijn vol of melden niet in haar woongebied te werken. Ze wordt er moedeloos van en belt het !KG. Het 1KG neemt contact op met de regionale Districts Huisartsenvereniging (DHV). Deze meldt dat er een huisartsentekort is in de wijk waar het gezin woont. Er worden nieuwe huisartsen geworven. Voor het gezin wordt in overleg met de DHV een tijdelijke oplossing gevonden: ze kunnen zich inschrijven bij een praktijk in een andere wijk totdat er een nieuwe huisarts is aangesteld. De DHV geeft ook een lijst aan het IKG met gegevens over de werkgebieden van de huisartsen in de regio met informatie of deze huisartsen nog nieuwe patiënten kunnen aannemen. Hiermee kan het 1KG patiënten informatie geven uit welke huisartsen ze kunnen kiezen zodat patiënten niet vergeefs talloze praktijken hoeven af te bellen.

Graag een andere huisarts. Een man is niet tevreden over zijn huisarts. Hij heeft daarover al met de huisarts gesproken maar dat leidt niet tot een verbeterde relatie. Hij wil daarom graag van huisarts veranderen. Er is maar één andere huisarts in zijn dorp. Die huisarts zegt in eerste instantie dat de man zich in de praktijk kan inschrijven. Dan meldt de man aan zijn huidige huisarts dat hij naar de andere huisarts overgaat. De eigen huisarts stelt dat dat alleen kan als de man eerst een alleen kan als de man eerst een klacht indient bij de klachtencommissie huisartsenzorg. De huisarts zegt dat de man pas van huisarts kan veranderen als de commissie de klacht over de verstoorde relatie met de arts gegrond zou verklaren. De andere huisarts

Kerncijfers vrije keuze huisarts uit 1998 (Bron 26 IKG's & het LIP) De IKG ' s hebben samen in totaal 13.933 kwesties ontvangen waarvan 5.105 vragen en 8.828 klachten. Het LIP ontving in totaal 5.284 kwesties waarvan 2. 239 vragen en 3. 045 klachten. Bij de IKG's betrof 16% daarvan de patiëntenrechten waarover 846 vragen en 1328 klachten dus in totaal 2174 kwesties binnenkwamen. Bij het LIP betrof 27% de patiëntenrechten; 660 vragen en 752 klachten, dus in totaal 1412 kwesties. De meeste vragen en klachten, die de IKG's kregen over patiëntenrechten, hadden betrekking op het recht op vrije keuze van zorgaanbieder. Daarover kwamen 244 vragen en 363 klachten dus 607 kwesties binnen. 9


Internationaal zaken doen? You're welcome! '¡fi

:...: .

Als u internationaal zaken doet, kunt u uitstekend terecht bij Rabobank Het Maasland. De Rabobank heeft kantoren in de belangrijkste zaken- en handelscentra over de hele wereld. We kunnen u dan ook van dienst zijn in 30 landen met

60 kantoren. Met uitgebreide dienstverlening om uw handelsrisico's re beperken . Daarnaast wordt uw internationaal betalingsverkeer efficiĂŤnt en betrouwbaar geregeld. Uiteraard tegen de scherpste tarieven. Reden genoeg om eens met een adviseur zakelijke relaties van Rabobank Het Maasland te gaan praten . Bel (073) 53 40 117 voor een afspraak.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 10


Het LIP ontving hierover 193 vragen en 256 klachten dus 449 kwesties. · Bij de IK.G's ging het .in 78% (475) van de gevallen om het recht op vrije keuze van huisarts, namelijk meer dan 142 vragen en 281 klachten. Bij het LIP betrof 91 % (403) het recht op vrije keuze van huisarts, namelijk 169 vragen en 234 klachten.

Vragen en zorgaanbieder.

klachten

Beroepsgroep Huisarts Overige vrijgevestigde Beroepsgroepen Instelling/organisaties Ziekenfonds Totaal

over

vrije

keuze

totaal IKG's LIP 475 408

samen 883

41 86 5 607

18 22 1 449

59 108 6 1056

Trend: Bij LIP is het aantal vragen en klachten over beperking vrije huisartsenkeuze afgelopen jaren toegenomen; van 103 in 1994 tot 403 in 1998. IKG's melden dat het aantal vragen en klachten hierover ook bij hen de afgelopen jaren is gestegen.

ZORGCENTRUM DE HEEGT Uitslag van de prijsvraag en de sjoelwedstrijd. Er is door veel personen geraden wat de totale leeftijd was van onze bewoners, er kan er maar 1 winnen. Het juiste antwoord was 2346 jaar en is gewonnen door Klaas v. Liempt. Hij wint de waardebon van de Gover. De hoogste score bij het sjoelen was 110 en is gewonnen door Fam. v. Eerd. Zij winnen de waardebon van 't Akkertje. Allebei gefeliciteerd en iedereen bedankt voor het steunen van ons decenniumfeest. Zorgcentrum De Heegt.

PROFICIAT PASTOOR SPIJKERS! Het is allemaal begonnen met het planten van twee lindenbomen op ons kerkplein. In febr. 1985 plantte u, als nieuwe jonge pastoor, samen met pastoor van Doorn en broeder v.d. Linden -die toen afscheid namen- die bomen "tot groei en bloei van onze parochie". ... En het hagelde en het sneeuwde en het was er zo koud ... maar in die dagen werd "Het Licht"geboren! Vandaag, bij uw vertrek uit Geffen, staat wederom de

boom centraal in deze v1enng, als symbool van een levende, bloeiende parochiegemeenschap. (En heel subtiel zijn er spijkers in verwerkt). Het is een eikenboom: "beeld van stevig staan en van verder gaan"zo hoorden we zojuist in de eerste lezing. Weer en wind trotserend ook; wijdvertakt geworteld; een vast oriëntatiepunt voor mensen onderweg; een wegwijzer; onderdak en beschutting tegen zon en regen. Als zo'n boom stond u bijna 15 jaar in de parochie én dorpsgemeenschap. In een tijd, waarin veel kerken gesloten worden en parochies vaak weinig jonge aanwas kennen, wist u zich -weer en wind trotserendwijd te vertakken. U kon ouderen, volwassen, jongeren en vooral kinderen áan u binden'. U had een boodschap voor hen en zij mochten élk hun eigen vrucht dragen'. U deed dat -gevoed met het Levend Water, de Grote Inspiratiebron en als rank aan de Ware Wijnstok- op een bijzondere manier: luisterend, delend en voedend. U wilde niemand teleurstellen of uitsluiten. De rode draad in uw functioneren was er vooral één van: verbondenheid met uw parochianen in alle eenvoud van mens tot mens! U was uzelf... u was écht. .. en daarom hebben we u ook wel eens uit uw slof zien schieten of geïrriteerd gezien. Als we met de bekende bijbelse spreuk willen spreken, kunnen we gerust zeggen: we hadden na de eerste 7 vette jaren geen magere, maar de afgelopen Spijkersperiode bevatte 2 keer 7 vette jaren! De eerste openluchtmis met Effe noar Geffe werd door u voorgegaan en bleef 15 keer een prachtige, sfeervolle opening van onze Boerenmarkt. Het kerkstencil "Onder de toren"werd geboren met elke week een fijne boodschap. Het kerkmuseum "De Peperbus"werd geopend en de namen Kinderkerk en Passe Partout kwamen van u. de realisatie van "'t Patronaat"-waar voor altijd uw naam is vastgelegdwas een voorbeeld van samenbundelen van kennis en kracht, om de jeugdigen een plaats van samenkomst te bieden. Men werkte mee omdat het ' voor de pastoor was'en dat zegt iets over uw persoonJ~kheid. Onze kerk werd een uniek, modern glas-in-lood raam rijker en andere ramen zullen nog gerestaureerd worden. En als laatste aanwinst zullen binnenkort houten zijbanken in onze kerk worden geplaatst. (U moet ze nog maar eens komen bekijken, net als het juist opgerichte St. Jorisgilde, waarvan u een groot voorstander was), We mochten de afgelopen jaren veel vreugdevolle momenten vieren rondom uw persoon. In 1991 vierden we op eenvoudige wijze in de woensdagavondviering dat u 20 jaar priester was, met veel bloemen. In 1994 werd u, met een ruime meerderheid, gekozen tot de eerste "Geffenaar van het Jaar"en dus ·op handen gedragen'door heel Geffen. 11


STIP-STIP-STIP-STIP-STIP-STIP-STIP

Gratis kans op de EUROPESE HOOFDPRIJS

&miljoen Koop daarom nu Staatsloten bij:

STIP-DROGISTERIJ MONIEK VAN HERPEN DORPSPLEIN 15 GEFFEN TEL:073-5325965

Meer kans, meer geld, in de staatsloterij. ••

12


In 1995 werd u 50 jaar en zongen we massaal over de vele 'kleine dingen die u deed'voor ons. In 1996 vierden we uw zilveren priesterfeest op grootse wijze, met als thema ''De Goede Herder". In 1997 was u 12½ jaar pastoor in Geffen en in 1998 vierden we het geweldige Geffen-700 jaar met als hoogtepunt: de eigentijdse processie, naar een idee van u. Het kon niet op dus! Tot september 1999. Uw vertrek uit Geffen en Vinkel werd aangekondigd en dat viel zwaar bij de parochianen. Er was alom verbazing, vertwijfeling, verdriet ook en die gevoelens moesten we omzetten in vertrouwen. Vertrouwen in een fijne toekomst voor u en voor ons. Maar, pastoor, wij vergeten de mooie dagen niet! Vele prachtige herinneringen zullen we bewaren op foto's, video, cassette bandjes, op CD zelfs 5, maar vooral in ons hart! ... Omdat gij het zijt, groter dan ons hart ... Omdat u - zo zullen we straks in het slotlied zingenvoor ons geboren wed, om leider en gids te zijn, om priester, pastoor te zijn, om herder en vriend te zijn, maar vooral: om mens voor een mens te zijn! l ' was een boom voor alle seizoenen van het leven. En, zo staat er in de slotgedachte: u gaf uw mooiste kleuren prijs, om langzaamaan opmeuw weer schoonheid te kunnen geven... Die schoonheid, groei en bloei willen wij behouden en daarom wil ik u uitnodigen om na uw installatie in Oirschot en Spoordonk effe terug in Geffe te komen, om samen met de nieuwe pastoor, deze eikenboom te planten in de pastorietuin van Geffen, als jarenlange herinnering aan pastoor Spijkers. Proficiat, ook aan uw moeder, broer en zus en hun gezinnen en wij wensen u heel veel geluk!

MuseumJanCunenOss PERSBERICHT Het museum Jan Cunen te Oss en het gemeentemuseum Den Haag brengen in 1999/2000 een tentoonstelling van de meest boeiende landschapschilder van de Haagse School: Jan Hendrik Weissenbruch (1824-1903). Het getoonde werk omvat circa 50 aquarellen en 50 schilderijen. Een deel ervan is nog niet eerder in Nederland te zien geweest. Data Oss: van 7 november 1999 t/rn 7 februari 2000 Data Den Haag: van 19 februari t/m 21 mei 2000 De schilder Jan Hendrik Weissenbruch. die woonde en werkte in Den Haag en Scheveningen, wordt nog altijd gezien als de beste landschapschilder van de Haagse

School, bekend om zijn luchten, molens, polders en groene weilanden. De landschappen van de jonge Weissenbruch vertonen invloeden van zowel de 17de eeuwse landschapschilderkunst als de Romantiek en Barbizon. Het werk brengt Vermeer, Ruysdael, van Goyen. Schelfhout, Millet en Corot in herinnering. De eerste schilderijen zijn helder en nauwkeurig. Gaandeweg wordt Weissenbruchs werk steeds atmosferischer; de verbeelding van het licht wordt zijn grote thema. Rond 1900 voltrekt zich een ware revolutie als het onderwerp, het landschap, het 'verliest'van Weissenbruchs meesterlijke schildertechniek. Het landschap verdwijnt dan in vlekken, die toevallig en ongecontroleerd lijken maar wel degelijk technische perfectie verraden. Weissenbruch maakt het landschap abstract, de voorstelling is slechts nog een excuus om zijn technische mogelijkheden verder te onderzoeken en de schilder tilt hiermee de Nederlandse landschapschilderkunst over de drempel naar onze eeuw - de eeuw van de abstracte kunst. Dit late werk toont grote overeenkomsten met de vroege landschappen van Piet Mondriaan. De tentoonstelling J.H.Weissenbruch -Voorbij de Haagse School biedt geen kunsthistorisch overzicht. De opzet is een resoluut hedendaagse benadering van het werk van Weissenbruch, waarbij het kijken naar het werk en de sublieme techniek prevaleert boven een complete presentatie. Initatiefuemer en samensteller van de tentoonstelling is de beeldend kunstenaar Jan Andriesse, een hedendaags schilder van het licht. Hij kiest honderd werken, waarbij het licht in het werk van Jan Hendrik Weissenbruch de sleutelrol geeft. Andriesse poogt hiermee Weissenbruchs manier van kijken in beeld te brengen, en wil laten zien hoe het werk balanceert tussen de l 7de eeuw en de moderne kunst. Bij de tentoonstelling verschijnt een boek waarin vooraanstaande essayisten, kunsthistorici en beeldend kunstenaars hun visie geven op het oeuvre van Weissenbruch. Museum Jan Cunen. Molenstraat 65, 5341 GC Oss Open : dinsdag t/m zondag van 12.30 tot 16.30 uur. Entree :f 5,-- I MJK f 3,-Voor meer informatie: Edwin Jacobs, tel. 0412 629338 fax 0412 629 335 Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag. Open: dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Entree: f 10,-- 1 MJK gratis. Voor meer informatie: Marie-JosĂŠ Raven, tel. 070 338 11 22. fax 070 338 11 12.

13


LOKETFUNCTIEPOLITJE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - ll .30uurendinsdag van 17.00tot 19.0รปuur, tel. 0412 - 654 111

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00, fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEUSTATION KRUISSTRAAT Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09 .00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur ofna telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder AAM. van Zandvoort inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur ofna telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de beer Van Bruggen ofde heer Van Hout. 14

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK AUGUSIUS 199'J Geboorten: 04-08 Lotte van Os 05-08 ThomvanErp 09-08 Britney Johanna Christina Schippers 11-08 Sven Wilhelmus Th.eodorus van denBraak 12-08 Jeroen Petrus Maria Spanjers 17-08 Erik van Gameren 23-0 8 Esmee Wilhelmina Maria Francisca Bosch 23-08 Hendrikus Johannes Maria Dappers 23-08 Joost Adrianus Martinus Petrus van Krieken 24-08 Mandy Adriana Johanna Ploegmakers Overlijden: 02-08 Antonette ComeliaBleeker, 91 jaar 07-08 Wilhelmina Cornelia Verbeek, 84 jaar 10-08 Johanna Huberta van Zoggel- van Griensven, 60 jaar 21 -08 Johannes Wilhelmus Maria Meulendijk, 31 jaar 25-08 ComelisMarinus vanderDonk, 7ljaar

ASBEST IN EN OM HET HUIS. Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. Asbest is vaak gebruikt om zijn goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen logen, zuren en hoge temperaturen, isolerend en bovendien goedkoop. Het materiaal is in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in de bouw. De meest toegepaste soorten zijn wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (asbestcrocidoliet) en bruin asbest (amosiet). Later werd pas bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Hechtgebonden oflosgebonden asbest Hechtgebonden asbest noemen we de asbestmaterialen waarin de vezels stevig in een dragermateriaal verankerd zitten. Een voorbeeld hiervan is asbestcementgolfplaten en vlakke platen die in goede staat verkeren. Losgebonden zijn de asbesthoudende materialen waarin de vezels nauwelijks aan een dragermateriaal zijn gebonden, zoals spuitasbest en zwaar verweerd asbestcement. De vezels kunnen dan gemakkelijker vrijkomen. Als asbest niet ofnauwelijks aan een dragermateriaal is gebonden ofhet materiaal verkeert in een slechte staat, dan


kunnen er gemakkelijk vezels vrijkomen. Maar ook als asbesthoudend materiaal op een ondeskundige manier wordt gesloopt ofbewerkt (denk hierbij bijvoorbeeld aan schuren, boren, z.agen en breken) kunnen vele miljoenen vezels in de lucht komen, daar lang blijven zweven en vervolgens worden ingeademd. Jwst het inademen vanasbestvezels leidt tot grote risico's voor de gezondheid. Om dat te voorkomen zijn strenge regels opgesteld. Asbest wel of niet verwijderen?

Dat hangt ervan af Hechtgebonden asbest, zoals bijvoorbeeld in asbestcement, levert geen gevaar op wanneer het materiaal in goede staat verkeert en niet wordt bewerkt. Hechtgebonden asbest kan daarom meestal beter blijven zitten. Bij losgebonden asbest kunnen er asbestvezels vrijkomen zonder dat het materiaal wordt bewerkt. Ofer maatregelen nodig zijn hangt afvan het feit oflosgebonden asbest wel ofniet is afgeschermd en ofhet asbest zich bevindt op een plaats waar regelmatig mensen komen. Bedenk wel dat het verwijderen van asbest zonder de voorschriften te volgen vaak eenstuk gevaarlijker is dan het laten zitten van asbest. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de gemeente. Asbest zelf verwijderen of laten doen? Soms mag asbest door particulieren zelfworden verwijderd.

Hierbij moet wel aan een reeks veiligheidsvoorschriften worden voldaan. Om te beginnen moet u schriftelijk toestemming hebben van de gemeente. In veel gevallen is het beter om asbest te laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf Bedrijven (hieronder vallen ook agrarische bedrijven) moeten <B>altijd<P> een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Mededeling onder voorschriften (sloop melding)

De gemeente geeft een mededeling onder voorschriften af aan particulieren (dus niet aan bedrijven) voor het verwijde~ ren uit een woning van de volgende materialen: - gelijmde asbesthoudende vinylvloerbedekking (zeil) - gelijmde asbesthoudende vinyl vloertegels; - hechtgebonden asbesthoudende bouwmaterialen, die aan de binnenkant van een bouwwerk zijn geschroefd (dus niet gespijkerd); - hechtgebonden asbesthoudende bouwmaterialen die aan de buitenkant van een bouwwerk zijn geschroefd (dus niet gespijkerd ofgelijmd) met een materiaaloppervlak van maximaal 35 vierkante meter. Dit komt overeen met een dakoppervlak van ca. 31 m2 ( ongeveer 20 golfplaten) Een mededeling onder voorsclniften betekent dat u de sloop zelf mag uitvoeren, onder de voorwaarden dat u de voorschriften naleeft die u van de gemeente ontvangt. Na het slopen van het asbest mag dit niet worden bewerkt, opgeslagen ofhergebruikt. Het moet direct worden afgevoerd naar het milieustation.

Sloopvergunning

Indien een hoeveelheid sloopafval (zonder asbest) bestaat uit meer dan 1Om3 (dit is meer dan een container) dan bent u sloopvergunningplichtig. Moet er bij het slopen tevens asbest worden verwijderd en u valt niet onder de uitzonderingen van de mededeling onder voorschriften (sloopmelding) dan bent u eveneens sloopvergunningplichtig. Als u een sloopvergunning aanvraagt, dan zal de gemeente u verzoeken aan te geven ofer sprake is van verwijdering van asbest. Men kan u dan precies vertellen hoe u een verzoek tot sloop moet indienen en welke gegevens u moet overhandigen. Bij de gemeente zijn hiervoor fommlieren verkrijgbaar. Als u een sloopvergunning nodig heeft moet u het asbest laten verwijderen door een deskundig asbestverwijderingsbedrijf(houder van een KOMO-procescertificaat voor asbestverwijdering). U mag het dan dus nooit zelf verwijderen. Onderzoek

Is voor het verwijderen van asbest een sloopvergunning noodz.akelijk, dan moet altijd een asbestinventarisatie-onderzoek worden uitgevoerd. Hierop zijn enkele uitzonderingen gemaakt. Deze zijn genoemd in de bouwverordening hoofdstuk 8 "slopen" art. 8.1.2 lid 3. Dit onderzoeksrapport moet door een gecertificeerd onderzoeksbureau worden afgegeven. Geen toestemming van de gemeente

U hoeft in de volgende gevallen geen toestemming van de gemeente te hebben: - het verrichten van een aantal routinematige asbestverwijderingswerkz.aamheden rondom uw Cv-ketel of verwarmingstoeste~ - het verwijderen van asbesthoudende rem- en .frictiematerialen. U mag nooit zelf asbesthoudende materialen uit of rond verwarmingstoestellen verwijderen. Deze moet u uitbesteden aan een bedrijf. Dat hoeft echter geen deskundig asbestverwijderingsbedrijfte zijn, omdat het hier gaat om zogenaamde routinematige werkzaamheden met een beheersbaar risico. Het uitvoerend bedrijf moet zich bij de werkzaamheden wel aan de regels houden. ZO moet de monteur die het asbest verwijdert een speciale asbestcursus hebben gevolgd. Afvoeren van asbesthoudend afval Als u zelfasbest afmag gaan voeren moet u zich houden aan

het onderstaande: Asbest mag voordat het wordt verpakt niet worden verkleind door breken ofverpulveren waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Asbest dat vrijkomt bij het slopen moet onmiddellijk worden verzameld en in afgesloten. niet-luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal worden opgeslagen. rnt verpakkingsmateriaal moet bestaan uit: - stevig doorzichtig plastic :zakken die tenminste 0,2 mm dik zijn en die tenminste de afmeting hebben van de te verwijderen asbestmaterialen. Voor groot asbesthoudend afval 15


is speciaal verpakkingsmateriaal te koop, de zgn. "bigbags". Het asbest moet wel handelbaar worden verpakt. - op de plastic verpakking moet één ofmeer stickers wor den geplakt met het opschrift "asbest". - Voordat het wordt afgevoerd moet het afval worden op geslagen in een afgesloten ruimte zodat anderen er niet mee in aanraking kunnen komen. - Houd het asbestafval gescheiden van het andere afval. Asbest kan tegen betaling worden aangeleverd op het milieustation Kruisstraat, mits het goed volgens bovenstaande voorschriften is verpakt. U betaalt t/m de 5de plaat: / 10, , voor de 6de t/m 1Ode plaat f 17,50 en voor elke volgende plaat meer f 2,50. U kunt hier terecht op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10. 00 tot 16. 00 uur.

Informatie Voor meer informatie over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwzaken ofmilieu van de gemeente Maasdonk, tel 073 - 5342100.

WIE WAT WANNEER OKTOBER 07 Buurtver. De Vierwinden biljarten bij 't Bergje 10 Kopij inleveren Toren/danken 12 Buurtver. De Vierwinden kaarten bij 't Haasje 13 K.V.O. (kring), thema bijeenkomst; Vrouwen voeden de wereld 14 K. V.0 ., bezoek aan het nieuwe gerechtsgebouw in 's-Hertogenbosch 17 Geffes Volk, uitvoering "Fantastische Schoenlappersvrouwtje"in de Gouden Leeuw 20.15 u. 17 Buurtver. De Vierwinden herfstboswandeling 17 Volleybalclub G'68, Zaal Nuland 10.15u. meisjes Cl De Geer l 0. l 5u. meisjes C2/jongens en meisjes B 12.00u. dames 1/heren 1 en meisjes A 18 t/m 22 Herfstvakantie,basisscholen 21 Buurtver. De Vierwinden biljarten bij 't bergje 22 t/m24 Geffes Volk, uitvoering''Fantastische Scooenlappersvrouwtje"inde Goudenl.eeuw20. l 5 tL 24 Kopij inleveren Torenklanken (3 weken) 24 VolleybalclubG'68, Zaalnuland 10.15u. Meisjes B 25 K. V.O./Z.L.T.O., uitleg over de euro door Rabobank ''Het Maasland" 31 Volleybalclub G'68, De Geer 10.15u. meisjes A

NOVEMBER 03 K. V.O., kring bijeenkomst alleengaande 04 Buurtver. De Vierwinden biljarten bij 't bergje 07 VolleybalclubG'68,DeGeer 10.15u. meisjes Cl enC2 12.00u. dames 1/meisjesA enjongens B 08 K.V.O./Z.L.T.O., kaartavond 14 Kopij inleveren Torenklanken 16

14 Volleybalclub G'68, De Geer 1l .30u. meisjes B 15 K.V.O. (kring), thema-avond; kinderopvang 16 Buurtver. De Vierwinden kaarten bij 't Haasje 18 Buurtver. De Vierwinden biljarten bij ·t Bergje 25 K. V.B. St.Nicolaasavond 28 Kopij inleveren Torenklanken 28 Buurtver. De Vierwinden St. Nicolaas op bezoek 28 Volleybalclub G'68, De Geer 10.15u. meisjes C2 en meisjesB DECEMBER 02 Buurtver. De Vierwinden biljarten bij ·t bergje 05 Sinterklaas 06 Studiedag Aloysius schoo~ alle kinderen vrij 12 Kopij inleveren Toren kianken 14 TV De Vlijmd, Toernooi 14 Buurtver. De Vierwinden kaarten bij 't Haasje 15 Kerstviering i.s.m. K.B.O .: de Gouden Leeuw 16 K. V.O./Z.L.T.O., kerstviering 19 Volleybalclub G'68, Zaal Nuland 9.45u. jongens B De Geer 9.45u. meisjes C2, C 1 en meisjes B 1l.30u. herenl/dames l en meisjes A 20 K. V.B. Kerstviering 21 TV De Vlijmd, Stamppot-toernooi 24 t/m 7-01 Kerstvakantie, basisscholen 25 1e Kerstdag 26 2e Kerstdag 28 TV De Vlijmd, Mini-Maxi toernooi 31 Oudjaarsdag, laatste deze eeuw In het jaar 2000 zijn de volgende data van belang 06 t/m 10 maart Voorjaarsvakantie 01 t/m 05 mei Meivakantie 14 mei Eerste Communie Aloysiusschool 20 mei Nooit Gedacht, E/F Toernooi 21 mei Eerste Communie Mariaschool 26 t/m 28 mei Nooit Gedacht, eindejaarskamp 01 t/m 02 juni Hemelvaartvakantie 03 juli t/m 11 augustus Zomervakantie

Rentex stomerij t/m woensdagmorgen 10.00 uur gebracht, vrijdagmorgen terug. t/m Vrijdagmorgen 10.00 uur gebracht, woensdagmorgen 10.00 uur terug.

elke maand ande~e aktie! !! Drogisterij Moniek van Herpen Geffen


LANDELIJKE RIJVERENIGING

~ EZILVERHOEF Maasdonkse kampioenschappen paardensport

Op zaterdag 4 september werden in Vinkel de eerste Maasdonkse Kampioenschappen gehouden. Deelnemers waren leden van ponyclub en rijvereniging De Zilverhoefuit Geffen, ponyclub de Paardenvriendjes en rijvereniging de Paardenvriend uit Nuland, en ponyclub de Ponyvriendjes en rijvereniging Prinses Margriet uit Vinkel. Er werd op een sportieve manier gestreden om het kampioenschap in dressuur, springen, mennen en als vereniging. De gemeente Maasdonk had vier schitterende prijzen in de vorm van een stijgerend paard beschikbaar gesteld voor de kampioenen. De prijzen werden door Burgemeester Netten persoonlijk uitgereikt aan de winnaars. Hij werd vergezeld door een delegatie uit de gemeente Gora in Polen. Na de onderdelen viertallendressuur en springen stond rijvereniging de Zilverhoefnog op kop voor het verenigingskampioenschap, maar helaas lieten we in de dressuur wat punten liggen zodat uiteindelijk Prinses Margriet uit Vinkel de kampioenstrofee mee naar huis nam. Door de goede samenwerking tussen de alle verenigingen v.-erd het een gezellige dag ,en er wordt met plezier uitgekeken naar het Maasdonks Ruiterkampioenschap in 2000. Naast de kampioenstrofeeën geschonken door de gemeente Maasdonk, waren er nog bekers en rozetten voor de overige prijswinnaars welke geschonken werden door Bouwbedrijfvan Wanrooy uit Geffen, waarvoor hartelijk dank. De overige uitslagen van de Geffense deelnemers zijn als volgt: Dressuur 4e Berdi Tielernans met Maigret 166 pnt. Ingrid vanErp met Ilse 155 pnt. Maudy Hoevenaars met Mevita • J 55 pnt. Loes van Wanrooy met Kachenka ·148 pnt. Esther van Uden met Ramiro C 144 pnt. Linda Pluymers met Danuta 140 pnt. Springen 2e Linda Pluymers met Danuta Vind je het leuk om bij een vereniging te paardrijden ofponyrijden, en weleens deel te nemen aan officiële wedstrijden bel dan met Ge-Anne Wijgerse 073-5321544 voor meer informatie.

APOTHEEKALFABET RST... R van Reisapotheek De vakantie staat weer voor de deur. Hiervoor adviseren wij u om uit voorzorg enkele eenvoudige geneesmiddelen mee te nemen, maar vergeet vooral de medicijnen niet die u regelmatig moet gebruiken. Vergeet niet op tijd naar uw huisarts te gaan voor een recept, zodat u genoeg geneesmiddelen heeft om de vakantieperiode door te komen. Bij het samenstellen van een algemene reisapotheek moet u rekening houden met de onderstaande klachten die tijdens de vakantie kunnen optreden. Veel voorkomende klachten tijdens de vakantie: - pijn en koorts bij kinderen ofvolwassenen - diarree bij kinderen ofvolwassenen - verstopping -keelpijn - koortslip - insectenbeten - reisziekte - wondjes - kneuzingen Vakantie- Reisapotheek overzicht Een Vakantie- Reisapotheek overzicht met de verschillende producten die wij adviseren bij deze klachten ligt voor u klaar in de apotheek. Medicijnenpaspoort In de apotheek kunt u voor uw geneesmiddelen gratis een medicijnenpaspoort verkrijgen voor eventuele douaneformaliteiten ofals u in het buitenland hulp van een arts of apotheker nodig mocht hebben. Gaat u naar de tropen? Informeer dan ruim vóór uw reis of u gevaccineerd moet worden en ofhet noodzakelijk is om tabletten tegen malaria te slikken.

Wtj helpen u graag bij het samenstellen van een reisapotheek, die is afgestemd op uw gezinssituatie en uw vakantiebestemming.

R.J.B. Braakhuis, apotheker

ZAKJESAKTIE In de week van 25 t/m 30 oktober houden wij onze jaarlijkse zakjesaktie. Wij rekenen op uw bijdrage. DeRedaktie 17


EEN ZEE VAN BLOEMEN... Met heel veel plezier kijken Harrie en Riek v.d. Hanenberg terug op de verkiezing van Harrie als Geffenaar van het Jaar

1999. Bij binnenkomst in de huiskamer valt je oog meteen op een schilderijtje van de buren, waarop in een felicitatietekst, alle vrijwillige werkzaamheden van Harrie worden opgesomd. En voor wie die werkzaamheden nog niet kende: Harrie is manusje van alles bij Nooit-Gedacht; klusjesman bij de K.V.O.; decorbouwer bij Geffes Volk; hij deed klusjes in de parochie; was de grote animator bij de bouw van het boerderijtje 't Veld, de Kiosk en de bakoven en verricht allerlei werkzaamheden als lid van Heemkundewerkgroep Vladerack. "Als een vereniging iets vraagt, zegje niet zo gauw nee" verteh Harrie. "Als je in het dorp zo bezig bentmet allerlei bouwactiviteiten, valt dat op, dat zien de mensen, maar er zijn ook veel "stille werkers" in Geffen". Een paar dagen voor Effe noar Geffe kregen Harrie en zijn vrouw het mooie bericht. ''Het was een leuk gesprek met de burgemeester" zegt Harrie. "We hebben toen meteen besloten dat de bijdrage die bij de verkiezing hoort, terug z.ou gaan naar Geffense verenigingen. Ik mag het - zeg maar - doorgeven en verdelen: ván Geffen vóór Geffen. Dit hoeft overigens geen verplichting te zijn voor de nakomers. Ze kozen voor de zieken, de bootreis, waar Riek meerderde

malen mee mee mocht, de scouting en het nieuwe Gilde. Bij de scouting werden Riek en Harrie uitgenodigd op de open dag. "Als je ziet dat ze daar z.oveelkinderen plezier bezorgen met middelen die niets ofweinig kosten, dan vind ik dat het geld daar goed terecht komt". Harrie en Riek kregen veel leuke reacties. "Het was hier in de kamer een zee van bloemen" vertelt Riek. Ook de z.oons Gré, Paul en Eric waren zeer content met hun uitverkoren vader. Op de vraag ofRiek, Harrie niet heeft 'gemist' al die jaren, antwoordt ze: "Als hij thuis moest zijn, was bij er. Ik heb ook mijn eigen hobby's". Dat was vroeger vooral kleding maken voor de kinderen en veel groente wekken. Nu kan ze genieten van kaarten maken en handwerken. Soms ook samen met buUf!11eisje Yvonne, want die is kind aan huis bij Harrie en Riek en een fijne hulp voor hen! Harrie mocht een mooi aandenken in ontvangst nemen van de hand van Ben Wtjnen. Een krijttekening met daarin verwerkt: "de kern waar alles om draait, het dorpse, het gemoedelijke; de spitsboogvorm als symbool voor het eeuwenoude geloofen de alsmaar doordraaiende molenwiek als symbool van het in beweging zijn van die kern". De kleuren blauw en geel verwijzen naar het Geffense en het toegevoegde grasgroen en aardse bruin geven het landschappelijke weer. Een kostbaar kleinood bedoeld voor een dierbaar iemand, die door zijn inzet voor de gemeenschap gegroeid is als een kostbaar kleinood! Proficiat!

Spaar voor ' n fraaie knuffel-olifant en bouw mee aan de voedselparaplu voor de olifanten in dierenpark Amersfoort. Vraag de spaarkaart!

~

dierenpark amer~t

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500 gram

18

4,45

500 gram

4 45 ,

Keurslagerij

VANTUVL KEURSIAGER

Dorpstraat 26 • 5386 AM Geffen 1e1. (013) 532 s8 91


EFFE NOAR GEFFE Oven

Nadat begin augustus onze nieuwe brood bakoven bijna klaar was en we met een paar bouwers en onze bakker Wun van Lier de oven stonden te bewonderen komt Adrie Romme. ja die van dat stukadoorsbedrijf, er op zijn gemak aanlopen. Adrie woont opzij van de oven aan de Heegt. "Hebben jullie al een hek om de oven?" was zijn vraag. Nee dat hadden we nog niet, en dat zou er voorlopig ook nog wel niet van komen, was ons antwoord. Geen centen. "Nou" zei Adrie "dan krijgenjullie er een van mij", en hij slenterde op zijn gemak weer terug naar huis. Wie schetst onze verbazing toen Adrie later met een plannetje aankwam van "zo hoog en zo lang" en toen het er nog wat later, net voor Effe noar Geffe, ook daadwerkelijk stond. En niet zo maar een hek, nee een verschrikkelijk mooi hek. Nou snappen wij dat we~ hij moet er zelfd 'n hele dag naar kijken, maar toch... Een geweldig cadeau. Adrie. StukadoorsbedrijfRomme, heel hartelijk bedankt namens de bouwers, de Stichting Effe noar Geffe, en alle Geffenaren die er vol trots naar kijken. Onze vrijwillige bouwers. wie kent ze niet, Harrie v.d.Hanenberg (onze Geffenaar van dit Jaar), Tinie van Lee, Gerrit Gloudemans, Broer Damen, Tinie van Bergen, Jan Hopstaken, Wrrn vanDruenen. Jan Willemse, WnnHeijmans. Henk van Rosmalen en als laatste de man die er de stemming inhoudt, Pietje de Haas, hebben weer een fantastische prestatie neergezet. Een broodbakoven waar we trots op mogen zijn. Trots is zeker ook onze bakker Wim van Lier die er al de nodige uurtjes bak.ken in heeft zitten. En natuurlijk onze dames Maria van Lith en Joke van Zantvoort die op zijn tijd zorgen voor de koffie. de koekjes en natuurlijk het zo broodnodige pilsje. Allemaal bedankt. Natturlijk moeten we onze overige sponsoren niet vergeten, want zonder hen was deze mooie oven ook niet tot stand gekomen; Bouwbedrijfvan Schijndel voor de materialen. Gebr. van den Berg voor het zand en graafwerk (ook bij onz.e opslagschuur) en v.d.Hurk voor het stralen.

De Gouden Leeuw als 1e prijswinnaar uit de bus. Zelfs onze bisschop Mgr. Hurkmans heeft vol bewondering genoten van het nagebouwde Mariakapelletje. De 2e prijs was voor slijterij D'n Malderen de 3e prijs voor Bloemenshop van der Doelen. Allen van Harte Gefeliciteerd. Ruud van Nistelrooy

Onze eigen Geffense stervoetballer heeft tijdens Effe noar Geffe voor de nodige drukte gezorgd toen hij om 17. 00 uur aankwam op het Gemeentehuisplein. Onze burgemeester Hans Netten stond klaar om Ruud te benoemen tot 1e Sportambassadeur van Geffen. Ruud vond dit geweldig. Daarna was het de beurt aan Piet van Herpen die Ruud benoemde tot erelid van Effe noar Geffe vanwege de bijzondere promotionele betekenis voor Geffen. Toen heeft Ruud enkele honderden handtekeningen uitgedeeld, onvermoeibaar voor zijn Geffen , totdat iedereen die er een wilde er ook een had. Geweldig. Daarna de ballon in. Een fantastisch spektakel. Vele duizenden bezoekers vulden het terrein. Ruud en zijn vriendin Leontien genoten zichtbaar. De verrassing was natuurlijk dat Ruud uit de opstijgende ballon een vijftal ballen, voorzien van zijn handtekening, naar beneden gooiden. Wat een gevecht daar beneden. Voor de ballen, Jo Spierings nog bedankt. Maar... we hebben er een stuk ofvijf1 ! !! En daar willen we iets leuks mee doen voor de Geffense jeugd. We maken vijf leeftijdscategorieĂŤn, en diegene die het leukste stukje tekst, tekening wel ofniet in combinatie met tekst, plak-ofknipwerk ofwat dan ook weet te maken ofknutselen over het bezoek van Ruud vanNistelrooy aan Geffen, die kan een van die fantastisch mooie ballen, met handtekening van Ruud, winnen. Dus kinderen tot en met 15 jaar aan de slag! Inleveren voor l november 1999 bij Bosch van Erp in de winkel. Veel succes. Stichting Effe noar Geffe.

Prijswinnaars

Onze onvolprezen jury, dit jaar zonder onze.burgemeester want die had het te druk met zijn Poolse gasten en de feesten in Nuland en Vinkel, heeft het weer erg moeilijk gehad met het bepalen van de prijswinnaars. Onder de bezielende leiding en voorzitterschap van onze pastoor, die daarmee een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten tijdens zijn laatste actieve optreden bij Effe ooar Geffe, werden de deelnemers beoordeeld op: l. Het idee (de originaliteit) 2. De uitvoering van het idee door kleding een aankleding van kraam ofpodium. 3. De totaalindruk vooral in relatie met de sfeer van de boerenmarkt. Na een spannende strijd tussen de nummers l en 2 kwam

DANKBETUIGING Het was een veelbewogen jaar. Vooruit nu, verder, samen naar het zekere ongewisse; maar wat zullen wij onze moeder en oma daarbij missen. Voor alle hartverwarmende blijken van medeleven die wij na het overlijden van onze moeder en oma Riek van Erp van Dinther

mochten ontvangen zeggen wij iedereen hartelijk dank. Kinderen en kleinkinderen

19


ISO 9001 gecertificeerd t'J SPECIALISATIES

BEDRIJVEN

huisvesting vergunningen huur bouw en milieu

~

ACTUEEL flexwerken millenium-aansprakelijkheden

f& STRATEGISCHE SPECIALISATIES

werknemers arbeidsrecht medezeggenschap

onderhandelen conflictbemiddelen

diversen -路路路 - - -- -

contracten incasso vennootschapsrecht

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht burenrecht

gevarieerde tarieven op offerte贸asis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 - 5390 AB - Nuland telefoon 073 53 24449 fax 073 53 25829 e-mail merlijnadv@tip.nl

20


VERJAARDAGSAKTIE GEFFEN

30JAAR

Injaargang 1968 van Torenklank.en maakte kapelaan Rijkers het plan bekend om in 1969 te starten met de verjaardagsaktie. De opbrengst zou bestemd zijn voor de missie en wel voor de Geffense werkers nl. Zr. v.d.Leest, Zr. v. Heesch en Pater F. Groos. Tot dan toe had de Missieraad zich ingezet d.m.v. diverse activiteiten deze mensen financieel te steunen. Dat na 30 jaar deze actie nog steeds loopt is zeker een compliment waard aan allejarigen die elk jaar maar weer deze actie welwillend steunen. De opbrengst gaat nog steeds naar mensen die aan de missie en ontwikkelingswerk hun krachten geven. Nu niet meer naar Ge:ffenaren, maar wel naar familieleden van inwoners van Geffen: Missie van ZR. Van Heesch in IndonesiĂŤ, Pater M. Heijmans in Congo en Pater T. v. Kessel in Zambia. We hopen en zijn er zeker van, dat deze actie in Geffen een begrip zal blijven. Naast dit heuglijke feit hebben we ook te maken gehad met een droevig bericht. Een van onze medewerksters is overleden: Riek van Erp - van Dinther. Ze deed baar werk met grote plichtsbetrachting en stiptheid. We hebben afscheid van haar moeten nemen. Haar wijk wordt overgenomen door Marietje van Herpen. Voor de wijk Kerkrot moet nog een opvolgster gevonden worden voor Jet Vogels. Ze heeft jammer genoeg moeten afhaken.

UNICEF Tijdens Effe noar Geffe hebben vele Geffenaren en niet Geffenaren de kraam van Unicefbezocht. Daarvoor wil ik jullie bedanken en natuurlijk ook de mensen die de kraam de hele dag bemand hebben. De aantocht van een nieuw millennium brengt nieuwe hoop en kansen op het verbeteren van kinderrechten. En Unicef is meer dan bereid hen daarin bij te staan. Unicefhoudt vast aan het doel van een wereld waarin alle kinderen krijgen waar ze recht op hebben. Met een kleine aankoop van kaarten, kalenders, agenda's, boeken, speelgoed ofeen gratis catalogus met alle producten kunt u terecht bij: Trees Lamers, Dorpstraat 6, Geffen tel. 073 - 5324368.

TUNBLAKKEGEBROCHT Gevonden 19 september 1999, DWERGPAPAGAAI Draagt een ringetje om zijn pootje. Fel geel met rood/oranje. Voor meer informatie tel. 073 - 5341275. Verloren een grote sleutelbos vanafKraaieven naar Govers. Te bezorgen bij de redactie van Torenklanken. Eventuele inlichtingen telefoon 5322243.

BESTE MENSEN UIT GEFFEN EN OMGEVING Uw medeleven tijdens Toon zijn ziekte en na zijn overlijden thuis, heeft ons goed gedaan. Uw aanwezigheid bij de mundwake en de eucharistieviering bij het afscheid van Toon. v,;as voor ons een steun. Dank aan dr. Smit, die jarenlang in overleg met de cardiologen van het Carolus Ziekenhuis. Toonmedischheeft behandeld. Pastoor Spijkers, is voor Toon een grote steun geweest bij het afscheid nemen. Dank nogmaals voor alle medeleven en hartelijkheid. Sjan v. Zantvoort-Ketelaars Uw donatie voor de hartstichting Was f 1.245,00

BOLLEBOZEN Christian Schuunnans is aan het Grafisch Lyceum Eindhoven geslaagd voor Grafisch Management & Techniek, voor de richting Bedrijfsvoeren. Harold van Grinsven Elzendreef20, nu woonachtig in Nijmegen, is aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen afgestudeerd in Cultuur, Godsdienst, Psychologie en Zelf Dialoog. Rianne van den Hurk is aan de Hoge School Amsterdam afgestudeerd in Ergotherapie.

!' ,_

TE BESTELLEN Dag kalenders van St. Gerardus bij Ria van Gogh tel. 5321592. 21


PERSBERICHT Waterschap De Maaskant klaar voor millenniumovergang Waterschap De Maaskant blijkt goed voorbereid te zijn op de millenniumovergang. Dat is gebleken uit de millenniumtest die op 23 september jl. plaats vond. Op deze dag is de werking van het millenniumnoodplan van De Maaskant getoetst aan de band van een aantal gesimuleerde probleemsituaties. Millenniumnoodplan Het millenniumnoodplan is op 18 mei jl. door de dijkstoel vastgesteld. Het bevat diverse noodscenario's wanneer bliJ"kt dat bepaalde waterschapsobjecten als gevolg van de millenniumovergang problemenmochtenopleveren. Hierin wordt aangegeven wie naar welke plaats moet gaan om vervolgens, veelal handmatige, acties te ondernemen. Testen noodplan Tijdens de testdag is de werking van dit plan getoetst. Er werd uitgegaan van slechte weersomstandigheden (hoogwater) en uitval van stroom en telecommunicatie. Op een aantal locaties in het gebied deden zich daardoor problemen voor. Bijvoorbeeld stroomuitval bij een stuw en een gemaal. Diverse medewerkers van De Maaskant werden het veld ingestuurd om deze problemen het hoofd te bieden en op het hoofdkantoor was een crisisteam aanwezig dat alle acties coรถrdineerden. Na afloop van de test vond een evaluatie plaats. Hieruit bleek dat De Maaskant eventuele problemen tijdens de millenniwnovergang kan opvangen en in goede banen weet te leiden. MiUenniumproof Overigens wordt verwacht dat waterschap De Maaskant zonder al te veel problemen de millenniumovergang z.a.1 maken. Alle onderkende vitale computergestuurde waterschapsobjecten (gemalen, stuwen en rioolzuiveringsinstallaties) zijn momenteel namelijk volledig millenniumbestendig. Bovendien ligt er een millenniumnoodplan klaar dat goed blijkt te werken. Dus mochten er zich tijdens de millenniumovergang toch problemen voordoen, dan kunnen die het hoofd worden geboden. Samenwerking Waterschap De Maaskant werkt samen met andere overheden (waterschappen, gemeenten, Rijkswaterstaat) en nutsbedrijven. Dit is ook het geval bij de aanpak van het millenniumprobleem Het gaat daarbij om samenwerking in de waterketen. De gemalen van het waterschap pompen bij hevige regenval het overtollige regenwater op de Maas. Deze rivier valt onder het beheer van Rijkswaterstaat. Voor de aanvoer van rioo !water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt het waterschap vooral samen met de gemeenten in het beheersgebied van De Maaskant. Deze gemeenten helr ben een contactpersoon aangesteld voor het waterschap in22

dien er zich tijdens de eeuwwisseling problemen voordoen. Daarnaast speelt het waterschap een rol in de keten van openbare orde en veiligheid. Hierin werkt het waterschap samen met brandweer, politie en gemeenten om eventuele noodsituaties te kunnen opvangen. Op die manier kunnen problemen zo snelmogelijk worden opgelost.

Athankelijkheid derden De vitale objecten van het waterschap zijn afhankelijk van elektriciteit en in mindere mate van telecommunicatievoorzieningen Door deze afhankelijkheid van derden en zoals altijd van de weersomstandigheden.kunnen de waterschappen vanzelfsprekend geen 100% garantie geven op een ongestoorde taakuitvoering tijdens de eeuwwisseling. Elektriciteit In het algemeen kunnen, zo1ang er elektriciteit aanwezig is, problemen het hoofd worden geboden om:iat alle objecten door het waterschap handmatig in te stellen zijn. Daarom is er in de afgelopen periode veel contact geweest met de energieleverancier. Volgens de laatste rapportage vanjuni 1999 garandeert het energiebedrijftydens de millennium\.\isseling dezelfde hoge betrouwbaarheid van energielevering als elke andere dag. Maatregelen Desondanks zijn er maatregelen genomen wanneer de stroom alsnog mocht uitvallen. Op kwetsbare locaties worden op 31 december 1999 noodstroomaggregaten en dieselpompen geplaatst. Als het openbare telefoonnet overbelast raakt ofhelemaal uitvalt, kan de telecommunicatie plaatsvinden via het nationaal Noodnet. Hierop heeft De Maaskant in haar gebied vier aansluitingen. Het nationaal Noodnet isuitsluitend gereserveerd voor organisaties die zich bezighouden met rampenbestrijding en blijft ook werken als de elektriciteit uitvalt. Meer informatie Waterschap De Maaskant is dus klaar voor de millenniumovergang. Toch is het mogelijk dat u nog met bepaalde vragen zit ofaanvullende .infonnatie wilt over de aanpak van het millenniumvraagstuk. U kunt hierover contact opnemen met het bureau Voorlichting van waterschap De Maaskant, tel. 0412-698335 of 698337.

Heeft u klachten over de bezorging van de Torenklanken. Bel dan: 532 23 20


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nabon P. Berkelaar Tel.:5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk ''Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax.: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk '•Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen Tel.:5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A.v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). Geffen 30-31 okt. 09-10 okt. Geffen 06-07 nov. Nuland 16-17 okt. Vinkel 23-24 okt. Nuland 13-14 nov. Vinkel In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de weekenden de dienstdoende arts 's-morgens te bellen ofte raadplegen. Vakanties: P. Berkelaar: 18 okt. t/m 22 okt. M. Peeters: 11 okt. t/m 15 okt. J. Visschers: 25 okt. t/m 29 okt. De praktijken zijn helemaal gesloten op: Geffen: 7 oktober Nuland: 6 oktober In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende

huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A.Smit/E. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen open. N .B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden). Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen Dhr. Berkelaar Dhr. Smit Mw. SmitNahon Vrij- en AfspraakAfspraakMaandag afspraakspreekuur spreekuur -ochtend spreekuur AfspraakEventueel Afwezig -middag spreekuur Afspraakspreekuur AfspraakAfspraakDinsdag spreekuur spreekuur -ochtend Afwezig -middag Afspraakspreekuur Woensdag Vrij- en AfspraakAfwezig -ochtend afspraakspreekuur spreekuur Afwezig Afspraak-middag spreekuur Donderdag AfspraakAfspraakAfwezig spreekuur spreekuur -ochtend AfspraakEventueel -middag spreekuur Afspraakspreekuur Vrij- en Vrijdag AfspraakAfwezig -ochtend afspraakspreekuur spreekuur AfspraakAfwezig Afwezig -middag spreekuur N.B.: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervallen de vrIJe spreekuren op maandag en vrijdag. De praktijk is dan op vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de k.inderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag en op donderdagmiddag gesloten. N.B.: Op vrijdagmiddag is er nooit kinderspreekuur.

APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op ma. t/m vr. open: van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00- 18.00 uur 23


Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 18.00 uur.

woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 08.30- 09.00 uur.

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Fysiotherapeuten: Asse Bruinenberg Anja Smulders Sebastien Chaumont Tel.: 5324312 Fax.: 5325700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, manuele therapie en lymphe- en oedeem therapie.

INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDSZORG NOORDOOST BRABANT: Muntelbolwerk 1, 5213 SZ 's-Hertogenbosch. Tel.: 073-6134749 Fax.: 073-6123715 Open ingstijdeo: Maandag 13.00 - 16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld.

G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak.

TANDARTSPRAKTIJK GEFFEN: Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11 Geffen, Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak. ma. t/m vr.: 08.00 - 11.45 u. en 13.00 - 17.00 u. BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN: Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30 - 14.30 u. en 19.00 - 20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 18.00 - 19.30 u. Sint Anna Ziekenhuis Oss dagelijks van 14.00 - 15.00 u. en 19.00- 20.00 u. DIERENARTSPRAKTIJK: Spreekuren in Geffen op Elzendreef 7 maandagochtend van 09.00 - 09.30 uur woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur ZIEKENFONDSEN: # C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. # Zorgverzekeraar VGZ Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00- 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST: maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1. 08.30 - 09.00 uur. 24

OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN: Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30- 17.30 uur Donderdagavond: 17.30- 20.00 uur RABO REISBURO GEFFEN: Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 GL Oss. Tel. : 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Openingstijden loketfunctie gemeentehuis van Maasdonk (zij-ingang): ma. t/m vr. van 09.30 - 11.30 uur dinsdag van 17.00 - 19.00 uur BRANDWEER: Tel.: 073 - 6123 123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.00- 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, tel.: 5321990. BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos). JAC OSS: Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13 Oss, tel.: 0412- 625673 Openingstijden: dinsdag 14.00 - 17.00 uur donderdag 16.00 - 19.00 uur vrijdag 10.00 - 13.00 uur


VAN HYPOTHEKEN PENSIOENEN

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp ~ -

--

~

OSS

(0412) 62 22 13

GEFFEN (073) 532 19 95

SCHOENEN & SPORT

!-

&

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

AL

DE GOUD[NLEEUW

AFBOUW

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

H.M. SUPPERS administratiekantoor belastingadviesbureau

Voo

e

administ Rijksweg 18 -5386 LD Geffen

Tel.or. (073) 532 51 85 Fax.nr. (073) 532 53 30

Il ; • ■■ N.

lidNOAB •

• NEDEW..~CtOE \IAN

"°""'iS!MllE·EN BEWllNGllESK\K:IGEN

•""•


BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss, tel.: 0412- 630055. Inloopspreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALCOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma. t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur.

De heer C. v. Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, tel.: 5321521. Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00- 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen deze op te lossen.

STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST: De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg: Tel.: 0412 - 622678 (bij nood 24u per dag) Ma. t/m vr. van 08.00-17.00 uur. Uitlenen van verpleegartikelen: # Kantoor Geffen, Dorpsstraat 37, do. 13.30 - 14.00 uur Th uiszorgwin kei: Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30 - 17.30 uur en di. t/m vr. 10.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur. BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09.30 - 10.15 uur Woensdag: Sporthal De Geer: 12.30 - 13.30 uur Donderdag: Mariaschool: 14.45 - 15.30 uur Zaterdag: Sporthal De Geer: 14.15 - 15.30 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 52979877. WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 Dorpsplein.

UW KOPY GRAAG OP DISKETTE

NR. jverschijnt jKopy voor ]Montage 1 1

16

20-okt

10-okt

17

3-nov

24-okt

27-okt

13-okt

3 weken 18

24-nov

14-nov

17-nov

19

8-dec

28-nov

1-dec

20

22-dec

12-dec

! 15-dec

13.30 uur op het

LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De Lokale Bewonersraad van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woningbouwstichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven aan de volgende ADRESSEN: De heer H. v.d. Broek, P . v.d. Elsenstraat 9, te Geffen, tel.: 5322529. Mevr. A. Vos-v.d. Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, tel.: 5321536. 26

WIJ KRIJGEN

~


F. T. W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

ANNELIES PIETERSEN

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

elastische kouse n Aanmeten

Erkentl tloor al Ie 1.iekcnfondsen

bij u thuis Vladerac~èn,1raa1

tiî..•

ccm ■ ■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

-

~

Nu la nd Telefoon 07J • 532-16 19

vlietskant 21 4141 ck

SMUlWERElD 1 Akkertje

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

Dorpstraat 16 5386 AM Golfen Tol: 073-5321541 Fax: 073-5322072

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

41 .

i

~

/

op het raadhuisplein met warm verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Voor een goede prijs een heerlijk

.

menu.

!

..,,,, -

Tevens ballenbak aanwezig voor de

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

kleinljes!

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

* BLOEMEN * PLANTEN

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

- ~

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen. telefoon (073) 532 16 83. fax: (073) 532 51 50.


Tonny Jansen Rijwielen · Gazelle · Locomotief

PEDICURE

Tankstation

Taxi • Vervoer voor ziekenfondsen · Vervoer per

• Benzines • Diesel

T. Ketelaars-!/. NistefrootJ 1/. Coothstraat 31

busje

Geffen (073) 532 20 41

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

/cl

\C)

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN

0 '.::J

Tel.c (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

(";;\

~

Q _ -

, Aa ,

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud bouwmachines

Voor of uw reparaties von bouwmachines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 0 1 fax (073) 532 50 68

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6. te/.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

~

Maandag. Dinsdag. Donderdag. Vrijdag: 09.00 · 12.00 uur andere t ijden na tel. afspraak.

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Voor ontspanning na uw inspanning

:\ c,i\FÉ D1;-

o~

~ ._.,,.,

0~ Elzendreef 1 5386 GR Geffen

* * Kroon Joke en Fokko

voor het leggen va n o.a.: laminaat/houten/tegel vloere n en diverse andere timmerwerk zaamheden goede service en kwali tei t 1 !

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

André Brands. Rozelaar 9, 5386 ER Geffe n tel. nr.: 073-534 1403 - Fax: 073 -5341402 Mobiel: 06-5119860 1

Ook voor kinderfeestjes

~ ,-

~

Jul Assurantie- en Hypotheekkantoor

A. BARON VAN HOVELL TOT WESTERFLIER B.V. deeluitmakend van de GHW adviesgroep

voor - een deskundig en betrouwbaar advies - snelle en correcte schadeafwikkeling

Wetb. van Eschstr aat 175 5342 AV Oss telefoon 0412 - 624901 telefax 0412 - 626385 28

accountmanager bedrijven: Peter Lemmens 073 - 5324841