Torenklanken 1999 - nr 13

Page 1

37e jaargang I nummer 13 I september 1999

sekretariaat: redaktieadres: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~-~~~~~~ JEUGDBRANDWEERDAG 1999

fE

Op 26 juni hadden we alweeronze negende jeugdbrandweerdag.

Dit jaar hadden maar liefst 49 teams zich ingeschreven maar algauw bleek dat er ook dit jaar weer ploegjes waren waarvan de briefjes niet op dejuiste plaats terecht waren gekomen, onze excuses hiervoor maar helaas kunnen wij daar niet veel aan doen. Het aantal kwam hierdoor tot ruim over de 490 kinderen. Doordat er echter captains waren die nog wel twee kinderen meer in hun groepje wilde hebben was dit probleem w opgelost. Toenkondenweom 13.00uurvanstartgaanmaar dit jaar echter weer met dubbele banen omdat het anders te lang wu gaan duren. Het weer was prachtig en dit jaar kwam de plaatselijkebui wel heel erg goed uit. Hieronder nog even de uits1ag die de meeste al wel te horen hadden gekregen via onze snelle computer die ook dit jaar weer ter plaatse was. Op nummer I was Kamp Vinkel met als captain:Bert v.d. Doelen, de kinderen waren: Joris v.d.Doelen, Renee van Zantvoort, Bas v.d.Elz.en, Rob v.d.Heijden, Niels Dijkhoff, Antwan v.d.Berg, IvanaLangens, BramPenrungs. Op nummer 2 waren de Waterboys geëindigd met als captain: Geert Peters, de kinderen waren: Rik Korsten, Boyd van Raak, Joris Razenberg, Geert van den Hurk, Tim Peters, Roy van Schijndel, Marijn Jansen, Danny Leenders. Op nummer 3 was Kamp Vinkel met als captain: Hariette de Kinderen, de kinderen waren: Mark v.d. Ven, Jennie v.d. Ven, Rob van Grinsven, Tom v.d.Berg, Roy v.d.Doelen, Aron v.d.Rijt, Angelo Zeijpveld. Al deze kinderen mogen een bezoekje komen brengen aan de brandweerkazerne in Geffen, op woensdag 25 augustus 1999 om 14.00 uur. Rest ons nog alle juryleden, de Rabobank "het Maasland", bouwbedrijfSchippers te bedanken en wie weet tot volgend jaar. De organisatie Jeugdbrandweerdag, H. van Veghel, B. Hurkens, E. van Vught en C. Clement.

18

19

f t1oAllff f! G'-f! '-

i::

'-

Programma van zaterdagavond 4 september, de avond voor 'Effe noar Geffe'

• 19.30 uur Musical 'Bosolei' door groep 8 van de Aloysius school op de kiosk • presentatie van hobby's door diverse Geffenaren • playback optreden door Merle Emons • Ge:ffes Volk op de platte kar met: 'Over pijn, wijn en het venijn van een chirurgijn' • Volksdansgroep 'de Vlijt' • Utgu vals • Sonja Andrea • Djembée groep • Saxfi.m.

• • • •

gemengd koor Auto Reverse Strings and things bekendmaking Geffenaar van het jaar

GEVONDEN Sleutelbos bij dierenweide den Elshof Af te halen opElzendreef24 Geffen.

KOPY INLEVEREN VOOR: 5 september redaktie adres Tolweg 7

20


1lllll )VtJ-2Z()QCING

Adm. kantoor v.d. Heyden

Qia van

Trudostraat 1O 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Nistelrooy \ .i11 , .

1....u,1.il

'Zb '>386 At: Cellen

1 1 f(Ç~) ')'\'2 27 0'2

Wij verzorgen voor u 1 - - - - - cl

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 -VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V

tel. 073) 532 10 46 fax 073) 532 51 33

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

. .w

~. . Te> C>INIII.Z:-E .Z:-c:»R.~ reparatie en onderhoud van olie merken auto's • mogeliikheid tot service kont, akten I b.v. complete se1v1ce en onderhoud wagenparken • s<..hadeherstel en :.pui/werk • APK keuringen O ;onge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • lco:.ing en verhuur • auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle me, ken auto's • dealer van SUBARU en subclealer van PEUGEOT en MAZDA • volautomatische carwash en hobby-wash

a'

urkens v.

a~to~edriif ====:.:.:,_;=:_ llloembinderij

it

Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04

5391

..

STEEDS TOT~

(1,

DlliNS

Gebr. van "',uirooij Bouwbedrijven

Mtininka !fl:, b/oemc-, , J: planten ,c, .s:.. . k <w· tira ,wer :r.) pvtterie @ deco,-atie ~ droogbloemen

Veldstraat 21

tel. 073 - 5322911 (fax

\1 11~111alkn jaren een vcr11"1md adres voor elk h,,uwpmJcct. Circa 200 ~ .. ~ üwame rncde1,.:rkcrs tiJn actief in:

hel l,uu\o\bcdrijf - de projectontwikl,ellug - h el \oastgoedbebeer - hel keukencentrum - de timmerfabriek

......

--

Grootschalig of kleins.:halig, het 1s Gebr. Wanrooij om het even; de aandacht en zorg , , altijd hctLelfdc,

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. \073) 534 04 00 fax (073) 534 04 99 tel. (0344) 61 35 94

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V. Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 64 11 55 · -

MogeliJkheden voor thuisopbdring Zwarte en grij ze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke u1tvaartleide1s Gratis info1matieboek1e op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartuna"rncrnmgen Ge!len, Nuland, Vinkel en omgeving

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Pm,thui. 11'

Bedrij\'enweg 10

5386 Z< i (jeffcn Tel. t07 \1 532 29 8 1

5386 KA Geffen Fa;,.. (073) 532 21 89


EFKES BUURTE MÈ... Lies van Druenen (70 j.)

Nu ze haar zeventigste verjaardag heeft gevierd, wil ze eigenlijk wel stoppen met tekenen en schilderen.... "Maar of dat lukt, weet ik niet" zegt Lies vanDruenen. Als 'afsluitend' werk maakte ze de laatste jaren een 35-tal tekeningen van Geffense (oude) gebouwen, waarvan er al enkele zijn verdwenen. De Stichting ''Effe noar Geffe" doet, een klein boekwerkje van deze tekeningen cadeau op elk Geffens adres! Lies van Druenen is blij met deze uitgave. Naast het verkleinde formaat is er een aantal grote boeken te koop in de stand van Lies op zaterdagavond 4 sept.

was het maar als lo:fuiting aan Lies van Druenen voor 20 jaar huisvlijt... ! De meeropbrengst van het boek, dat f22,50 kost, gaat naar de Hartstichting. Proficiat met deze uitgave en dank aande Stichting Effe noar Geffe!

VIJFENTWINTIG THEEMUTSEN...

Ze kreeg een zak met restjes wol en vond daarbij eèn boekwerkje uit 1932 met daarin een brei-patroon voor een theemms! Dat was voor Cis van Erp, 83 jaar, wonend in de Oude Baan, aanleiding om theemutsen te gaan breien voor Effe noar Geffe, als modelletjes in de wol-kraam van buurman Toen haar manHarrie in 1980 plotseling overleed, zette Lies Lambert de Groot. Ze breide er in een paar maanden 25, samen met haar kinderen het werk in de kippenslachterij waarvan ze er direct al 7 aan huis verkocht! voort. "Ik heb toen een levensinvulling gezocht, zodat ik niet Cis is slecht ter been en aan huis gebonden. ''Ik kan hier niet altijd met de kip bezig was!'' vertelt Lies. de hele dag naar buiten gaan zitten kijken" zegt Cis, ''ik moet Ze volgde diverse korte cursussen op het gebied van wer- iets te doen hebben!" ken met olieverf, plakkaatverf, gouache, aquarelleren, te- Dus is breien een prachtige hobby. Een paar jaar geleden kenen en werken met pastelkrijt. begon Lambert de Groot met een stand op Effe noar Geffe. "Je krijgt daardoor ook een heel ander leven: je gaat expo- Hij vroeg Cis om in zijn wol.kraam breimodellen te demonsities bezoekenen ontmoet allerlei kunstliefhebbers". Ze sloot . streren. Dat was een gouden greep! Cis breide toen een zich ook aan bij de kunstkring in Nuland. prachtige mouwsjaal met grote houten breipennen, die ze Bloemen, landschappen en boerderijtjes zijn favoriete on- speciaal liet maken, omdat die niet te koop zijn. De sjaal derwerpen in het werk van Lies. "Ik pak mijn auto en rij net werd gebreid met een heel speciale steek, die Cis zo'n 50 zolang tot ik iets zie" lacht Lies. Zo zette ze pas nog twee jaar geleden leerde in de Bijenkorfin Amsterdam. "Ik heb mooie zwanen in de polder op het witte doek. "Klaprozen het toen zo maar eens een tijdje afstaan kijken, probeerde die open staan zijn ook ontzettend mooi!" thuis de steek uit en breide later diverse mouwsjaals" zegt Lies haar huis hangt vol met eigen werk, dat reeds allemaal Cis. beloofd is aan de kinderen en kleinkinderen. In elk werk zit Ook dit jaar is Cis - in boerenstijl met oeusik - present in de wel een herinnering verborgen, zoals de vaas die ze kreeg wolkraam, bij de pomp in de Kerstraat. Ze verheugt zich er van Harrie toen ze 50 jaar werd en het kannetje, geschon- erg op, want dat is een prachtige ervaring voor haar. "De ken bij hun huwelijk. ''Ik heb geen academie gehad" zegt dag vliegt voorbij" zegt Cis 'je hebt ontzettend fijne contacLies "ik teken en schilder gewoon wat ik zie... !" Ook al ten met allerlei mensen uit alle streken van Nederland. Een vindt ze het soms jammer om afstand te doen van een bekende van baar uit Rotterdam herkende Cis in de kraam, schilderstuk, de verkoop van dingen maakt het weer moge- op Effe noar Geffe terecht gekomen vanuit de camping in lijk om nieuwe materialen en lijsten aan te schaffen. Drunen Lies kan niet stilzitten....soms doet ze zelfs twee dingen te- Cis maakt ook een compliment aan Cor de Veer, bij wie ze gelijk: naar het voetballen kijken en tegelijkertijd iets 'prut- van het toilet gebruik mag maken endie van tijd tot tijd voor sen'. Behalve schHderen en tekenen maakt ze kaarten, en een natje en een droogje zorgt! handwerken en bloemen schikken zijn graag gedane bezig- "Het zelf breien van dingen is weer helemaal in opkomst" heden. vertelt Lambert de Groot, die al 23 jaar 'in de wol zit'. Van Het reeds genoemde unieke boek getiteld: "KIJK EFFE 1N wijd en zijd komen mensen om zijn wol, want er is slechts GEFFE" is een kroon op haar werk, zo kun je wel zeggen. weinig aanbod. Hij is heel blij met de brei-demonstraties Het boek wordt op de zaterdagavond voor Eftè noar Geffe van Cis, die al vele modelletjes voor hem maakte. In de gepresenteerd door burgemeester Netten, die ook het voor- kraam zijn behalve wol ook door Cis gebreide slofjes, sokwoord schreef. De laatste tekening in het boek is de fiets ken en pannenlappen te koop en dit jaar dus ook de theevan Lies, waarop ze in Geffen rondreed en tevens goed rond- muts. Een dubbel gebreide muts met uitsparingen voor oor keek, om zo karakteristieke boerderijtjes en plekjes voor en tuit! altijd vast te leggen! Komt het zien op Effe noar Geffe: kunstwerkjes op zich, Een prachtig exemplaar om in uw bezit te hebben ofte schen- voor slechts f20,ken aan familieleden die een band met Geffen hebben, al 3


, - - - - - -- - -- -- -- -- - - -

---

-

&!INENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

DAG DURE DIKDOENERIJ: WELKOM BIJ RAAD. R11 R.AAO Ot A.dm1ru~t,,1t1cvc Dmu :v1:1lcn, t'$ kunt u ol.s ondcmemc.t lcreeht voo, .,IJc Clnanaccll'.lkchjke d1cns1t !\, ....dm1nîn r.1dc, bd :ining, f1n•1Xielc pl.11.nmng, noem m11ar op. Op tns1s van cc;n

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

mud:, '4:herp gcpr11sd .1ix>Mcmcn1. Zo we et u precies waar u aan toe bent en ti1n nfrc vc1t.tss1ngcn .achrcr~f rntgci:lotcn.. .V.ec: w eten Q\'Cr J e voordc!cn van De Adnmusuaucvc Oicn.stvcdc:ncn ?

RAAD

A.H. Romme b.v.

DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS

Bedrijvenweg2, Geffen Kantoor {073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

Kastanjelaan 44, 5382 KD Vink, !, tel. (073) 5326056.

V.O.F. J. van HERPEN

wij kunnen voor U verzorgen

073 - 532 32 77

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

meer verstand van verzekeren

DRUKKERIJ

Voor ol v w forni lle verenigIngs en hond;,lsdrukwerk. Fom,1,èdrukwerk keuze uil 7 colledies Met opgaaf ven 1uisle datum bi1 geboorlekoorl1es drukkosl en grolts

Gral rs felKilot,epakket bit geboortekoortjes Ook voor cap,eer serv,ce kunt u h,1 ons lerecht

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. NIEUW: Grootformaat drukken 52 x 72 cm.

L___l_l,,_.,_,l_n_rs_ew_e...:g:....... l:J_ __~_3_8 ó_ K_I_l_,._l_l..,_•n lo:I 107 ,J "dl

.1,, 8,1

DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met

*

*

1----- - -- - -- - - -- - - - -- - - -- - -- - -- - - -----4

W IHA Bo

BANKIER

* *

Tel.: (073) 521 30 18

DE

REGIOÁ .j, BANK 71

*

M■ J ■ M■ V. d ■ Akker Tel · (073) 532 31 44 ·· d Doelen C ■ M ,, Y■ •

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, finan cieringen sparen belastingvrij spare n bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Opming,iijdm: Maa11dagwoen.<rlagdo11dndag 09.00 - / ï. "i//1111r Dinsdag- en ulijdag 09.00- I <J /1(} 1111r '/..(r/t'Ydag //J. 00- 1, fi(} 1111 ,1,11 n/i afspmak. Middag/Ja u.u,wm / 2. / 5- 13. / 5 1tur.

il ="II ~~!~~s~~n!~ VA~ESE

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64


A.

IA

ROND DE DORPSPOMP

~ MILLENNIUM-feest!!!

Het jaar 2000 meldt zich steeds indringender. Wat gaat er gebeuren in Maasdonk in Geffen? De gemeente heeft een WAKENDE taak. Alles is stand-by, als er iets misgaat. alle posten zijn bezet. Het feest moet dus door de gemeenschap worden opgezet. De Horeca-gelegenheden zijn zover bekend open, als bij elke NIEUWS-JAARS-NACHT. Men verwacht wel een grotere toeloop bij de MILLENNIUM-NACHT. Overwogen wordt om zelfs "De Bonkelaar" erbij te huren. "De GOVER" moest vorig jaar al met een kaartjes systeem werken om te voorkomen dat er teveel gasten kwamen. Een bijzondere viering in de Nieuwjaarsnacht of op Nieuw jaarsdag zal afhangen van particulier initiatief De Evenementen-Stichting-Geffen, het Sint-Joris-Gilde, de Stichting Rottenrijk, comitĂŠ "Effe noar Geffe" kunnen mogelijk samen met verenigingen, clubs in overleg gaan om samen met de Horeca toch een MILLENNIUM-FEEST op te zetten. De Stamtafel wil graag signalen uit de gemeenschap en haar vertegenwoordigers bundelen tot een oproep. Telefoontje naar Jaap Bijleveld 532 1700 of Theo Prinssen 0412640982. Laat iets van je horen. We lazen "De Keuze Van: Hans Netten, onze burgemeester in ' Streekwijzer"'. Hij komt op voor Maasdonk en toont zijn betrokkenheid bij de drie kernen Nuland, Geffen en Vinkel. Hij zou graag meer subsidie toekennen aan al die plaatselijke activiteiten. Hij toont grote waardering voor zijn Ambtelijke medewerkers. Hij ziet graag wat meer toeristische activiteiten in Maasdonk. Hij geniet van het leven en zoekt naar evenwicht, is ambitieus, blijft optimistisch, is tolerant zeker ten opzichte van de jeugd en ziet het leven toch als een Tour de France. Ook laat hij zien heel gevoelig en sociaal bewogen te zijn. Zijn vrouw Annelies en dochters Valerie en Gracielle Staan in zijn Vrouwenlijstje helemaal en duidelijk afgetekend bovenaan. Een echte burgervader, zoals ook wij hem kennen. Jammer dat hij op zijn fietstocht zo dikwijls de bergen ingejaagd wordt. "Het is soms hard trappen". Wij hopen, dat ie gauw de wind meekrijgt en de weg zich effent op zijn TOUR. De Geffense Kermis is weer geslaagd. Veel bezoekers ook van buiten Geffen. Dat komt omdat het in Geffen "GEZELLIG" toeven is. Dat komt omdat het ge meen tebestuur van Maasdonk erin slaagt goede contracten af te sluiten met de kermisexploitanten, een Samenwerkingsverband voor meerdere jaren, zodat de pacht prijzen beperkt blijven en daarom de prijzen

voor de attracties beperkt blijven tot meestal f 1,--. Dat verdient een groots compliment. De gezamenlijke ondernemers en kermisexploitanten zorgden voor een fantastisch vuurwerk tot besluit. Het Sint Joris gilde is definitief opgericht op 15 juli 1999. Pastoor Piggen was daarbij tegenwoordig in de persoon van Pastoor Verbakel uit Nuland uitgedost met Steek, Sjerp en Toga. Die pastoor besloot eens het Gilde op te heffen, door gebrek aan activiteiten, alleen kroegbezoek wat uit de hand liep. Het verkochte zilver bracht zoveel op, dat daarvoor eenvoudige woningen konden worden gebouwd, o.a. de Weverij en het Spinhuis. Maar de oude documenten zijn bewaard gebleven. Op "Effe noar Geffe" zal de eerste presentatie zijn. Een gildetrom is al geschonken. Het vendelzwaaien wordt al aangeleerd. Op za terdagavond 4 september zal een echte Geffense vendelier optreden. De gildeleden en de gildeoverheden zijn officieel gefustalleerd ten overstaan van de bur gemeester en de pastoor. Het SINT-JORIS-GILDE is ontwaakt. De burgemeester vroeg_ in zijn installatietoespraak bijzondere aandacht voor de opgroeiende jeugd. Geffen is weer rijker en zal zich nog beter kunnen presenteren. Het gilde zal een bron zijn van solidariteit en saamhorigheid en inspireren tot gemeenschapszin vanuit een sterke onderlinge vriendschapsband en een Christelijke mentaliteit. Het bezoek van een delegatie uit Maasdonk naar Polen werd een groot succes. Op "Effe noar Geffe" zal een Poolse delegatie weer een tegenbezoek bren-gen aan Geffen en het Maasdonkse. Het is de bedoeling, dat dan het agrarische aspect minder aandacht krijgt. Het accent ligt op bedrijfseconomisch activiteiten, o.a. het inrichten van bedrijven-terreinen. Op maandag 6 september is er een speciale studiedag. "Effe noar Geffe" wordt alom aangekondigd. De rogge is gemaaid, de nieuwe bakoven is ingezegend. Het dagelijks brood kan worden gebakken. De zegen van boven is gevraagd in een extra viering in een totaal gevulde kerk. Honderden bekeken het schouwspel aan de Bredeweg. De maaiers, de binders, de gasten lieten zich het roggebrood met zult en spek goed smaken en de gezamenlijke toast met een auwerwets citroentje luidde de feestavond in. Zaterdag 4 september "OPEN PODIUM'' vol Muzikaal en Creatief Geffens talent. Want naast de muzikale optredens, kunnen we genieten van de groots opgezette hobby- en kunstmarkt. Een 30-tig tal hobbyisten en amateur-kunstenaars zullen hun werk presenteren en demonstreren. De organisatie daarvan is in handen van de pas opgerichte Kunstkring "Geffen". U zult verrast worden: Bloemsierkunst, decoratiekunst, tekenen, graveren, pottenbakken, werken met papier, karton, op doek enz. De verkiezing van de Geffenaar van het jaar 1999 zal weer het hoogtepunt worden van de avond. We horen namen als: Harrie, 5


Harry, Jan, Jan, Marietje, Marietje, Jo, Rien, Toon, Leen, Ben, Theo, Bert, Ine, Bijs, Trees, wie, wie, wie, we weten het nog nie!!! Voor zondag 5 september hebben we weer goed weer besteld. Het comité en alle medewerkers wensen we weer veel succes. En we betalen dit jaar graag de entree. Uw bijdrage is noodzakelijk, wil "EJfo noar Geffè" hlijven bestaan. Samen staan wc sterk en alle beetjes helpen. De "Effe noar Geftè"-krant is weer gedrukt en verspreid in een oplage van 200.000 exemplaren. Half Brabant krijgt de krant in de bus. Wat een schitterende promotie van Geffen. Dank en hulde aan het bedrijfsleven, middenstand en horeca van Geffen, die de uitgifte mogelijk maakt. Daar zijn we hartstikke trots op. Het is jammer, dat we moeten afsluiten met het gemeentebestuur van Maasdonk. Ons schip dolt roerloos rond. Het interne beraad duurt wel erg lang, de spanning wordt ondraaglijk. Gelukkig etaleert Geffen zich weer op 4 en 5 september als een fantastisch dorp: BEDRIJVIG, ONDERNEMEND en vooral GASTVRIJ. Van stamtafel 102. Volgende stamtafel 19 septt!mber om 11 .00 uur tot 12.30 uur in café GOVERS. Ook lJ bent welkom. Veel plezier en denk aan zaterdag I januari 2000. De stamtafel.

CWATERSCHAP DE MAAS KANT) THEO HUIJBERS NIEUWE SECRETARIS-DIRECTEUR WATERSCHAP DE MAASKANT Het dagelijks bestuur van waterschap De Maaskant heen in zijn vergadering van 6 juli de heer ir. T.J.M.G. Huijbers benoemd als secretaris-directeur. Huijbers is momenteel directeur Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente He1mond. Hij zal zijn functie op het w_a tcrschapshuis in Oss per 16 oktober aanvaarden. Huijbers volgt bij De Maaskant Ruud Viergever op, die per I augustus aantreedt als secretaris bij Waterschap De Dommel in Boxtel. De heer Huijbers is 48 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen. I lij studeerde Civiele Techniek en werkte achtereenvolgens bij de gemeente Den Haag, Amstelveen en Helmond. Bij waterschap De Maaskant wordt hij secretaris van de dijkstoel, het dagelijks bestuur, en de Vergadering van hoofdingelanden, het algemeen bestuur. Daarnaast wordt hij directeur van de ambtelijke organisatie. Waterschap De Maaskant heeft 180 medewerkers en een jaarlijkse omzet van ongeveer 80 miljoen gulden.

Slijterij D'n Malder

aanbiedingen: Geffense jongejenever 11 Geffense vieux 11 Geffense citroen brandewijn 11 Geffense zachte borrel 11

f f f f

18,95 18,95 13,95 16,65

Geffens neutje 0,21 Geffens neutje 0,51 Geffens neutje 0,71

f f f

6,95 13,40 17,95

Geffense wijn (rood) Geffe11s bier (incl. statiegeld)

f f

9,95 7,75

aanbiedingen geldig t/m 11 september 1999 zcllouton voorbolhouden

Dorpstraat 13 Geffen Tel. (073) 532 46 59

8

Verhuur van: tafels, stoelen, 1,artafels, krukken en div. tapinstallaties


00

U)ltllJlJI

Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland Schadewijkstraat 6 - 5348 BC - Oss - Tel. : (0412) 63 30 43

DE NIEUWE CURSUSWIJZER VOOR SENIOREN 1999-2000 IS UIT De cursuswijzer 1999-2000 biedt een duidelijk overzicht van cursussen en aktiviteiten die speciaal bestemd zijn voor ouderen vanaf 55 jaar. Tevens wordt er een overzicht geboden van cursussen en aktiviteiten die geschikt zijn voor alle leeftijden, maar waar naar verwachting veel ouderen belangstelling voor zullen hebben. Sommige van de gepresenteerde cursussen en aktiviteiten zijn meer gericht op leren, andere zijn meer gericht op doen, maar altijd is ook het ontmoeten van anderen een belangrijk doel. Persoonlijke ontwikkeling houdt niet op bij 55, maar blijft belangrijk, een leven lang! Ervaring leert dat steeds meer ouderen deelnemen aan de cursussen en aktiviteiten uit de cursuswijzer. De cursuswijzer voor senioren is gemaakt door de RIGOM, in samenwerking met de ouderenorganisaties uit deze regio en alle instellingen die cursussen en aktiviteiten aanbieden in de cursuswijzer. De cursuswijzers liggen in Oss en regio ter inzage bij onder andere bibliotheken en gemeenten en is gratis verkrijgbaar bij de RIGOM, Schadewijkstraat 6 te Oss, zolang de voorraad strekt. Wij hopen dat veel senioren met behulp van deze cursuswijzer in staat zijn een voor hen geschikte cursus of aktiviteit te vinden. Haal zo'n cursuswijzer, er ligt er een gratis voor u klaar.

~

~

GGZ

Oost Brabant Regio Oss

MET HET OOG OP DE TOEKOMST Begin september 1999 start de RIGOM in samenwerking met het GGZ wederom een cursus voor vrouwen vanaf ±55 jaar die langer dan één jaar geleden hun partner hebben verloren. De cursus is bedoeld om te leren hoe je na een periode van rouw toch weer de draad van het leven op kunt pakken, Voor vrouwen is dit vaak moeilijk omdat ze in het leven sterk gericht zijn geweest op man en kinderen en minder op wat zij zelf graag willen. De cursus zal el.finaal wekelijks plaatsvinden op maandagochtend van 09.30 tot 11.20 uur, in de periode september tot kerst 1999. Plaats:RIGOM, Schadewijkstraat 6 te Oss. Voor opgave kan men tijdens kantooruren terecht bij: mevr. H. Budde (GGZ) tel.nr. (0412) 63 29 80 of, mevr. L. Peters (RIGOM) tel.nr. (0412) 63 30 43.

TUN BLAKKE GEBRACHT VERLOREN

Gevraagd!!! Gezin met drie kinderen, 1 zoontje van 5 jaar, 2 dochtertjes van 1 maand,

Ik ben met de Geffense kermis mijn gouden kettinghanger kwijtgeraakt. Het was een gouden kruis met Onze Lieve Heer eraan. Het is mij heel erg dierbaar. Zou u het alstublieft bij mij terug willen bezorgen? Mijn tel.nr. is: 073 - 532 3669 b.g.g. 06-22730295. Alvast hartelijk dank.

zoeken lieve oppasmoeder voor 2 vaste dagen per week.

Kandidaten kunnen bellen naar:

073-5324001

GEVONDEN Huissleutel gevonden op de hoek van de Pater v.d. Elzenstraat-Mgr. Zwijsenstraat. Merk sleutel SILCA Italy nr. CB 6. Gevonden door Christian Schuurmans tel.or. 532 2356 7


"Hallo ' spaarreke·

Rabo TeleSparen is een snelle èn makkelijke manier van sparen: per telefoon. U kunt TeleSparen waar en wanneer u maar wilt. Gewoon 24 uur per dag! Daarbij omvangt u de hoge rente. En wel meteen nadat uw geld is overgemaakt. Wilt u meer weten of direct een TeleSpaarrekcning openen? Loop dan even bij één van onze kantoren binnen. Of bel: (073) 53 40 1 11.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 8


DE PRIK VAN DE OOIEVAAR

DANKBETUIGING Voor alle warme belangstelling en oprechte steun die wij mochten ervaren tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn zoon en onze broer Jos Lepoutre willen wij iedereen langs deze weg hartelijk danken. Onder deze droeve omstandigheden is het bijzonder fijn te ervaren dat zovelen hun medeleven tonen. De vele kaarten, brieven, telefoontjes, bezoeken van en gesprekken met collega's en oud-collega's van Jos, zijn vrienden, buren en verdere kennissen maakten ons duidelijk dat niet alleen wij een fijne vriend verloren hebben. Ook de vele blijken van medeleven van onze eigen relaties, buren, familie en verdere kennissen waren voor ons een geweldige steun. Hartelijk dank ook aan Pastoor Spijkers, het personeel van uitvaartverzorging van Lith, het koor en allen die aan de uitvaartdienst hun bijdrage hebben geleverd. Moeder Lepoutre Broers en Zussen.

Hoera, een zusje! Wij zijn ontzettend blij met haar.

Haar naam is

(

. 0-

·~~}~{if~ " :. . '-

t~ ~- -~ ~~- -i~t -~

' j' '·

Lotte Charlotte Petronella Antonia Maria

27juli1999 Charles, Anita, Jari en Niels van Herpen Doctor Poelsstraat 26 5386 BW Oeffen (073) 532 46 28

Lotte is het petekind van Joan & Sandra.

PERSBERICHT De gezamenlijke E.H.B.O. verenigingen van Nuland, Geffen en Vinkel zijn voornemens om in het komende winterseizoen een E.H.B.O.-cursus voor beginnelingen te organiseren. De cursus die ongeveer 15 lessen van 2 uur zal zijn z.al starten medio oktober 1999. Voor nadere informatie of opgave kan men terecht bij: Henk van Dinther te Geffen tel.nr. 532 3515 Yvonne v. Ieperen te Nuland tel.or. 532 1418 Albert v.d. Elzen te Vinkel tel.nr. 532 1809

RENTEX STOMERIJ

RENTEX STOMERQ

MAAND LANG ELK lE KLEDINGSTUK

GRATIS STOMEN (aanbieding geldig van 30-8 t/m 24-9) t/m woensdagmorgen Io.oo uur gebracht - vrijdagmorgen schoon terug t/m vrijdagmorgen Io.oo uur gebracht - woensdagmorgen schoon terug RENTEX STOMERIJ: ALS HET VLEKKELOOS SCHOON MOET ZIJNI DROGISTERIJ/PARFUMERIE MONIEK VAN HERPEN • DORPSPLEIN IS - GEFFEN 9


REGIONAALOPLEIDINGSCENfRUM DE LEIJGRAAF Nieuw cursusjaar In de week van 30 augustus start het nieuwe cursusjaar.

Belangstellenden kunnen zich het hele jaar door inschrijven. Op donderdag 2 september is er nog een speciaal tijdstip voor mensen die infonnatie willen over een bepaalde opleiding, ofdie zich willen inschrijven. Informatie en inschrijven donderdag 2 september, van 10.00 - 12.00 en van 17.00 tot 20.00 uur, locatie Linkensweg 1 te Oss. In Oss heeft ROC de Leijgraafmeer uitvoeringslocaties voor educatie. De locatie Lijsterlaan gaan we per 15 augustus verlaten. Het nieuwe adres van de hoofdlocatie van educatie Oss wordt: Verdistraat 87, 5343 VD Oss.

PERSBERICHT Het museum Jan Cunen in Oss laat voor de derde keer in de serie De wereld van. Een onderzoek, werken zien van een kunstenaar uit de directe omgeving van het museum. José Heerkens woont in Zeeland en werkt in Heeswijk. Zij ondernam in 1992 een lange reis door Australië. Zij voelde zich zeer betrokken bij haar reis. Deze betrokkenheid beïnvloedde haar waarneming. Ze zag kleuren die ze nog niet eerder gezien had. Terug in Brabant zocht Heerkens beeltenissen uit die de helderheid van de kleuren die ze had gezien en ervaren vastlegden In de eerste werken na haar reis is het landschap haar belangrijkste thema. Het gaat om halffiguratieve schilderijen en tekeningen, collages en grafiek. Een helder gebruik van het perspectiefvalt op. Gaandeweg wordt José Heerkens werk meer visionair, de verbeelding van de kleur krijgt meer aandacht en dit komt tot uitdrukking in abstracte en decoratieve patronen. Deze patronen zijn zichtbaar gebaseerd op het gebruik van het perspectief.

Nuttig

Pijn is een signaal van ons lichaam dat er iets mis is. Pijn dwingt om er iets tegen te doen. Zoals rust nemen, een houding aannemen die geen pijn doet of stoppen met een bepaalde activiteit. Bijvoorbeeld pijn in de enkel zal u ervan weerhouden om erop te lopen en zo de eventuele schade te beperken. Pijn is dus nuttig. Pijnbestrijding door middel van medicijnen is niet altijd even zinvol en verstandig. Van pijn die voor het eerst optreedt zonder duidelijke oorzaak, dient altijd eerst een eventuele oorzaak opgespoord te worden. Indien men een pijnstiller gebruikt zonder dat de oorzaak bekend is kan de pijn worden verdoezeld. Meestal is de oorzaak wel duidelijk zoa!sJ,ij menstruatiepijn, kiespijn, hoofdpijn, verkoudheid of pijn veroorzaakt door blessures. Wat kunt er zelfdoen? Als u de oorsprong van de pijn kent, kunt u voor tijdelijke

verzachting een pijnstiller nemen. De bekendste pijnstiller is paracetamol. Het is een effectief en goedkoop middel Het is een algemeen toepasbare pijnstiller, werkzaam tegen de meest voorkomende soorten pijn (hoofdpijn, spierpijn, menstruatiepijn). Het is ook een heel veilig middel. Het kan zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Voor baby's en kleine kinderen zijn paracetamol zetpillen het gemakkelijkste om te geven. Zorg dat u altijd paracetamol in huis heeft. Paracetamol heeft ook zeer weinig bijwerkingen. Wat niet bij iedereen bekend is dat een overdosering van het 'eenvoudig' paracetamol bij zowel kinderen als volwassenen levensgevaarlijk kan zijn.

Opening: 10 september 1999 door Edwin Jacobs, conservator van het museum in Oss Begindatum: I 1 september 1999 Einddatum: 24 oktober.

De oudste pijnstiller uit de vorige eeuw is Aspirine. Aspirine wordt steeds minder als pijnstiller gebruikt omdat het maagklachten en andere bijwerkingen kan geven. Aspirine en gelijksoortige pijnstillers kunnen niet altijd gelijktijdig met andere geneesmiddelen worden ingenomen omdat de combinatie ongewenst is. Wanneer u meerdere medicijnen gebruikt laat dan uw aankoop van uw pijnstiller bij voorkeur registreren in onze computer, dan kunnen we (ook later nog) altijd zien wat voor middel u heeft gebruikt en ofdit veilig is in combinatie met andere geneesmiddelen ofbij bepaalde aandoeningen.

APOTHEEKALFABET PQR...

Bij plotselinge, heftige pijn zonder bekende oorzaak moet u altijd direct contact opnemen met uw huisarts.

Pis van Pijnstillers

De pijnstiller is één van de meest gebruikte geneesmiddelen in Nederland. Wie heeft er niet een doosje 'paracetamol' in huis, voor noodgevallen. We beseffen niet altijd, dat het om echte geneesmiddelen gaat, die een wisselwerking kunnen hebben met uw andere geneesmiddelen en zeker niet vrij zijn van bijwerkingen. 10

Voor meer vragen ofinformatie over pijnstillers kunt u altijd bij uw apotheek terecht. R.J.B. Braakhuis


PERSBERICHT Groots opgezet sportevenement in Veghel voor mensen met een lichamelijke handicap. Lionsclub Uden - Veghel organiseert op zaterdag 9 oktober a.s. van 10.00 tot 16.00 uur een Sportvaria, een groots opgezet sportevenement voor mensen met een lichamelijke handicap in de regio rond Uden en Veghel Het sportcomplex "de Beemd" in Veghel staat die dag geheel in het teken van de gehandicaptensport. Doel van Sportvaria is om meer mensen met een handicap en/ofeen beperking door b.v. een chronische ziekte te laten zien en ondervinden welke mogelijkheden er zijn om ( aangepast) te kunnen sporten. Onbekendheid met de aanwezige sportmogelijkheden bij velen van hen vormde de aanleiding voor het organiseren van deze dag. Tijdens Sportvaria zullen sportverenigingen uit de regio demonstraties geven in diverse takken van sport en is het vooral ook de bedoeling om actief meesportendhiennee kennis te maken. Men wordt dus aangeraden sport- en/ofbadkleding mee te nemen! Zo kan men paardrijden, schieten, zwemmen, aquajoggen, waterbasketballen, koersballen, wandk.limmen, tafeltennissen, zitvolleyballen, rolstoe.lhockeyen, tennissen en zaalvoetballen. Ook is er een demonstratie showdown. Daarnaast heeft de organisatie enkele bekende topsporters uit de regio Uden-Veghel in principe bereid gevonden om het evenement met hun aanwezigheid op te luisteren. Sportvaria is gratis toegankelijk voor deelnemers en hun begeleiders. Voor aanvullende informatie kan men zich telefonisch (0413365879) ofper fax (0413-319701) wenden tot het secretariaat van de organisatie van Sportvaria.

GGD BRABANT-NOORDOOST Onderwerp: vaccinaties 9-jarigen

De GGD Brabant-Noordoost verzorgt de inentingen voor de 9-jarigen in de regio Brabant-Noordoost, uitgevoerd door teams van de afdeling Jeugdgezondheidszorg,~taande uit een jeugdarts, een sociaal verpleegkundige, een doktersassistente en een administratie medewerker. Vanafjanuari 1999 tot en met december 1999 :zal, met uitzondering van de schoolvakanties, iedere woensdagmiddag, ergens in de regio een inentingsmiddag plaatsvinden. In 1999 worden die kinderen opgeroepen, die geboren zijn in het jaar 1990. DTP- en BMR-inentingen op 9-jarige leeftijd. Als baby en kleuter wordt een kind ingeënt tegen DTP en BMR. DTP staat voor Difterie, Tetanus en Polio; BMR staat voor Bof. Mazelen en Rode hond. Op 9-jarige leeftijd krijgt het kind de laatste DTP- en BMR prikken. De inentingen geven het kind bescherming tegen deze ziek-

ten. Ook als het kind één van deze ziekten heeft doorgemaakt, is inenting nuttig. Het krijgt een grotere weerstand tegen deze ziekten. Ieder kind heeft recht op deze inentingen en er zijn geen kosten aan verbonden. Oproepkaart en inentingsgegevens. Ongeveer 2 weken voordat de inentingen gegeven worden krijgen de ouders/verzorgers van het kind een oproepkaart en informatie over de inentingen thuis gestuurd. Op de oproepkaart staat vermeld waar en wanneer uw kind verwacht wordt. De informatie bevat uitleg over de DTPenBMR inentingen. De ouders/verzorgers worden verzocht de oproepkaart en de inentingsgegevens mee te brengen en zich met het kind op het afgesproken tijdstip te melden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vaccinatielijn van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Brabant-Noordoost. Dit kan elke maandag endonderdag van 15.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag van 9.00 uur tot 10.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. Tel. 0412-660258

TAFELTENNISCLUB DEN DRIEHOEK VINKEL Nieuw seizoen voor de deur. Op 26 augustus 1999 begint voor de leden van Tafeltennisclub Den Driehoek het nieuwe seizoen 1999-2000 weer. 's

Avonds om 20.00 beginnen in Café zaal Den Driehoek weer de eerste trainingen ter voorbereiding op de nieuwe competitie. Wie en wat is tafe/tennisclub Den Driehoek

De Vinkelse Tafeltennisclub Den Driehoek is eenclub met bijna 20 leden, die verdeeld over vijf teams spelen in de B.B.T.F., de Bossche Bedrijfs Tafeltennis Federatie. Deze kent 4 klassen, en TIC Den Driehoek is in alle klassen vertegenwoordigd. Het eerste team speelt in de eerste klasse en verdedigt daar hun kampioenstitel van vorig seizoen. Het tweede en derde team spelen in de tweede klasse. Het derde team is vorigjaar na hun kampioenschap naar deze klasse gepromoveerd. Het vierde team speelt in de derde klasse, terwijl het vijfde team in de vierde klasse speelt. In deze klasse spelen ook diverse teams die pas zijn begonnen. Er is dus in principe altijd een team wat bij jouw mogelijkheden past. Hoewel alle leden van TIC Den Driehoek van het mannelijk geslacht zijn, zijn er ook vrouwelijke leden van harte welkom, want in de BBTF spelen zowel mannelijke, vrouwelijke als gemengde teams tegen elkaar. Je dient alleen ouder te zijn dan 18 jaar. Andere clubs uit de BBTF komen onder andere ujt Den Bosch (KPN Telecom), Oss (Vice Versa, OTTC), Berlicum (UVCO), Heeswijk (NON). De meeste clubs spelen op dinsdag ofdonderdag. Heb je interesse in het spelen van een potje tafeltennis bij 11


llloembinderij maninka ons assortiment bestaat uit: • • • •

grote keuze aan bloemen leuke boeketten mooie bloemstukken diverse planten

wij hebben ook:

• grote collectie potten • decoratie-artikelen ook voor doe het zelf • elke week weekend boffer zeer scherp geprijst bruidsbloemwerk • bruidsboeket vanaf • corsages etc.

f 150,00

grafbloemwerk • boeketten • graftakken vanaf f 30 ,00 • lint vanaf f 10,00 r

Tijdens Effe noar Geffe hebben wij in de kraam diverse bolchrysanten Aangesloten bij teleflora internationaal. Zo bezorgen wij uw bloemen over de hele wereld. ~,,.,c-~

:Uloembinderij

@

maninka 12


een gezellige club, en eventueel in competitieverband, informeer dan eens bij Hans vanZoggel (073-5321641) ofondergetekende (0412-457355), ofkom eens langs bij Den Driehoek. Wtj zijn er elke donderdag vanaf20.00 uur (behalve 9 september) Tot ziens!! Gertie van Griensven

SPEELTUIN "DE KLIMOP" Aan iedereen die dit interessant vindt. In september van dit jaar bestaat speeltuin "de kJimop" alweer 5 jaar. Nu leek het ons een goed idee om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Daarom willen wij er een klein feestje van maken. Niets formeel maar echt gericht op de kinderen, daar is tenslotte de speeltuin ook voor bedoeld. Dit willen wij dan organiseren op zaterdag 4 september a.s. Er zal dan ge:zorgd worden voor ontspanning van de kinderen. Tevens zullen we zorgen voor drank die daar dan verkocht wordt voor een zeer schappelijke prijs. Wat er georganiseerd gaat worden weten we nog niet precies, maar we denken aan spelletjes etc. Aanvang van dit geheel is om 14.00 uur. We willen dan stoppen om 17.00 uur. Om het voor de kinderen extra aantrekkelijk te maken hebben we besloten om er een wedstrijd aan te verbinden. We hebben gezorgd voor kleurplaten. Daar is een leeftijdsindeling in gemaakt. Die indeling is als volgt: Groep l : van Otot 4 jaar Groep 2 : van 4 tot 6 jaar Groep 3 : van 6 tot 8 jaar Groep 4 : van 8 tot 10 jaar Deze kleurplaten zijn vanaf8 augustus afte halen bij Rinie v.d. Heijden, Pater v.d. Elsenstraat 12b. Als je klaar bent met inkleuren magje ze weer op hetzelfde adres inleveren. Graag voor 2 september, dan kunnen ze nog beoordeeld worden door een deskundige jury. Je kunt hiennee hele leuke prijsjes winnen, dus doe allemaal mee. We hopen natuurlijk op schitterend weer en op een massale opkomst. Graag tot ziens op 4 september om 14.00 uur bij speeltuin "De Klimop"

BILJARTNIEUWS Biljartresultaten cafĂŠ de Nieuwe Ark.

In het afgelopen biljartseizoen was het de kastelein zelfdie tot twee keer toe de hoogste eer voor zichzelfopeiste. De onderlinge competitie van BV de Nieuwe Ark bedroeg zo'n 8 wedstrijden waarna er nog de kruisfinales volgden. Henk werd ijzersterk nummer 1. De competitie van D'n Zwarte Bond was tot en met de !? .,ce wedstrijd superspannend. Frank Groos had zeer lang de leiding doch werd op 't laatst voorbijgestreefd door Aldo van Grinsven en Henk van Dijk. De eindstand na 30 wedstrijden:

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. ll.

12. 13.

14. 15. 16.

Henk van Dijk Aldo van Grinsven FrankGroos Mark Beekmans Henk v.d.Wouw Gijsv.d.Wouw Jan v.d. Wouw Hans van Orsouw Fons van Schijndel Christ-Jan Kieboom Joop van Dijk Michel van Erp John Savelkouls Christ-Jan Verbagen Barry Jansen Gerrit Arts

Pnt. 265 262 261 261 257 251 250 250 247 243 242 242 238 231 230 230

Gemid. 3.66 1.54 1.56 1.02 1.27 1.67 1.80 1.21 1.03 1.45 4.09 1.20 1.45 0.98 0.61 2.01

HS 35 13

16 10 10 11

15 11

11 13

40 9 14 8 7 17

Bestuur DZB.

DIERENBESCHERMING 's-BERTOGENBOSCH E.O. Evenals in het voorjaar wil de afdeling 's-Hertogenbosch e.o. kattenbezitters met een financiĂŤle bijdrage een extra stimulans geven om bijtijds hun katten te laten steriJiseren/castreren. Deze actie is bedoeld voor kattenbezitters woonachtig in ons werkgebied. Ons werkgebied omvat de plaatsen met de volgende postcodes: 5200 AA t/m 5355 ZZ 5258 AA t/m 5299 ZZ 5386 AA t/m 5386 ZZ 5390 AA t/m 5399 ZZ Deze bijdrage is als volgt: voor leden van de dierenbescherming; * sterilisatie :fl. 50,* castratie fl. 25,voor niet-leden van de dierenbescherming; * sterilisatie fl. 30,* castratie fl. 15,De actie loopt van 1 september t/m 30 november 1999. Alle dierenartsen van 's-Hertogenbosch e.o. zijn hiervan in kennis gesteld. . Procedure voor de ontvangst van de bijdrage: Opsturen van de originele rekening van de dierenarts, met vennelding van bank/girorekeningnummer aan: Dierenbescherming 's-Hertogenbosch e.o. p/a Rembrandtstraat 67 5251 PB Vlijmen Na ontvangst zal de bijdrage worden overgemaakt. Het best uur van de Dierenbescherming, Afdeling 's-Hertogenbosch e.o. 13


LOKETFUNCTIE POLITIE

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK:

Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. MILIEU STATION KRUISSTRAAT

Al uw overtollig afval kunt u (deels tegen betaling) brengen naar milieustation Kruisstraat, Vliertwijksestraat 38 te Kruisstraat/Rosmalen. Het milieustation is open op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt met afval niet terecht op de gemeentewerf. KLUSSENBUS GEI\ G.:ENTE MAASDONK

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeenteLijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) ofmet Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN

Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel- van de Ven na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. Wethouder J.G.J. Moon- van der Biezen na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160. BOUWUESPREKJNGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U ktmt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen ofde heer Van l lout. 14

Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30- 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 11 l CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN

Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK JUNI 1999

Geboorten: 02-6 Jereq,.y Johannes Hendrikus Martinus Hoedemakers 03-6 Eva Ardina Catharina Coelen 07-6 KoenDollevoet 07-6 Jessica Petronella Theodora Romme 13-6 Noor Martina Gerarda Maria Sornmers 13-6 Roos Hendrica Gerardea Maria Sornrners 16-6 BramMartijnPelders 16-6 Bo JohannaMaria Hoogzaad 17-6 Elias Theodorus Gerardus van Dongen 17-6 Lincy HenricaMariaLangens 22-6 Diede Francisca Johanna van Vugt 27-6 JohannesWtlhelmusvanNistekooij 29-6 Daisy AdrianaHenrica Bens Overlijden: 05-6 Hendrikus Petrus de Kinderen, 73 jaar 07-6 Johannes Hubertus Korsten, 65 jaar 13-6 Petronella Francisca Verstegen- Ceelen, 66 jaar 14-6 Wilhelmus Petrus Arnoldus Korthout, 67 jaar GEMEENTE WIJST LOCATIES GLASBAKKEN AAN

Om de inzameling van glas te vergroten gaat de gemeente het aantal glasbakken in de drie kernen verhogen. Ook de locaties van de glasbakken gaan deels veranderen. In dit artikel treft u de veranderingen op een rijtje. Eind 1997 heeft de gemeenteraad bepaald dat het aantal glasbakken moest worden verhoogd. De hoeveelheid glas, die door particulieren in de glasbakken werd gedeponeerd, was - in verhouding tot de hoeveelheid vrijkomend glas namelijk vrij Jaag: elke inwoner leverde toen gemiddeld 14 kilo glas aan. Sindsdien is deze hoeveelheid weirug veranderd. landelijke doelstellingen Volgens Jandelijke doelstellingen moet het mogelijk zijn om 25 kilo glas per inwoner in te zamelen. Om hieraan enigszins tegemoet te komen heeft de raad bepaald dat het aantal glasbakken in de drie kemen in principe moest worden verdubbeld. Een glasbak in de buurt verlaa&Jt immers de drempel om flessen en potten even weg te brengen. De gemeente


heeft vervolgens een lang traject bewandeld door in overleg met de drie Dorpspanels te overleggen over de plaats van de nieuwe glasbakken. De Dorpspanels hebben ingestemd met de volgende locaties: Nuland □ hoek Dorpstraat/Heiweg □ nabij gemeentewerf(Zandstraat) □ parkeerplaats Albert Heijn Uitgangspunt van gemeentelijk beleid is dat de glasbakken zoveel mogelijk in de buurt van supermarkten worden geplaatst; vandaar de keuze voor de Albert Heijn supennarkt. De glasbak bij de gemeentewerf is reeds aanwezig. Om een goede spreiding te krijgen wordt de bak van het Prins Bernardplein verplaatst naar de hoek Dorpstraat/Heiweg; hierbij wordt we] de voorwaarde gesteld dat de bak zal worden 'ingepakt' in het groen, om de inpassing in de omgeving zoveel mogelijk te garanderen. Geffen □ Kringloopwinkel Habbekras (Kloosterstraat)

Vinkel □ nabij Spar supermarkt (Lindenlaan) De huidige container (aan de kerk) wordt verplaatst naar een perceel links voor de Spar-supermarkt. De Dorpsraad heeft daarbij gesteld de noodzaak van een tweede glasbak te willen bekijken als één bak niet voldoende blijkt te zijn voor het glasaanbod. Toekomstige ontwikkelingen Deze locaties zijn vervolgens op advies van de raadscommissie Algemeen Bestuur door het college vastgesteld. Op bijgaand kaartje zijn de locaties in uw woonkern afgebeeld. Voor alle locaties geldt dat de bakken op rubberen matten worden geplaatst, enerzijds om de verspreiding van gebroken glas zoveel mogelijk te voorkomen en anderzijds om geluidhinder te beperken. De lediging zal worden afgestemd op de respons. In de meeste gevallen worden de bakken 1 à 2x per week geledigd. Na de zomervakantie zullen de diverse bakkenworden geplaatst.

□ nabij brandweerkazerne (Veldstraat) □ nabij Super supermarkt (Dorpsplein) □ nabij Cl 000 supermarkt (Runrotstraat/Papendijk)

Op verzoek van de Kringloopwinkel wordt een ook geplaatst aan de zijkant van de Kringloopwinkei overigens samen met een kledingcontainer van de Habbekras. De glasbak nabij de brandweerkazerne wordt weer in ere hersteld. Bij de twee supermarkten in Geffun is reeds een glasbak aanwezig.

In de komende jaren wordt bezien ofhet huidig aantal glasbakken toereikend is om de beleidsdoelstelling (25 kg/inwoner) te balen. Indien dit niet het geval is, zou het aantal glasbakken moeten worden verhoogd. Voor vragen ofopmerkingen naar aanleiding van dit artikel kunt u contact opnemen met de afdeling milieu van de gemeente, tel. (073-)5342100.

GLASBAKTIPS Probeer het glas zoveel mogelijk op kleur te houden. Afwijkende kleuren, zoals blauw, bij het bruine glas doen. Voor het ingeleverde glas ontvangt de gemeente een kleine vergoeding. Verwijder etensresten, doppen en kurken. Deze zaken vervuilen het glas en verminderen de opbrengst. Gooi 's avonds en 's nachts liever geen glas in de bak. De bakken zijn weliswaar geluidgedempt, maar kunnen toch nog geluidsoverlast geven.

Porselein en kapotte lampen horen niet in de glasbak. Zet lege dozen niet bij de glasbak. Kleine verpakkingen kunnen in de afvalbak bij de container. Neem grote dozen liever mee terug naar huis. Zet ofleg geen glas op de glasbak. de bakken worden mechanisch geleegd, waardoor het glas er afvalt Lever grote stukken (vlak)glas en autoruiten in bij het milieustation, oflaat kapotte autoruiten achter bij het autoruitenbedrijf. De omgeving van de glasbakken worden meerdere malen per week schoongemaakt door de gemeente. Mocht u desondanks een storende vervuiling ofveel glasscherven aantreffen, bel dan de buitendienst van onze gemeente, tel. 5342108.

15


INFORMATIE OVER DE RIJDENDE OPENBARE BIBLIOTHEEK

WIE WAT WANNEER

Bibliobus De bibliobus is een rijdende openbare bibliotheek, welke in dorpen en kleine woonkernen, waar geen bibliotheekgebouw staat, ingezet kan worden. De zeven bussen van de Provinciale Bibliotheek Centrale komen in 54 gemeenten, in 104 kerkdorpen, totaal 151 halte-uren. 19. 600 lezers maken gebruik van de bus. Ze lenen samen per jaar 940.000 titels.

05 Effe noar Geffe

Resultaten in de halten van de gemeente Geffen In 1998 maak.ten 760 personen gebruik van de bibliobus. Zij leenden 28.351 titels.

SEPTEMBER 05 Kopij inleveren Torenklanken (3 weken) 08 Nationale Ziekendag: 't Haasje 12 Nationale Ziekendag 12 tot 19 TV De Vlijmd, 4E Open toernooi 12 Jeu de Boule Club Geffen Clubkampioenschappen 13 Nationale ziekendag 14 Buurtver. De VieIWinden kaarten bij 't Haasje 19 Brabantse fietsdag T.C. De Wmdmolens 23 K. V.B._Openingsavond na de vakantie Gouden Leeuw aanvang 20.00 uur 25 Buurtver. De Elshof buurtfeest

26 Kopij inleveren Torenklanken 26 Buurtver. De Vierwinden kinder-playbackshow

OKTOBER Haltetijden vanaf 23 augustus 1999 In overleg met de gemeente of het plaatselijk bibliotheekbestuur worden haltetijden vastgesteld. De haltetijden zijn: di. 09.30- 10.15 uur Basisschool Aloysius wo. 12.30-13.30 uur Sporthal De Geer do. 14.45-15.30 uur Basisschool Maria Zat. 14.15-15.30 uur Sporthal De Geer

03 TV De Vlijmd, Maasdonktoernooi te Nuland TV De Vlijmd, Maasdonktoernooi Geffenjeugd TV De Vlijrnd, aanvang Dubbelcompetitie 07 Buurtver. De Vierwinden biljarten bij 't Bergje

Resultaten in de halten van de gemeente Nuland In 1998 maakten 777 personen gebruik van de biblio-

24 Kopij inleveren Torenklanken (3 weken)

bus. Zij leenden 30.818 titels.

04 Buurtver. De Vierwinden biljarten bij 't bergje 14 Kopij inleveren Torenklanken 16 Buurtver. De Vierwinden kaarten bij 't Haasje 18 Buurtver. De Vierwinden biljarten bij 't Bergje 25 K.V.B. St.Nicolaasavond 28 Kopij inleveren Torenklanken 28 Buurtver. De Vierwinden St. Nicolaas op bezoek

Haltetijden vanaf 23 augustus 1999 di. 10.45-12.00 uur Basisschool de Hoogakker wo. 13.45-15.00 uur Pr. Bernhardplein zat. 12.45-14.00 uur Pr. Bernhardplein

10 Kopij inleveren Torenklanken 12 Buurtver. De Vierwinden kaarten bij 't Haasje 17 Buurtver. De Vierwinden herfstboswandeling 18 t/m 22 Herfstvakantie,basisscholen 21 Buurtver. De Vierwinden biljarten bij 't bergje

NOVEMBER

DECEMBER Resultaten in de halten van de gemeente Vinkel

Jn l 998 maakten 254 personen gebruik van de bibliobus. Zij leenden 9.073 titels.

Haltetijden vanaf 23 augustus 1999 ma. 15.30-16.30uur Basisschool do. 18.00-18.45 uur Wit Gele Kruisgebouw

16

steun astmapatiĂŤnten in hun gevecht om lucht

Giro 55055

02 Buurtver. De Vierwinden biljarten bij 't bergje 12 Kopij inleveren Torenklanken 14 TV De Vlijmd, Toernooi 14 Buurtver. De Vierwinden kaarten bij 't Haasje 15 Kerstviering i.s.m. K.B.O.: de Gouden Leeuw 20 K.V.B. Kerstviering 21 TV De Vlijrnd, Stamppot-toernooi 24 t/m 7-01 Kerstvakantie, basisscholen 28 TV De Vlijmd, Mini-Maxi toernooi In het jaar 2000 zijn de volgende data van belang 06 t/m 10 maart 2000 Voorjaarsvakantie 01 t/m 05 mei 2000 Meivakantie 14 mei Eerste2000 Communie Aloysiusschool 21 mei Eerste 2000 Communie Mariaschool 01 t/m 02 juni 2000 Hemelvaartvakantie 03 juli t/m 11 augustus 2000 Zomervakantie


SCOUTING GEFFEN Scouting Geffen, is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Heb jij de minimale leeftijd van 18 jaar en vind je het leuk om met kinderen om te gaan en regelmatig buiten te zijn, te kamperen, programma's te maken samen met je teamgenoten en heb je genoeg tijd hiervoor dan ben jij wellicht de geschikte persoon. Scouting Geffen bestaat op dit moment uit: * Bevers: kinderen in de leeftijd 5-7 jaar Draaitijd: zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur. * Kabouters: meisjes in de leeftijd 7-10 jaar. Draaitijd: maandag van 18.00 tot 20.00 uur. * Welpen: jongens in de leeftijd 7-10 jaar. Draaitijd: maandag van 18.00 tot 20.00 uur. * Scouts: jongens en meisjes in de leeftijd 10-14 jaar. Draaitijd: donderdag van 18.30 tot 20.30 uur. * Explorers: jongens en meisjes in de leeftijd 14-17 jaar. Draaitijd: dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur. Bij de bevers, welpen en scouts hebben wij nog een tekort aan leiding. Uiteraard is het programma aanbod bij de bevers geheel anders dan bijvoorbeeld bij de scouts. Wat doen wij zoal bij scouting Geffen: * Elke week opkomst. * Regelmatig een ovemachtingweekend uiteraard samen met de jeugdleden en soms met de vaders of moeders erbij (vader/zoon of moeder/dochter week end). * Groepsweekend. * Heitje voor een karweitje. * Leidingweekend. * Zomerkamp (met je eigen groep een hele week in een blokhut of in de bossen). Wanneer je dit wel aanspreekt neem dan contact op met: Frank Draad, Wilgenstraat 11 , 5386 GI Geffen, tel. 073 - 532 5742. Groepsbegeleider Scouting Geffen.

VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN Proficiat aan de "doortrappers" van 1999: Rutger Gabriëls, Alan Alaoui, Remco Doodkorte, Carola Dood.korte, José Doodkorte, Anniek van Boekel, Rutger van Boekel, Annemieke van Schijndel, Margot van Lith, Alex van Zutphen, Simone Hen d riks, Yvonne van Erp, Helma v.d. Berg, Anja Jonkergouw, Inge van Gogh, Kathy van Woeosel, Diny van Wanrooij, Els Verburgh, Tineke van Rijn, René van Herpen, Jan Rovers, Peter Peters, Wil v.d. Haterd.

rienden

laderacken

NIEUW SEIZOEN BRABANTSE AVONDEN IN VINKEL Op 10 oktober gaat er weer een nieuw (6e) seizoen met Brabantse Avonden van start. de locatie is opnieuw in café-zaal d'n Driehoek in Vinkel. De Vriendt,nkring Vladeracken is er opnieuw in geslaagd om . een aantrekkelijk programma te bieden waarbij er een goede mix is van zang, humor en echte Brabantse muziek. De artiesten komen opnieuw uit alle delen van Brabant. Het programma ziet er als volgt uit: 10 oktober: Jo Hoogendoom (een echte Tilburgse liedjeszanger) Die Kamerooij: een Tilburgse groep met eigentijdse liedjes en veel humor en improvisatie. 12 december: Gerard v. Maasakkers: de meest bekende Brabantse zanger. Gere Gedoon: een absolute topgroep uit Deurne. 9 januari: Nico v.d. Wetering: de bekende troubadour uit St. Oederode. 'T Boekels Kwartierke: deze groep is zo bekend. 12 maart: Maarten v. Brug: uit Aarle-Rixtel: was Brabants Kampioen Tonproaten. Spoit Elluf: een groep uit Helmond die zelf liedjes en slappe klets verkopen in het plat Helmonds. 9 april: Struuf: een veel belovende groep uit het land van Cuyk. Wanne Henk: uit Hilvarenbeek. Ze maken in de stijl van de Veulpoepers echte Brabantse volksmuziek. Losse kaarten voor de avonden zijn 4 weken voor de eigenlijke avond te koop bij café-zaal d'n Driehoek: tel. 073-532 1862. Abonnementen voor 5 avonden à/ 45,-- zijn ook te koop bij d'n Driehoek of bij Rien Bosch: tel. 073-532 2110.

BOLLEBOZEN Tijs Romme is geslaagd voor HAVO aan 't MondriaanCollege te Oss. 17


M E R L I J Jt advocaten ISO 9001 gecertificeerd â– SPECIALISATIES

ACTUEEL

huisvesting

flexwerken millenium-aansprakelijkheden

vergunningen huur bouw en milieu

STRATEGISCHE SPECIALISATIES

BEDRIJVEN

werknemers ----

arbeidsrecht medezeggenschap

onderhandelen conflictbemiddelen

diversen contracten incasso vennootschapsrecht

PARTICULIEREN familiezaken arbeidsrecht burenrecht

gevarieerde tarieven op offertebasis diverse abonnementen mogelijk juridische bedrijfsdoorlichting

Merlijn Advocaten is gevestigd in het voormalig gemeentehuis van Nuland. Op aanvraag sturen wij u onze brochure. Voor een kennismakingsgesprek kunt u zich richten tot mr drs H.J. Bonenkamp. 't Raadhuis - Dorpstraat 7 Postbus 75 • 5390 AB - Nuland telefoon 073 53 24449 fax 073 53 25829 e-mail merlijnadv@tip.nl

18


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Schoolviering Aloysiusschool (geen viering in de kapel) Do. 02-09 18.30 u Schoolviering Mariaschool 04-09 Za. 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u Geen viering in de kerk Zo. 05-09 09.30 u Openluchtmis in de tuin van huize De Heegt mmv W.I.K. Wo. 08-09 19.00 u * Avondmis Za. 11-09 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u Viering met de diaken mmv Passe Partout (+kinder kerk) Zo. 12-09 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd koor Wo. 15-09 19.00 u Geen avondmis

EFFE NOAR GEFFE Zoals gebruikelijk openen we onze boerenmarkt met een Openluchtviering in de tuin van huize De Heegt. Pastoor Spijkers en diaken van Herwijnen gaan vóór in de viering en medewerking wordt verleend door fanfare W.I.K. + majorettes, boerenbruidsparen, dansgroep De Vlijt en De Vlijtjes, KVO-dansgroep, de schapen herder en het hoomblazerscorps "Horrido". Omdat dit jaar het nieuwe oventje in gebruik wordt genomen is het thema van de viering: "Geef ons beden ons dagelijks brood". U bent allen van harte welkom!

Wo. 01-09 18.30 u

* = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 september 1999 om 20.00 uur in het parochie- centrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 u. - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255. KERKBALANS 1999: "Je geeft om elkaar" Laatste stand: / 60.000,-- (incl. de toegezegde bedragen). Een fantastisch bedrag! Hartelijk dank! U kunt uw bijdrage overmaken op giro 1117393 of Rabo-rek. 11 58 07 292 t.n.v. Bestuur M.Magdalena o.v.v. Kerkbalans '99.

ZIEKENDAG In het weeke'nd van 11-12 sept. Besteden we aandacht aan de Nationale Ziekendag met dit jaar als thema: "Tijd voor aandacht". In alle vieringen wordt de preek gehouden door Ans Schutte, die in de parochies Geffen en Vinkel regelmatig zieken bezoekt. JONGERENMARKTDAG Beste jongens en meisjes die dit jaar de basisschool verlieten. Weten jullie het nog? Jullie ontvingen een brief over de jongerenmarktdag in het Carmelcollege te Heesch voor schoolverlaters uit Geffen, Nuland, Vinkel en Heesch. Hebben jullie zaterdagmiddag 25 september daarvoor vrijgehouden? Het programma ziet er als volgt uit: 14.30 uur: Welkom in de hal. Eerst even gezellig kletsen met een drankje en wat lekkers, voordat deken Spijkers de officiële opening zal verrichten en de markt kan beginnen. 15.00 uur: Kraampjes bekijken met onderwerpen waar je de komende jaren mee te maken krijgt b.v. studie/werk - liefde groepsbinding - verantwoordelijkheden. 15.30 uur: In diverse lokalen op een speelse manier aan de slag met het onderwerp van jouw keuze. 17.30 uur: Tijd voor een kop soep en een broodje. 18.15 uur: Slotpresentatie van alle onderwerpen. 19.00 uur: Meega-Disco met D.J. van Sleeuwen. 22.00 uur: Sluiting. RINGLEIDING Door een gift van het Geffense Wit-Gele Kruisfonds zijn we in staat om in onze kerk een ringleiding aan te leggen, zodat slechthorende de vieringen beter kunnen volgen. De ringleiding komt in de zijbeuk bij het Mariabeeld. In de kapel is al een ringleiding aanwezig. Dank aan de gulle gevers. 19


BANKEN IN DE ZIJBEUKEN In de zijgangen van onze kerk komen binnen afzienbare tijd prachtige eikenhouten zitbankjes, die afkomstig zijn uit de gerestaureerde Joze:fkerk in Nijmegen. Het aantal vaste zitplaatsen in de kerk, dat tot nu toe 336 was, wordt daarmee met ongeveer 120 plaatsen uitgebreid, zodat er niet steeds stoelen gehuurd hoeven te worden. We danken de :firma van Oort voor het vervoer vanuit Nijmegen en de familie van Vugt voor het tijdelijk beschikbaar stellen van de opslagruimte. Ook dank aan de jongeren Rens, Rien, Bart, Gerard, Ronnie, Gert en Roy voor het, een hele zaterdag mee aanpakken, samen met Henk Steenbergen, Jan van Schijndel en Frans Rovers. GLAS-IN-LOOD-RAMEN Nog voor het jaar 2000 zullen twee van de glas-inlood ramen in onze kerk met een gift van / 29.000,-van Geffen 700, worden gerestaureerd. Aan alle gulle gevers zeggen we hartelijk dank. CURSUSSEN: (info/opgave: Annet v.d. Helm tel. 532 4311) Bezinningscursus "Vrouw en geloven": Kiezen voor Leven tussen vrees en hoop, herinnering en verwachting, verleden en toekomst. Donderdagochtend 14 en 28 okt., 4 en 18 nov., 2 en 16 dec. Begeleiding: Jo Goossens De kracht van een werkzaam geloof. Geloofsgesprekken aan de vooravond van het jaar 2000. Dinsdagavond 19 okt., 16 nov., 21 dec. Begeleiding: Els Strobbe-Blomme.

( WATERSCHAP DE MAAS KANT)

Waterschap De Dommel

WATERSCHAPPEN BINDEN STRIJD AAN TEGEN WOEKERPLANT Waterschap De Dommel en waterschap De Maaskant gaan dit jaar opnieuw de 'Grote Waternavel' grondig en effectief bestrijden. Deze exotische woekerplant verstikt het water en veroorzaakte vorig jaar problemen voor de aan- en afvoer van oppenrlakte-water, de recreatie en de muskusratten bestrijding. In 1998 is de plant redelijk effectief aangepakt. Begin 20

juli vorig jaar was namelijk bijna tien keer zoveel water bedekt met de snelgroeiende plantendeken als nu. Half juli tot september is echter het groeiseizoen. Door de opgedane ervaring zijn beide waterschappen nu zeer alert en kunnen direct starten met de bestrijding als het plantje weer tot problemen leidt. Verspreiding De Grote Waternavel is afkomstig uit Amerika en heeft ook al in Engeland, AustraliĂŤ en Nieuw-Zeeland voor problemen gezorgd. Hij is enkele jaren geleden voor het eerst in Nederland gesignaleerd. De plant wordt verkocht bij tuincentra. De tropische plant verspreid zich in hoog tempo en is zelfs winterhard. In Noord-Brabant heeft de Waternavel zich in drie jaar tijd maar liefst 35 kilometer verspreid in aaneengesloten zones van 2 tot 10 meter breed. Behalve in het Drongelens Kanaal zit de plant in de Dommel bij 'sHertogenbosch, de Essche Stroom en een aantal waterlopen bij Elshout. De Unie van Waterschappen heeft staatssecretaris Faber van Natuurbeheer ge v raagd om een handels- en importverbod in te stellen. Bestrijding De Dommel en De Maaskant gaan het plantentapijt met maaiboten en kranen verwijderen. Hierbij doen de waterschappen er alles aan om te voorkomen dat restjes plantenmateriaal achterblijven. De ervaring leert namelijk dat zelfs een klein stekje een nieuwe plantendeken op een sloot kan opleveren. Het maaisel wordt centraal en onder gecontroleerde omstandigheden verwerkt. De Dommel doet dit op het terrein van de rioolwaterzuivering Hilvarenbeek en voor De Maaskant is de rioolwaterzuiveringsinstallatie Oijen de locatie waar de verwerking plaatsvindt. Kostbaar De bestrijding en verwerking heeft vorig jaar vele weken werk en honderdduizenden guldens gekost. De kosten zijn mede zo hoog omdat een echte goede verwerkingsmogelijkheid nog niet is gevonden. Ook dit jaar zullen de kosten aanzienlijk zijn onder andere door aanleg van voorzieningen op de rioolwaterzuiveringsterreinen om het materiaal te kunnen storten. Aangezien de Grote Waternavel zware metalen, fosfaat en stikstof uit het water opneemt, moet ook dit jaar worden bezien of het gehalte na ontwatering laag genoeg is om het materiaal te kunnen composteren.

TUN BLAKKE GEBRACHT VERLOREN Op zaterdagavond 7 augustus ben ik op de Geffense kermis mijn armband kwijt geraakt. Wie heeft hem gevonden? Christian Schuurmans tel.nr. 532 2356


DARTMOORHENGST IN GEFFEN Geffen, op manege De Driesprong staat tijdelijk eenDartmoorhengst ornde menies van de manege te dekken FrankaZ.eelen, eigenaresse van De Driesprong, is z.eer enthousiast over de Dartmoor alskinderpony. De pony's zijn klein en heel vriendelijk. Met hun grote bos manen zien re er uit omte knuffelen De meeste kinderen zijn dan ook totaal niet bang van d~ pony's. dartmoors hebben in vergelijking met bijvoorl:x:eld Shetlanders hele ruime gangen, waardoor je veel minder door elkaar geschud wordt als je op ze rijdt. Ze zijn over het algemeen ook makkelijker in de omgang dan de meeste Shetlanders; minder eigenwijs. Verder zijn re erg sterk, zodat de kinderen als ze ouder worden op de pony's blijven rijden. .zelfs een lichte volwassenen kan erop rijden Op De Driesprong hebben verschillende Dartmoors in de lessen gelopen en eigenlijk altijd naar grote tevredenheid vanzwel de klanten als de imtructrice. Toen zij deze z.omer eennieuwe pony wilde aanschaffen lag het dus voor de hand om eerst bij een Dartmoor-fokker te gaan kijken. DeheerOtten uit Elimis de grootsteDartrmor-bezitter in Nederland en hij bad verschillende leuke pony's te koop staan. De keus viel op een tweejarige merrie, maar toen de heer Ottenhoorde dat het de bedoeling was dat de pony in de manege in de lessen z.ou gaan lopen wilde hij haar eerst niet verkopen. In zijnogen is eenDartmoor namelijk niet geschikt voor het standaard manege-werk. De pony's hebben veel persoonlijke aarrlacht nodig en kunnenheel slecht tegen monotoon werk Toen hij echter hoorde wat erop De Driesprong allemaal in de

gepaneerde

schnitzels 5 voor

10,Geldig van 30 augustus t/m 4 september 1999

AFWASHULP GEVRAAGD VOOR EEN PAAR DAGEN PER WEEK

lessen wordt gedaan wilde hij wel een keer komen kijken om te zien ofhij zijn pony misschien wel aan deze manege zou willen verkopen. De lessen op De Driesprong zijn heel gevarieerd; elke week staat er iets anders op het programma. Het belangrijkste is natuurlijk dat de mensen die komen lessen goed leren rijden en leren omgaanmeteen paard ofpony. De nadruk ligt dan ook op dressuur, maar er wordt ook regelmatig gesprongen, er worden buitemitten gemaakt, er worden pelletjes gedaan waarbij je de dingen die je bij de dressuur leert nodig hebt, en verder wordt er western gereden, gevohigeerd en er wordeneveowichtoefeningenopde pony gedaan De heerütten was bang om paarden aan te treffen die er afgestompt uitzagen en hij was aangenaam verrast toen hij zag hoe fris en vrolijk de pony's op De.Driesprong uit hun ogen keken Hij vond het schitterend om te zien dat de kinderen ook buiten hun lessen omnaar de manege kwamen om hwilievelingspony te poetsen en te knuffelen. Hij had er geen enkele moeite mee om zijn merrie op de manege achter te laten en bood relfs aan om een van zijn goedgekeurde hengsten een tijdje op de manege te stallen zodat die de andere Dartmoor merries zou kunnen dekken. Nu is het dan z.over dat Sprinter, een driejarige donkerbruine Dartmoorhengst, op De Driesprong staat. Hoewelhij nog erg jong is gedraagt hij zich voorbeeldig, z.owel tegenover de merries als tegenover mensen. Op De Driesprong wordt nu al uitgekeken naar volgend jaar zomer, wanneer er als alles goed gaat minimaal drie Dartmoor-veulentjes in de wei zullen rondbpen

Lekker met de handen eten -~ ~, l p ~ : #

~a~ . '·~;::.-··___+

·'-.-:·.. / ;,,

·•· ·~

--~ 5 gegrilde kippenbouten

·~

1QOO -

shoarmapakket: 500 gram shoarmavlees

+ 5 broodjes + 150 gram saus, per stuk kalkoenschnitzel, 100 gram

9 1

95

99

Geldig van G tlm 11 septeml,er1999

Keurslagerij

VANTUYL KEURSlAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen 1e1. (013) 532 s0 91

21


Actuele politieke stand van zaken Vlak voor de zomervakantie is de coalitie van CDA, Partij Maasdonk en Dorp Vinkel na een lange periode van onzekerheid dan tóch nog geklapt. Daarmee kwam een einde aan een soap à la Goede Tijden Slechte Tijden met wéér twee ruziënde wethouders in de hoofdrol. Persoonlijke verhoudingen tussen raadsleden onderling maken het opnieuw onmogelijk onze gemeente fàtsoenlijk te besturen. Naar onze mening is de raad van Maasdonk doodziek. Wij constateren dat er een hoop "oud zeer" zit bij de patiënt. Wat is het beste medicijn ??? In de extra raadsvergadering van 12 juli hebben Frank Smits en ik een motie ingediend om met de hele gemeenteraad eens een dagje ofwat op de hei te stoeien om daarna fris en monter te praten over besturen in plaats van straatvechten en moddergooien. Alle raadsleden zouden zo'n sessie ''vrijwillig verplicht" bij moeten wonen. De motie haalde het helaas niet ... Na 12 juli hebben er gesprekken plaats gevonden tussen verschillende politieke partijen om te onderzoeken ofer snel een nieuwe coalitie te vormen was. Ook de VPM heeft aan deze gesprekken deelgenomen, omdat wij vinden dat er snel een nieuwe coalitie moet zitten. De conclusie die wij uit deze gesprekken kunnen trekken is dat er een status quo is ontstaan. De meerderheid wacht af. Het spel wordt meer en meer persoonlijker. Om de status quo te doorbreken zullen er binnen de huidige politiek personen moeten opstaan en/ ofopstappen. Als er een nieuwe coalitie komt met een goed programma en nieuwe leiders dan zullen wij niet langs de zijlijn toekijken hoe het verder moet; Maasdonk kan zich geen nieuwe crisis veroorloven !!! Wordt de hei onze redding???

Charles van Herpen, raadslid VPM.

DREIGEND TEKORT GASTOUDERS THUISWERKEN MET KINDEREN In maart zijn de Gastoudersburcaus in Noordoost Brabant gestart met een gezamenlijke actie "Thuiswerken met kinderen" voor de werving van gast- en oppasouders. De actie heeft al vruchten afgeworpen maar de regionale gastouderbureaus zijn nog lang niet uit de brand het dreigend tekort aan gast- en oppasouders blijft. Gastouderschap een miskend beroep Gastouders zijn zij die in hun eigen huis, tegen een vaste vergoeding, kinderen van vmagouders ver1..0rgen. Een gastouder mag max. 4 kinderen (excl. eigen kinderen) tegel~jkertijd opvangC;'n. Ondanks het lèit dat je als gastouder _niet in loon22

dienst komt, maar werkt als een freelancer is het weldege~jk een beroep. Tenslotte vertrouwt de vraagouder de zorg van de kinderen niet aan zomaar iemand toe. Iedereen kan zich hiervoor opgeven en er volgt dan een uitgebreide selectie via een intakegesprek met het gastouderbureau. Een gerichte opleiding is niet nodig maar ervaring met kinderen is gewenst. De zorg van kinderen is een hele verantwoording derhalve is de minimale leeftijdsgrens gesteld op 21 jaar. De opvang wordt vaak vergeleken met de opvang inhet "zwart circuit". Men realiseert zich niet dat er een organisatie achter zit. Er worden cursussen georganiseerd voorde gastouders, inloopochtenden, thema-avonden. De gastouders werken aan de hand van een pedagogisch belejd etc. naast de hierboven genoemde voordelen in de .vorm van deskundigheidsbevordering kiezen gastouders er steeds vaker voor om zich via een gastouderbureau te laten bemiddelen. Het tèit dat het gastouderbureau ook de vraagouders selecteert is vaak een enorme geruststelling. Bovendien bieden de regels en richtlijnen ook een bepaalde vorm van zekerheid voor de gastouders. De verzekering en het gratis uitleenmateriaal zijn een welkome bijkomstigheid. Gastouders combineren de opvang van andere kinderen vaak met de zorg van hun eigen kinderen. Ze zijn toch al thuis, of het is leuk om er voor de kinderen een speelkameraadje bij te hebben. Daarnaast verdienen ze nog wat bij. Maar ook vrouwen die al uit de kleine kinderen zijn geven zich op omdat ze graag nog eens de zorg van een klein kind op zich willen nemen. Gastouderschap kan theoretisch 24 uur per dag 7 dagen in de week. Daar de ouders vaak maar voor een beperkt aantal dagen opvang nodig hebben komt het zelden voor dat een gastouder ook 7 dagen per week beschik.baar zou moeten zijn Uiteraard kan een gastouder zelfaangeven wanneer zij kinderen op willen vangen: bijv. alleen op maandag en dinsdag. Het gastouderbureau houdt daar dan rekening mee. Uiteraard hoe meer beperkingen door de gastouder aangegeven worden hoe moeilijker een koppeling met een vraagouder tot stand kan komen. Oppassen in het huis van de kinderen; oppasouders genaamd Gastouderbureaus maken onderscheid in gastouderopvang en oppasouders. Oppasouders zijn ouders die niet in hun eigen huis oppassen maar in het huis van de kinderen. De verdiensten ~jn per uur iets hoger omdat zij uit huis gaan werken. Als gastouder kan je de werkz.aamhe<len combineren met de zorg van je eigen kinderen ofbet huishouden. AJs oppasouders is dit veel moeilijker. De overheid stelt aan oppasouders strikte eisen. Men mag max. 2 dagen per week bij een zelfde gezin als oppasouder werken. Het is wel mogelijk om dan voor 2 verschillende gezinnen te werken. En zo 4 dagen per week kinderen op te vangen. Wtlt u meer informatie bel dan met het gastouderbureau bij u inde buurt. Gastouderbureau Stichting Kindercentrwn Klimop. Tel. 073 -5211384. Stichting Gastouderbureau Uden e.o. Tel. 04 I 3 -271416 Cokon, regio Oss, l ,ander<l, Tel. 0412 - 405030.


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE_MAASDONK

eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/E. Srnit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend.

Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.:5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevaJlen)

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden)

Huisartsenpraktijk "Nuland". Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen)

Maandag -ochtend

Huisartsenpraktijk ·'Vinkel", Platanenstraat 9. Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen Tel.: 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van ·s-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voc spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandaga,·ond: J. Visschers Dinsdagavond: A.v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 04-05 sept. Nuland 25-26 sept. Geffen 11-12 sept. Vinkel 02-03 okt. Nuland 18-19 sept. Nuland 09-10 okt. Geffen In verband ook met de openingstijden van de apotheek is het aan te bevelen in de we~kenden de dienstdoende arts 's morgens te bellen of te raadplegen. Vakanties: A.v.Heyningen: 27 sept. t/m 01 okt. De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 24 september

Dinsdag -ochtend -middag

Geffen: 17+20 september, 7 oktober Nuland: 6 oktober In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter

Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen Dhr.Berkelaar Dhr.Smit Mw.SmitNabon

-middag

Vrij-en afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur

Eventueel Afspraakspreekuur

Afwezig

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

Woensdag -ochtend afwezig -middag

Afspraakspreekuur

Vrij-en afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur Afwezig

Afspraakspreekuur Afspraakspreekuur

afwezig

Donderdag -ochtend afwezig -middag Afspraakspreekuur

Afspraakspreekuur Eventueel Afspraakspreekuur

Vrijdag -ochtend

Afspraakspreekuur

Afwezig

Afwezig

Afwezig

-middag

Vrij-en afspraakspreekuur Afspraaksoreekuur

Afspraakspreekuur

--------------------------------------------------------NB: Als dokter Berkelaar met vakantie is vervallen de vrije spreekuren op maandag en vrijdag. De praktijk is dan op vrijdagmiddag gesloten. Als dokter Smit met vakantie is vervallen de kinderspreekuren. De praktijk is dan op woensdag de gehele dag en op donderdagmiddag gesloten. NB: Op vrijdagmiddag is er nooit kinderspreekuur. APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 ma. t/m vr. van 08.15 uur tot Openingstijden: 17.30 uur

23


za. van 12.00 uur tot 13.00 uur buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op ma. t/m vr. open: van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 18.00 uur. Spoedrecepten:

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Fysiotherapeuten: Asse Bruinenberg Anja Smulders Sebastien Chaumont Tel.: 532 4312 Fax: 532 5700 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en lymphe- en oedeem therapie. G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak:. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak.

TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. V.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11, Geffen. Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak ma t/m vr.: 08.00 - 11.45 uur 13.00 - 17.00 uur BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN Bosch Medicentrum GZG dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00-19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30-14.30 u. en 19.00-20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00-1930 u. Sint Anna Ziekenhuis Oss dagelijks van 14.00-15.00 u. en 19.00-20.00 u. DIERENARTSPRAKTIJK Spreekuren in Geffen op Elzendreef7 maandagochtend van 09.00 - 09.30 uur woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur ZIEKENFONDSEN: * C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagrruddag 15.00 24

- 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, Spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland.

TROMBOSEDIENST maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1 . 08.30 - 09.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 08.30 - 09.00 uur. INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDU:EIDSZORG NOORDOOST-BRABANT Muntelbolwerk 1, 5213 SZ 's-Hertogenbosch. Tel. 073-6134749 Fax. 073-6123715 Openingstijden: Maandag 13.00 - 16.30 uur Dinsdag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur Buiten de genoemde openingstijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken in een antwoordapparaat. U wordt dan teruggebeld. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Donderdagavond: 17.30 - 20.00 uur RABO REISBURO GEFFEN Maandag t/m donderdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 Oss Tel. 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Openingstijden Loketfunktie: Gemeentehuis van Maasdonk (zij-ingang) ma. t/m vrij. van 09.30 - 11.30 uur dinsdag van 17.00 - 19.00 uur BRANDWEER: Tel. 073 - 6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen. Tel.: 5321990


VAN DER DOELEN

··

w

HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 ·

Loonbedrijf en Grondverzet

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS

Gebr. van Erp OSS (0412) 62 22 13

GEFFEN (073) 532 19 95

-

a

:~

Dorpslraal 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Gelfen

DE GOUDEN LEEUW

AFBOUW

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor:

bruiloften - partijen -vergaderingen

H.M. SUPPERS administratiekantoor belastingadviesbureau

Rijksweg 18 - 5386 LD Geffen

Voon alg~hel~:en'jékwplitieeerpe administratj~ve ~ tis~le Je~er!ening voorbet midden- èn k!einbëdrjf

;

•••Ne

Tel.nr. (073) 532 51 85 Fax.nr. (073) 532 53 30

lidNOAB •

• "88W-l)5f OtiX YNi

-NlltV.ll· EN !ê!AS1Nl015'.1.MUN

• ·•


BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos) JAC OSS Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13, Oss, Tel.: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag van 14.00-17.00 uur donderdag van 16.00-19.00 uur vrijdag van 10.00-13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma t/m vr. van 09.00-11.00 uur en van 13.30-15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST. De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg: Tel. 0412 - 622678 (bij nood 24u per dag) Ma t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur. Uitlenen van verpleegartikelen: * Kantoor Geffen, Dorpsstraat 37, do. 13.30- 14.00 uur Thuiszorgwinkel: Voor lenen. huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30-17.30u en di t/m vrij. J0.30-12.30u en 13 .30-17 .30 uur. BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag: Aloysiusschool: 09 .30 - 10.15 uur Woensdag: Sporthal De Geer: I 2.30 - 13 .30 uur Donderdag: Mariaschool 14.45 - 15.30 uur .t.-aterdag: Sporthal 14.15 - 15.30 uur Ook telefonisch bereikbaar tiidens uitleentijden onder nummer: 06 - 52979877

.

WEEKMARKT Elke woensdag van 09.00 - 1 L30 uur op het Dorpsplein. 26

DE LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De lokale Bewonersraad, van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende ADRESSEN: De heer H.v.d.Broek, P.v.d.Elsenstraat 9, te Geffen, tel. : 073 - 5322529 Mevr. A.Vos-v.d.Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, Tel.: 073 - 5321536 De heer C.v.Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, Tel,: 073 - 5321521 Z ij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 - 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.

NOODKREET ! ! ! Wij, Dames Korfbalvereniging Geffen (DKG) z1Jn dringend op zoek naar nieuwe leden. Wij zijn op zoek naar meisjes in de leeftijd van 7 tot 10 jaar. Ben je geïnteresseerd kom dan een keertje kijken tijdens een training. De trainingen vinden plaats op woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur op sportpark bij de Biescamp (ingang TV de Vlijmd). Natuurlijk kunnen andere geïnteresseerden ook een kijkje komen nemen tijdens deze avond. Van 19.00 tot 20.00 uur trainen onze senioren leden. Voor meer vragen kan men contact op nemen met Brigitte van Heumen 073 - 532 3589. Bestuur D.K.G.

Apotheek Geffen-Nuland zoekt een:

APOTHEKERSASSISTENTE full-time of part-time Je komt te werken in een enthousiast team en plezierige werkomgeving. Mooie woonruimte behoort tot de mogelijkheden. Interesse? Bel dan of schrijf naar:

Apotheek Geffen-Nuland Dorpstraat 48 5386 AN GeffP.n Tel. (073)-53 24 699

Raymond Braakhuis ::ipotheker


F. T. W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

ANNELIES PIETERSEN

N. v. Soest Regist eraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadminist ratieconsulent

elas t isch e k o u sen Aanmeten bij u thuis

Erkend door alle z iekenfondsen

Vladerackens1raat 2 Nuland 'fe lefoon 0 73 - 532461 9

accountants

vlietskant 21 4 14 1 ck

SMUlWERElD 1 Akkertje

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

Dorpstraat 16 5386 AM Geffen Tel: 073-5321541 Fax: 073-5322072

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

op het raadhuisplein met warm verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

~I ~~

Voor een goede prijs een heeOijk

~ 1

~:;:~s ballenbak aanwezig voor de

~~ !

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

L ~ , _ kleintjes!

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bo uwen tegenkomt!

fL * BLOEMEN

* PLANTEN

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 1

- ~

* OROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83. fax: (073) 532 51 50.


Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

• Gazelle

• Vervoer voor

• Locomotief

PEDICURE

Tankstation - Benzines

ziekenfondsen

- Diesel

T. Ketelaars-Il. NistelruulJ

- Vervoer per busje

cl. Coothstraat 31

Geffen

Aa

Hanegraaf B.V. Geffen , Onderhoud bouwmachines

Voor of uw reporoties von bouwmachines In- en verkoop machines

(073) 532 20 41

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fox (073) 532 50 68

®\.;:J ~

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]IEIN Tel.c (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

/!'À\

~

t;;;.. ·

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

8ENILDA11

Molenberg 6, tel.(073) 532 48 50 5386 DA Geffen / Maasdonk

~

Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - / 2.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK "TUIN· EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN "TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Voor ontspanning na uw inspanning

~ c~FÉ Dt: G~

0~

~ ....,..,

~

Elzendreef 1 5386 GR Geffen

* * Kroon Joke en Fokko

voor het leggen van o.a.: • laminaat/houten/tegelvloeren en diverse andere timmerwerkzaamheden goede service en kwaliteit !!

Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

André Brands, Rozelaar 9, 5386 ER Geffen tel. nr.: 073-5341403 - Fax: 073-5341402 Mobiel: 06-51 198601

Ook voor kinderfeestjes

,.,

J7Jl Assurantie- en Hypotheekkantoor A. BARON VAN HOVELL TOT WESTERFLIER B.V. deeluitmakend van de GHW adviesgroep

voor - een deskundig en betrouwbaar advies - snelle en correcte schadeafwikkeling Wetb. van Eschstraat 175 5342 AV Oss telefoon 0412 - 624901 telefax 0412 - 626385 28

accountmanager bedrijven: Peter Lemmens 073 - 5324841


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.