Torenklanken 1999 - nr 01

Page 1

37e jaargang

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

I

nummer 1

1

januari 1999

en en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 Tolweg 7 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

IIIIIEII"IIIIIIIIEIIIIIIIDIIIIIUJIIDlmllEJIIEWEIIIlllaEIEIEII

Donderdag 14Januari start voorverkoop kaarten

Rechtvur zunneRaop

Torenklanken wenst u allen een voorspoedie

1999 AAN ONZE VASTE ADVERTEERDERS.

aanvang 19.00 uur (deur 18.00 uur open} CafèZaal De Gouden Leeuw

Dit is het eerste nummer van Toren.klanken jn J 999 met erin uw advertentie. Wilt u , indien er iets niet in orde is met deze advertentie dit doorgeven aan de redactie, Tolweg 7 tel. 5322243.

Denk aan het nieuwe redactieadres: Tolweg 7.

KOPV INLEVEREN VOOR: 17 JANUARI 1


HUIDVERZORGING

cf~

SMUlWERElD , Allllerue

4-Jj,

oornstraat 16

Van Coot.hslraal '26 · '5386 .\E Geffen tel (073) 532 27 0~

5386 AM Geffen Tel: 013-5321541 Fax: 013-5322012

~ BOUWBEDRIJF

1!r

Voor een goede prijs een heerlijk menu.

_.,,Y -

Tevens ballenbak aanwezig voor de kleinljes!

. .W

Qia van Nislelrooy

FRANS DOLLEVOET B.V

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 1o 46 fax {073) 532 51 33

.A.... . TC> C> . .~ E ~C>IAt.CS.

reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogeliikheid tot service kontrakten t.b.v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk• APK keuringen• ionge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit• leasing en verhuur • auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en subdealer van PEUGEOT en MAZ.DA • volautomatische carwash en hobby-wash

urkens v. a I

Veldstraat 21 5391 tel. 073 - 5322911 (fax

autobedri·t llloembinderij

~

lfJaninka 0 bloemen

STEEDS TOT U

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 1O 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

0 planten 0 grafwerk 0 potterie

~ decoratie

~ droogbloemen Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04

Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes 18 -VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V. Docfalaan 2 5342 HZ Oss tel: (0412) 62 31 73,fax 0412 64 11 55 • • · • · •

Mogelijkheden voor thuisopbaring Zwarte en grijze rouwauto Mannelijke en vrouwelijke uitvaartleiders Gratis Informatieboekje op aanvraag Erkend lid van de Ned. Unie van Uitvaartondernemingen Geffen, Nuland, Vinkel en omgeving

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18

Bedrijven weg 10

5386 ZG Geffen

5386 KA Geffen

Tel. (073) 532 29 81

Fax. (073) 532 21 89


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 13-01 19.00 u * Avondmis Za. 16-01 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor (Kerkbalans) 19.00 u Viering diaken mmv Jongerenkoor(+kinderkerk) (Kerkbalans) Zo. 17-01 09.30 u + H.Mismmv Gemengd Koor (Kerkbalans) Di. 19-01 19.45 u Gebedsdienst ter gelegen heid van Parochieavond. Wo. 20-01 19.00 u * Avondmis Za. 23-01 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor Heesch/Geffen Zo. 24-01 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor Wo. 27-01 19.00 u * Avondmis

* = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt Jn het weekend van 16/17 jan. wordt aandacht besteed aan de actie Kerkbalans met het thema: "Je geeft om elkaar!" DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 2 februari 1999 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308.

'

l

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 u. - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255. Alle vrijwilligers ontvingen met kerstmis een kaart van de parochie als dank voor hun inzet. De tekening op de volwassen-kaart werd gemaakt door Ben Wijnen en op de kinderkaart door Jens Verhagen. Hartelijk dank!

"JE GEEFT OM ELKAAR" Komend weekend wordt in de parochie weer de start gemaakt van de jaarlijkse actie Kerkbalans, met als thema: "Je Geeft om elkaar" De actie kerkbijdrage hebben we in onze parochie in 1998 goed afgesloten: we komen dicht tegen de /70.000,-- aan. Pastoor Spijkers en Bert Huismans (lid financiĂŤle commissie) willen de noodzaak van de gezinsbijdrage voor de kerk, graag nog eens wat nader toelichten. "De parochie moet je heden ten dage zien als een bedrijf met baten en lasten" zegt pastoor Spijkers. "En omdat we geen andere inkomsten hebben dan die van de parochianen is een jaarlijkse bijdrage door zoveel mogelijk gezinnen noodzakelijk om de exploitatie rond te krijgen. De hoogste lasten zijn die van het groot en klein onderhoud van de kerk, de pastorie en het parochie-centrum, de energiekosten en de personeelskosten. Op het ogenblik hebben we een nadelig saldo van ongeveer f 12.000,--- rekent Bert Huismans voor. "Dat komt omdat we zo'n 5 jaar geleden de toren hebben gerestaureerd van de opgebouwde reserves. Door de wegvallende rente hebben we moeten interen op de exploitatie. Door een grondverkoop -die mogelijk is bij pachtvrije grond- is het nadelig saldo alweer wat aan het dalen. Overigens, de grond die de kerk nog in bezit heeft, heeft een lage pachtopbrengst en is dus geen vetpot, hetgeen men soms denkt!" Het beleid van de parochie is erop gericht om de gebouwen van binnen en van buiten goed te onderhouden en dat kost behoorlijk wat geld. Bij nalatig onderhoud zijn de kosten immers op den duur hoger. Gelukkig hebben we in Geffen vaak sponsors voor materialen en zijn de werkuren pro deo. We krijgen subsidies, maar die kunnen variĂŤren van 80% tot 20% en soms is de pot zelfs leeg. Bovendien wordt de spoeling dunner nu via de provincie de aanvragen moeten worden gedaan in tegenstelling tot voorheen, toen die via de gemeente liepen. Er worden ook wel eens vergelijkingen gemaakt met omliggende parochies voor wat betreft bijdragen van diensten. "We krijgen richtlijnen vanuit het bisdom en we hanteren dezelfde aanpak in Geffen, Nuland en Vinkel en de andere parochies in het dekenaat Oss" zegt de pastoor. "Van de bijdragen voor Doop, Eerste:,


DAG DURE DIKDOENERIJ: WELKOM BIJ RAAD. Bn ltMO De Adm1rmtuiu,w O,en,rv,ricncr, k\lnt "' •4 ondcnw.mc.i tc:r«hl voo, ~c: fuwiaetl• Adm1ru:stube., bitl.unng. hn.anatk pWW.ng. noem ffl6&I op. Op blJu VM\ «n

:t.Jkd11kc chc.nsttn.

u:vek. scherp gc:pn,,d .aborv.etne"nt. Zo wcct lil ptca.c1 wu, u un toe bent c.n u fn rurc vc:rrH $1rtgcn

•chcu11f u1~ eslotcn M«cr Wf'tc:n over de: vootdelen vtn De Admitusu, 11c.vc Dic:nscveilrnc:rs,

■1VA~ESE PAlhlÎERS BV Makelaardii A11urontii:n

1=

RAAD

DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS Kasc,njelaan 44, 5382 KD Vinkt!,

~

tol. (073) 5326056.

Il

Dorpsplein 13 Geffen ~

(073) 532 32 64

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

M.J.M. v.d. Akker Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

WIHABO

DRUKKERIJ

meer verstand van verzekeren Voor ol uw fomil,e- veren ig,ngsen handelsdrukwerk Fomiliedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf von juiste do tum bij 9eboortekoort1es. drukkosten gratis Gratis felicitotiepokket bij gebooriekoorl1es. Ook voor copleerservice kunt u bij ons terec ht.

kleurencopieën en kleurenprinten tot A3. NIEUW: Grootformaat drukken 52 x 72 cm.

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

Heesterseweg 13

·

5386 KT Geffen Tel., (0731 5 32 26 84

· fox: (0731 532 47 95


Communie en Vormsel worden extra dingen gedaan zoals: speciale boekjes, attenties, groepsactiviteiten en excursies. '\Ye dragen ook een behoorlijk bedrag bij aan het dekenaat, vormingswerkster, arbeidspastor, het D .P .C. in Den Bosch, de Kerkelijke Rechtbank en het Bo uwbureau. Dus wordt er elk jaar een beroep gedaan op de parochianen om de kerkgemeenschap financieel te ondersteunen. "We halen het geld niet op" zegt de pastoor, "maar rekenen op ieders verantwoordelijkheid ten aanzien van het in stand houden van de parochie. Je moet het zien in de sfeer van een ledenbijdrage. Er zijn twee goede redenen om mee te doen: Je voelt je verbonden met de kerkgemeenschap en draagt samen met anderen de lasten door enerzijds je talenten in te zetten en anderzijds een financiĂŤle bijdrage. Een tweede reden kan zijn de kerk -die van ons allemaal is- als monument te willen behouden en dus financieel te ondersteunen om groot en klein onderhoud mogelijk te maken. U zou -indien u om deze reden wenst bij te dragen- dat zelfs kunnen vermelden. "Zo'n 10 jaar geleden werd door de toenmalige penningmeester het streefbedrag van / 80.000,-genoemd. Daar kruipen we langzaam naar toe. 1600 Gezinnen worden aangeschreven en een nobel streven zou zijn dat ze (bijna) allemaal meedoen als 'je om elkaar geeft', aldus pastoor Spijkers.

van / 100,-- ging en dat ze meerdere malen kans maakten op een prijs. Op zondag 20 december werd er een afsluitend concert gehouden door Harmonie Union en burgemeester Netten reikte de laatste prijzen uit. De hoofdprijs van maar liefst f 6.000,--- viel op het lot van de fam. Heijmans. "We werden gebeld door het bestuur en we zijn meteen op de fiets gestapt" vertellen Harrie, Jopie en zoon Jurgen. We werden goed ontvangen en we kregen een symbolische cheque waar het bedrag opgeschreven- schreven stond. We hebben wel veel geluk gehad" vinden ze "eerst een lot winnen en daarna nog de hoofdprijs van de loterij!" Een onvergetelijke dag voor de fam. Heijrnans, die het geld waarschijnlijk gaan gebruiken om in de zomer op vakantie te gaan. Zij willen graag de eigenaar van Albert Heijn uit Nuland en het bestuur van Harmonie Union bedanken voor dit "gelukkig Kerstfeest!"

EEN GELUKKIG KERSTFEEST Wanneer we elkaar een gelukkig kerstfeest wensen, bedoelen we op de eerste plaats een gezellig, fijn, vredig kerstfeest. De fam. Heijrnans had behalve dat, ook nog een gelukkig kerstfeest in de letterlijke zin van het woord: ze wonnen de hoofdprijs in de loterij van Harmonie Union te Nuland. Ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de Harmonie, werden loten van / 100,-- verkocht, waarbij maandelijks prijzen getrokken werden. De fam. Zwanenberg, die een Albert Heijn runt in Nuland kocht de laatste 20 loten om uit te delen aan klanten vanwege de opening van een nieuwe winkel aan de Kerkstraat. En daar begint het geluk! Jopie Heijmans ging met zoon Jurgen boodschappen doen en tekende twee kanskaartjes voor een lot. Toen ze nog maar net thuis waren werd er gebeld dat hun kaartje getrokken was. Dat betekende een gratis lot om mee te dingen naar de Union-prijzen en ze kregen eveneens een bosje bloemen Thuisgekomen zagen ze pas goed dat het om een lot

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en hulp tijdens de ziekte en overlijden van JAN HARTOG. Met name dank aan pastoor Spijkers, ziekencomitĂŠ De Schakel, huisarts Buijs, doktoren en verpleegkundigen van het St.Annaziekenhuis te Oss en St. Radboud te Nijmegen. Tonny Hartog - Reuvers, Kinderen en kleinkind.

5


-~Tl P-~TI P-~Tl P-~Tl P-~Tl P-~Tl P-~Tl PNl~UW~ ZOA(.g U Ml~CHIHI AL HtBT VfRfJOMHI, .~!TOPT M!TRID MH HAAR ZAAK "Dt LAPPtf.JMAfJD". fJU HtB IK HIKtlt DlfJGHI VAfJ HAAR OVER KUfJfJHI fJU1HI, ZOA(.g Dt STOMfRIJ !!

VAfJAi: 1JAfJUARI 1999, KUfJT U Dug VOORTAAfJ uw KltDlfJG Dit G~TOOMD MOIT WORDHI , Al=GtVtfJ BIJ UW STIP-DROGIST MONIEK V. HERPHl,OP HtT DORgPLJ;lfJ.

2 MAAL PtR WttK WORDT Dt KltDfNG OPGtHAALD HIWtl OP Dt VOLD[fJDJ; DAGtfJ: • worn~mAG VOOR Dt MIDDAG: oug u KUfJT DAfJ MAANDAG Hl DlfJgDAG uw KltDlfJG KOMttJ BR[fJGtfJ, Hl VRIJDAGg WttR OPHALHI• • VRIJDAG VOOR Dt MIDDAG : woDJgDAG DJ DONDERDAG uw KLEDlfJG BRDJGtfJ, DJ Dt WtEK DAAROP, worngDAG WEER OPHALrn.

OOK VOOR PAfJTY'g KUNT U NU VOORTAAfJ TtRtCITT BU UW STIP-DROGIST MONIEK V. HrnPUJ. GOtDE KWALITtlT VOOR E[fJ BITAALBARt PRug. oug Dt VM!Tt KLAfJTnl VAfJ Hn MtRK BO PAJ.ITY'S KUNfJtfJ DEZE fJU KRUGtfJ BIJ MOfJIJ;K. ER ZfJfJ 2 gooRTDJ PAfJTY'g VAfJ DIT MERK:• LYCRA · voILr; PRU~TtlllfJG: l YCRA: 2 PAAR KtJltKOUgHI 2 PAAR PAtJTY'g VOILE: 2 PAAR KtJIEKougrn 2 PAAR PAfJTY'g

f:L 5.95 f:L 10.95 R. g_95 f:L. 5.95

GRAAG TOT 21mg BIJ uw gT/P-DROG/gT MOtJltK VAN HtRPDJ DORPPLElfJ 15, Gtf:f:rn Ttl: QJg.5g25985

U~LAAGT B~Ll~T BIJ UW ~TIP-DROGl~T

6


&-:;tuur S.K.O I\ l

STICHTING MAASDONK

KATHOLIEK

AANMELDING 1999- 2000

LEERLINGEN

ONDERWJJS

SCHOOLJAAR

De ouders/verzorgers van kinderen die tussen 0 1-041995 en 31-03- 1996 geboren zijn, worden hierbij uitgenodigd om hun kinderen aan te melden voor één van de Maasdonkse basisscholen. Begin januari ontvangen al deze ouders (indien hun kind één van de peuterspeelzalen bezoekt) een informatieboekje over het basisonderwijs in Maasdonk. Alleen deze schriftelijke informatie is beslist onvoldoende om een goede indruk van het Maasdonkse basisonderwijs te krijgen. Vandaar dat de scholen u uitnodigen voor een nadere kennismaking: Bezoek aan de open dagen:

Alysiusschool Geffen: 21 januari 1999 (dir. J.W. Heijmans tel.: 073-5341008) Mariaschool Geffen: 26 januari 1999 (dir. J.G.M. van Dijk tel.: 073~5341005) Hoogakker Nuland: 8 februari 1999 (dir. E.J.M. van Baarschot tel.: 073-5322358) Schoolbezoek na afspraak met de directeur:

Mariaschool Vinkel: 4 t/m 29 januari 1999 (dir. G.T.M van den Hombergl1 tel. : 073-5341166) Mochten er ouders zijn die onverhoopt geen informatieboekje ontvangen, dan kunnen zij daarvoor bij één van de Maasdonkse basisscholen terecht. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de directeuren van de scholen. Aanmelding schooljaar 1999-2000:

De voorkeursformulieren voor aanmelding op één van de Geftènse basisscholen kunnen t/m 5 februari 1999 ingeleverd worden bij de basisscholen in Geffen. Aanmelding op de Mariaschool in Vinkel kan op 2 en 4 februari 1999. Aanmelding op de Hoogakker in Nuland op 8 febmari 1999.

OPEN DAG ALOYSJlJSSCHOOL;

Op donderdag 21 januari 1999 kunt u de activiteiten op onze school weer van nabij komen bekijken. Een unieke kans om een gewone schooldag op onze school mee te volgen. • Om de ouders die dit jaar een schoolkeuze voor hun kind moeten maken goed te kunnen informeren over onze uitgangspunten en werkwijzen en • om de grote toeloop van belangstellenden m.n. in de onderbouwgroepen goed te kunnen verwerken, ve1wachten wij: Ouders die voor hun kind dit jaar voor 't eerst een schoolkeuze moeten maken (geboren tussen 1 april 1995 en 31 maart 1996) vanaf 9.00 uur. Indien uw kind de peuterspeelzaal bezoekt, ontvangt u van ons nog een persoonlijke uitnodiging. Onder het genot van een kopje kofüe zullen directeur, dhr. Jan Heijmans en onderbouw-coördinator Hélène Peerdeman u vertellen hoe de Aloysiusschool haar onderwijs verzorgt. Verder heeft u volop gelegenheid om met uw peuter de kleutergroepen en eventueel ook andere groepen van onze school te bezoeken.

Ouders van nieuwe leerlingen die reeds broertjes en/of zusjes op onze school hebben verwachten wij vanaf 10.45 uur of in de namiddag. Wij attenderen u er alvast op dat het aan het begin van de middagschooltijd altijd heel druk is in de kleutergroep. U kunt dan beter eerst een andere groep bezoeken of een kopje koffie komen drinken in de hal. De directeur, dhr. Jan Heijmans is daar ook steeds te vinden om een antwoord te geven op al u vragen. AJle andere ouders en andere belangstellenden kunnen in de namiddag terecht vanaf 13.15 uur. Op onze open dag proberen wij u een zo compleet mogelijk beeld van de Aloysiusschool te geven. Naast veel informatie en een kijkje in de groepen, kunt u in de hal van onze school ook kennismaken met vertegenwoordigers van de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Verder is er o.a. een expositie van werk van onze leerlingen te bewonderen. Ook dit jaar verzorgen leden van de ouderraad weer een kinderopvang, zodat u ongestoord veel indrukken op kunt doen. Tot donderdag 21 januari, Team AJoysiusschool.

7


A.

L

ROND DE DORPSPOMP

"GEFFEN 700" uitluiden. De Kunststichting Geffen 700 heeft prachtige zaken tot stand gebracht. De stamtafel hoopt samen met velen, dat het doorgaat, blijft leven. Ook wethouder Jeanne Moon wil daaraan graag bijdragen. Er zou wat de gemeente betreft een Kunstcommissie "Maasdonk" moeten bestaan, die de gemeente adviseert enz. Maar ook Nuland kent Kunstzinnige activiteiten. Mogelijk kan een overkoepelende werkgroep, "adviescommissie" ontstaan, gedragen door de drie kernen en de diverse kunststichtingen. Wij kunnen vanuit het Geffense alleen onze kunstenaars en kunstminnaars oproepen om die vernieuwde sfeer vast te houden, daarom een oproep aan: Marijke P., Nel, Trees, lnez, Mieke, Marijke v. G., Lies, Ben, Arnold, Gwen, Annie, Mia en al die anderen, die samen zo'n prachtig werk leverden, om het leven erin te houden en te zoeken naar een nieuwe vorm, om daarna ook een aandeel te kunnen leveren in MAASDONK. Voor ons ligt nog een belangrijk produkt uit "Geffen 70011 : het schitterend boekwerk: "GEFFEN, Beeld van veranderend Dorp". Het boek is heel evenwichtig samengesteld. Het is een fantastisch kado voor mensen, die buiten Geffen wonen en daar eens leefden of een sterke band met Geffen hebben. Het boek gaat dan ook de hele wereld door. Mogelijk had het thema:" De veranderingen", nog wat meer belicht kunnen worden, van agrarisch dorp, naar de periode van industrialisatie, de invloed van Ruilverkaveling, de groei van ondernemend Geffen, de bebouwing in de diverse periodes. Met veel plezier lezen we erin en kijken we naar de vele foto's. We hebben begrip voor de moeilijke keuzes, die gemaakt werden. Veel lof en de grootste complimenten aan heemkunde werkgroep "VLADERACK" en de medewerkenden. Kerstmis 1998 vierden we weer met velen in onze mooie monumentale kerk. Prachtige drukbezette vieringen, een kinderkoor van 45 leden, dat voorspelt veel moois, het Jeugdkoor, het Gemengd koor, PassePartout, het Jongerenkoor Heesch-Geffen, muziekvereniging W.I.K., de kerststalbouwer met weer een bijzonder fraaie creatie, de kerkversiering, de herdertjes met hun lantaarntjes, de fluitgroep, een violist het was er allemaal. "Er blijven beslist veel lichtjes branden in heel Geffen". Er was nog een derde Kerstdag iet een aangepaste viering. Dankbaarheid klonk door

voor al het goede rond "Geffen 700". Het comité "Geffen 700" bood nog een geschenk aan de kerk, nl. de kosten voor de restauratie van twee glas-in-lood ramen in het priesterkoor, met de daaraan verbonden voorwaarde, dat de restauratie in het jaar 2000 gereed moet zijn. De Hr.. H. Kurvers gaf na de viering uitleg over de tot-stand-koming van het nieuwe raam in de kerk. Met vee] zorg, kundigheid, creativiteit en nauwgezetheid is dit prachtige kunstwerk uitgevoerd. Daarna was er een INSTUIF in de kerk en gelegenheid om alle aanwinsten te bewonderen. Onze kerk wordt steeds ''RIJKER". Het wordt wijd dat de kerk ook overdag opengesteld kan worden. W.I.K. hield die dag het jaarlijks Donateursconcert. de opbrengst was meer dan f 6.000,-- van de donateursactie. Een druk bezocht en fraai concert werd beleefd in de Gouden Leeuw, alle geledingen van muziekvereniging W.I.K. zetten hun beste beentje voor. De voorzitter Theo Oerlemans werd gefêteerd: 10 jaar voorzitter met veel inzet en hij blijft er voor gaan! Comité Geffen 700 heeft een goede penningmeester gehad, want ook W.I.K. kreeg nog een kado uit de pot: een prachtige hoorn ter waarde van± f 4.500,--. Dat gebaar werd zeer gewaardeerd. Ook werd er nog een muziekwerk aangeboden door een vriend van W.1.K., dat gespeeld moet worden in het jaar 2000. W.I.K. bereidt zich voor op een groot concours. Er wordt gestreefd naar een eerste prijs. De nieuwe hoorn kwam dan ook goed van pas. Om 19.00 uur officiële sluiting van het jaarfeest in de Raadzaal, met twee gloedvolle speeches. van de Burgemeester en de voorzitter van het comité "Geffen 700" en een heerlijk glaasje op het voortreffelijk feestjaar. De terugblik 1998. Waar te beginnen: Een prachtige kiosk is verrezen en siert het Dorpsplein. Niet alleen een bijzonder fraai bouwwerk maar met prachtige decoraties, akoestische wandpanelen en mooie verlichting. De kiosk is tot-stand gebracht door de voortreffelijke samenwerking van bouwers en technici. Het is verbazingwekkend, wat er mogelijk was in EEN JAAR De wonderen zijn Geffen nog niet uit! De werkgroep is een hechte club geworden en mocht er zich een project aandienen tot nut van het al gemeen, dan is de groep op stel en sprong bereid. ''De Bakoven" gaat vernieuwd worden en wie weet wat erop volgt. Dank zij de medewerking van Geffense bouwbedrijven is de kiosk met geringe financiële middelen gebouwd en was de subsidiegemeente toereikend. De agrarische sector heeft wel een moeilijk jaar achter de rug. Die vervelende varkenspest en vervoersbeperkingen, mestcontrole, mestboekhouding, inkrimpingen en strenge bouwvoorschriften treffen vooral de varkenssector zwaar. Gelukkig zijn andere sectoren min-


der getroffen en hebben ook wel wat bedrijfstakken een goed jaar achter de rug. Ja het MIRAKEL van Geffen 700 blijft het spektakelstuk "CIS DEN DOVE". Al die ontroering, die betrokkenheid, die spontane sfeer, die bezetenheid. Die fantastische muziek van Rob, de teksten, het gedragen spei de vanzelfsprekendheid waannee de kinderen acteerden, dansten en zongen, die kinderlijke onbevangenheid, de decors, het weer, Beppie van Zutphen en alle anderen nog bedankt. Het was zo meeslepend. Gelukkig kunnen we nog lang nagenieten via de video-opnamen. We denken terug aan de boomplanting, waarbij intussen zitjes zijn aangebracht om na te mijmeren over Geffen 700. De betrokkenheid bij de PROCESSIE van deelnemers en omwonenden. Dan die merkwaardige KUNSTVEILING. Onvoorstelbaar, onvoorspelbaar, wat een spanning, de briefjes van f 100,-- liepen zomaar via de gemeentesecretaris in de handen van de wethouder van Cultuur. "De Geer was bevolkt door een groot feestend Geffen". En volgend jaar hoe dan? We houden maar eens een rustjaar. 'T is te mooi geweest. Toch kende dit jaar trieste momenten en gebeurtenissen.

Zo werd even stil gestaan bij de dood van Wil van Tongeren, die ons zo plotseling ontviel. De rijke troost, de steun en aandacht van velen, was hartverwarmend en HenriĂŤtte tot grote steun. De boerenbruidsparen krijgen een bijzondere pluim. Zij waren op de eerste januari 1998 al in prachtige Middeleeuwse Costuums gestoken en zongell' het lied van "Hertog Jan". Steeds waren zij aanwezig om het feest aan te wakkeren. Ook bij de NIEUWJAARS-ontmoeting in de Meent te Nuland traden ze weer op in vol ornaat. de fakkel werd overgedragen. Het was er druk en er waren goede wensen voor Nuland die nu hun 700-jarig feest beginnen. Veel succes. In Geffen zullen we blijven spreken van een echt VOLKSFEEST. Ieder heeft ondanks kritiek, soms zelfs heel fel, toch loyaal meegewerkt en meegevierd. Er blijft iets van over, durf: solidariteit, verbroedering, Geffen heeft aan levenskracht gewonnen. Het is er gewoon. Wat een BOEIEND jaar, al was het soms bizar, soms grillig. Alles wat na wikken en wegen werd ondernomen is ten volle geslaagd. We zijn "GRUTS OP GEFFEN''. Volgende keer stappen we het nieuwe jaar in. U bent welkom in cafĂŠ GOVERS op 17 januari 1999 van l 1.00 tot 12.30 uur. Van Stamtafel 90.

aan bied ingen: Joseph Guy *** 0,71 Dujardin vieux 11 Olifant jonge jenever 11 Teachers whisky 0,71 Jachbitter 0, 71 Tokkelroom 0,51

f f f f f f

31,45 22,95 22,75 25,85 16,85 7,75

aanbiedingen geldig t/m 23 januari 1999 zellouten voorbehouden

Kloosterstraat Sb

Geffen Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafela, stoelen, bartafela, krukken en tapinatallatie


Dit komt nooit meer Voor Bram'S Paris spijkerbroeken in de kleur BRUIN De maten 30 t/m 36 Per stuk

35,00

Per twee stuks 60, 00 Per Vier stuks

99,00 OP= OP

Strovels klompen dichte hiel in de maten 36 t/m 48 voor de prijs van

59,00

Strovels klompen open hiel in de maten 36 t/m 48 voor de prijs van 52,50 Leger kistjes in diverse maten voor de prijs van

159,95

Limex veiligheids laarzen S5 met stalen neus en stalen zool in de kleur geel voor de prijs van 49,95 verder is er bij ons ook de nieuwe colectie CARNAVALS kleding binnen en wij kunnen ook U carnavals kleding zoals ( sweaters, overall,s, Am overalls) Bedrukken van naam met logo in diverse kleuren Wij kunnen U natuurlijk ook die kleding leveren Tegen een zeer scherpe PRIJS. ( Loop eens binnen) Verder kunt u bij ons ook terecht voor al U werk of bedrijfskleding Die wij dan ook nog met u bedrijfs logo kunnen leveren. Openingstijden Dinsdag,Woensdag,Donderdag van 17,00 tot 20,00 Vrijdag van 10,00 tot 20,00 Zaterdag van 10,00 tot 16,00

Patrick Bekkers werk en bedrijfskleding Winkel Kloosterstraat 5 5386 AR Geffen Tel 073-5324705

10

Thuis adres Van Coothstraat 23 5386 AD Geffen Tel 073-5327845


JanuariJ999

~

* • Jaargmg3 EXTRAEl)ITI.E • • • Ver.schijnttnTorenldankenln ee11oplage v1llll750stuks• • • Pagina I

Activiteiten op 27 december waardige afsluiting feestjaar 1998 (van onze plaatselijke correspondent)

GEFFEN - Op Derde Kerstdag werd het bijzonder feestelijke jaar 1998 afgesloten met een aantal succesvol verlopen activiteiten. In deze extra editie van D'n Courant doen we daarvan natuurlijk verslag. 's Ochtends om 9.30 uur werd de dag Om 20.30 uur verplaatste het gezelschap begonnen met sfeervolle heilige mis in de zich naar De Gouden Leeuw voor een infonnele afsluiting van "Geffen 700". kerk, waarin het nieuwe, gebrandschilderde glas-in-lood raam nog één keer onder de Hier werd menig glaasje geheven op een aandacht werd gebracht. De ontwerper en naar ieders mening uitstekend verlopen maker van het raam, Huub Kurvers uit feestjaar 1998. Wim & Wilma, hartelijk Deventer, hield een interessante speech bedankt voor jullie gastvrijheid. Jullie over de realisatie van het raam. De heer hadden het wéér uitstekend voor mekaar !!! Kurvers riep Geffen op trots te zijn op haar prachtige kerk, waarvan er volgens hem in Besteding batig saldo heel Nederland geen 10 in deze goede staat (van het bestuw:) te vinden zijn. De Kerkinstuif na afloop van de dienst Geffen - In haar laatste officiële werd druk bezocht. Dat gold ook voor het vergadering van 1998 heeft het bestuur jaarlijkse donateursconcert van W.I.K., dat van de Stichting "Geffen 700" een dit jaar door een record aantal Geffenaren besluit genomen over de besteding van bezocht werd. Tijdens dit concert een aanzienlijk batig saldo. overhandigde onze voorzitter Jan v. Vucht Besloten is om het leeuwendeel van het aan collega-voorzitter Theo Oerlemans van bedrag aan te wenden om twee glas-in-lood W.I.K. een hoorn als blijk van waardering ramen in onze kerk te adopteren, welke voor de voorbeeldige inzet van onze dringend aan restauratie toe zijn. Het muziekvereniging tijdens "Geffen 700". betreft hier twee ramen aan de noordzijde Om 19. 00 uur waren alle werkgroepleden van de kerk; aan de kant van het kerkhof en vrijwilligers van "Geffen 700" te gast in Dit werk zal nog voor de eeuwwisseling het gemeentehuis op uitnodiging van het gerealiseerd zijn, is afgesproken. Daarnaast gemeentebestuur. De opkomst overtrof heeft de Stichting besloten een hoorn onze stoutste verwachtingen; velen wisten cadeau te doen aan onze plaatselijke trots de weg naar het gemeentehuis te vinden. W.I.K. "als f.,ymbool voor de tomeloze inzet De sfeer was uitstekend. De beide bodes van_g/k_ vrijwilligers het voorbije jaar. " Gerrit en Tom zorgden voor een natje en Nog in het eerste kwartaal van 1999 wordt een droogje en in de speeches van het complete financiële jaarverslag van de burgemeester Netten en onze voorzitter Stichting "Geffen 70011 in Toren.klanken regende het complimentjes over-en-weer. gepubliceerd.

11


P2

Bijdragen gedenkboek 1998 (van het bestuur)

a II

Ontwaken Sint Joris Gilde? (uit betrouwbare bron)

GEFFEN - Tot 1 februari 1999 blijven bijdragen voor ons grote "Geffen 700" gedenkboek van harte welkom. Elke Geffenaar wordt uitgenodigd om een bijdrage voor dit gedenkboek bij het bestuur van de Stichting in te leveren. Alle bijdragen, op A4-formaat, worden gebundeld aangeboden aan Vladerack. Daar gaan straks overigens al onze archleven naartoe.

Dus: wilt u nog uw persoonlijke beleving van "Geffen 700" vereeuwigd zien, lever dan snel uw bijdrage in bij: Ine v.d. Veerdonk, Berkenboog 9. Doen, want "Wie schrijft, die blijft ! "

Fakkeloverdracht Nuland 700 (van een verslaggever)

NULAND- Op zondag 3 januari heeft het bestuur van de Stichting letterlijk en figuurlijk de fakkel overgedragen aan haar collega-bestuur in Nuland. Gesteund door een groep enthousiaste dorpsgenoten "overviel" ons bestuur de nieuwjaarsontmoeting in De Meent. In 1999 zullen onze buren hun 7 eeuwfeest vieren. Wij wensen hen veel succes !

12

GEFFEN - Zal het St. Joris Gilde op de drempel van de 21-ste eeuw nu wel of niet ontwaken? Die vraag houdt vele Geffenaren momenteel bezig. Gedurende het jubileumjaar 1998 hebben velen zich hardop afgevraagd waarom het Geffense Sint Joris Gilde nog steeds niet ontwaakt is. In Geffen kan toch alles ? Of het bij borrelpraatjes blijft zal de toekomst ons leren, maar wij vermoeden dat er op z'n minst een serieuze poging zal worden ondernomen om óók nog de heroprichting van het gilde te realiseren in Geffen.

Bericht van de hoofdredacteur: Vanaf september 1997 werd u via D'n Geffensche Courant op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de Stichting "Geffen 700". Waarschijnlijk was dit dan toch écht de allerlaatste uitgave van De Courant. W el zal in Torenklanken het al eerder vermelde financieel jaarverslag van de Stichting nog worden gepubhceerd. Best uur en redactie van Torenklanken

bedankt

voor de prettige samenwerking !


GEFFEN 700 TEN EINDE Nu de Geffen 700 activiteiten zijn afgesloten met het swingend feest in de Gouden Leeuw, kan de balans langzaam opgemaakt worden. U hebt mij dit jaar vaak zien optreden als voorzitter en je zou bijna het idee krijgen dat er geen andere mensen achter dit feest gezeten hebben. Niets is minder waar. Meer nog dan de voorzitter hebben alle bestuursleden op hun eigen wijze hard gewerkt aan het succes van Geffen 700. Maar op hun eigen verzoek zijn ze altijd op de achtergrond gebleven. Ik loop ze nu toch even langs: Vice-voorzitter Trees Lamers: veel activiteiten ontplooid op het culturele vlak en voor het scholenproject. Was daarnaast vaak de pineut als ideale achtervang waar anderen wel eens (soms wat te vaak) moesten afhaken. Heeft bovendien als beheerder van de Geffen-700 winkel in niet geringe mate bijgedragen aan het commerciële succes van de promotie-artikelen Secretaris Ine van de Veerdonk: grote organisatorische vrouw achter de schermen. Heeft keihard gewerkt om alles in zowel administratieve als organisatorische zin perfäct te laten verlopen. Bovendien altijd in staat om ons weer met beide benen op de grond te zetten en de anderen te wijzen op de (on-)haalbaarheid van allerlei grootse plannen. Penningmeester Harrie Peters: op de eerste plaats een degelijke financiële planner en beheerder. Hij slaagde erin een begroting die uiteindelijk de 100.000 gulden zou overschrijden slim te beheren en strategisch in te zetten. Daarnaast was Harrie gelukkig niet alleen een centen-man. Hij dacht ook actief mee met de totaalopzet en heeft veel betekend voor de vier oktober-viering en het glas-in-loodraam. .Henriette van Bergen: grote vrouw achter de Cis den Dove productie, die voor velen toch het hoogtepunt van de activiteiten is geworden. Roeien tegen de stroom op, dat was het ook wel eens. Toen de sponsors er niet in wilden springen en het bestuur ook erg terughoudend werd, heeft ze met veel vastberadenheid het hoge ambitienjveau ondanks alles kunnen realiseren. Petje af voor zoveel doorzettingsvermogen, zeker in relatie met het tragische verlies van Wil!. Charles van Herpen: vasthoudendheid was ook het sterke punt van onze publiciteitsman. Naast zijn fantastische stukken in de Geffense Courant (in Torenklanken) heeft hij als een terriër ook andere bladen en media achtervolgt met Geffen 700-nieuws. Gevolg ,varen fraaie stukken in de dag- en

weekbladen, de nieuwsvoorziening via tekst-TV en radio Vladeracken en niet te vergeten de TVuitzending met weerman Johan Verschuren live uit Geffen op omroep Brabant. Niemand heeft zo aan den lijve ondervonden dat je vaak veel moet investeren om een beetje terug te krijgen. Rien Oomens: als voorzitter van de feestcommissie verantwoordelijk voor alle activiteiten met een feestelijk tintje, vaak ook in de slipstream van andere producties. Vooral de 'vroege' activiteiten zoals de historische driekoningenoptocht/kerstbomenverbranding, het openingsconcert en het Bourgondisch feest konden mede dankzij zijn inzet niet kapot. En daarnaast uiteraard al die honderden andere vrijwilligers en werkgroepleden, die allemaal een steentje bijgedragen hebben aan dit fantastisch jaar. We hebben ze al uitvoerig bedankt tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis op 27 december. En dat is terecht want niet zozeer het bestuur, al wel die vele mensen die het feest verankerd hebben in de Geffense gemeenschap, zijn het echte geheim geweest achter Geffen 700. Uiteraard komt er nog een uitvoerig verslag van alle activiteiten, verfraaid door de prachtige foto's van Hans en Will van Leeuwen die ze ons inmiddels aangeboden hebben. Alles krijgt een ereplaatsje in het archief van Heemkundekring Vladeracken. Daarnaast willen wij ook aan u vragen hier uw bijdrage aan te leveren door een A-viertje met u eigen gedachten over Geffen 700 in te leveren bij Ine van de Veerdonk, Berkeoboog 9. Het kan een verhaal zijn, maar ook een gedicht, een mooie foto of tekening; alles is geoorloofd. Dit voor een fraai gedenkboek dat nog vele jaren een levendige herinnering zal zijn aan het jaar 1998. Met de beste wensen voor 1999 en dat we in de geest van Geffen 700 verder zullen gaan, Jan van Vucht, (ex-)voorzitter.

DANKBETUIGING Bij het overlijden van Trees van Kreij - Korsten, hebben een groot aantal mensen geld gestort voor 'de Korf' in Megen. Het bedrag is bij elkaar ruim 1.000 gulden geworden. Namens de 'Korf-kinderen' hartelijk bedankt. We zullen ervoor zorgen dat het geld direct aan de kinderen ten goede komt.

Jan van Kreij.

13


"Bouwen aan een onafhankelijke toekomst! '' Waarschijnlijk bent u al bezig met uw financiële toekomst. Bijvoorbeeld met een pensioen via uw werkgever of ,·,a voorzieningen op eigen initiatief. Het kan zijn dat u deze nog wilt aanvullen of dat u nog niet alle fiscale mogeli,kheden ten volle heeft benut. In dat geval willen wij u graag attenderen op onze koopsom- en lijfrentepremiepolissen. U heeft keus uit vier · varianten. Met korte of langere looptijden. M et gegarandeerde opbrengsten of op beleggingsbasis. Bent u ook geïnteresseerd in de mogelijkheden om te bouwen aan een onafhankelijke toekomst? Onze financieel adviseurs nemen graag de tijd voor een uitgebreide toelichting en een praktisch advies. Bel (073) 53 40 140 voor een afspraak.

Rabobank Het Maasland 14

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m. vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.qo tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder J.G.J. Moon- van der Biezen na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 111

AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN MAASDONK Als ouder van een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen verruimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. Peuterspeelzaal "De Paddestoel" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met hun leeftijdgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken. Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die aansluit bij hun ontwikkeling, en die zo is ingericht dat een peuter zich daar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peuters zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij drie keer per jaar een inschrijving. Bij de inschrijving moet de peuter minimaal 1½ jaar zijn. Bij plaatsing hanteren we een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom en kan onder leiding van een van onze leidsters even spelen en een eerste indruk opdoen. De peuters komen nadat ze geplaatst zijn, een ochtend van 8.45 - 11.30 uur en een middag van 13 .15 - 15.30 uur. Per maand vragen wij hiervoor een vergoeding van fel. 45,- Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijving; Op maandag 18 januari a.s. tussen 9.30 - 11.00 !!!!!: Het inschrijfgeld bedraagt fl.10,-. Voor een machtiging voor de ouderbijdrage dient u uw bank/giro-rekening nr. mee te brengen!!! Wij hopen dat nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Graag tot ziens bij de inschrijving op "De Paddestoel" Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Paddestoel"

P.S. Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u contact opnemen met JosĂŠ Verstegen. Telefoon nr. ; 073 -5323836

15


-~Tl P-~Tl P-~Tl P-~Tl P-~TI P-~Tl P-~Tl PNIf UW~ P[R 1JANUARI 1999 f~ D~ ~TOM[RfJ G~V~Tf GD fN: ~Tl P-DROGf~T[RIJ MONl~K V. 1-f ~RP~N DORP~PL~IN 15 G~~~[fJ. 2 MAAL PfR WffK WORDT D~ KLfDUJG Gfl-lAALD f fJ GfBRACHT. * WOfN~DAG: * VRIJDAG

MAANDAG /Df N~DAG KL~Df NG BR~NGfN, fN VRIJDAG OPHALffJ. : WOfND~DAG/DOND~RDAG KL~DfNG BR~NGJ;N, J;N DJ; WJ;~K DAAROP , WOJ;N~DAG OPJ-IALJ;N.

U~LAAGT B~Ll~T BIJ UW ~Tl P-DROGl~T. 1,!.11....16_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _


EFKES BUURTE MÉ....Roel van Zandvoort (22 j.)

Als je geboren wordt met een hartafwijking, dan ziet je toekomst er wat waziger uit dan bij gezonde kinderen. Hoe zal je ontwikkeling verlopen? Je moet als het ware harder vechten voor je bestaan. Dat, echter, kan je later, als alles goed blijft gaan, prima van pas komen! Zo verging het Roel van Zandvoort. hij werd geboren met een gaatje tussen de linker- en rechter hartkamer en moest al met 6 maanden een zware hartoperatie ondergaan. Dat werd een soort nood-oplossing en op 5-jarige leeftijd volgde een open hartoperatie. Toen Roel 10 jaar was moest opnieuw een 'renoverende' open hartoperatie plaatsvinden. Ondanks zijn hartafwijking mocht Roel alles doen. Hij gaf zelf aan, wat hij kon. In het gezin van Zandvoort deed Roel gewoon alles mee met zijn broers Tom en Gijs. "Ik wilde niet dat hij een uitzonderingspositie had" vertelt zijn moeder Jeannette. Vanwege zijn vele ziekenhuisopnames had Roel een studie-achterstand en ging vanaf groep 4 naar de Terp. Daar zat hij goed op zijn plaats en rondde de basisschool in de normale tijd af. Vervolgens volgde hij consumptief onderwijs op de Ruivert en werkte enige tijd in de horeca. Later schakelde hij over op iets heel anders: vloerenlegger bij de NAS. Sport nam en neemt een belangrijke plaats in, in het gezin van Zandvoort en dus ook voor Roel. Hij behaalde zijn zwemdiploma, voetbalde en was lid van de Scouting. Hij volgde een aantal lessen in snorkelen, surfen, kanoën, badminton en samen met zijn broer schermde hij, ongeveer 4 jaar intensief bij Schermschool Verweijlen in Heesch. "We hadden hier toen de drie musketiers" lacht Jeannette. Tom en Gijs bleven trouw aan het voetbal (Gijs behoort op het ogenblik tot de selectie van Nooit-Gedacht) en Roel begon op 17-jarige leeftijd met krachttraining. Niet alleen omdat het hem leuk leek (zijn oom deed aan krachtsport), maar ook omdat zijn borstkas door de operaties niet naar verhouding gegroeid was. Hij wilde Jean-Claude van Damme evenaren! En spelenderwijs werd Roel forser en bouwde bovendien flink wat zelfvertrouwen op. Hij werd lid van sportschool Pardoel in Oss en begon met staande judo-technieken en later grond worstelen (=trappen, stoten, karate). Braziliaans Jiu Jitsu werd zijn favoriete sport: een combinatie van judo en grond worstelen. Daar zitten allerlei vechtsporten -of liever gezegd zelfverdedigingssporten- in. Op 26 oktober 1997 speelde Roel een toernooi en behaalde de derde prijs. Op 12 en 13 december 1998 mocht Roel samen met 4 andere teamgenoten meedoen aan het Europese Kampioenschap Braziliaans Jiu Jitsu in Thonon les Bains (vlakbij

Genève); hij kwam uit in de gewichtsklasse tot 91 kilo. Hij won de kwart- en halve finale op punten en verloor in de finale op punten van de Zweed Patrick Nilson. Een prachtige tweede prijs dus! En hij heeft het verdiend! Naast zijn beroep als vloerenlegger, traint Roel in de avonduren 5 tot 6 dagen in de week. "In die trainingen kan ik lekker afreageren" zegt Roel "dan gooi ik er alles uit!" "Ook al zagen wij aanvankelijk zulk een sport voor Roel niet zitten, het is heel goed voor hem geweest" zegt zijn moeder. "Roel heeft een flink zelfvertrouwen en een goede zelfbeheersing opgebouwd. Hij is heel fanatiek en gemotiveerd. Hij heeft helemaal zelf dit resultaat bereikt!" Nu ziet Roel uit naar de Franse Open Kampioenchappen in het voorjaar van 1999. En ook al zit er nog "een ruisje', zeer waarschijnlijk gaat hij daar wederom hoge ogen gooien. Een 'hartstikke' goeie sportman! Proficiat! "OPEN DAG"

MARIASCH □□ L Aan de ouders/verzorgers van de kinderen die 4 jaar worden. Binnenkort komt u als ouder/verzorger van uw kind dat 4 jaar wordt voor de keuze te staan een basisschool te kiezen. Om u te helpen een verantwoorde schoolkeuze te maken voor uw kind nodigen wij u uit om onze "OPEN DAG" op dinsdag 26 januari 1999 te bezoeken. Tussen 9.00 uur - 11.45 uur en 13.30 uur - 15.15 uur staan de deuren van de Mariaschool voor u open en bent u van harte welkom. Op deze dag willen wij u nader informeren over de werkwijze en onderwijsopvatting van de Mariaschool. Wij willen proberen u tijdens de OPEN DAG een stukje van de schoolsfeer te laten proeven. Dit alle bieden wij u aan door o.a. - de schoolgids die u ontvangt tijdens uw bezoek aan school een informatiebrochure van de ouderraad Mariaschool - een rondleiding door het schoolgebouw met een uiteenzetting over het onderwijs door de directie van de school - bekijken van een foto-stand en/of video-opnamen van (buiten)schoolse activiteiten Tevens kunt u op deze dag kennis maken met enkele leden van de ouderraad die u informeren over hun activiteitenprogramma. In de hal van de school is een kinderopvang geregeld zodat u zich ongestoord kunt laten informeren. Graag tot ziens op 26 januari 1999. Schoolteam Mariaschool. 17


C0

.

,- .-

~ '

~

DE LAPPENMAND OPHEFFINGSUITVERKOOP VANAF 6 JANUARI 1999

ALLES VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS De Lappenmand Dorpstraat 20a 5386AM Geffen Tel.nr. 073 - 532 48 04


Postduivenvereniging De Reisduif organiseert een demonstratieavond van het merk TIPES. Deze avond vindt plaats op maandag 18 januari, aanvang 20.15 uur in zaal-cafĂŠ De Gouden Leeuw te Geffen. Tijdens deze demonstratie wordt het elektronisch contateren nader toegelicht. Ook wordt uitleg gegeven over de elektronische Poulbrief. Bestuur Pv . De Reisduif, Geffen.

WIE WAT WANNEER JANUARI 10 Ponyclub ''De Vlierefluiters", sprookjeswedstrijd aanvang 12.00 uur 11 Buurtver. De Vierwinden, kaarten in 't Haasje 17 Kopij inleveren Torenklanken 21 Oud papier ophalen route 1 21 Buurtver. De Vierwinden, biljarten bij 't Bergje 21 KVO informatieavond door Dhr. Veekens over stamboomonderzoek 1 21 Open dag Aloysiusschool 23 Buurtver. De Molenhoek, bowlen 24 Play-back wedstrijd, 't Haasje 24 Optochtbal, 't Haasje 25 KVO hobbymiddag bij Cisca Jonkergouw 29 Oud papier ophalen route 2 31 Kopij inleveren Torenklanken (3 weken) FEBRUARI 01 Buurtver. De Vierwinden, jaarvergadering 20.30 u. in 't Haasje 02 Buurtver. De Vierwinden, kaarten bij 't Haasje 08 KVO kaart en spelavond als aanloop voor carnaval 14 Carnavalsoptocht 15 t/m 19 Voorjaarsvakantie (school) 18 Oud papier ophalen route 1 21 Kopij inleveren Torenklanken 25 KVO hobbymiddag bij Cisca Jonkergouw 26 Oud papier ophalen route 2 MAART 01 KVO/KVB Rien v. Nistelrooy komt vertellen over zijn voettocht naar Santiago de Compostela 05 Buurtver. De Vierwinden, dropping 05 Open dag voortgezet onderwijs 06 Open dag voortgezet onderwijs 07 Kopij inleveren Torenklanken 09 KVO Vrouw-Geloven en Samenleving in Nistelrode en Heeswijk 10 KVO Vrouw-Geloven en Samenleving in Nistelrode en Heeswijk

15 Buurtver. De Vierwinden, kaarten in 't Haasje 18 Oud papier ophalen route 1 19 Buurtver. De Molehoek, bowlen jeugd 21 Buurtver. De Vierwinden, gezins-boswandeling 21 Kopij inleveren Torenklanken (3 weken) 22 Buurtver. De Vierwinden, bloemschikken in 't Haasje 22 KVO/NCB kaartavond samen met intro's 25 KVO hobbymiddag, werken met gaas en mos 26 Oud papier ophalen route 2 27 Buurtver. De Molenhoek, jaarfeest (24-jarig bestaan) 31 Buurtver. De Molenhoek, paasmiddag APRIL 04 Buurtver. De Vierwinden, paaseieren zoeken bij speeltuin "De Klimop" 11 Kopij inleveren Torenklanken 15 Oud papier ophalen route I 23 Oud papier ophalen route 2, I week eerder i.v.m. koninginnedag 24 Buurtver. De Vierwinden, jaarfeest 25 Kopij inleveren Torenklanken (3 weken) 27 t/m 29 Schoolkamp Aloysiusschool 30 Koninginnedag MEI 03 tlm 14 Meivakantie 04 Dodenherdenking 09 Moederdag 13 Hemelvaart l 6 Kopij inleveren Torenklanken 20 Oud papier ophalen route 1 21 t/m 23 Buurtver. De Vier Wmden Jeugdkamp 21 Studiedag onderwijs Aloysius. alle kinderen vrij 23 1e Pinksterdag 24 2e Pinksterdag 28 Vormsel 28 Oud papier ophalen route 2 30 Kopij inleveren Torenlclanken JUNI 06 1e Communie Aloysiusschool 09 Buurtver. De Molenhoek, kinderbingo 13 Kopij inleveren Torenklanken 17 Schoolreis Aloysiusschool 17 Oud papier ophalen route 1 20 Vaderdag 20 Buurtver. De Vier Wmden Fietstocht 25 Oud papier ophalen route 2

JULI 04 Kopij inleveren Torenklanken (laatste voor de vakantie 09 Start zomervakantie (Basisschool) Geen oud papier ophalen i.v.m. vakantie AUGUSTUS 19 Oud papier ophalen routel 22 Kopij inleveren Torenklanken 27 Oud papier ophalen route 2 19


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen Tel.:5323427

Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. V isschers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/E. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend. N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden)

DIERENARTSPRAKTIJK Spreekuren in Geffen op Elzendreef7 maandagochtend van 09.00 - 09.30 uur woensdagavond van 18.30 - 19.30 uur 20

Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen Dhr.Berkelaar Dhr.Smit Mw.SmitNahon

Maandag -ochtend -middag zig

Dinsdag -ochtend -middag z1g

X

X

X

X

afwezig

X

X

X

X

afwe-

Woensdag -ochtend afwezig -middag afwezig

Donderdag -ochtend afwezig -middag x zig

Vrijdag -ochtend zig -middag zig

X

X

X

afwe-

X

X

X

X

X

X

X

afwe-

X

afwe-

afwezig

afwe-

"X" betekend: aanwezig

APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op ma. t/m vr. open: van 12.00 - 13 .00 uur en van 17.00 - 18.00 uur Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 18.00 uur. TROMBOSEDIENST maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1 . 08.30 - 09.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 08.30 - 09.00 u


HYPOTHEKEN PENSIOENEN

Loonbedrijf en Grondverzet

0 /Ji)SPIERINGS

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

-

a

' -

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 t9 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

D[ GOUD[Nl[[UW

AFBOUW

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaaivoor: bruiloften - partijen - vergaderingen

H.M. SUPPERS administratiekantoor belastingadviesbureau

Voor algehele en gekwalificeerde · administratie en fiscale dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf Rijksweg 18 -5386 LD Geffen

Tel.nr. (073) 53251 85 Fax.or. (073) 532 53 30

lidNOAB • • • • •r&..tt.\.~CfillYNJ ~~îf--tNa!:!,A.~?-t.".mKUtfJr'".ii.N


PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.: 5324312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak.

TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. V.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11, Geffen. Tel.:5321491 Behandeling volgens afspraak ma t/m vr.: 08.00 - 11.45 uur 13.00-17.00uur BEZOEKTIJDEN ZIEKENHUIZEN Bosch Medicentrurn GZG dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00-19.30 u. Carolus 's-Hertogenbosch dagelijks van 13.30-14.30 u. en 19.00-20.00 u. Bosch Medicentrum WAZ dagelijks van 14.00-15.00 u. en 18.00-1930 u. Sint Anna Ziekenhuis Oss dagelijks van 14.00-15.00 u. en 19.00-20.00 u. ZIEKENFONDSEN: * C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, Spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. OPENINGSTIJDEN RABOBANK GEFFEN Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.30 uur Donderdagavond: 17.30 - 20.00 uur RABO REISBURO GEFFEN Maandag t/m donderdag: 09.30-12.30uuren 13.30-17.30uur Vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur 22

ALARMNUMMER: POLITIE: Politie Maasland, Raadhuislaan 39, 5341 Oss Tel. 0412 - 654111. Alarmnummer: 112 (als elke seconde telt). Openingstijden Loketfunktie: Gemeentehuis van Maasdonk (zij-ingang) ma. t/m vrij. van 09.30 - 11.30 uur dinsdag van 17.00 - 19.00 uur BRANDWEER: Tel. 073 - 6123123 REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen. Tel.: 5321990 BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos) JAC OSS Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13, Oss, Tel.: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag van 14. 00-17. 00 uur donderdag van 16. 00-19.00 uur vrijdag van 10.00-13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD ·s-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma t/m vr. van 09.00-11.00 uur en van 13.30-15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST. De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg: Tel. 0412 - 622678 (bij nood 24u per dag) Ma t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur. Uitlenen van verpleegartikelen: * Kantoor Geffen, Dorpsstraat 37, do. 13.30 - 14.00 uur


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

~

Accountantadministratieconsulent

ANNELIES PIETERSEN

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

elastische kousen

Aanmeten bij u thuis

Partners

Erkend door alle ziekenfondsen

Vladerackcnstraat 2 Nuland Telefoon 073 - 5324619

accountants

vlietskant 21 4141 ck

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuispleln met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling,

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers z ijn actief in:

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde

het bouwbedrijf de projectontwikkeling het vastgoedbeheer

makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

het keukencentrum

de timmerfabriek

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Grootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zij n altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

REGIOÁj, BANK DE

BANKIER

7

DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met

- europas (cheques) -eurocard * persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen * sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro * hypotheken * verzekeringen (lijfrente)

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

Bedrijvenweg 2, Geffen Kantoor (073) 532 34 69 fax ( 073) 532 14 65

en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachlnes

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

Openingstijden:

151~~~;~~

A.H. Romme b.v.

* In- en verkoop tractoren

*

Maandagwoensdllgdonderdag 09.00- l 7.30uur Dmsdllg- en vrijdag 09.00-19.00ttur Zaterdag 10.00- 13.00uur en op afspraak. Middagpauze van 12.15 -13.15 ttttr.

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

liYNENBURG

* BLOEMEN * PLANTEN

- ~

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

* DROOGSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* GRAFSTUKKEN

* STRIPPENKAARTEN

BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50


Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

Tankstation

- Gazelle

- Vervoer voor

- Locomotief

ziekenfondsen · Vervoer per

- Benzlnes - Diesel

PEDICURE T. Ketelaars-Cl. Nistelrooy Cl. Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 41

busje

Kerkstraat t1 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

®\.;:J ~

rl:'\_

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P.DEK~EIN

Q

Tel., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

~

~

Aa

Honegroof B.V. Geffen , Onderhoud bouwmochines

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Kleding verander- en reparatiewerk. 11

BENILDA 11

Molenberg 6, tel. (073) 532 48 50 5386 DA Geffen/ Maasdonk Maandag, Dinsdag, Donderdag, Vrijdag: 09.00 - 1Z.00 uur andere tijden na tel. afspraak.

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Zokomtu lekker de~ door 7:30

~,-.-

••. : .. )J

.

~-.

--.r

. · · . ·,

12:30

~

17:30~

":~ ~~:>,~,,...~---

4 hamburgers 500 gr. runderlappen en 100 gr. leverkaas

1500 -~

--

samen

achterham, Uit Eigen Keuken,

2 8

100 gr.

varkensvlees in braadzak, soo 9 "

35 75

Geldig van 11 t/m 16januari 1999

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst

4

,

schouderham, 100 gr.

500 gram

4

00

50

Keurslagerîj

VANTUYL

Saucijzen

45

15 1

Geldig van 18 t/m 23 januari 1999

Iedere woensdag

500 gram

100 gr. gril/worst, 500 gr. kipfilet en 4 roomschnitzels, samen

,

45 KEURSIAGER

Dorpstraat 26 • 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.