Torenklanken 1998 - nr 08

Page 1

36e jaargang I nummer 8

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

mei 1998

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 11391 13 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

700 JAAR GEFFEN EN DE MOLENS St. Victor In de M.iddeleeuwen, en omdat Geffen toen al bestond, dus ook hier, was het gebruikelijk dat pa~roons en gezellen die hetzelfde ambacht uitoefenden z1~h verenigden in een organisatie: de zogenaamde Gilden. Deze gilden waren naast een vereniging van va~broeders, ook religieuze broederschappen met een eigen altaar in de kerk, eigen beschermheilige, eigen naamdag die dan ook feestdag was en een eigen weduwenen wezenzorg. Het doel van de gilden was om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Ze stelden dus ge~~menlijk minimumprijzen vast, ze kochten gez'.1111enl1Jk in en hielden samen vakexamens voor de lee[Jongens. Onder-de-markt-werkers (de beunhazen) werden zwaar gestraft. Officieel werden de gilden in 1795 afgeschaft. Maar officieus bleven ze gew~on bestaan. Tegenwoordig kennen we nog steeds g1ld~n, d~ me~sten nu in een meer folkl01istische betekerus. _Misschien wel de meest bekende zijn de schuttersgilden die menig dorp, ook in Brabant, kent. Maar ?ok b_ij d~ molenaars kennen we tegenwoordig nog gilden m z1Jn oorspronkelijke betekenis: een vereniging van v_~kbroeders. Zo kennen we het gilde van ambachtehJk korenmolenaars (vereniging van molenaars die beroepsmatig malen) en het gilde van vrijwillige molen~ars (molenaars die alleen in hun vrije tijd malen en zich tot doel hebben <Yesteld om de nog bestaande molens in ons land maaĂŽvaardig te houden). De patroonheilige van alle molenaars is de Heilige Victor. St. Victor (Victor van Marseille of met zijn Latijnse _na~m Victor Masselliensis) was een Romeins soldaat die m 290 of

303 na Christus - het precieze jaar is niet bekend maar het zou een van deze twee moeten zijn - werd gemarteld en gedood. De manier waarop dit gebeurde is de reden waarom hij de beschermheilige van de molenaars werd. Victor had zich namelijk bekeerd tot het christelijk geloof en werd daarom gegeseld en in de gevangenis gezet. In deze gevangenis zag hij kans om zijn drie bewakers ook te bekeren tot het christendom en ze te dopen. Later moest hij opnieuw trouw zweren aan Jupiter, de hoofdgod van de Romeinen. Hij werd daartoe voor het beeld van deze god gesleept en in het bijzijn van de afgodenpriesters schopte hij dit beeld van zijn sokkel. Daarop werd hij veroordeeld door keizer Maximiliaan tot het afhakken van de voet waarmee hij het beeld omverschopte "de heiligschennende voet". Later werd hij veroordeeld om vermorzeld te worden tussen twee molenstenen. Deze stenen braken echter in stukken zodat hem deze vreselijke dood bespaard bleef Uiteindeliik werd hij onthoofd. Vanwege deze molenstenen werd St. Victor de patroonheilige van de molenaars en wordt hij afgebeeld als een Romeins soldaat met een windmolen in de hand en meestal naast een paar molenstenen. Zijn feestdag wordt gevierd op 21 juli. Verschillende molens zijn naar hem genoemd ook in Brabant, onder andere de molen op t Oventje in Zeeland, de beltmolen in Heeze en de beltmolen in Someren. De Molenaars

KOPY INLEVEREN VOOR: 16 MEI 1


BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

:\ cAFÉ D~ 0~ Elzendreef1 G~

~ Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTU KKEN * GRAFSTUKKEN

5386G~ Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

Voor ontspanning nauw inspanning

ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

"*

Ook voor kinderfeestjes

- ~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.

DE

REGiüfit~ BANK 7 BANKIER

DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

*

privé-rekeningen met - europas (cheques) -eurocard * persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen * sparen belastingvrij sparen bedr\jfssparen * beleggersgiro * hypotheken * verzekeringen (lijfrente)

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

Woonhuis of Bed verandert van e 1

• U wilt een huis of bedrijfspan kopen?

Openingstijden: Mawulngwoensdag donderdag 09.00 - 17.3011.ur Dinsdag-en t1rijdag 09.00- 19.00mtr 7,ateniag I0.00-13.001mr en. op aj.rpmnlr. Middngpn11::erm1112.15-13.15 uu,:

■1

1 = ~~~~~rdij As~~n~~ VA~ESE

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

makelaars o.g. 't Dorp 4

Heesch

Tel. 0412 - 451554

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk.

Molenberg 6 tel.(073) 532 48 50_ Ma t/m za: 09.00 - 12.30 uur andere tijden op afspraak.

&&

,

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud bouwmachines

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fox (073) 532 50 68

verf-behang

MEIJER PR. BERNHARDPLEIN 12, 5391 AR NULAND TEL. 073-532 47 67

~


Kelven en Lisa willen u laten weten dat hun zuSj e Het is belangrijk dat dit proces goed verloopt,

Ninke zal heten. Zü is geboren op L! april 1998 dochter van Rene en Anita van Erp Bredeweg :26 5386 KP Geffen f el.073 -53:2 t.!6 3.2 Peetoom:Ivo .Smits Peettante: Maaike v.d. Berg

/. :. . .· ,j..

Apotheekalfabet

FGII. .....

Fis van Foliumzuur bij kinderwens Deze maand bespreken we in deze rubriek het belang va11 foliumzuur voor en tijdens de zwangerschap.

Wat is Foliumzuur? Foliumwur is een vitamine en wordt ook wel vitamine B 1 1 genoemd. Foliumzuur komt voor in bladgroenten, peulvruchten, volkorenbrood, tarwe en noten Iedereen die gezond en gevarieerd eet, krijgl voldoende voedi11gsstoffen binnen, die het lichaam noJig heelt. Voor een vrouw die zwanger willen won.kn of net in verwachting is geldt eigenlijk hetLclfrh.:. Fet gocd en stop met roken en alcohol te geb111ihc11 Hierbij is een kanllekening te maken! 111 het l>cgin van de zwangerschap hceft het lichaam extra foli11111,.1111r nodig, 111eer dan u met de voeding in kunt llCIIICI I

\Vaarn111 Foliu111Lu11 r LO hda11g1·i;t,! In d1,; n:1 :,11.: wt:hcn van de L\vangersd1ap vw 1111 11l lt l,i1 c1..·11 h111d de aai1k:g voor ht:I cc11trnl_c L.c11uws1dscl 1>aai 11i1 011lstaa11 later de hersc11e11 en het ruggcmcrg.

want anders zou het kind afwijkingen kunnen krijgen. Die afwijkingen worden neurale buisdefecten genoemd. Hiertoe behoort ook het open ruggetje ook wel spina bifida genaamd. Het kindje kan lichamelijk of verstandelijk gehandicapt zijn. De kans op een kindje met een dergelijke afwijking is heel klein! (1 op de 700). Extra foliumzuur in het begin van de zwangerschap is geen verzekering op een gezonde baby, maar vermindert wel het risico op een kindje een neuraal buisdefect. Wanneer Foliumzuur slikken? Het is verstandig om foliumzuur te gaan slikken al voordat u zwanger wordt. Als u bijvoorbeeld gaat stoppen met het gebruik van de pil of andere voorbehoedsmiddelen omdat u zwanger wilt worden, dan kunt u tegelijkertijd beginnen met innemen van foliumzuur. Zo zorgt u ervoor dat er in uw lichaam voldoende foliumzuur aanwezig in het begin van de zwangerschap wanneer het zenuwstelsel wordt gevormd. Extra foliumzuur heeft slechts zin tot 8 weken in de zwangerschap. Het slikken van dagelijks extra foliumzuur is goed voor alle vrouwen met kinderwens en kent geen bijwerkingen en is niet schadelijk, zelfs niet na jarenlang gebruik. Ouders van kinderen met een neuraalbuis afwijking doen er verstandig aan om contact op te nemen met hun huisarts als zij een kinderwens hebben.

Wat is de dosering en waar kan ik het kopen? Er zijn tabletten van 0.5 mg foliumzuur in de verkoop bij de Apotheek en drogisten. Overal zit de juiste hoeveelheid foliumzuur in, alleen de prijs kan verschillen. Vraag daarom altijd naar het rner kvrije produkt, bijna altijd het goedkoopste. Soms wordt foliumzuur op recept van de dokter voorgeschreven. Wanneer u een multivitaminepreparaat gebruikt waar foliumzuur is toegevoegd, is het niet nodig om extra foliumzuur te slikken. 1leeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u altijJ bij de apotheek terecht.

( >ok is er een folder over foliumzuur verkrijgbaar. Belangrijk voor u om te weten is, dat alle medewerkers van de apotheek een geheimhoudingsplicht hebben zodat u vragen worden behandeld 111èl de nodige privacy!

(; is \ .111 <,'enerieke geneesmiddelen, alleen de prijs \ l·rsd1ill april 1998 lk !-(1.· l1dv ~!L"1u11dliL" td::.tl>1 g 111 Nedetland is duur en wurdl c.:lk par dl1ll1d1.:r Dat 1.lt.: Lorg uitdijt komt vooral door het toenemend aantal mensen dat hiervan ge- 3 Vervolg: zie pag.23


Van Soest

F. T.W. M. M. Hanegraaf

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

D[ GOUDEN l[[UW

accountants

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85

Geffen Dorpstraat 43 5386 Al Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

Zaaivoor: bruiloften - partijen -vergaderingen

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

V

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg 10

5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

PEDICURE T. Ketefaars-1/. NistelrootJ Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 ~ 1

AFBOUW

1/.

,,

-

CAFE

r-

GC>"-E GE..F.FEN Kerkstraat 5, Geffen

.· ~

""

-

-

.

_:,,

,.,

) )


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GlTFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NU LAN D : Laterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 13-05 19.00 u * avondmis Do. l ➔-05 19.00 u * moederdagviering KVl:3 Z.a. 16-05 10.00 u * Il.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv ·Afrikaans' koor (~ kinderkerk) Zo. 17-05 09.30 u - H.Mi s Presentatie vormelingen mm\· Passe Partout Wo. 20-05 19.00 u * Woord-Com.d. met /\ns Schutte Do. 21-05 09.30 u + 11.Mis mmv Gem. Koor (Hemelvaart) Za. 23-05 10.00 u * Woord-Com.d. mmv Ouderenkoor 19.00 u Viering diaken mmv Jongerenkoor H-G ( + kinderkerk) 7.o. 2 ➔ -05 09. 30 u + H.Mis mmv Gem. Koor Wo. 27-05 19.00 u * avondmis Vr. 29-05 19.00 u Toediening H. Vormsel door deken Spijkers *= dienst in de kapel += t.v.-uitzending naar de Hecgt

*

Op zaterdag 16 mei hebben we in de viering van J 9.00 uur een koor te gast van mannen, vrouwen c:n kinderen uit Nistelrode die Afrikaanse liederen zullen 7ingen. Zij doen dit in het kader van de actie voor het Lilianefonds. Op zondag 17 mei is in aansluiting daarop een fietstocht voor hetzelfde doel. Fiets mee voor het goede doel: door weer en wind voor een Liliane-kind! ,:, Op zondag 17 mei presenteren zich de vormelingen in de viering van half tien ·s morgens~ met zang van Passe Partout De toediening van het H.Vormsel is op vrijdag 29 mei a. s. door deken Spijkers. Wij \v..:nsen deze jongens en meisjes een goede vo~rbereiding op de stap die zij nemen in Jezus· \·oetspoor.

OOOPGESPREK: 1let ccrstvol~ende doopgesprek \\.rordt gehouden op dinsdag 2 j uni 1998 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven ). Contactpersoon: Ans de Poot: td. 5323308.

llll\\'ELUKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) "EEN KAARS VOOR HET RAAM" 1n het kader van Geffen 700 houdt de parochie de actie: Een kaars voor het raam! U kunt een kaars bestellen op de pastorie. Er zijn twee verschillende fonnaten: Een kaars van f 15,--: 20 cm hoog en een doorsnee van 8 cm en een kaars van J 10,--: 20 cm hoog en een doorsnee van 6 cm. Op de kaars ziet u, in vijf kleurendruk, een afbeelding van het nieuwe gebrandschilderde glas-in-lood raam met het wapen en de vlag van Geffen, de Nederl~~dse vlag, het logo van Geffen 700 en onze patroonhe11Jgen St. Trudo en de 1-l. Maria Magdalena met de tekst: Geffen: zeven eeuwen bruisend in broederschap!

Deze kaars is niet alleen een prachtig aandenken aan het jubileumjaar Geffen 700 voor uzelf, maar ook een mooi cadeau voor familie en/of vrienden. Tel. Pastorie 5321216 (v.m. )

BEDEVAARTEN Op zaterdag 23 mei is de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Opgave bij Micn Rovers, tel: 5321052 Op zondag 24 mei is de jaarlijkse bedevaart naar Wittem. Opgave bij Ria van Gogh, tel: 5321592 MEIMAAND - MARIAMAAND Elke vrijdagmorgen in de meimaand ' s morgens_van 09.00 - 10.00 uur kunt u bloemen/takken (uit eigen tuin) brengen in het portaal van de kerk. De werkgroep kerkversiering zal deze bloemen e~ takken dan verwerken tot mooie bloemstukken btJ de beeltenissen van Maria. LOPEN OM STIL TE BLI.JVEN STAAN Voor jongeren tussen 18 en 35 jaar organiseert het lgnatiushuis te Amsterdam een wandelto~ht_ door de franse Auvergne van vrijdagavond 31 Juli t/m 16 augustus. . . . Tijd voor plezier, ontmoeting en gelovige bezmnmg. Kosten f 820,-- (incl. reis, maaltijden en overnachtingen). Informatiemiddag: za. 6 juni. lnformatie tel. 020 6798207 (Annemarie den Blanken). ELKAAR VASTHOUDEN! In Geffen is sinds enige tijd een werkgroep Kerk en Samenleving, die de maatschappelijke betrokkenheid van onze kerk een gezicht wil geven. Soms kan

5


iemand bij geen enkele maatschappelijke organisatie terecht met zijn of haar problemen. Soms wil iemand niet naar een dergelijke instelling, soms durft iemand dat niet. Onze werkgroep wil dichtbij mensen staan, die om een of andere maatschappelijke reden in nood zijn geraakt; die zichzelf voelen afglijden en in de samenleving geïsoleerd raken. Dat kunnen allerlei redenen zijn: verlies van een dierbare, verslaving, werkloosheid, verhuizing enz. Als werkgroep Kerk en Samenleving willen wij deze mensen het gevoel geven, dat zij er nog steeds bij horen. Dat hun welzijn ons bezighoudt. Dat wij - met onze eigen mogelijkheden - misschien iets voor hen kunnen betekenen. Wilt u reageren, dan kunt u ons telefonisch bereiken:

5324311 of5325328. Wilt u liever met pastoor Spijkers contact opnemen, dan kunt u hem schriftelijk bereiken op Kloosterstraat 2, 5386 AS Geffen.

NCB MIDDEN-MAASLAND/ SOCIALE COMMISSIE GEFFEN Sinds 1 januari jl. zijn de NCB afdelingen Nuland, Geffen, Vinkel en Rosmalen gefuseerd tot een nieuwe afdeling Midden-Maasland. De nieuwe afdeling hecht er grote '.vaarde aan de bestaande sociale contacten met ieden en niet-ieden (andere verenibringen en instellingen) in de diverse gemeenschappen voort te zetten. Om dit op een natuurlij ke wijze te laten plaatsvinden zijn er voor de diverse gemeenschappen Sociale Commissies samengesteld. De doelstelling van deze sociale commissies is het coördineren van alle sociale contacten en mede organiseren van activiteiten 111 de diverse gemeenschappen. Binnen de sociale commissie van de NCB te Geffen zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van de taakverdeling. Onderstaand trett u hiervan een overzicht aan. Correspondentie over bepaalde activiteiten in Geffen kunnen gericht worden aan de secretaris van de commissie, Molenstraat 25, 5386 AA te Geffon . Overzicht taakvelden en leden van de commissie: Voorzitter/contacten KVO/kerstviering : Lies v. Dinther. Secretaris/ penningmeester : Hans Houben Contacten NCB-bestuur : Hans v.d. Rijt Contacten Effe noar Gefte en fietstochten : Tinie v.d. Doelen Ziekte, jubilea, geboorten, overlijden : Ad Ketelaars

Het is goed zich vast te houden aan anderen, want niemand kan het leven alleen dragen!! Werkgroep Kerk en Samenleving 24 t/m 31 mei

~ l

~

.

Giro 676

-

Oegstgeest

~n ~éP

Mensen met een missie

'TUN BLAKKE GEBROCHT' GRATIS AFHALEN: Trottoirtegels 30 x 30. Tel. 5325797 na 18.00 uur. Jeroen Verstegen

6

Op vrijdag 15 mei a.s. om 19.30 uur vindt de officiele ingebruikname plaats van vier nieuwe kunstgrasbanen. Sprekers zijn Frans Verstegen, voorzitter van De Vlijmd en Wethouder Jeanne Moon - van den Biezen. De officiele handeling zal bestaan uit het oplaten van vier ballonnen die de vier velden symboliseren. Ook is er voor de jeugd plus vrienden en vriendinnen een ballonnenwedstrijd met prijzen. De initiatiefnemers om te komen tot een nieuwe naamgeving van het clubgebouw, Petra Martens en Diny van Wanrooy, zullen de nieuwe naam onthullen. Fanfare WIK zal het geheel muzikaal opluisteren. Tennisclub de Vlijmd Geffen


EFKES BUURTE MÈ ...... Theo (64 jr) en Mientje (59 jr) v.d.Leest De fabriek van Driek (Steenbergen) is weg... Op de plaats van vele jaren vlijtig werk, rest nog slechts één berk ... Ook het huis van de familie Vogels aan de Bosschebaan is direct na hun verhuizing van de aardbodem verdwenen. Je timmert aan de weg, maar als er getimmerd wordt aan de weg: moet je weg... ( Al meerdere keren zijn de bewoners van de Rijksweg geconfronteerd met een ombouw van de weg. Theo van de Leest weet er alles van, want sinds zijn geboorte woont hij al langs 'de baan ', op het huidige adres Bosschebaan 108. Theo is één van de 12 kinderen van Toon van de Leest: M iet. Leen, Jans, Jan, Bert, Harrie, Toon, Sjaan, Nelly, Theo en Nico. (Wellicht kennen vele Geffenaren Miet, de oudste. Zij werkte 25 jaar in Zaïre als religieuze en ontving via onze ve1-:jaardagsactie indertijd donaties voor haar werk aldaar. Nu geniet ze van haar oude dag in het klooster in de Choorstraat in Den Bosch. Ze is nog steeds geïnteresseerd in het Geffens nieuws, want ze is geabonneerd op Torenklanken). Van karrespoor via kinderkoppen en asfalt, naar een 2-baans- en later 4-baans weg... Theo noemt vroegere bewoners: Has en Mina v.d. Hanenberg. Klaas en Mie Gloudemans, Piet Egelmeer en echtgenote, Jas en Kee WolC Marinus en Antonia Damen, Jantje en Dientje Scheil, Driek en Han van Bergen, Marinus en Koos van den Hurk, Jan en Bet van Kreij, Toon en Johanne v.d. Leest, Jan en Toon v.d. Leest en echtgenoten, Toon en Han Kappen. Drie oude lei-linden herinneren nog aan die tijd. "De tijd dat er nog een verbinding was met de Veldstraat" vertelt Theo. "We liepen een half uur door de hei naar de school in Geffen. Er was bijna geen verkeer op de weg". Theo bleef, toen hij getrouwd was, op zijn geboortegrond wonen. Hij ging het huis in 1970 grondig verbouwen. In die tijd werd ook de Rijksweg omgebouwd tot autosnelweg. De ventweg zou vóór zijn huis komen. De fundering werd gestort en toen bedacht Rijkswaterstaat dat de ventweg toch maar beter aan de andere kant kon worden gelegd. Daar hoefden geen huizen te worden weggekocht. Het gevolg was dat Theo's huis verkeerd stond. Er was geen uitweg mogelijk aan de voorkant. Jn ruil daarvoor kregen zij een uitweg aan de achterzijde. En .. wie schets hun verbazing: 20 jaar later kregen Theo en Mientje bericht de uitweg te moeten aan-kopen ! Wederom zal het traject A 59 worden omgebouwd tot -snellere weg'. Het zal vanwege de beschikbare financiën nog wel enkele jaren duren. Wel komt er alvast

een geluidswal aan de Bernhezer kant. (Met de laatste grenscorrectie wonen Theo en Mientje inmiddels jn Heesch, de scheiding ligt vóór de benzinepomp). Mientje vindt de geluidswal eigenlijk niet fijn. "Je ziet niets meer voorbij komen" zegt ze "dat was voor mij een stuk levendigheid. Ik denk dat ik me straks opgesloten voel''_ Theo vindt het wel een stuk veiliuer b en er zal minder geluidsoverlast zijn. Onlangs kwamen ze nog in het nieuws. Een grote lindenboom aan de kant van de snelweg op hun b'Tondgebied was plotseling verdwenen. Overdag professioneel omgezaagd! Niemand gezien en niets gehoord! Ze denken dat Rijkswaterstaat opdracht heeft gegeven, maar die ontkennen dat. De vernieuwde A 50 zal voor de bewoners van de Bosschebaan verder geen gevolgen hebben, want de beoogde oprit achter De Lucht is ' van de baan'! De grote verandering zal bij het kruispunt komen te liggen, daar zal in ieder geval het bedrijf van van Oss moeten wijken, alsmede de woning van Kees v.d_ Hanen berg. Theo en Mientje hebben goeien aard langs de weg. Het huis van vroeger is echter niet meer te herkennen. De vernieuwede woning is een produkt van Theo's eigen handen (machinebankwerker van beroep). Wel 40.000 stenen heeft hij verwerkt in de voorbije jaren. Hij deed alles zelf: metselen, timmeren, stukadoren, tegelen, elektriciteit aanleggen en loodgieterswerk. Alles met de hand, zonder bouwlift of andere moderne middelen' "Hij heeft zelfs eens een pannendekker weggestuurd, omdat hij meende dat hij het zelf beter kon" lacht Mientje. Theo maakte ook veel smeedwerk in en om het huis, bouwde bovendien drie caravans, is handig met het uitdeuken en spuiten van auto's, maakt horloges en doet als het nodig is huishoudelijk werk. Theo en Mientje kunnen nooit echt lang op vakantie, omdat Mientje zeer regelmatig op bed ligt in verband met zeer hevige migraine-aanvallen. Maar in en om hun huis voelen ze zich thuis, want dat is te lezen op de gevel: Krèk wa'k wo! En. ondanks dat ze nu in Heesch wonen, voelen ze zich nog echte Geffenaren, want ik zag de Geffen 700-vlag wapperen!

WIE WEET... ? Bij het nagaan van de bevolkingsgroei van de gemeente Geffen heb ik nog geen antwoord kunnen vinden op de vraag wie de 2000ste inwoner van Geffen is. Ik weet wel, dat de persoon geboren moet zijn in 1933 in de maand maart/april. Wie mij hierover meer helderheid kan geven graag een berichtje of telefoontje aan C. Heijrnans, Raadhuisstraat 12 Geffen, tel. 5322298. 1


..,.

.., C:

0

0 0

CL

~ C:

0

o·-

..c

·-::;;;

"' -o= va.>

"'O u..

<lJ ·'= v::,

b~ '--l::

n:, ..,

1 "O

..... C:

C: ro-5 0~

Va, · - C.

~;;l

"O

C:

...... ~ <lJ ·5

v-, .D

....!...o1:1 n:,

..c

C: a,

,._."'

~:.5 V,

n:,

~

0

co§;

C:

cij ~

s~ ~

E ·öï oc!ë: u a, V't V, "'

....,

QJ-

ü:

Ë

Open een Rabo JongerenRekening en,kies je cadeau. Kom langs en vraag naar het inschrijfformulier

Rabobank

Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

8


M.0.V. GEFFEN ORGANISEERT SPONSOR FIETSTOCHT OPBRENGST VOOR LILIANEFONDS Het M.O. V. Geffen (Missie Ontwikkeling Vredesprojecten) gaat zich 17 mei aanstaande inzetten vuur kin<len:n mei een ha11<li~,q.J i11 ontwikkelingslanden Dit doen zij door de organisatie van een sponsorfietstocht waaraan de schoolkinderen van de twee basisscholen; de Maria- en de Aloysiusschool in Geffen, samen met hun ouders en andere familieleden. meedoen. "Kimkren die een basisschool buiten Geffen bezoeken, kunnen een sponsorkaart op de pastorie afüalen". De kinderen zoeken mensen die hen een prestatiebedrag geven voor de 25 ki!ometer die zij gaan fietsen. Het is de bedoeling dat deze sponsors een paar dagen voor de fietstocht een vrije gift geven. De kinderen die 25 ~ulden of meer ophalen krijgen een lot waarmee ze een fiets kunnen winnen. Deze lolerij vindt plaats na de fielsluchl, ook is t:r dan een ~ voorde volwassen deelnemers. Voor de volwassen mensen die aan de fietstocht mee doen is het inschrijfgeld vijf gulden en voor kinderen die geen sponsors hebben maar wel mee willen fietsen is het inschrijfgeld twee gulden vijftig. De opbrengst van de sponsorfietstocht gaat naar projecten van het Liliane Fonds. De start van de fietstocht vindt plaats tussen 12.00 en 13.30 uur, vanaf het Kerkplein, en de fietstocht eindigt om l 6.30 uur. Naast de fietstocht wordt er op zaterdag i 6 mei ook een Afrikaanse dienst gehouden in de Maria Magdalenakerk. Deze dienst is voor alle belangstellenden. Voorlichting ter bewustwording. Op de twee scholen: de Maria- en de Aloysiusschool, wordt op 7 en 8 mei voorlichting gegeven aan de leerlingen over de situatie van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden en over het werk van het Li liane Fonds. Deze \·oorlichting wordt gegeven door vrijwilligers van het Liliane Fonds met de bedoeling de kinderen bewust te maken van de situatie van kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Liliane f' onds Het Liliane Fonds is een speciaal fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stichting werkt kleinschalig, düect en persoonsgericht. In 1997 werden er 20.045 hulpaanvragen ontvangen, uitgevoerd en verantwoord via 1304 lokale contactpersonen în 77 ontwikkelingslanden. Gemiddeld was er een bedrag nodig van f 335,87 per kind. Hulp wordt ge-

boden in de vorm van operaties, (para)medische handelingen, hulpmiddelen om beter te kunnen zitten, staan, lopen, horen of zien, (speciaal) onderwijs, vakopleiding en aanzetten tot zelfstandigheid. Het Liliane Fonds is een van de eerste keurrnerkhouders in ons land, dat wordt toegekend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in Amsterdam. Het keurmerk staat garant voor een verantwoorde fondsenwervingen besteding. lJITNODIGING FIETS MEE MET HET MOV

Gezinsfietstocht op zondag 17 mei aanstaande. De fietsroute is zo'n 25 km lang. Vertrek vanaf het kerkplein in Geffen tussen 12.00 en 13.30 uur. De opbrengst is voor het LILIANE FONDS Zaterdag 16 mei 19.00 uur in de parochiekerk van Geffen: Viering met het ,<Afrikaanse Koor" uit Nistelrode.

Tot ziens op 16 en 17 mei MOY Geffen

DANKBETUIGING Vanwege het overlijden van ons moeder en oma Hanneke van Zandvoort-van Schijndel

bedank ik bij deze alle personen die mijn moeder dagelijks haar warme maaltijd 's middags bezorgden alsook de familie van Herpen, Bergstraat 43, die steeds aanwezig was om tijdens onze vakantie ons moeder te verzorgen. Ook veel dank aan huisarts mw. E. Smit-Nahon en aan Pastoor Spijkers, en vooral niet te vergeten Marietje van de Leest-Schuurmans en medewerkster · Hanny van Orsouw-Haast waar wij veel steun aan hebben gehad. Verder veel dank aan directeur René Smittenberg en collega's van de ABAB accountants te Oss, zonder jullie steun hadden we het niet gered, want mede dank zij jullie hulp is ons moeder tot het einde van haar leven thuis kunnen blijven. Ik dank ook allen die aanwezig waren tijdens de avondwake en de uitvaartdienst en de vele bemoedigende woorden . Bedankt voor alles! Adriaan en Stepha van Zandvoort Gé-Anne - Gery en Willem

9


S. k. r. erkende rijschool P. DE KLEIN!!!! 1 dag mogelijk!!!!!! :\,fotorriibell'iis: nu moge/iik binnen 3,4, 5, dagen of binnen J week!!!! f A.utoriibewiis: spoedcursussen van 10 dagen of van 6 tot 8 WEKEN!!!! Autoriibewiis: NIEUW NU OOK AUTOMAAT!!! GEEF.JE NU AL VAST OP VOOR DE NIEUWE THEOR/ECURSUS!!!! Aanlumgwagenriibewiis: NU IN

VOOR INFO BELLEN: S.KR erkende auto- en motorriischool PETER DE KLEIN HEEGTERSTRAA T 34

GEFFEN TEL: 0735324658-0653l 84263

-----····· --·-··- - - - -- - - - -- - - - - - - - " - - - - - - - - - - -

A.

11

ROND DE DORPSPOMP

Een verraste stamtafel! ! Het krantenbericht: ALOYSTTJSSCHOOL wordt cultureel sociaal centrum!!! De kop in de krant: "De Aloysiusschool wordt _gesloopt" was misleidend; immers er zal sprake zijn van aanpassing, verbouwing en aanbouw mits die ideeën doorgaan. In de krant werd het plan vermeld, als het nieuwe voorstel van B en W en wij hopen dat dat realiseerbaar wordt. TSJEE-TSJEE !! Wie had dat nog verwacht? De plannen worden gedragen door een Raadsmeerderheid. Het centrum van Geffen wordt versterkt en krijgt meer uitstraling. Er komt heel wat bij kijken. En vooral de vraag of de scholen wel willen fuseren brandt op onze lippen? De Mariaschool, de Bonkelaar en het aanliggend terrein biedt ruimte en mogelijkheden voor de nieuwe BASISSCHOOL. Ook de Harrie Schoutenstraat zal moeten worden aangepast. De seniorenwoningen zullen plaats moeten maken voor nieuwe eigentijdse seniorenwoningen, schakelwoningen, die minder ruimte innemen. Het vergt veel tijd, overleg, studie maar het biedt veel perspectieven voor de toekomst en zal uiteindelijk ook tot besparingen leiden. In spanning wachten wij de ontwikkelingen af Het nieuwe gemeentebestuur geeft blijk van een goede visie op de toekomst. De daadkracht zal moeten blijken. Mogen we zeggen: Nieuwe wethouders, nieuwe frisse ideeën. Proficiat met zoveel durf. Onze gast Theo Wintels, de voorzitter van Ouderenbond Geffen, zag geen verband met de plannen voor de uitbreiding van het Oude Klooster. Dat zal gewoon doorgaan. Aan de oostzijde is een uitbreiding gepland. Daaraan komt de10

21

zelfde vleugel als aan de westkant. Het Oude Klooster zal dan nog een mooier aanzien krijgen. Op weg naar 2010 zullen er in Geffen 1600 ouderen zijn, die gebruik kunnen maken van de ontspanningsruimten voor ouderen. Nu zijn er op middagen al 80 tot 90 bezoekers. Het Oude Klooster telt 12.000 bezoekers per jaar. Wat een getallen. Theo Wintels is zeer gemotiveerd in zijn werk voor ouderen. Bij zijn afscheid als voorzitter van het Regioneel Gecoordineerd Ouderen Werk werd hij gedecoreerd in de orde van Oranje Nassau, en daarin werd hem dank gebracht voor al zijn inzet voor maatschappij en gemeenschap. Theo Wintels werkte van 1948 tot 1968 als electrotechnisch ingenieur, in de Limburgse kolenmijnen, ja altijd ondergronds. Toen de mijnen gesloten werden, vond Theo Wintels werk in Vught. Hij was 12 jaar lid van besturen o.a. van de Streekscholen in Den Bosch zat ' in het bestuur van L.T.S. en L.H.T.O. scholen, was 10 jaar voorzitter van het R.I.G.O.M. te Oss en is al vele jaren voorzitter van de Ouderenbond van Geffen. Hij praat over "Oppascentrale", "Klussendienst", "Maaltijdvoorziening", "Ouderenzorg", 11 750 vrijwilligers" in het Maasland gebied, strekkende van Grave tot Rosmalen. Dus wilt U informatie advies ondersteuning ' , ' bemiddeling bij 55 plussers~ die zorg nodig hebben, op gebied van gezondheid, wonen, verhuizen, beschermd wonen, zorg voor financien, kosten van voorzieningen, aanpassingen, etc. Theo Wintels is graag Uw adviseur, tel.: 073-5323413 . Dat is toch fantastisch. Onze bewondering en dankbaarheid voor die inzet en dienstbaarheid. Theo blijf nog lang in ons midden onze zorgen delen. De stamtafel kijkt terug op Koninginnedag. De E.S.G. had alles weer keurig georganiseerd en het Dorpsplein omgetoverd tot een echt Feestplein. Een zeer geslaagde KINDEROPTOCHT. Een schitterend concert van W.I.K. met optreden van twee lieflijke minirettes. Een waar kinderfeest. Alle gedecoreerden van Maasdonk werden ontvangen in de Raadszaal. De burgemeester reikte nog een Koninklijke onderscheiding uit, er werd


een oranje-bittertje gedronken op Koning en Vaderland. Buiten klonk het WILHELMUS. Er werd een oproep gedaan om alsnog mee te helpen bij de Kinderspelen. De organisatoren waren teleurgesteld over het aantal vrijwilligers dat zich spontaan meldde. Toch waren er later handen genoeg. Maar het is zo pijnlijk als je zo moet improviseren. Je kunt dan geen schema meer opzetten. Als er genoeg "mensen" zich melden, is het mogelijk een goed schema te maken e~ dan hoeft iedereen maar een "uurtje" mee te draaien. Jammer, Jammer!! Ook zouden er meer zitjes moet~n zijn op het Dorpsplein. Dan blijven meer °:1ensen lmsteren naar het Concert en is het op het plem nog gezelliger toeven. Volgend jaar staat er de KIOSK, dan willen we allemaal gezellig zitten. 4 Mei dodenherdenking georganiseerd door heemkundewerkgroep "Vladerack". 6 Mei verkiezingen. Wij zijn benieuwd naar de opkomst en het stemgedrag. De aanplakborden bleven nagenoeg leeg. De aansporingen kwamen via folders, de T.V., de Radio, de Krant en Torenklanken. Geffen nam afscheid van hun trouwe oud-burgemeester Paul Schwiebbe. Wij herdenken hem in grote dankbaarheid voor alles wat hij voor Geffen heeft gedaan: Zijn intense betrokkenheid bij alles wat in Geffen gebeurde, zijn stimulancen voor het verenigingsleven de aktiviteiten en evenementen. Zijn grote aandeel i~ de vorming van de nieuwe gemeente Maasdonk, zijn zorg voor het behoud van het goede, de nauwgezette keuze voor het wapen en de vlag van_de gemeente. Hij bleef daarom een van de onzen. De Jaren als burgemeester vond hij ook de mooiste en beste jaren van zijn leven. In ons midden vond hij dan . ook zijn laatste rustplaats. Een voorbeeld voor ons m dienstbaarheid en om zijn oprechtheid en grote integriteit. In het glas-in-lood-raam zullen wij het wapen en symbolen van Geffen herkennen. 4 Oktober is de grote dag van GEFFEN 700 JAAR. Er zijn mooie sierkaarsen (een kadotip) te koop in de kerk, met een afbeelding van het raam . Ook dat helpt om de kosten te dekken. Bij de 4-daagse van Geffen van 12 t/m 15 mei komt ook van elke deelnemer F 1,-- bescbikba,lr voor het goede doel. Op l 7 mei gaan we wandelen onder leidino van de Geffense Boeren-Bruidsparen langs de mo~ie plekjes van Geffen, dat wordt beslist gezellig . 18 en 19 juli de twee dagen van het grote openluchtspel op het Dorpsplein, die die beide dagen weer_ DRIES mag heten. Er komen tribunes met 800 zitplaatsen. Het wordt een fantastisch spektakel. Dus houdt die dagen vrij! ! Het grote Geffense fotoboek met de bijzondere geschiedschrijving over Geffen gaat er mooi uitzien. Er komt nog informatie over alles wat er nog gaat gebeuren. Twee klachten bereikten de stamtafel:

1e Hondenpoep-overlast. Ondanks alle maatregelen van de gemeente neemt de ellende toe. Men zal moeten optreden middels de "hondenpoepwacht". 2e Papiersnippers. Heel Geffen heeft g~weten da~ Nooit Gedacht 3 Kampioen geworden 1s. De papierslierten sieren de Weerscheut, en heel Geffen van de Barriere tot ver voorbij het Dorp. Heel Geffen ~ as_ graag op een andere wijze betrokken geweest btJ dit feest. "k Ja Nooit Gedacht 3 van harte proficiat en jammer1IJ m~eten wij zeggen 'n "ROMMELIG" feest!! Wij raakten er zelf versnipperd van. Van Stamtafel 81. Volgende stamtafel 17 mei, 11.00 - 12.30 uur in cafe Govers.

PS: Op zondag 21 juni gaat de Stamtafel wedstrijd leveren tegen de "Jeu de Boule" groep. Tussen de balworpen door zal de Dorpspomp "nieuws" vergaren. Het wordt een spannende strijd in de "Maria-hof'. Het startschot klinkt om 11.00 uur.

HARTSTICHTING Hartstichting bedankt collectanten en inwoners van Geffen De jaarlijkse collecte tijdens de Nationale Hartweek van 19 tot en met 25 april 1998 in Geffen heeft dit jaar F 4.182,00 opgebracht. De Nederlandse Hartstichting zal ongetwijfeld blij zijn met dit mooie bedrag. Daarom is een speciaal dankwoord aan onze trouwe collectanten en natuurlijk aan alle gulle gevers zeker op zijn plaats. Hartelijk bedankt allemaal. Dit jaar besteedt de Hartstichting veel aandacht aan het verbeteren van de nazorg voor patiënten die een beroerte hebben gehad. Een beroerte is eigenlijk hetzelfde als een hartinfarct, maar dan in het hoofd. Hierbij kan een bloedvat in de hersenen verstopt raken door een bloedstolsel. Het is ook mogelijk dat een bloedvat barst, dan spreken we over een hersenbloeding. In beide gevallen zijn de gevolgen vaak ernstig. Voor meer informatie kunt u de gratis informatielijn bellen van de Nederlandse Hartstichting, tel. 0800 300.0.300. Comité Vrienden van de Hartstichting Afdeling Geffen. Lenie Willemse Rien van den Berg Kees Jongeneelen

11


GEZOCHT Enthousiaste meiden tussen Âą 16/22 jaar die zin hebben om zondagmorgen gezellig een potje te voetballen, in een tweede elftal. Graag reageren voor 25 mei. Voor verdere inlichtingen of aanmeldingen: Judith Strik -s (073) 5322920.

Mei staat bij de jeugd van Nooit Gedacht bekend om zijn vele activiteiten. Ook dit jaar is dat weer het geval. Na het grote succes van het E-F toernooi staat er nog het volgende op het programma. Van 12 tot en met 15 mei zal de jaarlijkse vierdaagse ook weer worden gelopen door de leden van Nooit Gedacht. Dus wil je meedoen en ben je lid, geef je dan op bij Ties Raijmakers telefoon: 073-5323731.

Op 24 mei staat dan nog de Penaltybokaal op het programma. Elk jeugdlid heeft voorrondes gespeeld om in de finale zijn penalty's te schieten op niemand minder dan Sander Boschker van Fc.Twente. Deze middag begint om 13. 00 uur en zal worden opgeluisterd door W.I.K.. Presentatie is in handen van Jo van Wanrooij. Ook is er een sponsorcompetitie, waarbij de verschillende sponsoren hun beste beentje voor zullen zetten om zo hoog mogelijk te eindigen. Tevens worden op die dag de spelers van het jaar bekend gemaakt. Ook niet-leden van Nooit Gedacht zijn van harte welkom bij een van deze activiteiten om het reilen en zeilen van onze voetbalvereniging te volgen. Want voor nieuwe leden staat Nooit Gedacht altijd open. Je kunt je al aanmelden als de 6 jaar bent. Aanmeldingen kun je doorgeven aan Piet Dobbelsteen tel.0735323004. Naast al deze activiteiten speel je natuurlijk nog een competitie; maar er zijn nog diverse andere activiteiten, zoals een herfstactiviteit, het kerstzaalvoetbaltoemooi, een zaalvoetbalcompetitie voor de Fjeugd en elke 3 jaar een Eindejaarskamp waarbij alle jeugdleden van Nooit Gedacht een weekend lang kamperen op het sportpark. Kom eens kijken op het sportpark en zie hoe gezellig het voetballen kan zijn.! 1!

Aanbiedingen: Smeets jonge jenever Smeets vieux Smeets citroen brandewijn Safari 0,7 Bij 4 flesjes Duvel GRATIS opener

f 20,35

f f

20,35 14,65 f 20,50

aanbiedingen geldig t/m 23 mei 1998 zet1ou1en voorbehouden

Kloosterstraat 5b Geffen Tel. (073) 532 46 59 12

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallatie


• • • extra editie * • • D'n Geffensche Cow-ant * • • extra editie • • • D'n Geffensche Courant • • • extra editie * • " Pagina 1

Grandioos "Geffen 700" Sportfestijn op en rond de dorpskom (nn onze sportredactie)

GEFFEN - Op zaterdag 20 juni bruist het van de activiteit; dan vindt namelijk op en rond het Dorpsplein het "Geffen 700" Sportfestijn plaats. Er is een afwisselend programma, met voor elk wat wils. Het programma begint direct na de middag met een officiële opening, waarna gesport kan worden tot ongeveer 18.30 uur. Als alle sporters een uurtje later fris gedoucht zijn, staat om 19.30 uur de prijsuitreiking gepland. Tenslotte kunnen aUe sporters, supporters en andere belangstellenden onder het genot van een natje en een droogje genieten van een WK-wedstrijd van het Nederland XI-tal op grootbeeld videoscherm. De organisatie van een Sportfestijn voor jong en oud prijkte van het begin af aan op het verlanglijstje van de Stichting " Geffen 700". Een groepje kartrekkers, gesteund door de sportclubs, maken dat deze hartewens in vervulling gaat. In totaal zijn er maar liefst 7 verschillende sporten; beach-volleybal, voetvolleybal, levend tafel voetbal, touwtrekken, darten, jeu de boules en hardlopen. Er kan slechts op één onderdeel worden ingeschreven en deelname is, m.u.v. het darten, gratis.

D Beach-volleybal toernooi

D Voetvolleybal

Ook onze plaatselijke volleybalvereniging G '68, die dit jaar overigens z'n dertig jarig bestaan viert, zal op 20 juni _present zijn. Er zal een Beach-volleybal toernooi georganiseerd worden, dat zal worden gespeeld op 3 velden. Hiervoor kunnen zowel dames-, heren als mixteams inschrijven. Ieder team bestaat uit 4 spelers plus eventuele wisselspelers, met als enige eis een minimum leeftijd van 15 jaar. Inschrijving staat dus vrij voor ieder Geffens team met als doel er een recreatief en gezellige happening van te maken.

Er zal een voetvolleybal toernooi georganiseerd worden, dat wordt gespeeld op 2 velden. Hiervoor kunnen zowel jongens-, meisjes-, dames-, heren- en mixteams inschrijven. Ieder team bestaat uit 4 spelers plus eventuele wisselspelers, met een minimale leeftijd van 8 jaar.

D Jeu De Boules De Jeu De Boules Club Geffen ontbreekt niet op het Sportfestijn. Welk team van 2 spelers scoort de meeste punten?

13


Pa

II

0 "Geffen 700" Dartkampioenschappen

0 Levend tafel voetbal "Table Soccer" oftewel in goed Geffens: "Levend Tafel Voetbal". Ieder team bestaat uit 6 spelers en eventuele wisselspelers. Om er een gezellige happening van te maken, spelen we in 2 leeftijdscategorieën; 8 jaar t/m 13 jaar en 14 jaar en ouder. Het spel gaat als volgt: Er zijn twee teams De spelers nemen plaats in de schuivers van de clubkleuren. De speler mag zijn schuiver niet loslaten. Gebeurd dit toch, dan krijgt de speler een gele kaart. 2 gele kaarten = 1 rode kaart (speler wordt uit het veld verwijderd en mag niet vervangen worden). Net als bij gewoon tafelvoetbal probeert men te scoren in het vijandige doel. De keeper mag de bal niet met de handen spelen. Doet ruj dat toch = doelpunt. Doe mee aan dit spectaculaire spel!

Dit onderdeel wordt georganiseerd door de 3 Geffense darters Marco, Hans en René. De kosten voor deelname zijn 700 cent, waar~ij geldt: inschrijfgeld = prijzengeld. Er wordt volgens het" zogenaamde "knock-out systeem" gespeeld. Voor de jeugd van 6 t/m 13 jaar is er een aparte competitie. Ook aan de allerkleinsten wordt gedacht ...

0 Touwtrekken

0 "Geffen 700" loop

Jarenlang was touwtrekken tussen teams een groot sportspektakel in Geffen e.o. Meestal was een sloot of wetering de scheidslijn tussen beide teams. De verliezende partij werd dus getrakteerd op een nat pak! Op 20 juni wordt deze oude traditie door De Krachtpatsers nieuw leven ingeblazen. Een team bestaat uit 4 personen en eventueel een coach en mag bestaan uit enkel dames, heren of een mix ruervan. Minimum leeftijd 10 jaar. Er zal in 3 poules getrokken worden:

Deze unieke loop wordt georganiseerd door onze plaatselijke voetbalvereniging Nooit Gedacht, die zelf ook elk jaar een spectaculair loopevenement op poten zet. Er kunnen drie afstanden worden gelopen, te weten; 1 x 700 meter, 2 x 700 meter of 3 x 700 meter. Inschrijven kan tot één kwartier voor aanvang.

10 t/m 12 jarigen 1-3 t/m 15 jarigen en 16 jaar en ouder.

14


INSCHRIJFFORMULIER SPORTFESTIJN 20 juni 1998

~ Inleveren vóór 1 juni bij Ine vd Veerdonk, Berkenboog 9 Ja, natuurlijk doen wij mee aan het "Geffen 700" Sportfestijn op zaterdag 20 juni ! ! ! Naam club of gelegenheidsteam: Naam contactpersoon: Adres en telefoonnummer: Namen en leeftijden van alle leden van de deelnemers: Naam:

leeftijd:

1. 2. 3.

4.

5. 6.

Wij geven ons op voor: □

Beach-volleybal toernooi Ieder team bestaat uit 4 spelers plus eventuele wisselspelers.

D

Voetvolleybal Ieder team bestaat uit 4 spelers plus eventuele wisselspelers. Jeugdteams vanaf8 jaar tot en met 13 jaar. Volwassenen vanaf 14 jaar.

D

Levend Tafel voetbal Ieder team bestaat uit 6 spelers plus eventuele wisselspelers. Jeugdteams vanaf 8 jaar tot en met 13 jaar. Volwassenen vanaf 14 jaar.

D

Touwtrekken Een team bestaat uit 4 personen. Minimum leeftijd is 10 jaar.

D

Geffen 700 dart kampioenschappen Inschrijfgeld 700 cent voor deelnemers van 14 jaar en ouder. Inschrijfgeld = prijzengeld. Er is een aparte competitie voor de jeugd.

D

Jeu de Boules Een team bestaat uit 2 personen

D

Geffen 700 loop:

D 1 x 700 meter □ 2 x 700 meter D 3 x 700 meter 15


Pa' alV

INSCHRIJFFORMULIER SPORTFESTIJN 20 juni 1998 ~ Inleveren vóór 1 juni bij Ine vd Veerdonk, Berkenboog 9 Ja, natuurlijk doe ik mee aan het "Geffen 700" Sportfestijn op zaterdag 20 juni l !!

lrukes

1 telefoon:

!leeftijd

Ik geef mij op voor: D Geffen 700 dart kampioenschappen

0 Geffen 700 loop: 0 1 x 700 meter 0 2 x 700 meter 0 3 x 700 meter

Het "Geffen 700" Sportfestijn wordt georganiseerd door De Stichting "Geffen 700", in samenwerking met de volgende sportverenigingen: voetbalvereniging Nooit Gedacht volleybalvereniging G' 68 touwtrekvereniging De Krachtpatsers Jeu De Boules Club Geffen

Hand- en spandiensten worden verleend door leden van : dameskor.fbalclub DKG Geffen gymnastiek1•ereniging Geffen

Voorts zijn wij zeer erkentelUk:

Rabobank

alle winkeliers, gevestigd aan en in de buurt van het Dorpsplein onze hoofdsponsor Rabobank Maasland.

• • • Geffen 700 Sportfestijn • * • Geffen 700 Sportfestî jn * * * Geffen 700 Sportfestijn * * • Geffen 700 Sportfestijn • * •

16


FINALE JEUGD PENALTYBOKAAL NOOIT-GEDACHT Zondag 24 mei a.s. wordt, nu voor de 16~ maal, de finale dag gehouden van de JEUGD PEN ALTYBOKAAL bij v.v. Nooit-Gedacht te Geffen. Een evenement waar de jeugd elk seizoen opnieuw naar toe leeft. Ook dit jaar is het, dankzij de medewerking van een aantal middenstanders, weer gelukt een topdoelman naar Geffen te halen. Op deze finaledag zal het doel verdedigd worden door SANDER BOSCHKER van FC T\\iENTE. Sander is geboren op 20 oktober 1970 te Lichtenvoorde. Ze hebben thuis een gezin van 8 kinderen, bestaande uit 4 zussen en 4 broers. Sander is de jongste van het stel. Alle vier de broers doen aan voetbal enja wel, ze zijn ook alle vier keeper. Sander is begonnen op zijn achtste bij S.V. Longa'30 te Lichtenvoorde. Daar heeft hij tot zijn zestiende gevoetbal.d. Ondertussen heeft bij bijna alle selecties van de provincie Gelderland doorlopen. Op zestien jarige leeftijd is hij naar FC Twente'65 in Enschede gegaan. Daarvoor had hij al een paar trainingen bij de Graafschap en Go Ahead Eagles doorlopen. Hij heeft uiteindelijk voor FC Twente gekozen. Waarom? De Graafsc_hap voetbalde destijds nog in de l e divisie en wanneer hij naar Go Ahead Eagles zou gaan voetballen, moest Sander eventueel in een pleeggezin. En daar had hij geen zin in, vandaar dus FC Twente. Bij FC Twente heeft Sander 2 jaar in de jeugd gevoetbald. Na die twee jaar k\vam hij bij de Ie selectie terecht, die destijds trainden onder Theo Vonk. Bij de lil selectie heeft Sander een paar jaar op de bank gezeten, totdat tijdens de openingswedstrijd van het seizoen '93/'94 tegen Barcelona, Hans de Koning (toenmalig l ~ keeper) zijn heup brak. Na

jaren op de bank te hebben gezeten, was zijn kans nu daar. Er werd geen nieuwe ] e keeper aangetrokken en dus kreeg Sander het vertrouwen va de trainer. Hij wist al wel een beetje hoe het voelde om eerste keeper te zijn, want in het seizoen '91/'92 had Sander een stuk of 20 wedstrijden gespeeld, vanwege het feit dat Hans de Koning toen zijn enkel brak. Nu is Sander dus nog steeds de nummer 1 van FC Twente en dat bevalt hem nog steeds goed. De jeugd van v.v. Nooit-Gedacht die aan deze finale kunnen deelnemen zullen hun ' beste beentje voor moeten zetten'. Aan deze finale nemen, per elf/ zeven tal, de 5 spelers(sters) deel die door de voorronde zijn gekomen. De voorronde zijn de afgelopen weken gehouden voor nagenoeg alle teams. Wederom zal er een leid(st)er of train(st)er 3 penalty's op Sander Boschker gaan nemen. Dit jaar zal Ernis Schilders de Sponsorbokaal verdedigen, welke vorig jaar voor het eerst werd geĂŻntroduceerd. Voor de E en F groep worden de voorronden gehouden op zondag 24 mei, aanvang 10.00 uur en met als doelverdedigers R. Swanenberg en P. Nikkels (doelman van Nooit Gedacht 1). De finale start om 12.30 uur met de officiĂŤle aftrap die zal worden gedaan door de burgemeester de heer Netten waarbij ook pastoor Spijkers in de "schoenen" zal staan. Het einde van de finaledag is gepland omstreeks 16.30 uur. Het geheel zal muzikaal worden opgefleurd door de fanfare W .I.K. Het beloofd weer een prachtige dag te worden op sportpark "de Biescamp" te Geffen. Belangstellenden zijn van harte welkom om deze grootse happening bij te wonen.

17


30

20 FL.

CM.

•

DEZE ACTIE IS GELDIG VANAF t MEI TOT 30 JUNI

STIP- DROGISTERIJ l\tlONIEK VAN HERPEN DORPSPLEIN 15 GEFFEN

U SLAAGT BESLIST BIJ UW STIP DROGIST !


Wanneer er op dinsdagavond een raadsvergadering plaatsvindt, komt het spreekuur van de wethouders te vervallen.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK : Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 0 73 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08 .30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 111 CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08 .30---12 .30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres : Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08 . U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

DANKBETUIGING

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis {tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08)

Trees van Kreij - Korsten.

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160

Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis {zij-ingang tussen makelaardij Van Heese en gemeentehuis). Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek op een ander tijdstip via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder J .G.J. Moon- van der Biezen Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis {zij-ingang tussen makelaardij Van Heese en gemeentehuis). Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek op een ander tijdstip via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160

Langs deze weg, willen wij iedereen bedanken, die op welke manier ook, met ons meegeleefd heeft, tijdens 't ziek zijn en 't overlijden van mijn vrouw, ons mam en oma

De volgende gedachte heeft ons mam zelf uitgeknipt en bewaard: "Zij heeft ons laten zien Wat "leven" is Wat echte liefde is Dat verdriet nabijheid is Zij heeft ons geleerd Zonder woorden dichtbij te zijn Juist in "lijden" bij elkaar te zijn Zo blijft zij bij ons. " Theo van Kreij Peter, Mariette, Sofie Jan, Marjo, Minke, Laurens, Judith Marja, Ron, Floor

'TUN BLAKKE GEBROCHT' TE KOOP Fruitkisten f 4,-- per stuk. R. v. Erp, Oude Baan 4, Geffen

19


llloembinderij maninka Iedere woensdag tussen 14.00 en 17.00 uur op alle bloemen en planten

18% k.orrting (met uitzondering van aanbiedingen) Deze aktie geldt van 13 mei tot 1 juli 1998.

gerialiliams Alle so~rte~1beta\en . 5 l;\a,eli\ ~ Ook diver:se &at:derr elil . Viaorr in u~ ft( kuipplanten

in at terras.

Vanaf maandag 11 mei zijn wij iedere maandag de gehele dag gesloten (voor grafwerk kunt u altijd terecht).

Bloembinderij

@

maninka

20


~ DIERENSPECIMI..ZAAK &VEEVOEDERS

ft

A,a

B. de Kinderen v.o.f.

7'

Molenstraat 32, Geffen Tel. 073 532 55 51

Het vooriaar in Uw bol ??? U kunt weer gratis zaden af komen halen om mee te doen aan onze

POMPOENWEDSTRIJD.

--~ U doet toch zeker ook weer mee! U bent van harte welkom! Anita & Bart de Kinderen. Onze openingstijden zijn: ma t/m vr 13.00 - 19.00 zaterdag 8.30 - 17.00

KONINGINNEDAG 1998

Het zit er weer op, koninginnedag in Geffen. Alle kinderen hadden een uitnodiging ontvangen, waarop dit jaar een record aantal inschrijvingen volgde. Al het drukwerk voor deze dag, zoals uitnodigingen en stempelkaarten, werd kosteloos verzorgd door Wihabo. Ondanks het feit, dat het oranjezonnetje het liet afweten, maar dankzij al die vrolijk versierde fietsen en zoveel kinderen, werd het toch een fleurig en zonnig oranjefeest. Het Dorpsplein zag er weer prachtig uit met al die vlaggetjes en oranje kramen. In alle vroegte was dit alles al opgebouwd met hulp van mensen van Vogelvereniging 'Zang en Kleur', die ieder jaar weer paraat staan. 's Morgens stroomde het plein vol met kinderen, die mee deden aan de optocht. Maar liefst 170 kinderen kwamen zich melden bij de jury, die dit jaar bestond uit juf Antoine, juf Mieke, juf Tanja, juf Trees, juf Tonny en Ine. Zij hadden de zware en moeilijke taak om al dat moois te jureren, want de kinderen hadden met hun ouders weer heel erg hun best gedaan. Voor alle inzet en moeite kregen alle kinderen een klepper, die later bij de prijsuitreiking nog goed van pas kwam. Om 11. 00 uur startte de optocht, uiteraard met WIK en de majorettes voorop. Hierna werd de uitslag bekend gemaakt door Rien Oomens, onze ceremoniemeester. De uitslag was als volgt: -cat. 2 - 3 jaar : -1- Renate van Nistelrooij

-2- Roos Bijveld -3- Koen van Dinther -cat. 4- 5 jaar : -1- Rob van Boxtel -2- Colin Joseph -3- Tessa van Erp -cat. 6- 7 jaar : -1- Linda van Erp -2- Amber de Smet -3- Sacha Verstegen -cat. 8 jaar en ouder : -1- Evi Savelkous -2- MariĂŤlle Schellings -3- Monica Schouten -groepen -1- Daan, Lotte, Loes en Willem Bongers en Maxime Delilez -2- de _groep van Arjan van Grinsven 3- Chiel en Saskia van Erp en Hugo van de Zande Hierna volgde een officieel gedeelte met het zingen van het Wilhelmus o.l.v. Theo Prinssen (het meezingen door iedereen wordt beter!) en een toespraak door burgemeester Netten, waarbij alle gedecoreerden uit Maasdonk aanwezig waren. De burgemeester gaf ook het startsein voor de spelletjes en tegelijkertijd gaf WIK een prachtig concert. En op het terras, dat dit jaar werd verzorgd door 'De Gouden Leeuw' ,was het goed toeven. De spelletjes herbergde dit jaar allerlei historie, zoals Piet Hein met zijn zilvervloot, Willem van Oranje, de dokwerker (beschikbaar gesteld door Firma van Os), de Gouden Koets (verf geschonken door de Firma Ernis). Onze eigen Geffense koningin, Joke Hermse, was er dit jaar als regentesse Emma. Koen Berkel heeft voor ons de puzzel en de Gouden Koets gemaakt, waarvoor Frans Albers het laswerk heeft verricht. Door het meedoen aan deze spelletjes konden de kinderen allerlei tractaties verdienen, waaronder bv. een pannenkoek. Die pannenkoeken worden al sinds jaar en dag door leden van BV 'De Molenhoek' gebakken, een hele klus, want dit jaar deden er maar liefst 300 kinderen mee. En al die kinderen kregen van 't Akkertje weer een gratis ijsje. Om 13.00 uur startten de sportieve spelen voor de grotere kinderen. Deze activiteit werd geleid door Jos van Erp, Christy van Os, D,aruelle van Erp en Roy van de Kamp. Dit onderdeel liep een beetje uit, rond 15.30 uur werded dejiffjswinnaars bekend gemaakt. Bij de meisjes Jdtett dit : 2l


-1- Anouk van Vucht -2- MariĂŤlle Loeffen -3- Jessica van Krieken En bij de jongens: -1-Kevin Broeksteeg -2- Arjan v.Grinsven -3- Dave van Nuland Vanaf 13.00 uur kon er ook naar hartelust gestraattekend worden op het parkeerterrein van de Rabobank. Aantal deelnemers hieraan was 120 kinderen. Wederom was het ook hier voor de jury, bestaande uit Trees Lamers, Ine van de Veerdonk en Franchinette Oomens, een bijna onmogelijke opgave Ofll hier de beste uit iedere categorie te kiezen. Het werden uiteindelijk Inge Schuurmans (2-3 jaar), Ruud van Sambeek (4-5 jaar), Linda van Erp (6-7 jaar), Stefanie v.d.Berg (8-9 jaar) en Susanne van Amstel ( 10-11 jaar). Toen alle prijzen, die allemaal door Optiek Stefan beschikbaar zijn gesteld, waren uitgedeeld, werd dit geslaagde evenement afgesloten. Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de hulp en de inzet van de vele, vele vrijwilligers, die aan deze dag hebben meegewerkt. Iedereen, op wie wij een beroep mochten doen : namens alle kinderen HARTELIJK DANK ! Wij hopen, dat wij volgend jaar weer op u mogen rekenen. Met vriendelijke groeten, Evenementen Stichting Gefftn

STICHTING REIK ELKAAR DE HAND PERSBERICHT Stichting Reik Elkaar de Hand uit Geffen houdt in de maand mei weer een huis-aan-huis inzarnelingsaktie voor kleding. Gedurende drie dagen komt Stichting Reik Elkaar de Hand door de kernen van Maasdonk: om uw tweedehands kleding op te halen. Waar en wanneer haalt Stichting Reik Elkaar de Hand bij u in de buurt op? * Op woensdag 13 mei in Vinkel * Op donderdag 14 mei in Nuland, en * Op vrijdag 15 mei in Geffen. Als u een bijdrage wilt leveren aan deze aktie, stop uw gebruikte kleding dan in een plastic zak en zet deze aan de weg voor 9. 00 uur s ochtends. Woont u buiten de bebouwde kom van Maasdonk en wilt u toch dat uw tweedehands kleding wordt opgehaald? Bel dan even met Stichting Reik Elkaar de Hand voor een ophaalafspraak: 073 5324198. In April was het alweer een jaar geleden dat kringloopwinkel

22

Habbekras haar deuren op,e nde. Habbekras is een initiatief van Stichting Reik Elkaar de Hand. In deze kringloopwinkel is werkelijk van alles te koop: van bankstellen tot zonnebrillen, van serviesgoed tot hanglamp, u kunt het zo gek niet bedenken of Habbekras heeft het. Daarnaast verkoopt Habbekras gebruikte kleding, die niet is opgehaald in Maasdonk, tegen vaste lag e prijzen. Ook heeft Habbekras elke week een leuke aanbieding. Breng eens een bezoekje aan Habbekras, aan de Kloosterstraat 44A te Geffen. De openingstijden zijn: dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 13 .00 tot 20.00 uur. Stichting 'Reik Elkaar de Hand.

WIE WAT WANNEER MEI 14 KVB, moederdagviering, 7 uur in de kapel 16 Afrikaanse viering in parochiekerk in samenwerking van het Afrikaanse koor uit Nistelrode en medewerkers van het L iliane Fonds 17 Fiets mee met het MOV, start tussen 12.00 en 13.00 uur. T.b.v. het Liliane Fonds 17 Presentatie Vormelingen 17 Boerenbruidsparen maken rondgang langs historische plekjes van ons dorp 19 KVO, fietsbedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, samen met KVB, vertrek 08.45 u. vanaf het Kerkplein 21 Hemelvaart 21 KPJ, oud papier route 1 23 Bedevaart naar Keavelaar 24 Bedevaart Wittem 26 KVO, reisje naar Maastricht 28 KVB, 45 jaar bestaan, 18.45 uur Gouden Leeuw 29 KPJ, oud papier route 2 29 Toediening Vormsel 3 1 Pinksteren

JUNI 01 KVO, gezinsfietstocht samen met NCB 06 Gezinsviering 07 T oerclub De Windmolens, wiekslag toertocht + gezinstocht, start 8-9- uur Gouden Leeuw 10 KVB, reisje, vertrek 08..15 uur vanaf het Dorpsplein, 21 .30 uur weer thuis 13 TV De Vlijmd, jeugd vroege vogeltoernooi 14 Buurtver. De Vier Winden, fietstocht, vertrek 10.30u. bij sporthal de Geer 16 KVO, dagfietstocht 17 TV De Vlijmd, jeugdmiddag op het Autotron 18 KPJ, oud papier route 1 20 Sportfestijn "Geffen 700,,, jubileumdienst Zilveren Jongerenkoor Heesch-Geffen


Vervolg van pag.3

bruik maakt: we worden ouder en er zijn meer ' uitgebreide medische mogelijkheden' . Zo'n 8% van de gezondheidszorg gaat op aan medicijnen. Uw huisarts en apotheker werken mee -aan de pogingen om de kosten van geneesmiddelen te beheersen. Een prima manier om iets te doen aan de hoge kosten van geneesmiddelen is het voorschrijven van medicijnen op stofnaam oftewel gebruik maken van generieke medicijnen.

Merkgeoeesmiddel Wanneer een fabrikant een nieuw geneesmiddel ontwikkelt dan wordt dit nieuwe geneesmiddel 20 jaar door een patent beschermd. Het nieuwe geneesmiddel krijgt van de fabrikant een merknaam. B iru1en deze 20 jaar dat het patent duurt kan de fabrikant de ontwikkelingsinvestering terugverdienen en winst mak.en.

Merkloze oftewel generieke medicijnen Nadat de beschermde periode van een merkgeneesmiddel is verlopen kan het betreffende geneesmiddel onder de generieke naam op de markt komen. De overheid controleert alle medicijnen bij toelating op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid. Ook van generieke medicijnen Een merkloos of generiek geneesmiddel heeft meestal de naam van de w erkzame stof De prijs van deze ge-

nerieke geneesmiddelen is lager dan die van het merkgeneesmiddel. Daarnaast is het een voordeel dat de stofnaam internationaal bekend is, zodat ook in het buitenland meteen duidelijk is welk geneesmiddel u gebruikt. In oktober 1996 is de overheid een campagne gestart om zoveel mogelijk op stofnaam geneesmiddelen voor te schrijven. Wanneer een arts een geneesmiddel op stofnaam voorschrijft zal er in de apotheek zoveel mogelijk het goedkope generieke medicijn worden afgeleverd. De werkzaarnheid is uiteraard gelijk. Naast generieke geneesmiddelen die worden voorgeschreven op recept komen er ook meer en meer generieke geneesmiddelen die vrij verkrijgbaar zijn. Deze 'eigen Apotheek' geneesmiddelen zijn aanzienlijk goedkoper dan de bekende merkartikelen. Hieronder volgen enkele voorbeelden. Finimal® versus paracetamol + coffeïne lmodium® versus loperamide Otrivin® versus xylometazoline druppels of spray Vermox® versus mebendazol (tegen wormpjes) Informeer naar de 'eigen Apotheek' -artikelen in de apotheek. . R.J. B. Braakhuis

Kilometervergoeding voor dauwtrappers ~

.::...,.,,::- _.,.,,,-·· ...,~

")

Vleeswarentrio

10,95

kip met 4 poten kiprollade, leverkaas, gebr. gehakt,

s,gs

(100 gr. per soort), samen voor Geldig van 11 t/m 16 mei 1998

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

4,

500 gram

~

s

g5

-

kipreepjes

naturel of gemarineerd

per 500 gr. gratis bakje roerbaksaus

9,9s

2, 10

Geldig van 18 t/m 23 mei 1998

Iedere woensdag

500 gram

.

5 gegrilde kippenpoten

vleeswarentrio: Bourgondische

45

kipfilet met kruiden, cornedbeef, palingworst (100 gr. per soort), samen voor

..

; '

4

,

45

Keurslagerij

VANTUVL KEURSlAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91


'Wq, z:i{,lvaa11111Rk ~ , <Wv U/ w,,a/u;, IUMf รกewi, uan, ~

U>/ ~ zipv.

~~ ~ zal0,n.s, ~ ~ua-- ~ ~~ ~ (mRA?/t, ~ 800

~) -~ - ~aetwalz,en,

- 9:,ektutvt, -~ - seauo,/~ato,,~

-S~

REAGEER Handtekeningenaktie Belangengroep ReaGEER een succes!

In de week van 19 tot 26 april jl. heeft Belangengroep ~eaGEE~ een reeds eerder aangekondigde handtekemngenakt1e gehouden. Op maandag 21 april werden de handtekeningenfonnulieren onder de wijkbewoners van de Elshof verspreid. In de loop van de week zijn de formulieren opgehaald. De wijkbewoners onderschrijven met hun handtekening de voorgelegde doelstellingen van de Belangengroep ReaGEER: * Geen bouw van een Sociaal Cultureel Centrum aan Sporthal de Geer te Geffen. Hiermede keren de wijkbewoners zich in principe niet tegen een SCC in Geffen. * Behoud van de Groene Long in de wijk de Elshof ~et groe? in de wijk Elshof en door Geffen geeft mtdrukkmg aan ons landelijk wonen. * Behoud van betaalbare accommodatie voor verenigingen en gebruikers. In:esteri~~en in een SCC van naar schatting rmm 2 mdJoen gulden zal invloed hebben op de onroerendzaakbelasting en naar ve.rwachting

24

gevolgen hebben voor contributie van verenigingen en kosten van gebruikers. * Geen extra bovenwijkse activiteiten in de wijk de Elshof, waardoor (meer) overlast van geluid, parkeren en verkeer. De leden van Belangengroep ReaGEER zijn alle wijkbewoners van de Elshof dankbaar voor de aandacht die is gegeven aan de handtekeningenaktie. Op bijna 200 adressen (gezinnen) in de Elshof werden de doelstellingen van Belangengroep ReaGEER onderschreven met het plaatsen van een handtekening onder het handtekeningenformulier. Aan dit enorm aantal reacties zal de politiek zeker niet voorbij kunnen gaan. Belangengroep ReaGEER zal zich beraden over het juiste moment van aanbieden van de handtekeningenformulieren aan het college B en W en., of de gemeenteraad. Wij zullen u hierover nader infonneren. Nogmaals dank voor uw reacties. U heeft de naam van onze Belangengroep gevolgd.

ReaGEER. Belangengroep ReaGEER


Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

A.H. Romme b.v. Bedrijvenweg 2, Geffen Kantoor(073)5321762 magazijn (073) 532 34 69

Wij verzorgen voor u

wij kunnen voor U verzorgen

*uw gehele administratie *uw aangiftes 1B -VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tonny Jansen Rijwielen - Gazelle - Locomotief

Taxi

Tankstation

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Bouvvbedrijf

''BRODLJS"

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Het Geffens Veld 1 • NIEL.M/BO..JW

• CNOER/-CLD • REl'\OVATIE ' VER80UWIN33'.

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

5386 LL Geffen

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

Tel. (073) 532 47 65

heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

1

1

en nog véél meer.

MAKELAARDIJ EN ASSURANTIËN BEDRIJFS-

■ ÄAN-/VERKOOP EN HUUR/VERHUUR

VERZEKERINGEN

111111 VAN· HEESE ■ U PA~·, . :NERS BV

■ ÜNTEIGENINGEN

t:;;:\.

\CJ

flNANCIÈRINGEN

Dorpsplein 13 5386 CL Geff en tel. (073) 532 32 64

Tel., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

liUIDVEQZOQGING

Qia van

Nislelrooy Van Coothslroal '26 · 5386 AE Geffen lel. (073) 53'2 '27 0'2

P. DE K~EIN

~

REGIO BANK

AUTO· EN MOTORRIJSCHOOL

0

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

ADVISERING

■ TAXATIES ■ HYPOTHEKEN

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Q

ri:'\

~

~

MARJA VAN BALLEGOOY-JANSSEN S.E.P. V.O.-Gediplomeerd Pedicure/Manicure Lid L.O.V. Gespeciaüseerd in de diabetische voet Voetreflexmassag Kerkstraat 9 5386 AC GEFFEN

Tel. 073 • 5322593


BRIDGECLUB GEFFENS DOEBLET De uitslag van de laatste competie-ronde van het seizoen 1997/1 998 is als volgt: GROEPA

l. Echtpaar Wim van Druenen 2 . Echtpaar van de Lobrt

3. Echtpaar Koops 4. Echtpaar Luijben 5. Echtpaar Vos

6. Echtpaar Bijl 7. Mevr. De Veer - Dhr. v.d. Ven 8. Dames van Bragt-Ligtenberg 9. Heren van Bon-Goorsenberg 10 Echtpaar Verbruggen 11 Echtpaar Meertens 12 Dames Jonker-Roelofs

57.92 % 57.01 % 56.48 % 53.15 % 50.57 % 48.80 % 47.94 % 46.48 %

-is.os% 44.45 % 42.99 % 41 .35 %

9. Mevr. en Dhr. van Ravenstein 10 Heren van Weert-van Zij l 11 Dames Damen-van Duikeren 12 Echtpaar 8oeijen

46.04 % 45.21 % 44.48 %

44.17%

GROEP E 1. Dames van (,elder-U lehaken

56.64 % 54.82 %

1

Dames v.d. Akker-Velthuis 3. Dames van Duijn-Soudijn 4. Echtpaar de Rooy 5. Echtpaar van Genuglen Echtpaar Sleutjes 7. Echtpaar Wijers 8. Dames v.d. l3erg-Toebasl 9 Echtpaar Vogel s 10 Dames van Bon-Janssen

52.47 % 50.26 % .+9.35 %

49.35 °,o 48.72 ~'()

47.40 °,o 46.90 % 43.88 %

tkt echtpaar van de Logt is voor de zevende keer op rij Clubkampioen geworden van het speelseizoen.

GROEP B

1. Dames van den Hurk-Noy 2. Dames Boonstra-van Meurs 3. Mevr. Achterberg - Dhr. v. Galen

4. Echtpaar Droog 5. Dames Bos-de Jong 6. Echtpaar van Alcbeek 7. Dames Molkenbocr-Tops 8. ( leren Jonker-Roelofs 9. Heren de Kort-Tolboom 10 Dames Essenberg-van Hooij 11 Dames v.d. Leest-Wolkenfelt 12 Dames Jansen-Wingens

56.88 % 56.56 % 56.15 % 52.29 % 50 _94 <\'Ó 50.83 °-o 4<)_{)() (~() 45.94 % 45.21 % 45.00 % 43.65 % 40.42 %

Voor belangstel lende is er\ rij 13ridge in de maanden Mei en Juni elke dinsdag om 20.00 uur Voor niet leden f 1,50 per persoon.

lfooster Torenklanken

10.

17-06

06-06

1 1.

01 -07

20-06

22-07

6

)() 1). j Cl IJ

')l) <)(} 1\ 0

'i()

7 \ C> IJ

-17 2<) l!-o

11-07

vaka11lil'.

13.

02-09

1.~

16-09

-- 15.

,_

16. --

1/.

__·--

-1 l )l) -

-

- ~

--

03 - 10

- - . ---

; \\vkc 11 - -- . ·-- -

-

0-1 - 11

2 1- 1O

Wt:K~II

-- - -- ---

·l lJ

--

)() ...l)()

- - --

25- 11

18

05-09

-

1·1 l 0

...

-10

22-08

.W-m

J

)-1-18'\o 52 92 '(., i2 71 '! o 'i 1 1'i O CJ

26

h.opy voor

12 .

58.02 % 53.75 % 53.-H 1~ 0 52.50 % 50.73 % 50 -l:2 % 50 00 % -n.:27% -16.46 0,0 -16.04 '!o -l-l.·N 11 0 --U 96 °u

GROEP 1> 1 l:chtpaar van 1/.utphcn 1 l Icn.:11 van lkrkt1111-\.-a11 l lout 3 h:htpaar ,an Dick11 -l 1)amcs ,. d Brink -, d Vc11 5 1)allll'.S l'ckr~-/ CCll\\ Cll J)a111cs (icnc~lc -l<on1cq11dc1 :. 7 1>hr , d I kr uh-lvlc, r 1!1 ll(h 8 J)arlles \illl Noort-Wccrcrb

Verschijnt

3 weken

<;ROEP('

1. l)ames Ouwen<lijk-van Uden 1 Dames Berlcn-Rasing 3. Ld1tpaar Sollewijn -L Dames Molkenbocr-van Zuijlcn 5. Echtpaar van Deutekom 6. Echtpaar l lanegraar 7. Dames van Beek-van lkrkd 8. Dames Jansen-Jans Rat 9. Dames Fillekes-van 1!outen 10 Dames van Drnenrn-1 .üfller 11 Da1rn:s Scho11k-Wilk111s 12 [ )hr Christiacns-Mevr. l .oohuys

NR

O<J- 12

--

-

--

--

1-1- 1 1 . - ...... 2X- I 1

--

23- 12

-

....

12 12 ·-

-- --

2 \\~ l.,ïl

------{)() () 1

l)()

--

·--

-- - l ti- l 2-<J8 - . · - --

-


Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

ZUCHT VAN VERLICHTING: WELKOM BIJ RAAD. Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. En wel bij Raad. De Administratieve Dienstverleners. Een gecertificeerde adviseur/ collega-ondernemer verzorgt daar letterlijk al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's avonds en in het weekend. Op basis van een scherp geprijsd abonnement. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS Kastanjelaan 44, 5382 KD Vinkel, tel. (073) 532 60 56

Bredeweg 13 Geffen Tel.: 073-5322961

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN "TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker C.M. v.d. Doelen meer verstand van verzekeren

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp ~-.

~

losse advertenties tussen de tekst: 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

f 30,f 50,f 70,f 125,-

~ maninka·

'llloembindel'ij ·

Tel.: (073) 532 31 44 Tel.: (073) 521 30 18

Advertenties

OSS

GEF'FEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

* bloemen

~ ~

* planten * grafwerk * potterie

* decoratie

*

droogbloemen

Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073} 532 54 04


VAN HYPOTHEKEN PENSIOENEN

Succesvol ondernemen is een kwestie

lonen, automatisering en mediation.

van de juiste beslissingen nemen op

Neem eens contact met ons op, en

de juiste momenten. Natuurlijk laat u

ontdek het verschil tussen een

zich hierbij adviseren. Maar dan wel op maat, en niet met stapels ondoor-

advizeur en een adviseur. ABAB Oss, Raadhuislaan 105,

dringbare rapporten.

5341 GZ Oss, telefoon (0412) 63 40 31, fax (0412) 63 83 65, internet: www.abab.nl. contactpersoon Geffen: Adriaan van Zandvoort, Bergstraat 26a, tel. (073) 532 25 86

Bij ABAB houden wij van die persoonlijke, nuchtere en eenvoudige aanpak.

Maar wél professioneel, waarbij u terug kunt vallen op de gecombineerde specialistische kennis van onze accountants, belastingadviseurs, juristen en adviseurs op het terrein van onder andere management, milieu,

Advizeur.

Adviseur.

.ABA13 Professioneel in alle eenvoud

ARAB l'leetl k3Jl!Dfen 1n: Alphen Henede1H.cauwen l:ltadel Bo1t111eer Breda Deurne Geldrop Gemen Goes 6ror11ngen Helmond

·s•Hert~oosdl Hul:$1 MiJI 011:sdlol Oisterwijk Oos1bufg Oos1erhw1 Oss Oudenbosch Roo~I Sint-Oede.rwOde: Somere,, lemeuleri fllburg Uden Valke!k$Waard Vtghel Veldhoven WJatw,jt Winroij Wijchftf'I

V.O.F. J. van HERPEN

iuNENBURG

073 - 532 32 77 • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren

en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Al Lienlallcn jaren een verlrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

het - de · het het - de

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

bouwbedrijf projectontwikkeling vastgoedbeheer keukencentrum timmerfabriek

Groo1schalig of kleinschalig. hei is Gebr. van Wanrooij om hei even; de aandach1 en zorg zijn alIijd hetzelfde.

Gebr. van Wa.o.rooij

Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902