Torenklanken 1998 - nr 07

Page 1

36e jaargang

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

J

nummer 7

J

april 1998

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v .d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ KONINGINNEDAG 1998 De route van de optocht is als volgt: Dorpstraat Evernenten Stichting Geffen Zoals beloofd in de vorige Torenklanken volgt hier ons programma voor Koninginnedag 1998 in Geffen. Want morgen, donderdag 30 april wordt weer in het hele land de verjaardag van Koningin Beatrix gevierd. En natuurlijk ook in Geffen. Op het Dorpsplein zullen vanaf's ochtends half elf tot 's middags drie uur weer tal van activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd tot ongeveer 13 jaar. Maar ook alle andere Geffenaren nodigen wij van harte uit om naar het Dorpsplein te komen. Na afloop van de kinderfietstocht zal Burgemeester Netten een toespraak houden, het Wilhelmus o.i. v. Theo Prinssen zal uit volle borst meegezongen kunnen worden en ons aller WIK zal weer een fraai Koninginnedagconcert geven. De Gouden Leeuw zal zorgen voor een gezellig terras en dat de koffie klaar is en het bier koud staat. Alle kinderen van de peuterspeelzaal, het basisonderwijs en het speciaal onderwijs hebben een uitnodiging met een inschrijfformulier ontvangen. Het thema van deze dag is 'Vorsten van Oranje, vroeger en nu'. Optocht versierde fietsen Alle kinderen , die zich hiervoor hebben opgegeven, moeten uiterlijk half elf op het Dorpsplein aanwezig zijn, uiteraard met hun versierde fiets, bolderwagen of skelter. Vergeet vooral niet omje te melden hij de JUf)'.

Om 11.00 uur start de optocht met WIK voorop.

Vlijmdstraat - Van Coothstraat- Molenstraat Kerkstraat - Kloosterstraat - Veldstraat - Lambertusstraat - Harrie Schoutenstraat - Dorps-

plein. Voor de kinderen is het altijd leuk, als er veel publiek is. Dus kom allemaal kijken! Na. afloop vindt de prijsuitreiking plaats op het Dorpsplein. Ontvangst gedecoreerden Het gemeentebestuur zal traditiegetrouw weer de gedecoreerden uit Maasdonk in het gemeentehuis in Geffen ontvangen. Straattekenen . Alle kinderen, die zich hiervoor opgegeven hebben, kunnen in de genummerde vakken op het parkeerterrein van de Rabobank hun straat tekenkunsten laten zien tussen 13.00 en 15.00 uur. Alle tekeningen worden beoordeeld door een deskundige jury. Het thema is ook hier ' Vorsten van Oranje, toen en nu' . Rond 15.00 uur wordt bekend gemaakt, wie in welke leeftijdscategorie nummer 1, 2 en 3 geworden zijn. Spelletjes In en om de marktkramen op het Dorpsplein staan diverse spelletjes gereed voor de jeugd vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 5 van de basisschool. Teder kind mag alle spelletjes twee keer spelen en kan daar allemaal lekkere traktaties mee verdienen. Onze eigen Geffense 'Koningin'zal ook dit jaar niet ontbreken.

(Op het moment van schrijven van dit stuk hebben wij nog een probleem, en dat is de begeleiding van deze spelletjes. Op onze oproep in een van de vorige Torenklanken hebben slechts een paar vrijwilligers

t


BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET 8.V.

:\ cAFÉ D~ 0~ Elzendreef 1 (:)~

~ Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN

* GRAFSTUKKEN

5386 G~ Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

Voor ontspanning nauw inspanning

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Ook voor kinderfeestjes

- ~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon {073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.

REGIO.-.,f DE

BANKIER

BANK DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met *

* *

*

*

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken ven:ekeringen (l)jfrente)

Ope11ingstijde1L· i\lnmulngwomsdngdL111d01lng Di11sdng- m 11rijdng

7.oterdng mojJ<ifs/mwk,

09. 00. 17.30 uur 09. 00 • / 9. 00 1111r 10.00· IJ.0011111·

Woonhuis of Bedriifspand verandert van ei'genaar? •

U wilt een huis of bedrijfspanä verkopen of kopen? ·,.,

U wenst een taxatie-rapport?

• Ook uw hypotheek/financiering/verzekering ku.o.nen wij uitstekend verzorgen • Kies,voor l<waliteit, e;aring e~,.uitstel<é_nd~ plaatselijke bekendheid

Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

IJ-m

- - - - - -- - - ,~41i !:¼i

Middag/)(11u.eva11 12. 15. / 3.15 uur.

1-1;;;;~~~

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

JANSEN VAN TUIJL makelaars o.g. 't Dorp 4

Heesch

Tel. 0412 - 451554

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk.

Molenberg 6 tel.(073) 532 48 50 Ma t/m zo: 09.00 - 12.30 uur

andere tijden op afspraak.

verf-behang Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fox (073) 532 50 68

MEIJER PR. BERNHARDPLEIN 12, 5391 AR NULAND TEL. 073-532 47 67

~


gereageerd. Wij hopen dan ook, dat het lukt om voldoende hulp te krijgen, want anders kunnen dergelijke evenementen moeilijk doorgaan.)

Sportieve activiteiten Voor alle kinderen van groep6, 7 en 8 van de basisschool hebben we een aantal sportieve activiteiten, waaraan kinderen, die zich opgeven hebben, individueel kunnen deelnemen. Deze kinderen worden om 13.00 uur bij de Info-kraam verwacht.

In Geffen is voor dit project f 4 703, 15 ingezameld. Hiervan is f 197,65 door de kinderen gespaard in de spaardoosjes. Iedereen heel hartelijk dank. Ook willen wij de wijkcontactpersonen van de parochie en de overige collectanten hartelijk bedanken voor hun medewerking. De heer Henk Steenbergen zorgt er elk jaar voor dat in de kerk het project kan worden uitgebeeld. Henk, hartelijk dank! MOV Geffen.

Om Geffen er nog feestelijker uit te laten zien, vragen wij alle Geffenaren om morgen

DE VLAG UIT TE HANGEN. En laten we hopen, dat, net zoals andere jaren, het oranjezonnetje weer present zal zijn. Dan wordt het vast en zeker weer een hele gezellige koninginnedag in ons dorp. Tot morgen l Hartelijke groeten \·an de b ·enementen Stichting Geffen

M.O.V. GEFFEN FIETS :\lEE .'.\IET HET MOV

Onder dit motto organiseert de MOV op 17 mei a.s. een GEZINSFIETSTOCHT ten bate van HET LILIANE FONDS. Het Liliane Fonds is een speciaal fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Jaarlijks geeft het Liliane Fonds aan duizenden kinderen met relatief kleine bedragen een doeltreffende opstap voor hun verdere leven. Zo'n opstap kan een operatie zijn, medische behandeling, een hulpmiddel om te lopen, zitten of staan, een bril, een gehoorapparaat, (speciaal) onderwijs, een vakopleiding of een praktisch opstapje naar zelfstandigheid. Het Liliane Fonds zal op de Geffense basisscholen uitleg geven over de projecten. De Geff~nse kinderen worden uitgenodigd om via sponsoring geld in te zamelen en met de ouders deel te nemen aan de fietstocht. De afstand bedraagt 25 km. NOTEERT U DUS ALLEMAAL 17 MEI IN UW AGENDA. Tot ziens op de fiets.

MOV Geffen.

GEFFEN Voetbal Vereniging "Nooit Gedacht" Geffen UITNODIGING VOOR ALLE JEUGD VAN GEFFEN

De jeugdafdeling van voetbalvereniging Nooit Gedacht nodigt alle meisjes en jongens in de leeftijd van 5¾ t/m 8 jaar, uit voor een voetbal/spelletjesmiddag. Deze middag wordt gehouden op vrijdagmiddag 1 mei op de sportvelden van voetbalvereniging Nooit Gedacht aan de Pastoor v.d.Kampstraat. Op deze middag willen wij jullie kennis laten maken met: voetbalvereniging Nooit Gedacht, en met het voetbalspel. Natuurlijk denken wij hierbij aan gewoon wat leuke spelvonnen maar dat blijft nog een verrassmg. Wij willen om 15.00 uur beginnen en wij verzoeken jullie dan ook om omstreeks 14.30 uur aanwezig te zijn. Deze middag eindigt om ca. 16.30 uur. Willen jullie sportkleding en sportschoenen meebrengen, en als het wat kouder is een trainings-of een joggingbroek Deze middag staat onder leiding van d jeugdafdeling van Nooit Gedacht. Op het eind van de middag zal er nog een verrassing worden aaJ!geboden. We hopen jullie met velen te mogen begroeten dus tot ziens op l mei!!!.

'TUN BLAKKE GEBROCHT'

OPBRENGST VASTENACTIE 1998

"Onderwijs voor de kinderen die wonen en werken op de vuilstortplaats Bantar Gehang bij Jakarta in Indonesië" dat was dit jaar het project van de Vastenactie.

Gevonden: Auto-reservewiel met Michelinband. Peppeldreef 4

J


Van Soest

F. T.W. M. M. Hanegraaf

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

D[ GOUDEN 1[[UW

accountants

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 5321257 Fax (073) 532 29 85

Geffen

Heeswijk-Dinther

Dorpstraat 43

Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswij k-Dinther Telefoon 0413-29 3 1 92 Telefax 0413-29 35 20

5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

SCHOENEN&SPORT

0 /J.0SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: {0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Rekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg 10

5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

PEDICURE T. Ketefaars•rl. NistefroolJ rl. Coothstraat 31

Geffen (073) 532 20 41

AFBOUW _.~

......

-

CAFE

«-

GC>-vERS GEFFEN Kerkstraat 5, Geffen

... ~

"

)

)


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 29-04 19.00 u * avondmis Za. 02-05 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis (+ kinderkerk) Zo. 03-05 I 0.00 u + Eerste Communie viering Aloysiusschool mmv Kinderkoor Ma. 04-05 19.15 u Herdenking gevallenen mmv POKO VOCO Wo. 06-05 19.00 u * Woord-Com.d. met Ans Schutte Za. 09-05 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u Woord-Com.d. mmv Gemengd koor(+ kinderkerk) Zo. 10-05 10.00 u + Eerste Communie viering Mariaschool mmv Kinderkoor Wo. 13-05 19.00 u * avondmis *= dienst in de kapel += t.v.-uitzending naar de Heegt

* Op zaterdag 2 mei hebben we seminaristen van het Sint Janscentrum te gast in de viering van 19.00 uur. Zij zullen iets vertellen over hun priesteropleiding. * Op 4 mei houden we om 19.15 uur een viering ter herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. POKO VOCO zal de viering opluisteren met stemmige liederen. Na afloop is er een stille tocht naar het monument "Vrijheid", al waar bloemen kunnen worden neergelegd.

D00PGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 12 mei 1998 (i.p.v. 5 mei!) om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster bovèn). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308.

Informatie bij: Marina Haver Kapelstraat 61 Tel. 532 4198 ''EEN KAARS VOOR HET RAAM" Het grote cadeau door en voor Geffen, ter gelegen-

heid van het jubileumjaar Geffen 700, zal u wellicht bekend zijn: een eigentijds glas-in-lood raam in onze parochiekerk. Er is een ontwerp gemaakt door Huub Kurvers uit Deventer en GJasateJier Brabant in Tilburg zal het raam gaan vervaardigen. Dit alles kan gerealiseerd worden door diverse acties van de Broeder8schap en Geffen 700 en door royale bijdragen van de plaatselijke bouwbedrijven Gebroeders van Wanrooij en Bouwgroep van Schijndel en velen van hun onderaannemers. Ook mogen we rekenen op een bijdrage van de Rijksdienst voor Monumentenzorg en hebben de gemeente Maasdonk en Rabobank het Maasland hun medewerking toegezegd. Graag wil de parochie ook haar steentje bijdragen door een kaarsenactie te houden: Koop een kaars voor het raam! Via onderstaand strookje kunt u een kaars bestellen op de pastorie. Er zijn twee verschi1Iende formaten: Een kaars van/ 15,--: 20 cm hoog en een doorsnee van 8 cm en een kaars van f 10,--: 20 cm hoog en een doorsnee van 6 cm. Op de kaars ziet u, in vijf kleurendruk, een afbeelding van het nieuwe gebrandschilderde glas-in-lood raam met het wapen en de vlag van Geffen, de Nederlandse vlag, het logo van Geffen 700 en onze patroonheiligen St. Trudo en de H. Maria Magdalena met de tekst: Geffen: zeven eeuwen bruisend in broederschap! Deze kaars is niet alleen een prachtig aandenken aan het jubileumjaar Geffen 700 voor uzelf, maar ook een mooi cadeau voor familie en/of vrienden. Naam ................................. ................................... . Adres ...................................................................... . Tel. .................................. .............. .

doet mee aan de kaarsenactie van de parochie t.g.v.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVJERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur)

Geffen 700 0 kaars van f 15,--

aantal: ........................ .

VOEDSELTRANSPORT Stichting Reik elkaar de hand organiseert met Pinksteren een voedseltransport naar Lithouwen. 1n de week van 6 t/m 13 mei kunt u daarvoor voedselpakketten afgeven op de pastorie of bij Habbekras.

0 kaars van f 10,--

aantal ........................... .

u kunt dit strookje afgeven op de pastorie.

5


Dekenoat Oee • 23 mei

BEDEVAART KEVELAER 1998 Het dekenaat Oss gaat op zaterdag 23 mei 1998 weer op bedevaart naar het Maria oort Kevelacr. Het thema dit jaar is "MARIA OP HANDEN GEDRAGEN". De uiterste inschrijfdatum is maandag 11 mei i.v.m. reservering van de bussen. Contactpersoon voor Geffen: Mien Rovers tel. 5321052. Bij haar kunt u inschrijven. Opstapplaats en tijd van vertrek staan op het kaartje wat u bij inschrijven krijgt. Dat kaartje meebrengen op 23 mei en inleveren bij de reisleider. De kosten zijn /25 ,-- p.p. U hebt geen paspoort nodig. Er wordt een groeps-reisvcrzekering afgesloten. Op de heenreis krijgt u in de bus een programma/vieringsboekje. Ook dit jaar hebben we een zinvolle herinnering voor de deelnemers aan deze l 2e Mariabedevaart naar Kevelaer. Het programma ziet er als volgt uit: 10.30 uur Begroeting en Marialied bij de Genadekapel 11.30 uur Plechtige H.Mis in de Beichtkapelle 14.15 uur Bidden van Kruisweg in de Pax-ChristieKapelle 16.00 uur Plechtig Mariahof in de Basiliek Daarna naar de bus. Omstreeks 18.00 uur temg in Oss en omgeving. Bedevaart Witthem zondag 24 mei. Opgave bij Ria van Gogh, Bergstr. 2B, tel. 5321592.

stevent af op een economie die 24 uur per dag op volle toeren draait. En dat zeven dagen per week. Natuur! ijk, op zorg, politie en brandweer moeten we altijd een beroep kunnen doen. En sommige technische processen kunnen evenmin buiten gewone werktijden worden stilgelegd. Maar ook andere sectoren claimen steeds meer dat ieder moment van dag én nacht én weekend beschikbaar komt voor economische bedrijvigheid. Het menselijk patroon van werken, ontspannen en rusten wordt daardoor ernstig verstoord. Momenten van gezamenlijk vrije tijd verdwijnen. Het werkt nadelig op tal van sociale verbanden. De economie gaat alles bepalen. De actie staat voor: werken op normale tijden; de mogelijkheid hebben met gezin, familie en vrienden op hetzelfde moment samen te zijn; 's avonds en in de weekenden de mogelijkheid hebben om kerkdiensten en godsdienstige vieringen bij te wonen; onze gezondheid niet schaden door verhaasting en stress; collectieve momenten van rust, ontspanning en bezinning op minimaal een dag in de week, samen met andere vrijwilligers ons inzetten op tal van terreinen. Niet geleefd worden, maar tijd hebben om samen te kunnen leven! Als u de actie wilt ondersteunen, kunt u uw handteke- . ning plaatsen op een handtekeningenlijst die u vindt achter in het portaal van de kerk en in " het Schip'' van bet parochiecentrum. MEIMAAND - MARIAMAAND Elke vrijdagmorgen in mei kunt u bloemen/takken uit eigen tuin brengen om het beeld van Maria te sieren in onze kerk of kapel. U kunt terecht in het portaal van de kerk tussen 09.00 - 10.00 uur.

GOUDEN BRUILOFT Op 14 april jl. waren Wim en Lies van Erp, van de Oude Baan 50 jaar getrouwd: een terugblik op hun huwelijk. Op 14 april 1948 om half negen zijn Wim en Lies in Heesch getrouwd. Hun toekomst moet uitsluitend op liefde zijn gefundeerd want enige materiele welvaart ontbrak volledig. De ouders van Lies hadden na de oorlog een kleine noodwoning gekregen en daar kon voor Wim en Lies wel kamer vrij gemaakt worden van 6 m2 en op de open zolder maakte Wim van karton een slaapkamer. De keuken werd gedeeld met het hele gezin van Lies thuis. Het feest en de inboedel was gekocht van het gezamenlijk vermogen, dat bestond uit hun weekgelden van drie weken. Twee weken na hun huwelijk brandde de noodwoning af en hadden ze nog slechts


de kleren die ze droegen. Met vereende krachten was het huis in twee weken herbouwd en was het strooien dak vervangen door een pannendak. Het duurde gelukkig niet lang of Wim, Lies en haar Paul en zijn vrouw kregen een woning in Heesch toegewezen. Door "spierke te trekken" werd bepaald dat Paul de benedenverdieping kreeg en Lies en Wim boven gingen wonen. Daar is hun eerste zoon Frans geboren. Hoewel Lies zich uitstekend thuis voelde in Heesch werd -vooral Wim door Oss aangetrokken. Na een jaar Heesch kochten ze de woning naast Wim zijn ouders in de Hutstraat voor het kapitaal van f 2.200,--, maar daar was dan wel 3.600 m2 grond bij. 1n de Hutstraat werden hun vier andere zonen geboren. Tonnie, Willie, Noud en Ad. De jongens hadden hier een heerlijke jeugd. In 1954 heeft Wim met veel vrienden dit huis grondig verbouwd tijdens een vorstverlet. Materiaal kon Wim betrekken via zijn baas Wim van de Pas uit Oss. Wim was daar in 1945 begonnen omdat zijn eerdere baan bij de geallieerden met het einde van de oorlog ophield. 1let sollicitatiegesprek ging toen ongeveer zo: van de Pas "wat kunnen jullie·'? Wim: " niks, maar we willen werken'·. De volgende dag kon hij met twee maten beginnen. Omdat Wim thuis enig gereedschap had mocht hij timmerman worden. Bij van de Pas is Wim uitgegroeid tot uitvoerder. Het is heerlijk buurten bij Wim en Lies, er is volop koffie en het speculaasje ontbreekt niet. Uit hun leven herinneren ze zich nog vele details en kunnen er op een aangename manier over vertellen. Je ziet het gewoon weer helemaal voor je. Hun karakters worden helder. Wim voelt zich verantwoordelijk voor vrouw en gezin en heeft daar alles voor over gehad. Recht door zee en geen gehuichel. Een herhaald meningsverschil met zijn werkgever was voor Wim voldoende om op staande voet te vertrekken, ook al was de feestzaal voor het 25 jarig dienstverband al besproken. Lies heeft haar handen vol gehad aan het huishouden met vijf zonen. Ondanks de drukte heeft ze altijd de banden met Heesch stevig onderhouden. Nog altijd fietst ze 3 keer in de week naar Heesch voor boodschappen maar vooral om gezellig bij te buurten met haar zussen en broers. Ondertussen kreeg Oss behoefte om uit te breiden. Het plan Ruwaard maakte dat de woningen van de van Erpen in de weg stonden. Neef Jas en Wim moesten vertrekken, maar waarheen? Bij toeval kregen ze van Toon Lepoutre te horen dat er mogel ijk aan de Oude Baan in Geffen grond te koop was, maar wie de eigenaar was leek

even onduidelijk. Wim had dat met behulp van relaties uitgezocht: een ingenieur uit Helvoirt. Met scherp onderhandelen wisten Jas en Wim samen een perceel grond te kopen van 5.5 ha. Na een borrel te hebben gedronken met de toenmalige burgemeester van Zijl was de bouwvergunning snel geregeld. ln september 1968 werd met de bouw begonnen en in 1969 vertrokken beide families naar de Oude Baan in Geffen. Emotioneel was dat een moeilijke stap. Ook de vader van Wim en zijn zus Cis kwamen mee. Achteraf viel het wennen mee. In 1978 kwam er plotseling een ommekeer in het leven van het gezin van Erp: Wim kreeg hartklachten, een operatie werd noodzakelijk geacht maar dat kon toen nog alleen in Genève. Dat werd voor Wim en Lies de eerste grote reis en nog wel met een vliegtuig. de operatie slaagde. Hoewel arbeidsongeschikt kwam Wim thuis tot volle bloei, samen hadden ze een prachtige tijd op de hei. Het boeren en tuinieren was een mooie hobby en in de tijd genoten ze extra van de eerste kleinkinderen. Begin 1992 bleek opnieuw een operatie nodig. Dat kon in de Klokkenberg, Helaas werd Wim de nacht voor de operatie getroffen door een lichte beroerte, en werd de operatie afgelast. Daardoor heeft Wim veel van zijn energie verloren, zijn helderheid en humor zijn gelukkig gebleven, maar hij is nooit meer d'n oude geworden. Samen met hun 5 kinderen, 6 kleinkinderen, familie en vrienden hebben ze in de Gouden Leeuw gevierd dat ze samen 50 jaren achter de rug hebben. Wij wensen hen nog veel fijne jaren toe. Proficiat!

Hondentrimsalon "Scotties Place" Alle hondenrassen J.A. van den Oever-Jeschar Veldstraat 21

5386 AW Geffen Op afspraak: 073-5325656

Nieuw: machinaal ontwollen en/of een ruiende vacht uitblazen.

KOPY INLEVEREN VOOR: 2 MEI 7


DE GROEI-RENTEREKENING. GEGARANDEERD EEN STEEDS HOGERE RENTE. Wilt u profiteren van een steeds hogere

eenmalige inleg is f 1.000,-. Het aanbod

rente? Dat kan met de Groei-Renterekening.

geldt van 14 tot en met 29 april 1998.

Want daarmee groeit de spaarrente van 3,75% in de eerste drie jaar tot maar liefst 5% rente in het zesde jaar. De minimale en

D E

s

A N K I E R

D I E

J E

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

8

K E N T


We kunnen beter nog wat jaartjes wachten? En spa-

ROND DE DORPSPOMP

ren!! Het meest ideaal zou toch zijn om de AJoysiusschool om te bouwen tot DORPSHUIS. De koppeling met het gemeentehuis bij grootse presentaties, de verbin-

De Paasdagen zijn weer voorbij. Het laatste eitje wordt afgepeld. De parochie M .M . Geffen kan terug

ding met het bejaardenhuis "De Heegt", onderkomen voor "Vladerack" , de Peuters, bib]jotheek, exposi-

zien op feestelijke, druk bezochte vieringen. De rijke symboliek en liturgie rond WITTE DONDERDAG ' GOEDE VRIJDAG, PAASWAKE en PASEN is op passende en indrukwekkende wijze uitgedragen.

ties, en alle mogelijke activiteiten kunnen er plaats vinden, toneelgroepen, muziekgroepen vinden er bun onderdak. Dat verlevendigt het centrum en biedt impulsen aan het bloeiende verenigingsleven van Gef-

Een cyclus van leven en dood, van ondergang en opstanding. Er is perspectief

fen. De aanbouw aan "De Geer" levert zoveel beperkingen op, dat je er benauwd van wordt.

Het kerkbezoek: Witte Donderdag een bijna gevuld Middenschip, Goede Vrijdag een volle kerk bij de 3 uursviering rond de Kruisweg, mede door de aanwezigheid van alle vormelingen, de avonddienst erg sfeervol, maar toch het minst bezocht, de Paaswake werd weer gevierd in een volle kerk, Paasmorgen 1e Paasdag; een 'ALLELUJ A - HOOGMIS ' een zeer goed bezochte viering, 2e Paasdag een overvolle Kerk met de presentatie van de Communicantjes. Het 700 jaar bestaan van Geffen, zou dat ook een wederopstanding van het parochieleven inluiden. De parochie Geffen, hoe lang bestaat die? De oudste bekende rector of pastoor is gestorven in 13 80 en heette Nicolaus Schilders. Geffen behoorde onder Cuyk, en behoorde bij het Kempenland dat weer deel uitmaakte van het bisdom Luik. Maar er is aJ sprake van bedevaarten in de 12e eeuw . In 14 32 gaat de parochie Geffen pas deel uitmaken van het bisdom ' s-Herto_genbosch. Rond 700 t rekken al missionarissen door deze streek: o.a. Willibrordus, Trudo (Trudo stichtte een klooster in Sint Truiden) en Lambertus. Maar naar wij hopen wordt dat nog verder uitgediept door de geschiedvorsers, die werken aan het boek "GEFFEN 700 JAAR"; Heemkunde werkgroep "Vladerack" zoekt en speurt in oude documenten. Maar terug naar het heden. Het nieuwe Dorpshuis, Sociaal Cultureel Centrum of Gemeenschapshuis: boven de aanbouw.aan ''D~ GEER'~w.e\1.en_stee.ds-.meer vraagtekens. Wat is eigenlijk de kop_pelin_g met "De GEER" ? Komt er een verbinding met de Geer? Is die besteding van f 1.500.000,- op die plek verantwoord.

De nieuwe Raad is intussen aal}getreden. Mo_gelijk levert dat meer duidelijkheid. In-tussen is afscheid genomen van W-ethouder-Frans van Nistelrooij. Hem werd dank_gebracht voor zijn inzet en vooral zijn aandeel bli de tot-stand-komiQg van de gemeente Maasdonk. Frans mag met ere de onderscheidiQg dra_gen van de Orde van Oranje Nassau. Ook werden Elly Ploe_gmakers en Theo Willemse in de bloemetjes gezet. Antoon van Zandvoort werd welkom geheten op de o_ggepoetste raadzetel in de oppositie-hoek. De scheidende raadsleden kr~en een miniatuur Glasin-lood-raampj e uitgereikt, met daarop het wapen van de gemeente Maasdonk.. Jammer dat het college van B. en W. nog niet volledig is. Het heeft ons verbaasd, dat Hans Hendriks de klaarstaande wethouderszetel niet gaat bezetten. Zijn de salariskosten en de daaraan in de toekomst mo_gelijk te koppelen wachtgelden te hoog? Moet een ander het maar voor minder doen? Waar blijft het sterke regeringsfront? Ad v.d.Bogaard wordt nu genoemd als derde wethouder met wel de zwaarste portefeuille. Maar ja, _FinanciĂŤn...enloLecono.mis.ch.e..zaken..zoud.en naar de Burgemeester kunnen. Die heeft er tenslotte voor gestudeerd. En dan heb je weer niet zo'n dure wethouder nodig. Het is een slechte start met gerommel, achterklap en onrust. Wij wensen de nieuwe raad veel succes en wijsheid toe. Er wordt weer een oproep gedaan om personen aan te melden, die in aanmerking kunnen komen voor de man/vrouw van het jaar 1998. Namen werden al weer

9


genoemd aan de stamtafel. We denken daarbij toch aan het ZEVENHO.l\1DERDJARIG Geffen. Wie zou dit jaar de eer te beurt vallen? Intussen is er voor de ouderen een feestavond gehouden in het Klooster. Met optreden van een troubadour Henk Habraken en dat versierd met een drankje en een hapje. Met dank aan d_e bijzondere sponsor de Fa. H . v. Oort. Een volle feestzaal met veel dankbare ouderen. Ook .a an hen is gedacht. Er komen drukke dagen: Koninginnedag op donderdag 30 april. Feest op het Dorpsplein. 4 Mei dodenherdenking. Met een viering in de kerk, een stille tocht naar het bevrijdingsbeeld "Vrijheid", een stiltemoment. De namen van hen die vielen. Het stemt tot nadenken. Elkaar vasthouden. 5 Mei Bevrijdingsfeest iedereen mag dat invullen. Het is al weer 43 jaar geleden. Voor velen is het nog dichtbij. Op 6 mei STEMMEN voor de 2e Kamer. Wij zijn benieuwd naar de opkomst. We vergelijken Geffen, Nuland en Vinkel. Elke stem telt! Elke stem telt! Jouw stem kan zelfs beslissend zijn. Als je niet stemt heb je ook geen recht op kritiek, je kunt dan "de zaak" niet afkraken of .... je hebt dan geen stem! Zo is het! Dus verhef JE STEM!!!!!! "Effe naar Geffe" is al in voorbereiding,. Het wordt nog beter dan ooit. Er is een KRAAMHEER{etaleur) in dienst genomen en dat zul je zien, want alle kramen

Nog eventjes en dan ........ . ... .Ja, dan opent PARTY-RESTAURANT GEFFEN zijn deuren in hartje Geffen. Alle red.en dus om nog even te wachten met het vastleggen van een sprookjesachtige bruiloft, het organiseren van een onvergeteJijk afscheidsfeest of een bruisende party.

Begin april is het zover. Na maandenlan_ge voorbereiding, verbouwing en inrichting zal wat tot voor kort Partycentrum Govers was, offiraeel "PARTY RESTAURANT SCHANS" gaan heten. Het krijgt een nîeuwe eigenaar in de persoon van Mari van Uden, bekend restauranthouder van "De Schans" in het Noordlimburgse Mook bij Nijmegen. Het eertijds aan het Partycentrum verbonden Café Govers zal daarbij een eigen onafhankelijke koers gaan varen. Kosten noch moeite zijn gespaard om dit nieuwe Party-restaurant de uitstrafö1g te geven waar het voor staat: een sfeervolle zalen-accomodatie met bijzondere aandacht voor de culinaire verzorging van warme en koude buffetten. Een fantastisch feest is immers meer dan de optelsom van uitgebreide voorbereidingen, de keuze van een goede locatie, een geschikt tijdstip en een sfeervolle omgeving. Het geheim van een geslaagd feest, hoe groot of bescheiden ook, is de hartelijke gulheid waarmee je je gasten onthaalt en letterlijk verwent. Het woordje 'restaurant' in de samenstelling Party-restaurant wil de culinaire traditie voortzetten die Restaurant "De Schans" in Mook als Bourgondisch buffetten-restaurant in het Rijk van Nijmegen in de voorbije jaren heeft opgebouwd.

krijgen een nieuwe "OUTFIT" un neej gezicht!! Geffes PODTTJM is vol, de Kunstenaarsmarkt wordt fantastisch. Er is kunst te verdienen. Het podium-comité draagt dit jaar de organisatie over aan een nieuwe WERKGROEP. We lezen no.geen keer het stukje van de pastoor uit de vorige Torenklanken over ''De spiegel van het leven". Om over na te denken! Prachtig! Van stamtafel 80 Volgende stamtafel 3 mei, 11.00 tot 12.30 uur met als

Party-restaurant Geffen heeft als zalen-accomodatie met bovendien een sfeervolle wintertuin, alles in huis voor het houden van bruiloften, partijen, jubilea, promotie-, personeel- en jaarfeesten, modeshows en zogenaamde themafeesten. Dat alles voor zowel kleine als grote gezelschappen tot maximaal 250 personen. Het verzorgt uitgebreide brunches en weet het weekendgevoel aangenaam te verlengen met zijn perfect verzorgde zondagsbrunches. "Effen noar Geffe" zal een gevleugelde uitdrukking worden ook voor wie er Party-restaurant Geffen weten te vinden waar het smaakvol en fantastisch feestvieren is.

gast Theo Wintels in café GOVERS.

'TUN BLAKKE GEBROCHT·' Gevraagd oppas voor 2 kinderen van 2,5 jaar en 9 maanden. Voor 2,5 dag per week. Telefoon: 5321702. 10

Party-restaurant Geffen werkt uitsluitend op afspraak. Het maakt uitgebreid wet·k van uw verlangens en wensen. Voor inlichtingen en afspraken kunt u terecht bij: M. A. van Uden, Restaurant "De Schans", Rijksweg 95, 6585 AB Mook. Tel. 024-6962125


IVIOBDBRDJrG AANBll!iiif•□ fNCE GESCHENKVERPAKKINGEN: INDIAN SUMMER EDT. SPRAy 30 Ml. & GRATIS DOUCHEGEL 100 ML. ROSES & MORE (P.PRESLEY) EDT. SPRAY 30 ML & GRATIS DOUCHEGEL 100 ML SABATINI EDT. SPRAY 30 ML & GRATIS DOUCHEGEL 100 ML BOLERE (SABATINI) EDT. SPRAY 30 ML. & GRATIS DOUCHEGEL 100 ML

ADIDAS FOR WOMEN EDT. SPRAY 30 ML. & SHOWERGEL 200 ML VAN 37.90 VOOR ADIDAS FOR WOMEN EDT. SPRAY 30 Ml. & BODYLOTION 200 ML VAN 37.90 VOOR

29 .95 24.95 29.95 24.95 24.95 24.95

VAN DER BILT EDT. SPRAY 30 ML. & DOUCHEGEL OF BODYLOTION

22.99

VAN 39.98 VOOR MAROUSSIA EDT. SPRAY 30 ML. & DOUCHEGEL OF BODYLOTION

26.99

VAN 52.98 VOOR

LUXE GEUREN: ROMA EOT. SPRAY 25 ML

VAN 86.00VOOR

YSATIS EDT. SPRAY 25 ML VAN 49.50 VOOR DUNE EDT. SPRAY 30 ML

VAN 59.00 VOOR

FIRST EOT. SPRAY 30 ML

VAN 49.50 VOOR

LAURA EDT. SPRAY 25 ML VAN 80.00 VOOR NINA RICCI L'AIR DU TEMPS EDT SPRAY. 30 ML

VAN 44.00 VOOR

TE VERKRIJGEN BIJ uw STIP-DROGISTERIJ DORPSPLEIN 15 GEFFEK.

67.50 39.95 39.95 36.95 67.50 29.95 MONIEK v. HERPEN

11


C.D.A. AFD. MAASDONK Nieuwe raad geïnstalleerd

Op 14 april is de nieuw gekozen gemeenteraad geïnstalleerd. Dankzij uw grote steun aJs kiezer hebben voor het CDA de 5 gekozen raadsleden hun plaats ingenomen. Naast ons nieuw gekozen CDA-raadslid Betsy van Bakel - van de Ven zijn dat de vier zittende CDA raadsleden Gerrit van den Helm, .Rini van de Ven, Jan van Erp en Mark van der Doeien. Betsy van Bakel is tijdens deze vergadering door de raad gekozen tot wethouder en loco-burgemeester. Zij zal in deze functie de ponefeuille van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Openbare werken en Milieu gaan beheren. Jeanne Moon - van der Biezen heeft de portefeuille Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs voor haar rekening genomen. Hans Hendriks heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken aJs kandidaat-wethouder. Gezien de constructieve bijdrage van de VP.M aan de vorming van een vier-partijen-coalitie, betreuren wij zijn keuze. Het CDA wenst Betsy en Jeanne van harte proficiat met de verkiezing tot wethouder en wensen hun heel veel succes met de uitvoering van deze zware en verantwoordelijke taak.

U als inwoner van Maasdonk kunt natuurlijk weer rekenen op de volle inzet van de CDA fractie.

Prijsvraag

In één van onze verkiezingsfolders vroegen wij de lezer de namen van de kandidaten aan een goede foto te verbinden. We hebben hierop behoorlijk wat inzendingen ontvangen. De meeste inzendingen waren goed dus het lot moest uitkomst brengen. De gelukkige winnaar is Jolanda van Aggelen, Duyn en Daelseweg 37 te Nuland. Wij hopen dat het lot haar binnenkort nog verder gunstig gezind zal zijn, want de prijs die zij in ontvangst mag nemen is een gratis lot van de Staatsloterij.

Tweede Kamerverkiezingen

Met de verkiezingen voor de gemeenteraad nog vers in het geheugen staan nu aJweer de verkiezingen. voor de Tweede Kamer voor de deur.

12

Weet u het nog, vier jaar geleden? Het CDA moest maar een keer in de oppositie. Alles zou anders worden, minder achterkamertjespolitiek, meer aandacht voor de sociaaJ zwakkeren in de samenleving, geen politici vastgeplakt op het pluche, een gelijkwaardige verdeling van de economische welvaart. We kunnen nog wel even doorgaan, Paars zou geweldig worden. Het is nu tijd voor u als kiezer om uw zegeningen te tellen. Wat is er van al dat moois terechtgekomen? Vrijwel direct was er een aanslag op de kinderbijslag. De Nabestaandenwet zorgde voor veel onrust, moest worden gerepareerd en voldoet nog steeds niet. 'M inister·Melkert praat over gelijkheid maar weet dat met allerlei kunstgrepen nog steeds niet te realiseren. Niemand zou er per l januari toch op achteruit gaan?! Toen in januari iedereen zijn eerste loonstrookje van het nieuwe jaar kreeg bleek het omge- keerde waar. Minister Sorgdrager mag met een gerust hart blunder op blunder begaan, hoezo niet vastgeplakt op het pluche? Het torentje van Kok is nog geslotener dan het torentje van Lubbers ooit is geweest en dat noemt Bolkestein dualisme. Minister Zalm gooit nu proefballonnetjes op over afschaffing van de voetoverheveling. Dat gaat alleenverdieners erg veel geld kosten, Minister Van Aartsen is geen minister van Landbouw maar tegen landbouw. De laatste tijd raakt er steeds meer bekend over het 'gat van Ritzen' waarin jongeren vallen die door allerlei regeltjes een aansluiting op een verdere opleiding missen. Zij komen op straat terecht en dan wil de regeriJ1g meer aandacht voor randgroepjongeren! En dan hebben we minister Weijers die de hele samenleving in de stress wil jagen met het nastreven van de 24-uurs economie. Waar blijft er nog ruimte voor het gezin? Minister Jorritsma maakt het helemaal bont. Afspraken over de ombouw van de rijksweg worden maar liefst tot over de komende kabinetsperiode getild, dan heeft ze er zelf tenminste geen last meer van. Hoezo een betrouwbare politiek. Voor veel mensen bestaat er domweg geen alternatief voor de auto en als het er al is dan is het onbetaalbaar, slecht van service en je bent ook nog eens veel langer onderweg. En dan komt er nu het rekeningrijden. Voor de Randstad, zegt het kabinet, maar realiseert u zich wel dat die Randstad in dit geval al bij de brug van Zaltbommel begint! Dat gaat de Brabanders die voor een belangrijk deel de westerse economie instandhouden een behoorlijke slok geld kosten. We mogen ook met elkaar meebetalen aan het financiele wanbeleid van de gemeente Den Haag. Een tekort van ruim 1 miljard gulden moet door alle andere ge-


meenten maar worden weggepoetst. Dat gaat ook Maasdonk de komende jaren per jaar enkele tonnen kosten, geld dat mede door u opgebracht moet worden. Waarom eigenJijk? Heeft Den Haag er niet zelf voor gekozen om bijvoorbeeld zo'n groot en luxe stadhuis te bouwen? In Maasdonk hebben we ook een mooi gemeentehuis ... zelf betaald!! We kunnen nog wel even doorgaan, maar als u zelf even kritisch nadenkt komt u er ook zelf wel uit.

Tel uw zegeningen na vier jaar Paars. Wij weten het wel. Het CDA is toch het beste alternatief. In Maasdonk zal in ieder geval het CDA ook in de komende periode in de gemeenteraad met alle inzet uw belangen verdedigen. Informatie:

Betsy van Bakel - van-de Ven (5322735), Gerrit van den Helm (5324311), Rini van de Ven (5321653), Jan van Erp (5322490), Mark van der Doelen (5324385)

MENNU DREI!!! Dit is de titel van het nummer zoals de Geffense Broellieband op de 'Geffen 700' - cd heeft mogen zetten, en het lied -dat u misschien reeds op de Recht Yur Zunne Roap - avonden hebt gehoord. Deze Geffense band met eigenlijk alleen maar inwoners of oud-inwoners en betrokkenen in de bezetting, willen binnenkort een helÂźS Goncert gaan .geven, en wel-op koninginnedag 30 april a.s. We noemen het een concert maar het is gewoon een gezellige middag met een hapje en een drankje! De plaats van dit evenement zal echter niet zDn in een Geffense locatie, maar in zaal 'Moira"te Lith. (U weet wel van oorsprong ook a1 van een Geffenaar R. van Niste1rooij en nu door ook al weer een Ă“ud- Geffenaar'F. Baas ge-runt). Dat wij als broellieband een dergelijk concert willen gaan geven komt omdat we al die jaren enkel en alleen voor kleinere gelegenheden hebben gespeeld en waarbij niet altijd iedereen aanwezig kon zijn. Reeds vaker werd aan ons om een dergelijke mogelijkheid gevraagd. Tevens zal dit concert wor-

BEDANKT!

den gedaan samen met de in Geffen ook al bekende band SpikSplinter; met als Geffense ~angeres Susan-

Na twaalf jaar lid van de gemeenteraad en bijna even zo veel jaren wethouder en locoburgemeester van de gemeente Nuland en later Maasdonk heb ik er voor gekozen meer tijd vrij te maken voor gezin en school. Deze twaalf jaren zijn in een sneltreinvaart voorbij gegaan. Het zijn heel boeiende jaren geweest waarin veel is gebeurd. Ik blijf wel bij de politiek betrokken, want binnen het CDA wil ik actief blijven in het bestuur en de achterban, om me op deze wijze ook de komende jaren in te zetten voor uw belangen. De grote belangstelling op mijn afscheidsreceptie was ovenveldigend. Het was een feestelijk gebeuren voor mij en mijn gezin.

ne Sauvaitre. De aanvang van het concert zal zijn:

Dames en heren, Bedankt voor uw grote steun en het vertrouwen steeds bij de verkiezingen Bedankt voor alle felicitaties en bloemen Bedankt voor de vele cadeaus Bedankt voor alle vriendelijke woorden

Anthony\ Gerard\ Ine\ Roel en Carli, oftewel:

15.00 u. en het slot wordt verwacht rond 20.001:1. Ohja, de entree is gratis! Dat we er een beetje op rekenen dat ook u uw gezicht en warme muzikale belangstelling voor dit concert zal laten blijken in de vorm van uw aanwezigheid, dat lijkt ons duidelijk. Wat is er voor een muzikant nou eenmaal mooier dan een volle zaal met publiek. Vandaar dat we er dan ook stiekem een beetje op rekenen!

Met vriendelijke\ muzikale groeten mede namens "SpikSplinter

De Geffense: "BROELLIEBAND".

Frans van Nistelrooij

13


EFKES BUURTE MÈ ...... Marie (73 jr.) en Jan (80 jr.) van Nistelrooy

50 jaar Ze hoeven niet zo nodig in de belangstelling, maar na enig aandringen van de kinderen, willen ze een korte terugblik op 50 jaar huwelijk, wel aan Torenklanken toevertrouwen. Jan en Marie van Nistelrooy vieren op 11 mei a.s. hun gouden bruiloft en volgens Jan zijn de jaren omgevlogen~ In het boerderijtje verscholen achter hoge bomen aan de Leiweg, heeft Marie al vanaf haar geboorte gewoond. Zij is de jongste dochter van Marinus Bijveld en Marie van Griensven en ze trouwde in 1948 met Jan, de oudste uit het gezin van 13 kinderen van Tinuske van Nistelrooij en Mieke van der Doelen van de "Leege Kant". Zo'n tien jaar woonde vader en moeder Bijveld nog bij ben in. " Dat was in die tijd heel gewoon" zegt Marie. In 1963 is moeder Bijveld naar huize de Heegt gegaan en toen ze meer verzorging nodig had, naar Mariaoord. Jan verdiende de kost als veehandelaar en boerde er een beetje bij. het handelen is hem met de paplepel ingegeven. " Mijn vader was ook veehandelaar en zo gauw toen ik lopen kon, ging ik al mee naar de markt" vertelt Jan. Wonend in de Kruisstraat gingen ze lopend met het vee naar Den Bosch en weer terug. Er was toen bijna geen verkeer op de weg. Ook toen hij getrouwd was, stond Jan 3 of 4 dagen per week ·s nachts om 3 uur op, om naar de markten in Zwolle, Doetichem, Utrecht en Den Bosch te gaan. Hij handelde voornamelijk in pinken (jong vee). Intussen ging Marie dan melken in de polder. " Ik kon dat, omdat mijn ouders immers in huis waren bij de kinderen'' zegt Marie. Jan en Marie kregen acht kinderen: Tiny, Rien, Hans, Leo, Maria, Mieke, Anja en Geert-Jan. Ondernemend van aard: b.v. een tijd een bistro runnen in Portugal; 14

lopen naar Santiago de Compostella; wonen en werken op een boot; rondreizen in Australië. Een voetreis naar Jeruzalem staat nog op het programma... ! dat avontuurlijke zit in het Bijveldenbloed! ··Och, mijn vader had ook wel eens ergens heen gewild, maar dat was in die tijd niet aan de orde" zegt Marie. Ze herinnert zich nog goed dat er in haar jeugd een juffrouw van school, naar Lourdes ging. Dat was een hele onderneming! Toch is Marie van 1942-1945 ook "uithuizig'" geweest. Ze werkte in die oorlogsjaren -samen met zo·n 20 meisjes uit Geffen - in een klooster in Amsterdam. waar tantezuster was. En daar hebben ze best wel schik gehad! De afgelopen vijftigjaren zijn, zoals vanzelfsprekend was in die tijd, ingevuld met zorg voor het gezin. ·'De tijd dat de kinderen klein zijn, is het mooist, maar dat gaat zo vlug voorbij! We kunnen ne eigenlijk meer genieten van onze 17 kleinkinderen" aldus Jan en Marie. Uiteraard komen de goede voetbalprestaties van kleinzoon Ruud bij r leereveen even ter sprake. Ze willen er niet teveel drukte over malen, maar zijn natuurlijk trots op hem. «Het voetbaltalent heeft hij niet van mij'' zegt Jan, " maar van opa Hasje van Niftrik, die vroeger al voetbalde". De wortels van het Jong-Oranjetalent liggen echter ook op de misse van Jan en Marie. Zoon Tiny en zijn vrienden en later ook de kleinkinderen hebben menig ruit doen sneuvelen! Toen Tiny voetbalde, was Jan aanvankelijk niet zo'n fanatiek supporter. Anderen spoorden hem aan, om de prestaties van zijn zoon eens te gaan bekijken. Toen hij met de rust in de kantine belandde, zei men schertsend: Jan die denkt zeker dat de wedstrijd afgelopen is! De jongste zoon Geert-Jan is binnengekomen en wil in enkele woorden wel wat kwijt over zijn ouders. "Wij hebben als kinderen een perfecte verzorging gehad. We zijn aile acht verschillend en ze hebben ieders doen en laten geaccepteerd. En er waren er heus wel bij met 'rare spatsen'! Ze zeiden echt wel hoe ze ergens over dachten, maar we mochten zei f kiezen en beslissen en ze hebben nooit veroordeeld! We hebben een gezellige familieband en het is hier altijd open huis". Dat is waarschijnlijk ook de reden dat Geert-Jan met zijn gezin in het achterhuis van de boerderij van Jan en Marie gaat wonen. Er was even sprake van dat Jan en Marie een bejaardenwoning zouden betrekken, maar Jan kan z'n 'stukske grond rontelum het huis' nog niet kwijt. Samen hebben ze nog volop hobby's: kaarten en biljarten bij de Bond voor Ouderen en Marie is bij de K.V.O., de handwerkclub en ze gaat gymen en zwemmen. Bovendien verzamelt ze krantenknipsels en bidprentjes van bekenden. ··ze spaart alles behalve


geld" lacht Jan! Proficiat aan twee mensen die een gezin opbouwden en met veel plezier meeleven met het wel en wee van hun kinderen en kleinkinderen. Veel gezondheid en geluk toegewenst!

:f'.'{,erenJ.t al . •~

OA

leumviering meezingen. Er moet natuurlijk nog wel een beetje gerepeteerd worden. Daarom zijn er repetities gepland op zondag 17, 24 mei en 7 juni a.s. van 11.00 uur tot 13.00 uur. Ben je lid geweest van ons koor en wil je graag meezingen in het reuniekoor? Meld je even aan door te bellen naar: Theo Prinssen tel. 0412-481809 Joan v. Griensven tel. 04 12-453282

0.

-25jaar-+ ~eesch-g~~ 1

HUISFEEST DE HEEGT

OUD-LEDEN JONGERENKOOR HEESCH-GEFFEN OPGELET Zoals bekend bestaat Jongerenkoor Heesch-Geffen dit jaar 25 jaar. Vanwege ons jubileum zijn we de afgelopen weken de studio ingeweest en hebben we een CD opgenomen. Maar. .. we doen nog meer. Op 13 juni a.s. zal onze jubileumviering in Heesch p1aatsvinden en op 20 juni a.s. in Geffen. De zang zal dan natuurlijk door ons verzorgd worden, maar we willen ook een reuniekoor op de been brengen. Iedereen die de afgelopen 25 jaar lid is geweest van Jongerenkoor Heesch-Geffen kan zich opgeven en tijdens de jubi-

Woensdag 8 april was het weer zo ver. Er was weer een huisfeest. Dit jaar in het thema Geffen 700 jaar. We willen iedereen bedanken die deze stichting steunt. Dankzij hun hebben wij een mooie dag gehad. Bewoners, personeel vrijwilligers De Heegt.

Slijterij D'n Malder I u.so J Il

..

Citro~n :,.-.

::::,:-..

-

~ -;..; :

.,.' -· t·

Aanbiedingen: Hooghoudt appelcorn 11 Hooghoudt citroen brandewijn Goblet jonge jenever Dujardin vieux William lawson whisky Amaretto di Saronno

f

17,50

f 15,50

f 22,95 f 22,95 f 24,40 f 23,75

aanbiedingen geldig t/m 9 mei 1998 zelfouten voorbehouden

Kloosterstraat 5b Geffen Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafela, atoelen, bartafela, krukken en tapinstallatie 1!


• • * extra editie * * * D'n GdTensche Courant • • • extra editie • * * D'n GefTeruche Courant * • *

ntra editie • • •

pagtna 1

Geslaagde "Geffen 700" dag voor Geffense ouderen en zieken (van onze verslaggeefster ter plaatse)

Geffen - Woensdag 8 april stond in het teken van een speciale feestdag rond 700 jaren Geffen voor alle ouderen, zieken en alleenstaanden. Alle activiteiten vonden plaats in De Heegt en in het Oude Klooster. In deze extra editie van D'n Geffensche Courant doen wij uitgebreid verslag van deze geslaagde dag. De feestdag werd georganiseerd door Natuurlijk was er opnieuw "Geffen 700" Zieken comité De Schakel, zorgcentrum gebak bij de koffie en er werd een lekker De Heegt en de Stichting "Geffen 700". advocaatje met slagroom of een Overdag waren de activiteiten alleen boerenjongens geserveerd. De zanger Henk bedoeld voor de bewoners van De Heegt. had van tevoren informatie opgevraagd Meteen toen je op 8 april 's morgens over het gebeuren. Die verwerkte hij in een De Heegt binnenstapte, kon je zien dat er liedje. De bijzondere verdiensten en iets bijzonders aan de hand was; 2 poppen, ondeugden van de vrijwilligers en comité uitgedost in Brabantse klederdracht en leden kwamen daarin aan bod. verschillende antieke gebruiksvoorwerpen Sponsor Harrie van Oort, die met zijn dienden als decor. Bij de koffie was er een vrouw Thea aanwezig was, leidde aan het lekker stuk "Geffen 700" gebak en kon men eind van de avond nog een loterij met leuke een kijkje nemen in een aantal fraaie prijzen. Terugkijkend op de hele dag, kan fotoboeken, die door heemkundegroep ik zeggen dat het een geslaagd feest is Vladerack beschikbaar waren gesteld, geweest. Ik zeg iedereen die daaraan zijn of waarvoor uiteraard onze dank! Ook de van haar steentje heeft bijgedragen, mede oorsprong niet-Geffense bewoners genoten namens het bestuur van "Geffen 700": van deze foto, s van toen. hartelijk bedankt! Ine van de Veerdonk. 's Middags was er een optreden van Gawel!) enkele spelers van het Geffense Dankbetuiging openluchtspel, dat in juli wordt opgevoerd. Regisseuse Beppie van Zutphen vertelde Hartelijk dank aan Stichting 'Geffen 700', het verhaal van Cis den Dove en de kledij, Zieken comité De Schakel en Zorgcentrum gemaakt door Ida de Gouw, werd door de De Heegt. Het was voor ons allemaal een spelers geshowd. Het werd een bijzondere geweldige avond, met de mooie liedjes van middag, die werd afgesloten door een echte Henk Habraken en de prachtige bloemen ouderwetse, Brabantse maaltijd. van de loterij, dit alles gesponsord door 's Avonds was het Oude Klooster erg tegelhandel H. Van Oort. Nogmaals, gezellig ingericht voor het optreden van hartelijk dank aan iedereen, die hieraan troubadour Henk Habraken. Zo stond er meegewerkt hebben. Namens de bejaarden, onder andere snoepgoed op tafel uit lang vervlogen tijden, als bijvoorbeeld zoethout. Mw. Vullings 16


Pa '

Il

Kunstveiling "Geffen 700" op zondag 4 oktober 1998 (van onze kunstredactie)

GEFFEN - Op 4 oktober 1998 wordt er een heuse kunstveiling gehouden. Daarvan is de opbrengst bestemd voor ons unieke "Geffen 700" glas-in-lood project. Een achttiental kunstenaars heeft toegezegd hieraan mee te werken. Vanaf Effe noar Geffe zullen de kunstwerken tentoon worden gesteld in de etalages van diverse Geffense winkeliers. In de aanloop naar de kunstveiling wordt in deze Courant regelmatig aandacht besteed aan een deelnemende kunstenaar (m/v) en zijn werk.

,,,,_,,,_

Acryl 1997 A.A. Dorp en rivier (60 x 80 cm)

Vandaag: Arnold van Griensven, maker van het schilderij 'Dorp en rivier'. De inspiratie voor dit fleurige schilderij (in blauw, geel en wit) was "Geffen 700". Het schilderij symboliseert de eeuwenlange strijd van de Geffenaren tegen het wassende water van de rivier de Maas. Die strijd is in het voordeel van de dorpelingen beslecht, onder andere door de aanleg van dijken. Hierdoor is het landschap om ons heen ingrijpend veranderd, maar het blijft een mooi stuk natuur!

17


Rabobank Het Maasland Uw Rabo Betaalrekening krijgt meer ruimte '

m e t K re d i et o p B et a a I re k e n i n g. Voor meer informatie: bel gratis 0800 - 2020

Rabobank Het Maasland 18

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


700 JAAR GEFFEN EN DE MOLENS 9 Mei Nationale Molendag

april t/rn oktober zijn samengebracht. Natuurlijk zolang de voorraad strekt. Tot ziens op een van de molens.

De Molenaars Op zaterdag 9 mei aanstaande organiseert de Verenioino De Hollandse Molen in samenwerking met het ::, 0 Gilde van Vrijwillige Molenaars al weer voor de 26c ALLE KINDERZIEKTES OP ÉÉN AVOND keer Nationale Molendag. In heel Nederland zullen De Gezondheid Service van de Stichting Thuiszorg dan rond de 670 molens draaien en te bezichtigen zijn. Brabant Noord-Oost start dit voorjaar met een aanIn ons eigen Geffen zullen de beide standerdmolens vullend programma over kinderziektes. natuurlijk ook open zijn en met een beetje wind ook draaien. Vanaf halftien 's morgens hebt U van harte 19 MEI 1998 ZAL DEZE BIJEENKOMST IN welkom om de molens nog eens extra te komen beHEESCH GEHOUDEN WORDEN. zichtigen. De molenaars van de "Zeldenrust""zullen U met plezier in de molen rondleiden en U het een en Deze avond wordt verzorgd door een kinderverander over het maalproces willen vertellen. De molepleegkundige van het opleidin_gbureau 1\1:EDAC. naar van de "Vlijt" zal dan zelf met vakantie zijn maar De onderwerpen die besproken worden zijn: heeft beloofd te zullen zorgen voor een gastmolenaar Kinkhoest, bof, mazelen, rode hond, waterpokken, zodat ook deze molen die dag kan draaien en te beexanthema subitum (5e ziekte) en infectiosum (4c en zichtigen is. U kunt dan met eigen ogen zien dat beide 6e ziekte). molens, dankzij een goede samenwerking tussen moVerder worden onderwerpen als hersenvliesontstelenaars en Qemeente, in goede staat van onderhoud kino ;;:,, koorts , voedselallergieën, wormpjes, braken en verkeren en dat ook de molenomgeving er netjes uitdiarree bij kinderen behandeld. ziet. Zo heeft de gemeente er pas nog voor gezorgd Kan een kind dat een kinderziekte heeft toch naar het dat met name bij de "Zeldenrust" het een en ander is dagverblijf of basisschool? opgeknapt en verbeterd. De molenberg is gedeeltelijk Wat te doen bij koorts, geefje een paracetamol en afoeschoven zodat het kruien van de molen weer kan 0 wanneer bel je de huisarts? Wat moet ik doen als geschieden zonder dat de kruihaspel door de grond mijn kind diarree heeft of braakt? Hoe herken je hermoet gaan, enkele kruipalen zijn vernieuwd, en de senvliesontsteking (meningitis of nekkramp)? Kun je toegang naar de molen is netjes afgezet zodat ongenoeen kind hiertegen inenten? U kunt deze vragen op de gasten wat meer moeite hebben om bij de molen te deze avond stellen. komen als er geen molenaar aanwezig is. Natuurlijk De kosten voor deze avond zijn f 22,50. kunt U ook op andere dagen bij de molens terecht om Voor abonnees van de Gezondheid Service zijn de ze te bezichtigen. De "Zeldenrust" is daartoe elke zakosten f 17,00. terdag open van half 10 tot 12.00 uur, en mocht U Voor aanmelding of meer informatie kunt u op werkdan toch niet l-..1.mnen of hebt U bezoek op andere dadagen tussen 9.00 en 12.00 uur bellen naar: gen die U ook graag de molen wilt laten zien, belt U Gezondheid Service Brabant Noord-Oost dan even met een van de molenaars. Meestal valt er Tel. 0413 - 333733. wel iets te regelen. Op de "Vlijt" bent U welkom op zondagmorgen. Bij voldoende wind zal deze molen DANKBETUIGING op die da_g draaien. Wilt 'C zelf eens een broodje bakken met meel dat gemalen is op een molen: u kunt Uw woorden van troost en vriendschap, de vele briehiervoor elke zaterdagmorgen terecht op de "Zelven en kaarten na het overlijden van mijn man, onze denrust". Een recept kan er eventueel bij geleverd vader, worden. Ook andere veel gangbare meelproducten Wout van Dinther. zoals bloem, roggemeel, grof gemalen tarwe, meel Uw aanwezigheid in zo grote getale bij zijn uitvaart, van ecolo_gisch gekweekte tarwe, boekweit, zonnehebben ons zeer gesterkt en mede de kracht gegeven bloempitten, enz. zijn hier op de molen verkrijgbaar. om verder te gaan. Allen die dit afscheid en verdriet In het kader van 700 jaar Geffen hebben we ook een met ons deelden., willen wij oprecht bedanken, in het aardjgheidje om iemand cadeau te kunnen geven: een bijzonder Mevr. Dr. Smit-Nahon, Pastoor Spijkers en linnen zakje met opdruk en daarin 500 gram meel en de werkgroep van de avondwake. versierd met een vriendschapsknoop gevlochten van tarwehalmen. Verkrijgbaar op de molens is ook een Leen vanDinther, krant uitgegeven door de Hollandsche Molen waarin Kinderen en kleinkinderen. alle evenementen in en rondom molens in de periode 19


t 1

• f

2:aterdag 9 mei 1998 Scouting Geffen organiseert zaterdag 9 mei a.s. heitje voor een karweitje. De jeugdleden zullen dan voor u elke klus klaren. De opbrengst komt ten goede aan Scouting Geffen en de zeehondencreche in Pieterburen.

20 IJ


JEU DE BOULESCLUB GEFFEN

ZIEKENCOMITÉ Woensdagmiddag 6 mei a.s. organiseert Ziekencomité "De Schakel" i.s.m. K.B.O. haar jaarlijkse meiviering voor alle zieken, ouderen en alleenstaanden. Deze middag begint om 14.00 uur met een woord-en gebedsdienst in de kapel van huize de Heegt. Daarna is er een gezellig samenzijn, met o.a. een verlotin_g , tot ongeveer 16.30 uur in 't Oude Klooster. Degenen die _graf!g bij deze vierin_g aanwez~g willen zijn en die geen vervoer hebben kunnen zich telefonisch opgeven bij A.WÏ.r!gens tel. 5324160.Verder willen wij tegelhandel H.van Oort nogmaals bedanken voor de sponsoring van de avond van woensdag 8 april jl. Ook de St. Geffen 700, Zorgcentrum de Heegt, alsmede de vrijwilliusters willen wij in deze dank be:P trekken. Dankzij deze mensen kunnen we spreken van een zeer geslaagde avond. Ziekencomitè "De Schakel".

NELLIE VAN LIEMPT VIERT HAAR 25-JARIG JUBILEUM IN "DE HEEGT"

(J.B.C.G.) is een vereniging waarbij bijna iedereen lid van kan worden. Wij spelen op de JEU DE BOULES velden bij de pastorie, en wel op de vaste speeltijden Dinsdags - Donderdags en Zondags in de namiddag vanaf 19.00 uur, en tevens op zondag in de ochtend vanafl 1.00 uur. Iedereen kan vr.ijwillig een balletje komen werp~n, het is gezellig, en goed voor de spierontwikkeling. De contributie bedraagt f 25, - p.p. per jaar. Nieuwe leden zijn van harte welkom, neem even contact op met het voorlopig bestuur. Henk Lepoutre tel. 5322543 Andre van de Biezen tel. 5325292 Jo van de Doelen tel. 5321697

BOLLEBOZEN

r

Afgestudeerd aan de P.A.B.O. te 's-Hertogenbosëb, Ilse van Boekel, met als specialisatie de onderbouw.

K.V.O. De kledinginzameling t.b.v. 'Mensen in Nood'die op 11 maart door de K. V. 0. werd georganiseerd heeft

Op 2 april werd in Zorgcentrum ''De Heegt" gevierd dat Nellie van Liempt 25 jaren geleden in de huishoudelijke dienst kwam werken. Dit heeft ze altijd met grote inzet en enthousiasme gedaan. Tijdens de feestelijke receptie die voor haar werd gehouden, werd ze onder grote belangstelling gefeliciteerd en in het zonnetje gezet. Nellie nogmaals, proficiat, we hopen dat je nog lang met veel plezier bij ons mag blijven wer_ken.

450 kg. Kleding opgebracht. Hierbij wfüen we alle gevers hartelijk .dank zeggen.

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis.

Bewoners, personeel, vrijwilligsters, Zorgcentrum "De Heegt''

Hans, Bea, Chrissy en Tessy van Nistelrooij.

S.k.r. erkende rijschool P. DE KLEIN!!!! Aanhangwagellri;bewiis: NU IN 1 dag mogelijk!!!!!! Motorriibewüs: nu mogeliik binnen 3, 4. 5. dagen of binnen 1 week!!!!! Autoriibewiis: spoedcursussen van 10 dagen of van 6 tot 8 WEKEN!!!! Autoriibewiis: NIEUW NU OOK AUTOMAAT!!!

GEEF JE NU AL VAST OP VOOR DE NIEUWE THEORJECURSUS!!!! j

VOOR INFO BELLEN: S.K.R erkende au.to- en motorriischool 1 PETER DE KLEIN HEEGTERSTRAA T 34 GEFFEN 1 L __ ___________TEL:_0735324658-0653184263 ______ ________

21


Wanneer er op dinsdagavond een raadsvergadering plaatsvindt, komt het spreekuur van de wethouders te vervallen .

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 Cl GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C. M . Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen makelaardij Van Heese en gemeentehuis). Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek op een ander tijdstip via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 2 1 00, tst.160

Wethouder J.G.J . Moon- van der Biezen Inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen makelaardij Van Heese en gemeentehuis) . Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek op een ander tijdstip via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160

22

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagav ond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van M aasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t /m vrijdag van 09.30 - 11 .30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 111 CONSULENT WET VOORZJENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

Coalitie van historische omvang bindt strijd aan tegen kinderarbeid

Meer dan 350 organisaties uit ruim 80 landen nemen deel aan "Global March against Child Labour" . Donderdag 20 november 1997, op de universele dag voor de rechten van het kind, maken meer dan 350 organisaties in ruim 80 landen bekend deel te nemen aan "Global March against Child Labour" . Deze wereldwijde protestmars tegen kinderarbeid, die zijn beslag krijgt in Azië, Afrika, Europa, Noord- en Latijns-Amerika, st artte op 17 januari 1998 in Manilla, Filippijnen. Zes maanden later, juni 1998, eindigt de mars in Genève, w aar de ILO zich buigt over de opstelling van een nieuwe conventie over kinderarbeid. Met de " Global March against Child Labour" beogen de deelnemende organisaties druk uit te oefenen op nationale en internationale overheden om actie te ondernemen tegen kinderarbeid. Onder meer door de ondertekening en naleving van een ni euwe conventie. "De Global March aganinst Child Labour" (in dit artikel verder af gekort tot Global March) is een initiatief van een aantal internationale organisaties. Op verzoek van deze organisaties heeft Nov ib vanaf februari 1997 de organisatie en eerste voorbereidingen voor de uitvoering van de w ereldwijde mars op zich genomen. Samen met de FNV coördineert Novib een Global March "Vierdaagse" in Nederland, die plaatsvindt van 21 tot en met 24 mei 1998.

Symbool Als sym boool voor de mars hebben de organisaties gekozen voor een banier. leder land presenteert zich in Genève met een banier met daarop de naam van het land en in woord en beeld een prot est tegen kinderarbeid. In zoveel mogelijk landen wordt daartoe een banieren-wedstrijd uitgeschreven onder scholen en jongeren-organisaties. Op deze wijze willen de organisatatoren kinderen en jongeren wereldwijd


mobiliseren tegen kinderarbeid. De "core-marchers" dragen de winnende banieren mee naar Genève. De marsen worden hierdoor gaandeweg steeds kleurrijker.

Allegonda Antonia Schepens- Langens, 65 jaar 30-03 Waltherus Franciscus van Dinther, 79 jaar

Forum voor kinderen en jongeren

Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders van Maasdonk.

Naast de banierenwedstrijd, die veel kinderen betrekt bij de Global March, wordt begin juni, de dag voor de start van de officiële conferentie, een internationaal forum georganiseerd voor zowel werkende als schoolgaande kinderen. Vertegenwoordigers van alle continenten spreken met elkaar over kinderarbeid en de oplossingen die zij voorstaan.

Global March in Nederland De mars in Nederland neemt 4 dagen in beslag. Op 21 mei komen de core-marchers aan in Nederland. Diezelfde dag vindt de start van de mars plaats op de Novib-donateursdag. De achterban van de FNV, maar ook die van Scouting Nederland, Unicef Nederland, het Rode Kruis en vele andere organisaties worden uitgenodigd mee te lopen. Zo zal er de 21 ste mei sprake zijn van een massaal protest in Nederland tegen kinderarbeid. In samenwerking met de Centra voor Ontwikkelingssamenwerking worden op 22 en 23 mei in een aantal provincies marsen georganiseerd.

Informatie Heeft u belangstelling voor nadere informatie of wilt u meedoen met uw organisatie? Informeer dan bij het Centrum voor Ontwikkelingssam enwerking West- en Midden Brabant, mevrouw C. Vermeer , tel. 5221078.

BURGERLIJKE STAND MAASDONK MAART 1998 Geboorten: 01-03 Wilhelmus Adrianus van Nistelrooij 06-03 Rowbin Maria Leonie Klerkx 11-03 Jane Martens 11-03 Job Johannes Marinus van Niftrik 11 -03 Wietze Lambertus Wilhelmus van Esch 16-03 Rob Antonius Alphonsus van Dijk 17-03 Luka Maria Johanna van Zutphen 18-03 Mellanie Johanna Maria van Nuland 23-03 Sven Hubertus Theodorus Michael Steenbergen 23-03 Fabienne Petronella Cornelia Hendrika Vissers 24-03 Vera Maria Johanna van Zantvoort 25-03 Nikki van Druenen 25-03 Bente Larice Pieters 26-03 Kelly Francijna Johanna van de Camp 31-03 Ramon Paul Stoks Overlijden: 03-03 Theodora Kappen- Westerlaken, 85 jaar 04-03 Lambertus Marinus Adrianus van Erp, 2 jaar 13-03 Martinus Gerardus van Heesch, 48 jaar 13-03 Lijsje Molenaar, 88 jaar 13-03 Johannes Vos, 87 jaar 17-03 Gijsberdina Bekkers- van der Heijden, 73 jaar 20-03 Theresia Maria van Kreij- Korsten, 66 jaar 23-03 Henrica Maria van Nistelrooij- van den Berg, 80 jaar

27-03

Op dinsdag 14 april 1998 zijn door de gemeenteraad van Maasdonk twee wethouders gekozen, die samen met de burgemeester het dagelijks bestuur van de gemeente Maasdonk zullen vormen. In het eerste overleg zijn werkafspraken gemaakt en de taken onderling verdeeld. De verdeling van de verschillende portefeuilles is als volgt afgesproken: Burgemeester J.C.M. Netten: openbare orde en veiligheid politie en brandweer personeel en organisatie voorlichting en publiciteit automatisering coördinatie bestuur kabinet en representatie juridische zaken financiën facilitaire ondersteuning economische zaken Wethouder L.P.M. van Bakel- van de Ven (CDA): eerste loco-burgemeester ruimtelijke ordening en volkshuisvesting grondzaken/woningexploitatie verkeer en vervoer (incl. Rijksweg) milieubeheer afvalstoffenbeleid riolering stads- en dorpsvernieuwing Wethouder J.G.J. Moon- van der Biezen (Partij Maasdonk): tweede loco-burgemeester welzijn sport- en accommodatiebeleid monumentenzorg openluchtrecreatie incl. speelvoorzieningen sociale zaken en werkgelegenheid kinderopvang sociaal-cultureel werk onderwijs maatschappelijke begeleiding en advies De wettk>uders hebben beide een inloopspreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in de bestuursvleugel (zij-ingang gemeentehuis tussen makelaardij Van Heese en gemeentehuis). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een gesprek op een ander tijdstip met alle collegeleden via het bestuurssecretariaat. U kunt hiervoor bellen: 073 - 534 21 00.

23


KIEZERSBEDROG IN GEFFEN!! DORPSBELANGEN MOEST IN DE OPPOSITIE Ondank~ het gegeven dat partij DORPSBELANGEN bij de laatste raadsverkiezingen ruim 53% van alle uitgebrachte Geffense stemmen in de wacht sleepte, werd na de verkiezingen wethouderskandidaat Antoon van Zandvoort achteloos door CDA, VPM en partij Maasdonk aan de kant geschoven. Vóór de verkiezingen gaven deze partijen no~ aan ernstig rekening te willen houden met de kiezers, doch na de verkiezingen bleek wat hun beloftes waard zijn. Niets dus, en heeft het

men dan de gehele partij VPM) en dus weg moest. Puur op de persoon gespeeld, waarbij niet de kwaliteit en resultaat geldt maar pure politieke afgunst. Het werk van Antoon moest doorbroken worden, en daar hadden deze partijen alles voor over, zelfs het kiezersbedrog naar de meerderheid van de Geffense kiezers. Maar nog voor het eerste besluit was genomen 1ag het voorgenomen wethouderscollege al weer aan diggele':. Een extra wethouderssaJaris \'an rond de f 50.000,was hiervan de oorzaak. Met de extra wachtgelden van de voormalige wethouders. was deze extra last al

vertrouwen in de politiek weer een forse deuk opgelopen.

snel goed voor een verhoging van 4 tot 6 % onroe-

In de vorige editie dankte Dorpsbelangen nog de

Een mooi begin van bestuurlijke vernieuwing om eerst bij jezelf te beginnen en de lasten af te wentelen

Geffense kiezers. Wederom werd weer een klinkende verkiezingsoverwinning behaald. Wederom een stijging in Geffen. Hierbij nog de cijfers:

Aandeel in Geffen Aandeel in Vinkel Aandeel in Nuland

1994 51 %

1998 53 %

25% 5%

25% 7%

rendgoedbelasting.

op de burgers en/of te bezuinigen bij de verenigingen en/of het schrappen van het sociaal cultureel cent rum in Geffen. Dit was ook volkomen in strijd met de standpunten tijdens de bestuurscrisis van twee jaren terug. Toen kreeg onze wethouder voor bewezen diensten een korting van 30 %, maar wel werd opgezadeld met de

In Vinkel is hierbij de fusie met de lijst van der ~it

extra portefeuille financiën. Ook dat heeft hij en onze

samen geteld. Onder het mom van bestuurlijke vernieuwing moest er veranderd worden. Nieuwe per-

partij destijds geaccepteerd. Maar schijnbaar gold dat nu ineens niet meer.

sonen dus. Wie riep hier het hardste om. Ja, juist Partij Maasdonk, VPM en CDA.

Uiteraard waren wij hier op tegen. Het geeft toch

Dorpsbelangen had met Jan Meulepas en Albert van

geen pas eerst bij jezelf te beginnen en dit ten laste

Schaijk twee nieuwe kandidaten en vernieuwde dus

brengen van burgers, verenigingen en/of het schrap-

twee van de vier raadsleden, oftewel 50 %.

pen van noodzakelijke voorzieningen zoals het sociaal

VPM en Partij Maasdonk veranderde geen enkele

cultureel centrum in Geffen. Een sociaal centrum

persoon oftewel O %, terwijl het CDA een van de vijf

waarvan het CDA bij monde van wethouder Frans van

personen verving oftewel 20 %. Dat juist deze partijen tegen Dorpsbelangen durfden te zeggen dat er nog

Nistelrooij en in het verkiezingsprogramma voor de

meer veranderd moest worden, is toch ongehoord.

toen gevormde projectgroep Sociaal Centrum gaf het

Zelf niets veranderen en tegen de andere partij

sein op groen, maar dat zal nu wel rood worden. Pro-

Dorpsbelangen die al 50 % veranderd had, maar roe-

jectgroep zal wel snel ontbonden worden of met een

p.en dat er nog meer ver.anderd moest worden Waar haal je het recht vandaan!

andere opdracht opgezadeld worden. Met drie Nu-

Neen, de actie werd zonder meer gericht op onze

cultureel centrum in Geffen wel op de lange baan geschoven worden.

wethouderskandidaat Antoon van Zandvoort, die de meeste stemmen haalde ( op zijn persoon meer stem-

24

verkiezingen nog riep dat dit absoluut moest Ook de

landse wethouders in het vooruitzicht zal dit sociaal


Wij zijn benieuwd, maar zullen deze negatieve ontwikkelingen voor Geffen in onze oppositierol nadrukkelijk aan de orde stellen. Dit is immers niet wat de kiezers door middel van de verkiezingsuitslag gewild hebben. Het kiezersbedrog zit ons nog behoorlijk hoog en wij vinden dat wij dit ten onrechte hebben mogen incasseren.

DIENT U UW BANK-GIRO REKENINGNUMMER MEE TE BREN GEN. Wij hopen dat er nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Dus graag tot ziens op de inschrijving. Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "DE

Wij houden u op den hoogte.

PADDESTOEL"

FRAKTIE DORPSBELANGEN.

PS: Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter, kunt u bellen met José Verstegen, tel.: 073-5323836.

WIE WAT WANNEER Als ouder van een klein peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen verruimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. De peuterspeelzaal is een ideale mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot hun 4c jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met leeftijdsgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken. Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die aansluit bij hun ont,vikkeling en die zó is ingericht dat een peuter zich daar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peuter zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3 keer per jaar een inschrijving. BIJ DE INSCHRIJ\ TNG MOET DE PEUTER MINIMAAL 1 JAAR E'\' 9 MAANDEN ZIJN; De inschrijvingen \'inden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte v. elkom en kan dan onder leiding van een van onze leidsters even spelen en een eerste indruk opdoen. De peuters komen nadat ze geplaatst zijn, één ochtend en één middag naar school. De ochtenden duren van 08.45 - l l .30 uur en de middagen van 13.15 - 15.30 uur. Per maand vragen wij een vergoeding van/ 42,50. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerst volgende inschrijving op maandag 11 mei 1998 tussen 09.30 - 11.00 uur. HET INSCHRIJFGELD IS f 10,- VOOR EEN MACHTIGING VOOR DE OUDERBIJDRAGE

MEI 03 Eerste communie Aloysiusschool OS Buurtver. de Vier Winden, mei-bingo, 20.00u. 't Haasje 06 Ziekencom. De Schakel, meiviering 14.00 uur 't Oude Klooster 06 KVO, kringbedevaart naar Handel 07 KVB, avond Stijlvol Wonen door themaleidster

KVB 10 Eerste communie Mariaschool l O G' 68, buitenvolleybaltoernooi 11 Inschrijving Peuterspeelzaal 'De Paddestoel' 12 KVB, algemene ledenvergadering KVB, Provincie huis Den Bosch 12 KVB, fietstocht naar de St. Jan in Den Bosch samen met KVO 14 KVB, moederdagviering 16 Afrikaanse viering in parochiekerk in samenwerking van het Afrikaanse koor uit Nistelrode en medewerkers van het Liliane Fonds 17 Fiets mee met het MOV, start tussen l2.00 en 13.00 uur. T.b.v. het Liliane Fonds l 7 Presentatie Vormelingen l 7 Boerenbruidsparen maken rondgang langs historische plekjes van ons dorp 19 KVO, fietsbedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, samen met KVB 21 Hemelvaart 21 KP J, oud papier route 1 24 Bedevaart Wittem 26 KVO, reisje naar Maastricht 28 KVB, 45 jaar bestaan 29 KPJ, oud papier route 2 29 Toediening Vormsel 31 Pinksteren

25


Wandel-4-daagse 1998 Van 12 t/m 15 mei Wande/mee De Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen organiseert dit jaar een bijzondere wandel-4-daagse met aandacht voor Geffen 700. Van 12 t/m 15 mei proberen we álle Geffenaren, maar minimaal 700, in de wandelschoenen te krijgen. Met een speciale historische route door Geffen en een bosroute vanaf Vinkeloord is het zeer de moeite waard om mee te wandelen met het hele gezin. Geffen 700 route op Woensdag

In het teken van Geffen 700 gaan we op woensdag een historische route in en om Geffen wandelen. De 5 en 10 km route voert langs een groot aantal markante locaties in de geschiedenis van ons dorp. Met oude foto's en een uitgebreide routebeschrijving belooft dit een geweldige ervaring te worden. Route Vinkeloord op Donderdag Voor het eerst organiseren we dit jaar de wandelroute op donderdag in de bosrijke omgeving van het Recreatiepark Vinkeloord. We starten en eindigen op de bekende tijden bij de Receptie van het park. Natuurlijk zorgt iedereen voor eigen vervoer naar Vinkel. Starttijden Alle dagen kan er gestart worden tussen 18.00 en 19.00 u. De finish sluit op di, woe en donderdag om 21.30 u. Op vrijdag is het de bedoeling dat iedereen om 20.00 u klaar is met de route en aanwezig op het verzamelpunt aan de Vlijmdstraat. Dus start tijdig om de muzikale huldiging niet te missen. Inschrijven Inschrijven kan op: • 6 en 7 mei van 19.00 tot 20.00 u in de Bonk:elaar • 12 mei van 17.45 tot 19.00 u in de Bookelaar De Kosten

informatie: Paul Wingens Tel. 073-5325446

26

Graag willen wij een donatie doen aan de Stg. Geffen 700 voor het glas-in-lood raam van onze kerk. Daarom verhogen we dit jaar éénmalig het inschrijfgeld voor alle deelnemers met FL. 1,00. Op 6 en 7 mei (voorinschrijving): Kinderen (tot 16 jaar) FL. 4,50 Volwassenen FL. 6,00 Op 12 mei: Kinderen (tot 16 jaar) FL. 5,50 Volwassenen FL. 7,00 Groepen vanaf l O personen kunnen op 6 en 7 mei groepskorting krijgen.


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELJNG HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Yeldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.:5321252 Alannnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Yin.kei Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen Tel.: 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Yisschers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters

Vakanties: A. Smit, E. SmitNabon: P. Berkelaar:

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzjgingen voorbehouden) Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen Dhr.Berkelaar Dbr.Smit Mw.SmitNahon

-------------------------------------------------------

Maandag -ochtend -middag

--

In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere oraktiiken die niet oo vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Srnit/E. SmitNahon of J. Yisschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend.

X

X

X

X

X

afwezig

---------------------------------------------------------

Dinsdag -ochtend -middag

afwezig

X

x

X

X

afwezig ¡-----------------------------------------------------Woensdag -ochtend afwezig X X -middag afwezig X X

------------------------------------------------------

Donderdag -ochtend afwezig -middag x Vrijdag -ochtend -middag .

Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 30 april Geffen 16-17 mei Vinkel 02-03 mei Nuland 2J mei Geffen 09-10 mei Vinkel 23-24 mei Geffen

20 apr. t/m 04 mei 15 mei t/m 22 mei

X

X

X

afwezig

--------------------------------------------------X X

X

afwezig

afwezig afwezig

------------------------------------------------------

"'X" betekend: aanwezig APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland'', Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op ma. t/m vr. open: van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00- 18.00 uur Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 18.00 uur.

De praktijken zijn helemaal gesloten op:

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.:

Geffen: Nuland:

5324312 Behandeling volgens afspraak.

18juni 08 + 11 mei

27


Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak. TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. V.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11 , Geffen. Tel.: 532 1491 Behandeling volgens afspraak ma t/m vr.: 08.00 - 11.45 uur 13.00 - 17.00 uur ZIEKEN FONDSEN: * C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, Spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1 . 08.30 - 09.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 08.30 - 09.00 uur. REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELlJK WERK fN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen. Tel.: 5321990 BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 -640845 (hulp is kosteloos) JAC OSS Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13, Oss, Tel.: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag van 14.00-17.00 uur donderdag van 16. 00-19. 00 uur vrijdag van 10.00-13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 0412- 630055

28

Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma tlm vr. van 09.00-1 1.00 uur en van 13.30-15.30 uur. STICHTING THlïSZORG BRABANT ~OORDOOST. De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg: Tel. 0412 - 622678 (bij nood 24u per dag) Ma t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur Uitlenen van verpleegartikelen: * Kantoor Geffen, Dorpsstraat 37, do. 13.30 - 14.00 uur Tb uiszorgwinkel: Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma.13.30-17.30uenditm vrij. I0.30-12.30uen 13.30-17.30 uur. BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dindag Mariaschool: 09.00 - 09.45 uur Aloysiusschool: 09.50 - 10.50 uur Sporthal De Geer: Woensdag 12.30 - 13.30 uur Zaterdag 14.15 - 15.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 52979877 WEEKMARKT Elke woensdag van 09.00 - 13.30 uur op het Dorpsplein. PTT: Postagentschap in Super Nissen, Dorpsplein 3, tel. : 5325389 Geopend: ma t/m vr. van 09.00 - 12. 15 uur en van 13.15 - 17.30 uur zaterdag van 09.00 - 12.30 uur


Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141 Wij verzorgen voor u

A.H. Romme b.v. Bedrijvenweg2,Geffen Kantoor(073)5321762 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

Tankstation

- Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Bou\/Vbedrijf

IIBRODLJS"

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Het Geffens Veld 1 • • • •

5386

NIEUV\/E30..J\N ONOERHOLO RENOVATIE VERBOU W ! ~

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

LL Geffen

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

Tel. (073) 532 47 65

heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

.· MAKELAÄRDIJ EN

ASS~~)îil!N

· . EN HUUR/VERHULR

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

tIUIDVEQZOQGING

Qia van .. ,, ,.·.·

.

Nistelrooy

Ü~TEIGENINGEN. Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

® t:;\

Van Coolhslraal 26 - 5386 i\E Geffen

lel. (073) 532 27 02

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJIIEIN

~

Tel., (073) 532 46 58

Autotel.: 06-53184263

Q

l"Ä\

~

~

MARJA VAN BALLEGOOY-JANSSEN S.E.P. V .O.-Gediplomeerd Pedicure/Manicure Lid L.O.V. Gespecialiseerd in de diabetische voet Voetreflexmassag

Kerkstraat 9 5386 AC GEFFEN Tel. 07J - 5322593


DE LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De lokale Bewonersraad, van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende ADRESSEN: De heer H.v.d.Broek, P.v.d.Elsenstraat 9, te Geffen, tel. : 073 - 5322529 Mevr. A.Vos-v.d.Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, Tel. : 073 - 5321536 De heer C.v.Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, Tel,: 073 - 5321521 Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 - 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.

BADMINTONCLUB

Badmintonclub Geffen organiseert in deîllaand mei speciale 'kennismakingsavonden' voor alle inwoners van de gemeente Maasdonk. Wij zijn een kleine, gezellige vereniging en badmintonnen ,ep_de donderdagavond vanaf20,00 uur in sporthal De Geer te Geffen. Onze contributie bedraagt F 155,00 per jaar inclusief training en het seizoen loopt van september tot mei. We spelen met 2 teams competitie en we zijn nog op zoek naar enkele gezellige sportieve clubgenoten. Ook de oudere jeugd (30,40,50+) is natuurlijk welkom. Daarom nodigen •Nij iedereen uit om de gehele maand mei gratis (met training) te komen spelen en zo eens kennis te maken met deze leuke sport. Graag een telefoontje naar Anja Wingens 5324160 of Frank Verbruggen 5323705 zodat voor goede opvang gezorgd kan worden. Tot ziens in mei! Bestuur B .C. Geffen.

Hoera! Hoer .! oera! û

-:---

shoarmavlees, 500 gr., 5 broodjes en 150 gr. saus

9,95

burgers, diverse soorten,

4e GRATIS Geldig van 27 april tot en met 2 mei 1998

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucij zen

500 gram

4 '~s

500 gram

4

,

45

Keurslagerij

VANTUYL KEURSIAGER .

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

30


Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

ZUCHT VAN VERLICHTING: WELKOM BIJ RAAD. Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. En wel bij Raad. De Administratieve Dienstverleners. Een gecertificeerde adviseur/ collega-ondernemer verzorgt daar letterlijk al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's avonds en in het weekend. Op basis van een scherp geprijsd abonnement. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS Kastanjelaan 44, 5382 KD Vinkel, tel. (073) 532 60 56

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *GEREEDSCHAP

*TEGELS *VERFEN BEHANG

*POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw wel• verdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stop· pen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker

losse advertenties tussen de tekst:

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina

hele pagina

f 30,f 50,f 70,f 125,-

'Bloembindel'ij

~

maninka

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

Advertenties

meer verstand van verzekeren

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

0 bloemen 0 planten 0 grafwerk @ potterie

0 decoratie @ droogbloemen Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04


HYPOTHEKEN

Succesvol ondernemen is een kwestie

lonen, automatisering en mediation.

van de juiste beslissingen nemen op

Neem eens contact met ons op, en

de juiste momenten. Natuurlijk laat u

ontdek het verschil tussen een

zich hierbij adviseren. Maar dan wel

advizeur en een adviseur.

op maat, en niet met stapels ondoor-

ABAB Oss, Raadhuislaan 105, 5341 GZ Oss, telefoon {0412) 63 40 31,

dringbare rapporten. Bij ABAB houden wij van die persoon-

terug kunt vallen op de gecombineerde

fax (0412) 63 83 65, internet: www.abab.nl. contactpersoon Geffen: Adriaan van Zandvoort,

specialistische

Bergstraat 26a, tel. (073) 532 25 86

lijke, nuchtere en eenvoudige aanpak. Maar wél professioneel, waarbij u kennis

van

onze

accountants, belastingadviseurs, juristen en adviseurs op het terrein van onder andere management, milieu,

Advizeur.

ACCOUNTANT8 • oeUSTINOAOVl$1:UR& - .JUFU5TEN

Professioneel in alle eenvoud

AW httft kantoren in: Alpfien Beneden-leeuwen Bkidel BoJ:mee, Bfeda Oeurn& Geldrop Gemert Goes G,onlnoen HeltnOftd

Adviseur.

's-Hef1Dgenboseb »~l$l Mill Of,scllol 01i:1efWTjk Ocslbufg Oo$terhout Ou Ouder.bo$Cl'I Roosenctaal Slnt•Oedsnrode Someren fl!fnelJlen Tiloorg Uden Ve!k.cnswaard Veghel V e ~ Waalwijk Warvoij Wijdlen

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77

&YNENBURG

* loonbedrijf en mestdistributie

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* zand en grindhandel *

aannemer van grondwerkzaamheden

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijvm

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

het de - het het de

bouwbedrijf projectontwikkeling vastgoedbeheer keukencentrum timmerfabriek

Grootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902