Torenklanken 1998 - nr 06

Page 1

36e jaargang

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

I

nummer 6

1

april 1998

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 • giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AAN KONDIG IN G Via dit bericht willen wij U alvast laten weten, dat er op koninginnedag weer tal van activiteiten georganiseerd zullen worden . Het definitieve programma vindt U in de volgende uitgave van Torenklanken, die op 29 april a.s. verschijnt Volgens de traditie zal er weer een optocht van versierde fietsen gehouden worden, burgemeester Netten zal de gedecoreerden weer ontvangen in het gemeentehuis, het Wilhelmus zal weer klinken, het Dorpsplein zal weer feestelijk versierd worden, onze eigen WIK zal weer present zijn en hun beste muzikale beentje voor zetten, er kan weer volop op straat (parkeerterrein) getekend worden en als vanouds zijn er natuurlijk weer de diverse spelletjes. Deze zullen dit jaar een beetje een historisch karakter krijgen. Want dat hoort natuurlijk zo in dit Geffen 700 jaar. - Vergeet niet te vlaggen op 30 april-. Er zijn spelletjes voor de jeugd vanaf de peuterspeeJ:z.aaJ tot en met groep 5 van de basisschool Voor de wat grotere kinderen vanaf groe~ 6 van de basisschool zullen er weer sportieve activiteiten georganiseerd worden. Uiteraard kunnen er met al deze spelletjes lekkere tractaties verdiend worden. Alle kinderen van de peuterspeelzaal, het basisonderwijs en het speciaal onderwijs ontvangen in de week na Pasen een uitnodiging met een inschritffomiulier. Als we iemand zijn vergeten, dan graag even een telefoontje naar 5341214. Hierbij willen w~j iedereen vriendelijk doch dringend verzoeken om dit inschrijfformulier op ti;d in te leveren. Ieder jaar worden er namelijk heel wat kinderen op het laatste moment pas aangemeld en dat brengt altijd de nodige organi-

satorische problemen met zich mee. Dat willen wij voorkomen, dus graag op tiid Laten we hopen dat, net zoals andere jaren, het oranjezonnetje weer present zal zijn. Dan wordt het vast en zeker weer een hele gezellige koninginnedag in ons dorp.

Met vriendelijke groeten, Evenementen Stichting Geffen

VAN HET BOERENBRUIDSPAAR 1998 We kijken allemaal al weer uit naar Pasen 1998. Toch willen wij, Antoinette en Hans Houben, Boerenbruidspaar 1998 nog even stilstaan bij onze boerenbruiloft. Voor ons en ons gehele gezin is het een geweldige belevenis geweest. Met een opstart tijdens de optocht en ons vrijgezellenfeest waren we al aardig in de stemming. Maar de mooiste herinneringen hebben we zondermeer aan carnavalsdinsdag. Vanaf de vele ludieke toespraken werden we✓niet gespaard. En ook de optredens van de Pompzwengels, de Dansvereniging de Vlijmd en van de marjorettes waren heel leuk. Al met al een heel afwisselend officieel gedeelte. Het vervolg in de Heegt was zeer gezellig en ook in de café's waar we vervolgens kwamen zat de stemming er goed in. We kijken dan ook terug op een heel gezellige dag. Het zou te ver gaan als we hier iedereen met naam zouden gaan noemen. Daarom willen we iedereen die op welke wijze dan ook beeft bijgedragen aan het welslagen van onze bruiloft van harte bedanken. Antoinette en Hans Houben.

1


~ cAFÉ D~

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

0~

~ Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

* BLOEMEN * PLANTEN

* ROOKARTIKELEN

* GRAFSTUKKEN

* STRIPPENKAARTEN

Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.

BANKIER

7

DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met

* *

*

* *

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedr\jfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

~

Voor ontspanning nauw inspanning

~~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN DE

~~

5386 G: Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

* DROOGSTUKKEN

REGI0,...-4'"j- BANK

Elzendreef 1

Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

- ~~

Woonhuis of Bed verandert van e •

U wilt een huis of bedrijfspa kopen?

U wenst een tax~t~-rapport

r?

À

11 . .

Openingstijden: Maandagruocnsdagdonderdag /)insdag-en urijd~ laierdag

09.00-17.J0uur 09. 00 - 19. 00 uur 10.00- 13.00mtr

e,i op afspraak. Nliddagpa·uze van 12. 15 - 13. 15 ,mr.

lil ;. . ;!~.!~ Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

11

makelaars o .g . 't Dorp 4

Heesch

Tel. 04 12 - 451554

BENILDA 11

Kleding ver- en reparatiewerk.

Molenberg 6 tel.(073) 532 48 50 Ma t/m za: 09.00 - 12.30 uur

andere tijden op afspraak.

A&

Hanegraaf B.V. Geffen , Onderhoud bouwmachines

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fox (073) 532 50 68

verf-behang

MEIJER PR. BERNHARDPLEIN 12, 5391 AR NULAND TEL. 073•532 47 67


GEFFEN: KERK EN

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVTERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur)

SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VfNKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 08-04 10.00 u * Boeteviering mmv Ouderenkoor. 19.30 u Boeteviering mmv Dameskoor. Do. 09-04 19.30 u + Witte Donderdag-viering mmv Gem. Koor Vr. 10-04 15.00 u Kruisweg mmv Fluitekruid, Dameskoor en vormelingen I 9.30 u + Goede Vrijdag-herdenkingsdienst mmv Gem. Koor Za. 1 1-04 10. 00 u * Paasviering mm v Ouderenk 19.00 u Paaswake mmv Passe Partout(+ kinderkerk) Zo. 12-04 09.30 u + Paasviering mmv Gem.k. Ma. 13-04 09.30 u + Paasgezinsviering/Presentatie Communicanten mmv Kinderkoor. Wo. 15-04 19.00 u * Woord-Com .d. met Ans Schutte Za. 18-04 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u Viering met de Diaken mmv Jeugdkoor (+kinderkerk) Zo. 19-04 09.30 u + H.Mis mmv Gem.Koor Wo. 22-04 19.00 u *Avondmis Do. 23-04 19.00 u * Jeanne D'Arc-viering KVO mmv KVO-leden + Dameskoor Za. 25-04 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor l 9.00 u Woord-Com.d. mmv Jongerenkoor H-G (+ kinderkerk) ¡ Zo. 26-04 09.30 u + Viering met de diaken mmv Gemengd koor Wo. 29-04 19.00 u *Avondmis

*= dienst in de kapel

+= t.v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 12 mei 1998 (i.p.v. 5 mei') om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308.

GOEDE WEEK/PASEN Graag verwelkomen wij jong en oud in de Goede Week-vieringen in onze parochiekerk. Op Witte Donderdag gedenken we Jezus' Laatste Avondmaal m.m.v. het Gemengd Koor. U kunt onder twee gedaanten communiceren. Op Goede Vrijdag is er om 3 uur in de namiddag een Kruisweg. De vonneJingen hebben in hun gastoudergroepjes nagedacht over Jezus' Lijden en het lijden van deze tijd. Versierde kruizen worden neergezet bij het altaal. De kinderen kunnen een (zelfgemaakte) bloem neerzetten bij het grote kruis. Om half 8 's avonds is er een viering rond het lijden en sterven van Jezus m.m.v. het Gemengd Koor. De beide avondvieringen worden uitgezonden naar huize de Heegt en de aanleunwoningen. Op Paaszaterdag is er om 10.00 uur een feestelijke Paasviering in de kapel voor de ouderen van huize de Heegt en de aanleunwoningen en de vaste bezoekers m.m. v. het Ouderenkoor. We houden een Paaswake m.m.v. Passe Partout om 19.30 uur in de kerk. Licht en Water staan hierin centraal: de nieuwe Paaskaars wordt ontstoken en het doopwater gewijd. Eerste Paasdag is er een Paasviering m .m.v. het Gemengd Koor om 09.30 uur en op Tweede Paasdag stellen de Eerste Communicantjes zich voor in een Paasgezinsviering m.m.v. het Kinderkoor de Vrolijke Nootjes. Na de Paaswake en na de vieringen van Eerste en Tweede Paasdag kunt u wijwater halen in het kerkportaal. DAG VAN DE ARBEID In het weekend van 25/26 april vieren we in onze kerk de Dag van de Arbeid met als thema: ZORG-WAARDIG-WERK. Monique Wolf, arbeidspastor DISK Oss, zal in de zaterdag- en zondagsviering de Overweging verzorgen. KERK.BALANS 1998: Van blijvende waarde! De actie kerkbalans loopt prima: Ontvangen: f 47.000,00 Toegezegd: f 11.000,00 Totaal: j 58.000,00

FIJN DAT U MEEHJELP OM ONZE PAROCHIE BLIJVEND, LEVEND TE HOUDEN!

3


Van Soest

F. T.W. M. M. Hanegraaf

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

DE GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

accountants Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

V

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dorpslraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Rekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

PEDICURE T. Ketelaars-il. NistefroolJ Coothstraat 31 Geffen

f/.

(073) 532 20 41

AFBOUW

CAFE GC>-v..ERS GEF:E.EN Kerkstraat 5, Geffen

)


Wilt u nog bijdragen: Bankrek.Nr. 11 58 07 292 t.n.v. Par.Best. o.v.v. kerkbijdrage Girorek. P. 1117293 vz. Par.Best. M.Magdalena Let op: in de folder van ¡Kerkbalans is een foutief Gironummer vermeld: het moet zijn: Giro: 1117393 (i.p.v. 1117293) VRAAG EN AANBOD INTERNATIONAAL De M.O.V. groep Geffen gaat ook dit voorjaar weer een inzamelingsactie houden voor de stichting Vraag en Aanbod Internationaal. Op zaterdag 18 april kunt U spullen brengen van 10. 00 tot 13.00 uur in de garage van Pastoor Spijkers. Wat U zoal kunt brengen: Allerlei soorten gereedschap, en landbouwwerktuig. Materiaal voor constructie werkplaatsen zowel een bankschroef als bouten en moeren. Fietsen, bromfietsen, rolstoelen en/of onderdelen hiervan. Handnaaimachines en typemachines, ook al zijn de spullen defect en verroest dat is geen enkel bezwaar: In de werkplaatsen van Vraag en Aanbod worden de spullen gerepareerd en op aanvraag van de derde wereldlanden verzonden. Dus op za. 18 april van 10.00 tot 13.00 uur kunt U bovengenoemde materialen inleveren bij de garage van de pastorie, Kloosterstraat 2. Indien deze datum voor U niet schikt dan kan men ook dagelijks tussen 16.30 en 18.00 uur terecht bij Mevr. Diny v. Bergen, Kepkensdonk 2, tel. Nr. 532 1143.

VAKANTIE VAN DE "HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN" De Heer en Mevrouw Smit zijn van 17 april t/m 4 mei a.s. met vakantie. De spreekuren van dokter Berkelaar zullen dan gewijzigd zijn en het kinderspreekuur komt in deze periode te vervallen. Voor de praktijk zullen gewijzigde openingstijden ¡gelden. Dokter Berkelaar zal zoveel mogelijk het werk van de Heer en Mevrouw Smit overnemen, maar dat zal slechts gedeeltelijk mogelijk zijn. Daarom wordt U verzocht als het spreekuur vol is kontakt op te nemen met de Huisartsenpraktijk in Nuland of in Vinkel, waarvan de artsen waarnemen, ook als de praktijk gesloten is. U kunt de praktijk bereiken: Maandag van 8. 00 - 17. 00 uur Dinsdag van 8.00 - 12.00 uur Woensdag is de praktijk gesloten Donderdag van 8.00 - 12.00 uur

Vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Maandag en vrijdag-ochtend is er een vrij spreekuur van 8.00 - 9.00 uur, verder zijn de spreekuren op afspraak. Omdat er in deze periode geen kinderspreekuur is, wordt u verzocht om voor de kinderen een afspraak te maken op het gewone spreekuur. De eerste week is onze eigen doktersassistente Geri aanwezig, de tweede week zal Lisette aanwezig zijn. Zij heeft kort geleden bij ons ervaring op gedaan in een stage als doktersassistente. Voor het maken van afspraken, het aanvragen van herhalingsrecepten en het aanvragen van visites gelden dezelfde tijden als gebruikelijk.

NB: het spoednummer zal alleen bereikbaar zijn tijdens de openingstijden van de praktijk. Buiten deze tijden zult U via het praktijknummer de telefoonbeantwoorder krijgen, waarop de telefoonnummers vah de waarnemende artsen vermeld worden ofU krijgt de doorkiezer. Wanneer U de doorkiezer krijgt, kunt U gewoon aan de telefoon blijven en wordt U automatisch doorverbonden met de arts die dienst heeft. Als U aan de praktijkdeur komt wanneer de praktijk gesloten is, dan krijgt U als U aanbelt ook de telefoonbeantwoorder of de doorkiezer. Het heeft dan geen zin om aan het woonhuis van de familie Smit aan te bellen! U kunt dus buiten de openingstijden van de praktijk, het beste altijd even opbellen, voordat U naar de praktijk gaat. Wij hopen dat U met deze gang van zaken snel vertrouwd zult zijn en er begrip voor zult hebben, dat dokter Berkelaar niet al het werk alleen zal kunnen opvangen, zodat U soms een beroep moet doen op de andere artsen. Huisartsen: P. Berkelaar A. Smit E. Smit-Nahon

BADMINTONCLUB UVG OSS Johan Droomers (Geffen) 1e prijs Herendubbel C 2e prijs Gemengd dubbel C Harold Rovers (Geffen) 2e prijs Herendubbel C Sportman van hetjaar '96-'97

KOPY INLEVEREN VOOR: 18 APRIL 5


HANDWERKCLUB "DE NIJVERE HANDEN" Graag willen we iedereen bedanken, die ook dit jaar onze verkooptentoonstelling van 22 maart jl. tot een succes hebben gemaakt. Zoals beloofd volgt hier de uitslag van de loterij. 1e prijs kip met eierwarmers nummer 637 2e prijs poes " 874 3e prijs lentekleedje " 873 4e prijs pannelap " 907 5e prijs zon en maan " 856 De prijzen kunnen maandagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur worden afgehaald in ' t Oude Klooster. Het aantal eieren dat geraden moest worden was: 61.

Niemand had het juiste aantal geraden. Onder de 4 personen die 60 hadden geraden werd de mand met kippen en eieren verloot. Mevr. Zwanenberg uit Rosmalen was de gelukkige. De overigen kregen een troostprijs. Iedereen nogmaals bedankt voor bet bezoek en de belangstelling en tot volgend jaar.

VOORLICHTINGSOCHTEND ZW / ARBO / WAO Voor mensen die langdurig ziek zijn, en dreigen in de WAO te komen, wordt een voorlichting gegeven. Hiervoor kunnen belangstellenden zich telefonisch melden op: dinsdag of donderdag voormiddagen, van 10.00 tot 12.00 uur, tel. 0412 - 636525. Het maximum aantal deelnemers is 15. De voorlichting wordt georganiseerd door de

STICHTING WAO AKTIVITEITENGROEP OSS. Deze belangenorganisatie geeft advies, informatie en steun bij uw vragen omtrent ZW. WAO en andere wetten. Aan deelname van de voorlichting zijn gèèn kosten verbonden. De bijeenkomst vindt plaats op: ·Woensdag 22 april 1998 De aanvang is 10.00 uur in het Zuidergebouw. Het adres is: Oude Molenstraat 17 te Oss.

Zwarte Kip advokaat Peach Tree (perzik likeur) Koffie Kaatje Hoppe jonge jenever Hoppe vieux Hoppe citroen brandewijn \,. -'Hooghoudt bessen jenever La Belle de ruwert vruchten wijn 8 verschillende smaken (ook ale. vrij)

7,45 f 17,75 f 11 ,65 f 22,50 f 22,50 f 17,35 f 16,95 f 6,25

f

aanbiedingen geldig t/m 25 april 1998 zelfouten voorbehouden

Kloosterstraat 5b Geffen Tel. (073) 532 46 59 6

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafele, krukken en tapinetallatie


EFKES BUURTE MÈ ..... . Joke Leyten (53 jr.) en Johan van Herpen (43 jr.)

De gaande (vrouw) en de komende man ... Met ingang van 11 maart j 1. heeft Joke Leyten de winkel aan de Dorpstraat overgedragen aan Johan van Herpen. Onder het genot van een kopje koffie en een toepasselijke 'kletskop' vertellen beiden over de vernieuwingen en veranderingen. Joke heeft zo'n 30 jaar de winkel gerund, eerst samen met haar man Stef en na diens dood met dochter Diny. "Onze winkel was nog een ouderwets buurtwinkeltje" verteld Joke. "Het kantoortje waar we nu zitten was Tosca's hok! Zo kon het eigenlijk niet blijven bestaan". Johan, die een C-1000 winkel in Heesch heeft, had z' n oog al een tijd laten vallen op het pand aan de Dorpstraat. "Ik woon tenslotte al 20 jaar in Geffen en ik wilde graag in Geffen een supermarkt beginnen. Joke en Johan kenden elkaar vanuit hun geboorteplaats Heesch. Johan bracht als kleine jongen vanuit zijn vaders kruidenierswinkel, boodschappen rond o.a. bij het grote gezin van Joke. Johan ging praten met Joke en ze hadden elkaar al snel gevonden. En zo begon een grondige renovatie van het pand door Geffense ondernemers. De buitenkant bleef hetzelfde, maar binnenin verdwenen muren, de trap en de kelder. Met een uitbreiding van een aangrenzende ruimte en een andere opstelling van de rekken, werd elke m2 benut en er ontstond een eigentijdse C-1000 supermarkt. "Van de 350 winkels in Nederland is dit weliswaar de kleinste" zegt Johan, "maar de basisuitgangspunten zijn ingevuld Dat betekent dat alle versgroepen aanwezig zijn: kaas, groente' brood en vlees. In Heesch vindt de produktie plaats en met gekoeld transport zijn deze verse produkten elke dag in Geffen verkrijgbaar. Het is een snelle supermarkt: alles is zelfbediening", aldus Johan. "'De huidige mens is druk en houdt niet van wachten en treuzelen". Hierbij komt onze 24-uurs economie ter sprake. '"Nou, ik zal de laatste zijn die de winkel op zondag wil openhouden" vindt Johan, "maar door de week moet de klant te allen tijde terechtkunnen' Dat betekent dus dat de C-1000 iedere dag geopend is van 08.30 uur tot 20.00 uur". Deze nieuwe C-1000 formule zorgt samen met de andere supermarkt, de bakkers en de slagers, dat er in Geffen nu voldoende aanbod is. We moeten ervoor knokken om onze eigen mensen hier te houden, want op dit moment gaat er 40% van de Geffenaren elders winkelen. Belangrijk is kwaliteit, een uitgebreid assortiment, betaalbare prijzen, volop parkeergelegenheid en vooral uitstra-

ling van het personeel. Deze winkel moet een trefpunt zijn van gezelligheid!" De computer en fax zorgen voor een rechtstreekse verbinding met de winkel in Heesch op afdelingsniveau. Johan demonstreert hoe snel een automatisch reclameplakkaat gemaakt kan worden. "Bij C-1000 bespaart u tijd, geld en gedoe!" Hoezo: gedoe? "Het grote voordeel bij C-1000 is dat je geen pasje. Bonus- of air-mileskaart nodig hebt; geen zegels maar rechtstreekse korting op de artikelen. Bij ons geen rompslomp bij de kassa: we hoeven niets van u te weten!" Johan - bij wijze van spreken achter de toonbank geboren - gaat de uitdaging aan: in het dorp waar hij met plezier woont, een C-1000 beginnen in een pand dat er eigenlijk te klein voor is. Samen met zijn vaste medewerkers Diny, Marieke en Mark onder het motto: Don't worry, be flexi! Hij is vooral blij met Diny, die al zeven jaar met een groot verantwoordelijkheidsbesef de voormalige Kopak runde. Zij kan als zelfstandig medewerkster een grote bijdrage leveren aan het realiseren van deze nieuwe supennarkt. Diny had voorheen geen tijd voor vakantie, maar nu zal één vrije dag in de week in ieder geval gerealiseerd gaan worden. Joke gaat niet direct de winkeldeuren sluiten; ze blijft wat hand en spandiensten verrichten en krijgt daarnaast dan wat meer tijd voor dingen die er eerst niet van kwamen: haar ouders bezoeken en tuinieren. In navolging van zijn broers Piet en René is Johan van Herpen nu ook een Geffense ondernemer. "De C-1000 is stilletjes opengegaan, zonder toeters en bellen, want we willen heel geleidelijk en aftastend in de markt komen" besluit Johan. Proficiat en veel succes!

NIEUWE BESTUURSSAMENSTELLING STICHTING BOERENBRUIDSPAREN GEFFEN In de bestuurssamenstelling van de stichting Boerenbruidsparen Geffen hebben enkele mutaties plaatsgevonden. Onderstaand treft u een overzicht aan van de huidige samenstelling en de taakverdeling. Voorzitter:

Hans Houben, Molenstraat 25 Geffen. Secretaris: Maria v. Lith-Verhoeven, Vreestraat 7, 5 3 86 R V Geffen. Penningmeester: Ad Ketelaars, Heikestraat 9, Geffen. Vice-voorzitter: Riny v.d. Berg, Molenstraat 22, Geffen. Kartrekker: Toon Schuurmans, Veldstraat 13, Geffen.

7


ROND DE DORPSPOMP Woensdag 1 april: Het bouwplan van de KIOSK lag klaar bij het gemeentehuis met het zilveren bestek. 76 Liefhebbers voor het graafwerk meldden zich. Jan van Vucht was met hop op pad voor het Geffens 700 bier. Plotseling was er grote opgewondenheid. Er bleken twee erwten-wippers, een doos knoopsgaten en twee nog door de kinderen Sloots, uitgegraven televisiekanaaltjes te zijn ontdekt. Ook nog twee voetafdrukken van Dinosaurussen maakten grote indruk. Burgemeester Hans Netten en Secretaris Clemens Wortel sloegen groot alarm toen de juiste diepte van de bouwput was bereikt en deelden later echte Geffense "Kulkoeken" uit aan de sjouwers. De pastoor ontdekte nog wat "gewijde aarde" aarde met de hemelse wichelroede. Daarna werd het lied: " GEFFEN 700 JAAR" aangeheven. Allen namen na afloop wat gewijde aarde mee. Zo werd spontaan een nieuw wereldrecord bereikt: en wel 80 zandlopers verlaten het 700-plein. Een stamtafel gast bevond zich in cognito onder de ... -schoppers, dat moet dus ....... geweest zijn! We gaan naar een nog serieuzer onderwerp: de Paaseieren! De klokken b(eieren) weer Paashyrnnen. De eitjes dansen op tafel. Paastakken en paashaasjes sieren de woonkamer. De grauwe dagen zijn voorbij. We kunnen weer dansen. Nou ja: er is weer hoop, hier en daar wat licht een beetje meer adem. Bevrijding. De stamtafel vroeg zich af Is er nog een P AASGEVOEL? of is dat beperkt tot een lang PAASWEEKEND. De parochie-leiding riep op tot bezinning en bereidde de weg voor naar Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en "PASEN". De Vastenaktie vormde een onderdeel. "Samen zorgen voor misdeelden die moeten leven van en rond vuilnisbelten". Een project in Indonesie werd elk weekend onder de aandacht gebracht. "Wordt er nog wat uitgespaard?" Kinderen kregen een spaarpotje mee! Het leven "RAAST" maar voort. Pasen is ook aanleiding tot bewustwording: Er is meer dan ....... vult U zelf maar in. De Stamtafel heeft zelf ook grote moeite met de invulling. Gelukkig er zijn nog een paar dagen. Misschien de mooiste van het jaar. En op Palmpasen was er een processie van kinderen vanaf de Mariaschool naar de Kerk. De rijk behangen Palmpasenstokken werden uitgereikt aan zieken, bejaarden, bekenden, als teken van aandacht. JULLIE HOREN ERBIJ! ! De leden van de stamtafel wensten elkaar een "GOEDE PASEN" en die wens dragen zij

8

graag UIT AAN U. "EEN GOEDE PASEN" en dat hoort ook bij GEFFEN-700 !! Er wordt hard gewerkt. De eerste opnamen voor de C.D.: Geffen MUSICEERT, waarop 16 muzieknummers worden opgenomen. De presentatie zal verbonden worden aan "GEFFES PODIUM" en op zaterdag voor "Effe noar Geffe" plaatsvinden. Ook een zevental liederen, die bij het grote spectakelstuk horen worden door de koren ingestudeerd. Mooie teksten, gedragen door fraaie melodieen. REAGEER liet weer van zich horen. Ook affiches, en posters, werden opgeplakt. En weer anderen gingen met de vetikwast in het avondschemer op pรกd om de oproepen van REAGEER over te schilderen. Er is een huis-aan-huis onderzoek gestart. We stellen voor om nog een openbare DISCUSSIE te organiseren met VOOR- en TEGENstanders. Daar hebben we toch nog wel een zaal voor. Juist in de AULA van "DE BONKELAAR11 โ ข De politieke partijen zijn ijverig in overleg. Wie worden er wethouder? De volgende namen circuleren: Jeanne Moon v.d. Biezen, Betsie van Bakel, Jos van Sleeuwen, Hans Hendriks en Ad van de Bogaart. Men kiest voor verandering, nieuw bestuur, dus vallen Jos van Sleeuwen en Ad van de Bogaart af, die zijn nog besmet met een "oud zetelvirus". De coalitiepartijen, C.D.A., Vooruitstrevende Partij Maasdonk en Partij Maasdonk hebben drie werkgroepen in het leven geroepen, die werken aan een programma met "Bestuurlijke Vernieuwing" waarbij gelukkig ook aandacht aan de Jeugd, de Jongeren wordt besteed. Op 31 maart wordt afscheid genomen van Wethouder Frans van Nistelrooy en raadslid Theo Willernse. Met veel dank natuurlijk en hun verdiensten zullen nog eens extra worden belicht. Ook worden de portefeuilles verdeeld. Binnenkort kom je dan ook iemand tegen als: de wethouder van Volksgezondheid der gemeente Maasdonk, of van milieu, van V.R.O.M. en ga maar door. Wat wordt de portemonnaie van de burgemeester? Ja, het zal wennen zijn voor Dorpsbelangen. Toon van Zandvoort en Jan Meulepas en die andere twee? in de oppositie. Die blijven zeker mee denken in het belang van Maasdonk. Maar Toon zal met zijn onfeilbare dossierkennis wel eens gaatjes prikken in de wethouderszetels. Maar Toon kan een sterk en eensgezind regeringsfront verwachten. Intussen hield de Muziekschool Maasdonk haar jaarlijkse voorspeelavond in "De Meent". 55 Praktijk.leerlingen traden op en nog eens 45 leerlingen van de Basisvormjng zongen in groepjes en begeleidden daarbij zichzelf met klokkenspelen, klankstaven, en ritme-instrumenten. Een feestelijke avond. En vooral ook een beleving van MAASDONK-EEN!!! Rest nog Theo Wintels van harte te feliciteren met zijn Koninklijke onderschei-


ding. Op zeer bijzondere en hartelijke wijze zet Theo zich in voor de ouderen in Maasland en speciaal voor de ouderen van Geffen. Een ereburger van Geffen. Theo, wij hopen dat je ·die terechte onderscheiding nog lang in goede gezondheid zult mogen dragen. We nodigen Theo Wintels uit om eens naar de stamtafel te komen en dan willen we graag aandacht besteden aan zijn veelheid van taken en verdiensten voor de medemens. Theo bijzonder welkom. Van Stamtafel 79. Volgense stamtafel zondag 19 april om 11. 00 uur tot 12.30 uur in cafe GOVERS.

DE SPIEGEL VAN HET LEVEN Heb jij het graf wel eens gez1en van de bekende schrijfster Annie M.G. Schmidt? Tussen al die doodgewone graven op een begraafplaats in Amsterdam staat een kleurrijke steen, heel speels ontworpen. ln het monument zijn schots en scheefs kleurige steentjes verpakt. En in het midden zit een ruit, waarin -als je er voor staat- jezelf kunt zien. Echt een bijzondere steen. Annie M.G. Schmidt heeft het zelf zo geregeld dat deze steen op haar graf zou worden gezet. Zij redeneerde zo: de dood hoort erbij, mijn leven is ten einde. Maar maak er geen treurig feest van. Die spiegelruit bevat eigenlijk een boodschap voor de voorbijganger, zoiets als: kijk even in mijn ruit, zie je zelf en ga door met leven. En geniet vooral van al die fijne versjes en mooie liedjes. Met haar steen heeft de schrijfster de dood uit de taboesfeer gehaald. In deze tijd merk je dat meer. De dood wordt niet meer weggemoffeld. Kinderen mogen de dode zien. Soms mogen ze helpen bij het dragen van de kist. Doodgaan is gewoner geworden, zoals een oude tekst in de bijbel zegt: er is een tijd om te baren en er is een t{jd om te sterven? Dood hoort erbij. Dood gewoon! Hoe zou het komen dat we het normaler gaan vinden? Misschien omdat we de dood dagelijks op tv zien? Of omdat de dood ook vaak via de Nintendo-spelletjes bij ons binnen komt? Er vallen heel wat doden op het scherm, doodnormaal eigenlijk. Toch is het allemaal niet zo gewoon of normaal. Je zal je liefste opa of oma maar missen, of een van je ouders. Of je kind. Dood is ook abnormaal. Vreemd en wreed. Mensen kunnen totaal de zin van het leven kwijt zijn als een geliefd mens sterft. Ook de dood van Annie M.G. Schmidt heeft veel

verdriet gebracht bij de achterblijvers. Wat wil je, zo'n geliefd mens met zo'n prachtige fantasie! Toch is die steen op haar graf goed gebracht. Want als je er voor staat en naar de grafsteen kijkt, zie je jezelf in de ruit. Dat geeft te denken! Bij elke dood denk je ook aan jezelf, aan je eigen ]even, aan jouw sterven. Hoe zit het eigenlijk met dat leven van mij? En als je gelooft, hoe zit het dan?

In een kerk waar ik veel kom staat in de grote kerkruimte een standaard waarop een grote houten hand staat. ln de handpalm zit een papier, waarop de ouders die hun kind laten dopen, de namen schrijven van de dopeling. Een mooi symbool. Er staat ook in de bijbel een tekst van God: jouv.1 naam staal in de palm van m!jn handen, onuitwisbaar. Daarom is er in deze kerk een handpalm gemaakt. Die handpalm staat voor bescherming. God kent je, draagt je en begeleid je. Je leven lang. In onze kerk hangt ook een wandbord met kruisjes van mensen die zijn overleden. Ook dit symbool heeft betekenis. Wij geloven dat God je ook door de dood heen vasthoudt. Je naam blijft bekend, daarom die namen op die kruisjes. En bij het graf zeggen veel pastores: we leggen deze geliefde in de aarde, maar tegelijk ook in de handen van de levende God. Dat geloven we. Net als die ruit op het graf van Annie M.G. Schmidt houdt ook deze hand en die kruisjes ons een spiegel voor: weet dat je naam bekend is bij God, vanaf het begin tot het einde, tot zelfs over de dood heen. Met Pasen vieren we dat weer in de kerk en daarbuiten: dood is niet gewoon dood, maar ook een start van een nieuw leven met God. Dat weten we van Jezus, die dood was, maar leeft! Luister maar naar het paasevangelie: Op de eerste dag van de week -het was nog heel vroeg- gingen =e naar het graf,· met de kruiden die :e hadden klaargemaakt bij =ich. Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar hinnen, maar vonden het lichaam van de Heer .fe=uç niet. Ze wisten niet wat :e ervan denken moesten, toen er plotseling twee mannen voor hen stonden in blinkend witte kleren. Hevig geschrokken sloegen =e hun ogen neer. 'Waarom =vekt u iemand die leeft, by de doden?' Vroegen de twee mannen. 'Hier is hij niet; hij is door God opgewekt.' Zalig Pasen! Pastoor L. Spijkers.

9


BESTE MAASDONKERS De gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart heeft voor onze partij geleid tot een gunstig resultaat. We hebben onze drie raadszetels kunnen behouden en meer kiezers hebben hun stem aan ons gegeven. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. U kunt nu op ons rekenen! ! Coalitiebesprekingen: met het behalen van de verkiezingswinst hebben we het recht om nadrukkelijk het beleid voor de komende jaren mede te bepalen. Als u dit leest zal vermoedelijk bekend zijn wie het dagelijks bestuur van onze gemeente gaat bemensen en welke partijen de coalitie in de gemeenteraad zullen vormen. Partij Maasdonk zal zich inzetten om in gezamenlijkheid te komen tot een bestuur wat wil en zal samenwerken. Partij Maasdonk wil alle kiezers bedanken voor hun steun en vertrouwen!! Wenst u nadere informatie bel dan een van onze gekozen gemeenteraadsleden, zij zijn er voor u!

LANDELIJKE RIJVERENIGING DE ZILVERHOEF Na maanden van voorbereiding zal op maandag 13 april a.s. (tweede Paasdag) een concours hippique georganiseerd door de Landelijke Rijvereniging "De Zilverhoef' plaatsvinden. Tijdens deze wedstrijd, waar zo n 600 ruiters en amazones met hun paarden aan deelnemen, zullen de volgende ¡ onderdelen gereden worden: van 10.00 tot 13.30 uur: individuele dressuur en afdelingsdressuur; van 10.00 tot 16.00 uur: springen. De parade met de officiele opening vindt plaats om 14.00 uur. Het is zeker de moeite waard een kijkje te komen nemen. Het concoursterrein is gelegen aan de Brierstraat, nabij de Vorstengrafdonk te Oss.

Jos van Sleeuwen Tel. 5323314 Jeanne Moon van der Biezen Tel. 5323023 Cees van Boekel Tel. 5322195

Bourgondisch uitje in ei ken

Deze bief is he! haasje . , . __,,.

'

/<~,-':;::~t /

.

Biefhaasie

Uienkruier

met kruidenboter, 1orfgr.

prowreurlapje met uiringen, 100 gr.

3 biefstukken

10,00

185 11,95

kipfilet 1 kilo

Paaspate met cranberries 100gram Geldig van 6 t/m 11 april

2

'

25

Kipfilet met hazelnoten 100gram Geldig van 13 t/m 18 april

Keurslagerij

Nu met de Paasdagen volop kalfsvlees en div. gevulde paasrollade's

VANTUYL Dorpstraat 26 • 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91

KEURSlAGER 10

2,gs


Maart/April1998 Jaargang 2 Nummer 4

Verschijnt eenspertweemaandeninTorenklanken

Er wordt keihard gewerkt! (van onze plaatselijke correspondent)

Geffen - Na het mooie Openingsconcert, het fantastische Driekoningenfeest en de mooiste Carnavalsoptocht in 700 jaar, krijgt u als lezer van deze Courant misschien de indruk dat de tientallen vrijwilligers van de Stichting "Geffen 700" zich nu in wat rustiger vaarwater bevimlen, in de aanloop naar de festiviteiten verderop in 1998. Integendeel! De werkgroepen verzetten momenteel bergen werk om alles straks vlotjes te laten verlopen. In de draaiboeken worden de spreekwoordelijke puntjes op de i gezet. Op veler verzoek vindt u in deze Courant alle data nogmaals op een rijtje (zie pagina IV) en op de middenpagina's aflevering 4 in onze serie "700 jaren Geffen", welke wordt samengesteld door leden van heemkundegroep Vladerack. Verder alvast een tipje van de sluier over de rondgang van de boerenbruidsparen op 17 mei en het sportfestijn op 20 juni.

D'n Geffensche Courant is een uitgave van de Stichting "Geffe n 700" in een prettige samenwerking met Torenklanken en heemkundegroep Vladerack. De krant verschijnt J x per twee maanden en wordt dan gratis /wis-aan-huis verspreid. Geïnteresseerden, oud-inwoners en inwoners met een ,sticker "Ongeadresseerde post: NEE!", kunnen de krant gratis (m.u .v. porto) bestellen door een brie/je te sluran naar: Redactie D'n Ge!fensche Courant, Doctor Poelsstraat 26, Geffen.

Oplage:1750 stuks

Pagina I

Zanger Henk Habraken vanavond in 't Oude Klooster Geffen - De bekende Brabantse troubadour Henk Habraken verzorgt vanavond een optreden in de zaal van 't Oude Klooster. Het optreden begint om 19.00 uur en de toegang is gratis. Henk komt naar Geffen op uitnodiging van Ziekencomité De Schakel , huize De Heegt en de Stichting "Geffen 700". Die hebben de handen ineen geslagen om voor de zieken, bejaarden en alleenstaanden een leuke dag rond "700 jaar Geffen" te organiseren. Zo zal 's middags onder meer het verhaal van Cis den Dove worden voorgedragen.'s Avonds, tijdens het optreden van Henk Habraken, wordt bij de koffie een bijzondere "Geffen 700" specialiteit geserveerd én iedere bezoeker krijgt ook nog een gratis consumptie (boerenjongens of advocaatje met slagroom) aangeboden. Het optreden van de sympathieke liedjeszanger is mede mogelijk gemaakt door de gulle bijdrage van een plaatselijke ondernemer.

Rondgang Boeren bruidsparen Geffen - Op zondag 17 mei organiseren de Boerenbruidsparen in samenwerking met heemkundegroep Vladerack een rondgang langs historische plekjes. De voettocht start bij de kerk en eindigt in De Gouden Leeuw. Iedereen wordt van harte uitgenodigd zich bij de stoet aan te sluiten, onder het motto "hoe meer zielen, hoe meer vreugd". Nadere details over het evenement worden binnenkort in deze Courant gepubliceerd.

11


1298-1998, 700 iaren Geffen. Heemkundewerkgroep 'Vladerack' verzorgt enkele afleveringen voor de editie 'Geffen 700'

Afle\/el"ing 4: c:ief(en. l"on.d 1500. De h-veede he!~ val'\ de 15e eeuw was voov 13vabal'\t eel'\ ti_id welvacu•t e1'\ bloei.

JI'\

V\V.

de

Del'\ Bosch wevd m e.+ mal'\ el'\ ll'\ocht 9evve1•kt oen,

tJol-\W vc.H-i d2. 1Y1a9nifiek<='zi_iVI

l"e.latieve

VCII'\

St. Jat,, de kut,st2.1'\ciaf"

Jeroei, B0,:;ch s..::hil.JG,,.Je

W el"eldbel"oe1l'\de doe.kei'\ el'\ ÎVI Cieffe1'\ vel"l"ees eel'\ voov

1

do.,.p

2 0 1"

ll'\OV\Ull'\el'\ta!e kel"k.

B ...abal'\t

Ciel"v.ime tijd, val'\af '14301 maakte

al deel uit van het Boul"9ondi-

Bi) de dood val'\ Kav-el de Stot,\te ÎI'\ 1477 we1•d 2i_i1" doc.hte1• ;V\C\l"io. ,... \ V\e 1 t · n , t O fY\ d arL ZIJ.. OéSTl'.AUl"IIJK , L , .. , , 1 • B Ovu•90~,c.1re; l" 09rl'\ VC\I'\ Of"C\OC\I'\ • Z\VQKKé!f" !tl

sch.e l"ijk.

(VCII'\

haal" schoenen sto1"d dal'\ haal' vadel'1

Zo

B1•abant hv.n macht t..-\it te bl'eidel'\,

1

V\

p14obeel'del'\ k;,achtel'\

VCH,

bt..-\Îten

kl'acht was de he...to9 va11 Cie ll'e.

Lt..-\ssel'\ B;,aba1'\t en Ciell"e botel"de het al lal'\9el"e tijd l'\iet

20

9oed, Maal"

ÎI'\

de2e pel'iode kwa1"' het l"e9elMati9 tot ool'lo9_ies en vi_iande li_jk.he.clen . Civenzend ao.1'\ Ciell'e kl'e9e1'\ vele plaatsen ÎI'\ het Maasland dan ook te makel'\ met plu11del"il'\9 el'\ bl"andstichtil'\9 dool' Cielde l'se froepen . Weliswaov werd af en toe de vrede hel'steld (zoals i11 1481 ), 1'1'\ao.14 Kal"e l val'\ Ciell-'e

w e,,.J "'-00i+ ec-.~te 9oecie v,,.ie"'cle"' "".et B,,.0.bo.V1t . .JI'\ '1497 bijvoo.,.f..,eeld viel de hel"to9 ven, (:;elt•e 1Y1ef- zij1-1 le9ef" 0::;s Gi1-1r1e1-, er, bl"unc...lJ"" i;-, ~~,, ,m..,<:'..rlt:e. <--luvr ook 1l'\c.1al" een deel va11 Cieffel'\ plat. J11 '[5'12 plul'\del'den CieJde_J-'se froepen, die vanuit Zaltbo1l'\Mel kwan'\eVI, Cieffen e.1" stake.1'\ het ÎI'\ b..-and. v e.1'\de. soldC\tel'\ fl'\C\aktel'\ veel

h.e.+;V\aC\slC\V\d

voorh-k1l"el'\d 01'\ve.ili9

ei"

'Ro1-,d2we:>-

20,·9d@1'\

voo1•

ove.,,.las+.

Vel-'Wo11del-'lijk is het dt..-\s 11iet dat het inet de welvaart b e l-'9ofwaads 9i1'\9. Zodani9 zelfs dot ook de hel-'to9 van Brabant, ÎV\1l'\iddels was dat Karel

zich 2ol'9en be90"'- te IY\C\ke.1" 1 • uciv,::;e.ur;

l'\QQY-

l"aepo.,.+eevde aal'\ de herto9: ;\1acisland zijn ... qel,ïk . ~

h.i) L eol'\0.l"d l..--_o+trecH\; e.'?ël'\ 1qe+ e,- VU<.JY- ::; t 01'\<..T, , r 't f"t.::'..C.lvl L--<.J(

i1'\ 1515 stuul"cie

el'\

1V\<:!.t /V\Q(.,\::,il(.\Y\U )\ ,\ 1 ,

\1,

UIY\ 11 ...

te

k"' 1_1Kel'\ , l'\Oè

de 1neesfe h1-,iz.inge11 en

koesfallen

en

va,•kenskoHen

woningen

in

hef

van hef eenvc._,1-,1,:liqsfe. ~

soort zodaf hef p(ïnl(ïk is fe zien/ daf deze mensen zo a,·me.liik wc.men e n. .zo qehe.el a11c le1•s dan onze ande,·e onde,·danen in mee,• ellende en . ic11nmer

~

moefen blijven. Jn de winferf(ïd sfe1•ven er velen van geb1•ek en ko1Ade/ omdaf z~ï 9ee11 scho1Awen hebben om

hu Hen

VIAIAJ'

fe sloken_, daf de besfe hw·zen

z!Ïn/ op sfaken În de g,•c.md sfaande ....

Ook t..-\Ît GeJastin99e9eve11,:; valt op te_ makel'\ dC1t

h.et

n iet 9oed 9i1"9·

e.el'\ aal'\2Îe1'\li_ike dal in9 va1·, het aantal hl,\izen te. kot,statel"en; Cie.ffel'\aren was :;;terk vevmindel"d; van ol'\9eveel' 1 . 100 in 1500.

12

mC1<'ll'

ÎV\

é.,,

w c,s

het aantal

1437 tot

1

20 1'\

550


...: -:::: -=~~:--..-~

li

11fi,\12,1i1~1é:\~f

t .\r.(~

f.<:t.1

... Middeleeuws bestaan: hard werken om te overleven ...

OV\do.nks h et f e,it dc.."'lt B"eibo.1'\t eV\ c;elve tot

1543 bleveV\ bo.kkeleien ( iV\ 1543

we..-d de. V..-ede VC\I'\ Ve1'\lo 9e..+ekel'\d) 911'\9 \,..e t V\a 15'15 +och lal'\920C1H'\ bete..-.

J1,.. 15~6 was

h et ÎI\\Vone ..tcd vat, Cieffe.n al weer• 9es+e9eV\ tot 850.

6-e.1'\ VC\V\ de 9e6ot1Wêl'\ d ie t e lijde r, had vaV\ prl,,\V\de,Y'il'\9 e l'\ bY'aMdstichtiV\9

wc,s bc..,cw

de OIY\

c;effense. k e ..-k. Ror,d 1530 was e ..- sch i_iMbaaf" wee ..- 9eld beschikcle ke.rk op te kcdefatel"el'\. v\it d it? tijd s t cuY\t

Ti ide~,s de l"estau..-atie w e rb,·aamhede.1'\ va,,.. def"s l'\acu· be1'\edel'\.

de

e e1'\

C\c11-•cli9 v e .,..1-,,c::.,C\I.

ke~·k viel e.eV\ VCII\ d e c11-l-,ei-

t-1 i_j kwalY\ 6ovel'\ op ie mal'\d te..-echt die s+o~"d toe t e

kijkel'\, De bollwv akke..- z e lf hc.."'\d Miets, maar' de ki_ike..- was op sla9 dood. D e fcul'\ilie van het s lachtoffe..- liet het e 1· Vliet bij zi+teV\ en e ist e. v e ..-9e ldin9 e n eeV\ schc..1dever'9oed i,,..9, De zaak we,-.d voor' b e hande liM9 bij schot,\+ er, schepe1'\el'\ 9ele9d, J1,.. hl.,\I'\ wij she id , besloteM ze tot de vol9el'\de l.,\itspraak: de al"beidet> 1Y1oest onde..- de t ol"en 9at::\n staan e l'\ ee.l'\ fafYlil ielid val'\ het s lachtoffef" mocht v ai,-..of de +oven op he1Y1 spt•in9e.n.

Nieuwsgierig ? Neem een abonnement op "Auw-Neijts" het periodiek van Heemkundewerkgroep 'Vladeracken' p/a Lambertusstraat 11, 5386 BA Geffen Tel. 073-5322283

Hoe was het vroeger in ons dorp ? .

13


Pa.

"Geffen 700" artikelen

Belangrijke (vlag)data 1998

Geffen - De verkoop van "Geffen 700" artikelen loopt als een trein! Dat is een goede zaak, want de meeropbrengst van al deze producten komt ten goede aan ons unieke glas-in-lood project. Vanaf Carnaval is het kostelijke bier gelukkig weer volop te verkrijgen. U kunt de 0,7 literflessen kopen à tl. 7,- bij onze slijters D'n Malderen De Gulle Bottelier. De kleine gemeentevlaggen (à tl 35,-) zijn nagenoeg uitverkocht. De extra grote exemplaren (à fl. 75,-) zijn nog direct leverbaar. Daarvoor kunt u nog steeds terecht op ons bekende verkoopadres: Dorpstraat 6. Hier kunt u overigens ook nog steeds inschrijven op het prachtige "Geffen 700" fotoboek, dat in oktober uitkomt. De Stichting hoopt op korte termijn alle artikelen via een "Geffen 700" winkeltje aan de man te kunnen brengen. Daar zullen dan ook de unieke handgemaakte sieraden te koop zijn. Als hierover meer duidelijk is, zullen wij u informeren in deze Courant en via Vladeracken Tekst TV.

Geffen - Op verzoek van velen publiceert de redactie van deze Courant nogmaals alle belangrij ke "Geffen 700" (vlag)data op een rijtje:

"Geffen 700" Sportfestijn Geffen - Op zaterdag 20 juni bruist het in de dorpskom van Geffen van de activiteit: dan vindt namelijk het groot "Geffen 700" Sportfestijn plaats. De organisatie van een sportfestijn prijkte van het begin af aan op het verlanglijstje van de Stichting "Geffen 700". Onder impuls van een klein groepje kartrekkers ziet het er naar uit dat onze hartewens vervuld gaat worden. Heel Geffen is op zaterdagmiddag 20 juni op en rond het Dorpsplein in de weer. Er komt een afwisselend sportprogramma, met voor elk wat wils. 's Avonds wordt onder het genot van een natje en een droogje de dag "sportief' afgesloten met het kijken naar een WK-interland van Nederland op een groot videoscherm. Binnenkort ook hierover meer nieuws in deze Courant.

14

lV

08 april:

optreden liedjeszanger Henk Habraken in 't Oude Klooster

17 mei:

boerenbruidsparen maken rondgang langs historische plekjes van ons dorp

20 juni:

sportfestijn in dorpskom openluchtspel (première) met aansluitend groot Bourgondische feestavond

19 juli:

openluchtspel (herhaling)

5 september: presentatie CD middels optredens op het dorpsplein 6 september: boeremert Effe noar Geffe 1 oktober:

officiële vlagdag i.v.m. de eerste akte waarin de gemeenschap Geffen wordt genoemd (d.d. 1-10-1298)

4 oktober:

officiële viering met onder andere: onthullen glas-in-lood raam, planten herinneringsboom, een Middeleeuwse markt met kunstveiling en nog vééééél meer 11

Het bestuur van de Stichting "Geffen 700 roept alle inwoners van Geffen op om op al deze data uitbundig te vlaggen. Doe mee!!! Bestuur Stichting "Geffen 700 11


Het gebed dat je uit~preekt. Iemand op wie je vertrouwt een Lichtplek op de donkere weg.

M.O.V. GEFFEN AANDACHT HELPT! In Geffen is sinds enige tijd een werkgroep Kerk en Samenleving, die de maatschappelijke betrokkenheid van onze kerk een gezicht wil geven. Soms kan iemand bij geen enkele maatschappelijke organisatie terecht met zijn of haar problemen. Soms wil iemand niet naar een dergelijke instelling, soms durft iemand dat niet. Onze werkgroep wil dichtbij mensen staan, die om een of andere maatschappelijke reden in nood zijn geraakt; die zichzelf voel en afglijden en in de samenleving geĂŻsoleerd raken. Dat kunnen allerlei redenen zijn: verlies van een dierbare, verslaving, werkloosheid, verhuizing enz.

Aandacht laat je vrij: soms wil je alleen :èijn soms moetje alleen ::?fn. Je eigen pijn, je eigen vragen niet ontvluchten, maar doorleven, uit::weten soms. Teveel aandacht verstikt, houd! je af van je::elf; leid.Je slechts qf, leidt niet naar binnen. Teveel aandacht verwent. Aandacht die helpt maakt niet afhankelijk. Ze geefije kracht om je eigen weg zelf te gaan.

Werkgroep Kerk en Samenleving. Als werkgroep Kerk en Samenleving willen wij deze mensen het gevoel geven, dat zij er nog steeds bij horen. Dat hun welzijn ons bezighoudt. Dat wij -met onze eigen mogelijkheden- misschien iets voor hen kunnen betekenen. Wilt u reageren, dan kunt u ons telefonisch bereiken : 5324311 of 5325328. Wilt u liever met pastoor Spijkers contact opnemen, dan kunt u hem schriftelijk bereiken op Kloosterstraat 2 5386 AS Geffen. Aandacht helpt Je ontvang/ warme steun. Je wordt niet alleen gelaten. Je mag spreken over wat je voelt. Je angsten, j e verdriet, je on=ekerheid, je hoop mogen geuit worden Aandacht is als het gebed: het gebed dat je ontvangt, anderen die voor j e bidden, een kaars opsteken, stilstaan bijjou.

EIERACTIE D.K.G. De tijd van Pasen is weer aangebroken. Wij als 0KG willen net als voorgaande jaren een eieractie houden. Als u onze vereniging wilt steunen, dan wel een warm hart toedraagt, wilt u dan wachten met het kopen van eieren. Onze leden zullen in de week van 5 t/m 10 april a.s. huis aan huis bij u langskomen. U kunt voor f 2,50 een enveloppe kopen. U heeft altijd prijs. Wij hopen dat u onze actie zult steunen. Bestuur D.K.G.

DANKBETUIGING Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele bezoekjes, kadootjes en kaarten die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis heb mogen ontvangen. Miet van Nistelrooy - Nuijen.

S.k.r. erkende riischool P. DE KLEIN!!!! u

Aanhangwagenriibewiis: NU IN 1 dag mogelijk!!!!!! Motorriibewi;s: nu mogeliik binnen 3.4.5,dagen of binnen 1 week!!!!! Autoriibewiis: spoedcursussen van 10 dagen of van 6 tot 8 WEKEN!!!! Autoriibewiis: NIEUW NU OOK AUTOMAAT!!!

GEEF JE NU AL VAST OP VOOR DE NIEUWE THEORJECURSUS!!!! VOOR INFO BELLEN: S.K.R erkende auto- en motorriischool PETER DE KLEIN HEEGTERSTRAAT 34 GEFFEN

TEL: 0735324658-0653184263

15


AANBIEDING VAN DE MAAND:

Bram's Paris spijkerbroeken, in de kleur blauw:

per stuk: tl 45,twee stuks: 80,-

Werkschoenen, hoog model, stalen neus, stalen zool, maat 38-48: per paar fl. 87,50

P. BEKKERSGOEDERENHANDEL Voor al uw werkkleding Lith:

Mr. Van Coothstraat 46 5397 LL Lith tel. 0412-481686 fax. 0412-481331

Geffen: Kloosterstraat 5 5386 AR Geffen

tel. 073-5324 705 openingstijden winkel Geffen:

dinsdag, woensdag, donderdag: . vrijdag: zaterdag:

17.00 - 20.00 uur 10.00 - 20.00 10.00 - 16.00

16 -

-

- -- - - - -

-

-


BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 2 1 08. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C .M . Netten na telefonische af spraak (tel. 073 - 534 21 00 toestel 160) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 25 72

Wethouder A.A.M . van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 20 61 Wethouder J.C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 24 90

De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654111 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, tel. 073-534 21 00

BURGERLIJKE STAND MAASDONK FEBRUARI 1998 Geboorten: 04-02 Tom Johannes Maria van der Biezen 04-02 Dany Gilbert Johan Martinus Haas 06-02 Laura Johanna Maria van Herpen 06-02 Florence Cornelia Martina Johanna van der Dussen 06-02 Teun Antonius Johannes Maria van Tuijl 18-02 Lotte Ardina Hendrika van Santvoort 19-02 Hèlène Maria Spanjers 19-02 Adriënne Esmee Andrea Erienne van der Wielen 27-02 Berry Hubertus Hendrikus van den Hurk Overlijden: 03-02 Anna Theresia Maria van den Hout, 92 jaar 09-02 Franciscus Petrus Johannes van Schaijk, 49 jaar 17-02 Antonius Wilhelmus Menricus van Bakel, 21 jaar 19-02 Marinus Albertus van den Hanenberg, 82 jaar 20-02 Wilhelmus Johannes van Tongeren, 44 jaar 22-02 Elisabeth Helena Johanna Josephina Wulf, 90 jaar 28-02 Caecilia Christina Johanna Elisabeth van Rooijen, 90 jaar

Ontmoeting der kampioenen 1997 Afgelopen woensdagavond 18 maart vond de jaarlijkse ontmoeting der kampioenen van de gemeente Maasdonk plaats. Tijdens deze avond werden alle (bij de gemeente bekende) kampioenen in het zonnetje gezet. Daarnaast werd dit jaar voor het eerst een speciale tint gegeven aan de avond, door het bijzonder waarderen van een aantal mensen uit de sportwereld die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de sport in Maasdonk. De selectie is gemaakt door een commissie onder voorzitterschap van portefeuillehouder sportzaken: wethouder F.H .M. van Nistelrooij. Daarnaast bestaat de commissie uit Pastoor Spijkers voor de kern Geffen, dokter Van Heijningen voor de kern Vinkel en Rabobank-directeur Van der Velden voor de kern Nuland.

17


1

I

Zorgeloos genieten van uw eigen

Samen met de hypotheekadviseur be-

huis. Vaste, lage woonlasten. Geen enkel ri-

spreekt u uw ideeĂŤn voor een eigen huis.

sico lopen. Maar wĂŠl profiteren van de fis-

En alles wat daar financieel bij komt kijken.

cale mogelijkheden. Dat alles biedt de

Bel nu met onze hypotheekadvise urs

nieuwe Rabobank SpaarZeker Hypotheek.

Marien de Louw of Paul van Tuij l (073) 534

Een hypotheek waarmee u nooit voor ver-

01 50. Dan weet u het zeker.

rassingen komt te staan. En die u toch de nodige bewegingsruimte biedt.Voor nu en voor later.

De nieuwe SpaarZeker Spreekt dat u aan en wilt u het zeker weten? Maak dan een afspraak bij Rabobank Huis & Hypotheekadvies.

Hypotheek: Maximale zekerheid, minimale lasten.

Rabobank

Het Maasland

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Vinkel, Maren-Kessel en Oijen

18


De voordracht van deze commissie om een aantal personen in het bijzonder te huldigen was de volgende: * Christian Schelle van duivensportvereniging "De Sproetkop" vanwege zijn verdiensten als jeugdlid van een sportvereniging . Rien van den Berg, voorzitter van Dames Korfbalvereniging Geffen (DKG) vanwege zijn langdurige verdiensten als voorzitter van een plaatsleijke sportvereniging . * Janus van Nistelrooij, gedurende de afgelopen 30

jaar zeer verdienstelijk duivensportliefhebber, die aan vele liefdadigheidsacties heeft meegedaan en jarenlang al zijn vrije tijd in de plaatselijke vereniging heeft gestoken. * Het winnende team Technische Hulpverlening van de vrijwillige brandweer Maasdonk, dat in 1997 landelijk kampioen werd. Een extra waardering voor dit team betekent gelijktijdig en bijzondere waardering voor het werk van de vrijwillige brandweer in het algemeen. Daarnaast werden de volgende kampioenen gehuldigd:

Vereniging

team/persoon

soort kampioenschap

R.K.V.V. Nulandia:

Nulandia 1a

Regionaal kampioen

Nooit Gedacht:

Nooit Gedacht E4

Kampioen 3de klasse jeugdvoetbal

T.V. De Vlijmd:

Dames

1ste kampioen donderdag damescompetitie (district)

Dames

2de kampioen donderdag damescompetitie (district)

Junioren jongens t/m 1 7 jaar Gemengd t/m 17 jaar Jeugd t/m 12 jaar De Paardenvriendjes

Zestal

Kringkampioen clubkampioenschappen

Achttal

Kringkampioen achttallen klasse licht 3 x individuele kampioenen

Sp Dressuur ringen

Junioren jongens t/m 1 7 jaar

De Paardenvriend

Martien Langens

Kringkampioen springen klasse zwaar

Biljartvereniging Kerkzicht

Dennis Timmers

Libre kampioen van regio Oss KNBB

Biljartvereniging NGG

Piet van Griensven

Persoonlijk kmapioenschap 1e klasse district Oss

Duivenvereniging ¡De sproetkop"

Crist Maas

Nationaal Kampioen Eendaags fond

Duivenvereniging "De Arkduif"

Fons van Schijndel

Nederlands kampioen beste jonge duif

Jordy van Schijndel

Jonge duif kampioen Oost-Brabant

Vogelvereniging "Zang en Kleur"

Christian Schelle

Nederlands kampioen jeugd kweek 1997

Gilde St. Antonius Abt

Dave Bijveld

1e prijs trommen klasse C met promotie naar klasse B

Antoine van der Schoot

1e prijs trommen klasse A met promotie (uitmuntend)

Johan Schel

1e prijs personeel geweerschieten

Wout de Haas

¡.

Wilbert van Roosmalen

kampioen klasse B geweerschieten

-

Korps geweerschiefflll~l8f!8ag kring

1ste prijs trommen klasse B kringdag van Maasland te Dinther 1ste prijs trommen klasse B Gildedag Hoge Schuts te Berlicum

1ste prijs optocht o.l.v. J. Sommers

Gildedag Kring Maasland

groeps 1ste prijs trommen

Gildedag te Maren

korps geweerschieten

Gildedag kring Maasland

Korps geweerschieten

Gildedag Hoge Schuts te Berlicum

Harmonie Union

Winnaar Maaslandcup

Brandweer

Nederlands kampioen technische hulpverlening

19


WIE WAT WANNEER APRIL 08 Boeteviering 10.00 u. kapel/ 19.30 u. kerk 09 Witte Donderdag 10 15.00 uur Kruisweg, 19.30 uur Goede Vrijdagviering 12 Pasen 12 Buurtver. de Vier Winden, paaseieren zoeken 11.00u. bij de Klimop 13 Presentatie Eerste Communicanten 13 KVO, fietstocht samen met de NCB, georganiseerd door de werkgroep Levensbeschouwing en Welzijn 16 KPJ, oud papier route 1 18 Vraag en Aanbod 19 G'68, dames l - Swinta, dames 2 - Van Tartwijk/VCH, de Geer 1 l .20u. 21 Buurtver. De Vier Winden, kaarten bij 't Haasje aanvang 20.00 uur 21 KVO, bijeenkomst voor alleengaanden te Berghem 23 KVO, Jeanne d' Are viering 24 KPJ, oud papier route 2 25 Buurtver. De Vier Winden, feestavond MEI 03 Eerste communie Aloysiusschool 05 Buurtver. de Vier Winden, mei-bingo, 20.00u. 't Haasje 06 Ziekencom. De Schakel, meiviering 14.00 uur 't Oude Klooster 07 KVB, avond Stijlvol Wonen door themaleidster

KVB 1O Eerste communie Mariaschool 1O G'68, buitenvolleybaltoernooi 11 Inschrijving Peuterspeelzaal 'De Paddestoel' 12 KVB, algemene ledenvergadering KVB, Provincie huis Den Bosch 12 KVB fietstocht naar de St. Jan in Den Bosch ' samen met KVO 14 KVB, moederdagviering 16 Afrikaanse viering in parochiekerk 17 Fiets mee met het MOV 17 Presentatie Vormelingen 17 Boerenbruidsparen maken rondgang langs historische plekjes van ons dorp 21 Hemelvaart 11 Toerclub De Windmolens, veldtoertocht 40 km Mountain Bike tocht, startplaats Kleef ' (Duitsland) 21 KPJ, oud papier route 1 24 Bedevaart Wittem 28 KVB, 45 jaar bestaan 29 KPJ, oud papier route 2 29 Toediening Vormsel 31 Pinksteren 20

NEDERLANDSE HARTSTICHTING Nationale Hartweek van 19 tot en met 25 april 1998. Wat kunnen we nog doen tegen hart- en vaatziekten als u uw hart niet laat spreken? De slogan "Wat kunnen we nog doen tegen harten vaatziekten als u uw hart niet laat spreken?" staat centraal in de campagne die de Nederlandse Hartstichting voor en tijdens de ~ationale Hartweek (van 19 tot en met 25 april) voert om geld in te zamelen bij de Nederlandse bevolking voor de bestrijding van hart- en vaatziekten. De Nederlandse Hartstichting is voor haar werk volledig afhankelijk van de giften van de Nederlandse bevolking. Zonder deze financiele steun kan de Hartstichting geen onderzoek meer laten doen naar de oorzaken van hart- en vaatziekten. Dan stoppen de reanimatiecursussen. Dan is er geen geld meer voor voorlichting. Of voor de nazorg voor patienten. Door een gift stelt men de Hartstichting in staat haar activiteiten in de strijd tegen hart- en vaatziekten voort te zetten. En dat is hard nodig, want hart- en vaatziekten zijn nog steeds volksziekte nummer één. Jaarlijks sterven er 52.000 mensen aan. Vele tienduizenden mensen moeten leven met de dagelijkse gevolgen van harten vaatziekten. Daarom blijft de Hartstichting zich inzetten voor het terugdringen van het sterftecijfer en de vermindering van de ziektelast. Wie een hart heeft, geeft!

~ DIERENSPECIAALZAAK &VEEVOEDERS . , _

Jl

B. de Kinderen v.o.f.

1'

Molenstraat 32, Geffen

Tel. 073 532 55 51

Het vooriaar in Uw bol ??? Voor Uw tuin hebben wîi: -groente- & bloemenzaden -potgrond, siertuincompost, wormenhumus, allerlei soorten kunstmest etc. etc. -gratis advies!!!! -Denkt U ook aan een vijvervootjaarskuur om Uw vissen in optimale conditie te brengen? Onze openingstijden zijn: ma Urn vr 13.00 - 19.00 zaterdag

8.30 -17.00


Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141 Wij verzorgen voor u

A.H. Rom me b.v. Bedrijvenweg 2, Geffen Kantoor(073)5321762 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tonny Jansen Rijwi.elen

Taxi

Tankstation

- Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Bou\Nbedrijf

"BRODLJS"

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Het Geffens Veld 1 " " • "

NIELJ\NBCUW ONOERf-OUO RENOVATIE VERBOUW\~

53B6

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

LL Geffen

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

Tel. (073) 532 47 65

heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker ! !

tlUIDVEQZOQGINC

ESE

Qia van Nistelrooy

RS BV Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

12\

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

Van Coothslraal 26 - 5386 AE Geffen Lel. (073) 532 27 02

~

\C,/ P. DE K~EIN ~ ~ Q ~ ~ Tel.c (073) 532 46 58 Autotel. : 06-53184263

MARJA VAN BALLEGOOY-JANSSEN S.E.P. V .O.-Gediplomeerd Pedicure/Manicure Lid L.O.V. Gespecialiseerd in de diabetische voet Voetreflexmassag Kerkstraat 9 5386 AC GEFFEN Tel. 073 - 5322593


700 JAAR GEFFEN EN DE MOLENS Rogge Hadden we de vorige keer iets geschreven over tarwe, zijn teelt en gebruik in de bakkerij, nu willen we het eens hebben over rogge. Wist U dat rogge een graansoort is die van oudsher vooral in Brabant en Limburg veel werd geteeld? Dit komt omdat deze graansoort door zijn groot aanpassingsvermogen uitstekend groeit op de schrale zandgronden, zoals die vooral in deze provincies veel voorkomen. Dit in tegenstelling tot tarwe die een wat zwaardere en rijkere grondsoort nodig heeft zoals klei. Vroeger was het roggebrood dan ook vooral in Brabant en Limburg een algemene broodsoort, later liep het gebruik van roggemeel en roggebloem voor het maken van brood sterk terug. Dit kwam vooral door de opkomst van het witte brood dat als een verworven luxe werd gezien. Gerekend in hectaren is de roggeteelt in Nederland de laatste 30 jaar met ruim 70% afgenomen. De rogge die nu in de bakkerijen verwerkt wordt is voornamelijk inlandse rogge, maar toch werd en wordt nog steeds 90 Ă 95% van de rogge die in Nederland wordt geteeld verwerkt tot veevoer. Uitwendig verschilt de roggekorrel van de tarwekorrel doordat ze lang en dun is met een grauwe kleur. Op de molens kunt U de korrels en ook de verschillen in plant en aren komen zien. De inwendige bouw van de korrel verschilt niet zoveel met die van de tarwekorrel. Het echte verschil tussen tarwe en rogge bestaat in de hoedanigheid van de eiwitten. Het rogge eiwit bevat een ander gluteneiwit dan tarwe en geeft daardoor een vaster brood Roggedeeg kan bijna niet rijzen, het blijft slap en enigszins slijmerig zodat het brood klein van volume wordt. Het heeft in verhouding veel gist nodig om een beetje te rijzen. Als grondstof voor roggemeel en bloem wordt bij voorkeur uitgegaan van zachte rogge, maar voor bepaalde roggebroodsoorten wordt ook wel een mengsel van harde en zachte roggesoorten gebruikt. Soms worden ook gebroken roggekorrels gebruikt. Van roggemeel, gebroken en geplette rogge kunnen verschillende soorten roggebrood gemaakt worden, maar rogge wordt ook vaak gebruikt als bijmenging in tarwebroodsoorten. Rogge kan er verder voor zorgen dat volkoren brood langer vers blijft als er geen vetten worden toegevoegd. Een ernstige verontreiniging van rogge, vooral in de middeleeuwen, was moederkoren, een schimmel die de rogge in de bloeitijd aantast. In plaats van een normale korrel ontstaat dan een langwerpige, purper-zwarte moederkorenkorrel. Deze lijkt op een hanenspoor en de franse naam hiervoor -ergot- vormt de basis voor de term ergotisme, waarmee de verschijnse-

22

len van de vergiftiging met moederkoren worden aangeduid. Een vergiftiging met moederkoren kwam vroeger nogal eens voor en werd St. Antoniusvuur genoemd naar de patroonheilige tegen deze ziekte de heilige Antonius-Abt. Een meer bekende naam was de kriebelziekte ( de ziekte begon met een kriebel over het hele lijf, alsof er allemaal kleine beestjes over het lichaam krioelden). Deze ziekte heeft vooral onder de armen op het platteland veel slachtoffers veel slachtoffers gemaakt en werd daarom wel de pest van de armen genoemd. In 1943 ontdekt~ de zwitserse biochemicus Dr. A. Hoffinann dat in deze moederkoren het gevaarlijke hallucinerende middel LSD zat. Tegenwoordig wordt uit de moederkoren een geneesmiddel bereid: het ergotamine dat wel wordt gebruikt om weeĂŤn op te wekken (hieraan ontleent moederkoren ook zijn naam). U zult begrijpen dat deze verontreiniging met moederkoren de rogge ongeschikt maakt voor consumptie. Maar een goede reiniging maakt de kans op aanwezigheid van deze moederkoren erg klein. Bovendien als de rogge gemalen wordt door een ambachtelijk molenaar dan zal deze snel genoeg zien of de in de kaar op de maalstoel gestorte rogge nog moederkoren bevat. Aan rogge worden bloedzuiverende eigenschappen toegeschreven, terwijl het hoge kalk en fluorgehalte een stevige skeletvorming bevordert.

Licht roggebrood Nodig: 5 ons roggemeel, 2 ons bloem, 25 gram gist, 3 theelepels zout, 1 losgeklopt ei, l lepel appelstroop en 3,5 dl water. Deeg maken door alles dooreen te kneden, 15 min. laten rijzen, 10 min. kneden, 45 min. laten rijzen. Opnieuw licht kneden en weer 30 min. laten rijzen. ln een voorverwarmde oven in drie kwartier bakken. Eet smakelijk. De Molenaars.

G 68 BUITEN VOLLEYBALTOERNOOI Op 10 mei aanstaande organiseert volleybalvereniging G 68 voor de 23e maal het jaarlijkse buiten-volleybaltoernooi in sportpark De Biescamp. U kunt zich inschrijven voor de klassen, Buurt, Straat, Recreanten en de Jeugd. Zowel heren, dames als gemengde teams kunnen zich inschrijven. Wat ons betreft wordt het weer een gezellige dag met traditioneel goed weer. Dus schrijf in! Inlichtingen bel: 073 - 532 17 52 of 532 26 07.


Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

ZUCHT VAN VERLICHTING: WELKOM BIJ RAAD. Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. En wel bij Raad. De Administratieve Dienstverleners. Een gecertificeerde adviseur/ collega-ondernemer verzorgt daar letterlijk al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's avonds en in het weekend. Op basis van een scherp geprijsd abonnement. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS Kastanjelaan 44, 5382 KD Vinkel, tel. (073) 532 60 56

Bredeweg 13, Geffen î el.: 073-5322961

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK "TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw wel• verdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of hel RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker

losse advertenties tussen de tekst: 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

f 30,f 50,f 70,f 125,-

llloeiµliÎ~(,lerij ~

.

ffla:n ilthà ·.

Tel.: (073) 532 31 44

~·, .-

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

Advertenties

meer verstand van verzekeren

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEF'FEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

~

.. .. ..

. ...., ... ,....

. ... .?· .

~ bloemen

~ planten

~ grafwerk ~ potterie

~ decoratie

@ droogbloemen

Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04


,

VAN DER DOELEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

KL©OSTiERStRA~ëJ" 44 53,a,5 AT . GEFFEN! ., TEL 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 Succesvol ondernemen is een kwestie

lonen, automatisering en mediation.

van de juiste beslissingen nemen op

Neem eens contact met ons op, en

de juiste momenten. Natuurlijk laat u

ontdek het verschil tussen een

zich hierbij adviseren. Maar dan wel

advizeur en een adviseur.

Bij ABAB houden wij van die persoon·

ABAB Oss, Raadhuislaan 105, 5341 GZ Oss, telefoon (0412163 40 31, fax (0412163 83 65,

lijke, nuchtere en eenvoudige aanpak.

internet www.abab.nl.

op

maat. en niet met stapels ondoor•

dringbare rapporten.

Maar wél professioneel, waarbij u

contactpersoon Geffen:

terug kunt vallen op de gecombineerde

Adriaan van Zandvoort,

specialistische

Bergstraat 26a, tel. (0731 532 25 86

kennis

van

onze

accountants, belastingadviseurs, juristen en adviseurs op het terrein van onder andere management, milieu,

Advizeur.

Adviseur.

.ABAc13 AO: COUNTANTS •

••'-"•TINQAOY1a■ u11us

-~u,11aTT.N

Professioneel in alle eenvoud

- - ......... .._Atphoo _ _ _ ElrodlOwne-..,GomertGoo,G<....,.();stOfW<~ ~ Oost"""'1 0.. Owenl,osd, - 1 Sim-OedofVode Somtnn Tem1wen Til>urg Uden ValkMSwaard Veghel Vetdhovl!fl Wulw1jk W1,voij Wijdlln

\ ~ Hol>! Mil °"1dlol

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

iu■ENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Al 1icn1allen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

• • • • •

het de het het de

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

bouwbedrijf projectontwikkeling vastgoedbeheer keukencentrum timmerfabriek

Groo1schalig of kleinschalig. het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. {0344) 61 35 94

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.