Torenklanken 1998 - nr 05

Page 1

36e jaargang

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

I

nummer 5

1

maart 1998

n n

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7 , telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

18

19

20

~ILZIEKVERENIGING .. \Villen Is Kunnen"

•casino' Hallo jongens en meisjes het is weer zover, jeugdvakantiewerk Geffen organiseert voor alle kinderen van 5 tot en met 12 jaar weer een leuke dag en wel op 11 april in de Bonkelaar. Het zal weer hartstikke leuk worden. Op deze dag gaan we ons vermaken met allerlei spellen die zich afspelen in een casino. We zullen vast een klein stukje vertellen hoe de dag eruit zal zien. Er wordt dus weer een mooie film gedraaid. Natuurlijk word er ook geknutseld, Roulette, Black jack en nog veel meer dingen. De rest vertellen we nog niet, dat blijft een verassing. Wij hebben er haitstikke veel zin in, jullie ook? Kom je dan op woensdag 8 april inschrijven van 19.00 tot 20.00 uur in de Bonkelaar, zodat je op zaterdag l l april vanaf 9.30 uur welkom bent. Meer informatie bij: Paul Wingens tel: 073-5325446.

'effen

WIK NIEUWS Op zaterdag 7 maart j .l. zijn enkele leden van onze fanfare op examen geweest in Tilburg, waarbij zowel de theoretische kennis als de muzikale kwaliteiten werden getoetst, ieder op een eigen niveau. Wij zijn er dan ook bijzonder trots op dat iedereen voor zijn/haar examen geslaagd is!!! De geslaagden zijn: Voor A-examen: Eveline Lepoutre , Leonie Steyvers, Harm Wingens, Peter Winkel. Voor B-examen: Rien van Wanrooy. Voor D-examen: Rens van Wanrooy. Rens van Wanrooy heeft een zeer knappe prestatie neergezet, door gemiddeld met een 9 te slagen voor zijn examen. Examen D is het hoogste niveau wat je kunt halen op amateursgebied. Alle van harte gefeliciteerd, en wij hopen dat we nog heel lang van jullie muzikale kwaliteiten mogen genieten binnen onze vereniging. Zo blijkt maar weer ... ... Willen Is Kunnen!! PR-Commissie WIK.

1


BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

* BLOEMEN * PLANTEN

~ c~FÉ D~ 04, ~

Elzendreef 1 5386 G~ Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

* DROOGSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* GRAFSTUKKEN

* STRIPPENKAARTEN

Q~

Voor ontspanning nauw inspanning Ook voor kinderfeestjes

- ~ BLOEMENSHOP VAN DER DOEL~N Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.

,

REGI0....,4~ BANK DE

BANKIER

DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met

* * *

* *

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend kredieL, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypoLheken verzekeringen (lijfreme)

Ope11ings1ijden: Maandngwoensdagdonderdag Dinsdag- en vrijdag 7,nterdag

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

Woonhuis of Bed ·•-· verandert van e . •

U wilt een huis of bedrijfspan kopen?

U wenst een t

09.00- l7.30uur 09.00-19. 00 uur 10.00-13.001wr

,mop tlj.îpmnk.

Middn1zy;n11ze t1an 12.15 · I3. 15 i,u,;

makelaars o.g. 't Dorp 4

Heesch

Tel. 041 2 - 451 554

11

BENILDA11

Kleding ver- en reparatiewerk. Molenberg 6 tel. (073) 532 48 50 Ma t/m za: 09.00 - 12.30 uur andere tijden op afspraak.

Aa

,

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud bouwmachines

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

verf-behang

MEIJER PR. BERNHARDPLEIN 12, 5391 AR NULAND TEL. 073-532 47 67

~


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: VINKEL:

Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 25-03 19.00 u * Veertigdagenmeditatie Za. 28-03 10 00 u * H.Mis mmv Bej. Koor 19.00 u Woord-Com.d. mmv Passe Partout (+kinderkerk) Zo. 29-03 09.30 u + H.Mis mmv Gem. Koor Wo. 01-04 19.00 u * Veertigdagenmeditatie mmv Dames Koor Za. 04-04 10.00 u * H.Mis mmv Bej. Koor 19.00 u Palmpasenviering mmv Kinderkoor + Studieor kest W.I.K. Zo. 05-04 09.30 u + H.Mis mmv Gem. Koor Wo 08-04 10.00 u * Boeteviering mmv Bej. Koor 19.30 u Boeteviering mmv Dames Koor *= dienst in de kapel

+= t.v.-uitzending naar de Heegt

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 april 1998 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel.: 5323308. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVJERJNGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy W~jgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) PALMPASEN - GEZINSVIERING Zaterdag 4 april om 19.00 uur mmv kinderkoor De Vrolijke Nootjes+ het studieorkest van W.1.K. Elk jaar weer opnieuw maken veel kinderen samen met hun ouders een palmpaasstok en ook dit jaar hopen we op een lange optocht van kinderen met mooi versierde palmpaasstokken.

De palmpaasstok die we meedragen is een symbool van de Goede Week. Het kruishout herinnert ons aan Goede Vrijdag. Het haantje, meestal van brood, herinnert aan de Laatste Maaltijd van Jezus met zijn vrienden op Witte Donderdag, maar ook aan Petrus die tot driemaal toe ontkende dat hij bij Jezus hoorde. Het groen en de versiering maken de stok feestelijk, net alsof het al een beetje Pasen is. Het fruit en de lekkere dingen zijn bestemd voor hen die zich alleen voelen of ziek zijn. Alle kinderen met palmpaasstokken worden om 18.45 uur verwacht bij de Mariaschool. Vandaar vertrekken we in optocht naar de kerk met muziek van W.I.K. De ouders kunnen voor hun kinderen plaatsen bewaren in de kerk. We luisteren naar het verhaal van Jezus die feestelijk wordt ingehaald in Jeruzalem; alle mensen zwaaien Hem toe met palmen. Kleine palmtakjes worden uitgedeeld aan iedereen in de kerk om die een mooi plaatsje te geven in huis. U bent allen van harte welkom.

KERKBALANS 1998: Van bliivende waarde! De actie kerkbalans loopt prima: Ontvangen: / 15.367,00 Toegezegd: / 33.508,00 Totaal: / 48.875,00 HARTELIJK DANK AAN ALLEN DIE HUN STEENTJE BIJDROEGEN! Wilt u nog bijdragen: Bankrek.Nr. 11 58 07 292 t.n.v. Par.Best. o.v.v. kerkbijdrage Girorek. P. 1117293 vz. Par.Best. M.Magdalena

WAT IS ARBEIDSPASTORAAT Het arbeidspastoraat houdt zich van oudsher bezig met mensen die werken. Vroeger was de industrie de belangrijkste vorm van werk, dus toen er een naam gezocht werd voor het verband van arbeidspastores, werd gekozen voor DISK: Dienst in de IndustriĂŤle Samenleving vanwege de Kerken. DISK, arbeidspastoraat, behartigt de belangen van mensen die werken, hoe dan ook. Als werkgever, als werknemer, als vrijwilliger, als huisvrouw. Onze insteek is daarbij te behartigen dat men zich in dit werk als mens behandeld weet. Dat men gewaardeerd wordt om wat men doet en is. Omdat er steeds meer mensen geen werk kunnen krijgen, of hun werk verliezen, en omdat er geen pastoraat bestaat die zich speciaal daarop richt, is het werkterrein van de arbeidspastores geleidelijk

3


Van Soest

F. T.W. M. M. Hanegraaf

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

Df GOUD[NlffUW

accountants

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

V

SCHOENEN & SPORT

0 {r.0SPI ERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Bek.kers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

PEDICURE T. Ketelaars-rl. Nistelroov rl. Coothstraat 31

Geffen (073) 532 20 41

CA. FE

AFBOUW ·-

GC>-vERS

___:-.=~:- ),

GEFFEN Kerkstraat 5, Geffen


-

aan uitgebreid. Immers, juist mensen die hun werk verloren hebben, of die nog nooit enig uitzicht op werk hebben gehad, verliezen al snel hun eigenwaarde, voelen zich niet meer meetellen in een maatschappij die gericht is op werk. Monique Wolf DISK

Tweejarige Toerustingscursus treft U bovendien aan in een brochure. Deze is te verkrijgen via het Dekenaal Centrum Oss, Berghemseweg 69, 5348 CB Oss (0412-625010) en via uw eigen parochie (Annet 5324311).

TWEEJARIGE TOERUSTINGSCURSUS "PAROCBIEPASTORAAT" ... persoonlijke groei tot opbouw van de gemeenschap ...

-

Meer dan ooit hebben parochies behoefte aan gelovige mensen die bereid en geschikt zijn om als vrijwilliger in samenspel met de 'beroepspastor'deel te nemen aan het pastorale werk: zieken bezoeken, stervenden en nabestaanden begeleiden, vieringen voorbereiden, katechese rond Doop, Eerste Communie, Vormsel, Huwelijk, enz. Al meer dan tien jaar worden vrijwilligers hiertoe gevormd in de cursus 'Parochiepastoraat'. Eén van de cursisten schrijft over zijn leerproces: ''Bij het werk ;n de paroch;e was ik steeds onzeker of ik het wel goed deed Ik wist van onderwe,pen als katechese en diakon;e niet veel. Al gauw groe;de mijn zelfvertrouwen, vooral ook omdat we als groep elkaar volledig accepteerden en waardeerden. In de anderha!fjaar, dat we nu bezig zijn, heb ik veel geleerd over hoe om te gaan met de bijbel en vooral heeft mijn geloof een grote verandering ten goede ondetgaan. Ik had dit alles niet willen missen". Naast een speurtocht naar de bronnen van geloven en kerk-zijn biedt de cursus hulp bij het ontwikkelen van vaardigheden en houdingen die nodig zijn in het pastorale werk. De toerustingscursus is een gezamenlijk initiatief van de dekenaten Cuijk, Oss, Ravenstein-Uden i.s.m. dekenaten uit de regio Nijmegen. ln september gaat in Wijchen een nieuwe cursus .van start dje twee jaar duurt en per jaar ongeveer 30 wekelijkse bijeenkomsten omvat. De cursus slaagt het best als de cursisten gesteund worden door de eigen parochie. Daarom is het van belang dat U contact opneemt met uw pastor en/of parochiebestuur, als U geïnteresseerd bent in deelname. Aanmelding voor de cursus kan geschieden tot uiterlijk 15 mei.

TENNISVER. DE VLIJMD

Er hebben binnen de tennisvereniging De Vlijmd uit Geffen een aantal wijzigingen plaats gevonden die wij u niet willen onthouden. De ledenadministratie wordt gevoerd door Henny van Hout. Nieuwe leden kunnen zich telefonisch of schriftelijk bij haar opgeven onder vermelding van naam, adres, geboortenummer en telefoonnummer. Henny is te bereiken na 18.00 uur onder nummer 073-5321542. Het adres is De Wan 16, 5386 EJ Getî'en.

Ook aan de banen wordt momenteel hard gewerkt. Als alles mee zit kunnen de_leden binnenkort op kunstgrasbanen gaan tennissen. Een lang gekoesterde wens is dan in vervulling gegaan. Het voordeel van de kunstgrasbaan is dat ook in de wintermaanden getennist kan worden. Het is de bedoeling om op 21 en 22 maart a.s. het openingstoernooi te houden. Verder hebben we op 25 maart een open middag voor de Geffense jeugd. De kinderen kunnen dan komen kijken en ook proberen of tennissen iets voor hen is. Het begint om 14.00 uur en is om 15.30 uur afgelopen. Ook als je niet wil gaan tennissen en je toch wel eens wilt gaan kijken of proberen ben je van harte welkom.

Aktiviteiten-agenda voor de jeugd: Openingstoernooi (is inmiddels al geweest) 13 juni - Vroege vogel toernooi 17 juni - Jeugdmiddag op het Autotron 12 juli - Mini-maxi toernooi 29 aug. - 4 sept. - Clubkampioenschappen 20 september- Vriendjes-vriendinnetjes toernooi Ook houden we een keer per maand een discotennisavond voor de jeugd en zijn er van 14 april tot half juni iedere woensdagmiddag en zaterdagochtend competitie-wedstrijden waarbij publiek van harte welkom is.

Meer informatie en praktische gegevens over de Het bestuur.

5


EFKES BUURTE MÈ ..... . Wim v.d. Heuvel (61 jr.) Zestig keer bloed geven - d.w.z. zo'n dertig jaar betekende voor Wim v.d. Heuvel dat hij werd onderscheiden met een ere-medaille in de vorm van een bloeddruppel! Van jongs af aan en spelendeIWijs werd Wim geconfronteerd met het afstaan van bloed. In zijn geboorteplaats Hoogland werden in zijn jeugdjaren regelmatig de zgn. "plasma-akties" gehouden. Je deed daar dan met een groep vrienden gewoon aan mee. Men vroeg je ofje geen bloedarmoede had, een operatie of geelzucht had gehad en dan kon je bloed geven. Zijn vrouw Lyda weet daar ook van: in haar gezin deed iedereen mee. Allebei weten ze nog goed dat bij de afname, de bloedzakken door E .H.B.O.-mensen met de hand geschud moesten worden, om stolling te voorkomen. In Nederland zijn er momenteel ongeveer 900.000 bloeddonors tussen de 18 en 70 jaar. De basis voor de huidige kennis van de bloedtransfusie werd gelegd door de Oostenrijker Karl Landsteiner in 1900. Hij ontdekte dat er vier soorten bloedgroepen waren: A, B, AB met antigenen en O zonder antigenen. ln 1930 werd de waarde van zijn ontdekking pas erkend en kreeg hij de Nobelprijs. In 1940 toonde hij bovendien aan, dat er positieve en negatieve rhesusfactoren bestonden. Wim benadrukt de noodzaak van bloeddonors en is daarom altijd doorgegaan met bloed geven. Lyda moest stoppen vanwege een te laag ijzergehalte na de geboorte van haar kinderen. Reeds vele mensenlevens zijn ermee gered en veel operaties kunnen onmogelijk worden uitgevoerd zonder donorbloed. " Maar" zo zegt Wim "het is bijna een unicum als je nog bloed mag geven. Je moet gezond zijn en er zijn vele (tijdelijke) afkeuringsredenen zoals: operatie ondergaan, zwangerschap, bezoek aan malariagebieden, hart-vaat en suikerziekte, besmettelijke ziekten, geelzucht. Je moet ook de AIDS-folder ondertekenen, waarmee je verklaart dat de genoemde risico's niet op jou van toepassing zijn. Ook piercing en tatoeage kunnen gezondheidsrisico's met zich meebrengen, indien hygiënische regels niet in acht worden genomen. "Het is moeilijk mensen warm te krijgen om donor te worden" zegt Wim, die zijn jongere collega's wel eens een folder of donorsticker onder de neus houdt. "Pas als men zelf of in familiekring bloed heeft bijgekregen, beseft men dat bloed geven noodzakelijk is." 6

Wim heeft bloedgroep O negatief, d.w.z. dat hij een universeel bloeddonor is, en dat betekent dat in principe iedereen zijn bloed(bestanddelen) kan ontvangen. Hij geeft ongeveer 2x per jaar bloed. Soms wordt hij met spoed opgeroepen en door een taxi opgehaald om bloed te geven voor noodgevallen. Bij de halfjaarlijkse oproep wordt allereerst urine gecontroleerd en met een kleine naald vier buisjes bloed afgenomen, waarbij het ijzergehalte (Hb) wordt bepaald. Daarna meet de keuringsarts bloeddruk, onderzoekt longen en loopt de uitgebreide vragenlijst met je door. Dan wordt met een aanzienlijk dikkere naald een halve liter bloed afgenomen. Tijdens de afname - waarbij de donor een liggende houding aanneemt - ligt de bloedzak op een schudapparaat dat stolling voorkomt en tevens het aantal milliliters aangeeft. Na afloop moet het wondje 4 min. worden dichtgehouden met een gaasje. Het is belangrijk om nog een tijdje te blijven liggen, anders zou je kunnen flauwvallen. En dan is er ... koffie! In het verleden was het soms ook de gewoonte dat er bij de koffie een cognacje werd geserveerd! En met dit extraatje probeerde Wim eens een kameraad over te halen om mee te gaan als donor. ''Ik zal zorgen dat jij een cognacje krijgt!" was de afspraak. Maar juist die keer ging Wim zelf van de kaart en moest hij aangesterkt worden met koffie en bouilJon! "Lust meneer ook een cognacje?" "Als mijn kameraad er ook een krijgt!" De weddénschap was gewonnen' En wat bleek na jaren: een cognacje is in het geheel niet goed na bloedafuame, want dat verdunt het bloed! Zestig keer bloed geven, daar deed Wim zo'n dertig jaar over. In de toekomst zullen meerdere afuames per jaar mogelijk zijn bij een nieuwe methode: de plasmaferese. Een techniek, waarbij na scheiding van het bloed door speciale machines, het plasma achtergehouden wordt en je de rode bloedcellen via een infuussysteem weer terugontvangt. Plasma-eiwitten maken zich weer snel aan en je kunt zelfs na 14 dagen weer een plasmaferese ondergaan. Ook bestaat de mogelijkheid dat de bloedplaatjes afgezonderd worden. De afname zelf duurt wel wat langer. Neemt U dit praatje bloedserieus?! Wim v.d. Heuvel, Papendijk 24a wil graag informatie verstrekken over het bloeddonorschap. Proficiat Wim en bedankt namens de ontvangers!


.

I"'

i

Bloedbank N.O. Brabant 1 ¡s-Hertogenbosch 1 073 - 614 88 00

Slijterij

D'n Maltfer

Aanbiedingen: Tokkel room Calumba 3 smaken Wenneker citroen brandewijn Bokma jonge jenever Henkes vieux Maltky Joseph Guy***

7,85 11,50 f 17,15 f 23,85 f

f

f 22,35 f 17,25 f 30,95

aanbiedingen geldig t/m 4 april 1998 >ellouten voorbehouden

Kloosterstraat 5b Geffen Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallatie 7


A.

S-t

~

ROND DE DORPSPOMP

Nogal wiedus, dat we meteen praten over de politieke ontwikkelingen in Maasdonk. Wat is er aan de hand? Geffens Belang in het nauw? Ja, 4 zetels geeft geen garantie. Al moeten we vaststellen, dat Geffens Belang meer stemmen haalde dan 4 jaar geleden. Het samengaan met fractie v.d. Rijt bracht de 4e zetel. Het C.D.A. sleepte de restzetel binnen en werd daarmee de grootste fractie 5 zetels. Het overlegt tussen Dorpsbelangen en het C.D.A. lijkt op een scheiding uit te lopen. Antoon moet over geheime wapens beschikken wil hij nog een wethouders-zetel veroveren. Het C.D.A. is in gesprek met Partij Maasdonk met 3 zetels en de Vooruit-Strevende-Partij-Maasdonk ( V.P.M.) met 2 zetels en Partij Vinkel met l zetel. Ja met 11 zetels, als die het eens kunnen worden levert dat 11 zetels op, een dikke meerderheid. Geffens belang wordt dan oppositie partij. Al 12 jaar k~nnen we Antoon van Zandvoort als een krachtdadig bestuurder met een grote toewijding en inzet en onovertrefbare werklust. Zal die strijdvaardige Antoon de "strijdbijl" begraven? Het doek is nog niet gevallen. Maar de namen van de toekomstige wethouders worden al genoemd: Betsie van Bakel van het C.D.A., Jos van Sleeuwen van de partij Maasdonk en Hans Hendriks van de V .P.M. Moeten we drie wethouders gaan betalen of worden dan twee salarissen met drie wethouders gedeeld? Drie nieuwe wethouders in Maasdonk. Het lijkt ongelooflijk. Een gezamenlijk standpunt voor de ingesprek-zijnde partijen luidt "Oude wethouders keren niet terug in het college van B en W". 14 April dan weten we mee. Het wordt spannend. Heel Maasdonk heeft recht op duidelijkheid en openheid. Daarmee is de democratie gediend. Is er nog inspraak of wordt de roepstem van "ReaGEER" niet meer gehoord? ''ReaGEER" komt met veel argumenten tegen de bouw van het Dorpshuis aan de oostzijde van "De Geer". Of ze allemaal juist zijn, betwijfelen we. Minstens hier en daar erg overtrokken. Maar we respecteren hun democratische instelling en verwijzen naar ons standpunt om nog ¡ eens te kijken naar de Bonkelaar en omgeving. "ReaGEER" maakt gebruik van de Pers en krijgt ook al tegengas. We lazen een "hartenkreet" van de voorzitter van "W.I.K." om ruimte te maken voor het "Dorpshuis" maar helaas duidelijke en goede argumenten om te reageren op "ReaGEER" ontbraken. Dief 1.500.000,- kunnen maar een keer worden besteed. Daarom duidelijke argumenten. 8

Is het allemaal niet te krap? E en passen en meten. Kijk eens naar de Pas in Heesch, al drie keer verbouwd. "De Meent" kent ook problemen. Wat zijn precies de wensen van de toekomstige gebruikers? Het kostenplaatje? Het gebruik overdag, 's avonds. Laten we maar verder praten over "De Kiosk" . Of zetten we die ook nog voor "De Geer''? Nee, nee, daarover geen discussie: op het Dorpsplein. Op de plaats van de bloembak. Of moet de kiosk op de rotonde worden gebouwd aan de ''Papendijk"? Nee, op l april beginnen we aan de bouw van de kiosk. Samen graven we de bouwput uit. Gelukkig weten we wat we willen. De tekeningen zijn klaar, de afmetingen bekend, de plaats bepaald. Voor "Effe noar Geffe" staat de kiosk er. Met een goede akoestiek, een zeer mooi en doordacht ontwerp. Kosten f 90.000,-. De gemeente Maasdonk draagt f 40.000,- bij. Het wordt een aanwinst voor Geffen en een verfraaiing van het Dorpsplein. Uniek!!! . Dank zij gulle medewerking van aannemers en veel vrijwilligers gaat de kiosk verrijzen. Het feest "700 jaar Geffen" rolt verder. Het grote openluchtspel wordt voorbereid. Het wordt "SPEKTAKEL"!!!! Er wordt ijverig gerepeteerd. Alles staat op de rol. De CD Geffen 700, waaraan Âą 250 Geffenaren hun muzikale bijdrage leveren komt eraan. Veel wordt opgenomen in studio's. Er is een nieuw lied over Geffen gemaakt. Het echte Geffense VOLKSLIED blijft nog even uit De Componist zoekt een tekstdichter, en de tekstdichter is op zoek naar de componist. Misschien vinden ze elkaar. Er komt nog een fietsroute door en rond Maasdonk. Geffen fiets eropuit: DE FIETSDAG. We verbinden de drie kernen. Maasdonk wordt EEN!!! Jumelage met Polen. Maasdonk onderhoudt vriendschappelijke betrekkingen met enkele dorpen uit Polen. Een werkgroep best aande uit burgemeester H. Netten, Wethouders Fr. V. Nistelrooij en J. v. Erp en Annetta van Stokkem (als tolk; zij is een Poolse) bezocht Polen. Het werkbezoek was erg vruchtnaar. Een 18-tal jongeren: (boerinnen, boeren en waterschapsmensen) loopt binnenkort stage. In Maasdonk en wordt ondergebracht bij agrarische bedrijven en bij waterschap om ervaring op te doen. Voorwaarde was, dat ze Duits of Engels kunnen spreken, zodat een vruchtbare uitwisseling mogelijk wordt. Dan kunnen we spr-e ken van een gastvrij Maasdonk. Een tweetal Vinkelnaren was op bezoek in ZuidAfrika. Met heel veel verhalen komen ze terug, vol optimisme en verwondering over wat in kort~ tijd tot


stand is gebracht. Zo raakt Maasdonk betrokken in de wereld en wordt onze blik verruimd. Mogelijk schrijven ze hun verhaal in Toren.klanken. Half vasten is weer voorbij. Het groen loopt uit. De lentebloemen lachen ons tegemoet. Houdt moed: het wordt wéér PASEN!! Van stamtafel 78 Volgende stamtafel: 29 maart van 11.00 tot 12.30 uur in café Govers. Ook u bent WELKOM.

OPEN"

ffUIS

Alle vrienden, buren, bekenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom op 1 7

ap.r.i..L

om ons bedrijf te bezichtigen. Van 16 - 18 uur houden wij open huis en kunt u onder het genot van een drankje rustig rondkijken in ons nieuwe pand.

BIONED B:V Laboratorium-produkten & medische artikelen. Harry en Cintha _Hulsen Het Geffens Veld 9 ~386 LL Geffen Tel: 073-5343211 Fax: 5343219

ZWEMVERENIGING 't WATERRIJK NULAND/HEESCH Tot ziens allemaal Misschien dat verschillende van u het nog weten, maar ruim 17 jaar geleden zag zwemvereniging 't Waterrijk het eerste licht. Dat licht was inmiddels uitgegroeid tot een gezellige en zeer sportieve ploeg. Denk maar eens aan onze Marathons en de laatste jaren aan de zwemfestijnen. Vele leden hebben bij ons het zwemmen nog beter onder de knie gekregen, maar het belangrijkste was wel het plezier hebben met het water en het vrij zijn in het water. Maar nu moeten we stoppen. We hebben nog geprobeerd om ergens anders te kunnen huren, maar dit is tegenwoordig niet meer mogelijk. Er is gewoon te weinig water, dus gooien ze nog maar een zwembad dicht. Zo ook ons zwembad Maar hierbij willen wij iedereen bedanken-die meegeholpen hebben om 't Waterrijk zo'n gezellige club te maken. Het bestuur heeft ondertussen de balans opgemaakt en het geld dat over was geschonken aan twee goede doelen zoals de leden de laatste vergadering besloten hebben Deze doelen waren ziekencomité "Het open Venster" en speeltuin '"t Heike" . Zij hebben inmiddels de bijdrage ontvangen en rest mij niets meer dan tabee te zeggen en misschien zien we elkaar nog wel eens Frenk van Gogh.

KOPY INLEVEREN VOOR: 28 MAART 9


Wij zijn gek op antiek. Behalve als het om pensioenconstructies gaat. Kiezen voor antiek is iets heel per-

u,op basis van uw persoonlijke situatie,alle

soonlijks. Dat geldt ook voor uw financieel

mogelijkheden op het gebied van financie-

advies. Daarom heeft u altijd meer aan het Rabobank Persoonlijk Financieel Advies®.

ren, sparen , verzekeren en beleggen opt imaal op elkaar afgestemd. Uiteraard inclusief alle daarbij beho-

Een plan dat u samen maakt met uw financieel adviseur van de Rabobank, bij u thuis

rende fiscale aspecten.

of op de bank.

Met als doel:een weloverwogen advies,dat

U bepaalt eerst uw financiële wensen en behoeften. Daarna worden samen met

ook in de toekomst z'n waa rde blijft bewijzen.

Daarom willen wii het Rabobank Persoonliik Financieel Advies®. V

a

Rabobank

Het Maasland

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Vinkel, Maren-Kessel en Oijen 10


EVENEMENTEN STICHTING GEFFEN

OPROEP De Evenementen Stichting Geffen is al weer druk doende met de organisatie van de Koninginnedag 1998. Op die dag worden er weer voor de Geffense kinderen van de peuterspeelzaal en van de basisscholen allerlei spelletjes georganiseerd. Voor het begeleiden van deze spelletjes zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers. Onze vraag is dan ook: Heb jij op donderdag 30 april a.s. tussen 12.00 uur en 15. 00 uur zin en tijd om ons te helpen? Laat het ons dan weten door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij of te bellen naar Gerda de Veer, Peppeldreef 7, tel. 5341214. Natuurlijk kun je je ook samen met een vriend of vriendin opgeven, dat is wel zo gezellig! Vul dan beide namen in. Wij hopen op veel reacties!!! Alvast bedankt en de hartelijke groeten van de E.S.G.

X ...... .. ... ... ... ...... .............. ..... . N aan1 ... ........... . .. .... ... ... ....... .. ..... . ... ..... . Adres .. . ............ . ... .. .. .... .... .. ........ . ..... ... . Tel.nr ... .... . ..... ... . ... ... .. ... ..... .... ..... ..... . .. . Leeftijd ..... . .. . .......... ... ... .. . ..... .. .... ... ... .. . . Ik wil graag meehelpen met het begeleiden van de spelletjes op Koninginnedag. Het liefst O van 12.00 tot 13.30 uur 0 van 13.30 tot 15.00 uur 0 van 12.00 tot 15.00 uur (s.v.p. hokje zwart maken)

M.O.V. GEFFEN VASTENACTIE De wereld in balans. Daar staat Vastenactie voor. Dat vraagt om respect voor ĂŠn solidariteit met de armste. We moeten openstaan voor geluiden uit het Zuiden. Zoals voor de kinderstemmen op de vuilstortplaats in Jakarta. Vastenactie steunt het Sociaal Instituut Jakarta. Het instituut heeft samen met de bewoners van de vuilnisbelt een onderwijsprogramma opgezet. Tevens tracht men het inkomen van de ouders te verbeteren. Want als zij genoeg verdienen hoeven de kinderen het zware werk niet meer te

joen. En de bewoners van Bantar Gebang hebben meer plannen. Ze willen dat hun kinderen ook voortgezet onderwijs gaan volgen, buiten de stortplaats! Wij steunen hen toch ook? In de week van 30 maart zullen de Wijkcontactpersonen uit onze parochie ofleden van de MOV groep het VASTENACTIEZAKJE ophalen. LEG HET A.U.B. VOOR HEN KLAAR. Namens de kinderen in Jakarta, dank voor uw gift!

DOE MEE DOE MEE DOE MEE DOE MEE DOE MEE DOE MEE DOE MEE

DANKBETUIGING Dinsdag 30 december kregen wij een bericht dat ons leven compleet heeft veranderd. Onze Hans, ons pap, had een hartstilstand gehad en ondanks alle pogingen hem te redden heeft hij het niet gehaald. Hans van Helvoirt . ... .. is er niet meer. Iemand verliezen waar je zielsveel van houdt is verschrikkelijk moeilijk, niet in woorden uit te drukken. De belangstelling thuis en tijdens de uitvaart, de vele bloemen en kaarten hebben ons echter enorm veel steun gegeven. Lieve mensen bedankt voor alles. Tonny v. Helvoirt Marcel Ge1ty en Carlo.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Is uw zoon/dochter binnenkort jarig en heeft u geen tijd/zin om een traktatie te maken Tegen een kleine vergoeding doe ik het voor u. Bel voor inlichtingen: 5323802.

Gevonden met carnaval. Fiets, langs de Papendijk Geffen. Af te halen Papendijk 24A Geffen.

11


dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 24 90

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres : Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. U kunt hier terecht voor het inl everen van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak (tel. 073 - 534 21 00 toestel 160) Wethouder_F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 25 72 Wethouder A .A.M. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 20 61 Wethouder J.C.M. van Erp

De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders ~iet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 -654111 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, tel. 073-534 21 00


WIE WAT WANNEER MAART 25 Vastenrneditatie 19 00 uur kapel 27 KPJ, oud papier route 2 29 Buurtver De Vier Winden, boswandeling, vertrek 11 .00u. bij de Klimop 29 G'68, heren 1 - Blok ' 80 dames l - Donki Sjot dames 2 - Donki Sjot, de Geer 1l.20 u.

AJ>RIL 01 Vastenrneditatie 19. 00 uur kapel 0 l Buurtver. De Vier Winden, knutselmiddag voor Pasen, 14.00 - 16.00u. in de Bonkelaar 02 KVO, informatieavond door een gynaecoloog 02 Buurtver. De Vier Winden, biljarten bij ' t Berghje aanvang 19.30 uur 04 Palmpasenoptocht 06 KVO, paasstukjes maken 07 KVO, volksdansfestijn in Schaijk 07 KVB, bezoek Rabobank Nuland 07 Buurtver. De Vier Winden, bloemschikken 20.00u. 't H aasje 08 Boeteviering 10.00 u. kapel/ 19.30 u. kerk 09 Witte Donderdag 10 15.00 uur Kruisweg, 19.30 uur Goede Vrijdagvtenng 12 Pasen 12 Buurtver. de Vier Winden, paaseieren zoeken 11 .00u. bij de Klimop 13 Presentatie Eerste Communicanten 13 KVO, fietstocht samen met de NCB, georganiseerd door de werkgroep Levensbeschouwing en Welzijn 16 KPJ, oud papier route 1 18 Vraag en aanbod l 9 G' 68, dames 1 - Swinta, dames 2 - Van Tartwijk/VCH, de Geer l 1.20u. 21 Buurtver. De Vier Winden, kaarten bij 't Haasje aanvang 20.00 uur 21 KVO, bijeenkomst voor alleengaanden te Berghem 23 KVO, Jeanne d' Are viering 24 KPJ, oud papier route 2 25 Buurtver. De Vier Winden, feestavond MEI 03 Eerste communie Aloysiusschool 05 Buurtver. de Vier Winden, mei-bingo, 20.00u. 't Haasje 07 KVB, avond Stijlvol Wonen door themaleidster

KVB 10 Eerste communie Mariaschool 11 Inschrijving Peuterspeelzaal 'De Paddestoel'

12 KVB, algemene ledenvergadering KVB, Provincie huis Den Bosch 12 KVB, fietstocht naar de St. Jan in Den Bosch samen met KVO 13 Ziekencom. De Schakel, meiviering 14.00 uur ' t Oude Klooster 14 KVB, moederdagviering 16 Afrikaanse viering in parochiekerk 17 Fiets mee met het MOV 17 Presentatie Vormelingen 21 Hemelvaart 21 KPJ, oud papier route 1 24 Bèdevaa1i Wittem 28 KVB, 45 jaar bestaan 29 KPJ, oud papier route 2 29 Toediening Vormsel 31 Pinksteren JUNI 06 Gezinsviering 07 Toerclub De Windmolens, wiekslag toertocht+ gezinstocht, start 8-9- uur Gouden Leeuw 13 TV De Vlijmd, jeugd vroege vogeltoernooi 14 Buurtver. De Vier Winden, fietstocht, vertrek l O.30u. bij sporthal de Geer 17 TV De Vlijmd, jeugdmiddag op het Autotron 18 KPJ, oud papier route 1 20 Sportfestijn "Geffen 700", jubileumdienst Zilveren Jongerenkoor Heesch-Geffen 26 KPJ, oud papier route 2

JULI 01 Buurtver. De Vier Winden, groot evenement????? 03/04/05 Tienerkamp buurtver. De Vier Winden 06 Jeugdbrandweerdag 12 TV De Vlijmd, jeugd Mini-maxi toernooi 18 Openluchtspel (première) met daarna een groot Bourgondisch Feest op en rond het Dorpsplein 19 Openluchtspel (tweede uitvoering) AUGUSTUS 13 Toerclub De Windmolens, Rabomolentoertocht en gezinstocht, start 10-13 uur 20 KPJ, oud papier route 1 20 Toerclub de Windmolens, Brabant op de fiets, gezinstocht, start 8-9 uur, Gouden Leeuw 28 K.PJ, oud papier route 2 29 t/m 4 sept. TV De Vlijmd, jeugd clubkampioen schappen SEPTEMBER 06 Effe noar Geffe 09 Ziekencom. De Schakel, Nationale Ziekendag 14.00 uur Café zaal 't Haasje 17 KPJ, oud papier route 1 20 TV De Vlijmd, jeugd vriendjes-vriendinnetjes toernooi 25 KPJ, oud papier route 2 13


LEDENRAAD

KRUISVERENIGING GEFFEN Neen bestaan van bijna 70 jaren is de algemene ledenvergadering van 3 maart jl. het besluit genomen om tot ontbinding van de Kruisvereniging over te gaan. Door de reeds jarenlange reorganisatie binnen het Kruiswerk resteerde na 1990 voor de plaatselijke vereniging nog als enige taak het organiseren van cursussen op het gebied van Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding, kortweg G.V.O. genaamd. In de beginjaren was de belangstelling voor deze activiteiten redelijk tot goed te noemen. De laatste jaren werd dit echter steeds minder ondanks de ruime aandacht die er in de media aan werd besteed. Daarom heeft het bestuur zich afgevraagd of het nog zin had om de vereniging te handhaven. En daarbij zijn zij tot de conclusie gekomen dat er zeer weinig is overgebleven dat de vereniging nog bestaansrecht geeft. Wat verandert er voor u zult u zich misschien afvragen? En ik kan u geruststellen. U zult er niets van merken. De thuiszorg is immers al jaren in professionele handen. De plaatselijke Kruisvereniging heeft al jaren geen enkele band meer met de stichting Thuiszorg. Zoals u in vorige Torenklanken hebt kunnen lezen beschikte de Kruisvereniging nog over een vermogen waarvoor de ledenvergadering een bestemming moest aanwijzen. Het bestuursvoorstel was om dit vermogen ten goede te laten komen aan verenigingenen groeperingen welke zich in Geffen op vrijwillige basis bezighouden met het organiseren vanactiviteiten voor zieken, ouderen, gehandicapten en alleenstaanden. Besloten is om een stichting in het leven te roepen, het resterende vermogen daarin onder te brengen en jaarlijks de opbrengst van het vermogen te schenken aan ĂŠĂŠn of meer verenigingen die op dat gebied activiteiten ontplooien. Op deze wijze kan het vermogen van de Kruisvereniging, wat immers in het verleden door de Geffense bevolking bijeen is gebracht, nog jarenlang zijn vruchten afwerpen ten gunste van die zelfde Geffense bevolking. Om de binding tussen de kruisvereniging en de nieuwe stichting naar voren te laten komen zal deze na<1,m: stichting 'het Wit Gele Kruis Fonds' gaan dragen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: de heren A.J.Smit, L. Spijkers en W.H.v.d.H~4vel. Kruisvereniging Geffen Nellie van den Hurk

14

700 JAAR GEFFEN EN DE MOLENS Tarwe Van de producten die op een molen gemalen worden voor menselijke consumptie is tan\e de belangrijkste. Tarwe is ook een van onze belangrijkste voedingsmiddelen van tegenwoordig. Denk maar eens aan ons dagelijks brood. Maar wist u dat sinds de jaren dertig de Nederlander steeds minder brood is gaan eten? In 193 5 was de consumptie van brood nog zo 'n 250 gram per persoon per dag, nu is dit nog maar 160 gram per dag. Dit was tot een aantal jaren geleden voornamelijk zuiver wit brood, maar het gebruik van volkorenbrood is de laatste jaren flink toegenomen. Voor het bakken van wit brood wordt alleen de tarwebloem gebruikt (gemalen meelichaam of meelkern), terwijl voor volkorenbrood de hele tarwekorrel wordt gebruikt (dus inclusief de kiemen en de zemelen, die bestaan uit de vruchtwand en de zaadhuid). In onze Nederlandse bakkerijen wordt veel buitenlandse tarwe gebmikt. Dit is omdat deze een betere bakkwaliteit heeft. Ons Nederlands zeeklimaat levert doorgaans tarwe met een zachte melige korrel die minder geschikt is om mee te bakken. De laatste jaren neemt door verbetering van zijn kwaliteit de hoeveelheid Nederlandse tarwe in de bakkerijen wel toe. Maar het grootste deel van onze inlandse tarwe is nog steeds bestemd voor veevoer. Bij de teelt van tarwe in ons land wordt daarom ook meer gelet op opbrengst en oogstzekerheid dan op bakkwaliteit. Een goede bakkwaliteit wordt gekenmerkt door een hoog eiwitgehalte, een goede eiwitkwaliteit en harde korrels. Een goede bakkwaliteit is vooral noodzakelijk voor het gebruik in grote bakkerijen waarin het bakproces voornamelijk is geautomatiseerd. In kleinere bakkerijen kunnen er makkelijker wat producten ter verbetering van het brood toegevoegd worden. Welke voedingsstoffen zitten er nu eigenlijk in die tarwekorrel? Koolhydraten, dit is een verzamelnaam voor in de natuur veel voorkom~nde scheikundige verbindingen di~ koolstof, zuurstof en waterstof bevatten, zoals zetmeel, suikers en cellulose. Zetmeel vormt het grootste deel van het meelproduct.


Vet, de kiem van de korrel bestaat hoofdzakelijk uit vet. Bij de bloemfabricage wordt de kiem verwijderd omdat vet de houdbaarheid van het meel of de bloem verkort. ¡ Eiwitten, dit zijn scheikundige verbindingen opgebouwd uit koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof. De hoeveelheid eiwit is afhankelijk van de hoeveelheid sikstof die de plant tijdens de groei uit de grond kan opnemen. Het tarweras is in dit opzicht ook van belang. De eiwitten zitten voornamelijk in de zemelen en kiem. Mineralen, deze bevinden zich voornamelijk in de buitenlagen van de korrel en bestaan uit kalium, magnesium, calcium, fosfor en zwavel. V erder bevatten de korrels nog enzymen, dit zijn stoffen die bepaalde scheikundige omzettingen kunnen bewerkstelligen. Een stof die eigenlijk onder de eiwitten genoemd zou moeten worden is gluten. Gluten is het eiwit dat zorgt voor de samenhangende structuur van het deeg. Ook zorgen gluten ervoor dat het deeg elastisch en rekbaar is. Dit is belangrijk bij het rijzingsproces: gist vormt dan koolzuurgas en dit wordt door de gluten vastgehouden waardoor het brood luchtig wordt. Het zal gezien de functie van deze gluten duidelijk zijn dat de bakkwaliteit van tarwe in grote mate afhangt van het gehalte aan gluten. Tegenwoordig is het ook mogelijk om extra gluten aan het deeg toe te voegen. De kwaliteit van de gluten wordt op natuurlijke wijze verbeterd door de bloem of het meel enige tijd op te slaan. Mijn molenke draait er zo lustig en wel De schoorsteen rookt daameven; Ach was ik toch maar geen vrijgezel Wat heb ik alleen aan zo' n leven? Ach trad er een Marieken mijn molenke in Dan wist ik waarvoor ik mijn broodje win. De molenaars.

GEFFEN VERSTERKT VERTROUWEN IN DORPSBELANGEN Met een stijgin g van 51 naar 53% van alle Gef~ fense stemmen versterkte Geffen haar vertrouwen in "Dorpsbelangen". Voor deze meerderheid in Geffen dankt de fractie de Geffense gemeenschap van harte voor het gestelde vertrouwen en hoopt dat ook in de komende jaren weer waar te kunnen maken. U kunt op ons blijven rekenen!

De laatste raadsverkiezingen waren voor "Dorpsbelangen" een geweldig succes. In totaal werden er 1733 stemmen op onze partij uitgebracht, hetgeen in de totale gemeente Maasdonk een aandeel was van ruim 29,2%. Op een kleine 40 stemmen na, was Dorpsbelangen de grootste fractie geworden in totaal Maasdonk. Met name het Geffense succes is de basis voor deze overwinning. Helaas leverde dit extra aandeel net geen vijfde zetel op in de nieuwe raad. Geffen gaf hiermee aan, vertrouwen te hebben in de huidige ploeg onder aanvoering van Antoon van Zandvoort, voor de komende periode versterkt met de terugkeer van Jan Meulepas die veel voorkeurstemmen vergaarde. De duidelijkheid van de partij, maar met name ook van onze wethouder werd beloond. Mensen geven hiermede aan meer waardering te hebben voor politici die minder beloven maar veel doen, dan politici die veel beloven maar minder doen. Naast een duidelijk verkiezingsprogramma en een op iedere kern g ericht actieplan, zijn het uiteindelijk toch de mensen op de lijst en in de Raad die het moeten doen. Mensen op onze lijst die staan voor werklust en vertrouwen. Mensen die minder praten maar meer uitvoeren dat weet Geffen te waarderen. Ook onze uitstap naar Vinkel, door middel van de fusie met voormalige lijst van der Rijt is prima uitgepakt. Het aandeel van 25% in Vinkel is totaal behouden. Daarmede heeft onze fractie de noodzakelijke verbreding tot stand gebracht. Tenslotte was er ook winst in N uland. Ons aandeel van het aantal stemmen in N uland steeg van 5,4% naar 7,4%. Verdere versteviging in Nuland willen wij de volgende keer bereiken. Maar u kunt er zeker van zijn, wij vertrekken van onze thuisbasis Geffen. Uw vertrouwen in onze partij willen wij blijven waarmaken. Natuurlijk willen wij na dit succes als partij weer in het jaar College van B & W zitten. Wij maken daar reeds 18 jaar deel van uit en de kiezers geven aan dat we dat goed doen. Dat mag toch niet afgestraft worden als de kiezers gesproken hebben. In de verkiezingsdebatten waren er nog al wat partijen die een geheel nieuw College wilden. Nu echter de kiezer zo duidelijk ten gunste van onze partij heeft gesproken, daar kan de politiek toch niet omheen. Waar blijft anders de democratie. Maar ja, de politiek is grillig en vaak door de burger als onbetrouwbaar bestempeld. Wordt dat dan nu weer bevestigd? Tijdens het schrijven van dit artikel zijn wij nog in gesprek met de andere partijen. Ook nu weer steeds aanvallen op onze lijsttrekker, huidige wethouder en ook nu onze wethouderskandidaat. Wij doen ons best, en houden Geffen op de hoogte m.b.t. de nieuwe wethouderkeuze. Nogmaals hartstikke bedankt voor de Geffense kiezers steun. Bestuur en fractie Dorpsbelangen. 15


PAASAKTIE Winkeliers - Horeca Verenifinf Geffen

lf

g-__

11

~

Wie is deze paashaas? .\ j .¡..

Hoof prijs: Paaslevensmiddelenmand t.w.v. f 150,-

+ diverse paaspriizen -~ ~------------------------------ -- ----~ Inleveren t/m 7 april bij de deelnemende winkeliers.

Paashaas: Naam: Adres: Telefoon: ' 16

Woonplaats: . . . .... . . . .......... . . .. .................. . . . . .. ........ ........ . . .. ........... . .......... ........... . . .. ..................................................... .. .................... ....


NEDERLANDSE HARTSTICHTING

D.K.Ci. Op zondag 1 maart j.l. heeft het 2e Seniorenteam van Dames Korfbalvereniging Geffen het felbegeerde kampioenschap in de 3e klasse A behaald, waardoor zij automatisch promoveren naar de ze klasse van de K.N.K.V. , afdeling Nieuw Zuid. De wedstrijd tegen Concordia 3 uit Sint Oedenrode werd met 9-2 gewonnen waarna de champagne o~tkurkt kon worden en het kampioensfeest kon begmnen, wat tot in de late uren zou duren. Na afloop van de gewonnen wedstrijd werden wij verrast met T-shirts waarop stond vermeld: "D.K.G. 2 Kampioen" !! Deze shirts werden gesponsord door Café Bart v.d. Wetering. Het kampioensfeest werd mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van: Slijterij de Nieuwe Ark, Patrick Bekkers Goederenhandel, Cinerent Geffen, v.d. Doelen Bloemen, Sportcafé de Geer, Govers Friture, Café zaal 't Haasje, Stip Drogisterij Monique van Herpen, Familie van Heumen, Brood en Banketbakkerij M. van Hoorn, Rijwielhandel Tormie Janssen, V.O.F. de Kinderen, Familie l\lleulepas, N ovalux, Oogadviseur Stefan, Je Eigen Slager Jan van Ravenstein., Bouwbedrijf Gebr Van Wanrooij B .V.

Collecteren voor het hart: kleine moeite, goed gevoel.

De Hartstichting in Geffen zoekt voor de Nationale Hartweek van 19 tot en met 25 april enthousiaste mensen voor de collecte in Geffen. Elk jaar organiseren de Vrienden van de Hartstichting in het hele land de huis-aan-huis collecte tijdens de Nationale Hai1Week Daarbjj kunnen zij rekenen op steun van ruim 80.000 collectanten die graag voor de Nederlandse Hartstichting op pad gaan. Want veel mensen weten dat collecteren slechts een kleine moeite is en dat zij daarmee een goed doel steunen. Daarom kan iedereen met het hart op de juiste plaats zich aanmelden als collectanten en zo in anderhalf uur tot twee uur veel voor de Hartstichting betekenen.

Het werk van de Nederlandse Hartstichting. De Hartstichting besteedt de opbrengst van de collecte aan onderzoek, patiëntenzorg, preventie en voorlichting. En dat is hard nodig, want hart- en vaatziekten zijn nog steeds volksziekte nummer één. Jaarlijks sterven er 52.000 mensen aan en vele tienduizenden mensen moeten leven met de dagelijkse gevolgen van een hart- of vaatziekte. Daarom blijft de Hartstichting zich inzetten. En dat kan alleen dankzij de steun van de Nederlandse bevolking.

Aanmelden. Bij deze willen wij deze bedrijven en personen van h~e bedanken en natuurljjk ook de toeschouwers, die in grote getale aanwezig waren, het bestuur van D .K.G., de trainer. de Senioren 1 van D .K.G. en natuurlijk onze coach. Noomaals iedereen van harte bedankt die er mee aan hebben bijgedragen dat we van deze dag een echte feestdag konden maken! ~

Senioren 2 D .K.G. Nu u heeft kunnen lezen hoe gezellig en sportief · korfballen is, nodigen wij geïnteresseerden uit voor een viertal proeftrainingen bij D.K.G. Vanaf woensdag 11 maart 1998 gaan we weer buiten trainen op onze nieuwe accommodatie op Sportpark De Biescamp, ingang Tennisvereniging de Vlijmd. We hopen u snel eens te mogen begroeten. Bestuur D .K.G.

Nieuwe collectanten die dit jaar willen collecteren, kunnen contact opnemen met Vrienden van de Hartstichting Comité Geffen Lenie Willemse. De Kouwe Noord 7, tel. 5323588, Rien van den Berg, Molenstraat 22, tel. 5321204, Kees Jongeneelen, Elzendreef34, tel. 5321146.

BELANGENGROEP REAGEER In de laatste uitgave van de Torenklanken heeft de redactie van de Toren.klanken welwillende medewerking verleend om de argumenten van Belangengroep Rea- · GEER onverkort te presenteren. De Belangengroep bestaat momenteel uit meer dan 20 leden (ofwel gezinnen) die direct betrokkene zijn bij de activiteiten van de belangengroep. De belangengroep heeft veel directe en indirecte reacties gehad op de publieksvriendelijke activiteiten zoals het plaatsen van borden en spandoeken, onze publicaties, alsmede het ophangen van affiches. Onze dank voor deze veelal positieve reacties ReaGEER. 17


ReaGEER wil vooral blijven reageren. De direct omwonende hebben zeker een eigen belang als het gaat over een veranderd uitzicht, de Groene Long en verkeers-, parkeer- en geluidsoverlast.

De Maasdonkse gemeenschap, verenigingen en gebruikers van accomodaties en de leden van ReaGEER hebben ook gezamenlijke belangen. De inwoners van Maasdonk moeten zich realiseren dat er forse investeringen worden gedaan en nog zullen worden gedaan. De leden van onze gemeenteraad weten daarover mee te praten en moeten zich in alle bochten wringen om de -al da niet noodzakelijke-- investeringen binnen redelijke grenzen te houden. Immers, iedereen wiJ toch dat de onroerendzaakbelasting aanvaardbaar blijft zonder de verenigingen en gebruikers tekort te willen doen. Verenigingen en gebrnikers van accomodaties moeten niet alleen gebruik kunnen maken van adequate accommodatie, maar ook tegen een aanvaardbare prijs.

Belangengroep ReaGEER start binnenkort een handtekeningenaktîe om te beginnen in de wijk de Elshof met duidelijk herkenbare doelen aangegeven door de medewerk(st)ers aan de handtekeningenaktie. De aangesproken bewoners van Maasdonk worden vriendelijk gevraagd mee te reageren door het plaatsen van een handtekening.

ReaGEER zal blijven reageren en vraagt daarbij uw welwillende medewerking.

Belangengroep ReaGEER. ♦

Bridgeclub

"• Getfens

f

+ Doublet ■

De uitslag van de derde competitieronde is als volgt:

Groep B 1. Echtpaar Meertens 2. Dames Jonker- Roelofs 3. Echtpaar Vos 4. Mevr. Achterberg -Dhr. v. Galen 5. Echtpaar Droog 6. Dames Jansen - Wingens 7. Dames v.d. Hurk- Noy 8. Dames Essenberg- v. Hooij 9. Dames Bos - de Jong 10. Dames Molkenboer - Y .. Zu~jlen 11. Echtpaar Hanegraaf 12. Dames Ouwendijk - \·. Cden

55. 21 % 53.54% 52. 19% 51.35% 50.69% 50.00% 49.69% 49.17% 48.02% 47.29% 46.25% 43.65%

Groep C 1. Dames Boonstra - v. Meurs 2. Heren de Kort - Tolboom 3. Dames Molkenboer - Tops 4. Dames Jansen - Jans Rat 5. Echtpaar Sollewijn 6. Dames v. Druenen - Löffier 7. Dames Schonk- Willems 8. Echtpaar v. Deutekom 9. Dames v. Beek- v. Berkel 10. Echtpaar v. Dielen 11 . Echtpaar v. Zutphen 12. Dames v.d. Brink - v.d. Ven

57.40% 54.27% 53.54% 52.50% 50.42% 48.54% 48.02% 47.40% 46.88% 46.77% 45. 94% 44.30%

GroepD 1. Dames Berten - Rasing 2. Dames Fillekens - v. Houten 3. Dhr. Christiaens - Mevr. Loohuys 4. Dames Peters -Zeeuwen 5. Heren v. Berkum- v. Hout 6. Dames v. Noort- Weerens 7. Heren v. Weert - v. Zijl 8. Dhr. v.d. Bergh - Mevr. Binos 9. Dames Geneste - Romeijnders 10. Dames v. Bon - Janssen 11. Dames v. Gelder - Ulehaken 12. Echtpaar Vogels

5 7. 40% 53.19% 52.40% 50. 63% 50.42% 49.38% 48.65% 48.33% 4 7. 81 % 46.98% 46.25% 43.19%

Groep E 1. Echtpaar Boeijen Mevr. en Dhr. v. Ravenstein 3. Dames Damen - v. Duikeren 4. Echtpaar v. Genugten 5. Dames v.d. Akker - Veltbuis 6. Echtpaar de Rooy 7. Dames v. Duijn - Soudijn 8. Echtpaar Sleutjes 9. Echtpaar Wij ers 10. Dames v.d. Berg - Toebast

54.69% 54.69% 43.30% 52.47% 51.69% 50.26% 48.96% 48.31% 43.88% 40.76%

Groep A 1. Echtpaar van de Logt 2. Echtpaar Luijben 3. Mevr. De Veer- Dhr. v.d. Ven 4. Echtpaar Bijl 5. Echtpaar Koops 6 _Echtpaar Verbruggen 7. Heren v. Bon - Goorsenberg 8. Echtpaar W. v. Druenen 9. Dames v. Bragt - Ligtenberg 10. Echtpaar van Alebeek 11 . Dames v.d. Leest- Wolkenfelt 12 Heren Jonker - Roelofs 18

56.25% 55.42% 54.58% 54.48% 51.67% 50.63% 48.65% 48.33% 46.35% 45.83% 44.06% 43.75%

************************ ***************


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELJNG HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen' ', Veldstraat 5, Gef-

fen Huisartsen:

A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar

Tel.: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland,,, Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel" , P latanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen Tel.: 5323427

Avond- en nachtdiensten: (van ' s-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: v,isselend P. Berkelaar en M . P eeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur t ot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 28-29 mrt. Nuland 04-05 apr. Geffen 11 t/m 13 apr. Vinkel 18-19 apr. Geffen 25-26 apr. Nuland

30 apr. 02-03 mei 09-10 mei 16-17 mei 21 mei

Geffen Nuland Geffen Vinkel Geffen

Tn de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/E. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend.

De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 17 april Geffen: 18 juni Nuland: 08 + 11 mei Vakanties: A. Smit, E. SmitNahon: 20 apr. t/m 04 mei P. Berkelaar: 26 + 27 maart 15 mei t/m 22 mei J. Visschers: 06 apr. t/m 13 apr. N .B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden) Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen Dhr.Berkelaar Dhr.Smit Mw.SmitNahon Maandag -ochtend -middag Dinsdag -ochtend -middag

X

X

X

X

afwezig

X

x

X

X

afwezig

X

afwezig

Woensdag -ochtend afwezig -middag afwezig

X

X

X

X

Donderdag -ochtend afwezig -middag x

X

Vrijdag -ochtend -middag

X X

X

X

afwezig

X

afwezig afwezig

afwezig

"X" betekend: aanwezig APOTHEEK: Apotheek "Geffen-N uland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08.15 uur za. Van 12.00 uur tot Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikDe uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op: ma. t/m vr. open: van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 - 18.00 uur. 19


PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.: 5324312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele

G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak.

Openingstijden: dinsdag van 14.00-17.00 uur donderdag van 16. 00-19. 00 uur vrijdag van 10.00-13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel. : 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur. Overige dagen op afspraak.

Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak.

CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD >s-Hertogenbosch Tel.: 073·_ 6125244 Open sprêek-uur: ma t/m vr. van 09. 00-1 1.00 uur en van 13.30-15.30 uur.

TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. V.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11, Geffen. Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak ma t/m vr.: 08.00 - 11.45 uur 13.00 - 17.00 uur

STICHTING THUISZORG BRABA:'.'IT NOORD-OOST. De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging verpleegartikelen e.a.

ZIEKENFONDSEN: * C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, Spreekuur: dinsdag 18.00·- 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST Maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat 1 . 08.30 - 09.00 uur. Woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 08.30 09.00 uur. REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.00 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen. Tel.: 5321990 BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 - 640845 (hulp is kosteloos) JAC OSS Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13, Oss, Tel.: 0412 - 625673

20

Informatie en aanmelding zorg: Tel. 0412 - 622678 (bij nood 24u per dag) Ma t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur. Uitlenen van verpleegartikelen: * Kantoor Geffen, Dorpsstraat 3 7, do. 13.30 - 14.00 uur Thuiszorgwinkel: Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. 13.30-17.30u en di t/m vrij. 10.30-12.30u en 13 .30-17.30 uur. BIBLIOBUS:

Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag Mariaschool: 09.00 - 09.45 uur Aloysiusschool: 09.50 - 10.50 uur Sporthal De Geer: Woensdag 12.30 - 13.30 uur Zaterdag 14.15 - 15.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 52979877 WEEKMARKT Elke woensdag van 09.00 - 13.30 uur op het Dorpsplein.


Adm. kantoor v.d. Heyden

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

A.H. Romme b.v. Bedrijvenweg 2, Geffen Kantoo,(073)5321762 magazijn (073) 532 34 69

Wij verzorgen voor u

wij kunnen voor U verzorgen

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

- Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

Tankstation - Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Bouvvbedrijf

"BRODLJS''

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 1O tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Het Geffens Veld 1 53B6 LL Geffen

' N IEl..NVBOUW ' ' '

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

01'-0ERHOLO RENOVATIE VERBO..M/INGEN

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

Tel. (073) 532 47 65

heerlijke haring, vers gestoomde

, , A' .MAKELMRDIJ EN SSU.RANTIËN . ■ Ä AN-IVERKOOP

makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

BEDRIJFS~ '

EN HUUR/VERHUUR

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

ADVISERING

• . TAXATIES

VERZEKERINGEN

ESE

■ HYPOTHEKEN

REGIO BANK

■ .Ü NTEIGENINGEN

FINANCIERINGEN ' Dorpsplein 13

• • •

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

l"Ä\_

P. DE KIJEIN

~

~ ~

Tel., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Qia van Nistelrooy Van Coolhslrnal 26 - 5386 Af, Geffen t.el. (073) 532 27 02

5386 Cl Geffen

tel. (073) 532 32 64

16:\_ \c,J

ttUIDVEQZOQGINC

Q

~

MARJA VAN BALLEGOOY-JANSSEN S.E.P. V.O.-Gediplomeerd Pedicure/Manicure Lid L.O.V. Gespecialiseerd io de diabetische voet Voetreflexmassag Kcrkstraat 9 5386AC GEFFEN Tel. 073 - 5322593


PTT: Postagentschap in Super Nissen, Dorpsplein 3, tel.: 5325389 Geopend: ma t/m vr. van 09.00 - 12.15 uur en van 13 .15 - l 7. 30 uur zaterdag van 09.00 - 12.30 uur

De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W .B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.

DE LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De lokale Bewonersraad, van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende ADRESSEN: De heer H.v.d.Broek, P .v.d.Elsenstraat 9, te Geffen, tel. : 073 - 5322529

DANK AAN COLLECTANTEN EN GULLE GEVERS De collecte ten behoeve v an het Dierentehuis te ' sHertogenbosch in de week van 1 t/m 7 maart jl . in de gemeente Maasdonk heeft een totaalbedrag van f 2.059,80 opgebracht. Uit de reactie van de "gulle gevers thuis" bleek regelmatig dat men niet op de hoogte was, dat de gevonden dieren vanuit Geffen in het dierenasiel van Den Bosch worden ondergebracht. De opbrengst komt geheel ten goede aan de bewoners van het dierentehuis. En nogmaals hartelijk dank aan coUectanten en gulle gevers.

Mevr A.Vos-v.d.Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, Tel.: 073 - 5321536

Met vriendelijke groeten, Leonie van Staveren Dierentehuis ' s-He11ogenbosch

De heer C.v.Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, Tel,: 073 - 5321521

Vliertsesteeg 20 5213 ZA 's-Hertogenbosch

Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 - 19. 00 uur.

Tel 073-6412417

Ontdek de stille kracht van de slager ~

..\

.-~·J; ;I .,.,,

Gemarineerde kipreepjes met roerbakgroenten, 1 oo gr.

2,1s

Varkensfricandeau in braadzak, 1oo gr.

4 hamburgers en 500 gr. rundergehakt

9,95

Gebraden fricandeau, 100 gr.

2,2s

4 pepersteaks Paaspaté met cranberries,

Geldig van 23 t/m 28 maart 1998

i!L-ui,, 'f:f:.,,.

''

j

'~

'

2,2s

Geldig van 30 maar t tlm 4 april 1998

_ -~Met GRAî\S

1

'

-

Keurslagerij

· kanskaart voor were\dc\own __J per stuk

22

100 gr.

/1

,...-c,:, A, ' \ ,. -r .

f 1

,'

1,7s 10,00

75 11

VANTUYL KEURSLAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91


Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP Bredeweg

ZUCHT VAN VERLICHTING: WELKOM BIJ RAAD. Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. En wel bij Raad. De Administratieve Dienstverleners. Een gecertificeerde adviseur/ collega-ondernemer verzorgt daar letterlijk al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's avonds en in het weekend. Op basis van een scherp geprijsd abonnement. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS Kastanjelaan 44, 5382 KD Vinkel, tel. (073) 532 60 56

13, Geffen Tel.: 073-532296 l

BOUWMARKT VAN ERP- & Zn. *BOUWMATERIALEN •HANG- EN SLUITWERK 'TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wflt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

f 30,f 50,f 70,f 125,-

~

maninfttl

C.M. v.d. Doelen meer verstand van verzekeren

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp ~~ - n'

losse advertenties tussen de tekst:

Bloembinderij

Tel.: (073) 532 31 44 Tel.: (073) 521 30 18

Advertenties

OSS

GEF'F'EN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

~

C@

* bloemen

* planten * grafwerk

* potterie * deaoratie * droogbloemen

Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04


VAN

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

Succesvol ondernemen is een kwestie

lonen, automatisering en mediation.

van de juiste beslissingen nemen op

Neem eens contact met ons op, en

de juiste momenten. Natuurlijk laat u

ontdek het verschil tussen een

zich hierbij adviseren. Maar dan wel

advizeur en een adviseur.

op maat, en niet met stapels ondoor-

ABAB Oss, Raadhuislaan 105,

dringbare rapporten.

5341 GZ Oss, telefoon (0412) 63 40 31,

Bij ABAB houden wij van die persoon-

fax (0412) 63 83 65,

lijke, nuchtere en eenvoudige aanpak.

internet: www.abab.nl.

Maar wél professioneel, waarbij u

contactpersoon Geffen:

terug kunt vallen op de gecombineerde

Adriaan van Zandvoort,

specia listische

Bergstraat 26a, tel. (073} 532 25 86

kennis

van

onze

accountants, belastingadviseurs, juristen en adviseurs op het terrein van onder andere management, milieu,

Advizeur.

ABAB

ACC OUNTANT$ - (I E\.ASTlNOA0,.,1S@URS •JUAll!liT EN

Professioneel in alle eenvoud

ABAB heeft ~ntoren n: Alpl!Gn Bcn.cdcn-leeuwon Bladel Boimcet 8rcda Deurne G~ Gemen Goes Cronillgcn Helmond

Adviseur.

·s-He,i."lbosth Hcib:t Mill OiJSdlOI Oisterwijk Oostburg ~ rhoot Oss 01.1öenbo$Ch Roo:sambal Sint-O&denrode Someten Terneuzen TIIOOrg Uden Valk.enswaard Ve_gt.ct Vddtl~ Wa.atw11k Wanroli W-.,chen

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77

&!INENBURG

* loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen

Gebr. van Wanrooij

* Reparatie onderhoud

Bouwbedrijven

* Onderdelenvoorraad

A l tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

het de het het de

bouwbedrijf projectontwikkeling vastgoedbeheer keukencentrum timmerfabriek

Grootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Geffen. Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. {0344) 613594

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.