Torenklanken 1998 - nr 20

Page 1

36e jaargang

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

I

nummer 20

1

Bergstraat 26A. telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolwe.g 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

EEN HANDVOL LICHT Opdat wij zouden doen als Hij deed Hij zijn woorden lichten als vlammen boven ons verspreid, een lach op de gezichten: een vuur dat door zijn gloed de kou verdwijnen doet de duisternis doet zwichten.

december 1998

n n nr. 1139113

Ik wens ieder van U gezegende feestdagen en alle goeds voor 1999. Dat er vrede mag zijn in ons hart, rรปst in onze geest en stilte in 't diepst van ons wezen. Die stilte waarin wij iets zullen horen van de klank van de naam ons gegeven van in den beginne. Een naam die liefde 1s, licht en lev.en. Ik wens U allen een handvol licht! !! Pastoor Spijkers.

Dat lichtend woord geeft Hij ons mee, 't is ons op 't hart gebonden. En als wij doen zoals Hij deed, klinkt het uit vele monden: het woord dat vreugde geeft aan wat op aarde leeft als 't weerklank heeft gevonden. De blinde mensen zullen 't zien en horen zal de dove dat woord dat werkt in allen die met hart en hand geloven: een vuur dat branden zal op aarde overal, als wij de vlam niet doven. Dit gedicht van Kees Pannekoek gaat over Jezus die bijna 2000 jaar geleden geboren werd in de stal van Bethlehem. Die geboorte herdenken we als we weer Kerstmis vieren. U bent daarvoor allen hartelijk welkom in onze Geffense kerk. Het licht dat Jezus bracht en brengt doet door zijn gloed de kou en de duisternis verdwijnen. Als wij doen zoals Hij deed, als wij zijn vlam niet doven, komt Hij in onze dagen opnieuw tot leven, wordt Hij als het ware opnieuw geboren.

Met ingang van 1 januari 1999 is het redactie-adres gewijzigd in TOLWEG 7 Redactie

_____ _____ ____ ___,

.__


BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

:\ cAFÉ D~ 0~ Elzendreef 1 O~

~ Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* PLANTEN

Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.

DE

BANKIER

DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met *

* * *

*

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Ope11ingst!iden: Marmdagr,,oe11sdt1gdo1ulerdag Dinsdag- en vrijdag 7.at,,,-d,1ft;

Voor ontspanning nauw inspanning

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

~~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN REGIOA"jt BANK 71

5386 G~ Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

Ook voor kinderfeestjes

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

Woonhuis of Bed verandert van e • U wilt een huis of bedrijfspan kopen?

• U wenst een t

09.00- 17.JOuur 09. 00 - / 9. 00 imr 10. 00 - 13. 00 mtr

1/

en op aftpmal,. Middagpauze tl(ln 12. 15- 13.15 1111r.

111 1=

'~

JANSEN VAN TUIJL

VAN°"'HEESE

makelaars o.g.

~~elaardij A~u:n~~

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

't Dorp 4

Heesch

Tel. 04 l 2 - 451554

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk. Molenberg 6 tel.(073) 532 48 50 Ma t/m za: 09.00- 12.30 uur

andere tijden op afspraak.

Aa.

Hanegraaf B.V. Geffen , Onderhoud bouwmachines

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

verf-behang

MEIJER PR. BERNHARDPLEIN 12, 5391 AR NULAND TEL. on-532 47 67

~


EFKES DUURTE MÉ.... Toi Romme (84 j.) " ...Een bijzonder woord van welkom aan de mensen, die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn..." Deze woorden worden steeds uitgesproken door de voorgangers aan het begin van de vieringen in onze parochiekerk. De allereerste luisteraar was Toi Rornme. Bij haar thuis werd de aansluiting 15 jaar geleden gemaakt en op Kerstavond, precies om kwart vóór zeven, was de radioverbinding met de kerk een feit! "Mijn man Jan was ziek" zo vertelt Toi "en zodoende waren wij aan huis gebonden. Voor hem en mij was het fijn om toch de kerkvieringen te kunnen volgen". "Het initiatief tot kerktelefoonaansluitingen kwam van het RIGOM. Men wilde in die tijd allerlei activiteiten opzetten voor ouderen" vertelt Pieta de Louw, contactpersoon vanuit de parochie. De aansluiting wordt door de P.T.T. in huis gebracht via de telefoonleiding, vandaar de naam kerktelefoon. Daar komt overigens ook het misverstand vandaan, dat je aan de telefoon zou moeten luisteren. Een kabeltje vanaf het P.T.T.- kastje naar de radio zorgt voor de verbinding. "Op die kerstavond in 1983 heb ik tegen pastoor van Doorn gezegd: Vergeet het knopje niet aan te zetten!" vertelt Toi. Dat is echter niet nodig, want wanneer er .in de kerk gesproken wordt is er een rechtstreekse doorschakeling. De kosten? Eenmalige aansluitkosten van/ 210,-- en een abonnement van/ 6,75 per maand. Geen enkel probleem voor Toi, want het is het dubbel en dwars waard, vindt ze. Na de dood van haar man, heeft ze baar abonnement bewust aangehouden. En nu ze zelf niet meer naar de kerk kan, is het luisteren vaste prik geworden. "Ik heb de radio altijd aan, als er iets te doen is in de kerk: in het weekend, maar ook overdag. Bij jubileum- en huwelijksvieringen, avondwakes en uitvaartdiensten beleef je vreugde en verdriet mee. De preken worden in onze kerk zo gehouden dat het mooi blijft! Van thema-vieringen_ wordt . het boekje thuis bezorgd zodat we de teksten ook kunnen meelezen. De betrokkenheid bij de parochie wordt op deze manier goed in stand gehouden, je blijft goed op de hoogte. Ik vind het ook een mooi tijdverdrijfl" zegt Toi. "In die 15 jaar zijn er veel luisteraars geweest", weet Pieta. "Deze mensen hebben er stuk voor stuk plezier aan beleefd. Een goed initiatief dus, indertijd"! Toi heeft, behalve het luisteren naar de kerkradio, nog andere hobby's binnenshuis. Lezen, puzzelen, soms t .v. kijken en vooral kaarten zijn favoriet. Ze heeft ook haar vrouwenkransje en de vaste bezoekers, waarvan Pieta er een is op de maandagavond.

En dan is er uiteraard haar grote gezin. Op zondag, na de mis, komen de eersten al; in de namiddag zit het huis weer vol en 's avonds komen de kaarters! Door de week lopen kinderen en kleinkinderen regelmatig binnen: het is op Weverstraat 3 de zoete inval! Toi kookt haar eigen potje, want dat is een goede therapie, vindt ze. 's Zondags staat er 'een goei pènneke soep!' Ondanks haar vele ziekenhuisopnames, houdt ze zich redelijk op de been. Haar gezin -als iedereen bij elkaar is: 106 in getal- houdt haar wel 'bij de tijd!' Met kerstmis gaat Toi in ieder geval weer meerdere kerstvieringen beluisteren. "Kerktelefoon: warm aanbevolen voor ouderen!" zegt ze. Na een telefoontje (532 14 84) kunnen belangstellenden vrijblijvend komen luisteren, u krijgt er de koffie bij.

KVO

TONEELUITVOERING Traditiegetrouw brengt de toneelgroep van de KVO/NCB rond de jaarwisseling een stuk op de planken. Dit jaar wordt in samenwerking met leden van het Geffes Volk het blijspel ''In ieder badje een ander schatje" door Theo Akkermans gebracht. . Het verhaal speelt zich af rond de losbandige J~s Hennekamp en de schuchtere Johan _Dreesm~ ?Ie buren en vrienden zijn. Als Jos m ontstwnuge liefdesrelaties verstrikt raakt, roept hij de hulp van Johan in. Hoe ze via een gat in de kast zich hier uit weten te redden, kunt u zien in : "In ieder badje een ander schatje". Op dinsdag 29 december in zaal 'De Gouden Leeuw". Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. Entree f 7,50. Voorverkoop of reserveringen: M. van Uden, Heegterstraat 21, tel.5324065 A. Hoeben, Molenstraat 25. Tel. 5322009.

DANKBETUIGING Langs deze weg wil ik alle Geffenaren en andere belangstellenden heel hartelijk bedanken voor hun medeleven tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Uw medeleven was voor mij een grote steun en heeft zeker mijn genezing bevorderd. Nogmaals bedankt, ook namens de overige familieleden, voor de kaarten, brieven en bezoeken in het ziekenhuis, maar ook thuis. Piet de Haas

3


N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Van Soest

F. T.W. M. M. Hanegraaf Accountantadministratieconsulent

accountants Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Heeswijk-Dinther

Geffen

Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

Zaaivoor: bruiloften - partijen• vergaderingen

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

SCHOENEN & SPORT

0 /Ji)SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18

Bedrijvenweg 10

5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

PEDICURE T. Ketelaars-Il. NistelroolJ Coothstraat 31 Geffen

ll.

(073) 532 20 41

AFBOUW ,,

-

CAFE

r

GC>~..RS

G.E..FFEN Kerkstraat 5, Geffen

. ,=

~

-

- • ..,,>. "

) )


SOLIDARIDAD Naar een nieuw patroon Kleding is iets waar we ons dagelijks mee bezig houden. Voor elk jaargetijde hebben we iets anders en ook voor mode zijn we gevoelig. Hoe onze kleding oemaakt wordt en wie de producent is, is veel minder 0 bekend. Dat staat niet op het label. Solidaridad kijkt de komende jaren achter de schermen van de kledingindustrie. Een industrie die zich in toenemende mate in Midden Amerika vestigt. De laatste jaren verrijzen in het hele continent grote fabriekshallen waar in totaal vele honderdduizenden vrouwen niets anders doen dan kleding in elkaar zetten. De omstandigheden waaronder de arbeidsters moeten werken, zijn verre van rooskleurig. Het werk wordt door junge vrouwen tegen een laag loon gedaan. Vaak moet een heel gezin overleven van het inkomen dat zij binnenbrengen. Meestal worden deze vrouwen nog voor hun 30e ontslagen omdat ze "te oud" zijn geworden voor het werk. Kans op ander werk is er nauwelijks. Daarnaast zijn ze nooit zeker van hun baan. Bij grotere orders maken ze zeer lange werkdagen, terwijl bij gebrek aan werk iedereen op st_aande . voet kan worden ontslagen. Recht op inspraak 1s er met, en het oprichten van een ondernemersraad of belangenorganisatie is al helemaal uit den boze. . Ook het milieu wordt zwaar belast. Het vuile afvalwater komt vaak direct in het oppervlaktewater terecht. En de grondstof voor veel kleding, katoen, wordt geteeld met gebruik van zware pesticiden. Het patroon, waarbij de bedrijfswinst ce~!r~l st~t en de werkneemsters en het milieu erb1J msch1eten, wordt duidelijk. De partners van Solidaridad in Latijns-Amerika vinden dat het tijd is geworden voor een ander patroon. Dat de mensen die onze kleding maken hiervoor een redelijke beloning krijgen en dat er maatregelen worden getroffen om de milieuvervuiling tegen te gaan. Eerlijk geproduceerde kleding biedt een alternatief voor een m~~kt di~ alleen op winstbejag uit is. Het is de bedoelmg fatr trade kleding op de Nederlandse markt te introduceren. Kledino die verkocht wordt in reguliere kledingzaken. Door a~schaf van een Solidaridad-effect draagt u bij aan de komst van deze kleding. De effecten (van 50, 100 en 250 gulden) zijn te bestellen bij Solidaridad door overmaking van het bedrag op giro 166.40.42 o.v.v. effect. Eerlijke handel is een belangrijk en succesvol onderdeel van het werk van Solidaridad. Na koffie en bananen, vormt kleding een volgende uitdaging. Mogen we weer op uw steun rekenen? Solidaridad Utrecht

Solidaridad Naar een nieuw patroon in de Middenamerikaanse kledingindustrie De kledingindustrie is een bedrijfstak die enorm groeit in Midden-Amerika. Aangetrokken door de lage lonen en een overheid die het niet zo nauw neemt met de regels, maken westerse bedrijven grote winsten. Naar de belangen en rechten van de werkne~rs wordt te weinig omgekeken. De gevolgen laten zich raden: geen inspraak, geen vast werk en slechte werkomstandigheden. Het zijn vooral vrouwen die hiervan de dupe zijn. Bovendien loopt het milieu door de lozingen van vervuild afvalwater ernstige schade op. Toch staan vrouwen in een land als Honduras nog steeds in de rij voor een baan bij een kledingbedrijf. Want beter een slechte baan dan geen baan. Voor jou zijn er tien anderen, dus is het slikken of stikken. Lokale kerken en vrouwenorganisaties laten zich niet monddood maken en komen op voor de rechten van de vrouwen. De Jezuiten in Honduras bieden rechtshulp aan ontslagen werkneemsters en scholing aan jonge vrouwen en mannen. Solidaridad steunt deze initiatieven. Langzaam krijgen zij een voet tussen de deur van de fabriekshal. Uiteraard steunt Solidaridad ook andere organisaties in Latijns-Amerika, waaronder kerken, vakbonden, mensenrechtenorganisaties en vrouwengroepen. Werk mee aan een nieuw patroon. Uw steun is daarbij hard nodig. Steun Solidaridad giro 180.44.44 Utrecht.

Nieuws van de EHBO Geffen Langs deze weg willen wij de fa. BIONED te Geffen hartelijk danken voor het kosteloos beschikbaar stellen van de pleisters voor onze pleisteractie. Ook alle mensen die deze actie helpen steunen, hartelijk dank voor Uw bijdrage. De actie heeft F 991,15 opgeleverd. In Vinkel heeft de jaarlijkse rampoefening plaatsgevonden op 7 november 1998. Deze was georganiseerd door de plaatselij~e brandweer en de EHBO-verenigingen van Vinkel, Nuland en Geffen. Alle mensen die tijdens de voorbereidingen en tijdens de oefening hP.bben meegewerkt, hartelijk dank. Verder wenst de EHBO vereniging Geffen iedereen prettige feestdagen en een gezond 1999. Namens het bestuur T.G.

5


A. ~

~

ROND DE DORPSPOMP

Bijna 5 jaar bestaat de STAMTAFEL alweer. Reden om Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasdonk uit te nodigen. Hun aanwezigheid werd dan ook zeer gewaardeerd. Onze burgemeester leidde het eerste onderwerp in: het MILLENNIUM-probleem. Nou daar komt wat bij kijken. De gemeente Maasdonk doet er alles aan om problemen te voorkomen, hoewel die niet uit te sluiten zijn. Gelukkig heeft de gemeente onlangs nieuwe computers aangeschaft, die "MILLENNIUM-PROOF" gegarandeerd zijn. Alles wat met knoppen en tijdmechanismen, stroom, computer of druk bestuurd wordt moet worden gecontroleerd en eventueel eeuwwisselingbestendig gemaakt worden: o.a. de telefooncentrale, communicatie-apparatuur, fax, prikklok, elektronische beveiligingen, copieerapparatuur, electronische archiefkast, video, afstandsbedieningen, de lift, de kluis, de thermostaat, de verwarming, alarm, de openbare verlichting, de brandweeralarmering, contact met politie en alle mogelijke instanties, en ga zo maar door. Gelukkig heeft de gemeente al zoveel voorwerk gedaan, zodat nog maar?? een bedrag van ong. F 50.000,-- nodig zal zijn om alle apparatuur en elektronische functies te behoeden voor dwalingen. T erwij I de schadepost gemiddeld in het land op F 50,-- per inwoner is berekend. De inwoners worden al via landelijke netwerken gewaarschuwd, ook de gemeente zal zorg dragen voor voldoende informatie. Overigens: "Het GEROMMEL" kan al per 1 januari 1999 beginnen. Er worden ook veel noodmaatregelingen en -voorzieningen getroffen. Stel je voor: De trein blijft zo maar stilstaan, de verkeerslichten staan allemaal tegelijk op rood, of op groen en dat is nog erger. Hebben we geld? Kunnen we in de kluis? De atbankelijkheid van stroom, water en gasleveranciers blijft. Gelukkig kregen we de kans om nog even over het eeuwfeest in het jaar 2000 te praten. Ja dan wel afwachten of de "Tap" nog werkt, en of we nog wel kunnen koelen! Maar we houden het hoofd koel en laten ons niet bang maken. Het wordt feest in 2000. We zetten de geldkraan open. We kunnen dan nog 2 jaar lang onze GULDENS uitgeven. Dat doen we tot de laatste cent. We steken de Carbidlamp aan en houden fakkeloptochten en genieten van alle "ontdooide gerechten" bij kaarslicht. Dat grote EEUWWISSELINGSFEEST gaan we voorbereiden en nemen wat mogelijke "narigheid",...Qp

&

.

.

. , .

de koop toe. Dat maakt het lekker spannend, vol verrassende effecten; te hopen dat er echt verrassingen komen. Toch wel fijn zo n geruststellende burgemeester, want hij heeft aan alles gedacht. "Zolang jezelf nog niet computer-gestuurd bent, kunde nog alles "in de hand" houwen!!! â–Ą Wethouder Jeanne Moon wilde wel wat vertellen over het ACCOMODATIE-beleid in de gemeente en dan meer toegespitst op de kern Geffen. Ze was blij met onze uitgesproken positieve houding omtrent haar integrale aanpak. Het op goede en efficiente wijze alle belanghebbende betrekken bij proces of de processen en dat in de juiste volgorde: o.a. het dorpspanel, de besturen, de middenstanders, het bedrijfsleven, de jongeren, de ouderen, de verenigingen en ga zo maar door. Daarbij dient goed te worden gelet op de toekomstige ontwikkelingen. Hoe gaan de scholen eruit zien? wat is er nodig aan kinderopvang? welke voorzieningen beogen we voor onze SENIOREN en welke voor de JONGEREN? Ze sprak van een DOMINO-effect. (Schrijver dezes stelde vast, dat, als je het vereiste effect wilt bereiken, de afstand tussen de onderdelen, hoger moet zijn dan de onderlinge afstand en dat het zwaartepunt der delen in het midden moet liggen, en dat het effect groter wordt als je de zwaartekracht voortschrijdend verhoogt en de delen achtereenvolgens wat lichter maakt;het effect komt dan wel eerder tot stilstand.) Oh ja, je moet dus prioriteiten stellen, daar is geen ontkomen aan. Maar eerst moet toch een goede visie ontwikkeld worden, de inhoud duidelijk, hanteerbaar en overzichtelijk en beperkt in keuze modellen. Als dat door alle betrokkenen wordt aanvaard, komt de invulling. Je zou eens kunnen beginnen met een nieuwe Basisschool te gaan bouwen. Oei, wist een mogelijk ingewijde op te merken dat kost F 15.000.000,--. De wethouder joeg dat gau~ naar het rijk der FABELEN. Het dorpshuis wacht allang en schreeuwt om een oplossing, de Senioren hebben te weinig ruimte voor hun aktiviteiten, W.I.K., de Peuters, Geffes Volk schreeuwt om goede accommodaties. Toch willen we nog even verkennend en niet beslissend bezig zij,n tot de visie compleet is. Denkend vanuit de samenhang der dingen, en de financiele bereikbaarheid, . de financiele beperking. Wordt er gedacht! vraagt de stamtafel aan PRIVATISERING om eventuele bouwond,ememingen fie zaken of een deel ervan te doen voorfinancieren; het antwoord zal je verrassen: "er wordt over nagedacht". Maar per l januari 1999 wordt het VOORWERK afgesloten en komen de concrete plannen geleidelij_k op tafel. Ook wethouder Bet.sie van Bakel wil graag haar zegje doen naar aanleiding van de STRUCTUURNOTA van de gemeente Maasdonk, waarin belangrijke zaken. voor de drie kernen zijn vastgelegd voor de komende Jaren, .

.

.

- -¡

.

. ... ....


de komende decennia. Uitgangspunt 1s en blIJtt: Maasdonk is een groene BUFFER tussen Oss en Den Bosch. Ten tweede blijven we streven naar behoud van de herkenbaarheid van de drie dorpen: Geffen, Nuland en Vinkel. Ten derde: het agrarisch karakter moet behouden blijven. De verworvenheden van de afgelopen eeuwen dwingen tot beperkingen. Zoveel mogelijk natuur moet blijven behouden. De verworvenheden van de afgelopen eeuwen dwingen tot beperkingen. Zoveel mogelijk natuur moet blijven behouden en worden

Netten. Hij zet zich er helemaal voor in en dat is een zeer goede zaak. Geffen 700 komt nog even in the picture. Wethouder Moon zegt, de kunststichting Geffen 700 op te roepen om te blijven bestaan. De burgemeester merkt op: Geffen 700 heeft groepen van mensen blijvend bij elkaar gebracht en dat is een grote verdienste. Er zal meer sociaal werk moeten worden verricht. Iedereen zou verplicht moeten zijn tot een bepaalde maatschappelijke "DIENSTPLICHT" voor zijn/haar 25e. Immers de zorg voor de medemens is

opgeschoond. De agrarische bedrijven moeten ruimte houden tot ontwikkeling, de gevestigde bedrijven voldoende adem te geven tot verder ontplooiing. Alle bedrijven groot en klein zijn belangrijk voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de dorpen. In de natuur streven naar meer evenwicht. Meer afwisseling in begroeiing en waar mogelijk bosuitbreiding, en zorgen voor een ecologisch evenwichtig buitengebied. Dat betekent begrenzing aan woningbouw, goed zoeken naar lokaties, woning bouw "inbreien" in de open ruimten der kernen. Beperking voor bedrijvengroei en geen grote bedrijven meer. Zowel de minister, als de provincie kijkt mee over je schouder en controleert. Dus er moeten goed onderbouwde plannen komen. Woningen voor alleenstaanden, maar ook voor Senioren. Vinkel heeft al een goed uitbreidingsplan, Nuland krijgt ruimte op Heiduinen en Geffen kent nog veel vraagtekens, maar uitbreiding van de Run ligt wel voor de hand. Maar ook hier weer dwingen de beschikbare financiele middelen tot een gefaseerde uitvoering. En dat is ook de reden, waarom KerkrothZuid nog niet is voltooid. Zij blijft de identiteit der kernen koesteren en daar zijn wij erg blij mee. Ook het sluipverkeer kwam nog aan de orde. De aanleg van de A 59 gaat door. De grote wegenbouwer Heijmans zorgt voor uitvoering en voorfinanciering, de Minister is accoord en dat is goed nieuws. Ook de A 59 heeft grote gevolgen voor de drie Kernen. De burgemeester maakt zich grote zorgen over de inzetbaarheid en bereikbaarheid van de Politie in Maasdonk. Gelukkig komen 7 agentĂŞn het korps "Maasland" versterken. 14 Leden van het politiecorps worden in de organisatie opgenomen in een deelfunctie voor Maasdonk. Er zal dan ook altijd 24 uur lang een politie-agent in Maasdonk aktief aanwezig zijn. Met minder kantooruren maar meer BLAUW op straat. Elke agent heeft wel zijn eigen taakaccent, b.v. voor milieu, verkeer, jacht, enz. Immers van elke agent moet het vakmanschap, het specialisme volledig worden benut. Moderne communicatiemiddelen moeten ertoe bijdragen, dat de agent zeer snel ter plekke is. Ze moeten er zichtbaar zijn voor alle inwoners, pleit burgemeester Hans . - .

niet meer betaalbaar. Hij vergelijkt dat zelfs met militaire dienstplicht. Het zou verrijkend zijn voor iedereen. Wethouder van Bakel zegt toe dat de Geffense polder zal bijven en geen "nieuwe Geffense Bosjes" worden en stelt daarmee de boeren gerust. De volgende keer gaat de stamtafel het jaar uitluiden. Nieuwe wensen uitspreken voor 1999. Een prettig, gelukkig, zalig Kerstfeest voor iedereen. Een bijzonder mooi einde aan ons Jubileumjaar 1998. Een prettige jaarwisseling. Op 27 december vieren we de sluitingsfeestdag van Geffen 700. Op 27 december is er dan ook een "aparte "stamtafel in cafe Gevers van 11 .00 uur tot 12.30 uur. Ook U bent welkom! van stamtafel 89.

DANKBETUIGING Bij deze willen wij iedereen hartelijk bedanken voor st de belangstelling voor onze moeder haar 1OO e verjaardag. Voor alle bloemen kado' s en kaarten. Ook de Muzikale hulde van de harmonie Wik en de majorettes, dat was een grote verrassing voor haar. Ook alle medewerkers van Huize de Heegt, in 't bijzonder Ria Strik en Petra Bakker. Bedankt voor de goede verzorging. De kinderen.

7


Na 14 jaar gestart, 1 Aug 1984, heb ik M.C. Steenbergen Leyten de scepter overgedragen aan m'n zoon Jo-Rien Steenbergen en zijn vriendin Lisette van Krey, die nu de zaak hebben overgenomen. Ik wil u allen héél hartelijk danken voor uw genoten vertrouwen, hulp en steun die ik van velen heb mogen ondervinden in een moeilijke tijd. Een bijzonder woord van dank wil ik richten aan Francien van de Kamp en haar gehele gezin. Voor alles wat ze in al die jaren voor ons hebben gedaan. Mede daardoor is het me gelukt. Hopende u nog menig maal te mogen ontmoeten, zeg ik u nogmaals héél hartelijk dank. Marietje Steenbergen Leyten.

Lekt1111r & li1Pt:/kal,op

$ke11berp

Dorpstraat 51 Geffen Tel/Fax: 073 - 5321444

\lérkoop

Wij wensen u prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.

• • •

Jo-Rien Steenbergen Lisette van Krey Marietje Steenbergen Leyten

Vtllf:

~t1relf

~ers be11afigilre,ie11 2/Jetwdl'el! m11sktltlf'te11 Lekt1111r VIII weer ,oot t1Sa.J Kt111tocr be11cwplrede11

• •

LottolTotolK.rt1slote11

KerakttdMJl-tipa, - Krt1alof:elf M. Mep kerstkrt1BSe11 - &,t POl!S Vtll!tl( / 4, 95 - 8t"gtlre11 vt111t1/ f 2.25 - Leea/x.Jeke11 vt111 aa Steplfel! K.i11g Aptlrtl Cltrietie, R.obert Lvd/11111 Virgi11it1 Al!drewe M de &t111&er suie(oal; de 111'ellwe 1111111111er 50)

Stdtiapost

Ltt Of'!! f>;lltftrthJ 24 l'«tmbtr z//11 v,fJ Ml 5 IIJV phkl!!! Of'Mlttf8tgde11, [>; 8,.30 - 12:15 f.3:15 - 18:00 M.18:.30 - 12:15 1.3:15 - 18:00 Vr 8..30 - 12:15 f.3:!5 - 19:00 /)i 8:.30 - 12:15 2.4 8:.30 - fb,00 Wo 8..30 - 12:15 f.3J5 - féJ0O /

hh... l'rett[ge Kerstdagen en een

Crelukkig en .G-ezond reepjesvlees diverse soorten, 100 gr.

pampaschijf,

1

100 gram

gekookte beenham, 100 gram

h.o.h. gehakt,

1 kilo

gevulde baguettes, preparé du chef,

per stuk

100 gram

1999

25

2

45

3 7

29

2 1

Keurslagerij

95

VANTUYL

50 95

Geldig van maandag 28 t/m donderàag :31 deceml:>er 1998 Op zaterdag 2januari 1999 zijn wij de gehele dag gesloten.

KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91


700 jaar Geffen en de Molens Molennamen Hebt U wel eens gehoord van de mó len met de schitterende naam "De Schietsjampetter" (de schietende veldwachter)? Dit is een molen die bij onze Zuider buren in Wannegem-Lede staat. Deze molen dankt zijn naam aan het feit dat er een schietpartij heeft plaatsgevonden rond de molen toen deze in 1981 in Houthave werd ontmanteld om naar Wannegem-Lede overgebracht te worden. De plaatselijke bevolking kwam hiertegen in opstand en dit ontaardde in een schietpartij. Zo zijn meerdere molens aan een naam gekomen door anekdotes, speciaal in Belgie waar het niet verplicht was dat molens een naam hadden. In ons land kregen de molens op een andere manier een naam. In een van de vorige afleveringen hebben we het gehad over het windrecht. Toen in 1693 het recht van vrije wind van kracht werd, werd ook de plicht ingevoerd om de molens een naam te geven. Hierdoor kon de betaalplicht beter worden gecontroleerd. Een zuiver fiscale reden dus. U kunt zich voorstellen dat er een grote variatie aan namen voor de molens ontstond. Als we ons beperken tot het nederlandse molenbestand, dan zien we dat de nu meest voorkomende naam "Hoop" is. Deze komt maar liefst 60 maal voor. In Geffen kennen we "De Zeldenrust" en deze molen heeft nog 10 naamgenoten, waarvan er een in Oss en een in Lith staat. Verder hebben we in Geffen nog "De Vlijt" en deze heeft in ons land nog 7 naamgenoten. Hoe ontstonden de namen voor de diverse molens? Wind speelt voor de molens een belangrijke rol, het is dus niet zo verwonderlijk dat bij een aantal molens de wind in hun naam is verwerkt. Ze kennen we namen als: Aeolus (Griekse naam voor god van de wind), Windlust, Windhond, De Vier Winden enz. Korenmolens kregen vaak namen die duiden op hun functie. Namen als Ceres (de Griekse korengodin), De Vergulde Korenaar, Graanhalm, Korenschoof, Korenbloem (zelfs 13 maal), enz. komen nog steeds voor. Ook molens met een andere functiè kregen wel een naam waarin hun functie herkenbaar is: zo heette de niet meer bestaande papiermolen van Kamerik "De Lorredraaier" en de rijstpelmolen van Harlingen "Java". Bij watermolens vinden we hetzelfde. Zo bestaat nog de "Slokop" te Spaarndam en de "Waterloosmolen" in Rijpwetering. De wens of het gemoed van de molenaar werd eveneens vaak vertolkt in de naam voor zijn molen, een paar mooie voorbeelden hiervan zijn onze Geffense molens Zeldenrust en Vlijt, maar ook de Hoop, De Goede Verwachting, Het Vertrouwen, De Hoop en Behoud en vele andere. Molenaars die een bepaalde lijfspreuk aanhingen doopten hun molen ook wel als zodanig: Eendracht

maakt Macht, Oog in t Zeil, Zelden van Passe, Hoop doet Leven enz. Een paar toepasselijke molennamen die ook in dit rijtje thuis horen zijn die van de niet meer bestaande molens "Horror Vacui" (angst voor stilstand) en "Somnus ab Oculis" (slaap uit de ogen). Natuurlijk mogen we de patroonheilige van de molenaars "St. Victor" niet vergeten. Naar hem zijn ook een paar molens vernoemd evenals naar een reek.i andere heiligen zoals: Sint Petrus, Sint Jan, Sint Anna enz. Was de molenaar erg gehecht aan ons vorstenhuis dan kreeg de molen wel een naam die daarmee verband hield. Zo kennen we Oranjeboom niet alleen als biersoort maar ook als naam van een molen. Andere namen in deze richting zijn Prins Bernhard, Prins van Oranje en de meeste andere namen binnen ons koningshuis prijken wel ergens op een molen. De plaats of streek waarin de molen stond, vormde soms ook de aanleiding tot een naam. Zo kennen we de molens "Rijn en Lek" te Wijk bij Duurstede, of "Kijck over den Dijck" te Dordrecht. De namen van de molens in de Zaanstreek vormen een uitzondering op het bovenstaande. Dit vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in het feit dat deze molens al 30 jaar eerder (in 1663) verplicht werden een afbeelding en een naam te voeren. Deze afbeelding moest er een zijn van een dier of instrument met de daarbij bijbehorende naam. We vinden of vonden daar dan ook namen als De Bonte Hen en De Blauwe Reiger, maar ook De Gekroonde Harp, De Rode Hoorn of De Witte Klok enz. De toevoegingen van de kleur of van de afmetingen (grote, kleine enz.) kwam omdat er zoveel molens stonden dat ze anders dezelfde naam zouden krijgen. Een paar typische molennamen in de Zaanstreek waarvan we de oorsprong niet hebben kunnen achterhalen zijn: De Schoolmeester (was de molenaar ooit onderwijzer?) en De Bleeke Dood (genoemd naar het stukmalen van de graankorrel tot het witte meel?). De mulders.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

'

BERGHEMSEWEG 153A

ERNIS

~-s-c-h-il_d_e-,s-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08 9


OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE FEESTDAGEN: 94 DECEMBER (KERSTAVOND]

Gl!OPl!NDYAN 10.00 TOT 19.10 UUR EN YAN 11.10 TOT 1. 9.00 UUR l!l!RSTI! KERSTDAG Gl!OPl!ND VAN 14.00 TOT 19.00 UUR

* Twl!l!DE KERSTDAG Gl!OPl!ND YAN 14.00 TOT 91.00 UUR

*

OUDJAARSDAG Gl!OPl!ND YAN 10.00 TOT 19.10 UUR l!NYAN 11.10 TOT 19.00 UUR

*

NIEUWJAARSDAG GEOPEND YAN 1&.00 TOT 11.00 UUR.

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel. (073) 532 57 89

10


RADIO VLADERACKEN Kerstprogrammering Radio Vladeracken ".

"FM

106.3

FM 106.3 Kerst radio Vanaf eerste kerstdag tot en met oudejaarsdag wordt de programmering van "FM 106.3 Radio Vladeracken" volgens een goede traditie aangepast. Zeven dagen lang, 24 uur per dag, kunt u luisteren naar "FM 106.3 Kerstradio" en meespelen met het spel "Laat de koppen rollen" waarmee dagelijks fraaie (geld-)prijzen zijn te winnen. Luister en speel mee en geniet van lokale radio op z'n best! De radioprogrammering van deze kerstmarathon is als volgt. 24 december Muziek met Audy de hele kerstnacht lang met een onderbreking voor de nachtmis rechtstreeks uit Nuland. 25 t/m 31 december 08-09 uur: De Wakkere Wekker - John van Niftrik 09-10 uur: De Morgenstond - Denis van de Berg 10-12 uur: Op De Misse - Wim Kersten 12-13 uur: Vladeracken Informatief- * 1) zie info! 13-15 uur: Remember The Good Times -Bertie Roovers 15-17 uur: Kerstdecor - Jordy Klein 17-18 uur: Schijven die Blijven- Adriaan van Berkom 18-19 uur: Vladeracken Informatief- *2) zie info! 19-20 uur: Het Beste van Brabant - Rien Bosch & Jakko 20-21 uur: Country Christmas - Jess L. Leary 21-22 uur: Radio 3 Bestond Nog Niet - Ad Leeyen & Hans 22-24 uur: De Muzikale Schijnwerper - *3) zie info! 00-02 uur: Gekleurde Ballen- OlafDuffheus & John Verstegen 02-08 uur: Schijf na Schijf - Non Stop Muziek

*l) VLaderacken Informatief tussen 12-13 uur: 25 .12 Openluchtspel Cis d n Dove (deel 1) 26.12Openluchtspel Cis d n Dove (deel 2) 27.12Optreden Black Cell te Vinkel op 17 januari 1998 28 .12 Verkiezingsuitslag gemeenteraad op 4 maart 1998 29.12Vinkel 700 concert 30.12 Voetbal: Aloysiusschool/Geffen tegen Nicolaasschool/Rotterdam op 6 juni 1998 31.12Verkiezing Geffenaar van het jaar op 4 september 1998

*2) Vladeracken Informatief tussen 18-19 uur Ăźaaroverzicht 1998): 25. 12januari/februari 26.12maart/april 27.12mei/juni 28.12juli/augustus 29. 12 september/oktober 30.12november/december 31. 12In Memoriam overleden medewerkers: Al win van Bakel, Will van Tongeren, Ton van Niele.

*3) De Muzikale Schijnwerper De muzikale schijnwerper staat iedere avond gericht op een persoon uit Maasdonk die, in de vorm van een persoonlijke Top-25 zijn meest favoriete nummers van artiesten presenteert. 25.12 Tonnie Roovers, Nuland (hoofdredacteur "FM 106.3 Radio Vladeracken") 26.12 onbekend! 27 .12 Peet Kappen, Nuland (verwoed verzamelaar van muziek uit de sixties) 28.12Ruud Verhagen/Hans Diks, Geffen (makers van het fotoboek Geffen 700) 29.12Hans van Liempt, Nuland (ex-lid Shuffles) 30.12Rini de Wit, Nuland ( ex-lid Silvio)

1 januari (nieuwjaarsdag): 10-1 l uur: Een Nieuw Begin, deel 1 Jurgen Heijmens 11-12 uur: Een Nieuw Begin, deel 2 - Bennie vd Heuvel 12-13 uur: Een Nieuw Begin, deel 3 - Theo van Leur 13-18 uur: Caraflax (jaaroverzicht) Het Caraflaxteam

WETENSWAARDIGHEDEN Weekenddiensten: 02-03 jan. Nuland 09-10 jan. Nuland 16-17 jan. Geffen 23-24 jan. Geffen 30-31 jan. Vinkel Vakanties: 08-22 jan, A. v. Heyningen De praktijken zijn helemaal gesloten op: 07 jan. Geffen 29 jan. Nuland

11


Slijterij D'n Malder

•i i~ --Jl. •i i~ --Jl. •i •

•:

•:

-_.

~~

--Jl.

8meels jonge jenever 11 Bols jonge jenever 11 Geffense jonge jenever 11 Cooymans vieux 11 Dujardin vieux 11 8meels vieux 11 Geffense vieux 11 Coebergh bessen 11 Coebergh kersen 11 Henkes citroen brandewijn 11 Geffense citroen brandewijn 11 Jameson irish whiskey 0,71 Pina collada (heublein) Amaretto di 6aronno 0,71 Koffie kaatje

~~

J J J J J J J J

21,45 24,45 19,95

J

18,20 13,60 29,80 14,95 25,25 12,25

22,25

23,55 21,45 19,95 19,50

J 18,95 J

J J

J J

·=~~ •:

f •JIF,~t•N ' ~

•i •~l\.i •i •

•:

y11 ~ J~ -,.,...

••

JE:~

~~

•••

y~

~ J•

E>acardi rum 0,71 Jägermeisler 0,71 Tiramisu 0,71 Boerenjon&ens Irish velvet (irish coffee) Congo Berent.zen winterapfel Glühwein christkindl .Qoyal oporto white Royal oporto tawny Joseph Guy*** Dupont V80P , Grand marnier 0, 71 ,. Tia maria 0,71 ·. Cointreau 0,71

,,,,,,,.-......

Tel. (073) 532 46 59

.......__

24,95

J

16,25

23,45 22,50

7,95

J 18,25

= L

J 19,25

J J J

6, 75 12,95 12,95

f f

31,95 39,95

J 38,55 J 31,50

J 32,95

J~~,;

aanbiedingen geldig t/m 31 december 1998

~~~ ~ " " • -•

~l:;;~erstraat 5b

f f f f

J/

,,

,,,.

'


KERSTMIS 1998 • • Jaargang 2 laatste editie • • Verschijnt in Torenklanken in een oplage van 1750 exemplaren • • Pagina I

Derde Kerstdag feestelijke afsluiting "Geffen 700" (van het bestuur)

GEFFEN - Op zondag 27 december, derde Kerstdag, vinden de laatste activiteiten van het feestjaar 1998 plaats. Overdag staan een Kerkinstuif in de Maria Magdalenakerk en het Donateursconcert van W.I.K. op het programma.'s Avonds is er in de zaal van De Gouden Leeuw een Eindejaarsbijeenkomst voor alle sponsors en werkgroepleden. Derde Kerstdag begint om 9.30 uur met een thematische eucharistieviering in de kerk met zang van Het Gemengd Koor. De heer Huub Kurvers, ontwerper en vervaardiger van het nieuwe glas-in-lood raam zal een woordje tot u spreken en er worden plaketten onthuld bij het nieuwe raam en andere kostbaarheden in de kerk. Onder andere bij het borduurwerk van mevrouw Stoots uit circa 1950 en bij het onlangs gerestaureerde schilderij van Johannes de Evangelist. Dit schilderij uit omstreeks 1810 is van de Bossche kunstenaar Gerrit Schirnmelpennick. Die heeft in het begin van de vorige eeuw meerdere schilderijen voor onze kerk vervaardigd. Dit kunnen we opmaken uit aantekeningen van pastoor Piggen in zijn schrift "Allerlei". Tenslotte zal een mooie foto van het glas-in-lood raam een vaste plaats krijgen in de kerk. Aansluitend op de viering organiseert de parochie vanaf 10.30 uur een instuif met als titel: "Kerk open voor het raam". De heer Kurvers geeft tekst en uitleg bij het raam, u kunt met de kleintjes de mooie Kerststal bekijken en er zijn foto's en een videoband van de processie op 4 oktober. En ... in 't Patronaat is er koffie !!!

De activiteiten stoppen uiterlijk om 14. 00 uur, zodat iedereen op tijd naar het Donateursconcert van W.I.K. kan gaan. Dat is om 14.30 uur in De Gouden Leeuw. W.I.K. heet iedereen van harte welkom !!!

's Avonds zijn alle werkgroepleden en vrijwilligers van de Stichting "Geffen 700" te gast in het gemeentehuis, waar het gemeentebestuur iedereen wil bedanken voor zijn inzet. De uitnodigingen voor deze bijeenkomst zijn door onze bestuursleden persoonlijk verspreid. Vanaf 20.30 uur verhuist het gezelschap naar De Gouden Leeuw voor een ongetwijfeld spetterende Eindejaarsbijeenkomst, waarin we tevreden kunnen terugblikken op een geslaagd feestjaar 1998 !!!!! Bestuur Stichting "Geffen 700"


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING KERST- EN NIEUWJAARSVIERINGEN Donderdag 24 december (kerstavond): 15.30 u * Eucharistieviering met pastoor Spijkers mmv Ouderenkoor. 19.00 u Eucharistieviering met pastoor Spijkers mmv het Kinderkoor, tevens KINDERKERK VOOR KINDEREN VAN GROEP 1 t/m 4! 21.00 u Eucharistieviering met pastoor Spijkers mmv Jeugdkoor, Jasper v. Rosmalen (violist) en Erik Groenestein (harpist). 23.00 u Eucharistieviering met pastoor Spijkers mmv het Gemengd Koor. Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag): 09.30 u + Eucharistieviering met pastoor Spijkers mmv Passe Partout. 11.00 u Viering met de diaken mmv fanfare WIK van 13.00 u tot 16.00 u bezichtiging van de kerststal. 16.00 u Samenkomen van de kleinsten met hun ouders: "Als herdertjes bij Jezus op bezoek" mmv pastoor Spijkers, de majorettes van W.I.K en "Fluitekruid". Alle kinderen mogen als herder verkleed naar de kerk komen en het eigengemaakt lantaarntje meebrengen. Kinderen spelen het verhaal: GODS HERBERGIER.

Er zijn foto's te zien van alle Geffen 700 activiteiten en u kunt een video reportage bekijken. Om 14.30 uur houdt muziekvereniging W.I.K. zijn jaarlijkse donateursconcert in zaal de Gouden Leeuw.

Donderdag 31 december (Oudjaar): 19.00 u Eucharistieviering mmv Jeugdkoor. Vrijdag 1 januari (Nieuwjaar): 09.30 u + Eucharistieviering mmv het Gemengd koor. 14.30 u Interreligieuze samenkomst in de Jozefkerk in Oss met als voorgangers: Iman, Ds. Simon Sluis en deken L. Spijkers. Zaterdag 2 januari: 10.00 u * Eucharistieviering mmv Bej. Koor. 19.00 u Eucharistieviering rnmv Passe Partout i.s.m. Doopwerkgroep. Zondag 3 januari: Driekoningen 09.30 u + Viering met de diaken mmv Gemengd koor. Woensdag 7 januari: 19. 00 u Avondmis. * = dienst in de kapel

+ = t.v.-uitzending naar de Beegt

Zaterdag 26 december (Tweede Kerstdag): 09.30 u + Eucharistieviering met pastoor Spijkers mmv Jongerenkoor HeeschGeffen. Van 13.00 - 16.00 uur: Bezichtiging van de kerststal. Na de vieringen op Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens het bezichtigen van de kerststal kunt u kaarsen kopen voor f 1,-- per stuk onder het motto: Laat onze sterren flonkeren! Mensen-in-Nood helpt met de opbrengst vluchtelingen en oorlogsslachtoffers.

Zondag 27 december: Feest van de H. Familie (tevens afsluiting Geffen 700) 09.30 u + Eucharistieviering mmv Gemengd koor. Van 10.30 uur tot 14.30 uur is er een instuif:KERK OPEN VOOR HET RAAM! Dhr. H. Kurvers (ontwerper en vervaardiger van het nieuwe glas-in-lood raam), zal uitleg geven over wat hij wilde weergeven in het raam en uiteraard is de kerststal nog te bezichtigen. 14

1.

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 5 januari 1999 om 20.00 uur in het parochiecentrwn (Oude Klooster boven). ¡ Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur)


MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 u. - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255.

vooropleidmg van het Conservatorium in Tilburg. We hopen op fijne, sfeervolle vieringen in onze Geffense kerk!

DE WANDELING DE HERDERTJES BIJ JEZUS OP BEZOEK Net als vorig jaar houden we een herdertjesviering voor de kinderen op Eerste Kerstmiddag om 4 uur in de kerk. Pastoor Spijkers heet jullie van harte welkom en we kijken en luisteren naar het verhaal van Gods herbergier. We bidden en we zingen samen kerstliedjes. De majorettes dansen en er wordt muziek gemaakt. (De viering is géén H.Mis en er wordt géén communie uitgedeeld). Je mag als herder verkleed naar de kerk komen, met je papa en mama, je oma en opa en neefjes en nichtjes. Ook je eigengemaakt lantaarntje mag je meebrengen, waarvoor je in de adventstijd spullen hebt meegekregen. We hopen dat er veel kinderen komen, want als er veel herdertjes komen met lantaarntjes, dan wordt het heel licht en heel warm in onze kerk en dat is écht Kerstmis! Pastoor Spijkers, werkgroep Gezinsviering.

VOLOP LICHT EN MUZIEK IN DE KERK... Wij danken graag vooraf Pastoor Spijkers, diaken van Herwijnen, alle werkgroepen en individuele vrijwilligers voor de intensieve voorbereidingen die ze getroffen hebben, om alle kerstvieringen zo sfeervol mogelijk te laten verlopen. In het bijzonder natuurlijk onze koren, die flink geoefend hebben om zo mooi mogelijk te zingen: het kinderkoor met dirigente Angela Wijnen en organist Gyuszi Orbán; het Jeugdkoor met dirigent Martijn Egelmeer en organiste Inoeska Donders, Jongerenkoor Heesch-Geffen met dirigent Theo Prinssen jr. en organiste Marloes van Zantvoort, Passe Partout met dirigent Gerrit v.d. Helm en organist Carlo van Dinther, het Ouderenkoor met dirigent Theo Prinssen sr. en organist Carlo van Dinther, het Gemengd Koor met dirigent Theo Prinssen sr. en organist Ton van Heijnsbergen + Carlo van Dinther. In de herdertjesviering speelt de fluitgroep "Fluitekruid", dit jaar aangevuld met violist Jacques Graste, en één van de Kerstvieringen wordt verzorgd door fanfare W.I.K. In de viering met het Jeugdkoor, op Kerstavond om 21.00 uur, kunt u tevens instrumentale muziek beluisteren door Jasper van Rosmalen uit Geffen op de viool en Erik Groenestein uit Boxtel op de harp; zij spelen thema's uit Schindler' s List bewerkt tot één stuk. Beide jongeren zitten in het 3e jaar van de

Elke zondagmiddag op Nederland 1, om half vier zendt de KRO het t.v.-programma "De Wandeling" uit. In dit programma vraagt presentator Maritte Braspenning naar het inspirerende verhaal van haar gast, terwijl ze wandelen door een mooi natuurgebied. De gasten zijn mensen met levenservaring, meestal betrokken katholieken die zich inzetten voor diverse organisaties, of gewoon voor de parochie. Alle gasten praten over belangrijke momenten uit hun leven. Welke keuzes zijn gemaakt, wat heeft de gast geleerd, ontdekt in het leven? Welke normen en waarden zijn gebleven, veranderd, erbij gekomen? Waar haalt de gast haar of zijn inspiratie of kracht vandaan? "De Wandeling" is een positief programma over zin en zingeving, over de essentie van het leven. Dit programma richt zich in eerste instantie op mensen met veel levenservaring, oftewel de 50-plussers. Dat is tamelijk uniek. Het is in Nederland het enige programma dat deze specifieke doelgroep heeft. Tegelijk blijkt dat redelijk wat jong-volwassenen naar dit programma kijken, wellicht omdat de gasten authentieke persoonlijke verhalen verteUen. Een programma om aan te bevelen!

ENQUETTE LEEFBAAR GEFFEN. Zoals beleefd treft u onderstaand de uitslag over de enquête Leefbaar Geffen aan. De werkgroep heeft de antwoorden uitgewerkt in procenten en hoopt dat dit duidelijk is voor u. Aantal formulieren terug ontvangen ruim 10% WONEN IN EEN PRETTIGE LEEFOMGEVING: ja 85 % redelijk 3,25 % nee 0,75 % blanco 11 % OVERLAST DOOR SAMENSCHOLING: Ja 12 % nee 86 % blanco 2% GELUIDSOVERLAST: Ja 17% nee 81 % blanco 2% OVERLAST DOOR ACHTERLATEN VAN TROEP: ja 23 % nee 75 % blanco 2% 15


AANRICHTING VAN VERNIELINGEN: ja 12 % nee 85 % blanco 3% Samengevat springen er enkele buurten uit met 'n bepaalde overlast met name: Papendijk en Past. v.d. Kampstraat met verkeersoverlast; te hard gereden. Bij molen Zeldenrust en Klavertje Vier is samenscholing; er worden vernielingen aangericht en troep achtergelaten. Bij de uitgaansmogelijkheden en vooral in de Kloosterstraat en Dorpstraat is een spoor van vernielingen en het achterlaten van troep. Over deze buurten gaan we in gesprek met politie en dorpspanel en hopen tot bevredigende oplossingen te komen. Hopende u van dienst te zijn geweest verblijft met vriendelijke groet, Werkgroep Kerk en Samenleving.

5. Dames Ouwendijk/van Uden 50.63% 6. HerenKort/Tolboom 50.00% 7. Echtp. Meertens 49.06% 8. Dames Boonstra/Wolkenfelt 48.33% 9. Dames Berten/Rasing 48.02% 10. Dames Jonker/Roelofs 47.92% 11. Echtp. Sollewijn 46.98% 12. Dames Molkenboer/Tops43.33%

GROEPC 1. Echtp.van Zutphen 53.96% 2. Dames van Beek/van Berkel 53.44% 3. "Dames Fillekes/van Houten 53.06% 4. Heren van Berkum/van Hout52.08% 5. Dames Essenberg/van Hooij 51. 98% 6. Dames Jansen/Wingens 50.3 1% 7. Echtp. Hanegraaf 50. 10% 8. Dames Jansen/JansRat 49.58% 9. Echtp van Dielen 47.71% 10. Dames Molkenboer/van Zuijlen 47.40% 11. Echtp. van Deutekom 47.29% 12. Dames vd Brink/vd Ven 42.08%

Ve redactie van Torenklanken

wenst U

Prettige Kerstdagen en een ~elukkig Nieuwjaar BRIDGECLUB GEFFENS DOUBLET DE UITSLAG VAN DE COMPETITIERONDE IS ALS VOLGT:

EERSTE

GROEPD 1. Dhr. Christiaens/Mevr. Loohuys 2. Echtp. de Rooy 3. Dames van Gelder/Ulehaken 4. Dames van Druenen/Loeffier 5. Dames van Noort/Weert 6. Dhr. vd Bergh/Mevr. Binos 7. · Dames vd Akker/Velthuis 8. Dames Geneste/Romeijnders 9. Echtp.van Genugten 10. Echtp. Sleutjes 11. Dames vd Berg/Toebast 12. Dames van Duijn/Soudijn

60.63% 57.86% 55.21% 53 .33% 52.92% 49.06% 48.13% 47.19% 46.15% 42.92% 41.67% 39.69%

GROEPA GROEPE 1. Echtp. Koops 2. Echtp. Droog 3. Echtp. Vos 4. Mevr.d.Veer/ Dhr. v.d. Ven 5. Echtp. Bijl 6. Echtp. vd Logt 7. Dames vd Hurk-Noy 8. Mevr.Achterberg/dhr. v. Galen 9. Dames van Bragt/Ligtenberg 10. Echtp.van Druenen 11. Echtp. Luijben 12. Heren van Bon/Goorsenberg

60.21% 53.54% 52.81% 52.60% 52.40% 52.29% 51.25% 50.52% 48.85% 45.73% 42.81% 3698%

GROEPB 1. 2. 3. 4. 1.

16

Echtp. Verbruggen Heren Jonker/Roelofs Dames Bos/de Jong Echtp.van Alebeek

60.10% 52.92% 51.67% 5] .04%

1. Dames Jansen/ Lakeman 2. Dames de Kok/Peters 3. Dames Bon/Janssen 4. Dames Damen/van Duikeren 5. Heren van Weert/ van Zijl 6. Echtp. Vogels 7. Dames vd Boom/Willems 8. Echtp. Lambregts 9. Echtp. Post 10. Dames Moen/ vd Veeken J 1. Dames van Lieverloo/Zeeuwen 12. Echtp. Boeijen 40.42%

66.98% 55.10% 52.81% 52.40% 51.04% 50.07% 47.92% 47.71% 45.21% 43.02% 42.60%


Geffen, Molenstraat l 0 Vraagprijs: Hfl. 405.000,- k.k. Perfekt onderhouden tweekapper met grote garage en zeer diepe achtertuin, gelegen in een rustige, uitermate kindvriendelijke woonomgeving nabij de dorpskern waardoor alle voorzieningen zich op loopafstand bevinden. Indeling: entree/hal met garderobe, toilet en meterkast, ruime L-vormige woonkamer met fraaie parketvloer en gasgestookte haard, keuken met graniet-aanrechtblad en diverse inbouwapparatuur, bijkeuken, garage t.b.v. 2 auto's. le verd.: 3 slaapkamers, complete licht afgewerkte badkamer. 2e verd.: royale bergzolder met mogelijkheid tot 4e slaapkamer. Keurig aangelegde, zeer diepe achtertuin met vijver. Bouwjaar 1985, inhoud ca. 495 m3, perceelopp. 337 m2.

Gemeentelijke Klussenbus Kleine mankementen binnen 48 uur verholpen In april 1996 werd in de gemeente Maasdonk de klussenbus geĂŻntroduceerd. De klussenbus van de gemeente is bedoeld om kleine storingen en mankementen op gemeentelijk terrein snel te verhelpen. De klussenbus is ingesteld om snel kleine storingen en mankementen in de gemeente te verhelpen, zoals losliggende stoeptegels, kleine verzakkingen in de bestrating, overhangende takken, paaltjes en verkeersborden die scheef staan etc. Als u in uw woonomgeving iets dergelijks te melden heeft (aan gemeentelijke eigendommen) dan kan een telefoontje naar de gemeentewerf tel. (073) 534 21 08 :zorgen voor een snelle oplossing. Het is de bedoeling dat deze probleempjes binnen 48 uur worden opgelost. De toezichthouders hondenoverlast signaleren tijdens hun rondes door de gemeente ook allerlei kleine mankementen en geven dit door aan de gemeentelijke klussenbus. Per karwei wordt het team voor de klussenbus samengesteld, bij straatwerk gaat de stratenmaker mee en bij overhangende takken of

omgewaaide bomen een medewerker groenvoorziening. De gemeente heeft uw hulp nodig voor het melden van deze kleine storingen en mankementenaan gemeentelijke eigendommen. Een telefoontje naar de gemeentewerf tel. (073) 534 21 08 kan zorgen voor een snelle oplossing. Storingsdienst riolering Regelmatig gebeurt het, dat bij bijvoorbeeld zware regenval, er problemen ontstaan met de riolering. Soms bellen mensen dan met een bedrijf om de storing te verhelpen, terwijl het over een storing in het gemeentelijk riool gaat. Vervolgens komt er een rekening die men dan bij de gemeente wil declareren. Dat is niet mogelijk. De gemeente beschikt over een calamiteitenregeling voor het verhelpen van storingen aan de gemeentelijke riolering. U ¡kunt hiervoor bellen met Openbare Werken, tijdens kantooruren tel. (073) 534 21 08 en in de avopden en weekenden met 0653464796. Wanneer u op eigen initiatief een bedrijf inschakelt, bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten daarvan.

17


NR. !verschijnt IKopy voor

1

13-jan

J3-jan

2

27-jan

117-·an

3

10-feb

1

-

31-jan

13 weken 4

3-mrt

21-feb

5

' 17-mrt

7-mrt

6

31-mrt

21-mrt

3 weken 7

21-apr

11-apr

5-mei

25-apr

1

8

3 weken 126-mei

16-mei

10

9-jun

I30-mei

11

23_::jun

9

13-jun 1

12

14-jul

,4-jul

KOPYINLEVEREN VOOR 3 JANUARI 1999 U KUNT UW KOPV OOK INLEVEREN OP DISKETTE !!!

WIE WAT WANNEER DECEMBER 29 KVO, toneeluitvoering: In ieder badje een ander schatje 29 Buurtver. De Molenhoek, schaatsenjeugd . 29 Buurtver. De Elshof, fotozoektocht 30 Oud papier ophalen route 2, i.v.m. kerstmis 1999

JANUARI 10 Ponyclub "De Vlierefluiters", sprookjeswedstrijd aanvang 12.00 uur 21 Oud papier ophalen route 1 23 Buurtver. De Molenhoek, bowlen 24 Play-back wedstrijd, ~t Haasje 24 Optochtbal, 't Haasje 29 Oud papier ophalen route 2 FEBRUARI 14 Carnavalsoptocht 18 Oud papier ophalen route 1 26 Oud papier ophalen route 2 MAART 18 Oud papier ophalen route 1 19 Buurtver. De Molehoek, bowlen jeugd 26 Oud papier ophalen route 2 27 Buurtver. De Molenhoek, jaarfeest (24-jarig bestaan) 31 Buurtver. De Molenhoek, paasmiddag APRIL 15 Oud papier ophalen route 1 23 Oud papier ophalen route 2, 1 week eerder i.v.m. koninginnedag

MEI 20 Oud papier ophalen route 1 28 Oud papier ophalen route 2 JUNI 09 Buurtver. De Molenhoek, kinderbingo 17 Oud papier ophalen route 1 25 Oud papier ophalen route 2

lll,,IIIW ..A.lll,,IIITC> 'e >IINlll~E ~C>R.C5, reparatie en onderhoud van alle merken auto's • mogelijkheid tot service kon-trakten t.b.v. complete service en onderhoud wagenparken • schadeherstel en spuitwerk • APK keuringen • jonge gebruikte auto's van uitstekende kwaliteit • leasing en verhuur • auto hifi • auto telefoon • auto alarm• airco voor alle merken auto's • dealer van SUBARU en subdealer van PEUGEOT en MAZ.DA • volautomatische carwash en hobby-wash wij wensen iedereen ~: prettige kerstdagen en een voorspoedig 1999

. I urkens v. a

autobedri·t 18

Veldstraat 21 5391 tel. 073 - 532291 l (fax STEEDS TOT U


GEMEENTESECRETARIE MAASDONK:

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout.

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 111

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres; Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

CONSULENT WET GEHANDICAPTEN

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK

BURGERLIJKE NOVEMBER 1998

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08)

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de g1~meente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder J.G.J. Moon- van der Biezen na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160.

VOORZIENINGEN

Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

STAND

MAASDONK

Geboorten: 02-11 Roy Johannes Anthonius van Schijndel 04-11 Katja Wouthera Petronella Maria Smits 05-11 Dena Wilhelmina Maria van Schaijk 07-11 Wouter Marinus Johannes Franciscus van Tuijl 09-11 Melanie Leonie Adyoeba Bressers 11-11 Celesta van den Nieuwendijk 11-11 Daniëlle Hendrika Johanna Verstegen 12-11 Sophia Henrica de Leeuw van Weenen 21-11 Rens Adrianus Maria Hennans 24-11 Mike Andreas Theodorus van der Biezen 24-11 Romy Judith Wendeline van Iperen 25- 11 Luuk Schimmel Overlijden: 04-11 Johannes Antonius van Herpen, 65 jaar 07-11 Wilhelmina Maria van de Kamp-van Dinther, 78 jaar 13-11 Johannes Petrus van Rooij, 67 jaar 15-11 Jan Hartog, 76 jaar

H.M. SUPPERS administratiekantoor belastingadviesbureau Rijksweg 18 - 5386 LO Geffen Tel.nr.: Fax nr:

(073) 532 51 85 (073) 532 53 30

Voor algehele en gekwalificeerde administratieve en· fiscale dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf.

lid NOAB •

• Nffll'IW()Sl OIOE VAN

■•""'•~ .~}

AOMNSrt<ll· EN IEWTINGOlSKIHJIG!N

19


Prettige

feestdagtnl :

.

::;:;:~¡

¡~

Onze kantoren en het Rabo Reisburo Geffen zijn op beide kerstdagen en op nieuwjaa.r;sdag gesloten. Op donderdag 24 december bent u welkom tot 16.00 uur en op donderdag 31 december tot 12.30 uur. U kunt natuurlijk 24 uur per dag gebruikmaken van de geldautomaten.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

20


De nieuwe tijden op uw advies

De nieuwe openingstijden op een rij

In het voorjaar heeft Rabobank Het Maasland een

Kantoren Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel en Vinkel:

klanttevredenheidsonderzoek' gehouden.

Maandag t/m vrijdag:

Via dit onderzoek hebben wij inzicht gekregen in

09 .00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur

uw tevredenheid over onze kantoren, onze

Donderdagavond:

medewerkers en onze bereikbaarheid.

17.30 • 20.00 uur

Er was maar één punt waarop we een onvoldoende

Kantoor Oijen:

kregen: onze huidige openingstijden. Om de juiste,

Maandag thn vrijdag:

nieuwe openingstijden vast te stellen hebben wij

09.00 - 12.30 uur

een tweede onderzoek onder een grote groep

Donderdagavond:

klanten gehouden.

17.30 - 20.00 uur

Via deze enq uête hebben onze klanten de nieuwe

Rabo Reisburo Geffen:

openingstijden bepaald.

Maandag tlm donderdag:

Dus de nieuwe tijden zijn op uw advies vastgesteld.

09 .30 • 12.30 uur en 13.30 • 17.30 uur .

U treft hiernaast de nieuwe openingstijden aan.

Vrijdag: 09.30 - 12.30 uur en 13.30 - 20.00 uur Zaterdag: 09.30 - 14.00 uur

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel

21


PERSBERICHT HOGE RESPONS OP DE MELDINGSPLICHT HUISHOUDELJK AFVALWATER Op 1 maart 1997 is het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater in werking getreden. Dit besluit stelt een aantal regels met betrekking tot het lozen van huishoudelijk afvalwater in een sloot, watergang of anderszins op het oppervlaktewater. Een van de verplichtingen van het Lozingenbesluit is de meldingsplicht. Alle bedrijven en huishoudens die huishoudelijk afvalwater lozen op het oppervlaktewater moesten zich voor 1 maart 1998 melden bij het regionale waterschap. Doel van deze registratie was het inzicht krijgen in het aantal lozers en de aanwezige voorzieningen voor het zuiveren van het huishoudelijk afvalwater. In het Lozingbesluit is bepaald dat na het jaar 2005 geen lozingen van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater meer mogen plaatsvinden op het oppervlaktewater. Het huishoudelijk afvalwater dient dan te worden afgevoerd via de riolering naar een zuiveringsinstallatie. Indien aansluiting op de riolering tegen reele kosten niet mogelijk is, dient het afvalwater door middel van een individuele behandeling te worden gereinigd voordat men het op het oppervlaktewater loost. Bijvoorbeeld door middel van een helofytenfilter, bio-rotor of een zogenaamde septic tank van tenminste 6 m3.

Voor sommigen heeft het Lozingenbesluit overigens omdat ze reeds over een voldoende 0oeen gevoloen 0 voorziening beschikken of niet aangesloten hoeven te worden op de riolering.

Wel lozen, niet gemeld! Er kunnen echter nog lozers zijn waarop het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater wel van toepassong is maar die zich nog niet hebben gemeld. Daarom zijn er van deze lozingen vooralsnog geen gegevens bekend bij het Waterschap De Maaskant. Natuurlijk dienen ook deze mensen zich te melden zoals in eerdere perspublicaties al is benadrukt. Zij krijgen alsnog tot 15 december aanstaande de gelegenheid zich als lozer bij de Maaskant te melden. Als dit wordt ver~imd en het waterschap constateert vervolgens dat lozing op oppervlaktewater plaatsvindt, wordt dit beschouwd als een nieuwe lozing. Dit betekent dat men zich direct op de riolering moet aansluiten danwel een Wvovergunning moet aanvragen waarbij de verpUchting wordt opgelegd om direct een voorziening te hebben die het afvalwater voldoende zuivert. Van deze verplichting wordt geen uitstel verleend. Zelf melden Loost u huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater en staat u nog niet geregistreerd, dan is het van belang om u voor 15 december te melden bij het waterschap. U kunt hiervoor een meldingsformulier aanvragen bij Waterschap De Maaskant te Oss, dhr. Brekelmans, tel. 0412-698414. U ontvangt dan tevens een folder waarin wordt toegelicht wat de gevolgen van het Lozingenbesluit voor u z1Jn.

Actieve aanpak Waterschap de Maaskant Waterschap de Maaskant heeft alle lozers op oppervlaktewater waarvan de adressen bekend waren MEDEDELING actief benaderd om zich tijdig te melden. Het betrof circa 1600 adressen. Het grootste deel reageerde DIERENARTSENPRAKTIJK spontaan en na telefonisch rappel of een bedrijfsbezoek meldde vrijwel iedereen zich. Het grootste deel USSEN bleek echter niet (meer) op oppervlaktewater te lozen maar op de riolering, de bodem of een (mest)put. Bij Met ingang van 1 januari 1999 stop ik met de zo n 600 adressen wordt nog wel op het behandeling van gezelschapsdieren. oppervlaktewater geloosd. Hierbij inbegrepen zijn 60 De praktijk zal worden voortgezet door mijn collega, lozers die het afvalwater door middel van een indi- dierenarts G. Jenniskens. viduele behandeling van afvalwater reinigen voordat De spreekuren blijven in Geffen op Elzendreef 7 hetzelfde als voorheen: het wordt geloosd op het oppervlaktewater. op maandagochtend van 9.00 uur tot 9.30 uur, en op woensdagochtend van 18.30 uur tot 1~.30 u~r. Gevolgen Lozingenbesluit Iedereen die zich heeft gemeld is inmiddels De kleine-huisdieren praktijk is vanaf 1 Januan alleen schriftelijk geinformeerd over de gevolgen van het te bereiken via telefoonnumer 0412-634407. Lozingenbesluit. Deze gevolgen kunnen bestaan uit: Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen dat u in Een verplichte aansluiting op de riolering; Het treffen van voldoende zuiverings- mij hebt gehad. voorzieningen; Antoon van Nistelrooij Een Wvo-vergunning aanvragen.

11


Carnavalsstichting "Rottenrijk" organiseert in Café-Zaal 't Haasje

PLAY-BACK WEDSTRIJD zondagmiddag 24 januari 1999 voor de Geffense jeugd t/m 12 jaar. Informatie en opgave vóór 15 januari bij: Marianne Lepoutre, Heesterseweg 49, telno.:5322543

OPTOCHTBAL zondagavond 24 januari 1999 met als nieuwe attractie:

*****HAASJE HANGEN***** Informatie en opgave vóór 15 januari bij: Frans Romme - De Stoof 1 - telno. : 5323449

*****************************

CARNAVALSOPTOCHT zondag 14 februari 1999 Welke persoon, groep of vereniging wil zich presenteren tijdens de grandioze Geffense carnavalsoptocht Wilt U meedoen ?

Informatie en opgave bij: Frans Romme - De Stoof 1 - telno.: 5323449

13


' :)i

i: ::i

l ~~

~

.

'\

'

;; ·.

·

)\ ·~: '

li

'

Op zaterdag 2 januari a.s. is er in Geffen weer de lege flessen actie georganiseerd door de explorers van scouting Geffen. Wij komen bij U langs vanaf 10.00 uur. Wij brengen voor U weg, - Flessen of potten met statiegeld. - Flessen of potten zonder statiegeld maar dan wel tegen een vergoeding.

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Tot 2 ianuari.

Groeten Explorers Scouting Geffen.

14


Adm. kantoor v.d. Heyden

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Trudostraat 1O 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

A.H. Romme b.v. Bedrijven weg 2, Geffen Kantoor (073) 53217 62 magazijn (073) 532 34 69

Wij verzorgen voor u

wij kunnen voor U verzorgen

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

-Gazelle - Locomotief

-Vervoer voor ziekenfondsen -Vervoer per busje

Tankstation - Benzines -Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Bou\/Vbedrijf

"BRODLJS"

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 1O tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Het Geffens Veld 1

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

53B6 LL Geffen

' N IEUWBO..JVV

' O\JDEAI-OUD

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

Tel. (073) 532 47 B5

' REl\0\/ATIE

heerlijke haring, vers gestoomde

• VEFl8CU\,VIN:;EN

makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

MAKELAÄRDIJ EN ASSURANTIËN ■ ÄAN-/VERKOOP

BEDRIJFS-

EN HUUR/VERHUUR

TAXATIES

ADVISERING

VERZEKERINGEN

1=1

■ HYPOTHEKEN

El

VAN"HEESE PA ERS BV

■ Ü 1TEIGENINGEN

f INA

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

®

REGIO BANK

P.DEK~EIN ~

TeL (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

• • •

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

HU1DVEQZOQGINC

Qia van

Nistelrooy Van Coothsl.raal 26 - 5386 AE Geffen

t.eL(073) 532 27 02

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

/';;\

CIERINGEN

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Q

~ ~

~

MARJA VAN BALLEGOOY-JANSSEN S.E.P. V.O.-Gediplomeerd Pedicure/Manicure Lid L.O.V. Gespecialiseerd in de diabetische voet Voetreflexmassag Kerkstraat 9 5386 AC GEFFEN Tel. 073 • 5322593


-

16

.

.

-

.

.

.

-

-

-

-. . . .


Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

ZUCHT VAN VERLICHTING: WELKOM BIJ RAAD. Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. En wel bij Raad. De Administratieve Dienstverleners. Een gecertificeerde adviseur/ collega-ondernemer verzorgt daar letterlijk al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's avonds en in het weekend. Op basis van een scherp geprijsd abonnement. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS Kastanjelaan 44, 5382 KD Vinkel, tel. (073) 532 60 56

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. ·soUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

•IJZERWAREN *TEGELS •GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker C.M. v.d. Doelen

Gebr. van Erp .

fÎ!!lÏ

1/8 pagina

1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

f 30,f 50,f 70,f 125,-

~ maninka 0 bloemen 0 planten

meer verstand van verzekeren

Loonbedrijf en Grondverzet

rl-...

losse advertenties tussen de tekst:

llloembinderij

Tel.: (073) 532 31 44 Tel.: (073) 521 30 18

Advertenties

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

@ grafwerk

potterie @ decoratie @ droogbloemen @

Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04


HYPOTHEKEN PENSIOENEN YERZEKER

Succesvol ondernemen is een kwestie van de juiste beslissingen nemen op de juiste momenten. Natuurlijk laat u zich hierbij adviseren. Maar dan wel

ontdek het verschil tussen een advizeur en een adviseur.

op maat, en niet met stapels ondoor-

ABAB Oss, Raadhuislaan 105,

dringbare rapporten.

5341 GZ Oss, telefoon (0412) 63 40 31,

Bij ABAB houden wij van die persoon-

fax (0412) 63 83 65,

lijke, nuchtere en eenvoudige aanpak.

internet www.abab.nl.

Maar wél professioneel, waarbij u

contactpersoori Geffen:

terug kunt vallen op de gecombi~eerde

Adriaan van Zandvoort, Bergstraat 26a, tel. (073) 532 25 86

specialistische

kennis

van

onze

accountants, belastingadviseurs, juristen en adviseurs op het terrein van onder andere management, milieu,

Advizeur.

lonen, automatisering en mediation. Neem eens contact met ons op, en

..ABA.13

A CC OUNTANT$ . B GJ..A$ TINGADVl8EU A$ •JUL111$;TIIN

Professioneel in alle eenvoud

ABA8 heeft.kant'J!'en in Alphen 8eneden-tee1.t.ven Blalfel 8cwTleet &Alia l)f,Jrne Geldrop Gemert Goes Gtot1ingen Helmond"

Adviseur.

·s•Htnogtnbosth H.i1s., Mill Ou-scàot Olstl?IWijkOostburg 0:>iterhout On Ouderilosch Roosendaal Sill1•0edlffirodc Somere" Tecneuzan Tr!burg Uál!n Va:lkenSY.-ia,d Vegher Veldhoven Waalwijk Warnj,j Wud,e11

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77

&!INENBURli

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

MACHINES VOOR LAND· EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren

en landbouwwerktuigen Gebr. van Wanrooij

* Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Bouwbedrijven

AJ tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk

bouwprojec t. Circa 200 vakbekwame me de werkers zijn actief in:

het de het het de

bouwbedrijf projectontwikkeling ,•astgoedbeheer keukencentrum timmerfabriek

Grootschal ig of kleinschalig. het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zij n a lrij d hetzelfde .

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.