Torenklanken 1998 - nr 19

Page 1

36e jaargang

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

I nummer 19 I december 1998

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

DONATEURSACTIE W.I.K.

MEDEDELING

Als u dit leest, dan heeft Muziekvereniging Willen Is Kunnen haar jaarlijkse donateursactie weer in Geffen gehouden. W.I.K. wil langs deze weg alle inwoners van Geffen bedanken voor hun bijdrage tot instandhouding van onze vereniging. Zoals u van ons gewend bent, zullen wij daarvoor als tegenprestatie dan ook het komend jaar weer veel activiteiten in Geffen komen opluisteren. Daarnaast komt W.I.K. op verzoek ook een serenade brengen op een gouden bruiloft. Als u familie, vrienden of bekenden hebt die in Geffen wonen en die een dergelijk feest vieren, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ondergetekende om een serenade te regelen. Als de tijd enigzins schikt, dan zijn we van de partij. Ook wil W.I.K. graag op korte termijn haar dank tonen door het geven van een speciaal donateursconcert. Dit zal worden gegeven op zondag 27 december a.s. om 14.30 uur in de Gouden Leeuw. U bent alle van harte uitgenodigd om dit mee te maken. Tijdens dit donateursconcert zal tevens de totale opbrengst van de donateursactie bekend worden gemaakt en zullen er een paar prijsjes onder de donateursaktie bekend worden gemaakt. Graag tot ziens op 27 december a.s.

Met ingang van 1 december a.s. stop ik met het werken als fysiotherapeut in Geffen. De praktijk zal worden voortgezet door Asse Bruinenberg, Anja Smulders en Bertus Jonker. Ik dank alle mensen uit Geffen die ik de afgelopen 12 jaar behandelde voor het door hun gesteld vertrouwen in mij.

Antoon Bierings Secretaris W. I.K Tel. 5341122

SLUITING BIBLIOBUSSEN Vanwege de kerstdagen komt de bibliobus niet Van donderdag 24 december 1998 tot en met zaterdag 2 januari 1999.

Herman Bruinenberg.

OPGAVE VORMSEL Ouders die geen bericht hebben ontvangen en hun kind willen aanmelden voor het Vormsel op 28 mei 1999 kunnen contact opnemen met Annet van den Helm, tel. 5324311. Kerngroep Vormsel.

Met ingang van 1 januari 1999 is het redactie-adres gewijzigd in TOLWEG7 Redactie 1


~ cAFÉ I)~

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

0~

~ Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

Elzendreef1 5386 G~ Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

* STRIPPENKAARTEN

Q~ ~

Voor ontspanning nauw inspanning

Ook voor kinderfeestjes

- ~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.

DE

REG 10/iJ.:,, BANK 7 BANKIER

DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met - europas (ch eques) -eurocard * persoonlijke leningen doorlopend krediet, financie1i ngen * sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen * beleggersgiro * hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

Woonhuis of Bed verandert van e •

U wilt een huis of bedrijfspa kopen?

U wenst een taxmfe-rapport

' R

*

Openingstijden: Mtumdagwoensdagdonderdag 09.00- 17.30uur Dinsdag-en llrijdag 09.00- !9.00u11r 7.atmlag 10.00- 13.00mtr en op afspraak. Middagpauze van I 2. 15 - 13. 15 uui:

1E1;o,oo,a;; ~:.~~"

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64 11

makelaars o . g. 't Dorp 4

Heesch

Tel. 0412 - 451554

BENILDA 11

Kleding ver- en reparatiewerk. Molenberg 6 tel. (073) 532 48 50 Ma t/m za: 09.00 - 12.30 uur andere tijden op afspraak.

AA.

Hanegraaf B.V. Geffen , Onderhoud bouwmachines

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

verf-behang

MEIJER PR. BERNHARDPLEIN 12, 5391 AR NULAND TEL. 073-532 47 67


ROND DE DORPSPOMP De Sint is in het land en Geffen wordt niet vergeten. De Sint was ook op de hoogte van het "wonderjaar" in GEF;FEN. De Sint zou nog opzoeken in zijn oude stoffige boeken, hoe Hij in GEFFEN ontvangen is al die Jaren. Een boef kwam het Sinterklaasfeest storen, het leek wel Cis den Dove, maar Cis is geen boef Dat is intussen onze grote vriend geworden. Maar de enige echte Dorpspolitieagent (H.v.B.) van Geffen 700 wist de boef in te sluiten met behulp van de aangeslagen Zwarte Pietjes. De ontvangst was weer groots, de receptie in de GOUDEN LEEUW druk bezocht. Een fantastisch feest en complimenten aan de Evenementen-StichtingGeffen. En wat lezen we: De Sint komt nog een keer in Geffen en nog wel op zijn verjaardag. 5 December is de Sint op het Dorpsplein van 10.00 uur tot 11.00 uur en van 12.00 uur tot 14.00 uur rijdt de Sint door het hele dorp en gaat op bezoek bij alle winkels. De Sint trekt dan zijn speciale Winkelpak aan. Lachend laat de Sint weten: Ja dit wordt een COMMERCIËLE Rijtoer. HaHa-Ha, met veel gulle PIETJES met meer dan 700 Pepernoten. Ha-Ha!! En een nieuwe Prins, zijn Hoogheid GEERT den EERSTE. Bestofmeeld kwam hij te voorschijn met zijn :rouwe adjudant Rien Attent. Er klonken politie-sirenes ~n de hele zaal vol Zwaailichten. Rottenrijk is weer 1erboren. Op 15 november is heel Carnavalminnend :lottenrijk op receptie in ''t Haasje' . De Prins is verbaal ~eer kundig, dat hebben we gemerkt. Ook Nuland, het Noaterrijk, huldigde een nieuwe Prins in en .... wie? ra Frans den Eerste bleek al meer geregeerd te hebben n heel Maasdonk, de LOCO zeiden wij dan ook. En -vie was zijn adjudant? Wij waren er helemaal 'gedeputeerd' Lambert, de Repper. Die schijnt met kletsen zijn kost te verdienen. Zo'n Spraakwaterval uit het Woaterrijk. Jammer dat de 'Vijf-Gehuchten' weer niet van de partij waren. Ja het is ook moeilijk om over de N59 (de Rijksweg) te komen. Veel te gevaarlijk. Maar het feest in de GOUDEN LEEUW was er niet minder om. Optredens van de Pompzwengels, de Waoterbloazers, de dansgardes, de majoretes. Op het toneeL verscheen een grote vlag van Nuland 700 en daardoorheen stapten Prins Frans als Zeerover-kapitein en kaper Lambert. Maar onze Geffense Prins is inhoudelijk, volumineus oezien heel wat sterker. Maar sommigen hadden. onze 0 eigen LOCO 'Toon van Zandvoort' graag als meuwe Prins gekandideerd. De stichting vreesde aan Macht te moeten inboeten. De volle zaal vierde feest. De 'ontmoeting' kwam door de wat sterke muziek niet helemaal uit de verf Op zo'n avond moeten toch alle carnavalsideeën uit de vef komen. Met schorre kelen werd afscheid genomen. De Nakomertjes waren ook van de partij met hun hele hofhouding. Ja die zijn bij de Gouden Leeuw niet weg

te slaan. In café Govers koos de Carnavalsclub 'Unne goeie Raod is duur' ook een nieuwe Prins en wel de troubadoer 'Toon Volume' en 'Mari Slankie' als adjudant. Rottenrijk leeft!! De contacten met POLEN 'Jumilage' is succesvol verlopen. Er is veel informatie overgedragen aan de poolse bezoekers. 'Zeer geslaagde overdracht van kennis en kunde'. De groep bezocht diverse agrarische bedrijven en projecten. De voertaal was 'Duits' wat geen problemen opleverde. Intussen is in samenwerking met 'Reik elkaar de hand' en onder aanvoering van Jan van Erp heel wat aan bruikbare spullen verzameld en gaat op transport naar Polen. Door vele giften en de grote inzet van vrijwilligers is het transport mogelijk geworden. Er zal actief contact blijven met twee dorpen in Polen. Zeer dankbaar en tevreden keerde het gemengde gezelschap terug naar Polen. Bij de terugblik op het 'Raopliedfestijn' komt de naam van peter van Erp aan bod. De verslaggever voor Geffen in het Brabants Dagblad. Er stond een heel positief stuk over de Raopliedverkiezing in de krant en Peter heeft blijkbaar goed kennis genomen van onze opmerkingen in 'Rond de Dorpsomp' gelet op zijn reactie onder de titel 'de Processie'. Peter wij hebben jouw verwijten zeer ten harte genomen. Als jij zó met onze opmerkingen omgaat dan zijn wij zeer CONTENT. Toe Peter wees aardig voor Geffen en de actieve Geffenaren. Een eerste bril voor al het positieve en dan heel veel later die andere bril voor wat 'vermilde' kritiek. Bij voorbaat dank en verder moet je jezelf blijven. Wij zijn helemaal van Geffen dat moet je toch snappen en jij hoort bij ons. Ja TOCH We zouden de Raopzangers vergeten. Nou een groots feest in de nieuwe carnavalstempel 'de Gouden Leeuw'. Ja, Paul deed weer aan de leeuw denken. Maar toch fantastisch, onze enige echte rasartiest. De eerste prijs, de winnaars 'Black en White' of 'Blekkend Weit' hadden een prachtig carnavalslied, wat we nog dikwijls willen horen van de donkergetinte Sandra van Dinther en de blondine Anja van Erp, proficiat!! De werkgroep Kunststichting 'Geffen 700' ziet haar taak beëindigd. Het was een verrijkende ervaring. De wer~groep heeft er meite mee zich te -ontbinden. De stamtafel roept de werkgroep op zich actief te blijven inzetten voor de Geffense kunstenaars en de Geffense kunstevenementen, zoals tentoonstellingen, veilingen, presentaties in winkels, programma's als 'wie biedt er geld voor' , 'wat is het waard', 'Raad de titel' of 'de Maker, Maakster' , 'Kwistig met Kunst' enz. De werkgroep kan de gemeente adviseren bij KUNSTAANKOOP. In samenwerking met 'Effe naor geffe' kan de Stichting bijdragen aan de sfeer rond 'OPEN PODIUM'. Geffen 70. De sluitingsdag 27 december gaat weer een denderende feestdag geworden: een speciale viering in de Kerk, een middagfeest, een avondbal enz. 3


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

accountants Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dorpstraat 9a 5386 AK Geiten Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

PEDICURE T. Ketelaars-Il. Nistefr""IJ "· C""tltstraat 31 Geffen (073) 532 20 41

AFBOUW ..

, -· ~

-- . --> CAFÉ GC>-v.E..RS GE.FE.EN C:

~

Kerkstraat 5, Geffen

. )

)


3 januari 1999 Fakkeloverdracht aan Nuland. We vieren die dag 700 jaar Vinkel, 700 jaar Nuland en 700 jaar Geffen. 'De mooie vlag blijft en kan clienst doen bij alle feestelijkheden in ons dorp'. De uitslag van de enquete van 'LEEFBAAR GEFFEN' wordt nqg uitgewerkt en krijgt nog aandacht. Volgende stamtafel wacht ons hoog bezoek. 13 december a.s. in Café 'Gevers' van 11.00 uur tot 12.30 uur, ook u bent welkom. Van stamtafel 88. TAFELTENNISCLUB DEN DRIEHOEK Oproep voor nieuwe leden

Hoewel de competitie al is begonnen is er bij onze club altijd ruimte voor nieuw talent. Voor elke sterkte is er wat wils. We hebben vijf teams, die in alle klassen van de BBTF vertegenwoordigd zijn. Kom gerust eens langs en speel eens een balletje met de aanwezige leden. Wij spelen elke donderdag met twee teams thuis in de zaal van Café Den Driehoek (vanaf circa 19.45). Personen rn/v die geïnteresseerd zijn in een tafeltennisavontuur bij TTC Den Driehoek kunnen hierover ook informatie krijgen bij Gertie van Griensven, tel. 0412-45 73 55 of Hans van Zoggel, tel. 073-5321641.

Gertie van Griensven. Tafeltennistafel te koop Wegens vervanging heeft TTC Den Driehoek een tafeltennistafel te koop. Voor een lage prijs kunt u beschik.ken over een puike tafel. Meer weten? Neem dan even contact op met Hans van Zoggel, tel. 0735321641

M.O.V. NATUURRAMP MITCH

"Honduras is een spiegel die gebroken op de grond is gevallen. De scherven zijn ontelbaar. In de infrastructuur, de economie, maar bovenal in de levens van de miljoenen getroffenen. Aan ons de opdracht de scherven te lijmen en een nieuw Honduras op te bouwen". De jezuïet Ricardo Falla schets met deze beeldspraak de situatie in zijn land. Hij woont en werkt en El Progreso in het noorden van Honduras; een van de zwaarst getroffen regio's. De rivier die door El Progreso stroomt, trad buiten haar oevers en nam in een woeste stroom een deel van de stad mee. De wind en vloedgolven uit zee maakten de schade nog groter. Als projectpartner van Solidaridad spelen de pastores van de organisatie ERIC een belangrijke rol in de hulpverlening in het gebied. Zij zijn tot in de kleinste dorpen actief, zodat ze een goed beeld hebben van de schade en de belangrijkste behoeften van de bevolking. De radiozender die onder normale omstandigheden informatieve programma's en muziek uitzendt, is nu tot noodzender gericht op de coördinatie van de hulp. Daarnaast zorgen zij voor opvang, maaltijden en medicijnen voor de daklozen. Deze inzet is illustratief voor de tiental!en projectpartners van Solidaridad in de getroffen landen. Alle middelen waarover men beschikt, worden ingezet om de eerste nood te ledigen. Maar hoe verder? Met de vernietiging van landbouwgronden en oogsten, zijn gezinnen en coöperaties hun bron van inkomsten kwijt. Om mensen niet afhankelijk te maken van hulp, moeten op de kortst mogelijke termijn middelen beschikbaar komen voor het herstellen van de agrarische bedrijven en de aankoop van zaaigoed. Opdat ze weer in de toekomst kunnen geloven. En wat de kledingsector betreft: de buitenlandse bedrijven zullen de productie zo snel mogelijk weer gaan opstarten. Het potentieel aan werkloze arbeiders is alleen maar groter geworden. De belangrijke taak die organisaties als ERIC blijft houden, is de sector nauwlettend te volgen. Met als inzet een reëele vergoeding, betere werkomstandigheden en recht op inspraak. Dit zijn de ingrediënten om een nieuw Honduras voor iedereen op te bouwen.

Gevraagd: Hulp voor het schoonmaken van kantoor op zaterdagmorgen, inlichtingen : tel. 532 20 01

5


In ieder badje, een ander schatje Door K.V 0. i.s.m Geffes Volk Dinsdag 29 december. Aanvang 20.00 uur In zaal "De Gouden Leeuw" Zaal open 19.00 uur Entree tl 7.50

6


Amnesty International 50 jaar

BOOTREIS 1998 Jaarlijkse Bootreis 1998 en 1999

De bootreis van dit jaar hebben we inmiddels al weer achter de rug. Een record aantal zieken (120) zijn op 21 september op de Maas wezen varen. Onder deskundige begeleiding van verpleegkundigen, leden van het Ziekencomite, Pastoor Spijkers en vele andere vrijwilligers werd het een schitterende dag. Zelfs de zon liet zich nog zien, zodat het buiten op het dek goed toeven was. Dankzij de giften van ondernemers, verenigingen en talrijke particulieren uit Geffen zijn wij weer in staat geweest om deze bootreis te organiseren. Iedereen die op enerlei wijze zijn/haar steentje hieraan heeft bijgedragen, willen we bedanken voor het doen slagen van deze dag. Inmiddels zijn we volop bezig om weer geld bijeen te verzamelen voor de bootreis in 1999. De eerste giften voor 1999 mochten ontvangen,

WlJ

reeds

bedankt: l 000 jarige Familie van Wanrooij, voor het grandiose bedrag dat we mochten ontvangen. bedankt: Duivenvereniging De Reisduif, voor het geld bijeen gebracht door de spontaan opgezette loterij tijdens de 2-daagse show en Benny Remme voor het belangeloos beschikbaar stellen van de prijzen. bedankt: De vele particulieren die anoniem geld geven.

De kop is eraf, we hebben het hele jaar nog om de staart te doen volgen. Het moet lukken. Mocht U na het lezen van dit verhaaJ ons willen steunen met een geldelijke bijdrage, .dan kan dat! (rabobanknr. 1158.26.165) Want zonder Uw steun zijn wij nergens.

Op donderdag 10 december 1998 bestaat de Universele VerkJaring van de rechten van de mens {UVRM) op de dag af 50 jaar. Voor Amnesty is het de afsluiting van een jaar waarin de rechten van de mens onder de aandacht zijn gebracht van miljoenen inwoners van Nederland en waarin actie is gevoerd voor de veiligheid van verdedigers van de mensenrechten over de hele wereld. In Geffen is een schrijfgroep van mensen die iedere maand brieven schrijven voor Amnesty International. De brieven zijn gericht aan ambassadeurs en regeringsleiders van landen waar mensen onterecht gevangen worden genomen of waar mensen plotseling verdwijnen wanneer zij b.v. geprotesteerd hebben tegen onrecht en dictatuur. Voor deze mensen komt Amnesty International op, o.a. door het schrijven van deze brieven waardoor de gevangenen niet vergeten worden en misschien alsnog een eerlijk proces kunnen krijgen. In de Geffense schrijfgroep zitten de volgende mensen: Ina v.d. Boom, Ingrid Berkel, Ans v. Dinther, Lida v.d. heuvel, Ans de Kok, Trees Lamers, Maria Meulepas, Ine v. Nistelrooij, Leny Remme, Hennie de Veer en Han Wintels. Als u ook mee wilt doen of meer informatie hierover wilt, kunt u bellen naar Leny Remme tel. 5323688. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt er op 10 december om 15. 00 uur in het gemeentehuis een ingelijste versie van deze verklaring aangeboden aan burgemeester Netten door afgevaardigden van de Nulandse en Geffense schrijfgroep. Op dezelfde dag gebeurd dit ook in de gemeenten Bernheze, Landerd, Lith, Oss en Ravenstein. De Amnestygroep uit Oss houdt op vrijdag 11 december de jaarlijkse fakkelwake op en rond het NS-station aan de Spoorlaan van 16.00 tot 18.00 uur. Schrijfgroep Amnesty International Leny Remme (contactpersoon)

Namens alle zieken van Geffen, alvast bedankt. T.T.V. De Krachtpatsers

KOPY INLEVEREN VOOR: 12 DECEMBER 7


Prettige feestdĂ ge,n ! Onze kantoren en het Rabo Reisburo Geffen zijn op beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag gesloten. Op donderdag 24 december bent u welkom tot 16.00 uur en op donderdag 31 december tot 12.30 uur. U kunt natuurlijk 24 uur per dag gebruikmaken van de geldautomaten.

Rabobank Het Maasland 8

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


EFKES DUURTE MÉ .... Ad van Erp (40 j.) Ad had pas geleden iets te vieren: hij werkte 25 jaar op de sociale werkplaats in Den Bosch. Een feestje op zijn werk en een dag later vierde hij dit heuglijke feit met familie en vrienden en tevens zijn 40ste verjaardag. Op 4-jarige leeftijd bezocht Ad de kleuterschool ~ Geffen met aansluitend twee jaar lagere school b1J mevr. Zuidhof op de Aloyiusschool. Terwijl moeder van Erp al meerdere malen had aangedrongen op extra onderzoeken naar de ontwikkeling van haar oudste zoon, constateerde de specialist pas op 6-jarige leeftijd van Ad, dat die een hersenbeschadiging had gehad bij zijn geboorte . Dit betekende dat hij zich langzamer dan normaal zou ontwikkelen en Ad werd geplaats op de Gabriëlschool in Den Bosch, waar het mogelijk was, gerichte spraaklessen en therapieën te volgen. Daar heeft Ad een goede tijd gehad met fijne mensen. Overigens informeerde mevr. Zuidhof ook regelmatig in die tijd, hoe het met hem ging! Op zijn l 5e jaar vond hij werk in de, wat nu "De Weenergroep" heet, op de afdeling Elektronica. Ad z'n werk is het afwerken van printplaten. "Ik vind dat leuk werk, want daar zit tenminste iets in! Het gaat bij ons niet om een zo hoog mogelijke produktie. We kunnen rustig werken en er wordt gekeken, wie het best bij elkaar past op een afdeling. Er is een maatschappelijk werkster die een en ander coordineert. Er zijn op ons werk diverse afdelingen: van een timmerwinkel tot het maken van dekbedden en bubbelbaden. We krijgen van allerlei bedrijven opdrachten" vertelt Ad. Het sociale leven naast zijn werk, in de avonduren en in het weekend, was en is voor Ad heel belangrijk. Hij memoreert een gezellige tijd bij de Verkenners in Heesch met Anita Verstappen en Gerard v.d. Akker als leiding. Als kind mocht hij ook helpen op de tuinderij van Wim van Gogh, als manusje van alles. "Op een goede dag ging ik naar het café van Govers" vertelt Ad. Ze kenden mij, omdat ik bij Hans Govers op school had gezeten en vroegen me of ik zin had om glazen op te halen". Daarmee begon voor Ad een geweldige fijne hobby en vrije tijds-invulling die jaren zou duren. .. .. Ad bracht veel tijd door in de café, zaal en sliJtenJ van de fam. Govers, in de tijd van Riek en Tiny van Lee en later bij Franca en Frans van Griensven. Glazen spoelen en ophalen, helpen in de slijterij, schoo~aken en opruimen, achter de bar in de café en m de kelder. Hij werd een huisvriend en menigeen noemde ken en opruimen, achter de bar in de café en in de kelder. Hij werd een huisvriend en menigeen noemde hem "Adje de Gover"!

Zijn ouders zijn heel dankbaar voor de manier waarop hun zoon overal bij betrokken werd. Hij werd uitgenodigd op elk feest en mocht mee op vakantie. "We hoefden nergens bang voor te zijn: bij slecht weer werd hij thuis gebracht en bij ongeregeldheden in de café of zaal werd Ad als eerste in veiligheid gebracht. "Dat was een gezellige, drukke tijd" lacht Ad ''we hebben veel meegemaakt"! Toen Frans en Franca zo'n 6 jaar geleden zaal Govers verlieten, viel er voor Ad een enorme leegte. "Op die tijdsbesteding en voldoening heb ik heel erg mis gepakt" geeft Ad te kennen. De vriendschap met velen uit die tijd, is weliswaar gebleven! Gelukkig zijn er enkele activiteiten voor in de plaats gekomen. Ad is lid van biljartvereniging T.O.K. en bij de Recht vur zunne Roap-avonden is hij vaste medewerker achter de coulissen. Ook bij de K.P.J. is Ad elke zondag in het clublokaal te vinden om koffie te zetten voor de handballers en te zorgen voor een drankje na afloop van de wedstrijden. Hij is heel blij met deze vriendschapsbanden en dat was een reden temeer om op zijn 40ste verjaardag z'n vriendenclub bijeen te brengen tezamen met zijn familie. Dat werd een gezellig feest, met zang en optredens door neefjes en nichtjes en zelfs de tantes van Niftrik zongen een toepasselijk lied. "De meeste mensen denken, dat ze met personen zoals ik, voorzicht!j<>m moeten gaan" besluit Ad, ''maar dat is niet zo~wij willen het liefst op een normale manier behandeld worden. Mijn Geffense vriendengroep is daar goed in geslaagd en daar ben ik heel blij mee. Dat kan geen enkele psycholoog, maatschappelijk werker of therapeut hen verbeteren! Via dit praatje wil ik al mijn vrienden daar dan ook eens hartelijk voor bedanken!" aldus Ad.

WETENSWAARDIGHEDEN Weekenddiensten: 12-13 dec. Geffen 19-20 dec. Geffen 25 dec. Nuland De praktijken zijn helemaal gesloten op: Geffen: 17 decem her Nuland: 11 december

9


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 09-12 19.00 u Za. Zo.

12-12 10.00 u 19.00 u 13-12 09.30 u

Wo. 16-12 19.00 u Za.

19-12 10.00 u 19.00 u

Zo.

20-12 09.30 u

17.00 u Ma. 21-12 09.30 u 19.30 u Wo. 23-12 19.00 u

*

adventsmeditatie mmv Passe Partout * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Jeugdkoor + H.Mis mmv de mannen van het Gemengd Koor * adventmeditatie mmv Dameskoor * H.Mis mmv Ouderenkoor H.Mis mmv Passe Partout (+kinderkerk) + Viering met diaken mmv Gemengd Koor Kerstsamenzang in de kerk van Vinkel + Boeteviering mmv Oude renkoor * Boetevieing mmv Dames koor * avondmis

* = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 5 januari 1999 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 u. - 20.00 uur bij Wim de Veer, Tbijmstraat 10, tel. 5321255. Missie-zendingskalender 1999 De MZK 1999 'Getuige van de Grote Geest' slaat Hien brug tussen de Indiaanse en onze eigen cultuur.

De schilderingen op de voorkanten van de kalenderbladen zijn van de hand van de Canadees-Indiaanse schilder Roy Thomas. Op de achterkanten staat een korte beschrijving van het kunstwerk, aangevuld met informatie over de schilder, de cultuur en geschiedenis van zijn volk. Ook zijn meditatieve teksten en gedichten van Indianen in Noord-Amerika opgenomen. Deze zijn gezet naast bijbelteksten en poëzie uit de christelijke traditie. Als kleine jongen luisterde Roy Thomas naar de verhalen van zijn grootmoeder. Zij gaf hem een stok waarmee bij de verhalen uittekende in het zand of in de sneeuw. Die tekeningen, zeiden zijn grootouders, zouden op een dag naar hem terugkomen. Thomas verwisselde de stok later voor een potlood en daarna voor het penseel. Achter de schijnbaar eenvoudige en kleurige schilderijen schuilt een grote spirituele rijkdom. Vaak gebruikt Thomas in zijn schilderijen de schildpas, het symbool voor het 'gedroomde' land van zijn volk, de Anishnawbek. Volgens Thomas bestaan er geen rasse, de mensen zijn elkaars bloedverwanten. Alle mensen vormen één grote familie. Mensen en aarde zijn één. MZK, de kalender met een achterkant, is te koop voor slechts één tientje op de pastorie. U kunt daar iedere voormiddag terecht of tel. 5321216

Eerste Communie en Vormsel. De voorbereidingen voor de Eerste Communie en het Vormsel in 1999 zijn alweer gestart. Pastoor Spijkers en de beide kerngroepen zien met tevredenheid terug op de eerste algemene informatie-avonden. De opkomst was heel goed en vooral de betrokkenheid van de aanwezige ouders was zeer positief1 We hopen op een fijne voorbereiding van ouders samen met bun kinderen en spreken de wens uit dat vele gastouders zich zullen aanmelden. DERDE KERSTDAG; afsluiting Geffen 700. Op zondag 27 dec. a.s. zal Geffen 700 feestelijk worden afgesloten. Om 09.30 uur is er een thematische viering in onze kerk met zang door het Gemengd Koor. Het is het weekend van de H. Familie onder het motto: ZORG VOOR ELKAAR. De Heer Huub Kurvers, ontwerper en vervaardiger van het nieuwe glas-in-lood raam zal een woordje tot u spreken in deze viering. Er worden plaketten onthuld bij het nieuwe raam en andere kostbaarheden in de kerk o.a. bij het borduurwerk dat mevr. Sloots zo rond 1950 maakte en bij het pas gerestaureerde schilderij van Johannes de Evangelist. Dit schilderij is van de Bossche


kunstenaar Gerrit Schimmelpenninck gemaakt rond 1810. Genoemde schilder heeft meerdere schilderijen uit onze kerk gemaakt, afkomstig uit de zij-altaren, hetgeen werd opgetekend door pastoor Piggen in zijn schrift "Allerlei". Ook een mooie foto van het nieuwe raam zal een vaste plaats krijgen in de kerk. Van 10.30 uur - 14.30 uur is er een instuif: ''Kerk open voor het raam". Dhr. Kurvers zal uitleg geven over wat hij wilde weergeven in het raam en uiteraard is de kerststal nog te bezichtigen. Evenals andere jaren kunt u Mensen in Nood steunen door een kaarsje te ontsteken (thuis of in de kerk) voor f 1,--. Er zijn foto's te zien van alle Geffen 700-activiteiten en u kunt een video-reportage bekijken. En... in 't patronaat is er koffie! Om 14.30 uur houdt muziekvereniging W.I.K. zijn jaarlijks donateursconcert in zaal De Gouden Leeuw.

De huidige situatie ziet er zo uit, dat Duitsland en Denemarken varkens zijn gaan leveren, toen Nederland dat niet kon. Met het gevolg dat de prijzen enorm zijn gezakt. Een big van 10 kg. Kost f 115,-en de verkoopprijs is nuf 20,--! Er worden enorme verliezen geleden en dat baart grote zorgen. De boeren geven te kennen, hun roeping te willen voortzetten: proberen zo goed mogelijk voedsel te produceren. Hoewel pastoor Spijkers de keerzijde van de medaille ook ziet: "Er zouden minder varkens moeten komen in een goed leefbare situatie; de winst zit 'm niet in het grote" vindt hij de aandacht voor de getroffen mensen achter dit probleem, van groot belang. Dat was ook de opzet van deze bezoeken: een stukje meeleven; oog hebben voor de situatie; het verhaal van mensen aanhoren. "Daarom zou het goed zijn dat Youp van het Heek ook opkomt voor de boer en niet alleen voor de big" aldus de pastoor.

Kortom: wederom een zondag om vrij te houden! U bent van harte welkom in onze parochiekerk en later in de middag in zaal De Gouden Leeuw.

Pastoor Spijkers in de witte overall! Op initiatief van Monique Wolf, arbeidspastor van het DISK, werden pastores en verantwoordelijken uit de parochies voor Kerk en Samenleving, uitgenodigd om een kijkje te nemen op twee varkens-fokbedrijven in het dekenaat. Vanuit Geffen ging pastoor Spijkers op bezoek bij de families Fransen en Zegers in Heesch. Het bezoek bevatte drie onderdelen: 1. Algemene informatie over het bedrijf. 2. Ervaringen rond de varkenspest. 3. De huidige situatie van de varkensboer. "Terwijl we goed voldeden aan de gestelde normen, werden ons steeds meer regels en wetten opgelegd" vertellen de boeren. We hebben moderne, steriele len en veel dingen zijn computer gestuurd. De ervaringen rond de varkenspest zijn verschrikkelijk. "We hielden ons goed aan de regèls en werden daarentegen onmenselijk behandeld door controleurs en opgelegde maatregelen". Het doodspuiten van de jonge biggen -iets tegennatuurlijks- was de ergste ervaring, temeer ook omdat dat soms lachend en vernederend werd gedaan door jonge vee-artsen. Een mee-gekomen dierenarts bevestigt een en ander: iedereen werd toen ingeschakeld. Er werden tegenstrijdige en onzinnige maatregelen genomen door A.I.D. en R.V.V. de boeren hadden het gevoel behandeld te worden als criminelen, in de sfeer van verdachtmaking. Troost en meeleven was er wel vanuit de parochie en via de brief van de Bisschop.

11


WAT U NU INLEGT KRIJGT U STRAKS NIET MEER TERUG DE DIN COMPACT KOOPSOM Sparen voor later is met de lage rentestand niet altijd even effectief. Beleggen is een optie, maar de afgelopen tijd heeft u kunnen zien hoe wispelturig de beurs is. De DIN Compact Koopsom van de Zwolsche Algemeene verenigt de veiligheid van sparen met het rendement van de beurs. En dat tegen lage poliskosten. Wilt u meer weten?

Met de DIN Compact Koopsom worden uw guldens euro's. Of bel voor meer informatie:

Ja, ik wil graag meer informatie over de DIN Compact Koopsom van de Zwolsche Algemeene. □ Bel mij voor een afspraak op telefoonnummer: □ Stuur informatie naar: Naam: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

01 1 ■

D

VAN HEESE & PARTNERS BV MAKELAARDIJ EN ASSURANTËN Dorpsplein 13 • 5386 CL GEFFEN Tel.: 073 - 5323264 Fax: 5324120

Adres: _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Postcode: _ __ _ Plaats: _ _ _ __ _ _ _

1

DE DIN co~~AC_TKOOPSOM UJl:...:i., kit tL.f.. .

12

J ....0

1

W.::W .....JU .i"J.: ..J#.@f¼N. .itb..dlL........;:&tiztf


CNTOCHT SINTERKLAAS Inmiddels is Sinterklaas met zijn Pieten weer terug naar Spanje en leven we weer toe naar de Kerst. Toch willen we nog even teruggaan naar zaterdag 21 november, de intocht van Sinterklaas in Geffen. Deze keer niet op het kerkplein zoals in de afgelopen jaren, maar weer op het Dorpsplein. We zijn Pastoor Spijkers zeer erkentelijk voor zijn medewerking in die jaren en de goedheiligman voelde zich daar begrijpelijk ook altijd erg op zijn gemak. Maar nu is er een prachtige kiosk verrezen in ons dorp. Die leende zich uitstekend voor deze happening. De Sint kon nu alles veel beter overzien en wat nog belangijker was: de kinderen konden hem nu ook allemaal beter zien. Om half twee zou de Sint met zijn gevolg arriveren. Ondanks de kou waren er heel veel Geffenaren, groot en vooral klein naar het plein gekomen. De hele dag klonk er al gezellige sinterklaasmuziek in het dorp - mede mogelijk gemaakt door de winkeliersen horecavereniging - en tot de Sint kwam, was er weer onze trouwe ceremoniemeester Piet en onze zangpiet Carli, dit keer samen met Suzanne, om de mensen te vermaken. En daar kwam Sint eindelijk in een mooie koets met een fries paard, een heleboel pieten erbij en natuurlijk WIK met de majorettes. En eindelijk hadden de majorettes nu eens voldoende ruimte - in de kiosk om hun speciale sinterklaasdansje uit te voeren. Dat was prachtig, alleen die zwarte pieten moeten toch nog eerst maar eens veel oefenen! Burgemeester Netten was er om de Sint welkom te heten en natuurlijk ging zijn toespraak over het afgelopen Geffen 700 jaar. Daar wilde Sint alles van weten, temeer daar hij zelf dit jaar ook 700 jaar werd. Hij had zelfs zijn officiële geboorteakte meegebracht als bewijs. Dat wilde iedereen natuurlijk wel zien, dus gaf Sint zijn hoofdpiet de opdracht dat belangrijke document, dat in een mooie koker zat uit de koets te halen. Maar o jee, de koker was verdwenen! Gelukkig bracht de burgemeester uitkomst, want die riep, samen met alle kinderen meteen de veldwachter erbij. De veldwachter had de dader zo te pakken, want het was niet de molenaar, die ook op het plein rondscharrelde, maar het was Cis, Cis den Dove. Die had die koker uit de koets gepakt, omdat hij dacht, dat daar een lekkere fles Geffens bier in zat van de koetsier. De strenge veldwachter wou Cis natuurlijk meteen arresteren, maar dat wilde Sint niet. Als Cis een mooi liedje zou zingen, was aJles weer vergeten en vergeven. En zo gebeurde het en kwam alles toch nog goed. De akte werd voorgelezen en toen was het de hoogste tijd voor de rondrit door Geffen. Later op de middag volgde nog een drukbezochte receptie in De Gouden Leeuw, waar ongeveer 330 kinderen zijn geweest. Sint heeft aan ieder kind persoonlijk aandacht kunnen schenken. Aleen in het begin

was er even een ' file', maar later viel de rij wachhtende reuze mee. Sint zag zelfs nog kans om met de kinderen een dansje te maken. Met nog een lekkere taaipop ging ieder weer huiswaarts. En van de Pieten mochten aJle kinderen 's avonds weer hun schoen zetten! Wij als ESG kijken terug op een geslaagde dag. Wij hopen, dat u dat ook vond. Nieuwe ideeën en suggesties zijn uiteraard altijd van harte welkom. Zo'n dag lukt nooit zonder de inzet van de vele vrijwiJligers, die voor deze dag belangeloos in touw zijn geweest. Het is geweldig, dat we ieder jaar weer op zovelen een beroep kunnen doen en nooit tevergeefs! HARTELIJK DANK aan: Gerrit en Simone van de Helm, de jeugdleden van de KPJ, Ellen Spermon, Mieke Haas, Henriëtte Nieuwpoort, Ingrid van Rosmalen, Fam. Renders, Jan-Hein Stadhouders, Piet van Herpen, Burgemeester Netten, Carl i Bongers en Suzanne, WIK en de majorettes, Henk Lepoutre, Bart Nelissen, Henri van Bergen, Frans Langens, Firma Jansen, Wim en Wilma van Herpen en het personeel van De Gouden Leeuw. Tot slot ook een woord van dank aan de leerkrachten van de basisscholen en van de peuterspeelzaal, die ieder jaar weer zo'n mooie feestmus met en voor de kinderen maken, waardoor Sint meteen alle kinderen kent en het ziet er zo feestelijk uit. Met vriendelijke groet, Evenementen Stichting Geffen.

1000 jaar jubileum Fam. v. Wanrooij De biljartvereniging D.O.K. wil u hartelijk danken voor de prachtige Gift van 2 electronische telborden. Deze gift werd door de senioren in de Soos bijzonder gewaarderd. Wij wensen de fam. v. Wanroij nog een lang en gezond leven. Bestuur biljartvereniging D.O.K.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

'

BERGHEMSEWEG 1S3A

ERNl___:__S _ _ __ ~ schilders voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

•M-W

(0412) 64 37 08


MENSEN BEDANKT!! Middels dit bericht in Torenklanken wil ik diegenen die bij de verkiezingen van het Waterschap De Maaskant in november hun stem op mij hebben uitgebracht van harte dank zeggen. Dankzij uw steun ben ik wederom, met een totaal van 2298 stemmen, herkozen in de categorie Ingezetenen (inwoners) van het Algemeen Bestuur (Vergadering van Hoofdingelanden) van het Waterschap. In kiesdistrict 2 (Maasdonk, Lith, Oss, Ravenstein en Landerd), waarin 14 personen kandideerden, zijn er 21.279 stemmen van de in totaal 67.200 uit te brengen stemmen uitgebracht. Dit betekent een retourpercentage van 27,9%. Gezien de ervaringscijfers bij andere waterschapsverkiezingen in den lande, werd een streefcijfer van 25% door de Brabantse Waterschappen gehanteerd. Bij de drie kiesdistricten is het gemiddelde retourpercentage bij de categorie Gebouwd (Huiseigenaren) 27.7% en bij de categorie Ingezeten eveneens 27.7%. Een reourpercentage, dat niet echt getuigd van een groot democratisch draagvlak. Ik hoop dan ook de komende vier jaar mee te mogen werken aan kennisvergroting bij onze ingelanden over de taken van het Waterschap op het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterkering, met het doel om bij nieuwe verkiezingen dit retourpercentage aanzienlijk te verhogen. Als u weer eens de jaarlijkse afrekening krijgt en u weet niet waarvoor u die toch behoorlijk grote bedragen betaalt, neem dan gerust eens kontakt met mij op. Tevens sta ik altijd voor iedereen open die vragen heeft of advies wil hebben over zaken die het waterschap in zijn algemeenheid aangaan of met name over zaken van het Waterschap De Maaskant. Met vriendelijk groeten, Noud Tiemissen, De Rosmolen 18, Tel. 5323365

CDA afdeling Maasdonk Felicitaties

Allereerst willen wij graag aan een drietal van onze leden onze felicitaties overbrengen:

Er;c van Lith Eric van Lith staat samen met Lambert van NĂŻstelrooy hoog geplaatst op de kandidatenlijst voor de provinciale Statenverkiezingen in 1999. Twee Maasdonkers in de top tien van de CDA kandidatenlijst! Wij hebben er alle vertrouwen in dat hierdoor de (1aasdonkse belangen tot zijn recht komen bij de pro1

vincie. In een van onze volgende publicaties za1 Eric zich zeker nader aan u voorstellen.

Frans van N;stelrooy Als prins van het Woaterrijk zal Frans van Nistelrooy zich samen met de Raad van Elf en CO Nuland gaan inzett-en voor de Nulandse Carnaval Binnen onze partij hebben wij Frans leren kennen als iemand voor wie naast inzet en werklust ook gezelligheid niet onbekend is. Alle ingrediĂŤnten om tezamen met de organisatie het carnaval in Nuland te doen slagen.

Noud Tiemissen Noud Tiemissen is tijdens de laatste waterschapsverkiezingen verkozen tot hoofdingeland (lid van het algemeen bestuur van het waterschap). Hiermee krijgt Noud de erkenning die hij verdient vanwege zijn inzet als Heemraad (lid van dagelijks bestuur) gedurende de afgelopen 5,5 jaar. In januari wordt het dagelijks bestuur door het algemeen bestuur gekozen. Wij hopen dat Noud hierbij wederom tot Heemraad wordt verkozen, waardoor het dagelijks bestuur van een flinke portie ervaring op het gebied van waterhuishouding wordt voorzien. Begroting 1999 Tijdens de Algemene beschouwingen op 10 november jl. is door de gemeenteraad de begroting voor 1999 vastgesteld. De belastingsverordening, waarin de hoogte van de gemeentelijke belastingen worden vastgesteld, komen aan de orde in de raadsvergadering op 19 december a.s. Door de fractie van het CDA zijn tijdens Algemene Beschouwingen een aantal opmerkingen gemaakt, waarvan wij er enkele uitlichten:

Bestuurlijke vernieuwing In de afgelopen maanden is een eerste stap gezet om te komen tot bestuurlijke vernieuwing; inspraakavonden, wijzigingen spreekuren wethouders en de mogelijkheden om ook ,s middags afspraken te maken met ambtenaren. Deze ingeslagen weg dient te worden vervolgd. Dat in de beginperiode hierbij fouten gemaakt worden is niet ondenkbaar. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de discussie met betrekking tot het dorpspanel Geffen. Wij zijn blij te mogen constateren dat het dorpspanel niet besloten heeft tot opheffing waardoor er een hernieuwde kans voor goede samenwerking ontstaat.

Rijksweg A59 Het CDA heeft aangedrongen op spoedige actie m.b.t. de ombouw van de Rijksweg A59. De overlast van sluipverkeer neemt dusdanige vormen aan dat afwachten op initiatieven vanuit de rijksoverheid niet meer aan de orde is. Actie is geboden. Naast de ombouw van de rijksweg wil het CDA zich sterk maken voor een verbetering tussen Oss-Noord en Den Bosch. Concreet betekent dit in onze ogen dat de Gewandeweg een provinciale weg moet worden.


trouwen erop dat ook in 1999 op hun steun en inzet mag worden gerekend.

Bestemm;ngsplan buitengebied Met voortvarendheid is door het College en door ons Ambtelijk apparaat gewerkt aan het bestemmingsplan buitengebied. Het CDA ¡heeft tijdens de behandeling van de begroting aangedrongen op bijstelling van het concept zodat ons uitgangspunt 'gemeente voor de burgers' ook in het bestemmingsplan tot zijn recht komt. De in het concept opgenomen richtlijnen vinden wij beangstigend eng en naar onze mening biedt het provinciale beleid meer ruimte. Wij zijn van mening dat wij als Maasdonk geen strakkere regelgeving dan de provincie moeten hanteren. Inmiddels heeft het College besloten de procedure voor vaststelling van het bestemmingsplan uit te stellen. Wij vertrouwen erop dat door het College onze standpunten worden onderschreven en dat de concepten op dit punt worden bijgesteld.

Wij willen u prettige feestdagen toewensen en een goed begin van 1999, een jaar waarin veelzal worden gerealiseerd, waarbij ook u als burger zult worden betrokken. Voor meer informatie: Betsy van Bakel Gerrit van den Helm Rini van de Ven Jan van Erp Mark van der Doelen

DANKBETUIGING Hiermede wil ik mijn grote waardering uitspreken voor de kinderen van mijn schoonzus Mien v.d. Kamp v. Dinther. Ze hebben een heel jaar lang drie keer per dag hun moeder een bezoek gebracht. Ik ben ze daar heel dankbaar voor en wens ze veel sterkte in de toekomst.

Feestdagen De feestdagen staan weer voor de deur. Wij kunnen terugkijken op een politiek jaar waarin een goede start is gemaakt met een nieuw college. Wij willen Jeanne en Betsy dan ook bedanken voor hun inzet en deskundigheid waarmee zij de materie in een relatief korte tijd eigen hebben kunnen maken. Dit was natuurlijk niet mogelijk geweest zonder de steun van het voltallige ambtelijke apparaat. Ook aan hun onze dank. Wij ver-

Tante Bertha v.d. Rijt v.d. Kamp.

4

Ontdek het idee voor uw feestdiner.

gemarineerde Rundersteaks

December is de feestmaand bij uitstek! Dat betekent dat u extra aandacht geeft aan Lekker eten: een extra feestelijke Lunch, hartige hapjes, gezellig gourmetten of fondueen. Met als hoogtepunt natu.url9k het kerstdin.er! In onze Keurslager ij vindt u een grote keus aan vleesspedaHteiten, vleeswaren, salades en kant en klare produkten.

f 10,¡ 1 , 85

Kalkoenschnitzels, 100 gram Achterham uit Eigen Keuken

tel. 5322735 tel. 5324311 tel. 5321653 tel. 5322490 tel. 5324385

100 9 ,.

2,SO

Uw wensen vullen we graag voor u in.

Geldig van 7 t/m 12 decemlier 1998

---- - --------------r--------------------1 Tegen inlevering van deze bon 2 varkenshaasjes + 1 bakje stroganoff- of champignon roomsaus gratis

1 1

VANTUVL

1 1 1 1

Geldig van woensdag 9 december t/m zaterdag 12 december 1998

Keurslagerij

1

1

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91

KEURSlAGER

15


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00tot 16.00uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel- van de Ven na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder J.G.J. Moon- van der Biezen na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout.

16

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 111 CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-1 2.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE OKTOBER 1998

STAND

MAASDONK

Geboorten: 06-1 O Silke Cornelia Wilhelmina Langenhuijzen l 0-1 O Vivian Theodora Josephina de Reuver 11-10 Nienke Jantina Meulendijk 16-10 Jantine Francisca Sijsenaar 20-10 Merle Maria Francina Vos 23-1 O Rachelle EloĂŻse Hendrika Wilhelmina van der Doelen 23-10 Pim Petronella Maria van de Ven 25-1 O Lisanne Johanna Martina Maria van der Ven 27-10 Jens Johannes Antonius Rovers 28- I O Vera Antonia Johanna Rovers 29-10 Danique Riek Diny van de Coolwijk Overlijden: 07-10 Antonia Maria van Berkel, 63 jaar 22-1 O Ardina Maria Cornelia van den BraakDobbelsteen, 67 jaar 22-1 O Jan Thomas Arij van der Ende, 84 jaar 24-1 0 Antonius Maria van den Berg, 86 jaar 24-1 O Anna Maria Catharina de Wit, 96 jaar 31-1 O Christiaan Jozef van der Steenhoven, 87 jaar 2000 - een probleem van iedereen Instelling projectteam 2000 Gemeente Maasdonk Het nachtmerrie-scenario op 1 januari 2000; De gemeente kan geen uitkeringen meer verstrekken en de hal staat vol met woedende mensen die hun uitkering komen 'afhalen'. Kom je voor een nieuw paspoort, dan kom je voor niets. In de Meent werkt de thermostaat van de CV niet meer goed; het vriest buiten 10 graden, en binnen wordt het dertig graden, want de chips van de CV-ketel reageren niet meer goed. En op nieuwjaarsdag is er niemand die dat merkt! Automatische deuren gaan wagenwijd open staan. De straten komen blank te staan met rioolwater, want de pomp van de persleiding werkt niet meer. De brandweer kan niet meer bellen met de mobiele telefoons. Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar blijkt dat spreadsheets geen goede berekeningen meer maken. Andere computers zijn niet eens op te starten.


Wat is het probleem? Dit is slechts een greep uit de problemen die kunnen ontstaan door het 'millennium-probleem'. Het probleem is ontstaan in de jaren '60. Toen kostte de opslag van l Mb (plm. 500 A4-tjes 'platte' tekst) aan informatie ongeveer 23.000,--. Door twee cijfers van de eeuw-telling weg te laten werd er ruimte bespaard. Er werd 98 genoteerd i.p.v. 1998. Zo kon er in die ene - dure - Mb meer en andere informatie. Je zou kunnen zeggen dat de markt het probleem zelf heeft veroorzaakt, want iedereen wilde de laagst mogelijk prijs betalen voor de opslag van zijn Mb's. Maar nu zit de hele wereld er mooi mee te kijken. Soft- en hardwareleveranciers zijn druk doende om hun producten aan te passen. Maar het millenniumprobleem is niet slechts een leveranciersprobleem. Alle onderdelen van de diverse systemen dienen goed op elkaar te zijn afgestemd 0, dat lossen de automatiseerders wel op In de gemeentelijke organisatie is het millenniumprobleem niet slechts een probleem van de automatiserings- en informatiseringsmensen. Het is een probleem van alle medewerkers in de organisatie. Zij kunnen een groot deel van hun taak niet meer uitvoeren als er niets gebeurt! De oplossing van dit vraagstuk kan niet uitgesteld worden. De reactie: 'O, dat lossen de automatiserings- en informatiseringsmensen wel op' is niet terecht. Wat doen we er aan? Inmiddels is in onze gemeente het projectteam 2000 ingesteld. Het project 2000 heeft binnen de gemeentelijke organisatie de hoogste prioriteit gekregen, immers de deadline is niet te verschuiven! Door het projectteam is een plan van aanpak gemaakt. Dit plan is onderverdeeld in een aantal stappen om te komen tot inventarisatie, analyse en oplossing van de jaar 2000 problemen die de gemeentelijke organisatie te wachten staan. Onze gehele organisatie is inmiddels op de hoogte van het begrip millennium. Van medewerker tot raadslid! Door het projectteam zijn voorlichtingssessies gehouden voor alle afdelingen van de gemeentelijke organisatie. Ook zijn voorlichtingssessies gehouden voor bet college van burgemeester en wethouders en voor de gemeenteraad. Een ieder is zich bewust van de ernst van de situatie en van het feit dat het behoorlijk wat inspanning zal kosten om het probleem te tackelen en op te lossen. PC-netwerk niet millenniumbestendig Inmiddels is gebleken dat het PC-netwerk van de gemeente niet millenniumbestendig is. Op 29 september j.l. heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de vervanging van het PC-netwerk. Het PC-netwerk wordt vóór 1 januari 1999 vervangen. Nu al werken in het jaar 2000 Alleen door zelf te testen kunnen we zeker weten of de 'motor' van de gemeente Maasdonk echt werkt. Die

test zal waarschijnlijk bestaan uit het 'naspelen' van een werkdag uit het jaar 2000, samen met gebruikers van alle afdelingen. Er zullen dan uitkeringsaanvragen gemaakt moeten worden, uitkeringen betaald moeten worden, paspoorten verstrekt, vergunningen geregistreerd en afgegeven, enzovoort. Zo'n 'testdag' betekent extra werk. Maar als we het niet doen, dan kunnen wij voor onaangename verrassingen komen te staan als het jaar 2000 begint. De leveranciers zullen dan door drukte geen tijd hebben om 'vlug even langs te komen', want bij iedere organisatie in Nederland kan op dat moment in principe 'brand uitbreken'. Daarom moeten wij, als gemeente, van tevoren zo veel mogelijk zekerheden inbouwen. En die thermostaat dan? Het '2000-probleem' kan ook voorkomen bij alle andere apparatuur waarin chips of timers verwerkt zijn. Bijvoorbeeld CV-installaties, hogedrukpompen, mobiele telefoons, etc. Onderzocht moet worden om welke apparaten het gaat en hoe oud deze zijn. Vervolgens wordt de Jeverancier gevraagd op welke manier het '2000-probleem' opgelost moet worden. Daarna zal het nieuwe - of aangepaste - product geĂŻnstalleerd worden. Ook voor deze apparaten geldt: de tijd begint te dringen! 2000 en thuis Thuis kun je ook 'in de millennium-problemen komen'. Als je thuis een computer hebt, dan kun je bij de leverancier terecht met vragen over het al dan niet millennium-bestendig zijn. Maar wat dacht je van een videorecorder of een magnetron met timer? De consumentenorganisaties zijn bezig met inventarisaties.

Telefoonnummer gemeentehuis Al geruime tijd geleden is het telefoonnummer van het gemeentehuis gewijzigd. Het oude nummer is opnieuw uitgegeven. In de praktijk blijken nog steeds veel mensen dit oude nummer te gebruiken. Dit leidt tot overlast bij zowel de nieuwe gebruiker van het voormalige telefoonnummer van het gemeentehuis als bij degene die het oude nummer gebruikt. Daarom hier nogmaals het actuele telefoonnummer van het gemeentehuis Maasdonk: 073-5342100

HARTELIJK DANK De zakjesaktie t.b.v. Torenklanken heeft het mooie bedrag van f 4173,00 opgebracht. Alle gulle gevers hartelijk dank.

17


~GOVERS FRITURE HEROPENING Na een ingrijpende verbouwing zijn wij vrijdag 11 december vanaf 11.30 uur weer open. Met vrijdag als kennismaking is de FRITES bij uw bestelling . GRATIS. (gezinspak max. f 7,50) Zaterdag: alle SNACKS HALVE PRIJS Zondag: op alle menu's f 2,50 KORTING Tevens .Personeel gevraagd tel. 073 - 532 15 02


700 JAAR GEFFEN EN DE MOLENS

BROOD Geef ons heden ons dagelijks brood. Door hoeveel mensen over de hele wereld wordt dit niet dagelijks gebeden? In welvarende streken maar ook in die gebieden waar de boterham niet dagelijks op tafel komt. Brood werd en wordt nog gemaakt van allerlei soorten graan. Dit graan is zonder verdere bewerking vrijwel onverteerbaar. Omdat dit graan eerst bewerkt moet worden, gestampt, geplet of gemalen in een molen, past een stukje over dit voor veel mensen belangrijke voedsel wel in deze serie over molens en molenproducten. Teruggaande in de tijd vinden we dat het bewerkte graan met water of melk werd aangemaakt en tot een dikke brij gekneed. Deze brij werd dan gedroogd op een hete steen in de zon of in hete as zodat de buitenkant een harde korst kreeg. Vanaf omstreeks 1900 voor Christus, dus al zo'n 4000 jaar geleden, werd in Egypte het deeg in ovens gebakken. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat men toen nog geen gist of andere middelen gebruikte om het brood te laten rijzen. Pas in latere tijden werd in Egypte biergist gebruikt om het brood wat luchtiger te maken. De kunst van het brood bakken sloeg over van Egypte naar Griekenland. In dit Griekenland en vooral in Athene ging men het brood veredelen. Immers de tarwesoorten die geteeld werden en nog worden in de landen rondom de Middellandse Zee waren en zijn nog steeds goede grondstoffen voor het verfijnde brood. Men ging broodkoeken met wijn, melk, olie en peper bakken, en deze koeken golden als een bijzondere lekkernij. Als de uitvinder van het broodbakken werd in Athene de god Dionysos vereerd. Deze verering ging gepaard met processies waarin grote versierde broden werden meegedragen. De fijne tarwesoorten uit de landen rond de Middellandse Zee worden tegenwoordig gebruikt voor het maken van de heerlijke pasta's. Vanaf wanneer er precies bakovens werden gebruikt is niet bekend. In Rome waren er al bakovens zo'n 170 jaar voor Christus en tijdens de regering van keizer Augustus waren er in deze stad zo'n 300 bakkerijen. In deze bakkerijen werd wit brood (panis siligineus) gebakken van tarwe voor de elite en een soort donker brood (panis plebejus) gebakken van andere graansoorten was voor de armen en de slaven. Heel opmerkelijk is dat men ten noorden van de Alpen al omstreeks 800 voor Christus een soort gezuurd roggebrood maakte dat nu nog steeds een paar keer per jaar gemaakt wordt door de boeren in afgelegen dalen. Dit brood wordt bewaard door het op te hangen aan de zolder. Dit brood is zo hard dat er stukken afgeslagen moeten worden met een hamer en in water of melk moet worden geweekt voor het eetbaar is. De ambachtelijke bakkerijen ontstonden bij

de opkomst van de steden. De huisvrouw was niet langer in staat om haar eigen baksel te verzorgen. Aanvankelijk waren deze bakkerijen een plaats waar de huisvrouwen gezamenlijk hun deeg naar toe brachten om gebakken te worden, later werd de hele baktaak overgenomen door 'gespecialiseerde" bakkers. Tegenwoordig zien we de opbloei van de broodfabrieken. Toch lijkt het alsof de huisvrouw of huisman van tegenwoordig vaker weer haar of zijn eigen broodje gaat bakken. Met de vele vrije tijd die we nu hebben is het natuurlijk ook best een aardige bezigheid om zo nu en dan eens zelf een broodje te bakken. Alleen al de geur van versgebakken brood in huis...... om van te watertanden. Voor deze zelfbakkers hebben we op molen de "Zeldenrust" volkorenmeel. Iedere zatermorgen kunt u hiervoor terecht op de meien van hatf tien tot twaalf uur. Een recept hebben we eventueel ook wel beschikbaar. Brood, daar zit wat in, toch?? De mulders.

OPEN DAGEN KERST Kom kijken en proef de sfeer van de kerst! U bent van harte welkom op: vrijdag 11 december van 18.00 - 21.00 uur zaterdag 12 december van 10.00 - 16.00 uur vrijdag 18 december van 18.00 - 21.00 uur zaterdag 19 december van 10.00 - 16.00 uur Tevens op deze data verkoop van kerststukken, kransen e.d. U kunt zich weer opgeven voor een cursus bloemschikken voor de periode "het voorjaar" van februari/mei 1999! Er wordt gewerkt met verse snijbloemen en natuurlijke materialen! Voor meer informatie: Mona van der Biezen - van Griensven Raadhuisstraat 5 Nuland Tel. 073-5324890

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die met ons heeft meegeleefd tijdens de ziekte en overlijden van onze vader en opa BERT VAN ERP

In het bijzonder dr. Smit en dr. Berkelaar, pastoor Spijkers en pastoor Verbakel, werkgroep Avondwake en Uitvaartverzorging van Lith. Onze dank. Kinderen en kleinkinderen van El]).

19


Slijterij D'n Malder

11terrr~

•i f~ --Jl. •i f~ --Jl. •i

6meet.s jonge jenever 11 f • Bols jon8e jenever 11 J ••• Geffense joll8e jenever 11 f Cooymans vieux 11 f Dujardin vieux 11 J 6meet.s vieux 11 J • Ceffense vieux 11 J -_. Coebergh bessen 11 J Coeber8h kersen 11 J Henkes citroen brandewijn 11 J Geffense citroen brandewijn 11 f • Jameson irish whiskey 0,71 J •: Pina collada (heublein) f Amaretto d i 6aronno 0,71 J Koffie kaatje J

f~ --J.-

.~,-~ t•#'~t•w ·=~~ ~•:

21,45 24,45 19,95 22,25 23,55 21,45 19,95 19,50 18,95 18,20 13,60 29,80 14,95 25,25 12,25

.

e4-rî.$~

~~

•i •~it •-,t.i •

••• ~~

~J~ -,._

••

~~

•:

V~ ~Je

Kloosterstraat Sb Geffen Tel. (073) 532 46 59

20

Bacardi rum 0,71 Jä.germeister 0,71 Tiramisu 0,71 Boerenjoll8ens Irish velvet (irish coffee) Con8o Berenlzen winterapfel Glühwein christkindl Royal oporlo white Royal oporlo tawny Joseph Guy *** ,,.;¼,._ Dupont V&OP ~~RDli Grand marnie r 0 ,71 Tia maria 0,71 Cointreau 0 ,7!

= i

J f f f f

J f

J f f

J J f

J f

24,95 23,45 22,50 7,95 18,25 16,25 19,25 6,75 12,95 12,95 31,95 39,95 38,55 31,50 32,95 f

~~~,~""" '" ~î aanbiedingen geldig t/m 31 december 1998

'

·


Prijswinnaars bekend van de spaardag 31 oktober Zeven dromen worden werkelijkheid bij Rabobank Het Maasland Op zaterdag 31 oktober was het zover: de tweede spaardag bij Rabobank Het Maasland voor alle kids tot en met 12 jaar. Alle kantoren waren op die dag omgetoverd tot een waar paradijs voor dromers en slaapkoppen. Met heel veel verrassingen, kadootjes, snoep, kleurenplaten, ballonnen en plezier. Tijdens de spaardag mochten alle kinderen hun droomwens inleveren bij de Schone Slaapster. Alle mooie, lieve, gekke, grappige en spannende dromen zijn inmiddels bekeken door de Schone Slaapster en haar assistent Klaas Vaak. Na lang beraad zijn de prijswinnaars nu bekend. Het was geen gemakkelijke opgave om uit die hele stapel een keuze te maken. Maar goed dĂ t zegt elke jury. En de winnaars zijn ... En de winnaars zijn:

ln Geffen is de winnares Gerdiene de Poot. Zij droomt dat ze in de klas zit en dat dan de ijscoman op het schoolplein komt. De hele school krijgt een ijsje. De driehonderd leerlingen (en juffrouwen & meesters) van de Aloysiusschool uit Geffen zullen dus ook wel blij zijn met de wens van Gerdiene. Gerdiene mag zelf de dag uitzoeken waarop de ijscoman met z'n lekkere Italiaanse ijsjes langskomt. Dat wordt smullen! Verder mag Roel van Thiel uit Lith een dagje koken met Cas Spijkers Gijs Swinkels uit Vinkel zit bij de eerstvolgende voorstelling van Bassie en Adriaan op de eerste rij. Willem van Oss uit Maren-Kessel wenst dat Pipo een keer langskomt op de peuterspeelzaal en kunstjes doet met ballonnen. Indy Tijssens uit Lithoijen gaat een dagje meehelpen bij Dierenpension Nuland B.V. Rene van Erp uit Oijen krijgt eindelijk voetbalshirtjes voor zijn team: de E-tjes in Oijen. Luuk Martens uit Nuland gaat een dagje op stap met de NS inclusief een kijkje bij de machinist en conducteur. Blijf dromen

Tegen alle kinderen die een droomwens hebben ingeleverd, willen we zeggen: 'Blijf dromen, want dromen worden soms werkelijkheid'. En verder zijn de medewerkers van Rabobank Het Maasland al weer druk aan het nadenken over de volgende spaardag in oktober 1999. Want het zal niet gemakkelijk worden om het succes van het spaarfeest van dit j.aar te overtreffen! Je weet maar nooit wie dan de winnaars zullen zijn ...

Fotobijschrift:

Gerdiene de Poot krijgt de prijs overhandigd van de Schone Slaapster.

WIE WAT WANNEER DECEMBER

09 Adventsmeditatie in kapel 19.00 uur 13 Buurtver. De Elshof, schaatsen 14 KVO/NCB, kerstviering 14 Burntver. De Molenhoek, kerststukjes maken 16 Buurtver. De Molenhoek, kerststukjes maken jeugd 16 Ad ventsmeditatie in kapel, 19. 00 uur 16 ZiekencomitĂŠ De Schakel, kerstviering samen met KBO, zaal de Gouden Leeuw, 14.00 uur 17 Oud Papier ophalen route 1 17 KVB, kerstviering 21 Buurtver. De Molenhoek, kerst/wild kaarten 29 KVO, toneeluitvoering: In ieder badje een ander schatje 29 Buurtver. De Molenhoek, schaatsen jeugd 29 Buurtver. De Elshof, fotozoektocht 30 Oud papier ophalen route 2, i.v.m. kerstmis 1999 JANUARI

21 Oud papier ophalen route 1 23 Buurtver. De Molenhoek, bowlen 29 Oud papier ophalen route 2 FEBRUARI

18 Oud papier ophalen route 1 26 Oud papier ophalen route 2 MAART 18 Oud papier ophalen route l 19 Buurtver. De Molehoek, bowlen jeugd

21


Uitslag ballonnenwedstrijd Stichting "Geffen 700" Hoi jongens en meisjes, Misschien hebben jullie meegedaan met onze ballonnenwedstrijd op 4 oktober. Net als tweehonderd dorpsgenootjes. Er werden 23 kaartjes teruggestuurd. De ballon van Lisanne v. HoofT, Hoppad 14 kwam het verst; die werd gevonden in Valhuon (Frankrijk!). Lisanne wint daarmee de hoofdprijs; een cadeaubon van jl. 25,-. De ballon van John v.d. Heuvel werd gevonden in Vlissingen. Nog altijd goed voor een tweede prijs; een cadeaubon van jl. 15,-. De poedelprijs, een cadeaubon van jl. 7,50, is voor Tessa v. Erp. Haar ballon werd door Rien v. Wanrooy van het plafond van Sporthal De Geer gehaald. De complete uitslag is als volgt: Lisanne v. Hooff John v.d. Heuvel Janhus v. Veghel Linda Langens Anne v. Haaren Matthijs v.d. Meulenreek Mick v.d . Berg Astrid v.d. Berg Esther v. Dijk Hanneke van Ballegooy Tessa v. Erp Wilem Bongers Daan Bongers Roy v. Dijk Sanne v. Roosmalen Jenny Royendijk Eegje v. Venrooij Bob v. Schayk Rowena Pennings Carola Bongaards Amanda v. Ballegooy Koen v.d. Haterd Tessa v. Erp

Valhuon, Frankrijk Vlissingen Delft Berkel-Rodenrijs Moerkapelle Gouda Barendrecht Brandwijk (ZH) Hardinxveld-Giessendam Waspik Brakel Zuilichem Zuilichem Haaften Drunen Gameren Gameren Kerkdriel De Lier De Lier Rosmalen Rosmalen Geffen

De prijzen en alle terug ontvangen kaarten worden thuisbezorgd. Jullie kunnen dan een kaartje sturen naar de afzender. Groetjes, Het bestuur van de Stichting "Geffen 700"

22

(296 km) (166 km) (107 km) (101 km) (97 km) (92 km) (84 km) (67 km) (61 km) (43 km) (34 km) (34 km) (34 km) (32 km) (30 km) (28 km) (28 km) (23 km) (16 km) (16 km) (10 km) (10 km) (0 km)


Voorziening voor Pleegzorg

Noordoost - Brabant

HUMAN-INTEREST ARTIKEL

" Ik zoek een gezin, waar ik vóór het donker binnen moet zijn". Ik zoek een gezin, waarin ik een poosje kan wonen. Een gezin dat begrip heeft voor de moeilijkheden die ik achter de rug heb. Een gezin dat begrip heeft voor het feit dat ik anders reageer dan andere kinderen. Een gezin dat accepteert dat ik mijn eigen ouders heb, waarmee ik me nog sterk verwant voel, ondanks wat er is voorgevallen. DIT IS EEN OPROEP AAN ALLE MENSEN DIE IETS VOOR EEN KIND KUNNEN BETEKENEN. Pleegzorg zet zich in voor kinderen, die gedurende korte of langere tijd niet meer thuis bij hun ouders kunnen wonen. Voor deze kinderen zoekt "een Voorziening voor Pleegzorg' een thuis waar het kind een poosje mag wonen totdat de eigen ouders de opvoeding weer zelf aankunnen. Hierbij zijn verschillende vonnen van opvang mogelijk. Pleegzorg kan voor een lange of kortere periode nodig zijn. Voor enkele weken tot enkele maanden, maar ook voor een periode van een aantal jaren. Kinderen wonen dan permanent in een pleeggezin. Ook bestaat de mogelijkheid om pleeggezin te zijn voor weekendverblijf, vaak eens per maand, of opvang gedurende vakantieperioden. Een pleegouder voor crisisopvang aan het woord: ··wat mijn mening is 01·er kinderen die niet thuis kunnen wonen? ik denk dat zij ook recht hebben op een huis waar ze vóór het donker binnen moelen zijn. Waar ze gehoord worden en mogen zijn. Waar ze huisregels moeten naleven en er op een rede!(jke manier met hen gepraat wordt. Ik vind dat kinderen, zonder of met ouders recht hebben op een thuis en een goede opvoeding. Een opvangadres, en gezin of alleenstaande ouder, kan juist proberen dat kind rust te bieden. ik vind dat een kind recht heeft op een huis, 11•aari11 het mag zijn wie het is. Als dat huis niet hun eigen thuis kan zUn, hoop ik dat iemand anders dit huis voor hen kan zijn. Pleegzorg kan hierin extra ondersteuning bieden•·. Om als pleeggezin in aanmerking te kunnen komen, hoef je helemaal gen bijzondere gaven of talenten te bezitten. Dat ervaring in het opvoeden helpt, spreekt voor zich. Het hebben van eigen kinderen, het al dan niet met zijn tweeën zijn of de combinatie met werk is geen bezwaar om pleegouder te worden.

Een pleegvader, die al jarenlang een opvangadres biedt: ''Nadat we zelf twee kinderen hadden gekregen, vonden we ons gezin compleet. We wilden graag andere kinderen helpen, die het niet zo gemakkelijk hebben en die niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. We voelden wel dat we voor een "beschadigd'" kind iets konden betekenen en dat blijkt ook. Doorje eigen inspanningen en door de veiligheid en rust, die een gezin ofpleegouder kan bieden, hoop je dat het kind na die mindere goede start toch z '11 plaats in de maatschappij zal vinden•·. Een pleeggezin in huis nemen vraagt tijd, aandacht en zorg. Er gewoon zijn als dit nodig is. Beseffen dat een pleegkind uit een ander leefmilieu komt, is nodig om situaties te begrijpen en accepteren. Het is belangrijk te accepteren dat het kind eigen ouders heeft en dat dit contact in stand gehouden kan worden. Het is bij pleegzorg van belang dat je als persoon stevig in de schoenen staat. Als pleegadres biedt het gezin veiligheid en regelmaat aan een kind dat nogal wat meegemaakt kan hebben. Dit vraagt extra aandacht, zeker in het begin van de opvang. De professionele ondersteuning wordt geregeld door de Voorziening voor Pleegzorg. Pleegouders onderling ondersteunen elkaar ook~ dit gebeurt tijdens cursussen, gespreksgroepen of andere momenten van samenkomst. Juist zij hebben immers de directe ervaring. Een pleegouder, die een ondersteuningscursus volgt: ''Naast de begeleiding door onze pleeggezinbegeleider zijn er regelmatig ondersteuningscursussen. Deze avonden zijn boeiend door de onderwerpen, die aan bod komen, maar vooral ook om ervaringen met andere pleegouders uit tw wisselen. Het gevoel dat anderen in vergelijkbare situaties verkeren en ons daarbij vaak veel kmmen leren, ervaar ik als bijzonder plezierig. En wat ons gezamenlijk bindt: we houden allemaal van kinderen, wie ze zijn en wat ze zUn-' ·· Het hebben van een (of meerdere pleegkind(eren) kan een mensenleven verrijken want "kinderen opvoeden betekent zelf durven veranderen". Ook verwerf je als pleegouder meer inzicht in eigen mogenlijk.heden en kwaliteiten. De keuze voor pleegouderschap is een belangrijke beslissing binnen een bestaande gezinssituatie.Er komt een nieuw kind bij, wat ook voor de andere kinderen in het gezin wonen is. Ervaring leert dat zij het wonen met een pleegkind gezellig vinden en snel aan dze situatie gewend zijn. Een zekere band met een pleegkind opbouwen is mogelijk, mits dit stapsgewijs gebeurt. Ieder kind is daarin anders en reageert verschillend op pleegouders. Het pleegkind is tenslotte degene die zich het meest zal moeten aanpassen. Het laat tenslotte een xoor hem/haar bekende wereld, voor al dan niet lange tijd, 23


achter zich en dat is niet niks in het leven van een kind. Wilt u meer informatie over pleegzorg, bel gratis het informatienummer: 0800-0223432. Dit nummer verbindt u door met de dichtsbijzijnde pleegzorginstelling in de buurt. U ontvangt en gratis informatiebrochure, die op tal van vragen over pleegouderschap een antwoord geeft. Als uw interesse daarna gewekt is, bent u van harte welkom op een informatie avond, die we geregeld in uw regio organiseren. Na deze avond besluiten we of we met elkaar doorgaan om de voorbereiding voor het pleegouderschap te vervolgen. Een korte cursus samen met andere kandidaatpleegouders volgt dan.. WATERSCBAP DE MAASKANT

Waterschap De Maskant is een nieuw bestuur rijker. De afgelopen weken vonden verkiezingen oplaats voor 29 zetels van het algemeen bestuur dat in totaal 45 leden telt. Het opkomstpercentage bedroeg 26,3 procent. Opvallend is het aantal gekozen vrouwen. Er zullen zeven vrouwelijke hoofdingelanden zitting nemen in het nieuwe bestuur. De eerste vergadering is voorlopig gepland op 14 januari 1999. Tijdens deze vergadering worden de leden van het dagelijks bestuur vernoemd. Uitslag De volgende personen zijn gekozen in de Vergadering van hoofdingelanden (algemeen bestuur). Ingezetenen District 1: A.P.M. van den Hoven, Mevr M.F.M . Loontjens, J.F.M. van Miltenburg, Mevr. Ing. L. van Oyen, Th. Van Pinxteren, .M.evr.D.F.M.J RijndersHuisman, Mevr. S.J. de Zoeten District 2: G.C.A. Broers, Mevr. C.G.W.M. Selman, A.H.P .M. Tiemissen, A. G.M. Voets. District 3: Mevr. G.H. Moonen-van der Made, C.A.M. Verpalen, Ing. P.A.M. Verstraaten, B. Willems.

Gebouwd District 1: J.G. Arkes, W.F.M. Dieden, H.G.W. Nass: District 2: P.L.H. Brack, AW.A Pr.ineen, A. A.M.T oebast. District 3: J.A.G. Nabuurs, J.G.M. Ronnes, Mevr. K.A.P.J.E. Weren-van Gemert. Ongebouwd In district 1 en 2 waren evenveel kandidaten als zetels en zijn dus geen verkiezingen gehouden. District 1: M.H. van Bladel, H.P.M. van Rooij, J.H.L. Steenbekkers. District 2: G.J. van Bergen, C.Th. Broek.man_ W.M. van der Doelen, W.J. Hermans. District .3: R.H..M.. Crouwers, L.H.P. Delput, J.G.G. Janssen, W.J.P.J. Lamers, Th.W.M. Verbruggen. Bedrijfsgebouwd Gekozen via de Kamer van Koophandel. Er is één lid te weinig. Deze zal later door de dijkstoel aangezocht worden. J.F.M. Brienen, H.M.I.M. van Dinther, A G van Dijk, RA. Ettem, Ir. J.C.C.B. Evers, P.M. van der Krabben, J. Nieuwkerk, C.C.F.M. van den Thillart.

schoonheidssalon

Jeanne NIEUW Gel en acrylnagels f 100,maak tijdig uw afspraak

8choonheidssalon Jeanne Nikkels Veldslraal 26A, 5386 "A.2 Geffen lel. 073 - 532 26 85

Café-Zaal 't Haaaje

24


Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

A.H. Romme b.v. Bedrijven weg 2, Geffen

Kantoor(073)5321762 magazijn (073) 532 34 69

Wij verzorgen voor u

wij kunnen voor U verzorgen

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 -VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

Tankstation

- Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Bouvvbedrijf

l'BRODLJS"

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 1O tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Het Geffens Veld 1 • • • •

5386

NIEU\NBCX..JW ONOERHCJL.D RENOVATI E VERBOLJ\Nll'.GEN

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

LL Geffen

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

Tel. (073) 532 47 65

heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

IîUIDVEQZOQGING

Qia van Nistelrooy Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

®~

Van Coolhslraat 26 - 5386 i\E Geffen td. (073) 532 27 0'2

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P.DEK~EIN

~

Tel., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q

r'À\ ~

~

MARJA VAN BALLEGOOY-JANSSEN S.E.P. V .O.-Gediplomeerd Pedicure/Manicure Lid L.O.V. Gespecialiseerd in de diabetische voet Voetreflexmassage Kerkstraat 9 5386 AC GEFFEN Tel. 073 - 5322593

·


PERSBERICHT

ALLE KINDERZIEKTES OP ÉÉN AVOND

De Gezondheid Service van de Stichting Thuiszorg Brabant Noordoost organiseert een avondvullend programma over kinderziektes. 12 JANUARI 1999 ZAL DEZE BIJEENKOMST IN GEFFEN GEHOUDEN WORDEN.

Deze avond wordt verzorgd door een kinderverpleegkundige van het opleidingsbureau MEDAC. De onderwerpen die besproken worden zijn: Kinkhoest, Bof, mazelen, rode hond, waterpokken, exanthema subitum (Se ziekte) en infectiosum (6e ziekte). Verder worden onderwerpen als hersenvliesontsteking, koorts, voedselallergieën, wormpJes, braken en diarrhee bij kinderen behandeld. Kan een kind dat een kinderziekte heeft toch naar het dagverblijf of basisschool? Wat te doen bij koorts, geef je een paracetamol en wanneer bel je de huisarts? Wat moet ik doen als mijn kind diarrhee heeft of braakt? Hoe herken je hersenvliesontsteking (meningitis of nekkramp)? Kun je een kind hiertegen menten? U kunt deze vragen op deze avond stellen. De kosten voor deze avond zijn f22,50. Voor abonnees van de Gezondheid Service zijn de kosten fl 7,00. Voor aanmelding of meer informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bellen naar: Gezondheid Service Brabant Noordoost, Tel: 0413-333733.

EERSTE HULP BIJ KINDERONGEVALLEN

De Gezondheidservice Brabant Noordoost organiseert in diverse plaatsen op korte termijn de cursus "Eerste hulp bij kinderongevallen", een praktijkgerichte cur sus voor ouders en verzorgers van kinderen van 0 tot 8 jaar. In de lessen worden de volgende onderwerpen behandeld: • Tips en adviezen om ongelukken in en om huis te voorkomen. • Baby-en kinderreaminatie. • Allerlei soorten verwondingen. • Brandwonden • Vergiftigingen • Koortsproblemen zoals koortsstuipen • Verdrinking • Allergische reacties door o.a. bijen- en wespensteken. Tijdens de cursus wordt veel geoefend met kinder- en babypoppen. De cursus wordt ondersteund met dia's. De cursus bestaat uit 4 avonden van elk 2½ uur. Voor Geffen zijn dat de volgende data: 27 januari en 10 en 24 februari en 9 maart 1999. Kosten van de cursus: • fl20,00 p.p, incl. cursusboek. • Voor abonnees van de Gezondheid Service: f80,00 p.p., incl. cursusboek. De begeleiding is in handen van een deskundig cursuslei d(st)er. Voor meer informatie en aanmelding kunt u beUen met de Gezondheid Service Brabant Noordoost, tel. 0413-3337333 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).

H.M. SUPPERS administratiekantoor belastingadviesbureau Rijksweg 18 - 5386 LO Geffen Tel.or.: Fax nr:

(073) 532 51 85 (073) 532 53 30

Voor algehele en gekwalificeerde administratieve en· fiscale dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf.

lidNOAB • •

26

• •NIIUL'NDSEOIIDE V>l'I

,\O/,'JNl5ll,\ll- EN BBASlt.GCtstUNDIG{N

■ '"1'1•~

1

.~


Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

ZUCHT VAN VERLICHTING: WELKOM BIJ RAAD. Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. En wel bij Raad. De Administratieve Dienstverleners. Een gecertificeerde adviseur/ collega-ondernemer verzorgt daar letterlijk al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's avonds en in het weekend. Op basis van een scherp geprijsd abonnement. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS Kastanjelaan 44, 5382 KD Vinkel, tel. (073) 532 60 56

Bredeweg 13, Geffen Tel. : 073-5322961

BOUWMARKT VAN ERP- & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Advertenties losse advertenties tussen de tekst:

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

f 30,f 50,f 70,f 125,-

M.J.M. v.d. Akker Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

meer verstand van verzekeren

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

~ bloemen ~ planten ~ grafwerk

~ potterie ~ decoratie ~ droogbloemen Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04


HYPOTHEKEN PENSIOENEN

Succesvol ondernemen is een kwestie

lonen, automatisering en mediation.

van de juiste beslissingen nemen op

Neem eens contact met ons op, en

de juiste momenten. Natuurlijk laat u

ontdek het verschil tussen een

zich hierbij adviseren. Maar dan wel

advizeur en een adviseur.

op maat, en niet met stapels ondoor-

ABAB Oss, Raadhuislaan 105,

dringbare rapporten. Bij ABAB houden wij van die persoon-

5341 GZ Oss, telefoon (0412) 63 40 31, fax (0412) 63 83 65, internet: www.abab.nl. contactpersoon Geffen: Adriaan van Zandvoort, Bergstraat 26a, tel. (073) 532 25 86

lijke, nuchtere en eenvoudige aanpak. Maar wél professioneel, waarbij u terug kunt vallen op de gecombineerde specialistische

kennis

van

onze

accountants, belastingadviseurs, juristen en adviseurs op het terrein van onder andere management, milieu,

Advizeur.

Adviseur.

_ABAB AÇÇQl,INT"'NT$ • b(Ut,$T1NQAOVl$1!URS • JU1'18TEN

Professioneel in alle eenvoud

A8AB heert k.antocen 111 AlphM BenederH,ee.\lWefl Bladel &wnecr Breda Deurne Geldrop Gemert Goes G,oningen H~motld ·s•Hcrto g ~ 8'111t Mill Oirsc~ Oistel'Wij'c Oonburg OostertiOl/1 On O!Jderllosd, Roostndaal s,n-Oederuode Somereii

Tett1ewen Tilbuf9- Uiten Valkenswaatd Vegr.e1 Val~ Wa.a~Mjk Wanroij Wijchen

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven Al tientallen jare n een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

• -

het de het het de

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

bouwbedrijf projectonlwikkeling vastgoedbeheer keukencentrum timmerfabriek

Grootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetze lfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

&u■ENBURG

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902