Torenklanken 1998 - nr 18

Page 1

36e jaargang

I

nummer 18

1

november 1998

n n sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-11111111111111111111111111111111-11111111-IIIIIIII SINTERKLAAS

20

Begint je achternaam met de letter M t/m z dan kom je vanaf 16.30 uur. '

MNI<ONDIGING BEZOEK GEEEEN

19

AAN

Beste jongens en meisje, Nog tien nachtjes slapen, dan is het weer zover, dan komt Sinterklaas naar Nederland en ĂŠĂŠn week later..... .... .. .. ... dan komt Sinterklaas met zijn Pieten bij ons op bezoek.! En wel a.s. zaterdag 21 november Sint hoopt,_ dat jullie allemaal van_de partij zullen.. zijn. Ook de grote mensen zijn van harte welkom. Het programma van deze dag ziet er als volgt uit: 13 .30 uur : Ontvangst Sinterklaas en zijn Pi.eten op het DORPSPLEIN Aansluitend rijtoer door het dorp onder begeleiding van WJK en de majorettes De route is: Dorpspolein - Dorpsstraat - Runrotstraat - Mgr.Bekkersstraat - Kapelstraat - Pater vd Elsenstraat - Lambertusstraat - Joh. vd Slootstraat - Kapelstraat - Veldstraat (linksaf) - Kloosterstra-at - Dorpsstraat. Na de rijtoer is er een rustpauze voor Sinterklaas en zijn Pieten. 15.30 uur: Receptie in de GOUDEN LEEUW. Tijdens deze receptie wil Sint graag ieder kind persoonlijk aandacht schenken Om lange wachttijden en dringen te voorkomen willen we graag weer de volgende afspraak met jullie maken: Begint je achternaam met de letter A t/m L, dan ben je welkom tussen 15.30 uur en 16.30 uur.

17.30 uur: Einde van de receptie. We zwaaien de Sint en zijn gevolg weer uit. Nog enkele belangrijke mededelingen: Vergeet vooral niet om tekeningen en verlanglijstjes mee te ne~en, want dat vinden Sint en P iet heel fijn? Bewaar .d1.t pro~ra~ma goed, want dit is de enige aankond1gmg, die 111 Torenklanken verschij nt. (De v~lgende Torenklanken komt pas uit na de intocht). Niet vergeten om naar het Dorpsplein te komen en niet, zoals de laatste jaren gebruikelijk was, naar het Kerkplein. Wij hopen, dat het een leuk en gezelig evenement zal worden. Hartelijke groeten van de Evenementen Stichting Geffen

HARTELIJK DANK Familie van Wanrooy, voor de prachtige gift aan ziekencomite "de Schakel". Dit naar aanleiding van uw 1000-jaar jubileum. Wij wensen U allen nog een lang en gezond leven.

Ziekencomite "de Schakel".

KOPY INLEVEREN VOOR: 28 november verschijnt over 3 weken

1


~ c~FÉ D~

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

0~

~

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

~~

5386 G~ Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

* BLOEMEN * PLANTEN

Elzendreef1

Voor ontspanning nauw inspanning

* ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

Ook voor kinderfeestjes

- ~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.

DE

REGIO/ ~ BANK 7 BANKIER

DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met - europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen * beleggersgiro * hypotheken verzekeringen (lijfrente)

* *

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

Woonhuis of Bed verandert van e •

,~

U wilt een huis of bedrijfspa kopen?

• U wenst een taxq. Le-rapport uw hypot

*

Openingslijden: 1\lfawulagwoensdag donderdag Dinsdag- en vrijdag Zalmlag

09. 00- 17.30 uur 09. 00- J9.00 imr 10.00- 13.00mll'

en op afspraak. Middagpauze van J2. 15 - 13.15 ,tw:

l!I ;.,~~.~;_;~~~ Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen

makelaars o.g. 't Dorp 4

Heesch

Tel. 0412 - 451 554

tel.: (073) 532 32 64 11

BENILDA11

Kleding ver- en reparatiewerk. Molenberg 6 tel. (073) 532 48 50 Ma tlm za: 09.00- 12.30 uur

andere tijden op afspraak.

AA.

Hanegraaf B.V. Geffen

,

Onderhoud bouwmachines

Voor al uw reparatîes van bouwmachines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

verf-behang

MEIJER PR. BERNHARDPLEIN 12, 5391 AR NULAND TEL. 073-532 47 67

~


-s <l)

<l)

>

<l)

-o n

~

t:" E

i:::

. ......,

~~ ·> ::l (1) c:: bJ)

a n

,-,

(.) > rn i:::

~ro ro ....,

<l)

on v

<l)

C-'

"" ....,

>

0

~

tl Q) 0 ..c 0 1-< ro ...., C

~

C

C-'

_,"tl

C

8 N

ro v o.

~ r-:1

> t

0

ro c:: ro <l.l -0 ~ 0. 1-< s:::: ro

~ ~

0 0

;s',:

<l) ...-

<l)

0.

C

S::::

<l)

0

<l)

C

>

C C

.::;

< ~

0

~

~ u ~ < < ~ ~

~

bJ)

~

is:

ä3 5)

~.Etn (.) ctj

. roep.,

z ..

~ .-<;:::: C i:s'-:(l)li:i:=:ï~S~ V

;:J..c: ><L. ;s',:VJ ro , v

(1) .-

0.

<l)

e;::i

oö-o

Oc

0 ~ ...i:::

,......;\-<

ro

t-.::l

E

O

o ro> ro,.... cv (1) ~ v . ......, roro 1..C::: (1) 1-< c::V (1)23 ..0,......

~. " ' ~~::.0

= = ~:~

0

c.,:.:;

:8 -0

o ro vS"ti !;=io 0 v ""..... -o ..... 1-< co (1) (1) v . 1-<,.cv~

IJl

~ ~

a

,..., N

(1) (1)

..C::

[i

·s:: c::: ..... -c,,..ro:> ro i::: 1-< (l",:l(l)(l)CC::: , - 0

o vN

rn

öl)

:.a

<l)

v ·- ro >BS

~

..0 0

bJ)NC....,o,. O d ·N rn ~ · vCbJ) . ......,o] is: 0 (1) -~ ..c: ro

~

"

-0

(1)

~(!)

::l 0 0.

rn

·•-<

e .....

i:::

v

rn

(1)

(1)

c::: ~ :::;o (1) t:: 0.. C,::VJ .-0 .... -0 <l) 1-<

.....

i:::

0.

> ~ ~

(l);s',:C:::--0 <l) C:: C~"@ro (l)..,_....i:::CO rn,.... 1-<

c

<l)

- <l) ro -

<l)

c::

~s

.::. o " Q) c::

oc~> ,.... ,.... (1) -

.... -

·::i

6]~n] ... o ._,., ..... ,en C-- :.Q § ,ü ro (1) E· ~ c:: ...., o' :;::;, (1) (1) ..0 ..c:: 1.=. bJ) rn C--·· 4-< 2 -~~ bO OJ V ·- 0 0 (1) 0 ~ CO

O

C::

Z

<l)

:t=

"f::J

V-

I-~

-s

0 0.

<l)

c:: <l) c:: <l)

~

=

~ i3 C "O ro C ro . ...., (/)~

~~

-

0

~ C::

<l)

"@ ·v ::::: c::

<l)::i::2e

u <l) c,:, <l) (1)-c,c,:, ..... -0 ,.... : ;::;, -~ .... 1-< ::J

\O~o.()1)

,,::1

bi)

~

~0.

c::: <l)

~

p:;

<l)

~

~

N c::: <l)

<l)

]

; ;! ·en

8 0

ro ro

~

Jl,.l

VJ

UI,~

k mak,,,1111

<l)

tCd is:

E-<

c-J'fJ,,,,,,, /ud BJNNCN UJQ/Un

Q)

Q)

p:;

E

"

WORDTHEtBUITENKOUdENDONKER ........ .. .......................?

(.)

<l)

<l)

E-<

Dit kan op een creatieve manier bij ATELIER SUIS DES VINS in Geffen; De volgende cursussen worden in huiselijke kring gegeven aan groepjes van maxima.al 8 a 9 personen, dus in gemoedelijke sfeer en begeleiding op maat door Ben Wijnen, docent beeldend;

* cursus aquarelleren; op dinsdagmiddag van twee tot vier uur. Ook al heb je nog nooit eerder getekend of geaquarelleerd, dan kun je toch aan deze cursus deelnemen!!! In 2 maal 4 weken leer je stapsgewijs de beginselen van het aquarelleren, waarna je de mogelijkheid hebt om hierin verder te werken; blok 1; 24 nov, 1 dec, 8 dec en 15 dec. blok 2; 5 jan, 12 jan, 19 jan en 26 jan.

Uitgaande van een klein stulge kunstgeschiedenis gaan we via 3 thema's zelf aan de slag; blok 1; landschap; data; 26 nov, 3 dec, 10 dec en 17 dec. blok 2; stilleven ; data; 7 jan, 14 jan, 21 jan en 28 jan. blok 3; portret ; data; 4 febr, 11 febr, 18 febr en 25 febr. Vind je het leuk om enkele reprodukties van (bekende) kunstenaars te bekijken, om daarna zelf een beetje kunstenaar te zijn, dan is deze beginnerscursus precies iets voor jou!!

·::;8rn

<l)

S::::n <l)

• basiscursus tekenen/schilderen; op donderdagmiddag van twee tot vier uur.

)Go

rov 1-< -~

....

In 3 blokken van 4 weken kom je in aanraking met verschillende teken- en schildermaterialen.

<l)

o., C:: 0 <l)

o, .S o .... ,.... ~ .... ..... öD E o oen1..~ rn V N :::;o (1)

d) ~ ._, ~ ...., O. 0. .::. 0 · -~ rn O O ..C: :S: -~

~ <

c:: :Q ro C > ·v

(l)r'"l(I) e!)O\öl.l

"'.

> >

"O C

1-< <l) . ......,;:3~ .N ::s ,....oc:::

..C::v

1..@E.g o ro O v

0

C0

<l)

Q)

0.,

~

1-

~

N

d' <l)

= C-'

C

<l)

.::. ·- c

s~Q.>C::

(l)"Oro · > 1-< c::

(1)

~ (1)

C::

..0

<l)

...-

rn

c:: (1)(1) v...; ;;:. -o ~ 0

M in

0

Nl=<c:: er,,-... > . ....,,-,

(1)5 (1) N öl) 1-< 0 crj c::

N

....

~

v~1.. -o .(1)

d

\0 -.::t"

Q)

0

NNro g .. . . , ro

0

N

M in

~ u

~"3 1-<

....

N

-.::t" ......

1-< . " 1-< rn (1)

C

bJ) ..... C ~ 0 ii3

ron

>

-0·-

<l)

""

00

\0

QJ..C: c::: ·c c::: v

Q)..!<::

>'"C: <l)

(1)

o02 N ..,., '"'" ..... ....,., <l) · c..o (1) .::.....,-o v

..0...... (.)

i:::

-~ :-0 ~ .:::;-i i:::

<l) -0 ii3 c,:,-0 s:::: c:::

: ::;o (1) NbJ) . ..,., -:=: ·-

i:::

..c: ro -0

s::::n ...;

v > -0 -o (1) QJ::E@

· ro o ro

·-

1-< <l)

s <l) (.) <l)

"O \0 i::i... 0

rn

~

,,,

0 ""d

ï::l

co

ö

Q

r.:: (1)

E-<

* cursus beeldende vorming; voor diegene die eens wat anders wil; Een cursus waarin de cursist voorop staat; Via een gek07,ell thema probeert de cursist vanuit gevoelens met behulp van een ondersteunende teken- en of schildertechniek te zoeken naar een z.o sterk mogelijke uitdrukkingsvorm. Alleen voor de cursist die de uitdaging aandurft om grensverleggend bezig te zijn!!! Voor deze cursus is nog een enkel plaatsje vrij op maandag- en op dinsdagavond (8 tot JO uur) en op vrijdagochtend( 9 tot 11 uur) .De overige cursussen beeldende vorming zijn vol.

C

ro

<l)

Voor meer informatie oj aanmeld.en (uiterlijk 21 november) kunt U contact opnemen met Ben; tel. 073-5325343.


Van Soest

F. T.W. M. M. Hanegraaf

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

D[ GOUDEN LEEUW

accountants

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Geffen

Heeswijk-Dinther

Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

Zaaivoor: bruiloften - partijen - vergaderingen

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

V

SCHOENEN & SPORT

0 /J§)SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (041 2) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. {073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg I0 5386 KA Gèffen Fax. (073) 532 21 89

PEDICURE T. Ketelaars-rl. Nistelroov f/. Coothstraat 31

Geffen (073) 532 20 41

AFBOUW ,... --~

---

CAFE

""

r-

GC>-vERS GE..F.E"EN Kerkstraat 5, Geffen

- .)) -> ,.


ENQUÊTE LEEFBAAR GEFFEN De werkgroep "Kerk en Samenleving" wil u via dit schrijven, cast even op de hoogte brengen van het verloop van bovenstaande enquête, die half september verspreidt is. Allereerst willen wij allen die het formulier op de pastorie ingeleverd hebben bedanken voor hun medewerking. Vervolgens kunnen we u mededelen dat 10% van de formulieren ingevuld is teruggekomen, wat een goede score is. Verder blijkt, globaal bekeken, dat gesprek.ken met diverse instanties (gemeente, politie, dorpspanel) nodig zijn. Wij gaan dit nu verder uitwerken maar meende u alvast een eerste informatie te moeten geven. Zo gauw wij alles afgerond hebben brengen wij u uiteraard op de hoogte van de gehele uitslag en de daaraan verbonden conclusie van eventueel te nemen maatregelen. Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest verblijft met vriendelijke groet. Werkgroep "Kerk en Samenleving".

GESPOSS SENIOREN KOM ZWEMMEN BIJ GESPOSS, DE GEZELLIGSTE CLUB VAN OSS!!!!!

GESPOSS is een sportclub waar mensen met een lichamelijke handicap of met een langdurige sportblessure zich op recreatief niveau kunnen vermaken. GESPOSS heeft op de dinsdagavond weer plaats voor het senioren zwemmen. Komt u gerust vrijblijvend eens kijken op de dinsdagavond van 20.30 - 21.30 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het zwemmen: mevr. Thea Nelissen, tel. 0412-452458. DOE WAT AAN UW KONDITIE EN KOM ZWEMMEN BIJ GESPOSS. Met vriendelijke sportgroeten,

Mevrouw Muilwijk 100 jaar We gingen op bezoek bij mevr. Muilwijk in verzorgingshuis ''De Heegt" Ze zat wat verstelwerk te doen toen we binnen kwamen , ze legde meteen haar werkje weg , want voor een praatje is ze altijd in. Zo vertelde ze ons dat ze geboren is in Bloemendaal op 30 nov. 1898 als Johanna Kuiper Ze was op een na de oudste van twaalf kinderen waarvan zij nog als enige over is. Ze trouwde op 21 mei 1930 met Jan Muilwijk en samen hebben ze 4 kinderen, 3 zonen en 1 dochter waarvan een tweeling (dochter en zoon) 16 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen. De hele kamer hangt vol met foto's van haar familie. Een medicijn om heel oud te worden heeft ze niet maar ze vertelt er wel bij dat ze nooit heeft gerookt en geen alcohol heeft gedronken. Wel heeft ze heel veel gezongen, samen met haar man. Ze gaven uitvoeringen in kerken, bejaardentehuizen en gevangenissen. 13 juli 1996 zijn ze naar Brabant gekomen. Mevr. Muilwijk naar cc De Heegt cc en haar man helaas naar de "Nieuwe Hoeve " in Schayk, alwaar hij in april 1997 is gestorven. Ze mist hem nog dagelijks. Het was een lieve man en voor de kinderen een goede vader. Ze waren bijna 67 jaar getrouwd. Ze is maar wat trots op de kaarten die de koningin heeft gestuurd met hun gouden, diamanten en 65 jarig huwelijk. Ze zal er zeker nu ook wel een krijgen , nu ze honderd wordt. Ze heeft altijd hard moeten werken en maakte alle kleren voor de kinderen zelf Nu heeft ze tijd om een goed boek te lezen of om naar T. V. te kijken en naar de schoolkinderen die elke dag langs komen. Ze mist ze als het vakantie is. Ze geniet van alles in ''De Heegt" ook al verstaat ze niet alles want de Geffense taal blijft moeilijk. Onthouden doet ze nog alles, zelfs de verjaardagen van kinderen, klein-en achterkleinkinderen Op zondag 29 november Viert ze haar verjaardag voor eigen familie en op maandag 30 november van 10.00 uur tot 12.00 uur voor de bewoners van de Heegt en iedereen die haar willen komen feliciteren. We hopen dat ze fijne dagen mag hebben en dat ze nog lange tijd na kan genieten. Mevr. Muilwijk bedankt voor dit gesprek.

L. Blom-van Gaalen.

5


SINTERKI AAS op bezoek in Geffen Op zaterdag 5 december van 10.00 tot 11.00 uur is de Sint op het dorpsplein met een heleboel zwarte strooi- en luisterpieten. Ze hebben presentjes bij voor de kinderen en heeeeeeel veel lekker strooigoed. Van 12.00 tot 14.00 uur rijden ze door Geffen en bezoeken ze de winkels. Alle kinderen met hun ouders zijn van harte welkom. 6


-

ROND DE DORPSPOMP De stamtafel heeft twee bijzondere gasten: Pieta de Louw, de vrouw van het jaar 1998, en wethouder Jeanne Moon van der Biezen. De stamtafel krijgt veel eer toebedeeld. Pieta mag ten overstaan van de stamtafel de volgorde trekken van de Raopliedwedstrijd. Het wordt plechtig genoteerd en voorzien van de nodige handtekeningen. Zo die klus is geklaard ... en Pieta vertel eens, hoe was het en hoe is het om vrouw van het jaar te zijn. Pieta groeit al in haar rol, taak. Ze vertelt vlot en zonder enige schroom "Het is grandioos. Ik wist van niks, totaal verrast. De burgemeester had me flink beetgenomen. Ik moest op het gemeentehuis verschijnen om over de bedieningswerkzaamheden te praten voor de ontvangst van genodigden op "EFFE NAOR GEFFE". Nou de burgemeester wilde alles van me weten en had kennelijk alle tijd . En ik maar vertellen natuurlijk. Wat mooi dat de burgemeester zo n geweldige interesse had in mijn persoontje. Een half uur voor de uitverkiezing werd ik weggeplukt bij "t Haasje". Toen ik daar mijn familie zag met aanhang, begon er wat te dagen. Ik wist niet wat me overkwam. De burgemeester en de voorzitter Jan Meulepas, zouden me ondersteunen. Ik leefde die avond verder in "een roes". Pas de volgende dagen drong het tot me door. Beduusd van alle felicitaties, een huis vol bloemen, van alle kanten telefoontjes en heel veel schriftelijke reacties. Wonderlijk. Maar ik heb het niet alleen gedaan wat ze me allemaal toedichten. Ik moet die uitverkiezing delen met velen". Pieta raakt niet uitgepraat. Wij maken Pieta nog eens duidelijk dat zij het echt verdiend heeft Pieta jouw persoonlijke inzet en aandacht voor ouderen en behoeftigen. Altijd beschikbaar, altijd "TIJD" voor de ander, dat tekent jou. Je inspireert zo die andere mensen. Jij bent het voorbeeld. En nog van harte proficiat en succes met de taken die je nog wachten in dit jubileumjaar. Met wethouder Jeanne Moon komt al gauw het onderwerp : DORPSPAJ-.JEL op tafel. Het overkoepelend orgaan van de drie "dorpsraden" dreigt met opheffing. Op 11 maart 1996 blijkt de wethouder het initiatief tot het vormen van dorpspanels te ondersteunen en spant zich daarvoor in. Misschien kwam dat al verdacht over omdat ze zich in het verleden kritisch had uitgelaten over de zin van het Dorpspanel. Zij was met ons bang voor een nieuwe politieke poot en dat is niet de opzet. Als wethouder bleek duidelijk de behoefte tot overleg. Maar het is moeilijk om tot een goed geïntegreerd overleg te komen. Vinkel had al van ouds "de dorpsraad". In

Geffen, waar de wijken, buurten allemaal goed georganiseerd ziin, ontstond het "dorpspanel" spontaan. In Nuland was de samenhang tussen bumien en wijken nauwelijks op gang te brengen. Dat verschil blijft merkbaar. Maar er is groei te bespeuren. Een Dorpsplan is samengesteld en aangeboden aan de Raad. Hier scl1ûrtte duidebjke wat aan de communicatie. het Dorpspanel van de gemeente Maasdonk vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis. Toen dat eens niet beschikbaar was, moest het Dorpspanel uitzien naar een andere lokatie. Jammer, zegt Jeanne, we hadden meer takt moeten gebmiken. Ze voelden zich buitengezet. De Dorpsraad voelt zich niet serieus genomen. Ze zien weinig terug van hun besluiten, voorstellen, adviezen. De wethouder zegt nadrukkelijk dat ze van harte een beroep blijft doen op het Dorpspanel. Zij zal zorg dragen voor voldoende ambtelijke ondersteuning, deskundigen beschikbaar stellen en waar gevraagd aanwezig zijn. Ons dunkt: Dorpspanel grijp Uw kansen. Er is echt mirnte voor inspraak. Natuurlijk wmden eï fouten gemaakt. Maar niet opgeven. Wij constateren een grote bereidheid bij de wethouder om dit democratisch instituut tot zijn recht te laten komen. Blijf meepraten, meedenken over Verkeer, en Veïkeersveiligheid, Woningbouw, Onderwijs, Winkelgebeuren, Accomodaties voor sport en cultuur, Dorpsinrichting, enz. Grijp je kans. Een hangijzer bleek de inrichting en plaats van de Milieustraat, ja daar was al gauw onenigheid. Het voorstel om gebruik te gaan maken van de Milieustraat in de Kruisstraat stuitte op weerstand en kreeg bijval. Ja dan komt er een compromis. Maar om zelf zo n milieustraat in te richten kost veel ruimte, denk aan de omgeving,omwonenden, kost veel geld, immers de voorschriften zijn streng, de eisen duur. Net zolang praten tot er overeenstemming is, leidt tot niets. Uiteindelijk beslist een Raadsmeerderheid. De stembrieven en lijsten voor het Waterschap. Een wirwar. Maar wat we wel wisten met al dit water en die regen: We stemmen op ene "Dreugge". Dat werd moeilijk, toen we de naam van onze Noud Tiemissen tegenkwamen. Maar we konden kiezen, dat lag voor de hand. We lopen nog even over het kerkhof Het ligt er keurig verzorgd bij. Wat een bloemen. We prevelen namen van bekenden. Levens van velen trekken weer even voorbij. Wat een verdriet. Wat jammer. Mooie herinneringen, dierbare momenten doemen op. Het stemt tot dankbaarheid. Er waren mooie, drukbezette vieringen in de kerk. Wat een rijkdom om zo bij een gemeenschap/parochie te horen. Dat voelbaar samen dragen, elkaar ondersteunen, dat raakt je diep en maakt je tot een waar medemens. Van stamtafel 87. Volgende stamtafel zondag 22 november van 11. 00 uur tot 12.30 uur in Cafe "Govers". 1


UNICEF

DE ZONNEBLOEM

WAT DOET UNICEF?

Op donderdag 17 september jl. heeft de Zonnebloem, afdeling Vinkel een busreis georganiseerd voor de zieken en bejaarden en gehandicapten uit Vinkel.

Unicef geeft al meer dan 50 jaar hulp aan kinderen zonder onderscheid naar ras, geloof, nationaliteit of politieke overtuiging. Unicef is actief in meer dan 60 landen. De projecten zijn er op gericht de levensomstandigheden van kinderen te verbeteren en worden uitgevoerd in samenwerking met nationale en lokale overheden, hulporganisaties en de bevolking zelf. Daarbij richt Unicef zich vooral op de armste bevolkingsgroepen. Unicef steunt proiecten zoals o.a. voor veilig drinkwater, adequate gezondheidszorg, goed onderwijs, projecten voor kinderen die het extra moeilijk hebben zoals: • straatkinderen • kinderen in oorlogsgebieden • kinderarbeid • kinderprostitutie. Welke successen zijn er tot nu toe behaald? • de gemiddelde kindersterfte is sinds 1960 gedaald van 216 naar 107 per 1000 levend geboren baby' s. • in l 960 ging slechts 48% van alle kinderen naar school, terwijl dat in 1990 al 77% was. • Sinds 1980 steeg het percentage kinderen dat is ingeënt tegen de belangrijkste kinderziekten van minder dan 10% naar gemiddeld 80%. In de ruim 50 jaar dat Unicef bestaat is een groot deel van de wereld de situatie van kinderen aanzienlijk verbeterd. Door Unicef kaarten/produkten en cadeaus te kopen kunt u het kinderfonds steunen en het vo~r de kinderen overal in de wereld die het hard nodig hebben nog wat leefbaarder maken. Misschien een goed idee om voor de komende feestdagen het nuttige met het aangename te combineren. U bent welkom voor o.a. (kerst) kaarten, T-shirts, agenda's en boeken bij:

Vanaf het Pastoor Vogelsplein vertrokken we met een volle bus om 13.00 uur voor een mooie rondrit over de Veluwe, richting Hoenderloo. Onderweg was er veel te zien, vooral de mooie natuur. In Hoenderloo werd gestopt voor een kop koffie met iets lekkers erbij. Omstreeks half vijf werd het weer tijd om zoetjesaan weer richting Vinkel te keren. De busondernemino heeft een mooie route georganiseerd. Alle deelne~ers aan deze reis hebben veel genoten van dit uitstapje. Weer veilig in Vinkel aangekomen werd deze middag afgesloten met een gezamenlijk diner bij cafe Den Driehoek te Vinkel, alwaar iedereen het geserveerde menu zich goed en lekker liet smaken. Omstreeks 20.00 uur begaf eenieder zich huiswaarts met een volle maag en een lekker gevoel van een heerlijke middag te hebben gehad. Het voorstaande werd mede mogelijk gemaakt door de gift welke wij destijds mochten ontvangen van Schoenhandel Jo Spierings te Geffen, i.v.m. de heropening van de zaak. De Zonnebloem Vinkel wil daarom Schoenhandel Jo Spierings nogmaals, ook mede namens de Vinkelse Zieken, gehandi~apten en bejaarden heel hartelijk dank zeggen voor die mooie gift. We hebben er goed van genoten. Namens het bestuur van de Zonnebloem.

Trees Lamers, Dorpstraat 6, T1>:l. 5324368.

H.M. SUPPERS administratiekantoor belastingadvies bureau Rijksweg 18 - 5386 LD Geffen Tel.nr.: Fax nr:

(073) 53251 85 (073) 532 53 30

Voor algehele en gekwalificeerde administratieve en· fiscale dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf. ■•"'~•~

lid NOAB •

• -

OllllE VAN

-1Wt-ENllW11aifll\NlGH

8

.él


GRATIS "Geffen 700" cacleautips Denk bij het samenstellen van uw verlanglijstjes voor Sinterklaas of de Kerstman eens aan de volgende originele "Geffen 700" producten: hét bier en dé wijn, te koop bij D'n Ma/der en De Gulle Bottelier dé CD Gruts op Geffen, te koop bij Cinerent en Bosch - van Erp en dé prachtige kaarsen met hét glas-in-lood raam te koop op d.e pastorie.

Met

de aanschaf van bovenstaande producten steunt u het werk van onze Stichting.

Het bestuur van

de Stichting

"Geffen 700"

9


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11 .00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 18-11 19.00 u * avondmis Za. 21-11 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u Viering met de diaken mmv JKHG (+ kinderkerk) Zo. 22-11 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd Koor Wo. 25-11 19.00 u * avondmis Za. 28-11 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u Gezinsviering met de diaken mmv Kinderkoor Zo. 29-11 09.30 u + H.Mis mmv Gem. Koor uit Bennekom Wo. 02-12 19.00 u * adventsmeditatie Za. 05-12 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u Viering met de diaken mmv Jongerenk. H-G (+ kinder kerk) Zo. 06-12 09.30 u + H.Mis mmv De Bandola's Wo. 09-12 19.00 u * adventsmeditatie

* = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 1 december 1998 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) MISINTENTIES: Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18.30 u. - 20.00 uur bij Wim de Veer, Thijmstraat 10, tel. 5321255. DE UITVAARTDIENST Als gelovige christenen vinden we het bijna vanzelfsprekend dat er vieringen in de kerk worden gehouden, als iemand in de parochie sterft. In onze parochie kennen we op de vooravond van de

10

begrafenis of crematie een avondwake, voorgegaan door twee parochianen. De uitvaartdienst kan een eucharistieviering zijn. voorgegaan door een priester. Aangezien deze vorm voor sommigen niet meer zo vertrouwd is, kunt u voortaan ook kiezen voor een woord- en communiedienst of gebedsdienst. Deze kunnen worden voorgegaan door een priester, diaken, of parochiaan, voor deze verschillende diensten zijn boekjes samengesteld, in overleg met de voorganger is er ruimte voor persoonlijke inbreng. Na afloop van de dienst gaat de voorganger mee naar het kerkhof om daar enkele gebeden uit te spreken. Als een overledene gecremeerd wordt, dan gaat de pastoor of een parochiaan mee naar het crematorium.

DISK-NIEUWS Op de Derde Dinsdag van september is op het Binnenhof in Den Haag een campagne van start gegaan met als motto "Welvaart is van iedereen, minimum omhoog!" Op initiatief van een groot aantal organisaties en met een aanbeveling van kopstukken uit de anti-armoedebeweging, is een handtekening-actie gestart om een structurele verhoging van het sociaal minimum onder aandacht te brengen van de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. Klaas de Vries. Want hoewel armoede inmiddels wel als probleem erkend wordt, ontbreekt de politieke wil om er structureel iets aan te doen nog steeds. De politieke maatregelen die tot op heden zijn getroffen, komen alle neer op inkomensondersteuning. Maar dat is geen echte oplossing, want het is alom bekend dat veel mensen geen gebruik maken van regelingen waar ze wel recht op hebben, omdat het aanvragen vaak omslachtig en ingewikkeld is. Bovendien kost de uitvoering van al die verschillende maatregelen veel geld. En dat geld komt niet in de portemonnee van de mensen terecht. Stel u voor: er wordt jaarlijks zo'n 285 miljoen gulden uitgekeerd aan bijzondere bijstand, terwijl de uitvoeringskosten 130 tot 180 miljoen gulden bedragen! Daarom is de meest doeltreffende manier om een einde te maken aan dit niet-gebruik een structurele verhoging van het minimum. Op 26 november worden zoveel mogelijk briefkaarten op een conferentie over armoede aan de minister aangeboden. Door de kaart in te vullen geeft u aan dat u het met de eis eens bent. De kaart is te verkrijgen bij DISK: 0412 - 62 50 10. Monique Wolf

TUNBLAKKEGEBROCHT Gevonden 1 bos sleutels op het fietspad bij Bedrijvenweg. tel. 5323138


DE PROCESSIE 'Het voorlopig nog als sociaal-cultureel centrum dienstdoende jeugdhonk De Bonkelaar was 's morgens de verzamelplaats voor een groot deel van de deelnemers aan de processie. Carnavals-, vrouwen- en sportverenigingen liepen met harmonie WIK voorop, even na negenen, richting pastorie. De bonte stoet straalde weinig meer uit dan de gemiddelde optocht. Eenmaal bij de pastorie aangekomen voegden de meer kerkelijk gebonden deelnemers zich bij hen. De katholieke relikwieën gedragen door diaken, kosters en misdienaars gaven het geheel wat meer cachet. Achteraan liep pastoor Spijkers onder een baldakijn terwijl verschillende koren in de stoet christelijke liederen zongen. Nu was het pas een echte processie. ' (Brabants Dagblad 5-10-1998)

Minder fijn is het dat elk woordje op een gouden schaaltje wordt gewogen waarna de teneur van het verhaal gemakshalve wordt vergeten. De lezers van de reactie zouden hierdoor op het verkeerde been gezet kunnen worden met onvolledige informatie. Verder moet ik opnieuw melden dat het niet de taak van een verslaggever van een krant is om een dorp te promoten maar om een zo objectief mogelijk verslag van de gebeurtenissen te doen. Natuurlijk is totale objectiviteit een onhaalbaar streven. Tussen de regels valt van alles te lezen. Maar de beeldvorming wordt, anders dan bij 'Rond de Dorpspomp" overgelaten aan de lezers. Ik hoop dat hiermee enkele misverstanden uit de weg geruimd zijn en dat alle neuzen weer in dezelfde richting staan. Met vriendelijke groet Peter van Erp

GYMNASTIEK

Aldus luidde de gewraakte alinea uit het artikel waar onze stamtafel zo enorm over was gevallen. Voor de goede orde breng ik het nog maar een keer in herinnering zodat we weten waar we over praten.

Hoe kan een plaatselijke correspondent een evenement zo verschrikkely·k te kakken zetten, totaal de grond in boren en helemaal afbreken. Wat een pech heeft Geffen toch dat ze met zo'n azijnzeiker als verslaggever opgescheept zitten. Dat zou je kunnen zeggen als je niet verder leest dan de derde zin. Voor iedereen die dat wel deed zou al snel duidelijk moeten worden dat met die eerste regel het verschil duidelijk gemaakt wordt tussen een gewone optocht en een processie. De deelnemers van kerkelijke komaf maakten van die gewone optocht een echte processie. Dat stond er. Niet meer en niet minder. Opvallend is zelfs het totaal ontbreken van enig waardeoordeel. Nou wil ik niemand het recht ontzeggen om wanneer men dat wil spijkers op laag water te zoeken. Maar het uit verband ruk.ken van zinnen en vervolgens opblazen tot enorme proporties heeft zelfs daar weinig meer mee te maken. In de krant had volgens de leden van de stamtafel, of in ieder geval de schrijver van 'Rond de Dorpspomp' wie dat ook moge zijn, moeten staan dat de processie deed denken aan vroeger tijden. Dat kan natuurlijk alleen geschreven worden als je die vroeger tijden ook daadwerkelijk hebt meegemaakt. Een gepensioneerd schoolmeester bijvoorbeeld zal dit verband natuurlijk snel leggen. Maar een correspondent die opgroeide in de jaren zeventig kan zoiets nooit beweren omdat hij dan kletst over zaken waar hij geen weet van heeft. Het is uiteraard een fijne gedachte dat mensen, en dan vooral zulke vooraanstaande mensen als de stamtafelgenoten, de krant zo aandachtig bestuderen en hun reactie publiek maken.

Nu de avonden langer worden zijn er vast mensen die een uurtje per week de dagelijkse sleur willen doorbreken. Dit kan en wel iedere woensdag van 19.30 tot 20.30 uur in de Bonkelaar. Kom eens binnen en neem twee gratis proeflessen

jazzgym. Jazzgym is een combinatie van jazz-ballet en B.B.B. (oefeningen voor buik, billen en benen). Elke les bestaat uit een 'warming up' die uitgroeit tot een dans. Het is een gezellig, sportief uurtje bewegen op moderne muziek. Spreekt dit aan, neem dan de proef op de som en kom! Informatie en/of aanmelden: Hena Schouten Tel. 073 - 534 1171

NIERSTICHTING Wij willen alle collectanten bedanken voor het collecteren voor de nierstichting. · De opbrengst was / 2. 582,60 Wij vragen nog nieuwe collectanten, als u er interesse in heeft graag opgeven bij : Joke Langens Tel. 532 2389

11


GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendom.men. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

DOE MEE HANDEN

MET

DE

NIJVERE

Al vele jaren komt op maandagmiddag de handw~~kgroep De Nijvere Handen bijeen. In een gemoe?ehJke sfeer worden in deze bijeenkomsten verschillende handwerktechnieken beoefend met prachtig resultaat De leiding is in handen van deskundige vrijwilligers. Graag kondigen de Nijvere Handen, ouderenorganisaties en Raad Gecoordineerd Ouderenwerk Maasdonk aan dat zij een tweetal DOE MEE middagen organiseren voor 55-plussers uit Geffen. Op deze middagen gaan we onder leiding van_ een deskundioe docent met natuurlijke matenalen (kerst)ve;sieringen maken. De eerste bijeenkomst versieren we met natuurlijk materiaal zoals groenblijvend blad een (kerst)krans van stro en de tweede bijeenkomst een (kerst)bol. De bijeenkomsten vinden plaats in het Oude Klooster op 30 november en 7 december a.s. van 13.3? tot 15.30 uur. De kosten zijn zeer bescheiden. Deelnemers betalen een eigen bijdrage van F 1,25 per bijeenkomst (incl. 1x koffie) en brengen zelf ~~t te ooebruiken materiaal mee . U kunt .op deze biJeenkomsten vanzelfsprekend ook kennismaken met de groep en informeren naar haar andere handwerkactiviteiten.

Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160

Er is beperkt plaats voor de DOE MEE MIDDAGEN! Voor opgave en meer informatie o.a. over het mee te nemen materiaal/gereedschap, belt u met: mevr. A. Jansen, tel. 5322734.

Wethouder J.G.J. Moon- van der Biezen na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk_ tel. 073 - 534 21 00, tst. 160.

RECTIFICATIE dankbetuiging

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en ~evens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur m het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur 12 en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 111

In de vorige Torenklanken hebben wij de Gebr. van Wanrooy bedankt voor hun donatie aan de Flierefluiters. Dit moet natuurlijk de Familie van Wanrooy zijn, naar aanleiding van hun 1000-jaar jubileum. Nogmaals proficiat en hartelijk dank. Leden en leiding van de Flierefluiters.


"DE REISDUIF" GEFFEN Uitslag Jeugd-kring en Maasdonktentoonstelling gehouden in•café-zaal ''De Gouden Leeuw'' te Geffen. Jeugd: le Sing Nederkoren Oss; 2e Nout Tiemissen Geffen; 3e Kevin Broeksteeg Geffen; 4e Jordie v. Schijndel Nuland; Se Willem Tiemissen Geffen.

De jaarlijks collecte van de Nederlandse Kankerbestrijding Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) heeft in Geffen F 4420,- opgebracht. Het geld wordt besteed aan projecten op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patiëntenbegeleiding. De organisatoren van deze collecte bedanken iedereen heel hartelijk voor zijn of haar bijdrage. Speciale dank gaat uit naar de collectanten voor hun geheel belangeloze inzet voor dit goede doel. Namens KWF Geffen, A.M. Wildenberg-v.Ravenstein.

Senioren: 1e Th. Willemse Oss; 2e J. Vos en Zn. Geffen; 3e M. v. Lee Geffen; 4e W. Coolen Oss; Se R.v. Nistelrooy Geffen; 6e FJ de Poot Oss; 7e Mevr. v.Zandvoort Geffen; 8e MJ v.Bergen Geffen; 9e G.v. Schijndel Oss; I0e J.v. Venrooy Nuland. Tevens bedanken wij sponsors en schenkers van de prijzen en schenkers van duivenbonnen en de kopers van deze bonnen hartelijk. De loterij ten bate van de "krachtpatsers" voor de zieken van Geffen bracht het prachtige bedrag van f 800,-- op. "De Reisduif' Geffen.

I

l 1~áe~~~«e~ / f.14#1-

I

I ! I '

I 0. 00 """"t4t 11.30"""'

"t'eJda,uiat I ~

MET HET OOG OP DE TOEKOMST Een cursus voor weduwen (55+) in Oss In januari 1999 start de RIGOM in samenwerking met het GGZ een cursus voor vrouwen vanaf 55 jaar die langer dan één jaar geleden hun partner hebben verloren. De cursus is bedoeld om te leren hoe je na een periode van rouw toch weer de draad van het leven op kunt pakken Voor vrouwen is dit vaak moeilijk omdat ze in het leven sterk . gericht zijn geweest op man en kinderen en minder op wat zij zelf graag willen. De cursus zal elfmaal wekelijks plaatsvinden op maandagochtend van 9.30 tot 1 l .30 uur, in de periode van januari 1999 tot Pasen 1999. Plaats: RJGOM, Schadewijkstraat 6 te Oss. Voor diegenen die belangstelling hebben voor deze cursus wordt op maandagochtend 7 december 1998 een informatieochtend georganiseerd, waarna de deelneemsters kunnen beslissen of zij met de cursus Voor opgave voor deze bijeenkomst én voor de cursus kan men tijdens kantooruren terecht bij: Mevr. K. Budde GGZ tel. 0412-632980, of Mevr. L. Peters RIGOM tel. 0412-633043.

"·-- - - - -- - -- -- - -- - -

Tun blakke gebrocht Te koop:

St. Gerardus dagkalenders kunt u bestellen bij: Ria van Gogh Bergstraat 2B tel. 5321592. De kalenders worden thuisbezorgd. U kunt de St. Gerardus dagkalender ook r~chtstreeks kopen bij: Annie van Niftrik Prins Bernhardplein 1 a Nu~nd. 13


bij ''FOTO - VIDEO CINERENT''.

KOPIEERSERVICE! ! Vanaf nu kunt u bij ons terecht voor al uw kopieerwerk, zowel zwart/wit als kleur. Bijna alles is mogelijk, uitvergroten van foto's, foto's toevoegen aan tekst, afdrukken op transparanten, kleuren toevoegen aan een zwart/wit origineel, meerdere foto's op 1 vel, antieke foto's enz. enz. Maar ook voor het bedrukken van T-shirts, mokken, mousepad, onderzetters, klokken, bierpullen, servetten, body warmers enz. enz. kunt vanaf nu bij ons terecht. Dit alles met verbluffende resultaten. Kom eens binnen lopen, wij vertellen u graag meer.

~

Openingstijden: - Zondag & maandag van: - Dinsdag t/m vrijdag van: - Zaterdag van:

13.30 tot 21.00 uur 10.00 tot 12.30 uur 13.30 tot 21.00 uur 10.00 tot 21.00 uur

Tolweg 2, 5386 BZ Geffen

P.S.

tel. (073) 532 57 89

Nu ook verkoop van GSM telefoonkaarten, van Libertel & P1T.

14

1


SCOUTING GEFFEN

WETENSWAARDIGHEDEN

In de afgelopen periode is scouting Geffen aangenaam verrast met een splintĂŠrnieuwe groepstent. De tent met een vloeroppervlakte van ruim 25 m2 is later nog in delen uitbreidbaar en kan worden ingezet bij diverse ovemachtingsweekenden en zomerkampen van de speltakken. De groepstent hebben wij mogen ontvangen van de heer en mevrouw Smit ter gelegenheid van hun zilveren huisartsenjubileum. Vanaf deze plaats zeggen wij beide artsen nogmaals vriendelijk dank voor deze fraaie aanwinst die ons onverwacht beschikbaar is gesteld. We hopen tot in lengte van jaren met veel plezier hiervan gebruik te kunnen maken.

Weekenddiensten: 21-22 nov. Geffen 28-29 nov. Vinkel 05-06 dec. Nuland

12-13 dec. Geffen 19-20 dec. Geffen 25 dec. Nuland

De pr<1ktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 13 november, 4 december Geffen: 27 november, 17 december Nuland: 20 november, 11 december Vakanties: M. Peeters: 16 november

Bestuur en leiding.

OPROEP

T'UN BLAKKE GEBROCHT

Oproep voor de 1e Heilige Communie

Ik verzamel tegels met afbeeldingen van beroepen. Wie kan mij helpen. Ad van Zandvoort Mgr. Bekkersstraat 6 5386 CK Geffen Tel. 073 - 532 1041

Oproep aan ouders die geen bericht ontvangen hebben en toch hun kind aan willen melden voor de le Heilige Communie in het voorjaar van 1999. Neem contact op met Petra van Ballegooij, tel. 5323003.

Slijterij

D'n Malder

aanbiedingen: Smeets jonge jenever Smeets vieux Smeets citroen brandewijn Johnnie Walker red label whisky Jägermeister 0,71 Amaretto di Saronno 0, 71

f20,55 f20,55 f14,85 /27,95 /22,75 /23,95

aanbiedingen geldig t/m 28 november 1998 aellouten voorbehouden

Kloosterstraat 5b Geffen Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallatie 15


H;erfst aanbieding Waxjassen diverse maten en kleuren gevoerd of ongevoerd. ook v~rkrijgbaar in kindennaten Voor de prijs van 95.00 Werkschoenen FORVER met stalen neus en stalen tussen zool en met kruipneus in de maten 39 t/m 46 voor de Prijs van 87,50 Termo blouse met rits of knoopsluiting maten M t/m EEEEL voor de prijs van 39,95 Body warmers in de kleuren rood,zwart, blauw en groen maten M t/rn EEL voor de prijs van 39,95 Let op; veder kunnen wij u ook diverse soorten wintertrui,winterjassen tenno ondergoed ,gevoerde laarzen en gevoerde werkschoenen leveren tegen uiteraard een zeer scherpe prijs. U kunt bij ons ook u werkkleding zoals T.hirts,sweaters,bodywarmers overall,s ,winterjassen laten bedrukken of borduren met u eigen bedrijfslogo. en wij maken dan voor u graag een vrijblijvende offerte Winkel Kloosterstraat 5 5386 AR Geffen Openingstijden Winkel Dinsdag,Woensdag,Donderdag van 17.00 tot 20.00 ¡ Vrijdag van 10.00 tot 20.00 Zaterdag van 10,00 tot 16.00 Bestellingen kunnen ook afgehaald worden bij Van Coothstraat 23 5386 AR Geffen Tel 073-5327845

PATRICK BEKKERS VOOR AL UW WERK- EN BEDRIJFSKLEDING

16


WIE WAT WANNEER NOVEMBER 19 KVO uitwisseling afd. Rosmalen 25 Buurt'ver. De Molenhoek, sinterklaasmiddag 26 KVB, Sint Nicolaasavond 27 Oud papier ophalen route 2 28 Gezinsviering, 19.00 uur 28 KVB, Sint voor de kinderen 28 Buurtver. de Elshof, sinterklaas 28 Buurtver. de Vier Winden, bowlen 29 Buurtver. de Vier Winden, sinterklaasviering DECEMBER 02 Adventsmeditatie in kapel, 19.00 uur 08 KVO, reisje naar Paleis ' t Loo en bezoek aan een kaarsenfabriek 09 Adventsmeditatie in kapel, 19.00 uur 13 Buurtver. de Elshof, schaatsen 14 KVO/NCB, kerstviering 14 Buurtver. de Molenhoek, kerststukjes maken 16 Buurtver. de Molenhoek, kerststukjes maken Geugd) 16 Adventsmeditatie in kapel, 19. 00 uur 16 ZiekencomitĂŠ De Schakel, kerstviering samen met KBO, zaal de Gouden Leeuw 14 00 uur 17 Oud papier ophalen route 1 17 KVB, Kerstviering 21 Buurtver. de Molenhoek, kerst/wild kaarten 29 KVO, toneeluitvoering: In ieder badje een ander schatje 29 Buurtver. de Molenhoek, schaatsen jeugd 29 Buurtver. de Elshof, fotozoektocht 30 Oud papier ophalen route 2, i.v.m. kerstmis

1999 JANUARI 21 Oud papier ophalen route 1 23 Buurtver. de Molenhoek. bowlen 29 Oud papier ophalen route 2 FEBRUARI 18 Oud papier ophalen route 1 26 Oud papier ophalen route 2 MAART 18 Oud papier ophalen route 1 19 Buurtver. de Molenhoek, bowlen jeugd 26 Oud papier ophalen route 2 27 Buurtver. de Molenhoek, jaarfeest (24-jarig bestaan) 31 Buurtver, de Molenhoek, paasmiddag APRIL 15 Oud papier ophalen route 1 . 23 Oud papier ophalen route 2, 1 week eerder i.v.m. koninginnedag

Ben je 17 jaar en wordt je binnenkort 18 jaar? Geef je dan nu alvast op de voor de nieuwe theoriecursus voor je autorijbewijs. Voor informatie of aanmeldingen:

,, Autorijschool P. de Klein Telf: 073-5324658

KRINGVOGELTENTOONSTELLING MAASLAND/ MEIERIJ 1998 Op vrijdag 4 december 1998, zaterdag 5 december 1998 en zondag 6 december 1998 organiseert vogelverenioino "Zang en Kleur" uit Geffen de tentoonstelling v:n °de nieuwe kring Maasland/Meierij in de zalen van De Gouden Leeuw te Geffen aan de Dorpstraat 5. Aaan deze kringtentoonstelling nemen deel vogelverenioing "Zang en Kleur" uit Geffen, vogelvereniging "V~gelvreugde" uit Heesch, vogelvereniging "De Goudvink" uit Herpen, vogelvereniging ''De Vogelvriend" uit Heeswijk-Dinther, vogelvereniging ' 'De Nachtegaal" uit Nuland, vogelvereniging "Vogelpracht" uit Oss, vogelvereniging "De Natuurvriend" uit Ravenstein, vogelvereniging "Vogelpracht" uit Vinkel en vogelvereniging "De Vogelvriend" uit Vught. De tentoonstelling is geopend voor het publiek, de toegang is gratis, op vrijdag 4 december 1998 van 20.00 uur tot 22.00 uur, zaterdag 5 december 1998 van 14.00 tot 17.00 uur en zondag 6 december 1998 van 10.00 uur tot 17.00 uur. Dit is de eerste vogeltentoonstelling van de nieuwe kring Maasland/Meierij, waarbij 10 verenigingen zijn aangesloten. Wij nodigen iedereen van harte uit om een kijkje te komen nemen op deze uitzonderlijke vogelshow, waar honderden vogels te bekijken zullen zijn in al hun pracht en praal. De toegang is voor een ieder gratis. Vogelvereniging "Zang en Kleur" Geffen.

DANKBETUIGING

MEI 20 Oud papier ophalen route l 28 Oud papier ophalen route 2 JUNl

Graag wilJen wij iedereen bedanken voor de steun en medeleven in de afgelopen periode. Fam. Ketelaars

17


"Bouwen aan een onafha11kelijke toekomst! ) .,

..

Waarschijnlijk bent u al bezig met uw financiĂŤle toekomst. Bijvoorbeeld met een pensioen via uw werkgever of via voorzieningen op eigen initiatief. Het kan zijn dat u deze nog wilt aanvullen of dat u nog niet alle fiscale mogelijkheden ten volle heeft benut. In dat geval willen wij u graag attenderen op onze koopsom- en lijfrentepremiepolissen. U heeft keus uit vier varianten. Met korte of langere looptijden. Met gegarandeerde opbrengsten of op beleggingsbasis. Bent u ook geĂŻnteresseerd in de mogelijkheden om te bouwen aan een onafhankelijke toekomst? Onze financieel adviseurs nemen graag de tijd voor een uitgebreide toelichting en een praktisch advies. Bel (073) 53 40 140 voor een afspraak.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 18


Cadeautje van de ger )

.

~

-- ~

~

'

'

Rundergehakt, Kalfsconfetti, Snijworst,

,

..

· hacheev ees 1 kilo

per 500 gr. 500 gr. uien gratis

100 gr.

8,95

4 cordon bleus

100 gr.

1,75

uit Eigen Keuken Geldig van 16 t/m 21 november 1998

/

~ -- .

--

Rundvleessalade,

100 gr.

10,00 2,2s

Geldig van 23 t/m 28 november 1998

De heerlijke winterkost is er weer!

Keurslagerij

Balkenbrij uit eigen keuken

VANTUYL

Zult en zulttaartjes Boerenkool met spekjes

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91

Rookworst uit eigen worstmakerij Kant en klare hachee

KEURSlAGER

NOODKREET!!!

~

Hl

Zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten kunnen zich melden. Wel gelden de volgende voorwaarden: Je moet 7 avonden per week bereikbaar zijn. Talenkennis van Geftès is een pré.

Op zondag 22 november i 998 van 10.00 tot 17.00 uur Voor deze gelegenheid hebben wij ons huis als "Galerie" ingericht, en kunt u onder het genot van een kopje koffie mijn collectie zout-geglazuurde objecten, vazen, schalen etc. bezichtigen. Op deze verkoopexpositie zal ook een deel van mijn vorig werk (w.o. aardewerk), tegen gereduceerde prijzen worden aangeboden.

U bent van harte welkom/

Gwen Conner keramiste

D' n Andere zoekt een andere Inne om de rol van d'n Inne op te vullen, bijvoorbeeld met schuimrubber, zand, bladerdeeg of andere ingrediënten. Look a like niet verplicht!!!

Atelier Rennoc Papendijk 7 5386 EA Geffen tel.: 073-5322091

Geboden wordt: 3 consumptiebonnen 1 toegangsbewijs heel veul schik Spreekt dit alles u aan, reageer dan snel en blijf zitten waar je zit en veroer je niet. Groetjes-van D'n Andere. Alleen schriftelijke reacties naar: Boet van Dijk Dorpsstraat 40 5386 AN Geffen

19


700 jaar Geffen en de molens De Molenaar Van oudsher behoorde de molenaar net als de pastoor, de dokter, de bovenmeester en de notaris tot de notabelen van het dorp. Veelal stond hij dus hoog in aanzien. Molenaars hadden dan ook over het algemeen een hoge dunk van zichzelf en hun vak getuige de vele spreuken en opschriften die in de molens hingen. Wat bijvoorbeeld te denken van: "Een goed bedachte molenaar neemt elke wind zorgvuldig waar", of "Hier wordt door wind en minnekracht het fijne graan tot meel gebracht". Iets luchtiger wordt het met "Pellen en malen is mijn werk, des s avonds naar de meisjes en zondags naar de kerk". Soms was de molenaar ook een moraal prediker getuige de volgende opschriften: "Laat molens draaien, laat winden loeien, laat ieder zich met zichzelf bemoeien". Een andere keer was hij ook zeer duidelijk in zijn oordeel over wanbetalers. "Hij die hier komt en niet betaalt wordt met de strop omhoog gehaald". Maar de manier waarop de burgerij en de boeren tegen een molenaar aankeken was beslist niet in overeenstemming met deze eigendunk. Wat te denken van: "De molenaarshond likt de mond al eer de zak open is" of "Mulder mulder korendief, grote zakken heeft hij lief, de kleintjes wil hij niet malen, daar kan hij niet genoeg uit halen". Dat de boeren molenaars als dieven beschouwden, kwam doordat de molenaars vroeger in natura betaald werden. Kwam een boer naar de molen om zijn graan te laten malen, dan was de molenaar gerechtigd, om als betaling, een schep graan uit elke te malen zak graan te scheppen voor eigen gebruik. De maat van die schep varieerde nogal eens vandaar de vele gezegdes die van de molenaar een dief maakten. Vandaar ook: "waar vindt men een molenaarshaan die nooit een gestolen graantje heeft ingepikt?" of: "het beste van de molen is dat de zakken niet kunnen spreken". Sluwheid werd de molenaar ook niet ontzegd: "Ik mocht er drie scheppen, zei de mulder, en ik heb er drie geschept, en hij schepte er zes". Maar de molenaar stond hierin niet alleen want: "Een begijnenpater, een vissers-kater, een molenaars-haan, als deze drie van honger sterven, dan zal de wereld vergaan" of "een woekeraar, een molenaar, een wisselaar en een tollenaar: dat zijn de evangelisten van Lucifaar". De bestolen klant van de molenaar kon dan bidden:

houden al hebben ze dan niet rechtstreeks betrekking op molenaars. Dat je niet alles mag willen in het leven wordt tot uitdrukking gebracht met: "De beste molens maken gerst geen tarwemeel" en "een molen kan met een steen niet malen". Ook grote schrijvers gebruikten molen-symboliek. Zo mag het gedicht van Jacob Cats hier niet ontbreken waarin hij filosofeerde over het doorgeven van het leven: "De man is met de vrouw gelijck twee male-stenen want als er een syn bewegen staeckt ofschoon de tweede maelt daer wordt geen bloem gemaekt." Tot een volgende keer. En denk erom voor ons geldt nog steeds: "wij malen met plezier, het graan tot meel voor mens en dier". De mulders.

RECTIFICATIE DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen haiielijk danken voor de belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijรงlen van mijn vrouw en onze moeder: CISKA PETERS VAN ERP Onze dank gaat zeker uit naar de doktoren, de thuiszorg en de medewerksters van Huize De Heegt voor de voortreffelijke zorg tijdens haar ziekte. alle reakties hebben ons goed gedaan, Antoon Peters, T onny en Marga Peter en Brigitte

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

I

Ik vraag mij af met angst in 't harte hoe het de mulder zal vergaan als die schepper met zijn schepper voor Scheppers rechterstoel zal staan.

ERNIS

Molenspreuken, we hebben het al eerder gezegd in een van de vorige afleveringen, zijn er legio. Enkele bijzondere willen we U toch ook deze keer niet ont-

voor kwaliteit en kleur

20

BERGHEMSEWEG 153A

-:.,-s-c-h-il_d_e-rs-

OSS - GEFFEN

โ ข

(0412) 64 37 08


Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

A.H. Romme b.v. Bedrijvenweg 2, Geffen Kantoor(073)5321762 magazijn (073) 532 34 69

Wij verzorgen voor u

wij kunnen voor U verzorgen

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

Tankstation

- Gazelle - Locomotief

-Vervoer voor ziekenfondsen -Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

i:J

Bouvvbedrijf

"BRODLJS"

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Het Geffens Veld 1 ' ' • •

vlietskant 21 4141 ck

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

5386 LL Geffen

NIELMISO.JW ONDERI--CLO RENOVATIE VERB OL.J\.NI\GEN

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

Tel. (073) 532 47 65

heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

1

1

1

en nog véél meer.

MAKELAARDIJ EN Ass~RANTlfN · .

■ ÄAN-/ VERI\OOP

BEDRUFS-

EN HUUR/\ ERHLLR

ADVISERING

■ TAXATIES

VERZEKERINGEN

1= 1VA Il

■ HYPOTHEKEN

PA

ESE RS BV

f INANCIERINGEN

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

Ter., (073) 532 46 58

Qia van Nistelrooy lel. (073) 53'2 '27 0'2

P. DE Kl]EIN Autotel.: 06-53184263

IiUIDVEQZOQCINC

Van Coolhslmal '26 • 5386 /\E Geffen

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

~

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

REGIO BANK ■

■ Ü NTEIGENINGEN

®~

•··

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Q

r;:\_

~

~

MARJA VAN BALLEGOOY-.JANSSEN S.E.P.V.O.-Gediplomeerd Pedicure/Manicure Lid L.O.V. Gespecialiseerd in de diabetische voet

Voetrenexmassag Kerkstraat 9 5386 AC GEFFEN Tel. 073 - 5322593


VERSLAG VAN ONZE REIZEN Woensdag 13 mei hadden wij een dagtocht met reisdoel MAASTRICHT/LUTK. Om 8 uur vertrokken we naar Maastricht waar we ons inscheepten voor een 2 1/2 uur durende boottocht naar Luik. Aan boord werden we verwelkomd met koffie en Limburgse vlaai. In de sluizen van "de stop van Ternaayen" werden we in nauwelijks 5 minuten 15 meter omhoog geschut We troffen het redelijk met het weer zodat we ook vanaf het zonnedek konden genieten van het fraaie uitzicht op Maastricht, de Maasvallei, e.d. Na de koffietafel aan boord vervolgden we onze trip weer met de bus voor een prachtige tocht door de Belgische Ardennen met o.a. de watervallen van Coo. Onze terugreis ging via Spa, Verviers en het "Gods-dal" naar Grathem voor een prima diner. Om 21.00 uur waren we terug in Geffen. Woensdag 16 september vertrokken we om half 8 met 48 deelnemers voor een 2-daagse reis naar PARIJS. (De oudste was ongeveer 78 jaar!). We reden naar Ulvenhout waar ons de koffie met gebak goed smaakte. Toen reden we naar Belgie waar voor ons in hotel Nazareth een heerlijke koffietafel klaarstond. Hierna reden we naar ons hotel aan de rand van Parijs, waar de kamers werden toegewezen. N a ons te hebben opgefrist maakten we een leuke rondrit door het centrum van Parijs. Na een heerlijk 3-gangen diner te hebben genuttigd begonnen we aan een prachtige lichttoer door de stad. Langs de Notre Dame, de Eifeltoren, De Are du Triomphe en de Cbamps Elysees. Vanaf de 200 meter hoge toren de Mont Parnasse konden we over heel Parijs uitkijken. Dit was in een woord geweldig. Mede dankzij de goede uitleg van onze chauffeur/reisleider. Na een heerlijke nachtrust in hotel Comfort Inn Paris Est Rosny zaten we ' s morgens om 8 uur al weer aan een heerlijk ontbijt. Toen weer de bus in langs het Louvre, de Moulin Rouge en voor een boottocht over de Seine. N a weer een heerlijke lunch te hebben genuttigd en de prachtige Sacre Coeur (kerk) beklommen te hebben reden we om ongeveer 2.30 uur weer op huis aan. Na in Ulvenhout te hebben gegeten en gedronken kwamen we om half elf weer in Geffen aan. Zo'n reis is zeker voor herhaling vatbaar, maar dan als het kan 2 nachtjes slapen onderweg. Donderdag 22 oktober vertrokken we om 9 uur voor een bustocht door de Nederlandse en Belgische KEMPEN . In Gilze dronken we ons "bakske"en gingen toen via een mooie route - vooral ook de natuur met de prachtige herfsttinten - naar de Purpere Hei in Herselt. Daar genoten we van een goede warme maaltijd en een leuke show met Belgische artiesten.

22

Veel te vlug ging de middag voorbij en moesten we weer vertrekken om op tijd te zijn voor de koffietafel in Hoogeloon. Om ongeveer 21 .00 uur waren we weer thuis. Hiermede willen wij het bestuur van de KBO hartelijk danken die deze reizen zo keurig hebben geregeld. 2 reisgenoten.

ONVER\-VACHTE ERVARING Op zondag 4 oktober jl. kregen wij (onverwacht) de gelegenheid om met een luchtballon mee te varen. Om 16.15 uur was het verzamelen bij Jan van Herpen aan de Heesterseweg. Ter plekke waren reeds diverse mensen aanwezig, doch niet de luchtballon. Na en spannend halfuurtje wachten, kwam er toch een jeep met aanhanger het erf opgereden. Nadat een geschikte plaats was gevonden om de luchtballon met hete lucht te vullen, werd de mand en luchtballon uitgeladen. Zowel de luchtballon als d mand bleken van ongekende grootte te zijn. Desondanks nam het reisvaardig maken van de luchtballon, met behulp van vele handen, weinig tijd in beslag. Toen de luchtballon rechtop stond was het toch wel even schrikken (totale hoogte 30 meter). Met enige schroom klommen we (11 personen) daarna in de mand. De piloot gaf het sein los aan de helpers, en toen steeg de luchtballon in no time naar een hoogte van ongeveer 200 meter. Ondanks dat het niet echt helder weer was hadden we toch een goed zicht over ons dorp. Aangezien de windrichting noord-oost was, werden we richting Den Bosch gedreven, waardoor we o.a. een goed overzicht kregen op de rijks\•. eg. Coudewater, Provinciehuis en de St.Jan. Opva:lend was, om vanuit de lucht te zien, hoe recht de ~a:vels verdeeld zijn in Brabant. Na ongeveer een uur varen zijn we geland in De Gement achter Den Bosch. Nadat de luchtballon weer ingepakt as, keerden we terug naar Geffen. Bij snackbar 't Bergje kregen we onder het genot van een afzakkertje ons "doopcertifiooat" uitgereikt. Het was een onvergetelijke ervaring en willen hiervoor dan ook onze dank uitspreken aan Adriaan van Zandvoort (namens (ABAB) en de stichting Geffen 700. HenriÍtte van Bergen

John van der Zande.


Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

ZUCHT VAN VERLICHTING: WELKOM BIJ RAAD. Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt ei ndelijk de erkenning waar u recht op heeft. En wel bij Raad. De Administratieve Dienstverleners. Een gecertificeerde adviseur/ collega-ondernemer verzorgt daar letterlijk al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's avonds en in het weekend. Op basis van een scherp geprij sd abonnement. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS Kastanjelaan 44, 5382 KD Vinkel, tel. (073) 532 60 56

Bredeweg 13, Geffen Tel. : 073-532296 l

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANOBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker

losse advertenties tussen de tekst: 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

f 30,f 50,f 70,f 125,-

~ maninka

Bloem.binderij

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

Advertenties

meer verstand van verzekeren

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEF'FEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

~

~

~ bloemen

~ planten

~ grafwerk ~ potterie

~ decoratie ~ droogbloemen Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04

---------- --


VAN HYPOTHEKEN PENSIOENEN

Succesvol ondernemen is een kwestie

Neem eens contact met ons op, en

de juiste momenten. Natuurlijk laat u

ontdek het verschil tussen een advizeur en een adviseur.

zich hierbij adviseren. Maar dan wel dringbare rapporten.

ABAB Oss. Raadhuislaan 105, 5341 GZ Oss, telefoon (0412) 63 40 31,

Bij ABAB houden wij van die persoon-

fax (0412) 63 83 65,

lijke, nuchtere en eenvoudige aanpak.

internet: www.abab.nl.

Maar wél professioneel, waarbij u terug kunt vallen op de gecombineerde

contactpersoon Geffen: Adriaan van Zandvoort,

specialistische

Berg straat 26a, tel. (073) 532 25 86

op maat, en niet met stapels ondoor-

kennis

van

onze

accountants, belastingadviseurs, juristen en adviseurs op het terrein van onder andere management, milieu,

Advizeur.

Adviseur.

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

&u■ENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Al tientallen jaren een venrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

bouwbedrijf projectontwikkeling vastgoedbeheer keukencentrum timmerfabriek

Grootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

Geffen Tiel

Professioneel in alle eenvoud

·s•HMogMbo~h Hulct Mill Oirschol Oû.terwijt Oosttiurg Oos1erhoo:t Off Oudillbo~h Roo1tnda~I Sint•Oed~ Someren lemewen Tilbwg Udet1 Val~"1SW5ard Vtyllel Veldlv::Jveti Waalwijk_ Wanroij 'l'll)chcn

073 - 532 32 77

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

.ABA...13 ACCOVN'T A.NT8 • Bl!'LA&TINOA,0Vl&EV~$-JIVA1$1'CM

A8A8 heah Qnu;i,en ,r Alphen Benedell-léeVWoo stade! Boxmeer Brew Oéume Geldrop Gemtrl Gou Groning.an Helmond

V.O.F. J. van HERPEN

het de het het de

lonen, automatisering en mediation.

van de juiste beslissingen nemen op

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902