Torenklanken 1998 - nr 16

Page 1

36e jaargang

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

I

nummer 16

1

oktober 1998

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

25 JAAR HUISARTSEN IN GEFFEN 's Morgens eerst een gezellig koffieuurtje in de Heegt, daarna de receptie. Het was een onvergetelijke dag! In grote aantallen stroomden de mensen toe, er kwam geen einde aan de rij. ook al moesten de mensen uren in de rij staan, ze hadden het ervoor over. Vele warme handdrukken hebben we gekregen, dankbaarheid en ontroerende herinneringen. Wat hebben we in die afgelopen 25 jaar dan veel met elkaar meegemaakt. We kunnen u helaas niet allemaai persoonlijk bedanken voor uw komst, uw goede wensen en gaven. Alleen al op de receptie ¡zijn er meer dan duizend mensen geweest, en dan nog de vele reacties die wij thuis mochten ontvangen in de vorm van een kaart, bloemen en kado's! Wij hebben er enorm van genoten en zijn u erg dankbaar. Een speciaal woord van dank voor de mensen die hun creativiteit hebben getoond door voor ons te zingen en te musiceren. Onze collega's, die zich eens van een andere kant lieten zien, onze vriendengroep, PassePartout, het Gemengd Koor, WIK en de qansmariekes en natuurlijk de altijd weer verrassende Toapen, die met z'n vieren in staat zijn om de hele zaal tot tranen toe aan het lachen te krijgen. Daarbij werd alles in goede banen geleid door onze fantastische ceremoniemeester en collega! Allemaal hartelijk bedankt. Veel mensen hebben ons ook geld gegeven, met de opmerking doe er maar iets leuk mee of zoek er een goede bestemming voor. Een deel van het bedrag willen wij beschikbaar stellen aan Scouting voor de aanschaf van een grote groepstent. Wij hebben voor deze bestemming in Geffen gekozen, omdat Scouting, voor de jeugd van verschillende leeftijden binnen onze gemeenschap, een vereni-

ging is waar vorming, saamhorigheid, creativiteit en sportiviteit een goed evenwicht vormen. Velen zetten zich hiervoor op vrijwillige basis in. Een deel van het bedrag schenken wij aan de Flying Docters, een organisatie die zich inzet voor de gezondheidszorg in landen, waar veel mensen basisvoorzieningen op gebied van gezondheidszorg missen. Als je daarmee geconfronteerd wordt, durfje niet meer te klagen over wachttijden in de gezondheidszorg hier. Tenslotte willen wij een deel van het bedrag op verzoek van onze patiĂŤnten besteden tijdens onze eerstvolgende reis, een reis waar wij weer kennis willen maken met andere culturen en leefomstandigheden van mensen. Wij zullen nog vaak aan deze dag terugdenken met een warm en dankbaar gevoel.

A.J. Smit en E.M. Smit-Nah.on, huisartsen.

Zakjesaktie t.b.v. Torenklanken in de week van 19 t/m 24 oktober

KOPY INLEVEREN VOOR: 24 oktober verschijnt over 3 weken

1


BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

~ cAFÉ !)~ 0~

~ Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* PLANTEN

Elzendreef 1

O~

5386 G~ Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

Voor ontspanning nauw inspanning

* ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAÀRTEN

Ook voor kinderfeestjes

- ~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.

DE

REGI0...-441 BANK 71 BANKIER

DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met *

*

* * *

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belasLingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Openingstijden: Maandagwoe>l<dai dondentag fänsdag- m vrijdag 7alerdag

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

Woonhuis of Bed verandert van e • U wilt een huis of bedrijfspan kopen? • U wenst een tax ~ e-rapport?

09. 00- 17.30 uur 09. 00 - 19. 00 ·t mr

10. 00- IJ. 00 tmr

enop ajspraalt. Middr,gpaw:.e van J2. 15 • 13. J5 u-ur.

IEi;~. . ,~::.

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

makelaars o.g. 't Dorp 4

Heesch

Tel. 04 12 - 451554

11

BENILDA11

Kleding ver- en reparatiewerk. · Molenberg 6 tel.(073) 532 48 50 Ma tlm zo: 09.00 - 12.30 uur andere tijden op afspraak.

verf-behang Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

MEIJER PR. BERNHARDPLEIN 12, 5391 AR NULAND TEL. 073-532 47 67

~


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 14-10 19.00 u * Woord-Com.dienst rond de rozenkrans Za. 17-10 10. 00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Jeugdkoor (+ kinderkerk) Zo. 18-10 10.00 u + H.Mis mmv Gem.Koor, Passe Partout, JKHG Wo. 21-10 19.00 u * Woord-Com.dienst rond de rozenkrans Za. 24-10 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G.(+kinderkerk) Zo. 25-10 09.30 u + Viering met de diaken mmv Gemengd Koor Wo. 28-10 19.00 u * Woord-Com.dienst rond de rozenkrans Za. 31-10 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u Gezinsviering mmv Kinderkoor Zo. 01-11 09.30 u + H.Mis (Allerheiligen) mmv Gemengd Koor Ma. 02-11 19.30 u H.Mis (Allerzielen) mmv Gem.Koor+ W.I.K. (+kinderkerk) Wo. 04-11 19.00 u * avondmis * = dienst in de kapel

+ = t.v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 1 december 1998 om 20.00 uur-in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) MISINTENTIES Opgave van misintenties: elke maandagavond tussen 18-.30 u. - 20.00 uur bĂź Wim de Veer, T~imstraat 10, tel. 5321255. Pastoor Spijker is afwezig van 26 tlm 30 oktober.

In de oktobermaand houden we op woensdagavond om 19.00 uur in de kapel steeds een woorden communiedienst rond de rozenkrans. Op zondag 18 oktober is de viering om 10.00 uur. We houden dan een viering vanwege Geffen 700 tezamen met de parochianen van Vinkel en Nuland. Na afloop van de viering drinken we koffie in het Oude Klooster en enkele majorettes zullen een solooptreden verzorgen. Op die dag is ook de officiĂŤle start van de Maasdonk700 fietsroute. Op maandagavond 2 nov. Om 19.30 uur houden we de Allerzielenviering. Het Gemengd Koor en W.I.K. zorgen voor muzikale ondersteuning in een stemmige viering, waarbij de leden van de avondwake hun medewerking verlenen. Voor de kinderen is er een bijeenkomst van de kinderkerk. Na afloop van de viering zetten we lichtjes bij de graven en het columbarium. De nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging. Er zijn nog kaarsen te koop op de pastorie (/10,of /15,-), evenals het boekje van Ivo van Dinther: "Ge wordt 'r mee wakker" (/12,50). Communie aan zieken en ouderen. Op de eerste vrijdag van de maand brengt diaken van Herwijnen de communie aan zowel de zieken, ouderen en parochianen die zelf niet in staat zijn naar de kerk te komen. Daarnaast wil hij parochianen bezoeken die behoefte hebben aan een gesprek of een bezoek. Omdat de diaken dit alles naast zijn gewone baan doet, is het noodzakelijk dat u dit zelf of een familielid, meldt via de pastorie. U mag hem ook thuis bellen via tel.nr. 0418 - 632998. Pastoor Spijkers blijft de communie thuis brengen bij die mensen waar hij nu al komt. Kerkbalans. We ziin alweer in de laatste maanden van het iaar. Veel gezinnen uit onze parochie hebben gedurende dit jaar meegedaan met de actie Kerkbalans. Van de 1500 gezinnen die we hebben aangeschreven, deden er 602 mee, die tezamen een bedrag van bijna /63.000,bijeenbrachten (er is nog toegezegd /4.000,-). We zouden graag zien dat het aantal deelnemende gezinnen omhoog gaat. Hoort u bij de niet-deelnemers dan vragen wij u, om nog eens te overwegen een bijdrage te leveren teneinde de parochie "levens" te houden. U draagt dan bij aan de "blijvende waarde" van onze parochiegemeenschap. 3


Van Soest

F. T.W. M. M. Hanegraaf

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

accountants Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85

Geffen

Heeswijk-Dinther

Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

Zaal voor: bruiloften - partijen -vergaderingen

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

V

Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

SCHOENEN & SPORT

0 [Ji)SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dorpstraat 9a 5386 AK Ge1fen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18

Bed rij ven weg JO

5386 ZO Geffen Tel. (073) 532 29 8 I

5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

PEDICURE T. Ketelaars-Cl. NistefrOOIJ Cl. Coothstraat 31

Geffen (073) 532 20 41

AFBOUW

CAFE GC>V.ERS

G.E.FFE~ Kerkstraat 5, Geffen


Het bankrek.m. is: 11 58 07 292. Gironummer: 1117393 t.n.v. Par.Best. Maria Magdalena te Geffen o.v.v. kerkbijdrage. Bij voorbaat hartelijk dank.

Processie. Op zondag 4 okt. trok in de vroege morgen een prachtige processie door ons dorp. Dank je wel.. ....... aan pastoor Spijkers voor het idee... aan Henk voor de technische 'finishing touch' ... . aan Ida en Marietje voor hun "nijvere handen".. .. aan de processie-gangers voor de stemmige deelname .... aan de bewoners langs de route die het H.Hart beeld klaarzetten.... aan het comité Geffen 700 voor de stimulans en de ondersteuning..... aan het par.bestuur en de pastorale werkgroep voor de intensieve voorbereiding..... Sfeervolle opening van het Jaar met de Bijbel in Oss. 'IJl en ijdel, zegt Prediker, ijl en ijdel, alles is ijdel. Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon'. Met deze bekende tekst uit het boek Prediker 1, 1-11 opende burgemeester Wim Dijkstra op 17 september jl. in de aula van het Triascollege het Jaar met de Bijbel voor Oss en omstreken. Hij deed dit met de 'jad', het zilveren aanwijsstokje dat in dit jaar door heel Nederland reist. Dijkstra sprak de wens uit dat het Jaar met de Bijbel in Oss en omstreken een impuls zal zijn voor verdieping en bezinning.

De Utrechtse bijbelgeleerde profdr. Panc Beentjes sloot met zijn inleiding direct aan bij de tekst uit Prediker. Hij gunde Oss de primeur van vertaling van dezelfde tekst, die gemaakt is voor de nieuwe oecumenische bijbelvertaling waaraan vanaf 1994 hard wordt gewerkt. Uit zijn boeiende inleiding wed duidelijk dat de Bijbel nooit 'afgeschreven' kan zijn. De Bijbel is een boek waardoor onze cultuur en taal (de Statenvertaling) blijvend getekend zijn. En dat geldt niet alleen het verleden van de 16e en l'r eeuw. Ook de moderne cultuur, de muziek en literatuur staan vol met verwijzingen naar de Bijbel. Louis de Rooy bracht dat deze avond in een aantal spirituals ten gehore. Dat neemt niet weg dat bijbelteksten zelf vanwege taal, samenhangen en verwijzingen vaak moeilijk toegankelijk zijn voor mensen van deze tijd. In het tweede deel van zijn inleiding gaf Beentjes aan de hand van voorbeelden een aantal tips over het lezen van de Bijbel. Ten eerste deed hij de aanbeveling de Bijbel niet alleen te lezen maar samen met anderen, voorts om verschillende vertalingen te raadplegen, omdat teksten in de loop der tijd zeer verschillend zijn . vertaald. Ten slotte maakte hij aan de hand van voorbeelden duidelijk hoe belangrijk het is om de teksten van de Bijbel vanuit hun samenhang te verstaan. Na de vragemonde sloot de voorzitter van de Stuurgroep, dhr. Eppo van Veldhuizen, deze geslaagde avond af. Hij sprak de hoop uit dat de volgende activiteiten op veel belangstelling zullen mogen rekenen. TEKENLES VOOR KINDEREN Eduard Linders, van de Tekenschool in ' s Hertogenbosch, wil bij voldoende belangstelling een cursus tekenen gaan geven op de Aloysiusschool. Informatie en aamneldingen bij: Mieke Gloudemans, Sassendreef 10 Geffen. Tel. 5325737

H.M. SUPPERS administratiekantoor belastingadviesbureau Rijksweg 18 - 5386 LD Geffen Tel.nr.: Fax nr:

(073) 532 51 85 (073) 532 53 30

Voor algehele en gekwalificeerde administratieve en ·fiscale dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf. lid NOAB

■ •"'N"•~•

f

• • • • • NEOEIIIANOSé OiOE VAN AOMNSTlAII-EN~N

•6

5


'' Betaalgemak ~~.or ¡mij11 klanten Êp mijll

za.ak."

Steeds meer ondernemers bieden hun klanten de mogelijkheid om te betalen via de betaalautomaat. En dat is niet alleen extra betaalgemak voor uw klanten. Als ondernemer heeft u er zelf ook ontzettend veel gemak van. Want de betaalautomaat staat behalve voor betaalservice ook voor snelheid en veiligheid. U heeft dus minder in uw kas. En geld is niet meer dagen onderweg. Bovendien is de betaalautomaat ideaal in combinatie met de Rekening Coulant en Rabo Telebankieren. Bel (073) 53 40 117. De adviseurs zakelijke relaties van Rabobank Het Maasland vertellen

lll

graag meer.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 6


Ă .

1H

~

O

ROND DE DORPSPOMP

Geffen "ZEVEN-HONDERD". We zijn verwonderd. We zijn overdonderd. Een jaar uitgezonderd, uit 700 anderen. Alle verwachtingen zijn overtroffen. 4 OKTOBER 1998 om geboekstaafd te worden in de geschiedenis. Even samen terug in de tijd. De PROCESSIE. Een mooie waardige tocht door de Geffense straten. Heel Geffen was er vertegenwoordigd. Ieder op eigen wijze; en zovanzelfsprekend, alle verenigingen, clubs, organisaties. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De harmonie maakte passende muziek, de koren zongen liederen, ook oude liederen van vroeger. Het riep jeugdherinneringen bij je op. Ik zag me weer neerknielen, midden op straat, als "ONS HEER" voorbij kwam. De toeschouwers langs de weg waren duidelijk voelbaar betrokken. De organisatie was perfect. Het sluitstuk was de prachtige Monstrans met de H. Hostie, gedragen door de pastoor, bekleed met de prachtige koorkap. De Heren van "ERE" droegen het baldakijn boven het hoofd van de "Christusdrager" en de autoriteiten besloten de stoet. Onder rijke orgelklanken trok de stoet de kerk binnen. Heel de kerk was tot de laatste plaats bezet. Het was een bijzonder kleurrijk geheel. De pastoor sprak ook over: Heel de gemeenschap Geffen. We waren er allemaal. We hoorden en horen er allemaal bij, heel Geffen, die mooie gemeenschap. De feestelijke mis, werd afoesloten met de onthulling van het geschenk 0 . van Geffen in dit jubileumjaar, een blJvend gedenkteken in de komende eeuwen. Er ging_ een go_lf van "Verrukking" door de Kerk, toen al die mooie kleuren en vormen gingen oplichten, herkenbare beelden, in eigentijdse kleuren en facetten. Het duurde 20 minuten voor het kerkvolk het raam beschouwend, de kerk had verlaten. De kunstenaar vroeg: "Blijft de kerk open?" "Op deze feestdag komen er toch de hele dag Kijkers!!" Helaas dat kon niet!! Gelukkig wordt eraan gewerkt om de kerk open te stellen voor het publiek. Er zal een afsluiting komen bij de achterste pilaren. Zodat Geffenaren en de vele Passanten overdag de kerk kunnen bewonderen. Het mooie raam, het rijke interieur, de weldadige sfeer kunnen ondergaan, en een "Wees-Gegroetje" kunnen brengen. De kerk blijft immers het middelpunt van ons dorp. En dan te weten, dat er in 1958 plannen waren om de "OUWE KERK" te verwaarlozen en midden in het

dorp een of andere moderne "ZAALKERK" te bouwen. Gelukkig is dat niet doorgegaan. Al heeft de kerk te lijden gehad van die moderniseringsgolf. Maar dat is zo goed als mogelijk hersteld. Geffen is intussen trots op zijn prachtige kerk. Vele nageslachten zul!~n allen die zorg droegen voor dit gebouw dankbaar z1Jn. Het feest verplaatste zich naar "De Heegt" en naar "De Geer" en naar "De Schans". Na de kerk bezochten we "De Boomplanting". Alle bijzondere oebeurtenissen rond "Geffen 700" staan op perkament ;eborgen in een loden koker geplaatst tussen ~et wortelbed van de Herdenkingsboom, een prachtige "Rode Beuk". Mooi van vorm, een pyramideboom, op een mooie plaats in het Hart van ons dorp, bij de Heegt, vlakbij de Put, de Bakoven, en "Het Veld". De boom is met groot vakmanschap geplant door JanHein Stadhouders, de burgemeester en de meest deskundioe oemeentelijke boomplanter. Geffense liederen klonken, en W.I.K. besloot de plechtigheid . 200 Gasten hadden zich ingeschreven voor de BRUNCH in de "Schans". Het party-centrum zorgde voor een rijk feestmaal in een schitterende ambiance. De heer van Uden zorgde voor een keur van lekkernijen. Als je nog wilt meeproeven zie_ blz. 15 Torenklanken no. 14. Een echte aanwinst voor Geffen. Maar er wachtte nog meer. Om 2 uur op naar"De Geer". De hele sporthal was omgetoverd tot een feestzaal voor de familie "GEFFEN". De kinderen speelden er, maakten tekeningen, de striptekenaar en cartoonist inspireerde hen, ballonnenfeest, videovertoning en een mooie band onder leiding van Ron Reijmersdaal zorgde voor achtergrondmuziek. Heel de hal zat vol, allemaal rond feesttafels. Maar de KUNSTVEILING werd toch het klapstuk van de dag. Jan de Bruur van Peer ook wel een "DEN TAAIE" genoemd, was de Veilingmeester. Nou Jan krijgt er beslist een bijnaam bij, want zoals hij het vak beheerste is onnavolgbaar. Inez Hegemans leidde de kunstwerken in. De kunstenaars hadden het zweet op hoofd en handen. Maar Jan stond daar als een volleerde veilingmeester de kunstwerken aan te prijzen en wist de zaal in opperste vervoering te brengen en voordat ie tenslotte met de hamer sloeg "VERKOCHT" had Jan van Ravenstein er de hoogstmogelijke prijs uitgehaald. Alle energie en overtuigingskracht die je maar kunt verzamelen ~aren in Jan samengebald tot een echte "Hameraar" die alle kunsten van het vak demonstreerde. Jan "TIMMERDE" dan ook bijna F 10.000,-- bij elkaar. Fantastisch wat een dag. Het feestcomittee "Geffen 700" glunderde! Felicitaties klonken van alle kanten voor de organisatie en de stijl. HOOG NIVEAU. Gemeente Maasdonk komt dank toe voor de grote medewerking bij alle feestevenementen, maar vooral nu weer bij de ombouw van "De Geer". En heb je de mooie blauwe bordjes gezien. "FIETSROUTE MAASDONK" op 18 oktober heel MAASDONK OP DE FIETS. 7


Met dank weer aan de gemeente. Het zal moeilijk worden het jaar 1998 af te sluiten. 27 December afscheid. 31 December 0.00 uur valt het doek. De volgende keer bespreken we nog het boek van Vladerack "Geffen, beeld van een veranderend Dorp". Het is, zoals verwacht, "UITVERKOCHT". Maar hopen op een herdruk. Een mooi geschenk voor elke Geffenaar, waarook ter wereld. Van een blijde en dankbare Geffenaar te Oss. T.P. Volgende stamtafel 18 oktober van 11.00 tot 12.30 uur in cafe Govers en daarna SAMEN OP DE FIETS.

KVOnieuws Op donderdag 24 september hielden we onze evaluatie-avond en werden de komende aktiviteiten besproken. Via evaluatieformulieren konden de leden kenbaar maken wat ze van het afgelopen jaar vonden en dit werd doorgesproken. Daarna werd door de vice-voorzitster Pieta van Gogh de komende aktiviteiten bekend gemaakt. Op 5 oktober hebben we samen met de K.V.B. een informatie-avond over het werk van de brandwondenstichting. 20 Oktober komt Mevr. Wallaart vertellen wat yoga inhoudt. Op 22 oktober organiseert de werkgroep Levensbeschouwing en Welzijn een thema-avond met als titel: Werk en Zorg, onze verantwoordelijkheid. Op 27 oktober kunnen onze leden kennis maken met Internet. 3 November gaan we naar de bibliotheek en Lievekamp, waar we een rondleiding hebben. Op 19 november komt de afdeling Rosmalen naar Geffert voor een gezellige uitwisseling, waarvan de voorbereidingen in volle gang zijn.

In de maand november gaan we met verschillende technieken felicitatie-kaarten maken. Er zijn plannen om

in

december

de

prinses

tentoonstelling in paleis Het Loo te bezoeken. Er wordt druk gerepeteerd voor de kerstviering op 14 december. Op deze avond wordt een avondvullend toneelstuk op de planken gebracht dat ook op 17 december opgevoerd wordt bij de kerstviering van de K. V.B. Al met al een gevarieerd aanbod van aktiviteiten. De avond werd verder gevuld met kienen, waarbij mooie prijsjes te verdienen waren. Bestuur K. V. 0.

DANKBETUIGING Wij vierden ons 50-jarig Huwelijksfeest op 25 augustus jl. Gaarne willen wij iedereen heel hartelijk danken voor de belangstelling in welke vorm dan ook, die dit feest tot een hoogtepunt in ons leven maakten. In het bijzonder het zangkoor en fanfare W.l.K., die hierin een prachtige bijdrage leverden. Nogmaals hartelijk dank! Maria en Wim de Veer-van Vijfeijken.

Hondenwas- en trimsalon "Scotties Place" Rijksgediplomeerd, alle hondenrassen J.A. van den Oever-Jeschar Veldstraat 21, Geffen Op afspraak: 073-5325656

Voor 5 dec., verjaardag of voor zomaar te hebben: Uw favoriete hondenras op bijv. een deurmat, mok, speld of sleutelhanger. Wij leveren ook leuke kerstkaarten. Catalogus aanwezig.

8

Wilhehnina-


donk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wanneer er op dinsdagavond een raadsvergadering plaatsvindt, komt het spreekuur van de wethouders te vervallen.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK : Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax . 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 08 .30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 111 CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t /m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen . U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160

Wethouder L.P.M. 'van Bakel - van de Ven Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen makelaardij Van Heese en gemeentehuis), alleen na telefonische afspraak . Desgewenst kan ook telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek op een ander tijdstip via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder J.G.J. Moon- van der Biezen Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen makelaardij Van Heese en gemeentehuis), alleen na telefonische afspraak. Desgewenst kan ook telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek op een ander tijdstip via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maas-

DRUMMER EN GITARIST GEWCHT BIJ JONGERENKOOR HEESCH/GEFFEN.

Het nieuwe koorjaar is weer van start gegaan. We gaan dit jaar weer ons best doen de vieringen zo goed mogelijk te verzorgen. We zijn een aantal weken geleden weer begonnen. Tijdens de eerste repetitie op zondagmorgen hebben we er een gezellige bijeenkomst in de bossen van gemaakt, we hebben een picknick gecombineerd met het kijken van vakantiefoto's en het doen van een spel. Op vrijdag 11 september hebben we ons eerste koorfeest gehouden, het thema was rock and roll. Iedereen was uitgedost in kleren uit de jaren zestig. er werd flink gedanst eb het feest ging tot in de kleine uurtjes door. We zijn nog op zoek naar een drummer en een gitarist. Kun je een beetje drummen of gitaar spelen, of wil je bij ons komen zingen? Kom eens langs op zondagmorgen van 11.00 tot 13.00 uur. We repeteren in de Petrus-Emmauskerk in Heesch. Voor meer informatie kun je bellen naar: Sandra Verstegen Tel. 0412 - 456919 Janneke van Herpen Tel. 0412 - 452698 9


MAASDONK 700 FIETSROUTE Fiets mee met de officiële

opening

op zondag 18 oktober 1998. U kunt tussen 11 en 13 uur starten bij: Café Den Driehoek in Vinkel, Café 't Haasje in Geffen en Café Kerkzicht in Nuland.

Deelname gratis! 10


14 oktober 1998 • Jaargang 2 Nummer 12 • Vcrschijntl'egelmaüg in dorpsblad Torenldanken • Oplage 1750 stuks • Pagina I

Officiële viering "Geffen 700" daverend succes!!! (van uw verslaggever ter plaatse)

GEFFEN - Op zondag 4 oktober vonden er tal van activiteiten plaats in het kader van de officiële viering van 700 jaar Geffen. Door daarbij perso<;mlijk aanwezig te zijn óf door verslaglegging ervan op Radio V1aderacken en in verschillende dag- en weekbladen, heeft u kunnen vaststellen dat de officiële viering O P N IE U W E E N D A VER E N D S U C C E S was. Helaas is het vanwege de deadline van D'n Geffensche Courant onmogelijk om reeds in deze editie uitvoerig verslag te doen van het feest. U zult daarvoor geduld moeten hebben tot de volgende editie van de Courant~ welke verschijnt in de Torenklanken van 4 november. In deze editie van De Courant treft u het achtste en tevens laatste deel aan van de rubriek 700 jaren Geffen, welke steeds op keurige wijze werd aangeleverd door de heemkunde-tandem Ruud Verhagen & Hans Diks. Jongens, bedankt !!!

Geffen 700 producten te koop (van het bestuur)

GEFFEN - Ook na de onthulling van het glas-in-lood raam in onze kerk blijven in de laatste maanden van het feestjaar de "Geffen 700" producten te koop. Wat te denken van het fotoboek (tl 39,95), de CD "Gruts op Geffen" (fl. 25,-), de kaarsen (fl. 10 / fl. 15,-) of het heerlijke "Geffen 700" bier (fl. 7,-) als origineel Sinterklaas dan wel Kerstcadeau? Haast u, want voor alles geldt~ op = op ! !!

Geffen op Brabant TV Maasdonk zondag op de fiets!

(van een ooggetuige)

(van onze correspondent)

MAASDONK - De Geffenaar heeft ze natuurlijk al lang ontdekt: de fi:-aaie bordjes, die de weg wijzen van de "Maasdonk 700" fietsroute. Zondag wordt de route officieel geopend. Tussen 11. 00 en 13. 00 uur kunt u starten bij café 't Haasje. Daar ligt een keurige gratis routebeschrijving voor u klaar. Wij hopen op goed weer en een grote groep Geffense deelnemers.

GEFFEN - Op woensdag 30 september werd ons mooie dorpje fraai weggezet in een reportage van Omroep Brabant TV. In de 8 ½ minuut durende reportage werden twee verslaggevers van de zender rondgeleid door Geffen-kenner bij uitstek Jo van Wanrooy. Die ging in een fraai gildekostuum gehuld. Door de reportage is het idee geboren om, na het boek, wellicht ook een film over Geffen uit te brengen. Wordt vervolgd?

11


1298-1998 , 700 jaren Geffen. Aflevering 8: f-let beshuAV- van de gemeente (Àeffen.

De

9eW\ee1'\te als besttAtA>"SVOl"'W\ 9aat te.>"u9 to+ de tijd oW\streeks

18001 toeY\

de Ï-l"'a1'\se1'\ i"' oY\s laY\d Wal"eY\. Vool"di eY\ wcu-'eY\ het de edeleY\1 ÎY\ het 9eval VaY\ oY\s do>"p de t-leel" VCIY\ GeffeY\1 die. het bestutA>" iY\ haY\deY\ haddeY\, De Ï->"o.nse tijd e Y\ d e kmY\st VO.Y\ de Ï-l'aY\seY\ 6,-.acht 9,..ote. ve>"o.ndel'iV19e"' m e t zich mee, Deze vel"o.l'\dev-in9el'\ kl"e9en in de loop van de 19e eetAw eeV\ steeds belaY\9Y'ijkel"e betekeY\Îs. De 9l'oY\dwet VaY\

1795 bepaalde al dat h.et

9emeeY\tebesttAv1I" vool'taaY\ 9ekozeY\ f'Y\Oest Wol'del'\. Na het v el'frek vaY\ de Ï-l"CIY\Sel'\ we>"d ÎI'\

1815 eeY\ 91"01'\dwet VO.Y\ kl"o.ch.t vool' het Y\Îev1we kol'\il'\k ,-.ijk1

waal"iVI we,-.d vast9esteld dat el" l'e9lemeY\teV1 moesteVI komel'\ vool" de 0>"9al'\isatie. VCIY\ het plaatselijk besttAl-\1', Wa+ Ol'\Vel'al'\del"d bleef was dat de 9emeel'\teY'aad 9ekozeY\ moest WoY'den . .JM

1851 Wel"d iM de belaM9"'ijke 9 e /Y\eel'\tewet vast9ele9d dat de 9emeeM.te-

,..aad vool"tao.Y\ als het voo>"naamste 01'90.o.Y\

ZOI.,\

90.aY\ fl.,\VlctioJ.-\el"eVI , Boven-

d i eVI zov1 dez_e l"aad l'echts+reeks dool' de kies9el'echti9den WoY'del'\ 9eko2el'\, +-let bestv1v1I' zou 9ecompleteel'd WoY'del'\ met eeY\ bv11"9ef'Y\eesteY' el'\ eel'\ colle9e VaY\ bu,-.9emeestel" eY\ wethov1deY's. De l'aa.dsledel'\ Wel"'den tot

1917 9eko-

zel'\ voo>" een peY'iode van zes jo.al"1 dool" de9enen die eeJ.-\ bepaald bedl"o.9 CWI'\

belastil'\9 betaalde!'\.

Om

de twee jaar"

+...ad 1/3 deel Val'\ de !edel'\ af.

Dit alles betekende no9al wat. De macht vcu-·, de heel" was ÎY\ ééM. klap we99evcw9d . .Ao.M alle vel"plichtin9en1 +en aanzren van de t-leev1 behoefde l'\ie+ mee>" voldao.VI te Wo>"deY\, BoveV1dieV1 kvee9 het volk het vool' h.et ze99eV1 en mocht ho.al' ei9eV1 bestv.v.l"de>"s kiezeY\.

é.e"'

slecht fv.nctioVlel"eY\d pel"s0oVI zov.

hiel" Vla zijVI ambtstel"mij"' zekel' op afoeY'ekeMd v..lol"de n.

Ook Y\aW\ GeffeY\1

evel'\o.ls de meeste o.l'\del"e 9emeel'\tet,1

eeY\ wapen 11'\

9ebl'v1ik. Op dit wapeYI was Mo.l"io. Ma9do.lel'\a te zien1 de patl"oY\es van Geffe1-1. Dit wapen We>"d il'\

19851 VIC\ ee.11 9>"0Y\di9 histo,-.isch ol'\de>"zoe k, 9ewij2i9d.

De afbeeldi1"9 van Mal"ia Ma9daleY\a ble_e f echte>" iVI het wapen te ziel'\.

Ol'Y\dat el" vel"9ade>"iY19el'\ Y\odi9 Wal"eY\1 ontsto1'\d ook de beh.oe~e o.an eel'\ l"v.imte waal"in h et b estv.w·· van de 9emeel'\te zich kon zeteleYI. J11 de wonin9 van de eel"ste V1oemd)

3, t-1.

G effense

bv1v9emeestel" ( iM de Ï-l"aMse tijd

no9

"Mail"e11

9e-

vaM t-lool'VI Wel"d eel'\ Vel"f>"ek 9eh.v.v.l"'d. De bv11"9en'\eestel"' 0Mt-

viV19 jo.al"lijks een hv.v.>" vo.n

f

25;- vool" een ve>"frek dat het 9l"ootste deel VC\YI

de week Y\iet we,-.d 9ebl"v.ikt. Daal'Y\O.ast kl"ee9 hij ook no9 eeYI vel'9oedil'\9 voor" het sc.hoonhov1den val'\ de ko.me Y' e l'\ "vool" licht- el'\ bl"a1'\dstoffeV1 11 i

1856 wo.s dat f 50r,

12

in


Jh 1810 bestohd de G;effe1'\se l'o.o.d uit de vol9ehde 10 pel'soheh: t--lehdl'ik

Baal"s1 G;el"ol"dt,is v/ d c;.,.aaf1 3oh. v. Kl"ey1 Petel' Lon9ehs1 Petel" v. Hees1 3oh. Schov1teV\1 Con1. v. C,,.ey1 3o.n v, é.>"p1 Willem Bwex eV\ G;ijsbe,,..t v. é.l"p. De be9l"otin9 VO.V\ het joo.l" 1811 90.f een l'\o.deli9 saldo te zien :

.f 1450; 69 .f 2187 53

OV\tvo.V\9ste.V\: t,\it90.veh:

1

f-let tekod Wel"d no9 eens Vel"9l"oot met eeh

o.l

bestaande l"eV\teschv1ld. Het

devies l1Aidde toel'\ ook al: be21Ail'\i9el'\ .... Jh 1815 Wel"d 3,H . vo.h f-loovn1 no. het vel"frek vo.V\ de Ï-l'al'\sen1 vol9el'\s de constitv1tie vo.h 18151 de eel"ste bv.l"9emeestel" niev1we stijl. 01'\del" ziji,-. leidii,-.9 ho.m de. 9emeel'\tel"ao.d in 1826 eel'\ belo.l'\9l"i_ik besltAit. De Middeleev1wse bl"andbèsfrijdil'\91 W\et bvandkv1ile1'\ en sloten als watel"level'al'\cievs el'\ eW\W\el"s en bl"andladdel"s als el'\i9 Matel"ieel; wo.s onvoldoehde 9ebleken. é,.,. wel""d

flihk 9eld uit9e+wkkel'\: eeh d>"oa9bo>"e b>"ohdspv1it

100 91Aldeh 480 9CAldeh

eeh 9l"otel"e bl"al'\dsp1Ait van de '2e sool"t' vool" de constl"uctie val'\ een pv1t il'\ de kom

250 9v1ldel'\ 120 9j,,\lden 300 91Alden

de.l" 9eW\e.e.Y\te. me+ behool'lijke crf1',e.il'\il'\9el'\ bJ"at,dladdel"s1 bi,cu,dkleden e,o.. benodi9dhede~, spv1ythv1is vool" stal!in9

Jn die ti_id was het 9ezichtsvel"Mo9en VC\h bv11'9emeesfel" Van f-lool"I'\ al C\C\I'\ het afnemel'\1 ÎI'\ 1829 was "het licht" al 2ovel' t,\it zi_in 09el'\ vel"dWel'\el'\ dat seo·etal"is Wilhelmus val'\ é.l"p de stv1kken pel" ol"donncmtie tekende. Toch b leef 3.H. vo.n Hool"h Y\09 tot 1833

aal'l

als bw•9emeester.

Jh dat jaal" Wel"d hij op9evol9d dool" de al eel""del" 9enoemde W. VC\I'\ é.l"p. Deze G;effel'\o.al" bleef 11'\aC\I" liefst tot 1861 als bv11'9emeestel" ve.,.bonden aal'\

cle 9e1Y1eei1te. Ol'ldel" zijvi leidivi9 we~·d ÎM 1856 het eel"ste 9emeenteh1Ais betl"okkeM . f-let 9eboCAW Wel"d vool" eeV\ aaV\Meemsom VCII'\ dool" het bedvi_it}e van

:A.M.

Petel's v1it Me9el'\1

"i"'

f 4.666r

9eboCAwd,

het hofke van de KiV'ldel"el'\

:Adl". VC\I'\ é.l"p" aal'\ de Molel'\stl"o..o.t,

Het oude raadhuisje aan de Molenstraat (1856-1972)

13


Vaal" de 1200 CetfeV\o.l"eV\ wo.s het eeV\ eV\al"me vaol"ui+9al'\9. Maal" ook vool" de drie 9emee1-1te-ambtenal"el'\ (eel'\ sec~•etaris1 ee,,, ontvan9er en een veldwachtel") betekeV\de dit eeV\ 91'ote stcip voal"WC!al"tsi

e iV1de lijk haddeVI ze

valdoeV\de Wel"kl"v.imte. JI'\ 1861 wel"d Th. Woltel"s 9eïnsto.lleel"d o.ls bv.l"9emeestel". CedtAl"ende z ijn aW\btstenY\ijn beleefde ons dol"p een zwo.t'e tijd. De 9l"oeiende be.volkin9

(1404 iVIWOV\ers ÎV\ 1890) koV\ niet 9eheel fY\ee>' besto.cin vci~"' de lo.hdbov.w. Daarnciast

V\Cll'Y\

de Wel"k9ele9eV1heid in de cimbach.telijke se.dol"

af

Ook de

9l"ate ovel"sfromiV\9en 2ot'9deV\ voot' veel leed, Veel Ceffeno.l"e n 9in9e1"1 o.ls do.9101'\el"s we.l"kel"I il"I Nool"d-·Hollcmd en het Dv.itse Ruhl"9ebied.

Na

de pel"iode Woltet's wo.s het bie.t'bl"ouwer Willem Schouten d ie, in 18881

de flAnctie vo.l"I btAl"9eW\ees+el" op zich V\O.W\. De, v1.it eeV\ voot'o.o.hsto.o.V\de Cef-

fense f o.milie o.fkomsti9e, bl.,\r9e1neestel" was daal"naast ook kel"k1Y\eestel". Jets wat in die tijd zee,• 2.ekel" aanzien had. Stond het mevendeel van de Ceffense bl.,\v9e1neestevs lan9 aan het t'oel"1 bv.l"9emeester

J.

v. Beek bleef do.o.l"eV\te9eV\

W\O.O.I'

kort o.aV\ onze 9eMeeV\te

vel"boV\den. Van 1910 tot 1916 zcit hij de l"aadsvet•9adel"iV\9en voot". Het wo.s

een tijd

vaVI

be9inV1ende vel"anderin9eM, De boel"el'lstand begint zich. te ol"9a-

nisel"eV\, êl" koW\t eel'\ ondel"liM9e paal"denfoMds, eeVI ol"lde..,.lin9e veefoV\ds. Dit bevol"dert de. veesto.pel1 wat tevens een vel"aMdeY'iV\9 VO.V\ 9t<ond9ebvl.,\ik laat zien: het aantal hec.+o.ve.l'\ 9vo.slo.nd V\eew\f toe. No. het ve.vfrek van de kol"tst zittel'\de. bl.,\l"9et<vo.de.r wordt zijn bur9en'\eestevsl"ol oveY'9enmne.V1. doov de lo.h9s+2.ittende.. Bul"9e.mees+e.1t macH' liefst

30 jo.o.Y'

3.

Ve.l+mo.n 20lA

leidil'\9 9e.vel"I o.aV\ het Ceffe.V\se o.mbtel"lo.l"el'\kovps.

D e.

ve1to.ndef'il"l9e1"1 in die +r_id wco'eV\ 91•oot. Mo.o.r de moeilijkste pe,•iode is voot' h.eM wellicht de 6e2ettin9sti_id 9eweest. De bezet+el"s vo.o.l"di9den o.lleY'le1 ovdevs v1it, die dool" het 9etnee.ntelijk appo.l"aat l.,\it9evoeY'd dieMden te W0l"del'\. t-1ieY'bij 9il'\9 het ohdeY' o.nde.ite ow, het door9evel'\ vo.n infoitmo.tie ovev de bevolkin9 wo.o.l"dool" lotel" de joodse fo.1V\ilie \!an

Di_ik

op fro.nspot't 9este ld

koV\ wordeV\1 mo.o.l" ook voor de opl"oep vcrn de "}\,,-beitseinso.tz" vcu-, e1-1k ele CeffeV\se joV19e manneV\, Voo,...dat blAl"9emeestet' Val'\ Zijl ÎI'\ 1947 9loriel"ijk il"l9eho.o.ld we.Y'd1 veY'vtAlde W. CvefV\el"s de rol val'\ "loco-l:>t,-.l"9e.me.este,...''. Val'\ Zijl staV\d ÎI'\ C etfel'\ 9oed o.al'\9esd,.,.even eV\

hielp vel"scheidet,e inwonel"s zoals hij dclcht dat het

Moest. Jn zijn peviode iM ~effen vel"o.ndel"de het 9efY\eeMtelijk apparaat

eV\Ol"W\, De 9emeente kvee9 steeds meel" bevoe9dhedeV\ el'\ vaol" de lAitvoeY'iV\9 do.o.rval"I waven dlAs ook steeds W\eel" o.1nb+eno..l"el'\ l'\odi9. Omdat de Wel"kl'lAÎW\te 9eY'Îl'\9 wo.s1 WeY'd el" al ÎV\ 1947 eeV\ pel"ceel 9vol'\d aangekocht ( VO.V\ wetholAdet' Havv-ie. Sd,olAten) . Maar ol'Y\do.t de final'\ciële Middelel'\ ol"l.tbt<o.-

ken1 Werd pas Ît, sep+embev 1962 met de bolAW van het Miel,\we 9emeentehl.,\is be90V\Me1"1. +-let Ceffense aaMV\emel"sbedvijf bouw1 met een aannefnin9ssom vaV\ Op 25-1-1964

kol'\

0.

de Veel"

J 324.347r1

& Zn. zette

het 9e-

binl"leVI o.Vlde,...half jo.al" neev.

bv..,.9emeestev Val'\ Zijt l'Y\et e.en Zl.,\cht vo.M vevlichtiV\91 de. f eestelijke opeV1in9 in 9cu'\9 ze+teV\.. D e al'Y\bteno.l'el'\ ha.ddel/\ e iV1delijk weel"

voldoeMde l"<AÎmte.

14


Met het oplossel'\ Val'\ dat pvobleeW\ oV\tstol'\d weel' eel'\ al'\dev pvobleeW\1 na1-nelijk wat te doel'\ me.+ het ot,\de v-aadh.1.,dsje ? Tijdelijk Vol'\deV\ vev-schillel'\de mel'\sel'\ hiev-i"' ol'\dev-dak1 mee.stal a.ls V\oodoplossil'\9. Oil'\do.t het 9ebov\W V\odi9 eel'\ oV\dev-hotAdsbet,\v-+ moest kv-i_j9eV\1 die zwao.l" op de 9emeel'\t ebe9v-otil'\9

ZOlA

dl"tAkkel'\1 besliste vvijwel de 9ehe.le. 9eMe.e.V\te.v-o.ad do.t ev- sloop

diel'\de te vol9e.l'\, &I'\ laatste po9i"'9 tot beholAd1 dool" eel'\ bmste.l'\o.al"scollec+ief v\it éindhovel'\1 liep op l'\1ets lAit. Jn 1972 We.l"d het 9e.bol,\w+je 9esloopt. Achtel"o.f 9ezieV\ zeker ev-9 jammer. JI'\ de pe.l"iode. Vo.l'\ Zi_;I kel'\de de 9e.W\eel'\te.1 behalve het V\iev\We 9eW\een+ehv\is1 l'\09 meel" fY\i_jlpo.lel'\, é.l" wel"d be9onl'\en o.al'\ de niel,\We woonwijk "De Viel' Winden"1 de. 9emeente be9v-oet+e

ÎI'\

1961 ondev- al'\deve ho..a v 3.000s+e

inwol'\el" en Ceffen wel"d il'\ 1968 Ceffel'\ o.o.l'\9esloten op het net van Maaslo.nd9as. Dao.l'naast Wel'd el' in 1970 ee1" l'ioolz(.,\ive~•iV19sinsto.llatie (oxydatie sloot) in Wel"l<iM9 9esteld

eVI eeV\

pe!/4tel"speelzo.o.l 9eope.V1d ,

Met Van Zijl ve.l"lool" Ceffen zijh "ei9eh

11

bv\l"9emeestel"1

Vo.V\o.f

hl,\ moest Cef-

fel'\ zijn blAl"9emeestel" delen met de gemeente NtAland. Als b1.,u'9emeestel" wel"d C.

Oe,,.le ac11"9esteld1 hij betrok een wonin9 aal'\ de Ceffense

VCll'\

Papel'\dijk. Achtel" zijl'\ wonih9 wel"d de vol9ende niet,\We wijk 9el"eo.liseel"d: "De

Rt.,\"'" ·

Na eeV\ pel"iode me.+ Ad,,.iao.h vo.h Schijhdel als loco- bt,\l"9emeestel" (1978) Wef"d P. Schwiebbe vool" de pel"iode VC\h 1 979 tot 1990 Ceffens eel"ste bt,\l"9e l"1 m e t wedel"om ehk e.le hoo9tepv.V\teV\, Zo Wel"d ondel" ahdel"e be9onnef"1 Met de l'ealisel"rl'\9 va"' t,\1tbl"eidil'\9splo.1-1 "De Elshof', Wel'd eeM 9>'ootse. spol"fhal 9ebol,\wd (1980) el'\ cohcel'\tl"eel"de de 9emeente eeM ao.Mtal bedl"ijven op het niev.we bedl"ijventel"l"ein ao.h de t-leestevsewe9. Ook vond (in 1982) eel'\ v.itbreidih9/vel"bov.win9 vo.n het 9emeentehv.is plo.o.ts, Vool" het bedl"a9 vo.1"

f

1.259.000r l"ealiseel"de aO.hl'\etY\el"sbedl"ijf 3.M. Bel"9he9e

B.V. d e l,\it9ewel"kte plo.nnel'\,

Jn 1991 kl"ee9 de 9eW\eehte Ceffel'\1 il'\ de pel"soon vo.n

t-l .

Nette.v-.1 zij"'

lo.o.tste bl,\l"9e 1neestel", Zijn "Ceffense" pe.l"iode liep af op 31 deceW\bel" 1991 toen de 9emeef"1te.v1 Ce.ffef1 e1-1 J'\ll,\la11d v1•i_jwilli9 samen9iV19e1-1 in de niev.we 9emeente J\l\aasdonk. Net op de vall"ee.p kon

W\eV\1

in o.v.9v.stl,\s 19911 no9 wel de 5.000ste Îl'\Wol'\el"

be9l"oeten, Mao.l" ook W\et 5 .000 inwol'\el"s had de 9emeel'\te Ceffel'\ ho.al" bestaal'\srecht als 2e!fstal'\d i9e 9emee1,te ve.l"lol"eVI.

~ iel"Mee kwaM

eeM ei1,de aaM een pe>'iode van bij ha 200 _io.o.l",

l"in9en Wal"en 9root1 W\aal" of die 9rotel" zijn dan die hondel"d

jo.o.1"1

moet men no9

l'Y\O.C\I"

VC\V\

De

vel"aMde-

de kome.hde twee-

afwachten.

Hoe was het vroeger in ons dorp ? Nieuwsgierig ? Neem een abonnement op "Auw-Neijts" het periodiek van Heemkundewerkgroep 'Vladerack' p/a Lambertusstraat 11, 5386 BA Geffen Tel. 073-5322283 15


WIE WAT WANNEER OKTOBER 15 Oud papier ophalen route 1 17 Buurtver. de Vier Winden, playbackshow, Gouden Leeuw, 20:-00- uur 23 Buurtver. de Vier Winden, gezinsdropping 30 Oud papier ophalen route 2 31 Gezinsviering, 19.00 uur NOVEMBER 02 Allerzielenviering 19.30 uur 19 Oud papier ophalen route 1 27 Oud papier ophalen route 2 28 Gezinsviering, 19.00 uur 28 Buurtver. de Vier Winden, bowlen 29 Buurtver. de Vier Winden, sinterklaasviering DECEMBER 02 Adventsmeditatie in kapel, 19.00 uur 09 Adventsmeditatie in kapel, 19.00 uur 16 Adventsmeditatie in kapel, 19.00 uur 16 ZiekencomitĂŠ De Schakel, kerstviering, cafĂŠ zaal de Gouden Leeuw 17 Oud papier ophalen route 1 30 Oud papier ophalen route 2, i.v.m. kerstmis

FEBRUARI 18 Oud papier ophalen route 1 26 Oud papier ophalen route 2 MAART 18 Oud papier ophalen route 1 26 Oud papier ophalen route 2 APRIL 15 Oud papier ophalen route 1 23 Oud papier ophalen route 2, 1 week eerder i.v.m. koninginnedag MEI 20 Oud papier ophalen r0ute 1 28 Oud papier ophalen route 2 JUNI 17 Oud papier ophalen route 1 25 Oud papier ophalen route 2 JULI Geen oud papier ophaJen i.v.m. vakantie AUGUSTUS J 9 Oud papier ophalen roure : 27 Oud papier ophalen route : SEPTEMBER 16 Oud papier ophalen route l 24 Oud papier ophalen roir.:e _

1999 JANUARI 21 Oud papier ophalen route 1

29 Oud papier ophalen route 2

aanbiedingen: Hooghoudt jong'e jenever 11 Hooghoudt vieux 11 Hooghoudt citroen brandewijn 11 Hooghoudtbessen 11 Hooghoudt appel 0,51 Kalmoes berenburger 11 ~ Irish velvet (irish coffee)

a1'I

f22,50 /21,75 f15,75 /16,95 f 8,95 f20,50 f17,50

aanbiedingen geldig t/m 31 oktober 1998 ,euoutcn voorbehouden

Kloosterstraat 5b Geffen

16

Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en ta pin stal latie


Waterschap de Maaskant WATERSCHAPSVERKIEZINGEN WATERSCHAP DE MAASKANT

Er zijn drie kiesdistricten samengesteld: VAN

HET

Vanaf eind oktober tot 12 november 1998 vinden er bestuursverkiezingen plaats voor een zetelverdeling in de Waterschappen. Ook bij het Waterschap De Maaskant vinden er verkiezingen plaats. Het Waterschap De Maaskant heeft een werkgebied van ongeveer 80.000 ha (van Sambeek tot en met Drunen) en ca. 350.000 inwoners, waarvan 262.350 kiesgerechtigden. De begroting beslaat jaarlijks ongeveer 80 miljoen gulden, onderverdeeld in de taak Waterkering 6.7 miljoen, de taak Waterkwantiteit 17,3- miljoen en de taak Waterkwaliteit 55,8 miljoen. De hoofdtaken van het Waterschap De Maaskant zijn de volgenden: Waterkering: -Het in stand houden en verbeteren van dijken. Waterkwantiteit: -Peilbeheer van waterstanden (tegengaan vernatting en verdroging) -Aanleg ecologische verbindingszones.

van

Waterkwaliteit: -Vergunningverlening in het kader van de WVO (Wet Verontreiniging Oppervlaktewater). -Het zuiveren van afvalwater. Het Algemeen Bestuur (Vergadering van Hoofdingelanden) van het Waterschap is samengesteld uit vier categorien. Deze categorien ZlJn:

-Bedrijfsgebouwd (Industriele belanghebbers). -Ongebouwd (Agrarische belanghebbers). -Gebouwd (Eigenaren van gebouwde onroerende goederen). -Ingezeten (Inwoners van het werkgebied van het waterschap). Dit jaar worden er ten aanzien van de bestuursvertegenwoordiging voor Gebouwd en Ingezetenen voor de eerste keer rechtstreekse schriftelijke verkiezingen gehouden. Voorheen oebeurde dit door middel van indirecte verkiezingen 0 middels de leden van de gemeenteraad. De verkiezingen vinden plaats middels een personenstelsel en niet volgens het bij andere overheden gebruikelijke partijenstelsel. Men kan zich alleen kandidaat stellen met een koppeling van een vaste plaatsvervanger. Er dienen in totaliteit 45 personen voor het Algemeen Bestuur te worden gekozen.

District 1 beslaat voornamelijk het gebied rondom Den Bosch-Heusden (inclusief Rosmalen). (Gebouwd: 32.500 kiesgerechtigden; 3 zetels, Ingezetenen: 119.500 kiesgerechtigden; 7 zetels, Ongebouwd: 5.400 kiesgerechtigden; 3 zetels). District 2 beslaat de gemeenten Lith; Maasdonk; Oss; Ravenstein en een gedeelte van Landerd (Gebouwd: 23. 700 kiesgerechtigden; 3 zetels, Ingezetenen: 76.200 kiesgerechtigden; 4 zetels, Ongebouwd 7.300 kiesgerechtigden; 4 zetels). District 3 beslaat voornamelijk Grave en het Land van Cuijk. (Gebouwd: 22.650 kiesgerechtigden; 3 zetels, Ingezetenen: 66.650 kiesgerechtigden; 4 zetels, Ongebouwd 8.300 kiesgerechtigden; 5 zetels). De categorie Gebouwd bestaat in totaliteit uit 9 zetels, de categorie Ingezetenen uit 15 zetels en de categorie Ongebouwd uit 12 zetels. De categorie Bedrijfsgebouwd zal middels verkiezingen bij de gezamelijke Kamer van Koophandel 9 zetels gaan invullen. Er kunnen door inwoners van het werkgebied van het Waterschap op meerdere categorien een stem worden uitgebracht. Een agrarier kan drie keer een stem uitbrengen namelijk op een kandidaat van de categorien Ongebouwd, Gebouwd en Ingezetenen. Een eigenaar van een woning kan twee keer een stem uitbrengen namelijk op een kandidaat in de categorie Gebouwd en Ingezetenen. Zoals reeds eerder gezegd worden de verkiezingen gehouden middels een personenstelsel en niet op basis van een politiek lijstenstelsel. Daarom wordt er op persoonlijke titel een verkiezingscampagne gevoerd. Ook ik zou mij graag weer kandidaat willen stellen voor de komende vier jaren. Mijn naam is Noud Tiemissen en ik woon in de Rosmolen te Geffen, mijn plaatsvervanger is Cor Kerkhof uit Oss, lid van de Osse gemeenteraad. Ik ben reeds gedurende negen jaren lid van het Algemeen Bestuur van het waterschap en heb gedurende vijf en half jaar als heemraad zitting in het dagelijks bestuur (Dijkstoel), met het taakhouderschap Zuiveringstechnische Werken. Als heemraad ben ik binnen de Dijkstoel verantwoordelijk voor de gang van zaken op de drie rioolwaterzuiveringen in Den Bosch, Oijen en Cuijk en de talloze rioolpersleidingen en gemalen. In het bestuur van het Waterschap worden keuzes gemaakt en belangrijke besluiten genomen over zaken die het water aangaan. De waterschapslasten die worden doorberekend aan onze inwoners (ingezetenen) zijn zeer aanzienlijk te noemen. 17


Dit komt onder andere door de grote investeringen welke momenteel in het kader van aanpassingen op de zuiveringsinstallaties moeten worden uitgevoerd ten behoeve van de verbetering van de waterkwaliteit. Mijn belangrijkste standpunt is dat de financiele besluitvorming binnen het waterschap gekoppeld moet worden aan het uitgangspunt van het hanteren van de laagst mogelijke aanvaardbare maatschappelijke kosten. Dit betekent dan ook dat men bij Het Waterschap voortdurend moet blijven zoeken naar vernieuwingen en kostenbesparingen om op zodanige wijze de financiele lasten van de burgers zo veel mogelijk te verlichten. Hiertoe is tevens een goed overleg en een goede afstemming noodzakelijk met alle categorien die in het Waterschap zijn vertegenwoordigd. Er vinden zeker op het gebied van waterkwaliteit de komende jaren grote veranderingen plaats. Te denken valt ruerbij onder andere aan de toekomst van het Zuiveringsbeheer, waaronder het mogelijke afhaken van de industrie op de grote zuiveringsinstallaties en de invoering van een nieuw lastenstelsel het zogenaamde Waterspoor, waarbij de waterkwaliteitslasten worden gekoppeld aan de afname van het leidingwater van de Waterleidingsmaatschappijen. Al met al zijn er bestuurlijk gezien nog meer dan voldoende uitdagingen. Ook ik zou namens u nog graag mijn stem in het Waterschap willen laten horen.

Ik hoop dan ook op uw daadwerkelijke stem te mogen rekenen. Noud Tiemissen De Rosmolen 18 Geffen

P.V. DE REISDUIF GEFFEN Postduivententoonstelling Postduivenvereniging "De Reisduif' uit Geffen organiseert op zaterdag 24 en zondag 25 oktober de kringtentoonstelling voor alle leden van de cc Oss en omstreken in Cafe/zaal "De Gouden Leeuw", Dorpstraat 5 te Geffen. Op zondag 25 oktober worden om 11.30 uur de door verschillende liefhebbers geschonken bonnen, verkocht. Tentoonstellingstijden: Zaterdag 24 oktober - 20.00 - 23.00 uur . Zondag 25 oktober - 11.00 - 15.00 uur.

Het bestuur

Stukken Y.~ li er

Deze entrecote is smakelijk afgeroomd

~ ~

~

~""'

~

.

~

-

~

.,,

.~ . 'c:;:;- . .~

.

~,

:,

~

frr--_

~

¡<

0

'

0

o. 0

met gratis pakje Room Culinair, 100 gr.

5 gepaneerde schnitsels Vleeswarentrio:

319 10,00

Gegrilde ham, gebraden gehakt, filet

Americain (100 gr. per soort), samen voor

Limburgse varkensoester,

100 gr.

5,gs 2,so

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500 gram

18

4,

500 gram

4

3 biefstukken

1noo U-

Vleeswarentrio: Kipfilet, schouderham, grillworst (100 gr. per soort), samen voor

Minirollade,

diverse soorten, 100 gr.

Mexicaanse minutesteak, 100 gr.

5,gs 1 75 2,gs '

Geldig van 19 t/m 24 oktober 1998

Geldig van 12 t/m 17 oktober 1998

45

~

,

45

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel./fax: (073) 532 58 91

KEURSLAGER


KPJ

grote zaal van "De Gouden Leeuw"aan de Dorpstraat 5 te geffen telkens aanvangende te 20.00 uur.

Ophalen oudpapier Geffen

Ingeschreven kan worden door onder andere: verenigingen, clubs, vrienden, families, etc. met teams van 4 personen en 1 reserve. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig per team F 25,--. De sluiting inschrijving is op woensdag 28 oktober 1998. Inschrijven kan telefonisch bij C. Schuurmans, Tel. 073-5321702.

Wij als KPJ-Geffen willen jullie, de Geffense bevolking, bedanken voor jullie medewerking over het afgelopen jaar 1998. Zoals jullie weten halen wij het oud papier op twee verschillende avonden op. In deze Torenklanken staan nogmaals deze twee routes afgedrukt. Let bij het buitenzetten van het oud papier op de navolgende punten: 1. Pakketjes van ± 5 kg. 2. Bundelen met een touwtje 3. Voor 18.00 uur buiten zeten 4. Let op de juiste avond! Indien er glas, puin etc. bij het papier zit wordt het niet meegenomen. Met vriendelijke groeten, KPJ-Geffen.

Oud papier ophaalroute 1 De derde donderdag v/d maand. Mgr. Bekkersstr., S. v/d/ Berghstr., Dorpsplein, Dorpsstr., Ptr. v/d Elsenstr., P. v. Grinsvenstr., Groenstr., Heegterstr., Heikestr., Jasmijn, Past. v/d Kampstr., Kapelstr., De Karn, Lambertusstr., Lavendel, Magnolia, Papendijk, Dr. Poelsstr., Raadhuisstr., De Rosmolen, Rozelaar, Runrotstr., Sassendreef, Dr. Schaepmanstr., H. Schoutenstr., l v/d/ Slootstr., De Stoof, Thijmstr., Tolweg, Trudostr., Veldstr., De Wan, v. Weverstr., Willibrordusstr., De Wisboom em Mgr. Zwijsenstr.

Oud papier ophaalroute 2 De laatste vrijdag v/d maand. Abelenstr., Acaciastr., Bergstr., Berkenboog, Bredeweg, Broekstr., v. Coothstr., Eikenwal, Elst, Elzendreef, Essenstr., De Gement, Heesterseweg, Hoppad, Kastanjehof, Kepkensdonk, Kerkstr., Kloosterstr., Leiweg, Meidoornstr., Molenberg, Molenstr. , Peppeldreef, Rietkampsestr., Sl_eedoomstr., Spoorpad, Vlijmdstr., Vreestr., De Wiel en Wilgenstr.

De onderwerpen zullen onder andere zijn: Muziek, Radio. TV en Film, Huis, Tuin, Keuken, Ken uw streek. De voorronden worden gehouden op 11 en 12 november 1998 met aansluitend op 12 november 1998 de finale. Wij hopen evenals voorafgaande jaren weer veel teams te kunnen mogen inschrijven. Het Bestuur.

B-RANDWONDENSTIC-H TING STEL, HET IS JE- EIGEN VEL Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting 25 tot en met 31 oktober 1998. Gelukkig kennen de meeste mensen niet de pijn van een verbrandingsslachtoffer. Maar iedereen heeft zich wel eens gebrand aan een hete pan of aan kokend water en weet daardoor hoe pijnlijk zelfs een kleine brandwond kan zijn. Ondanks dat de behandelingsmethoden voor brandwonden de afgelopen jaren sterk verbeterd zijn, is het genezingsproces van een brandwondpatiënt nog altijd langdurig en pijnlijk

Mededeling:

Sinds 1971 zet de Nederlandse Brandwonden Stichting zich in voor brandwondslachtoffers. Dankzij deze inzet en de financiële giften van vele Nederlanders is er in de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de behandeling, maar ook bij het voorkomen van brandwonden.

In navolging op het overweldigende succes van vorig jaar (deelname van 15 teams) organiseert Carnavalsvereniging "De Nakomertjes" uit Geffen ook dit jaar weer haar jaarlijkse quizavonden. De avonden zullen gehouden worden op woensdag 11 november en donderdag 12 november 1998 in de

Zolang er echter slachtoffers zijn, blijft er geld nodig voor voorlichting en onderzoek! Daarom doen wij een dringend beroep op u om ons werk te steunen, door een bijdrage te geven aan de collectant die in de collecteweek van 25 tot en met 31 oktober bij u langskomt.

Carnavalsvereniging De nakomertjes

19


700 JAAR GEFFEN EN DE MOLENS Bijzondere molens

We hebben in Geffen een paar prachtige molens waar we terecht trots op mogen zijn. Over de hele wereld zijn er mensen te vinden die onze molens kennen, immers in ons gastenboek staan namen van over de hele wereld. Dat wil echter nog niet zeggen dat deze molens wereldsberoemd zijn. Er zijn een paar molens op de wereld of liever nog binnen Europa die iedereen wel kent of zou moeten kennen. Wie heeft er bijvoorbeeld nog nooit gehoord van de "Moulin Rouge" in Parijs. Wat waarschijnlijk niet iedereen weet, is dat dit een echte molen is geweest en wel, net als onze Geffense molens, een standerdmolen Omstreeks 1200 stond deze molen net als een aantal andere molens op de wallen van Parijs. De Moulin Rouge en de minder bekende "Moulin de la Galette" zijn daarvan over gebleven en zijn tegenwoordig bekend als molens van vermaak. Deze molens staan nu op de Martelaarsberg van de stad ofwel "Montmartre". Een andere bekende molen in Frankrijk is de molen in Fontvieille in de Provence. Deze molen staat beter bekend als de molen van Daudet. Dit is een molen van het moorsmohammedaanse type zoals ze vroeger in het Middellans zeegebied veel voorkwamen en nu nog te zien zijn op de Griekse eilanden zoals Rhodos, Kos en Kreta. Deze molens zijn ronde stenen torens met een puntig dak, waarin zes of acht wieken met fokvormige zeilen zijn bevestigd. Het kruiwerk van deze molens is meestal zeer primitief omdat de wind in die streken het grootste deel van het jaar uit dezelfde hoek waait en de molen dus naar zelden naar de wind gedraaid hoedt te worden. Deze molen in Fontvieille heeft zijn bekendheid te danken aan de franse schrijver Alphonse Daudet. Een van zijn beste en bekendste werk "Lettres de mon moulin" ("brieven van mijn molen") dat is verschenen in 1869 heeft hij in deze molen geschreven. Een aantal molens van hetzelfde moors-mohammedaanse type als de molen van Daudet zijn de molens van La Mancha in midden-Spanje beter bekend als de molens waar Don Quichot tegen gevochten heeft. De schrijver Miguel de Cervantes laat in zijn werk Don Quichot, het prototype van de idealist, vechten tegen dertig tot veertig van deze windmolens die hij aanziet voor reuzen. Ondanks de waarschuwing van zijn knecht Sancho Panza, een nuchtere boer, die ze wel als molens herkende, bleef Don Quichot volhouden dat hij deze reuzen moest verslaan in opdracht van God. Dit werk van Cervantes is verschenen in 1605. In ons land hebben we weliswaar niet zulke bekende molens, maar we hebben wel een aantal grote kunstenaars die bepaalde molens vereeuwigd hebben door ze 20

te schilderen of door er gedichten over te schrijven. Zo kent iedereen waarschijnlijk wel het stoere sym, bool van Holland Glorie in het prachtige schilderij van Jacob van Ruisdael: de molen Rijn en Lek te Wijk bij Duurstede. Pieter Bruegel heeft verschillende molens geschilderd. Een van de bekendste is de standerdmolen op het schilderij "De Bruidsstoet" als symbool van vruchtbaarheid en hoop. Ter afsluiting van dit stukje een prachtig gedicht van Vondel over de watermolens die de Beemster hebben drooggemalen: De Wintvorst om den rou van Hollants Maeght te payen, Vermits, door storm op storm zij schaede en inbreuk leĂŞ, ~choot molenwiecken aen, en maelde na lang drayen, Den beemster tot een beemd en loosde 't meir in zee. De mulders.

P.S. Onze Geffense molen "De Zeldenrust" is nu wel wereldwijd te bewonderen sinds een foto van deze molen de home page van "De Hollandsche Molen" op internet siert. Deze foto werd gemaakt door onze collega molenaar Rien van Wanrooij, die daarmee een leuke prijs van De Hollandsche Molen in de wacht sleepte.

Bootreis Op maandag 21 september jl. hadden de "Krachtpatsers" i.s.m. het ziekencommite een bootreis georganiseerd voor de zieken en ouderen van Geffen. Wij vinden het geweldig dat men ons in Maria-oord niet vergeet, want wij voelen ons nog verbonden met Geffen! Het was een onvergetelijke dag, met prima verzorging (diner etc.) en aandacht voor iedereen. Wij wilJen ieder die zijn steentje heeft bijgedragen, van harte bedanken voor deze fijne dag. NeUeke van Herpen Henk Vogels

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAM DECORATIE

'

BERGHEMSEWEG 153A

ERNIS

-:,-s-c_h_il_d_e-rs-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08


Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

A.H. Romme b.v. Bedrijvenweg 2, Geffen Kantoor(073)5321762 magazijn (073) 532 34 69

Wij verzorgen voor u

wij kunnen voor U verzorgen

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

Tankstation

- Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

lîJ

Bouvvbedrijf

"BRODLJS"

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Het Geffens Veld 1 ' • • •

vlietskant 21 4141 ck

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

53B6 LL Geffen

N IEUW80UW CX\JDERl--0...0 RENOVATIE VER SOUWIN3EN

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

Tel. (073) 532 47 65

heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

1

1

1

en nog véél meer.

MAKELAARDIJ EN ASSURANTIËN ■ ÄAN-/VERKOOP

BEDRIJFS-

EN HUUR/VERHUUR

ADVISERING

■ TAXATIES

VERZEKERINGEN ■

1■1VA

■ HYPOTHEKEN

=

■ Ü NTEIGENINGEN

.

PA~

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

®~

REGIO BANK

f INANCIERINGEN

P. DE K~EIN Tel., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

IHJIDVEQZOQCINC

Qia van

Nislelrooy Van Coot.hslrnal '26 - 5386 AE Geffen t.el. (073) 532 27 0'2

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

~

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Q

("";;\

~

~

MARJA VAN BALLEGOOY-JANSSEN S.E.P.V.O.-Gediplomeerd Pedicure/Manicure Lid L.O.V.

Gespecialiseerd in de diabetische voet Voetreflexmassag Kerkstraat 9 5386AC GEFFEN Tel. 073 - 5322593


Collecte Prinses Beatrix Fonds 1998. De jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Fonds die in onze gemeente is gehouden, heeft in totaal F 1.832,30 opgebracht. Fijn dat we op onze vaste collectanten konden rekenen ondanks het vreselijk slechte weer en dat U ze dus niet "in de kou liet staan". Bedankt en we hopen volgend jaar weer een beroep op U te mogen doen. Namens het plaatselijk comite van het Prinses Beatrix Fonds, Sjan van Nistelrooy NIEUW CONTACTPERSOON

Alle kinderen uit Geffen krijgen vaak informatie over evenementen van Geffense verenigingen en organisaties via hun basisschool. Alle kinderen die het basisonderwijs volgen buiten Geffen krijgen deze informatie niet via de school maar via mij. ik heb deze taak overgenomen van Mevr. van Gaal. Helaas zijn niet alle verenigingen en organisaties daarvan op de hoogte. Maar ook voor deze kinderen is de informatie belangrijk, zij blijven dan ook op de hoogte van alle Geffense activiteiten. Als u als ouder denkt dat uw kind deze informatie niet ontvangt neem dan even contact met mij op. Contactpersoon: Mevr. M. Schuurmans-v.d. Biezen Magnolia 22, 5386 EP Geffen. Tel. 073 - 5323790

Tun blakke gebrocht Te koop: St. Gerardus dagkalenders kunt u bestellen bij: Ria van Gogh Bergstraat 2B tel. 5321592. De kalenders worden thuisbezorgd. U kunt de St. Gerardus dagkalender ook rechtstreeks kopen bij: Annie van Niftrik Prins Bernhardplein 1 a Nuland.

22

Q!li!J

Regiowe,k

BREED GEDRAGEN KAARTENACTIE VOOR VER.ltOGING SOCIAAL MINIMUM

Ter ondersteuning van de landelijke kaartenactie 'Welvaart is van iedereen, minimum omhoog!' gaat FNV Brabant/Zeeland een exemplaar ter ondertekening aanbieden aan de wethouders van Sociale Zaken in een groot aantal gemeenten, waaronder Tilburg, Breda, Eindhoven, Helmond, Bergen op Zoom, Roosendaal, Middelburg en Vlissingen. Bovendien wordt de wethouders verzocht de Sociale Diensten in hun gemeente te mogen gebruiken als ĂŠĂŠn van de verspreidingspunten van de kaarten. De kaartenactie wordt ondersteund door een brede alliantie van organisaties, waaronder de FNV, de kerken, het Humanistisch Verbond en Humanitas. Zij willen het armoedeprobleem in Nederland onder de aandacht brengen. Bedoeling is om zoveel mogelijk kaarten tijdens de Sociale Conferentie over armoede op 3 december aan te bieden aan de minister van Sociale Zaken, Klaas de Vries. De organisaties constateren dat armoedebestrijding broodnodig is. Tien procent van alle huishoudens heeft onvoldoende inkomen om van rond te komen. Weliswaar erkent de politiek het probleem, maar als het om daden gaat, dan gaat de knip slechts op een klein kiertje open. Zo denkt het kabinet voor volgend jaar slechts 50 miljoen extra voor de bijzondere bijstand uit te trekken. De organisaties vinden dat ver beneden de maat. De kaarten worden vooral verspreid via de ledenbladen en bijeenkomsten van de betrokken organisaties. Maar ze zijn ook verkrijgbaar in de kerken. Bovendien zullen -zoals gezegd- ook Sociale Diensten benaderd worden als verspreidingspunten. De actie wordt ondersteund door: de FNV, de Raad van Kerken in Nederland, het Humanistisch Verbond, Humanitas, DIS, de Arme Kant van Nederland/EVA, Aanpak '98/Sjakuus, het Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand, het Komitee Amsterdam tegen Verarming en de Europese Marsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting. Nadere informatie: FNV-regio Brabant/Zeeland Mw. Ruur Spijkerman. Tel 013 - 5838383


Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

ZUCHT VAN VERLICHTING: WELKOM BIJ RAAD. Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. En wel bij Raad. De Administratieve Dienstverleners. Een gecertificeerde adviseur/ collega-ondernemer verzorgt daar letterlijk al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones . Ook 's avonds en in het weekend. Op basis van een scherp geprijsd abonnement. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS Kastanjelaan 44, 5382 KD Vinkel, tel. (073) 532 60 56

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. •BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG •POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Advertenties losse advertenties tussen de tekst:

1/8 pagina 1/4 pagina · 1/2 pagina hele pagina

30,50,f 70,f 125,f

f

M.J.M. v.d. Akker Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v~d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

meer verstand van verzekeren

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp ~.

~

OSS

GEF'F'EN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

~ ~

~ bloemen ~ planten

~ ~rafwerk ~ potterie

decoratie @ droogbloemen @

Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04


\

VAN DER HYPOTHEKEN PENSIOENEN

Succesvol ondernemen is een kwestie

lonen, automatisering en mediation.

van de juiste beslissingen nemen op de juiste momenten. Natuurlijk laat u

Neem eens contact met ons op, en

zich hierbij adviseren. Maar dan wel op maat, en niet met stapels ondoor-

advizeur en een adviseur. ABAB Oss, Raadhuislaan 105,

dringbare rapporten.

5341 GZ Oss, telefoon (0412) 63 40 31,

Bij ABAB houden wij van die persoon-

fax (0412) 63 83 65, internet: www.abab.nl.

lijke, nuchtere en eenvoudige aanpak.

ontdek het verschil tussen een

Maar wél professioneel, waarbij u

contactpersoon Geffen:

terug kunt vallen op de gecombineerde

Adriaan van Zandvoort, Bergstraat 26a, tel. (073) 532 25 86

specialistische

kennis

van onze

accountants, belastingadviseurs, juristen en adviseurs op het terrein van onder andere management, milieu,

Advizeur.

Adviseur.

ACCOUNTANT$. aEI.ASTINC ADVl$E"UA& . jURISTEN

Professioneel in alle eenvoud

A8A8 heeft k:antoten i:rr Alptien Ben~ltwwtn 81aclel BQxmeer Bredil Ovu1,-i Geldl:op Gtmtrt Goes Gi:uninyeri Htlmond 's-H,ertogetlbosçh Huht 1Ml!I O!rsehot Oisterwijt Oosll:lurv Oo$telhoot Oss Oudenbosch Roosellda~ Silll•Oedoorode Someren

Tem,ewen lilbufg Ude,1 Valkwiswa.ard Veghel Velllloven WaalwsJè Warwoij Wi~

Il

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven AI tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vak bekwame medewerkers zijn actief in:

het de het het de

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

bouwbedrijf projectontwikkeling vastgoedbeheer keukencentrum timmerfabriek

Grootschalig of kleinschalig. het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen

Tiel

iu■ENBURG

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.