Torenklanken 1998 - nr 15

Page 1

36e jaargang

I

nummer 15

1

september 1998

n n sekretariaat redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-

~~~~~~~~~-~~-~~

~AOPLIED VE~XIEZIN<,; AAN ALLE GEFFEN AREN DIE OVEREEN GOED STEMGELUID OF TEKSTDICT-ASPIRATIE'S BESCHIKKEN. Op zondag 8 november 1998 wordt voor de zesde keer de raoplied verkiezing gehouden in zaal De Gouden Leeuw. Ook u kunt hier aan deelnemen en misschien maakt u we] de Geffense carnavalshit voor l 999 en de opvolger van de 1998 hit van De T oapen. Uiteraard staat voor een eventuele begeleiding het RAPORKEST ter beschikking. Het thema van Recht vur zunne Raop is dit jaar "Ik kan 't nie vatte" en misschien levert dit thema wel verrassende ideeën op voor uw RAOPLIED 1999. Wilt u meedoen dan kunt u zich opgeven bij: Stefan Doodkorte, tel. 5323499.

~e,bt vur zunne ~aop

.

. . ..

18

,

--· :: ..

19

20

GULLE GEVER(S) BEDANKT NAMENS KRACHTPATSERS EN ZIEKENCOMITE DE SCHAKEL. Daags na Effe noar Geffe werd ik verrast met het mooie geldbedrag van fl.2000,- t.b.v. de jaarlijkse bootreis, georganiseerd deer de Krachtpatsers en t.b.v. Ziekencomite De Schakel welke tal van activiteiten door het jaar heen organiseert voor Geffense zieken en alleenstaanden. De gever(s) hebben er de voorkeur aan gegeven onbekend te willen blijven zodat het voor mij niet mogelijk is persoonlijk te bedanken voor deze geweldige geste. Middels deze weg wil ik dan ook heel hartelijk dank zeggen voor het vertrouwen gesteld in T.T.V. De Krachtpatsers en het Ziekencomite. U kunt ervan overtuigd zijn dat wij dit enorme geldbedrag zo goed mogelijk zullen besteden aan onze Geffense medemensen die een dagje uit of contact met anderen verschrikkelijk op prijs stellen en daar dan ook van genieten. Nogmaals hartelijk dank. Krachtpatsers en Ziekencomite De Schakel.

De voorbereidingen van RECHT vur zunne RAOP 1999 zijn al weer in volle gang en de raop werkgroep zit al weer vol nieuwe ideeën om ook deze raop weer tot een geweldig succes te maken. Ook nieuwe artiesten zijn natuurlijk welkom, daarom doen wij een oproep aan alle talentvolle Geffenaren op, die ook wel eens op het raoppodium willen staan, zich te melden bij Paul v.d. Veerdonk, tel. 5322310 (Raopwerkgroep).

KOPV INLEVEREN VOOR: 3 oktober Zakjesaktie t.b. v. Torenklanken in de week van 19 t/m 24 oktober 1


~ cAFÉ D~

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

§0~

Elzendreef1 5386 G~ Geffen

tel. (073) 532 1O46 fax (073) 532 51 33

°~

Voor ontspanning nauw inspanning

* ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

Ook voor kinderfeestjes

- ~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat 5c, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.

REGIO,_# DE

BANKIER

BANK DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met - europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen * .sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen * beleggersgiro * hypotheken * verzekeringen (lijfrente)

*

Openingstijdm: MiuuulagwomsdagdcmderdaJ! Dinsdag- en ,nijdag

l,n/erdai

09.00- 17301.1.11r 09. 00 - I 9. 00 ,mr 10.00- JJ.00,mr

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

Woonhuis of Bedriifsaand verandert van e-gen·a ar? • U wilt een huis of bedrijfspancLverkope.n of kopen? · • U wenst een taxatie-rapport? • Ook~w hypotheek/financiering/verzekering kuonen wij uitstekend verzorgen

G

,..

.,.

-

!11!--

Kies voor kwuliteit, ervaring en uitstekende

plaatselijke bekendheit!

en op ajrpmnh. MiddagpaiueV<m 12.15 - 13.1511ur.

1■1~~~;;~-~~~

JANSEN&VAN TÛÏJL

VAN"HEESE

Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

makelaars o.g. 't Dorp 4

Heesch

Tel. 0412 - 451554

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk.

Molenberg 6 tel.(073) 532 48 50 Ma t/m za: 09.00 - 12.30 uur andere tijden op afspraak.

Aa

,

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud bouwmachines

Voor al uw reparaties van bouwmachines In· en verkoop machines Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen

,el. <.On) 5~2 20 en lox (.07~) 5~2 50 6S

verf-behang

MEIJER PR. BERNHARDPLEIN 12, 5391 AR NULAND TEi.. 073•532 47 67

~


EFKES DUURTE MÈ....Pieta de Louw (64 j.) Ik buurt efkes mè Pieta - hoe kan het ook anders - in de huiskamer van huiz.e de Heegt. Er is een tweedaagse activiteit in het kader van Geffen 700. De geplande wandeltocht langs historische plekjes van Geffen, gaat niet door vanwege het gure weer. Wel gaat een groepje ouderen in het boerderijtje "'t Veld" kijken, anderen kaarten, bekijken oud gereedschap en fotoboeken van Heemkundewerkgroep "Vladerack". Mensen begeleiden bij allerlei activiteiten in het bejaardenhuis is één van de vele vrijwillige bezigheden van Pieta de Louw, de Geffenaar van het jaar 1998. Toen ze 16 jaar was, ging Pieta van Erp (dochter van "d 'n Dikke van Erp" uit Vinkel) werken in het gezin van v.d. Wouw in de Dorpstraat. het gezin telde toen 5 kinderen, dat zich later uitbreidde tot 13. "Je krijgt een band met zo'n gezin" zegt Pieta. 's Zaterdags poetste ze de bakkerij en ze bracht ook brood rond. Daardoor leerde Pieta veel Geffense mensen kennen. Ze trouwde en kwam in Geffen wonen. Al snel begon ze met vrijwilligerswerk. Zevenentwintig jaar is ze actief in de Heegt: asseteren bij het sjoelen, kaarten, koken; helpen met Kerst, Sinterklaas, jaarfeestdagen en vakantieprogramma's; mensen begeleiden bij ziekendagen en uitstapjes. Al bijna twintig jaar brengt ze eten bij de ouderen in het dorp. Samen met haar dochter Marleen doet ze één route, dat betekent dat er iets meer tijd is voor een praatje. En dat doet Pieta graag: buurten. "Het is bij mij: weggaan en praten" lacht ze. Dat eten rondbrengen is dankbaar werk: de deur staat altijd voor je open. Een keer vond ze, op de bak van het eten van een van de ouderen, een uit de krant gescheurd knipsel met de tekst: "Ik ben zo blij!" Pieta loopt ook diverse collectes en is al tevreden als de mensen 'de pot bekennen'. En zo is ze van het een in het ander gerold. Ze zit in het bestuur van het RIGOM, in de adviescommissie voor het W.V.G. (Wet Voorzieningen Gehandicapten) en in het overkoepelingsorgaan voor ouderen van Geffen, Nuland en Vinkel. Altijd druk bezig, altijd in de weer, meestal voor anderen! "Och" zegt Pieta "ik denk dat ik het van mijn vader heb. Die was postbode van beroep en gemteresseerd in het wel en wee van mensen. Een levenslustige man, die zich vooral bekommerde of het de mensen goed ging, of nieuwkomers in het dorp ook goeien aard hadden! En nu is Pieta door haar dorpsgenoten bekroond met de titel: Geffenaar van het jaar. "Ik wist niet wat me overkwam; wist ook niet wat het inhield, want ik had de verkiezing op de zaterdagavond voor Effe noar Geffe, nog nooit meegemaakt. De zenuwen speelden haar parten en ze deed maar

liever geen woordje op het podium. "Nu begin ik er van te genieten" zegt Pieta "het is heel leuk 'van binnen'. Eigenlijk zouden al die mensen, die om je heen meewerken, gehuldigd moeten worden" vindt Pieta. Thuis staat de kamer vol bloemen, planten, bloemstukjes; ze kreeg bonbons en een pak koffie en 's maandags en dinsdags stond de telefoon roodgloeiend. Op tafel ligt eveneens een stapel kaarten. Daar geniet ze nog wel het meest van. "Het komt wellicht vanwege de vele aandacht door de media" zegt Pieta, bescheiden als ze is. Maar wij weten dat haar persoonlijkheid bijdraagt tot die positieve, welgemeende reacties. 'Geniet maar gerust van alle belangstelling' zo luidt een uitspraak op één van de kaarten en daar ben ik het roerend mee eens! Proficiat! ÉXCURSIE NAAR TALENS, HET WO EN SINGER-MUSEUM. Op donderdag 22 oktober a.s. gaat De Kunstkring De Meent te Nuland per touringcar op excursie naar de Talensfabrieken te Apeldoorn (max. aantal deelnemers aan de rondleiding aldaar: 25; de overigen gaan naar Paleis Het Loo-Nationaal Museum te Apeldoorn). Ook andere belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven. Hierna gaan alle deelnemers naar het Singer-Museum te Laren (bezoek aan de exposities: collectie van werken van vrouwelijke kunstenaars, 1898-1998; Fioen Blaisse, beeldhouwwerk en tekeningen; Gerti Bierenbroodspot: schilderijen). Vertrek: 8.00 uur vanaf het Prins Bernardplein te Nuland, aankomst te Nuland: ca. 18.30 uur. Kosten van deze excursie (exclusief entrees): tl.45,p.p. Aanmelding voor l oktober bij het secretariaat: mevr. Mieke Reijders, Prins Bemardplein 4, 5391 AR Nuland, tel. 073-5322257, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Betaling voor 1 oktober op rek. nr. van De Kunstkring De Meent: 137524293, o.v.v. Kunstkring excursie okt. 1998.

bakkerij Brands DORPSTRAAT 31 GEFFEN <l) (073) 5322612

GAAT VERBOUWEN I.v.m. een verbouwing van onze winkel zijn wij op zaterdag 10 oktober tot 12. 00 uur geopend. Van maandag 12 oktober tot 1 november verkoop achterom vanuit onze noodwinkel. Wij doen ons uiterste best om de overlast te beperken en u goed van dienst te helpen. 3


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

N. v. Soest

Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

DE GOUD[N1[[0W

accountants

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

V

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dorps1raat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18

5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

PEDICURE T. Ketelaars-Il. NistelroolJ Coothstraat 31 Geffen

AFBOUW

rl.

(073) 532 20 t, 1

CAFE

GC>-vE GEFFEN Kerkstraat 5, Geffen


tevens worden kaarsjes verkocht voor dit doel.

GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 30-09 19.00 u * Avondmis Za. 03-10 10.00 u * H.Mis rnmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Just Between uit Nuland ( +kinderkerk) Zo. 04-10 09.00 u start processie 10.00 u + H.Mis mmv W.I.K., Gem. Koor, Passe Partout, JKHG Wo. 07-10 19.00 u * Woord-Com. Dienst met Ans Schutte Za. 10-10 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout ( +kinderkerk) Zo. 11-10 geen viering in Geffen 10.00 u H.Mis in Vinkel i.v.m. Vinc kei 700 Wo. 14-10 19.00 u * avondmis *=dienst in de kapel

+ = t.v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 3 november 1998 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308.

Bijbelinstuif: Via informatie, doe-opdrachten en gesprek verkennen we de Bijbel onder leiding van mevr. Els Strobbe, pastoraal vormingswerkster dekenaat Oss. Iedere eerste maandagmiddag van de maand vanaf oktober van 14.00 - 16.00 uur: Dekenaal Centrum, Berghemseweg 69, Oss. Processie Op zondag 4 okt. A.s. wordt de officiële feestdag van Geffen 700 aangevangen met om 09.00 uur een processie met aansluitend een plechtige Eucharistieviering. Veel verenigingen en groepen hebben te kennen gegeven mee te lopen en zijn volop met de voorbereidingen bezig. Alle parochianen die niet bij een vereniging horen, worden van harte uitgenodigd om aan te sluiten. De route die bij goed weer gevolgd wordt is: Veldstraat - Lambertusstraat - Thijmstraat - Tolweg Vlijmdstraat - v. Coothstraat - Molenstraat naar de kerk. Bij minder goed weer wordt de route verkort via H. Schoutenstraat en Molenberg naar de kerk. Wij nodigen alle mensen die langs de route wonen uit, om de vlag uit te hangen. Graag willen we er een sfeervolle processie van maken die rustig en eerbiedig verloopt. Hopelijk kan iedereen daaraan een steentje bijdragen. In de Eucharistieviering worden plaatsen gereserveerd voor genodigden en processiegangers. Vervolgens is er een beperkt aantal plaatsen over. Bij heel veel belangstelling proberen we een video-aansluiting te ereeren in het Oude Klooster, zodat van daar uit de viering gevolgd kan worden.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) Op zaterdag 3 oktober zingt in de viering van 19.00 uur het koor "Just Between" uit Nuland. Het is een gemengd koor bestaande uit 40 personen. Met lreen v.d. Voort als dirigente en Erik v.d. Sangen als organist zullen zij eigentijdse liederen ten gehore brengen. U bent van harte welkom! Op zaterdag 10 oktober worden de vieringen van 10.00u en 19.00u mede verzorgd door het Lourdescomité. Het Lourdescomité zet zich in om mensen, die daarvoor in aanmerking komen, in de gelegenheid te stellen een reis naar Lourdes te maken. De collecte in de vieringen wordt dan ook gehouden ter ondersteuning van de activiteiten van het comité,

Sacramentsprocessie 1949 Rustaltaar in de Elst t.o. Toon v. Tuyl op driesprong.

5


~ - - - - - -- - - -= Iconografie van het jubileumraam in de kerk van Geffen, ontworpen en uitgevoerd door: Huub H.J. Kurvers in 1998. In de tracering van het raam in de westgevel van de zuidbeuk is in het hartveld, boven de "middenmontant" het wapen van Geffen afgebeeld met daarboven de kroon. Wapen en kroon hebben als achtergrond gekregen een purperkleurig ''velum" met gouden koorden en frartjes, opgehangen aan gouden knoppen. In de noordelijke, de rechter, vensterhelft staat de H.Magdalena, patrones van de Kerk. Zij wordt in de kunst op veel manieren afgebeeld maar in dit raam is gekozen voor die van een rijk geklede, gesluierde voorname dame met een gouden zalfpot. In de zuidelijke of linker vensterhelft is de vroegere kerkpatroon -St. Trudo- weergegeven. Er zullen weinig heiligen zijn die met zoveel attriburen (kenmerkende symbolen) worden afgebeeld als Trudo. Hij wordt afgebeeld met een open boek (niet in dit raam) een kerkmodel, een abtstaf, een draak (personificatie van het ongeloof, overwinning op het heidendom) en een palmtak (niet duidend op enig martelaarsschap maar op de overwinning op de heidenen). Bij zijn graf heeft zich de stad Sint-Truiden gevormd. Bij geen enkele afbeelding door de eeuwen heen is het kerkmodel ook maar enigszins identiek of bij benadering gelijkend op de niet meer bestaande abdijkerk van Sint-Truiden. Boven de H.Trudo wappert de Nederlandse vlag ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Geffen. Boven de H.Magdalena is de vlag van Geffen geplaats, om compositorische redenen in evenwicht met de driekleur, links. De beide vlaggen zijn quasi met touwtjes bevestigd aan grove, knoestige stokken, parallel aan de middenmontant en ogenschijnlijk daaraan met beugels bevestigd bij de brugstaven. Onder de beide heiligen en hakend om de rechter-achterpoot van de rookspuwende draak is de tekstband te zien met de door de opdrachtgevers gekozen tekst. Ernaast, rechts, is het mooie vignet van "Geffen 700" afgebeeld als signatuur van de initiatiefnemers en herinnering aan de aanleiding voor dit nieuwe raam. Het is een technisch hoogstandje in de glazenierskunst. De heiligen zijn geplaatst voor een sober poortgebouw met verre doorkijk in een groen landschap. Wellicht verwijst het gebouw naar de "gotische boog" in een oeroude afbeelding van het Geffense wapen. .. In het raam is zeer veel geëtst en gebruik gemaakt van zilvergeel; praktisch alle, vaak zeer oude, technieken van de brandschilderkunst zijn in dit raam toegepast. (zie b.v. het vignet, het wapen en de vlag van Geffen en de paarse mantel van Magdalena met de kostbare motieven; zie ook het spectaculaire glas van de draak en de driekleur).

6

Het raam is gesigneerd en gedateerd en daarnaast ook voorzien van de namen van relevante medewerkers van atelier GBB in Tilburg. Van de schitterende glasvoorraad van dit atelier en de voorhanden deskundigheid kon optimaal gebruik gemaakt worden om tot dit raam te komen.

Disk-nieuws op vrijdag 2 oktober a.s. zal de jaarlijkse netwerkdag van het Oecumenisch Netwerk Kerken en Landbouw worden gehouden. Vorig jaar stond de dag in het teken van de actuele ontwikkelingen in de land- en tuinbouw en hebben we ons verdiept in de werkmethoden van enkele groepen. Toen kwam er naar voren dat het soms bijzonder moeizaam is om kerken bij de ervaringen en ontwikkelingen in de land- en tuinbouw te betrekken. De vraag was: zouden we dat niet op de volgende netwerkdag verder kunnen uitdiepen? Het programma van 2 oktober a.s. zal voor een deel over deze vraag gaan. In welke ontwikkelingen staan kerken èn land- en tuinbouworganisaties op dit moment en wat betekent dat voor de onderlinge verhoudingen? Verder zal er weer volop gelegenheid zijn om elkaar te informeren over de activiteiten die voor het komende seizoen staan gepland. In de middag hopen we weer stil te staan bij de actuele ontwikkelingen. In werkgroepen laten we ons informeren door boeren en tuinders over wat er gaande is in de tuinbouw, de akkerbouw, de intensieve veehouderij en de melkveehouderij. De dag is bestemd voor werkgroepen kerken en landbouw, kerken en tuinbouw en voor allen die op het raakvlak van kerken en landbouw werkzaam of geïnteresseerd zijn. De dag wordt gehouden op Kerk en Wereld te Driebergen. Informatie bij: Hielke Wolters, landelijk bureau DISK, Noordermarkt 26, 1015 MZ Amsterdam, tel. 020 622 85 05. Monique Wolf.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

I

BERGHEMSEWEG 153A

ERNIS

~-s-c-h-il_d_e-rs-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08


ROND DE DORPSPOMP Voor straf moest de Stamtafel nog eens het lied zingen "GEFFE .MEN GEFFE" uit bet spektakel CIS d'n DOVE, omdat we onvermeld lieten, dat de tekst geschreven was door Noud Tiemissen. Lees het nog maar eens na in D'n GEFFENSCHE COURANT van Torenklanken no 14 blz. 11. 'T is een mooi lied, maar er moet nog wel 'n koepletje bij of misschien wel twee, om te vertellen hoe 't in Geffen nou is, toch hartstikke gezellig en zo'n eenheid onder de mensen, krek un grote familie. Noud zou erover nadenken!! Intussen is er weer een liedje gemaakt bij gelegenheid van het Zilveren feest van ons doktersechtpaar Elly en Aart, door Diny van Wanrooy en de melodie door Carlo van Dinther: "We zingen allemaal: Is er een dokter in de zaal? Het was ee~ drukke receptie met fantastische optredens, waarbij "DE TOAPEN" toch weer de show stalen. Heel de zaal was KONT(ent), ja verrukt, ja de gevulde dames gedroegen zich weer Kont(fortabel). We zien nog de lange rij, HANDJESGEVERS, in de Dorpsstraat, en twee Vergulde Zilveren Dokters. Minder druk maar gezellig was het op 19 september bij de OPEN DAG in het gemeentehuis en op de RABOBANK. Maar er werd heerlijk gependeld met het busje vol gasten uit Vinkel en Nuland. Er werd adequate informatie gegeven en de sfeer was uitermate plezierig. De enquête "LEEFBAAR GEFFEN" leverde enige vraagtekens op. Wie er nou precies bedoeld zijn onder de noemer: Werkgroep Kerk en Samenleving. Dat is: De buurtzorg vanuit de parochiële diaconie met werken van barmhartigheid en dat is samenwerking met de politie. De aanleiding is overlast veroorzaakt door jongerengroepjes? Jongeren, die zich niet aansluiten bij clubs en wat verveeld rondhangen in het dorp en her en der zich groeperen, zoals rond "De Geer", "De Bonkelaar", "De Zeldenrust"en " Klavertje Vier"en zich daar hinderlijk gedragen en geluidsoverlast geven, troep achterlaten en het een en ander vernielen. Er is nog steeds geen goede öntmoetingsplaats"voor jongeren. Er moet toch ergens een soort ."VRIJPLAATS"zijn, waar die "Rondhangers"zich veilig voelen. Het is een goed initiatief van de werkgroep Kerk en Samenleving. We hopen, dat er vooral een positief gebaar uit voortkomt voor de "Vrijbuitertjes"en we niet gaan veroordelen.

We zijn benieuwd naar de uitslag en welke activiteiten in beeld worden gebracht. Wel moet iedereen die enquête inleveren, anders krijgen we nog geen "Beeld'' en komen we geen streep verder!!!!! We willen nog aandacht besteden aan "EFFE NAOR GEFFE 1998". Er was. grote boosheid over de stoorzenders vanuit "DE GOUDEN LEEUW" en "DE TOVERBAL". "Het OPEN PODlIJM'.' ondenmnd._daar....veeL binder van. Het getuid vanuit "De Toverbal"dimde gelukkig. Maar toen was er al veel kwaad geschi.ed.--.Een .stortbui had de eigen geluidsinstallatie ook nog aangetast. Ja, daarvoor zal overleg nodig zijn en mogelijk een directe verbinding met de omliggende horecabedrijven: WOAKIE-TOAKIE.S brengen uitkomst. De keuze van de VROUW-van-het-jaar in de persoon van Pieta de Louw was zeer terecht en de stamtafel had haar ook als nummer EEN voorgedragen. Nogmaais onze-extra felicitatie aan Pieta en...haar...familie_

FANTASTISCH! Effe naor Geffe was weer een indrukwekkend feest, begonnen met een schitterende feestmis. De nieuwe dingen werden opgesomd: Het Karron -uit den Briel, dat nog wekenlang ons Kerkplein sierde, bracht veel lawaai, maar ook veel echte losse flodders, de Jachthoorngroep ging door de dag heen steeds mooier klinken, de Vlaamse ''Dorsvlegels" knuppelden er gezellig en kouterend vol humor op los. ''De oude dorpsfotograaf met assisten" wisten veel marktbezoekers op geraffineerde wijze te verrassen. Er was dit jaar een goede spreiding van het publiek. Ook voor de kinderen waren er veel attracties en de kinderwerkgroep rond "Klavertje Vier"verdient een dikke pluim. De Valkenier en roofvogelshow trok veel aandacht, vooral omdat zijn rnofvogels...de_dui.\!:en. rond de kerk verJoegen. De individuelen uit Liempt waren weer groots. De kar van Harrie Willemse zag je in het hele parcours. Een groots compliment verdient wederom de organisatie, het comité Ëffe naor Geffe". Alles was weer perfect geregeld en dat dwingt het- grootst mogelijke · 11·1e .... 111111111111 respect af. W IJ.. bewonderen JU ... ... . . Dat vuur steekt aan!! En toch zou de aankleding van kramen en winkels en bedrijven beter kunnen en beter moeten. Daar moet nieuw leven in komen. We willen verrast worden. De prijzen vielen bij 1. RABOBANK, 2. Bart de Kinderen en 3. Bloemisterij "Maninka"en dat terecht. Er komt een cursus :"Hoe versier ik mijn zaak". Ivo van Dinther verraste de gasten op ''Effe naor Geffe" met een nieuwe uitgave, 700 korte opmerkingen, gedachten, zinnen voor 700 jaar Geffen onder de titel: "Ge wordt er mee wakker". De Geffense CD "GRUTS OP GEFFEN' is zeer goed ontvangen. Er zijn nog exemplaren te koop bij video-

7


AANBIEDING Thermoblousen, met rits of knopen, in diverse kleuren: voor de prijs van: 39,95 Diverse PARKA windjacks, in de maten M t/m XL voor de prijs van: 75,00 Schipperstruien, wol/acryl of 100% acryl, diverse kleuren en maten: 39,95

Verder hebben wij ook in onze collectie: de nieuwe HAVEP winterjacks, thermoveralls en ondergoed.

PATRICK BEKKERS VOOR AL UW WERK- EN BEDRIJFSKLEDING Kloosterstraat 5 5386 AR Geffen tel. 073-5324705 b.g.g. 073-5327845 eventueel kunt u uw bestelling ook afhalen aan de v. Coothstraat 23 Geffen.

8


theek Cinerent en bij Bosch van Erp à f 25,-. Een blijvende, waardevolle herinnering aan "Geffen 700". We gaan ons voorbereiden op 4 oktober. De kranten staan al vol over de PROCESSIE. We moeten die dag vro.eg. op. Om 9 uur gaaL de PRQCESSIE van START. Er zijn al honderden deelnemers. Vroeger werd ook de hele route versierd waarlangs de processie trok. Zou dat ook weer gaan gebeuren. En buiten werd het H.Hartbeeld geplaatst, versierd met bloemen en kaarsen!!! Maar we hen gin bildJès mer. Of toch nog. Dat zou mooi zijn!!!!! In "D'N GEFFENSCHE COURANT" in deze TO\enklanken lees je het hele programma van die HOOFDFEESTDAG. Om 10 uur de Hoogmis, de onthulling van het Glasin-lood-raam, de boomplanting, de feestmiddag in "De Geer". Ja, de hele sporthal, de HÉÉÉLLÉ SPORTHAL wordt omgetoverd tot een feestzaal, er is muziek, toneel, spel, de presentatie van het boek "GEFFEN 700", videovertoningen, spel, CD-verkoop, er is volop Geffens Bier, wijn en niet te vergeten de KUNSTVEILING. Kom op tijd, er is plaats tekort vrezen we. We hebben de kunstwerken al kunne zien in de Aloysiusschool. De ZUIL "GEFFEN-ZEVEN-HONDERD-JAAR" staat in de hal van. het gemeentehuis te pronken. Wie biedt er geld voor. Prachtig in een grote hal. Die zuil komt terecht bij ......................... ?? Ja, we hebben een viertal bieders op het oog, maar noemen geen namen. Het zou ons niet verbazen als het toch weer naar de gemeentehuishal gaat. Wie weet!! We zien ze al: de schaapjes, de herders, de bruidjes, de organisaties, de koren, de verenigingen, de clubs, met het opgepoetste vaandel, vlag, emblemen, de Processie! 4 oktober 1998 een dag om N OOIT te vergeten. Volgende stamtafel op 18 oktober om 11.00 uur tot 12.30 uur in café Gevers. van Stamtafel 85.

T'UN BLAKKE GEDROCHT 13 september j.l. ben ik op de recept~~ van dokter Smit een groen-goud gevlamde pen kw1Jt geraakt dat voor mij zeer volle waarde heeft. Als iemand deze p~n heeft gevonden zou u dan zo vriendelijk willen z1Jn om mij die dan terug willen bezorgen. M. Schuurmans Pater v.d. Elzenstraat 34

5386 CB Geffen

68tten, Nuland, Vlnfce/

U®® Maasdonk 700 fietsroute Op 18 oktober •wordt de Maasdonk 700 fietsroute voor de eerste keer gefietst. Deze fietsroute is een blijvende herinnering aan de drie 700 eeuwfeesten in Maasdonk. Een verbindingslint tussen drie dorpen, die zo langzamerhand steeds meer bij elkaar gaan horen. Wij nodigen alle Geffenaren, Vinkelnaren en Nulanders uit om mee te doen!!! De route is geheel bewegwijzerd met de bekende zeshoekige bordjes en begint bij het gemeentehuis om vervolgens via Geffense bosjes, Geffen, de polder , Nuland, Kaathoven, Vinkel en Munnekes Vinkel weer bij het gemeentehuis te eindigen. Het opschrift op de bordjes luidt: "Fietsroute Maasdonk 700". In de gemeenteraad van juli is budget vrijgemaakt voor de bewegwijzering, de bordjes zijn inmiddels besteld en worden in september geplaatst. De volledige route is 42 kilometer, maar u kunt op diverse plaatsen een kortere route nemen. De route wordt op 18 oktober geopend door burgemeester Netten. Vervolgens zullen een groot aantal mensen op de fiets gaan. Tussen 11. 00 uur en 13.00 uur kunt u starten. Voor deze officiële eerste editie is een mooie routebeschrijving beschikbaar die u gratis kunt ophalen bij Café Kerkzicht (Nuland), den Driehoek (Vink.el) en het Haasje (Geffen). U kunt de route op eigen tempo rijden. Wij proberen zoveel mogelijk monumenten open te stellen zodat u af kunt stappen en een kijkje nemen. Het is de bedoeling om vooral de verassende plekjes van de diverse dorpen aan te doen, omdat blijkt dat in zowel kern als buitengebied er he.e l veel mooie dingen te zien zijn. Laat u • verleiden door de drie feestcomitée's en spring massaal op de fiets op 18 oktober. U bent van harte welkom. !! Bestuur Geffen 700 Bestuur Nuland 700 Bestuur Vinkel 700

9


~\ Tonny Jansen -------;J ~\ Gezelschapsvervoer \

;

wi!1

•

TAXIBEDRIJF

Tonny Jansen Vervoer voor ziekenfondsen Rolstoel - Vervoer Gezelschapsvervoer per busje 8 persoons

Tonny Jansen 073-5321313

10


30 september 1998 • • Jaargang 2 Nummer 11 • • Verschijntregebnatigin Torenklanken • • Oplage 1750 stuks • • Pagina I

Morgen overhandiging eerste "Geffen 700" fotoboek (van onze hoofdredacteur)

GEFFEN - Morgen, op de dag dat ons mooie dorp op de kop af 700 jaar bestaat, ontvangt de Geffenaar van het jaar 1998, Pieta de Louw, als eerste het "Geffen 700" fotoboek. Dit gebeurt om 20.00 uur tijdens een bijeenkomst voor genodigden in de kelder van heemkundegroep Vladerack. Aanstaande zondag 4 oktober kunt u tussen 14.00 en 18.00 uur uw bestelde exemplaar atbalen in de speciaal daarvoor ingerichte stand in Sporthal De Geer. Het boek kost fl. 39,95. Er zijn nog exemplaren te koop.

Programma 4 oktober 09. 00 uur: 10. 00 uur: 11. 00 uur: 11.30 uur: 14.00 uur:

start sacramentsprocessie eucharistieviering onthulling glas-in-lood raam planten herinneringsboom feestmiddag in De Geer

Het is de bedoeling dat iedereen zijn of haar exemplaar aanstaande zondag zelf afhaalt in de stand van de heemkundegroep. Wie nog niet ingeschreven heeft, kan ter plaatse alsnog een exemplaar kopen à fl. 39,95. Zolang de voorraad strekt.

"Geffen 700" vlagdata het bestuur van de Stichting "Geffen 700" roept iedereen op om te vlaggen op: 1 oktober:

- de dag dat Geffen 700 jaar bestaat

4 oktober:

- officiële feestdag

18 oktober:

- doop "Maasdonk 700" fietsroute

27 december: - eindejaarsbijeenkomst in De Gouden Leeuw

"Maasdonk 700" fietsroute In overleg met de comités van Nuland en Vinkel is besloten de 'Maasdonk 700" fietsroute op 18 oktober officieel in gebruik te nemen. Noteer deze zondag alvast in uw agenda's !!!

11


Pa

Jeugdprogramma De Geer

Ballonvaart bij mooi weer

(van onze kindexwerkgroc,p)

(van het bestuur)

GEFFEN - Natuurlijk is er bij de officiĂŤ.l e viering van het 700 jarig bestaan ook aan de Geffense jeugd gedacht. Zij komen bij de feestmiddag in De Geer volledig aan hun trekken. Op de eerste plaats is er een tentoonstelling rond het project waaraan de kinderen vlak voor de grote vakantie gewerkt hebben. Dit scholenproject "Geffen, wat een heerlijkheid" levert een fraaie gedichtenbundel op. Alle dichters en illustrators die erin staan, mogen gratis zo' n bundel afhalen in de " Geffen 700" stand. Hij is ook te koop voor de helft van 700 cent. Terwijl er grote kunstwerken geveild worden, mogen de kinderen zelf ook creatief aan de gang; in de tekenboek. Net zoals tijdens Effe noar Geffe. Wij hopen op veel kleine kunstenaartjes.

GEFFEN - Bij goed weer zal er 's middags om ongeveer 16.00 uur een heuse ballon het luchtruim kiezen vanaf het terrein bij De Geer. Aan boord van de ballon zitten twee bezoekers van het openluchtspel, twee leden van de Club van Zevenhonderd en de winnaar van de "Geffen 700" fotowedstrijd. De vaart wordt aangeboden door sponsor

Verder is er nog een echte striptekenaar en om 16.00 uur een balonnenwedstrijd, waaraan iedereen mag meedoen. Welke ballon komt het verst? Via onze contactpersoon bij de E.S.G. ontvangen alle gezinnen met kinderen van ons nog een persoonlijke uitnodiging met meer informatie over de feestmiddag.

12

a II

ABAB.

Eindejaarsbijeenkomst op zondag 27 december (van het bestuur)

GEFFEN - Op Derde Kerstdag is er 's avonds vanaf 20.00 uur een grootse eindejaarsbijeenkomst. Plaats van handeling is De Gouden Leeuw. De eindejaarsbijeenkomst is bedoeld om, de naam zegt het eigenlijk al, gezamenlijk terug te blikken op het feestjaar 1998. Dit wil het bestuur van de Stichting graag doen met alle Geffenaren die, op welke manier dan ook, hun steentje hebben bijgedragen aan het "Geffen 700" succes; de sponsors, de kopers van 700 producten, de werkgroepleden en de toeschouwers. Kortom; heel Geffen is welkom op deze feestelijke eindejaarsbijeenkomst. Noteer de datum alvast in uw agenda. Te zijner tijd zullen wij u uitvoeriger informeren via deze Courant. Het bestuur van de Stichting " Geffen 700"; Jan van Vucht, Ine van de Veerdonk, Harry Peters, Trees Lamers, Rien Oomens, HenriĂŤtte van Bergen & Charles van Herpen.


Pa .

III

Burgemeester Hans Netten plant herinneringsboom bij De Heegt (van een Broeder)

GEFFEN - Op zondag 4 oktober zal, direct na de onthulling van het glas-in-lood raam, als levende herinnering aan de viering van het 700-jarig bestaan van Geffen een rode beuk (Fagus Sylvanca Purpurea) worden geplant bij De Heegt. Het initiatief voor het planten van een boom is genomen door De Geffense Broederschap. Burgemeester Hans Netten zal bij het planten van de herinneringsboom het voortouw nemen. W.I. K. zorgt voor de muzikale omlijsting. De rode beuk is geschonken door Jan-Hein Stadhouders. Benaming De bruine beuk ( want dat is het in feite) wordt in de volksmond veelal rode beuk genoemd. De naam 'Purpurea' is in feite een verzamelnaam voor een grote groep zaailingen van de bruine beuk. Daardoor is deze vorm in de regel nogal variabel in bladvorm en bladgrootte. Verschillende beuken zijn in het voorjaar bij het uitlopen dieper bruinrood tot vaak purperrood in de zomer. Voorkomen Hoewel ons gecultiveerde land nauwelijks nog over de voor beuken ideale grondsoort beschikt (humeuze bosgronden) zijn er toch nog enkele fraaie bestanden te vinden. Een mooi voorbeeld is het Speulder- of Spriedelbos bij Putten op de Veluwe.

Blijvende herinnering Het spreekt voor zich dat de initiatiefnemers hopen dat de te planten boom tot in lengte van dagen te bewonderen zal zijn. Onder de boom zal een loden pijp worden begraven met tal van wetenswaardigheden over Geffen anno 1998. Mogelijk komt er op korte termijn nog een bankje onder de boom. Als dit inderdaad gerealiseerd wordt, kunt u dit lezen in deze Courant.

~r:;;,-v6- -----.:>

n Cis den Dove op Vladeracken (van een reporter)

Groei, leeftijd en omgevins Onder optimale omstandigheden kan een beuk 250 tot 300 jaar oud worden. Een beuk van 350 jaar is niet uitzonderlijk. Op goede gronden bereiken ze een doorsnee van 80 - I 00 cm. De jeugdgroei is bepaald langzaam. Echter ... de lengtegroei houdt circa 100 jaar aan. Op I 00-jarige leeftijd is de grootste hoogte bereikt (25 a 30 meter), maar de kroon breidt zich steeds verder uit, vooral in vrije stand. Solitairbomen zijn dan meestal tot de grond toe vertakt en de kroonomvang kan dan nog formidabel toenemen. De beuk groeit van nature met een vrij diepgaand haarwortelsysteem.

MAASDONK - Radio Vladeracken, de lokale omroep voor Maasdonk brengt in het weekend van 3/4 oktober enkele speciale "Geffen 700" programma's. Op zaterdagavond vanaf20.00 uur kunt u luisteren naar het prachtige openluchtspel Cis den Dove, wat in het weekend van 18/19 juli op het Dorpsplein werd gespeeld. Op zondag zullen de heren van Infonnatief uiteraard niet ontbreken bij de officiĂŤle viering van het 700-jarig bestaan. Om 14.00 uur 's middags begint een extra uitzending live vanuit De Geer, waarin u ook opnames kunt beluisteren van de activiteiten 's ochtends.

13


Pa'

IV

Deelnemers Kunstveiling zondag 4 oktober 1998 (van onze kunstredactie)

GEFFEN - Het werk van maar liefst 17 Geffense kunstenaars wordt aanstaande zondag geveild ten bate van het unieke glas-in-lood project. Tot het weekend kunt u de te veilen kunstwerken nog bezichtigen in de etalages van diverse Geffense winkeliers en instellingen. De Kunstveiling begint om 14.00 uur. Veilingmeester is Jan van Ravenstein.

omschrijving werkstuk:

te bezichtigen bij:

1) Babs Peeman

abstract schilderij 65 x 75 cm

v/d Heijden's Meubelen

2) Gwen Vogels

mijlpaal 3 meter hoog, keramiek

Gemeentehuis

3) Hemmie Berendsen

hoorn des overvloed, comdolly

Slager Jan van Ravenstein

4) Liesbeth van Erp

zilveren bonbonschepje

Oogadviseur Stefan

5) Maria Humpig

houtschilderwerk

Bakkerij Brands

6) Nelly Sleutjes

olieverfschilderij 70 x 100 cm

Slijter De Gulle Bottelier

7) Mia van Dinther

roestvrij stalen werkstuk

De Lappenmand

8) Marijke Peters

beeld

Boetiek het Snuffeltje

9) Ans van Erp

borstbeeld "tors"

Accolade Pers

10) Lies van Dreunen

aquarel

Poelier van Druenen

11) Marion Bierings

bronzen beeld 33 x 25 x 36 cm

Switch mode

kunstenaar:

12) Arnold van Griensven schilderij 60 x 90 cm

Badmode Van Erp

13) Ben Wijnen

schilderij zonder titel

Slijter D 'n Malder

14) A. van Nistelrooij

schilderij 55 x 55 cm

Spierings Schoenen

15) Ivo van Dinther

schilderij 60 x 80 cm

Van Heese Makelaars

16) Jan van Lieshout

olieverfschilderij

Frank van Bakel groente

17) Inez Hegeman

bronzen beeldje 30 cm

Gemeentehuis

14


Aflevering 7:

De kel"'k1

middelp1..,ü ,t vo.h het dol"'p,

De 9eschiede.nis van Ol'IZe kel"k be9il'lt met de il'lcol"pol"o.tie VO.l'I de pal"ochie C.e.ffen in 1423 il'I h.et Bossch.e kapittel. Dit is wo.cwsch.ijnlijk de aanleidin9 9eweest

OW\

eel'I 9rote nieL,\We kerk te boL,\We.l'I. Vool" die tijd stol'ld el" al een

ke>"-k/ 9ebedshL,\is1 W\aar deze voldeed niet W\eer aan de eisen van die tijd, Waarsch.ijnlijk is dit 9ebov1w1 dat dwars te9e1'1 de nieuwe k el"k kwam t e staan1 9ebl"uikt als sac>"-istie. De l'liev1we kel"k Wel"d OW\stl"eeks 1450 op9e+...okken; de ool"spl"onkelijke toi-el'I val'I die k el"k staat el" nv1 no9.

De

l"est val'I de k el"k heefr in de loop van

de tijd eel'I aal'ltal vel"aY1del"iY19el'I ondel"9aaY1. Dat h.ei- 9eloof in die t ijd (de vijfriende eeuw)

el'lol"W\

belal'l9i-ijk was, is te>"-tA.9

t e ziel'I il'I de 9l"ootsheid val'I t.-..e+ 9ebov1.w. De W\el'lsen leefde.VI +oel'I 1'109 Îl'I wol'lil'l9el'I vo.l'I t.-..ov1.t; eel'I stel'leV\ huis was e >"- in ol'ls dol"p l'liet te vinden. Toch kwo.W\ el" een 9l"ot e k el"k1 op9e+rokkel'I L,\it steel'\ èn bekostigd door het

9e.-

l"in9e aantal Îl'IWOl'lel"s, dat ons dol"p il'I die da9en telde.

Do.+ zo

1

V\

belal'l9l"ijk 9ebouw dal'I vaak doelwit was tijdens ool"lo9en laat zich

l"o.deYI. Jl'I '1497 Wel"d bij eel'I iYlvo.! van Kal"el val'\ C.elde>"- een 9edeelte. van C.effel'I iYI bi-o.Yld 9estokel'I, Ook het kel"k9eboL,\W leed ao.l'lziel'llijke schade. Ool"lo9ssch.ade was el" ook il'I 1512.

AaV\ het eil'lde van de 16e eeuw viel de kel"k tel'I pl"ooi aal'\ eel'I fikse bl"aYld .

6,.,. 6leveY1 slect.-..ts naakte

W\W'e.n

ove.1"1 aldl,,\s blijkt l,,\Ît een verzoekschrifr CtCll'I

d e t oei-ul'lali9e bisschop JV\ClsÎL,\s van 7 W\eÎ 1597. De kerk wei-d zo 9oed o.ls W\e.V\

kol'I hei-st e ld; het dak dekte men zolal'l9 W\et stl"o. Jl'I 1622 Wel"d el"

weel" eel'I le.iel'I dak op t.-..e+ 9ebov1.w 9ele9d, Maai- slechts 26 _jo.ai- hebbel'I de ko.+holiekel'I val'\ C.effel'I e.l" pleziel" VCll'I 9ehad1 want Îl'I 1648 YIO.W\eYI de hel"VOl"W\del'I het 9eboL,\W in bezit. De v1itoefeniV19 Val'I het katholieke 9eloof was val'lo.f die t ijd vel"bode.n. OW\dat de Gie.ffeV\se pl"otestaY1teh 9et'in9 ih aal'ltal wal"e1'11 Wel"d het onde.l"hov1.d vo.V\ de kel"k vel"slofr. Ook de watel"overlast hielp w,ee aah het verval V0.1'1

de kel"k. 2o wer>d het 9eboL,\W hiel"dool"1 ol'ldel" o.l'ldel"e ÎV\ 1757, e.>"-l'lsti9

beschadi9d.

--~==--===-===--

Bij de grote overstromi1tg van l880 .ston,d het water in de (,effem,e kP.rk. 15


Jn feb1tv.a1ti 1800 we1td doolt de Tweede Kame1t een beslv.it 9oed9ekev.1td; waa1tmee de Ceffense ke1tk aan de kaüwlieken kon wo1tden te1tv.99e9even. Op 17 ap1til 1801 was het zove1t . .Als schadeve1t9oedin9, vool" he+ 9ebl"1Aik van de kel"k1 Wel"d een fiks bed1ta9 op9e9even. Dit 201A _ial"e1'\laM9 een heet haV\gijzel" betekeneV\. Pas in 1827 we1td de schadelooss+e llin91 e n daal"mee tevens de ovel"d1tachtsl"egelil'\9en1 definitief 9e,...e9eld. Dit hield ondel" aV\del"e in dat het ht-\is1 dool" de pl"edikan+ bewooV\d, vool" de pas+ool" Wel"d in9e1t1Aimd. Dat he.+ ka+holi~ke geloof Weel" eel'\ zeelt belal'\91tijke plaats 9il'\9 inne.Men, blijkt wel v.i+ h et feit dat veel pl"otesto.1'\tse Ceffe~,a1ten zich bekèel"cle1,, tot het katholicisme. Jn 1835 woonden el" 988 Katholieken, 6 3oden en 1'\09 slechts 10 Ce,,.efol"W\eel"den ÎI'\ ons dol"p, 6"' oW\dat hei cen+,..v.m van Cefe1'\ zich vevplaa+s+ had van "de +-lev.vel" (waal" nv. de pastol"ie staQt) l"ichtin9 Kel"kstt<aa+1 was de zij-in90.n9 onlogisch 9e.wol"den.. Jn. 1850 We.r'd de. Ï•'\90.11.g dal'\ ook verplaatst no.alt de tol"en. Spoedig do.a1tna bov.wde W\el'\ op "de +-lev.vel" de hv.idige. pasto1tie. (co. . 1856). t-let was inmiddels he+ tijdpe1tk van pastoo1t Pi99en (1852-1861 ) . Deze po.stool" zette. zich el"voo1t in om in ons dol"p ee.n lie.fdes9esticht van de 91toM te krijgen. D e ov.de pastorie zou. immel"S lee.9 kowte11 e11 kon zodoende oon de 21Asters 011derdak biedel'\. J"' 1856 was het zovei,- el'\ vi,-ijwel dil"ed wel"d be901'\l'\en met het onde1twijzen van een kleine honde""d kindel"en. Val'\ 1861 tot 1891 was de 9ees+elijke leiding val'\

Ce.ffel'\ i"' handen vo.1'\

pastoor Van de Poel. Na z ijl'I dood Wet'd hij opgevolgd dool" po.stoot' Vel"bel"ne. D eze pastoo~• bleek een erg besl1Aitvaa1tdig W\an. t-lij naW\ onde1t ande1te in "1892 de begraafplaats ovel" van de 9eW\eente, een jo.al" la+e.v de klokke.!'\ e.n de tol"e.l'\. Tevens werd ÏI'\ zijl'\ periode>' ol'\del" le idit,g van architect 'Frat,seV\1 de kel"k ÎI'\ 1893 vel"9root. t-let l'\09 altijd bestaaMde 01Ade kel"kje w e l"d afoeb,,.oke1'\1 het dak van de k e rk wel"d op9e+rokkeV11 el" kwam eeVI transept en eeVI p1tiestevkooi,- dat even hoog werd als het l'niddenschip. Jn 1910 werd L. van Dv.VI aaV\9e.steld als opvolger vaV\ Vel"berl'\e. Hij liet ol'\der al'\deve de 9l"ote klok h.e.l"ste llel'\ die.1 bij de be.9rafenis vo.l'\ po.stool" Van de Poet door de smid met eel'\ haW\er was kapot9esla9e1,. Ook wel"d de kel"k verdel" vet'siel"d met schildei,-in9en en beeld91toepen. Daarnaast Wel"d bij het 40-jal"ig priesterfeest van po.stool" Van D!An h.et t-l. Hal"tW\on1AW\ent 9eschonken. Dat is l'\09 steeds iV\

de. pastol'ieh.-..il'\ te

Van 1932 tot aal'\ zijn dood in 1953 zwaaide

3.

bewondet'el'\,

v.d. Kamp in Geffen de

geestelijke sceptev. Jn 1937 had ook hij een _it-\bileu.m te vie,•en, zijn zilveren priestel"feest. Bij die gele9el'\heid werd eel'I doopkapel aa ►,9ebov1wd. Op 1 oktober 1944 wei,-d het ►niddelp1Al'lt val'\ vele frotse Ce.ffenal"en bijna in

éé"' klap verwoest. Gelukkig 9iV\gel'\ niet alle aangebl"achte spl"ingstoffeV\ tot ontladit,9 over. Toch. was de schade enol"m: de rechtel"beuk1 de fraptoren, het 1A1Arwerk eM het 01t9el wa1ten i"' eel'\ klap vernield. Na ¼lat pl-'ovisol"ische aalf\passin9en werd de kerk in 1948 9rol'ldi9 he1tsteld. De witte. W\L.\l"en val'\ de rechte l"zijbe!Ak we1tden ook l'\O. de gi,-ote l"es+o.1Al"atie van 1965, C\ls het'Îl'\l'\et'in91 oVlbeschilderd gelaten. Jn 1965 was pastoov

3,

Sm1Alde l"s inmiddels po.stoor- Van. de Pas al een

jaal" opgevol9d. J"' die pel"iode we.l"d ook de k e.rk geschikt 9emaakt vool" de

16


V\Ïev.we litv.r9ie. Het priesterkoor we.rd v.it9eb.,-eid1 het offero.lta.a.r werd c.e.t\fro.al 9eplao.tst1 de vloer werd verV\Îev.wd W\et passende te9els en de W\ooie ov.de banken wel"den in9erv.i!d vool" 450 stoele n. Vele parochiaV1en wareV\ met deze vel"V\iev.wiV\9e1'\ Vliet er9 9elv.kki91 het ov.de Îl'\terie.v.r sloot veel beter CIO.I'\ bij de sfeer Val'\ het 9ebo!.,\W. JI'\ 1977 zijVI do.arom

de

Bosch). Jn

h!.,\idi9e

bal'\keV\ 9eplaa+st1 afkoW\sti9

v.it de M !.,\l'\telkel"k (De.VI

1978 Wel"dei'\ twee k opel"el'\ krool'\l!.,\chte.rs 9eho.l'\9el'\1 Wel"d het

Vlaamse tel"l"o. co+to. Mo.dol'\l'\o.beeld 9el"esto.!.,\reel"d el'\ vel"scheel'\ er weer

eeV\ preekstoel iVI de k erk.

De

1985) w e l"d 9ekel'\merkt dool"

pel"iode ol'\der pastoor Vo.l'\ DoorVI

(1977 tot

vele aal'\po.ssil'\9el'\ vo.l'\ het iMteriev.r. Dao.rol'\-

der beh oordel'\ zeker ook de acties voor het beeld vo.l'\ Maria Mo.9dalel'\o. el'\ eel'\ l'\Ïe v.we 11.,\id klok. De h!.,\idi9e pastoor L. S p ijkers verscheel'\ il'\

1 985 tel'\ tol'\e.le. H et bleek ee.l'\

tijd vaV\ v el"dere aanpassil'\9e.V1 Val'\ de k erk aal'\ d e moderl'\e tijd. Dom• W\iddel Val'\ eel'\ sto.o.lconsfr!.,\c+ie werd het offel"altao.l" (ih

1988) ih z'n 9ehee.l

v el"plao.tsbo.o.l" 9emo.o.kt. Jn 1991 kondel'\ de b e wol'\ers

VO.I'\

de aaV1lev.l'\WoV1Î1'\9el'\ e n de bewol'\ers van

t-11.,\ize De t-lee9t d .W\,V, eeV\ video- CCIW\el"a1 die op de p14ee ks+oel Wer,'d ao.V19ebracht1 alle diel'\stel-\ VO.l'\!.,\it de k erk op T.V. v o l9el'\, +-l e t kerkW\!.,\Se!.,\m "De P eperbv.s " werd 9eope nd el'\ k o V\ voertaal'\ bezocht wol"den ti_jde l'\s door

3o van Wo.l'\rooij 9eol"9al'\iseerde kerkrondleidin9en.

Ook werd er een Colwnbal"t!.,\W\ (v.l"nenml.,\V.1") 9ebov.wd op h et ke.,.khof m et rv.iW\te vool" 12 l.,\rl'\en voor de "R.K. be9ro.afplaats e 1'\ no9 eens 12 v.rnel'\ vool" de Openbare be9l"cwfplcwts . B o v e t1dien wel"d de torel'\ ook 's a vot1ds it1 het licht 9ezet door middel v an 9rote schijV\Wel"pers. Jn 1992 vol9de t enslotte een r est o.!.,\l"at ie van h et k erk9ebov.w waarbij het dak van de 9rote

t orel'\1 het +rap+orel'\tje en het al'\9el!.,\storentje werdel'\

vool"ziel'\ val'\ nie!.,\We natv.l.,\l"-leiel'\, Verdel" werden de wijzel"s van de klok vool"zien van nie!.,\W blo.d901.,\d en onder9ebracht in nieL\We dakkapellel'\. Ook het metselwel"k van de tol"emn1Al"el'\ wel"d 9erest av1r eel"di de voor- en l"echterz ij9evel Wel"de.l'\ opnie.1AW op9e.voe.9d. Dat de Mal"ia Ma9do.leno.kel"k in

1998 no9 steeds e.e.n belangrijke plaat s

ÎnV\eeint in ons dol"p bewijzen de v e le. o.c+ivite ite n die 9ehov1del'\ Wol"'den in het kadel" val'\ de "~effen

11

700 -viel"il-\9. De opbre.n9s+e.n do.o.l"vo.n wol"del'\ be-

steed o.al'\ ee.1'\ l'\Îe 1,1w 9las- rl'\-lood k e .,..kl"etetW\1 dett in oktobel" zal wol"'del'\ onthvdd .

Hoe was het vroeger in ons dorp ?

Nieuwsgierig ? Neem een abonnement op "Auw-Neijts" het periodiek van Heemkundewerkgroep 'Vladeracken' p/a Lambertusstraat 11, 5386 BA Geffen Tel. 073-5322283

17


Stichting Geffen 700 organiseert:

op de officiële feest dag zondag 4 oktober

een feestmiddag van 14 tot 18 uur in sporthal De Geer met onder andere: een fantastische band de Geffen 700 kunstveiling een ballonnenwedstrijd een fototentoonstelling het Geffen 700 fotoboek en nog vééééél meer ! ! !!! Geffenaren, jong en oud, gratis entree

18


en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 1i 1

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARJE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GE.M EENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160

Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder J.G.J. Moon- van der Biezen na telefonische afspraak via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk tel. 073 - 534 21 00, tst.160.' BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur

CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK Door omstandigheden is het overzicht van de burgerlijke stand van de gemeente Maasdonk over de maand augustus 1998 nog niet beschikbaar. Dit wordt in de volgende Torenklanken opgenomen.

Meer voorlichting, minder bestrij dingsmiddelen Voorkomen van ongedierte is beter dan bestrijden. Het bestrijden van ongedierte, met name ratten, muizen en wespen is een veel voorkomende taak van de gemeente. Het gemeentebestuur heeft besloten dat de bestrijding van ratten en muizen bij bedrijven alleen door middel van voorlichting en advies gebeurt. Particulieren kunnen ook terecht voor de verstrekking van bestrijdingsmiddelen, maar ook daar zal geprobeerd worden door een goed advies te voorkomen dat mensen last hebben van ongedierte. Voorkomen is immers beter dan bestrijden. De middelen die nodig zijn voor het bestrijden van ratten en muizen, plaatsen de gemeente jaarlijks voor hoge kosten. Met name de verstrekking van bestrijdingsmiddelen aan (agrarische) bedrijven, vormde vroeger een hoge kostenpost voor de gemeente, terwijl bedrijven ongediertebestrijding in feite tot het normale bedrijfsrisico kunnen rekenen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de dienstverlening aan bedrijven te beperken tot advies en voorlichting. Aanschaf van bestrijdingsmiddelen komt bij de Maasdonk:se bedrijven voor eigen rekening. Ratten en muizen De meest voorkomende overlast van ongedierte is die van ratten en muizen. Bij particulieren is dit veelal eenmalig, maar bij (agrarische) bedrijven blijkt het een regelmatig terugkerende vorm van overlast te zijn. Op jaarbasis wordt door de gemeente voor een flink bedrag aan bestrijdingsmiddelen verstrekt. Voorheen was deze dienstverlening voor zowel particulieren als bedrijven van toepassing. Op dit moment komen bedrijven niet meer in aanmerking voor gratis verstrekking van bestrijdingsmiddelen. Wanneer er overlast is, kan contact worden opgenomen met de buitendienst van de gemeente. Er wordt dan wel advies gegeven over de manier van bestrijden en het soort bestrijdingsmiddel wat het beste kan worden gebruikt, maar de aanschaf hiervan moet door het bedrijf zelf worden geregeld via de agrarische groothandel of de Boerenbond. Voor particulieren geldt, dat zowel het advies als het bestrijdingsmiddel gratis door de gemeente verstrekt 19


worden. Resistentie tegen bepaalde soorten gif Wanneer in een bepaald gebied langdurig een bepaald soort gif wordt gebruikt als bestrijdingsmiddel, raken de dieren op een gegeven moment resistent voor dat bestrijdingsmiddel. Dat wil zeggen dat ze langzamerhand een weerstand ontwikkelen tegen het gif waardoor het niet langer gebruikt kan worden als bestrijdingsmiddel. Wanneer u wilt weten welk bestrijdingsmiddel u het beste kunt gebruiken, dan kunt u bellen naar de gemeentewerf, tel. 073 - 534 21 08. Wespenbestrijding Met name in de nazomermaanden worden op veel plaatsen wespennesten aangetroffen. Zowel buitenshuis als binnenshuis kunnen deze dieren een eigen onderkomen bouwen. Dit levert uiteraard een probleem op, zeker omdat deze beestjes venijnig steken en dus eigenlijk meteen voor grote overlast zorgen. Eigenlijk is hier niets meer aan te doen dan het onschadelijk maken van het nest door het verstuiven van een bepaald soort bestrijdingspoeder. Aangezien wespennesten zowel in woningen als bij bedrijven voorkomen, wordt hier geen verschil gemaakt in berekening van de kosten. In alle gevallen wordt door de medewerkers van de gemeente het nest onschadelijk gemaakt zonder dat hiervoor kosten worden berekend. Bestrijding van andere plaagdieren dan ratten, muizen en wespen De bestrijding van andere plaagdieren dan ratten, muizen en wespen gebeurt ·niet door de gemeente, maar hiervoor dient u zelf een oplossing te zoeken. Bij de gemeente kan wel gratis advies worden gevraagd over het inschakelen van een deskundig bedrijf bij bijvoorbeeld de bestrijding van kakkerlakken, mieren etc. Het determineren van onbekende diersoorten kost f 50,=. Voorkomen is beter dan genezen Omdat het altijd vervelend is wanneer ongedierte in huis of bedrijf voorkomen, wordt door de gemeente de nadruk gelegd op het voorkomen van ongedierte, met name ratten en muizen. Een aantal tips hiervoor zijn: • Zorg ervoor, dat het voor de dieren niet aantrekkelijk is om in huis of bedrijf binnen te dringen. Voor ratten en muizen geldt met name in de wintermaanden dat ze op zoek gaan naar een droge, warme plek, liefst met voedsel in de buurt. Het is dus raadzaam om b.v. veevoer en huisdierenvoedsel goed afgesloten te bewaren, zodat dit geen "provisiekast" voor ratten en muizen kan vormen. • Houd, met name in natte periodes, ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten, zodat de beesten niet in huis kunnen binnendringen. In het algemeen komen de beesten op voedsel af, dus

20

goed opbergen van brood en dergelijke helpt mee om ratten en muizen buiten de deur te houden. • Wanneer u buiten broodkorsten of andere etensresten strooit voor de vogels, doe dit dan niet 's avonds. De vogels maken er alleen overdag gebruik van, en in de loop van de nacht zal het een aantrekkelijke voedselbron voor ratten en muizen vormen. • Uiteraard kunt u, wanneer u vermoedt dat mogelijk ergens een muis binnen zit, een muizenklem gevuld met kaas. worst of brood zetten. Op die manier wordt het gebruik van vergif zo laag mogelijk gehouden. Het plaatsen van vergif is lang· niet altijd de beste oplossing en alle vergif is eigenlijk teveel. Informatie Wanneer u bovenstaande tips in acht neemt: zal een groot deel van de overlast a1 worden voorkomen. Hebt u toch problemen, bel dan naar de gemeentewerf, tel. 073 - 534 21 08. Daar kunt u doorgeven als u overlast ondervindt en hulp wilt hebben bij de bestrijding, of advies vragen over het voorkomen en bestrijden van p laagdi f?ren.

EXCURSIE OMGEVING.

NAAR

FLORENCE

EN

Deze 8-daagse excursie (van 20 t/m 27 maart 1999) per luxe touringcar van Koning Tours te Nuland wordt georganiseerd onder ausp1c1ën van De Kunstkring De Meent te Nuland. Tweedaagse heenreis (met overnachting in Zuid-Duitsland) naar Florence en omgeving, waar u onder leiding van deskundige gidsen een bezoek brengt aan vele bezienswaardigheden in o.a. Florence en Siena. Tweedaagse terugreis. Verblijf in hotels op basis van halfpension. Prijs: fl.900,- op basis van tweepersoonskamer. Toeslag voor éénpersoonskamer: fl. 200,-. Aanmelding voor I oktober a.s.. Nadere informatie en aanmeldingsformulier verkrijgbaar bij het secretariaat van De Kunstkring De Meent, Prins Bernardplein 4, 5391 AR Nuland, tel. 073-5322257.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Wie heeft mijn regenpak gevonden/meegenomen? Ik ben hem kwijt sinds juni 1998. Kleur: groen. Maat: 152 Wendy van Gogh, Molenstraat 29, Geffen, tel. 073-5322045.


HENK BABRAKEN EN KIELE KIELE OP BRABANTSE AVOND OP IN VINKEL OP 11 OKTOBER A.S. Op zondag 11 oktober gaat weer een nieuw seizoen van Brabantse Avonden van start in Vinkel. Tijdens de eerste avond zullen optreden: Brabantse troubadour Henk Habraken, de verteller Ivo van Dinther en de komische groep Kiele Kiele uit Helmond.· Henk Habraken is inmiddels een bekende naam bij de kenners van het Brabantse lied. Vaak zijn de liedjes van Henk te horen op Omroep Brabant. Tijdens zijn optreden brengt hij nog wat extra: hij weet met veel humor en zelfspot zijn liedjes aan elkaar te praten. Ook kan hij snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De uit Geffen afkomstige verteller Ivo van Dinther is al 83 jaar. Maar hij is nog steeds actief en onlangs presenteerde hij zijn nieuwe boek tijdens Effe noar Geffe. Hij treedt niet vaak meer op, maar bij de Brabantse Avond in Vinkel is hij er zoals elk jaar weer bij. Als geen ander kan hij verhalen over gebeurtenissen in het Maasland. Dit jaar zal zijn bijdrage staan in het teken van de Contente Mens, Nol van Roessel. Dit i.v.m. de toekenning van de Ad de Laat prijs dit jaar aan Nol van Roessel. De groep Kiele Kiele bestaat uit 3 mannen en ze komen uit Helmond. Begeleid door een piano brengen ze met hun eigen mooie stemmen liedjes, die uitblinken door

Slijterij

schitterende teksten, en die met veel humor allerlei situaties schetsen uit het dagelijkse leven. Ze treden niet vaak op, maar ze zijn wel een absolute topper op het gebied van Brabantse cultuur. De avond begint om 20. 00 uur en wordt gehouden in café d' n Driehoek in Vinkel. Kaartjes zijn daar ook te koop ( tel. 0735321862).

DANKBETUIGING "Herfst. De bomen verliezen hun blad en kleur de bloemen hun geur. De natuur gaat in rust tot het voorjaar het weer wakker kust. Dan is er weer leven, een nieuw begin. Helaas. dat zit er voor ons Bartje nooit meer in. Te jong is hij uit het leven weggehaald en is de kilte van de herfst over ons neergedaald. Maar mede dankzij vele attente mensen, hopen wij dat het voor ons ook weer voorjaar wordt. Bedankt voor uw troost! Bart, Liesbeth en Emmy van Erp.

D'n Malder oktober wii"' ~ ·~ 'à,lle, wijHPft 5% ko~

aanbiedingen: Dujardin vieux Goblet jonge jenever Mansion house whisky 0,71 Joseph Guy*** Bootz liqueur 13 verschillende smaken

J22,95 f22,95 f20,75 /30,95 f16,95

aanbiedingen geldig t/m 10 oktober 1998 w!fou1en vo01behouden

Kloosterstraat 5b Geffen Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafel5, krukken en tapinstallatie 21


DIERENBESCHERMING 's-HERTOGENBOSCH E.O. Evenals in het voorjaar wil de afdeling ' s-Hertogenbosch e.o. kattenbezitters met een financiĂŤle bijdrage een extra stimulans geven om bijtijds hun katten te laten steriliseren/castreren. Deze actie is bedoeld voor kattenbezitters woonachtig in ons werkgebied. Ons werkgebied omvat de plaatsen met de volgende postcodes: 5200 AA t/m 5255 ZZ 5386 AA t/m 5387 ZZ 5258 AA t/m 5259 ZZ 5390 AA t/m 5393 ZZ *Deze bijdrage is als volgt: Voor leden van de dierenbescherming; -sterilisatie fl. 50, -castratie fl.25, Voor niet-leden van de dierenbescherming; -sterilisatie fl.30,-castratie fl.15,-

WETENSWAARDIGHEDEN Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 03-04 okt. Geffen 24-25 okt. Nuland 10-11 okt. Vinkel 31-01 nov. Nuland 17-18 okt. Geffen 07-08 nov. Geffen De praktijken zijn helemaal gesloten op : Vinkel: 8 okt. 26 en 27 okt. Nuland: 8 okt. 30 okt.

De actie loopt van 15 september tot 15 december 1998. Alle dierenartsen van 's-Hertogenbosch e.o. z1Jn hiervan in kennis gesteld.

Vakanties: M .Peeters: 12 okt. t/m 16 okt. J. Visschers: 5 okt. t/m 9 okt. N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden)

Vanavond gaat ekker chinezen -

Voor boeren, bur ers en buitenlui -.:

*Procedure voor de ontvangst van de bijdrage; -opsturen van de originele rekening van de dierenarts voor - - 27 december, met vermelding van bank/girorekeningnummer aan: Dierenbescherming 's-Hertogenbosch e.o. P/a Rembrandtstraat 67 5251 PB Vlijmen -na ontvangst zal de bijdrage worden overgemaakt.

.

1/

(

,,. /

V

~

/:

'.

boerenkarbonades bij aankoop van 4 stuks gratis pakje Croma Provenciale, per stuk

rundergehakt,

/J -d

2

~ -

'"'

Babi PangĂ n~

25

1 kilo

vleeswarentrio,

rauwe ham, palingworst, leverkaas (100 gr. per soort), samen voor

Weense herfstsalade,

100 gr.

per portie

8

95

5

95

1

95

Geldig van 28 september t/m 3 oktober 1998

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500 gram

22

4,

45 500 gram

4

,

45

6

50

7 varkens minutesteaks

9

95

5

95

vleeswarentrio, gebraden varkensrollade, ontb ij tspek, cornedbeef (100 gr. per soort), samen voor

Geldig van 5 t / m 10 oktober 1998

Keu rsi age rij

VANTUYL KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91


700 JAAR GEFFEN EN DE MOLENS

Belasting op de wind?? Je hoort tegenwoordig mensen nog al eens verzuchten dat de belastingdruk zo hoog is en dat we overal belasting over moeten betalen behalve over de zon en de wind, die krijgen we nog gratis. Maar wist u dat dit niet altijd zo is geweest? Er is een tijd geweest dat molenaars belasting moesten betalen over de wind die ze gebruikten. Dit was in de tijd dat de bestuurder of heer van het land waarover de wind waaide deze wind als zijn eigendom beschouwde. Wanneer iemand vergunning kreeg om een molen te mogen bouwen op dit land dan moest hij ook de wind pachten. Per jaar moest hij dan een zeker bedrag betalen voor de pacht van de wind. De eigenaar van de molen kreeg dan op verzoek, het recht van wind. Dit windrecht werd vastgelegd in een ''windbrief', een akte van perkament waarin alle voorwaarden, rechten en plichten van de molenaar werd omschreven. De jaarlijkse "windpacht" varieerde, afhankelijk van de grootte van de molen van fll,50 tot fl.8,00. Dit waren voor die tijd (we spreken hier over de vijftiende en de zestiende eeuw) toch behoorlijke bedragen. In ruil hiervoor moest het Graafschap en later de Staten ervoor zorgen dat de molenaar het recht van de vrije wind kreeg, d.w.z. dat de wind niet werd belemmerd door de omgeving. Dus bebouwing of bebossing in de nabije omgeving was verboden. Sinds 1693 werd, om het betalen van de windpacht gemakke1ijker te kunnen controleren, ook voorgeschreven dat elke molen een naam moest hebben. Het recht van vrije wind zou voor sommige tegenwoordige molenaars een goede zaak zijn als je ziet hoe slecht de biotoop van hun molens is. Ingebouwd tussen huizen, of andere bebouwing en omgeven door hoge bomen kunnen deze molens nauwelijks nog draaien, om van malen maar helemaal niet te spreken. Gelukkig hebben we daar in Geffen geen last van. Beide molens staan hier redelijk vrij. Voor het eerst is er sprake van vrijstelling van betaling van windrecht als in een akte wordt

opgenomen dat hertog Jan I van Brabant aan Arnoldus Heyme erfelijk het recht van vrije wind verleent voor een molen die stond tussen St. Oedenrode en Schijndel. Een algehele officiële afschaffing van het recht van vrije wind en dus ook de belasting op de wind vond plaatst tijdens de Franse Revolutie, to'en bij de Staatsregeling in 1798 alle "Heerlijke Rechten" werden afgeschaft. Toch bleef uit gewoonte en sleur de betaling van de windpacht nog lang bestaan. Het is bijvoorbeeld bekend dat het stadsbestuur van Amsterdam nog lang doorging om van elke molen ieder jaar f 3,00 te vragen als een soort vaste belasting maar niet meer onder de naam van windrecht. Bij de grondwet van 1848 werd er nog eens opgewezen dat het windrecht vervallen was. Daarna weigerden steeds meer molenaars de betaling. In zekere zin is het windrecht nog blijven bestaan, maar nu in een andere betekenis. Nu is het recht van molenaars geworden om vrije wind op zijn molen te krijgen. Echter zoals boven al is aangegeven ontbreekt het daar bij een aantal molens nogal eens aan. Daarom heeft het gilde van vrijwillig molenaars een biotoopwacht ingesteld. Deze man of vrouw houdt de omgeving van de molens in zijn of haar district in de gaten en gaat als dat nodig is, met de autoriteiten in onderhandeling om de molen vrij te houden van windbelemmeringen. De wind die waait De molen die draait De zegen des Heeren Doet het kleinst vermeeren (oud molenopschrift) De molenaars. DANKWOORD Graag wil ik iedereen bedanken voor de leuke reacties die ik gekregen heb naar aanleiding van de verkiezing Geffenaar van het Jaar. Het was overweldigend, zoiets had ik nooit verwacht!

Pieta de Louw en familie.

H.M. SUPPERS administratiekantoor belastingadviesbureau Rijksweg 18 - 5386 LD Geffen Tel.nr.: Fax nr:

(073) 532 51 85 (073) 532 53 30

Voor algehele en gekwalificeerde administratieve en ·fiscale dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf. lid NOAB • • • • • NEOfllANOS! ORDE VAN >.DMlNISTWE-EN ll!IASIN)()fSIJ.HiOOI

.

■•2'>•~

.ë-E 23


CDA afdeling Maasdonk Voor velen is de vakantieperiode ar enige weken voorbij; zo ook voor de Maasdonkse politiek. Graag brengen wij u op de hoogte van enkele onderwerpen waarmee politiek Maasdonk en in het bijzonder het CDA haar aandacht aan besteed. Gemeente voor de Burgers Gemeente voor de burgers, de titel van het collegeprogramma dat als basis dient voor de komende 4 jaar Inmiddels is ambtelijk een traject opgestart om de klantvriendelijkheid van de gemeente naar de burgers te vergroten. Ook bestuurlijk ziin en zullen er wijzigingen doorgevoerd worden om als gemeentebestuur een betere communicatie met u als inwoner te bewerkstelligen. Een voorbeeld daarvan is het spreekuur met de wethouders; geen inloopspreekuur meer op dinsdagavond, waarbij wachtrijen meer regel dan uitzondering waren, maar op afspraak op elk gewenst tijdstip. Bijkomend voordeel is dat ook de wethouders zich voorafgaand aan de afspraak volledig kunnen voorbereiden. Verkeersveiligheid Het reeds opgestelde verkeersveiligheidsplan dient als basis voor de maatregelen die de gemeente gaat treffen ter verbetering van de verkeersveiligheid en beperking van het sluipverkeer 1n de kern Geffen zijn de resultaten van het plan zichtbaar aan de 30 km zone in plan de Vier Winden, in Vinkel wordt het fietspad Kaathoven en Engelenstede gerealiseerd terwijl in Nuland enkele kruisingen zijn verhoogd, Binnenkort worden in alle kernen de kruisingen gelijkwaardig gemaakt, in welke kern u ook bent; overal rechts voorrang. Door deze maatregel zal de snelheid op met name de ddorgaande wegen verminderen en de kernen minder geliefd voor het sluipverkeer maken. Bestemmingsplan buitengebied Het concept bestemmingsplan buitengebied is al enige maanden bekend, waarbij alle betrok.kenen hun zienswijze kenbaar hebben kunnen maken. Een honderdtal reacties is bij de gemeente binnengekomen. Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar zienswijze persoonlijk toe te lichten. Op basis van deze reacties kan worden besloten het plan op onderdelen te wijzigen. Nadat het bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld, zal het formeel m procedure worden gebracht. Woningbouw Zoals u wellicht al hebt gelezen in de NVM makelaarskrant wordt er door d provincie grote beperkingen opgelegd op het aantal te bouwen woningen. Uitgangspunt is dat het aantal te bouwen wonmgen 24

met een verdeelsleutel van 40%: 40%: 20% over de kernen Geffen" Nuland, Vinkel wordt verdeeld. In Vinkel zijn recentelijk een aantal kavels uitgegeven en wordt er druk gebouwd. In Geffen zal spoedig begonnen worden met de afbouw van Kerkrot Ziud, fase 3. Tevens worden er een aantal uitbreidings- en inbreidingslokaties bestudeerd. Voor Nuland is plan Heiduinen bij de provincie in procedure gebrac.)1t, jammer genoeg heeft de gemeente hiervoor nog geen goedkeuring mog_en ontvangen. Voldoende mogelijkheden voor woningbouw tegen betaalbare grondprijzen blijft de volle aandacht van CDA Maasdonk behouden. Integrale aanpak centrum Geffen Individuele keuzes, plannen en besluiten hebben grote invloed op de toekomst van het centrum van Geffen. Daarom is gekozen voor e.en integrale aanpak waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen: - b-Ouw sociaal cultureel centrum - realisatie van ĂŠĂŠn basisschool - sloop. Aloysiusschool aanbouw het Oude Klooster - sloop Klavertje Vier - bouw seniorenwoningen - inbreidingslokatie woningbouw Voor al deze onderwerpen moeten de voor- en nadelen op een rij worden gezet, voordat door de gemeenteraad een keuze kan worden gemaakt. In het najaar van 1998 is de ambachtelijke voorbereiding afgerond, waarna de raad kan besluiten. Vanzelfsprekend worden de inwoners en betrokkenen geinformeerd en bij besluitvorming betrokken. CDA Maasdonk. een actieve vereniging Naast de fractieleden welke hun stern hebben in de gemeenteraad, zijn ook de leden van het CDA actief betrokken bij de voorbereiding en besluitvorming. In de achterbanvergaderingen wordt door de leden bepaald welk standpunt de fractie zal verdedigen in de gemeenteraad. Daarnaast brengen leden onderwerpen naar voren die niet op de politieke agenda staan, maar politieke aandacht verdienen. Deze worden door de fractie toegelicht en zonodig in commissie of raad ingebracht. Wilt u ook een actieve rol binnen de Maasdonkse politiek vervullen, dan betn u welkom bij het CDA. Neem gerust eens vrijblijvend contact op met een van onze fractieleden. Voor meer informatie: Betsy van Bakel Gerrit van den Helm Rini van de Ven Jan van Erp Mark van der Doelen

tel. 5322735 tel. 5324311 tel. 5321653 tel. 5322490 tel. 5324385


Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

A.H. Romme .b.v. Bedrijvenweg 2, Geffen Kantoor(073)5321762 magazijn (073) 532 34 69

Wij verzorgen voor u

wij kunnen voor U verzorgen

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierplelsters

Tonny Jansen Rijwielen

Tankstation

Taxi

- Gazelle - Locomotief

- Benzines - Diesel

- Vervoer voor

ziekenfondsen - Vervoer per busje

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Bouvvbedrijf

"BRODLJS"

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Het Geffens Veld 1

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

• NB..NVBOJW

5386 LL Geffen

• Q\JOERH'.JLO ' RENOVAT IE

Tel. (073 ) 532 47 65

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde

' VEABOJvVINSEN

makreel, paling, garnalen, zalm 1

1

1

-

·

en nog véél meer.

MAKELAARDIJ EN ÄSSURANTIËN ■

!\.\'\-/VERKOOP

BEDRIJFS-

E:-. HLLR/YERHUUR

ADVISERING

■ ÎAX \TIES

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

. VERZEKERINGEN · ■

1■1VA~ESE

■ H~l>(Jif·U,E'\

=

■ Q,-BGEi, \GE\

12\ \CJ

PARt

REGIO BANK

f INANCIERINGEN

ERS BV

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

P. DE K~EIN Tel.c (073) 532 46 58

Autotel.: 06-53184263

ttUIDVEQZOQGINC

Qia van Nistelrooy Van Coolhstraal '26 - 5386 flf. Geffen

lel. (073) 532 27 02

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

~ ~

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Q

r.;:\

~

~

MARJA VAN BALLEGOOY-JANSSEN S.E.P.V.O.-Gediplomeerd Pedicure/Manicure Lid L.O.V. Gespecialiseerd in de diabetische voet Voetreflexmassage ,iS.0~ Kerkstraat 9 5386 AC GEFFEN Tel. 073 - 5322593

·


Apotheekalfabet

IJ K......

1is van Inhaleren moet je leren

Gymnastiekvereniging Geffen We zi in weer ~start met onze gymgroeoen Nieuwe leden ·zijn van- harte welkom. D~e ';uee·!! De eerste twee lessen zijn geheel vrijblijvend. Hieronder een overzicht van de groepen. Dinsdag in sporthal "De Geer" KlPntergym 17.00-18.00 uur Kleuters vanaf 4

jaar Meisiesgvm Meisjesgym Jongens2:vm 1-1eisjesgym

l 7.ûû-18.00 uur 18.00-19.00 uur 18.00-19 00 uur 19.00-20.00 uur

Damesgvm Herern:?:vm

20.00-21.00 uur 21.00-22.00 uur

Leeftijd 6iï iaar Leeftijd 8/9 jaar T.eeftiid 6/9 i.:iar Leeftijd vanaf 10 iaar

Woensda in de "Bonkelaar" Jazzgym 19.30-20.30 uur Meisjes/dames vanaf 15 ·aar

13.30-14.30 uur Informatie en aanmelden bij Hena Berkenboog 11 te Geffen, tel. 5341171.

Schouten,

WIE WAT WANNEER OKTOBER 01 De dag dat Geffen officieel 700 jaar bestaat 04 Officiële viering van "Geffen 700" 05 KVO, informatie over het werk van de brandwondenstichting samen met KVB 17 Playback-show, 20.00 uur Gouden Leeuw, georganiseerd door Buurtver. De Vier Winden 23 Buurtver. De Vier Winden, gezinsdropping 31 Gezinsviering 19. 00 uur NOVEMBER 02 Allerzielenviering 19.30 uur 28 Gezinsviering 19.00 uur 28 Buurtver. De Vier Winden, Bowlen 29 Buurtver. De Vier Winden, Sinterklaasviering DECEMBER 02 Adventsmeditatie in de kapel, 19.D0 uur 09 Adventsmeditatie in de kapel, 19.00 uur 16 Adventsmeditatie in de kapel, 19. 00 uur 16 Ziekencomité De Schakel, kerstviering, café zaal de Gouden Leeuw

26

Tegenwoordig gebruiken de meeste mensen met astma of COPD inhaleergeneesmiddelen. Deze moeten in de luchtwegen hun werking doen. Inhaleren van geneesmiddelen is een goede manier van toedienen bij benauwdheid of ter voorkoming van benauwdheid. De inhaleermiddelen komen direct op de plaats waar ze moeten werken, ze werken hierdoor snel, er is weinig geneesmiddel nodig en er treden minder bijwerkingen op. Het gebruik van een inhaleer-apparaatje lijkt eenvoudig, maar valt in de praktijk vaak tegen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de gebruikers, vaak onbewust, de inhaleer-apparaatjes verkeerd gebruiken. Men denkt dat het geneesmiddel diep in de longe~ komt, maar in werkelijkheid blijft het geneesmiddel achter op de tong of in de keelholte met als gevolg dat er geen verbetering optreedt. Er zijn verschillende soorten inhalatoren, elk met een eigen gebruiksaanwijzing. Zo moet u bij de verstuivers {aërosolen) langzaam inademen en bij de poederinhalatoren juist diep inademen. Door een goed gebruik van de inhalatiemedicatie treedt er op korte termijn een verbetering op maar ook op de langere termijn voorkomt u dat de longfunctie achteruit gaat. Met name bij kinderen kan het op de juiste manier gebruiJrnn van de inhaleer-apparaatjes tot vermindering van de medicatie in de toekomst leiden.

Juiste inhalatietechniek? Vele mensen gebruiken al jaren inhalatie-geneesmiddelen. Voor hen is het verstandig om eens te laten controleren of ze het inhaleren nog steeds goed doen. Maar al te vaak zien we iemand in de apotheek die al jaren de geneesmiddelen gebruikt maar niet (meer) op de juiste manier. Ik wil u dan ook adviseren om eens stil te staan bij uw eigen inhalatietechniek. Het is mogelijk om een afspraak te maken om de inhalatietechniek van u of van uw kinderen te demonstreren en te laten controleren in de apotheek. Ook wanneer u merkt dat u het vaker benauwd heeft, is het verstandig om niet alleen de inhalatietechniek maar ook de medicijnen die u gebruikt met een apotheker te bespreken. Heeft u vragen over inhalatie-geneesmiddelen of wilt u eens de inhalatietechniek van u of uw kinderen samen bespreken en controleren, maak dan een afspraak met een van de medewerkers in de apotheek. i eem dan in ieder geval uw eigen inhaleerapparaatje(s) mee. Wij beschikken over een aparte ruimte met allerlei soorten inhalatiematerialen en informatie hierover. R.J.B. Braakhuis


Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

ZUCHT VAN VERLICHTING: WELKOM BIJ RAAD. Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. En wel bij Raad. De Administratieve Dienstverleners. Een gecertificeerde adviseur/ collega-ondernemer verzorgt daar letterlijk al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voorde] ig, dichtbij en zonder kapsones . Ook 's avonds en in het weekend. Op basis van een scherp geprijsd abonnement. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS Kastanjelaan 44, 5382 KD Vinkel, tel. (073) 532 60 56

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

BOUWMARKT VAN ERP- &-Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG· EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker

Advertenties losse advertenties tussen de tekst: 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

llloe~

Tel.: (073) 532 31 44

'

f 30,f 50,f 70,f 125,-

'

.

C.M. v~d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

meer verstand van verzekeren

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

@ bloemen @ planten @ grafwerk @ potterie @ decoratie @ droogbloemen

Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04


HYPOTHEKEN PENSIOENEN

Succesvol ondernemen is een kwestie

lonen, automatisering en mediation.

van de juiste beslissingen nemen op

Neem eens contact met ons op, en ontdek het verschil tussen een

de juiste momenten. Natuurlijk laat u

op maat, en niet met stapels ondoor-

zich hierbij adviseren. Maar dan wel

advizeur en een adviseur. ABAB Oss, Raadhuislaan 105,

dringbare rapporten.

5341 GZ Oss, telefoon (0412) 63 40 31,

Bij ABAB houden wij van die persoon-

fax (0412) 63 83 65,

lijke, nuchtere en eenvoudige aanpak. Maar wél professioneel, waarbij u

internet: www.abab.nl.

terug kunt vallen op de gecombineerde

Adriaan van Zandvoort,

specialistische kennis van onze accountants, belastingadviseurs, juris-

Berg straat 26a, tel. (073) 532 25 86

ten en adviseurs op het terrein van onder andere management, milieu,

Advizeur.

Adviseur.

contactpersoon Geffen:

_.A13A13 ACCOUNTANTS• BEU.STINOAOVISEU~.5 •.J IJftl $"fC.N

Professioneel in alle eenvoud

ABAB l'leeh bntoren in; Alpt.en Beoooorleeuwen 8/atlel Solmeer Breda Oet.Wne Geldrop Gemef'l Goes Gromngen Helmond ·s-Hertogenbosth Hulst Mr;1 OÎfsdlot Ois1erwijk Oclsffi!Kg Ooiterhout 03$ Oudenbosch Roo!iendaal S1nt•Oedenrode Someten Ternetiren Tiltvrg Uden Valkeluwaar4 Veghtt VtiklhlweB W3aM'ijl: WaRtOii Wijchen

Il

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven A l tientallen jaren een venrouwd adres voor elk bouwproject. C irca 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

het de het het de

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

bouwbedrijf projectontwikkeling vastgoedbeheer keukencentrum timmerfabriek

Grootschalig of kleinschalig, hel is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn ahijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 613594

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902