Torenklanken 1998 - nr 14

Page 1

36e jaargang

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

I

nummer 14

1

september 1998

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7. telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

INSCHRIJVEN PEUTER SPEELZAAL Als ouder van een kJein peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld · willen venuimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. De peuterspeelzaal is een ideale mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot hun 4"' jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met leeftijdsgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken. Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die aansluit bij hun ontwikkeling en die zó is ingericht dat een peuter zich daar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peuter zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3 keer per jaar een inschrijving. BIJ DE INSCHRIJVING MOET DE PEUTER MINIMAAL 1 JAAREN9MAANDENZIJN; De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom en kan dan onder leiding van een van onze leidsters even spelen en een eerste indruk opdoen. De peuters komen nadat ze geplaatst zijn, één ochtend en één middag naar school. De ochtenden duren van 08.45 - 11.30 uur en de middagen van 13.15 - 15.30 uur. Per maand vragen wij een vergoeding van f 45,-. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de e~rst volgende inschrijving op maandag 5 okt. 1998 tussen 09.30 - 11.00 uur.

HET INSCHRIJFGELD IS f 10,- VOOR EEN MACHTIGING VOOR DE OUDERBIJDRAGE DIENT U UW BANK-GIRO REKENINGNUMMER MEE TE BRENGEN. Wij hopen dat er nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Dus graag tot ziens op de inschrijving. Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal " DE PADDESTOEL" PS: Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter, kunt u bellen met José Verstegen, tel. : 073-5323836.

TUN BLAKKE GEDROCHT Tijdens Effe noar Geffe ben ik een Geffense vlag "rijker" geworden. Degene die een Geffense vlag mist, kan hem komen ophalen bij Cbarels Pont, Dr. Schaapmanstraat 7.

Ben je 17 jaar en wordt je binnenkort 18 jaar? Geef je dan nu alvast op voor de nieuwe theoriecursus voor je autorijbewijs. Voorinformatie of aanmeldingen: Autorijschool P. de Klein tel: 073- 5324658

1


~ e,AFÉ D1;o<f- Elzendreef 1

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

~ Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

* BLOEMEN * PLANTEN

5386 G~ Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

Voor ontspanning nauw inspanning

* DROOGSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* GRAFSTUKKEN

* STRIPPENKAARTEN

Ook voor kinderfeestjes

- ~ BIDEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 1 6 83, fax: (073) 532 51 50.

BANK DE

BANKIER

DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met - europas (cheques) - eurocard persoonlijke le ningen doorlopend krediet, financ ieringen * sparen belastingvrij sparen bedr1jfssparen * beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

*

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

Woonhuis of Bed verandert van e • U wilt een huis of bedrijfspa kopen? • U wenst een taxÀ -rapport '·i

* *

Opening,,tijdtm.: J\famulngwoensdag donderdag

09. 00- 17.30 uur

Dinsdag-en 11rijdag

09.00- 19.00uur

7,tiJmü,g

/0.00- 13.00uur

en op afif,raal,. J\,/frldagpmtze 1Hm 12. 15 - 1} . I 5 uur.

l!I ;. . ,. .~~-~~ Dorpsplein 13 - 5386 CL G effen lel.: (073) 532 32 64

11

't Dorp 4

BENILDA11

Kleding ver- en reparatiewerk.

Mo/enberg 6 tel. (073) 532 48 50 Ma t/m zo: 09.00 - 12.30 uur andere tijden op afspraak.

Aa

Honegroof B.V. Geffen , Onderhoud bouwmachines

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

verf-behang

MEIJER PR. BERNHARDPLEIN 12, 5391 AR NULAND TEL. 073-532 47 67

°~

~


Rond de Dorpspomp De vakanties zitten er weet op. Ieder moet zijn praatje kwijt. De draad toch maar weer opgevat. Het openluchtspel, het grote spektakelstuk "CIS den DOVE" leidt tot verbazingwekkende uitspraken: Wat is er niet mogelijk in Geffen! Hoe is het toch mogelijk in Geffen! Waar komt die kracht vandaan. De gemeenschap vierde haar hoogtepunt! Het mooiste moment uit 700 jaar, enz.!! Te Gek. Te Gaaf! ! De video is ook fantastisch, het geluid en het beeld perfect. Ook is er een schitterende serie foto's gemaakt. En ....... dat die beloofde "Bourgondische avond in of meer "een sof" was, werd ¡op de koop toegenomen. Dat is vergeten. Knokken voor een consumptie. Alle gratis consumpties verbonden aan de entree-kaarten zijn niet opgenomen. Nee....we willen er niets meer van weten. Het was groots, uniek, boeiend, perfect spel, zang, muziek. Rob'!! Wat heeft die Rob een mooie muziek geschreven. En de liedjes van Diny. Het kon niet beter, het kon niet mooier. De fanfare "al op de kiosk" heeft nog nooit zo mooi gespeeld. Iedereen was tevreden. Iedereen had genoten, intens genoten. De spelers, leiding, zangers, regie, medewerkers allen waren zeer voldaan. "Cis den Dove" 1998 PRACHTIG! !!! De Geffense kermis met mooi weer! De gemeente zorgde ervoor dat de prijzen voor de attrakties laag bleven, F 1,--, mooi zo! Ook de aktie van ondernemend Geffen, de Middenstand en de Horeca met de uitgifte van gratis kaartjes aan klanten en kinderen heeft de kermis gepromoot. Goed idee. Toch een gezellige kermis, al was half Geffen op vakantie. Weer zo 'n prachtige medewerking van de gemeente Maasdonk. Bijna honderd routebordjes gaan de door de fietswerkgroep Geffen 700 uitgezette fietstocht door Maasdonk aanduiden. Ze worden in opdracht van de gemeente gemaakt en geplaatst. Het wordt 40 km fietsen door Geffen, Nuland en Vinkel, langs de mooiste plekjes Er wordt gewerk.i aan een routebeschrijving. Alweer een geschenk van "Geffen 700" . Het podium is bijna klaar. Het aluminium moet nog een kleurtje krijgen. Dan zullen de symbolen in de zeshoekige plateaus pas gaan spreken. Maar voor "Effe naor Geffe" is het klaar. De stichting Kiosk wordt dan vanzelfsprekend omgezet in de "Stichting Beheer en Exploitatie Kiosk Geffen". Die stichting maakt een jaarplan met aktiviteiten, gastoptredens, muziekevenementen enz. De kiosk mag geen sta-in-de-weg vormen, zoals tijdens de kermis het geval was Maar toen was DIE KIOSK ER EIGENLIJK nog niet. Maar er kan dan een Poppenkast op, of optredens van Clowns, 'n mini-circus. Op 13 september viert ons huisartsen-echtpaar hun zilveren feest. Het is toch altijd mijnheer en mevrouw Smit gebleven. Maar dat

t op die feestdag. Dan zeggen we proficiat aan Elly Smit Nahon en Aart Smit. Er zullen heel wat anecdotes worden geventileerd. Er is grote dankbaarheid voor de goede zorg in Geffen van dat artsenechtpaar. Ook uniek. Dat ieder zijn eigen huisarts kon kiezen. Elly zorgzaam, serieus, voorzichtig. Aart geruststellend, relativerend, doortastend, Elly echt een zorgzame moeder. Aart meer een huisvriend. die altijd meer wilde weten, en als het maar even kon een "Praatje" maakte. Ja, die Aart, die daagt je graag uit. Nou ja, je moet voor beide "uit de kleren". Wij hopen dat het een f0ne feestelijke dag wordt en er veel gasten, patienten en clienten op de receptie zijn op 13 september in de Gouden Leeuw van 14 00 tot 17.00 uur. Op 19 september houdt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten "Open Huis" en biedt informatie op alle terreinen, maar besteedt ook aandacht aan de groei naar dat ene Europa. De Rabobank wordt (ALWEER) gerenoveerd. Maar ook die dag zal de Rabobank (naar wij hopen weer helemaal klaar), ons inlichten over de EURO en de gevolgen. En de vraag: ALLES al geregeld over het jaar 2000, dat noemen ze "Het millenium vraagstuk". Het mooie kunstwerk van Gwen Vogels "MIJLp AAL" staat dan te pronken in het gèmeentehuis. Waar we ook met trots en dankbaarheid en bewondering over spreken: "DE JEUGDVAKANTIEWEEK ": helemaal ingespeeld op Geffen 700. Wat knap. Oude boerderijtjes en historische decors werden opgebouwd op het weer gratis beschikbare terrein van "De Trouwe Helper" met de kantine. Fantastisch dat dat allemaal kan. "De landheer van Waterlaat tot Kepkesdonk" maakt zijn opwachting. 162 dolblije kinderen nemen er aan deel. De groteren maken nog een avondvuur mee en nachtelijke avonturen en brengen er de nacht door in een tentenkamp. Complimenten aan de stichting, leidsters, leiders, vrijwilligers. Ze genoten samen na van een baarbekjoe. Dat hun werk erg gewaardeerd wordt blijkt uit alle giften in de vorm van allerlei etenswaar en drankjes. GEFFEN loopt er al weer warm voor. Wat hebben we toch een mooi dorp. De stamtafel nodigt graag gasten uit. We hopen dit najaar op een bezoek van B. en W., en delegaties van het Dorpspanel. Vooral nu er een DORPSPLAN op tafel ligt. We gaan het bestuderen. "Effe naar Geffen-krant" . 220.000 exemplaren. Een mooie krant. Er mochten wat meer artikelen instaan. Men kan meer groepen betrekken bij de invulling, diverse leeftijdsgroepen benaderen. Een grapje "GEFFES" zou niet misstaan. Een stukje dialect. In het midden van de krant zagen wij graag EEN GROTE PLATTEGROND waarin met pictogrammen de activiteiten zijn aangeduid en de podia zijn aangegeven met de optredende artiesten en de tijden. De opening van de Kiosk, de mert, de man-vrouw van het jaar. Deze onderwerpen bewaren we voor de volgende stamtafel en dat wordt dan stamtafel no. 85, weer in

3


---- F. T.W. M. M. Hanegraaf

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Van Soest

Accountantadministratieconsulent

accountants Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Heeswijk-Dinther

Geffen Dorpstraat 43 5386 Al Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

Zaal voor:

bruiloften - partijen -vergaderingen

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Kerkstraat 1A

V

5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel}, 5342 HZ Oss, tel: (0412} 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Oorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18

Bedrijven weg I 0

5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 8 t

5386 KA Geffen Fax. (073) 532 2 J 89

PEDICURE T. Ketelaars-cJ. NistelroolJ cJ. Cootnstraat 31 Geffen

AFBOUW

(073) 532 20 41

CAFÉ

) >

GC>VE GEFFEN Kerkstraat 5, Geffen


DIERENSPECIAALZAAK &VEEVOEDERS

B. de Kinderen v.o.f,. Molenstraat 32, Geffen Tel. 532 55 51 De verbouwing van onze winkel is voltooid, dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan!! Zaterdag 3 oktober vele acties in onze winkel, ook voor iedere _ klant een attentie voor zijn huisdier i.v.m. werelddierendag. POMPOENWEDSTRIJD !! Van Maandag 28 september tot en met 3 oktober kunt U ook bij ons terecht voor het wegen van Uw pompoen. If1:dien U in aanmerking denkt te komen voor de orginaliteitsprijs mag U ook bij ons langs komen met Uw pompoen. Openingstijden: Ma. t/m vrij. 13.00 tot 19.00 uur Zaterdag 8.30 tot 17.00 uur

cafe Govers op 20 september om 11.00 - 12.30 uur. U bent welkom. van stamtafel 84.

KVO Na het gezellige Effe naor Geffe, waar we heel wat kopjes koffie en brood met spek; kaas of zult verkocht hebben en we 80 genodigden aan onze koffietafel mochten verwelkomen, beginnen we met ons winterprogramma. De K.V.O. (Katholieke Vrouwen Organisatie) wil een ontmoetings- en ontspanningspunt zijn voor vrouwen vanaf 18 jaar.

Behalve thema en voorlichting zijn er ontspanningsavonden. Verder gaan we fietsen en hebben we reisjes en excursies. Elk jaar zijn er nieuwe cursussen. Binnen onze vereniging hebben we een gym-volksdans en hobby-handwerkclub. Zijn er dames in Geffen die interesse hebben, kom dan vrijblijvend kennismaken op een van onze bijeenkomsten. De eerstvolgende avond is op donderdag 24 september om 8.00 uur in zaal De Gouden Leeuw. Dan evalueren we het afgelopen en nemen het komend programma door. De verdere avond wordt gekiend. Voor informatie kunt u bellen naar het secretariaat, Mevr. van Uden, tel. 5324065.

Confectie-atelier Licon B.V./Har Mooi Confectie Neptunusstraat 19, 5258 AN Berlicum, tel. 073 - 503 17 87 vraagt:

voor het vervaardigen van truien en vesten op overlock-, of stiksteekmachine. Machine wordt ter beschikking gesteld 5


N N 0 CX)

"-1" N

"-1" 0 X

0

LL.

"-1" ON CX)

"-1" N .....

"-1" 0

n 21 .00 uur tot etopband

<D

1-:-

.c -+__J

· bervan 14.00 uurtot 18.00 uu

> LIJ

C

r---. 0-

P·ERIENC

(")

LO

0 r---. C Q)

Q.

.. 21.00 uur tot 01 .30 uur

al~ vorig jaar

. ERFECT

-+~

,_

van 10.30 tot 17.00 uur

0 .... 0 ~ 0 0

N

-+Cl)

<D <D

LL.

V)

0 0 aJ (1) -+-+(1)

C

0

-+-

c

<(

C (1) ~

C

0 ....

LL

m.m.v.


wiekenkruis de richting van de lijkstoet volgt totdat de ingang van het kerkhof is bereikt. De traditie van de molentaal, voor wat betreft de standen, wordt tegenwoordig nog steeds vrij goed gevolgd. Deze taal was en is in het hele land hetzelfde, behalve in de streek rond Tilburg waar de vreugde en de rouwstand precies omgekeerd zijn. In de laatste oorlog werden er met behulp van de molens ook allerlei berichten doorgegeven. Dit kon door onderlinge afspraken te maken met betrekking tot de standen van het wiekenkruis maar ook door afspraken rond de zeilvoering. Poldermolens hadden weer andere afspraken die dan betrekking hadden op de noodzaak om te malen. Ook bestonden er bepaalde seinen om aan te geven dat er mankementen waren aan de molen, een sein voor de molenmaker dat er werk aan de winkel was voor hem. Maar tegenwoordig hebben we telefoon om allerlei berichten door te geven. Het is echter te hopen dat de enkele wiekstanden die nu nog in gebruik zijn blijven bestaan al was het alleen maar om aan te geven dat wij in Geffen feest hebben omdat Geffen 700 jaar bestaat

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 17 KPJ, oud papier route 1 20 TV De Vlijmd, jeugd vriendjes-vriendinnetjes toernooi 24 KVO, evalueren en het winterprogramma doornemen 25 KPJ, oud papier route 2 OKTOBER 01 De dag dat Geffen officieel 700 jaar bestaat 04 Officiële viering van "Geffen 700" 05 KVO, informatie over het werk van de brandwondenstichting samen met KVB DECE:MBER 16 Ziekencomité De Schakel, kerstviering, café

Persbericht Op zondag 20 september a.s. zijn er ruim 40 fietstochten uitgezet onder het motto "Stap eens opl" Brabant op de fiets." Fietsminnend Brabant kan in 85 plaatsen opstappen om deel te nemen aan een van de fietsroutes uitgestippeld door plaatselijke tour- en wielerverenigingen. Toervereniging "De Windmolens" heeft een van de fietstochten in deze regio uitgezet. Deze route is uitermate geschikt voor het hele gezin. De 40 km lange tocht voert langs aantrekkelijke afstapplaatsen. U kunt een bezoek brengen aan speeltuinen, een kaasboerderij, een kinderboerderij, de kerk en het museum in Geffen of het gemaal Caners op t Wild. Zondag 20 september kan tussen 10.00 uur en 14.00 uur gestart worden op de volgende locaties: -Rabobank Oss, winkelcentrum Ussen -Rabobank Rosmalen, Raadhuisplein -Oude boerderij naast de sporthal in Geffen -Rabobank Empel -Rabobank Lith, Kerkstraat bij kermis -Rabobank Nuland, Prins Bernhardplein Deelname aan de Brabantse Fietsdag kost F 2,50 per persoon met aan maximum van F 5,-- per gezin. Meer informatie over de fietsdag kunt u krijgen bij het VVV-kantoor en bij de Rabobank bij u in de buurt. Deze leuke, gezellige Fietsdag wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank Het Maasland, Rabobank s Hertogenbosch e.o., Rabobank Oss en door de provincie, VVV en TC de Windmolens.

zaal de Gouden Leeuw

H.M. SUPPERS administratiekantoor belastingadviesbureau Rijksweg 18 - 5386 LD Geffen Tel.nr.: Fax nr:

Voor algehele en gekwalificeerde administratieve en fiscale dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf.

(073) 532 51 85 (073) 532 53 30

lid NOAB :J,JVANOt

• NEO"..i"~S! m.ot VA."!

Al)!.\N;Sl<Al'E- fN o!lASTINGOiS.IU~C>GtN

7


Jeugdvakantiewerk Mijn ervaring als leidster in een groep. Ik ¡ heb nu al voor de 2e keer meegedaan aan de Jeugdvakantieweek, en ik vind het nog steeds heel erg leuk om te doen. Je krijgt in het begin een groepje van 10 tot 15 kinderen die je helemaal niet kent. En het grappige is dat je binnen een week een hele hechte band krijgt met de kinderen die je van te voren zelfs nog nooit had gezien. En door het leuke verhaal wat ze iedere keer weer verzinnen, (knap hoor!) leven de kinderen zich helemaal in. Je gaat dan met die kinderen in die week allerlei spelletjes doen. In dit geval moest je door de spelletjes te doen geld verdienen, waardoor je weer verder kon met het verhaal van de week. Je kreeg tijdens die week ook van mensen te horen dat je het niet echt had getroffen met het weer, maar daar heb je samen met je groepje eigenlijk helemaal niks van gemerkt, omdat je de hele tijd zo bezig bent geweest. Alleen aan de waterspelletjes merkte je het een beetje, want die werden wat aangepast. Nu was je nog redelijk droog, maar normaal ben je kletsnat als je klaarbent met de waterspelletjes, en zou je dat dan niet zijn, zorgde een andere leider er wel voor dat je een flinke emmer water over je heen kreeg. Alle spelletjes die we doen zijn iedere keer ook weer verschillend (hoe krijgen jullie het toch verzonnen!). Ook de slaapavond was dit keer weer een succes (alleen van slapen kwam niet veel, zeker niet bij de leiding, terwijl die eigenlijk toch het voorbeeld zouden moeten geven, ahum! !). Voordat de

kinderen gingen slapen moesten ze eerst nog een spooktocht volgen. Er was ook een heks bij (dat is leuk om dat te zijn!). Samen met de spoken ¡en de griezels hebben we toch de grootste praatjesmakers de mond weten te snoeren. Het was echt een te gekke spooktocht. Vrijdagmorgen kregen we geen ontbijt op bed, maar een tig kinderen op en om je bed. Nou, dan ben je er weer helemaal bij! Dan wordt 's morgens lekker in de buitenlucht met zijn allen ontbeten, en dan met een duffe kop ochtendgymnastiek gedaan. Nog een laatste spel om het verhaal af te ronden en alle kinderen konden weer met een gerust hart naar huis. Het was gewoon een te gekke week geweest 1 En wat ik dan heel leuk vind is als je dan op de fiets in Geffen rondrijdt, en er wordt getoeterd, gezwaaid of geroepen, dat je dan ziet dat het een kindje uit je groep is; dat is gewoon heel leuk. Ik wil daarom het hele bestuur en alle vrijwilligers bedanken voor de leuke week en de gezellige afsluiting! En volgend jaar ben ik er weer!! Groetjes Joey.

Opening Kiosk Na opening van de kiosk mochten wij nog even gezellig vertoeven bij De Gouden Leeuw. De door stichting Geffen 700 aan de bouwers van de kiosk geschonken flessen Geffens bier werden door Piet van Herpen en Rob van Reijmersdal op ludieke wijze geveild ten bate van de bootreis voor zieken en voor het ziekencomite "De Schakel". Ze brachten het geweldig mooie bedrag van F 1.000,-op. Aan bouwers en aan alle gasten die ons hiermee steunden onze hartelijke dank. Het was hartverwarmend! Bedankt namens Ziekencomite en de Krachtpatsers, Corry de Haas.

Hondenwas- en trimsalon "Scotties Place" Rijksgediplomeerd, alle hondenrassen J.A. van den Oever-Jeschar Veldstraat 21, Geffen Op afspraak: 073-5325656 Voor 5 dec., verjaardag of voor zomaar te hebben: Uw favoriete hondenras op bijv. een deurmat, mok, speld of sleutelhanger. Wij leveren ook leuke kerstkaarten. Catalogus aanwezig.

1

8


PERSBERICHT

NĂĄ de zomervakantie stoppen met roken? Dat kan! Voor iedereen in Oss en omgeving organiseert de GGD Brabant-Noordoost een cursus Stoppen met Roken in de maanden oktober en november. Cursus Stoppen met Roken Stoppen met roken is niet eenvoudig. Dat blijkt wel uit het feit dat veel mensen meerdere keren een stoppoging ondernemen. Stoppen in groepsverband kan dan net die extra steun bieden om het stoppen vol te houden. De cursus Stoppen met Roken is opgebouwd volgens de landelijk geteste methode van de Stichting Volksgezondheid en Roken. Het uitwisselen van ervaringen in combinatie met adviezen en gerichte informatie staat centraal. De cursus gaat van start op donderdag 8 oktober in het gebouw van de GGD. Raadhuislaan 4 in Oss. Het totale programma bestaat uit 8 bijeenkomsten in een periode van 6 weken met een terugkombijeenkomst in december. De cursusdata z~in achtereenvolgens 8, 12, 15, 19, 22 en 29 oktober, 5 en 19 november, 17 december 1998. De cursus wordt gegeven door een deskundige begeleider. Ook in Uden wordt op 8 oktober gestart met een cursus Stoppen met Roken. Wilt u meer informatie,

Slijterij /2

dan kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Stoppen met Roken. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren steeds anderhalf uur. De totale kosten, inclusief het cursusmateriaal, bedragen f 150,- per persoon. Abonnees van de Gezondheidsservice BrabantNoordoost kunnen in aanmerking komen voor korting. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden ook een deel van de kosten. Aanmelding U kunt zicht tot en met donderdag 17 september aanmelden bij het Informatiepunt Stoppen met Roken, telefoonnummer 0412 - 66 01 34

BOLLEBOOS Geslaagd Stefan Oerlemans, 24 jaar, is op de Technische Universiteit in Eindhoven geslaagd voor de Studie, Technische Natuurkunde met grote waardering!! Stefan Proficiat!'

D'n Malder

aanbiedingen: Smeets jonge jenever Smeets vieux Smeets citroen brandewijn Gorter rum bruin/wit 0,71 Gorter Maltky 0,71

f f f

20,35 20,35 14,65 f 17,60 f 17,95

een leuk kado idee nieuw Adam en Eva div. soorten vanaf Beertjes en Hartjes

f

21,95

aanbiedingen geldig t/m 26 september 1998 zetfouten voorbehouden

¡Kloosterstraat 5b Geffen Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallatie 9


September/Oktober1998 * Jaargang2 nwnmerl0 • VerschijntregebnatiginTorenklanken * Oplage1750stuks • Pagtnal

Officiële viering 700-jarig bestaan Geffen ·op zondag 4 oktober <van de hoofdredactie) GEFFEN - 1998; een bijzonder jaar voor elke Geffenaar. Vele hoogtepunten al kende het. Wie herinnert zich niet het mooie openingsconcert, de drukke nieuwjaarsreceptie, het schitterende Driekoningenfeest, de grootste carnavalsoptocht en uiteraard het grandioze Openluchtspektakel Cis d'n Dove? Op dit moment zijn tientallen Geffenaren druk in de weer met de voorbereidingen van wat opnieuw een hoogtepunt moet worden: de officiële viering van het 700-jarig bestaan van ons dorp op zondag 4 oktober.

De akte, die bewijst dat Geffen 700 jaar jong is, dateert van l oktober 1298. Dat valt op een donderdag en daarom heeft de Stichting Geffen 700 besloten de officiële feestdag te verplaatsen naar de zondag. Wel is donderdag l oktober uitgeroepen tot Geffen 700 vlagdag én wordt op die dag 's avonds om 20.00 uur het eerste exemplaar van het Geffen 700 fotoboek overhandigd in de kelder van Vladerack.

Vanaf deze plaats opnieuw een woord van dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.

Op zondag 4 oktober moet Geffen vroeg uit de veren, want al om 9. 00 uur start de sacramentsprocessie, die in samenwerking met de parochie wordt georganiseerd. Die eindigt om ongeveer 10.00 uur bij de kerk, waar dan een plechtige eucharistieviering gehouden wordt. Hoogtepunt van deze viering zal de onthulling van het eigentijdse glas-in-lood raam zijn~ een cadeau van en voor de Geffense gemeenschap. Door het hele feestjaar 1998 heen zijn er voldoende fondsen geworven, gulle sponsors geweest en Geffen 700 producten verkocht ( denk aan de vlaggen, het bier, het fotoboek etc.). De droom van onze Stichting komt uit:

Tussen de middag is er een brunch in Partyrestaurant De Schans, Kerkstraat Sa. Wilt u daaraan meedoen? Blader dan snel door naar pagina VI !! ! ! !

"Geffen verrijken met een blijvende herinnering aan het feestjaar 1998"

Rond 11.30 uur wordt er in de tuin bij Huize De Heegt een boom geplant, waarvan wij hopen dat die daar op z'n minst 700 jaar zal blijven staan. Ook het planten van deze herinneringsboom zal met het nodige ceremonieel gepaard gaan.

's Middags van 14.00 tot 18.00 uur is er een feestmiddag voor jong en oud in sporthal De Geer. Op dit moment is een enthousiaste werkgroep druk bezig om van deze middag een waar volksfeest te maken. In deze Courant verklappen we nog niet alles, maar een tipje van de sluier lichten we vast op: het wordt een sfeervol samenzijn met entertainment voor jong en oud, dé Geffense kunstveiling vindt plaats én u kunt er de door u bestelde fotoboeken afhalen. In de volgende Courant staan alle details over deze feestmiddag met gratis toegang.


Geffe men Geffe N. Tiemissen / R. van Reijmcrsdal

refrein: Geffe men Geffe ut durp woar da'k gere ben men Geffe ut durpke woar da iedereen wel wil 1,en me zunne torre, de meulens en de mense van 't platteland gescheije dur de vette klei en 't schroale dorre zand ja, da's Geffe, da's Brabant

Ons Durpke is gelegen op ut scheid van klei en zand. In zo'n klein gemeenschap is er liglijk iets oan de hand. Ut volk uit durp en polder hebben nog wa weg te geven. Mar es ge van de heikant komt moete me veul minder leven.

mar ze kleedt zich zo nèks dè is toch iets gèks Ge het een jong meid mar die bende zo kwijt ! Hé, gè doar veldwachter wij zèn d'r wel achter gè mè oew bravour wij goan op de loer ze stu doar wir naakt dè ge heur mar bewaakt ! Gè het een jong meid mar die bende zo kwijt !

Bosche mert D. van Wanrooij / R. van Reijmersdal

't Is elke dag hard werke vur ut allerda' glijks brood. Twee keer noar de kerk vur de geestelijke nood. Den burger, pastoor en brouwer, die hen ut vur ut zeige. Mar de gewone mens die moet zunne kop mar neige.

Vur men gen kerk

refrein: Kom hier heen, vur 't beste het is hoast ut leste vur 'n appel en een èj hedd'op de mèrt goei grèj !

N . Tiemissen / R. van Reijmersdal

refrein: Vur men gen kerk, vur men gen God en nooit mer bezinnen. Vur men gen vergeving, ik ben verdomme rot van binnen.

Kom vrouwkes, kom hier doe' we mens een plezier 'k hè appels, wel zönne en juinen en bonnen 'k hè lof en ok prèj goeiekoop en heel goei grèj !

Ik ben vur kunning en voaderland noar ut Vlaamse laand gezonden. Urn tegen de rebellen te vechten, er vielen veul dooien en gewonden. Noa ut slagveld waar ut goed verblijven in al die veroverde kroegen. Ik heb geleefd me drank en wijven da waar toen ok un echt genoegen.

Hier op Bossche mèrt is oew geld bil wè wèrt kom hier mar es blieken 'k hè kroten en krieken vur ' t vollek van de hèj goeiekoop en heel goei grèj !

Munne kop sloeg op hoi toen ik op unnen oavond Geertrui zag. Un wonderschoon Vlaams vrouwke, ik war oalling van slag. Ik doacht nie mer oan men GefJes Marieke uit ut Brabantse land. Vlaamse Trui waar verdomme un snol en ik werd heur vaaste klant.

Tomaten, een pond nie duur en gezond kom dames en hirren urn te stoven hè'k pirren Kèk mar op <lees lèj goeiekoop en heel goei grèj !

Ons moeder he nog tegen men gezeed, Grad hoal gen gekke dingen oan. Nou heb ik dun braand in mun lijf. ik heb un geslachtsziekte opgedoan. Dur da kwaad ben ik men Geffes Marieke vur alted kwijtgerakt. Ik ben verdoemt. niet mer te geneze en he al gedurig noar ut eind gesnali.

Rababer, zó dik boerenmoes vur d'n bik Bonnen urn te polen sevojen, rooie kolen, wij zen echt nie taai goeiekoop en heel goei grèj !

De stadse madam D. van Wanrooij / R. van Reijmersdal

refrein: Het is weer ram-bam mè die stadse madam wanneer wordt ze tam die stadse madam ?

Hé gè doar veldwachter wij zen d'r wel achter ge het een schon wètke mè ' n bil aardig lètke

Soldatenlied D. van Wanrooij / R. van Reijmersdal

refrein: Rechts, links, rechts, links, in de rij. Stoere binks, stoere binks, bier zijn wij: de mannen in het groen /de mannen in het zwart werken voor weinig poen/paraat met ziel en hart we weten wat te doen en leren goed fatsoen. Rechts, links, rechts, links, in de rij. Stoere bi.n ks, stoere blnks, hier zijn "Wtij.

11


Ver weg van huis en haard zijn wij hier saam vergaard: een straffe, stoere mannenklocht die jaren-, eeuwenlang al vocht in dienst van ' t volk des vaderlands maar zonder show en sjans ! Bè ons is ord'en tucht ge gift hier ginnen zucht ge staot op wacht en salueert hèt de manieren wel geleerd en goade toch es fit 't gelid dan zcdde'r oan: ge zit! Ge denkt 'r dik oan thuis oan moeke's bè 't fornuis oan 't dolle durske van plezier mè'n and're vent nou oan de zwier wè is 't soldatenleven lomp was ik mar ouwe stomp !

De Beers lupt D. van Wanrooy / R. van Reijmersdal

Zeg heddut gebeurd ? Het is wir gebeurd: 't woater dè kûmt dus nou gauw gerûmd ! We beuren de schoten hoalt gauw mar de boten en weg mè ut vee kom op en help mee ! De heers lupt, o jee wè moeten we er mee ? Het läand wordt te nat wij zen ut vort zat ! Het is ginne kolder hil Geffen zit op zolder natte voeten heegut altaar doar bende mè klaar ! ' t Is vort genóg bouwt de huizen mar hög zet ze op ene bult worren we nie mer gekuld !

Wat is Geffen nou zonder mij? D. van Wamooy / R. van Reijmersdal refrein:

Veldwachter van Geffen zeg wacht er eens effe u loopt door het veld en speelt er de beid maar boeven die moet je net treffen!

12

Ik ben heel voornaam geweldig bekwaam. Ik tik aan mijn pet en ken goed de wet Ik ben groot en gruts hou niet van gepruts. Wat is Geffen nou zonder mij ? Welzeker: een kip zonder ei !

Ik ben het gezag en weet wat niet mag. En geef ik bevel dan weet je het wel ! Je krijgt met me mot als jij met me spot ! Wat is Geffen nou zonder mij ? Welzeker: een been zonder dij ! 't Leven is geen klucht maar orde en tucht. Ik doe steeds mijn plicht

op ' t wetboek gericht. Ik ben goed gebekt en hou van respect ! Wat is Geffen nou zonder mij ? Welzeker: een griffel zonder lei !

Vrij als een vogel Cis Vogelvrij D. van Wanrooy / R. van Rcijmersdal Cis is vrij ! Zo vrij als een veugelke mè 'n geweer en een keugelke zo slentert hij over de hei Cis is vrij ! Cis is vrij ! Zo vrij als een vlindertje en niemand die hindert je hij geniet van een koe in de wei Cis is vrij ! Cis is vrij ! Hij denkt: "Dè is de mijne ! En vangt hazen, konijnen; z'n buit hangt dan dood aan zijn zij Cis is vrij ! Is Cis vrij? Hij duikt onder bij Brusselse Grad de veldwachter kfimt op z'n pad: "Jij krijgt je straf nog we). jij Cis vogelvrij ?

Alles komt goed D. van Wanrooy /R. vanReijmersdal

refrein:

Kom Treeske, m'n kind die Cis bemint alles kûmt goed houd goeie moed !

Ik woon op de bei en hèt T reeske en ben mar een eenvoudig weeske.

Ik houw van Cis den Dove en wil 'm trouw beloven. Mar ik denk oan de marechaussee ze nemen 'm ene keer mee dè is vur men een gemis want ik houw zoveel vamn 'nne Cis Och, Cis, is 'nne rauwe, 'nne ruige hij wilde in ' t leger nie buigen mar ik wil 't wel mè'm wagen en mag nou een kind van 'm dragen. Cis wil dè zo gère verwennen mar zal 't z'n voadder wel kennen? Misschien zittie in het gevang och mensen, ik ben toch zo bang !

Nee, Cis dè is nie zonne kooie wij zullen het samen wel rooien we goan wonen op de hei in het Osse lomde gullie 'm nou nie verlossen? Want umdè we van mekaar houwen goan wc zo gauw meug'lijk trouwen; mar ze zitten zo aachter 'm been loat-tie men mè m'n kiendje alleen?

Bruiloftslied D. van Wamooy / R. van Reijmersdal refrein: We boull·en een feestje vûr Cis en z'n Treesje en zingen een liedje een tronll'Illelodietje huJd'aan die twee hiep, hiep, hoezee !

Ja, Geffen viert fist kom allemoal dist trek oan oew goei dingen en komt'r meej zingen want Trees en D'n Dove goan trouw nu beloven ! Kom slacht er de zög er is vlis genóg eet zult en een keêske en drinkt ' r een glcêske kom. vat mekaar beet ja en danst de veleta ! Doar zèn ze die twee Joannes kfimt mee al zèn ze mar èrrem ze vuulen zich wèrrem "Pestoor, gift oew zegen dan kunnen ze d'r tegen !


Pa ina IV

Kunstveiling "Geffen 700" op zondag 4 oktober 1998 (van onze kunstredactie)

GEFFEN - Op zondagmiddag 4 oktober aanstaande wordt er in Sporthal De Geer een heuse kunstveiling gehouden. Tijdens Effe noar Geffe kon u het werk van zeventien kunstenaars bewonderen in de Aloysiusschool. Tot en met 2 oktober worden aUe werken nog tentoongesteld in de etalages van diverse Geffense winkeliers. In deze Courant besteedden wij regelmatig aandacht aan de kunstenaars (m/v) en hun werk. Vandaag voor het laatst met aandacht voor Lies van Druenen en Gwen Vogels - Conner.

Lies van Druenen in actie Lies van Druenen zie je regelmatig op haar fiets door Geffen toeren, op zoek naar pittoreske tafereeltjes. Die vereeuwigt zij dan in de vonn van een schilderijtje of een pentekening. Op de hierboven afgebeelde foto ziet u haar in actie bij het maken van een pentekening van het Effe noar Geffe boerderijtje, dat sinds 1996 op het grasveldje naast De Heegt verrijst. Lies zelf is actief betrokken bij de organisatie van de kunstveiling. Uit haar brede collectie staat zij een fleurige aquarel af, groot 50 x 60 centimeter, waarop twee bootjes op een rivier staan afgebeeld. Waarom juist dit? Lies: "Omdat ik dit het mooiste werk vind dat ik nog had staan. Eigenlijk vind ik het zonde om er afstand van te doen.'' Lies maakte het schilderijtje in Alphen aan de Maas. Het kunstwerk, geleverd in een fraaie bijpassende lijst, wordt tijdens de veiling ingezet op tl 200,-. Lies hoopt natuurlijk dat het meer opbrengt. "Het geld is immers bedoeld voor het glas-in-lood raam in de kerk." U kunt het schilderij tot en met 2 oktober bewonderen in de etalage van poelier Jo van Druenen.


Pa · .aV

Ook keramiste Gwen Vogels - Conner gaf gehoor aan ons verzoek om in het kader van de kunstveiling aan de slag te gaan. Zij ziet de viering van het 700-jarig bestaan in 1998 als een mijlpaal in de geschiedenis van ons dorp. Daarover vertelt zij het volgende: '°Een mijlpaal is oorspronkelijk een afstandspaal. In de Romeinse tijd werd de "milla passuum" ( duizend schreden) gebruikt om afstand mee aan te geven. In figuurlijke zin wordt het woord mijlpaal gebruikt om een belangrijke gebeurtenis in het leven van een mens of in de geschiedenis aan te geven. Bij het ontwerpen van een blijvende kunstzinnige herinnering aan het historisch feit dat Geffen 700 jaar bestaat, heb ik mij door dit gegeven: "de weg" die ons dorp in de geschiedenis heeft afgelegd, laten inspireren.,, De mijlpaal, die ik heb gemaakt, is opgebouwd uit 7 segmenten, die elk een periode van 100 jaar voorstellen. Daar bovenop komt een soort "topstuk", ter afsluiting van de paal. Hierop staan 3 afbeeldingen; 2 oude gemeentewapens van Geffen en het wapen van de gemeente Maasdonk, waartoe Geffen nu behoort. De segmenten, gemaakt van steengoed-klei, zijn ieder afzonderlijk op een pottenbakkersschijf gemaakt. Elk segment is ongeveer 35 cm hoog en heeft een doorsnee van circa 25 cm. Op een temperatuur van liefst 1275 graden Celcius zijn ze in een gasgestookte zoutoven gebakken. Door deze hoge temperatuur en de toepassing van de oud-zout techniek is de klei geheel dicht gesinterd en voorzien van een glazuurlaag. Daardoor zijn de segmenten, en dus ook de gehele mijlpaal, goed · bestand tegen weersinvloeden. De totale hoogte is ongeveer 3 meter.

Gwen Vogels-Conner en haar "mijlpaal"

Gwen: "Elk segment bevat een of meer afbeeldingen, die een symbolische weergave zijn van elementen, die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Geffen. De afbeeldingen zijn vaag gehouden om geen accenten te leggen op dit pad door de historie. Zo is er een segment met bruine en gele tinten, die de zandgronden voorstellen waarop ons dorp is ontstaan. Een ander segment bevat kobalt-blauwe "golven", die het water symboliseren waartegen ons dorp zich moest beschermen, maar dat ook vruchtbare kleigrond in de polders heeft achtergelaten. Hierop ontstond het boerenbedrijf dat in landbouw en veeteelt haar bestaan vond. Een derde segment is daarom versierd met korenaren, het symbool voor ons dagelijks voedsel. Duidelijker zijn de afbeeldingen van de voor ons dorp zo markante kerktoren en de beide molens op het vierde segment ... " Gwen Vogels - Conner, Papendijk 17, Geffen.

4


Pa ¡ aVI

"GEFFEN 700" Brunch in partyrestaurant De Schans (van onze culinaire recensent)

GEFFEN - Op zondag 4 oktober van 12.00 tot 14.00 uur organiseert de Stichting "Geffen 700" in samenwerking met partyrestaurant De Schans een gezellige brunch voor maximaal 200 Geffenaren. Wilt u daaraan meedoen, geef u dan snel op, want hier geldt het principe "Wie het eerst komt ..." Partyrestaurant De Schans is gevestigd in de grote zaal naast CafĂŠ Govers. In korte tijd heeft het in de wijde omtrek van Geffen een uitstekende reputatie opgebouwd als het gaat om het verzorgen van een degelijke brunch voor een scherpe prijs. Bent u in De Schans, dan waant u zich in reeds lang vervlogen tijden. Naar de mening van het bestuur een uitstekende ambiance voor een brunch in stijl. De eigenaar van De Schans, de heer Van Uden, heeft beloofd dat hij naast de gebruikelijke gerechten (zie 'menukaart') speciaal voor "Geffen 70011 ook enkele typische boerengerechten zal serveren, als; zult, gebakken bloedworst en balkenbrij. Uiteraard is deelname aan de brunch voor eigen rekening. De kosten bedragen fl. 27,50 per persoon, op zondag 4 oktober ter plaatse te voldoen bij aanvang van de brunch. U kunt zich tot woensdag 30 september opgeven bij ons bestuurslid Trees Lamers, Dorpstraat 6, tel: 5324368, o.v.v. naam, adres, telefoonnummer en het aantal plaatsen dat u wilt reserveren. Het bestuur van de Stichting "Geffen 700" verwacht ook voor deze activiteit erg veel belangstelling. Waarschijnlijk zal het aantal aanmeldingen de maximale capaciteit van 200 ruimschoots overtreffen. Reserveer daarom tijdig, anders moeten wij u wellicht teleurstellen. Doe het vandaag nog ! 1! ! !

Menukaart "Geffen 700" brunch op zondag 4 oktober aanvang 12.00 uur in Partyrestaurant De Schans

- de brunch opent met een lekker pasteitje - vervolgens wordt een kop soep geserveerd - daarna zijn er 15 soorten snijv/ees, waaronder vele hamsoorten, bude,f/eisch en Italiaanse vleessoorten - wanne ham van het speenvarken ontbreekt uiteraard niet

- 12 soorten Hollandse en buitenlandse kaas - een buffet met diverse vissoorten - volop ovenverse broodjes en onbeperkt koffie, thee, melk of sap - als extra Ge/fen 700 specialiteiten boerengerechten zoals; zult, gebakken bloedworst en balkenbrij - als afsluiter een grand-dessert met 14 soorten Italiaans ijs, bavaroise, wanne kersen, slagroom en /ruit

*******


"De opbrengst van ons spaargeld delen we lie:Ver met elkaar dan met de fiscus."

Sparen doet u om er beter van te worden. Niet om over het rendement nog eens inkomstenbelasting te betalen. Toch loopt u dat risico zodra u meer dan f 1.000,- per jaar aan rente-inkomsten heeft (f 2.000,- per echtpaar). Rabobank Het Maasland heeft hiervoor een slimme oplossing: het Rabo 3x Belastingvrij Plan. ·Ëèn veilige en fiscaa l slimme manier om een hoog rendement op uw spaargeld te krijgen. Wilt u daar meer over weten ? Loop dan even bij één van onze kantoren binnen. Of bel: (073) 53 40 111 voor een persoonlijk adviesgesprek.

Rabobank Het Maasland ' 16

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


donk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wanneer er op dinsdagavond een raadsvergadering plaatsvindt, komt het spreekuur van de wethouders te vervallen.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekad res Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax . 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN . Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12 .30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08 . U kunt hier terecht v oo r het inleveren van klein chemisch afval, snoe ihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16 .00 uur . KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendomme n. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehu is (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefon ische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160

Wethouder L. P. IVI .'van Bakel - van de Ven Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in de bestuursvleugel va n het gemeentehuis (zij-ingang tussen makelaardij Van Heese en gemeentehuis), alleen na te lefon ische afspraak. Desgewenst kan ook telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek op een ander tijdstip via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk , tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethoude r J.G.J. Moon- van der Biezen Sp reekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in de bestuu rsvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen makelaardij Van Heese en gemeentehuis), alleen na telefonische afspraak. Desgewenst kan ook telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek op een ander tijdstip via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maas-

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk . U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 111 CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08. 30-1 2. 30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK JULI 1998 Geboorten: 05-07 Ken Gerardus Petrus Bissels 06-07 Tjerk Johannes van Herpen 08-07 Robert Jan Bakker 08-07 Joppe Willem van Veghel 16-07 Dominique Johanna Wilhelmina Adriana Schippers 21-07 Erik Petrus Martinus Egelmeer 23-07 Nadia Catharina Maria Visschers

Overlijden: 04-07 Helena Hendrika van Schijndel-van de Coevering, 74 jaar 08-07 Antonius Alfonsus Maria van Niele, 64 jaar 09-07 Johanna Anthonia van den Heuvel, 82 jaar 14-07 Adriana Jacoba Maria Johanna Rijkers, 62 jaar 22-07 Adriana van Loon-Bissels, 88 jaar 23-07 Franciscus Cornelis van Loon, 83 jaar 25-07 Maria van Doorn-Eijkemans, 81 jaar

19 september a.s. Open Huis Op zaterdag 19 september a .s. wordt de landelijke "Gemeentedag" gehouden, waaraan ook de gemeente Maasdonk deelneemt. Op deze dag houden wij van 10.00 uur tot 16.00 uur "open huis" in het gemeentehuis. De Rabobank Maasland zal deze dag in het gemeentehuis een presentatie verzorgen over de invoering van de Euro. U bent welkom!

KOPY INLEVEREN VOOR:

19 september

17


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 16-09 18.30 u openingsviering Mariascbool Do. 17-09 18.30 u openingsviering Aloysiusschool Za. 19-09 10.00 u * H.Mis rnmv Ouderenkoor 19.00 u Viering met de diaken mmv Jongerenkoor H-G. (+kinder kerk) Zo. 20-09 09.30 u + Woord-Com.d. mmv Gem. Koor Wo. 23-09 géén avondmis Za. 26-09 10.00 u * Woord.Com.d. mmv Oude renkoor 19.00 u H .Mis mmvHet Afrikakoor uit Nistelrode ( +kinderkerk) Zo. 27-09 09.30 u + Woord-Com.d. mmv Gem. Koor Wo. 30-09 19.00 u * avondmis *= dienst in de kapel += t.v.-uitzending naar de Heegt

Pastoor Spijkers is van 22 t/m 29 september naar Lourdes. DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 oktober 1998 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur)

Openingsvieringen basisscholen: Op woensdag 16 sept. en donderdag 17 sept. Worden de openingsvieringen van resp. Maria- en Aloysiusschool gehouden, aanvang 18.30 uur in onze parochiekerk. Het thema is: Wij horen bij elkaar! Behalve leerlingen, leerkrachten en ouders zijn de parochianen van harte welkom om een van deze vieringen bij te wonen. 18

Diaken van Herwijnen 5 jaar diaken. In de viering van zaterdag 19 sept. om 19.00 uur schenken we aandacht aan het feit dat Wim van Herwijnen 5 jaar diaken is. Wij danken hem voor zijn inzet in onze parochie ter ondersteuning van pastoor Spijkers. Uw aanwezigheid in de viering wordt van harte op prijs gesteld. Pastoor Spijkers waarnemend pastoor in Lith. Pastoor Spijkers is waarnemend pastoor geworden van de Lambertusparochie in Lith. Deze taalç houdt in dat hij de nieuwe pastor Luuc Buyens moet inwerken. Processie. Op zondag 4 okt. a.s. wordt de officiële feestdag van Geffen 700 aangevangen met om 09.00 uur een processie met aansluitend een plechtige Eucharistieviering. De stoet wordt geopend met het nieuwe parochievaandel gevolgd door onze senioracolythen met 8 flambouwen en het kruis, waarachter diaken van Herwijnen met het evangelieboek. W.I.K. en majorettes zijn vervolgens het kopstuk van een lange rij verenigingen met vaandels of vlaggen. Het gemengd koor en het ouderkoor sluiten aan en zullen onderweg liederen zingen. Grote bruiden dragen het Lam Gods, het Maria Magdalena beeld en een oud M ariavaandel. Passe Partout is present met hun eigentijdse liederen. Dan komen de bruidjes die bloemen strooien en kerkelijke symbolen meedragen. In het groen, met eigen polo's, lopen al zingend de jongeren mee van het Jongerenkoor Heesch-Geffen. Daarna komen de misdienaars met oude vaandeltjes en wierookvaten, gevolgd door onze acolythen die al wierokend voor het baldakijn uitlopen. Het sluitstuk van de processie is het baldakijn waaronder pastoor Spijkers loopt met de monstrans, gevolgd door enkele "ere-burgers" en het comité Geffen 700. Alle parochianen die niet bij een vereniging horen, worden van harte uitgenodigd om vervolgens aan te sluiten. De route die bij goed weer gevolgd wordt is: Veldstraat - Lambertusstraat - Thijmstraat - Tolweg Vlijmdstraat - v. Coothstraat - Molenstraat naar de kerk. Bij minder goed weer wordt de route verkort via H. Schoutenstraat en Molenberg naar de kerk. Wij nodigen alle mensen die langs de route wonen uit, om de vlag uit te handen. Graag willen we er een sfeervolle processie van maken die rustig en eerbiedig verloopt. Hopelijk kan iedereen daaraan een steentje bijdragen. Wij danken vooraf al diegenen die hun medewerking


hebben gegeven om deze processie te realiseren. We kregen vele positieve reacties en een geweldige inzet van velen. In de eucharistieviering worden plaatsen gereserveerd voor genodigden en processiegangers. Vervolgens is er een beperkt aantal plaatsen over. Bij heel veel belangstelling proberen we een video-aansluiting te ereeren in het Oude Klooster, om de viering te kunnen volgen.

In Memoriam Jan Lepoutre. Vol.komen onverwachts is Jan Lepoutre (62 j.) overleden. Jan was een van onze trouwe vrijwilligers, die wekelijks het kerkhof en de tuin van de pastorie in orde hield, samen met Jan van Herpen, Bert van Erp en Frans van Nistelrooij. Wij hebben Jan leren kennen als een sterke, rustige man van weinig woorden, met altijd een vrolijke lach. Kort voordat we het onbegrijpelijke bericht ontvingen, heeft hij nog koffie gedronken op de pastorie en leek niets op het naderende afscheid. Jan reisde graag en is nu aan zijn laatste grote reis begonnen. Die reis is hij alleen gegaan... Wij wensen zijn echtgenote Sjaan, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij dit verlies. Mogen zij Gods steun ervaren. Pastoor Spijkers Parochiebestuur.

Maria Magdalena en de H. Trudo, onze huidige patrones en de patroon van voorheen. Deze twee heiligen staan ook afgebeeld in het nieuwe glas-in-lood raam. We hadden er een raadwedstrijd aan verbonden. Trudo was moeilijk te raden voor de meesten. Genoemd werden St. Joris (vanwege de draak natuurlijk), Lambertus, Jezus Christus, Jozef, Petrus, Johannes d'n Doper, Mozes, Abraham, Joachim, Willibrordus, Antonius, Martinus, de Paus en zelfs pastoor Spijkers. Een leuke vondst: ''D'n heilige Henk alias Fransiscus van AssisiĂŤ en de allerheiligste Mien, onder de dekmantel van Maria Magdalena voor de bekering... " Er waren 26 goede oplossingen en de winnaar werd daaruit getrokken: Dhr. P. V.d. Oever, van Coothstraat 8. Er kon ook geraden worden uit hoeveel stukjes glas het nieuwe glas-in-lood raam bestaat. Het juiste aantal moest zijn 610 en dhr. P. Peters, Past. v.d. Kampstraat 11 zat daar het <lichts bij met 600 stukjes. Beide prijswinnaars krijgen hun prijs -beschikbaar gesteld door pastoor Spijkers- thuis bezorgd: een mooie aquarel door Lies van Druenen. Wij danken alle mensen die meededen, want zij raadden maar liefst f 1.562,25 bij elkaar voor het nieuwe raam! Natuurlijk ook dank aan onze 'heilige' Mien en Henk! Er zijn nog kaarsen te koop op de pastorie (/ 10,of f 15,-), evenals het boekje van Ivo van Dinther: "Ge wordt 'r mee wakker" ( f 12,50 ).

VREDESWEEK 1998 De Bijbel, wat een boek! Nagenoeg alle christelijke kerken, het leger des Heils en de Bijbelgenootschappen in Nederland organiseren van sept. ' 98 t/mjuni ' 99: het Jaar met de Bijbel. Ook in Oss en omstreken worden door de Raad van Kerken verschillende activiteiten georganiseerd tussen sept. ' 98 en april ' 99. Op 17 sept. a.s. z.al burgemeester W. Dijkstra het Jaar met de Bijbel openen en voorlezen uit de oudste Bijbel die in Oss te vinden is. Prof. Dr. P. Beentjes, oudtestamenticus van de Kath. Theologische Universiteit te Utrecht, z.al spreken over de Bijbel. Hij z.al dat op een toegankelijke manier doen. Neemt u zo mogelijk ook zelf uw bijbel mee. Door en onder leiding van Louis de Rooy zullen spirituals gezongen worden. De raad van Kerken nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst, die gratis toegankelijk is: donderdag 17 sept., aanvang 20.00 uur in de aula van het Triascollege, Verdistraat 75 te Oss. Raadwedstrijd op Effe noar Geffe. Op onze boerenmarkt trof u bij de pastorie onze parochiekraam aan, met twee bijzondere standwerkers:

Van 20 to 27 september wordt dit jaar de Vredesweek gehouden met als thema Kindsoldaten: ' Laat ze niet schieten'. Elk jaar maken 'kleine wapens' in de wereld talloze slachtoffers. Jaarlijks vallen er door deze wapens vele tienduizenden doden. In Kosovo, Ruanda, Sudan, Colombia, Algerije, Afghanistan enz. Kleine wapens? Ja, maar met grote gevolgen. In grote hoeveelheden stromen ze van het ene conflict dat net beĂŤindigd is, naar het volgende. Ze vergroten er de kans op geweld. Het zijn kleine wapens, dus zelfs een kinderhand kan er mee schieten. Kinderen worden 'soldaat' gemaakt. Het gaar om naar schatting 10 miljoen kinderen in meer dan 30 landen! Op zaterdag 26 september a.s. is in de viering van 19.00 uur het "Afrikaanse Koor" o.l.v. Mayke Hendriks uit Nistelrode te gast. In deze viering wordt uw aandacht gevraagd voor het adoptieproject van Pater van Kessel uit Zambia. Na afloop drinken we gez.amenlijk koffie. U bent van harte wel.kom. MOV Geffen. 1!


EFKES BUURTE ME.... Toos van Lent - Verstegen (42 j.) Vanaf november 1997 is Toos de gastvrouw op de pastorie. Tijd om eens wat nader met haar kennis te maken, ook al wil u liever niet op de voorgrond. Toos, geboren in Heesch, runt samen met haar man René al zo'n 20 jaar een supermarkt in de Willibrordusstraat in Oss. Omdat er op een gegeven moment te weinig werk voor beiden was, wilde zij wel wat bij gaan werken. Haar oog viel op de advertentie van het parochiebestuur van de Maria Magdalenaparochie in Geffen. "Ik reageerde meteen met: dat wil ik gaan doen!" vertelt Toos. Ze nam contact op en werd uitgenodigd voor een gesprek. "Ik had meteen het gevoel dat het klikte met het bestuur en de pastoor". Ze werd aangenomen en tot op de dag van vandaag heeft u het bijzonder goed naar haar zin. Toos is van maandag tot en met vrijdag vóór de middag aanwezig op de pastorie. Huishoudelijk werk is haar grote hobby, zo zegt ze zelf, want ze is er trots op als re ziet dat alles mooi schoon is. "Ik word bijna gek als er iets niet goed hangt of staat!" Daarnaast zijn haar taken: dagelijks eten koken voor de pastoor en op vrijdag tevens voor het weekend. Wassen, strijken, boodschappen doen, de kerkewas verzorgen en die van de kapel en de bevoorrading van het parochie-centrum. Bovendien neemt ze de telefoon op, bij afwezigheid van de pastoor en ontvangt de mensen aan de voordeur. Op donderdag poetst re samen met Betsie Steenbergen de gehele pastorie. Als de pastoor op vakantie is en ze niet hoeft te koken, is er tijd voor extra schoonmaakbeurten van ramen, kasten, kelder e.a. En dan is er. ........ (vaak en veel).......koffie! Dagelijks om tien uur is het vaste prik: koffie voor de pastoor en enkele vaste vrijwilligers. Op woensdag zijn er de tuinmannen, op vrijdag de kerkversiersters en maandelijks komen de kerkschoonmaak- en koperpoetsgroepen. Die 'koffie-tijden' vindt Toos kei-leuk en kei-tofl "Het zijn allemaal gewone, gezellige mensen. Er worden grappen gemaakt en we jutten elkaar vaak op", lacht Toos. "Ik ben er nu ook pas achter gekomen, dat er zoveel gedaan moet worden in een parochie. Dat had ik nooit verwacht. En de pastorie in Geffen is echt wel een open huis!" Toos vindt dit werk, in vergelijking met het werk in de winkel -dat re al vanaf haar 15e jaar doet- heel ontspannend en anders. "Thuis is het meer 'hurry up' en hier is het een 'rustige drukte' ! Vooral het contact met de mensen vind ik heel plezierig." Als ze 's middags thuis komt, is daar ook weer

20

volop 'werk aan de winkel' maar dat is ze gewend. Toch is er tijd voor hobby's, vooral sporten. Ze speelt badminton en doet body-gym. Haar favoriet sport is eigenlijk handbal, re speelde bij de K.P.J. en bij D.O.S in Heesch. "Daar ben ik echter intussen te oud voor geworden". Aan de enthousiaste manier waarop Toos haar verhaal vertelt, kun je merken dat re zich goed thuis voelt op de pastorie in Geffen.

TRUCKRUN "DE FLIEREFLUITERS" Zaterdag 19 september a.s. is het weer zover! Dan gaan wij "De Flierefluiters" weer onze jaarlijkse tocht maken met de vrachtwagens. Zoals elk jaar gaan we weer met ± 25 chauffeurs op stap. Ieder jaar hebben we een geweldige medewerking van al die ridders van de weg, ze hebben er bijna net zoveel plezier in als wij. We hopen dat het weer net zo mooi zal zijn als vorig jaar. Toen mochten we genieten- van veel mensen langs de route. Het vertrek zal ongeveer 13.30 uur vanaf het kerkplein zijn. Wanneer we door uw straat komen is bijna niet te missen !!! U hoort ons komen. Beste mensen van Nuland, Geffen, Vinkel, Kruisstraat, Berlicum, Middelrode, Heeswijk-Dinther en Loosbroek,' Wij vragen aan u, laat deze jongens en meisjes genieten van deze tocht om naar buiten te komen en u te begroeten en heb een beetje begrip wanneer u enige hinder mocht hebben van hun blijdschap. Tot ziens op 19 september Leiding "De Flierefluiters".

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

I

EIERGHEMSEWEG 153A

ERNIS

~-s-c-h-il-d-er_s_

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

· OSS

(0412) 64 37 08


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 1O 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

A.H. Romme b.v. Bedrijvenweg 2, Geffen Kantoor(073)5321762 magazijn (073) 532 34 69

Wij verzorgen voor u

wij kunnen voor U verzorgen

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

- Gazelle - Locomotief

Tankstation

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

B□u\Nbedrijf

"BRODLJS"

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

Het Geffens Veld 5386

' NIEU\/VBOUW ' Cl'JDEAf-OUO • RENOVATIE '

op het raadhuisplein met warm

1

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

LL Geffen

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

Tel. (073) 532 47 65

heerlijke haring, vers gestoomde

VERBOJWINGEN

·· · •

·

1

1

1

·

r

·

"

•-•··,

MAKELAARDIJ EN AsstiRA~lJfN· ■ ÄAN-/VERKÓOP EN HUUR/VERHUUR

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

V~RZÉl<ERIN .

'" ■' ·HYPOTHEKEt\ ~

en nog véél meer.

Vis van Albert, Gezond en lekker ! !

■ TAXATIES

.■

makreel, paling, garnalen, zalm

HUIDVEQZOQCING

=1VA 1Il

Qia van Nistelrooy

PA~

ONTEIGENINGEN

Dorpsplein 13

Van Coothslraal 26 · 5386 Af, Celfen t.d. (073) 532 27 02

5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

®'Cl 0

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN Tel., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q

ri:\

~

~

MARJA VAN BALLEGOOY-JANSSEN S.E.P.V.O.-Gediplomeerd Pedicure/Manicure Lid L.O.V. Gespecialiseerd in de diabetische voet Voctreflexmassag Kerkstraat 9 5386 AC GEFFEN Tel. 073 - 5322593


\chitterende spaaraktie voor de Gratis Variatie Waaier Bij Keurslagerij Van Tuijlt H Wat is de variatiewaaier? Een uniek en l1ijzonder l,ewaarsysteem waarin verschillende receptenkaarten met vlees en vleeswaren geplaatst kunnen w~rden. Kortom, de Variatie Waaier reikt lekkere verrukkelijke receptenvariaties aan. Van ontl1ut tot lunch. Van vijfgangen diner tot heerlijke tussendoortjes. De eerste 8 receptenvariaties zijn er inmiddels al. 1. Gezellig Gourmetten 5. Zaterdags Gemakdiner

3. Oer Hollandse Winterpot 7. Vier Uurtjes

2. Hartige Herfstlunch 6. Champagne Brunch

4. Diner voor Veel 8 . Hoera, het is Weekend.

Iedere vier weken komt er zo'n nieuwe receptenvariatie uit met weer heerlijke nieuwe recepten.

"'Hoe kom ik in het bezit van de Variatie Waaier? Dat is heel simpel. U spaart vanaf maandag 7 septeml,er t/m zaterdag 3 oktober uw kassal,onnen, is dit f 100,- of meer dan krijgt u de Variatie Waaier gratis!

"'Hoe kom ik in het bezit van de Receptenvariaties? Dat is ook heel simpel. Vanaf de eerste week dat de nieuwe Recepten Variatie uit is kunt u vier weken lang kassal,onnen sparen, hel,l,en deze een totaall,edrag van f 25,- of meer, dan krijgt u de Recepten Variatie gratis! Zo kunt u bij ons (Ton, Marianne en Teun de Keurslager) een mooi en gratis receptenboek (dat echt de moeite waard is) sparen. U kunt de Variatie Waaier natuurlijk ook los kopen voor f 4 ,95. Dat geldt ook voor de Recepten Variatie, die kost f 1,25.

Keurslagerij Deze aktie duurt tot en met 31 deceml,er 2000. Dat wil zeggen tot die tijd komt er iedere vier weken een nieuwe Recepten Variatie. Dus spaart u mee, en is het niet helemaal duidelijk dan vraagt u maar hoe het zit!!!

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

KEURSlAGER

700 iaar Geffen en de molens Molentaal Het zal U ongetwijfeld opgevallen zijn dat molen De Zeldenrust dit hele jaar (met uitzondering van een paar weken toen de molenmaker bezig was) in een stand stond die U niet gewend was te zien. Vanwege het 700 jarig bestaan van Geffen is met de gemeente afgesproken dat de molens het hele jaar "in de vreugd" zullen staan. Deze vreugdestand bestaat daarin dat de komende wiek voor de romp van de molen stilstaat. Dat betekent dat wanneer U voor de molen staat, de wiek even links voor de romp staat. Al vanouds werden molens gebruikt om mededelingen over te brengen door de wieken (de molenaars spreken over roeden) van de molen in een bepaalde stand te zetten, of tijdens het malen de wieken op een bepaalde manier "op te zeilen". De stand die tegenwoordig het meest wordt gezien is de stand met een roede "voor de borst", dat wil zeggen een roede verticaal en de andere dan natuurlijk horizontaal. Deze stand betekende van oudsher dat de molenaar het werk even onderbroken had maar elk moment verder kon gaan. Tegenwoordig wordt de molen meestal in deze stand "weggezet" om meer praktische redenen. Als namelijk de molen in deze stand staat dan kunnen de roeden (wieken) met een ketting worden vastge-

22

legd en kan de bliksemafleider er goed opgezet worden. "Overhek" of "overkruis", een stand waarbij de roeden een hoek van 45 graden met de horizon vormen, betekende langere tijd van stilstand. Deze stand werd ook wel de "bedelstand" genoemd, immers de molenaar kon de molen alleen in deze stand weozetten b als hij niets te doen had. Voor de boeren in de omtrek was dit het sein dat er snel gemalen kon worden. Vreugde en rouw hebben hun eigen kentekenen. De vreugde stand is hierboven al beschreven. De rouwstand bestaat daarin dat de binnenroede tot stilstand wordt gebracht even nadat deze de verticale stand is gepasseerd (voor de molen staand even rechts van de romp). Men zegt dan "hij staat op een heengaander". Vroeger kon men aan het aantal borden dat er uit de wieken gehaald werd ook nog aflezen waarom de molen in de rouw stond. De vier wieken van de molen hebben samen namelijk twintig windborden. Werden nu alle borden uit de roeden gehaald dan was demolenaar overleden. Stierf de vrouw van de mulder dan bleef op het bovenste eind van de roeden een windbord over, en hoe verder de graad van verwantschap met de mulder des te meer windborden er op hun plaats bleven zitten. Bij een sterfgeval is het ook de gewoonte dat de molen met het wiekenkruis in de richting van het huis van de overledene wordt stilgezet. Vroeger was er tijdens de begrafenis ook noa • • I::> iemand m de molen om deze te kunnen "nak:ruien" als de stoet langs de molen kwam. Dat wil zeggen dat het


Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

ZUCHT VAN VERLICHTING: WELKOM BIJ RAAD. Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. En wel bij Raad. De Administratieve Dienstverleners. Een gecertificeerde adviseur/ collega-ondernemer verzorgt daar le tterlijk al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's avonds en in het weekend. Op basis van een scherp geprijsd abonnement. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS Kastanjelaan 44, 5382 KD Vinkel, tel. (073) 532 60 56

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker C.M. v.d. Doelen meer verstand van verzekeren

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp t=}1"' -

~

losse advertenties tussen de tekst: 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

f f

30,50,70,-

f f 125,-

~ Htllllinku

llloerttbilld~l'ij

Tel.: (073) 532 31 44 Tel.: (073) 521 30 18

Advertenties

OSS

GEF'FEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

~

~ bloemen

planten ~ grafwerk ~ potterie ~ decoratie ~ droogbloemen Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04


HYPOTHEKEN PENSIOENEN

Succesvol ondernemen is een kwestie van de juiste beslissingen nemen op de juiste momenten. Natuurlijk laat u zich hierbij adviseren. Maar dan wel op maat, en niet met stapels ondoordringbare rapporten. Bij ABAB houden wij van die persoonlijke, nuchtere en eenvoudige aanpak. Maar wél professioneel, waarbij u terug kunt vallen op de gecombineerde specialistische kennis van onze accountants, belastingadviseurs, juristen en adviseurs op het terrein van onder andere management, milieu,

Advizeur.

Adviseur.

lonen, automatisering en mediation. Neem eens contact met ons op, en ontdek het verschil tussen een advizeur en een adviseur. ABAB Oss, Raadhuislaan 105, 5341 GZ Oss, telefoon (0412) 63 40 31, fax (0412) 63 83 65, internet www.abab.nl. contactpersoon Geffen: Adriaan van Zandvoort, Bergstraat 26a, tel. (073) 532 25 86

ACCOUNTAHT4 • 8El.ASTINGADV!S I.U fUi •.JUR ISTEN

Professioneel in alle eenvoud

A8AB heeft t3'110Hlfl in: Alphen 8M1eclert·lAw.vtA SlaOel Boxmeer Brti:Sa Oe:umc Geldrop Gsmort Gots Grcwngen Ht:lmoo:I

'$•HenogenboK:h Hulst MIii Oi1sdlot Oiste,wijk Oo,:U"1rg 0oST6i"boolt Oss Oudtinlmch P.ooseridaal Sint•Oedemode Saneren Ternooten 1ilbtJ1g WQil Valkenswaard Veghel Ve!dOOWfl Waatwijk Wanroij Wijdwn

V.O.F. J. van HERPEN

&1NENBURG

073 - 532 32 77 • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bo uwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers z ijn actief in:

het de het het de .~

·

•.·

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

bouwbedrijf projectontwikkeling vastgoedbeheer keukencentrum timmerfabriek

Grootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg z ijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 613594

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.