Torenklanken 1998 - nr 13

Page 1

36e jaargang

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

I

nummer 13

1

september 1998

en en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

achter dit evenement is: de presentatie van het boerenleven zoals dat zich in vroegere tijden in het boerendorp Geffen voordeed.

Persbericht Voor de tweeeotwintigste keer organiseert De Stichting 'Effe noar Geffe' de gelijknamige boerenmarkt op zondag 6 september a.s. van 10.30 tot 18.00 uur. Dit unieke evenement vindt plaats in het hart van het dorp Geffen. Speciale activiteiten zijn een historisch openluchtspel van een groep uit Brielle, een indrukwekkende dorsvlegelshow uit België, en Cinbia; het grootste miniatuurcircus van Europa. Ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Geffen voert de !April Vereniging uit Brielle een historisch spel op tegen het fraaie decor van de Maria Magdalenakerk in Geffen. De groep, die in middeleeuwse kostuums gekleed gaat, laat met dit 'op maat gemaakte' verbaal de historie van Geffen herleven. Een spehakel met schijngevechten en optredens van diverse straata1tiesten. Nostalgie 'Effe noar Geffe' onderscheidt zich duidelijk van andere braderieën uit de omgeving zowel in grootte als qua inhoud. Haar kracht komt voort uit de verdoorgevoerde nostalgie en sfeer in alle elementen van de markt; de oude ambachten, de volksmuziek, de Brabantse klederdracht, landbouwwerktuigen en de authentieke paardenkeuring. De centrale gedachte

De activiteiten - Een urueke dorsvlegelshow uit België. Tijdens het dorsen worden authentieke verhalen verteld. Circus Cinbia: het grootste miniatuurcircus van Europa. De oud-Brabantse modelboerderij 't Veld geeft een prachtige indruk van hoe er ooit geleefd en geboerd werd. De keuring van het Nederlandse Trekpaard. Een unieke demonstratie van het koeienras: Belgisch Witblauw. Shows met het Friese paard waaronder het aangespannen paard, een dressuurnummer en een varieté-act. Oude ambachten zoals een mutsenmaakster, klompenmaker, bezembinder, kuiper, tingieter, hoornsnijder en pottenbakker. Tentoonstelling van oude tractoren en landbouwmachines. Presentatie van diverse schapenrassen. Kerktorenmuseurn: na het beklimmen van de uit 1450 stammende kerktoren is museum 'De peperbus' een ware beloning. Roofvogel-demonstraties met valken en haviken. Een folkloristisch volksdansfestijn. Brabantse live-muziek vanaf acht podia. Speciale kinderspeelplaats, poppenkast en oude kindersoelen.

KOPY INLEVEREN VOOR: 5 september

1


BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

~ cAFÉ D1: 0~

~ Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* PLANTEN

_n DE

BANKIER

Voor ontspanning nauw inspanning

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Ook voor kinderfeestjes

BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN

~ BANK 7

DIE JE KENT

voor be middelin g van:

* privé-rekeningen met - europ as (cheques) -e urocard * persoonlijke leningen doorlo pend krediet, fin ancieringen * spa ren belastingvrij sparen bedrijfssparen * beleggersgiro * hyp otheken * ve rzekeringen (lijfrente) Opmingslijdcn: Maandagwoensdagdonderdag Dinsdag-en vrijdag 7.111mla!(

O~

5386 G~ Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

Kloosterstraat 5c, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.

REGIOA

Elzendreef 1

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

Woonhuis of Bed verandert van e1

sp•11.J

- ar?

• U wilt een huis of bedrijfspan kopen?

09.00 - 17.J0nur 09. 00 - I 9. 00 uur 10. 00 - I 3.00 u.ur

en op afs/1rarû1. 1'vfiddaff}1auze van 12.15 - 13. 15 uur.

makelaars o . g. 't Dorp 4

Heesch

Tel. 0412 - 45 1 554

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk.

Molenberg 6 tel.(073) 532 48 50 Ma t/m za: 09.00 - J2.30 uur andere tijden op afspraak.

verf-behang Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop mac hines Bedrijvenw eg 4, 5386 KA G effen Tel. (073) 532 20 0 l fax (073) 532 50 68

MEIJER PR. BERNHARDPLEIN 12, 5391 AR NULAND TEL. 073-532 47 67

~


EFKES BUURTE ME........................ "vijf van de zestien".

Ze hebben een geweldig feest achter de rug, de broers en zussen van Wanrooij, die samen 1000 jaar werden. We buurten na met vijf van hen: Martien, Grada, Marie, Jan en Kees. Op 11 juli 1998, precies om 12 uur was het zover: zestien kinderen, geboren uit één huwelijk, waren samen 1000 jaar oud. De berekening werd als volgt gemaakt: op 31 dec. 1997 waren de van Wanrooij's samen 982 jaar + 3.506 dagen oud. Tekort 18 jaar = 6.570 dagen. Totaal aantal dagen over in 1998: 6.570 dagen - 3.506 dagen = 3. 064 dagen. Per persoon over in 1998: 3.064 : 16 = 191,5. Dus op de 191,5 dag van 1998 (= 11 juli 's middags om 12 uur) waren ze samen 1000 jaar oud. Op dat tijdstip vond dan ook het hoogtepunt plaats in de eucharistieviering uit dankbaarheid. Een blazersgroep van W.I.K. speelde "Also sprach Zaratustra" waarvan de melodie bewerkt was door Rob van Reijmersdal. Aansluitend volgde een persoonlijk woord door burgemeester Netten en pastoor Spijkers. De zestien kinderen werden uitgenodigd naar voren te treden en een 'lang zullen ze leven' werd ingezet door het Gemengd Koor. "Een prachtig begin van deze feestelijke dag" vinden ze allemaal. Daarna werden vele handen geschud op de druk bezochte receptie. De gasten ontvingen als presentje een stamboomboekje waarin we de familielijn kunnen volgen. Vanaf september 1996 werd eraan gewerkt. De eerstgenoemde voorvader Cornelis (Nelis) werd geboren in Wanroy en trouwde in 1688. De familieleden in eigen kring krijgen een uitgebreider boekje met tevens informatie over Brabant, de Catechismus, de Tempel, Poffers, de Oorlog en Bevrijding, het plaatsje Wanroy en de naam van Wanrooij. Er is heel wat te vertellen over de jaren die achter hen liggen. Martien, Grada, Marie, Jan en Kees hebben zo hun eigen verhalen. Gedurende het gesprek hoort Kees, één van de jongeren, zelfs dingen waarvan hij nog niet wist! Iets leren zat er niet in voor de oudsten, maar Martien mocht bij meester Sloots Nederlandse taalles gaan volgen voor f 1,-- per les. Werken bij de boer leverde voor de jongens f 0,25 zondagsgeld op, om de veertien dagen. De meisjes h_ebben altijd thuis gewerkt. Grada, kreeg haar eerste zakgeld van f 1,-- op 21 -jarige leeftijd. Ze hielpen in het huishouden en samen met de jongens moesten ze klompen schuren, koeien melken, hooien, aardappelen rapen, haver binden, schoefelen, 'pejen afleggen' (= bieten uitdunnen) en 'huujen' met de koeien. Hierbij kregen de meisjes flink wat sokken

mee, die ondertussen gestopt konden worden. Het koeien hoeden duurde voor Jan wel eens wat lang, want hij wilde 's avonds nog graag gaan voetballen. De koeien werden dan met zachte drang naar beneden geleid, met de mededeling dat ze niets meer lustten. Moeder vond ze dan soms toch nog wel wat te dun!! Als er iemand jarig was kreeg die het eerste de soep opgediend en voor de kermis kregen ze 5 cent! "Toch konden we overal aan meedoen, want we deden immers allemaal dingen die niets kostten! Voetballen, worstelen, land veroveren, slootje springen, broekstok springen, oorlogje spelen, want de polder lag vol met munitie!" Ze hebben veel gelachen, maar beleefden ook hachelijke avontuurtjes zoals vuurtje stoken, pijpje roken tussen de korenschoven op het land, sissers maken van staafjes kruit!! Ze weten ook nog van het Rijke Roomse leven: bidden op de knietjes voor het H. Hart- of Mariabeeld. Om de beurt mochten ze de kaarsjes uitblazen. Het avond- en morgengebed en de 'Engel des Heren' werden trouw gebeden. Ze herinneren zich de vastentijd die op Paaszaterdagmiddag om 12 uur was afgelopen: goed luisteren of de klok sloeg en dan pas eten!

In een apart adressenboekje, uitgegeven t.g.v. dit feest zijn alle zestien gezinnen geregistreerd met foto en personalia. De lijn wordt vervolgd, dat is duidelijk! De van Wanrooij 's zullen voorlopig nog niet uit het archief verdwij~en! KRACHTPATSERNIEUWS.

Zoals -voor de vakantie afgesproken komen we terug met nieuws over de bootreis. De vorige keer zeiden we het al: Het geld is bijeen, de boot kan varen. DE BOOTTOCHT ZAL GEHOUDEN WORDEN OP MAANDAG 21 SEPTE:MBER.

Ruim honderd zieke mensen en andere mensen uit Geffen die het nodig hebben gaan op deze dag een tochtje maken over Maas en Waal. I.s.m. Ziekencomité "De Schakel" zullen mensen benaderd worden of zij aan deze tocht kunnen deelnemen. In eerste instantie wordt er telefonisch contact gezocht, daarna volgt een · schriftelijke bevestiging. Heeft u echter vrienden, familieleden of kennissen waarvan u denkt dat zij eventueel in aanmerking komen, geef deze dan door aan de "Krachtpatsers" of leden van het ziekencomite. Op onderstaande adressen kunnen hun namen doorgegeven worden: P de Haas v.Coothstraat 16, tel. 5323374 M.Ketelaars v.Coothstraat 31, tel. 5322041 A.Wingens De Rosmolen 54, tel. 5324160

3


Van Soest

F. T.W. M. M. Hanegraaf

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

accountants Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

V

SCHOENEN & SPORT

0 {Si)SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dorpstraat Sa 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijven weg I0 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

PEDICURE T. Ketefaars-'1. Nistefroo9 ll. Coothstraat 3 1

Geffen (073) 532 20 41

AFBOUW

CAFE GC>-v..ERS

--

GEFFEr-J Kerkstraat 5, Geffen

"',

.- ~

-=

-

-

.))

. ->

~


700 iaar Geffen en de molens. Spelt

voor alle graansoorten dezelfde samenstelling. De samenstelling van de gluten in spelt is zodanig dat sommige mensen die aan een gluten-intolerantie lijden (allergisch zijn voor gluten) mogelijk wel de gluten die in spelt zitten kunnen verdragen.

Een in onze streken, bijna vergeten graansoort is spelt. Maar zeker de laatste jaren is de belangstelling voor Spelt pannenkoeken: spelt weer enorm toegenomen. Waarom bi~na Nodig: speltmeel, honing, plantaardige olie, ei en vergeten en waar komt die hernieuwde belangstelling melk. De hoeveelheden hangen af van het aantal voor spelt vandaan? Spelt is een van de oudst bekende pannenkoeken dat u wilt gaan bakken. Maak van het graansoorten. Het is bekend van deze graansoort zo'n speltmeel, melk, eieren en olie een glad beslag. 9000 jaar geleden al geteeld werd in het gebied dat we Afhankelijk van de dikte van de pannenkoeken die u tegenwoordig kennen als Iran. Als we dan ook nog wenst doet u er meer of minder melk bij. Giet wat van weten dat de hele geschiedenis van het in cultuur dit beslag op een hete ingevette geoliede plaat of pan brengen van granen teruggaat naar ongeveer dezelfde en bak het geheel goudbruin. De pannenkoeken tijd dan mag je wel stellen dat dit tot de oudste omkeren als de randen droog beginnen te worden. Het graansoorten behoort. In Europa is het eigenlijk ook al speltmeel is, na bestelling, op de molen verkrijgbaar. vanaf dezelfde tijd bekend. De oude Romeinen Eet smakelijk. kenden het als "farrum", tegenwoordig heet het in ItaliÍ "farro" en in Duitsland staat het bekend onder De Molenaars de naam " dinkle". Spelt (Triticum spelta) is een van EERSTE HULP BIJ KINDERONGEVALLEN de voorouders van onze tegenwoordig zoveel gebruikte tarwe (Triticum aestivum), maar heeft de De Gezondheid Service Brabant Noord-Oost concurrentie met deze niet aangekund. Dit komt organiseert in diverse plaatsen op korte termijn de omdat spelt een kleinere korrel en dus een lagere cursus "Eerste hulp bij Kinderongevallen", een opbrengst geeft. Bovendien is de korrel van spelt praktijkgerichte cursus voor ouders en verzorgers van zodanig ingepakt dat het niet simpel door dorsen kinderen van O tot 8 iaar. vrijkomt. Net als gerst en haver moet spelt eerst In de lessen worden de volgende onderwerpen gepeld worden en pas daarna gemalen worden. behandeld: Bovendien moest dit pellen gebeuren op speciale - baby- en kinder reanimatie pelstenen. Deze speciale en dubbele bewerking en - allerlei soorten verwondingen lagere opbrengst maakte de spelt duurder dan tarwe. - brandwonden De hernieuwde belangstelling komt waarschijnlijk - vergiftigingen voort uit zijn toch wet unieke nootachtige smaak. Het - koortsproblemen zoals koortsstuipen is deze smaak. die ervoor zorgt dat de speltproductie in - verdrinking Noord-Amerika nu o¡ngeveer 80 keer zo hoog is als 10 - allergische reacties door o .a. bijen- of jaar geleden. Cijfers over de toename van zijn wespensteken productie in Europa of in Nederland zijn niet bekend. Het is echter niet alleen de smaak dat spelt zo uniek Tijdens de cursus wordt veel geoefend met kinderen maakt. Zijn genetische opmaak en voedingsprofiel babypoppen. De cursus wordt ondersteund met dia's spelen hierbij ook een grote rol. Spelt is zeer g?ed in De cursus bestaat uit 3 avonden van elk 2 1/2 uur. De water oplosbaar zodat de voedingsstoffen die het begeleiding is in handen van een deskundig bevat gemakkelijk opgenomen kunnen worden door cursusleidster. het lichaam. Spelt bevat ook speciale koolhydraten die Aanvullend op de cursus kan men deel nemen aan een een belangrijke rol spelen bij de bloedstolling en die extra avond waar aandacht wordt besteed aan het het immuun systeem van het lichaam stimuleren. voorkomen van kinderongevallen, door de veiligheid Verder is het een belangrijke bron van voedingsvezels in en om het huis te vergroten. Deskundigen zullen op en bevat het grote hoeveelheden vitamines uit het B deze avond volop tips en adviezen geven zodat complex. Het eiwitgehalte van spelt ligt bovendien 10 ongevallen veelal voorkomen kunnen worden. tot 25 % hoger dan die van de meest gangbare tarwe Kosten van de cursus: varieteiten. Een van de belangrijkste verschillen F 80,- per persoon, incl. cursusboek. tussen spelt en tarwe is echter de samenstelling van de Voor abonnees van de Gezondheid Service: gluten in beide granen. Spelt bevat natuurlijk ook F 60,- per persoon, incl. cursusboek. gluten die voor de elasticiteit van het deeg zorgen en ervoor zorgen dat het deeg kan reizen. De gluten die Voor meer informatie kunt u bellen naar: glutenine en gliaddinemoleculen bevatten hebben niet Gezondheid Service Brabant Noord-Oost op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, tel. 0413 333733. 5


Presto Print. Ongelooflijk goed in kleur.

PRESTO PRINT PRESENTEERT: DE EEUWIGE

'

@

rtj,-W.d;,, ~M..-:W:?

LJw.fotovakhandelaar heeft een wereldprimeur: Presto Print ontwikkelt uw foto's op 'Crystal Archive Paper'. Een nieuw fotopapier van Fuji ·met uitzonderlijke kwaliteiten. Kleuren vervagen niet meer. Het wit is witter en contrastrijker: dit unieke fotopapier heeft de eeuwige jeugd.

supreme

FOTO

Paper.

Echt

kleurecht

-

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel. (073) 532 57 89

6


OPROEP BANDOLA's Wie van de oud "Bandola" leden heeft interesse om samen - in 't kader van 700 jaar Geffen - een H-Mis op te luisteren met gitaar en zang in de Geffense kerk, ongeveer november 1998.

Op zondag 13 september om l 1.00 uur, willen wij de eerste bijeenkomst houden. Diegene die interesse heeft is van harte welkom bij: Liesbeth v. Lokven, Weerscheut 8, Vinkel. Voor inlichtingen: Bets v. Linder- van Hoek, tel. 0413 -364454 Of Liesbeth v. Lokven - v. Venrooij, tel. 073 5323457

Prinses Beatrix Fonds ---

-----------------------------------

LANDELIJKE COLLECTE PRINSES BEATRIX FONDS Van 13 tot en met 19 september zal wederom de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Fonds plaatsvinden. Het P.B.F. is het Nationaal Fonds ter bestrijding van spierziekten, polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, multiple sclerose en spasticiteit. Beschermvrouwe van het fonds is Hare Majesteit de Koningin.

De turkse pizza. Een heerlijke pizza op een turkse bodem. Hij is er in diverse smaken, met gehakt, champignons, ui, vers fruit en met paprika. Tien minuten in de oven en klaar. Ze komen uit eigen keuken en worden op donderdag vers gemaakt. Een echte aanrader. De verse bami en nasi blijven we natuurlijk ook maken. Die wordt vanaf nu iedere woensdag "'."ers gemaakt.

u ziet net;:

Het P.B.F. gebruikt de gelden die via de collecte binnenkomen voor wetenschappelijk onderzoek in uitsluitend Nederlandse Onderzoekcentra. Daarnaast wordt veel hulp geboden aan individuele patiĂŤnten. Het P.B.F. doet met de collecte-opbrengst heel veel goed werk in Nederland. Dat werk moet worden gecontinueerd en nog verder worden uitgebreid. Dat kan door de collectanten niet voor niets langs te laten komen. Ook kunt u uw gift overmaken op giro 969 t.n.v. het Prinses Beatrix Fonds. Ook dit ja.ar hoop ik weer op mijn "vaste" collectanten te kunnen rekenen. Mocht u nog willen collecteren in uw straat/wijk neem dan contact op met: Sjan v. Nistelrooy, tel. 5322602.

GEFFENSE VIERDAAGSE-LOPERS

1998

Wil v.d. Haterd, Geert Stofmeel (25e keer!), Geert Heijmans, Tineke van Rijn, Marijke van Galen, Diny van Wanrooij, JosĂŠ Doodkorte, Simone Hendriks, Eric van Lith, Anniek van Dinther, Annemieke van Schijndel, Anja Jonkergouw, Tiny v.d. Heijden, Tilly Hendriks, Jorgen v. Summeren. Zijn we nog iemand vergeten?

gepaneerde

scnnitzels 00

Ook voor een Gnelle nap moet:. u bij de Keurelager zijn!

Geldig van 31 augustus t/m 5 september 1998

Iedere woensdag

Keurslagerij

VERSE NASI EN BAMI

VANTUYL

UIT EIGEN KEUKEN 100 gram

1 ,i S

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

KEURSlAGER

7


TEGEN A.S. KERSTMIS AL KERSTLIEDJES Sl!ELEN OP UW ZELFGEBOUWDE PANFLUIT?

JEUGDBRANDWEERDAG Hallo kinderen, Op 4 juli j.l. hadden we alweer de 8~e jeugdbrandweerdag. Deze keer waren we te gast m Vinkel waar we samen met het comité Vinckel 700 de jeu~dbrandweerdag organiseerde op het Pastoor Vogelsplein dat die dag ook officieel geopend werd. Er hadden dit jaar weer veel kinderen ingeschrve~ en zodoende konden wij van start gaan met maar hefst 33 teams. Het weer was dit jaar goed, maar de plaatselijke bui die wij belopft hadden vond ook deze keer weer plaats. De schuimbak was voor vele kinderen weer een hoogtepunt. In verband met het WK voetbal moest het schema dit jaar wat strakker verlopen en daarom hadden de teams vaak maar net genoeg tijd om bij de volgende proef te zijn. ~aar ondanks deze kleine foutjes verliep alles toch pnma. Bij deze willen wij onze "Gilette man" Raymo~d Westerlaken bedanken voor zijn geschonken oranJe petjes die zowel bij jong als oud erg gewild, waren. ook bedanken wij Rabobank 'Ret Maasland" voor de jojo's met het embleem van de brandweer. En niet te vergeten comité Vinckel 700. · Volgt nog als laatste de uitslag van deze leuke dag: Nummer 1 i~ Team 32, de Blussende Blussers met als Captain Geert Peters. Nummer 2 werd team 24 met als Captains Annie v.d. Leest en genie v.d. Berg. Als nummer 3 eindigde Team 7, De Geffense Flierefluiters met als Captain Ellie v. Zoggel en Gerrie Bauwens. Deze 3 teams mogen met hun Captains een bezoekje brengen aan de brandweerkazerne te Geffen op woensdag 9 september om 2 uur. Rest ons nog de juryleden, onze computerdeskundige en onze overige Captains te bedanken en wie weet tot volgend jaar. Organisatie Jeugdbrandweerdag tel. 5323816.

Dat kan weer, als u meedoet aan de panfluitbouw- en speelcursus, normaal muzikaal bent en bereid bent iedere dag tenminste een half uurtje op uw zelfgebouwde panfluit te oefenen. Het bouwen duurt alles bijeen zowat vijf uren, hetzij op één dag achter elkaar, of verdeeld over twee dagen. Daarna krijgt u één keer in de _week gezamenlijk een uur les in het spelen op uw flmt, tot ongeveer half december. U bent dan vermoedelijk nog niet helemaal zo' n virtuoos als Zampfir, maar echt: als u dagelijks naarstig hebt geoefend speelt u dan al wel mooie kerstliedjes. Het kunnen lezen van noten is niet beslist nodig. De totale kosten zijn f 200,-. Daarvoor komt u dan aan een volwaardig muziekinstrument. De cursus gebeurt bij mij thuis, gezellig met ko~e of thee. Ter afsluiting komen we op een avond m de week voor kerstmis nog een keer bij elkaar om onze kerstliedjes op ons allermooist te spelen. Het lijkt u wel wat, maar u wilt eerst meer weten? Bel. 073-5322075. Bram Delver, Nuland. 1973 - 1998 H.llISARTSEN IN GEFFEN

Welkom, 10 septernber 1998 zijn wij vijf en twintig jaar werkzaam als huisartsen in Geffen. Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Patiënten en oud-patiënten van onze praktijk nodigen · wij uit om zondag 13 september a.s. van 14.00-17. 00 uur in de zaal van de Gouden Leeuw in Geffen hierop met ons het glas te heffen. A.J. Smit E.M. Smit-Nahon

H.M. SUPPERS administratiekantoor belasti ngad viesburcau Rijksweg 18 - 5386 LO Gellen

Tel.ru.: Fax ru: 18

(073) 532 51 85 (073) 532 53 30

Voor algehelé en gekwalificeerde ::id n1inistratieve en fiscale dienstverlening

voor het midden- en kleinbedrijf.


TAFELTENNISCLUB DEN DRIEHOEK Het nieuwe seizoen 1998/1999 staat weer voor de deur. Daarom gaan wij weer van start met de trainingen. de eerste training van het nieuwe seizoen zal in de eerste week van september zijn in ons speelhonk, Café-zaal Den Driehoek in Vinkel (aanvang steeds 20.00 uur).

Tafeltennisclub- Den Driehoek is. aangesloten bij de Bos-se-he- Bedrijfstafeltennis Federatie, de B.B.T.F.; hier zijn ruim twintig verenigingen uit Den Bosch, Oss en omliggende plaatsen aangesloten. De competitie gaat naar alle waarschijnlijkheid al in de eerste week van oktober van start. Afhankelijk van het aantal deelnemende teams zullen er vier danwel vijf verschillende klassen zijn. Deb Driehoek zal met vijf verschillende teams aan de competitie gaan deelnemen. Dat betekent dat we op alle niveau' s vertegenwoordigd zijn. Voor het nieuwe seizoen zijn we nog op zoek naar leden (zowel man als vrouw), die de diverse teams zouden kunnen aanvullen. Omdat we in alle klassen uitkomen is er altijd een team wat bij jou past. vanwege de B.B.T.F.-regels dient een competitiespeler minimaal 18 jaar te zijn. Een maximumleeftijd is er niet. In de competitie kom je geregeld spelers tegen van boven de 60 (waar de jonkies niet van kunnen . 11) wrnnen ...

~ ~ebr

Heb je zin om op zijn minst eens een avondje sfeer te proeven, of wellicht lid te worden van tafeltennisclub Den Driéhoek, bel dan even Hans van Zoggel, tel. 073-5321641 of Gertie van griensven, tel. 0412457355 voor meer informatie. Of kom in september gewoon eens langs in Den Driehoek. Wellicht tot kijk! Gertie van Griensven

DANKBETUIGING

Op 23 juli j.l. heb ik afscheid genomen van de Aloysiusschool. Mijn collega' s de kleuters en ook de kinderen van de andere groepen, het niet onderwijzend personeel en een. aantal ouders hebben me een geweldige dag bezorgd, waar ik met veel plezier op terug zie. Ook mocht ik diverse cadeaus en vele goede wensen in ontvangst nemen. Voor dat alles wil ik u mede namens mijn man en kinderen die mede-genoten hebben, heel hartelijk danken. Riet van Santvoort.

Slijterij D'n Malder Bij 2flusm L .

_1rat:ujlM

BA.RITON i n ; ,p:.irk r1wt litll'd:i:il

Jlrodgh.s

aanbiedingen:· nieuw voor een leuke prijs!!! : 1

19,95

Geffense zachte borrel 11

f f f f

Grolsch bariton 5 flessen+ Glas

f

13,95

Geffense jonge jenever 11

~ Geffense vieux 11 \

J

Geffense citroen brandewijn 11

19,95 13,85 16,95

aanbiedingen geldig t/m 12 september 1998 '-

Kloosterstraat 5b Geffen Tel. (073) 532 46 59

zetfouten voorbehouden

Verhuur van: tafels, atoelen, bartafels, krukken en tapinstallatie


GROOT GEFFES PODIUM MET KUNSTENAARS-MARKT EN EEN KEUR AAN GEFFENSE ARTIESTEN, ALSMEDE DE PRESENTATIE VAN DE

GEFFEN 700 CD

ZATERDAG 5 SEPTEMBER AANVANG 20.00u

M.M.V. - Sonja Andrea - Dansgroep de Vlijt - Jasper en Marian -Saxfun - W.J.K. - Flierefluiters - Marjos band - Spiksplinter - Broelieband met speciale attracti~ - Ge/fes gemengd koor - Passe Partout

Andante ma non troppo 5

2. 4

4

s

-~ 1 '

5

Presentatie; Jaap Bijleveld

DE VERKIEZING VAN DE GEFFENAAR VAN HET JAAR

~

/,J


''

September/Oktober 1998 • Jaargang 2 nummer 9 • Verschljnt regebnatig via Torenklanken in een oplage van 1750 stuks• Pagina I

Openluchtspel FANTASTISCH hoogtepunt "Geffen 700" (van de hoofdredactie)

GEFFEN - Op zaterdagavond 18 juli was het Dorpsplein weer eens een keer ouderwets hét kloppend hart van Geffen. Voor een uitverkocht "huis" vond toen de première van Cis d'n Dove plaats. Het was in één woord FANTASTISCH. De tribune telde maar liefst 850 zitplaatsen. Op zaterdagavond was hij tot de nok toe gevuld. Gelukkig bleef het droog. Velen bezochten na afloop nog het Bourgondisch Feest. Het bleef gezellig tot in de kleine uurtjes. Op zondag was het zomers warm. Dat weerhield honderden belangstellenden er niet van om (opnieuw) het spektakel te gaan zien. De mooiste denkbare beloning voor alle direct betrokkenen. De complimenten van het bestuur van de Stichting "Geffen 700" gaan uit naar iedereen die zijn of haar steentje heeft Fotowedstrijd "Geffen 700" bijgedragen aan de totstandkoming van (van het bestuur) deze grootse productie. PROFICIAT ! ! ! ! ! GEFFEN - Het bestuur van de stichting

Release "Geffen 700" CD (van onze muziekredacteur)

Geffen - Tijdens Effe noar Geffe wordt het volgende product in de galerie van "Geffen 700" gepresenteerd; een heuse CD met artiesten van eigen bodem. Een productie onder leiding van de heer Wiljo van Nuland, een man die zijn sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend heeft. Het is de bedoeling dat alle artiesten op de CD op de zaterdagavond 5 september acte de présence geven tijdens het traditionele Groot Geffes Podium. De CD wordt dan te koop aangeboden voor fl 25,-. Ook van de CD gaat de meeropbrengst, net als bij alle andere producten, naar het glas-in-lood project.

organiseert een grote fotowedstrijd rond het thema "Geffen nu". 12 september is de uiterlijke inleverdatum. De foto's moeten afgedrukt zijn in kleur en in de vorm van een glansafdruk, op het formaat 10 x 15 centimeter. Ten behoeve van een mogelijke uitvergroting wordt u ook verzocht de negatieven in te leveren. Er zijn twee categorieën: leeftijd onder de 16 en 16 jaar en ouder. Ook de jeugd wordt dus van harte uitgenodigd om mee te doen. Een vakkundige jury zal de foto's beoordelen. Alle foto's worden geëxposeerd tijdens de officiële feestdag op zondag 4 oktober. Voor de mooiste foto wordt een gratis ballonvaart beschikbaar gesteld. Het inleveradres? Dat is natuurlijk weer Dorpstraat 6 (Trees Lamers).

11


--~-- - . . . .--=-Pa'

Il

Kunstveiling "Geffen 700" op zondag 4 oktober 1998 (van onze kunstredacti(() GEFFEN - Op 4 oktober 1998 wordt er een heuse kunstveiling gehouden. Daarvan is de opbrengst bestemd voor ons unieke "Geffen 700" glas-in-lood project. Een achttiental kunstenaars heeft toegezegd hieraan mee te werken. Tijdens Effe noar Geffe zullen de kunstwerken tentoon worden gesteld in de Aloysiusschool. Daarna kunt u ze tot 4 oktober bewonderen in de etalages van diverse Geffense Winkeliers. In de aanloop naar de veiling wordt in deze Courant regelmatig aandรกcht besteed aan de kunstenaars (m/v) en hun werk.

Zilveren bonbonschepje, afmetingen: 7 x 6 x l 2 cm, gewicht: 35,4 gram

Vandaag: Liesbeth van Erp, maakster van een zilveren bonbonschepje. "Op verzoek van de kunstcommissie 'Geffen 700' ben ik aan de slag gegaan voor de veiling. Het resultaat, een zilveren bonbonschepje, staat hierboven afgebeeld. Het ontwerp is een combinatie van heden en verleden. Een modem ontwerp. De bak heeft de vorm van een waterdruppel, hetgeen refereert aan ge-neffen (gelegen aan het water). Hierop is met handgravuren een gedeelte van de tekst van de orginele akte, waaruit blijkt dat Geffen 700 jaar bestaat vastgelegd. Tevens zijn aangebracht: mijn eigen meesterteken, het zilvergehalte, het kantoor en de jaarletter ( 1998).,,

12


Pa.

lli

Ook beeldhouwster Ans van Erp gaf gehoor aan het verzoek van onze kunstcommissie om een van haar vele werken afte staan. Zij selecteerde voor de 'Geffen 700' kunstveiling "tors". Dit beeld is 30 centimeter hoog en gemaakt van grove Chamotte, dat is een bepaalde kleisoort, die veel door beeldend kunstenaars gebruikt wordt. Het beeld, dat op de foto staat afgebeeld op een fraaie sokkel, is de abstracte weergave van een vrouwenlichaam. Het beeld is afgewerkt met blauwgroene verf

"Tors ", 30 centimeter hoog en gemaakt door Ans van Erp

Ans begon ruim 9 jaar geleden met beeldhouwen. Zij volgde lessen boetseren en een cursus glazuurtechnieken. Inmiddels exposeerde zij al diverse keren. Onder andere in Oss, in het Jan Cunen Centrum en in het Sint Anna Ziekenhuis. "Tors" heeft zij eind vorig jaar gemaakt. Er is geen directe verband met het 700 jarig bestaan van Geffen, maar dat is ook geen voorwaarde voor de te veilen stukken. "Ik heb het beeld gewoon gekozen, omdat ik het een mooi stuk vind voor de kunstveiling", aldus Ans.

13


Pa.

IV

Inez Hegeman maakt uniek beeldje voor Stichting "Geffen 700" (van de hoofdredactie)

GEFFEN - Beeldhouwster Inez Hegeman, onder andere bekend van de beeldengroep bij de Rabobank en het "Vrijheidsbeeld" (hoek Lambertusstraat/Veldstraat), schenkt onze Stichting een uniek bronzen beeldje, getiteld "Vrouw en Moeder''. Van het unieke beeldje worden slechts 10 exemplaren gegoten. De verkoop geschiedt bij inschrijving. Die start op zaterdag 5 september, tijdens Effe noar-Geffe. Een beeldje kost fl. 750,-. Toelichting door Inez Hegeman zelf In het beeld zijn twee belangrijke Brabantse karakteristieken weergegeven: de boerin en het volksvoedsel, de aardappel. De boerin heeft de afgelopen eeuwen altijd een dominante plek gehad in het gezin en op de boerderij. Zij runde niet alleen het huishouden, de opvoeding van de kinderen en de verzorging van de beesten, nee, zij was eigenlijk de spil waar alles om draaide. Zonder haar werd er niets ge- of verkocht. Zonder haar was er geen gezelligheid. Het belang van de aardappel voor Brabant behoeft geen verdere toelichting. De aardappeleters van Vincent van Gogh spreken boekdelen.

14

Beperkte oplage Van het beeldje "Vrouw en Moeder" worden maximaal 10 exemplaren gegoten. Hierdoor blij.ft de exclusiviteit ervan voor de Stichting "Geffen 700" gewaarborgd. De volgorde van inschrijving bepaalt welke 10 personen in aanmerking komen voor het beeldje, met andere woorden hier geldt het principe: "Wie het eerst komt, wie het eerst maalt". Inschrijving Tijdens de expositie in de Aloysiusschool en daarna in de hal van het gemeentehuis zal duidelijk worden aangegeven waar u zich kunt inschrijven en waar u de aanbetaling van fl 250,- kunt voldoen. De gehele opbrengst, na aftrek van de onkosten, is bestemd voor de Stichting "Geffen 700". Die zal deze bestemmen voor haar unieke glas-in-lood project.

Het idee De inspiratie om dit beeldje te ontwerpen, heb ik opgedaan tijdens een tentoonstelling van heemkundegroep Vladerack. Ik zag daar een foto van een boerenvrouw, die in een prachtige houding aardappels zat te schillen. Zij straalde kracht, eenvoud en sympathie uit. Kortom: een sterke, goedgehumeurde boerin. Als model heb ik een vergelijkbare boerin genomen en de eerder genoemde eigenschappen in het beeldje verwerkt.

Inez Hegeman Trudostraat 12 tel: (073) 532 1249

Bezichtiging Tijdens het weekend van Effe noar Geffe in de hal van de Aloysiusschool en van 7 september t/m 2 oktober in de hal van het gemeentehuis, tijdens openingsuren.

De hiernaast afgebeelde foto Op de hiernaast afgebeelde foto staat het originele beeldje vervaardigt in klei afgebeeld. De te verkopen exemplaren worden gegoten in brons.

Nadere informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


Pa.

V

"Vrouw en Moeder" (Geffen 700 jaar) - /nez Hegeman beeldje in brons, hoogte circa 30 cm, verkoop bij inschrijving start 5 september 1998

15


P

Liederen Openluchtspel (van de redactie)

GEFFEN - Op verzoek van velen heeft de hoofdredactie besloten om zo spoedig mogelijk de teksten van de liederen uit het Openluchtspel in deze Courant te publiceren. In verband hiermee zijn onderhandelingen gestart met de zaakwaarnemers van de onlangs naar Rosmalen verhuisde componist Rob van Reijmersdal en de tekstschrijvers Diny van W anrooy en Noud Tiemissen.

.

VI

De "Club van 700" sponsors (van het bestuur)

GEFFEN - In de vorige editie van D'n Geffensche Courant stond een lijst met sponsors afgedrukt. Deze lijst was incompleet. De volgende bedrijven werden abusievelijk niet vermeld: Margriet Meubelen Smulhoek 't Akkertje

Café-Zaal 't Haasje Govers Friture

Café-Zaal De Gouden Leeuw

Café Govers

Maasdonk 700 fietsroute (van de redactie)

Geffen - Op initiatief van de gezamenlijke 700 comités van Geffen, Nuland en Vinkel wordt onze gemeente binnenkort verrijkt met een prachtige fietsroute. Het idee voor de fietsroute is afkomstig van "Geffen 700" voorzitter Jan van Vucht. De route, met een lengte van 40 km, gaat door alle drie de kernen en het buitengebied en voert langs alle bezienswaardigheden, welke Maasdonk rijk is. De gemeenteraad heeft in juli een krediet beschikbaar gesteld voor fietsroutebordjes in de bekende zeshoekige vorm. Waarschijnlijk worden ze reeds in september geplaatst.

Daarnaast mochten wij via Bouwbedrijf van Schijndel nog donaties tegemoet zien, geoormerkt aan het glas-in-lood project, van de volgende subsponsors: - Van den Broek sloopwerken uit Oss - Mostako staalbouw uit Heesch - Smits' metalen ramen uit Cuijk - Colt international bv uit Cuijk - Braat glasconstructies uit Delft - P. Stoop verwarmingsindustrie bv uit Eind.hoven - Nedi Trade uit Asten - Water & Gijsbers electro bv uit Eindhoven - HVL electro uit Eindhoven - Mansveld electro bv uit Eindhoven - Cox bouwmaterialen uit Cuijk - Bouwcenter van Oort bv uit Heesch - Goosens houthandel uit Hoogeloon - Smulders staalwerken uit Helmond - Pels kitwerken vof uit Oss - van Herpen tegelwerken uit Nistelrode - A. Jansen grond- en sloopwerken Nuenen - Hoogers chemisch afval uit Geldrop - Tilburg cementbouw bv uit Tilburg - Ten Care projectinstallaties uit Duiven

Uiteraard zijn wij ook bovengenoemde sponsors zeer erkentelijk voor hun gulle bijdragen. Het bordje van de "Maasdonk 700".fietsroute

16

Het bestuur van de Stichting "Geffen 700".


donk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wanneer er op dinsdagavond een raadsvergadering plaatsvindt, komt het spreekuur van de wethouders te vervallen.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C_M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. 'van Bakel - van de Ven Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis • (zij-ingang tussen makelaardij Van Heese en gemeentehuis), alleen na telefonische afspraak. Desgewenst kan ook telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek op een ander tijdstip via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wethouder J.G.J. Moon- van der Biezen Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen makelaardij Van Heese en gemeentehuis), alleen na telefonische afspraak. Desgewenst kan ook telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek op een ander tijdstip via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maas-

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11 .30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 111 CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

BURGERLIJKE STAND MAASDONK JULI 1998 Geboorten: 05-07 Ken Gerardus Petrus Bissels 06-07 Tjerk Johannes van Herpen 08-07 Robert Jan Bakker 08-07 Joppe Willem van Veghel 16-07 Dominique Johanna Wilhelmina Adriana Schippers 21-07 Erik Petrus Martinus Egelmeer 23-07 Nadia Catharina Maria Visschers Overlijden: 04-07 Helena Hendrika van Schijndel-van de Coevering, 74 jaar 08-07 Antonius Alfonsus Maria van Niele, 64 jaar 09-07 Johanna Anthonia van den Heuvel, 82 jaar 14-07 Adriana Jacoba Maria Johanna Rijkers, 62 jaar 22-07 Adriana van Loon-Bissels, 88 jaar 23-07 Franciscus Cornelis van Loon, 83 jaar 25-07 Maria van Doorn-Eijkemans, 81 jaar

19 september a.s. Open Huis Op zaterdag 19 september a.s. wordt de landelijke "Gemeentedag" gehouden, waaraan ook de gemeente Maasdonk deelneemt. Op deze dag houden wij van 10.00 uur tot 16.00 uur "open huis" in het gemeentehuis. De Rabobank Maasland zal deze dag in het gemeentehuis een presentatie verzorgen over de invoering van de Euro. U bent welkom!

Fotowedstrijd Door de gemeente Maasdonk wordt in het kader van de gemeentedag een fotowedstrijd georganiseerd met als onderwerp Maasdonkse gebeurtenissen / evenementen

17


Bijna iedereen maakt wel eens een foto van gebeurtenissen in zijn of haar directe omgeving: bij de intocht van Sinterklaas, de kerstboomverbranding, de carnavalsoptocht, een feestelijk evenement. Zo zijn er natuurlijk ook foto's in de albums terechtgekomen met typische Maasdonkse onderwerpen zoals de dorpszeskamp in Geffen en Nuland, de Biescamploop, de verbranding van Mie Roddel, de Vinkelse spullen en speulenmert, de boerenmert Effe noar Geffe, de kermis in Geffen, Nuland en Vinkel, de jeugdbrandweerdag, de wandelvierdaagse, het rogggemaaien en zoveel andere feestelijke onderwerpen. Maar ook foto's van droevige gebeurtenissen zoals een brand, ernstige stormschade en dergelijke. Hierbij doet de gemeente Maasdonk een oproep om in uw fotoalbums en de bekende schoenendozen met nog-niet-ingeplakte foto's te zoeken naar een foto met een Maasdonkse gebeurtenis/evenement. Speciaal voor deze wedstrijd op pad gaan met de camera mag natuurlijk ook! Wilt u meedoen aan deze wedstrijd dan moet u het volgende doen: uw kleuren- of zwart-witfoto van een Maasdonkse gebeurtenis/evenement plus een briefje met uw naam en adres in een stevige envelop stoppen deze envelop vóór 10 september 1998 zenden aan de Gemeente Maasdonk, Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN (of in de brievenbus van het gemeentehuis). De inzendingen van deze fotowedstrijd worden eigendom van de gemeente Maasdonk en worden opgenomen in het fotoarchief van de gemeente. Voor de winnaar van deze fotowedstrijd wordt een prijs beschikbaar gesteld. Door jonge deelnemers tot 12 jaar is ook een prijs te winnen! Uit de inzendingen van jeugdige deelnemers wordt ook een winnende foto gekozen. Het is de bedoeling dat de inzendingen worden tentoongesteld in de kantine van het gemeentehuis op de gemeentedag, zaterdag 19 september a.s.

BORSTONDERZOEK, VOOR MEER ZEKERHEID bevolkingsonderzoek borstkanker in Maasdonk nu ook voor vrouwen van 70 tot 75 Op 3 l augustus 1998 start voor de derde maal het bevolkingsonderzoek borstkanker in de gemeente Maasdonk. Her onderzoek in Maasdonk duurt tot 22 september. Alle vrouwen uit Maasdonk. van 50 tot 75 jaar (geboortejaren: 1923-1948) krijgen drie tot twee weken voor het daadwerkelijke onderzoek een uitnodiging toegestuurd. Het onderzoek vindt plaats in een verplaatsbare onderzoekseenheid. Regelmatige deelname aan het bevolkingsonderzoek spoort borstkanker in een vroeg stadium op. De kans op genezing is dan beduidend groter. 18

Waarom bevolkingsonderzoek borstkanker? Borstkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. het komt vooral voor bij vrouwen die ouder zijn dan 50 jaar. Jaarlijks wordt de ziekte vastgesteld bij 8000 vrouwen. Daarvan geneest uiteindelijk de helft. Meer vrouwen zullen genezen wanneer borstkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt. Het duurt namelijk vaak jaren vor borstkanker als een knobbeltje voelbaar is. Dan is het meestal al enkele centimeters groot. Het bevolkingsonderzoek borstkanker spoort al afwijkingen op die kleiner zijn dan één centimeter. Dan is de kans op genezing veel groter. Wat houdt het onderzoek in? In het onderzoekseenheid mak.en ervaren, vrouwelijke laboranten de röntgenfoto's van de borsten. Een vrouw die voor het eerst deelneemt krijgt vier foto's; daarna kan meestal worden volstaan met twee foto's van de borsten. Het maken van deze foto's kan wat pijnlijk zijn, maar het kan ook meevallen. U verblijft in totaal ongeveer 20 minuten in de onderzoekseenheid. Dan gaat u naar huis en krijgt binnen 14 dagen de uitslag thuisgestuurd. Uitnodigingen worden per straat verstuurd. Dat betekent dat u eventueel kunt meerijden met een buurvrouw. De onderzoekseenheid staat in de gemeente Maasdonk bij Jeugdhuis 'De Bonkelaar", Kloosterstraat te Geffen. Deelnemen met regelmaat Het onderzoek vindt ieder twee jaar plaats. Zo kunnen de meste afwiJkingen in een vroeg stadium worden opgespoord. Het borstonderzoek geeft weliswaar .meer zekerheid, maar geen garantie. Meedoen met regelmaat, dus elke twee jaar geeft de meeste zekerheid. Daarnaast is het advies om zelf uw borsten te controleren door maandelijks borstzelfonderzoek. Zo blijft u attent op veranderingen in de borsten. Wilt u meer weten? Wellicht heeft u vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker. In dat geval kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Bevolkingsonderzoek van de GGD. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrjdag tussen 09.00 en 12.00 uur. Het telefoonnummer is: (073) 640 46 60. DANKBETUIGING Na het plotseling overlijden van mijn man, ons pap en opa: Kees van Dinther, willen wij iedereen bedanken voor het hartelijk medeleven. Het heeft ons goed gedaan al deze welgemeende gebaren. Dina van Dinther-Schuurmans kinderen en kleinkinderen.


CIS DEN DOVE Allemaal hebben we genoten van het openluchtspel Cis den Dove. · Een bewerking door Beppie van Zutphen van het gelijknamige boekje van Gerard Ulijn. Wie schetst onze verbazing te horen dat er enkele nazaten van Cis nog woonachtig zijn in Geffen: Jo van der Lee uit de Bergstraat (64 j .), wiens vader een neef was van Cis den Dove en Jo van Linder van Grunsven uit de Vlijmdstraat (77 j.), wier opa een zoon was van Cis. Beiden kunnen ze ons wat meer vertellen over de vroegere Geffense stroper. Ook in Vinkel wonen familieleden. "Cis den Dove zal zeer waarschijnlijk gewoond hebben aan het einde van de Bergstraat, zo ongeveer waar de fam. van Schijndel woont, want daar ligt nog een stuk grond, genaamd Jan Doves hof' vertelt Jo van der Lee. Samen met zijn broers is hij naar het openluchtspel wezen kijken, want in het wel en wee van je achterban ben je uiteraard geïntereseerd. Ze hebben er erg van genoten. De naam "den Dove" heeft Cis te danken aan het feit dat hij werkte bij een boer of een molenaar die doof was. Ook Jo z'n vader werd Gradje den Dove genoemd. Jo van Linder van Grunsven is iets meer in de rechte lijn familie. Met behulp van foto's en bidprentjes wordt de lijn duidelijk: Fransiscus van der Lee - allias Cis den Dove - geboren op 17 okt 1832, trouwde met Treeskè Smits en ze kregen 5 kinderen: Joannes (Has) geb. 5 jan. 1870, Joanna (Jans) geb. 6 mrt. 1872, Cornelius (Kil) geb. 15 mrt. 1874, Nel (geb. datum onbekend), Fransiscus (Frans), geb. 22 aug. 1877. Fransiscus trouwde met Wilhelmina Dankers en ze kregen 3 meisjes. Eén van die meisjes was Theresia (genoemd naar Treeske Smits) en dat was de moeder van Jo van Linder. Jo heeft zelf ook een dochter die Trees heet. Een handgeschreven tekst die Jo van haar moeder kreeg, verhaalt over Cis dat hij een lange, lenige kerel was, die geen mug kwaad zou doen. Wel was hij de schrik van hazen en konijnen, de kwade droom van de marechaussee. Hij zou zich meerdere malen in een struik hebben veranderd, waar de veldwachter (die volgens Jo, Diebels heette) tegenaan zou moeten hebben gezeten! Cis liet ook door een jongen, een warme stoef brengen naar de veldwachter die Cis al een tijd stond op te wachten en dus wel koude voeten zou hebben! En de vader van Jo van der Lee heeft.· meermalen verteld dat de Geffense pastoor van die tijd Cis een veilig onderkomen gaf in een hokje in zijn tuin! Beiden familieleden memoreren de in het verleden _:. getoonde film ''Het dorp aan de rivier'' naar het ' gelijknamige boek van Anton Coolen. Hierin worden

volgens hen onwaarheden verteld met betrekking tot de levenswijze van Cis. Hij was wel bevriend met dokter Wiegersma. Al met al zijn we weer iets wijzer met betrekking tot het leven van onze vroegere dorpsgenoot Cis den Dove, die geen Tij! Uijlenspiegel was, maar een echte stroper. En zoals het met geschiedschrijving altijd gaat en gaan zal: een exacte versie van het verleden zal niemand op papier krijgen! WIE WAT WANNEER AUGUSTUS 28 KPJ, oud papier route 2 29 t/m 4 sept. TV De Vlijmd, jeugd clubkampioenschappen SEPTEMBER 05 Presentatie CD middels optreden op het Dorpsplein 06 Effe noar Geffe 09 Ziekencomité De Schakel, Nationale Ziekendag

14.00 uur Café zaal 't Haasje 11 Toerclub De Windmolens, veldtoertocht 40 km, Mountain Bike tocht, startplaats Kleef (Duitsland) 13 Receptie ter gelegenheid van 25 jaar huisartsenpraktijk Dr. Smit en Dr. Smit-Nahon 17 KPJ, oud papier route 1 20 TV De Vlijmd, jeugd vriendjes-vriendinnetjes toernooi 25 KPJ, oud papier route 2 OKTOBER O1 De dag dat Geffen officieel 700 jaar bestaat 04 Officiële viering van "Geffen 700"

DECEMBER 16 Ziekencomité De Schakel, kerstviering, café zaal de Gouden Leeuw BIBLIOBUSSEN

Haltetiiden vanaf 7 september 1998

In overleg met de gemeente worden haltetijden vastgesteld. De haltetijd van de bibliobus te Geffen is: dinsdag 09 .15 - 10.15 uur Aloysiusschool woensdag 12.30 - 13.30 uur sporthal donderdag 14.45 - 15.30 uur Mariaschool zaterdag 14.15 - 15.45 uur sporthal

TUN BLAKKE GEBROCHT Op 27 julij.l. ben ik mijn gouden armbandje verloren, van de Veldstraat tot bij Schlecker (Dorpsstr,J . 073 - 5323885. 19


Rabobank Het Maasland breekt de boel af in Geffen ...

Het Rabobankkantoor in Geffen wordt flink onder handen genomen. Met het nodige breek-, timmer- en schilderwerk wordt ons kantoor de komende tijd geheel in het nieuw gestoken. De bouw start maandag 24 augustus. Om u toch zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn, blijven we gewoon geopend. Alleen zal er wel eens een steiger in de weg staan, of er klinkt een boormachine. We hopen dat u zulke ongemakken even voor lief wilt nemen. Vanaf half december kunt u terecht in de nieuwe bank waar

u als klant nog

centraler staat.

Rabobank Het Maasland 20

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: zaterdag 19.00 uur; zondag 09.30 uur. NULAND: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur VINKEL: zaterdag 17.30 uur; zondag 11.00 uur. DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 oktober 1998 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVJERlNGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel.: 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 en 20.00 uur). LITURGISCHE KALENDER: * = dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt wo. 2 sept. * 19.00 uur avondmis za. 5 sept. * 10.00uur H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 uur géén viering zo. 6 sept. + 09.30 uur Openluchtmis mmv W.I.K. en waldhoomblazers wo. 9 sept. * 19.00 uur avondmis za. 12 sept. * 10.00 uur H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 uur H.Mis mmv Panfluittrio ( - kinderkerk) zo. 13 sept. + 09.30 uur Woord-Com.d. mmv Gemengd koor wo. 16 sept. 18.30 uur openingsviering Mariaschool do. 17 sept. 18.30 uur openingsviering Aloysiusschool Effe noai: Geffe: Op zondag 6 september houden we traditiegetrouw onze Openluchtmis in de tuin van huize de Heegt, als opening van onze Boerenmarkt. Pastoor Spijkers en diaken van Herwijnen zullen voorgaan in deze viering. Met de schapenherder, W.I.K.en de majorettes, de dansgroepen van K.V.O. en De Vlijt, boerenbruidsparen, acolythen en voorgangers, gaan we in optocht naar de tuin van de Heegt, alwaar voldoende zitplaatsen zijn voor de parochianen om de viering bij te wonen. Als extraatje hebben we dit jaar Het Hoornblazerscorps "Horrido" dat tijdens de eucharistievieriQg enkele muziekwerken ten gehore zal brengen. Bij slecht weer is de viering in de kerk.

Op zaterdag 12 sept. om i'9.00 uur wordt de muziek verzorgd door een panfluittrio bestaande uit: Bram Delver, Marietje Langens en Annemiek van NistelrootJ

Openingsvieringen basisscholen: Op woensdag 16 sept. en donderdag 17 sept. worden de openingsvieringen van resp. Maria- en Aloysiusschool gehouden, aanvang 18.30 uur in onze parochiekerk. Behalve leerlingen, leerkrachten en ouders zijn de paroch:ianen van harte welkom om een van deze vieringen bij te wonen.

Mgr. Drs. A.L.M. Hurkmans, de nieuwe bisschop van 's Hertogenbosch Op zaterdag 13 iuni jl., het feest van de H. Antonius werd mgr. drs. A.L.M. (Antoon) Hurkmans benoemd tot 16e bisschop van 's Hertogenbosch. Antonius Lambertus Maria Hurkmans werd op3 aug. 1944 geboren te Someren. Hij bezocht de Latijnse School te Gemert en studeerde in 1978 af aan de Theologische Faculteit te Tilburg. Zijn pastorale stage vervulde hij in de parochie "Meerwijk" in de Heilige Landstichting, nabij Nijmegen. Op 13 oktober 1979 werd hij diaken - en op 22 dec. 1979 priester gewijd door mgr. J. Bluyssen. In de parochie St. Antonius te Waalwijk was hij kapelaan van 1 jan. 1980 tot aan zijn pastoorsbenoeming in dezelfde parochie op 1 dec. van dat jaar. In augustus 1987 werd hij rector van het door mgr. Ter Schure opgerichte grootseminarie, het SintJanscentrum, en in maart 1988 tevens vicaris-generaal van het bisdom. Op 3 aug. 1996 benoemde paus Johannes Paulus II hem tot ereprelaat. Nationale Ziekendag Het thema van dit jaar is: "Vertrouwen in zorg". Vertrouwen in zorg kun je hebben, krijgen, winnen, verliezen. Maar je kunt het ook vasthouden of herwinnen tegen de feiten van teleurstelling in. Vertrouwen is gelukkig vaak tegen veel bestand. Hiervan zijn indrukwekkende voorbeelden bekend. Het is soms onbegrijpelijk dat mensen toch nog vertrouwen blijven opbrengen. Of hoe ze vertrouwen opnieuw weten op te bouwen. Vertrouwen •in de zorg vraagt altijd vertrouwen in mensen. Vertrouwen is daarom altijd persoonlijk. Mensen dragen de zorg. Dat maakt hen verantwoordelijk. Verantwoordelijk om waar te maken wat vertrouwen in zich draagt aan kracht en uitzicht. In de vieringen van 12 en 13 sept. besteden we aandacht aan dit thema. De voorzitster van het ziekencomité zal u in het openingswoord verwelkomen en Ans Schutte zal de preek verzorgen. 21


Op zaterdag 29 aug. werd hij in de St. Janskathedraal te 's Hertogenbosch tot bisschop gewijd door zijn voorganger Ter Schure. Pastoor Spijkers was daarbij aanwezig. Wij wensen de nieuwe bisschop veel inspiratie tot ' goede werken' toe.

zen.. ..... En ik telde...... en ik kwaamp toew zo'n zeuvenhonderd bluumtekskes Brabant. En verdulme, dè klopte treffelik schon mee wè ze in Geffen van 't joar viere. Bè deze dan: Geffe 700 ! Mee ok nog een startje d'r aachteroan veur de femilie, krek es bè 't rozzenuuke!

PROCESSIE

Bij de officiële opening van Effe noar Geffe zal Ivo het boekje met spreuken en gezegden inzien en eventueel kopen in de stand op de oprit van de pastorie.

De processie op 4 okt. a.s. begint zo zoetjesaan gestalte te krijgen. Op 1 sept. komen de contactpersonen van de diverse groepen bijeen om een en ander te bespreken. Hebt u deze uitnodiging op een of andere manier gemist, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op (zie onderstaande tel. nrs.) Twee dragers met het nieuwe parochievaandel zullen de stoet openen, gevolgd door W.I.K. en de verenigingen (we hopen nog meer aanmeldingen te krijgen). Daarna volgen grote bruiden die het Lam Gods en een uit hout gesneden Maria Magdalena-beeld dragen. Dan de bruidjes die kerkelijke symbolen meedragen en bloemetjes strooien. Vervolgens de misdienaars in oude kleding met vaandeltjes en wierookvaten uit het verleden. De koren lopen verspreid in de processie, zodat ze hun eigen liederen ten gehore kunnen brengen. Het sluitstuk van de sacramentsprocessie zijn de dragers van het baldakijn met daaronder de pastoor met het Allerheiligste, voorafgegaan door acolythen die zullen wieroken. Achter het baldakijn loopt de burgerlijk overheid gevolgd door alle andere belangstellenden. Rond 10.00 uur op die dag zal de plechtige eucharistieviering worden gehouden in de kerk, waarna het nieuwe glas-in-lood raam wordt onthuld. Aansluitend zijn de andere activiteiten van de officiële viering van Geffen 700, die tezijnertijd uitgebreid bekend gemaakt zullen worden. Hebt u vragen dan kunt u bellen naar de pastorie (v.m.) tel. 5321216 of 5324386. Hier zijn ook de kaarsen te koop ~et het gla_s-~-lood raam als opschrift. De video van de vervaard1gmg van het glas-in-lood raam wordt eveneens _vertoond. U kunt ook raden hoeveel stukjes het glas-m-lood raam bevat en welke personen in de stand staan. Kom een · kijkj~ nemen in onze stand! Ge wordt 'r mee wakker

Dat is de titel van een nieuw boekje van pater Ivo van Dinther, met als ondertitel: "Wè'k heurde, eiges bedocht, en gèire gebeurd zo hebbe ....." In ''wè regelkes veuraf' schrijft Ivo: D'r laag nog wè hartige kortighed op de onderste .boekeplank. Zo wè noteringe van deur d'n d~g -hene..... somteds wè buurt, zo van over de he1g heen. .... over dinge en doen, wè we oan 't kwijtrake

22

KLUSSENHULP VOOR 55-PLUSSERS

Voor het deskundig klaren van kleine klusjes tegen geringe kosten belt u toch zeker ook de RIGOMKLUSSENHULPMA.~? Wist u, dat u wanneer u 55 jaar of ouder bent én woonachtig in het Maasland. dat u voor kleine klusjes en reparaties gebruik kunt maken van de Rigomklussenhulp? De Rigom-klussenman is deskundig in het repareren en klaren van vrijwel alle kleine klusjes in huis. Hierbij valt onder meer te denken aan. het repareren van een deurbel of lekkende kraan; kleine ontstoppingen;het aanleggen van een tweede telefoon; het plaatsen van een extra of meervoudige wandcontactdoos; het plaatsen van een kierstandhouder of extra sloten op deuren en ramen; het plaatsen van handgrepen in de douche, bij het bad of toilet; het plaatsen van een rookmelder of buitenlamp; het aansluiten van een wasmachine of het afstellen van de televisie (niet repareren); het ophangen van schilderijen; het maken van planken/schappen in kasten, berg. ing of garage. Kosten: Aan voorrijkosten, inclusief een half uur werken, wordt f 5,00 in rekening gebracht. Wanneer een klus meer tijd in beslag neemt is de meerprijs f 2,50 per kwartier. Daarbij komen nog wel de materiaalkosten. Het is de bedoelin,:; dat de materialen indien mogelijk - door u zelf\\order. aangeschaft. VEILIGHEIDSTEST Weet u dat er in 1997 tengevolge van een ongeval in en om het huis 32.000 ouderen werden opgenomen in een ziekenhuis? Onze veiligheidsadviseur controleert uw woning en adviseert u hoe onveilige situaties kunnen worden verbeterd. Een veiligheidstest is geheel gratis!

Voor het aanvragen van klussenhulpen veiligheidsadviezen kunt u terecht bij: RIGOM, Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss, tel. 0412633043.


P. BEKKERS WERK- EN BEDRIJFSKLEDING GEFFEN SCHOOLJEUGD OPGELET: Omdat wij gespecialiseerd ziJn in alle soorten bedrij fskleding, werkschoenen en veiligheidsartikelen, kunnen wij jullie l everen:

ALLE MATEN OVERALLS, BAKKERS- EN KOKSKLEDING, STOFJASSEN, VERPLEGINGSKLEDING, EN WERKSCHOENEN VANAF MAAT 36 t/m 48. Verder kunnen wij voor uw b-edrij f ~!";n. offert~ uiü>rengen voor onder andere HAVEP bedrijfskleding. Tevens kunt u uw bedrijfskleding laten bedrukken of borduren met uw eigen logo.

AANBIEDING VAN DE MAAND: · WERKSCHOENEN, HOOG OF LAAG MODEL, STALEN NEUS, STALEN ZOOL, OLIE- EN ZUURBESTENDIG, MAAT 38 t/m 47, PRIJS: FL. 87,50 BRAM'S PARIS SPIJKERBROEKEN; KLEUR BLAUW per stuk: FL. 45,TWEE VOOR: FL. 80,-

P. BEKKERS WERK- EN BEDRIJFSKLEDING

GEFFEN Kloosterstraat 5 5386 AR GEFFEN tel: 073-5324705 OPENINGSTIJDEN ( winkel Geffen): dinsdag: 17:00 - 20:00 uur woensdag: 17:00 - 20:00 uur donderdag: 17 : 00 - 20:00 uur vrijdag: 10:00 - 20:00 uur zaterdag:

10:00 - 16:00 uur

Thuis aderes Van Coothstraat 23 5386 AD GEFFEN

tel: 073-5327845

23


Veriaardagsaktie

BEDANKT

Op 23 juli hebben we een bijeenkomst gehad met Pater M .Heijmans. Inmiddels is hij weer terug naar zijn mensen in Congo. Het was fijn te ervaren, hoe hij zijn werk doet en in welke omstandigheden. Het geld, dat hij van de jarigen van Geftèn ontvangt, wordt voor 100% besteed aan medicijnen. Enkele keren per jaar wordt een bestelling geplaatst in Amsterdam. Het vervoer gaat per container per boot naar Kinshasa. Vandaar tot de plaats van bestemming is nog een reis van l 000 km per boot Dit laatste traject is onder eigen toezicht en verantwoordelijkheid, omdat anders het materiaal in het niets verdwijnt. De toestand in Congo is na de omwenteling door Kabila veiliger en stabieler geworden, maar de economische toestand is nog treurig. De donaties van Geffen zijn en blijven van harte welkom. Investeringen door het buitenland blijven uit, omdat de mentaliteit van corruptie nog welig tiert. Ruim 30 jaar Moboetoe is niet zo vlug verdwenen. Het land is rijk aan grondstoffen, maar de hele bevolking profiteert daar nog niet van. Pater Heijmans benadrukt sterk., dat hij zeer blij is met de giften uit Geffen.

Op 11 juli j.l. hebben wij de 16 kinderen van de fam. v. Wanrooij het I 000 jarig feest mogen vieren. Het is voor ons allen een geweldig fijne dag geworden. Mogen wij dan ook eenieder die hebben meegeholpen om d it feest te doen slagen hartelijk dank zeggen, maar vooral diegene waar ¡wij als familie direct mee te maken hebben gehad Onze pastoor Spijkers die de H.Mis is voorgegaan waarbij de dag begonnen is. Diny v. Wanrooij voor het mede samenstellen van de H.Mis. Op het hoogtepunt om 12.00 uur van de H.Mis de leden van de W.1.K. die de climax van de 1000 jaar op een perfecte wijze ten gehore hebben gebracht. Burgemeester Netten voor zijn geweldige toespraak op het moment dat wij gezamenlijk 1000 jaar werden, prachtig Het gemengd koor die, de H.Mis, met hun gezangen zeer goed hebben opgeluisterd. De H .Mis waar iedereen voor oog en oor, van begin tot eind, van genoten heeft. Dan het feest in de Gouden Leeuw. Wim en Wilma die er met het bedienend personeel voor ons allen een onvergetelijk feest van hebben gemaakt. Voor hen was het ook een uitdaging om zoveel mensen bij elkaar te hebben. Op een perfecte wijze hebben zij alles geregeld zodat het voor ons een bijzonder geslaagd feest is geworden. :\faar vooral niet te vergeten de vele familieleden. -.,..Tienden en kennissen die met ons meeleefden en ons een hand zijn komen schudden op de zeer drnk bezochte receptie. Ook de gulle gevers willen wij bedanken voor hun bijdragen aan het goede doel. Na de receptie werden wij andermaal verrast door de W.I.K die een prachtige serenade ten gehore brachten om het feest mede op te luisteren. Nogmaals bedankt allen die hebben meegewerkt om onze l 000 jarige feestdag te doen slagen.

Enkele mededelingen: -WIHABO heeft weer een gift gedaan in de vorm van 4000 stencils. Heel hartelijk dank. - De dames J. Voermans en G . Schuurmans hebben te kennen gegeven niet meer mee te doen. Heel hartelijk dank voor hun jarenlange inzet. - Dhr. H .v.Woensel neemt de wijk over van J.Voermans. We hopen, dat hij welkom is bij de jarigen en dat hij het prettig vindt dit te doen. - We hebben weer post ontvangen van pater A.v.Kessel en Missie Zr. v.Heesch. Ze vragen hun dank over te brengen aan alle gulle gevers. - Het eerste half jaar heeft ruim 3800 gulden opgebracht.

EEFE NOAR GEFFE EN DE BOUW

1000 jarige familie van Wanrooij.

EN

HOUTBOND F.N.V. Op zaterdag 5 september zal het F.N.V. Maasdonk, ook deelnemen aan dit grote gebeuren. De deelneming zal bestaan om de jaarlijkse bootreis te steunen van de Krachtpatsers, welke zal plaatsvinden op 21 september, waar meer dan honderd Geffenaren, zieken en bejaarden voor in aanmerking komen. De deelneming bestaat uit: wie kan er zo snel mogelijk een vijfduimer in een balk of boomstam slaan. Voor de jeugd hebben we iets kleiner materiaal, zodat die ook aan hun trek.ken komen. De Bouw - en Houtbond is al jaren een van onze grootste sponsors van onze bootreis. Zo laten ze zich ook deze keer niet onbetuigd om zich in te zetten voor onze zieken en bejaarden. Bedankt F.N .V., 24

Namens de Krachtpatsers.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

'

BERGHEMSEWEG 153A

ERNl~ S _ _ __ ~ schilders voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08


Adm. kantoor v.d. Heyden

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

A.H. Romme b.v. Bedrijvenweg 2, Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69

Wij verzorgen voor u

wij kunnen voor U verzorgen

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

-Gazelle - locomotief

Tankstation

- Vervoer voor ziekenfondsen -Vervoer per busje

- Benzines -Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

BouvVbedrijf

"BRODLJS"

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Het Geffens Veld 1

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

53B6 LL Geffen

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde

Tel. (073) 532 47 65

makreel, paling, garnalen, zalm ·

1

1

1

·

en nog véél meer.

MAKELAARDIJ EN ÄSSlJRANTIËN ■ ÄAV \ERI\OOP

BEÓRUFS- IÎ .

E HU.!RI' ERHl,CR

ADVISERING

■ TAXATIES

VÈRZEK'fRINGEN

■ HYPOTHEKEN

■ ÛNTEIGENINGEN

l

\C,J

REGIO BANK " ■.

RS BV FINANCIERINGEN

P. DE K~EIN

~

Tel., (073) 532 46 58

Autotel.: 06-53184263

Qia van Nistelrooy Van Coolhslraal '26 - 5386 AE Geffen lel. (073) 53'2 27 02

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

r.'\

1

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

/cl

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

IiUIDVEQZOQGING

■J 1VAN~ ~ . "'H ESE PAR·

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Q

r;;\_

~

~

MARJA VAN BALLEGOOY-JANSSEN S.E.P.V .O.-Gediplomeerd Pedicure/Manicure Lid L.0.V. Gespecialiseerd in de diabetische voet Voetreflexmassag Kerkstraat 9 5386AC GEFFEN Tel. 073 - 5322593


RUBRIEK: EFKES BUURTE ME............... .. {gestart in 1992) 1992: 1. nr. 6, mrt. '92, pastoor Spijkers - aswoensdag 2. nr. 7, apr. '92, Hanneke Cremers - oudere (89 jaar) 3. nr.11, mei '92, Door van Lee - Kon. Onderscheiding 4. nr.13, juni '92, Piet de Haas - bootreis 5. nr.14, juli '92, Vier vrouwen uit Geffen op Mariaoord 6. nr.19, nov. '92, Brynnin Berendsen - 1 jaar naar Noorwegen 7. nr.21, dec. '92, Tonny Jansen - vz. Gemengd Koor 1993: 8. nr. 2, jan. '93, Anita Schuurmans - 1 jaar gastvrouw pastorie 9. nr. 5, mrt. '93, Ida van Kreij - afscheid ziekencomité 10. nr. 8, apr. '93, Theo Prinssen - 25 j. muziekschool ll. nr. 9, mei '93, Frans en Bea v. Uden - Polen 12. nr. 16, sept. '93, fam. Lamers - Europa Kinderhulp 13. nr. 18, okt. '93, past. Jîlesen/Riet de Kinderen oud-kapelaan 50 j. priester 14. nr. 19, nov. '93, pastoor Spijkers - deken 15. nr. 21, dec. '93, Roel Steijvers - parochie-tegel 16. nr. 22, dec. '93, Marietje van Rosmalen - 40 jaar koorlid 1994: 17. nr. 2, jan. '94, Gyuszi Orban - dir. Kerk in Nood 18. nr. 3, febr. '94, Mevr. Schwiebbe - afscheid ziekencomité 19. nr. 5, mrt. '94, Antoine en Hans Jansen - reis Mexico 20. nr. 7, mrt. '94, Echtpaar overleden kind 21. nr. 8, apr. '94, Ans van Dinther - vrijwilligster asielzoekers 22. nr. 10, mei '94, Nelly Sleutjes - vrijwilligster asielzoekers 23. nr. 11, mei '94, Stefan Doodkorte - vz. Parochiebestuur 24. nr. 15, sept. '94, Wil v.d. Haterd - 22 keer Vierdaagse 25. nr. 16, sept. '94, Mie Hopstaken - 100 jaar 26. nr. 17, okt. '94, Marij v.d. Boom - actrice My Fair Lady 27. nr. 18, okt.'94, Maarten Geurts - kantine sporthal De Geer 28. nr. 19, nov. '94, fr. Marinus Romme - 150 jaar fraters 29. nr. 20, nov. '94, Theo van Kreij - 50 jaar koorlid JO; nr. 21 , dec. '94, Corry de Haas - parochie-tegel Jl. nr. 22, dec. '94, Mieke Zeeuwen - 20 j. peuterspeelzaal

26

1995: 32. nr. 3, febr. '95, Oria van Roosmalen - \\i :Franger 33. nr. 4, febr. '95, Jo Delnoye - 1O j dirigent WIK/Studie-orkest 34. nr. 5, mrt. '95, Evelyn Lepoutre - dansen m Polen 35. nr. 6, mrt. '95, Albert de Graaf - 20 j. \isboer 36. nr. 7, mrt. '95, Grada van Balkum - oudste bewoonster De Heegt 37. nr. 8, apr. '95, Wim van Herwijnen - 1 jaar diaken 38. nr. 9, apr. '95, Marion Aarts - 12 ½ jaar in het onderwijs 39. nr. 10, mei '95, zusjes Schuurmans - renovatie benzinepomp 40. nr. 11, mei '95, Annet en José - lidmaatschap

WIK 41. nr. 12, juni '95, Willy v.d. Rijt - wereldreis 42. nr. 13, juni '95, Diny van Bergen - reis Brazilië 43. nr. 14, aug. '95, Hans v.d. Akker - boek Osse Bende 44. nr. 15, sept. '95, Ruud van Nistelrooij - profvoetbal 45. nr. 16, sept. '95, Jan Heijmans - opening "Wiesje" 46. nr. 17, okt. '95, Francien en Diny - kinderen buiten Geffen op school 47. nr. 18, okt. '95, Cees Velthuis - 40 jaar Organon 48. nr. 19, nov. '95, Ton en Marianne v. Tuy - nieuwe slagerij 49. nr. 20 , nov. '95, Ben en Teja Romme - cadeauwinkel Jeemienee 50. nr. 21, dec. '95, Fam. Ghilav - vluchtelingenstatus 51. nr. 22, dec. '95, Fons van Schijndel - duiven 1996: 52. nr. 1, jan. '96, Rob en Willemien van Dijk koeien- /varkensboer 53. nr. 2, jan. '96, René en Rianne Brands - nieuwe bakkerij 54. nr. 3, febr. 96, Patrick van Veghel - NieuwZeeland 55. nr. 4, febr. '96, Janus en Peer - afscheid van de Roap 56. nr. 5, mrt. '96, Ivo van Dinther - boekje 'vastentijd' 57. nr. 6, mrt. '96, Jo v. Hoek/Jas v. Lieverloo - 40 jaar FNV 58. nr. 7, apr. '96, Jan Voermans - buurtver. 't Geffens Veld 59. nr. 8, apr. '96, Cocky v.d. Haterd - 25 J. damesvoetbal 60. nr. 9, mei '96, Cis van Erp - oudere 61. nr. 10, mei '96, Marietje Langens - jubileum past. Spijkers

vervolg: zie volgende Torenklanken


Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

ZUCHT VAN VERLICHTING: WELKOM BIJ RAAD. Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. En wel bij Raad. De Administratieve Dienstverleners. Een gecertificeerde adviseur/ collega-ondernemer verzorgt daar letterlijk al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's avonds en in het weekend. Op basis van een scherp geprijsd abonnement. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS Kastanjelaan 44, 5382 KD Vinkel, tel. (073) 532 60 56

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

BOUWMARKT VAN ERP- & Zn. •BOUWMATERIALEN •HANG- EN SLUITWERK •TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN '°TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker C.M. v.d. Doelen meer verstand van verzekeren

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp t:=}_.._ -

~

losse advertenties tussen de tekst: 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

f 30,f 50,f 70,f 125,-

llloembin~rij ·~

fflûninfta

Tel.: (073) 532 31 44 Tel.: (073) 521 30 18

Advertenties

OSS

GEF'F'EN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

~ ~

~ bloemen ~ planten ~ {!J rafwerk ~ potterie ~ decoratie ~ droo{!Jbloemen

Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04


VAN DER DOELEN

HYPOTHEKEN PENSIOENEN . VERZEKERINGÈN

KLOOSTERSTRAAT 44 5386 AT GEFFEN TEL. 073 - 5325510 FAX 073 - 5325560 Succesvol ondernemen is een kwestie

lonen, automatisering en mediation.

van de juiste beslissingen nemen op

Neem eens contact met ons op, en

de juiste momenten. Natuurlijk laat u

ontdek het verschil tussen een

zich hierbij adviseren.

Maar

dan wel

advizeur en een adviseur.

op maat. en niet met stapels ondoor•

ABAB Oss. Raadhuislaan 105,

dringbare rapporten.

5341 GZ Oss, telefoon (0412) 63 40 31,

Bij ABAB houden wij van die persoon-

fax (041 2) 63 83 65,

lijke, nuchtere en eenvoudige aanpak.

internet www.abab.nl.

Maar wél professioneel, waarbij u

contactpersoon Geffen:

terug kunt vallen op de gecombineerde

Adriaan van Zandvoort,

specialistische

Be rgstraat 26a, tel. {073) 532 25 86

kennis

van

onze

accouniants, belastingadviseurs, juristen en adviseurs op het terrein van onder andere management, milieu,

.ABA13

ACl,CQUNTANTS • ••u.•1'1NG.AOVISIIUfll.·•.IUl'IUG~N

Professioneel in alle eenvoud

~ .

Advizeur.

Il

Adviseur.

A8A8 htttt bnt01en 11ft Alphen Bmedan•IMuwen 81.t1fel &ll'Jlf!er S.eda Deum& Geldrop Gemert Goe$ Gron,ngen Helmond 's,Htrtogtllibo$cl'l HllSl MlU Oirscho1 OisterwiJk ()cmbllrg Oos.tertloltl On OudeN!Osch RoostruN:al Smd)eden,ode Someren l11"u1t• T;illulq Udffl l'lb,,m.vd Y,g/'41 YoldioYM Waa._,jk Y,'Jnroij Yó';,:lle,

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven Al tientallen j aren een vertrouwd adres voor elk bouwprojec t. Circa 200 va kbekwame medewerkers zijn actief in:

het de - het - hel - de

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

bouwbedrijf projectontwikkeling vast goedbeh eer keukencentrum timmer fabriek

Grootschalig of k leinschalig. het is Gebr. van Wanrooij om het even: de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

&!l■ENBURG

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 613594

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.