Torenklanken 1998 - nr 11

Page 1

36e jaargang

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

I

nummer 11

1

juli 1998

en en Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-~~~~~~~~--~~~~~~~~~

SCHOOLVOETBAL Het kan bijna niemand ontgaan zijn, dat het Aloysiusschoolvoetbalteam de landelijke finale gespeeld heeft in het Willem Il stadion in Tilburg. Het was één groot, prachtig feest! ! ! En dat hebben we in de eerste plaats te danken aan de leiders; Wim Strik, Ties Raymakers en Carli Bongers. Het is absoluut geweldig wat deze mensen in hun vrije tijd (en op snipperdagen) gedaan hebben, om er zo'n prachtig feest van te maken. Niet alleen het organiseren, maar ook het opvangen van de spelertjes is op een geweldige manier gedaan. De manier waarop na het klinken van het eindsignaal, onze spelers werden meegenomen over het veld, richting supporters-tribune, om daar een staande ovatie in ontvangst te nemen! Móói !! De spanning ontlaadde zich in een enorm applaus, dat de Aloysiusspelers zeker verdiend hadden. Dat sport verbroederen kan, was hier een mooi voorbeeld. Er is niet één wanklank gevallen. Het was elk toernooi weer, genieten. Natuurlijk zijn er heel veel mensen die zich hebben ingezet. Op school en achter de schermen. De leerkrachten, de sponsors, de Pompzwengels die voor een gezellige sfeer zorgden in het Willem II stadion. Radio Vladeracken, die aardige reporter. Jan Markus, de man van de video. Els, die ook nog de mooie nieuwe outfit mocht wassen. Al die supporters, mascotte Mies. En zeker niet in de laatste plaats de fanfare WIK die voor zo'n mooie ontvangst zorgden, terug in Geffen. Waar een klein dorp groot in kan zijn!! Het was een onvergetelijke tijd. Wim, Ties en Carli, BEDANKT!!

1

1

ROGGEMAAIEN VOOR EFFE NOAR GEFFE Op zaterdag 11 juli a.s. vindt het traditionele 'Rogge maaien ' plaats aan de Bredeweg te Geffen ten behoeve van de jaarlijkse gehouden boerenmarkt 'Effe noar Geffe ' . Het programma begint om 19.00 uur met een oogstmis in de kerk. Daarna vertrekken de maaiers en bindsters op platte wagens, getrokken door Belgische paarden of antieke tractoren naar het roggeveld. Daar worden de akkers rogge met de hand gemaaid, gebonden en verder verwerkt. Deze activiteit is onderdeel van het produktieproces van brood dat op 6 september a.s. tijdens 'Effe noar Geffe' getoond wordt. Op de markt zal de gemaaide rogge met de hand worden gedorst, gemalen en tot brood verwerkt worden. De echte Geffense boerenmik wordt ter plaatse gebakken en kan door iedereen geproefd worden.

KOPY INLEVEREN VOOR:

11 juli

(3 weken)

De volgende Torenklanken nr. 12 is de laatste voor de vakantie

De spelers en ouders van het Aloysiusteam.

1


BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

:\ cAFÉ D1:

ç;:,~

~ Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

G~

Elzendreef 1 5386 G~ Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

Voor ontspanning na uw inspanning

* ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

Ook voor kinderfeestjes

- ~

BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterst raat 5c, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.

DE

REGIO, Á:j, BANK 7 BANKIER

DIE JE KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met

* * *

* *

- europas (ch eques) -eurocard persoonlijke len ingen doorlopend kredie t, financieringen spare n belastingvr.ij sparen bedrijfssp aren beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

Woonhuis of Bed verandert van ei

nd r?

• U wilt een huis of bedri jfspa n kopen?

Ope-ningstij"den: Maandagrvoe11sdagdo11de,tlag 09.00 - 17.}01t11r Dinsdag-en wijdag 09. 00- l 9. 00 w a7,aterdag 10.00- 13.00,wr en op afspraak. Middagpmaevan 12. 15 - 13. /5 uur.

makelaars o.g . 't Dorp 4 11

Heesch

Tel. 0412 - 451554

BE.NILDA11

Kleding ver- en reparatiewerk. Molenberg 6 te/.(073) 532 48 50 Ma t/m za: 09.00 - 12.30 uur andere tijden op afspraak.

& A.

Hanegraaf B.V. Geffen , Onderhoud bouwmachines

Voor a l uw reparaties van b ouwmachines In- en verkoop machines

Bedrijvenw eg 4, 5386 KA Geffen Te l. (073) 532 20 0 1 fax (073) 532 50 68

verf-behang

MEIJER PR. BERNHARDPLEIN 12, 5391 AR NULAND TEL. 073-532 47 67

~


EFKES BUURTE MÈ ..... . Marianne Lepoutre (45 jaar)

" Ik voelde me net de koningin ... van zo'n feest kun je alleen maar dromen... !" . Marianne Lepoutre is een paar dagen na ee~ prachtig dans-jubileum feest nog geweldig onder de mdruk. Al jaren geleden gaven haar dochters Anne en Evelyn hun moeder op voor de surprise-show, vamv~ge haar dansactiviteiten. Daarop kregen ze geen reactie. Nu was er een aanleiding en samen met Elly Steenbergen van W .1. K. zorgden ze voor een grote verrassjng. Ze organiseerden een feest -dat tevens een reünie werd- ter gelegenheid van het tèit dat Marianne 25 jaar leiding gaf aan dansmariekes en majorettes in Geffen. Marianne werd op zonda!:,TJ.norgen 7 juni jl. weggelokt door haar broer voor een brunch, en dat aaf Henk en de kinderen de kans om thuis de nodige 0 majorette-kleding en attributen te verzamelen. Daarna werd Marianne gedropt in zaal ' t Haasje, waar haar een geweldige ovatie wachtte door familieleden, ouddansmariekes, oud-majorettes, W.1.K.-leden en huidige majorettes. Achtereenvolgens werd haar een gevariee rd dansprogramma aangeboden, gepresenteerd door Jan van Rooij: oud-dansmariekes dansten op muziek van Gilbert O Sullivan; de Toa.pen brachten hun dansmariekes-act; er was een dans door Natasja, indenij d soliste bij de dansmariekes; de huidige showgirls traden op; drie groepen oudmajorettes gaven acte de présence met dansen van toen (inclusief de split!) en uitbeeldingen van hui !scènes bij het winnen van de beker; de huidige majorettes b vamen op in diverse out-fits van optredens en het sluitstuk was een solo-dans door dochter Evelyn. Aansl uitend bracht de gehele fanfare een se renade. ·'Fantastisch'' zegt Marianne die haar tranen in de zaal niet kon bedwingen. Het was een ware reünie van ' ·haar" danseresjes, nu volwassen moeders met kleine kinderen. ·'Ik had in die tijd zelfs ook één danser in de groep" vertelt Marianne, "Mark van Griensven was danspartner van nichtje Natasja''. Hij was ook aanwezig, maar vanwege een gebroken arm kon hij helaas niet meedansen. Aan een waslijn kwam tussen de dansen door, diverse danskleding te hangen, als eerste een klein balletpakje. Daarmee is alles begonnen. Op 4-jarige leeftijd ging Marianne -in haar moeders voetsporen- op klassiek ballet bij de Eerste Osse Balletschool van Liesbeth van Berkel. "Aan juffrouw Liesbeth heb ik veel te danken" zegt Marianne " ik neem haar tot boorbeeld. Bij haar kreeg je de opvoeding erbij . je mocht geen nagels bijten; geen kauwgom in de mond hebben; de haren moesten altijd vast; je mocht geen houdoe zeggen; alle kinderen moesten in een zwart balletpakje; geen onderscheid maken, niemand apart, alles samen doen!!

Op 19-jarige leeftijd begon Marianne met lesgeven aan de dansmariekes van diverse Osse carnavalsverenigingen waar Henk lid van was. Ze gaf les totdat die club werd opgeheven. Intussen had Frank van Dijk van de drumband van W.l.K. het idee geopperd om met majorettes te beginnen. Dat zou een goede representatie voor de Geffense muziekvereniging zijn. Hij zag in Marianne een uitstekend leidster. Het bestuur was aanvankelijk wat huiverig voor de kosten en het voortbestaan van zo' n groep, maar Marianne startte vol enthousiasme met 13 majorettes, waarvan de meesten oud-dansmariekes waren. Ze volgde een cursus en zoals haar wel is toevertrouwd: met weinig middelen kon de groep al snel fanfare en drumband vergezellen. Als batons gebruikten ze in het begin eenvoudige kop_eren buizen! Op het ogenblik is W.I.K. een maJorette- en minirettegroep rijk van 38 meisjes, samen met Vinkel e n Nuland vrij uniek in de omgeving. Marianne heeft de leidfog van de allerkleinsten: 14 in getal. " De beginnelingen vind ik het leukst" zegt Marianne ' ·ze kunnen nog niets en je ziet al heel gauw vorderingen. Bovendien zijn ze zo eerlijk, ze zeggen precies wat ze denken!" Behalve instructrice van de minirettes, is Marianne alweer 10 jaar tamboer-maître van de fanfare en lid van het bestuur van W.T.K. Voorzitter Theo Oerlemans sprak Marianne met lovende woorden toe. " Wat we in jou zo waarderen is je enorme inzet voor fanfare en minirettes: een ' bindmiddel ' in de vereniging. Je bent niet alleen een vakvrouw, maar je weet ook de juiste mensen om je heen te verzamelen: sponsors en ouders omje werk te ondersteunen. Het is erg knap om zo lang, zo enthousiast te blijven, want jonge kinderen begeleiden kost extra inspanning en energie. Je hebt pedagogische kwaliteiten en we zouden je een ' relatie-deskundige' kunnen noemen, want kinderen komen bij je met bef en leed" Ook echtgenoot Henk werd bedankt voor zijn uitstraling van rust en de steun aan W.I.K. vanaf de zij Iijn !. Marianne vindt het lesgeven aan ' haar kindjes' heel erg leuk, want zo zegt ze: "Het is voor mij een grote ontspanning; een fijne hobby, waar ik ontzettend veel voldoening in vindt.. .!"

3


Van Soest

F. T.W. M. M. Hanegraaf

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

accountants Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85

Geffen

Heeswijk-Dinther

Dorpstraat 43 5386 Al Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

Zaal voor: bruiloften - partijen -vergaderingen

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Kerltstraat 1A 5473 GM Hees,•, Ï k--Ointher Telefoon 04~ 3-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

SCHOENEN & SPORT

0 /J0SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18

5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

PEDICURE T. Ketelaars-Il. NistelroolJ Coothstraat 31 Geffen

ll.

(073) 532 20 41

AFBOUW

C:AFE

GC>VERS GE..F.FEN Kerkstraat 5, Geffen


11 juli 1998: 1000 jaar Familie van Wanrooij Op zaterdag 11 juli aanstaande vi~dt een bij~~ndere gebeurtenis plaats in Geffen: dan viert de familie van Wanrooij haar lOOOstA! verjaardag! Het is uniek dat alle 16 kinderen uit het gezin Kees van Wanrooij en Nel Brands, in de leeftijd van 52 tot 72 jaar, allen nog in goede gezondheid zijn. Door de leeftijd van de 1O broers en 6 zusters bij elkaar op te tellen, blijkt dat zij tezamen om 12 uur in de middag 1000 jaar oud worden. Vanzelfsprekend wordt dit op Brabantse ~ ijz~ gevierd: eerst een Heilige Mis uit dankbaarheid m de maria Magdalena-kerk te Geffen (11.30 uur). Aansluitend een besloten bijeenkomst voor familieleden en 's'middags van 16.30 uur tot 19.00 uur een receptie in zaal de Gouden Leeuw (Dorpstraat 5 te Geffen) waar gelegenheid is de 1000- jarige familie te feliciteren. Tijdens de feestelijke dag zal ook de stamboom van familie van Wanrooij worden uitgebracht. De geschiedenis van familie van Wanrooij Cornelis (Kees) van Wanrooij is in 1898 geboren te Berghem: Petronella (Nel) Brands is in Oss ter wereld gekomen in 1903. In 1925 trouwden ze en trokken ze in bij de ouders van Nel, in de Molenstraat te Geffen. Hier werden hun eerste 3 kinderen geboren. Later zijn ze verhuisd naar "de Tempel" een woning in de Broekstraat, alwaar de 13 andere kinderen zijn geboren. Hun woning werd "de Tempel" genoemd omdat hij op een terp was gebouwd in verband met een ev~ntuele overstroming van de Beerse overlaat. Het gezm van

Wanrooij leidde een eenvoudig en gelukkig leven. Men voorzag in eigen levensonderhoud door aardappelen, groenten en fruit in de tuin te telen. Twee koeien zorgden voor melk en boter, kippen voor eieren en er waren ook varkens voor de eigen slacht. Twee maal heeft het gezin van Wanrooij huis en haard gedwongen moeten verlaten: in de Tweede Wereldoorlog zijn ze geëvacueerd naar haren en in maart 1962 moesten ze de woning wederom verlaten omdat deze gedeeltelijk in vlammen was opgegaan. De ouders Kees en Nel van Wanrooij-Brands hebben tot 1974 in hun "Tempel" gewoond: daarna zijn ze verhuisd naar een bejaardenwoning in het dorp. In 1975 hebben ze op grootse wijze hun 50-jarig huwelijksfeest gevierd. Vader Kees is in 1976 op 78jarige leeftijd overleden. Moeder Nel heeft het wel en wee van haar 16 kinderen nog langer kunnen volgen: zij overleed in 1984, op 81-jarige leeftijd. Beiden bereikten dus een respectabele leeftijd. De opvolgende generaties Een gezin met 16 kinderen kent een diversiteit aan

activiteiten en beroepen wanneer deze kinderen opgroeien en het ouderlijk nest verlaten. Alle 1? kinderen zijn getrouwd en allemaal hebben ze ~mderen gekregen. Inmiddels zijn uit deze 16 huwehJken ~7 kinderen geboren, 40 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Alle afstammelingen van Kees en Nel van Wanrooij zijn nog steeds het geboortedorp van hun grootouders trouw: ze wonen allemaal in de directe omgeving van Geffen. Ouders Kees en Nel van Wanrooij zijn altijd trots geweest op hetgeen hun kinderen hebben bereikt in het leven. Ondanks de voorspoedige ontwikkeling van de familie van Wanrooij en het grote aantal nakomelingen is één ding wel duidelijk: geen van deze generaties zal bereiken wat het gezin van Kees en Nel heeft volbracht: een gezamenlijke verjaardag waarop ze J 000 jaar oud worden .. . .. dat is echt uniek! Contactpersoon voor vragen en/of opmerkingen: Martien van Wanrooij (07-5322796)

WIE WAT WANNEER JULI 01 Buurtver. De Vier Winden, groot evenement????? 03/04/05 Tienerkamp Buurtver. De Vier Winden 06 Jeugdbrandweerdag 12 Mini-Bike-Race, Bonkelaar

AUGUSTUS 13 Toerclub De Windmolens, Rabomolentoertocht en gezinstocht, start 10-13 uur 20 KPJ, oud papier route 1 20 Toerclub de Windmolens, Brabant op de fiets, gezinstocht, start 8-9 uur, Gouden Leeuw 28 KPJ, oud papier route 2 29 t/m 4 sept. TV De Vlijmd, jeugd clubkampioenschappen

SEPTEMBER 05 Presentatie CD middels optreden op het Dorpsplein 06 Effe noar Geffe 09 Ziekencomité De Schakel, Nationale Ziekendag 14.00 uur Café zaal 't Haasje 11 Toerclub De Windmolens, veldtoertocht 40 km, Mountain Bike tocht, startplaats Kleef (Duitsland) 13 Receptie ter gelegenheid van 25 jaar huisartsenpraktijk Dr. Smit en Dr. Smit-Nahon 17 KPJ, oud papier route 1 20 TV De Vlijmd, jeugd vriendjes-vriendinnetjes toernooi 25 KPJ, oud papier route 2

OKTOBER 01 De dag dat Geffen officieel 700 jaar bestaat

5


GEFFEN:

door leken. Op de woensdagen in juli zijn er geen avondmissen in de kapel.

KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag l 0.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 1 l.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 01-07 19.00 u * avondmis Za. 04-07 10.00 u * I-LM.is mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Jeugdkoor (+ kjnderkerk) Zo. 05-07 09.30 u + Viering diaken met Orgelspel Wo. 08-07 19.00 u * avondmis Za. 11-07 l O 00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Pompzwengels (+kinderkerk) Zo. 12-07 09.30 U + H.Mis met Orgelspel Wo. 15-07 l9.00 u * avondmis Za. 18-07 10.00 U * Woord-Com.d. mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G Zo. 19-07 09.30 u + Viering met de diaken mmv Gemengd Koor Wo. 22-07 geen avondmis *= dienst in de kapel

+= t.v.-uitzending naar de Heegt * Op zaterdag 11 juli staat de viering van 19.00 uur in het teken van het Rogge maaien. Bert van Laarhoven zal namens het comité Effe noar Geife het openingswoord houden. Pastoor Spijkers gaat voor in de viering waarin eveneens medewerking wordt verleend door de boerenbruidsparen, dansgroep De Vlijt, de Vlijtjes en boerenkapel De Pompzwengels. Na afloop van de viering zingen we buiten het ' Roggelied', waarbij gedanst wordt door de dansgroepen.

*

Pastoor Spijkers is van 18 juli t/m 2 augustus afwezig. wij wensen hem een welverdiende vakantie toe! In dringende gevallen kunt u contact opnemen met pastoor Verbakel (5321215).

* Vanaf 18 juli gaat het vakantierooster in, in onze parochiekerk. Pastoor Verbakel gaat voor in de eucbaristievieri:ngen bij afwezigheid van pastoor Spijkers en er zullen Woord- en Communie-diensten 6 worden gehouden door diaken van Herwijnen en

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 juli 1998 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven ). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. HUWELIJKS- EK Jll BILEUMVIERlNGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vi11kel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur)

ANNET VAN ASSISTENTE

DE!\'

HELM:

PAROCHIE-

In onze parochie kennen ze haar allemaal, vooral de vormelingen en gastouders, \·an de afgelopen tien • Jaar.. ..1 Annet van den Helm begon haar activiteiten rond kerk en geloof in de M.O.O -p arochie van Oss bij het Jongerenkoor, waar Gerrit ook lid van was. Toen ze in Geffen kwamen wonen namen ze ook zoetjesaan deel aan de Geffense parochiegebeurtenissen, vooral toen dochter Simone de Eerste H. Communie e n het Vormsel deed. Annet zette zich daarna vooral in voor de Vormselwerkgroep, maar ook voor het J.O.P.; ze nam zitting in de pastorale werkgroep en het parochiebestuur. Het geloof moet gevoed worden, zo vindt Annet en daarom volgde zij diverse cursussen op het gebied van katechese, de geloofsverkondiging. Een twee-jarige toerustingscursus op het D.P.C. meet aansluitend 4 jaar volwassenenkatechese door Huub Schumacher en E llen Kleinpenning. De laatste was de begeleidster van Annet bij de stage-opdracht. Die bestond uit het opzetten van een Basiscursus katechese voor volwassenen in onze eigen parochie. Deze cursus zette Annet op voor de parochfos Heesch, Nuland, Vinkel en Geffen. Een en ander resulteerde op zaterdag 13 juni jl. in het ontvangen van de Bisschoppelijke Zending als Parochie-Assistente voor de verkondiging in de parochie Maria Magdalena te Geffen. Samen met twee andere vrouwen ontving Annet de Zending in een eenvoudige viering in de kapel van het St. Janscentrum in Den Bosch voorgegaan door vicaris Schröder. Staande naast Pastoor Spijkers gaf ze een bevestigend antwoord op de vraag of ze bereid was de Kerk te dienen en op te bouwen. " Doodgewone, eenvoudige mensen kunnen het vuur


brandend houden en doorgeven" sprak de vicans. ·'Het gaat niet alleen om wat je doet, maar ook om wat je bent! Deze zendelingen laten iets zien van de straling van de Heilige Geest!" Van Annet konden we reeds zeggen dat ze het vuur brandend hield in onze parochie door zich met veel enthousiasme en een geweldige energie in te zetten voor jong en oud, want in de werkgroep Kerk en Samenleving begeleidt ze ook maandelijks de zondagmorgen-praatgroep voor alleengaanden. Volgens Annet verandert er niet veel voor haar na 13 juni, want ze wil gewoon doorgaan met zich sterk maken voor de geloofsverkondiging. Wel wil ze benadrukken dat het belangrijk is om samen onze schouders er onder te zetten. Kinderen en jongelui tesamen met ouders en groepsgenoten. Als je durft te kiezen voor bezinningsmomenten in je leven, verdiep je er dan wat meer in, dat zal verhelderend en verlichtend werken! Wij wensen Annet van harte proficiat met deze zending, we danken haar voor haar tomeloze bereidheid om steeds weer klaar te staan voor anderen. Ook dank aan haar man Gerrit en dochter Simone, die niet alleen Annet tot steun zijn, maar ook actief zijn in onze parochie! Pastoor Spijkers Par. Bestuur/ past. werkgroep.

PROCESSIE Dit jaar -waarin we oude tradities laten herleven in het kader van Geffen 700- houden we in onze parochie een sacramentsprocessie op 4 okt. a.s. wanneer we de officiële feestdag van Geffen 700 vieren. Een werkgroep is bezig om liturgische kleding en kerkelijke attributen vanuit het kerkmuseum, de pastorie en sacristie te verzamelen en te herstellen. Een nieuw parochievaandel wordt gemaakt ter gelegenheid van dit eeuwfeest door Marietje Willemse. Graag willen wij een groet groep Geffenaren -zo niet heel Geftèn- activeren om mee te lopen in die processie. Alle verenigingen zijn uitgenodigd middels een schrij ven. Mocht uw vereniging geen bericht hebben ontvangen, dan vernemen we dat graag van u. (tel. 5324386). Het zou fijn zijn als iedere groep vertegenwoordigd is, indien mogelijk met een vlag, vaandel of embleem dat meegedragen wordt. De koren lopen zingend mee, er zullen bruidjes en grote bruiden zijn en volgens traditie zal de priester de stoet sluiten: hij draagt het Allerheiligste mee onder het baldakijn. Wij hopen op een waardige opening van de officiële feestdag van Zeven Eeuwen Geffen.

KERKBALANS 1998: Van blijvende waarde! De actie kerkbalans heeft uw sympathie! Ontvangen: f 54.000,00 Toegezegd: f 11.000,00 Totaal : f 65.000,00

FIJN DAT U MEEHIELP OM ONZE PAROCHIE BLIJVEND, LEVEND TE HOUDEN! Voor diegenen die nog willen bijdragen: Bankrek Nr. 11 58 07 292 t.n.v. Par. Best. o.v.v. kerk bijdrage Giro: 1 117393 We hopen dat veel nieuwe gezinnen zich aangetrokken voelen tot onze parochie en een bijdrage willen leveren!

DANKBETUIGING Een staande ovatie! Daarna een harde klap. Will was niet meer te redden. Ik wil een ieder danken die me het gevoel geven, dat ik er niet alleen voor sta. Die proberen te begrijpen wat je voelt. Juist door die blik, door die arm of hand, door een vraag en door tranen in hun ogen. Ze geven me troost. Beste mensen, nogmaals heel veel dank. Henriëtte v. Bergen.

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

I

BERGHEMSEWEG 153A

ERNIS

-:.,-s-c-h-il_d_e-rs-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08

RECTIFICATIE In het vorige nummer van Torenklanken schreef de EHBO vereniging van Geffen dat ze een nieuwe cursus willen starten op de woensdagavond dit moet zijn donderdagavond. Het inschrijfadres blijft hetzelfde nl. Henk van Dinther Pater v.d. Elzenstraat 30 Geffen Tel. 5323515 Het bestuur.

1


700 JAAR GEFFEN EN DE MOLENS HAVER (A VENA SATIVA) Alle grote culturen waren, en zijn in feite nog steeds, gebaseerd op akkerbouw en graanteelt. Immers granen verschaffen een gemakkelijk verteerbaar voedsel op vooorwaarde dat het omhulsel rond de korrel wordt verwijderd, of de korrel wordt vermalen tot meel. Het is daarom vreemd dat haver oorspronkelijk bijna uitsluitend werd geteeld voor veevoer. Alleen vóór de Romeinse overheersing vormde haver samen met gerst, de hoofdbestanddelen van het voedsel bij de Germanen. Haver wordt in onze streken al sinds de (ongeveer 2000 - 1000 jaar v. Christus) geteeld en is vermoedelijk afkomsig uit Midden-Azië. Er bestaan ongeveer 15 soorten haver waarvan er enkele in het wild voorkomen. Een van deze wilde soorten is de "oot", bij velen waarschijnlijk wel bekend uit kruiswoordpuzzels. Deze oot is 60-120 cm hoog en is waarschijnlijk als onkruid meegekomen uit MiddenAzie. Haver gedijt goed in een vochtig klimaat. Het verdraagt echter geen strenge kou en wotdt daarom in onze streken alleen als zomerkoren verbouwd. Het stelt geen hoge-eisen aan de grond waarop het wordt geteeld mfW heeft, zoals t:eeds,gezegd, wel veel vocht nodig. In -Bt~t kon men dan -0~ tot aan de overheersing door de mais, redelijk veel havervelden vinden. In tegenstelling tot de andere korensoorten valt de vrucht(haverkorrel) bij rijpheid niet uit de kroonkafjes maar laat pas los bij het dorsen. De haver werd en wordt misschien nog wel niet alleen geteeld om de vrucht maar ook om het verhoudingsgewijs voedzame stro. Dit stro werd net als de korrel als voer gebruikt. De korrel was de haver voor het paard en het stro werd gevoerd aan de koeien. Van de granen heeft haver het hoogste vet- en eiwitgehalte, waardoor het zeer geschikt is als veevoer. Ook de vrij nauwe verhouding tussen eiwit en energie-inhoud maakt het daarvoor zeer geschikt. Slecht een klein deel van de haver wordt gebruikt voor menselijke consumptie in de vorm van havermout. Hiervoor wordt de haver eerst gepeld. Dit pellen gaat op een wat andere wijze dan het pellen van gerst. De pel van de haver is namelijk niet met de korrel vergroeid en laat daardoor makkelijker los. Wordt de gerst min of meer geschuurd in meerder gangen, de haver wordt tegen een soort wasbord geslingerd waardoor de korrel losschiet uit de pel. Daarna wordt de korrel goed schoon gemaakt door het stevig te borstelen. Zo worden ook de haartjes van de korrel verwijderd. Dit is belangrijk want deze haartjes kunnen er prikkelen in de keel. Door de korrels vervolgens door een sterke luchtstroom te voeren worden alle ongerechtigheden eruit

8

geblazen. Dan moeten de korrels nog geplet worden. Maar omdat de haver vrij veel vet bevat en dit vet na beschadiging van de korrel onder invloed van een enzym(lipase) ranzig wordt moet deze enzymwerking eerst worden stopgezet. Dit gebeurt door de haver op een band te verwarmen tot een temperatuur van ongeveer 95°C. Het pletten van de korrel gebeurt vervolgens in een wals, waarna de vlokken mogen afkoelen en het produkt geschikt is voor consumptie. Havervlokken kennen we natuurlijk allemaal als havermout voor de overbekende pap. Maar wist u da1 het ook kan dienen als soepvulling in plaats van vermicelli of om de te binden en dat het de basis vormt van muesli? In de homeopathie wordt een kalmerend middeltje gebruikt dat is bereid uit het sap van groene haver. Dit staat bekend onder de latijnse naam voor haver: Avena sativa. Haver-kaaskoekjes I ui, 100 g geraspte kaas, 1 ei, 1 dl bouillon, mespunt tijm, zout, peper, 3 eet! paneermeel, 1 eed sesamzaad, olie om in te bakken. Snipper de ui heel fijn. Meng in een schaal deze snippers met de havervlokken, de kaas, het ei, bouillon en de tijm. Voeg zout en peper naar smaak toe. Laat dit mengsel een uur staan en vorm er dan 8 koekjes van. Meng het paneermeel met de sesamzaadjes en rol de koekjes hierdoor tot ze goed bedekt zijn. Verhit wat olie in een koekepan en bak de koekjes aan beide kanten goudbruin. Eet smakelijk. De Molenaars.

PRIKVAN DE OOIEVAAR

~

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte

van onze zoon

Joris Gerardus Marinus

5 juni 1998

Bert Hoefnagel & Carla van der Doelen Tolweg 14 5 386 BZ Ge ffen 073-5 32439 6


GYMNASTIEK VERENIGING GEFFEN

Gemert, Renee van Nuland, Kim van Venrooij.

OP DINSDAG 9 JUNI JL. ZIJN DE JAARLIJKSE VAARDIGHEIDSEISEN AFGENOMEN IN DE SPORTHAL "DE GEER" TE GEFFEN. Onder veel belangstelling werden d diverse oefeningen door de kinderen uitgevoerd. De oefeningen werden beoordeeld door een deskundige jury. Hieronder volgen de geslaagden: DIPLOMAA Lizette van Bergen, Merly Emons, Monique van Lamoen, Lieke van Lith, Danique Pennings,Debbie Schoones, Gwen van de Wijgert, Madelon Vos, Joyce van Venrooy, Loesje van Zutphen.

DIPLOMAD Yvonne van Boxtel, Denise Emons, Laura van Gerven, Lisa Rasing. DIPLOMAF Sandra van Hinthum.

DIPLOMAB Milou van de Boogaard, Kim van de Moosdijk, Sharon Tijssen, Wendy van Gogh, Simone Graste, Eegje van Venrooy, Aniek Verhoofstad, Charon van Dijk, Noraly Oomen, Monica Schouten, Janne Peters, Marlon Bouwens, Lilian Wijgers, Floortje van de Doelen, Hanneke Bartels, Anoek Strik, Kristel van de Berg, Evy van Laarhoven, Danielle Tijssen, Susanne van Amstel, Tanya Gorree, Meike Breddels. DIPLOMAC Anniek van de Berg, Lieke . Bouwens, Janneke Ketelaars, Josine van Lamoen, Marielle Schellings, Renske van Zeeland, Tanja van Griensven, Suzan Vorstenbosch, Marjolijn Verstegen, Willemijn van

En, wie maakt de lekkerste

Namens bestuur en leiding wensen wij iedereen nogmaals proficiat met de behaalde diploma's

Dinsdag 9 juni ging ik met andere kinderen op voor diploma B van gym. Wel een beetje spannend, maar alles ging goed. Bij diploma B moet je de kast, de brug, de balk en de mat doen. Iedereen haalden het diploma die iedereen verdiend had. Anoek had pech, maar toch heeft ze andere keren ook haar best gedaan dus daarom kreeg ook zij haar diploma, en ik vind dat ze die ook verdiend heeft. Noraly Oomen (8 jaar)

Onze

~

1,...,..,.,-

Satévlees gemarineerd, 100 gr.

1

'

89 minutesteak

4 filetlapjes en 2 gratis

9,9s

splashballen Achterham, 100 gr

.

uit eigen keuken

2 ' 75

Geldig van 29 juni t/m 4 juli 1998

10Qgr.

9,95

zomerduo: snijworst, gegrilde kipfilet (100 gr. per soort), samen voor

4, 25

Geldig van 6 t/m 11juli 1998

Keurslagerij

VERSE NASI EN BAMI

VANTUVL

UIT EIGEN KEUKEN

1 15 ,

75 '

5 gepaneerde ribkarbonades

Iedere donderdag

100 gram

2

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

KEURSlAGER 9


MINI-BIKERACE-DEMO

Zoals elk jaar organiseert M .C.Maasdonk weer een motor-spektakel. Dit jaar staat een Minibike race op het programma en wel op 12 juli. Op het terrein van de Bonkelaar te Geffen zal een heus race-circuit uitgezet worden en zijn er de hele dag door races. Deze race wordt in samenwerking met Dreambike Racing Nederland, SoloMoto en Vacirca Oss georganiseerd. Minibike Racing is een jonge tak van de motorsport, geracet wordt er op kleine motoren welke niet groter zijn dan 100 cm lang en 50 cm hoog. Op deze dag zal er in verschillende klasse geracet worden: de fabrieksklasse standard, de zelfbouwklasse en de junioren. In deze klasse zijn ook enkele regionale favorieten te bewonderen, ' s Ochtends zijn er trainingen en 's middags zullen de wedstrijden plaats vinden. Aanvang 10.00u en de toegang is geheel gratis. De Bonkelaar bevindt zich aan de Kloosterstraat 18 (tegenover SoloMoto).

Slijterij

JAARLIJKSE BOOTREIS IS OPNIEUW GELUKT! De Krachtpatsers zijn in staat om de bootreis voor 1998 doorgang te laten vinden. Dankzij de gulle gave van het afgelopen jaar door vele mensen, verenigingen en bedrijven is het gelukt om het geld voor de jaarlijke bootreis weer bijeen te krijgen. De eerste kontakten met de rederij zijn gelegd en in september zal de boot weer zijn eendagstocht gaan maken over Maas en Waal. Ruim honderd zieken en mensen uit Geffen die het nodig hebben zullen dan geheel verzorgd een dagje kunnen ¡ genieten. De Krachtpatsers zegt alvast namens de ruim honderd Geffenaren dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Na de vakantie hoort u weer van ons. De Krachtpatsers.

D'n M.alder /2

aanbiedingen: Passoä Petrikov rubin Goblet jonge jenever Dujardin vieux VAT 69 whisky

f f f

20,95 11,75 22,95 f 22,95 f 19,95

aanbiedingen geldig t/m 11 juli 1998 ze1louten voorbehouden

Kloosterstraat 5b Geffen Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafele, krukken en tapinetallatie


KPJ

ĂŽs.r-

KPj Geffen

"

DORPSZESKAMP GEFFEN 19 JULI 1998 KPJ-Geffen organiseert ook dit jaar weer een dorpszeskamp voor zowel de jeugd van Geffen als voor de ouderen. Kun je als buurtvereniging, familie, bedrijf, sportclub of gewwoon als een stel vrienden een groep vormen, meld je dan aan. (Snel, vol is vol: 30 teams). Een zeskampgroep mag bestaan uit; 4 dames en 4 heren en een coach plus nog reserve spelers 3 dames en 5 heren en een coach plus nog reserve spelers 5 dames en 3 heren en een coach plus nog reserve spelers Het team moet bestaan uit minimaal 4 Geffense personen Kun je een groep vormen met bijvoorbeeld alleen heren, doe dan toch mee voor de gezelligheid, zonder kans op prijzen. Bij ons speelt gezelligheid ook een grote rol.

Leeftijden: jeugd

vanaf 8 jaar tot en met 15 jaar ouderen vanaf I 5 jaar

Men mag maar met l team deze dag deel nemen. Inschrijfgeld op de vergadering meebrengen, voor de jeugd is dit Hfl 25,00 en voor de ouderen weer Hfl 35,00.

Opgave: uiterliik voor 12 iuli vol is vol: 30 teams 14 juli is de vergadering, bericht over de tijd volgt nog na aanmelding. Strookje inleveren bij Peter SchtJ.tjens v.Coothstraat 13 of telefonisch aanmelden 5321022

NAAM NAAM TEL. ADRES

TEAM:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____;; CONTACTPERSOON:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ CONTACTPERSOON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....;. CONTACTPERSOON:-------------------a. JEUGD TEAM/ OUDER TEAM

11


PONYCLUB DE VLIEREFLUITERS Beste jongens, ponyliefhebbers,

meisjes

en

andere

paarden-

Lijkt het je leuk om met pony's om te gaan en te leren paardrijden? Dat kan! Bij ponyclub "De Vlierefluiters" in Geffen ben je van harte welkom. Nu zul je denken, een ponyclub? Daarvoor heb je toch een eigen pony nodig? Nou dat hoeft niet hoor! Je kunt op de Broekstraat dagelijks terecht voor rijlessen, behalve op zondag. Een rijles duurt een uur en het is dan ook de bedoeling dat je dat uur rijdt. Het poetsen en verzorgen van de pony valt daarbuiten. Naast het lessen is het mogelijk te helpen bij de verzorging van de pony's. Lijkt het je leuk om eens een proefles te ne~en, dan kan dat in overleg met Franka Zeelen, de eigenares van de manege, die ook de lessen verzorgt. Een proefles kost F 15, -, je hoeft daar geen speciale rijkleding voor aan te schaffen, hoewel dat wel prettiger zit. Een legging met een paar regenlaarzen kan ook. Een cap (veiligheidshelm) is verplicht. Als je die niet hebt, kun je er op de manege een lenen. Als je besluit om te gaan pony rijden kun je een l~_skaart van 10 lessen kopen. Die kost F 125, -. NatuuriIJk kun je ook met een eigen pony terecht voor lessen. De prijzen zijn dan iets afwijkend. In de lessen wordt geprobeerd om zo afwisselend mogelijk de diverse onderdelen van het paardrij?en te beoefenen. Zo komen dingen als dressuur, sprmgen, carrousel rijden, spelletjes, buiten rijden, gymnastiek te paard en western-rijden aan de orde. Los van de lessen kun je lid worden van de ponyclub. Het lidmaatschap van 'de Vlierefluiters' kost F 50, per jaar. Door de club worden regelmatig wedstrijden georganiseerd, waaraan je mee kunt doen met ee? pony van de manege, je eigen- of je verzorgpony. B1J de wedstrijden wordt er rekening gehouden met leeftijd en niveau van de ruiter, zodat eige~lijk iedereen kan meedoen. De ponyclub heeft een eigen clubhuis en een eigen clubblad. Bovendien organiseert de ponyclub zomerkampen en t~ek:tochten. Ben je ouder dan 7 jaar en zie je het wel zitten om te gaan ponyrijden, kom dan gerust eens met je vader en moeder een kijkje nemen tijdens de lessen. Op maan-, dins-, donder- en vrijdag zijn er lessen tussen 4 en 8 uur. Op woensdag tussen 2 en 6 uur en op zaterdag tussen 9 en 3 uur. Ook is het mogelijk om en telefonische afspraak te maken., zodat Franka Zeelen wat meer tijd voor je heeft om een en ander toe te lichten. We hopen je snel eens een keertje te zien bij Ponyclub "De Vlierefluiters". Ons adres is Broekstraat 7 en ons telefoonnummer 073-5325260.

12

Voor wij als Stichting Jeugd Vakantiewerk Geffen vooruit kijken naar de Jeugd Vakantieweek in augustus willen we eerst nog even terug blikken naar de wandel vierdaagse in mei. De wandel vierdaagse was dit jaar van 12 t/m 15 mei, op dinsdag, woensdag en vrijdag hadden we een route in en om Geffen waarvan de woensdag toch nog weer extra opviel door het historische karakter van de route, de route ging langs alle historische plekjes van Geffen. Op donderdag ging de route door de bossen bij Vinkeloord. . .. Er deden dit jaar 576 deelnemers mee. Het mschr1Jfgeld was dit jaar met een gulden verhoogd, deze_ gulden komt ten goede aan stichting Geffen 700, die de in het totaal / 576,- gaat gebruiken voor het glas in lood raam van de kerk. Ook werd op vrijdag de wisseltrofee uitgereikt aan de grootste deelnemende gorpe, dit jaar ging de beker naar voetbalvereniging Nooit Gedacht. De wandel vierdaagse wil iedereen bedanken die het mede mogelijk hebben gemaakt om deze te organiseren. Met name willen we noemen: Rabobank Geffen, Autobedrijf Strik, Shelstation de Ruwaard, C-1000 Geffen Winkeliers en Horeca-vereniging, de adverteerder~ op de routes, de molenaars, Ruud Verhagen, Bungalowpark Vinkeloord en natuurlijk al o~e vrijwilligers die voor en achter de schermen actief bezig zijn geweest om het allemaal goed telaten verlopen. Nu blikken we even vooruit op de Jeugdvakantieweek, die worden gehouden van maandag 24 augustus t/m vrijdag 28 augustus. We gaan ook de~~ keer weer een stukje in de tijd terug en wel naar de tlJd van de ridders en de jonkvrouwen naar de tijd toen Geffen nog niet bestond. We zijn nog op zoek naar mensen die mee willen helpen om deze week mee een succes te maken. Dus ben je handig en wil je op een zaterdag een keer mee klussen of wil je in de vakantieweek meehelpen dan kan je bellen naar Leonie Pittens ~ 0412-628683.

BEDANKT Tonnie Boeijen voor het beschikbaar stellen van de kantine en dhr. Lunenburg voor het plaatsen van de t.v.

De redactie van Torenklanken.


l juli 19.98

* Jaargang 2 Nummer Il * Extra editie welke verschijnt in dorpshlad Torenklanken * Oplage 1750 stn.ks โ ข Pagina I

Werkgroepleden zelf erg positief over "Geffen 700" (van de hoofdredactie)

Geffen - Op woensdag 10 juni werden alle werkgroepleden, vertegenwoordigers van Geffense verenigingen en overige belangstellenden in de kelder van heemkundegroep Vladerack ontvangen voor de zesde bijeenkomst van de zgn. "Coรถrdinatiegroep". In die bijeenkomst werd naast vooruit gekeken even stilgestaan bij de activiteiten welke reeds achter ons liggen. Op de avond regende het complimentjes over en weer. Op de voorpagina van deze Courant vindt u een beknopt verslag van bovengenoemde bijeenkomst. Verder aandacht voor: * Verkoop "Geffen 700" sieraden * Openluchtspel/Bourgondisch Feest * Kunstveiling

Verslag Coรถrdinatiegroep (van een verslai:eever)

Geffen - Als altijd werden we gastvrij onthaald in de kelder van onze heemkundegroep. Na het bekende Brabantse Kwartiertje opende vice-voorzitter Trees Lamers de meeting. Ruim dertig personen, waaronder burgemeester Netten, hadden aan onze uitnodiging gehoor gegeven om naar de vergadering te komen. In volgorde passeerden alle activiteiten van het feestjaar tot nu toe de revue. De nieuwjaarsreceptie werd een echte nieuwjaarsontmoeting. Dit nieuwe fenomeen krijgt volgend jaar in De Meent een vervolg bij de viering van 700 jaar Nuland. De ESG gaat alles in het werk stellen om de gezamenlijke viering van het Driekoningenfeest en de Kerstboomverbranding in 1999 opnieuw van de grond te krijgen. Over de mooiste

Carnavalsoptocht in 700 jaar is al genoeg moois gezegd en geschreven. De wandel-vier-daagse was top; vooral de speciale route op woensdag. Op het moment van de vergadering draaiden de beide basisscholen een project, dat ook bij iedereen in de smaak viel. Op naar de volgende "Geffen 700" activiteiten!!!

Verkoop sieraden (van on:,,e penninemeester)

Geffen - Per 22 juni kunt u de handgemaakte "Geffen 700" sieraden bestellen bij de plaatselijke Rabobank. Er zijn diverse artikelen als broches en dasspelden te koop in zilver en double. Bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk geleverd. Met de aanschaf van de sieraden steunt u het glas-in-lood project.

13


p

.

Il

Openluchtspel en Bourgondisch feest zomerse hoogtepunten (van onze plaatselijke correspondent)

GEFFEN - In het weekend van 18 en 19 juli staan er enkele spetterende "Geffen 700" activiteiten op de agenda. Het verhaal van Cis den Dove zal centraal staan in het Openluchtspel dat wordt gespeeld op het Dorpsplein. Aansluitend op de première is er dan als klap op de vuurpijl nog een spetterend Bourgondisch Feest, dat tot in de kl:ei.ne uurtjes zal duren. In de vorige eeuw heeft in Geffen een figuur geleefd, die bekend stond als Cis den Dove. Deze man was zeker niet doof of slechthorend, maar hij luisterde niet; hij stond bekend als een echte branieschopper. In het weekend van 18 en 19 juli komt Cis weer tot leven in het kloppend hart van Geffen; het Dorpsplein. Er zullen tribunes verrijzen met een capaciteit van 850 toeschouwers. Op een gigantisch podium met een zeer fraai decor zal het Openluchtspel gespeeld worden over de geschiedenis van ons dorp. Beppie van Zutphen, regisseur van het Geffes Volk, heeft van alle elementen die bekend waren uit de geschiedenis van Geffen, een prachtig verhaal geschreven. Dat is uiteraard ''vertaald" in onvervalst Geffens dialect. Naast een groot aantal spelers van onze toneelvereniging doen er ook veel andere Geffenaren mee. Op een advertentie in "D'n Geffensche Courant" werd erg enthousiast gereageerd; in totaal zullen maar liefst 120 (!) Geffenaren, jong en oud, voor het voetlicht treden. In het najaar van 1997 zijn de repetities gestart. Op dit moment worden de spreekwoordelijke puntjes op dei gezet. Het belooft een waar spektakel te worden. In het stuk zijn 10 liedjes opgenomen. Een koor is samengesteld uit leden van het Groot Gemengd Koor en Passe Partout. Een gelegenheidsorkest, met uiteraard veel inbreng van muziekvereniging WIK, zal

14

garant staan voor de muzikale omlijsting van het spel. De kleding die gedragen wordt is een hoofdstuk apart. Ida de Gouw heeft de leiding op zich genomen van het maken van de te dragen 19de eeuwse kleding in het Openluchtspel. Zij heeft onderzoek verricht naar de kleding, die in die tijd in Geffen gedragen werd. Zo wordt er bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen "mensen van de Geffense hei" en "mensen van het dorp". De première is op zaterdag 18 juli om 19.30 uur. Op zondag 19 juli is er een extra uitvoering om 18.00 uur. Kaarten zijn ( onder voorbehoud van uitverkocht) à 700 cent per stuk te koop bij: Fixet, Papendijk 10, tel: 532 1481 Cinerent, Tolweg 2, tel: 532 5789 Bij de kaartjes inbegrepen is 1 gratis consumptie voor het Bourgondisch Feest, dat direct na de première losbarst én u maakt tevens kans op een ballonvaart. Bij het Bourgondisch Feest, dat om circa 22.00 uur begint, is iedereen van harte welkom. Ook degenen die de première van het Openluchtspel niet bezoeken. Voor deze happening met drankjes, hapjes en (muzikale) optredens in Middeleeuwse stijl wordt géén entree geheven. Wel hoopt de organisatie dat zoveel mogelijk Geffenaren de moeite nemen om verkleed naar het festijn te komen.


Pa. alll

Geffenaren spelen hét openluchtspel

''C·1s den D ove '' op het Dorpsplein regie: Beppie van Zutphen première op zaterdag 18 juli om 19.30 uur met aansluitend gezellige, Bourgondische feestavond extra uitvoering op zondag 19 juli om 18. 00 uur kaarten voor dit spektakel kosten slechts

700 cent en zijn (onder voorbehoud) verkrijgbaar bij: Fixet, Papendijk 10, telefoon: 5321481~ Cinerent, Tolweg 2, telefoon: 532 5789

Kom dat zien! Kom dat zien! Kom dat zien!

15


Pa

aIV

Kunstveiling "Geffen 700" op zondag 4 oktober 1998 (van onze kunstredactie)

Geffen - Op 4 oktober 1998 wordt er een heuse kunstveiling gehouden. Daarvan is de opbrengst voor ons unieke "Geffen 700" glas-in-lood project. Een achttiental kunstenaars heeft toegezegd hieraan mee te werken. Vanaf Effe noar Geffe zullen de kunstwerken tentoon worden gesteld in de etalages van diverse Geffense winkeliers. ln de aanloop naar de kunstveiling wordt in deze Courant regelmatig aandacht besteed aan een deelnemende kunstenaar (m/v) en zijn werk.

Vandaag: Marion Bierings Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Marian Bierings - van Schaijk. Na allerlei hobby's in het verleden (waaronder tekenen, brooddeegftguren maken, volksschilderen en dergelijke} houd ik mij de laatsteJaren vooral bezig met boetseren. Soms gebruik ik witte klei, soms bruine en soms werk ik het liefst in was. De rode draad in mijn werk is gemakkelijk te zien; ik ben vooral geĂŻnteresseerd in mensen; oude mensen, Jonge mensen, kinderen, meisjes. Mensen hebben iets aparts in hun houding en hun gelaatsuitdrukking. Ook vind ik het geweldig leuk om bustes te maken: hoofden met hals en schouders. De laatste tijd word ik geĂŻnspireerd door de samenleving en dan vooral door de onverdraagzaamheid ervan. Dat druk ik ook uit in mijn laatste beelden: de bescherming van het individu door de gemeenschap waarin het leeft. Zo'n gemeenschap is Geffen, waar het goed toeven is. Waar men nog wat voor elkaar over heeft en waar inspirerende en spontane activiteiten van de grond komen. Waar ook mijn wortels liggen. Een aantal van mijn beelden en plastieken heb ik in brons laten gieten., zoals de ontspannen zittende vrouwenfiguur op de foto. Dit beeld stel ik graag beschikbaar voor de kunstveiling van "Geffen 700".

16


GEMEENTE

MAASDONK ' GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen makelaardij Van Heese en gemeentehuis), bij voorkeur na telefonische afspraak. Desgewenst kan ook telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek op een ander tijdstip via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073- 534 21 00, tst.160

Wethouder J.G.J. Moon- van der Biezen Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen makelaardij Van Heese en gemeentehuis), bij voorkeur na telefonische afspraak. Desgewenst kan ook telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek op een ander tijdstip via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wanneer er op dinsdagavond een raadsvergadering plaatsvindt, komt het spreekuur van de wethouders te vervallen.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11 .30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 111 CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 ¡oo

DANKBETUIGING Na een kortstondig ernstig ziekbed, is op 24 april mijn echtgenoot Paul Schwiebbe overleden. Ik dank u allen voor het hartelijk medeleven. Het heeft mij en mijn kinderen goed gedaan dat wij zoveel troostrijke woorden en gebaren mochten ontvangen. Tijdens de avondwake en de eucharistieviering bij het afscheid van mijn man, kon vrijwillig een bijdrage gedaan worden ten behoeve van de Nierstichting. Ongeveer duizend gulden hebben wtJ aan de Nierstichting over kunnen maken. M.A. Th. Schwiebbe - van der Wijst, Wolvespoor 31, Oss.

PERSBERICHT Ruim 3 jaar bestaat het Maasland Gilde Oss e.o. jnmiddels. Wat hebben we in die tijd gedaan? Meer dan 100 mensen zijn bemiddeld bij de (kosteloze) overdracht van kennis, kunde en vaardigheden van 50-pJussers aan eenieder die daar om vraagt. Wij zoeken dus steeds opnieuw mensen die "iets" aan te bieden hebben. Dit kan zijn schilderen, tekenen, een taal, een handvaardigheid e.d.; eigenlijk alles wat u aan iemand anders zou kunnen overdragen. Het Maasland Gilde kent dus aanbieders en aanvragers. Aanbieders zijn de 50-plussers die graag hun kennis en vaardigheden kosteloos willen overdragen. Aanvragers zijn degenen die graag van deze kennis / ervaring gebruik willen maken. Een groep vrijwilligers van het Maasland Gilde is steeds bezig om te bemiddelen tussen aanbieders en aanvragers. vervolg op pag. 18 17


Premiesplitsing voorkomt hoge belasting op uitkering levensverzekering bii overli iden NULAND - Een levensverzekering betekent financiële zekerheid voor (echt)paren. Bij overlijden kan de achterblijvende partner echter voor onaangename verrassingen komen te staan. De fiscus mag dan tot 68 procent van het uitgekeerde bedrag opeisen. Tenzij de partners gebruik maken van de regeling premiesplitsing. Dit is een nieuwe regeling, die vorig jaar werd aangenomen. Deze regeling geldt niet voor mensen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. Wim Selten, Commercieel Manager van Rabobank Het Maasland: "Premiesplitsing is bedoeld voor partners met een levensverzekering die ook uitkeert bij overlijden, een overlijdensrisico-verzekering of een hypotheek met een gemengde verzekering. Bijvoorbeeld een Spaar Optimaal Hypotheek, Spaarzeker Hypotheek, Cumulent Hypotheek of Op Maat Hypotheek. Komt de verzekerde plotseling te overlijden, dan zorgt de gemengde verzekering ervoor dat de hypotheekschuld in één keer wordt afgelost."

Problemen door belastingheffing De uitkering van een levensverzekering betekent zekerheid voor de achterblijvende partner. Toch kan deze voor een onaangename verrassing komen te staan wanneer de fiscus aankfopt. -Over het uitgek·e enie bedrag moet namelijk belasting worden betaald, zogenoemde successierechten. Wim Selten geeft een voorbeeld: "Van een echtpaar met een spaarhypotheek komt de man plotseling te overlijden. Hij was kostwinner. De hypotheek wordt in één keer afgelost met het verzekeringsgeld. Achteraf eist de belastingdienst een groot deel van het uitgekeerde bedrag op. De gevolgen van zdn belastingheffing zijn nauwelijks te overzien. De achterblijvende partner moet nu een nieuwe hypotheek afsluiten, of misschien zelfs het huis verkopen. Bij premiesplitsing blijft de uitkering in principe vrij van successierechten."

Staatssecretaris Vermeend stelt duidelijke regels Veel verzekeringsmaatschappijen bieden premiesplitsing al jaren aan. Toch keurde staatssecretaris Vermeend van Financiën deze regeling pas vorig jaar goed. Hij stelde daarbij een aantal duidelijke regels v-ast. Op de verzekeringspolis moet vermeld worden dat de partner van de verzekerde de premie verschuldigd is. Dus een echtpaar dat een levensverzekering afsluit, legt in de polis vast dat de man premie verschuldigd is voor zijn vrouw en de vrouw op haar

18

beurt voor haar man. Zolang dit duidelijk in de polis staat beschreven, maakt het in de praktijk niet uit wie er werkelijk premie betaalt.

Voorwaarden: partners die niet in gemeenschap van goederen leven Om voor premiesplitsing in aanmerking te komen, moeten beide partners aantonen dat zij niet in gemeenschap van goederen leven. Dit kan door een samenlevingscontract, huwelijkscontract of geregistreerd partnerschap met partnervoorwaarden. Een notaris stelt deze contracten op. Wim Selten voegt een waarschuwing aan toe: "Staat in zo'n contract dat premies voor een levensverzekering tot de gez.amenlijke kosten behoren, dan moet de achterblijvende partner alsnog successierechten betalen. Dit geldt ook voor huwelijkse voorwaarden met een 'alsof-beding'. Daarbij zijn de huwelijkse voorwaarden van toepassing zolang beide partners leven. Komt één van beiden te overlijden, dan wordt de boedel verdeeld alsof er sprake is van gemeenschap van goederen. Een echtpaar dat getrouwd is in gemeenschap van goederen, kan geen gebruik maken van de regeling premiesplitsing."

Advies om contract goed na te kijken Wim Selten raadt iedereen daarom aan het huwelijkscontract, samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap met partnervoorwaarden nog eens goed na te kijken. ,cBij vragen of twijfels kan het beste contact worden opgenomen met de notaris die het contract heeft opgemaakt. Maar let op: aanpassen van een notariële akte brengt kosten met zich mee. De aanpassing moet wel rendabel zijn. De notaris kan dit voorrekenen. Voor vragen over een levensverzekering met premiesplitsing, kunt u altijd telefonisch contact opnemen met de binnendienst Huis & Hypotheekadvies (073-5340150), binnendienst Financieel Advies (073-5340140) en binnendienst Bedrijven (073-5340117) van Rabobank Het Maasland.

vervolg persbericht van pag. 17

Iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur houden we spreekuur in het Anton Jurgenshuis. U kunt zo binnenlopen voor infonnatie of aanmelding; de koffie staat klaar. U kunt ons dan ook altijd bellen. Ook nu hebben wij weer behoefte aan nieuwe aanbieders die hun kennis / hobby's door willen geven aan mensen die hjer om vragen. Kom eens praten op ons spreekuur. Misschien is het Maasland Gilde iets voor U?!. Ons adres is: Maasland Gilde Oss e.o. RIGOM, Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss, tel: (0412) 63 30 43

1


olvarit aktie BIJ AANKOOP VAN 3 POTJES OLVARIT, (FRUIT OF MAALTIJD) KRIJGT U HET 4E POTJE

GRATIS!! DEZE AKTIE 'IS GELDIG TOT EN MET ZATERDAG 1 f JULI '98 t

.-nu SLAAGT BESLIST BIJ UW STIP DROGIST* STIP- Drogisterij Moniek van Herpen Dorpsplein 15 Geffen Tel:073 - 5325965

1


ECCO en EURPOLIS zorgen voor nieuwe outfit van wielerclub De Windmolens De sponsors ECCO en Europolis hebben er voor gezorgd dat de wielrenners van wielerclub De Windmolens een geheel nieuwe outfit krijgen. De kleuren hebben een combinatie van geel-blauw en vallen in het wielerpeleton duidelijk op. De EliteAmateurs, Neo-Amateurs, Junioren, Nieuwelingen, Dames en Cyclo-sportieven/veteranen zijn de categ?rieën, die met de geel-blauwe wielerkleding zijn mtgerust. Naast de opvallende kleuren van de wielerkleding wordt er natuurlijk verwacht dat de wielrenners ook zullen opvallen door hun prestaties. Inmiddels is het wielerseizoen volop bezig en zijn er al diverse goede resultaten door de renners neergezet. De Amateurgroep bestaat uit een 20-tal renners die in de nederlandse Clubcompetitie uitkomt. Opv;llende namen _uit de regio zijn Peter Gijsbertse (Oss), Krisjan de Brum (Reek) en Patrick Wingens (Heesch). Jonge aankomende talenten zijn onder andere Rob Rozendaal (Berlicum) en John van Nistelrooij (Rosmalen). ~~st het deelnemen aan de Nederlandse Clubcompet1t1e, worden er door de financiele impulsen van de b~~rijven ECCO uit Rosmalen en Europolis uit Nljmegen ook wedstrijden in België, Luxemburg en Duitsland gereden. Door het rijden in buitenslandse wedstrijden krijgen de renners internationale ervaring, zodat de renners fysiek en mentaal sterker worden. Vele nationale en internationale kampioenschappen schreven renners van W.C. De Windmolens op hun naam.

20

Inmiddels zijn er "sponsor"-ploegen, die de beste renners uit de vereniging selecteren en opnemen in hun teams. De rol van de vereniging heeft een geheel nieuwe rol gekregen en W.C. De Windmolens heeft deze verandering in de wielerwereld tijdig onderkend. Het hoofddoel van W.C. De Windmolens uit Geffen is om jonge talenten op te leiden naar een topniveau en na voldoende ervaring betreffende renners af te leveren aan de reeds genoemde "sponsor"-ploegen. Daar W.C. De Windmolens al gedurende vele jaen aan de weg timmert worden vele talenten afgeleverd aan diverse "topcompetitie"-teams, waaronder Max van Heeswijk, die momenteel in de profformatie "Rabobank"opgenomen is. Angelo van Melis en Michel Stobbelaar kwamen eerst uit voor het ECCO-team en rjden momenteel voor de "sponsor"-ploeg ÄXA". Ook Ruud van Dorst heeft eerst zijn opleiding gekregen bij W.C. De Windmolens, waarna hjj doorgestroomd is naar de "Piels"-formatie. De ATB-renners Bas van Doom en Johan van de Ven hebben dit wielerseizoen naast hun ATB-wedstrijden ook wegwedstrijden voor de ECCO-Europoliswielerteam. Ook deze renners plukken hun vruchten door een goed wedstrijdprogramma te rijden op de weg. ECCO en Europolis zijn in de wielerwereld geen onbekende bedrijven, die de wielersport al vele jaren een warm hart toedragen. Naast de finaciele sponsoring van ECCO en Europolis wordt de Amateurselectie gesponsord doorAd van de Meulenreek, die de selectierenners heeft uitgerust met complete Cascari-fietsen. Sinds de oprichting in 1963 van W.C. De Windmolens in Geffen is Ad van de Meulenreek een zeer ' .


belangrijke schakel, die de club in Geffen al 35 jaar van raad en daad ondersteunt. Het Zwitserse voedingsfabrikant SPONSER voorziet de wielrenners van sportvoeding en sportdrank. Door de SPONSER-voeding krijgen de topsporters de optimale voeding in hun lichaam, waardoor de sportprestaties sterk verbeterd zijn. Autobedrijf Jos van Boxtel uit 's-Hertogenbosch verzorgt het vervoer van de wielerteams. Elk weekend stelt het bedrijf Jos van Boxtel een of meerdere auto's ter beschikking, zodat de wielerteams veilig naar de wedstrijden kunnen afreizen. Uiteraard heeft elke topsporter de juiste begeleiding nodig om de top te kunnen bereiken. de nethousiaste ploegleiderd voor de jongeren-categorieën zijn Martijn Broeren (Den Bosch) en Henk van Nistelrooij (Nuland), terwijl Toine Bloks de belangen behartigt van de Cyclosportieven/Veteranen. De begeleidingsteam van de Anateurs bestaat uit de ploegleiders Alfred van Dartel (Rosmalen) en Peter Gatzen (Venlo), mecaniciën Erik van Berkom (Oss) en masseur Jan van de Heijden (Nistelrode). W.C. De Wmdmolens hoop met de medewerking van de sponsors bog vele wielerseizoenen te kunnen werken met de vele wielertalenten in de regio.

BOLLEBOZEN Linda v.d. Berg (21 jaar) is geslaagd voor S.P.W. (Sociaal Pedagogisch Werk) op het Koning Willem I College in Den Bosch. Den Bongerd Oss VSO/LOM MAVO Martijn Egelmeer, Dirk Korsten Maasland College Oss MAVO Wilco Raaymakers, Marieke van Sonsbeek HAVO Marloes Derks, Chantal Kerkhof, Suzan van de Ven

vwo Maartje Jansen Titus Brandsma Lyceum Oss Gymnasium Janneke Corvers Atheneum Remco van Veghel, Brenda Zaal HAVO Djim van de Bovenkamp, Marieke Willemse

Carmel College Heesch MAVO Nanny van Dither, Bram Hendriks, H. Ghilan, Lieke van Nistelrooij, marianne Vos, Marius van de Wert, Paula van Zuylen Mondriaan College Oss MAVO Peggy van der Heyden, Manoe Pouw, Christian Schelle, Femke van Duren, Jody Kerkhof, Willem Tiemissen Linda Wayers HAVO Marianne van Bergen, Janneke Tiemissen TRIAS college Oss Bouwtechniek metselen Jeroen de Langen, Johan van Nuland, Geert de Veer Bouwtechniek schilderen Ruud Renders Bouwtechniek timmeren Hennie van de Kamp, Bart Rovers, Benny van den Broek Motorvoertuigen techniek Rudi Hanegraaf Uiterliike verzorging Wendy van Zandvoort, Inge Strik Verzorging Dayenne van Dinther, Miriam van Erp, Lonneke van Griensven Gymnasium Bernrode Heeswiik/Dinther MarkGuns Rodenborch College Rosmalen Jaap de Kok Van Maerlant Anouk Peters Hoge School Den Bosch Bedriifsecooomie RolfHermse

ROND DE DORPSPOMP De Stamtafel speelde "Zjeu de Boel" op 21 juni met knikkende knieën vanwege de Sportdag "Geffen 700" op 20 juni. Het was Vaderdag. Op naar "de Baarbekjoe". De Dorpspomp staat even "droog".

21


In 1998 viert de Rabobankorganisatie haar 100-jarig jubileum. Speciaal voor dit jubileum is het boek'Lage landen, hoge sprongen'vervaardigd. 'Lage landen, hoge sprongen' geeft een goed beeld van Nederland in de 20e eeuw. Niet de staatkundige en politieke geschiedenis staan centraal. Maar het leven van alledag. Het boek is in de boekhandel te koop voor de prijs van f 49,95. Klanten van de Rabobank kunnen het boek t/m 31 aug ustus 1998 kopen met een kortingsbon van f 15-. Vraag naar deze kortingsbon bij onze medewerkers van de kantoren Nuland, Geffen, Lith Maren-Kessel, Oijen en Vinkel.

Rabobank Het Maasland 2


VPM MAASDONK Verklaring V.P.M. över de pölitieke situatie

Voorgeschiedenis

Nadat er na de gemeerueraadsverkiezingen met vier partijen positieve gesprekken zijn gevoerd over de inhoud vàn een coalitie-programma en het invullen van drie wethouders-posten is er een langdradige en vervelende discussie ontstaan over de eis van Partij Maasdonk om af te v.-ijken van de wettelijk vastgestelde wethouderssalarissen. Deze discussie kreeg een zodanige persoonlijke ondertoon dat onze wethouderskandidaat Hans Hendriks besloten heeft zich terug te trekken uit het proces. De VPM vindt het erg vervelend dat dit zo gelopen is. Niet alleen voor de partij zelf, maar ook voor het bestuur van Maasdonk. De drie kandidaat-wethouders Hans Hendriks (VPM), Betsie van Bakel (CDA) en Jeanne Moon (Partij Maasdonk), v01mden een goed team en waren reeds aktief bezig een nieuwe lijn uit te zetten. Hans Hendriks zou een uitstekend wethouder zijn geweest. Niemand kan echter van hem verwachten dat hij zowel veel uren op zijn werk (en dus salaris) inievert en dan ook nog eenderde van het wethouderssalaris terug stort. Dit punt is door de VPM altijd helder verwoord, ook met als doei om dit soort hoogwaardige kandidaten beschikbaar te hebben voor de gemeentepolitiek. Doordat Partij Maasdonk vasthieid aan dit punt en het CDA geen tijdige keuzes maakte, is een kans verloren gegaan om in Maasdonk een goed team te installeren en is veel van het nieuwe elan van bet college al verbleekt voordat het gestart is.

Hoe nu verder? 1. De VPM zal niet toetreden tot het college. Door de houding van de beoogde coalitiepartners in bovengenoemd conflict, heeft de VPM op dit moment onvoldoende veitrouwen in een vmchtbare samenwerking.

2. De VPM zai niet deelnemen aan de coalitie. Zonder wethouder heeft de VPM niets te zoeken in een coalitie. Voor een herkenbaar gezicht dient de partij zich onathankelijk te kunnen opstellen in de gemeenteraad. Uiteraard zullen die zaken die door het college ingebracht worden en in overeenstemming zijn met het door ons onderschreven beleid door ons gesteund worden. Daarnaast zulien wij met een geheel eigen geluid herkenbaar aanwezig blijven.

3. De VPM zal haar gemèéntëräàdsfräètie in zijn geheel vernieuwen Hans Hendriks zal op korte termijn afscheid nemen van de gemeenteraad. Wij zullen in de vacature voorzien in de persoon van Frank Smits uil Nuland. Ad van den Boogaar--d heeft voor de verkiezingen te kennen gegeven in de loop van de volgende periode te zullen terugtreden. Nadat zijn opvolger, Geffenaar Charles van Herpen ingewerkt is, zal Ad begin 1999 terugtreden. Dan hee-ft de VPM weer een Nulandse en Geffense vertegenwoordiger in de raad. Deze geheel vernieuwde fractie zal er alles aan doen om het progressieve geluid binnen Maasdonk helder te laten klinken. ·

EFFE GEFFE NfJll/1

Boeren, burgers en buitenlui! 6 September zal het dorp Geffen weer in de sfeer zijn van het boeren leven jaren terug. Om helemaal compleet te zijn willen wij u vragen om in stijl gekleed naar onze boerenmarkt te komen. Wij willen u daarbij helpen d.m.v. deze oproep. Heeft u nog kleding die in onze stijl past en waar u afstand van wilt doen zoals blouse, broek pet, jasje, rok, schort, klompen of als het maar een boeren zakdoek, dan kunt u deze afgeven bij mevr. Dolleweerd, van Coothstraat 18, Geffen. Heeft u kleding nodig dan kunt u bellen naar mevr. Dolleweerd of er iets voor u bij zit en om een afspraak te maken om te komen passen of op te halen tegen een kleine vergoeding. Deze vergoeding zal gebruikt worden voor herstelwerk en het wassen van de kleding. Mocht er iets voor u bij zijn? Zaterdagavond 5 september is mevr. Cuppen op het Dorpsplein aanwezig met een kraam vol boerenkleding die te koop is.

DUS HEEFT NODIG!!!!!!

U

KLEDING

OVER

OF

Neem contact op met Toos Dolleweerd, van Coothstraat 18 Tel. 5323373

23


TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. V.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11, Geffen. Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak ma t/m vr.: 08.00 - 11.45 uur 13.00 - 17.00 uur ZIEKENFONDSEN: * C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, Spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Klooster- . straat 3a te Nuland. TROMBOSEDIENST maandag Geffen, De Heegt, Veldstraat l . 08.30 - 09.00 uur. woensdag Geffen, Kruisgebouw Dorpsstraat 37. 08.30 - 09.00 uur. REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dagen nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen. Tel.:5321990 Bll REA U SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 -640845 (hulp is kosteloos) .JAC OSS Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13, Oss, Tel.: 0412 - 625673 Openingstijden: dinsdag van 14.00-17.00 uur donderdag van 16. 00- 19. 00 uur vrijdag van 10.00-13.00 uur BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 12.00 uur. Overige dagen op afspraak. CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD ·s-Hertogenbosch Tel. : 073 - 6125244 Open spreekuur: ma t/m vr. van 09.00-11.00 uur en van 13.30-15.30 uur. STICHTING THUISZORG BRABANT NOORDOOST. De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging , hujshoudelijke verzorgmg verpleegartikelen e.a. 24

Informatie en aanmelding zorg: Tel. 0412 - 622678 (bij nood 24u per dag) Ma t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur. Uitlenen van verpleegartikelen: * Kantoor Geffen, Dorpsstraat 37, do. 13.30 - 14.00 uur Thuiszorgwinkel: Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8. Ma. l 3.30-17.30u en di t/m vrij. I 0.30-12.30u en 13.30-17.30 uur. BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dindag Mariaschool: 09.00 - 09.45 uur Aloysiusschool: 09.50 - 10.50 uur

Sporthal De Geer: Woensdag 12.30 - 13.30 uur Zaterdag 14.15 - 15.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06 - 52979877 WEEKMARKT Elke woensdag van 09.00 - 13.30 uur op het Dorpsplein. PTT: Postagentschap in Super Nissen, Dorpsplein 3, tel.: 5325389 Geopend: ma t/m vr. van 09. 00 - 12. 15 uur en van 13.15 - 17.30 uur zaterdag van 09.00 - 12.30 uur DE LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De lokale Bewonersraad, van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving~ niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende ADRESSEN: De heer H.v.d.Broek, P .v.d.Elsenstraat 9, te Geffen, tel. : 073 - 5322529

Mevr. A.Vos-v.d.Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel. Tel.: 073 - 5321536 De heer C .v.Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, Tel,: 073 - 5321521 Z ij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 - 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.


Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

A.H. Romme b.v. Bedrijvenweg 2, Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69

Wij verzorgen voor u

wij kunnen voor U verzorgen

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

Tankstation

- Gazelle - Locomotief

-Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Bou\Nbedrijf

"BRODLJS

11

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Het Geffens Veld 1

.

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

5386 LL Geffen

• NIEL.NVBO.JW

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

~

Tel. (073) 532 47 65

• RENOVATIE

heerlijke haring, vers gestoomde

• VEF'SOUWIN3EI\J

makreel, paling, garnalen, zalm

1

1

1

en nog véél meer.

MAKElMRDIJ EN ASSURANTIËN ■ ÄAN-/VERKOOP

BEDRIJFS-

EN HUUR/\ ERHLLR

ADVISERING

TAXATIES

VERZEKERINGEN

1■1VA

■ HYPOTHEKEN

=

■ ÜNTEIGENINGEN

ESE

R[GIO BANK

PARf FINANCIERINGEN

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

®~

P. DE Kl1EIN Tel.c (073) 532 46 58

Autotel.: 06-53184263

• • •

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

HUIDVERZORGING

Qia van

Nistelrooy Van Coolhslrnal 26 - 5386 Af, Geffen

td. (073) 53'2 '27 0'2

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

~

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Q

ri:\

~

~

MARJA VAN BALLEGOOY-JANSSEN S.E.P. V.O.-Gediplomeerd Pedicure/Manicure Lid L.O.V. Gespecialiseerd in de diabetische voet Voetreflexrnassage Kerkstraat 9 5386 AC GEFFEN Tel. 073 - 5322593

1J ·,_


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK

Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen Dhr.Berkelaar Dhr.Smit Mw.SmitNahon

Huisartsenpraktijk "Geffen'', Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen)

Maandag -ochtend X X X -middag X X afwezig ---------------------------------------------------------------Dinsdag -ochtend afwezig X X -middag x X afwezig

Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Yisschers Tel.: 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen)

Woensdag -ochtend afwezig -middag afwezig

Huisartsenpraktijk " Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen Tel.:5323427 Avond- en nachtdiensten: (van ' s-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: J. Visschers Dinsdagavond: A. v. Heyningen Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 04-05 juli Vinkel 25-26 juli Geffen 11-12 juli Nuland 01-02 aug Nuland 18-19 juli Geffen 08-09 aug Vinkel In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. ln geval van vakantie van A. Smit/E. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend. De praktijken zijn helemaal gesloten op: Nuland : 23 en 24 juli Vakanties: J. Visschers: 6 juli t/m 24 juli N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (wijzigingen voorbehouden)

26

Donderdag -ochtend afwezig -middag x Vrijdag -ochtend -middag

X X

X

X

X

X

X

X

X

afwezig

X

anvezig afwezig

afwezig

----------------------------------------------------------" X" betekend: aanwezig APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.:5324699 Openingstijden: ma. t/m vr. van 08. 15 uur tot 17.30 uur za. van 12.00 uur tot 13.00 uur Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel .: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op ma. t/m vr. open: van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeel post alleen open van 17.00 18.00 uur. PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.:

5324312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.:5323445 Cesar oefentherapie. Behandeling volgens afspraak.


Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

ZUCHT VAN VERLICHTING: WELKOM BIJ RAAD. Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. En wel bij Raad. De Administratieve Dienstverleners. Een gecertificeerde adviseur/ collega-ondernemer verzorgt daar letterlijk al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's avonds en in het weekend. Op basis van een scherp geprijsd abonnement. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS Kastanjelaan 44, 5382 KD -Vinkel, tel. (073) 532 60 56

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-5322961

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG• EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker

meer verstand van verzekeren

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp -

~

1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

30,50,f 70,f 125,f f

~

manink.a

C.M. v.d. Doelen

~...

losse advertenties tussen de tekst:

:Bloembinderij

Tel.: (073) 532 31 44 Tel.: (073) 521 30 18

Advertenties

OSS

GEF'FEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

~ ~

~ bloemen ~ planten ~ grafwerk ~ potterie @: decoratie ~ droogbloemen

Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073} 532 54 04


VAN HYPOTHEKEN PENSIOENEN

Succesvol ondernemen is een kwestie

lonen, automatisering en mediation.

van de juiste beslissingen nemen op

Neem eens contact met ons op, en

de juiste momenten. Natuurlijk laat u

ontdek het verschil tussen een

zich hierbij adviseren. Maar dan wel

advizeur en een adviseur.

op maat, en niet met stapels ondoor-

ABAB Oss, Raadhuislaan 105,

dringbare rapporten.

5341 GZ Oss, telefoon (0412) 63 40 31,

Bij ABAB houden wij van die persoon-

fax (0412) 63 83 65,

lijke, nuchtere en eenvoudige aanpak.

internet: www.abab.nl.

Maar wé l professionee l, waarbij u

contactpersoon Geffen:

terug kunt vallen op de gecombineerde

Adriaan van Zandvoort,

specialistische

Bergstraat 26a, tel. (073) 532 25 86

kennis

van

onze

accountants, belastingadviseurs, juristen en adviseurs op het terrein van onder andere management, milieu,

Advizeur.

Professioneel in alle eenvoud

A6AB heeh Untoren m. Alphen Berw:óen-toouwcn 8tai,et BOJll". ttt 8.ret:!a Ot;,;me Gl!'ldfop Gemert Goes Groningen H~mood 's4iertogen00-sch Hi,Jst Mdl Oitsdlot Oîstef'Mjk" Oos1bueg Oosterhocn Oss Olidinbos-ch Roos.end3al Sin1-0edenrode Someren TerMWJn Tilburo Uden Valke.nsw,nrd Veghe, \lt~'en WaatwiJ Wancoij W.jchet

Adviseur.

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77

i!INENBURG

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel * aannemer van grondwerkzaamheden

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

1Jf;MJ,'f.. .•

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

,á ,.,._. Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven Al lientallen jaren een vertrouwd adres voor elk

bou wprojec t. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

het de het het de

bouwbedrijf projectontwikkeling vastgoedbeheer keukencentrum timmerfabriek

Grootschalig of kle inschalig. het is Gebr. van Wanrooij om het even: de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kru isstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902