Torenklanken 1998 - nr 10

Page 1

36e jaargang

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

I

nummer 10

1

juni 1998

n n

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 113911 3 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~-~~~~~~~~~

100 MAAL DINY VAN WANROOY

~

Naar aanleiding van haar 10Ýste "efkes buurte mè" vonden we het leuk om Dinie uit te nodigen op een redactie vergadering van Torenklanken. En dus kwam Dinie efkes op de koffie. Fij n is het dan om te horen van Dinie dat ze deze rubriek met zoveel plezier maakt. "Misschien wel omdat je met zoveel verschillende mensen in aanraking komt,'' aldus Dinie, "en het is natuurlijk geheel vrijblijvend. Als je de mensen vooraf benaderd zijn ze erg terughoudend en vinden het niet echt nodig dat er iets over ze geschreven wordt. Maar na een gesprekje en als ze dan zelf lezen wat er op papier staat, vinden ze het meestal wel aardig. En" vervolgt ze "als je goed rond Iuistert dan is er altijd wel iemand waarover je iets kunt schrijven. Dit komt ook omdat de onderwerpen zo verschillend zijn; het wisselt van j ubilea, hobby's, feest, actualiteiten etc. Ook word ik vaak getipt door mensen die vinden dat degene wel eens in the picture gezet mag worden." Terugkijkend is Dinie alweer 6 jaar actief voor Torenklanken; het eerste gesprek was met pastoor Spijkers en zoals Dinie nu zegt: "Het was echt niet de bedoeling om elke maand iemand te interviewen!" Maar het is er dan toch van gekomen dat er in iedere Torenklanken wel een stukske geschreven staat. "Eigen Iijk is de rubriek ontstaan omdat Theo Prinssen jarenlang de rubriek "In memoriam" schreef. Dit was ter nagedachtenis aan mensen uit Geffen en een veel gelezen rubriek. lkzelf vond het leuker om iets te schrijven over mensen die nog in leven zijn en dus aktief op allerlei gebied of die iets speciaals hebben meegemaakt. Dit kan dus jong en oud zijn." Als je terugkijkt heeft Dinie met ontzettend veel mensen uit Geffen etkes gebuurt, zowel 100-jarige als mensen die in Geffen een nieuwe zaak openden, of verre reizen hebben gemaakt. Dit maakt de rubriek daarom ook zo dat hij graag en veel gelezen wordt.

Na de koffie werd Dinie in de bloemetjes gezet door Tinie van Wanrooij die haar bedankte voor haar trouwe inzet en kreeg Dinie een mooie pen overhandigd in de hoop dat ze deze nog veel zal gebruiken. Want Dinie zoals je weet wie schrijft die blijft! Redactie.

~'l,erenJ.t .1.

-~

o,,. 0.

-25jaar-+ ~eesch-g~ 1 JUBILEUM VOOR JONGERENKOOR HEESCH-GEFFEN Op 20 juni a.s. zullen we om 19.00 uur in de Maria Magdalena kerk in Geffen onze jubileumviering verzorgen. We zullen hierin de geschiedenis van het koor naar voren brengen. We zullen een aantal oude liedjes zingen. Dit zal gebeuren met een reuniekoor dat bestaat uit ongeveer 20 oud-leden in samenwerking met het koor van nu. Na de viering wordt er in de kerk een receptie en een tentoonstelling gehouden. Ook is er gelegenheid tot het kopen van onze CD. Deze kost f 25,-- en een deel van de opbrengst gaat naar Stichting Doe Een Wens. Wij hopen u allen te kunnen begroeten bij onze jubileumviering. Tot dan!

KOPY INLEVEREN VOOR: 20 JUNI

(2 weken)


BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

:\ cAFÉ D~ 0~ Elzendreef 1 O~

~ Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

BLOEMEN * PLANTEN

*

5386 G~ Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

~

Voor ontspanning nauw inspanning

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Ook voor kinderfeestjes

-

~

BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.

REGIO....,f. BANK DE

BANK IER

DIE JE KENT

voor bern iddeling van:

* privé-rekeningen met * * *

* *

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, linancieringen sparen belastingvrij :sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Openingslijdm: Mamuiag,IJOl!11Stlagda1uierdag 09.00- J 7.30 llttr Dirudag-m,11ijd<1g 09.00- /9.00mtr 7,aterdag 10.00- JJ.001mr en op ajsfmmk. Middagpau:.t van 12.15 - J3.15 t,ur.

11■ ~~~:rdij:~!n~~

Woonhuis of BedriifsRand verandert van efgenaar? • U wilt een huis of bedrijfspané:l verkopen of kopen? • U wenst een taxatie-rapport?· .. i

Ook uw hypotheek/financiering/verzekering kunnen wij uitstekend verzorgen ~

'

• Kies voor kwaliteit, e_r:varing en uitstekënde

plaatselijke bekendheid

~ ,..~~

JANSEN . VAN TUIJL

VAN HEESE

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

,-~~.,;\

makelaars o.g . 't Dorp 4

Heesch

Tel. 04 12 - 45 1554

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk. Molenberg 6 tel.(073) 532 48 50 Ma t/m za: 09.00 - 12.30 uur andere tijden op afspraak.

verf-behang Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Te l. (073) 532 20 01 fox (073) 532 50 68

MEIJER PR. BERNHARDPLEIN 12, 5391 AR NULAND TEL. 073-532 47 67


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u Zondag 09.30 u NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u Zondag 11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 17-06 * geen avondmis Za. 20-06 10.00 u * H.Mis mmv Ouderenkoor 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (+ kinderkerk) Zo. 21-06 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd koor Wo. 24-06 19.00 u * Woord-Com.d. met Ans Schutte Z a. 2 7-06 10.00 u * Woord-Com.d. mmv Ouderen koor 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout ( + kinderkerk) Zo. 28-06 09.30 u + Viering met de diaken mmv Gemengd Koor Wo. 01-07 19.00 u * avondmis

*= dienst in de kapel += t.v.-uitzending naar de Heegt ,:, Op zaterdag 20 juni viert het Jongerenkoor Heesch-Geffen haar 25-jarig bestaan. In deze feestelijke viering -met als thema: Verleden - Heden - Toekomst gaan voor: pastoor Spijkers en pastor Erik van Rosmalen (oud-lid JKHG). Enkele oud-leden zullen het koor versterken met een paar liederen. . Achter in de kerk vindt u een foto-tentoonstellmg over 25 jaar Jongerenkoor. Na de viering is er in de kerk koffie met cake voor iedereen. U bent van harte welkom. Dank aan alle jongelui die gedurende 25 jaar, op een eigentijdse manier de erediensten in G~~en en Heesch wilden opluisteren. Proficiat aan dmgent Theo Prinssenjr., muzikanten en leden van het koor. DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehou?en op dinsdag 7 juli 1998 om 20.00 uur m het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308.

HUWELIJKS-EN JUBILEUMVIERJNGEN: .. Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel b1J Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) SACRAMENTSDAG Sacramentsdag heet in het Frans "FĂŞte - Dieu" en in het Duits "Fronleichnamsfest". Beide namen betekenen hetzelfde als onze term Sacramentsdag: feest van God, de levende Heer. Sacramentsdag is het feest van Gods tegenwoordigheid onder ons mensen in het Heilig Sacrament. We vieren dan dat de levende God bij ons is en worden daaraan speciaal herinnerd door de twee eucharistische gaven. Daarom staan het lichaam en bloed van Christus in het middelpunt van het feest van het H. Sacrament, dat sinds de 13" eeuw wordt gevierd. In die tijd kreeg een zekere Juliana van Luik visioenen waarin haar geopenbaard werd om de eucharistie als Godsgave bijzonder te gedenken. In 1246 voerde bisschop Robert van Torote in het bisdom Luik het ''Festum Eucharistiae" in. In 1264 wordt het feest voorgeschreven voor de gehele westerse kerk, door paus Urbanus IV. Dat het feest een vaste plaats krijgt op een donderdag - de donderdag na de eerste zondag na Pinksteren laat zien wat de oorspronkelijke bedoeling is. Op Witte Donderdag in de Goede Week gedenken we allereerst het lijden en sterven en verrijzen van Jezus Christus. Op Sacramentsdag gaat het vooral om de gedacht~n!s van Christus' heilzame aanwezigheid in de euchanst1e krachtens de instelling tijdens het Laatste Avond.maal. De gewoonte om op die dag een Sacramentspro~essie te houden, heeft waarschijnlijk zijn oorsprong m het gebruik om op Witte Donderdag de o~ergebleven eucharistische gaven van brood en WIJn over te brengen naar het ' rustaltaar'. Meestal is dat ' rustaltaar' daar waar ook het tabernakel staat: het doorgaans zeer kunstzinnig vormgegeven 'kluis~e' waarin de overgebleven geconsacreerde hosties worden bewaard. In de processie: een soort ' demonstratie' van Gods toewijding aan zijn were ld droeg de kerk haar grootste 'schat' de straat op: het Allerheiligste, de hostie. Als een levende getuigenis van de werkelijke Aanwezigheid van Jezus Christus in de eucharistie in de gedaante van brood. Met veel feestelijk vertoon werd de monstrans met daarin de geconsacreerde hostie, vanuit de kerk de 'wereld' ingedragen. De processie wil uitdrukking geven aan het idee, dat het christelijk leven een samen-op-wegzijn is naar God.

Ook dit jaar - waarin we oude tradities laten herleven in het kader van Geffen 700 - houden we in onze parochie een sacramentsprocessie. Niet in de maani


Van Soest

F. T.W. M. M. Hanegraaf

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

DE GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Fax (073) 532 29 85 Zaaivoor: bruiloften - partijen -vergaderingen

accountants Geffen Dorpstraat 43

5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Te lefax 073-532 55 44

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

V

SCHOENEN & SPORT

0 /Ji)SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 2 1 89

PEDICURE T. Ketelaars-(}. NistefroolJ Coothstraat 31

(1.

Geffen (073) 532 20 41

AFBOUW ,,

-~

CAFE - - ... GC>-vERS GEFFEN ,:.

r

•

_:,

.

Kerkstraat 5, Geffen

"

)

)


juni, maar op 4 okt. a.s. wanneer we de officiële feestdag van Geftèn 700 vieren. Een werkgroep is bezig om liturgische kleding en kerkelijke attributen .vanuit het kerkmuseum, de pastorie en sacristie te verzamelen en te herstellen. Een nieuw parochievaandel wordt gemaakt ter gelegenheid van dit eeuwfeest. Graag willen wij een grote groep Geffenaren - zo niet heel Geffen - activeren om mee te lopen in die processie. Alle veremgmgen zullen worden uitgenodigd middels een schrijven. Het zou fijn zijn als iedere groep vertegenwoordigd is indien mogelijk met een vlag, vaandel of embleem dat meegedragen wordt. De koren lopen zingend mee, er zullen bruidjes en grote bruiden zijn en volgens traditie zal de priester de stoet sluiten: hij draagt het Allerheiligste mee onder het baldakijn. We hopen op een waardige opening van de officiële feestdag van Zeven Eeuwen Geffen.

Leefbaar Geffen. De zomer staat weer voor de deur. Lange avonden, waarop we een eind kunnen wandelen, fietsen, sporten, in de tuin werken of gewoon buiten kunnen genieten in alle rust. Maar die rust, is die er wel? Wat vinden we ervan, als groepen jongeren samen komen, crossend en brommend in onze woonwijk? GezeU ig kletsend, radiootje, blikje drinken. Ook zij willen genieten van die lange avonden. In feite is daar niets op tegen. Als iedereen maar rekening zou willen houden met elkaar! Helaas is dat niet altijd het geval. Vaak wordt er een spoor achtergelaten als: lege blikjes, flessen, fritesbakjes, sigarettendoosjes en noem maar op. Dat is niet zo prettig voor de omgeving. Het komt jammer genoeg ook in ons dorp voor, dat er voorwerpen moedwillig vernield worden. Sommige mensen ergeren zich daar vreselijk aan. Durven daar niets van te zeggen, maar houden daar een naar gevoel aan over. Anderen vinden het juist gezellig of staan daar onverschillig tegenover. Van uw ervaringen willen we graag een beeld krijgen, zodat we mogelijk in gesprek kunnen gaan met de verantwoordelijken. Daarom valt er op het eind van de zomer een enquête bij u in de bus. We zullen u via de Torenklanken op de hoogte houden.

Kerk en Samenleving.

PRIJSWINNAARS RABO-SPROOKJESDAG NAAR EFTELING

THEOLOGIE EN LEVENSBESCHOUWING De toekomst van de kerk is mede afuankelijk van mannen en vrouwen die als pastoraal werker professioneel werkzaam willen zijn in de parochies.

De opleiding "HBO Theologie Levensbeschouwing" van de Fontys Hogescholen Tilburg biedt belanostellenden de mogelijkheid zich te richten op het profe:sioneel uitoefenen van parochiële werkzaamheden. Ook richt de opleiding zich op degenen, die parochieel vrijwilligerswerk verrichten. Zij kunnen professionaliteit vergroten door het opleidingsprogramma geheel of gedeeltelijk te volgen. De opleiding leidt bovendien op voor allerlei andere beroepen op het terrein van geloof en levensbeschouwing. Voorbeelden z1Jn: docent levensbeschouwing, kerkelijk katecheet, levensbeschouwelijk begeleider, geestelijk verzorger, stafmedewerker bezinningscentrum, medewerker bureau voor levensvragen. lnfö: drs. Rijksen (vakgroepleidertheologie) tel.: 013 539 44 69 of O13 - 533 26 99 (privé).

Vorig jaar november waren alle kantoren van Rabobank Het Maasland in het kader van de Spaardag omgetoverd tot sprookjesbanken. Kinderen die verkleed als sprookjesfiguur naar de bank kwamen, maakten kans op een dagje Efteling met het hele gezin. Op 5 mei jl. was het dan zover. De zes prijswinnaars vertrokken 's morgens vroeg met hun ouders, broertjes en zusjes met de bus naar de Efteling. Of het leuk was? Nou en of! De winnares uit Geffen, Iris van Oort, vertelt zelf over haar dagje Efteling: Het Efteling-uitstapje Na een goed georganiseerd reisje door 'het organiserende team' van de Rabobank op 5 mei 1998 naar de Efteling met voor ons al een gezeUig busritje heen en terug, de zon, een droomvlucht, een lekkere lunch, de Fata Morgana, het Carnaval festival en natuurlijk op zoek naar 'Roodkapje' in het sprookjesbos eindigde voor ons en met name voor Iris een onvergetelijke dag. Een kort maar krachtige reactie hierop van Iris zelf was: 't was leuk! Anke-Nancy en Jeanette nogmaals bedankt.

Groetjes van Iris van Oort (3 jaar) te Geffen.

5


EFKES BUURTE MÈ ...... Hans Hendriks (43 jaar) Hij was de beoogde derde wethouder die plotseling besloot het politieke strijdtoneel te verlaten... Voor menigeen plotseling misschien, voor hemzelf bewust overwogen, ziek van eindeloze discussies, veertien dagen lang, dje niet tot een, voor hem bevredigend eindoordeel leidden... Hans Hendriks, sinds 1984 penningmeester van Scouting Geffen, ontmoette als zodanig regelmatig Jan van Vucht, in die tijd gemeenteraadslid. Omdat Hans bij de gemeente werkzaam was, was hij menig keer een vraagbaak voor Jan. Al gauw kwam Hans op de kandidatenlijst voor de Vooruitstrevende Fractie. De samenvoeging met Nuland tot VPM in 1993 leverde 3 zetels op. In 1994 waren er opnieuw verkiezingen: Hans bezette de 3de plaats van de lijst, maar ze veroverden 2 zetels! Echter, omdat Jan van Vucht een functie aanvaardde, waarbij hij geen gemeenteraadslid kon blijven, nam Hans Hendriks zijn plaats in en werd alsnog gemeenteraadslid voor de VPM en tevens fractievoorzitter. "Als oppositiepartij moet je jezelf melden" vindt Hans. "Ook al isje mening sterk afwijkend,je moet niet nalaten die kenbaar te maken. Politiek doe je om te beïnvloeden, het is eveneens geen vriendenclub!" Hans is zich ervan bewust dat hij in die tijd best wel scherp van toonzetting was, maar geen onzin heeft verteld! Hans probeert weloverwogen de ingewikkelde gang naar zijn vertrek uit de Maasdonkse politiek uit te stippelen. ..hij herinnert zich alle gespreksdata, met uur en tijd. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 4 maart jl. behaalde de VPM 2 zetels. Het CDA en de Partij Maasdonk wilden een coalitie vormen en hoewel niet stri kt noodzakelijk werden VPM en Partij Vinkel gevraagd om mee te doen, om zodoende een brede coalitie te vonnen. Er werd serieus gestart met afspraken op drieërlei gebied: l. Programma; 2. Bestuurlijke vernieuwing; 3. Bemensing college. Iedere partij behalve Vinkel zou een wethouder leveren. Alle punten verliepen vlot naar ieders tevredenheid. Veel tijd werd besteed aan wie, welke portefeuille zou krijgen en ook de betaling van de wethouders kwam volgens de agenda aan de orde. Er is een landelijke tabel waarop bepaald wordt, afhankelijk van het aantal inwoners hoeveel wethouders een gemeente mag hebben. Voor Maasdonk was dat minimaal 2, maximaal 3. De Gemeenteraad kan het aantal bepalen, maar heeft geen zeggenschap over de betaling. Zondag 29 maart: die bijeenkomst staat nog in Hans zijn geheugen gegrift. Hij zou bij zijn werk maximaal twee dagen inleveren en de wethoudersvergoeding zou dan staan tegenover

6

de vermindering van zijn salaris en gaf te kennen dat hij alleen mee kon gaan met een 100% betaling, hetgeen er voor stond. Op die bijeenkomst ging Hans wat eerder weg en na een telefoontje op een later tijdstip kreeg hij te horen dat ze 'eruit waren'. Hij kreeg tevens - als mediaman - de opdracht om het nieuws door te geven aan Burgemeester en Secretaris, de krant en tekst t.v. Wie schets zijn verbazing toen 's avonds om half 12 rood licht werd gegeven! Pastij Maasdonk kon niet instemmen met het gevraagde salaris' Ze beriepen zich op, een in het verleden genomen besluit: drie wethouders voor de prijs van twee. "Ik voelde me diep geraakt, omdat ze tot dan toe niets over dat punt hadden gezegd en omdat ik juist die middag de coalitie 'op straat had gelegd', aldus Hans" de beide andere wethouders zagen het niet zo somber in en lieten zich vervolgens rustig fotograferen voor de krant. "Ik vind dat je meer dingen mee moet laten wegen in zo'n geval" zegt Hans. '"Alle betrokkenen waren zeer enthousiast op weg gegaan. Waarom moest dat ene punt zo keihard gespeeld worden?" Dan volgen er vele contacten; compromissen ook: Hans zou tot l okt. 70% ontvangen. Men bleef oplossingen zoeken. Er zou een uitspraak voor een bepaalde datum komen, hetgeen niet gebeurde. Intussen hadden de Burgemeester en Secretaris in een interne notitie aangegeven dat er voldoende werk voor drie wethouders zou zijn in Maasdonk. Ook werden alvast bijeenkomsten gehouden van de toekomstige wethouders met de Burgemeester ter oriëntatie op de nieuwe job. Op Witte Donderdag lagen. er wederom allerlei varianten op tafel. Op Paaszaterdag kwam er een tweede toe nadering van Hans: tot 1 jan. 70%. Dit was echter nog niet genoeg! "Toen heb ik op Tweede Paasdag gezegd :ik stop ermee!" zegt Hans. "Ik had er op die manier geen zin meer in". Het is een geldkwestie, dat geeft Hans volmondig toe, "maar men heeft hier de mens vergeten, hoewel m.n. de voorzitter van het CDA alle mogelijke moeite heeft gedaan om de breuk te dichten. Misschien heb ik niet het goeie politieke bloed, maar ik ben nou eenmaal Hans. Het meest jammere ( en dat klinkt misschien hypocriet) vind ik het voor Betsy en Jeanne, want we vormden een goed team, we zagen het helemaal zitten!" "Ook al kunnen de meeste mensen het niet waarderen om, om die reden op te stappen", zegt Hans "ik heb ook bemoedigende telefoontjes gekregen!" "Men kan van mij zeggen wat men wil, maar volgens mij ben ik wel altijd eerlijk geweest", aldus een beoogd wethouder, die geen spijt heeft van zijn besluit. BEDANKT Voor 1Oüx "Efkes buurte mè... " kreeg ik van de redactie van Torenklanken een mooie bos bloemen en


een prachtige pen. Hartelijk dank daarvoor en ik zal de pen graag gebruiken om schön verhalen en uitspraken van Geffenaren vast te leggen. Diny van Wanrooij.

DE KONINGIN DER GROENTE Tot 27 juni is ze er nog: de koningin der groente ... Sinds eind april is het een enorme bedrijvigheid bij de familie van Zantvoort rond de aspergeteelt. Joke en Rien kunnen een paar maanden niet meezingen in het koor of deelnemen aan dorpsactiviteiten en vergeten maar even de zondagsrust! Ook de kinderen Ine, Peter en Iwan helpen mee. " In 1991 zijn we begonnen" vertelt Rien. "Uitbreiding van ons bedrijf was noodzakelijk, omdat de zoons wilden gaan meewerken. Meer koeien en kalveren was niet mogelijk en dus was de aspergeteelt een goed alternatief. Rien was daar van kinds af aan al mee vertrouwd, omdat z'n vader ook asperges had. Ze kopen de eenjarige planten en zetten die op het productiebed. Het eerste jaar wordt niet gestoken, het tweede jaar slechts een korte periode Daarna kun ie 8.000 tot 10.000 kg. asperges steken van l ha. Ze heb ben nu 2 ha. in volle produktie en l ½ ha. tweèdejaars. De asperges worden 25 cm. onder de grond geplant en er worden bedden gemaakt van ong. 30 cm. hoog om de asperges een zekere lengte te laten krijgen, zon-

der dat de zon erbij kan om ze te verkleuren. De bedden worden gladgestreken en wanneer er scheurtjes te zien zijn, komt de asperge naar boven. De stekers krab ben de asperge bloot en steken die op ong. 25 tot 30 cm. De stekers zij □ voornamelijk vrouwen en scholieren. De vrouwen zijn meestal vroege vogels en de scholieren steken vaak 's avonds. Ze werken in speciale arbeidstarieven, hetgeen slechts 6 weken mag duren. Zo'n zelfde regeling kent de fruitteelt. Joke, bekend als gastvrije gastvrouw, zorgt op tijd voor koffie, broodjes en krentenmik. "Want" zo zegt ze, "een goede pauze is heel belangrijk, dan krijgen de mensen geen rugklachten. Meestal zingen ze weer terug naar het veld! Ze voelen zich hier thuis!" Na het steken gaan de asperges in grote bakken met water om gekoeld te worden. Daags daarna worden ze gewassen en gesorteerd op de lopende band in diverse kwaliteitssoorten. De superklasse asperge is mooi wit en goed recht. De violette asperge heeft heel even het daglicht gezien, maar heeft een goede smaak. Kwaliteit Ten il zijn niet zo mooi recht en wat dunner. De familie van Zantvoort is trots op het onlangs verkregen ~redikaat: Milieuvriendelijk geteelde asperges! De konmgm der groente, ook wel het witte goud genoemd. "Dat goud zal er binnenkort wel af zijn" zegt zoon Peter terloops "als de Euro komt zal de rente omhoog gaan.

Vaderdag aanbiedingen: Olifant jonge jenever van f 23,85 voor f Henkes vieux van f 23,55 voor f Jack Daniels whisky 0,71 · f Hooghoudt citroen 11 f

21,95 21,95 37,75 15,55 Joseph Guy*** + gratis stropdas f 30,95 Grolsch 5 liter blik compleet met gratis tapkraantje f 21 ,95 Leuke cadeau artikelen div. prijzen Verschillende bierpakketjes div. prijzen aanbiedingen geldig tlm 27 juni 1998 zetfouten voorbehouden

Kloosterstraat 5b Geffen Tel. (073) 532 46 59

Verhuur van: tafela, atoelen, bartafela, krukken en tapinatallatie 7


Bij het Rabo Reisburo in Geffen: last-minute aanbiedingen! Rabo Reisburo Geffen selecteert de leukste en voordeligste last-minute reizen voor u. Zon, zee en strand. Een actieve vakantie of een culturele reis. Met de auto, bus, boot of vliegtuig ... Onze aanbiedingen staan onder andere elke zaterdag in de reisbijlage van de Telegraaf. U kunt ook kijken op internet: www.rabobank.nl waar u de meest actuele aanbiedingen vindt. Maar u kunt ook altijd even binnenlopen bij ons Rabo Reisburo Geffen aan het Dorpsplein 1. Of bel: 073 - 5340500.

Alvast een prettige vakantie!

Nu boeken

is geld besparen.

Rabobank Reizen


ROND DE DORPSPOMP Een nieuw elan kondigt zich aan! Eerste Pinksterdag een nieuw "Veni Creator Spiritus". De mooie kerkelijke viering van Prins Maurits en Marilene had nieuw leven, perspectief opgeroepen. "OPDAT ALLEN EEN ZIJN!!" Vurige tongen spraken een nieuwe taal, van onze tijd, levendig, hartverwarmend. We konden elkaar verstaan, we spraken dezelfde woorden, hadden hetzelfde verlangen. De verschillen waren overbrugd. Toen begon weer die dodende scherpslijperij. De opstanding werd neergeslagen. Een ijzige kardinaal en zijn met wetmatigheden volgegoten perschef deden ons "gruwen". Fantastisch toch, wat we beleefd hadden. Om te vertellen aan onze kinderen. Nu staan we weer met lege handen. Er is veel "MOOIS" kapot gemaakt. Dat doet nog lang pijn. Gelukkig op tweede Pinksterdag een verademing in onze parochie. De processie van de pastoor en de communicantjes naar de Veldkapel. Een zonovergoten Veldstraat-plein. De laatste stoelen werden aangesleept. De kinderen brachten bloemen mee: rode, blauwe en gele. Samen met Door van Lee en dochter Gerry werd de kapel een bloemenzee. Door van Lee kreeg een luid applaus voor haar dagelijkse zorg voor de Mariakapel. Een mooie viering met samenzang en optreden van het gemengd koor. "Ave Maria, klonk veelvuldig. Na afloop bij "Het Bergje" op de koffie. Een gastvrij onthaal en een lekker Bekske mi "Keek" en nog un extra "Kumke". Volgend jaar weer! Onthoudt het op 2e Pinksterdag. Dat wordt een mooie traditie. Het kapelletje is opgebpuwd uit resten van oude kerken en kapellen in 1953 door vrijwilligershanden van de firma "De Veer". Het was een Maria-jaar en 100-jaar vrijheid voor de Katholieken. Maar ... nog lang niet EEN... is wel weer gebleken of zijn (waren) dit de laatste stuiptrekkingen van een conservatief front. De stamtafel heeft voor deze keer onderdak bij Gerrit van Erp "GOVERS FRITURE". De koffie is fantastisch. De gastvrijheid fenom inaal. We praten nog even na over de twee scholen en de wat felle uitlatingen in vorige Torenklanken en stellen vast dat hiervan de bedoeling was om de discussie aan te zetten over een mogelijke samenvoeging van beide Basisscholen. Er zijn veel voordelen te noemen. De draagkracht daarvoor moet wel groot zijn en alle betrokkenen moeten gemotiveerd er hun schouders onder zetten. Dan kan er iets "GOEDS" ontstaan. De Aloysiusschool heeft zich intussen landelijk gemanifesteerd. De beste voetbaljeugd van Nederland woont in Geffen en Rotterdam. De spannende finale

werd gespeeld op het Willem II terrein in Tilburg. 500 Geffenaren begeleiden het inmiddels beroemde "Aloysius-team". Onze Aloysianen lieten zich van hun beste kant zien. Een sportieve wedstrijd. Maar niet bang, al wisten ze dat die Rotterdammertjes, de Feijenoord- en Sparta-school doorlopen hadden. Het werd een groot feest. Al moest Geffen tegen zoveel "geschoolde" voetballers verliezen. Er werd kranig tegenstand geboden. Er was een feestelijke thuiskomst in Geffen. Proficiat aan het dappere Team, de Aloysiusschool en de begeleiders. We schrokken van de Kiosk. Sjonge, wat een bouwwerk. Het wordt te saai. Och, mensen kunnen maar niet wachten. Er komen nog rijke decoraties in gietijzer, smeedijzer, dakversieringen, klank:boarding en een fraai dak, verlichting een fantastisch TOPPUNT. Ruud Verhagen, gidste "De Geffense Boerenbruidsparen" door het dorp. Het werd een feest van herkenning en verbazing. Zoveel moois heeft Geffen te bieden. Ja Ruud, schrijf het toch maar eens op. Er komt een mooi wandelgidsje? Samen met Hans Diks moet dat toch mogelijk zijn. Ja toch!! 700 jaar Geffen heeft weer een hoogtepunt op 20 juni: DE GROTE SPORTDAG in het Dorp, rond Geer en Dorpsplein. Het wordt een grootse belevenis met alle Toeters en Bellen'! Meedoen is belangrijk, en meebeleven is fantastisch en erbij zijn is voor iedere Geffenaar NOODZAKELIJK. Op 21 juni is de Stamtafel in de openlucht. Op het voorplein van de Mariaschool. Dan wordt tevens de spannendste JEUDE-BOULE wedstrijd van het jaar gespeeld tussen de Zjeu-de-boel-club en de stamtafelgasten. Ook om 11.00 uur tot ..... , dat weten we nog niet. "Effe naor Geffe" komt er weer aan. De krant 200.000 exemplaren in 200.000 gezinnen wordt extra "FLEURIG" in verband met 700 jaar Geffen. "Geffen straalt aan alle kanten", en ... de laatste hondepoep wordt geruimd, de eendenoverlast bij de Wiel in• De Vlijmd bedwongen. En lees het laatste nieuws in de "GEFFENSCHE COURANT". Het wordt vakantie! Maar zorg dat ge er bent op 18 en 19 juli. Het grote OPENLUCHTSPEL op het Dorpsplein. Van Stamtafel 83 tot ¡ 21 juni om 11. 00 uur bij de Mariaschool ZJEU-DE-BOELEN! !

9


't

dftertje Dorpst raat 16 5386 AM Geffen Tel. (073) 532 15 41 Fax (073) 532 20 72 Bankrelatie: Rabobank Maasdonk rek. nr. 13.75.11.094 K.v.K. Den Bosch nr. 160.75.884

CAFETARIA 'T AKKERTJE HEROPENT ONDER EEN NIEllWE NAAM SMllLWERELD 'T AKKERTJE

Op woensdag 17 juni aanstaande wordt Cafetaria ' t Akkertje in geffen bekroond met h«.> t kwaliteitsmerk SMULWERELD Vanaf die datum heet 't Akkertje dus SMULWERELD 'T AKKERTJE.

Smulwereld is een kwaliteitserk«.>nning die alleen verleend wordt aan de to11pers onder de cafetaria's. SMULWERELD stelt de hoogste eisen aan: de cafetaria, de hygiëne, de bediening en natuurlijk aan de producten Regelmatig worden alle erkende zaken bezocht door een onall1ankelijk keuringsbureau. Deze onderzoeken of er wel gebakken wordt in schoon frituurvet, of de tempratuur in de koeling en de vrie7ers in orde is, of de producten op de voorgeschreven manier, bereid en bewaard worden en ze nemen regelmatig monsters mee die in het laboratorium getest zullen worden op hun versheid. samenstelling en smaak. Inmiddels dragen 75 zaken in I ederland de kwaliteitse,lenning SMll LWERELD.

SM ULWERELD "T AKKERTJE wordt zowel binnen als buiten in een nieuw jasje gestoken en er za l in de kelder een speelpaleis voor de kinderen gemaakt worden met een BALLEN BAK \'an 10 vierkante meter De ouders kunnen \'ia een scherm hun kinderen in de gaten houden. Brasserie OUD G EFFE sluit haar deuren en gaat plaats maken voor een feestzaal voor kleine partijtjes en buffetten.

Smulwereld Express Op woensdag 17 juni start Sî\l ULWER ELD met een Klt DERDAG. Dan staat de SMULWERELD EXPRESS op de parkeerplaats een 12 meter lange trein waarin kinderen gratis naar hartelust kunnen springen en klimmen Een l:,'TOOt spektakel dat uw kind niet mag missen Bovendien kost de smulkotlèr (het speciale kindermenu) met een gratis ijsje die dag slechts F 5,00. In de smulkofter zitten altijd leuke cadeaus en lekker snacks, deze periode zit er een cd met sprookjes en liedjes in. We hebben tien verschillende cd's. dus spaar ze allemaal.

Cafetaria 10

Café - Petit Restaurant - Ballenbak


SCHOOLVOETBAL Een team om trots op te zijn Zoals in de vorige Torenklanken belooft komen we hier verder terug op de succesreeks van het voetbalteam van de Aloysiusschool. In het historische jaar van Geffen 700 schreef dit voetbalteam ook historie, en hoel Na succesvolle voorrondes moesten we naar de landelijke halve finales in Zeist. Met twee bussen vertrokken we om daar de strijd aan te gaan met de twaalf beste scholen van Nederland. De eerste wedstrijd speelden we 0-0 ondanks enkele goede kansen. In de tweede wedstrijd ging het scoren een stuk beter en wonnen we met 2-0. De laatste poule wedstrijd moesten we gelijk spelen om in de halve finale te komen. Na een vroege 1-0 voorsprong leken we op rozen te zitten maar nadat het 1-1 was geworden kropen we door het oog van de naald. Zonder iemand te kort te doen willen we hier toch een man speciaal vermelden omdat die er ons toch wel doorheen sleepte en dat is onze enige echte super Sar Bjorn. In de halve finale moesten we tegen een school uit Vierlingsbeek. Het was een zeer spannende wedstrijd die we uiteindelijk met 1-0 wisten te winnen. Toen de scheidsrechter affloot was het een groot Geffens feest met juichende en schreeuwende mensen. OP NAAR TILBURG Bij terugkomst in Geffen kwam fanfare WIK ons spontaan een aubade brengen. Grote klasse jongens. Na flink wat voorbereidingen togen we op 6 juni met een supportersschare van een 500 Geffenaren, waaronder de Pompzwengels naar de landelijke finale in Tilburg in het Willem Il stadion. De Nicolaasschool uit Rotterdam was daar onze tegenstander. Flink onder de indruk van zo'n groot stadion en de luxe kleedkamers gingen we het veld op. Na onze cadeau's afgegeven te hebben, tassen voor de spelers en echt Geffens 700 bier voor de leiding van de Nicolaasschool, begon de wedstrijd. Na enkele goede kansen voor ons bleek deze school met enkele spelers van Feyenoord en Sparta in hun midden toch een maatje te groot voor ons. We verloren uiteindelijk toch wel geflatteerd met 4-0. Maar dat mocht de pret niet drukken we waren de tweede beste school van Nederland van de 7000 scholen die aan dit toernooi hebben meegedaan. Het werd een onvergetelijke dag. De prijsuitreiking werd gedaan door spelers van het Nederlands elftal, Piërre v. Hooydonck, Clarence Seedorf, Ed d. Goey, André Ooyer en Giovanni v. Bronckhorst. Fanfare WIK stond ons bij terugkomst al weer op te wachten waar het een groot feest was. Het was een dag geworden om nooit te vergeten. Tot slot willen we al onze sponsors, Cafetaria het Akkertje, Unigar Garage Peter Strik, Sportmodezaak

Spierings, Café de Gouden Leeuw, Bouwbedrijf Gebr. v. Wanrooy, Heymans Nederland B.V., M. v. Osch interieurs, BouwbedrijfNAS, Mora Lith, CIO00 v. Herpen, Poelierbedrijf Jo v. Drunen, Dorsvlegel Vinkel, Wielerhuishuis v.d. Meulenreek, C inerent Geffen, Slagerij Jan v. Ravenstein, Van Erp kinderkleding, Gevers friture, Slagerij v. Tuyl, RABO bank Maasdonk, Geffense Horeca vereniging, Effe noar Geffe, Schoolbestuur, Oude1Taad Aloysiusschool, Evenementenstichting, Winkeliersvereniging Geffen en Stichting vrienden van Nooit Gedacht bedanken voor hun steun bij het regelen van de bussen, petjes e.d. Een speciaal woord van dank voor al onze supporters van Heesch tot Tilburg, orkest de Pompzwengels, Fanfare WIK en onze cameraman Jan Markus. Onze grootste dank gaat echter naar de speelsters en spelers van de Aloysiusschool die ons deze geweldige dagen met hun fantastische spel en inzet hebben gegeven. Wij zijn trots op jullie. De leiders

BEDANKT Op zondag 17 mei heb ik mee gedaan aan de fietstocht voor het Lilianefonds. Op het einde was er in de kantine van De Geer een loterij. En toen heb ik de hoofdprijs, een nieuwe fiets, gewonnen. En daar ben ik hartstikke blij mee. Ik wil daarom iedereen bedanken, die mij van tevoren gesponsord heeft, en ook de dames van de M.0.V. en Pastoor Spijkers, die het allemaal georganiseerd hadden en natuurlijk ook alle sponsors, die de fiets beschikbaar hebben gesteld, vooral Tonnie Jansen. Hartstikke bedankt allemaal! Groeten van Krijn de Veer.

2000 STE VAN GEFFEN Op mijn vraag in Torenklanken no. 8 heb ik enkele reacties gekregen. Dank aan de fam. Huibers (4000ste), fam Verhagen (5000ste) en Dhr. K. Jongeneelen. Alle suggesties wijzen naar de naam Ida v. Krey, geboren op 12 maart 1933. Deze informatie is mondeling verkregen en doorgegeven, en is niet bevestigd door vermelding in het archief, krantebericht of viering of plechtigheid rond de geboorte. Waarop baseert zich deze informatie? De ouders van Ida waren op de hoogte van de spoedige komst van de 2000ste, maar bij de geboorteaangifte hebben ze over dit feit bij hun kind niets gemerkt. Ook daarna hebben ze nooit een bevestiging ontvangen. C. Heijmans. 11


KPJ

KPJ Geffen

be-

"

Ceffitt DORPSZESKAMP GEFFEN 19 JULI 1998 KPJ-Geffen organiseert ook dit jaar weer een dorpszeskamp voor zowel de jeugd van Geffen als voor de ouderen. Kun je als buurtvereniging, familie, bedrijf, sportclub of gewwoon als een stel vrienden een groep vormen, meidje dan aan. (Snel, vol is vol: 30 teams). Een zeskampgroep mag bestaan uit; 4 dames en 4 heren en een coach plus nog reserve spelers 3 dames en 5 heren en een coach plus nog reserve spelers 5 dames en 3 heren en een coach plus nog reserve spelers Het team moet bestaan uit minimaal 4 Geffense personen Kun je een groep vormen met bijvoorbeeld alleen heren, doe dan toch mee voor de gezelligheid, zonder kans op prijzen. Bij ons speelt gezelligheid ook een grote rol.

Leeftijden: jeugd vanaf 8 jaar tot en met 15 jaar ouderen vanaf 15 jaar Men mag maar met 1 team deze dag deel nemen. Inschrijfgeld op de vergadering meebrengen, voor de jeugd is dit Hfl 25,00 en voor de ouderen weer Hfl 35,00.

Opgave: uiterliik voor 12 iuli vol is vol: 30 teams 14 juli is de vergadering, bericht over de tijd volgt nog na aanmelding. Strookje inleveren bij Peter Schutjens v. Coothstraat 13 of telefonisch aanmelden 5321022

NAAM NAAM

TEL. ADRES

12

TEAM: _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--=-

CONTACT PERSOON: CONTACTPERSOON: -----------------.... CONTACTPERSOON: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-----=JEUGD TEAM/ OUDER TEAM

------------------


Mei/ Juni 1998 • J aare;ang 2 nummer 7 • Verschijnt eens per twee maanden in Torenklanken* Oplage VM 1750 stuks• Pagina I

Hete zomer verwacht! (van de hoofdredactie) Geffen - Het belooft een "hete" zomer te worden in Geffen dit jaar. De komende maanden staan er een aantal spectaculaire activiteiten in het kader van "Geffen 700" op het programma. Aanstaande zaterdag vindt het grootse Sportfestijn plaats. Tevens start dan de kaartverkoop voor het openluchtspektakel op 18 en 19 juli. Vandaag in deze extra dikke editie van uw "Geffensche Courant" onder andere aandacht voor:

* verslag wandel-4-daagse * verslag rondgang bruidsparen * rubriek "700 jaren Geffen" * kunstveiling

Actie "Kaars voor het raam" ( van de kerkelijike redactie)

Geffen - ln het kader van "Geffen 700" houdt de Maria Magdalena parochie de actie "Een kaars voor het raam". Op de kaars ziet u, in vijf kleuren druk, een afbeelding van het gebrandschilderde raam met het wapen en de vlag van Geffen, ' de Nederlandse vlag, het "Geffen"-logo en onze patroonheiligen St. Tmdo en Maria Magdalena met de tekst: "Geffen: zeven eeuwen bruisend in broederschap!" De kaarsen zijn 20 cm hoog en hebben een doorsnee van 6 cm (kost il 10,-) en 8 cm (kost fl. 15,-). De kaarsen zijn te koop op de pastorie tel: 5321216. 's Ochtends kunt u daar terecht. Koop zo'n kaars !! !!!!! !!!

"Geffen, wat een Heerlijkheid!" (van de schoolredactie)

IEiY' Start kaartverkoop Op zaterdag 20 juni start de kaartverkoop voor het

openluchtspel op 18 en 19 juli. U kunt kaarten kopen bij: Fixet, Papendijk 10 Cinerent, Tolweg 2 en tijdens het Spo,r_festijn

Kaarten kosten 700 cent.

Geffen - Twee herauten te paard gaven onlangs het startschot voor het project "Geffen, wat een Heerlijkheid", wat op de beide basisscholen gehouden wordt. Het project is samengesteld door de werkgroep 'Jeugd', bestaande uit Diny van Wanrooy, Leny Romme en Trees Lamers. De bedoeling van het project is op de eerste plaats met de kinderen een stukje beleving van vroeger op te roepen; Welke plekjes in het dorp herinneren ons aan vroeger? Hoe was het in Geffen toen opa en oma nog kinderen waren? Het hele dorp moet in de gaten krijgen dat de jeugd bezig is geweest met het thema "Geffen 700". Een deel van de lessen leidt tot producten, waarmee aan het eind van het project een tentoonstelling wordt georganiseerd. Deze tentoonstelling is te bezichtigen op zaterdag 20 juni van 13.00 tot 15.00 uur. Iedereen is dan natuurlijk van harte welkom!

13


Rondgang Boerenbruidsparen

W andel-4-daagse succes ! !!

(van een verglaggever)

( van onze sportredactie)

Geffen - Op zondag 1 7 mei trokken onze Boerenbruidsparen in hun prachtige, Middeleeuwse kledij door Geffen voor een rondgang langs de historische plekjes in ons fraaie dorp. Ondanks het voor de maand mei zeer zomerse weer wist Ruud Verhagen van heemkundegroep Vladerack het bonte gezelschap een hele middag te boeien. Ook bestuursleden van "Geffen 700" waren van de partij. Al met al een geslaagde happening op initiatief van de bruidsparen in samenwerking met onze heernkundegroep. Op dit moment zijn de leden van Vladerack keihard aan het werk om de laatste hand te leggen aan het "Geffen 700" fotoboek. Wellicht zullen zij later in het feestjaar 1998 nog vaker dergelijke rondgangen voor belangstellenden organiseren. Wij houden u op de hoogte!

Geffen - Stichting Jeugdvakantiewerk Geffen organiseerde van 12 t/m 15 mei een Wandel-4-daagse, met veel aandacht voor

het 700-jarig bestaan van Geffen. Op woensdag 13 mei waren er speciale historische wandelroutes van 5 en 10 km uitgezet. Deze routes waren opgenomen in een prachtig boekje boordevol interessante informatie uit reeds lang vervlogen lijden. Een geweldig initiatief1 Maar de Stichting Jeugdvakantiewerk Geffen had nĂłg een mooie verrassing voor "Geffen 700" in petto: op de slotavond ontvingen vvij uit handen van voorzitter Paul Wingens een cheque ter waarde van fl. 576,- voor het glas-in-lood raam. Bravo! ( D?Hieronder ziet u een kopie van deze

cheque verkleind afgedm/...'t )

Waardecheque Ă Hfl. s16,-Uitgereikt aan:

700 ter gelegenheid van de Geffense W andel-4-daasge 1998 als donatie voor het glas-in-lood raam van onze H. Maria Magdalena kerk. Namens alle deelnemers van de Warulel-4-daagse aangeboden door:

Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen Paul Winge,zs

=;;;;;;;;;!;;; !\ ;;;:;~~~~~~~~~ 14

Stg. Geffen 700 Jan van Vught

~~~~~~===)="=~e

~1:;i


Heemkundewerkgroep 'Vladerack' verzorgt enkele afleveringen voor de editie 'Geffen 700' Aflevering 5

Met de t o.chti9_io.V'i9e 00V"lo9 b,,.o.k vooV' Geffe1" eeVI Vliev\W ti_id peV'k o.o.V\, De_ sfri_icl +v.sse1/\ eeY\ o.o.Y\to.l

ops+o.~'\&9e. N edevlaJ.'\dse 9ewesteV\ e VI cle SpC10.nse

tV'oepel-'11 tv\sseVI 1568 eVI 16481 WeV"d met tv\sseV1poze1" 9evOeV"d. Dacu"bi_j was BrabaVlt vaak fV'oMt9ebied el'\ ook h et Mao.slo.Md moest meni9mao.l onde,,. h et geweld val'\ beide froepeMmachteM lijden. Dit wo.s ze.kei" het 9evo.l WO.VIVleeV' De.VI Bosch weel" eeMs weYd bele9el"d. JM de Ql,,\dste dol"psl"ekeV1in9e.n 1 VO.VI O~Y\sfreek s 16001 komt l"e9el11'\o.ti9 het 9edwoV19eM leveV"eV\ vo.VI vee, voedsel, dV"aMk eVI o.Vldeve 9oedeV'eV1 o.o.l'\ W\ilito.iveV\ o.o.n bod. SoW\s Wo.V'eV\ deze W\ilito.iV'eV\ in9ekwo.l"tie.vd iVI m,s dovp . Po.s V\CI h et be!e9 vo.V\ Den Bosch s+...ekeV\ , Maal" het

20v\

I

iVI 1629, kwaW\ el" weel" V'l,,\St in de.2.e

V\09 tot 1648 dL,\l"eVI voovdo.t de "Vvede val'\ ML-il'\ste,,."

defiMitie.f ol'\de vteke"'d weV"d. Hie,,.bij beschov1wde mei'\ o.lles wo.t tel'\ ZtAideVI VCIV\ de 9vote V'ivieV'e l'\ 10.9 o.ls vel"oveV'd 9 e bied eV\ dat kwo.W\ diV"ect oVldev h.et bes+v1l,,\V' vo.V\ de S+o.+ev,- LleVle V'o.o.l. Deze 9ebiede~, l'\Oe.Mde me.VI do.n ook de "GeV1e l"aliteits!o.V1deV1

11 •

Het bestl,,\tAI" doo,• de t-l eV'to9 Wel"d ovev-9eV1omeM doov-

"DeV\ Ho.0.9 ". Het doV"p wev-d bestv\tAV-d dool" eeV\ dV'ost, sch.ov\t of officiev-1 die l'\O.W\el'\S de h.eev opfro.d als voovzitteV' VO.VI de zeveVI sch.epeVlen.

Zij vol"fnden

h e t da9elijks best1Av1r e11 kwo.mel'\ voort v\it de wie.est wel9este!de 9 e zÎMl'\e11 e 1·1 d iel'\del'\ VO.I'\

11

oV\bespvokel'\ 9edvo.9" te zijn. €Ik jo.o.l" stelde de dvost ÎI'\ Geffel'\

l'\Îev1we schepenel'\ o.al'\1 h.et ene jo.av Wo.V'el'\ do.+ el" viel"1 he+ o.Mdev-e jo.o.v- dv-ie. N iemo.l'\d mocht zijn fv\l'\ctie dv1s meel" do.l'\ twee jo.o.l" o.chtev-eeM bekledeM. Wo.t dao.V-1'\o.o.st ook heel belo.n9vijk wo.s1 was dat de voovkev1I" v\it9i"'9

l'\O.O.l"

pel"soMel'\ vaM de 9et<efovineevde t<eli9ie. Mo.aV' 01t1do.t el" maar wei1'\i9 pt<otesto.ntse vo lwassen W\O.Mnel'\ i"' Geffe.l'\ wool'\del'\1 wev-den de W\eeste schepel'\zetels bezet doov katholieke!'\ . De dvost do.o.v-ente9en is wel altijd pv-otesta11ts 9eweest. De. pvotesto.ntel'\ be.kleedde"' de. f'Y\e .e st bevool"l"echte fv\Vlcties i"' OMs do,,.p. Nao.st d e w e v-e ldlijke fno.cht1 Wel"d ook de 9eesteli_jke W\acht il'\ ho.V\de"' 9ele 9d VCII'\ een pt<otestant. Sinds het bestv\w' dool" de Staten-Ge1"evcial WC\s de katho lie k e 9eloofsl,,\itoefel'\in9 v el"bode"' e n wevd de kel"k in9el'\ome n door een pvotest al'\t se dominee.. Hievmee hoopte fY\el'\ in D e n t-laa9 te beveike M dat de katholi eken ÏV\ de loop dev tijd Zov\del'\ be.kevel'\ tot "het l'\iev\we geloof'. Mei'\ kwo.m ech+e,,. bedl"o9en v\it omdat de katholie k eV\_, i V\ de loop van de 18e eev1w1 ille90.le schv\v\l"kevket, 9il'\9e n bov1wen.

De

meesto.! lee9sto.o.nde k e rk

9ebl"l,,\ikte mei'\ waavschij1" tijk 9edeeltelijk vool" het dovpsbestl,,\v\l", JV\ die +iid stol'ld e l" naast de k e,,.k eel'\ bv-oL,\Wel"i_j . Jn de loop vo.n de. 17e eev\W kwa~Y\ d e ze b,,.ov\Wevij in het bezit val'\ t-lel'\dl"ick vo.V\ "Rief1'\sdijk1 eeVI p l"otestant. No.ast bv-ov1Wel" wo.s hij ook voste.v vo.l'\ bevoep . ê.e.l'\ voste!" 11'\oest i11 d ie da9en h.et 9eld innel'\ voov de t-leel" van h e,t b e.toep VC\I'\ voste v- iets t e Makel'\

had

Geffen.

+-let is ol'\dv\idelijk of

met de ovel"l'\o.11'\e

VO.V\

het b edv-ijfj e"

15


--

____,,-~---

-e,,... ..__r

~

,,

/

Houten huizen in de 17e eeuw mo.o.l' het sto.at wel vast dat hij Vt'ij vee l biel' brov1wde. Behalve eeV\ voste r die pro+estal'\t was el'\ eel'\ p~·edikaMt (iM ee,,.s+e i1"\sh::'.'l ntie Wilh,

6V\9elb.

Sp,,.cmc khv1ijse l'\)

Bv1schma"'"'i

later

Joach.

Fe,,.dil'\,

S d,ot-áel'\

va"'

kel'\de ol'\s do,,.p ook eel'\ schoolmeestel" val'\ het "wal"e

9eloof"1 o.a. t-l e Mdl"ick Koetsiel". Later 2ov1 deze op9evol9d ""'o,,.det, dool" Ciee"'lich }\l"el'\th de Booi, t-lij was iM

z i)"' tijd V\Ïet allee.V\ schoo lmeester 1Macw

ook kostel". 2.ij1" kleil'lki"'d Chl"istio.c11-1 de. Booy (9eb. 29-10-1 724 vaV\

we1·d ee1-1

de fY\eest oV\twikkelde CieffeV\al"el'\, Val'\ Pe+e,,. val'\ Cil"iel-'\sve1,,, 3oat'\V\es

Slootal'\v1s (3oho.V\ v/ d Sloo+t Chv-is+ofool" e.l'\ Pefrt,,\s

Vladeracke"' is

Vo.V\

bekeMd do.+ zij zich vev-dieMstelijk hebbeV\ 9eMao.kt. N\o.o.l" ook deze tel9 vo.t, de protesto.Mtse fo.Milie

De Booy

behool"t tot de vc.l"diel'\stelijke Cieffencu·el'\ ,

Al op 18- jal"i9e lee~ijd w el"d hij no.Mei ijk bet,oefnd tot pl"o.e c epto"

VCH"\

de 1 e

school (=klas). Al Vlo. 5 mo.andel'I Wel"d hij op advies val'\ de "'ecto" bevorderd tot pl"aeceptol" val'\ de 2e school. Do.o.l"Mee verdieV\de hij voor- die ti_id een 9oe d so.lo.l"is, de

3e

f

600r , No.do.+ hij il'\ 1754 werd bevol"de"'d tot praeceotol" val'\

school vol9de hij il'\ 1758 COYll"edol" Pl"ol'\ck1 die kl"aMk2il'\1"\i9 9ewov--deY1

was1 op.

JI'\

1763 sloe9 hij eel'I bo.a1-1 als ree.tol" ÏI-'\ "Ciol"chem" af, ee.l'\

lcüe"' Wel"d h ij dat i"' DeV\ Bosch. Door de 9oede 90"'9 va1-1 stadswe9e de titel P"'ofessol" 9e9e.ve l'\,

{Afred,t1 Maal" hij sloe9 d it aal'\bod af

VOi'\

_jo.a.-

zaken ,vei•d hem

J"' 1769 kol'\ hij rector wol"deM ÎM

Het

jo.cw daal"VOOf' was hij al be-

1'\oemd tot hoo9leraal" "i"' de welsp"'ekel'\dheid el'\ de fl"aaie lette.rel\" , D e Booy zotA de el'\i9e zijM die alle klassel'\ val'\ de Bossche Lati_if'lse school ol'\del" zijn hoede had 9ehad voov-dat hij l"edov- wev-d1 el'\ dat

i,"

e.e1" tijdsbe-

stek vaM slechts 22 jo.o.l", t-li_i ovel"leed op 16 febv-v1al'Î 1786 eM werd b e9vC1v en ÎI'\ de St. Jo.V\ske,,.k.

Hoe was het vroeger in ons dorp ? Nieuwsgierig ? Neem een abonnement op "Auw-Neijts" het periodiek van Heemkundewerkgroep 'Vladeracken' p/a Lambertusstraat 11, 5386 BA Geffen Tel. 073-5322283 16


Pa naV

Kunstveiling "Geffen 700" op zondag 4 oktober 1998 (van onze kunstredactie) GEFFEN - Op 4 oktober 1998 wordt er een heuse kunstveiling gehouden, Daarvan is de opbrengst bestemd voor ons unieke "Geffen 700" glas-in-lood project, Een achttiental kunstenaars heeft toegezegd hieraan mee te werken, Vanaf Effe ooar Geffe zullen de kunstwerken tentoon worden gesteld in de etalages van diverse Geffense winkeliers. In de aanloop naar de kunstveiling wordt in deze Courant regelmatig aandacht besteed aan een deelnemende kunstenaar (rn/v) en zijn werk

Acryl 1998 Geffen 700

Vandaag: Nel Sleutjes, maakster van het schilderij 'Geffen 700'. " Door mijn ontwerp van het logo van 'Geffen 700' ben ik geĂŻnspireerd tot het maken van dit schilderij. De heldere kleuren van het schilderij zijn identiek aan de kleuren van de Geffense vlag; wit, geel, blauw en rood. Mijn bedoeling is, dat dit schilderij herkenbaar is voor alle Geffenaren; het geeft weer hoe Geffen in 700 jaren heeft moeten vechten tegen het wassende water van de Beerse Maas. De kerk en omliggende boerderijen hebben altijd stand gehouden in deze strijd. Ook nu nog is de kerk het middelpunt van ons mooie dorp."

17


GROOT GEFFENS PODIUM

MARIASCH □□ L

Op Effe noar Geffe - zaterdag 5 september - zal op het Dorpsplein wederom het traditionele Geffens podium georganiseerd worden. Op deze gezellige avond speciaal voor de geffenaren, zullen veel Geffense kunstenaars weer laten zien wat ze kunnen. Dit geldt zowel voor beeldende kunstenaars als voor mensen die muziek maken. Dit jaar zal het Geffens podium een speciaal accent krijgen. Want behalve de verkiezing van de Geffenaar van het jaar zal waarschijnlijk ook de nieuwe kiosk beschikbaar zijn en zal op deze avond de Geffen 700-CD gepresenteerd worden. Het puikje van de muzikale zalm in ons dorp is op deze CD verzameld en veel artiesten zullen ook bij de presentatie van de CD optreden. Uiteraard zal op deze avond ook de verkoop starten. Het Geffens podium is een gastvrij gebeuren, vandaar dat wij onze podia graag open stellen voor allen die hiervoor belangstelling hebben. Iedereen die muziek wil maken of zich wil presenteren met andere vormen van kunst en creativiteit is van harte welkom. Belangstellenden kunnen zich (liefst zo snel mogelijk) melden bij Ine van de Veerdonk (Berkenboog 9 tel. 5323310) of Rene van Herpen (Dorpsplein 15, tel. 5325965). Naast volwassenen zijn ook kinderen van harte welkom.

Het geheime wape van Oranje

~;;~--* ·, ~~

~

Op vrijdag 19juni sloten w ij ons project " Geffen 700" af met een fantastisch M iddeleeuws feest. Het waren drie leuke en leerzame weken voor alle kinderen, die mede moge lijk waren dankzij de bijdrage van onder andere: • Onze ouderraad • Jo en Anja van Dni,,nen • Gebroeders v.d. Berg, Geffen • N .A.S. • Jo .van Wanrooy • Alle opa's en oma' s en andere mensen die zoveel konden vertellen over vroeger • Alle ouderhulp op 19 juni 1998 Het was geweldig!! Bedankt!! Team Mariaschool

VERLOREN Huissleutel nr. 20 Verloren van Bejaardenhuis De Heegt naar de Wiel. Graag terug bezorgen bij Bejaardenhuis de Heegt

Spetterende

a.~bi~ding ,~.: ·. - -~--?

~- ~ .,;

· -;~

~ ,:f --~· À

~~ ~

.. u~

per stuk

Rundergehakt,

265

4 gepaneerde schnitzels met gratis 2 splashbalfen

9,9s 1,so

1 kilo

100 gram

Geldig van 15 t/m 20 juni 1998

Duitse biefstuk,

1

,

15

100 9 "

2, 1 O 2, 25

Geldig van 22 t / m 27juni 1998

Keurslagerij

VERSE NASI EN BAMI UIT EIGEN KEUKEN 100 gram

g9 5

per stuk

Gebraden fricandeau,

Iedere donderdag

18

=--

"'"~- -

~...-:,-~-

Magie Spies

Mini rollade,

. ., ,_

~ ~~-

~'i.

VANTUYL KEURSlAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91


FIETS MEE MET HET M.O.V. Op 7 en 8 mei jl. waren vrijwilligers van het Liliane Fonds op de Geffense Basisscholen om te vertellen en te laten zien hoe gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden dankzij de inzet van het Liliane Fonds geholpen worden en zo een beter leven krijgen. 19 kinderen van onze scholen hebben geld ingezameld voor het Liliana Fonds. Weinig kinderen maar een grote inzet want deze kinderen fietsten f 941,25 bij elkaar. Op 17 mei jl. genoot jong en oud van de mooie fietstocht. De jongste deelnemer, die én geld inzamelde én zelf fietste was Tijn van Oorschot, 5 jaar oud. Een knappe prestatie, ruim 25 km. gefietst! Vele prijzen werden op het einde van de middag verloot. De fiets werd gewonnen door Krijn de Veer. Proficiat! · De totale opbrengst bedroeg f 2.991,85. Alle deelnemers heel hartelijk dank. Ook dank aan alle bedrijven en winkels die geld overmaakten, prijzen voor de loterij beschikbaar stelden of op een andere manier sponsor waren. Met name:Rabobank, NAS, Tonny Jansen, van Soest & Partners, Bart de Kinderen, Parochie, Groente en Fruit van der Sanden, Bosch van Erp, Wihabo, King Tonnema, van Zandvoort Mode, Odelin, De Toverbal, P. Bekkers goederenhandel , Cinerent, Steenber-

gen Iektuur, van Heese & Partners, van der Doelen Assurantiën, Piet van Herpen, Slagerij van Tuijl, Bloemenshop van der Doelen, Bakkerij Brands, Fixit, Jo Spierings, Optiek Stephan, De Gulle Bottelier, Philips Coatings, Slagerij Jan van Ravenstein, Bloembinderij Maninka, Lappenmand, Super de Boer Nissen, Poelierderij Jo van Druenen, van der Heijden Meubelen, D ' n Malder, Apotheek Geffen-Nuland, Govers Frituren, van Erp loodgieter, Cafétaria 't Akkertje, Bakkerij van Hoorn, Sport café de Geer, Stip en Frank van Bakel.

BOLLEBOZEN Binnenkort wordt weer bekend wie er is geslaagd. Kent u iemand die geslaagd is, laat het dan aan ons weten. Dan kunnen wij het in de Torenklank.en zetten. Tiny van Wanrooy tel: 5322243 Annelie van Dijk tel: 5322716

PRIKVAN DE OOIEVAAR Wij zijn enorm blij te mogen melden dat, na een reis van negen maanden, onze zoon

PEPIJN Petrus Bemardus op 22 mei 1998 bij ons is aangekomen.

1

1 /

Grote broer Jeroen is ook heel blij met de komst van zijn nieuwe kameraadje. Om tijd te krijgen de vermoeienissen van de tocht te boven te komen graag even bellen voor je komt kijken.

PETER & MONIQUE van ERP-PIJNENBURG Bredeweg 63 5386 KN Geffen Telefoon 073-5324932

19


donk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160 Wanneer er op dinsdagavond een raadsvergadering plaatsvindt, komt het spreekuur van de wethouders te vervallen.

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t /m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08 . U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chem isch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J .C.M. Netten na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder L.P.M. van Bakel - van de Ven Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen makelaardij Van Heese en gemeentehuis), bij voorkeur na telefonische afspraak. Desgewenst kan ook telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek op een ander tijdstip via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00, tst.160

Wethouder J.G.J. Moon- van der Biezen Spreekuur op dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen makelaardij Van Heese en gemeentehuis), bij voorkeur na telefonische afspraak. Desgewenst kan ook telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek op een ander tijdstip via het bestuurssecretariaat van de gemeente Maas-

20

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t /m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond v an 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis v an Maasdonk. U kunt hiervoor t erecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09:30 - 11 .30 uur en dinsdag van 17 .00 t ot 19.00 uur, tel. 0412 - 654 111 CONSULENT WET VOORZIENINGEN GEHANDICAPTEN Maandag t/m vrijdag van 08. 30-12.30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK APRIL 1998 Geboorten: 01-04 Mike Altenburg 04-04 Ninke Hendrika Maria Johanna 04-04 Evelijn Henrica Wilhelmina Ruijs 07-04 Koen Theodorus Antonius Pennings 08-04 Roel Wilhelmus Arnoldus Pennings 10-04 Rowin Heijmans 13-04 Aniene Wilhelmina M aria van Lokven 14-04 Roy Jan Johannes van Schaijk 15-04 Tessa Gerda Marcella van Bergen 15-04 Lars Lambertus Josephus van Erp 16-04 Rens Lambertus Johannes Rovers 18-04 Daan Adrianus Clasinus van der Heijden 20-04 Wilhelmina Johanna van Uempt 20-04 Lambertus Antonius Johannes Stofmeel 22-04 Jente Jacoba van Rijn 26-04 Rona Catharina Theodora Petronella van der Dussen 26-04 Bjรถrn Adrianus Gerardus van Lokven 28-04 Meike Theodora Ruijs Overlijden: 03-04 Hendrika van de Mortel, 87 jaar 16-04 Johanna Elisabet h v an Zandvoort- van Schijndel, 86 jaar

BURGERLIJKE STAND M AASDONK MEI 1998 Geboorten: 01-05 Linda Theodora Maria Kerkhof 01 -05 Merle Maria Johanna Gertrudis de Kinderen 06-05 Milou Maria Antonia Martina Cornelia Bloks 07-05 Juul Arnoldus Martinus van de Ven 09-05 Niels Lambertus Antonius van der Doelen 10-05 Jasper Jan van der Biezen 14-05 Judith Carolina Berkelaar 14-05 Melissa Lamberta Maria van Lokven


20-05 22-05 22-05 24-05 26-05 26-05 29-05 29-05

Xander Maria Josephus Wingens Pepijn Petrus Bernardus van Erp Ben Adrianus Martinus van Vugt Koen Johannes Antonius Langenhuizen Patrick Henricus Marinus van den Elzen Margot Geertruida Petronella Theodora van den Hurk Michael Lambertus Cornelus van Griensven Marco Lambertus Johannes Adrianus Vissers

Overlijden: 17-05 Jan van Driel, 83 jaar 18-05 Antonius Dijkgraaf, 71 jaar

Maasdonk ontvangt Poolse stagiaires

Jumelage Maasdonk en de Poolse gemeente Góra. Op 14 februari 1998 heeft burgemeester Netten van Maasdonk een jumelage-overeenkomst getekend met de Poolse gemeente Góra. Een jumelageovereenkomst is een vriendschapsovereenkomst tussen twee gemeenten. In dit geval gaat het om een gemeente in een EEG-land en een gemeente in een land wat wil toetreden tot die Europese gemeenschap. Om vorm en inhoud te geven aan de overeenkomst vindt in de komende weken een stage-project plaats in Maasdonk, waarbij 16 stagiaires uit Polen Maasdonk zullen bezoeken.

Ontstaansgeschiedenis Enkele jaren geleden kreeg burgemeester Netten de vraag voorgelegd of de gemeente Maasdonk belangstelling had voor een jumelage met een tweetal Poolse gemeenten die, net zoals Geffen en Nuland hadden meegemaakt, bezig waren met een proces van gemeentelijke herindeling. De Poolse gemeenten Góra en Niechlów wilden graag contacten met een Nederlandse gemeente. Het betrof twee voornamelijk agrarische gemeenten die voor een gemeentelijke herindeling stonden. Op dat verzoek is positief gereageerd en de eerste contacten kwamen tot stand . Vanaf het begin si duidelijk gemaakt dat het een stedenband moest worden die als voornaamste doel het uitwisselen van kennis zou hebben. In 1994 is het college van Maasdonk naar Polen afgereisd om de eerste contacten te leggen. Er werd wederzijds kennis gemaakt en bij een rondleiding in de gemeenten kwam het Maasdonkse college in een kinderziekenhuis. Een van de grote wensen daar was een couveuse. Terug in Maasdonk is gezocht naar mogelijkheden om een couveuse te zoeken, gebruikmakend van de zakelijke contacten die her en der waren. Tegen een schappelijke prijs werd een couveuse op de kop getikt die vervolgens door de gemeente Maasdonk aan het gemeentebestuur van de Poolse gemeenten werd geschonken tijdens een tegenbezoek van de Poolse burgemeesters aan Maasdonk in 1995.

grote behoefte aan uitwisseling. Het gevolg was, dat in oktober 1996 een delegatie van de NCB van Geffen, Nuland en Vinkel onder leiding van toenmalig wethouder Van Erp. Tijdens gesprekken is toen de toezegging gedaan dat er een stage-project zou worden opgezet. Hiervoor werd een werkgroep geformeerd. Na de nodige voorbereidingen werden de plannen gepresenteerd aan de ledenvergaderingen van de NCB, waarna 16 agrariërs de toezegging deden een Poolse stagiaire te willen ontvangen. Het uiteindelijke resultaat is, dat op 14 juni aanstaande 18 stagiaires uit Polen naar Maasdonk komen om op voornamelijk agrarische bedrijven gedurende twee weken ervaring op te doen. Naast de 16 agrarische bedrijven hebben ook recyclingbedrijf Theo Van der Donk in Nuland en Waterschap de Maaskant een stageplaats aangeboden, waardoor het totale aantal op 18 is uitgekomen.

Stageproject In de periode van 14 tot en met 28 juni zullen de stagiaires te gast zijn in Maasdonk. Met een subsidie van de Europese Gemeenschap en een bijdrage van de Rabobank kan het project gefinancierd worden. Gedurende de stageperiode zal niet alleen op het gastbedrijf worden rondgekeken, maar zijn ook een aantal excursies bij grote bedrijven in de regio en een aantal Maasdonkse agrarische bedrijven ingelast. Daarnaast wordt voor de broodnodige ontspanning gezorgd. Van 22 tot en met 27 juni zullen de burgemeester en gemeentesecretaris van Góra te gast zijn en een stage vervullen in Maasdonk. Dit betreft dat een stage op hun eigen vakgebied: het besturen van een gemeente.

Verdere uitwerking van de vriendschapsband Naast dit agrarische project zijn er nog diverse andere plannen om de band tussen Maasdonk en Góra verder te versterken. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om via een Internet-aansluiting op een school in Góra contacten te leggen met scholen in Maasdonk via Email. Verder zullen hulpgoederen worden gezonden aan Góra via kringloopwinkel Habbekras uit Geffen. De stichting katholie Basisonderwijs Maasdonk en het Koning Willem I College in Den Bosch denken erover mee om vervangen schoolmeubilair beschikbaar te stellen aan een school in Niechlów, war vorig jaar door de wateroverlast een enorme schade aan het schoolmeubilair is ontstaan. Wanneer er vanuit de gemeente Maasdonk verdere initiatieven blijken te zijn voor contacten met Góra, dan zijn ideeën van harte welkom bij de werkgroep. U kunt hiervoor contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep jumelage Maasdonk-Góra (Niechlów), de heer J. van Erp, tel. 073-5322490.

Agrarische contacten Tegelijk werd kennis gemaakt met de gemeenteraad van Maasdonk en werden contacten op het agrarische vlak gelegd. Juist op agrarisch vlak bestond een

21


WIE WAT WANNEER JUNI 17 TV De Vlijmd, jeugdmiddag op het Autotron 18 KPJ, oud papier route l 20 Sportfestijn "Geffen 700", jubileumdienst Zilveren Jongerenkoor Heesch-Geffen 23 KVB, fietstocht vertrek 09.00 uur vanaf het Dorpsplein, 15.30 uur weer thuis 26 KPJ, oud papier route 2

JULI 01 Buurtver. De Vier Winden, groot evenement????? 03/04/05 Tienerkamp Buurtver. De Vier Winden 06 Jeugdbrandweerdag

AUGUSTUS 13 Toerclub De Windmolens, Rabomolentoertocht en gezinstocht, start 10-13 uur 20 KPJ, oud papier route l 20 Toerclub de Windmolens, Brabant op de fiets, gezinstocht, start 8-9 uur, Gouden Leeuw 28 KPJ, oud papier route 2 29 t/m 4 sept. TV De Vlijmd, jeugd clubkampioenschappen

SEPTEMBER 05 Presentatie CD middels optreden op het Dorpsplein 06 Effe noar Geffe 09 Ziekencomité De Schakel, Nationale Ziekendag 14.00 uur Café zaal 't Haasje 11 Toerclub De Windmolens, veldtoertocht 40 km, Mountain Bike tocht, startplaats Kleef (Duitsland) 17 KPJ, oud papier route 1 20 TV De Vlijmd, jeugd vriendjes-vriendinnetjes toernooi 25 KPJ, oud papier route 2

DANKBETUIGING Donderdag 12 maart zal altijd in ons geheugen blijven. Mijn lieve man, ons pap, getroffen door een hersenbloeding. Ondanks alle pogingen om hem te redden en het hopen en bidden dat hij toch nog wakker zou worden, is hij vrijdag 13 maart jl. over leden. TlNY VAN HEESCH Het is onbegrijpelijk en moeilijk te accepteren om iemand waar je zoveel van houdt ineens te verliezen. De belangstelJing thuis, tijdens de avondwake en de uitvaart, de vele kaarten en bloemen hebben ons toch erg veél steun gegeven. We willen iedereen bedanken voor zijn of haar hulp en medeleven. In het bijzonder de heer en mevrouw sr. Smit-Nahon, pastoor Spijkers, de medewerkers van de afdeling Intensive-Care \'an het St. Anna Ziekenhuis te Oss en de werkgroep van de avondwake. Anny van Heesch Cindy en Rodney Maikel en Diana Roy

SARA Els v.d. Heijden vrijwilligster van zorgcentrum de Heegt en plakster van Torenklanken. HARTELIJK GEFELICITEERD met je 50e verjaardag. Redactie Torenklanken.

OKTOBER 01 De dag dat Geffen officieel 700 jaar bestaat 04 Officiële viering van "Geffen 700"

DECEMBER 16 Ziekencomité De Schakel, kerstviering, café zaal de Gouden Leeuw BALLONVAART TIJDENS EFFE NOAR GEFFE Ook dit jaar biedt de organisatie van Effe noar Geffe enkele Geffenaren de mogelijkheid om tijdens de afsluiting van de Boerenmarkt met een hete luchtballon op te stijgen en ons mooie dorp met al zijn drukte van boven te bekijken. Waar de wind de ballon naar toe brengt is en blijft een grote verrassing. De kosten van de reis per luchtballon bedragen F 250,-per persoon. Er kunnen maximaal 6 tot 8 personen met de ballon mee. U kunt zich aanmelden bij Piet Bosch, tel. 5321295. De volgorde van aanmelding is bepalend. Wie het eerste komt .

22

TOTAALONDERHOUD GLAS-VERF-BEHANG RAAMDECORATIE

I

BERGHEMSEWEG 153A

ERNIS

~-s-c-h-il_d_e-,s-

voor kwaliteit en kleur

OSS - GEFFEN

(0412) 64 37 08


Qj ■;MMM•#,■

PERSBERICHT

OUDERENADVISEURS BEZOEKEN 75PLUSSERS IN DE GEMEENTE MAASDONK. Alle 75-plussers in de gemeente Maasdonk ontvangen binnenkort een brief met het aanbod van een huisbezoek. Het huisbezoek betreft een kennismaking met de ouderenadviseurs die tevens informatie zal geven over de werkwijze en dienstverlening die de ouderenadviseur te bieden heeft. Het project "Ouderenadviseur" is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoordineerd Ouderenwerk Maasland) en de ouderenorganisaties. De ouderenadviseurs zijn deskundige senioren die met veel enthousiasme dit werk op vrijwillige basis doen. De organisatie van het project en de professionele ondersteuning van de ouderenadviseurs zijn taken van de RIGOM. In de gemeente Maasdonk zijn drie ouderenadviseurs bereikbaar voor 55-plussers, mantelzorgers, chronisch zieken en mensen met een handicap. Zij kunnen terecht bij de ouderenadviseur met vragen op allerlei gebied. Hierbij valt te denken aan: aanvragen huursubsidie, informatie over woonvoorzieningen, thuiszorg, bijzondere bijstand, wet voorzieningen gehandicapten, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, maaltijdvoorziening, klussenhulp, oppashulp, informatie over dementie, vrijwilligersorganisaties en nog vele andere vragen. De ouderenadviseur werkt vertrouwelijk, gaat uit van de vraagsteller en is onafhankelijk van instanties. Er zijn geen kosten aan verbonden. De bereikbaarheid van de ouderenadviseurs in Maasdonk is: Dhr. Tb. Wintels in Geffen tel. (073) 532 3413 Dhr. A. v.d. Ven in Vinkel tel. (073) 532 1653 Dhr. P. Jans in Nuland tel. (073) 532 2067

Vanaf deze week nemen de ouderenadviseurs zelf initiatief om mensen thuis te bezoeken. Alle 75plussers ontvangen binnenkort een brief van de ouderenadviseur met het aanbod van een huisbezoek. De huisbezoeken worden gedaan vanuit het project " Ouderenadviseur" van de RIGOM. Het doel van deze huisbezoeken is kennismaken met de ouderenadviseur en informatie verstrekken over het project "Ouderenadviseur''. Tevens zal uitleg worden gegeven over wat de ouderenadviseur nu of in de toekomst voor mensen kan betekenen. Wanneer er vragen zijn over bepaalde onderwerpen kunnen deze tijdens het huisbezoek ter sprake worden gebracht.

De ouderenadviseurs willen graag op deze manier kennismaken met mensen en meer bekendheid geven aan het project "Ouderenadviseur". Het is ons inziens belangrijk dat men weet waar en bij wie men terecht kan wanneer er vragen zijn op allerlei gebied. Wanneer men goed geinformeerd is kan men immers beter keuzes maken uit het uitgebreide aanbod van regelingen en voorzieningen op het gebied van zorg, wonen, financien en preventie/welzijn.

EHBO NIEUWS Beste Geffeose Mensen: De EHBO vereniging van Geffen is dit jaar weer van plan om een EHBO cursus te verzorgen. Deze cursus bestaat uit: Eerste hulp Verbandleer Reanimatie We zijn van plan om in september/oktober hiermee te starten (bij voldoende deelname) en zal worden gegeven in "De Bonkelaar" op woensdag avond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het lesgeld voor deze cursus zal ong. F 200,-- bedragen inclusief boekjes. U kunt zich opgeven bij de Heer H. van Dinther, Pater van den Elzenstraat 30, Geffen, tel. 0735323515. Tevens wil het bestuur alle EHBO leden bedanken voor hun inzet afgelopen seizoen en wij wensen iedereen een hele prettige vakantie toe. Fa. v.d. Heydens meubelen bedankt voor het stallen van de EHBO tent. Groetjes namens het bestuur.

$ XiitHEIJDEN • • • • • •

Specialisten in privé- en seniorenverhuizingen Speciale lift voor bejaarden- en verzorgingshuizen Wekelijkse ritten door heel Nederland Inboedelopslag Verhuizen op vertrouwen Vrijblijvende offerte

GEVRAAGD "Gevraagd oppas voor 2 dagen in de week voor twee kinderen van bijna 3 jaar en 1,5 jaar oud. Graag reacties op telefoonnummer (073) 5325677" 23


700 JAAR GEFFEN EN DE MOLENS Gerst Het lijkt wel alsof gerst onder de graansoorten wat ondergewaardeerd wordt. In ons land wordt gerst voor de broodbakkerij nauwelijks nog gebruikt en wie eet er tegenwoordig nog gortepap. Men kent gerst vaak alleen als veevoer. Toch is gerst een van de oudste als graan geteelde grassen en ook best een belangrijke graansoort. Denk maar eens aan bier. Voor de bierbrouwerij is gerst nodig (men spreekt immers ook wel over het "Gerstenat" als men het over bier heeft). Wist U dat er ongeveer 25 verschillende soorten gerst bestaan? In onze streken worden er hiervan in hoofdzaak maar 2 soorten geteeld. De tweerijige gerst waarbij de vruchten (de korrels) in twee rijen langs de aarspil staan waardoor de aar een afgeplatte vorm krijgt. Deze gerst is afkomstig uit het Aziatische deel van Turkije en wordt o.a. in Nederland en Belgie geteeld als zomergerst. De tweerijige gerst wordt hoofdzakelijk als veevoer gebruikt, maar dit is ook de gerst voor de bierbrouwerij. De meerrijige gerst waarbij de korrels in 4 of 6 rijen langs de aarspil staan komt van oorsprong uit Oost-Azie en is zeer oud. Het werd al in de steentijd (=Neolithicum: meer dan 2000 jaar voor Christus) in Europa als landbouwgewas ingevoerd. In onze streken wordt deze gerst als wintergerst geteeld en dit is de gerst voor menselijke consumptie. Dan zijn er nog een aantal soorten gerst die in het wild groeien bijvoorbeeld in de bermen van de wegen (o.a de Pauwengerst). Een bijzonder mooie gerst die in Canada als vaste plant voorkomt, maar hier alleen als eenjarige plant in siertuinen is de Kwispel gerst. Evenals rogge heeft gerst maar een schrale grond nodig om op te groeien en kwam daarom, tot de opkomst van de maïsteelt, in Brabant en Limburg veel voor. Het heeft een hoge voedingswaarde met een laag vetgehalte en een hoog gehalte aan zetmeel. Gerst speelt onder andere een rol in de regulering van de afgifte van het hormoon insuline en bevat verder

een stof (beta-glucans) die een belangrijke rol speelt bij de verlaging van de cholesterol spiegel in ons bloed. Zoals boven al gezegd speelt gerst ook een belangrijke rol in de bierbrouwerij. Voor het bereiden van bier is namelijk gerstemout nodig. Dit wordt verkregen door het graan kunstmatig te laten kiemen en deze kieming plotseling weer te laten eindigen. Dit wordt gedaan in een mouterij om een produkt te krijgen met een hoog gehalte aan enzymen die zetmeel kunnen laten versuikeren. Voor de kwaliteit van het eindprodukt (het bier) is het van belang voor de brouwerij om precies te weten met welk gerstras men te maken heeft, op welke grondsoort het werd geteeld en hoe het werd geoogst, maar ook de klimatologische omstandigheden waaronder het werd geteelt op welke grondsoort dit gebeurde. Een andere consumptie mogelijkheid van gerst is (of was?) als gort in karnemelkse pap of in watergruwel. Gort is gepelde gerst, dus gerst waar de buitenste schil vanaf is. Dit pellen van de gerst gebeurt op speciale pelmolens. Deze molens zijn voorzien van een zogenaamde pelsteen, een aan de zijkant geruwde zandsteen. Om deze steen zit een geperforeerd pelblik. Dit blik is zo rauw als een rasp en wordt meestal door de molenaar zelf gemaak.ï:. Tussen de steen en het blik wordt de gerst als het \.,·are geschuurd. Het schuren gebeurt in verschillende gangen. N a een gang (is tweemaal door een pelsteen) heeft men de halfgeslepen gerst ("half-schil"genoemd). Na twee gangen is de gort voldoende gepeld voor de pap en watergruwel Vroeger werd er vaak driemaal geslepen en dan was ook de kiem weggepeld. Door de invloed van de reform beweging wordt dit tegenwoordig nauwelijks meer gedaan. Een heerlijke salade om makkelijk mee te nemen voor een picknick bereidt U als volgt: Meng 2 kopjes gepelde en gekookte gerst met l 1/2 kopje gesnipperde wortel, 1/2 kopje rozijnen en 1/3 kopje mayonaise. De hoeveelheden zijn gebaseerd op 4 porties. Deze salade is in de koelkast makkelijk 3-4 dagen goed te houden. Eet smakelijk. De molenaars

H.M. SUPPERS administratiekantoor belastingadviesbureau Rijksweg 18 - 5386 LD Geffen Tel.nr.: Fax nr: 24

(073) 532 51 85 (073) 532 53 30

Voor algehele en gekwalificeerde administratieve en fiscale dienstverlening voor het midden- en kleinbedrijf. ·••f""J

lid NOAB • • • • • Nro-::w,Ntl5EOR0[VAN ,\WIN~îRATIE·fN8..'VSTINGO!'~UN~N

■•

•t.

na

.~i

■■


Adm. kantoor v.d. Heyden

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

A.H. Romme b.v. Bedrijvenweg2, Geffen Kantoor (073) 532 1762 magazijn (073) 532 34 69

Wij verzorgen voor u

wij kunnen voor U verzorgen

*uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

- Gazelle - Locomotief

Tankstation

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Bouvvb edrijf

"BRODLJS"

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

Het '

Geffens Veld

op het raadhuisplein met warm

1

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

5386 LL Geffen

N IELJW80...M/

• ONDER f--OLD

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

Tel. (073) 532 47 65

' REI\OVATIE • VERBOU\NINGEN

1

1

1

heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

~

en nog véél meer.

MAKElMRDU EN AsstJRANTIËN ·<

■ ÄAN-/VERKOOP

BEDRIJFS-

EN HUUR/VERHUUR

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

ADVISERING

■ TAXATIES

VERZEKERINGEN

1=1VA

■ HYPOTHEKEN

■ Û\'lEIGENINGEN

REGIO BANK

FINANCIERINGEN

PA

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

P. DE KIJEIN

~

Tel, (073) 532 46 58 Autotel.: 06·53184263

Qia van Nistelrooy lel. (073) 532 27 02

~

~

ttUIDVEQZOQGING

Van Coothstraal 26 • 5386 i\E Cc(fen

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

®~

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Q

~

MARJA VAN BALLEGOOY-JANSSEN S.E.P. V .O.-Gediplomeerd Pedicure/Manicure Lid L.O.V. Gespecialiseerd in de diabetische voet Voetreflexmassag Kerkstraat 9 5386 AC GEFFEN TeL 073 - 5322593


PONYCLUB DE VLIEREFLUITERS UITSLAG muziekwedstrijd van 24 mei 1998 De volgende deelnemers hebben gewonnen m de categorie: Beste aankleding The good, the bad and the ugly Mariska vd Berg op Linja Melanie vd Berg op Waya Stefanie vd Berg op Wendy Grappigste act lolly Jumper Sanne vd Linden met Lotje Beste voltige

Mix (voltige) Karin Vesseur op Bayar Sanne vd Linden op Bayar Kinderachtigste Trappelzak-boogie Uitstraling Noor Vrolijk op Wendy Roza van Ravenstein op Blacky Meeste lef Spice girls Teun Vrolijk op Blacky Danielle Koopmans op Wendy Origineelste idee hoe het verder ging met het blonde meisje van de open dag Martina Bos op Quinta Beste op de muziek Cats ingespeeld Joyce van Hoorn op Evita Franka Zeelen op Tresco Beste samenwerking Ring my heli Tatjana Annuschek op Bayar Nieke van Erp op Bayar Aanmoedigingsprijs modder? nee, mother Leoni Bomers op Sindy Het was een zeer gezellige wedstrijd!!!!

26

MAAG, LEVER DARMSTICHTING Maar liefst 2.000.000 mensen in Nederland hebben een spijsverteringsziekte. Zo'n ziekte kan variëren van lastig tot levensbedreigend. Van pijnlijk tot ondraaglijk. Van zeurend tot slopend. En van af en toe tot levenslang. Veel patienten lijden in stilte, want we praten er liever niet over. Ons spijsverteringsstelsel bestaat uit de slokdarm, maag, de dunne en dikke darm, de alvleesklier, lever en galblaas. Bij de lange weg die het voedsel in ons lichaam aflegt, kan veel mis gaan. De gevolgen zijn vaak ingrijpend. Vooral als het gaat om een chronische spijsverteringsziekte, zoals een darmontsteking of maagkanker. De Maag Lever Darm Stichting vindt 2 miljoen zieke mensen onverteerbaar en zoekt naar nieuwe behandelingen en medicijnen. Een gezonde spijsvertering is de basis van ons leven. Voor veel mensen lijkt de weg die ons voedsel gaat zo gewoon. Tot je er last van krijgt! De Maag Lever Darm Stichting helpt! De Maag Lever Darm Stichting komt op voor de belangen van alle mensen in Nederland met een spijsverteringsziekte. Daarvoor werken we nauw samen met diverse patiëntenorganisaties. De Maag Lever Darm Stichting zorgt voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van spijsverteringsziekten. Daarnaast geven we voorlichting aan iedereen die meer wil weten over maag-, lever- en darmproblemen. De Maag Lever Darm Stichting is voor haar werk afhankelijk van de opbrengst van collectes, giften van donateurs en erfenissen/legaten. Daarmee helpen we 2.000.000 mensen met een spijsverteringsziekte. De collecte zal plaats vinden in de week van 21 t/m 27 juni.

Hebt u vragen over de spijsvertering? Bel de Infolijn: 0900 - 2025625 (22 cent per minuut) Op werkdagen van 14.00 tot 17.00 uur.

GEVRAAGD Leuke hulp in de huishouding. Liefst vóór de middag. Tel. 5315325


Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt !

ZUCHT VAN VERLICHTING: WELKOM BIJ RAAD. Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. En wel bij Raad. De Administratieve Dienstverleners. Een gecertificeerde adviseur/ collega-ondernemer verzorgt daar letterlijk al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's avonds en in het weekend. Op basis van een scherp geprijsd abonnement. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS Kastanjelaan 44, 5382 KD Vinkel, tel. (073) 532 60 56

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. •BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN "TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker C.M. v.d. Doelen meer verstand van verzekeren

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp t==}._

- fÎ!!!fÎ

losse advertenties tussen de tekst: 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

f f

30,50,f 70,f 125,-

~ maninka

'Bloembinderij

Tel.: (073) 532 31 44 Tel.: (073) 521 30 18

Advertenties

OSS

GEF'F'EN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

bloemen @ planten @ grafwerk ~ potterie @ decoratie @ droogbloemen @

Dorpstraat 20-b Geffen Tel. (073) 532 54 04


VAN DER DOELEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN VERZEKERINGEN

KLOOSTE'RSTRA~T 44 5386 AT GEFFEN FAX 073 - 5325560 TEL. 073 - 5325510 Succesvol ondernemen is een kwestie

lonen, automatisering en mediation.

van de juiste beslissingen nemen op

Neem eens contact met ons op, en

de juiste momenten. Natuurlijk laat u

ontdek het verschil tussen een

zich hierbij adviseren. Maar dan wel

advizeur en een adviseur.

op maat, en niet met stapels ondoor•

ABAB Oss, Raadhuislaan 105,

dringbare rapponen.

5341 GZ Oss, telefoon (0412) 63 40 31,

Bij ABAB houden wij van die persoon-

fax (0412) 63 83 65,

lijke, nuchtere en eenvoudige aanpak. Maar wél professioneel, waarbij u

internet www.abab.nl. contactpersoon Geffen:

terug kunt vallen op de gecombineerde

Adriaan van Zandvoon,

specialistische

Bergstraat 26a, tel. (073) 532 25 86

kennis van

onze

accountants, belastingadviseurs, juristen en adviseurs op het terrein van onder andere management, milieu,

Advizeur.

Adviseur.

.A.13.A.:B

11-eeOUNTAHfe • 11,t.A,STIHOADVlfl VA• • .iURISTf.N

Professioneel in alle eenvoud

A8A8 lietft k.11\tortn ~ Alphen Sen!den-l.eelswen madel hfflfff 9rtda 0.utna Gtldrop Gemen G01,1 GrORlngen He1rnorid ·• Hertogatlboidi Hutu Mîll Ou$C~l Oi.sttrwijk Oo,.tb\lfg Oos111tiovt 0$s O\ldentmth Pitlos~ S1n1•0tdeArOde Somet111 ,.,,,....., Tolbon; ~ l'likensw>a<d YoGhtl w..iw,;. w.....1 w;c,,,,,

v.-.

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77 • loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

Ru■ENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

het de het - het de

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

bouwbedrijf projectontwikke ling vastgoedbeheer keukencentrum t immerfab r iek

Grootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.