Torenklanken 1998 - nr 01

Page 1

36e jaargang

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

I

nummer 1

1

januari 1998

en en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7 , telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 • giro v.d. bank nr. 11391 13 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De redaktie

woensdag 28januari

start vootverkoop kaarten

Recht vur zunne Raop aanvang 19.00 uur (carĂŠ 18.00 uur open)

wenst

IA

allen

een gezond en 9oed

1998

KOPY INLEVEREN VQOR: 17 JANUARI ADVERTEERDERS OPGELET Het eerste nummer van 1998 ligt voor u met daarin de opgegeven advertentie. Wilt u uw advertentie controleren op eventuele fouten of verkeerde telefoon- of faxnummers. Eventuele wijzigingen doorgeven tel. 5322243. Inleveren copy

Partycentrum Govers

Wilt u de copy voor de opgegeven datum inleveren i.v.m. de verwerking van de copy. Te laat ingeleverde copy kan niet meer verwerkt worden. U kunt ook de copy inleveren op een diskette. Wilt u de diskette terug hebben , dan kunt u die na verschijnen van de Torenklanken weer op het redactieaders ophalen.

1


Van Soest

F. T.W. M. M. Hanegraaf

N. v. Soest

Registeraccountant

Accountant-

Accountant-

administratieconsulent

DE GOUDEN LEEUW

administratieconsulent

accountants

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Fax (073) 532 29 85

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Heeswij k-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

SCHOENEN & SPORT

0 /Jยง)SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 t 9 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen

Bedrijvenweg I0 5386 KA Geffen

Tel. (073) 532 29 81

Fax. (073) 532 21 89

PEDICURE T. Ketelaars-Il. NistefruulJ Cuuthstraat 31

ll.

Geffen (073) 532 20 t., 1

AFBOUW "'-, . . ~

-- - -

CAFE

r

GC>VERS G-E.F.FEN Kerkstraat 5, Geffen

โ ข

.))

~

"


ROND DE DORPSPOMP De viering 700 jaar GEFFEN is met grote luister ingezet op zondag 4 februari. In het Brabants Dagblad stond zowaar een hoofdartikel en daarbij een grote foto van het moment, waarop onze burgemeester de "VLAM" aanstak, die het heel jaar lang zal branden, het ''Eeuwig Vuur" houdt Geffen een heel jaar lang in feestvreugde. De herauten trokken door het dorp: 't FEEST begint. Om 09.30 uur de Heilige feestelijke MIS, waarin symbolen als de Levensboom, het water, de regenboog, de wijnstok, de zaaier, de graankorrel duiden op en verwezen naar de bron, de groei, de solidariteit de dienstbaarheid, het levensproces van de gemeenschap Geffen. "Verheug u hemel en aarde en zie wat God gemaakt heeft". Dankbaarheid om 700 jaar Geffen en hoop en zegen voor de toekomst. Een mooie viering in een wel gevulde MARIA MAGDALENA kerk. Om 13. 00 uur stroomde sporthal ''DE GEER" vol. Het oude Geffen vormde het decor achter het podium in de versierde sporthal. Om 13.15 uur kondigde de ceremoniemeester, Jaap Bijleveld, de voorzitter van het FEESTCOMITÉ Jan van Vucht aan. Jan benadrukte nog eens, dat het feest bedoeld was voor alle Geffenaren en vroeg met nadruk, dàt vooral door te geven, "Dan krijgt het feest pas inhourl als wij ons allemaal daarbij betrokken voelen" Vele Geffenaren hadden de uitnodiging aanvaard. De Geer liep voller en voller. Het eoneert werd in alle stilte aanhoord. Het pr-ogramma was -dan ook heel toepasselijk een moment van 'overweging', 'dankbaarheid' en 'vreugde'. Het Koor zong van dank en aanbidding en Verheug u in de Heer. Barok-muziek weerklonk in het optreden van Jasper van Rosmalen op viool en Marie-Anne Lamers Qp altbloktluit. Ook de koperblazersgroep van W.I.K. bracht ons in de sfeer met klassieke muziekwerken. Onze 'OUD-GEFFENAREN' Peter van Kreij aan de piano, bas-bariton Ton v.d. Boom en zijn dochter Marij, toonden hun veelzijdige muzikale talent. Zij brachten solo's en duetten ten_gehore uit de moderne musicals. Rens van Wanrooy liet met zijn prachtige saxofoonklanken van zich horen in een medley wt Mis-s- Saigon en s-arnen brachten ze op fantastische wijze 'De allerlaatste nacht' uit Miss

Saigon. Er klonk een groots en langdurig applaus. De nieuwjaarsreceptie begon wat later, maar werd zeer druk bezocht. Het liep uit op een groots feest. De geest van Geffen 700 leeft. Het feestvuur werd aangewakkerd door het optreden van de ' omgetoverde' Boerenbruidsparen. Allen in middeleeuwse kledij gestoken, zongen ze het naar de Geffense geschiedenis 'getransporteerde' "Toen de Hertog Jan kwam varen, na 700 jaren, in het edel Brabants land". Een mooi openingslied. De receptie werd onderbroken door het alombekende duo "JANUS en PEER". De volle zaal hield de adem in. Telkens klonken er daverende, denderende lachsalvo's. Piet en Jan waren weer op hun best. Ze namen natuurlijk de feesten en de comité's en werkgroepen rond Geffen 700 op de korrel en ook de politieke figuren kwamen rijkelijk aan bod. Wethouder Frans kreeg het 'eerste' Maasdonkse 'Lichtpunt" aangeboden. De "TOAPEN'' of muziekgroep Claire maakten hun opwachting met het lied 'Blijheid, vrijheid' de l e prijs bij de Raopliedverkiezing en 'Samen gaan we naar café'. Ook dat zweepte de feestvreugde op. Ook 'Has en Dorke' waren van de partij. zij kwamen uit 'Het archief en ze lieten in Geffen het paradijs beginnen, maar ook hier gingen ze in de fout en hoe, ondanks al die HEERLIJKHEDEN en LEKKERNIJEN, toen kwam de pastoor en de dokter en het gerecht, ge wierd gevierendeeld, of aan de galg gehangen, aan de schandpaal geslagen. Vele Geffense namen uit vroeger tijden riepen veel mooie dorpsmomenten in herinnering. Een dankbaar applaus viel ook hen ten deel. De stemming in 'DE GEER' was opperbest. Niemand wilde naar huis. Er was een eenheid, die je maar zelden ervaart, een geslaagd begin van een feestjaar. Proficiat Feestcomité, gestoken in oudtijds tenue! Proficiat werkgroepen. Onze complimenten ook aan de ceremoniemeester en de geluidsverzorging door W. V. Nuland. Geffen proficiat. ge zijt een mooi durp, waar alles mogelijk is. Geffen leeft. Dat is duidelijk gebleken. Wij wachten in spanning af, hoe de volgende feesten verlopen. Op zaterdag 10 januari 'De KERSTBOOMVERBRANDING'. Wij zijn benieuwd hoe het verlopen is. In Torenklanken no. 20 van december is alles uitvoerig aangekondigd. De feestvlaggen sierden ons dorp. De club van 700 groeit. Het bier is uitverkocht, maar er wordt al weer druk gebrouwen. U kunt nog vlaggen bestellen bij Trees Lamers, Dorpsstraat 6 en een telefoontje 5324368 en de vlaggen worden thuis bezorgd. Rest allen een goed en feestelijk nieuwjaar te wensen van de STAMTAFEL. De Prins

3


~ cAFÉ D~

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

0~

~ Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

Elzendreef 1

~~

5386G: Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

Voor ontspanning nauw inspanning

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Ook voor kinderfeestjes

- ~

BLOEMENSHOP VAN OER DOELEN

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

Kloosterst raat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.

REGIOÁ DE

.;y BANK 7

B ANK IE R

DI E

J E

KEN T

rnorbemiddclingvan:

* privé-rekeningen met *

* * * *

- europas (cheques) -eurocard persoon]jjke leningen doorlopend krediet, fi nancieri ngen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lij frente)

Opmi11g,tijrlen: 1\/flt111dagw0f1wlagrlonr/Ndag

Oi,wlag-en ,•rijdag h tlmla.f!. rn 0/1 aJ</JmflH.

Woonhuis of Bed ·.·f•■- : verandert van e •

U wilt een huis of bedrijfspon kopen? \ u wenst een taxatJ~-rapport? ~

, e ÜQ~~~w hypoth ""

steken

09.00- 17.30 uur

fti,;~

_____________,_;lff/-

uu,:

111 1!!

~

JANSEN 'VAN TUIJL

VA "HEESE

6

·

wij uit

09.00- 19.00 uur 10.00- 13.00uur

,\ l irldugpa11~1•111111 /2. 15 - /J.J5

·

PART · RS BV

makelaars o.g .

Makelaardij Assurantië n

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel. : (073) 532 32 64

't Dorp 4

Heesch

Tel. 0412 - 451554

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk. Molenberg 6 tel.(073) 532 48 50 Ma t/m zo: 09.00 - 12.30 uur andere tijden op afspraak.

a

,

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud bouwmachines

Voor al uw reparaties van b ouwmachines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fox (073) 532 50 68

verf-behang

MEIJER PR. BERNHARDPLEIN 12, 5391 AR NULAND TEL. 073·532 47 67

~


KRUISVERENIGING GEFFEN In deze eerste Torenklanken van 1998 willen wij als bestuur van Kruisvereniging Geffen u alen in de eerste plaats een voorspoedig en gezond 1998 toewensen. U zult zich nu misschien afvragen: Kruisvereniging Geffen, bestaat die nog steeds? En het antwoord is . nog we.11 Ja, Wist u dat er nog meer dan 1.000 gezinnen in Geffen en u dus waarschijnlijk ook, lid zijn van de kruisvereniging? Ook al betaald u al jaren geen contributie meer aan Kruisvereniging Geffen, toch bent u lid als u tot en met 1996 ieder jaar de contributie betaalde aan de Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost. Met ingang van 1997 is de automatische verbinding tussen het lidmaatschap van de plaatselijke Kruisvereniging en de Stichting Thuiszorg vervallen. Ook de contributieregeling als zodanig bestaat niet meer, maar in de plaats daarvan wordt er een toegangsbijdrage geheven om in aanmerking te kunnen komen voor thuiszorg. Sinds 1980, toen de plaatselijke verenigingen, om in aanmerking te blijven komen voor de AWBZfinanciering van het kruiswerk, op moesten gaan in grotere regionale verenigingen, bleven er voor de plaatselijke besturen weinig taken meer over. Dit werd nog minder toen de medezeggenschap t.a.v. personeel en wijkgebouwen verdween. Een groot aantal verenigingen besloten toen om zich op te heffen en droegen hun vermogen over aan een nieuwe regionale vereniging welke tot doel had om de gezondheidsvoorlichting (GVO) te ontwikkelen binnen het werkgebied. Wij hebben als plaatselijk bestuur destijds gemeend dat het vermogen dat er nog was, ten goede moest komen aan de mensen die het in het verleden bijeen gebracht hadden. Dit was voor ons reden om verder te blijven gaan als plaatselijke vereniging en ons in te zetten op het gebied van GVO. In de afgelopen jaren hebben wij diverse cursussen en informatie-avonden georganiseerd op dit gebied en vooral in de beginjaren was de belangstelling in vele gevallen goed. De laatste 2 jaren hebben wij echter geconstateerd dat de belangstelling steeds minder werd, ondanks het feit dat er, behalve Torenklanken, in alle regionale dag- en weekbladen en door Radio Vladeracken aandacht aan werd besteed. Vaak was er net zoveel belangstelling van mensen buiten Geffen als vanuit Geffen, waarbij het deelnemersaantal nog beperkt bleef tot ± 10 personen. Deze afnemende belangstelling is volgens ons het gevolg van de vele manieren waarop over allerlei zaken op dit gebied informatie tot de mensen komt, o.a. door t.v.

programma's in ziekenhuizen en van .. patiëntenverenigingen. Als bestuur hebben wtJ ons afgevraagd of wij hiermee nog langer door moeten gaan. Heeft het handhaven van de vereniging nog zin? En wij zijn tot de conclusie gekomen dat er slechts zeer weinig meer overgebleven is dat de vereniging nog bestaansrecht geeft. Wij roepen daarom onze leden op tot het bijwonen van een ALGEMENE LEDENVERGADERING op dinsdag 3 februari a.s. om 20.00 uur in het wijkgebouw van de Stichting Thuiszorg, Dorpsstraat 35. Op de agenda staat het voorstel om de KRUISVERENIGING TE ONTBINDEN en het aanwijzen van een bestemming voor het nog resterende vermogen. Bestuur Kruisvereniging Geffen, Kerkstraat 9.

WIK NIEUWS Op Eerste Kerstdag verzorgde fanfare W.I.K. de muzikale- oml-ijstiag van de Kerstviering om 11 .00 uur. Het was fijn om te zien dat de mensen weer in grote getale in de kerk aanwezig waren. Dat is niet alleen fijn voor de Parochie, maar ook voor ons! Zo konden wij vele mensen laten genieten van een mooi en (volgens onze dirigent) _goed kerstconcert. op het programma hadden we wat nieuwe kerstmuziekstukken staan, o.a. Christmas Variations gebaseerd op de melodie van 'Es ist ein Rose entsprungen', een totale andere versie van 'Stille Nacht' waarin verschillende melodieën in elkaar overlopen, 'Hark! The Herald Angels Sing' en Happy Christmas (war is over) bekend geworden door een notering in de top 40 enkele jaren geleden. Kortom een druk programma waarin veel te beluisteren viel. Van vele kanten hebben we al mogen vernemen dat de mensen in de kerk er enorm van genoten hebben. Daarom zullen wij proberen het dit jaar net zo goed te doen of misschien nog beter!! Op 28 december jl. hadden we als totale muziekvereniging het donateursconcert. En zoals in de vorige Toren-klanken vermeldt:"Wij laten u zien dat Willen Kunne Is", nou dan hebben we toch niet te veel gezegd. Fanfare, slagwerkgroep en majoretten traden veel samen op, een zeer boeiend programma. De ladyspeaker Christel Steyvers zorgde ervoor dat bij elk optreden wat tekst en uitleg kwam. Het gedeelte voor de pauze bleven we met z'n allen nog een beetje in de Kerstsfeer. Vlak voor de pauze speelde de fanfare het muziekstuk "La Storia", hiermee is de fanfare groepswinnaar geworden tijdens de laatste 5


Winu

Als u snel boekt, is uw vakantie misschien wel gratis! Droomt u al van uw zomervakantie? Hebt u al enig idee waar u heen wilt gaan? Loop dan snel bij ons binnen. Wij stellen precies op basis van uw vakantiewensen een gevarieerd informatiepakket samen. Met de juiste reisgidsen, de nieuwste editie van de Leukste Vakantie Krant, allerlei gegevens over de bestemming van uw keuze en het RaboKompas reisinfo-gidsje. Met die uitgebreide informatie bij de hand kunt u thuis uw ideale zomervakantie kiezen. Zodat u snel kunt boeken. Dat heeft allerlei voordelen, want wie er vroeg bij is, heeft de meeste keuze en de grootste kans op kortingen en voordelen. Bovendien kan iedereen die vóór 1 april

Rabo Reisburo

1998 zijn reis bij ons boekt, meedoen aan de Reissom Retour Wedstrijd! Daarmee kunt u uw totale reissom (tot f 5000,-) terugwinnen! ..

. Vroeg boeket' .is gunstig * meer keuze (bestemmingen,accomodaties, vervoer)

* meer kans op kortingen, bijvoorbeeld 2 =1 *

vaak gratis annuh:ren tot l maart 1998 vertrek

* leuke attentie * kans op chequetw.v. f 50,·•

* kans op reissom retour tot fS0OO,·

Het Rabo Reisburo regelt uw reizen perfect, in samenwerking met betrouwbare reisorganisaties. Maar zij zorgt ook voor vreemd geld en uw reisverzekering. Wel zo handig!

Dorpsplein 1 5386 CL Geffen tel. 073 - 5340500

6

·

* een klein deel nu betalen, de rest 6 weken voor


Maaslandontmoeting. Voordat de echte pauze begon werden er eerst nog een aantal mensen in het zonnetje gezet, te weten : DaniĂŤlle Menkehorst, zij is inmiddels al 10 jaar bij onze majoretten, helaas hebben we moeten vernemen dat ze over een jaartje stopt. Misschien dat ze dan bij de fanfare of slagwerkgroep komt? Bernard Schuurmans en Jan van Schijndel werden in het zonnetje gezet omdat zij na vele jaren afscheid hebben genomen van het bestuur. Corrie van den Elzen heeft er inmiddels ook al 10 jaar opzitten bij ons bestuur en kreeg daarom ook een bos bloemen aangereikt. Theo Prinsen, die voor onze vereniging al actief is sinds 1959 en tegenwoordig voor ons veel achter de schermen actief is, kreeg de bronzen inlegpenning. Theo is een beetje de kartrekker van de vriendenclub WIK waarvan we onlangs nog 3 nieuwe bugels hebben gekregen. Onze dank daarvoor! Last but not least Maria Maas en Willie van Erp zitten allebei al 25 jaar bij onze muziekvereniging. Daarvoor kregen ze de zilveren penning uitgereikt samen met een oorkonde van verdienste. Maria en Willie alsnog van harte gefeliciteerd. Wij hopen dat iedereen die in het zonnetje is gezet nog lang actief zal blijven binnen of voor onze vereniging. Naast al deze zonnetjes was het ook nog tijd voor onze jaarlijkse loterij, de prijswinnaars zullen hun prijzen inmiddels al wel ontvangen en misschien genuttigd hebben. Na de pauze gingen fanfare, slagwerkgroep en majoretten weer snel verder met het programma. Het eerste woord na de pauze was aan de majoretten, die hun dansen goed en netjes uitvoerden op verschillende Disney muziek. Daarna was het woord aan de slagwerkgroep die met het nummer CMargos In Jumping Five' liet horen dat de grote trom niet altijd op de eerste tel hoeft te spelen. Rens van Wamooy verzorgde een prachtige solo op de alt-saxofoon met het muziekstuk 'Csardas' onder begeleiding van de fanfare ..Daarna gingen we via 'Castles in Spain', 'Showmusic' en 'Drumbreaks' weer terug naar ons eigen dorp Geffen. Zoals u leest een druk programma, wat ook dit jaar weer goed bezocht werd door vele mensen. Wij hopen dat u enorm genoten heeft van de verschillende soorten muziek en zien u graag allen weer een volgende keer! PR-commissie WIK

In memoriam Hans van Helvoirt Kwetsbaar Groot verlies Onomkeerbaar Ongeloof Verbijstering Pijn Verdriet Nooit Nooit Nooit Nooit Nooit Nooit Nooit Nooit

meer jouw menselijkheid meer jouw muzikaliteit meer jouw stem meer jouw verhalen meer jouw humor meer jouw rust meer jouw warmte meer Hans als bestuurslid, als penningmeester Nooit meer jouw tastbare aanwezigheid

Hans van Helvoirt Voor altijd aanwezig in ons hart, deel uitmakend van onze groep. Onze tenor, onze vriend. Heel veel dank voor alles. Rust zacht! Wij wensen Tonny, de kinderen en alle anderen die Hans dierbaar waren veel sterkte toe. Bestuur Gemengd Koor

7


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u . Zondag 09.30 u. NULAND: Zaterdag 19.00 u Zondag 10. 00 u VINKEL: Zaterdag 17.30uZondag11.00 u LITURGISCHE KALENDER: Wo. 14-01 19.00 u * Avondmis Za. 17-01 10.00 u * H.Mis m.m.v. Bej. Koor 19.00 u H.Mis m.m.v. Dameskoor (+ kinderkerk) Zo. 18-01 09.30 u + H.Mis m.m.v. Gem. Koor Wo. 21-01 19.00 u * Avondmis Za. 24-01 10.00 u * H.Mis m.m.v. Bej. Koor 19.00 u H.Mis m.m.v. Kinderkoor (Uitreiking Eerste Communiemap) Zo. 25-01 09.30 u + H.Mis m.m.v. Gem. Koor Wo. 28-01 19.00 u * Avondmis

*= dienst in de kapel += t.v.-uitzending naar de Heegt

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 3 februari 1998 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel.: 5323308. HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 en 20.00 uur). WIJ DANKEN ..... * alle parochianen, die een van onze kerstvieringen bezochten... * pastoor Spijkers en diaken van Herwijnen die ons voorgingen in gebed ... * alle parochiemedewerkers die ervoor zorgden dat het echt Kerstmis was in onze Geffense kerk: met veel licht... kleurige bloemen... een mooie kerststal... themaboekjes.. muziek. .. koorzang... een schone kerk. * u, die een kaarsje opstak voor Mensen in Nood en zo vluchtelingen en oorlogsslachtoffers hielp ... * u, die uw kind met z'n lantaarntje begeleidde naar de kribbe ... 8

Astrid v.d. Berg uit de Sleedoornstraat 7 jaar, sprak een dankversje uit namens ons allemaal in het Driekoningenweekend. Ze bood pastoor Spijkers een schitterende ster aan met de woorden: Deze ster schittert fel en zegt: Dank u wel! Net als de drie wijzen kom ik u hier prijzen. We zien u op school en in de kerk en u doet nog veel meer werk! U bent een licht voor groot en klein: een ster, een superster... en dat vinden wij_fijn! BROOD DAT LEVEN GEEFT...WIJN DIE NAAR LIEFDE SMAAKT Traditiegetrouw blikken we terug zo aan het begin van een nieuw jaar. We hebben in onze parochie samen weer veel tot stand gebracht: het begeleiden van de ouders die hun kind lieten dopen; de voorbereidingen van de Eerste Communie, het Vormsel en het kerkelijk huwelijk; als geïnteresseerde parochianen volgden we cursussen en lieten ons bijschç:>len. We waren onze zieken, stervenden, rouwenden nabij. Er was aandacht voor de mens in nood, dichtbij en veraf. We vierden vreugde en geluk, we deelden verdriet en pijn. We droegen zorg voor onze kerk en «re bouwden samen ons Patronaat. Dat was veelbetekenend, omdat jongeren en kinderen daar zullen samenkomen! Dat alles onder de bezielende leiding van diaken van Herwijnen en van pastoor Spijkers; laatsgenoemde vierde in 1997 zijn 12 ½jarig jubileum als Geffense pastoor. Wij zullen hen echter terzijde moeten staan: we moeten alert blijven, en anderen stimuleren' en motiveren om mee te doen. Tijd nemen voor rust en bezinning. Iets willen betekenen voor anderen. Het gelovig gesprek aan willen gaan met onze kinderen en jongeren. Zij moeten gevoed worden met het brood dat werkelijk leven geeft en met de wijn die naar liefde-, eensgezindheid en vertrouwen smaakt. Als ouderen wegvallen, zouden jeugdigen hun plaatsen moeten overnemen. Dat wensen wij onze parochie toe, zodat wij ook in 1998 -het jaar dat Geffen 700 jaar bestaateen bloeiende, actieve parochie houden met joqg en oud!


WELKOM! Met ingang van 17 november jl. is Toos van Lent Verstegen uit Oss aangesteld tot de nieuwe huishoudelijke medewerkster op de pastorie. Toos is 41 jaar, geboren in Heesch en gehuwd. Ze zal iedere week van maandag t/m vrijdag tussen 09.30 uur en 12.30 uur als gastvrouw op de pastorie aanwezig zijn. We wensen haar veel plezier en succes in haar nieuwe baan en we heten haar van harte welkom in onze parochie. Hierbij ook een woord van dank aan Anita Schuurmans. Zij heeft afscheid genomen als gastvrouw op de pastorie en we danken haar van harte voor haar enthousiasme en inzet voor onze parochie, gedurende 6 jaar. DANKWOORD Mgr. Ter Schure, bisschop van 's Hertogenbosch gaf zijn kerstbriefhet thema: Dankbaar zijn. Aan het einde schrijft hij een persoonlijke dank: Bijna 13 jaar heb ik als bisschop de gelovigen in ons bisdom mogen dienen. Ik ben velen dankbaarheid verschuldigd: mijn naaste medewerk(st)ers, de priesters en diakens, de pastorale werk(st)ers, de catecheten, de parochiebesturen, de duizenden vrijwillig(st)ers. Speciaal dank aan hen die het seminarie mogelijk maken: de seminarieleiding, de gebedskring en de Sonnius Stichting, Voor het vele mooie en goede, maar ook voor het pijnlijke en bittere ben ik God dankbaar, die met alles Zijn bedoeling heeft en uit het kwade het goede weet te trekken. Met dankbaarheid zie ik terug op alles.

M.O.V. GUATEMALA: OP WEG NAAR VREDE EN VERZOENING Na ruim dertig jaar burgeroorlog is het eindelijk vrede in Guatemala. Maar vrede betekent niet dat alle problemen nu over zijn . Er is veel stuk gemaakt. In letterlijke zi n: huizen en scholen zijn verwoest, landbouwgronden afgenomen, bezittingen verdwenen. Maar ook in figuurlijke zin: dorpen zijn tegen e l kaar opgezet, de mensen zijn wantrouwend geworden en vele hebben trauma's opgelopen door de verschrikkingen van de oorlog. De interkerkelijke ontwikkelingsorganisati e Solidaridad heeft een speciaal programma in Guatemala om de inheemse bevol~ing te hel pen haar bestaan weer op te bouwen . De Christelijke Guatemaleekse actie helpt vluchtelingen bij de wederopbouw van dorpsgemeenschappen. Hun geloof speelt daarbij een belangrijke rol, zowel de bijbel als de eeuwenoude Mava-tradities.

Het traumateam van de parochie van Rabinal helpt d~ slachtoffers van de oorlog bij de verwerking van hun ervaringen. Het ontwikkelt onder andere programma's voor kinderen die hen moeten helpen het verloop van hun l~ven niet te laten bepalen door de traumatische ervaringen van hun jeugd . De mensen van het Maya-pastoraat proberen samen met de Maya's de oude tradities weer boven te krijgen. Er i s ruimte voor verschillende wijze van geloven; belangrijk is de kracht die mensen putten uit hun geloof . D~ CO~IC tenslotte is een landbouworganisatie.die de bevolking helpt om weer i n het bezit te komen van grond, en die strijdt voor een eerlijke betal ing van landarbeiders. In de advent wordt speciale aandacht gegeven aan de situatie in Guatemala rond de hema's vluchtelingen, mensen echten , cultuur en spiritualiteit en landbouw. In de kerk hangen dan levensgrote bani eren elk met een eigen symbolische kleur waaro~ vier Guatemalteken staan afgebeeld.'Deze banieren verwijzen naar de projectpartners van Solidaridad. Elke zondag zal het verhaal van iin van de afgebeelde Guatemalteken centraal staan. S~lid~ridad steunt, naast de genoemde organi saties, nog vele andere initiatieven in Latijns-Amerika. Uw hulp i s daarbij hard nodig. STEUN SOLIDARIDAD giro 180.44.44

P.V. DE REISDUIF KAMPIOENSCHAPPEN Pv De Reisduif Geffen 1997 Clubhuis Hotel De Gouden Leeuw VITESSE OUD: 2 aangewezen+ 2 eerstgeklokte le M.J.van Bergen 2e M.van Zantvoort 3e Heesakkers en Zn. Per duif l e, 2e en 3e M. J.van Bergen. MIDFOND OUD: 2 aangewezen+ 2 eerstgeklokte le Heesakkers en Zn. 2e M.van Zantvoort 3e M.J.van Bergen Per duif le M.van Zantvoort, 2e Heesakkers, en Zn., 3e M. J.van Bergen. Dagfond: 2 aangewezen+ 2 eerstgeklokte le W.van Nistelrooy 2e Heesakkers en Zn. 3e M.van Zantvoort 4e R.van Nistelrooy Per duif le, 2e en 3e W.van Nistelrooy . OV.ERNACHTFOND: 2 aangewezen+ 2 eerstgeklokte


Slijterij D'n Malder -~-...,..,-

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallatie Legner Vieux

f f f f f f

Hooghoudt bessen liter Millwood whisky cream Legner lichte borrel Legner fine (vieux) Mansion house whisky 0,7 Gorter rum bruin of wit 0,7

Hooghoudt Bessen

Gorter Rum Wit/Bruin

I

17,25 13,65 17,35 17,45 20,85 17,65

11,

aanbiedingen geldig tlm 24 januari 1998 tetloutcn voorbehouden

Kloosterstraat 5b Geffen Tel. (073) 532 46 59

De vierde kunt u zo afvinken

Scherp a ~ i路sd ~~~~~,~

I

( 4-:::路:z;-!.-!: ..

路J-....:-.~..-~

,

Vinken diverse soorten

4e

aj_~(~'.i/4, ::-:

shoarmavlees

100gr.,

vleeswarentrio

vleeswarentrio

boerenmetworst, palingworst, schouderham 100 gr. per soort, samen voor

4,95

corned beed, ontbijtspek, leverkaas 100 gr. per soort, samen voor

Geldig van 12 tot en met 17januari 1998

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

4

,

45 500 gram

4

,

2 , 35 4,95

Geldig van 19 tot en met 24 januari 1998

Iedere woensdag

500 gram

1()00

kip houthakkerssteak,

9,95

500 gr., 5 broodjes en 150 gr. saus

10

4 pepers=~

gratis

45

Keurslagerij

VANTUVL KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91


Januari I Februari 1998 Jaargang :Z Nwnme1· 1 - Verschijnt eens per twee maanden in Torenklanken Oplage: 1750 stuks Pagina 1

Feestjaar "Geffen 700" gestart

Verkoop ''Geffen 700" artikelen

(van onze verslaggever)

De verkoop van de diverse "Geffen 700" producten loopt als een trein. Vooral, hoe kan het ook anders in Geffen, het bier van De Broederschap vond gretig aftrek. Dat is nu niet meer te koop, maar wij hebben uit betrouwbare bron vernomen dat er spoedig een nieuwe voorraad wordt gebrouwen Met de verkoop van de Geffense Vlaggen gaat het ook voorspoedig. Er zijn nog een aantal kleine (tl 35,-) en grote (fl. 75,-) direct leverbaar. Haast u, want op = op! · U kunt nog steeds inschrijven op het unieke "Geffen 700" fotoboek, samengesteld door heemkundegroep Vladerack. Dit boek, dat fl.39,95 kost, wordt op de officiële feestdag in oktober 1998 gepresenteerd. U wordt dringend geadviseerd om van tevoren in te schrijven op dit schitterende fotoboek, anders moeten wij u straks teleurstellen! Voor de verkoop van alle "Geffen 700" producten kunt u terecht op het inmiddels bij u bekende adres: Dorpstraat 6.

Als u deze editie van De Courant leest, zitten de eerste activiteiten in het kader van "Geffen 700" er alweer op. Op 4 januari is met een grandioos openingsconcert de aftrap gegeven voor een fantastisch jubileumjaar 1998. Bij het ter presse gaan van deze Courant was het helaas niet mogelijk om verslag te doen van de activiteiten in de eerste twee weekends van het jubileumjaar; het concert en de nieuwjaarsontmoeting in De Geer op zondag 4 januari en het Driekoningenfeest voor de jeugd op zaterdag 11 januari met aansluitend de kerstboomverbranding op het terrein bij de molen Zeldenrust. In de volgende Torenklanken, die uitkomt op woensdag 28 januari, blikken we in een extra editie van De Courant terug op deze eerste "Geffen 700" activiteiten.

Stichting financieel gezond! (van onze penningmeester)

De leden van de sponsorwervingsgroep hebben het najaar van 1997 benut om de Geffense ondernemers één voor één af te gaan voor een financiële bijdrage. Ondernemend Geffen blijkt gelukkig bereid om de Stichting "Geffen 700" royaal te steunen. Het bestuur heeft in een extra vergadering op Derde Kerstdag de begroting voor het feestjaar 1998 definitief vastgesteld. Hoewel er nog sprake is van een klein tekort, kunnen alle geplande activiteiten gelukkig doorgaan! Onze dank gaat uit naar de leden van de sponsorwervingsgroep voor hun inzet en naar alle sponsors voor hun gulle gift.

"Club van Zevenhonderd" Koestert u sympathie voor "Geffen 700"? Sluit u dan aan bij de "Club van Zevenhonderd" door tl. 100,over te maken op RABO rekeningnummer 1158. 36.055 óf bel met penningmeester Harrie Peters, telefoonnummer 5323856.

11


1298~1998, 700 jaren e3effen. Wate>"oVe >"last ...

JV\ 1298

was VClV\ bed i_jkiV\9 Vl"ijwe l no9 9eeV\ spl"ake . D~ Maas1 n'\et z'n v e le

docle al"IY\eV\1 kon zich al 2wel"vel'\d een we9 zoeken na.en• zee. Dool"dat mei'\ het lal'\d wilde beschel"mel'\1 bov.wde 1nel'\ dijkel'\ lal'\9s de Maas, Naal"mate de. bed i_ikil'\9 vo,,.de,,.de1 oV\tstoV\d1 1nede dool"dat h e t vel"val zo 9el" iV\9 was1 een 'ophopin9' val'\ het watel".

6,,.

oV\tstoV\deV\ hiel"dool" ho9e l"e watel"staV\deV\

die1 1net de 2al'\d- c.1" 9l"iV\taf2ettiV\9eV\ op de l"iviel"bodem1 lan9dv.,,.i9e ho9el"e watel"stai'\del'\ v el"OO l"Zaaktel'\ . D e dl"v.k op de dijkel'\ w el"d 9ev aa..-lijk hoo9 wcw..-dool"

9e1Y\akkeli_jk

d ijkdoo..-l? l"akel'\

kol'\del'\

Ol'\tstaal'\.

&.,..

vool"tijdi9e

afvoel" van wate..- IY\oest dit vool'ko1neV\. Dam·voo..- d iende. dl.,\s de "Beel"se Ovel"laat" . Bij Beel"s w e ..-d de bedijking e ,<pl"es 1Y\inclel" hoog 9emaakt en zodoende zocht h.et h.09e Maaswatet' Val'\af daal' ee.l'\ we9 dool" het poldel'9ebied ach.tel" de dijken .

Het

polde l'9ebied

kwa1Y\ blaV\k te staal'\ el'\ het wate..- zocht z ic h eeV\ we9 westwacwts, Hiel"IY\ee was de "Beel'se Maas l"ÎvÎel"

11

11

1

ÎV\ de volksmond ook wel "D e

Bee..-s"

of

"9 .,.oene

9cl'\oemd, 9ebo t'en . Deze bestond ei9enlijk l.,\it twee dijkvel"la9in9en1

800 1netel" +l.,\ssen Cv1i_ik e n Katwij k e l'\ één van 2500 metel" tl.,\ssel'\ de polde.l"s val'\ Gassel el'\ 6sd,al"en . .Als de Maas eel'\ hoo9+e Val'\ ± 10.35 IY\C.te..- be.,.eikte liep het watel' het lal'\d in. Tv1ssel'\ 15 maal"+ en 15 V\ove,Y\bel'

éé.V\ van

IY\ocht

IY\C.V\

de Beel"se Ove..-laat m e i· zal'\d2akkel'\ v e l"ho9en1 d it noelY\de m e n

de '2mne l"slv.iti l'\9

1 ,

Meestal stol'\d de Maas in de2e pel'iode niet 20 h.009. Dit

was h et 9eval in de wihtet'manden en ÎV\ het vool"_iaal". De ovel'las+ hie. t'van was el'9 91'00+, 1naal" daal" te9e novel" stol'\d w e l dat 'de 1

9l"oen e l'ivie l' vrv.chtbaal" s lib ach.te" liet op he+ la.,..d. H et 1noerassi9 gebied tlAssel'\ Ceffel'\ el'\ de Maas wel'd ol'\twatel'd doot' de weterin9e1'\ e n kon il'\ cll"o9e periode!'\ 9ebrv1ikt wordel'\ vool" de landbov1w . -He laas kwa,nel'\ de oversfro1Y\ Ïl'\9el'\ ook op voor boe.rel'\ 0M9v1V\s+i9e molY\e l'\te"' voot',

M•A~

en

w1. a.l

Stroo1119e~itd van de Beerse Mau.

Door de oorlo9el'\ kwam el' Val'\ een ve..-betet'in9 aan deze si+v1atie we1V\19 tel"ech+. (::.V\ V\adat de oo..-lo9en achter de l"v19 warel'\1 w e r del'\ de overs+..o1Y\in9el'\ als eeV\ voldo►"9en feit beschov1wd.

12

Om

de ovel'las+ te bepet'kel'\


wel"deVI el" 'dwal"sdijkeV\ 1 aa1'\9ele9d1 die loodl"echt op cle Maas stoV1clel'\, 11

Deze d ijk eVI hieldeVI het watel" val'\ de "Beel"s te9e1'\, Maar de 6evolkiV19 aai'\ de aVld~l"e. zijde was het wafel" !ie.vel" kwi jt daM ri_ik e.V\ stak cie. di_jke1" herhaal delijk clo~r. éeVI 9evol9 l,,.iel"Val'\ was . dat

ook 6effel'\ w eer te IY\akeVI

kl"ee9 W\et het water va,,.. 'de 91"oeMe l"iviel"'.

OIY\

de dol"pel'\ tel'\ zv.idel'\ daarva"' te beschet'1nel'\, Wel"d el' va,,.. Ros~naleM

tot aal'\ Oss een dijk aaM9ele9d . J\/\eM l'\OelY\de de2e

cle

ZolY\el"clijk eV\ hij

leidde val'\ de B e l"9sfraat, ttAssen de Bt'oe ksfraat en Bredewc9 (waal" no9 een i-estant te viV1de1" is) ,,..aal" de hlAidi9e spoo.,.di_jk, Ke.,.k::;+...aat, Do.,.ps+...aat, Laee Kal'\t l'\CICII" Nv.lal'\d e.V\ sloo1 aal'\ op de Zo1l'\ei-di_ik die

l'\V.

no9 in Nv.land

t e viV1deV1 is. t-lier stond ook het kasteel van de t--leel" van CÀeffeV\, De Koppe ldi_ik (die 0V19eveer evenwi_jdi9 liep aal'\ de hv.idi9e J'\Jub,,..dses+...aat) e V\ de \A.lolfdijk beschel"mdel'\ h e t bezit van de t--l eei- +e9en het wate,•. Vanaf het G;effel'\se kasteel sloot de ZoMei-di_jk aal'\ op de ho9eve Zeedijk vaVI Nv.laV\d tot 1~oslY\aleVI (Vlv. de we9 via t-leeseiV\d Vla0.1" RoslY\ale,,..) . Ove.l" het al9elY\e.eV1 voldeed het d ijke,,..systee.fl'\ 9oe.cl 1 ,,,,.aal" toch kwame1" e.l"' wel di_ikdool"bl"akeV\ vool",

ÎVI '(757 bijvool"beeld b,•ak de ZolY\el"di_ik op 4

plaatsen1 o .a . bij het k aste.el. Z w al"e doo.,.6.,.ake1'\ kwamen vool"' il'"I 1764,

1833 e n iVI 1876. J"' het laatst 9el'\oe1l'\de _iaal" vorlY\de het wafel" 20'"' 9eweld dat achtel" de 2011'\eYdi_ik i,,.. CÄeffe V\ op 3 p laatse. VI eeV\ 'wiel' oV\tstor.d: de wiel aan de B,..edewe9, de wiel aal'\ de \/li_jlY\ds+...aat el'\ het 'klèVI wielleke' aal'\ de La9e KaVlt ach.tel" de \l\)olfdi_jk (,,..v. is daal" eel'\ 9edeelte vaV\ de wooVlwi_jk 'De Rv.n' op 9ebov.wcl.) .

:JV\ G;effe.l'\ kl"ee9 m e.V\ ,,.. iet allee.n last van h e t wafel" tAit de 'De Beel"se lv\aas ', IY\aO.I" ook van het watev uit de Maas zelf. JV\ eeM aaV1tal _ia l"'en b,•akel'\ de di_ikeM dool" el'\ k o,,.. l--.et wate.- ol'\s dol"p bet<eikeM. Dit 9ebetAl"de 0V1de.,. andel"e ÎVI 1854. J3s90.V19 was hiel"'VO.l'I meestal de oonaak. JI'\ 1880 kwa,n clat z e lfs twee keel" voov- 1 éél'"I k eel" iM dece.W\be.l" e l'\ é.éM k eel" il'"I _iantAal"i. Op 4 _ianual"i was el" il'\ de btAul"t va,,.. Teefele,,.. ee,,.. 9at ontstaaV\ val'\ maal" liefst 500 IY\etel", ;'\liet veel latei" beF,aveV\ ook de diikeV\ bij. ,AlelY\1 Ma,..en, K essel en ... . Lith het. Het wafel" wevcl dooi- cie. felle nool"'cle.Mwincl l"'ichtil'\9 oV\s ciot<p 9e::;t1.Awd. Hie.l"dool" kwafl'\ 6 effeH '-•!w eel" ol'\dev water te staal'\, zelfs h et al+aav i11

de kel"k kl"ee9

1

V1atte voe+el'\

1 •

/\/\aal" liefst viel" dage"' b leef Cieffe n oM6e-

veik6cwl" vool" boten. éeV\ _jov.t'na list die eeM al"tikel sdveef ovev- de ..-amp vel"'fV\eldde: "G;eheel G;effeVI zat op 2o!cle.rs".

Watersnoodnammer van de Katholieke Illustratie.

13


GeltAkki9 wei--d

V\O.

dit

io.o.v- de htAidi9e spoov-dijk aaV\9e!e9d

el'\ wev-del'\ de

overs+v-omiV\geV\ il'\ oV\s dov-p eeV\ h.o.!+ +oegev-oepel'\. Toch. voldeed de spoov-dijk in eerste iV\stantie nog l'\ie.t 9eheel als waterkei--iV\9, -f--lij bestol'\d V\amelijk 9eheel tAit 2al'\d eV\ werd een keer ( in de bv1v1rt van de Kov1de Noov-d) bij hoo9wate.r fliV\k 'afoekalfd'. ĂŠen C\C\n9ebv-C1ch.te kleilaag vev-h.ielp dit probleefY\, Bv1iteV\ de spoov-di_ik bleef h.et WC\teroverlas+ no9 eeV\ aantal jaren voortdv1ren. De hv1izeV\ wev-den hier 9ebotAwd op tei--pen1 kv1nstma+i9e vev-hogiV1ge11 in het lo.V\dscho.p. Ze z i_jn l'\v1 no9 te vil'\den iV\ de 61st el'\ de Bv-oekstv-aat. B ij ovev-stf"o;Y\in9e.n bleef h et watei-- IC1n9e tijd ĂŽV\ de poldev-s. -Het en i9e vev-voev-middel was dC1n de boot. Pev- bv1v11"t had m e i'\ een 9e2amenlijke boot. Was deze net w e9 dan moe st men wachten. Ook de kindev-eh wev-det, met de boot l'\ao.r de spoordi_jk ge.bracht wac:iv- vandaan IY\eV\ dal'\ vei--dev dvoogvoets V\aav- schoo l kon gaan. -Het k e v-kbezoel< git,9 op dezelfde l'l'\cmiel", Sommi9e dovps9eno+en wie.i--pen zich in deze pel"iodeV\ op als een eigentijdse sociaal Wel"kel" el'\ voev-e1" v-e9ellY\ati9 lan9s de h.tAizen om een gespl"ekje te voere1" eV\ om te vra9e1" of nog wat nodig was. Tot i1" deze. eev1w kwameV\ dijkdool"bl"akeV\ vooi--. Zoals in 1926" toel'\ h.et water tot aal'\ de Geffe l'\se spool"di_jk stond . Jn 1929 9ebev1v-de dit voov- h.et laatst. Jn de cl"isis_ial"en Wel"d ev- W\iddels de wev-kvev-schaffing h at"d aa l'\ de kaV\a lisatie va1-1 de Maasriviev- gewel"kt. De watel"hv1ishov1din9 kon vool"taan betev-

9ev-e9e.lci wov-den e.n

de ove.v-laatwerking

was

h.ierdool" ovel"bodig

9ewov-det,. J"' 1942 wev-d de ovel"laat bij Beev-s volledige 9 esloten e1" beh.ool"de de watev-ovevlas+ tot h.et vev-leden.

Hoe was het vroeger in ons dorp ?

Nieuwsgierig ? Neem een abonnement op "Auw-Neijts" het periodiek van Heemkundewerkgroep 'Vladeracken' p/a Lambertusstraat 11, 5386 BA Geffen Tel. 073-5322283

Doe mee aan de Rottenrijkse Carnavalsoptocht!!!!!!!!!! De eerstvolgende activiteit in het kader van "Geffen 700" is de Rottenrijkse Carnavalsoptocht op zondag 22 februari 1998. Stichting het Rottenrijk heeft namelijk in overleg met alle trouwe deelnemers besloten, dat de optocht in 1998 in het teken van "Geffen 700" zal staan. Vanzelfsprekend juichen wij dit toe! Wij roepen dan ook alle Rottenrijkers en Rottenrijkerinnekkes op om dit jaar eens mee te doen. Er hebben zich reeds 8 (!) groepen wagenbouwers aangemeld. Wij nodigen daarom vooral individuen en loopgroepen uit zich in het jubileumjaar 1998 door ons "in ut hamas

te loatenjagen".

Waar zijn ze gebleve~ De Deurdouwers, Kees v.d. Doelen, D'n Ouwe Road, Theo Prinssen, De Veldmuizen De Pioniers .Marinus van Dinther en alle andere deelnemers, die de optocht ' ' in het Rottenrijk groot gemaakt hebben? 14 Doe mee! Bel met kartrekker Frans Romme, telefoonnummer 532 3449


""'

S'

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Do rpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax . 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 534 21 08. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier , oude kled ing en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt vo or een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraa k (tel. 073 - 534 21 00 toestel 160)

Wethouder J .C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan te lefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 24 90

De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t /m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412-654111 WVG-CONSULENT

Maandag t /m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, tel. 073-534 21 00

WIE WAT WANNEER JANUARI 15 KPJ, oud papier route 1 30 KPJ, oud papier route 2 FEBRUARI 19 KPJ, oud papier route 1 27 KPJ, oud papier route 2 MAART 19 KPJ, oud papier route 1 27 KPJ, oud papier route 2

APRIL 16 KPJ, oud papier route 1 24 KP J, oud papier route 2

Wethouder F.H.M . van Nistelrooij

MEI

Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 25 72

03 Eerste communie Aloysiusschool 10 Eerste communie Mariaschool 21 KPJ, oud papier route 1 29 KPJ, oud papier route 2 29 Toediening Vormsel

Wethouder A.A.M . van Zandvoort di nsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 . 20 61

JUNI 18 KPJ, oud papier route 1 26 KPJ, oud papier route 2

JULI 18 KPJ, oud papier route 1 26 KPJ, oud papier route 2

15


VPM VPM STELT KANDIDATENLIJST VAST

De Vooruitstrevende Partij Maasdonk heeft deze week de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsvei:kie~ing~~ vastgesteld. Doelstelling bij de verkiezingen 1s rrurumaal een zetel te winnen. Omdat de VPM vindt, dat de politiek in Maasdonk stevig aan vernieuwing toe is, is gezocht naar een goede combinatie van 'oude' en 'nieuwe' kandidaten. De belangrijkste kenmerken zijn de volgende: 1. Van alle kandidaten is 10% nieuw; een duidelijk _ t~ken ~an de ~taliteit va~ de partij. Bij de 'top tien bevinden zich zelfs 6 meuwe kandidaten. ~- Van alle kandidaten is % vrouw, ook in de top tien. 3. Er is sprake van een evenwichtigè verdeling over de drie kernen: 4 uit Vinkel, 13 uit Geffen en 13 uit Nuland. 4. De lijst kent een goede dwarsdoorsnee van de samenleving, zowel qua leeftijd, achtergrond en maatschappelijke betrokkenheid. Met name dit laatste is een belangrijk selectiecriterium geweest: (potentiële) raadsleden dienen duidelijk wortels in verenigingen en andere Maatschappelijke organisaties te hebben. De volgorde: 1.. ~d van d~ Boogaard (Nuland, al jaren een toegew11de raadslid en lid van de beheerscommissie sportaccomodaties, daarnaast ook heel actief in het verenigingsleven zoals het gemengd koor en de duivensport). 2. Hans Hendriks (Geffen, sinds 3 jaar raadsli-d, aanstormend top talent, daarnaast vooral actief voor scouting en Radio Vladeracken). 3. Frank Smits (Nuland, twintiger, actief in het management van het hoger onderwijs, kandidatuur is bedoeld om de vernieuwing en verjonging in de raad vorm te geven). 4. Charles van Herpen (Geffen, twintiger, actief op h~t grensvlak van zorg en onderwijs, in het verenigmgsleven, vooral bij de lokale radio en Geffen 700). 5:_Sofie van den Heuvel - van der Doelen (Nuland, bijzonder actief in het verenigingsleven, maar vooral ook onafhankelijk en kritisch volger van de Maas-donkse gemeentepolitiek). 6. Francinette Oomens (Geffen, actief als maatschappelijk werker, die door onervarenheid in de politiek een frisse wind kan laten waaien). 7. ~s van de Bosch - Aalbers (Nuland, ook heel actief in het verenigings- en parochieleven, vanuit een brede kijk .zorgt ze dat de partii met beide

"16

~

voeten op de grond blijft). 8. Cor Louwens-(Geffen, breed georiënteerd, vanuit zijn voormalige activiteiten als voorzitter van Nooit Gedacht goed bekend in Geffen). 9. Rob Emmerik (Vinkel, actief in de dorpsraad van Vinkel en de man die ook de inbreng vanuit HeeschVinkel vorm kan geven vanuit een frisse kijk van de nieuwkomer). 10. Tonnie van der Lee (Vinkel, actief vanuit Echo en voetbalclub EVVC breed verankerd in de Vi-nkelse samenleving). 11. Jan van Vucht (Geffen, ex-raadslid, actief als bestuurder bij woonmaatschappij Maasland, Verdihuis en voorzitter bestuur Geffen 700). 12. JoHeesakkers (Geffen, ex-raadslid, actief in het Nulandse verenigingsleven). 13. îon van Niele (Vinkel, ex-raadslid, actief bij Vladeracken). 14. Piet de Haas ( Geffen, actieve oudere, met qame voor de bootreis voor bejaarden, betere wortels in de samenleving bestaan niet, Geffenaar van het jaar in 1996). 15. Geert-jan van Venrooy (Geffen, actief in de wijk De Vierwinden, daarnaast ook mede-oprichter van de partij voor maatschappelijk belang (PMB) in Geffen). Ook de overige 15 plaatsen geven een beeld van een breed geschakeerd gezelschap van mensen die midden in het dorpsleven staan en vanuit een sterke betrokkenheid bij dat gemeenschapsleven vinden dat het na de verkiezingen echt anders- moet in de Maasdonkse politiek. De volgende Geffenaren staan ook nog op de lijst: Jan-Willem van Zandvoort, Hans van Leeuwen, Lenie Willemse, Piet de Moor, Marja van Krey en Arnold Wingens. le R. van Nistelrooy 2e Heesakkers en Zn . 3e W.van Nis t elrooy Per duif le, 2e en 3e R.van Nistelrooy. J ONGE DUI VEN: Vit.+ midfond + marathon 2 aangewezen le M.J . van Bergen 2e G.Gloudemans 3e M.van Zant voort 2 eerstgeklokte l e M. van Zant voort 2e Heesakkers en Zn. 3e G,Gloudemans Per duif l e G.Gloudemans, 2e Heesakkers en Zn., 3e M.Van Zant voort. JONG NATOER: 2 aangewezen+ 2 eerstgeklokt e l e Hees akkeEs en Zn . 2e M. van Za ntvoort


EFKES BUURTE MĂˆ

......

EFKES BUURTE ME......Ben Wijnen(36j.) Velen maken plannen wanneer zich weer een nieuw jaar heeft aangekondigd. Ook Ben Wijnen gaat in 1998 een nieuwe uitdaging aan! Hij wil met zijn kunstzinnige kwaliteiten in Geffen een Steunpunt oftewel een doorgeefluik zijn op het gebied van Beeldende Vorming, met als specialisatie tekenen, schilderen, grafiek, terwijl fotografie nog opgezet zal gaan worden. Het steunpunt zal de Franse vertaling van zijn naam dragen: "SUIS DES v1NS,,_ Bovendien betekent het woord suivre: volgen en dat wil zeggen dat Ben zijn cursisten wil voorgaan in de beeldende vorming zonder zichzelf te willen verheerlijken, zo zegt hij. Met als doel een extra impuls te geven aan de kwaliteit van Beeldende Vorming wil Ben zich richten. op een drietal groeperingen: Op de eerste plaats is dat het Basisonderwijs. Ben heeft gemerkt als leraar op het voortgezet onderwijs, dat leerlingen soms te weinig van de technieken van de B. V. hebben gehad of een verkeerde aanpak daarvan. Het vak is vaak een ondergesneeuwd kindje op de basisschool. Kinderen zijn uniek, met een grote fantasie en een spontane uitingsvrijheid. Naar aanleiding van eenzelfde thema moet ieder kind een eigen beeld kunnen vormen en krijg je daardoor een zeer gevarieerd resultaat in een teken/schilder- les. Ben wil het vak bij scholen en leerkrachten prorooten-en zo nodig gastlessen en adviezen geven. In tweede instantie gaat Ben zich richten op de jongeren tussen 12 en 18 jaar. Na zijn studie op de Pabo en Kunstacademie (met een eerstegraads bevoegdheid) geeft Ben les op-het Voortgezet Onderwijs en is als zodanig op de hoogte van het vak en haar eisen. Hij wil jon~lui "klaarstomen" voor veivolgopleidingen, als ze in een of andere creatieve richting willen doorgaan. Ze kunnen hiervoor bij hem terecht om te werken aan een map met gevarieerd eigen werk. '.Wij en voor-ai de jongeren, worden tegenwoordig

overspoeld met beelden: t.v.-computers-foto'smode-intei:ieur e.a. en toch wordt Beeldende Vorming maatschappelijk gezien nog onbelangrijk g~vooden". ''Kies exact" werd gepropageerd! Dat 1s eigenlijk tegenstrijdig, vindt Ben. En- dan zijn er cursussen voor volwassenen, waarvan er op het ogenblik al enkele lopen. De mensen krij~ gen- steeds-meer vrije tijd, maar ook zijn er vele~ die vroeger niet de kans hebben gehad om aan hun = (kunstzinnige} gevoelens uiting te geven. "Over gevoelens werd niet of nauwelijks gepraat", zegt Ben. :'Kunst was iets voor het hogere volk en de meer gestudeerden. Maar kunst heeft met gevoelens te maken. Ik stond ook raar te kijken, toen-bij het laten zien van mijn eerste werkstuk op de kunstacademiemijn leraar me vroeg: En... hoe voel je je nou~! Voor mij is het nu een uitdaging om te laten zien, dat kunst wel degelijk met gevoel te maken ~eeft. En ieder mens beeft gevoel, daarom kan kunst heel dicht bij de mens staan; het komt elke dag terug. Er zijn veel vormen van uiten; in gedrag, woord, maar toch ook met beelden?! Het hoeft niet altijd ~nstzinnig hoogdravend of diepgaand te zijn. Wel is het lei:en zien- en het leren waarderen van ( ook ~ine) dingen uit onze omgeving van belang. . Kijken we misschien te veel om ons heen en te weinig naar elkaar? Krijgen we daardoor misschien te weinig inzicht om te kunnen accepteren, dat er verschillende normen en waarden bestaan, waardoor het respect vooi: elkaar (zowel voor jong als yoor oud) uit het oog dreigt te geraken? Die verscheidenheid aan mensen -en dus ook aan verschillende gevoelens, zouden we juist misschien meer kunnen leren waarderen, waardoor mensen elkaar beter gaan begrijpen?! !!" . Ben begint daarnm zijn cursus ook met het uitproberen van de materialen, allereerst door de mensen zelf "Ik geef meestal niet aan, wat ze ermee morten gaan doen. Ze moeten er vrij mee om kunnen gaan en het resultaat moet ook iets van henzelf worden. Als iemand zegt: 't is niks wat ik gemaakt heb", dan ga ik het vergelijken met werken van bestaande kunstenaars". Drie woorĂ ell- komen telkens terug in ons gesprek: gevoel...mens... en ook verwondering! "Ik zeg altijd; begin in het klein.... .. zoom maar eens in- zoals pastoor Spijkers schreef in zijn kerstboodschap", vindt Ben. ''Er is zoveel moois om je heen, waar mensen zich over kunnen verwonderen. Dat is juist in deze tijd belangrijk: onze tijd van gejaagdheid, afstandelijkheid, alles op grote schaal, massaproductie, Europa Een..... Moeten we niet even op die rem????!!!!! Laat het maar gebeuren, een bloemknop of dat bloempje inje tuin.. .Van huis uit heeft Ben die ver-

17


wondering meegekregen; elke zondag gaan wandelen in de natuur en elke avond buiten zijn! Het geven van cursussen heeft ook zijn weerslag op Ben's eigen werk. Je legt contacten, je ervaart dingen, je gaat met mensen om en dus met hun eigenheid, ze inspireren je ..... " In zijn huiskamer prijkt een prachtig zwart/wit schilderwerk, gemaakt met diverse technieken. "Mijn stijl nu is een spanningsveld tussen figuratief en abstract" zegt Ben. "Een kunstwerk moet spannend blijveniets nieuws brengen, anders kun je beter iets namaken _ wat al bestaat. Het beeld zelf moet bestaansrecht krijgen, de kijker geeft er zelf een titel aan. Het vak heet ook niet voor niets Beelden VORMING; het wordt een beeld, het ontstaat". "Wat is kunst? Dat is een moeilijke vraag. "Het zit hem in de puurheid, het eerlijke van het be.eld. Het is een weergave van de kunstenaar zelf' Ben heeft daarom ook moeite om iets van zijn werk te verkopen. "Het is iets van jezelf waar je dan afstand van moet doen. Daar staat wel tegenover, dat het een blijk van waardering is, wanneer iemand iets van je werk wil kopen". Ben gaat dus grootscheeps uitpakken in 1998 ! Belangstellenden kunnen vrijblijvend informeren of zich aanmelden: Elzendreef 16, tel. 5325343/0651284075. De cursussen worden gegeven op verschillende dagen, zowel overdag als 's avonds. Mogelijkheden genoeg voor jong en oud. Ook zaterdagochtend is er een mogelijkheid om bij hem te komen werken. Ook voor jongeren die alleen in het weekend kunnen. Maar dat wordt bepaald door het aanbod. Ben streeft er ook nog naar om in de zomer een expositie te houden van eigen werk met schilder- en tekenwerk, grafiek fotografie en zelfs een beeldhouwwerk. Veel succes toegewenst! ! ! ! ! !

EERSTE HULP BIJ KINDERONGEVALLEN De Gezondheid Service Brabant Noord-Oost organiseert in Nistelrode en Berghem de cursus "Eerste hulp bij Kinderongevallen", een prak tijkgerichte cursus voor ouders en verzorgers van kinderen van O tot 8 jaar. In de lessen worden de volgende onderwerpen behandeld: * Baby~ en kinderreanimatie * Allerlei soorten verwoningen * Brandwonden * Vergiftigingen * Koortsproblemen zoals koortsstuipen * Verdrinking * Allergische reakties door o.a. bijen- of wespensteken. Tijdens de cursus wordt veel geoefend met kinder- en babypoppen . De cursus wordt ondersteund met dia's. De cursus bestaat uit 3 avonden van elk 2½ uur. De begeleiding is in handen van een deskundig cursusleid(st)er. De cursus Start 13 januari Tijd 20.00 tot 22.30 uur Locatie Thuiszorgkantoor, Toniesplein 15, Nistelrode Start Tijd Locatie

10 maart 20.00 tot 22 .30 uur Thuiszorgkantoor, Willibrordusstraat 29, Berghem

Kosten

f 80,-- p.p. inclusief cursusboek Voor abonnees van de Gezondheid Service: f 60,-- p.p. inclusief cursusboek.

Informatie en/of aanmelding: Gezondheid Service Brabant Noord-Oost Tel. 0413 - 3337333 (op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur)

3e G.Gloudemans Per duif le Heesakkers en Zn., 2e Heesakkers en Zn ., 3e G.Gloudemans LATE JONGEN: 2 aangewezen le G.Gloudemans 2e M.J.van Bergen 3e Heesakkers en Zn. 2 eerstgeklokte le M.J.van Bergen 2< G.Gloudemans 3e Heesakkers en z~ Per d6if le G.Gloude~van Bergen 18

NATOER OUD: 2 aangewezen+ 2 eerstgeklokte le M.J.van Bergen 2e Heesakkers en Zn. 3e G,Gloudemans Per duif le, Ze en 3e M.J.van Bergen.

2e en 3e M.J.

Generaal duif oud M.J. van Bergen Generaal duif jong M.van Zantvoort Generaal hok 2 aangewezen+~ eerstgeklokte Heesakkers en Zn.


Carnavalsstichting ''Rottenrijk'' organiseert in Café Zaal 't Haasje op

zondag 25 januari 1998

OPTOCHTBAL aanvang 20.00 uur

's-middags vanaf 14.00 uur is er een

PLAY-BACK WEDSTRIJD voor de jeugd tot en met 12 jaar met in de pauze de

JEUGDPRINS EN JEUGDPRINSES onthulling Op zondagmiddag 25 januari 1998 krijgen alle jongens en meisjes tot en met 12 jaar opnieuw de kans om hun favoriete artiest te imiteren. In Café Zaal 't Haasje wordt een podium gebouwd en voor de deelnemers zijn er mooie bekers te winnen. Door een jury van 4 volwassenen zullen de deelnemers worden beoordeeld en we mogen nu al verklappen dat de voorzitter van de jury Pastoor Spijkers is. Uit het publiek wordt het kind gekozen dat het mooiste

carnavalskostuum aan heeft ! TOT 23 januari 1998 kun je je opgeven voor de play-back wedstrijd bij Marianne Lepoutre, Heesterseweg 49, telno.: 073-5322543. Entree voor iedereen die ouder is dan 16 jaar: Hfl. 2,50. De opbrengst komt geheel ten goede aan de deelnemers van de optocht.

HOOFDSPONSOR Café Zaal 't Haasje 19


RADIO VLADERACKEN programmering Radio Vladeracken Dinsdag 18.00-19.00 uur Schijven die blijven 19. 00-20. 00 uur Vladeracken Cultureel. Met veel nieuws en tips uit de regio 20.00-22.00 uur De Schijnwerper. Met elke week een lang gesprek met een Interessante Maasdonker 22.00-23 .00 uur Klanken uit de vergeten tijd Woensdag 17.00-19.00 uur Showtime. Met shownieuws en de nieuwste muziek 19.00-20.00 uur School's Out, bijkomen van een vermoeide schooldag 20.00-21.00 uur Focus Radio, De Maasdonkse Top10 en verzoekjes 21. 00-22. 00 uur The Maximum, veel house en trends Vrijdag 18.00-19. 00 uur Vladeracken' s Weekend Wijzer, met een vooruitblik op het weekend, o.a. het sportvooruitzicht 19.00-20.00 uur Vladeracken Cultureel, alles voor Maasdonk en omgeving 20.00-21.00 uur Happy Days, met muziek uit de 50/60-er jaren 21.00-24.00 uur Muziek met Audy Zaterdag 08.00-10.00 uur De wakkere wekker, een echt ontbijtprogramma 10.00- 12.00 uur Op de misse, familieprogramma met een quiz, kookrubriek en groeninfo 12. 00-13. 00 uur Vladeracken informatief, met nieuws en informatie uit Maasdonk 13.00-15. 00 uur De Middagstond, de middagshow met verzoekjes 15. 00-17. 00 uur Jukebox, met o.a. de favoriete Top3 van iemand uit Maasdonk 17. 00-18. 00 uur Griebelgrauw, het Brabantse programma van Radio Vladeracken 18.00-19.00 uur Vladeracken Informatief, met nieuws en informatie uit Maasdonk 19.00-20.00 uur De Muziekzolder, terug naar jouw muzikale jeugdherinneringen 20.00-21.00 uur Goud en Oud op Verzoek, het Neder landstalige programma Zondag 20

1v.vv-1L.VU uur ue ~CruJuwerper 1...u~rnaung) 12.00-13.00 uur Griebelgrauw (herhaling) 13. 00-14.00 uur Doordraaien, Non-stop muziek 14. 00-17. 00 uur Vladeracken sport 17. 00- l-8-. 00 uur Caraflax, het programma voor en door verstandelijk gehandieapten 18.00- 19.00 uur Airbag, het programma voor jongeren en hardfockliefhebbers 19. 00-21. 00 uur Vladeracken Informatief (herhaling) Radio Vladeraeken is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar onder nummer 073-5325366. Onder dit nummer kunne ook verzoekjes aangevraagd worden. Deze verzoekjes kunnen ook opgestuurd worden naar: Radio Vladeracken, Dennenlaan 2, Vinkel.

Etherfrequentie 106.3 Mhz (di+vr+za) Kabelfrequentie 87.5 Mhz (ma. t/m zo.). Tekst-tv. via kanaal 51, met Radio Vlaàeracken als achtergrondsignaal. Informatie (persbericht, agenda t.b.v. aktiviteiten) kunt u zenden aan: Radio Vladeracken, Dennenlaan 2, Vinkel Rien Bosch, Kerkstraat 6, Nuland Charles van Herpen, Dr.Poelstraat 26, Geffen Overige correspondentie: Lokale Omroep Geffen, Nuland, Vinke½ Mark v.d. Doelen, Kloosterstraat 24, 5386 AT Geffen.

Voor uw gemak. :verhulze·n1,.ons ,vakf • Senlorenverhulzlr-;g~n • Partlcullera verhuizingen • Kamerverhu!zlngen van groot !ot klein · • Verwa.rmde en beyelllgde lnb<iedelopslag • Vsrhuur verhulsb~noa!gdheden • Verhulsllft aanwezig Vraag wljbllJvend priJsopg~ve Kloosterstraat'.9, 5386 AR Geffen

Bel 073 'r 832 18 82 Mobiele tel. (06) 5346 41 93 Fax (073) ~2 17 27

De E.H.B.O. bedankt van der Heijden's Meubelen voor het opslaan van de kermistent en de meubels


Met van Schijndel Bouwgroep neemt u elke hindernis die u met bouwen tegenkomt!

VAN SCHIJNDEL BOUWGROEP

ZUCHT VAN VERLICHTING: WELKOM BIJ RAAD. Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelij k de erkenning waar u recht op heeft. En wel bij Raad. De Administratieve Dienstverleners. Een gecertificeerde adviseur/ collega-ondernemer verzorgt daar letterlijk al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones . Ook 's avonds en in het weekend. Op basis van een scherp geprijsd abonnement. Meer weten over dé financieel-administratieve oplossing van deze tijd?

RAAD DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS Kastanjelaan 44, 5382 KD Vinkel, tel. (073) 532 60 56

Bredeweg 13, Geffen Tel.: 073-532296 l

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG• EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

u

M.J.M. v.d. Akker

losse advertenties tussen de tekst: 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

f

30,50,f 70,f 125,f

WIHABO

DRUKKERIJ

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

Advertenties

meer ver5t,md van verzekeren

Loonbedrijf en Grondverzet

Gebr. van Erp

Voor ol uw fom,lie- verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 7 collecties. Met opgaaf van luiste dotum bil geboortekoorlîes. drukko sten gratis Gratis felicitol iepokket bil geboortek.aort1es. Ook voor copieerservice kunt u b lj ons terecht.

Kleurencopieën en kleurenprinten tot A3

NIEUW: Groot drukformaat 52 x 72

OSS

GEFFEN

(0412) 62 22 13

(073) 532 19 95

13. 5386 KT Tel.: 0 73-53 2 26 84 Fax 073-532 47 95

Heesterseweg

G e ffen


WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK 1998 HUISARTSENPRAKTIJK "GEFFEN" Veldstraat 5 Geffen huisartsen: Telefoon: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor~ dringende spoedgevallen)

A.Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar

HUISARTSENPRAKTIJK "NULAND" Heiweg 33 Nuland huisartsen: Telefoon: 5321320 Alarmnummer: 5325153 (alleen voor zeer drlngende spoedgevallen)

J. Visschers

M. Peeters

HUISARTSENPRAKTIJK "VINKEL" Platanenstraat 9 Vinkel apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Telefoon: 5323427

Avond- en nachtdiensten : (van 's avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur) Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak.

Maandagavond: Dinsdagavond:

J.Visschers A.v Heynlngen A.Smit wisselend P. Berkelaar en M. Peeters

Woensdagavond: Donderd~gavond:

Weekenddiensten : - 4 - 11 - 18 -25 - 1 - 8 - 15 - 22 28 - 1 7 - 8 14 · 15 21 - 22 28 - 29 4 - 5 11-12-13 18 - 19 25 - 26 30 2 - 3 3 10 17 24 31 7 14 21

Jan. jan. jan. jan. febr. febr. febr. febr. maart maart maart maart maart april april april april april mei

(van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak)

Nuland Vinkel Geffen Geffen Nuland Geffen Nuland Geffen Nuland Geffen Geffen Vinkel Nuland Geffen Vinkel PASEN Geffen Nuland Geffen KONINGINNEDAG Nuland

9 -10 16 -17 21 23 -24 30-31-1 6 - 7 13 -14 20 - 21 27 - 28 4 - 5 11 -12 18 -19 25 -26 1- 2 8 - 9 15 - 16 22 -23 29 -30 5 - 6

mei mei mei mei juni juni Juni Juni juni juli Juli Juli Jul! aug. aug. aug. aug. aug. sept.

Geffen Vinkel Geffen Geffen Nuland Geffen Vinkel Geffen Nuland Vinkel Nuland Geffen Geffen Nuland Vinkel Nuland Geffen Nuland Nuland

12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 25 26 26

HEMELVAA.RT PINKSTEREN

-13 -20 -27 - 4

-11 -18 -25 - 1 - 8 -15 - 22 - 29 6 -13 -20

-27

1

sept. sept. sept. okt. okt. okt. okt. nov. nov. nov. nov. nov. dec. dec. dec. dec. dec. dec. jan.

Vinkel Geffen Nuland Geffen Vinkel Geffen Nuland Nuland Geffen Nuland Geffen Vinkel Nuland Geffen Geffen Nuland 1e KERSTDAG Vinkel 2e KERSTDAG Vinkel Geffen NIEUWJAAR

Attentie: 30 april en Hemelvaart zijn vrije dagen. Er is dus geen spreekuur maar dienst zoals op zondag.

Vakanties: Ingeval van vakantie van A.Smit/E.Smit-Nahon is de praktijk dinsdag- en donderdagmiddag en woensdag de hele dag gesloten. Dokter P. Berkelaar en de assistente zijn op de andere dagen 's ochtends aanwezig en op maandag en vrijdag de hele dag. Tijdens de vakantie van J.Visschers is dokter M. Peeters op alle dagen 's ochtends aanwezig. Op dinsdag is ze de hele dag aanwezig. De assistente is de hele dag aanwezig. Ingeval van vakantie van A.V. Heynlngen is de praktijk In Vinkel helemaal gesloten. Tijdens vakanties zal bij drukte en afwezigheid verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn.

<--·········----

A.v.Heyningen:

23 febr. tlm 13 maart

A.Smit, E.Smit-Nahon: P, Berkelaar: M.Peeters:

J. Visschers

----VAKANTIES--------------------------·----> <---TEVENS AFWEZIG OP------> 25 mei. tlm 1 juni 28 sept. t/m 2 okt. 21 jan. 12 febr. 1 juli 16 sept. 18 nov.

20 april tlm

4 mei

27juli tlm 8 aug

21 sept tlm 25 sept.

2 nov. tlm 6 nov.

2 febr. tlm

6 febr.

15 mei tlm 22 mei

17 aug. tlm 4 sept.

19 okt. tlm 23 okt.

16 febr. t/m 20 febr.

8 juni tlm 26 Juni

12 okt.

tlm 16 okt.

6 april tlm 13 april

6 jull tlm 24 juli

5 okt.

tlm 9 okt.

24 dec. tlm 1 jan.

17 sept. 26 + 27 maart

8 okt.

28 Jan. 2 okt.

18 maart 10 aug. 8 okt. 16 nov.

22jan.

17 sept.

De praktijken zijn verder (o.a. wegens nascholing) helemaal gesloten op: Vinkel:

16 jan.

30 jan.

17 april.

13 + 14 aug.

11 sept.

Geffen:

15 Jan.

19 mrt.

18 juni

29 + 30 juni

31 aug. + 1 sept

Nuland:

9 jan.

13 febr.

8+11mei

11+12Junl

23 + 24 Juli

8 okt.

18 sept.

26 + 27 okt

13 nov.

4 dec.

15 sept.

27 nov.

17 dec.

8 okt.

30 okt.

20 nov.

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van Uw huisarts vernemen wie er dienst heeft ! (Wijzigingen voorbehouden)

Apotheek :

Apotheek "Geffen-Nuland" Dorpsstraat 48 te Geffen, tel.: 5324699; fax: 5324499 Openingstijden:

22

maandag t/m vrijdag van 8.15 uur tot 17.30 uur. zaterdag van 12.00 uur tot 13.00 uur. Spoed recepten: buiten de openingsuren bereikbaar via telefoonnummer: 5324699. De uitdeelpost In de Kloosterstraat te Nuland is op maandag tlm vrijdag open van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 -18.00 uur. Op dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten Is, Is de uitdeelpost alleen open van 17.00 -18.00 uur.

OM TE BEWAREN

11dec.


Adm. kantoor v.d. Heyden

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

A.H. Romme b.v. Bedrijvenweg 2, Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazIïn (073) 532 34 69

Wij verzorgen voor u

wij kunnen voor U verzorgen

*uw gehele administratie *uw aangiftes 18 - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

- Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

Tankstation - Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen -Telefoon: (073) 532 1313

i)

Bouvvbedrijf

"BRODLJS"

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

Het G effens Veld • • • •

vlietskant 21 4141 ck

op het raadhuisplein met warm

1

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

5386 LL Geffen

NIEUW80UW ONDERH:JUD REI\ JOVATIE VER B OJWINGEN

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

Tel. (073) 532 47 65

heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

1

1

1

·

en nog véél meer.

MAKELMRDIJ EN ÄSSURANTIËN ■ Ä A:'\J-fvERKOOP

BEDRIJFS-

I

E HUUR/VERHUUR

VERZEKERINGEN

=1VA · 1Il PA~

■ ÜNTEIGENINGEN

Vis van Albert, Gezond en lekker ! !

ADVISERING

■ TAXATIES ■ HYPOTHEKEN

tIUIDVEQZOQGING

ESE

REGIO BANK

FINANCIERINGEN

· RS BV

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen

tel. (073) 532 32 64

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

~

P.DEK~EIN

~

®~ \.::)

Tel.c (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Q

~

Qia van Nislelrooy &-')))~ b. -:;;- läá>

~

\;.)1'/

-(}~

Van Coot.hslraal 26 5386 Ar: Geffen lel (073) 532 27 02


VAN DER HYPOTHEKEN PENSIOENEN

Succesvol ondernemen is een kwestie

lonen, automatisering en mediation.

van de juiste beslissingen nemen op

Neem eens contact met ons op, er:

de juiste momenten. Natuurlijk laat u

ontdek het verschil tussen een

zich hierbij adviseren. Maar dan wel

advizeur en een adviseur.

op maat en niet met stapels ondoor-

ABAB Oss, Raadhuislaan 105,

dringbare rapporten.

5341 GZ Oss, telefoon (0412) 63 4.031

Bij ABAB houden wij van die persoon-

fax (0412) 63 83 65,

lijke, nuchtere en eenvoudige aanpak.

internet: www.abab.nl. Info:

Maar wél professioneel, waarbij u terug kunt vallen op de gecombineerde specialistische kennis van onze

Adriaan van Zandvoort, Bergstraat 26a, tel.1073) 532 25 86

accountants, belastingadviseurs, juristen en adviseurs op het terrein van onder andere management, milieu,

Advizeur.

A C COU... TANTS • 8E1..A8TIN<)AOV1$IEUR8 • JU-R l9TEN

Professioneel in alle eenvoud

A9AS heelt k&nmren il'I Alphen Bentdel"l-lee1.vwen Bla4el Soxmecu- Breda Dewne Geldt0p Gem1n Goe$ GroningtiA l~Jmond

Adviseur.

·s-Hetto;-enbo$eh HIAst Mill Oirsdxl-1 OmflfW'ijk OntlltK!J Oomrh®1 Oss Chtdeflbmch Roosendnl Sm1-0edenrocfe Someren TerBe\l:en. TilbUfg Uden Valk.enswaird Veghel \teldhcv$1'1 W~îik Waivo,j W11dlen

V.O.F. J. van HERPEN 073 - 532 32 77

&!INENBURG

• loonbedrijf en mestdistributie • zand en grindhandel • aannemer van grondwerkzaamheden

MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bo uwprojec t. Ci rca 200 vakbekwame medewerke rs zijn actief in:

het de het h et de

bouwbedrijf projectontwikkeling vastgoedbeheer keukencen trum timmerfabriek

Grootschalig of klein~chalig. het is Gebr. van Wanrooij om het even: de aandach t en zorg z ijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 lel. (0344) 613594

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.