Torenklanken 1997 - nr 08

Page 1

35e jaargang

I nummer 8 I april 1997

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

n n

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

De ochtenden duren van 08.45 - 11.30 uur en de middagen van 13.15 - 15 . 30 uur. Per maand vragen wij een vergoeding van f 42,50. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerstvolgende inschrijving op maandag 12 mei tus· sen 09.30 en 11.00 uur . AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN MAASDONK Als ouder van een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld wil len verruimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes . De peuterspeelzaal is een ideale mogelijkheid om de peuters in deze behoefte tegemoet te komen. Peuterspeelzaal "DE PADDESTOEL" te Geffen biedt daarom de mogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met leeftijdsgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundi ge leiding in een omgeving die aansluit bij hun ontwikkeling en die zó is . ingericht dat een peuter zich daar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peuter: zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3 keer per jaar een inschrijving, Bij de inschrijving moet de peuter minimaal 1 jaar en 9 maanden zijn. Bij plaatsing hanteren wij een minimale leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom en kan dan onder leiding van een van onze leidsters even spelen en een eerste indruk opdoen, De peuters komen nadat ze geplaatst zijn, één ochtend en één middag naar school,

Het inschrijfgeld is f 10 , --. Voor een machtiging voor de ouderbijdrage dient u uw bank-giro rekening nummer mee te brengen Wij hopen dat er nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken. Dus graag tot ziens op de inschrijving! Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "De Paddestoel" . P,s: Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter kunt u bellen met Marij van Dijk , tel . 073 - 53 23 6 51

OPROEP! Ben je van plan om de Vierdaagse van Nijme-

gen te lopen??? Neem dan contact op met Frasia Loeff en Tel . : 5323885

KOPY INLEVEREN VOOR: 3 MEI


part centrum Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

CfiJV

Al tientallen jaren een ver1rouwd adres voor e lk bou wproject. Circa 200 vakbekwame mede werkers zijn actief in:

het bouwbedrijf - de proj ectontwikkeling - het va stgoedbeheer -

Vooral

het keukencentrum

d e timmerfabriek

uw feesten en partijen.

G rootschalig of kle inschalig, het is Gebr. van Wanrooij om hel even~ cie aandacht e n zorg z.ijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen T iel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 613594

Prijzen vanaf

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur

* Taxaties * Hypotheken * Adviezen HHHHmHmrnrnmm ~~N

~

f 22,- p.p.

Kerkstraat 5 Geffen

TU IJL

~ ....::fü:.......:1i.......1 makelaard·11· bv ............................ t••········· ················ ::::: ::: :::::::!: :::::::::::

't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54

WIHABO

DRUKKERIJ Heeslerseweg 13

5386 KT Geffen

:\ cAFÉ ()~ O(f,

~

Elzendreef 1

5386 G: Geffen

O~

~

MARGRIET

• Ook voor kinderfeestjes

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

fox: (073) 5 32 47 95

meubelstoffeerderij Voor a l uw familie- verenigings-

Magriet toonbankverkoop

Voor ontspanning nauw inspanning

Tel.: (073) 532 26 84

- Onderhoud en reinigingsmiddelen voor alle meubelen - Polcythers en Schuimen - Ritsen, Knopen en Knoopvormen - Diverse Coupons - Passementen Kloosterstraat 9- 13 5386 AR Geffen. Telefoon (073) 53217 27 Fox (073) 53218 82

e n handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten g ratis. Gratis felicitatiepakket bi j geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kun t u bij ons terecht.


ROND DE DORPSPOMP De HOOGMIS met Pasen was overvol, alle plaatsen bezet in het schip en ook nog in de zijbeuken, daarom was het echt PASEN!!! Maar er was wel een viering minder met Pasen. Goede Vrijdag zou eigenlijk een vrije dag moeten zijn. Er waren twee boeiende vieringen in de kerk . Een rond de Kruisweg om drie uur en een avondviering , die goed bezet waren, Zo!! Dat is even rechtgezet . Koninginnedag nadert weer met een veelbelovend programma, Gezellig op een woensdag. Lekker VRIJ! Dan nadert weer 4 mei, dag van HERDENKEN, In Geffen is er weer een avondmis, Een stille tocht vanaf het Kerkplein naar het monument "VRIJHEID", Om 20 . uur "een moment van stilte" , Kranslegging, We noemen de namen van de slachtoffers uit Geffen . Je hebt behoefte er in stilte te zijn. Hand-in-hand om elkaar tot steun te zijn, De tweede wereldoorlog is voorbij . "HET MAG NOOIT MEER GEBEUREN", Hoe kunnen we bijdragen aan "Vrede" in de wereld. Het -moet toch te stoppen zijn, Samen zoeken we op die avond naar een antwoord , En geven we elkaar HOOP, Op 5 mei bevrijdingsdag: ook dat zou een vrije dag moeten zijn. Vooral voor hen die de oorlog meemaakten . Wat waren we blij , We konden niet ophouden met feesten. Er waren optochten en openluchtvieringen. We waren bevr~d! Als we die ervaringen weer beleven en doorgeven kunnen we ook beter omgaan met onze herwonnen "VRIJHEID" . Nu moeten we omgaan met de welvaart. Onze auto's intomen, het milieu beschermen, de gevolgen van de BIOindustrie bestrijden. De varkenspest houdt ons bezig, De ramp bij de familie van Erp, Onze boeren houden zich aan de strenge regels, Toch kan er elke dag iets mis gaan. De toekomst wijst op sanering. Aan de basis zal iets moeten veranderen. Heel Brabant is intussen "besmet" verklaard. Toch maar meer asperges gaan telen, Maar ook daar hoort een eitje bij en gekookte ham en room boter . Er zit gelukkig nog muziek in het leven. Donderdag 24 april Voorspeelavond muziekschool Maasdonk met optreden van de twee groepen Muzikale Basisvorming en de + 50 instrumentalisten , 25 Jaar bestaan van de Hout- en Bouwbond. Een mooie viering, waarbij werd omgezien naar de "Goede oude Tijd" van vakantiebonnen inleveren en een deel ervan in de pot "voor het goede doel" en samen genieten in het dorpscafé, Het betekende meteen het einde van de afdeling Geffen, die opging in Maasdonks verband. Voor de trouwe bestuursleden onder aanvoering van Jos van Lieverlo zit de taak erop,

Zo gaan meer organisaties fuseren. De N,C,B. afdel ing Geffen gaat op in het rayon Maasdonk en Rosmalen. Het vertrouwelijke 'onderonsje ' zal daarmee verdwijnen. Kees Velthuis zet een punt achter zijn voetbal carrière bij Nooit Gedacht, Deze jongeman van nog geen zestig heeft er tweeen-veertig jaar opzitten als speler. Kees zorgde naast bewonderenswaardige sportieve prestaties ook voor de nodige gezelligheid . Henriëtte van Bergen haalde met haar klas de krant. De "KLAS-IN-DE-KRANT-prijs. De K.I.K.-prijs". Als ook de Mariaschool uit Vinkel. Een hele pagina van het Brabants Dagblad, het K.I.K blad, werd gevuld met artikelen van die schoolklassen, en de klas sen kregen een prijs van f 1500 , --. Proficiat met de "Kikkel-prijs" , De heer en mevrouw van Osch stonden ook in de krant met hun exclusieve bewoning van het "Oude Klooster" VILLA MAASDONK te Nuland. Ze werden bevorderd tot "Prins en Prinses" van Nuland, zodat schrijver dezes toch nog de Prins van Geffen kan blijven. Het realiseren van de plannen rond verkeer svoorzieningen b l ijkt weer opgeschoven. Het voorstel werd gedaan om maar straat voor straat te beginnen. Het blijkt ook op gebrek aan financiën te rusten. Eerst moet toch het Pastoor Vogels-plein te Vinkel gereconstrueerd worden. In Vinkel wonen ook Raadsleden, wier stemmen soms dubbel tellen We hebben weer een nieuwe straatnaam: Gagel Gagel is een aangenaam geurende struik of boom. Het is goed tegen motten. Het bevat looizuur. Ja het is een bijzondere boomsoort , ook bestaat de wasgagel, Die straten commissie weet van wanten!! We wachten op de "LINTJESREGEN" , op de nieuwe lijsten, die gaan dingen naar een of meer raadzetels nieuwe namen van wethouders; het blij f t alleen ondergronds wat rommelen . De karnavalsoptocht zal volgend jaar vol met historie zitten, De bouwers wachten op ideeën: De schandpaal, de Galg, het Vierendelen, de jacht op wilde varkens, het Licht feest, de Vlaswinning , het leerlooien , de terugkomst van de Pauselijke zouaven, de verdeling van de Gement, bijeenkomst van de Rothen, de eerste karremaker en de Kuiper, de waterputten, de Beerse overlaat, de Troubadoers en Minstrelen, de plaggenhut, het eerste stenen huis, kluizenaars aan de Papendijk, de Gilden, Peter van Griensvenstraat, St. Trudo en zijn gezellen De schepenbank, de eerste molen, het Brand schatten, de brand in het dorp, de dorpspomp, het water, de spoken, en de zwervers, het voetvolk, de marskramers, de Geffense "Prikhengst", De hele geschiedenis zal herleven . We hopen op mooi weer bij al die feesten . Van stamtafel 62 . De volgende zitting zondag 4 mei in café Govers van 11.00 12 , 30 uur , Ge meugt mee kommen praoten en ok vort meezingen want we besluiten vort mi twee liedjes. En dà is kei gezellig! 3,


Il ----

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

Il A\a

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet * mestdistributie

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud bouwmachines

Bedrij venweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Autobedrijf P.

v. Empel

off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 AV Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

®~ \v

Tel. (073) 503 17 86

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P.DEK~EIN

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Q

r'À\ ~

~

Voorhet vervangen van ritssluitingen, in-ofuitleggen, korter oflanger maken van kledingstukken e. d kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

11

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

1

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

WIJ LOPEN GRAAG . OP DE ZAKEN VOORUIT (0412) 63 40 31 De accountants, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen odviesteoms. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te stoon. Wilt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel dan ons kantoor in Oss, Roodhuisloan l 05, tel. (0412) 63 40 31.

ACCOUNT ANTS • 8ELASTINOAOVISEURS •JURISTEN

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstroot 260, tel. (073) 532 25 86

BE.NILDA 11

Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop vangaren en ritssluitingen:

Mo/enberg6 te/.(073) 532 48 50 Ma t/m za: 09. 00 - 12.J0 uur

andere tijden op afspraak.

Rekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

0 IJJi)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


TOK 23 TOERNOOI Het 13" TOK toernooi z i t er weer op. 48 Libre en 16 driebanden deelnemers hebben gestreden om de Gouden Leeuw (libre) en de Tiny v . d . Doelen (driebanden) trofee . Na 5 avonden spannende voorrondes bleven er uiteindelijk J as v. Lieverloo . Frans Jans sen, Hans Hooijberg, Noud v . Gogh. Bart Schutjes en John Savel k ouls over . waarvan Noud v. Gogh en Hans Hooijberg zich p l aatste voor de 3Q en 4~ plaats en Bart Schutj e s en John Savel k ouls voor de f i nale . Noud v . Gogh wis t de 3• plaats te bemachtigen na 2 spannend e partijen (barage) tegen Hans Hooijberg . John Savelkouls wi st de finale partij tegen

Bart Schutjes te winnen . Bij het drie banden veroverde Peter Schutjes de 3• plaats door een overwinning tegen Jan Broeksteeg . De fina l e g i ng tuss e n Joop v . Dijk en Joep Lammers . Het zag er lange t i jd naar uit dat Joop v . Dijk het zou gaan winnen. Joop moest nog 2 car . maar Joep Lammers trok uiteindel i jk met series van 3 en 2 carembols de pa r tij naar zich toe . Namens de organisatie bedanken we i ed e reen die meegedaan en geholpen heeft om dit toe r nooi te doen sl a gen . Hier volgen al de uitslagen plus de nog overgebleven lot n ummers; no 3936, 3948 en 3481. Af te halen bij Peter Schutjes v . Coothstraat 13 .

Ein d u itsla g TOK - 23 toe r n o o i 1 99 7 Libre 1 . John Savell.ouls 2 . Bart Schutjes 3 . Noud van Gogh 4 . Hans Hooijberg 5 . Frans Janssen 6. Jos van Lieverloo 7. Piet Rornrne 8. Cees v . d . Doelen 9. Mark Gloudemans 10. Geert Hurkens 11 . Cor Legierse 12 . Will em van Griensven 13. Alfons van S c hijndel 14 . Rien van Bergen 15. Jan Kloek 16. Wilb ert v . d . Moosdijk 17 . Gerwin van Grinsven 18 . Antoon Lepout re 19 . Jeroen Ver stegen 20. Jos van Rosmalen 21. Jos Verstegen 22 . Stefan Leijten 23. Wim van Herpen 24 . Rien van Erp

1 . 58 2 . 06 1 . 28 1 . 38 1 . 70 1 . 47 1 . 47 2 . 26 1.18 0 . 98 1 . 48 1.19 1 . 41 2.29 1 . 68 l. 66 l. 27 1 . 21 0 . 94 0 . 82 3 . 34 1 . 94 1. 62 1 . 28

25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39. 40 . 41 . 42 . 43. 44 . 45. 46 . 47 . 48.

Hans van Bergen Frans van Dinther Jo Heijmans Har rie van Rijn Hans Unterluggauer Henk v . d . Heijden John van Gri nsven Aldo van Grinsven Ad van Nistelrooij Michel van Er p Rien van Aleb e ek Theo van Uden Lambert van Schijndel Mark Beekmans Hans Reuvers Anjo van Erp Jan v . d . Braak Hans van Helvoirt Jos van Erp Tonnie van Erp Chris van Wanrooij Hennie van Dinther Jan van Herpen Martijn van Loosbroek

0 . 552 0 . 549 0 . 513 o·. 454 o·. 638 0 . 437 0 . 301 0.351

9. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 .

Arie Jagers René Damen Gert Swinkels Piet van Griensven Mari van Erp John Wilsens Piet van Wanrooij Frans Draad

Driebande n 1 . Joep Lammers 2 . Jo op van Dijk 3. Peter Schutjes 4 . Jan Broeksteeg 5. Frank Hurkens 6. Stanley Post 7 . Harm Savelkouls 8 . Johan van Erp

l. 3 2 l. 1 4 1. 5 1

1.50 1. 48 l . 46 l . 36 1. 08 1. 07 0.90 0 . 90 0 . 86 0.85 0 . 80 0.79 0 . 63 1. 08 0 . 94 0.94 0 . 76 0 . 68 0 . 68 0 . 58 0.39

0 . 370 0.298 0 . 563 0.516 0 . 333 0 . 272 0 . 284 0 . 250

5


-..

-~ ~.

.

: .

.

-

-

-

Let op!! het is een markt voor en door kinde ren, dus uw eigen spullen kunt u hier niet kwijt! U mag uw kind(eren) uiteraard wel hel pen bij de inrichting van de plaats. Uw kind dient zelf voor een kleed/stoel/tafel en alle andere zaken die hij/zij nodig heeft te zorgen. Na aanmelding ontvangt uw kind eind mei een plattegrond met daarop de plaats en nog enkele huishoudelijke mededelingen . Open podium:

ALOYSIUSSCHOOL VIERT 40-JARIG JUBILEUM Het feestcomité van het 40-jarig jubileum van de Aloysiusschool is al enige keren in vergadering bijeen geweest. Meerdere festiviteiten worden voorbereid. Het feest begint met de schoolreis op 5 juni en eindigt met een manifestatiedag op zondag 22 juni . Van 9 juni t/m 17 juni wordt er aandacht besteed aan het jubileum in de vorm van een onderwijsproject met als thema: "De school vroeger, nu en in de toekomst". Als onderdeel van het project wordt er in de speelzaal een oude klas ingericht. Langs deze weg vragen wij u of u nog oude schoolmaterialen hebt en deze tijdelijk beschikbaar wilt stellen voor de tentoonstelling. Hiervoor kunt u contact opnemen met juffrouw Riet tel. : 5321333. (Het gaat hi~r niet om bankjes) Als onderdeel van "de school nu" is er o .a . een speciale kinder- gemeenteraadsvergadering van groep 6 op woensdag 11 juni in het gemeentehuis onder voorzitterschap van burgemeester Netten. Vrijdag 20 juni is de officiële feestdag met o . a . een receptie. Manifestatiedag op 22 juni. Op zondag 22 juni a.s. organiseren we als daverende afsluiting van het feestprogramma evenals vorig jaar een manifestatiedag op het schoolplein of bij slecht weer in het schoolgebouw. Wat gaat er allemaal gebeuren die dag: Vrije markt voor en door kinderen: Vanwege het succes van vorig jaar willen we dit onderdeel tussen 10.00 en 13.30 uur hand haven. Kinderen mogen zelfgemaakte spullen zoals beeldjes, sieraden, koekjes, kaarten, brooddeegfiguren etc. verkopen, evenals speelgoed waar ze toch niet meer mee spelen. Zij kunnen daarvoor een plaats huren op de speelplaats (zie bijgaand aanmeldingsformulier). De opbrengst is geheel voor henzelf en de baten uit de verhuur van de plaatsen is voor de actie van school. 6

Ook wegens succes geprolongeerd! Vorig jaar waren er heel wat kinderen die zich op de planken hebben gewaagd: Ontzettend goed! Daarom kunnen ook dit jaar de kinderen zich weer aanmelden om iets op het open podium te brengen, individueel of in groepsverband. Vrienden, buren en familieleden mogen ook meedoen. Je kunt zingen, dansen, een instrument bespelen, playbacken, tonpraoten , goochelen •.• noem maar op. Het maakt niet uit, als het maar leuk is! Het is extra leuk, omdat we op die dag gebruik zullen maken van onze eigen nieuwe geluidsapparatuur. U kunt zich aanmelden voor het open podium middels het bijgaande antwoordformulier. Terras:

Evenals vorig jaar is er weer het oer- gezellige terras om de gehele dag te vertoeven met frisdrank, pannekoeken etc.

Smincken: Er is weer gelegenheid om de kinderen te laten smincken. Foto in een oude klas: Vanwege het schooljubileum wordt er een "oude klas" ingericht in de speelzaal: banken uit grootmoeders tijd, oude platen, een bord + letterbord etc. Op zondag 22 juni is er de gelegenheid om uw kind tegen een vergoeding te laten fotografe ren in oude kleding in dat oude klasje. Er is wat kleding beschikbaar , maar u kunt zelf ook kleding in Ot en Sien-stijl meebrengen. Geffens Book of records: Dit onderdeel van onze manifestatiedag is nieuw! Vanwege ons 40- jarig schooljubileum willen we eens heel apart voor de dag komen! Kinderen en ouders mogen een record bedenken, dat ze op het podium zelf proberen uit te voeren Tussen de optredens door doen we dan een aan tal recordpogingen. Een soort "Wedden Dat", waarbij we ook het ongetwijfeld laaiend enthousiaste publiek in zullen zetten!

Met bijgevoegd aanmeldingsformulier kun je ook voor recordpogingen aanmelden: inleverenop de Aloysiusschool. Schrijf je in! DOE MEE, DOE MEE!


AANMELDINGSFORMULIER ACTIVITEITEN 22 JUNI'97

KINDERVRIJMARKT: Naam/namen : Adres: Telefoon : Groep(en):

-------------------------------------------------------------·

----------------------------

-------------------------------,

Gewenst e standgrootte

( (

) )

1 m2 voor f 3,2 m2 voor f 6 , -

ÓPEN PODIUM: KINDEREN Naam/namen: Adres : Telefoon : Gr oep(en) :

25 Jaar "WIELERHUIS AD VAN DE MEULENREEK"

Opt r eden op met/als:--- ---------- - ------ --VOLWASSENEN: Naam/namen: Adres: Tel efoon: Optrede~ met/als :--------------------------

RECORDPOGING: KI NDEREN : Naam/ namen Adres: Tel efoon : Groep( en): Recordpoging: VOLWASSENEN: Naam/namen : Adres: Telefoon: Recor dpoging:----------------- -----------Zo spoedig mogelijk inleveren op de Aloysius school. Daar zijn evt . ook nog extra formulier en te krijgen.

Op dinsdag 8 april j l. vierden de fam. van de Meulenreek het 25-jarig bestaan van "WIELERHUIS AD VAN DE MEULENREEK". Toch is het goed even in gedachten te houden dat Nonja & Ad van de Meulenreek al heel wat jaartjes langer de fiets propageren als "het slimste en goedkoopste vervoermiddel, milieuvriendelij k en van belang voor de eigen gezondheid". Alleen: toen werkelijk geen p l ekje in hun huis meer vrij was van fietsen en onderdelen, werd besloten aan de Dorpsstraat hoek Tolweg in het centrum van Geffen een waar paleis met fietsen van drie verdiepingen neer te zetten. Dit was een belangrijke besliss ing . Want sinds de opening vinden fietsliefhebbers uit heel Nederland moeiteloos dit wielerimperium, dat bekend staat om zijn gastvrij heid, klantvriendelijkheid en opt i male kwaliteit van produkt en service. Uitbreid i ng kon niet uitblij ven: Zutphen en Liessel kennen intussen ook hun "Wielerhuis Ad van de Meulenreek" . De redactie van Torenklanken wensen j ullie nog van harte proficiat met dit jubileum en nog veel succes voor de toekomst.

PROFICIAT! BOUW-EN HOUTBOND FNV Buurtvereniging DE VIER VIlfflEB De redaktie van Torenkl anken wensen Buurtvereniging de Vi er Winden van harte proficiat met het 25-jarig bestaan.

PROFICIAT BOUW- en HOUTBOND FNV -

GEFFEN

De redakt i e van Torenklanken wensen de Bouw- en Houtbond FNV, afdeling Geffen nog van harte proficiat met het 75-jarig . bestaan. 7


EFKES BUURTE MÈ

.......

Kees (31 j . ) en Anita (34 j.) van Venrooij

Een jaar na de overname van de zaak "van de Akker van Kreij" hebben Kees en Anita van Venrooij de winkel gereorganiseerd. "Speelgoed, cadeau- en huishoudelijke artikelen zijn erg aan mode en trends onderhevig vertelt Kees. Je moet dan telkens nieuwe voorraden beschikbaar hebben. Bovendien wilde ik me al vanaf het begin, graag specialiseren in bouwmaterialen en aanverwante artikelen." Als electriciën heeft Kees zich de andere 'bouw - vakken' aardig goed eigen gemaakt, want zo zegt hij: electriciën zijn is een voordeel, want ik heb geen schrik van timmeren en metselen, terwijl bouwvakkers vaak wel schrik hebben van electriciteit". Kees volgde een aantal jaren de MAVO, de L.T.S. en deed electro en werktuigbouwkunde op middelbaar niveau. Hij bouwde zijn eigen huis en dat van zijn schoonouders en door doen leer je! Dat komt nu goed van pas in zijn nieuwe job. Kees kan zijn klanten adviezen geven en een goede service bieden. Hij wil nog machines aanschaffen om kleine reparaties zelf te doen: Klaar terwijl u wacht! )ver een aantal maanden draagt zijn zaak de naam "Fixet", de nieuwe naam voor de nu lopende zaken Plus Klus, Happy Hobby, Fixet en Vakman. Kees denkt datde zaak ook voorziet in de behoeften van regio-dorpen Nuland en Vinkel. Als je de winkel binnenkomt heb je direct een goed overzicht van de aangeboden artikelen; wat hebben Kees en Anita allemaal te bieden? Tuingereedschappen en - meubels alsmede onderhoud van tuingereedschappen; bloem- en groentezanden en bloempotten. Bouwmaterialen van het kleinste schroefje tot grote gereedschappen; electra en lampen; p.v.c. en fitwerk; deurbeslag, verf en kwasten en cement. Naamplaatjes die ook gegraveerd kunnen worden en huisnummers. U kunt ook sleutels laten bijmaken. Huishoudartikelen verwant aan (ver)bouwen zoals emmers, zemen, handschoenen etc. Het vuurwerk op oudejaarsavond blijft gehandhaafd. Aan de zijkant van de winkel wordt nog een loods aangebouwd waar hout- en plaatwerk en (kast)planken worden verkocht en naar wens op maat gezaagd. De achteringang verdwijnt dan. Omdat er veel Fixet-winkels zijn in Nederland kan Kees de materialen voor 95% goed koper of net zo duur aanbieden dan andere zaken . 8

Angelique van Heesch blijft het bekende "gezicht" van de winkel. Anita heeft voorheen in een groentenwinkel gewerkt en moet naar haar zeggen, nog wennen aan de te verkopen materialen, maar Kees is uiteraard haar 'rechterhand!' De winkeltijden zullen waarschijnlijk worden aangepast: maandagmorgen gesloten, dinsdagmiddag geopend, woensdag en donderdag geopend tot 19.00 uur, en vrijdag tot 20.00 uur De officiële opening vindt plaats op dinsdag 29 april. "De burgemeester wordt wel uit genodigd II zeggen Kees en Anita, "maar wij vinden het leuk om onze kinderen Joyce (6 j) en Dave (4 j.) de opening te laten verrichten. "Ik denk dat ik ze in een kruiwagen de winkel binnenrijd!" Op woensdag 30 april (Koninginnedag) is het open dag voor iedereen van 10.00 - 16.00 uur Er zijn leuke aanbiedingen tot 10 mei a.s.! Kees en Anita hebben er zin in om met een 'nieuwe lei te beginnen'. Kees is niet bang van werk "want ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt!" Daarnaast is hij nog voorzitter van buurtver eniging "'t Spoor over" en lid van toneel vereniging "Geffes Volk" en dat wil hij niet graag afgeven. Hoe kan het ook anders: in oktober 1997 speelt hij "Doruske Timmer", de handige timmerman van het dorp, in het toneelstuk "Kinderen van ons Volk" van Antoon 1 Coolen. "Dat moet iedereen komen zien" aldus Kees. Graag wensen wij hem veel succes toe: als handige timmerman op toneel, maar ook in wer kelijkheid, in zijn nieuwe Geffense doe-hetzelf zaak!

OUD TAPIJT/ VLOERBEDEKKING Heeft u nog tapijt wat u niet meer nodig heeft en wat nog niet helemaal versleten is, en minimale afmetingen van 2m x 2m heeft dan willen wij dit graag gebruiken voor onze dorpszeskamp. Dit tapijt wordt tla telefonisch overleg bij u opgehaald en wel op de laatste zaterdag van de maand. Graag kantakt opnemen met: KPJ GEFFEN PETER VAN ERP TELEFOON: 5325731 (Tussen 18.00 en 19.00 uur)


BADMINTONCLUB

ZWEMVERENIGING NULAND

GESLAAGD Op zondag 6 april moesten er 5 mensen van ons op examen voor de functie 15. Dit houdt in dat ze zichzelf tijdwaarnerner/keerpuntcommissaris mogen noemen als ze geslaagd zijn . Nou 4 van hun hebben het gehaald. Deze zijn Jolanda van Heumen, Corinne van Breda, Susan van Cuyk en Ingrid v/d Leest. Je ziet wel, onze vereniging bruist van het leven en we laten andere verenigingen nog eens een poepje ruiken want zwemvereniging 't Waterrijk leeft met veel plezier. Wil je er ook bij horen, bel me even of kom langs, we zwemmen zaterdagavond van 17.0019.00 uur en zondagmorgen van 9 . 00-10 . 30 uur.

Ook dit jaar bestaat bij Badminton club Geffen de mogelijkheid om d.m.v. gratis lessen wat meer te weten te komen van badminton. Wij nodigen namelijk iedereen uit om de gehele maand mei gratis te komen spelen en een training bij te wonen. Dit alles gebeurt op donderdagavond in sporthal De Geer van 19.00 - 23.00 uur . We beginnen met de jeugd (8-16 jaar) van 19.00-20 . 00 uur (evt. uitloop tot 20.30) en daarna is de avond voor de senioren. Het lidmaatschap van de jeugd bedraagt f 95.-- en voor de senioren f 155,-- per jaar. Dit bedrag is dan wel inclusief training! Mocht je voor de gratis lessen interesse gekregen hebben, dan graag een telefoontje naar A. Wingens, tel. 5324160, zodat hiervoor gezorgd kan worden. Vanzelfsprekend kan je ook gewoon een keertje binnen lopen op een van onze speelavonden. Graag tot ziens!

groetjes Frenk van Gogh tel .: 073 - 5321468

~ * * k.Jessproo

0

Durgers en ogr. speklapjes

*

Badminton Club Geffen ~!" - - .

ppenout

+ exclusief kipreceptenboek + pakje Croma voor kip

0

~

2

~l ~ :• ml·! iioM

~il

Geldig van 28 april tot en met 3 mei 1997

Geldig van 5 tot en met 10 mei 1997

Week 17 en 18 heksenweken bij de

Keurslagerij

keurslager. Betoverende

VANTUVL

aanbiedingen. O.a. Heksenmoot, Knibbel-Knabbel-Knuisje Burger Heksenworst en Zwijnengebraad.

Dorpstraat 26 - 5386 tel. (073) 532 58 91

AM

Geffen

kEURSlAGER 9


~

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t /m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 532 22 71) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten alleen na telefonische afspraak (tel. 073 - 534 21 00 toestel 160) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 25 72 Wethouder A.A.M. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 07 3 - 5 32 20 61 Wethouder J.C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 24 90

De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). 10

Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t /m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout.

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t /m vrijdag van¡ 09.30 - 11 .30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 681 111 WVG-CONSULENT Maandag t /m vrijdag van 08.30 tot 1 2.30 uur, tel. 073-534 21 00

BURGERLIJKE STAND MAASDONK MAART 1997 Geboorten: 04-03 Ruby Ida Maria Antonette Korsten 06-03 Bibian Johanna Wolthera Maria Verstegen 09-03 Noud Wilhelmus Jacobus van de Ven 12-03 Daniek Lambertha Wilhelmina Adriana van Dijk 19-03 Anne Petronella Maria van de Moosdijk 21-03 Johanna Martina Antonia van de Moosdijk 21-03 Sil Adriaan Marinus van Santvoort 26-03 Rachel Petronella Gerarda van Schijndel 27-03 Antonius Henricus van Erp 30-03 Stijn Leonardus Johannes Leeijen Overlijden: 03-03 Gerardina Cornelia Antonia Louisa de Beer, 82 jaar 03-03 Adriaan van den Heuvel, 81 jaar 19-03 Catharina Heijmans- van Zoggel, 87 jaar 21-03 Augusta Ida Maria Christina Schoenmakers, 85 jaar 26-03 Antonia Pennings- van den Berg, 69 jaar 26-03 Wilhelmus Elenardus Huismans, 73 jaar

Ontmoeting der kampioenen 1996 Op donderdag 27 maart 1997 werden de Maasdonkse kampioenen uit 1996 in het zonnetje gezet. Uit handen van wethouder Van Nistelrooij van sportzaken en burgemeester Netten ontvingen de kampioenen een Maasdonkse kampioenenmedaille ter herinnering aan deze bijeenkomst. De muzikale omlijsting van het geheel werd verzorgd door Harmonie 0D10 uit Vinkel. De volgende kampioenen waren van de partij:


Vereniging

team/persoon

so ort kampioenschap

R. K.V.V. Nul andia:

Nulandia 1

Promotie naar de 4e klasse KNVB

Nulandi a 2

3e reserve klasse afd. Nrd-Brabanl

Nulandia C l

Kampioen klasse C 1 KNVB

Nooit Gedacht 81

Kampioen klasse B5 KNVB

Nooit Gedacht E 1

Kampioen klasse E4 KNVB

Nooit Gedacht 4e Elftal

Kampioen Reserve 4e kl. KNVB.

Heren 1

Kamp. 7e kl. KNLTB

Gemengd Zaterdagmiddag 1

Kamp. 3e kl. KNLTB

Viertal

Kringkampioen Kring

Achttal

Kringkampioen Kring · s-Hertogenbosch klasse L, pony· s

Marjolein de Wit

Dressuur klasse ZII

Viert al

Kring kampioen Viertallen, klasse Licht

Henk van S antvoort

Krin.gkampioen Springen Klasse Midden

Martien Langens

Kringkampioen Springen Klasse Zwaar

Aspirant dames

Klasse D-A 28

2e klasse dam es

Klasse D-28

Junioren dames

Klasse D-J 1E

Junioren 1

Junioren A·Klasse

Junioren 2

Junioren C-klasse

Volleybalclub G' 68

Jongens B

Klasse Jongens-8

Harmonie Odio

Harmonie-orkest

eerste prijs: op bondsconeours met p romotie

Fteur van Garven

Majorettenwedstrijd Nederlands Kampioen "Brons" 3e prijs Jeugd C

Junioren Team: Fleur" Jantine, Maartje, Sanne en Marieke

Majorette wedstrijd SMN Ned. Kamp, 1e prijs

Kwartet: Astrid 1 A nnema rie , lndra en Harriëtte

Majorette wedstrijd SMN Ned. Kamp. le prijs

No oit Gedacht:

T.V. De Vlijmd:

De Paardenvriendjes

De Paardenvriend

DKG

DKV Be Quick:

Biljartvereniging Kerk-zicht

Dennis Timmers

1.

2.

#

s-Hertogenbosch klasse L, pony· s

Libre kampioen van Oist,îct Oss KNSB Kader 38/2 kampi oen van District Oss KNBB

Ad v. Nistelrooij

A.P.T. Arbiters Promotie-loernooi

Biljartvereniging NGG

Rien van Bergen

Kampioen 3e klas libre Dist rict Oss KNBB

Vogelvereniging "Da Edel zanger··

Bert van Dussen

Gewestelijk Kampioenschap bij zangvogels, Wate rslagers 1e prijs: 2 vogels eigen kweek 1996 2e p rijs : 4 vogels eigen kweek 1996.

Gilde St. Antonius Abt

J. de Haas, D. Bijveld, A. v.d. Schoot en W. van Rosmalen

1e prijs groepstfommen klasse B 1e prijs klasse B

Johan Schel. Toon School, W.v.d. Linden. J. Maas

Gildedag Liempde

J ohan Schel

1e prijs personeel schiet en (Gildedag Liempde) 1e prijs geweer schieten IGildedag Liempde)

Theo Hangraaf

1e prijs personeel schieten (Gildedag Vlijmen)

Wilbert van Roosmalen

1e prijs t rommen klasse C (Hulsel) Noord-Brabants kampioen

Antoino v.d. Schoot

1e prijs trommen klasse B (Gildedag Liempde! 1e prijs trommen klasse 8 (Rosmalen) Gildedag van de HogeSchuts

De Reisduif

M ien van Zandvoort

1e en 2e prijs jonge duiven NPO kring Oss

HSV "De Bleeken"

Hans de Laat

Brabants kampioen V issen

De Arkduif

Jordy van Schijndel

1e kampioen Cos-Brabant bij de jeugd {du iven) tevens 4e kampioenschap onaangewezen duiven en 3e kampioenschap individueel)

LTV Nuland

Sande r van G rinsven

Brabants Kampioen indoor tol 14 jaar

11


Welke hypotheekadviseur neemt uw plannen serieus bij uw modelhuis? Het bouwen van een eigen huis is een span-

en hypotheek. Voor nu en voor later, omdat u in de

nende gebeurtenis. Want het is de kans het huis

toekomst misschien wel wee r ándere serieuze

van uw dromen neer te zetten.

plannen heeft met uw modelhuis.

Maar voor het zover is, moet er nog het een

Meer weten? Maak een afspraak bij Rabobank

en ander geregeld worden . Hoeveel hypotheek

Huis & Hypotheekadvies. Bel met één van onze

heeft u nodig, welke vorm past het best, welke

hypotheekadviseurs: Marien de Louw of Paul van

verzekeringen moet u afsluiten, hoe zit het fiscaal?

Tuijl, telefoonnumer (073) 5340150.

Allemaal vragen waar de hypotheekadviseur van de Rabobank een antwoord op heeft. Hij is prima thuis in de woningmarkt en kan u een

Met de hypotheekadviseur van de Rabobank sta

compleet financieel advies bieden voor uw huis

je er niet alleen voor.

Rabobank

Het Maasland

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Vinkel, Maren-Kessel en Oijen


RABOBANK HUIS & HYPOTHEEKADVIES INTRODUCEERT NIEUWE "VRIJE KEUZE HYPOTHEEK"

ZELF BEPALEN HOE HOOG DE MAANDLASTEN VAN DE LENING ZLJN Rabobank Huis & Hypotheekadvies brengt deze maand haar nieuwe 'Vrije Keuze Hypotheek' op de markt. Een nieuw product dat vooral interessant is voor mensen die al een eigen woning hebben, maar ook veel voordelen biedt aan mensen die een eerste hypotheek afsluiten. Met de 'Vrije Keuze Hypotheek' kan tegen een zeer laag rentetarief geld worden g~ leend. De consument bepaalt vervolgens zelf hoe hoog het bedrag is dat hij maandelijks aan rente en aflossing betaalt. Dit bedrag blijft in principe de gehele looptijd gelijk ook wanneer de marktrente verandert. De 'Vrije Keuze Hypotheek' kent een bijzondere aflossingsregeling . "Samen met de hypotheekadviseur van Rabobank Huis & Hypotheekadvies komt de klant een maandelijks te beta· len bedrag overeen. De klant bepaalt zelf de hoogte van dit bedrag, wat kan bestaan uit een aflossingsdeel en een rentedeel," legt Paul van Tuijl van Rabobank Het Maasland uit De 'Vrije Keuze Hypotheek' biedt de klant ze· kerheid, want het afgesproken maandbedrag blijft in principe de gehele looptijd van de lening gelijk. Ook als de marktrente wijzig4 Paul van Tuijl: "Stel dat de marktrente omhoog gaat. In dat geval blijft de klant hetzelfde bedrag betalen als bij de oude rentestand . Alleen wordt dan het rentedeel in het afgesproken maandbedrag groter en het aflossingsdeel kleiner." In het voorbeeld dat Paul van Tuijl geeft lost de klant per maand dus minder af. "Geen probleem'', zegt Paul van Tuijl: "In dat geval wordt de looptijd verlengd. De klant hoeft dus bij rentestijging niet meer te gaan betalen, zoals bij le ningen met variabele rente wel het geval is" Natuurlijk betekent een daling van de marktrente dat het aflossingsdeel in het maandbedrag groter wordt; de klant lost sneller zijn lening af en de looptijd kap worden ingekort. Het rentedeel wordt twee maal per jaar aangepast aan de dan geldende marktrente . De rente die de consument bij de 'Vrije Keuze Hypotheek' betaalt is bijzonder laag. Verlagen maandlast Samen met de hypotheekadviseur van Rabobank Huis & Hypotheekadvies komt een klant een vast maandbedrag overeen . Zo kan de klant een maandlast nemen met een beperkt aflossingsbestanddeel. Paul van Tuijl: "Hij kan ook kiezen voor een maand1ast,waarbij minder wordt betaald dan de verschuldigde rente. Zelfs een maandlast van f 0,00 is mogelijk. Er is dan geen sprake van een aflossingsdeel De klant gebruikt dan een deel van de over-

waarde in de woning om de maandelijkse rentelast van te betalen. .Overwaarde is het verschil tussen de verkoop waarde van het huis en het restant van de hypotheekschuld en ontstaat doordat de waarde van de woning is gestegen of doordat iemand zijn hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk heeft afgelost. De hypotheekadviseur als belastingspecialist Paul van Tuijl: "Klanten kunnen de overwaarde van hun woning dus gebruiken voor het ver lagen van hun woonlasten. Maar zij kunnen er ook een verbouwing van financieren of de overwaarde gebruiken als aanvulling op een pensioen. Bij de 'Vrije Keuze Hypotheek' bepalen klanten zelf hoe zij de overwaarde wil len gebruiken". Wel moet de consument rekening houden met de begin dit jaar gewijzigde belastingwetten. Door de nieuwe fiscale regels moeten consumenten met meer dingen rekening houden. "Ik kan me voorstellen dat de nieuwe belastingwet veel vragen oproept. Consumenten kunnen a l tijd even vrijblijvend langskomen bij de hypotheekadviseurs van Rabobank Huis & Hypotheekadvies. Die zijn speciaal opgeleid om de consument door het doolhof van regels heen te leiden en om hun de beste weg te wij. zen die het meeste fiscale voordeel oplevert aldus Paul van Tuijl . Flexibiliteit voor het leven Rabobank Huis & Hypotheekadvies streeft met haar producten naar een levenslange relatie met haar klanten. Met de nieuwe 'Vrije Keuze Hypotheek' laat Rabobank Huis & Hypotheekadvies duidelijk zien waarom: een flexibele financiering, die precies aansluit op de per soonlijke situatie van de klant. Bovendien kan de 'Vrije Keuze Hypotheek' worden aangepast op veranderingen die zich voordoen in de financiële situatie van de klant. Deze flexibiliteit kenmerkt overigens alle producten van Rabobank Huis & Hypotheekadvies. Bij Rabobank Huis & Hypotheekadvies staat de klant centraal. De adviseurs van Rabobank Huis & Hypotheekadvies zijn hoog opgel eid en kunnen adviseren op het gebied van hypotheken, andere financieringen, fiscale en juridische zaken, en verzekeringen. Ook kennen de adviseurs van Rabobank Huis & Hypotheekadvies de plaatselijke woningmarkt en kunnen zij klanten de weg wijzen naar diverse personen en instanties in de gemeente. Bijvoorbeeld bij de aan- en verkoop van een huis, of wanneer iemand met plannen zit voor een verbouwing . Paul van Tuijl voegt hier nog aan toe: "Geinteresseerden kunnen altijd even bij ons binnen lopen voor een vrijblijvend gesprek. Mensen die er over denken om een hypotheek af te sluiten, kunnen kosteloos met de hypotheekadviseur van Rabobank Huis & Hypotheekadvies uitrekenen tot welk bedrag zij kunnen lenen".


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: NULAND: VINKEL:

Za. 19.00 uur Za. 19.00 uur Za. 17.30 uur

Zo . 09 . 30 uur Zo. 10.00 uur Zo. 11.00 uur

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 30- 04 Za. 03-05 10.00 u * 19.00 u Zo. 04-05 10.00 u + 19 .15 u Wo. 07- 05 19.00 Do. 08- 05 09.30 Za. 10-05 10.00 19.00

u * u u * u

Zo . 11- 05 09.00 u + 11.00 u Wo. 14-05 Vr. 16-05 19.00 u

Geen Avondmis i.v.m. Koninginnedag H.Mis mmv Bej. koor H.Mis mmv Jeugdkoor(+ kinderkerk) Viering Eerste Communie Mariaschool rnmv Kinderk. Herdenking gevallenen mmv Poko Voco Avondmis H.Mis mmv Gem. koor H.Mis mmv Bej. koor H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) Viering Eerste Communie Aloysiusschool mmv Kinderkoor Viering Eerste Communie Aloysiusschool mmv Kinderkoor Geen Avondmis Toediening Vormsel mmv Jeugdkoor

viering in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 3 juni 1997 om 20 . 00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon : Ans de Poot, Tel.: 5323308.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave bij Trudy Wijgers: Tel. 5323190 (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). Bantoevieringen: In het weekend van 12- 13 april hadden we twee Afrikaanse vieringen onder leiding van Ben en Mary van den Boom uit Breda. Kinderen van beide basisscholen zongen Zairese liederen, bespeelden autenthieke i nstru menten en bewogen echt op z'n Afrikaans ! Een uitbundig geheel! Dank je wel aan alle kinderen en ouders die hieraan hun medewerking hebben verleend! Kerktellingen: In de weekenden van 8- 9 maart en 15- 16 maart zijn de kerkgangers in onze kerk geteld. Eerste weekend: kapel 64, zaterdagavond 131, zondagmorgen 148 . 14

Tweede weekend: kapel 62, zaterdagavond 182, zondagmorgen 128. Er wordt in onze parochie veel aandacht besteed aan de liturgische vieringen, mede door de inzet van onze pastoor en diaken en vele vrijwilligers: er zijn vieringen voor jong en oud. Bezinnende moment en zijn schaars in menig druk bezet leven. Kom het meemaken! Nieuwe aanbouw aan pastorie Door de inzet van de bouwcommissie van de pa· rochie is begonnen met de verwerkelijking van een nieuw onderkomen voor onze Kinderkerk en de JOP-groepen. De oude serre is gesloopt en men is bezig met het opbouwen van de nieuwe ruimte . We zijn erg blij met de toegezegde materialen van bouwbedrijf van Wanrooij, bouwgroep van Schijndel, Henk Steenbergen, Ernis schil derwerken, firma van Loosbroek, Verstappen van Amelsfoort, Hollo Hanenberg en Geert en Mien Gerrits. Daarnaast is er de onmisbare hulp van vele vrijwilligers uit onze parochie die de materialen gaan verwer ken! Door hun gezamenlijke inspanning zullen kinderen en jongeren binnenkort een prachtig onderkomen hebben. Hartelijk dank, het is fijn dat velen onze parochie zo'n warm hart toedragen! Tweejarige toerustingscursus "Parochiepastoraat". •.. persoonlijke groei tot opbouw van de gemeenschap •••

Meer dan ooit hebben parochies behoefte aan gelovige mensen die bereid en geschikt zijn om als vrijwilligers in samenspel met de 'beroeps-pastor' deel te nemen aan het pastorale werk: zieken bezoeken, stervenden en nabestaanden begeleiden, vieringen voorbereiden, katechese, organisatie en bestuur, enz. Al meer dan 10 jaar worden vrijwilligers hiertoe gevormd in de cursus 'Parochiepastoraat'. Een van de cursisten schrijft over zi jn leerproces: "Bij het werk in de parochie was ik steeds onzeker of ik het wel goed deed. Ik wist van onderwerpen als katechese en di aconie niet veel. Al gauw groeide mijn zelfvertrouwen, vooral ook omdat we als groep elkaar volledig accepteerden en waardeerden. In de ander half jaar, dat we nu bezig zijn, heb ik veel geleerd over hoe om te gaan met de bijbel en vooral heeft mijn geloof een grote verandering ten goede ondergaan. Ik had dit alles niet willen missen. Naast een speurtocht naar de bronnen van geloven en kerk-zijn biedt de cursus hulp bij het ontwikkelen van vaardigheden en houdingen die nodig zijn in het pastorale werk. De toerustingscurs us is een gezamenlijk initiatief van de dekenaten Cuijk, Oss, Raven-


stein-Uden i.s.m. dekenaten uit de dekenaten Nijmegen. In september gaat een nieuwe cursus van start die twee jaar duurt en per jaar ongeveer 30 wekelijkse bijeenkomsten omvat. De cursus slaagt het best als de cursisten gesteund worden door de eigen parochie. Daar om is het van belang dat U contact opneemt met een pastor en/of parochiebestuur, als U geinteresseerd bent in deelname, Aanmelding voor de cursus kan geschieden tot uiterlijk 15 mei. Meer informatie en prakti sche gegevens over de Tweejarige Toerustingscursus vindt U in een brochure. Deze is te verkrijgen via het Dekenaal Centrum ( 0412 - 625010) en via de parochie waar U woont. Bedevaart naar Wittem op zondag 1 juni U kunt zich daarvoor opgeven bij:

Ria v . Gogh, tel. : 5321592

ZIEKENCOMITÉ Woensdagmiddag 14- 5-'97 organiseert Ziekenkomité De Schakel i.s . m. K,B.O, haar jaar lijkse Meivi ering. Deze middag begint met een Eucharistieviering in de kapel van huize De Heegt. Daarna is er een gezellig samen z1Jn (met natuurlijk weer een verloting) tot+ 17,00 uur in het Oude Klooster. Degenen die graag bij deze viering aanwezig willen z i jn en geen vervoer hebben, kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens, tel. 5324160, Graag tot ziens op 14 mei!! Ziekencomité De Schakel

WORKSHOP DIEPSTRATEN MOLENSTRAAT 1 5391 AT NULAND DAGDEEL WORKSHOP: HOED OP COP Van natuurlijke materialen maakt u een hoed die als decoratie op een beklede kop komt te staan. U kunt hem ook op een standaard zett en of aan de muur hangen. Kosten: f 65,00 inclusief materialen en koffie. Vrijdag 23 mei - 19,30-22,00 uur Zaterdag 24 mei - 9.00- 11.30 of 13.30-16 . 00 uur . DAGWORKSHOP: BUI TENDECORATIES U maakt diverse decoraties voor aan de muur of op het terras, of een beest of een stoel met kruidenplantjes voor op het terras of om de tuin leuk aan te kleden voor de komende zomer. Kosten: f 135,00 inclusief alle materialen en stoel, inclusief Lunch Vrijdag 16 mei of zaterdag 17 mei van 9.30 - 16 , 00 uur. LESSEN: er zi j n ook nog plaatsen op de lessen van woensdag en donderdagochtend en op dinsdag en woensdagavond.

Verder kunt U bij ons terecht voor kinderfeestjes, vriendinnenclubs, etc. Leuk cadeau-idee: cadeau-bon voor kennismakingsles: f 15,00. Heeft U i nteresse of wi lt u meer inf ormatie kom even langs of bel , Diepstraten - Molenstraat 1 - Nuland 073 - 5324376.

DANKBETUIGING Voor U blijk van medeleven en deel neming tijdens haar ziekte en na het overlijden van Dora Geisler van Slingerland

Qia van Nistelrooy Peter van Crinsvenglraal 6 -5386 BX CcOen - lcL (073) 53'1 '17 07.

Betuigen wij U onze oprechte dank in het bijzonder aan: De Direktie en personeel van Huize de Heegt, Dr. Smit, Pastoor Spijkers, Ziekencomité 'De Schakel', Doktoren en Personeel van het Sint Anna Ziekenhuis, familie, buren , vrienden, kennissen en uitvaartonderneming van Lith voor de keurige verzorging, Fam. Gloudemans 15


Kloosterstraat 5b

GEFFEN tel.: (073) 532 46 59

Peachtree

Congo Llqueur Africaine

Dl Saronno Amaretto

s

Opcnings tijden:

Ma: 8.30-12.15 13.15-18.00 Di: 8.30-12.30 \Vo: 8.30-12.15 13.15-18.00 Do: 8.30-12.15 13.15-18.00 Vr: 8.30-12.15 13.15-20.00 Za: 8.30-16.00

FIETSTOCHT N.C.B. EN K.V.O. Deze fietstocht was georganiseerd door dele den van de groep "leve:.isbeschouwing en welzijn". We starten om kwart voor elf vanaf het gemeenteplein onder een strakke blauwe hemel. De mooiste route had de leiding voor ons uitgezet. Waar de kersen en perenbl oesem zich probeerde te ontknoppen en de tulpen in de tuintjes open gingen. Zo fietsen we met+ 30 personen richting Uden . Na een 20 km .-te hebben gefietst kwam de lunchpauze, heerlijk in de zon . Daar ontmoetten wij ook onze leden die met de auto gekome n waren . Na de pauze stapten we weer uitgerust op de fiets en gingen naar het religieus museum in Uden. Daar zagen we veel kostbare dingen op kerkelijk gebied. Vele prentjes van overledenen , communie en priesterwijdingen. Ook de kruidentuin kreeg veel aandacht. Inmiddels ging de klok door . We moesten om 14 . 30 uur in de Pius .J: kerk zijn.

16

1

Ook verhuur van tafels en stoelen bartafels en krukken!! Deze worden gratis bezorgd bij uw bestelling. Daar troffen we een oude bekende Pastoor Jac Leo. We werden hartelijk ontvangen, en konden rond kijken in zijn prachtige kerk. Inmiddels was onze pastoor gearriveerd om voor ons een dienst op te dragen voor de vruchten der aarde. Na de dienst stond koffie en cake klaar waar we heerlijk van genoten. Ondertussen gingen de patoors rond kij ken in de kerk en zalen van Jac Leo, wat een van onze leden deed opmerken, vroeger lieten wij ook onze collega's ons bedrijf zien . Nou dat bij ons niet meer mogelij k is, laat het dan onze pastoor~ maar doen . Na een dankwoord van Wim v.d. Heuvel stapten we weer op de fiets om de terugweg te aanvaarden. Wij als leden bedanken de organisatie voor deze mooie dag. Een N.C. B./K.V.O. lid.


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

accountants

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

REGIO/ ,

BANK

$'

DE

BANKIER

DIE

JE

KENT

voor bemiddeling van: Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

V

* privé-rekeningen met

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 3 1 92 Telefax 0413-29 35 20

*

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan' Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

*

* * *

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 09. 00 - 17.30 U'lff

Dinsdag- en urijdag 09.00 - 19.00 uur Zaterdag 10.00 - 13.00 uur en op afspraak. Middagpauze va.n 12.15 - 13.15 mu:

M.J.M. v.d. Akker

IEi;.,. ~~-~

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

- europas (cheques) - eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgi.ro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

m,, ••

Dorpsplein 13 - 5386 C L Geffen tel.: (073) 532 32 64

meer verstand van verzekeren

Tonny Jansen

'

:,.

DE GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

PEDICURE T. Ketelaars-u. NistelroolJ Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 41 ll.

Rijwielen

Taxi

Tankstation

-Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Official Service Dealer

G4• AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

* BLOEMEN

* PLANTEN

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens

Uitdeuk en spuitwerk

• • • • •

APK keuringen Aulowasserette Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

~~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


C.D.A. AFDELING MAASDONK Het CDA ... een partij die ergens voor staat! Accommodatiebeleid van de gemeente Maasdonk We zijn op dit moment een begin aan het maken met het accommodatiebeleid voor de gehele gemeente Maasdonk. Dit accommodatiebeleid houdt in dat alle gemeentelijke accommodaties, zoals jeugdgebouwen, gemeenschapshuizen, sportaccommodaties e.d. tegen het licht worden gehouden om te kijken of deze doelmatig zijn voor gebruikers, en of de kos ten niet te hoog zijn. Ook zal in dit beleid een afstemming plaats vinden van de huren die door de gebruikers betaald moeten worden zodat dat ook voor geheel Maasdonk hetzelfde zal worden . De portefeuillihouder wethouder Frans van Nistelrooij heeft de commissie welzijn de vi sie van het College gepresenteerd.

Als CDA willen we bereiken dat er in Maasdonk in alle kernen tegen zo laag mogelijke kosten goede en doelmatige accommodaties komen die voor onze verenigingen een goed en betaalbaar onderdak vormen . Om alle knelpunten te inventariseren, is er in alle drie de kernen van onze gemeente, een enquête gehouden onder de beheerders en gebruikers van deze accommodaties. Uit deze enquête zijn een aantal duidelijke knelpunten naar voren gekomen . In de kern Vinkel bestaan de minste problemen. De uitslag van de enquête geeft aan dat er in de kern Vinkel eigenlijk geen knelpunten bestaan, alleen bestaat er vanuit de paardensportvereniging nog de wens om samen met de andere zusterverenigingen in Maasdonk een oefenbal voor de paardensport te kunnen bouwen. In de kern Nuland zijn de afgelopen jaren al een aantal ruimtelijke knelpunten opgelost. Zo heeft Basisschool De Hoogakker vorig jaar twee nieuwe lokalen gekregen en een nieuw speellokaal voor de kleuters . Zij kunnen voorlopig met deze ruimte weer vooruit. Ook Gemeenschapshuis De Meent had een ruimte gebrek. Er lagen al plannen om De Meent zelf uit te breiden. Deze uitbreiding is niet meer nodig nu er ruimte in het souterrain van het Raadhuis beschikbaar is gekomen. Deze ruimte voldoet uitstekend voor een aantal activiteiten , o.a. voor de heemkundewerk groep. In de laatste raadsvergadering heeft de gemeenteraad nog geld beschikbaar gesteld om o a ook het meubilair daar aan te vullen. D~ knelpunten die in Nuland nog bestaan zijn een uitbreiding van de Hazenkamp, en een ver betering van de schietaccommodatie van het 1s Gilde .

De grootste knelpunten liggen in de kern Geffen. Twee accommodaties nl . het jeugdgebouw De Bonkelaar en de vroegere kleuterschool Klavertje Vier, kosten jaarlijks veel geld en voldoen niet zoal s het zou moeten . Klavertje Vier kan in onze ogen het beste ge sloopt worden, en in plaats daarvan een aanbouw aan sporthal De Geer, dat dan als sociaal cultureel centrum, als gemeenschapshuis, kan dienen. Op de plaats van Klavertje Vier zouden bv . woningen voor ouderen gebouwd kun nen worden. De Mariaschool heeft hoognodig 2 lokalen nodig. De meest doelmatige en minst kostende oplossing is deze te vestigen in de naast de school gelegen Bonkelaar. Ook zou daar de peuterspeelzaal onder gebracht moeten worden Wij zijn er als CDA voorstander van om de sportactiviteiten bij elkaar te brengen op sportpark De Biescamp . Dit geldt voor korfbalclub DKG en KPJ met handbal. Beide vereni· gingen zijn met wat herschikking van een voetbalveld in te passen op het sportpark . U ziet er staat veel te gebeuren, en als CDA willen we dit voortvarend aanpakken. Het CDA houdt u van de ontwikkelingen op de hoogte . Infornatie Frans van Nistelrooij Jan van Erp Rini van de Ven Gerrit van den Helm Mark van der Doelen

Tel. 5322572, Tel 5322490, Tel. 5321653 Tel. 5324311 Tel. 5324385

VOORLICHTINGSAVOND OSTEOPOROSESTICHTING Op dinsdag 15 april kwam een lid van de ostec opor osestichting ons iets vertellen over deze ziekte, en wat de stichti ng doet . Deze Stichting die in 1991 is opgericht en is gehuisvest in Rosmalen heeft tot doel meer ·bekendheid te geven aan de behandeling en het voorkomen van osteoporose (botontkalking) te stimuleren . Tevens is er een vereniging opgericht waar lotgenoten contact en ondersteuning kunnen vinden. Osteoporose is een aandoening die zowel bij oudere vrouwen als mannen voorkomt. De botten worden zo zwak dat u zomaar iets kunt breken . Het is een sluipende ziekte, waar we door goede voeding en veel beweging toch wel iets aan kunnen doen. Tijdens deze voorlichtingsavond is op duidelijke wijze uiteengezet wat we vanaf jonge leeftijd kunnen doen om .deze aandoening zo veel mogelijk te voorkomen en werden de vragen die door de leden werden gesteld, duidelijk beantwoord. Voor gei nteresseerde is hier het telefoonnr. van de stichting 073 - 5219445 of 0346 264880


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

OSS (0412) 62 22 13

GEFFEN (073) 532 19 95

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen

van 10 tot 1 uur

op het raadhuisplein met warm

.• AAN.,/YERKOOP EN

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

· ,c

.

·

·· ·7·

BEDRIJFS~

· ·· ···

HLlUR VERHUUR

.· AIDVIStRING ·

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

■ TAXMIES

. VERZ-EKERINGEN y

en nog véél meer.

■ HYPOTHEKEN .

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

■ ONTEIGENINGEN

1■1VA

=

,

PAR~

ESE

,-. :

. REGIO BANK .

RS BV FINANCIERINGEN

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073} 532 32 64

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

• ■'

• ••

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Bou\Nbedrijf

"BRODLJS'

Heesterse\Neg 29 • N IEUWBOUW " ONDERHOUD • RENOVATIE ' VERBOUWINGEN

53B6 KT Geffen Tel. (073) 532 47 65

1

Café 't Haasje zaal voor bruilo-ften. feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


v. Nistelrooy

aanleg/uitbreiding antennesystemen Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

reparatie tv /video

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

&Y■ENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

VAN DER HYPOTHEKEN PENSIOENEN

WIE WAT WANNEER MEI 01 KVB/KVO, moederdagviering/Jeanne D'Arc viering 04 Eerste communie Mariaschool 04 G'68 buitentoernooi, sportpark De Biescamp 07 Buurtver. De Vier Winden, Vr iendjes en vriendinnetjes middag in sporthal De Geer, 14.00-16.00 uur 10 Nooit Gedacht, E- F toernooi Biescamp 11 Eerste communie Aloysiusschool 12 Inschrijving peuterspeelzaal De Paddestoel, 09.30 - 11.00 uur. 14 Ziekencomité De Schakel, meiviering, 't Oude Klooster 14 KVO, kringbedevaart naar Handel 15 -KPJ, oud papier ophaalroute 1 15 KVB, fietstocht Kaasboerderij 16 Vormsel door Mgr. Bluijssen 17 Buurtver. De Vier Winden, bowlen, vertrek 20.30 uur speeltuin de Klimop 18 Pinksteren 19 KVO,gezinsfietstocht samen met NCB 19 Mariaviering veldkapel 09.30 uur 20

20 t/m 23, Jeugdvakantiewerk, wandel-4-daag 21 KVB, Fietsbedevaart St. Jan samen met KVO 22 KVB, Speurtocht 22 t/m 29 Pastoor Spijkers naar Lourdes 24 Bedevaart Kevelaer 25 Nooit Gedacht, penaltybokaal Biescamp 29 KVB, speurtocht 18.30 uur Gouden Leeuw 30 KPJ, oud papier ophaalroute 2 30 t/m 1 juni, Nooit Gedacht, Eindejaarskamp Jeugdafd, Biescamp 31 Gezinsviering JUNI

01 Bedevaart Wittem 03 KVO, dagfietstocht 06-08 Buurtver. De Vier Winden, kamp tieners (11 t/m 15) 11 Buurtver. De Molenhoek, kinderbingo 19 KPJ, oud papier ophaalroute 1 20 Receptie, 40 jaar Aloysiusschool 22 Manifestatiedag Aloysiusschool 24 KVO, barbeque-avond als afsluiting 27 KPJ, oud papier ophaalroute 2 28 Buurtver. De Vier Winden, speciale aktiviteit voor de kinderen i.v.m. 25 jarig bestaan, 13.30 - 18.00 uur. 28 Jeugdbrandweerdag,