Torenklanken 1997 - nr 06

Page 1

35e jaargang

I

nummer 6

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

1

april 1997

Bergstraat 26A, telefoon 5321544 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

PAASGEDACHTEN DOOD .EN LEVEN Er stonden drie kruizen op Golgotha.Ze stonden er treurig bij en het regende óók nog! Het was doodstil Opeens zei er een: "Hadden ze maar een tafel of een mooie stoel van ons gemaakt, dat zou heel wat nuttiger zijn geweest! Een ander kruis droomde verder: "Ik had wel in de kinderkamer willen staan en een wieg willen zijn . " "Ze hadden ook een mooi beeld van ons kunnen snijden", zei het derde kruis, "want ons hout is hard en goed." Ze zuchten alle drie tegelijk. "Nee .•• . niets van dat al. .•• we z1J n verloren , Ze hebben kruizen van ons gemaakt en ze hebben er rovers aan gehangen en daar staan we nu, wat een schande!" "Maar de meester, die aan mij hing was geen rover," zei het kruis van Jezus . "Boven zijn hoofd hing zelfs het bordje: "Koning van de joden." Maar nu is hij dood." Het kruis zuchtte weer: "Wat zouden ze met hem gedaan hebben?" "Ze zeggen dat hij begraven is," zei de één. "Ja. maar anderen zeggen dat hij weer leeft, ik weet niet wat ik er van geloven moet!" De kruizen werden er helemaal stil van, Het werd donker . Het werd nacht. Het was nog vroeg in de morgen toen een man kwam aanlopen. Het kruis vroeg: "Kunt u mij ook zeggen waar ze de meester begraven hebben die ze Jezus noemen?" "Ken je me dan niet meer?" vroeg de man en

hij lachtte alsog hij zong. Hij streelde de bloemen en de planten en alles wat hij aanraakte kwam tot leven. Het gras werd groen, de bloemen kregen kleur en de knoppen sprongen open, De wolken verdwenen en maakten plaats voor de zon. Ineens riep het kruis: "Maar dat is Hij ! Il "Ja", zei Jezus, "Ik ben het . " Toen raakte hij het kruis aan en het kruis werd een boom. En de boom stond daar weer in volle bloei . Ze zeggen dat de boom heel oud werd en dat hij in het najaar veel vruchten droeg. De eerste Christenen plukten daar de vruchten om ze mee te nemen op hun verre reizen. Ik weet niet of het waar i s maar het is een heel oud verhaal dat mensen aan elkaar door vertellen. En omdat ik het een mooi verhaal vond heb ik het vandaag aan jullie doorverteld. Pastoor L. Spijkers • .J t ..,-

_; .;-;,. , .: -;.,~

4

--i"JI':•

.

/f

,.~~;,

_,

'

---~~;.

r-

' " \

~

}

,,. , I.''

!

!. ,t"f,,1, 1 1


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Al tiental len jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

het bouwbedrijf de projectontwikkeling het vastgoedbeheer het keukencentrum de timmer rabriek

Vooral

uw feesten en partijen.

Grootschalig of kleinschalig. het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn a ltijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344)613594

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken * Adviezen ............... ............ ............................ ............................ :::::::::mm;mmmm ..

\l~N TU IJL

.... ::rn:.......::L.... ..1

makelaard1·1· bv

,

!i~[iiiiiiii!iiiiiii!!!!ii!i

't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Kerkstraat 5 Geffen

WIHABO DRUKKERIJ Heesterseweg l 3

:\ cAFÉ D1: 0~ Elzendreef 1 G~

~

5386

G:

Geffen

Voor ontspanning nauw inspanning Ook voor kinderfeestjes

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

~

MARGRIET

5386 KT G effen Tel.: (073) 532 26 84 fax: (073) 532 47 95

meubelstoffeerderij Voor al uw familie· veren igingsMagrlet toonbankverkoop · Onderhoud en reinigingsmiddelen voor alle meubelen • Polcythers en Schuimen · Rilsen. Knopen en Knoopvormen - Diverse Coupons · Passementen Kloosterstraat 9-13 5386 AR Geffen. Telefoon (073) 532 17 27

Fox

(073) 53218 82

en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit

5 collecties.

Mei opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes. d rukkosten gratis. Gratis fel icitatiepakket bij geboortekaart jes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.


EFKES BUURTE MÈ ..... NOTARIS KOK (6s jr.)

Twee en een half jaar geleden betrok Notaris Kok een nieuw kantoor in Heesch, samen met kandi daat-notaris Groeneweg. Dit vanwege het feit dat in Heesch een notaris benoemd zou moeten worden . Notaris L.W. Groeneweg neemt nu de praktijk over, hetgeen op 11 april officieel gevierd wordt. De afscheids- en benoemingsreceptie wordt gehouden in 'De Oude Hesp', Kerkstraat 3 te Heesch van 17.00 - 19.00 uur, waarbij de Geffenaren van harte zijn uitgenodigd.

Vroeger werd een notaris benoemd voor het le· ven; tegenwoordig moet je stoppen op de dag dat je 65 jaar wordt ... Notaris Kok kreeg drie dagen uitstel en nam afscheid van het notariaat op 1 april jl. Koos studeerde af in Utrecht e n werd als kan· didaat-notaris achtereenvolgens benoemd in Per 1 juli verhuist Koos naar Den Bosch . VanSchaijk, Den Bosch en in Geffen bij notaris wege zijn gezondheid, heeft hij gekozen voor Stasse. een huis vlakbij de binnenstad, Zijn krachte1 "Een opmerkelijke man" zegt Koos "ik dacht nemen af om nog een gro~e tuin te verzorgen. in het begin wel eens: hoe bestaat dit nog! "Voorheen dacht ik vaak: als ik met pensioen Jammer dat er niet meer bewaard is gebleven ben kan ik heerlijk in de tuin wer ken, maar uit die tijd". Kok volgde Stassen op als notaris in 1966 en helaas •.. " moet echter nog wel een stadsmens worwas daarmee één van de jongste notarissen in Koos den: b.v. je auto parkeren voor je eigen de regio. "Ik had niet de ambitie om een deur, dat is een luxe die alleen nog in een groeikantoor te hebben; een klein dorp stond dorp kan! Het is even wennen om voor een par· me wel aan, op die manier stond je dicht bij keervergunning te moeten ijveren! de mensen" aldus Kok . Notaris Kok zegt tenslotte heel prettig geDe notaris roept een beeld op van vroeger: werkt te hebben met de Geffense mensen, In Als de boeren pacht kwamen betal en was dat .,.1 ieder geval zult u hem voorlopig nog aantref nog: petje af - klompen uit, met meestal het fen op Effe naar Geffe, in het jury-vierspan verzoek om uitstel van betaling ... • Hij heeft ook nog het erfhuis meegemaakt: de van burgemeester, pastoor, hoofd der school en notaris! huisraad kwam op het erf te staan en de notaris verhief zich op de kar! "Dat vond ik heel leuk: het opbieden tegen elkaar, hetNOTARISKANTOOR BERNHEZE geen uiteindelijk dikwijls resulteerde in be taling van het dubbele van wat het voorwerp Bij Koninklijk Besluit is aan J.J.Kok met nieuw zou kosten! Men gunde het elkaar vaak ingang van 1 april 1997 eervol ontslag verniet!" memoreert Kok. leend als notaris te Bernheze. "Ook de verkoop van grond aan de gemeente ge: Bij Koninklijk Besluit is per 1 april 1997 schiedde op het gemeentehuis in het bijzijn tot zijn opvolger benoemd mr. L.W. Groeneweg . van de burgemeester, notaris en klerk. Dat is allemaal verzakelijkt . De afscheids- en benoemingsreceptie wordt Tegenwoordi g gaat ook het petje niet meer af gehouden op vrijdag 11 april van 17.00 De mensen zijn vrijer geworden; men praat ge 19.00 uur in restaurant "De Oude Hesp" Kerkmakkelijker over zijn problemen. Ze nemen je straat 3 te Heesch. in vertrouwen, want ze weten dat je zwijgt. Men wil zijn verhaal kwijt en daar moet aan- De notariële praktijk zal op hetzelfde adres worden voortgezet. dacht aan besteed worden, Je staat in de kring van de gemeenschap, Postadres: Kantooradres: maar je staat wel iets terzijde •.• praten o-r Kerkstraat 2 Postbus 125 ver je vak kan nooit!" 5384 ZJ Heesch 5384 KB Heesch Hoe moeilijk is het vak van notaris? Je Fax: 0412-456472 Tel.: 0412-454938 krijgt heel vaak met probleemsitiaties te ma· ken. "Als adviseur bij bv. erfenis of echtscheiding moet je niet alleen onpartijdig DANKBETUIGING zijn, maar uit het conflict van de mensen blijven. Je moet hen de weg wijzen, begeleiTot onze spijt zijn wij in de vorige Torenden . En dat moet je leren" aldus Kok. "B.v. bij echtscheiding als vrienden uit el- klanken vergeten één van onze sponsors te bedanken namelijk : kaar gaan, dat bestaat bijna niet. De mens zit niet zo aardig in elkaar, Onze beschaERNIS SCHILDERS ving is een dunne schil! Bij deze nog hartelijk bedankt namens alle Een mens kan ook niet delen en eerlijk met Superg(r)overs. gelijke porties al helemaal niet , Dus gaat de wetgeving dwingend voorschrijven. En als die wet dan te strak is, moet je als notaris in wijsheid ieders belang afwegen". 3


. Aa

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud bouwmachines

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet * mestdistributie Stucadoors- en Afbouwbedrijf

BedriJvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

v. Empel

Autobedrijf P. off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

®\.;:J

Tel. (073) 503 17 86

P.DEK~EIN

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

r;\_

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

(')

Tel.c (073) 532 46 58

~

Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Q

~

Voorhet vervangen van ritssluitingen, in- ofuitleggen, korteroflanger maken van kledingstukken e. d kuntu terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

11

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

!

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT (0412) 63 40 31 De accountants, belastingadviseurs en iuristen van ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen zijn sterk toekomsigericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en ziin toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te slaan. Wilt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuislaan 105, tel. (041 2) 63 40 31.

_AB.AB ACCOUNTANTS• B!!L.ASTINGAOVISICUFIIS . JUAISïEN

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenbaog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergsfraat 26a, tel. {073) 532 25 86

BENILDA11

Kleding ver-en reparatiewerk, tevens verkoop vangaren en ritssluitingen:

Molenberg6 te/.(073) 532 48 50 Ma t/mza:09.00 - 12.J0uur andere tijden opafspra.ak.

KERS

PUrrwERKEN 8.V.

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen

Bedrijven weg 10 5386 KA Geffen

Tel. (073) 532 29 81

Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

0 /Ji)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58

Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


HABBEKRAS Veel mensen vinden 'tweedehands' een vies woord. Spullen van een ander, kleding die door anderen gedragen is, we schijnen er onze neus voor te moeten ophalen.'Tweedehands' wordt gelijkgesteld aan rommel en rotzooi. Maar wat is er nu écht zo erg aan 'tweedehands'? "Een ander heeft het in huis gehad". Goed, maar wij Nederlanders zijn erg zuinig op onze spullen, dus om nu meteen over rommel en rotzooi te spreken ••••• daarmee doet u afbreuk aan uzelf. "Het is niet meer in de mode". Tja, dat is vaak maar een kwestie van tijd, De mode verandert immers veelvuldig. En onverslzjtbare spullen zijn vaak tijdloos. "Als het nog zo goed is, zal het wel veel moeten kosten". Nee hoor , : u bent in de war met antiek. Dát is pas prijzig! Kortom: wat is er eigenlijk tegen 'tweedehands'? Daarom is er nu HABBEKRAS, Een tweedehands winkel voor inboedels, huishoudelijke arti· kelen, speelgoed en kleding, Deze winkel is een initiatief van Stichting Reik Elkaar de Hand uit Geffen, Deze stichting is zéér aktief op het gebied van hulpverlening: iedere dag zamelt men kleding en goederen in bij kerken en instellingen in heel Nederland. Deze spullen worden gesorteerd en op kwaliteit onderzocht, alvorens ze worden vervoerd naar gebieden als de Oekraine, Ghana, Roemenië en Chili , De meeste artikelen en goederen zijn uitstekend geschikt om naar deze hulpbehoevende gebieden te worden verzonden. Daarnaast blijven er altijd spullen over, waarnaar ook hier nog regelmatig vraag is. HABBEKRAS verkoopt deze spullen en met de opbrengst worden de transporten en projecten van Stichting Reik Elkaar de Hand financieel ondersteund, Dus géén winstbejag, maar humanitaire hulp in z'n zuiverste vorm! HABBEKRAS verkoopt gebruiksvoorwerpen, inboedels van huizen, speelgoed en huishoudelijke artikelen. Daarnaast zal er gebruil te kleding te koop zijn van dezelfde kwali· teit als de kleding die met de hulptransporten meegaat. Zó kunt u met eigen ogen zien dat 'tweedehands' niet per definitie rotzooi is!

Uiteraard verkopen wij geen kleding die •wij in Maasdonk hebben opgehaald! Heeft u tweedehands kleding of goederen over? Breng ze dan, tijdens de openingstijden naar HABBEKRAS!

U maakt er ons en vele anderen zeer gelukkig mee! Desgewenst haalt HABBEKRAS de spul len bij u thuis op, Dit kan van maandag t/m donderdagavond, Overdag gebeld= 's avonds gehaald! Deze ophaalservice geldt voor de gehele gemeente Maasdonk, Informeer hierover bij onze medewerkers. Of bel fam. Haver 073-5324198. De openingstijden van HABBEKRAS z1Jn: dinsdag, donderdag & zaterdag van 10.00 tot 16,00 uur, En op vrijdag van 13.00 tot 20.00 uur. Adres: Kloosterstraat 44, 5386 AT, Geffen (voormalige Boerenbondwinkel)

NB : Voor de verkoop in de winkel en het sorteren en opknappen van binnengekomen spullen is HABBEKRAS nog op zoek naar enkele enthou siaste vrijwilligers. Indien u bereid bent enkele uurtjes per week behulpzaam te z~n kunt u contact opnemen met de medewerkers van HABBEKRAS.

EVENEMENTEN STICHTING GEFFEN De Evenementen Stichting Geffen is al weer druk bezig met de organisatie van het Koninginnedagfeest 1997. Op die dag worden er voor de kinderen van de peuterspeelzaal en de beide basisscholen allerlei leuke spelletjes georganiseerd. Voor het begeleiden van deze spelletjes zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers. Heb jij op woensdag 30 april a.s. tussen 12 .00 en 15.30 uur een uurtje tijd om ons te helpen? Laat het ons weten door onderstaand strookje ingevuld in te leveren bij Leny Romme, Raadhuisstraat 5, graag voor zondag 6 april a .s . Natuurlijk kun je je ook samen met een vriend of vriendin opgeven. Vul dan beide namen in. Evenementen Stichting Geffen p.s. Heb je vragen, bel dan gerust 5324087 (Ingrid Berkel)

Naam------------------------ -----Adres---------------------------Leeftijd -----jaar Ik wil graag meehelpen met het begeleiden van de spelletjes op Koninginnedag. Het liefst O van 12.00 tot 13.45 uur 0 van 13.45 tot 15,30 uur (s.v.p. hokje zwart maken) 5


Keurslagerij Van Tuyl Kampioen

Voor de tweede maal op rlJ Zaalvoetbalkamploen in Geffen. Dit ultsteakende resultaat vieren we met een ultsteakende aanbieding;

4 heerlijke rundersteaks voor

f

keuze uit 6 verschlllende soorten

10 1 ■

(Geldfg van dinsdag 1 aprll t/m zaterdag 12 aprll 1997J

Heel gewoon en elke keer bijzonder.

-

~1!!111!<3)~-C?-

. (illh

0

~

~

- ----· .•..~ 4fi,,.;;...,;,.~ -~~,_,_..,,•.

ribkarbonades,

diverse smaken, 100 gr.

boswachterstas, heerlijk gekruid filetlapje

922 235 -

Geldig van dinsdag 1 april tot en met zaterdag 5 april 1997

500gram4 6

2S

235

4 filetlapjes en 4 saucijzen ~_braden pepercarré, 100 gr. Geldig van maandag 7 april tot en met zaterdag 12 april 1997

Iedere donderdag

Keurslagerij

GEHAKTDAG Verse worstdag Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

~~;;.

heerlijk gekruid filetlapje gevuld met groenten, 100 gr.

gevuld met groenten, 100 gr.

Iedere woensdag

: '••-;.:11:~2.~

boswachterstas,

139 -

5 schouderkarbonades ,----:--- -- - - -- -

.

VAN TUYL

Verse worst Saucijzen

500 gram

4

2.5

KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen

te1. (013) 532 5s 91


ROND DE DORPSPOMP "GEFFEN 700 JAAR" blijkt al veel aandacht te krijgen in de Geffense gemeenschap. Veel geledingen zijn aktief met plannen en ideeën. Terug naar het jaar 1298, dat vereist de nodige studie. Er was toen nog geen goed wegen net en er waren geen openbare voorzieningen. Wij zeggen nu geen goede "infrastructuur" . Vanaf 1500 jaar voor Christus kunnen we al bewoning vermoeden? "HOLBEWONERS", trekkende jagersvolken, vissers. De Maas en de rijke oorspronkelijke begroeiing en de daarin levende dieren gaf de mens levenskansen. Er kwamen nederzettingen op de hoger gelegen zandgronden langs de grillige rivier. Kelten hebben hier gewoond en later 3ermanen. Dat weten we uit vondsten in de bodem. De Romeinen komen in deze streken rond 50 jaar voor Christus. Gallische en ~ermaanse stammen werden opgejaagd . De Romei nen hadden al GESCHIEDSCHRIJVERS Tacitus o.a Zo weten wij, dat Bataven werden meegevoerd als slaven en werden ingelijfd bij het Roneinse leger. Wij kunnen lezen over de opstand van de Bataven en Kaninefaten. De bewoners in deze streken leerden veel van de Romeinen. Maar na 400 na Christus was het ge 1aan met het Romeinse Rijk, Toen kwamen hier 1e Franken en daarmee het Christendom.Koning Clovis kennen we rond 500 na Christus. Missi onaris St. Willibrord wordt in deze contreien vermoed?! Rond 700 trok hij door Oss. De ~illibrordus -straat is ernaar genoemd. Ook 3int Trudo was zo'n missionaris. De Trudostraat. Ook heette eerst . de parochiekerk De Sint-Trudo-Kerk. Rond 800 na Christus heerst Karel de Grote . Die gaf grond te leen om de baas te blijven en zijn grote rijk goed te besturen. Er komen kloosters. In deze periode ontwikkelen zich de vaste woonker nen. De leengebieden worden graafschappen en groeien uit tot Hertogdommen. De tijd van ridders en kastelen dient zich aan na de i n vloeden van de Kruistochten en de invallen van de Noormannen. De kastelen worden ster~er. De houten bouwwerken waren erg kwetsJaar. Er was geen natuursteen in de nabij1eid. Rond 1200 worden in dit gebied al bakstenen gebakken, Tot dan waren er alleen 1outen kerkjes en boederijtjes van gevlochten matten aangesmeerd met klei en/of heide ?laggen en riet. Er groeiden hier landbouwgemeenschapjes . Leerlooien met eikenrun (Run straat) en vlasteelt voor linnen (De Vljjmd) )ssen werden vervangen door paarden. RÓnd 1100 kennen we de stad 's Hertogenbosch en 1eerst hier Hertog Jan van Brabant. Dan ontstaan er bestuurseenheden "De Gemeyn ten". En zo geraken we in 1298, Hoe was het toen? De Maas was nog niet getemd, dus veel

overstromingen. In een droge periode kon je zo de rivier oversteken, dan was de bedding droog. Men woonde op donken en op de hogere zandgronden . Nou ja, hoe en wat dat weten we niet precies, maar er zijn documenten. Er is dus veel opgeschreven en dat gaat de stichting bestuderen. De Stichting Geffen 700 jaar komt al regelmatig bij elkaar om de vele plannen en ideeën uit te werken. Na de zomervakantie komen er vastomlijnde plannen en verwachten we duidelijke publika ties. Een plan ligt al op tafel: Als monument ter herinnering aan dit FEEST zouden we een KIOSK moeten bouwen op het Dorpsplein. Een plek waar de Geffense gemeenschap bij elkaar komt om feest te vieren. Er kan toneel gespeeld worden en gemu siceerd, openbare voordrachten en discussies kunnen worden gehouden. Het "Geffes PODIUM" kan meermalen een muziekfestijn organiseren. Het Podium dienen op Koninginnedag, met "Effe naor Geffe", bij Geffen OPEN. Een fraaie KIOSK is een aanwinst voor het plein, De plek weet men ook al: i.p.v. de Bloembak. Kunstsmeden, timmerlieden en dakbedekkers, metselaars en ontwerpers staan al in de startblokken. Het idee wordt enthousiast ontvangen. Toch een minder prettig onderwerp: De varkenspest en de problemen bij onze boeren en vooral de varkensbedrijven. In Geffen is gelukkig nog geen varkenspest, wel grote zorgen signaleren we. We hopen dat er geen fouten worden gemaakt. De controle rond mest en vervoer is hee l streng. Overal is vergunning voor nodig en toezicht van ambte naren. Wij hopen dat het tij gauw ten goede keert en we leven mee met de boeren in nood Vroeger zou de gemeenschap samen komen in de kerk om te bidden . Dat gaf binding en een stuk rust. Het was ook een grote steun. In nood moeten wij op elkaar kunnen rekenen Op politiek vlak nemen we kennis van de MAASDONKSE DEBATING PLATFORM, waarin men gewichtig discussiëert over nieuwe politieke partijen of nieuwe lijstverbindingen en hoe de bevolking er beter, actiever bij te betrekken. Van "Nieuwe partijen" wordt niets meer vernomen . De jongeren moeten maar weer opstaan. De zich-aankondigende wetswijzigingen maken h et misschien mogel~k om wethouders buiten de Raad om te kiezen . Dat geeft de 15 Raadsleden meer macht . Of is Maasdonk tevreden met de huidige samenstelling met die veelheid van partijen en het dagelijks bestuu r? Nou ja, we bl~ven zingen . En daarom zal de Stamtafel voortaan eindigen met samenzang. Kom maar eens horen je mag meedoen . Volgende Stamtafel, 6 april 11.00 uur in Café Govers tot 12 . 30 .

7


GEFFEN: KERKEN

SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASOONK: GEFFEN : ZA . 19.00 uur NULAND: ZA. 19.00 uur VINKEL: ZA. 17.30 uur

ZO . 09 . 30 uur ZO . 10.00 uur ZO. 11.00 uur

LITURGISCHE KALENDER Wo. 02- 04 19 .00 u Za. 05-04 10 . 00 u 19 .00 u

* Avondmis * H.Mis mmv Bej. koor

H.Mis mmv het jeugdkoor (+ kinderkerk) Zo. 06- 04 09 . 30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo . 09-04 19.00 u * Woord-Com.d . met Ans Schutte Za . 12- 04 10.00 u * H.Mis mmv bej. koor 19.00 u Gezinsviering/Bantoeviering mmv Kinderkoor Zo. 13-04 09.30 u + Gezinsviering/Bantoeviering mmv Kinderkoor Wo. 16-04 19 . 00 u * Avondmis

* viering in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt. BANTOEVIERINGEN: In het weekend van 12 - 13 april worden er op zaterdagavond 19.00 uur en op zondagmorgen 09 . 30 uur zgn . Bantoevieringen gehouden. Deze vieringen staan geheel onder leiding van Ben en Mary van den Boom uit Breda, die beiden in Afrika werkzaam zi jn geweest . U leest daar elders in Torenklanken meer over. U bent allen van harte welkom in één van deze vieringen!

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 mei 1997 om 20 . 00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot, tel . : 5323308

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave bij Trudy Wijgers: Tel. 5323190 (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur)

KERKBALANS: De actie Kerkbalans loopt als een trein : we zitten al heel dicht bij de f 50.000,-Hartelijk dank voor uw positieve reacties! Op naar de f 65 .000,-- Dat zou mooi zijn voor Geffen! VRAAG EN AANBOD INTERNÁTIONAAL

De M.O.V . groep Geffen gaat ook dit voorjaar weer een inzamelingsaktie houden voor de stichting Vraag en Aanbod Internationaal. Op za. 12 april kunt u spullen brengen van 10.00 tot 13.00 uur in de garage van pastoor Spijkers. Wat u zoal kunt brengen : Allerlei soorten gereedschap, en landbouwwerktuig. Materiaal voor constructie werk-

a

plaatsen zowel een bankschroef als bouten en moeren. Fietsen, bromfietsen, rolstoelen en/of onder delen hiervan. Handnaaimachines en typemachines, ook al zijn -de spullen defect en verroest dat is geen enkel bezwaar. In de werkplaatsen van Vraag en Aanbod worden de spullen gerepareerd en op aanvraag van de derde wereldlanden verzonden . Dus op za . 12 april van 10.00 tot 13.00 uur kunt u bovengenoemde materi alen inleveren bij de garage van de pastorie, Kloosterstr . 2. Indien . deze datum voor u niet schikt dan kan men ook dagelijks tussen 16.30 en 18.00 uur terecht bij Mevr. Diny v. Bergen, Kepkensdonk 2, tel . 5321143 . M.O.V. Geffen

****** BEDEVAARTEN: WITTEM: Zondag 1 juni a.s.

(nader bericht volgt) KEVELAER: Zaterdag 24 mei a.s.: Thema: "Maria, een lichtpunt in de duisternis"

Vanuit het Dekenaat Oss gaan we op zaterdag 24 mei 1997 weer met een aantal luxe touring cars op bedevaart naar Kevelaer . De inschrijving sluit op maandag 5 mei . De kosten bedragen f 25,- per persoon, welke bij inschrijving moeten worden betaald, waar na u een opstapkaart voor de bus ontvangt. Op deze kaart staan de plaats en tijd (met een speling van± 5 minuten) vermeld. We vertrekken + 09.00 uur en zijn rond 18 . 00 u11r weer terug- in het Dekenaat. Het programma luidt als volgt: - Na aankomst : Li ed bij de Genadekapel - Eucharistieviering - Kruiswegoefening - Plechtig Marialof. De tijden en plaatsen van de vieringen vindt u in het boekje dat u in de bus wordt aangereikt. Al s u wilt, kunt u uw eigen lunchpakket meebrengen, er is in Kevelaer gelegenheid om di t te gebruiken, maar er is tussen de Eucharisti evi ering en de Kruiswegoefening ook vol doende tijd om in een restaurant wat te eten. Voor nadere inlichti ngen : Diaken A.J. Wanders, tel. 0412-624741 Contactpersoon Geff en: Mien Rovers, tel. 073-5321052 Kevelaercomité Regio Oss

************


ADRESWIJZIGING: Dekenaal en Catechetisch centrum en bureau DISK te Oss is verhuisd: Nieuw adres: Berghemseweg 69, 5348 CB Oss. Telefoon 0412 - 625010

G'68

½

BUITENTOERNOOI

~

GEFFEN

LET OP ! ! !

HET IS WEER ZOVER! ! !

VOORLICIITINGSDAGEN: Theologie studeren De Theologische Faculteit Tilburg organiseert twee voorlichtingsdagen : donderdag 3 april en zaterdag 12 april . De voorlichting op donderdag 3 april is met name bedoeld voor leerlingen uit het vwo en voor belangstellenden in de voltijdstudie. Deze dag duurt van 09 . 30 tot 15.00 uur en vindt plaats op de universiteitscampus, Warandelaan 2 Tilburg. De voorlichtingsdag op zaterdag 12 april is voor alle belangstel lenden , Met name zal dan ook worden ingegaan op de deeltijdstudie en de instroom vanuit het hoger onderwijs . De dag duurt van 11 . 00 tot 15.00 uur en vindt plaats op de theologische faculteit, Academielaan 9 te Tilburg . Tijdens beide voorlichtingsdagen wordt uitge breid informatie vertrekt over de di verse studieprogramma's. Aan de hand van twee proefcolleges wordt een indruk gegeven over het onderwijs in de praktijk. De proefcoll eges worden ditmaal verzorgd door dr. Jan Holman: De christelijke moraal van de Hebreeuwse bijbel en dr . Louis van Tongeren: Feesten op het ritme van de tijd. Over verschuivingen in de tijdsbeleving . Tevens is er gelegenheid om met studenten en docenten van gedachten te wisselen. Voor bel angstellenden is een programma-folder van beide dagen beschikbaar. Nadere informatie: Theologische Faculteit Tilburg, Postbus 9130, 5000 HC Tilburg, Tel. (013) 4662580. TFT op internet : http/cwis . kub . nl/- tft

'TUN BLAKKE GEBRO.C HT' Verloren een gouden jubilĂŠ horloge op zondag 9 maart tussen 11.30 en 13.00 uur op de route Koksteeg - Bosschebaan Weerscheut - Lindenlaan. Cis Noy, tel 5321188 Gevonden : huissleutel met sleutelhanger (bruin tasje) bij nieuwe industrieterrein Heesterseweg; inlichtingen: tel.: 5324382 Gevonden: huissleutel op woensdag 11 maart hoek Kapelstraat - Johan v.d. Slootstraat. Ophalen: Vlijmdstraat 4,

Volleybalvereniging G'68 uit Geffen houdt op zondag 4 mei alweer haar 22e buitentoernooi, Inschr ijvi ng is mogelijk in alle recreanten klassen en voor buurt/straat teams, Een buurt/straat team moet minstens twee dames in het veld hebben staan, Ook jeugdteams zijn van harte welkom. In de heren-recreanten-goed klasse wordt ook dit jaar weer gestreden om de RABO-bank wisseltrofee , In de klasse Buurt-straat zal voor het tweede jaar gestreden worden om de RABOrecreanten trofee . Voor het team met de origineel ste naam staat ook dit jaar weer de "Cees Velthuis trofee" klaar. Het toernooi vindt plaats op het Geffense sportpark "De Biescamp" en belooft weer een sportieve en gezellige dag te worden , Voor inlichtingen en inschrijvingen kunt U bell en naar: 073-5321752 (Cees en Mieke Velthuis) of 073-5322607 (Marja van Kreij en Ronnie van Duren),

VOLLEYBAL

HEREN I G'68 KAMPIOEN Het le herenteam van G'68-Geffen is zondag wederom kampioen geworden (16/03) Na het kampioenschap en promotie in het afgelopen seizoen is het le herenteam van G'68 3 wedstrijden voor het einde van de competitie wederom ongeslagen kampioen geworden. In een goed bezette sporthal "de Geer" werden de mede kampioenskandidaten Blue Smash uit Boxtel gedecideerd naar het 2e pl an verwezen. Met de alleszeggende uitslag 3-0 (setstanden 15-0 / 15- 6 / 15-13) bewezen de heren van G1 68 nogmaals hun superioriteit. Tegelijkertijd speelde Dames I een goede wed strijd tegen Skunk uit Veghel. Met een 3-0 overwinning (15-8 / 15-10 en 15-13) stelden zij hun 2e plaats in de competitie veilig. Het succes was compleet met de 3- 0 overwi nning van Dames II tegen Skunk II (15- 8 / 15-10 / 15-13)

9


HET VERZEKERD LIJFRENTEPLAN COMBINEERT HOOG , RENDEMENT MET FISCAAL VOORDEEL.

â– 1VA~ESE

1=

PA~ERS BV

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

10


ZWEMVERENIGING 'TWATERRIJK NULAND Zwemmen blijft leuk, niet dan

Ja, zwemmen is leuk en je kunt er veel plezier aan hebben. Zeker als je een serie wint. Nu dat is gebeurt in Valkenswaard waar onze wedstrijdzwemmers naar toe zijn geweest . De tegenstand was erg groot maar toch hebben er twee een formidabele tijd neer kunnen zetten , Deze twee waren Marlzjn Mulders bij de 25 m schoolslag, zij zette een tijd neer van 0 , 25 . 5 en Erik v.d. Ven die bij 50 m vrije slag een tijd neerzette van 0 . 42 . 9 . Ook andere zwemmers zoals Harm Janssen, Lieke v.d. Wert, Mark van Eldijk, Marieke van Hedel en Jolanda van Heumen, hebben zich goed geweerd want zij hebben verschillende tweede en derde plaatsen veroverd. Maar ook Joey van Doren en Joyce vd Berg uit Geffen en Linda Hanegraaf uit Vinkel, hebben hun aandeel goed verricht want mede dankzij hun hebben we Eindhoven aan het schrikken gebracht. Dachten zij vroeger bij de naam Nulandse watervrienden aan een team waar ze geen gevaar van te duchten had den maar nu zitten wij hun wel erg dicht op de hielen. Ook Helmond en Valkenswaard waren onder de indruk van de tijden die onze zwemmers neergezet hadden. Maar niet alleen onze wedstrijdzwemmers had den het die dag druk want ook de recreanten hadden weer eens hun handicap race, Daar wonnen Yuri van Vugt en Joris Razenberg de eerste plaats en Boris van Vugt en Marieke Burg de tweede. En de tijden, hier komen ze: Monique van Alem 1. 16. 84 Michiel de Veer Willem de Veer 0,51.31 1. 10 . 85 Yuri van Vugt 1.01.81 Boris van Vugt Erik vd Ven 0 . 55 . 32 1.22 . 06 Marieke Burg 1.16 . 16 Peter van Vugt Mandy Kouwenberg 1 , 10,19 1,59,60 Joris Razenberg 1 .09.34 Stan van Workum Sanne Wintjes 1.26.06 1.07.94 Viona van Schzjndell,32.68 Nienke Hezjstek Joyce van Venrooy 1 , 52.78 1.00 , 69 Lonneke Razenberg 1 . 00.85 Renske Razenberg Kim Wintjes 1,25 . 72 1 . 13.09 Desi Ploegmakers 0 , 56,72 Leuke tijden niet dan! Ja, het parcours was deze keer niet gemakkelijk maar wel ontzettend leuk. Tot de volgende keer maar weer .

BANTOE-PROJECT In het weekend van zaterdag 12 en zondag 13 april a.s. zullen Ben en Mary van den Boom in onze parochie twee Mantoe-vieringen verzorgen . Ze zullen dit doen samen met de l eerlingen van de Maria- en de Aloysiusschool en de werkgroep Gezinsviering, Kinderen die Zairese liederen zingen, Afrikaanse instrumenten bespelen, de kleurrijke kleding dragen van Afrika, verhalen vertellen uit Zaire, met calebassen en manden lopen: i n één woord: een Eucharistieviering in Afrikaanse stijl, Al deze elementen van het Bantoe- project tezamen blijken een indrukwekkende en indringende methode om kinderen, maar ook volwassenen iets van het Afrika-gevoel te laten er varen. Zo wordt de boodschap overgebracht, dat Afrika niet alleen ellende is, maar dat het ons meer te bieden heeft dan wij kunnen vermoeden . Ben en Mary van den Boom, die jarenlang als missi onaris en ontwikkelingswerker in Zaire hebben doorgebracht, waren na hun terugkeer in meer dan 150 parochies en 200 scholen in Nederland, Duitsland en België te gast om met dit project een ander gezicht van Afrika te laten zien. Een Zaire, dat levenskracht en jeugdig elan uitstraalt en jong en oud op een goede manier bij de Afrikaanse werkelijkheid betrekt Na elke viering in de kerk is er een kl e i ne verkoop van muziekcassettes waarop o . a . lied jes die ook door de kinderen in de vieringen zijn gezongen, handgeschilderde kaarsen etc . De opbrengst hiervan is bestemd voor een Centrum voor dakloze jeugd in de miljoenenstad Kinshasa - Zaire. Op maandag 7 april en dinsdag 8 april zijn Ben en Mary van den Boom op de Geffense Scho lente gast . MOV Geffen .

groetjes Frenk van Gogh tel , : 073-5321468

Qia van Nislelrooy Deler V6n Grin6vcnslraal 6 • 5386 BX Geffen . td (073) 532 27 (J2 11


WVG-CONSU LENT

~~

GEMEENTE

MAASDONK

/

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK:

Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t /m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 532 22 71 . U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 532 22 71) SPREEKUREN Burgemeester: J .C .M. Netten

alleen na telefonische afspraak (tel. 073 - 534 21 00 toestel 160) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij

Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan t elefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, t el. 073 - 532 25 72 Wethouder A.A.M. van Zandvoort

dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek. tel. 073 - 532 20 61 Wethouder J.C.M. van Erp

dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 24 90 De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE

Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11 .30 uur en dinsdag van 1 7 .00 tot 19.00 uur, tel. 04 1 2 - 681 111 12

Maandag t/m vrijdag van 08 .30 tot 12.30 uur, tel. 073-534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK FEBRUARI 1997

Geboorten: 06-02 Maud Jozefine van der Heijden 10-02 M ichelle Hendriks 10-02 Lisa Henrica Gerdina Geurts 14-02 Wesley Adrianus Wilhelmus van Bergen 14-02 Thijs Martinus Maria van de Ven 18-02 Inge Maria Arnolda van de Ven 20-02 Yann Adrie Martien Pieter van der Pas 21 -02 Jara Johanna Maria van der Cruijsen 21 -02 Lotte Johanna Petronella Hermans 26-02 j ennifer Myrthe Admiraal 27-02 Kaily Berdina Paulina Petronella Willems 28-02 Luuk Johannes Martinus van Dijk Overlijden: 02-02 Johanna Wilhelmina van Venrooij- Korsten, 70 jaar 03-02 Hendrikus Johannes van Nistelrooij, 54 jaar 05-02 Henricus Marinus Cornelia Theodora Maria Swanenberg, 4 1 jaar 06-02 Adolphina Richarda Antonia Smits, 87 jaar 08-02 Francisca van Zandvoort- van Gogh, 95 jaar 09-02 Catharina Geertruida Frederica van kempen, 97 jaar 17-02 Petronella Maria Sleutjes- Hanegraaf, 77 jaar 22-02 Adriana Maria Ruijs- van Wanrooij, 73 jaar 25-02 Johanna Maria de Maine, 80 jaar

Declaratiefonds, de gemeente kan soms helpen.

Meer mogelijkheden voor een extraatje Of het nu gaat om sport, een cursus of een hobby, het loopt

al snel in de papieren. En wie krap bij kas zit laat het lidmaatschap van een vereniging, kosten van abonnementen of cursussen vaak wijken voor andere, meer noodzakelijke uitgaven. Dat is jammer, want dan kom je niet zo gemakkelijk meer buiten de deur, je mist contacten en daardoor natuurlijk gezelligheid. De gemeenteraad van Maasdonk heeft op 11 maart 1997 een gemeentelijk declaratiefonds ingesteld. Uit dat fonds kan voor mensen met een minimuminkomen een bijdrage worden verstrekt in de kosten van ontspanningsactiviteiten.

Voor wie? Het declaratiefonds is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Maasdonk met een laag inkomen. Mensen die in aanmerking willen komen voor een vergoeding moeten voldoen aan de volgende normen: het inkomen mag maximaal 10% hoger zijn dan de voor hen geldende bijstandsnorm; het eigen vermogen mag niet hoger zijn dan het vrij te laten vermogen volgens de Algemene bijstandswet. Het fonds is bedoeld voor iedereen die aan de bovengenoemde normen voldoet, dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Niet alleen de aanvrager, maar ook

de partner en thuiswonende kinderen van de aanvrager hebben recht op een vergoeding uit het declaratiefonds.

Welke kosten? Zaken waarvoor het declaratiefonds van toepassing is zijn de volgende: Abonnementen, kaartjes voor zwembaden, schouwburg, bioscoop, bibliotheek, musea, kunstuitleen; contributie voor sport- ouderen- en buurtverenigingen, jeugd- en jongerenwerk; ouderbijdragen voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisschool; cursusgelden voor her-, om- en bijscholing, volwasseneneducatie, kunstzinnige vorming, club- en buurthuis-


activiteiten; eenmalige activiteiten voor schoolreisjes, schoolkampen, werkweken, excursies, uitstapjes zoals bezoek aan pretpark of dierentuin; abonnementen voor telefoon, kijk- en luistergeld, kranten en tijdschriften. U moet altijd bewijsstukken kunnen overleggen van de gemaakte kosten, dus bewaar kaartjes, bonnetjes en kwitanties goed. Voorwaarde is verder dat de kosten gemaakt zijn in 1997.

De vergoeding De vergoeding bedraagt per jaar maximaal f 160,-- per persoon. Voor gezinnen geldt per gezinslid een maximumbe· drag van f 160,--- per jaar. U kunt het bedrag in één keer declareren of in gedeelten, totdat het maximumbedrag bereikt is. Voor een aanvraag geldt een minimumbedrag van f 10,--. Een voorbeeld: een huishouden dat bestaat uit een man, een vrouw en twee kinderen kan in totaal per jaar vier maal f 160,-- dus f 640,-- declareren. Dat kan voor één grote uitgave zijn of voor allerlei uitgaven die samen f 640,-bedragen.

Hoe aan te vragen? U kunt de vergoeding aanvragen bij het bureau Sociale Zaken in het gemeentehuis van Maasdonk. Hier zijn ook aanvraagformulieren te krijgen. U kunt hier zonder afspraak terecht op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en op dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur. Bij toekenning vindt uitbetaling plaats binnen 4 weken na de datum van aanvraag.

Folder Alle mensen die momenteel een uitkering ontvangen van de gemeente ontvangen binnenkort een folder over het declaratiefonds. Op verzoek zenden wij u de folder graag toe. U kunt daarvoor kontakt opnemen met het bureau Sociale Zaken, tel. 073 - 534 21 00. In deze folder vindt u uitgebreide informatie. Voor meer informatie kunt u ook bellen naar dit nummer. Wanneer u niet zeker weet of uw inkomen of vermogen boven de geldende normen uit komt, dan is het verstandig om even contact op te nemen. Misschien denkt u dat u boven de grens zit, maar komt u toch in aanmerking.

Aanvragen koudetoeslag De gemeenteraad van Maasdonk heeft op 11 maart 199 7 besloten dat aan inwoners met een inkomen op bijstandsniveau een koudetoeslag kan worden uitgekeerd. Vanwege de koude winter 1995/ 1996 is de energieafrekening die de inwoners van Maasdonk in december 1996 hebben ontvangen gemiddeld f 250,-- per huishouden hoger dan met een normale winter het geval zou zijn geweest. Om die reden heeft de minister van Sociale Zaken besloten dat de gemeenten aan mensen met een rnkomen op bijstandsniveau een koudetoeslag mogen uitkeren. In Maasdonk is bepaald, dat mensen met een inkomen op bijstandsniveau, eenmalig een bijdrage van f 1 50,-- per huishouden kunnen ontvangen als bijdrage in de extra energiekosten. De peildatum voor de gemeente om het inkomen vast te stellen is gesteld op de maand december 1996. Aan mensen met een zelfstandige huisvesting die per 1 december 1996 een uitkering ontvingen via bureau Sociale Zaken van de gemeente Maasdonk wordt de koudetoeslag automatisch betaald in de maand mei 1997 (niet tegelijk met de normale uitkeringen). Andere inwoners van Maasdonk die denken in aanmerking te komen voor de koudetoeslag kunnen onderstaand formulier invullen en samen met de gevraagde gegevens indienen bij bureau Sociale Zaken. De aanvraag moet binnen zijn vóór 1 mei 1997. Aanvragen die binnenkomen na 1 mei 1997 worden niet meer in behandeling genomen. Als u de gevraagde gegevens niet volledig verstrekt of als u de gevraagde bewijsstukken niet overlegt, wordt uw aanvraag afgewezen. AANVRAAG KOUDETOESLAG GEMEENTE MAASDONK

Naam: Adres: Postcode/Woonplaats: Geboortedatum: Telefoonnummer: inkomen december 1996

netto

f

andere inkomsten, te weten:

netto f

Bank/girorekeningnummer:

Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld zodat de gemeente kan vaststellen of ik recht heb op een koudetoeslag. Maasdonk, d.d.

Handtekening

* Kopie afschrift loonstroken of bank/giroafschrift bijvoegen.

13


Gewijzigde openingstijden De openingstijden bij Rabobank Het

Nieuwe openingstijden per 01-04-1997:

Maasland worden per 01-04-1997 aangepast. Zo gaan we 's morgens een uur later

Maandag t/m vrijdag:

open, maar zijn we op donderdagavond

10.00 - 12.30 uur

geopend van 17.30 tot 21.00 uur. Natuurlijk

13.30 - 16.00 uur*

kunt u ook buiten de kantoortijden een

Donderdagavond:

afspraak met onze adviseurs maken.

17.30 - 21.00 uur *Kantoor Oijen is in de middaguren niet geopend.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith,Vinkel, Maren-Kessel en Oijen


C.D.A. AFD. MAASDONK Het CDA ••• een partij die ergens voor staat! Keuzes maken Bij belangrijke vraagstukken is het onze gewoonte de belangen van alle betrokken par tijen zorgvuldig te wegen. Vervolgens wordt dan een standpunt bepaald, Het is onmogel~k het daarbij altijd iedereen naar zijn/haar zin te maken. Keuzes maken is niet altijd eenvoudig, maar het moet in de politiek ook binnen Maasdonk - wel gebeuren. Natuurlijk zullen wij daarbij voldoende ruimte laten voor inspraak en overleg , Geffen: Wijk de Vier Winden De wijk De Vier Winden is een van de oudste wijken in Geffen, een wijk die een duidelijke opknapbeurt nodig heeft . De eerste plannen staan op papier, Wethouder Jan van Erp heeft deze plannen eerst met de buurtvereniging besproken en heeft daarna een inspraakavond belegd, waarop alle buurtbewoners de plannen konden inzien, en hun mening daarov er konden geven. Met hun opmerkingen zal duidelijk rekening worden gehouden. Dit is de wijze waarop wij als CDA willen omgaan met de inspraak van de bewoners in het kader van het wijk en buurtbeheer. Nuland: Kerkstraat De eerste plannen voor de reconstructie van de Kerkstraat vanaf het Prins Bernhardplein tot aan de overweg zijn er . Wethouder Jan van Erp heeft overleg gevoerd met de ondernemers-vereniging en de bewoners van de Kerkstraat over deze reconstructie. Het bespreken van deze plannen met de belanghebbenden vinden wij heel belangrijk , Wij vertrouwen op een snelle uitvoering , Vinkel: Pastoor Vogelsplein In Vinkel zal dit jaar de reconstructie van het Pastoor Vogels plein plaatsvinden. De eerste plannen zijn door wethouder Jan van Erp gepresenteerd aan de Dorpsraad en de buurtvereniging . Met de opmerkingen die door hen zijn gemaakt zal bij de opstelling van de definitieve plannen duidelijk reken ing worden gehouden . Rijksweg In de afgelopen raadsvergadering heeft de raad een besluit genomen over het bestemmingsplan voor de nieuwe Rijksweg . De CDA-fractie heeft al eerder aangegeven op verzoek van de Nulandse ondernemers mee te willen werken aan het aanbrengen van doorzichtige geluidsschermen . Rijkswaterstaat is daar geen voorstander van, maar we hopen met het opnemen in het bestemmingsplan dat dit alsnog gaat gebeuren. De gemeenteraad heeft dat nu ook als besluit genomen .

Wij ziJn als CDA-fractie van mening dat er enkele bedrijven gevestigd moeten kunnen worden tussen de oude en de nieuwe Rijksweg. De gemeenteraad heeft daar ja tegen gezegd, en het wordt nu opgenomen in de uitwerkingsbevoegdheid van het bestemmingsplan . Informatie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Frans van Nistelrooij Gerrit van den Helm Rini van de Ven Jan van Erp Mark van der Doelen

(5322572) (5324311) (5321653) (5322490) (5324 385)

WERKEN MET NATUURLIJKE MATERIALEN Start cursus WERKEN MET NATUURLIJKE MATERIALEN 10 lessen van 2 uur Fl . 125,-Met de groep maakt U een keuze welke decoraties gemaakt worden . Start: 15, 16 en 17 april 9.00-11. 00 of 19 , 30 - 21.30 uur, THEMABLOmEN; 5 lessen van 2,5 uur om de 14 dagen Fl. 75,00 In deze lessen werkt iedereen aan een vastgesteld onderwerp. Start NATUURLIJKE MATERIALEN 14 of 16 apriJ Start WERKEN MET VERSE BLOEMEN 2 of 7 apriJ

DAGDEEL WORKSHOPc Nesten en/of vogels van takken, ranken, mos hooi, schors, etc •••• die als decoratie kunnen dienen voor in huis of tuin/terras . Fl, 65,00 inclusief alle materialen Vr. 18 april 19.30 uur - 22.00 uur Za. 19 april 9.30-12,00 uur of 13 . 30 uur - 16.00 uur DAGWORKSHOP: STOEL: alle materialen+ s t oel

+ lunch Fl, 135,00 , Het frame van een eikehouten stoel bekleed U met natuurlijke materialen, waarin u een kussen hebt gemaakt met plantjes en/of bloe men. Leuk als decoratie op terras of tuin, Vr, 4 april 9,30 - 16 . 00 uur za. 5 april 9.30 - 16.00 uur. Verder kunt U bij ons terecht voor kinderfeestjes, vriedinnenclubs en hebben we cadeaubonnen voor lessen. Heeft u interesse of wilt u zich aanmelden bel . 073 - 5324376 - Diepstraten - Molenstraat l te Nuland. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw medewerking. 15


FOTO lVIElVU

..... RT

WAT IS ER MOGELIJK BIJ 1JW PRESTO PRINT DBAl,ER. ONTWIKKELEN & AFDRUKKEN VANAF 0,29 NABESTELLINGEN VANAF 0,59 FOTO VAN DIA VANAF 1,50 FOTO VAN FOTO VANAF 2,45 NEGATIEF MAKEN VAN FOTO lO,FOT01S OP FOTO CD 1,so WENSKAARTEN MINIMAAL 10 STUKS 14,95 PER 10 STICKER PRINT MINIMAAL 3 VEL 6,- PER 3 VEL FOTO OP SWEATSHIRT VANAF 36,95 FOTO OP T-SHIRT 24,95 FOTO OP MOK 14,95 FOTO OP TAS 8,95 FOTO OP PLACEMAT 12,95 FOTO'S OP FLOPPY DISK VANAF 9,95 [ ALLEEN MOGELIJK BIJ ONTWIK. & AFDRUK.] PASFOTO'S KLEUR OF ZWART/WIT VANAF 10,-

Natuurlijk kan er nog veel meer met uw negatief of foto. Dus kom gerust eens bij ons binnen lopen, wij vertellen u graag meer. Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel. (073) 532 57 89

OPENINGSTIJDEN: ZON- & MAANDAG 13.30 TOT 21.00 UUR DINS- T/M VRIJDAG 10.00 TOT 12.30 UUR 13.30 TOT 21.00 1J1J'B ZATERDAG 10.00 TOT 21.00 UUR 16


rienden laderacken BOEKELS KWARTIERICE OP 13 APRIL BIJ BRABANTSE

AVOND IN VINKEL

Tijdens de Brabantse avond op zondag 13 april zullen de zanger Will Jonkers, de komische dames de Toapen en de humoristische muziekgroep het Boekels Kwartierke optreden. De avond zal worden gehouden in cafe d'n Driehoek in Vinkel en begint om 20.00 uur. Will Jonkers komt uit Schijndel en hij heeft zich de laatste tijd pas goed ontwikkeld als zanger van echte Brabantse liedjes. Als gitaardocent kwam hij er achter dat hij heel goed ook eigen liedjes kon maken. Tijdens het Brabantseliedjes-festival bij Effe noar Geffe maakte hij grote indruk en zijn liedje over de "gruunteboer" is bekend tot over de provinciegrenzen. "De Roapen" komen uit Geffen. Het z1Jn vier dames, die heel goed kunnen zingen. Bij de pronkzittingen in Geffen zijn ze al jaren het hoogtepunt van de avond. Ze brengen op een hele bijzondere manier komische liedjes en weten dat op een grappige manier aan elkaar te praten. Ook de aankleding is bij de Toapen bijzonder verzorgd, Het Boekels Kwartierke behoeft nauwelijks nog een omschrijving. Het vijftal komt uit Boekel en heeft in de 17 jaar van hun bestaan een grote faam opgebouwd binnen, maar ook buiten Brabant . Naast hun uitstekende mu zikale kwaliteiten bevat hun optreden vele bijzondere komische acts. Overal waar ze komen is het feest. Ze combineren een lekker stukje muziek met een humoristische kijk op de samenleving van vandaag en gisteren. Het is een gegarandeerd succes voor een avondje uit. Kaarten zijn te koop bij cafe d'n Driehoek in Vinkel (tel, 073-5321862), Meijer Schilderwerken in Nuland en van de Doelen bloemshop in Geffen.

,-

-

1 .--,

:-:-_b --3/é---~,S. Ophalen oud papier Geffen Wij als KPJ-Geffen willen jullie, de Geffensebevolking, bedanken voor j ullie medewe r king over het afgelopen jaar 1996. Zoals jullie weten halen wij het oudpapier op twee verschi llende avonden op. In deze Torenklanken staan nogmaals de twee routes afgedrukt. Let bij het buitenzetten van het oudpapier op de navolgende punten: l.Pakketjes van+/- 5 kg. 2.Bundelen met een touwtje. 3.Voor 18 . 00 uur bui ten zetten. 4.Let op de juiste avond! Oüd papi er ophaalroute 1 De derde donderdag van de maand Mgr. Bekkersstr, S.v.d. Berghstr., Dorpsplein, Dorpstr., P.v . d. Elsenstr., P. v. Griensvenstr., Groenstr., Heegterstr., Heikestr., Jasmijn, Past.v.d.Kampstr., Kapelstr . , de Karn, Lambertusstr., Lavendel, Magnolia, Papendijk, Dr.Poelstr., Raadhuisstr., de Rosmolen, Rozelaar, Runrotstr., Sassendreef, Dr.Schaepmanstr., H.Schoutenstr., J.v.d.Slootstr., de Stoof, Thijmstr., Tolweg, Trudostr., Veldstr., de Wan, v. Weverstr., Willibrordusstr., de Wisboom en Mgr. Zwijsenstr. Oudpapier ophaalroute 2 De laatste vrijdag v.d. maand Abelenstr., Acaciastr., Bergstr., Berkenboog, Bredeweg, Broekstr., v.Coothstr. , Eikenwal, Elst, Elzendreef, Essenstr., de Gement, Heesterweg, Hoppad, Kastanjehof, Kepkensdonk, Kerkstr., Kloosterstr., Leiweg, Meidoornstr., Molenberg, Molenstr., Peppeldreef, Rietkampstr., Sleedoornstr., Spoorpad, Vlijmdstr., Vreestr., de Wiel en Wilgenstr.

KOPY INLEVEREN VOOR: 5 APRIL 17


MET FISCAAL OPTIMAAL SPAREN WORDT SPAREN GEEN BELASTING VOOR U. Als u spaart, gaat u ervan uit dat

fiscale vrijstellingen optimaal benut en

uw spaargeld gestaag groeit. Een prettig

waarmee u het maximale uit uw spaar-

gevoel. Maar er komt een moment dat

geld haalt. En wie vóór 18 april a.s.

sparen toch een stuk minder prettig

deelneemt, betaalt geen inlegkosten

voor u wordt.

voor de beleggingsfondsen!

En dat is het moment waarop u

Bij de Regio Bank nemen we .graag

bélasting moet gaan betalen over de

de tijd om u er meer over te vertellen.

rente die u ontvangt. Daarom introduceert de Regio Bank Fiscaal Optimaal Sparen. Een systeem waarmee u alle

REG10A'BANK 7 DE BANKIER DIE JE KE NT

B IVAfl~ESE

I

=

PA~RSBV

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

18


A RTVERENIGING N IEUW E ARK' GEFFEN

C.Clement Winnaar Gerrit Ruys-Coupe

Scouting Geffen HEITJE VOOR EEN KARWEITJE Op woensdag 2 april houdt Scout ing Geffen weer haar jaarlijkse Actie Heitje voor een Karweitj e. Die dag komen onze jeugdleden bij alle mensen in Geffen langs om te vragen of ze voor u een klein klusje kunnen opknappen. Dit tegen een kleine vergoeding. Graag willen wij klusjes opknappen als de stoep vegen, de afwas doen, glas naar de glascontainer brengen, etc, etc. U kunt de ki nderen verwachten tussen 6 en half 9 in de avond. Al onze leden zijn in uniform en er is leiding bij, dus u kunt ze al tijd makkelijk her kennen als l eden van Scouting Geffen. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar het zeehondencentrum van Pieterburen, de rest van de opbrengst is voor de eigen Scouting~ kas. Wij hopen op u medewerking op woensdag 2 april. Alvast bedankt voor uw medewerking Leden en leiding Scouting Geffen .

Wie een

h a_rt he e_ft, collecteert. (En geeft r.ich nu op als collcctanl.)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Naam:

- l:.c.es J.on.ge.nee-J.en

Adres: _ flzeru1.ree f :i,

Woonplaats: _ Telefoon:

Gef.u.n

53 2 ! l 4ó

~ nederlandse hartstichting

.1

vrienden van de hartstichtlnçi

In café de Nieuwe Ark te Geffen werd in het weekend van 21/-23 maart gespeeld om de Gerrit Rouys-coupe. Na de eerste dag gingen C.Clement en J . v.d . Haterd aan kop met 2 gewonnen partijen . Eén van de kanshebbers, D.Heesakkers, verloor zijn openingspartij tegen teamgenoot v.d. Haterd na een grote voorsprong (24-58) nipt . Dit verlies brak hem later wel op. Op vrijdagavond was aan de kop geen verandering gekomen. Clement en v.d.Haterd stonden na 4 partijen beiden op 8 punten, gevolgd door G.v.d.Berg, die zich ook i n de strijd zou mengen, met 6. Heesakkers leek, door een kansloze nederlaag tegen v.d.Berg uitgeschakeld . Hij kwam door 1 overwinning op 4 punten . Op zaterdag vielen de klappen. v.d .Haterd en Clement verloren hun partijen tegen resp. v.d .Berg en Heesakkers. In de 6e ronde gaf H.Maas, die een ongelukkig toernooi speelde, J.v.d.Haterd geen schijn van kans en trok de partij met 80- 55 naar zich toe, terwijl Clement overtuigend van G.v.d.Berg won (80- 46). Heesakkers bleef winnen en kwam in de laatste ronde op 10 punten en was potseling kandidaat voor de eindzege geworden. Dit was afhankelijk van de partij Clementv.d.Haterd. Terwijl op de andere tafel G. v.d Berg kansloos verloor van R.v.Bergen, hij was hiermee geheel uitgeschakeld voor de hoogste plaats, maakten Clement en v . d .Haterd er een zinderende partij van. Na 6 beurten ging Clement aan de leiding met 14- 37. I n de zevende beurt kwam v . d.Haterd echter goed terug met een serie vun 31 en kwam aan de leiding. Na 12 beurten was de stand 68-56. In de 13e beurt, nadat Clement 17 car. maakte, leek het pleit beslecht . Na 18 beurten kon Mevr. Ruys-v.Dijk de begeerde wi sselbokaal aan hem overhandigen. De beste partij werd gespeeld door P.Velthuis. Hij maakte de 80 caramboles tegen Maas in 11 beurten. De hoogste serie werd gemaakt door Heesakkers met 41 • De volledige eindstand is:

GEEF JE NU OP VOOR DE NIEUWE "THEORIECURSUS"~ le C.Clement 12 WIJ S TARTEN WEER "HALF APR.TL" (OP C.D.l.) 2e D.Heesakkers 10 TEVENS VERZORGEN WIJ "THEORIE VOOR DE MOTOR " .' VOOR INFO: AUTO- EN MOTORRJJSClJOOL

PETER DE KLEIN TEL:073-5324658 OF 0653184263

3e 4e Se 6e 7e Se

J.v.d.Haterd G.v.d.Berg H.Maas P.Velthuis R.v .Bergen Th . Lenting

8 8 6 4 4 4

535 521 534 459 423 478 442 462

142 138 162 159 152 184 180 220

3 . 72 3.77 3.29 2.88 2.78 2.59 2.45 2 . 10

25 41 31 17 14 29 23 14

19


JONGERENKOOR HEESCH-GEFFEN ~ILZIEKVERENIG I NG .. \Villen Is Kunnen ..

'effen Tamboers en Majoretten strijden om de Maaslandcup voor 1997. Op zondag 13 april vindt weer de jaarlijkse wedstrijd voor muziekverenigingen uit de kring Maasland plaats. Deze wedstrijd voor Majoretten en tamboerkorpsen vindt plaats in gemeenschapshuis "de Meent" te Nuland en wordt georganiseerd door de drie muziekverenigingen binnen Maasdonk, t.w. W.I.K. uit Geffen, Union uit Nuland en O.D.I.O. uit Vinkel. Er zullen een aantal korpsen deelnemen met een groot scala aan diverse instrumenten en ook met lyrakorpsen. De tweede groep deelnemers bestaat uit de majoretten en miniretten. Er zullen daarom dan ook 2 verschillende wisselbekers zijn voor deze twee categoriën, Dus U ziet wel, er is voor elk wel wat wils en de entree is geheel gratis. De wedstrijden zullen beginnen om 12.00 uur. Dus wilt U een gezellige middag beleven kom dan met familie, vrienden en bekenden naar gemeenschapshuis "de Meent" te Nuland. Dus tot ziens op 13 april bij de Maaslandcup-wedstrijden. Gezamenlijke muziekverenigingen Maasdonk. Voor evt. informatie e.d.: Carlo van Erp tel. 073- 5031151

Na lange tijd is hier weer een stukje van Jongerenkoor Heesch-Geffen, Na een verjongingskuur is ons koor weer op volle sterkte, maar nieuwe enthousiaste leden zijn natuurlijk van harte welkom. Na alle voorbereidingen voor de vasten- en Paasvieringen zijn we nu weer in voorbereiding voor een knalgezellig koorweekend op de, voor de meesten, vooralsnog onbekende lokatie. Voor degenen die het nog niet weten, we repe teren elke vrijdagavond van 19.30 tot 21.30u in de Petrus- Emmauskerk in Heesch. We verzorgen vieringen in Heesch en in Geffen op zaterdagavond. Wij heten jullie van harte welkom bij één van onze vieringen of tijdens één van onze repetities. Voor meer informatie: Joan van Griensven, Tel, 0412 - 453282 Anke van Herpen , tel. 0412 - 452698

MENSEN IN NOOD De kledingaktie voor Mensen in Nood die op 12 maart is gehouden, heeft 450 kilo kleding opgebracht. Mensen in Nood wil allen die daar aan hebben bijgedragen oprecht hartelijk danken. Uw kleding is bij Mensen in Nood in goede handen. De vrijwilligers z1Jn van plan om ook volgend jaar - in dezelfde periode - een kledinginzameling te organiseren voor Mensen in Nood. Om de aktie ook dan weer tot een sukses te maken, vragen ze iedereen om vanaf nu al weer de kleding hiervoor te bewaren,

THUISZORGWINKEL VERHULST In de Thuiszorgwinkel aan de Schadewijkstraat te Oss vindt u het vertrouwde assorti ment verpleegartikelen en hulpmiddelen dat u kent van Thuiszorg Brabant Noord-Oost. Onze deskundige medewerkers informeren u over loophulpmiddelen, rolstoelen, bedden en tal van producten voor ouder en kind, U kunt artikelen kopen, huren en soms in bruikleen krijgen. Alle reden om dus eens binnen te lopen in de Thuiszorgwinkel. Met ingang van 1 april 1997 verhuist de Thuiszorgwinkel naar het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 8, te Oss. De openingstij den van de winkel worden als gevolg van de verhuizing enigszins gewijzigd. De winkel is geopend op maandag van 13.30 - 17.30 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 10.30 - 12.30 u. en van 13.30 - 17.30 uur. Het adres: Anton Jurgenshuis, tel, 0412 - 624024 20

APRIL 72

Viert haar 25 jarig jubilieum op zaterdag 26 April van 17.00 tot 18.30 u in Zaal Covers te Geffen U bent van Harte Welkom APRIL 97


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

accountants

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

REGIO_Á17 BANK ?

DE

BANKI ER

D IE

JE

KENT

voor bemiddeling van: Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

V

* privé-rekeningen met

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

*

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat.

* *

*

U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt sloppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

*

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 09 00 - 1 7.30 uur Dinsdag- en llli,jdag 09.00 - 19.00 uur Zaterdag 10.00 - 13.00 uur en op afsf>raak. Middagpauze van 1 2.15 • 13. 15 uur.

M.J.M. v.d. Akker

111;~;~~~

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

- europas (cheques) - eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

meer verstand van verzekeren

Tonny Jansen

DE GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

PEDICURE T. Kete(aars-'1. NistefroolJ '1. Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 t, 1

Rijwielen

Taxi

Tankstation

-Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Official Service Dealer

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

• • •

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

* BLOEMEN * PLANTEN

* • •

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens Uitdeuk en spuitwerk APK keuringen Autowasserette Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

*DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


* * * *

Schriftelijke ronde, De jaren 90, Muziekgeschiedenis, Actualiteiten, *Mensen dier, * Sport, * Dictee, * All es of niks (dit wordt een verrassing), * Puzzelen en cryptogrammen.

ECHO-QUIZ OM DE RABOBANK MAASDORPEN-CUP De redaktie van De Echo is weer volop voor bereidingen aan het treffen voor de komende quiz waarin wederom gestreden zal worden om de Rabobank Maasdorpen- cup . Ook in 1997 mag de Echo- redaktie zich verheugen op een financiële bijdrage van de Rabobank Maasdorpen Mede door deze bijdrage zal er geen inleggel d gevraagd worden aan de deelnemers. Meedoen kost u dus niks, noppes. U kunt alleen maar een prijs winnen. De quiz zal gehouden worden op de maandagen 21 en 28 april a.s. in dorpshui s 't Zijl te Vinkel . De aanvang is telkens om 20.00 uur.

Voor deelname aan deze quiz kunt u zich vanaf heden aanmelden bij de Echoredactie: 073 - 5322063. Een team bestaat uit 4 personen en een reser· ve. Per ronde mag van samenstelling gewisseld wordem . De onderwerpen die dit jaar in de quiz aan de orde komen zijn:

~ .. ~ ~

î

~

\J\

22

.cz 0) w lC)

-

~

lC)

lL co lL "<t

'- WN

"§ 0 ~ Q) êii 0 0

5Z

~ r--

°' ['-. : °' °'~°'~CV')~<::>~ trjl/")~l(")~ ":::j- ":::j-

"'-i "'-i

····-q•,1

~

,_.., .,.., ~

0.. <:tl

N

,-1

:....

~

s.

;:..

2

i::::

~

-~ ~ ~

~- s C;:i

....

s·~ ~ i..,:...S:: ~ ~ ;..... s.~ ....... i::::-.

C)

~ t:::s......,

~~~~t

i.:: ~ ...... t;,J i.:: c·~ • ·~ <:.) ........ ·~ ·-..~ :-::: :.... ~~~:E~ ~ ~ ~...s:::.:: ~~~C;:i ~

._. lE

t:::s

t:: ~ ~ V'2V'2V'2~

-

~ ~

Q

~

8

~

i:: et:

;>-

.öf) ,-(

"'O

~

0

Helaas hebben we nog nooit een team uit Nuland onder onze deelnemers gehad . Vanuit Geffen hebben we regelmatig enkele teams mogen begroeten. Kom op Maasdonkers: schr oom niet en meld u aan voor deze spannende , gezellige quiz. De redactie streeft er naar om 25 deelnemende pl oegen aan de tafels te krijgen die onderling gaan strijden om de felbegeerde wisselbeker. Elke vereniging, buurtvereniging, sportclub/ploeg, vriendenclubje of familie kan inschrijven. Maar doe het wel vl ug: vol is vol!! Redaktie Echo , Tel.: 073 - 5322063

Stichting "De Echo" Nieuwekampen 6 5382 JN Vinkel


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

· .,

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

.

.

1

1

1

.

MAl(ELMRDU EN Assw~NTIËN

op het raadhuisplein met warm

RK(?QP EN .

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

B'EóRIJFS-

'

HUW~

• ;,AJDVISERING·

heerlijke haring, vers gestoomde

v'ËRZ EKERINGEN

makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

= 1VA 1

KWA LITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

ESE

PA

· FlNA~CIERINGEN

Dorpsplein 13

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

5386 CL Geffen

tel. (073) 532 32 64

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

tJ

Bou \Nbedrijf

"BRODLJS"

Heesterse\Neg 29 • • • •

N IEUWB O U W OND ERHO UD REN OVATIE VERBOUWINGEN

53B6 KT Geffen Tel. (073) 532 4 7 65

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


v. Nistelrooy

aanleg/uitbreiding antennesystemen Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06¡- 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

reparatie tv /video

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

* In- en verkoop tractoren

~YNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhou_d * Onderdelenvoorraad

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud

van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

VAN DER HYPOTHEKEN PENSIOENEN

WIE WAT WANNEER APRIL 02 Buurtver. de Vier Winden, biljarten bij 't Berghje 06 G'68 dames Al-Quos Ego, Drunen, dames B2-Quos Ego, Drunen, heren Al-Quos Ego, Drunen, alle wedstrijden 11.20 uur in sporthal De Geer 09 KVO, volksdansfestijn in Schayk 12 Gezinsviering 15 Buurtver. de Vier Winden, kaarten om 20.00 uur bij 't Haasje 15 KVO, Rayon Geffen-Heesch-Oss, een avond verzorgd door de Osteoporosestichting 16 Buurtver. de Vier Winden, bilj ar-t en bij t Berghje 17 KPJ, oud papier route 1 17 KVB, Thema-avond zuster Clarita, 20.00 uur, Gouden Leeuw (kleine zaal) 19 Brabantse avond bij Govers i.s.m. Passe Partout, 20.00-23.00 uur 20 G'68, dames Al-Swinta, Helvoirt, B2Swinta, Helvoirt, heren Al-Blue Smash, St. Michielsgestel 20 Buurtver. de Vier Winden, boswandeling vertrek 13,30 uur speeltuin de Klimop

22 KVO, reisje 25 KPJ, oud papier route 2 26 Buurtver . de Vier Winden, receptie en feestavond i.v.m. 25 jarig bestaan. Receptie 17,00-18,30 uur. Feestavond aanvang 20,00 uur . 22 25 130 30

t/m 29 Pastoor Spijkers naar Lourdes Nooi t Gedacht, penaltybokaal De Bj~~ c,'Ullp KPJ, oud papier route 2 t/m 1 juni Nooit Gedacht, Eindejaarskamp jeugdafd. Biescamp 31 Gezinsviering

HEI 01 KVB/KVO, moederdagviering/Jeanne D'arc viering 04 Eerste communie Mariaschool 04 G'68, buitentoernooi, sportpark de Biescamp 07 Buurtver. de Vier Winden, Vriendjes en vriendinnetjes middag in sporthal de Geer, 14.00- 16 .00 uur 10 Nooit Gedacht, E-F toernooi Biescamp 11 Eerste communie Aloysiusschool 12 Inschrijving peuterspeelzaal De Paddestoel, 09.30 - 11,00 uur 13 Maria Magdalenaviering 24