Torenklanken 1997 - nr 05

Page 1

35e jaargang

I

nummer 5

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

1

maart 1997

Bergstraat 26A telefoon 5321544 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

---~-~~~~~~~~~~~~~~~ -~: ~ -lEUGUVl\K~N1/tGWEFEFREKN K.B.V. NIEUWS

_[

-

-~ bi

-..,....____~;~A-~---_L~¡41t..t,r ,

--~ ~-

~- - ..~ , z . J

Dit jaar is er naast het toneel ook weer een creatieve inbreng door jullie mogelijk.

KINDERCIRCUS ¡ Hallo allemaal , het is weer zover het Jeugdvakantiewerk Geffen organiseert voor alle kinderen van 5 t/m 12 jaar weer een leuke dag en wel op 29 maart, Paaszaterdag. -

Wat doen we op die dag? De hele dag staat in het teken van het circus. Dus laat je hond je kat en je konijn maar thuis, want in het circus hebben ze veel grotere dieren . Ook clowns, acrobaten en de circusdirecteur horen bij een circus dus er is van alles te doen. We willen niet t eveel verklappen, maar natuurlijk zal er een leuke film gedraaid worden. Wil je meer weten, dan moet je zelf maar eens komen kijken op 29 maart. Het kindercircus zal worden gehouden bij de Bonkelaar en het duurt van 9.30 uur tot 15.30 uur. De kosten per deelnemer zijn slechts f3,50. Alle kinderen zullen nog via school een informatiefol der krijgen over deze dag en daar zit ook een inschrijfformu'lier aan. Je kunt je opgeven op woensdag 26 maart van 19 . 00 tot 20.00 uur in de Bonkelaar en op 29 maart vanaf 9.15 bij de Bonkelaar. We zien jullie 29 maart in het Kindercircus Voor meer informatie: Annemieke van Erp, tel. 0412-645223 Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen.

Op 13 maart 1997 houden we weer onze jaarlijkse Krekulavond, in de Gouden Leeuw, de zaal is open vanaf 7 uur .

Als jullie handwerk hebben voor de tentoonstelling neem dan even contact op met je eigen contactpersoon, deze komt het dan bij je ophalen . We hopen op een grote opkomst, vergeten jul lie niet de groene kaart mee te brengen, want hieraan zit ook je loterij briefje. Voor belangstellenden en niet leden is de zaal open van 6 tot 7 uur om de tentoonstel ling van handwerk/hobby te bezichtigen . Tot ziens op 13 maart, Bestuur K.V.B.

EIERACTIE D.K.G. De tijd van Pasen is weer aangebroken. Wij, als dames Korfbalvereniging Geffen (DKG) willen net als voorgaande jaren een eieractie houden. Als u onze vereniging wil t steunen, dan wel een warm hart toedraagt, wilt u dan wachten met het kopen van eieren. Onze l eden zullen op woensdag 26 maart a.s. huis aan huis bij uw langskomen. Zoals voorgaande jaren kunt u e~n enveloppe kopen voor f2,50. U hebt altijd prijs. Wij hopen dat u ons ";'ilt steunen. Bestuur D.K.G .


part centrum

crvv

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Ci rca 200 vakbekwame mede werkers zijn actief in: het bouwbedrijf • deprojectontwikkcling

Vooral

- het vastgoedbeheer

het kcukenccntru m - de timmerfabriek

uw feesten en partijen.

Grootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

• •

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 613594

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Kerkstraat 5 Geffen

* Taxaties

* Hypotheken * Adviezen .......... ................... ····························

............................ :::::::::::::::::::::::::::: ..

~~N

TU IJL

....::!:i:.......:t....J makelaa~d·11· bv ............................ ......................... 1' ..,,······················•···•· .......................... ............................ 't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54

:\ c~FÉ D~ 0~ Elzendreef 1

~

5386G: Geffen

°~

~

MARGRIET

Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

Heesterseweg l 3 5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fax: (073) 532 47 95

meubelstoffeerderij

Voor a l uw familie - verenigingsMagriet toonbankverkoop

Voor ontspanning nauw inspanning

WIHABO DRUKKERIJ

• Onderhoud en reinigingsmiddelen voor alle meubelen - Polcythers en Schuimen - Ritsen, Knopen en Knoopvormen - Diverse Coupons

- Passementen Kloosterstraat 9 - 13 5386 AR Geffen. Telefoon (073) 532 17 27 Fox (073) 532 18 82

en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum bi j geboortekaartjes, d rukkosten gratis. Gratis felicitat iepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terech t.


EFKES BUURTE MÈ ..... DE FAMILIE v.d. SANDEN Heri nnert u zich hem nog? Dat kleine j ongetje dat j aren geleden meeliep in de 10 km. - loop in Geffen georganiseerd door v.v. ~ooit-Gedacht? Iedereen sprak er toen zijn verbazing -zo niet ontstelt enis- over uit: dat kan niet goed zijn ••• slecht voor het hartje -onverant woor d ! Dat jongetje was Ries , de oudste zoon van de fam . v.d. Sandtin (Molengraaf), nu 13 jaar. "Hi j was toendertijd lid van N-G" vertelt zij n moeder. "Hij wilde graag meedoen met de loop en omdat er geen leeftijdsgrens was aangegeven, begon hij met trainen. We wisten niet dat de deelnemers 16 j. moesten zijn". Op eigen risico en zonder rugnummer, liep Ries de 10 km. in ong . 50 min.: een t i jd waarin een ongetrainde loper het niet kan! Overigens :de .school- en huisarts verzekerden voor wat betreft de overbelasting van het hart, dat dat bij kinderen wel meevalt. Als ze het niet meer aankunnen, stoppen ze vanzelf. Het is een passie geworden voor het hele gezin: lopen en f ietsen! De ouders Peter en Gonny doen zelf op een recreatieve manier mee met de kinderen. Gonny f i etste al, in de tijd dat nog me t verbazing werd gekeken naar een 'meid op rle race-fiets'! De kinderen Ries (13 j.), Nard (11 j.) Geert (8 j.) en Harm (6 j. ) , zij n ermee opgegroeid Ze zijn lid van atletiekvereniging AVOss e n f ietsen voor "De Windmolens" in Geffen. Het zijn vooral sjouwers en volhouwers! Ze doen mee met lange afs tanden veldlopen en op de fiets weg- zowel als veldrijden. De huiskamer, keuken en slaapkamers staan vol met gewonnen bekers en ere-medailles. Geert werd onlangs 3e bij de Ned. Kampioenschappen wielrennen en Ries 2e bij de Ned. Kampioenschappen veldrijden. Harm traint al wel met lopen, maar is nog te jong om wedstrij den te fietsen. Naast de training bij AVOss, lopen de jongsten elke dag naar school. Nard fiets eigenli jk lieve r, zegt hij, want dat gaat sneller! "Sommige mensen vinden onze kinderen zielig" zegt Gonny "omdat ze steeds moeten lopen naar school, maar 1 km. lopen is alleen maar goed!" Volgens vader Peter is lopen op de eerste plaats het veiligst en daarnaast is conditie opbouwen van groot belang voor kinderen . "Veel kinderen zijn gauw moe, dat mer ken we als we b.v. bi j een verjaardag een speurtocht organiseren" . Ries komt thuis van het Gynnasium in Heeswijk: Lopend met zijn fiets aan de hand: een lekke band. Die moet vader plakken, want daar heeft Ries geen kaas van gegeten!

"Fie tsen en lopen vullen elkaar qua sport eigenl i j k niet aan" zegt Peter . "Wel conditioneel. Ei genlijk zou schaatsen aansluiten bij fietsen". Maar dat kan Ries niet goed , zegt hij zelf. Hij zou dan moeten trainen op kunstij s en dat vindt hij maar niks . Echt ijs is veel leuker en dus schaatste hij afgelopen winter zomaar even een tochtje van 50 km. op natuurijs! Dat leverde wel sti j ve spieren op, de volgende dag! Wat Ries ook wilde meemaken , was de Toertocht in en om Den Bosch als opening van de Tour de France. "Hij mocht van mij meeri jden zegt zi jn vader "Maar niet zo s nel! Hij fie t ste de 215 km. in 6½ uur." "Normaal voel je het, wanneer je niet meer kunt; over dat punt kwam ik heen. Dat is een soort dopingsverschijnse l" vertel t Ries. "Je geeft jezelf een bepaalde doping, maar daar . moet je wel goed mee omgaan". De laatste 40 km. fietste hij heel snel: verschillende vol wassenen moesten hem l aten gaan o.a. zijn vader én zijn t rainer. Dat gaf hem een kick! Daarna, echter, heeft Ries wel een tijd wat slechter gefietst. Naast de weekendsport hebben Peter en Gonny uiteraar d druk te werken op de tuinderij met het t elen van groente en fruit,voornamelijk appels en peren. De kinderen helpen na school ook mee . Voor vakantie i s er ook tijd, "maar dat moeten wel actieve vakanties zij n" zegt Gonny, "anders zijn ze niet tevreden: skiën, langlaufen, wandelen en fietsen in de bergen!" Sinds kort is er voor Ries een nieuwe uitdaging: meedoen aan de Run-Bike-Run wedstrijden . Hij wordt gesponsord door het v.d. Meulenreek Sportteam. "Het overschakelen van fietsen naar lopen is niet gemakkelijk" vindt Ries "fietsen is meer stampe n en kracht zetten en lopen moet je daarentege n lenig verend doen". Mi jn petje gaat af voor dit sportieve gezin! Ik denk dat hun geheim is: snoep verstandi g, eet een appel; pak de fiets en ren je rot!

DANKBETUIGING 1972

2-2

1997

Onze dag met het zilveren randJe is onverge telijk geworden

door de inzet van velen. Wij

willen iedereen

van harte bedanken. Piet en Tonny van Erp

3


Il

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

Il Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet

Bedrij venweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

* mestdistributie Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Autobedrijf P.

v. Empel

off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

De Nieuwe Ploeg 8

®0

Berlicum

Tel. (073) 503 17 86

r;:\_

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl]JEIN

\-;;:/

Tel.c (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Q

~

~

Voorhet vervangen van ntssluitingen, in-ofuitleggen, korter oflanger maken van kledingstukken e.d kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

11

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

BEN/LDAIl

Kleding ver-en reparatiewerk, tevens verkoop vangaren en ritssluitingen:

Mo/enberg6 tel.(073) 532 48 50

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

Mat/mza:09.00-12.J0uur andere tijden op afspraak.

KERS

PUITWERKEN 8.V.

Rekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus l8 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

De occountonts, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen odviesteoms. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te staan. Wil! u meer informatie over de diensten van ABAB, bel don ons kantoor in Oss, Roodhuisloon l 05, tel. (0412) 63 40 31.

ACCOUNTANTS• BEL.ASTINGA.OVISEURS-JUAISTEN

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, lel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstroot 260, tel. (073) 532 25 86

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

0 [5iiJSPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Gellen


EERSTE NULANDSE LIEDERENTAFEL SUCCESVOLVAN START GEGAAN Dele samenkomst van de Nulandse Liederentafel op 20 februari j.l . i s een groot succes geworden. We hadden voorzichtig op zo'n 80 belangstellenden gerekend maar de, voor dat moment, gehuurde ruimte in De Meent werc nog bijna te klein toen bleek dat er ruim 130 Maasdonkers de liedjes uit volle borst meezongen. Onder leiding van en begeleid door Rini de Wit en Fija Joost, werd er gelijk bij het horen van de eerste noten enthousiast gereageerd en ontstond er binnen de korte keren een reuze gezellige sfeer. Omdat van veel liedjes de teksten niet volledig bekend zijn is er voor iedereen een liederenbundel waaruit gekozen kan worden. Elk lied heeft een nummer dat we in een hoed stoppen. Om de beurt mag men dan een nummer trekken wat dan gespeeld en gezongen wordt. Na plm. een half uur zingen houden we een korte pauze van 5 à 10 minuten. De liederentafel moet vervolgens ons gezien worden als een gezellig uitje. Zoals we hebben gemerkt bestaat de behoefte aan samen zingen (zoals vroeger zo veel gebeurde) nog steeds. Je hoeft er geen goede stem voor te hebben. Het is dan ook niet belangrijk hoe je zingt, maar dat je zingt. Daarom willen wij speciaal de liederentafel bij de Geffense bevolking onder de aandacht brengen. U bent van harte welkom, de entree is gratis en het eerste kopje kof f i e ook! De volgende liederentafel-bijeenkomst is op donderdag 20 maart a . s. van 20.00 tot 23.00 uur in de Meent in Nuland. Wij hopen er dan (wederom) samen met u een gezellig avondje van te maken .

TAFELTENNISCLUB DEN DRIEHOEK OPEN VINKELS TAFELTENNISTOERNOOI I n de laatste week van maart 1997 organiseert TTC Den Driehoek voor de achtste keer in successie haar jaarlijkse Open Vinkelse tafel tennistoernooi in café- zaaij Den Driehoek in Vinkel. Dit toernooi mag zich al jaren verheugen in een grote belangstelling en mag zich daarom met recht één van de grotere recreantentoernooien van de regio noemen . Het toernooi staat open voor alle recreanten en competitiespelers vanaf de 4e klasse NTTB. Er zal worden gestreden in vier verschillende klassen. Per klasse zijn er drie prijzen beschikbaar . Tevens is er voor de winnaars van elke klasse een prachtige wisselbeker t er beschikking gesteld. De voorronden worden naar eigen keuze ges peeld op maandag 24 , dinsdag 25 of donderdag 27 maart. De finales vinden plaats op vrijdag 28 maart. De aanvang van elke avond is 19.45 uur. Het inschrijfgeld bedraagt f 5,00 per persoon en kan op de voorronde- avond voldaan worden. Men kan zich tot maandag 17 maart 1997 opgeven bij Hans van Zoggel (073-5321641) of Gertie van Griensven (073- 5323169), bij voor keur tussen 18.00 en 19.00 uur. BURGDORPENKAMPIOENSCHAP Het toernooi van TTC Den Driehoek is het derde toernooi wat meetelt voor het Brugdorpenkampioenschap, wat in samenwerking met NON uit Heeswijk en UVCO uit Berlicum is opgezet met de Olympische gedachte "meedoen is belangrijker dan winnen". Voor spelers die nog punten bijeen willen sprokkeler voor het Brugdorpenkampioenschap is dit dus de laatste gelegenheid . Graag tot ziens in cagé-zaal Den Driehoek in Vinkel .

Namens de Nulandse Liederentafel, Det, Annelies, Rini, Fija, Jeanne, Diny en Anja. Hondentrimsalon "Scotties Place" J .A. van den Oever-Jeschar Veldstraat 21 5386 AW Geffen

KOPY INLEVEREN VOOR: 22 MAART

Behandeling op afspraak Te~foon(073) 5325656 Registratienr. K.v.K. 16084536

5


Nieuw: De Rabobank WoonWijzer.

draait deze WoonWijzer Ă la minute

Druk uw vinger tegen het glas van de

een globale hypotheekberekening

Rabobank WoonWijzer en u krijgt een

voor u uit. Dat alles en meer vindt u in

beeld van het actuele woningsaanbod

de Rabobank WoonWijzer. Zonder

in uw eigen Wandel ook 'ns door de Rabobank WoonWiizer.

woonplaats

moeite

en

zonder ko s-

en de omgeving . Wilt u eerst uw

ten. Nieuwsgierig? Kom dan eens

financiĂŤle grenzen verkennen, dan

langs om kennis met 'm te maken.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel 6


KLUSSENHULP THUIS VOOR OUDEREN IN MAASDONK Al anderhalf jaar is de klussenman Henk de Haas binnen het project "Klussenhulp thuis" op pas in het Maasland om klussen bij ouder· en te verrichten. "Klussenhulp thuis" is een regionaal project"van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoordineerd Ouderenwerk Maasland) in samenwerking met de ouderenorganisaties. Alle ouderen vanaf 55 jaar kunnen gebruik maken van de diensten van de klussenman. Hij verzorgt klussen die uzelf niet zo gemakkelijk doet, en die voor de (dure) vakman te eenvoudig zijn. Denk hierbij aan klussen als: handgrepen in badkamer/toilet bevestigen, lekkende kranen repareren, verstopte afvoer, enkel e wandcontactdoos vervangen door een dubbele, lampen ophangen/verhangen, de bel repareren tweede telefoon aanleggen, TV-toestel instellen/aansluiten, wasmachine aansluiten/ kraan repareren, klemmende deur gangbaar jmaken, extra slot op de deur maken, schilderij of plankjes ophangen.

De kosten z1Jn f 5,- (voorrijdkosten + half uur werk), daarbij komen dan de mater iaalkosten. Als een klus meer tijd kost, komt erf 2,50 per kwartier extra bij. Daarnaast kunt u in het kader van het project "Klussenhulp thuis" een 'veiligheidstest' aanvragen. Een deskundige vrijwilliger komt dan bij u thuis en zal aan de hand van een aantal controlepunten uw huis nalopen en eventuele onveilige situaties opsporen . Vervolgens geeft de vrijwilliger advies over hoe deze onveilige situaties te verbeteren zijn. Eenvoudige aanpassingen zijn vaak voldoende. Deze voorlichting over veiligheid is gratis! Voor meer informatie of aanvraag klussenhulî 'veiligheidsvoorlichting RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) Klussenhulp thuis tel. (0412) 633043

7


ROND DE DORPSPOMP Stamtafel 59 was trots op de Geffense Ellen Gijbels, die dezelfde ochtend op TV gezongen had met haar idool Dennie Cristian . En daat hi eld de eensgezindheid wel ongeveer mee op. Zelden waren de meningen zo verdeeld en was men niet bereid tot compromis. Liberaal of libertijn? Snelle actie of lange termijnbeleid? Harde boycot of sawerken? Alles heeft voor- en nadelen . Blijkt maar weer eens dat alle maatschappelijke stromingen binnen de stamtafel aan hun trekken komen!!! BLOKHUT SCOUTING Het daadkrachtige streven van wethouder van Nistelrooy naar een blokhut voor Scouting in de El shof zorgde al meteen voor veel verschillende meni ngen. De Mariaschool moet uitbreiden en gaat de Bonkelaar annexeren!! Lof voor het doorzettingsvermogen en de creatieve en doortastende aanpak stond fel tegenover de mening van de mensen die vonden dat eerst alles maar eens goed uitgezocht moet worden . De lokatie aan de Elzendreef is voor de stamtafel wel geschikt, maar waar haalt de wethouder het geld vandaan? Is er wel voldoende tijd om de beloftes waar te maken? Komt het met het bestemmingsplan goed? Zullen er geen bezwaren tegen de bouwvergunning komen? Kan de provincie overtuigd worden? Hoe zorg je dat buurtbewoners op een lijn komen? Hoe past deze plotselinge beweging in het lange termijn accomodatiebeleid? Vindt de fractie Dorpsbelangen het goed dat het geld voor de multiculturele accomodatie bij de sporthal gebruikt wordt voor een blokhut? Is dit nou echt wel de beste oplossing voor de school? Kortom eensgezind zijn we wel dat we bang zi j n dat er straks mensen met een grote kater blijven zitten als de ambitieuze plannen niet doorgaan. Wie kan het slachtoffer worden? Mariaschool? Scouting? De buurt? De gemeentekas? De meesterproef voor het gemeentebestuur! ! ! We blijven zeer geinteresseerd en wensen het college veel wijsheid toe .

8

IDENTITEIT VAN DE SCHOLEN. Het volgende heikele punt was de vraag of de twee scholen van Geffen zich nu moeten onderscheiden van elkaar, of juist een beleid voeren. Sommigen vinden dat scholen die onder één bestuur staan ook juist op elkaar moeten lijken. Anderen vinden juist dat als je toch twee scholen hebt, ze zoveel mogeli jk moeten verschillen van elkaar zodat de ouders een goede keus kunne maken '

die past bij hun eigen situatie. Dus laat maar gerust de aanvangstijden verschillen! Laar de één maar wat andere programma's hebben dan de andere ! Het gaat zelfs zover dat voor sommigen het helder is, dat als er weinig verschil is je ook maar het beste één school kunt hebben. Ook in deze discussie "wint" er niemand. Alle twee de opvattingen hebben hun voor- en nadelen; laat de teams en het schoolbestuur er maar eens goed over nadenken . Als die het tenminste niet te druk hebben met de fusie-besprekingen met Lith en Heesch of de enquête naar de levensbeschouwelijke identiteit. Als dat onderzoek uitgewerkt is willen we· de school wel eens uitnodigen om wat verder op dit punt door te praten. SCHETEN EN BOEREN MEETELLEN? In de discussie over het mestbeleid strijden serieuze aandacht en lol om de eerste plaats Met gefronste wenkbrauwen is gezien hoe de Tweede Kamer in deze discussie gepraat heeft over het feit of de agrariërs nu wel of niet de scheten en de boeren van hun beesten mee moeten tellen bij de uitstoot van gevaarlijke stoffen . Ook is nagedacht over oplossingen voor dit probleem. Kun je deze gassen niet opvangen voor de verwarming van de stal? Kun je de uitlaatgassen niet "affakkelen"? We zijn in ieder geval blij dat overheid en boeren overeenstemming over de aanpak van de mestboekhouding beginnen te krijgen . Want de oude situatie, waarbij overheid strenge regels stelde, die de boeren weigerden uit te voeren kan alleen maar leiden tot grote problemen . Er is dus weer hoop dat de boycot opgeheven wordt !! Dan moet iedereen wel stoppen met illegale activiteiten, zoals grootgrondbezitter Marrgraff die net deze week veroordeeld werd tot overtreding van de mestwet omdat ie gevaarlijke hoeveelheden mest liet uitrijden in de omgeving. Rest verder nog de constatering dat er als gevolg van de varkenspest zich NOG geen grote problemen voordoen in Geffen . Er wordt nog eens gewezen op de goede rol die de NCB in deze varkenscrisis heeft gespeeld. Zowel in samenwerking met de overheid als in de opvang van boerengezinnen die in de problemen komen. LEEGSTAND. I n de rondvraag wordt nog de vraag gesteld of het niet erg a- sociaal is om huizen jarenlang leeg te laten staan (zoals in de Harrie Schoutenstraat), terwi j l zoveel mensen behoefte hebben aan een woning. We constateren echter ook dat er weing aan te doen is en dat eigenaren dat zelf in de hand hebben. Maar jammer blijft het wel. Ook horen we dat de voorzitters van de politieke partijen van Maasdonk iets aan het


uitbroeden ziJn om het zwakke functioneren van de gemeenteraad te verbeteren. We zijn benieuwd!! Na twee uur van verhitte discussies en heel verschillende standpunten draait de voorzitter er weer een punt aan . Belangstelling gekregen? Bereid om met uw eigen mening de discussie nog spannender te maken? Kom gerust langs op 16 maart om 11 uur in café Govers. Uw komst wordt bijzonder gewaardeerd.

kunnen wij ervoor zorgen, dat onze "boekenzolder" voor u open is. Hebt û overigens nog boeken in voornoemde categorieën waar u niets meer mee doet, dan kom ik die graag bij u ophalen, ook tegen betaling. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot Peter en Toos Lemmers, tel. 0412-624367 .

WORKSHOP WERKEN MET NATUURLIJKE MATERIALEN

K.P.J. afd.

Geffen

OUD TAPIJT / VLOERBEDEKKING Heeft u nog tapijt wat u niet meer nodig heeft en wat nog niet helemaal versleten is, en minimale af metingen van 2 m x 2 m heeft dan willen wij dit graag gebruiken voor onze dorpszeskamp . Dit tapi jt wordt na telef onisch overleg bij u opgehaals en wel op de laatste zaterdag van de maand. Graag kontakt opnemen met: KPJ Geffen Peter van Erp, tel . 5325731 (tussen 18.00 en 19.00 uur)

EEN GOED BOEK HOEFT NIET DUUR TE ZIJN. Het voorjaar staat weer voor de deur. Veel mensen maken al plannen voor de vakantfeo6f voor het weekend op de camping. We dromen weer van de lekkere lange zomeravonden. Genieten van de ondergaande zon, een goed glas wijn of een pintje bier of een glaasje f t is binnen handbereik, een hee~lijk muziekje op de achtergrond en .. .... een goed boek in de hand? Boeken zijn een grote hobby van mij en van mijn vrouw. We hebben in de l oop der jaren een zeer grote collectie boeken bijeen verzameld, gekocht of gekregen . We hebben er zelfs een aparte ruimte voor ingeri cht: onze "Boekenzolder". Bent u op zoek naar een hobbyboek, een boek over koken, tuinieren, kunst, het koninklijke huis, oude schoolbiekjes, detectives, een goede roman, een leuk kinderboek, een boek över techniek, stripboeken, boeken over psychologi e, geschiedenis, boekenweekgeschenken, het aanzien van ...... e.d., dan

PASEN: U maakt een hangende of staande decoratie om met Pasen uw hui s mee te versieren . Voorbeelden zijn aanwezig . tijden: do . 27 maart 13.30 - 16.00 uur vr. 28 maart 09.00 - 11.30 uur vr. 28 maart 19.30 - 22.00 uur za. 29 maart 09 . 00 - 11.30 uur Prijs: f 65,00 inclusief alle materialen en koffie. WORKSHOP STOEL : het frame van een eikehout er stoel bekleed u met allerlei natuurlijke materi alen en u maakt een zitting of kussen met plantjes erop. Leuk als decoratie in de kamer of op het ter ras. Tijd : vr . 4 april 09.30 - 15.30 uur za . 5 april 09 . 30 - 15 . 30 uur Prijs : f 135,00 inclusief stoel, alle materialen en een lunch. Verder kunt u bij ons terecht voor kinderteestjes, vriendinnenclubs en workshops. Heeft u interesse of wilt u zich aanmelden bel 073-5324376. Diepstraten, Mol enstraat 1, Nuland.

DANKBETUIGING Maanden lang dromen hoe mooi het zou zijn met liefde gedragen en nu enkel pij n. Omdat het voor ons onmogelijk is om u allen persoonlijk te benaderen, willen wij langs deze weg iedereen hartelijk bedanken voor dE vele blijken van belangstel l i ng en medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van ons zoontje "PATRICK" In het bijzonder willen wij bedanken f amilie buren, kennissen en vrienden, dr. Smit, pastoor Spijkers en Mariëtte Vos. De talrijke kaarten, telefoontjes, bloemen en troostende woorden hebben ons bijzonder goed gedaan, hieruit proberen wij verder te gaan. "Bedankt". Jan en Anja van den Heuvel - van Grunsven John en Michael. 9


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: ZA. 19.00 uur NULAND: ZA. 19.00 uur VINKEL: ZA. 17.30 uur

ZO. 09.30 uur ZO. 10.00 uur ZO. 11.00 uur

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 12-03 19.00 u * Vastenmeditatie mmv Dameskoor Za . 15-03 10.00 u * H.Mis mmv Bej. koor 19 .00 u Viering met de diaken mmv Passe Partout(+ kinderkerk) lo. 16-03 09.30 u + H.Mis mrnv Gem. koor Wo. 19-03 19.00 u * Vasteruneditatie mmv Passe Partout Za. 22-03 10.00 u * H.Mis mmv Bej. koor 19.00 u Gezinsviering mmv Kinderkoor+ studie-orkest WIK Zo . 23-03 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 26-03 10.00 u •~ Boeteviering mmv Bej .ko01 19.30 u Boeteviering mmv Damesk. *= Viering in de kapel += t.v.-uitzending naar de Heegt.

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 1 april 1997 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot, tel. 5323308

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave bij Trudy Wijgers: Tel. 5323190 (Graag bellen tussen 19 .00 - 20.00 uur) KERKBALANS:

We ontvingen f 34.800,-- en er is nog toegezegd f 13 . 800,--. Hartelijk dank! Ieder bedrag dat u missen kunt voor onze parochie is welkom!

PALMPASEN:

We hopen dat we veel kinderen met hun ouders kunnen verwelkomen! IER[

EN SAMENLEVING

In Geffen i s sinds enige tijd een werkgroep Kerk en Samenleving, die de maatschappelijk betrokkenheid van onze kerk een gezicht wil geven . Soms kan iemand bij geen enkele maatschappelijke organisatie terecht met zijn of haar problemen; soms wil iemand niet naar een dergelijke instelling; soms durft iemand dat niet. Onze werkgroep wil dichtbij mensen staan, die om een of andere maatschappelijke reden in nood zijn geraakt; die zichzelf voe len afglijden en in de samenleving geiso~ leerd raken. Dat kunnen allerlei redenen zijn: verlies van een dierbare, verslaving, werkloosheid, verhuizing etc. Als Werkgroep Kerk en Samenleving willen wij mensen het gevoel geven, dat zij er nog steeds bijhoren. Dat hun welzijn ons bezighoudt. Dat wij - met onze eigen mogelijkheden - misschien iets voor hen kunnen betekenen. Wilt u reageren, dan kunt u ons telefonisch bereiken: 5324311 of 5325328. Wilt u liever met pastoor Spijkers contact opnemen, dan kunt u hem schriftelijk bereiken op Kloosterstraat 2, 5386 AS Geffen. Soms ontmoet je een mens bij wie je mag zijn, zoals je bent: onzeker en klein Iemand bij wie je veiligheid vindt en weet, dat je ondanks je fouten, toch wordt bemind Soms ontmoet je een mens met een warmvoelend hart, daar voel je je geborgen in leed en in smart In aanvoelend weten, zonder te vragen, word j e geholpen jouw zorgen te dragen . Soms ontmoet je een mens die jouw warmte vraagt en wie jij je innigste liefde toedraagt . Zo ontstaat harmonie, is het goed om te leven: wat jou geschonken is, mag jij verder geven.

Op zaterdag 22 maart is er om 19.00 uur een Gezinsviering met vooraf een palmpaasoptocht . Werkgroep Kerk en Samenleving Alle kinderen worden met hun palmpaasstok om 18.45 uur op de plaats tussen pastorie en EEN BRIEF VAN DE BISSCHOP Mariaschool verwacht. We vertrekken dan in Sinds het ontstaan, volg ik aandachtig en optocht naar de kerk met begeleidende muziek met deernis de tragische gebeurtenissen rond van het studie-orkest van W.I.K. de besmettelijke varkensziekte, die in een (De ouders kunnen alvast in de kerk plaatsen groot deel van ons bisdom heerst. voor hun kinderen vrijhouden). Vele gezinnen zijn getroffen door de epideIn de kerk houden we dan de palmpaasviering mie en haar gevolgen, in hun bestaan getrofmet muziek van W.I.K. en zang van het kinder· fen. Zwaar drukt de onzekerheid op velen. koor. Niet alleen is het levenswerk van velen beNa afloop van de viering kunnen de kinderen dreigd, maar ook hun toekomst is onzeker geworden. Daarbij, de broodwinning van menig hun palmpaasstok bij iemand brengen: b.v. opa of oma, een zieke of eenzame, een kennis werknemer in diverse bedrijftakken (handelaof familielid en noem maar op! ren, transporteurs enz.) ondervindt groot na· Via de school krijgen alle kinderen nog een deel. Vooral de onzekerheid is in deze dagen uitnodiging mee, waarop ze kunnen zien, hoe moeilijk te dragen, de palmpaasstok gemaakt kan worden. 10


Op de vooravond van zondag voor aswoensdag heb ik de pastores of kerkbesturen van de WILDBEHEER EENHEID "HET ELSBOSCH" toen getroffen parochies telefonisch ge- · vraagd de betrokken gelovigen mijn meeleven ZATEIIDAG 15 MAART AANSTAANDE NATIONALE NAte betuigen en hen te verzekeren dat ik aan TUURSCHOONMAAKDAG ! ! hen denk en voor hen bid. Dit jaar wordt alweer voor de zevende maal Deze brief wil een oproep zijn om elkaar zomet als thema "Samen maken wij de natuur veel mogelij k met raad en daad Qij te staan: schoon", de Nationale Natuurschoonrnaakdag in laten we de getroffen naasten bezoeken en ons land georganiseerd. ons meeleven tonen; met belangstelling luis- De Nationale Natuurschoonmaakdag is een initeren en een troostwoord spreken; laten we tiatief van de Koninklijke Nederlandse Jaelkaar ook materieel helpen als het mogelijk gers Vereniging (KNJV) in samenwerking met en nodig is. En, ~idden we om troost en nieu- de Stichting Nederland Schoon (SNS). we moed voor alle getroffenen, vooral voor In deze Stichting zijn vertegenwoordigd : De wie zelf bidden misschien moeilijk is, ANWB, de Stichting Verpakking en Milieu, de Bidden we ook om wijsheid voor allen die bij vereniging het Centraal Brouwerij Kantoor,de de afwikkeling van deze ramp betrokken zijn. vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie Met een hartelijke groet, de Nederlandse Vereniging van Reinigings- en J.G. ter Schuren Afvalverwijderingsdeskundigen en het Bedrijf Bisschop van 's Hertogenbosch schap Horeca. Zij allen en de KNJV zetten zich in om om in DAG RONDOM LITERATUUR EN RELIGIE ons land een mentaliteits- en gedragsveranMidden in de boekenweek, op zondag 16 maart dering te stimuleren ten aanzien van de ver1997, organiseert de Theologische Faculteit Tilburg (TFT) een dag rond Literatuur en Re- vuiling van zwerfafval in het buitengebied. ligie, Drie Nederlandstalige schrijvers zul- Vorig jaar trokken er in den lande zo'n 9000 "vui · 1 ·Jagers"het groen in · om er met circa len vertellen over, en voordragen uit hun werk, waarin bijbel en geloof een belangrij- 4100m3 zwerfafval weer uit te komen. Het verzamelde vuil varieerde van glas, aske rol spelen. Désanne van Brederode: zij studeerde filoso- best, puin en huisvuil tot gestolen sieraden fie en debuteerde in 1994 met haar roman Ave en het chassis van een auto. De "jagers" varieerden van politici en vogel Verum Corpus. Gegroet waarlijk lichaam. wachters tot scholieren, leden van Jong NeAdriaan Morriën : heeft diverse dichtbundels derland en Scouting. · op zijn naam: Hartslag, Oogappel en Een toeMede dankzij de medewerking en veelal het gevoegd zintuig. initiatief van 175 Wildbeheereenheden, waarKristien Hemrnerechts schreef in 1987 haar debuutroman. Een zuil van zout , die -opmerke- in de jagers zijn vertegenwoordigd, en vele terreinbeheerders zijn deze opruimactie jaar lijk genoeg- reeds bekroond was, voordat hij lijks een succes te noemen. was verschenen. In haar proza schrijft ze Wildbeheerders/jagers worden vaak door vele voornamelijk over de menselijke onmacht en acties van Stichting Kritisch Faunabeheer en het onvermogen om echt te kunnen communicede Dierenbescherming, op basis van oneigeren, lijke argumenten en onwaarheden, in een Verder zal op de dag een breed assortiment kwaad daglicht gesteld. aan religieuze boeken te zien en te koop Uit deze opruimactie blijkt dan ook eens tezijn . Voor liefhebbers van oude en speciale meer dat jagers niet alleen met hun geweer drukken zal de bibliotheek van TFT een klei~in het veld rondlopen, maar ook daadwerkene tentoonstelling inrichten. lijk, door onder andere het verwijderen van De dag wordt afgesloten met een veiling van de vervuiling in het buitengebied, een bebijzondere werkjes uit het bezit van de bilangrijke en actieve bijdrage leveren aan de bliotheek. verbetering van het welzijn en het woon- en De dag vormt één van de activiteiten waarmee leefklimaat van de in het wild levende diede faculteit haar zesde lustrum viert. De ren. lustrumviering draagt als jaarthema Religie Goed voorbeeld doet dan ook hopelijk volgen! ·e n Cultuur. De dag vindt plaats in het gebouw van de TFT Wildbeheereenheid "Het Elsbosch" welke voorAcademielaan 9 te Tilburg en duurt van 11.30 namelijk als werkgebied de kernen van de ge19.00 uur. De toegang is gratis. Iedereen is meente Maasdonk heeft, wil dit jaar voor het van harte welkom. eerst ook een bijdrage leveren aan deze NaInfo: 013 - 4662580 tionale Natuurschoonmaakdag. Voor het schoonmaken van het Maasdonks buitengebied zijn wij echter afhankelijk van de bijdrage van vele vrijwilligers. Daarom zijn alle verenigingen in de kernen Geffen, Nuland en Vinkel aangeschreven met de vraag of hun leden bereid zijn om de natuur een handje te helpen. 11


Natuurlijk is iedereen die een bijdrage wil leveren aan deze schoonmaakactie van harte welkom. De gemeente Maasdonk heeft haar medewerking en daadwerkelijk steun reeds toege¡ zegd. Eveneens danken wij . bij voorbaat reeds vele eigenaren van de schoon te maken percelen, zoals onder andere de agrariÍrs en andere particuliere grondeigenaren voor hun medewerking. Ook zullen verschillende sponsor s een bijdrage leveren aan deze activiteil De firma Verstappen-Van Amelsfoort BV uit Nu: land levert een honderdtal prikstokken, Supermarkt Albert Hein uit Nuland draagt zorg voor de verfrissingen en Garagebedrijf Vorstenbosch uit Rosmalen voor de drinkbekers, Schoonmaakgroothandel Leros Chemie BV uit Oss stelt wegwerphandschoenen en vuilniszakken ter beschikking en de Firma Hugon BV uit de Kruisstraat zorgt voor werkhandschoenen. De Nationale Natuurschoonmaakdag wordt gehouden op zaterdag 15 maart aanstaande van 09.00 uur tot 13.00 uur. Er is gekozen voor twee verzamelpunten namelijk de oude boerderij van Hypeco aan de Coppensdijk te Vinkel en de gemeentewerf van Maasdonk aan de Zandstraat te Nuland, alwaar men om 08.30 uur bijeenkomt. Vandaar uit trekt men onder begeleiding van de leden van de WBE het veld in . Wij hopen op een grote opkomst. Namens het bestuur van WBE "Het Elsbosch" en de WBE commissie "Maak Maasdonk schoon", Noud Tiemissen.

Torenklanken 1997 Nr.:

Verschijnt; Kopy voor;

6. 02-04 7. 15-04 8. 29/30-04 9. 14-05 3 weken 10 . 04-06 ll. 18-06 :;_2. 02-07

22-03 05 - 0 4 19 - 04 03 -05

03 - 09 17 - 09 01 -1 0 15-10

:. 7 . 18. 19.

05 -11 19 - 11 03 - 12

GEMEENTE

MAASDONK

/

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK : Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten alleen na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160

Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 25 72 Wethouder A.A.!VJ. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 20 61 Wethouder J.C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 24 90

24 - 05 07 - 06 21-06

De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

23-08 06 -09 20 - 09 04-10

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout.

vakantie 13. 14. 15. 16.

.t,~

3 weken

25 - 10 08- ll 22 -11

3 weken

20. 01.98 12

24-12 3 weken l4 - 0l

13 -12 p3-01

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t /m vrijdag van 09 .30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 041 2 - 681 1 11 WVG-CONSULENT Maandag t /m vrijdag van 08.30-12.30 uur, tel. 073 - 534 21 00


G'68

VERKOOPVOORJAARS-EN ZOMERMODE-EUROMODE-

ZOEKT SPOTIEVE DAMES!

Op woensdag 23 april is EUROMODE weer te gast in Zorgcentrum De Heegt. Deze keer komen ze hun voorjaars- en zomermode laten zien. Dit gebeurt door een uur durende modeshow, daarna is er de gelegenheid om de geshowde kleren en andere modellen te passen en te kopen . Ook deze keer spelen zij in op de wensen van de klant, dames en herenmode voor de 50 plussers . De collectie is verkrijgbaar in de maten 38 t/m 56 en is bekend om hun goede kwaliteit, uitstekende pasvorm, machine wasbaar en betaalbare prijzen. Volgens EUROMODE wordt het een mooie zomer met opvallende kleuren en dessins.

De damesrekreanten van G'68 zoeken sportieve dames die op de keigezellige vrijdagavonc trainen van 20.30 tot 22.00 uur! Daarna drinken we samen gezel l ig wat in sport- café de Gee r . Een keer in de maand spelen we competitie op zondag, van oktober tot april. Ook voor ons competitie-team zoeken we nog enkele dames . He b je er zin in? Tot het eind van dit seizoen kun je grati s mee komen trainen, om de sfeer te proeven.

Modeshow: verkoop kleding: Tot ziens op woensdag 23 april om 14.00 uur Petra Bakker Aktiviteitenbegeleidster

Tot binnenkort! Wil j e nog meer inf ormati e; bel naar Margje Vos, 5324171 of naar Marja van Kreij, 5322607. Gr oetjes, Hanny,Ma r ij ,Diny,Inez,Gerdy,Mieke Marghje, Cintha , Jacqueline, Marleen en Marja.

...

...

~s::::

e

-

.oz 0, Il) w 1.1)

~

- LL <O «I LL "<t

i--~ Q

l

~

\/\

~w

~ (!)~ Q) 1.1)

w 0 0

S2

~

2-

]!

-

~~

1:

°' .... 'fJJ.

,.d

~

lift

4lfo ~

! !

~ l~

~ ~

g

Q

1~ ~~

ä;.,,

....b.O

>

-a::

:s t ....'"'="' = b.O ....=

00

-= =

~

~

~

Q,)

~

,, •

~

s

~

ëc:,6

~ •

_, i !; :

r.-.

-~

'fJJ.

!I) 0-

-& ::a:"-i

~

~ \J

~

~~ 'l:i

lift

2 .....

loc

Q,) .._

;itt.A

f-,1 ~-

êS41:t ~

,-c

s

•.-1

,-c

0 ~

N

~

~. e,s::::

'i ....

~

13


--=·=:= ·7:rr??:;: _ .,.,

✓,. :,• :,:,..

·=·---~\@1

.HOGE WERKSCHOENEN (MAAT 38 T/M 48) MET STALEN NEUS IN DE KLEUR ZWART VOOR f77,50 LAGE WERKSCHOENEN (MAAT 38 T/M 48) MET STALEN NEUS IN DE KLEUR ZWART VOOR f67,5 0 KINbE~OVERALL,S IN DE KLEUR ROOD OF BLAUW

f39,95

HAVEP OVERALL,S KATOEN BLAUW MET DRUKKN OP OF KNOP SLUITTING MAAT 48 T/M 62

PER STUK VOOR f54,95 TWEE STUKS VOOR f9 9,00

Ook het adres ,oor doorwerkjassen. klompen. laarzen. stofjassen. bodywarmers. schilders- & bak~Ieding voor zeer scherpe prijzen.

Wij kunnen u ook bedrijfskleding van het fabrikaat *11AVEP** ~ e n en vrijblijvend informatie geven.

P. Be

ers Goederen andel Mr. v. Coothstraat 46, 5397 LL Lith Telefoon 0412 - 481686 ~*** . :•" ' .

***BE

•'

~l

,,i~w,:,.

I(1'EJlS

.

.... "JJ zf:

p1tJJZEN .. IJ"'-"l' 21.11"-t' p~S JJ_1;.,

'i

g~~~::~::,:,::;;:,:>,:,,

:,.::/!


HOI, Ik heet Patrick Bekkers en ik ben 22 jaar. Ik ben begonnen op mi Jn 18-jarige leeftijd als hobby in de handel van werk en bedri jfskleding, agrarische bedrijfsartikelen en veebenodigheden. Ik heb mijn hobby zodanig uitgebreid dat het nu onderhand mijn werk is. Ik bezoek zo 1 n 80 à 90 bedrijven per week en heb zo'n 760 vaste klanten die ik om de 10 à 11 weken bezoek met mijn winkelwagen. De klanten van mij variëren van agrarische bedrijven tot bouwbedrijven en nu steeds meer particulieren, doordat ik besloten heb om in Geffen een winkel te vestigen aan de Kloosterstraat 5 in. Naast mijn uitgebreide hobby werk ik ook nog voor 35 uren 6 nachten in de week bij de krant, wat ik met veel plezier doe. Dankzij mijn moeder, die mij echt veel mee helpt, kan ik dit allemaal nog goed combineren . Ik zal er ook mijn best voor doen om in Geffen een goed lopende winkel te maken. Ik sta achter mijn artikelen en ik zal de prijs zo scherp mogelijk maken. Vriendelijke groeten, Patrick Bekkers Openingstijden Geffen: dinsdag, woensdag, donderdag van 17.00 - 20.00 10.00 - 20.00 vri jdag 10. 00 - 17.00 zaterdag Geffen Kloosterstraat 5 5386 AR tel. 073-5324705

Lith Mr. v. Coothstraat 46 5397 LL tel. 0412-481686

DANKBETUIGING FC de Knuppels willen de sponsors hartelijk bedanken voor hun medewerking, want door hun werden we le met Jan v. Ravenstein. Het waren: Jos en Marjan vd Camp-Draad wegenbouw Heesch Bouwbedrijf Will y van Erp, Vakgarage D'n Bart, Gebr. van Erp Loonbedrijf, Partycentrum Govers, Slagerij Jan v. Ravenstein, montagebedrijf Verhoeven Heesch, van Lent stoffeer derij en NAS en iedereen di~ we vergeten zijn BEDANKT en tot volgend jaar.

OPROEP OPROEP Volksdansgroep "De Vlijt" uit Geffen kan wel wat nieuwe leden gebruiken. Dames en/of heren die het leuk vinden om op dinsdagavonè van half 9 tot half 10 i n de gymzaal van de Bonkelaar te dansen. We willen in september starten met een nieuwe groep dus in overleg met u oefenen we eerst op een andere avond. Volksdansen uit Nederland, Duitsland en. Oostenrijk worden aangeleerd onder deskundige leiding en op een gemakkelijke en gezellige ma:nier . Als je van gezelligheid/muziek/dansen en af en toe eens een keer van een optreden houdt, bel dan voor nadere informatie. Tot ziens. Tiny v.d. Doelen, voorzitter tel. 5324361, winkel tel. 5321683 Elly v. Dinther, secretaresse, tel . 5323474.

15


PERSBERICHT De "Werkgroep Levensvragen" in Oss organiseert wederom een lezingencyclus over levensvragen. Dit keer met als titel: "VRUCHTEN VAN HET LEVEN" HET OPMAKEN VAN DE LEVENSBALANS De vier thema- avonden zien er als volgt uit 1."LEVENSVERHALEN" dinsdag 15 april Door: JosĂŠ Franssen De eerste avond staat in het teken van het vertellen en schrijven van het eigen levens verhaal. Terugblikken op ons leven op zoek naar een antwoord op de vraag: "Wie ben ik?" Zo maken we de balans op van ons leven. JosĂŠ Franssen zal vertellen hoe zij mensen helpt hun eigen verhaal op te schrij ven. De herinnering is het uitgangspunt in een creatieve en inspirerende zoektocht naar fragmenten uit het eigen l evensverhaal 2."HET KLEINE VERHAAL IN HET GROTE HAAL. " Dinsdag 22 april Door: Emmy Simons Hoewel het bijna mode is te zeggen dat de oude religieuze verhalen het in onze samenleving niet meer 'doen' blijkt dat mensen hun 'kleine' levensverhaal toch in een groter kader willen plaatsen. De thema's die mensen vroeger bewogen, bewegen mensen vandaag de dag nog steeds. Er is in deze tijd verlangen naar verdieping, levensbezinning, zingeving, spiritualiteit, kortom naar 'meerwaarde' in ons bestaan. 3."DE EINDBALANS VAN HET LEVEN" Dinsdag 29 april Door: William Yang Deze avond gaat over de levensbalans aan het einde van het leven. Wanneer mensen weten dat ze nog maar kort te leven hebben komt bij hen veelal de behoefte op terug te kijken op hun leven en de 'eindbalans' op te maken. Er zijn verschillende manieren om hiermee om te gaan. Van belang hierbij is: /vrede krijgen met het leven zoals het verlopen is. /voorbereiden op het afscheid nemen van het leven. 4 . "0NZE EIGEN LEVENSBALANS" Dinsdag 6 mei Door:de deelnemers gaan zelf aan het werk. Deze laatste avond is er gelegenheid om onder leiding van deskundigen middels enige gerichte oefeningen ieder voor zich de balans van het leven op te maken. Het doel hiervan is handvat en aan te reiken die kun nen helpen om meer zicht te krijgen op de rode draad en de zin van ons leven. Deze avond kan een stimulans zijn om de vruchten van uw eigen leven te plukken, en ook anderen hierbij te helpen. Deze avond wordt begeleid door Jozef van der Put, 16

Emmy Simons en Lidy Peters. Zij verzorgen alle drie cursussen, trainingen en workshops in binnen en buitenland over dit onder werp. ,De avonden ziJn voor IEDEREEN (van alle leeftijden en gezindten) toegankelijk . Plaats: Aula van het Sint Anna Ziekenhuis, Tijd: 20.00 - 22.00 uur Kosten: f7,50 per avond f25, - voor vier avonden. Informatie en opgave: Lidy Peters, Werkgroep Levensvragen Oss/RIGOM, Schadewijkstraat 6 te Oss, tel. 0412-633043.

INSCHRIJFSTROOKJE: ************************************ Naam: Adres: Postcode/Plaats: Telefoonnummer: Leeftijd: Werkzaam bij:

************************************ Hierbij geef ik mij op voor de lezingencyclus "Vruchten van het leven". 0 0 0

0 0

15 april 1997 22 april 1997 29 april 1997 6 mei 1997 alle avonden

Opsturen naar: Werkgroep Levensvragen!RIGOM t.a.v. L. Peters Schadewijkstraat 6 5348 BC OSS


Apotheek Geffen-Nuland B. V. Drs. R.J.B. Braakhuis, apotheker Dorpstraat 48, 5386 Geffen Tel. (073) 5324699 fax 5324499 Rabobank nr. 17. 04. 74.5 77 Postbanknr v.d. bank 1074951

OUDERS EN KINDEREN WELKOM IN DE APOTHEEK 14 - 18 april Kinderweek in Uw Apotheek Ieder kind heeft wel eens geneesmiddelen nรณdig. Bij ouders kan dit vragen oproepen over werking, eventuele bijwerkingen en het juiste gebruik, zoals '~an ik deze tabletten wel of niet fijnmalen?" of "Heeft dit middel bijwerkingen op lange termijn?" Met deze vragen kan men terecht in de apotheek. In de Kinderweek die door alle apotheken in Nederland wordt georganiseerd staan kinderen extra in de schijnwerpers. Het doel van deze actie week is het bevorderen van veilig en verantwoord geneesmiddelengebruik bij kinderen. Daarnaast willen wij de adviesfunctie van de apotheek meer bekendheid geven. Astma en kinderkwaaltjes In Nederland heeft 10% van alle kinderen in de basisschoolleeftijd lichte of ernstige astrnaklachten. Slechts eenderde van deze kinderen 6ebruikt de geneesmiddelen volgens voorschrift. Extra voorlichting en begeleiding over het juiste gebruik van de medicijnen bij kinderen met astma is vaak nodig en gewenst. Ook over de behandeling van typische kinderkwaaltjes, zoals verkoudheid, di aree en verstopte neus kunnen ouders in de apotheek om advies vragen. Daarnaast wordt er informatie gegeven over de "De ideale medicijnkast" en het voorkomen van vergiftigingen door geneesmiddelen bij kinderen. Aanstaande moeders Vrouwen die zwanger willen wo:den of zijn, of vrouwen die borstvoeding geven en regelmatig geneesmiddelen gebruiken, worden ook uitgenodigd te komen praten over medicijnen Verschillende informatiefolders over medicijngebruik tijdens zwangerschap zijn in de apotheek aanwezig. Uw Apotheek en Kleurwedstrijd In de eerste week van april wordt "Uw Apotheekkrant" huis-aan-huis verspreid. In deze krant, bedoeld voor jong en oud, komen naast algemene artikelen over geneesmiddel-

en en het gebruik ervan, speciale "kinderonderwerpen" aan bod. In de apotheek wordt er voor alle kinderen in verschillende leef tijdsgroepen een kleurwedstrijd georganiseerd . Kleurplaten zijn vanaf eind maart in de apotheek verkrijbaar. Kinderen die in de week van 14 - 18 april meekomen naar de aptheek krijgen een presentje , Wij hopen dat vele kinderen en (aanstaande) ouders de apotheek zullen bezoeken tijdens de Kinderweek. Medewerkers Apotheek Geffen-Nuland.

PONYCLUB

DE

VLIEREFLUITERS

Op zondag 16 februari 1997 hebben een aantal ruiters van ponyclub de Vlierefluiters hun B- diploma gehaald. Om te slagen moest je minimaal 156 punten halen . De meeste ruiters waren enorm zenuwachtig. Enkele ruiters gingen daardoor zonder het diploma naar huis. De jury vond dat de ruiters en amazones met een goede houding op hun pony zaten en dat het geheel er netjes uitzag. De uitslag was als volgt: Roza van Ravenst ein Mirte Romanillos Karin Vesseur Liset van de Heuvel Tatjana Annuschek Marlene VOskamp Raymand Meeuws Holly Houghton Esther Vesseur Melanie Blonk Jamy Verstegen Maaike Vereggen Anne van Nistelrooij Kitty Bomers Karen Levisson Saskia Verbunt Ilse Vereggen Teun Vrolijk Eska Schuiling Noor Vrolijk . Janne Krop Chantal van de Ven Chantal van de Haterd

Blacky Killian Wendy Killian Wendy Killian Bayar Blacky Quinta Felice Linja Wendy Wendy Kilian Fabiola Kilian Fabiola Fabiola Quinta Felice Bayar Linja Fabiola

170 pnt. 169 .5 167 167 166 165 .5 165 164 .5 162 .5 164 162 .5 162.5 162 161.5 161 160 159 157.5 156.5 156.5 156 156 156

GEZOCHT Spelletje MARI O ALLSTAR voor Super Nintendo. Wil dit graag ruilen tegen MORTAL KOMBAL van Super Nintendo. Davey v. Lieverloo, Mr. van Sonstraat 1, Geffen. tel. 5324457

17


ronder

pJeS

geliaKt

1zen

KILO

5

Geldig van l Otot en met 15 maart 1997

Geldi van 17 tot en met 22 maart 1997

Keurslagerij

Iedere maandag t/m woensdag

VAN TUYL

Macaroni uit eigen keuken. Iedere donderdag t/m zaterdag

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen

Nasi en Bami uit eigen keuken.

KEURSLAGER

tel. (073) 532 58 91

DOE HAAR MAAR DE GROETEN.

VAKANTIEHUISJE TE HUUR

Ze begint wat vergeetachtig te worden ••• ze raakt in de war ••• kent de namen van haar kin· deren en kleinkinderen niet meer allemaal ••• ze kan niet meer alleen de weg in huis vinden ••••• ze wordt dement •••• Dan komt het moment om haar bij een tehuis aan te melden . Buitenstaanders zeggen vaak: "Ze hebben haar weggedaan ••• . !" Familieden die er van dichtbij mee te maken krijgen, weten wel beter. Aan dat 'wegdoen', gaan vaak jaren vooraf van zorg, hulp en gewetenswroeging. Tot de thuishulp niet meer kan .•. Moeder wordt opgenomen in de kring van zoekenden, vragenden, huilenden • .•

Vakanti ehuisje voor 4 personen met een heerlijke tuine en vijver in Ermelo. Het huisje ligts in het groèn in het park De Veluwe bij: - uitgestrekte bossen, heiden en landgoederen voor fietsen, wandelen . paardr i jden en joggen; - het Veluwemeer voor zwemmen, surfen, zeilen en vissen; - winkels en andere voorzieningen (zoals overdekte zwembaden, Dolfinarium) in o .a. Ermelo en Harderwijk; - Flevoland met Walibi, de Batavia en de Oostvaarderplassen. Steden, zoals Amersfoort, Apeldoorn en Zwolle, en het Gooi liggen dicht bij. Fietsen zijn er volop te huur. Het huisje is volledig ingericht e n beschikt desgewenst over 2 extra slaapplaatsen_ Informatie via tel.nr. (073-) 532kll0 .

In de beginperiode krijgt ze regelmatig bezoek van bekenden. Maar de weken, maanden, jaren gaan duren. Een veel gehoorde, vaak goed bedoelde wens aan de naaste familie is dan: "Doe haar maar de groeten!Een bezoekje van ons heeft weinig zin: ze kent ons toch niet!" Het gaat echter niet om óns! Het gaat om háar! Het gaat erom dat wij haar blijven ( er)kennen als goede kennis, buurvrouw of clublid. Een kwestie van volhouden, hetgeen ook plezierig is voor de naaste familie ••.• !

...


DAMES IN VOOR- EN TEGENSPOED

MISSlE. O N T W ~ YU.Df.

CDr'.t.H

VASTENAKTIE Op 24, 25 en 26 maart a.s. (in de goede week) zal het Vastenaktiezakje worden opgehaald. Dit jaar hebben we voor een andere manier van inzamelen gekozen. We vragen u het zakje uit deze 1:>re nklanken te halen en klaar te leggen voor de Wijkcontactpersonen uit onze Parochie. Zij zullen op maandag, dinsdag en woensdag in de Goede Week bij u langs komen. De opbrengst is voor het opleidingscentrum in Kampi ya Samaki in Kenya (Afri ka). Met onze financiĂŤle steun kan dit centrum er komen. DOE MEE!

Een Afrikaans spreekwoord zegt: "Dans met volharding zoals een vlam, die al dansend zichzelf verteert." Het is een ervaring die aan de keuken is ontleend. Men wakkert het vuur onder de ketel aan; de vlam die ontstaat en dan gaat dansen betekent dat het vuur brandt. De betekenis van het spreekwoord is: gedraag je ook blij in een moeilijke situati e. De Afrikaanse ziel viert alle situaties, al zijn gevoelens. Men danst zowel de gevoelens van smart als van geluk. De natuur van de dans geeft aan welke gevoelens men viert. Vaak zijn we ver wonderd als we zien hoe een afrikaan in moeilijke situaties zijn lach bewaart. MOV GEFFEN.

DOE MEE!

19


HET PAROCHIEBESTUUR VAN DE R.K. PAROCHIE H. MARIA MAGDALENA TE GEFFEN, IS VOORNEMENS ENKELE PERCELEN GROND TE VERKOPEN. Deze verkoop vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring door de Bisschop van het Bisdom s-Hertogenbosch. ijet betreft de verkoop van de percelen: 1. perceel Weiland gelegen aan de Vreestraat te Geffen ka:iastraal gem. Geffen D no . 65 groot 2.21.20 HA 2. Perceel Weiland gelegen aan de Oostenakkersrtaat kadastraal gem. Oss C 6932 groot 0.74 . 00 HA Beide percelen zijn na voldoening van de koopsom, vrij in eigen gebruik te aanvaarden. De eigendomsoverdracht vindt plaats ten overstaan van Notaris J.J.Kok te Heesch. VOORWAARDEN: a.De kosten van de eigendomsoverdracht zijn voor rekening van de koper. b.Uitsluitend de parochianen van de Parochie Geffen kunnen een bod uitbrengen. c.Gegadigden kunnen per perceel hun bod uitbrengen door middel van een formulier, die verkrijgbaar zijn bij de Heer L. Huismans, Elzendreef 24 te Geffen. tl.Het formulier dient in eeng:?sloten enveloppe uiterlijk voor of op 31 maart a.s. in het bezit te zijn van het Parochiebestuur, p/a Mevr . Ine v.d.Hagen- Langenhuij sen, Veldstraat 15 te Geffen. e.Voor meer informatie kunt U zich telefonisch wenden tot de Heer G. Romme, Weverstraat 4 te Geffen, tel.5321803 of de Heer L. Huismans, Elzendreef 24 te Geffen, tel . 5321421. f.De verkopers is niet bekend dat de onroerende goederen met verontreinigi ng of anderzins belast zijn. g.Verkopers behouden zich het recht voor: om zich omtrent de gunning of niet-gunning te beraden gedurende 2 keer 24 uur na de opening van de formulieren. h.Op de percelen is Ruilverkavelingsrente te verwachten. Het Parochiebestuur.

20


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

accountants

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

REGI0./4-!1 BANK ;il

DE

BANKIER

DIE

JE

KENT

voor bemiddeling van: Geffen

Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

* privé-rekeningen met

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

*

*

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat.

*

*

U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

*

- europas (cheques) - eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Openingstijden: J\l!aandag woensdag donderdag 09. 00 - 17.30 uur Dinsdag- en vrijdag 09. 00 - 19. 00 uur Zaterdag 10.00 - 13.00 uur en ojJ afspraak.

M.J.M. v.d. Akker

Middagpauze van 12.15 - 13. 15 uttr.

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

meer verstand van verzekeren

Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

Tankstation

- Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines -Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

PEDICURE T. Ketelaars-Il. NistelrootJ Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 41 ll.

Official Service Dealer

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

• • • • • *

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens Uitdeuk en spuitwerk APK keuringen Autowasserette Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


KPJ

~

~

KPJ GEFFEN

DORPSZESKAMP GEFFEN 13 JULI 1997 KPJ - Geffen organiseert dit jaar weer een dorpszeskamp voor zowel de jeugd als de ouderen_ . Kun je als buurtvereniging, familie, bedrijf, sportclub of gewoon als een stel vrienden een groep vormen, meld je dan aan. Een zeskampgroep bestaat uit; 4 dames en 4 heren, coach+ reserve spelers 3 dames en 5 heren, coach + reserve spelers 5 dames en 3 heren, coach + reserve spelers Het team moet bestaan uit minimaal 4 geffense personen. Kun je een groep vormen met bijvoorbeeld aileen heren doe dan toch mee voor de gezelligheid, zonder kans op prijzen. Leeftijden:

jeugd vanaf 8 ouderen vanaf

t/m 15 jaar 15jaar

Men mag maar met één team deze dag deeJ nemen. 1nschrijfgeld

voor de jeugd en voor de ouderen weer

Hfl 25 , -Hfl 35 ,--

Opgave: Uiterlijk voor 30 JUNI. 7 JULI is de vergadering nader bericht volgt nog.

:}<________________________________

Strookje inleveren bij Peter Schutjens, v. Coothstraat 13, Tel.nr.: 073-5321022

NAAM TEAM NAAM CONTACTPERSOON TEL. CONTACTPERSOON ADRES CONTACTPERSOON JEUGD-TEAM/ OUDER-TEAM 22

------------


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u

*uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB

AFBO-UW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

·MAAElMRou EN ASsru~T:IËN

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

BEDRtJfS~ •

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

. AÖVISËRiNG

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde

, . VERZEKERINGEt,i

makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

HYPOTHEKEN

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

·. 1=

■1VA

ESE

REGIO~ . B ANK-- • FINANCIERINGEN

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Bou\Nbedrijf

"BRODLJS"

Heesterse\Neg 28 • • ' •

N IEUWB O UW ONDERHOUD R ENOVATIE VERBOUWINGEN

53B6 KT Geffen Tel. (073) 532 47 65

,

PA

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


v. Nistelrooy

Dorpstraat 9a - Nuland

reparatie tv /video

tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

~YNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

aanleg/uitbreiding antennesystemen

* In• en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

WIE WAT WANNEER MAART 12 Mensen in Nood, inzamelactie kleding, 13.30-16.00 uur in de Bonkelaar 13 KVB, Krekulavond Gouden Leeuw 16 G'68, dames Al-Skunk Veghel, dames B2Skunk Veghel, heren Al-Blue Smash St. Michielsgestel, alle wedstrijden 11. 20 uur de Geer 18-19 KVO, culturele dagen in de Lievekamp 19 Buurtver, de vier winden, biljarten 't Berghje 20 KPJ, oud papier route 1 21 G'68, heren Al-Ovoco Oss, 20.30 uur de Geer 22 Palmpasenoptocht 27 KVB, bezichtiging gemeentehuis 14.00 uur 28 KPJ, oud papier route 2 28 Buurtver. de molenhoek, paaseieren zoeke1 29 Jeugdvakantiewerk, paasaktiviteit bij de Bonkelaar 30 Pasen 31 Presentatieviering Eerste Communicanten 09.30 uur 31 KVO/NCB, 2e paasdag, verzorgd door werkgroep levensbeschouwing en welzijn APRIL 02 Buurtver. de vier winden, biljarten 't Berghje 06 G'68, dames Al-Quos Ego Drunen, dames B2-Quos Ego Drunen, heren Al-Quos Ego Drunen, alle wedstrijden 11.20 uur de Geer 09 KVO, volksdansfestijn in Schaijk 12 Gezinsviering 15 Buurtver, de vier winden, kaarten 20.00 uur 't Haasje 15 KVO, Rayon Geffen- Heesch-Oss, een avond verzorgd door Osteoporosestichting 16 Buurtver. de vier winden, biljarten 't Berghje 17 KPJ, oud papier route 1 17 KVB, thema-avond zuster Clarita, 20.00 uur Gouden Leeuw (kleine zaal) l~ Brabantse avond bij Govers i.s.m. Passe Partout 20.00-23.00 uur

20 G'68, dames Al- Swinta Helvoirt, B2-Swinta Helvoirt, heren Al-Blue Smash St.Michiels gestel 22 KVO, reisje 25 KPJ, oud papier route 2 MEI OlKVB/KVO, moederdagviering/ Jeanne D'Arc viering 04 Eerste communie Mariaschool 04 G'68 buitentoernooi sportpark de Biescamî 10 Nooit Gedacht, E-F toernooi de Biescamp 11 Eerste communie Aloysiusschool 12 Inschrijving peuterspeelzaal De Paddestoel 09 .30-11 . 00 uur 13 Maria Magdalenaviering 14 Ziekencomité De Schakel, meiviering 't Oude Klooster 14 KVO, kringbedevaart naar Handel 15 KPJ oud papier route 1 15 KVB, fietstocht Kaasboerderij 16 Vormsel door Mgr. Bluijssen 18 Pinksteren 19 KVO, gezinsfietstocht samen met NCB 19 Mariaviering veldkapel 09.30 uur 20 t/m 23 Jeugdvakantiewerk, wandel-4-daagse 21 KVB, fietsbedevaart St.Jan samen met KVO 22 KVB, Speurtocht 22 t/m 29 Pastoor Spijkers naar Lourdes 25 Nooit Gedacht, pénaltybokaal Biescamp 30 KRJ~~-aud papier route 2 30 t/m 1 juni Nooit Gedacht , eindejaarskamp jeugdafd. de Biescamp 31 Gezinsviering JUNI 03 KVO, dagfietstocht 08 Manifestatiedag Aloysiusschool 11 Buurtver, de molenhoek, kinderbingo 19 KPJ, oud papier route 1 20 Receptie 40 jaar Aloysiusschool 24 KVO, barbequeavond als afsluiting

24