Torenklanken 1997 - nr 04

Page 1

35e jaargang

I nummer 4 I februari 1997

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A telefoon 5321544 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Aabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ P.H. V.

DE TROUWE HELPER GEFFEN Tijdens de algemene ledenvergadering van P. H.V. "De Trouwe Helper" zijn Adriaan van Zandvoort en Henk Langens onderscheiden met hun 25 jarig lidmaatschap. Dhr. van der Steen en Dhr. Heesakkèrs afdeling bestuurleden van de afd. Noord-Brabant van de K.N.P.V, kwamen de zilveren speld met oorkonde uitreiken. Bit is de hoogste onderscheiding die een afdeling mag uitreiken. Het plaatselijk bestuur geeft door aan de af deling hoe lang iemand lid is en wat zijn verdiensten zijn binnen de vereniging. Waarna het afdelingsbestuur beslist wat voor een onderscheiding iemand krijgt .

voorzitter Bert Rovers voortreffelijk gedaan "Adriaan is een grote steunpilaar geweest in onze vereniging, hij heeft gedurende de afgelopen 25 jaar het financiële beleid geleid Indertijd begonnen met ongeveer f 375,- in kas. (Het ging toen nog met dubbeltjes en kwartjes) en is uitgegroeid tot wat de vereniging nu is." Zelf heeft Adriaan nooit een hond afgeri cht hij ziet zijn lidmaatschap als een ontspanning. Henk Langens ontving een oorkonde vanwege zijn 25 jarig jubileum en is zoals hij zelf zegt manusje van alles. Hij heeft de zorg voor de kantine die door hem wordt schoongehouden, deze is dinsdags, donderdags en zondags in gebruik. Het terrein rondom de kantine wordt mede door hem bij gehouden, De materialen worden in orde gehouden en gemaakt zoals de stelfiets die men gebruikt tijdens trainingen. Hij heeft er wekelijks wel een halve dag te werken. Henk zelf heeft wel een hond maar neemt niet meer deel aan wedstrijden. Met trainingen doet hij soms wel mee. Henk Langens is een voorbeeld voor alle hondenbezitters, hij laat zijn hond nooit uit zonder een schepje mee te nemen. Als alle hondenbezitters dit ook deden ·was het hondepoep probleem in Geffen opgelost. Wij wensen beide jubilarissen nog veel ontspanning en plezier bij de P.H.V. "De Trouwe Helper" .

Adriaan is de eerste elf jaar secretaris geweest van de P,H,V, de laatste 14 jaar als . penningmeester. Vanwege deze functie Kreeg hij de zilveren speld. Hij heeft het volgens

KOPY INLEVEREN VOOR: 1 MAART


Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Al tienta llen jaren een vertrouwd adres voor elk bo uwp roj ec t. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn acrief in:

het bouwbedrij f de projectontwikkeling

Vooral

het vastgoedbeheer het keukencentrum de timmerfabriek

uw feesten en partijen.

G rootschalig of kleinschalig. het is Gebr. van \Vanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn

altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken * Adviezen

't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54

:\ cAFÉ D~ 0~ Elzendreef 1 Q~

~

5386 G: Geffen

~

MARGRIET

Ook voor kinderfeestjes

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

Kerkstraat 5 Geffen

WIHABO DRUKKERIJ Heeslerseweg 13 5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fox: (073) 5 32 47 95

meubelstoffeerderij Voor ol uw fam ilie- verenigingsM agriet toonbankverkoop

Voor ontspanning nauw inspanning

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

- Onderhoud en reinigingsmiddelen voor alle meubelen - Polcythers en Schuimen - Ritsen. Knopen en Knoopvormen - Diverse Coupons - Passementen

Kloosterstraat 9- 13 5386 AR Geffen. Telefoon (073) 532 17 27 fox (073153218 82

en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van juisre datum bi j geboortekoort jes, d rukkosten g ratis. G ratis felicitatiepakket bij geboorteka artjes. Ook voor copieerservice kunt u bi j ons terecht.


ROND DE DORPSPOMP De 58ste stamtafel was gezellig, rommelig en spannend. De voorzitter had al z ' n energie nodig om de leden in het gareel te houden. Misschien kwam dat door de afwezigheid van Theo Prinsen, die bezig was met de voor bereidingen voor de honderdste verjaardag van zijn moeder . Nu begrijpen we pas waarom hij altijd een beetje kind gebleven is. In ieder geval proficiat!! Belangrijk gespreksonderwerp was een uiterst geslaagde carnaval. Zo was de optocht fantastisch . Veel prachtige wagens, met veel jeugdig elan en een echt dweil-orkest. Petje af voor al die enthousiaste deelnemers. Volgend jaar graag weer allemaal pre sent. Misschien met wat minder house- muziek (geen carnavalssfeer), wat minder confetti (wat milieu-onvriendelijk) en wat minder platte teksten op een enkele wagen (je moet je kinderen toch uit kunnen leggen wat er bedoeld wordt zonder aan sexuel e voorl ichting te hoeven doen). Ook de prijsuitreiking was een gezellige bijeenkomst, waar veel geffenaren elkaar weer eens tegen kwamen . Graag volgend jaar wat minder harde muziek, zodat het nog gezelliger kan worden omdat de mensen elkaar kunnen verstaan . Ook de boerenbruiloft was met een gezellig bruidspaar en fraaie toespraken weer klasse Vooral de humoristische toespraak van de pastoor (vanwege ziekte voorgedragen door de burgemeester), sloeg goed aan. Op maandag was er tijdens het "pilske van den burger" sprake van verbroedering doordat alle drie de raden van elf en boerenkapels aanwezig waren. Zeker dankzij het MKK (Maasdonks knapenkoor) , dat spontaan het maasdonks vol kslied ten gehore bracht. Een minder plezierig onderwerp is de varken spest die juist op deze dag het vervoer van varkens in Geffen verbood. Binnen- de gemeen· te is intensief overleg tussen gemeente en NCB om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook honden en katten dienen binnen te blijven om te zorgen dat de ziekte niet verder verspreid, De Geffense varkensboeren hebben nog een beetje geluk gehad dat ze een week de tijd gehad hebben om voorbereidingen te treffen . Zo lijken de gierputten leeg en zijn er ook nog veel varkens verkocht . Toch i s dit maar een schrale troost, want de onzekerheid blijft groot. We hopen dat de epidemie snel over is en dat onze agrarische dorpsgenoten niet te veel schade lijden, want de varkensboeren hebben het toch al zwaar te verduren gehad de laatste jaren.

Er is veel aandacht voor controle van de regels, want er lopen nog steeds onverantwoordelijke idioten rond , die die regels overtreden. 300 controleurs van minsterie van landbouw en de politie houden het vervoersverbod in de gaten , er zijn zelfs helikopters ingeschakeld. Er lijkt een Maasdonkse kabelkrant aan te komen. Radio Vladeracken werkt samen met de streekwijzer aan een eigen nieuwsvoorziening op TV voor onze gemeente. Een soort teletekst voor het lokale nieuws met op de achtergr ond de uitzendingen van radio Vladeracken. Een mooie ontwikkel ing! Misschien begint de stamtafel wel een eigen pagina. Geinteresseerd geraakt? Op 2 maart om elf uur bent u van harte wel kom in café Govers. Tot ziens

? GEFFEN 700 Zoals u wellicht weet is er een comité gevormd ter voorbereiding van de festiviteiten rond het 700-jarig bestaan van Geffen. Werkgroepen worden gevormd, ideeën geopperd data vastgelegd . Om de Geffenaar goed op de hoogte te houden van de voortgang van de voorbereidingen op het grote feest in 1998, is het praktisch als we een vast logo hebben, dat telkens terugkeert op brieven en bij publicaties . Daarvoor willen we graag een wedstrijd uitschrijven. Het is de bedoeling dat u een ontwerp maakt rond "Ge ffen 70011 , in zwart-wit. Iedereen kan meedoen , ongeacht zijn leefti jd Het logo dient duidelijk en herkenbaar te zijn . U mag maximaal 3 ontwerpen inleveren. Inzenden vóór 31 maart a.s. bij Trees Lamers Dorpstraat 6. Een deskundige jury zal een keuze maken uit de ontwerpen . We gaan e rvan uit, dat de winnende ontwerper geen be zwaar heef t, tegen plaatsing op brievenhoofden e . a . Graag zien wij uw ontwerpen tegemoet onder vermelding van naam en adres. Succes! Comité Geffen 700.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Verloren vrijdag 7 februari jl donkere bril in koker. Vermoedelijk verloren in Dr . Poel straat, Joh v. d. Slootstraat, Veldstraat. Graag terug bezorgen. Dr . Poelstraat 24 3


Aa

Il ----

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet * mestdistributie

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Hanegraaf B.V. Geffen , Onderhoud bouwmachines

Bedrij venweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fox (073) 532 50 68

Autobedrijf P.

v. Empel

off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 AV Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

®\.;:J 0

Tel. (073) 503 17 86

P. DE K!JEIN

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

~

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

Tel., (073) 532 46 58

~

Autotel. : 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Q

~

Voorhetvervangen van ritssluitingen, in-ofuitleggen, korteroflanger maken van kledingstukken e.d kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

11

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

BENILDA11

Kledingver-en reparatiewerk, tevens verkoop vangaren en ritssluitingen: Molenberg6

te/.(073) 532 48 50 Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT (0412) 63 40 31 De accountants, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graog vooru it op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te staan. Wilt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel don ons kantoor in Oss, Roodhuisloon 105, tel. (0412) 63 40 31.

ACCOUNTANTS - 81U,.A9-TINGA0\118CURS -.JUnlST!!;N

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. von Zondvoort, Bergstraot 260, tel. (073) 532 25 86

Ma t/m za: 09. 00 - 12.JO uur andere tijden op afspraak.

KERS

PUITWERKEN B.V.

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg JO 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


GOD EN DE BOEKENWEEK

GEFFEN: KERKEN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: ZO. 09.30 uur ZO . 10 .00 uur ZO. 11 . 00 uur LITURGISCHE KALENDER: Wo. 26-02 19.00 u * Vastenmeditatie mmv Passe Partout Za. 01 - 03 10.00 u * H.Mis mmv Bej . koor 19.00 u H.Mis mmv Jongeren koor H-G (+ ki nderkerk) Zo . 02-03 09.30 u + Viering diaken mmv Gem. koor Wo . 05-03 19.00 u * Vastenmeditatie mmv Gem. koor Za . 08- 03 10.00 u * Woord-Corn. d. mrnv Bej.kr. 19 .00 u H.Mis mmv Jeugdkoor(+ kinderkerk) Zo. 09-03 09.30 u + H.Mis Wo. 12- 03 19 . 00 u * Vastenmediatie mrnv Dames koor * vi ering in de kapel + = t.v .-uitzending naar de Heegt

GEFFEN: ZA. 19 . 00 u NULAND: ZA. 19 . 00 u VINKEL: ZA. 17 . 30 u

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 4 maart 1997 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot, Tel. 5323308

HUWELIJKS- EN JUBILEOMVIERINGEN: Opgave bij Trudy Wij gers: Tel . 5323190 (Graag bellen tussen 19.00 - 20 . 00 uur).

VEERTIGDAGENTIJD Op de woensdagavonden zijn er meditaties om 19.00 uur in de kapel waarin we "DE TOCHT DOOR DE WOESTIJN VAN HET LEVEN" belichten. We lezen uit het Oude Testament, het verhaal van Mozes, die geroepen wordt om op weg te gaan met zi jn volk naar het beloofde l and. Deze tocht is niet eenvoudig. Zo gaat de tocht van ons leven ook wel eens door de hit· te van de woestijn, de leegte, de droogte. Maar gelukkig zijn er ook "oasen _van groen": hoop, geluk en vreugde. We gaan op weg met de symbolen: Stok-reistas brood-de bijbel-geloof, hoop en liefde. Er wordt in deze vieringen cummunie uitgereikt en beurtelings gezongen door Passe Par tout., Gemengd koor en Dameskoor. U bent van harte welkom! In de weekendvieringen besteden we aandacht aan het vastenproject voor KENYA . Onze M. O.V. - groep beli cht het thema van de week en er worden toepasselijke foto's opgehangen op het grote kruis. De linderen zetten elke week een symbool in de gecreëerde woestijn vóór het altaat.

Ieder jaar heeft de boekenweek een thema. Deze keer, van 12 tot 22 maart, is dat: "M·iJn · God" . Dat is · verrassend. In de jaren zestig verscheen het ene boek na het andere ;:iet de boodschap: "God is dood". Nu lijkt God weer een 'carne back' te maken. Maar ·wat betekent dat? Oo het eerste gezicht heel verschillende di ngen. De Fr ansman Gilles Kepel heeft het in 1991 over De revanche van God. De titel van zijn boek klinkt een beetje als : "God laat het er niet bij zitten". Hij beschrijft de grote aanhang van Amerikaanse evangelisten en televi siedominees, invloedrijke nieuwe katholieke bewegingen en radicale stromingen van joden en moslims over de hele wereld. Deze stromingen hebben soms een mystiek tintje, maar zijn vaak nogal 'fundamentalistisch'. Ze nemen met andere woorden de heilige boeken heel letterlijk. Andere mensen gaan heel andere wegen. Ze wantrouwen alle godsdiensten die de waarheid in pacht menen te hebben en zoeken God als een 'energiebron' in hun diepste zelf . Zij voelen zich aangesproken door New Age, door Oosterse religies en door een boek als "De Celestijnse belofte" , dat in Nederland tientallen herdrukken beleeft . Parochies zoeken hun weg in deze wereld, waar alles in beweging is. Ze blijven gehecht aan het boek dat staat voor trouw en vastheid van Gods woord. Zij zingen van de Schrift 'die mensenoorsprong schrijft, Woord dat trouw blijft' . In een parochie is elke week een week van het Boek. Maar dat betekent niet dat het Boek aanbeden wordt. Gelovigen herkennen in de Schrift de woorden die God in hun hart geschreven heeft. Op zondag 16 maart wordt in de liturgi e Jeremia gelezen . Het gaat over God, die zijn Nieuwe Verbond niet op stenen tafelen schrijft, niet op perkament of papier, maar in de harten van de mensen.

DANKBETUIGING Omdat het voor ons onmogelijk is om u allen persoonlijk te benaderen, willen wij langs deze weg iedereen van harte bedanken vo"or de vele blijken van belangstelling en medeleven die wi j mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van

MARINUS BERNADUS SCHUURMANS De Talrijke kaarten, telefoontjes, bloemen en de troostende woorden hebben ons bijzonder goed gedaan. Hartelijk dank hiervoor! Echtgenote, kinderen en klei nkind . 5


... We hebben samen een prima inkomen.

U ziet het. Met de nieuwe Op Maat Hy-

Mijn vrouw wil straks een paar jaar stoppen

potheek van de Rabobank kan eigenlijk al-

met werken om voor de kinderen te zorgen.

les. Het is een nieuwe hypotheekvorm, die

Dan willen we minder aan onze hypotheek betalen, kan dat? Ja,

dat kan.

opgebouwd is uit een lening en een verzekering. En afhankelijk van uw wensen kunt u

... Allebei net afgestudeerd en direct aan

dus sparen of beleggen voor uw eindkapitaal.

het werk. Mijn vriend wil meteen een huis

Zodanig dat u altijd maximaal fiscaal voor-

kopen. Kan dat nu al? Want echt gespaard

deel heeft. Uniek is dat u de OpMaat Hypo-

hebben we niet. Ja,

dat kan.

theek op ieder moment kunt aanpassen aan uw wensen en omstandigheden .

... We zijn op zoek naar een hypotheek waar we later weer uit kunnen putten.

Meer weten? Ook dat kan.

Voor de studiefinanciering van onze dochter

Bel met ĂŠĂŠn van onze hypotheekadviseurs:

bijvoorbeeld. Kan dat? Ja,

tel.: 073 - 5340150

dat kan.

Rabobank Het Maasland 6

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren- Kessel, Oijen en Vinkel


MARTINUSNIEUWS VERVOLG OP HET

MARTINUSBIEUWS VAN FEBRUARI

'n Stukje van een jongbejaard iemand: Wie had dat ooit gedacht dat 'n jonge knaap zo vroeg al in 'n bejaardenhuis terecht zou komen. Voor mij is het toch een goede opvang om een tijdje hier te mogen herstellen van mijn knie-operatie, Vele mensen buiten het bejaardenhuis om, vragen aan mij hoe ik het maak hier t ussen de oudjes. Ach weer eens wat andere praat dan altijd maar dat voetballen. Als iemand bezorgt is over mij, dan zijn ze dat hier wel, Je kunt nergens beter zijn dan hier op 'n bepaalde leeftijd, maar ook voor 'n herstel van je gezondheid. Na zo'n 8 weken hier te zijn geweest, wil ik iedereen hartelijk danken voor het meeleven. Op de eerste plaats mag ik wel zeggen de verpleging was altijd voor je in de weer. De vrijwilligsters in de ontmoetingsruimte waren voor mij een goed vertier, kaarten (rikken); een gezellige kaartploeg was er altijd aanwezig, Over vrije tijd gesproken, die heb ik op het voetbalveld in Geffen bij de jeugd van Nooit Gedacht. Verzorgen van materiaal en ballen voor de trainingen op maandag en woensdagavond. En op zaterdag ben ik wedstrijd-coördinator, het indelen van kleedlokalen en velden. En het opvangen van de tegenstanders, leiders en scheidsrechters. Op zondag ben ik grensrechter bij het eerste van Nooit Gedacht. Al zo'n 34 jaar ben ik lid van de vereniging. Ik vind het maar al te fijn om altijd onder de mensen te z~n De jeugd is wel eens lastig maar je moet weten hoe je daar mee omgaat. Als je goed voor hun bent zijn ze dat ook voor jou. Ik kan er nog veel meer van vertellen, maar ik hou ermee op. Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de goede zorgen. De bejaarden wens ik een goede gezonde toekomst.

TOT ZIENS Mies van Nuland van kamer 22.

ENE GOEIE ROTTENRIJKER Niet een persoon, maar carnavalskrant "De Rottenrijker" werd in de regio dit jaar als 'ene goeie' geklasseerd. Mieke Romme één van de redactieleden heeft een stapeltje carnavalskranten op tafel liggen: een gevarieerd aanbod uit omliggende plaatsen. Carnavalsstichting "Krabberdonk" uit Den Dungen looft al een aantal jaren de krant-wisseltroffee uit, voor de mooiste carnavalskrant. "Je moet het niet te serieus zien" zegt Mieke "er is geen officiële jury, maar we beoordelen elkaars kranten op cover (kaft), binnenwq-k en foto's. De tekst wordt niet gelezen, er wordt louter gekeken naar de vormgeving van de krant. Het hoofddoel van deze wedstrijd is notitie nemen var elkaars werk. Dit kan een goede stimulans zijn om nog mooier en beter voor de dag te komen als het jaar daarvoor!" Na het knip- en plakwerk van een aantal jaren geleden, wordt de krant tegenwoordig geheel met de computer in elkaar gezet. Hier voor is Michel Dekkers volledig verantwoorde lijk. Vanaf het begin zet hij zich als hobbyist hiervoor in . Mieke verzorgt- in samenwerking met de secre taris van de Stichting- de telefoontjes, brieven en herinneringen naar de adverteerders en vaste schrijvers. Elk jaar verzinnen ze een kleinood om de desbetreffende mensen, inclusief Mie Roddel en Dien Klets, aan het schri jven te krijgen. Dit jaar was dat een toepasselijke diskette met opschrift: "kzumunmuntjemarhouwe" (wel schrijven)! De foto's worden al een jaar eerder geselecteerd uit de carnavalscollectie van Hans en Wil van Leeuwen. Het is heel raar "zegt Mieke" als iedereen druk zit te rijmen voor Sinterklaas, als de pastoor zijn preken voor Kerstmis voorbereidt en als nog niemand in de carnavalsstemming is, juist dan vergaren wij onze kopij. We kunnen dus ook nooit actueel zijn, dat is een nadeel". Sinds kort is Ingrid Berkel toegetreden tot de redactie en dat geeft weer nieuwe ideeën, een frissen kijk op de krant. De carnavalskrant heeft immers zijn vaste onderdelen en dat zou tot herhalingen kunnen leiden. Dit jaar, echter, beoordeelden de collegaredacties "De Rottenrijker" zeer goed: Van de tien redacties gaven er vijf, Geffen een eerste plaats en dat resulteerde in een tweede plaats na "De Dommeldurper" uit Vught Proficiat!

-"{._

. ~j,..

..

\

;

.

,

7


EFKES BUURTEN MĂˆ ELLEN GIJBELS (13 jr) Na onze violist hebben we een tweede t.v.sterretje in Geffen! Om haar te bewonderen moet u aanstaande zondag 2 maart afstemmen op Ned.3. In het VPRO-programma Villa Achterwerk (09. 00- 11-00u) zingt Ellen Gijbels uit de Johan v.d. Slootstraat samen met Dennie Christian, in het onderdeel MUZIEKTE (ong. 10.30u) (Het programma wordt herhaald op woensdag 5 maart tussen 2 en 4 uur op Ned.3.) Van kindsaf aan is Ellen al fan van de Duitse Schlagerzanger Dennie Christian. Ze is lid van de Duitse fanclub en in een dikke map heeft ze allerlei knipsels over Dennie verzameld. Alle optredens in den lande worden door de fam. Gijbels bezocht. Op zo'n avond wordt het bekende lied "Zaterdagavond" door Dennie gezongen met iemand uit het publiek. (De originele versie wordt gezongen met Mieke). Bij een optreden in Haren stapt Ellen naar Dennie toe met de vraag of zij mee mag zingen, ze is dan 9 jaar. En dat gebeurt! Na die ene keer is het ijs gebroken en wordt ze min of meer zijn vaste mede-zangeresje. Alle optredens zijn vastgelegd op video door haar ouders Frans en Johanna Gijbels. Daarop zie je Ellen, die zonder schroom het lied je zingt voor volle zalen. En dan komt de volgende stap. "Iemand van de VPRO had me zien zingen" vertelt Ellen "en vond dat ik best wel goed zong. Er werd naar de fanclub gebeld, maar daar kenden ze mij niet" . Dan maar een telefoontje naar de manager van Dennie die wist wel wie dat meisje was! Men hield een gesprek met haar en daarna werden er thuis opnamen gemaakt. Er werd gefilmd in "De Ster" in Nieuwkuijk, waar ze samen met Dennie optrad. Ook werd een intervieuw gehouden met Dennie. Dat gaan we dus allemaal zien op t.v., nou ja, allemaal? Een verkorte versie wellicht! Hier houdt echter de carrière van Ellen nog niet op! Naar aanleiding van die t.v .-opname wordt er aan haar zangtalent gewerkt. Zanglessen mag ze nog niet nemen, want haar stem moet nog breken. Wel krijgt ze op school (Carmelcollege in Heesch) in de pauze, ademhalingsoefeningen van haar muziekleraar. En samen met haar begeleider Loet Michalak, is ze gekomen tot het inzingen van 6 liedjes: 4 covers (2 van Dana Winner en 2 van Nicole) en 2 liedjes geschreven door de zanger Frank Ferrari. De muziek (die iets moet afwijken van de originele) wordt overgenomen op een minidisc, op juiste stemhoogte. Veel oef~nen en daarna inzingen in de studio. Van die band wordt een CD gemaakt en 2 liederen worden dan op single gezet. Die gaat naar de platenmaatschappij en vervolgens afwachten of hij verkocht wordt. 8

Ellen wil graag komen tot 10 liedjes, binnen een half jaar en hoopt dan in een voorprogramma van zangoptredens te komen. Ze wordt daarom ook ingebracht bij een boekingsbureau Haar eerste twee optredens heeft ze al achter de rug nl. in huize De Heegt, waar oma van Rooij woont. Op oudejaarsavond en op de nieuwjaarssamenkomst georganiseerd door Adrie Romme, konden de bewoners al van haar zang genieten. "Mijn grootste wens is om zangeres te worden of te werken bij r adio of t.v. "zegt Ellen. Ik zie me echt niet op kantoor zitten!" "Je moet er geluk mee hebben" aldus haar ouders. Zij en broertje Frank gaan in ieder geval trouw mee naar elk optreden en staan helemaal achter Ellen. Ook op school krijgt ze vrij voor optredens, maar moet de lessen wel inhalen. We kijken uit naar "Zaterdagavond" dat zondagmorgen a.s. wordt uitgezondeni

WIE WAT WANNEER FEBRUARI

21 G'68 heren Al- Graphiset TSR, 20.30 uur De Geer, dames B2-Den Bosch, 19.00 uur De Geer . 25 KV1!, Avond 'Kunst en Kitsch', Gouden Leeuw, 20,00 uur 27 KVO, vrouw-geloven en samenleving met als thema: breuken als bronnen in Heesch

MAART 03 KVO, uitwisseling met de afd. Liempde 03-04 KVO, vrouw-geloven en samenleving in Heeswijk 08 Buurtver. De Molenhoek, feestavond 12 Mensen in Nood, inzamelactie kleding 13.30- 16.00 uur in de Bonkelaar 13 KVB, Krekulavond Gouden Leeuw


TANJA

HUP

Dat zong men Tanja van Erp toe, vanwege haar overname van slijterij 't Heike én vanwege het oranje kleurtje dat de winkel heeft gekregen! Tanja (21 jaar) wil het allereerst gezellig maken en sfeer scheppen in de slijterij, die ze een nieuwe naam heeft gegeven: "D' N MALDER". Deze naam heeft niets met drank te maken, maar herinnert aan haar grootmoeders bijnaam Dien de Malder. Ene malder is het dialectische woord voor merel en het is niet precies bekend hoe grootmoeder van Erp aan die naam komt. Tanja doorliep de mavo en het grafisch ly::_::. ._1 ceum. Omdat ze geen werk op haar vakgebied kon vinden ging ze werken in de slijterij aan de Kloosterstraat. Dat beviel haar goed en toen ze onlangs de kans kreeg om de winkel over te nemen heeft ze die stap gezet. Wat gaat er veranderen? "Ik, in ieder geval niet!" lacht Tanja. De winkel krijgt een andere indeling en de wanden de reeds genoemde nieuwe verflaag (oranje kleur 2001, dus geen menie-onderlaag!). Verder wil ze een breed assortiment drank gaan aanbieden en cadeauartikelen aanvullen.

HUP

Elke twee weken kunt u in Torenklanken aanbiedingen aantreffen, Haar ideeën op het ge.Pied . van grafische vormgeving kan ze goed kwijt in haar nieuwe job bij het samenstellen van advertenties e.d. We lopen even door de nog lege ruimtes. Haar vriend Joost en nicht Simone bieden een helpende hand bij het schilderen van de nieuwe kleuren. De winkel en het kantoortje zijn ruim genoeg, de opslagruimte wat krapjes. De winkel, zo midden in het dorp, is heel gunstig. Tanja heeft er zin in en wil duidelijk haar eigen ideeën gaan profileren. Ene malder, is volgens Tanja van Thé van Dien de Malder, een drukke, herrie makende vogel! Tanja daarentegen bekijkt alles rustig en wil zo zoetjesaan helemaal inburgeren in de Middenstandswereld van Geffen. Zij hoopt veel klanten op een vriendelijke manier 'aan d'n drank te helpen' in de goede zin van het woord! De redactie wenst haar daarbij veel succes toe!

Stt;tut; t, ',e 1/tatde,i Kloosterstraat 5b GEFFEN tet.: (073) 532 46 59

Hoppe jonge jenever 19, 95 Hoppe vieux 19, 95 Hoppe citroen brandewijn 15,95 Legner fine 16, 95 Legner lichte borrel 16, 95 aanbiedingen zijn geldig van maandag 8 maart t/m zaterdag 15 maart


KOPAK GEFFEN SCHENKT JUNIOREN WKG GEFFEN

Supermarkt KOPAK GEFFEN van de familie Leyten heeft enkele weken gelede~ de junioren van korfvalvereniging D.K .G. uit Geffen van nieuwe sporttassen voorzien. De korfbalvereniging wil KOPAK GEFFEN bedanken voor deze mooie tassen.

500 gram

shoarmavlees 150 gram saus 5brg1hdje~

HANDWERKCLUB DE NUIVERE HANDEN

Handwerkclub "DE NIJVERE HANDEN" bestaat 12~ jaar. Sedert augustus 1984 komen we op de maandagmiddag gezellig bij elkaar. Vroeger in Huiz e de Heegt, maar sinds de opening van 't Oude Klooster in deze recreatieruimte. In deze zaal wordt ook elk jaar onze verkooptentoonstelling gehouden. Enkele dames zijn al lid vanaf het begin. Dina ~.d. Ven en Marietje Willemse begeleiden de groep al vanaf de start, We vierden dit heuglijke feit afgelopen maandag met een gezellige middag. Een leuk optreden van enkele bekende Geffenaren zorgde voor een vrolijke stemming . En natuurlijk ontbrak ook de feesteli jke traktatie niet! Heeft u interesse in onze club? Loop dan een keertje vrijblijvend binnen, Wij zijn op maandag van 13,30 uur tot 15.30 uur in 't Oude Klooster , Tot ziens. De Nijvere Handen

Veel variatie smakelijk in de pa-,.11-.~kt.

.1~·-?/ ~ .l•-i!,' ,

/~ -

lGf• -,~ ~ •

, -~~,.. .... !'.' .. ·.

Geldig van 24 februari tot en met 4 maart 1997

.

..~.~,v;P

gekruid gehakt,

diverse smaken, 100 gr.

95 •

o.a. Stroganoff, Indisch of Boeren Geldig van 3 tot en met 8 maart 1997

Keurslagerij

Iedere maandag t/m woensdag

VAN TUYL

Macaroni uit eigen keuken. Iedere donderdag t/m zaterdag

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

Nasi en Bami uit eigen keuken.

KEURSlAGER

10

~


KARNAVALSSTICHTING ROTTEN RIJK Geachte Carnavalsvrienden, Carnaval 1997 is weer verleden tijd en bij een terugblik mogen we stellen, een geslaagd carnaval . Zeker wat betreft de optocht mogen we dit zeggen. Gelukkig viel Geffen net buiten het besmet verklaarde. gebied, zodat we de wagens niet in hoefden te leveren en bovendien werkten de weergoden eveneens mee . Hieronder volgen nog wat cijfertjes van de jurering, gerangschikt op de 3 beoordeelde onderdelen. Gelijk geëindigd, zoals bij de wagens 7 en 8 is de beoordeling voor het carnavaleske doorslaggevend . Overigens zijn bij onderstaande cijfers de hoogste en laagste gegeven punten niet meegenomen.

CARNAVALSWAGENS PRIJS DEELNEMER le 2e 3e

FC "De Knuppels Keihard de Zatste CV "Tutje Wup"

4e Se 6e 7e 8e 9e

Superg(r)overs Cafègangers Zeg mar niks CV "De Kruipers" CV "De Tobkezen" CV "De Ettertj es"

ONDERWERP(fol)'ITO)

CARNA- IDEE AFWERVALESKE KING

Jan v . Ravenstei n Wide westen Houdt de carnaval DRAAIEND met het mundje open Onderdeel v.d. Raad van elf Vuurwerk Schotels Bier De Love-keet Cafè Wilma

69 69½ 62½

68 63½ 63

71

59½ 59½ 57 53½ 53 51½

62 56 57 51½ 56 53½

51½ 55½ 56 56 52 51½

Zwembad Circus Pico Bella Rij zoetjes met baby aan boord Wilde westen

58½ 55 53½ 49½

59 54 51½ 52½

56 49½ 51½ 53½

Kzumunmuntjemarhouwe Alles onder één Hoedje

61 57½

61 57

64½ 57

Hij en zunmuntjehouwe

55

56

54½

71½ 60½

GROEPEN JEUGD

2e 3e 4e

Kinderen v. Bergen

P. Bella- M Jansen Paul Thijssen Kinderen v.d. Camp

VOLWASSENEN le 2e

Boerenbruidsparen Hoar op den dijk

INDIVIDUELEN JEUGD

fe

Joost v . Erp

VOLWASSENEN le 2e

Echtpaar v. He rpen Kind. - v . Zantvoort

Wij zien ze vliegen Kooi

63½ 62½ 62½ 66 57 60½ Mede namens de werkgroep onze dank voor uw bi jdrage aan het wel slagen van de Carnavalsoptocht 1997. Bestuur Carnavalsstichting "ROTIENRIJK"

BEDANKT CV de Superg(r)overs wil bij deze iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan onze carnavalswagen. In het bijzonder: Fam. van Bergen Ronald van Herpen Bouwbedrijf van Schijndel

Café Govers (Maartin) Perry van Schijndel Rietdekkersbedrijf Molenaar

Diny van Wanrooij Toon Lepoutre Wi 1.ly Hanegraaf Iwan van Zandvoort Piet Swanenberg NAS Installatiebedrijf Mauritz v. Dinther Gloudemans Door jullie medewerking behaalden wij de 4e plaats! Dè ge bedankt zèt dè witte!

11


'-

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout.

GEMEENTE

MAASDONK

/

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK : Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis {tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 532 22 71) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten alleen na telefonische afspraak {tel. 073 - 534 21 00 toestel 160) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 25 72

Wethouder A.A.M. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 20 61 Wethouder J.C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 24 90 De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. 12

LOKETFUNCTIE POLITIE

Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uur, tel. 041 2 - 681 111 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, tel. 073534 21 00

BURGERLIJKE STAND MAASDONK JANUARI 1997 Geboorten: 03-01 03-01 04-01 06-01 08-01 13-01 17-01 19-01 20-01 28-01 30-01 31-01

Elien Petronella Johanna Ploegmakers Maikel van Weert Freek van Wamel Mike van Santvoort Stef Lambertus Theodorus van der Heijden Stephanie Alice Elise Wintels Iris Henrica Gerardina Dikkeboom Maaike van Gameren Ankie Gerarda Francina Maria Smits Theo Lambertus Hendrikus van der Donk Stijn Theodorus Hendrikus van Erp Simone Johanna Wilhelmina Smits

Overliiden: 04-01 09-01 10-01 14-01 20-01

Johanna van Niftrik-de Haas, 95 jaar Helene Maria van der Ven, 76 jaar Anna Maria Catharina Verbaarschot, 9 1 j aar Marinus Boselie, 66 jaar Dorothea Frederica Geisler-van Slingerland, 73 jaar

VOORDRACHTEN VOOR KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN In 1996 is veel veranderd bij het verlenen van Koninklijke Onderscheidingen. De wijze waarop mensen kunnen worden voorgedragen en de manier waarop de voorstellen worden beoordeeld zijn ingrijpend veranderd. Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen een idee krijgt van een persoon die in aanmerking zou kunnen komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Het is plezierig wanneer u dergelijke ideeĂŤn zo vroeg mogelijk doorspreekt met de burgemeester. U kunt hiervoor een afspraak maken met de bestuurssecretaresse, mevrouw Van Lith. Wanneer u iemand in het bijzonder wilt voordragen bij gelegenheid van een speciale gebeurtenis, dan is dat mogelijk. Daarnaast is er jaarlijks bij gelegenheid van Koninginnedag een zogenaamde "Algemene Gelegenheid". Voor 1997 zijn de aanvragen al lang in behandeling, maar mogelijk kent u iemand die in 1998 in aanmerking zou kunnen komen. In dit artikel lichten we een aantal zaken toe die te maken hebben met Koninklijke Onderscheidingen.


Bijzondere verdiensten Met het nieuwe decoratiestelsel wordt de nadruk meer gelegd op bijzondere persoonlijke verdiensten of prestaties. Dat betekent dat, meer dan tot nu toe, bijvoorbeeld vrouwen, vrijwilligers en mensen uit minderheidsgroepen voor een onderscheiding in aanmerking zullen komen. Van "verdiensten" is volgens de nieuwe regeling sprake, wanneer iemand zich geruime tijd heeft ingezet ten dienste van de samenleving op een manier die uitgaat boven hetgeen normaal gesproken van hem of haar verwacht mag worden. Om te stimuleren dat mensen met deze bijzondere verdiensten voor een onderscheiding worden voorgedragen, wordt aan verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties gevraagd een grotere rol te spelen bij het doen van voorstellen.

U kunt uw voordracht schriftelijk indienen bij de burgemeester van Maasdonk, Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Schrijft u in de linkerbovenhoek van de enveloppe: KABINET. Het heeft de voorkeur dat u een afspraak maakt met de burgemeester voor een mondelinge toelichting op een voordracht. Voor een afspraak kunt u bellen naar de bestuurssecretaresse Mevrouw Van Lith, tel. 073 - 534 21 00. Overleg vooraf met de burgemeester is wenselijk en voorkomt onnodige teleurstellingen.

Informatie Voor meer informatie over het een en ander kunt u altijd contact opnemen met de bestuurssecretaresse, mevrouw Van Lith, tel. 073 - 534 21 00. Er is bij haar ook een uitgebreide folder beschikbaar over het herziene decoratiestelsel.

Rol burgemeester De burgemeester zal een centrale plaats innemen in de procedure als eerste aanspreekpunt en als adviseur over decoratievoorstellen. De burgemeester brengt advies uit over alle bij hem ingediende decoratievoorstellen. Ook kan hij een suggestie doen over de hoogte van de toe te kennen onderscheiding. De burgemeester is verplicht alle aanvragen van een advies te voorzien en door te zenden aan de commissaris van de Koningin. Nadat ook die zijn oordeel over het voorstel heeft uitgesproken, stuurt die het aan het Kapittel voor de Civiele Orden. Dat is een centraal adviesorgaan wat over alle voorstellen in den lande advies uitbrengt aan de minister over het al dan niet toekennen van onderscheidingen.

rATTENTIE.

CENTRALE MENEER JANSSEN ZET NU ZUN VUIL BU tTEN. HET VERMOEDEN B,ESTMT DAT H~ OOKGlAS IN Z N-HUISVUILZAK HEEFT STUUR ONMIDDELL~K VERSTERK! NG- .

Geen eremedailles meer Het verkrijgen van een onderscheiding bij aantoonbare verdiensten is geen gunst en geen recht. Het is een erkenning, die absoluut geen precedenten schept. De voor erkenning benodigde waardering die leidt tot een voordracht uit de samenleving kent meestal een persoonlijk en/of sociaal element. De eremedailles, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau worden niet meer uitgereikt. De eerder verleende eremedailles behouden hun waarde en betekenis als Koninklijke Onderscheiding. De orde van Oranje Nassau wordt in het nieuwe stelsel uitgebreid met die van Lid in de Orde ¡van Oranje Nassau.

Waardering eerder uitgereikte onderscheidingen blijft. Dat het nieuwe decoratiestelsel ook enige veranderingen in de te verlenen onderscheidingen inhoudt, en dat personen uit een breder deel van de maatschappij voor erkenning in aanmerking zullen komen, betekent niet dat de onderscheidingen die in het verleden zijn verleend minder waard zijn geworden: de waardering die in het verleden door het verlenen van een onderscheiding is uitgedrukt wordt niet aangetast.

Voordragen van een persoon Wanneer u als vereniging of als persoon iemand wilt voordragen voor het ontvangen van een onderscheiding, dan verzoeken wij u het volgende te doen.

13


OPEN EEN JONGERENREKENING EN HIJ IS VAN JOU. Alsjebl ieft. Een gratis panoramacamera van de Regio Bank. Het enige dat je hiervoor hoeft te doen, is naar de Regio Bank gaan en een Jongerenrekening openen. Bij deze betaal- en spaarrekening krijg je verder nog een Europas met PIN-code, een mooie rente over je spaargeld, regelmatig een rekeningafschrift en een handig tasje waarmee je de camera mooi aan je broekriem kan hangen. En om je fotografie-uitrusting helemaal compleet te maken, krijg je er ook nog een fotorolletje bij. Dus: ga snel naar d~ Regio Bank en open een Jongerenrekening.

REGiq_/4.i-BANK 7 DE BANKIER DIE JE KEN T

1=1VA â–

PA

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

14


DIT WAS TOT

VOOR KORT EEN

r/ ,MENS IN NOOD Paola was een straatkind uit Maputo, de hoofdstad van het armste land van de wereld, Mozambique. Hij vond een warm thuis, heeft nu te eten en kan naar school. Mensen In Nood betaalt zijn opleiding. Nu de vrede In Mozambique op komst Is, ziet de toekomst van Paolo er weer zonnig ult. Het verhaal van Paolo Is te klein voor het Journaal, maar te groot om te vergeten. Honger, armoede en oorlog drijven kinderen als Paolo de straat op. Mensen In Nood vergeet ze niet, u toch ook niet?

HULP HELPT. HELP MENSEN IN NOOD. GIRO 1111.222

\!I KL E DI N GA C T I E V OOR MENSEN UW IlEDING

IN

NOOD

DE MOEITE WAARD

Elk jaar komen niet alleen onze medewerkers maar ook een groot netwerk van vrijwilligers i n actie om voor Mensen in Nood zoveel mogelijk kleding in te zamelen. Pla~nen, organiseren, publiceren, voorbereiding, kleding wegbrengen, verzamelen, selecteren, inpakken, transporteren •••• Allemaal om onze Kledingactie van begin tot eind tot een suc ces te maken, voor hulp aan mensen in nood, Kortom: de moeite waard, want waar commerciële inzamelaars de opbrengst van verkochte kleding gebruiken voor eigen gewin , zameldt Mensen in Nood kleding in voor directe hulp, De inzamelactie wordt gehouden: WOENSDAG 12 MAART 13.30-16.00 uur in de BONXELA.AR.

Er zijn vrijwilligers aanwezig om de kle ding in ontvangst te nemen. uw overtollige kleding is van grote waarde voor de hulpverlening. Bij rampen en oorlogen stuurt Mensen in Nood de bruikbare kleding rechtstreeks naar de noodgebieden. Daar regelen hulpverleners uit het land zelf de distributie. Afgelopen jaar ontvingen tienduizenden slachtoffers van oorlogs-

Mensen in Nood Postbus 1041, 5200 BA 's Hertogenbosch

geweld, onze kledingpakketten, in Honga~~e (vluchtelingen uit voormalig Joegoslavie), in Liberia en in Angola , Het bli jft daar hard nodig, dus onze inzet zeker waard. In noodsituaties is meer nodig dan alleen kleding, Daarom besteedt Mensen in Nood de opbrengst van kleding die niet voor verzending in aanmerking komt aan projecten of aankoop van andere hulpgoederen. Zo gingen er vorig jaar behalve kleding ook hulpgoederen voor zo'n f 400 , 000, -- (onder meer kookgerie, huisraad, zeildoek, dekens en kindervoeding) naar de Zairese vluchtelingen. Ook deze hulp blijft nodig, en dus zeker de moeite waard. Eigen kracht We geloven in eigen kracht. Kracht van de mensen ter plekke, van de lokale hulpverleners, van onze vrijwilligers én uw kracht, Om te helpen zo veel mogelijk goede, nog draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens naar de plaatsen van inzameling te brengen. En die moeite is het waard Juist voor de Mensen in Nood, Met ingezamelde kleding, maar ook als u iets wil vragen over de inzamelingsactie, kunt u altijd terecht bij de Kledingactie van Mensen in Nood: J, Catsstraat 21, 5216 JT 's-Hertogenbosch tel. 073 614 22 08 - fax 073 612 24 75.


K.P.J. afd.

Geffen Pos tl,us <J -

'.i:.!U& ZG

C:ef! c,11

en met 23 mei, Vanaf 18,00 uur kan gestart worden met de wandelroutes van 5 of 10 km in en om Geffen. Ook dit jaar wordt er l dag in Nuland gestart en geĂŤindigd, Meer informatie over de Wandel-4-daagse volgt tegen die tijd, Doet allen dit jaar weer mee. De Jeugdvakantieweek wordt dit jaar gehouden van 18 tot en met 22 augustus, de vijfde week van de schoolvakantie, Vorig jaar is de lokatie bij het Hondensportterrein 'De Trouwe Helper' zeer goed bevallen en daarom willen wij ook het komende jaar daar de jeugdvakantieweek organiseren. De week zal het thema 'Zigeuners' hebben. Ik kan al vast verklappen dat ons kamp bezoek krijgt van een aantal zigeunerfamilies en dat we samen met hen een spannend avontuur gaan beleven . Zoals jullie zien hebb en we weer grootse plannen dit jaar. En we hopen dat er veel kinderen mee zullen doen. Tot kijk, Stg, Jeugdvakantiewerk Geffen

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Zondag 26 jan. werden de KPJ asp . jongens het handbalteam verrast door Timmer bedrijf T. Leijten met nieuwe shirts. Op de foto van links naar rechts: Mevr. en Men. Leijten, M.Albers, R. Romme, N.Nederkoorn, M.Leijten, B.v.Erp, Trainer T.v.Griensven. Zittend v.l.n.r. Tw.Leijten, G.J.v.Dijk, D.KlĂ–sters, T.Romme, H.Romme en T.Albers. Wij zijn timmerbedrijf Leijten zeer erkentelijk voor de aanbieding van de mooie oranje shirts en de prachtige keeperstrui .

VERLOREN Autosleutels met andere sleutels. Dinsdag 4 febr. vanaf Rijksweg over de Papendijk naar Dorpsplein. Graag terugbezorgen bij Redaktieadres de Rosmolen 52.

9'f 0IERENSPECIAALZAAK&VEEVOEDERS A,a ~

B. de Kinderen v.o.C.

J1

Molenstraat 32, Geffen Tel. 073 532 55 51

Hoi allemaal, Het Jeugdvakantiewerk Geffen is versterkt met een aantal nieuwe enthousiaste mensen. De komende jaren zullen wij ons weer inzetten voor een goede organisatie van de Paas aktiviteit, de Wandel -4-daagse en natuurl~k de Jeugdvakantieweek. De voorbereidingen z~n al in volle gang en de data van de aktiviteiten liggen va.st, Pakt u de agenda er al vast bij, want hieronder staan alle data vermeld . Wat staat er dit jaar allemaal op het programma? Allereerst hebben we op Paaszaterdag een leuke dag in petto voor alle Geffen se kinderen, De Paasaktiviteit v indt plaats op 29 maart bij de Bonkelaar en zal helemaal in het teken staan van het 'Circus'. In de volgende uitgave van Torenklanken kun je meer lezen over wat we die dag gaan doen De Wandel-4-daagse is dit jaar van 20 tot 16

Het voorjaar komt eraan, en wij zijn er klaar voor. -groente- & bloemenzaden -potgrond, siertuincompost bemeste tuinaarde, gedr. koemestkorrel, kunstmest, wormenhumus etc. etc. Onze openingstijden zijn: ma Um vr 13.00 - 19.00 zaterdag 8.30 - 17.00


VRIENDENVLADERACKEN Peter Aarts en de Platte Ribben op Brabantse Avond in Vinkel op zondag 9 maart.

Postbus 86 5390 AB Nuland

ZWEMVERENIGING 'T WATERRIJK NULAND/HEESCH JIPPIE JAHEE WE HEBBEN HET WEER GEHAALD!!!! Op zaterdag 18 januari hadden we weer ons jaarlijks terugkerend 10 uurs zwemfestijn gehad. Het was weer reuze gezellig die dag en ontzettend spannend want wij gingen voor een nieuw record en we hebben het al weer geflikt. Met 40 kilometer en 60 meter zijn wij maar liefst 920 meter over ons oude record gegaan. Dit is trouwens al het vijfde opeenvolgende jaar dat we ons eigen record breken en daar zijn we bijzonder trots op. Maar wie nam deze keer de veelbegeerde zwemtrofee mee naar huis? Nou deze keer, na 10 uur hard zwemmen, heeft Den Bosch de overwinning gehaald. Met 43 kilometer en 933 meter versloegen zij Valkenswaard en Nuland die tweede en derde werden. Het laatste uur was trouwens zeer gezellig, want de verenigingen moesten dit uur opvullen op een originele/ludieke manier . Dit jaar was dat Country en Western. Wij van Nuland hebben alvast een feestje gevierd, want we moesten nog maar 160 baantjes te trekken voor een nieuw record. Ik heb verschillende indi anen met cowboys en girls zien dansen maar er werd toch nog fl ink · doorgetrokken en dat maakt het nog gezelliger. Maar dit waren niet de enigste plaatsen die verdeelt konden worden. De andere prijzen gingen naar: Bij de alternatieve marathon bij de jeugd naar de watervrienden uit Nuland bij de andere naar de Trioss Beukberen uit Oss. Ook werd er nog een prijs beschikbaar gesteld voor de origineelste groep en di e prijs ging naar Gertjan Ketelaars uit Vinkel met de speeltuin.

Op zondag 9 Maart a.s. zullen op de Brabant se Avond in Vinkel de Deurnese zanger Peter Aarts en de komische muziekgroep "De Platte Ribben" utt Empel optreden, De avond wordt gehouden in café d'n Driehoek in Vinkel en begint om 20.00 uur. Peter Aarts komt uit Deurne en heeft inmiddels in de 18 jaar, dat hij optreedt al een grote reputatie opgebouwd, Hij zingt veel over zijn geboortestreek en veel van zijn liedjes zijn te horen op Omroep Brabant, Daarnaast weet hij zijn publiek bijzonder te boeien met zijn humoristische verhalen over vroeger, maar ook over het heden. "De Platte Ribben" zijn een 4-mansformatie uit Empel, In de 13 jaar van hun bestaan, hebben ze al een grote bekendheid opgebouwd in de regio met hun vele succesvolle optredens . De titel van hun optreden is: "Zo het waar en zo het is". Ze brengen eigen liedjes met eigen teksten begeleid door accordeon, tuba en gitaar, De ve le humoristische liedjes worden heel aantrekkelijk gemaakt door de vele verkleedpartijen. Zoals ook het liedje over "Opa op de motor", die letterlijk van · het podium afrijdt, Kaartjes zijn te koop bij café d'n Driehoek in Vinkel (tel 073-5321862), v.d. Doelen Bloemenshop in Geffen en Meijer Schilderwerken in Nuland.

Bij _de spelletjes ging de eerste prijs bij de J?~gens naar: Boris van Vugt uit Nuland. en biJ_de meisjes ging de eerste prijs naar Lieke Hoogmoed uit Valkenswaard Je ziet wel, het was een zeer gezellige maar drukke dag. groetjes Frenk van Gogh, commissie 10 uurs zwemfestijn.

Pastoor vd. Kampstraat 1a 5386 AH Geffen Telefoon (073) 53225 70 Fax 5322539


CDA AFD MAASDONK Nota Minimabeleid

Er komen landelijk , maar ook bij onze gemeente, steeds meer signalen over stille armoede. In het najaar heeft de CDA-fractie bij de begrotingsbehandeling daar al zijn zorg over uitgesproken. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, ouderen, en met name alleenstaande ouderen, met alleen een AOW, ondervinden dagelijks dat het b~zonder moeilijk is daarvan rond te komen. Onderzoeken hebben aangetoond dat de koopkracht van deze groepen mensen behoorlijk is aangetast.

Frans van Nisterlrooij (5322572) Gerrit van den Helm (5324311) Rini van de Ven (5321653) Jan van Erp (5322490) Mark van der Doelen (5324385)

e.v.

TUTJEWIP

Wethouder Frans van Nistelrooij heeft, als portefeuillehouder sociale zaken, dit voort varend aangepakt en presenteerde in de commissie welzijn van deze maand de Nota Minimabeleid. De nota bestaat uit een aantal onderdelen, en daarvan komen nu de volgende onderdelen aan bod:

*

regeling koudetoeslag 1996 . Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat de winter van 1996 gemiddeld voor hogere stookkosten heeft gezorgd, Het voorstel is om mensen met een inkomen op het minimum niveau een bijdrage van f 100,00 te verstrekken . *schuldhulpverlening.De bedoeling hiervan is om mensen met schulden die daardoor in een moeilijke positie terecht komen te helpen door het treffen van een betalingsregeling met schuldeisers en mogelijke schuldsanering, * het instellen van de declaratiefonds. Dit houdt in dat de gemeente vergoedingen kan verstrekken aan mensen met een minimuminkomen om deel te kunnen nemen aan maatschappelijke, sportieve en culturele activi teiten zoals lidmaatschap verenigingen, bezoek peuterspeelzalen, deelname schoolkampen, deelname schoolreisjes, abonnementen, etc. * gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid. Dit beleid is belangrijk om mensen met een minimum inkomen en zonder vermogen, financieel tegemoet te komen door gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentel~ke belastingen of heffingen.

Behandeling van de Nota Minimabeleid staat voor de raadsvergadering op 11 Maart 1997 gepland, waarna tot uitvoering van het Mini mabeleid kan worden overgegaan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

18

Na een geweldige carnavalsoptocht bedanken wij: Antoon v . d. Doelen Cafe Govers - Cafe De Gouden Leeuw- Cafe De Nieuwe Ark - Harry v. Oórt - Rinie v.d. Heyden - Ellen en Rob Spermon- Hoar op d'n Dijk - Tobkezen - Jan-Willem v. Lee - Paul v.d. Veerdonk - Ernis schil.~èrs__ - Jos v. Erp - Adje en Tiny Lamp - Mark Jonkers - Gerard v.d. Wouw Gerrit Hermes - De Kruipers , speciaa: Christian v . d. Wetering Ook willen wij al onze ouders bedanken en iedereen die wij vergeten zijn, C.V. Tutjewup


De dekenale Vastenaktie steunt dit project. De spaardoosjes worden me t Palmpasen ingezameld. MOV Geffen

DANKBETUIGING

MISSIE OHnV/XXEU-IG vue:;

(j!J!ĂŻz.H

SPAREN HIER - INVESTEREN DAAR De Vasten is de periode die uitziet naar Pasen . Van oudsher is de zingeving van het vasten weerstand proberen te bieden aan de eindeloze verleidingen van macht, bezit en roeJil . De verleidingen waaraan ook Jezus bloot stond tij dens zijn eigen vasten in de woestijn. In de jaren zestig werd de vorm vasten aan iedereen persoonlij~ overgelaten. En vasten kreeg een nieuwe inhoud: een oefeni ng in christelijke naastenliefde voor de minder bedeelden in de wereld. Vandaag de dag is vasten nog altijd actueel . De b~hoefte aan een eigentijdse invulling van vasten groeit . Steeds meer mensen vasten in solidariteit met de armen , en met aandacht voor soberheid en bezi nning. In deze weken wordt aan de kinderen weer een spaardoosje uitgereikt. De vormelingen en de communicantjes van dit jaar, de kinderen in de kerk en van het kinderkoor krij gen een doosje. Ook kun je er een afhalen op de pastorie . SPAAR MEE! Ook jij kunt een steentje bij dragen . Een echte steen in dit geval voor de bouw van een trainingscentrum in Kampa ya Samaki in Kenya . Want dit gebouw moet er komen! Een centrum waar cursussen gegeven kunnen worden . Opleidingen in de gezondheidszorg, watergebruik en hygiĂŤne en het verbeteren van landbouw en veeteelt .

Hierbij willen wij Graden Tonnie iedereen bedanken voor de schitterende dag die wij als boerenbruidspaar hebben mogen meemaken en niet te vergeten de fantastische vrijgezellenavond. Het zitten op de erdkar was voor ons een belevenis op zich . De mooie toespr aken en speeches fijn om naar te luisteren en je af te vragen van wie hebben ze dat toch allemaal . We hebben gesmuld van het krentebrood, de erwtensoep en de kippenpoten die geschonken zijn door Bakkerij van Hoorn,Friture Govers en Poelier van bruenen. In de Heegt was het een mooi samenzijn. Ook zagen wij daar onze buren en bekenden van de Bredeweg en Bergst raat. Grad probeerde alvast een kamer t e bespreken want het leek hem daar wel wat. Vandaar zijn we verder gegaan naar 't Haasje alwaar we goed werden ontvangen. Evenzo in de Ark en de Gouden Leeuw . Na de koffietafel in de Boktor hebben we afscheid genomen van vrienden en bekenden. Het was een dag om niet te vergeten. Namen noemen doen we niet meer want dan kun je makkelijk iemand vergeten. Wij bedanken iedereen die hieraan meegewerkt heeft. Ook bedankt voor de mooie kado's en de foto's en video van deze dag. Graden Tonnie Boerenbruidspaar 1997

NIEUW!!!!NIEUW!!!!NIEUW!!!!NIEUW!!!!NIEUW!!!!NIEUW!!!!NIEUW!!!! Aanhangwagenriibewiis: NU IN 2 DAGEN MOGELIJK!!!! Motorriibewiis: haal nu u theorie en ga in het vooriaar u motorriibewiis halen nu mogeliik binnen 1 WEEK!!!! Autoriibewiis: spoedcursussen van 12DAGEN! ! ! ! Of van 6 TOT 8 WEKEN!!!! GEEF JE NU AL VAST OP VOOR DE NIEUWE THEORIECURSUS! ! ! !

VOOR INFO BELLEN: Autoriischool P. de Klein Heegterstraat 34 0735324658 of 0653184263

19


(Vlf'v') Lourdeswerk Nationale Bedevaarten ~~

Mw A. van den Boogaard

(2

Bergslraat 35 5386 KK Geffen telefoon (073)5324230 Giro. 2105456

Sinds kort bestaat er in onze Parochie het Lourdes comite "Lourdeswerk Nationale Bedevaarten" Geffen/Vinkel. Graag willen wij ons aan u voorstellen en vertellen wat voor werk wij doen. Het Lourdes werk maakt deel uit van de Vereniging tot samenstelling van Nederlands Bedevaarten (V.N.B . ) in 's-Hertogen bosch. Deze vereniging organiseert reizen naar o, a. Lourdes en wij ,~ als Lourdes comi te maken gebruik van de faciliteiten van het Bureau V,N.B. Wij als vrijwilligers proberen op de eerste plaats goede voorlichting te ge· ven over de reis mogelijkheden, het verblijf in Lourdes en het programma dat de vereniging te bieden heeft. Per trein, bus of vliegtuig is het mogelijk om in de maanden mei, juli, september en oktober naar Lourdes te reizen. Speciaal ingerichte treinen en snelle vliegtuigen zorgen voor een comfortable reis. Hotels in meerdere categorieen bieden een aangenaam verblijf. Voor de opvang van die pelgrims, die vanwege hun ziekte of handicap niet in een hotel kunnen logeren, staat in Lourdes een aangepaste accomodatie ter beschikking. Op bedevaarten gaan betekent: samen beleven van het geloof tijdens vieringen, processies en in andere bijeenkomsten. Elkaar steunen in de ervaringen die het gehandicapt of ziek zijn met zich meebrengt. Samen problemen bespreken die men op het levenspad tegen komt. Maar op bedevaart gaan betekent ook een stuk

• • • • • •

20

ontspanning: bezoek aan de huisjes van llerbadette, een tocht naar de pyreneeën, een kopje koffie drinken, winkelen. Kinderen, jongeren ouderen voor iedereen heeft een bedevaart zijn eigen waarde en belevingen. Vele keren terug naar Maria, om bij haar wederom kracht op te doen; nogmaals de saamhorigheid in de groep te beleven, bekenden en vrienden "van eerder 11 opnieuw te zien. Begeleiding van de bedevaarten biedt de Nationale Bedevaarten op allerlei gebied : Verpleegkundige en medische begeleiding: een deskundige staf van artsen, verpleegkundige en brancardiers staat borg voor een opt i male verzorging tijdens de reis en het ver blijf in Lourdes . Veel jongeren zetten zich vrijwillig in voor de bedevaarten naar Lourdes. Daarnaast proberen de vrijwilligers zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen om daarmee min vermogende mensen die in een moeilijke situatie verkeren door ziekte , handicap of anderszins, een bijdrage te geven in de reiskosten naar Lourdes. Onze groep bestaat uit: Contactpersoon Geffen: Anja v.d. Boogaard Tel.: 073 - 5324230 Wim van Gogh Han Wintels Maria Bongers Contactpersoon Vinkel: Annie v.d . Ven Tel.: 073 - 5322591 Marietje Smits Ricky Verhallen

Specialisten in privé- en seniorenverhuizingen Speciale lift voor bejaarden- en verzorgingshuizen Wekelijkse ritten door heel Nederland Inboedelopslag Verhuizen op vertrouwen Vrijblijvende offerte

Met dank aan vd Heijdens meubelen voor het opslaan van onze EHBO-kraam in het afgelopen jaar.


F. T.W. M. M. Hanegraaf

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Van Soest

Accountantadministratieconsulent

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

accountants

Tel: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

REGI0../4",g BANK u DE

BA NK IER

DIE

J E -K E N T

voor bemiddeling van: Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

V

* privé-rekeningen met

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

- euro pas (cheques) -eurocard * persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen * beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

*

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op m_ aat.

·* *

U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Oj,eningstijden: Maandag woensdag don derdag 09. 00.. - 17.30 uur

Dinsdag- en vrijdag 09. 00 • 19. 00 unr Zaterdag 10. 00 · 1J.00 u1,r en <>/1 afspraak. MiddagJir,uze van 12.15 • 13. I5 1mr.

M.J.M. v.d. Akker

IEi ~~<od;~:=,~

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

meer verstand van verzekeren

Tonny Jansen

D[ GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

PEDICURE r.

Rijwielen

Taxi

Tankstation

-Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen -Vervoer per busje

- Benzines -Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Official Service Dealer

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

' • • • • •

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens Uitdeuk en spuitwerk APK keuringen Autowasserette Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

Ketefaars-t/. NistefrOOIJ

Coothstraat 31 Geffen

1/.

(073) 532 20 41

- ~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


22


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 1 0

5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u

*uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

vlietskant 21 4 141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

·BEDRIJFS"

op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling,

;

i''

< •

:ADVISERING

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

ESE

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

.Rt:Gl0 BANK·

FINAr:-JCIERlNGEN Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Bou\Nbedrijf

"BRODLJS"

Heestersevveg 29 • • • '

N IEUVVSOLJW O N DERH OUD RENOVATIE VERBOUWINGEN

5386 KT Geffen Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


v. Nistelrooy

aanleg/uitbreiding antennesystemen Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

reparatie tv /video

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

* In- en verkoop tractoren

~!INENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

VERVOLG WIE WAT WANNEER 16 G'68 dames Al-Skunk, Veghel, dames B2Skunk, Veghel, heren Al-Blue Smash-St. Michielsgestel, alle wedstrijden zijn om 11.20 in de Geer 18-19 KVO, culturele dagen in de Lievekamp 19 Buurtver . de Vier Winden, biljarten in 't Berghje 21 G'68 heren Al-Ovoco, Oss, 20,30 uur in de Geer 22 Palmpaasoptocht 25 KVB, Avond 'kunst en kitsch' , 20,00 uur bij de Gouden Leeuw 28 Buurtver . De Molenhoek, paaseieren zoeken 29 Jeugdvakantiewerk, paasaktiviteit bij de Bonkelaar 30 Pasen 31 Presentatieviering Eerste Communicanten 09.30 uur 31 KVO/NCB, 2e paasdag, verzorgd door werkgroep levensbeschouwing en welzijn APRIL 02 Buurtver. de Vier Winden, biljarten bij 't Berghje 06 G'68, dames Al-Quos Ego, Drunen, dames B2-Quos Ego, Drunen, heren Al-Quos Ego, Drunen, alle wedstrijden zijn om 11,20 uur in de Geer 09 KVO, volksdansfestijn in Schaijk 12 Gezinsviering 15 Buurtver. de Vier Winden , kaarten om 20,00 uur bij 't Haasje 15 KVO, Rayon Geffen-Heesch-Oss, een avond verzorgd door de Osteoporosestichting 16 Buurtver. de Vier Winden, biljarten bij ' t Berghje 17 KVB, Thema-avond zuster Clarita, 20,00 uur bij de Gouden Leeuw (kleine zaal) 18 Pinksteren 19 Brabantse avond bij Govers i.s.m. Passe Partout, 20,00-23,00 uur 24

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

20 G'68, dames Al-Swinta, Helvoirt, B2Swinta, Helvoirt, heren Al-Blue Smash St. Michielsgestel 22 KVO, reisje 27 KVB, Bezichtiging gemeentehuis, 14.00 ur

KEI 01 KVB/KVO, moederdagviering/Jeanne D'arc viering 04 Eerste communie Mariaschool 04 G'68, buitentoernooi sportpark De Biescamp 10 Nooit Gedacht E+F-toernooi, De Biescamp 11 Eerste communie Aloysiusschool 12 Inschrijving peuterspeelzaal De Paddestoel 09.30 - 11,00 uur 13 Maria Magdalenaviering 14 ZiekencomitĂŠ De Schakel, meiviering in 't Oude Klooster 14 KVO, kringbedevaart naar Handel 15 KBV, fietstocht Kaasboerderij 16 Vormsel door Mgr . Bluijssen 19 KVO, gezinsfietstocht samen met NCB 19 Mariaviering veldkapel 09 . 30 uur 20 t/m 23 Jeugdvakantiewerk, Wandel-4-daags 21 KVB, Fietsbedevaart, St. Jan samen met KVO

22 22 25 30

t/m 29 Pastoor Spijkers naar Lourdes KVB, Speurtocht Penalty-bokaal mei t/m 1 juni Eindejaarskamp Jeugd Afd. Nooit Gedacht, Biescamp 31 Gezinsviering

JUNI

03 KVO, dagfietstocht 03 Manifestatiedag van de Aloysiusschool 11 Buurtver, De Molenhoek, kinderbingo 20 Receptie 40-jaar Aloysiusschool 24 KVO, barbeque-avond als afsluiting van het seizoen

JULI 07 t/m 11 ZiekencomitĂŠ De Schakel, collecte