Torenklanken 1997 - nr 20

Page 1

35e jaargang

I

nummer 20

1

december 1997

n n sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7 , telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

nr. 1139113

fond allui Û!/j(JJTW//;

Een Kind in het centrum...

Satellietfoto's boeien me. Van hoge afstand wordt een deel van de wereld vastgelegd: Afrika .•. Europa .•• Je ontwaart een bergmassief of een grilli ge kustlijn. Dan volgt een foto met i ets meer detail: een vage vlek suggereert een stedelijke conglomeratie: de Randstad, het Roergebied . Dan nàg meer details: bossen, een besneeuwde bergtop, ondiepe pl ekken in de Waddenzee. En uiteindelij k wordt er 'ingezoomd ' op een klein tafereel: een boom, een kind, een gezicht . Alsof een geheim langzaam prijsgegeven wordt.

veer a l s het kleine beetje licht dat de schilder Rembrandt gebruikt om in een groot tafereel een klein onderdeel te belichten. Vanuit dat onderdeel gaat het totale schilderij spreken. Zo ook Lucas. Hij zet een kind in het centrum. De grote machthebbers worden ineens tot ware proportie teruggebracht: hun macht berust immers op geweld . Maar de kracht van kleine mensen begint bij de kwetsbaarheid van een kind. En dat kind is het middelpunt van het geheel.

Jammer dat de televisiecamera's ons vooral de grote beelden van macht en geweld laten zien. Die maken je moedeloos en cynisch. Met zul ke ogen lezen we het kerstverhaal van Maar temidden van die grote afschuwwekkende Lucas . Eerst het grote, weidse geheel: keibeelden zie ik soms een klein detail: zoals zer Augustus, het Romeinse r i jk, een volksindertijd een weerloze man die stand hield telling om te weten hoeveel onderdanen hij voor een tank op het Plein van de Hemelse wel heeft en wat hij economisch en politiek Vrede. van hen verwachten kan. Meten is weten! Dan Of de foto van een huilend kind dat naakt volgt een 'shot' op kleinere schaal: de heer- wegrent voor die napalm bom in Hiroshima . Of ser van het gebied waar toe de Joden toender- die vrouw uit Irak die haar kind toedekt in tijd hoorden, de gouverneur van Syrië, een het tentenkamp van Dwingeloo . volk onderweg. En tenslotte een opname van Beelden die ons in één oogopslag de ware vereen groepje mensen die rondscharrelen in de houdingen tonen van de wijde wereld om ons buurt van Bethlehem: heen . Een kind laat ons de ware proporties Maria en Jozef. Een kind in een voerbak. zien en brengt de belofte van geluk en vrede Het weidse geheel krijgt zin en betekenis van het kleinste detail: een kind. Zo onge- 1 Ik wens u een zalig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar . L. Spijkers

-~·--..

---

-_

-

-

~~

~-~-~~~~~-~--~~~ -

--

--!..

--·-

1


Gebr. van Wamooij

Bouwbedrijven

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

het bouwbedrijf

de projectontwikkeling het vastgoedbeheer het keukencentrum de timmerfabriek·

Vooral

uw feesten en partijen.

Grootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde,

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 613594

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur

* Taxaties

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Kerkstraat 5 Geffen

* Hypotheken * Adviezen ............................ ............................ !:::::::::l::!:l!!i::H::m

~~N

TUIJL

à!A ?J makelaard·1J· bv .... ::iii:.......:!L.... : ::::: :~::::::: :::::::::::::

::: :::::::::::::::::::::::::

····························

't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54

WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg 13

:\ cJ\FÉ D~ 0~

§

Elzendreef1 5386 G:

Geffen

G~

~

MARGRIET meubelstoffeerderij

Magrlet toonbankverkoop

Voor ontspanning nauw inspanning

Ook voor kinderfeestjes

• Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88

Privé: (073) 532 41 88

• Onderhoud en reinigingsmiddelen voor alle meubelen • ·

Polcythers en Schuimen Ritsen, Knopen en Knoopvormen Diverse Coupons Possementen

Kloosterstraat 9- 13 5386 AR Geffen. Telefoon (073) 53217 27 Fol< (073) 53218 82

5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fox : (073) 532 47 95 Voor al uw famili e - verenigingsen handelsdrukwerk. Fami liedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van Juiste datum bii geboortekaartjes, drukkosten g ratis. Gratis felicitatiepakket bi j geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bij o ns terecht.

NIEUW: kleurencopieën en kleU'renprinten tot A3


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING KERST- EN NIEUWJAARSVIERINGEN Woensdag 24 december (kerstavond): 16.00 u * Eucharistieviering met pastoor Spijkers m.m.v. Bejaardenkoor 19.00 u Eucharistieviering met pastoor Spijkers m.m.v . Kinderkoor (tevens

KINDERKERKVOORDEKINDERENVAN GROEP 1 T/M 4!)

21.00 u 23.00 u

Eucharistieviering met pastoor Spijkers m.m . v. Passe Partout Eucharistieviering met pastoor Spijkers m.m.v. het Gem,.;_,.~ koor

Om 23.00 uur wordt er een kerstviering uitgezonden door Radio Vladeracken, opgenomen vanuit de kerk van Geffen .

Donderdag 25 december (Eerst Kerstdag): 09.00 u + Eucharistieviering met pastoor Spijkers m.m.v. het Jeugdkoor 11.00 u Viering met de diaken m.m.v. fanfa· re W.I.K. Samenkomen van de kleinsten: "Als 16.00 u herdertjes bij Jezus op bezoek" m.m.v. pastoor Spijkers, de majorettes van W.I.K. en andere kinderen. Alle kinderen mogen als herder verkleed naar de kerk komen en het eigengemaakt lantaarntje meebrengen. Bezichtiging van de kerststal van 13.00 16.00 uur.

Vrijdag 26 december (Tweede Kerstdag): G9.30 u + Eucharistieviering met pastoor Spijkers m.m . v. Jongerenkoor Heesch-Geffen Bezichtiging van de kerststal van 13.00 16.00 uur. Na de vieringen op Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens het bezichtigen van de kerststal kunt u kaarsen kopen voor f 2,50 per stuk onder het motto: Laat onze sterren flonkeren! Mensen-in- Nood helpt met de opbrengst vluchtelingen en oorlogsslachtoffers.

Zaterdag 27 december: 10.00 u * Eucharistieviering mmv Bejaardenk. 19.00 u Eucharistieviering rond dopelingen en hun ouders m.m.v . Passe Partout Zondag 28 december: 09.30 u + Eucharistieviering IIllllV Gem. koor Woensdag 31 december (Oudjaar): 19.00 u Eucharistieviering rnrnv leden van W.I.K. Donderdag 1 januari (Nieuwjaar) : 09.30 u + Eucharistieviering mmv Gem. koor Zaterdag 3 januari (Driekoningen): 10.00 u * Eucharistieviering mmv Bej. koor 19.00 u Eucharistieviering mmv de majorettes van W.I.K.

Zondag 4 januari (Start Geffen 700): 09.30 u + Eucharistieviering mmv Gem. koor+ Passe Partout Woensdag 7 januari: 19.00 u * Avondmis Zaterdag 10 januari: Thema: Kerkbalans 10.00 u * Eucharistieviering mmv Bej. koor 19.00 u Eucharistieviering mmv Passe Partout Zondag 11 januari: 09.30 u + Eucharistieviering mmv Gem. koor Woensdag 14 januari: 19.00 u * Avondmis *=viering in de kapel +=video-uitzending naar huize de Heegt

HERDERTJES BIJ JEZUS OP BEZOEK Evenals vorig jaar houden we een herdertjesviering voor de kinderen en hun ouders op Eerste Kerstdagmiddag om 4 uur in de kerk.

Opa's en oma's, neefjes en nichtjes die op kerstbezoek zijn, zijn natuurlijk ook van harte welkom! Alle kinderen mogen verkleed als herder, naar de kerk komen, met hun eigengemaakt lan· taarntje, waarvoor ze in de advent de spullen hebben meegekregen. Pastoor Spijkers heet iedereen van harte welkom en we kijk~n en luisteren naar het verhaal van Fransiscus en de dieren. We bidden en we zingen kerstliedjes. De majorettes dansen en er wordt muziek gemaakt door Fluitekruid. (De viering is geen H.Mis en er wordt geen communie uitgereikt). We hopen dat er veel herdertjes komen met hun lantaarntjes, want dan wordt het heel licht en warm in onze kerk en dat is echt Kerstmis! Op zaterdag 3 januari in de eucharistieviering van 19.00 uur wordt het verhaal van Fransiscus nog een keer verteld en gespeeld. We willen graag alvast alle majorettes die meedoen bedanken en Marianne Lepoutre en Ans de Poot die alles geoefend hebben. Tot Eerste Kerstdagmiddag om 4 uur! De parochie wenst iedereen fijne kerstdagen toe en een gezegend 1998. Alle vrijwilligers ontvingen een kaart, getekend door Wim v. Gogh en alle kinderen die meedoen in de parochie, kregen een kaart met een tekening gemaakt door Jan v.d. Zande.

START GEFFEN 700 Op zondag 4 januari om 09.30 uur is er een plechtige H.Mis ter opening van het jubileum· jaar Geffen 700. Pastoor Spijkers zal voorgaan en de zang wordt verzorgd door het Gemengd Koor en Passe Partout.

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 januari 1998 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308. 3


Il

A'

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

&

-iiliiiiii•

Onderhoud bouwmachines

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet * mestdistributie Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Hanegraaf B.V. Geffen

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen

Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Autobedrijf P.

v. Empel

off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

®t;;;\ \.;:J

Tel. (073) 503 17 86

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P.DEK~EIN

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tel., (073) 53246 58 Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Q

rÄ\_ ~

~

Voorhet vervangen van ritssluitingen, in-ofuitleggen, korteroflanger maken van kledingstukken e.d kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Juljanasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

"BENILDA" Kleding ver-en reparatiewerk. tevens verkoop vangaren en ritssluitingen: Molenberg6

te/.(073) 532 48 50 Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

Ma t/m za: 09, 00 - 12.30 uur andere tijden op afspraak.

Rekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81 De accountants, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen adviesteams, Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming moximool terzijde te staan. Wi lt u meer informatie over de diensten von ABAB, bel don ons kantoor in Oss, Roodhuisloon 105, tel. (0412) 63 40 31.

ACCOVNTANTS • BELASTINQAOVISE;UAS - JURISTEN

contodpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. von Zandvoort, Bergstroot 260, tel. (073) 532 25 86

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

0 /Ji)SPIERINGS Dorpstraal Sa 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58

Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur). JUBILEA Op vrijdag 21 november jl. werden twee leden van het Gemengd Koor in de bloemetjes gezet: het oudste en het jongste lid! Miet van der Heijden en Will van Leeuwen vierden hun zilveren jubileum bij het koor. Ter gelegenheid daarvan werd hen door voorzitter Tonny Jansen de Gregoriusmedaille opgespeld. Ook Passe Partout vierde op di ezelfde dag haar 10-jarig bestaan . Daar werden alle leden die reeds tien jaar lid waren eveneens in de bloemetjes gezet, Proficiat! KERXBALANS

We zullen 1997 zeer waarschijnlijk afsluiten met een kerkbijdragenstand van rond de f 65.000,-- . Het precieze bedrag maken we in de volgende torenklanken aan u bekend. Een heel mooi resultaat waarvoor we u allemaal heel hartelijk villen bedanken! Kerkbal ans 1998 gaat van start in het weekend van 10/11 januari onder het motto:

VAN BLIJVENDE WAARDE. Dit jaar ontvangt u behalve een ui tnodiging om mee te doen, ook een financieel overzicht van de parochie, zodat u eh ig zicht hebt op wat een en ander kost. Van harte aanbevolen!

KERSTVAKANTIE-TIPS I n Den Haag, Molenstraat 6, is nog tot 6 jan· uari de tentoonstelling "Tsaar der Tsaren , Christus op ikonen" te bezichtigen . Een tentoonstelling bi jeengebracht uit bekende en onbe kende par ticulier e collecties. Geopend: dinsdag t/m zondag van 10.00 - 18.0( uur op feestdagen gesloten . Toegang f 12,50 kinderen f 7,50 . Info: Stichting ODIGIA-instituut 070- 3924000 "ONDER DE BOOM'', kerststallen in het Bijbels Openluchtmuseum. Dit jaar staat de traditionele kerst-kribben expositie van het Bijbels Openlu~htmuseum in het teken van de kerststal i n huis. Er is een selectie te zien van sfeervolle kerstgroepen uit de gehele wereld, gemaakt van diverse materialen, zoals bijvoorbeeld bananenbl ad, bamboe, terracotta, porselein en pompoen . Er is een sfeervol ingerichte woonkamer te zien uit de jaren vijfti g, waarin de kerststal onder de boom niet zal ontbreken . Voor kinderen is een speciale ruimte ingericht waar ze zelf aan een kerststal kunne n werken. De expositie (van 6 december t/m 6 januari) is dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur, ook tijdens de feestdagen. Entree : volwassenen f 5,--, kinderen f 3, - .

Bijbels Openluchtmuseum, Profetenlaan 2, Heilige Landstichting (bij Nijmegen) tel. : 024 - 3823110

WORD MIJN PRIESTER Dit is de uitnodiging van het Kerstkind in de kribbe . Een oproep aan jou . Maar misschien denk je er al veel langer over. Welnu al s je priester wilt worden, zul je stappen moeten zetten. Een ervan is het roepingenweekend in het St . Janscentrum. Een weekend waarin je woorden zult geven aan je ervaringen, richting kunt geven aan je leven, ontdekken dat je niet alleen staat. Roepingendagen 26 - 28 december 1997. Info: rector A Hurkmans, tel. 073 - 6123055/ 61 123155 e- mail: rkkbisdbapi .net ;

.., •.l

ongerenkoor heesch - geffen

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, bestaat Jongerenkoor Heesch-Geffen in juni ., .: :, 1998 25 jaar. Deze gebeurtenis willen wij ni et onopgemerkt voorbij laten gaan. Eén van de festiviteiten van ons koor is het opnemen van een CD . Hiervoor zijn we een heel nieuw repertoire aan het instuderen . De CD zal namelijk gospelsongs bevatten. De basis voor dit repertoire hebben we vorig jaar gelegd . We zijn toen met het hele koor naar Duitsland geweest om daar deel te nemen aan een korenfestival. Eén van de activiteiten daar was een gospelworkshop. Dit vonden we a l lemaal heel erg leuk en we vonden het wel iets om hier een CD van te maken, aangevuld met een aantal andere gospels. De afspraken met de studio zijn gemaakt en in maart gaat het allemaal gebeuren. Daar gaat natuurlijk veel repeteren aan vooraf. "We hebben bijvoorbeeld op 2 en 30 november j l . twee repetitiedagen gehouden. We brachten de hele dag door in het oude klooster in Geffen. Met hulp van andere dirigenten werd elke stem goed geleerd. De rest van de voorbereidingen moet op de repetities getroffen worden. We zullen de CD op 13 juni 1998 in Heesch en op 20 juni 1998 in Geffen presenteren tijdens een jubileumviering. We hopen dat u allemaal zult komen luisteren, en natuurlijk, dat u onze CD gaat kopen .


........,__

Aanbiedingen: Amaretto di Saronno 0.7 John Jameson whiskey Hulstkamp lichte borrel Olifant jonge jenever Legner lichte borrel Legner fine (vieux) Bacardi Rum bruin/wit 0.7 Smeets jonge jenever Smeets vieux Hoppe jonge jenever

f f f f f f f f f f

23,45 28,35 16,95 22,45 17,25 17,45 24,60 20,25 20,25 22,50

Cooymans vieux Coebergh bessen 1.0 Hoppe citroen brandewijn Joseph Guy xxx Calvados trois lys Jägermeister 0. 7 Baileys 0.7 Café Marakesh Royal oporto wit Royal oporto tawny

aanbiedingen geldig t/m 31 december 1997 zetfouten voorbe houde n

NGE : R' --·1

•e

6 flesjes speciaalbier en een bijzonder glas in een feestelijke verpakking.

..

Kloosterstraat 5b Geffen

1. (073) 532 46 59

f f f f f f f f f f

21,65 18,95 17,25 29,95 27,95 22,75 25,55 15,75 11 ,75 11,75


EFKES BUURTE MÈ ALLEENSTAANDEN Decembermaand ••• feestmaand ••• gezellige avonden creëren met familie en vrienden .•• kersttijd •.• sfeertijd •.• Het lijkt zo vanzelfsprekend voor iedereen ••• Voor alleenstaanden - tegenwoordig liever alleengaanden genoemd - ligt dat anders. Soms is men blij dat juist deze dagen voorbij zijn. Ik ben te gast bij de "zondag-morgen-koffiedames" . Eén keer per maand komen ze bij elkaar in het Parochiecentrum op uitnodiging van het werkveld diakonie van de parochie. Het initiatief daartoe werd indertijd genomen door de MOV- groep en Annemie de Kort • 1 stelde haar woning beschikbaar om 11 open h uis te houden . Sinds het parochiecentrum een 1 feit is komen ze samen in één van de zaaltjes aldaar. .. Annemie de Kort, Iet Mekke, Anna v.d. HeiJden Anneke Egbers, Sjaan van Rooij, Nelly v.d'. Heijden, Mien van Beekveld, Marietje Willemse, Annie Groos en An v.d. Heijden zien deze zondagmorgenbijeenkomsten als een gezellig koffie-praatje. Helma, Annet, Lies en Mien zijn er beurtelings bij en zorgen dat vooral de deur openstaat en de koffie klaar is! "En dat is heel uitnodigend" vinden de vrouwen, "want alleen zijn valt niet altijd mee" Voor sommigen was het verlies van hun echtge· noot een grote leegte en een groot gemis, anderen zijn altijd alleen gebleven in het leven . 't Is vaak moeilijk om ergens alleen heen te gaan en om alleen thuis te komen. Je kunt aan niemand je verhaal kwijt. "Ik bel wel eens iemand op: Zit je alleen? Kom dan bij mij, want i k ben ook alleen!" zegt een van de vrouwen. En daarom is de maandelijkse samenkomst op zondagmorgen een heel fijn initiatief. "De zondag is vaak de moeilijkste dag!" Allerlei onderwerpen of recente gebeurtenissen komen aan de orde en er valt niet vaak een sti·1te.1 "We zijn nieuwsgierig naar allerlei dingen; we blijven zo bij de tijd en zeggen elkaar heus wel hoe we ergens over denken. Maar ••. deze alleenstaande vinden- zichzelf niet zielig! Ze doen stuk voor stuk mee aan verschillende andere activiteiten zoals : creatief bezig zijn, gymen, koersballen, kaarten enéén van hen gaat zelfs op pad met haar scoot-mobiel. "We moesten er een dag bij hebben, we hebben volle agenda's'' zeggen ze. Maar je moet het wel zelf opzoeken. Je moet zelfstandig de stap ondernemen om ergens bij te gaan of aan mee te doen, Koken doen z~. bijna allemaal nog zelf : een goede dageliJkse bezigheid . "Is het een idee, om ook eens voor elkaar

te gaan koken, zodat je ook samen kunt eten? oppert één van de begeleidsters. Toch liever niet, want dan zijn ze weer gebonden. En dat hebben ze intussen allemaal geleerd : zoveel mogelijk dingen doen, die je leuk vindt op zelfgekozen tijden. "Je leert ook om alleen te zijn". De t.v. -spot "Durf alleen te zijn 11 spreekt hen wel aan. Het is een goed voorbeeld voor veel ouderen: jezelf niet bang laten maken en je positief opstellen. De meeste van deze vrouwen (tussen de 70 en 83 jaar) wonen in de aanleunwoningen De Pijler en voelen zich veilig daar. Onlangs is er een oriënterend gesprek geweest tussen de werkgroep Kerk en Samenleving en de politie, of Geffen veilig genoeg is . Binnenkort wordt hierover een enquête gehouden . De vrijwilligsters van de diakonie-groep vin· den het vooral gezellig om er op de zondagochtenden bij te zijn. Verder vinden ze het belangrijk om iets voor anderen te betekenen en ze horen wat er zoal leeft onder de ouderen. Samen hebben ze onlangs ook een uitstapje ge maakt naar een Brabantse boerderij in Den Dungen waar allerlei oude ambachten worden uitgebeeld . Een heel goed idee, dat voor her· haling vatbaar bleek te zijn. Het hoofddoel van deze groep blijft echter: samen gezellig koffie drinken en vooral buur· ten! Denkt u, bij het lezen van dit artikel, dat • clubje lijkt me ook iets voor mij, neem dan contact op met Annet: 5324311. Ik heb in ieder geval genoten van het meebuurten!

,

ZIEKENCOMITE

Ziekencomité De Schakel Touwtrekvereniging de Krachtpatsers Via deze weg willen wij de Geffenaar van het jaar 1997, Piet van Herpen, hartelijk danken voor zijn surprise van f 1,000,--, welke hij op 5 december aan ons heeft geschonken. Wij zijn beiden ontzettend blij met dit bedrag en zullen het zeker goed kunnen gebruiken voor de jaarlijkse bootreis en andere aktiviteiten. Nogmaals hartel~k dank hiervoor en wij wensen de Heer van Herpen een gezond en succesvol 1998 toe en hopen hem een keer te mogen begroeten bij een van onze aktiviteiten. Touwtrekvereniging de Krachtpatsers

~

Ziekencomité de Schakel 7


Fijne kerstdagen en een gelukkig

Rabobank Het Maasland 8

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


ROND DE DORPSPOMP Het Kerstfeest nadert, Denkend aan 1998 en het zevenhonderd- jarig feest van Geffen, fantaseren we over de Kerst van vroeger. De Nachtmis, midden in de nacht om 4 uur. De pratende en roepende mensen. De besneeuwde wegen en velden en daken weerkaatsten het licht van de sterrer "Gloria in excelsis Deo" . We zouden nog eens zo'n stemmige nacht willen beleven in 1998, en dan samen aan de worstebroodjes in restaurant "Govert Schrans maar lekker" , Ook dit jaar kent de Kerst in Geffen weer een mooi programma . De Kerstal wacht op on~ Welkom iedereen. Er is plaats voor iedereer in de herberg . We ki j ken terug op 1997, Het jaar van voorbereiding op het grote feest GEFFEN 700. Wat een enthousiasme. Wat een ideeën. Wat een plannen. Wat een inzet . Wat een fantasie. Met grote bezieling brei dt Geffen zich voor op het eeuwfeest zeven maal honderd jaar . Het "ZALIG NIEUWJAAR" zal anders klinken, De verwachting van wat komen gaat. In 1997 was grote treurnis om de varkenspest. Ook de naweeën zijn voelbaar. We hadden in 1997 een grote jubilaris Pater Ivo van Dinther, onze priester, pastoor, predikant , redacteur, toneelschrijver, dichter, dialectkenner, vol Geffens bloed, en Geffense beelden. Een grote inspirator voor Geffen . We zijn blij met:•het"PATRONAAT". De stamtafel zong liederen na gezel lige bijeenkomsten . Een teleurstellend bericht: De A59 wordt pas na 2003 gerealiseerd. Een zwaar protest met de feiten , dat de Rijksweg dichtgroeit tot een onbeheersbare file en dat het over steken levensgevaarlijk wordt, moet doorklinken in Den Haag. Een dorpspanel kwam tot stand met de opdracht te zorgen voor een goede leefomgeving, daarvoor op de bres te staan bij de gemeente, het aankweken van een nog groter€ verantwoordelijkheid voor de eigen wijk/ buurt/omgeving. Inspraak bij zaken als veiligheid, groenvoorziening, bouwplannen, hinderwet, uitbreiding; een aanspreekpunt voor de gemeente. Het Dorpspanel moet zich wel naar buiten presenteren . Het is de democratie aan de basis. De controle van de gemeenschap moet groot zijn, de betrokkenheid van iedereen moet blijken . Anders wordt het een "speelbal" voor de politiek . In Vinkel kennen we de "Dorpsraad", die vooral ontstaan is om te vechten voor Vinkel EEN!!! Ook in Nuland is zo'n panel opgericht. Wij vragen ons of of het panel betrokken is

bij de renovatie van het Kerkroth. We zien toch drempels verschijnen en plateaus en alle aandacht gaat naar verkeersveiligheid; onze prioriteit zou uitgaan naar verfraaiing, hier en daar een versmalling met groen gezellige lantaarns, meer bomen, hagen en hier en daar een bankje, enz . We hopen op verantwoording en verwachten uitleg. "Winkelen in een goed milieu" is met geestdrift ontvangen door de winkeliers. Aandacht voor minder plastic, onnodige verpakkingen . De vuilnishoop moet kleiner worden! Ook de consument moet oplettend zijn. Veel van onze winkeliers dragen een veiligheids - keurmerk, door aanhoudende zorg ter voorkomi ng van inbraak-diefstal, beroving, enz. Desondanks werd de Rabobank te Vinkel beroofd. Hier is de goede keus gemaakt door op de eerste plaats te zorgen voor de veiligheid van de klanten; Onze complimenten en meeleven met degenen die dit barabaars geweld doorstonden. We hopen vurig dat de misdadiger(s) gepakt wordt. De Feestverlichting in Geffen brandt mooier dan ooit , Met al die kleine lichtjes zie je de Molentjes draaien. De Biescamp is heringericht, Er is plaats voor de Geffense Korf balclub en straks voor de K.P.J , :. en dat alles in goede samenwerking en overleg. Radio Vladeracken bracht het nieuws dat de fractie van de Rijt uit Vinkel fuseert met Dorpsbelangen Geffen . De fractie gaat aangevoerd worden door Antoon van Zandvoort en vervolgens staan op de lijst: Albert van Schaijk (Vinkel) Henriëtte van Bergen, Jan Meulepas en verder????? Dat zal voor sommi ge partijen schrikken zijn . We gaan vooruit kijken naar 1998. Veel mooie aktiviteiten en feestelijkheden staan ons te wachten. We gaan natuurlijk een "GOEDE GEMEENTERAAD" kiezen. de kiosk zal verrijzen. En het ziet er naar u i t dat onze Kerk, het middelpunt van 700 jaar Gef fen zal worden , verrijkt met een nieuw glas-in-lood- raam, waarin dit historische feit wordt vastgelegd, Het Geffens b i er is gebrouwen; al 1700 fles sen zijn verkocht, Bij de slijter en bij de Broederschap is het bier verkrijgbaar à 700 cent per fles van 700 cc. Het is heerlijk zacht , soepel, donkerbruin van kleur, rijk van smaak, een Godendrank gelijk . In 1998 is ook een speciale wijn verkrijgbaar, en speciale vleesgerechten en broodvariaties zullen op en in de toonbanken prijken, Het wordt een feestjaar. Op 4 januari 1998 start het EEUWFEEST, met een door meerdere koren gezongen heilige mis om 9 . 30 uur en dan thuis effen Koffie drinken, want op l uur namiddag begint het GROOT GEFFENS CONCERT in de rijk-versierde sportzaal "DE GEER". W.I.K. en de Geffense koren en de Geffense muzikale talenten breiden zich voor op een sc.hitterend programma . Daarna fakkelontste-g


Let op Zaterda9 27 december na de kerst zijn wij als vers-winkeliers de 9ehele da9 9esloten. I.v. m. sluitin9 en 9een aanvoer van producten van onze leveranciers.

Ă€ Brood en banket Brands

Ă€ Brood en banket v. Hoorn

A* Groente en fruit Frank v. Bakel Verder wensen wij een ieder pretti9e feestda3en en een 9ezond vers 1998.


king, een licht dat het hele jaar bl i jft branden. Om 2 . 00 uur namiddag begint de gro te nieuwjaarsontmoeting in de Geer waarin wederom echte Geffense artiesten zich zullen presenteren. De entree is GRATIS en iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. 10 Januar i volgt he t tweede feest, een Kerstboomverbranding!!!! Er staat dan een grote feesttent bij de Mol en "ZELDENRUST" er zijn drankjes, erwtensoep en nog ver rassingen. De Driekoningen zullen er op veel manieren aanwezig zijn. Ze komen bij U _ langs met blijde boodschappen: Caspar, Mel chior en Bal thasar. Fantastisch is de inzet VAN VELE GROEPEN en groeperingen, dankzij de vele goede en gulle gaven die de stichting Geffen 700 mocht ontvangen zal het feest in alle opzichten gaan slagen. De club van 700 groeit gestaag! U leest daar nog over. Het liefst zou het comité elke GEFFENAAR persoonlijk komen uit nodi gen . Want zo is het bedoel d: EEN GROOT FEEST voor HEEEEEEEL GEFFEN, groot en klein arm of rijk , dik of dun, het maakt niet uit het is FEEST voor IEDEREEN, heel Geffen en ook OUD- GEFFENAREN zijn zeer welkom.

VOETBAL VERENIGING

-Nooit Gedacht" Geffen

OPGELET, aan de ouders van de 6 en 7 jarige kinderen. Ouders a ls je zoon o~ dochter iets aan sport willen doen, maar nog niet wete wat ze wil- · len, kom dan gerust 'n keer kijken met je kind, naar 't voetballen. We spelen nu in de Geer, 3mnd lang, elke woensdagmiddag van . 16.00 tot 17.00 uur . Het kind mag ongeveer 6 jaar zijn. Er wordt veel gevoetbald , (veel bekers te winnen) maar we doen nog veel meer. Kom toch eens kijken, hoe leuk en gezellig het bij de kleinste aan toe gaat. Of neem eens contact op met Marinus v. Dinther, Thijmstraat 4, tel . 5321877. Afd. Jeugd .

FOTO VIDEO CINERENT STEEKT C2- JUNIOREN VAN NOOIT-GEDACIIT IN HET NIEUW.

van Stamtafel 73 . De volgende stamtafel is op 11 januari 1998 van 11,00 uur - 12 . 30 uur in café Govers. U bent welkom . Prettige feestdagen en zaalig neej joar!

i\l LZI EKVER ENIG I NG .. \Vilkn Is Kunnen··

'effen

Op zondag 28 december a.s. om 14.30 uur vormt de Gouden Leeuw wederom het decor voor het jaarlijkse donateursconcert van on• ze vereniging . Miniretten, majoretten, drumband en fanfare brengen u tijdens dit donateursconcert een afwisselend programma, vol met dans en muziek. Weken van repeteren zijn er aan vooraf gegaan om u op deze zondagmiddag te laten genieten van vrolijke, moderne, herkenbare, maar ook serieuze muziek. Kortom zeker de moeite waard om te komen luisteren en kijken naar uw eigen muziekvereniging W.I.K., dan laten wij u zien dat Will en Kunnen is . Tevens maken wij van deze gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor hun giften tijdens de donateursaktie . Zonder uw steun willen we wel, maar kunnen we niet. Nogmaals hartelijk dank!! Fijne Feestdagen en een goed en muzikaal 1998. Tot 28 december a . s.!! PR-Commissie WIK

Onlangs werd het C2-Team van Nooit-Ged_acht verrast met nieuwe shirts, door Foto Video ci nerent uit Geffen. Na de overhandiging bedankte de Jeugd- afdel ing van Nooit- Gedacht de sponsor voor deze fantastische uitrusting. Op de foto het trotse team met begeleiders en de sponsor Willy Egelmeer . Jeugdafdeling N.G .

MODEL GEVRAAGD Wij zoeken ' n vrouw die tegen vergoeding model wil komen zitten (niet naakt). Dit voor 2 ochtenden per week gedurende ± 5 weken, te beginnen in jan. '98 Inlichtingen tel.: 5321249 Inez Oerlemans-Hegeman

11


bEOE FLESSEN lCTiE bEIE FLESSEN ACTIE Op zaterdag 27 december houden wiJ weer onze LEGE FLESSEN ACTIE, TUSSEN 09.30 EN 18.00 uur in Geffen. Met de kerstdagen heeft u natuurlijk heel wat lege statiegeldflessen over. Geen nood! Die brengen wij graag voor u weg, hoor! Het statiegeld gebruiken wiJ om ons zomerkamp in Wilz in Luxemburg te financieren. (Als u ook flessen waar geen statiegeld op zit over heeft, brengen wij die ook graag weg, maar dan voor een kleine vergoeding.) Wij zouden het dus hartstikke leuk vinden als u een paar kratjes voor ons klaar hebt staan!!! Alvast hartelijk bedankt! DE EXPLORERS VAN SCOUTING GEFFEN

KOM OP

X

- ---L.

HET INFORMATIEPUNT STOPPEN MET ROKEN Sinds enige tijd bestaat het Informatiepunt Stoppen met Roken. Dit is een initiatief van de GGD Brabant- Noordoost, in samenwerking met de Stichting Thuiszorg Brabant NoordOost en NOVADIC. Het informatiepunt is bedoeld ter ondersteuning van mensen die overwegen om te stoppen met roken.

U kunt hier terecht voor informatie over de Stoppen met Roken cursus. In februari 1998 zal de~e weer georganiseerd worden in Uden en Oss. Degenen die graag zelfstandig willen stoppen met het roken, kunnen een informatiepakketje aanvragen , Dit pakketje biedt u advies informatie en materialen die u kunnen ondersteunen bij uw voornemen. U krijgt dit thuis gestuurd voor het symbolische bedrag van een pakje sigaretten (f 6,--).

Het Informatiepunt Stoppen met Roken is telefonisch te breiken: (0412) 66 01 34 Of Schriftelijk: Informatiepunt Stoppen met Roken, Postbus 414, 5340 AK Oss .

OPENING lll Wi.i \\ illen tl graag onze nieuv,·e ,vinkel tonen. Kon1 dus ook naar onze openingsdag.

,voensdag 7 januari bent u van harte welkom vanaf 9.00 uur. l)e k<~/f1e staat klaa,: Op~n i.ng~t ij.Jen:

\la R. J,} • J3 00 lllll ·~-111i.-fdag:, g:esk•te11

D1. \\'(, e11 Do: iUO • 12.30 uur 13 30 - J8.0'J uur i.\,: ~ ..-~0 - l ti.OO ll{lf \ ·r: k-:,,:,p av1111d 12

Dorps1 r:,at ?Ob 53~o _,.\ \I Gé:ffen Tèl. l 0.., 3) 532 S-1 Q.:1 Pri\·e· (()ïJ) 532 l2 85

STOP


"WAAROM EEN ANDER WEL"

INSCHRIJVEN PEUTERSPEELZAAL Als ouder van een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen verruimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraadjes. De peuterspeelzaal is een ideale mogelij~heid om de peuters in deze behoefte tegemoet te komen, Peuterspeelzaal De Paddestoel te Geffen biedt daarom demogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met leeftijdsgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken. Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die aansluit bij hun ontwikkeling en die z6 is ingericht dat een peuter zich daar prettig voelt . Om de aanmelding en plaatsing van de peuter zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3 keer per jaar een inschrijving . BIJ DE INSCHRIJVING MOET DE PEUTER MINIMAAL 1 J AAR EN 9 MAANDEN ZIJN; De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen , Ook uw peuter is dan van harte welkom en kan dan onder leiding van een van onze leidsters even spelen en een eerste indruk opdoen. De peuters komen nadat ze geplaatst zijn, één ochtend en één middag naar school. De ochtenden duren van 08,45 - 11.30 uur en de middagen van 13 . 15 - 15.30 uur, Per maand vragen wij een vergoeding van f 42,50 . Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerst volgende inschrijving op maandag 12 januari 1998 tussen 09.30 - 11,00 uur. HET INSCHRIJFGELD IS f 10,-7 VOOR EEN MACHTIGING VOOR DE OUDERBIJDRAGE DIENT U UW BANK-GIRO REKENINGNUMMER MEE TE BRENGEN, Wij hopen dat er nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaál gaan bezoeken . Dus graag tot ziens op de inschrijving . Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal "DE PADDESTOEL" PS : Voor meer informatie omtrent de inschrijving en plaatsing van uw peuter, kunt u bellen met Marij van Dijk, tel, 073-5323651

Wat is "wel" voor een ander houden van elkander Gewoon maar een zoen om elkaar geluk te doen. Niet steeds weg te vluchten je hart te kunnen luchten je niet voelen opgesloten kunnen zeggen 't is kloten . De problemen van een ander kunnen verm~den van meel~ kunnen scheiden kunnen zeggen jij ligt me niet ga naar een ander met je verdriet . Waarom voor die ander wel en voor mij als een gezwel in mijn hoofd als maar rond het lijkt wel of het altijd bonkt, Nooit een dag van rusten alsof je. hersens niets anders lusten niet mogen of kunnen huilen en je nergens kunnen verschuilen . Zelf de gevoelens voor mijn vrouw zijn zo raar, zo rouw het zijn toch je kinderen maar net of ze je hinderen . Als ze me maar aardig vinden netjes blijven je niet opwinden goed blijven doen voor iedereen altijd opstaan met het juiste been. Waarom moet ik zoveel verliezen geen baan waar je uit kunt kiezen dankbaar zijn voor wat je hebt gekregen al is het driemaal daags magazijnen vegen, Moet ik zo mijn dagen vullen laat ze dan maar lullen zo kies ik niet te leven dan maar mijn ziel aan God terug geven, Maar dat is me zelfs niet gelukt dan ga je ook nog onder schande gebukt en wordt het verhäal aangevoerd je hebt toch al goed geboerd , Misschien is er een ander bestaan een gezin om voor verder te gaan even niet nu, zeker later ga er voor naar Coudewater . Nu in Rosmalen al vele dagen krijg ik wat antwoorden op m~n vragen ik begin te geloven" 't komt goed" daaruit put ik moed. Na wat tijd en veel hulp kruip ik langzaam uit mijn schulp er over praten kan je veel teruggeven ook voor degene die dit lezen . Cor Langens

13


"Geffen 700" presenteert:

een grandioos

openingsconcert in Sporthal de Geer

op zondag 4 januari. Aanvang: 13.00 uur. Toegang gratis. Voor u treden op de ,Geffense rasartiesten: Het Geme,:zgd Koor Muziekvereniging WIK. Jasper van Rosmalen Marie Anne Lamers Marij van de Boom Ton van de Boom Peter van Krey Om 14. 30 uur gevolgd door de • • •

n1euw1aarsontmoet1ng van de gemeente Maasdonk. Iedereen is van harte welkom om te toosten op een gelukkig jubileumjaar 1998. Het openingsconcert wordt live uitgezonden door Radio Vladeracken, te ontvangen op kabelfrequentie 87.5 FM, op etherfrequentie 106.3 FM óf via Vladeracken Tekst TV.

14


Nieuws van Geffen 700" Als u dit artikeltje leest staan we op de drempel van het feestjaar, waarin we op grandioze wijze het 700 jarig bestaan van Geffen hopen te vieren. Het begint al meteen goed met in de eerste twee weekends van 1998 een aantal in het oog springende evenementen:

Geffense Horeca en andere sponsors is het mogelijk om in 1998 een oude traditie in ere te herstellen. Dit zal geschieden op zaterdag 10 januari. Het draaiboek van die dag ziet er als volgt uit:

12.00 uur: De kerstbomen worden aan de straat gezet. 1n de loop van de middag worden die dan opgehaald en verzameld op het terrein nabij Molen Zeldenrust. Het is niet de bedoeling om hier zelf uw kerstboom naartoe te brengen en het is absoluut ten strengste verboden hier van tevoren bomen te dumpen! De politie heeft toegezegd hierop toe te zien.

De officiële opening op zondag 4 januari 's Ochtends vroeg wordt Geffen op traditionele wijze gewekt door het blazen van de reveille door de leden van W.I.K. De dorpsomroeper zal dan met luide stem het programma van die zondag uitdragen. Daardoor is heel Geffen vroeg genoeg uit de veren om de "Geffen 700" vlag uit te hangen ( !) vervolgens naar de Maria Magdalenakerk te gaan voor het bijwonen van een eucharistieviering, die wordt opgeluisterd met zang van Passe Partout én Het Gemengd Koor. Deze speciale viering zal worden bijgewoond door het bestuur en alle werkgroepleden van "Geffen 700". 's Middags om 13.00 uur wordt het feestprogramma voortgezet met een spectaculair openingsconcert in Sporthal De Geer. Het programma van dit ongeveer één uur durende concert staat elders in dit blad afgedrukt. Na het concert wordt door de ontsteking van een fakkel het officiële startschot gegeven voor een grandioos jubileumjaar 1998. Tenslotte vindt in sporthal De Geer de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Maasdonk plaats. Die wordt opgeluisterd door diverse optredens van "wereldberoemde artiesten", waaronder: Has & Dorke, Janus & Peer en De 4 Toapen. Uw ceremoniemeester is Jaap Bijleveld. De regie van deze dag is in handen van de feestcommissie.

Het bestuur van de stichting "Geffen 700" hoopt bij zowel de officiële opening op 4 januari als het kinderfeest op 10 januari op een grote opkomst.

Driekoningen/Kerstboomverbranding op zaterdag 10 januari Door een intensieve samenwerking tussen de Evenementen Stichting Geffen (E.S.G.), de Geffense buurtverenigingen, ons brandweerkorps én met de steun van de

Vlagdata januari 1998 Zoals eerder vermeldt in nummer 2 van ,cD'n Geffensche Courant" zijn 1 januari (Nieuwjaarsdag) en 4 januari (Opening Jubileumjaar) officiële " Geffen 700" vlagdata.

17.45 uur: De kinderen, die zich daarvoor van tevoren bij de E.S.G. hebben opgegeven, verzamelen zich met bun begeleider in de kantine van sporthal De Geer. Van daaruit trekken zij zingend van deur tot deur. U kunt ze dus tussen 17.45 uur en 18.45 uur verwachten. 18.45 uur: Heel Geffen verzamelt zich op het Dorpsplein. Alle kinderen ontvangen daar een lampion. Onder leiding van burgemeester Hans Netten vormen zij een bonte stoet naar de brandstapel bij Molen Zeldenrust. Daar aangekomen wordt het vreugdevuur ontstoken en zullen er in de feesttent prijzen worden uitgereikt aan de leukst verklede kinderen. Voor de kinderen en hun ouders is er erwtensoep en wordt er op oliebollen getrakteerd. Tegen inkoopsprijs zijn chocolademelk, glühwein en andere drankjes volop verkrijgbaar.

15


~+:

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK:

Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres : Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

Wethouder J .C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 24 90

De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE

OPENBARE WERKEN MAASDONK

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073- 534 21 08. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kled ing en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Gemeentehuis Geffen, geope nd maandag t /m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412- 654111 WVG-CONSULENT

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, tel. 073-534 21 00

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK

BURGERLIJKE STAND MAASDONK NOVEMBER

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 534 21 08)

1997

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten

na telefonische afspraak (tel. 073 - 534 21 00 toestel 160) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij

Dinsdagavond van 18 .00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 25 72 Wethouder A.A.M. van Zandvoort

dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 20 61 16

Geboorten: 04-11 Wille van Herpen 04-11 Robin Herman Armand Sauvaître 08-11 Thijs Theodorus Henri cus Jagers 09-11 Rick Hendrikus Theodorus Ermers 10-11 Lieke Meri Anne Schuurmans 12-11 !va Johanna Maria Heijmans 12-11 Emmy Alberta Sina Maria van der Rijt 25-11 Eric Petrus Lambertus Bijveld 25 -11 Daniek Johanna Christina Kieboom 26-11 Teun Johannes Adrianus van der Sangen 27- 11 Rick Carolus Henricus van Rijn 30-11 Mart Martinus Cornelis Adrianus Rooijendijk Overlijden: 06-11 Anna Maria van Erp, 81 jaar 07-11 Martinus Johannes van Tienen , 63 jaar 09-11 Johannes Carolus Maria van der Dussen, 31 jaar 21-11 Izaäk Jan van 't Hof, 83 jaar


Vuurwerk

*

Denk aan jezelf en aan anderen!

*

Nog maar even en het is alweer 1998. Veel mensen luiden het nieuwe jaar feestelijk in met vuurwerk. In ons land mag vuurwerk pas verkocht worden in de laatste paar dagen voor de jaarwisseling (29, 30 en 31 december) . In Maasdonk hebben de volgende winkels een vergunning om vuurwerk te verkopen: Boerenbondwinkel Geffen Boerenbondwinkel Nuland Meijer schilderwerken Nuland Fixet Van Venrooij Geffen Het vuurwerk mag bovendien alleen maar worden afgestoken op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Helaas gebeuren er in die paar uur toch elk jaar nog te veel ongelu kken met vuurwerk. Deze worden veroorzaakt doordat de lading op de verkeerde plaats of op het verkeerde moment explodeert. Dat kan gebeuren omdat er aan het vuurwerk zelf iets mankeert. Maar in de meeste gevallen gebeuren ongelukken met vuurwerk omdat er onverstandig mee wordt omgegaan of omdat ermee wordt geĂŤxperimenteerd. Om ongelukken te voorkomen is het belangrijk rekening te houden met de volgende tips:

* *

*

* * *

*

Koop vuurwerk alleen bij de erkende verkoopadressen Lees de gebruiksaanwijzing ruim vantevoren goed door. Op het moment dat het vuurwerk wordt afgestoken is het donker. Houd toeschouwers op afstand. Steek vuurwerk aan met een speciaal aansteeklont, nooit met lucifers of met een aansteker! Steek "missers" niet opnieuw aan. Experimenteer nooit met vuurwerk Steek vuurwerk alleen af op het moment dat het officieel is toegestaan: op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Steek elk stuk vuurwerk apart aan: bundelen is levensgevaarlijk. Steek vuurwerk nooit in de hand aan Sterretjes ("koud vuur") zijn ook gevaarlijk. Het brandend deel heefteen temperatuur van 1200°C. Ruim na het afsteken van het vuurwerk zoveel mogelijk de rommel op straat op. Daarmee voorkom je dat de dag erna "weigeraars" opnieu"!V worden aangestoken. Bij het afsteken van vuurwerk staat veiligheid voorop: niet alleen uw eigen veiligheid , maar ook die van een ander!

17


01'~NINGS1Ul)~N 1Ul)~NS 1)~ l'~~511)AG~N !!! 24 l)e;.C. [Ke;.R51AVON1)]

ce;.oP~Nl) VAN 10.0010112.30 UUR 13.30101' 19.oo UUR ~~R51~ 1'~R51-PAC C~OT'~N-P -VAN 14.oo 10119.00 UUR 1W~e;.l)e;. K~R51'1)AC C(;.OT'~N'P VAN 14.oo 101 21.00 UUR OU'PjAARS'PAC C~OT'~N'P VAN 10.0010112.30 UUR 13.3010119.00 UUR NI~UWJAAR51)AC ce;.ope;.Nl) VAN 14.00101 21.00 UUR Wij W~Nse;.N U îlJN~ 'f~e;.51-PAC~N

.,

18

FOTO ·VIDEO.

Tolweg 2 · 5386 BZ Geffen tel. (073) 532 57 89


Nulandse Belangen

NULANDSE BELANGEN verder als

PARTIJ MAASDONK Nulandse Belangen is in 1986 ontstaan uit de Fractie van Zantvoort, voor die naam werd gekozen om de belangen van de Nulandse Bevolking zo goed mogelijk te behartigen binnen de Nulandse politiek. Door de samenvoeging in 1993 van de kernen Nuland, Geffen en Vinkel is de gemeente Maasdonk ontstaan. Op dat moment is binnen de partij . de discussie over handhaving van de naam begonnen. Op dat moment is voor voorlopige handhaving van de naam gekozen om herkenbaar te blijven voor met name de Nulandse bevolking binnen het nieuwe politieke toneel. Door de politieke verhoudingen van dit moment in de Maasdonkse politiek is het naar onze mening tijd voor vernieuwing.

Secretaris Mw. M. v.d. Bosch Tel. 5322755 Wist je dat Geffen stiekem steeds meer een creatief dorp aan het worden is, nog meer dan dat al was? Want wist je dat er ook nogal wat GEFFENAREN zijn, die in huiselijke kring teken/schilderles willen volgen bij "Suis des Vins" of gewoon bij Ben Wijnen-in-den-Elzendreef?!!! En dat er met ingang van 8 januari echt weer nieuwe, dus andere inschrijvingsmogelijkheden zijn; dat je op heel veel dagen bij hem terecht kunt om gewoon lekker creatief en kunstzinnig bezig te zijn. Niet alleen 's avonds, maar ook overdag!!!!! Dat hij cursussen verzorgt, ook voor ouderen En dat er op zaterdagochtend bij voldoende deelname een inloopmorgen van start zal gaan voor jongeren van 14 t /m 18 jaar, die ook echt iets met dit vak willen?!!!! Dat je voor meer informatie Ben gewoon even kunt bell en (of inspreken in het antwoordapparaat!) of op zijn Brabants gezegd "gewoon efkus beh hum aonwaajt 11 , En dat Ben in de volgende editie van de Torenklanken in gesprek zal gaan met Diny Romme, waarover volgende keer meer?! Suis des Vins wenst u alvast een creatief en gezond nieuwjaar!!!!!!!!!

Mede door deze naamswijziging willen wij ook af van het imago (overigens niet door onszelf aangemeten ) van een alleen voor Nuland opkomende partij . Hie rmee menen wij ook voor zowel Vinkelse als Geffense kiezers en mogelijke kandidaat bestuurders een aansprekende partij te zijn of te worden. Hetgeen nu al blijkt uit ontvangen reacties. Uit zowel de kern Vinkel als Geffen hebben zich reeds kandidaten aangemeld. Nieuwe kandidaten zijn natuurlijk van harte welkom bij onze nieuwe partij . Onze opzet is om een voor alle kernen opkomende partij te zijn waarbij met name het algemeen belang voorop staat. Daarbij kiezen we duidelijk voor dorpspolitiek en willen we bewust niet onder de noemer van een landelijk opererende partij vallen. Verder zijn we als partij van mening dat bij een vrijwillige samenvoeging naar één gemeente, je als partij moet opkomen voor alle kernen. Daarbij is vertegenwoordiging uit alle kernen noodzakelijk. Hiermee willen wij kiezen voor een gezonde toekomst van onze gemeente. Diegene uit Maasdonk die geïnteresseerd zijn in gemeentepolitiek en hierin een bijdrage willen leveren zijn bij ons van harte welkom

Voor inlichtingen over onze partij kunt u bellen met onze: Voorzitter Dhr. E. Visschers tel. 5324186

Pastoor vd. Kampstraat 1a 5386 AH Geffen Telefoon (073) 532 25 70 Fax 5322539

19


SPAAR NU VOOR EEN GRATIS CADEAU BON (twv. n 15_00) VANAF 1JANUARI 1998, BEGINT UW STIP-DROGIST MET EEN NIEUWE SPAARAKTIE !! BIJ ELKE FL. 10.00 BESTEDING KRIJGT UEEN STEMPEL. BIJ EEN VOLLE STEMPELKAART, 30 STEMPELS, KRIJGT UGRATIS EEN CADEAU-BON TWV. FL.15.00 !!!!! DUS SPAAR UW BOODSCHAPPEN OP VOOR ONZE STEMPELKAART, WANT ELKE FL.10.00 IS EEN STEMPEL WAARD. DUS KOOP BESLIST, DE DAGELIJKSE PRODUKTEN BIJ UW STIP-DROGIST. STIP- Drogisterij Moniek van Herpen Dorpsplein 15 Geffen Tel: 013-5325965 N.B.: ONZE SPAARAKTIE MET ROCKS ZEGELS BLIJFT GEWOON DOORGAAN, UKUNT NU DUS KIUE WAT UHET LIEFSTE SPAART,ROCKS-ZEGELS OF STEMPElS.

EN UW STIP-DROGIST WENST UALVAST PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

20


CDA

afdeling Maasdonk

Nieuwe lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 1998 De leden van de CDA- afdeling Maasdonk hebben op donderdag 20 november jl. de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkie•zingen vastgesteld. De ledenvergadering heeft eerst stil gestaan bij het aangekondigde vertrek van Frans van Nistelrooij, die het bestuur verzocht had hem een lagere plaats te geven. Gelukkig heeft CDA-Maasdonk voldoende kandidaten, die het vertrek van Frans op kunnen vangen. Betsy van Bakel-van de Ven is door de ledenvergadering unaniem tot lijsttrekker gekozen Betsy is iemand die in het verleden, binnen de lokale politiek, voor het CDA haar sporen al ruimschoots heeft verdiend. Zij was o.a. fractievoorzitster voor het CDA in de gemeen· teraad van Nul and. Ook op maatschappelijk terrein is zij altijd actief geweest. Zij was o.a. lid van het Kringbestuur van de KPJ bestuurslid bejaardenhuis Nuland - Geffen en is lid van de redactie van de Klepel. Betsy is gevraagd en bereid gevonden de kar van het CDA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te gaan trekken. "Met zo veel goede duwers moet het niet moeilijk zijn om de kar te trekken" was haar eerste reactie na haar verkiezing tot lijsttrekker. Bets wij wensen jou veel succes . Het CDA komt met een nieuwe lijst, met een nieuw, vrouwelijk, gezicht op nummer 1. De kandidaten staan in de startblokken. Zij gaan vol enthousiasme aan de slag. Huisvestingsvoorzieningen onderwijs Zoals u weet zijn de drie schoolbesturen van Maasdonk vanaf 1 augustus gefuseerd tot één nieuw schoolbestuur voor alle scholen van onze gemeente. Sinds dit jaar heeft de gemeente van het rijk de taak gekregen te zorgen voor de huisvesting van de scholen. Dat betekent o.a. het onderhoud van de gebouwen en het zorgen voor nieuwe lokalen als dat nodig is. Het schoolbestuur dient dan elk jaar een verzoek in met daarin de behoefte aan lokalen voor het komende jaar. In de raadsvergadering van 16 december komt het programma van huisvestingsvoorzieningen voor de scholen van Maasdonk aan de orde . Onder andere staat een uitbreiding van de Hoogakker met een lokaal op het programma. In de oude regeling kreeg men van het ministerie pas een lokaal als het al een jaar nodig was. Wij werken sneller en bouwen een lokaal zo dat het er staat op het moment dat het nodig is. Bestaansrecht buitensportorganisaties In juli heeft de gemeenteraad ingestemd met de nota huurtarieven, waardoor de huurtarieven voor alle buitensportorganisaties in

Maasdonk op dezelfde uitgangspunten z1Jn gebaseerd. Gelijke monniken, gelijke kappen. Met dit uitgangspunt zijn wij het als CDA van harte eens. Wij als CDA vinden wel dat de huurtarieven die de verenigingen moeten betalen nooit mag leiden tot aantasting van het bestaansrecht van deze verenigingen . Wethouder Frans van Nistelrooij komt daarom nu met een voorstel naar de gemeenteraad met daarin een aanpassing van de subsidieverordening zodat er een gezonde subsidiebasis voor deze verenigingen komt, met daarnaast een voorstel waarin het bestaansrecht van de buitensportverenigingen naar de toekomst wordt gegarandeerd. Informatie: Frans van Nistelrooij Jan van Erp Rini van de Ven Gerrit van den Helm Mark van der Doelen

( ( ( ( (

5322572) 5322490), 5321653) 5324311) 5324385)

a,f DIEAENSPECIMLZAAK&VEEVOEDERS ;ia ~

B. de Kinderen v.o.f.

Jl

Molenstraat 32, Geffen Tel. 073 532 55 51

Wij zijn 24 en 31 december om 17.00 uur gesloten.

Wij wensen U prettige feestdagen en een voorspoedig 1998 !!

Anita & Bart de Kinderen.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Verloren in de kerk: een klein ijzeren doosje met glazen deksel+ mariabeeldje. Tel . 5323704

KOPY INLEVEREN VOOR:

3 JANUARI 21


VOOR WIE HET NOG NIET WIST NIEUWS VAN UW STIP-DROGIST! Er is mij ter ore gekomen dat er wat misverstanden bestaan over het feit dat er 2, bijna dezelfde folders worden verspreid in Geffen. Nl. die van DA Drogisterij Henk v.d. Doelen en van mijzelf STIP-Drogisterij Moniek v. Herpen. Dynatetail is een overkoepelend orgaan die bestuurlijke functies waarnemen voor STIP en DA drogisterijen. STIP en DA drogisterijen zijn dus familie van elkaar, maar met een verschillende opzet van folders. STIP winkels zijn wat kleiner van opzet dan de DA winkels. Het merendeel is hetzelfde, alleen het assortiment van de DA winkels is wat ruimer, zo geldt dat dus ook voor de fol· ders. Een DA folder heeft meer variatie in zijn folder dan een STIP folder. Wat in een STIP folder staat, staat dus zeker in een DA folder, maar dat geldt niet andersom. Hierdoor ontstaat er verwarring over het feit dat ik niet alle produkten heb. Helaas gebeurt het ook weleens dat er bepaalde produkten niet geleverd worden om een of andere reden. Hierdoor moet ik nee verkopen, wat ik liever niet doe. Maar alles wat bij mij in de folder staat wordt door mij besteld. Hopelijk is het allemaal een beetje duidelijk geworden en als er iets is waar U het niet mee eens bent, dan hoor ik dat graag van U. STIP-DROGISTERIJ MONIEK V. HERPEN DORPSPLEIN 15 GEFFEN

kamp", Hierin waren op maandag de familie Mandrini en de fami lie Picador te gast i n Geffen maar deze families blijken al jaren lange ruzie te hebben behalve Monalisa Pica dor en Mario Mandrini want die waren verliefd op elkaar. Dan kwam op dinsdag de burgemeester ook nog vertel l en dat er gestolen was in het dorp en hij wou dat de families binnen 2 dagen hun spullen pakken en vertrokken, maar gelukkig vonden de families met behulp van de kinderen de werkelijke dief, de stamhoofden schudden elkaar de hand en de vete was voor · bij. Op donderdag werden de voorbereidingen voor het huwelijk getroffen zodat Mario en Lisa op_ vrijdag zouden kunnen trouwen, en zo liep alles gelukkig toch nog goed af, Met de hulp van velen is ook deze jeugd vakantie week weer mogelijk gemaakt. Als eerste willen we bedanken Hondesport vereniging "De trouwe Helper" die hun prachtige terrein ter beschikking stelde. Verder wi llen we . onze sponsors bedanken en met name noemen: Gemeente Maasdonk Bouwbedrijf van Wanrooy Containerverhuur van de Wetering Winkeliers en Horecavereniging Geffen Bouw en Houtbond, afdeling Geffen Slijterij d'n Malder Brandweer en alle anderen, Ook was deze week niet mogelijk zonder natuurlijk alle vrijwilligers, de burgemeester én politie regio noord oost brabant. Allen bedankt! ! We willen iedereen alvast prettige kerstdagen wensen en een goed begin voor 1998! PS: Voor degene die als goede voornemens hebben om in 1998 vrijwilliger te worden bij JvW bel naar Leonie Pittens- tel. 0412- 628683.

Beste lezers • •• Het leek ons (Jeugd Vakantie Werk Geffen) een goede gelegenheid om in het december nummer van Torenklanken een berichtje aan u te sturen. We blikken hierin even terug op het afgelopen jaar. We begonnen dit jaar met de Paasaktiviteit met als thema "circus", hieraan namen 117 kinderen deel die met zijn allen een circus voorstelling in elkaar zetten. In mei was de wandelvierdaagse waar 580 deelnemers 5 of 10 km aflegden in en rond Geffen en Nuland. Tot slot was er in augustus de jeugd vakantie week, waaraan 158 kinderen deel namen. Hierbij was het thema "Het vodden en todden 22

MEVROUW MUILWIJK 99 JAAR Op 30 november jl. is Mevr. Muilwijk 99 jaar geworden. Zij woont in Zorgcentrum De Heegt. Omdat zij nu de oudste inwoonster van Maasdonk is, werd zij gefeliciteerd door Burgemeester Netten en Wethouder A, van Zandvoort. 's Morgens was er een gezellige bijeenkomst in de huiskamer van De Heegt. Door de Burgemeester en Wethouder werd Mevr. Muilwijk een prachtige taart aangeboden met haar foto erop. Mevr. Muilwijk, nogmaals Proficiat.


CARNAVALSOPTOCHT 1998 Welke persoon, groep of vereniging wil zich presenteren tijdens de grandioze Geffense carnavalsoptocht die dit jaar in het teken van Geffen 700 jaar zal staan ?

De optocht wordt gehouden op CARNAVALS-ZONDAG 22 FEBRUARI 1998

~

Inforlllatie en opgave bij: Frans Romme - De Stoof 1 - telno.: 5323449

#

BRANDWONDEN STICHTING 'HTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDONK AANMELDING LEERLINGEN SCHOOLJAAR '98 - '99 De ouders/verzorgers van die kinderen die tussen 01/04 '98 en 31/03'99 vier jaar worden, worden hierbij uitgenodigd om hun kinderen aan te mel den voor één van de Maasdonkse basisscholen. Begin januari ontvangen al deze ouders (indien hun kind één van de peuterspeelzalen be· zoekt) een informat ieboekje over het basisonderwijs in Maasdonk. Alleen deze schriftelijke informatie is beslist onvoldoende om een goede indruk van het Maasdonks basisonderwijs te krijgen. Vandaar dat de scholen u uitnodigen voor een nadere kennismaking: Bezoek aan de open dagen: Mariaschool Geffen :15 januari 1998 (dir . J . G.M. van Dijk tel . 073 - 5341005) Aloysiusschool Geffeu20 januari 1998 (dir. J.W. Heijmans tel 073 - 5341008)

OPBRENGST In de week van 26 oktober t-m l november 1997 kwamen de collectanten weer langs vele deuren in Geffen. Met elkaar brachten zij het mooie bedrag van f 918,60 bijeen voor de doelstellingen van de Nederlandse Brandwonden Stichting. Mede namens de plaatselijke collecte-organisator dankt de Nederlandse Brandwonden Stichting haar collectanten en de gulle gevers in Geffen.

BESTEDING Met de opbrengst kan de Nederlandse Brandwonden Stichting verder werken aan de real i sering van haar doelstellingen: verbetering van de behandeling van brandwondenpatiënten wetenschappelijk onderzoek, het voorkomen van brandwonden en het in stand houden van de huidbank. , Het geld zal ook worden gebruikt om nieuw wetenschappelijk onderzoek te bekostigen, naar het voorkómen en beperken van litteken weefsel. Voorts wordt onderzocht welke behoefte er is aan ondersteuning en begeleiding van de talloze patiënten die, naast blijvende lichamelijke gevolgen, ook psychi sche problemen overhielden aan hun brandwo:idongeval.

Schoolbezoek na afspraak met de directeur: Hoogakker Nuland :1 t/m 20 februari 1998 (dir. E.J.M . van Baarschot t el. 073-5322358 Mariaschool Vinkel : 1 t/rn 20 februari 1998 (dir. G.T.M. van den Hombergh tel. 073 5341166)

'TUN BLAKKE GEBROCHT'

Mochten er ouders zijn die onverhoopt geen informatieboekje ontvangen, dan kunnen zij daarvoor bij één van de Maasdonkse basisscho len terecht. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de directeuren van de scholen.

GEVRAAGD: Lieve oppas voor meisje van plusm. 20 maanden voor 2 middagen (plusminus 7 uur) per week. Tel. 073-5324974 (graag bellen na 19.00 uur). 23


Jaaroverzicht Radio Vladeracken

Voor de 6e keer op rij wordt RADIO VLADERACKEN tussen Kerst en Nieuwjaar om;-:;edoopt tot

KERSTRADIO 106 . 3 Zoals elk jaar betekent dit 24 uur per dag een horizontale programmering, dat wil zeggen elke dag hetzelfde programma op hetzelfde tijdstip. Op Kerstavond, 24 december, beginnen de uitzendingen, met o.a. een live verslag van de Kerstmis vanuit de H.Maria Magdalena Kerk in Geffen. Verder zullen er in de programma's van Vladeracken Informatief de Maasdonkse hoogteen dieptepunten van 1997 herhaald worden en zal er met de hoofdrolspelers teruggekeken worden op het afgelopen jaar. Tijdens de programma's overdag zullen er diverse prijzen te winnen zijn, waaronder flessen wijn, CD ' s en Staatsloten voor de Eindejaartrekking .

Van Eerste Kerstdag tot en met Oudjaarsdag kunt u dagelijks van 18 . 00 - 19.00 uur luisteren naar het Vladeracken Jaaroverzicht, Een programma van'· Ans van den Bosch, Jo van de Doélen, Hans Hendriks en Charies van Herpen, met de beste interviews en reportages van 1997. U kunt Vladeracken ontvangen via de kabel (87,5 FM) , de ether (106,3 FM) of tekst TV.

BILJARTVERENIGING N.G.G. De Geffense biljarters van ,onze v~~eniging behaalden goede resultaten in de voorwedstrijden le klas libre. Piet van Griensven behaalde een finale plaats door alle wedstrijden te winnen terwijl Tonnie Ruys de hoogste serie behaalde. Uitslag: WP GEM. H.S. 1. Piet van Griensven 12 - 5.61 - 31 2, Paul Stoks 8 - 3.26 - 27 3. Tonnie Ruys 6 - 4.73 - 41 4. Rien Timmers 3 - 3.93 - 20 s. Jos Strik 1 2,87 17

-

Voldoende redenen om de radio tussen Kerst en Nieuwjaar klem te zetten op 106.3 FM.

PROGRAMMERING TIJDENS KERSTRADIO 106 .3

SCHEMA TORENKLANKEN

24 dec.

Vanaf 20.00 uur tot 08.00 uur de volgende ochtend een Speciale Kerstnachtuitzending, om 23.00 u onderbroken door de Kerstmis vanuit de Geffense kerk. 25 dec. tot en met 31 dec.: 08

09 u

09 - 10 10 12 12 - 13 13 - 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 - 19

u u u u u u u u

19 20 20 21 21 - 22 22 24

u u

u

De wakkere wekker De Morgenstond Gouden Klanken Vladeracken Informatief Op de Misse Remember the Good Times De Trap op .. . De Muziekzolder De Trap af. .• Vladeracken Informatief Het beste van Nederland Jukebox Radio 3 bestond nog niet De Muzikale Schijnwerper

u u 1 januari: JD - 14 u: Een Nieuw Begin 14 - 18 u : Caraflax

NR.

Verschijnt

Kopy voor

1.

14-01

03-01

2.

28-01

17-01

3 weken 3.

18-02

07-02

3 weken 4.

11-03

28-02

5

25-03

14-03

6.

08-04

28-03

3 weken

7.

29-04

18-04

8.

13-05

02-05

9.

27-05

16-05

3 weken

1-0.

17-06

06-06

-


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

par ners

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

accountants

Tel. : (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

,

REGJ0../4-V BANK DE

BANKIER

D IE

JE

KENT

voor bemiddeling van: Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

V

* privé-rekeningen met

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

*

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

* * * *

Openingstijden: Maandag woensdag 1londerdag 09.00 - 17.30 U.tff

Dinsdag- en vrijdag 09. 00 - 19. 00 uur Zaterdag 10.00 - [3.00 uur en op afspraak. Middagpauze van 12.15 - 13. 15 uw:

M.J.M. v.d. Akker

lil~~.~.,. :::.

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

meer verstand van verzekeren

Tonny Jansen

D[ GOUDEN Lf[UW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

PEDICURE T. Ketelaars-Il. Niste/rootJ.

"· Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 ~ 1

Rijwielen

Taxi

Tankstation

-Gazelle - Locomotief

-Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines

.,,.

-Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Official Service Dealer

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen. tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

* BLOEMEN * PLANTEN

• • • • • • *

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens Uitdeuk en spuitwerk APK keuringen Autowasserette Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

*DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


rienden laderacken BRABANTSE BOEKEN TE KOOP De Vr iendenkring Vladeracken organiseert jaarlijks een vijftal Brabantse Avonden in Vi nkel . Di t om het Brabantse dialect te promoten. Sinds kort is ook mogelijk om een aan· tal Brabantse boeken te kopen, die in het di alect zijn geschreven bij de Vriendenkring De boeken zijn voor een speciale prijs te krijgen, die vaak goedkoper is dan in de winkel. De volgende boeken zijn verkrijgbaar: - Van Cor Swanenberg: de 3 delige serie : Wie we bewaort Die hi we Zin ut wefke en ze waar al 30 jaor maagd. - Het boek van Cor Swanenberg over het dialect in veel Brabantse dorpen o.a. ook over Nuland , Geffen en Vinkel: "Onder ons gezegd" . - Het Engelstalige boek van Cor Swanenberg over het Brabantse dialect: "Brabant is another cup". Een leuk geschenk voor familie in Canada . - Het zeer bekende boek van Ivo v . Dinther over de geschiedenis van het Maasland: 11 .de Kalenders van Kriest van Kee van Koate' Een must voor iedere liefhebbe r van het di· alect. - Twee boeken van Nol van Roessel of te wel "de Contente Mens ": Geestig Geloof en Orgeltrappen. - Het boek over het Brabantse dialect van Cornelis Verhoeven: "Herrinneringen aan mijn moedertaal" . De echte liefhebber wil dit boek beslist hebben . U kunt de boeken kopen bij Rien Bosch, Kerkstraat 6 in Nuland (tel . 073 - 5322110) of tijdens de Brabantse Avonden.

LEIN D'N BLEUI EN DE REVUO'S OP BRABANTSE AVOND VINKEL OP 11 JANUARI A. S. Op de Brabantse Avond in Vinkel op zondag 11 januari zullen de Overlangelse troubadour Lein d'n Bleui en de komische Lithse groep "de Revuo's" optreden . De avond begint om 20. 00 uur in caf e den Driehoek in Vi nkel. Lein d'n Bleui is de artiestennaam van Bert van de Linden uit Overlangel. De naam betekent Lindenbloesem. Bert v.d . Linden is in het dagelijkse leven onderwijzer en zijn hob· bie is gitaar spelen en daarbij ook liedjes

maken. Langzamerhand kwamen er steeds meer liedjes over allerlei dingen die er zich in het dorp afspeelden zoals bv het klooster. Vorig jaar nog presenteerde hij met veel suc· ces zijn cd Zaand . De Revuo's is een komische groep va n vijf mensen, die zijn ontstaan vanuit de inmiddels zeer bekende Lithse Revue. Ze maken hele mooie liedjes over Lith, de Maas en het platte land. Maar met hun komische act s weten ze keer op keer de zaal op stelten te zetten en behoren met hun cabareteske optreden tot de topgroepen op dit gebied i n Br abant. En als dun Rooie Thee met zijn verhandeling over het ontstaan van het Brabants begint, dan word je pas echt duidelij k waar de Brabantse Taal vandaan komt. Kaarten zijn te koop bij cafe den Driehoek in Vinkel (073 - 532186), bij v.d. Doelen Bloemenshop in Geffen of bij Meijer Schilderwerken in Nuland.

jö:jl

BEJAARDENNIEUWS

Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Maasdonk Actief meedoen in een Meer-Bewegen-voorOuderen (MBvO) gymnastiekgroep houdt je fit en lenig. Het is niet alleen goed voor lijf en leden maar bovendien gezellig en ontspannend. De "lesstof" is zeer gevariëerd met spel-, sport- en dansvormen , al of niet in een muzikale omlijsting . De gyrnnastiekgroep staat onder deskund i ge leiding van een MBvO-vakkracht. De e i gen bijdrage is f l,-- per keer . In Geffen organiseert de Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Geffen i . s.m. de KBO- Geffen, iedere dinsdag van 9 . 00 - 10.00 uur een Meer-Bewegen-voor-Ouderen gyrnnastiekgroep in de Bonkelaar. Bij voldoende belangstelling kan een tweede gymnastiekgroep van start gaan. U kunt zich h iervoor aanmelden bij: * Theo Wintels , tel , 5323413 "r"

*

Ton Jonkers,

te l . 53 22005

Jan Wolf ,

tel . 5322788,

ttUIDVEQZOQGING

Qia van Nistelrooy __________________2:_,

.___ Pc::-r vön Crinsvcn<l r-l~t t:

5'\% i)_X, , '...- ffr-n ,:-1 (J~'') ~'\: : ~

1

26


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie

AFBOUW

*uw aangiftes 1B - VB *uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

EN ·

op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

' FtNANC:IERINGEN .

1111 .

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 11

Bouvvbedrijf Îl

BRODLJS" Café 't Haasje

Heestersevveg 28 • NIEUWBOUW ' ONDERHOUD • RENOVATIE • VERBOUWINGEN

53B6 KT Geffen Tel. (073) 532 47 65

zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


v. Nistelrooy

Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

reparatie tv /video

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

~YNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

aanleg/uitbreiding antennesystemen

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

VAN DER HYPOTHEKEN PENSIOENEN

WIE WAT WANNEER DECEMBER 29 Nooit Gedacht, kerstzaalvoetbaltoernooi, jeugd, voor de middag E-F, na de midclag A-B 30 Nooit Gedacht, kerstzaalvoetbaltoernooi, jeugd, voor de middag C-D-M, na de midd~g kader. 1998

JANUARI 02 KP J, oud papier route 2 (verschoven i.v.m. 2e Kerstdag) 15 KPJ, oud papier route l 30 KPJ, oud papier route 2

FEBRUARI 19 KPJ, oud papier route 1 27 KPJ, oud papier route 2 MAART 19 KPJ, oud papier route 1 27 KPJ, oud papier route 2

APRIL 16 KPJ, oud papier route 1 24 KPJ, oud papier route 2

i De Redaktie t} wenst u ··i i~ . --J.., Prettige J Feestdagen ,1 x.~ •=x.~ •: •••

f•~~,-~~

28