Torenklanken 1997 - nr 02

Page 1

35e jaargang

I nummer 2 I januari 1997

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

Bergstraat 26A telefoon 5321544 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wlhabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

CARNAVALSVERENIGING DE "NAKOMERTJES"

NOOIT GEDACHT GEFFEN Gebr . v.d. Berg steekt D3- pupillen van Nooit-Gedacht in het nieuw

Betreft Quiz 1996 Hierbij nog een kort overzicht van de quiz 1996 van carnavalsvereniging De Nakomertjes Geffen. Het resultaat is als volgt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll.

12. 13. 14.

Scouting Geffen Krachtpatsers Beukenlaan/ Platanenstraat Vinkel Echo Vinkel Friends Fam. Heesakkers Fam. Schuurmans Jongeren koor Heesch-Geffen 1 De Abeeltjes T.T.C. D'n Driehoek Vinkel Stichting Rottenrijk Jongeren koor Heesch-Geffen 2 Vogelvereniging Zang en Kleur V.V. Nooit Gedacht

Wij hopen dat u genoten heeft en zien u graag terug in 1997 op onze volgende Quiz, hierover t.z.t. meer . Met vriendelijke groeten "a \ S V e "e De Nakomertjes Geffen <:-1> - '1,l ~ -9✓c.,1' -:>

-~

Onlangs werd het D3 team . van Nooit-Gedacht voorzien van nieuwe shirts, door aannemersbedrijf in grondwerken, zand en grindhandel Gebr. v.d. Berg gevestigd te Papendijk in Geffen. Na de overhandiging bedqnkte de Jeugdafdeling van N. G. de sponsor voor deze fantastische uitrusting. Op de foto het trotse team met begeleiders en de sponsor Hennie en Anton v.d . Berg. Jeugdafdeling N.G. Aktiviteiten Jeugdafdeling Nooit-Gedacht 10 mei - Nooit-Gedacht E-F toernooi Biescamp 25 mei - Penaltybokaal . Biescamp 30 mei t/rn 1 juni- Eindejaarskamp jeugdafd. Nooit-Gedacht, Biescamp


Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Ci rca 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

• hel bouwbedrijf • de projectontwikkeling • het vastgoedbeheer • het keukencentrum • de timmerfabriek

Vooral

uw feesten en partijen.

Grootschalig of kleinschalig. het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Geffen

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 613594

Tiel

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken * Adviezen

l:!!im?

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Kerkstraat 5 Geffen

............................

HW11li1mim1llmiml

VAN TUIJL makelaa rd ij bv 't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 45 15 54

Heesi erseweg 1 3

~ cAFÉ D~ 0~

~

Elzendreef 1 5386 G: Geffen

Voor ontspanning nauw inspanning

Ook voor kinderfeestjes

WIHABO DRUKKERIJ

G~

~

Hier had uw

5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fax: (0731 532 47 95 Voor al uw fam ilie - verenigings· e n handelsdrukwerk.

advertentie

Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties Met opgaaf van juiste datum b ij geboortekaartjes, drukkosten gratis.

kunnen

Gratis felicitatiepakket bi j geboortekaartjes.

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

staan '

Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.


EFKES BUURTE MÈ ...... . ROB VAN REIJMERSDAL (33J) Hij heeft vooral de drang om dingen vast te leggen, mijlpalen, herinneringen .•. en dat verklaart de combinatie van twee grote hobby's : fotograferen en muziek maken ... Vandaar ook, dat nu "different styles" z1Jn vastgelegd op de gevoelige schijf van een eigen CD ••. Als 6-jarig jongetje begon Rob met blokfluit spelen . Vol energie en met veel ambities zoals hij (toen al) was, speelde hij spoedig in kleine ensembles met verschillende soorten fluiten. Hij werd gevraagd bij een Egerländer-kapel en zodoende volgde hij een 1-ja rige stoomcursus klarinet, om op concours te kunnen! Als 15-jar ige werd hij toegelaten op de voor opleiding van het Conservatorium in Tilburg. Dat viel tegen, "want" zo zegt hij "toen wist ik letterlijk en figuurlijk van toeten noch blazen! " Iemand hoor de hem spelen en gaf het advie$ om naar het Conservatorium in Arnhem te gaan. Daar begon hij, nu full- time en serieuzer, opnieuw aan de vooropleiding. Maar, de visies rond het maken van muziek, kunnen heel verschillend zijn. Zo ook in Arnhem . "Mijn leraar was een tiran; hij beul de me af in de slechte zin van het woord. Muziek was voor mij een passie, maar ik had geen oogkleppen op. Ik speelde vooral voor mijn plezier en 'snabbelde wat bij" in aller lei muziekgroepjes. Dat mocht niet. Deleraar zei letterlijk: "Ik wil weten van elke noot, die jij binnen en buiten het Conservatorium uitpoept. •. !" Rob ging over naar een andere leraar, en dat betekende: olie op het vuur! met zijn eindexamen in 1987, was er een enorm gekonkel in de beoordelingscommissie, hetgeen resulteerde in een (te) laag cijfer. Rob weigerde zijn diploma! Opstandeling? (Niet achter hem gezocht!) "Het was meer een emotionele reactie" vindt Rob . "Ik ben een echt gevoelsmens, maar de mens moet in zijn waarde gelaten worden. Je moet je tijdens zo'n studie (vooral in die jeugdjaren) ook als mens kunnen ontwikkelen'l Rob nam uit eindelijk onder protest zijn diploma in ontvangst en studeerde met een kater af. .. Vervolgens moest hij in dienst en kreeg de functie van ' soldaat-muziek'. Een luizenleventje en dus veel vrije tijd, waarin hij veel muziek uitschreef voor groepen . Bovendien volgde hij een studie op de fotovakschool in Arnhem en behaalde binnen 1½ jaar zijn diploma. En zo kwam Geffen in zicht, het plaatsje waar hij vóór die tijd nog nooit van gehoord had!

In juli 1989 begon hij met zijn foto-shop eP. voelde zich in Geffen meteen op ZlJn plaat3. "Hier kon ik voor het eerst pas mijn sociale contacten opbouwen". En dat· deed hij ook. Rob nam samen met Paul Wagemakers o .a. het initiatief om te komen tot het Geffens Podium (muziek op de zaterdagavond van Effe noar Geffe) en de Roaplied-verkiezing. "Er waren in Geffen zoveel mensen met muziek bezig, ik vond dat dat tot uiting moest komen" aldus Rob. Hij stond er ook op dat de l i ederen met life- muziek werden gebracht en zodoende werd hij ingeschakeld om de muziekarrangementen te schrijven voor meerdere Roapliederen. Dat vi ndt hij leuk: arrangeren, organiseren, ontwerpen en natuurlijk spelen! Zo schrijft hij op de zelfontworpen folder van zijn eerste CD: "Different Styles" •.• pro duet van een jongensdroom en het symbool van het gegeven, dat - als je iets wilt doen dat een wens van je is - je dat nooit na moet laten • • . "Ik wilde een compleet eigen productie makeH zegt Rob, die ook de foto's op de hoes maakt e. Hij speelt op zijn klarinet en saxofoon, nummers in verschillende stijlen: van klassiek tot jazz, van rock tot pop. Hij waardeert iedere muziekstroming, alleen housemuziek kan hem niet zo bekoren. De CD is te koop in de foto- videozaak aan de Tolweg (f 25,--). Hoe zit het met zijn wereldreis •.• ? Een gegeven dat ooit door Geffen zoemde. "Slechts één ding kon me daar van weerhouden en dat was een vrouw" lacht Rob. Hanneke kwam in zijn l even en daarom voert nu de muziek de boventoon. Rob geeft les bij Harmonie Union in Nuland , in Veldhoven, Helmond en Waalre. Daarbij gaat hij uit - hoe kan het ook anders - van de persoon zelf. Ik wijs ze op hun verantwoordelijkheid. Je leert door te doen. Kinderen kunnen na een half jaar in principe elk liedje uit hun hoofd spelen, als ze dat willen. Het liefst zou Rob het lesgeven combineren met veel spelen. Door het auto-ongeluk van dec. '95 echter, werd zijn rechterarm verbrijzeld. Lang spelen kan hij vergeten, dus wordt hij niet meer aangenomen bij orkesten. Aan het maken van zijn CD heeft hij evenwel veel plezier beleefd. Het studiowerk is schitterend. Op de hoes van zij n CD, opgedra gen aan zijn grootste inspiratiebron Hanneke bedankt hij velen. Ook Paul Wagemakers jr. is op zijn baritonsax te beluisteren op de CD. Aan ieder van ons schrijft hij: Nu bent u aan de beurt: GENIET ER VAN!

3


AA

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet * mestdistributie Stucadoors- en Afbouwbed rijf

Hanegraaf B.V. Geffen , Onderhoud bouwmachines

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Autobedrijf P.

v. Empel

off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

®\.;:J I';\

Tel. (073) 503 17 86

P. DE KIJEIN

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tel., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

~

"BENILDA"

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

Kleding ver-en reparatiewerk, tevens verkoop vangaren en ritssluitingen:

Molenberg6 tef (073) 532 48 50 Ma (/m za: 09.00 - 12.30 uur

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT (0412) 63 40 31 De accountants, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust mei specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te slaan. Wilt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuislaan 105, tel. (04 12) 63 40 31.

ACC0UNTAN"T$ - BE.LA$TIN0AOVISEURS. -JUR ISTl!.N

Q

~

Voorhetvervangen van ritssluitingen, in-ofuitleggen, korteroflanger maken van kledingstukken e. d kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

~

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstroat 26a, tel. (073) 532 25 86

andere tJïden opafspraak.

KERS

PUITWERKEN B.V.

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus l 8 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

0

Bedrij venweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

i5§JSPI ERI NGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


ROND DE DORPSPOMP De radio-uitzending van Radio "Vladeracken" op zondagavond 4 januari, was een weergave van een opname .van de "Stamtafel", Een groot gedeelte was opgenomen . Degenen, die geluisterd hebben, kregen zo toch een aardige indruk van de sfeer en de gang van zaken rond de stamtafel . Onze complimenten aan "Vladeracken", Het zou eens goed zijn te weten , hoeveel Geffenaren er luisteren naar "Vladeracken", Echt de moeite waard! Er wordt heel veel zorg besteed aan elke uitzending, Het "Raoplied", Op 12 jan , Een uitverkochte zaal, een nerveuze jury, maar ook met spanning getekende gezichten van de deelnemers. Maar liefst 14 liedjes moesten worden beoordeeld, De teksten tellen zwaar, de melodie , de meezinger, en de presentatie . De "Tekst" moet vooral sterk gedragen z:ijn en direct aanspreken. Belangrijk is ook, da1 alles origineel is. Het is de vraag of het goed is, dat gebruik van bestaande melodieër toegestaan werd, De liedjes waren allen van goed nivo; de solisten die hebben toch een zware act, Maar dat blijft erg spannend. Willen we ooit tot een goed Geffens Karnavalslied komen, dan moeten zowel tekst als melodie origineel zijn, De begeleiding van de artiesten was goed verzorgd. De organisatie verliep perfect en geheel volgens schema en het programma werd op onnavolgbare wijze gepresenteerd door Jan van Ravenstein . Na "Zwaar" beraad moest de jury de eerste prijs toekennen aan "De Taopen", Dat kwam door de prima tekst en de ijzersterke presentatie en humorvolle uitvoering, "De Taopen" zullen zich nog dikw:ijl~ laten horen tijdens het komend Karnaval en worden door ons van harte geluk gewenst. De "Raopavonden" breken weer aan, Het programma belooft heel veel . De 4 "Raopavonden' waren ook meteen uitverkocht. Maar daarover de volgende keer meer . Er is een nieuw boerenbruidspaar, Gradus en Tonia. De Prinsen-wagen wordt vernieuwd , Er komt dit jaar een echte "SLEUTELOVERDRACHT" , Er zijn veel aanmeldingen voor de optocht, meer wagens en meer loopgroepen en vooral zijn veel jongeren aktief en dat is zeer verheugend. Heel Geffen schrok even bij de melding van Nekkramp bij 2 leerlingen van de Maria school, Dankzij een snelle, goede diagnose door de huisarts kon verder onheil worden voorkomen. Tijdens een griepperiode zijn kinderen eerder kwetsbaar en is het nog moeilijker om de gevreesde ziekte vast te stellen.

Een perfecte samenwerking van huisarts, G. G.D., school, oudercommissie en ouders heeft paniekreacties voorkomen en dat stelt gerust. 15 Januari 1997 is er een bestuur gevormd, dat leidt tot een definitieve stichting "GEFFEN ZEVEN HONDERD JAAR!!!", voorzitter Jan van Vucht zal er zeker de vaart in houden, vice-voorzitster, Trees Lamers, zal de gangmaker zijn van diverse aktiviteiten zoals wij haar kennen, de Penningen zijn in goede handen van Harrie Peeters, het secretariaat berust bij Ine v.d. Veerdonk, dat worden dus dagen op hoog niveau en bestuursleden zijn verder Rien Oomen, die zich beweegt op het maatschappelijke front en Henriëtte van Bergen wordt de draagster van de culturele onderdelen. Er zijn al vijf werkgroepen geformeerd: een feestgroep, herdenkingsgroep, een jeugdgroep, een culturele werkgroep en een werkgroep voor de algemene evenementen. Het feest start op oudjaar 1997, de feestfakkel komt uit Monaco? (dat viert nu een 700-jarig bestaan) en eindigt 31 december 1998, dan wordt de fakkel overgedragen aan Nuland . Het Oudste gebouw van Geffen zal grote aandacht krijgen en dat is de Kerktoren en de kerk van Geffen. Op 3 februari start de Stichting "Geffen 700 jaar", of ficieel haar aktiviteiten. Wij hopen dat er velen zullen zijn die hun medewerking gaan verlenen, We werden nog op de hoogte gebracht van de uitslag van het Computerprogramma, waarin alle gegevens waren ingebracht omtrent de plaats van de nieuwe Brandweer-garage. Alle afstanden zijn berekend, ook de snelheid van de diverse brandweerlieden. De uitkomst is : In de omgeving van de rotonde Papend~k Heegterstraat/Groenstraat. Of het politiek haalbaar is moeten we afwachten. Politiek gedrag is voor een computer onverwerkbaar . De gemeentewerf bl:ijft in Nuland en wordt uigebreid, daar was de beste werklucht, van de stamtafel 56 . Volgende stamtafel: 2 februari 11 , 00 uur Café Govers tot 12 . 30 uur . U bent welkom , Stamtafelgasten zijn altijd welkom , er z~n nog enkele vaste plaatsen beschikbaar,

KOPY INLEVEREN VOOR: 1 februari 1997

5


D

J

V

1'

Commissie

"Wijk- en Buurtbeheer"

"De Vier Winden"

Aan de bewoners van de wijk 'De Vier Winden' Beste Wijkbewoners, 1996 is alweer ten einde en 1997 is weer begonnen. Ook voor de commissie 'Wijk- en buurtbeheer' van uw wijk. Een goed moment om even terug te blikken op het oude jaar en plannen te gaan maken voor het nieuwe jaar. Wat hebben we in 1996 gereal iseerd? Snelhei dsreBDD.ende maatregelen bij de speeltuin Ze zijn er dan toch gekomen. Later dan verwacht en gehoopt, maar nog steeds even effectief. Twee verkeersdrempels die er voor zorgen dat de kinderen uit de wijk een stuk veiliger dan voorheen de speeltuin kunnen be zoeken en verlaten. Hiermee is het verkeer buiten deze weg natuurlijk niet veiliger geworden . Dus het blijft oppassen geblazen, want snelheidsmetingen in de wijk en uw reacties tonen aan dat er nog zeer veel verbeterd kan worden aan het verkeersgedrag in onze wijk.

ken en/of wilt u ons helpen met het planten en water geven van de plantjes laat het dan even weten aan een van de leden van de commissie. Wij zullen dan het noodzakelijke overleg met de gemeente voeren. Renovatie van de wijk In januari 1996 hadden we gepland om het jaar 1996 actief bezig te zijn met de planvorming rondom de renovatie van de wijk . Immers, het gemeentebestuur had ons toegezegd dat deze voorbereiding in 1996 moest plaats vinden, Helaas, is de gemeente vervolgens volledig, maar dan ook volledig, in gebreke gebleven . Vier maal hebben wij contact gezocht met het gemeentebestuur en elke keer werden toezeggingen gedaan om op korte termij n actie te ondernemen, maar nooit zijn deze afspraken, zelfs niet gedeeltelijk, nagekomen. Wij hebben ons inziens gedaan wat we moesten doen : * We hebben de resultaten van de 1995 gehouden enquête aangeboden; * We hebben herhaaldelijk contact gezocht en onze hulp aangeboden; * We hebben aangegeven dat we niet uit zijn op het claimen van zoveel mogelijk geld, maar juist op het effectief besteden van het beschikbare geld op een manier die aansluit bij de prioriteiten zoals di e leven binnen de wijk. Dat het gemeentebestuur haar afspraken niet nakomt, zelfs niet de moeite neemt om ons te informeren over het feit dat ze afspraken niet na kan komen, en ook niet op kan brengen om ons toegezegde besprekingsverslagen te sturen, stemt ons zeer teleur. We zullen hier echter niet in berusten en zullen nog sterker dan voorheen pr oberen uw belangen in de renovatie optimaal te beharti¡ gen. Als dat niet lukt op de tot op heden gehanteerde aanpak van samenwerking en begrip, dan zal het op een andere manier moeten gebeuren.

Bloemenactie Wellicht is het u opgevallen dat rond de zomer een aantal leden van de commissie een overall en laarzen aan trokken om een viertal plaatsen in de wijk te verfraaien met bloemetjes, die verder de gehele zomer gebloeid hebben. Dit was een eigen initiatief van de commissie en bedoeld als experiment om de verwezenlijking hiervan vast te stellen en uw reacties hierop te peilen. Alom in de wijk werd het positief ervaren en Bijdragen aan het Wijk- en Buurtbeheer op ge gezien als een initiatief, dat herhaling en meentelijk niveau. uitbreiding verdient. In 1995 al heeft het gemeentebestuur kenbaar Ook de uitvoerbaarheid bl ijkt haalbaar, mits gemaakt te willen werken aan de opzet van dit kan gebeuren met hulp van meerderde wijk- een soort van Wijk- en Buurtbeheer voor de bewoners. Immers om veel plaatsen in de wijk gemeente Maasdonk . van bloemen te voorzien, zijn er ook veel We zagen voor ons een plicht om hierin acplantjes nodig en moet er op veel plaatsen tief mee te werken en andere te stimuleren. water gegeven worden, We hebben dit gedaan door actief deel te neOmdat de tuinen van de leden van de commismen aan een tweetal vergaderingen . sie niet dusdanig groot zijn dat er veel Verder hebben we andere buurtverenigingen bloemen/plantjes gekweekt kunnen worden en gepeild naar hun belangstelling en getracht de tuinslangen niet zo lang dat ze de hele te motiveren. Onze constateringen, dat het wijk kunnen besproeien, heb ben we uw hulp no- enthousiasme slechts zeer beperkt was en er dig om dit initiatief voort te zetten en uit nodig iets gedaan moet worden aan de publici¡ te breiden. teit rondom dit thema en hiermee gepaard Dus mocht u bij u in de straat nog een leuk gaande vergaderingen, hebben we schriftelijk plekje weten om dit voorjaar/zomer te been mondeling gemeld aan het gemeentebestuur. planten en/of kunt u voor ons plantjes kweHelaas is dit advies in de wind geslagen en 6 . heeft men zich beperkt tot het bedenken van


een, overigens goed, organisatorisch verhaal. Verder uitvoering en invoering dreigt echter in het water te vallen omdat ook hier de gemeente het schromelijk laat af weten door zelf niet aanwezig te zijn op vergaderingen, wederom afspraken niet na te komen èn niet - të~tommuniceren. Over de vraag hoe we hierin verder willen en moeten gaan, beraden we ons momenteel. Voor uw adviezen houden we ons uiteraard aanbevolen, Wat gaan weg doen in 1997? De volgende akties hebben we ons reeds nu voorgenomen.

*

De bloemenak.tie voortzetten en uitbreiden. Uw hulp hebben we nodig bij het kweken, planten en verzorgen van de plantjes.

* Informatie

verstrekken via folders, en/of bijeenkomsten over onderwerpen die ons allen aangaan (bijv. veiligheid, verdovende middelen, enz.) Mocht u hiervoor nog ideeën hebben dan horen we die graag.

*

De renovatie van de wijk Hopelijk is 1997 het jaar van de renovatie van de wijk . We zullen al het mogelijke doen om de prioriteiten, zoals de wijkbewoners die zien, terug te laten komen in de plannen en de realisatie van de renovatie van de wijk. Uiteraard zullen we hierover gedurende het jaar nog nader met u van gedachten wisselen.

5-JARIG BESTAAN M.C. MAASDONK In 1992 zijn in Geffen enkele fanatieke motorrijders van start gegeaan met een motorclub, M. G. Maasdonk. Als doelstelling hadden ze het gezamelijk toeren door Nederland en later ook door de omringende landen. Gedurende het motor seizoen worden er kleine tochten op zondag morgen of middag, en grotere tochten van 1 of meerdere dagen verreden. Terugkerende tochten zijn de BouwVak en Hemelvaarttocht en voor geinteresseerden trips naar de GP races . Naast het gezamelijk toeren kent de club el~ jaar een terugkerende Motorshow welke in samenwerking met een plaatselijk motor dea.ler steeds tot een succes leiden. Ook dit jaar staat er weer een grandioze Motorshow op stapel. Alleen dit keer niet in januari maar in juli. Verder gaat het om de gezelligheid en vooral de veiligheid op de weg. De Motorclub stond en staat nog steeds open voor Shoppert custwnrijders en superbikes. In de glory dagen van M.G . Maasdonk telde deze ca. 40 leden . Nu na 5 jaar telt de club nog 20 leden. Voor het bestuur een reden om onze motorclub nogmaals te presenteren aan enthousiaste motorrijders uit de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen naar Wim van Herpen, 073-532157 (niet op woensdag) en Hans Savelkous, 073-5323009 . (Bij voldoende animo wordt er een introductie avond gehouden)

Verder zijn en blijven wij er natuurlijk voor u. Mocht u nog ideeën hebben omtrent ak tiviteiten, informatieverstrekking of aandachtspunten en probleemgebieden, voor het algemeen belang van de wijk, dan horen we dat graag. Slechts dan kunnen we doen, wat u van een commissie Wijk- en Buurtbeheer mag verwachten . Met vriendelijke groeten en de beste wensen voor een gezond 1997. De Commissie Wijk- en Buurtbeheer. Wim Bongers (voorzitter) Theo van Uden (secretaris) Henk v.d. Broek (contactpersoon) Petra van Dijk (contactpersoon) Hans van Roosmalen Gert-Jan van Venrooij

5325593 5323531 5322529 5324548 5324174 5324506

Pastoor vd. Kampstraat 1a

5386 AH Geffen Telefoon (073) 532 25 70 Fax 5322539 7.


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKlli1DDIENSTEN MAASDONK: ZO. 09 . 30 u ZO. 10.00 u ZO. 11 . 00 u LITURGISC!lli KALENDER: Wo . 29- 01 19.00 u * Avondmis Za, 01-02 10.00 u '~ H. Mis mmv Bej. koor 19.00 u H.Mis mrnv Passe Partout GEFFEN: ZA. 19.00 u NULAND: ZA. 19.00 u VINKEL: ZA. 17.30 u

(Start Vormsel) Zo. 02-02 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor (Memisa) Wo. 05-02 19.00 u * Avondmis Za . 08- 02 10.00 u * H.Mis mmv Bej . koor 19.00 u H. Mis mmv Pompzwengels (+ kinderkerk) Zo. 09-02 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 12-02 10 .00 u ~f Aswoensdagviering m.rnv Bej aardenkoor 19.30 u Aswoensdagviering m.rnv Dameskoor *=viering in de kapel + t.v.-uitzending naar de Heegt

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 4 febr. 1997 om 20 . 00 uur in het parochiecentrum (Oude KloostE,r boven). Contactpersoon: Ans de Poot. tel. 5323308

HUWELIJKS- EN JlJBILEUMVIERINGEN: Opgave bij Trudy Wijgers: Tel. 5323190 (Graag bellen tussen 19 .00 - 20.00 uur.)

KERKBALANS 1997 "Il TEKEN ERVOOR . .. ! " Tekent u er ook voor •. . • !? UITREIKING VORMSELPROJEKTMAP Op zaterdag 1 febr. in de viering van 19 .00 uur gaan we, met alle jongens en meisjes die zich voor deelname aan het Vormsel hebben aangemeld, van start met het Vormselprojekt. Het thema van deze viering is: SAMEN BEN JE NOOIT ALLEEN. Aan het einde van deze viering krijgen de jongens en meisjes de vormselmap aangereikt, zodat zij samen met hun ouders, gastouders en parochie aan een goede en fijne voorbereiding op het Vormsel kunnen werken. Wij verwachten niet alleen deze kinderen met hun ouders, broers, zussen, opa's en oma's, maar ook alle andere belangstellenden zijn van harte welkom in deze viering. Kerngroep Vormsel, werkgroep vieringen . MEMISA

In het weekend van 1/2 febr. wordt de meeropbrengst van de collecte aan de Memisa: de Medische Missie Actie overgemaakt. 8

CARNAVAL--AS'WOENSDAG Op 2aterdag 8 febr . verzorgen de Pompzwengels muzikaal de viering van 19.00 uur, vanwege carnaval . De Raad van Elf en zijn gevolg zullen aanwezig zijn . Aansluitend op de dolle dagen, houden we op woensdag 12 febr . om 19.30 uur in de kerk een aswoensdagviering, waarin u met het askruisje wordt getekend. ••• Gij zijt sto'f en tot stof zult gij wederkeren .. . De Raad van Elf zal hierbij aanwezig z'ijn, alsmede de vormelingen van dit jaar, die de voor bede zullen lezen. Voor de kincl_eren is er kinderkerk .

KERK EN SAMENLEVING In Geffen is sinds enige tijd een wBrtgro~p Kerk en Samenleving , die de ~aatschappelijk betrokkenheid van onze kerk een gezicht wil geven. Soms kan iemand bij geen enkele maatschappelijke organisatie terecht met zijn of haar probleem; soms wil iemand niet naar een dergelijke instelling; soms durft iemand dat niet. Onze werkgroep wil dichtbij mensen staan, die om een of andere maatschappelijke reden in nood zijn geraakt; die zichzelf .. voelen afglijden en in de samenleving gei soleerd raken. Dat kunnen allerlei redenen zijn: verlies van een dierbare, verslaving, werkloosheid, verhuizing etc. Als Werkgroep Kerk en Samenleving willen wij deze mensen het gevoel geven, dat zij er nog steeds bijhoren. Dat hun welzijn ons bezighoudt. Dat wij - met onze eigen mogelijkheden - misschien iets voor hen kunnen betekenen. Wilt u reageren, dan kunt u ons telefonisch bereiken: 5324311 of 5325328. Wilt u liever met pastoor Spijkers contact opnemen, dan kunt u hem schriftelijk bereiken op Kloosterstraat 2, 5386 AS Geffen. Samen op weg samen kunnen leven naar anderen toegaan zonder vooroordelen •••• ~ensen ontmoeten van oog tot oog van hart tot hart zoeken , samen, soms alleen ••.• Samen op weg gaan als mens en medemens geloven en vertrouw~n in jezelf en in de ander.: Werkgroep Kerk en Samenleving.

ARK>EDE Bisschop M. Muskes heeft veel tongen losgemaakt met zijn oproep om het armoedeprobleem in Nederland aan te pakken. Zijn woorden zijn een uitdaging voor de politiek, maar ook voor de kerk. De parochies kunnen er in de liturgie, in het diakonale werk en ook in


het jongerenpastoraat mee aan de slag. Het Katholiek Jongerenburo Utrecht (KJB) biedt een geschikt hulpmiddel met het boekje "WIJ ZIJN ARM, ARM, ARM ••••• "

WORKSHOP WORKSHOP werken met natuurlijke materialen:

! n vijf hoofdstukken geeft het boekje een duidelijke inleiding op de vraag wie er arm zijn in onze samenleving. Wat betekent dat? Wat heeft armoede met politiek te maken? Aan bod komt ook de visie op armoede in kerk het evangelie en theologie. Het boekje is bijzonder geschikt voor groepen in de parochies en in het j ongerenpastoraat. Een apart hoofdstuk behandelt armoede bij jongeren en kinderen. Elk hoofdstuk sluit af met werkvormen. "Wij zijn arm, arm, arm ...•. " biedt stof tot bezinning, gesprek en actie voor minstens vijf bijeenkomsten. Bestellen (f 8 ,--) en info KJB Utrecht, Tel. 030 - 691941 en KCL tel. 030 - 2312663.

Jurk: uit lood, gaas, takken, mos, schelpen etc. maakt U een jurk op een standaard die als decoratie kan dienen in de woonkamer, hal of slaapkamer. Kosten Fl. 135 ,00 inclusief warme lunch en alle materialen. Datum: vrijdag 21 februari en zaterdag 22 februari van 9.30 tot 16.00 uur. Verder zijn er nog plaatsen op de cursussen werken met natuurlijke materialen en bloemen. Tevens kunt u bij ons terecht voor kinderfeestjes. Heeft U interesse of wilt U zich aanmelden, bel: 073-5324376 Diepstraten Molenstraat 1 te Nuland. Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking. Diepstraten - Molenstraat 1 5391 AT Nuland

'<L4ppEJ?

kuikenbouten en

hamburgers

Geldig van 27 januari tot en met 1 februari 1997

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500 gram

41

25 500 gram

4

25 1

soo gram ronder

gehakt fG_,...,, en rollade chijven Geldjg van 3 tot en met 8 februari 1997

Keurslagerij

VAN TUYL KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM (073) 532 58 91

Geffen

tel.

9


, •

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK:

Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073-534 21 00 fax. 073-532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 1 7 .00 tot 19.00 uur.

WVO-CONSULENT

Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, tel. 073-534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK DECEMBER 1996

Geboorten: 04-12 Teun Arnoldus Wilhelmus van Dinther 08-12 Marinus Adrianus Antonius van Staalduinen 10-12 Judy Adriana Petronella Kappen 10-12 Wilhelmus Adrianus Emericus Kappen 13-1 2 Britt Adriana Gerarda Rovers 14-12 Jolien Johanna Cunera Coppens 17-12 Tim Thonius Wilhelmus Ruijs 21 -12 Lisa Johanna Wilhelmina van der Heijden 26-12 Matthew Albertus Antonius Jagers

Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuina fval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

Overli jden: 01-12 Adriana Maria Cornelia van de Sande, 95 jaar 03-12 Marinus Bernardus Schuurmans, 61 jaar 04-09 Gerarda Wilhelmina Vosmeer, 89 jaar 06-12 Joanna Algonda Langens-Van Creij, 68 jaar 07-12 Johannes Wilhelmus Maria Ploegmakers, 69 jaar 12-12 Adrianus Antonius van Erp, 73 jaar 18-12 Martinus van Dinther, 81 jaar 19-12 Johanna Christina van Aggelen- van Doorn, 76 jaar 22-12 Antonius Albertus Theodorus van den Heuvel, 48 jaar 24-1 2 Antonia Janssen, 85 jaar

KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK

De gemeentelijke tarieven over 1997

OPENBARE WERKEN MAASDONK

De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073-534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073-532 22 71) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten

alleen na telefonische afspraak (tel. 073-534 21 00 toestel 160) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij

Dinsdagavond van 18.00 tot 19 .00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073-532 25 72 Wethouder A.A.M. van Zandvoort

dinsdagavond van 18.00 tot 19 .00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073-532 20 61 Wethouder J.C.M. van Erp

dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073-532 24 90 De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK

maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 1 7 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE

Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412-681111 10

Nieuwe tarieven voor gemeentelijke diensten en belastingen Op 17 december 1996 is door de gemeenteraad de nieuwe legesverordening vastgesteld. Deze verordening is op 1 januari 1997 in werking getreden. De legesverordening bestaat uit twee gedeelten, namelijk enerzijds de verordening zelf en anderzijds de tarieventabel. Dit artikel gaat met name over de tarieventabel.

Leges zijn rechten die worden geheven voor diensten, die door de gemeente worden verstrekt. Voorbeelden hiervan zijn het voltrekken van een huwelijk, het verstrekken van een paspoort, het verstrekken van een rijbewijs, het verlenen van een bouwvergunning, een kapvergunning en het verstrekken van een invalidenparkeerkaart. Degene die de dienst heeft aangevraagd danwel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend is belastingplichtig tot het betalen van de leges. Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend. In de tarieventabel zijn de diensten opgenomen waarvoor de gemeente leges in rekening brengt.

Wanneer ontstaat de betalingsplicht? In de legesverordening is vermeld dat het tarief voor < B > het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning< P > in rekening wordt gebracht. Dit betekent dat de leges verschuldigd zijn op het moment van het in behandeling nemen van de aanvraag en dat niet bepalend is het moment waarop de vergunning wordt verleend.

Hoe zijn de leges berekend? Voor het bepalen van de tarieven genoemd in de legesverordening is nagegaan welke kosten door de gemeente voor de betreffende dienst worden gemaakt. Hiervoor is door elke afdeling, die met de betreffende dienst te maken heeft, een inventarisatie gemaakt hoeveel tijd (gemiddeld) aan een bepaalde dienst wordt besteed.

Belangrijke wijzigingen Onderstaand treft u een aantal diensten geregeld in de legesverording met de oude tarieven, die gelden vanaf 1 januari 1996, en de nieuwe tarieven, die vanaf 1 januari 1997 gelden, aan: Verleende dienst Oud tarief

Nieuw tarief


Voltrekking van een huwelijk - op werkdagen f 250,00 f 500,00 - op zaterdag f 500,00 f 750,00 voor mensen die buiten de gemeente wonen, wordt vanaf 1 januari 1997 een toeslag van f 200,-- in rekening gebracht Paspoort: 1april tlm 31 aug. f 75,00 f 90,00 1 sept. tlm 31 mrt f 75,00 f 80,00 Aanbrengen van een wijziging in een paspoort f 20,00 f 26,00 Rijbewijs f 41,50 f 45,00 Europese ID-kaart f 35,30 f 35,90 Pas 65 (landelijk paspoort voor bejaarden) f 10,00 f 20,00 Invalidenparkeerkaart f 10,00 f 0,00 Kapvergunning f 30,00 f 50,00 Sloopvergunning f 245,00 f 210,00 Loterijvergunning f 10,00 f 15,00 Ventvergunning f 120,00 f 170,00 Abonnement raadsstukken, bij afhalen f 35,00 f 35,00 f bij toezenden f 75,00 75,00 Abonnement commissiestukken, bij afhalen f 30,00 f 30,00 bij toezenden f 54,00 f 54,00 Plattegrond gemeente f 5,00 f 5,00 Verklaring omtrent het gedrag f 10,00 f 7,50 Legalisatie van een handtekening f 4,00 f 7,50

Bouwvergunning In de nieuwe legesverordening wordt het tarief als volgt bepaald: Indien de door burgemeester en wethouders vastgestelde begrote kosten van uitvoering van het bouwplan inclusief omzetbelasting bedragen: - minder dan f 5.000,--: t 100,--; - f 5.000,-- of meer, maar minder dan f 10 .000,--: f 100,--, vermeerderd met 1 ,95% van het bedrag waarmee de bouwkosten f 5.000,-- te boven gaan; f 10.000,-- of meer, maar minder dan f 50.000,--: f 197, 50 vermeerderd met 1 ,8 5 % van het bedrag waarmee de bouwkosten f 10.000,-- te boven gaan; f 50.000,-- of meer, maar minder dan f 500.000,--: f 93 7, 50 vermeerderd met 1,4 % van het bedrag waarmee de bouwkosten f 50.000,-- te boven gaan; f 500.000,-- of meer, maar minder dan f 1 .000.000,--: f 7.237,50 vermeerderd met 1,3% van het bedrag waarmee de bouwkosten f 500.000,-- te boven gaan: f 1.000.000,-- of meer: f 13.737,50 vermeerderd met 1,35% van het bedrag waarmee de bouwkosten f 1.000.000,-te boven gaan.

Voorbeeld: Indien een bouwvergunning wordt aangevraagd voor een woning waarvan de bouwkosten f 140.000.-- bedragen, moet op basis van de nieuwe legesverordening voor een bouwvergunning worden betaald: het basisbedrag dat in rekening wordt gebracht is f 93 7,50 (zie bovenstaand overzicht). Daarnaast wordt 1,4 % van het bedrag waarmee de bouwkosten f 50.000,-- te boven gaan in rekening gebracht. In dit geval 1,4 % van f 90.000,-- ( f 140.000,-- -/- f 50.000,--) = f 1 .260,-- . Het bedrag dat betaald moet worden voor een bouwvergunning waarvan de bouwkosten f 140.000.-- bedragen, is dus

op basis van de nieuwe legesverordening f 937,50 + f 1.260,-- = f 2.197,50.

Gemeentelijke belastingen De inkomsten van de gemeente komen voor een deel uit de door de burgers te betalen belastingen en heffingen. Met name de inkomsten uit de onroerende-zaak.belastingen leveren bijna de helft van de gemeentelijke belastingopbrengst (zie bijgevoegde tabel). De volgende tarieven voor gemeentelijke belastingen en heffingen 11oor 1997 zijn in de raadsvergadering van 17 december 1996vastgesteld: (tussen haakjes staat het tarief van 1996) • onroerende-zaakbelastingen (per f 5.000,--): eigenaren f 7 ,99 ( f 7 ,83) gebruikers f 6,40 (f 6,27) • afvalstoffenheffing: éénpersoonshuishoudens f 265,-- (f 217,- ) meerpersoonshuishoudens f 331 ,-- (f 271,--) reinigingsrechten bedrijven f 497,-- (f 407,--) Deze verhogingen vloeien voort uit het feit, dat de kosten voor het inzamelen van huisvuil aanmerkelijk hoger worden. Met name de startrechten worden veel hoger. * hondenbelasting: f 55,-- ( f 55,--) per hond f 200,-- (f 200,--) per kennel * rioolrecht: eengezinswoning f 230,-- (f 166,-) bedrijfsruimte f 277,-- (f 200,--) woning met bedrijfsruimte f 342,-- ( f 24 7,--) Voor bepaalde gebieden in Maasdonk gelden nog een of meer baatbelastingen. Deze worden geheven op grond van de daartoe vastgestelde verordeningen. Indien ze voor u van toepassing zijn, vindt u de bedragen terug op de gemeentelijke belastingaanslag die u naar verwachting eind februari 1997 ontvangt.

Ter inzage De nieuwe legesverordening en bijbehorende tarieventabel en de gemeentelijke belastingverordeningen liggen kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. Mocht u naar aanleiding van de nieuwe legesverordening of dit artikel vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling financiën. Op verzoek kunt u tegen betaling van de kosten een afschrift van genoemde verordeningen verkrijgen.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij, de ouders van Paul van der Heijden en Nadèche Damen, iedereen hartelijk dan}vn voor de belangstelling en steun, die wij ondervonden tijdens de ziekte van Paul en Nadèche. Ook willen wij in het bijzonder huisarts Dr. Smit bedanken, die door zijn accurate optreden, veel verdriet heeft kunnen voorkomen. Nogmaal s iedereen bedankt voor de hartelijke steun. Paul en Nadèche zijn inmiddels weer thuis en maken het prima! Fam. Damen Fam . v.d. Heijden

11


GroeE E

Bridgeclub

f

"• Gettens + Doublet ■

DE UITSLAG VAN DE TWEEDE COMPETITIE-RONDE IS ALS VOLGT: GROEP A 1, Dames Bos-de Jong Echtp. van de Logt 3 , Echtp, van Druenen 4. Echtp. Luijben 5, Mevr . Achterberg-dhr,v. Galen 6. Mevr. De Veer-dhr. v.d. Ven 7. Echtp. van Alebeek 8. Dames van den Hurk-Noy 9. Heren van Bon-Goorsenberg Echtp , Meertens 11. Echtp . Vos 12. Dames Geneste-Romeijnders

56.35% 56.35% 54.48% 53.96% 51.04% 49.48% 49.17% 48.02% 45.83% 45.83% 45.52% 43.96%

Groe;2 B 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10. ll. 12.

Dames vd Leest-Wolkenfelt Heren van Berkum-van Hout Dames van Bragt-Ligtenberg Dames Essenberg-van Hooij Dames Molkenboer-van Zuijlen Dames Berten-Rasing Dames Ouwendijk-van Uden Echtp, van Zutphen Dames Jansen-Wingens Dames vd Brink-vd Ven Dames Bijl-Rouppe vd Voort Heren de Kort-Tolboom

55.73% 55,10% 54.38% 53.44% 53.23% 52.29% 51.88% 51.04% 45,31% 43 . 96% 43.02% 40 , 63%

GroeE C 1. Echtp, Koops

2, 3. 4. 5, 6. 8. 9. 10 . 11 ,

12.

Dhr. vd Berg - Mevr. v . Druenen Heren Jonker-Roelofs Dames van Druenen-Zeeuwen Dames Peters-Zeeuwen Dames van Beek-van Berkel Dames van Bon-Janssen Echtp. Vogels Echtp. van Dielen Dames van Noort- Weerens Dames vd Eertwegh-LÖffler Heren van Weert- van Zijl

62.19% 55.00% 51 . 35% 50.42% 48 . 85% 48.65% 48.65% 48.54% 47.19% 46.98% 46.35% 46 , 25%

Groep D 1, 2. 3. 4. 6. 7. 8.

9. 10. ll. 12 . 12

Echtp. Hanegraaf Echtp, Droog Dames den Hartog-Kuijpers Echtp, Verbruggen Echtp . van Meurs Dhr Christiaans-Mevr . Loohuijs Dames van Duijn-Soudijn Dames Jonker-Roelofs Dames Molkenboer-Tops Dames Schonk-Willems Echt p. De Rooy Echtp. van Deutekom

1, Echtp, Sollewijn 2 . Dames van Gelder-Ulehaken 3. Dhr. vd Bergh- Mevr. Binos 4, Mevr,v , Ravenstein/Dhr,v,Ravenstein 5. Dames Hazenberg-van Houten 6. Dames Jansen-Jans Rat 7. Echtp, Weijers 8. Dames vd Akker-Velthuis 9. Echtp, Sleutjes 10 . Echtp, Boeijen 11. Dames vd Berg- Toebast 12. Dames Damen- van Duikeren

54.06% 53.40% 51.74% 50 . 97% 48.99% 45.69% 42.60% 41.53% 38.99%

DE NULANDSE LIEDERENTAFEL KOMT ERAAN ! ! ! ! De Liederentafel is een samenkomst van mensen die het gezellig vinden om samen te zingen, met begeleiding van enke l e muzikanten. In een aantal Brabantse dorpen wordt dit al met veel succes gedaan. Er i s blijkbaar behoefte om, net als vroeger r ond de tafel gewoon lekker met elkaar liedjes te zi ngen Liedjes die iedereen half of helemaal kent, of alleen van refrein, nu eens h elemaal zingen met de tekst erbij, met een biertje of een kop koffie. Je hoeft er géén goede stem voor te hebben Het is niet belangrijk hoe je zingt , maar dat je zingt. En het leukste zou zijn, als jong en oud samen gaan zingen, Iedereen is van harte welkom, de entree is gratis en het eerste kopje koffie ook ! De eerste avond is donderdag 20 februari (meteen opschrijven) in de Meent . We beginnen om 20 . 00 uur en eindigen om 22.30 uur, Nou: kom allemaal, en neem de anderen ook mee. Mensen die vervoer nodig he bben , bel even 5323749 of 5322891, je wordt met plezier opgehaald. Nulanders, we rekenen op jullie. Kom lekke1 zingen met z'n allen! Tot 20 februari in de Meent.

58.33% 55.63% 52,29% 51.77% 51.77% 51.46% 49.58% 49.48% 46 . 56% 45.52% 44 . 48% 43,13%

58.33% 56.74% 54.62%


SLIJTERIJ 'T HEIKE

Krijgt een nieuwe naam Kloosterstraat 5B 5386 AR Geffen 073-5324659

Hallo, Ik ben Tanja va.Il Erp en heb si.."lds 1 januari 1997 slijterij 't H eike in Geffen overgenomen. Velen van jullie kennen me al omdat ik daar al 2 jaar werkzaam ben. Zoals iedereen al heeft kunnen zien is er al druk gewerkt aan de nieuwe etalages" m aar omdat ik alles ook nog een n ieuw kleurtje wil geven ben ik van dinsdag 11 tot en met zaterdag 15 februari gesloten. Vanaf maandag 1 7 februari kan iedereen een kijkje komen nemen in de nieuwe winkel. Er zijn dan extra veel aanbiedingen en iedereen maakt kans op leuke prijzen. Ook zal de winkel een nieu,ve naam krijgen, deze zult U ook vanaf 17 februari op de uithangbordjes aan treffen. 1 Ding wil ik wel verklappen: Het is een echte ouwuerwetse Geff'ese naam. Graag tot ziens,

Tanja. UW ADRES VOOR: * Binnen-en buitenlands gedistilleerd * Binnen- en buitenlandse bieren en glazen * Wijnen * Frisdranken * Cadeau-artikelen en relatiegeschenken

Specia[ist in specia[e bieren

13


WINTERAANBIED·ING -SCHIPPERSTRUIEN (30% WOL-70% ACRYL) IN DE KLEUREN STEENROOD,GROEN,BLAUW VOOR DE PRIJS VAN -SPIJKERBROEKEN (BRAHMS PARIS),PRIJS PER STUK PRIJS PER TWEE STUKS

:f39,95

f45,--

:fBO,--

~TERMO BLOUSE DIVERSE tLEUREN EN MATEN ECHT GEVOERD GOED VOOR DE KOU VOOR DE PRIJS VAN

- LASHANDSCHOENEN ECHTE LEER PER PAAR PRIJS PER 4 PAAR

f35,-~

f

7 , 50"

f25,--

Tevens ook het adres voor doorwerkjassen, klompen, laarzen, stofjassen, bodywarmers, schilders- & bakkerskleciing voor zeer scherpe prijzen Overall's,· klompen en laarzen ook in kindermaten verkrijgbaar

Wij kunnen u ook al bedrijfskleding van het fabricaat ***HAVEP*** leveren en vrijblijvende informatie geven

P·■-

Bekkers Goederenhandel Mr. v.d. Coothstraat 46

5397 LL Lith stáop bedrijfskleding... Tel.: 0412-481686 STRÖVELS' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• BEKKERS PRIJZEN DAT ZIJN PAS BEWIJZEN *** · •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

14


WIJZIGING IN DE HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN Vailaf 1 januari 1997 zal dokter Smit op vrijdagmiddag niet meer in de praktijk aanwezig zijn, hij heeft dan een vrije middag. Vanaf die datum zal dokter Berkelaar vrijdag de gehele dag aanwezig zijn. Voor de volledigheid volgt hier nog eens het volledige schema:

"x"

betekent: aanwezig Dhr.Berkelaar

iii~ándag =ochtend -midddag

Dhr.Smit

X

X

X

X

Mw.SmitNahon

X

afwezig

-------------------------------------------

dinsdag -ochtend -middag

afwezig X

X

X

afwezig

X

-------------------------------------------

woensdag -ochtend -middag

afwezig afwezig

donderdag -ochtend - middag

afwezig x

X

X

X

X

X X

X X

X

afwezig

Zoals elk jaar besteedt Radio Vladeracken veel aandacht aan de carnaval. Op 3 dinsdagen in februari zullen de pronkzittingen van Nuland, Geffen en Vinkel worden uitgezonden. Op dinsdag 4 februari zal de Dolle Avond uit Vinkel worden uitgezonden, op dinsdag 18 februari de Brulboei uit Nuland en tot slot op 25 februari de Recht vur zunne Roap-avond uit Geffen. Hierbij worden alle hoogepunten uitgezonden met interviews met de optredende artiesten. De uitzendinge1 duren van 20.00 tot 23. 00 uur en zullen herhaald worden op de zondag daarna van 10 .00 - 13.00 uur . Op zondag 9 februari besteedt radio Vladeracken veel aandacht aan de drie carnavalsoptochten in Nuland, Geffen en Vinkel. U hoort rechtstreeks verslagen en interviews en natuurlijk de uitslagen van 13.00-18 .00 uur. Radio Vladeracken is op die zondag ook live te horen in de ether op de 106.3 FM.

X

afwezig

-----------------------------------------

vrijdag -ochtend - middag

RADIOVLADERACKEN BESTEEDT AANDACHT AAN DE CARNAVAL

afwezig afwezig

------------------------------------------"MIJN KIJK OP 1996" Onder deze titel organiseerde het Brabants Dagblad een fotowedstrijd voor amateurfotografen. Van de 80 ingezonden foto's werden er 25 geselecteerd die, vergroot en ingelijst, te zien zijn in de Groene Engel in Oss. Twee van deze foto's werden gemaakt in Geffen. Lisette Romrne legde op de gevoelige plaat, in zwart-wit, vast: Jan van Herpen, die zich over één van de grafkruisen buigt op ons kerkhof. Rien van Wanrooij maakte een foto in kleur van molen De Zeldenrust, met op de voorgrond enkele koeien van Grad Schuurmans. Naast deze 25 foto 's zijn ook zo'n 30 persfoto's te zien, die in 1996 in de krant verschenen, gemaakt door Ruud Rogier en Peter Huijkelom. (o.a. Jo van Dinther met zijn bas De expositie is t/m 7 febr. te zien in de Groene Engel te Oss (naast Albert Heijn, centrum). Openingstijden: op werkdagen van 09.00 12.30 u en dinsdag, woensdag en donderdag ook van 13.30 - 17 .00 uur.

PONYCLUB 'DEVLIEREFLUITERS' Oliebollenwedstrijd bij ponyclub de Vlierefluiters . Op 29 december, de laatste zondag van het jaar, heeft ponyclub de Vl ierefluiters haar jaarlijkse spelletjesdag georganiseerd Meest al hebben deze wedstrijden een bepaal d thema, zo hebben we al een winterwedstrijd gehad, en vorig jaar de sinterklaaswedsrijd. Dit jaar was het dus een oliebollenwedsrijd, met spelletjes die te maken hadden met de jaarwisseling. Aan de laatse wedstrijd van het jaar kunnen ook ruiters en amazones deelnemen die nog geen lid van de ponyclub zijn. Ondanks het koude weer had iedereen veel zin in de wedsrtijd. Wat waren we blij dat de binnenbak af is, en dat het raam tus sen het clubhuis en de bak de mogelijkheid geeft vanuit het warme clubhuis de wedstrijd in de bak te volgen. De spelletjes waren zo aangepast dat niemand met zijn pony in de kou hoefde te blijven staan.Doordat de ponyclub ongeveer zeven wedstrijden per jaar organiseert voor haar eigen leden is er inmiddels een goede wedstrijdorganisatie ontstaan. Bovendien zijn er veel ouders die een keer helpen op een wedstrijd waardoor de wedstrijden heel soepel verlopen . De vaart zat er dit keer ook weer goed in!! Op de muzi ek van 11 0 denneboom" en "jinglebells" en dergelijke kregen de deelnemers de opdracht op hun pony (kartonnen) kerst15


ballen uit een kerstboom te halen. Het publiek had de grootste lol toen een van de pony ' s meehielp door niet all een de kerstballen uit de boom te halen maar de hele boom mee te willen nemen tussen zijn tanden . Gelukkig greep de jury meteen in ! Ook bij de andere spelletjes : de kerstkaartenrace , de oliebollenrace, de race tegen de klok en "het is twaalf uur" zorgde de muziek voor een extra vrolijke noot. We probeerden binnen de club de wedstrijden vooral voor de gezelligheid te organiseren en vinden het winnen op zich niet het allerbelangrijkste. Het is dan ook heel gewoon dat de ruiters elkaar helpen. De jongste deelnemer is nog maar net 6 jaar en rijdt nog maar enkele maanden. Maar als iedereen dan naar de bak wordt geroepen voor de uitslag, heerst er toch een aangename spanning. I edereen kreeg een herinneringsvaantje en voor de winnaars was er bovendien een rozet en een medaille . De prijswinnaars waren: Groep 1 kerstboom-aftuigen, kerstkaarten rondbrengen, race tegen de klok en " het is twaal f uur". l.Sarah hoeben 2.Liset v.d .Heuvel 3.Melani e Blonk

Nina Bayar Quinta

41 pnt . 39 32

LEDENRAAD KRUISVERENIGING GEFFEN

ORGANISEERT: THEMA - AVOND MOTORISCHE ONTWIKKELING VAN HET BASISSCHOOLKIND

Door: ANJA WIERINGA Kinderfisiotherapeute

Groep 2 kerstboomaftuigen, oliebollenrace , race tegen de klok en "het is twaalf uur" l.Milena Annuschek 2 . Gwen van Erp 3.Linsey van Lieverloo

Wendy Bayar Linja

43 pnt . 34 33

Groep 3 Kerstboom-aftuigen, Kerstkaartenrace, oliebollenrace en "het is twaalf uur" l . Ilse van Hintum 2.Laura van Erp 3 . Melanie v.d .Berg

Fabiola Linja Sindy

24 pnt. 18

17

Datum

DONDERDAG 30 JMfUARI

Plaats

Zaal "t OUDE KLOOSTER"

Aanvang: 20.00 UUR (mal open 19.45 uur)

Kosten : GRATIS Opgave : Marja van Ballegooij tel.: 5322593 Nellie van den Hurk tel.: 5321673

VERJAARDAGSAKTIE GEFFEN ïer informatie enkele financiële gegevens over het afgelopen jaar . De opbrengst van de aktie is f 7.312 , 70 . Een zeer goed resultaat! Heel hartelijk dank voor uw gaven . Van dit bedrag hebben Missie Zr. v . Heesch, Pater M. Heymans en Pater A.v . Kessel ieder f 2 . 250 ,-- ontvangen. Verder is uitgegeven aan abonnement Klap (missietijdschrift voor de jeugd te lezen in de kerk) abonnement Torenklanken en enveloppen een bedrag van f 534,40. Mevr. v.d . Hengel, Runrotstraat, heeft te kennen gegeven met het bezoeken van de jarigen te willen stoppen. We respecteren haar besluit onder dankzeggi ng voor de plichtsgetrouwe wijze waarop ze haar werk deed . 16

DANKBETUIGING Wi j vonden s teun in de bemoedigende woorden en de belangs tell i ng die u t oonde tij dens de ziekte en he t overlijden van mi jn man , vader en opa Miek van Dinther In het bijzonder dank aan Dr . Smit, Pastoor Spij ker s , Stichting Thuis zorg, Ziekencomit é " De Schakel" , f ami lie , buurtgenoten , vrienden en kennis sen. Anna van Dinther Jan en Mi en en kle inkinderen.


INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

ACCOUNTANTSKANTOOR 1

ADMINCO

1

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS *

Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte T.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer

* *

* * *

REGI0/ 4 BANK 1'

DE

BANK I ER

DIE

JE

KENT

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met

Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: (073) 532 55 22, Telefax: (073) 532 55 44

*

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat.

*

* * *

U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

- europas (cheque·s) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 09.00 - 17.30 uw· Dinsdag- en vrijdag 09.00 - 19.00 i,ur Zaterdag 10.00 - 13.00 mu· en op afspraak. Middagpauze r1a11 12.15 - 13.15 t,u,:

M.J.M. v.d. Akker

l!I ;_,-~.,~~!~

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

Dorpsplein l 3 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

meer verstand van verzekeren

Tonny Jansen

D[ GOUDEN ![[UW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

PEDICURE

Rijwielen

Taxi

Tankstation

- Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines -Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Official Service Dealer

9/4• AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

* BLOEMEN *PLANTEN

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen • Autowasserette • Auto-lease • Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

*DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

T. Ketelaars-Il. NistelroOIJ ll.

Coothstraat 31

Geffen

(073) 532 20 41

- ~

BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


Rabo Reisburo Kom nu voor uw zomervakantie naar het RABO REISBURO te Geffen.

Wij maken het voor u wel hĂŠĂŠl aantrekkelijk dit jaar. Bij boeking van uw zomervakantie krijgt u van ons een leuke attentie kado. (Deze actie loopt tot 1 april 1997) Wie een reis boekt voor 1 april 1997 kan meedoen aan de wedstrijd

11

WIN UW REISSOM TERUG !"

Graag tot ziens.

Christel, Annemieke en Hetty

Openingstijden Rabo Reisburo te Geffen Maandag t/m vrijdag: van 10.00 -12.30 uur en van 13.30 -18.00 uur Vrijdagavond van 18.00 -20.00 uur Zaterdag van 10.00 -14.30 uur Tel.: (073) 53 40 506 18


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

OSS (0412) 62 22 13 ,,

,•

. . ,

.

GEFFEN (073) 532 19 95 1

1

1

. ..

..,. . .

.

MAKBLMRDU EN AssuRANil~N

vlietskant 21 41 41 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

.. ■ .AAN-/VfRKOOP EN

op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling,

HUURIVERHUUR

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

·■

ÎAXATIÉS

en nog véél meer.

■ HYP@THEKEN

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

B ~DRIJFS- ■

.

■ . Ü NTE!GENiNGEN

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

ADVISERING

1 1 1 ■

VERZEKERINGEN

REGIO BANK

VAr:tttJ:ESE PA~ fRSBV

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN• EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen • tel. (073) 532 13 38

Bou\Nbedrijf

"BRODLJS"

HeestersevVeg 29 • • • •

N IEUWBOUW ONDERHOUD R E N OVATIE V ERBOUWIN GEN

5386 KT Geffen Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


v. Nistelrooy reparatie tv /video

tevens levering nieuwe en gebruikte apparatuur aanleg/uitbreiding antennesystemen Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

WIE WAT WANNEER FEBRUARI 03 Buurtver . De Vier Winden, Ledenvergadering 20.30 uur in 't Haasje 04 Buurtver. De Vier Winden, kaarten 20.00 uur bij 't Haasje 04 KVO, bonte avond 05 Buurtver. De Vier Winden, kindermiddag met clown in de Bonkelaar 05 Buurtver. de Vier Winden, biljarten bij 't Berghje 06 KVB, Bowlen/gourmetten De Naaldhof, vertrek 18,30 uur vanaf het Dorpsplein 19 Buurtver. De Vier Winden, biljarten bij 't Berghje 20 Liederentafel- bijeenkomst 20.00 - 22 . 30 uur in De Meent 27 KVO, vrouw-geloven en samenleving met als thema: Breuken als bronnen in Heesch

MAART 03 KVO, uitwisseling met de afd. Liempde 03-04 KVO, Vrouw-geloven en samenleving in Heeswijk 05 Buurtver. De Vier Winden, biljarten in 't Berghje 08 Buurtver. De Molenhoek, feestavond 11 Buurtver. De Vier Winden, kaarten bij 't Haasje, aanvang 20.00 uur 13 KVB, Krekulavond in de Gouden Leeuw 18-19 KVO, culturele dagen in de Lievekamp 19 Buurtver. de Vier Winden, biljarten bij 't Berghje 20 Liederentafel-bijeenkomst 20.00 - 22.30 uur in De Meent 22 Palmpasenoptocht 30 Pasen 31 Presentatie-viering le Communicantjes om 09.30 uur 31 KVO/NCB, 2e paasdag, verzorgd door werkgroep levensbeschouwing en welzijn

APRIL 02 Buurtver, De Vier Winden, biljarten bij 't Berghje 09 KVO, volksdansfestijn in Schaijk 12 Gezinsviering 15 Buurtver. De Vier Winden, kaarten 20.00 uur bij 't Haasje 15 KVO, Rayon Geffen- Heesch-Oss, een avond verzorgd door de Osteoporosestichting 16 Buurtver. De Vier Winden, biljarten bij 't Berghj e 20

17 KVB, Thema- avond zuster Cl arita, 20.00 uur bij de Gouden Leeuw (kleine zaal) 19 Brabantse avond bij Govers i.s.m. Passe Partout, 20.00 - 2300 uur 22 KVO, reisje 24 Liederentafel- bijeenkomst 20.00 - 22,30 uur in de Meent

HEI 01 KVB/KVO, moederdagviering/Jeanne D'arc viering 04 Eerste Communie, Mariaschool 11 Eerste Communie, Aloysiusschool 12 Inschrijving peuterspeelzaal De Paddestoel, 09.30 - 11.00 uur 14 KVO, kringbedevaart naar Handel 15 KVB, fietstocht Kaasboerderij 16 Vormsel door Mgr. Bluijssen 18 Pinksteren 19 KVO, gezinsfietstocht samen met NCB 19 Mariaviering veldkapel, 09.30 uur 22 Liederentafel- bijeenkomst 20,00 - 22 . 30 uur in de Meent 31 Gezinsviering

JUNI 03 KVO, dagfietstocht 11 Buurtver. de Molenhoek, kinderbingo 24 KVO, barbeque-avond, als afsluiting van het seizoen

JULI 13 Maria Magdalenaviering 21 KVB/KVO, fietsbedevaart St. Jan-Zoete Lieve Vrouw 22 KVB, speurtocht 22 t/m 29 Pastoor Spijkers naar Lourdes