Torenklanken 1997 - nr 19

Page 1

35e jaargang

I

nummer 19

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

1

december 1997

n n

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

NCB -AFDELINGEN GEFFEN, NULAND,VINKEL EN ROSMALEN SAMENVERDERALSÊÊN NCB-AFDELING "MIDDEN-MAASLAND" De leden van de NCB-afdelingen Geffen . Nul and , Vinkel en Rosmalen hebben zich op 13 oktober en 10 november jl. uitgesproken vóór een fusie tussen de vier afdelingen. In alle vier de afdelingen werd het voorstel positief bij de leden ontvangen. Ruim een jaar hebben de bestur en van de vier afdelingen het fusievoorstel voorbereid. Tussentijds werden de leden al geraad pleegd over een mogelijke fusie. Ook toen al bleek de stemming bij de leden posjtief. Di:: nieuwe NCB-afdeling "Midden- Maasland" heeft als werkgebied de gemeente Maasdonk, (voor Vinkel is de parochiegrens aangehouden) alsmede een gedeelte van de gemeente Den Bosch nl. ten oosten van de Dieze en de Zuid- Willemsvaart. Bij de start telt de nieuwe vereniging ruim 400 l eden. Aanleidiné tot de schaalvergroting zijn de ontwikkelingen in de agrarische sector . De belangenbehartiging voor de leden van de NCB-afdeling neemt een steeds belangrijkere plaats in. Bundeling van krachten is daarbij volgens het voorstel noodzakelijk en vraagt om een breed draagvlak . De eerste algemene ledenvergadering van de nieuwe afdeling vindt plaats op 7 januari 1998 te Vinkel. Tijdens deze vergaderi ng zal ook het nieuwe bestuur worden gekozen.

In de nieuwe afdeling blijft de aandacht voor het individuele lid en zijn familie belangrijk. Ook aan de acti viteiten in de diverse gemeenschappen zal in de toekomst blijvend aandacht worden besteed. Om dit inhoud te geven zullen er voor elk van de huidige afdelingen speciale commissies worden benoemd. De fusiecommissie is er van overtuigd dat door de fusie de basis is gel~ voor een optimalisering van de afdelingsactiviteiten op weg naar een nieuwe eeuw.

,

ZIEKENCOMITE Woensdagmiddag 17 dec . a.s. organiseert ziekencomité "De Schakel" i.s. m. K.B.O. haar jaarlijkse kerstviering voor alle zieken, ouderen en alleenstaanden. De middag zal gevierd worden bij café-zaal de Gouden Leeuw. We beginnen om 14.00 uur met een Eucharistieviering en zal daarna voortgezet worden met o . a . een kerstmusical opgevoerd door de kinderen van groep 7 van de Mariaschool . Deze sfeervolle middag zal om± 17.00 uur afgesloten worden met een koffietafel! Degenen die graag bij deze viering aanwezig willen zijn en geen vervoer hebben, kunnen zich telefonisch opgeven bij A.Wingens (5324160). Graag tot ziens op woensdag 17 december. Ziekencomité "De Schakel". 1


part centrum

.

. '

,"<CY

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

CfiJV

Al tien1allen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in: het bouwbedrijf de projectontwikkeling het vastgoedbeheer het keukencentrum

uw feesten en partijen.

Grootsc halig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzel fde.

Gebr. van Wanrooij

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken * Adviezen :::: :::::::::::::::::::::::: ·::··· :m::mnmm:imimH

..................... . ..

~~N

Vooral

- de timmerfabriek·

Bouwbedrijven

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Kerkstraat 5 Geffen

TU IJ L

.l makelaard·11· bv

::i:!: ....... .... :.... ::::: :::::: ::::::iL ::::::::::: ::: :::::::::: :: ::::::::::::: ····························

't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54

WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg 13

~ cf..FÉ D~ o<f

~

Elzendreef 1 5386 G: Geffen

°~

~

MARGRIET meubelstoffeerderij Magrlet toonbankverkoop

Voor ontspanning nauw inspanning

Ook voor kinderfeestjes

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

- Onderhoud en reinigingsmiddelen voor olie meubelen - Polcythers en Schuimen - Ritsen, Knopen en Knoopvormen - Diverse Coupons - Passementen

Kloosterstraat Q- 13 5386 AR Geffen. Telefoon (073) 53217 27 Fax (073) 53218 82

5386 KT Geffen Tel. : (073) 532 26 84 fax: (0731 532 47 95 Voor a l uw fami lie- verenigings en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum bi j geboortekaartjes, drukkosten gratis. G ratis fel icitatiepakket bii geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

NIEUW: kleurencopieën en kleurenprinten tot A3


EFKES BUURTE MÈ...

Mark v . Wanrooy (27 jr.)

"De New York City marathon is dé marathon ••• die moet je gelopen hebben • • • ! 11 Dat zegt Mark van Wanrooij, lid van atl etiek vereniging A,V,Oss '78 en hij besloot daarom, met zijn clubgenoot Edwin v.d. Loop in te schrijven voor dit grootse wereld-evenement. Ze boekten een speciaal georganiseerde reis, waarbij een rondrit door New York, een verkenningsloop en een feestje voor alle deelnemers was inbegrepen. En inderdaad: hun verwachtingen werden ten volle bewaarheid. "Het is een geweldig massaal gebeuren" vertelt Mark . "Het publiek staat rijen dik langs de kant van de weg van het begin tot het eind van de route. Je hoort geen enkele voetstap van je medelopers, het is één gekkenhuis!" Mark en Edwin stonden temidden van 32.000 lopers uit alle werelddelen, vrij dicht achter de ongeveer 40 top- atleten bij de start. Ze hadden afgesproken om bij elkaar te blijven lopen in een lekker tempo, dat ze goed aankonden. Ze gingen voor een tijd van 2 uur en 50 min. En dat lukte: ze hadden goed getrai nd, waren top- fit en de weersomstandigheden waren goed, Eind- tijd: 2 uur 49 min. 15 sec ., dat was een 284ste plaats. De winnaar finishte in 2 uur 8 min. De laatste kwamen na zo'n 9 uur 'wandelend' binnen; dat kan daar, omdat er geen eindtijd is gesteld. Als voetballer in het 2e bi j Nooit-Gedacht, had Mark altijd al een voorliefde voor lopen Toen de eerste 10 km,-loop in Geffen werd ge houden deed hij mee en andere lopen in de omgeving volgden. De voetbalclub maakte plaats voor de atletiekvereniging en na de halve marathon liep Mark in 1994 zijn eerste marathon (42 km. 195 min.) in Rotterdam. "Achteraf gezien, was dat veel te gauw" zegt Mark . "Ik had nog te weinig getraind en het trof slecht dat het die dag behoorlijk koud was . Bij de eindstreep was ik helemaal op en ik bleek onderkoeld te zijn". Nu , 4 jaar lid van A.V .Oss '78 wordt er ser i eus en verantwoord getraind. Je kunt wel zeggen dat Mark behoorlijk fanatiek is, want hij hanteert b.v. als voorbereiding op een marathon , een strak trainingsschema, dagelijks af te leggen na zijn werk. ' s Maandags traint hij voor zichzelf: drie keer een kwar tier, dinsdags maakt hij op de atletiekbaan loopseries met korte en snelle intervallen . Öp woensdag volgt een marathontraining: een duurloop van zo'n 25 km. Donderdags i s er heuveltraini ng b.v . op een fietsbrug 16 tot 20 keer snel omhoog en langzaam naar beneden Op vrijdag gaat Mark 'loslopen": ongeveer 20 km. Zaterdags is er wederom een duurloop tot ongeveer 36 km. Zondags is het rustdag en soms een wedstrijd. Bij zijn training vergezelt zijn vader hem op de fiets. "Dat is wel

handig" vindt Mark "hi j zorgt voor drinken en met tweeën is het lopen niet zo saai". Per week heeft Mark dan 140 km. in de benen. In de vereniging wordt niet echt de nadruk op de looptechniek gelegd. Het voornaamste is dat je op j e hakken landt en je moet je bovenlichaam zo stil mogelijk houden. Voeding is uiteraard ook van belang: je hebt veel koolhydraten nodig. Mark eet weinig vl ees, maar verder gewone kost . In de regio heeft Mark al zijn (voet)sporen verdiend. De S .P. Run Classic 1997 werd door hem gewonnen in de klasse KNAU- heren (leeftijd 18 t/m 40 j . ) Dat zijn 6 lopen van 10 km. en 1 afsluitende loop van 5 km. in Geffen, Macharen, Megen, Oss(3) en Ber ghem. De vijf beste prestaties tellen en de nr. 1 krijgt 1000 p. Mark werd 4 keer eerste, 1_ keer tweede, vierde en zesde; eindklassering nr . 1 met 4998 punten. Zijn favoriete afstand is 10 km. Zi jn persoonlijk record staat op 32.16 min. Het Ned. Record staat op 27 min. Mark wil proberen om op de 30 min. te komen en blij ft dus voorlopig nog 'lopende' . New York heeft hij in ieder geval gezien! Aanvankelijk dacht hij: daar wil ik één keer aan meedoen, maar nu, na een fantastische indruk, wil hij zeker nog een keer meelopen. "Iedereen is daar winnaar! het publiek schreeuwt alle lopers die over de streep komen toe: You're looking great! En dat wil Mark nog wel eens beleven!"

AUTOFOOD

<8

SERVICESTATION

J.E.J. SCHUURMANS PAPENDIJK 25A 5386 EB GEFFEN TEL. 073 - 5321298

TIJDENS DE PERIODE VAN 2 TIM 7 DECEMBER A.S. ONTVANGT U BIJ HET TANKEN (MIN. 25 LTR)

EEN GRATIS SPECULAASPOP* ONZE OPENINGSTIJDEN ZIJN: MAANDAG TIM VRIJDAG

ZATERDAG ZONDAG

07.00-21.00UUR 08.00-20.00UUR 09.00 -20.00UUR

GRAAG TOT ZIENS OP ONS STATION!!

* zolang de voorraad strekt 3


Il

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

Il A

~.•. .

Onderhoud bouwmachines

~

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet * mestdistributie Stucadoors- en Afbouwbed rijf

Hanegraaf B.V. Geffen

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Autobedrijf P.

v. Empel

off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 AV Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

®~

Tel. (073) 503 17 86

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P.DEK~EIN

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

\.::)

Tel.c (073) 532 46 58

~

~

Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Q

ri:\_

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- ofuitleggen, korter oflanger maken van kledingstukken e. d kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

11

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

BENILDA 11

Kle_dingver-en reparatiewerk, tevens verkoop vangaren en ritssluitingen: Molenberg6

te!.(073) 532 48 50 Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 10 46

Ma t/m za: 09. 00 - 12.30 uur

fax (073) 532 51 33

andere tijden op afspraak.

WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT (0412) 63 40 31 De accountants, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen zijn sterk t oekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn t oegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te staan. Wilt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuislaan l 05, tel. (04 12) 63 40 3 1.

_AB.AB A.CC OUNTANT9- B!iLAST INQAOVIS:EUA;S -JUAISTIEN

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11 , tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergslraat 26a, tel. (073) 532 25 86

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18

Bedrijvenweg 1O

5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

0 /Jli)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax {073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Getfen


ROND DE DORPSPOMP Sinterklaas is weer in het land. Er gebeuren allerlei onverwachte dingen. Op zaterdag 22 november bracht hij een bezoek aan Geffe n. Ad de Koning zorgde weer voor een prachtig SPAN. De rijtoer door Geffen werd dan ook een groot succes. Duizenden Geffenaren begroetten de Sint en juichten hem toe. Het kerkplein heeft zelden zo'n drukte gekend, Het apothekers- bruidspaar Raymond en Jacqueline trof het bijzonder. De Sint was vooral in zijn nopjes met de bruid. We zagen twee helder witte handschoenen in de Gouden handjes; een ontroerend tafereel. Iedereen was onder de indruk van de gevoelige en welgemeende felicitaties van de Si n1 De Piet en waande zich bruidsmeisjes. Helaas konden ze de bruilof t niet verder bijwonen. In zaal 'Govers' ontving de Sint meer dan 300 Geffense kindertjes en verliep alles perfect. De ceremoni emeester Pi et Hooghoed en de voorzitter van het comité van ontvangst van E.S.G. Rien Sjerp wisten gelukkig de Sint wat gegevens te ontfutselen over het jaar 1298 . De Sint kon zich nogal wat herinneren over zijn bezoek in dat jaar . Hij vond in zijn oude boek, dat de ontvangs1 was gehouden op den Heuvel. Marcellus van den Elshof en Judocus van het Broeck en Gijsbertus uit den Berg en Boudewijn van Run en Tonius Janszoon uit de Vlijmd vormden het comité. De Sint had zaden en krui den meegebracht en wat krui ken wijn, en kreeg Geffes bi er mee op zijn terugtocht. Het Sinterklaaskruid wordt nog steeds in de speculaas en pepernoten gedaan. We smullen er weer van . De Sint beloofde Jan van Vucht van het Comité Geffen 700 nog wat van zijn memoires te sturen voor het feest in 1998. De Sint vond dat Geffen er mooi uitzag en zag dat W.I . K. er weer nieuwe jonge leden bijhad, die er ferm op los bliezen, en was blij met de nieuwe dans van de Majorettes. Geen wonder dat de burgemees ter zo glunderde. We zagen het nog op de foto in STREEKWIJZER De burgemeester was t evreden over Maasdonk. Hij wil iederee n graag helpen. We hebben een echte burgervader. Veel aandacht besteedde de burgemeester aan de bouw van een nieuw gemeenschapshuis voor Geffen. In 1998 gaat het gebeuren, waagde hij te voorspellen. We constateren met vreugde, dat er goed wordt nagedacht over die nieuwe accommodatie ,

Er moet voldoende ruimte omheen zijn. Er moeten uitbreidingsmogelijkheden ziin want zo'n HUIS wordt immers altijd te klein. Vooral als je kijkt naar de groei en bloei van Geffen. Het is weer ADVENT . De bomen zijn kaal. De lucht is donker. De sfeer droefgeesti g, het licht dooft, de wind giert beangstigend. We dwalen rond, zoeken een spoor, een teken van nieuw leven, hoop en toekomst. Nog even en dan is de Sint weer weg met zijn Pieten, want dat feest brengt nog wat afwisseling in deze donkere dagen. Na 5 dec . wordt het stil. We huiveren in de nacht. We wachten op de boodschap. Komt staat op, wees niet bevreesd. Sterkte allemaal. Dat wel. Maar het leven van elke dag gaat door. Het nieuws omtrent wethouder Frans van Nistelrooy deed ons even schrikken . Frans, toch een man die begeesterd was en dicht bij de mensen stond. Hij diende de gemeente met hart en ziel. Zijn leraarschap en ouderschap vroegen om meer aandacht. Hij geeft daaraan voorrang. Dat respecteren wij Wij waarderen zijn grote inzet en zij n beschikbaarheid . De partij C.D.A. krijgt een andere invull i ng: Betsie van Brakel voert de lijst aan, dan Gerrit v.d. Helm en dan Rien van de Ven "Nuland, Geffen en Vinkel" Je zou kunnen spreken van drie aanvoerders . Noud Tiemis_sen is een naam die we op no 8 tegenkomen. Dat verrast wel. De overstap van Geffens Dorpsbel ang naar het C. D.A.?? Zelf noemt hi j dat "KLEUR BEKENNEN"! Of een andere weg naar het hernieuwde wethouderschap?? 6 Partijen zetelen nu in de Raad der gemeen te Maasdonk. Een "rare" situatie: Het dorp Vinkel, fractie v.d. Rijt, Geffens Dorpsbelang, de V.P.M., het C.D.A. en Nulandse Belangen. De laatste partij krijgt meer kleur, doordat ze zich nu Partij Maasdonk noemt. We vermoeden dat de reeds genoemde Noud, daar een prominente plaats wilde gaan innemen, evenwel zonder succes. Wij hopen toch dat een aantal partijen onder die vlag fuseren. Zes partijen voor 15 zetels i s van de .• .. •... ! ! ! ! ! ! ! ! Wethouder Toon van Zandvoort gaat met de V.U.T. Nu krijgt hij alle tijd voor het Wethouderschap en die is zo ambi tieus, die bl ijf t!! Jan van Erp staat op no 4 bij het C.D.A. Het gaat er nog om spannen in Maasdonk! Gezellig toch! Maar kiezers denk eraan: het gaat om een goed gemeentebestuur, een goed beleid, en daarom wees op j e hoede Het parochieel gemengd koor had een bij zonder CECILIAFEEST met twee zilveren j ubilarissen, de secretaris Will van Leeuwen de Haas e n het oudste lid Miet van der Heijden Sc huurmans. Mi et 84 jaar, maar nog trouw op haar post en Will een zeer dienstelijke secretaris van het koor en samen met Miet de fundamenten van de Al t. Het gemengd koor trok door het dorp . in een feestelijke op- 5


waard.om,Aaart 't êi ' ·. r~ Il ~

·.--,r·--:

:?'))W

î

.

1·/ .

i,f'__

De koopsompolis van de

dat er weinig kosten mee gemoeid

Rabobank is één van de meest

zijn. Wij kunnen u bewijzen dat dit

aantrekkelijke aanbiedingen op

geen loze woorden zijn.

dit gebied. Uiteraard is er het fis-

Wilt u weten wat een koop-

cale voordeel, maar behalve dat

sompolis u oplevert? Neem dan

heeft de Rabo Koopsompolis ook

snel contact op en u weet precies

een zeer hoog rendement, door-

waar u aan toe bent.

Rabobank Het Maasland 6

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


tocht met fakkels en hoera-gezangen en haalde Willen Miet op in een open landauer van Adriaan van Ties van Zandvoort in de van Coothstr. en Veldstr. In de Gouden Leeuw werd het één hulde- en zangfestijn; ja zelfs de paus liet zich vertegenwoordigen. Voorzitter Tony had samen met Jo van Rien van Toon van Hannese en Toon van Driek Lang ens en Penningmeester Hans van Helvoirt en Diny van Rien van Dorrizze alles in het geheim voorbereid. Een avond vol verrassingen Een heerlijk buffet en de fijnste dranken werden de koorleden en gasten aangeboden. Alles keurig verzorgd door het personeel van "de Gouden Leeuw" . En dat mag best met HOOFDLETTERS. De feestelijkheden rond 700 jaar Geffen naderen. U wordt op vel e manieren ingelicht: Luister naar Radio Vladeracken en Maasdonk T . V., lees TORENKLANKEN, waarin is opgenomen de GEFFENSCHE COURANT, er komen uitnodigingen . U kunt lid worden van de CLUB van 700 voor een bijdrage van f 100,-.Binnenkort ontvangt u mogelijk een kleitafel, of een perkament, of ••••.••. ? maar hoe dan ook heel Geffen wordt uitgenodigd op het NIEUWJAARSFEEST, op 4 jan . '98: Eerst REVEILLE, dan de HOOGMIS, om 13.00 uur groot CONCERT in de GEER, daarna van 14 . 0Ó tot 17.00 uur Nieuwjaarsreceptie ook in de Geer AANGEBODEN DOOR DE GEMEENTE IN SAMENWERKING MET HET COMITE GEFFEN ZEVEN HONDERD JAAR!!! waaronder verrassende optreden van Geffense artiesten. Uiteraard zijn ook Nuland en Vinkel daarbij uitgenodigd. Het programma belooft een fantastische opening van het Feestjaar. En om goed te weten en niet te vergeten: op 10 jan. worden alle kerstbomen verbrand in een zeer feestelijke entourage. Dus bewaar de boom. Alle bomen worden opgehaald. Het gaat er wemelen van de Drie Koningen dit jaar. De Dorpsomroeper komt misschien nog langs. Op zondag zagen we al monniken rond de kerk lopen. In en uit. Je wreef je ogen uit. Het was als een droom. Een leek op de pastoor en een ander op Pietje de Haas, rennend en met drukke gebaren. Ze sloegen een vreemde taal uit. Ja, GEFFEN 700 komt dichterbij!! Nog wat onprettig nieuws: De naweeën van de Varkenspest dienen zich alsnog aan in Maasdonk. Ondanks alle preventieve maatregelen werd de pest in Vinkel vastgesteld. We houden ons hart vast. Daarover de volgende keer meer. De Boerenbond maakt zich sterk. De afdelingen Geffen, Nuland, Vinkel en Rosmalen gaan fuseren per 1 januari. Een bond met 400 leden; Peter van Zandvoort en Hans van de Rijt zijn de Geffense kandidaten voor het bestuur .

Een duidelijke vernieuwing, en verjonging!! Natuurlijk blijven de plaatselijke contacten, en onderlinge hulp en ook de culturele en sportieve activiteiten bestaan. Tot slot: Veel in de KLOMP, een goede reis naar Kerstmis. van stamtafel 72 de volgende stamtafel 7 dec. in café Govers om 11.00 uur tot 12.30 uur. U bent welkom, als lid of als gast.

IN DE SCHIJNWERPER In het programma In De Schijnwerper, op dinsdagavond van 20.00 - 22.00 uur staat steeds een inter:essante inwoner uit Geffen, Nuland of Vinkel twee uur centraal . Gisteren was dat Antoon van Zandvoort, bekend als bestuurder thans wethouder. Heeft u die uitzending gemist? Geen nood, want alle programma's worden op zondagmorgen tussen 10.00 - 12.00 uur herhaald . U kunt de uitzending met Antoon van Zandvoort dus aanstaande zondag 7 december alsnog beluisteren. U kunt de uitzending volgen op kabelfrequentie 87.5 FM of via Vladeracken Tekst TV.

DANKBETUIGING Voor uw medeleven tijdens de laatste maanden van haar leven en na het overlijden van mijn vrouw, ons moeder en oma, willen wij iedereen bedanken. Onze welgemeende dank gaat uit naar al die mensen die ons tot een grote steun waren en nog steeds zijn. In het bijzonder huisartsenpraktijk Geffen en Vinkel, pastoor Spijkers, de avondwakegroep, Passe Partout, Bejaardenkoor, Thuiszorg regio Oss, apotheek Geffen , het zieken· comité en begrafenisonderneming van Lith uit Oss voor de keurige begeleiding en verzorging . Toon van Nistelrooij, kinderen en kleinkinderen.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Vermist sinds 31-10 onze gecastreerde kater, Wit met bovenkant van kop, rug en staart rood, 1 blauw en 1 groen oog, heeft halsbandje met belletje en naam.kokertje aan. We missen hem heel erg, als je weet waar hij is of wat er met hem is gebeurd, bel ons s.v.p. 073-5322379. Fam. Meeuws.

7


~ ~ ~2.·rJ

. .,,.D'n Malder Aanbiedingen: Amaretto di Saronno 0.7 John Jameson whiskey Hulstkamp lichte borre l Olifant jonge jenever Legner lichte borrel Legner fine (vieux) Bacardi Rum bru in/wit 0.7 Smeets jonge jenever Smeets vieux Hoppe jonge jenever

f f f f f f f f f f

23,45 28,35 16,95 22,45 17,25 17,45 24,60 20,25 20,25 22,50

Cooymans vieux Coebergh bessen 1.0 Hoppe citroen brandewijn Joseph Guy xxx Calvados trois lys Jägermeister 0. 7 Baileys 0.7 Café Marakesh Royal oporto wit Royal oporto tawny

f f f f f f f f f f

21,65 18,95 17,25 29,95 27,95 22,75 25,55 15,75 11,75 11,75

aanbiedingen geldig t/m 31 december 1997 zetfouten voorbehouden

·~:~t~·.:· 111.M'ESOA, ~

IHl~II \\H11'i"-''

1 l'~t~::•V•~•

e

6 flesjes speciaalbieren een bijzonder glas

in een feestelijke verpakking.

Kloosterstraat 5b Geffen

1. (073) 532 46 59

•• •


INTOCHT SINTERKLAAS GèfFen, 22 november 1997 Vandaag was de intocht van Sinterklaas in Geffen en dat is een hele happening geworden. De dag begon al goed , want het was prachtig weer. Sint zou dit jaar wat vroeger in Geffen arriveren, rond 12 uur werd hij op het kerkplein verwacht. Van alle kanten kwamen de kinderen in grote getale naar het plein met hun prachtige feestmutsen op (met dank aan de leerkrachten van de scholen en van de Paddestoel!). Onze 'witte ' zwarte zangpiet Carli en onze ceremoniemeester -Geffenaar van het jaarPiet brachten de stemming op het plein er al goed in . En toen werd het wachten be- ' loond, want daar kwam Sinterklaas met al zijn pieten in een prachtig rijtuig aanrijden. Natuurlijk onder begeleiding van W.I.K . en heel erg veel majorettes. En natuurlijk was er ook de burgemeester om de Sint welkom te heten. En ondertussen werd het alsmaar drukker en drukker op het plein, alle dokters uit Maasdonk waren er en ook een heleboel 'vremd, buitendurps' volk. Er kwam zelfs een touringcar aan met allemaal feestelijk geklede mensen. Zouden die allemaal voor Sinterklaas naar Geffen komen? Dit raadsel werd echter snel opgelost, al die mensen kwamen naar Geffen voor de bruiloft van Jaqcueline Bos en Raymond Braakhuis, onze 'nieuwe' apotheker (nou ja, nieuw, hij is al 'n jaar in Geffen). Want dit bruidspaar arriveerde rond half een in hun 'gouden koets' bij de kerk. Zoveel belangstelling van de Geffense bevolking hadden zij zeker niet verwacht en al helemaal niet van Sinterklaas. De Sint werd helemaal enthousiast bij het zien van het bruidspaar en hij stelde meteen voor, dat hij hen wel zou trouwen -hij was immers toch bisschop- en de pieten konden dan misdienaars zijn en de kinderen het koor. Gelukkig was er onze ceremoniemeester Piet, die samen met de ceremoniemeesters Robert en Maarten, de Sint op andere gedachten heeft kunnen breng en want hoe zou het anders moeten met de rijtoer en de kind;;eceptie? Bo~endien is ' er in Geffen maar een iemand, die het beste kan preken, en dat is onze Pastoor Spijkers En daar was Sint het roerend mee eens. Dus kon hierna de rijtoer door Geffen beginnen. De Sint was zeer verheugd om zoveel Geffenaren te zien onderweg en_het deed heT nog mee r de ugd , dat er in de winkels zovee aandacht is voor zijn oerhollands feest en

hij hier gelukkig niet verdrongen wordt door de kerstman . WIK en de majorettes zetten ook tijdens de rijtoer weer hun beste matikale beentjes voor. Om half drie begon de kinderEeeeptie,waar maar liefst 360 kinderen met hun ouders zijn geweest. Dat waren er veel meer dan andere jaren, met als gevolg, dat op een gegeven moment alle kleurplaten in de tekenhoek op waren en de pieten zelfs geen strooigoed meer hadden (en ze hadden geen tijd meer om even naar hun pakhuis te gaan voor nieuwe voorraad). Volgend jaar zullen zij er zeker rekening mee houden, da l er in Geffen zoveel kinderen zijn. De receptie was heel gezellig. En Sint vond alle meegebrachte tekeningen en knutselwerkjes prachtig. Kortom, wij kunnen terugzien op een geslaagde intocht, maar dit was natuurlijk nooit gelukt zonder de inzet van de vele vrijwilligers, die voor deze dag belangeloos in touw zijn geweest. l-!ARTELIJK DANK aan Gerrit van de Helm, Ellen Spermon, HenriĂŤtte Nieuwpoort, Truus Korsten, Mieke Haas, Simone, Martijn, a l le jeugdleden van de KPJ, Carli Bongers, Piet van Herpen, burgemeester Netten, WIK en de majorettes, Ad de Koning, Firma Jansen, personeel van Partycentrum Govers, Maarten ~os en Robert Visser, Raymond en Jacqueline Braakhuis (Veel geluk voor de toekomst gewenst) en last but not least Pastoor Spijkers, die op deze dag meer dan eens onze steun en toeverlaat was. Over 'n paar dagen is het weer pakjesavond. Wij van de ESG zijn alweer begonnen met de voorbereiding van het volgende evenement, nl. Driekoningen en de kerstboomverbranding op zaterdag 10 januari 1998. Dit zullen wij samen met de Geffense buurtverenigingen gaan organiseren en deze festiviteiten zullen uiteraard in het teken van 'Geffen 700' staan. Meer informatie hierover treft u in de volgende Torenklanken . Rest ons nog een welgemeend woord van dank aan Ingrid van Berkel en Rien Oomens voor hun inzet voor de ESG gedurende de afgelopen jaren. Hun opvolgers zijn Jeanne Vissers en Hans Schellings. Veel succes. Voor ieder een gezellig sinterklaasfeest toegewenst en tot ziens! De Evementen Stichting Geffen.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Alleenstaande vrouw, 66 jaar zoekt dito vrouw/man voor vriendschap. 'bijv. wandelen, fi etsen, kaarten, vakantie enz.) tel. 5321914 . 9


informeer

~~

m olra

nu naar onze kerst-

Frank en Antoinette Baas

activiteiten

Feestzaal Moira Marktplein 7a 5397 EV Lith Tel. (0412) 481294 Fax(0412)481022 â–

tot ziens in zaal

$~uzctle

~ ..~ljea?ln~fer f'(.tland.

ZIEKENVERENIGING "HET OPEN VENSTER" NULAND ONTVANGT GIFT UIT GEFFEN Als ziekenvereniging is het altijd zeer fijn om een gift te mogen ontvangen, deze keer werden wij verrast door Firma Spierings. 10

mOI ra

Bij de opening van de nieuwe zaak wilde f amilie Spierings alle zieken van de gemeente Maasdonk laten delen in de schenkingen, gedaan t i jdens de receptie. Bij een samenkomst met de andere ziekenverenigingen werd het bedrag verdeeld naar het aantal inwoners per gemeente , Wij zijn daar enorm blij mee, en we vinden het fijn dat de familie Spierings zo de gehele gemeente heeft betrokken bij de opening van hun nieuwe zaak. Iedere zi ekenvereniging heeft vast een goede bestemming voor deze gift, tenslotte staat Kerstmis alweer voor de deur, mogen wij u nogmaals hartelijk danken en u heel veel succes wensen met uw ni euwe zaak. Team "Het Open Venster"


'De AEXcellent Koopsom is mijn vol"m van beleggen!'

'Ik houw 15 jaar lang ongemel"kt aan een AEXcellente aanvulling op mijn pensioen'

'En het mooie is: de fiscus betaalt m ee aa11 mijn koopsom'

De AEXccllent Koopsom volgt de koers van de AEX· index. Het rendement dat op deze manier wordt behaald, wordt op de einddatum verhoogd met een bonus van maar liefst 50%

Afhankelijk van uw inkomen krijgt u 37,3%, 50% of zelfs 60% van uw koopsom terug door het indienen van uw belasting· aangifte.

van de koerswinst!

Bij een koopsom van

f 11.678,- en een jaarlijkse stijging van de AEX-index van 14% kan dit zelfs f 103.194,• bedragen!

'Maar je moet er wel snel bij zijn, want het gaal om een zeer beperkt aanbod!'

Schrijf snel in! Met de AEXcellent Koopsom heeft u een eenmalige aanbieding in handen. De inschrijving voor dit product is dan ook beperkt. Bel voor meer informatie vandaag nog met

Van Heese & Partners B.V. Dorpsplein 13 5386 CL Geffen Tel.: 073-5323264 Fax: 073-5324120

AE

ellent

koopsom ■

11


3 December 1997 Jaargang 1 Nummer 3 EXTRA EDITIE "D'n GefTensche Courant" in Torenklanken Oplage: 1750 stuks Pagjna I

Eerste fles Geffen 700 bier voor burgemeester Netten (Uit betrouwbare bron) De redactie van deze krant heeft uit zeer betrouwbare bron vernomen, dat op maandag 8 december de eerste fles Geffen 700 bier wordt aangeboden aan burgemeester Netten van Maasdonk. Dit zal om 19.00 uur gebeuren in de kelder van heemkuodegroep Vladerack. De leden van De Geffense Broederschap hebben de laatste tijd keihard moeten werken, maar ze hebben het voor elkaar: u en ik kunnen met de feestdagen genieten van ons bestelde Geffen 700 bier. Op dit moment worden de 2000 gebottelde flessen voorzien van een fraai etiket. Bovendien worden de eerste 700 bestelde flessen genummerd van 1 tot 700. AJbalen bier op zaterdag 13 december Het is de bedoeling dat u uw bestelling bier zelf af komt halen op het Dorpsplein. Op zaterdag 13 december kunt u daarvoor van 10.00 tot 16.00 uur terecht. Natuurlijk kunnen ook degenen die (nog) niet besteld hebben bier kopen. Zolang de voorraad strekt uiteraard. Een fles van 0,7 liter kost slechts 700 cent. In de loop van het feestjaar 1998 zullen onze brouwers sowieso nog meer bier op de markt brengen. Als de Geffenaar het eenmaal geproefd heeft, is het natuurlijk niet meer aan te slepen! Verkoop vlaggen en fotoboeken Tegelijkertijd met het uitleveren van het bier is er gelegenheid tot het kopen van een Geffense vlag (tl. 35,-/fl. 75,- per stuk). Die

12

zijn direct leverbaar. Tevens kunt u door betaling van 700 cent inschrijven voor het unieke fotoboek (fl. 39,95), dat wordt samengesteld door leden van Vladerack en waarvan we verwachten dat het medio 1998 verschijnt. Tenslotte kunt u voor alle Geffen 700 producten terecht op het bekende adres Dorpstraat 6, tel: 532 4368_

Ingezonden brief van een lezer Geffenaren, let op !!! In de week van maandag 18 november ontving u wellicht, net ais ik, een foldertje in de bus van de firma A.L.S. uit 's-Hertogenbosch. De folder spoort u en mij aan over te gaan tot aanschaf van een "Schitterend lees- en kijkboek" over het "Geffen van toen". Ik wil u dringend adviseren dit boek niet te kopen in plaats van het enige echte Geffense fotoboek, dat wordt samengesteld door Geffenaren, dat boordevol Geffense foto's zal staan ĂŠn wat ook nog eens goedkoper is. De uitnodigende folder van de firma A.L.S. doet het voorkomen alsofer veel foto's uit Geffen in "Het Brabants leven van weleer" staan. Ik ken het boek en ik verzeker u: Niets is minder waar. Mocht u na het lezen van mijn brief tĂłch nog overgaan tot aanschafvan het boek van de firma A.L.S., dan wens ik u oprecht veel lees- en kijkplezier. Met vriendelijke groet, Een gepikeerd heemkundige uit Geffen.


Pa!!Îllall

Kom bij de "Club van 700" ! !!

Gezocht: spelers (m/v)

(Yan de werkgroep Fondswervin!D

"1998; een Geffens jaar, voor en door elke Geffenaar" dat is het credo van de Stichting Geffen 700. In 1998 viert de gemeenschap Geffen haar 700-jarig bestaan op grootse wijze. Koestert u sympathie voor dit Geffens gebeuren, voeg u dan bij de "Club van 700". Een greep uit het scala aan activiteiten in het volgend jaar zijn:

* een fantastisch concert op 4 januari 1998 * een groots opgezet mid-zomer-spektakel met openluchtspel en aansluitend een Bourgondisch festijn op 21 juni 1998 * de officiële viering met een kerkdienst en processie. Het planten van een boom en een Middeleeuwse markt met dito brunch op 4 oktober 1998 * de realisatie van een glas-in-lood raam voor de kerk, als oudste monument van Geffen

Een van de hoogtepunten van de viering van "Geffen 700 11 wordt ongetwijfeld de uitvoering van een spectaculair openluchtspel op zaterdag 21 juni 1998. Daarvoor worden nog spelers gezocht. Het openluchtspel wordt speciaal op ons mooie dorp geschreven. Belangrijke gebeurtenissen en markante personen uit de geschiedenis van Geffen staan centraal. Zeer binnenkort starten de repetities. Is het niet iets voor u om mee te doen? Ervaring is geen vereiste, een flinke dosis inzet en enthousiasme daarentegen wel. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Henriëtte van Bergen, Berkenboog 23, tel: 532 3940.

Oproep naaipatronen

U begrijpt dat de realisatie van deze plannen afhangt van de financiën. Word daarom lid van de "Club van 700", door tl 100,- over te maken op rekeningnummer 1158.36.055 van Rabobank Geffen o.v.v. "Club van 700". Als beloning en (h)erkenning ontvangt u een uniek speldje met daarop het "Geffen 700" logo. Voor meer informatie kunt u terecht bij Harrie Peters, tel: (073) 532 3856. D'n Geffensche Courant is een uitgave van de stichting "Geffen 700" in een prettige samenwerking met het blad Torenklanken en heemkundegroep Vladerack. De krant verschijnt een keer per twee maanden en wordt dan gratis huis-aan-huis verspreid. Soms wordt er een EXTRA EDITIE als deze uitgebracht. Inwoners met een sticker "ongeadresseerde post: NEE", oud-inwoners en andere belangstellenden kunnen de krant kosteloos ontvangen (m.u.v. portokosten) door een briefje te sturen naar.

Redactie D'n Geffensche Courant, Doctor Poelsstraat 26, Geffen.

Wie kan ons helpen aan naaipatronen en/of velourse (gordijn)stoffen voor de vervaardiging van Middeleeuwse kledij? Kunt u ons daar aan helpen en/of bent u handig met naald en draad? Neem dan contact op met Trees Lamers, Dorpstraat 6, 532 4368.

13


áLeijgraaf regionaal opleidingencentrum

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 • 534 21 00 fax . 073 • 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08. 30 tot 12. 30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tui nafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle re paratie van kleine mankementen aan gemeentelijke iegendommen. u kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00} of met Openbare Werken (tel. 073 - 532 22 71} SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak, t el. 07 3 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 25 72

Wethouder A.A.M. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 20 61 Wethouder J.C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 24 90 De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 11.30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uur, tel. 041 2 - 654 111 WVG -CONSULENT Maandag t / m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

14

CURSUSSEN VOOR VOLWASSENEN: SCHAKELCURSUS WERK EN SCHOLING Hoe vindt je werk als je net de aansluiting mist? Soms schiet de vooropleiding tekort. Dan is de weg naar een baan iets langer. Dat wordt beter bereikbaar met een Schakelcursus werk en scholing: * basiskennis ophalen en bijwerken tot voldoende niveau; '~ keuzevaardigheid: Wat zijn mijn mogelijkheden en wat wil ik?; * studievaardigheid: Hoe leer i k?; * vaardigheden voor op het werk. Dan komt een baan in het vooruitzicht of omscholing om zo'n baan te krijgen. Drie dagdelen per week. Kosten f 30,- en materiaalkosten. Start vanaf eind oktober '97. Flexibel e instap mogel i jk . WERKEN AAN WERK Deze cursus is voor jongeren en volwassenen die gaan werken of reeds werkzaam zijn binnen JWG, SW of het vrije bedrijf. In een bedrijf of instelling gelden afspraken waarmee je moet leren omgaan. Ook andere vaardigheden voor op het werk kun je leren. Dit zi jn beroepsgerichte sociale vaardigheden. In de cursus is tevens aandacht voor arbeidsorganisatie en de arbeidsovereenkomst; beroepenóriëntatie en solliciteren. Start in januarie '98. Twee dagdelen per week , Kosten f 30,- en evt. materiaalkosten. Nederlands en algemene ontwikkeling Twee maal per jaar start deze cursus voor volwassenen die zich verder willen ontwikkelen. Heeft u de school te vroeg verlaten? En denkt u dat niet meer in te kunnen halen Dat kan nog eens reuze meevallen , want . . . . . Al s u zelfstandig en onafhankelijk wilt functioneren, dan is dit een geschikte cursus voor u: *Inde cursus staat taal centraal: lezen, schrijven, discussiëren, informatie verwerven en verwerken; * Met thema's verhogen we de algemene ontwikkeling; * Je zelfvertrouwen neemt toe. Start januari '98. Duur 19 weken. Eén dagdeel per week. Kosten f 30, - en evt. materiaalkosten. Aanmelden en informatie: ROC de Leijgraaf, afdeling Educatie Oss, Lijsterlaan 4, 5348 HL Oss, tel: (0412) 624824.


Met deze gebakjes kunt u heerlijk uitpakken

Vleesgebakjes zijn speciale burgers voor bij een gemakkelijke maaltijd. Ook heerlijk als tussendoortje. Je hoeft de vleesgebakjes slechts aan één zijde te bakken in de koekepan (ca. 10 à 15 min.) Ze kunnen eventueel ook in de oven. Ze zijn er in diverse smaken. Gevuld met satésaus, hamragout, kaasragout en cajunsaus. Ook voor gebak naar de Keurslager!

Tijdens Sinterklaas bij een gourmet, fondue of steengrillschotel voor 4 personen GRATIS bakje champignons.

Keurslagerij

vleesgebakjes per stuk

2 , 35

5

voor

1 O,•

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel./fax: {073) 532 58 91

KEURSlAGER

NIEUW!.'! !N IEUW!!! !NIEUW!!! !NIEUW!!! !NIEUW!!! !NIEUW!!! !N IEUW!!!! Aanhangwagenriibewäs: NU IN 1 dag mogelijk!!!!!! Motorriibewi;s: haal nu uw theorie en ga uw nzotorriibewiis halen nu nzogeliik binnen 1 WEEK!.' f ! Autoriibewiis: spoedcursussen van 10 dagen Of van 6 TOT 8 WEKEN!!!!

GEEF JE N U AL VAST OP VOOR DE NIEUWE THEORIECURSUS! ! ! ! ! VOOR INFO BELLEN: Autoriisclzool P. de Klein Heegterstraat 34 0735324658 of 0653184263

Het laatste nummer van het jaar (Kerstnummer) verschijnt op 24 december KOPY INLEVEREN VOOR: 13 DECEMBER 15


Nl~UW !!!! 'VANA~ NU f<UN"f U BU ON& 001< '1C".~C".CH'1 '\700~ PC;. Nl~UWö"fC". CP-~OM '11'1~1.ö. e.1.1<e. WC".~f< NJe.uwe. GAM~ö, NAöl.AGW~~f<~N, t<INP~~&onwA~C;. ~N NOG ve.~1. Me.e.~. [~CN~MOOP] 001<f<UN'1U~ANA~NU~~~~UW&'1~ GAM~ö '\700~ P~ 1'1.A1w'ö'1A'1l0N ~N NIN'1C;.NP0 BU 0Nö BC;.öi'C;.l.J.e.N.

FOTO VIDEO '

-z"

t

Tolweg 2

5386 BZ Geffen tel. (073) 532 57 89

DANKBETUIGING HARTELIJK BEDANKT Bij de ziekte, het overlijden en uitvaart van onze Anna van Erp ondervonden wij zeer veel belangstelling en medel even. Hiervoor zijn wij u zeer dankbaar. Met name bedanken wij onze zeer eerwaarde heer pastoor Spijkers, heren doktoren der huisartsenpraktijk Geffen, familie, vrienden, bewoners der aanleunwoningen, vorige buren en kennissen. Ook het team van de perfect verzorgde avondwake, het koor en begrafenisonderneming van Lith verdienen een bijzonder woord van dank. Groot is ons gemis. Wij zullen proberen met al het goede van Anna verder te leven. Fam. van Erp. 16

DANKBETUIGING Het medeleven tijdens zijn ziek zijn, de uitvaart en begrafenis van mijn man John en papa was overweldigend. Hetzij in de vorm van een bloemetje , kaarten, brieven en vele bezoeken in het ziekenhuis en thuis en de vele giften voor de kankerbestrijding. Daarvoor gaat onze welgemeende dank uit naar al die mensen die ons tot een grote steun waren en nog steeds is . In het bijzonder naar naaste familie, buren vrienden, gebr. van Wanrooy, dr. Smit, pastoor Spijkers , ziekencomité De Schakel, thuiszorg regio Oss, apotheek Geffen-Nuland en de begrafenisonderneming de Hr. Ketelaars voor de keurige verzorging. Annemarie van der Dussen Jeffrey.


JEUGDKOOR

GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 uur Zondag 09.30 uur NULAND: Zat erdag 19.00 uur Zondag 10.00 uur VINKEL: Zaterdag 17.30 uur Zondag 11.00 uur LITURGISCHE KALENDER: Wo . 03- 12 19.00 u * Adventsmeditatie mmv Passe Partout Za. 06-12 10.00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 u Viering met de diaken mm, v Jeugdkoor (+ kinderk.) Zo. 07- 12 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd koor Wo. 10-12 19.00 u ..... Adventsmeditatie mmv Dameskoor Za. 13-12 10.00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19 .00 u H.Mis mmv Passe Partout (I kinderkerk) Zo . 13-12 09.30 u + H.Mis mmv Mannenkoor met Gregoriaanse gezangen Wo. 17-12 19 .00 u ,;. Adventsmeditatie mmv Gem koor Za. 20-12 10 .00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor Heesch/Geffen(+ kinde rk Zo. 21-12 09.30 u + Viering met de diaken mm v Gemengd koor J.

15.00 u

IERSTSAMENZANG IIDDV koren uit Geffen-Nuland-Vinkel Ma. 22- 12 10.00 u * Boeteviering rnmv Bej.kr . 19.30 u Boeteviering mmv Damesk. Wo. 24-12 16.00 u * Kerstviering rnmv Bej.kr. 19 .00 u Kerstviering rnmv Kinderk (+kinderkerk t/m gr. 4) 21.00 u Kerstviering mmv Passe Partout 23.00 u Kerstvieri ng mmv Gem.kr. Do. 25-12 09.00 u + Kerstviering mmv Jeugdk. 11.00 u Kerstviering rnmv W.I.K. 16 .00 u Herdertjessamenkomst voor de kleinsten en hun (groot)ouders mmv majorettes en Fluitekruid Vr . 26- 12 09.30 u + Kerstviering mmv Jongerenkoor Heesch-Geffen *-= DIENST IN DE KAPEL +== T.V.-UITZENDING NAAR DE BEEGT DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 6 januari 1998 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot; Tel . 5323308 HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: Tel. 5323190 (Graag bellen tussen 19.00 en 20.00 uur).

Zaterdag 6 dec. om 19 .00 uur zingt ons Jeugdkoor weer, na enige tijd van rust. Het jeugdkoor staat sinds september onder de bezielende leiding van een nieuwe dirigent: Martijn Egelmeer. Martijn was reeds lid van het jeugdkoor en heeft het aangedurfd om de leiding op zich te nemen, samen met een klein bestuur van de oudste leden en met begeleiding op het orgel door Inoeska Donders. Het koor kan nog wel meer leden gebruiken , dus jongelui vanaf 13 jaar: ga eens vri jblijvend luisteren op de repetitie van het jeugdkoor op vrijdagavond van 18.15 u - 19. 15 uur in het parochiecentrum.

KERSTSAMENZANG Het is de laatste jaren een fijne traditie om met de parochies Geffen-Nuland en Vinkel samen te komen voor een kerstsamenzang. Dit keer i s de viering op zondag 21 dec. om 15. 00 uur in de kerk van Geffen. Het kinderkoor van Vinkel, Passe Partout uit Geffen en het gemengd koor uit Nuland zullen liederen ten gehore brengen, maar we zingen vooral ook samen de aloude kerstliederen . U bent van harte welkom!

OM ELKAAR TE DIENEN In Geffen i s sinds enige tijd een werkgroep Kerk en Samenleving, die de maatschappelijke betrokkenheid van onze kerk een gezicht wil geven. Soms kan iemand bij geen enkele maatschappelijke organisatie terecht met zijn of haar probleem. Soms wil iemand niet naar een dergelijke instelling, soms durft iemand dat niet. Onze werkgroep wil dichtbij mensen staan, die om een of andere maatschappelijke reden in nood zijn geraakt; die zichzelf voelen afglijden en in de samenleving geisoleerd raken. Dat kunnen allerlei redenen zijn: verlies van een dierbare, verslaving, werkloosheid, verhuizing enz. Als werkgroep Kerk en Samenleving willen wij deze mensen het gevoel geven, dat zij er nog steeds bij horen. Dat hun welzijn ons bezighoudt . Dat wij-met onze eigen mogelijkhedenmisschien iets voor hen kunnen betekenen . Wilt u reageren, dan kunt u ons telefonisch bereiken: 5324311 of 5325328. Wilt u liever met pastoor Spijkers contact opnemen, dan kunt u hem schriftelijk bereiken op Kloosterstraat 2, 5386 AS Geffen. Durven wij het aan, om elkaar te dienen? Het lijkt er soms op dat onze maatschappij hier niet op zit te wachten. Vaak spelen macht, hebzucht en geweld een hoofdrol . Als wij in de voetsporen van Jezus gaan staan, dan dienen wij elkaar ••• Het hoeft geen slaafse onderdanigheid te

rz"


Groenlip mossel werkt heilzaam bij gewrichtsklachten Natuurgeneeskundig therapeute Rosemarie Ypma komt in haar praktijk in Almere regelmatig mensen met gewrichtsklachten tegen. Voor de behandeling ervan kiest ze al geruime tijd voor het groenlip mosselextract, omdat ze heeft ervaren dat de klachten hiermee opvallend verminderen. Mevrouw Ypma: "Mensen met artritis bijvoorbeeld merkten dat de mate waarin de aanvallen kwamen, veel minder frequent was dan voorheen.

Waar ze eerst om de maand of tweemaandelijks een flinke aanval hadden, kwam die nu eenmaal in het half jaar, waarbij de aanval veel milder

Nieuw:

Wapiti Mossel Extract In Wapiti Mossel Extract ge werking op het soepel wordt uitsluitend de origi- houden van de gewrichten. nele Nieuw-Zeelandse Het verhoogt de elasticiteit Groenlipmossel vervan het steunweefwerkt. Deze unieke mos- .. . ~~ sel en verbetert het selsoort komt alleen ~ ; ; uithoudingsvermovoor in de heldere, niet ~ gen. Als voedingsvervuilde kustwateren . ~ - -- . supplement kan het van Nieuw-Zeeland. ~ . .,,, ·• :-;; bovendien een waar~- :m~,~IJIZ • . ,_• • Het zeewater in dit '""'~"'-; devolle aanvulling op gebied is rijk aan stof- ~ ·M..,._..,,...,_....,,.,.. de dagelijkse voeding fen zoals o.a. kalium, magbetekenen. Wapiti Mosnesium en calcium. Deze se! Extract tabletten zijn vormen een belangrijke verkrijgbaar bij drogist, bron aan voedingsstoffen reformzaak en apotheek. voor de Groenlipmossel. Het Voor meer informatie: van deze mossel vervaardig- Emonta B.V., de extract heeft een gunsti- tel. 0512-518085.

r

l

DROGISTERIJ-PARFUMERIE Moniek van Herpen

Dorpsplein 15 Geffen

Je slaagt beslist bij uw STIP drogist 18

was. Bij artrose-patiënten kun je het degeneratie proces uitstellen met behulp van het mosselextract. Het zorgt er bovendien voor dat mensen soepeler worden in de gewrichten en dat vooral de startstijfheid na de nachtrust beduidend minder of zelfs afwezig is." Ook bij mensen die de aandoening fybromyalgie (ook wel weke delen-reuma genoemd) hebben, heeft het extract een positieve werking. "Bij sporters zorgt het mosselextract ervoor dat de spieren soepel aanvoelen, alsof je ze al hebt opgewarmd," vertelt mevrouw Ypma. Ze raadt sporters aan het extract te slikken in een onderhoudsdosis. Dat geldt ook voor mensen met jicht. Wordt het mosselextract tijdens een aanval ingenomen , dan neemt de pijn binnen één, twee dagen af tot een licht zeurend gevoel overblijft.


zijn, maar we kunnen onze ogen, oren en hart openen voor al die mensen die wij op onze weg tegenkomen. Als wij naar het gelaat van de ander durven kijken en durven luisteren naar zijn verhaal dan merken wij dat di enen wederzijds is Het gaat om een wisselwerking. Elkaar dienen is grenzen overstijgen, is samen op weg gaan. Jezus is de dienaar bij uitstek. Hij is het gelaat van onze God die zegt: "Ik zal er zijn". Er zijn is een eerste vereiste om te dienen en om in ontmoeting te treden met God en de mensen. Werkgroep Kerk en Samenleving

BASISKATECHESE In sept.fokt. heb ik de basiscursus parochiekatechese gevolgd. Dit samen met ongeveer 20 andere deelnemers uit Nuland, Vinkel, Heesch en Geffen. De cursus duurde 4 middagen en had de volgende onderwerpen; Bijbel: het practisch omgaan met de bijbel waaruit be~staat de bijbel en hoe je verhalen kunt opzoeken. Jezus verhalen over Jezus en de achterliggende bedoeling daarvan. Kerk

wie er in de kerk werkzaam zijn, van vroeger tot nu.

Sacramenten: welke sacramenten er ziJn van wanneer ze worden toegediend. Eerst was er een algemeen inleidend gedeelte en daarna konden we in groepjes dieper op het ond erwerp ingaan. Door de korte duur was deze cursus niet meer dan een eerste kennismaking met deze onderwerpen. Voor mij was deze le kennismaking 'n goede opstap voor mijn parochiewerk in de <loopwerk groep. Voor de deelnemers aan deze basiscursus wordt een vervolg aangeboden waar ik me zeker weer met veel plezier voor zal aanmelden. 'n Cursist.

OPROEP Bij de collecte voor de Torenklanken is in een van de zakjes een mini stratenmakershamertje terecht gekomen . De eigenaar kan hem afhalen bij M. v. Uden, Heegterstraat 21.

APOTHEEKALFABET Cis van Corticosteroid Corticosteroiden zijn een aparte groep van hormoongeneesmiddelen waarvan de werking en toepassing velerlei is. Regelmatig bereiken ons vragen over deze hormoonpreparaten o.a . over de bijwerkingen ervan. In deze rubriek worden de corticosteroiden eens nader bekeken. Ons lichaam maakt zijn eigen natuurlijke corticosteroiden aan in de bijnieren. Deze corticosteroiden spelen een belangrijke rol bij de afweer, de zout en waterhuishouding en de regulatie van de suikerspiegel in het bloed. Natuurlijke corticosteroiden kunnen worden nagemaakt en zijn dan als geneesmiddel toepasbaar. De belangrij~ste t oepassing van corticosteroïden als geneesmiddel is dat deze ontstekingen kunnen remmen. Wat is nu een ontsteking? Wanneer er in het lichaam beschadiging optreed van weefsel dan ontstaat er een ontsteking. Dit gaat gepaard met roodheid, zwelling, pijn en warmte. Zo'n ontsteking kan door verschillende oorzaken optreden. Bijvoorbeeld na een infectie door een bacterie, schimmel, virus of na een (zon)verbranding of als gevolg van een allergische r eactie of door bijvoorbeeld een sportblessure . Corticosteroiden kunnen deze ontstekingen onderdrukken. Door een ontsteking te remmen verminderen de klachten, de patiënt voelt zich beter en het lichaam is vaak beter in staat de ziekte te bestrijden. De bijwerkingen van corticosteroiden zijn veelvuldig. Het optreden van bijwerkingen hangt met name af van het soort corticosteroid, de dosering van het medicijn en hoe lang het geneesmiddel wordt gebruikt. Sommige CARA-patiënten inhaleEencorticosteroiden o~ de ontstekingsreaktie in de longen te beinvloeden. De hoeveelheid corticosteroiden die wordt geinhaleerd is zo weinig dat er niet of nauwelijks bijwerkingen optreden . Met name op het gebied van inhalatie-corticosteroiden bij astmapatiënten zijn er steeds betere produkten op de markt gekomen met nog minder bijwerkingen. Daarentegen wordt er vaak bij een kwaadaardige ziekte zeer hoge doseringen corticosteroïden toegepast. Een van de bijwerkingen die dan kan optreden is gewichtstoename . Ook worden corticosteroïden in crèmes en zalven verwerkt en op de huid aangebracht. Ook nu is het soort medicijn, de duur en de hoeveelheid bepalend voor het optreden van bijwerkingen. Gebruikt u corticosteroiden en wenst u meer informatie hierover, dan kunt u te allen tijde de apotheker raadplegen.

19


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel. : 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (Alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel. : 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's- avonds 17 .00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: A. van Heyningen Dinsdagavond : J . Visschers Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond:Wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). Ofr07 dec. Nuland 13--14 dec. Geffen 20-21 dec. Vinkel 25 dec. Geffen

26 dec Nuland 27-28 dec Geffen 01 jan Vinkel

In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/A. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend. De praktijken zijn helemaal gesloten op:

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (Wijzigingen voorbehouden) Openingstijden

Huisartsenpraktijk Geffen

Dhr.Berkelaar Dhr.Smit Mw.SmitNahon

Maandag -ochtend -middag Dinsdag - ochtend -middag Woensdag -ochtend - middag Donderdag -ochtend - middag Vrijdag - ochtend -middag

X

X

X

X

afwezig X

X X

X

afwezig

X

afwezig

afwezig afwezig

X

X

X

X

afwezig

X

X

X

X

X

X

afwezig

x afwezig afwezig afwezig

"X" betekent: aanwezig

APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma t / m vr .. van 08. 15 tot 17 . 30 uur . za. van 12.00 tot 13.00 uur. Spoedrecepten : buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op: ma. t/m vr. open van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur. Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17 .00 - 18.00 uur.

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15 , Geffen. Tel,: 5324312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie.

Geffen: 05 december Vinkel: 12 december Nuland: 19 december

G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen . Tel. : 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie, Behandeling volgens afspraak .

2Q

Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Cesar oefentherapie Behandeling volgens afspraak.


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

N. v. Soest Reg isteraccou nta nt Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

accountants

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

REGIO/ ~

7

DE

BANKIER

BANK

DIE

J E

KENT

voor bemiddeling van: Geffen

Dorpstraat 43 5386 Al Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

* privé-rekeningen met

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A

V

- europas (cheques) -eurocard * persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen * beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

S473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

*

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat.

*

U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt sloppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

*

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 09. 00 - 17.30 uur Dinsdag- ,m v,ijdag 09. 00 - 19.00 ,mr Zaterdag 10.00 • 13.00 uur en op afspraak. Middagpaw.e van 12.15 - 13.15 1mr.

M.J.M. v.d. Akker

1il;.,-.a;;~.-.,,..

Tel. : (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

meer verstand van verzekeren

Tonny Jansen

DE GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

PEDICURE T. Ketelaars.(!. NistelroolJ Coothstraat 31 Geffen r/.

(073) 532 20 41

Rijwielen

Taxi

Tankstation

-Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines -Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Official Service Dealer

eA» AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

* BLOEMEN * PLANTEN

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen • Autowasserette • Auto-lease • Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* STRIPPENKAARTEN

~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen : G. v . d. Bovenkamp Mw. C.A. van !..ent De Rosmolen 11, Geffen Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak ma. t/m vr . : 08 .00 - 11.45 uur 13.00 - 17.00 uur

ZIEKENFONDSEN: '~ C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag

15 . 00 - 16 .00 uur, op het Dorpsplein te Geffen, * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, spreekuur : dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland.

REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar) . Vr ij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.0C - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, Tel.:532199( BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 640845 (hulp is kosteloos)

JAC OSS Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13, Oss, Tel.: 0412- 625673 Openingstijden: dinsdag van 14.00-17.00 uur donderdag van 16.00-19.00 uur vrijdag van 10 . 00-13.00 uur

BUREAU VOOR RECHTSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel. : 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09 . 00 - 12.00 uur . Overige dagen op afspraak.

CONSULTATIEBUREAU VOOR A.LKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur : ma t/m vr . van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur STICHTING THUISZORG BRABANT NOORD-OOST De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging verpleegartikelen e . a . Informatie en aanmelding zorg: Tel. 0412 - 622678 (bij nood 24u per dag) ma t/m vrij. van 08 .00 - 17.00 uur Uitlenen van verpleegartikelen * Kantoor Geffen, Dorpsstraat 37, do . 13 . 30 - 14 .00 uur Thuiszorgwinkel Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewi jkstraat 8, ma. 13.30 - 17 . 30u en di . t/m vrij. 10.30 12.30u en 13.30 - 17.30 uur. 22

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentr ale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag Mariaschool: 09 .00 - 09.45 uur Alo.y:sd..usschool: 09 . 50 - 10.50 uur Sporthal De Geer. Woensdag 12 . 30 - 13 . 30 uur Zaterdag 14.15 - 15.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleen-tijden onder nummer: 06-52979877

WEEKMARKT; Elke woensdag van 09.00 - 13 . 30 uur op het Dorpsplein.

P'IT: Postagentschap in Super 3, tel . : 5325389 Geopend: ma t/m vr. van en van zaterdag van

Nissen, Dorpsplein 09.00 - 12.15 uur 13.15 - 17.30 uur 09 . 00 - 12.30 uur

DE LOKALE BEWNERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK

De lokale Bewonersraad, van de Gemeente Maas donk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende ADRESSEN: De heer H. v . d. Broek, P.v. d .Elsenstraat 9, te Geffen, Tel . : 073 - 5322529 Mevr. A. Vos-v.d.Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, Tel.: 073 - 5321536 De heer C.v . Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, Tel . : 073 - 5321521 Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 - 19 . 00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B .S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.

COLLECTE N.K.G.G. Bij deze willen wij iedereen di e door gift of medewerking hun steun heeft gegeven aan deze collecte, van harte danken . Het opgehaalde bedrag was f 3286,75 totaa l voor Geffen en Nuland samen . Voor Geffen was dit f 2034,40. Groot is onze waardering voor de collec tanten die dit mogeli j k hebben gemaakt door één of meerdere avonden van hun t i jd te geven . De Nationale Collecte voor mensen met een verstandelijke Handicap wi l ook juist hen bedanken en voor u en iedereen fijne kerstdagen en een goed 1998 . Benilda van Sonsbeek , N.K . G.G. - Maasdonk.


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

1

1

1

MAKELAARDIJ EN ASSURANTIËN

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur ■

op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

ÄAN-/VERKOOP EN HUURfVCRHUUR .

BEDRIJFSADVISERING ,

heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

TAXATIES

en nog véél meer.

■ HYPOTHEKEN

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

m lvA~ ese l=

VERZEKERING[:,.j

REG10 BANK

FINANCIERINGEN

PA~ERSBV

■ ÜNTEIG[NINGEN

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Bou\Nbedrijf

"BRODLJS" Café 't Haasje

Heestersevveg 29 • • • •

NIEUWBOUW ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUWINGEN

5386 KT Geffen Tel. (073) 532 47 65

zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


v. Nistelrooy

aanleg/uitbreiding antennesystemen Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

reparatie tv /video

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

~YNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

VAN DER

HYPOTHEKEN

WIE WAT WANNEER DECEMBER

03 Buurtver. De Vier Winden, sinterkJaasmiddag 03 Adventsmeditatîe in.de.k~ 06/07 Duivententoonstelling in hotel De Gouden Leeuw 10 Adventsmeditatie in de kapel 14 ~onyclub ~ VJiereftuiters, spelletjeswedstrijd-0p eigen terrem (Broekstr. 7 te Geffen), 12.00 uur 16 Buurtver. J)e .\lier Winden, bloemschilr.ken i311\'.mg 20.00 uur bij 't Haasje 17 Advent-.mpiitatie ill de..kapel 17 Ziekencomité de Schakel, kerstviering, de Gouden Leeuw 18 KVO/NCB, kerstviering 18 KPJ, oud papieuoote l 18 KVB, kerstviering 19 KVO/NC];i, Toneeluitvoering :Duwe~ krGBts: brood' 21 Kerstsam~zaog 1.5.00 uur

. .•,, i ◄

. 0,.

.i, .•,

"

·'

••

..:-t

"l••o"'•'

CARNAVALSVERENIGING 'DE NAKOMERTJES'

Hierbij nog een kort overzicht quiz 1997 van Carnavalsvereniging De Nakomertjes Geffen. Het resultaat is als volgt : 1. Radio Vladeracken, 2. Fam. Heesakkers, 3, Mariaschool, 4. Fam. Schuurmans, 5. Friends, 6. Stichting Rottenrijk, 7. C.V. Pindollen, 8. MC Maasdonk, 9 . Buurtver. de Abeeltjes, 10. Jongerenk. Heesch/Geffen 1, ll . Jongerenk. Heesch/Geffen 2, 12. CV Goed zat 1, 13. CV Goed zat 2, 14 . VV Nooit Gedacht, 15. Buurtver. Platanenstraat/Beukenlaan . Wij hopen dat u genoten heeft en zien u graag terug in 1998 op onze volgende quiz , hierover t.z.t. meer .

24