Torenklanken 1997 - nr 18

Page 1

35e jaargang

I

nummer 18

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

1

november 1997

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

_................-

....- ....-

UITNODIGING Hallo jongens en meisjes,

Nog een paar nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas met zijn Pieten naar Geffen. En wel a.s. zaterdag, 22 november! Sint hoopt dat jullie allemaal van de part~ zullen zijn, Ook de grote mensen zijn van harte welkom. Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:

16.30 uur Einde van de receptie. We zwaaien de Sint en zijn gevolg weer uit, En vergeet vooral niet om tekeningen en ver langlijstjes mee te nemen, want dat vinden Sint en Piet heel fijn! Wij hopen dat het een leuk en gezellig evenement zal worden. Hartelijke groeten van de Evenementen Stichting Geffen .

12.00 uur Ontvangst van Sinterklaas en zijn Pieten op het kerkplein 12.45 uur Rijtoer door het dorp onder begeleiding van WIK en de majorettes. De route is: Kerkstraat - Kloosterstraat - Veldstraat - langs de Geer via de Eikenwal terug in de Veldstraat - Kapelstraat - Mgr. Bekkersstraat - Runrotstraat Dorpstraat - Kerkstraat.

(

13.30 uur Rustpauze voor Sinterklaas en zijn Pieten

-ltr::l

. (({

14.30 uur Receptie in Partycentrum Govers. Tijdens deze receptie wil Sint graag ieder kind persoonlijk aandacht schenken. Om lange wachttij¡ den en dringen te voorkomen willen we graag weer de volgende afspraak met jullie maken: Begint je achternaam met de letter A t/m L, dan ben je welkom tussen 14.30 uur en 15.30 uur . Begint je achternaam met de letter M t/m Z, dan kom je vanaf 15.30 uur tot 16.30 uur.

\.

' .

~

.

--¡

.... .

,,.-;

. ...,~~ '

::"""""'~'-">',

.

,/~


part centrum Gebr. van Wamooij Bouwbedrijven

CfiJV

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproj ect. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in: het bouwbedrijf de projectontwikkeling • het vastgoedbeheer het keukencentrum de timmerfabriek '

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken * Adviezen ............................ ............................. ····························

Vooral uw feesten en partijen.

Grootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Kerkstraat 5 Geffen

,-

VAN TUIJL makelaardij bv

~

NVM

-

11.AKELAAR

't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54

WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg l 3

:\ ci\FÉ D~ MARGRIET o<f- Elzendreef1 Q~ meubelstoffeerderij

~

5386 G: Geffen

~

Magriet toonbankverkoop

Voor ontspanning nauw inspanning

Ook voor kinderfeestjes

• Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

· Onderhoud en reinigingsmiddelen voor olie meubelen · Polcythers en Schuimen · Ritsen, Knopen en Knoopvormen · Diverse Coupons - Passementen Kloosterstraat 9-13 5386 AR Geffen. Telefoon (073) 532 17 27 Fox (073) 53218 82

5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fox: (073) 532 47 95 Voor al uw f amilie - verenigings· e n handelsdrukwerk. Fa miliedrukwerk keu ze uit 5 co lle cties. Met opgaa f van juiste d atum bij geb oortekaartjes, drukkosten gra tis. Grat is fel icitatiepakket bij geboortekaartjes Ook vo or copieerse rvice kunt u b ij ons t erech t.

NIEUW: kleurencopieën en kleurenprinten tot A3


EFKES 8UURTE ME ..... Hanneke v. Venrooy v. Schijndel ( 94 j . )

Ze leest nog twee groot- letterboeken per w~e~ - liefst streekromans over boerengezinnen- en is het oudste lid van de bibliobus in Geffen. Daar moest ze noodgedwongen lid van worden, toen onlangs de bibliotheek in huize de Heegt om financiële redenen werd opgeruimd. Ik praat met Hanneke van Venrooij in het bij· zijn van haar twee oudste dochters Corry en Riet. Hanneke is er één van de negen, waarvan broer Jas van 96 jaar ook nog in leven is, en haar ouders komen van oorsprong uit Vinkel. Toen hun huis daar afbrandde, kwam het gezin van Schijndel naar Geffen, al lereerst in de woning van Toon Langens aan de Groenstraat, waar Hanneke geboren is. In haar jonge tijd heeft ze altijd bij d ' n boer gewerkt, want zo zeiden haar ouders: rontelum het huis lopen, da's niks gedaan! Ze ging te voet met een korf eieren naar Den BoAch, moest mee dorsen en melken en op de kinderen passe. "Je moest alles doen" zegt Hanneke "en daarom ben ik ook zo vroeg versleten!" (Nou ja ••• vroeg? als je de negenti g al gepasseerd bent?) Hanneke trouwde met Wimke van Venrooij en woonde aan de Rijksweg, daarna aan de Papendijk en vanaf 1960 in de van Coothstraat. Ze hadden graag geboerd, maar dat zat er niet in ''ook al kreeg Wim de beste koe mee" aldus Hanneke . Wim ging werken bij Hartog en Organon in het magazijn. "Ons moeder is nog nie zo min" zeggen de dochters en dat blijkt wel uit een anekdote di2 ze- nu-met plezier kan vertellen. Haar broer had een varken geslacht en bij zus Nel werd het verwerkt en verdeeld. Op weg naar huis met de kostbare schat , werd Hanneke aangehouden door de controleur: Waar ze dat varken dan wel vandaan had? "Ik kon natuurlijk ons Nel niet verraden" zegt Hanneke "dus zei ik, dat ik het gevonden had; dat het van een grote Engelse vrachtwagen was afgevallen! Dat geloofde de dienstklopper niet en Hanneke moest naar het gevang in Heesch. Het was een paar dagen voor Kerstmis en dochter Corry moest het huishouden runnen Na twee dagen werd haar nogmaals verzocht om de waarheid te vertellen, anders zou ze met de Kerstdagen naar Den Bosch moeten. "Dan breng me maar naar Den Bosch" was het resolute antwoord van Hanneke. Er waren geen bewijzen en de vrouw van de politieagent kreeg medelijden met haar, zodat Hanneke na drie dagen weer naar huis mocht! Zulke dingen waren Hanneke wel toevertrouwd: ze durfde wel wat te wagen! Als vrouw ging ze ook bij de notaris inschrijven op het pachten van hooi. Dat was uitzonderlijk, want dat deden meestal de mannen. Het kon in het voordeel werken: geef het die vrouw maar ••. !

"Je f'lOest soms wel, vroeger, zegt Hanneke anders kon je niet overleven!" Hanneke geniet ten volle van haar oude dag, ook al wordt een en ander zo zoetjesaan wat minder. Maar ze heeft een "luxe thuiszorg": Riet zorgt elke dag dat haar warm eten om 12 uur op tafel staat en Corry zorgt in de vóór· e.;; namiddag, voor de koffie. Ze helpen moeder bij alles wat ze zelf niet meer kan, ter· wijl beide dochters ook al achter in de zestig zijn! "Pas was de dokter hier en die zei: Ik geloof dat hier de blinde, de lamme helpt!" lacht Corry. Het is bij Hanneke in huis de zoete inval, dat heb ik wel gemerkt in mijn buurt-uurtje. Ze heeft 6 kinderen, 19 kleinkinderen en 26 achterkleinkinderen, die alle· maal regelmatig over de vloer komen . Dat vindt ze niet te druk: "Ik hè gère da ter iemes kumt!" De pastoor komt iedere eerste vrijdag van de maand met de communie en dat vindt ze fijn. Ook de dokter, die regelmatig komt, heeft al· tijd zijn woordje klaar. "Ge makt me dood mè al oew pillen!" zegt Hanneke tegen hem en hij : "Ik hou je juist levend!" "Ik zit om m'n leste school. •• !" "Het ligt eraan in welke klas je zit!" Hanneke heeft nog volop bezigheden: kaarten; zoveel mogelijk zelf afwassen; t.v. kijken, in het bijzonder elke zondagmorgen de kerkdienst; vogeltjes en vissen voeren bij klein dochter Wil, die naast haar woont en regelmatig de rozenkrans bidrlen, die een vast plekje heeft onder het tafelkleed. Soms bezoekt ze schoonzus Miena van Schijndd en ze geniet van het bezoek van Leentje van Nuland, die regelmatig bij haar komt buurten over vroeger, onder het genot van een kopje thee met een beschuit. Hanneke is een tevreden mens en vindt dat ze het vooral getroffen heeft met haar kinderen en (achter)kleinkinderen. Ze heeft schik in haar leven, dat kun je merken aan de lachende manier waarop ze alles vertelt. Een toepasselijke spreuk hangt aan de muur in haar kamer:

BLIJ BEJAARD - GOUD WAARD!

ttUIDVEQZOQGINC 1

J

1

Qia van Nislelrooy

1 1

1

3


Il

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

Il &\a

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

* mestdistributie Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud bouwmachines

Autobedrijf P. v. Empel off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 AV Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

®~

Tel. (073) 503 17 86

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJEIN

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

~

Tel.: (073) 532 46 58

Q.

Voorhetvervangenvanritssluitingen, in-ofuitleggen, korteroflanger maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij·

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

11

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

~

~

Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

/"À\.

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

BENILDA11

Kleding ver-en reparatiewerk, tevens verkoop vangaren en ritssluitingen:

Molenberg6 tel.(073) 532 48 50 Ma t/m za: 09. 00 - 12. 30 uur andere tijden op afspraak.

KERS

/'UITWERKEN B.V.

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81 De accountants, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terziide te slaan. Wilt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel don ons kantoor in Oss, Roadhuislaan l 05, tel. (04 12) 63 40 31 .

ACCOUNTANTS. BELASTINGADVISEUR S •JUAIST~N

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstroot 260, tel. (073) 532 25 86

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS 0orpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


GEFFEN: KERKEN

SAMENLEVING 'WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 u NULAND: Zaterdag 19.00 u VINKEL: Zaterdag 17.30 u

Zondag 09.30 uur Zondag 10.00 uur Zondag 11.00 uur

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 19- 11 19.00 u Za. 22-11 10.00 u 19.00 u

* Avondmis * H.Mis mmv Bejaardenkoor

H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) Zo. 23-11 09.30 u + Viering met de diaken mmv Gemengd koor Wo . 26- 11 19.00 u * Avondmis Za. 29-11 10.00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor Adventsgezinsviering IIlIIIV 19.00 u Kinderkoor Zo. 30-11 09.30 u + H.Mis mmv Gemengd koor Wo. 03- 12 19 . 00 u * Adventsmeditatie mmv Passe Partout *=dienst in de kapel + t.v . -uitzending naar de Heegt

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 2 december 1997 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven.) Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel. 5323190. (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur).

TEKENWEDSTRIJD VOOR KINDEREN Vanwege het succes van vorig jaar, willen we ook dit jaar weer een tekenwedstrijd houden voor alle kinderen tot 15 jaar, voor een ont werp van een kinderkerstkaart. De opdracht luidt als volgt: Maak een tekening die met Kerstmis te maken heeft, op¼ deel van een A4 papier in zwartwit.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan: vrede, lichtfeest, Kerstkind, kerststal, kerstverhaal, sterren, kerstfeest in andere landen, kerstversiering • ••• enz. De tekening met je naam en adres erop kun je inleveren op de pastorie en dan zal pastoor Spijkers er de mooiste uitkiezen. Die tekening wordt dan afgedrukt op een kerstkaart die we sturen naar de kinderen die actief meedoen in onze parochie. De tekeningen die niet voor de kaart gekozen worden, willen we graag gebruiken in kerstboekjes. De winnares van vorig jaar was Sanne van de Haterd. Doe je best en lever de tekening zo snel mogelijk in.

ADVENTSTIJD Steeds vroeger hult ook Nederland zich in kerstsferen. Ja, zelfs de aloude Sinterklaas· traditie lijkt door een vroegtijdige kerstcampagne verdreven te worden ••...• Hopelijk ruimt u nog plaats in voor de advent, een periode van vier weken, waarin we stap voor stap kunnen toeleven naar Kerstmis De periode ook, waarin mensen zich op verschillende kanten van hun leven bezinnen. De toeloop van jongere en oudere mensen naar kloosters en abdijen is in deze periode opvallend te noemen. De kinderen in onze parochie nemen in ieder geval elk jaar in grote getalen deel aan de Kinderkerk in de adventstijd en werken aan het lantaarntje, dat met Kerstmis licht zal brengen! Een idee is ook, om een adventskrans te maken voor in de huiskamer: de werkgroep gezinsviering doet op de uitnodiging voor de viering van 29 nov. a.s. een suggestie hoe dat met kinderen eenvoudig kan. In het weekend van 29-30 nov . is het de eerste week van de Advent. In de zaterdagavondviering beginnen we met een Gezinsviering. Samen met de werkgroep kinderkerk wordt er met de kinderen gewerkt aan een thema: "Wie had dat durven dromen?" verdeeld over de vier adventsweken. Ook wordt er elke week materiaal uitgedeeld voor het bekende lantaarntje dat meegebracht kan worden in de Herdertjessamenkomst op Eerst Kerstdag 's middag om 16.00 uur. In de kapel houden we op de woensdagen, 3, 10 en 17 dec. om 19.00 uur, zoals we gewend zijn de laatste jaren: adventsmeditaties, op geluisterd door groepen van Passe Partout, het Dameskoor en het Gemengd koor . U bent van harte welkom!

IN MEM>RIAM ANTOON JILESEN Op 24 oktober 1997 is op 79- jarige leeftijd gestorven: Antoon Jil esen, oud-pastoor van de St. Petrusparochie in Oirschot. Antoon Jilesen was kapelaan in de Maria Magdalenaparochie te Geffen van 1943 - 1945. Moge hij rusten in vrede . 5


DE KREDIET HYPOTHEEK. OMDAT ER MEER GELD IN JE HUIS ZIT DAN JE DENKT. Uw huis is de afgelopen jaren waai:schijnlijk meer waa rd geworden.

u de helft van de afsluitprovisie terug. Wij geven u graag een uitgeb reid advies.

M et de Regio Bank Krediet Hypotheek

REGIOĂ *BANK 7

kunt u het geld dat 'in uw huis' zit eruit halen. Tot en met 30 november 1997 krijgt

6

DE

B AN K I ER

D IE

JE

K ENT


ROND DE DORPSPOMP Ja, ALLERHEILIGEN!! is toch gevierd, al was het wel na ALLERZIELEN. Op zondag 2 november was er een feest -mis, vol hemelse zaligheid en een volle kerk. Beide vieringen waren keurig verzorgd. W.I.~ W.I.K, zorgde voor passende en mooie muziek tijdens de Allerzielenviering op zaterdag 1 november. Een processie vol lichtjes op Allerzielenavond. Een keurig verzorgd kerkhof, Je leest er je eigen leven in het aangezicht van al die dierbare overledenen. Het is goed te herinneren en hen in gedachten te ontmoeten. Zij horen bij ons. Een groot compliment voor onze pastoor en al zijn assistenten en medewerkenden is op zijn plaats. Zaterdag 8 november afscheid van Prins Bart den le; we zullen hem missen; Bart met z~n pretoogjes, zijn heerlijke, droge humor. Bart bedankt! Het werd spannend rond 11,11 uur in zaal Govers, Door het duizend maal vergrote logo van het EEUWFEEST van Geffen, stapte de roofridder uit het jaar 1298 op zoek naar zijn Wingewesten: GHEFFEN, of GENHEFFEN, mi den Bergh, het Broeck, de Heeghet, de Elst en het Run. Het bleek Noud den Tiemus; het was goed geheim gehouden. Adjudant werd Harry de Goover Ja, die passen goed bij elkaar, zijn beide wel eens de weg kwijt en op zoek naar auto of fiets. Het zijn echte Rottenrijkers met grote verdiensten voor onze gemeenschap en daarom zullen ze Rottenrijk op hoog niveau gaan dienen, Een waardig koppel om het grootse jaar 1998 "ons eeuwfeest" luister bij te zetten. Jammer dat NIEUWELAND met de Waoterlanders verstek moesten laten gaan . Toch was zaal Govers gezellig gevuld met Rottenrijkers en werd het een groots Prinsenbal met zoveel spontaniteit, en muziek van de hofkapel, dat de ingehuurde life- music nauwelijks nodig was, Noud en Harry, PROFICIAT!! Zondag 9 november: ROAPLIEDVERKIEZING, de 6e keer alweer. Op onnavolgbare wijze gepresenteerd door Jan van Ravenstein. Een overvolle zaal "Gevers" verkeerde al gauw in een feestelijke maar ook spannende sfeer. De 11 deelnemers hadden duidelijk hun eigen aanhang meegenomen. De karnavalsspreuk 1998: "Laot oe eigen nie in het harnas jagen" werkte inspirerend, ofschoon de groep rond "Fast Eddy" (Haon) zes en dertig kerris op neit begonnen en nog bleven zeggen "t Is wer niks, zes en derig kerris niks" das wênni g! En nog He te ze dur eigen nie in het harnas jagen.

De teksten waren van hoog gehalte. De muzie~ niet altijd karnavalesk genoeg. Verschillende liederen kunnen zo meedingen op een Brabants liedjesfestival en zijn zeer geschikt voor de Raopaovenden . We noemen dan als le De Weuwkes, mi ut lied over Treeske, twee andere liederen zijn zeer geschikt bij de vieringen van ons EEUWFEEST: "Ut gu vals" met "Durum zen we hier" en "Nooit lot zat" met "In 't Geffes laand", De jury had er een zware dobber aan, Alle deelnemers hadden toch weer hun specifieke specialiteiten. Bij de beoordeling gaat dan "Het echte karnavaleske van tekst, muziek en voordracht" de doorslag geven. De zaal bleek het over het algemeen eens te zijn met de uitslag, hoewel "De Zaal als Jury" toch een ander lied aanwees als nummer 1, nl. ROOIE MIES & VAGANT, Maar de vakjury in samenwerking met de Raad van 11 wezen aan als nummer 3: Drie en 'n Kwart met tekst en muziek van Rene v, Rooy in samenwerking met drummer Jacco van de Heijden en gepresenteerd door John Nikkels; no, 2 Rene van Herpen (wederom in de prijzen~ met eigen tekst en de muzûek door Ren,~ in samenwerking met Rob van Reijmersdal, en no. l "De Toapen" met "Vrijheid, Blijheid" met eigen tekst van Hanneke Jonkergouw, Mariëtte van Dijk, Elly Savelkouls en Jolanda van Wanrooy op muz iek gezet door Rob van Reijmersdal. Zij ontvingen de prach· tige wisselbeker uit handen van de Geffenaar van het Jaor, Piet van Herpen, die dat met verve en de van hem bekende charme en humor deed. Een grote pluim verdient Ine van de Veerdonk. Door uitvallers in de orga· nisatiegroep heeft Ineke bijna alleen de or· ganisatie gedragen. Daarvoor hulde!! De Sinterklaasviering nadert, Zaterdag 22 november a.s. is er weer de prachtige intocht, Een grootse ontvangst op het kerkplein en •••• er wacht ons een grote verrassing, een zeer bijzondere act. Komt dat zien! Komt dat meebeleven! Geffen 700 vraagt iedere keer onze aandacht, Het oudste monument, onze kerk, het middelpunt van onze gemeenschap al bijna 700 jaar lang (ach nee, de kerk dateert van 1450 tot 1620 toen was de bouw af, en ja daarvoor was er al een houten kerk). We kunnen zeggen dat dit monumentale gebouw al meer dan 500 jaar de rijkdom, het geloof en de eenheid van Geffen symboliseert, Daarom is er ook gekozen om het raam bij het Mariabeeld te vernieuwen met afbeeldingen uit deze tijd, zodat men over een eeuw nog kan "lezen" in onze tijd. Het zou mooi zijn als vanaf 1998 de kerk ook meer toegankelijk werd. We denken aan een hekwerk bij de achterste pilaren of een afzetting, zodat met toch de kerk kan blijven bekijken, een lichtje op kan steken, en Maria Magdalena kan bewonderen, en van binnenuit begint een glas-in-loodraam pas echt te spreken, 7


Het is goed dat we ons gaan voorbereiden op 1998 . 1 Januari vlaggen uit en 4 Januari 1998 is de opening van het EEUWFEEST met de NIEUWJAARSRECEPTIE in "de GEER" . De dag begint met een GROOT REVEILLE, een pontificale MIS, een groots GEFFENS (MAASDONKS) CONCERT, optredens van artiesten, troubadours, in de Geer en NIEUWJAARSRECEPTIE van 14.00 tot 18.00 uur, daarna bals in de bierhuizen, die dan zijn omgedoopt als in "de volle pot", "den ouwe pul", "den Bataaf", "de Brabantse hertog", De spuulderije", het Putje" enz . Gort wa zullen we schik hebben!! De Kiosk gaat er komen. Er zijn voorlopig geen geldzorgen. Alles wordt in eigen beheer gemaakt . De plaats is bepaald op het Dorpsplein en zal er verrijzen in 1998, De werving van donaties, sponsoring, van het eeuwfeest loopt gunstig, Veel vlaggen, boeken en flessen bier zijn besteld en verkocht, Heel veel ondernemers en bedrijven staan weer achter het feest en sponseren onderdelen van het feest, aktiviteiten en blijvende herinneringszaken, Zij zeggen terecht dat ook de Burgerij zich eens moet laten zien. Dat is terecht, daarom is er de club van 700. 700 burgers, die honderd gulden bijdragen (of met zun tweetjes, met het hele gezin, familie, groepjes, kaartspeulders, feestvierders enz). Er komt een l~st van namen in Torenklanken en op een bijzondere plaats; hoe en wat? U HOORT EN LEEST HET NOG! ! Zo kunnen we ook de Kiosk nog realiseren. Radio "Vladeracken" willen wij feliciteren met het feit, dat zij tot de 6 besten horen van de± 600 regionale (plaatselijke) radio programma-makers. Zij werden met het programma rond 40 jaar ALOYSIUSSCHOOL bij de 6 besten genomineerd van Nederland, Helaas werden ze niet bekroond met dele plaats ,

De volgende stamtafel 23 november in café Govers, van 11 . 00 - 12.30 uur. Met dank aan onze 2 bijzondere gasten. Ook U bent welkom.

HART VOOR DE ZAAK Bijna een jaar geleden lagen de eerste Oké-bananen met Max Havelaar-Keurmerk in de winkels. In de tussentijd is er voor de producenten van deze bananen veel veranderd, Het Ghanese bedrijf dat de bananen produceert heeft haar produktieareaal kunnen vergroten van 144 ha naar 280 ha. 660 mensen hebben hierdoor een baan kunnen krijgen, De produktievelden liggen een aan tal kilometers uit elkaar, waardoor de infectiedruk (het risico op besmettelijke plantenziekten) klein is en de mensen 8

dicht bij hun werk kunnen wonen, De lonen van de arbeiders zijn met 50% verhoogd en er is ruimte gemaakt voor inspraak van de werknemers in het beleid van het bedrijf. Er worden nog maar weinig pesticiden gebruikt: zo'n 20% van wat gebruikelijk is in de bananenteelt. Het milieu wordt zo gespaard. De federatie van bananenboeren in Ecuador is eindelijk verzekerd van afzet van hun produkt. Tot de komst van de Max Havelaar-banaan vormden zij de buffer van de multinationals: ze mochten bananen leveren bij een piek in de vraag, maar als de markt slap was konden ze hun vruchten aan de straatstenen niet kwijt. De boeren hebben -inmiddels een eigen exportbedrijf, waardoor ze zelf kunnen beslissen over strategieën en investeringen. Er is een programma opgezet om het gebruik van chemi· caliën zoveel mogelijk te beperken; dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de mensen die in de bananenteelt werken. In de Dominicaanse Republiek zijn er inmiddels 57 gezinnen die een menswaardig inkomen verdienen met de produktie van Oké bananen. Net als in Ecuador waren zij vroe ger alleen goed genoeg om de gaten van de grote exporteurs op te vullen. Nu hebben zij het beste contract van de hele streek. Een groot deel van de extra inkomsten word in een fonds gestort, waarmee verbeteringen van de leefomstandigheden van de mensen gefinancierd worden . Momenteel hebben de bouw van huizen (veel mensen leven nog in vervallen barakken) en een betere drink watervoorziening prioriteit. Uit de Dominicaanse Republiek komen ook de eerste organische bananen Met Max HavelaarKeurmerk. Aan de teelt van deze bananen komen helemaal geen chemicaliën te pas. Deze bananen zijn te koop in Nederlandse natuurvoedingswinkels. Er is dus alle reden om de verkoop van Max Havelaar-bananen in Nederland te blijven stimuleren. Onder het motto 'Alleen een banaan met hart voor de zaak is Oké' vraagt Solidaridad u om niet alleen Oké-bananen te kopen, maar ook om uw groenteboer over te halen Oké-bananen in zijn assortiment op te nemen. Hiervoor is speciaal promotiemateriaal ontwikkeld, dat besteld kan worden bij de firma Agrofair: 0180-617 492. Dankzij het voorbereidende werk van Solidaridad is de introductie van de Max Havelaar banaan mogelijk! Stichting Solidaridad Goedestraat 2 3572 RT Utrecht


KERST EN NIEUWJAAR WENSKAART

met eigen foto!!!!!! Keuze uit diverse standaard teksten, eigen tekst tegen meerprijs mogelijk. Inclusief envelop, per 10 stuks, slechts:

0 •5 5

et. per stuk

(9-18 cm), alleen van kleinbeeld kleurnegatief

STIP-Drogisterij Moniek van Herpen Dorpsplein 15 Geffen Tel: 073-5325965

Je slaagt beslist bij je

STIP

drogist.

9


Slijterij D'n Malt:Jer Verhuur van: tafele, etoelen, bartafels, krukken en tapinstallatie Smeets vieux Grand marnier rouge 0.7 Calvados trois lys Smeets jonge jenever Smeets vieux Smeets citroen brandewijn Krat Heineken

f f f f f f

9rand Marni,r Rouge

-. .; f 36,95

36,95 27,95 19,75 19,75 14,25 18,60

Calvados 6usne/ 1rois l.ys

aanbiedingen geldig t/m 29 november 1997 ,etfoUlen voo(behouden

Kloosterstraat 5b Geffen

f

1

Tel. (073) 532 46 59

DANKBETUIGING Het medeleven tijdens zijn ziek zijn, de uitvaart en begrafenis van mijn man Toon, onze papa was overweldigend . Hetzij in de vorm van een bloemetje, kaarten , brieven en vele bezoeken in het ziekenhuis en t huis en de vele giften voor de Hartstich ting. Daarvoor gaat onze welgemeende dank uit, naar al die mensen die ons tot een grote steun waren, en nog steeds zi jn. In het bijzonder naar naaste familie, buren en kennissen, huisartsenpraktijk Geffen, Nuland, Vinkel , Past oor Spijkers, Ziekencomité de Schakel, het avondwake comité, Passe Partout, thuiszorg regio Oss, Apotheek Geffen en begrafenisonderneming van Lith uit Oss voor de keurige verzorging. Anni e van Lent- v.d . Berg Jos en Sandra, Henk, Monique, Jolanda en Felix, Ton.

GEVONDEN Leesbril in zwart etui, op woensdag 5 nov . in de Dr. Schaepmanstraat. Te bevragen: Dr. Schaepmanstraat 17, Geffen 10

DANKBETUIGING Het medeleven tijdens het ziek z1Jn, en de uitvaart van ons PAP en OPA was overweldigend. Hetzij in de vorm van bloemen, kaarten en de vele bezoeken thuis . Daarvoor gaat onze welgemeende dank uit naar al die mensen die ons tot een hele grote steun waren. In het bijzonder Huisartsen praktijk Geffen, Pastoor Spijkers, het Avondwake, Zieke Comité "de Schakel", Thuiszorg regio Oss, Termi nalen Thuiszorg, Apotheek Geffen en Begr~ enisonderneming v . Lith uit Oss. voor de keurige verzorging . Kinderen en Kleinkinderen

PEPERS .

BEDANKT Graag wil ik mede namens miJn vrouw iedereen hartelijk bedanken voor de vele bel angstelling voor en tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Willy Hanegraaf


Pa · aIV

Uitnodiging briefing Geffen 700

Eerste brouwsel Geffen 700 bier

(Van onze plaatselijke correspondent)

(1,Iit betrouwbare bron)

Op maandag 8 december is er 's avonds van 19.30 tot 20.30 uur een briefing voor alle leden van de 5 werkgroepen van de stichting "Geffen 700" in de kelder van heemkundegroep Vladerack. In de loop van het jaar 1997 zijn tientallen Geffenaren druk doende geweest met het schrijven van gedetailleerde draaiboeken voor het feestjaar 1998. Die worden in de briefing doorgenomen en gezamenlijk worden de spreekwoordelijke puntjes op de i gezet. Alle werkgroepleden ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging van de secretaris. Noteer de avond alvast, want de aanwezigheid van iedereen wordt door het bestuur dringend noodzakelijk geacht! Met het organiseren van deze briefing nu en zonodig meerdere straks (in de loop van het jubileumjaar) komen de bijeenkomsten van de zogenaamde "coördinatiegroep" te vervallen. Daarin was nog ruimte voor inspraak en discussie. Die tijd is nu voorbij; de tijd dringt; 1998 staat voor de deur. Het bestuur van de stichting "Geffen 700" laat nog weten dat uiteraard iedereen, ook al is hij of zij geen lid van een werkgroep, op maandag 8 december van harte welkom is ! ! !

Medio december wordt het eerste brouwsel van het nu reeds legendarische Geffens bier verwacht. Spoedig daarna wordt het bier aan de man gebracht. De brouwers van De Broederschap zijn op dit moment bezig om de 0,7 literflessen bier te vullen. Als alles volgens planning verloopt, heeft u uw bestelling vóór de feestdagen in huis. Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Maasdonk, op zondag 4 januari, kunnen liefhebbers het vorstelijk nat proeven. Bier bestellen (f 7,- per fles) blijft mogelijk. U kunt daarvoor terecht op het adres: Dorpstraat 6, 5324368.

--------------------------------------------------

Werkgroep Sport

Inwoners met een sticker "ongeadresseerde post: NEE", oud-inwonel:"S en andere belangstellenden kunnen de 'krant kosteloos outva.ngen (m.u.v. portokosten) door een briefje te sturen naar:

Op de valreep heeft de stichting "Geffen 700" nog een drietal enthousiastelingen bereid gevonden een werkgroep Sport in het leven te roepen. De nieuwe werkgroep, die bestaat uit Quirin de Veer, Willem de Kok en Frans Verstegen, gaat proberen alsnog een volwaardig sportevenement van de grond te krijgen. Dat zal waarschijnlijk plaats gaan vinden in het weekend 20/21 juni, tijdens de Midzomernachtfeesten. Over de vorderingen van de kersverse werkgroep berichte 11 wij u in de volgende editie van D'n Gefft;nsche Courant.

D'n Geffensche Courantis een uitgave van de "Stichting Geffen 700" in een prettige samenwerhlng' met het blad T oreuklankeu en heemkundegroep Vladerack. De krant verschijnt een keer per twee maauden en wordt dan gratis huis-aa11-huis verspreidt.

Redactie D'n Geffensche Courant, Doctor Poelsstraat 26,

5386 BW Geffen.

-------------------------------------------

(van een verslaggever)

11


Fl'al'\s 6est1ALO'' kos,nt te staan, de "+-leel'li_jke !'echten" s,nin of s,neel' worden 11

af9escha~ e l'\ de "+-l ee>' v al'\ C effe.V\ eel'\ 9ewo ne (9 >'00+)9>'ondbezitte >' Wo>'d+. J"' die. ti_jd was Chal"'lotte de S L\al"'z "\/roL\We van Ceffel'\ el'\ had il'"I

11 •

Ze

was wed1Awe

1778 de ·H eerlijkheid 9eë,,.fd. Ze woonde ook daadwe>"kelijk op

h et kaste e l totdat ze hed1"'01Awde e l'\ bij haal"' s,nal'\ il'"I Del'\ Bosch 9in9 Wol'\el'\.

1

,

:

. ~. ...,.~ dl~ --.

._..

.

:1~ - ,~W~tif~~~~--~

·. .'

:-

•::.

..

":,,•'"

..

'

,.- .

..

. -.

_"', . . ,. . ,_

iI}ilff

<,:..:~~ l·

~ -~

. ..·~•. ·. : : ·s. : =.~

· ••

:

.

~~f·~-: .. -

~~:·;,.

. . ,- --··•·.· ,;

.

iSI]f-~:\ "-~:.,,~-~t"ëf,

. 2.,,/.......:

"

,.......,,:..; ~~ .. t-: 5 -·, ~

-- ~

-

~~r~~~:i!~,~~~~~\~~~'";

,- _...,_,.-...,.~>l>l"'f'l.'~1..,..~,,,,._... J"':'.~lt-t, .,

4;.~ -

.

..

..

. ·•~ · : : ; ~-..;~t:"'.•· , -~ ·-~ -~·-c:.: . - "'S:-~........ .:4ïè'.....:.~,:.:./ • ·,; ~ .!'·/~- ~ -~ . . ..·"\:0 \\•• -.. ~ . . ~·~ •.. .... -..-· ,. -;r:--.... . ,.:. , e-,; ...' ......... , ,..,. ,o\.' • .. · • ··: r -,.!'• -,..,r,-••~~ -- ... - ~- -~:-'

-~?:~·- ----. ·--~

._

-- .. _··

. .

-

-·:~:;.::.!"{ ::...:.-'"'!~7:r-;~-~ ~. .

Romantische weergave van het kasteel te Nuland. Jn 1807 w e r d het k ast eel afoeb roke.l'\1 nadat het door bl'al'\d was ve>"woes+. D e kil'"lde l"el'\ van Chal'lo+te de SL\al'z vel'k ochte.n in 1819 wat no9 over was aan l'e.chteM

VCII'\

d e 0L1de t-leel'lijkhe id aal'\ A"'thol'\y Ma>'til'\i1 die dacvop

Geffen" achter z ij"' l'\aas,n voe9de. Door de fas,nilie Mariini wel'd het bezit ÎI'\ 1885 verkocht aa l'\ t-lenl'ÎCL\S S asseM, eM v el'vol9e l'\S kwas,n het ÎI'\ 1 906 in handel'\ val'\ Francisc1As 3w•9el'\S, proMpt "Val'\

+-l e t laatste. ovel"blijfsel van de "+-leel"lijke !'echten", het _iachtrecht1 vel'dweel'\ ÎI'\

19241 toel'\ d e J achtwet Wel"d il'"l9evoe l'd.

Hoe was het vroeger in ons dorp ?

Nieuwsgierig ? Neem een abonnement op "Auw-Neijts" het periodiek van Heemkundewerkgroep 'Vladeracken' p/a Lambertusstraat 11, 5386 BA Geffen Tel. 073-5322283

12


\Tovember / December 1997 Jaargang 1 nummer 2 - Verschijnt eens per twee maanden in Torenklanken Oplage: 1750 stuks Pagina I

Glas-in-lood project Geffen 700 (Van een freelance verslaggever)

Om een blijvende herinnering aan het 700-jarig bestaan aan de Geffense bevolking te schenken, is het idee geboren om in het meest markante gebouw van ons dorp, de kerk, een glas-in-lood raam te laten plaatsen. Om dit fantastische idee verder uit te werken werd een werkgroep opgericht met Harry Peters, Huub Lamers en Quirin de Veer. Daar werden later vanuit de parochie nog aan toegevoegd: een zéér enthousiaste pastoor Spijkers, Henk Steenbergen (lid kerkbestuur) en Jo van Wanrooy (kerkmuseum/heemkundegroepVladerack). Tenslotte is voor de totstandkoming van zo'n project de steun van het Bisschoppelijk Bouwbureau onontbeerlijk. Daarom is ook de heer Jansens bij het project betrokken. Als mooiste plaats is unaniem gekozen voor het raam rechts van de toren (vanaf het kerkplein gezien), in de pleingevel. Vooral vanwege de opvallende plek en de prima lichtinval. Voor het maken van een ontwerp werd de heer Kurvers uitgenodigd, een man die zijn sporen op het gebied van glas-in-lood al ruimschoots heeft verdiend. Als opdracht voor het eerste schets0ntwerp kreeg hij de steekwoorden eigentijds, feestelijk en passend in het gebouw mee. Met de beeltenissen van onder andere de Geffense vlag, het "Geffen 700" -logo, Trudo en Maria Magdalena slaagde de heer Kurvers erin 5 voorlopige schetsontwerpen te maken. Na een levendige discussie binnen de werkgroep is daaruit een keuze gemaakt. Momenteel werkt kunstenaar

Kurvers aan het definitieve, helaas voorlopig voor u nog geheime, ontwerp. Nu is het woord aan u; de Geffenaar (m/v). U zult begrijpen dat dit unieke project de nodige kosten met zich meebrengt. Door diverse werkgroepen zijn al enkele mooie acties op touw gezet met als doel de benodigde financiën bijeen te vergaren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verkoop van de speciale "Geffen 700 11 -producten via de stichting: het fotoboek, de gemeentevlag en het bier. Ook enkele middenstanders laten zich van hun beste kant zien met creatieve ideeën. Geweldigl Tenslotte komt ook de mééropbrengst van een kunstveiling volgend jaar nog ten goede aan het project. Al deze acties beloven een prima opbrengst op te leveren. Vanaf deze plaats bij voorbaat alvast hartelijk dank voor uw steun aan dit project van en voor Geffen. Een of meerdere "grotere" sponsors zijn natuurlijk van harte welkom! Zij kunnen zich melden bij onze penningmeester; Harry Peters, Pastoor van de Kampstraat 15, telefoon: (073) 532 3856.

Officiële vlagdagen in 1998 De Stichtirng "Geffen 70011 roept bezitters van de Geffense gemeentevlag op in het feestjaar 1998 te vlaggen op de data: donderdag I januari zondag 41 januari zaterdag 20 juni zondag 6 september donderdag I oktober zondag 4 oktober

(Nieuwjaar) (Openingsdag) (Midzomerfeest) (Effe noar Geffe) (Aktedag 01-10-1298) (Officiële viering)

13


1298-1998, 700 iaren Geffen. Heemkundewerkgroep 'Vladerack' verzorgt enkele afleveringen voor de editie 'Geffen 700' Aflevering 2: Geffen: Heerlttlcheid Heer en Kasteel.

.J"'

de Midde leel,\Wel'\ behoo,,.de <Aeffel'\ tot het he...+09dom B,,.abant. Bl'abant

was wee l' een onde,,.deel van een 91'otel' 9eheel/ het t-leili9e Roomse Rij k 1 d a t on.del' heel'sch.appij stol'\d van d e D1,1.itse k e izel',

Om

dit 9 l'ote l'i_jk best1,1.1,1.rbaar te ho!Áden, had de k e izer zijn 9ebied ver-deeld

el'\ het 9eza9 ovel" die delen toe vel'trov\wd aan " leenmal'\nen". D e he...+09 van B,,.abant was zo'n leenman e n h.ad op zijl'\ bev\rt ook w eer- "leenma nl'\en" . Bepaalde l'echtel'\ d ie e el'\

11

11

leel'\W\al'\ va"' de he~t o9 k t'ee9 op h et gebied val'\

best!Á(Át'lijke el'\ 9erechtelijke aaV\9ele9eV\heden1 het heffen van belastiV\9el'\ e l'\ tol

etc. W a t'el'\ e.t'fe lij k e n w e l"den "t-leet'lijke /"ec hte n" ( de t'e.chte.l'\ Val'\ de

t-l e.e,,.) 9eV\oe1nd . Ze 9oldeV\ vool" eeV\ b e paald geb ied: de "t-leet'lijkhe id" . .Als te9eV\pl"estatie m oest de "leenmaV\

11

tt'ov\W zwer-en aan de hel"to9 e n hem

b i_jstaaV\ iV\ t ij de"' van nood. D e

9esch.iedeV\is va"' de "t-lee t'lij kh.eid <'.Äeffe n" begint in 1364 als h.el"to9

W e V\ces lav\s e n he.,.+09in 3ohanna van B.,.abant het 9eza9 in <'.Äeffen e l'\ ander-e l"echten ovel'"dl"a9e"' aal'\ een "leenman" die zic h

11

t-leel" vaV\ Geffe n"

11

kon noe men (of "Vl"o!Áwe van <Aeffel'\ ware h et e e l'\ leenvl"Ov\W 9eweest) . Tot de l"ech.+e n die de Heet' vaV\ Geffen k l'e e91 b e h.oot'den b ij vool"beeld

het

beV\oemen val'\ het dor-psbest1A1A.I" ("schol,\+ el'\ schepenen")., het jachtrecht, het W\acill'"ec ht1 h e t inne V\ v an belastin9en. De Vt'oe9st bekehde t-leel" van GeffeV\ was Petel" van B est die in 1445 de t-l e.el'l ij kh.eid vel"WÎet'f doo l' zijn h.lAwe.lijk met Mat'9l"iet van Nv\welant. Tot die tijd Wal'eV\ <Ae ffel'\ e l'\ Nv\laMd w a al'"sc hijnl ijk éé"' t-!eel"lijkheid 9eweest. De bekende e n le9e.Mdal"ische familie Val'\ Vlader-ackel'\ deed h.aal" iM+rede ÎI'\ G effeV\ toel'\ Pete l" van V!adel"ac kel'\1 een k le iv-.zoov-. vav-. Pete t' van B est (een dochter val'\ P e+e ,.. was 9e+...ov\wd met eel'\ Van Vladel"acke1-1); il'\ 1479 H eer vaV\ CÄeffe."' Wel"d. H e t 9eslacht Va1-1 Vlade l"acke 1-1 was e ch.te l" al e.e.t'der-

aktief il'\ deze l"e9io1 o.a. il'\ Rosmale l'\ e l'\ N1,1.lal'\d. P e i e l" val'\ Vladeracken stier-f kiMder-loos ih 15041 waat'doot' de titel "H eel" val'\ <'.Äeffen"1 eeV\ jaal' late.1"1

'"'

15051 over 9iV\9 op 2.ij1-1 bl'oel" 3ohaV\.

3ohan van Vladeracke1-1 is de9e1-1e 9eweest, d ie" kol"t 1-1a zij"' aantrede."', het kas tee l heeft late V\ 6 0 1,1.we.1-1.

De : •laats

keV\1 t1,1.ssen CÄeffe."' e.1-1 Nl,\land i•

1

waal' het bov\WWel"k We.t'd op9efrok-

was Vliet +oevalli91 OW\dat 3ohaV\ i1-1 1 505

ook H eel" v a V\ NIÁlaV\d was 9ewol"deV\. Behalve om i1-1 te W0l'\e.l'\1 kol'\ het kasteel ook dieVlst doel'\ als vet'de d i9iV\9spost (o.a. vool" d e B,,.abo.1-1t il'\ t ijde"' val'\ ol'\11,1.steV\

he...+09 vaV\

of 001"109),

L crn9 e +i)d1 tot 1628, heeft de famil ie Van \/laderac ke1-1 de ze99e1-1sc h ap ovet' CÄeffel'\ 9eh ad . Ovet'i9ens wil d it V\iet ze99 e n dat et' ook altijd eeV\ VaV\ \/laderac k e "' op het kasteel wooV\de . Vaak had m e n no9 (9 .,.otel"e.) belan9e"' e lde rs (bij voo l'beeld i1-1 DeV\ Bosch ) e l'\ woo l'\de m e V\ daal'. Na de familie. V a 1-1 Vlade t'acke "' gaat de t-lee,,.lijkheid via ve,,.koop of vel"et'vi"'9 steeds in av-.del"e haMdeV\ ovel"1 totdat i1-1 17981 als Nederla1-1d 01-1der

14


RIGOM

PERSBERICHT

MET HET OOG OP DE TOEKOMST een cursus voor weduwen (55+) in Oss In januari 1998 start de RIGOM in samenwerking met het RIAGG een cursus voor vrouwen vanaf 55 jaar die langer dan één jaar geleden hun partner hebben verloren. De cursus is bedoeld om te leren hoe je na een periode van rouw toch weer de draad van het leven op kunt pakken. Voor vrouwen is dit vaak moeilijk omdat ze in het leven ster k gericht zijn geweest op man en kinderen en minder op wat zij zelf graag willen. De cursus zal elfmaal wekelijks plaatsvinden op maandagochtend van 9.30 tot 11.30 u, in de periode van januari 1998 tot Pasen 1998. Plaats: RIGOM, Schadewijkstr 6 te Oss

Pastoor vd. Kampstraat 1a 5386 AH Geffen Telefoon (073) 532 25 70 Fax 5322539

SINTERKLAAS Op 29 November zal Sinterklaas een extra bezoek brengen aan Geffen. Sinterklaas, met misschien wel tien Zwarte Pieten, komt op zaterdag van 10.00 uur tot 13,30 uur naar het centrum van Geffen, Hij loopt door de straten van Geffen, is op het Dorpsplein en brengt af en toe, waar mogelijk, een bezoekje aan een van de winkels in Geffen. Voor alle kinderen die Hij tegenkomt heeft Hij een presentje bij, Natuurlijk mogen jul· lie mooie tekeningen maken en/of een verlanglijstje meebrengen om aan de Sint te geven, Enne,,,,.,. de Zwarte Pieten hebben zakken vol met pepernoten en ander lekker snoepgoed. Dus alle kinderen, Papa en Mama mogen ook mee, op zaterdag 29 november om 10 . 00 uur tot 13.30 uur, naar Sinterklaas en zijn Pieterbaas. Winkeliers Horeca Vereniging ·Geffen.

OPROEP

Voor diegenen die belangstelling hebben voor deze cursus wordt op maandagochtend 15 december 1997 een informatieochtend georganiseerd, waarna de deelneemsters kunnen beslissen of zij met de cursus willen starten Voor opgave voor deze bijeenkomst én v@or de cursus kan men tijdens kantooruren terecht bij: mevr. L.Peters (RIGOM) tel, 0412-633043 of bij mevr. K.Budde tel. 0412632980.

OPBRENGST ZAKJESACTIE TORENKLANKEN De opbrengst van de zakjesactie t.b.v. Torenklanken heeft het mooie bedrag van f

5. 525,50 OPGEBRACHT

Alle gulle gevers hartelijk dank. Alsook alle collectanten . De redactie

'T UN BLAKKE GEBROCHT TE HUUR SINTERKLAAS - ZWARTE PIETP.AKKEN EN KERSTMANPAK. Tel: 532 14 26

TE HUUR: TWEE COMPLETE ZWARTE PIETENPAKKEN. Telefoonnummer: 532 46 28

Oproep voor dele H. Communie Oproep aan ouders die geen bericht ontvangen hebben van de kerngroep en toch hun kind aan willen melden voor dele H. Communie in het voorjaar van 1998 , Neem contact op met Petra van Ballegooij, tel, 5323003

KOPY INLEVEREN VOOR: 22 NOVEMBER 15


"Sorry hoor, maar wat ons spaargeld oplevert delen we liever met elkaar

dan met de fiscus."

S

paren doet u om er beter van te worden. Niet om over het rendement nog eens inkomstenbelasting te betalen. Toch loopt u dat risico al zodra u meer dan f 1.000,- per jaar aan rente-inkomsten heeft (f 2.000,- per echtpaar). Bij een rentevergoeding van 4% ligt de grens al bij een spaarbedrag van f25.000,- voor alleenstaanden en f 50.000,- voor echtparen. Hiervoor heeft de Rabobank een slimme oplossing: het Rabo 3x Belastingvrij Plan. Een veilige en fiscaal slimme manier om een hoog rende-

ment op uw spaargeld te krijgen. Wilt u daar meer over weten? Stuur dan vandaag nog de antwoordcoupon in of bel uw eigen Rabobank.

Of bel gratis: 0800 - 0502 (maandag tlm vrijdag 07.00 - 22.00 uur, zaterdag 09.00 - 17.00 uur)

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland,Geffen,Lith,Vinkel,Maren-Kessel en Oijen 16


Sinterklaas Kal

pepersteaks

'

~

kalkoenschnitsels naturel of gemarineerd, 100 gr.

2,1s

rundergehakt 1 kilo

gekookte achterham uit eigen keuken, 100 gr. Geldig van 17 tot en met 22 novem!ier 1997

Iedere woensdag

Iedere donde rdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruld Strogsnoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500 gram

4

,

45 500grnm

4,

45

DE NULANDSE LIEDERENTAFEL GAAT WEER VAN START!!! Donderdag 27 november a . s. om 20 .00 uur kunt u opnieuw in de Meent terecht voor een gezellige avond _ We gaan weer allen zingen! Dus ... .. . smeer de kelen en kom met velen! Wij zijn op dit moment druk doende om de liederenbundel te vernieuwen . Dit houdt in dat er plm. 35 liedjes bij komen. Dit vergt de nodige voorbereiding en uitwerking, vandaar dat we helaas geen bijeenkomst meer konden plannen in okt ober. De dat van de volgende liederentafelbijeenkomsten kunt u reeds noteren t.w. 15 januari, 19 maart en 16 april 1998 . Graag tot 27 november a . s . van 20 . 00 tot 22.30 uur in de Meent te Nuland. Wij rekenen op uw komst! Namens de Nulandse Liederentafel, Det, Anne· lies, Rini, Fija, Diny, Jeanne en Anja .

'TUN BLAKKE GEBROCHT' M'n armband is weer terecht , mag ik velen héél hartel ijk danken voor het medel even en het zoeken . Bedankt, Marietje Steenbergen- Leyten .

9,95

3,15

Geldig van 24 tot en met 2 9 novembe r 1997

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

KEURSlAGER

EXPOSITIE ARNOLD VAN GRIENSVEN Van 2 t /m 26 november a.s. houdt de Reinart Gallery , Molenstraat 42 te Oss, een expositie met schilde r ijen, aquerellen en etsen van de Geffenaar Arnold v . Griensven. Arnold volgde een oplei ding aan de kunst academie in ' s-Hertogenbosch en kreeg er les van o . a. Dick Cassee en Eugène Brands . In 1974 begint hij zelfstandig te werken als beeldend kunstenaar met regelmat ig exposities van zijn werk, solo en/of groeps. Zijn me t veel zorg gecomponeerde werken als etsen, aquarel , of acryl/gemengde techniek ge· tuigen van een l yrische bewogenheid. In het werk van Arnold s taat het leven centraal. Intensi t eit , ontwikkeling , schoonheid ordening en chaos in een nauwe samenhang. De beelden in zijn aquarel len, etsen dan wel schilderijen ontstaan volkomen i ntuitief. Beeldende poëzi e komt naar de oppervlakte vanuit humoristische, sat irisch beschouwende en vaak relativerende inspiratiebronnen. Deze expositie i s de moeite waar d om te gaan bezichtigen : Openingstijden: woensdag t/m zondag van 13.00 u - 17 . 30 uur.

17


SINTERKLAAS AANBIEDING THERMO GEVOERDE BLOUSEN: NU 39,95 SCHIPPERSTRUIEN, DIVERSE KLEUREN WOL-ACRYL NU 39,95 LEREN SLIPPERS KLEUR BRUIN EN ZWART NU 39,95 FLANELLEN BLOUSEN 24,95

En verder kunt u bij ons ook terecht voor: overalls, stofjassen, werkschoenen, doorwerkjassen en voor al uw andere werken vrijetijdskleding. ·

Al deze artikelen kunt u afhalen in Geffen Kloosterstraat 5 openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag van 17.00 tot 20.00 vrijdag van 10.00 tot 20.00 zaterdag van 10.00 tot 16.00

P. Bekkers Goederenhandel Lith/Geffen Lith: tel:0412-481686/fax:0412-481331 Geffen: tel: 073-5324705

18


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK

Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar

Openingstijden

Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J, Visschers Tel.: 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer : 5325153 (Alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk " Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v. Heyningen Tel.: 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17 .00 uur tot de volgende ochtend 08 .00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: A. van Heyningen Dinsdagavond: J. Visschers Woensdagavond : A. Smit Donderdagavond:Wisselend P. Berkelaar en }1 , Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na t elefonische afspraak). nov. nov. nov. nov. dec.

Geffen Nuland Nuland Geffen Nuland

13-14 20-21 25 26 27-28

dec. dec. dec. dec. dec .

Huisartsenpraktijk Geffen

Dhr.Berkelaar Dhr.Smit Mw.SmitNahon

Tel. : 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen)

08-09 15-16 22-23 29-30 06- 07

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw hui sarts vernemen wie er dienst heeft (Wijzigingen voorbehouden)

Geffen Vinkel Geffen Nuland Geffen

Maandag -ochtend - middag

X

X

X

X

X

afwezig

----------------------------------------Dinsdag -ochtend -middag Woensdag - ochtend -middag

afwezig X

afwezig afwezig

X

X

X

afwezig

X

X

X

X

----------------------------------------Donderdag - ochtend -middag

afwezig X

X

X

X

afwezig

----------------------------------------Vrijdag -ochtend - middag

X X

X afwezig afwezig afwezig

"X" betekent: aanwezig

APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma t/m vrw van 08.15 tot 17 .30 uur. za. van 12.00 tot 13.00 uur . Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op: ma. t/m vr. open van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur. Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is , is de uitdeelpost alleen open van 17 .00 - 18.00 uur.

In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen ~raktijk aanwezig. Bij drukte za1 echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn . In geval van vakantie van A. Smit/A. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend.

H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.: 5324312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie.

De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 12 december Geffen: 27 november, 5 december Nuland: 28 november, 19 december

G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel . : 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie, Behandel ing volgens afspraak.

Vakanties: M.Peeters: 6 en 7 november J.Visschers: 6 en 7 november P,Berkelaar: 17 en 18 november

Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel. : 5323445 Cesar oefentherapie Behandeling volgens afspraak, 19

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE :


TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. v. d . Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11, Geffen Tel.: 5321491 Behandeling vol gens afspraak ma. t/m vr.: 08 . 00 - 11.45 uur 13 . 00 - 17 . 00 uur

ZIEKENFONDSEN: * C-Z-groep, mobiel kantoor : woensdagmiddag 15 . 00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen . * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, spreekuur : dinsdag 18 .00 - 19 .00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstr aat 3a te Nuland.

REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel .: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar) . Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.0C - 10 . 00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, Tel . : 532199(

BUREAU SLACHIDFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel . : 0412 640845 (hulp is kosteloos)

JAC OSS Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13, Oss, Tel.: 0412- 625673 Openingst ijden : dinsdag van 14.00-17.00 uur donderdag van 16.00- 19 . 00 uur vrijdag van 10.00- 13 . 00 uur

BUREAU VOOR RECIITSHULP: Molenstraat. 19 te Oss . Tel . : 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12 . 00 uur. Overige dagen op afspraak.

CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplei n 2 , 5211 AD 's- Hertogenbosch Tel . : 073 - 6125244 Open spreekuur: ma t/m vr . van 09.00 - 11 .00 uur en van 13.30 - 15.30 uur

STICIITING THUISZORG BRABANT NOORD-OOST De Sti chting Thuiszorg biedt zwangerschapszor g, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudeli jke verzorging verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg:

Tel . 0412 - 622678 (bi j nood 24u per dag) ma t/m vrij . van 08 . 00 - 17.00 uur Uitlenen van verpleegartikelen

* Kantoor Geffen, Dorpsstraat 37, do . 13.30 - 14 .00 uur Thuiszorgwinkel

Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8, ma. 13.30 - 17.30u en di. t/m vrij. 10.30 12.30u en 13.30 - 17.30 uur. 20

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag Mariaschool: 09.00 - 09.45 uur Alo.y.siusschool : 09 . 50 - 10.50 uur Sporthal De Geer. Woensdag 12.30 - 13 . 30 uur Zaterdag 14.15 - 15 . 45 uur Ook telefoni sch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer : 06-52979877

WEEKMARKT; Elke woensdag van 09 .00 - 13.30 uur op het Dorpsplein .

PIT: Postagentschap i n Super 3, tel.: 5325389 Geopend: ma t/m vr. van en van zaterdag van

Nissen , Dorpsplein 09 . 00 - 12.15 uur 13 . 15 - 17 . 30 uur 09.00 - 12.30 uur

DE LOKALE BÊliK>NERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De lokale Bewonersraad, van de Gemeente Maas donk maakt bekend, dat bewoner s van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woni ng, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende ADRESSEN: De heer H.v.d. Broek , P . v.d.Elsenstraat 9, te Geffen, Tel . : 073 - 5322529 Mevr. A.Vos-v . d.Aa, Kastanj el aan 23 te Vinkel, Tel.: 073 - 5321536 De heer C.v. Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, Tel.: 073 - 5321521 Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18 . 00 - 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S . te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.

NIJVERE HANDEN Onze Handwerk-verkooptentoonstelling zal n i et in November zijn, maar in het VOORJAAR VAN 1998 . Wij zullen de juiste datum via de Torenklanken bekend maken . Onze "Winkel" is elke maandagmiddag geopend, wij zijn dan van 13 . 30 uur tot 15 , 30 uur in 't Oude Klooster. U kunt daar terecht voor mooie kaarten, prachtig geborduurde dekservetten, (ook voor de Kerst) warme sokken en sloffen, enz. enz. Dus kom gerust even binnenlopen als u iets nodig heeft. Misschien vindt u het ook wel leuk om zelf iets te maken. Bi j ons staat gezelligheid voorop, de maandagmiddag is voor vele SS+'ers een gezellige middag waar iedereen naar uitkijkt, Mogen we U ook een keer begroeten?


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

accountants

REGIOÁ DE

BANKIER

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

7

* BANK DIE

JE

KENT

voor bemiddeling van: Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

V

* privé-rekeningen met

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

*

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

* * *

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 09.00 • 17.30 uur

Dinsdag- en vrijdag 09.00 • 19.00 uur Zaterdag 10.00 • 13.00 uur en op afspraak. Mid,lagpaw.e van 12. 15 - J3. J5 mn:

M.J.M. v.d. Akker

151 ;, -, ~; :~

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel. : (073) 521 30 18

*

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

meer verstand van verzekeren

Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

Tankstation

-Gazelle - Locomotief

-Vervoer voor ziekenfondsen -Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Official Service Dealer

-4►

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

Zaal voor:

G.J. VAN HEESCH

bruiloften - partijen - vergaderingen

PEDICURE T. Ketelaars-Il. Nistelrool}.

Coothstraat 31 Geffen

ll.

(073) 532 20 41

Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

* BLOEMEN * PLANTEN

• Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen • Autowasserette • Auto-lease • Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

*DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


0 ::, N

CD

::, C C

-

ïl """I

Q) :::J

7'

CD :::J

l> ::::i ,-+

0 ::::i CD ,-+ ,-+

CD

co Q) Q)

(/)

Stichting Geffen 700 Berkenboog 9 5386 GB Geffen

GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT GEZOCHT spelers (m/v) voor het openluchtspel

In het speciaal op Geffen geschreven stuk komen belangrijke gebeurtenissen en markante personen uit de geschiedenis van ons dorp voor. Binnenkort starten de repetities Er worden nog spelers gezocht. Toneelervaring is geen vereiste, maar een flinke dosis enthousiasme en inzet wel. Bent u geinteresseerd? Geef u dan nu op bij: Henriëtte van Bergen, Berkenboog 23, tel efoonnummer: 532 3940 .

Een van de hoogtepunten van "Geffen 700" wordt ongetwijfeld de uitvoering van een spectaculair openluchtspel op 21 juni 1998.

NIEUW!!!!NIEUW!!!!NIEUW!!!!NJEUW!!!!NIEUW!!!!NIEUW!!!!NIEUW!!!! Aanhangwagenriibewiis: NU IN 1 dag mogelijk!!!!!! Motoniibewiis: haal nu uw theorie en ga uw motorriibewiis halen nu mogeliik binnen 1 WEEK!!!! Autoriibewiis: spoedcursussen van 10 dagen Of van 6 TOT 8 WEKEN!!!!

GEEF JE NU AL VAST OP VOOR DE NIEUWE THEORIECURSUS! ! ! ! ! VOOR INFO BELLEN: Autoriischool P. de Klein Heegterstraat 34 0735324658 of 0653184263 22


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10

5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u

*uw gehele administratie *uw aangiftes IB - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

1

1

RDU EN

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

1

As

op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME Dorpsplein 13 5386 CL Geffen

Vis van Albert, Gezond en lekker ! !

tel. (073) 532 32 64

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZAOEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Bouvvbedrijf

"BRODLJS"

Heesterse\Neg 29 • NIEUWBOUW • ONDERHOUD ' RENOVATIE • VERBOU\NINGEN

5386 KT Geffen Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


v. Nistelrooy

aanleg/uitbreiding antennesystemen Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

reparatie tv /video

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

&u■ENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

VAN DER HYPOTHEKEN PENSIOENEN

WIE WAT WANNEER

17 Adventsmeditatie in de kapeJ 17 Ziekencomité de Schakel, kerstviering, de Gouden

Leeuw NOVEMBER 20 KPJ, oud papier route 1 23 G'68, Heren 1 - Smash 2, Dames 1 -Llvoc l . Dames 2 - Tornado 4, de Geer, 11.20 uur 27 KVB Holiday on lee 28 KPJ, oud papier route 2 29 KVB, Sint voor de kinderen 29 Gezinsviering DECEMBER 02 KVO, bezoek aan de Marcienne fabriek en de kerstmarkt in Düsseldorf 03 Buurtver. De Vier Winden, sinterklaasmiddag 03 Adventsmeditatie in de kapel 06/07 Duivententoonstelling in hotel De Gouden Leeuw 10 Adventsmeditatie in de kapel 14 Ponyclub de Vlierefluiters, spelletjeswedstrijd op eigen terrein (Broekstr. 7 te Geffen), 12.00 uur 16 Buurtver. De Vier Winden, bloemschikken aanvang 20.00 uur bij 't Haasje 24

18 KPJ, oud papierroute 1 18 KVB, kerstviering 21 Kerstsamenzang 15.00 uur

UITSCAG LOTERIJ "STICHTING LOURDES" Hieronder volgt de uitslag van de loterijs die gehouden is tijdens de prominenteplayback show van 1 nov . j .l . le prijs Koelkast Lotnummer 1009 2e prijs 2-Delige frie t pan 2214 " 3e prijs Sony Soundman 2208 " 4e prijs Coifeur/kapperset 0374 Il Se prijs Kruimeldief 0582 Il 6e prijs Electr. tandenborstel 1235 7e prijs Walkman 1165 "Il Se prijs Popcorrunaker 2679 9e prijs Set videobanden 0351 Alle prijzen zijn inmiddels bij de winnaars afgeleverd. Allemaal van harte gefeliciteerd. Buurtvereniging De Vier Winden