Torenklanken 1997 - nr 17

Page 1

35e jaargang

I nummer 17 I

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

november 1997

n n

Bergstraat 26A, telefoon (073} 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073} 532 22 43 Rabobank nr. 11 .58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij. Geffen 1750 exemplaren

11111111111111111111111111111111111-IIIIIIII-IIIIIIIIEIQIEW AANKONDIGING BEZOEK SINTERKLAAS AAN GEFFEN Beste jongens en meisjes, Op zaterdag 15 november a.s . is het weer zover, dan komt Sinterklaas naar Nederland en één week later ...... dan komt Sinterklaa~ met zijn Pieten bij ons op bezoek! Dus op zaterdag 22 novembe r a.s. Schrijf deze datum maar alvast op de kal ender! Het definitieve programma staat in de volgende Torenklanken van 19 november. Evenementen Stichting Geffen.

RECHTvur zunne RAOP OPROEP OPROEP OPROEP De voorbereidingen van RECHT VUR ZUNNE RAOP 1998 zijn al weer in volle gang en de raop werkgroep zit al weer vol nieuwe ideeën om ook deze raop weer tot een geweldig succes te maken. Ook nieuwe artiesten zij natuurlijk welkom daarom doen wij een oproep aan alle talentvolle Geffenaren, die ook wel eens op het raoppodium willen staan, zich te melden bi j: Paul v . d. Veerdonk, tel. 5322310 (Raopwerkgroep).

1


Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame mede-

werkers zijn actief in:

het bouwbedrijf de projectontwikkeling - het vastgoedbeheer het keukencentrum de timmerfabriek·

Vooral

uw feesten en partijen.

Grootschalig of kleinschalig. het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Geffen

tel. (073) 532 29 01

Tiel

tel. (0344) 613594

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken * Adviezen ::::::::::::::::::::::::::::

..

..

mH:lillllll:::::Hmm!

.... ::1i1:.......:iL.... .1 :::::::::::::::::::::::::::: .... ,....................... ...·························

····························

~

KerkstraatS

Geffen

~'AN TU IJL makelaard·1J· bv 't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54

:\ c~FÉ !)~ 0~

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Elzendreef 1 5386 G: Geffen

O~

~

MARGRIET meubelstoffeerderij Magrlet toonbankverkoop

Voor ontspanning nauw inspanning

Ook voor kinderfeestjes

• Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88

Privé: (073) 532 41 88

- Onderhoud en reinigingsmiddelen voor alle meubelen - Polcythers en Schuimen - Ritsen. Knopen en Knoopvormen - Diverse Coupons - Passementen

Kloosterstraat 9- 13 5386 AR Geffen. Telefoon (073) 532 17 27 Fox (073) 532 18 82

WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg l 3 5 386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fox: (073) 532 47 95 Voor al uw familie- verenigingse n handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum bii geboortekaartjes, drukkosten g ra tis. Gratis fel ic ita tiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

NIEUW: kleurencopieën en kleurenprinten tot A3


ROND DE DORPSPOMP De Stamtafel had er behoefte aan de Maasdonkse Brandweer nog eens te feliciteren met de 1 eprijs der Nederlanden. Want dat is warempel niet mis. 8 November i s er een receptie in de Raadzaal!! Terecht was er was er bij thuiskomst een groot feest. Er werd genoten van heerlijk Gerstenat. Maar onze brandweer blijft altijd paraat, dat wel!!! De commandant werd dan ook vuurrood toen ie in de Dorpspomp las, dat er veel aan Bachus was geoffer d en er werd ten ontrechte verband gesuggereerd over een auto- ongeluk. Wij zijn trots op de Kampioen van Nederland en hebben alleen de fesstvreugde willen onderstrepen .. Nogmaals profi ciat en een fijne receptie gewenst. Rond de gemeenteraadsverkiezi ngen van volgend jaar doen wat geruchten de ronde: Noud Tiemissen verlaat Dorpsbelangen en stapt over naar een andere partij, Antoon van Zandvoort blijft de eerste man en haalt zilver, er komen maar twee wethouders, Nulandse belangen wordt "Partij Maasdonk", de nieuwe aangekondigde partijen de V.V.D . en de Partij voor Maatschappelijk Belang komen niet in beeld. Dus geen vernieuwing. In het C.D.A. is nog een zwaar Il gevec ht" gaande omtrent de volgorde in de lijst. Geffen 700 kwam langdurig aan de orde . Als belangrijkste, markantste persoon uit Geffen, werd genoemd pater Ivo van Dinther over de laatste periode. Hij zal betrokken worden bij 't eeuwfeest. Alle Geffenaren en Oud-Geffenaren horen erbij. En ook allen die van Geffen heten. Pater Ivo: 60 jaar Karmeliet, 50 jaar priester, een veelzijdig man; Godsdienstleraar, pastoor, rector, predikant, redacteur'. _ dichter, toneelschrijver, kroniekschriJver, dialectkenner. Hij kent nog elk Geffes woord en gezegde. Hij kent nog elk plekje en buurtje van Geffen uit zijn kinder~are~: "Geffen" is nog altijd de bron, waaruit hiJ put. Het oudste monument van Geffen krijgt veel aandacht bij het eeuwfeest. De geschiedenis van Geffen is ook voor een groot deel door de kerk bepaald. De Tore~ had veel functies; men zocht er bescherming er waren onderduikers, men hield er de wacht , als uitki jktoren. Teken van eenheid en nu symbool van het "Oude Geffen". Een nieuw glas-in- lood-raam is een van de wensen, om blijvend het eeuwfeest vast t~ leggen in herkenbare beelden. De officiele feestdag is 4 oktober 1998.

Maar het feest lijkt al begonnen: hier en daar zie je al de feestvlag. Dat is wel wat te vroeg. Er zijn al 200 vlaggen verkocht, 200 boeken besteld en al 800 flessen Geffes bier te brouwen. Er komt nog veel nieuws over alle activiteiten en evenementen . Er wordt hard gewerkt op alle "Fronten" . Huis- aa-huis krijgt u straks het jaarprogramma aangeboden. Ook in Torenklanken leest u "D'n Geffensche Courant". Er komen klachten binnen over het noodlokaal van de Mariaschool. Er is te weinig licht, lucht, ruimte voor de leerlingen. De vloer is te lawaaiig. De scholen kunnen beter samenwerken om het ruimteprobleem op te lossen. Is er een samenhang met de problemen ronde de voorzieningen voor de jeugd, Scouting, de BOnkelaar? en andere accomodaties? Wij hebben al eerder gepleit voor duurzame oplossingen. Er moet een ander noodlokaal komen, dat aan alle eisen voldoet. De G.G.D. heeft het noodlokaal eveneens afgekeurd. Het lijkt ons toe, dat op korte termijn moe1 worden gestreefd naar definitieve en zeker betere oplossingen. Want beide scholen groeien. Ook op de sportvelden in de Biescamp wordt het dringen. De Geffense Handbalclub werkt samen met tennisvereniging "De Vlijmd" om te komen tot een gezamenlijk gebruik van de kantine . De bereidheid tot samenwerking is groot en dat is verheugend. Nooit Gedacht behoudt alsnog haar monopoly over de'eigen' kantine. Straks kan er misschien worden samengewerkt met de K.P.J. Twee kantines op de Biescamp is wel ~en~eg. OP 8 november wordt de nieuwe Prins geinstalleerd" in zaal "Govers", om 11.11 uur namiddag. Ook de Nulandse Prins zal hier worden gepresenteerd. "De vijf gehuchten" laten helaas verstek gaan. In Vinkel wil men eigen boontjes doppen. Ja 1 de nieuwe Geffense Prins komt 4 dagen te vroeg. Maar dat ligt aan zijn aard. T~~ een echte Geffenaar van middelbare leeft1Jd en heeft met goed gevolg heel wat scholen doorlopen . Hij is van MIDDELBARE LEEITIJD en iedereen kent hem. Ja wie? De geheime commissie geeft "niet thuis". Dus ....... . . afwachten tot 8 november a.s. Op 9 november is er dan de ~~opliedver~iezing ook_in zaal Govers. VriJ entree dit jaar. Er zijn al 11 deelnemers aangemeld. Zaterdag 22 november komt de Sint naar Geffen. De E.S .G. treft al voorbereidingen voor het feest . Weer op zaterdag en de invulling zal hetzelfde zijn. Ook is het nieuwe Bruidspaar al bekend voor 1998 en zal bij de installaties van de Prinsen al voorgesteld worden. Er was dus noal wat nieuws te vermelden. 3


Il

AA.

Hanegraaf B.V. Geffen , Onderhoud

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

-iïii•

Voor at uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet * mestdistributie Stucadoors- en Afbouwbed rijf

bouwmachines

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Autobedrijf P.

v. Empel

off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

®\.;:J

Tel. (073) 503 17 86

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P.DEK~EIN

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

(').,

Tel., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

~

11

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

(0412) 63 40 31 De accountants, belastingadviseurs en iuristen van ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen ziin sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en ziin toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terziide te staan. Wilt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuislaan l 05, tel. (0412) 63 40 31.

ACCOUNTANTS • BEL.A.STINGAOV1$EUAS .JURISTEN

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11 , !el. (073) 532 54 26 A.M. von Zandvoort, Bergslraat 260, tel. (073) 532 25 86

BENILDA11

Kleding ver- en reparatiewerk tevens verkoop vangaren en ritssluitingen:

Molenberg6 tel.(073) 532 48 50 Ma t/m za: 09.00- 12.30 uur andere tijden op afspraak.

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT

..AB.AB

~

Voorhetvervangen van ritssluitingen, in-ofuitleggen, korteroflanger maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

Q

~

Dekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

0

Bedrij venweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

/5§JSPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geflen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


Jammer is, dat Allerheiligen geen aandacht meer krijgt . Maar ja, "ALLERZIELEN 11 gaat voor en dat begrijpen wij. Allerheiligen was vroeger zo'n fijne mooie feestdag. Dan hadden we vrij en het was mooi weer. En met "ALLERZIELEN" was het herfstachtig, storm en regen en donker. We hopen op een mooie herfst , dit jaar hebben we niet te klagen.

Op 30 oktober verandert de naam van "De Vakman" v. Venrooy naar ................ .

Van stamtafel no 70 volgende stamtafel 9 nov. café Govers van 11.00 tot 12.30 uur. U be nt welkom als gast of als lid.

ZIEKENCOMITÉ

Blij verrast waren wij dat we ter gelegenheid van de opening van de nieuwe zaak van de Fam. Spierings een bedrag van f 6500,mochten verdelen onder de drie ziekencomité's van de gemeente Maasdonk. Dankzij dit mooie bedrag zijn wij i n de gelegenheid om ook dit jaar van de kerstviering een bijzondere viering te maken . Nogmaals onze hartelijke dank voor dit gulle gebaar. Wij wensen de Fam . Spierings heel veel succes toe in hun nieuwe zaak. Ziekencomité De Schakel.

DANKBETUIGING Langs deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele belangstelling tijdens het ziek zijn en de steun tijdens het overlijden van mijn vrouw Pieta, in het bijzonder Pastoor Spijkers, dokter Smit en dokter Berkelaar, familie, buren, vrienden en kennissen. Jo van Dinther Lambertusstraat 15 Geffen.

FIXET KLUSMARKT v . VENROOY PAPENDIJK 14 5386 EC GEFFEN. tel: 073-5321481 fax: 073- 5325897. Openingstijden: ma. 13.00-18.00 -uu,r, di t/m do. 08.30- 12 . 00/13.00-18.00 uur, vr. 08.3012.00/13.00-20.00 uur en za. 08.30- 16.00 uut

FIXET KLUSMARKT V. VENROOY vanaf heden is ons assortiment fli nk uitgebreid!!!!! wat we al hadden (en nog hebben): ijzerwaren, gereedschap, tuingereedschap, schroeven, pluggen, lijmen, kitten, verf, electra. WAT ERBIJ GEKOMEN I S : cement, (kleine) bouwmaterialen, hout, schuifwandsystemen, hordeuren, plaatmateriaal, ook op maat zagen, sleutels bijmaken, keuken en badkamerkranen, trappen, reparaties aan electrische machines, parket. Wij leverem ook professioneel electrisch gereedschap zoals: Festo, Hitachi, Elu, Metabo.

COLLECTE NIERSTICHTING De jaarlijkse collecte van de Nierstichting die in onze gemeente is gehouden, heeft in totaal f 2655 , 10 opgebracht, daarvoor onze dank. Wij danken de collectanten hartelijk voor de medewerking en hopen volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen. De Nierstichting.

5


-

1 kunt u bij diverse bedrijven in uw woonplaats.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland,Geffen, Lith, Maren-Kessel,Oijen en Vinkel 6


~ILZIEKVERENIGING .. \Villen Is Kunnen"

'effen DONATEURSAKTI E W.I.K. Muziekvereniging Willen Is Kunnen houdt haar jaarlijkse donateursaktie weer in Gef fen in de week van 9 tot en met 15 november aanstaande. Uw bijdrage tot instandhouding van onze vereniging is voor ons onmisbaar. Zoals u van ons gewend bent, zullen wij daarvoor als tegenprestatie dan ook het komend jaar weer veel aktiviteiten in Geffen komen opluisteren. Daarnaast komt W.I.K. op verzoek ook een serenade brengen op een gouden bruiloft. Al s u familie, vrienden of bekenden hebt die in Geffen wonen en die een dergelijk feest vieren, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ondergetekende om een srenade te regelen. Als de tijd enigzins schikt, dan zijn we van de partij. Ook wil W.I.K. graag op korte termijn haar dank tonen door het geven van een speciaal donateursconcert. Dit zal worden gegeven op zondag 28 december a.s. om 14.30 uur in De Gouden Leeuw . U bent allen van harte uitgenodigd om dit mee te maken. Tijdens dit donateursconcert zal tevens de totale opbrengst van de donateursaktie bekend worden gemaakt en zullen er een paar prijsjes onder de donateurs worden verloot. Antoon Bierings, sekretaris WIK. WIK NIEUWS U zult ons de vorige keer wel gemist hebben daarom deze keer een extra lang verslag. Allereerst de Open Dag op 11 september jl. Dit was een groot succes, in grote getal en zijn kinderen met of zonder hun ouders naar Klavertje Vier gekomen om zich te laten informeren over onze muziekvereniging, kennis te maken met de verschillende instrumenten en ze natuurlijk uitproberen. Naar aanleiding hiervan hebben zich een aantal kinderen aangemeld om lid te worden van onze muziekvereniging. Zij hebben er inmiddels al een paar muzieklessen op zitten. Wij wensen hun veel succes en muziekplezier Ten tweede het Maaslandconcours voor studie orkesten, harmonieën en fanafren uit onze regio. Dit vond plaats op 5 oktober jl . in de Muzelinck van de Leivekamp te Oss. Wij kwamen uit in groep 2, waarin acht muziek-

verenigingen zaten die spelen in de eerste, tweede en derde afdeling. (Onze fanfare speelt in de eerste afdeling) Als i nspeelwerk_speel~e~ we van het muziekstuk "Cast_ les in Spain het stuk.ie "Oviedo" en het beoordelingswerk voor de jury was "La Sto. "__. Door de vershcillende sprekende meloria dieen sprak het veel mensen aan en ook de juryleden, want die benoemden ons tot winnaar van groep 2 met 100 punten. Dit houdt in dat we gemiddeld een 8½ hebben gekregen, waar we dik tevreden mee zijn. Helaas was 100 punten net te weinig om de Maaslandcup dit jaar binnen te halen, de winnaar hiervan had 104 punten. Des-al-niet-te-min voor ons een geslaagd concours. Ten derde het Solistenconcours, dit vond plaats op 11 oktober jl. in de Meent in Nuland. Dit solistenconcours houdt in dat de muzikanten van de drie muziekvereniging in Maasdonk (ODIO, UNION en WIK) een onderling concours houden. De muzikanten van deze drie muziekverenigingen hebben zich weer van de goede kant laten zien. Meedoen is belangrijker dan winnen, het is al een hele prestatie om daar te staan voor een volle zaal en jury. Alleen daarom al zijn we er zo trots op dat er zoveel leden van de WIK deel hebben genomen aan dit concours. (20 van de 45 optredens werden verzorgd door muzikanten van de WIK). Hieruit blijkt wel weer; "Willen Is Kunnen'.' Alle muzikanten hebben een prijs in de wacht gesleept en bij deze willen we alle prijswinnaars nog van harte feliciteren. Hieronder volgen de prijswinnaars: Majoretten: le prijs, Femke Pepers (2e divi· sie), Carola Doodkorte (2e divisie). 3e prijs: Femke Pepers - Daniëlle Menkenhorst - Joey van Doren - Nathalie Herngreen - Desiré Menkenhorst (2e divisie), Claudia Verhoeven - Joey van Doren (2e divisie), Gerdine de Poot - Inge van Nuland (jeugd B) Kim de Kleijn - Sanne v/d Leest - Janneke Sleutjes - Loes v- Orsouw - Nancy v/d Heuvel - Daisy Gloudemans - Loes v. Berkel Joyce Clement (jeugd B), Claudia Verhoeven (3e divisie). Tamboers: le prijs : Mathieu Winkel (3e divisie). Blazers: le priJs: Peter Winkel (2e afd.), Anne v. Nistelrooij - Harm Wingens (intro), Raymons Meeuws (intro), Ester v. Dijk Sandra v. Sonsbeek (intro), Rien v . Wanrooy - Eveline Lepoutre (2e afd.), Willie v. Erp - Ilse v. Boekel (uitmuntend), Rens v. Wanrooij (uitmuntend), Willie v. Erp (uitmuntend), Jan Willemse - Jan Menkenhorst ( le afd.) 2e prijs: Mathieu Winkel - Rens v. Wanrooij (le afd.) Dennis Doodkorte (intro) Pr- commissie W.I.K.

7


Slijterij D'n Male.ter Verhuur van: tafela, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallatie

Famous grouss Mansion house whisky 0.7 Legner lichte borrel Legner fine Gorter jachtbitter Famous grouse whisky Goblet jonge jenever Dujardin blauw vieux

f f f f f f f

19,95 16,75 16,75 16,50 27,50 21,70 21,70

~

l1ll}ardln

.

Gorter

blauw

Jachtbitter ..----------'~

f

16,50 - .

aanbiedingen geldig t/m 15 november 1997 zetfouten voorbehouden

Kloosterstraat 5b Geffen Tel. (073) 532 46 59

VOOR WIE IS DIT SPREEKUUR BEDOELD?

BERICHT VOOR PATIĂ‹NTEN VAN DE HUISARTSENPRAKTIJK GEFFEN PREVENTIE HART/VAATZIEKTEN Sinds 1990 houden wij in de praktijk een preventiespreekuur voor hart-vaatziekten. Dit spreekuur wordt uitgevoerd door onze assistente Geri Willemse. Inmiddels zijn al meer dan 750 mensen op dit spreekuur geweest.

WAAROM EEN PREVENTIESPREEKUUR? Ieder jaar overlijden er ook in onze praktijk weer een aantal patiĂŤnten aan een ziek te die verband houdt met afwijkingen aan het hart of de bloedvaten zoals een hartinfarct of een hersenbloeding. We weten dat bij hart- en vaatziekten een aantal risicofactoren een rol spelen, die je bij mensen kunt proberen op te sporen Het is goed om te weten of bij U deze risicofactoren wellicht aanwezig zijn. Aan de meeste risicofactoren kunt Uzelf wat doen en het is aan U om te beslissen of U dat ook wilt. Vandaar dat wij U de mogelijkheid bieden om dit spreekuur te bezoeken.

8

Ieder van 35-55 jaar kan een afspr~ak hiervoor maken. De meeste mensen in die leeftijdsgroep hebben al eerder van ons een persoonlijke uitnodiging hiervoor ontvangen. Als U die uitnodiging niet hebt ontvangen of als U daar toen niet op in bent gegaan, dan kunt u alsnog een afspraak maken. Iedereen die 35 jaar wordt krijgt eenmalig een uitnodiging thuis . Wanneer U het onderzoek hebt laten doen, dan kunt U dat iedere vijf jaar laten herhalen. Aanvankelijk hebben wij U toegezegd, dat u daarvoor een oproep zou krijgen, dat blijkt echter praktisch niet haalbaar. Wij willen U dan ook vragen of U, als U 5 jaar geleden het onderzoek heeft laten doen en dat nu wilt laten herhalen, zelf een afspraak met Geri wilt maken. Wanneer er bij het vorige onderzoek risicofactoren bij U zijn gevonden, waarvoor U onder behandeling van de huisarts bent gekomen, dan hoeft U het onderzoek niet te laten herhalen. De kosten van een bezoek aan het spreekuur bij Geri zijn de normale consultkosten. Bent U zi ekenfonds verzekerd, dan zijn hier voor U geen extra kosten aan verbonden. Voor particulier verzekerden geldt het normale consulttarief .


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19 .00 uur Zondag 09.30 uur r!ULAND: Zaterdag 19.00 uur Zondag 10.00 uur VINKEL: Zaterdag 17.30 uur Zondag 11.00 uur

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 05-11 19 .00 u * Avondmis Za. 08-11 10 .00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19 .00 u

Viering met de diaken mmv Passe Partout(+ kinderkerk) Zo. 09-11 09. 30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 12-11 15 .00 u Gezamenlijke ziekenzalving mmv Bejaardenkoor 19.00 u * Avondmis Za. 15- 11 10 .00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor H.Mis mmv Jongerenkoor 19. 00 u Heesch/Geffen(+ kinderkerk) Zo. 16- 11 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 19- 11 19.00 u * Avondmis * dienst in de kapel + = t. v .-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK:

Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 2 december 1997 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven) Contactpersoon : Ans de Poot, tel . 5323308.

IIlJWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel . 5323190. (Graag bellen tussen 19 .00 en 20.00 uur) ZIEKENZALVING IN HUIZE DE HEEGT Op woensdag 12 november a . s. om 15.00 uur wordt weer de jaarlijkse gezamnelijke ziekenzalving gehouden in de huiskamer van zorg centrum De Heegt. In een sfeervolle viering met zang door het bejaardenkoor wordt aan belangstellende ouderen het sacrament van de zieken toegediend door pastoor Spijkers. Hiervoor worden de bewoners van de Heegt en de aanleunwoningen uitgenodigd, alsmede de ouderen van buiten het zorgcentrum.

PAROCHIEAVOND Op 23 okt. jl. kwamen alle vrijwilligers van onze parochie bij elkaar onder het genot van een kopje koffie en een glaasje in zaal De Gouden Leeuw. Dat is traditiegetrouw een echte ontmoetingsavond. Er werd gezellig gebuurt en we konden een kwartspel spelen met zelfgemaakte kaartjes die het parochiewerk weergaven. Er was een standje van Heemkundewerkgroep Vladeracken, waar men nog vlaggen, bier en

het boek van Geffen 700 kon bestellen en "Genioss" zorgde voor gezellige dansmuziek. Evenals andere jaren kwamen weer vijf medewerkers in aanmerking voor de fel begeerde parochietegel: Leny Romme voor haar inzet in de Kinderkerk en in de kerngroep Eerste Communie. Jan van Schijndel als trouwe koster bij huwelijks- , jubileum- en uitvaartdiensten . Joke van Zantvoort, bestuurslid en 25 jaar lid van het Gemengd Koor en jarenlang contactpersoon van de schoonmaakgroep. Anneke Egbers , vaste lektor in de vieringen in de kapel. Sjan van Zantvoort, afgevaardigde in het dekenaat, lektor en lid van de werkgroep avondwake. Proficiat en bedankt voor jullie inzet! Jas van Lieverloo ontving een bloemetje bij zijn afscheid om gezondheidsredenen als senior-acolyth. Pastoor Spijkers mocht een zeer oude lei in ontvangst nemen van Jo van Wanrooy, met gegevens erop over onze parochiekerk. SPREUIENIALENDER Hij is er weer! De spreukenkalender van de Bond Zonder Naam!

In 1998 bestaat de Bond Zonder Naam zestig jaar. Voor dit jubileumjaar is er opnieuw een spreukenkalender verschenen . Voor elke week is er een aardige, speelse spreuk. Er is ruimte voor notities, handig bij de telefoon. De kalender bevat ook 4 prachtige kleurenfoto's, te gebruiken als wenskaarten. Deze kalender kan de uwe worden door het overmaken van f 15,- per kalender op giro 4432932 of bankrek. 15.50.07.157 ten name van 'Bond Zonder Naam Kalender Aktie' te Voorschoten .

Om iets te doen aan het armoede-probleem in Nederland komt de opbrengst geheel ten goede aan onze medemensen die in nood verkeren. EC1fr MENS-ZIJN

In Geffen is sinds enige tijd een werkgroep Kerk en Samenleving, die de maatschappelijke betrokkenheid van onze kerk een gezicht wil geven. Soms kan iemand bij geen enkele maatschappelijke organisatie terecht met zijn of haar probleem. Soms wil iemand niet naar een dergelijke instelling, soms durft iemand dat niet. Onze werkgroep wil dichtbij mensen staan, die om een of andere maatschappelijke reden in nood zijn geraakt; die zichzelf voelen afglijden en in de samenleving geisoleerd raken. Dat kunnen allerlei redenen zijn: verlies van een dierbare, verslaving, werkloosheid, verhuizing enz . Als werkgroep Kerk en Samenleving willen wij 9


deze mensen het gevoel geven, dat zij er nog steeds bij horen. Dat hun welzijn ons bezighoudt . Dat wij - met onze eigen mogelijkhedenmisschien iets voor hen kunnen betekenen . Wilt u reageren, dan kunt u ons telefonisch bereiken: 5324311 of 5325328. Wilt u liever met pastoor Spijkers contact opnemen, dan kunt u hem schriftelijk bereiken op Kloosterstraat 2, 5386 AS Geffen, Gastvrij heid! De luxe van de armen en de eenvoudigen! Gastvrij zijn voor ieder mens, die je op je weg ontmoet, wil zeggen: je hart, je huis, je bezit openstellen, maar zo dat de ander het als iets vanzelfsprekends kan aanvaarden en er niet minder door wordt. Niets mag geforceerd zijn, alles moet spontaan gebeuren; gastvrijheid is niet iets aangeleerd. Je haalt 't niet uit de boeken! Het is een innerlijke houding van openheid e n mededeelzaamheid ! Dit hoort tot het mysterie van echt mens-zijn! Werkgr oep Kerk en Samenleving

., .. .,_

ongerenkoor heesch - geffen

r

Op vrijdag 10 oktober jl. werd, na een wat kort ere r epetit ie dan normaal, het eerste koorf eest van di t jaar gehouden. Het thema, dat door de werkgroep evenementen werd ui t gedokterd , was 'Country & Western'. Alle leden van het koor moesten zich naar dit thema kleden , Dit leidde ert oe dat er heel veel cowboys met pistolen rondliepen. Op za terdag 18 oktober jl. he~ft het koor in samenwerking met het JOP uit Geffen een vier i ng ve rzorgd . Na deze viering hebben we samen met de jongeren van het JOP een speurtocht gedaan. De JOP-e rs werden in 6 groepen ingedeeld, samen met een aantal koorleden . De bedoeling was om een parcours door Geffen te lopen. Her en der zaté~ er posten verscho l en . Op elke post kregen de groepen een letter . Aan het eind van de tocht moesten de l etters door elkaar gehussel d worde n en kwam er een woord uit."Samen op Stap". Degenen die het woord hadden geraden en het snelst binnen waren, kregen de eerste pri js. We kunnen nog altijd nieuwe, enthousiaste l eden gebruiken , Je hoeft echt niet goed te kunnen zingen om bij het koor te komen . Als bet je leuk lijkt om bij het koor te komen, ben je altijd van harte welkom op een van on 10

ze wekelijkse repe tities op vrijdagavond van 19 . 30 tot 21 .30 uur in de Petrus- Emmausketk i n ·Heesch. Wil je meer informatie over ons Kaor, dan kun je altijd even bellen naa~ : ·Anke van Herpen Tel .: 0412 - 452698 Christi an Schuurmans Tel.: 073 - 5322356

Sticht ing Geffen 700 Berkenboog 9

5386 GB Geffen

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP ààn alle Geffena ren om zichzelf of bekenden aan te melden voor een gr oots opgezette kunsttentoonstelling, die ui tmondt in een veiling op de of fi ciële j ubi leumdag 4 oktober 1998. De verkoop van de kunstwerken vindt dan plaats tijdens een Middeleeuwse brunch en staat onder leiding van een deskundige vei lingmeester. U hoeft niet persé een kunstenaar t e zijn om hieraan deel te nemen; het gaat ons erom om zo uitgebrei d mogelijk bijeen te brengen van wa t e r in 700 j aar Geffen gegroeid i s aan creativiteit . Dit i s de kans om eigen werk aan een groter publ iek te tonen en zo misschien wel tot het volgende eeuwfeest geshciedenis te maken!! Kunstwer ken di e daarvoor in aanmerking komen worden vanaf Eff e noar Geffe 1998 op een publieksvriendelijke manier gepresenteerd in de etal ages va n ver s chillende Geffense winkeliers. I n overleg me t de kunstenaar wordt het openings bod (mi ni mumprijs) vas tgesteld, De meeropbrengst van de kunstwerken komt ten goede aan een te s chenken gl as-in-lood raam voor onze par ochie kerk . Dit is een project van de "Stichting Geffen 700" in samenwerking me t Monume ntenzorg .

DOE MEE!!!! Voor meer i nf ormat i e of opgave kunt u bellen met : Marijke Pet er s, Pastoor vd Kampst raat 15 , tel . 5323856 óf Lies van Druenen, Broekst r. 8a, tel . 5324317 .

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Gezocht : iemand die op onze zoon wil passen vanaf 07.30 uur tot schooltijd. Voor voorlopig 1 ochtend in de week . Voor inl i chtingen tel : 5322320


- -- -

-

- - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -

Hll(H lilll.JGT IJ HET KOIJD VAN!!! WANT WI.I ZORGEN lll.VAST VOOR EEN K:OlJDE VEIISNAPEIIING TlfflENS DE FEESTDAGEN. TUSSEN 1-11-97 EN 20-12-97 KRIJGT U BIJ BESTEDING VAN ELKE/10,- EEN BON. EN HEEFT U 20 BONNEN BIJ ELKAAR GESPAARD DAN KRIJGT U GRATIS EEN VIEN'NETl'A. l.l"STllAIIT !!! • JmlJZE IJIT 3 SOORTEN • •• BONNEN BLUVEN GELDIG TOT 31•12-97 "

Tolweg 2 5386 BZ Geffen tel. (073) 532 57 89

NIEUWS VAN DE E.H.8.0. GEFFEN Beste Geffense mensen, Onze pleisteractie was weer een enorm succes, mede dankzij uw bijdragen kunnen wij ons verbandmateriaal weer aanvullen waarmee wi j i n geval van nood onze medemens kunnen helpen. Nogmaal s iedereen heel hartelijk dank. Tevens wi l len wij langs deze weg ook al onze l eden heel hartelijk bedanken voor de uurt j es die zij hebben vrijgemaakt om deze actie tot een succes te brengen. Hopeli jk kunnen wij ook volgend jaar op jullie rekenen. Verder willen wij ook de Fa. v.d.Heijdens meubelen bedanken voor het bewaren van ons grote E. H.B.O. materiaal . Groetjes namens het bestuur T.G.

DANKBETUIGING Het medeleven tijdens zijn ziek z1Jn, de uitvaart en crematie van mijn man Jo, onze papa en opa was overweldigend . Hetzij in de vorm van bloemen, kaarten, brieven en de vele bezoeken in het ziekenhuis en thuis. Daarvoor gaat onze welgemeende dank uit, naar al die mensen die ons tot een hele grote steun waren, en nog steeds zijn. In het bijzonder huisartsenpraktijk Geffen en Nuland, Pastoor Spijkers, het avondwake en Passe Partout, thuiszorg regio Oss, apotheek Geffen en begravenisonderneming v. Lith uit Oss voor de keurige verzorging. Toos Vissers-Damen, Wilchard en Lia, Jordy en Nathalie, Monique.

GEVONDEN bij 't Haasje op 12 oktober j.l . bij de kinderplay-backshow. Haarband zwart, aan de boven kant gevlochten Terug halen bi j van den Heijden, P. v.d. Elsenstr aat 12b. Geffen

KOPY INLEVEREN VOOR: 8 NOVEMBER 11


BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. ~

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5 , 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t /m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 532 22 71 . U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 532 22 71) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M . Netten na telefonische afspraak (tel. 07 3 - 5 34 21 00 toestel 160)

Wethouder F.H .M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 25 72

Wethouder A.A.M. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 20 61 Wethouder J.C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 24 90 De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

12

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 654111 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, tel. 073534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK AUGUSTUS/SEPTEMBER 1997 Geboorten: 04-08 Claudia Aleida Maria Fronen 05-08 Teun Gerardus Wilhelmus Petrus Voets 06-08 Floor Theresia Elisabeth van Duren 06-08 Franka Francisca Johanna Maria van Schaijk 07-08 Nina Martha Ida Liesbeth Pfeiffer 14-08 Jacob Walter Raoul van Benthem 16-08 Nicolas Lambertus Andreas Gerardus de Laat 17-08 Maartje Martina Jacoba Theodora Meijs 20-08 Yvonne Petronella Maria van Schijndel 21-08 Sacha Johanna Petronella Witlox 22-08 Rick Adrianus Petrus van de Ven 23-08 Nick Cornelis Maria Schel 25-08 Dave Antonius Marinus van der Heijden 26-08 Jochem Antonius Christianus van Oort 29-08 Jared Henricus Gerardus Kerkhof 31-08 Sumeyye Hazel AktĂźrk 01 -09 Daan Wilhelmus Cornelus van Breugel 02-09 Lerisha Anna Betsina Leana van Wanrooij 07-09 Tirza Delia Damaris Bruurmijn 09-09 Roy Hendrikus Adrianus Pennings 09-09 Dirk Willem van Wijk 13-09 Perry Marinus Johannes Emons 18-09 Bas Johannes Lambertus van Heijnsbergen 18-09 Nicole Wilhelmina Margaretha Ruijs 22-09 Frank Franciscus Hendricus Marcelus Loeffen 26-09 Michelle Anna Clementine Versteegen 28-09 Bram Tobias Groenewoud 29-09 Janne Johanna Maria van der Doelen

Overlijden: 16-08 Arnoldus Petrus van Griensven, 90 jaar 25-08 Hendrika Emerika van Zandvoort-Schel, 76 jaar 03-09 Wilhelmus Antonius Marinus Hendriks, 52 jaar 04-09 Anna Maria Antonia Reijman, 89 jaar 06-09 Maria Elisabeth Rutten, 95 jaar 09-09 Adriana Johanna van der Biezen- van der Heijden, 68 jaar 14-09 Elisabeth Anna Maria van Schendel, 88 jaar 15-09 Petrus Johannes Rovers, 59 jaar 16-09 Roelof Meijering, 57 jaar 20-09 Johanna Jannetje Strik- Sinke, 41 jaar 22-09 Johannes Lambertus Vissers, 60 jaar 26-09 Petronella Wilhelmina van Dinther- Langens, 59 jaar 28-09 Maria Johanna Roovers- van Schaijk, 91 jaar


Telefoonnummer politie gewijzigd Met ingang van 16 oktober is het telefoonnummer van de politie district Maasland gewijzigd. Het nieuwe nummer is: 0412 - 654 111 Ook het faxnummer is gewijzigd. Het nieuwe faxnummer is: 0412 - 654 278.

Voorkomen is beter dan genezen.

JA/NEE of NEE/NEE levert heel wat op. Had u dat ook toen u terugkwam van vakantie? Dat de hele gang bezaaid lag met allerleireclamefolders en brochu res, die linea recta bij het oud papier zijn beland? Jaarlijks valt in ieder huishouden zo'n 30 kilo aan reclame- en huis-aan-huisbladen in de brievenbus. Om zoveel papier te maken is veel hout nodig, jaarlijks bijna drie miljoen bomen. Kunt u zich dat voorstellen, dat elk jaar zo'n 5% van de Veluwe wordt gekapt om ons van folders en brochures te voorzien, die vaak ook nog ongelezen in de papierbak verdwijnen? Dat is toch doodzonde van al die bomen in Scandinavië, Rusland en Canada? Het is een goede zaak dat het oud papier apart wordt opgehaald en hergebruikt, maar het is nog beter om onnodig papier te voorkomen. Als u daar i ets aan wilt doen, kunt u een sticker op uw brievenbus plakken. U geeft daarmee aan geen prijs te stellen op ongeadresseerde reclame en/of huis-aanhuisbladen. U kunt zo'n sticker krijgen op het gemeentehuis of telefonisch aanvragen via tel. 0900 - 2025095 (50 et. per minuut) Uiteraard is de sticker gratis.

Sticker helpt tegen papierverspilling De nee/nee- en nee/ja-sticker is ingevoerd in 1993. Sindsdien hebben bijna 500.000 huishoudens een sticker op de brievenbus geplakt. Hierdoor wordt jaarlijks aan reclamemateriaal en huis-aan-huisbladen zo'n 6 tot 7 miljoen kilo papier bespaard. Er zijn twee verschillende stickers. De nee/ja-sticker geeft aan dat de bewoners geen reclamemateriaal willen ontvangen maar wel huis-aan-huisbladen. De nee/neesticker dat ze geen reclamemateriaal én geen huis-aan-huisbladen willen ontvangen. In Noord-Brabant heeft 15% van de huishoudens een van de twee stickers op de brievenbus. Het aantal huishoudens met een sticker wordt zoveel mogelijk geregistreerd. Het aantal folders en huis-aan-huisbladen wordt aangepast aan het aantal stickers . Zo hoeven er minder folders en huis-aan-huisbladen te worden gedrukt en dat is een goede zaak. De sticker helpt dus echt tegen papierverspilling .

Hierdoor kunnen de hoeveelheden reclamefolders en huis-aan-huisbladen beter worden aangepast. Natuurlijk blijft de sticker ook verkrijgbaar op het gemeentehuis.

Toch ongewenst drukwerk Als u toch nog reclamefolders of huis-aan-huisbladen in de bus krijgt terwijl u een sticker op de bus hebt, kunt u een brief schrijven naar de reclamecodecommissie , Paasheuvelweg 15, 1105 BE AMSTERDAM. U kunt ook eenvoudigweg het ongewenste drukwerk gratis terugsturen naar de afzender. Op het gemeentehuis zijn hiervoor speciale stickers verkrijgbaar. U kunt die ook bestellen bij de BMF (Brabantse Milieufederatie), tel. 013 - 5356225. Mocht u ook genoeg hebben van al die ongevraagde geadresseerde post (beleggingsfondsen, spaarregelingen, cosmetica-artikelen etc.) dan kunt u een brief schrijven aan DMSA, Postbus 666, 1000 TL AMSTERDAM. U ontvangt dan de komende vijf jaar geen geadresseerd reclamedrukwerk meer. Van al de genoemde breiven liggen er voorbeelden bij de receptie op het gemeentehuis.

Informatie Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de Brabantse Milieufederatie, tel. 013 5356225 of de gemeente. De medewerkers helpen u graag met het verkrijgen van de stickers, een voorbeeldbrief of verdere informatie over dit onderwerp. Op die manier kunnen we nog meer papierverspilling voorkomen. Het apart inzamelen van oud papier is een goede zaak, maar het voorkomen ervan is nog beter.

Als u geen ongeadresseerd reclamedrukwerk \Venst te ontvangen •••

dan deze sticker

Nieuw telefoonnummer Afgelopen jaar is een speciaal telefoonnummer in het leven geroepen door een aantal organisaties waaronder de Vereniging Milieudefensie en de Consumentenbond. Deze organisaties vonden dat de sticker niet alleen op het gemeentehuis verkrijgbaar moest zijn, omdat niet iedereen daar regelmatig komt. Via dit nieuwe telefoonnummer < B > 0900 - 2025095 < P > kan iedereen tegen het tarief van 50 et. per minuut, 24 uur per dag een sticker aanvragen. De sticker hebt u binnen een week in huis. Het voordeel van dit systeem is dat het voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast kan het aantal geplakte stickers makkelijk worden geregistreerd.

of deze ·

· Bel 0900 • 2025095_(so c.p.m~)·of··:. , · ·. ·. v,,~~ijgbaar bij de i•m•enJe_ :·:;;:\:/. . . . . . .. . . . ·....... ..._.' .

'

, :

.

'.

·._('";~

13


PRIJSINALLER AN DE WEEi !!! .

PAMPERS BABY-DRY PLUS BOY OF GIRL MATEN: MAXI/MAXI PLUS OF JUNIOR

NU: Fl. 21.95 !! ( ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

STIP DROGISTERIJ MONIEK VAN HERPEN DORPSPLEIN 15 GEFFEN ..

- - - - - - - - = - - - - : : - -- -~-r--.:.. ,. ,.~,f~}:----=------14

Je slaagt beslist bij je

· .~;./ drogist.

; ". •• !!..•;

I

)


maar wil het vooral ook gezellig houden. Ze is tevreden over het uiteindelijke resultaat van deze productie, met als extra vermelding een draaibaar decor uit handen van eigen Toneelvereniging "Geffes Volk" bracht ter volk! gelegenheid van haar 12½ jarig jubileum de Het koperen jubileum leverde een zestal juproductie "Kinderen van ons volk" op de plan bilarissen op: ken: het wel en wee van een dorpsgemeenschap Ria van Wanrooij: zij was al lid bij de toin de jaren dertig met al haar typen. Een neelvereniging De Vier Winden, waaruit Gefboerengezin (Theo van Dorst en Marja Coppens fes Volk ontstaan is; is ook regisseuse gemet Klauske de meid (Petra van Dijk), waarin weest en wil nu zo zoetjesaan een punt achdochter Marie (debutante Lieke van den Hater haar actieve toneelspel zetten. "Want" zo zegt ze "iemand jonger smincken terd) het moeilijk heeft om haar ware Jacob te kiezen: Godefridus (Peter v.d. Berg) of dat valt niet mee!" Marja Coppens, actieve toneelspeelster en Giel (Bart Nelissen). De pastoor (debutant Willie Egelmeer) als bemiddelaar en raadgetweelingzus Ina Heijmans, dit keer als vaste ver met zijn dienstmeisje Janske (debutante invalster, vanwege zwangerschap. Henri van Eefje Thomassen) . Boer Sleegers (Marinus van B~ ·rgen, penningmeester van de club. In verDinther), een verbitterd man na de dood van band met studie speelt hij de laatste jaren 1 zijn zoon. Het feestcomité dat pastoors gou- niet meer mee, maar was voorheen altijd goed den jubileum gaat voorbereiden: Grada (Ria voor een komische rol! van Wanrooij), Driekes (debutant Martijn ECarlo Leyten, bekend als acteur in De Roap, gelmeer), de schooljuffrouw (Henriëtte Nieuw· dit jaar verantwoordelijk voor licht en gepoort) en Doruske de timmerman (Kees van Ven· luid. rooij). Henriëtte van Bergen, de secretaresse van de Een drama, waarbij zonder uitzondering alle toneelvereniging, heeft zichzelf verder bespelers het lief en leed van situaties uit kwaamd door middel van toneelcursussen en die tijd, levensecht hebben neergezet. heeft intussen zelfs bekendheid gekregen op Bij de dialogen tussen de pastoor en boer internationaal gebied. Sleegers kon je een speld horen vallen in de Ieder kreeg een koperen onderscheiding van zaal."Ik heb altijd gedacht, toneel is niks het logo van Geffes Volk, opgespeld door wetvoor mij" zegt Willie Egelmeer, "maar ons houder van Nistelrooij. moeder die wist wel dat ik het in me had". "Ik heb ontzettend genoten van een stuk uit Als debutant zette hij een perfecte pastoor het leven gegrepen met emoties en humor, dat op de planken. herkenbaar is bij de mens van vandaag" aldus Marinus van Dinther kwam me over als een efa wethouder. venbeeld van oom Ivo: teksten met zorg uitge- Een proficiat aan spelers, decorbouwers, grisproken, een verfijnde gelaatsuitdrukking en neuses en regisseuse! inleving in zijn rol. In 1998 zal de volgende productie wellicht De uitstekende mimiek van Klauske en Grada in de open lucht worden opgevoerd, in het kagetuigden van Geffes talent. Janske en Drie- ier van Geffen 700. Veel succes toegewenst •• ! ~es zij n goede aanwinsten. Ze vertelden me verder te willen op het gebied van toneel en nusical. Doruske, Godefridus, Giel, en het gezin Verberne: personages als van nature gebracht. De schooljuffrouw was in de wieg gelegd, om vervolg kinderblaybackshow als enige in het Hollands te spreken. Een Brabants stuk, prima gespeeld door BraC-1000 (vd Hoogen) Heesch, bantse mensen. vd Heijdens meubelen, KapsaDat vindt ook regisseuse Beppie van Zutphen. lon Ardon, Bouwbedrijf van "Geffes Volk heeft een enorme vooruitgang Schijndel en last but not le geboekt" zegt ze. Ze besteedt veel aandacht , ast Café zaal 't Haasje. aan concentratie, motivatie, improvisatie en Hans Hendriks, Ans vd Heyden speltraining. Ze speelt met de spelers paral· Jury en Gerard vd Heijden. lelsituaties. "Toneelspelen" zo vindt ze "is Charles van Herpen. Presentator niet met een boekje in je hand een persoon Rita van Roosmalen en Arna Schminksters naspelen. Het is een ontzettend karwei: het van Venrooij • grip krijgen op het stuk en op jezelf. Je Monique en Susan van kapsaKapsters moet steeds groeien in je rol; het blijft lon Ardon. een zoektocht". Misschien tot volgend jaar. Daarom ook speelde Geffes Volk zonder soufHans v.d. Velden fleurs. "Een bewuste keuze; het zegt iets Activiteiten-commissie Buurtvereniging de van de motivatie van iedere speler; de geVier Winden. loofwaardigheid in je rol". Beppie eist wel wàt tijdens de repetities, 15

EFKES BUURTE MÈ ...... . GEFFESVOLK


PRINSEN-BAL zaterdag 8 november 1997 aanvang: 20.30 uur

PartycentruDl Govers Rond de l~lol~ van elluf uur zullen de nieuwe Geffense en Nulandse Carnavalsprins het levenslicht gaan aanschouwen en zullen de beide Dansgardes en Hofl~apellen voor een gezellige, carnavalesl~e sfeer zorgen. Het geheel zal worden opgeluisterd door optredens van de live-band D'JOKE ...

PRINSEN-RECEPTIE zondag 16 november 1997 aanvang: 13.00 uur

Zaal CafĂŠ 't HAASJE Deze receptie wordt georganiseerd om een ieder te laten l~ennismal~en en in de gelegenheid te stellen de nieuwe Prinsen te feliciteren. 16


ROAPLIED VERKIEZING Zondag 9 november: 14. 00 uur

elf deelnemers .............. . De Toapen Drie en 'n I~wart B lacl~ & White

Michel van Erp RenĂŠ van Herpen

Fast Eddy and the Butchers Familie van Rosmalen De Flierefluiters Passe Partout Nooit lot zat

Ut gu vals Presentatie: Jan van Ravenstein

Partycentrum Govers Entree tl. 4.00 kinderen gratis

17


a

warm

{{tt A,;;,,

--:J~ ~

.

krokante gehaktbal

165

gepaneerd met bacon crumb, 100 gr.

'

500 gr. shoarmavlees

9,95

5 broodjes en 150 gr. saus

varkensoester

2,59

met gratis champignon-roomsaus, 100 gr.

Geldig van 3 tot en met 8 november 1997

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500 gram

4

,

45

500 gram

4

,

45

KINDERPLAYBACKSHOW Verslag kinderplaybackshow d.d. 12 oktober 1997. Op 12 oktober was het dan zover. De eerste kinderplaybackshow georganiseerd door de activiteiten-commissie van buurtvereniging de Vier Winden was een feit. Na een aantal gesprekken hadden wij besloten om de gok te wa路 gen om een dergelijk soort evenement te orga路 niseren. Voor onze werkgroep was het een vol路 ledige sprong in het duister omdat dit de eerste keer was dat wij een playbackshow organiseerden. Na een oproep voor deelname aan deze show kwamen er in totaal 13 aanmeldingen binnen. Dit leek ons voldoende om het evenement door te laten gaan. Toen werd er naarstig naar een deskundige jury gezocht om de kinderen op drietal onderdelen te laten beoordelen en tevens een winnaar uit te laten roepen. Er werd eerst op aandringen van de jury nog een repetitie gehouden op woensdagmiddag. Na deze repetitie kregen we een afmelding zodat we op zondag konden starten met 12 deelnemers. Tevens hadden wij nog een optreden van een dansgroep en werd na de eerste pauze ook nog een minimoppentrommel gehouden. De belangstelling voor de playbaGkshow was enorm. In totaal zijn er op zondag 147 volwassenen en ongeveer 140 kinderen op bezoek geweest. 18

ijsbloemetjes per stuk

5 schouderkarbonades entrecote met kruidenboter 100 gr.

1,s5 9,95 2,75

Geldig van 10 tot en met 15 november 1997

Keurslagerij

VANTUYL KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

De presentatie van de show werd volledig verzorgd door Charles van Herpen die zich vakkundig van zijn taak heeft gekweten. De laatste kandidaat trad op om 16 . 00 uur waarna de jury afgezonderd werd om路in alle rust de winnaar te kiezen . Als uiteindelijke winnares kwam uit de bus: Laura Strik die op perfecte wijze Celion Dion playbackte met het nummer: Comeback to ne . Zij kreeg uit hariden van de jury een wis3elbeker overhandigd, Tevens kreeg zij ook 10g een walkman aangeboden . Verder mag Laura ook nog optreden op de prominenten playbackshow welke dit jaar wederom wordt georganiseerd door Buurtve reniging de Vier Winden en welke plaats zal vinden op 1 november aa nstaande. Iedereen is daar natuurlijk van har te welkom. Verder was er voor elke deelnemer een aandenken aan de playbackshow. De show werd afgesloten me.t een optreden van de winnares. Al met al kunnen wij terug kijken op een zeer succesvol evenement wat zeker voor herhaling vatbaar is . Rest mij alleen nog om de volgende bedrijven en/of personen te bedanken voor hun i nzet en/of bijdrage welke bijgedragen hebben tot het succes van deze middag, Sponsors

Rabobank-Geffen, Keurslager van Tuyl, Super John Nissen,

(vervolg zie pag. 15)


G'68 rienden laderacken

..__

!!

~

i i

--.::.._ ~

VOLLEYBALCLUB "G'68" GROEIT DOOR!!!

* MEER (JEUGD) LEDEN

"BRABANTS VOLK" op Brabantse Avond Vinkel Op zondag 9 november zullen t ijdens de Brabantse Avond optreden: de Liempdse troubadour Frans van Aalst, de Vinkelse tonproater Gerard van Doorn en de komische groep "Brabants Volk" uit Kaatsheuvel. De avond wordt gehouden in café d'n Driehoek in Vinkel en begint om 20.00 uur. Frans van Aalst is pas na zijn pensionering gaan optreden. Hij zingt veel liedjes van anderen, zoals Gerard van Maasakkers en Arie Roozendaal. Daarnaast heeft hij ook eigen liedjes en weet hij met veel humor zijn lied jes aan elkaar te praten. Gerard van Doorn alias "d'n Boi" komt uit Vinkel en treedt al drie jaar op tijdens de pronkzittingen van het Vinkelse carnaval Hier oogste hij veel succes met zijn typetjes van de dokter en de soldaat. Hij brengt algemeen herkenbare dingen uit het dagelijkse leven met heel verrassende humor. Brabants Volk is een echte Brabantse groep uit Kaatsheuvel van 2 mannen en 3 vrouwen. Ze roepen met hun optreden en kleding nostalgische herinneringen aan vroeger op. Hun lied jes, zoals" 't Pastoorke" ,schetst heel mooi het leven op het Brabantse platteland . Daarnaast zit er ook veel humor in hun optreden. Kaarten voor deze avond zijn te koop bij café d'n Driehoek tel. 073- 5321862 in Vinkel, bij Meijer Schilderwerken in Nuland en bij Bloemenshop v.d.Doelen in Geffen .

DANKBETUIGING Graag wil mede namens mijn vrouw iedereen hartelijk bedanken voor de vele belenagstelling voor en tijdens mijn verbl ijf in het ziekenhuis. Willy Hanegraaf.

* NIEUWE SPONSOR

,:, NIEUWE JEUGDTRAINER · 1e denaanwas kan G'68 Dóor de rege1 matige dit seizoen met maar liefst 8 teams aan de NeVoBo competitie deelnemen. De eerste wedstrijden zijn alweer gespeeld met goede resultaten. Met ingang van dit seizoen is G'68 er ook in geslaagd een sponsor aan zich te binden. Wij prijzen ons erg gelukkig dat de Geffense firma tw . INSTALLATI EBEDRIJF W.Gloudemans bv ons de helpende hand heeft toegestoken. Dankzij deze steun zullen we aan een tal teams van nieuwe shirts kunnen voor zien. Tevens, ~at zeker zo belangrijk is, hebben wij mede dankzij deze steun een nieuwe ervaren gediplomeerde trainer kunnen aantrekken. Deze nieuwe trainer zal zich vooral met onze C, Den E jeugd gaan bezighouden om bij deze jonge jeugd al de basis te leggen voor een goede technische vorming Ook zal hij het totale jeugdplan verder mede invullen om naar de toekomst toe een goede doorstroming op een hoog technisch niveau te bevorderen. Verder zi jn nieuwe leden altijd welkom, en we hebben met name vanuit Nuland de laatste seizoenen veel jeugdleden kunnen begroeten. Geinteresseerden zijn welkom op onze trainingen, waarbij de eerste drie trainingen altijd gratis zijn, om goed met de sport te kunnen kennismaken. Onze C, Den E jeugd traint op zaterdagmorgen i n de sportzaal te Nuland van 10.00 tot 12.00 uur in de leeftijdscategorieën tussen 8 en 13 jaar. Daarnaast zijn de trainingen in sporthal De Geer te Geffen elke vrijdagavond vanaf 19 .00 uur voor jeugd en senioren :/recreanten. De thuiswedstri jen van G'68 vinden op zondagmorgen plaats in sporthal De Geer. Voor data en aanvangstijden zie de rubriek "Wie - Wat - Waar". De toegang is gratis en ook hier is men welkom om met volleybal kennis te maken, of voor de kenners te genieten van spannende wedstrijden. Voor nadere informatie kunt u bellen met: senioren: Peter Lemmens 5324841 Gerard v.d.Heyden 5322722 Jeugd: Antoine Jansen 5322734 Quirin de Veer 532 28 21 *TOT ZIENS BIJ "G'68"*

19


uit juryvoorzitter Willem van Beusekom (NPS), Piet Bakker (Universiteit A'dam), Els Bovenlander (Media Academie), Onno Gorter (Gorter & Van Dorp Consultancy), Gerrie Neier (Buma/Stemra), Rocky Tuhutera (KRO), en Fons van Westerloo (SBS 6). V'INKl;l

RADIO VLADERACKEN GENOMINEERD VOOR RTV AWARD 1997

Met het RTV Festival wil de Stichting Nederlands Fonds voor de Lokale Omroep, initiatiefnemer van het Festival , de hoge kwalitèit van lokale omroepprogramma's stimuleren.

Radio Vladeracken, de lokale omroep voor de gemeente Maasdonk, is genomineerd voor de RTV AWARD voor Lokale Omroep van het Jaar. Dit werd officiël bekend gemaakt tijdens de jury- bijeenkomst van het RTV Festival in de Media Academie in Hilversum. De RTV Award is de jaarlijkse prijs voor lokale omroepen Deze worden op het RTV Festival op zaterdag 8 november in de Meerpaal in Dronten uitgereikt. In totaal waren er 188 inzendingen, waarvan er 6 zijn genomineerd voor de titel 'lok8le omroep van het jaarl997'.

NOMINATIES LOKALE OMROEP VAN HET JAAR Arnhem~ Stadsomroep Arnhem - Babylon. Heemskerk - Lokale Omroep Heemskerk Morgenmagazine. , Heerhugowaard - L.O.Heerhugowaard/HERATO r Play safe in Europe . Leiden - Holland Centraal - Centraal Nieuws Ext ra. Maasdonk - St.L.O . Geffen,Nuland,Vink~l Vladeracken Informatief. Zwijndrecht - ATOS - Inforrnatos.

PROGRAMMA Radio Vladeracken is genomineerd met een speciale uitzending van het programma 'Vladeracken informatief'. Dit programma is uit gezonden in juni 1997, was in zijn geheel gewijd aan het 40-jarig bestaan van de Aloyiusschool te Geffen. Onder begeleiding van Charles van Herpen (presentatie) en Hans Hendriks (techniek) zijn door een vier tal leerli ngen van groep 8 reportages gemaakt over het 40-jarig bestaan en de fest i viteiten. Joost Coppens, Edgar van de Camp, Frank van Krieken en Leon van der Leest maakten reportages over onder andere : - hoe zag een basisschool er 40 jaar geleden uit? - kinder-gemeenteraadsvergadering - vossejacht - officiële feestdag - fancy- fair PRIJS Radio Vladeracken is genomineerd voor de RTV Award Lokale Omroep van het jaar. Om voor deze prijs in aanmerking te komen heeft Radio Vladeracken aangetoond dat zij: - goede programma's maakt - samenwerkt met organisaties - goed gewaardeerd wordt door de lokale gemeenschap . Hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) prof. dr.J .Th .J.van den Berg zal de RTV Award voor Lokale Omroep van het Jaar uitreiken. JURY De beoordeling van de inzendingen was in handen van een deskundige jury, bestaande 20

FLIEREFLUITERS TRUCKRUN Op 20 september jl. had iedereen ons weer kunnen zien en zeker ook horen. We hadden toen onze jaarlijkse truckrun, waar ook dit jaar weer volop van is genoten. Langs deze weg willen we daarom iedereen bedanken voor alle medewerking op deze geslaagde dag. Allereerst danken we natuurli jk alle chauffeurs en begeleiders voor all e inzet, want zonder hen was het all emaal niet mogelijk geweest. Verder danken we: Boerenbond Schayk, Drukkerij d'n Iep, Bosch. van Erp (Novalux), Brozus Truêkparts, Rosmalen, Slagerij van Ravenstein, Lektuur en Tabakshop Steenbergen, Geffen en in het bijzonder Bennie Romme voor alle leuke attenties, Caf é Kerkzicht , Nuland, Gamilie v.d. Berg, Henk Zwanenberg, Caraflax- team/radio Vladeracken, Politie Maasland en overige motorrijders en zeker niet op de l aatste plaats alle toeschouwers langs de route . Voor de sponsoring bedanken we: Toon v.d . Haterd, transport, Bakkerij Kees vd Wouw, NAS, Willy Hanegraaf en Tonnie vd Berg. Allemaal hartstikke bedankt en hopenlijk tot volgend jaar! De Flierefluiters, verstandelijk gehandicapt enclub Geffen, Vinkel en Nuland.


F. T.W. M. M . Hanegraaf

Van Soest

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

accountants

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

REGIO/..i' BANK

7

DE

BANKIER

DIE

JE

KENT

voor bemiddeling van:

Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

* privé-rekeningen met

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

*

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

* *

*

Openingstijden: Maandllg woensdag donderdag 09.00 - 17.30 1/.tlT

Dinsdag- m vrijdag 09.00 - /9.00 uur latl'rdag JO. 00 • 13. 00 urtr tm op llfsf>raak. Middagpauze van 12. 15 - 13. 15 ,mr.

M.J.M. v.d. Akker

111;~;~!~

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

*

- europas (cheques) - eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

meer verstand van verzekeren

Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

Tankstation

-Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen -Vervoer per busje

- Benzines -Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Official Service Dealer Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

PEDICURE T. Kete(aars-rl. N;stefrool) Coothstraat 31

rl.

Geffen (073) 532 20 41

<l~~;e, AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

* BLOEMEN * PLANTEN

• Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen • Autowasserette • Auto-lease • Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

~~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 53216 83, fax: (073) 532 51 50.


WONINGBOUWSTICHTING MAASLAND

BOUW-cN HOUTBOND r1t: Afdeling Maasdonk BOUW- EN HOUTBOND FNV AFDELING MAASDONK FUSIE Per 1 juli jl. is de afdeling Nuland/Vinkel en de afdeling Geffen gefuseerd tot de afdeling Maasdonk. Via enkele nieuwsbrieven op jaarbasis proberen wij u op de hoogte te houden van de acitiviteiten binnen onze nieuwe afdeling. Met de f usie is voor u als lid niets verandert, alleen het bestuur kent enige wijzigingen. Tot de bestuursverkiezing op 17 november a.s. zijn de funkties als volgt verdeeld: H.Danen- voorzitter, J.v.Lieverloo - vice voorzitter, J.Barten - secretaris/vraagbaak B-lijn Bouw, A.v.Zantvoort- pennigmeester/ vraagbaak, E.v.d.Lee - vraagbaak/2e penningmeester/propaganda, T.v.Herpen - propaganda/jongerenwerk/B-lijn Bouw, M.v .d.Lee Jongerenwerk, T.vd.Hurk - B-lijn Bouw, T.v.d.Berg - Alg. zaken, P.de Haas - alg . zaken. BESTUURSVERKIEZING/THEMA-AVOND ANW-GAT Op 17 november a.s . wordt in cafè 't Haasje in Geffen de bestuursverkiezing van het nieuwe bestuur gekozen. Deze avond begint om 19.30 uur aansluitend daarop om ca. 20.15 uur wordt door een beleidsmedewerker van het hoofdkantoor een en ander uiteengezet over de ANW. Heeft u vragen over ANW en de gevolgen van deze wet, dan kunt u die schriftelijk voor aanvang van de vergadering indienen. JONGERENWERK. Dit jaar zijn we van plan om tijdens de wintersluiting een uitstapje te organiseren Ons oog is gevallen op een rondleiding op de l uéhthaven Schiphol. Heeft u interesse? Bel dan voor 1 november a.s . naar Mark v.d. Lee tel. 0412- 455874. HUISBEZOEKAKTIE . Op maandag 24 november gaan wij een huisbezoekaktie binnen Maasdonk houden. Diverse niet- leden krijgen dan aan huis bezoek van de Bouw- en Houtbond FNV. Voor deze dag kunnen wij nog vrijwilligers gebruiken. Heeft u interesse? Bel dan E.v.d.Lee. Het bestuur. 22

WONINGBOUWSTICHTING "MAASLAND" BIEDT DE LOKALE BEWONERSRADEN VAN "MAASDONK" CADEAU AM Op 30 september werd er in zorgcentrum "De Heegt" te Geffen cadeau's aangeboden door Dhr. Wouters, directeur van de Woningbouwstichting "Maasland" te Ravenstein. Al eerder hebben zij een bedrag van f 1000, beschikbaar ge~feld aan elke dorpsra~d van Vinkel- Nuland- én Geffen om daar een tastbaar' cadeau voor aan te schaffen. In Vinkel werd dit gedaan door bij de groeiring "'t Zijl" (steunpunt voor ouderen) een tuin te verfraaien en een parasol en 2 tuinstoelen te plaatsen. In Nuland werden voor ouderen van de aanleunwoningen "De Rank", bejaardenwoningen en bewoners van het Martinushuis videobanden en e.d . 's gekocht. Deze zijn te zien en te beluisteren in de · . h uis . ". ontmoetingsruimte van h et "Martinus In Geffen is er gekozen voor 2 fauteuils die geplaatst zijn in de huiskamer van De Heegt. Op een feestelijke WlJZe werden deze onthulc door Mevr . Rovers en Mevr. v. Griensven , bewoonsters van zorgcentrum "De Heegt. " Woningbouwstichting "Maasl and" Ravenstein nogmaals bedankt.

De avond die door dhr . Henk v.d.Doelen aan de gezamelijke vrouwenverenigingen KVO en KVB werd gepresenteerd, mocht op een grote opkomst rekenen. Het is een interessante avond geworden waarop mevr. Anna Voorthuizen ons wegwijs maakte in de wereld van de homeopatie en fytotherapie . Op een duidelijke wijze vertelde zij ons de verschil lende alternatieve geneeswijze, en hoe men met horneopatische middelen het natuurlijke herstelproces van het lichaam stimuleert en reguleert door de geneeskundige invloed uit te oefenen op verschillende orgaanstelsels en lichaamssystemen. Al met al een leerzame avond. In het boekje dat iedereen aangereikt kreeg kunnen we nog eens opzoeken wat voor ieder persoonlijk van pas komt. Onze dank gaat uit naat drogisterij H.v . d. Doelen voor deze leerzame avond. Een KVO lid.


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10

5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

~\,'?vianct~e

aebezt de gzaaf5

~~K'

Ç:,~é'-;:::;iro

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

· ~ZVERkóöP ÉN,· .

op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

lJUR/VERMlJUR "'

heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

·1=1VA

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

11

~INGEN ·

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

PA

ESE

REGIO B ANK. ■

RS BV , flNAtNCIERINGEN ' ■

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN• EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 11

1()

Bou\Nbedrijf

BRODLJS"

Heestersevveg 29 ' NIEUWBOUW ' ONDERHOUD • RENOVATIE " VERBOUWINGEN

53B6 KT Geffen

Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


v. Nistelrooy

aanleg/uitbreiding antennesystemen Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

reparatie tv /video

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

&u■ENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraaçf

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

VAN DER HYPOTHEKEN PENSIOENEN

WIE WAT WANNEER NOVEMBEJl 09 G'68. Heren 1 -VVC 5, Dames 1 - VVC 7, de Geer: 10.20 uur. CDEjeugd5 teams van 12.0014.00 uur 11 KVO, de steenslijper Gerard Wolters.komt vertellen over het bewerken, dragen en de waarde van de geneesk·undige werking van stenen 12 Gezamenlijke ziekenzalving 16 Ponyclub-de Vlierefluiters, muziek-wedstrijd op eigen terrein (Bmekstr. 7 te Geffen) 12.00 uur 18. Buurtver. De Vier Winden, kaarten bij 't Haasje, aanvang 20.00 uur 20 KPJ, oud .Papier route l 23 0'68, Heren 1 - Smash 2, Dames 1 - Livoc l Dames 2 - To~o 4, de Geer, 1120 uur 27 KVB Holiday oo lee 28 KPJ, oud papier route2 29 KVB, Sint voor de kinderen 29 Gezinsviepng

DECEMBER 02 KVO, bezoek aan de Marcienne fabriek en de kerst24 markt in Düsseldorf

03 Buurtver. De Vier Winden, sinterklaasmiddag 03- Adventsmeditatie in de kapel 06/-07 Duivententoonstelling in hotel De -Oouden Leeuw 10 Adventsmeditatie in .de kapel 14- Ponychil:> de Vlierefluiters, spelletjeswedstrijd o_p eigen terrein (Broekstr. 7 te Geffen), 12.-00 uur 16 Buurtver. De Vier Winden, bloem.schikken.aanvmi.g 20.00 uur bij 't Haasje 17 Adventsmeditatie in de kapel 17 Ziekencomité de Schakel, kerstviering, de-Gouden Leeuw 18 KPJ,.oud papier r.oute 1 18- KVB, kerstviering 21 Kerstsamenzang 15.00 uur 1998

JANUARI 02 KPJ, oud papier route 2 (verschoven i.v.m. 2e KeFstdag) 15 KPJ,oudpapierroote 1 30 KPJ, oud papier route2

FEBRUARI 19 KPJ, oud- _papier r-oute 1 27 KPJ, oud papier route 2