Torenklanken 1997 - nr 16

Page 1

35e jaargang

I

nummer 16

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

1

oktober 1997

n en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 • giro v.d. bank nr. 113911 3 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIEIEIEJI stuur, tesamen met Th. de Veer als voorzitter, Th . Steenbergen als secretaris en J. van de Wouw sr. als penningsmeester en Th. Savelkouls en Jas van Erp (de Smid) als bestuursleden.

DUIVENVERENIGING lfDE POSTDUIF" BESTAAT 50 JAAR! Op _zaterdag, 25 oktober 1997 zal postduivenvereniging "de Postduif" haar vijftig-jarig bestaan vieren. Precies vijftig jaar geleden, namelijk op zaterdag, 25 oktober 1947, werd 's avonds om 19.00 uur in het werkhuis van Th. de Veer tijdens een oprichtingsvergadering de vereniging opgericht en vanaf die tijd tot nu toe is de vereniging gevestigd geweest •in café Govers , thans party-centrum Govers, tegenover de kerk . Tijdens de receptie op 25 oktober a.s. zal Jas de Haas gehuldigd worden voor zijn vijftig-jarig lidmaatschap. Jas is de enige Geffenaar, die gedurende vijftig jaar actief lid is bij een duivenvereniging. Jas heeft nog steeds duiven, ondanks zijn hoge leeftijd van 87 jaar en ondanks het feit dat hij niet meer woonachtig is aan de Wiel, waar zijn duivenhok staat . Jas woont sinds een aantal jaren met zijn vrouw in het bejaarden huis "de Heegt". Jas de Haas is mede-oprichter van de vereniging en hij nam zitting in het eerste be-

Jas heeft in Z1Jn duivensport-carriére diver· se prijzen behaald en vooral bij de fondvluchten was hij favoriet. Tegenwoordig worden de duiven door Jas nog maar af en toe ingekorfd. Wanneer het hem uitkomt. Jas blijft in hart en nieren een duivenliefhebber en wanneer Jas begint te praten over de duivensport, dan houdt hij niet meer op, Jas heeft ook altijd mooie dui· ven gehad en tijdens de duivententoonstellingen heeft hij vele eerste prijzen in de wacht weten te slepen. Jas de Haas is een zeer gewaardeerd duivenliefhebber en voor vele duivenliefhebbers een voorbeeld. Het Bestuur,

*

Jas met één van ziJn favcorieten voor het duivenhok aan de Wiel. 1


Il

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

Il Aa

Voor ol uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet * mestdistributie Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud bouwmachines

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen

Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

v. Empel

Autobedrijf P. off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunn en voor U verzorgen

De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

®r.'\ \;;;:J

Tel. (073) 503 17 86

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJEIN

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tel.,(073)5324658

~

~

Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Q

r;;\

Voorhetvervangen van ritssluitingen, in-ofuitleggen, korterof/anger maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

11

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel}, 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

BENILDA 11

Kleding ver-en reparatiewerk, tevens verkoop vangaren en ritssluitingen: Molenberg6

te/.(073) 532 48 50 Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT (0412) 63 40 31 De accountants, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te staan. Wilt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel dan ons kantoor in Oss, Roadhuislaan l 05, tel. (0412] 63 40 31.

ACCOUNTANTS - BELA.STINGAOVISEUR S - J URISTE.N

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstroat 260, tel. (073) 532 25 86

Ma t/m za: 09. 00 - 12.30 uur andere tijden op afspraak.

Bek.kers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrij venweg I 0 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraal 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


EFKES BUURTE MÈ

......

len dat alles een grap was. Bakker wist ervan, gaf Wimke na een dag vrij, maar regelde nog wel dat het reisgeld terug moest ko~en.

EFKES BUURTE ME •.. Jas de Haas (87 jaar)

"Melken •••• " oftewel: langdurig ergens over praten ••• Dat kunnen duivenmelkers: eindeloos praten over hun duiven en de sport. Ik breng een bezoekje aan Jas en Dien de Haas op kamer 12 van zorgcentrum De Heegt. Jas is zaterdag 25 oktober de jubilaris van postduivenvereniging "De Postduif" die haar 50-jarig bestaan viert. Hij is mede-oprichter en tevens 50 jaar actief lid. Sacretaris Willy van Erp en de voorzitter van het feestcomité Wim Westerhof buurten mee, Vanaf zijn 11 jaar heeft Jas de Haas al duiven "Als ik rogge ging binden vur Bertus v.d Elzen en Janus v. Zandvoort dan kreeg ik een poar duifkes. " Jas vertelt enthousiast met een brede lach! Hij weet nog van paard en wagen op de weg en "alles ging op het fietske". Zo ook met het duivenklokken. Na de oorlog waren er weinig duivenmelkers met een klok. Jas had er een en draaide ook andermans duiven. ("Met zijn e:.gen duiven wachtte hij dan netjes" zegt Willy). De desbetreffende duivenmelkers liepen of fietsten dan met de ring naar Jas en kregen een bepaalde aftrektijd. Eens gebeurde het dat er eentje zo hard fietste dat hij het ringetje bij aankomst was verloren. Dat was sensatie! "Misschien wel ingeslikt van de zenuwen!" We zijn het goed met elkaar eens in de club "zegt Willy, "maar duivenmelkers beliegen elkaar, jutten mekaar op en verzinnen truukjes Als ze elkaar kunnen pakken dan doen ze dat, dat is het spel! Dan hebben we de grootste schik! Jas weet een sensatieverhaal uit vroegere tijden, Er was een goei duif achtergebleven van Grad Leyten, Toon Savelkouls wist zogenaamd waar ze zat: in de grensstreek Nijmegen - Gennep, nabij Ottersum. Kapper Claus zou hem gaan halen en ging met reisgeld op pad. Hij keerde echter zonder duif en zonder geld terug. "Ze zeggen dat hij er een borrel· t je vur had gekocht" aldus Jas. Maar Grad wilde met alle geweld zijn duif terug en ging zelf, met sigaretten op zak. Hij trof echter de postbode aldaar aan, die hem duide· lijk maakte, dat hij daar maar beter niet kon komen, want dat was Duits grondgebied: de smokkelroute, Wimke van Linder hoorde van het gerucht en zei te weten waar de duif zat. "De Leyt" waarschuwde adjudant Bakker (zelf een duiven· liefhebber) dat Wim 1<e het wist. Maar W:im 1<e kon het niet weten en dus ook niet vertellen Hij werd 'ingerekend' door de adjudant en moest de kazerne in, De vrouw van Wimkes sommeerde Thé de Veer, voorzitter van de duivenclub, haar man terug te halen en te vertel-

De goei duif is nooit gevonden! Hoe kon Jas het zo lang volhouden om actief lid te blijven. "Doar hi ons Dien (waar hij al 67 jaar mee getrouwd is) vur gezurgd 11 zegt Jas. Als hij moest werken, dan werden de duiven door haar verzorgd. Als je vrouw niet achter deze sport staat, dan kun je het wel vergeten . Jas vertelt over zijn hondje Mollie, dat zelfs de duiven mee ging voeren, maar zeeven later buiten weer flink opjoeg! En over de 'pinegel' die hij had gevangen om de ratten te verjagen, maar die steeds maar achter de duiven aanzat! Het mooiste van de duivensport vindt Jas nog altijd 'het nestspel' . Daarbij zitten duivin en doffer bij elkaar. Dat is het meest natuurlijke, het meest leerzame. Tegenwoordig kun je daar niet meer mee aankomen. We kennen nu het weduwschap: de duivinnen worden van de doffers gescheiden en net voor het inmanden worden ze even bij elkaar gelaten. Dat betekent dat ze dan extra snel zullen terugvliegen. "Duivenliefhebber zijn is een ziekte" vindt Willy " een bacil die overgaat van vader op zoon". "Het geeft je elke zondag een kick. Het is een sociaal gebeuren, het hele gezin is erbij betrokken; je bent er altijd mee bezig" zegt Wim. Vereniging "De Postduif" is de jongste in leeftijd: de leden zijn tussen de 30 en 50 jaar. De sport wint aan populariteit, want je kunt er op je 40ste nog/weer aan beginnen "Als we een feestje hebben proberen we het eerste half uur niet over duiven te praten, maar dat valt niet mee!" Een feestje hebben ze: 50 jaar "De Postduif" De naam is indertijd bedacht door Dorns' Steenbergen, toen "De Reisduif wegvloog". Er vliegt in Geffen ook nog een " Arkduif" en op de vraag wanneer het één club wordt antwoord Willy: "Als het aan mij ligt, vandaag nog, maar ik denk dat het morgen wordt • • • • • • • • • ! ! Il

Een felicitatie aan "De Postduif" en in het bijzonder aan Jas de Haas, een gewaardeerd lid, die veel klokken heeft 3eregeld, 27 jaar in het bestuur zat, waarvan een aantal jaren als penningmeester en afgevaardigde was in de Afdeling Brabant, Hopelijk laat de gezondheid van Dien het toe oat ze even aanwezig kunnen zijn op het feest, want Jas kan heel gezellig 'melken' over zijn geliefde duivensport. Proficiat!


part centrum Gebr. van Wanrooij

CfiJV

Bouwbedrijven

Al tien1allen jaren een vertrouwd adres voor elk bo uwprojec1. C irca 200 vakbekwame mede werkers zijn actief in: het bouwbedrijf de projectontwikkeling het vastgoedbeheer het keukencentrum - de timmer fa briek·

• •

Vooral

uw feesten en partijen.

Groo1schalig of kleinscbalig. het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij

Geffen Tiel

Bouwbedrijven

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 613594

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Kerkstraat 5

Geffen

* Adviezen ·········· ............................

l::::mnmmmmmm ~~N

~..-..~

TUIJL

.l makelaal"\d·11· bv

....::;;i:.......:ii...... ···················••t••···· ···························· ::::::::::::::::::::::::::::

1

1

't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 45 15 54

~ e,AFÉ D~ 04, ~

Elzendreef1 5386 G: Geffen

~~

~

MARGRIET meubelstoffeerderij M agrlet toonbankverkoop

Voor ontspanning nauw inspanning

.. ..

Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

- Onderhoud en reinigingsmiddelen voor alle meubelen - Polcythers en Schuimen - Ritsen. Knopen en Knoopvormen - Diverse Coupons - Possementen Kloosterstroot 9- 13 5386 AR Geffen. Telefoon (073) 53217 27 Fox (073) 532 18 82

WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg 13 5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fax: (073) 532 47 95 Voor al uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keu ze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket b ij geboortekoarlies. Ook voor copieerservice kunt u b ij ons terecht.

NIEUW: kleurencopieën en kleurenprinten tot AJ


GOUDEN PAAR Theo Bijveld en Liza van Rooy hebben op 23 september jl. hun gouden bruiloft gevierd. Liza en Theo zijn beiden 78 jaar. Het paar heeft vijf kinderen, vijftien kleinkinderen en twee pleegzoons, waarvan er nog één bij hen inwoont. Om 17.00 uur was er een eucharistieviering met kinderen en kleinkinderen in de kapel van de Heegt, Het gouden feest werd in huiselijke kring gevierd, want de gezondheid van Liza liet een uitbundig feest niet toe . 's Avonds kwamen de Pompzwengels het gouden paar en familie feliciteren met een serenade . Theo is altijd in militaire dienst geweest. In 1940 zwaaide hij af als dienstplichtig soldaat en in 1945 werd hij weer opnieuw opgeroepen. "Het beroep leek me wel iets" zegt Theo en daarom werd hij in 1946 beroepsmilitair met als taak chauffeur . Ook was hij 3 jaar lang persoonlijk chauffeur in burger, van de grootmajoor van de geheime dienst. In 1969 ging Theo op 49- jarige leeftijd met pensioen. Liza runde in die tijd een kruidenierswinkel Met haar vijf kinderen Marietje, Kees, Maar ten, Bart en Erna en Pleegzoons Tonny en Niek - die op 16- en 17 jarige leeftijd bij hen in hui~ kwamen - heeft zij een druk leven gehad, Nadat Theo thuis was, begonnen ze een friet kraam. In het begin was deze alleen in de weekenden open, maar later werd er dagelij :u friet verkocht. Liza en Theo hebben beiden hard gewe~kt. Toch zegt Liza: "We hebben een goed leven ge· had en geen armofde gekend." Op het ogenblik is Liza's gezondheid wat minder, maar Niek kookt het eten en doet wat huishoudelijke werk , Theo op zijn beurt, zorgt voor de groententuin. Beiden verheugen zich op het huwelijk van hun eerste kleinkind in Limburg, Al ziet Liza wat op tegen de reis, ze hoopt toch dat ze mee kan. Onder het genot van een kopje koffi e en het zicht op prachtige bloemboeketten, zouden ~e nog uren met deze twee mensen kunnen praten. Theo, met name raakt maar niet uitgepraat over de oorlogstijd en kort daarna, In een boekwerkje "Swalem '40- 1 4511 uitgegeven t,g.v een reunie staan verschillende verhalen van Theo opgetekend . Graag wensen we Liza en Theo nog vele gelukkige jaren temidden van hun kinderen en kleinkinderen,

Nieuws van de 'Stichting Geffen 700' D'n Geffensche Courarrit In Torenklanken nummer 14 trof u het eerste exemplaar van "D'n Geffensche Courant' aan, Uit de vele enthousiaste reacties kunnen w~ opmaken, dat u de krant massaal gelezen heeft. Wel waren er enkele kritische geluiden over de leesbaarheid, Wij hebben die doorgespeeld aan de redactie. De tweede "Geffensche Courant"·verschijnt op woensdag 19 November, Oproep kunstenaars In Torenklanken nummer 15 plaatsten wij een herhaalde oproep van de werkgroep Cultuur, waarin stond, dat u zich kon aanmelden voor een groots opgezette kunsttentoonstelling. Aarzel niet! Tot l november 1997 kunt u zich nog opgeven bij Marijke Peters, tel.: 532 3856 of Lies van Druenen tel, 532 4317, Carnavalsoptocht 1998 Op donderdag 18 september organiseerde het Rottenrijk een bijeenkomst in café 't Haasje , Die was speciaal bedoeld voor de trouwe deelnemers aan de carnavalsoptocht, Doel van de vergadering was om te polsen of het , in 1998 haalbaar is om het thema "Geffen 700" in de Rottenrijkse optocht uit te dragen. Met het van hun te verwachten enthousiasme wisten de kartrekkers Frans Romme, Frans van Grinsven en Ine van de Veerdonk de aanwezigen te overtuigen van de vele mogelijkheden van dit thema . Van tevoren had het trio stencils met mogelijke onderwerpen onder de deelnemers verspreid, Zij waren om inspiratie op te doen zelfs op "werkbezoek" geweest bij de bekende historische optocht in Heeze. Er is nog discussie over het feit of de jury straks het "Geffen 700-gehalte" mee moet wegen in haar beoordeling. Aan het eind van de gezellige bijeenkomst hebben CV Hoar op Den Dijk en CV Zeg mar Niks alvast een onderwerp doorgegeven. Deze groepen zullen wat met het thema "Geffen 700" gaan doen. Bravo! Wordt vervolgd op donderdag 6 November in cafè 't Haasje.

vervolg pag. 11

5


Rabobank

Het Maasland

organiseert Eerste Rabobank Spaardag in het teken van sprookjes

,,>•\(03

Win een gratis dag Efteling voor het hele gezin!

1

\

)'( -t

O

~~ · ~

Zaterdag 1 november a.s. organiseert Rabobank Het Maasland de eerste spaardag. Deze

spaardag - met dit jaar als centraal thema sprookjes - is alleen voor kinderen en vervangt de bekende spaarweek. Alle feestelijkheden zijn nu gebundeld tussen 10 uur's morgens en 3 uur's middags. Natuurlijk beleven de kinderen een fantastische dag vol verrassingen,

kadootjes, snoep en kleurplaten. Heeft u kinderen? Neem ze dan mee naar de eerste spaardag van Rabobank Het Maasland.

Alle Rabobank-kantoren in Nuland, Geffen, Vinkel, Lith, Oijen en Maren-Kessel zijn op de spaardag omgetoverd tot'sprookjesbank: De kinderen ontmoeten er sprookjesfiguren,doen er spelletjes èn maken kans op een schitterende hoofdprijs. Het kind dat als mooiste verkleed is, wint namelijk een dagje Efteling voor het hele gezin. Alle verklede kinderen krijgen bovendien een foto van zichzelf, vanaf woensdag na de spaardag.Tevens wordt dan de prijswinnaar per kantoor bekend gemaakt. U ziet, de sprookjes-spaardag staat barstensvol kinderpret en lijkt ons een waardige vervanger van de spaarweek.

U bent van ons gewend in de spaarweek de inmiddels traditionele agenda's en kalenders te ontvangen. Dat zal dit jaar ná 1 november gebeuren.

Rabobank

Het Maasland

6

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith,Vinkel, Maren-Kessel en Oijen


BUURTVERENIGING 'DE VIER WINDEN' Buurtvereniging de Vier Winden organiseert op Zaterdag 1 November 1997 t.b.v. Stichting Lourdes Geffen-Vinkel ûc

Verder is er deze avond een fantastisch optreden van moppentopper: M i c h e 1

E s s e 1 a a r

(= de nr. 2 van het RTL4 programma "Moppentoppers) ,

In de pauze de trekking van de loterij tbv Stichting Lourdes Geffen-Vinkel,

ie prominenten playbackshow <.

Met o.a. de volgende artiesten: Jo van Drunen

Aanvang 20.30 uur Gemeenschapshuis "De Bonkelaar Geffen," Kaarten à f 7,50 - alleen verkrijgbaar in de voorverkoop op :

"Geffes Volk" Noud Thiemissen en Henriëtte van Bergen Bestuur "Effe noar Geffe" Frans van Nistelroo~ en Jan van Erp (wethouders Gem. Maasdonk) Pietje de Haas en Antoon van Zandvoort

Vrijdag 17 Oktober van 19.00 tot 20 . 30 uur Zaterdag 18 Oktober van 14 . 00 tot 15 , 30 uur Bij: Videotheek Cinerent Tolweg 2 Geffen.

·~RAOPUED ~--n ;.__:~-; VERKIEZING ~

OPROEP Alhoewel Effe noar Geffe nog vers in ons geheugen ligt, staat het volgende evenement alweer voor de deur:

RAOPLIED VERKIEZING 1997 (editie 6) Op 11 september is het thema van de Carnaval 1998 bekendgemaakt door de organisatie van Recht vur zunne Raop.

"faatoeei<JeHieüeut~~I" De verkiezing wordt gehouden op zondag 9 november 1998 in Partycentrum Govers. DOE MEE want wij weten dat er in Geffen mensen zijn die "d'r eige wel in ut harnas laten jagen en zeker nou Geffen 700 joar bestu" Misschien maken jullie wel de Geffense carnavalshit voor 1998 en de opvolger van de hit van De Toapen. Bestaande melodieën mogen niet gebruikt worden. Schriftelijke opgave vóór 20 oktober bij : Ine vd Veerdonk, Berkenboog 9. 7


GOEDKOOP BOODSCHAPPEN DOEN?????? Dat kan, met eigen HUISMERK artikelen, bij Uw STIP drogist!!!!!!!

STIP bad & douche creme, fris of gevoelig, 1000 ml STIP douche creme, fris of gevoelig, 300 ml STIP bodylotion, alle huidtypen, 400 ml STIP milde shampoo, 500 ml STIP creme spoeling, 500 ml STIP styling gel, extra sterk, 500 ml STIP styling gellac spray, 200 ml STIP steriele gaascompressen 16/16, 16 stuks STIP wattenstaafjes, per 200 stuks verpakt STIP inlegkruisjes, per 50 stuks verpakt STIP ultra dun maandverband, 14 stuks, per stuk verpakt STIP zakdoekjes, 15 pakjes à 10 stuks STIP vochtig toiletpapier navull. met kamille, per 50 stuks verpakt

FI. 3.95 Fl. 2.95 FI. 4.95 FI. 1.79 FI. 1.79 FI. 2.95 FI. 4.95 FI. 2.99 FI. 2.25 FI. 2.95 FI. 2.95 FI. 2.99 FI. 1.99

UW VOORDEEL DROGIST ZIT VLAK BIJ DE DEUR. STIP Drogisterij Moniek van Herpen Dorpsplein 15 GEFFEN Tel :073-5325965

WIST U, DAT U OOK BIJ ONS UW FOTO'S KUNT LATEN ONTWIKKELEN? Voordeel print 9 - 13 Voordeel print 10 - 15

fl. 0.24 et. fl. 0.34 et.

Quality print 9 - 13 Quality print 10 - 15

fl. 0.65 et. fl. 0.75 et.

Je slaagt beslist bij je ',~ , ~ drogist. 8

...... ! :: ~-,·

)


ROND DE DORPSPOMP De Geffense fietstocht van enkele weken terug trok erg veel mensen: zo'n 450 deelnemers hoorden we, In het Maasland deden er 1650 mensen mee. Maasdonk hoorde tot de koplopers in Brabant. Een echt fietsdorp hoort ook z'n eigen fietsroute te hebben. Vandaar dat er in het kader van Geffen 700 samen met Nuland 700 gewerkt wordt aan een officiële fietsroute door Maasdonk. De stam tafel hoopt dat dit initiatief succesrijk wordt. Trots zijn we op onze brandweer, die Nederlands kampioen technische hulpverlening werd. We zien dat een klein, maar hecht team met veel inzet tot veel in staat is. Op dezelfde dag hadden ze nog kunnen oefenen op hun eigen auto, die ergens tussen Nuland en Geffen in de kreukels werd gereden. We hebben het gerucht opgevangen dat ze tijdens het feesten net zo blauw zijn geworden als hun uniform, maar dat hebben ze van harte verdiend. Ze hadden trouwens bijna ook nog kunnen oefenen met een echte brand, want in de kelder van Motel Nuland was weer eens brand uitgebroken. Gelukkig breidde het zich niet uit naar boven. De politiek kan zich voorbereiden op iets nieuws want ook Maasdonk krijgt dit jaar een paarse begroting. Blijkbaar laat dit CDA-college zich ook inspireren door de daden van het kabinet Kok. Alhoewel we ook gehoord hebben dat dat paarse alleen slaat op de mooie kaft en nog niet op de inhoud. Maar de kleur alleen al was al voldoende om wethouder Frans van Nistelrooy van kleur te laten verschieten. Niet bekend is of dit rood of geel was. Er is nog meer nieuws van onze wethouder te melden. Hij won de wedstrijd 'slimste raads lid van Maasdonk', nadat hij eerst in een rechtstreekse confrontatie afgerekend had met concurrent-wethouder van Zandvoort, moest hij in de finale aantreden tegen Rinie van de Ven uit Vinkel. Het werd een nek-aan-nek race die uiteindelijk door de wethouder gewonnen werd. Hij is zelden zo blij geweest de laatste tijd, teleurstellend was dat geen enkel Geffens raadslid tot de finale doordrong. Daar moet wat aan gebeuren!! Complimenten voor radio Vladeracken voor deze perfect georganiseerde middag in de Meent, Binnenkort weer een nieuwe kinderplaybackshow. De carnavalsstichting is er niet bl~ mee, want twee van dit soort evenementen

vindt men daar wat veel van het goede, dat de beste moge winnen. Of toch maar samenwerken? Nu we het toch over Carnaval hebben: de wagenbouwers zijn enthousiast begonnen aan het thema Geffen 700. Het lijkt erop dat Geffen volgend jaar een schitterende historische optocht krijgt tijdens de carnavalsdagen. Het zou mooi zijn als ook clubs, buurtverenigingen en andere groepen die nor maal nooit meedoen voor deze ene keer wel zouden deelnemen, zodat we er echt iets fantastisch van kunnen maken. Aanmelden of informeren kan bij Ine van de Veerdonk (tel. 5322310). Een laatste punt: er is een diskussie losgebarsten over de plaats van de nieuwe kiosk. Velen vinden dat die op het dorpsplein minder past. Alternatieven zijn de Mariaschool en het plantsoen bij sporthal de Geer, De stamtafel ziet wel iets in die laatste mogelijkheid, maar gelukkig hoeven we daar niet over te beslissen, daar gaat de gemeenteraad over. Het eerste nieuwe lid van de stamtafel is trouwens weer binnen dit seizoen. U kunt hem bewonderen op de volgende bijeenkomst op zondag 26 oktober om 11.00 uur in café Govers, Ook u bent van harte welkom; hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Collecte Prinses Beatrix Fonds De jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Fonds, die in onze gemeente is gehouden heeft in totaal f 1.905,70 opgebracht, waarvoor onze dank. Wij danken de collectanten hartelijk voor de medewerking en hopen een volgende maal weer een beroep op jullie te mogen doen. Namens het plaatselijk Comité. Sjan van Nistelrooy

WIE WAT WANNEER 17 Ziekencomité De Schakel, kerstviering De Gouden Leeuw 18 KPJ, oud papier route 1 18 KVO/NCB, Kerstviering 18 KVB, kerstviering 21 Kerstsamenzang om 15.00 uur

9


RËUNIE PELGRIM Zaterdag

GEMEENTE

MAASDONK GEM EENTESECRETARIE MAASDONK : Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN . tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12. 30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 07 3 - 532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafva l, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeen.telijke iegendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 07 3 · 532 22 71)

8 november •••••••••• reÜnie .

De Pelgrimmavo is al enige jaren gefuseerd met het Maaslandcollege. Het Maaslandcollege bestaat 50 jaar. Reden genoeg om een feestje te bouwen en een grootse reünie te organiseren. Helaas zijn er nogal wat adres· sen van oud-Pelgrimrners zoekgeraakt. Mis schien hebt U daarom nog geen uitnodiging gehad voor deze reünie. Hebt U toch z i n om te komen? Bel naar 015- 2620231, of geef U op bij : Reünie-service B.V. Neringstraat 12 2624 HX-Delft. Misschien weet U nog adressen van oud- medeleerlingen, geef hun adres dan ook even door aan de Reünie-service in Del ft. Jan

van den Boom, Geffen.

VERMIST 1 jaar oude gecastreerde kater. zwart, met 4 witte voetjes, wit befje en witte onderbuik. Wordt sinds 24- 9 vermist. Tel. 073-5321979 - Kloosterstraat 19 Geffen

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten alleen na telefonische afspraak, tel. 073 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 25 72 Wethouder A.A.M . van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 20 61 Wethouder J .C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek. tel. 073 - 532 24 90

De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wa nneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag, t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 11 . 30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 681 111 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uur, tel. 073 - 534 21 00

10

JAARLIJKSE BOOTREIS KRACHTPATSERS Na weken lange voorbereidingen, was tet op 4 september eindelijk zover. Een record aantal zieken (120) zijn deze dag op de Maas wezen varen. Onder deskundige begeleiding van verpleegkundigen, leden van het Ziekencomité, Pastoor Spijkers en vele andere vrijwilligers werd het een schitterende dag. . Zelfs de zon liet zich nog zien, zodat het buiten op het dek goed toeven was. Wij willen langs deze weg iedereen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Dankzij de giften van ondernemers, verenigingen en last but not least de talrijke particulieren uit Geffen zijn wij weer in staat geweest om deze bootreis te organiseren. Inmiddels zijn we volop bezig om weer geld bijeen te sprokkelen voor de bootreis in 1998. Mocht U na het lezen van dit verhaal ons willen steunen met een geldelijke bijdrage, dan kan dat! (rabobanknr. 115826165 Want zoader Uw steun zijn wij nergens. Namens alle zieken van Geffen, alvast bedankt. T. T.V. de Krachtpatsers


-· c..? -g z

<l.>.!,i~C:frV,

-Ov,vVvo

·- ..c: -

-"' C -

:::;- -~ ~ j5

V

g-

5

V

-.:îQro_ëv, V "Cl .\,!

·- > b()-0

t---t

/.'

\

-~

E-4

::I::

u ...... ~ ~

z ;:;: ~

::I::

u

~

N

Sinds 1 januari van dit jaar is de stichting Lourdes Geffen-Vinkel aktief. Deze stichting houdt zich bezig met het organiseren van bedevaard-reizen voor lang durig zieken, mede dorpsbewoners . Deze mensen zorgen ervoor dat de reis perfect georgan iseerd wordt d.m.v. een goede medische begeleiding, en last but not least, een financiële ondersteuning voor de mensen die mee op reis gaan. Derhalve organiseert buurtvereniging "De Vier winden" een loterij met fantastische prijzen . De opbrengst is voor de stichting Lourdes Geffen-Vinkel. Vanaf 21 oktober zullen deze loten verkocht worden. De trekking zal worden verricht op 1 november in de pauze van de prominenten playbackshow in de Bonkelaar in Geffen. Mensen die meer willen weten over de stichting of die een donatie willen doen, kunnen contact op· nemen met: Stichting Lourdes Geffen-Vinkel p/a Anja v.d. Boogaard Bergstraat 35 Geffen Tel.: 5324230.

V '"' 'C 0 00 N ·- n:i

>

·~

r: ...,

'- V > -~ -"' ï: > '"' ·;;; .9 ::> ·- ... o "' E .Ev~..o-o v,-oE ,o..ro t< ~-.:îO-'.. "'-l~Q.)""Ov,

E

V

.....

C

.

t

vQ~~-0,3

Eo c c 5 ~ ~ V~OV..>GC

~

LOTERIJ T.B.V. STICHTING LOURDES GEFFEN-VINKEL

V -~ ..., .., 00 ro ::::;-~

,!o -0 oov

-0

C O

V

·-

<IJ'-'--

~-§~,v <IJ :::;V .., "Cl

0

~..ouoov..., -o - ....._ V..C V

CV'"'vc> ro ~ ::, 00 ·- 0 <l.) C: C C C C: -~ ro v Cl) V U-l > ro ....,

~..;~a.,-ö V 'v ~ C 0.. V <l):..::: 0

Cl)

~

.... Q.l ..C: ~ V > <l) eo..v-"'"'v Q.)

0

~

;;J

,<Il

.c.L.J-:,C:.....!.t..::i.:::

:E

-~ -8 ·.::

~ 0 ê:! ·- 0 > <l.) .... .... ~v v-v· v,' ::lV~v,E-o 'M C v v .... ro C ·- C C :::;v .., -c,ro ..._.OCV

·.::

VJ ~ µ.i

z

~ ~

v

~

~> 0'6 VJ

z

....Q

µ.i

~ µ.i

:::.::: l.()

0 NIO OON

(Y) (Y) l.() l.()

~'m ~"' c::8

~ ·aro

--z

ro.....;

- et) .., <tl

Vl

~

~

ro ..., (/)

ro

:::.:::

µ.i

Q

c:~~~ö...2~

rloo-::iroro-:J VlC~-~ C: cï::vro...,-oro ~ C C -"' v ,;. > -C,

·:E

-g 0..

V ~ :..=; ö0 -"' .... V ... O <U __C: L. V v>...,NöOv,

DANKBETUIGING Graag zouden we via deze weg de Krachtpatsers en de gulle gevers van Geffen willen be danken voor de mooie dag die we 4 september mochten mee maken. Ondanks dat het 's morgens regende toen we vertrokken werd het toch een mooie zonnige dag. We hebben genoten van het lekkere eten en drinken, het muzikale optreden van de heer Graat en de gezellige praatjes met elkaar. Dank voor alles. De passagiers.

VERVOLG "GEFFEN 700" Verkoop "Geffen 700" Bier - Fotoboek - Vlag De "Geffen 700 - producten" zijn nog volop verkrijgbaar. De meeropbrengst komt ten goede aan ons unieke glas-in-lood project. Wilt u nog iets bestellen? Flessen bier (Fl. 7,-- per fles), fotoboeken (Fl . 39,95 per stuk) of vlaggen (Fl, 35,- of Fl. 75,per stuk). Zet Uw bestelling op papier en gooi hem in de brievenbus van het adres Dorpstraat 6 óf bel voor meer informatie 532 4368. Stichting Geffen 700

11


Slijterij D'n Malder Aanbiedingen: Claerijn jonge jenever f Hooghoudt citroen brandewijn ltr. f Olifant vieux ltr. f Tia Maria f

21,25 13,95 21,95 28,95

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafel5, krukken en tapin5tallatie

aanbiedingen geldig t/m 25 oktober 1997

Hooghoudt f 13,95 citroen

~ -- L -~

9ro/sch Herlstbok

C/arUn Jonge Jen.

Kloosterstraat Sb Geffen Tel. (073) 532 46 59

Het verdere programma van oktober is als volgt:

Op woensdag 1 oktober jl . z1Jn wij met een volle bus van Maaskant reizen naar Scheveningen gegaan om in het Circustheater van Joop v.d. Ende de voorstelling van "Miss Saigon" te bekijken, We vertrokken vroeg, . want we wilden niets missen van de prachtige musical, Omdat we allemaal goede plaat sen hadden, konden we de hele voorstelling genieten van de mooie decors en de prachtige toneel- en zangkunsten van de artiesten. Menigeen pinkte een traantje weg van ontroering, zo werd er met de spelers meegeleefd . Na afloop stond de bus weer klaar om ons veilig naar Geffen terug te brengen. Wij hebben onderweg ook nog genoten van de speciale hostess, die ons voorzag van koffie e . d. Zelfs de krentebollen ontbraken niet. Al met al het was een heel plezierige avond, Een K_YO 1 id, 12

Op donderdag 16 oktober hebben we samen met de K.V.B. een informatie-avond over Homeopathie. In samenwerking met drogisterij Henk v.d. Doelen komt Mevr. Voorthuizen uitleg geven over producten en indicaties welke behandeld worden met Bloem homeopathie, De Bloem therapieĂŤn zijn ontstaan als gevolg van de jarenlange praktijkervaringen van de grondlegger Fobo L. Bloem. Zijn uitvalbasis was de aloude kruidengeneeskunde en daarbij zijn eigen ervaringen. Men gaat het natuurlijke herstelproces van het lichaam stimuleren . Hoe dit in zijn werk gaat zal Mevr. Voorthuizen uitleggen op een voor iedereen te begrijpen manier. Op dinsdag 28 oktober komt de afd. Liempde bij ons op bezoek, We zullen op deze avond tal van aktiviteiten van onze vereniging laten zien op een gezellige avond.

KOPY INLEVEREN VOOR: 25 OKTOBER


GEFFEN: KERK EN

SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 uur Zondag 09.30 uur NULAND: Zaterdag 19.00 uur Zondag 10.00 uur VINKEL: Zaterdag 17.30 uur Zondag 11.00 uur

LITURGISCHE KALENDER: Wo 15-10 19.00 u * Avondmis Za 18-10 10 .00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 u

H.Mis mmv Jongerenkoor H-G.+ JOP (+kinderkerk) + H.Mis mmv Gem. koor * Avondmis Woord- Com.dienst i.v.m. parochi eavond * H.Mis mmv Bejaardenkoor Viering met de diaken mmv het studieorkest van WIK (+kinderkerk) + H.Mis mmv Gem . koor * Avondmis * H.Mis mmv Bejaardenkoor H.Mis mmv WIK en Gem.koor (Allerzielenviering + kinderkerk) + H.Mis mmv Gem. koor * Avondmis

De f.a.milieleden van de overledenen van het afgel open jaar worden persoonlijk uitgenodigd via een schrijven van de avondwakegroep.

ZIEKENZALVING IN HUIZE DE HEEGT Op woensdag 12 november a.s. om 15.00 uur wordt weer de jaarlijkse gezamenlijke zieken: zalving gehouden in de huiskamer zan zorgcen· trum De Heegt . In een sfeervolle viering met zang door het bejaardenkoor wordt aan belangstellende oude· ren het sacrament van de zieken toegediend door pastoor Spijkers. Hiervoor worden de be· woners van de Heegt en de aanleunwoningen uitgenodigd, alsmede de ouderen van buiten het zorgcentrum.

EEN LEUKE MIS . .... Ze gingen wel niet elke zondag naar de kerk (dwz: ze gingen elke zondag niet) maar ze wilden toch voor de kerk trouwen, want "dat hadden ze zich altijd zo voorgesteld en dan Za 25-10 10 .00 u voelden ze zich pas getrouwd . " 19.00 u Maar dan wel "met een leuke mis" en dus niet met een of ander ouwedameskoor met van die latijnse liedjes. Dus zochten ze "ene leuke Zö 26-10 09.30 u pastoor, die echt modern was en niet zo eenWo 29- 10 19.00 u tje als die van pa en ma die het altijd over Za 01-11 10.00 u God had en andere dingen die al lang voorbij 19.00 u waren •• • Il Ze hadden het al helemaal rond, vertelden ze hem. Ze hadden namelijk ergens een duo van Zo 02- 11 09.30 u drie mensen gehoord; twee zangeressen en een ~o 05-11 19.00 u man met zo'n synthesizer, waar een heel orkest inzat. De liedjes die ze hadden gekozen * dienst in de kapel waren in het engels en één in het frans. + = t . v.-uitzending naar de Heegt Maar ze pasten zo mooi bij die dag en ze sloegen echt allemaal ergens op, want in bij · DOOPGESPREK: na elk liedje kwam "love" voor en heel dikHet eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden wijls "together". En helemaal aan 't eind op dinsdag 4 november 1997 om 20.00 uur in zou Theo iets op zijn saxofoon blazen, iets het parochiecentrum (Oude Klooster boven). van Marco Borsato . • •Zo wilden ze 't, zeiden Contactpersoon : Ans de Poot : Tel. 5323308 ze tegen de leuke pastoor, want het was HUWELIJKS- EN JUBTI.EUMVIERINGEN: toch "hun" mis. Toen de leuke pastoor voorzichtig uitlegde Opgave voor de di~nsten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: Tel . 5323190. dat "hun" mis wel in "onze" kerk was en dat (Graag bellen tussen 19.00 en 20.00 uur). er 's avonds op het feest in 't cafe geen kerkliedjes werden gezongen en ~r's morgens * Op zaterdag 18 oktober is er een viering dus geen cafeliedjes in de kerk thuishoorden van de JOP-groepen i.s.m. het Jongerenkoor en toen die leuke pastoor ook nog eens over Heesch-Geffen. die God en Jezus begon •••• toen zochten ze Het thema luidt "SAMEN OP STAP" een veilig heenkomen en trouwden ze enkele De jongeren en hun ouders, alsmede de gastweken later ergens in een kapel bij ene hele ouders zijn van harte welkom in deze viering lieve maar dove pater •••• Na afloop is er een speurtocht samen met het Hoe gaat het in onze parochie., ... ? Jongerenkoor Heesch-Geffen Wel, di e leuke pastoor, die hebben we hier * Op zaterdag 1 november is de Allerzielenin Geffen ••• viering in onze parochie. Hij heeft afspraken gemaakt met het dekenaat Het Gemengd Koor en de fanfare zullen de vie- Oss en omstreken, voor wat betreft kerkelijring muzikaal opluisteren, de kinderen kunke vieringen. Bij een mooie viering hoort nen het woordgedeelte volgen in de kindereen goede voorbereiding. Trouwparen worden kerk en de leden van de avondwakegroep veruitgenodigd om deel te nemen aan de huwezorgen de lezingen. Na afloop van de viering lijksvoorbereiding, waarin motieven om te houde we een stille tocht naar het kerkhof, trouwen voor de kerk, bouwstenen voor een waar lichtjes worden geplaatst. gelukkig huwelijk en de piechtigheid in de kerk ter sprake komen. 13

Zo 19-10 09 . 30 u Wo 22- 10 19.00 u Do 23-10 19.30 u


In overleg met de pastoor wordt de huwelijksdatum vastgesteld en wordt gekozen voor een eucharistieviering of gebedsdienst. Voor het samenstellen van de viering kunt u gebruik maken van een voorbeeldenboek dat op de pastorie aanwezig is . In dat boek bevindt zich een schema van de orde van dienst Koren, groepen, duo's of solisten dienen een binding te hebben met onze religieuze traditie en er rekening mee te houden dat ze een onderdeel van de liturgie zijn. Het is in de parochies van het dekenaat gebruikelijk dat het huwelijk gesloten wordt in de parochiekerk van de bruid of bruidegom of van een van de ouders. Een toekomstige vestiging in de parochie kan ook een reden zijn om juist in die parochie om een huwelijksviering te vragen. Ook het verrichten van vrijwilligerswerk in de parochie is een argument om daat te mogen trouwen. Het bruidspaar vraagt zelf doopbewijzen aan in de parochies waar men gedoopt i s. In de meeste parochies wordt er op zaterdag niet getrouwd .

LICHT EN WARMTE VOOR ELKAAR In Geffen is sinds enige tijd een werkgroep Kerk en Samenleving, die de maatschappelijke betrokkenheid van onze kerk een gezicht wil geven. Soms kan iemand bij geen enkele maatschappelijke organisatie terecht met zijn of haar probleem. Soms wil iemand niet naar een der-, gelijke instell ing, soms durft iemand dat niet. Onze werkgroep wil dichtbij mensen staan, die om een of andere maatschappelijke reden in nood zijn geraakt; die zi chzelf voelen. af· gl ijden en in de samenleving geisoleerd raken. Dat kunnen allerlei redenen zijn: verlies van een dierbare, verslaving, werkloosheid, verhuizing enz. Als werkgroep Kerk en Samenleving willen wij deze mensen het gevoel geven, dat zij er nog steeds bij horen. Dat hun welzijn ons bezighoudt . Dat wij - met onze eigen mogelij kheden - misschien iets voor hen kunnen betekenen , Wi lt u reageren, dan kunt u ons telefonisch bereiken : 5324311 of 5325328. Wilt u liever met pastoor Spijkers contact opnemen, dan kunt u hem schriftelijk bereik· 1 en op Kloosterstraat 2, 5386 Ag Geffen.

en kaal berooid horen bij het leven.

* Let goed op de vogels je hoort ze amper. Let goed op de dieren ze kruipen weg. Zie wat er gebeurt; we kunnen er van leren. Het wordt tijd ons terug te trekken en te schuilen bij elkaar,

* Steek je neus eens buiten en voel aan den lijve dat het koud wordt. Kijk eens naar de lucht en zie met eigen ogen dat het vroeg donker wordt. _Zie wat er gebeurt; we kunnen er van leren. We zullen voor elkaar licht en warmte moeten zijn. Werkgroep Kerk en Samenleving.

9'f DIERENSPECIAALZMK&VEEVOEDERS A,a

Tt

B. de Kinderen v.o.f.

Jl

Molenstraat 32, Geffen Tel. 073 532 55 51

POMPOENWEDSTRIJD Prijswinnaars: lM. van Griensven, Vinkel 41.2 kg 2Nicky v.d. Venne, Vinkel 35.8 kg 3Janny v.d. Ve nne, Vinke l 33.8 kg Voor de komplete uitslag kunt U in onze winkel terecht .

HERFST Kijk goed naar de bloemen ze verwelken. Naar het blad het verkleurt. Naar de takken ze worden kaal , Zie wat er g·ebeurt; we kunnen er van leren. Mooi getooid 14

Attentie: de wintermaanden staan weer voor de deur, denkt U ook aan de diertjes buiten!! Anita & Bart de Kinderen.


yi e,>1

O\,"<"i

lil'Î>tneh ée

Kom snel naar if~, tji\~de Keurslager en haal de --~ <'"'

actiefolder!

1

•-

Hierin vindt u alle informatie hoe u in aanmerking komt voor veel voordeel ·:· '·'"".!~ •. én kans maakt op prachtige prijzen.

""';~::·1:·

.,;! _3·~-

1 .,

3 bief-

stuKKen

-,

Deze acrie loop tot en mee 15 november 1997.

Geldig van 13 t/m 18 oktober 1997

Keurslagerij

VANTUVL KEURSIAGER

KLEDINGVERKOOP VINCKEN EN EUROl-l>DE IN ZORGCENTRUM DE HEEGT Er is weer kledingverkoop in De Heegt. Op 29 oktober is euromode in huis, daarvan begint de verkoop om 14.00 uur en de modeshow om 14.30 uur. Als u nog wat nodig heeft u heeft nu de keuze uit twee bedrijven.

Dorpstraat 26 · 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

HANDWERKVERKOOP ZORGCENTRUM DE HEEGT Op zondag 9 november van 10.00 tot 12.00 uur in de huiskamer van Zorgcentrum De Heegt. Er zijn weer vele verschillende artikelen gemaakt door bewoners en vrijwilligers . Ook is er een loterij en de koffie met wat lekkers. Tot ziens op zondag 9 november.

Tot zien in Zorgcentrum De Heegt Petra Bakker

JOSE KENNIS Euro Mode, Valkenswaard organiseert voor u een

f>l)DE-VERKOOP-SHOW met gratis loterij

WOENSDAG, 29 OKTOBER 1997 Locatie: "Zorgcentrum De Heegt" Aanvang modeshow: 14 .30 uur Verkoop van: 14.00 tot 17 . 00 uur Wij presenteren u tijdens onze modeshow de nieuwste najaars- en wintercollecties en organiseren in de pauze een leuke loterij met mooie prijzen. U bent van harte welkom. Tot ziens! Jose Kennis.

GEZOCHT GEZOCIIT GEZOCIIT GEZOCHT GEZOCHT Hallo. mijn naam is Petra Bakker en ik ben aktiviteitenbegeleidster in zorgcentrum De_ Heegt . Ik ben op zoek naar vrijwil~~gers die het leuk vinden om mij te helpen biJ verschillende aktiviteiten op vaste dagdelen. Hèt gaat over koken/bakken op vrijdagochtend meer bewegen voor ouderen op donderdagochtend en zingen op de maandagmiddag. Z~u jij mij willen helpen en heb je tijd en vind je het leuk om met oudere mensen om te gaan neem dan kon takt met mij op,· Ik ben op woensdag en vrijdag de hele dag in de Heegt aanwezig. Tot ziéns Petra Bakker 15


PERSBERICHT

ZAKJESAKTIE

Een kijkje in het museum van 'Oorlog en Vrede'

In de week van 20 okt. OSS, 2 oktober 1997 19 september was het precies 53 jaar geleden dat Oss werd bevrijd, In andere gedeelten van Brabant duurde de strijd tegen de Duitse overheerser echter onverminderd voort.Onder meer in Overloon hadden hevige gevechten plaats. Wie meer wil weten over deze en andere slagvelden en over het verloop van de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, kan deelnemen aan de busrit die De Werkende Mens, h i storische kring voor Oss en omgeving, 25 oktober verzorgt naar het museum in Overloon. Deelnemers aan de busrit van sticht ing De Werkende Mens nemen eerst deel aan dè één uur durende rondleiding door het museum, Daarna resteert er een uur om het terrein zelf te bekijken. Dit is zeker de moeite waard, omdat het museum voor een gedeelte op het slagveld zelf is gebouwd, En dat heeft z'n sporen nagelaten: zo zijn er onder meer nog restanten van loopgraven te zien. Het staat bekend als het Oorlogsmuseum, maar het museum in Overloon besteedt ook in ruime mate aandacht aan vrede. Er wordt gepoogd aan te geven welke lering er kan worden getrokken uit de lessen die de oorlog ons heeft geleerd, Nieuw bij het museum is de overdekte hal, waarin legervoertuigen staan uitgestald, Beschermd tegen weersinv~oeden kunnen de tanks, vrachtwagens, jeeps en dergelijke door de bezoekers worden bekeken.

houden wij onze jaarlijkse zakjesaktie. Wij rekenen op uw bijdrage voor het dorpsblad Torenklanken.

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken die onze gouden bruiloft tot een echt feest heeft gemaakt. Ondanks dat we geen aankondigingen hadden verstuurd hebben we vele felicitaties gekregen. In het bijzonder een woord van dank aan onze kinderen, kleinkinderen, vrienden en buren; aan Burgemeest er Netten, pastoor Spijkers, het ziekencomité De Schakel en de Pompzwengels. Allemaal hartelijk dank, we kunnen terugzien op een onvergetelijke dag. Theo en Liza Bijveld van Rooy Vlijmdstraat 6

De Werkende Mens verzorgt de busrit, in samenwerking met museum Jan Cunen in Oss. De bus vertrekt om 9.30 uur bij het gemeentehuis van Oss aan de Raadhuislaan. Naar verwachting is de bus om 13.30 uur weer terug in Oss. Met het oog op een goede organisatie van de tocht vragen wij deelnemers om vooraf (telefonisch) aan te melden. Betaling kan bij vertrek gebeuren. Alvast tot ziens! Datum: Plaats: Tijd: Aanmelden: 11 1 Kosten :

16

25 oktober verz'amelen voor het gemeent·e· huis in Oss van 9.30 uur tot 13.30 uur tot uiterlijk 17 oktober b~ museum Jan Cunen, tel. 041262 93 28 fax 0412 - 62 93 35 donateurs van DWM (en hun introducés) betalen voor de busrit f 12 . 50; niét-donateurs betalen voor de busrit f 15, - -. Kinderen onder de twaalf jaar f 10,-- .

Pastoor vd. Kampstraat 1a 5386 AH Geffen Telefoon (073) 532 25 70 Fax 5322539


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u

*uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

~"0\'l.0-nqtE>e

aebezt de gzaab

K' ""è>-::;;:;.r;,'ó

~~ (,>

·.

1

1

1

.

.

. ..

..MJX~ELAARDU EN AsstJ~~IIËN

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

■ ÁAN-fVERKOOPEN

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

Ht!UR/VERHULJR ·

,,

ADVISERING

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde

VoERZEKERINGEt',J . •

makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

·,lflNANCIERINGEN

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZAOEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Bouvvbedrijf

"BROOLJS"

Heestersevveg 28 • •

NIE UWBOUW ONDERH OUD

• RENOVAT IE • V ERBOUWINGEN

53B6 K T Geffen Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


APOTHEEK GEFFEN APOTHEEKALFABET BCD ...... .

te stoppen met het gebruik van het geneesmiddel. Overleg van te voren met uw arts of apotheker. U kunt bij vragen of onduidelijkheden over bijwerkingen van uw geneesmiddel informeren in de apotheek .

Bis van Bijwerking Elk geregistreerd geneesmiddel is voorzien van een bijsluiter. Hierin staat informatie over zaken als samenstelling, toepassing, gebruik tijdens zwangerschap en de dosering van een geneesmiddel. Ook is in elke bijsluiter een rubriek over bijwerkingen opgenomen. Wat zijn bijwerkingen nu eigenlijk? Een voorbeeld. Veel mensen drinken 's avond koffie. Sommigen kunnen vervolgens moeilijk in slaap vallen. Dit heet een bijwerking. Bij geneesmiddelen kan dit ook voorkomen. Uw dokter schrijft een mi ddel voor omdat u ergens last van heeft. Dit geneesmiddel zorgt ervoor dat de klacht overgaat of dat de symptomen verdwijen. Maar bijna alle geneesmiddelen hebben naast de werking waar voor het voorgeschreven is, ook andere werkingen die niet bedoeld zijn. Zo zijn er verschillende pijnstillers die maagklachten geven. Gebruik van bepaalde bloedrukverlagende medicijnen kunnen de eerste dagen hoofdpijn veroorzaken. Tijdens de jarenlange ontwikkeling van het geneesmiddel wordt naast de werkzaamheid ook gekeken naar bijwerkingen. Of het geneesmiddel uiteindeli jk geregistreerd wordt en gebruikt kan worden, hangt af van een juiste verhouding tussen werking en mogelijke bijwerkingen. De rubriek bijwerkingen in een bijsluiter i s een verzameling van allerlei e ffecten die bij het gebruik van dat betreffende middel kunnen, maar zeker niet hoeven op te treden. Het is belangrijk om te weten dat in een bijsluiter alle bijwerkingen worden vermeld die ooit zijn waargenomen. Ieder mens kan anders op een geneesmiddel r eageren. Daarom kan een bijwerking bij de ene persoon wel en bij de andere niet optreden. Soms kan het voorkomen dat een bijwerking optreedt die niet wordt genoemd in de bijsluiter. Wanneer een duidelijke relatie is te leggen tussen deze 'nieuwe' bijwerking en het gebruik van een bepaald geneesmiddel dan is het verstandig om dit in de apotheek te melden. Samen met de apotheker wordt de bijwerking bespoken en genoteerd. Vervolgens wordt deze nieuwe bijwerking doorgegeven aan het LAREB , Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen. Op deze manier worden nieuwe bijwerkingen wereldwijd geregistreerd. Het is niet verstandig, als u denkt last te hebben van een bijwerking, zonder overleg

18

Admini stratie Iedere dag worden de recepten van de voorgaande dag opnieuw gecontroleerd door een ass i stent en apotheker om er zeker van te zijn dat het juiste geneesmiddel is afgele¡ verd. Recepten worden in iedere apotheek minimaal zes jaren bewaard. Meestal krijgt u uw medicijnen mee zonder te betalen in de apo_theek. Aan het einde van de maand krijgt u een rekening thuis gestuurd of de kosten worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraars. Deze admjnistratieve handelingen zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Hier heeft een apothekersassistent dagelijks mee te maken. Belangstelling? Heeft u een zoon of dochter die belangstelling heeft voor het beroep van apothekersassistent of apotheker dan kan hij of zij te allen tijde eens langs komen voor een gesprek of misschien zelfs een dagje meelopen met de dagelijkse praktijk,

R,J,B, Braakhuis, apotheker

DANKBETUIGING De afgelopen jaren zijn voor ons zakelijk gezien succesvolle jaren geweest. Dit hebben wij niet alleen aan onszelf maar ook zeer zeker aan u te danken . Graag zouden wij langs deze weg iedereen hiervoor hartelijk dank zeggen. Cafe zaal 't Haasje Adriaan - Zus Erny - Anja Daisy de Haas

IiUIDVEQZOQCING

Qia van Nistelrooy Pct.er v~n Crinsvcl\slraal 6 • 5186 l'lX Cc/Ten . lel (071) 512 27 0'2


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

accountants

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

REGio_Aw BANK #1 DE

BANKIER

DIE

JE

KENT

voor bemiddeling van: Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

V

* privé-rekeningen met

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

* *

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat.

* * *

U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

Openingstijden: Maandag ,voensdag donderdag 09. 00 - 1 7.30

uur Dinsdag- en v,-ijdag 09. 00 - 19. 00 1m1· Zaterdag 10.00 - 13.00 uw· en op afspraak. Middagpauze van 12. 15 - 13.15 1L1t1:

M.J.M. v.d. Akker

lil;. . ;;--•·

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beJeggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel. : (073) 532 32 64

meer verstand van verzekeren

Tonny Jansen

D[ GOUDEN L[[UW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

PEDICURE T. Ketelaars-cl. NistelroolJ Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 41 ll.

Rijwielen

Taxi

Tankstation

-Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Official Service Dealer

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

• • • • • •

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens Uitdeuk en spuitwerk APK keuringen Autowasserette Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

Vanaf heden MOB1L Autobrandstoffen

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* PLANTEN

* GRAFSTU KKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073} 532 51 50.


v. Nistelrooy

aanleg/uitbreiding antennesystemen Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

reparatie tv /video

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

* In- en verkoop tractoren

iuNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraa_d

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

HYPOTHEKEN PENSIOENEN

WIE WAT WANNEER OKTOBER 17+19 Geffes Volk, 'Kinderen van het volk' 20.15 uur 16 KVB, thema avond poppenhuismuseum Heesch 16 Geffes Volk, 'Kinderen van het volk' voo voor zieken en ouderen, 13.30 uur 16 KPJ, oud papier route 1 16 KVO/KVB, avond verzorgd door drogister~ Henk vd Doelen

18 Opening JOP jaar in samenwerking met het Jeugdkoor Hees(h¡-Geffen 23 Parochieavond voor de vrijwilligers. 26 Ponyclub De Vlierefluiters, rommelmarkt op eigen terrein (Broekstr. 7 in Geffen) 10.00- 16.00 uur 28 KVO, uitwisseling met afd. Liempde 31 KPJ, oud papier route 2

NOVEMBER 01 Buurtver. De Vier Winden, prominenten play-back show in de Bonkelaar, aanvang 2.30 uur (kaarten verkoop bij Videothee~ Willy Egelmeer aan de Dorpstraat)

01 20

Allerzielenviering

04 KVB, v. Vugt Her pen bezoek cateringbedr. 11 KVO, de steenslij per Gerard Wolters komt vertellen over het bewerken, dragen en de waarde van de geneeskundige werking van stenen

12 Gezamenlijke ziekenzalving 16 Ponyclub de Vlierefluiters, Muziek-wedstrijd op eigen terrein (Broekstr . 7 te Geffen) 12.00 uur 18 Buurtver. De Vier Winden kaarten bij 't Haasje, aanvang 20.00 uur 20 KPJ, oud papier route 1 27 Holiday on Ice 28 KPJ, oud papier route 2 29 KVB, Sint voor de kinderen

29 Gezinsviering DECEMBER 02 KVO, bezoek aan de Marcienne fabriek en de kerkstmarkt in Dusseldorf 03 Buurtver. de Vier Winden, sinterklaasmiddag

03 Adventsmeditatie in de kapel 10 Adventsmeditatie in de kapel 14 Ponyclub De Vlierefluiters, Speiletjeswedstrijd op eigen terrein (Broekstr. 7: te Geffe¡n, 12 .00 uur 16 Buurtver. De Vier Winden, bloemschikken aanvang 20.00 uur bij 't Haasje