Torenklanken 1997 - nr 15

Page 1

35e jaargang

I

nummer 15

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

1

oktober 1997

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~-~~-~~~~~

GEFFES VOLK PRESENTEERT "Geffes Volk" brengt binnenkort het toneel spel "Kinderen van ons volk" van Antoon Coolen. Een spel van het land in 5 bedrijven, gespeeld in het dialect . Marie, de dochter van de Verbernes, is drieentwintig. Haar ouders vinden het tijd worden dat ze gaat trouwen. Maar Marie kan geen keus maken. Ze moet kiezen tussen Giel Sleegers en Godefrides van Den Breemortel. "Da gevreij me twee" kunnen haar ouders niet goedkeuren ..... ~zoiets heeft geen pas". De pastoor moet maar eens praten met Marie. Ook de pastoor vindt dat Marie moet kiezen. "Witte ge wel, dat van wa' ge nou doet, da doar veul lelikke twist en troanen van kunne kommen en nog ergere dingen!" Marie kiest, maar voor één van de twee mannen wordt de keuze nooit duidelijk . En de pastoor krijgt gelijk. De spelers hebben o.l.v. Beppie van Zutphen, met veel enthousiasme, hard gewerkt. Het resultaat zal zijn dat U als publiek een leuke voorstelling gaat zien. Tevens bestaat onze club 12.½ jaar en zullen er na afloop van de premiëre 3 jubilarissen gehuldigd worden. Het doet ons genoegen om u uit te nodigen, voor een van onze voorstellingen op 12, 17 of 19 oktober a.s . in zaal "De Gouden "Leeuw" te Geffen . Telkens om 20.15 uur. Entree f7,50. Op 16 oktober spelen we speciaal voor ouderen en zieken een extra voorst elli ng om 13 . 30 uur tegen een verl aagde entreeprijs van f6,00 . Geffes Volk p.a. H.v. Bergen Berkenboog 23 5386 GB Geffen Tel , 5323940

GEFFEN 700 OPROEP aan alle Geffenaren om zichzelf of bekenden aan te melden voor een groots opgezette kunsttentoonstelling, die uitmondt in een veiling op de officiële jubileumdag 4 oktober 1998. De verkoop van de kunstwer~en vindt dan plaats tijdens een Middeleeuwse brunch en staat onder leiding van een deskundige veilingmeester, U hoeft niet persé een kunstenaar te zijn om hieraan deel te nemen; het gaat ons erom om zo uitgebreid mogelijk bijeen te brengen van wat er in 700 jaar Geffen gegroeid is aan creativiteit, Dit is DE KANS om u eigen werk aan een groter publiek te tonen en zo misschien wel tot het volgende eeuw feest geschiedenis te maken!!! Kunstwerken die daarvoor in aanmerking komen worden vanaf november op een publieksvrïendelijke manier gepresenteerd in de etalages van verschil lende Geffense winkeliers. I n overleg met de kunstenaars wordt het openingsbod (minimumprijs) vastgesteld. De meeropbrengst van de kunstwerken komt ten goede aan een te schenken glas-in-1ood raam voor onze r,ar?chi~kerk. Dit is ~e~ project van de Stichting Geffen 700 in samenwerking met de Monumentenzorg . DOE MEE! ! ! ! ! Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 november opgeven bij : Marijke Peters, Pastoor v . d . Kampstraat 15, t el. 5323856 en bij Lies van Druenen, Broekstraat 8a, tel . 5324317. 1


part centrum Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

CfiJV

Al 1ien1allen jaren een verirouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwa me medewerkers. zijn actief in: het bouwbedrijf - de projectontwikkeling hetvastgoedbeheer het keukencentrum de timmerfabriek·

Vooral

uw feesten en partijen.

Grootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn allijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. {0344) 61 35 94

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Kerkstraat 5 Geffen

* Hypotheken * Adviezen

WIHABO 't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54

DRUKKERIJ Heesterseweg 13

:\ cAFÉ D~

o4

~

Elzendreef 1 5386 G: Geffen

Q~ ~

MARGRIET meubelstoffeerderij M agriet toonbankverkoop

Voor ontspanning nauw inspanning

Ook voor kinderfeestjes

..

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 4 1 88

· Onderhoud en reinigingsmiddelen voor a lle meubelen - Polcythers en Schuimen · Ritsen, Knopen en Knoopvormen · D iverse Coupons · Passementen

Kloosterstraat 9- 13 5386 AR Geffen. Telefoon (073) 532 17 27

Fax

(073) 53218 82

5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fox: (073) 532 47 95 Voor o l uw fam ilie- verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum b ij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitat iepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u b ij ons terecht.

NIEUW: kleurencopieën en kleurenprinten tot A3


........ ..,.,. .. CARNAVALSVERENIGING 'DE NAKOMERTJES' ,.•to,,,•' _,

~

.

G'. '•

,/·

In navolging op het overweldigende succes van~vorig jaar (een deelname van 15 teams) organiseert Carnavalsver. "De Nakomertjes" uit Geffen ook dit jaar weer haar jaarlijkse quizavonden. De avonden zullen gehouden worden op maandag 27 oktober 1997 en donderdag 30 oktober 1997 in de grote zaal van "Gouden Leeuw" aan de Dorpsstraat 5 te Geffen telkens aanvangende te 20.00 uur. Ingeschreven kan worden door onder andere: verenigingen, clubs, vrienden families, buurtverenigingen etc. met teams van 4 personen en 1 reserve. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig per team f .25 .- De sluiting inschrijving is op 18 oktober 1997 Ingeschreven kan worden zowel schriftelijk als telefonisch bij C. Schuurmans, Bredeweg 59 5386 KN Geffen. Tel. 873-5321702 na 20.00 uur. De onderwerpen zullen onder andere ziJn: Muziek, Radio, TV en Film, Allerlei, Biologie.

Reis Lourdes Ik, Michael van Lokven, ben zeventien juli mee naar Lourdes geweest. Heb het heel goed en fijn gehad, het was weleens heel emotioneel. Ben veel met Engelsen omgegaan, dat was buitengewoon. Tevens wil ik het Lourdes comité bedanken die dit voor mij alles geregeld hebben om mee te kunnen gaan. Heel veel gezien, goed eten en drinken het was fantasties en heb heel erg ervan genoten. ffierbij wil ik ook de mensen bedanken die mij naarde trein gebracht en afgehaald hebben. Bij deze wil i k aan het comité zeggen dat het voor mij voor herhaling vatbaar is. Hartelijk dank Michael van Lokven Vriendelijke groeten, Lourdescomité Geffen/Vinkel

MLZIEKVERENIGING ,.\Villen Is Kunnen" 'effen

De voorronden worden gehouden op 27 en 30 oktober 1997 met aansluitend op 30 okt. 1997 de finale. Wij hopen evenals voorafgaand jaren weer veel teams te kunnen mogen schrijven. Het Bestuur.

LOURDES WERK NATIONALE BEDEVAARTEN Langs deze weg willen wij in het bijzonder enkele bedrijven hartelijk bedanken voor hun financiële ondersteuning. Dankzij hun gift kunnen wij vele mensen een helpende hand toesteken. Stukadoors. bedrijf Romme, Bloemenshop van der Doelen, Kees en Anita van Venrooy, Apotheek Geffe/Nuland, N.A.S., V.O.F. de Kinderen, Rabobank Maasland, Jansen Rijwielhandel, Café 't Haasje, Leo Kappen (Vinkel) A:;.M:;.S. Smits (Vinkel), Wihabo (gratis drukwerk), Pastoor Spijkers. Hiervoor onze hartelijke dank!!!!!!!!!!!!! Dankzij deze mensen hebben we op 17 juli jl. Michael v . Lokven naar Lourdes kunnen laten gaan, hieronder volgt een berichtje van Michael'.s reiservaring.

W.I.K. NIEUWS

Effe naar Geffe is weer achter de rug. Wij als muziekvereniging WIK kunnen terug kijken op een geslaagde boerenmarkt. Ondanks de regen 's-morgens heeft WIK toch een zonnetje laten schijnen tijdens de mis door het geven van een mooi miniconcert. Na de muzikale wandeling over de boerenmarkt was het tijd voor de bezetting van onze kraam. Het 21-spel liep zoals andere jaren weer als een trein, onze kraam werd goed bezocht en veel mensen hebben weer een prijs in de wacht gesleept. De enige echte WIK muzieknoten konden niet op tegen het succes van het 21-spel. wellicht volgend jaar wel11 Wij danken iedereen voor de belangstelling aan onze kraam en zien u graag weer tijdens onze volgende activiteit . PR-commissie WIK.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Weggelopen Persische poes, langharig. Molenstraat 14a, tel. 5321027. 3


Il

J. van HER PEN bv 073 - 532 32 77

Il A'A.

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud bouwmachines

Voor of uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

* mestdistributie Stucadoors- en Afbouwbedrijf

v. Empel

Autobedrijf P. off. CITROËN sub~dealer

A.H. Rom me b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

®\.;:J ~

Tel. (073) 503 17 86

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJEIN

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tel., (073) 532 46 58

~

~

Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Q

f"Ä\

Voorhet vervangen van ritssluitingen, in-ofuitleggen, korterof/anger maken van kledingstukkene.d kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel}, 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

"BENILDA" Kleding ver-en reparatiewerk, tevens verkoop vangaren en ritssluitingen: Molenberg6

tel.(073) 532 48 50 Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT (0412) 63 40 31 De accountants, belastingadviseurs en juristen von ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen groag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te staan. Wilt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuislaan 105, tel. (04 12) 63 40 31.

A.CCOUMTANTS. BELASTINOA.OVISEURS • J URfSTEN

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenbaog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, tel. (073) 532 25 86

Ma t/m za: 09.00 - 12.30 uur andere tijden op afspraak.

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18

Bedrijvenweg JO

5386 ZO Geffen

5386 KA Geffen

Tel. (073) 532 29 81

Fax. (073) 532 2 1 89

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


EFKES BUURTE MÈ Antoon v.d. Doelen (45 j.) "Een verzekerings- en hypothekenwinkel zou je het kunnen noemen, met een diversiteit aan producten ••••••• " Zo betitelt Antoon v.d. Doelen zijn onderneming, die heel breed adviseert op het gebied van verzekeringen, pensioenen, hypotheken en belastingvrij sparen. Ze werken met alle grote banken, verzekeraars en bouwfondsen en hebben zodoende een scale aan keuzemogelijkheden. Ze kunnen de klant op maat bedienen! Onlangs betrok Antoon een nieuw pand aan de Kloosterstraat: het voormalige 'pakhuis' precies tegenover de boerderij waar hij geboren werd. Op de hoek Bredeweg staat de woning waar Antoon opgroeide, dus is hij op een vertrouwde plek terecht gekomen . Een met sfeervolle kleuren ingericht kantoor is de kern van het bedrijf, dat bemand wordt door Antoon en zijn vrouw Erna, Theo v.d . Biezen, Anny Vos en Clarien v.d. Heyden. Samen willen ze hun winkel laagdrempelig houden. "Iedereen kan er te allen tijde binnen lopen voor gratis advies, schade e.a." zegt Antoon. "Daarom zijn de openingstijden elke dag van 08.30 u - 17.30 uur. Antoon loopt al zo'n 25 jaar mee in de business. Na een HAVO- studie en avondcursussen begon zijn loopbaan op de Ned. Kredietbank in Oss. Al gauw werd hij gevraagd op de Rabo· bank in Nuland, waar hij als 26-jarige al de leiding had op de afdeling Verzekeringen. "Ik wilde altijd al graag zelf i ets beginnen' vertelt Antoon, "vooral ook omdat ik gewend was om met meerdere maatschappijen te werken· En zo begon Antoon in 1993 met een eigen kan· toor in zijn garage. Dat groeide uit zijn jasje en daarom is hij nu heel tevreden met de nieuwe lokatie . Zijn klantenkring bestaat uit bedrijven, zowel als particulieren in Geffen en omgeving. "Het leuke van verzekeren is de omgang met mensen. Ik wil dat graag op een Geffense manier doen" vindt Antoon. "Zoals ik het voor mezelf zou doen, zo adviseer ik ook mijn klanten". Antoon kent veel mensen en hun si- 1 tuaties. Naast zakelijkheid komt soms ook een stuk emotionaliteit om de hoek kijken bij belangrijke beslissingen. "Ik ben begaan met mijn klanten!" "De mensen" zo ervaart Antoon, "beseffen amper wat ze voor risico 's lopen bij b.v. overlijden van een van de partners. Als er in de familie iets gebeurt gaat men vaak alles op een rijtje zetten. Ook jeugdigen vinden verzekeren een ver-van-hun-bed-show. De overheid legt tegenwoordig veel meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf neer. Noem b.v. maar de Nabestaandenwet en de pensioensaanvullingen. De huidige AOW komt onder druk om-

dat er meer uitkeringsgerechtigden zullen konen tegenover werkenden . Men stimuleert tot ianvullend pensioen en de bedrijfsspaarregeling is te combineren met het pensioen. Ook gezinsrechtsbijstand is in trek: zo'n 70% van de mensen zijn hiervoor verzekerd, hoewel op een dorp de verdraagzaamheid (gelukkig!) nog hoog is". Moet je nu tegenwoordig alles verzekeren? "Ik zou zeggen: wat je zelf niet kunt dragen of kunt overzien!" Hoe zit het met de huidige lage hypotheekrente? "Daar kun je geen peil op trekken" zegt Antoon, "dat hangt af van de economie. Een goed advies voor starters is meestal een langere rente-vast periode, maar het geven van een renteadvies is heel gevaarlijk. ~ensen zouden zich ook vaker af moeten vragen of de vorm van hun bestaande hypotheek nog goed is. In sommige gevallen is het zeker de moeite waard om te overwegen hun hypotheek om te zetten. Van de nieuwe lokatie is een deel verhuurd aan de Stichting Reik elkaar de Hand en aansluitend aan het kantoor is nog een ruimte vrij. Dat zou Antoon graag verhuren aan b.v. een accountant of belastingadviseur. Invullen van belastingformulieren en adviezen op dat gebied zou een goede wisselwerking kunnen zijn met de verzekeringswinkel. Op 11 juli jl. hield Antoon reeds Open Huis met veel gasten en muzikale omlijsting door "D'n Broeilihoop". Ik kan u 'verzekeren' dat Antoon er geen broei lihoop van maakt, want hij is als adviseur heel rustig en gedegen bij mij overgekomen. Veel succes!

DANKBETUIGING De joppers vau 1996 willen Bosch v. Erp bedanken voor de priJSJes die ze hebben geschonken op onze afsluitings· avond. Tinie en Mien v.d. Doelen voor de bloemen. Jo en Anja v. Drunen voor de smakelijke barbeque. Hartelijk bedankt ook namens alle gastouders.

GEZOCHT Pony of paaru waar ik een keer in de week op kan rijden. Liefst zadelmak en in Geffen. Weet je iets of heb je zelf een pony of paard. bel. dan.: 073 - 532 10 63 Evy v. Laarhoven (11 j.) p.s. Ik heb al 4 jaar rijles.

5


Laat haar maar passen: hij kan pinnen. Steeds meer ondernemers bieden hun

service ook voor snelheid en veiligheid.

klanten de mogelijkheid om te betalen via

U heeft dus minder in uw kas. En geld is niet

de betaalautomaat.

meer dagen onderweg. Bovendien is de

En dat is niet alleen extra betaalgemak voor

betaalautomaat ideaal in combinatie met de

uw klanten.

Rekening Coulant van de Rabobank en

Als ondernemer heeft u er zelf ook

Telebankieren.

ontzettend veel gemak van. Want de betaalautomaat staat behalve voor betaal-

Bij de dichtsbijzijnde Rabobank vertellen ze u er graag het fijne van.

Rabobank Het Maasland Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren- Kessel, Oijen en Vinkel

6


GEFFEN:

nen. Maar net zoals de priesters kunnen z1J wel met U bidden en U nabi j zijn als zich een noodsituatie voordoet .

KERK EN SAMENLEVING

Wanneer U de dienstdoende pastor wilt bereiken tussen 20 . 00 uur 's-avonds en 08 .00 uur 's- morgens, belt U het St. Anna ziekenhuis VEEKENDDIE'NSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 uur Zondag 09.30 uur (0412-621911). Van de portier krijgt U het NULAND : Zaterdag 19 .00 uur Zondag 10.00 uur telefoonnummer van de bereikbare pastor. Met VINKEL: Zaterdag 17 . 30 uur Zondag 11.00 uur hem of haar maakt U verdere afspraken o.a. over het ve rvoer . LITURGISCHE KALENDER: Omdat de dienstdoende pastor beschikbaar is Wo. 01-10 19.00 u * Woord-Com.dienst met Ans voor alle 18 parochies van het dekenaat en hij/zij niet overal de weg kent, en soms Schutte zelf geen vervoer heeft, gaan wij ervan uit Za. 04-10 10.00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor dat de aanvrager van de pastorale zorg het 19 . 00 u Gezinsviering mmv Kinder vervoer regelt. Het kan zijn dat U een taxi koor stuurt of zelf de pastor afhaalt van en teZo . 05-10 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor rugbrengt naar zijn thuisadres. Wo . 08-10 19 . 00 u * Avondmis Tot slot nog enkele opmerkingen over de beZa . 11- 10 10 .00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor diening/ziekenzalving. 19.00 u Viering met de diaken rnmv Passe Partout(+ kin Wanneer men zich plotseling in een crisissituatie bevindt; vaak niet meer aanspreekbaar derkerk) is; kan pastorale bijstand gewenst zi jn, Zo. 12-10 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor maar het is niet vanzelfsprekend dat het saWo. 15-10 19 . 00 u * Avondmis crament van de ziekenzalving wordt toege*=dienst in de kapel diend . De dienstdoende pastor kan overleggen + = t.v.-uitzending naar de Heegt met familieleden welke vorm van pastorale nabijheid gekozen wordt op dat moment. DOOPGESPREK: De ziekenzalving is voor zieke mensen die Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden dit sacrament bewust kunnen en willen beleop dinsdag 7 oktober 1997 om 20.00 uur in ven. Zij zijn ernstig zi ek of hoogbejaard en het par ochiecentrum (Oude Klooster boven). iedere parochie zal zijn best doen om deze Contac t persoon: Ans de Poot: tel . 5323308. mensen tijdig te voorzien van de ziekenzalHUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: ving, zodat hieruit kracht en genade geput Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel kan worden tijdens het ziekteproces en het bij Trudy Wijgers: tel. 5323190 verdere leven. (Graag bellen tussen 19.00 en 20.00 uur) . Het dekenaat Oss hoopt met deze gezamenlijke bereikbaarheid aan alle parochianen va n het DEKENAAT OSS REGELT DE BREIKBAARHEID VAN dekenaat een goede dienst te bewijzen, en de PASTORES OPNIEUW pastorale hulpverlening , ook 's-avonds e n 'sWerd vroeger iemand plotseling ziek en wilde nachts, gaande te houden. men nog bediend worden: dag en nacht was er ZIEKENZALVING IN IRJIZE DE HEEGT. iemand van de pastorie beschikbaar. Zo is Op woensdag 12 november a . s. om 15.00 uur dat lange tijd gegaan. Maar gaandeweg is dit wordt weer de jaarlijkse gezamenlijke ziekeneen probleem geworden met name in de avondzalving gehouden in de huiskamer van zorgen nachturen. centrum De Heegt. Het dekenaat heeft zich hi erover beraden, In een sfeervolle viering met zang door het want wat een parochie niet alleen kan, kan bejaardenkoor wordt aan belangstellende ouwel door samenwerking . Daarom hebben de pasderen het sacrament van de zieken toegediend tores van het dekenaat Oss met ingang van 1 door pastoor Spijkers. Hiervoor worden de be¡ september a. s . een gezamenlijke bereikbaarweners van de Heegt en de aanleunwoningen heidsdi enst in het leven geroepen. uitgenodigd, alsmede de ouderen van buiten Vanaf 's- avonds 20.00 uur tot de volgende het zorgcentrum. morgen 08 .00 uur is telkens een van hen bereikbaar voor het hele dekenaat. MISDIENAARS Dat zijn niet alleen de priester in het deMaar liefst 25 nieuwe misdienaars hebben kenaat, maar ook de diakens en de pastoraal zich aangemeld om te assisteren in de viewerkenden. ringen. Deze jongeren uit groep 7 en 8 van Als er zich ergens in het dekenaat een cride basisschool zullen dienen in de vieringen sis voordoet, waarbij pastorale bijstand ge- op woensdagavond en zaterdagmorgen in de kawenst is, kan via de portier van het St. An- pel, in gezinsvieringen en huwelijksvierinna zi ekenhuis de dienstdoende pastor opgegen. Ze krijgen van contactpersoon Tonny van roepen worden. Zoals U weet mogen diakens en Erp een lijst met alle beurten . pastoraal werkenden niet het sacrament van Hou goed in de gaten wanneer je aan de beurt de zieken, ook wel bediening genoemd toedie- bent! Als je niet kunt, dan graag ruilen met 7


eerst geholpen worden . Dat betekent dat je je talenten en je tijd vrij moet maken voor de evenmens. Solidariteit betuigen aan anderen die tegenslagen krijgen. Het grote Boek 25 JAAR K.B.O. van de solidariteit is het de Bijbel. Het is geen dure plicht om die regelmatig te raad(Uit de toespraak van dhr. Wintels in de plegen, maar je wordt er een goed en geluk~ -: viering t.g.v . het 25 jarig bestaan van de kig mens van. Kath . Bond voor Ouderen). Een Katholieke Bond voor Ouderen kan alleen • • . Onze generatie is vertrouwd opgegroeid maar herkenbaar katholiek zijn als het~bond met de vele vormen van het Rijke Rooms Leven is van katholi eke ouderen. Van ouderen die hoogmissen, processies, retraites, biechtsolidair zijn met elkander in voor- en tegen· stoelen etc. Maar er is in 25 jaar veel verspoed. Dat is een mooie opdracht voor beanderd in de kerk, in de geloofsbeleving i n stuur en leden. Je hebt er je handen aan vol het sociaal-maatschappelijk leven. Normen en en meer dan alleen je handen. Vele handen waarden zijn sterk aangetast. De mens en de maatschappij is in hoge mate individueel ge- maken licht werk , vooral als het gebeurt in goede samenwerking en eerlijke vriendsth~p . worden. En dat wens ik de KBO van harte toe . Hoe is met de oudere mens in die veranderin-, gen? Ouderen groeien in aantal en worden steeds maar ouder, Het beeld van de oudere als een 'hulpel oze zwakke mens' is omgeslagen naar het beeld van 'vitale, zelfstandig thuis wonende ouderen' die van alles ondernemen •• • Ouderdom heeft er een 4e levensfase bij gekregen, die tijd geeft om van die ouderdom te genieten, Recreatie, fietsen, reizen, soosactiviteiten cursussen, het wordt van harte gegund. Er is echter ook iets anders, dat belangrijk Het koorjaar is weer begonnen! is . De K van katholiek geeft identiteit aan De repetities zijn al enkele weken weer in de Bond voor Ouderen ,. Die geeft aan dat de volle gang. Het wordt voor ons koor een heel Bond ergens bijhoort, namelijk bij de gebelangrijk jaar. We gaan namelijk ons 25meenschap van de Katholieke Kerk en daar j arig jubileum vieren. Naast de gewone actizijn inspiratie haalt. viteiten komen er ook een antal extra activiHet leven geeft aan mensen uiteenlopende ta- teiten bij kijken, want we w.bllen dit feest lenten. Het laatste talent dat de mens natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten krijgt is het talent van de ouderdom. Dat gaan. talent mag niet onbenut worden gelaten, maar Het weekend van 6 en 7 september heeft het dient gebruikt te worden om ouderen te helhele koor zich ingezet bij Effe noar Geffe. pen en te bemoedigen én voor de ontplooiing JP zaterdag waren we verantwoordelijk voor van jezelf . Ieder talent is waardevol : wie de bewaking van het parcours. Op zondag wahandig i s kan helpen; wi e goed kan zingen ren we paraat bij o.a. het parkeren en de mag zijn stem niet ongebruikt laten. kinderspeelplaats. Het gaat er tenslotte om waartoe je in staat Jp zondag 21 september was het koor bij bent en niet om wat je niet kunt! Heesch Presenteert druk bezig met leden werBij het talent van de ouderdom hoort bezinven en informatie geven over ons koor. ning. Nadenken over het leven, wellicht over Lijkt het je leuk om bij ons koor te komen , teleurstellingen, maar als je alleen maar kom dan eens vrijblijvend luisteren op vrijtelt wat je verloren hebt, dan heb je geen dagavond van 19.30 tot 21.30 uur. in de Petoekomst meer. Wat wij als waardevol hebben trus- Emmauskerk in Heesch . meegekregen in onze eigen opvoeding en vorVoor meer informatie kun je bellen naar: ming is tegenwoordig niet meer vanzel fspreAnke van Herpen Tel. 0412 - 452698 kend. Grootouders zien hun ki nderen en klein :hristian Schuurmans Tel. 073 - 5322356 kinderen totaal andere wegen inslaan. Soms is het zelfs niet te begrijpen waar de huidi· ge mens nog houvast en perspectief kan zoeken. De KBO wil haar leden daarbi j helpen om in haar beleid en voorlichting uit te gaan van een evangelische inspiratie en van een poJanneke van Tuyl is geslaagd aan het Koning sitief beeld van God . De God die van mensen Willem I College, KMBO a fd . administratie . houdt en die de mens een eeuwigheid biedt. Leven en welzijn van de mens heeft daarbij Profi ciat . hoge prioriteit en waar nood is moet aller-

een ander. Wij wensen de nieuwe misdienaars veel succes toe!

-~-1.r·

ongerenkoor heesch - geffen

BOLLEBOZEN

8


ROND DE DORPSPOMP re stamtafel besprak nog eens de terechte 1~,?us van de man van het jaar, Piet van Herpen. Ze deelde met hem de zorgen over de boerenmert. De dreigende regen in de ochtend ur~n had toch veel mensen doen besluiten het maar niet te riskeren en de Geffense Boerenmert maar niet te bezoeken. Toch te weinig entrees . Dat betekent, dat de reserves moeten worden aangesproken . Maar het,Mas nou wel gezelliger op de mert . Nergens waren opstoppingen en ge kont alles goed zien en meebeleven en da waar ok veul wert. Maar het kostte wel efkes f 2,- per Geffenaar. De stamtafel wil graag eer brengen aan een andere zeer verdienstel:ijke "OUD-GEFFENAAR',' Pater Karmeliet IVO van DINTHER. Op 9 september 1997 was het 60 jaar geleden, dat Ivo van Dinther intrad bij de Karmelieten. Op 14 september is dat gevierd met familie in onze "Oude-Klooster-Kapel", met een rec~ptie van 14.00 uur tot 16.30 uur in de "Gouden Leeuw" en daarna feest met familie.

Ivo werd geboren in 1915 als un boerenjunkske . De jongste van de 8 kinderen van Driek en Adriana van Dinther. 4 Zusjes die in het klooster gingen en drie broers Kees, Piet en Tienus . Een ijverige misdienaar, een leergierige, die met nieuwsgierige oogjes de wereld verkende en wel zo intens, dat hij het nog kan schilderen en haarfijn kan navertellen. In Uden begon zijn acholing bij de Karmelieten. Koos daarna voor de priesteropleiding bij de Karmelieten in Boxmeer . Op 9 september 1937 werd ie gekleed en dat betekende zijn intrede in het klooster van de Karmelieten . In 1943 werd Ivo tot priester gewijd en was er groot feest in Den Berg, ondanks de oorlogstijd. Hij werkte te Oss als assistentiepater, als pastoor in Maren Kessel, was kathecheseleraar van den Karmel in Twente, prior te Enschede, rondtrekkende predikant in heel Brabant. Hij kreeg verlof om Nederlands te studenèn en kunstgeschiedenis en bezocht veel kunstenaars in hun ateliers. In 1970 wordt hij rector van verpleeghuis Oosterhof in Den Bosch. Intussen geniet hij van zijn pensioen. Als student was hij al bezig met schilderen en schrijven . Als je kennis maakt met zijn schilderwerk, dan ervaar je zijn leven. Je zjet zijn zoeken, de pijn, de zoektocht in de kruizen, zijn kracht in de diepgewortelde bomen zijn geloof in de uitstrekkende handen naar de hemel,de zon en het licht.

Hij was hoofdredacteur van het maandblad van de Karmelieten en van "Elkerlijck" een tijdschrift van Katholieke amateurtoneel. Zijn vele werken en geschriften zag je tentoongesteld op de receptie en een deel van zijn kunstwerken . Hij heeft veel betekend voor het Brabantse dialect. Hij kreeg daarvoor een onderscheiding. Ook in Geffen zijn toneelstukken van Ivo opgevoerd . Tijdens de receptie werd hij toegesproken door de Pastoor, de Burgemeester en Cor Swanenberg, ook een bekende Brabantse auteur en dialectkenner. Er valt veel te vertellen over Pater Ivo var Dinther. Zijn Brabantse gedichten en vertellingen zijn schitterend. Je moet ze wel hardop lezen. Dan kun je je één voelen met de ploeterende mens, de worsteling en de hunkering meebeleven tot Inkeer en Heil. Je komt dan ook veel over pater Ivo te·weten. Zoveel, ...... . dat je met ons zult zeggen : dat is: "DE GEFFENSE MENS" . Pater Ivo is altijd een Geffenaar gebleven . Hij komt hier steeds terug en vraagt als ge op bezoek komt in Den Bosch naar het wel en Qee in Geffen . Leeft nog steeds mee met Nooit Gedacht en het Geffense verenigingsleven . Zeker zullen wij pater Ivo betrekken bij het ZEVEN-HONDERD-jarig bestaan van Geffen. Zijp laatste boekwerkje "J" de Naowei" kun je bestellen bij Pater Iv~ van Dinther, Maassingel 358, 5215 GM, ·s-Hertogenbosch . Met hart en hoofd is hij bij ons, biedt ons zijn handen in een gezamenlijk MEA CULPA en wil met ons hoop en geloof blijven delen en ons in liefde dienen en in vriendschap ontmoeten. Het zou een goede zaak zijn, als de toespraken op het feest van Pater Ivo in Torenklanken werden geplubiceerd. Radio Vladeracken bestaat vijf jaar. Op 21 september was er een grote Life- uitzending vanuit de Meent te Nuland. Er werd een kwis gehouden onder de Raadsleden van Maasdonk . We zullen gauw weten, wie de slimste onder hen is. De scholen zijn weer begonnen . De Mariaschool kampt nog steeds met ruimtegebrek . Het nieuwe noodlokaal voldoet niet. Het is te klein en te koud en te donker en te benauwd voor de leerlingen. Een interne verschuiving is ondoenlijk. De school is gewoon te klein . De Rijksweg N59 Geffen- Rosmalen gaat het Rijk veel geld opleveren. Er vallen honderd en bekeuringen voor te snel rijden, en zoveel die door het "Rode Licht" knallen. Onverantwoord . Goed dat die controle er is. De Rijksweg wordt veiliger. Maar dit wijst er ook op, dat het onverantwoord is om nog te wachten met de aanleg van de autosnelweg Geffen-Rosmalen. Met cijfers en feitelijkheden moeten toch worden aangetoond, dat uitstel beslist ontoelaatbaar is. Tijdens spitsuren slipt de N59 volkomen dicht. 9


Kantoor Discount Elke vrijdag open van 8.00 - 20.00 uur of op afspraak.

rr---,~ fj

!

burostoel met gaslift vanaf , F1 50,00

;:x

Fl 275.00 afm l 80x80x59

afm 160x80

Zadelkasten

Lichte lakschade

Kantoor Discount A1nbachtstraat 15 Nuland Tel/Fax: 073 - 53 25674

10

FI 225,00


Er is grote verwarring onder de aam.r~mea~den, die reeds huis en grond verkoc~ten. Hoe moeten de bedrijven en de gemeente hun beleid gaan afstemmen? Het wordt een grote "Chaos"; wij juichen de acties van de gemeente Maasdonk bijzonder toe!! Op naar Den Haag!!!!!! Gestaag!!!!!! "Geffes Volk", de Geffense Toneelclub bestaat 12½ jaar. Wat een doorzetters!! En dat zonder een speelruimte. Toch komt Geffes Volk weer voor de dag met een prachtig, boeiend echt Brabants toneelstuk: "Kinderen van ons volk" van Antoon Coolen. De voorstellingen zijn op 12- 17-19 oktober 's avonds en op 16 oktober in de middag, telkens in zaal "De Gouden Leeuw". Het podium wordt vergroot . Het is de moeite waard om dat toneelstuk te zien, omdat het ons echt aanspreekt. Proficiat "Geffes Volk" en veel succes!! De Karnavalsspreuk 1998 luidt: "Laat oe eige nie in ' t Harnas jagen", en hierbij is ook gedacht aan Geffen 700, vandaar:"Harnas". Je hebt het grote programma van ons Feest rond 700 toch gelezen in de vorige Torenklanken in "D'n Geffensche Courant" en al 'n feestvlag besteld? Ja toch. De Brabantse Fietsdag 21 september gaf een grote drukte op de terrassen in het dorp en er klonk een gezellig muziekje in de Kerk- en Dorpsstraat. We zijn benieuwd naar het aantal fietsers die in Geffen startten. Van de stamtafel, volgende stantafel 5 okt. om 11.00 uur tot 12.30 uur in Café Govers.

DANKBETUIGING Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele belangstelling tijdens mijn ziek zijn. O.a. buren, familie en kennissen . ziekencomité. Vanaf juli woon ik in het Martineshuis, Kloosterstraat 3, Kamer 22, Nuland. Mevr. M Heijmans, v.Nuland oud adres: Sassendreef 12, Geffen "FIT - AEROBIC VOOR DAMES " Op donderdagochtend van 9.00 - 10,00 uur in gymzaal De Bonkelaar, zijn er nog enkele plaatsen vrij voor dames die iets aan hun algehele conditie en figuurverbetering willen dóen. Dit alles gebeurt d .m.v. oefe ningen op muziek. Leeftijd 20 - 55 jaar. Voor nadere informatie: Marja Bongers Tel. 5325593, óf kom een keer langs voor een proefles .

rienden laderacken 12 oktober Brabantse Avond in Vinkel Op zondag 12 oktober is weer de start van een nieuw seizoen van Brabantse Avonden . in Vinkel. Op deze eerste avond zullen optrede: de Berghemse zanger Lambert van Hintum, de vertellers Ivo van Dinther en Gerard Ulijn en de zeer komische groep de Bretel Boys. Daarnaast zal voor de tweede keer de Ad-de-Laatprijs worden uitgereikt: nadat de prijs in 1996 aan Ivo van Dinther was toegekend zal in 1997 de prijs worden uitgereikt aan Cor Swanenberg vanwege zijn grote verdienste voor het Brabantse dialect . Hij krijgt een bronzen beeldje van een harmonikaspeler en een oorkonde. Lambert van Hintum is nieuw in het cirquit van 'Brabantse zangers. Toen hij jong was, was hij helemaal weg van Ad de Laat en speelde al zijn liedjes na . Langzamerhand is hij eigen liedjes gaan maken, die uitblinken in melodie en tekst. Ivo van Dinther is 83 jaar oud en heeft al een 20-tal boeken gepublceerd in het Brabantse dialect. Hij is vooral gefascineerd door het oude boerenleven in de regio van het Maasland. Onlangs kwam er nog een nieuw boek uit: "de leste sneeuw". Cor Swanenberg noemde hem de laatste Brabantse kroniekschrijver . Tijdens zijn optreden weet hij de mensen nog steeds te boeien met vele verhalen en gedichten. Gerard Ulijn is wethouder in Oss, maar hij komt in Vinkel zijn verhalen voorlezen en vertellen, die hij zelf allemaal gehoord heeft in het Maaslandse gebied. Gerard heeft ·veel boeken geschreven in het Brabantse dialect. Zijn laatste boek gaat over de fatale affaires in Oss tussen 1640-1810. Hij vindt als zijn taak om wat hij van de mensen gekregen heeft, weer terug te geven. De Bretelboys komen uit Noord-Limburg en zijn daar heel beroemd. Ze treden slechts een half uur op, maar door middel hun liedjes en· zeer verrassende acts maken ze grote indruk en wordt er nog lang nagepraat over deze 5 Limburgers. De avond wordt gehouden in cafe d 'n Drie:... · ·. hoek in Vinkel en begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te koop bij café d'n Driehoek (tel. 073-5321862), v . d . Doelen Bloemenshop in Geffen of bij Meijer Schilderwerken in Nul and. 11


~

Na een prachtige vakantietijd, waarvan i edereen hopenlijk genoten heeft, beginnen we met ons winterprogramma. Allereerst was er natuurlijk onze medewerking aan Effe noar Geffe. Vanuit ons karskop hebben we weer heel wat koffie en brood met spek of zult verkocht. Ons terras met muziek van de oude stempel was de hele dag vol. Het aantal visjes die te raden waren was 97 . 11 deelnemers raadde het juiste aantal. Na loting gingen de viskommen met i nhoud naar Heesch en Oss. Om half 2 begon onze brabantse koffietafel voor 70 genodigden. Onze dank gaat uit naar Interpolis, die ons dit jaar sponserde, de bouwers van ons karskop en alle leden die hun spontane medewerking hebben verleend. OP 9 sept. hielden we onze evaluatieavond, waarop we het afgelopen ja?.r onder de loep namen en de leden hun ideeen kenbaar maakten . Verder werd de avond gevuld met

bingo. Het verdere programma voor dit jaar is als volgt: Op 1 oktober naar Miss Saigon in Scheveningen, 13 okt . kringthema avond. 16 okt. Een avond samen met KVB verzorgd door drogisterij Henk v.d. Doelen. 28 okt . uitwisseling met afd. Liempde . 11 nov. De steenslijper Gerard Wolters komt vertellen over het bewerken, dragen en de waarde van de geneeskundige werking van stenen . 2 dec. Bezoek aan de Marcienne farbiek en de kerstmarkt in Dusseldorf. dec. -de kerstviering samen met de N.C.B . waarvan de voorbereidingen al in volle gang zi jn. We hopen op al deze avonden vele leden te mogen begroeten. Bestuur K.V.O.

VAN DE REDACTIE Heeft u iets te vieren b.v. 50-60 jarige bruiloft, opening van bedrijf of een speciaal jubileum, geef dit dan door aan de redaktie. Deze zorgt voor een passend stukje in Torenklanken. Eventueel tel. nr. 5322243.

Slijterij D'n Malder Aanbiedingen: Di Saronno Amaretto Gorter rum bruin/wit Goblet graanjenever Dujardin vieux

f f

22,95 17,75 f 21,95 f 21,95

aanbiedingen geldig t/m 11 oktober 1997

· kt'cibeY w i f ~ w ifYU¾'v 5 % kort:~

Verhuur van: tafels" stoelen" bartafels" krukken en tapinstallatie

D1'}ardin Vieux (blauw)

Di Saronna~---. Amaretto f 22,95 9oblet Gorter Rum Graanbruin/wit jenever Ji

,...__ _ _--1

:..~~<, "'

tE,

. ~t~

Kloosterstraat 5b Geffen Tel. (073) 532 46 59 12

f 11,15


@ GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 5342100 fax . 073 5321 945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN . Openingstijden: maandag t /m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres : Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 5322271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073-534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073-532 22 71) SPREEKUREN Burgemeester : J.C.M. Netten alleen na telefonische afspraak (tel. 073 534 21 00 toestel 160)

Wethouder F.H.M . van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 5322572 Wethouder A.A.M . van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 5322061 Wethouder J.C .M . van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 5322490 De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN GEMEENTE MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 fot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis van Maasdonk, zij-ingang, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 681111 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, tel. 073 5342100

13


Verplichting aan gemeenten tot opvang van vluchtelingen Het vreemdelingenbeleid nader belicht Over wie hebben we het eigenlijk? In het kader van het v reemdelingenbeleid praten we over vreemdelingen. Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Naast vreemdelingen kennen we ook asielzoekers en vluchtelingen. Een asielzoeker is een vreemdeling die de overheid in een land verzoekt als vluchteling erkend en toegelaten te worden. Een vluchteling is een vreemdeling van wie (op grond van het Vluchtelingenverdrag van Genève) is vastgesteld dat hij in zijn land gegronde vrees heeft voor vervolging vanwege zijn politieke en/of godsdienstige overtuiging, nationaliteit, ras of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Door het ministerie van Justitie worden afspraken gemaakt met de gemeenten over hoeveel asielzoekers en vluchtelingen jaarlijks moeten worden opgevangen in gemeenten. Door de toestroom van mensen die in Nederland asiel (verblijfsvergunning) aanvragen, wordt de laatste jaren een grote druk gelegd op met name de gemeenten, om de afgesproken hoeveelheid woningen beschikbaar te stellen ten behoeve van de opvang van asielzoekers. Op die manier probeert men te komen tot een spreiding van de asielzoekers en vluchtelingen over heel Nederland. Voor de gemeente Maasdonk geldt 2 promille van de bevolking als de hoeveelheid beschikbare plaatsen voor asielzoekers en 1 promille voor mensen die een verblijfsvergunning hebben (statushouders). Al met al betekent het voorgaande, dat in de gemeente Maasdonk jaarlijks zo'n 20 à 30 personen moeten worden opgevangen. De gemeente Maasdonk heeft hierover afspraken gemaakt met het ministerie van Justitie. Niet zomaar iedereen Vaak gaan verhalen rond, alsof iedereen zomaar in Nederland kan komen en dan een verblijfsvergunning krijgt. Dat is beslist niet het geval. Nederland heeft de resolutie van de Verenigde Naties aangenomen, waarin wordt bepaald wanneer vluchtelingen worden opgevangen. In die resolutie ligt precies vast wanneer iemand kan worden aangemerkt als vluchteling. Alleen mensen die aan die omschrijving voldoen, komen in aanmerking voor de status van vluchteling in Nederland. Wanneer mensen als asielzoeker naar Nederland komen, worden ze via de wet ROA (Regeling Opvang Asielzoekers) opgevangen in een Asielzoekerscentrum (bijvoorbeeld in Rosmalen) of in sommige gevallen decentraal in gemeenten. Huisvesting Op grond van de afspraken over opvang die de gemeente met de rijksoverheid heeft gemaakt, worden een aantal woningen in de gemeente bestemd voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen. Hiervoor heeft de gemeente extra mogelijkheden gekregen voor het bouwen van woningen, zodat het niet ten koste gaat van de ruimte voor eigen inwoners. Voor zover mogelijk, wordt de opvang gerealiseerd in huurwoningen, waarbij een zo eerlijk mogelijke verdeling over de drie kernen van Maasdonk plaatsvindt. Tot op heden is het niet mogelijk geweest een woning in Vinkel vrij te maken vanwege het beperkte aantal huurwoningen in Vinkel en de minimale doorstroom die daar is. Gemiddeld worden per woning 4 à 5 personen gehuisvest. Dat betekent dat er 5 à 6 woningen beschikbaar zullen zijn voor de opvang. Onder deze gemeentelijke opvang vallen niet de mensen die zijn ondergebracht in pension Hurkens in Nuland. Pension Hurkens is een dependance van het asielzoekerscentrum in Rosmalen. Opvang Binnen de gemeente zijn twee vrijwilligersgroepen in Nuland en Geffen, die zorgen voor de opvang van de mensen die in Maasdonk worden geplaatst. De opvang bestaat voornamelijk uit het wegwijs maken van de mensen in de nederlandse samenleving. Dit varieert van het leren koken op een gasfornuis tot het invullen van formulieren, het meegaan naar een arts en noem maar alle dagelijkse dingen op die nieuw zijn voor mensen die in Nederland komen. De vrijwilligersgroepen krijgen ondersteuning en opleiding van de landelijke organisatie Vluchtelingenwerk.

14


Financiële gevolgen Voor het realiseren van opvang in de gemeente, krijgt de gemeente een vaste uitkering per opvangplaats die kan worden aangewend voor huisvestingskosten, opvang en begeleiding. Daarnaast krijgt de gemeente voor de asielzoekers een uitkering voor de kosten van levensonderhoud van het Rijk. De erkende vluchtelingen krijgen een bijstandsuitkering . Daarnaast ontvangt de gemeente een bijdrage voor scholing en begeleiding naar de arbeidsmarkt. De kinderen van de asielzoekers en vluchtelingen gaan in principe gewoon naar school. De scholen krijgen extra faciliteiten voor het geven van onderwijs op het gebied van eigen taal en cultuur. Per saldo wordt dus in feite de totale opvang bekostigd door het Rijk, maar de gemeenten zijn verplicht dit uit te voeren . Informatie Voor meer informatie over deze zaken kunt u tijdens kantooruren bellen met het gemeentehuis, afdeling welzijn. Daarnaast heeft het ministerie van Justitie onlangs een nieuwe folder uitgebracht onder de naam "Het vreemdelingenbeleid kent z'n grenzen". Deze folder is gratis verkrijgbaar op het gemeentehuis. In de folderstandaard bij de ingang van het gemeentehuis vindt u deze folder.

NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING De jaarlijkse collecte van de Nederlandse Kankerbestrijding/ Koningin Wilhelminafonds (KWF) heeft in Geffen dit jaar opgebracht f4889,30, in 1996 was dat f4443,25 bijna f450,- meer!! · Het geld wordt besteed aan projecten op het terrein van wetenschappelijk kanker,~nderzoek , voorlichting en pati~ntenbegeleiding. KWF afdeling Geffen bedankt iedereen voor zijn of haar gift . Speciaal dank gaat uit naar de collectanten voor hun geheel belangeloze inzet voor dit goede doel

ZAKJESAKTIE T.B.V. TOREN KLANKEN IN DE WEEK VAN 20 OKTOBER

Namens KWF afdeling Geffen J.Wildenberg A.M. Wildenberg- v.Ravenstein Welkom bij UNICEF, de organisatie voor wie Kentmis en het plezier van sinterklaas zoveel

..mcu. bdekent. Kerstmis en Sinterklaas is een echt feest voor kinderen waarbij de hele fumilie bij elkaar komt en iedereen elkaar verwent met lekker eten en cadeautjes. Toch zijn er nog ontzettend veel lcinderen op de wereld voor wie de kans om naar school te gaan al een enorm cadeau zou zijn.

verf-behang

MEIJER

U kunt de kinderen zo'n cadeau geven door kaarten en cadeautjes

te kopen. Met de opbrengst van de artikelen kan_ UNICEF er voor zorgen dat kinderen naar school kunnen. Leerkrachten worden opgeleid, scholen gebouwd en goed lesmateriaal wordt ontwikkeld. Ook zorgt het Kinderfonds ervoor dat er medische hulp is als de kinderen ziek worden dat ze voldoende te eten krijgen en dat er schoon drinkwater is. UNICEF heeft een programma om de levensomstandigheden van kinderen in het jaar 2000 rigoreus te verbeteren. En boe meer st.eun UNICEF van ons krijgt hoe suc«Jsvoller dat programma is.

U kunt voor agenda's, boeken, cadeautjes en kaarten terecht bij: Trees Lamers Dorpstraat 6 Geffer Tel: 5324368

unicef

PR. BERHNARDPLEIN 12, 5391 AR NULANC> TEL. 073 • 532 47 67, FAX 073 - 532 27 84

15


BUURTVERENIGING OE "VIER WINDEN" ORGANISEERO

OP ZONDAG 12 OKTOBER.

f

LEEFTIJD

V.A. 6 T/M 12 JAAR.

JE KUNT JE EIGEN (JULLIE) OPGEVEN BIJ FAM . V. D. HEYDEN PATER V.D. ELSENSTRAAT 12b GEFFEN. TEL. 073 - 5323317 . VOOR WOENSDAG 2Q SEPTEMBER A.S.

EIGEN BIJDRAGE IS FL. 2.so PER DEELNEMEND KIND .

-------------------------------------------------------------------------OPGAVE STROOKJE NAAM : . . . • • • • . • . . . . . . . . . . . . . • • . • . . • • • • • . • • . . •••••• , . • • . • .

TEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEEFT I JO ...... .. ... .. . .. ... . . ............ . ........ ...... . IK ( WIJ) IMITEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

16


C.D.A. AFDELING MAASDONK MINIMABELEID In het afgelopen jaar is er gestalte gegeven aan het minimabeleid. Dit beleid is bedoeld om mensen met een minimuminkomen te helpen. Dit minimabeleid omvat een koude toeslag, een kwijtscheldingsbeleid, een declaratiefonds, kinderopvang en de warme maaltijdvoorziening voor ouderen. Als laatste onderdeel van het minimabeleid zal er een solidariteitsfonds worden opgezet. Het komt voor dat mensen in acut e nood zich wenden tot de pastores in onze gemeente. In sommige gevallen kan dit leiden tot het geven van een financiële ondersteuning. Er zal door de gemeente en parochies samen een solidariteitsfonds worden ingesteld om daaruit aan inwoners van onze gemeente de gevraagde hulp te kunnen bieden. Het doel van dit solidariteitsfonds moet dus zijn dat mensen die in uiterste nood een beroep doen op hulp bij een van de pastores geholpen kunnen worden. De gemeente stort f5000T in dit fonds. De raad neemt hierover op 26 september een besluit. Het minimabel eid werpt zijn vruchten af. Voor de koudetoeslag zijn 77 aanvragen gehonoreerd. Voor het declaratiefonds zijn in 5 maanden 38 aanvragen positief beoordeeld. Dit aantal positief beoordeelde aanvragen geeft aan dat een goed minimabeleid hard nodig is om onze medeburgers met een laag inkomen te helpen. SPORTPARK BIESCAMP GEFFEN Vlak voor de vakantie heeft de gemeenteraad besloten een krediet beschikbaar te stellen om korfbalclub DKG uit Geffen over te plaat sen naar het sportpark. Om die korfbalclub hier een plaats te kunnen geven is een van de velden van de voetbalclub gedraaid. de velden zij n intensief onder handen genomen en opnieuw ingezaaid. Het gras staat er al weer goed op en we ver wachten dat er dit najaar al weer op gespeeld kan worden. Op het terrein is ook ruimte gereserveerd om de KPJ met de handbalvelden er naar toe te kunnen verhuizen.Op deze manier komt er net als in Nuland , de sport weer bij elkaar op één complex. OMBOUW RIJKSWEG De miljoenennota is gepresenteerd, en men gaf aan 4 miljard over te hebben. Op zich natuurlijk een heel positief bericht. Maar tegelijkertijd werclvermeld dat de ombouw van onze rijksweg, de N50 , is uitgesteld tot na het jaar 2002, omdat men daar eerder geen geld voor zou hebben. Gezien de dagelijkse f iles, de vele ongelukken en het gevaarlijke sluipverkeer in ons dorp, is dit ~itstel voor_~~t.CPA _opveriçerb~ar. Wij

zullen onze partijgenoten in Den Haag aansporen daar in de Tweede Kamer flink op te reageren. ONDERHOUD WEGEN De komende maanden zal er weer flink aan onze wegen gewerkt worden. Diverse wegen zullen van een nieuwe betume- laag worden voorzien. Ook zullen in een aantal klinkerweoen de oneffenheden worden aangepakt. 0

HONDENPOEP Steeds vaker bereiken ons klachten over de overlast van hondenpoep op trottoirs, parkeerplaatsen en zelfs op grasveldjes en terreintjes waar ook kinderen spelen. Het CDA wil de komende tijd daar extra aandacht aan besteden en een beleid gaan opzetten waarin de hondenbezitter zijn plaats heeft, maar wel met de bedoeling de overlast voor de andere burgers weg te nemen. INFORMATIE: Frans van Nistelrooij tel.5322572, Jan van Erp tel. 5322490, Rini van de Ven tel. 5321653, Gerrit van den Helm tel. 5324311, Mark van der Doelen tel. 5324385.

VAN DE REDACTIE Tarieven voor te adverteren tussen tekst . 1/8 pagina f 30,1/4 pagina f 50,1/2 pagina f 70,1 pagina fl25,-

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Gevraagd met ingang van 1 januari 1998, een gezinshulp/huishoudelijke hulp voor 10 uren per week, verdeeld over 3 dagen. Inzetbaarheid op andere dagen, indien noodzakelijk, is gewenst . Henr iëtte Jongeneelen- van Hedel, Elzendreef 34 - Geffen, tel. 073 - 5321146

KOPY INLEVEREN VOOR: 4 OKTOBER 17


***SPECIALE AANBIEDING***

Waxjassen _ in de kleur Groen,Bruin en Blauw Gevoerd.of ongevoerd maten M t/m XXXL Voor de prijs van 95, 00

Schipperstruien in de kleur Groen,Grijs en Blauw 30 % Wol en 70 % Acryl Voor de prijs van 39, 95

Gevoerde termo blouse in diverse kleuren met rits Voor de prijs van 39, 95

Verder kunnen wij u leveren: - alle soorten werk- of bedrijfskleding tegen zeer scherpe prijzen van o.a. het merk HAVEP; - veiligheidsschoenen, werkschoenen, klompen, laarzen enz.; - schilders- koks- bakkers- serveersters- en verpleegsterskleding tegen uiteraard zeer scherpe prijzen.

Openingstijden: Dinsdag, woensdag en donderdag 17 .00 tot 20.00 uur Vrijdag 10.00 tot 20.00 uurZaterdag 10.00 tot 16.00 uur

GOEDERENHANDELP.BEKKERS Kloosterstraat 5 - 5386 AR Geffen Tel.: 073-5324705 B.g.g. 0412-481686 18


genheid om vragen te stel len, contacten te leggen en nieuwe ideeën op te doen. De leefbaarheidsproblematiek vraagt immers in alle dorpen om aandacht.

Brabantse Dorpendag 1997

4 oktober Provinciehuis Leefb11rlleid ,an kleine kernen

..l

Op zaterdag 4 oktober a.s. wordt in het pro· vinciehuis te 's-Hertogenbosch de Brabantse Dorpendag 1997 gehouden. De Dorpendag, een initiatief van de provincie Noord-Brabant, wordt georganiseerd door het PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant. De Brabantse Dorpendag 1997 is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het wel en wee van het leven in een klein dorp. Zij zijn van ahrte welkom op de informatiemarkt, waaraan een veertigtal organisaties deelneemt. Dat levert een bont geheel van projecten en activiteiten op. Zo wordt er informatie gegeven over woonprojecten voor ouderen, over verkeersveiligheid en openbaar vervoer, over de realisatie van een nieuw dorpshuis, et cetera. Er zijn fotoen di apresentaties over het leven in verschill ende dorpen, de nieuwe video over de leefbaarheid van hte platteland, een ini tiatief van Landelijke Vereniging voor Kleine Ker nen (LVKK) gaat in première en er kan ee n bibliobus worden bezichtigd. Tijdens de informatiemarkt is er alle gele-

Naast de informatiemarkt ziJn er tijdens de Brabantse Dorpendag 1997 ook verschillende discussiebijeenkomsten over thema's die de leefbaarheid van de dorpen bepalen, bijvoor beeld woningbouw, vrijwi lligerswerk en zorg voor ouderen. Naar verwachting nemen zo'n vijfhonderd vertegenwoordigers van dorpsraden, provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties en instellingen aan deze bijeenkomst deel. Het programma wordt verder opgeluisterd met muziek, cabaret, zang en dergeli jke, verzorgd door gezelschappen uit de Brabantse dorpen. Voor de kinderen is een apart programma samengesteld. De Brabantse Dorpendag 1997 wordt gehouden op zaterdag 4 oktober a.s. in het provincie huis, Brabantlaan 1, 's-Hertogenbosch. De informati emarkt is geopend van 10.30 tot 16.00 uur. Voor een bezoek aan de markt is aanmelding niet nodig. Nadere i nformatie over de Brabantse Dorpendag 1997 is verkrijgbaar bij het PON, tel. (013) 5351535, vragen naar Jan Waalen of Hans de Kuyper . De informatiemarkt is open van 10.30 uur tot 16.00 uur.

Oproep Algemene Vergadering van Rabobank Het Maasland De Rabobank is een coöperatieve bank met als doelstelling haar leden·

ondernemers te financieren tegen lage rente en gunstige voorwaarden.

De Coöperatieve Rabobank Het Maasland houdt op maandag 6 oktober 1997 om 20.00 uur haar Algemene Ledenvergadering. De bijeenkomst wordt gehouden in Café-Zaal De Gouden Leeuw Dorpstraat 5 te Geffen. De leden discussiëren dan onder meer over het jaarverslag 1996 en de gang van zaken bij de bank.

De Rabobank ·s een bank met leden. Betrokken mensen, die via een geko-

Verkorte agenda

zen bestuur en de ledenvergadering

Zo is gegarandeerd dat bij elke dienst

1. Opening 2. Notulen vorige vergadering 3. Jaarrekening 1996 4. Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht

die de Rabobank verleent het belang

5. Mededelingen en rondvraag

invloed kunnen uitoeferen op het beleid van hun plaatselijke bank.

van de leden zwaar meetelt.

De volledige agenda, de notulen van de vorige vergadering alsmede de jaarrekening 1996 Liggen vanaf heden op de kantoren van de bank voor de leden eer inzage. Het Bestuur

Rabobank Het Maasland

19


APOTHEEKALFABET ABC ..... Ais van Apothekersassistent In deze aflevering vertellen wij graag iets meer over de dagelijkse werkzaamheden van een apothekersassistent, Wanneer u een apotheek bezoekt krijgt u meestal het eerste te maken met een apothekersassistent. Het werk van deze apothekersassistent houdt mee1 meer in dan alleen maar recepten aan de balie in ontvangst nemen, het recept klaar maken, beoordelen en vervolgens de geneesmiddelen afleveren. Bereiden Naast 'kant en klare' geneesmiddelen worden er regelmatig medicijnen bereid in de apotheek zoals crèmes, capsules,zalven, drankjes of poeders, Deze zelf te bereiden geneesmiddelen worden voorgeschreven door de arts en 'op maat bereid' in de apotheek als er geen kant en klaar geneesmidde~ voorhanden is, speciaal voor die patient, Bijvoorbeeld, een geneesmiddel voor een pasgeboren kind waarbij de dosering moet worden aangepast. Voorlichting Voorlichting over medicatie wordt steeds belangrijker in de apotheek, Goede voorlichting leidt tot beter gebruik van geneesmiddelen. Sommige medicijnen moeten voor het eten worden ingenomen, andere t~dens of na het eten. Weer andere mogen niet tegelijkertijd worden ingenomen omdat dan de werking wordt beinvloed, Ook kan het voorkomen dat een geneesmiddel in een bepaalde situatie niet mag worden gegeven, bijvoorbee ld tijdens zwangerschap, Om goede voorlichting te kunnen geven moet een apothekersassistent op de hoogte zijn van de toepassing van het geneesmiddel en weten hoe het geneesmiddel in het lichaam werkt, Tijdens de driejarige beroepsopleiding wordt hier veel aandacht aan besteed. Naast voorlichting over geneesmiddelen wordt er ook voorlichting en informatie gegeven over zaken zoals diabeteshulpmidde· len, incontinentiematerialen en inhalatiehulpmiddelen bij CARA-patiënten. Automatisch bestelsysteem Dagelijks worden er vele geneesmiddelen afgeleverd door de groothandel. Wij proberen via ons automatisch bestelsysteem ervoor te zorgen dat wij de meeste geneesmiddelen op voorraad hebben zodat u niet terug hoeft te komen, Het bestellen bij de groothandel, controleren en opbergen van de binnengekomen medicijnen is één van de dagelijkse taken van een assistent,

20

Handverkoop Niet alleen medicijnen op recept van de dokter, ook medicijnen zonder recept tegen kleine kwaaltjes zijn in een apotheek verkrijgbaar. Dit noemen wij de handverk~opartikelen. Wilt u advies over geneesmiddelen bij de verschillende kwaaltjes dan kunt u altijd een assistente hierom vragen .

AAN ALLE OUDERS VAN PEUTERS IN

MAASDONK Als ouder van een kleine peuter zult u wel merken dat deze kinderen hun leefwereld willen verruimen. Ze vinden het leuk om contact te zoeken met andere speelkameraad jes. De peuterspeelzaal is een ideale mogelijkheid om de peuters in deze behoefte tegemoet te komen. Peuterspeelzaal "DE PADDESTOEL" te Geffen biedt daarom demogelijkheid om kinderen vanaf 2 jaar en 3 -maanden tot hun 4e jaar een ochtend en een middag per week te laten spelen met leeftijdsgenootjes en samen nieuwe dingen te ontdekken . Dit geschiedt onder verantwoorde en deskundige leiding in een omgeving die aansluit bij hun ontwikkeling en die zó is ingericht dat een peuter zich daar prettig voelt. Om de aanmelding en plaatsing van de peuter zo eerlijk mogelijk te laten verlopen, houden wij 3 keer per jaar een inschrijving. BIJ DE INSCHRIJVING MOET DE PEUTER MINIMAAL 1 JAAR EN 9 MAANDEN ZIJN . De inschrijvingen vinden altijd plaats op de peuterspeelzaal aan de Lambertusstraat 33 te Geffen. Ook uw peuter is dan van harte welkom en kan dan onder leiding van een van onze leidsters even spelen en een eerste indruk opdoen. De peuters komen nadat ze geplaatst zijn, één ochtend en één middag naar school. De ochtenden duren van 08 .45 - 11. 30 uur en de middagen van 13 .15 - 15.30 uur. Per maand vragen wij een vergoeding van f42,50. Als u uw kind wilt opgeven voor de peuterspeelzaal dan kan dat op de eerst volgende inschri jving op maandag 13 okt. tussen 09.30 en 11 . 00 uur. HET INSCHRIJFGELD IS flO,-. VOOR EEN MACHTIGING VOOR DE OUDE~BIJDRAGE DIENT U UW BANK-GIRO REK.NR. MEE TE BRENGEN. Wij hopen dat er nog heel veel peuters met veel plezier onze peuterspeelzaal gaan bezoeken, Dus graag tot ziens op de inschrijving! Namens bestuur en leidsters Peuterspeelzaal 11DE PADDESTOEL" . P.s.:Voor meer informatie omtrent de inschrijving én plaatsing van u~_peuter kunt u bellen met Mari j van DiJk, tel . 073 - 5323651


F. T. W. M. M. Hanegraaf

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Van Soest

Accountantadministratieconsulent

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIET ER Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

accountants

.,

REGIO/ # DE

BANKIER

BANK

DIE

JE

KENT

voor bemiddeling van: Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

* privé-rekeningen met

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

V

- europas (cheques) - eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen * sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro * hypotheken verzekeringen (lijfrente)

*

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf w ilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

* *

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 09.00 • 17.30 u.-ur Dinsdag- en vrijdag 09.00 - 19.00 ttur Zaterdag 10.00 - 13.00 mtr ,m op afspraak. MitMagpauze van 12.15 - 13.15 1tm

M.J.M. v.d. Akker

151;.,.

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

~,,~woM~

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen

meer verstand van verzekeren

tel.: (073) 532 32 64

Tonny Jansen Rijwielen

Taxi

Tankstation

-Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines -Diesel

.~t

DE GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57

Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

PEDICURE T. Ketelaars-<I. NistelroOIJ <I. Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 41

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Official Service Dealer

e11~AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

• • • • • • •

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens Uitdeuk en spuitwerk APK keuringen Autowasserette Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

* STRIPPENKAARTEN

- ~

BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


VERZORG JE HAAR PUUR NATUUR Maak kennis met Nederlands nieuwste haarlijn, Aussie"'! Deze haarverzorgingslijn bestaat uit sh ampoos, kleurshampoos, conditioners en stylingprodukten op basis van natuurlijke ingrediënten. Auuic is nieuw in Nederland, m;aar .i.l jartl'l• lang een groo1 succes in Amerik&. De naam Au.ssic is afgeleid ,·an Australië, waar het rcce:pl werd ontv.·ikkcld voor de /\uMralian 3 Minute J\·\iracle. Di1 is een bijzon• dere conditioner mN maar

ronditioners van Au$$ie zijn vclïijkt met diverse natuurlijke eJCtraet'en t n je hoeft -ie

van natuurlijk-e bet1.anddelen bc,•.1tten geen peroxyde of ammonia en ge,·en je haar een mooie glans.. Je kunt kiezen uit vijf verschil. lende tinten.

Geurige shampoos. Aussie heef. \·oor ieder haartype een speciale: ver· zorgende ihampoo. Fruitextracten zorgen ervoor dat je hu.r schoon.

maar kort i.n te laten werken

voor Hn optimul re,.sultaat.

Je kunt kieien uî1 vt:rs.chil-

gnond en glanund wordr

lende conditioners: clitpwtr•

en geven bovendien een lekker geunje!

kcnd, voch1hmtellend en volume gevecid. Al of niet

natuurlijke. ingrt-di~nten. Deze conditioner v.'trd de scan van een succes sto,:,.•!

-~ ,~ :~

er een aparte,

Auslralian 3 Minute Miracle·

'

ë:Auss1e iulardAppl ,t Shunpoo '• l'llltOTIIOlllW

"

Aussie Spnmch Spray: een ver• stuiver die je haar urenlang in model houdt. De spray bevat ~n ~o.nnefü• te" en is du$ ideaal

om in <Ie iomer [e

pla.ntenex1ra<:ten fruitex1r.ict·en

ge.bruiken.

tn

urrtllNATIOM!t

DE AUSSIE CONDITIONERS f 10, 95 p/stuk AUSSIE3 MINUTE MIRACLE:

j

fl

1

hA.ar verwennen met een tijdelijk, tintje of je reeds gekleurde haar een klcuropfris$er ge,·en, d:u, zijn de Au.ssie Kleurverstc.rkcnde Shampoos een aanrader. De:u shampoos op basis

k'Jig afDN,J.·6.a,u U)

AUSSIE HAIR INSURANCE:

DROOG/ BISCHAD!GD 11MR

md

M.ild.e

tpÜJI (lp

LICHTE CONDITIONER-VERSTUIVER, NIO UITSl'OELEN

ÄiJ;, 11id

AUSSIEREAL VOLUMIZER:

Jiuea.

,\\EER VOlUM(-VfRSTUMR. NIET UITSPOELEN

condit ion ers

,.,..........,.....

naast je shampoo een conditioner te ge.bn1lken. De her~ltllendc en bcschcnnendl!;

AUSSIE CURING MUOOY: INTtN51M MODDER- / MIN[RALENKUURVOOR

A11.j..•Î~·prod11clm

d\lld, d,n i, het r.ad=m

DIEPWERKEN(){ CONDITIONER VOOR DROOG/ BESCHADIGD HMR

Je lxrka,1 ()c AJ41.1(C. pro:J11cle1J at.111 k Jtnall.t, f"l)11Je 1-erpnkJ..-in_9 (iJU i'o/. e(11 .kangou0< erop. De.

\VJ;, i•

AuS$;e extra u ch1 voor je haar.

VOOR IIJN /NORMML HMX

AUSSIE REAL VOLUME:

Styling Gel en

; Sbampooin9

ntt, bloemen- en

Door die natuurlijke txir~ç. ien zijn de producten van

VOOR DROOG/ 8é5CHAOIGD HAAR

AUSSIE CUSTARD APPLE:

MEER VOLUME VOOR FIJN/ DUN HAAR

zijn bij\'oorbeeld mineralen. oliën. ~ ·~rl••-c,..;;ee-;1lgen. vitam.i- llrnm1'uco11mnimuu:rffll l a ' 4 ~cl k ' - . f " t ~

sinaas.apptl en kers.

VOOR ALLE HMRTYP!N, VOOR DAG!UJKS GEBRUIK

AUSSIE MOIST:

samenstelling :zijn de Mylingpreduktcn van Aussie uiterst vriendelijk voor je ha.;1.-. J e kunt kiezen uit Aussie

WlmSffUm? mu.rtCUli

\'an onder meer

p/sruk

AUSSIEMEGA:

Vricndcliike siyling• produktcn Door hu.n natuurlijke

-

Natuurlijke i~gre• d iënten Omdat ieder M.,rtype z•n eigen venorging vraigc, kun je bij Aussie kiezen uit verschillende. producten. Voor t.lk soort haar is.

be1-1;mddel.-l\

f 9,95

bedoeld om uit te spoelen.

liefsl 36 ver,ehillende

uitgekiende samenstelling. Belangrijke

DE AUSSIESHAMPOOS

i-:18■1- ~

DE AUSSIE KLEURVERSTERKENDESHAMPOOS / 12,95

DE AUSSIE STYLINGPRODUCTEN f 9, 95

p/stuk

p/,tuk

AUSSIE FIERY SUNSET: GEEFT WARMROOE TINTEN MN (ROODJBRUIN KAAR

AUSSIEMOONLJGHT REFLECTIONS: GHfT EXTRA KL!UR MN BLOND. GRIIS EN GEBLONDEERD HAAR

AUSSIE WARM EARTH: AUSSIE STYLING GEL:

GEEFT GOUDBRUINE TINTEN MJ-1 Af.LE

VOOR MEER VOLUME EN 5lEV!GHflD

SCHAKERINGEN BRUIN HMR

AUSSIE SPRUNCH SPRAY: VER.STUIVUI: VOOR EXTRA STEVIGHEID E.,°" H.MREffl:CTEN

DROGISTERIJ-PARFUMERIE Moniek van Herpen Dorpsplein 15 Geffen

Je slaagt beslist bij uw STIP drogist 22


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel . 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u

*uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

· .....

1

1

1

· ..

·: ÄKELAARDIJ EN AsstJRA~TIËN

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

BEDRIJFS-

op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling,

.. ·····

';.

. ...

. ' ADVISERING '·

HtJURivERl:llJUR ·

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde

VERZtKERINGEN :· 111

makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

1VA Il 1=

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

ijEGI0 BANK ■

PA

FINANOERI_NGtN ■

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

Vis van Albert, Gezond en lekker Il

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Bouvvbedrijf

"BRODLJS"

Heestersevveg 28 • • • •

N IEUWBO UW O NDER H O U D RENOVATIE V ERBOUWIN GEN

5386 KT Geffen Tel. (073) 532 4 7 65

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


v. Nistelrooy

Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

reparatie tv /video

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

~YNENBURG. MACHINÈS VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

aanleg/uitbreiding antennesystemen

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

VAN DER HYPOTHEKEN PENSIOENEN

WIE WAT WANNEER OKTOBER 10 Buurtver. de vier winden, kinderdropping 12 Buurtver. de vier winden, kinder playback show 14 Buurtver. de vier winden, kaarten bij 't Haasje, aanvang 20.00 uur 12,17,19 Geffes Volk, "Kinderen van het volk 20.15 uur Gouden Leeuw 16 Geffes Volk , "Kinderen van het volk" voor zieken en ouderen, 13.30 uur Gouden Leeuw 16 KPJ, oud papier route 1 31 KPJ, oud papier rout~ 2 NOVEMBER 01 Buurtver. de vier winden, prominenten play-back show in de Bonkelaar , aanvang 20.30 uur . (kaartenverkoop bij Videotheek Willy Egelmeer aan de Dorpsstraat) . 18 Buurtver . de vier winden, kaarten bij 't Haasje, aanvang 20.00 uur 20 KPJ, oud papier route 1 28 KPJ, oud papier route 2 DECEMBER . 03 Buurtvei. de vier winden , s i nterklaasmiddag 24

16 Buurtver. de vier winden, bloemschikken aanvang 20. 00 uur bij 't Haasje 17 Ziekencomité de Schakel, kerstviering de Gouden Leeuw 18 KPJ, oud papier route 1

· WEEKENDDIENSTEN 04-05 11-12 18-19 25-26 01-02

okt. okt. okt. okt. nov.

Vinkel 08-09 nov. Geffen Nuland 15-16 nov . Nuland Geffen 22-23 nov. Nuland Geffen 29-30 nov, Geffen Nuland 06-07 dec. Nuland

De praktijken zijn helemaal gesloten op:

Vinkel: 17 oktober, 31 oktober Geffen: 16 oktober, 27 november Nuland: 28 november Vakenties:

P. Berkelaar: 06 okt. t/m 12 okt . J,Visschers: 20 okt. t/m 26 okt,