Torenklanken 1997 - nr 14

Page 1

35e jaargang

I

nummer 14

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

1

september 1997

Bergstraat 26A. telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

Tot ziens op zaterdag 20 september a.s. tussen 11.00 uur en 13.00 uur in "Klavertje Vier". MCZIEKVERENIGING .. \Villen Is Kunnen··

'effen OPEN DAG W. I. K. Op zaterdag 20 september a.s. organiseert muziekvereniging "Willen Is Kunnen" een open dag om vooral de jeugd van Geffen kennis te laten maken met dans en muziek. Tussen 11.00 uur en 13.00 uur zal de repetitie- ruimte van W, I,K. "Klavertje Vier " aan de Lambertusstraat voor de kinderen (met name vanaf groep 5) en hun ouders geopend zijn, De open dag is er echter niet alleen voor de jeugd, Ook volwassenen, die geinteresseerd zijn in het muz iek maken en oud- leden van onze muziekvereniging zijn natuurl~k van harte welkom. Zowel de drumband als de fanfare en de majo retten zullen zich op deze dag presenteren. Verder zal het studie-orkest onder l eiding van dirigent J. Delnoye muziekwerken ten geboren brengen. Er is een informatie-kraam. Voor iedere bezoeker van deze open dag ligt informat i e klaar over de verschillende opleidingen van de muziekvereniging en over de opleidingskosten. Iedereen kan zich laten informeren over de diverse aktiviteiten van de vereniging, Wij hopen dat onze eerste open dag een succes wordt,

Werkgroep 'Open Dag' W.I,K,

NIEUWE LAY-OUT VOOR "AUW - NEIJTS" "Auw-Neijts", het blad van heemkundewerkgroep Vladerack, heeft een ander aanzien gekregen, Door een ander lettertype en pagina indeling te kiezen is er meer ruimte voor foto's ontstaan. Het tweede nummer van 1997 is nu in de losse verkoop verkr~gbaar bij: Bosch- van Erp, Kerkstraat 7 en Lektuur en tabakshop SteenbergenLeijten, Dorpstraat 51 In deze aflevering kunt u lezen over de volgende onderwerpen: * Tieren in Geffen, (Lezersrubriek, ove1 een ruzie in 1775). ... Praote over vruuger. Interview, in . het dialect, met Mies v.d. Hanenberg, * Terug in de tijd •• • Nederland en De Zouaven (deel 3) ,., Het werk in en om de boerderij • Wat was er maand voor maand te doen in en om de bderderij. Deze keer de maanden september t.m. december. * Oktober 1944, beschrijving van een dramatische gebeurtenis. * Terug in de tijd ••• Aflevering 3 uit het dagboek van de Zusters der Liefde, 1


Gebr. van Wamooij Bouwbedrijven

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in:

het bouwbedrij r de projectontwikkeling het vastgoedbeheer het keukencentrum - de timmerfabriek

Vooral

uw feesten en partijen.

Grootschalig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even: de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wamooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur

* Taxaties * Hypotheken * Adviezen

't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 45 15 54

:\ cAFÉ D~ 0~ Elzendreef1 G~

~

5386 G: Geffen

~

MARGRIET

meubelstoffeerderij

Mogriet toonbankverkoop

Voor ontspanning nauw inspanning

Ook voor kinderfeestjes

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

- Onderhoud en reinigingsmiddelen voor alle meubelen - Polcythers en Schuimen - Ritsen. Knopen en Knoopvormen - Diverse Coupons - Passementen

Kloosterstraat 9- 13 5386 AR Geffen. Telefoon (073) 532 17 27 Fax (073) 53218 82

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Kerkstraat 5 Geffen

WIHABO DRUKKERIJ Heesterseweg 13 5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fax: {073) 532 47 95 Voor a l uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket b ij geboortekaartjes Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

NIEUW: kleurencopieën en kleurenprinten tot A3


EFKES BUURTE MÈ EFKES BUURTE ME ..... pater Toon van Kessel (55 j.)

Pater van Kessel, geliefd in zijn geboortedorp Nistelrode, heeft intussen ook bekendheid gekregen in Geffen, waar zijn zus Frasia woont . Een deel van de opbrengst van de verjaardagsactie wordt besteed aan de projecten van de pater, die werkzaam is in Zambia, Passe Partout adopteerde reeds financieel een weeskind en een groepje Vierdaagse lopers liep maar liefst f 4.445,-- bij el~ kaar voor het werk van Toon van Kessel. Reden om hem op te zoeken, nu hij in Nederland is. Als priesterstudent werkte Toon 1 jaar in Amerika en 4 jaar in Canada en werd in 1968 tot priester gewijd en naar Oost-Zambia uitgezonden, "Witte Paters" zijn de enige Europeanen in dat gebied en Toon is daar de jong· ste van hen. Allereerst leerde hij de inland· se taal: het chichewa. Het is immers belangrijk meteen met de mensen te kunnen communieeren. Toon schreef later zelfs een boek met 1000 spreekwcorden in die taal plus de uitleg in het engels. Zijn werkgebied bevat een oppervlakte van 150 bij 200 km. met 80.000 inwoners, waarvan 10% katholiek is. Er zijn 70 kerkjes in zo'n 500 dorpen. Anders dan hier de gewoonte is, komen de gelovigen van 4 of 5 dorpjes op zon· dag bij elkaar om samen te bidden en te zingen. Ze verzorgen alles zelf en wijzen een voorganger aan, uit hun midden. Ook het begraven van mede-parochianen wordt door de ge· meenschap zelf gedaan. De kerkjes zijn niet meer dan een schuur met golfplaten en er staat alleen een altaar in. De priester komt dan één keer in de twee maanden een weekend naar de wat grotere (missie) kerk. Die is van steen en er staan wat banken, inlandse beelden en er hangen schilderijen. Op donderdag reist hij al naar het desbetreffende dorp: een reis van 50 tot 200 km. Vrijdags vindt een vergadering plaats waar problemen en ideeën van de gemeenschap besproken worden. Zaterdag is de 'kantoor' dag en worden indivfrduele mensen bezocht, samen met de katechist en zondags wordt de eucharistie gevierd. Twee keer per jaar wordt er gedooPt· en de Eerste Communie doen kinderen en volwassenen in een gewone H.Mis. "Daar betekent het nog iets, om samen te bid den en elkaar te ontmoeten" zegt pater van Kessel. "Het evangelie helpt mensen te veranderen, goed te doen" . De bevolking leeft van het verbouwen van mais, rijst, katoen, pindanootjes en wat groenten. Voor eigen gebruik is er voldoende te eten. Om wat te verdienen en zo kleding, zeep, schoenen of een fiets te kunnen kopen,zou men echter producten moeten kunnen

verkopen, Maar daar is geen markt voor. Voor al in de vallei is het letterlijk en figuurlijk wonen in een diep dal! Er zijn geen win kels en slechte wegen; de regering betaalt niet. Het hoogste percentage analfabeten woont daar, want er wil geen enkele goede leraar of ambtenaar wonen. Er is geen zieken huis of dokter . Een van de projecten van pater van Kessel is nu: de rijst en mais opkopen van de bevolking en elders aan de man brengen . Dit is een stimulans om harder te gaan werken, want men weet dat er afname is. Als tegenprestatie moeten de mensen dan meewerken aan verbetering van wegen en het bouwen van schuren Het gaat de laatste jaren slechter met de economie van- het land, De "kwacha" is slechts 10 et. waard, terwijl dat 15 jaar geleden nog f 3,50 was . Pater van Kessel gaat dus vaak voor het kopen van producten of benzine met een vuilniszak vol papieren geld op stap "Is dit werk niet verschri kkelijk ontmoedigend •••• ?" "Jawel" zegt Toon "het resultaat is soms ont moedigend, maar de samenwerking is bêmoedigend! Vele parochie-besturen zijn enthousiast geworden door de opkoopregeling en de op brengst wordt gebruikt voor de weeskinderen, De familie van die kinderen zorgt voor de levensbehoeften zoals eten, kleding en bewoning. De Vincentiusvereniging betaalt dan het schoolgeld, uniform, boeken etc. Voor f 100,-- per jaar kan één kind naar de lagere school en voor f 200,-- naar het voortgezet onderwijs. Deze actie loopt dus goed en dat is ook nodig, want tengevolge van de dodelijke ziekte aids onder ouders, groeit het aantal weeskinderen nog steeds. Voor al zijn inzet als priester en vicaris in zijn werkgebied in Zambia, droeg Nistelrode pater Toon van Kessel onlangs vóór, om in aanmerking te komen voor een lintje van de Nederlandse Koningin! Dat werd gehonoreerd en tot zijn grote verrassing werd Toon op (Nederlandse) Koninginnedag ontboden bij de Aartsbisschop. "Ik dacht, ik krijg geld voor mijn project" lacht Toon. "Ik had niet eerseen jas aan om de onderscheiding op te laten spelden!" Ik heb bewondering voor deze man, die overigens al meerdere malen malaria heeft gehad en dagelijks preventief medicijnen daarvoor moet gebruiken ••• . "Maar" zo zegt hij "ik doe dit werk graag , Ik ben niet voor niets missionaris geworden, Een leek kan uiteraard ook heel veel goed doen als dokter of landbouwkundig adviseur in ontwikkelingslanden . Maar het gaat om de lange termijn. Je leeft en werkt dan meer vanuit de mensen aldaar". Dat is wel duidelijk: een voorganger en ontwikkelingswerker~ die zijn hart heeft liggen bij 'zijn mensen' in Zambia. Terecht dat dat beloond wordt, niet alleen met een lintje maar ook met financiele ondersteûning uit Geffen! 3


Il

AA

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

--liiiiii•

Hanegraaf 8. v. Geffen Onderhoud bouwmachines

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet * mestdistributie Stucadoors- en Afbouwbedrijf

,

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fox (073) 532 50 68

v. Empel

Autobedrijf P. off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

®'.::J r.'\

Tel. (073) 503 17 86

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!EIN

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tel.c (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Q

ri:\

~

~

Voorhet vervangen van ritssluitingen, in-ofuitleggen, korter oflanger maken van kledingstukken e. d kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

11

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT (0412) 63 40 31 De a ccountants, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen odviesieoms. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzi jde te slaan. Wi lt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel don ons kantoor in Oss, Roadhuislaan 105, tel. (0412) 63 40 31.

ACCOUNTANTS • BELASTINGADVISEU~$ •.JURISTEN

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstroot 26a, tel. (073) 532 25 86

BENILDA 11

Kleding ver-en reparatiewerk, tevens verkoop vangaren en ritssluitingen:

Molenberg6 te/.(073) 532 48 50 Ma t/m za: 09. 00 - / 2. JO uur andere tijden op afspraak.

KERS

PUfTWERKEN 8. Y.

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18

Bedrijven weg l 0

5386 ZO Geffen

5386 KA Geffen

Tel. (073) 532 29 81

Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

0 /Jii)SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Gellen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


KPJ GEFFEN OPHALEN OUPAPIER GEFFEN. Wij a l s KPJ-Geffen willen jullie, de Geffensebevolking, bedanken voor jullie medewerking over het afgelopen jaar 1997. Zoals jul lie weten halen wij het oudpapier op twee verschillende avonden op. In deze Torenklanken staan nogmaals deze twee routes afgedrukt. Let bij het bui tenzetten van het oudpapier op de navolgende punten : 1. Pakketjes van.Âą. 5 kg . 2. Bundelen met een touwtje 3 . Voor 18.00 u. buiten zetten 4 . Let op de juiste avond! 5 . Indien er glas, puin eet. bij het papier zit, worden deze niet meegenomen.

donderdag vrijdag vrijdag

19 maart 27 maart 24 april

donderdag vrijdag

21 mei 29 mei

donderdag vrijdag

18 juni 26 juni

domlerdag vrijdag

20 augustus 28 augustus

donderdag vrijdag

17 september 25 september

Op donderdag wordt route 1 opgehaald en op vrij dag route 2

Met vriendelijke groeten, KPJ- Geffen , Oudpapier ophaalroute 1 De derde donderdag van de maand .

Mgr. Bekkers, S.v.d . Berghstraat, Dorpsplein, Dorpstraat, Ptr. v.d. Elsenstraat, P.v. Grin svenstraat, Groenstraat, Heegterstraat, Heikestraat, Jasmijn , Past . v.d. Kampstraat, Kapelstraat, De Karn, Lambertusstraat, Lavendel, Magnolia, Papendijk, Dr. Poelsstraat Raadhuisstraat, De Rosmolen, Rozelaar Runrotstraat , Sassendreef, Dr. Schaepmanstraat, H. Schoutenstraat, J. v.d. Slootstraat, De Stoof, Thijmstraat, Tolweg, Trudostraat, Veldstraat, De Wan, Weverstraat, Willibrordusstraat, De Wisboom , Mgr. Zwijsenstraat. Oudpapier ophaalroute 2 De laatste vrijdag van de maand Abelenstraat, Acaciastraat , Bergstraat , Berkenboog, Bredeweg, Broekstraat, v. Coothstraat, Eikenwal, Elst, Elzendreef, Essenstraat , De Gement, Heesterseweg, Hoppad, Kastanjehof, Kepkensdonk, Kerkstraat, Kloosterstraat, Leiweg, Meidoornstraat, Molenberg Molenstraat , Peppeldreef, Ri etkampsest raat, Sleedoornstraat, Spoorpad, Vlijmdstraat, Vreestraat, De Wiel , Wilgenstraat. De data waarop in het seizoen 1997- 1998 oudpapier wordt opgehaald .

donderdag vrijdag

18 september 1997 26 september

donderdag vrijdag

16 oktober 31 oktober

donderdag vrijdag

20 november 28 november

donderdag vrijdag

18 december 2 januari 1998 (verschoven i.v.m 2e kerstdag)

donderdag vrijdag

15 januari 30 januari

donderdag vrijdag

19 februari 27 februari

KPJ GEFFEN

Beste Jongens en Meisjes! Ben jij tussen de 8 en 15 jaar, en houd je ervan om samen met anderen sportief, creatief en vooral gezellig bezig te zijn? Dan is de K.P.J. echt iets voor jou! Door het seizoen heen doen wij de volgende dingen: >'<

* -:, ,¡,

* * -

we handballen we sporten in de Geer we gaan op kamp we gaan naar akt i vi te i tendagen we knutselen, doen spelletjes en maken l ol we vieren Karnaval en niet te vergeten, we maken er altijd een feest van.

Zie jij dit allemaal wel zitten. Dan kr ijg je nu de kans om eens te komen kijken bij ons, en om zel fs eens even lekker mee te doen. Dus sla je slag en kom op 25 september om 19.00 uur naar de handbalvelden bij de Bonkelaar . We hebben voor jullie een l euk programma in elkaar gezet zodat je kennis kunt maken met de K. P. J. Het zal tot ongeveer 20.30 uur duren. Tot dan! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Inge Ketelaars te l . : 5322151 Mirande van Erp tel. : 5321213 Aspiranten leiding K. P.J , Geffen 5


•

1 kunt u bij diverse bedrijven in uw woonplaats.

Rabobank Het Maasland 6

Kantoren: Nuland, Geffen, Lith, Maren-Kessel, Oijen en Vinkel


ROND DE DORPSPOMP "EFFE noar GEFFE" 1997 zit er weer op!! Het was weer GROOTS, OPPERBEST, OERGEZELLIG, De 2le Boererunert alweer. Zaterdagavond 6 september kon je al merken, dat er de stemming goed in zat , Het was een gezellige dru~ te op het Dorpsplein. Een mooi muziekprogran ma voor jong en oud werd gebracht op twee podia. De leiding was weer in goede handen van Jaap en Rob en hun medewerkenden, Ook de Geffense kunstenaars kregen volop aandacht, Er was veel en gevariëerd werk te bewonderen. Het prachtige vioolspel van Jasper van Rosmalen galmt nog na in mijn oren en diverse kunstwerken spiegelen zich nog op mijn netvlies. Het spannende moment: De verkiezing van de vrouw/man van het jaar 1997. We zaten ernaast in onze voorbeschouwingen en ons uitsteken van de voelhoorns bracht ons helemaal op het verkeerde been. En •• • ••. het lag zo voor de hand ••••• als je toch even nadenkt ••• natuurlijk PIET VAN HERPEN, die stond allang op de nominatie; maar er is er tenslotte maar een, die het wordt. Ja, wat Piet al niet doet en deed voor Geffen . En hoe zijn hart in Geffen ligt. Hoe hij bij alles wat in Geffen gebeurt betrokken is . Hij wil zich blijven inzetten voor Geffen. Je vraagt het maar en Piet is beschikbaar . Bij het Karnaval, als tonpraoter, bij de raopliedverkiezing, bij Sinterklaasfeest, bij Koninginnedag, in de buurtvereniging, bij de ondernemersvereniging, de bedrijvenclub, de Horecagroep. Hij weet zijn enthousiasme ook over te dragen . Met een tomeloze inzet is hij vele uren, dagen, weken bezig met de organisatie van "EFFE NAOR GEFFE". Hij weet die bezieling over te dragen aan het hele actiecomité, aan al die werkgroepen, en weet heel de ondernemersgroep van Geffen tot een eenheid te smeden. Hij doet dat met een bijzonder sterke overtuiging. Je merkt ook dat het hem pijn doet als de goede bedoelingen niet altijd begrepen worden. Zo heeft de jaarmarkt "EFFE NAOR GEFFE" ook een grote betekenis gekregen voor de hele dorpsgemeenschap. Want daardoor zijn weer vele vriendschapsgroepen ontstaan, werkgroepen, muziekgroeper. enz . en veel onderlinge contacten versterkt en zo is dat feest een verrijking voor HART en GEEST van heel Geffen. Piet is een van de steunpilaren , Piet dank voor die bezieling, en gefeliciteerd met die TERECHTE onderscheiding. Tot middernacht werd Piet gefeliciteerd, En het mooiste was nog wel dat men Piet helemaal had kunnen verrassen.

Janus kwam Peer feliciteren. Hij dreef de spot mi Peer, mar tegelijk kon ie niks anders, als "ONZE PEER" roemen om al zijn daden en doen. "ONZE PEER is vort WERELDBEROEMD in Geffen, krek as menne ZULT" . En dat vond Janus zeer terecht. Ook echtgenote Mimie en de kinderen werden terecht in de bloemetjes gezet, Piet dankt ontroerd en we mogen op hem blijven rekenen . 6 september 1997 werd zo weer voor velen een onvergetelijke dag! Het weer viel mee!! Nou maar hopen op zondag 7 september . De weerberichten deren ons niet ofschoon de meeste ondernemers wachtten tot de morgen met het inrichten van de kramen. Het zag er donkergrijs uit in de morgen. Geen openluchtmis, maar gelukkig wel een stijlvolle feestelijke viering in de overvolle kerk. De muziek van W.I.K., schitterde, de dansgroepen zorgden voor een levendige speelse sfeer . De preek van de pastoor lag wat zwaar op de maag. Solidariteit met de medemens. De armen van Maasdonk. Nee, het ging nog veel verder met alle misdeelden van de wereld. En wij hadden ook schuld . Wij hielpen mee om die ellende in stand te houden, of we deden er te weinig mee . Ik dacht als de pastor nog efkes preekt, dan houd ik niks meer over in mijn portemonnaie . Ik wou zo graag een beetje feesten die dag . Gelukkig kwam nog op tijd een wending, en dat we mochten genieten van de dingen in ons en rondom ons . "De wereldzon blijft schijnen". En vandaag voor "Effe noar Geffe" . En warempel daar kwam de zon , Onder de preek regende het heel hard, van alle kanten. Maar •••••••• toch GOEI WEER. Al dreigde er af en toe wat kleine spettertjes te vallen, en later op de dag een stralende zon . De Boerenmert schitterde en straalde weer . Gezelligheid overal. Ge kwaamt weer ogen er oren tekort. De paarden , de koeien, de schapen , al die dieren, al die DEMONSTRATIES, Het was een echte LEVENDE mert. De schaapsherder met zijn vrienden: de honden De demonstraties met ROOFVOGELS. En alles wat er voor en met de kinderen te doen was en te beleven viel, Een perfecte organisatie. De muziek2kes stuk veur stuk apart . De fietsende dames, het optreden van GEFFES VOLK , Ik kreeg un wotlen onderboks aon gemeten mi un leg kruis. De Dorpsomroeper heb ik wel gemist. Die was verkouden . En de echte monicaspeulder van Geffen was er weer. Harrie met de kar, het boerderijke "Het Veld" . Het is teveel om op te noemen. De jury had weer een zware taak. Elke stand werd van binnen en van buiten bekeken, De prijswinnaars lagen dan ook dicht bij elkaar. We noemen de vijf besten: Ad v.d. Meulenreek, bloemenshop van der Doelen, Bakker Wim van Lier in samenwerkint met bakker René Brands. No . 2 Ad de Koning en no 1 Bart en Anita de Kinderen met "Goi ut mar in munne klomp". 7


Ook de kindermarkt werd bejureerd en terecht 3e prijs: Yvonne en Jantine van Boxtel, 2e prijs: Jeroen de Kinderen en Rudger Gabriële en dele prijs: Eefje Thomassen èn Ingrid van Boxtel . De jury viel wel op dat de meeste deelnemere zich wat hadden beperkt dit jaar, om al het kruid voor 1998 te bewaren. Zondagavond waren ze al weer aan het vergad~ren met hun medewerkers. In 1998 bij 700 jaar Geffen, dan zullen we eens wat beleven. Heb je al een feestvlag gekocht of besteld? Op het dorpsplein wapperde de feestvlag al, met daarop het LOGO van 700 jaar Geffen. Nel Sleutjes behaalde de prijs van de vele inzendingen . We zien daarop de Geffense ker~ de strijd tegen het water, maar ook de beschutting, de donk, het polderland en het dorp , Dat allemaal gevat in de letter G. In het getal 700 . Het comité reikte op zaterdagavond de prijs uit. Het begin is g~maakt. Je kunt intekenen op een speciale uitgave, ' n boekwerk met vele foto's, er komt binnenkort een volledig programma uit met alle agendapunten. "EFFE noar GEFFE" zit er weer op, de balans wordt opgemaakt . GEFFEN WAS WEER EVEN WERELDNIEUWS!! Comité, medewerkers, organisaties, en alle betrokkenen, van harte proficiat. Op zondag 14 september vierde pater Ivo van Dinther het feit dat ie 60 jaar geleden in 1937 was ingetreden bij de Karmelieten. Een fantastische GEFFENAAR. De volgende stamtafel staan we daar zeker bij stil, en dat is op 21 september a.s. om 11,00 uur tot 12.30 uur in café Govers ,

KINDERVOLKSDANSGROEP "DE VLIJTJES" GEFFEN AAN: alle jongens en meisjes Hallo, In onze kindervolksdansgroep "De Vlijtjes" is nog plaats voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar. We dansen 1 keer per 14 dagen op vrijdagmiddag van 15,45 uur tot 16,45 uur in d·e gymzaal van de Bonkelaar in Geffen. Kinderen die het leuk vinden om volksdansjes uit diverse landen, zoals: Duitslan d, Engeland, Amerika en Nederland, te leren zijn van harte welkom om te komen kijken en misschien al mee te doen. Op 12 september starten we met de eerste les, Dansen die we de kinderen aanleren z1Jn speciaal ontwikkeld voor die leeftijdsgroep Je kunt natuurlijk ook bellen met de leidsters voor nadere informatie. Kosten zijn f 25,-- per kind per jaar. Tot ziens . Liesbeth van Dinther: tel,: 5324180 Tilly Hendriks : tel, : 5323878

OPGAVESTROOK Naam kind: Jongen/meisje: Adres:

voor deze keer van De Prins,

Postcode : Geboortedatum:

K. V.B.

Inleveren:

De Wan 22 - Geffen

Openingsavond 18 september 1997 Hallo Dames, De vakantie zit ar weer op en we gaan van start met onze vereniging, Hopelijk hebben jullie allemaal een goede vakantie gehad, mooi weer hadden we zeker . Onze openingsavond is op 18 september om 8 . 00 uur bij de Gouden Leeuw.

ZIEKENCOMITÉ

Bekendmaking van ons nieuwe programma met weer diverse leuke aktiviteiten. We hopen op een grote opkomst, dus hopelijk tot ziens op 18 september a . s .

Via deze weg bedanken wij alle inwoners van Geffen voor hun bijdrage aan onze collecte welke dit jaar f 3,089,-- bedraagt. Mede hierdoor kunnen wij ~eer vele aktiviteiten organiseren. Nogmaals onze hartelijke dank.

Het Bestuur

Ziekencomité de Schakel

8


JEUGDBRANDWEERDAG ;::>.

~"'~';.;

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m v rijdag van 08.30 tot 12 . 30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chem isch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De kl ussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke iegendommen. U kunt hiervoor c ontact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 532 22 71) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten alleen na telefonische afspraak, tel. 0 73 - 534 21 00, tst. 160 Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond v an 18 .00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 25 72 Wethouder A.A .M. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst ka n telefonisch een afspraak word en gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 20 61 Wethouder J.C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst ka n telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 24 90 De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

Op 28 juni jl . hadden we weer een jeugdbrandweerdag. Ondanks het slechte weer waren er maar liefs 40 teams aanwezig, een totaal van 336 kinderen. Het slechte weer heeft geen parten gespeeld voor de kinderen want deze hebben volop gestreden en het was toch een zeer gezellige en leuke dag! Zoals vermeld geven we hierbij de uitslagen van die dag: Op de EERSTE plaats is geëindigd team 35 met als captains Bert v.d. Doelen en Cor v.d . Lee en de kinderen: Cees v . d. Lee, Mike en Robin v.d. Berg, Willem-Bert Bartels, Joris v.d. Doelen, Jack Groenewoud, Remco en Sander Maas. Op de TWEEDE plaats team 41, de Kikkervisjes met als captain Gerard v . d . Doelen en de kinderen: Gert-jan, Marieke, Marlijn, Ilma, Willem, Alex Marianne en Marlon. Op de DERDE plaats team 24 met als captain Rob van Herpen en de kinderen: Ad en Mark van Herpen, Pim v.d. Doelen, Jarno van Sonsbeek, Ruud v . d . Doelen, Paul van Wanrooy, Niels Verbruggen en Remco Ro0dvonk, Al deze prijswinnaars en hun captains krijgen een rondleiding op de Brandweerkazerne in Geffen, Rest ons nog een woord van dank . aan het adres van de Rabobank en alle mede·werkers voor hun inzet om deze dag tot een succes te maken. Organisatie jeugdbrandweerdag, tel,: 073-5323816.

DANKBETUIGING Via deze weg willen wij graag iedereen bedanken voor de belangstelling en het medeleven bij het overlijden van mijn man, ons pap, Ard van Griensven , In het bijzonder Dokter Smit en Berkelaar, Pastoor Verbakel, De Avondwake-groep en de Buurt .

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijd ag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout.

Bedankt.

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/ m vrijdag van 09.30 11 . 30 uur en d insdag van 17 .00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 681 111

Marie van Griensven-van Vugt, en kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 08.30-12.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 073 • 534 21 00

9


NIEUW!! NIEUW!! DA HUISMERK LUIERS. BOY & GIRL ULTRA DRY SYSTEM MINI MIDI MAXI JUNIOR

3 - 6 KG ( 38 STUKS) 4 - 9 KG ( 30 STUKS) 8 - 19 KG ( 28 STUKS) 12 - 25 KG ( 23 STUKS)

EN DE PRIJS???????

9.95 Te verkrijgen bij STIP Drogisterij Moniek van Herpen Dorpsplein 15 Geffen tel: 073-5325965

10


September/ Oktob.-r 1997 Jaargang 1 nummer l - Verschijnt eens per twee 1mw.nden In Torenklanken Oplage: 1750 stuks Pagina I

Geffen viert 700-jarig bestaan! In het streekarchief is een document van 1 o k t o b e r l 2 9 8 aangetroffen, waarin rechten worden toegekend aan de inwoners van Geffen. Dat is het bewijs dat ons mooie dorp in 1998 in ieder geval 700 jaar bestaat. Volgens de "Stichting Geffen 700" reden om een groot feest te organiseren. Deze stichting, die bestaat uit zeven enthousiaste Geffenaren, is in januari in het leven geroepen. Zij kunnen rekenen op de steun van het gemeentebestuur en een vijftal werkgroepen: •jeugd', •cultuur', 'feest', 'gedenken en herinneren' en 'fondsenwerving'. Er is veel werk verzet. Tijdens Effe noar Geffe trad de stichting op het Groot Geffen Podium voor het voetlicht. Het logo werd onthuld en het draaiboek met activiteiten werd aan de Geffense gemeenschap gepresenteerd (zie pagina IV). Op dit moment wordt de financiële haalbaarheid van dit draaiboek getoetst. Teneinde u op gezette tijden te kunnen informeren over de voortgang van alles rond "Geffen 700", heeft het bestuur besloten om in samenwerking met het blad Torenklanken D 'n Geffensche Courant uit te brengen. In deze krant vindt u, behalve de laatste nieuwtjes van de stichting, een unieke bijdrage van heemkundegroep Vladerack. In 8 hoofdstukken verhalen de auteurs Hans Diks en Ruud Verhagen over de roerige geschiedenis van de afgelopen 700 jaar. In deze editie aflevering 1: "In den beginne ... "Veel leesplezier !!!!!

-

Vlaggen met de feestdagen

~

X f)e te koop JJngeboóen vlaggen zijn gekleurd en voonien ran het "Stichting Gellen 100"logo Wat is er mooier dan dat bij ieder huis in Geffen een vlag wappert tijdens alle activiteiten in het kader van Geffen 700 ? Het is natuurlijk nóg mooier als dat de enige echte Geffense vlag is m De "Stichting Geffen 70011 biedt ude gelegenheid in het bezit te komen van de autenthieke Geffense gemeentevlag. Wij lieten die bij de beroemde Dokkumer Vlaggencentrale vervaardigen. Uiteraard treft uop de vlag het officiële "Geffen 700" logo aan . De werkelijk unieke vlaggen zijn verkrijgbaar in de maten 100 x 150 en 150 x 225 centimeter. Ze kosten respectievelijk fl. 35,- en fl. 70,- per stuk. Tijdens Effe noar Geffe overtrof de verkoop onze stoutste verwachtingen. Wanneer u nog in het bezit van dit collectors item wilt komen is haast geboden ! Ukunt de vlag (zolang de voorraad strekt) nog bestellen door de bestelbon op pagina IY volledig ingevuld te deponeren in de brievenbus op v.an het adres:

DORPSTRAAT 6 INGEFFEN.

11


1298~1998, 700 jaren e3effen. {)eemRUnbemet~roep 'mlaberacR t>et3otgt enhele aflet>etingen t>oor be ebitie '(!;effen 700' 2/fktJeting 1: 3n ben beginne... 1

3eoen9onbetb jaren is een f)e(e tijb. ~n bie 3eoen()onberb jaar is et in {Seffen enonn uee( gebeurt> en ont3ettenb oee( t>eranberb. {)et merenbee( txm E)oe f)et roa.s, is in be foop ber tijb ooor ons oerforen gegaan. l'.J3oor een groot beel ombat f)et in bie periobe afs onbelangrijá roerb besc9ourob ooor een anber beel ombat [Jet nooit is opgesc[)reuen. 6fecf)ts een [Jee( Rfein beel oon [Jet oerlebën is ooor ons beroaarb geblet>en. :Dit betre~ ban ooora[ matetiaa[ uit be faatste 200 jaar. ~oef) ooft ook ooer be eerste 500 jaar oon {Seffen roe[ root te t>ertellen. {)et is natuurüjft [Jee[ moeHijft [Jet jaar aan te geoen, wanneer (Seffen 'OOOt [Jet eerst berooonb roerb. Uit opgraoingen nomen roetensc{)(tppers 9ee[ wat te roeet ooer 'Oroege bewoning. {)elaas f)ebben er in ons borp maar weinig opgraoingen pfaatsgeoonben. ~en anbere moge(ijhl)eib is ban te Rijlien naar be omge'Oing oon Geffen. Uit atd)eologiscf) onber3oeá is fwmen oost te staan bat [)et <maasfanb al berooonb roerb oonaf be 6teentijb (2.000 jaar t>óót G:9ristus). :De eerste bett1oners t>estigben 3icf) nog niet pennanent, maat trofmen na t>etfoop oon tijb roeet t)etbet. Cfilanneer be eerste bewoners 3icf) precies onafgebroáen gingen oestigen, is niet ge9ee( buibefijft :Dus roeten roe ooft niet precies f)oet>ee[ jaar om~ borp eigenlijk 'bestaat'. <:file[ tt1eten tt1e bat be naam 6effen [)et eerst ooorhomt in een bocument uit 1246. (~t is tot nu toe nog geen ouber bocument get>onben waarin be naam oon ons borp staat oermefb.) {)iecin is be naam e:3effen gesc[)reoen als 'e:3effene'. {)et bette~ een acte roaarin 3an, .peer ron {)eusben, 3ijn goebeten bie f)ij in Geffen be0at, in (een gaf aan 6oesroijn G:ocft uit :Den ~oscf). 1

Cfilat be naam Geffen precies beteáent en rooar be3e oonbaan fwmt, is t>oor be taalliunbigen een raabseL Dubere oeráfaringen 3oals bie oon onber antiere ~toor 6cf)utjes roorben afgeroe3en. $:oef) is f)et tt1ef aarbig 3ijn t>eráfating te 'Oetmellien. :Pastoor 2. 6cf)utjes, gescl)ieMcf)rij'Oer oon [)et bisbom 's{)ettogenboscf), bett1eetbe in be 'Oocige eeuro bat "e3effen", ooorf)een "e:3E)eneffen", is afge(eib oon be tt1ootben "gen11 en "effe", bat is: "gelegen aan f)et water". Cfilaarom oieren roe ban, afs tt1e be precie3e ontstaansbatum niet kennen, in 1998 f)et 700 jarig bestaan oon ons borp ? ~n 1298, 'Oo(genb jaat bus precies 700 jaar geleben, is et 3eliet sprafie oon ooste bewoning in 6effen. ~n een bocument uit bat jaar oolt te Ce3en bat et gronben roorben uitgege'Oen aan 'be intt1oners oon e:3effen'. ~n bie tijb sprak men ooet be 'gemene'. (ien ooetblijfse[ oon bat ge3amenHjfi gebruik is be E)uibige straat :De e:3ement. :De 'gemene gronben' fwnben boot be intt1oners oon e:3effen ge3amenfîjft gebmiftl tt1orben. .piet fwn e[lie inroonei: 6ijn oee laten gra3en1 op geregelbe tijben !Jout ooppen, en0. 3eftet 'O0Ot be minber fu:tpitaalfttac[)tigen waren be3e gronben oon groot belang. ~en nabee( bat eraan fileefbe roa.s bat allerlei 3ieRten 3icf) sne( onbet be bieren oerspreibben, [)et 'Oee oon 'Oele lieuterboertjes liep immet:~ bij effulat te gra3en. :De ~rabantse f)ettogen, bie oonaf be 1 le eeuro ook in be3e streáen [Jun ge0ag uitbreibben, f)abben na oerfoop oon tijb be f)oogste mac~t o'Oet arre tt1oeste gronben, moer~en en f)eibeoefben tt1eten te oerroer'Oen. <Boot be uitgeget>en gemene gronben Heten be ~rabantse E)ertogen tt1e{ belasting ( o~eroe( 'cijns') betalen. :De e:3effense gebruifters moesten jaar(ijft5 btie ponb 2eut,ens (2euoense = 5Srabantse munt) opbrengen. ~e in be3e afue beboefbe gtonben lagen aan be 3uiboont oon e3effen in be ridjting oon C.:BinlieL

12


.pefaas is be orginde afue uit 1298 t,erloren gegaan.6efuhltig is in 1622 een t,ettaring gemaafu t,an be t,oli.ebige teRSt:

(~ent u geïnteresseerb naar be t,ertaling oon be3e teRSt in f)et tf)ans gangbare scf)ri~ ban t,ermijs fä u naar f)et becembernummer oon "Qlun,,DMjts") .pet oubste bee( oon ons borp moeten me 3oeRen ronb be Rer!V pastorie en be fijn '.papenbijfv <norpsstraat en CJJ1o(enstraat< ~ergstraat. .ponberben jaren is bie l)ube t,orm bemaarb geblet,en. ~e t,estiging op fu.lnstmatige f)eut,e(s of 'n,emen' bateert oon fater tijb, toen C!fst en ~roeMtraat 3icr, moesten bescf)ermen tegen be ~eerse ()Jfoas. ~e rfoier be CJJ1aas was toen a( bebijfu.

Hoe was het vroeger in ons dorp? Nieuwsgierig? Neem een abonnement op "Auw-Neijts" het periodiek van Heemkundewerkgroep 'Vladeracken' p/a Lambertusstraat 11, 5386 BA Geffen Tel. 073-5322283 13


Pa'

"6effen 700 programma 11

Tijdens het 6root 6dfens Podium op zamdag bseptember heeft de "mchting 6effen 700 haar draaiboek voor het fetstjaar 199& aan de 6etrense gemeenschap gepresenteerd. Dat zirt er zo uit: 11

Januari 1998 * \tart eeuwfmt met een groot concen in de l)arochiekerk en aamluitend nieUWjaanreceptie; de vlag wordt gehesen en het 6etfen 700 bier geproefd. * Driekoningen; een traditie wordt in ere hemeld. ~menkomst op het Dorpsplein met aamluitend een lampionnenoptocht naar de kerstboomverbranding, waar erwremoep en oliebollen worden geserveerd. februari 1998 * Rottenrijkse carnavalsoptocht met een historisch ovenidlt van gebeurtenimn uit 700 jaren 6effen.

Juni1998 * Midzomernachtfeest met een spectaculair openluchnpel. Aamluitend een Bourgondhch fmt met muziek en dans. * Middeleeu1Me mkamp; een groot sportfestijn voor jong en oud . Oktober 1998 •Offiàële viering Geffen 700. De dag wordt geopend met een kerkdienst en aansluitend een Maria Proces1ie. * Er wordt een lindeboom geplant in de tuin van Huize De Heegt. • Middeleeuwie markt met brund1. Tijdens de markt wordt een kunstveiling gehouden en het fotoboek "Geffen 700 jaren" wordt gepresenteerd. Naast bovengenoemde activiteiten zijn er nog een aantalandere projecten die tot doel hebben om van 1qq8 een gedenkwaardig jaar te maken voor jong en oud: Het aanbieden van een 1peciale kalender aan alle huishoudens * De release van een 6etren 700 CD * Een scholenproject op beide fieffense basisscholen * Een fotowedstrljd rond het thema 6etren 700 * ten fototentoonstelling door heemkundegroep Vladerack * De verkoop van Geffen 700 producten ten bate van het glas-in•lood raam ter verfraaiing van 6etrens oudste monument; de Maria Magdalenakerk

*

Mei 1998

• Dodenherdenking met aansluitend de heropening van het Joods Kerkhof aan het Kraayeven. · - - - - -·--······ D'n 6effffl!che Courant keei uitgaVe van de "!lichting~fll 70011 In een prettige 1anie11werilngm!t Toren~anken e11 heankund®"O!IJ VIadm. Dekrantveml1ijnt1 xpirtwttmaandm en wnrdtdan gratis hul1-aan-hlli1 ~t119rdd..

lnwonm mEteen ltf<ker "ongeadresseerde post: NEE" of oud~nwonen kunnen de krant koste!OOI ontvangell (m.u.v. P«fO) door een brielje tel!llren naar:

Rtdanit o·n 6dftnschr courant, Docror Potlntmn.b, 5386 BW 6dftn"

14

In de vo~ende edipe van deze krant gaan we uitgebreid in op dit fantastische idee.

IV

OPROfPOPROfPOPROfPOPROfP AAn ALU 6EITTIIAl\fn OM ll(Hlltf Of BfKfNDf NMH II MUD(HVOOR un 6ROOTS OP6E1fffi KUIISTIIHTOOHSTElUH6, DIE UITMONDT IN ffN VIIUN6 OP DE Offl(lflf fll5TDA6. TIJDftn DE MIODELllUW BRUHCH .

UHOffT 6UN KUN5TEIIAAII TE zun OM HltRMH Dffl lf IID1fN; HIT 6AAT EROM OM BU Ew.AR II BRfll6fHWAT ER IN 700 JMR 6EITTH MN CRf.ATIVITIIT 6EijRQEID IS. DIT IS /Il Y.AIIS ON UIHffRK lI TOllN AAit ftN 6ROOT PUBLIEK EN MISSCHlfH HEL TOT HET VOL6ENOt ttuwm 600tltDtn1s 1I IW(fH. KlllITTWERKfH DIE DMRYOOR IH MHl1ERKIN6 KOMEN WORDEN YAIIAf NOYUIBER OP ffH

PUBLIEKSVRIEHDIWKf MAHltR 6EPRfüHillRD IH VERSCHILUHDE ETAlA6U YAH 6EITTHSE WIHKUIERS. DE KIINSTIIIMII mmm HIT 0PfHIH6SBOD VAST; DE MftROPBREN65T KOMT TEN 60IDE AAN HET 61AHN-LOOD PROJfCT VAN DE "mettnN& mm 700".

fiEÏNITRfätlRDEH KUNNEN ZICH TOT 1HOYUIBtR lffi OP6EVEN BU:

MARUKf PElERS, Pastoornn dr Kampstmt15

Trltfoonnurnmtr 532 Js56 LIES V. DRUfllfN, Brotkstmt 8a Teldoonnummer 532 4317

k ···································-········ Bestelbon Geffense Vlag Uitknippen, invullen en deponeren in de brievenbus op het adres: Dorpstraat 6 Ondergetekende wil graag ... vlaggen bestellen in het formaat a) 100 x 150 centimeter a 0. 35,·

b) 150 x 225 centimeter a tl. 70,· (doorhalen wat niet van toepassing is)

naam: adres:

telefoon:


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 uur Zondag 09.30 uur NULAND: Zaterdag 19.00 uur Zondag 10.00 uur VINKEL: Zaterdag 17.30 uur Zondag 11.00 uur LITURGISCHE KALENDER: Wo. 17-09 19 . 00 u * Avondmis Za. 20-09 10.00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor H.Mis met fluitmuziek 19.00 u Zo. 21-09 09.30 u 10.00 u

(+ kinderkerk) Geen H.Mis in Geffen

Vredesviering in Nuland mmv Passe Partout, Derplu, Just Between

1

Wo. 24-09 19 .00 u * Avondmis Za. · 27-09 10.00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) Zo. 28-09 09.30 u + Viering met de diaken mmv Gemengd koor Wo. 01-10 19.00 u * Woord-Com. dienst met Ans Schutte

* dienst in de kapel + = t . v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREK.: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 oktober 1997 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: Tel. 5323308 HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: Tel. 5323190 (Graag bellen tussen 19 .00 en 20.00 uur) VREDESWEEK In de weekenden 20-21 en 27-28 september wordt e.r aandacht besteed aan de Vredesweek, met als thema: "TIJD VOOR VERZOENING"? Waarover u elders in Torenklanken meer leest. Op zondag 21 september is er géén viering in Geffen, maar bent u om 10.00 uur welkom in de kerk van Nuland voor een gezamenlijke vre· desviering van de drie parochies met zang door de Koren: Passe Partou uit Geffen, Derplu uit Vinkel en Just Between uit Nuland. Op zaterdag 27 september om 19.00 uur zal pater Toon van Kessel samen met pastoor Spijkers voorgaan in de viering. Het geld van de sponsorloop wordt in deze viering aan· geboden aan pater van Kessel. Na de viering is er koffie in het Oude Kloos· ter aangeboden door het M.O.V. In bovengenoemde weekenden worden na de vieringen briefkaarten aan u aangereikt om te versturen namens Pax Christi ten einde solidariteit te tonen voor de Sudanese Women's Voice for Peace en het vrouwenprogramma van de Sudanese Raad van Kerken.

Psalmendag 1997 op 20 sept. in de Sint- Jan met als thema: Verzoening . Onze maatschappij waarin zo veel verschillen, de mensen proberen samen te leven vraagt om tolerantie. Tegelijk is dat een grote opgave want onverzoenlijk situaties liggen voor het oprapen. Wie de Schrift ter hand neemt zal bemerken dat Verzoening, verdraagzaamheid en vergeving te boven gaat; verzoening is een totale omkeer, verzoening heeft met God van doen. De psalmen 126 en 51 vormen op deze dag de leidraad. Joost Jansen van de Abdij van Berne zal de psalmen inleiden. Op 21 sept. willen we in woorden en beelden, in zang en dans, in stilte en gesprek, uitspreken wat ons benauwt; elkaar opnemen en ondersteunen, relaties tussen mensen herstel· len, met het doel: het overal aanwezige kwaad omkeren tot liefde. Zaterdag 20 sept. van 10.00 - 16.00 uur. Kos· ten f 7,50 Graag zelf een lunchpakket meenemen, voor koffie en thee wordt gezorgd. Info: Gabriël Roes, Tel. 073 - 6130314 op werkdagen tussen 09.00 - 12.30 uur

NIEUWS VAN HET DISK Op 30 sept. a.s. is het tien jaar geleden dat de eerste kerkelijke conferentie tegen verarming in Nederland werd gehouden. Onder de titel: "De arme kant van Nederland 10 jaar later" wordt dit jubileum gevierd in de Mozes- en Aäronkerk, Waterlooplein 205 in Amsterdam met een gevarieerd programma: een cabaret met een terugblik;. presentaties van toekomstperspectieven via intervieuws, sketch en quiz; lunch, informatiemarkt, een paneldebat over politieke voorstellen die uit de toekomstperspectieven voortkomen; muzikaal intermezzo; afsluiting met een informele borrel en muziek. Iedereen die betrokken is bij of geinteres- , seerd is in de kerkelijke anti-armoedebeweging is van harte welkom van 11.00 - 16.00 uur . De toegang is gratis en voor mensen met een smalle beurs is reiskostenvergoeding mogelijk. Infor: 070 - 3131240/244 (Werkgroep Arme Kant van Nederland) of Disk Oss 0412 625010. In 3 bijeenkomsten biedt DISK een bespreking aan van de 'Open Brief' die het landelijk bureau DISK presenteerde in 1996 waarin de relatie gelegd wordt tussen geloof en econom: Data: woensdagavond 22 en 29 oktober en 5 november, Begeleiding: Monique Wolf, arbeidspastor.

CURSUSSEN DEKENAAL CENTRUM Spiritualite1t en mystiek Tien gespreksochtenden rond spirituele en mystieke teksten uit onze Joods-Christelijke trad~tie, Teksten van Meester Eckhart en Hildegard van Bingen zullen worden gelezen. 15


Data: vrijdagochtend 12 sept-10 okt,-14 nov. 12 dec,- 9 jan ,- 13 febr,- 13 mrt,3 apr.- 8 mei- 12 juni. Begeleiding: Ans Bertens Vrouw en Geloven. 'Vrouwen die ons voorgingen' Wie waren Tamar, Ruth, Esther en Judith? Hoe spreken deze vrouwen ons aan- vrouwen die deze tijd vorm geven aan gelovige inspiratie Data: dinsdagochten 16 en 30 sept., 28 okt,, 4 en 18 nov., 2 en 16 dec. Begeleiding: Jo Goossens.

Een duurzame oplossing is voorlopig niet haalbaar langs militaire of diplomatieke weg Daarom zijn plaatselijke verzoeningspogingen die succes hebben, ook erg belangrijk. Plaatselijke gemeenschappen vormen de basis, die nodig is voor een duurzame, rechtvaardige vrede. Vooral kerken en vrouwengroepen kunnen daarbij een rol spelen. (de mannen voeren oorlog). Pax Christi werkt nauw samen met de Soedanese organisatie "Women's Voice for Peace" (vrouwen-stem voor vrede).

MAASDONKSE - VREDESVIERING

1•1.lSSIE OHTWll(J(D.l,/G YaWI CEniH

VREDESWEEK 1997 (21 t/m 28 sept. 1997) De vredesweek 1997 staat in het teken van verzoening : onderling, tussen volken, tussen mensen van verschillende religies en culturen. De weg naar werkelijke vrede en verzoening is lang en moeizaam. Wie echt aan verzoening begint te werken, beseft hoe moei~ . lijk het is en hoeveel dit van mensen vraagt In de Vredesweek willen we ook stilstaan bij de rol van religie in conflicten en verzoening. Religie kan conflicten verhevigen (denk bijv. aan Noord-Ierland en aan Soedan) maar het kan ook de mensen oproepen al het mogelijke te doen om te werken aan vrede en verzoening. Daarom is er ook ruimte voor bezinning en vieren, in groter verband en in kleine kring, Zonder vieren houdt geen mens het anders vol vieren met zingen en zwijgen, bidden en bezinnen. Bidden helpt soms tegen machteloosheid, zingen geeft soms moed. Stilte is een plek om het onverzoenmare een plaats te geven, hoe moeizaam ook. VREDE EN VERZOENING IN SOEDAN: (vrouwen en de kerk werken samen aan Vrede), dit i s een van de thema's van deze vredesweek. Bekijk je vanuit de lucht zuid-Soedan, in Afrika, dan zie je een uitgeput land, uitgeput door een oorlog die al 13 jaar duurt. Vier miljoen mensen zijn ontheemd, meer dan in welk land ook. Er zijn al meer dan 1,3 miljoen doden. Inzet van deze oorlog is zelfbeschikking voor het zuiden en scheiding van staat en godsdienst. De huidige regering - die in 1989 door ~en staatsgr_e~p aan de mac~t kwam-· wil het zuiden van het iand, de Arabische cultuur en het islamitische geloof opleggen. De oorlog tussen het verzet .en de soedanese regering breidt zich uit en steeds meer buur landen raken betrokken (via vluchtelingen). 16

Op zondag 21 september 1997 zal er in het kader van de Vredesweek , weer een Maasdonkse vredesviering worden gehouden. De eucharistie- viering zal pl?atshebben om 10.00 uur in de kerk van de H. Johannes 'Onthoofding te Nuland, Medewerking zal worden verleend door 3 Maas donkse koren: "der Plu" uit Vinkel, "PassePartout" uit Geffen en "Just Between" uit Nuland . Omdat dit een gezamenlijke viering is, zullen er geen zondagsvieringen gehouden worden in de kerken van Geffen en Vinkel. Na afloop zal er gezamenlijk koffie worden gedronken. De 3 Maasdonkse M.O.V, groepen nodigen u van harte uit om deze viering bij te wonen. (Zie ook elders in dit blad het artikel over de vredesweek 1997)

PATER VAN KESSEL Zaterdag 27 september is Pater van Kessel uit Zambia te gast in onze parochie. Samen met pastoor Spijkers zal hij in de viering van 19.00 uur voorgaan , Tijdens deze viering wordt aan hem de opbrengst van de actie: "Wij lopen (warm) voor pater Toon van Kessel" overhandigd • Het geld zal worden besteed voor de weeskinderen uit zijn parochie in Zambia. Na afloop van de viering is iedereen hartelijk welkom in 't Oude Klooster. Daar staat de koff_ie klaar! MOV Geffen

DANKBETUIGING Bij deze willen wij gaarne iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling en medeleven bij het plotseling overlijden van mijn man, ons pap en opa. Corrie van Esch, kinderen en kleinkinderen


Slijterij D'n Malder /

Verhuur van: tafels, stoelen, bartafels, krukken en tapinstallatie Hoppe,----,....___, Canei Aanbiedingen: Vieux 1 21 ·95 Rood/Wit Hoppe jonge jenever f 21,95 Muier Hoppe vieux . f 21,95 f 16,55 f 5,95 f 20,95

Hoppe citroen Canei Muier Schipper bitter

aanbiedingen geldig t/m 27 september 1997

Kloosterstraat 5b Geffen Tel. (073) 532 46 59

De uitvoering van het project Ouderenadvi seur gebeurt door deskundi ge vrijwillige rs met professionele ondersteuning door de RIGOM. De ouderenadviseur werkt voor de vraagsteller en onafhankeli jk van dienstverlenende instanties.

RIGOM PROJECT OUDERENADVISEUR START IN MAASDONK Op 1 september Maasdonkgaat het project Ouderenadviseur van start . Het is een samenwerkingsproject van de RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) de Raden Gecoördineerd Ouderenwerk en ouderenorganisaties. Vanaf 1 september kunnen álle 55-plussers, mantelzorgers (familie, kennissen en buren die zorg verlenen), chronisch zieken en mensen met een handicap in Nuland, Geffen en Vinkel terecht bij de plaatselijke ouderenadviseur.

-

De ouderenadviseur helpt wanneer activiteiten, voorzieningen en di enstverlening op het gebied van zorg, preventie/welzijn, financiën en wonen onvoldoende bekend of onoverzichtelijk zijn . De ouderenad~iseur geeft informatie en advies, biedt ondersteuning bij het maken van keuzes en het verkrijgen van de juiste hulp, bemiddelt naar instanties en signaleert mogelijke tekorten aan voorzienin· gen.

In de gemeente Maasdonk zijn twee ouderenadviseurs bereikbaar. Dhr. Tb . Wintels tel . (073) 53 23 413 Dhr. A. v.d. Ven tel. (073) 53 21 653 Huisbezoek is mogelijk. De diensten van de ouderenadviseur zijn geheel gratis . Bij geen gehoor kunt u bellen met de RIGOMadviseurs tel. (0412) 63 28 15 De ouderenadviseurs bij de RIGOM, Annette v. Tiel en Eef Rubbens, zi jn op werkdagen bereikbaar via het centrale telefoonnummer van het project: (0412) 63 28 15

WAAROM DE OUDERENADVISEUR Het aanbod van activiteiten voorzieningen en dienstverlening op het gebied van zorg, preventie/welzijn, financi ën en wonen is tegenwoordig erg groot. Informatie kan onduidelijk en ingewikkeld zijn . De ouderenadviseur is er om 55-plussers en mantelzorgers te helpen bi j het verkri1gen van de juiste informatie en in het maken van keuzes uit he t aanbod. 17


ORGANISATIE 'De ouderenadviseur' is een samenwerkingspro. ject van de RIGOM en ouderenorganisaties . De uitvoering gebeurt door deskundige vrijwilligers met professionele ondersteuning vanuit de RIGOM. De ouderenadviseur werkt voor de vraagsteller en onafhankelijk van dienstverlenende in· stanties.

WIE KAN TERECIIT BIJ DE OUDERENADVISEUR - 55-plussers - mantelzorgers (familie, kennissen, buren die zorg verlenen) van alle leeftijden - Chronisch zieken en mensen met een handicap - Instellingen en organisaties

WAARVOOR KUNT U TERECIIT BIJ DE OUDERENADVI~ SEUR - Informatie en advies op het gebied van zorg/Welzijn, financiën en wonen - Ondersteuning bij het maken van keuzes en het krijgen van de juiste hulp - Bemiddeling naar instanties/organisaties - Signalering van tekorten in de voorzieningen

is vastgelegd in de nota "De arme kant van Nederland: Over preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting". Deze nota staat ook bekend als armoedenota van minister Melkert. Ook de Kerken onderkennen dat er armoede in Nederland is . Hun bekendste woordvoerder is Mgr. Muskens met zijn uitspraak over "stelen van brood" dat veel stof deed opwaaien. Het CNV is positief over de erkenning van het bestaan van armoede in Nederland en dat het kabinet iets wil doen aan armoedebestrij ding. Het CNV neemt zijn eigen verantwoordelijkheid als het gaat om zoveel mogelijk mensen aan een betaalde baan te helpen, Maar daarnaast dient er aan mensen die langdurig op een uitkering zijn aangewezen extra inkomens ondersteuning te worden geboden. De werkgroep AA (Anders Actieven) van het CNV Noord- Oost Brabant organiseert twee avonden met als thema: ARK>EDE EN EFFECTEN OP KINDEREN TUSSEN 12

EN 18 JAAR. Als spreekster is uitgenodigd Anneke DorreVOORBEELDEN VAN VRAGEN AAN DE OUDERENADVIstein van het PON (Instituut voor advies, SEUR onderzoek en ontwikkeling in Noord- Brabant) "Hoe kan ik thuis hulp/oppas krijgen als ik Zij zal dit onderwerp nader toelichten. een keer weg moet of wil?" De reden van dit thema is gelegen in de al "Als ik verhuis naar een woning in een pro- . jarenlange geconstateerde problemen die voor ject Beschermd Wonen, welke extra zorg en al vrouwen in de bijstand met schoolgaande ondersteuning krijg ik dan? 11 kinderen tussen 12 en 18 jaar ondervinden. Dit betekent niet dat bij jongere school"Wanneer kom ik in aanmerking voor bijzondere bij stand en kwij tscheling gemeentelij- gaande kinderen van (alleenstaande) ouders in de bijstand of met een minimaal inkomen ke belastingen?" geen' problemen zouden zijn. Integendeel 11 Kan ik mensen ontmoeten die ook een demenDeze twee thema-avonden vinden plaats op de terend familielid hebben?" volgende dagen. " Ik zoek een klusjesman " Dinsdag 28 oktober 1997 (aanvang 20.00 uur) "Welke bedragen kan ik belastingvrij schen- Ontmoetingscentrum 't Fort ken?" Lage Weidjes 58 Cuijk Tel. 0485 - 31 64 23 " Kan ik een verhoogd toilet en aangepa~_te kranen krijgen? 11 Woensdag 29 oktober 1997 (aanvang 20.00 uur) Fleur Zalen Bel de ouderenadviseur in uw regio 't Oude Theater Spoorlaan 56 Oss Tel. 0412 - 62 21 23 Ons verzoek is om binnen uw organisatie deze avonden kenbaar te maken, Wij hopen u op één van deze avonden te mogen Betreft: Thema-avond .ARM:>EDE EN EFFECTEN OP begroeten. KINDEREN Met vriendelijk groeten, Armoede is gewoonlijk niet zichtbaar aan kinderen. Het feit dat je het niet ziet, wil Werkgroep Anders Actieven CNV Noord-Oost Bra· bant niet zeggen dat het niet bestaat. Veel ouders in armoede-situaties kunnen heel Jos Brassée Peter Kerris creatief met hun financiële tekorten omgaan. Haagsestraat 64 Gulikstraat 10 5432 BN Vuijk Het kabinet Kok heeft erkend dat in Neder5402 KH Uden 0485 - 314130 land armoede kan voorkomen, Het is een taak 0413 - 267370 van de overheid om armoede waar mogelijk te voorkomen en te bestrJjdeu.Dit uitgangspunt 18


Mini runderrollade met jägersaus, 100 gr.

4 tartaartjes + 4 procureurlapjes ham-gehaktbroodje, 100 gr.

2 11 1

69

Herfstaster

95

Rundergehakt,

60

Canadese bacon,

Geldig van 15 tot en met 20 september 1997

Onderwerp: Cursus Stoppen met Roken Ná de zomervakantie stoppen met roken? Dat kan! Voor iedereen in Oss en omgeving orga• niseert de GGD Brabant-Noordoost in samenwerking met het CAD Oost-Brabant en de Stichting Thuiszorg Brabant Noord-Oost een cursus Stoppen met Roken in de maanden oktober en november. CURSUS STOPPEN MET ROKEN Stoppen met roken is niet eenvoudig, Dat blijkt wel uit het feit dat veel mensen meerdere keren een stoppoging ondernemen, Stoppen in groepsverband kan dan net die extra steun bieden om het stoppen vol te houden. De cursus Stoppen met Roken is opge• bouwd volgens de landelijk geteste methode van de Stichting Volksgezondheid en Roken. Het uitwisselen van ervaringen in combinatie met adviezen en gerichte informatie, staan centraal, De cursus gaat van start op donderdag 16 oktober in het gebouw van de GGD aan de Raadhuislaan 4 in Oss , Het totale pro3ramma omvat 8 bijeenkomsten in een periode van 6 weken met een terugkombijeenkomst in december. De cursusdata zijn achtereenvolgens: 16, 20, 23, 27 en 30 oktober, 6, 13 en 20 november, en een terugkombijeenkomst op

100 9 r.

95 45

Keu rslage rij

1e prijs: Vleesvon van f 100,-

PERSBERICHT

9 2

1 kilo

85

Geldig van 22 tot en met 27 september 1997

Uitslag "Op vakantie met de Keurslager"aktie Fam. v.d. Berg, Acaciastraat 15, Geffen 2e prijs: Vleesl,on van f 50,Fam. van Oruenen, Schoolstraat 17, Nuland 5e prijs: Vleesl,on van f 25,M. Kuijpers-v. Zandvoort, Heegterstraat 29, Geffen

1

hamburger met chili smaak, per stuk

VANTUVL Dorpstraat 26 - 5386 AM

Geffen

tel. (073) 532 58 91

KEURSIAGER

donderdag 18 december. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren steeds l½ uur. De totale kosten, inclusief het cursusmateriaal bedragen f 150,-- per persoon; voor veel rokers niet meer dan de kosten van 3 à 4 weken rookwaar . Abonnees van de Gezondheidsservice BrabantNoor doost kunnen in aanmerking komen voor korting, Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden ook een deel van de kosten. De cursus wordt gegeven door een deskundige begeleider. Aanmelding U kunt zich tot en met -woensdag 1 oktober telefonisch of schriftelijk aanmelden voor de cursus bij het Informatiepunt Stoppen met Roken, postbus 414, 5340 AK Oss, tel,: (0412) 66 01 34.

tlUIDVEQZOQCINC

Qia van Nistelrooy Deler v~n C rinsvcn.slrant 6 • :i:\86 M

Geffen • lel. (07') 'i3'2 27 m

19


*

Wie kent ze? Oproep aan lezers om mee te denken bij het achterhalen van voo1 ons onbekende personen,

OPROEP: Zoals u heeft gelezen is heemkundewerkgroep Vladerack bezig met het maken van een fotoboek in het kader van Geffen 700 . Misschien heeft u nog interessante foto's voor ons, welke wij in het boek kunnen plaatsen? Graag zouden wij deze foto's wil· len nadrukken of kopiëren. U kunt hiervoor contact opnemen met Jo van Wanrooij , Lambertusstraat 11 Geffen Tel.: 5322283,

(EVT. plaatje erbij??

DANKBETUIGING Bij deze willen wij iedereen hartelijk danken die van onze GOUDEN BRUILOFT een ECHT FEEST maakten! Met name familie, buren Party Centrum Govers maar vooral onze vrienden die deze_ heugelijke dag onvergeeflijk hebben gemaakt Fam. Bijveld v . ~istelrooy Kinderen en kleinkinderen Vlijmdstraat 15 Geffen

BOLLEBOZEN Aan de katholieke Uni versite.i t Nijmegen behaalde Christel Steyvers haar doctoraal psychologie

SdcllLttng

W.A.O. Aktiviteitengroep

Wal_ter v. Nistelrooij ( 23) is onlangs aan de K.U.B. Tilburg geslaagd voor zijn doctoraal bedrijfseconomie

VOORLICHTING WAO: "DE HERBEOORDELING 1997 - 2001" De bedrijfsverenigingen roepen in de periode 01-01-1997 t/m 31-12-2001 mensen die op 0108-1993 in de WAO zaten en 45 jaar maar niet ouder. dan 50 jaar op voor een herbeoordeling. In Oss wordt voorlichting gegeven voor wat deze herbeoordeling inhoud. U krijgt informatie over :

* Wat is er in de WAO verandert? * Hoe kunt u zich voorbereiden op deze herbeoordeling?

* Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geacht wordt, wat dan? De voorlichting wordt georganiseerd door de

STICHTING WAO AKTIVITEITENGROEP OSS. Deze belangenorganisatie geeft advies, infor• matie en steun bij vragen rondom uw WAO-situ· atie. Aan deelname van de voorlichting zijn géén kosten verbonden. De bijeenkomst vindt plaats op Woensdag 01 oktober 1997

De aanvang is

10.00 uur in het Zuidergebouw

Het adres is Oude Molenstraat 17 te Oss

~ DIERENSPECIAALZAAK&VEEVOEDERS ,.,_

Il

B, de Kinderen v.o.r.

Jl

Molenstraat 32, Geffen Tel. 073 532 55 51

POMPOENWEDSTRIJD Al wie bij ons meedoet aan de pompoenwedstrijd, kan van 29 sept . t/m 4 okt. (werelddierendag) zijn grootste pompoen bij ons laten wegen . De uitslag komt in onze winkel te hangen en de prijswinnaars word.en~ in dit blad bekendgemaakt. 1

Attentie: de bloembollen zijn binnen! 1 20

Anita & Bart de Kinderen.


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

accountants

Tel. : (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

REGI o_A"-w BANK "? DE

BANK I ER

DIE

JE

KENT

voor bemiddeling van: Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

* privé-rekeningen met

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

V

· europas (cheques) - eurocard * persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen * sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen * beleggersgiro * hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf w ilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

*

Openingstijden: 1\!laa.n(lag woensdag donderdag 09.00 - J ï.30 uur

1m 11rijdag Zaterdag en op afspraak.

Oinsdag-

M.J.M. v.d. Akker

uur uur

J'vlid<lagpauze van 12.15 - 13. l.5 u.ur.

1i1

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

09.00 • 19.00 10.00 - 13.00

;.,ooa,; •=••••oo

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

me er verstand van verzekeren

Tonny Jansen

DE GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

PEDICURE T. Ketelaars-Cl. Niste(roolJ "· Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 41

Rijwielen

Taxi

Tankstation

-Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Official Service Dealer

94» AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

* Verkoop en onderhoud van nieuwe en * * • • • •

gebruikte personen- en bedrijfswagens Uitdeuk en spuitwerk APK keuringen Autowasserette Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

- ~

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073} 532 51 50.


Tijdens de komende kermisdagen ziet ons programma er als volgt uit: Maa~pägavond 21 sept

~DIE ÎIEEI' •• : >· .

:ir:.....:.~«.iff~. _-::-:;~,

, .• :{~;--•· .·•

speet ol/e p

Î

1

TRUCKRUN 1997 Op 20 september zal omstreeks 13.30 uur de jaarlijkse truckrun van de verstandelijk gehandicapten club "de Flierefluiters" weer van start gaan. Zoals alle andere jaren, begint deze op 't kerkplein in Nuland. In de loop van de middag wordt er 'n route door de omgeving gereden waarbij ook zeker de Maasdonkse dorpskernen worden aangedaan. Het geheel zal vast niet ongemerkt aan u voorbij gaan want de truckrun gaat gepaard met 't nodige lawaai. We vragen dan ook uw begrip wanneer u enig hinder van het convooi mocht ondervinden. We hopen u te zien op 20 september want we vinden het altijd erg leuk veel toeschouwerf langs de kant te zien staan . Tot ziens. verstandelijk gehandicapten club Geffen, Nuland, Vinkel, "De Flierefluiters"

Pastoor vd. Kampstraat 1a 5386 AH Geffen Telefoon (073) 5322570 Fax 5322539 22


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

1

1

.. · ·.ELMRDIJ EN

vlietskant 21 4141 ck

Al .· . .. . SSl:JRÄNIIËN

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

BEDRIJFS-

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

. . ,ÄÓVISERl~G

HûlJR/VERHUU~

heerlijke haring, vers gestoomde

.. VERZEKERINGEN

makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

·1=1VA

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

PA

ESE · RS BV

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

. REGIO BANK • . .FINANtlERINGEN .· • .. . -·· ,

'

:, __._

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38 11

Bouvvbedrijf

BRODLJS"

Heestersevveg 29 • N IEUWBOUW • ONDERHOUD • RENOVATIE • VERBOU\NINGEN

53B6 KT Geffen Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


v. Nistelrooy

aanleg/uitbreiding antennesystemen Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

reparatie tv /video

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

* In- en verkoop tractoren

~!INENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraa_d

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

VAN DER HYPOTHEKEN PENSIOENEN

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER ·.

18 KPJ, oud papier route 1 26 KPJ, oud papier route 2 OKTOBER

10 12

Buurtver. De Vier Winden, Kinderdropping Buurtver. De Vier Winden, Kinder Playback show 14 Buurtver. De Vier Winden, Kaarten bij ' t Haas;e aanvang 20.00 uur. 16 KPJ, oud papier route 1 31 KPJ, oud papier route 2 NOVEMBER 01 Buurtver. De Vier Winden, Prominenten Play-back show in de Bonkelaar aanvang 20.30 uur. (kaarten á f 7,50 in de voorverkoop bij Videotheek Willy Egelmeer aan de Dorpstraat) 18 Buurtver. De Vier Winden, Kaarten bij ' t Haasje aanvang 20,00 uur. 24

20 KPJ, oud papier route 1 KPJ, oud papier route 2

28

DECEMBER

Buurtver. De Vier Winden, Sinterklaasmiddag 16 Buurtver. De Vier Winden, Bloemschikken aanvang 20.00 uur bij 't Haasje 17 Ziekencomité de Schakel, kerstviering in de Gouden Leeuw 18 KPJ, oud papier route 1 03

1998

JANUARI

02 KPJ, oud papier route 2 (verschoven ivm 2e kerstdag) 15 KPJ, oud papier route 1 30 KPJ, oud papier route 2

KOPY INLEVEREN VOOR: 20 SEPTEMBER