Torenklanken 1997 - nr 13

Page 1

35e jaargang

I

nummer 13

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

1

september 1997

n en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 • giro v.d. bank Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

nr. 11391 13

~~~~~~~~~-~~~-~~~~~ EFFE NOAR GEFFE wordt alleen maar duurder en we kunnen daar Het verhaal van een bezorgde voorzitter

Om t e beginnen wil ik eerst enkele misverstanden uit de wereld helpen. De tijd dat EnG georganiseerd werd door de toenmalige mi ddenstandvereniging ligt al bijna 10 jaar achter ons, Dus eigenlijk ook de tijd dat 'men' dacht dat die onder nemers er behoorlijk aan verdienden. Dat was toen al niet zo, en dat is de laat s t e jaren al helemaal niet meer het geval. Natuurlijk, er zijn ondernemers die heel goed hun best doen, ook de nodige r i sico's ·durven te lopen en daarom iets aan EnG over kunnen houden. Maar dat zijn er maar enekel, de meeste doen al lang niet meer mee om er i ets aan te verdienen, nee ze doen mee omdat ze net als de vele medewerkers in de totaal 28 •werkgroepen vinden dat 'ons' evenement , 'ons' EnG, moet blijven bestaan. ~n daar is hun inzet, aanwezigheid enfinanciele inbreng heel hard bij nodig. Dus de ondernemers van Geffen dragen finacieel ~ bij dan dat ze eraan verdienen. Denk maar eens aan de EnG krant, die in een oplage van meer _dan 200.000 stuks half Brabant laat zien waartoe wij hier in Geffen allemaal in staat zijn. Een krant die helemaal buiten de begroting van de organi satie om betaald wordt door alleen maar Geffense adverteerders. Kosten 1 35.000,-. Onze Boerenmarkt is al 10 jaar financieel voll edig onafhankelijk. Dat wil zeggen; wij ontvangen geen subsidie of bijdragen van de gemeente, provinci e of het r ijk. Onze begroting zit zo in elkaar dat we alleen uit de opbrengsten van de deelnemers (de Geffense Onder nemer s dus) en de entree alles moeten betalen. En dat lukt nog steed~ alhoewel het van jaar tot jaar steeds moeilijker wordt. We weten a l lemaal, alles

tegenover de entree- prijs niet steeds maar hoger maken. Een klein potje als reserve is ook geen overbodige luxe. Als het een jaar een keer volledig verregend moet EnG natuurlijk het jaar daarna gewoon weer door kunnen gaan. 00k zijn we er trots op dat we al die werkgroepen (het parkeren, de kassabezetting, opbouwen, afbreken, de paardenen koeien keuringen, enz. enz.) een kleine vergoeding per man per uur kunnen geven. Al deze werkgroepen zijn allemaal geffense verenigingen die daarvoor hun verenigingskas wat kunnen spekken. Alles bij elkaar zijn dat elk jaar weer opnieuw een kleine duizend mensen. Jawel 1000 Geffenaren die op de een of andere manier bij de organisatie betrokken zijn. Daarom spreken we ook óver 'onze' Boerenmar kt. Prima zullen jullie nu denken, maar wat is nu het probleem???? Nu, het probleem is, waar dit artikel tot nu toe ook over gegaan -heeft: de financien, ofwel in gewoon Geffense: de centen. Wij als bestuur hebben de verantwoording om te zorgen dat alles klopt, dat de organisatie klopt, dat de afspraken gemaakt en nagekomen worden en dat de centen kloppen. Maar dat laatste wordt steeds moeilijker. omdat de laatste jaren steeds meer Geffenaren er een sport van maken om voor niks op het parcours te komen. Je kunt een boek schri jven over alle smoesjes die bedacht worden om zomaar met kinderen en familie binnen te lopen. Omdat we het steeds hebben over ' onze' Boerenmar kt wil dat niet zeggen dat die Boerenmarkt van iemand is. Hij is van ons a l lemaal en we moeten dan ook allemaal onze verantwoordel i ng durven te nemen. Want naast de vele duizenden guldens die we daardoor mislopen frustreerd het ons en ook de vele medewerkers die er zo enorm veel tijd en energie i n steken, dat dit zo1


Gebr. van Wamooij Bouwbedrijven

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk

bouwproject. Circa 200 vakbe kwame mede-

werkers zijn nctief in:

- het bouwbedrijf - d e proj ectontwlkkcling - het vastgocdbehcer - hel keukencentrum - de timmerfabriek ·

Vooral

uw feesten en partijen.

Grootschal ig of kleinschalig, het is Gebr. van Wanrooij om het even; do aandacht en zorg zij n altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

* Aan- en verkoop

* Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken * Adviezen

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ..

:::'"'''"'"'"""'""''

~~N

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Kerkstraat 5 Geffen

TU IJL

.! makelaard1·1· bv

....::lil:.......:lÎ......

:::: ···························· ::: :::::::: ::~:::::::::: ............... , ........... ........................... . . ....

1'

't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54

WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg l 3

:\ cAFÉ D~ 0~ Elzendreef 1

~

5386 G: Geffen

°~

~

MARGRIET meubelstoffeerderij Magrlet toonbankverkoop

Voor ontspanning nauw inspanning

Ook voor kinderfeestjes

Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

- Onderhoud en reiniglngsmlddelen voor alle meubelen - Polcythers en Schuimen - Ritsen, Knopen en Knoopvormen - Diverse Coupons - Passementen

Kloosterstraat 9- 13 5386 AR G effen. Telefoon (073) 53217 27 Fax (073) 53218 82

5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fax: (073) 532 47 95 Voor al uw familie - veren ig ingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keu ze uit 5 collecties. M et opgaaf va n juiste datum bij geboortekaart jes, drukkosten gratis. Gratis felicilaliepokket bii gebo ortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

NIEUW: kleurencopieën en kleurenprinten tot A3


maar en op zo'n grote schaal gebeurt. Er een sport van maken geen entree te betalen om daarna direkt naar de Gaver of de Rom te lopen waar het ook niet voor niets is, maar dat vinden we gewoon, zou op den duur het einde van 'ons' evenement kunnen betekenen. En dan kun je op zo'n dag overal voor niks lopen want dan is er ook niks te zien. Wij vinden als bestuur dat elke Geffenaar zijn verantwoording moet nemen als het gaat om het evenement waar al 20 jaar met zoveel succes zo enorm veel mensen op af komen en er ook geweldig veel plezier aan beleven Een evenement dat ons Geffen in heel Nederland 'wereld beroemd' heeft gemaakt. Waar we allemaal diep in ons hart trots op zijn. Als iemand over welk onderdeel van onze Boerenmarkt, tot de laatste cent in de begroting toe, meer wil weten, bel mij of een van de andere bestuursleden. Wij hebben geen geheimen voor de Geffenaren, als die , wellicht niet eens zo'n grote groep van 'wanbetalers' dat ook niet heeft voor 'zijn EnG' dan zijn we er uit en kunnen we met zijn allen nog jaren genieten van 'onze Boerenmarkt Effe Naar Geffe'. Bedankt .voor jullie vertrouwen en medewerking, namens het bestuur, Piet van Herpen, voorzitter.

KRINGLOOPWINKEL HABBEKRAS Sinds enkele maanden kent Geffen een heuse kringloopwinkel. Velen onder u namen op 1 april van dit jaar het zekere voor het onzekere: dat de opening van Habbekras absoluut geen grapje was, merkte eenieder bij binnenkomst! Ook nu nog komen er wekelijks tientallen mensen naar de ruime kringloopwinkel, gevestigd in het voormalige Boerenbondgebouw aan de Kloosterstraat 44. Om kleding en artikelen te brengen, om net die ene authentieke vaas te kopen of dat leuke schemerlampje, of om zomaar wat rond te snuffelen. "Want wie zoekt, die zal vinden" luidt immers het spreekwoord! Nog even voor de duidelijkheid: Habbelras verkoopt tweedehands spullen die nog in prima staat verkeren. Geen rommel en rotzooi, maar leuke en verzorgde artikelen die recht hebben op een 'tweede' leven. De kringloopwinkel is een initiatief van Stichting Reik Elkaar De Hand. Deze charitatieve instelling loopt al sinds jaar en dag voorop in het organiseren van hulptransporten naar Oost-Europese, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. Met de opbrengst van kringloopwinkel Habbekras worden deze transporten financieel ondersteund. Ook u kunt uw steentje bijdragen aan het goede doel!

* Habbekras en Stichting Reik Elkaar De Hanc zijn op zoek naar vrijwilligers die o.a. kleding sorteren voor de hulptransporten . Houdt u van gezelligheid en weet u van aanpakken? Loop dan eens binnen bij Habbekras! * Heeft u nog goede kleding en kleine artikelen liggen waar u niets meer mee doet? Breng ze dan naar Habbekras! U maakt er ons en vele anderen gelukkig mee. * Ophalen bij u thuis kan ook, op maandag, woensdag en donderdag tussen 6 en 9 uur 's avonds. Bel voor een afspraak: (073-) 5324198 Ook tijdens Effe noar Geffe z1Jn wij geopend. Kom eens kijken op zondag 7 september in de winkel, waar een grote grabbelton op u en uw kinderen staat te wachten. Daarnaast is er een spectaèulaire boekenverkoop - ieder boek wordt verkocht voor het Habbekrasje van slechts één gulden! De opbrengst van deze speciale dag gaat naar een kinderproject in de Oekraïne. Informatie en fotomateriaal z1Jn in ruime mate aanwezig . Graag tot ziens! Kringloopwinkel HABBEKRAS Kloosterstraat 44 Vaste openingstijden: maandag, donderdag en zaterdag van 10 tot 4 vrijdag van 1 tot 8 uur telefoon: 073-5324198

DANKBETUIGING Bij deze wi llen wij gaarne iedereen bedanken voor de belangstelling en medeleven bij het overlijden van mijn man, onze pap. Alsmede Dhr. Berkelaar, Dhr . Smit, pastoor Spijkers, de avondwake groep en een ieder die we vergeten zijn! Lies en Fam. van Osch.

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor de getoonde belangstelling op welke wijze dan ook die ik heb mogen ondervinden tijdens mijn verblijven in het Carolusziekenhuis en daarna thuis, na mijn ongelukkige val in Duitsland. Uw steun en begrip hebben er zeker toe bijgedragen dat ik mijn ~ werkzaamheden na 9 maanden weer heb kunnen hervatten. Om niemand te vergeten zeg ik daarom iedereen heel hartelijk be~ankt hiervoor . Willie van Dinther, Dr.Poelsstraat 6, 5386 BW, Geffen.

3


A'A.

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud bouwmachines

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

Voor of uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

* mestdistributie Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Autobedrijf P.

v. Empel

off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor {073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

De Nieuwe Ploeg 8

Tel. (073) 503 17 86

Berlicum

®\.;:J ~

P.DEK~EIN

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

ri:\_

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

Tel., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Q

~

~

Voorhet vervangen van ritssluitingen, in- ofuitleggen, korter oflanger maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

11

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

BENILDA11

Kleding ver-en reparatiewerk, tevens verkoop vangaren en ritssluitingen: Molenberg6

tel.(073) 532 48 50 Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT (0412) 63 40 31 De occountonts, beloslingodviseurs en juristen von ABAB vormen gedegen odviesteoms. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen groog vooruit op de ontwikkelingen in de morkl en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming moximoal terzijde te staan. Wilt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel don ons kantoor in Oss, Raodhuisloon 105, tel. (0412) 63 40 31.

ACCOUNTANTS · BELASTINGAOVISEURS . J U RISTEN

Ma tlm za: 09.00- 12.J0 uur

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 260, tel. (073) 532 25 86

andere tijden op afspraak.

KERS

l'UfTWERKEN 8.V.

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus J 8 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

0

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

/5§JSPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


EFKES BUURTE MÈ JO (55jr) EN JOKE (54jr)SPIERINGS Geffen is een ruime, moderne sport- en schoe nenzaak rijker ••. De gastheer en -vrouw zijn oude bekenden: Jo en Joke Spierings, bijgestaan door dochter Patricia en haar man Anton. Na 25 jaar · is een hobby uitgegroeid tot een 'levenswerk'. Het begon allemaal in de berging van het huis van Jo in de Heegterstraat: de verkoop van schoenen met een schoonheidsfoutje. "Maar ik was geen -mens voor zulk een handel" zegt Jo "en wilde doorgaan met goede kwaliteit schoenen en voetbalschoenen, De berging werd eerst langer, daarna breder gemaakt. Vervolgens moest het middenstanddiploma en de vakbekwaamheid worden gehaald. "Dat was niet altijd gemakkelijk" zegt Jo "werken in de bouw als t i mmerman, schoenenverkoop en alles wat daarbij hoort, studeren en aandacht voor vrouw en dochterje Patricia, die toen 2 jaar was. De diploma ' s werden behaald en toen bedacht Jo, wanneer hij verder wilde in de schoenenhandel, dat hij dan niet kon blijven wonen in de Heegterstraat. Hij fietste door Geffen en zocht een geschik te lokatie . "Ik ben wel tien keer om het huis van Pieta Groos geweest" lacht Jo. Het werd uiteindelijk het huis van Ida van Kreij uitgebreid met een stukje grond tussen Toon Groos en Ida. Dat huis werd onlangs met de grond gelijk gemaakt en maakte plaats voor de nieuwe winkel met twee bovenwoningen. "Menigeen heeft zich verbaasd over wat ik nu weer ging prakkiseren11 zegt J o Il maar we z J"n trots op onze nieuwbouw. Met vieren gaan we de zaak runnen, Als Patricia en Anton er geen hart voor hadden gehad, dan had ik een bordje Te Koop gezet, toen ik 50 jaar werd!" Patricia ziet het wel zitten. Ze vindt het Plezierig samen met haar ouders de woningen boven ' de winkel te betrekken. "We he bben nog wat tuin over en twee binnenplaatsen. Bovendien kan ik na sluitingstijd nog vanalles in de winkel doen, terwijl er altijd op. " pas is voor onze kinderen Romy en. J ara_• . "Wij gaan straks steeds meer op de kleinkinderen passen" zeggen Jo en Joke "en meer op de achtergrond werken in de zaak. 25 Jaar ge leden waren we de jongsten op de beurzen, nu de oudsten. De jeugd heeft meer kijk op de huidige mode-trends en dat is Qelangrijk, vooral voor de sportafdeling. We hebben wel het voordeel dat we georganiseerd zijn onder de vlag van 'Sport-point' voor de sportartikelen en 'Garant' voor de schoenen. Dan k "• krijg je gemakkelijker. de bekende meren 11 '!zoals wij begonnen-onschuldig en onwetendzegt Joke "zo kan het niet meer" . Toch zijn ze altijd zichzelf gebleven: vrien delijk, behulpzaam, geen poespas, niet l."

ïstads' praten, Geffense mensen onder elkaar Zo hou je het 25 jaar vol! Jo en Joke kijken tevreden terug en met goede hoop op de toekomst. De.nieuwbouw aan de Dorpstraat werd ook toegejuichd door het gemeentebestuur van Maasdonk, zo bleek uit de openingstoespraak van Burgemeester Netten: "Jo timmerde,. , hij timmerde voort • • ,en nu timmert hij aan de weg • • • ! Dit gebouw is een aanwinst voor Geffen", aldus aé burgemees~er Met een goed gericht schot, verrichtte hij de opening, door een bal in de linkerbovenhoek van de-met papier afgeplakte, geopendewinkjldeur te schoppen. De sport- en schoenenzaak kent, behalve enkele nieuwe sportmerken geen uitbreiding. De winkel is wel overzichtelijker geworden en er is een speciaal kinderhoekje . Uit het praatje met Jo en Joke blijkt vooral dat ze met z'n vieren, met heel veel zin doorgaan, met wat 25 jaar geleden begonnen is. Ze hebben de stoute schoenen aangetrokken om deze grote stap te zetten en ik krijg de indruk dat ze zeker van hun zaak zijn : dat ze vast in hun schoenen staan • • •• ! PROFICIAT .

VIERDAAGSE WPERS Proficiat aan hen die de Vierdaagse van Nijmegen uitliepen: Wil v.d . Haters Geert Stofmeel Els verburg Truus v.d. Leest Monique Hartsuiker Frasia Loeffen Antoine Jansen Marijke van Galen Diny van Wanrooij José Doodkorte Tineke van Rijn Alex van Zutphen Rutger van Boekel Maria Schuurrnans Edwin Krijnen Karin van Erp Simone Hendriks

SPONSORLOOP VOOR PATER VAN KESSEL De actie: "Wij lopen (warm) voor pater Toon van Kessel" is een succes geweest! Geert, Frasia, Antoine, Marijke, Tineke, José, Wil en Diny kregen familie, vrienden en kennissen warm om te sponsoren voor het goede doel . Zij liepen maar liefst f 4 . 445,- bij elkaar voor de weeskinderen van Zambia . Op zaterdag 27 sept.in de viering van 19 , 00 uur zal het geld worden overgedragen aan pater van Kesse, die in die viering samen met pastoor Spijkers zal voorgaan en de preek zal verzorgen . Wij danken alle gulle gevers die zo spontaan aan deze actie hebben meegedaan!

5


WEER ZIN IN BEWEGING NA DE VAKANTIE?

WIJ STARTEN VANAF 1 SEPTEMBER A.S. MET TWEE NIEUWE LESSEN.

* MAANDAGMORGEN 10.00u

KEEP FIT

* WOENSDAGMORGEN 10.15u

CALLANETICS

MET KINDEROPPAS IN DE BENEDENZAAL!!!!!!

U KUNT BIJ ONS OVERDAG EN ' S AVONDS TERECHT VOOR:

* AEROBICS met en zonder springen

* KEEP FIT

* STEPS

* CALLANETICS

* 50+ GYM

* BBB-TRAINING

* AERO-KIDS vanaf 4 jaar

* alle bovenstaande lessen ook in cornbinatie's.

BEL NU VOOR GRATIS PROEFLES OF INFO: TEL: 0412 - 481263 0 F 0412 - 481187(laatste nummer alleen tussen 17.00u-18.00u).

BODYSTUDIO AEROGYM LITHSEDIJK 54 A 5397 ED LITH.

6


ZUCHT VAN VERLICHTING: WELKOM BIJ RAAD. Middenstanders, vrije beroepers en andere ondernemers. U krijgt eindelijk de erkenning waar u recht op heeft. En wel bij RAAD De Administratieve Dienstverleners. Een gecertificeerde adviseur/collega-ondernemer verzorgt daar letterlijk al uw financieel-zakelijke aangelegenheden. Snel, voordelig, dichtbij en zonder kapsones. Ook 's avonds en in het weekend. Op basis van een scherp geprijsd abonnement. Meer weten over dĂŠ financieel-administratieve oplossing van deze tijd? _ _ _ _ _ __

RAAD

DE ADMINISTRATIEVE DIENSlVERLENERS

Kastanjelaan 44, 5382 KD Vin.kei, tel. (073) 5326056.

NIEUW IN MAASDONK RAAD MAASDONK de administratieve dienstverlener Huub Clement heeft zijn eigen RAAD-vestiging geopend aan de Kastanjelaan 44 te Vinkel. RAAD (Raadgevers Administratie Advies Diensten) is momenteel bezig met het opzetten van een landelijk netwerk van administratiewinkels, waar kleinere ondernemingen en particulieren terecht kunnen voor hun administratie, financiĂŤle planning en belastingzaken. Inmiddels zijn er al ruim 60 vestigingen in Nederland. RAAD Maasdonk mikt vooral op de "k" van het MKB, bedrijven tot 10 medewerkers. Tot de doelgroep behoren onder andere de detailhandel, vrije beroepsbeoefenaren en particulieren, maar ook groot-en tussenhandel, horeca, bouw- en installatiebedrijven. RAAD onderscheidt zich in prijsi duidelijkheid en toewijding. Daarnaast staan begrippen als kwalitiet, bereikbaarheid en een breed pakket van dienst bij RAAD hoog in het vaandel. Intensieve opleiding Huub Clement heeft een intensieve opleiding succesvol afgesloten waarin o.a. de laatste

ontwikkelingen op vaktechnisch gebied en marketing waren opgenomen. Na afronding van deze opleiding is de titel RAAD Administratie Consultant verkregen. Abonnementssysteem Inspelend op de steeds groter wordende vraag in de markt naar onder meer inzichtelijkheid in declaraties, prijsstelling en klantgerichtheid biedt RAAD juist datgene wat de ondernemers in de afgelopen jaren zijn gaan missen: een meedenkend all-round adviseur op administratief en fiscaal gebied die een heldere en zeer concurrerende prijs/kwalitietsverhouding biedt. Een van de meest duidelijke voorbeelden daarvan is het door RAAD ontwikkelde abonnementssysteem. Samen met de ondernemer kijkt de RAAD Administratie Consultant naar de administra tieve en fiscale diensten die voor het bedrijf belangrijk zijn. Vervolgens wordt een abonnement samengesteld voor een dienstenpakket, dat op de specifieke situatie van de klant is toegesneden. Vooraf wordt afgesproken welke vaste prijs voor dat pakket betaald gaat worden. Duidelijkheid en inzichtelijkheid staat hoog in het vaandel. Vaak blijkt dat deze prijs beduidend lager is dan tot nu toe betaald werd. 7


Netwerk Voor ondersteuning bij specialistische vraagstukken kan de RAAD Administratie Consultant altijd een beroep doen op de centra le RAAD-organisatie. De fiscale- en juridische helpdesk is 24 uur per dag bereikbaar om juist die vragen op te lossen waar de RAAD Administratie Consultant het fijne van wil weten . Daarnaast beschikt de RAAD Administratie Consultant over een uitgebreid netwerk van dienstverleners uit de financiële , fiscale en juridische sector die hun diensten (ook tegen vooraf bepaalde prijzen) aan de klant ter beschikking stellen. Meer i nformatie: Lezers die graag willen weten wat RAAD Maasdonk voor hen kan betekenen kunnen bellen met 1uub Clement, tel 073-5326056 of 06- 54372056 Raad Maasdonk Kastanjelaan 44 5382 KD Vinkel t el efax 073-5326085

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Gratis . 1 poes met 2 lieve jon'}P. poesjes af te hale1 even bellen 5322645. Nanda van Beek, pianolerares komt bij u aan huis en leert u op een leuke manier pianospelen . tel. 0412-639022. Een cross-helm, maat M-L Prijs f 300,- . Zo goed als nieuw. Tel. 073-5322192 Renault 5GT, Turbo, bouwjaar '89, zwart. Pdjs n.o.t.k. Tel. 0487-521678, na 16.00 uur.

DANKBETUIGING Via dit schrijven willen wij Slagerij J.van Ravenstein , bakkerij Brands, Meubelbedrijf 'Margriet' en fruitteler van de Sande hartelijk danken voor hun sponsoring van ons schoolkamp. Dankzij hen hebben wij onze plannen kunnen uitvoeren. Directie Basisschool Aloysius P. Lammers.

8

EFFENOIIR fiEFFE EEN 'VOLWASSEN' EFFE NOAR GEFFE! Voor de eenentwintigste keer organiseert De Stichting 'Effe naar Geffe' de gelijknamige boerenmarkt op zondag 7 september a . s. van 10.30 tot 18.00 uur. Dit unieke evenement, dat slechts in figuurlijke zin de volwassen leeftijd heeft bereikt, vindt plaats in het hart van het dorp Geffen. ' Effe naar Geffe' onderscheidt zich duidelijk van andere braderieën uit de omgeving zowel in grootte als qua inhoud. Haar kracht komt voort uit de ver doorgevoerde nostalgie en sfeer in alle elementen van de markt; de oude ambachten, de volksmuziek, de Brabantse klederdracht, landbouwwerktuigen en de authentieke paardenkeuring. De centrale gedachte achter dit evenement is : de presentatie van het boerenleven zoals dat zich in vroegere tijden in het boerendorp Geffen voordeed. De moeite van het bekijken waard is de oudBrabantse modelboerderij die vorig jaar door de commissaris van de koningint hr. Houben geopend werd. Het stulpje, dat de naam 't Veld draagt, geeft een prachtige indruk van hoe er ooit geleefd en geboerd werd in Brabant. Een klein woonhoekje, een stalletje met een paar koeien op het stro en achter het huis een poepdoos . Tijdens 'Effe naar Geffe' is deze unieke boerderij voor het publiek te bezichtingen. Een greep uit de acticiteiten: - De traditionele paardenkeuring van het Nederlandse Trekpaard - Een unieke demonstratie van diverse koeienrassen Shows met het Friese paard waaronder het aangespannen paard, een dressuurnummer en een varieté-act - Oude ambachten zoals een mutsenmaakster, klompenmaker, bezembinder, kuiper, tingieter , hoornsnijder en pottenbakker en vele anderen - Keuring van raskonijnen en sierkippen - Tentoonstelling van oude tractoren en landbouwmachines - Presentatie van diverse schapenrasse - braderie - Kerktorenmuseum - Roofvogel-demonstraties - Een folkloristisch volksdansfestijn Live- muziek vanaf acht podia - Speciale kinderspeelplaats met gratis draaimolen, poppenkast en oude kinderspelen .


Van de witste stranden tot

de zwartste pistes. De nieuwe gidsen voor uw

kan, want we zijn niet voor

wintervakantie zijn binnen.

niets het grootste reisbureau

Dat lijkt vroeg, maar wie nu

van ons land.

oriënteert zit straks goed.

Loopt u een dezer dagen

Wordt het uitwaaien in

even bij ons binnen. Uit

Eilat of stevig skieën in

de

Scandinavië? Met een groep

gidsen maken wij graag een

op trektocht dwars door

selectie voor u. Precies naar

honderden

nieuwe

Zweden? Of toch de hagelwitte stran-

uw voorkeur. Dan weet u alles en het

den van Jamaica? U zegt 't maar. Alles

kost u niets.

Rabo Reisburo Dorpsplein 1 5386 CL Geffen tel. 073 - 5340500 9


EFFE NOAR GEFFE 1997 begint op zaterdag

Op zaterdag 6 september is de bekendmaking van de Geffenaar van het Jaar 1997. Ool< zal de ontwerpster van het logo voor het 700jarig bestaan van Geffen gehuldigd worden. De artistieke omlijsting wordt door Geffense muzikanten en beeldende kunstenaars verzorgd. De beeldende I~unstenaars Marion Bierings, Frans Dollevoet, Lies van Druenen, Angela van Erp, Ans van Erp, Wim van Erp, Jos van Erp, Pat van de Haterd, Ad van Heyningen, WJ1.am van Lith, Ellen Spermon en Gwen Vogels zullen op het Dorpsplein hun kunstwerken aan U tonen. De algemene presentatie is in handen van Jaap Bijleveld.

10


PROGRAMMA 20.00 - 20.30 uur

groot podium:

MUZIKALE JEUGD

20.30 - 20.45

super podium:

SONJA ANDREA op key-

uur

board 20.45 - 20.55 uur

groot podium:

JASPER van ROSMALEN op viool

20.55 - 21.10 uur

super podium:

BEJAARDENKOOR o.l.v. Theo Prinssen

21.10 - 21.30 uur 21.30 - 22.00

uur

groot podium:

Dansgroep DE VLIJT

op het grote podium:

*

uitslag verkiezing GEFFENMR van het JMR 1997

*

huldiging Nel Sleutjes voor het ontwerpen van het logo voor het

700-jarig bestaan van Geffen in 1998. 22.00 - 22.20 uur

super podium:

PASSE PARTOUT

22.20 - 22.40 uur

groot podium:

SAXFUN

22.40 - 23.00 uur

super podium:

DE FLIEREFLUITERS

23.00 - 23.20 uur

groot podium:

INSIDE-OUT

23.20 - 23.40 uur

super podium:

SPIKSPLINTER

vanaf 23.40 uur

groot podium:

een bruisende finale door

DE BROEDERSCHAP

11


, •

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur.

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t /m vrijdag van09 .30-11.30uur,tel.0412-681111 WVG-CONSULENT Maandag t /m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, tel. 073-534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK MEI/JUNI 1997

Wethouder J.C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 0 73 - 532 24 90

Geboorten: 03-05 Axel Vaes 05-05 Joep Cornelis Petrus van Wanrooij 05-05 Anusha Kaneshazingam 07-05 Glynis Antonia Wilhelmina Petronella Hoedemakers 11-05 Niels Marinus Gerardus Brands 14-05 Johannes Theodorus Maria Schoester 17-05 Fleur Anne Josephine Bijveld 20-05 Maartje Stéphanie Rombout 21-05 Kim Petronella Adriana Steenbergen 31-05 Chiem Gerardus Huismans 03-06 Neeltje Anne Maria Bijveld 03-06 Kim Johanna Gerdina van Santvoort 03-06 Roel Adrianus Hendricus Mauriks 04-06 Willem Pieter Abraham van Deurzen 04-06 Petra Johanna Martina van Lith 04-06 Roel Paulus Andreas Antonius Albertus van Tuijl 05-06 Dré Sommers 05-06 Loïs Martina Maria van Lijssel 05-06 Marlou Wilma Maria van den Bosch 06-06 Julian Wilhelmus Antonius van Wanrooij 10-06 Bart Waltherus Petrus Hubertus van der Westen 11 -06 Kevin Johannes Franciscus Voets 12-06 Robbert Nicolaas Giovanni Johannes van den Akker 1 3-06 Jan Johannes Petrus Schimmel 16-06 Willemijn Adriana Schröder 16-06 Tomas de Laat 18-06 Jamilla Martiena Wilhelmina Dekkers 18-06 Maud Anna Antoinetta van den Elzen 20-06 Jindhy Petronella Maria van Herpen 24-06 Luuk Hubertus Wilhelmus Ploegmakers 24-06 Kim Jacomina Gerarda Antonia Reuver~ 24-06 Denise Anne Franciska Hanegraaf 29-06 Jordi Johannes Christianus van der Lee 30-06 Andreas Jerzy van Stokkom

De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

Overlijden: 12-05 Elisabeth Henrica Lucia van der Ende- van Sleeuwen, 70 jaar 29-05 Arnold Frederik Stemfoort, 81 jaar 02-06 Marinus Wilhelmus Tiemissen, 32 jaar 10-06 Henricus van Esch, 70 jaar

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 532 22 71) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten na telefonische afspraak (tel. 073 - 534 21 00 toestel 160) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel . 073 - 532 25 72 Wethouder A.A.M. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 20 61

12

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t /m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout.


12-06 Huberta Richardina T aconis- Grüteke, 66 jaar 18-06 Johanna Hendrika van der Heijden- van der Heijden, 87 jaar 29-06 Antonius Johannes van Houtum, 39 jaar

BURGERLIJKE STAND MAASDONK JULI 1997

Geboorten: 01-07 Nathalie Cornelia Antonia Vissers 03-07 Luc Franciscus Adrianus Gloudemans 03-07 Linda Regina Ardina Schuurmans 04-07 Buck van den Akker 07-07 Lobke Maria Cornelia Francisca Henrica van Esch 09-07 Sjors Korsten 10-07 Mark Franciscus Reinier van Lith 13-07 Sander Petrus Martinus van der Wielen 17-07 Tomas Jacob Peter Habraken 20-07 Martinus SebastianusJacobus van Santvoort 27-07 Stan Hendrikus Joannes van Druenen 29-07 Stan Johannes Martinus Rooijakkers 29-07 Michelle Cornelia Anna Maria van Zoggel 31-07 Anouk Elisabeth Johanna Hendrika van der Donk Overlijden: 03-07 Wilhelmina Bernardina Maria Kouwets, 91 jaar 05-07 Alberta Geertruida de Hommel- Dekkers, 64 jaar 07-07 Martinus Hurkens, 80 jaar 10-07 Johannes van Osch, 93 jaar 14-07 Johannes Gerardus van der Lee, 66 jaar 23-07 Henrica Maria Mathilda van Schooten, 82 jaar 26-07 Gerarda Maria van den Elzen- van de Camp, 92 jaar 27-07 Johannes Arnoldus de Wit, 74 jaar 28-07 Gerdina Jacoba Janssen- van den Boogaard, 79 jaar

Het recht uitgelegd Dierplagen in huis of bedrijf? Het komt nogal eens voor dat mensen in huis worden geconfronteerd met overlast van insecten of bijvoorbeeld muizen. Het beste is natuurlijk om te proberen te voorkomen dat ze binnen komen. Dat lukt niet altijd, en als je er dan toch last van hebt is het zaak zo snel mogelijk in te grijpen. De overheid heeft bepaalde regels gesteld aan de manier waarop bestrijding van ongedierte plaats mag vinden. Zo is het gebruik van bepaalde gifstoffen verboden en mag ook niet iedereen zomaar met de gifspuit in de aanslag. In dit artikel proberen wij u aan te geven wat wel en niet mag en hoe u het beste een oplossing kunt vinden voor de overlast.

Waarom zou je een bestrijdingsmiddel gebruiken? Dierplagen in huis of bedrijf? Waarom zou je onmiddellijk naar een bestrijdingsmiddel grijpen? Al die middelen zijn giftig en in meer of mindere mate schadelijk voor je gezondheid en het milieu. Ook blijkt vaak dat de volgende methoden afdoende zijn om dierplagen (mijten, insecten, muizen en ratten) buiten de deur te houden: invriezen van voorraden; + aanpakken van vochtigheidsproblemen; goed afdichten van gaten en kieren in de buitenmuur; " het gebruik van vliegengaas, een stofzuiger of een goede vliegenmepper.

.. ..

Waar heb je mee te maken? Als je niet precies weet wat je moet doen of wat voor soort insecten of mijten de hinder veroorzaken, grijp dan niet meteen een bestrijdingsmiddel, maar informeer bij de gemeente. Vang een paar beestjes in een doosje en laat ze aan een deskundige zien. Het is nodig meerdere plaaggeesten te laten ondc:rzoeken, omdat het niet altijd te zien is aan één exemplaar.

Kakkerlakken Sommige tropische kakkerlakken kunnen ook in Nederland overleven, maar uitsluitend in goed verwarmde gebouwen zoals woningen en bedrijfsruimten. Een juiste keuze van bestrijdingsmiddel en methode is van groot belang. De kakkerlakken kunnen slechts effectief worden bestreden door middel van een goed georganiseerde actie van professionele ongediertebestrijders. Zo'n actie strekt zich uit over alle schuilplaatsen van de kakkerlakken in aaneengebouwde woningen en bedrijven. De medewerking van eigenaars en gebruikers is daarbij noodzakelijk.

Mieren Er bestaat vele soorten mieren die op verschillende manieren moeten worden bestreden. Vooraf dient de soort te worden bepaald. Op basis daarvan kan worden geadviseerd over de juiste bestrijding. Tuinmieren bijvoorbeeld zijn eenvoudig aan te pakken. Vaak kan de gietermethode worden toegepast. In de nestopeningen wordt een vloeibaar bestrijdingsmiddel op waterbasis gegoten. Tropische miersoorten moeten door professionele ongediertebestrijders worden bestreden volgens de "blok"-bestrijding.

Boktorren De meester boktorren zijn minder schadelijk dan over het algemeen wordt gedacht. Meestal komen boktorren uit hout waar de bast nog omheen zit, zoals hout dat voor de open haard is bestemd. Bestrijding is dan niet nodig: De boktorren komen slechts eenmalig tevoorschijn om niet meer in het hout terug te keren. Soms worden boktorren ook gevonden in hout dat in gebouwen is verwerkt. Als bestrijding wel nodig is, gelden strikte voorschriften. De zogenaamde houtverduurzamingsmiddelen die bedoeld zijn om houtaantastende insecten te bestrijden, vallen onder de Bestrijdingsmiddelenwet. Voor ieder houtverduurzamingsmiddel is een wettelijke toelating vereist en voor de toepassing gelden strenge veiligheidsvoorschriften, zoals in veel geval-

13


len het gebruik van adembescherming en beschermende kleding en een ventilatieperiode . Als je offertes vraagt voor een bestrijding wordt vaak een garantietermijn geboden van 5 jaar.

30. 000 insectensoorten in Nederland Minder dan een half procent van de 30.000 in Nederland voorkomende insectensoorten is hinderlijk of schadelijk in gebouwen. Dus is het de moeite waard eerst te laten onderzoeken om welke soort het gaat. Heel vaak heb je te maken met diertjes die alleen buitenshuis kunnen overleven, die hoef je dan alleen maar naar buiten te brengen en niet te bestrijden.

Ratten en huismuizen Bij hinder van bruine ratten of huismuizen kun je een beroep doen op de gemeentelijke bestrijdingsdienst, tel (073) 5342100 of 5322271. Voor particulieren is zowel het advies als de bestrijding gratis. Bedrijven komen niet in aanmerking voor gratis verstrekking van bestrijdingsmiddelen. Wel wordt door de gemeente aan hen gratis voorlichting gegeven over de manier van bestrijden. Voor een aantal bestrijdingsmiddelen hebben de ratten en muizen een resistentie opgebouwd, en het heeft dus geen zin deze middelen toe te passen. Bij de gemeente is er een overzicht van de soorten bestrijdingsmiddelen die in Maasdonk effectief kunnen worden toegepast.

Wespennesten De bestrijding van wespennesten wordt verzorgd door medewerkers van de gemeente. Gezien het specialistische van deze bestrijdingsmethode, is dit voor zowel particulieren als bedrijven grat is. Op het gemeentehuis is gratis een uitgebreide folder beschikbaar over voorkomen en bestrijden van ongedierte.

RIGOM RIGOM KLUSSENHULP THUIS Onze klusjesman, Henk de Haas, is weer terug van vakantie ! Hebt u klusjes die zi jn blijven liggen en die u niet meer zel f kunt doen , bent u 55 jaar of ouder en woont u in de regio Maasland? BEL VOOR VAKKUNDIG WERK :e:N LAGE KOSTEN DE RIGOM-KLUSSENMAN! Met wat voor klussen kunt u bij de klussenman terecht? Voor vrijwel alle klusjes in huis! Hierbij valt ondermeer te denken aan extra sloten of een kierstandhouder plaatsen op de deur(en) , handgrepen plaatsen in de dotlche bad en/of het toilet, lekkende kranen repareren, afvoer ontstoppen , enkelvoudige 14

stopcontacten vervangen door dubbele stopcontacten, een tweede telefoon aanleggen, een r ookmelder of buit enl amp plaatsen, de bel repareren , wasmachine aansluiten en televisie afstellen (niet repareren) , schil derij en ophangen, planken in kasten berging of garage maken. DE KOSTEN : De voorrijkosten inclusief een half uur werken bedraagt f 5 ,-. Wanneer een klus meer tijd in beslag neemt is de meerprijs f 2, 50 per kwartier . Daarbij komen dan nog wel de materiaalkosten. Het is de bedoeling ' dat de materialen , indien mogelijk, door~u zelf -worden aangeschaft . VEILIGHEIDSTEST : 1 Hebt u er al eens aan gedacht om de veiligheid van uw woning te laten testen? Onze veiligheidsadviseur contr oleert uw woning en adviseert hoe onveilige situaties kunnen worden verbeterd ter voorkoming van ongelukken in huis. Een vei ligheidstest is geheel gratis. Voor aanvragen en/of informatie kunt u terecht bij: RIGOM Schadewijkstraat 6 5348 BC Oss Tel . 0412-633043 INSCHRIJFDAG CURSUSSEN EN AKTIVITEITEN RIGOM , donderdag 11 september 1997 , van 10.00 tot 12. 00 uur en van 13.30 tot 15 . 30 uur . Ter gelegenheid van de start van het nieuwe cursusjaar houdt de RI GOM een I NSCHRIJFDAG op DONDERDAG 11 SEPTEMBER A. S . van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15 . 30 uur kunt u langskomen om informatie te krijgen over allerhande aktiviteiten en cursussen voor senioren vanaf 55 jaar. U kunt de nieuwe cursuswijzer komen halen en tevens kunt u zich inschrijven voor de nieuwe cursussen van de RIGOM. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee . Tevens kan informatie worden verkregen over : ,:, Haasland Gilde Oss * Oppascentrale * Klussenhulp thuis * Maaltijdvoorziening :â?–: ~c

Alarmering Ouderenorganisaties

* Andere aktiviteiten voor en door ouderen. Voor al u vragen , infor matie en/of inschrij ving : RIGOM Schadewijkstraat 6 te Oss, tel. 0412- 633043


Veel k inderen voor het eerst weer op pad

De scholen gaan weer beginnen. De schoolvakanties zitten er weer bijna op. Op maandag 1 september aanstaande beginnen weer honderden kinderen op de basisschool in Maasdonk aan hun nieuwe schooljaar. Op die dag starten ook de middelbare scholen weer. Veel deelnemers aan het verkeer moeten weer even wennen aan de vele fietsers en ook de kinderen die weer voor het eerst naar school lopen of fietsen, zullen even tijd nodig hebben om

ken opgehangen van de actie "De scholen zijn weer begonnen". We hopen hiermee te bereiken, dat weggebruikers rekening houden met elkaar en niet alleen denken aan het zo snel mogelijk zijn op de plaats van bestemming. Beter tien minuten eerder vertrokken, want: "Haastige spoed ..... " { 'lf'J

~~il ✓,,,: ---~ \ ~ 1r ~ lÊ - \-

~

w_eer te ~ennen. . . .. «~r,ft t", "' Hierdoor 1s extra voorz1cht1g nJden noodzaak om ~è · c?\ ,.. . te voorkomen dat veel onnodige ongelukken · gebeuren. Jaarlijks vinden aan het begin van het sch ooljaar veel ongelukken plaats. De voornaamste oorzaak hiervan is, dat zowel de schoolgaande kinderen als de andere weggebruikers weer even moeten wennen aan het feit dat ze rekening met elkaar moeten houden. In de vakantieperiode gedragen mensen zich nonchalanter en hebben ze in het algemeen minder haast dan door het jaar heen. Kinderen gaan vaak na een periode van een week of zes weer aan hun dagelijkse ritje naar school beginnen en veel kinderen stappen zelfs voor het eerst op de fiets naar school.

Maximum snelheid Op de weg naar school komen kinderen nogal eens voor onveilige verkeerssituaties te staan . Soms ligt dat aan de manier waarop wegen zijn aangelegd, maar vaak ook heeft het te maken met het gedrag van overige weggebruikers. Te hard rijden is een belangrijke oorzaak van ongelukken. Door een te hoge snelheid is de tijd om te reageren op een onverwachte situatie veel kleiner. Het is niet voor niets dat maximumsnel heden worden aangegeven voor wegen. Niet alleen auto's, maar zeker ook bromfietsen die veel harder rijden dan toegestaan op fietspaden, maken het er allemaal niet veiliger op.

Helm verplicht. Jaren geleden werd in Nederland de bromfietshelm verplicht gesteld. Deze verplichting is niet ingesteld om het bromfietsers lastiger te maken, maar om ze te beschermen. Als je als bromfietser een helm draagt, zijn de gevolgen van een ongeluk veel minder dan zonder helm. Wanneer je daarbij nog eens rekening houdt met het feit dat vrijwel alle bromfietsers harder rijden dan officieel is toegestaan, is het erg belangrijk om toch maar die helm op te zetten, want een ongeluk zit in een klein hoekje en het dragen van een helm kan veel ellende voorkomen.

Haastige spoed .... Ter herinnering aan de nieuwe situatie, zijn in de nabijheid van de scholen in Maasdonk spandoe -

J

,--- --------+-- - - - --~,,· /

"\\ •.

....~,

·~

' .l

<'

~•.· .·

-4t

;41;!

,\

,,,

-.-~

--~ u ~-

Kattenliefhebbers opgelet ag kattenbakvulling met het groente-, fruit -. en tuinafval meegegeven worden? Het antwoord is: nee. behalve als er een Milieukeur op de verpakking staat. Kattenbakvulling is niet composteerbaar. or beter gezegd: was niet composteerbaar. Er is nu vulling die voldoet aan alle eisen 0111 gecomposteerd Ie worden. Da's mooi. want met 1.0'11 vulling komt dus van ·1 één 't ander. Je kunt het herkennen aan de Milieukeur op de verpakking. In dierenspeciaalzaken en bij de supermarkt kunt u vulling vinden met de Milieukeur en het zinnetje: ' mag bij het gft ' . Als een merk geen Milieukeur heeft , geef het dan altijd mei het gewone afval mee. Ook al beweert de fabrikant iets anders. Meer weten? Bel voor de gratis brochure over gl't-scheiden 079-3449449.

M

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF

~ "'-~

· 15


ROND DE DORPSPOMP De vakantie zit erop. Er was heel wat te ve~tellen over onze ervaringen. I t alii, Kroatii ... . .. : Maar weer blij terug in Geffen. De zomer van 1997 om nooit te vergeten . De KERMIS was dan ook overdag niet druk bezet, maar de ker misavonden waren een groot feest. Het was er gezellig i n het dorp en op de terrassen. De familie was er weer en werd getrakteerd op oliebol len en pali ng. We misten wel het reuzenrad. Het VUURWERK was een feest. We dachten weer terug aan vroeger dagen: de mensen namen dan drie dagen vrij af. Om 10 . 00 uur in de danstent op de vloer!!! Om vier uur naar hui s om de beesten te verzorgen en je zelf weer op te knappen en dan weer terug. Om 10.00 uur 's avonds sloot de danstent en om middernacht ging onherr0epelijk de café di cht. Drie dagen was het hele dorp een grote familie. De kindervakantieweek werd weer gehouden op het terrein van" DE TROUWE HELPER" . Een grote deelname. Toch weer genoeg vrijwill igers en ouders om het feest te doen slagen . "Er waren zigeuner s komen opdagen, die het hele dorp op stelten zetten, muziek maakten, dansten tot diep i n de nacht bij het kampvuur. Ze spookten midden in de nacht. Hun vurige ogen als van wilde tijgers. De kinder en waren er eerst bang van. Later werden het hun grootste vrienden, die mooie verhalen vertelden en de hele fantasiewereld van de kinderen verrijkten en meesl eepten in hun avontuur . Zigeuners zijn kunstzinnige lieve mensen ; nee , die oude verhalen van slechte zigeuners zijn echt niet waar". Het inleidend feest: Rogge maaien, de feestmis, de muziek, het dansen op het veld; er was wat minder aandacht en belangstelling, ook he t feest daarna in "OUD GEFFE" en "het Akkertje" was wat ingetogen. Volgend j aar 700 j aar Geff en, dan wordt het weer groots. De Mis vooraf bij de Molen, een grootse optocht van zeisen en pikhaken, derkes en junskes, boerkes en boerinnen, korte, lang en hog karren , de Schout en de Schepenen, de Rothshoofden, de HEER van de Heerlijkheid Geffen met gevol g, de Pastoor en de Kapelaans , de Smid , het Gilde, de troubadoers, de marskramers, de kwakzalvers, en unne hoop "vremd" volk. 16

een geheimzinnige gast speelt door het programma!!!! Dus wees op je hoede . In het jaar 1998 zullen we nog meer aandacht besteden aan alle mooies en goeds van Geffen Dit jaar wordt een voorproefje. Het zou goed zijn, dat we ook ons voorbereiden op vele gasten in 1998. We denken aan het maken van een mooie wandelroute en fietsroute door Geffen . En daar zitten onze historische gebouwen, monumenten, dorpsgezichten, mooie natuurplekj es in. De Kerk zou open moeten zijn. We denken aan een geopend portaal en dan een mooi sierhek in het portaal, zodat we allemaal het interieur van de kerk kunnen zien . Welke smid s t aat erop, dat hek te maken? In het port aal zijn dan gegevens te vinden over de kerk, de bouw enz. een grati s meeneemblaadje. Het Mariakappelleke moet meer aandacht krijgen, de Molens en ga maar door. Ook moet er een pleisterplaats zijn, waar men de WANDELROUTE kan aanschaffen met gegevens over de monumenten, de plekjes , pleintjes, straatjes, de zitjes, de horecacafetaria-openingstij den met hun aanlokkel ijkheden en wat er zoals in Geffen staat te gebeuren in 1998. Ja, ze krijgen all emaal un goei plaats mi EFFE NOAR GEFFE. Het zal wa zijn in 1998 . Maar lees maar eens goed het verhaal van Geffen 699 jaar! In de prachtige Effe-noarGeffe-krant van 1997 zulde het verhaal l ezen, hoe het toen was in Geffen. 80.000 exemplaren worden verspreid en komen in 80.000 gezinnen . Een krant die volledig betaald wordt door de ondernemers en bedri jven van Geffen en de Horeca . Bijna alle bedrijven en ondernemers van Geffen dragen zo hun steentje bij. 10-duizenden gasten gaan we weer ontvangen in ons gastvrij, gezellige en ondernemende dorp. Het comité heeft de zaakjes weer rond, de werkgroepen zijn al actief en staan in de startblokken. Het boerderijke ''HET VELD" is weer verrezen en komt weer vol l even "LIVVENH GREIJ" , veur en achter. Op zaterdag 6 september de GEFFESE AVOND , met kunstenaars, kunstemakers, muzikanten, zang- en dansgroepen uit eigen gelederen . Om 20. 00 uur precies begint de jeugd en de OUDE JEUGD, om 21 . 30 uur is de verkiezing van de vrouw-man van het jaar tot 22.00 uur . Er vallen namen; Trees. Truus, Jo, Rien, Jaap, Ineke, Wil, Leen, Lenie, Theo, Marietje, Harrie, Toon, Tonnie of Tonny. Het wordt deze keer echt spannend!!!!!!! Het GROOT GEFFES PODIUM heeft een schitterend veelbelovend programma en duurt tot 00.30 uur. Je zulkt er de vi olist horen, die de beroem· de STRADIVARIUS mocht bespelen, de ontwerpster van het Log GEFFEN 700 krijgt aandacht rond 21.00 uur. De Geffense kunstenaars zijn er weer. HET wordt weer . . . 0 ja, en


We nodigen Heemkunde werkgroep "VLADERACK" uit om daar eens over na te denken. Er is al een MAASDONK-fietsroute uitgegeven door de Vooruitstrevende Partij. Dat ziet er leuk uit. Mooie foto's en korte beschrijvingen. We missen alleen 'n route-kaartje. Ook de kioskplannen zijn rond, er is al een ontwerp. Maar de centen is nog een probleempje. Wij zouden graag een kleine kiosk zien : die je met elementen kunt uitbreiden. Zoals die kermiswagens tegenwoordig. Daar komt zo maar een stuk achteraan en opzij uit Dan kun je met een kleine groep al het podium vullen en bij grote groepen dan zet je de hydraul ische krachten aan het werk. Met veel inventiviteit kan het misschien gemaRkelijk worden opgelost. Maar eerst "Effe noar Geffe 11 • En maar hopen, dat iedereen weer zijn-haar steentje bijdraagt. We hopen vurig dat er geen problemen zijn over de entreebijdrage van VIJF gulden, want daarmee moeten alle bijzondere kosten worden betaald. Het is eei gering bedrag. We zijn solidair met het comité: Ze mogen op ons rekenen. Voor die vijf gulden krijg je heel wat terug. En voor niks gaat de zon op en die hopen we er die dagen voor niks (op die ene wordt na) bij te krijgen. Veel plezier aan alle deelnemers, werkes, werksters en de hele organisatie: VEEL SUCCES!!!! Van de stamtafel no. 66, volgende stamtafel 21 september in café Govers van 11.00-12.30 uur.

~ILZIEKVERENIGING ..\Villen ls Kunnen" 'effen

Dit seizoen willen wij de lezers van Torenklanken op de hoogte houden van de aktiviteiten rond Muziekvereniging W.I.K. Dit jaar doen wij weer mee met Effe noar Geffe. We hebben een commissie in het leven geroepen om onze stand dit jaar nog orgineler en mooier te maken. Naast het 21- spel heeft de commissie gedacht om de bezoekers van Effe noar Geffe te verrassen met "de enige echte H.I.K. muzieknoten". Verder is onze stand aangekleed met muziekinstrumenten, wie eens op een muziekinstru ment wil spelen, mag dit gerust proberen! Ook is W.I.K. van plan om binnenkort een o,en dag te organiseren. Tijdens deze open daR za l vooral de jeugd van Geffen worden geinförmeerd · over onze vereniging en kunnen zij kennis maken met het muziek maken. :Iadere informatie over deze open dag volgt in het volgende W.I.K. nieuws van Toren!::lanken. PR-commissie W.I. K.

,----- - - - - - -- - - - -- -- - - -.--- - - - - -- - - - -- - --------,

Cowboy Vlees Pakket

9

95

Mega snack, voor de me a trek

300 gram Cowboy Vlees 3 witte bolletjes 150 gram Cowboy saus . .

Cowboyvlees is flinterdun gesneden gekookt varkensvlees. Even roerbakken en klaar. Cowboysaus is een mosterd honingsaus, heerlijk met het cowboyvlees.

;i,,~

. . ... :..,~r-~

1

Megaburgers, 100 gr. Bacon,

uit eigen keuken, 100 gr.

Gekookte schouderham,

100 9 r.

3 1

70 15

80

Geldig van 1 tot en met 6 september 1997

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

500 gram

4

,

Keurslagerij

VANTUYL

Verse worst Saucijzen

45 500 gram

4

,

45

KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

17


GEFFEN: KERKEN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19 .00 uur Zondag 09.30 uur NULAND: Zaterdag 19.00 uur Zond~g 10.00 uur VINKEL: Zaterdag 17.30 uur Zondag 11 . 00 uur

LITURGISCHE KALENDER: Wo, 03-09 09.30 u

H.Mis t.g.v. 25 j. KB0 Geffen mmv bej, koor 19.00 u * Woord- Com. viering met Ans Schutte 18.30 u Gezinsviering ter opening van het nieuwe schooljaar Za. 06-09 10.00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 u Geen viering Zo, 07-09 09.30 u Openluchtviering in de tuin van huize De Heegt mmv W.I.K. Wo, 10-09 19.00 u * Avondmis Za. 13- 09 10.00 u * H.Mis mmv Bej. koor 19.00 u H,Mis mmv Dameskoor (+ kinderkerk) Zo. 14-09 09 . 30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 17-09 19.00 u * Avondmis * = dienst in de kapel += t.v.-uitzending naar de Heegt * Op woensdag 3 september a . s. is er om half ~ 7 's avonds in de parochiekerk een gezinsviering ter opening van het schooljaar rond het thema: "EEN NIEUW BEGIN" Alle kinderen van de Maria- en de Aloysiusschool en ook de kinderen die buiten Geffen op school zitten, zijn met hun ouders van harte welkom! * Met Effe noar Geffe houden we traditiegetrouw onze Openluchtmis in de tuin van huize De Heegt. Medewerking wordt verleend door fanfare W.I.K. en de majorettes, de boerenbruisparen, volksdansgroep De Vlijt en De Vlijtjes, volksdansgroep van de KVO en de schaapsherder. Pastoor Spijkers en diaken van Herwijnen zullen voorgaan in de viering. U bent allen van harte welkom om op bezinnende wijze onze Boerenmarkt te openen. * In het weekend van 13-14 september wordt aandacht gegeven aan de Nationale Ziekendag. De vi eringen hebben als thema: "Zeg het maar •••. mondigheid vraagt om zorg". De leden van het ziekencomité zullen de lezingen verzorgen en Ans Schutte zal de overweging houden.

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 oktober 1997 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: Tel . 5323308.

18

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geff en en Vinkel bij Trudy Wij gers: tel, 5323190 (Graag bellen tussen 19.00 en 20.00 uur). HARTELIJI DANK . ..•. dat i k 12½ jaar hier heb mogen zijn en dat ik in Geffen al s pastoor heb kunnen functioneren. Dat kon omdat altijd iedereen klaar stond om een handje mee te helpen. Velen waren bereid zijn of haar steentje bij te dragen als individuele persoon of als lid van een koor, bestuur of werkgroep . Zo gaf en geeft u uzelf en dat is het mooiste cadeau wat u geven kunt, Mijn wens voor de toekomst: Kijk eens wat vaker in de spiegel van het evangelie die u wekelijks in onze kerk en kapel wordt voorgehouden.

Pastoor Spijkers

'T PATRONAAT GEOPEND Op zondag 13 juli jl. is "t Patronaat" geopend: een aanbouw aan de pastorie, waar de Kinderkerk gehouden zal worden en de bijeenkomsten voor het JOP. Ook andere groeperingen zullen daar bij elkaar komen om te vergaderen of te bezinnen. Aan het nieuwe Patronaat hebben velen hun steentje bijgedragen. "Ik heb een gevoel van dankbaarheid" sprak pastoor Spijkers bij zijn openingswoord . "Dankbaarheid ten aanzien van onze sponsors: de gulle gevers van materialen en alle vrijwillige handwerklieden. U was allen levende stenen in het bouwwerk van onze parochie Maria Magdalena, Daar kunnen we in de toekomst op verder bouwen. Dat geeft vertrouwen voor de jaren die komen, want kerk en pastorie blijven onderhoud vragen. We weten nu wat u te bieden heeft en wat u kunt. We zullen u weten t e vinden als het nodig is! Dank aan allen die bijdroegen en de handen uit de mouwen staken: zij zitten met hun hart in ons pastronaat. Moge het zo ook zijn met onze parochie. We kunnen Maria Magdalena niet meer eren dan door samen een levende parochie te zij n, waar we ons allemaal met onze gaven en talenten graag en met plezier voor willen inzetten. Hartelijk Dank!"

OPENSTAAN In Geffen is sinds enige tijd een werkgroep Kerk en Samenleving, die de maatschappelijke betrokkenheid van onze kerk een gezicht wil geven. Soms kan iemand bij geen enkel e maatschappelijke organisatie terecht met zijn of haar probleem. Soms wil iemand niet naar een dergelij ke instelling, soms durft iemand dat niet.

1


Onze werkgroep wil dichtbij mensen staan, die om een of andere maatschappelijke reden in nood zijn geraakt; die zichzelf voelen afglijden en in de samenleving geisoleerd raken. Dat kunnen allerlei redenen zijn: verlies van een dierbare, verslaving, werkloosheid, verhuizing enz. Als werkgroep Kerk en Samenleving willen wij deze mensen het gevoel geven , dat zij er nog steeds bij horen. Dat hun welzijn ons bezighoudt.Dat wij-met onze eigen mogelijkhedenmisschien iets voor hen kunnen betekenen. Wilt u reageren, dan kunt u ons telefonisch bereiken: 5324311 of 5325328 . Wilt u liever met pastoor Spij kers contact opnemen, dan kunt u hem schriftelijk bereiken op Kloosterstraat 2, 5386 AS Geffen. Ik wil luisteren naar je vragen, j e een antwoord helpen zoeken. En zelfs als er geen antwoord is, weet dan dat ik gewoon wil luisteren naar jou. Je mag je hart uitspreken, je moet niet, maar het kan. Doe:, het niet om mij , voel je nooit gedwongen. Misschien volstaat het al te weten dat er iemand is, bij wie het kan. Ik wil je nooit veroordelen, wat er ook gebeurd is, zelfs als je hopeloos in de knoei zit. Je mag komen en de deur van mijn hart en van mijn kamer zal altijd openstaan . Werkgroep Kerk en Samenleving

KATECHESE IS EEN LEERPROCES LEREN DOE JE JE HELE LEVEN De parochies Heesch-Geffen-Nuland en Vinkel hebben gezamenlijk het plan opgevat een kate cheseprojekt uit te werken van 4 bijeenkomsten en U dir hierbij aan te bieden. Data: 23-09 / 30-09 / 07-10 / 14-10 ' s middags van:, 13 .15 - 15 .15 uur op de pas to rie in Nuland. De thema's die behandels zullen worden zijn : De Bijbel - Kijk op Jezus - de Sacramenten en Kerk zijn. De doelgroep die wij beogen zijn o.a. kerngroepleden van de werkgroepen doop- vormsel en le communie en de ouders van de kinderen die deze sacramenten gaan ontvangen. Verder voor iedere belangstellende. De bedoeling is om op een eenvoudige WlJZe U wat meer achtergrond te geven om zo tot wat meer verdieping te komen. Spreekt bovenstaande U aan en wilt U Uw kijk t.a.v. uw geloven wat opfrissen meldt u dan aan voor dit katecheseprogramma via onderstaand strookje.

Wij zien uw opgave met belangstelling tegemoet. De werkgroep. Naam: Adres: Telefoon: meldt zich aan voor het katecheseprojekt. Gaarne inleveren op de pastorie te Geffen, Kloosterstraat 2 vóór 15 september 1997

LEDENRAAD KRUISVERENIGING GEFFEN

VROUW EN HART- EN VAATZIEKTEN In samenwerking met de GGD Brabant-Noordoost organiseren wij op woensdag 1 oktober a.s. een voorlichtingsavond met het thema : "HARTENVROUW" Hart- en vaatziekten vormen in Nederland de belangrijkste doodsoorzaak zoals men weet. Het is een hardnekkig misverstand dat vrouwen minder risico op hart- en vaatziekten zouden hebben dan mannen. Voor mannen geldt dat 38% sterft aan de gevolgen van hart~ en vaatziekten, bij de vrouwen is dat percentage zelfs 42%. Tijdens het voorlichtingsprogramma "HARTENVROUWEN" wat ontwikkeld is door de Ned. Hartstichting, komt een aantal veelgestelde vragen rondom hart- en vaatziekten aan de orde , bijv. : - Wat zijn hart- en vaatziekten, hoe ontstaan ze, wat zijn de risicofactoren? - Wat kunnen vrouwen doen om het risico te verkleinen? - Waarom worden klachten bij vrouwen minder snel herkend dan bij mannen? Op deze en andere vragen wordt in de voorlichting antwoord gegeven. Het programma bestaat uit een informatief gedeelte, waarin aan de hand van een diaserie wordt ingegaan op bovengenoemde vragen. Daarnaast wordt met behulp van een test naar het ei~ gen risicoprofiel van de aanwezigen gekekén Deze avond waaraan geen kosten zijn verbonden vindt plaats in zaal "Het Oude Klooster" De aanvang is 20.00 uur en we eindigen om± 22.00 uur. Wilt u aan deze avond deelnemen dan verzoeken wij u zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij onderstaande personen. Dit in verband met het bestellen van het testmateriaal en folders. Nellie van de Hurk, tel.: 5321673 Marja van Ballegooij, tel.: 5322593 19


Slijterij D'n Malder Verhuur van: tafels, stoelen, bartafela, krukken en tapinstallatie binnen lands bier .----------, buitenlands bier Smeets Jonge Jenever wijn " likeuren gedestilleerd

"-' ~ "'

glaswerk cadeau artikelen relatiegeschenken complete feestjes ~ bezorging aan huis

Aanbiedingen:

Kloosterstraat Sb Geffen

Smeets jonge jenever Smeets vieux Gorter Maltky whisky Eristoff vodka met zwarte bessen Smeets citroen brandewijn

/19,25 f19,25 f18,25 /21,75 /13,95

aanbiedingen geldig t/m 13 september 1997

Tel. (073) 532 46 59

EHBO NIEUWS Beste Geffenaren, Nu de vakantietijd weer achter de rug is en dadelijk de lange winteravonden weer aanbreken is het weer tijd om eens andere dingen te doen. U denkt misschien, deze winter wil ik me wel eens nuttig maken voor mijn medemens om te helpen in nood of tijdens kleine gebeurtenissen . Wel nu Geffense EHBO is van plan om ook deze winter weer een geheel verzorgde EHBO opleiding te geven . Deze opleiding zal worden gehouden in de Bonkelaar en wel op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De kosten van deze EHBO cursus bedragen f 200, - en wilt u na afloop van de cursus er ook nog graag een reanimatiecursus achter aan dan is deze mogelijkheid aanwezig. U kunt zich nog opgeven tot 1 oktober bij de heer Henk v. Dinther, Pater vd Elzenstr. 30 te Geffen. tel. 5323035. Groetjes namens het bestuur T.G. 20

FIETSROUTES "TUSSEN PEEL EN MAAS" OPNIEUW UITGEGEVEN Fietsen in Brabant steeds populairder Bezoekerscentrum Slabroek heeft met het Samenwerkingsverband van de VVV's Noordoost Brabant en de Meierij, de fietsroutes "Tussen Peel en Maas" opnieuw uitgegeven . Het betreft 21 bewegwijzerde fietsroutes die een kleine aanpassing hebben ondergaan. De samenwerkende partijen besloten tot heruitgave wegens het overweldigende succes van de routes. De routes leiden de fiets er door een gebied dat bekend staat onder de naam "Tussen Peel en Maas". Zo zijn er routes van 20 tot 45 kilometer te maken in de wijde omgeving van Oss, Uden en Bernheze. Nieuwe aan dit pakket routes is dat er nu ook middels pijlen in het kaartbeeld wordt verwezen naar aangrenzende fiet s routes. Dit biedt de toerist de mogelijkheid over te stappen op een andere route of het traject te verlengen. Op deze manier wordt voor de toerist Brabant volledig in fietsroutes ont• sloten. De fi etsroutes zijn los verkrijgbaar à f 2.50, of gebundeld in een pakket met een handige anti-regenhoes met ritssluiting à f 14,00 bij Bezoekerscentrum Slabroek en/of de VVV kantoren in de regio.


JAN CUNENCENTRUM

KBO AFD. GEFFEN

DE WERELD VAN HAN KLINKHAMER een onderzoek

KBO AFD. GEFFEN

De directeur van het Museum Jan Cunen heeft het genoegen u uit te nodigen voor de opening van de tentoonstelling DE WERELD VAN HAN KLINKHAMER een onderzoek op vrijdag 5 september van 19.30 tot 21.00 uur. De tentoonstelling wordt geopend door drs. W.Di jkstra, burgemeester van Oss. 'De wereld van' is een beeldende verkenning van het terrein waar de kunstenaar zich middenin bevindt. All es wat zich binnen dat terrein afspeelt wordt door de kunstenaar van binnenuit onderzocht. Han Klinkhamer (Oss 1950) laat de kijker zijn fascinatie zien voor licht, lucht en water; elementen die zijn terrein domineren. Zijn ingrepen op papier en vasthoudendheid in verf geven deze elementen een heel eigen en nieuwe materiële hoedanigheid. Galérie Basiaans in Boxmeer en Han Klinkhamer laten bij de tentoonstelling een catalogus verschijnen met recent werk van de kunstenaar. Speciaal voor deze uitgave zijn door Han Klinkhamer een aantal originele krastekeningen gemaakt op A4-formaat. Al deze tekeningen worden getoond in het museum. De were l d van Han Klinkhamer is te zien van 5 september tot 12 oktober 1997. Museum Jan Cunen Oss, Molenstraat 65, 5341 GC Oss. Open dinsdag t / m zondag van 12.30 - 16.30 u. Voor informatie tel- (0412) 629328

- OP REIS

17 en 18 september a.s. gaan 50 leden van de KBO Afd. Geffen 2 dagen op reis. Het reisdoel is Luxemburg. Vertrek woensdag 17 september om 08.00 uur vanaf het Kerkplein. Koffiepauze in Beek (L: waarna verder gereist wordt naar de stad Luxemburg. Hier vindt een rondrit plaats onder l eiding van een gids. Via Ettelbruck en Diekirch gaat de reis daarna verder naar Vianden. Hier logeren we. 's Avonds na het diner is er een gezellige dansavond met live muziek. 18 september gaan we na een uitgebreid =ontbijtbuffet Vianden bezichtigen. Om 10 uur vertrekken we uit Vianden en gaan we via Bettendorf door het Mullerthal naar Echternach en Esch sur Sure. Via Bastogne - Luik en Maastricht koersen we richting Grathem waar het afscheidsdiner geserveerd wordt. Om 21.30 uur hopen we weer heelhuids en voldaan terug te zijn in Geffen. Dit is de eerste keer dat wij - in KBO-verband - meerdere dagen op reis gaan. 23 juli jl. hielden we een dagreis naar Den Haag/Scheveningen. De belangstelling voor beide reizen is groot. Als deze 2-daagse reis goed bevalt, gaan we volgend seizoen wellicht 3 of 4 dagen op stap. Alle deelnemers aan de Luxemburg- reis, Veel plezier toegewenst.

WATERSCHAP DE MAASKANT WATERSCHAP DE MAASKANT OP INTERNET

Extra plaatsen Ballonvaart Omdat we erin geslaagd zijn tijdens Effe Noar Geffe enkele luchtballonnen extra te laten komen, kunt u zich nog opgeven om een ballonvaart mee te maken. De kosten hiervoor bedragen Hfl 250, - per persoon. U kunt zich opgeven bij Piet Bosch Tel. 5321295.

Waterschap de Maaskant heeft een 'internetsite'. Vanaf 1 juli is het waterschap op het adres 'www.maaskant.nl' te vinden. Hier kunnen belangstellende internet-gebruikers informatie krijgen over onder andere de taken waterkering, waterkwantiteit en waterkwaliteit, de ambtelijke en bestuurlijke organisatie en actuele projecten en ontwikkelingen op waterschapsgebied. Daarnaast zijn in de 'website' een korte profielschets van De Maaskant en een routebeschrijving naar het kantoorgebouw in Oss opgenomen. Het waterschap wil op deze wijze de klanten (inwoners, agrariërs en bedrijven) en andere geinteresseerden (bijvoorbeeld scholieren : nog beter en sneller van de benodigde informatie voorzien . 21


Geffen tot het begin van deze eeuw worden beschreven . Daarna zal het veranderingspr oces dat na 1900 heeft plaats gevonden de rode draad vormen. Een rode draad van circa honderd twintig pagina's met soms niet eerder geplubiceerde foto's. Die zijn gegroepeerd rond thema's als dorpsgezichten, kerkelijk leven, beroepen, onderwijs, verenigingen etc . Vele Geffenaren van toen en nu zullen in het boek te zien zijn. Kortom: een boek dat elke Geffenaar wil hebben! De prijs in dit unieke boek is vastgesteld DP f ~9 . 9~ en tijdens Effe noar Gef~e kunt

TIJDENS EFFE NOAR GEFFE KOMT "GEFFEN 700" OP STOOM! In 1998 viert Geffen haar 700-jarig bestaan Sinds de oprichting van de Stichting Geffen 700, die de activiteiten ter viering van het jubileum coördineert, is er door de werkgroepen al veel werk verzet . Het definitieve draaiboek voor het feestjaar 1998 is onlangs vastgesteld . Tientallen Geffenaren zijn druk in de weer met de organisatie van een aantal spetterende activiteiten; een Driekoningenfeest , een Middeleeuws openluchtspel, Bourgondische- en midzomernachtfeesten, scholenprojecten, een groots sport-spektakel, een kunstveiling en nog vééééééél meer! Tevens willen wij na het 700-jarig j ubileum onze parochiekerk, als oudste monument,verfraaien met een eigentijds glas-in-lood ~ als bijvende herinnering. U begrijpt dat de haalbaarheid van onze

mooie plannen afhangt van de sponsoring van ondernemend Geffen, de Geffenaren en andere geinteresseerden. Het doet ons daarom deugt dat wij U tijdens Effe noar Geffe 1997 een aantal zeer bijzondere producten te koop aan kunnen bieden: UNIEKE GEMEENTE GEFFEN VLAG Een authentieke Geffense gemeentevlag met daarin verwerkt het logo van Geffen 700. De rode roos van "de heerlijkheid Geffen" , het rode molenijzer van Vladeracken en het blauwe Latijnrekruis van 700 jaar Christelijke traditie zijn terug te vinden op deze prachtige vlag, met als achtergrondkleuren wit en geel. De vlag is niet alleen collectors item, maar hi j geeft ons dorp nog meer kleur en identiteit bij allerlei festivitei ten . De vlaggen, die worden vervaardigd door de beroemde Dokkumer Vlaggen centrale, zijn verkrijgbaar in de maten 100 + 150 en 150 + 225 cm . Die kosten respectievelijk f 35,- en f 70,- per stuk .

22

HET BOEK "700 JAAR GEFFENSE GEMEENSCHAP" In het eerste hoofdstuk zal door streekarchivaris Henk Buijks de geschiedenis van

u door een aanbetaling van 700 centen een exemplaar bestellen. De oplage is gezien de hoge kosten beperkt. GEFFEN 700 BIER Een oud Geffens ambacht wordt door de Broederschap, een achttal Geffenaren , met liefde uitgeoefend. Vorig jaar tijdens Effe noar Geffe lieten zij u reeds zien en proeven hoe dit ambacht smaakt. Voor Geffen 700 brouwen zij een jubileumbier van hoge gisting naar een eigen recept, dat lijkt op een Grimbergen dubbel, rood/bruin van kleur dubbel zo lekker, vol van smaak en met circa 7% alcohol. De O 75 liter flessen worden voorzien van ' . een zeer fraai etiket, uiteraard voorzien van het logo van Geffen 700 en de hals van de fles wordt voorzien van een fraai goudkleurig hoesje. Dit bier is een streling van uw smaakpapillen, die van uw relaties of van uw collega's ! Een fles bier kost slechts 700 cent. De verkoop geschiedt bij inschrijving en de eerste 700 flessen zijn genummerd. De vlaggen, het fotoboek en het bier worden op de zaterdagavond van Effe noar Geffe te koop aangeboden in onze promotiekraan op het Dorpsplein. Op het Groot Geffen Podium wordt later die avond de winnares van onze logowedstrijd gehuldigd . Tijdens de boerenmarkt op zondag kunt u voor de Geffen 700 artikelen terecht bij de stand van heemkundegroep Vladerack in de Aloysiusschool . De opbrengsten van alle drie de prod ucten worden gereserveerd voor het glas-in- lood project . Stichting "Geffen 700" telefoon 073- 5324628

BOLLEBOZEN Linda Schutjens, M.E . A.0 .- opleidng secretaresse/managment assistente.


DE PRIK VAN DE OOIEVAAR

'e,we,n, 9wierp,aaf en, 93 ~ u,d. &l{Uwv éAcaciM,t,;uw,i, 11 53 8 6 c{J éA c{Jeffe,n,

Floor Theresia Elisabeth

geboren op 6 augustus 1997

Dochter van Marja van Kreij en Ron van Duren Molenstraat 16 5386 AB Geffen

Tel.: 073 - 532 26 07


Speciale aanbieding Bram's Paris spijkerbroeken in de kleur blauw Maten 28 T/M 48 Prijs per spijkerbroek

45, 00

Prijs per twee spijkerbroeken

80, 00

Bram's Paris kinder spijkerbroeken in de kleur blauw Maten 104 T/M 176 Prijs per kinder spijkerbroek 3 9, 9 5 Prijs per twee kinder spijkerbroeken

75, 00

Bram's Paris spijkerblouse in de kleur blauw Maten M t/m XXL Met drukknop sluiting Prijs per spijkerblouse 44, 9 5 Verder kunnen wij u alle soorten werk of bedrijfskleding leveren tegen zeer scherpe prijzen van O.A het merk HAVEP ook kunnen wij u voorzien van veiligheids schoenen,werkschoenen klompen,laarzen enz Maar ook kunnen wij u Schilders,Koks,Bakkers, Serveersters,en Verpleegsters kleding leveren tegen uiteraard scherpe prijzen Openingstijden Dindsdag,Woensdag,Donderdag 17.00 t/m 20.00 Vrijdag 10.00 t/m 20.00 Zaterdag 10.00 t/m 16.00

P.Bekkers Goederenhandel Kloosterstraat 5 5386 AR Geffen Tel 073-5324705 B.G.G 0412-481686

24


RIGOM CURSUSWIJZER VOOR SENIOREN 1997- 1998 Hierbij geeft het RIGOM te kennen dat er weer een nieuwe cursuswijze r voor senioren i s uitgekomen. De cursuswijzer 1997- 1998 biedt een duidelijk overzicht van cursussen en aktiviteiten die speciaal bestemd zijn voor ouderen vanaf 55 jaar. Tevens wordt er een overzicht geboden van cursussen en aktiviteiten die geschikt zijn voor alle leeftijden, maar waar naar verwachting veel ouderen belangstelling voor zullen hebben. Sommige van de gepresenteerde cursussen en aktiviteiten ziJn meer gericht op leren, andere zijn meer gericht op doen, maar altijd is ook het ontmoeten van anderen een belangrijk doel. Persoonlijke ontwikkeling houdt niet op bij 55, maar blijft belangrijk, een leven lang! Uit evaluatiegegevens is gebleken dat steeds meer ouderen deelnemen aan de cursus sen en aktiviteiten uit de cursuswijzer. De cursuswijzer voor ouderen is gemaakt door het RIGOM , in samenwerking met de ou derenorganisaties uit deze regio (de Katholieke Bond voor Ouderen, de Protestants Christelijke Ouderenbond en de Algemene 3ond voor Ouderen), en alle instellingen die cursusen en aktiviteiten aanbieden i n decursuswijzer . DE CURSUS~HJZERS LIGGEN IN OSS EN REGIO TER INZAGE BIJ O.A. BIBLIOTHEKEN EN GEMEENTEN EN IS GRATIS VERKRIJGBAAR BIJ HET RIGOM, SCHADEHIJKSTRAAT 6, TE OSS, ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Wij hopen dat vele ouderen met behulp van deze cursuswijzer voor senioren in staat zullen zijn een voor hen geschikte cursus of aktiviteit te vinden. J.IGOM VERNIEUWDE I NFORt-1-ATIEGIDS VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE ~-1AASDONK De informatiegids 'Ouder worden i n de gemeente Maasdonk' is nieuw uitgegeven . De uitgave is verzorgd door de RIGOM in samenwerking met de Raden Geco~rdineerd Ouderem~erk Nulmd/vinkel en Geffen. De gids vormt een praktische wegwijzer bij alle regelingen, activiteiten en voorzieningen voor ouderen in Maasdonk en is bestemd voor gebruik door ouderen, vrijwilligers en professionals. U. ~unt de informatiegids ijratis verkrijgen blJ een van de onderstaanae adressen :

~:: ~{ I G0!,¡1

Schadewijkstraat 6 Anton Jurgenshuis in Oss * Dhr.C.v . Zantvoort J urg . Teunissenstraat 15 te Nuland '~ Dhr . A. v . d . Ven Kastanj elaan 24 te Vinkel ,;, Dhr . Th . Win tels Past . v. d.Kampstraat 9a te Geffen .

Wij steunen bij dementie

ALZHEIMER VERENIGING NOORD OOST NOORD BRABANT

OP VAKANTIE MET EEN DEMENTERENDE Verzorgers van dementerenden blijken vaak een grote behoefte te hebben om samen met hun partner of familielid er even tussen uit te gaan. Dat kan, diverse organisaties bieden vakantiemogelijkheden aan voor dementerenden en hun verzorgers. Relatieve nieuwkomer "toch Uit" richt zich daarbij toe op "ontspanni ng met inhoud", voor verzorgers vaak de 11 i deale vakantie". Hoe de dementerende zal reageren is onvoorspelbaar. Jaarlijks organiseert "De Zwolse Stichting" een of t wee vakantieweken voor dementerenden en hun partners of verzorgers. "Toch uit" biedt niet alleen ontspanning maar ook inhoud in de vorm van omgangsadviezen en gespreksgroepen, althans aan degenen die dit wensen, wordt deze informatie aangeboden. Vrijwilligers, verpleegkundigen, ziekenverzorgenden, activiteitenbegeleiders assisteren bij de begel eiding van de dementerende, de partner of verzorger heeft dan de handen vrij om iets te ondernemen waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Incontinentie, cognitieve stoornissen of rolstoel gebruik hoeft geen belemmering te zijn. Ernstige gedragstoornissen en zware verzorgingsbehoeftige zijn dat per definitie wel. Niet te lang voor vertrek vinden daarom intake gesprekken plaats, soms wordt of het Riagg of de huisarts om informatie gevraagd. Meestal kunnen zich de organisatoren een redelijk beeld vormen van de toestand van de dementerende. Hoe de dementerende op de vakantie reageert is vaak moei lijk te zeggen De partners of verzorgers zijn onverdeeld enthousiast. "Een ideale manier van vakantie". Voor inlichtingen kan men zich wenden tot; Stichting Toch Uit, Vijverlaan 24, 8162 NC Epe, tel. 0587- 615022. (Globale kosten f 650,- p.p. per week) 25


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK

Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 5321252 Alarmnummer : 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J . Visschers Tel.: 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (Alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel. : 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's- avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur) . Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond: A. van Heyningen Dinsdagavond : J . Visschers Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond:Wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08 .00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 06-07 13-14 20-21 27-28 04-05

sept. Nuland sept. Geffen sept. Nualnd sept. Geffen okt. Vinkel

11-12 18-19 25-26 01-02 08-09

okt. Nuland okt Geffen okt. Geffen nov . Nuland nov. Getf~n .

In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/A. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend. De praktijken zijn helemaal gesloten op: .Vinkel: 17 oktober, 31 oktober Geffen: 16 oktober, 27 november Nuland: 03 oktober, 28 november Vakanties: A Smit, en E Smit-Nahon: 15 sept. t/m 22 sept . P. Berkelaar: 06 okt t/m 12 okt. 26

N.B . U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (Wijzigingen voorbehouden) Openingstijden Huisartsenpraktijk Geffen

Dhr.Berkelaar Dhr.Smit Mw . SmitNahon Maandag -ochtend - middag Dinsdag. -ochtend -middag Woensdag -ochtend -middag Donderdag -ochtend -middag Vrijdag -ochtend -middag

X

X

X

X

afwezig X

afwezig afwezig

afwezig X

X

X

X X

X

afwezig

X

afwezig

X

X

X

X

X X

X

afwezig

x afwezig afwezig afwezig

"X" betekent: aanwezig

APOTHEEI: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma t/rn vr •. van 08 .15 tot 17 .30 uur. za. van 12.00 tot 13.00 uur. Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op : ma . t/m vr. open van 12.00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur. Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 - 18.00 uur .

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15J Geffen. Tel. : 5324312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie. G.J . Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel. : 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie . Behandeling volgens afspraak , Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel.: 5323445 Cesar oefentherapie Behandeling volgens afspraak.


TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lent De Rosmolen 11, Geffen Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak ma. t/m vr.: 08.00 - 11.45 uur 13.00 - 17.00 uur

ZIEKENFONDSEN:

* C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen, * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland.

REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.0C - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, Tel.:532199C

BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel.: 0412 640845 (hulp is kosteloos)

JAC OSS Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13, Oss, Tel.: 0412-625673 Openingstijden: dinsdag van 14.00-17.00 uur donderdag van 16.00-19.00 uur vrijdag van 10.00- 13.00 uur

BUREAU VOOR RECirrSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur. Overige dagen op afspraak.

CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's-Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma t/m vr. van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur

STICHI'ING THUISZORG BRABANT NOORD-OOST De Stichting Thuiszorg biedt zwahgerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureรกus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg: Tel. 0412 - 622678 (bij nood 24u per dag) ma t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur Uitlenen van verpleegartikelen * Kantoor Geffen, Dorpsstraat 37, do. 13.30 - 14.00 uur Thuiszorgwinkel Voor lenen, huren en kopen van verpleegartikelen: Oss, Schadewijkstraat 8, ma. 13.30 - 17.30u en di. t/m vrij. 10.30 12 -10u en 13.30 - 17.30 uur. 27

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag Mariaschool: 09.00 - 09.45 uur Aloj~iusschool: 09.50 - 10.50 uur Sporthal De Geer. Woensdag 12.30 - 13.30 uur Zaterdag 14.15 - 15.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06-52979877

WEEKMARKT; Elke woensdag van 09.00 - 13.30 uur op het Dorpsplein.

PIT: Postagentschap in Super 3, tel.: 5325390 Geopend: ma t/m vr. van en van zaterdag van

Nissen, Dorpsplein 09.00 - 12.15 uur 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.30 uur

DE LOKALE BEWNERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De lokale Bewonersraad, van de Gemeente Maas donk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende ADRESSEN: De heer H.v.d. Broek, P.v.d.Elsenstraat 9, te Geffen, Tel.: 073 - 5322529 Mevr . A.Vos-v.d . Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, Tel.: 073 - 5321536 De heer C.v. Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, Tel.: 073 - 5321521 Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 - 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.


ASTMA FONDS VIERT LUSTRUM AFDELING ASTMA FONDS VIERT LUSTRUM MET INFORMATIEMARKT

PERSBERICHT

EERSTE HULP BIJ KINDERONGEVALLEN

De afdeling Noordoost- Brabant van het Astma Fonds organiseert op zondag 7 september de informatiemarkt em lustrum-manifestatie "Benauwdheid de Baas". De manifestatie vindt plaats in Dorpscentrum De Pas, de Misse 4 tE Heesch en is bedoeld voor iedereen die geinteresseerd is in de Caraproblematiek . De manifestatie wordt om 10 .30u geopend doo1 de burgemeester van de gemeente Bernheze, Mevrouw J.van Gorp. Zij zal 12 schilderijen over astma onthullen, gemaakt door kinderen van basisscholen. Op deze dag viert de afdeling Noordoost-Brabant tevens haar 10-jarig bestaan. Reden om de voorlichtingsmanifestatie op te tuigen met veel Brabantse gezelligheid, zo zal aansluitend aan de opening een optreden plaatsvinden van de Brabantse Liedjeszanger uit Lith, Noud Bongers . Met dit optreden gaat ook de informatiemark1 van start. Bezoekers krijgen allerlei informatie over astma, chronische bronchitis : en longemfyseem van 15 organisaties die te maken hebben met de Caraproblematiek. Met het standbezoek kunnen de bezoekers ook nog leuke, door de regionale middenstand geschonken prijzen winnen. Verder zijn er inloopspreekuren waarbij onder vier ogen persoonlijke vragen kunnen worden gesteld aan longartsen, kinderartsen apothekers en Caraverpleegkundigen. Geduren¡ de de hele dag worden er films over astma vertoond en er zal een talkshow worden gehouden. Liefhebbers van een portret kunnen de hele dag terecht bij een karikatuurtekenaar uit Eindhoven. De kinderen kunnen geschminckt worden en genieten van de optredens van de goochelclown Berry Merlin en poppenkastgroep Atalanta. Er is ook een speciale kinder-doe-hoek met begeleiding. De mani festatie wordt om 16.30 uur afgesloten met een ballonnenwedstrijd, muzikaal ~egeleid door Fanfare Aurora uit Heesch. De manifestatie is ook geschikt voor bezoekers die weinig tijd hebben. Zij kunnen komen en gaan wanneer gewenst .

Dw Gezondheid Service Noord-Oost organiseert de cursus "Eerste hulp bij Kinderonge vallen", een praktijkgerichte cursus voor ouders en verzorgers van kinderen van O tot 8 jaar .

Met deze rookvrije en gratis toegankelijke manifestatie wil het Astma Fonds bekendheid geven aan de Caraproblematiek en onbegrip ~egnemen. Dat is belangrijk, omdat zeker 1 op de 10 Nederlanders last heeft van astma, chronische bronchitis of longemfyseem. Astma is de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen.

Informatie en/of aanmelding: Gezondheid Service Brabant Noord- Oost Tel . 0413 - 3337333 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).

Bel voor meer informatie het secretariaat: 0413-262633 (tussen 18.00-20.00 uur) 28

In de lessen worden de volgende onderwerpen behandeld: *Baby-en kinderreaminatie * Allerlei soorten verwondingen * Brandwonden * Vergiftigingen * Koortsproblemen zoals koortsstuipen * Verdrinking * Allergische reakties door o.a. bijenen wespensteken Tijdens de cursus wordt veel geoefend met kinderen babypoppen. De cursus wordt ondersteund met dia's . De cursus bestaat uit 3 avonden van elk 2½ uur. De begeleiding is in handen van een deskundig cursusleid(st)er. De cursus: start :25 september tijd : 20.00 tot 22.30 uur locatie :Thuiszorgkantoor, Toniesplein 15, Nistelrode start tijd locatie

:2 september :20 .00 tot 22.30 uur :Thuiszorgkantoor, Gildestr 1, Heesch

start tijd locatie

:16 september :20 .00 tot 22.30 uur :Thuiszorgkantoor, Willibrordusstraat 29, Berghem

Kosten

:f 80,- p.p . inclusief cursusboek. Voor abonnees van de Gezondheid Service: f 60,- p . p. inclusief cursusboek

KOPY INLEVEREN VOOR: 6 SEPTEMBER


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

accountants

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

REGiüfi;:Ü BANK 7 DE

BANKIER

D IE

JE

KEN T

voor bemiddeling van: Geffen

* privé-rekeningen met

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A

Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

V

5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

*

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat.

* * *

U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt.

*

U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

- europas (cheques) - eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 09.00 - 17.30 uur

Dinsdag- tm vriJdag 09.00 - 19.00 uur Zaterdag 10.00 - 13.00 1111.r en op afspraah. Middag/Jata.e van J 2. 15 - 13 . 15 tt!t~

M.J.M. v.d. Akker Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

meer verstand van verzekeren

Tonny Jansen

DE GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften • partijen • vergaderingen

PEDICURE T. Ketefaars-f.l. NistefroOIJ cl, Coothstraat 31

Geffen (073) 532 20 41

Rijwielen

Taxi

Tankstation

-Gazelle - Locomotief

-Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

- Benzines -Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Official Service Dealer

8/4• AUTOMOB IEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

* BLOEMEN * PLANTEN

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen • Autowasserette • Auto-lease • Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

*DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


rienden

laderacken NIEm~ SEIZOEN BRABANTSE AVONDEN VINKEL In oktober start alweer het vierde seizoen van de Brabantse Avonden in Vinkel. Afgelopen seizoen waren bijna alle avonden uitverkocht. In het nieuwe seizoen komen naast een aantal nieuwe zangtalenten en vertellers ook grote topgroepen: zoals Kwartjesvolk, de Revuos uit Lith en de Bretelboys. Het programma ziet er als volgt uit: 12 oktober: Lambert v . Hintum (een ni euw talent: een zanger a la Ad de Laat uit Berghem) De vertellers Ivo van Dinther (wel bekend als winnaar van de eerste Ad-de-Laat Pri js) en Gerard Ulijn uit Oss. De uitreiking van de Ad- de-Laat prijs 1997 De zeer komische groep "de Bretelboys" : ze komen net over de grens uit Noord- Limburg en ze zeer bijzonder 9 november: Frans v.Aalst: een liedjeszanger uit Liempde Gerard v.Doorn ali as dun Booi : een plaatselijk talent uit Vinkel . die in Vinkel al heel bekend is. Brabants Volk: een groep uit Kaatsheuvel, die echte traditionele liedjes brengen uit Midden Brabant . Ze staan ook op de cd "Hurt eens efkes" 11 januari : Lein d'n Bl eu: een nieuw zangtalent uit Overlangel. De Revuos: of te wel de Lithse Revue . Deze groep uit Lith zette de vor i ge keer de boel op stelten en doet dat met een nieuw programma zeker weer 9 maart: Marie-Christien Verstraeten: een langzaam steeds meer bekend wordend zangtalent uit Volkel Kwartjesvolk: deze groep heeft geen nadere verklaring meer nodig. Als ze optreden is het altijd uitverkocht 5 april: Ger Coppens : ui t Boerdonk D'n Broeill ie : een groep uit Vorstenbosch met veel gezellige muziek . Abonnementen á f 45, - per stuk ziJn verkrijgbaar bij café d'n Driehoek in Vinkel (tel. 073- 5321862) of bij Rien Bosch (tel. 0735322110). 30

Dm

streek-vvv noordoost-brabant

AN~" agentschap postbus 455, 5340 AL OSS telefoon: (0412) 63 36 04 telefax: (0412) 65 20 93 ONTDEK CULTUURLIJK BRABANT TE VOET Vier unieke nieuwe wandelroutes in Noord Brabant Recentelijk hebben diver se gemeenten en vrijwilligers in Noordoost Brabant vier nieuwe wandelrout es in kaart gebracht . Het betreft thematische routes door het hart van Cuijk , het pittoresque Megen, Lith aan de Maas en de vestingstad Ravenstein. De stadswandeling "Cultuur Hart van Cuijk" voert de wandelaar langs 12.000 jaar historie . De route die start bij de VVV in Cuijk leidt de bezoeker langs het in 1838 opgerichte Leerlooierijmuseum gelegen in het gezellige Tuigleerstraatje. Vervolgens naar Kunstenaarscentrum Artifex en de recentelijk in oude glorie herstelde Beeldentuin op het oude protestantese kerkhof . Cuijk biedt verder het museum Ceuclum, de Sint Martinuskerk en de resten van een Romeinse brug. De "Stadswandeling Megen" vertelt de geschiedenis van dit kleine vestingstadje in een overzichtelijke uitgave met zwrt/wit foto's, illustraties en stadsgezichten. Megen laat zich kenmerken door eenvoud, groen en rust. Diverse bouwwerken, gevels en kloosterpanden vormen er een schitterend decor . De " Antoon Coolen Wandelroute door Lith" is ter gelegenheid van de lOOe geboortedag van deze schrijver uitgebracht. Deze historische route neemt de wandelaar mee langs bekende en minder bekende plekjes van Lith . Passages uit het boek "Dorp aan de riYier" komen tot leven t ijdens de wandeling door dit schitterende plaatsje aan de Maas. Van mei tot en met september kunt u tijdens een rondwandel ing door het oude vestingstadje Ravenstein genieten van gedichten van auteurs uit de regio in een middeleeuwse sfeer . De "Poëzie wandelroute" is een initiatief van de Werkgroep Cultuur die op deze manier poëzie als kunstuiting promoot . De Wandelroutes zijn verkrijgbaar bij de lokale VVV kantoren. U kunt deze ook bestellen via de VVV Oss : 0412-633604.


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10

5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

1

1

1

'

•.

·.

,

.·:KELÄARDIJ EN AssU~ ~llËN.

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

BÈoRIJrs-'·

op het raadh uisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling,

Ht!lURfVERHUl:IR

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

ADVISl:RING

heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer,

• KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

VA ;.t ESE

HYPOTH~~EN

' •

Û NîEIGENINGEN

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

'

·1 1

VERZEKERINGEi';I ■

.

:

PA

REGIO B ANK •

RS BV

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

FINANCIERINGEN ·■

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN• EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

B□u\Nbedrijf

11

BROOLJS"

Heestersevveg 29 • N IEUWBOUW • ONDERHOUD • RENOVAT IE • VERBOUWINGEN

53B6 KT Geffen Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


v. Nistelrooy

Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

reparatie tv /video

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

~YNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

aanleg/uitbreiding antennesystemen

* In- en verkoop tractoren en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

VAN DER HYPOTHEKEN PENSIOENEN

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 06 Effe noar Geffe, Geffes podium 07 Effe noar Geffe 10 Ziekencomité , de Schakel, nationale ziekendag, ' t Haasje 18 KPJ, oud papier route 1 26 KPJ, oud papier route 2 OKTOBER 16 KPJ, oud papier route 1 31 KPJ, oud papier route 2 NOVEMBER 20 KPJ, oud papier route 1 28 KPJ, oud papi er route 2 DECEMBER 17 Ziekencomité - de Schakel, kerstviering, de Gouden Leeuw 18 KPJ, oud papier route 1 19 KPJ, oud papier route 2

BILJARTVERENIGING N.G.G. De onderlinge competitie als afsluiting van het biljartseizoen is dit jaar overtuigend gewonnen door Hans Reuvers. Er moest nog wel een beslissingswedstrijd aan te pas komen tegen Joop van Dijk, doch Hans was medogenloos voor zijn tegenstander die geen schijn van kans had. Hans proficiat!!! gem. De eindstand: pnt. H.S. 0.94 10 !.hans Reuvers 149 54 4 .17 2.Joop van Dijk 149 3.70 3 . Tonnie Rutjs 141 38 . 13 1. 72 4.Bert v.d.Elzen 138 45 4. 90. 5.Piet van Griensven 134 1.94 20 6.Jo Langenterg 125 28 2.85 ?. Walter van Nistelrooyl24 11 1.32 8,Jo v,d.Bergh 123 19 1.50 9.Jas van Lieverloo 122