Torenklanken 1997 - nr 12

Page 1

35e jaargang

I

nummer 12

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

1

juli 1997

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

'N GULLE GEVER

GEFFENSE BOOTTOCHT 1997

EEN GEZONDE GEFFENSE GESTE!

Op 4 september zal weer de jaarlijkse boottocht gehouden worden voor onze zieken, gehandicapten en ouderen,

De telefoon rinkelde bij Piet de Haas •.. en dat betekende, dat ook de kassa weer rinkelde voor de actie "Geef Gezond!" Wielerhuis v.d. Meulenreek vierde haar 25- jarig bestaan en wilde de receptiebijdragen bestemmen voor een goed doel. Zij weten, hoe fijn het is om met gezonde benen op de fiets te kunnen stappen en op een ontspannende manier door Brabant en Nederland te toeren. Zij beseffen ook, hoe fijn het is voor ouderen, zieken en alleenstaanden om "op de been' te blijven door een ontspannende toer op het water! Maar liefst f 3000,- mocht Piet in ontvangst nemen. Hartelijk Dank namens alle "bootgangers" . Wederom een gezonde Geffense geste!

·o·

-

-

-

.

-

Wij doen hiermede een beroep op de Geffense bevolking om aan het volgende hun medewerking te verlenen, Heeft u vrienden, familieleden of kennissen waar~.an u denkt dat zij eventueel in aanmerking komen voor deze boottocht, wilt u deze mensen dan doorgeven aan de "Krachtpatsers". Dit vragen wij u omdat er elk jaar wel eens mensen buiten onze schuld om 'vergeten' worden. Op onderstaande adressen kunnen hun namen doorgegeven worden. P.de Haas v. Coothstraat 16 M, Ketelaars v.Coothstraat 31 A.Wingens De Rosmolen 54 Alvast bedankt, T.T .V . De Krachtpatsers

De redaktie wenst U een zonnige vakantie 1

KOPY INLEVEREN VOOR: 23 AUGUSTUS A.S.

1


Gebr. van Wanrooij

Bouwbedrijven

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject. Circa 200 vakbe kwame medewerkers zijn actief in: • • • • •

het bouwbed rijf de projetlontwikkeling hetvastgoedbeheer het keukencentrum d e timmerfabriek

Vooral uw feesten en partijen.

Grootschalig of kle inschal ig, hel is Gebr. van Wanrooij om het even; de aandacht en zorg zijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur

* Taxaties * Hypotheken * Adviezen ............................ ............................ :::::::!::::!::::::::mm:

~

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Kerkstraat 5 Geffen

\l~N TU IJL

.l makelaa~d-•J· bv

~ -

.... :!lii:.......:lL. ...

:::::::::::::::::::::::::::: ···•···•········•··••······• ::::::::::::::::::::::::::::

1

1

't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54

WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg 13 5386 KT G e ffen

:\ cAFÉ D~

o<:f-

~

Elzendreef1 5386 G: Geffen

~~

~

MARGRIET meubelstoffeerderij Magrlet toonbankverkoop

Voor ontspanning nauw inspanning Ook voor kinderfeestjes Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

· Onderhoud en reinigingsmiddelen voor alle meubelen • Polcylhers en Schuimen · Ritsen, Knopen en Knoopvormen · Diverse Coupons · Passementen

Kloosterstraat 9-13 5386 AR G effen. Telefoon (073) 532 17 27 Fox (073) 53218 82

Tel.: (073) 532 26 8 4 fox: (073) 532 47 95 Voor o l uw fa milie· verenigings· en handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van luiste datum bij geboortekaartjes, d rukkosten gratis. Gratis felicitatiepakket bi j geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bi j ons terecht.

NIEUW: k leurencopieën en kleurenprinten tot A3


JEUGDVAKANTIEWEEK 1997

van 18 T/M 22 aug.

Ballo allemaal,

De grote vakantie komt er weer aan . Dat wordt weer dolle pret en zeker wanneer je meedoet aan de Jeugdvakantieweek. Die wordt deze zomder georganiseerd van 18 tot en met 22 augustus wederom bij het Hondensportterrein 'De Trouwe Helper'. Alle kinderen van 5 tot en met 12 jaar zijn bijzonder welkom in het 'Vodden en Toddenkamp'. De Jeugdvakantiewee¡k 1997 heeft de naam 'Vodden en Toddenkamp' gekregen, omdat alles in het teken staat van de zigeuners. Weet je wat een zigeuner is? Nee, nou dan zal ik er kort wat over vertellen.Zigeuners zijn mensen die heel hun leven door het land trekken met een woonwagen of huifkar. De woonwagen is hun huis en het allerbelang rijkste vinden zij de vrijheid om te gaan en te staan waar ze willen. Ze staan ergens een paar dagen of weken, trekken dan weer verder en blijven daar weer een tijdje staan, enz. Meestal reizen een aantal families samen en slaan gezamenlijk hun kamp op De zigeuners staan bekend om hun uitbundig feesten met dans en muziek tot diep in de nacht. Hiermee heb ik een tipje van de slui¡ er opgelicht, maar er is nog veel meer te vertellen over de zigeuners , Nu weet ik dat tijdens de Jeugdvakantieweek een tweetal zigeunerfamilies naar Geffen zullen komen en bij ons hun kamp opslaan. Samen met de zigeuners beleven we een spannend avontuur , dus dat mag je niet missen. Natuurlijk gaan we leuke bosspelen doen, een speurtocht houden en ook de waterspelen zijn weer e~n programma~onderdeel. Maar we gaan nog veel meer leuke en spannende dingen doen. DUS PAK JE KNAPZAK EN DOE MEE!! De voorinschrijving is op zaterdag 19 juli en 2 augustus van 14.00 - 16.00 uur bij het Hondensportterrein. Maar je kunt je ook opgeven op 16 en 17 augustus de hele dag bij het Hondensportterrein. Er kan NIET meer ingeschreven worden op maandagmorgen 18 augustus. De kosten voor een hele week plezier bedragen maar Fl . 17.50. Voor meer informatie kun je terecht bij: Annemieke van Erp, Kroezel 40, Oss tel. 0412 - 645223 Paul Wingens, Abelenstraat 20 tel, 073 - 5325446

BELANGRIJK: Wanneer u nog oude matrassen, kussens, gordijnen, etc . heeft, dan kunnen wij deze goed gebruiken. Wij willen u vragen deze op 16 of 17 augustus naar het Hondensportterrein bij de Geffense Bosjes te brengen . Eventueel kunnen wij OP DEZE DAGEN de materialen ook bij u op komen halen. Neem hiervoor contact op met : Paul Wingens, Abelenstraat 20, tel. 073-5325446. Tot op de inschrijving, Stichting Jeugdvakantiewerk Geffen

VAKANTIEWEEK Vakantieweek voor de bejaarden van Huize de Heegt te Geffen. Wij hebben een fantastische week achter de rug. De bejaarden zijn zo'n beetje overdonderd, zo iets geweldigs. We hebben hier een goede molen waar veel om draait, met name mevr . Petra Bakker en haar gevolg, de vrijwilligsters, het zusters personeel . Heel veel dank namens ons allen voor de gezellige dagen , We hebben een fantastische week achter de rug waar de bejaarden nog lang over zullen praten: sjoelen, koud buffet, bowl maken , barbeque . De avond met de 4 toapen, de playback-show en de huifkartocht , waren geweldig. Daar was een bejaarde bij die zei wat is Geffen toch groot! Al met al het kon niet beter. Sluiten wij met nog heel veel dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt . De bejaarden van Huize de Heegt .

DANKBETUIGING Graag willen wij, ten eerste onze kinderen, en verder idereen, familie , buren, vrienden en kennissen, hartelijk dank zeggen voor de felicitaties en belangstelling die wij van jullie ontvangen hebben bij ons 25-jarig huwelijksfeest . Dankzij jullie is het voor ons een onvergetelijke dag geweest. Nogmaals hartelijk dank daarvoor, Namens Henk en Truus v , d, Wouw 3


Il

A'&

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet * mestdistributie Stucadoors- en Afbouwbed rijf

Hanegraaf B.V. Geffen Onderhoud bouwmachines

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Autobedrijf P.

v. Empel

off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62

De Nieuwe Ploeg 8

Tel. (073) 503 17 86

Berlicum

magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

®\.;:J ~

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tel., (073) 532 46 58

~

~

Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Q

l"'Ä\.

Voorhet vervangen van ritssluitingen, in- ofuitleggen, korter oflanger maken van kledingstukken e.d kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES

IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

11

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

8ENILDA11

Kleding ver-en reparatiewerk. tevens verkoop vangaren en ritssluitingen:

Molenberg6

tel.(073) 532 48 50 Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

Ma t/m za: 09. 00 - 12.J0 uur andere tijden op afspriü!k.

KEN B.V.

Bekkers Metaalspuitwerken B.V.

De accountants, belastingadviseurs en juristen von ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen z.ijn sterk toekomstgericht. Onze slogvoordige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw ond erneming maximoal terzijde te staan. Wi lt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuislaan 105, tel. (0412) 63 40 3 1.

ACCOUNTANTS • BELASTINGAOVISEUAS-.JURISTEN

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11 , tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, tel. (073) 532 25 86

Postbus 18

Bedrijvenweg 10

5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

0 /5§JSPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING

WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Zaterdag 19.00 uur NULAND: Zaterdag 19.00 uur VINKEL: Zaterdag 17.30 uur

Zondag 09.30 u. Zondag 10.00 u. Zondag 11. 00 u.

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 02-07 19.00 u * Avondmis Za. 05-07 10.00 u * H.Mis mmv Bej. koor 19.00 u H.Mis mmv Jeugdkoor(+ kinderkerk) Zo. 06- 07 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 09-07 19.00 u * Avondmis Za. 12-07 10.00 u * H.Mis mmv Bej. koor 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) na de viering koffie drinken achter in de kerk. Zo. 13-07 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor na de viering koffie drinken in de tuin van huize De Heegt Wo. 16-07 19.00 u * avondmis Za. 19-07 10.00 u * H.Mis mmv Bej. koor 19.00 u Viering Rogge maaien rnmv "De Pompzwengels" Zo. 20-07 09.30 u + Woord-Com. dienst mmv Gem. koor Wo. 23-07 19.00 u * Avondmis Za. 26-07 10.00 u * H.Mis mmv Bej. koor 19.00 u Viering met de Diaken mmv Pour Vous Zo. 27- 07 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo . 30-07 19.00 u * Avondmis Za. 02-08 10.00 u * H.Mis mmv Bej. koor 19.00 u H.Mis mmv Anneke Keijzers Zo. 03-08 09.30 u + Woord-Corn dienst mmv Gem koor .,, Wo. 06-08 19.00 u -,- Avondmis Za . 09-08 10.00 u * Woord-Com.dienst mmv Bej. koor 19.00 u Woord-Com .dienst met Vol kszang Zo. 10-08 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 13- 08 geen avondmis Za. 16-08 10 . 00 u * W-oord-/Com.dienst mmv Bej. koor 19.00 u H.Mis mmv Clair Zo. 17-08 09.30 u + Viering met de diaken mmv Gem. koor Wo. 20-08 Geen Avondmis Za. 23-08 10.00 u * Woord- /Com . dienst mmv Bej. koor 19.00 u Woord-/Com. dienst mmv Jasper van Rosmalen Zo. 24-08 09.30 u + Viering met de diaken mmv Gem. koor Wo . 27-08 Geen Avondmis

Za. 30-08 10.00 u * H.Mis mmv Bej. koor 19 . 00 u H,Mis mmv Gyuszi Orban Zo, 31-08 09.30 u + Woord-/Com . dienst mmv Gem. koor Wo. 03-09 10.00 u * H.Mis t.g.v. 25 jaar KBO afd. Geffen 19.00 u Gezinsviering t.g.v . opening schooljaar *=dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt Pastoor Spijkers is op vakantie van 8 t/m 28 augustus. Wij wensen hem veel rust en ontspanning toe. Pastoor Verbakel uit Nuland neemt in die tijd waar. Tel . 5321215 Voor de dagelijkse gang van zaken in de parochie kunt u terecht bij de leden van de pastorale werkgroep: Tel. 5324311 - 5321052 5324691

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 5 augustus 1997 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: Tel. 5323308

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij TRudy Wijgers: Tel. 5323190 (Graag bellen t ussen 19.00 en 20.00 uur). MARIA MAGDALENA - WEEKEND: 12 en 13 JULI/ PASTOOR SPIJKERS 12½ JAAR IN GEFFEN. Het feest van Maria Magdalena, de patrones van onze parochie, valt op 22 juli, Vanwege de vakantie vieren we dat in het weekend van 12 - 13 juli a .s . Het feest heeft dit jaar een koperen randje vanwege het feit dat pastoor Spijkers al weer 12½ jaar pastoor is in Geffen. Toen Pastoor Spijkers indertijd in Geffen werd binnengehaald, was het weer zo slecht dat de rijtoer door Geffen in een koets niet door kon gaan en de fanfare geen muzikaal welkom kon uitblazen! Maar zijn komst betekende in tegenstelling daartoe : veel zon en goed weer! "Het voornaamste van het pastorale werk vind ik : het tijd hebben voor mensen" aldus Pastoor Spijkers, in Torenklanken febr. 1985. En dat heeft hij waar gemaakt . Onze pastoor was en is aanwezig bij vreugdevolle en verdrietige momenten van de parochianen en waar mensen samenkomen in verenigingen of bij festiviteiten. Zijn sympathieke manier van omgaan met kinderen en jongeren is velen wellicht bekend. Wij zijn dankbaar voor zo'n "Goede Herder" en dat willen wij op eenvoudige wijze vieren in het Maria Magdalena-weekend 12 en 13 juli In de vieringen van zaterdagmorgen 10.00 uur in de kapel m.m.v. het bejaardenkoor, van zaterdagavond 19.00 uur in de kerk m.m.v. Passe Partout (tevens kinderkerk) en van zon· dagmorgen 09.30 uu in de kerk m.m.v . het Gem· engd koor, willen we onze pastoor danken 5


voor ziJn inzet voor onze parochie. Als thema voor deze feestelijke viering hebben we gekozen:

LOURDES COMITÉ

"MOGE GOD U ZEGENEN EN GELUKKIG MAKEN!"?

EVEN EEN BERICHTJE VAN HET LOURDES COMITE

de woorden die hij aan het eind van elke viering tot ons spreekt. Gods zegen en veel geluk-in de toekomst willen wij ook hém toewensen met dit koperen feest. Na de viering van, zaterdagavond 19.00 uur drinken we samen koffie achter in de kerk. Op zondagmorgen is er koffie voor iedereen in de tuin van huize de Heegt. (Bij slecht weer in het Oude Klooster). Het studie-orkest en de majorettes van W.I.K. zullen daar optreden . U bent van harte welkom! Als cadeau voor onze pastoor, willen wij u vragen om uzelf te geven! Kom naar één van bovengenoemde vieringen om uw dankbaarheid te tonen. Wij hopen veel parochiaim11:; , zowel jong als oud, te kunnen verw~lkomen!

Zaterdag 7 juni j , l. hebben wij ons voorgesteld ïn de kerk met een Lourdes-viering.

IN MEMORIAM IN MEMORIAM HENDRil VAN ESCH Geheel onverwacht is Hendrik van Esch op 70jarige leeftijd gestorven. Hendrik was een van onze vrijwilligers in het parochiewerk. Hij is begonnen met het stencillen van kerkboekjes e . a., maar zijn 'groene handen' deden hem al gauw verhuizen naar het werk in de tuin en op het kerkhof. Hij hield van de natuur en van tuinieren en kon enorm genie.ten van mooie bloemen en planten. Joen zijn gezondheid achteruit ging en hij

0

'

Wij hebben uitgelegd wat voor werk we willen gaan doen en wat ons doel is. Wij danken iedereen die aan deze viering heeft meegewerkt, in het bijzonder Pastoor Spijkers en het jongerenkoor Passe Partout. Ook willen wij iedereen bedanken die spontaan aan ·de collecte heeft meegedaan. De opbrengst is bestemd voor het starten van onze activiteiten. Met een extra bedankje voor dele grote gift ter waar de van f 500,- van Stukadoorsbedrijf Romme, Bedrijvenweg 2, Geffen, en een extra woord van dank aan Drukkerij Wihabo voor het gratis verzorgen van al ons druk werk. Heeft u deze collecte gemist; graag zien wij alsnog u gift op gironr.:2105486 t,n,v, Lourdes Comite Geffen Vinkel

het tuinwerk niet meer kon doen, kwam hij regelmatig op de pastorie om koffie te drinken en te buurten. Hij zorgde altijd voor een gezellig praatje . Wij wensen zijn vrouw Corrie en de kinderen Marleen en René met hun gezinnen veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen . Er was geen tijd voor afscheid, maar misschien kunnen jullie troost en berusting vin· den in de mooie herinneringen die Hendrik achter zich l iet in de prachtige stukjes natuur die hij creëerde. Pastoor Spijkers Par. Bestuur.


EFKES BUURTE MÈ EFKES BUURTE ME ..... Eduard Linders Veel jongens en meisjes van de Aloysiusschool kennen hem als 'een meester' in tekenen en schilderen, met hart voor kunst en cultuur .•.• Meester Eduard, gaat zich met ingang van het nieuwe schooljaar meer toeleggen op deze gro· te hobby. In zijn atelier "De Tekenschool" in Den Bosch geeft hij al sinds 1994 teken- en schi ldercursussen en in september gaat er een for se uitbreiding van cursussen plaatsvinden. Eduard heeft gekozen voor part-time werken als leraar, zodat er meer tijd vrij komt voor nieuwe lesmogelijkheden . ''Ik was zelf als kind geen tekenwonder, maar heb wel altijd interesses gehad in 'beeldende vorming' zoals het vak tegenwoordig op school heet" vertelt Eduard. Op de PABO behaalde hij een specialisatie te kenen en daarna de akte l.o. tekenen met een 2e graads bevoegdheid tot lesgeven. In zijn brochure met handgeschreven tekst biedt Eduard de mogelijkheden op zijn Tekenschool aan: Zijn vertrouwde basiscursus tekenen en schilderen voor beginners van 24 lessen op maandagochtend, dinsdagavond en woensdagmiddag . Een kennismaking met diverse materialen, waarbij vorm, kleur, kompositie, kontrast, struktuur en perspektief aan de orde komen. Tekenen en aquarel op maandagmiddag; olieverf voor beginners op dinsdagmiddag; model en portret op woensdagavond en vrij atelier op zaterdagmorgen. Deze cursussen worden door Eduard zelf gegeven, met uitzondering van model en portret. De cursus voor kinderen - hoe kan het ook anders- en jongeren wordt zijn nieuwe visitekaartje! "Ik wil graag goed gemotiveerde kin deren op deze cursus, die van zichzelf vinden dat ze eigenlijk best wel goed kunnen tekenen. Het is geen cursus om kinderen op een leuke manier 'bezig te houden'! Er wordt wel wat van hen gevraagd, maar natuurlijk in een gezellige sfeer, want het moet· vooral ook leuk zijn. Kinderen vanaf ongeveer 8 jaar kunnen de cursus volgen op maandag na schooltijd en jongeren van 12 tot ong . 16 jaar op dinsdag na schooltijd. Verder wil hij in de speciale cursus voor groepen, teken- en schilderlessen "op maat" geven . Al dan niet bestaande groepen of gelegenheidsclubjes kunnen eigen ideeën omtrent, ruimte, tijdstip ~n duur van de cursus kenbaar maken en er wordt bekeken hoe een en ander uitgewerkt kan worden. En dan is er ook nog de inloopmorgen voor extra schilderen of ter kennismaking op dinsdagochtend.

"Mijn atelier is een werkruimte. maar ook een ontmoetingsruimte voor mensen die het fijn vinden om met tekenen en schilderen bezig te zijn" vindt Eduard. Hij heeft er zin in, zeker nu hij onlangs zijn opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten te Arendonk in België met succes heeft afgerond • • •Awel, een schoon resultaat, nietwaar •. • • ! Joey van de Aloysiusschool vertelt met trots dat hij bij meester Eduard op tekenles mag! " "Die heeft behalve een goede motovatie ook echt aanleg" weet Eduard. "Op heel jonge leeftijd, kan hij al heel goed dingen kijken en tekenen is voor 80% kijken!" Meest er op de basisschool en meester op "De Tekenschool": een meesterlijke vorm om werk en hobby te combiner en. En daar 'tekent' Eduard Linders voor.

OPROEP Ik ben op zoek naar een huishoudelijke hulp voor minimaal een halve dag per week. Het gaat om de 'normale' huishoudelijke werk zaamheden . Graag een telefonische reactie na 19.00 uur . Tel.: 073 - 5324067. U kunt vragen naar Carmen Huitema.

Pastoor vd. Kampstraat 1a 5386 AH Geffen Telefoon (073) 532 25 70 Fax 532 25 39 7


<9PRรถEP Zat-er~ 6 ~-tewiber wor~ voor de,- vij~ ~ iNv ~ t'ifde-vw-- E~ ~ Geffev

het- Gvoo:t G ~ po-di,u,m; ~ ~ e i . E ~ die, o-ve-v ~~ kwcu-lt"eicwv ~ ( ~ ~ e , r v , ~ ~ ) wordt- vru1,, ha-rc-!'l u a - ~ h l e v aa-t'\ldeeL't!'l ~ !

VU:Jcu;u,,- wer ~~~pvog-v~m,et~ ~eplM'tt' ~ ~pe-vife~tfNc;{ร ;.

'Rob-VCit+'\/ 'Re,ijwuw~ t'eu 5 3 2 '+ 9 8 2 peu<1,, w~~ -c-ei. s 3 2219 B I VU'/ vru1,, de,, Vee,r-do-nk,, teL. 5 3 22 310

<!JPRรถEP <!JPRรถEP 8


BOLLEBOZEN Namens de redactie van Torenklanken van harte proficiat met jullie slagen :

Stichting Geffen 700 In de vorige Torenklanken hebben w1J ons logo aan u voorgesteld, Vandaag willen wij u even bijpraten over de actuele stand van zaken rondom de viering van het 700-jarig bestaan. Vanaf januari 1997 komen wij als bestuur minstens l keer per maand bijeen om te vergaderen. Elk bestuurslid heeft zitting in één van de vier werkgroepen; de jeugdgroep , werkgroep culturele zaken, de feestgroep of de werkgroep gedenken en herinneren. De vier werkgroepen houden zich bezig met het organiseren van een aantal extra activiteiten in het kader van GEFFEN 700. Regelmatig zijn er in de kelder van heemkundegroep Vladerack bijeenkomsten om de achterban (verenigingen, bedrijfsleven en andere geinteresseerden) te informeren over de voortgang. Op dit moment is het draaiboek van alle activiteiten in het feestjaar 1998 compleet. De komende maanden moet worden onderzocht of er voldoende (financieel) draagvlak voor onze fraaie plannen is . Daarbij wordt een dringend beroep gedaan op het Geffense bedrijfsleven. Door het jaar heen zijn er in Geffen sowieso al een aantal hartstikke leuke activitei ten, zoals de roapavonden, de carnavalsoptocht , de wandel-4-daagse, de kindervakantieweek, de zeskamp en natuurlijk de boeren· markt Effe noar Geffe. Die gaan in 1998 natuurlijk gewoon door! Wel willen wij in samenwerking met de diverse organisaties proberen hierbij zoveel mogelijk het thema GEFFEN 700 uit te dragen, De bereidheid daartoe blijkt gelukkig erg groot! Op de zaterdagavond van Effe noar Geffe 1997 zullen wij ons voor het eerst manifesteren. De winnares van onze logowedstrijd Nel Sleutjes, wordt dan op het groot Geffen: Podium in het zonnetje gezet. In onze eigen stand kunt u inschrijven op een aantal voor GEFFEN 700 vervaardigde artikelen, Wat te denken van een door de Broederschap ambachtelijk gebrouwen fles bier of een door de Dokkumer Vlaggencentrale geleverde officiële GEFFEN 700 vlag? In het najaar zullen wij u via enkele speciale edities van "De Geffense Courant" uitvoerig informeren over alles rondom de viering van het 700-jarig bestaan. Stichting GEEFEN 700

MAVO

L.T.S.

Rien van Wanrooy Herma van Wanrooy Ronny Langens Martijn van Bergen Johan van Bergen

Gert Kappen

vwo

HAVO

Lonneke v Wanrooy Anieka Bloks Wietske vd Bovenkamp

Annemarie Jongeneelen Dave Verstegen Evelyn Lepoutre

MTS Bouwkunde Paul vd Heyden

Sociaal Pedagogisch Hulpverlening

Marieke van Dinther HAVO/MBO Joyce Romme

TRIAS COLLEGE Uiterlijke verzorging Karin van Erp Corina Broeksteeg is geslaagd en wel als beste student, dit aan de MTRO. Hierdoor heeft zij gekregen: - een baan bij D-reizen - een trofee met inscriptie - 5 dagen vakantie in New York

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en vele blijken van medeleven tijdens het overlijden van mijn man en onze papa. In het bijzonder personeel van de GGD en van het St. Annaziekenhuis, pastoor Spijkers, de avondwake- groep en Jos en Gerda de Veer. Annet, Christian en Sandra Tiemissen

'TUN BLAKKE GEBROCHT' VERLOREN Verloren in Geffen of Oss. Gouden schakelarmband. Is een aandenking aan mijn overleden echtgenoot. Terug bezorgen tegen beloning. M.C. Steenberg-Leyten Dorpstraat 51 Geffen Tel. 073 - 5321444 9


'';f;""

GEMEENTE

MAASDONK

/

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 - 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073 - 534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 532 22 71) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten alleen na telefonische afspraak (tel. 073 - 534 21 00 toestel 160)

Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 25 72 Wethouder A.A.M. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 20 61 Wethouder J.C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 24 90

10

De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (zij-ingang tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t /m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 - 681 111 WVG-CONSULENT Maandag t /m vrijdag van 08 .30 tot 12. 30 uur, tel. 073-534 21 00

Aanleg CAI Buitengebieden In de raadsvergadering van 3 juni jl. is besloten om voor belangstellenden in het buitengebied de mogelijkheden uit te breiden, om aan te sluiten op de Centrale Antenne Inrichting van de gemeente Maasdonk. Aangezien er diverse verzoeken zijn binnengekomen van adressen, die net buiten het bestaande plan vallen, heeft de gemeenteraad 3 juni jl. besloten een maximale vergoeding van f 750,00 te geven op een selectie van ongeveer 47 adressen. Adressen die buiten het bestaande aanlegplan van de CAI vallen, kunnen bij de PNEM informeren naar de kosten van aansluiting op de CAI. Dit is veelal reeds gebeurd . Rekening houdend met een eigen bijdrage van f 1.350,00 komen de kosten boven op dit bedrag voor rekening van de gemeente, met een maximum van f 750,00. Met andere woorden bij een aansluitbedrag van f 1.800,00, betaalt de bewoner f 1 .350,00 en de gemeente f 450,00. Bij een aansluitbedrag van f 3.000.00 betaalt de gemeente f 750,00 en de bewoner f 2.250,00 ( 1.350,00 + 900.00 ). De maximum vergoeding van f 750,-- door de gemeente wordt bereikt bij een aan de PNEM te betalen bedrag van f 2.100,00. Adressen die reeds hebben aangesloten voor meer dan f 1 .350,00, kunnen deze meerkosten (tot het maximum van f 750,-- declareren bij de gemeente na overlegging van de nota van de PNEM . Dit laatste is o.a. het geval bij de Papendijk in Nuland.


Deze regeling blijft van kracht zoalng de uitbreidingswerkzaamheden lopen. Dat is in principe tot aan de bouwvakvakantie. Aanvragen om een bijdrage die na die datum bij de gemeente worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. Voor vragen over deze zaak kunt u terecht bij de gemeente Maasdonk, tel. (073) 5342100. Structuurvisie gemeente Maasdonk voorlopig vastgesteld In de raadsvergadering van 3 juni jl.heeft de gemeenteraad van Maasdonk de Structuurvisie voor de gemeente Maasdonk voorlopig vastgesteld. Dat houdt in, dat de alternatieve ontwikkelingsmodellen van de komgebieden van Maasdonk in beeld zijn gebracht. Hierin worden de aspecten wonen, werken en recreĂŤren in kaart gebracht. De nadere uitwerking zal mede gestalte krijgen op basis van inspraak door inwoners en belangengroepen uit Maasdonk. Alle belanghebbenden kunnen hun visie geven op de plannen en alle reacties samen zullen een bijdrage leveren aan hoe de ontwikkeling van de kommen van Maasdonk voor de periode tot het jaar 2010 zal zijn .

Achtergronden De voormalige gemeenten Geffen en Nuland zijn sinds 1 januari 1993 als gevolg van de gemeentelijke herindeling samengevoegd tot de gemeente Maasdonk. Het verouderde ruimtelijk beleid dient op deze nieuwe gemeente te worden afgestemd. De gewenste toekomstige ontwikkeling van het buitengebied wordt ontwikkeld aan de hand van de intergemeentelijke Paraplunota Beerse Overlaet. Op dit moment is een herziening van de bestemmingsplannen buitengebied in voorbereiding. Voor wat betreft de kommen van Geffen, Nuland en Vinkel dienen de bestemmingsplannen ook dringend herzien te worden. De huidige bestemmingsplannen leveren een onsamenhangend en verbrokkeld geheel op en zijn flink verouderd. Om de herziening af te stemmen op de schaal van de nieuwe gemeente Maasdonk moet de Structuurvisie daarvoor de basis vormen. De nadere uitwerking wordt dan in de verschillende komplannen geregeld. Opbouw Structuurvisie Voor de opbouw van de Structuurvisie wordt enerzijds een Ruimtelijke analyse opgesteld en anderzijds wordt de Visie en "uitwerkingsprogramma" weergegeven. Voor wat betreft de Ruimtelijke analyse is een indeling gemaakt in drie mogelijke ontwikkelingsmodellen. De thans gepresenteerde visie gaat uit van het evenredigheidsmodel. Dat houdt in, dat alle kernen zich voor wat betreft de woningbouw

evenredig kunnen ontwikkelen. Daarnaast worden de bedrijfsmatige activiteiten geconcentreerd bij de kern Nuland. De belangrijkste reden hiervoor is de aansluiting op de nieuwe Rijksweg in de richtingen 's-Hertogenbosch en Nijmegen. Daardoor wordt de gemeente ruimtelijk zo weinig mogelijk belast met bedrijfsmatig vervoer omdat de ontsluiting via een hoofdroute kan verlopen. Voor met name de woningbouwlocaties in Geffen en Nuland dient nog een keuze te worden gemaakt voor het al dan niet concentreren van de sportcomplexen. Afhankelijk van die keuze kunnen de woningbouwlocaties verder worden uitgewerkt. Procedure Structuurvisie Het toekomstige ruimtelijk beleid van Maasdonk dient in de ogen van het gemeentebestuur zo breed mogelijk gedragen worden. Uitgangspunt is dan ook, dat de meest gewenste ontwikkelingsrichting in samenspraak met de bevolking en belangenverenigingen gekozen wordt. Deze richting zal de basis vormen voor de op te stellen bestemmingsplannen. Daarnaast moet vooroverleg plaatsvinden met de Provinciale Planologische Commissie {PPC). Wanneer de inspraakreacties en het advies van de PPC bekend zijn, zal in de Structuurvisie vermoedelijk in het najaar door de gemeenteraad definitief worden vastgesteld. Op basis van de Structuurvisie zullen dan alle komplannen in de gemeente Maasdonk herzien worden. Hoe nu verder? Voor de inspraak wordt de openbare voorbereidingsprocedure volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Met ingang van maandag 9 juni tot 7 juli 1997 ligt de Structuurvisie voor iedereen ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis in Geffen op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en op dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uur. Gedurende deze periode kan iedereen een schriftelijke of mondelinge reactie geven op het plan. Daarnaast wordt per kern een inspraakavond gehouden waar een uitgebreide toelichting op de Structuurvisie wordt gegeven en mondelinge reacties kunnen worden ingebracht. Schriftelijke reacties kunnen tot 7 juli 1997 worden gestuurd aan: Het college van burgemeester en wethouders van Maasdonk, Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN . Voor belangstellenden is op verzoek en tegen betaling van de kosten, zijnde f 42,50 een exemplaar

11


LET OP!!!!

LET OP!!!! LET OP!!!! LET OP!!!!

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN IVM VAKANTIE, BIJ UW STIP- DROGIST MONIEK V. HERPEN. Ingaande vanaf: Maandag 21 juli 1997 t/m Zaterdag 16 augustus 1997.

Maandag t/m Donderdag :

9.00 uur - 13.00 uur ( 's Middags gesloten ! ! )

Vrijdag Zaterdag

: :

9.00 uur - 20.00 uur 9.00 uur - 16.00 uur

Stip - Drogisterij Moniek van Herpen Dorpsplein 15 Geffen Tel: 073-5325965

(

Je slaagt beslist bij je

SPONSORLOOP We schreven in Torenklanken: "Wij lopen (warm) voor •••••• Pater Toon van Kessel". U liep warm voor onze actie!!! Reeds velen hebben de Geffense Vierdaagse-Lo· pers gesponsord!

HARTELIJK DANK! HARTELIJX DANK! Alle lopers hebben inschrijfformulieren; u kunt nog meedoen! We hebben overigens 2 super-lopers in Geffen Wil van de Heterd doet voor de 25e keer mee en Geert Stnfmeel voor de 24e keer! De Vierdaagse van Nijmegen wordt gelopen van 15 t/m 18 juli a.s. ! Al of niet met blaren, hopen wij Pater Toon van Kessel een mooi bedrag te kunnen overhandigen ter ondersteuning van zijn werk voor weeskinderen in Zambia. U hoort nog van ons! Geffense Vierdaagse-Lopers.

)ffP

drogist.

)

BALLONVAART BALLONVAART TIJDENS EFFE NOAR GEFFE Ook dit jaar biedt de organisatie van Effe noar Geffe enkele Geffenaren de mogelijkheid om tijdens de afsluiting van àe Boerenmarkt met een hete luchtballon op te stijgen en ons mooie dorp met al zijn drukte van boven te bekijken. Waar de wind de ballon naar toe brengt is en blijft een grote verrassing. De kosten van de reis per luchtballon bedragen f 250, - per persoon. Er kunnen maximaal 1 6 tot 8 personen met de ballon mee. U kunt zich aanmelden bij Piet Bosch, tel. 5321295. De volgorde van aanmelding is bepalend. Wie het eerste komt ••••• ••••

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij graag iedereen b'e danken voor de belangstelling, vele kaarten en attenties bij de geboorte van onze zoon Niels. René en Rianne Brands

12


JAC GESPOSS

HERHAALDE OPROEP!!! Gesposs zit verlegen om vrijwilligers

Gesposs is een sportclub waar mensen met een lichamelijke handicap of met een langdurige sportblessure zich zowel op recreatief- alswel op wedstrijdnivo kunnen vermaken. Momenteel zijn zij toe aan uitbreiding van onze groep vrijwilligers/sters t.b.v. het JEUGD/JONGEREN ZWEMMEN op de zaterdagochtend van 11,00 - 12,00 uur in het instruktie- en 25 meterbad van het Golfbad in Oss. Ook kan Gesposs weer nieuwe leden plaatsen voor het seniorenzwemmen op de dinsdagavond Voor meer informatie kunt U kontakt opnemen met de coördinator van het zwemmen: Mevr . Thea Nelissen, tel, 0412-452458,

DOE ER WAT AAN EN KOM HELPEN EN SPORTEN BIJ GESPOSS. De twee WATERBASKETBALTEAMS VAN GESPOSS zijn op zoek naar een enthousiaste trainer/ster. Gesposs is een sportclub waar mensen met een lichamelijke handicap of met een lang durende blessure zich zowel op recreatiefalswel op wedstrijdnivo kunnen vermaken. De 2 teams komen uit in de regionale kompetitie voor Noord Brabant, Het afgelopen seizoen eindigde het 2e team op de tweede plaats en het le team op de vijfde plaats. Van de nieuwe trainer/ster wordt verwacht dat Hij/Zij gedreven is, overwicht heeft en leiding kan geven aan een gemengde groep. Een onkostenvergoed ing staat hier tegenover Er wordt getraind in het Golfbad te Oss op dinsdagavond van 20,3Q - 21.30 uur en op zaterdagmorgen van 11.00 - 12,00 uur. Voor meer inlichtingen kunt U bellen met de coördinator van het waterbasketbal de Heer Jos Koolen, tel, 0412 - 625722, met vriendelijke groeten L. Blom van Gaalen

VEILIG VRIJEN, OOK OP VACANTIE! Veilig vrijen moet natuurlijk altijd. Maar vacantie betekent avontuur en juist dan schiet veilig vrijen er gemakkelijker bij in. Het JONGEREN ADVIES CENTRUM heeft hier uitgebreide informatie over. De Stichting SOA heeft een leuke informatie brochure gemaakt met daarin heel veel tips hoe je veilig moet vrijen, hoe je een condoom gebruikt, en dat het b . v. aan te raden is condooms vanuit Nederland mee op vacantie naar het buitenland te nemen omdat de condooms in het buitenland moeilijk verkrijgbaar zijn en vaak ook onbetrouwbaar, In de brochure zit een condoom die je gratis bij het JAC kunt krijgen. Veel jongeren die op vacantie gaan, lopen een vacantieliefde tegen het lijf. De omstandigheden zijn daar ook heel gunstig voor: het is "lang leve de lol" jongeren voelen zich dan vrij, ontmoeten veel andere mensen en krijgen dan snel de kriebels. Juist dan is het belangrijk dat je veilig vrijt, dus een condoom gebruikt, Zo voorkom je ongewenste zwangerschap, maar ook aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen, (geslachtsziekten). Voor al deze informatie kun je terecht bij het Jongeren Advies Centrum Oss. Het JAC is geopend : dinsdag van 14.00-17 . 00 uur, donderdag van 16,00-19,00 uur en vrijdag van 10.00-13.00 uur. Adres: Torenstraat 13 Oss, telefoon 0412-625673,

VAN DER DOELEN

OPEN HUIS Ll bent van harte welkom

op vrijdag 11 Juli a.s. De deur staat voor Ll open van 18.00 ... 22.00 uur. van der Doelen Assurantiën KLOOSTEASTR . 44 5386 AT TELEFOON 0 7 3 - 5325510 FAX 073 · 5325560

GE FFEN

13


minute steak,

2

100 9 r.

shoa rma/keba bvlees,

9 2

500 gr. + 5 broodjes + 150 gr. saus

Tuinkruiden kipfilet,

100 gr.

69 varkensreepies, 95 59

Geldig van 30 juni tot en met 5 juli 1997

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500 gram

500 gram

4

,

gebraden fricandeau,

100 9 r.

1 2

35 50

Geldig van 7 juli tot en met 12juli 1997

Iedere woensdag

4,45

gekruid of naturel, 100 gr.

Keurslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

45 KEURSIAGER

NIEUWE JEUGDLEDEN VOOR NOOIT GEDACHT .

JEUGDAFDELING VOETBALVERENIGING "NOOIT GEDACHT"

De j eugdafdeling van Nooit Gedacht kan altijd nog nieuwe jeugdleden gebruiken. Jongens en meisjes vanaf 6 jaar zi jn van harte welkom bij Nooit Gedacht. Heb je interesse voor het voetbalspelletje, geef j e dan op bij : Piet Dobbelsteen 073- 5323004 of bij Marinus van Dinther 073- 5321877 . Je zult een fan t astische hobby krij gen, met een goede begeleidi ng van een f anatiek kader.

NIEUWE LEIDERS/TRAINERS VOOR DE JEUGD VAN NOOIT GEDACHT. v.v.Nooit Gedacht is nog op zoek naar LEIDERS en TRAI NERS, voor de diverse jeugdelftallen . Door de enorme groei van onze jeugdafdeling is er een tekort ontstaan aan jeugdleiders en jeugdtrainers. Ge:interesseerden, die buiten de liefde voor het voetbalspel , ook graag de Geffense j eugd de kans geeft om hun hobby uit te laten oefenen kunnen zich bi j Piet Dobbelsteen aanmelden , tel. 073- 5323004. De jeugdafdeling van Nooit Gedacht heeft Uw steun hard nodig. 14

ttUIDVEQZOQGING

Qia van Nistelrooy Deler van C rin6vcnstraal 6 5386 M Gclfcn lel. (07î) 532 Tl 07.


Sü;teuj Z, '11, 11e~

Kloosterstraat 5b GEFFEN tel.: (073) 532 46 59

Passoa 0.7 Famous Grouse whisky Henkes jonge jenever Henkes Vieux Hooghoudt Bessen jenever Hooghoudt Citroen br. w. Hooghoudt appel jenever Four roses whisky Koffie kaatje Congo

19,95 27,95 19,95 19,95 15,95 14,95 16,95

27,35 11,25 15,45

Aanbiedingen zijn geldig van 30 juni t/m 19 juli

1e ff · 'llle

·

Ook verhuur van Tafels en stoelen, Bartafels en krukken, Tap installatie. Uw bestelling (incl. drank) wordt GRATIS bij U thuis gebracht.

TEL: 073-5324659

LIEDERENTAFEL DE NULANDSE LIEDERENTAFEL GAAT DOOR ! ! ! ! ! ! In het voorjaar zijn we gestart met de Nulandse Liederentafel. In totaal zijn er vier avonden in de Meent geweest. Aanvankelijk wisten we zelf niet goed hoe de avonden zouden verlopen en hoeveel mensen we konden verwachten. We waren dan ook verrast dat we steeds op een hoge opkomst mochten rekenen. Niet alleen Nulanders maar ook inwoners van Geffen, Vinkel en andere dorpen zijn inmiddels onze avonden komen bezoeken •. Allerlei Liedjes werden, uit een door ons samengestelde liederenbundel, enthousiast meegezonden. Zulke avonden brengen je weer ouderwetse gezelligheid , en dat is waar het ons om te doen is. Heerlijk ongedwongen een paar uurtjes zingen met elkaar om even uit de dagelijkse bezigheden te zijn. We hebben vele spontane, positieve reacties ontvangen. Reden voor ons om te besluiten om met het organiseren van deze avonden door te gaan. De exacte data zijn nog niet bekend, maar u kunt er op rekenen dat u ongeveer de 2e week van oktober en de laatste week van november weer in de Meent terecht kunt om er samen

met ons een gezellige avond van te maken. De donderdagen worden echter verzet naar de din sdagen. Wij hopen u dan ook weer te zien en mocht u nog niet geweest zijn? Kom gerust eens kijken • Gratis entree en zing lekker mee! De liederenbundel wordt in de vakantieperiode bijgewerkt en verder uitgebreid. Mocht u belangstelling hebben voor onze bundel van het afgelopen seizoen dan kunt u die tegen betaling van f 12,50 afhalen op Duyn en Daelseweg 32 in Nuland . Vanaf deze plaats wensen wij iedereen een fijne vakantie en hopen u uitgerust en wel begin oktober te ontmoeten in de Meent. In de Torenklanken van september berichten wij u over de juiste datum in oktober. Namens de Nulandse Liederentafel, Det, Annelies, Rini, Fija, Diny, Jeanne en Anja

KEVELAAR Op zondag 31 August~s is de Bossche Bedevaart naar Kevelaar. Voor informatie en opgave tot en met 17 augustus bij: Ria van Gogh Bergstraat 2- B. tel. 5321592 15


BILJARTVERENIGING N.G.G. Het laatste biljartevenement van dit seizoer de Toos van de Berghtrofee, is dit jaar gewonnen door Pedro v.d. Berg, die als 3e klasser een geweldige moyenne behaalde. Ook Wim Vissers (le klasser) en Clemens Clement speelden 'n voortreffelijk toernooi terwijl onze plaatselijke favoriet en beker houder Walter van Nistelrooy, toch wel enig zins teleur stelde. Jos Strik en Peter van Rossum speelden beiden onder hun nivo. Namens de spelers dankte Wim Vissers de lokaaleigenaars voor het uitstekende biljartmateriaal en de goede verzorging, ook N.G.G. kreeg lovende woorden voor de goede organisatie. Alle spelers kregen na de prijsuitreiking nog een reuzeschaal koude schotel aangeboden door "t Berghje" en de uitgebreide koffietafel. Na afloop liet zich een ieder dit goed smaken. Met dank aan onze "hoffotograaf" Tinie v.d. Westelaken, en onze wedstrijdleider Hans Reuvers, deze kwam tot de volgende eindstand:

1 Pedro v.d. Berg

2 3 4 5

Wim Vissers Clemens Clement Walter v Nistelroo~ Jos Strik 6 Peter v Rossum

W.P.

GEM.

H. S.

10 8 6 4

4.39 5.88 4.17 3.07 3.17 3.50

28 45 21

2

0

21

21 19

RADIO VLADERACKEN Speciaal radioprogramma Aloysiusschool Als u dit stukje leest, liggen de festiviteiten rondom het 40-jarig bestaan van basisschool Aloysius weer achter ons. Binnenkort kunt u daar nog even van nagenieten Van een aantal activiteiten namelijk hebben vier verslaggevers uit groep 8: Edgar, Leon Frank, Joost, reportages gemaakt. Het resultaat van hun inspanningen is te beluisteren in een speciale uitzending van Radio Vladeracken op zaterdag 5 juli van 13.00 tot 14.00 uur. U kunt de uitzending volgen via kabelfrequentie 87.5 FM, etherfrequentie 106.3 FM of via Vladeracken Tekst TV. U luistert toch ook? Kinderredactie Radio Vladeracken 16

BUURTVERENIGING 'DE VIER WINDEN' KAMPWEEKEND TIENERS DE VIER WINDEN In het weekend van 6/7/8 juni was er voor alle 11 t/m 15 jarige leden van de Vier Winden weer een kampweekend. Omdat onze buurtvereniging in 1998 haar 25-jarig bestaan viert, gingen we dit jaar al op vr~dagavontl naar kampeerboerderij D'n Dorsvlegel in Vorstenbosch. Dit keer hoefden we niet op de fiets, want we gingen met een grote vrachtwagen. Op vrijdagavond startten we met een kei leuke dropping. We werden afgezet in de buurt van camping D'n Heische Tip in Zeeland. Het was een heel eind lopen! Midden in de nacht kwamen we bij ons logeeradres aan. Daar werden we onthaald met erwtensoep Toen moesten we naar bed. Maar slapen? Mooi niet dus! Op zaterdag was het een . zwoele dag. We hebben toen 's morgens levend stratego gespeeld in de bossen en 's middags gehonkbald. Om 5 uur werd het heel erg donker en begon het hard te regenen. Daarom hebben we de lijding (met lange "ij") ons vlees maar laten barbecuen. Gelukkig klaarde het 's avonds weer op: het traditionele kampvuur kon gelukkig gewoon doorgaan. In de nacht van zaterdag op zondag werd er door de meesten wel een paar uurtjes geslapen, maar er waren toch nog een paar dwarsliggers. Die gingen midden in het donker nog een wandeling in de bossen maken. Stoer hoor! Op zondag was bij het merendeel van ons de pijp leeg. We hebben nog wel een s pelletje buskruit (verstoppertje met de bal ) gedaan in de bossen en de hele kampeerboerderij netjes opgeruimd. Om 15.00 uur kwamen onze ouders, broertjes en zusjes ons weer ophalen. Het was ook dit jaar weer een heel "vet" kampweekend. Tenslotte wil ik namens de l ijdi n g en ons allemaal nog de volgende mensen hartelijk danken: Gerrit Tielemans van ponyvereniging De Zilverhoef, voor het vervoer tijdens onze dropping. Jo van Druenen voor de ke urig verzorgde barbecue. Jo van den Bergh voor het lenen van diverse spullen. Kopak voor de mooie vl i egers.


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

N. v. Soest Registeraccountant Accountantadministratieconsulent

Accountantadministratieconsulent

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIET ER

Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

accountants

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

REGIO_Á;¾' BANK "il DE

BANKIER

D I E

JE

KENT

voor bemiddeling van: Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

V

* privé-rekeningen met

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

*

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

*

* * *

Opimin!J$lijden: Maandag woensdag donderdag 09. 00 - J 7.30 uur Dinsdag- en vrijdag 09.00 - 19.00 iwr Zaterdag 10.00 - 13.00 uw· en of> afspraali.

M.J.M. v.d. Akker

M iddagpauu van 12. J5 - I 3. / 5

n1t1:

lil ;,.

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

- europas (cheques) -eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

~

~.,-o....

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

meer verstand van verzekeren

Tonny Jansen

~

DE GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

PEDICURE T. Ketelaars-rl. Nistelroo(J Coothstraat 31

rl.

Geffen (073) 532 20 41

Rijwielen

Taxi

Tankstation

- Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen -Vervoer per busje

- Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 13 13

Official Service Dealer

en•

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen • Autowasserette • Auto-lease • Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

* BLOEMEN

*DROOGSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

* STRIPPENKAARTEN

~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


P.BEKKERS

GOEDERENHANDEL Kloosterstraat 5 5386 AR Geffen tel. 073-532 ..47 .05 b.g.g.0412-48.16.86 SPECIALE AANBIEDING: DIVERSE KLEUREN T-SHIRTS- 100% KATOEN PER STUK / 8,95 BERMUDA'S en KORTE SPIJKERBROEKEN VAN BRAMS PARIS PER STUK f 34,95 ZOMERBLOUSES 100% VISCOSE IN DIVERSE KLEUREN KORTE MOUWEN PER STUK / 19,95 - TWEE STUKS f 29,95 DIVERSE ZOMERBLOUSES MET KORTE OF LANGE MOUWEN PER STUK f 24,95 - TWEE STUK VOOR f 45,00

** ook korte broeken en t-shirts in de aanbieding ** ** tegen zeer scherpe prijzen!!!!!!!! ** Voortaan ook verkrijgbaar: handdoeken en tricot herenondergoed.

OPENINGSTIJDEN: Dinsdag, Woensdag en Donderdag Vrijdag Zaterdag Elke 1e Zondag van de maand 18

17.00 10.00 10.00 10.00

- 20.00 - 20.00 - 17.00 - 16.00

uur uur uur uur


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

l\t/l

1

1

··' t~lJ\KELMRDIJ EN

vlietskant 21 4141 ck

ASSt;J~NTIËN . 1

'

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

,, HÈÓRUFs:.. . il .

op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling,

AOVISERIN<§

HUtJR/VERHl:lUR

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde

VERZEKERINGEN

makreel, paling, garnalen, zalm

·-· 1=1VA Il

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

ESE

' ' REGIO ' BANK

FINANCIERINGEN

PA

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

Vis van Albert, Gezond en lekker !!

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Bouvvbedrijf

"BRODLJS"

Heestersevveg 28 • • • •

NIEUWBOUW ONDE RHOUD RENOVATIE VERBOUWINGEN

5386 KT Geffen Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


v. Nistelrooy

aanleg/uitbreiding antennesystemen Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

reparatie tv /video

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

* In- en verkoop tractoren

~YNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en parkmachines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 -5212378, fax 073 - 5218902

VAN DER HYPOTHEKEN PENSIOENEN

WIE WAT WANNEER JULI

SEPTEMBER

06 Buurtver . De Vier Winden, fietstocht 07 t/m 11 Ziekencomité de Schakel, collecte 13 M.Magdalena- weekend 13 Pastoor Spijkers 12½ jaar in Geffen 13 D-.Jrps-Zeskamp

06 Effe noar Geffe , Ge f fes Podium 07 Effe noar Geffe 10 Ziekencomité de Schakel, nationale ziekendag ' t Haasje 18 KPJ, oud papier route 1 26 KPJ , oud papier route 2

AUGUSTUS

18 21 24 29

t/m 22, Jeugdvakantieweek KPJ, oud papier route 1 of 31 Kanovaren De Vi e r wi nden KPJ, oud papier route 2

OKTOBER 16 KPJ, oud papier route 1 31 KPJ , oud papier route 2

DECEMBER 17 Ziekencornité de Schakel, kerstvier i ng in de Gouden Leeuw

20