Torenklanken 1997 - nr 10

Page 1

35e jaargang

I

nummer 10

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: bank: druk: oplage:

n en

Bergstraat 26A, telefoon (073) 532 15 44 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1139113 Wlhabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

.

i'

juni 1997

1

e . .. .~ ;-~..

. ,

:

, L~IL. ~OQo-.

· - -- - -

BASISSCHOOL ALOYSIUS BESTAAT 40 JAAR: In 1957 werd in Geffen een nieuwe zesklassige jongensschool gebouwd. Op 14 januari 1958 werd de Aloysiusschool officieel geopend. In de loop der jaren hebben het schoolgebouw en het onderwijs veel veranderingen doorgemaakt. Ons thema voor de jubileumactiviteiten is dan ook:

"DE SCHOOL VROEGER, NU EN IN DE TOEKOMST". Op 5 juni starten de feestelijkheden met de jaarlijkse schoolreizen. Vanaf 9 juni is er in samenwerking met heernkundegroep "Vladerack" en de decorbouwers van toneelvereniging "Geffes Volk" een klaslokaal anno vijftiger jaren en een \-tentoon., stelling over de oude Aloysiusschool ingericht. Tijdens de projectweken bezoeken é;llle groepen de oude klas of krijgen les van een paar nonnen. ~nkele eigentijdse onderwijsactiviteiten vin den plaats tussen 10 en 12 juni. De bovenbouwgroepen gaan op dinsdag 10 en 12 juni naar het Noord Brabants Muzeum in Den Bosch voor de tentoonstelling "KINDEREN VAN

ALLE TIJDEN".

Op 11 juni vindt één van de hoogtepunten van onze jubileumviering plaats, Enkele maanden geleden was er een handtekeningsactie van leerlingen uit groep 6 voor een zwr;.111bad in

Geffen. Bij het aanbieden van de handtekeningen bleek het idee niet haalbaar, maar burgemeester Netten van Maasdonk nodigde de leerlingen uit om zich verder te verdiepen in het rei len en zeilen van een gemeente. Na enkele gastlessen van de burgemeester werden er 5 politieke partijen gevormd van "KINDERGEMEENTE WIESJE" •

Op 11 juni is er in de raadzaal van het gemeentehuis een openbare kindergemeenteraadsvergadering o.l.v. de burgemeester. Van deze en alle andere activiteiten maken 4 verslaggevers uit groep 8, met medewerking van "Radio Vladeracken", geluidsopnamen, die op eenlater tijdstip na verdere montage zullen worden uitgezonden. Tussen 18 en 22 juni bereiken de feestelijkheden hun hoogtepunt. Op 18 juni houden we een vossenjacht. Alle leerlingen gaan in groepjes o.l.v. een ouder op zoek naar medewerkers van de school, die die dag in een hele andere hoedanigheid in Geffen aan het werk zullen zijn. De afsluiting van het onderwijsproject staat op 19 juni gepland met o.a. een mini-musical van de groepen 3 en 3/4 en oude spelen op de speelplaats. 20 juni is ingeruimd voor officiële gebeurtenissen . Na het hijsen van de schoolvlag en het zingen van een gemoderniseerd schoollied wordt aan de voorgevel een blijvend kunstwerk onthuld door de winnaar van de ontwerpwedstrijd. Dank zij de medewerking van de ouderraad van onze school en de fa. Willemse kon dit winnende ontwerp vereeuwigd worden . Aansluitend bieden alle kinderen de school een grandioos cadeau aan. Iedereen heeft de afgelopen twee jaar enthousiast meegedaan aan alle acties ten behoeve van de aanschaf van moderne theaterapparatuur en zo spaarden 1


part centrum

1

'i$

0iffiif.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

®V

Al tientallen j aren een vertrouwd adres voor elk bouwp roject. Ci rca 200 vakbekwame medewerkers zijn actief in: - het bouwbedrijf - dcprojcetontwikkcling -

uw feesten en partijen.

G rootschal ig of kleinsc halig, het is Gebr. van Wanrooij om het even: de aandacht en zorg z ijn altijd hetzelfde.

Gebr. van Wanrooij

Vooral

he t vastg.<>e dbehee r

- het keukencentrum - d e timmerfabriek

Geffen Tiel

Bouwbedrijven

••

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Kerkstraat 5 Geffen

* Adviezen ............................. .. .......... .... ....······•· :::::::i::HHHH:mmm

~ -..··r

\l~N TU IJL

....::l:i:......... :1L..... .....1. makelaard·11· bv ............................ ......... ........... ............................ ......... ............. ·····• .........···········•·······

't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 45 15 54

~ cAFÉ D~ 0~

~

Elzendreef 1 5386 G: Geffen

Q~ ~

MARGRIET

• Ook voor kinderfeestjes

• Joke en Fokko Kroon Tel: (073) 532 33 88 Privé: (073) 532 41 88

DRUKKERIJ Heesterseweg 13 5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fax: (073) 532 47 95

meubelstoffeerderij

Voor al uw famil ie- verenlgingsMagriet toonbankverkoop

Voor ontspanning nauw inspanning

WIHABO

- Onderhoud en reinigingsmiddelen voor alle meubelen - Polcythers en Schuimen - Ritsen, Knopen en Knoopvormen - Diverse Coupons - Passementen

Kloosterstraat 9- 13 5386 AR Geffen. Telefoon (073) 53217 27 Fax (073) 53218 82

en handelsdrukwerk. Fomilied rukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgaaf van juiste dotum bij geboortekaartjes, drukkosten grotis. Gratis felicitatiepakket bij geboortekaart jes. Ook voor copieerservice kunt u b ij ons te rech t.


we met elkaar maar liefst f 11.000,- bij elkaar. Als dank voor de geweldige inzet krijgen alle kinderen een kleine herinnering aan deze bijzondere dag. Aan het eind van de ochtend staat het jubi- 1 leumdiner op het programma. Restaurant -"De Geffense Barriére" zorgt in samenwerking met de ouderraad van onze school voor een sfeervol en overheerlijk kinderdiner. Tussen 15.30 - 17.30u is er een officiële receptie ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum. Naast een aantal genodigden, waaronder vele oud medewerkers van de school, zijn ook oud leerlingen, ouders en andere be langstellenden van harte welkom in de hal van de school om met ons het glas te heffen op deze bijzondere gebeurtenis. Ook kunt u nog een kijkje nemen in de oude schoolklas. Naast een expositie van de ontweFpen voor het gevelkunstwerk en de gemaakte werkstukken tijdens het onderwijsproject, vindt u in de hal een door groep 7 gemaakte maquêtte van de vernieuwde speelplaats. Naar aanleiding van wijzigingen in het "Veiligheidsbesluit Speeltoestellen" zal een aantal van onze sterk verouderde speeltoestellen vermoedelijk afgekeurd gaan worden. De "werkgroep 40 jaar Aloysiusschool" bedacht een plan om het Geffens bedrijfsleven enthousiast te maken voor de actie: "ADOPTEER HIER SPEELPLAATSPLEZIER". V~el bedrijven hebben positief op onze actie gereageerd. Op de maquêtte kunt u zien wat er dankzij hun medewerking allemaal nog verandert de komende

maanden. Er blijven nog een paar "witte vlek ken", die we hopen met uw giften ook in te kunnen vullen. Op zondag 22 juni sluiten we de festiviteiten af met een oergezellige kindervrijmarkt. Tussen 10.00 en 13.30 uur wordt er op de speelplaats van de school, of ingeval van slecht weer in de school, door kinderen vrij gehandeld. Ze verkopen allerhande spullen als speelgoed, boeken, zelfgebakken koekjes, plantjes, bloemen, zelfgemaakte kaarten, knuffels, beeldjes en nog veel meer. Daarnaast treden verschillende kinderen op met hun instrument. Verder is er weer een kwartjesmarkt en kunnen kinderen geschminkt worden. Op het terras kunt u onder het genot van een kopje koffie of een hapje en een drankje tussen 11.00 tot 16.00 uur genieten van verschillende optredens op ons open podium. Volop vertier dus voor het hele gezin op 22 juni tussen 10.00 en 16.00 uur bij de 40 jarige Aloysiusschool.

tIUIDVEQZOQGING

Qia van

Nistelrooy Pclcr Vän Grinsvcnslraal 6 - 5386 !'JX GcfTc n - lel (073) "J32 27 0'2

3


Il

J. van HERPEN bv 073 - 532 32 77

Il A'A.

Hanegraaf B.V. Geffen

Voor of uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

* loon en grondverzet * mestdistributie Stucadoors- en Afbouwbedrijf

Onderhoud bouwmachines

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 0 1 fax (073) 532 50 68

v. Empel

Autobedrijf P. off. CITROËN sub-dealer

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn {073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

®0\v

Tel. (073) 503 17 86

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P.DEK~EIN

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Tel.c (073} 53246 58 Autotel.: 06-53184263

UITVAARTVERZORGING VAN LITH B.V.

Q

/"À\ ~

~

Voorhet vervangen van ritssluitingen, in- ofuitleggen, korteroflanger maken van kledingstukken e.d kunt u terecht bij:

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL

11

Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

BENILDA11

Kleding ver-en reparatiewerk, tevens verkoop vangaren en ritssluitingen:

Molenberg6

te/.(073) 532 48 50 Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT (0412) 63 40 31 De accountants, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te staan. Wi lt u meer informotie over de diensten van ABAB, bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuisloan 105, tel. (0412) 63 40 31 .

ACCOUNTANTS • B~LASTINGAOVISEUflS-JUflllSTl!N

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11 , tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 260, tel. (073) 532 25 86

Ma t/m za: 09.00- /2.J0 uur andere tijden op afspraak.

............

:a:J:Hm-RKEN B.V.

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen

Bedrijvenweg JO 5386 KA Geffen

Tel. (073) 532 29 81

Fax. (073) 532 21 89

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen


GOUDEN VERHALEN Met naam en toenaam en zelfs precieze data, staan de gebeurtenissen in zijn geheugen gegrift. • •.• Bert van Erp vertelt zijn verhalen, zo nu en dan opsta3nd en gebarend .•.. gouden verhalen voor het nageslacht. Op 7 mei jl. vierden zij hun gouden bruiloft Bert van Erp (80 j.) oudste zoon van Tinus van Erp en Mijntje v.d. Hanenberg en Siena v . d. Donk (76 j.) oudste dochter van Wilhelmus v.d. Donk en Drieka van Dijk uit Vinkel. Ze trouwden wel na de oorlog, maar toch waren er nog sommige dingen op de bon. De donkerblauwe lap stof voor het trouwpak van Bert werd geruild voor boter in de winkel van Anna v.d. Heijden-v.d. Broek aan de Papendijk . Een goed bekend staande kleermaker uit Rosmalen mocht het pak maken. Voor Siena was het iets eenvoudiger: zij had· den zelf de lappen stof thuis in de winkel. Haar trouwjurk werd gemaakt van een mooie donkerblauwe kantstof. Op haar hoofd droeg ze een bloemenband: een klep van een pet overtrokken met stof en daar bloemetjes op gewerkt. "Ze was heel schon!" aldus Bert. Ze gingen te voet naar de kerk van Vinkel, waar pastoor van Iersel het huwelijk inzegende in de H.Mis van 9 uur 's morgens en thuis werd er een eenvoudig, maar gezellig familiefeestje gevierd met een accordeonist en uiteraard een borreltje! Ze begonnen een boerderijtje met vier koeikes en een paar zeugen. Nadat ze eerst 9 jaar in de Elst woonden (in het huisje van Bert van Dijk) bouwden ze een boerderij in de polder aan de huidige Kepkensdonk. Deze boerderij wordt nu gerund door zoon Wim en zijn gezin . Bert en Siena zijn de vijftig huwelijksjaren goed doorgekomen: "We hebben 6 gezonde kinderen en genieten nu ook nog van 16 kleinkinderen, waarvan de oudste binnenkort gaat trouwen" zeggen ze. Twee 'schrikmomenten' waren er echter wel. In 1956 was er een hevig onweer. Siena herinnert zich nog goed dat veel me~sen die in de polder waren, kwamen schuilen bij hen, om dat hun huis het enige was dat er indertijd stond. Plotseling sloeg de bliksem in, in de schuur waar ze toen nog in woonden. " Het was een flits voor je ogen" zegt Bert "en alles vloog van de muur . Het is een wonder dat de schuur niet in brand is gevlogen. Er hing daarna wel een verschrikkelijke brandlucht, Jaren later was het weer schrikken geblazen : op 10 febr. 1993 om precies vijf over half drie, was daar de crash van de F16 in het weiland naast hun huis. "We zaten aan de kof fie en hoorden een knal en voelden een schok Toen we buiten gingen kijken bleek een vlieg tuig te zijn neergestort: de brandende stukken lagen vrij dicht bij het huis. We zagen

ineens een neerdalende parachute en de piloot landde net voor de prikkeldraad • • •• ! We zijn goed opgevangen door de verantwoorde· lijken,maar later beseften we toch wel, dat we door het oog van de naald waren gekropen':'

Ook de Tweede Wereldoorlog is een zwarte bladzijde in het geheugen. Bert kan, na zoveel jaren, vertellen over de dood van zijn broer Marinus, die sneuvelde op 8 okt. 1944. Hij fietste met twee zware melkbussen op een landmijn. Bert was er als eerste bij ••• hij had hem nog geholpen bij het vastbinden van de melkbussen op de fiets, met de woorden: "Kijk goed uit .•• ! 11 In een boekwerkje van Heemkundewerkgroep "Vladerack": Mobilisatie, oorlog en bevrijding", heeft Bert een bijdrage geleverd aan de verslagen van ooggetuigen. Samen genieten Siena en Bert nu van het zingen bij het bejaardenkoor, het koffie drinken met bekenden en uiteraard van het buurten, vooral over vroeger. "Als ik zo terugkijk" zegt Bert "zou ik - al met al - toch voor de vroegere tijd kiezen. Er waren niet zoveel zorgen, we leefden en leerden in de natuur en we konden nog zingen of fluiten onder de koe!" Ik was op bezoek bij twee heel tevreden mensen, die ik nog vele gezellige 'buurtjaren' toewens, want hun verhalen zijn gouden verhalen! De Heemkundewerkgroep moet er eens langs gaan met een bandrecorder ••• !

DANKBETUIGING Een gouden bruiloft is een prachtig feest! Dat hebben wij ervaren op 7 mei jl. Niet alleen onze kinderen en kleinkinderen hebben daarvoor gezorgd maar ook familie, bu· ren, vrienden en bekenden. Een bijzonder woord van dank aan pastoor Spijkers voor de mooie -H.Mis en het bejaardenkoor o . l.v. Dhr. Prinssen, dat de zang heeft verzorgd . Wij kijken dankbaar terug op een geweldig fijne dag! Dank u wel! Siena en Bert van Erp.

5


De goedkoops-te pam.pe:r ""Ye:rkope:r !!!!!!!!!!! Vanaf 1 juni zijn de pampers weer in prijs verhoogd van fl. 32.99 naar fl. 35.99. Toch blijft uw STIP-drogist de goedkoopste!!!!!! U betaald geen fl. 3 5.99 maar

fl.32.99 Nu ook een extra aanbieding : bij aankoop van een pak

pampers baby-dry of pampers premiums

1 0 roe~& - zege1s e:x:-&ra !!! (Deze actie is geldig tot eind juni)

Ook voor een goed advies:

STIP - Drogisterij Moniek van Herpen Dorpsplein 15 Geffen tel: 073-5325965

6


EFKES BUURTE MÈ Annet v.d.Helm (46j

Jongeren Op Pad •••.• dat is waar Annet zich jarenlang voor inzette. Onlangs nam ze afscheid als bestuurslid en contactpersoon. Het JOP werd opgestar t vanui t de parochie en werd in 1986 in een Stichting ondergebracht , hetgeen betekent dat er een werkplan en begroting moet worden ingediend en gemeentesubsidie kan worden verkregen voor de te ondernemen activiteiten. In 1988 deed dochter Simone het Vormsel en als vervolg daarop ging ze bij het JOP. Annet werd gastouder en zat al snel in het bestuur samen met Henny Schuurmans, Maria Meulepas, Leny Willemse en Joke Hermse. Bijna tien jaar was ze actief voor de jeugd in onze parochie. Het JOP is vooral een ontmoetingspunt voor jongeren na de basisschool "zegt Annet". "Het aandacht geven aan de jeugd is van groot belang en je moet ze het vertrouwen geven dat ze de moeite waard zijn. Ze kunnen bij het JOP in diverse spelvormen met elkaar bezig zijn en lekker bijpraten met oud-klasgenoten. Als gastouder ben je één van hen. In een ontspannen sfeer willen we de jeugd leren respect op te brengen voor elkaar en voor elkaars ideeën. We werken veel met projecten en thema's en naarmate ze ouder worden komen meer maatschappelijke onderwerpen aan de orde". Het JOP is aangesloten bij het Brabants Steunpunt voor Jongeren (B . S.J . ) die ondersteunen met een dienstenaanbod. Kleine materialen, spellen en uitgewerkte thema's kunnen worden geleend voor de groepsbijeenkomsten. De Geffense Joppers legden o.a. contacten met de Binckhorst, de Corridor, Radio Vladeracken; deden spel- en sportactiviteiten en hielden informatieve bijeenkomsten bij een wielrenner, een schoonheidsspeciali ste, een duiker en een astrologe . In 1995 deed het JOP mee aan het "Kofferproject" van het B.S .J • • Men vroeg om een 'koffer' te vullen met stellingen/vragen die jongeren aanspreken en dat in een eigengemaakt spel aan te bieden. Geffen maakte een memory-spel met discussievragen over het thE ma verslaving, waarin gok-,alcohol-,drugsen eetverslaving werden uitgewerkt. Annet praat enthousiast over het jongerenwerk, terwijl het motiveren van kinderen zowel als ouders, soms best moeilijk is, Wat verwacht je van elkaar? Hierover werden contacten gelegd met Nuland, die hetzelfde jeugdwerk kent, onder de naam Praatpaal. Tijd en energie willen geven aan anderen ...• dat loopt als een rode draad door de parochieactiviteiten van Annet . Daarnaast op z'n tijd, persoonlijke rust, bezinning en verdieping van het leven dat je zelf leeft .

"Je moet gevoed worden, dat is belangrijk", vindt Annet. Nu ze stopt als JOP-contactpersoon bli jft haar parochie-agenda nog aardig gevuld. Ze is verantwoordelijk voor het werkveld katechese in het Par. Bestuur en de pastorale werkgroep; houdt contacten met de buurtparochies; leidt bezinningsavonden rond het Vorm sel , zingt bij Passe Partout en gaat voor in Woord- en Communiediensten . Voor zichzelf volgt ze verdiepingscursussen in het dekenaat. Op de fiets legt ze vele kilometers af voor de parochi e. Daarnaast bezorgt ze als 'vroege vogel' de krant en ontspant zich op het tennisveld en bij W.I.K •• Waar haalt ze al di e energie vandaan? "Ik vind het leuk om te doen en wil graag onder de mensen zijn" zegt Annet. Ze wil vooral dienstbaar zijn en als christen moet je net een beetje meer geven, vindt ze . Dat beet je meer was de afgelopen jaren vooral voor onze jeugd. Bedankt namens vele jongeren!

DANKBETUIGING 29 april 1972 1997 "25 Jaar groei naar elkaar" De sfeer in de viering en de inloopmiddag was zelfs meer als we ooit hadden durven hopen. Bedankt daarvoor, Gerrit en Annet van den Helm.

JEU DE BOULES CLUB GEFFEN Dit is een vereniging waarbij bijna iedereen lid van kan worden. Wij spelen op de JEU DE BOULES velden bij de pastorie, en wel op de vaste speeltijden dinsdags - donderdags en zondags in de namiddag vanaf 19,00 uur, en tevens op zondag in de ochtend vanaf 11.00 uur. Iedereen kan vrijblijvend een balletje komen werpen, het is gezellig, en goed voor de spierontwikkeling. De contributie bedraagt f 25,-- p.p. per jaar. Nieuwe leden zijn van harte welkom, neem even contact op met het voorlopig bestuur. Henk Lepoutre André v.d. Biezen Jo v . d. Doelen

tel 5322543 tel 5325292 tel 5321697

KOPY INLEVEREN VOOR: 7 JUNI 7


Hallo Maasdonkse Kinderen Op Zaterdag 28 juni is er weer een grote

1997

Jeugdbrandweerdag. Voor de 7e keer heeft de brandweer een spelmiddag georganiseerd. Voor alle Maasdonkse jeugd in de leeftijd van 6 t/m 13 jaar, en een captain vanaf 16 jaar. We beloven een prachtige dag met bier en daar kans op

"plaatselijke buien" Er zijn geen kosten aan verbonden je kan je zo opgeven. Het Spektakel vindt plaats op het terrein nabij molen "Zeldenrust" aan de Elshof te Geffen. Om 12.30 uur aanwezig zijn, en om

13.00 gaan we starten. Na afloop krijgt iedere deelnemer een kleine attentie voor deelname aan deze dag. [Aangeboden door Rabobank Het Maasland] Inschrijfformulier inleveren voor 24 juni op school [Nuland, Vinkel of Geffen] Of bij B. Burkens Zandstraat 25a Nuland. 11 073-5323816

Ă AA X ....... ............ .............. ....... ... ............ ... ...... ......... ...................................................... .............. . Inschrijfformulier: Er worden groepjes van 8 kinderen gevormd. Je mag zelf een eigen groepje samenstellen, zet dan wel alle namen op dit formulier. [Ook die van de captain] Inschrijven alleen is ook mogelijk. Naam/Namen: .. ................. .... ........................................... ... ......... ..... ................. ..................... .. Naam groep: .......................................................................................... Aantal: ........................ . Leeftijd: .............................Naam en 1t Capta in : ................ .... ..... .. ......................................... .

8


ROND DE DORPSPOMP Het hoogfeest van Pinksteren kende een dru~ bezochte Hoogmis met een be "geest" erde geleende Pastoor. Naast de zeven gaven werd er aandacht besteed aan minstens 24 deugden die we moeten nastreven. En zo weten we weer dat Pinksteren een echte HOOGTIJ is. Onze pastoor had de eer te preken in de Sint Jan op zaterdagavond en le Pinksterdag, ook assisteerde hij in de echte HOOGMIS van Pinksteren bisschop J, ter Schure. Geen wonder dat onze pastoor zo'n hemels-blijde uitstraling had op de tweede Pinksterdag bij de Mariaviering rond onze Veldkapel. In processie kwam de pastoor met alle le Communicantjes naar de Kapel, Alle stoelen waren bezet. Het werd een mooie viering rond de Mariakapel onder een blauwe hemel en een heerlijk zonnetje. Het gaat een mooie traditie worden. Jammer dat niet iedereen wist dat er voldoende stoelen waren, "Het Berghje" is bereid alle stoelen naar de kapel te slepen, Na de viering waren we daarom allemaal met de geleer. de stoel te gast "op de Koffie" bij het Berghje; een lekker, royaal en gastvrij bakske en nog één en nog één! Maria werd gezellig in de bloemetjes gezet. Mevr. Gloudemans werd in de bloemetjes gezet voor de dagelijkse zorg voor de Kapel . We zijn weer op zoek naar namen van mannen en vrouwen, die we willen voordragen aan de Ondernemers - Vereniging-Geffen. Er komen na wat moeizaam zoeken en afwegen toch wat namen op tafel, Het blijft geheim , We spelen die namen door en de commissie zal weer veel voordrachten ontvangen. Het wordt elk jaar spannender, Maar op zaterdag 6 september weten we weer wie de meeste punten heeft gescoord. "Geffen OPEN" gaat dit jaar niet door. We hopen dat alle bedrijven in de autobranche te Geffen toch laten zien, dat ze goed kunnen samenwerken, en elkaár kunnen versterken. "Effe naor Geffe" gaat weer door op 7 september a.s. De mooie krant wordt weer in een oplage van 200.000 gedrukt . Je zult er zeker iets in lezen over Geffen 700 jaar want daarvan wordt in de maand juni het raamprogramma vastgesteld, 23 Projecten zijn er aangemeld. Hier en daar zijn de kosten te hoog, er moet nog aan gesleuteld worden. Het financieel beheer moet nog in goede handen komen, Maar eerst gaan we allemaal vijf gulden sparen, zodat we straks die vijf gulden entree betalen bij "Effe naor Geffe" immers elke Geffenaar moet zijn/haar steentje bijdragen.

Nooit Gedacht heeft de top gehaald in de vierde klasse, dat was heel knap. Proficiat De promotiewedstrijden leverden echter geen succes op. Nu kan Nooit Gedacht blijven wed ijveren met E.V.V.C. en NULANDIA en tonen in alle opzichten de beste te zijn, De avondvierdaagse werd weer succesvol georganiseerd door de "Kindervakantieweekwerkgroep", Daarvoor hulde. Prachtig om al die gezinnen te zien lopen, en ook mensen, die bij elke meter die ze afleggen gebruik maken van een auto. Die ervaren hoe gezellig het is om een eindje te lopen en hoe mooi Geffen en omgeving toch wel is, We misten informatie over d it evenement in de kranten. De Aloysiusschool viert feest. Het gebouw aan de Harrie Schoutenstraat bestaat 40 jaar, De eerste Aloysiusschool stond aan de Dorpstraat waar nu de Rabobank staat. Op l januari 1952 werd de in 1919 gebouwde openbare school overgedragen aan het kerkbestuur en kreeg toen meteen de naam Aloysius school, Wij zijn blij dat die naam in de nieuwe school behouden is gebleven en dat er feest is rond 21 juni de dag van de Patroon Heilige Sint Aloysius. Vele oud-leerlingen weten zich die dag nog te herinneren want dan werden er onderlinge sportwedstrij den gehouden wat er dikwijls heel fel aan toe ging, Al maanden was men bezig met het formeren van gelijkwaardige elftallen. Aloysiusdag leeft nog en het is goed om herinneringen op te halen. Ook werd er gezocht naar beroemde leerlingen: Opvolgers van Peter van Griensven of Peter Geffen (hij stierf in 1578), die hier een school stichtte en een geleerde was en doceerde in 's Hertogenbosch, Twee gepromoveerden worden genoemd: Mark Schouten en Eugenie van de Wetering, maar echte beroemdheden?? Maar wie weet haalt een Geffenaar nog eens de Nobelprijs. Maar een prijs verdient zeker het initiatief om warm te lopen van het zestal onder tel, 5323885. Die gaan een sponsorloop maken voor pater Toon van Kessel, die voor zijn werk in Zambia, koninklijk werd onderscheiden. Ze gaan de VIERDAAGSE lopen voor het goede doel Een lofwaardig ini tiatief. Wij hopen dat er veel sponsoren zich melden. Ook de Stamtafel 1oet mee in de hoop dat vele kleintjes een ~rote hoop gaan maken. Doe dus mee en bel: >323885.

De varkenspest woekert maar voort. Gelukkig blijft Maasdonk nog bevrijd. Dierenartsen uit Duitsland schieten te hulp, We kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. De inzet van extra ambtenaren kost handenvol geld. De zorg voor het milieu komt ter sprake, In Maasdonk zitten we met de opdracht om voor 1 jan, 1998 onze milieustraat in orde te hebben. Dat hangt allemaal samen met de vra gen: Waar komt de gemeentewerf en waar de 9


brandweer kazerne? Het is duidelijk dat de gemeentewerf op dezelfde plaats bliift en dat de milieustraat moet worden aangepast, zodat voldaan wordt aan alle strenge eisen. Maar ja, het "GEHANNES" rond de brandweer kazerne brengt ook hier geen uitkomst in verband met de samenhang. De werkgroep "Rea lisatie Brandweer kazerne" is gereduceerd. Een wethouder en twee raadsleden zijn opgestapt en lopen rond met schaamlappen. Wethouder van Erp en de ambtenaren werken door In principe z ijn ze het er overeens , dat ze het onderling niet eens zijn en het ook nooit kunnen worden. Maar er komt een voorste l en de meerderheid in de Raad beslist! De brandweer kazerne komt gewoon op de plaats waar eerst het Korfbalveld was en er komt een Maasdonkse architect. En de ~ruimte tussen Papendijk, Groenstraat en Molengraaf wordt bestemd voor woningbouw. Wethouder Antoon heeft de portemonnaie al op tafel gel egd, zijn eigen portemonnaie, want de andere die beheert Frans. Dus het komt al lemaal goed . Er hangt wel een kosten· plaatj e aan van Dr ie tot Vier miljoen . De structuur visie is er wel maar de goede visie is nog niet ges tructureerd . Van stamtafel 64. De volgende stamtaf el is 8 juni in café Govers van 11.00 - 12.30 uur. Wij zongen: Houd er de moed maar in,de Zilvervloot, Laat de klok maar luiden.

De vierde burger _is snel versier .. --··-----.. ' ,

~ ~ e::;,

-

~

""'

VANAF HET GROENE LAKEN In de biljartarena van de Gouden Leeuw werd eind april fel gestreden om het kampioenschap van Geffen (bandstoten). Titelhouder Jan Broeksteeg moest het in deze lSe editie opnemen tegen de 7 sterkste spelers uit de voorrondes. Harrie Toonen , Ernie de Haas en Marco v.d. Elzen eindigden na 7 wedstrij den gelijk op met 10 winstpunten . J o Steenbergen die in de voorrondes alles won eindigden samen met Jan v.d. Braak , Jan Broeksteeg en Pe ter Schutj es in de middenmoot . Terwijl tweevoudig winnaar van enige jaren geleden Marcel van Erp rode lantaarndrager werd. Ernie, Marco en Harrie moesten 3 barrage wedt strijden spelen en hier kwam Marco v.d. Elzen als overwinnaar uit. Directeur en vaste schrijfster van biljartvereniging l.NO Truus de Wolf werd nog in de bloemetjes gezet , evenals Wilma en Arina voor de uitstekende verzorging van hapjes en het nodige gerstennat. Tinie van Zandvoort en Jan van Herpen verzorgden de prijsuitreiking van dit zeer goed geslaagde biljarttoernooi. Ernie de Haas behaalde nog de extra prijs voor de korste partij! (vervolg op pag. 13)

Stoere steak voor op vaders ~rbec~

--

-,;'.. -.

.

.\ .:~

.,..

.

,

~_,,~

-

'

)

·- ------ ~4i ,. ,.. - , - ,. J .,;;::~~:" ~~~1~~~~... . ff-1~·

Hamburgers, div. soorten

4 e gratis 9 1

100 gr.

1

65

4 slavinken en 4 rundersaucijzen

9

95

10

Boerenmetworst (uit eigen keuken) 1oo gr.

1

89

Geldig van 2 juni tot en met 7 juni 1997

Geldig van 9 juni tot en met 14 juni 1997

Rundergehakt, 1 kilo Brunchsalade, 100 gr.

95

Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruld Gekruid gehakt

Verse worst

500 gram 10

houthakkerssteak,

4

45 1

Keurslagerij

VANTUYL

Saucijzen

500gram

4

45 1

KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91


li:trl AAN:

DE LEIJGRAAF BEJAARDENNIEUWS

ALLE OUDEREN VAN GEFFEN

Op woensdag 25 juni a.s. is het weer zover . Dan maken wij ons jaarlijks reisje, dit keer naar Westerhoven/Riethoven. We vertrekken, hopelijk met 2 bussen om 13.00 uur (1 uur) precies

regionaal opleidingen centrum LEREN VOOR VOLWASSENEN: ROC DE LEIJGRAAF

Diverse cursussen om uw kennis en vaardigheden op een hoger peil te brengen: Nederlands en Algemene Ontwikkeling Engels Rekenen Computervaardigheden Schakelcursus werk en scholing

vanaf het Kerkplein.

Nieuw: Ons doel is mede een bezoek te brengen aan Pastoor Rijkers naast een mooie tocht door ons Brabantse land. Op de heenweg leggen we aan voor een kopje koffie met gebak. Daarna gaan we naar Westerhoven waar Pastoor Spijkers zal voorgaan in een eucharistie-viering. Na afloop wordt U een consumptie aangeboden door de KBO - Katholieke Bond voor Ouderen afd. Geffen - (Bent u ook al lid?)! We vervolgen onze tocht en gaan langzamerhand weer richting Geffen, waar ons een overheerlijke koffietafel wacht om ca . 18.00 uur (6 uur) bij 't Haasje. Voor dit uitstapje vragen wij U een bijdrage van F 20,-- per persoon, gaarne te betalen bij aanmelding; dit kunt u doen : op dinsdag 10 juni a.s. in 't Oude Klooster van 13.30 uur tot 15 . 00 uur

bij Pieta de Louw en/of Ton Jonkers. Wij menen dat dit ook voor U makkelijk is dan bij ons aan huis. Bedankt voor Uw medewerking in deze. Noteer deze data van opgave en reis goed zodat U het niet vergeet. Hopelijk wordt het een gezellige reis voor ons allen, wij wensen u dat nu reeds toe. met vriendelijke groeten, namens Raad Gecoördineerd Ouderenwerk Geffen: Pastoor L. Spijkers Mevr. P. de Louw Mevr . T. Romme Ton Jonkers (Deze raad maakt deel uit van het "RIGOM".

LEERHUIS EDUCATIE:

MAVO, HAVO en "Leren op maat.

MAVO- of HAVO-opleidingen voor mensen die veel willen weten over een onderwerp, of die een certificaat of diploma willen behalen. In het Leerhuis Educatie kunt u een tiental vakken volgen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, economie, maatschappijleer, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. De opleidingen voor de landelijke examens MAVO of HAVO staan hier centraal, maar men kan ook kiezen voor kortere en gerichte deel trajecten, waarin alleen die leerstof aan de orde komt die men echt nodig heeft. De norma le cursusduur is twee jaar, maar sneller of langzamer kan ook. De cursussPn worden 's avonds gegeven, in Oss, Uden en Cuijk. De klas is vervangen door het 'Open Leercentrum', waar elke cursist kan kiezen uit diverse werkvormen. Een van die werkvormen is de les, daarnaast werken met de computer in het talenpracticum, in een groepje opdrachten maken, vak-practicum,video-opdracht enz. Voor mensen met een gerichte leervraag, en ook voor mensen die nog niet zo precies weten wat ze willen leren, die zich willen oriënteren of willen kennismaken met de nieuwe manier van leren, biedt het Leerhuis nu meer mogelijkheden dan vroeger. Zodra het rooster bekend is, wordt u dat toegezonden als u opbelt naar onze informatie-nummers (0413) 250866 of (0412)·624824, voor informatie over andere cursussen: ROG de Leijgraaf , afdeling Educatie Oss, Lijsterlaan 4, (0412) 624824,

11


_,,

"'"'

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073- 534 21 00 fax. 073 - 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t /m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 - 532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag en zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis {tel. 073 - 534 2 1 00) of met Openbare Werken (tel. 073 - 532 22 71) SPREEKUREN Burgemeester: J .C.M . Netten alleen na telefonische afspraak (tel. 073 - 534 21 00 toestel 160)

Wethouder F.H .M. van Nist elrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 25 72 Wethouder A.A .M . van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 20 61 Wethouder J.C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 t ot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073 - 532 24 90

12

De wet houders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis {zij-ingang t ussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de w et houders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t /m v rijdag van 08.30 tot 12.30 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t /m vrijdag van 09.30 - 1 1.30 uur en dinsdag van 17 .00 tot 19.00 uur, tel. 04 12 - 681 11 1 WVG- CONSULENT Maandag t /m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur, tel. 073-534 21 00 BURGERLIJK E STAND MAASDONK APRIL 1997

Geboorten: 03-04 Anouk Catharina M aria van der Velden 04-04 Micky Theodora Francisca de Veer 05-04 Jordi Frans Adriaan van de Coolwijk 05-04 Eva Sophia Maria Langens 07-04 Millie Leonarda Wilhelmina Verhoeven 11 -04 FĂŠlice Nora van Kempen 11-04 Pim Petrus Gerardus van der Steen 11-04 Lotte Christina Lamberta Timmermans 1 3-04 Shania Petronella Johanna M aria van Nuland 20-04 Tara Francis Josine v an Rooy 25-04 Colin Petrus Hendrikus Johannes Kerkhof 25-04 Lindy Theodora Maria Hanegraaf 25-04 Manon Geertruida van der Wijst 26-04 Pim Arnoldus Maria Visschers 27-04 Manon Petronella Francina Gloudemans 29-04 Mark Johan Ant on Ruijssenaars 30-04 Ken Johannes Franciscus van der Heijden Overlijden: 14-04 Cornelis Franciscus v an den Hanenberg, 62 jaar 14-04 Johanna Maria Aldegonda Kemps, 88 jaar 16-04 Theodora Clasina van der Helm, 9 2 jaar 16-04 Cornelia Maria Adriana Benne, 92 jaar 17-04 Maria Zaal- Schellekens, 43 jaar 30-04 Adriana van Nuland- Megens, 77 jaar


Nieuwe subsidieverordening

met terugwerkende kracht per 1 januari 199 7 vastge-

steld.

Ander systeem, meer duidelijkheid De raad van de gemeente Maasdonk heeft op 29 april besloten de gewijzigde subsidieverordening voor Maasdonk vast te stellen. Toen de subsidieverordening in de raadsvergadering van 20 december 1994 werd vastgesteld, werd meteen besloten om de subsidieverordening na twee jaar te evalueren. Die evaluatie heeft plaatsgevonden en gaf aanleiding tot de nu doorgevoerde wijzigingen . In dit artikel lichten we voor u de belangrijkste wijzigingen toe.

Aanleidingen voor de aanpassingen Een aantal zaken waren aanleiding om de verordening te wijzigen. Ten eerste was dat de enquete die is gehouden onder de gesubsidieerde verenigingen . Verder waren er ambtelijk na twee jaar een aantal wensen voor aanpassing. Nieuwe wetgeving, onder andere de Algemene wet bestuursrecht, bepaalt dat zaken anders geregeld moeten worden. De voorschriften uit die wet zijn meegenomen. In een aantal gevallen is het gemeentelijk beleid aangepast. De tekst is eenvoudiger geschreven en de vormgeving is overzichtelijker gemaakt.

Subsidieverlening en subsidievaststelling. In de verordening zijn twee centrale begrippen opgenomen. Onder subsidieverlening wordt verstaan, dat aan een vereniging een subsidie wordt toegekend onder de voorwaarde dat een gesubsidieerde activiteit wordt uitgevoerd door de organisatie en de verplichtingen volgens de verordening worden nagekomen. Met subsidievaststelting wordt bedoeld het besluit waarbij de verleende subsidie_wordt vastgesteld. Dit houdt concreet in, dat een eenmaal verleende subsidie alleen kan worden ingetrokken of aangepast als de activiteiten niet worden uitgevoerd of de gestelde voorwaarden niet worden nagekomen.

Beleidsaanpassingen Door het gemeentebestuur zijn in de afgelopen twee jaar ook een aantal inzichten gewijzigd, die geleid hebben tot een aantal beleidsaanpassingen. De voornaamste hiervan zijn:

De subsidie is niet langer gekoppeld aan eigen inkomsten. In het verleden werd bij de berekening van de subsidie meegewogen hoe hoog de inkomsten van een vereniging waren, en werd subsidie verleend op basis van exploitatie. Voor verenigingen die veel moeite deden hun inkomsten te verhogen via acties werkte dit nadelig. Nu wordt op basis van budgettering gewerkt. Voor een activiteit kan b.v. op grond van het aantal leden een subsidiebedrag worden toegekend. De gemeenteraad moest beslissen over alle subsidieaanvragen die niet waren genoemd in de verordening . Nu wordt voor kleine subsidieaanv1agen de beslissingsbevoegdheid bij het college van burgemeester en wethouders neergelegd. Het belangrijkste argument voor subsid ieverlening is het uitvoeren van activiteiten.

Aanpassingen van deelverordeningen Een aantal deelverordeningen zijn aangepast. De aanpassingen betreffen de volgende zaken: Onderdeel Wijk- en buurtbeheer is een geheel nieuw onderdeel geworden in de verordening; voor het onderdeel open jeugd- en jongerenwerk is de grondslag verhoogd; voor het onderdeel peuterspeelzaalwerk is de mogelijkheid meegenomen om de indexering op de salarissen mee te nemen. De oude bijdrage aan het SOK is ondergebracht in de post kadervorming en begeleiding. de subsidie voor de lokale omroep is verhoogd van f 1,-- naar f 1, 25 per inwoner. bij het onderdeel Volkscultuur is voor het uitvoeren van activiteiten op verzoek van de gemeente een extra subsidie van f 0, 10 per inwoner opgenomen.

Verenigingen Binnenkort ontvangen alle gesubsidieerde organisaties een nieuwe verordening. De subsidieaanvragen voor 1998 mogen ingedi end worden tot 1 juni aanstaande in plaats van tot 1 mei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling welzijn van de gemeente Maasdonk, tel. (073) 5342100.

Eindstand: 1 Marcov.d.Elzen 2 Ernie de Haas 3 Harrie Toonen 4 Jan v.d. Broek 5 Jan Broeksteeg 6 Jo Steenbergen 7 Peter Schutjens 8 Marcel v. Erp J.v.D.

W.P. 10 10 10

6 6

6 5

3

Gem. H.S. 0.96 8 1.31 14 1.27 10 0.93 9 1.80 10 1.01 9 1.32 10 1.30 10

13


P.BEKKERS

GOEDERENHANDEL Kloosterstraat 5 5386 AR Geffen tel. 073-532.47 .05 b.g.g. 0412-48.16.86

SPECIALE AANBIEDING VOOR VADERDAG: ECHTE LEREN SLIPPERS IN DE KLEUR BRUIN OF ZWART MAAT 40 T/M 47 NU VOOR DE PRIJS VAN f 39,95 WERKSCHOENEN HOOG MET STALEN NEUS MAAT 37 T/M 48 NU VOOR DE PRIJS VAN f 77,50 DIVERSE ZOMERBLOUSES MET KORTE OF LANGE MOUWEN PER STUK f 24,95 TWEE STUK VOOR f 45,--

** ook korte broeken en t-shirts in de aanbieding ** tegen zeer scherpe prijzen ! !!! ! ! !!! !! Ook voortaan verkrijgbaar: handdoeken en tricot berenondergoed

OPENINGSTIJDEN Dinsdag, Woensdag en Donderdag Vrijdag Zaterdag 14

17.00 - 20.00 uur 10.00 - 20.00 uur 10.00 - 17.00 uur


VOORUITSTREVENDE PARTIJ MAASDONK TOEKOMSTVISIE MAASDOBI: De VPM heeft al een tijdje een visie beschikbaar op de toekomst van Geffen, Nuland en Vinkel. Deze vindt u in hoofdlijnen hier onder. Wij willen hier graag met andere organisaties over praten om te bekijken of er nog verbeteringen mogelijk zijn. Geinteresseerd in een gesprek? Bel dan naar een van onze gemeenteraadsleden, dan maken wij een afspraak: Hans Hendriks (5323878) of Ad van de Boogaard (5324134) , 1 - WONINGBOUW 1-1: Alle driè de dorpen moeten kunnen groe ien. We kiezen dus duidelijk niet voor con centratie van woningbouw in een kern. 1-2: De meest logische en wenselijke ontwik kelingsrichting van de dorpen Nuland en Gef fen is naar elkaar toe, om zo de buffer met Oss en Den Bosch in stand te houden, De groei naar elkaar toe levert een relatief geringe aanslag op de natuur op en bevordert op termijn de samenwerking. Geffen en Nuland zullen niet helemaal aan elkaar groeien; een groene buffer is gewenst , 1-3: De beste ontwikkelingsrichting van Gef fen ligt bij het sportcomplex de Biescamp, Voordeel is dat de gemeente de grond al in eigendom heeft en niet afhankelijk wordt van projectontwikkelaars. Bovendien is het goedkoper omdat er geen boeren hoeven worden weggekocht, 1-4 : De eerste voorkeur van de ontwikkeling: srichting van Nuland ligt in de omgeving van de huidige gemeentewerf en richting Gef fen. Als andere voorkeur geldt het sportcomplex van Nulandia, Als dit terrein bebouwd gaat worden dient dit echter zodanig te geschieden dat er een parkachtig gebied ontstaat, waarin een geleidelijke overgang naar 't Heike en de bossen van het buitengebied ontstaat, 1-5: Vinkel kan na het volbouwen van het huidige Vinkel-Noord het beste uitbreiden in het zuiden parallel aan de Brugstraat, De Van Rijckevorselweg kan dan doorgetrokken worden richting Vinkel-zuid, Eén zo'n straat kan de toekomstige groei van Vinkel wel opvangen. 1-6: Er mag niet alleen gebouwd worden voor gezinnen. Gezien de vergrijzing dient er met name ook voor ouderen speciale huisves ting te komen, Dit dient in de directe omge• ving van de centrum-voorzieningen te komen,

2 - INDUSTRIE EN BEDRIJVIGHEID 2- 1: Industriegebeid wordt alleen in Nuland uitgebreid, vanwege de korte verbindingswee naar de ontsluiting van de rijksweg. Dit vermindert het verkeer op de binnenwegen, Het Geffense industriegebied wordt niet uitgebreid, Bovendien zijn er in Geffen geen wenselijke lokaties om richting Nuland deze ontwikkeling op te starten, Uitbreiden richting buitengebied wijzen we af, Vinkel krijgt eveneens geen uitbreidingsmogelijkheden. 2-2: Het buitengebied van Geffen verdraagt geen tweede grootschalig benzinestation b~ restaurant de barrière. VPM is dan ook tegen zoln vestiging, 3 -

BUITENGEBIED

3-1: Nieuwvestiging van boerenbedrijven zal niet toegestaan worden binnen Maasdonk, De agrarische sector moet eventuele uitbreiding binnen bestaande bebouwing oplossen. Dit is voor de sector ook beter omdat de bedrijfsgebouwen hun waarde dan meer behouden, 3-2: Als Nuland en Geffen naar elkaar toe groeien, moet het resterende groengebied tussen de twee kernen een hoogwaardiger karakter krijgen: een parkachtig landschap door aanplant van veel bomen, singels en bosjes, 3-3: In het hele buitengebied zullen natuur waarden en de groenvoorziening versterkt worden, desnoods ten koste van agrarisch gebruik, Nadruk ligt in Geffen en Nula~d ten zuiden van de spoorweg en rondom Vinkel Pachtgronden van de gemeenten kunnen hier goed voor gebruikt worden. 4 - GEMEENTELIJXE VOORZIENINGEN Brandweerkazerne/gemeentewerf

4-1: Brandweerkazerne en gemeentewerf moe~ o p de meest praktische plaats komen. Deze voorziening moet aan de rand van bestaande bebouwing komen, op een plaats die zeer centraal ligt voor alle drie de kernen. Buitensportvoorzieningen

4-2: Alle buitensportvoorzieningen worden geconcentreerd. Dit kan per kern, maar ook voor Geffen en Nuland samen. Zeker als er woningbouw gerealiseerd gaat worden op de bestaande velden, zal er een sportcomplex tussen Geffen en Nuland aangelegd worden, waar voetbal, handbal, korfbal en tennis geconcentreerd worden. 15


Culturele voorzieningen ~

In Vinkel en Nuland is voldoende ruimte op sociaal-cultureel terrein.

4-4: In Geffen is uitbouw van de sporthal niet allĂŠĂŠn zaligmakend. Een alternatief is de samenvoeging van de beide scholen en de peuterspeelzaal op de plaats van de Mariaschool en Bonkelaar en het verbouwen van de Aloysiusschool tot gemeenschapsvoorziening. Klavertje Vier zal vervangen worden door iets anders als de verenigingen die daar zijn gehuisvest een ander onderkomen hebben. Verkeersvoorzieningen

4-5: Ontsluiting van nieuwe rijksweg mag niet ten koste gaan van de groene "randgebieden". Niet door het Kraaienven (Geffen), Duynendael (Nuland) en Vinkel dus. 4-6: Om sluipverkeer in de polder tegen te gaan en omdat verkeer tussen Oss Noord en den Bosch zich toch niet laat dwingen over de Rijksweg moet de Gewandeweg juist opge krikt worden tot een volwaardige (en veilige) verbinding.

F.N.V. Persbericht Nationale meldweek racisme op de werkvloer

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) organiseert in juni samen met het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR), Anti-Discriminatie Bureaus (ADB) en het instituut FORUM een Nationale Meldweek Racisme op de werkvloer . Van maandag 16 tot en met 20 juni kunnen bellers tussen 90.00 en 21.00 uur terecht bij het gratis telefoonnummer 0800 - 1417.

Met deze meldweek willen de organisat ies zicht krijgen op de omvang van discriminatie op de werkvloer. De resultaten worden gebundeld in een witboek dat ook aanbevelingen voor verbeteringen zal bevatten. Het gaat om een landelijke meldweek met regionale accenten. In principe kan iedere en uit het hele land de hele week bij het gratis telefoonnummer 0800 - 1417 terecht . Wel wordt iedere dag de meldkamer verplaats t naar een ander FNVdistrict . Per dag wordt speciaal de bevolking van de betreffende regio opgeroepen om hun ervaringen met racisme te melden. Op maandag 16 juni start de meldweek met het telefoonteam in het hoofdkantoor van de FNV te Amsterdam. Op woensdag 18 juni zijn op het FNV-districtskantoor in Tilburg mensen aanwezig die de telefonische klachten over racisme op de werkplek registreren. Van 09.00 uur tot 21.00 uur worden dan speciaal mensen uit de 3 zuidelijke provincies opgeroepen om hun ervaringen met racisme ti jdens hun werk telefonisch te melden. Ook Turks of Arabisch sprekende mensen worden te woord gestaan. Meer informatie is te verkrijgen bij:

FNV-voorlichting - Harrie Lindelauff/Els Tieman - 020 - 5816550 of FNV- district - Johan de Rij k/Marlies van Dongen - 013 - 5838383 of Anti-Discriminatie-Bureau - Coby Katu-BinMara - 013 - 5438917 .

BOLLEBOZEN Pastoor vd. Kampstraat,la 5386 AH &effen Telefoon {073) 532 25 70 Fax 532'2539 16

Ben je geslaagd, wil je dit dan ons laten weten. Bel dan tel. 5322243 of 5322716


GEFFEN: KERKEN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: Za. 19 .00 uur Zo . 09 . 30 uur NULAND: Za. 19.00 uur Zo. 10.00 uur VI NKEL: Za. 17.30 uur Zo. 11.00 uur LITURGISCHE KALENDER: Wo. 04-06 19.00 u Naviering Eerste Communie Za. 07-06 10.00 u * H.Mis mmv Bejaardenkoor 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout (+ kinderkerk) Zo. 08-06 09.30 u + Viering met de diaken mmv Gemengd koor Wo. 11- 06 19 .00 u * Avondmis Za. 14- 06 10.00 u * H.Mis mmv Bejaarden koor 19.00 u H.Mis mmv J eugdkoor (+ ki nderkerk) Zo. 15-06 09.30 u + H.Mis mmv Gem. koor Wo. 18-06 19.00 u * Avondmis *=dienst in de kapel + = t.v.-uitzending naar de Heegt DOOPGESPREX:

Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 1 juli 1997 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot: tel. 5323308

BUWELIJIS- EN JUBILEUMVIE.RINGEN: Opgave voor de diensten in Geffen en Vinkel bij Trudy Wijgers: tel . 5323190. (Graag bellen tussen 19 .00 en 20.00 uur) . DANI JE WEL ... . aan al diegenen die dit jaar weer hebben mee gewerkt aan de voorbereidingen van de Eerste Communie en het Vormsel . Het is fijn dat vooral ouders met hun kinderen de weg begaan van geloofsverdieping en bewust kiezen, in een tijd dat het ontvangen van de sacramenten niet meer vanzelfsprekend is voor alle klasgenoten. In Geffen kennen wij een uitgebreide voorbereiding voor zowel kinderen als ouders, waar goed aan wordt deelgenomen. Pastoor Spijkers en de beide kerngroepen hielden voorbereidende bijeenkomsten voor ouders en ki nderen en de gastouders werkten met kleine groepjes kinderen in de Communieen Vormselmap. Dank je wel , want dat kostte tijd en energie Voor de Eerste Communie hielden we een speur tocht van de weg van het brood, waarbij velen hun medewerking hebben verleend . De communicantjes die het leuk vinden, kunnen na de vakantie bij het kinderkoor gaan . De kinderkerk (die ook voor de kleinsten is) kan ook een goed vervolg zijn. De vormelingen hielden een tocht rondom kerk

en pastorie, waarbij informatie en activiteiten van onze parochie worden gepresenteerd .. We hopen dan ook dat veel jongens en meisjes een vervolg geven aan het vormsel door deel te nemen aan het JOP, de Jeugdkate chese, het jeugdkoor of als acolith willen assisteren in de weekendvieringen. Een keuze maken heeft consequenties •.•. ! Een bijzonder woord van dank aan pastoor Spijker s die voorging in drie stemmige Eerste Communievieringen, en zoals we van hem gewend zijn, kende hij alle kinderen bij naam ! Het kinderkoor "De vrolijke nootjes" o.l.v. Angela Wijnen en Gyuszi Orban, zongen de lie deren in alle vieringen en W.I.K. zorgde voor de in Geffen unieke aubade! Dank aan bisschop Blu~jssen en deken Spijkers die voorgingen in de Vormselviering met zang door het Jeugdkoor o.l.v. Roel Steij vers en Inoeska Donders. DANK JE 'WEL •••

PAX-CHRISTI JONGERENREIS 1997:

VAN POLEN NAAR LITOUWEN De jaarl ijkse internationale jongerenontmoeting van Pax Chri sti 'Internationale Route' vindt dit jaar plaats tussen Warschau (Polen en Vilnius (Litouwen). De Route begint met een openingsweekend in Warschau. Daarna reizen de jongeren in groepen van 10 à 15 mensen via verschillende wegen naar Vilnius. Daar komen de groepen elkaar weer tegen. Onderweg vinden tal van ontmoetingen en bezoeken plaats: een traditionele Pools-Litouw se bedevaart; de Poolse minderheid in Litouwen en de Litouwse minderheid in Polen; de Russische enclave Kalingrad; illegale immigranten in Polen en zigeuners in Litouwen; de joodse gemeenschap; de Europese politieke en economische integratie in relatie tot bei de landen etc. De Internationale Route 1997 duurt van 26 j uli t ot 3 augustus. Jongeren van 18 jaar tot ong. 35 jaar kunnen zich opgeven . Kosten ca. 250 DM (reis van en naar Nederland niet inbegrepen). Voor folder en i nfo: Pax Christi, tel. 030- 2333346.

WERKWEEK IN TSJECHIE Jongeren Op Weg klust deze zomer aan een nieuw jongerencentrum in het zurdoosten van Moravië (Tsjechië). Nederlandse jongeren van 17 tot 30 jaar werken samen met een Tsjechische groep jongeren. Er wordt niet alleen gewerkt, maar er is ook ruimschoots tijd voor ontmoeting en ontspanning. Informatie : Jongeren Op Weg: 055 - 5191201 .

KATECHESE IS EEN LEERPROCES -

LEREN OOE JE JE HELE LEVEN De parochies Heesch-Geffen-Nuland en Vinkel hebben gezamenlijk het plan opgevat een ka-

. 17


techeseprojekt uit te werken van 4 bijeenkom sten (overdag of 's avonds) en U dit hierbij aan te bieden. Data: 23-09 / 30-09 / 07-10 / 14- 10 De thema's die behandeld zullen worden zijn : De Bijbel - Kijk op Jezus - de Sacramenten ea Kerk zijn. De doelgroep die wij beogen zijn o.a. kerngroepleden van de werkgroepen doop- vormsel en le communie en de ouders van de kinderen die deze sacramenten gaan ontvangen. Verder voor iedere belangstellende. De bedoeling is om op een eenvoudige wijze U wat meer achtergrond te geven om zo tot wat meer verdieping te komen. Spreekt bovenstaande U aan en wilt U Uw kijk t.a.v. uw geloven wat opfrissen meldt U dan aan voor dit katecheseprogramma via onderstaand strookje. Wij zien uw opgave met belangstelling tegemoet. De werkgroep Naam: Adres: Tel.: meldt zich aan voor morgen (09.30 uur 0 middag (13.15 uur 0 avond (19.30 uur

o

In de "Kinderweek in Uw Apotheek" gehouden tussen 14 en 18 April, heeft Apotheek Geffen- Nuland een kleurwedstri jd georganiseerd Inmiddels zijn de winnaars bekend, Het z~n: Henri de Kinderen uit Rosmalen (in de categorie één tot en met vier jaar), Patty Royendijk uit Geffen, Inge van Lieshout uit Nuland (in de categorie vijf tot en met 8 jaar) en Denise Emons uit Geffen (in decategorie negen tot en met twaalf jaar). Dinsdagmiddag 20 mei om vier uur zijn de prijzen aan de gelukkige winnaars uitgereiki door de heer Braakhuis, apotheker, De winnaars zijn gekozen uit meer dan honderd inzendingen. Het hele apotheekteam heeft meegeholpen bij het uitzoeken van de mooiste kleurplaten. De medewerkers van Apotheek Geffen- Nuland willen alle kinderen bedanken voor de vele mooie kleurplaten die de afgelopen weken in de apotheek zijn ingeleverd.

WIJ LOPEN (WARM) VOOR ..... het katecheseprojekt. - 11.30 uur) - 15.15 uur) - 21.30 uur)

De locatie hangt af van het aantal inschrijvingen per parochie. Gaarne inleveren op de pastorie te Geffen, Kloosterstraat 2 vóór 15 juli 1997

*************

PERSBERICHT M.i.v. 1 mei heeft de W.A.O. Aktiviteitengroep een nieuw telefoonnummer. Dit nummer is:

WINNAARS KLEURWEDSTRIJD KINDERWEEK

0412 - 636525

Met het in gebruik nemen van dit nummer vervallen alle daarvoor bekende nummers. Men kan verbinding krijgen met het antwoordapparaat. Als men dan de naam en telefoonnummer inspreekt wordt hij/zij zo spoedig mogelijk teruggebelt.

We zijn blij dat velen al positief gereageerd hebben op onze sponsorloop. Verschillende Geffenaren die van plan zijn om de Vierdaagse van Nijmegen t e lopen hebben toegezegd om mee te doen aan de actie. Ook sympathisanten willen een bijdrage geven per kilometer of anderszins . Wij willen al lopend gelden inzamelen voor Pater Toon van .Kessel, werkzaam in Zambia, die weeskinderen een thuis wil geven. Deze kinderen zijn o.a. hun ouders verloren door de dodelijke ziekte aids. Pater van Kessel zal in augustus in Nederland zijn en het zou leuk zijn als we hem een mooi cadeau onder couvert kunnen overhandigen, temeer omdat hij onlangs koninklijk is onderscheiden. Wie zeker de moeite waard is om gesponsord t~ worden is Wil v.d. Haterd uit de Dr.Poels straat, want hij zal dit jaar voor de 25e keer meelopen! Wij lopen ••••••• Loopt u (figuurlijk) een eindje met ons mee? Tel. 5323885 Vierdaagse-lopers.

GEVRAAGD Cafetaria-medewerker(-ster) MET ERVARING, vanaf 18 jaar, voor+ 10 tot 15 uur per week . Tel. 073-5321502

18


Kantoor Discount Elke vrijdag open van 8.00 - 20.00 uur of op afspraak.

rt;:;;,.,;;;::

o/;;t'.:: :;;

Il

burostoel

Fl 175,00

0

:/·-•Á:x:~-

"

~

iDC~ afm 160x80

t

Zadelkasten

Fl 225,00

!~.., ~ !, ':(:\

li

f:r11;ir,;:

.:\l~f ·:-·•·

-[il .

-•

Lichte lakschade

Kantoor Discount Ambachtstraat 15 Nuland Tel/Fax: 073 - 53 25674 19


Op bezoek bij Bugs Bunny of Mickey Mouse ?!

* tz

Boek dan nu een reis naar WARNER BROS MOVIE WORLD of DISNEYLAND PARIJS. Doe mee met onze kleurwedstrijd en maak kans op een schitterende"KNUFFEL PRIJS"! (Ook geldig voor losse entreekaarten Warner Bros Movie World)

Openingstijden: Reisburo Geffen

Kantoren Lith en Maren:

ma t/m vr: 10.00-12.30/ 13.30-18.00 vr: 13.30-20.00 zat 10.00-14.30

ma t/m vr: 10.00- 12.30/13.30-16.00

Tel: 073 - 5340506

Rabobank

Het Maasland

20

do 17.30-21.00 Tel: 073 - 5340222


KONINGINNEDAG 1997 Hier volgt nog een terugblik op de afgelopen koninginnedag in Geffen. De vele vrij willigers hebben weer hun best gedaan om er een geslaagd evenement van te maken , Gezien de vele positieve reacties is dit aardig gelukt. Van half elf 's morgens tot half vier 's middags waren er tal van activiteiten op en rondom het dorpsplein, Eerst was het verzamelen voor de optocht met versierde fietsen. Er was een record aantal deelnemers,+ )25 kinderen. Er was een deskundige jury: die alle fietsen, skelters, bolderkarren heeft beoordeeld, En dat vonden zij een zeer lastige klus, zo moeilijk was het om te kiezen. Want alle kinderen en hun ouders hadden erg hun best gedaan, Als beloning kregen alle kinderen een oranje fluitje , Met WIK voorop trok de optocht ver· volgens door de Geffens e straten, Weer terug op het plein volgde de prijsuitreiking: Cat. 2-3 jaar 1, Gerald de Poot 2, Tessa van Erp 3. René van Boxtel 1. Loes van der Doelen Cat. 4-5 jaar 2, Remco Doodkorte 3. Thera Baank 1, Mariëll e Schellings Cat. 6-7 jaar 2. Laura van Erp 3, Wouter Vrouwenvelder Cat. 8 jaar en 1, Nicky Royendijk 2, Tijn van den Berg ouder 3. Roel van Wanrooij 1 , Rob Bouwens en Teun Cat. skelters Berkel en bolderkarren 2 . Jannick, Eegje en Mert~n van Venrooij 3. Daan en Willem Bongers Met dank aan Juf Riet, Juf Mieke, Juf Antoine en Ine van de Veerdonk voor het jureren. Hierna volgde het officiële gedeelte met o. a. een toespraak van burgemeester Netten en het zingen van het Wilhelmus o,1,v, Theo Prinssen, Alle gedecoreerden waren inmiddel al ontvangen in het gemeentehuis, Samen met de kinderen gaf de burgemeester een fluitsignaal, wat het startsein was voor de spel letjes. Ook hiervoor hadden zich veel kinde ren opgegeven, ruim 300 . WIK gaf ondertussen een prachtig concert op het plein, Dit was zeer de moeite waard. Als U dit gemist heeft, moet u volgend jaar beslist eens komen luisteren en kijken, De spelletjes voor de kinderen t/m groep 5 van de basisschool hadden dit jaar als thema 'wat doet de koningin', En dat varieerde van boetseren tot op reis gaan en linten doorknippen en een schip dopen. Wat de mees ten niet wisten is dat het creatieve brein achter veel van deze spelletjes de Fam. Berkel is. Die zijn weken in de weer ge-

weest om van alles te maken (dit jaar bv. weer een prachtig schip), Dat mag ook weleens vermeld worden, dus bij deze Fam. Berkel bedankt! Onze eigen Geffense 'koningin' Joke Hermsen was ook weer de hele middag present om de kinderen koninklijk te ontvangen. Met al diE spelletjes konden er tractaties verdiend wo1 den en ook was er voor ieder kind een gratis ijsje, aangeboden door 't Akkertje. Door de winkeliersvereniging was er een springkusser beschikbaar gesteld, waar volop gebruik van is gemaakt. Ook dat is voor herhaling vatbaar (hi nt!), Voor de kinderen van groep 6 t/m 8 waren er ook diverse spelletjes. Hier volgt de uitslag: Groep 6 1. Martijn v.d. Hoogen 2. Maik Megens 3, Lianne van Wanrooij Groep 7 1. Dennie Strik 2, Dave v.d. Hurk 3. Anouk Rovers Groep 8 1. Joost Coppens 2, Carola Doodkorte 3. Edgar v.d. Kamp Verder konden de kinderen nog straattekenen op de parkeerplaats van de Rabobank, Ook hier had de jury o,l,v, Franchinette Oomens het niet makkelijk , Merly, Nick en Denise Emons hadden in alle categorieën de mooiste tekening gemaakt. Merly kreeg de eerste prijs voor de hele familie, De uitslag: Cat. t/m 5 jaar 1, Merly Emons 2, Sophie Vos 3. Iris van Sambeek Cat. 6 en 7 jr. 1, Kim van Lent 2. Astrid v.d. Berg 3, Linda van Erp Cat . vanaf 8 jr 1. Kim van Doren 2, Dieuwertje Stadhouders 3. Christa Langens De pr1Jzen voor deze dag zijn beschikbaar gesteld door Optiek Stefan, Verder willen wt nog alle jongens en meisJes bedanken, die de kraampjes bemand hebben, En ook de Vogelvereniging 'Zang en kleur' voor het opbouwen van het terrein en Buurt vereniging de Molen hoek voor het bakken van de pannekoeken, Iedereen die heeft meegewerkt aan deze dag, hartelijk bedankt! Wij hopen dat wij volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen, Evenementen Stichting Geffen Tel. 53 24087

'TUN BLAKKE GEBROCHT' r.s. voor cvo Leden Wie heeft met de Jeanne d'Arc v i ering een verkeerde blazer meegenomen? Het is een blauw-groen ruitje, maat 48, Er is een gelijke blazer achtergebleven maat 46. ~raag kontakt met het bestuur of Sofie van de Rijt, Essenstraat 26, tel: 5321112.

21


Kloosterstraat 5b GEFFEN tel.: (073) 532 46 59

SMEETS jonge jenever 19,35 SMEETS vieux 19,35 SMEETS citroen

13,85

CANEI wit 5,80 BOLS corenwijn kruik 0.5 L 17,95

BAILEYS 0.7 L 24,75 SCHROBBELER 0.7L nu met GRATIS glas 19,95 JOSEPH GUY

*** 29,95

Ook veel leuke VADERDAG cadeau 's! ! ! ! Aanbiedingen zijn geldig van 2 t/m 14 juni

MAASLANDGILDE OSS Doel: het stimuleren van de belangeloze over dracht van kennis, kunde en vaardigheden van senioren en zonodig het bemiddelen in deze overdracht. Spreekuur: donderdag van 10.00 tot 12.00 uur Adres : RIGOM, Schadewijkstraat 6, 5348 BC Oss, Tel. 0412 - 633043 Persbericht: Het Maasland Gilde Oss is in 1994 opgericht met het doel om 50-plusser de gelegenheid te geven hun in de loop der jaren opgedane kennis, kunde en ervaring kosteloos over te dragen op anderen (dit kunnen mensen van alle leefti jden zijn). De ' aanbieders' van het Maasland Gilde hebben sinds de oprichting al veel "aanvragers" laten delen in hun kennis en ervaring. Dit voorjaar heeft het Maasland Gilde in een tweetal themamiddagen een aantal van haar 3anbieders de kans gegeven om zijn/haar hobby, kennis of ervaring op een wat grotere schaal uit te dragen. De derde en laatste themamiddag heeft een iets ander karakter en zal gaan over VEILIGHEID IN EN OM HET HUIS Allereerst zullen we een korte videofilm ver¡ tonen over het Gilde in het algemeen. Daarna zal de heer Giesberts, preventievoorlichter van de pol iti e, komen praten over zaken die

22

direkt betrekking hebben op onze eigen veil i gheid binnenshuis en rondom huis . Deze middag wordt op 9 juni gehouden in Sosi~teit de Krinkelhoek, Oyenseweg 3 t e Oss, van 14.00 tot 16.00 uur. Iedereen di e belang stelling heeft is welkom. De toegang is gratis, inclusief een kopje koffie/ thee .

BLOEMEN VOOR MARIA Het is heel fijn, dat onze Mariakapel aan de Veldstraat goed in de belangstelling staat, vooral in de meimaand . De communicanten komen de laatste jaren op hun speurtocht Maria bloemen en slingers brengen. Op Tweede Pinsterdag was er een sfeervolle viering buiten met za ng van het Gemengd koor en met bloemen van veel communicantjes. Ze brachten witte, rode en blauwe bloemen mee, die ik in ontvangst mocht nemen om in vazen te zetten voor Maria. Graag wil ik vooral pastoor Spijkers bedanken, de werkgroep die dit heeft georganiseerd en alle mensen die de viering hebben bij gewoond. Ik ben daar erg dankbaar voor. Door van Lee


BRIDGECLUB GEFFENS DOUBLET

GROEP E

De uitslag van de laatste competitieronde van dit bridge-seizoen is als volgt:

1. 2. 3, 4.

GROEP A 1. 2. 3. 4.

s.

6, 7. 8. 9. 10

11

12

Mevr. de Veer- Dhr. v.d. Ven Echtp. van de Logt Echtp. van Druenen Echtp, Koops Dames van den Hurk-Noy Dames van de Leest-Wolkenfelt Echtp. Vos Echtp. van Alebeek Heren Jonker-Roelof Echtp . Luijben Dames Bos-de Jong Mevr. Achterberg-Dhr, v. Galen

s.

55.83% 55.63% 53,75% 51.98% 51.67% 51.04% 49.48% 49. 27% 46. 67% 46.56% 45.00% 43,12%

GROEP B 1. Heren van Bon-Goorsenberg 2. Dames van Bragt-Ligtenberg 3. Dames Molkenboer-van Zuijlen Echtp, Verbruggen s. Echtp. van Zutphen 6. Echtp. Hanegraaf 7. Echtp, Droog 8. Dames van Druenen-Zeeuwen 9. Echtp . Meertens 10 Dames Essenberg-van Hooij 11 Heren van Berkum- van Hout 12 Dames Geneste-Romeijnders

Dames Jansen-Wingens Dhr. v .d. Berg-Mevr.v.Druenen Dames Berten-Rasing Dames Ouwend ijk-van Uden Heren van Weert-van Zijl Echtp. van Dielen Echtp. Bij 1 Heren de Kort-Tolboom Echtp . van Meurs Dames Jonker-Roelofs 11 Dames V, d, Brink- v . d. Ven 12 Dames van Bon-Janssen

55.63% 54,79% 54.06% 52.29% 51.15% 50 .21% 49.58% 48.23% 47.19% 46.67% 43.54% 41.67%

GROEP D 1. 2. 3. 4.

s.

7. 8. 9, 10 11

12

12

56,35% 56.15% 52.29% 52.19% 50 . 94% 50 . 73% 50.63% 49.79% 48.13% 44 . 58% 44.58% 43.65%

CLUBKAMPIOEN Voor de zesde keer op riJ is het Echtpaar van de Logt competitie-kampioen geworden. Hulde!! ZOMERAVOND BRIDGE

56.04% 53.85% 53.75% 53.75% 53,64% 49.38% 48.85% 48.65% 45.83% 45.42% 44.79% 41.04%

GROEP C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

6. 7. 8. 9. 10

Dames Molkenboer-Tops Dames Jansen-JansRat Dhr. Christiaans-Mevr.Loohuijs Dames Hazenberg-van Houten Dames Damen-van Duikeren Echtp, de Rooy Dames v.d. Akker-Vel thuis Echtp. Wijers Dhr,v,d,Bergh-Mevr.Binos Dames Roes-v.d. Wetering Echtp. Sleutjes Dames v,d, Berg-Toebast

Echtp. Sollewijn 56.88% Dames v.d. Eertwegh-LÖffler 54 , 38% Dames van Gelder-Ulehaken 53.75% Echtp. Boeijen 53 . 13% Dames van Beek-van Berkel 52.29% Dames van Noort-Weerens 52.29% Dames Peters-Zeeuwen 52.08% Echtp. van Deutekom 47.71% Echtp, Vogels 45.10% Dames Schonk-Willems 44,27% Mevr .v.Ravenstein-Dhr.v.Ravenstein 44.17% Dames van Duijn-Soudijn 43.96%

Op de dinsdagen van 27 mei t/m 15 juli wordt er weer gespeeld in de Gouden Leeuw te Geffen. Iedereen is van harte welkom . Voor niet-leden bedragen de kosten f 1 , 50 per persoon.

JONGERENKOOR HEESCH-GEFFEN JONGERENKOOR HEESCH-GEFFEN IS MEER DAN ZINGEN. Bij onze algemene ledenvergadering kwamen we tot de conclusie dat veel mensen vaak niet weten dat ons koor veel meer is dan alleen maar zingen. Het koor heeft 5 werkgroepen : liturgie, welzijn, muziek, evenementen en public relations. Elk koorlid maakt deel uit van minstens één werkgroep. Naast het zingen hebben we nog veel andere activiteiten. Een aantal keer per jaar hebben we een koorfeest, surprise met Sinterklaas en we doen aan verschillende evenementen mee, zoals uitwisselingen met andere koren, carnavalsoptochten, Effe noar Geffe en volleybaltoernooien. In september zijn we met het hele koor naar Duitsland geweest om daar deel te nemen aan een internationaal korenfestival. Het weekend van 23-24-25 mei wordt het jaarlijkse koorweekende gehouden. Dan gaan we met z'n allen een weekendje weg . Ben je 14 jaar of ouder en lijkt het je leuk om bij het jongerenkoor te komen, kom dan een keer repeteren op vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Petrus-Emmauskerk in Heesch. Vriendelijke koorgroe ten, jongerenkoor Heesch-Geffen. Voor meer i nformatie kun je bellen naar Joan van Griensven (412-453282) . of Christian Schuurmans (073-5322356) 23


WETENSWAARDIGHEDEN WAARNEEMREGELING mJISARTSEN GEMEENTE MAASDONK

Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel .: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen: M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (Alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel.: 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefoni sche afspraak: Maandagavond: A. van Heyningen Dinsdagavond: J. Visschers Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond:Wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 21-22 juni Vinkel 28-29 juni Geffen 05-06 juli Vinkel

12-13 juli Nuland 19-20 juli Geffen In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisart sen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/A. Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend. De praktijken zijn helemaal gesloten op:

Vakanties: P. Berkelaar: 16 juni t/m 6 juli M. Peeters: 23 juni t/m 6 juli A,v.Heyningen: 9 en 10 juni 24

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (Wijzigingen voorbehouden) Openingstijden

Huisartsenpraktijk Geffen

Dhr.Berkelaar Dhr.Smit Mw.SmitNahon

Maandag -ochtend -middag

X

X

X

X

Dinsdag - ochtend -middag

afwezig

Woensdag -ochtend -middag

afwezig afwezig

Donderdag - ochtend -middag

afwezig

Vrijdag -ochtend -middag

X

X

X X

X

X

X

afwezig

X

afwezig

X

X

X

X

X

X

X

afwezig

x afwezig afwezig afwezig

"X" betekent: aanwezig APOTHEEK: Apotheek "Geffen-Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden: ma t/m vr. van 08 . 15 tot 17 ,30 uur. za. van 12.00 tot 13 .00 uur. Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel. : 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op: ma, t/rn vr. open van 12.00 - 13 .00 uur en van 17 . 00 - 18.00 uur. Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17.00 - 18 .00 uur .

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A, Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.: 5324312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie : Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie. G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel. : 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie. Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel. : 532344S Cesar oefentherapie Behandeling volgens afspraak.


F. T.W. M. M. Hanegraaf

Van Soest

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

N. v. Soest Registera ccou nta nt Accountantadministratieconsulent

Accountant administratieconsulent

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

accountants

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61

REGIO/ N' BANK 'il

DE

BANKIER

DIE

JE

KENT

voor bemiddeling van: Geffen Dorpstraat 43 5386 AL Geffen Telefoon 073-532 55 22 Telefax 073-532 55 44

V

* privé-rekeningen met

Heeswijk-Dinther Kerkstraat 1 A 5473 GM Heeswijk-Dinther Telefoon 0413-29 31 92 Telefax 0413-29 35 20

- europas (cheques) -eurocard * persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen * sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen * beleggersgiro hypotheken * verzekeringen (lijfrente)

Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

*

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 09.00 - 17.30 uur

Dinsdag- en vrijdag Zaterdag en op afs-praak.

M.J.M. v.d. Akker

MiddagfJmue r,a.n 12.15 - 13.15 1tur.

lil ~o.,~: :.,

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

09.00 - 19.00 uur 10.00 - 13.00 uur

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

meer verstand van verzekeren

Tonny Jansen

D[ GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

PEDICURE T. Ketelaars-!/. NistelroolJ Coothstraat 31 Geffen (073) 532 20 41

1/.

Rijwielen

Taxi

Tankstation

-Gazelle - Locomotief

- Vervoer voor ziekenfondsen - Vervoer per busje

• Benzines - Diesel

Kerkstraat 11 Geffen - Telefoon: (073) 532 1313

Official Service Dealer

Gki• AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

* BLOEMEN * PLANTEN

• • • • • • •

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens Uitdeuk en spuitwerk APK keuringen Autowasserette Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

~~ BLOEMENSHOP VAN DER DOELEN Kloosterstraat Se, 5386 AR Geffen, telefoon (073) 532 16 83, fax: (073) 532 51 50.


TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C.A. van Lrurt De Rosmolen 11, Geffen Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak ma. t/m vr. : 08.00 - 11.45 uur 13.00 - 17.00 uur .ZIEKENFONDSEN:

* C-Z-groep, mobiel kantoor: woensdagmiddag 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. . * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland.

REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur: dinsdag en vrijdag van 09.0C - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, Tel.:532199C

BUREAU SLACIITOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss. Tel. : 0412 640845 (hulp is kostel oos)

JAC OSS Jongeren Advies Centrum, Torenstraat 13, Oss, Tel.: 0412-625673 Openingstijden: dinsdag van 14 .00- 17.00 uur donderdag van 16.00- 19.00 uur vrijdag van 10.00-13.00 uur

BUREAU VOOR REClffSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur. Overige dagen op afspraak.

CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's- Hertogenbosch Tel .: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma t/m vr . van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur

STICHTING THUISZORG BRABANT NOORD-OOST De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg: Tel . 0412 - 622678 ma t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur Spreekuur Ouder- en Kindzorg. Uins. 13.30 - 14.00 uur Tel.: 5321315 Uitlenen van Verpi jeegartikelen. * Kantoor Geffen. Dorpstraat 37, Dinsdag en Donderdag van 13.30 - 14.00 u. 26

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen: Dinsdag Mariaschool: 09.00 - 09 . 45 uur Aloy.s1.usschool: 09. 50 - 10. 50 uur Sporthal De Geer. Woensdag 12.30 - 13.30 uur Zaterdag 14.15 - 15.45 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer : 06- 52979877 WEEKMARKT; Elke woensdag van 09.00 - 13.30 uur op het Dorpsplein.

PTT:

Postagentschap in Super 3, tel.: 5325390 Geopend: ma t/m vr. van en van zaterdag van

Nissen, Dorpsplein 09.00 - 12.15 uur 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.30 uur

DE LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De lokale Bewonersraad, van de Gemeente Maas donk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgënde ADRESSEN : De heer H.v . d. Broek, P . v.d,Elsenstraat 9, te Geffen, Tel.: 073 - 5322529 Mevr. A.Vos-v.d.Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, Tel.: 073 - 5321536 De heer C.v. Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, Tel.: 073 - 5321521 Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18 . 00 ~ 19.00 uur. ·De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij toneelvereniging "Geffes Volk" hartelijk bedanken. Tijdens de (her)opening van onze winkel hebben zij voor een onvergetelijke avond gezorgd d.m.v . een schitterend optreden. Ze hadden een beuze modeshow in elkaar geflansd, waarbij ze om de beurt artikelen uit onze winkel op een bijzondere wijze aan de man probeerden te brengen. Bart, Ina, Marja, Jet, Henriet te, Ria, Theo, Petra, Peter, Lieke, Martijn, Willy, Marinus, Carlo en Henry • •••. BEDANKT!!!!!!! Kees en Anita v . Venrooy


Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 10 5386 BH Geffen tel. 073 5322207 fax 073 5325141

Wij verzorgen voor u *uw gehele administratie *uw aangiftes 1B - VB

AFBOUW

*uw aangiftes LB *uw aangiftes BTW

Loonbedrijf en Grondverzet

1

1

1

MAKELAARDIJ EN ÄSSlJl¼NTIËN

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

■ ÄAN-/VERKOOP EN

op hel raadhuisplein mei warm gebakken vis, de echie warme kibbeling,

BEORIJFS- ■

HUUR/VERHUUR

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz.

ADVISERING

heerlijke haring, vers gestoomde makreel , paling, garnalen, zalm

■ TAXATIES

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

■ HYPOTHEKE

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

REGIO B ANK

flNANCIERINGEN

1=1VAN-HEESE ■

■ ÛNTEIGENINGEN

VCRZ[KERINGEN

PAR

i:RS BV

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38

Bouvvbedrijf

"BRODLJS"

Heestersevveg 29 • ' • '

NIEUWBOUW ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUWINGEN

5386 KT Geffen Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje zaal voor bruilo'ften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20


v. Nistelrooy

aanleg/uitbreiding antennesystemen Dorpstraat 9a - Nuland tel: 073 - 532 40 35 bgg: 06 • 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

reparatie tv /video

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

* In- en verkoop tractoren

~YNENBURG MACHINES VOOR LAND- EN TUINBOUW EN INDUSTRIE

en landbouwwerktuigen * Reparatie onderhoud * Onderdelenvoorraad

Ook verzorgen wij verkoop en onderhoud van tuin- en park.machines

L.M.B. Peijnenburg Kruisstraat 39a, 5249 PB Rosmalen tel. 073 - 5212378, fax 073 - 5218902

VAN DER HYPOTHEKEN PENSIOENEN

WIE WAT WANNEER JUNI

06- 08 Buurtver. De Vier Winden, kamp tieners (11 t/m 15 jaar) 10 Aanmelding reisje ouderen Geffen 11 Buu~tver. De Molenhoek, kinderbingo 13 Maria Magdalena viering 19 KPJ, oud papier route 1 20 Receptie, 40 jaar Aloysiusschool 22 Manifestatiedag Aloysiusschool 24 KVO, barbeque-avond als afsluiting 25 Jaarlijks reisje ouderen van Geffen vertrek 13.00 uur vanaf Kerkplein 27 KPJ, oud papier route 2 28 B~ur~ver. de Vier Winden, speciale aktiv1te1t voor kinderen i.v. m. 25 jarig bestaan, 13.30-18.00 uur 28 Jeugdbrandweerdag

JULI J3 KVO afsluiting van het seizoen J6 Buurtver. de Vier Winden, fietstocht

J7 t/m 11 Ziekencomité de Schakel, collecte 28

AUGUSTUS 18 t/m 22, Jeugdvakantieweek 21 KPJ, oud papier route 1 29 KPJ, oud papier route 2 :;EPTEMBER

LO Zi ekencomité de Schakel , nationale zieken dag 't Haasje L8 KPJ, oud papier route 1 26 KPJ, oud papier route 2

'TUN BLAKKE GEBROCHT' VERLOREN Verloren in de dorpstraat bruine damesportemonnnaie Inhoud: rijbewijs+ pasjes+ foto's + geld , Tegen beloning terug te bezorgen bij Fam. Broos van Tuyl - Hoppad 6. GEVONDEN Poes of kater langharig is aan komen lopen tijdens het wielrennen . Tel: 073-5322845