Torenklanken 1996 - nr 08

Page 1

34e jaargang

I

nummer 8

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

1

april 1996

Molenstraat 16, telefoon (073) 532 26 07 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-~~-~~~~~~~~~~~~~~~~

KONINGINNEDAG EVENEMENTEN STIClffING GEFFEN Zoals reeds vermeld in Torenklanken nr . 7, wordt op dinsdag 30 april a.s. de verjaardag van onze koningin weer groots gevierd in Geffen. Op het Dorpsplein zullen vanaf 's-ochtends half elf tot 's-rniddags half vier tal van aktiviteiten worden georganiseerd voor de jeugd tot ongeveer 14 jaar.

Onderstaand treft u het programma aan. Alle kinderen hebben hiervoor al een uitnodiging ontvangen. Als we iemand vergeten zijn, dan graag even een telefoontje naar 5324087 . KINDERF!ETSTOCHT

Alle kinderen kunnen, in de verschillende leeftijdscategorieen, hieraan deelnemen . Versier je fiets zo mooi mogelijk in het thema "Beatrix en Claus 30 jaar getrouwd". Om half elf graag melden bij de jury, waarna om 11 uur met muziekvereniging W.I.K. voorop een optocht door Geffen wordt gelopen . De route is: Dorpstraat, Vlijmdstraat, Past. v.d. Kampstraat, ¡Dorpstraat, Kloosterstraat, Veldstraat, Lambertusstraat , Harrie Schoutenstraat, Dorpsplein.

ONTVANGST GEDECOREERDEN

Rond drie uur wordt bekend gemaakt wie in welke leefti.i dscategorie nummer 1, 2 en 3 geworden zi jn.

SPELLETJES In en om de marktkramen op het Dorpsplein staan diverse spelletjes gereed voor de jeugd vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 5 van de basisschool . De deelnemers krijgen allemaal lekkere tractaties. We starten om ongeveer 12 uur . Iedere deelnemer mag twee keer alle spelletjes spelen, tot ongeveer half vier .

GROEPSSPELLETJES Voor de wat oudere jeugd vanaf groep 6 van de basisschool worden er spelletjes gespeeld in groepjes van vier. Uiteraard valt er iets lekkers te verdienen en wie weet komt er een prijs voor de beste groep .

VLAGGEN Om Geffen er nog feestelijker uit te laten zien vragen wij nogmaals alle Geffenaren om op dinsdag 30 april de vlag uit te hangen. Iedereen is ook van harte welkom op het Dorpsplein, waar W. I.K. na afloop van de kinderfietsoptocht weer een fraai Koninginnedagconcert zal geven. Laten we hopen dat het oranjezonnetje pre-, sent zal zijn en mede zal zorgen voor een prima Koninginnedag.

Om half twaalf ontvangt het gemeentebest uur de gedecoreerden in het gemeentehuis van Maasdonk te Geffen.

STRAATTEKENEN Alle kinderen die zich hiervoor opgegeven hebben kunnen in genummerde vakken hun straattekenkunsten laten zien tussen 1 uur en 3 uur. Daarna worden alle tekeningen beoordeeld door een deskundige jury . Het thema is: "Koninklijk wonen" .

KQPY INLEVEREN VOOR: 27 APRIL 1


UITVAARTVERZORGING VAN LITH

SCHOENEN & SPORT

0 /J§)SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel}, 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Official Service Dealer

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

• Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen • Autowasserette • Auto-lease • Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

part centrum

CfiJV

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

Voor al

BOUWEN OP VERTROUWEN Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

uw feesten en partijen.

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven Stucadoors- en Afbouwbedrijf

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

A

HanegraafGeffen

À

~

Onderhoud bouwmachines

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Geffen T iel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344)613594

Kerkstraat 5 Geffen

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken * Adviezen ............. , .............. ............................... '························ !!!:::!l::!:!:!!!!!!:Hilil! ..

'l~ TU IJL

....::i:i:.......::L... J ............................ ::::::::::::::::::::::::::::

makelaardiJ. bv 't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 45 15 54


Janlje~Beton MAASDONKSE BEDRIJVEN OPENEN HUN DEUREN OP JANTJE BETON ROEFELDAG U doet toch ook mee? Bij de bakker koekjes bakken, met de politie op surveillance, meehelpen in de keuken van een restaurant, de kassa bedienen in een supermarkt, paarden verzorgen in de manege, een muurtje metselen bij de aannemer, zelf een bloemstukje maken ••• Deuren die open gaan die anders gesl oten blij ven en dingen doen die anders niet mogen. Welk kind wil dit niet? Op zaterdag 15 juni a.s. kan dit allemaal op de Jantje Beton Roefeldag. Ook in de gemeente Maasdonk. De Jantje Beton Roefeldag wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Roefelen is een Vlaams woord en betekent : nieuwsgierig maken, snuffelen aan iets onbekends, stimuleren tot onderzoek. In meer dan 150 gemeenten in ons land openen bedrijven en instellingen hun deuren, zodat kinderen van 6 tot 12 jaar een blik achter de schermen van de "grote-mensen-wereld" kunnen werpen; een dagje kunnen roefelen. Om deze dag ook in Maasdonk tot een succes t e maken, zijn wij op zoek naar mensen met hart voor kinderen. Bedrijven, instell ingen en verenigingen, die een dag hun bedrijf of aktiviteit open willen stellen voor de nieuwsgierige blikken van de Maasdonkse jeugd. Veel "grote-mensen-dingen" zijn spannend voor kinderen. Daartoe behoren ook werkzaam heden die voor volwassenen heel gewoon zijn zoals koffie inschenken en rondbrengen, schoonmaken, sorteren, opbergen enz. Denkt u maar eens aan uw eigen kindertijd. Wat vond u toen een uitdaging? Wat roefelen zeker niet i s, is gewoon spelen. Overal, in elk bedrijf, zijn roefelaktiviteiten te bedenken. Voor de kinderen is het leuker om zelf alles te mogen doen, dan om te zien of horen hoe u dat doet. Wi j hebben de vorige jaren flink wat ervaring opgedaan. Alle groepjes kinderen worden door volwassenen begeleid van het ene naar het andere adres. Ze krijgen het Jant-_ je Beton Roefel-vignet al s herkenningsteken en het i s ook een leuke herinnering. Alle deelnemende bedrijven en instellingen ontvangen de Jantje Beton Roefeldag affiches, zodat de jeugd kan zien waar geroefeld kan worden en achteraf de Jantje Beton Roefelkonde als dank. Wanneer het u leuk lijkt mee te werken, neem dan kontakt op met de plaatselijke organisatie. Hier kunt u meer informatie krij-

gen en kunt u zich opgeven als deelnemer. Mogen wij ook op u rekenen? De vol gende koÖrdinatoren van Maasdonk wachten op uw reaktie : Nuland : Ans v.d . Bosch- Aalbers, Heiweg 13, 5391 EA Nuland, tel. 5322481 Vinkel: Ton v.d. Leest, Jan Steenstraat 10, 5381 GH Vinkel, tel . 5323709 Geffen : Ad v . d. Hurk, Dr. Schaepmanstraat13, 5386 CH Geffen, tel. 5323759

"~l. G'68 :.,

~~

,.,_

;:;;_____:;;;._ ~

G'68 1 KAMPIOEN Op 31 maart werd het eerste herentearn van G'68, bestaande uit jongens van 15/16 jaar kampioen. Ofschoon ze de zeer druk bezochte kampioenswedstrijd in de Geer met 2- 1 verloren, was het kampioenschap na de glansr i jk gewonnen eerste set toch binnen. Bij de volgende twee sets waren de gedachten waarschijnlijk al bij de kampioens-champagne, waardoor deze verloren gingen. Al met al een zeer verdiend kampioenschap waarbij in de gehele competitie slechts tweemaal met 2-1 verloren werd, en alle concurrenten op ruime achterstand eindigden . Met dit kampioenschap promoveert dit team naar de hoogste junioren klasse binnen het distrikt en zullen ze volgend jaar moeten laten zien wat ze waard ziJn. Voorui tlopend daarop is er al besloten volgend seizoen twee maal per week te gaan trainen, om deze uitdaging met volle overgave aan te gaan. GROOT BUITENTOERNOOI Op 19 mei vindt wederom het traditi onele buitentoernooi van G'68 plaats op sportpark "De Biescamp" . Aanvang 09.00 uur. Bij dit toernooi doen weer zo'n 60 teams met.± 400 volleyballers mee uit de wijde omgeving. Er kan worden ingeschreven voor deelname in mini, junioren, senioren en recreanten en r ecreanten-mix klasse . Vooral ook aanmeldingen van Geffense buurt/ wijk/straat -of verenigingsteams zijn van harte welkom. Men zal geen spijt hebben van een dagje heerlijk onbevangen sporten in de open lucht, waarbij de gezelligheid hoog in het vaandel staat. TRAINEN Tot ei nd april wordt er vrijdags avond's getraind in de Geer. Zowel jeugd als volwassenen kunnen vrijblijvend een keer mee komen trainen om te zien of VOLLEYBAL ook ni et ECHT iets voor JOU is. 3


,

. 1\,.11

-

1

1

'rvtAKELMRDIJ EN

A

1

SS

vlietskant 21 4141 ck

·1=1VA Il PA

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde

fax (073) 532 41 20

makreel, paling, garnalen, zalm

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

Heesterseweg 45

5386 KT Geffen

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

GEBR. VAN ERP B.V.

PEDICURE

. ;

T. Ketefaars-v. NistefroOIJ Coothstraat 31 Geffen ~ (073) 532 20 41

v.

en nog véél meer.

...

. -•..

..::::

, - ~;;.r ..."',. -- -~:;:

:.._;_· ·, __ ·:s~~~ • ..c:s~ RIETKAMPSESTRAAT 1 5386 KH GEFFEN

LOONBEDRIJF GRONDVERZET MESTDISTRIBUTIE

lel. (0412) 62 22 13

LANGENDONKWEG 15 5345 HR OSS

stadhouders

KERS

groenvoorzIen1ngen

PUfTWERKEN B.V.

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen - tel.: (073) 532 40 67 - fax: (073) 532 32 91

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZO Geffen Tel. (073) 5322981

Bedrijvenweg JO 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

AFBOUW

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61


EFKES BUURTE MÈ ......... COCKYV.D. HATERD Het damesvoetbal van Nooit-Gedacht bestaat 25 jaar! Dat feest zal uitbundig worden gevierd en is tevens voor Cocky v.d. Haterd een mooi moment om na 25 jaar te stoppen. Als kind is ze al met voetballen begonnen. Ze speelde altijd met haar vier broers en enkele buurjongens en dus werd er ook gevoetbald. "De misse" was het speelvel d en "de romtuiten" waren de doelpalen. "Het spel ging er soms wild en hard aan toe" vertelt Cocky "en als ik dan huilde, mocht ik niet meer meedoen. Dan zocht ik maar weer m'n poppen en m'n fornuisje op!" Ook in de bossen van Maria-oord (vlakbij haar ouderlijke woning) werd gespeeld en ging Cocky met vriendinnen meevoetballen in het verpleegstersteam. Ze kreeg verkering met Jan v.d. Haterd en kwam zodoende in contact met Nooit-Gedacht, waar Jan voetbalde. Enkele vrouwen van eerste-elftalspelers van N-G waren net begonnen met voetbaltraining en wilden een damesclub oprichten. Walter v.d. Kerkhove en Rien van Wanrooij, waren de eerste trainers. Het bestuur stond nog wat sceptisch tegenover het vrouwenvoetbal, maar Wim van Linder, de toenmalig secr. van N- G, was een groot voorstander. Het was ook zijn vrouw Jo van Linder die leidster werd van het eerste dames elftal. Bij haar was het vertrekpunt bij uit-wedstrijden. Jo was een echte 'elftalmoeder', want de koffie en de thee en zelfs de boterhammen stonden klaar vóór het vertrek! Het damesvoetbal werd erkend! Als trainers volgden elkaar daarna op: Jos Wagemans, Martien Romme, Jan Gabriëls, Wim v.d. Bosch, Wim van Eyk, Toon v.d. Ven en op het moment traint Arie Jagers. Vooral Martien Remme, heeft de club goed op de been gehouden. Hij trainde met onderbreking in totaal 15 jaar! Door de jaren heen werden er goede resultaten geboekt: ze speelden zelfs in de Hoofdklasse. Er waren ook individuele successen: Anita Romme kwam in de Landelijke Klasse terecht en speelde in het Nederlands Elftal. Ook momenteel is er bij de meisjes van NG een jong talent in de persoon van Riske Langens die in de Brabantse Selectie speelt. Hoe ligt de verhouding voetbal - zwakke geslacht? Volgens de KNVB zouden vrouwen vanwege zwakkere botten, beter moeten zwachtelen dan mannen en hoge schoenen worden aanbevolen. Maar Cocky vindt dat niet echt nodig, want je staat tenslotte ook tegenover vrouwen.

Zelf heeft ze na 22 jaar haar eerste blessure gehad. Verantwoord trainen is een vereiste. De dames trainen twee keer per week l ½ uur en Cocky is altijd present. Ze houdt van felheid en alles eruit gooien! Conditioneel kan ze het daarom nog goed bijbenen, maar de snelheid wordt minder. In haar lange speelperiode heeft ze een bij zonder fijne tijd gehad. Voetbal was haar leven en dat van haar gezin . Toen de kinderen klein waren gingen ze op zondag in de reiswieg mee in het busje en werden bij opa en oma van Nistelrooy gebracht. Echtgenoot Jan voetbalde ook en na zijn·wedstrijd werden ze dan weer opgehaald. Er zijn fijne herinneringen aan haar medespeelsters met o.a. de zussen de Kinderen, Romme, van Druenen; de "Jagertjes" waren met vieren en de fam. van Lieverloo werd vertegenwoordigd door maar liefst vijf meiden! Een absoluut hoogtepunt was voor Cocky haar SOOste wedstrijd. Een huldiging met fanfare maakte grote indruk. Het fotoboek toont mooie foto's met een prachtige mand met 500 tulpen in rood en wit! Cocky zal het voetbal missen, niet alleen de training en de wedstrijden, maar ook alle activiteiten daaromheen . Ze gingen wel eens naar een concert of op survival in de Ardennen; er was een suprice- avond en jaarl ijks een internationaal toernooi. "Veteranen-vrouwenvoetbal is nog nergens van de grond gekomen" zegt Cocky. Ik wil toch graag wat aan sport blijven doen. Nooit Gedacht heeft haar al gevraagd voor interne functies, maar daar wil ze nog rustig over nadenken. Vooralsnog is er in ieder geval het 25- jarig jubileum. Het feestprogramma begint op: zaterdag 27 april met een uitstapje voor de meisjes van 6 - 14 jaar naar Oranjestad. Op 4 mei is er een reünie van oud- leden met om 14.00 uur een onderling toernooi en 's avonds een feestavond. 11 en 12 mei heeft het eigen team een 2daags toernooi in België. 18 mei om 17.00 uur een receptie waar iedereen welkom is. Aansluitend een feestavond met het bestuur van N-G en genodigden. Om 21.00 uur zal de trekking van de grote loterij plaatsvinden door pastoor Spijkers. Een prachtig jubileumboek zal worden uitgegeven: het damesvoetbal van toen en nu met verhalen van het eerste uur en zo'n vijftig foto's! "We zijn nergens tevergeefs aangekomen bij de sponsors. Ze hebben heel spontaan bijgedragen om het feest en vooral het jubileumboek te kunnen financieren. Veel dank aan 8et name onze hoofdsponsor Adrie Romrne. Dat is een echte sponsor!" zegt Cocky. Zouden vrouwen dan toch een streepje vóór hebben?!

PROFICIAT!

5


SPAARACTIE Do e u w v o o rd e e I m et o n ze s p a a ra c t i e .

Reken maar na!

Als u tijdens de spaaractie een spaarrekening opent of verlengt, krijgt u naast een aantrekkelijk actietarief een handige rekenmachine of een kinder-kleurbeker cadeau!

BSPAARBANK De NMS, de bank die u kent. Uw

NMS-kantoor:

ESE PA Makelaardij AssurantiĂŤn

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

6


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING

brengen . Er is gelegenheid tot het leggen van bloemen. U wordt hierbij van harte uitgenodigd.

WEEKENDDIENSTEN MAASDONK:

BEDEVAART KEVELAER

GEFFEN: ZA. 19.00 uur W. 09 . 30 uur NULAND: ZA. 19.00 uur W. 10.00 uur VINKEL: ZA. 17. 30 uur W. 11. 00 uur

De bedevaart vanuit het dekenaat Oss naar Kevelaer is dit jaar op zaterdag 11 mei a.s . Pastoor Spijkers zal voorgaan in de Eucharistieviering . De kosten zijn f 25,- te voldoen bij inschrijving. We vertrekken op die dag omstreeks 09.00 uur en zijn omstreeks 18.00 uur weer terug. Het programma ziet er als volgt uit: 11.00 uur: Bijeenkomst bij het genadebeeld met samenzang 11 . 30 uur : Plechtige H.Mis in de mooie basiliek 14. 15 uur: Kruisweg in de Pax Christi kapel 16.15 uur: Plechtig Marialof in de basiliek

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 24-04 19.00 u Do. 25-04 19.00 u Za . 27-04 Zo. 28-04

Wo . 01-05 Za. 04-05

Zo. 05-05 Wo. 08-05

* Avondmis

H.Mis KVO/KVB mmv KVOKVB-koor 10.00 u * H.Mis mmv bej. koor 19.00 u H.Mis mmv Jongerenkoor H-G (tevens kinderkerk) 09.30 u H.Mis mmv Gemengd koor Thema: Dag van de Arbeid (t.v. - uitzending naar de Heegt) 19.00 u * Avondmis 10.00 u * H.Mis mmv bej. koor 19.00 u H.Mis mmv Passe Partout Thema: Dodenherdenking (tevens kinderkerk) Viering met de diaken 09.30 u mmv Gemengd koor (t . v. uitzending naar de Heegt _1_9_._0_0_u_*_ge_'e_'n_a_v_o_n_d_m_i_s * =viering in de kapel

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 mei 1996 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven) Contactpersoon: Ans de Poot. Tel . : 5323308

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave bij Trudy Wijgers: tel.: 5323190 (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur.) GEEF GEWND:

Voor de bootreis 1996 : Bankrek.nr . 11 58 26 165 t.n . v . De Krachtpatsers of v . Coothstraat 16, tel. 5323374

DAG VAN DE ARBEID: Op zondag 28 april vieren we in onze parochie de Dag van de Arbeid. In de Eucharistieviering van 09 . 30 uur zal pastoor Spijkers voorgaan en de overweging wordt verzorgd door Monique Wolf van het DISK. Het thema is: EEN VASTE BAAN: HOELANG NOG OF NOOIT MEER?

4 MEI: Op zaterdag 4 mei herdenken we onze oorlogsslachtoffers in de viering van 19.00 uur mmv Passe Partout. Aansluitend is er een stille tocht naar het gedenkteken 'VRIJHEID' op de hoek Veldstraat/Lambertusstraat. Fanfare W.I.K. zal stemmige muziek ten gehore

Voor meer informatie omtrent opstapplaats en/of opgave kunt u zich wenden tot: Mien Rovers, Willibrordusstraat 15. Tel. 5321052. KER.KBEWEK:

Onze Geffense parochie telt momenteel 4731 parochianen, die wonen op 1562 adressen. Er zijn in ons midden 540 vrijwilligers en er zijn 700 deelnemers aan de actie Kerkbalans. Er zijn in Geffen 471 kinderen tot 7 jaar en er zijn 435 parochianen 65 jaar en ouder. Bij de kerktelling in de eerste twee weekenden van maart waren er: op 9/10 maart: 437: (in de kapel: 70; zaterdagavond 163, zondagmorgen 204) op 16/17 maart: 378 (in de kapel 52; zaterdagavond 198, zondagmorgen 128) Er wordt heel veel energie besteed aan het welslagen van de diverse liturgische vieringen in de weekenden door koren, lektoren, acolythen, kosters, de groepen kerkversiering, kinderkerk, diaken en leken. Hierbij een woord van dank aan de groep kerkversiering voor de prachtige, stijlvolle versiering rond het altaar in de Goede Week en met Pasen. Vele parochianen voelen zich bij onze parochie betrokken. Hoogtepunten in het leven worden gevierd in de kerk: bij feest om de vreugde te vergroten en dankbaarheid te tonen; bij verdriet om el kaar tot troost te zijn en mensen te steunen. Het zou fijn zijn als wij ook regelmatig samenkomen met velen om te bezinnen, tot rust te komen, te bidden en te luisteren naar de Schrift. Voor ieder is er wel een toepasselijk woord . U bent van harte welkom op woensdagavond in de kapel of in het weekend in onze parochiekerk! 7


OP VAKANTIE MAAR DAN ANDERS

Jongens t/m 12 jaar:

Een goudgeel strand, blauwe zee, brandende zon, disco en uitslapen, kortom: vakantie! Maar misschien wil je wel een ander soort vakantie . Misschien heb je meer zin om de handen uit de mouwen te steken; wil je een school helpen opbouwen in Hongarije of doe je mee met een internationale voettocht vol verrassingen. In het juni- nummer van het blad "Klinker" staan talloze mogelijkheden. Info: Katholiek Centrum voor Levensvorming: Tel. 030 - 2312663

1. Teun Peters (TV de Vlijmd) 2, Roy Schuffelers (TV de Vlijmd) 3. Ton van Schadewijk (TV de Vlijmd)

Tennis-Rabo-Paastoernooi Van 6 t/m 12 april hebben we op het tennispark "de Vlijmd" het RABO-paastoernooi gespeeld. Dit is een tennistoernooi waarbij de jeugd van Geffen, Vinkel, Nuland, Heesct en Lith wordt uitgenodigd. Er deden 90 kinderen mee. Er werd gespeeld in verschillende leeftijdsklassen, Omdat het weer goed meewerkte, hoefden we niets te verzetten en konden alle wedstr~den volgens schema worden afgewerkt, Hierbij een pluim voor de sportiviteit van de jeugd. Na de voorrondes volgden de spannende finales op de vrijdag, Hierbij kwamen enkele zeer verrassende uitslagen. Het meest verrassend was wel dat meer dan de helft van de bekers werd gewonnen door de jeugd van de TV de Vlijmd. Gefeliciteerd met deze geweldige overwinning, Meisjes t/m 10 jaar (miniveld): 1, Daphne Broeksteeg (Broekhoek Heesch) 2, Kristel van de Berg (TV de Vlijmd) 3, Janne Spaan (Vinkel) Jongens t/m 10 jaar (miniveld): 1, Ferry Heesakkers (Broekhoek Heesch) 2, Tim Govers (Broekhoek Heesch) 3. Joost van Dinther (Nuland) Meisjes t/m 10 jaar:

Meisjes t/m 14 jaar: 1, Anneke van Nistelrooy (TV de Vlijmd) 2, Lieke van Nistelrooy (TV de Vlijmd) 3, Sanne v.d. Hanenberg (TV de Vlijmd) Jongens t/m 14 jaar: 1. Job Sijbers (De Hoef Heesch) 2. Jochem v.d. Doelen (TV de Vlijmd) 3. Joost v.d. Hagen (TV de Vlijmd) Meisjes t/m 17 jaar: 1, Janneke Corvers (TV de Vlijmd) 2, Marieke Peters (TV de Vlijmd) 3. Mieke v.d. Heijden (Broekhoek Heesch) Jongens t/m 17 jaar: 1. Bram de Kok (TV de Vlijmd) 2. Dave Verstegen (TV de Vlijmd) 3. Niek van Nistelrooy (Broekhoek Heesch) Het toernooi wordt gesponserd door de RABObank, die aan het einde van het toernooi voor iedereen nog een leuk prijsje had en een herinneringsvaantje.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling, bloemen en kaarten bij het overlijden van onze zorgzame moeder en oma Riet van Krey - Strik. In het bijzonder Dhr. Smit, Pastoor Sp~kers Familie, Buren en kennissen, alsmede Begrafenisonderneming van Lith, voor de keurige verzorging. Uw medeleven was voor onze een grote steun. Namens kinderen van Krey en kleinkinderen

1, Janneke Willemse (TV de Vlijmd) 2, Judith v.d. Akker (Nuland) 3. Colette Visee (TV de Vlijmd)

WIE VOOR l JUNI ZIJN MOTORRIJBEWIJS WIL

Jongens t/m 10 jaar:

HALEN KAN NU NOG MET EEN SPOEDCURSUS

1. Maarten van Schijndel (Nuland) 2, Thijs Ploegmakers (Broekhoek Heesch) 3 , Rob v.d. Doelen (Vinkel)

BEGINNEN.

SPOEDCURSUS MOTORRIJBEWIJS!!

(Zie artikel elders in dit blad)

Meisjes t/m 12 jaar: 1, Sanne v.d. Doelen (TV de Vlijmd) 2, Christel Willemse (TV de Vlijmd) 3, Suze de Laat (Vinkel) 8

VOOR INFORMATIE: AUTORIJSCHOOL DE ll.EIN 073-5324658


'10,

Stel dat u hoo bezoek ) ;• .. r~ krijgt. 1 I .

ûi '\(lfJljf•JJ

,·t-l:~ ~

' . . . - i'.h~;

z ,

~~ '.

/

'

.

.~ '

_,.Ja.! . .

i

.

Op saus en brood be• spare -----.-) we niet '

~

.

~'·• j·~

~

,; ~~i

r-.:1-·

, !' . ,

:,

·. f.\i~-,:,·;.,

' ,,, -~ - -<:'.'' •. •1"lfl//lJl/l..-61 -~ •..•~•.-'

/{~);"'.,

'<<>\-,.'·•,••'•, . . . . ' ,,

-.;-1wn~.,•✓

.

·->~i.

.. ;\ ,...

J}

•~ i!I'

,,j':\:~-1~ff~i:5f?i~?:,f:ii>,\••·,· ~--:;•,.•,,-

tij~\~J.:iW1ii,;,{~ir'ifp;ï:~i+.\1:!,5'(ifi~~W.?,-i · . .... ~~ff;/11T~"'-1H~..,,,..~;,, .~-. ,-;r '

8 oranje ge~aktballen 1s9

Varkensfiletrollade, 100 gr.

1

145

Filet americain, 100 gr.

1

5

2,7

Gegrilld kipfilet, 1oo gr.

995 ,

Karbonade's,

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500 gram

4

1

25

500 gram

4

165 ,

Voorjaarsrolletje, 100 gr. div. soorten

Bami/nasi met varkensvlees in satésaus, per portie Iedere woensdag

,

309

Zalmsalade, 100 gr.

;opl

iedere 4e GRATIS

5 gegrillde kippepoten Runderrookvlees uit eigen keuken,

100 gr.

Casselerrib, 1oo gr.

12 50

Lef nu onze grandioze CD-akfie. 25 Spaar mee! 1

Spare ribs met pittige saus en heerlijk strokbrood, per portie

1

9.,95

Rauwkostsalade, 100 gr.

199 ,

3,50 2, 40

Voorjaarsrolletje, 100 gr.

165

Oranje salade, 100 gr.

195

Reepjesvlees, diverse soorten

Akties geldig van maandag 22 april

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen sa 91

te1. (073) 532

,

,

VAN TUYL KEURSlAGER

,

129

Keurslagerij

Vm zaterdag 27 apri 11996

995 ,

Akties geldig van maandag 29 april

Vm zaterdag 4 mei 1996


ROND DE DORPSPOMP Het jaar 2000, het begin van het derde MILLENNIUM, blijft ons boeien, We hopen dat er toch over nagedacht wordt en dat er initiatieven worden genomen in Geffen om tot een FANTASTISCHE VIERING TE KOMEN: Jaap B~leveld wil graag als aanspreekpunt funtioneren, tel, 53 21253. Eerst dient zich KONINGINNE-dag aan. Het feest vindt weer plaats op het DORPSPLEIN. Kunnen we meteen genieten van de fraaie aanwinsten rond het plein, Het gaat echt meer en meer het hart van Geffen worden. De winkels zijn open op dinsdag 30 april, dan gaan we toch meteen genieten van al het moois en lekkers wat de nieuwe winkels ons te bieden hebben. "Een lekkere toverbal" kunnen we allemaal gebruiken. Om 11.00 uur start de optocht, en om 12.00 uur wordt iedereen bij het gemeentehuis verwacht b~ de KONINGINNE-hulde met een toespraak door de burgemeester en een feestelijk concert door W.I.K . De Evenementen Stichting Geffer. heeft alles weer perfect georganiseerd . Jammer dat de gevraagde medewerking nog dikwijls onvoldoende wordt beantwoord , Er ztn 40 spelleid(st)ers nodig en nog maar 6 aanmeldingen om een uurtje of wat beschikbaar te zijn, dat is jammer, U krijgt allemaal weer de tekst van het WILHELMUS dus uit volle borst meezingen. Het zal er gezellig toeven zijn op het Dorpsplein daar zorgt de E,S.G, voor!!! De conferentie "FAIR PLAY" mag ook zijn uitstraling hebben op Geffen bij alle sportieve aktiviteiten . Van de sport wordt toch een voorbeeldfunctie verwacht, waar het gaat om eensgezindheid, anti-discriminatie, sportiviteit , Er kwamen wat voorbeelden op tafel omtrent de jacht naar gewin in plaats van plezier in het spel. Een hernieuwde bewustwording van onze verantwoordelijkheid voor de opgroeiende jeugd is steeds zinvol. Laten we vasthouden aan het principe: Het gaat om het spel en nooit om de knikker~ 0~ de Oostenakker is het intussen gezellig fietsen. De spoorwegovergang is gesloten en de Osse fietspad zal gerenoveerd worden en meer verlichting krijgen. De stijd voor een aansluiting richting Nijmegen op de A 59 blijkt verloren. In 1993 is het besluit al gevallen en dan blijkt Waterstaat oppermachtig. We waarderen de pogingen door het Geffense bedrijfsleven ondernomen en de inzet daarbij van Jan Meulepas om het C. D, A. nog te activeren . Maar de minister heeft gesproken; punt uit. 10

We zullen onze aandacht moeten richten op het onderliggend wegenstelsel, zodat de opritten van de nieuwe rijksweg goed .en veilig bereikbaar zijn. Op 6 mei worden we opgeroepen om naar de Meent te Nuland te komen; daar wordt uiteengezet waar en hoe de geluidswallen/wering wordt gerealiseerd . We moeten op ons qui-vive zijn, Dikw~ls is de informatie warrig, onttdig en onvoldoende en staan we voor een voldongen feit . Het blijkt moeilijk bij inspraakprocedures om de juiste kanalen en personen te vinden . Daardoor is het een en ander misgelopen, Het nieuwe verkeerscirculatieptan wordt ingevuld , wat moet zorgen voor een betere verkeersgeleiding, meer veiligheid, verdeelde lasten, wat betreft geluidshinder, verkeersintensiteit en luchtverontreiniging en hangt weer samen met het structuurplan van de gemeente Maasdonk. We proberen attent te blijven. Radio "Vladeracken" is een grote verrtking wat betreft informatie over Maasdonk en de drie kernen. We hebben grote waardering voet de+ 50 medewerkenden . In streekwijzer lees1 U steeds het programma en de zendtijden. Hoe zou het zijn met de luisterdichtheid? Daar zijn we benieuwd naar. En hoe bevalt het nieuwe dinsdagavond-programma "op de man/vrouw af" . De afbraak van de oude boerderij-schuur van de "Doelekes" op de hoek Papendijk/Heesterseweg is een goede zaak. We moeten wel iets terug krijgen bij de entree van het dorp . Nieuwbouw kan er niet plaats vinden omdat je te maken krijgt met stankcirkels van belendende bedrijven . De gemeente heeft onvoldoende middelen om die boerderijen weg te kopen noch de noodzaak daartoe bij latere uitbreidingsplannen. Jammer toch. Op 27 mei, 2e Pinksterdag is er toch nog een bijzonder feest in Geffen . Er zal een Meiviering gehouden worden rondom de Veldkapel . Een Mariamis-viering, een bloemenhulde en wie weet een optocht vanuit de kerk, Een echte Maria-processie. Dat zou mooi zijn . In Geffen z ijn de processies lang verboden geweest en kennen we ook geen rijke traditie. Na de oorlog heeft men nog steeds toestemming moeten vragen voor processies . Dat waren sacramentsprocessies naar de verschillende wijken . De veldkapel krijgt zo weer bijzondere aandacht , De kapel werd in 1953 gebouwd bij gelegenheid van een eeuw godsdienstvrijheid. De kerkelijke hierachie werd in 1853 hersteld , 1953 werd uitgeroepen tot een bijzonder Maria-jaar . Pastoor van Pas heeft het initiatief genomen. Bouwbedrijf Quirinus de Veer restaureerde in die periode tal van kerken in Brabant of er kwam herbouw, zodoende beschikte men over oude bouwmaterialen en stenen, daarvan is de kapel gebouwd, vooral Jo en Wim de Veer hebben een grote bijdrage


geleverd. De kapel heeft daarom toch een grote historische waarde en het is goed weeI eens te weten wat die kapel betekent, waartoe wordt verwezen en het is goed te memoreren welke vieringen er hebben plaats gevonden. De door Pastoor van Pas gewenste jaarlzjkse processie is niet van de grond gekomen. We gaan genieten van de lente . 30 april, het eerste feest op het hernieuwde DORPSPLEIN, KONINGINNEDAG!!! van de stamtafel no, 44 Volgende stamtafel is op 28 april van 11.00 - 12,30 uur in café Govers.

HET FIST VAN DE VERLICHTING zoo krieg ik 14 daag geleeën, un kaart thaus, dek op de receptie moes komme, urn ut fist mee te vieren desse 25 jaor lang ut licht han gebrocht in Geffen en umstreken. Ja, ut waar un hel drukte be de gauwe le;uw, urn de twee bontjes, diet zo lang vol gehauwe han, un haand gon te geeve, en ik waar ok inne van die utverkorene, die dur be hurde. Ja, ik veen ut toch heel skon, um twee jongens die ik allebei op he zien groeJJen, urn dan te zien oew wijd desset gebrocht hen, Mar toe ik doar op de receptie waar, ging men un licht op, dè de haonnen al eeuwen lang ut leevve op de wirreld beinvloed hebbe Dè begon al, toe de uurste minsen op de wirreld kwaamme, toe ze noch gin klok, of unnen wekker kende, as dan dun haon kreide , gongen ze jagen of vissen. Waarre de haontjes stil, dan gongen ze slaoppe. Zoo ist alted geweest, die hen unnen groote rol gespuld, zo lang es de wirreld bestoan hi, en ut is pas vurgoed begonne, toe Petrus zin, dettie Jezus nie kende . Hij ontkende drie kirris, mar dun haon hattum deur, hij kreide drie kirrus urn te zeigge de Petrus nie irluk war. Ja nodderhand, toe de boerre vort koej han die ze moesse melken, dan gongen ze pas as dun haon un por kirre zun eigge ha laotte heurre, Mar <lees twee bontjes, hen dur eigge goed lootte heurre, mar ok lootte zien . Tis alted mooj as twee minset goed gu, en desse dan ok noch heel veul ovur hebbe, vur minse dort minder goed me gesteld is. We zullen mar hooppe, dessut noch innun keer 25 jaor vol hauwen, want dan maak wer op ut fist komme, de henze allebei gezeed, en ik weet zeekker desse woord hauwen, mar of de ik woord hauw, de weet ik noch nie want ik wor errig vergeetechtig, mar toe ik thaus waar, hek ut mee opgeskreve. Dus ge het men wer te verwaachte dan wittet vast en ut skild ur mar inne. Noch heel veul bedankt namens alle minse, die me dun boat mee meugge, en veul sukses, in ut verdere ztkenleevve. Peer van Wim van Tjen van Hanneze

VERANDERINGEN ROND RIJ-EXAMEN Binnen afzienbare tijd gaat er het een en ander op het gebied van rij-examens veranderen. Theorie-examen

De huidige theorie-examens A/B (resp. mor.or en auto) worden gescheiden. Hiervoor komen aparte theorie~ertificaten. Wie vanaf 1 juni 1996 theorie-examen wil doen, moet 18 jaar zijn. Momenteel kan iemand het theoriecertificaat A/ B nog behalen op 17-jarige leeftijd. Theoriecertificaten zijn vanaf 1 juni 1996 nog maar één jaar geldig , Theo-

riecertificaten die vóór 1 juni 1996 behaald zijn, behouden hun geldigheid van 3 jaar. Daarnaast wordt er op 1 juni 1996 het bromfietscertificaat ingevoerd. Jongeren die op of na 1 juni 1996 16 jaar worden en brommer willen rijden, moeten eerst een theorie-examen met goed gevolg afleggen. Motorrij-examen

Wie vanaf 1 juni 1996 motorrijles wil nemen moet in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat voor de categorie A (motor), ongeacht of hij/zij het rijbewijs B (auto) al heeft .

..

Het examen voor categorie A wordt in tweeen gesplitst : examen op een zware motor en examen op een lichte motor . Wie het examen wil behalen en jonger is dan 21 jaar, moet examen doen op een lichte motor, Wilt U meer informatie of inlichtingen, bel ons dan even. Wij zijn graag bereid tot het geven van een nadere toelichting . Autorijschool P. de Klein 073-5324658

D.K.G. Langs deze weg willen wij de inwoners van Geffen bedanken, die onze jaarlijkse eieractie tot een succes hebben gemaakt. Een speciaal woord van dank van de Fam. Meulepas voor de gastvrijheid. Wij hopen dat jullie onze actie volgend jaar weer zullen steunen, Bestuur DKG

11


den gemaakt voor een gesprek, tel. 5322490

GEMEENTE

MAASDONK GE:MEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 5342100 fax. 073 5321945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 5322271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten alleen na telefonische afspraak (tel. 073 534 21 00 toestel 160) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 5322572 Wethouder A.A.M. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 5322061 Wethouder J.C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak wor12

De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 681111 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 073 5342100 BURGERLUKE MAART 1996

STAND

MAASDONK

Geboorten: 04-03 Rudi Franciscus Gerardus Johannes Maria Langens 08-03 Lorenzo Gerardus Wilhelmus van der Dussen 08-03 Ă–mer Tezgel 09-03 Stan Marinus Hendrikus van Erp 17-03 Mayke Maria Alberta Gloudemans 21-03 Marlie Wouters 22-03 Jordy Gijsbertus Marinus Vos 24-03 Daan van Vucht 27-03 Lisanne Petronella Leonarda van Lokven 28-03 Kailan Catharina Adriana van Helvoirt 30-03 Jannus Milo van Veghel


Overlüden: 03-03 Johanna Maria Korsten- van Schaijk, 64 jaar 10-03 Franciscus Johannes Vos, 54 jaar 14-03 Hendrikus Cornelis van der Heijden, 72 jaar 18-03 Hermanus Johannes Gerardus Savelkouls, 59 jaar 24-03 Allegonda Maria van Hedel, 90 jaar

Inspraak- en informatie-avond ombouw Rijksweg 59 Op 6 mei a.s. zal in gemeenschapshuis De Meent in Nuland een gecombineerde inspraak- en informatieavond gehouden worden over de ombouw van de Rijksweg 59 tot autosnelweg. Onderwerpen die avond zijn: het voorontwerp-bestemmingsplan A59, de vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder en de vormgeving van de geluidsschermen. De aanvang is om 19.30 uur. Ontwerp-bestemmingsplan De uitwerking van het Tracébesluit, dat de Minister van Verkeer en Waterstaat op 23 oktober 1995 heeft genomen, dient te gebeuren in een bestemmingsplan. Dit plan moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Ingevolge de Tracéwet is de raad verplicht om de inhoud van het nieuwe bestemmingsplan naadloos aan te laten sluiten bij de inhoud van het Tracébesluit. In het bestemmingsplan zullen derhalve geen nieuwe elementen worden toegevoegd. Inmiddels is een voorontwerp van het bestemmingsplan Rijksweg 59 opgesteld (zie de publicatie elders op de geII_leentelijke pagina). Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Inspraakverordening Maasdonk bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling hun reactie te geven. Op de inspraakavond zal een toelichting op het voorontwerp-bestemmingsplan gegeven worden; tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge reactie te geven.

Procedure vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder Het college van burgemeester en wethouders heeft vorig jaar een saneringsprogramma vastgesteld. In dit saneringsprogramma is aangegeven hoe de geluidbelasting van de woningen langs de Rijksweg kan worden teruggebracht. Op grond van het saneringsprogramma heeft de Minister van Vrom op 13 november 1995 de ten hoogst toelaatbare waarde van de geluidbelasting vastgesteld, die de gevels van deze woningen mogen ondervinden. Voorafgaande aan en in het kader van de vaststelling van een bestemmingsplan kunnen Gedeputeerde Staten voor woningen hogere grenswaarden vaststellen. Elders in dit blad treft u daarover een publicatie aan. Op deze avond zal ook gelegenheid bestaan hierover een mondelinge zienswijze in te dienen. Vormgeving geluidsschermen De gemeenten Den Bosch en Maasdonk hebben in onderling overleg een keuze gemaakt uit een drietal ontwerpen voor geluidsschermen langs de toekomstige autosnelweg. De keuze is daarbij gevallen op het ontwerp van het bureau Buys & Van der Vliet uit Den Bosch. Op deze avond wordt een uitvoerige toelichting gegeven over de toekomstige schermen. Over de vormgeving van de schermen (bijvoorbeeld de vraag: transparant of niet) en de landschappelijke inpassing van de schermen in de (woon)omgeving zal op deze avond gediscussieerd worden, waarbij uw mening graag gehoord wordt. Vervolgens zal, zoveel mogelijk rekening houdend met de verschillende gehoorde standpunten, het ontwerp worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Wij nodigen alle belanghebbenden en belangstellenden uit deze inspraak- en informatieavond bij te wonen. De lokatie is gemeenschapshuis De Meent in Nuland, aanvang 19.30 uur. Het einde van de avond is voorzien om 22.30 uur.

13


De Rabobank Beleggingslijn: 06 92 77 c1s ct./mĂŻn.> De Rabobank heeft sinds kort de Rabobank Beleggingslijn geopend. Met dit 06-i nformatienummer heeft u voortaan al het actuele beursnieuws binnen handbereik. U krijgt informatie over de beursstemming, u ontvangt beleggingsadviezen en u kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week, van de lijn gebruik maken. Verder houden we elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur de berichten up-to-date. Bel dus voor het laatste beursnieuws: 06 92 77 (75 ct./min.).

Met de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank

Maasdonk

14


GEMEENTE

MAASDONK Postadres; Postbus 5, 53 86 ZG Geffen, gemeente Maasdonk Bezoekadres: Dor psplein 9 ce Geffen Telefoon; (073) 532 2 9 5 5 Telefax : (073) 532 19 45 Bankrelat ie: B.N.G. 2 8.5 0.54.6 27 Postbank: 0 432459

PERSBERICHT Maasdonk, 17 april 1996

Onderwerp: Informatieavond wateroverlast Heeseind Op maandag 22 april wordt een informatieavond gehouden over de plannen die er zijn voor de aanpak van de wateroverlast op Heeseind. Al jarenlang is de waterbeheersing op Heeseind een probleem. Bij hevige regenval loopt het water niet weg, maar blijft langs de kant van de weg en gedeeltelijk op de weg staan. De panden staan hoog ten opzichte van de weg. Vermoedelijk zijn er in de loop der jaren verschillende sloten gedicht, waardoor het water niet meer weg kan. Voor de oplossing van dit probleem is door de dienst VROM van het Streekwgewest Brabant-Noordoost een plan ontwikkeld bestaande uit een combinatie van drie soorten maatregelen, te weten: - het graven van sloten - het roven van bermen - het aanleggen van molgoten met straatkolken. Het plan zal worden gepresenteerd tijdens de informatieavond. Vanaf 19.00 uur ligt het plan ter inzage. De informatiebijeenkomst begint om 20.00 uur. Er zal een uitleg worden gegeven over het plan en voor informatie of vragen zijn de ontwerpers van het plan en de verantwoordelijke portefeuillehouder wethouder J.C.M. van Erp beschikbaar. Na de informatieavond zal het plan verder worden uitgewerkt. Realisering zal zo mogelijk in het najaar plaatsvinden. In het investeringenplan van de voorjaarsnota is rekening gehouden met een krediet van f 203.000,--. Informatie bij: Verzonden aan:

Voorlichting gemeente Maasdonk, tel. 073 - 534 21 00 Brabants Dagblad Streekwijzer Omroep Brabant Lokale Omroep Vladeracken Omroep Maasland Weekblad De Molen Regio Oss Rosmalense Omroep Stichting Klepel Echo Torenklanken Qfm, Lokale Omroep Lith 0pen1ngst11den. Maandag tot en mee vrijdag van 09.00 tot 12 .00 uur ¡s-m1ddags op afspr aak Dinsdag van 17.00 coc 19.00 uur.

15


Kom nu bij ons langs voor het goedkoopste bromfietsplaatje.

Makelaardij AssurantiĂŤn

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel. : (073) 532 32 64

16


ZWEMVERENIGING 'TWATERRIJK Apotheek Geffen-Nuland

DE "HANDICAP" RACE Wij. zwemvereniging 't Waterrijk Nuland, hebben voor een andere opzet gekozen voor onze zwemrnertjes voordat ze zich clubkampioen mogen noemen. De kinderen moeten een paar keer zwemmen en kunnen dan meteen een medaille winnen. Ze zwemmen natuurlijk niet gewoon een paar baantjes maar ze moeten een parcours afleggen met hindernissen. Dit gaat natuurlijk op tijd maar de handicap die wij - erin verwekt hebben is dat er van te voren nummers getrokken worden. BV als eerst word het nummertje 6 getrokken, dit betekent dan dat wie als zesde is geëindigd de eerste prijs krijgt. Dit doen we zodat iedereen evenveel kans heeft om een prijs te winnen en niet altijd de snelste met de prijzen naar huis gaat. Op het eind van het seizoen als ze verschillende keren gezwommen hebben kijken we wel naar de snelste tijd en die dan over het hele seizoen het sneltste is, wordt dan algemeen clubkampioer Nu, op zondag 31 maart hebben ze weer een keer gezwommen en de eerste plaatsen gingen deze keer naar Boris van Vugt en Gertjan Braak en de tweede prijzen gingen naar Stan van Workum en Sanne Wintjes. En nu dan de tijden die er gewommen zijn: Monique van Alem Willem de Veer Jury van Vugt Erik v . d. Ven Stan van Workum Marieke Burg Lieke v . d. Wert Joris Razenberg Sanne Wintjes Rick van Gool Stephan Schellings Boris van Vugt Nikki van Eldijk Noud van Workum Sharon v.d. Biezen Nienke Heystek Lonneke Razenberg Renske Razenberg · Kim Wintjes Gertjan v.d. Braak

2 .01.53 1.06. 71 1.26 .89 1.44. 72 2.03 . 26 1.30.11 1.07 .07 1.16 .98 1.35 .45 1.35 .68 1.37 .42 1.16 .33 2.42.43 1.15 .34 1.04. 90 1. 14. 71 1.11.25 1.35.94 1.32 . 92 1.30.93

Zoals je wel ziet zijn de tijden zeer dicht bij elkaar en dat terwijl het parcours dat ze moesten zwemmen echt niet gemakkelijk was. Mocht je meer informatie hebben over onze vereniging of wil je een keer meedoen, dat kan maar bel eerst even naar mij, zodat we een afspraak kunnen maken. Tot de volgende 'keer. Groetjes Frenk van Gogh Tel.: 073 - 5321468

Mw drs M.J.H. Knippers, apotheker ._._• ..,.........., Dorpstraat 48, 5386 AN Geffen tel. 073-5324699 fax 073-5324499

MEDEDELING AAN DE CLIENTEN VAN APOTHEEK GEFFEN-NULAND Geachte cliënt, Onder het motto "Uw Apotheek helpt met een deskundig advies" heb ik u, via de 'Klepel' in Nuland en de 'Torenklanken' in Geffen, gedurende de afgelopen 6 jaren geinformeerd over alles wat met geneesmiddelen te maken heeft . Deze informatie is voor de laatste keer van mij afkomstig, Hierbij deel ik u mee dat ik de beslissing heb genomen om mijn werk in Apotheek GeffenNuland te beëindigen in verband met het aanvaarden van een functie elders. Met ingang van 1 mei 1996 zullen de werkzaamheden in de apotheek worden voortgezet door collega-apotheker de heer R. Braakhuis. Hij is de afgelopen drie jaren werkzaam geweest als apotheker in Oss. Zoals u zich wellicht nog zult herinneren heeft de vestiging van de apotheek in 1990 nogal wat stof doen opwaaien. Ondanks deze beginstrubbelingen functioneert de apotheek, mede dankzij de goede samenwerking met de huisartsen en de steun van u allen, naar tevredenheid. Ik heb mijn werk dan ook altijd met veel plezier gedaan. Door mijn beslissing zal er voor u als cliënt van de apotheek niet veel veranderen. Ook in de toekomst zullen alle apotheekmedewerkers zich optimaal blijven inzetten voor de kwaliteit van uw geneesmiddelenvoorziening. ~e bekende gezichten van alle medewerkers zult u gewoon blijven zien. Ik dank u voor het vertrouwen dat ik van u in de afgelopen 6 jaren heb mogen ontvangen en ik wens mijn opvolger heel veel succes toe . Mw. M.J.H. Knippers, apotheker SPOEDCURSUS THEORIE!!

WIE VOOR 1 JUNI NOG ZIJN THEORIE HAALT KAN NU EEN SPOEDCURSUS VOLGEN. START EIND APRIL. EXAMEN EIND MEI, (Zie artikel elders in dit blad)

VOOR INFORMATIE: AUTORIJSCHOOL DE KLEIN 073-5324658 1ï


l

I

C I

1

•

;

1

~

( 0

~

,., G ( '(

a<J.

)

Q 11 '

J

---.:

co .,..


PEERKE, GE PIST NEEVEN 'T PÛTJE Beste Peer, ik ha geleeze in de Torreklanke dê de Krachtpatsers 25 jaor beston. Profisiejat daormi. Mar ik mêin dêggu in dê v'rhaal toch enkelde dinger vergeette zet, Allin over ut mansvolk wordt mar gepraot, mar wê denkte van de vrouwelukke tak van oew vereniging. Diej hen d'r êige toch ok alted goewd geweerd, Ze hen ok alted getrokke of dêttur d'r leeve van afhong. tn daor wordt dur oow me gin woord over gesprooke. Peer toch, Ge doet toch zeker niej on diskriminasie of zo. Diej vrouwelukke trekkers van eulliej waarre ongeveer ut stêrkste ûit hil de buurt, Krêk teege diej ploeg ûit Vinkel (de krabbetjes) daor moesen ut diej vrouwkes van eulliej teege afleige. tn vur ut gemak slodde ge hil dê hoofdstuk mar oover. Ge val men teege Peer. Ge kunt dan wêl vurzitter zen van de Krachtpatsers, mar niej lang me êggu zo durgot. Ze moeten oew mar afzette, want ik denk dêggu vur zoiets vort te oud zet . Ik kan oew wêl onrooje urn be de STEM un kursus geheugentraining te volge of un kursus leezen ên skrève, mar ik ben bang dê dê on oow niej mer besteed is . Ik waar van plan urn op eulliej resêptie te komme, mar ês daor de vrouwkes ok ontbreeke, net ês in ouw v 'rhaal, dan ben ik zo wir weg . Ik hoop dêggu ut lef het urn diej fout, diej ge gemakt het bè de vrouwkes van de Krachtpatsers rêcht t e zette. Zo niej, dan kom ik oow êiges e f kes op oew nummer zette . Want ik houw niej zo van diej haozestreek, Ut beste Peer ên veul pl ezier op eulliej resepsiej. tn doese mar gelijk de groete van Hanneskes ûit Vinkel, Houwdoe wanne .

DANKBETUIGING Uw medeleven t ijdens het ziekbed en na het overlijden van mijn dierbare man

Harrie van der Heijden heeft mij enorm gesteund . Een woord van dank aan de doktoren en de verpleegaf deling E-West van het Sint-Annaz i ekenhuis voor hun goede zorgen . Ook een bijzonder woord van dank voor Pastoor Spijkers, leden van de werkgroep Avondwake en het koor voor de mooie diensten. Familieleden, buurtbewoners en kennissen wi l ik hartelijk danken voor hun ondersteuning en hulp in de afgelopen tijd .

CURSUS LEZEN EN SCHRIJVEN VOOR VOLWASSENEN Ook in deze regio.

Op tv is de laatste tijd aandacht geweest. voor alfabetisering. In de show van Catherine Keyl waren een aantal cursisten van een lees- en schrijfcursus aan het woord. Op Maasland-tv kwamen cursisten van de STEM. Zij vertelden over oorzaken en achtergronden van hun analfabetisme, Ook kwam duidel~k naar voren hoe ze veranderd zijn nu ze alsnog hebben leren lezen en schrijven. Ook in Oss en omgeving zijn er volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven, veel meer dan men zou denken. Het is voor velen een verborgen probleem. Niemand komt er gemakkelijk voor uit, omdat er weinig begrip voor is. Ze weten vaak ook niet dat je op latere leeftijd nog een cursus kunt volgen. De STEM geeft al enkele jaren lees- en schrijfcursussen aan volwassenen. Dat zou aan iedereen bekend moeten zijn. Mensen die beter willen leren lezen en schrijven weten dan gemakkelijker de weg te vinden. Enkele cursisten schreven het volgende stukje: "De eerste stap, daar hebben we jaren over gedaan. Zo bang waren we om af te gaan. Gelukkig hebben we ons toch aangemeld voor een cursus. Als we geweten hadden, hoe het zou voelen om weer naar school te gaan, dan hadden we het al lang eerder gedaan. Het is heel moeilijk om erover te praten. Je kiest de mensen wel uit tegen wie je het zegt . De een heeft er wel begrip voor, de ander niet. De intelligente mensen begrijpen het wel, als je zegt dat je leert lezen en schrijven. Sommigen vinden dat je dat vroeger op school had moeten leren. En als dat niet gelukt is, dan heb je pech gehad? Uit ervaring weten wij: Wil je er iets aan veranderen, dan zal je het zelf moeten doen In de groep heb je steun aan elkaar. Je leert je Nederlands verbeteren, beter lezen en schrijven . Maar ook durf je meer voor je mening uit te komen. Je krijgt meer zelfver· trouwen, En het is ook nog hardstikke leuk! Het is niet alleen wat je in de les leert, maar het gaat thuis verder: Je kijkt anders tv, je leest de krant , je durft meer te schrijven. Er gaat minder langs je heen . Wij hopen dat we hiermee enkele mensen moed in kunnen spreken. Je bent van harte welkom in onze groep . " Wilt U meer informatie over deze cursussen van de STEM, het telefoonnummer is (0412) 62 48 24. Adres: Lijsterlaan 4, Oss .

Dit alles heeft me een gevoel gegeven niet helemaal alleen te staan. Har telijk dank hiervoor, Annie van der Heijden-van den Hurk. 19


SPAARBANK Beleggen met de NMS Tijdelijk zonder aankoopkosten!

• U belegt in de fondsen van de ING Bank. • Er is voor iedere klant een passend beleggingsfonds. • Neem bijvoorbeeld het ING Bank Dutch Fund: de laatste 7 jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 16,4%* (Fonds nr. 1 in de Consumenten Geldgids, jan. '96). * Rendement behaald in het verleden biedt geen garantie voor de toekomst.

Informeer bij uw NMS-kantoor:

l·I

ESE PA

RS BV

Makelaardij Assurantiën

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

De NMS Spaarbank is een onderdeel van de ING Groep.

20


AKTIVITEITENKALENDER

UITSLAG STIP-KLEURWEDSTRIJD

APRIL

Veel kinderen hebben hun uiterste best gedaan om de STIP-kleurplaat in te kleuren. Voor de onderstaande kinderen ligt bij STIP-drogisterij-parfumerie Moniek van Herpen Dorpsplein 15 te Geffen een prijsje klaar:

25 25 26 27 29 29 30

KVO, Jeanne d'Arc viering KVO, Moederdagviering samen met KVO, H. Mis om 19.00 uur. KPJ, oud papier ophaalroute 2 Buurtver. de Vier Winden, feestavond bij 't Haasje, 20.30 uur KVO, poffers maken Buurtver. de Molenhoek, biljarten Darttoernooi 't Haasje

MEI 4 6

Dodenherdenking Buurtver. de Molenhoek, biljarten en kaarten 8 KVO, Kring bedevaart naar Handel 9 KVB, fietstocht Den Dungen met picknick en bezoek aan museum 't Brabants Leven 10 Biescamploop 12 Eers te Communie Aloysiusschool 13 KVO + KVB, avond verzorgd door de Hartstichting 13 KVO, poffers maken 13 Inschrijving Peuterspeelzaal,9.30~11 ur 13 Buurtver. de Molenhoek, biljarten 16 Hemelvaart 19 Buitenvolleybaltoernooi G'68 19 Eerste Communie Mariaschool 20 Buurtver. de Molenhoek, biljarten 21-24 Wandelvierdaagse 21 KVO, fietsbedevaart naar de Lieve Vrouwe van Den Bosch 21 KVB, fietsen St . Jan samen met KVO 23 KPJ, oud papier ophaalroute 1 25 Pinksteren 27 KVO, gezinsfietstocht 27 Buurtver. De Vier Winden, fietstocht voor het hele gezin, 10.30 uur 27 Buurtver. de Molenhoek, biljarten 31 KPJ, oud papier, ophaalroute 2

2 3 5 5 7 10 9 11 11 15 17 20 24 25 28

1. Thijs Schuurmans Oude wei 37 te Oss 2. Jordy Schuurmans Abe lenstraat 13a te Geffen Leeftijdcategorie 1 t/m

6

jaar:

1. Jens Verhagen Essenstraat 13 te Geffen 6 jr. 2. Evi Savelkous Leiweg 8 te Geffen 6 jr. 3. Sabine van Oort Vlijmdstraat 10 te Geffen 4 jr. Leeftijdcategorie 7 t/m 12 jaar: 1. Angela van Gaal De Rosmolen te Geffen 9 jr. 2. Janneke Willemse Vlijmdstraat 18 te Geffen 10 jr. 3. Janneke Ketelaars Koksteeg 7 te Vinkel 7 jr.

Van de 100 rnensen die v_a,!!~aag ~en hartaanval !<rijgen, sterven er 30. En de rest?

JUNI 2

2x poedelprijs:

Zilveren priesterfeest, Pastoor Spijkers Bedevaart Wittem Buurtver. de Molenhoek, biljarten en kaarten Buurtver. de Molenhoek, Kinderbingo Buurtver. de Vier Winden, kindermiddag Vormsel toediening Buurtver. de Molenhoek, biljarten Vrijmarkt Aloysiusschool KVO, dagfietstocht KVB, reisje Gezinsviering Buurtver. de Molenhoek, biljarten KPJ, oud papier ophaalroute 1 Buurtver. de Molenhoek, biljarten KVO, jaarlijks reisje KPJ, ophaalroute 2 oud papier

Met uw gift kunnen we de patientenzorg verbeteren, wetenschappelijk onderzoek steunen, voorlichting geven en projecten starten voor ouderen en jongeren met hart- en vaatziekten.

WIE EEN HART HEEFT, GEEFĂŻ GIRO 300 Kosten van de losse adyertenties in de Torenklanken zijn: 1/8 pagina 1/4 pagina 1/2 pagina hele pagina

f f f f

30, 50,70,125,21


2Je fiarmonica, een ftJpi6ch oud Brabanl6 in6lrumenl, dat 6laal voor 6/eer en 'Jeze/A'JheiJ ~wee elemenlen die

1J be6A6t leru'Jvindl in onze bra66erie.

Proef de 6/eer en maak een keuze uil één van de door onze kok6 zorvu/Ji'J 6amen6letfe ~rechfen.

Bra66erie "Oud Çe//en "openl vanaf vrijda'j 19 april haar deuren. :Jot ziend aan de 2Jorp6lraal 16 le Çef/en,

lef { 073) 532 20 72.

22


KSO BISDOM 's-HERTOGEN BOSCH

AI<'D. GEFFEN

K.B .O. AGF. GEFFEN FIETSEN MET DE GEFFENSE OUDEREN KBO Afd. Geffen organiseert ook dit jaar weer 2-wekelijkse fietstochten voorlopig steeds op woensdagmiddag, start om 13.00 uur vanaf Kerkplein Geffen .

Dit steedstot nader bericht De organisatoren zullen bezien of de tochten uitgebreid kunnen worden, of de tochten eventueel op een andere dag en/of tijd kunnen worden gehouden, of we langere tochten zullen gaan houden. Wellicht is het ook mogelijk om deel te nemen aan b. v . de Osse fietstochten. U ontvangt tijdig nader bericht als er nieuws is . Voorlopig dus om de 2 weken op woensdagmiddag .

VEEL PLEZIER Inlichtingen bij tel . 5321112

Pastoor vd.

at 1a

S.-AHGden

Tetefoon 0410'2-ffllU MIX 22570

23


Aktiviteiten KVO in de maand april

----------------------------------

Op 4 april hebben we een informatie-demonstratie avond georganiseerd i.s.m. Parfumerie en drogisterijen Henk v.d. Doelen. Schoonheidsspecialiste Marjon v. Wanrooy informeerde ons op de verschillende funkties van de huid, waarna een demonstratie volgde van een salonbehandeling en massage Veel vragen die door de leden gesteld werden, zijn duidelijk beantwoord. Tot slot kwam de make-up aan bod, waarbij speciaal gelet werd op het dragen van een bril. Ook bij speciale huidproblemen is er dikwijls een oplossing, Dat is op deze avond voortreffelijk gedemonstreerd, Maandag tweede Paasdag zijn we met 28 leden van KVO en NCB naar het stadje Megen gefietst. We hadden redelijk goed weer, Mevr. van Doremalen, lid van de dorpsraad Megen vertelde tijdens de rondleiding ons wat verhalen over het mooie heuvelachtige stadje Megen. We begonnen de oude toren op de dijk te beklimmen en hoorde verha-

len over de overstromingen van "De Beerse Overlaat". Ook het verhaal van de Megense kwartjesdokter sprak ons aan. Dokter Batist was huisarts in Megen en gaf college in Utrecht, Hïj was zeer begaan met arme mensen en gaf alles wat hij verdiende weg, Hij bood aan de minderbedeelde mens medische hulp voor een kwartje, Vandaar de naam kwartjes-dokter, Verder hebben we de kapel van Broeder Everardus (Bruurke van Megen) bezocht en onze intenties daar neergelegd, Onze pastoor was naar Megen gekomen voor de slotviering en samen hebben we de rondleiding afgesloten in café Mulder in Megen. Donderdag 11 april heeft de dansgroep de Toëllys deelgenomen aan het kringvolksdansfestijn te Schaijk , Op deze avond presenteerden zich alle afdelingen van kring Oss in hun fleurige kled~ met de verschillende dansen . 25 April vieren we de naamdag van onze patrones: Jeanne d'Arc , We beginnen deze avond om 19 , 00 uur met een H, Mis. Waarna we naar zaal Govers gaan . Op deze avond worden de leden gehuldigd die 40 of 25 jaar lid zijn . Ger Coppens komt de avond verder opluisteren,

Ze zijn er weer Il

Heer/ij/te r1er1e a1perge1 bij Fam. van Zantvoorf Bredeweg 23, 5386 KM fJeffen tel. 532 t5 t6


Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij: 11

BENILDA"

Kleding ver- en reparatiewerk. tevens verkoop van garen en ritssluitingen:

Tel.: (073) 532 31 44

Molenberg 6 te/.(073) 532 48 50

C.M. v.d. Doelen

Ma t/m za: 09.00 - 12.30 uur

Tel.: (073) 521 30 18 li) 6ouvvbedrijf

meer verstand van verzekeren

"BRODUS"

andere tijden op afspraak.

i@ilfd SPAARBANK EEN VERTROUWD ADRES

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met

Heestersevveg 28

- europ as (cheques) - eurocard persoonlijke leningen doo rlopend krediet, financieringen * sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen * beleggersgiro * hypotheken * verzekeringen (lijfrente)

5386 KT Geffen

NIEUWBOUW ONDERHOU D RENOVATIE V ERBOUWIN GEN

*

Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20

* BLOEMEN * PLANTEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

Openingstijden: Maandag woensdag donderrlag 09.00 - 17.30 uu.r Dinsdag- en vrijdag 09. 00 - 19. 00 uur Zaterdag 10.00 - 13.00uur en <>P afspraal,. Middagpauze van 12. 15 - 13. 15 1iur.

lil

·RS BV Makelaardij Assurantiën

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

1996

1946

50 jaar JANSEN GEFFEN Rijwiczlczn

Taxi

'T BERGJE

Tankstation

(Dit jaar onze locomotief-fietsen zéér aantrekkelijk geprijsd !!) Kerkstraot 11. tel. (073) 532 13 13

®\.;:J ~

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN TeL (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q

SNACKBAR

~ ~

~

40 zitplaatsen voor gezellig e ten Nu ook een zaal voor feestjes/ 50 tot 60 personen

kinderfeestjes van

Koude schotels van f 15,- tot f 45,-

JO VAN DE BERGH Veldstraot l 4 - Geffen tel. (0731 532 25 31


VEILIGHEID VOOR ONZE KINDEREN Zoals u misschien hebt vernomen hebben wij rond onze school al sinds jaren een parkeer· probleem. Om al onze kinderen (bijna 300!) veilig naar school en ook weer veilig thuis te krijgen dient iedereen rond de school een sociaal verkeersgedrag te vertonen. In het oudercontact van onze school hebben wij daarom regelmatig vanaf 1992 oproepen gedaan om goed te parkeren i.v.m. de veiligheid , Natuurlijk heeft de Aloysiusschool ook de nodige maatregelen getroffen : - Een achteruitgang bij de Heegt, om zo de beide uitgangen aan de voorzijde te ontlasten - Een wachtplaats voor fietsers - Mondeling automobil isten waarschuwen, die "verkeerd" geparkeerd staan - Gele kaarten aktie, waarbij de "foutparkeerders" een gele kaart kregen met daarop het vriendelijk verzoek om in verband met de veiligheid van de kinderen in het vervolg elders te parkeren. Hieronder vindt u nogmaals de plattegrond, Wij verzoeken u hier niet te parkeren van 8.30 tot 9,00 uur, van 11.30 tot 12.15, van 13 .00 tot 13.30 uur en van 15.15 tot 15.45 uur.

AA/J l 1:u.tJ •

SupER

L _ _

(;JO"'"'~ -

_ j_

__r:zu~_r:uz.z:::o."XZ.LZl..-- · o - --

,'9FI

PABKfERP/qRTS r

rne

Dan is er nog een schoolregel: HET IS VERBODEN OM OP DE SPEELPLAATS EN RONDOM DE SCHOOL EEN GEVAAR VOOR JEZELF OF ANDEREN TE VEROORZAKEN!! Natuurlijk geldt deze regel ook voor volwassenen. Naast al deze dingen is er natuurlijk ook de wet waar we ons aan moeten houden.

*

1.

2.

3.

4.

Wetboek Wegenverkeerswet (WVW) artikel 5. Verkeersgedrag, paragraaf 1~ Gedragsr egels. Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd. Dit artikel is de grondnorm voor een sociaal verkeersgedrag. Het is een norm waaraan ieder handelen dat van invloed is op de veiligheid en de vrijheid op de weg moet kunnen worden getoetst. Als een bepaald gedrag buiten de weg leidt of kan leiden tot gevaarlijke situaties kan tegen een dergelijk gedrag op grond van de algemene norm worden opgetreden, Het is niet de bedoeling dat bij iedere vorm van hinder de algemene bepal ing wordt toegepast. Lichte vormen van hinder zijn i mmers in het (hedendaagse) verkeer niet te vermijden . Op overtreding van de algemene norm staat een maximale straf van 2 maanden hechtenis of een geldboete van de 2e categorie (art 177 WVW).

Om te komen tot een veilige verkeerssituatie rondom onze school werd in overleg met de politie besloten dat zij gedurende een proefperiode van 2 maanden te weten april u- E~ . en mei 1996 de verkeerssituatie regelmatig e zullen controleren waarbij "foutparkeerders ~o~TPAP genoteerd worden . Na de proefperiode zal bekeken worden welke maatre gelen noodzakeUjk zijn.

ÇEM~ Et-lîE -

Hu,s .

Wij hopen op ieders medewerking!!! Ol <1J \1J :,,.: 0(

a::

0..

26

. V\ 1d:;

4:: ....J

c...

Ouderraad Aloysiusschool Politie Maasdonk/Gemeente Maasdonk


J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 2 1

Kerkstraat 2 5386 KB Heesch tel. (04 12) 45 49 38 fax (041 2) 45 64 72

Geffen tel. (073) 532 18 51 fax (073) 532 45 66 ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS *

* *

* * *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer

Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: (073) 532 55 22, Telefax: (073) 532 55 44

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie V.O.F.

J. v. HERPEN

Heesterseweg 35a 5386 KT Geffen Tel (073) 532 32 77

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

Rabobank

Maasdonk

BOUWMARKT VAN ERP & Z n. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT WIHABO

(0412) 63 40 31

DRUKKERIJ

De accountants, belastingadviseurs en juristen von ABAB vormen gedegen odviesteoms. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lรณpen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximool terzijde te stoon. Wilt u meer informatie over de diensten von ABAB, bel don ons kantoor in Oss, Roodhuisloon 105, tel. (0412) 63 40 31.

ACCOUNTANT S . & IELASTINOAOVISEUAS-. JURISTl;N

Heeslerseweg 1 1 5386 KT Geffen

Tel.: (073) 532 26 84 fox: (073) 532 47 95

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, tel. (073) 532 25 86

Voor al uw fami lie- verenigingsen handelsdrukwerk.

Autobedrijf P. v. Empel

Familiedrukwerk keu ze uil 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum bij geboor tekaart jes, drukkosten gratis. Gratis fe licilaliepakkel

off. CITROร N sub-dealer

bij geboortekaart jes. Ook voor copieerservice

De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

v. Nistelrooy reparatie tv /video

Tel. (073) 503 17 86

kunt u bij ons terecht.

tevens levering nieuwe en gebruikte apparatuur aanleg/uitbreiding antennesystemen Ambachtsstraat 13 - Nuland tel: 073 - 53 24035 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

PONYCLUB DE ZILVERHOEF Hierbij de uitslag van de loterij t.b.v. De Zilverhoef. De trekking is geweest op 8 april j. l. De KMTP Groei & Bloei organi seert op donderdagavond 25 april om 20.00 uur een lezing over:

DE TUINEN VAN PALEIS HET LOO DOOR J. Hendrikx Aan de orde komt de geschiedenis en de restauratie van DE TUI NEN VAN PALEIS HET LOO. De heer J. Hendrikx is een van de weinigen geweest die af en toe de kans kreeg een kijkje te nemen tijdens de uitvoering van de re.stauratie. Plaats:

Azijnfabriek, Bethaniestraat4 's-Hertogenbosch Toegang: leden gratis, niet leden f2,50 Inlichtingen:073-6412207

28

PRIJZEN LOTERIJ le pr. 2e pr.

LOTNUMMER

Midi set 0559 Draagbare radio+ cd-speler 1029 3e pr. Wekkerradio 1300 4e pr. Koffiekan met glazen 1293 Se pr. Bloemenbon f 30,- geschonken door Bloemenshop v. der Doelen Geffen 0663 6e pr. 3 flessen wijn geschonken door Gebr. v . Wanrooy Geffen 1139 7e pt. Theekan met glazen 1215 Be pr . Bloemenbon f 15, - geschonken door Bloemenshop v. der Doelen Geffen 1463 0151 9e pr. Merci chocolade lOe pr. Paddington koekjesblik 1624 0939 lle pr. Glazen vaas