Torenklanken 1996 - nr 07

Page 1

34e jaargang

I

nummer 7

1

april 1996

n n sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Molenstraat 16, telefoon (073} 532 26 07 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073} 532 22 43 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

...... _. .:: ., 18

EEN KRACHTIGE HANDDRUK Op zaterdag 20 april a.s. bestaat Stichting De Krachtpatsers 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan houdt het bestuur een receptie op die dag van 15.30 - 18.00 uur in zaal 't Haasje.

Het is allemaal begonnen met touwtrekken. Indertijd werden er in Vinkel touwtrekwedstrijden georganiseerd over de Wetering. Coach Piet de Haas formeerde een clubje ( nou ja clubje) zwaar(ge)wichtige manschappen met o.a. Jan de Post, Frans Dollevoet, Bob van de Kamp, Wimke de Schilder, Ees v. Zandvoort, Gerrit van Erp, AndrĂŠ Willemse en Noud Tiemissen: de Krachtpatsers van het eerste uur! ! Jarenlang deden ze mee aan de wedstrijden en de opbrengst van het sponsorgeld was voor de zwakkere mens: de zieken, eenzamen en alleenstaanden van Geffen. Zij maakten zich letterlijk sterk voor een jaarlijks uitje voor hen , die zo veel en zo vaak aan huis gebonden zijn. Later werd zelfs een jeugdploeg van de Krachtpatsers ingezet, die meerdere eerste prijzen in de wacht wisten te slepen. Daarna werd het touwtrekken vervangen door gewichttrekken. De sterkste ploeg was in die tijd een afvaardiging van buurtvereniging Onder de Linden : Frans van Dinther, Teus Vos, Tonny van den Haterd, Martien van Lieshout onder de perfecte leiding van coach Willy Verstappen. Zij trokken meer dan 700 kg .! De Krachtpatsers, waarbij ook Antoon Bierings zich in de beginjaren verdienstelijk heeft gemaakt, hebben de laatste jaren hun krachten op een andere manier ingezet. Er zijn geen touw- of gewichttrekwedstrijden meer, maar het goede doel is gebleven!

19

20

Jaarlijks proberen ze geld in te zamelen om 100 mensen mee te kunnen nemen op "hun" boot. En dat kost zo'n f 5 .000, - . Dat betekent dan wel dat iedereen gratis mee mag en voor een natje en een droogje wordt gezorgd. Een geweldige ervaring voor de deelnemers, hetgeen we ook regelmatig kunnen lzen in Torenklanken. De aktie GEEF GEZOND loopt goed. Velen weten het bestuur te vinden voor een bijdrage aan de bootreis. De te houden receptie op zaterdag 20 april a.s. is eveneens ten bate van de bootreis. Bedrijven en verenigingen worden persoonlijk uitgenodigd en via dit bericht wil het bestuur bestaande uit: Arnold Wingens, Piet de Haas, Martien Ketelaars en Herman Driessen, graag alle Geffenaren uitnodigen voor een krachtige handdruk! Het mag ook een "gouden" zijn! ! ! Proficiat.

KOPY INLEVERENVOOR: 13APRIL


UITVAARTVERZORGING VAN LITH

SCHOENEN & SPORT

0 /50SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

-~J-

Official Service Dealer

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

• • • • * *

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens Uitdeuk en spuitwerk APK keuringen Autowasserelte Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

Voor al

BOUWEN OP VERTROUWEN Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

uw feesten en partijen.

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

Prijzen vanaf f 22,- p.p .

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

Stucadoors- en Afbouwbed rijf

* Huur en Verhuur

A.H. Romme b.v.

* Taxaties * Hypotheken * Adviezen

wij kunnen voor U verzorgen Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

............................. . ... , ·····,, .............. ............................ :::::::::::::::::::::::::::: .. '

:11:1:....... :ii.. ..J ............................ ......·························· ............................ ···························· Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines

Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fox (073) 532 50 68

Kerkstraat 5 Geffen

* Aan- en verkoop

De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 613594

'lÄN TU IJL makelaard·11· bv 't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 45 15 54


GROEPSSPELLETJES

KONINGINNEDAG EVENEMENTEN STICHTING GEFFEN Op dinsdag 30 april a.s . wordt de verjaardag van onze koningin weer groots gevierd in Geffen. Op het Dorpsplein zullen vanaf 's- ochtends half elf tot 's.middags half vier tal van activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd tot ongeveer 14 jaar. Onderstaand treft u het programma aan: Alle kinderen van de peuterspeelzaal, de basisscholen en die welke buiten Geffen op school zitten krijgen hierover een brief en inschrijfformulier in de week van 15 april. De kinderen die mee willen doen met de activiteiten moeten zi ch hiervoor uiterlijk 20 april inschrijven. Als we iemand vergeten zijn, dan graag even een telefoontje naar 5324087. KINDERFIETSOPTOCHT

Voor de wat oudere jeugd vanaf groep 6 van de basisschool worden er spelletjes gespeeld in groepjes van vier. Uiteraard valt er iets lekkers te verdienen en wie weet komt er een prijs voor de beste groep. VLAGGEN Om Geffen er nog feestelijker uit te laten zien vragen wij alle Geffenaren om op dinsdag 30 april de vlag uit te hangen . Iedereen is ook van harte welkom op het Dorpsplein, waar W.I.K. na afloop.van de kinderfietsoptocht weer een fraai koninginnedagconcert zal geven. Laten we hopen dat het oranjezonnetje present zal zijn en mede zal zorgen voor een prima Koninginnedag. Evenementen Stichting Geffen secr. L.S. ten Broekstr. 4 5386 BL Geffen tel. :073 - 5324087

Alle kinderen kunnen, in de verschillende leeftijdscategoriĂŤn, hieraan deelnemen. Versier je fiets zo mooi mogelijk in het thema "Beatrix en Claus 30 jaar getrouwd". Om half 11 graag melden bij de jury, waarna om 11 uur met muziekvereniging W.I.K. voorop een optocht door Geffen wordt gelopen. De route is : Dorpstraat, Vlijrndstraat, Past v . d.Kampstraat, Dorpstraat, Kloostersrtaat, Veldstraat, Lambertusstraat, Harrie Schoutenstraat, Dorpsplein. ONTVANGST GEDECOREERDEN

Om half twaalf ontvangt het gemeentebestuur de gedecoreerden in het gemeentehuis van Maasdonk te Geffen. STRAATTEKENEN Alle kinderen die willen teker,e n . en kleuren kunnen zich hiervoor opgeven. In genummerde vakken kunnen ze hun straattekenkunsten laten zien tussen 1 en 3 uur. Daarna worden alle tekeningen beoordeeld door een deskundige jury. Het thema is: "koninklijk wonen". Rond drie uur wordt bekend gemaakt wie in welke leeftijdscategorie nummer 1, 2 en 3 geworden zijn. SPELLETJES In en om de marktkramen op het Dorpsplein staan diverse spelletjes gereed voor de jeugd vanaf de peuterspeelzaal tot en met groep 5 van de basisschool. De deelnemers kr~ jgen allemaal lekkere tractaties. We starten om ongeveer 12 uur. Iedere deelnemer mag twee keer alle spelletjes spelen, tot ongeveer half vier.

...cc...n:...

W.A.O. Aktlviteitengroep VOORLICHTING WAO: "DE VERPLICHTE HERBEOOR DELING" De bedrijfsverenigingen roepen in 1996 alle WAO-ers, di e op 01-08-93 de leeftijd van 41 t/m 45 jaar hadden, op voor een verplichte herbeoordeling. In Oss wordt voorlichting gegeven voor wat deze eenmalige herbeoordeling inhoud. U krijgt informatie over:

* Wat is er in de Wlt:0 verandert? * Hoe kunt u zich voorbereiden op deze herbeoordeling?

* Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geacht wordt, wat dan? De voorlichting wordt georganiseerd door de STICHTING WAO AKTIVITEITENGROEP OSS. Deze belangenorganisatie geeft advies, informatie en steun bij vragen rondom uw WAOsituatie. Aan deelname van de voorlichting zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst vindt pl aats op woensdag 17 april. De aanvang is 10.00 uur in het Zuidergebouw . Het adres is Oude Molenstraat 17 te Oss. 3


■ .ÄAN-/VERKOÖP EN HUUR/VERHUUR

■ ÎAXATIÊS vlietskant 21 4141 ck

■ HYPOTHEKEN

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm

■ ÜNTEIGENINGEN

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen

gebakken vis, de echte warme kibbeling,

tel. (073) 532 32 64 fax (073) 532 41 20

heerlijke haring, vers gestoomde

verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. makreel, paling, garnalen, zalm

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

en nog véél meer.

a.v.

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

GEBR. VAN ERP B.V.

PEDICURE T. Ketelaars-1/. Nistelroo,; ,;, Coothstraat 31 Geffen "B' (073) 532 20 41

.

.. _-:",.,

,.,

.. ~~ RIETKAMPSESTRAAT I 5386 KH GEFFEN · ··-·

LOONBEDRIJF GRONDVERZET MESTDISTRIBUTIE

tel. (0412) 62 22 13

LANGENDONKWEG 15 5345 HR OSS

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen - tel. : (073) 532 40 67 - fax: (073) 532 32 91

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18

Bedrijvenweg 10

5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

AFBOUW

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61


EFKES BUURTE MÈ ......... JAN VOERMANS (geb. 1943) Vanaf jan. 1996 is Geffen een buurtvereniging rijker: 't Geffens Veld onder voorzitterschap van Jan Voermans. Hij woont met zijn echtgenote Jeanne sinds vier jaar aan de Oude Baan. Hun drie dochters wonen reeds zelfstandig. Zij zijn Brabanders van oorsprong, maar woonden langere tijd in Gelderland. "Dus verstaan we de Geffense mensen in ieder geval allemaal" zegt Jan. En verder schetst hij de Geffense karakters als volgt: 11De mensen lopen niet weg, als je er naar toe gaat en je raakt er gauw mee aan de praat! Als je nieuw komt wonen is iedereen gesetteld , dus ga je kennis maken, buurten en mensen uitnodigen11 • Daardoor ontstond er onlangs ook een gemeenschap~_lij ke actie van een aantal buurtbewoners . Een gedeelte van de Leiweg werd afgesloten voor motorvoertuigen wegens overlast. De contacten groeiden en er werd een initiatief genomen tot het oprichten van een buurt vereniging. "Dat liep als een fluitje" vertelt Jan. Door een zestal mensen werd een en ander voorbereid: statuten werden opgesteld, een programma en begroting gemaakt, contributie bepaald en bestuurskandidaten gevraagd. De eerste algemene ledenvergadering werd gehouden in 'praathuis' De Barrière. Er was niet alleen een goede opkomst van leden maar ook een enorm enthousiasme om gezamenlijke activiteiten met de buurt te ondernemen. 't Geffens Veld omvat de straten Oude BaanHeesterseweg (tot van Herpen) - een deel van de Leiweg - Kraayeven - De Zolder het oostelijk deel van de Rijksweg. 74 tot 80 volwassen leden en 25 kinderen willen meedoen aan de buurtactiviteiten. Op het programma staan o.a. paaseieren zoeken voor de kinderen, kaarten, een rommelmarkt, een fietstocht en uiteraard een feestavond. Een Abraham, een ooievaar en een feesttoog zi.i n al in de maak en het eerste "Buurtkrant· je" is al in de bus gevallen. "ï-Iet mooie van zo'n club is dat alle leeftijden vertegenwoordigd zijn: de jongste is nul en het oudste lid wordt deze zomer 80! Ons allereerste doel is het leggen van contacten en gezellig samenzijn. Ook de verdrietige gebeurtenissen moeten gedeeld worden. Bovendien willen we ons inzetten voor het verantwoordelijk omgaan met, en het behoud van de natuur. Dat is essentieel voor ons buurtschap: we hebben de uitkijk op de Geffense Bosjes. Het probleem 'hondepoep' is b.v. voor ons niet aan de orde. Het bestuur bestaat uit: Jan Voermans (voor2

Liesbeth van Erp (secr.), Monique Jonkergouw (penningm.), Annemarie van Erp (activiteiten) en Frans v.d . Hurk is "den Booij" en zij weten zich gesteund door zeer enthousiaste leden, dat is reeds gebleken . "Ik denk dat binnen 't Geffens Veld vriendschapsbanden worden gesmeed die lang duren" aldus Jan Voermans!

j-(,,mkundiwtrkfO',P ffVladt~aik ", Ç,ff,n NIEUW NUMMER "AUW-NEI JTS" Jaargang nummer 3 van heemkundig periodiek "Auw-Neijts is alweer ingegaan. In nummer 1 van 1996 worden de volgende onderwerpen behandeld : * Praote over vruger: Interview met Dor.us van Wanrooi j over het leven van vroeger, de oorlog en het kadaster. * Ik wit nog goed da ••• Ingezonden stuk van een verzetstrijder over een voorval in Geffen en omgeving. * Beroepen van vroeger: de molenaar * Terug in de tijd: Het pauselijk Zouavenlegger, afl. 1: de totstandkoming * Uit het archief: 140 jaar geleden kwamen de Zusters van Liefde naar Geffen. Oprichtingsaktie van het klooster (1856). * Kende ze nog? .•. Afscheid Kapelaan Galema (1956). "Auw Neijts" verschijnt (voorlopig) 3 keer per jaar en is verkri jgbaar bij: Bosch- van Erp, Kerkstraat 7 en Lektuur en tabakshop Steenbergen- Leijten, Dorpstraat 51. Heemkundewerkgroep Vladerack.

WIE WAT WANNEER APRIL XVO, volksdansfestijn in Schaijk 11 13 Buurtver. de Molenhoek, 20-jarig beaan, feestdag Ponyclub de Vlierefluiters, rommelmarkt 14 op eigen terrein (Broekstr.9) 10.0017 .00 uur KVB, Fimoklei 20 . 00 uur Gouden Leeuw 15 15 Buurtver. de Molenhoek , biljarten 15 KVO, poffers maken 17 Buurtver . de Vier Winden, biljartavond finale 't Berghje 20.00 uur Poppentheater Ronzebons, 14 . 00-15.30u. 18 KPJ, oud papier ophaalroute 1 22 Buurtver. de Molenhoek biljarten KVO, Jeanne D'Arc viering 25 25 KVB, Moederdagviering samen met KVO, H.Mi s 19 . 00 uur 5


0)

Over de prijs doen we niet gewichtig.

Zo eet u vanavond à la carte.

.~·~ 1. ✓· ·-~ (_I~, _ ,.-

~

~--- ~~

. ~ -~ré1J -~-;

li : · '-'•·- ~""

.

Ardenner boterhamworst, 100 gr. Smeerleverworst saks, 100 gram

2,IO 45

1,

Eisalade,

145

100 gr.

15

1,

VRIJDAG EN ZATERDAG: Likkepot uit eigen keuken, 100 gr. Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

500 gram

4

25 1

Verse worst Saucijzen

500gram

4

I

25

-- ~

-~

'\

..---:-.... ..;~(;~, ti\1:~:!l\(itfi;,o"'

.

Biefstuk Stroganoff, 1oo gr.

2,45

I

Spaghetti Bolognese, per portie 5,95

Iedere woensdag

'

"

~~

8,90

Biefstuk Stroganoff, 100 gr. Gegrilld uienspek, 100 gram 1,65

WEEKENDAANBIEDING

-· 1 ~ ~;:.,; -_.--__,,,. ~ ----- ,, ,--...-.:--~ '

1-:\-i'~~•}-o.·· ,. -::-::- ···.-::;;-,-',· ~i,-•'":~1 ...,~ ~l))\-::-s-,!t~·:,•,i~,·.11~·:l1,"~it}1J~ · r•u; · ·•!i~Mî~~'~®~if.<\,\~

1 kilo rundergehakt Runderschnitzels, div. soorten, 100 gr.

.

2I 45 145 ,

Akties geldig van dinsdag 9 april t/m zaterdag 13 april 1996

Cordon Blue, 4 stuks

9.95 ,

Rau~e ham uit eigen keuken, 100 gr.

2I 50

Vinken, div. soorten, per stuk

1,35

Kip-kerriesalade, 1oo gr.

2I 55

Snijworst, 100 gr.

155 ,

Gegrill uienspek, 100 gr.

165

WEEKENDAANBIEDING

VRIJDAG EN ZATERDAG: Filet Americain,

100 gr.

Keurslagerij

VAN TUYL KEURSlAGER

I

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen te1. (073) 532 58 91

145 _, -

Akties geldig van maandag 15 april Vm zaterdag 20 april 1996


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: ZA. 19.00 uur NULAND: ZA. 19.00 uur VINKEL: ZA. 17.30 uur

ZO . 09.30 uur ZO. 10 .00 uur ZO. 11.00 uur

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 10-04 19 .00 u * Avondmis Za . 13-04 10.00 u 19 .00 u Zo. 14-04 09.30 u Wo . 17-04 19.00 u Za . 20- 04 10.00 u 19.00 u Zo. 21-04 09.30 u Wo . 24-04 19.00 u

*

H.Mis rnmv bej.koor Viering met de diaken mmv Dameskoor (tevens kinderkerk) H.Mis rnmv Gemengd koor (t . v . -uitzending naar de Heegt) * Avondmis * H.Mis mmv bej.koor Woord-/Com.d . mmv Passe Partout (tevens kinderk) H.Mis mmv Gemengd koor (t.v.-uitzending naar de Heegt) * Avondmis *=viering in de kapel

DOOPGESPREK: He t eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 mei 1996 om 20 . 00 uur i n het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot, Tel.: 5323308 HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave bij Trudy Wijgers: Tel. 5323190 (Graag bellen tussen 19 . 00 - 20.00 uur.)

KERKBALANS: Geffen op z'n PAASBEST : Aktie kerkbalans heeft nu al de f 50.000,gehaald . Proficiat! Misschien halen we dit jaar een nieuw record! Wilt u nog bijdragen : Bankreknr. 11.58 .07 . 292 giro v.d . bank 1139113

VRAAG EN AANBOD INTERNATIONAAL De M.O . V. groep Geffen gaat ook dit jaar weer een inzamelingsaktie houden voor de stichting Vraag en Aanbod Internationaal. Op zaterdag 13 april a.s. kunt u spullen brengen van 10. 00 tot 13. 00 uur. Pastoor Spijkers stelt hiervoor zijn garage beschikbaar. Wat kunt u zoal brengen? All erlei soorten gereedschap en landbouwweri tuig. Materiaal voor constructie werkplaatsen zowel een bankschroef als bouten en moeren. Fietsen , bromfietsen, rolstoelen en/of onderdelen hiervan. Handnaaimachines en typemachines (geen elektrische); ook al zijn deze spullen defect of verroest, dat is geen enkel bezwaar .

In de werkplaatsen van Vraag en Aanbod worden de spullen gerepareerd en op aanvraag van de Derde Wereldlanden verzonden . Nilt u meer informatie bel dan 5324691. )us op zaterdag 13 april van 10 .00 tot 13.00 1ur kunt u spullen brengen in de garage van de pastorie, Kloosterstraat 2. Alvast bedankt voor uw medewerking! M.O . V. Gei fen

BEDEVAART KEVELAER De bedevaart vanuit het dekenaat Oss naar Kevelaer is dit jaar op zaterdag 11 mei a . s. Het thema is: MARIA ONZE SCHUTSVROUW. Het is een jubileumbedevaart want we gaan voor de lOe keer! Daarom hebben we een mooi Bedevaartsvaandel laten maken, dit vaandel gaat voortaan jaarlijks mee, We reizen in modern uitgeruste touringcars. De kosten zijn f 25,- te voldoen bij inschrijving. We vertrekken op die dag omstreeks 09.00 uur en zijn omstreeks 18.00 uur weer terug. Het programma ziet er als volgt uit: 11 .00 uur : Bijeenkomst bij het genadebeeld met samenzang 11.30 uur: Plechtige H.Mis in de mooie basiliek 14.15 uur: Kruisweg in de Pax Christi kapel 16 . 15 uur : Plechtig Marialof in de basiliek Voor meer informatie omtrent opstapplaats en/of opgave kunt u zich wenden tot : Mien Rovers, Willibrordusstraat 15, Tel. 5321052.

ACHT MEI MANIFESTATIE Op Hemelvaartsdag 16 mei wordt de 12e Acht Mei-manifestatie gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch . Het motto is: HEMEL EN AARDE BEWEGEN. De manifestatie staat in het teken van "zich tbaar geloven": in ons handelen, in de keuzes die we maken, wordt zichtbaar dat we geloven. Verscheidenheid van me nsen en van geloofsbeleving zijn daarbij wezenlijk voor ons mens-zijn en ons kerk-zijn en deze verschei denheid is positief te waarderen. Wat kunt u zoal verwachten: Een opening- en slotviering waar het oude verhaal van Noach, met nieuwe beelden wordt verwoord en beleefd . Een doorlopend parochieprogramma, waar de vele facetten van het parochieleven aan bod z:ullen komen . Programma's waarin actuele problematieken aan de orde gesteld worden. Jorkshops, waar geloven op een creatieve manier kan worden uitgebeeld . Pleingesprekken, een festivalprogramma, het jongeren- en kinderprogramma en een infomarkt¡. De manifestatie is in zijn totaliteit een levendig gebeuren van vooral elkaar ontmoeten! 7


WAARNEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevall en) Huisartsenpraktijk "Nula nd" , Heiweg 33, Nuland Huisartsen : M. Peeters J. Visschers Tel.: 5321320 Fax: 5324889 Alarmn ummer: 5325153 (Al leen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenprakt ijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A. v . Heyningen Tel . : 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van ' s - avond s 17 .00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur ) . Alleen voor spoedgevallen e n na telefonische afspraak: Maandagavond: A. van Heyningen Di nsdagavond: J . Visschers Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond: Wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17 .00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 13-14 april Nuland 11-12 mei Geffen 20-21 april Geffen 16 mei Vinkel Hemelv. 27-28 april Nuland 18-19 mei Geffen 30 april Nuland 25-26-27 mei Nuland(Pink 04-05 mei Vinkel 01-02 juni Geffen In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente e n een huisarts i n de ei gen praktijk aanwezig . Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen word en naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vaka ntie zijn . In geval van vakantie van A. Smit/A . Smit-Nahon of J . Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend.

De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 12 april , 08 mei Geffen: 25 april, 24 mei Nuland: 17 mei Vakanties: J .Vi sschers: 26 april t/m 05mei

8

N.B . U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (Wijzigingen voorbehouden)

APOTHEEK: Apotheek "Geffen- Nuland", Dorpsstraat 48 te Çeffen, Tel.: 5324699 Openi ngstijden: ma t /m vr. van 08.15 tot 17 . 30 uur. za . van 12 . 00 tot 13.00 uur. Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uiideelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op: ma . t/m vr. open van 12 .00 - 13.00 uu r en van 17 .00 - 18.00 uur . Op de dagen dat de huisartsenpraktij k in Nul a nd gesloten is , i s de uitdeelpost alleen open van 17.00 - 18.00 uur.

PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE:

H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.: 5324312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie , Manuele therapie en Sportfysi otherapie. G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a , Geffen. Tel. : 5323445 Acupunctuur, manuele- en fys iothe rapie. Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel . : 5323445 Cesar oefentherapie Behandeling volgens afspraak.

TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. v. d. Bovenkamp Mw . C. A. van leITt De Rosmolen 11, Geffen Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak ma. t/m vr .: 08.00 - 11.45 uur 13 .00 - 17.00 uur

ZIEKENFONDSEN: ~

*

C- Z- groep, mobiel kantoor : woensdagmiddag 15.00 - 16 .00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. Zorgverzekeraar VGZ , Midden Brabant , sp reekuur: dinsdag 18.00 - 19 .00 uur , Wijkgebouw , Kloosterstraat 3a te Nuland.

REGIONALE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel .: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar ) . Vrij spreekuur: dinsdag e n vrijdag van 09 .0C - 10.00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen , Tel.: 532199C

BUREAU SLACIITOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss . Tel .: 0412 640845 (hulp is kosteloos )


BUREAU VOOR REClITSHULP:

De heer C.v.Zantvoort, ~urg.Teunissenstraat

Molenstraat 19 te Oss. Tel.: 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur. Overige dagen op afspraak .

15 te Nuland, Tel.: 073 - 5321521

CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Stationsplein 2, 5211 AD 's- Hertogenbosch Tel.: 073 - 6125244 Open spreekuur: ma t/m vr . van 09.00 - 11.00 uur en van 13.30 - 15.30 uur JAC/JIP: Jongeren Advies Centrum/Jongeren Informatie Punt. Tel.: 0412 - 625673/647214 (Elke werkdag vanaf 10 . 00 uur). Inlooptijden: ma ,di ,do van 14.00 - 17 .00 uur wo van 16.00 - 20 .00 uur vr van 10.00 - 13 . 30 uur BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Geffen, dinsdag 09.00 - 09.45 uur Mariaschool 09.50 - 10.50 uur Aloysiusschool woensdag 12 . 30 - 13.30 uur Dorpsplein zaterdag 10.15 - 12.00 uur Dorpsplein WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 - 13.00 uur op het Dorpsplein

m: Postagentschap in Super Nisse n, Dorpsplein 1 . Tel .: 5325390 Geopend : ma t/m vr. van 09.00 12 . 15 uur en van 13.15 - 17 .30 uur zaterdag van 09.00 - 12 . 30 uur STIClITING THUISZORG BRABANT NOORD-OOST De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg , consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudel ijke verzorging ve~pleegartikelen e.a. Informatie e n aanmelding zorg: Tel. 0412 622678

ma t/m vrij . van 08 . 00 - 17.00 uur . Spreekuur Ouder- en Kindzorg

Woe . 14 .30 - 15.00 uur Tel.: 5321315 Uitlenen van Verpleegarti kelen

* Kantoor Geffen, Dorpstraat 37, di. en do. 13.30 - 14.00 uur

DE LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASOONK Oe Lokale Bewonersraad , van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparaLi.c aan de woning, bra ndgang of omgeving, niet geheel naar tev redenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volge nde adres-

Zij kunnen dat melden op iedere eerste maandag van de maand tussen 18.00 en 19.00 uur. De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorspreken met de W.B.S . te Ravenstein om dan alsnog proberen op te lossen.

STIP-DROGISTERIJ IN GEFFEN Op woensdag 27 maart jl. opende burgemeester Netten de nieuwe STIP .drogist van Moniek van Herpen aan het Dorpsplein , nr 1~ De burgemeester mocht drie keer gooien met pijltj es op een bord met een geel/rose stip in het midden, de kleur en die veel terug komen i n deze mooie zaak . Helaas miste hij dri e keer .••. . .. Het bord werd omgedraaid en daar stond een super-grote gele "stip" op, zo groot als het bord zelf: en jawel hoor , deze keer gooide de burgemeester raak en en 't alarm begon te rinkelen! ! De STIP drogist was officiël geopend! Daarna zou burgemeester Netten het naambord onthullen, dat Rene van Herpen vakkundig had ingepakt. Helaas braken de vier touwtjes af en bleef 't plastic zitten .. . . .. . Dit mocht de pret niet drukken, en alle genodigden gingen de nieuwe dr ogist binnen om onder het genot van een drankje en ee n hapje Moniek en René te fe l iciteren met de mooie nieuwe zaak, alweer een aanwinst voor ons dorp. (Broer/zwager Piet beklom intussen een ladder om het naambord van 't plastic te ontdoen). De STIP-formule, die Moniek in haar winkel hanteert is een nieuwe formule van DA, voor drogi steri jen met kleinere vloeroppervlaktes, die natuurlijk veel beter afgestemd is op het dorpsgebeuren zoals bij ons in Geffe n . Het was een drukbezochte opening, waar Moniek en René vel e complimenten ontvi ngen . Wat u allemaal kunt kopen bij deze STIP dr ogist is teveel om op te noemen , loop gerust eens binnen dan kunt u het zelf zien!

sen :

Oe heer H.v.d . Broek, P.v . d . Elsenstraat 9 te Geffen, tel.: 073 - 5322529 Mevr. A.Vos-v.d.Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel , tel.: 073 - 5321536

Namens da redaktie van Torenklanken , veel succes met de nieuwe zaak! 9


ROND DE DORPSPOMP Het bestaan en ontstaan van Geffen houdt on~ nog bezig. Er is weer een nieuw gegeven gevonden in de encyclopedie van Brabant. In 1195 wonen er kluizenaars aan de "Papendijk, die contact hadden met kluizenaars in Vinkel en op aandringen van Windus van Basel zich binden aan een klooster "Porte Coeli" in Den Bosch". Zo zie je maar weer, dat de geschiedenis nog veel geheimen in zich bergt. Het jaar 2000 hield ons bezig, en dat bracht ons in de 1 april sfeer. Vladeracken, de Maasdonkse omroep had een aardige 1 aprilgrap in de met veel bravour gepresenteerde nieuwe politieke partij met de veelbelovende naam M.E.P., Maasdonkseeenheids-partij, Er waren bijeenkomsten gepland op 1 april in het Haasje, de Dorsvlegel en bij Kee van Rooy. Er werd gerekend op 10 zetels, zodat er geen problemen waren bij de benoeming van wethouders. Maar goed het politiek gekrakeel wacht ons over twee jaar . In het jaar 2000 vieren we het hele jaar feest . Het derde jubileum na Christus moet goed worden ingezet. De burgemeester vliegt met een zeppelin-achtig toestel over Maasdonk en roept op 0uwejaarsavond om± 23.00 uur alle bewoners op naar een centrale plaats in de kernen. Het Dorpsplein te Geffen, in Vinkel het Pastoor Vogelsplein en in Nuland het Prins Bernhardplein. Er wordt een f eestmaal aangericht op de verlichte en verwarmde pleinen, drankjes en hapjes voor groot en klein: er zijn speel plekjes voor het jonge grut, er kan gedanst worden en men kan genieten van optredens met muziek, dans, zang, toneel, enz. Een koud en warm buff et met gezond vlees, want dan is intussen de "gekke koeienziekte" onder controle. Om 12 uur mrddernacht is er op de drie plein en een groots vuurwerk, dat elektronisch wordt gestuurd en geleid. Voor een bepaald bedrag mag je op een knop drukken en dan krijg je vuurwerk naar keuze. We houden er ernstig rekening mee dat de horeca- gelegenheden in de drie dorpen volledig zijn bezet door de jongelui. Maar de grote tenten (feestpaleizen) op de pleinen bieden plaats aan iedereen, er is een creche, slaapgelegenheid voor baby's, bejaarden hebben hun eigen zaal met aangepast ':.vermaak. 10

Het moet een feest worden voor iedereen. Maar we moeten toch tijdig regelen!!!! Maar eerst! In het jaar 1998 vieren we het 700-jarig bestaan van Geffen, Nuland en Vinkel en het 5-jarig bestaan van Maasdonk en blikken we terug naar het verleden. Met gilden, oude kostuums met "Effe naor Geffe", Vinkels jaarfeest, en"Nuland hi wa" op z'n best. In 2000 kijken we vooruit en zullen we ons laten.voorzien van alle gemakken die de electronica, computers en pinapparatuur ons bieden. Toch worden we nog even serieus: De struc_tuurvisie van Maasdonk vraagt onze aandacht. Er is al een extern bureau op onderzoek uit naar de behoeften en mogelijkheden: de gemeenteraad heeft daar al geld voor uitgetrokken. Er zijn momenten, waarop belangstellenden hun visie kenbaar mogen maken. In Streekwijzer wordt u op ·de hoogte gehouden. Op pagina 13 van de vorige Torenklanken no. 6 leest u de onderzoeksresultaten van het Winkel- en bedrijfsonderzoek in Maasdonk. Ook dit wordt opgenomen in de structuurvisie en zal ~eiden tot definitieve bestemmingplannen voor Maasdonk. De pastoor heeft ons aangesproken met zijn artikel i n no. 6 voorpagina nieuws: "Een lege maag, een leeg hart, een leeg graf". We hopen op een goede Pasen voor u allen. Volgende stamtafel zondag 14 april 11.00 uur in cafè Govers. Van stamtafel 43.

DANKBETUIGING Onbegrijpelijk is het dat mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa Frans Vos er niet meer is. Onvergetelijk en hartverwarmend was de belangstelling bij zijn afscheid. Door uw handdruk, woorden, bloemen of kaarten hopen wij de kracht te vinden om de draad van het leven weer op te pakken zoals hij gewild zou hebben. U allen oprecht bedankt. A.M. Vos - Bissels Kinderen en kleinkinderen .

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Te Koop . Wegens omstandigheden blonde Labrador Retriever met stamboom. Een jaar oud. Reu. Inlichtingen na 18.00 uur. tel . 073- 5325144 .


.d e BIESCAMPLOOP te GEFFEN (Maasland Run Classic)

10 km

Vrijdag 1O mei 1996 Inschrijven: Kantine v.v. Nooit Gedacht sportpark de Biescamp te Geffen Start om 19.30 uur Organisatie: v.v. Nooit Gedacht en A.V. Oss

ĂŽ

INLICHTINGEN (073) 532 33 56

MEI-VIERING BIJ ONZE VELDKAPEL De liturgiewerkgroep heeft dit jaar he t pl an 5eopperd om een meiviering bij onze veldkapel te houden . Jaren geleden trokken velen Jver "de lange pad" naar het kapelletje om daar te bidden en te zingen . De lange pad is verdwenen , maar we hopen toch dat velen de weg naar het kapelletje kunnen vinden op Tweede Pinksterdag 27 mei a.s. De viering die we anders houden in de kerk om 09.30 uur gaan we dan houden in de Veldstraat rondom de veldkapel m. m.v. het Gemengd Koor . Jo van den Berg zal voor stoelen zorgen en we proberen enige rust rondom de Mariapl aats te creĂŤren . We willen iedereen vragen om bloemen mee te brengen en die zal mevrouw Door van Lee graag in ontvangst nemen om zoals altijd

Maria prachtig te sieren. Na afloop van de viering drinken we samen koffie. Noteer dit alvast in uw agenda, we komen er nog op terug!

CROOT DARTTOERNOOI

op 30 april KONINGINNEDAG IN ZAAL 'T HAASJE aanvang: IS. 00 uur 11


KLUSSENHULP THUIS VOOR OUDEREN (55+) IN HET MAASLAND ':f>.""

GEMEENTE

MAASDONK

/

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 534 21 00 fax. 073 532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten alleen na telefonische afspraak, tel. 073-53 42 100 tst. 160

Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 532 25 72

Wethouder A.A.M. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 532 20 61 WetbouderJ.C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 532 24 90

De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanueer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout.

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09 .30 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 681 111 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur, tel. 534 21 00

12

Sinds 1 september 1995 is Rij de RIGOM (Regionale I nstelli ng Gecoordineerd Ouderen werk Maasland) de professionele klussenman Henk de Haas aan het werk. In een half jaar tijd heeft hij bijna 300 klussen verricht bij ouderen thuis (in Oss en het Maasland). Binnenkort kunnen ook ouderen uit Maasdonk binnen het project Klussenhulp Thuis een klus laten doen door de klussenman van het RIGOM • . Klussen die ouderen zelf niet meer zo gemak kelijk doen en die voor de (dure) vakman te eenvoudig zijn. Enkele voorbeelden van veel voorkomende klussen zijn: reparatie van een lekkende kraan, bevestigen van hand grepen in badkamer/toilet, ontluchten en/of bijvullen van verwarming, vervangen van wandcontactdozen, verhangen van lampen, ophangen van schilderijen of planken, vastmaken van loszittende leuningen of vloerbedek king ,... Ook kan Henk de Haas advies geven over bijvoorbeeld electriciteit, kranen en s loten. De kosten voor klussenhulp z1Jn zo laag mogelijk gehouden. Voor het voorrijden+ het eerste half uur werk fS,-. Daarbij komen dan nog de materiaalkosten. Als een klus meer tijd in beslag neemt, kost dat f2,50 extra per kwartier. Daarnaast gratis advies over veiligheid in en om uw huis, Binnen het project Klussenhulp Thuis zijn naast Henk de Haas ook deskundige vrijwilligers werkzaam. Zij kunnen bij u thuis komen en aan de hand van een aantal controlepunten eventuele onveilige situaties opsporen. Vervolgens krijgt u dan advies over hoe deze onveilige situaties te verbeteren zijn. Eenvoudige aanpassingen zijn vaak voldoende. Ui~ VEILIGHEID GOED BEKEKEN, dat is van be-

lang om ongelukken in en om het huis te voorkomen• Voor meer informatie, aanvraag klussenhulp of gratis advies over veiligheid kunt u dagel ijks bellen naar de RIGOM tel. (0412) 633043

1clltlt1"11


TOK TOERNOOI 25 T/M 30 MAART 1996 Met 72 deelnemers ging maandag 25 maart het TOK 22 toernooi van start. Na een hele week met spannende voorrondes belandden 6 libre en 4 driebanden spel ers uiteindelijk in de finalerondes op zaterdag middag. In de klei ne finale libre was Alfons van Schijndel D.V.O. geen partij voor Rien van Erp TOK '74, in 13 beurten biljarte hij zich naar de 3e plaats . De finale libre werd een smaakvol onderonsje van TOK . Op vrijdagavond werd de weddenschap afgesloten, als wij de finale moeten spelen, doen we dat in ons pipopak, en zo geschiedde. Had ik gisterenavond mijn mond maar gehouden, zoals Leo Leijten aan de jurytafel kwam vertellen hielp niet meer, dus tot grote hilariteit van het publiek verschenen de twee pipo-finalisten. De finale werd na aanvankelijke achterstand door pipo Schutjens gewonnen, de eeuwige tweede van 1995, zijn gemiddelde was 1.34. 1ibre 1 Bart Schutjens 2 ieo Leijten 3 Rien v. Erp 4 Fons v. Schijndel DVO 5 Rien v. Bergen 6 Theo v. Uden a ..Hans v. 9csouw 8 Jos Verstegen 9 Maartin Brands 10 Wim v . Herpen 11 Paul v. Rijn 12 Jos v. Lieverloo 13 Jan Kloek 14 Harrie Toonen 15 Rien v. Erp (L) 16 Henk v. Engelen 17 Mark Beekmans 18 Mies v. Erp 19 Fons v. Schijndel TOK 20 Hans va. Doelen 21 Jan va. Broek 22 Dave Heesakkers 23 Cor Legierse 24 Jo Heijmans 25 Hans Hooijberg 26 Hans v. Bergen 27 Hennie v. Dinther 28 Ad v. Nistelrooij

driebanden 1·•Peter Schutjens 2 Jo v. Erp 3 RenéDamen 4 Arie Jagers 5 René Schutjens 6 Gert Swinkels 7 Frans Draad 8 Coen v . erp

1.52 1.15 1.64 1.01 2.06 0.96 1.15 1.91 1.12 1.62 0 . 94 1.51 1.65 1.57 1.24 1.72 1.14 0.99 1 . 14 2.30 1.59 2.86 1.26 1.64 1.24 2 . 34 0 . 73 1.39

0.523 0 . 605 0.323 0.525 0.426 0.668 0.360 0 . 438

Pipo Leijten werd tweede met een gem. van 0.86. Hoogste serie libre werd gemaakt door Dave Heesakkers 32. De wedstrijd om de 3e en 4e plaats sriebanden werd gespeeld tus~ sen Arie Jagers de Gouden Leeuw en René Damen, de verrassende outsider van 't Haasje. René trok hier aan ' t langste eind, met een gem. van 0.681. Peter Schutjens won de finale gemakkelijk van mede TOK finalist Jo van Erp. Mister Tok Toernooi himself, ·de grote organisator van het TOK Toernooi, eindigde met een gem. van 0.612. Jo kwam hier slechts tot een gem. van 0.322. De prijs voor het hoogste partijgemiddelde ging naar Gert Swinkels, vooraf als grote favoriet getipt, met een gem. van 1.157. Na de prijsuitreiking volgde er nog veel gezellige uurtjes. Openstaande prijzenloterij: 4015- 4272-42834135. Af te halen bij Peter Schutjens, v. Coothstraat 13 Geffen. Tel. 073-5321022.

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Chris v. Wanrooij Michel v. Erp Henk vd. Heijden Tiny v. zantvoort John Savelkouls Harrie v . Rijn Johan v. Erp Rien v. Alebeek Aldo v. Grinsven Piet Romme Jan vd . Braak Jeroen Verstegen Jacky de Louw Nol Romijnders Wim v. Berkel Hans v. Helvoirt Hans Unterluggauer Gerret Savelkouls Antoon Lepoµtre Frans v. Dinther Hans v. grinsven Hans Reuvers Jan V Herpen Geert Hurkens Mark Gloudemans John Nikkels Adje v . Erp Jos v. Erp DZB

9 10 11 12 13 14 15 16

Fons Sommers Hendrik v. Tuijl Frank Hurkens Joep Lammers Toon vd. Aa John Wilsens Frans v. Griensven Cees vd. Doelen

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46

0.73 0 . 98 1.31 1.00 1.25 1.29 1.10 1.26 0.98 1.30 1.38 0.92 0.75 1.00 1.38 1.12 1.75 1.03 1.04 0.74 0 , 46 0.74 0.80 0,78 1.02 0.56 0 . 49 0 . 44

0 . 490 0 . 255 0.419 0.483 0.268 0.310 0.245 0.352 13


Bij het kopen van een huis komt heel hypotheekvormen en lage rentetariewat kijken. Het is dan ook prettig . . - - ---==- -, ven. En luistert naar uw wensen. als u in zo'n spannende tijd op an-

Zodat u niet alleen een hypo-

deren kunt bouwen. Op de hypotheekadviseur van de Rabobank bijvoorbeeld. Die be-

theek kiest die nu bij u past. Maar ook in de toekomst. Meer weten? Maak dan een afspraak met

kijkt samen met u de vele flexibele

Paul Daamen

onze hypotheekadviseur.

Met de hypotheekadviseur van de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank 14

Maasdonk


RABONIEUWS HYPOTHEEK OVERSLUITEN BIJ RENTEDALING. WAT IS WIJSHEID? Eigen-huisbezitters hebben het natuurlijk al gezien: de hypotheekrente blijft maar dalen, alsof elke bodem onder de tarieven is weggeslagen. Voor korte looptijden worden zeer lage hyoptheekrentes aangeboden, een aanbod dat veel mensen graag in klinkende munt zouden willen omzetten. Oversluiten - het openbreken van het bestaande hypotheek contract - is het parool, ook al omdat de markt wordt overspoeld door tussenpersonen die dat wel even voor de klant zullen regelen. Echter, het is niet alles goud wat er blinkt. Oversluiten is niet altijd zinvol. Het is verstandig eerst te gaan praten met de hypotheekadviseur van de eigen bank. Dan zijn in ieder geval de kosten het laagst. Bij banken en tussenpersonen komen veel vragen binnen over het oversluiten van de hypotheek; een onderwerp dat ook menig koffietafel gesprek beheerst. Dat is heel begrijpelijk, want eigen-huisbezitters en -kopers hebben in bijna dertig jaar niet zo'n lage rente gezien. Voor looptijden van 5 tot 10 jaar ligt de hypotheekrente nu onder de 7 procent, terwijl voor de zeer korte looptijden het rentetarief nog een stuk lager ligt . Veel mensen vragen zich af of ze niet van deze situatie kunnen profiteren door de bestaande hypotheek nu over te sluiten. Zeker in huishoudens waar nog meer dan 9 procent wordt betaald. FINANCIEEL SPROOKJE Maar is het ook werkelijk nu of nooit? Lang niet altijd. Het financiële sprookje is niet volmaakt. Zo blijft de winst van een overstap volgens de Rabobank vo~ledig af- _ hankeliik van de exacte financiele situatie van de klant, de afkooprente die moet worden betaald om een lopend contract te beëindiger. èn de kosten voor een nieuw hypotheekcontract. Immers, wie bij oversluiten een lagere rente bedingt, moet het verschil in rente over de resterende looptijd van het oude contract meteen afrekenen. Is die resterende looptijd kort en/of het verschi l in rente hoog, dan kan oversluiten aantrekkelijk zijn. We schrijven hier nadrukkelijk kan, want om het precieze voordeel te bepalen is een individuele berekening nodig. Zeker is wel dat de 'oversluiter' als die voor een andere bank kiest ten minste de kosten van royement, de nieuwe hypothecaire inschrijving en afsluitprovisie moet betalen. Gebleken is dat daarom oversluiten voor veel mensen (nog) niet voordelig is.

DOBBEL'EN De Rabobank staat niet alleen in haar terughoudendheid - De Vereniging Eigen Huis heeft huizenkopers inmiddels al gewaarschuwe zich niet blind te staren op lage rentes met een korte looptijd. Over het algemeen wordt het oversluiten aangeboden door tussenpersonen op de hypotheekmarkt, die een graantje van de hausse willen meepikken. Voor hen is oversluiten in ieder geval big business, want de meeste geldverstrekkers betalen hen forse bemiddelingsprovisies. Het lijkt alleen maar gratis voor de consument! Daarbij komt dat het sówieso niet verstandig is om te speculeren met de eigen woonlasten. Een eigen- huisbezitter kan maar beter niet dobbelen met zijn maandlasten als inzet . Over een jaar kan de rentestand er weer heel anders uitzien. De Rabobank raadt haar klanten in elk geval aan om de huidige rentestanden te kiezen voor een lange rentelooptijd. De rente is dan wel iets hoger, maar daar staat tegenover dat de klant zekerheid over zijn financiële positie heeft . Rent estijgingen deren hem niet meer, terwijl een verdere rentedaling onzeker is. In ieder geval is de rente in jaren niet zo laag geweest. Wel veel hoger. EIGEN BANK Kortom, een laag rentepercentage met een korte looptijd heeft ook een aantal nadelen Voor zowel de 'oversluiter' als voor de huizenkoper. Het loont daarom altijd de moeite om te overleggen met de hypotheekadviseur van de eigen bank, die de verschil· lende alternatieven in een handomdraai op een rijtje kan zetten. Want bij de vraag of oversluiten voordelig is, gaat het meestal om hypotheken die al weer jaren erv66r zijn afgesloten. In __ de tussenliggende periode kan de financiele situatie van de klant ver· anderd zijn, maar ook de situatie thuis. En misschien sluit niet een kortlopend laag rentepercentage maar een andere hypotheekvorm beter aan op die veranderde (fiscale) situatie. Met als resul taat lagere woonlasten. In dat geval kan het verstandig zijn om gewoon te wachten tot het bestaande hypotheekcontract afloopt: uw eigen bank is zo gek nog niet.

15


SPORTERS IN GIPSVERBAND KUNNEN IN BAD

Niet onder de douche of in bad kunnen. Dat behoort voor sporters die herstellende zijn van bijvoorbeeld botbreuken, maar ook voor andere patiënten, tot de grootste ergernissen. Zij rommelen wat met plastic zakken en elastiek, maar een echte oplossing biedt dat niet. Die was er tot voor kort ook niet voor dit, toch zéér veel voorkomend, probleem. (Alleen de gipskamers in Nederland behandelen met elkaar dagelijks al vierduizend mensen.) Dankzij de zogenoemde Flipper Verbandhoes, een waterbeschermingshoes van vinyl en rubber , kunnen geblesseerde sporters nu niet alleen moeiteloos in bad of onder de douche, zij kunnen er zelfs mee zwemmen. Aan de introduktie van dit unieke produkt ging een ontwikkelingsperiode vooraf van twee jaar. De Flipper Verbandhoes is verkrijgbaar in de Thuiszorgwinkels Nederland. De prijzen variëren van f 29,50 tot f 39,50. Tot 25 april 1996 geldt een korting van 10 procent. De directe aanleiding voor de ontwikkeling van de hoes was de noodzaak om dure knieprothesen tijdens de hydrotherapie te beschermen tegen het water. Toen bleek dat er wereldwijd geen enkele fabrikant te vinden was die een dergelijke neschermhoes produceerde, besloot John van Nikkelen Kuyper, toen al dertig jaar toelevereancier voor de gezondheidszorg, om er zelf een te ontwikkelen. Het vinden van het juiste materiaal nam de nodige tijd in beslag. Het gebruik van bijvoorbeeld Poly-ethyleen, Polyvinyl Chloride (PVC) en de op de markt voorhanden zijnde rubbersoorten, leidden niet tit het gewenste resultaat. En de gebruikte rubberen sluitband had een te grote rek of veroorzaakte stuwingen. Ook de kunststof rubberen band die vervolgens werd getest, bleek onbruikbaar omdat deze gemakkelijk scheurde. Door Vredestein is vervolgens exclusief voor de Flipper Verbandhoes een rubbersoort ontwikkeld die voldoet aan alle eisen. Er zijn nu hoezen voor voeten, knieën, benen, handen en armen. Voor mensen die een amputatie hebben moeten ondergaan en gedurende een aantal weken met de stomp in het verband moeten blijven, is er een speciaal beschermhoes ontwikkeld. Dit om hen niet extra psychisch te belasten door hen te laten baden of douchen met een gedeeltelijk lege beschermhoes. .. In de toekomst kunnen brandwond-patienten die veelal met zalf of crème worden behandeld, gebruik maken van een speciale beschermhoes die steriel aan ziekenhuizen zal worden geleverd. Een belangrijke vooruit16

gang i n de behandeling van deze patiënten aangezien het pijnlijke wisselen van verband hiermee tot het verleden behoort . Ook mensen met dermatologische klachten en mensen di e spataderbehandeling hebben ondergaan (duizenden patiënten per week), kunnen profiteren van de voordelen van deze speciale hoezen. Zoals al is genoemd, zijn de gipshoezen verkrijgbaar bij de 55 Thuiszorgwinkels in Nederland. De Thuiszorgwinkel s zijn ontstaan uit d_e depots van de Thuiszorg- en Kruiswerkorganisa ties. Kon men er voorheen uitsluitend terecht voor het lenen van rolstoelen, bedden en loophulpmiddelen, nu bieden de Thuiszorgwinkels naast de leenfunctie een breed assortiment aan hulp- en comfortartikelen die het dagelijks functioneren eenvoudiger maken. Deze artikelen kan men nu ook huren of zelfs kopen. Zo zijn er kousenaantrekkers, speciaal vervormbaar bestek, elastische schoenveters en een ruime keuze aan wandelstokken. En niet te vergeten de hometrainers en gewichten, die u kunnen helpen f it te blijven of te worden. In dit kader is er nu tot 25 april 1996 eveneens een aktie, waarbij een infrarood massage-set wordt aangeboden van f 99,voor f 79, - . Voor sporters een uitstekend hulpmiddel om de spieren in goede conditie te houden of om reeds opgelopen blessures te behandelen. Ook voor moeder en kind hebben de Thuiszorgwinkels een uitgebreid aanbod zoals kraam pakketten, draagdoeken, autozitjes, maar ook muziektandenborstels, sokjes in de vorm van voetrammelaars en een compl eet milieu-vriendelijk luiersysteern op basis van katoen. Men kan bij de Thuiszorgwinkels dagelijks binnenlopen voor advies. Er zijn specialisten op elk gebied. En indien gewenst kan gebruik worden gemaakt van een aparte spreekkamer . In Nederland zijn inmiddels zo'n vijfenvijftig Thuiszorgwinkels. Thuiszorgwinkel Oss Schadewijkstraat 8 5348 BC Oss tel. 0412-624024 "R.f'Sl'E~,.,.,~ -..r.kNll\ v\lltor~tQl'Olt'

~"'°"'~,...,....._ d..,._,.._ "'F'\.IOPf.D"~zr,,.,.~• ~ ~~ff\'l"'JOl'N"IV1ft'~

_,......,......

r-.ct,n,,.~~1~1-

F\.IP,tR

~T8U-S 6S1 651)0.AR NlNEGEN

lELEf:OOt~ 02, &&19MO

f.Ul)l<.~ 15116

,-., f~{-

80303

12.04/16

HANDHOES LARGE

vtl\ooorotis t 31,!tO ind 8lw

BESCHERMING VAN GIPSVERBANDSPORTTAPE EN HUID TIJDENS HET BADEN· DOUCHEN EN ZWEMMEN!

"f\.tPPER" N)I',..,. , ,,. , i r . . t ~ ,,,,., Ql!!OIVll .... t,ell~l'°" V"'II~•

~ ~•óllr->h"~""' opv1•-,11tbj9'C1 llt1'=1'Yl, I~ ~~~tf'19i►-"1 ~1r,


rienden Scouting Geffen SCOUTING GEFFEN ORGANISEERT HEITJE VOOR EEN KARWEITJE OP ZATERDAG 13 APRIL

Elk jaar komt het weer terug. De grote schoonmaak. Mensen gaan vlijtig aan het poetsen en opruimen. Ook bij Scouting Geffen draaien we voor een grote schoonmaak onze hand niet om. Sterker nog, graag zijn wij bereidt om u te helpen bij deze klusjes . Dus als u op zaterdag 13 april een groepje Scouts aan de deur krijgt, hopen we dat u nog een klusje voor hun heeft overgelaten. We zullen die dag vanaf 10 .00 tot 13.00 uur bij iedereen langs de deur komen. Overigens kunt u de Scouts makkelijk herkennen aan hun scouting blouse. We wensen iedereen een keurige en opge:i:.uimde zaterdag toe. Leiding en Leden van Scouting Geffen.

VERJAARDAGENAKTIE Op 6 maart ontvingen we het droeve bericht, dat A. Crooijmans op 1 maart in Johannesburg (Zuid-Afrika) was overleden. Jarenlang hebben we hem kĂťnnen steunen bij zijn liefdevolle werk voor de daklozen en hongerigen. Op zijn gedachtenisprentje kunnen we lezen: Langer dan 30 jaar heeft Vader Crooijmans gewerkt voor de mensen die zeiden: "Ik heb honger en dorst ik ben ziek en eenzaam zonder werk en ik heb angst"

laderacken NOUD BONGERS EN 'DE ENGELTJES ' OP BRABANTSE AVOND IN VINKEL OP 14 APRIL. Op zondag 14 april zullen op de Brabantse Avond in Vinkel de Lithse zanger Noud Bongers en de bekende muziekgroep "de Engeltjes" optreden, die optreden in plaats van de eerder aangekondigde "Platte Ribben". De avond wordt gehouden in caf~ d'n Driehoek in Vinkel en begint om 20.00 uur. Noud Bongers is het grote nieuwe talent onder de Brabantse liedjeszangers. Zijn muziek en zijn stem doen hem erg lijken op Ad de Laat. Hij komt uit Lith en veel van zijn liedjes gaan over de Maaskant. Hij zingt niet alleen ballades over het rustieke Brabantse land, maar ook vlotte nummers over het alledaagse leven, zoals over zijn konijn Ramses. Onlangs bracht hij zijn eerste cd uit: "Aachterum is 't kermis". De Engeltjes is een vijf mans groep uit Liempde. Drie van hen zaten in de befaamde groep "de Ploegadoers". De Engeltjes zingen en spelen bekende en minder bekende levensliederen , cabaretliedjes en liedjes uit het Brabantse repertoire, waaronder natuurlijk ook liedjes van de Ploegadoers. Ze komen het liefst voor de dag met liedjes die uitnodigen tot meezingen, liederen met een cabareteske presentatie en natuurlijk liedjes over engeltjes. Maar die blijken veel aardser en ondeugender te zijn dan dat je van engeltjes zou verwachten. Kaartjes zijn te koop bij cafĂŠ d'n Driehoek in Vinkel, v.d. Doelen Bloemenshop in Geffen en Meijer Schilderwerken in Nuland.

Twee medewerksters hebben te kennen gegeven op te houden nl. Doortje van Bakel en Annemarie de Kort. We danken hen hartelijk voor hun inzet. Gelukkig komen Riek van Erp (ze gaat de Bergstraat bezoeken), Riek van Heumen en Marietje Swanenberg onze gelederen versterken. Marietje Swanenberg en Fia Heij mans nemen de wijk van Annemarie de Kort en Riek van Heumen de wijk van Fia Heijmans over. We hopen dat iedereen deze aktie zal blijven gedenken. In 1995 werd f7196,95 bijeen gebracht . Heel Hartelijk Dank. 17


SLIJTERIJ 'T HEIKE Molenstraat 22 NULAND tel.: (073) 532 22 82

Kloosterstraat Sb GEFFEN tel. (073) 532 46 59

UW ADRES VOOR: * Binnen- en buitenlands gedistilleerd

* Binnen- en buitenlandse bieren en glazen * Wijnen * Frisdranken * Cadeau-artikelen en relatiegeschenken LOOP EENS VRIJBLIJVEND BINNEN IN GEFFEN OF NULAND

Specialist in speciale bieren


FIRMA KORTHOUT De familie Korthout houdt op met hun drogis terij-parfumerie zaak. Maar .............. . de kapperszaak bl ijft! En •...•.. de verkoop van staatsloten BLIJFT OOK! ! ! ! ! U kunt hiervoor nog steeds terrecht op het vertrouwde adres op Papendijk 13. Vijftig jaar geleden begón Herman als kappersleerling in Oss. Na Den Bosch en Heesch opende hij vijftig jaar geleden zijn herenkapperszaak in Geffen. Na 6 jaar kwam daar de drogisterij-parfumerie bij, waar Sjaan de scepter zwaaide. Het leuke van beide beroepen is toch het contact met de mensen, volgens Herman en Sjaan, en dat kunnen zij weten na 40 en 34 jaar in de zaken gewerkt te hebben. Dochter Lyan studeert voor 'n beroep in heel andere richting, en daarom hebben ze de knoop doorgehakt om te stoppen met de drogisterij. De drogi s terij artikelen zijn overgenomen door de familie van Herpen - Verstappen.

Tijdens deze wedstrijden komen diverse Geffenaren/Maasdonkers aan de start t.w.: John Vos, Edwin van Zandvoort, Wim v.d. Veerdonk en Johern v.d.Doelen in de categorie nieuwelingen. De start en finish is aan de Dorpstraat. Het parcours is als volgt: Dorpstraat, Runrotstraat,Mgr. Bekkerstraat, S. v.d.Berghstraat, Lambertusstraat, Joh. v.d.Slootstraat, Kapelstraat, Veldstraat en Kloostrerstraat. Het parcours zal vanaf± 11.00u tot± 17.30u voor het verkeer afgesloten zijn. De permanence is in Hotel "de Gouden Leeuw".

-->;:;.{î

1

r-/ \(·

::

:

: '

➔-~ --

~.f . ,

Herman blijft nog akt ief in de kapperszaak en natuurlijk ook met de verkoop van staats loten, waarbij Sjaan natuurlijk ook behul pzaam blijft . . Daarnaast gaan ze in ieder geval genieten van de vrije tijd, plannen heeft ze al genoeg! De familie Korthout wil bij deze alle klanten bedanken, voor het in hun jarenlange gestelde vertrouwen. Ook willen zij Moniek en René succes toewensen met hun nieuwe zaak. Red. TK.

WIELERCLUB DE WINDMOLENS

Zondag 14 april a.s. wordt de 53e ronde van Geffen verreden. De ronde wordt georgani ~ seerd door w.c. "De Windmolens". Het programma voor deze dag: 12.00u start cyclosporti even/veteranen voor 60 km wedstrijd 13.45u start nieuwelingen voor 40 km wedstrijd 15.0üu start elite/neo-amateurs voor 90 km wedstrijd

...

· -;

Het voorjaar komt eraan en wij zijn er klaar voor !!! -groente-lbloemenzaden en pootaardappelen -potgrond, kunstmest, wormen humus -alles voor onderhoud & aanleg van vijvers -vijvervissen -etc. etc. etc. DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

~

B. de Kinderen v.o.i. lUolenstraat 32 Geîien Onze openingstijden zijn:

ma t/m vr. 13.00 - 19.00 uur Zaterdag 8.30 - 17 .00 uur 19


Noordoost-Brabant

EEN BEZOEKREGELING VOOR PANTOFFELS EN PYJAMA

Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg

Vrijdag 29 maart was de premiere van het toneelstuk 'Op blote voeten in het park', gebracht door Geffes volk. In een verbouwde Gouden Leeuw speelden de 6 uitverkorenen van deze keer de sterren van de hemel. Ze brachten het stuk met veel vaart en over tuiging.

REGIONAAL PATIENTEN/

CONSUMENTEN PLATFORM

-

-

-

j

Patiënten/consumenten met problemen of klachten omtrent de nieuwe regeling voor fysiotherapie en oefentherapie kunnen deze melden bij het Klachtenbureau (IKG) van het Patiënten/Consumenten Platform Noordoost Noord- Brabant . Alle meldingen worden geregistreerd en bij de komende landelijke evaluatie ingebracht. Schrijnende situaties worden nog voor de evaluatie aan het ministerie van VWS voorgelegd. Per 1 januari van dit jaar hebben patiënten/ consumenten recht op negen fysiotherapie of oefentherapiebehandelingen per aandoening per jaar. Cesar of Mensendieck therapie kan eenmalig verlengd worden met nog eens __ negen behandel ingen. Onder druk van de patienten/ consumentenorganisaties heeft de overheid een uitzondering gemaakt voor een aantal chronisch zieken en voor aandoeningen waarvan is aangetoond dat langdurige behandeling en noodzakelijk is. De nieuwe maatregel kan echter voor een aantal patiënten/consumenten problemen met zich meebrengen. Zo kan het bijvoorbeel d voorkomen dat de arts voor een bepaalde aandoening slechts negen beha~delingen voorschrijft, terwijl de patient meer behandelingen nodig heeft. Een probleem zou ook kunnen zijn dat de verzekeringsmaatschappij weigert iemand aanvullend te verzekeren, of daar een veel te hoge premie voor vraagt. De door de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) ingestelde Werkgroep Fysiotherapie heeft een registratieformulier ontwikkeld waarop alle bij de Klachtenopvangbureaus ( IKG 's) binnenkomende klachten en knelpunten vastgelegd kunnen worden. De Werkgroep verwerkt al deze gegevens tot een landelijk overzicht en zal er vervolgens bij de overheid op aandringen de maatregel bij te stellen. Mensen met problemen en klachten rond de uitvoering van de regeling fysiotherapie kunnen deze melden bij: IKG Noordoost Brabant, Muntelbolwer 1, 5213 SZ Den Bosch, 073-6134749.

20

'Op blote voeten in het park' i s een blijspel van Neil Simon. Het laat de kijker ken nis maken met twee jonge mensen die halsoverkop getrouwd zijn en hun intrek nemen in een klein flatje, 5 hoog. Of liever gezegd 6 hoog, want ook de stoep telt mee als trap volgens de bezoekers die buiten adem in de flat aankomen. Het jonge echtpaar Karin en Paul van der Beek wordt vol overtuiging neergezet door Petra van Dijk en Bart Nelissen. Vooral de laatste kreeg de lachers, mede door zijn goede mimiek, meerdere malen op zijn hand. De zussen Ina Heijmans en Marja Coppens speelden respectievelijk Emmy Bre~kers (moeder van Karin) en tante Harriet. Hun spel is in de loop van de jaren zichtbaar gegroeid; ze staan er! _ Peter van de Berg klom in de huid van Victor Velasco, de buurman van Karin en Paul. Zijn aanwezigheid zorgde voor de nodige ver rassingen. En voor de nodige moeilijkheden. Want nadat Karin, Paul en Emmy een avondje uit waren geweest met Victor, ontdekte het jonge stel dat ze toch eigenlijk wel heel verschillend waren: "Je hebt Kijkers en Doeners. Jij bent een kijker en ik een doener11, aldus Karin. Hiermee werd ze later nog wel om haar oren geslagen toen Paul, _ die advocaat was, de scheidingspapieren in orde gaat maken. In de scheidingspapieren werd ondermeer een bezoekregeling voor de pyjama's en pantóffels van Paul geregeld : Karin had die namelijk graag aan. De PTT- monteur, een goede rol van Kees van Venrooij, was getuige van de kwinkslagen over en weer. Het enige dat hij kon doen, was fluiten. Uiteindelijk kwam alles toch nog goed en kon het pasgetrouwde stel de wittebroodsweken afmaken. De nieuwe regisseur Beppie van Zutphen heeft meteen een goede prestatie neergezet. Wij van de redactie van Torenklanken kijken uit naar het volgende toneelstuk.


Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat.

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij:

U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

11

Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssluitingen:

M.J.M. v.d. Akker

Molenberg 6 tel.(073) 532 48 50

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18 B□u\Nbedrijf

Ma t/m za: 09.00 - 12.30 uur andere tijden op afspraak.

meer verstand van verzekeren

"BRODUS

11

ililld SPAARBANK EEN VERTROUWD ADRES voor bemiddeling van:

* privé-rekeni ngen met

Heestersevveg 29 5386 KT Geffen

NIEUWBOUW ONDERHOUD • RENOVATIE • VERBOUWINGEN

*

Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje

*

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

*

*

*

telefoon (073) 532 15 20 * BLOEMEN

* PLANTEN

BENILDA11

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

- europas (cheques) - eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij spaTen bedrijfssparen be]eggersgiro hypotheken venekeringen (lijfreme)

Openingstijden: Maandag woensdag dcnde,rlag 09. 00- J ï.30 1tur Dinsdag- en vrijdag 09. 00 - 19. 00 1mr Zal,erdag I0. 00 - 13. 00 ·t mr en op afspmak. Middagpauze van 12.15 - 13.15 mu:

l!I

Makelaardij Assurantiën

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

1996

1946

50 jaar JfiNSEN GEFFEN Rijwielen

Taxi

Tankstation

(Dit jaar onze locomotief-fietsen zéér aantrekkelijk geprijsd !!) Kerkstraat 11. tel. (073) 532 13 13

®~

AUTO-EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE Kl!IEIN

~

Tel., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q

rl::\

~

~

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

Nu ook een zaal voor feest;esl kinderfeest;es van 50 tot 60 personen Koude schotels von f 15,- tot f 45, -

JO VAN DE BERGH Veldstraat 14 - Geffen tel. (073) 532 25 31


CDA - MAASDONK VOORJAARSNOTA De Gemeenteraad zal zich binnenkort buigen over de zogenaamde voorjaarsnota . In deze noata zijn de werkafspraken, die door de nieuwe coalitie gemaakt zijn, verwerkt. Ook is in deze nota het bijgestelde investeringsplan opgenomen, alsook de tijdsplanning. Hierin staat welke (grote) werken dit en de volgende jaren worden uitgevoerd. RIJKSWEG De plannen rond de rijksweg (A59) blijven ons bezighouden. Naar het zi ch laat aanzien zullen onze landelijke C.D.A.-politici zich sterk maken voor toch een afslag Geffen. WE HEBBEN 2E KAMERLID GER LEERS BEREID GEVONDEN OM OP DONDERDAG 11 APRIL A.S. VANAF 20.30 UUR IN CAFE 't HAASJE E.E. A. TOE TE LICHTEN. VAN HARTE WELKOM!!!! N~t~urlijk is hij bereid ook op andere politieke vraagstukken in te gaan. ONDERHOUD SPORTVELDEN De sportvelden in heel Maasdonk hebben veel te lijden gehad van de weersomstandigheden de laatste twee jaar. Het onderhoud is daar op niet goed aangepast. Het NOC/NSF heeft voor ons een en ander in kaart gebracht en diverse adviezen toegevoegd. Daarnaast heeft het NOC/NSF een rapport opgesteld over de toekomst van de buitensportaccomodaties in Maasdonk, Zo snel al s mogelijk zullen de gesprekken met de belanghebbenden verenigingen worden opgestart, om te komen tot een gezamelijke opzet om te komen tot goede velden, nu en in de toekomst, SLUITING SPOORWEGEN In~ussen zijn twee spoorwegovergangen afge-: sloten, waaronder een veelgebruikte richting Oss. Deze overgang en aanliggende wegen waren van vroeger uit eigenl ijk bestemd voor langzaam verkeer (het zogenaamde Geffense pad) . Door vooral het vele sluipverkeer vanuit richting Oss is de "fietspad" nagenoeg onbereidbaar geworden. Het college hee~t toegezegd op korte termi jn de weg volledig te herstellen en verlichting te plaatsen om te komen tot een goede en veilige fietsroute naar het centrum van Oss. Aan Oss wordt het verzoek gericht het Osse gedeelte ook van verlichting te voorzien. Het C.D.A. zal ook in de komende periode in de nieuwe coalitie als grootste fraktie met all~ inzet uw belangen vertegenwoordi22gen. Hebt U vragen of op~rkingen:

BEL GERUST Frans van Nistelrooij 5322572 Jan van Erp 5322490 Rini van de Ven 5321653 Gerrit van de Helm 5324311 Mark van der Doelen 5324385

MUSEUM JAN CUNEN OSS Tentoonstellinginformatie Titel ¡ 'Trots op de vooruitgang' Ondertitel stromingen in de kunst in de t ijd van Titus Brandsma, oprichter van de bibl iotheek van Oss. Een tentoonstelling ter gel egenheid van 75 jaar Openbare Bibliotheek Oss. Periode van 6 april tot en met 6 juni 1996. Entree dinsdag tot en met zondag van 12.30 tot 16.30 uur. Entree gratis. Inlichtingen tel. 0412-629328 fax 0412-629335 Brochure bij de tentoonstelling verschijnt een brochure. Deze brochure biedt achtergrondinformatie over de stromingen waartoe de kunstwerken op de tentoonstelling horen . In het museum is deze informatie te koppel en met de kunstwerkken. Presentatie van werken van: Else Berg, Bart van der Leek, Theo van Doesburg, Charles Eyck, Jacoba van Heemskerck, Vilmos Huszar, Dirk Koning, Willem van Konijnenburg, Herman Kruijder, Lou Loeber, Dirk Nijland, Otto van Rees, Thijs Rinsema, Frans Stamkart, Sybold van Ra,ensteyn, Gerrit Rietveld, Kristians Tonny , Charley Toorop, Jan Toorop, Hendrik Valk .


J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (073) 532 18 51 fax (073) 532 45 66

Kerkstraat 2 5386 KB Heesch tel. (0412) 45 49 38 fax (0412) 45 64 72

ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS *

*

*

*

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer

Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: (073) 532 55 22, Telefax: (073) 532 55 44

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie V.O.F.

J. v. HERPEN

Heesterseweg 35a 5386 KT Geffen

DE GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

Rabobank

Maasdonk

Tel. (073) 532 32 77

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT WIHABO

(0412) 63 40 31 De accountants, belostingodviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooru it op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u eo uw onderneming maximaal terzijde te staan. Wilt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuislaan l 05, tel. (0412) 63 40 31.

ACCOUNTAN"T$ - 91!.LASTI NGAD\IISEURS •JURI STEN

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 260, tel. (073) 532 25 86

Autobedrijf P.

v. Empel

off. CITROËN sub-dealer De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

v. Nistelrooy reparatie tv /video

Tel. (073) 503 17 86

27 29 29 29 30

MEI 4 6

6 6 8 9

10 12 13 13 13 24

Heesterseweg l l

5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fax: (073) 532 47 95 Voor a l uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uil 5 collecties. Met opgaaf van juiste datum bq geboortekaart jes, drukkosten gratis. G ratis feliciioiiepokket bij geboorrekaartj es. Ook voor copieerservice kunt u bij ons ïerecht.

tevens levering nieuwe en gebruikte apparatuur aanleg/uitbreiding antennesystemen Ambachtsstraat 13 - Nuland tel: 073 - 53 24035 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

vervolg WIE WAT WANNEER 26

DRUK.KERIJ

KPJ, oud papier ophaalroute 2 Buurtver. de Vier Winden, feestavond bij 't Haasje 20.30 uur KVB , Fimoklei 20.00 uur Gouden Leeuw KV0, poffers maken Buurtver. de Molenhoek, biljarten Darttoernooi 't Haasj e Dodenherdenking KVB, t hema-avond samen met KVO, Gevers 20.00 uur Buurtver. de Molenhoek, biljarten, kaarten. KVB, Fimoklei 20.00 uur Gouden Leeuw KV0, Kring bedevaart naar Handel KVB, f ietstocht Den Dungen met picknick en bezoek aan museum ' t 3raba:1ts Leven Biescamploop Eerste Communie Aloysiusschool KV0 + KVB, avond verzorgd door de Hartstichting KVO, poffers maken Inschrij vi ng Peuterspeelzaal 9.3011.00 uur

13 Buurtver. De Molenhoek , biljarten 16 Hemelvaart 19 Eerste Communie Mariaschool 20 KVB, Fimoklei 20 .00 uur Gouden Leeuw 20 Buurtver. de Molenhoek, bi ljarten 21-24 Wandelvi erdaagse 21 KV0, fietsbedevaart naar de Lieve Vrouwe van Den Bosch 21 KVB, fie tsen samen met KV0 23 KPJ , oud papier ophaalroute 1 25 Pinksteren 27 KVO, gezinsfietstocht 27 Buurtver . de Vier Winden, f ietstocht voor het hele gezin, 10.30 uur 27 Buurtver . de Molenhoek, biljarten 31 KPJ, oud papier ophaalroute 2

JUNI 1+2 2 3 3 5 5 7 10

Buurtver. de Vier Winden, kampweekend jeugd 11 t/m 15 jaar Zilveren pr iesterfeest Pastoor Spijkeri Buurtver. de Molenhoek, biljarten, kaarten KVB , Fimoklei 20.00 uur Gouden Leeuw Buurtver. de Molenhoek, kinderbingo Buurtver . de. Vier Winden, kindermidnag Vormsel toediening Buurtver. de Molenhoek, biljarten