Torenklanken 1996 - nr 06

Page 1

34e jaargang

I

nummer 6

1

maart 1996

n n sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Molenstraat 16, telefoon (073) 532 26 07 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

EEN LEGE MAAG EEN LEEG HART EEN LEEG GRAF Terwijl de kerk praat en preekt over nieuw leven, is de natuur volop bezig dit nieuwe leven te laten zien. Heel die dode wereld blijkt vol met verborgen krachten te zitten. De kerk met haar boodschap "Ik maak alles . Il h f in deze tijd van het jaar de nieuw eet sfeer wel mee, En toch leeft Pasen lang niet zo sterk als Kerstmis. Hoe zou dat komen? Zouden we toch liever bezig zijn met geboorte en toekomst dan met dood en begraven? Maar Pasen is juist het feest dat God niemand in de dood laat. Uit onderzoekingen blijkt dat hoe langer hoE meer mensen niet meer kunnen geloven in een leven na de dood. Nog sterker. :: ze sluiten hun ogen en willen niet verder denken dan dit aardse bestaan. A~le engergie en all e liefde is gericht op dit aardse leven hier. Op zich genomen is dit leven waardevol en echt de moeite waard . Wie leeft niet graag en uiteindelijk, of men nou gelooft in een hemel of niet¡ "D e hemel mag deze aarde niet bederven!"• Maar het geloof zegt dat God de mens meer waard vindt dan het aantal jaren dat je hier mag leven. "Waarom", dat begrijpt niemand. Misschien als men echt van elkaar houdt. dat men dan voelt: Neen, zulk een leven mag en kan niet verloren gaan. Het gel oof in een eeuwigheid steunt dan ook niet op onze kracht, noch op het feit dat we zo graag leven. God houdt zozeer van mensen en Zijn liefde is sterker dan ondergang en dood . Zijn liefde blijkt wel uit hoe Hij Zijn

Zoon heeft ingezet; tot aan de dood aan het kruis moest hij gaan. Waarom brengt dit geloof in een hemeltoekomst vele mensen zo weinig enthousiame? Misschien hebben gelovigen ook wel te veel .. we naar "bovenIl en "later " gekeken, terwiJl in de tussentijd deze wereld verprutsten en de mensen in de vernieling brachten. Al 15 eeuwen geleden schreef Johannes Chrysostomos: "Al wie gelooft en naar God op zoek is . mag vreugde scheppen in dit paasfeest. Ieder moet vrolijk zijn . Niemand mag er onder ons nog blijven met een lege maag of met een leeg hart . " Het is wel zeker dat wij paasvierders de medemensen te veel lieten zitten met een lege maag of een leeg hart . "Wat staat ge toch naar de hemel te staren? 1 zeiden engelen eens tot mensen. De hemel is ons toegezegd, daarover geen zorg, maar wel of wij tot nieuw leven komen . .. , of heel die dode wereld vol met verborgen krachten door onze inzet gebracht kan worden tot een nieuwe wereld. Met een leeg hart en een lege maag kan er geen leeg graf zijn. Pastoor Spijkers

KOPY INLEVEREN VOOR: 30MAART

1


UITVAARTVERZORGING VAN LITH

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

Dorpslraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Official Service Dealer

94P AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

• • • • • • •

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens Uitdeuk en spuitwerk APK keuringen Autowasserette Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

• •

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

BOUWEN OP VERTROUWEN

Voor al

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor e lk bouwproject.

uw feesten en partijen.

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven Stucadoors- en Afbouwbed rijf

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

A

Hanegraaf Geffen

À.

~

Onderhoud

bouwmachines

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Bedrijve nweg 4, 5386 KA G e ffen Tel. (073) 532 2001 fax (073) 532 50 68

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 613594

Kerkstraat 5 Geffen

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken * Adviezen ............................ ···························· ............................ H:::mm:mm::mnm ~ÄN . ' ....::lli:.......:ll.......1 ............................ .... ,, ...................... ···························· ............................ .. ,........................ .

TU IJL

makelaard·11· bv 't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: ZA. 19.00 uur ZO. 09.30 uur NULAND: ZA. 19.00 uur ZO. 10.00 uur VINKEL: ZA. 17.30 uur ZO. 11.00 uur LITURGISCHE KALENDER Wo. 27-03 19.00 u. * Vastenmeditatie mmv. Da meskoor Za. 30- 03 10.00 u. 19.00 u.

* H.Mis

IIllllV bej . koor Gezinsviering mmv ki nderkoor+ W.I.K. met PALMPAASOPTOCHT Zo. 31-03 09.30 u H.Mis mmv Gemengd koor: PALMZONDAG (t.v.-uitzen ding naar de Heegt) Wo . 03-04 09.00 u. * H.Mis t.g.v . Kath. Bond voor Ouderen mmv. Bej. koor (tevens boeteviering) 19.30 u . Boeteviering mmv Dameskoor Do. 04-04 19 . 30 u. Avondmaalviering mmv Gemengd koor (t.v.-uitzending naar de Heegt) Vr. 05-04 15.00 u . Kruisweg rnrnv Dameskoor en Fluitekruid en de Vormelingen 19.30 u. Herdenkingsdi enst mmv . Gem. koor (t . v.-uitzending naar de Heegt) Za. 06- 04 10.00 u . * Paasviering mrnv. Bej. koor 19.30 u. Paasviering mmv Jeugd-¡koor 21.00 u. Paaswake mrnv Passe Partout zo. 07-04 09.30 u. Paasviering mrnv Gemengd koor )t . v. - uitzending naar de Heegt) 11 .00 u. Paasviering met de diaken Ma. 08-04 09.30 u. Paasgezinsviering mmv Kinderkoor met de presentatie van de Eerste Communicanten (t . v.-uit zending naar de Heegt) Wo. 10- 04 19.00 u . * Avondmis

*= viering in de kapel. DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 2 april 1996 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven). Contactpersoon: Ans de Poot, Tel. 5323308 HUWELIJKS-ENJUBILEUMVIERINGEN: Opgave bij Trudy Wijgers: Tel. 5323190 (Graag bellen tussen 19 .00 - 20. 00 uur)

GEEF GEZOND: Voor de bootreis 1996: Bankrek.nr . 11 58 26 165 t . n.v. De Krachtpat sers of v. Coothstraat 16, tel. 5323374 OUD-KAPELAAN CROOYMANS OVERLEDEN In Johannesburg in Zuid-Afrika overleed oudkapelaan Toon Crooymans in de leeftijd van 70 jaar. Hij is in Johannesburg begraven en er werd in zijn geboortedorp Bakel een herdenkingsdienst gehouden. Geffen was hierbij vertegenwoordigd door leden van de verjaardagsaktie. Moge hij rusten in vrede.

VASTENZAKJES Op vrijdag 29 maart worden de vastenzakjes bij u opgehaald door jeugdleden die in onze parochie actief zijn in het Jeugdkoor, bij het JOP, in de Jeugdkatechesegroep of als acolyth . Deze jongelui zullen tijd vrijmaken om uw bijdrage voor Colombia te verzamelen! Stel hen niet teleur, als zij aanbellen aan uw deur! De ophaalacti e wordt gehouden tussen 16 . 00 uur en 20.00 uur. Eventueel nog op zaterdag 30 maart.

PALMPASEN- PALMZONDAG Op zaterdag 30 maart wordt er om 19.00 uur ee n gezi nsviering gehouden met een palmpaasoptocht . Alle kinderen mogen thuis een palmpaasstok maken; ze krijgen een stencil mee naar huis waarop staat hoe ze dat kunnen doer In een optocht dragen ze deze stokken mee naar de kerk. We starten bij de Mariaschool om 18 . 45 uur onder begeleiding van het studie-orkest van W.I.K . Na afloop van de viering mogen de kinderen zelf een bestemming zoeken voor de palmpaasstok: oma of opa, een zieke of eenzame, een vriend(in) of bekende . In deze palmpaasviering kan ook het vastendoosje worden meegebracht, waarin geld gespaard is voor de zwarte bevolking van Colombia. In deze viering worden palmtakjes uitgereikt evenals in de vieringen van Palmzondag op zaterdagmorgen 30 maart om 10 . 00 uur in de kapel en op zondagmorgen 31 maart om 09.30 uur in de kerk. GOEDE WEEK: Als voorbereiding op Pasen worden er BOETEVIERINGEN gehouden op : woensdag 3 april om 09.00 uur in de kapel tijdens de H.Mis t.g . v . het jaarfeest van de Kath. Bond voor Ouderen en om 19.30 uur in de kerk.

Op WITTE DONDERDAG is er om 19 . 30 uur een avondmaalviering waarbij onder twee gedaanten wordt gecommuniceerd. (t.v.-uitzending naar de Heegt). 3


■· ÄAN-/VERKOOP EN

HUUR/VERHUUR .· •

TAXATIES

HYPOTHEKEN

.·-1=1VA PA

vlietskant 21 4141 ck

ESE

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

■ ÜNTEIGENINGEN

op het raadhuisplein met warm

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64 fax (073) 532 41 20

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. tel . (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

GEBR. VAN ERP B.V. .

PEDICURE

.

T. Ketelaars-v. NistelroolJ 1/. Coothstraat 31 Geffen

ff (073) 532 20 41

.. . .

.-·.

LOONBEDRIJF GRONDVERZET MESTDISTRIBUTIE

.•

~

.:~

·~-~

RIETKAMPSESTRAAT 1 5386 KH GEFFEN

tel. (0412) 62 22 13

LANGENDONKWEG 15 5345 HR OSS

stadhouders

KERS

groe nvoorz1en Ingen

PUrTWERKEN B.V.

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen - tel.: (073) 532 40 67 - fax: (073) 532 32 91

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen TeL (073) 532 29 81

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

AFBOUW

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61


Op GOEDE VRIJDAG is er om 15.00 uur een Kruisweg. De vormelingen doen hierin mee; ze hebben kruisen gemaakt en lezen gebeden voor over het lijden en sterven van Jezus en van mensen uit deze tijd. De andere kinderen mogen een zelfgemaakte bloem meebre.ngen om bij het kruis te zetten. 's Avonds is er een herdenkingsdienst om 19. 30 uur in de kerk mmv het gemengd koor. Het lijdensverhaal wordt gelezen en pater Ivo van Dinther zal een zelfgeschreven tekst voorlezen over de Kruistimmerman. (t.v.-uitzending naar de Heegt). Op PAASZATERDAG is er een dienst om 10.00 uur in de kapel voor de bewoners van huize de Heegt en de aanleunwoningen en de vaste bezoekers. Om 19.30 uur is er een Paasviering met het Jeugdkoor en om 21 .00 uur een Paaswake met Passe Partout. Op EERSTE PAASDAG zijn er twee vieringen om 09 . 30 uur en om 11.00 uur. Op TWEEDE PAASDAG presenteren de Eerste Communicantj es zich in de paasgezinsviering mmv het Kinderkoor. (t.v.-uitzending naar de Heegt). Na de paaswake en vieringen van Eerste en Tweede Paasdag kunt u wijwater halen in het kerkportaal. U wordt van harte uitgenodigd in de Goede Weekvieringen en met Pasen!.

JONGEREN KOOR Even een berichtje van Jongerenkoor HeeschGeffen. Wij zijn ondertussen weer bekomen van carnaval. Daar hadden we ook wel enige tijd voor nodig, want je haalt niet zomaar de eerste prijs in de optocht! Met ons thema: "Houden de vleugels van Always Fokker in de lucht" hebben we zelfs de krant gehaald! Ook zijn we pas geleden naar Oosterhout geweest. We hebben een uitwisseling met een koor in Oosterhout en wij zijn als eerste naar hun geweest . En dat was echt bere- gezel l ig! Zaterdagavond hadden we daar een hartstikke leuk feest, hebben we daar overnacht en zondag hebben we nog voor hun gezongen. Binnenkort komen zij bij ons langs en doen we het allemaal nog eens over. De afgelopen tijd hebben we veel nieuwe leden bij ons koor mogen begroeten. Deze mensen hebben dus het goede voorbeeld gegeven voor alle jongeren vanaf 14 jaar uit Geffen. Want ook jij bent bij ons van harte welkom. Dus ben jij 14 jaar of ouder en lijkt het je leuk om te zingen of je instrument te bespelen bij een gezellig koor dat ook nog zoveel andere leuke dingen doet, kom dan eens langs. Wij repeteren op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Petrus-Emmauskerk in Heesch. Wil je nog meer weten, bel dan gerust: Joan Tel. 0412 - 453382 Muriel Tel 0412 - 454424

TE HUUR Vakantiehuisje voor 4 personen met een heerlijke tuin en vijver in Ermelo . Het huisje ligt in het groen in het park De Veluwe bij: - mooie, uitgestrekte bossen en heiden voor fietsen, wandelen, paardrijden en joggen; - het Veluwemeer voor zwemmen, surfen, zeilen en vissen; - winkels en recreatievoorzieningen (waaronder overdekte zwembaden) in o .a. Ermelo en Harderwijk (mooie oude stad met boulevard en natuurlijk het Dolfinarium); - Flevoland met Walibi, de Batavia en de Ă–ostvaarderplassen. Steden zoals Amersfoort, Apeldoorn en Zwolle en het Gooi liggen dicht bij, Fietsen zijn er volop te huur. Het huisje beschikt desgewenst over 2 extra slaapplaatsen. Informatie: via tel, nr. (073) 5324110,

Paatoorvd. Klmpatr1irt 1a S311AH Giffen

Tetefocn 04t02-ffl?O Fax 22570 5


Verder kunt u in de lunchroom terecht voor belegde broodjes/stokbrood, warme gerechten verschillende soorten koffie, vele soorten thee, milkshakes en soft ijs, En met mooi weer kunt u buiten op het terras genieten. Zoals Jolanda zegt over de winkels : "Je kunt hier niet alleen snoepen van de mode maar ook van de bonbons"! Familie van de Haterd : heel veel succes met jÂľllie 2 nieuwe zaken! Red,

f1et nieuwe pand is in 8ebruik o p de wijze zoals wij die ons hadden voor8esteld. OPENING ODELIN

EN

DE

TOVERBAL

Op donderdag 14 maart jl. opende burgemeester Netten 2 ware familiebedrijven van familie van de Haterd , door aan vele touwtjes tegelijk te trekken, De burgemeester memoreerde in zijn openings: speech dat de hele familie hard gewerkt heeft , want in 2 maanden tijd werd 't ' oude' postkantoor omgetoverd en er werd een heel stuk aangebouwd, Want als "bijnabuurman" kon hij alles van nabij mee beleven, zelfs de muziek- keuze van de werkers! De aardbolbekleder was nu zelfs een echte aardbol-aankleder! Burgemeester Netten vindt de 2 nieuwe winkels een aanwinst voor 't centrum van Geffen, het dorpsplein krijgt steeds meer het karakter van een 'huiskamer' . Wij , als gasten op deze opening, vonden dit zeer zeker gelden voor de inrichting van de d~mes- ĂŠn heren-modezaak 0DELIN. Als je binnenkomt krijg je echt 't idee van een gezellige, warme huiskamer; de kleding hangt en l igt in mooie houten kasten; de kleuren bruin en geel doen heel warm aan. Jolanda van de Haterd runt deze mooie zaak waar je naast de kleding ook panties, schoenen en andere accessoires vindt. Je kunt vanuit 0delin binnendoor naar de Toverbal, de 4e vestiging gerund door de familie van de Haterd , Anneke en moeder Ellie, werken vnl. in Oss; Monique in Tilburg en Marieke runt de zaak in Nuland. Anneke zorgt ook voor de centrale inkoop! De TOVERBAL in Geffen zal niet 'bemand' worden door iemand van de familie , maar door personeel ook uit Geffen , Bij de Toverbal kunt u terecht voor Bonbons, allerlei chocola , kindergoed (250 soorten), schepgoed (100 soorten), fun-kadootjes. Alles kan evt. nog "ingeblikt" worden (Ook leuk voor kinderfeestjes en evt . bedrijven) , 6

BEDANKT Na bijna 22 jaar als raadslid gefunctioneerd te hebben, heb ik hiervan op 12 maart j,l. afscheid genomen. Het was voor mij een zeer moeilijke beslissing, doch enerzijds de regelmatig terugkerende spanning en anderzijds de te verwachten drukkere werkzaamheden i.v. m. uitbreiding van het bedrijf waar ik werkzaam ben hebben mij hiertoe doen besluiten . Bijzonder verrast was ik bij mijn afscheid van de gemeenteraad door de Koninklijke onderscheiding uitgereikt door de burgemeester i.v.m. verdienste voor de raad maar ook voor de verdere functies in het verenigingsleven Ik bedank hierbij het College van Burgemeester en Wethouders alsmede raadsleden waarbij ik altijd prettig heb mogen samenwerken, als mede voor de lovende woorden tijdens deze vergadering uitgesproken door de nestor van de raad, fraktiegenote en alle fraktieleiders aan mij gericht . Uiteraard wil ik een bijzonder woord van dank zeggen aan alle kiezers die de voorbije jaren het vertrouwen in onze fraktie en mij persoonlijk hebben gegeven . Zonder Uw hulp hadden wij voor ons mooie dorp Geffen en Maasdonk niet zoveel kunnen doen . Door Uw steun en vertrouwen was onze fraktie in de voormalige gemeente Geffen de grootste partij en in Maasdonk de op een na gr ootste partij geworden . U hebt mij en onze fraktie steeds Uw steun gegeven en zeg U toe als het mogelijk is en indien U dat wenst wij dat ook in de toekomst voor U zullen blijven doen . Ook alle fraktiegenoten wil ik dank zeggen voor het vertrouwen die zij aan mij als fraktieleider hebben geschonken waarbij i k ook in de toekomst de fraktie trouw zal blij ven. Via deze weg wil ik eenieder danken voor de vele felicitaties en bloemen die ik heb mogen ontvangen bij mijn afscheid en onderscheiding . Om niemand te vergeten, mensen allemaal bedankt. Cees van Wanrooij


SPELEN MET OT EN SIEN op zaterdag

6

april 1996

mensen die de organisatie van de

JEUGDVAKAITTIEWEEK Beste jongens en meisjes.

willen

Het jeugdvakantiewerk Geffen organiseert dit jaar weer een leuke dag voor jullie op 6 april, Paaszaterdag. Alle kinderen van 5 tot en met 12 jaar kunnen meedoen aan de Spelen met 0t en Sien. Weten jullie wel wie 0t en Sien zijn? Dit waren twee kinderen die leefden in grootmoeders tijd en waarover veel verhalen zijn geschreven. Met z~n tweeën konden zij zich uren vermaken met spelen en beleefden zij bovendien vele avonturen. Wat gaan we doen op die dag? De hele dag staat in het teken van 0t en Sien en de oergezellige spelen uit die t~d. Dus laat je computerspelletje, power rangerE of skeelers maar thuis, want we gaan ons amuseren met veel leukere spelletjes. We willen niet te veel verklappen, maar natuurlijk zal er een hele leuke film gedraaid worden. Wil je meer weten, dan moet je zelf maar eens komen kijken op 6 april. De Spelen met 0t en Sien worden gehouden b~ de Bonkelaar en het duurt van 9 . 30 tot 15.30 uur. De kosten per deelnemer zijn slechts Fl. 3,50, Alle kinderen zullen nog via school een informatiefolder krijgen over deze dag en daar zit ook een inschrijfformulier aan, Je kunt je opgeven op woensdag 3 april van 19.00 tot 20.00 uur in de Bonkelaar en op 6 april vanaf 9,15 uur bij de Bonkelaar, Voor de wandelfanaten onder ons delen wij nog mee dat de Wandel-4-daagse van 1996 gepland staat op 21 tot en met 24 mei. In een volgende uitgave van Torenklanken kunt u hierover meer lezen. Verder kunt u in uw agenda ook de data van de Jeugdvakantieweek noteren . Dit jaar zal de week georganiseerd worden van 5 tot en met 9 augustus. Tot ziens bij de Spelen met 0t en Sien.

Wil jij graag iets gaan doen ••••• ••• ••• .•.•• • •.••. waarbij je dolle pret beleeft met kinderen? •••••••·•·•waar je al je creativiteit kw~t kunt? ..•.• • ..••• waar je kinderaktiviteiten verzint, voorbereidt en uitvoert? .••.•.••••• waarbij je met een gezellige club mensen samenwerkt en enorm veel voorpret beleeft? ••• • ••••••• waar je niet teveel tijd mee kwijt bent?

Voor meer informatie:

Annemieke van Erp tel: 0412-645223

komen versterken.

Aarzel dan niet om kontakt op te nemen, een telefoontje verplicht natuurlijk nog tot niets. We zijn graag bereid om al je vragen te beantwoorden. BEL NAAR: Paul Wingens, tel. 073-5325446 . Stg. Jeugdvakantiewerk Geffen.

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken voor de grote belangstelling, bloemen en H. Missen, bij het overlijden van mijn man, ons pap en opa. In het bijzonder Familie, buren, vrienden, kennissen . Maar zeker ook Pastoor Spijkers, Dr. Smit, en het St. Joseph Ziekenhuis te Veghel, alsmede Begrafenisonderneming van Lith voor de keurige verzorging. Uw medeleven was voor ons een grote steun. H.E. van Zandvoort-Schel kinderen en kleinkinderen.

Carnavalsclub Hoar op d'n dijk behaalde zondag 17 maart te Zeeland van de 38 wagens de Se prijs Proficiat de redactie 7


Zaterdag 30 maart Infodag Wonen bij de Rabobank U bent al geruime tijd op zoek naar

kopen van een huis allemaal komt kij-

een huis. Maar stel nu dat u verliefd wordt op een huis dat net iets te duur

ken. Verder beantwoorden ze al uw vragen,

voor u is. Die teleurstelling kunt u met een goede voorbereiding voorkomen.

geven een deskundig hypotheekadvies en vertellen u over de lage rente.

Kom daarom op zaterdag 30 maart a.s. bij ons langs voor de Infodag Wo-

Houd 30 maart dus vrij in uw agenda. Want wordt u daarna verliefd op

nen. Onze hypotheekadviseurs vertel-

een huis, dan weet u precies wat u te

len u die dag alles over wat er bij het

doen staat.

Met de hypotheekadviseur van de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Onze kantoren te GEFFEN en VINKEL zijn op 30 maart van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

Rabobank 8

Maasdonk


PERSBERICHT RABOBANK ORGANISEERT DERDE INFODAG WONEN Een informatiemarkt waar deskundigen uitleg geven over onder meer hypotheken en verzeke· ringen, Dat is de opzet van de landelijke Infodag Wonen op zaterdag 30 maart. De dag is een initiatief van de Rabobank, die voor de gelegenheid haar kantoren extra gezellig heeft gemaakt, compleet met koffie en versnaperingen en een speelhoek voor de kinderen. De Rabobank- filialen in Geffen en Vinkel zijn op 30 maart geopend tussen 10.00 en 16,00 uur en de toegang is gratis. Wie wel eens een huis heeft gekocht of zijn huis ingrijpend heeft verbouwd, weet er alles van: je wordt overladen met adviezen en waarschuwingen van vrienden, familie, kennissen en buren. Ze kennen immers allemaal wel een voorbeeld van hoe het mis kan gaan. "Neem niet de hypotheek die mijn zwager z'n zus nam hoor, want dat was niks!" Of: "Wil je een dakkapel op je huis zetten? Hou op, de rompslomp die dat met zich meebrengt! Weet je wel dat je die formulieren in zesvoud bij de gemeente in moet leveren?' Voor de argeloze toehoorder lijkt de koop of verbouwing al snel een niet te nemen hindernis . Toe gegeven: voor de koop van een huis moet er heel wat geregeld worden. En ook een nieuwe dakkapel komt er niet zonder enig breek- en rekenwerk, Maar zo ingewikkeld als het soms voorgespiegeld wordt, is het nu ook weer niet. Als je je maar door de juiste mensen laat voorlichten. En dat is precies waar het bij de landelijke Infodag Wonen om draait. De heer Selten, coördinator van de Infodag Wonen: "We organiseren deze informatiedag dit jaar voor de derde keer en dat is natuurlijk niet voor niets. We hebben de voorgaande jaren gemerkt dat er bij het publiek een enorme behoefte bestaat aan betrouwbaar advies over woonzaken. Want of het nu gaat om de aankoop van een huis of om een i ngrijpende verbouwing: je hebt het over een grote beslissing , En dan kun je je toch het beste laten voorlichten door mensen die op dat gebied deskundig zijn. Bij de Rabobank kunt u dagelijks terecht voor een solide advies. Oriëntatie en advies over woonzaken, daar draait het om bij de landelijke Infodag Wonen, "Dat advies is natuurlijk geheel vrijblijvend," benadrukt de heer Selten. "En voor de volledigheid wil ik er graag aar: toevoegen dat ook mensen die geen klant zijn van de Rabobank, van harte welkom zijn,"

Kom zaterdag 30 maart naar de kantoren in Geffen of Vinkel. Tussen 10.00 en 16.00 uur geven onze hypotheekadviseurs uitleg en informatie over alles wat er bij het kopen van een huis komt kijken. Voor de bezoekers ligt een aardige attentie klaar.

RABOBANC

Lentedrive Maasdonk op 28 april 1996

groot bridge-evenement voor Nuland, Geffen en Vinkel Op zondag 28 april a.s. organiseren de bridgeclubs uit Nuland en Geffen in het gemeenschapshuis "De Meent" te Nuland een groot bridgetoernooi voor Maasdonk, Het ligt in de bedoeling hier een jaarlijks terugkerend festijn van te maken. De hoofdprijs is een wisseltrofee, die beschikbaar wordt gesteld door de Rabobank Maasdonk. Niet alleen de leden van de twee bridgeclubs zijn welkom, maar alle bridgers uit Geffen, Nuland en Vinkel, dus uit Maasdonk, Ook Maasdonkers die in een andere plaats bridgen en de zogenaamde thuis-bridgers. Bridgers kunnen zich als paar inschrijven via het inschrijfformulier, dat ingeleverd moet worden vóór 21 april, U kunt het inschrijfformulier in Nuland inleveren bij de Dorpstraat 18 en in Geffen bij de Pas toor van de Kampstraat 31. Ook is het mogelijk het formulier af te geven aan de balie van de Rabobanken te Geffen, Nuland en Vinkel, Er is ruimte voor maximum 70 paren. Er wordt topintegraal gespeeld, hetgeen betekent dat alle deelnemers dezelfde spellen spelen. Totaal worden er 28 spellen gespeeld, namelijk zeven ronden van elk vier spellen. De wedstrijdleiding is in handen van mevr. Joke Wilhelm, een goede bekende bij alle bridgers uit de regio, net toernooi begint om 11,00 uur en duurt tot 17.30 uur. Bij binnenkomst krijgen de deelnemers een kopje koffie aangeboden en rond 12,30 uur kunnen zij een lunch gebruiken. De kosten voor deelname zijn slechts f 10 , - - per persoon. Dit lage bedrag is mogelijk doordat de Rabobank Maasdonk het toernooi sponsort, Naast de wisseltrofee z1Jn er prijzen in natura te winnen. Daarbij hebben ook minder sterke paren kans op een prijs. Samenvatting: Datum: 28 april van 11 .00-17 .30 uur Lokatie: het gemeens chapshuis "De Meent" te Nuland Organisatie: Bridgeclub Nuland en Geffens Doublet 9


Deelname:

,~ voor inwoners van Maasdonk of leden van de Maasdonkse bridgeclubs ,., opgave via inschrij fformu1 ieren * kosten voor deelname: f 10,-- per persoon (f 20,-- per paar) *maximumaantal deelnemers : 70 paren

Technische informatie:

* 7 ronden van elk vier spellen (topintegraal) wedstrijdleiding door mevr . Joke Wilhelm

*

LANDELIJKE RIJVERENIGING

0

o;DE Z[VERHOEF

Op 8 april 1996 (2e Paasdag) organiseertRijveren1g1ng "De Zilverhoef" een Concours Hippique te Geffen. Op deze dag worden door diverse rij- en menverenigingen (_± 700 deelnemers) de volgende onderdelen gereden: Dressuur/ Springen/ Afdelingsdressuur/ Mennen De wedstrijd begint om 10 . 00 uur (tot+ 17.

00 uur) Inschrijfformulier Rabobank Lentedrive Maasdonk 1996

De volgende personen geven zich op als bridgepaar voor het bridgetoernooi op 28 april in het gemeenschapshuis "De Meent" te Nuland : 1 , naam:

adres:

................................ . ... .. ......... . ..... ....... . ... ............ .................... •

tl

••• •

••

lid bridgeclub Nuland, Geffens Doublet, andere bridgeclub, thuisbridger (doorhalen van niet van toepassing is)

adres:

Bestuur L.R. "De Zi lverhoef" Geffen

DANKBETUIGING

•••••••

telefoonnummer: .............•. . ...•....

2. naam:

De officiële opening vindt plaats door dhr. J.C.M. Netten om 14.00 uur. Het concoursterrein ligt aan de Bredeweg te Geffen. Het is zeker de moeite waard een kijkje te komen nemen. Tot ziens .

..... .......... ... ...... ......... .... .. ............ ...... ... ...... .... ............ ........... .. .... ... . . . . .... ..... .... . . . . . . .......

telefoonnummer: ..•. . ... . .. .. . . ... . ... • .

lid bridgeclub Nuland, Geffens Doublet, andere bridgeclub, thuisbridger (doorhalen wat niet van toepassing is) De inschrijfkos ten van f 20,-- per paar wordt voor 21 april 1996 overgemaakt op rekening 13.75,44.804 t.n.v. Bridgeclub Nuland onder vermelding van "Lentedrive", Het f ormulier kan afgegeven worden bij: * Dorpstraat 18 te Nuland ~ Pastoor van de Kampstraat 31 te Geffen ,., de Rabobanken te Geffen, Nuland en Vinkel.

Langs deze weg willen wij, Dhr . en Mevr . Smit en de Stichting Thuiszorg bedanken voor hun inzet en goede zorgen tijdens de laatste levensjaren van: Hanneke Cremers - Arts v.d. ZandPn Verder danken we iedereen die belangstelling en medeleven betuigde na het overlijden van moeder . In het bijzonder: Pastoor Spijkers en de

K.V.O . Namens Familie Cremers, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

EIERAKTIE D.K.G. De tijd van Pasen is weer aangebroken. Wij, als Dames Korfbalvereniging Geffen (DKG), willen net als voorgaande jaren ook dit jaar weer een eieractie houden. Als u onze vereniging wilt steunen, danwel een warm hart toedraagt, wilt u dan wachten met het kopen van eieren. Onze leden zullen in de week van 1 t/m 5 april huis aan huis bij u langskomen. Zoals voorgaande jaren kunt u voor f 2,50 een enveloppe kopen. U heeft altijd prijs. Wij hopen dat u onze actie zult steunen.

Bestuur D,K,G.


ROND DE DORPSPOMP Hoe lang bestaat Geffen? Niemand weet het antwoord. Alleen bestaat er een document, waarin de naam Geffen voorkomt. De streekarchivaris drs. H. Buijks diepte een akte op uit het rijksarchief met de volgende inhoud: "Jan Heer en Ridder van Heusden bevestigt, dat Gozewijn Kok, burger van 's Hertogenbosch, in Geffen grondgebied in leen mag houden", Getuigen hiervan zijn: Robert, Hendrik en Willem, ridders van Heusden en Daniel en Hendrik van Meerwijk, Het stuk is voorzien van een zegel van Jan van Heusden, alsook van de burgers van 's Hertogenbosch en het is getekend door beide partijen op het Pinksterfeest in 1246' Dan weten we zeker dat de naam Geffen toen al werd gebezigd, Maar hoe oud, dat zal nie· mand ooit weten. Mogelijk moeten we nog naar het Kerkarchief van het bisdom Luyk. Daar is te vinden, wan· neer de eerste kerk in Geffen werd gebouwd en de eerste missen mochten worden "gelezen' Heemkunde werkgroep "Vladerack" gaat dat misschien nog wel eens uitzoeken. I n 1298 zijn er gronden uitgegeven aan de inwoners van Geffen, toen hadden we dus al een bestuur, mogelijk schout en schepenen, dan kunnen we dus spreken van een bestuurli jke eenheid. Het gemeentebestuur van Maas · donk is dan ook voornemens aandacht te gaan besteden aan het 700 jarig bestaan van Geffen in 1998, Daar willen wij graag onze bij drage aan leveren. Het zal dan ook aanleiding zijn om meer over Geffen op te diepen en wie weet komen we erachter, dat Geffen in 2000 al 1000 jaar oud is. Als stichtings-jaar van Oss wordt 1069 genoemd, nou en Geffen was er toch zeker eerder! Het is gezellig er over te fantaseren en in de geschiedenis van onze streek te duiken. Ook k~ken we graag vooruit naar het jaar 2000, Hoe zal het dan in Geffen zijn en moeten we nu niet eens goed bepalen, wat we willen met Geffen? Nog meer bedrijventerreinen, nog meer woon lokaties,in welke richting willen we uitbreiden, welke functies heeft de kern Geffen in samenhang met Maasdonk? We noemen dat deftig rapportage over de structuurfunctie van Maasdonk, Hoe groen houden we Geffen, maken we er een natuurpark van, met veel recreatie. De autosnelweg zal dan zijn gerealiseerd, wat heeft dat voor gevolgen. We hebben wel gezien dat Geffen floreert. Er zijn weer drie winkels geopend, het

gemeentehuispl ein "Dorpsplein" ziet er fraai uit en in de avond straalt je een feest van lichtjes tegemoet. We maken de naam waar: Geffen; Gastvrij; Levendig en bedrijvig. De Evenementen- Stichting-Geffen bereidt weer het Koninginnefeest voor. Het feest gaat zich weer afspelen op "Het Dorpsplein". Er wordt weer een beroep gedaan op medewerking van velen. De Stichting hoopt op de medewerking van velen. "Vladerack", onze steeds maar groeiende heerr. kunde-werkgroep (intussen 65 leden) heeft haar aktiviteiten weer hervat, in het "Voorgeborgte" een gedeelte van de kelder onder het gemeentehuis. De eerste aktiviteit was om Kees van de Hanenberg te sieren met een Gouden speld van Brabants Heem om hem te bedanken voor de+ 2000 foto's en alle "schatten" uit het verleden, die Kees heeft bewaard en steeds ter beschikking stelt. Kees van Wanrooy feliciteren wij met zijn Gouden onderscheiding , Kees een symbool van onzelfzuchtigheid, integriteit, en burgerzin . Een bindende figuur 25 jaar lang op bescheiden wijze beschikbaar en dienstbaar aan gemeente en gemeenschap. In vorige Torenklanken leest U duidelijk wa1 de taak is van de wijkcontactpersonen . Een signaalfunctie en een vraagbaak voor parochie-aangelegenheden. Er worden wel eens mensen vergeten, mensen vereenzamen soms onopgemerkt . In je straat is er nu iemand, die je mag aanklampen, of attent mag maken op mensen in ernstige probleemsituaties, waar je vanuit het werkveld DIAKONIE hulp kunt bieden. De parochiegids is waar mogel~k door de wijkcontactpersonen persoonl~k uitgereikt, zodat er een eerste contact is. We waarderen de aandacht voor de medemens, en hebben er bewondering voor dat zoveel mensen bereid zijn als contactpersoon te willen dienen, en beschikbaar zijn. De mooie parochiegids ligt in ieder geval in Uw bus . Het is boeiend te constateren hoe "rijk" onze parochie is, rijk aan actieve parochieanen en werkgroepen. 31 Maart gaan we aandacht besteden aan de komende fees ten, en gezellig vooruit blikken naar 2000, In Café Gevers van 11.00 - 12.30 uur. Vooral in de Vasten en in deze gure periode is het zaligmakend vooruit te zien en zeker al$ het om "Feesten" gaat. Van Stamtafel 42.

11


stuursvleugel van het gemeentehuis (tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). ¡wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

GEMEENTE

MAASDONK

/ GEMEENTESECRETARJE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 5342100 fax. 073 5321945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 5322271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval , snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van I 3. 00 tot 16. 00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J .C .M. Netten alleen na telefonische afspraak (tel. 073 534 21 00 toestel 160) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 5322572 Wethouder A.A.M. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 5322061 Wethouder J.C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel . 5322490

De wethouders houden spreekuur in de be12

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 681111 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 073 5342100 BURGERLIJKE STAND MAASDONK FEBRUARI 1996 Geboorten: 04-02 Claudia Johanna Maria van den Elzen 05-02 Michiel Cornelis Franciscus Berkelaar 07-02 Tommie Antonius Henricus van Houtum 07-02 Janina Martina Stoks 10-02 Tessa Henrica Gloudemans 20-02 Antonius Hubertus Cornelis Schel 22-02 Thijs Pedro Franciscus Kappen 23-02 Britt Antonia van der Doelen 24-02 Stan Gerardus Adrianus Bouwens 29-02 Bjorn Franciscus Lambertus Wilhelmus Verstappen Overlijden: 01-02 Sylvia Beatrix van den Hurk- Schaffrath, 48 jaar 01-02 Leonardus Petrus Waijers, 67 jaar 08-02 Johanna Geertruida Seesing, 94 jaar 08-02 Geertruda Maria Schimmel- van Haaren, 87 jaar 09-02 Johanna Maria Cremers-Arts van der Zanden, 93 jaar 11-02 Louisa Theodora Adriana Heijmans- van Herpen, 52 jaar 15-02 Antoon van Zandvoort, 66 jaar 16-02 Maria Wilhelmina Petronella van KreijStrik, 79 jaar 20-02 Antonia Wilhelmina Saris, 91 jaar 26-02 Francisca Helena van Outvorst, 79 jaar


Integrale aanpak ten behoeve van de herziening van bestemmingsplannen Structuurvisie Maasdonk op komst De bestemmingsplannen in Maasdonk zijn grotendeels verouderd. Steeds vaker moet een beroep gedaan worden op speciale procedures om af te wijken van geldende bestemmingsplannen bij bijvoorbeeld bouw-activiteiten. Deze procedures kosten veel tijd en geld. Bovendien is het risico aanwezig, dat door het steeds weer nemen van individuele aanpassingsbesluiten er een ad-hoc beleid wordt gevoerd. Soms moeten er ook vergunningen worden verleend, terwijl binnen de huidige opvattingen dat eigenlijk niet wenselijk is. Om die redenen is besloten de bestemmingsplannen in Maasdonk zo snel mogelijk aan te passen. Om hierin de noodzakelijke samenhang te krijgen moet eerst wat vooronderzoek worden verricht en in grote lijnen het beleid worden bepaald. Voor wat betreft het buitengebied van Maasdonk gebeurt dat op dit moment bij de vaststelling van de Paraplunota Beerse Overlaet, die voor het hele buitengebied van Maasdonk, Lith, Oss en Ravenstein een overkoepelend kader moet gaan vormen. De komplannen van Geffen, Nuland en Vinkel zijn een hoofdstuk apart. Voor die gedeelten van onze gemeente wordt een Structuurvisie opgesteld.

Structuurvisie Maasdonk De voormalige gemeenten Geffen en Nuland kenden ieder hun eigen ruimtelijk beleid, dat was afgestemd op het eigen gemeentelijk niveau. Dit beleid moet, bezien op de Maasdonkse schaal, op elkaar worden afgestemd. Hiervoor moet een Structuurvisie Maasdonk worden ontwikkeld. In de Structuurvisie moet worden aangegeven voor de komende 15 jaar wat het beleid is met betrekking tot wonen, werken, recreatie en verkeer in Maasdonk. Er moeten keuzes worden gemaakt voor locaties voor woningbouw, bedrijfsvestiging, winkelen, sportaccommodaties, het aanleggen van wegen en openbaar groen etc. Deze Structuurvisie wordt binnenkort opgesteld. In de raadsvergadering van 12 maart aanstaande wordt een besluit genomen over het laten opstellen van de Structuurvisie door een extern bureau.

Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) In 1994 is in Maasdonk een Distributie Planologisch Onderzoek uitgevoerd. In heel Maasdonk zijn toen enquĂŞtes verspreid onder inwoners, winkeliers en horeca-ondernemers om de verhouding tussen vraag en aanbod te kunnen meten op het gebied van winkelen horecavoorzieningen in en om Maasdonk. De resultaten van dit onderzoek zijn besproken met belangenorganisaties zoals de Kamer van Koophandel en de verschillende ondernemersverenigingen en meegenomen in het DPO. Het onderzoeksrapport van het DPO en de afsluitende reacties van de ondernemersverenigingen zijn bouwstenen voor de ontwikkeling

van de Structuurvisie Maasdonk.

Onderzoeksresultaten Enkele van de conclusies die in het onderzoeksrapport van het DPO worden gesteld, zijn aardig om te vermelden. De kernen van Maasdonk zijn nauwelijks op elkaar georiĂŤnteerd voor wat betreft het winkelgedrag. De detailhandel in de drie kernen staat onder grote druk van de omgeving. Veel mensen gaan naar Oss, Den Bosch, Rosmalen of Heesch om hun boodschappen te doen. In Nuland liggen de winkels te gespreid over het hele dorp. Het zou goed zijn de direkte omgeving van het Prins Bernhardplein te bestemmen tot winkelconcentratiegebied Het aanbod van winkels in Geffen is goed te noemen. Hier en daar zou nog enige aanvulling mogen komen. In Vinkel is het winkelaanbod minimaal. Binnen de huidige mogelijkheden zijn initiatieven voor nieuwe vestigingen toe te juichen, mits ze geen overmatige concurrentie betekenen voor het huidige winkelaanbod. De horeca-ondernemingen in Maasdonk ondervinden veel concurrentie van de (verenigings)kantines en de ontmoetingscentra. Bovenstaande conclusies leiden tot een streefbeeld. Dat betekent, dat in de Structuurvisie zoveel mogelijk zal worden getracht dit streefbeeld weer te geven en te laten terugkeren in de bestemmingsplannen. Het betekent niet dat nu al zaken vastliggen. De conclusies leiden tot aanbevelingen die in de Structuurvisie moeten worden vertaald. Toekomstige bestemmingsplannen kunnen dan op deze aanbevelingen gestoeld worden. Er kan dan vanuit een groter geheel bekeken worden hoe de verschillende kernen zich moeten ontwikkelen.

Verdere inspraak De Structuurvisie die wordt opgesteld kent momenten waarop belanghebbenden hierop hun visie kunnen geven. Dit geldt in een later stadium ook voor de vast te stellen bestemmingsplannen. Wanneer u belangstelling hebt hierover uw mening kenbaar te maken, dan kunt u via de gemeentelijke pagina in Streekwijzer op de hoogte blijven van de stand van zaken. Wanneer de plannen in een stadium van inspraak zijn wordt u via deze pagina op de hoogte gehouden.

Informatie Wanneer u belangstelling heeft om de verdere ontwikkelingen te volgen of u wilt het onderzoeksrapport van het DPO eens inzien (bijvoorbeeld omdat u destijds ook een enquĂŞte heeft ingevuld), dan kunt u hiervoor contact opnemen met bureau VROM van de gemeente Maasdonk, tel 073 - 5342100.

13


DIT IS ONZE

1 DROGIST

UITNODIGING

~

4iOERA1

VOOR U !!

STIP-drogisterij Moniek '-van Her: op haar

Bij inlevering van deze advertentie krijgt u bij uw eerste aankopen ĂŠĂŠnmalig 10 stip-spaarzegels extra

GRATIS ! Bovendien krijgt u de hele maand april uw GRATIS stipzegels DUBBEL. Dus kom snel en profiteer van deze aktie. 60 zegels is goed voor f 5,- korting. U bent van harte welkom vanaf

~

28 maart 1996

Je slaagt beslist bi

Voor de dropliefhebbers is er 250 gram zelfschepdrop voor maar

f 1,95

{deze aktie loopt t/m zaterdag 30 maart 1996).

Op zaterdag 30 maart mogen alle kinderen t/m 12 jaar GRATIS op de foto met de PAASHAAS. Deze foto kunt u zaterdag 6 april afhalen.

Zaterdag 30 maart a.i. fJRAT/$

op de lofo mei de paaihaai

Voor elke klant ligt er een kleine attentie klaar. Tot ziens in

STIP-drogisterij Moniek van Herpen Dorpsplein 15 - Geffen

14

(073) 532 59 65


EFKES BUURTE MÈ . . . Jo van Hoek (76j.) Jas van Lieverloo (69j.) Het zijn allebei tevreden mensen , ondanks dat ze vroeger hard hebben moeten werken. Overtuigd ook , van de noodzaak van de Vakbond voor de bouwvakkers: vroeger Werklieden bond, later K.A.B . en K.V.B. , nu F.N.V. genoemd . Beiden daarom reeds 40 jaar bestuur slid van de afdeling Geffen. Jo van Hoek, metselaar van beroep. Opleiding: acht jaar lagere school, waarbij de achtste klas een makkie was . Na l½ maand mocht hij van meester van Pinxteren naar hui s en hoefde slechts te komen als de schoolopzichter kwam kijken ... Daarna werd hij 'koehort'; reed de romkar, deed grondwerk op het vl iegveld van Volkel; werkte in een kunstmestfabriek en een kolenzaak en leerde in 1948 in een½ jaar metsel en op een werkplaats . Hij werkte bij meerdere aannemers in Den Bosch en Oss. "Op het ogenblik zijn ze 'mijn woningen in de Ruwaard alweer aan het slopen ••• " zegt Jo. Jas van Lieverloo, timmerman van beroep, volgde na de lagere school 2 jaar de Ambacht sschool en moest daarna twee jaar in dienst in Indië. Hij werkte o.a. aan de Geffense Aloysiusschool, de Vinkelse kerk en de Nulandse toren (die later aan de kerk is aangezet). "Firma Quirinus de Veer leverde goei werk" zegt Jas. Samen met Jo is hij niet zo gelukkig met de ongenuanceerde verslaglegging t. a .v. de aannemers in het artikel van het Brabants Dagblad . Meteen na de oorlogsti jd konden de aannemers moeilijk aan materialen komen en gingen daarom bij elkaar 'te rade'. Met de Geffense aannemers van nu, hebben ze goede ervaringen in het Bondswerk . Die zijn zelf l i d geweest en hebben als bouwvakker gewerkt. Allebei schetsen ze de d'n bouwvakker van vroeger: betonnen balken met de hand versjou wen ; dakpannen naar boven dragen ; met een speciernouw (een lange bak met specie) op de schouders de 'leer' op naar boven! De metselaar moest ook kunnen stukadoren en tegels kunne n zetten. De opperlui die hadden het zwaar en moeilij~ in die tijd: op de schouders werden stapeltjes stenen weggedragen . "In Geffen hadden we wel een paar goeie: Jaske de Jager, Bert van Dijk, Gijs van Marinus van Rooy en Nico van Harrie van Rooy," "Tegenwoordig zijn er kranen, spoorlijntjes, liften om een en ander soepel te verplaatsen Maar ja, je wist niet beter en het ging om "d'n dieje" merken Jas en Jo op . "Je had een gezin om te onderhouden!"

Ze hebben gewerkt tot ze ziek werden: Jas mist êên long en Jo heeft vernauwi ng in de bloedvaten. Echter, ze zaten niet stil: Het bondswerk hebben ze volgehouden : beiden 51 jaar lid en 40 jaar bestuurslid, met een goed plaatseli jk vert egenwoordiger : Antoon (van Hasje) van Zant voort. Er zijn wel veel jongeren lid maar willen geen bestuursfunctie. Daarom die nen Jo en Jas nog uit tot F . N.V. Maasdonk een feit is . Met nostalgische liedjes op de achtergrond (gezongen door dochter Betsie van Hoek) halen Jo en Jas herinneringen van hun vroegere BOUWVAKKERSperiode op . Vanalles werd er uitgehaald : de waterslang bij iemand in de werkbroek en de toiletwagen die, inclusief een collega, werd aangehaakt aan de vrachtwagen die zand kwam brengen! Ze hebben veel schi k gehad! Twee tevreden mensen die nog regelmat ig kunnen timmeren en metselen bij hun kinderen . Jas doet bovendien nog klusjeswerk voor de parochie en verenigingswerken Jo heeft nog veel te tuinieren, want hij woont tenslotte in de mooi ste (v . Cooth)straat van Geffen! Ik zou zeggen: Doe het rustig aan, want goei wèrk bi tijd noddig!

geffes volk speelt:

op blote ~,oeten in 't ark?~~~eil Simon regie: Beppie van Zutphen

op 29 en 31 maart In zaal de gouden leeuw, geffen aanvang 20.15 uur entree f 7,50 voorverkoop: balie rabobank, geffen of tel. nr. 073 • 5323940

U komt toch ook ??

15


1

~

Gehaktballetjes

op z'n

1

Maak van Pasen iets bijzonders.

Oostenrijks. ,t·""'"\

\~

..,,.,...,

ir., ,.;

fl11'Yf'

• :m·

.~._

.,1! ;\l;/~.i1

,.-i~-[l,

i(J\;

,

,-

~-

C.

1~ ,h/ '

'\D;!il,.··l

i~~;i.iii

J/~

--'étl"' ~ ':¾v4J~~i

div. soorten, 100 gram

12,50

Rosbief vleeswaar, 100 gram

2,90.

Katenhaasje, 100 gram

1,so 2,75

Leverkaas, 1oo gram

1,30

Bourgondische Rib, 100 gram

2,b5

1,2°

Katenhaasje, 1oogram

2,75

Metworst, 100 gram

1,60

Bourgondische Rib 100 gram

2,65

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

4 1 25

500 gram

4 1 25

per portie

2,50

Sellerysalade, 100 gram

Gekookte Gelderse, 100 gram

Iedere donderdag

{t.ff/iwiill~~~v·

9,95

Geschnetzeltes met rijst,

Iedere woensdag

.,·,,·S,•,{j}'i'-1;\t:;:➔i:;;f:·_~:~fi-'t_ï'<1'-itif.J·i

Gepaneerde varkensschnitzels, 5 stuks

9,95

WEEKENDAANBI EDIN G

,. ~

,

100

Kip met vier poten in braadzak

VRIJDAG EN ZATERDAG: 3 BIEFSTUK

i i

:·-~ "W~

Lamsbout (schijven of aan het stuk), 100 gram met leuke kinderkleurplaat!

.. .-.~ - - .-:ij':"iï.:,,.. ~1'

Gekruide gehaktballen,

, i•!'. :P.!~~

' ·(,t?<"

0

500 gram

- ,ç;-

er~·®,, --

ái:~ .,,.

<Q

VRIJDAG EN ZATERDAG: bij 500 gram varkenshaas GRATIS bakje Champignonsaus

1000 , Akties geldig van maandag 25 maart 1/m zaterdag 30 maart 1996

Voor Pasen de Fondue, Gourmet en Steengrillspecialist Ook voor uw huzarenschotels

Keurs lagerij

VAN TUYL KEURSIAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen te1. (073) 532 s8 91

Akties geldig van maandag 1 april 1/m zaterdag 6 april 1996


NIEUWS VAN DE E.H.8.0. GEFFEN Beste mensen, Na een zeer leerzaam seizoen zijn wij blij dat we U kunnen mededelen dat er voor de Jeugd EHBO, 27 geslaagden zijn en voor de Cursus voor volwassenen er 16 personen geslaagd zijn, Van Harte gefeliciteerd. Tevens wil ik deze gelegenheid aangrijpen om iedereen te bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan deze 2 cursussen. In het bijzonder voor de Jeugdcursus, mej. B. v.d,Broek en Mevr . W. v. Leeuwen en voor de Volwassenen-cursus, Mej. M. v.d. Bergh, Hr, A. Smits, Mej. B. v.d. Broek, Hr . H. Dappers, Hr. H. v. Dinther, Hr, A, Romme en dhr. T. Goudemans . Het slopen van de oude boerderij op de rotonde heeft ons problemen gebracht i.v.m . de stalling van onze EHBO tent, Gelukkig was de fa . v.d. Heijden, Verhuis-service, bereid om onderdak aan de tent te verschaffen en was ons probleem opgelost . Hiervoor heel hartelijk dank. Mochten er mensen zijn die EHBO posten nodig hebben bij een evenement dan kunt u dit doorgeven aan de Heer H. v. Dinther, tel.: 073-5323515. Nu het seizoen bijna teneinde is, wil ik namens het bestuur alle leden een fijne zomer toewensen en tot het najaar, dan rekenen we weer op jullie . Groetjes

T. G.

Het wordt een beetje een traditie, als het voorjaar aanbreekt, organiseert de K. V. O. afd. Geffen , een modeshow , Ook dit jaar zijn we erin geslaagd om alle nieuwtjes in kleding en schoenmode te presenteren . Door de leden en hun familie werd op ongedwongen wijze geshowd. Vanaf de allerkleinste met hun fleurige kleding waarin ze lekker kunnen ravotten, tot de jeugd, herenen dameskleding, De jeugd in jeans in allerlei kleuren, gekombineerd met bloesjes, truien of topjes met blazers . De heren van sportief tot gekleed, en de damesmode in vele soepelvallende kornbinaties, met lange of knielange rokken of pantalons en onderling schitterend te kombineren . Deze avond vond plaats op 12 maart in zaal Govers, met medewerking van: - v.d. Bosch Mode - Schoen en Sportmode Spierings - Oogadviseur Stefan - Schoonheidssalon Karléy - Kapsalon Bettonville - Bloemenshop v . d . Doelen - Bosch van Erp, bijouteriën - D.S.P . Belichting en muziek Mede door de fijne samenwerking kunnen we terugzien op een geslaagde avond. Daarom willen we vanaf deze plaats iedereen die hier aan heeft meegewerkt, heel hartelijk bedanken.

® ~«HEIJDEN

Bestuur K. V, 0, AGENDA : KVO cursus: poffers maken 18 maart 1 april 15 april 29 april 13

mei*******>:'*

VERVOLG AGENDA • • • • • •

Specialisten in privé- en seniorenverhuizingen Speciale lift voor bejaarden- en verzorgingshuizen Wekelijkse ritten door heel Nederland Inboedelopslag Verhuizen op vertrouwen Vrijblijvende offerte

13

14 15 15 17 18 22 25 25

Buurtver . De Molenhoek, 20-jarig bestaan, feestdag Ponyclub de Vlierefluiters, rommelmarkt op eigen terrein (Broekstr . 7, Geff en ), 10,00-17 . 00 uur Buurtver. de Molenhoek, biljarten KVO, poffers maken Buurtver . de Vier Winden, biljartavond finale 't Berghje, 20.00 uur KPJ, ophaalroute l Buurtver. de Molenhoek, biljarten KVO, Jeanne d'Arc viering KVB, Moederdagviering samen met KVO, H. Mis 19 . 00 uur

17


Kloosterstraat 5b - Geffen tel.: (073} 532 46 59

Aanbiedingen zijn geldig van 25 maart t/m 6 april 1996

· S.ME_:, . . ·J:o-~GE JSN .

'

.

MANS10N HOUSE WHISKY .

OFLV PORT WIT OF ROOD

13.95

18


VRIENDEN VLADERACKEN Kerkstraat 6 Nuland 5391 AA Noud Bongers en 'de Platte Ribben' op Brabantse Avond in Vinkel op 14 april ,

Op zondag 14 april zullen op de Brabantse Avond in Vinkel de Lithse zanger Noud Bongers en de bekende muziekgroep "De Platte Ribben" optreden. De avond wordt gehouden in cafe d'n Driehoek in Vinkel en begint om 20.00 uur, Noud Bongers is het grote nieuwe talent onder de Brabantse liedjeszangers. Zijn muziek en zijn stem doen hem erg lijken op Ad de Laat. Hij komt uit Lith en veel van zijn liedjes gaan over de Maaskant. Hij zingt niet alleen ballades over het rustieke Brabantse land, maar ook vlotte nummers over het alledaagse leven, zoals over z~n konijn Ramses. Onlangs bracht hij zijn eerste cd uit: "Aachterum is 't kermis", De Platte Ribben is een 4 mans formatie uit Empel en ze hebben in de 12 jaar van hun bestaan al een grote bekendheid opgebouwd in de regio met hun vele succesvolle optredens. De titel van hun optreden is: "Zo het waar en zo het is", Ze maken eigen muziek met eigen teksten begeleid door accordeon, tuba en gitaar. De vele vaak humoristische liedjes worden heel aantrekkelijk gemaakt met de vele verkleedpartijen. Zoals ook het liedje van Opa op de motor, die letterlijk van het podium afrijdt , Kaartjes zijn te koop bij cafe d'n Driehoek in Vinkel, v.d. Doelen Bloemenshop in Geffen en Meijer Schilderwerken in Nuland.

PERSBERICHT "GEZONDE KUNST" EXPOSITIE SCHILDERIJEN VAN MARTHY VAN CASTEREN IN HET GGD-GEBOUW IN OSS Vanaf vorig jaar is een enthousiast clubje medewerkers van de Gewestelijke Gezondheidsdienst Brabant- Noordoost (GGD) actief om het hoofdgebouw van de GGD in Oss van binnen meer kleur te geven. Naast het opzetten van een intern kunstuitleensysteem, wordt kunstenaars de gelegenheid geboden om hun werk te exposeren. Marthy van Casteren, een Osse kunstenares, bijt het spits af. Haar werken verfraaien vanaf 11 maart de gangen van het GGD-gebouw aan de Raadhuislaan 4, te Oss. Deze expositie is voor alle bezoekers van de GGD te bezichtigen tot eind april,

Marthy is op latere leeftijd gaan studeren de Academie te Tilburg. In 1991 is ze afgestudeerd. Haar vakgebieden waren onder andere keramische, plastische en ruimtelijke vormgeving. Op haar eindexamen presenteerde zij beelden en objecten van belgisch hardsteen en keramiek. Het werk van Marthy van Casteren omvat vele disiplines. Op dit moment heeft zij een passie voor schilderen. Dit naar aanleiding van reizen, onder andere naar India en Nepal. Het verwerken van de opgedane sfeer, probeert zij op haar eigen gevoel voor kleu1 en vorm, op het papier of linnen prijs te geven. "Kijken, observeren, sfeer proeven en veel later op een subjectieve manier weergeven. M'n ogen worden getroffen door een kleurencompositie, bijvoorbeeld in de natuur, of een groepje mensen in de late namiddagzon . De lichtval bepaald het beeld, deze verschijning zet vast in mijn geheugen," aldus Marthy. De mens neemt in haar werk een centrale plaats in. De geabstraheerde figuren, soms totaal niet meer als zodanig herkenbaar, vertellen je bij nadere beschouwing, hun eigen verhaal van het leven. Kleur en een combinatie daarvan, is een van haar sterkste kanten . "Al schilderend kan een bepaald beeld weer worden opgeroepen doordat een kleur je weer terug brengt naar een bepaald moment. De herinnering beinvloedt het kleurgebruik op het doek en zo ontstaat voor mij een nieuw beeld. Het is niet een exact beeld van een situatie maar meer gevoelens vertaald in vorm en kleur, Het individuele beeld is niet direct voor de kijker herkenbaar , maar kan bij de toeschouwer een voor hem totaal ander beeld oproepen als dat van de kunstenaar. Kunst is heel persoonlijk en moet je treffen in je ziel" . Tijdens de expositie kunt en een brochure met expositie-informatie vinden bij de receptie . De kunstcommissie bemiddeld niet bij de verkoop van werken. Geinteresseerden kunnen daarvoor rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerend kunstenaar. Voor meer informatie omtrent dit per sbericht kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kunstcommissie de heer T . Oomen of mevr . S. van Bergen, tel. 0412 - 660237

19


Q1 RIGOM PERSBERIC'iT OPPASCENTRALE IN HET MAASLAND VRIJWILLIGERSHULP BIJ THUISWONENDE DEMENTERENDE OUDEREN De RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) start 1 maart met het project Oppascentrale in Oss én het Maasland. Vrijwilligers van de oppascentrale bieden aanwezigheidshulp bij thuis wonende dementerende ouderen. Dit geeft de partner/familie die dag en nacht zorgt, de mogelijkheid iets voor zichzelf te gaan doen. De oppascentrale kan de permanente zorg wat verlichten. Zorgen voor iemand die dementerend of vergeetachtig is vraagt enorm veel inspanning Om dag en nacht zorg bieden vol te houden, is het noodzakelijk er af en toe ' even tussenuit' te zijn. Om dit mogelijk te maken bieden vrijwilligers van de oppascentrale aanwezigheidshu]p. Dit kan met regelmaat maximaal 2 dagdelen per week, of inciden-

20

teel voor één of meer aaneengesloten dagdelen (huishoudelijke hulp en verpleging vallen hier niet onder). De vrijwilligers hebben deelgenomen aan de cursus 'Dementie' . Zij hebben kennis van en ervaring met dementerende ouderen. Binnen het project Oppascentrale worden de vrijwilligers (afkomstig va n o . a. U.V.V . ) geschoold en ondersteund door de RI GOM. Ook de coördinatie van de oppascentrale gebeurt door de RIGOM . De oppascentrale is er ook voor mensen in een ver gelijkbare situatie. Een ver gelijkbare situatie is zorgen voor iemand die niet dementerend is, maar wel permanente zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld iemand met de gevolgen van een hersenbloeding of iemand met een lichamelijke handicap. Ook in zo'n situatie kan de oppascentrale een steuntje in de rug zijn. In overleg wordt bekeken of een vrijwilliger ingezet kan worden. Als bijdrage aan de oppascentrale vraagt de RIGOM f2"50 per dagdeel geboden hulp. Voor meer informatie en aanvragen voor oppas kan men dagelijks van 10.00 tot 12.00u terecht bij de RIGOM tel. (0412) 633043


Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt.

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij:

U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw wel-

verdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssluitingen: Molenberg 6 te/.(073) 532 48 50

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18

meer verstandvan verzekeren 11

li:J Bouvvbedrijf

Ma t/m za: 09.00 - J2.30 uur andere tijden op afspraak.

1@11@1 SPAARBANK BRODUS" EEN VERTROUWD ADRES voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met

H eestersevveg 29 • • • •

53B6 KT Geffen

NIEU\NBOUW ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUWINGEN

*

Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje

*

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

*

*

*

telefoon (073) 532 15 20 * BLOEMEN

* PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

- europas (cheques) - eurocard persoonlijke leningen doorlopen d krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

0 pe11ingstijdcn: Maandag woe11sdag donderdag 09. 00 - J 'i.30 u1tr Dinsdag- en vrijdag 09.00 - 19.00mir Zaterdag 10.00- 13.00 imr en op afspraak. Middagpaw.e vim J 2. 15 - 13. 15 1mr.

lil

Makelaardij Assurantiën

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

1996

1946

50 jaar JANSEN GEFFEN Rijwielen

Taxi

Tankstation

(Dit jGar onze loc:omotief-fietsen zéér aantrekkelijk geprijsd !!)

Kerkstraot 11. tel. (073) 532 13 13

®'.::J 0

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN Tel.c (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q

ri:\

~

~

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten Nu

ook een zool voor feestjes/

kinderfeestjes van

50 tot 60 personen

Koude schotels van f 15, - tot f 45, -

~~

mr

JO VAN DE BERGH Veldstraat l 4 · Geffen tel. (0731 532 25 31


PERSBERICHT Nieuwe opzet bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Sinds 1 januari 1996 kent het landelijk bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker een andere opzet . Vrouwen tussen de 30 en 60 jr krijgen voortaan één keer in de 5 jaar een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het doel van dit onderzoek is om voorstadia van baarmoederhalskanker op te sporen. Bij vroe· ge ontdekking van baarmoederhalskanker is genezing in bijna a l le geval len mogelijk. Dee lname aan het onderzoek is voor vrouwen uit de doelgroep daarom van groot belang. Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Daarom krijgen vrouwen in deze leeftijdsgroep een uitnodiging om zich te laten onderzoeken. Door middel van een uitstrijkje kan baarmoederhalskanker in een vroeg stadium opgespoord worden, zelfs nog voordat een vrouw klachten heeft. De huisarts maakt het uitstrijkje. Het onderzoek wordt elke 5 jaar herhaald . Ook als een vrouw zich gezond voelt en geen klachten heeft . Nieuwe opzet. Vanaf 1 januari 1996 is de periode waarin vrouwen voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoeder halskanker in aanmerking komen, met tien jaar verruimd. Eerst werden vrouwen tussen 35 en 55 jaar onderzocht op baarmoederhalskanker. Wetenschappelijke inzichten over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn inmiddels veranderd . I n de nieuwe opzet gaat het om vrouwen in de leeftijd van 30 tot 60 jaar die één keer per 5 jaar onderzocht worden. In 1996 krij gen de vrouwen die geboren zijn in de jaren 1936, 1938, 1939, 1940, 1946, 1949, 1955, 1961 en 1966 een uitnodiging om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. De vrouwen worden per maand uitgenodigd in het kwartaal van de geboortedatum. De huisarts maakt het uitstrijkje . Voor de vrouwen zijn er geen kosten aan verbonden. De kosten worden vergoed volgens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Huisartsen Aan de huisartsen is een belangrijke rol toebedeeld in het bevolki ngsonderzoek baarmoederhalskanker "nieuwe stijl". Het is de bedoeling dat zij uiteindelijk zelf de vrouwen uit hun praktijk gaan oproepen. De verwachting is dat meer vrouwen gehoor zullen gaan geven aan de oproep als die door hun 2'2

eigen huisarts verstuurd wordt. Veel huisartsen zijn echter op dit moment nog niet voldoende geautomatiseerd, zodat de GGD het oproepen van de vrouwen voorlopig voor haar rekening neemt. Het oproepen gebeurt dus niet meer door de gemeenten afzonderlijk. GGD De GGD draagt zorg voor de Coördinatie , de voorlichting en de evaluatie. Een taak van de GGD is is het oproepen van de vrouwen die (nog) niet door hun eigen huisarts worden opgeroepen. Daarnaast verzorgt de GGD een tweede oproep als een vrouw geen gehoor geeft aan de eerste. Een andere belangrijke taak van de GGD is het geven van voorlichting over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Speciaal voor het baarmoeder· halskankeronderzoek is een informatiepunt opgezet. Hier kunnen vrouwen terecht met vragen. Vanaf maandag 26 februari is het informatiepunt van maandag tot en met vrijdag van 9.00u tot 12 .00u bereikbaar onder het telefoonnummer: (073) 6404624.

DISK OSS Ook DISK- Oss is 1996 begonnen met een armoe· de- project. In samenwerking met de Provinciale Werkgroep Arm- in- Arm willen wij trachten een platform te creëren van alle instanties en organisaties in Oss die zich op de een of andere manier bezig houden met armoede . Op die' mani er kunnen we komen tot een bundeling van krachten waar het gaat om het zichtbaar maken van armoede. DISK-Oss heeft de coördinatie van het project, maar we zijn blij dat we voor de uitvoering ervan een beroep mochten doen op een van de vele bij DISK-Oss betrokken mensen: Riet de Graaf. Wij staan niet alleen in onze strijd tegen de armoede: Koningin Beatrix riep ons ertoe op in de Troonrede; Mgr. Ter Schure ~ijdde er zijn Kerstboodschap aan; de regering heeft een armoedenota met concrete maatregelen en aanbevelingen uitgebracht. Wanneer u er informatie over wilt, literatuur of adressen, dan kunt u altijd bij DISK-Oss terecht : tel. 0412 - 625010 Monique Wolf, DISK.


J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21

Kerkstraat 2 5386 KB Heesch tel. (0412) 45 49 38 fax (0412) 45 64 72

Geffen tel. (073) 532 18 51 fax (073) 532 45 66 ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

* *

* * * *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte I.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer

Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: (073) 532 55 22, Telefax: (073) 532 55 44

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie V.O.F.

J. v. HERPEN

Heesterseweg 35a 5386 KT Geffen Tel. (073) 532 32 77

D[ GOUD[N1[fUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen -vergaderingen

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

Rabobank

Maasdonk

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. "BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT WIHABO

(0412) 63 40 31 De accountants, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te slaan. Wilt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuislaan l 05, tel. (0412) 63 40 31.

ACCOUNTANTS- BELASTINGADVISEURS~ JURIS TEN

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 260, tel. (073) 532 25 86

v. Empel

Autobedrijf P. off. CITROĂ‹N sub-dealer De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

v. Nistelrooy reparatie tv /video

Tel. (073) 50317 86

30 31 31 31

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

Buurtver. de Molenhoek, jeugd, langlaufen, 19,00-21,00 uur KPJ, oud papier ophaalroute 2 Geffes Volk, 'op blote voeten in het park', Gouden Leeuw, 20,15 uur Palmpaasoptocht Geffes Volk, 'op blote voeten in het park', Gouden Leeuw, 20.15 uur Ponyclub de Vlierefluiters, Caprilliwedstrijd op eigen terrein (Broekstr. 7, Geffen), 12,00 uur G'68 , jeugd, jongens B-VVC - Vught, 10.15 uur de Geer, kampioenswedstrijd .

3

3

4 4

5

6

APRIL

6

1 1 1

7

2

2

24

Voor o l uw familie- verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uil 5 col lecties. Met opgaaf van juiste datum bq geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis fe licitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservic e kunt u bi j ons terecht.

Ambachtsstraat 13 - Nuland tel: 073 - 53 24035 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

3

29 29

Heesterseweg l 1 5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fax: (073) 532 47 95

tevens levering nieuwe en gebruikte apparatuur aanleg/uitbreiding antennesystemen

MAART 29

DRUKKERIJ

KVB, paasstukjes maken KVO, poffers maken Buurtver. de Molenhoek, biljarten en kaarten Buurtver. de Vier Winden, bloemschikken, 't Haas je 20.00 uur, thema Pasen KVB, thema-avond '-natuur in stad en dorp', 20.00 uur, Gouden Leeuw

7

8 8 8 9 11

Buurtver, de Vier Winden, kindermiddag in de Bonkelaar van 14 .00-16,00 uur met poppentheater de Kijkkast Biljartavond 't Berghje, 20.00 uur 10.00 uur boeteviering Kape l 19.30 uur boeteviering Kerk Katholieke Bond voor Ouderen, jaarvergadering in het Oude Klooster, 09,00 u aanvang met H. Mis in Kapel, Koffie met broodjes. Sluiting om 12.30 uur. Alleen voor leden. KVO, een avond door drogisterijen v.d. Doelen Witte Donderdag Goede Vrijdag Paasaktiviteit Jeugdvakantiewerk Paaswake 21.00 uur Pasen Buurtver. de Vier Winden, paaseieren zoeken in de Klimop, 11,00 uur KVO, 2e paasdag, fietstocht Buurtver. de Molenhoek, biljarten 09.30 uur, Presentatieviering Eerste Communicanten Buurtver. de Vier Winden, kaartavond finale 't Haasje , 20.00 uur KVO, volksdansfestijn in Schaijk