Torenklanken 1996 - nr 20

Page 1

34e jaargang

I

nummer 20

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

1

december 1996

en en

Molenstraat 16, telefoon (073) 532 26 07 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

111111111111111111"1111. ._111111-1111111-

9kwens u de blijde zekerheid dal na iedere winter de lenle kom!, ntl regen kom! zonneschijn ntl iedere zondoloed de regenboog na ieder oerdn'el ooorzichlige vreugde

CZl en moeder aarde wens ik gezonde luch! zuivere grond en dagen ooi orede en Çod - mel - ons die opnieuw kan zeggen dal alles goed fc5 wal 9/ij heeft gemt1akl. Cf>t1sloor Öpijkers


UITVAARTVERZORGING VAN LITH

SCHOENEN & SPORT ,

0 /50SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Official Service Dealer

<i~~~

* * •

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

*

G.J. VAN HEESCH

• • •

Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens Uitdeuk en spuitwerk APK keuringen Autowasserette Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

BOUWEN OP VERTROUWEN

Voor al

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

uw feesten en partijen.

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

Stucadoors- en Afbouwbed rijf

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken * Adviezen

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor {073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

............................ ............................

...!!:!::mm:m:m:m:m ....................... . ~ÄN .. ,

A

Kerkstraat 5 Geffen

TU IJL

HanegraafGeffen

À

~

Onderhoud bouwmachines

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines . Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 5068

....::m: .......:ii.......i. ............................ ....... .................... ..... ....... .., ............. ............................

makelaard ·11· bv 't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 45 15 54


Een lopend vuurtje Het is niet als een lopend vuurtje door Geffen gegaan, want nu pas kwam ons het bericht ter ore •.. Jo van Druenen (41 j.) liep in augustus van dit jaar, een deel van de AJAX-fakkeltocht, die ter gelegenheid van de verhuizing van stadion De Meer naar de ArenA, werd gehouden Jo, die lid is van Atletiekvereniging A.V. Oss'78, recreatief lange- afstandloper en fer vent Ajax-fan, meldde zich in mei jl. aan en werd geselecteerd samen met 172 lopers. Nadat Johan Cruyff vlak voor de sluiting van de Meer op 7 aug. de fakkel had aangestoken, startte de Ajax-toorts zijn 1400 km. lange tocht door Nederland. De fakkel werd een he ~ le week , 24 uur per dag, continue gedragen door leden van de supportersvereniging. Op zaterdag 10 aug. was het de beurt aan Jo, "Om 06.30 uur eerst een stevig ontbijtje voor mijn slanke body" aldus Jo en daarna ging hij vertrekken in het plaatsje Goor in Overijssel. Er was eerst een korte kennismaking met de zes andere lopers en vervolgend vertrokken ze met de Ajax- karavaan richting Holten-Markelo-Laar. Om de beurt moesten ze met de Ajax-fakkel lopen. Er was enorm veel publiek. applaµs en aanmoediging onderweg. Samen met Anit á van Bon uit Hussen, liep Jo in totaal 32 km. (Voor haar was dit slechts een training, want zij zou in die week daarop aan de start van de triatlon verschijnen) Fusie RABOBANKEN "Het was voor mij een hele belevenis" vertelt Jo. "Toen we bij de opening van de Are- Maasdonk en Maasdorpen nA waren en de mysterie-guest (Frank Rijk- , aard) met de fakkel binnen kwam lopen, kreeg De leden van de Rabobank Maasdonk en van de Rabobank ~faasdorpen hebben hun goedkeuring ik een warm gevoel van binnen : een echt verleend aan het voorstel tot fusie van beiAjax-gevoel. Dit nemen ze mij niet meer af, de banken per 31 december 1996 ik was één van die brandende schakels ••• een lopend vuurtje, in die lange tocht! De nieuwe bank heeft een balanstotaal van Ik hoop alleen wel dat Ajax de rest van de f 515 miljoen en er zijn in totaal 82 persocompeti tie met meer vuur zal gaan spelen, neelsleden werkzaam . dan dat ze op het moment doen , want ze speDe kantoren van de bank zijn gevestigd in len nu echt op waakvlamniveau!" Nul and, Geffen, Vinkel, Lith, Maren-Kessel en Oyen . De naam van de nieuwe bank wordt "Coöperatieve Rabobank Het Maasland B.A."

D~ heer Piet van der Velden wordt algemeen directeur van de nieuwe bank en de heer Theo Boeyen wordt kantoordirecteur in Maasdorpen. Voor meer informatie kunt u contact o~nemen net: l Rabobank Maasdonk ie heer P.M. van der Velden, algemeen directeur Dorpstraat 28 , 5391 AW Nuland rel.: (073) 53 40 126 3


·=

vlietskant 21 4141 ck

· 1■1 VAfi~ESE

Elke vrijdagmorgen van 1O tot 1 uur

PA~ERS BV'

op het raadhuisplein met warm

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64 fax (073) 532 41 20

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

tel. (073) 532 1 o 46 fax (073) 532 51 33

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

GEBR. VAN ERP B.V.

PEDICURE T. Ketefaars-r/, Nistelroov r/. Coothstraat 31 Geffen fl' (073) 532 20 41

.. . • ,•

•.. ·-----

.: . __·.. , .

~--- ...-..-~

RIETKAMPSESTRAAT l 5386 KH GEFFEN

LOONBEDRIJF GRONDVERZET MESTDISTRIBUTIE

tel. (0412) 62 22 13

LANGENDONKWEG 15 5345 HR OSS

stadhouders groenvoorzieningen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen - tel.: (073) 532 40 67 - fax: (073) 532 32 91

Wij z ijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijveoweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

AFBOUW

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER

Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

Tel.: (073) 532 44 39

Fax: (073) 532 50 61


A.

IL

ROND DE DORPSPOMP

:et Sinterklaasfeest is weer perfect verlopen. De Sint was bijzonder "in zijn nopjes" over de ontvangst in Geffen. De receptie in "Het Haasje" verliep uitstekend en zonder wachttijd, De Evenementen-StichtingGeffen kan terug zien op een geslaagd feest op het Kerkplein. Ha, ha, "Gelukkig geen politiek onderwerp". Ja, de stamtafel wordt verweten zich nogal politiek te manifesteren. En nog wel "een bepaalde partij" te steunen of is er sprake van beinvloeding vanuit een bepaalde hoek! Iedereen is welkom aan de stamtafel. En kan vaststellen, hoe een en ander verloopt. Politiek heeft met macht te maken, Vasthouden aan bepaalde standpunten, gekozen programma's. Wij proberen mee te werken aan het openbaar maken, bespreekbaar maken van een aantal zaken, die mogelijk politiek "gevoelig" liggen. Soms proberen we informa tie los te weken, immers dikwijls spelen zich zaken af in het "ongewisse". Wij willen vanuit de gewone burger denken met een open visie. "De stamtafel wordt mis bruikt" doen we af als "KLETSKOEK"!!! Natuurlijk komen politieke zaken aan de orde, tenminste als die de gemeenschap Geffen aangaan en dan moet je soms "Maasdonks" den ken. Zo bespraken wij de structuur-nota "Ruimtelijke Ordening". Een nota die de Raad der gemeente in studie heeft. Het is nog een open boek. Het heeft te maken met de toekomst van Maasdonk, wonen, werken, bedrijvigheid, verkeer, wegen, groen, kerngebonden en gemeentelijke voorzieningen. Maasdonk is tot nu toe een lappendeken, immers Nuland-Geffen- Vinkel hadden met 5 gemeenten van doen. Dus al die oude plannen moeten in de la. Er moeten nieuwe bestemmingsplannen komen. Voordat het weer een "politiek item" wordt voorzien van de nodige oogkleppen is nog een open visie mogel~k Voordat plannen operationeel zijn gaat 10 tot 15 jaar voorbij. Er liggen een aantal stedebouwkundige adviezen uit het verleden, waar we niets meer mee kunnen. Er is een nieuw adviesbureau dat een heel nieuw plan ontwikkelt voor de gehele gemeen te Maasdonk. Wanneer en hoe krijgen de burgers inspraak? De toekomstige Rijksweg A 50 is van grote invloed. Welke fouten zijn er in het verleden gemaakt? Denk aan Kerkroth, Runrot, Kerkroth-zuid, Elshof, enz. Hoe verder met het bouwvolume van circa 40 woningen voor heel Maasdonk per jaar? Willen we hoogbouw? Gaan we kale plekken invullen? Waar de brandweer, gemeentewerken~

?

De betaalbaarheid van bouwgrond, als je boerderijen moet wegkopen. Zijn sommige sportvoorzieningen te centraliseren? De Rijksweg en de Spoorlijn leggen beperkingen op en bieden mogelijkheden voor vervoer en bedrijvigheid. Het verplaatsen van sportvelden kan eenvoudiger zijn dan het aankopen van boerderijen. Een goede verbinding tussen de kernen is be· langrijk en moet voor alle verkeersdeelnemers veilig zijn. Geffen en Nuland naar elkaar laten groeien kan. Vinkel moet leefbaar blijven. Industrie, bedrijven richting Rijksweg diri· geren ligt voor de hand. De doorstroming van het verkeer richting Oss-Nuland. De aan sluiting op de A 50, de paralelweg naar Nuland, nu in Geffen geen af- of oprit, waar deze komt is van groot belang. Het gebied tussen Molengraaf, Groenstraat en Papendijk verdient goede aandacht en financiële afweging. Een weg tussen Geffen en Nuland richting Kepkesdonkdijk en zo door de polder richting Maasdorpen, zou de verkeersdruk doen afnemen in de dorpen Nuland en Geffen. Met veel genoegen vernamen we van de motie in de gemeenteraad ingediend door het CDA, omtrent bespreking met de ministeries omtrent beperking van het bouwvolume en de on· terechte ingreep vanuit Den Haag. Het VROM is DOM!! Er zijn, komen, nog veel vragen die mogel~k jouw weg, jouw stoep, jouw voordeur betreffen, of je voetbalclub, je sportclub, je accomodatie, je veiligheid, je vrijheid enz Daarom is het goed, dat we er over praten en meedenken. OP 2 december kwam het jaar 1998 waarin we ons 700-jarig bestaan vieren voor het voetlicht in de politieke "arena", de raadzaal. De broederschap, de stamtafel, de standorganisaties, E.S.G., Geffes Volk, "Effe naor Geffe", Vladerack, het bedrijfsleven, hadden er het eerste officiële overleg onder voorzitterschap van Jan van Vucht en de coördinerende burgemeester Hans Netten. "Vladerack" studeert op een boekwerkje rond 1298. We gaan terug in de tijd. "Een monument" moet gaan vastleggen en blijvend herinneren aan dit feest. Er komt een openluchtspel. We kruipen weer terug in onze plaggenhutten, lemen bouwsels, en omgorden ons met schaapskleren, koeienhuiden, geiten haar, en spinnen ons eigen linnen en weven onze kleren. Op 15 januari 1997 is er weer een bijeenkomst. Iedereen is dan weer van harte welkom in de Raadszaal. Ja, dan kun je je nog eens gewichtig voelen als je plaats neemt op de zetels van het geacht college en de Raad, 5


De nieuwe Prins Bart den uurste heten we welkom, OP 22-11 baarde zijn vrouw een prinselijke dochter. Er was dus veel reden om te feesten, Iedereen geniet van het blijde gezicht van de glunderende Bart. Zijn vrouw was bij de prinsonthulling met baby aanwezig, Prins Bart is een echte Geffenaar in hart en nieren en bezit een heerlijke droge humor. De receptie op 15 december zal dan ook druk zijn bezocht, De boerenbruidsparen voorop en alle mulders uit de hele omtrek zullen er zijn. We hopen op een goede, verrijkende Kerst voor heel Geffen. Een nieuwe bezieling voor allen, die met het wel en wee van Geffen van doen hebben. Jammer dat de criminaliteit (8 fietsen gestolen, inbraak van een gaatjesboorder in een draairaam, die beslist op geld en waardevolle zaken uit was) onze rust verstoord. Dus ben op je hoede . In café Govers koos de karnavalsclub "Unne goeie raod is duur", een eigen prins met adjudant. We hadden wel kunnen raden dat Bart Schutjens werd uitverkoren, die kent alle kneepjes van het ambt, Benny van der Heijden is zijn adjudant. Dat wordt dus "De Scheut" met het "Schutje". In elk geval "wereldnieuws", Een aanwinst voor Rottenrijk zo'n levendige karnavalsclub. Op 29 december komt de stamtafel weer bijeen om het jaar 1996 uit te luiden en terug te blikken op het voorbije jaar en wat wensen te uiten naar het jaar 1997. De stamtafel kan nog enkele leden een gezel lige plaats bieden aan de tafel, Het is goed, als er enige roulatie is. Dus wil je meepraten over het wel en wee van Geffen en ben je om de 14 dagen op zondag vrij van 11.00 uur tot 12,30 uur, dan nodigen wij je bij deze uit, niet allen onze gast te zijn, maar een vaste gast te worden aan onze gezellige, roerige tafel!!! Tot 29 december, 11.00 - 12.30 in café Covers. EEN GOEDE KERST, van stamtafel 54

KOPY INLEVEREN VOOR: 4 januari 1997

6

Prins Bart d'n Urste regeert het Rottenrijk. Veel carnavalsvrienden hadden er al maanden naar uitgekeken en met spanning afgewacht wie de nieuwe Prins Carnaval 1996-1997 zou gaan worden. Op zaterdag 30 november jl. was het zover! In een volle Meent in Nuland werden de prins van het Waoterrijk en het Rottenrijk onthuld. Dat gebeurde tijdens een speciale Carnavalsdienst. Burgemeester Netten brak de opgevoerde spanning door eerst Prins Theo d'n Urste van het Waoterrijk te onthullen en daarna Prins Bart d'n Urste van het Rottenrijk. Prins Bart d ' n Urste is een goede bekende in het Rottenrijk, Hij gaat bij ons door het leven als Bart de Kinderen, samen met zijn vrouw Anita, eigenaar van de bekende dierenspeciaalzaak aan de Molenstraat, Juist ja, Bart van de kangaroes, Bart van de K,P,J,, kersverse vader van Maud! Bart, die momenteel een eigen huis bij zijn bedrijf aan het bouwen is, Als u er langs rijdt, kunt u aan de Rottenrijkse steek meteen zien waar u moet zijn. Bart werd meteen spontaan door zijn enthousiaste Raad van 11 geaccepteerd en het werd een groot feest van herkenning in de Meent. Toen tegen een uur of 11 ook nog zijn vrouw Anita, speciaal voor deze gelegenheid met de kleine Maud verscheen, werd zij flink in de bloemetjes gezet en kende het enthousiasme geen grenzen meer. Bij alle drukte rond zijn zaak en zijn kers verse gezinnetje, zal Bart d'n Urste nu ook een jaar lang de scepter gaan voeren over het Rottenrijk, En hij zal het knap druk krijgen. Want het Rottenrijk maakt zich weer in alle geledingen op om een groots Carnaval te gaan vieren. Op 15 dec. aanstaande vindt er in café Kerkzicht in Nuland een grootscheepse Prinsenreceptie plaats, waarop u Bart kunt feliciteren met zijn benoeming tot Prins van het Rottenr~k. U bent allen van harte welkom! Meteen na zijn onthulling maakte Bart zijn adjudant bekend die hem in dit jaar zal assisteren. Het was geen verrassing dat h~ Hans van Leeuwen koos, ex-prins en al weer vele jaren de huisadjudant van het Rottenrijk, Hij kent de klappen van de carnavalszweep als geen ander en zal Prins Bart ongetwijfeld perfect begeleiden.


Intocht Sinterklaas Het is alweer bijna Kerstmis, maar toch willen we nog even teruggaan naar 23 november. Op die dag was de intocht van Sinterklaas in Geffen. 's Morgens toen we wakker werden, werden we verrast door de eerste sneeuw van dit jaar. Even waren we bang, dat het feest niet door kon gaan vanwege het slechte weer. Maar tegen enen was het droog en kon alles toch nog zoals gepland door gaan. Er waren veel mensen naar het kerkplein gekomen om de Sint te verwelkomen en ook later tijdens de rijtoer door het dorp was er veel volk op straat. Voor diegenen, die niet op het kerkplein zijn geweest en zich afgevraagd hebben wat nou die caravan in de rijtoer betekende, volgt hier een korte uitleg. Sint had gehoord, dat er in Geffen een mooi oud boerderijtje was gebouwd. Zijn slaappiet zou regelen, dat Sint hier kon overnach ten tijdens zijn verblijf in Nederland. Maar aangezien dat boerderijtje afgebroken was, moest de slaappiet naarstig op zoek naar een ander slaapplek. Dus had hij deze caravan 't Velt 2' geregeld maar dat vond onze burgemeester toch niet erg gepast voor zo'n hoog geplaats persoon. Spontaan nodigde hij Sint bij hem thuis uit om te komen logeren en hij mocht nog wel in zijn waterbed slapen. De pieten konden in de caravan slapen, Daarna kon de rijtoer beginnen. Sint was zeer te spreken over de sinterklaassfeer in de winkels. Na de rijtoer was er een zeer hartelijke en erg gast vrije ontvangst in "' t Haasje". Daar volgde een druk bezochte receptie met ongeveer 300 kinderen. Het was heel gezellig en er werd weinig gemopperd. Kortom, wij kunnen terugzien op een geslaagde intocht, maar dit was natuurlijk nooit ge lukt zonder de inzet van de vele vrijwilligers, die voor deze dag in touw zijn geweest Hartelijk bedankt: Gerrit van de Helm, Henny van Hout, HenriĂŤtte Nieuwpoort, Mieke Haas, Simone, Martijn, alle jeugdleden van de KPJ, Jo van Grinsven, Carli Bongers, personeel van 't Haasje, Ad de Koning, Firma Jansen, W.I.K. en de majorettes, Pastoor Spijkers, Burgemeester Netten en last but not least Piet van Herpen.

In MEMORIAMTiny Hendriks Gestorven in de leeftijd van 60 jaar. Tiny was voor zijn vertrek naar Roosendaal, actief bij muziekvereniging W.I.K.: TambĂłer-maitre, dirigent van de Pompzwengels ,e n lid van de drumband . Iiuziekvrienden uit Geffen, hebben hem naar zij n laatste rustplaats begeleid.

t Ter herinnering aan

MARTINUS JOHANNES HENDRIKS MARTIN echtgenoot van STEPHANAJOSEPHASPERBER Geboren Ie Geffen op 3 juli 1936. Over1eden te Roosendaal op 20 november 1996. De plechlige uitvaartdienst werd gehouden op maandag 25 november 1996 in de R.K. parochiekerk 0.L. Vrouw van Fatima te Roosendaal, waarna we hem begeleid hebben naar hel crematorium te Bergen op Zoom. Treurend over dit ver1ies maar ook dankbaar voor de mooie levensjaren die hij heeft mogen kennen, gaan wij nu afscheid van hem nemen. Zijn geboorteplaats is niet alleen zo mooi omdat hij daar zoveel goede herinneringen aan zijn jeugd heeft maar tevens was de dorpsgemeenschap van dien aard dat hij daar met velen een zeer vertrouwde band haC!. Bijzonder was hij getroffen door de muziek die hij daar met velen in de harmonie beleefde. De kennismaking met haar die zijn levenspartner werd, brachl hem weer in een andere omgeving. Roosendaal werd zijn woonplaaIs. Tevens kreeg hij daar een werkplaats temidden van mensen die hem ook dierbaar werden. Die band werd zo groot dat zij hem tijdens zijn ziekte trouw kwamen bezoeken. Gedeelde smart is halve smart. Hij maakte regelmatig ook een wandeling met zijn hond. Het dier was erg op hem gesteld. Hun vrije dagen werden goed besteed. Beiden waren zij graag In de vrije naIuur. Tussen mensen wonen Is prettig -dat ondervonden zij op de plaatsen waar zij woonden, bijzonder ook in de AkeleiflaI- maar op lijd verkeren in de mooie naluur deed hen goed. Nu zullen deze herinneringen zeker nog een hoost kunnen zijn en momenten van dankbaarheid. De pijn die de eenzaamheid mee brengt, zal ook door medemensen gedragen worden. Altijd zullen er vriendelijke mensen blijven: de familie, goede kennissen, vrtenden uit het verleden. Zijn wens om bij zijn afscheid een eucharistie te vieren, om zo God te bedanken, zullen we kunnen volbrengen. Zijn hoge waardering voor Onze Lieve Vrouw zal door een lied ter ere van Maria in deze diens! Ie horen zijn. Wij danken ook hem voor alles wat hij voor zijn vrouw, zijn familie, kennissen en vrienden heeft gedaan. Voor uw belangslelling en medeleven, betoond na het over1ijden van mijn lieve man, onze broer, zwager en oom, betuigen wij u on ze oprechte dank. S.J. Hendriks-Sperber Familie Hendriks Familie Sperber.

Met vriendelijke groeten,

E.S.G.

7


DROGISTERIJ-PARFUMERIE Moniek van Herpen Dorpsplei n 15 Geffen

Je slaagt beslist bij uw STIP drogist

Nieuw: ®Nicotinell.

Pleisters die je van hetroken eN afhelpen.

In 3sterktes. Uw apotheker en drogisthebben zowel de pleisters als het antwoord op al uw vragen. e" moet u Nicotinell gebruiken) Wonne,r il me,r drm 20 sigarenen p,, dog rookt, be9int u mEI 1 plrillei Kicotinfll TTS 30 per dog. Na 3 . 4weken g:,ot u "'" op I pleister N"JCOóneU m20per dog. Ook dit ooet u l -l weken long. Ooomo gebruilcl il gedurende 3.4 ••ken 1plri;e, Nicotin,U m !Oper dog. Wonnetril ten hoogste 20ii9>re1ten per dog rook, M<llt u in deeerste J.4 -.kfn met Nicotinell TTS 20. Ooomogeb!Uilt u 6-Sweken long Nico<ine!I TIS 10. Wonnetr mag u Nicotintll niet gebniiken?Niel• roker,, per«m<n die al en k:t roken. klndmn. 1'tDllwen die "'"llg<T lijn o/bo1,tYoedingg<'lffl, mog,n geen N'Jallin~l-pl.,lste,sgebruiken. \lroQg in de votg,nde 9"'ollen emi uw orts of u Nicotinell mag gebrut'<m: in geval'"" e,n~ei!< verhoogde bkirodruk, st4b'.C. QJ19ioo pederis (hortl:romp), onvoldoende -.rling '"" de bloedvat"' in de h""• nen, verstopping in de slogcde.en, onvoldoende ,·erkir,g ,'On het han. de niffin of tl< !estr. Bij etn te ~,,1; •~rkmde schildlliet, suikerziekte •nfof moog- of dannz-.ffl. Als u g,n"""1iddelen gebruikl lees voor gebruik de bijduite<

Voor meer informatie: Zymo Nederland, Postbus 1070, 480188 Breda. Telefoon (076)5316000.

8


Maasdonkse Kampioenschappen Afgelopen weekend opende wethouder van Zandvoort van de gemeente Maasdonk in de Gouden Leeuw te Geffen de Maasdonkse kampioenschappen voor vogelverenigingen. Aan deze tentoonstelling konden deel nemen alle leden van de vogelverenigingen uit Nuland, Vinkel en Geffen en alle andere inwoners van de gemeente Maasdonk die bij een andere vereniging zijn aangesloten. In totaal brachten deze kwekers 320 vogels naar De Gouden Leeuw in Geffen teneinde die door een vijftal keurmeesters te laten keuren en daarna gedurende een aantal dagen deze vogels aan het publiek te laten zien, Ondanks het feit dat de vogels door enkele keurmeesters zwaar gekeurd waren en blijkbaar daardoor het bezoekersaantal wat tegen viel, kan de Geffense vogelvereniging "Zang en Kleur" toch weer terugkijken op een geslaagde show. Maasdonks kampioen (de beste vogel van deze show) werd J, Gruijthuijsen met een geelivoor intensieve kanarie. Bij de jeugd werden kampioen: Jean Paul Verhoeven met een roodbronsschimmel kanarie, Jarno van Lokven met een lichtgroene parkiet, een dominant bond met band parkiet, een catharina parkiet en een roodrug parkiet, en Christian Schelle met een lichtgroene agapornis roseicollis en een lichtgroene fisherie. Bij de volwassenen vielen de navolgende kampioenen: Bij de stammen (4 gelijke vogels): J, Gruijthuijsen met vier goudagaat kanaries en vier geelivoor intensief kanaries, Bij de enkelingen : A. Verhoeven met een bruine kanarie en een zilverbruine kanarie, J, Dobbelsteen met een roodbrons intensief kanarie en een rood schimmel kanarie, H, van Nistelrooij met een zilveragaatopaal kanarie en een goud lizard met cap, J . Gruijthuijsen met een goudsatinet kanarie , M, van Lanen met een geel intensief kanarie T. van Leuken met een recessief witte kanarie en een chinese dwergkwartel, P, van Beek met een kanarie x putter, A, Ansems met een witborst geel goudlamadine en een roodsnavelspitsstaartamadine,

G. Heij mans met een witte rijstvogel, H. van Erp met een zwartkop groenling, W. van Lokven met een grijsgroene parkiet, C. Langenhuizen met een lichtgroene agapornis roseicollis, J. Pont met een lichtgroene fisherie, M, van de Donk met een grijsrug dwergpapagaaitj e, P. van Uden met een bourkesparkiet en een penant, en tenslotte H. van der Westen met een roodrug parkiet . De verenigingsbeker ging naar de organiserende vereniging, vogelvereniging "Zang en Kleur" uit Geffen.

Vrienden Vladeracken BRABANTSE AVOND Op zondag 1 2 januari organiseert de Vriendenkring Vladeracken opnieuw een Brabantse Avond in café d'n Driehoek in Vinkel , Op deze avond zullen de Dungense zanger Jo Spierings en de groep "het Nisserois Muziell ske" optreden. De avond begint om 20 . 00 uur Jo Spierings is van beroep onderwijzer en hij komt uit Den Dungen . Van zijn buurman Ad de Laat leerde hij de liefde voor het Brabantse lied. Ook in de klas speelt h ij af en toe met zijn gitaar en de leerlingen hangen dan aan zijn lippen. Hij is op zijn best als hij liedjes zingt als protest, zoals het liedje over de polder, die "gruun" moet blijven als protest tegen de dreigende inlijving door Den Bosch, "Het Nisserois Muziekske" is een muziekgroep uit Nistel rode . Ze bestaan uit 2 mannen en twee vrouwen en ze maken echte originele Brabantse liedjes . Daarnaast hebben ze ook veel grappen en grollen. Met hun begeleiding van accordeon zorgen ze meteen al voor een gezellige sfeer. Ze bestaan al 11 jaar en ze zijn uitzonderl~k omdat ze zelf geen cd maken, Ze vinden namelijk dat mensen naar hen moeten gaan kijken en daardoor hebben ze al goede naam opgebouwd . Bij wijze van1uitzondering is er ook een voorprogramma: namelijk voor het officiël e programma zullen "de {ij_jsjes" optreden. Dit zijn 10 broers en zussen de Wijst ook uit Nistelrode , Ze zijn al een paar jaar bezig en hebben wat opgetreden in bejaardehuizen, Ze zullen in Vinkel voor de eerste keer voor een groter publiek optr~den. Kaarten zijn te koop bij caf é d'n Driehoek in Vinkel (tel. 5321862), v.d . Doelenbloemenshop in Geffen en Meier Sch ilderwerken in Nuland. q


Uitslag verenigings kampioenschappen 1996 NATOUR JONGE DUIVEN PER DUIF 1. E. van den Heuvel 2. P. van Venrooy 3, J,Schutjens en zn.

2 AANGEWEZEN 1. J.Schutjens + zn 2 . E. van den Heuvel 3 . J, Vos en zn.

2 EERSTGEKLOKTE 1, P, van Venrooy

2. E. van den Heuvel 3. J, Vos en zn.

NATOUR LATE JONGE DUIVEN PER DUIF 2 AANGEWEZEN 1, A, van Erp 1 . E. van den Heuvel 2 . A, van Erp 2. J, Vos en zn 3. A, van Erp 3. P.Schuurmans en zr 2

EERSTGEKLOKTE

Uitslag kleurwedstrijd spaarweek 1996 Rabobank Maasdonk In de Spaarweek van 21 t/m 25 oktober jl. is er een kleurwedstrijd gehouden voor de kinderen van Maasdonk . We hebben veel kleurplaten mogen ontvangen en bedanken hiervoor alle kinderen De prijzen zijn intussen verdeelt:. Hier Volgt de uitslag:

LEEFi'IJD Ö- 3 JAAR 4-6 JAAR 7-9 JAAR

1. A, van Erp

2. E. van den Heuvel 3 . J, Vos en zn .

10-12 JAAR

Il.ASSE I I I JONGE DUI VEN

DUIFIAKPIOEN 1. J. Schutjens en zn. 2 . E. van den Heuvel 3 . P. van Venrooy GENERA.ALCAMPIOEN 1. E. van de Heuvel 2. J. Vos en zn. 3. J . Schutjens en zn. VITESSE/KIDFOND JONGE DUIVEN PER DUIF 2 AANGEWEZEN 1. Le ij ten- Clement 1. J . Vos en zn. 2. J.Schutj ens en zn. 2. Le ij ten-Clement 2. P.Schuurmans en zn. 3. P. van Venrooy 2 EERSTGEKLOKTE 1, J.Schutjens en zn .

2. J. Vos en zn. 3, Leijten-Clement

FOND JONGE DUIVEN PER DUIF 1. P.Schuurmans en zn. 2. E. v.d. Heuvel 3. H, van Tuyl sr .

2 EERSTGEKLOKTE 1, E. van den Heuvel 2. H. van Tuyl sr. 3. W. de Kinderen

10

2 AANGEWEZEN 1. E, van den Heuvel 2. P. Schuurmans+zn 3. W. de Kinderen

GEFFEN

1 Roos Hendriks 2 Wouter Verstegen 3 Charina Emons 1 Dennis Broks . 2 Angelique van Gogh 3 Remco Wolf 1 Aaron de Koning 2 Sanne v.d. Haterd 3 Hanneke van Ballegooij 1 Laura Strik 2 Mathij sGabriëls 3 Joyce v.d. Berg

LEEITIJD 0-3 jaar

NULAND

0-3 jaar

Kim v .d. Sangen Simone Teunissen Frank van Asseldonk Ilse Ploegmakers Remco Maas Nicky v.d . Venne Michelle v.d. Berg Jordy v.d. Braak Tessa v.d. Ven Gitte v.d. Berg Sanne v.d. Berg Marieke Rombout

1 Geertje v.d . Bosch 2 Esther Swanenberg 3 Janne Korsten 4-6 jaar 1 Linda van Krieken 2 Astrid van Haaren 3 Anneloes Verstegen 7-9 jaar 1 Melanie Tielemans 2 Linda Tielemans 3 Jacko Verheij 10- 12 jaar 1 Nicole van Haaren 2 Pauline Verputten 3 Virna Kerkhof VINKEL LEEITIJD 1 2 3 4-6 jaar 1 2 3 7-9 jaar 1 2 3 10- 12 jaar 1 2 3


MARIASCHO â–Ą L

uitnodiging voor de open- uitnodiging voor de opendag van de Mariaschool dag van de Aloysius Aan de ouders/verzorgers van de kinderen die 4 jaar worden en andere belangstellenden.

Op donderdag 16 januari 1997 kunt u, zoals ieder jaar, de schoolactiviteiten van nabij komen bekijken . Een unieke kans om eens een gewone schooldag op onze school mee te maken

Binnenkort komt u als ouder/verzorger van een kind dat 4 jaar wordt, voor de keuze te staan een basisschool te kiezen waar uw kind de komende acht jaar het onderwijs zal gaan volgen.

Gezien de grote toeloop moeten we zorgen voor een spreiding over de dag: * 's morgens vanaf 09.00 uur:de ouders en kleuters die hun keuze moeten bepalen * 's middags vanaf 13.15 uur: ouders van al onze leerlingen van 1 t/m 8 en belangstellenden.

Om u te he lpen een verantwoorde schoolkeuze te maken voor uw kind houden wij een OPEN DAG op dinsdag 14 januari 1997. Tussen 9.30 uur - 11.45 uur en 13.30 15.15 uur staan de deuren van de MARIASCHOOL voor u open en bent u van harte welkom!! Op deze dag willen wij u nader informeren over de werkwijze en onderwijsopvattingen van de Mariaschool. Ook willen wij op deze dag proberen u een stukje van de sfeer op onze school te laten proeven .

Indien uw kind de peuterspeelzaal bezoekt, ontvangt u van ons hiervoor nog een persoonlij ke uitnodiging. Onder het genot van een kopje koffie zal de di recteur, dhr. Jan Heymans, voor deze ouders om 09.30 uur en om 10.30 uur een uiteenzetting geven over het basisonderwijs, zoals dat op onze school ver zorgd wordt . Aansluitend kunnen zij met hun peuters de kleutergroepen en eventueel ook de andere groepen bezoeken.

Dit alles bieden wij u aan middels - een diaklankbeeld over de school - foto- boeken over diverse schoolse en buitenschoolse aktiviteiten. - een informatiebrochure over de Mariaschool. - informatie vanuit de ouderraad Mariaschool - rondleiding door het schoolgebouw.

Op deze dag geven wij u een zo compleet moge lijk beeld van de Aloysiusschool. Naast veel informatie en een bezoek aan de groepen kunt u in de hal b.v. ook kennismaken met vertegenwoordigers van de ouderraad of MR. Verder kunt u fotoboeken en video-opnamen van buitenschoolse activiteiten en speciale evenementen bekijken, of de expositie van wcrk van onze leerlingen bewonderen.

Bij uw bezoek aan de school kunt u alle tijd nemen om u uitvoerig te laten informeren omdat wij voor een passende kinderopvang hebben gezorgd !! Daarom graag tot ziens op dinsdag 14 januari 1997.

De leden van de ouderraad zorgen voor kinderopvang, zodat u ongestoord veel indrukken op kunt doen. Tot ziens op donderdag 16 januari Team Aloysiusschool

Schoolteam Mariaschool

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Wij z1Jn op zoek naar een OPPAS voor onze twee dochters van 1 en 3 jaar oud, voor dinsdag en vrijdag van 7.45 tot 17.00 uur. Geffen. Tel,: 073-5325419

11


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING KERST - EN NIEUWJAARSVIERINGEN Zaterdag 21 december: (Vierde weekend van de advent) 10.00 u * Woord-Comrnd. m.m.v. Bejaardenkoor 19.00 u Eucharistieviering met pastoor Spijkers m.m.v. Passe Partout Zondag 22 december: 09.30 u + Eucharistieviering met pastoor Spijkers mmv Gemengd koor 15.00 u Kerstsamenzang in Nuland Maandag 23 december: 10.00 u * Boeteviering mmv het Bejaardenkoor Boeteviering mmv het Dameskoor 19.30 u Dinsdag 24 december (kerstavond): 16.00 u * Eucharistieviering met pastoor Spijkers mrnv Bejaardenkoor Eucharistieviering met pastoor 19.00 u Spijkers mrnv het Kinderkoor (Tevens KINDERKERK VOOR DE KINDEREN VAN GROEP 1 T/M 4! 21.00 u Viering met diaken van Herwijnen m mv Jeugdkoor 23.00 u Eucharistieviering met pastoor Spijkers mrnv het Gemengd koor Woensdag 25 december (Eerste Kerstdag): 09.00 u + Eucharistieviering met pastoor Spijkers mrnv Passe Partout 11.00 u Eucharistieviering mmv Fanfare W.I.K. 16.00 u Samenkomen van de kleinsten: "Als herdertjes bij Jezus op bezoek" mmv pastoor Spijkers, de majorettes van W.I.K. en andere kinderen. Alle kinderen mogen als herder verkleed naar de kerk komen en het eigengemaakt lantaarn-tje meebrengen. Bezichtiging van de kerststal van 13.00 16.00 uur. Donderdag 26 december (Tweede Kerstdag): 09.30 u + Eucharistieviering met pastoor Spijkers mmv Jongerenkoor H/G Bezichtiging van de kerststal van 13.00 16.00 uur .

Na de vieringen op Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens het bezichtigen van de kerststal kunt u kaarsen kopen voor f 2,50 per stuk onder het motto: Steek een lichtje op voor donker Afrika! Mensen-in- Nood helpt met de opbrengst vluchtelingen en oorlogsslachtoffers. Zaterdag 28 december: 10.00 u * Woord-Comrnd. m.m.v. Bejaardenkoor 19.00 u Woord-Commd. m.m.v. Passe Partout Zondag 29 december: 09.30 u + Eucharistieviering met pastoor Ver bakel m.m.v. Gemengd koor 12

Dinsdag 31 december (Oudjaar): 19.00 u. Eucharistieviering met pastoor Spijkers mmv. het Jeugdkoor Woensdag 1 januari (Nieuwjaar): 09 . 30 u + Eucharistieviering met pastoor Spijkers mmmv het Gemengd koor Zaterdag 4 januari (Driekoningen): 10.00 u * Eucharistieviering met pastoor Spijkers mmv. Bejaardenkoor 17.00 u Driekoningen-Gezinsviering mmv het Kinderkoor Zondag 5 januari: 09.30 u + Eucharistieviering met pastoor Spijkers m.m.v. Gemengd koor Zaterdag 11 januari: 10.00 u * Eucharistieviering met pastoor Spijkers m.m.v. Bejaardenkoor 19 .00 u Viering met de diaken m.m.v. Passe Partout Zondag 12 januari: 09.30 u + Eucharistieviering met pastoor Spijkers m.m.v. Gemengd koor

*=viering in de kapel +=video- uitzending naar huize de Heegt

DOOPGESPREK:

Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 7 jan. 1997 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven) Contactpersoon: Ans de Poot: Tel. 5323308

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave voor Geffen en Vinkel bij Trudy Wij gers: Tel.: 5323190 (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur) KERKBALANS:

1996_: f 57 .000,- ontvangen; f 61.000, - toegezegd. Kunnen we de f 65.000, - nog volmaken dit jaar?

IDV GEFFEN:

Vanaf medio november liggen de Max-Havelaarbananen in de Nederlandse supermarkten. Ze komen uit Ghana en Ecuador . De productie vindt plaats aan de hand van strenge milieuregels. Het gebruik van chemicaliën is laag. Slechts een fractie van wat elders is. Ook de sociale spelregels zijn bemoedigend: de boeren krijgen 40% meer inkomsten en de arbeiders van de plantage in Ghana krijgen in vijf jaar tijd 25% van de aandelen van het bedrijf waar ze werken in hun bezit. Zowaar een primeur in eerlijke handel! Solidaridad werkt er hard aan de Max-Havelaarbananen een definitieve plaats te bieden in de winkels . Om deze ambities waar te maken geldt eigenlijk maar één devies: KOOP

DEZE BANAAN! Gelukkig zijn supermarkten erg enthousiast en kunt u terecht bij de volgende supermarkten: Albert Heijn, C 1000, Super, Konmar, de Boer, Sparvoordeelmarkten, Plusmarkt en de betere groentenwinkel.


Enkele van genoemde supermarkten werken onder de zogeheten franchise-formule. Deze bedrijven maken gebruik van dezelfde naam maar de lokale ondernemer beslist zelf over zijn assortiment. Opname van de OkĂŠ-banaan in hun assortiment hangt af van de vraag van consumenten. Treft u de Max- Havelaarbanaan niet aan, vraag er dan naar. HET SUCCES VAN DE MAX-HAVELAARBANAAN LIGT IN UW HANDEN.

~ SIII.IIIIIRIDAIJ Interkerkelijke Ontwikkelingsorg~nisatie voor Latijns-Amerika

.

. . t:- •

.; ,

'

.._,

.. ~

Renske schreef bij haar tekeni ng: "Ik heb veel sterren getekend, dan schittert Kerstfeest mooi!" Dat wensen wij alle mensen toe! De tekening van Sanne v.d. Haterd is uitgekozen voor de kerstkaart. Kom met je ouderst je opa en oma, neefjes en nichtjes als herder bij Jezus op bezoek!!

DRIEKONINGEN: Op zaterdag 4 jan. 1997 vieren we het feest van Driekoningen in onze kerk. Alle kinderen mogen als koning of Oosters persoon naar de kerk komen. Het kinderkoor zingt en kinder en van leden van KVO en NCB beelden kinderen uit van alle werelddelen! De viering begint om 17.00 uur, want dan kun nen daarna alle kinderen, die dat wi llen, nog naar de kerstboomverbranding in de ~ -urt verenigingen,

)

De Max-Havelaarbanaan

KERST, EEN FEEST VAN LICHT, HOOP EN TOEKOMST Onder het motto: "Steek een lichtje op voor donker Afrika" kunt u na afloop van de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens het bezichtigen van de kerststal kaarsen kopen voor f 2,50 per stuk . De opbrengst gaat naar Mensen in Nood. U helpt zo vluchtelingen met dekens, voedsel en kookgerei . Ook helpt u oorlogsslachtoffers bij de verwerking van hun trauma's en teruggekeerde vluchtelingen om een nieuw bestaan op te bou wen in Zaire, Burundi, Rwanda, Tanzania, Oeganda, Liberia , Sudan . DOET U MEE?

HERDERTJES BIJ JEZUS OP BEWEK Op Eerste Kers t dag om 16.00 uur z1Jn de kinderen met hun ouders welkom in onze kerk . Ze mogen verkleed als herder naar de kerk komen met het eigengemaakt lantaarntje, waarvoor in de advent materialen zijn uitgedeeld. Als je de spullen nog niet hebt, kun je die ophalen op de pastorie (elke dag tot 14.00 uur Het thema van de samenkomst is KERSTLICHT IN EIGEN HUIS. We luisteren naar het verhaal van Katinka; we zingen samen kerstliedjes en de majorettes zullen een dansje doen. (Het is geen H.Mis en er wordt geen communie uitgereikt!) In het boekje staan mooie tekeningen die de kinderen hebben gemaakt voor de tekenwedstrijd. Allemaal bedankt voor het insturen.

WORDT VERVOLGD . .... . Het verhaal van God met de mensen is een ver volgverhaal. Het is een verhaal dat doorgaat op een steeds nieuwe manier. Het begon al heel lang geleden; eeuwenlang hebben de mensen uitgezien naar het vervolg ervan, naar de vervulling van de belofte door God gedaan aan de vaderen. En dan is er die boodschap van de Engel:"Ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer" (Le 2, 10-11). Toen werd het verhaal zichtbaar in een mens: Jezus die in zijn leven laat zien, wat God met mensen voorhad: dat hij een liefdevolle God is, een Vader, die bezig is met zijn kinderen; een God die mensen vrijmaakt, een redder. Dat alles wordt zichtbaar in de genezing van zieken, in mensen die te eten en te drinken krijgen, in verzoening voor hen die zich uitgesloten en uitgestoten voelen. Voor allen is de boodschap van de Heer een blijde boodschap. Maar het is geen boodschap die met Jezus is afgesloten, het verhaal gaat verder; die boodschap moet worden doorgegeven, want het is immers een boodschap die bestemd is voor heel het volk, tot aan het einde der tijden. Dat is de opdracht die de Heer gaf aan zijn apostelen: "Gaat en ver kondigt de blijde boodschap aan alle mensen" Het verhaal gaat verder, het wordt vervolgd, de eeuwen door, bij alle volkeren. We zien hoe nu in onze tijd in zoveel landen nog steeds mensen bezig zijn die Blijde Bood schap door te geven in hun zorg voor mensen, 13


in hun aandacht voor hen die uit de boot dreigen te vallen, in bevrijding van mensen die onvrij zijn, die uitgesloten en uitgestoten zijn; het gaat er niet alleen om de boodschap met de mond te verkondigen, maar vooral metterdaad, overal waar mensen achter gesteld worden, of dat nu in ons eigen land of elders ter wereld is. Het verhaal heeft een vervolg; het moet doorgaan. Nu we met Kerstmis weer de geboorte van Christus vieren is dat een jaarlijks terugkerend moment van bezinning; we staan even stil om na te denken of die Boodschap ook voor ons een blijde boodschap is; het kan weer de gelegenheid zijn tot een nieuw begin een nieuw elan om ons te voegen in die gemeenschap die nu in deze tijd wil getuigen van die boodschap; van hen die ook nu het verhaal willen voortvertellen, zodat het een vervolg krijgt . Moge u zien hoe de Geest ook nu nog steeds mensen tot bezieling weet te brengen. Aan u allen, die wilt dat het verhaal "vervolgdn wordt, wens ik van ganser harte vrede op aarde toe; dat de Boodschap weer een blij de Boodschap mag zijn voor vele mensen. "Gloria in excelsis Deo". Met vriendelijke groeten, Pastoor L. Spijkers

Vladeracken's jaaroverzicht In de laatste week van het jaar, om precies te zijn van Eerste Kerstdag tot en met Oudjaarsdag, kunt u bij KERSTRADIO VLADERACKEN dagelijks van 12.00 tot 13.00 uur 's middag~ luisteren naar het Vladeracken Jaaroverzich1 met daarin de opvallendste nieuwsflitsen, de beste interviews en de boeiendste reportages uit 1996 . Wij selecteerden onder andere de volgende onderwerpen met een Geffens tintje: einde politieke crisis Maasdonk, Elfstedenkoorts in Geffen, afscheid Janus & Peer van Recht vur zunne Roap, kdv 't Beertje, Gekke-koeien-ziekte, definitief geen Geffense afslag A-59, geen lintjesregen in Maasdonk, problemen rond TEKA, wijzigingen winkelsluitingswet, Zilveren Priesterfeest pastoor Sp~kers, Effe . noar Geffe 20 jaar, Brabant 200 jaar , prima prestaties Brandweerkorps, en natuurlijk het t . v . -optreden van onze 13- jarige plaatsgenoot Jasper van Rosmalen. Per dag worden twee maanden behandeld. In de zevende en laatste uitzending, op 31 december, wordt teruggeblikt op het politieke jaar 1996 met diverse gasten. Dankzij de medewerking van Boschtion, de lokale omroep voor het nieuwe Den Bosch, zijn alle uitzendingen behalve op kabelfrequentie 87.5 FM óók te beluisteren op zfherfrequentie 106.3 FM.

radio Vladeracken met de kerst Zoals inmiddels al een traditie is brengt Radio Vladeracken een speciale uitzending vanaf eerste kerstdag t/m nieuwjaarsdag . Elke dag is er op hetzelfde tijdstip muziek en informatie te horen . Er zal worden terug geblikt op het afgelopen jaar en in het kader van het 5-jarig bestaan zal er ook teruggekeken worden op 5 jaar lokale radio. De uitzending begint op kerstavond 24 decem· beren dit jaar zal de Kerstmis vanuit de par och~ekerk in Vinkel worden uitgezonden. Daarna zal de gehele kerstnacht gevuld worden met mooie kerstmuziek , Daarna ziet het programma er als volgt uit: 10.00-12.00 uur: gezellig familie muziekpro'gramma 12.00-13.00 uur: Vladeracken Informatief met elke dag een terugblik op het afgelopen jaar. Op le Kerstdag januari/februari. OP 26 dec. maart/april, etc . 13.00-14.00 uur : Remember the Good Times met muziek uit 50/60 jaren 14.00-16 . 00 uur: Op de Misse: een gezellig familieprogramma, waarbij leuke prijzen zijn te verdienen met het spelletje Raad Waar ie staat. 16.00-17.00 uur: De muziekzolder: waarbij de mooiste muziek van zol der wordt gehaald. 17 . 00-18.00 uur: 5 jaar Vladeracken. Een programma waarb~ er wordt teruggekeken op 5 jaar lokale radio met ook oud-medewerkers . 18,00-19.00 uur: Vladeracken Informatief speciaal: elke dag wordt met een gast, die in 1996 in de publiciteit stond, uitgebreid teruggeblikt. 19.00- 20 . 00 uur: De Kerst-Jukebox 20.00-21.00 uur: De Nederlandstalige top 100 allertij den 21. 00-22. 00 uur: Muziekprogramma met veel fragmenten uit de oude tijd van zendpiraten. 22.00-24,00 uur: Op de vleugels van de condor: een poetisch muziekprogramma . Dus: ELKE DAG VAN 10.00 - 24 . 00 uur : RADIO VLADERACKEN. OP 1 januari een speciale nieuwjaarsuitzending: van 12.00 - 15 . 00 uur kan iedereen zijn gelukwensen via de radio aan anderen doen. En van 15.00 - 19.00 uur blikt Caraflax, het programma van en voor verstandelijk gehandicapten terug op 5 jaar radio Vladeracken.


Smakelijke Kemtdagen! Tijdens de kerstdagen een keer iets anders op tafel?? Feestelijk gebraden groot vlees!!!!!

~)

~ ..•.••. ~'<, ~ . ,-.,,.\''.''l 1

(1

•a

rj

,,:o·

~'

.

,:......

J'1'

:, 1. >-"

", •t~l\'o

. ~-~ 1:.1

•.. ' ~ ~ ~ ' -

'

~

·' ,.:, , ~ - ~- .

-~ •. -

. ·~:··~t~(~~ . :1•, ï• •.. ~.::riF-''

·

''} . =·.

: :·:~

.l•\· .

..• ·.\,f;_ • ,'~ •-=,{~•. ~;tr~~;'.; ' .,•..... ·.. -~·.,\.~.--l~ ,•~

./

~-----""

.,....ïiiiifiîiiiîiïJ,,.,., •

. .,·,·:.t ..,h~'.,~~.:;.:"'\!~:"}V

.... , ;.~...i;-.... :1,. i ~;1,c:-l',

4

-. .. , , ._,.. ; ·,,,: • i.:;r.: ~f.]l{il'r • •!: ..1:-.••;;\\;\ti,,,~~'-.,-~K ♦

amens uw î<ëurslager en alle medewerkers.

De feestdagen nodigen uit tot uitgebreid tafelen. De pret begint al in de keuken. Wat denkt u van groot vlees? Speciaal vlees voor speciale dagen! Onder andere: bourgondische rib-rosbiefbeenhammetje-braadstuk 'provence'-diverse rollade's o.a. kaasrollade-runderragout rollade cordon blue rollade etc. U kunt natuurlijk ook gourmetten of fonduen. Het leuke daarvan is dat u de hele avond kunt tafelen zonder daar uren voor in de keuken te staan.

De keurslager: Uw partner in gourmet en fondue Tijdens de kerstdagen bij een vleesschotel voor 4 personen

Gratis bakje champignons!!!! Heeft u eventueel nog speciale wensen of vragen, u kunt daarmee altijd bij ons terecht.

Openingstijden: Keurslagerij

Maandag 23 december 08.00 - 20.oou Dinsdag 24 december 07.00 - 15.oou

... (J1

1een 2 8 kerstdag eventueel vlees- en huzarenschotels ophalen tussen 12.00 -13 .oou

VAN TUYL KEURSlAGER

Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91


Wethouder J.C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073-532 24 90

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073-534 21 00 fax. 073-532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. (m.i.v. 1-1-1997: maandag t/m vrijdag van 08.30 12.30 uur) dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van _het gemeentehuis (tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis) . Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur (m.i.v. 1-1-1997: maandag t/m vrijdag van 08.30 12.30 uur) en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis vç1n Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11 .30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412-681111 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel.

073-534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK NOVEMBER

1996

Geboorten: KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis (tel. 073534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073-532

22 71) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten alleen na telefonische afspraak (tel. 073-534 21 00 toestel 1 60)

06- 11 07-11 07-11 08-11 11-11 1 8-11 22-11 22-11 23-11 23-11 24-11 26-11 28-11 29-11

Bart Henricus van Griensven Kyra Johanna Jacoba Remi Cas Johannes Wilhelmus van Dijk Märel Petronella Anna Maria Bijveld Adriana Catherina Maria Mansveld Lennard Ceelen Martinus Henricus Petrus van der Doelen Maud Allegonda Johanna de Kinderen Mart Johannes Adrianus van Lokven Casper Josephus Emile van Uijtert Ilse Maria Roovers Bram Adrianus Lambertus Maria Hermans Thomas Antonius Augustinus van Venrooij Sara Maria Joana Barros das Neves

Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073-532 25 72

Overlijden:

Wethouder A.A.M. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073-532 20 61

04-11 14-11 1 5-11 30-11

16

Hedwig Anna Catherina Kunz, 87 jaar Maria Albertina van Dijk- Baaten, 77 jaar Arie Gerardus Bikkers, 69 jaar Johanna van Heertum- van Zoggel, 94 jaar


Sluiting gemeentehuis tussen Kerstmis en Nieuwjaar In de periode van 25 december 1996 tot en met 1 januari 1997 is het gemeentehuis van Maasdonk gesloten in verband met de collectieve inroostering van vrije dagen. Uitsluitend voor het doen van aangiften in verband met geboorten of overlijden zal op maandag 30 en dinsdag 31 december de volgende regeling worden getroffen: U kunt op deze dagen tussen 09.00 en 10.00 uur bellen met een van de medewerksters van bureau bevolking. Die maakt dan een afspraak met u voor in de loop van die dag om naar het gemeentehuis te komen en aangifte te doen. Op maandag 30 december kunt u bellen met Helma van den Akker, tel. 073 - 5323204. Op dinsdag 31 december kunt u bellen met Nanny van Nistelrooij, tel. 073 - 5323463. Voor alle andere zaken is het gemeentehuis niet bereikbaar in die periode. Dat houdt in, dat wanneer u iets dringends wilt regelen u zult moeten wachten tot donderdag 2 januari 199 7. Controleer daarom tijdig of uw reispapieren nog in orde zijn en laat ze zonodig vervangen vóór Kerstmis.

Storingen in de Centrale Antenne Inrichting kunnen zoals gebruikelijk worden doorgegeven aan de PNEM, tel. 0412- 668111 . Wij hopen op deze manier iedereen voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen op uw begrip.

Gewijzigde openingstijden in 1997 In verband met de invoering van de 36-urige werkweek, is het gemeentehuis met ingang van 1 januari 1997 op vrijdagmiddag geheel gesloten. Tot nu toe was het gemeentehuis op vrijdagmiddag telefonisch te bereiken en op afspraak te bezoeken, maar nu gaan de deuren op vrijdagmiddag definitief dicht. Daar staat tegenover, dat de openstellling in de ochtenden wordt uitgebreid. Vanaf 1 januari zijn we 's ochtends geopend voor alle publiek van 08.30 tot 12.30 uur. Dat is dus een half uur vroeger en een half uur later dan voorheen. Hiermee sluiten we meer aan bij de openingstijden van de winkels en de momenten dat kinderen naar school worden gebracht en opgehaald. We hopen op die manier meer tegemoet te komen aan de wensen van de inwoners van Maasdonk.

Wijziging avondopenstelling In verband met kerstavond wordt de avondopenstelling van dinsdag 24 december verplaatst naar maandag 23 december. U kunt dan voor alle gemeentelijke aangelegenheden terecht in het gemeentehuis van 17 .00 tot 19.00 uur. Uiteraard komt ook de avondopenstelling van oudejaarsdag, dinsdag 31 december te vervallen.

Bekendmaking Over de openstellingstijden en sluiting van het gemeentehuis wordt u op drie manieren geïnformeerd. Op de gemeentepagina van Streekwijzer wordt de informatie wekelijks herhaald. Verder zal voor de telefoon een bandje worden ingesproken met de noodzakelijke informatie en zal in de hal van het gemeentehuis een zgn. lichtkrant worden geplaatst die nadere informatie geeft over de gang van zaken. Dit houdt in, dat alleen wanneer er sprake is van onvoorziene situaties een beroep kan worden gedaan op de inzet van personeel van de gemeente Maasdonk.

Storingsdienst Openbare Werken Op de telefoonbeantwoorder van openbare werken wordt vermeld wie te bereiken is in geval van calamiteiten zoals storingen in het rioleringsstelsel.

17


nieuwe programmering Vladeracken Met ingang van het weekend van 3/4/5 januari komt Radio Vladeracken met een nieuwe programmering. Met name op de zondag zal het programma er anders uit gaan zien. Vanaf 10.00 uur zal . het programma "De Schijnwerper" herhaald worden. In dit programma wordt twee uur lang met een interessante Maasdonker gesproken over zijn leven. Vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur zal in samenwerking met Radio Maasland een sportprogramma worder uitgezonden, waarin live van sport verslag wordt gedaan in deze regio. Het laatste half uur zijn de Maasdonkse sportuitslagen te horen. Tussen 17.00 20.00 uur zijn programma's voor vestandel~k gehandicapten en de jongeren te horen. Tot slot zal op zondagavond tussen acht en tien uur de programma's Vladeracken Informatief worden herhaald voor diegenen, die het op zaterdag niet hebben kunnen horen . Hierin nieuws en achtergronden van hetgeen er in Nuland, Geffen en Vinkel gebeurt. Het complete programma van Radio Vladeracken ziet er als volgt uit:

DINSDAG 19,00-20.00 uur : 20.00-22.00 uur :

VRIJDAG 18,00- 19.00 uur:

19.00-20.00 uur:

20.00- 21.00 uur: 21. 00-24. 00 uur:

ZATERDAG 08.00-10.00 uur: 10.00- 12.00 uur: 12.00-13.00 uur:

7

13.00-14.00 uur: 14,00- 15.00 uur: 15.00-17.00 uur : 18

Tues Day Fever De Schijnwerper met elke week een lang gesprek met een interessante Maasdonker Vladerackens Weekendw~zer met een vooruitblik op 't weekend met o.a. het sportvooruitzicht Vladeracken Cul tureel met alles wat er in cultureel gebied in Maasdonk en omgeving is te doen Happy Days met muziek uit de 50/60- tiger jaren Muziek met Audy De Wakkere Wekker, een echt ontbijtprogramma de Misse, een familie programma met quiz ,kooken groentip Vladeracken Informatief met nieuws/informatie uit Maasdonk Focusradio Vladeracken op verzoek: het verzoekplatenprogramma Jukebox met de favoriete top-3 van iemand uit Maas donk

17.00- 18.00 uur: 18.00- 19.00 uur: 19.00- 20.00 uur: 20 . 00- 22.00 uur:

ZONDAG 10.00-12.00 12.00- 13.00 13 . 00- 14.00 14.00-17.00 17.00- 18.00

uur: uur: uur: uur: uur:

18.00- 19 . 00 uur: 19.00- 20.00 uur:

20,00-22.00 uur:

De Griebel Grauw, het Brabantse programma met Lya de Haas Vladeracken Informatief met n i euws /informatie uit Maasdonk de Muziekzolder Goud/Oud op verzoek, het Nederlandstalige programma Herhaling de Sch~werper de Gr i ebel Grauw Vladeracken op Zondag Sport Caraflax het programma voor/door verstandelijk gehandicapten Airbag, een programma voor jongeren en hardrock liefhebbers Bunker 9, het alternatieve muziekprogramma voor jongeren Herhaling Vladeracken Informatief

~I LZI EK VER ENIG 1NG .. \Villen Is Kunnen .. 'effen

Als u dit leest, dan heeft Muziekvereniging Willen is Kunnen haar jaarlijkse donateursaktie weer in Geffen gehouden. W.I,K. wil langs deze weg alle inwoners van Geffen bedanken voor hun bijdrage tot instandhouding van onze vereniging. Zoals u van ons gewend bent, zullen wi j daarvoor als tegenprestatie dan ook het komend jaar weer veel aktiviteiten in Geffen komen opluis t eren. Daarnaast komt W,I.K . op verzoek ook een serenade brengen op een gouden bruiloft . Als u familie, vrienden of bekenden hebt, die in Geffen wonen en die een dergeli jk feest vieren, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ondergetekende om een sere nade te regelen. Als de tijd enigszins schikt, dan zijn we van de partij. Ook wil W.I.K. graag op korte t ermijn haar dank tonen door het geven van een speciaal donat eursconcert . Dit zal worden gegeven op z ondag 29 december a . s . om 14.30 uur in De Gouden Leeuw. U bent a l len van harte welkom om dit mee te maken. Tijdens dit donateursconcert zal tevens de tot ale opbrengst van de donateurs aktie bekend worden gemaakt en zullen er een paar prijsjes onder de donateurs worden verloot . Graag tot ziens op 29 december a . s. Antoon Bierings Sekret aris W.I.K. tel.: 5321002


WIE WAT WANNEER DECEMBER

18 18

KVO/NCB, kerstviering Ziekencomité De Schakel, kerstviering in de Gouden Leeuw, aanvang 11.00 uur Buurtver. de Molenhoek, kerststukjes maken voor de jeugd KVB, kerstviering Buurtver . de Molenhoek, kaartavond

18 19 30

Persbericht Onderwerp: Stoppen met Roken : Een GOED voornemen! Voor al degenen i n Oss en omgeving die voor 1997 het goede voornemen hebben om te s t oppen met Roken , organiseert de GGD BrabantNoord-Oost , in samenwerking met de Stichting Thuiszorg Brabant-Noord-Oost en het CAD Oost· Brabant een cursus Stoppen met Roken in de maanden januari en februai 1997. Cursus Stoppen met Roken De cursus gaa t van start op woensdag 8 januari in he t gebouw van de GGD Brabant-Noord- : oost aan de Raadhuislaan 4 te Oss. Het totale programma omvat 8 bijeenkomsten in een per iode va n 6 weken met een terugkombijeenkomst i n april . De curs usdat a zi jn achtereenvolgens: 8, 14, 15 , 22 , 23 en 29 januari, 5, en 19 februari en 2 apri l 1997 (terugkombijeenkomst)

De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren s teeds 1½ uur . De totale kosten, inclu· sief het cursusmateriaal bedragen f 150,per persoon ; voor veel rokers niet meer dan, de kosten van 3 à 4 weken rookwaar . De cursus wordt gegeven door een de skundige begeleider . Informatiepakketjes Stoppen met Roken Voor degenen di e graag willen stoppen metro ke n, maar di t niet in groeps verband willen doen , bestaat ook de mogelijkheid voor het aanvragen va n e en 'informatiepakketje Stoppen met Roken' . Dit pakketje, wat u voor de prijs van één pakj e sigaretten (f 6, - ) krijgt thuisgestuurd, biedt u advies, informatie en mat eriale n die u kunnen ondersteunen bij het stoppen met roken. Aanmelding Voor meer informatie over de cursus Stoppen met Roken kunt u zich tot en met donderdag 19 december a.s. telefonisch of schriftelijk contact opnemen met het Informatiepunt Stoppen met Roken, postbus 414, 5340 AK Oss, t e lefoonummer(0412) 66 01 34 . Ook voor het aanvragen van een informatiepakketje Stoppen met Roken, kunt u contact opnemen met het Informatiepunt.

1997

JANUARI

3 11

Buurtver. de Molenhoek, schaatsen voor de jeugd Buurtver. de Molenhoek, bowlen

MAART

8 28

Buurtver. de Molenhoek, feestavond Buurtver. de Molenhoek, paaseieren zoeken

APRIL

19

Brabantse avond bij Govers i . s . m. Passe Partout, 20.00-23.00 uur

MEI 4 Eerste communie Mariaschool 11 Eerste communie Aloysiusschool 16 Vormsel door Mgr . Bluijssen 22 t/m 29 Pastoor Spijkers naar Lourdes JUNI

11

Buurtver. De Molenhoek, kinderbingo

0 O 0 0 ó 0

Ostrid.

88

00

19


NIEUWJAARS AANBIEDING ***

WAXJASSEN GEVOERD EN ONGEVOERD IN DE KLEUREN BLAUW, GROEN en BRUIN IN ALLE MATEN Voor de prijs van f 95 (gevoerd) f 85 (ongevoerd)

*~

BAVEP PARKA JAS MET LOSSE KAPEJHON IN DE KLEUR BLAUW EN GROEN. DEZE JAS IS WIND EN WATER AFSTOTEND. Voor de prijs van f 149.--

***

BAVEP KATOENEN WERKBROEKEN MET DUIMSTOKZAK IN DE KLEUR BLAUW, KAKI EN IN HET WIT VERKRIJGBAAR. Voor de prijs van f 39,95

Tevens ook het adres voor doorwerkjassen, klompen, laarzen, stofjassen, bodywarmers, schilders- & bakkerskleding voor zeer scherpe prijzen Overall's, klompen en laarzen ook in kindermaten verkrijgbaar Wij kunnen u ook al bedrijfskleding van het fabricaat ***HAVEP*** leveren en vrijblijvende informatie geven

P-.· Bekkers Goederenhandel Mr. v.d. Coothstraat 46

5397 LL Lith Tel.: 0412-481686

stáop STRÖVELS'

********************************************* *** BEKKERS PRIJZEN DAT ZIJN PAS BEWIJZEN*** · ********************************************* . .

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN

EN EEN GEZOND 1997 TOE!

20


stichting katholiek basisonderwijs Geffen Aanmelding leerlingen Geffense Basisscholen voor het schooljaar 1997 - 1998 De ouders/verzorgers van de kinderen die tussen 1 april '97 en 31 maart '98 vier jaar worden, worden hierbij uitgenodigd om hun kinderen aan te melden voor één van de Geffense basisschol en, De ouders van deze k inderen die momenteel peuterspeelzaal "De Paddestoel" bezoeken, ontvangen een informatieboekje van het schoolbestuur over het bas i sonderwijs in Geffen , Andere ouder s met k inderen uit de bovengenoemde leefti jdsgroep, die geen informatieboekje ontvang en, verzoeken wij contact op te nemen met een van de basisscholen. U ontvangt dan dit boekje alsnog. U begr ijpt dat dez e schriftelijke informa-

tie beslist onvoldo ende is om te komen tot een verant woorde schoolkeuze. Vandaar dat u bij deze word t u itgenodigd voor de open dagen:

nieuws van EHBO Geffen Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor uw bijdragen aan onze pleister actie van oct. jl. Deze actie heeft onze EHBO f 1.164,- opgebracht. Met dit geld kunnen wij weer de nodige verband materialen aanschaffen om u tijdens evenementen of ongevallen goed en vakkundig te kunnen helpen. Nogmaals iedereen bedankt en hopelijk kunnen we volgend jaar weer op u rekenen. Langs deze weg willen wij ook alle EHBO-ers bedanken voor het colecteren want zonder jul lie was dit bedrag nooit bij elkaar gebracht Ook dit jaar zijn wij weer in de gelegenheid gesteld om een nieuwe EHBO cursus te verzorgen en we zijn dan ook van start gegaan met 15 personen . Of ze allemaal weer hun diploma op zak hebben aan het eind van de cursus leest u terzijnertijd wel weer in de Torenklanken. Verder wenst de EHBO Geffen jullie allemaal een hele fijne Kerst en en Gezond 1997 . Namens het bestuur Groetjes T . G.

Torenklanken 1997

DE MARIASCHOOL HEEFT HAAR OPEN DAG OP DINSDAG 14 JANUARI 1997. DE ALOYSIUSS CHOOL VERWACHT BELANGSTELLENDEN OP DONDERDAG 16 JANUARI 1997

Nr.

1. 2.

15-01 29-01

04 - 0 1 18-01

Om praktische redenen kozen ouders in het verleden voor één school voor hun gezinsleden. Ouders die al een kind in Geffen op schoo l hebben hoeven daarom niet opnieuw te kiezen, Hun vi erjarig kind wordt geplaatst op de school van hun eerdere keuze.

3. 4. 5.

01-02 15-02 01-03

6. 7.

Voor mee r informatie kunt u terecht bij:

8. 9.

1 2 -02 26-02 12-03 3 weken 02-04 16-04 29/30 - 04 1 4 - 05 3 weken 04-06 18-06 02-07 vakantie

Jan Heijmans, directeur Aloysiusschool, H, Schoutens traat 1, 5386 BC Geffen Telefoon: 073 - 5321725 Ties Raijmakers, ouder Aloysiusschool, Telefoon: 073 - 5323 731 Hans van Dijk , directeur Mariaschool, Kl oosterstraat 4, 5386 AS Geffen Telefoon: 073 - 5322253 Ad de Koning, ouder Mariaschool, Telefoon: 073 - 5325016,

10. ll.

12.

Verschijnt; Kopy voor;

13 . 14. 15 . 16. 17. 1 8. 19. 20. 01.98

03-09 17-09 01-10 15-1 0 3 weken 05-11 19-11 03-12 3 weken 24-12 3 weken 14-01

22-03 05 -04 19-0 4 03-05 24-05 07-06 21-0 6 23-08 06 -09 20-0 9 04-10 25-10 08-11 22-11 13-12 03-01 21


811 ~4J'!E Z44l PE ~Of/PEN lEEfl\li ~EFr:EN

O? Z,4JEeJ),4~ ~I PE~ 'l,4N,4P ~0-00 flfle ~-~-'1 oel{.E~T

EN Pl~Ee~E 4eJIE~TEI\I

T>E ~Ef.lELE 4\IONT> 1:>e,rvlt.EN EN f>'\IEe~E f.14?1E~ \1001? T>E ?e,1~ \IIJN ' 40-00 ?? ENJeEEli,4,4eJEN JE '1Eelii:11~EN '14N4~ 6 l)E~ a11 ~IJPE Z44l PE e.ou1>EN LEEU\/i l)Oe;>~Je,4,4J f e.EFFE 22


Wij zijn blij met de geboorte van onze dochter

-Maud Allegonda .- Johanna . 22 november 1996 Bart en Anita de Kinderen ~-Leeij~n .

.

\

Molenstraat 32 ¡ 5386 AB Geffen . tel. 073 - 5325551

,-,

-_'Petekind van Miriam en Ger-Jan

Langs deze we g willen wij iedereen hartelijk danken voor d e vele mooie hartverwarmende reacties. Bart - Anita - ~aud.

Winterbeurs Aloysiusschool

Persbericht

In het kader van de acties t.b.v. de aanschaf van o .a. theaterapparatuur voor onze school houden we ook dit jaar in januari weer een beurs. Dit jaar kiezen we voor een winterbeurs: naast de verkoop van carnavalskleding willen we ook skeelers/ ro:schaatsen en/of schaatsen verkopen. We willen di t als volgt gaan doen. Iedereen - dus niet alleen ouders van Aloysiuskinderen - die carnavalskleding en/of skeelers, rolschaatsen of schaatsen wil verkopen, kan deze in de week van 13 januari 1997 inleveren op onze school (elke dag van 08.45u - 09. lSu e n van 13.lSu - 13,45u). We accepteren al leen schone en niet-kapotte spullen. U kunt dan met ons een prijs afspreken die u voor de betreffende spullen wilt ontvangen. Na evt. verkoop t i j dens de winterbeurs komt ongeveer 1/4 van het bedrag ten goede aan de actie t.b.v. theaterattributen voor onze school. U mag natuurlijk ook, voor u overbodig geworden kleding en/of skeelers, rolschaatsen, schaatsen schenken aan de school, zodat onze baten van deze actie zullen stijgen! De verkoop van de kleding vindt plaats tijdens de winterbeurs op: woensdag 22 januari en donderdag 23 januari. We willen u nu alvast attenderen op deze beurs, zodat u alle tijd hebt om de spullen op te zoeken, aangezien de inzameling vlak na de kerstvakantie begint.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN JONGEREN ADVIES CENTRUM OSS/UDĂˆN HET JAC IS ER SPECIAAL VOOR JONGEREN Met ingang van 16 december a.s. hebben het JAC OSS/UDEN gewijzigde openingstijden. JAC OSS is geopend dinsdag van 14-00-17.00 uur, donderdag van 16.00 tot 19.00 uur en vrijdag van 10.00-13.00 uur. Adres: Torenstraat 13, Oss Tel.: 0412-625673. Het JAC UDEN is geopend maandag van 14 . 0017.00 uur, woensdag van 16.00-19.00 uur en vrijdag van 14.00-17.00 uur. Adres: Aldetiendstraat 21c, Uden, Tel. 0413-253200. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Iedereen heeft wel eens vragen of problemen waar een oplossing moeilijk voor te vinden lijkt . Erover praten is vaak lastig en om advies of hulp vragen nog lastiger. Hoe langer je ermee blijft rondlopen des te ingewikkelder lijken de problemen te worden. Wacht dus niet te lang en zoek hulp. Een van de mogelijkheden om hulp te zoeken of om informatie te krijgen is het JONGEREN ADVIES CENTRUM. Het JAC is er speciaal voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Jongeren kunnen er gratis terecht voor informatie, advies en hulp en kunnen gewoon zonder afspraak binnenlopen.

23


''Een hoge rente ... en ik kan altijd bij mijn geld!''

2

Sparen is prachtig maar ik wil wel altijd bij

opvragen en geld overmaken van

mijn geld kunnen. Als Telespaarder kan ik

uw TeleSpaarrekening naar uw

dat. Ik bel gewoon de Rabofoon en binnen

Betaalrekening - of omgekeerd.

Rente ·-fo/h;

_4,

f_~:.1,;o _:_¾ .

1

.ifill·

"L!:

0

enkele minuten heb ik geld naar

-~x;W·· l_:, l *.'..•.,:. .,;:;,,

mijn Betaalrekening overgeboekt en kan ik weer volop pinnen.

Ondanks dat uw spaargeld 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is, krijgt u vanaf f 5 00.- spaargeldtóch een hoge rente. En uw persoo nlijke toegangscode zorgt ervoor dat u als enige saldo-informatie kunt

Rabobank

Maasdonk

24

Bel voor meer info!

Wilt u meer weten over deze gemakkelijke manier van sparen per telefoon? Bel dan gratis:

06-0502 (maandag V m vrijdag van 08.00 t ot 23.00 uur en 's zaterdags van 09.00 tot 17.00 uur)

·"'Ä

····•$%·

.

.. n~blie.r.aH!iZicht in ••-«-1 ue~*spaa~ ldo --~3

.i,i«);,$,~

·t:;:;

-!~

*Rentewijzigingen voorbehouden.


... ik zou er voor willen tekenen Op 30 nov. jl. werd mevrouw Muilwijk, wonend in huize De Heegt, 98 jaar en is daarmee de oudste inwoner van Maasdonk. Burgemeester Netten kwam haar persoonlijk feleciteren. Dochter Ri nie woont in Geffen en had er al meerdere malen op aangedrongen, dat haar ouders maar hier moesten komen wonen . Nu vader opgenomen moest worden in het verpleegte huis De Nieuwe Hoeven in Schayk , kwam moeder naar huize de Heegt. Jo Muilwijk, geboren in Bloemendaal, komt uit een gezin van 12 kinder en, waarvan zij op één na de oudste is . Ze is de enige die nog in leven is . Haar ouders werkten in een psychiatris che inr ichti ng en daar heeft ze als kind, altijd veel meegeholpen. Toen ze al s 11-jarig meisje van school kwam, kr eeg ze van de meester een briefje mee met de mededeling dat ze best door kon leren. Dat kon echter niet: thuis was er genoeg te doen! Mevrouw Muilwijk ve r telt enthousiast en heeft nog een helder beeld van vroeger, "want" zo zegt ze "ik zie het allemaal weer zo zitt en". •• • de stoof met briketten •• •de olielamp en de kachel • .. de dokter die binnenkwam met zijn bruine tas, waar dan een nieuwe baby in zat •• • debaker .. . het stampen van de was in de tobbe, daar na in een tweede sopje, naar de bleek , omkeren en weer besproeien • •• de aardappelen die ze onder jas om haar middel ~roeg in de oor logstijd • •• het rieten poppenwagentje, dat ze kreeg van Si nterklaas met het houten poppetje .•. Was het die goeie ouwe tijd •.. ? "Niet alles was goed vroeger, maar het was allemaal vrediger. Veel rustiger ook, zowel beneden als boven in de lucht!" (Ze herinnert zich nog het eerste vliegtuig waar twee personen in konden). Vooral geloof en muziek he bben een grote rol gespeeld i n haar leven. Als gelovig gezin gi ngen ze wekelij ks naar de zang en ook thuis werden liederen en psalmen gezongen onder begeleiding van haar man op het orgel. Ze gingen ook zingen in ziekenhuizen en gevangenis. Samen me t haar man was . ze jarenlang bij de zangvereniging. Met Hoogfeestdagen zongen ze met he t dubbel-kwartet, De heer en mevrouw Muilwijk zijn 67 jaar getrouwd en hebben vier kinderen, waarvan één overleden en 16 klein- en 14 achterkleinkinderen . Het gegeven dat ze niet meer samen kan wonen met haar man, maakt Jo Muilwijk vaak verdrietig. Op haar verjaardag echter zal hij het feest meevieren in huize de Heegt. Dat vindt Jo een fijne verrassing! Een toepasselijke spreuk hangt in haar kamer tegen de muur: LIEFHEBBEN, WIL ZEGGEN, MET IEMAND OUD WILLEN WORDEN! "Ze vragen me wel eens: hoe doe je dat? Maar dan zeg i k: dat doe je ni et! Ik he b maar af te wachten wat van Hoge rhand beslist

wordt!" Zuster Karin komt binnen met de koffi e: "Ik zou er voor willen t ekenen : 98 jaar worden in zo'n goede conditie en zo mondfiat!" Proficiat!

DANKBETUIGING Graag willen wij het personeel van verzorgingshuis "De Heegt" bedanken, In het bijzonder Karin van Mierlo, Hedy Verstegen en Henriëtte van Heesch, voor de verzorging van moeders verjaardag, wat voor haar een onvergetelijke dag is geworden, Familie van Mevr. Muilwijk.

Handwerkclub "de nijvere handen" Wij willen iedereen die onze verkooptentoonstelling op 24 november jl. bezocht, hartelijk bedanken voor de belangstelling • De uitslag van de loterij was als volgt: le 2e 3e 4e

prijs : prijs: prijs : prijs : Se prijs:

Doos Kleedje Theemuts Boek Doos met Tissues

Nr. Nr. Nr . Nr. Nr .

555 * 858 997 493 453

*Dele prijs kan op maandagmiddag tussen 13. 30 uur en 15 . 30 uur worden afgehaald in 't Oude Klooster (Na de Kerstvakantie) De naam van de pop was: "GONNIE", de pop werd gewonnen door Mevr . F.Heijmans, Kastanj ehof 21 te Geffe n. Iedereen nogmaals bedankt en tot volgend jaar. "De Nijvere Handen"

Nieuw Secrerariaat TORENKLANKEN Vanaf 1 januari 1997 heeft Torenklanken een nieuwe secretaris en een nieuw secretariaats adres: Gery Wijgerse Bergstraat 26 a 5386 KL Geffen tel,: 073-5321544. Uw kopy voor ons blad kunt u in blijven leveren op ons vertrouwde redaktie-adres: De Rosmolen 52. Het redaktie-adres in Vinkel vervalt in 1997. REDAKTIE TORENKLANKEN 2" - - - - - --·- ---·-··-- - - -- - - - ---"""


Carnavalsstichting "Rottenrijk" organiseert in Café 't Haasje op

zondag 19 januari 1997

OPTOCHTBAL aanvang 20. 00 uur m.w.v. Discotheek HAPPY DAY en optredens van de winnaar van de Raoplied verkiezing 1997 en Hofkapel "De Pompzwengels"

's-middags vanaf 14.00 uur is er een

PLAY-BACK WEDSTRUD voor de jeugd tot en met 12 jaar met in de pauze de

JEUGDPRINS EN JEUGDPRINSES onthulling Uit het publiek wordt het kind gekozen dat het mooiste carnavalskostuum aan heeft ! Entree voor iedereen die ouder is dan 16 jaar: Hfl. 2,50. de opbrengst komt geheel ten goede aan de deelnemers van de optocht.

HOOFDSPONSOR Café 't Haasje 26


EFKES BUURTE ME..... . Henk (63 j .) en Jo (6lj. Steenbergen Jozef stond in het kerstverhaal niet echt in de belangstelling; in dit kerstpraatje evenwel aandacht voor de timmerman! Ik word ontvangen in de timmerfabriek H. Steenbergen en Zonen aan de Rijksweg. Oude foto's en vergeelde krantenknipsels sieren de stoffige balken: o.a. Nooit- Gedacht in '63 kampioen! Een oude foto van een onbekend echtpaar ••• die kwam uit een lijstje dat ze moesten repareren van Kapelaan Crooijmans. Fats Domino, Tante Leen en de Limburgse Zusjes .• "dat is iets van onze Frits en onze Jo" zegt Henk. De oorlogsgaten wijzen op de beschieting van het fabriekje in de oorlog en de muurstenen zijn de klinkers van het perron van het Geffens station! Per 1 januari 1997 wordt het bedrijf beëindigd. Sinds 1600 staan de Steenbergens te boek als timmerlui. "Opa Grad Steenbergen heeft nog aan onze kerk gebouwd toen het priesterkoor eraan gezet is (ong. 1890)" weet Henk "want zijn handtekening staat op een balk". De timmerlui van vroeger waren landbouwer en timmerman tegelijk. Zij moesten o.a. lijk.kis ten maken en daarbij hoorde dan ook het afleggen van de overledenen. Vader Driek Steenbergen werkte samen met zijn broer Jan in Oss, maar startte in 1933 zijn eigen fabriekje aan de Rijksweg. "Hij zette het een meter hoger dan de weg" zegt Jo "en dat had hij goed gezien, want anders hadden we in een gat gezeten". Op de oude arbeidslijsten prijken de namen van de zoons die allen deel uit hebben gemaakt van het bedrijf: Gerardus, Fredericus, Theodorus, Hendrikus en Johannes. Henk en Jo zullen de deuren sluiten! De laatste 35 jaar hebben ze zich toegelegd op het maken van alleen trappen. "Daar was een enorme vraag naar in die tijd en daarin was weinig con::urrentie, Wij zagen daar heil in "zeggen de broers" . "We maken dan ook wel echt een stuk ambachtelijk werk; ·trappen met afwijkende maten en waarvoor aanpassingen nodig zijn. Als ze ons vragen om 40 dezelfde trappen te maken, dan doen we dat niet!" Ze tekenen de trappen op ware grootte uit: alles ouderwets en met de hand. Ik zie lintzaagmachines, een kettingfreàs en schaafmachine, een trappenfree.s om de trap bomen ~ (waar de treden ingaan) uit te frezen,: een stokkenmachine en schuurmachines • .• geen enkele computergestuurd .•• In het IJsstadion in Nijmegen kun je een trap van de Gebroeders bewonderen en in het Bisschaoppelijk Bouwbureau staat er eentje in een aparte stijl. Ook de weg naar ons

kerkmuseum gaat over een Steenbergen- trap d.w.z. geheel zonder (pastoor) spijkers in elkaar gezet! "De mooiste staat in het WOBkantoor in Den Bosch" vindt Henk. "Die moest hetzelfde worden als een trap onder in het gebouw, die wel honderden jaren oud was. Dat is echt iets aparts!". Henk behaalde naast zijn diploma gezel (bijna meester) het middenstandsdiploma en praktijkdiploma boekhouding. Hij herinnert zich nog heel goed de privélessen op zondag bij meester van den Heuvel: een felle meester, waar je bang van was; je leerde wel, want anders mocht je niet meer terugkomen. Op 15- jarige leeftijd draaiden Henk en Jo al mee in het timmerbedrijf van vader. "Je werd niet voor de keus gesteld, je deed dat gewoon" zegt Henk "maar ik heb er nooit spijt van gehad". Vanwege de te vernieuwen A-50, stond de fabriek in de weg en is verkocht aan Rijkswaterstaat. Henk stopt met werken, maar zal heus nog wel wat hobbyen: b.v. aan het bouwen van de kerststal en andere klussen vanuit de bouwcommissie van onze parochie. Bovendien gaat hij graag op reis naar zijn zus in Canada en naar zijn zoon in Amerika. Jo kan het gebouw nog voor een jaar huren als hobby-ruimte. Enkele machines zullen naar een hobbyist verhuizen! Een stukje Geffens industrieel erfgoed zal worden afgebroken en een jarenlange timmerfamilie-traditie wordt afgesloten. Er is slechts één timmerman-uitvoerder over: Freddy van Frits van Driek van Grad Steenber gen.

Pastoor vd. Kampstraat la

5386 AH Geffen Telefoon (073) 532 2570 Fax 5322539 27


informatie over herkomst van asielzoekers in Nederland ZAÏRE Zaire heeft naar buiten toe lang het beeld weten hoog te houden van een min of meer democratisch land met weinig politieke problemen. Maar schijn bedriegt. President Mobutu heeft nu bijna dertig jaar de touwtjes in handen. De oppositie krijgt onder zijn dictatoriale bewind geen ruimte. Tegenstanders worden op gruwelijke wijze uitgeschakeld. Corruptie is aan de orde van de dag en Mobutu weet mensen tot op internationaal niveau feilloos te bespelen en tegen elkaar uit te spelen. Hoewel Mobutu's banksaldo voldoende is om alle staatsschulden af te lossen, ligt de nationale economie in puin. Het westen heeft Mobutu lang gesteund vanwege zijn afkeer van het communisme. Na het beëindigen van de Koude Oorlog verloor hij steeds meer steun, mede vanwege de grove schending van de mensenrechten in Zaire. Het verzet van de bevolking neemt toe.

In 1990 kondigde president Mobutu vergaande hervormingen aan. Toen daar niets van terecht kwam, braken er gevechten uit tussen tegenstanders van het regime en het leger en de veiligheidsdiensten van de presidenL. Veel burgers werden gevangen gezet of verdwenen. Het leger perste de bevolking af e n in het noorden braken etnische rellen uit. Enorme gebieden waren praktisch onbestuurd en Mobutu ging in retraite. Velen zijn het geweld ontvlucht en vertrokken naar omringende landen en verder, onder meer naar Europa. In 1994 is er voor de zoveelste keer een nieuwe regering gevormd met Kengo Wa Dondo als premier . In juli 1994 kwam Mobutu met ambitieuze plannen om de misstanden aan te pakken. Hiermee ontlokte hij positieve reacties in het buitenland. Of de president zijn veelbelovende plannen zal waarmaken , staat nog te bezien. Informatie over de huidige situatie ls moeilijk te krijgen omdat de meeste journalosten het land hebben verlaten.

GESCHIEDENIS Bij de verdeling van Afrika door koloniale mogendheden werd geen rekening gehouden met de bestaande rijken . Tijdens de Conferentie van Berlijn (1885) werd het Koninkrijk Kongo verdeeld in drieën. Wat nu Zaire heet, komt in handen van de Belgische koning Leopold die zich alle Zairese rijkdommen toeëigent . 28

In 1960 wordt de onafhankelijke republiek Kongó uitgeroepen. De eerste regeringsleider Lumumba wordt vermoord, waarna vele opstanden en regeringswisselingen plaatsvinden. In 1965 grijpt Mobutu de macht met goedkeuring van het westen . De partij van Mobutu, de Revolutionaire îolksbeweging (MRP), is de enig toegestane. Het ~iLaire bewind van de president groeit uiL tot een totalitaire dictatuur. In 1970 ~reedt de Zairisering in. De naam Kongo ~ord~ veranderd in Zaire, alles en iedereen =oet a uthentiek Zairees worden en men moet zich Zairees kleden. De macht van kerken · 'Ordt aan banden gelegd en belangrijke bedrijven worden genationaliseerd. Corruptie is aan de orden van de dag. In dit verband ~ordt ook wel gesproken over 'le mal Zairios' (de Zairese ziekte). Verzet komt op en dissidenten binnen de MRP richten een illegale oppositiepartij op. In 1990 komt Zaire in een overgangsfase. De derde republiek wordt aangekondigd en Mobutu belooft vrije meningsuiting en een meerpartijenstelsel. Het blijft bij beloften en studenten komen hiertegen in opstand. Deze wordt bloedig neergeslagen en het westen is furieus . Na voedselrellen een jaar later dwingt het westen Mobutu een overgangsregering te vormen. De oppositie verenigt zich in de Heilige Unie en tijdens de 'nationale conferentie' in 1992, waarin alle partij en zijn ,·ertegenwoordigd, keert het tij zich tegen Mobutu . Zijn aartsrivaal Tshisekedi wordt door een groot deel van de bevolking en het westen gesteund en blijft regeren. Daardoor bestaan er in feite twee regeringen naast elkaar, hoewel Mobutu de feitelijke macht in handen houdt. Inmiddels lijkt Mobutu het westen weer voor zich gewonnen te hebben. Frankrijk krijgt toestemming om Zaire als uivalsbasis te gebruiken voor interventie in Rwanda In juli '94 heeft Mobutu een nieuwe regering geinstalleerd en nieuwe plannen ontvouwd om de chaos aan te pakken. De reacties van het westen zijn vooralsnog positief.

POLITIEK Mobutu heeft sinds zijn aantreden de politiek onder de duim. Hij is president voor het leven, opperbevelhebber van de strijdkrac hten en heeft naast het beroepsleger ook elitetroepen. Alle politieke pa~tijen werden tot voor kort verboden en iedereen is vanaf zijn geboorte lid van de enige toegestane partij, de MRP. Mobutu weet iedereen aan zich te binden via smeergeld . Bij wisselingen worden intellectuelen in de regering opgenomen en weer verwijderd, wanneer ze teveel macht dreigen te krijgen. Elke vorm van oppositie wordt op harde


Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker

Voor het vervangen van ritssluitingen. in- of uitleggen. korter of langer maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij:

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk. tevens verkoop van garen en ritssluitingen:

Mo/enberg 6

Tel.: (073) 532 31 44

te/.(073) 532 48 50

C.M. v.d. Doelen Tel.: (073) 521 30 18 fi:J Bouvvbedrijf

meer verstand van verzekeren

"BRODUS"

Ma t/m za: 09.00 - 12.30 uur andere tijden op afspraak.

it•l@i SPAARBANK EEN VERTROUWD ADRES

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met

Heestersevveg 28 53B6 KT Geffen

'NIEUWBOUW • ON D ERHOU D • REN OVAT IE

*

Tel. (073) 532 47 65

• V ERB O UWIN GEN

Café 't Haasje

*

zaal voor bruiloften, fees ten en partijen

*

* *

telefoon (073) 532 15 20

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

- europas (cheques) - eurocard p ersoonlijke leningen d oorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente )

Openingstijden: Miwndag woensdag donderdag 09.00 - 1 7.30 uur Dinsdag- en vrijdag 09.00 - 19.00uur Zaterdag I 0.00 - 13.00 uur m op afspraalt. Middagpauze van 12.15 - 13.15 uur.

lil

RS BV Makelaardij Assurantiën

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

1946

1996

50 jaar JANSEN GEFFEN Rijwielen

Taxi

Tankstation

(Dit jaar on.ze locomotitf-fittsen zéér aantrtkktlijk geprijsd !!)

Kqrkstroot 1 1. tql. (07 3) 5 3 2 1 3 1 3

®\.;:J ~

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE KlJEIN Tel.: (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q

r'À\ ~

~

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten N u ook een zool voor feestjes/ kinderfeestjes van 50 tot 60 personen Koude schotels van f 15, - tot f 45, -

JO VAN DE BERGH Veldstroot 14 - Geffen tel. (073) 5 32 25 3 1


W1Jze onderdrukt. Het is dan ook slecht gesteld met de mensenrechtensituatie. Willekeurige arrestaties zijn geen uitzondering. Velen uit de oppositie zijn opgepakt en vastgezet. Ze moeten soms jaren wachten op een proces. Er wordt gemarteld en sommige tegenstanders krijgen de doodstraf, anderen verdwijnen gewoonweg. Sinds 1990 is er een meerpartijenstelsel. Naast zo'n 400 politieke partijen zijn nu ook mensenrechtenorganisaties actief. Kranten kunnen vrijuit schrijven, iets dat voorheen onmogelijk was, Niemand heeft echter geld om een krant te kopen. Ondanks de t oegenomen vrijheden , blijft de politieke macht bij Mobutu geconcentreerd. Wanneer in '91 zijn ambtsperiode afloopt, zet hij zijn presidentschap voort. Bij het uitbreken van etnische conflicten in het afgelopen jaar, zijn met name uit Rwanda afkomstige Hutu's, Tutsi's en aanhangers van de afgezetten premier Tshisekedi het slachtoffer. Het duurt erg lang voor veiligheidstroepen optreden, Dergelijke ongeregeldheden gebruikt Mobutu om aan te tonen dat hij aan de macht moet blijven omdat hij de veiligheidstroepen onder controle heeft.

ECONOMIE Zaïre wordt wel het geologisch schandaal genoemd. Weinig landen zijn zo rijk aan grondstoffen als Zaire. Toch behoort het land tot een van de vijftien armste van de wereld. Dit is te wijten aan de bevolkingsexplosie, de corruptie en het wanbeheer. Sinds de onafhankelijkheid is de landbouw verwaasloosd. Het merendeel van de bevolking woont op het platteland en leeft van zelfvoorzienende landbouw. Industrieën zijn vaak kapitaalintensief en het zwaar verwaarloosde transportsysteem belemmert economische vooruitgang. In de steden heerst grote werkloosheid en de inflatie is hoog. Veel mensen verdienen hun brood in de informele sector. Vrouwen verkopen eten en gaan soms in de prostitutie, Maar ook maken mensen zich rijk door corrupte praktijken. Op scholen worden zelfs examencijfers gekocht. De exportinkomsten komen voor een belangrijk deel uit de mijnbouw. Maar de opbrengst hiervan komt uitsluitend ten goede aan een kleine elite. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Na de onafhankeli jkheid bouwt Mobutu met hulp uit het buitenland Zaire op. Tot 1990 ontvangt Zaire leningen uit het buitenland. Terugbetalingen worden echter telkens uitgesteld en na 1990 draaien de VS en vele hulporganisaties de geldkraan dicht. In juni 1994 besluit ook het Internationaal Monetair Fonds de hulp te stoppen, uit protest tegen de schendingen van de mensenrechten, maar ook omdat al het geld eenvou30

dig verdwijnt. Schrijnend is dat Mobutu de staatskas voor eigen doeleinden gebruikt en voor het omkopen van mensen om zijn regime te steunen, terwijl de bevolking ondervoed is en sommigen omkomen van de honger. De nieuwe premier is voornemens de internationale hulp weer op gang te krijgen. VLUCIITELINGEN

Het is niet verwonderlijk dat mensen onder het bewind van Mobutu zijn gevlucht. Zeker de afgelopen jaren met de toenemende botsingen tussen het regeringsleger en opposanten hebben velen het land verlaten. Maar ook de recente etnische rellen in het noordelijke Kivu en Shaba, hebben mensen op de 7lucht doen slaan. Velen gingen naar Uganda en Zambia. De mensen die naar Nederland komen, ziJn hoofdzakelijk opposanten van Mobutu. Vaak durven ze niet naar België uit angst voor eventuele aanhangers van de Zaïrese president. Vanaf 1988 tot dit jaar vroegen 5321 mensen uit Zaire in Nederland asiel aan: 56 daarvan kregen een A-status. De overigen worden meestal niet teruggestuurd wegens de onzekere situatie in hun land.


J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (073) 532 18 51 fax (073) 532 45 66

Kerkstraat 2 5386 KB Heesch tel. (0412) 45 49 38 fax (0412) 45 64 72

ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

* * * *

*

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer

Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: (073) 532 55 22, Telefax: (073) 532 55 44

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie V.O.F.

J. v. HERPEN

Heesterseweg 35a 5386 KT Geffen Tel. (073) 532 32 77

D[ GOUD[Nl[[UW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 53212 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

Rabobank Maasdonk

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT WIHABO

(0412) 63 40 31 De occountonts, belosfingodviseurs en juristen von ABAB vormen gedegen odviesfeoms. Geboden oplossi nge n zijn sterk toekomstgericht. Onze slogvoordige a dviseurs lopen groog vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust mei specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te staan. Wilt u meer informatie over de diensten von ABAB, bel don ons kantoor in Oss, Roadhuisloon l 05, tel. (0412) 63 40 31.

ACCOUN TANT·III • &e:1..ASTIN0"'-DVl5EU R:S •.JU Al STEN

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. von Zandvoort, Bergstroot 260, tel. (073) 532 25 86

Autobedrijf P. v. Empel off. CITROËN sub-dealer De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

v. Nistelrooy reparatie tv /video

Tel. (073) 503 17 86

DRUKKERIJ Heeslerseweg 1 3 5386 KT Geffen Tel.: (073) 532 26 84 fox: (073) 532 .17 95 Voor al uw fam ilie - verenigingsen handelsdrukwerk Familiedrukwerk keuze uil 5 col ec-ies. Mei opgaaf van juisle datum bij geboortekaarJies. drukkosten gratis. Gra tis felicitatiepakket bij geboortekaartjes. Ook voor copieerservice kunt u bij ons terecht.

tevens levering nieuwe en gebruikte apparatuur aanleg/uitbreiding antennesystemen Ambachtsstraat 13 - Nuland tel: 073 - 53 24035 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

De~