Torenklanken 1996 - nr 14

Page 1

34e jaargang

I nummer 14 I september 1996

n n sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

Molenstraat 16, telefoon (073) 532 26 07 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIID~EIIIFIEW DINY VAN WANROOY - ROMME GEFFENAAR VAN 'T JAAR 1996! De redaktie van Torenklanken is trots dat Diny, de schrijfster van onze vaste rubriek "Effe buurte mè", dit jaar gekozen is door de Geffense verenigingen en stichtingen, als Geffenaar van ' t jaar 1996!

reden zijn dat alle 3 hun kinderen ook betrokken zijn bij de dorpsgemeenschap; goed voorbeeld doet goed volgen! Diny, ook namens alle medewerkers van Torenklanken van harte gefeliciteerd met de verkiezing van Geffenaar van ' t jaar 1996 Red. M

De burgemeester memoreerde 'tal in zijn toespraak: Diny is dele vrouw die deze eer te beurt valt. Diny zelf heeft genoten van deze avond, zaterdag 31 augustus jl. Ze werd opgehaald om achter de fanfare aan naar 't dorpsplein te lopen, naar 't podium; veel Geffense mensen langs de weg, allemaal erg leuk! Ze vond het een echte Geffense avond, voor alle Geffenaren, op de vooravond van de 20e editie van Effe naor Geffe . Wat Ditiy erg hartverwarmend vond, was de informele receptie die gehouden werd;jong en oud kwamen haar spontaan feliciteren met de uitverkiezing! "De mensen die mijn naam hiervoor genoemd hebben, kennen mij allemaal, daarom is dit leuker dan een lintje krijgen van de koningin", zegt Diny. In haar dankwoordje zei Diny dat ze de gelegenheid heeft gehad om zich in te zetten voor de Geffense gemeenschap . Toen de kinderen klein waren, pasten haar ouders en schoonouders vaak op, want ook haar man Rien is aktief in het dorpsgebeuren . Dit zal de

GeffohQ8t, je wa~ wohdetbaatl Dat wetd ik gewast tm:geh muzikant en kungtensat, dit faar-. 't 1~ Oh\/etklaatbaat, msat waat: in Geffen doe fe ml:!e: zomaar-, zondet (of met) eommentaat! Dank je wel, vom het g~ontane gebaat! Diny, Rien en kindet~ehaat.


UITVAARTVERZORGING VAN LITH

SCHOENEN & SPORT

0 {S0SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Official Service Dealer

eïï►

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

G.J. VAN HEESCH Elst 18. Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen • Autowasserette • Auto-lease • Ruitreparatie • Auto-Schade-Garant

part centrum

®V Voor al

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

uw feesten en partijen.

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, renovatie of onderhoud,

PrLJzen vanaf f 22,- p.p.

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

Bouwbedrijven Stucadoors- en Afbouwbedrijf

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 AV Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Voor al uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen

Tel. (073) 532 20 01 fax (073) 532 50 68

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

BOUWEN OP VERTROUWEN

Gebr. van Wanrooij

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 61 35 94

Kerkstraat 5 Geffen

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken * Adviezen .................,.......... ............................ :::::::mmmmmmm ..

~~

.... ::lii:.......:!L ... ..J ............................ ..................... , ...... ::::::::::::::::::::::::::;:

makelaard·•J· bv

•• • • • •• 1 •• • ••••••• , •••••••••

TU IJL

M NVM


ROND DE DORPSPOMP De 20- ste "BOERENMARKT" 1996 is een groot succes geworden. De sfeer was nog indrukwekkender dan voorheen. Geffen kan trots zijn, Met ere konden we pronken met heel ons "Hebben en Houwen", Geffen is "de parel" in het Maasland. Iedereen was tevreden en dankbaar, Proficiat werd overal geroepen, en " Het goeie weer hedde gullie verdiend". Zaterdagavond, "de Geffense avond" was het wel 'n beetje te koud, mar ge kond oe eigen opwerreme aon al da mois! De kunstmarkt met onze eigen kunstenaars, Lies, William, Arnold, Pet, Ad, Gwen, Lies~ beth en de "Mystery Guest", Het "Groot Geffes Podium" Wat een talenten in Geffen: Leo van Nistelrooy vol overgave op de congo's, was een verassend voorbeeld, 10 formaties traden op met muz iek van vruuger en nu. AUW liedjes en MODERN. Maar het grootste moment was de uitverkiezing van de man/vrouw van het jaar 1996. Het Dorpsplein afgeladen vol met nieuwsgierigen, heel Geffen was uitgelopen. We hoorden de klanken van W.I.K , Er was een roepen en vragen: Wie zal het zijn??? Eindelijk beklimt de jury het podium. 55 verenigingen en groeperingen uit Geffen hadden een gemotiveerde voordracht ingezonden. Met kop en schouder boven alles uit kwam de naam van: DINY VAN WANROOY uit de bus, wat door een enorm applaus we~d ontvangen. Diny werd al jaren in de wandelgangen genoemd om haar tomeloze inzet voor de gemeenschap op wel zoveel terreinen, zodat de voorzitter van de jury, burgemeester Hans Netten een hele l~st moest oplezen van al die activiteiten. Gelukkig nu een vrouw na Leendert en Piet. Terecht is Diny de vrouw van het jaar. Zoveel verdiensten voor kerk en gemeenschap en de talloze verenigingen en medewerking bij zoveel aktiviteiten, o.a. al 20 jaar aktief bij EFFE NAOR GEFFE, Het is fantastisch dat we zulke mensen in ons midden hebben. Daarom is Geffen zo'n fantastisch dorp en is er zoveel saamhorigheid en solidariteit. De hele avond werd Diny dan ook gefeliciteerd met haar benoeming en onderscheiding, uiteraard vergrootte en versterkte dit de feestelijke sfeer. Geffen werd een familie rondom Diny. Uiteraard werd ook Rien en de kinderen Lonneke, Rens en Rien bij het feest betrokken. Het werd te vroeg één uur en al weer zondag, De zon scheen, de klokken jubelden om het feest. De herremenie met een kudde schupkes

en unne echte herder, de pestoor mi groot gevolg naar "Den Hof" van huize "De Heegt". Het waar krek un klein paradijske. Zo mói versierd allemoal , Dan goadde nog us geer nar de mis: prachtige muziek en begeleiding van W.I,K., optreden van de maj orettes, de Zonnedans van de dames van de K.V.O., ze plukten de straaltje~ zonneschijn uit den himmel en lieten die stromen over al wa ut de grond kumt urn ut te koesteren en aon te wakkeren en alles tot neej leven te wekken, de dans van de Vlijtjes, de preek, de bleej gezichten. 't Waar allemaol even moi, Geen wonder dat elke stoel bezet was. Toen op naar de opening bij de auw boeder~. Zoals vruuger neergezet op de kauwe grond mj wa steen, verder rauw planken en veul riet , . stro1 en wa tengels, Door is aongewerkt!! Jonge wa hen die minsen gewerkt en sekuur. Elk onderdeeltje kreeg aondacht, en da interieur, er mankeerde niks!! Het was krek as veur 150 jaar terug, Eindelijk kwam de Commissaris van de Koningin, op een koets getrokken door twee Friese paarden. Duizenden mensen hadden zich verzameld rond de b~erde:~• O, wat sprak de Commissaris plechtig. HiJ roemde Geffen en hij was bereid het bestemmingsplan te wijzigen, zodat de boerderij kon blijven staan. Piet en zijn comité werd geroemd en een dave rend applaus klonk, De vendelgroet werd gebracht door het gilde Sint Antonius Abt uit Nuland en daarna de onthulling van de naam: de schonne naam vur ons auw huske" 'T VELD" 't Hai nie schonner gekund. Op het gemintehuis volgde nog een plegtigheid. De heel raadzaal vol genodigden rondom de Commissari s. De burgemeester nog veul plegtiger als oit tevurre, Het comité kreeg de eerste EREPENNING van de gemeente Maasdonk. Piet, de ijverige voorzitter mocht hem in ontvangst nemen, en was hartstikke trots. " Piet, bedankt voor al je inzet, je enthousiasme, je overtuigingskracht, je doot zettingsvermogen, je weerbaarheid, je incasseringsvermogen, je fantasie, je stuwkracht". De grootste promoter van Geffen: ja die mocht toch een keer een flinke pl uim krijgen. Maar Piet van Herpen, de GEFFENAAR van de 20e eeuw, deelde die onderscheiding met alle leden van het comité en alle medewerkenden door de jaren heen , De Commissaris worstelde wel wat met de namen en sprak van Piet van Scherpen, Jan van Kaathoven, Piet Bosveld, Ten Volleweerd, van Kwispelrooy, Karmen Schathouders, etc . Toen naar de twintigste jaarmarkt, Je komt ogen en oren tekort, Je wilt overal zijn, maar dat lukt niet. We genoten van de klein· ste harmonie van_ de wereld, van ouwe muziek, van zang en dans. Grote waardering verdient het Bejaardenkoor 'Bellefleur' met hun optreden op zaterdag er zondag. Elk jaar trouw in hun prachtige kledij. Helaas wordt het koor steeds kleine1 maar dat gaat nu veranderen, immers velen 3


1

1

RDU EN

1

Ass

=1VA 1 ■

vlietskant 21 4141 ck

ESE

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

RS BV

PA

op het raadhuisplein met warm

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64 fax (073) 532 41 20

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

GEBR. VAN ERP B.V.

PEDICURE T. Ketelaars-Il. NistefrootJ ll. Coothstraat 31

Geffen '2? (073) 532 20 41

- . ..

LOONBEDRIJF GRONDVERZET MESTDISTRIBUTIE

•.

; _ _ ·; · ·.. _~

RIETKAMPSESTRAAT l 5386 KH GEFFEN

tel. (0412) 62 22 13

LANGENDONKWEG 15 5345 HR OSS

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen - tel.: (073) 532 40 67 - fax: (073) 532 32 91

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bek.kers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

INSTALLATIEBEDRIJF

GLOUDEMANS

AFBOUW

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

Tel.; (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61


hebben genoten van de optredens en daarom worden nieuwe leden verwacht. Ook het Volksdansfeest was een schitterend feest van hoog niveau en met vele varieteiten in muziek en dans. 'n Bijzonder h8gtep~nt was het optreden van de Brabantse troubadoers met prachtige lied jes over vruuger. Wat een volk was er op de been. Alle terras jes waren bezet. De jury in oudtijds kostuum trok door het dorp . De Pastoor mi zunne steek en sjerp en toog, den bovenmister de notaris en de voorname voorzitter, onze burgemeester. Rc~d vijf uur kwam de uitslag: nummer l : DE KONING, nummer 2 : BLOEMGOED en nummer 3: DE MEULENREEK. Het was schitterend wat de KONING had neer gezet rond een ouden Rieten windmolen, maar ook Bloemgoed was van zeer hoge kwaliteit . Meulenreek trok vooral aandacht door de presentatie van auw fietsen, Proficiat aan deze drie ondernemers . Een goed voorbeeld, De jury had wel wat kritiek op ondernemers, die niets of weinig ondernamen om die echte sfeer te brengen, die EFFE NAOR GEFFE zo wereldberoe.md maakt. Dat was toch wel teleurstellenà en dat bij de twintigste keer. Daar moet een oplossing voor komen, dat moe t meer aandacht krijgen, want daarmee valt of staat de Boerenmarkt; de ondernemers moeten de voortrekkers blijven en hebben daar direct en indirect belang bij. Bewondering is er alom voor de aktiviteiten van de N. C.B., de K,V,O. , en al die vrijwil ligers. We blijven er nog lang over napraten. Vooral de werkers rond de boerderij 't Veld zullen we blijven noemen en bedanken. We hopen dat 'T VELD nog lang behouden blijft en een vaste bestemming krijgt . Een juweel voor het Dorp. Complimenten verdient ook Ruud Verhagen met de beschrijving van de BOERDERIJEN van Geffen. Wie heeft het gesponserd, kijk maar eens goed want in elk gezin is zo maar een waardevol boekje als geschenk voor 20 jaar "Ef fe naor Geffe" terecht gekomen, De zorgen voor de 2l e editie zijn er al weer. Toch moeten we nog nabuurten en nog lang verhalen over de markt van 1996 . Het was beter dan ooit te voren . Geffen viert feest, vierde feest ~ De stamtafel wil graag op zondag 15 sept, napraten over dit feest en nodigt het comité in haar midden bij stamtafel no . 50!!! Ook de "BROEDERSCHAP" die zich manifesteerde als zanggroep van oude liedjes en als bierbrouwers van hoge gisting, en wijze goesting, zouden een goede inbreng kunnen hebben bij de stamtafel, Proficiat "GEFFEN" van de stamtafelaar no 49a, tot zondag 15 sept, 11 uur in café GOVERS tot 12,30 uur,

STICHTING DE WERKENDE MENS OSS http://www.dso.nl/dwm.htm? De Werkende Mens op het World Wide Web

Oss, 9 mei 1996 - Wie dacht dat een historische kring zich slechts bezighoudt met het verleden, heeft zeker nog geen aansluiting op het Internet. Was dat wel het geval dan had de 'Websurfer' met ~igen ogen kunnen zien dat Stichting De werkende Mens, de historische kring voor Oss en omgeving , een eigen Website heeft ingericht, Een primeur: De Werkende Mens is één van de eerste historische verenigingen van Nederland die zich met een homepage op het World Wide Web manifesteert, De Werkende Mens bewijst met de aanwezigheid op het Internet dat ook de multimediale mogelijkheden van het heden en de nabije toekomst niet uit het oog worden verloren, Op de homepage van de historische kring wordt ingegaan op het hoe en waarom van de stichting , Ook is een agenda opgenomen, waar de meest actuele activiteiten te lezen staan, die door De Werkende Mens op touw worden gezet , Hier wordt onder meer ingegaan op de lezing, die dr. H. van Stekelenburg op dinsdag 4 juni a.s. houdt over emigranten uit Noordoost-Brabant, die eind vorige eeuw naar Noord-Amerika trokken. Verder kan de bezoeker van de homepage van De Werkende Mens meer informatie en een exemplaar van het historische periodiek van de stichting aanvragen. De Webside van De Werkende Mens is mede tot stand gekomen op initiatief van de Digit ale Stad Oss (DSO), DSO heeft op qe eigen Internetserver ruimte beschikbaar gesteld, waar de Werkende Mens zich kan presenteren , Surf er eens langs! Het adres luidt: http://www.dso.nl/dwm,htm. Stichting De Werkende Mens, de historische kring voor Oss en omgeving, is in 1993 opgericht in Oss. De Werkende Mens wil de geschiedenis van Oss en haar bewoners in beeld brengen . Dit gebeurt door het verrich ten van onderzoek, het houden van lezingen , organiseren van excursies en andere activiteiten . Twee maal per jaar verschijnt een tijdschrif t van De Werkende Mens. Ook hierin staat de geschiedenis van Oss en haar inwoners centraal. Voor verdere info : Robin de Jong, tel, 041 2 - 652 128 of 073 - 549 4631 . 5


"Een hoge rente... en ik kan altijd bij mijn geld!" Sparen is prachtig maar ik wil wel altijd bij m ' n geld kunnen. Als Telespaarder kan ik dat. Ik bel gewoon de Rabofoon en binnen enkele minuten heb ik geld naar mijn Betaalrekening overgeboekt en kan ik weer volop pinnen. Teléfonisch geld opnemen of storten

Directe toegang tot uw spaargeld én hoge rente?

Rabo TeieSparen is de gemakkelijke, nieuwe manier van sparen. Het principe is si mpel. Heef! u een teleioon_ dan heefr u u\\· spaarl!eld alrijd hij de hand - 24 uur per dag en ï dagen per week. Behal"e razendsnel geld overmaken naar uw Betaalrekening, kunr u uw telefoon ook gebruiken om uw saldo op re vragen. Of om geld re sterren op uw TeleSpaarrekening. Dat i:aa t veel sneller dan per posr! En u benr niet meer geho11den aan de openingstijden van uw Rabobank. Als u wilt kum u ook TeleSpa ren via uw pc met modem.

Meesral moet uw geld lanj? vas1gezer worden om een hoge reme 1e krijgen . • -iet bij de Rabo TeleSpaarrekcning! Al rnnaf f 500,- spaargeld krijgr u een remc die gunsrigcr is dan bij veel spaarrekeningen met mi nder flexibele voorwaa rden. Tegelijkerrijd heeir u bij uw Raho TeleSpaarrekening direct roegang ror uw spaargeld.

computer u uw rekeningnummer en LIi\' roegangscode in te metsen. Alleen u krijgt dus roegang rot u11· spaargeld!

zonder dar u daarvoor ,ers in rekeni ng ,rnrdt gebrach1. Makkelijke r bn het niet'

TeleSparen is er voor uw gemak O nvoldoende saldo voor een grote aankoop? Even hellen en er staat weer genoeg op uw Beraalrekening om meteen ce beralen met uw bankpas. U kunr rot maar liefsr f 25.000.- per maa nd overhoeken van uw TeleSpaarrekeni ng naa r uw Betaalrekening

Meer weren over deze gemakkelijke manier rnn sparen per releioon? Stuur d:in vandaag nog de antwoordcoupon in. Of bel graris:

Optimaal beveiligd met uw persoonlijke toegangscode Als u een TeleSpaarrekening opem, kri jgt u een roegangscode die strikt persoonl ijk is. Als u de Rabo/oon belt, vraagr de

Rabobank

Maasdonk

u

Remewijz1g.ingcn voorbehouden.

Vraag meer info!

06-0502 !maandag r/m vrijdag van 08.00 ror .23.00 uur en 's zarerdags van 09.00 uL1 r rot 17.00 uur).


wordt er op dinsdag nog geschminkt, stokbrood gebakken en een soort memory ge- . speeld,

JEUGDVAKANTIEWEEK 1996 in KALI-WALI LAND De Jeugdvakantieweek werd deze zomervakantie voor de 13e keer georganiseerd door de Stg. J eugdvakantiewerk Geffen. Op maandag 5 augustus ging de week van start op het terrein van de Hondensportvereniging "De Trouwe Helper". We waren zeer verheugd dat deze vereni ging ons toestemming verleende om gebruik te mogen maken van dit schitterende terrein met veel gras, bossen en ande re voorzieningen. De week stond dit jaar in het teken van Afrika/Oerwoud. Dit thema pas te natuurlijk zeer goed bij onze nieuwe lokatie in de Geffense Bosjes. Het terrein was omgetoverd in een Afrikaans dorp van de Kali-Wali stam. Er stond een rieten hut, de heilige tempel van de Kali-Wali's en een enorme kookpot. Ongeveer 100 kinderen hebbe de reis naar Kali-Wali land meegemaakt en er een spannend avontuur beleef d, Na de opening op maandag begonnen alle groe pen direkt met de bouw van Afrikaanse hutten. Met behulp van pallets, veel riet en bamboe en natuurlijk matrassen en kussens werden de mooiste hutten gemaakt. Voor de reis naar Afrika had ieder kind een grote doos meegebracht, die snel werd omgebouwd tot een eigen privĂŠjet, Hiermee vlogen alle kinderen onder leiding van professor ArendJan, een bekend Afrikanoloog, naar Kali-Wali land. Bij de Kali-Wali's aangekomen maak ten we kennis met het stamhoofd en zijn dochter Sandrali. De ogen van alle kinderen en die van Arend-Jan vielen op het schitterende amulet in de heilige tempel , Het zilveren amulet belegd met vele edelstenen moest de Kali-Wali stam beschermen tegen al le onheil en kwade geesten. Direkt op- dinsdagmorgen werd het amulet gestolen. De tempelwachter had de dief verwond met zijn speer en alle groepen gingen meteen naar hem op jacht in een bloedspeurtocht , Aan het einde van deze spannende tocht werd jammer genoeg niet de dief gevonden, maar een landkaart die hij verloren moet hebben . De vluchtroute op de kaart leidt langs vele moeilijke obstakels in Kali- Wali land naar de verstopplaats van het amulet . Alle kinderen willen natuurlijk Sandrali helpen om het amulet terug te vinden, Er wordt besloten om op woensdag de zoektocht naar het amulet in te zetten, Maar wie is nu de dief? Er gaan geluiden op dat professor Arend-Jan de dader is, want deze is nergens meer te bekennen, Verder

Op woensdag moest de Mobohutu- kloof overgestoken worden. Het leek een hele klus, maar met een zelf gevlochten liaan bleek het toch nog reuze mee te vallen Alle groepen bereikten in de loop van de dag de overzijde. Voor de A- en B-groepen stond die dag ook nog het knut s elen en de bosspelen op het programma, De C-groepen trokken er de hele dag op uit met de fiets. Onderweg werd meerdere keren gest opt om een spel te doen. Zo werden er 's morgens "Leeuwen'' gevangen, kussengevechten gehouden en Ren je Rot gespeeld. In de middag beleefden zij veel plezier met het levend stratego Het programma op donderdag werd gevuld met een sportzeskamp en waterspelen. In de middag gaf het rijk vloeiende water veel verkoeling, maar ook veel plezier. Bovendien moest vandaag de Kurnbali-rivier gepasseerd worden. Met behulp van een boomstam slaagden alle groepen er i n om de rivier over te steken, hier en daar natuurlijk met wat natte kleren . I n de avond kwamen alle kinderen terug met hun ouders om het terrein te bezichtigen en foto's bij te bestellen. Ouders, kinderen, leiding en bestuur genoten enorm van de georganiseerde disco en de gehouden inzameling. Vanaf 22 . 30 uur bleven alleen de overnachtende kinderen over en hiermee werd nog een dierengeluidenspel in het bos gespeeld. Rond 24,00 uur lag iedereen uitgevloerd op bed , Op vrijdag was iedereen al weer vroeg wakker,nou ja wakker . Niet dus, dan maar beginnen met wat ochtendgymnastiek om de spieren los te maken. Het gezamelijk ontbijt smaakte toen bijzonder goed. Toen verscheen ineens Arend-Jan weer op het terrein, Hij deed alsof zijn neus bloedde en wilde ons weer mee terug nemen naar Nederland. Hij viel echter door de mand en werd door de kinderen vastgehouden, Op de kaart met de route naar het amulet stond nog ĂŠĂŠn obstakel wat overwonnen moest worden: de Matahima-rotsen. Om deze rosten te passeren was een toverspreuk nodig die alleen Arend-Jan wist. Om hem tot spreken te brengen, werd hij in de grote kookpot gestopt. Alle groepen voerden een ingestudeerd dansje op, terwijl Arend-Jan het almaar warmer kreeg. Met de toverspreuk werden de Matahima-rotsen overwonnen en werd uiteindelijk het amulet van de Kali-Wali's teruggevonden. Eind goed, al goed. In de avond kwamen de kinderen met de ouders terug om te genieten van een voorstelling van "Clown Mazzel en Toeike" en het afsluitende kampvuur. De organisatie van de Jeugdvakantieweek 1996 was niet mogelijk geweest zonder de hulp van

7


velen, Op de eerste plaats willen wij de Hondensportvereniging "De Trouwe Helper" heel hartelijk bedanken voor het ter beschikking stellen van het terrein en bijbehorende faciliteiten, Het succes van deze Jeugdvakantieweek is voor een groot deel aan jullie te danken , Verder willen wij met name noemen onze sponsors: - Winkeliers- en Horecavereniging Geffen - Bouw- en Houtbond, afdeling Geffen - Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooy - Wegenbouwbedrijf P. van Grinsen - Installatiebedrijf Hanenberg - A, Boeijen, Four Winds Police Dog Center Tenslotte willen wij een groot woord van dank uitspreken in de richting van alle vrijwilligers die deze week meegeholpen hebben als groepsleiding, spelpost, opbouwer, afbreker, keukendienst, materiaalbeheerder etc. De hulp van al deze mensen is onmisbaar bij de organisatie van een Jeugdvakantieweek. W I J

Z O E I: E N

NOG ••••••••

mensen die de organisatie van de JEUGDVAKANTI EWEEK willen komen versterken, Tijdens en na deze Jeugdvakantieweek hebben wij vele positieve en enthousiaste reakties gekregen over de fantastische organisatie. Aan deze enthousiaste mensen willen wij vragen om serieus te overwegen of zij volgend jaar mee willen helpen bij de organisa tie van de volgende Jeugdvakantieweek, Op dit moment komen wij handen en ideeën tekort. Dus wil jij graag iets gaan doen .,, . waarbij je dolle pret beleeft met kinderen? waar je al je creativiteit kwijt kunt? waar je kinderaktiviteiten verzint voorbereidt en uitvoert? waarbij je met een gezellige club mensen samenwerkt en enorm veel voorpret beleeft? waar je niet teveel tijd mee kw~t bent? Aarzel dan niet om kontakt op te nemen met ons, een telefoontje verplicht natuurlijk nog tot niets, We zijn graag bereid om al je vragen te beantwoorden , BEL NAAR: Paul Wingens - tel, 073 - 5325446,

Rien van der Steen uit Oss bood op vrijdagmiddag aan om de materialen mee op te ruimen . Bij deze werkzaamheden viel Rien op ongelukkige wijze van een vrachtwagen met materialen, De verwondingen aan zijn hoofd waren dermate ernstig dat hij hieraan op zaterdag overleed. Het is onbegrijpelijk en heeft ons als bestuur enorm aangegrepen, Wij willen ons diepste medeleven betuigen aan de familie van Rien en veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd, Stg, Jeugdvakantiewerk Geffen

TRUCKRUN "DE FLIEREFLUITERS" Op 21 september wordt er weer een truckrun georganiseerd door de verstandelijk gehandicaptenclub "de Flierefluiters" . Zoals andere jaren wordt er weer 'n leuke tocht door de omgeving gereden met± 25 vrachtwagens. Omstreeks 13 , 30 uur zullen de vrachtwagens zich vanaf het Kerkplein te Nuland in beweging zetten. De route gaat via Heeseind naar de Kruisstraat vanwaar ze+ 14.00 uur weer terug naar Nuland keren langs de Hooghei gaat het dan verder over Kaathoven naar Vinkel , waar de stoet om+ 14.45 uur kan worden verwacht, Via de Koksteeg wordt vervolgens koers gezet naar Heesch, en Ravenstein . Na een korte tussenstop in Schayk wordt de rit voortgezet richting Reek en daarna Oss , Om 16 . 00 uur zal er door de Dorpsstraat in Geffen worden gereden om dan via de Groenstraat Nuland weer te bereiken. We vragen uw begrip wanneer u enige hinder van het konvooi mocht ondervinden, Tot ziens op 21 september, De Flierefluiters

THEORIE CURSUS AUTO BROMFIETS

MOTOR

De theoriecursussen voor auto-, motor- en het bromfietscertificaat starten weer op 16 september. Voor informatie of aanmeldingen:

o n v o o r s t e 1 b a a r

Na een hele goede week gedraaid te hebben, gebeurde er op vrijdagmiddag iets wat onze stemming volledig deed omslaan . De heer

8

073-5324658

AUTORIJSCHOOL DE KLEIN


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING

WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: ZA. 19.00 uur NULAND: ZA. 19.00 uur VINKEL: ZA . 17.30 uur

ZO. 09.30 uur ZO. 10.00 uur ZO. 11.00 uur

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 11-09 19.00 u * Avondmis Za. 14-09 10.00 u * H.Mis mmv bej. koor 19 .00 u H.Mis + kinderkerk Zo. 15-09 09.30 u + Viering met de diaken mmv Gem.koor Wo . 18-09 19.00 u * GEEN AVONDMIS Za. 21- 09 10 .00 u * Woord-Com.d. mmv bej.kr. 19 . 00 u Viering met de diaken mmv Passe Partout+ kinderkerk Zo. 22- 09 09.30 u + Woord Com.d, mmv Gem. kr. Wo. 25-09 19 . 00 u * Avondmis

*=

viering in de kapel += T.v. uitzending naar de Heegt Pastoor Spijkers is van 15 t/m 22 sept. naar Lourdes. In het weekend van 21/22 sept. zal Gyuszi Orbán (dir.Kerk in Nood) de preek verzorgen, over het thema: Vrede. De collecte wordt gehouden voor Kerk in Nood.

DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 1 okt. 1996 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven) . Contactpersoon: Ans de Poot, Tel.: 5323308

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave bij TRudy Wijgers: Tel . 5323190 (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur).

20.00 - 21 . 30 uur Begeleiding: resp. Laetitia Aarnink, Kees Waayman, Ad de Keyzer DAGELIJKS l'-l)MENT VAN BEZINNING: In de bezinningsruimte aan de Hescheweg 65, Oss met de leden van Karmelgroep: Maandag t/m donderdag om 12.00 uur 'smiddags; op vrijdag om 19.00 uur 's avonds. Wie met hen mee wil bidden is welkom! Contactpersoon Nol Voost, tel, 0412-634024 PAASKERKGEMEENTE LEERHUIS: TIEN KLINKENDE WORDEN Gedurende tien avonden willen wij met elkaa1 praten over de leefregels naar Gods bedoeling i n de woorden die we kennen als de Tier Geboden. We doen dit aan de hand van het boekje 'Tien klinkende woorden' van W.R. van der Zee, uitg. Boekencentrum. Doel: Bijbelstudie gericht op het leven van alledag . Data: Dinsdagavond 1, 15, 29 okt,, 19 nov., 3 dec . 1996 14 en 28 jan., 18 febr., 4 en 18 maart 1997 Plaats/Tijd: Pinksterterp 20.00 - 22.00 uur Begeleiding: Ds. Marguerite van Leeuwen Kosten: Genoemde boekje: f 21,50 Aanmelding : Lia Kolkman tel . 0412 - 633120 (na 19 .00 uur) Jozien de Wildt Tel. 0412646637 LEERHUIS:

GELOVEN BELEVEN

Aan de Hand van enkele 'spelregels' oefen je je in het vinden van woorden die aanduiden hoe jij je geloof beleeft. Elke bijeenkomst heeft een eigen vraagstelling . Om beurten spreken mensen zich daarover uit. Data: Maandagavond : 30 sept. 7-14 en 28 okt 4 en 11 nov . Plaats/ti jd: Pinksterterp 20.00- 22.00 uur Begeleiding: Daan de Wildt Aanmelding: (zie boven) Deze series van de Paaskerkgemeente staat ook open voor katholieken .

CURSUSSEN:

GELOVEN MET JONGE KINDEREN Over geloven en gelovige opvoeding (vervolg: Voor ouders van 4-8 jarigen. Drie vervolgbijeenkomsten voor ouders die hebben deelgenomen aan de basisserie. Data : Donderdagavond 31 oktober, 7 en 14 november Plaats/Tijd: 't Oude Klooster Geffen: 20.0022 . 00 uur Begeleiding: Frans Vervoort Aanmelding vóór 15 oktober bij Annet v.d. Helm (Tel. 5324311) KARMELKRING OSS SPIRITUALITEIT VAN DE PSALMEN: Drie avonden met een inleidend karakter. Op donderdagavond 10-24 en 31 oktober van

Adm. kantoor v.d. Heyden Trudostraat 1O 5386 BH Geffen Wij verzorgen voor U: *

uw gehele administratie * uw aangiftes 18 -VB * uw aangiftes LB * uw aangiftes BTW 9


heer Van Hout.

LOKETFUNCTIE POLITIE

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 5342100 fax. 073 5321945 Correspondentieadres: Postbus 5. 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 5322271. U kunt hier terecht voor het inleveren van kJein chemisch afval. snoeihout en tuinafval, oud papier. oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13 .00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur.

SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten alleen na telefonische afspraak (tel. 073 534 21 00 toestel 160) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 5322572 Wethouder A.A.M. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 5322061 Wethouder J .C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 5322490

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de

10

Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09. 30 - 11. 30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 681111

Onderwerp: herdenking oorlogsgraf P.G. van der Lee Op zaterdag 14 september 1996 zal om 11.00 uur in de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam een plechtige herdenking worden gehouden ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Oorlogsgravenstichting. De stichting is op 13 september 1946 in het leven geroepen en verzorgt circa 55.000 Nederlandse oorlogsgraven, waar ter wereld deze zich ook bevinden. Met de zorg voor het Nederlandse oorlogsgraf, een Ereplicht jegens Nederlandse militaire en burger- oorlogsslachtoffers, geeft zij uitvoering aan haar devies "Opdat zij met Eere mogen rusten". Daarnaast verzorgt de Stichting: - de graven van bijna 8.000 in Nederland ~erspreid liggende militairen der geallieerde strijdkrachten; - de graven van militairen van de Nederlandse krijgsmacht en van in opdracht van de Regering uitgezonden Nederlandse burgers, die zijn omgekomen ten gevolge van activiteiten in het kader van humanitaire en vredesmissies (UNIFIL en UNPROFOR). Van 125.000 Nederlanders is helaas geen aanwijsbaar graf bekend . Hun personalia werden vastgelegd in een serie van 42 gedenkboeken met o.a. de gegevens van meer dan 100.000 joodse Nederlanders. Behalve de verzorging van oorlogsgraven worden door de Sti chting ten behoeve van nabestaanden ook bloemleggingen uitgevoerd en pelgrimsreizen georganiseerd naar de Nederlandse Erevelden in het¡ Verre Oosten. Ter gelegenheid van de vi jftigste verjaardag van de Oorlogsgravenstichting , zal in den lande op diverse plaatsen aandacht worden gegeven aan de ter plekke aanwezige oorlogsgraven. In Maasdonk zal op vrijdag 13 september 199t door een afvaardiging van de vier MaasdonksE basisscholen een bloemlegging plaatsvinden op het graf van Petrus Gerardus van der Lee in Vinkel (op het parochiekerkhof te Vinkel) De bloemlegging zal plaatsvinden om 11.00 uur waarna een korte samenkomst zal plaatsvinden in gemeenschapshuis 't Zijl te Vinkel Informatie bij: Gemeente Maasdonk, De heer van Hees, Tel. 073-5342100/ 5322271


VRIJWILLIGER Ik ben Moniek Loeffen, 22 jaar en in juni afgestudeerd aan de Academie Lichamelijke Opvoeding. Op 7 juli ben ik voor een half jaar naar Zuid- Afrika vertrokken om daar als vrijwilliger te gaan werken voor de organisatie SportCoaches OutReach (SCORE) . Hier wil ik jullie graag wat over vertellen.

Het Prinses Beatrix Fonds bestaat dit jaar 40 jaar. Mede in het kader van dit lustrum heeft het Fonds besloten om een grote "Mijn steen" aktie te starten. De resultaten van deze aktie zullen worden aangewend om in korte tijd het aantal vakantiebungalows van het Prinses Beatrix Fonds drastisch uit te breiden. Dit initiatief is ontstaan omdat de vraag naar de vakantiebungalows van het Fonds zo groot is dat er lange wachtlijsten zijn ontstaan en de gehandicapten vaak slechts maar één week in deze bungalows met vakantie kunnen gaan. De uitbreiding van het aantal bungalows is bedoeld om de wachtlijsten van aanvragers te kunnen verminderen van de gemiddelde verblijfsduur van een week te kunnen ver1ubbelen. Zo'n bungalow kost veel geld, zo'n half miljoen gulden. Dus hopen we dit jaar op een extra grote opbrengst van deze collecte die zal worden gehouden van 15 t/m 21 september 1996. Prinses Beatrix Fonds Nationaal Fonds ter bestrijding van spierziekten, polio, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, multiple sclerose , spasticiteit. COLLECTANTEN GEVRAAGD COLLECTANTEN GEVRAAGD

Evenals andere jaren ook dit jaar weer het verzoek aan U of U zich ook dit jaar weer als collectant wilt aanmelden. Het is maar een weekje per jaar en- meestal kost het U maar één avond om in Uw wijk en/ of straat te collecteren. Dus aarzel niet en laat het me even weten. De collecte van het Prinses Beatrix Fonds is dit jaar van 15 t/ 21 september 1996. Fijn dat je belt! Sjan van Nistelrooy tel . 5322602. COLLECTANTEN GEVRAAGD COLLECTANTEN GEVRAAGD

Hier zit ik dan, in een klein plaatsje in het Noorden van Zuid-Afrika, dat niet eens op de kaart te vinden is. Ik woon tussen allemaal hutten, als enige blanke in de hele omgeving. Bijna niemand heeft hier auto of telefoon, water w:.ordt op centrale plaatsen langs de onverharde wegen gehaald en van verwarming hebben ze nog nooit gehoord. Toch heeft dat wel iets, want door dat primitieve en de trad, ,ties hier, begin ik me al aardig Afrikaanse te voelen . Oké, nu iets over m'n werk. Gedurende de hele week geef ik van 07.20 - 13.00 uur les op 3 basisscholen in Lichamelijke Opvoeding, Hierbij leidt i k zo'n 20 leraren op, zodat zij het zelf kunnen voortzetten als ik in december weer vertrek . Ze weten hier echt nog heel weinig . Ook de kinderen, want toen ik voor het eerst met 12-jarigen een simpel tikspel wi lde <loer begon i edereen (incl. de tikkers) in het wilde weg het hele " voetbalveld" rond te rennen. Er was dus nog genoeg werk te doen. Na school introduceer ik nieuwe sporten aan de kinderen en leraren. De enige sporten die ze i n dit gebied kenden, was voetbal voor jongens en net bal voor meisjes . Daarom nodig ik leraren uit de omgeving uit op mijn workshops voor o.a. handbal, softbal, basketbal en meisjesvoetbal. Als dat straks een beetje begint te lopen, wil ik hierin toernooien gaan organiseren tussen scholen onderling en evt . een competitie/league opzetten. Maar zover is het nog lang niet. Behalve gebrek aan kennis is er ook tekort aan facil i teiten en spelmateriaal. Gelukkig heb ik van de organisatie een aantal ballen lintjes en een softbalbat mee, die ik op de scholen kan gebruiken. Toch valt dat nog niet altijd mee, want de klassen bestaan hier soms wel uit zo'n 100 kinderen . Even creatief zijn dus, maar dat leer je hier ook wel. Tot nog toe is het ook voor mij allemaal heel leerzaam hier en de tijd vliegt. En nu maar hopen dat als ik straks weg ben, dat de structuren blijvend zijn. Maar dat is iets wat de tijd zal leren. Heel veel groeten aan iedereen in Geffe n en tot ziens in januari. Moniek Loeffen P.0 . - Box 87 Vongani 0930 Zuid- Afrika

11


/

Aan tafel scoor je met de Keurslager! Keu rslagerij

VANTUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91 12


ZO WIL IK OOK WEL OUDER WORDEN Dat dacht ik nadat ik een hele avond had doorgebracht bij Jan en Anna Wolf aan de Runrotstraat 28. Dit echtpaar vierde op 16 augustus ('eigenlijk een dag te vroeg') hun gouden huwelijksfeest; zij bruisen echt~r nog van de energie en hebben volop plezier in het leven. Zelfs na 50 jaar huwelijk dagen ze elkaar nog uit en lachen ze heel wat af, Het verhaal dat Jan en Anna mij vertelden over hun kennismaking is daarvan een mooi voorbeeld : Een kameraad van Jan vroeg op een gegeven moment of Jan meeging naar 'Janus van Jantjes' om te kaarten. Niet omdat hij zo v~nkaarten hield, maar omdat er nog een meisJe thuis was. Jan: "Wij naar 't Veld om te kaarten. Op een gegeven moment ging Anna naar achter en mijn kameraad ging mee. Toen we even later naar huis gingen vroeg ik 'en' het antwoord was dat Anna niet met mijn kameraad mee wilde. Toen vroeg hij of ik geen zin had maar ik zei dat ik geen meid nodig had , ik was nog hartstikke jong, Toch ging ik een week later mee en toen ik met Anna naar achter ging hapte ze wel toe", Anna zegt hier zelf met een grote lach over: "H:ij leek op mijn vorige vrijer. Die had het uitgemaakt en dat vond ik niet leuk, Nu had ik iemand die toch op hem leek", Nu, ik denk dat er wel meer achter zat. Ze houden het immers al weer 50 jaar met elkaa1 uit , Eerst in het ouderlijke huis van Anna, waar ook de vader van Anna nog een half jaar woonde. In dit verafgelegen stulpje kwam dochter Annie ter wereld , Later verhuisde het gezin naar de Dorpstraat (waar dochter Joke werd geboren) en weer later (in 1957) naar de huidige woonstek aan de Runrotstraat. Daar genieten Jan en Anna van hun welverdiende 'rust' na een leven van hard (maar wel plezierig) werken. Jan zegt hierover: "Eerst werkte ik 21 jaar bij Zwanenberg, toen drie jaar bij de plantsoen· endienst en op mijn 45e jaar stapte ik over naar Philips waar ik nog 21 jaar heb gewerkt, Als ik ergens niet met plezier werkte, dan ging ik weg . Ook als ik er dan financieel op achteruit ging , We kwamen er toch wel!" 'Rust ', Echt tussen aanhalingstekens want Jan en Anna hebben zoveel hobby's dat ze eigenlijk toch wel tijd tekort moeten komen Anna legt graag een kaartje met de kaartclub en Jan gaat biljarten. Samen zijn ze lid van het bejaardenkoor, de gyrnclub en elke zondagochtend wandelen ze samen een uur in de Geffense bosjes , Verder brengt Wim nog, samen met Toon Swanenberg, de clubbladen van Nooit Gedacht rond en zondag middag is hij 'tafeltje-dekje-chauffeur'. En dan is er natuurlijk nog de grote groen-

tetuin achter het huis, waar ze de nodige tijd in doorbrengen. Dansen is ook nog een hobby van deze twee actievelingen: Anna is niet van de dansvloer afgeweest tijdens hun gouden bruiloftsfeest. En een feest was het zeker. Jan: "Onze bruiloft was niet zo'n groot feest, daar was het de tijd niet voor. Maar we hebben het ingehaald bij de viering van ons 25-, 40- en 50-jarig jubileum. Samen met onze twee dochters, hun mannen, de vier kleinkinderen en familie, vrienden en kennissen". Jan en Anna, nogmaals gefeliciteerd met jullie 50-jarig huwelijk, Bedankt voor de lekkere koffie en jullie weten wat ik gezegd heb: Over 10 jaar, op 17 augustus 2006, kom ik bij jullie terug! AvW

DANKBETUIGING Wij willen iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, een steentje heeft bijgedragen aan het slagen van ons 50-jarig huwelijksfeest. Het was voor ons een overgetelijke dag! Jan en Anna Wolf-van Grinsven Kinderen en kleinkinderen

1Pompoenenwedstrijd! ! ; Al wie bij ons meedoet aan de pompoenenwedstrij d die wij uitgeschreven hadden in het kader van het 5-jarig bestaan van onze winkel (25 meij.l.), kan van 30 sept. tot en met 4 okt. (werelddierendag) . zijn grootste pompoen bij ons laten 1 wegen. De uitslagen komen in onze 1 winkel te hangen en de prijswinnaars worden bekendgemaakt in dit blad.

',r l

DIERENSPECl~LZAAK & VEEVOEDERS~

·

B. de Kinderen ,r.o.i.

j

Jtolenstraat 32 Geffen Tel. 073 · 532 55 51

l

Onze openingstijden zijn: ma t/m vr. 13.00 -19.00 uur Zaterdag 8.30 - 17.GO uur

Tot ziens, Anita & Bart de Kinderen. 1


EFKES BUURTE MÈ IES BRANDS (51 JAAR) Vijfentwintig jaar lang brengt hij het dagel i jks brood bij de klanten thuis,,, oftewel een zilveren broodslijter .. ! Ies Brands is met 'brood opgegroeid' . Vier broers waren ook venter en als kleine jongen ging hij al mee met Toontje van Bergen in Oss. Toen die stopte kreeg Ies een bakfietsdriewieler om rond te gaan en vervolgens een bakfiets-brommer. Daarna gaf hij die route over aan zijn broers. Aan leren had Ies een broertje dood. In zijn lageren schooltijd heeft hij heel was afgefiets, zelfs onder schooltijd . Hij fietste 'stik alleen' de polder in, plukte braambessen en verschuilde zich als de agent in de buurt kwam. Dat kon in die tijd nog, men controleerde spijbelen niet of nauwelijks . Werken daarentegen kon hij goed: als smeerjongen begon hij bij Heijmans en was vervolgens acht jaar lang laadschopmachinist. Hij woonde toen met Leny en dochter Monique in Luxemburg in een salonwagen . Toen zijn zoon René werd geboren gingen ze in Oss wonen en Ies wilde wat dichter bij huis werken. Hij nam de broodvent-route over van Martien va n Hoorn in Geffe n. "Martien zou deze route nog kennen" zegt I es, "want die is nog bij na hetzelfde gebleven. Natuurlijk zijn e r mensen weggevallen, maar e r komen er ook bi j; de route rondom de winkel is vervallenn Het leuke van brood- slijten zit 'min het contact met de mensen; meestal een kort praatje , een paar vaste koffi e-adressen en bij ouderen moet Ies wel eens hand- en spandiensten verlenen. Hij geeft een krentenmik als er een kleine geboren is ••• en in sommige gezinnen heeft hij al twee generaties zo'n 'kraam-krentenbrood'kunnen bezorgen! I es herinnert zich ook nog goed een voorvalletje bij de Fam . van Lent: de hond brak los en kwam ve rvaarlijk op hem ingerend . l es schreeuwde en van schrik duwde hij meteen de hond het te bezor gen brood in de bek. • • e~, intus sen kwam er gelukkig hulp .• ! Het ve nte~1 kent ook emotionele kanten. Een l angduri g zieke klant moet toch elke dag bezocht worden en dat is niet altijd gemakkel ijk . In 1981 bouwt 11 d0 koude bakker" een winkel aan de Dorpstraat. Dan volgt een periode die niet over rozen gaat voor Ies en Leny. Maar het wordt wat beter als Monique de ondernemersdiploma's behaalt en later René a l le vakdiploma's voor brood- en banketbakker. "Maar" zegt Ies , "de Geffense mensen hebben me niet laten vallen". Hi j doet me t veel plezier zijn route en door de jaren heen heeft hij een fijne band opgebouwd met zijn klanten. Erik, die Ies 14

al vanaf ziJn twaalfde jaar meehelpt, doet de buitenroute op zaterdag . Intussen is Ies ook de broodslijter op twee campings in Schaijk. En daarom kan hij pas na Effe noar Geffe op vakantie . Daar geniet hij van, maar hij vindt het eigenlijk maar niks dat zijn klanten een week zelf het brood moeten halen. "Ik goa geer noar de mensen en de mensen zèn blèj es ik kom •.• " Een prachtige leus om Il§g jaren ver der te gaan, in het stramien van elke dag. Is broodslijter een uitstervend beroep? Ies denkt van niet. Er zullen al t ijd broodventers blijven, vanwege het gemak voor de klant, ook al is het brood wat duurder . Voor al oudere mensen zullen daar de voorkeur aan geven vanwege het broodnodige pr aatje van elke dag! Daarbij komt in Geffen dan nog het vrolijke humeur van onze broodbezorger , want we kennen Ies met een lach en een altijd vriendelijk woord. Proficiat! In de week nadat deze Torenklanken is verschenen, krijgen alle klanten waar Ies aan huis komt, een jubileum- verrassing!

KPJ Î"c-

~

~ Ben je toe aan iets nieuws?? Heb je zin om te handballen, om in de sporthal te sporten, om gezellig op kamp t e gaan, om naar feestavonden te gaan, om carnaval te vieren, om te knutselen en om veel lol te hebben met vrienden en vriendinnen? Dan zit je bij de K.P .J . goed . Voor f 50,- in het jaar, ben j e meerdere keren in de week met al deze dingen bezi g . Lijkt het je wat en ben je 8 jr . of ouder dan ben je op Zaterdag 14 september om 13 . 3( uur van harte welkom op de handbalvelden bij de "De Bonkelaar". Dan gaan we met z'n allen een heleboel l euke dingen doen, die allemaal met de K.P.J. te maken hebben. Tot dan! Groetjes de K. P.J . Voor meer informatie Miranda van Erp Tel. 5321213


ZWEMVERENIGING 'T WATERRIJK NULAND/HEESCH Tis wa mè die zwemmers van zwemvereniging 't Waterrijk. Ja het was zeker wat. Ik weet wel dat het kermis was, maar om dan meteen maar een wedstrijdje te houden in het achteruit zwemmen, nee dat had ik echt niet verwacht. Maar als ik heel eerlijk ben, het was een enorm leuk gezicht. De bedoeling is van het achteruit zwemmen, ga op je buik liggen en zwem achteruit de schoolslag. Dat het niet mee valt, dat weet ik want er waren er een paar btj" die hunne buik niet zo goed konde vinden. Maar hier dan een paar tijden waar, als je het zelf echt wilt, kan proberen of je die kan verbetere~: 1.15.70, 1 . 15,65 en 1,17,81, Leuke tijden hè. Diegene die meegedaan hebben waren: Stefan Schellings Boris van Vugt Jury van Vugt Peter van Vugt Moniqu~ van Alem Gertjan v.d. Braak Yvonne v.d. Braak Marieke Burg Rick van Gool Nienke He~stek Mandy Kouwenberg Jody van Offenbeek Joris Razenberg Lonnke Razenberg Renske Razenberg Lieke v.d. Wert Kim Wintjes Sanne Wintjes En dan zijn er toch nog mensen die zeggen dat zwemmen niet leuk kan zijn. Nou een goede tip heb ik wel voor hun, kom eens kijken bij ons, en dan zie je het zelf dat zwemmen een leuke maar soms wel een vermoeiende sport. Wil je meer weten over ons, maak dan even een afspraak, Groetjes Frenk 073-5321468

BOLLEBOOS Afgestudeerd aan de Agrarische Hogeschool 's Hertogenbosch - Brigitte van Tuyl voor Bedrijfskunde.

K.8.0. OUDERENREIS Op woensdag 18 september a . s . organiseert de K.B.O. - afdeling Geffen, een re1sJe voor alle ouderen van Geffen naar Hobby- en Creativiteitenexpositie in 's Heerenberg. Vertrek om 12.30 uur vanaf Kerkplein te Geffen , De kosten bedragen f 40,-- p.p. voor K.B.0.-leden f 35,-- per persoon. Het reisje zal worden besloten met een uitgebreide koffietafel in de Gouden Leeuw. G A A T

u

0 0 K

ME E

? ? ? ?

namens KBO A. Jonkers tel. 5322005

STICHTING W.A.O. AKTIVITEITENGROEP Voorlichting WAO:

"De verplichte herbeoordeling"

De bedrijfsverenigingen roepen in 1996 alle WAO-ers, die op 01-08-1993 de leeftijd van 41 t/m 45 jaar hadden, op voor een verplich· te herbeoordeling . In Oss wordt voorlichting gegeven voor wat deze eenmalige herbeoordeling inhoud, U krijgt informatie over:

,·d, Wat is er in de WAO verandert?

**

Hoe kunt u zich voorbereiden op deze herbeoordeling?

**

Als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt geacht wordt, wat dan?

De voorlichting wordt georganiseerd door de Stichting WAO Aktiviteitengroep OSS. Deze belangenorganisatie geeft advies, informatie en steun bij vragen rondom uw WAO-situatie,

'T UN BLAKKE GEBROCHT

Aan deelname van de voorlichting zijn geen kosten verbonden.

Wie wil er mijn huisje poetsen voor l morgen in de week. Schriftelijke sollicitatie naar Van Bastelaar - Rijksweg 8a - 5386 LD Geffen

De bijeenkomst vindt plaats op: woensdag 18 september. De aanvang ia 10,00 uur in het Zuidergebouw. Het adres is Oude Molenstraat 17 te Oss. 15


CD

1:11f1tJ~1

CURSUSWIJZER VOOR SENIOREN 1996 - 1997 Hierbij geeft het RIGOM (Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk Maasland) te kennen dat er weer een nieuwe cursuswijzer voor senioren is uitgekomen. De cursuswijzer 1996-1997 biedt een duidelijk overzicht van cursussen en aktiviteiten die speciaal bestemd zijn voor ouderen vanaf 55 jaar. Tevens wordt er een overzicht geboden ·van cursussen en aktiviteiten die geschikt zijn voor alle leeftijden, maar waar naar verwachting veel ouderen belangstelling voor zullen hebben . Sommige van de gepresenteerde cursussen en aktiviteiten zijn meer gericht op leren, andere zijn meer gericht op doen, maar altijd is ook het ontmoeten van anderen een belangrijk doel. Persoonlijke ontwikkeling houdt niet op bij 55, maar blijft belangrijk , een leven lang! Jit evaluatiegegevens is gebleken dat steeds neer ouderen deelnemen aan de cursussen en iktiviteiten uit de cursuswijzer. In het ifgelopen cursusjaar (1995- 1996) hebben ruim ~300 ouderen deelgenomen aan het aanbod uit ie cursuswijzer , De cursuswijzer voor senioren is gemaakt door het RIGOM , in samenwerking met de ouderenorganisaties uit deze regio (de Katholieke Bond van Ouderen, de Protestants Christelijke Ouderenbond en de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen), het Regionaal Opleidingen Centrum en alle instellingen die cursussen en aktiviteiten aanbieden in de curs uswijzer. De cursuswijzers liggen in Oss en regio ter inzage bij onder andere bibliotheken en gemeenten en is gratis verkrijgbaar bij het RIGOM, Schadewijkstraat 6 te Oss, zolang de voorraad strekt .

Wij hopen dat vele ouderen met behulp van deze cursuswijzer voor senioren in staat zullen zijn een voor hen geschikte cursus of aktiviteit te vinden.

WANDELVIERDAAGSE NIJMEGEN Marietje v. Herpen, Mari a Schuurmans en Annie Brands hebben ook de wandelvierdaagse van Nijmegen gelopen. Proficiat . 16

Kindere n (en niet t e vergete n hu n o ud ers) di e d it ov erkomt heb ben ste u n n odig . Uw gift z o rgt erv oor dat wij ze o ndan ks dez e v al se sta rt i n het leven toc h d e h ulp ku n nen g ev en di e ze nod ig heb ben.

;;)..., nedertandse hal1Stlchllng

\Uvriêiîdan van de hartstichting

Wie een hart heeft, geeft. Giro 300

Kinneren (en niet te vergeten hun ouders) die dit overkomt hebben steun nodi g. Uw gift zorgt ervoor dat wij ze ondanks deze valse start in het leven toch de hulp kunnen geven die ze nodig hebben .

WIE EEN HART HEEFT, GEEFI' GIRO 300

OPENSTELLING MUSEUMGEMAAL CANERS Het gemaal Caners werd in 1933 gebouwd en is tot 1979 in bedrijf geweest bij het waterschap De Maaskant , In dit laatstgenoemde jaar heeft het moderne gemaal Gewande de waterbeheersingsfunctie overgenomen , Het oude gemaal Caners fungeert nu als expo sitieruimte. Er zijn vele foto's , kaarten en oude werktuigen van het waterschap te bezichtigen. De originele oude dieselmotor wordt tijdens de openingsuren regelmatig opgestart en diverse videofilms over het heden en verleden worden vertoond .

AEROBIC VOOR DAMES élke donderdag van 09 . 15 - 10.15 uur in de Bonkelaar te Geffen Inf. : Marja Bongers

Tel. 073 - 5325593


Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij:

"BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssluitingen:

Molenberg 6 te/.(073) 532 48 50

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen

Ma tlm za: 09.00 - 12.30 uur

Tel. : (073) 521 30 18 BouVv'bedrijf

meer verstand van venekeren

"BRODUS"

andere tijden op afspraak.

il•l@I SPAARBANK EEN VERTROUWD ADRES

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met

Heesterse vveg 29 • • • •

53B6 KT G effen

NIEUWBOUW ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUWINGEN

*

Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje

*

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

* *

*

telefoon (073) 532 15 20

* BLOEMEN

* DROOGSTUKKEN

* PLANTEN

* GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

- europas (cheques) - eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Openingstijden: Maa,uiag UJ()fflSdag dcnckrdag 09. 00 • 17.30 uur Dinsdag- en vrijdag 09. 00 . J 9. 00 uur Zaterdag 10.00- 13.00um en op afspraak. Middagpauze van 12. I5 • 13.15 ,mr.

lil

VAWESE

PAik)JERS BV Mokelaotdij Assurantiën

Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

1996

1946

50 jaar JfiNSEN GEFFEN Rijwlcilcin

Taxi

Tankstation

(Dit jaar onze, locomoticzf-fietscrn zéér aantrcrkkczlijk gcrprljsd !!)

Kerkstraat 11. tel. (073) 531 13 13

®~

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE KIJEIN

~

Tet., (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q

a\_ ~

~

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig eten

Nu ook een zool voor feest/es/ kinderfeest;es van 50 tot 60 personen Koude

schotels van f ) 5, - tot f 45, -

..

~

mr

JO VAN DE BERGH Veldstraot 1 4 • Geffen tel. (073) 532 25 31


MEDICIJNEN: HOE MOET IK ZE INNEMEN? Mag ik deze capsules open maken? Hoe moet ik ze innemen; voor of na de maaltijd? Mogen deze tabletten worden fijngemaakt? Regelmatig worden dit soort vragen gesteld in de apotheek over het juiste gebruik van de geneesmiddelen. Niet iedereen kan even gemakkelijk zijn of haar geneesmiddelen doorslikken . Ook is het niet altijd duidelijk op welk tijdstip een geneesmiddel moet worden ingenomen, met name bij iemand die meerdere geneesmiddelen tegelijk moet innemen. Bij gebruik van geneesmiddelen is het van groot belang dat dit oude iuiste wiize gebeurt om ervoor te zorgen dat ze werken zoals de geneesmiddelen zouden moeten werken, Beschermend laagje Nadat u een geneesmiddel hebt ingenomen komt het in de maag. Daar kan het maagzuur het geneesmiddel zo veranderen, dat dit z~n werking verliest. Daarom zit er om sommige tabletten een zuurbestendig laagje. Door kauwen of breken van de tablet wordt de beschermende werking van dit laagje teniet gedaan . Hetzelfde geldt voor capsules met zo'n laagje. Als deze capsules worden opengemaakt dan gaat de werkzaamheid verloren. Dat is de reden dat u dit soort tabletten of capsules heel moet doorslikken, Voor, tijdens of na de maaltijd

Voedsel kan een aanzienlijke vertraging geven van de werking van bepaalde geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen moet u dan ook altijd voor de maaltijd innemen. Ook kan er een reactie optreden tussen het geneesmiddel en bepaalde bestanddelen van uw voeding. Het geneesmiddel wordt dan onwerkzaam. Dan wordt vaak geadviseerd geneesmiddelen% -uur voor of 2 uur na de maaltijd in te nemen . Bepaalde geneesmiddelen waaronder verschillende pijnstillers kunnen aanleiding geven tot maagklachten. Dan wordt geadviseerd om ze in te nemen tijdens of na de maaltijd , Van andere geneesmiddelen maakt het helemaal niet uit wanneer ze worden ingenomen. U ziet dat niet eenduidig is te zeggen wanneer een geneesmiddel moet worden ingenomen. Slikproblemen

Op het apetheek-etiket staat vaak al vermeld, hoe u uw medicijnen moet innemen, Wanneer deze manier tot problemen leidt, b~voorbeeld bij slikproblemen, dan kunt u het beste van te voren overleggen met de apotheker op welke wijze u uw medicijnen in 18

moet nemen. In overleg met u wordt dan gekeken of er een alternatief voorhanden is, bij voorbeeld een drankje of een zetpil in plaats van een tablet, eventueel de tablet fijnmaken of de capsule open maken . Vooral kinderen hebben nogal eens moeite om een geneesmiddel door te slikken . Het komt regelmatig voor dat meerdere verschillende geneesmiddelen worden gebruikt. Dan is het niet altijd duidelijk wanneer en hoe deze moeten worden ingenomen, Overleg met een apotheker leidt vaak tot verduidelijking en een vereenvoudiging van uw geneesmiddelengebruik. R.J,B, Braakhuis, apotheker

UW LEVEN IS BELANGRIJKER DAN UW HANDICAP. MAAK ER WAT VAN EN KOM SPORTEN BIJ GESPOSS! !! Een van de vele sporttakken die binnen GESPOSS (vereniging voor aangepast sporten) beoefend wordt is zwemmen en zitvolleybal. Voor deze sporten heeft GESPOSS weer plaats in het nieuwe seizoen. ZITVOLLEYBAL wordt gespeeld op de donderdagavond in de Maaslandsporthal, Singel 40/45 van 19.00 - 21.30 uur. Voorafgaand aan de (trainings) wedstrijden wordt er aan konditietraining gedaan. Het A-team neemt deel aan de kompetitie van de Nebas, (Nederlandse bond voor aangepast sporten), terwij l het B- team deelneemt aan de rekreatieve kompetitie in Noord Brabant. Daarnaast wordt regelmatig deelgenomen aan toernooien in binnen- en buitenland. GESPOSS zelf verzorgt eenmaal per jaar een internationaal zitvolleybaltoernooi. Ook mensen die met een sport blessure kampem zijn van harte welkom. Leeftijd vanaf 15 jaar. Coördinator is de Heer Jos Becker tel.: 0487 - 513520. Ook vrouwen zijn van harte welkom. ZWEMMEN VOOR VOLWASSENEN op di nsdagavond in het Golfbad. Leeftijd vanaf 14 jaar tot •••••••• Mensen die graag willen zwemmen of leren zwemmen kunnen bij GESPOSS terecht. De nadruk ligt ook binnen deze sporttak op het rekreatief bezig zijn . Regelmatig bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan zwemfeesten met een wedstrijdelement. Coördinator is Thea Nelissen tel.: 0412 452458.


J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (073) 532 18 51 fax (073) 532 45 66

Kerkstraat 2 5386 KB Heesch tel. (0412) 45 49 38 fax (0412) 45 64 72

ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

*

* *

*

* *

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer

Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: (073) 532 55 22, Telefax: (073) 532 55 44

Loon en Grondverzetbed rijf en Mestdistributie V.O.F.

J. v. HERPEN

Heesterseweg 35a 5386 KT Geffen Tel. (073) 532 32 77

D[ GOUDEN L[[UW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen -vergaderingen

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

Rabobank

Maasdonk

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT WIHABO

(0412) 63 40 31 De accountan1s, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen zijn sterk 1oekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te staan. Wilt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel don ons kantoor in Oss, Raodhuislaan l 05, !el. (04 12) 63 40 31.

.AB.A13

A C C OUNTANTS. e e LA&TINQA OVISEURS. • JUFUSTEN

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstroot 260, tel. (073) 532 25 86

Autobedrijf P. v. Empel off. CITROËN sub-dealer De Nieuwe Ploeg 8

Tel. (073) 503 17 86

Berlicum

v. Nistelrooy reparatie tv /video

DRUKKERIJ Heesterseweg 1 l 5386 KT Geffen

Tel.: (073) 53 2 26 84 f ox: (073) 532 47 95 Voor al uw fa milie - verenigingse n handelsd rukwerk Familied rukwerk ke uze uit 5 coll ecties. Met o p gaaf va n juiste da tum bij gebo orte kaa rtjes. d rukkosten grat is. G ratis f e l icitatiepakket bij geb oorte koorties. O ok voor copieerservice kunt u b ij o ns te re chi.

tevens levering nieuwe en gebruikte apparatuur aanleg/uitbreiding antennesystemen Ambachtsstraat 13 - Nuland tel: 073 - 53 24035 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur Openingstijden: ma t/m vrij : 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

WIE WAT WANNEER 14 sept .

K. P . J . Kennismakingsmiddag nieuwe leden. K.V.O. architectuur mmv d·e Nelishoeve in Heeswijk-Dinther.

24 spet.

September 28-09 19.00 u Vredesviering in Geffen mmv Maasdonkse kinderkoren Oktober 19-10 26-10

19.00 u Gezinsviering 19.00 u JOP-vi eri ng

November 02-11

Allerzielen

KOPY INLEVEREN VOOR:

14 SEPTEMBER 20

5386 Telefoon ·(073) .

.. ..

x~J:f25'39