Torenklanken 1996 - nr 13

Page 1

34e jaargang

I nummer 13 I augustus 1996

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: dru k: oplage:

Molenstraat 16, telefoon (073) 532 26 07 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

E11E OE11E NOAR

boerderij voor het publ iek te bezichtigen zijn . Op het grote podium bij het gemeentehuis wordt een Brabantse liedjes-f estival georganiseerd. Doorlopend zull en er bekende Brabantse artiesten, zoals Lia de Haas en Peter Aarts, het echte Brabantse lied vertolken.

20 JAAREFFE NOAR GEFFE/200 JAAR BRABANT

Een greep uit de vaste activitei ten:

De Stichting 'Effe noar Gef fe' organiseert voor de 20e keer dit jaar de gelijknamige boerenmarkt op zondag 1 september a . s. van 10.30 tot 18.00 uur. Dit unieke evenement vindt plaats in het hart van het dorp Geffen.

- De traditionele paardenkeuring van het Nederlandse Trekpaard - Een unieke demonstratie van diverse koe~enrassen - Shows met het Friese paard waaronder het aangespannen paard, ee n dr2ssuurnumme r en een varietĂŠ-act - Roofvogel- demonstraties Oude ambachten zoals een mutsenmaakster, klompenmaker, bezembinder, kui per, tingi eter , hoorns nijder en pottenbakker en vele anderen - Keuring van Raskonijnen en Sierkippen - Tentoonstelling van oude tractoren en landbouwmachines - Presentatie van diverse schape nrassen - Rrader ie - Kekrtorenmuseum - Een f olkloristisch volksdansfestijn - Live-muziek vanaf acht podia met o.a. Kwartjesvolk, Revuos, de Engeltjes , de Ploegadoers, de Trekzakdames - Speciale kinderspeelpl aast met gratis draaimolen, poppenkast en oude kinderspelen .

'F.ffe noar Geff e ' onderscheidt zich duidelijk van andere braderieĂŤn uit de omgeving. Haar kracht komt voort uit de ver doorgevoerde nostalgie en sfeer in alle elementen van de markt; de oude ambachten, de volksmuziek , de brabantse klederdracht, landbouwwerktuigen en de authentieke paardenkeuring . De centrale gedachte achter dit evenement is: de presentatie van het boerenleven zoals dat zich in vroegere tijden in het boerendorp Geffen voordeed: Speciale acti viteiten 200 jaar Brabant/20 j aar Effe noar Geffe I n het kader van de vieri ng 200 jaar Brabant en 20 jaar 'Effe noar Geffe' heeft een speciale werkgroep een authentieke Brabantse boerderij nagebouwd. Deze boerderij is volledig ingericht en straalt de sfeer uit van lang vervlogen tijden. De boerderij wordt om ca. 11. 00 uur officieel geopend door de Commissaris van de Koningin van Noord-Brabant, de heer F . Houben . Tij dens 'Effe noar Geffe ' zal deze authentieke

KOPY INLEVEREN VOOR: 31 AUGUSTUS


UITVAARTVERZORGING VAN LITH

SCHOENEN & SPORT

0 /J.0SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Official Service Dealer

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

• • • • • •

-·-

G.J. VAN HEESCH Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens Uitdeuk en spuitwerk APK keuringen Autowasserette Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

en partijen.

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

CfiJV Voor al uw feesten

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

Bouwbedrijven

pa1 centrum

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

BOUWEN OP VERTROUWEN

Gebr. van Wanrooij

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 613594

Prijzen vanaf f 22,- p .p.

Kerkstraat 5 Geffen

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken * Adviezen

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Voor al uw reparaties van b ouwm a chines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4. 5386 KA Geffen

Tel. (073) 532 20 01 fox (073) 532 50 68

't Dorp 4, Heesch, Tel. (0412) 4515 54

••


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING

WEEKENDDIENSTEN MAASOONK:

GEFFEN: ZA. 19.00 u ZO. 09. 30 u NULAND: ZA. 19.00 u ZO. 10.00 u VINKEL: ZA. 17 . 30 u ,ZO . . 11.00 u

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 28-08 19.00 u * Avondmis Za. 31-08 10.00 u * Viering met de diakens mmv Bej, koor

19.00 Zo. 01-09 09.30 WO. 04-09 19.00 ZA. 07-09 10.00 19.00

u geen H.Mis

u Openluchtmis rnmv W.I.K. u * Avondmis u * H.Mis mmv Bej. koor u H.Mis mrnv dwarsfluitgroep (+ kinderkerk) ZO . 08-09 09 . 30 u Viering met de diaken mrnv Gem. koor (T . v . - uitzending naar de Heegt) QO. 11-09 19 . 00 u * Avondmis *=viering in de kapel DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouder op dinsdag 3 sept. 1996. Contactpersoon: Ans de Poot, Tel. 5323308 HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave bij Trudy Wijgers: Tel . 5323190 (Graag bellen tussen 19 .00 - 20 .00 uur) EFFE NOAR GEFFE: O_penluchtmis Op zondag 1 sept. a.s. i s de H,Mis van 09. 30 uur, zoals we gewend zijn, met goed weer in de ope n lucht. Pastoor Spij kers en diaket van Herwijnen zullen voorgaan in deze viering die we houden in de tuin van Huize De Heegt. Medewerking wordt verleend door fanfare W.I , K. en majorettes, de boerenbruidsparen en de volksdansgroep van de K.V .O. Deze groepen zullen met de voorgangers en acolythen in optocht naar bovengenoemde lokatie komen. De schaapsherder en zijn kudde die we de laatste jaren op onze Boerenmarkt kunnen aantref fen, zal meelopen in de optocht. Dit omdat we ter afsluiting van het zilveren priesterfeest van onze pastoor het thema van De Goede Herder willen uitdragen . U bent allen, met gasten en familieleden, van harte welkom in deze viering.

GOEDE OOELEN:

Jaarli jks geeft het comitĂŠ Effe noar Geffe aan twee goede doelen de kans zich te presen teren op onze boerenmarkt. Dit jaar viel de keuze op: HET LILIANE FONDS EN DE STICHTING MEXAGRICO. HET LILIANE FONDS is een speci aal fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkeli ngslanden. De hulpverlening kenmerkt zich door de sterk persoonsgerichte en directe aanpak binnen de gezinssituatie. Tussen de leuke, gezellige, grappi ge kraampjes op Effe noar Geffe, zult u dus ook het kraampje van het Liliane Fonds tegenkomen. Aandacht voor de mensen en m.n. de kinderen in nood past goed in het kader van onze gemeenschapszin! Loop deze kraam niet zomaar voorbij! Vrijwilligers van het Fonds bieden u diverse soorten confitures, marmelades, honi ng en wenskaarten te koop aan, om bovengenoemd doel te ondersteunen. Zij zullen zaterdag zowel als zondag aanwezi g zijn! Van harte aanbevolen!

STICHTING MEXAGRICO Pieter van Nistelrooy, afkomstig uit Heesch, woont en werkt al een aantal jaren in Mexico voor en met vluchtelingen uit Guatemala. Hij leerde kansarme boeren te voorzien in hun bestaan op het gebied van landbouw en veeteelt, met als doel om ze zelf standig te maken. Pieter zette het landbouwproject TADAS op, waarbij op een proefboerderij en een vormingscentrum de arme boeren werden opgeleid. Zoveel mogelijk in de praktijk en zo weinig mogelijk theorie. Varkens, konijnen, kippen en bijen worden er gehouden. Nu de vluchtelingen langzaam maar zeker kunnen terugkeren naar Guatemala, vragen zij Pieter om met hen mee te gaan. Zij hebben hulp nodig om op eigen grond een nieuw leven op te bouwen. Mexagrico , een stichting opgezet door vrienden, familieleden en dorpsgenoten van Pieter , steunt het werk van TADAS. Zij willen hem nu helpen bij het realiseren van het nieuwe plan . Zijn eerste zorg is de aankoop van grond en het opzetten van een opleidingscentrum. Op Effe noar Geffe zult uw Pieter en zijn vrienden aantreffen in een van de kraampjes , Via video-beelden en foto's kunt u kennis nemen van de _.s ituatie in het werkgebied van Pieter. Hijzelf is aanwezig en kan directe informatie geven. In de stand biedt menu sieraden uit Mexico te koop aan om het doel te steunen. Ook kunt u symbolisch een stuk grond aankopen! Een goed doel dat heel goed aansluit op onze BOERENMARKT! 3


vlietskant 21 4141 ck

·1=1VA ■

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

PA

op het raadhuisplein met warm

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64 fax (073) 532 41 20

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

tel. (073) 532 10 46 fax (073) 532 51 33

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

GEBR. VAN ERP B.V.

PEDICURE T. Ketelaars-et. NistefroolJ et. Coothstraat 31 Geffen

fl' (073) 532 20 41

• . ..

LOONBEDRIJF GRONDVERZET MESTDISTRIBUTIE

.

..

_

. v. . _~--

RIETKAMPSESTRAAT 1 5386 K.H GEFFEN

tel. (0412) 62 22 13

LANGENDONKWEG 15 5345 HR OSS

stadhouders

ERS

groenvoorzieningen

'ERKEN B.V.

ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen - tel.: (073) 532 40 67 - fax: (073) 532 32 91

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 81

Bedrijvenweg l0 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

INSTALLATIEBl;DRIJF GLOUDEMANS

AFBOUW

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER Bedrijvenweg 6A 5386 KA Geffen

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61


ZWEMVERENIGING 'T WATERRIJK Wensput: Ongetwijfeld hebt u de boerderij zien herriJzen naast bejaardenhuis de Heegt. Door vrijwilligers is een Brabantse boerderij - in het kader van Brabant 200 - zo goed mogelijk nagebouwd, compleet met "beste kamer" en put. Die put heeft met Effe noar Geffe een extra functie! U kunt met een vrijwillige bijdrage een wens doen bi j deze wensput! De opbrengst is voor de bootreis in 1997 voor onze zieken.

DOE EEN WENS VOOR DE ZIEKE MENS! Fototentoonstelling: Lisette Romme heeft gedurende een langere periode foto's gemaakt van het werk van pastoor Spijkers en de vrijwilligers in onze parochie . Zij heeft in zwart- wit veel parochieactiviteiten in beeld gebracht en wil deze foto's graag tentoonstellen met Effe naar Geffe. Op zondag 1 september kunt u de foto's bezichtigen in de kerk. Een deel ervan is ingelijst en de andere kunt u bekijken in een map . We danken Lisette voor de vele uren die ze hieraan heeft willen besteden en Lijstenmakerij "'t Palet" voor de sponsoring van de lij sten. Het is de moeite waard om deze tentoonstelling te gaan bekijken! Nationale Ziekendag In het weekend yan 7- 8 sept. wordt de nationale ziekendag gevierd in onze parochie. De viering wordt voorbereid door het ziekencomitĂŠ De Schakel. Het thema luidt : "Een ogenblik stilte" . Ans Schutte zal in de vieringen van zaterdag en zondag de overweging houden. Ans is in onze parochie actief in de werkgroep Rouwverwerking en leidt de Gespreksgroep voor ouderen . Nieuw is de stervensbegeleiding die zij gaat doen in Geffen en VinkelKerkbalans Graag willen we alle deelnemers aan de aktie Kerkbalans danken voor hun bijdrage voo1 dit jaar. We noteerden 600 deelnemers van de 1600 adressen die we aangeschreven hebber Tot nu toe werd een bedrag van f 58.000,toegezegd . Het zou fijn zijn als het aantal deelnemers nog verho9gd zou kunnen worden. Wil t u nog tot deelname besluiten dan kunt u uw bijdrage overmaken op : Bankrekening br. 11 58 07 292; Gironummer van de bank: 1139113 t . m. v. Par. M.Magdalena Geffen o . v . v. Kerkbijdrage. HOE MEER DRAGERS, HOE LICHTER DE LAST!

Onze Clubkampioenen De strijd i s weer geleden bi j onze zwemvereni gi ng 't Waterrijk. De punten zijn weer geteld en we weten wie zich dit sei zoen cl ut kampioen mag noemen. De stri jd was zeer fel want bij de wedstrijdgroep waren er 8 heren en 6 dames die ongeveer gelijk aantal punten hadden. En bij de recreanten waren er 2 meisjes die precies gelijk stonden . Dus het was nog zeer spannend wie deze keer cl ubkampi oen zou worden. Maar voordat ik de winnaars bekent maak, eerst de winnaars van de laatste "handicap-racet!: De eerste prijzen gingen deze keer naar: Monique van Alem en Jody van Offenbeek en de tweede prijzen gingen naar: Nikki van Eldijk en Lonneke¡ Razenberg. Je ziet dat het deze keer allemaal meisjes zijn, dus j e ziet wel dat bij ons ook de meisjes van de jongens kunnen winnen. Maar nu de cl ubkampioenen van het seizoen 1995/1996 . Bij de zondagmorgengroep, de recreanten dus. zijn het d.i. t jaar gewor den: Bi j de meisjes : Sharon v/ d Biezen uit Nuland Bij de jongens :Willem de Veer uit Lith. De aanmoedigingsprijzen gingen naar: Noud van Workum uit Heesch, Lieke v/d Wert uit Nuland en Yvonne v/d Braak uit Vinkel. Bi j de wedstrijdzwemmers waren de clubkampioenen: Bij de mei sjes/Dames: de eerste prijs dus clubkampioen ging naar Linda Hanegraaf uit Vinkel . De tweede prijs ging naar Bianca Heijstek uit Nul and en de derde prijs ging naar I nke Theunissen uit Nuland. Bij de jongens/heren ging de eerste prijs naar Martijn Gijsbers uit Oss. de tweede prijs ging naar Mark van Eldijk ui t Nuland. en de derde prijs ging naar Ron v/d Camp uit Nuland. De aanmoedigi ngsprijzen gingen dit seizoen naar: Maikel Eysvogel uit Nuland, Carina van Breda ui t Hees en Rol f Theunissen ui t Nuland . Dit zijn ze dus. Mocht je meer informatie hebben over onze vereniging of wil je een keer meedoen, dat kan maar bel eerst even naar mi j, zodat we een afsrpaak kunnen maken. Tot volgende keer. Groetjes Frenk van Gogh tel: 073 - 5321468 .

5


Geachte darters. le SOFTTIP DARTTOERNOOI "DE GOUDEN LEEUW" GEFFEN. ---------~ Inschrijving voor

21 SEPTEMBER 1996. 10 september 1996.

Voor nadere informatie" De gouden Leeuw" Inschrijfgeld fl . 12,50 p.p . wedstrijdkasten vrij gooien . Inschrijfgeld wordt prijzengeld over de eerste 4 plaatsen . Dames kunnen zich eventueel inschrijven voor een damespool ( bij voldoende inschrijving), anders gemengd. Tot ziens, namens de Teams van CAFE - ZAAL DE GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 5386 AK Geffen. Tel. 073-5321257 fax. 073-5322985 Gouden leeuw 1

00 RIGOM

Z.K.O.B.

KOOKCURSUS VOOR OUDEREN

Het RIGOM organiseert in samenwerking met dE ouderenorganisaties in september weer een koo~cursus voor ouderen. Bet doel van deze cursus is leren eenvoudige, gevarieerde maa ltijden op tafel te brengen. De cursus is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen, die veelal de kenni s van het koken missen en graag willen leren koken . I n het eerste gedeelte van de cursus ( l es 1 t/m 8) bestaan de maaltijden meestal uit soep, vlees/aardappelen/groente en een nagerecht. In het tweede gedeelte van de cursus (les 9 t / m 15) wordt extra aandacht besteed aan voor-, bij- en nagerechten. Ook wordt een aantal wat meer exclusieve hoofdgerechten op tafel gebracht. Het resul t aat van elke kookles wordt ter plaatse gezamenlijk geconsumeerd .

6

2.

MC. Bulls

De cursus bestaat uit 15 wekelijkse bijeenkomsten op woensdag van 17.30 tot± 19.30 uur in de keuken van VitaNova/Sonnevanck t e Oss . De deelnemers betalen een kostenbijdrage van f 100,00 voor de hele cursus inclusief de maaltijden . Belangstellende ouderen kunnen zich opgeven bij het RIGOM, Schadewijkstraat 6 te Oss, tel. (0412) 633043.

WANDELVIERDAAGSE NIJMEGEN Wil v.d . Haterd, Truus v.d. Leest, Marijke v. Galen , Frasia Loeffen Tineke v. Rijn, Eric v. Lith Edwin Krijnen, Hans v. Nistelrooy, Ben Ruys , Christian Schelle, Joost Liebrand, René v. Herpen·, Geert Stofmeel, Edgar Schuurmans, Chris- Jan v. Dinther Hebben met succes de 4-daagse van Nijmegen gelopen, Proficiat.


IN HET ZONNETJE GEZET HANS EN WIL VAN LEEUWEN IN HET ZONNETJE GEZET DOOR DE VERENIGING OUDERS KINDEREN EN KANKER. Onlangs zijn Hans en Wil door onze vereniging gehuldigd op een symposium van de VOKK te Oss. Waarom zult u zich wellicht afvragen? Een aantal jaren geleden startte Hans met zijn hobby: het maken van video's. De eerste opnamen werden gemaakt tijdens het carnavalsfeest te Oyen van de bejaarden en kindermiddag. Deze opnames waren een goed begin en er was vraag naar de banden. Tegelijkertijd werd de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker opgericht. Hans en Wil bedachten dat zij financieel wellicht iets zouden kunnen betekenen voor de vereniging wanneer zij een gedeelte van de opbrengst van de banden zouden schenken aan deze pas opgerichte vereniging. In de voorbije 9 jaren hebben zij inmiddels veel, heel veel geld aan VOKK geschonken. Waar staat nu VOKK voor? Ik zal proberen dit in het kort te omschrijven. De doelstellingen van de vereniging zijn; - Het begeleiden en ondersteunen van ouders van (genezen en overleden) kinderen met kanker en van broers en zussen en het behartigen van hun belangen; - het verbeteren van de positie van ouders en kinderen door maatschappelijke beinvloeding, inspraak en vertegenwoor diging; - het bevorderen van solidariteit en contact tussen ouders; - het steunen van wetenschappelijk onderzoek; - het geven van voorlichting.

Om de omgeving bewust te maken wat een gezin door maakt als er een kind met kanker is geven wij voorlichting aan scholen en verenigingen. Ook verzorgen wij lezingen. Wij peilen behoeften aan zorg in gezinnen. Wij onderhouden contact met kinderkankercentra, maatschappelijk werk en overheid om zaken bespreekbaar te maken en hierin mee te denken en te onderstP-unen zodat zorg en b:2geleiding aangepast kunnen worden. Verder hebben wij een groot aantal aktivit eiten zoals: het uitgeven van het verenigingsblad Attent, een tijdschrift met artikelen van en voor ouders en kinderen;

- het uit.geven van informatiebrochures ; - het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en gespreksgroepen voor ouders, kinderen en deskundigen; - het verlenen van individuele hulp zoals het bemiddelen bij verzekeringskwesties b.v. of een luisterend oor bieden middels een telefooncentrale die dag en nacht beschikbaar is; het organiseren van div. aktiviteiten voor kinderen met kanker en hun broers en zussen . Dit is nog maar een bloemlezing uit de vele acitivteiten die wij hebben om ouders en kinderen te helpen op weg naar genezing en soms aanvaarding. Veel kinderen hebben na jaren nog gevolgen van behandelingen zoals gehoorstoornissen, slechtziendheid, leerproblemen, groeistoornissen enz . Dit te accepteren is zowel voor ouders als kind erg moeilijk. Vooral ook omdat de omgeving denkt: Wat zeuren jullie nog. Uw kind is immers genezen. Om al deze dingen te kunnen blijven realiseren is erg veel geld nodig. De contributie en subsidie van het K.W.F. b.v. is lang niet toereikend. Hans en Wil van Leeuwen hebben al jarenlang geprobeerd gelden te werven voor onze vereniging en daarom heeft onze voorzitter Dhr. Dirk Duyzer hen een bronzen beeldje overhandigd voorstellende "ouders die beschermend hun kind vasthouden". Dit beeldje is nu voor de vierde keer in de afgelopen 9 jaar uitgereikt. En wij geven Hans en Wil hiermee de erkenning die ze verdienen. Daarom nogmaals hartelijk dank voor de vele giften en wij hopen nog lang op jullie medewerking te kunnen rekeken. Als er mensen of verenigingen zijn die hierop willen reageren, kunnen zij bellen met A.v. Hees tel: 0412-492455 te Oyen. Met dank namens de V.O.K.K.

DANKBETUIGING Bedankt collega's Torenklanken, gemeente Maasdonk, Wi habo en verdere vrienden en kennissen voor de felicitaties ontvangen met ons 25-jarig jubileum bij Torenklanken. Adriaan en Annie.

BOLLEBOZEN M.B.O.

KOPKLAS-OOUWKUNDE TE 'S-HERTOGENBOSCH

Antoine Schuurmans

7


U wilt een eigen huis en opeens staat u ervoor. Met het kopen

flexibele hypotheekvormen en lage

van een huis, kan al-

rentetarieven.

les plotseling in een

Iemand die de tij d voor u neemt en

stroomversnelling

nuchtere adviezen geeft.

komen. En dan is 't

Die uw persoonlijke hypotheek com-

PaulDaamen

prettig iemand te kennen op wie je kunt bouwen. Iemand bij de Rabo-

pleet voor u regelt. Zo'n iemand is onze hypotheek-

bank bijvoorbeeld. Die u alles

adviseur. Kom langs of bel voor

kan vertellen over de vele

een afspraak.

Met de hypotheekadviseur van de Rabobank sta je er niet alleen voor.

Rabobank 8

Maasdonk


BOUWBEDRIJF H. V. DINTHER B.V. (WATERSCHAP DE MAASKANT) ..,.,._ ..,.,._

~

1,,,. . ..,.,._ ~ Il &

ze"e

.,OJ

~'

VOEDSELRESTVERMALERS SCHADELIJK VOOR HET MILIEU EN GEBRUIK VERBODEN Sommige keukenin;;tallateurs bieden tegenwoordig zogeheten voedselrest(en)vermalers aan. Deze elektrische apparaten, ook wel bekend als "gootsteenmolens", "green machines 1 ' of 11 food waste processors 11 , worden onder de gootsteenopening gemonteerd. Daar vermalen ze snij-afval en etensresten tot puree die vervolgens naar het riool wordt afgevoerd. 11 Wegafval, weg nare luchtjes, weg ongemak voor de groene bak" aldus een reclamefolder. Het gebruik van het apparaat is echter wettelijk verboden.

Op 7 september 1996 zullen M. van Dinther en Fr . Rovers uit onze gemeente 25 jaar in dienst zijn bij H.van Dinther Bouwbedrijf b.v. te Schaijk. Tijdens het jaarlijkse personeelsfeest van het bedrijf zullen zij in het zonnetje worden gezet. Wij feliciteren hen met het behalen van deze mijlpaal.

In feite verplaatst men door het gebruik van de voedselrestvermaler het afvalprobleem van het vuilnisvat naar de riolering, die hier niet altijd op berekend is . Het afvalprobleem moet zo dicht mogelijk bij de bron worden aangepakt. Daarom is een aantal jaren geleden dan ook besloten tot het zoveel mogelijk scheiden van afvalstromen in een vroeg stadium: papier, g.f.t., glas enz. Dit onder meer om het zo goed mogelijk te kunnen verwerken en bewerken tot nieuwe producten. Het g.f.t. - afval wordt verwerkt tot compost die zijn nuttige toepassing in groenvoorzieningen en land- en tuinbouw vindt. Het via de gootsteen wegspoelen van vermalen etensresten kan leiden tot een onnodige belasting van de riolering, de rioolwaterzuiveringsinstallaties en - uiteindelijk het oppervlaktewater. Daar.bij komt nog dat door de aanvoer van de voedselrestenpuree in de rioleringen en op de zuiveringsinstallaties een grotere hoeveelheid slib als afvalproduct - overblijft In tegenstelling tot g.f.t.-compost, dat als bodemverbeteraar of meststof kan dienen zal dit (vaak verontreinigde) slib gestort of verbrand moeten worden met alle kosten van dien. Door het aanbieden van voedselrestvermalers zet de verkoper de consument aan tot overtreding van de wet. Een advies aan mensen die een dergelijk apparaat al in huis hebben is dan ook: breng het terug en vraag uw geld terug. Toekomstige kopers van een nieuwe keuken wordt aangeraden niet in te gaan op verlokkelijke aanbiedingen om dit zogenaamde milieuvriendelijke apparaat aan te schaffen.

'TUN BLAKKE GEBROCHT' Werk gezocht voor halve dagen (ochtenden) 073-5322192 Weggevlogen: witte parkiet, binnenkant vleugeltjes licht blauw. Graag terugbezorgen Eikenwal 3. tel.: 5323778

9


ROND DE DORPSPOMP De kermis is weer heel gezellig verlopen. Op de terrassen in het dorp was het echt druk en sfeervol. De kermisexploitanten hadden toch nog meer in het laatje verwacht . Gelukkig zijn de prijzen van de attracties niet hoog in Geffen en dat danken wij aan de eisen die de gemeente stelt; betaalbare prijzen in evenredigheid met de pachtsommen . Tn overleg met de gemeente en de horeca wordt door de exploitanten op de laatste dag van de kermis, dinsdagavond "VUURWERK" aang~boden. Om 22.00 uur precies. Op zo'n moment zou het licht moeten doven, en de kermis even stilstaan, zodat alles gericht is op het vuurwerk. Het zou voor de kinderen het afscheid van de kermis moeten betekenen. Er werden nu veel gezinnen verrast, die hun kinderen al lekker slapend in bed hadden en genoten van de avondrust . Plotseling verstoord door wakkerwordende en huilende kinderen. Hier en daar werden de huisdieren, de honden opgeschrikt. We moeten dat vuurwerk met meer romantiek en gezellighei d omkleden en er samen een hoogtepunt van de kermisviering van maken . Dan zijn de problemen te voorkomen. De echte Geffense families hadden weer hun jaarlijkse reünie en dat is een mooie traditie. Het klinkt heel feestelijk; Ge komt toch zeker ok, want het is kerremis. Het jaarfeest "Effe noar Gef fe" is ingeluid. Er wordt veel aandacht besteed aan het lustrum "20 maal EFFE NOAR GEFFE". Er was een stijlvolle viering bij molen "De Zeldenrust" aan de Leiweg. Daarna volgde het "Rogge-maai-spel". Het kreeg veel aandacht en veel bekijks. De preek van de pastoor was van hoog gehalte, waarbij de tegenstelling tussen de "instant"maatschappij en het jachtende leven van nu en de rust van vroeger, waarbi j alles de tijd kreeg om te groeien en zich te ontwikkelen, de rode draad was. Er werd stilgestaan bij het 375-jari g bestaan van de molen . 15 Jaar geleden gerestaureerd. De molenaars al 15 jaar elke zaterdag in touw, Ton, Hemmy en later Rien en binnenkort komt Lenie de ploeg versterken. Het gaat een groot feest worden. EFFE NOAR GEFFE editie nr . 20. De oude boerderij i s al klaar op het terrein bij de Heegt. De commissaris van de Koningin komt het feest openen. De oudgedienden, leden van verdienste zijn al uitgenodigd. De oudtijdse kledij wordt uit de kast gehaald en in de wind gehangen . De speciale krant, 200 . 000 exemplaren in 200.000 huishoudens van Heusden 10

tot Grave, Vught tot Zijtaart, Waalwijk, Landhorst, de Meijerij en de Peel, de prachtige krant zal het nieuws brengen'. de advertenties zijn uitnodigender dan ooit tevoren, er zijn echte verrassingen bij. 100 ondernemers, bedrijven uit Geffen maken zo de ~hitterende uitgave mogelijk. De redactionele artikelen en de foto's zijn bijzonder boeiend. Ook de commissaris van de Koningin komt daarin aan het woord. Een compliment aan de redacti e en de drukker en alle medewerkers. Mocht u geen exemplaar ontvangen, meldt u dan bij Piet Bosch. Het kan nog misgaan, hoewel aan de bezorging alle aandacht wordt besteed . . . Wij zijn .ook weer benieuwd naar de ui tverkiezing van de man/vrouw van het jaar 1996, Op zaterdagavond om± 21.00 uur zal het bekenrl worden gemaakt op het Raadhuisplein tijd,ens OPEN PODIUM op 31 august~s . Er w~rden vele namen genoemd: Harrie, Rien, Lenie, Nelly, Trees, Truus, ,Jaap , J o, Ingrid, Theo, Betsie, Piet, Piet, Piet, Marian en Jan, Maa r ten, Jan, Kees, Anja, Gerrit. . We wachten in sp:=i.nning af . Het is een schi tterend moment. Het is natuurl ijk moeilijk om de goede keuze te maken. Maar door de onafhankelijke jury en de inbreng van alle groeperingen en verenigingen is er toevallig een, die er toch boven uitste~kt , _want er zijn immers heel veel mensen di e zich verdienstelijk maken voor kerk en gemeenschap. Het is ook een momentopname, Daarom is het ook zo spannend en dat zal elk jaar toenemen . De eerste: de pastoor dat lag voor de hand, de tweede Piet de Haas, werd al wat minder verwacht, maar we weten, dat het zeer zeker verdiend was en dat heel Geff en ermee ingenomen was. Piet en zijn vrouw Corrie hebben zich dan ook uitstekend gekweten van de taak en de verantwoor~elijkheden rondom de uitverkorene van het Jaar 1995. Ook de mert wordt nog grootser dan ooit. Er is veel publiciteit, tot de Kampioen toe van A.N.W.B. Het comité wensen we veel succes en ze kunnen weer rekenen op de medewerking van heel Geffen. We hopen dat er nog meer Geffenare~ '. m~nnen, vrouwen en kinderen gekleed Z1Jn in de stijl van vroeger, en dat de Ge f fense deelnemers aan de mert nog beter en meer zullen wedijveren om Grootmoeders tijd te doen herleven. Heel Geffen is weer actief en klaar om de 50.000 gasten te ontvangen. Na de rustige vakantietijd kunnen we er weer tegenaan!!!! Geffen wordt weer opgepoetst!!!!!!! Samen dragen we die gastvrijheid en bedrijvigheid die ons dorp zo kenmerkt. Jammer dat we ~og steeds vechten om de sierlijke Lindebomen. Het lijkt wel een prestigestrijd. De rech· ter moet eraan te pas komen. We zijn op zoek naar luizen- en rupsenvrije bomen.


Bomen, die geen bladen laten vallen , geen vruchten verliezen; we komen dan helaas uit op kunst en kits. En dat wil len we niet. Bomen horen in een dorp, zijn een sieraad, beschermen ons en brengen leven en sfeer in de s traat. De overlast moeten we voor lief nemen . Geen gezeur. Het wordt feest, 20 maal "Effe noar Geffe 11 , wi e had dat ooit kunnen dromen. En we gaan elkaar beloven, dat we ons blijven inzetten voor dit grote feest waardoor Geffen, nationale, internationale ja zelfs mondiale bekendheid krijgt. In elk geval er hangen zel fs i n Den Haag raambil jetten met de zo charmante foto van het vij f tal die de eerste jaren voor een belangrijk deel . het feest hebben gedragen . Zij blijven ons boeien . Het is ook herkenning. Ja, dat is "Effe noar Geffe". Dat plaatje blijft uniek . Het siert ook de commissieleden van vandaag. Zij wil len niet zo op de voorgrond. Wat goed is , laten we zo. Met plezier en grote dankbaarheid kijken wi j naar dat mooie plaatje. Tot ziens op of bij het OPEN PODIUM op ons e i gen feest op zaterdagavond en natuurlijk op zondag 1 september "Den aollinge dag" . Veel plezier en de organisatoren en medewer kenden (meer dan 1000) veel succes . Van de stamtafel no 49. Vol gende stamtafel: 15 sept . 11.00 uur tot 12.30 uur in cafĂŠ GOVERS. U bent welkom. Er is nog plaats voor enkele leden . Praot mar uns mee!!!!!

VOETBAL VERENIGING "Nooit Gedacht" Geffen Ouders opgelet . Daar het een lange t ijd vakanti e is geweest, beginnen de kriebels weer, om te voetballen . De kleinste voetballertjes begonnen op woensdag 21 aug . wee~ te trainen van 15.00 tot 16 . 30 uur. Er zijn altijd ouders die niet weten waar ze de kinderen kunnen opgeven, en dat is bij Marinus v. Dinther, tel , 5321877 of bij Piet Dobbelsteen, tel . 5323004. Deze personen kunnen ook alle informatie ¡ geven over het voetballen. De pupillen mogen vanaf 6 jaar mee voetballen. Kom een keer met je zoon of dochter kijken naar de training, ieder een is welkom, ook meisjes zijn zeer welkom . Nooit Gedacht heeft echte leuke pupillen teams, en er wordt voor de kl einsten nog veel meer gedaan dan alleen maar voetballen . Sportgroeten afd. jeug van Nooit Gedacht.

GEZONDHEID SERVICE BRABANT De Gezondheid Service Brabant Noord-Oost organiseert bij vol doende belangstelling de cursus: 11

GEWI CHT IN BALANS"

Deze cursus wordt gegeven door een di~tist van de stichting Thuiszorg Brabant NoordOost en is bedoeld voor mensen met overgewicht of die het lichaamsgewicht moeilijk kunnen hand haven en die hieraan willen werken. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: * wat is overgewicht , wat zijn de oorzaken e r van en wat zijn de voor en nadelen van afvallen. * de hui dige eetgewoonten en het eetgedrag. * hoe kan de voeding en het eetgedrag worden verbeterd? * situaties waarbij het moeilijk is de nie uwe eetgewoonte te handhaven. * bereiding van ener gie-arme maaltijden, hapjes en gebak. De cursisten kunnen ervaringen uitwisselen en er wor dt gewerkt met huiswerkopdrachten. Oss : 8, 22, 29 okt., 5, 12, 19, 26 nov. , 3, 10, 17 dec. van 20 . 00 tot 21 .30 uur Cuijk: 18, 25 sept. , 2, 9, 23, 30 okt . , 6, 13, 20, 27 nov. van 20.00 tot 21 . 30 uur Vorstenbosch: 7, 21, 28 okt. 4, 11, 18, 25 nov., 2, 9, 16 dec. van 20.00 tot 21.30 uur De cursus bestaat uit tien wekel ijkse bijeenkomsten : 8 bijeenkomsten van 1,5 uur over gezonde voeding en eetgedrag. 2 kooklessen van 2,5 uur. Kosten incl. cursusmateriaal f185,De kosten voor abonnees van de Gezondheid Servi ce zi jn flSO,Informatie/aanmelding: Gezondheid Service Brabant Noord-Oost Op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur tel. 0413- 333733

K.V.O. Oproep gymclub K.V .0. Al meer dan 25 jaar zijn WlJ een aktieve gymclub voor leden en niet leden van de K. V.O. Wij gymen woensdag van 20.00 uur tot 21 . 00 uur in "De Geer". Heb je zin in een uurtje gezelli ge ontspanni ng, sluit je dan bij ons aan. Inlichtingen tel, 5321087 of 5324065 of kom op een 'woensdag mee gymen. We beginnen op woensdag 4 september . 11


dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt v oor een gesprek, tel. 073-532 24 90 ::il;"

GEMEENTE

MAASDONK

/

GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073-534 21 00 fax. 073-532 19 45 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 1 7 .00 tot 1 9 .00 uur.

OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073-532 22 71. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. KLUSSENBUS GEMEENTE MAASDONK De klussenbus van de gemeente Maasdonk zorgt voor een snelle reparatie van kleine mankementen aan gemeentelijke eigendommen. U kunt hiervoor contact opnemen met het gemeentehuis {tel. 073-534 21 00) of met Openbare Werken (tel. 073-532 22 71) SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten alleen na telefonische afspraak {tel. 073-534 21 00 toestel 1 60) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073-532 25 72 Wethouder A.A.M. van Zandvoort dinsdagavond van 18 .00 tot 19 .00 uur . Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 073-532 20 61 Wethouder J.C.M. van Erp 12

De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag ¡t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17 .00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412-681111 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 073-534 21 00 BURGERLIJKE STAND MAASDONK JULI 1996

Geboorten; 02-07 Dirk Johannes Swinkels 03-07 Frank Gerardus Maurix 04-07 Iris Francisca Martina Pennings 09-07 Jelle van de Ven 10-07 Luuk Johannes Cornelis Theodorus van Loon 11-07 Lieke Hendrika Marinus Meijering 11-07 Rick Cornelis Lambertus Aarts 12-07 Mitch Theodorus Hubertus Antonius Steenbergen 15-07 Elisabeth Hendrika Maria van Erp 16-07 Rosa Rosanna Francisca Pennings 23-07 Daphne Katharina Johanna Kuper 23-07 Sanne Lamberta Adriana van der Donk 24-07 Maartje Gerdina Huberta Roovers 29-07 Marc Hendrikus Johannes van Zoggel Overlijden: 09-07 Wilhelmus Maria Jansen, 76 jaar 11-07 Johannes Franciscus van Dijk, 66 jaar 13-07 Johanna Maria Antonia Botermans, 81 jaar 15-07 Petrus Cornelis Barbara Spijkers, 86 jaar 28-07 Wilhelmus Lambertus van Erp, 66 jaar 30-07 Johanna Maria Jagers- van Lieverloo, 71 jaar


VOORDRACHTEN VOOR KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN KONINGINNEDAG 1997 In 1996 is er veel veranderd bij de verlening van Koninklijke Onderscheidingen. De wijze waarop mensen kunnen worden voorgedragen en de manier waarop de voorstellen worden beoordeeld zijn ingrijpend veranderd. Hierover willen wij u informeren.

denten schept. De voor erkenning benodigde waardering die leidt tot een voordracht uit de samenleving kent meestal een persoonlijk en/of sociaal element. De eremedailles, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau worden niet meer uitgereikt. De eerder verleende eremedailles behouden hun waarde en betekenis als Koninklijke Onderscheiding. De orde van Oranje Nassau wordt in het nieuwe stelsel uitgebreid met die van Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bijzondere verdiensten Met het nieuwe decoratiestelsel wordt de nadruk meer gelegd op bijzondere persoonlijke verdiensten of prestaties. Dat betekent dat, meer dan tot nu toe, bijvoorbeeld vrouwen, vrijwilligers en mensen uit minderheidsgroepen voor een onderscheiding in aanmerking zullen komen. Van "verdiensten" is volgens de nieuwe regeling sprake, wanneer iemand zich geruime tijd heeft ingezet ten dienste van de samenleving op een manier die uitgaat boven hetgeen normaal gesproken van hem of haar verwacht mag worden. Om te stimuleren dat mensen met deze bijzondere verdiensten voor een onderscheiding worden voorgedragen , wordt aan verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties gevraagd een grotere rol te spelen bij het doen van voorstellen.

Rol burgemeester De burgemeester zal een centrale plaats innemen in de procedure als eerste aanspreekpunt en als adviseur over decoratievoorstellen. De burgemeester brengt advies uit over alle bij hem ingediende decoratievoorstellen. Ook kan hij een suggestie doen over de hoogte van de toe te kennen onderscheiding. De burgemeester is verplicht alle aanvragen van een advies_te voorzien en door te zenden aan de commissaris van de Kon ingin. Nadat ook die zijn oordeel over het voorstel heeft uitgesproken, stuurt hij het aan het Kapittel voor de civiele orden. Dat is een centraal adviesorgaan wat over alle voorstellen in den lande advies uitbrengt aan de minister over het al dan niet toekennen van onderscheidingen.

Geen eremedailles meer Het verkrijgen van een onderscheiding bij aantoonbare verdiensten is geen gunst en geen recht. Het is een erkenning, die absoluut geen prece-

Waardering eerder uitgereikte onderscheidingen blijft. Dat het nieuwe decoratiestelsel ook enige veranderingen in de te verlenen onderscheidingen inhoudt, en dat personen uit een breder deel van de maatschappij voor erkenning in aanmerking zullen komen, betekent niet dat de onderscheidingen die in het verleden zijn verleend minder waard zijn geworden: de waardering die in het verleden door het verlenen van een onderscheiding is uitgedrukt wordt niet aangetast.

Voordragen van een persoon Wanneer u als vereniging of als persoon iemand wilt voordragen voor het ontvangen van een onderscheiding ter gelegenheid van Koninginnedag 1997, dan verzoeken wij u het volgende te doen. * U kunt uw voordracht schriftelijk indienen bij de burgemeester van Maasdonk, Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Schrijft u in de linkerbovenhoek van de enveloppe: KABINET. * Het heeft de voorkeur dat u een afspraak maakt met de burgemeester voor een monde1inge toelichting op een voordracht. Voor een afspraak kunt u bellen naar de bestuurssecretaresse Mevrouw Van Lith, tel. 073 534 21 00. Overleg vooraf met de burgemeester is wenselijk en voorkomt onnodige teleurstellingen. * Voor Koninginnedag 1997 dient uw voordracht uiterlijk 10 september 1996 binnen te zijn in verband met de verdere behandelterm1Jnen.

Informatie Voor meer informatie over het een en ander kunt u altijd contact opnemen met de bestuurssecretaresse , mevrouw Van Lith , tel. 073 - 534 21 00. 13


Toekomst van de CAI (centrale antenne inrichting) Zenderpakket/Sport] Bij het steeds groeiende aanbod van zenders en de toename van het aantal zenders wat geld vraagt of wil gaan vragen voor doorgifte op de kabel, is de CAI toe aan een andere wijze van aanbieden dan thans het geval is. Op dit moment ontvangen de abonnees allemaal dezelfde zenders tegen dezelfde kosten. Dat steeds meer abonnees niet alle zenders willen ontvangen, wordt steeds duidelijker. Zeker nu daar hoge kosten tegenover komen te staan . Denk hierbij aan het sportkanaal Sport7, wat een maandelijkse vergoeding van minimaal fl. 2,00 wil gaan vragen per aansluiting. Gelukkig is met Sport7 overeengekomen dat de doorgifte vanaf 18 augustus, voorlopig nog gratis zal zijn. Vanaf het moment dat de kabelexploitant in staat is om via decoders dit sportnet door te geven, zal voor Sport7 betaald dienen te worden. Sport7 zal tijdelijk op het kanaal van RTL-Television worden gezet. Zenders, die geld vragen of in de toekomst geld willen gaan vragen {Eurosport, Sport7, Discovery Channel, RTL5 etc.) zullen hoogstwaarschijnlijk in de loop van 1997 worden ondergebracht in 1 of 2 zogenaamde pluspakket(ten). Een pluspakket is een keuzepakket naast het vaste pakket. Voor het pluspakket wordt extra betaald, voor zover de abonnee dit pakket wenst. In het vaste of basispakket worden de publiekszenders ondergebracht zoals Nederland 1 ,2 en

3. Het doorgeven van 2 of meerdere pakketten komt "voorlopig" tegemoet aan de wensen van de kijkers en is een tussenoplossing naar een verdere perfectionering van de kabel. Hoe de CAI zich in de toekomst gaat ontwikkelen is nog niet te zeggen, maar dat de telecommunicatie-wereld voortdurend in beweging blijft, is zeker.

Vergoeding Eurosport Met Eurosport is recentelijk overeengekomen dat een zeer geringe vergoeding wordt betaald voor doorgifte. Dat met Eurosport niet is gewacht met het onderbrengen in een pluspakket heeft te maken met de relatief geringe vergoeding van ongeveer fl. 0,30 per abonnee per jaar en de redelijke populariteit van deze sportzender.

14

Aanleg CAI buitengebied Met de PNEM is onderzoek verricht naar de technische en financiĂŤle haalbaarheid van aansluiting van bepaalde buitengebiede~ _op de " CAI. Gebleken is dat dit dure aansluitingen z11n en dat aanleg afhankelijk zal zijn van het aansluitpercentage in een bepaald gebied en de bereidheid tot het betalen van een hoog aansluitbedrag. Omdat door de komst van de dure digitale decoders wellicht een hoog aansluitpercentage is te behalen, zal de gemeente de PNEM spoedig verzoeken de plannen te actualiseren. . Verdere informatie hierover zal onder andere in De Streekwijzer worden gepubliceerd.

Kabelkrant/Tekst-TV De lokale omroep is in een vergevorderd stadium betreffende de oprichting van een lokale kabelkrant. Binnen de beperkte capaciteit van de huidige CAI is nog plaats voor een lokaal TV-station. De doorgifte van een kabelkrant op lokaal niveau zal een welkome aanvulling zijn voor doorgifte van allerlei informatie vanuit de gemeente Maasdonk. Aan de toevoeging van dit TV-kanaal zijn voor de abonnees geen kosten verbonden. Verdere informatie hierover kunt u binnenkort in De Streekwijzer lezen. GEGEVENS GEMEENTEGIDS 1997 Begin 1997 zal de nieuwe gemeentegids van Maasdonk worden uitgegeven. Hiervoor worden momenteel de gegevens verzameld. Van de meeste verenigingen en instellingen zijn eventuele adreswijzigingen bij ons bekend. Door de firma Suurland, die de gemeentegids voor de gemeente gaat verzorgen, zullen de opgenomen gegevens telefonisch worden gecontroleerd. Het gebeurt echter ook regelmatig dat achteraf bepaalde verenigingen niet zijn opgenomen in de gemeentegids omdat wij onvoldoende op de hoogte waren van het bestaan ervan. Om die reden verzoeken wij u nieuwe verenigingen en organisaties èn wijzigingen van gegevens zoals die nu in de gemeentegids zijn opgenomen zo spoedig mogelijk schriftelijk door te geven aan de gemeente Maasdonk, t .a.v. afdeling Voorlichting, Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN.


BURGERLIJKE STAND MAASDONK JUNI 1996 Geboorten: 03-06 Chantal Brigitte Kolsters 06-06 Maud van Grinsven 08-06 Luuk Adrianus Karel van Santvoort 09-06 Roel Hubertus Peter Peters 10-06 Anouska van den Nieuwendijk 10-06 Alex Josephus Petrus van den Berg 17-06 Manon Kievits 19-06 Chessey Dijkgraaf 20-06 Glenn Josephus Lambertus Marinus Antonius van den Boogaard 24-06 Caitlin Vera Man Li Jie 24-06 Jory Johannes Maria Verhagen 25-06 Jari Johannes Hendrikus Maria Verstegen 25-06 Daisy Fransisca Cornelia Gerarda Maria de Haas 25-06 Juul Catharina Henriette van den Hurk Overlijden: 04-06 Marinus Antonius van Zantvoort, 52 jaar 08-06 Nicolaas Coelen, 62 jaar 17-06 Wilhelmina van der Kant- Smulders, 94 Jaar 19-06 Maria Antonetta Joanna van den HeuvelPaijens, 87 jaar 21-06 Regina Adriana van der Sar, 92 jaar 25-06 Maria Johanna Huberta van Haaren, 81 Jaar

KUNSTKRING "DE MEENT" NULAND Jan Steen, lezing en excursie. Onder auspiciën van De Kunstkring "DE MEENT" te Nuland zal drs. Piet van der Sluijs een lezing (met dia's) verzorgen over "Jan Steen, schilder en verteller", in de Meent, Pr. Bernardplein te Nuland, op donderdag 19 sept. a.s. aanvang 20.00u, (info stencil f2 . 50) . Deze lezing dient tevens als voorbereiding op de excursi e (per touringcar) naar de grote Jan Steen tentoonstelling te Amsterdam op zaterdag 5 okt. a.s. Vertrek Nuland vanaf het Pr. Bernardplein om 10.30u aankomst weer in Nuland ca . 18 .00u . Kosten, incl. entree en reis, voor niet leden van De Kunstkring f40,50 p.p. Informatie, aanmelding en betaling voor lezing en excursie vóór 25 aug. a.s. bij het secretariaat van de Kunstkring: Mevr . Mieke Reijnders, Pr. Bernardplein 4, 5391 AR Nuland, tel. 073-5322257.

VRIENDEN VLADERACKEN BRABANTSE AVONDEN IN VINKEL Na het grote succes van de vorige twee seizoenen organiseert de Vriendenkring Vladeracken opnieuw een serie Brabantse Avonden. De avonden steeds plaats in de mooie zaal van café d'n Driehoek in Vinkel en vinden plaats op zondagavond. Ze duren van 20.00 tot 23.00 uur. De avonden zijn gevuld met Brabantse vertellers, zangers en humoristen uit geheel Brabant. Ook zullen dit jaar d'n Import uit Nuland en de Toapen uit Geffen optreden. Het programma ziet er als volgt uit: 13 okt.:Nico v . d.Wetering(zang), d' n Import (het komische vrouwenduo uit Nuland Ivo van Dinther(de uit Geffen afkomstige verteller) en Betazzi met skruwsaus(een zeer komisch duo uit Helmond) 10 nov.:Henri d'n Booi( verteller uit Den Dungen), en de komische zanggroep Gere Gedaan uit Deurne, die vorig jaar de publieksprijs wonnen voor de beste Brabantse artiest, 12 jan.:Jo Spierings(zanger uit Den Dungen) en het Nisserois Muziekske (een komische zanggroep uit Nistelrode) 9 mrt. :Peter Aarts(zanger uit Deurne) en de platte Ribben(zanggroep uit Empel) 13 apr.:Will Jonkers(zanger uit Schijndel) de Toapen(een viertal komische vrouwen uit Geffen) en het beroemde Boekels Kwartierke. Abonnementen á f45,- voor alle 5 avonden zijn te koop bij café d'n Driehoek in Vinkel tel.073-5321862 of bi j Rien Bosch 073-5322110.

Balletgroep Geffen

• t

Vanaf 6 en 7 september in de Bonkelaar. Elke vrijdag van 16:45 tot 18:15 uur voor 10 tot 16 jarigen. Elke _.,k zaterdag van 9:45 tot \a9-!óliiiJ_;::::;c 12:00 uur voor 4 tot 9 rigen.

r

Kom kijken en doe

mee.

Voor informatie bel: 5322920

15


..

_.,. '--:.·.;r., 'i':-': \' . ,.,.:,j ~~~-~~~àaiid.lid;;;~~--~Di.éiï-il.~d!-@ . ~~~~~\S ~

ZATERDAG 31 AUGUSTUS OP .HET DORPSPLEIN

PRESENTATIE: JAAP BIJLEVELD

·~-~~ts~-,~~'

~~.iiiiiiiiiisjiii:iiïiijijj~~-~·

16

...

-+. "f""

~ ~·-.-~ ;;:·..


lt GEFFE -

~

.

'-- - . _:-:~ .?'

'<: .

..

a.

..,~~

r'ES POV J1J'Jv{ M.M.V.

@

0 @

0 0 0 0 0 0 0 @

;j ,

-: ...;

:d1 .;

i

_

:. w..

p .:

JONG TALENT BEJAARDENKOOR DANSGROEP DE VLIJT GEFFENAAR VAN HET JAAR PASSE-PAROUT CLOSE DE FLIEREFLUITERS HET BROEDERSCHAP SPIKPLINTER PVRAMIDE GEWETENLOOS iQ:i ;:::a+. .: .;. ,

,,,.

_ _ .., . .

ij :•

....:

,.-:..

i: -

4. 1

_

~ .Ali;.I~~~~~~~;;;~~:~~~;~~~;~;~;:~~::=~~~• 17


WETENSWAARDIGHEDEN WAAR.NEEMREGELING HUISARTSEN GEMEENTE MAASDONK

Huisartsenpraktijk "Geffen", Veldstraat 5, Geffen Huisartsen: A. Smit E. Smit-Nahon P. Berkelaar Tel.: 5321252 Alarmnummer: 5323697 (alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Nuland", Heiweg 33, Nuland Huisartsen : M. Peeters J, Visschers Tel .: 5321320 Fax: 5324889 Alarmnummer: 5325153 (Alleen voor ZEER dringende spoedgevallen) Huisartsenpraktijk "Vinkel", Platanenstraat 9, Vinkel Apotheekhoudend huisarts: A.v. Heyningen Tel. : 5323427 Avond- en nachtdiensten: (van 's-avonds 17.00 uur tot de volgende ochtend 08.00 uur). Alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak: Maandagavond : A. van Heyningen Dinsdagavond: J . Visschers Woensdagavond: A. Smit Donderdagavond:Wisselend P. Berkelaar en M. Peeters Weekenddiensten: (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagmorgen 08.00 uur, alleen voor spoedgevallen en na telefonische afspraak). 24-25 31-01 07-08 14-15 21-22

aug. seot sept sept sept

Vinkel 28-29 sept. Geffen 05-06 okt. Nuland 12-13 okt. Nuland 19- 20 okt . Vinkel 26-27 okt.

Geffen Nuland Geffen Nuland Geffen

In de huisartsenpraktijken te Geffen en Nuland is tijdens vakanties altijd een assistente en een huisarts in de eigen praktijk aanwezig. Bij drukte zal echter eventueel ook verwezen worden naar de waarnemende huisartsen van de andere praktijken die niet op vakantie zijn. In geval van vakantie van A. Smit/A . Smit-Nahon of J. Visschers is de eigen praktijk maar halve dagen geopend. De praktijken zijn helemaal gesloten op: Vinkel: 13 sept., 02 okt. Geffen: 05-06 sept., 20 sept., 04 okt. Nuland: 11 sept., 27 sept. Vakenties: P.Berkelaar: 26 aug. t/m 08 sept. 18

N.B. U kunt altijd via het antwoordapparaat van uw huisarts vernemen wie er dienst heeft (Wijzigingen voorbehouden)

APOTHEEK: Apotheek "Geffen- Nuland", Dorpsstraat 48 te Geffen, Tel.: 5324699 Openingstijden : ma t/m vr. van 08,15 tot 17 . 30 uur. za. van 12.00 tot 13.00 uur. Spoedrecepten: buiten openingsuren bereikbaar via tel.: 5324699 De uitdeelpost in de Kloosterstraat te Nuland is op : ma. t/m vr. open van 12 . 00 - 13.00 uur en van 17.00 - 18.00 uur. Op de dagen dat de huisartsenpraktijk in Nuland gesloten is, is de uitdeelpost alleen open van 17 . 00 - 18 .00 uur . PRAKTIJK VOOR FYSIOTHERAPIE: H. en A. Bruinenberg, Runrotstraat 15, Geffen. Tel.: 5324312 Behandeling volgens afspraak. Specialisatie: Kinderfysiotherapie, Manuele therapie en Sportfysiotherapie. G.J. Schoonis, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel. : 5323445 Acupunctuur, manuele- en fysiotherapie . Behandeling volgens afspraak. Moniek Debets, Kloosterstraat 7a, Geffen. Tel. : 5323445 Gesar oefentherapie Behandeling volgens afspraak. TANDARTS PRAKTIJK GEFFEN Tandartsen: G. v.d. Bovenkamp Mw. C. A. van Lent De Rosmolen 11, Geffen Tel.: 5321491 Behandeling volgens afspraak ma. t/m vr.: 08.00 - 11.45 uur 13.00 - 17.00 uur ZIEKENFONDSEN: * C-Z-groep, mobiel kantoor : woensdagmiddag 15.00 - 16.00 uur, op het Dorpsplein te Geffen. * Zorgverzekeraar VGZ, Midden Brabant, spreekuur: dinsdag 18.00 - 19.00 uur, Wijkgebouw, Kloosterstraat 3a te Nuland. REGIONALE INSTEIJ..ING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK IN HET MAASLAND: Tel.: 0412 - 623880 (dag en nacht bereikbaar). Vrij spreekuur : dinsdag en vrijdag van 09,0C - 10 . 00 uur, in het Kruisgebouw te Geffen, Tel.:532199C BUREAU SLACHTOFFERHULP: Postbus 745, 5340 AS te Oss . Tel.: 0412 640845 (hulp is kosteloos)


BUREAU VOOR RECIITSHULP: Molenstraat 19 te Oss. Tel. : 0412 - 630055 Inloop-spreekuur: maandag en donderdag van 09.00 - 12 .00 uur. Overige dagen op afspraak.

De heer H.v.d.Broek, P.v.d.Elsenstraat 9 te Geffen, Tel.: 073 - 5322529 Mevr. A.Vos-v.d.Aa, Kastanjelaan 23 te Vinkel, Tel.: 073 - 5321536 De heer C.v.Zantvoort, Burg. Teunissenstraat 15 te Nuland, Tel.: 073 - 5321521

CONSULTATIEBUREAU VOOR ALKOHOL EN ANDERE DRUGS: Zij kunnen dat melden op iedere eerste maanStationspl ein 2, 521 1 AD 's-Hertogenbosch dag van de maand tussen 18.00 - 19.00 uur. Tel.: 073 - 6125244 De Lokale Bewoners Raad zal de klacht doorOpen spreekuur: ma t/m vr. van 09.00 - 11.00 . spreken met de W.B.S. te Ravenstein om dan uur en van 13.30 - 15.30 uur alsnog proberen op te lossen. JAC/JIP: Jongeren Advies Centrum/Jonger en Informatie Punt. Tel.: 0412 - 625673/647214 (Elke werkdag vanaf 10.00 uur). Inlooptijden: ma,di,do van 14.00 17.00 uur wo van 16.00 - 20.00 uur vr van 10.00 - 13.30 uur

BIBLIOBUS: Van de Provinciale Bibliotheekcentrale voor Noord Brabant, standplaats Gef fen: Sporthal De Geer. Woensdag 12.30 u - 13.30 uur zaterdag 10.30 u - 12 .00 uur Ook telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06- 52979877

WEEKMARKT: Elke woensdag van 09.00 - 13.30 uur op het Dorpsplein. PIT: Postagentschap in Super 3, Tel.: 5325390 Geopend: ma t/m vr. van en van .zaterdag van

Nissen, Dorpsplein

09.00 - 12.15 uur 13.15 - 17.30 uur 09.00 - 12.30 uur STICHTING THUISZORG BRABANT NOORD-OOST De Stichting Thuiszorg biedt zwangerschapszorg, kraamzorg, consultatiebureaus, verpleging & verzorging, huishoudelijke verzorging verpleegartikelen e.a. Informatie en aanmelding zorg:

Tel. 0412 - 622678 ma t/m vrij. van 08.00 - 17.00 uur. Spreekuur Ouder- en Kindzorg Woe. 14.30 - 15.00 uur Tel.: 5321315 Uitlenen van Verpleegartikelen Kantoor Geffen, Dorpstraat 37, Dinsdag van 13.30 - 14.00 uur

*

DE LOKALE BEWONERSRAAD VAN DE GEMEENTE MAASDONK De Lokale Bewonersraad, van de Gemeente Maasdonk maakt bekend, dat bewoners van huurwoningen van de Woning Bouw Stichting Maasland te Ravenstein, nadat er een reparatie aan de woning, brandgang of omgeving, niet geheel naar tevredenheid gemaakt is, dit kunnen doorgeven naar de volgende adressen:

Aan alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 15 jaar In onze kindervolksdansgroep "de Vlijtjes" Geffen, hebben we nog plaats voor nieuwe enthousiaste kinderen. Jongens en meisjes die het leuk vinden om te dansen en te zingen. Volksdansen die we aanleren komen uit diverse landen, zoals Nederland, Duitsland, Portugal en Amerika, zelfs uit Isra~l en de Balkan. Een keer in de 14 dagen oefenen we op vrijdag in de Bonkelaar, na schooltijd van 15.45 uur tot 16.45 uur. Ook treden we een aantal keren per jaar op in traditionele kleding, die je van ons krijgt. De kostuums voor onze jeugdgroeP. hebben we kunnen maken dankzij een financiele bijdrage van het Anjerfonds en de Rabobank Geffen. Met "effe noar Geffe" kun je ons zien optreden op het podium bij de Mariaschool om 11.00 uur en om 12.00 uur. De contributie bedraagt f25, per jaar en je hoeft alleen maar je gymschoentjes mee te nemen. We hebben twee groepen : leeftijd vanaf 4 jaar tot ongeveer 8 jaar (kindergroep) en leeftijd vanaf 8 jaar tot en met ongeveer 15 jaar (jeugdgroep). De eerste les van de kindergroep is op vrijdag 13 september en de eerste les van de jeugdgroep is op vrijdag 6 september a.s. Voor nadere informatie en opgave kunt u terecht bij de dansleiding: Liesbeth nvan Dinther tel. 073- 5324180 of Tilly Hendriks tel. 073-5323878 Tot ziens.

19


EASY FIT Bewegingsstudio "Easy Fit" maakt bewegen voor u makkelijk, het enige wat u hoeft te doen is de eerste stap zetten

LEGTABLE

SIT-UPTABLE

STRETCHTABLE

WAIST, TUMMY, HIPTABLE

SANDBAG TABLE

VIBRATOR TABLE

'bijwerkingen'. afslanken Verbetert de bloedsomloop door de bloedstroming te verhogen. Stimuleert de afvoer van overtollig water en zuurafvalstoffen, terwijl het de huidcellen een zachte, warme gloed geeft. Geeft je een relaxed gevoel en een extra dosis energie

Oefening onder begeleiding

Openingstijden maandag t/m vrijdag

DAAR BIJ DIE MOLEN Opgesierd met 'mooimakersgoed', vlaggetjes en het getal 375 wachtte molen "De Zeldenrust" zijn bezoekers op • • • . Een feestviering t.g.v. het molenjubileum in combinatie met het Rogge maaien, werd gehouden op zaterdag 10 aug . jl. Ondanks weerberichten van verwachte buien, constateerden de molenaars - bij uitstek weerdeskundigen - dat de lucht in Geffen er zodanig uitzag, dat de openluchtviering gehouden kon worden! En zo geschiedde • • • Pastoor Spijkers ging voor in een stemmige viering, opgeluisterd door de Pompzwengels. Een prachtig stilleven werd gecomposeerd door de boerenbruidsparen en er was een expositie van "Corn-;dolly's" van Hemmy en Karin Berendsen. Volksdansgroep De Vlijt en De Vlijtjes toonden hun kunnen in een mooie dans op de muziek van het Rogge-lied. Na afloop van de viering een gezellig samenzijn met 'een snee mik en een brandewijntje' aangeboden door het Comité Effe noar Geffe. Daar bij die molen •••• het bleek een goede lokatie, voor een dergelijk festijn . De buren van molen "De Zeldenrust" lieten zich ook niet onbetuigd. Zij bezorgden de molenaars een leuke attentie t . g .v. het jubileum. Bovendien voorzien zij hen wel vaker van 'een natje' op zaterdagmorgen! Een heel leuke geste en de molenaars hebben dat zeer 20

v.d.Broek Koksteeg 61 5381 HB Vinkel tel. 073 - 532 33 10

gewaardeerd! Dank je wel! Elke zaterdagmorgen van half 10 tot 12 uur bent u van harte welkom in de molen aan de Elzendreef.

BADMINTONCLUB Op donderdag 22 augustus is het nieuwe badmintonseizoen weer van s tart gegaan, wat loopt van aug. t/m mei. Wij spelen op donderdagavond van 19 . 00 - 23 .00 uur in Sport hal de Geer te Geffen . Hierbij beginnen we met onze jeugd (vanaf 8 jaar) van 19. 00 - 20.00 uur en daarna is de avond voor de senioren. Het l i dmaatschap voor de jeugd bedraagt f 95,- en voor de senioren f 155,-. Dit bedrag is dan wel inclusief training! Iedereen die graag wat meer wil weten van badmi nton nodigen wij hierbij uit om de eerste 3 speelavonden gratis bij te wonen . Wi l t u graag nog meer informatie of komt u op een speelavond , dan graag een telefoontje naar Anja Wingens, tel: 5324160, zodat voor opvang in de sporthal gezorgd kan word· en . Graag t ot zi ens op één van onze speel avonden. Bestuur B.C.Geffen.


MUSEUM JAN CLINEN PERSBERICHT "MARKANTE MOMENTEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN OSS EN OMGEVING" Een tentoonstelling voor binnen met een fietstocht voor buiten. Hoe ziet dat beroemde zwaard van de Vorstengraf van Oss er ook alweer uit? Wie zijn de stichters van de vlees- , tapijt en margarinefabrieken in Oss? Wat is er over de reputatie van Oss geschre ven? Wat voor monsterlijke dierenbotten kwamen er bij het baggeren van het kanaal van de Maas naar Oss tevoorschijn? In de middeleeuwen wemelde het van de kastelen in het Maasland . Wat is daarvan nog te zien? In museum Jan Cunen is in de zomermaanden in de tentoonstelling "MARKANTE MOMENTEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN OSS EN OMGEVING" op deze vragen en nog veel meer een goed antwoord te vinden. De gehele regio komt aan bod in een afwisselende presentatie. In de tentoonstelling zijn markante momenten uit de historie van Oss en het Maasland te vinden. Die geschiedenis begint al in het verre verleden als dit gebied in de greep van de ijstijden verkeert. Uit die tijd stammen de beenderen van de mammoet. Verder zijn er in de expositie vondsten uit verschillende andere markante tijdperken: de IJzer- en Romeinse tijd, de roerige Middeleeuwen, de industriële tijd met het ontstaan van de fabrieken, kleding en foto's uit de ti jd rond 1900 en later, schilderijen enz . . Bij de tentoonstelling hoort de fietsroute "FIETSEND DOOR DE EEUWEN", speciaal ontwikkeld door het museum als vakantieactiviteit voor de zomermaanden. De tentoonstelling MARKANTE MOMENTEN is van af nu tot 22 september in museum Jan Cunen te zien. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 12.30 - 16.30 uur, toegang gratis. BEELDENDE KUNST EDUCATIEVE GESCHIEDENIS 'Fietsend door de eeuwen' Een fietsroute bij de historische tentoonstelling "Markante moementen uit de historie van Oss en het Maasland" De tentoonstelling MARKANTE MOEMENTEN bestaat uit een binnen- en een buitenactiviteit. Binnen in het museum is natuurlijk veelt~ zien. Maar alle voorwerpen komen van buiten. En wie wil weten waar vandaan kan dat komen ontdekken. In de tentoonstelling zijn panoramafoto ' s en kaarten geplaatst. Daarop staat aangegeven waar de

historisch interessante plaatsen BUITEN te vinden zijn. Wie de presentatie heeft gezien, kan bij het museum Jan Cunen voor fl,- de fietstocht "FIETSEND DOOR DE EEUWEN" krijgen. Deze fietsroute wijst de weg langs plekken in het Maasland waar allerlei bijzondere voorwerpen zijn gevonden. Wie gewapend met d~ informatie uit de tentoonstelling de fietsroute doet, ziet het fraaie en afwisselende landschap van het Maasland beslist met andere ogen! De fietsroute is ongeveer 45 km lang. Wie dat teveel voor een keer vindt, kan de route heel goed· in twee delen rijden. Onderweg komt u langs verschillende restaurants en cafés waar u kunt uitrusten en iets kunt gebruiken. voor nadere informatie: museum Jan Cunen, tel. 0412-629328 fax 629335

REÜNIE 25 JAAR DAMESVOETBAL ZATERDAG 4 MEI 1996 Eindelijk was het zover. Al was het koud, de opkomst was goed . Toch hadden jong en oud van de dames van Nooit Gedacht weer veel schik. Ze konden weer in de wei, samen met Jos en Wim. Een van de vele toeschouwers was Jo v. Linder, onze e regast. Er was zelfE een stoel voor haar versierd. In de kantine werden de foto's druk bekeken vooral die van het verleden. Er werden drukke gesprekken gevoerd. Maar om 2 uur moest het toernooi beginnen van de dames die begin en eindtijden bij hielden. Ze hadden fantastische namen verzonnen voor de teams zoals miss Hollywood, druppeltje pis, schoelies, etc. Er was veel lol op het veld . De oudjes waren goed fanatiek en hadden de truukjes nog niet verleerd en zeker het praten niet tegen de scheidsrechters, die alles goed in de gaten hielden . Na het toernooi was er een goed verzorgde koffietafel en er werd flink gebabbeld en herinneringen opgehaald. 's-Avonds was het een gezellige drukte in de kantine, vele dames hadden elkaar lang niet gezien. Het meisjeselftal had nog een leuke levensloop over de 25 voorbij gegane jaren. Tussen het dansen en drinken door was er nog sprake van een veteranen dameselftal? Maar ja, als er wat gedronken is worden de oudjes overmoedig. Toen we 's-avonds naar huis gingen kregen we nog een leuk aandenken mee in de vorm van een boek met oude en nieuwe foto ' s en knipsels, standen en anekdotes. Een prachtboek om te bewaren. Al met al een leuke en geslaagde dag voor herhaling vatbaar. A.Heesakkers en Sj.Heymans. 21


pa01pers baby-dry • Met blijdschap

geven wij kennis ~ -¡~

.,

Vaste lage prijs bij je STIP drogist!

Pampers baby-dry plus (div. soorten)

27; Je slaagt beslist bij je

9

drogist

stip drogisterij moniek v. herpen dorpsplein 15 geffen 22


EFKES BUURTE MÉ ... LISETTE ROMME (31 jr.) Een jaar lang was ze in Geffen actief met haar fotocamera, tijdens parochieactiviteiten ••• Lisette Romme, woonachtig in Amsterdam, Geffense van geboorte, is 3e jaars studente aan de fotovakschool in Apeldoorn en volgde daarnaast een cursus documentaire fotografie. In dat kader koos ze voor een opdracht als thema: religie. Ze maakte daarvoor foto's in bedevaartplaatsen in België en informeerde zich over het onderwerp bij de Acht-MeiBeweging, een groep van vooruitstrevende katholieken. Om wat dichter bij huis te blijven vroeg ze in haar geboortedorp om het werk van de pastoor te mogen volgen en alles er .omheen. Pastoor Spijkers was direct enthousiast. Daarna was Lisette aanwezig in vele vieringen en bij het werk van de vrijwilligers in de parochie. Ze woonde repetities en optredens van koren en muziekgroepen bij; fotografeerde de verzorgster van de Mariakapel en de schoonmaakgroep in de kerk; was. aanwezig op het kerkhof, in de tuin, de sacristie en op de pastorie en legde het zilveren priesterfeest van pastoor Spijkers vast op de gevoelige plaat. "Interessant voor mij was vooral" zegt Lisette "hoe het geloof leeft bij de mensen. Ik wilde graag in de foto's tot uitdrukking brengen: de intentie achter de persoon, alhoewel dat niet eenvoudig is. Waarom doen mensen mee in de parochie? Op een enkele uitzondering na, is het vooral om het social e aspect. Men wil graag praktisch bezig zijn, mensen ontmoeten, maar men doet het ook omdat de pastoor het heeft gevraagd! Die blijft dus een belangrijke spil in het geheel. 300 Vrijwilligers kunnen alleen geen parochie draaiende houden. Je merkt ook, zodra de pastoor aanwezig is, wordt alles wat: officiëler". Dat heeft Lisette kunnen ervaren omdat ze pastoor Spijkers volgde met de camera in zijn diverse werkzaamheden in de parochie, maar ook in Vinkel en het Dekenaat. Met Effe noar Geffe op zondag 1 september worden de foto's in zwart-wit tentoongesteld in het portaal van de kerk. Een selectie van 24 foto's is gemaakt en ingelijst met sponsoring van lijstenmakerij "'t Palet". Deze 24 foto's zijn verdeeld in 6 groepen van 3 (werkgroepactiviteiten) en 1 groep van 6 foto's over het werk van pastoor Spijkers. Een beperkte selectie slecht~ maar de overige foto's zijn te bekijken in een map en eventueel bij te bestellen.

Een fotoreportage die de moeite waard is om gaan te bekijken en tevens een mooie afsluiting van het priesterfeest van pastoor Spijkers. Dank aan Lisette die hieraan vele uren heeft willen besteden.

GYMNASTIEK VERENIGING GEFFEN Gymnastiek vereniging Geffen start in de eerste week van september met de volgende groepen: In sporthal "de Geer": op de dinsdag: Kleutergym* 17.00-18.00u v.a. 4 jaar Meisjesgym * 17.00~18.00u Leeftijd 6/7 jr. Meisjesgym * 18.00-19.00u Leeftijd 8/9 jr. Jongensgym * 18.00-19.00u Leeftijd 6/9 jr. MeisjesgY.!!l * 19 .00-20.00u Leeftijd 10 jr. en ouder. Damesgym ~' 20. 00-21. OOu Herengym * 21. 00-22. OOu op de donderdag: Damesgym * 13.30714.30u Damesgym 50+ * 13 . 30-14.30u In de "Bonkelaar": Op de woensdag: jazzgym 19.30-20.30u voor dames. Contributie voor het seizoen '96/97: Kleuters fSO,- jeugdleden f75,senioren en jazzgym f l OO,-. Het inschrijfgeld bedraagt f5,Voor informatie en aanmelding: Rikie van Erp tel. 5321098. Op di nsdag 17 september a . s. is er een open les bij alle jeugdgroepen. Zo kan iedereen kennis maken met de activiteiten van de gymnastiekvereniging.

EHBO NIEUWS Nu de meeste vacanties er weer op zitten wil de EHBO vereniging Geffen het nieuwe seizoen weer op starten. We zijn van plan om ook dit jaar weer een nieuwe EHBO cursus te verzorgen waar we mee willen starten in september. De kosten voor deze cursus bedragen f200,- allin en wordt gehouden in de Bonkelaar op woensdagavond van 20.0022.00uur. U kunt zich opgeven bij de heer Henk van Dinther, Pater v.d.Elzenstr 30 te Geffen tel. 5323515. Ook deelname via bedrijven is mogelijk. Verder willen we als bestuur alle mensen bedanken die zich als EHBO- er h~bben ingezet tijdens de diverse evenementen. Hopelijk kunnen we weer in de toekomst op jullie steun rekenen. Groetjes T.G . 23


Hou de

r.

'

Hopelijk heeft het weer meegezeten en bent u lekker verkleurd . Zo ook het haar natuurlijk. Het is misschien wat lichter geworden, zonniger. Om het zomerse effect wat vast te houden heeft uw STIP drogisterij een leuke actie voor u.

Tegen inlevering van deze pagina krijgt u

3JO)(OJ

]ko 1r 1t ].1rug op een recital kleurshampoo (blond tinten) 24

STIP drogisterij moniek v. herpen dorpsplein 15


PERSBERICHT RIGOM OPEN DAG BIJ HET RIGOM Vrijdag, 6 september van 10.00 tot 15 .00 u. Ter gelegenheid van de start van het nieuwe cursusjaar houdt het RIGOM een OPEN DAG op vrijdag, 6 september a.s. Tussen 10.00 uur 's morgens en 15.00 uur 's middags kunt u langskomen om informatie te krijgen over allerhande activiteiten en cursussen voor senioren vanaf 55 jaar . U kunt de nieuwe cursuswijzer komen halen en tevens kunt u zich inschrijven voor de nieuwe cursussen van het RIGOM. Dit alles onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee. Tijdens deze OPEN DAG worden van diverse cursussen/activiteiten demonstraties en presentaties gegeven. Het programma ziet er als volgt uit: 10.00- 10.30u: Opening 10.30 11.00u: Geheugentraining ll.OO-ll.30u: l.Bestuursfunkties in vrijwilligersorganisaties en verenigingen. 2.Discussie-en vergadertechnieken . 11.30-12- 00u: vrijwilligerswerk RIGOM 12.00-12.30u: l.Weduwencursus "Met het oog op de toekomst". 2.Vriendschapscursus voor vrouwen. 12 .30- 13.30u: Pauze. 13.30-14.00u: l.De geschiedenis van Oss in foto's en herinneringen 2.Eigen levensverhaal schrijven of vertellen. 14.00-14.30u: Computercursussen. 14.30-15.00u: Sacred dance 15.00u Einde . Doorlopend van 10.00 tot 15.00 uur wordt er informatie gegeven over: ~' Maasland Gilde Oss * Oppascentrale

* Klussenhulp thuis * Maaltijdvoorziening * Alarmering * Ouderenorganisaties * Landelijke werving vrijwilligers * Andere Aktiviteiten voor en door ouderen. Voor al uw vragen, voor informatie over cursussen, of alleen om de cursuswijzer af te halen, bent u welkom op vrijdag, 6 september a . s. van 10.00 tot 15.00 uur. Ons adres is : RIGOM Schadewijkstraat 6 5348 BC Oss tel. 0412-633043

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST OVER MANTELZORG In oktober worden er op 3 verschillende dagen voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over MANTELZORG zoals deze door zoveel MANTELZORG/ST/ERS wordt verleend aan familie of bekenden. Mantelzorg is de zorg welke iemand geeft aan een ziek of gehandicapt familielid of andere verwante met wie men een persoonlijke band heeft. MANTELZORG wordt gegeven in de naaste omgeving aan iemand die thuis verzorgd kan worden. Deze voorlichtingsbijeenkomsten worden geor¡ ganiseerd door de Sti. Vrouwenschool Oss en de Regionale Instelling voor GecoÜrdineerd Ouderenwerk RIGOM in Oss. Ze vinden plaats op: Dinsdag 1 oktober van 9.30-11.00u in D'n Iemhof, Sterrebos 36 Oss. Dinsdag 8 oktober van 13.30-15.00u in de ruimte van Sti. Vrouwenschool, p/a Buurthuis de Bonte Hoef, Vlasakkers 9, te Oss. Dinsdag 15 oktober van 13.30-15 .00u in het Zuidergebouw, Oude Molenstraat 16, Oss. Beide organisaties bieden na afloop van de voorlichtingscampagne over de positie van mantelzorg(st)ers gelegenheid deel te nemen aan een LOTGENOTENCONTACTGROEP speciaal voor degenen die als mantelzorg(st)ers werkzaam zijn. In deze Lotgenotencontactgroepen wordt aan de hand van thema's informatie gegeven over de situatie waarin je als mantelzorg(st)ers als het ware "terecht bent gekomen". Tevens kunnen vragen worden gesteld vanuit het, vaak dagelijkse, werk als mantelzorger Als u het op u genomen heeft om thuis iemand te verzorgen, kunt u die taak makkel~ker uitvoeren als u de situatie overziet en u de verzorging goed georganiseerd heeft. Veel werk dat met de verzorging te maken heeft kan niet zomaar even geregeld worden omdat er nog zaken onzeker of onvoorspelbaar zijn. Daarbij wi lt u bij de verzorging rekening houden met de gevoelens van degene voor wie u zorgt. Ook hangt veel samen met de relatie die u met hem of haar heeft. Omdat het van groot belang is ook uzelf als mantel(st)er op de been te houden, besteden wij in de lotgenoten groepen vooral aandacht aan zaken zoals: prioriteiten stellen rust en tijd voor uzelf organiseren, en overwogen ja of nee durven zeggen, grenzen aangeven tot hoever u kunt gaan, waar en bij wie kan ik informatie en advies inwinnen? Behalve een lotgenotengroep voor zowel mannelijke als vrouwelijke mantelzorgers . bieden wij u een lotgenotengroep voor alleen vrouwelijke mantelzorgsters. (Incl. kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar.) Voor beide groepen geldt; 25


ANW versus AWW De ANW wijkt sterk af van de huidige Algemene Weduwen- en Wezenwet. De kring van uitkeringsgerechtigden is weliswaar uitgebreid tot ongehuwd samenwonenden maar de voorwaarden waaronder uitkeringen plaatsvinden zijn zodanig verzwaard dat duur en hoogte van de uitkering in veruit de meeste gevallen niet in de schaduw van de huidige AWW kunnen staan. De inkomenstoets is daar debet aan en is tegelijkertijd een markant voorbeeld van de trendbreuk die in de sociale zekerheid optreedt. In bijgaand schema leest u de belangrijkste verschillen tussen AWW en ANW af. AWW

ANW

Gerechtigden

Weduwen en weduwnaars alsmede volle wezen

Weduwen en weduwnaars alsmede volle wezen en partners waarmee is samengewoond

Uitkering

Eenoudergezinnen: • 100% minimumloon Alleenstaanden : • 70% minimumloon

Uitkering afhankelijk van inkomenstoets. Geen tijdelijke uitkering . Uitkering maximaal 70¾ minimumloon indien van toepassing aangevuld met een halfwezenuitkering ad 20% minimumloon

Wezen

Een uitkeringsgerechtigde wees is • jonger dan 16 jaar, of • jonger dan 27 jaar en studerend

Een uitkeringsgerechtigde wees is: • jonger dan 16 jaar, of; • jonger dan 18 jaar en arbeidsongeschikt. In bepaalde gevallen kan een wees aanspraken op uitkeringen doen tot 21 jaar

Voorwaarden voor uitkering

Weduwe/weduwnaar • heeft een kind te verzorgen, of; • heeft geen kind ter verzorging maar is ouder dan 40 jaar op het moment van overlijden van de huwelijkspartner, danwel ; • is arbeidsongeschikt

Weduwe/weduwnaar/partner • heeft kind jonger dan 18 jaar, of; • heeft geen kind jonger dan 18 jaar en is geboren vóór 1-1-1950, of; • is arbeidsongeschikt

Voor inlichtingen kunt u bellen naar

MAKElAARou EN ASsu~JIËN ■ ÄAN-/VERKOOP EN

~·ijEORIJFS-

ADVISERING . .

HUUR/VERHUUR

■ TAXATIES ■ HYPOTHEKEN

=1VA 1 11

■ ÜNTEIGENINGEN

26

PA

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64 fax (073) 532 41 20


- 6 bijeenkomsten overdag - gratis deelname Voor meer informatie; RIGOM tel.0412- 633043 Sti. VROUWENSCHOOL 0412-630199 TIJDELIJKE OPNAME EN INTERVALZORG IN HET VERZORGINGSHUIS Tijdelijke opname is bedoeld voor thuiswonende zorgbehoevende ouderen, die door uiteenlopende omstandigheden tijdelijk niet of onvoldoende verzorgd kunnen worden in hun eigen woonomgeving (bijv. tengevolge van een ziekte, ongeval, ontslag uit ziekenhuis verpleeghuis of tijdelijke afwezigheid van de verzorger). Gedurende een beperkte periode van 4 weken (zo nodig een keer te verlengen met max. 4 weken) wordt huisvesting en verzorging geboden in een van de 15 verzorgingshuizen in de regio Maasland. In totaal zijn er ongeveer 25 logeerkamers beschikbaar . Door deze tijdelijke opname wordt bereikt dat ouderen uiteindelij k langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Tevens kan de mantelzorg tijdelijk worden ontlast. Intervalzorg is een nieuwe vorm van tijdelijke opname waarbij vooraf afspraken worden gemaakt met het verzorgingshuis over meerdere tijdelijke opnameperioden. Geduren de bijvoorbeeld een periode van een half jaar worden afspraken gemaakt over bepaalde weken, weekenden of midweken dat intervalzorg gewenst is. Hierdoor kunnen mantelzorgers (partner, familieleden e.d.) een adempauze inlassen en dingen voor zichzelf ondernemen zodat ze de zorg langer volhouden. Intervalzorg is vanaf 15 julie mogelijk in de verzorgingshuizen St. Jozef in Oyen en de Stekkerhoek in Nistelrode. Aanmelding voor tijdelijke opname of intervalzorg kan geschieden door de huisarts, de Thuiszorg, de Indicatiecommissie Bejaardenoorden en Verpleeghuizen, het Maatschappelijk Werk en het RIAGG. De eigen bijdrage voor deelnemers aan tijdelijke opname of intervalzorg bedraagt flS,- p.p. per etmaal. Voor nadere informatie over tijdelijke opname en intervalzorg kunt u contact opnemen met een van de verzorgingshuizen in de regio Maasland of met het RIGOM, Schadewijk straat 6 te Oss, tel. 0412-633043 . Ook de folder "tijdelijke opname in het ver zorgingshuis" is bij het RIGOM verkrijgbaar CURSUS GEHEUGENTRAINING VOOR 55+ Het idee dat vergeetachtigheid een onvermijdelijk gevolg is van het ouder worden en

dat er dus niets aan te doen is, leeft sterk bij ouderen. Steeds meer ouderen echter zijn enthousiast over de cursus geheugentraining die het RIGOM in de regio Maasland voor ouderen vanaf 55 jaar organiseert . Zij hebben ervaren dat er wel degelijk iets aan te doen is. In deze cursus wordt uitgelegd hoe het geheugen werkt en leren de deelnemers technieken om beter te kunnen onthouden. Hierdoor neemt de onzekerheid en de kwetsbaarheid af en het zelfvertrouwen toe. De cursus heeft betrekking op allerlei dagelijkse situaties: - het vergeten van namen, ge~ichten, telefoonnummers, boodschapppen, afspraken. - het niet meer zo goed kunnen volgen van radio- en tv-programma's. - het niet meer zo goed kunnen onthouden van artikelen uit kranten en tijdschriften. Vaak blijkt dat geheugenproblemen van ouderen veel meer een kwestie van aandacht, concentratie en interesse zijn, of van de manier waarop men kijkt, luistert en leest . In de cursus worden dan ook oefeningen gedaan die hierop gericht zijn. De cursus stelt geen opleidingseisen aan de deelnemers en is dus voor iedereen toegankelij k, ook voor hen die enkel de lagere school hebben doorlopen. Je bepaalt zelf wat je wilt onthouden, dat doet niet een ander voor jou. De cursus geheugentraini ng wordt gegeven door een docent die speciaal voor deze cursus is opgeleid aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. IN SEPTEMBER 1996 GAAN ER IN OSS EN IN BERG HEM WEER CURSUSSEN GEHEUGENTRAINING VAN START. De cursus in Oss start op woensdag 25 september 1996 en vindt plaats in het Anton Jurgenshuis. De cursus in Berghem start op maandag 23 september 1996 en vindt plaats in de Berchplaets. Bij voldoende belangstelling kunnen ook elders in de regio cursussen geheugentraining worden gegeven. De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten en kost f60,- incl. het cursusmateriaal. Als u meer informatie wilt hebben over de cursus geheugentraining of als u zich wilt opgeven voor de cursus, neem dan gerust contact op met het RIGOM? Schadewijkstraat 6 te Oss, tel . 0412- 633043. De Oudereneducatie van hetRIGOM start in september a.s. de volgende cursussen: KAARTEN MAKEN Met eenvoudige technieken en vrijwel kosteloze materialen worden wenskaarten gemaakt. 6 Bijeenkomsten op vrijdagochtend van 9.3012.00u. Start; 20 september en 1 november Kosten : f40, - (incl . materialen). 27


IEDER MENS HEEFT ZIJN EI GEN VERHAAL Je eigen l evensverhaal vertel len of schrijven. Al le mensen zeggen: Ik heb niets te vertellen, is dat r.ié t zo: Ieder mens heeft zijn verhaal. In dat verhaal zit de vraag: Wie ben ik eigenlijk? Hoe langer we leven en veranderen wordt de vraag: Wie ben ik? tot de vraag : Wie was ik? Door met het eigen levensverhaal bezig te zijn, kan men zijn leven in een kader plaatsen, waardoor de zin ervan duidelijk wordt en de angst voor de dood vermindert. Oudere mensen hebben behoef t e om na te denken over hun bijdrage aan de maatschappij en hoe ze zich vaak aangepast hebben. Door verzoening met het verleden neemt de persoonlijke kracht toe , herleven i nteresses, ervaart men de zin van het leven. Hieraan willen we aandacht besteden. 8 Bijeenkomsten op woensdagochtend van 9.30- l l . 30u. Start: 25 september 1996. Kosten : f32, VRIENDSCHAPSCURSUS VOOR VROUWEN (55+) Ieder mens heeft behoefte aan vriendschap. Vooral als je veel alleen bent, is het fijn om mensen om je heen te hebben waar je samen iets mee kunt doen. In deze cursus wil len we samen nadenken en praten over wat vriendschap is. 11 Bijeenkomsten op dinsdagochtend van 10.00-12.00u. Start : 10 oktober 1996. Kosten : f44,- (incl. cursusmateriaal) Voor informatie en opgave kunt u bellen naar het RIGOM, tel 0412-633043 Voor de bestaande cursussen kunt u vanaf eind augustus de cursuswijzer voor senioren raadplegen. Deze is gr atis verkrijgbaar bi j het RIGOM.

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen hartelijk danken voor de getoonde belangstelling tijdens zijn ziekte, en voor het medeleven bij het overlijden van mijn man, ons pap en opa, WIM JANSEN De vele blijken van sympathie in de vorm van schriftelijke condoleances, bloemen en persoonlijke bezoeken heeft ons allen zeer gesterkt. Mevr . M. Jansen-Wagemakers Kinderen en Kleinki nderen.

GOUDEN BRUILOFT Anna Kuppeveld en Martien Willems hebben op 10 juli hun Gouden Bruiloft gevierd. Zij begonnen die dag met een viering die werd verzor gd door Diaken van Herwijnen. Daarna werd het feest voortgezet in zaal 't Haasje. Martien (79) is afkomstig uit Mill en Anna (77) uit Velp bij Grave. Het bruidspaar heeft 4 kinderen en 5 achterkleinkinderen. Zij hebben 40 jaar in Den Bosch gewoont waar Martien werkte bij de Spoorwegen. Nu waren ze al weer 13 jaar in Geffen aan de Simon v.d. Berghstraat alwaar het paar het heel goed naar de zin heeft en goed zijn opgevangen door de buren , aldus Anna, Beiden zijn nog fitaal. Marti en houdt zich bezig met tuinieren en Anna met het huishouden. Ook is Anna lid van het bejaardenkoor. Hopelijk dat ze nog menig jaartje hun hobby mogen uitoefenen in goede gezondheid, en nog vele gelukkige jaren tesamen mogen zijn met de kinderen en kleinkinderen .

LEDENRAAD KRUISVERENIGING GEFFEN

MINDER KANKER DOOR GOEDE VOEDING. Dit is het thema van de informatie-Avond op dinsdag 8 oktober a.s. om 20.00 uur in het Wijkgebouw van de Stichting Thui szorg. Kanker is in Nederland doodsoorzaak nummer twee. Uit onderzoek komt meer en meer naar voren dat voeding en verschillende vormen van kanker direct verband met elkaar hebben I n het algemeen wordt aangenomen dar bij éénderde van alle kankergevallen voeding één van de oorzaken kan zijn . Ook is bekend dat bepaalde bestanddelen uit de voedi ng tegen kanker kunnen beschermen. Wat is op dit moment bekend over de factoren in voeding die tegen kanker beschermen of die kanker kunnen veroor zaken? Hoe kan de dagelijkse voeding eruit zien als je hiermee rekening wilt houden? Carol van der Kust, dietiste bij de Stg. Thuiszorg zal hierop verder ingaan op deze informatie-avond, welke 2 uur duurt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Om deze avond doorgang te laten vinden is een minimaal aantal deelnemers noodzakelijk. Hebt u belangstelling voor deze avond dan verzoeken wij u zich zo spoedig mogelijk op te geven op één van de volgende telefoonnummers : 073-5321673 of 073- 5322593.

28


Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt. U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw welverdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij: 11

Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssluitingen: Molenberg 6

Tel.: (073) 532 31 44

tel.(073) 532 48 50

C.M. v.d. Doelen

Ma t/m za: 09.00 - 12.30 uur

Tel. : (073) 521 30 18 Bouvvbedrijf

BENILDA11

meer verstand van venekeren

"BRODUS"

andere tijden op afspraak.

•O•IPi SPAARBANK EEN VERTROUWD ADRES

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met

Heestersevveg 29 53B6 KT Geffen

NIEUWBOUW ONOERHOUO RENOVATIE VERBOUWINGEN

*

Tel. (073) 532 47 65

*

Café 't Haasje

* *

zaal voor bruiloften,

*

feesten en partijen telefoon (073) 532 15 20

* BLOEMEN * PLANTEN

* ROOKARTIKELEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* STRIPPENKAARTEN

- europas (cheques) - eurocard persoonlijke leningen doorlopend krediet, financieringen sparen belastingvrij sparen bedrijfssparen beleggersgiro hypotheken verzekeringen (lijfrente)

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 09. 00 - 17.30 uur Dinsdag- en vrijdag 09. 00- 19. 00 u ur Zaterdag 10.00- 13.00uur en üp afspraak. Middagpauze van 12.15 - 13.15 uur.

lil

Mokelaardij Assurontiën

Dorpsplein 13 - 5386 C L Geffen tel.: (073) 532 32 64

1996

1946

50 jaar JANSEN GEFFEN Rijwicilen

Taxi

Tankstation

(Dit jaar onze locomotief-fietsen zéér aantrekkelijk geprijsd!!)

Kerkstraat 11. tel. (073) 532 13 13

12\

\C)

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

0

P. DE K~EIN

~

Tel.c (073) 532 46 58 Autotel.: 06-53184263

Q

~ ~

~

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplootsen voor gezellig eten Nu ook een zool voor feest;es/ kinderfeest;es von 50 tot 60 personen

Koude schotels van f 15,- tot f 45,-

~~

mr

JO VAN DE BERGH Veldstroot l 4 - Geffen tel. {073) 53 2 25 31


PERSBERICHT Cursus stoppen met rake~ Het aantal rokers is voor het eerst in 5 jaar weer gestegen en ligt nu op 35% van de Nederlandse bevolking. Van de rokers geeft 55% aan dat zij zouden willen stoppen met roken. De GGD Brabant-Noordoost, Stichting Thuiszorg Brabant Noordoost en het CAD Oost Brabant bieden u een cursus Stoppen met Roken aan, waarmee u ná de zomervakantie nu echt kunt stoppen met roken. Zet u de daling opnieuw mee in? CURSUS STOPPEN MET ROKEN De cursus stoppen met roken gaat uit van het principe dat men in één keer stopt. De kans dat men halverwege de stoppoging toch weer gaat roken i s dan het kleinst. Een ander belangrijk pluspunt van de cursus is dat een groep mensen tegelijkertijd stopt mat roken. Cursisten leren van elkaar door het uitwisselen van ervaringen en steu nen elkaar in het bereiken van het gestelde doel: Stoppen met roken!!! Een ervaren cursusbegeleider geeft tijdens elke bijeenkomst informatie en advies om het stoppen beter vol te kunnen houden.

S.î~I. ,

Stage Lightirig Eqûipment®

WAAR EN WANNEER? De cursus gaat van start op maandag 23 september in het gebouw van de GGD BrabantNoordoost aan de Raadhuislaan 4 in Oss. Het totale programma omvat 8 bijeenkomsten in een periode van 6 weken met een terugkombijeenkomst in november. De cursusdata zijn achtereenvolgens: 23 en 30 september, 2, 7, 9, 14, 16 en 28 oktober en 9 december 1996. De bijeenkomsten beginnen om 19.30uur en duren steeds 1½ uur. De totale kosten, incl cursusmateriaal bedragen fl25,- p.p. HOE KUNT U ZICH AANMELDEN? U kunt zich tot en met donderdag 5 september telefonisch of schrif telijk aanmelden voor de cursus bij het Informatiepunt Stoppen met Roken, postbus 414, 5340 AK Oss, tel. 0412-660134.

WANDELEN De gebroeders Geert en Henri Heijm~ns hebben met succes op 9 augustus (vertrek 21.00 uur) en 10 augustus (aankomst 20.30 uur) de 27ste Internationale 100 km DODENTOCHT in Bornem (België) gelopen.

S.T.I. / HALO-LINE

Zoekt met spoed voor de periode september '96

t/m februari '97

OPROEPKRACHTEN M/V voor produktie- en inpakwerkzaamheden Functie eisen: - Leeftijd tussen 20 en 40 jaar - Ervaring in produktie- en inpakwerk - Beschikbaar zijn op woensdag, donderdag en vrijdag - Woonachtig zijn in Geffen of directe omgeving - Stress-bestendig Tevens zoekt S.T.1. / HALO-LINE een

SCHOONMAAKSTER voor maximaal 4 uur per week Functie eisen: - Leeftiid tussen 20 en 40 jaar - Woonachtig in Geffen of directe omgeving

30

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk richten aan: S.T.I. / HALO-LINE Postbus 48 5386 ZG Geffen T.a.v. Mevr. E. Kentin


J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21

Kerkstraat 2 5386 KB Heesch tel. (0412) 45 49 38 fax (0412) 45 64 72

Geffen tel. (073) 532 18 51 fax (073) 532 45 66 ACCOUNTANTSKANTOOR

I ADMINCO I ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

*

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P .B.

*

Verwerking per computer

*

* *

*

Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: (073) 532 55 22, Telefax: (073) 532 55 44

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie . V.O.F.

J. v. HERPEN

Heesterseweg 3 5a 5386 KT Geffen

Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen -vergaderingen

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

Rabobank

Maasdonk

Tel. (073) 532 32 77

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG· EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

*IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERFEN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT (0412) 63 40 31 De accountants, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terziide te staan. Wi lt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuislaan l 05, tel. (0412) 63 40 31.

_AB.AB ACCOUNTANTS • BELASTINGA.DVISEURS•JURISTEN

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 1 1, tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstroot 260, tel. (073) 532 25 86

Autobedrijf P. v. Empel off. CITROËN sub-dealer De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

Tel. (073) 503 17 86

v. Nistelrooy reparatie tv /video tevens levering nieuwe en gebruikte apparatuur aanleg/uitbreiding antennesystemen Ambachtsstraat 13 - Nuland tel: 073 - 53 24035 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

WIE WAT WANNEER SEPTEMBER 1 Effe Noar Geffe 1 KVO, Effe noar Geffe, koffietafel en oude ambachten bij de boerderij aan cie Vel clst raat 4 Ziekencomité de Schakel/KBO, Feestmiàdag, 13 . 30 uur zaal 't Haasje 7-8 Ziekencomité De Schakel, Nationale Ziekendag 9 KVO, evalueren en het winterprogalIIIIla doornemen, daarna kienen 24 KVO, Architectuur m.m.v . de Nelishoeve in Heeswijk/Dinther

ZIEKENCOMITÉ In het weekend van 7-8 september wordt ivm Nationale Ziekendag in onze par ochiekerk in a lle diensten aandacht besteed aan de zi eken. Wij willen graag zoveel mogelijk zieken de gelegenheid bieden om de Eucharistie mee te vieren. Zijn er zieken in uw f amilie of buurt die graag komen en geen vervoer hebben, laat het ons dan even weten (5324160). Tevens vragen WlJ uw aandacht voor de f eestmiddag welke wij i.s.m. K.B.O. organiseren op woensdag 4 sept. a.s. om 13 . 30 uur bij Café-Zaal 't Haasje. Vanzel fs prekend hopen wij op een grote opkomst .

BOLLEBOZEN Geslaagd!! Z.B. opleiding aan het Vank in Ni jmegen Bloemschikken en binden, Maninka v. ~ooy Gymnasium Bernrode Heeswijk, Anke v. Tuyl H.E.A.0. Eindhoven, Makelaardij en Recht, Sigrid Huitema M.B.O. de Leygraaf Oss, afdeling Werktuigbouwkunde, Rudolf Huitema Mondriaan college Oss, V.W.O., Jeen Huitema Op 12 juni j.l. is Marcel Sleutjes afgest udeerd als registeraccountant op de K.U.B. in Tilburg . 32

Bij deze willen wij ook graag een beroe p doen op uw vrijgevigheid <loor onze j aarlijkse collecte bij u aan te bevelen , welke ~eze ·week wordt gehouden. Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage. Met vriendelijke groeten, Ziekencomité de Schakel.

DANKBETUIGING Graag willen wij iedereen bedanken die onze Gouden Bruiloft tot een onvergetelijk feest hebben gemaakt. Fami lie Willems en kinderen.