Torenklanken 1996 - nr 10

Page 1

34e jaargang

I nummer 10 I mei 1996

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

n en

Molenstraat 16, telefoon (073) 532 26 07 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon (073) 532 22 43 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1750 exemplaren

~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ •, • ... VOLLEYBAL "G68"

/ 11tt

.• Lá •

ZILVEREN PRIESTERFEEST PASTOOR SPIJKERS Op 29 me i 1996 is het 25 jaar geleden dat onze pastoor en deke n de zeereerwaarde heer L. Spijkers tot priester werd gewijd. Het parochiebestuur nodigt u graag uit dit met hem te vieren op zondag 2 juni a.s. Om 10.00 uur is er een plechtige Eucharistieviering uit dankbaarheid in de parochiekerk Maria Magdalena te Geffen m.m . v. het Gemengd koor en Passe Partout . Van 14.00 uur tot 18.00 uur wordt u in de gelegenheid gesteld pastoor Spijkers persoonlijk te feliciteren in sporthal "de Geer Elzendreef 1 . Om 18.30 uur is er een feestelijke afsluiting . Alle parochieanen zijn hierbij van harte welkom. Wij vragen de Geffense mensen zoveel mogelijk de auto thuis te laten in verband met het parkeren. Graag willen wij onze pastoor een passend cadeau aanbieden. Wilt u hieraan bijdragen dan kan dat door overmaking op bankrek, nr. 11 58 16 763 of in de bus bij oogadviseur Stefan, Dorpstraat 2. Het feestcomité.

HEREN Bl - RAYONKAMPIOEN

Na het kampioenschap in de reguliere competitie, stond op 28 april de wedstrijd om het rayonkampioenschap tegen Skunk uit Veghel op het programma. Het werd een zeer spannende wedstrijd met een enthousiast publiek in sporthal "de Run'1 te Berlicum. De eerste set ging gelijk op, maar onze jongens konden de beslissende puntjes juist niet maken waardoor deze met 13-15 verloren ging. Ook de -tweede set bleef zeer spannend. De G'68 jongens kwamen echter steeds beter in hun spel en onder luide aanmoedigingen van een grote schare supporters werd deze set met 15-13 gewonnen . De derde set was daarna een gelopen koers en werd met de ruime cijf ers van 15-17 snel in ons voordeel beslist. Na dit rayonkampi oenschap moesten onze jongens op 4 mei aantreden in Vught tegen de kampioen van rayon Tilburg, Atak'56 voor het distriktskampioenschap. Ofschoon de eerste set nog met 15-9 gewonner. werd en er in de tweede set ook nog een 8-1 voorsprong werd opgebouwd, waren wij uiteindelijk toch niet opgewassen tegen het beter uitgebalanceerde team van Atak '56. Nadat Atak eenmaal het juiste ritme gevonden had kwamen we er niet meer aan te pas en werden. de tweede en derde set verloren. Niettemin een geweldig seizoen met voor de eerste maal i n de geschiedenis van G'68 een rayonkampioen . Proficiat Bart, Bram, Djim, Harm, Merijn, Thijs en Willem.

KOPY INLEVEREN VOOR: 1 JUNr 1


UITVAARTVERZORGING VAN LITH

SCHOENEN & SPORT

0 IJi)SPIERINGS

BEGRAFENISSEN, CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: (0412) 62 31 73

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Official Service Dealer

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

• • • • • •

G.J. VAN HEESCH

Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens Uitdeuk en spuitwerk APK keuringen Autowasserette Auto-lease Ruitreparatie Auto-Schade-Garant

Elst 18, Geffen, tel. (073) 532 19 69, fax (073) 532 50 28

Vanaf heden MOBIL Autobrandstoffen

Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Tel. (073) 532 19 58 Fax (073) 532 19 58 Postbus 37 5386 ZG Geffen

part centrum

crvv

BOUWEN OP VERTROUWEN Of het nu gaat om: - sociale woningbouw, - vrije sector- of villabouw, - utiliteitsbouw, - turn-key projecten, - renovatie of onderhoud,

uw feesten en partijen. Prijzen vanaf f 22,- p.p.

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en met oog voor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabriek voegt hieraan een extra dimensie toe (levert onder SKH-garantie).

Stucadoors- en Afbouwbed rijf

A.H. Romme b.v. De Heegt 1- 5386 A V Geffen Kantoor (073) 532 17 62 magazijn (073) 532 34 69 wij kunnen voor U verzorgen

Spuiten van betonnen plafonds en wanden. traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Geffen Tiel

tel. (073) 532 29 01 tel. (0344) 613594

Kerkstraat 5 Geffen

* Aan- en verkoop * Huur en Verhuur * Taxaties * Hypotheken * Adviezen ............................

............................ ............................ :::::::::::::::::::::::::::: \l~ TU IJL .. ....::Hl:···················· .......:!L .....i makelaard·11· bv ........ ::::::::::::::::::::::::::::

Voor of uw reparaties van bouwmachines In- en verkoop machines Bedrijvenweg 4 . 5386 KA Geffen Tel. (073) 532 20 0 1 fox (073) 532 50 68

Voor al

Al tientallen jaren een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

i

NVM

1


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK: GEFFEN: ZA. 19.00 uur NULAND : ZA. 19.00 uur VINKEL: ZA. 17.30 uur

ZO. 09.30 uur ZO. 10.00 uur ZO . 11.00 uur

LITURGISCHE KALENDER: Wo. 22-05 19.00 u * Avondmis Za. 25-00 10.00 u * H. Mis mmv Bej. koor 19.00 u H. Mis mmv Passe Partout (voorbereiding vormsel) H.Mis mmv Gem.koor (Pin~ steren) (t.v.-uitzending naar de Heegt) H.Mis bij de Veldkapel mmv Gem. koor

Zo. 26-05 09.30 u Ma. 27-05 09 . 30 u

Wo . 29-05 19.00 u * Géén avondmis Za. 01-06 10.00 u * H.Mis mmv bej . koor 19.00 u Woord-Com.d. mmv Jeugdkoor (tevens kinderkerk~ Zo. 02-06 10.00 u Plechtige H. mis mmv Gem, koor+ Passe Partout t.g.v. het zilveren priesterfeest van pastSpijkers (T.v.-uitzending naar de Heegt) Wo. 05- 06 19.00 u * Avondmis Vr. 07- 06 19.00 u Toediening van het Vormsel door deken Spijkers mmv Jeugdkoor Za. 08-06 10.00 u * H.Mis mmv Bej . koor 19.00 u Woord-Com.d. mmv Passe Partout (tevens kinderk: ZO . 09- 06 09.30 u Viering met de diaken mmv Gem. koor (t.v. uitzending naar de Heegt) WO . 12-06 19.00 u * Géén avondmis in de kapel naviering Eerste Communie in de kerk *=viering in de kapel DOOPGESPREK: Het eerstvolgende doopgesprek wordt gehouden op dinsdag 4 juni 1996 om 20.00 uur in het parochiecentrum (Oude Klooster boven) Contactpersoon : Ans de Poot, Tel. 5323308.

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN: Opgave bij Trudy Wijgers: tel. 5323190 (Graag bellen tussen 19.00 - 20.00 uur)

MEIMAAND-MARIAMAAND Zoals gebruikelijk de laatste jaren kunt u ·· bloemen brengen om de beeltenissen van Maria te sieren in de kerk, de kapel en de veldkapel. Iedere vrijdag in de meimaand van 09.00-10.00 uur in het portaal van de kerk. De werkgroep kerkversie r i ng zal uw bloemen en takken graag verwerken in de bloemstukken.

Op maandag 27 mei (Tweede Pinksterdag) houden we bij goed weer een Eucharistieviering bij onze Veldkapel op de hoek VeldstraatKapelstraat . Om 09.15 uur vertrekt pastoor Spijkers met acolythen en Eerste Communicantjes vanaf de pastorie naar de Veldkapel om aldaar voo1 te gaan in de viering die om 09 . 30 uur zal beginnen. Het gemengd koor verzorgt de gezangen. Voor stoelen zal gezorgd worden en na afloop drinken we samen koffie, Graag nodigen wij iedereen uit om deze viering in de open lucht bij te wonen en het zou leuk zijn, als u bloemen meebracht om Maria te sieren. Mevr. Door van Lee zal ze graag in ontvangst nemen. Bij slecht weer is de viering in de kerk. U bent van harte welkom!

VORMSEL 1996 Op zaterdag 25 mei is er om 19.00 uur een voorber ei dende viering op het Vormsel. Het thema van deze viering is "GA JE MEE?" Alle vormelingen zullen zich in deze viering presenteren door actief mee te doen. Ze hebben in de afgelopen weken zowel thuis als in het parochie-centrum en onder leiding van gastouders gewerkt aan het vormselproject, waarbij ze deze viering hebben voorbereid . We zullen ingaan op de betekenis van het vuur, luisteren naar een gedicht van "De zeven vlammen" en naar het verhaal van de uitverkiezing van David. Een groep zal het verhaal "Ga je mee?" uitbeelden en weer een andere groep zal iets vertellen over het interview met hun ouders of met mensen die in onze parochie op een o.f andere manier actief zijn. Ook zal een aantal kinderen vertellen waarom ze ge vormd willen worden. Verder wordt meegeholpen met het klaarmaken van de tafel en ook de voorbede wordt door een groep kinderen gemaakt en gelezen. We heten alle vormelingen met hun ouders van harte welkom in deze viering, maar ook andere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom op zaterdag 25 mei a.s. om 19.00 uur. Qp vrijdag 7 juni a.s. zal in een speciale viering nm~l9.00 uur door deken Spijkers het sacrament van het H. Vormsel worden toef gediend aan 50 kinderen. In deze viering zal deken Spijkers de kinderen de hand opleggen en zalven als teken van verbondenheid met onze kerk. Het woord VORMSEL werd vroeger geschreven als VROOMSEL en betekent 'sterk'. Vormen wil dus eigenlijk zeggen : Sterk Maken! De handoplegging drukt zoveel uit als: "Dat het - in Gods Naam- goed mag gaan met jou en met allen die je zult ontmoeten" . Dat willen wij dan ook alle kinderen toewensen. Wij heten hierbij natuurlijk alle vormelin3


,■

ÄA.N-/VERKOOP EN HUUR/VERHUUR

■ TAXATIES ■ HYPOTHEKEN

1=1VA ■

■ Ü NTEIGENINGEN

vlietskant 21 4141 ck

ESE

Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur

RS BV

PA

op het raadhuisplein met warm

Dorpsplein 13 5386 CL Geffen tel. (073) 532 32 64 fax (073) 532 41 20

gebakken vis, de echte warme kibbeling, verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V. tel. (073) 532 1o 46

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

fax (073) 532 51 33

en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Vis van Albert, Gezond en lekker!!

GEBR. VAN ERP B.V.

PEDICURE

·:

T. Ketelaars-Il. NistelroolJ ll.. Coothstraat 31 Geffen ff(073) 532 20 41

... ;

• '

··.• •.•:·

.

.

. .•.

.

.

.. _

._::,:

LOONBEDRIJF GRONDVERZET MESTDISTRIBUTIE

•' · t

RIETKAMPSESTRAAT l 5386 KH GEFFEN

tel. (0412) 62 22 13

LANGENDONKWEG 15 5345 HR OSS

stadhouders groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen - tel.: (073) 532 40 67 - fax: (073) 532 32 91

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 5386 ZG Geffen Tel. (073) 532 29 8 1

Bedrijvenweg 10 5386 KA Geffen Fax. (073) 532 21 89

INSTALLATIEBEDRIJF GLOUDEMANS

AFBOUW

CENTRALE VERWARMING ONDERHOUD-SERVICE DAKBEDEKKING LOODGIETER

Bedri]venweg 6A 5386 KA Geffen

Tel.: (073) 532 44 39 Fax: (073) 532 50 61


gen met hun ouders en verdere familieleden van harte welkom in deze viering. Kerngroep vormselvieringen.

DISK OSS Op zaterdag 1 juni a.s. wordt er een manifestatie tegen verarming en verrijking gehouden in Den Haag. Halverwege dit jaar wil het kabinet de fundamenten van de sociale zekerheid nog eens goed onder de loep nemen, 1 Juni is daarom het moment om het debat over de sociale rechtsstaat vanuit de visie van de arme kant te gaan voeren. De Arme Kant van Nederland en EVA (Economie, Vrouwen en Armoede) hebben als motto van de manifestatie gekozen "Deelnemen en meedelen". Iedereen moet kunnen deelnemen in deze samenleving. Daarom moeten we anders gaan denken over betaald en onbetaald werk. En iedereen moet op een eerlijke manier kunnen meedelen in de welvaart van ons land. De manifestatie vormt een hoogtepunt van de campagne Armoede is Onrecht, die door de Raad van Kerken en.DISK wordt gevoerd. 1 Juni dus, in Den Haag. Er komt een wandeltocht door Den Haag, kerken en uitkeringsgerechtigden worden aan het woord gelaten en politici aan de tand gevoeld. Tevens is er straattheater, swingende muziek, dans, cabaret en creatieve symbolen. Monique Wolf DISK

LANDELIJKE CONTACTDAG CRK 1996 Op zaterdag 15 juni a.s. zal in de Jaarbeurs te Utrecht de lle landelijke contactdag van het CRK plaatvinden. Het thema is: "Het Katholieke gezin in deze tijd". De Jaarbeurs en de informatiemarkt zijn open om 09.00 uur. De toegang is gratis. Tijdens het ochtendprogramma is Kardinaal dr. A.J. Simonis de hoofdspreker. Tijdens het middagdeel van de dag (12.05 - 15.00 uur) is er een gevarieërd aanbod van activiteiten voor de deelnemers . Er is een informatiemarkt met ca. 100 stands. Hier presenteren ook diverse katholieke_jon· gerenorganisaties hun activiteiten. De ruimte tussen de stands is opgevuld met zitjes waar deelnemers de lunch gebruiken en waar volop gelegenheid is voor informatie-uitwisseling en het leggen van contacten. U kunt in dit middendeel kiezen uit een aantal activiteiten waaronder lezingen en wor~ shops over het thema van de dag. Voor de kinderen en de tieners zijn er speciale programma's. Baby- en peuteropvang aanwezig De dag wordt besloten met een gezamenlijke Eucharistieviering. Celebrant is Kàrdinaal Simonis in concelebratie met de aanwezige bisschoppen en priesters,

AAN ALLE OUDERENVAN GEFFEN Op woensdag 5 juni a.s. is het weer zover, we maken dan opnieuw ons jaarlijks uitstapje, dit keer naar Wittem (Limburg) We vertrekken, hopelijk met twee bussen om 12.30 uur (half één) precies vanaf het Kerkplein (niet Dorpsplein ivm markt!) Via een mooie route bereiken we rond twee uur restaurant Poort van Limburg te Weert, waar we aanleggen voor een kopje koffie met gebak. Daarna gaan we naar Wittem - Paterklooster waar Pastoor Spijkers zal voorgaan in een eucharistieviering. Hierna gebruiken we in restaurant SmeetsBeuken te Wittem een consumptie, aangeboden door KBO 'Katholieke Bond voor Ouderen Afd. Geffen. (Als U daar nog geen lid van bent, moet U dat beslist worden, ook in Uw eigen belang). Rond 16.30 uur gaan we weer de bussen in voor de terugreis naar Geffen, waar ons bij thuiskomst een overheerlijke Brabantse koffietafel wacht bij de Gouden Leeuw. Voor dit uitstapje vragen wij U een bijdrage van f 20,-- per persoon, graag te betalen als U zich aanmeldt en dit wel vóór 20 mei a.s. bij: Pieta de Louw, Simon v.d. Berghstraat 19 of Ton Jonkers, Simon v.d. Berghstraat 8 Geef U zo gauw mogelijk op •.• want vol is vol!! Hartelijke groeten namens Raad Gecoordineerd Ouderenwerk Geffen. ~ Pastoor L. Spijkers Mevr. P. de Louw Mevr. T. Romme Dhr. T. Jonkers

BRIDGECURSUS VOOR OUDEREN De Regionale Instelling Gecoördineerd Ouderenwerk in het Maasland organiseert in samenwerking met de Ouderenorganisaties bridgecursussen voor ouderen vanaf 55 jaar. In september 1996 start er in het steunpunt de Brink, Driek van Erpstraat 45 te Oss weer een bridgecursus voor beginners op maandagmiddag van 13.30 - 16.30 uur. De cursus bestaat uit 20 bijeenkomsten (incl. een slotdrive) waarin de bridgedocenten met de cursisten de beginselen van het Acol-systeem zullen doornemen. De deelnamekosten bedragen f 75,-- per persoon voor de hele cursus exclusief het lesmateriaal dat bestaat uit 2 bridgeboekjes voor beginners. De bridgeboekjes zijn verkrijgbaar á f 15,-- bij de docent. Voor aanmelding en nadere informatie kunt u contact opnemen met het RIGOM, Schadewijkstraat 6 te Oss, tel. 0412-633043. 5


ZILVEREN PRIESTERFEEST

6


INSCHRIJVEN ROEFELDAG MAASDONK Dit jaar mo 5~n alle kinu~ren die in Nuland, Geffen of Vinkel wonen én 6-12 jaar zijn, zich inschrijven voor de Roefeldag in MAASDONK. Lees je Roefelkrant en vooral de inlegvellen van Stichting Jeugdbelangen. Kies de kleur route uit, die jij leuk vindt bepaal ook je 2e, 3e en 4e keuze. Overleg maar met je ouders. Vul het inschrijfstrookje helemaal in, alleen of per groepje van vijf en vergeet je begeleiding niet, Plak één gulden p.p. op je strookje en doe het in de brievenbus in je eigen dorp bij onderstaande adressen, dit kan uiterl~k tot en met woensdag 22 mei. Zorg er voor dat je inschrijfstrookje en het inschrijfgeld op tijd is ingeleverd. Na 22 mei sluit de inschrijving! Je ontvangt géén inschrijfgeld terug! We proberen natuurlijk jouw le keuze te nemen. Maar soms zai 't de 2e, 3e of 4e of een andere kleur moeten worden, als een bepaald groepje vol is, Je hebt dit jaar veel mogelijkheden, omdat Stichting Jeugdbelangen Nuland, Geffen en Vinkel samen werken. En •••••••• alle roefelplaatsen zijn leuk! Zaterdag 15 juni: 4e JANTJE BETON ROEFELDAG VANAF 9.00 tot 9.15 uur ben je welkom in de Meent, als je in Nuland woont; De Bonkelaar als je in Geffen woont; de Den, als je in Vinkel woont. Burgemeester Netten zal dit jaar de dag openen in Geffen. Je krijgt een Roefelbutton en je wordt een echte Roefelaar! De Roefelleiding krijgt de 3 adressen, waar het groepje heen mag. Dan vertrekken groepjes van 5 kinderen onder begeleiding naar de verschillende Roefeladressen, waar je om 10, 11 en 12 uur welkom bent.

Tussen 1 uur en kwart over 1 komen we al lemaal terug naar de Meent, de Bonkelaar of de Den voor de afsluiting. Wij wensen jullie allemaal veel plezier en een fijne Roefeldag in Maasdonk, Plaatselijke koÖrdi naten Jantje Beton Roefeldag Maasdonk, Stichting Jeugdbelangen Ans v.d. Bosch Heiweg 13 5391 EA Nuland tel.: 073-5322481

Ad v.d. Hurk Dr. Schaepmanstr. 13 5386 CH Geffen tel,: 07~- 5323759

Ton v.d. Leest Jan Steenstraat 10 5381 GH Vinkel tel,: 073-5323709

BOOTREIS 1996 Op donderdag 6 juni a.s. wordt de jaarlijkse bootreis gehouden voor zieken, alleenstaanden en mensen die een verlies te dragen hebben. De inzamelingsactie "Geef Gezond" is goed verlopen, maar om het volgend jaar weer een reis te kunnen organiseren, willen we de deelnemers een bijdrage vragen van f 10,De organisatoren doen hierbij een oproep aan gegadigden om zich op te geven voor deze bootreis. Men kan zichzelf opgeven, of familieleden, buren, vrienden en bekenden, waarvan u denkt dat ze in aanmerking komen. U kunt zich melden bij Piet de Haas, v. Coothstraat 16, tel, 5323374. Wilt u nog een bijdrage geven voor de kas dan kan dat op bankrek.nr. 11 58 26 165 t. n.v. De Krachtpatsers.

Als je niet op tijd in de Meent, de Bonkelaar of de Den bent, dan kun je niet meer mee!

Gedraag je allemaal fatsoenlijk, dan mogen we vast nog een keer bij die bedrijven komen roefelen. Vertrek ook op tijd naar je volgende adres. Nulandse kinderen die niet in Nuland, Geffense kinderen die niet in Geffen en Vinkel se kinderen die niet in Vinkel op de basisschool zitten, kunnen de Roefelkrant zelf afhalen bij onderstaande adressen. Kan kun jij ook over de Roefeldag lezen en mee doen! Tip: Draag aangepaste kleding! Misschien ga je naar een boerderij, autobedrijf, timmerbedrijf, gemeentewerf enz.

HALTEPLAATS BIBLIOBUS GEFFEN M.i.v. heden is gewijzigd: we staan nu bij Op woensdag van op zaterdag van

de standplaats in Geffen

s:eorthal de Geer. 12.30 u. - 13.30 u. en 10,30 u. - 12.00 u.

Ook zijn we vanaf heden telefonisch bereikbaar tijdens uitleentijden onder nummer: 06-52979877, We hopen iedereen te mogen begroeten op onze nieuwe halteplaats! Medewerkers bibliobus.

7


NEDERLANDSE HARDSTICHTING VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING

3 JUNI NATIONALE STRAATSPEELDAG Dit jaar doen wij voor de eerste keer mee aan Nationale Straatspeeldag . Dit houd in dat we extra aandacht vragen voor kinderen i n het verkeer. Hi er i s de bedoeling van dat een gedeelte van wijk de Vier Winden afgesloten wordt , om de ki nde r en vri j te l at en spelen, i n de straat waar normaal veel te hard gereden wordt . Dus kinderen breng zelf je fiets, skelter, rolschaatsen, skeeler s , stoepkrijt of springtouw etc. mee . All e kinderen uit Geffen mogen hier aan meedoen. In de leeftijd van 1 t/m 12 jaar. Kinderen onder de 4 jaar mogen al leen meedoen onder begeleiding van een volwassenen . Deze middag duurt van 13 .00 uur tot 16 . 30 uur, We hopen dat er veel kinderen komen. Groetjes kinderwerkgroep buurtvereniging de " Vier Winden" .

In de week van 21 tot en met 27 april jl . was het Nationale Hartweek, 33 collectanten hebben huis aan huis gecollecteerd . De opbrengst dit jaar was maar liefst f 4.743 , 50. Dit prachtige resultaat werd mede bereikt dankzij een extra gift van f 325,00 . Vorig jaar was de opbrengst f 4,188,25 . De Nederlandse Hartstichtin g zal ongetwijfeld blij zijn met dit mooie bedrag . Daarom is een speciaal dankwoord aan onze trouwe collectanten en natuurlijk aan alle gulle gevers zeker op zijn plaats . Hartelijk bedankt allemaal.

~.s . De st r aten zijn volgens onderstaande tekening afgesloten .

:;> ~,

Comité Vrienden van de Hartsticht i n g Afdeling Geffen . Lenie Willemse Rien van den Berg Kees Jongeneelen

'% .,..

[1---.:,,;--:-;==,.,.._

Oproep Algemene Vergadering van de

Rabobank Maasdonk De Ra/,obauk is een coöperaliel'e ba11k met als dnels1el/i11g ledenoJu/ernemMs Ie /Î.1wuciereu

Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank Maasdonk haar leden op cor her bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die geho uden wordt op 30 mei 1996 om 20.00 uur in zaal De Gouden Leeuw, Dorpstraat 5 te Geffen.

tegen lt1g,: rente e11 J.!.W1Stige t·ooru:aarden.

Verkorte agenda

De Rabob,111k is eei, bank met leden.

1. Opening 2. Notulen vorige vergadering 3. Jaarrekening 1995 4. Verkiezing leden Besruur en Raad van Toezicht

Betrokken 1nen.se11. die Pia een geko-

zen bes11111r c11 de lede11rrergaderi11g im•loed ku1111e11 11itoe(e11e11 op het

beleid i•1111 l11m plamselijke lh111k.

5. Samenwerking met Ra bobank Maasdorpen 6. Uiteenzetting taken en vera ntwoordelijkheden van Besruur en R aad van Toezicht 7. Mededelingen en rondvraag

Lo is geganwdeerd d.1t bii elke dienst die de Rnl,ob,wk 11erleem !,et belang 1•011 de /edeu en diëmen ZW'1~1r meetelt.

De notulen van de vorige vergade ring liggen va naf heden voor de leden van o nze bank ter inzage op onze kantoren ce Geffen, Nuland en Vin kel; de jaarrekening 1995 en de volledige agenda zijn vanaf heden verkrijgbaar op onze kantoren .

Her Bestuur 1

L_

Rabobank Maasdonk


EFKES BUURTE MÉ .... MARIETJE LANGENS (62J)

Irr ver band met he. t zilveren priesterfeest van pastoor Spijkers, nemen we een kijkje in zijn tweede parochie: een gesprekje met zijn "rechterhand" in Vinkel: parochieassistente Marietje Langens. Sinds 1989 werkt pastoor Spijkers al in Vinkel, toen nog samen met pastoor Remmen. Laatst genoemde verzorgde in die jaren de weekend- en uitvaartdiensten en pastoor Spij kers had de zorg voor de dopen, huwelijksvieringen,Eerste Communie en Vormsel. "Ze konden goed met elkaar overweg" zegt Marietje "ondanks een leeftijdsverschil van 25 jaar". Ze waren wel verschillend: pastoor Remmen leefde gemakkelijker, kon goed dingen van zich afzetten. In zijn tijd was het plannen op lange termijn niet aan de orde. Pastoor Sp·ij kers, daarentegen, moet zijn verschillende werkzaamheden in de beide parochies van te voren wel goed plannen, anders loopt het programma vast. Toen pastoor Remmen in 1992 stierf, kwam de zorg voor de parochie Vinkel op de schouders van pastoor Spijkers. Gelukkig was daar Marietje, die zo ongeveer bij de inventaris van de kerk behoort . "Mij werd gevraagd of ik op de pastorie wilde blijven wonen, hetgeen ik heel plezierig vond". De parochieactiviteiten zijn niet alleen mijn werk, maar ook mijn leven!" Twintig jaar lang was Marietje dirigente van het kinderkoor. Ze runde ook het jongerenkoor en volgde diverse cursussen o.a. de twee-jarige toerustingscursus parochiepastoraat. Nu is ze de koster voor de doorde-weekse diensten, zit in de liturgiewerkgroep, pastorale werkgroep en parochie vergaderin, coördineert de misdienbeurten en bezoekt alleenstaanden. En ..• letwel ..• ze is lid van het jongerenkoor Gudts! Een koor met leden tussen de 13 en 30 jaar.1 "Ik ben daar bij gebleven en iedereen accepteert dat, ook al ben ik een stuk ouder. Ik weet wat er leeft en voel me daar een soort tussenpersoon tussen de jongeren en de parochie". "Met pastoor Spijkers zijn we in Vinkel heel blij! Hij laat iedereen in zijn waarde en zal niet proberen zijn mening aan anderen op te dringen. Ik denk dat men hem bij ons extra waardeert, omdat we geen eigen pastoor voor onze parochie alleen hebben! Heel persoonlijk zijn de jubi lea, huwelijks- en uitvaartdiensten door pastoor Spijkers" zegt Marietje. "En wat ik ook zo knap van hem vind, is dat hij zich niet vergist in de kerk . Ik heb nog nooit meegemaakt dat hij bij ons in de kerk iets zegt, dat in Geffen thuishoort! We doen veel samen met de parochie Geffen in een goede verstandhouding" . In het radioprogramma "IN DE SCHIJNWERPER" maakt pastoor Spijkers een vergelijking tussen Vinkel en Geffen: De Vinkelnaren zijn

trouwe kerkbezoekers en de Geffenaren ZlJn heel actief in werkgroepen m.a.w. In Vinkel zitten de 'bidders' en in Geffen de 'doeners ... !

"Ik denk dat ze beiden nodig zijn!" aldus Marietje . Op zaterdag 1 juni wordt er aandacht gegeven aan het priesterjubileum van de pastoor in Vinkel. Graag wil Marietje pastoor Spij kers feliciteren met zijn zilveren priesterfeest en hoopt dat ze in de parochie Vinkel nog vele jaren van zijn inzet mogen genieten Een felicitatie mag wederzijds zijn: een goede rechterhand is onmisbaar!

ANNA V.D. HATERD TROFEE Dit jaar gespeeld bij Maarten in Partycentrum Govers. Ook in de 14e editie moest de finalepartij de beslissing brengen wie de Anna v.d. Haterdtrofee uiteindelijk zou winnen. In de voorgaande wedstrijden maakten de deelnemers elkaar medogenloos af. Na 5 rondes waren er nog zo'n 4 kanshebbers, alleen Jan Broeksteeg was nog ongeslagen. Rene Schutjens bracht de spann i ng weer geheel terug door van de koploper te winnen. Coen van Erp en Fons v. Schijndel begingen ieder nog 'n foutje en vielen af, terwijl Bon v.d. Kamp werd uitgeschakeld door Gerrit van Erp. Bob behaalde wel de extra prijs voor de kort ste partij (15 beurten). Piet v. Grienven haalde het hoogste moyenne, Onder grote publieke belangstelling moest de finalepartij tussen Bart Schutjens en Jan Broeksteeg de beslissing brengen. Twee geduchten tegenstanders met heel wat biljartervaring, doch thuisspeler Bart moest toch het onderspit delven. De prijsuitreiking werd wederom op charmantE wijze verricht door Jolanda v.d . Haterd (bi: gestaan door de voltallige familie). Na de prijsuitreiking werden alle spelers verrast met 'n leuke attentie van snoep/koffieshop "De Toverbal" . Maarten was een geweldig gastheer die evenals alle tellers en schrijvers een compliment kregen. Volgend jaar gaan we voor de 15e maal van start met dit inmiddels legendarische kampioenschap Bandstoten van Geffen, iedereen bedankt. Eindstand : 1 J. Broeksteeg 12 2 B. Schutjens 10 3 F. v. Schijndel 8 4 C. v. Erp 8 5 P.v. Griensven 6 6 B.v.d. Kamp 6 7 G. v. Erp 4 8 R. Schutjens 2 Afz. De Organisatie

2 . 05 1.27 1.00 1.76 2.21 1.40 1.09 1.01

11 10

8 13 13 13 8 12 9


PERSBERICHT STICHTING DE WERKENDE MENS OSS Emigranten in het middelpunt tijdens lezing De Werkende Mens 'Bier is alles vooruitgang'

Oss, mei 1996 - Huis en haard lieten zij achter. Hevig geemotioneerd namen zij afscheid van de achterblijvende familieleden en vrienden. Per oceaanstomer werd koers gezet naar Noord-Amerika. Enkele reis wel te verstaan. Ze lieten Noordoost-Brabant voor wat het was en vertrokken om een nieuw en beter bestaan op te bouwen. In samenwerking met het Museum Jan Cunen verzorgt Stichting De Werkende Mens, de historische kring voor Oss en omgeving, op dinsdag 4 juni a.s. om 20,00 uur een lezing over landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika in de jaren 1880-1940. Op verzoek van De Werkende Mens geeft dr. Henk van Stekelenburg de aanwezigen inzicht in de mogelijke motieven en het lot van de emigranten uit Noord-oost-Brabant. Het over grote deel van hen was afkomstig van het met werkeloosheid en armoede bedreigde plat teland. Het waren boeren en arbeiders van zowel de Brabantse zand- als kleigronden,

Niet alleen vertrokken vele katholieken. Ook emi grés van protestantse huize boekten een enkele reis. Na verloop van tijd volgden vele stedelingen in het kielzog van de boeren en arbeiders. Trots lieten zij vanuit hun nieuwe vaderland weten dat het 'daar alles vooruitgang' was. Iedereen die geinteresseerd is in het intri gerende verhaal van die gewone Brabantse mensen, die de grote sprong naar een beter bestaan in de Nieuwe Wereld durfden te nemen, is welkom op dinsdag 4 juni a.s. in Museum Jan Cunen in Oss, De kosten voor het bijwonen van de lezing van Henk van Stekelenburg bedragen vijf gulden. Deze prijs is inclusief een kop koffie, Geinteresseerden kunnen zich aanmelden bij Museum Jan Cunen, telefoon: 0412 - 62 93 28. Stichting De Werkende Mens, de historische kring voor Oss en omgeving, is in 1993 opge richt in Oss. De Werkende Mens wil de geschiedenis van Oss en haar bewoners in beeld brengen. Dit gebeurt door het verrich ten van onderzoek, het houden van lezingen organiseren van excursies en andere activiteiten. Twee maal per jaar verschijnt een tijdschrift van De Werkende Mens. Ook hierin staat de geschiedenis van Oss en haar inwoners centraal. Voor info:

0412 - 62 93 28.

Vanwege het eerste lustrum:

25 MEI OPEN DAG In mei 1996 bestaat onze winkel 5 jaar. Om dit heuglijke feit te vieren, nodigen wij op 25 mei van 10.00 tot 16.00 u iedereen uit op Molenstraat 32 te Geffen. De volgende activiteiten zullen op die dag plaatsvinden:

-Demonstratie behendigheidsbaan voor honden -Clown met ballonnenshow + pony -Pompoenwedstrijd -Schminken Wij hopen op veel belangstelling, neem Uw hond of kat mee, want daar staat 'n leuk presentje voor klaar. Tot ziens, Anita & Bart de Kinderen.

,r

DIERENSPECIAALZAAK & VEEVOEDERS

~

B. de Kinderen v.o.f.

10

iUolenstraat 32 Geîien Tel. 073 · 532 55 51


ROND DE DORPSPOMP De commissie "KUNST-AANKOOP", die de gemeen· te adviseert, moet maar weer eens nieuw leven worden ingeblazen, of mogelijk opnieuw worden samengesteld voor heel MAASDONK. Maar een Geffense werkgroep kan toch gevormd worden voor het uitwerken van het KUNSTWERK? of aandachtspunt?, blikvanger? bij de entree Papendijk bij de Rotonde. "De spankracht in de gaffel bij het optillen van een opper hooi boven op de "HOGKAR" zou een mooi symbool kunnen zijn van het dynamische Geffen, Het zou verwijzen naar de noeste arbeid in het verleden, de hooiwinning in de polder, en het imago van "Effe naor Geffe" versterken. Wij kijken terug op een perfect geslaagd feest: KONINGINNEDAG 1996, Een feestelijke optocht, een spannende prijsuitreiking, de duizenden vlaggetjes die het Dorpsplein overslingerden, het schitterende concert van muziekvereniging W,I.K, met zeer aangename, hedendaagse populaire muziekwerken, de kinderspelen, het gezellige terras, de toespraak van de Burgemeester en het geheel was feestelijk georganiseerd door een enthousiaste werkgroep, de E.S.G., onder aanvoering van de in ceremonieel kostuumgestoken voorzitter en ceremoniemeester, De ontvangst van genodigden en gedecoreerden in de Raadzaal was een geanimeerd begin van de dag. De activiteit in de Raadzaal mag wel beter aansluiten bij het buitengebeuren, maar dat heeft de aandacht. De traditie blijft gehandhaafd en krijgt elk jaar meer belangstelling. Er mocht wat meer gevlagd worden in ons dorp. Mogelijk is een goede en doelgerichte vlaggenverkoopactie in de maand april een goed idee. Je hoort nogal eens "Jammer, dat ik weer geen vlag gekocht heb, volgend jaar!" Ook is er steeds meer goede aandacht voor de 4 mei HERDENKING. Ook de kinderen werden er middels de Kinderkerk bij betrokken. Het verhaal over de lotgevallen van een Joods kind maakte grote indruk op de kinderen. Er was een mooie viering in de kerk, een stillE tocht, momenten van overwegen, stilte en kranslegging en bloemen bij het monument "VRIJHEID" 1940-1945. Op 5 mei hebben velen meegeleefd met de bevrijding middels pers, radio en T.V . Jammer blijft dat 5 mei niet echt een feestdag wordt voor heel Nederland . We zijn benieuwd naar de opkomst bij de MARIA-KAPEL op 27 mei om half tien, 2e Pinksterdag. Mogelijk een nieuwe traditie. Men heeft het nog niet aangedurfd om een processie te organiseren, maar wie weet is dit een begin.

In vorige Torenklanken lazen we dat er aandacht wordt besteed aan de Brabantse kapellen en Mariaverering ; onze Maria-kapel is een monument van Godsdienstvrijheid en gelijkheid, respect voor andersdenkenden en werderopbouw. Op 2 juni Zilveren Priesterfeest van onze pastoor. Je leest het feestprogramma in Torenklanken. Er zijn bijzondere vieringen en een receptie in de Geer. Wij wensen onze patoor een fijn feest toe. En we willen graag die dag onze waardering en erkentel~kheid uitdrukken. Er gaat een missie uit Maasdonk naar Polen in september. De burgemeester zal er zijn en ook drie wethouders en Jan van de Rijt (zijn afscheidskado) en het hooggeëerd gezelschap wordt vergezeld door hun echtgenoten. Mogelijk kan een handelscommissie en een delegatie van de agrarische sector hen vergezellen, We kunnen daar veel bereiken door kennisoverdracht en moderne werkwijzen te instruëren. Het adopteren van een dorp kan zo meer inh oud krijgen, De voorspeelavond van de muziekschool "MAAS· DONK" was een groot succes. Het is een prachtig voorbeeld van harmonieuze samenwerking van Geffen, Nuland en Vinkel, Er worden praktijklessen gegeven in Geffen en theoretische lessen in Vinkel en Nuland, Ook de samenkomst van ouders, leerlingen en belangstellenden in de Meent te Nuland levert geen problemen op. De twee jaargroepen van de Muzikale Basisvorming presenteerden zich op verrassende wijze met zang, dans en klokkenspel, de 45 praktijkleerlingen lieten blijken van een goed en soms hoog nivo te zijn. Een prachtige violist, gitaristen, pianoleerlingen, een grote groep dwarsfluit· speelsters, en keyboardspelers om trots op te zijn. De voorzitter Ton van de Gorp was in z1Jn nopjes en met hem het hele bestuur van de stichting muziekschool Maasdonk, over de samenwerking en het resultaat en dankte de docenten en leerlingen en de subsidiegever de gemeente Maasdonk. De voorzitter komt uit Geffen, de secretaris uit Vinkel en de penningmeester uit Nuland, daarom klopt het zo warm en eendrachtig, Onze complimenten. Jammer dat er geen goede en veilige fietsverbindingen zijn tussen de drie kernen; wij vragen daar aandacht voor. Intussen wachten wij met U op het komende mooie weer en de regen op de goede tijdstip· pen, Van de stamtafel no, 46 De volgende stamtafel is le Pinksterdag, 26 mei in café Govers om 11.00 - 12.30 uur,

11


·-~;~~,;~t'-:i;/;~·:.:~>>-~, ..

.:.:a\:;,~ {9.•; !:'''»:.; 1i";,_?ni?i~ '

'(-M,'.Ä:~

; .':

/

f

"Ci.ti:::::-:.f'.'t.,.;\,;~

\

ut 1-'l'DIJE~TQEi.. · ,;t.FT'P,,I

r \

__ ,. "L)'\~1Jfi~.~ : _ .

.

.. .

1971-1996:25jaar Peuterspeelzaal "De Paddestoel"

In juni 1996 bestaat Peuterspeelzaal De Paddestoel een kwart eeuw.

Dit willen we vieren! Voor de peuters komt poppentheater Marag de leuke voorstelling "Troetel en 't circusolifantje" geven, in de Gouden Leeuw.

Bestuur en leidsters willen het zilveren jubileum op een heel andere wij ze vieren. In plaats van een receptie of feest willen we het geld , wat hiervoor gereserveerd is, aan UNICEF schenken. Alle medewerkenden van de Paddestoel nodigen u uit om hetzelfde te doen en het geld, wat u mogelijk zou uitgeven aan een bloemetje of ander jubileumkadootje, tevens aan UNICEF te schenken.

12


UNICEF voert projecten uit 1n ontwikkelingslanden, die voor blijvende verbetering zorgen van de levens en toekomstkansen van de kinderen die daar wonen. De Paddestoel wil met het bij elkaar gespaarde bedrag het Oral Rehydration Therapy-Project steunen. Wat houdt dit project in? Door middel van kant en klare zakjes ORS (Oral Rehydration Salts oftewel anti-uitdrogingszout) worden kinderen met uitdrogingsverschijnselen er weer snel bovenop geholpen. Door dit project worden ieder jaar een miljoen kinderlevens gered!

Hoe steunt U dit UNICEF-project?

In Peuterspeelzaal De Paddestoel en in de Rabobank staan collecte-

bussen waarin u uw bijdrage kunt deponeren. Ook kunt u geld overmaken op bankrekeningnummer: 11.58.06.784 ten name van Peuterspeelzaal de paddestoel, inzake steun aan O.R.S. project. Wij hopen dat u dit doel net zo zinvol vindt als wij en nodigen u dan ook van harte uit ons zilveren jubileum te vieren ... door uw gift aan UNICEF.

13


den gemaakt voor een gesprek, tel. 5322490

,l'

->

GEMEENTE

MAASDONK GEMEENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpsplein 9, 5386 CL GEFFEN. tel. 073 5342100 fax. 073 5321945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 073 5322271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval , snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten alleen na telefonische afspraak (tel. 073 534 21 00 toestel 160) Wethouder F.H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 5322572 Wethouder A.A.M. van Zandvoort dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor een gesprek, tel. 5322061 Wethouder J.C.M. van Erp dinsdagavond van 18.00 tot f9.00 uur. Desgewenst kan telefonisch een afspraak wor14

De wethouders houden spreekuur in de bestuursvleugel van het gemeentehuis (tussen Makelaardij Van Heese en het gemeentehuis). Wanneer er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt dan gaat het spreekuur van de wethouders niet door. BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis van Maasdonk. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Geffen, geopend maandag t/m vrijdag van 09.30 - 11.30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 0412 681111 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 073 5342100


BRIDGECLUB "GEFFENS BOUBLET" De laatste competitie-ronde van dit seizoen zit er weer op . In September gaan we spelen in 5 groepen en dat betekent een fikse uitbreiding van ons ledental. Vanaf 21 mei tot eind juni is er zomeravond· bridge in Hotel de Gouden Leeuw, in Geffen. Van niet-leden wordt een bijdrage van j 1,50 p.p. gevraagd , voor leden is het gratis . De uitslag van de laatste competitie-ronde is als volgt: Groep A

w. van Druenen 2. Echtp . van de Logt Echtp , Luijben 4. Mevr . de Veer-dhr.vd Ven 5. Dames Bos-de Jong 6 . Mevr. Achterberg-dhr.v . Galen 7 . Dames van Bragt-Ligtenberg 8 . Dames Berten-Rasing Echtp . Vos _10 . Dames vd Brink-vd Ven 11. Echtp . van Zutphen 12.Echtp . J . van Druenen 13 , Dames v . d.Eertwe gh-LÖffler 14.Heren van Bon-Goorsenberg 1. Echtp.

55.73 53.65 53.65 52.26 52.08 50.61 50.09 49.22 49.22 48.52 48 .44 46. 61 45.83 44.10

% % % % % % % % % % % % % %

57.88 57.12 54 .91 52.00 51,74 51.11 50.65 49.15 47.95 47.81 47.34 43,13 40.82 39.07

% % % %

Groep B 1 . Echtp. van Alebeek 2 . Dames Geneste-Rome ij nders 3, Dames Essenberg-van Hooij 4 . Heren van Weert -van Zij l 5. Dames vd Hurk- Ouwen:lijk 6 . Echtp . van Dielen 7. Echtp. Meertens 8, Heren van Berkum-v a~ Hout 9 , Dames van Druenen-Ze euwen 10 . Dames vd. Leest-Wolkenfelt 11,Dhr. de Kort-Mevr. van Uden 12 , Dames Jansen-Wingens 13 , Dames Peters-Zeeuwen 14.Dames van Beek-van Berkel

Darmfunktie-dragees

Geven e ~ elmatige darmfunktie Werken mee aan uw ideale gewicht. Samengesteld uit natuurlijke kruiden.

Wapiti Darmfunktie dragees 40 st. f 9,65 Wapiti Darmfunktie dragees 60 st. f 13,95 Verkrijgbaar bij:

% %

% % %

STIP DROG. - PARF.

MONIEK v. HERPEN Dorpsplein 15 5386 CL GEFFEN 073 - 53i5965

% % % %

%

Groep C Dames Molkenboer-van Zuijlen Dames Bijl- Rouppe vd Voort Echtp. Schwiebbe Dames van Noort-Weerens Dames van Bon-Janssen Dames Molkenboer-Tops 7. Echtp. van Deutekom 8. Echtp. de Rooy 9. Echtp. Vogels 10.Echtp. Tolboom 11.Dames van Duijn-Soudijn 12,Dames Duikeren-van Nispen 13,Echtp , Boeijen 14.Dames van den Berg-Greve 1. 2. 3. 4. 5. 6.

57.90 55.90 54 . 43 54.17 52.17 51.65 51 . 48 51.22 49 . 31 47 . 66 46 . 18 44.88 44.62 38.45

% % % % % % % % % % % % % %

Natuurl i j ke

hulp

Voor die mensen welk e dagelijks problemen hebben met de stoelgang, i s het raadzaam eet- en leef gewoonten aan te passen . Als je toch nog 'iets extra's ' nodig hebt, dan is er nu een n atuurlij k middel. Wapiti Darmfunktie dragees . Deze zijn samengesteld uit natuurlij ke kruidenextracten. Om het gewenste resultaat te bereiken, hoeven ze slechts 1 maal per dag te worden ingenomen. Door de lage dosering ontstaat geen gewen15 ning.


NIEUW ONDERNEMINGSECHTPAAR IN GEFFEN Binnenkort, om precies te zijn op zondag 2 juni, is Geffen een nieuw ondernemers echtpaar rijker. Want vanaf die datum kent de Familux-zaak v.d. Akker-van- Kreij nieuwe eigenaars: Kees en Anita van Venrooij, Zegt die naam u niets? Even een tipje van de sluier opgelicht: Anita van Venrooij is de dochter van Sien van de Doelen. Kees: "Ikzelf kom uit Vinkel, maar woon al weer enkele jaren in Geffen, Mensen kennen mij misschien van Effe noar Geffe waar ik de stroom aanleg of van toneelvereniging Geffes Volk," Kees koesterde al heel lang de wens om 'iets voor zichzelf te beginnen in de gereedschappenbusiness', Hij had het wel prima naar zijn zin als electricien bij de firma v. Heesch in Loosbroek, maar het ondernemersbloed stroomde nu eenmaal in zijn aderen. Toen hij hoorde dat Bert en Nel v.d. Akker hun zaak wilden verkopen, lieten hij en Anita geen tijd verloren gaan, en stapten naar dit Geffense echtpaar. Daar merkten ze dat het slechts om een gerucht ging en dat er nog geen concrete plannen leefden bij de familie om met de VUT te gaan. Na dit gesprek zijn Bert en Nel toch nog eens na gaan denken en besloten alsnog tot verkoop over te gaan of zoals Bert in een soort van afscheidsbrief zegt: "Wij gaan de fakkel overgeven aan een jong, enthousiast, idealistisch en energiek stel. Jonge mensen, die weten waaraan ze beginnen •••• Dynamische mensen die een uitdaging durven aangaan met genoeg nuchterheid om te weten dat niet alles zo maar in goud verandert'. Kees en Anita zetten de zaak v oort onder de naam 'De Vakman, Kees en Anita van Venroo~• De klant merkt alleen bij de eerste oogopslag dat er iets veranderd is: De gevel wordt namelijk geel/groen. Verder blijft alles, in ieder geval voorlopig, bij het oude, Zo wordt de klant ook na 2 juni nog steeds vakkundig geholpen door Angelique van Heesch, al zes jaar een bekend gezicht in de speciaalzaak. In de toekomst hopen Kees en Anita van hun zaak een echte bouwmarkt te maken. Voordat zondag 2 juni de deuren opengaan, is de zaak op 31 mei en l juni gesloten, Dan brengen Kees en Anita wat persoonlijke tintjes aan in de zaak. Hierbij krijgen ze zeker hulp van dochter Joyce (5 jaar); zij heeft namelijk al aangeboden om alle barbie's te tellen. Zoon Dave van 3 kan zich dan natuurlijk niet onbetuigd laten, Wie kennis wil maken met dit nieuwe Geffense ondernemersechtpaar kan in de zaak terecht op zondag 2 juni. De koffie staat dan 16

zeker te pruttelen en de kinderen worden vermaakt door een clown die allerlei leuke figuren weet te maken van balonnen. De week van 3 tot en met 8 juni staat ook in het teken van de overname. Elke klant die meer besteedt dan Hfl, 25,-- krijgt een leuke attentie. Tot slot nog even de openingstijden van De Vakman: ma, wo, do: 8.45 uur - 12,00 uur en 13,00 - 18,00 uur di: 8.45 uur - 13.00 uur vr: 8.• 45 uur - 12.00 uur en 13.00 - 20.00 uur za: 8.45 uur - 16.00 uur. Kees en . Anita, de redactie van Torenklanken wenst jullie goede zaken!

ZAKENNIEUWS De vooral in Maasdonk bekende zaak in huishoudelijke artikelen, speelgoed, gereedschap, ijzerwaren en DHZ-artikelen Van de Akker- V. Kreij gaat onder een andere leiding verder. Bert en Nel v.d. Akker-v . Kreij willen al hun klanten zeer hartelijk bedanken voor het in hen gestelde vertrouwen. 'Wij hebben het vak altijd met veel plezier uitgeoefend. Het is dan ook een boeiend vak. Boeiend vooral door zijn diversiteit •• . Boeiend ook omdat je in dit vak te maken hebt met materie en mens', aldus het echtpaar v.d. Akker. In een latere Torenklanken h ierover meer .

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij f amilie, vrienden en kennissen bedanken voor de warmte en belangstelling tijdens de ziekte van mijn man, ons pap en ons opa Jan Romme Onze zeer speciale dank gaat uit naar Dr. Smit voor zijn geweldige inzet voor Jan, en zeer zeker ook voor ons. Willemien Romme-Welten Patricia - Martin Rob - René Jeroen - Anke


Zondag 2 juni tijdens

1

Geffen Open

1

ook onze 'Winkel Open'

Kees

o~n LEUU

1

ii

111

;_, ·· kees & anita u" Uenrooy

kenil1s

'

papendijk 14 Geffen tel. 073 5321481 bgg. 073 5324654 qereedsch. iizerw. tuinqereedsch. huishoudart. soeelqoed 17


' ~"·

--

--

~ . .~

'?f;fè~-

"'? _=:_--.. . ~.. . . -:- -;. ..,

4

,....

~·-"

,.

,.

4 filetlapjes en 4 hamburgers Iedere woensdag

Iedere donderdag

GEHAKTDAG

Verse worstdag

Indisch gekruid Stroganoff gekruid Gekruid gehakt

Verse worst Saucijzen

500 gram .

- · - cc r::-

4 r25

500 gram

4 r25

;I lef nu op onze grandioze CD-akfie. Spaar mee!

Akties geldig van maandag 20 mei 1/m zaterdag 25 mei 1996

gepaneerde schnitzels, 5 stuks Keurslagerij

VAN TUYL Dorpstraat 26 - 5386 AM Geffen tel. (073) 532 58 91

Akties geldig van dinsdag 28 mei 1/m zaterdag 1 juni 1996

.... CX)


DANK!

EVENEMENTEN STICHTING GEFFEN Koninginnedag 1996 geslaagd! De Evenementen Stichting Geffen kan terug zien op een zeer geslaagde koninginnedagviering op dinsdag 30 april jl. Zonder een enkele regenbui en met veel zon heeft ook het weer er toe bijgedragen dat de ruim driehonderd kinderen op het Dorpsplein zich prima konden amuseren. Het plein was feeste · lijk versierd met vlaggetjes en fleurige kramen. Ook in het dorp werd volop gevlagd. Ruim 80 kinderen melden zich 's morgens om half elf al voor de kinderfietsoptocht. De jury kwam ogen tekort om alle versierde fietsen, steppen, driewielers en skelters goed te beoordelen. Om elf uur stond iedereen klaar om met muziekvereniging W.I.K, voorop, een muzikale rondgang te maken door het dorp. Onderweg werd bij "De Heegt" een serenade gebracht . Terug op het Dorpsplein werden door de jury de prijzen uitgereikt en iedere deelnemer kreeg een leuke oranje koninginnedagpen. Door burgemeester Netten werd een toespraak gehouden, waarna het Wi lhelmus werd gezongen, daarna konden de spelletjes beginnen. De spelletjes stonden dit jaar in het teken van beroepen in en om het paleis. Tot ieder: verrassing was er een heuse koningin aanwezig, die door vele lakeien koninklijk werd bediend. Ruim 200 kinderen namen hier met veel genoegen aan deel en zeker niet op de laatste plaats vanwege de lekkere traktatie: die klaar stonden. Ondertussen konden de overige bezoekers op het terras genieten van het mooie koninginnedagconcert gegeven door W.I.K. en een optreden van de majorettes. Om 1 uur kon ceremoniemeester Rien Oomens de start aankondigen van de straattekenwedstrijd . Ook hierbij was het een drukte van belang. Ruim 75 jonge kunstenaars op het gebied van straattekenen lieten zien hoe fraai het parkeerterrein van de Rabobank eruit kan zien met wat stoepkrijt. Stuk voor stuk allemaal fantastische tekeningen over koninklijk wonen. Ook hier had de deskundige jury het zeer moeilijk om winnaars aan te wijzen . Eveneens om 1 uur werd er gestart met de groepsspelen. Acht groepen van 4 kinderen namen hieraan deel. Met een echt competitie gevoel werd er door de groepen gestreden . Door het geringe aantal deelnemers was de strijd echter al snel beslist. Wij hopen dat er volgend jaar meer belangstelling is voor dit onderdeel, zodat we het geheel nog spectaculairder kunnen maken

De Evenementen Stichting Geffen is heel vee] dank verschuldigd aan de (buurt)verenigingen, horeca, winkeliers en vooral de vele vrijwillig(st)ers die hulp verleend hebben om deze dag te laten slagen. We kunnen nog zo fraai van alles bedenken en voorbereiden maar tenslotte zijn we afhankelijk van heel veel vrijwillige hulp. In de voorbereidingsfase en op dinsdag 30 april heeft het hieraan niet ontbroken en daarvoor, mede namens alle kinderen, onze DANK in hoofdletters. PS: 1) Er is nog een prijs van de tekenwedstrijd niet uitgereikt, en wel aan Nick Schuurmans . Deze kan alsnog worden afgehaald bij het secretariaat. Le Sage ten Broekstraat 4. 2) Helaas hebben wij weer moeten constateren dat er ook dit jaar een groot aantal kinderen zich niet vooraf hadden aangemeld, maar pas op de dag zelf, Hierdoor komen wij in de problemen met de organisatie, b.v. met de aantallen ingekochte traktaties. Daarom nu alvast een dringend verzoe} om volgend jaar tijdig aan te melden.

KARAOKE

KARAOKE VOORRONDES

Nederlandse karaoke kampioenschappen in het café van Café- zaal 'De Gouden Leeuw" te geffen op zaterdag 1 juni a.s. Hou je van zingen, zing dan met ons mee op onze karaoke avond. Dus tot zingens op 1 juni a.s.

KARAOKE

KARAOKE

,9


VOORUITSTREVENDE PARTIJ MAASDONK 1. De Voorjaarsnota van de nieuwe coalitie De nieuwe coalitie pakt de zaken weer ouder· wets aan. Dat wil zeggen: een verlangl~stje waarvan een klein kind rond Sinterklaas of Kerst zou dromen. Dat verlanglijstje is gepresenteerd in de raadsvergadering van 16 april 1996. Alles wat hun hartje begeert en waarvan de coalitie denkt dat de kiezer dat ook wil, is samengevat in één geldverslindende bundel. Als dat maar niet leidt tot belastingverhoging! ! ! ! De VPM zal, ook deze keer weer, de ontwikke lingen nauwgezet volgen.

Dat wil zeggen dat er voortaan wordt gespaard voor de vervanging van de materialen Niet alleen voor de gymzaal van Nuland maar ook die van Geffen en Vinkel, 3. Rapport NOC/NSF

Momenteel worden rapporten onderzocht over de sportaccomodaties in Maasdonk relatie tot de bevolkingsontwikkeling. Het is de bedoeling dat deze rapporten worden toegelicht en besproken met de betrokken verenigingen; Deze dure rapporten zijn, naar de mening van de VPM, redelijk vaag. Laten we hopen dat er na de toelichting duidelijkheid wordt geboden. De verenigingen krijgen in ieder geval de gelegenheid te reageren op de voorgelegde plannen. Voor de VMP is 1 ding duidelijk.

2. Vervanging materialen van de gymzalen In de raadsvergadering van 16 april 1996 is een bedrag van f 36.100,-- beschikbaar gesteld voor de vervanging van de materialen van de gymzaal te Nuland. Deze vervanging komt niet als een verrassing, want alle materialen dienen een keer te worden vervangen. Onze gemeente houdt daar echter, volgens de VPM, onvoldoende rekening mee. Op aandringen van de VPM zal nu aan zogenaamd "Fondsvorming" worden gedaan.

ALLE VERENIGINGEN IN MAASDONX HEBBEN RECHT OP VOLDOENDE, BRUIKBARE EN GOED ONDERHOUDEN SPEELRUIMTE. OM DAT TE REALISEREN IS NIET ALLEEN HET ENTHOUSIASME VAN DE VERENIGINGSMAN/VROUW NODIG MAAR ZEKER OOK DE HULP VAN DE GEMEENTE. De vooruitstrevende partij Maasdonk Hans Hendriks 073 - 5323878 Ad van den Boogaard 073 - 5324134

AUTOFOOD

(8

AUTOFOOD SERVICESTATION J.E.J. SCHUURMANS Il 6 , PAPENDIJK 25A " l.'\9~ 5386 EB GEFFEN f Ts96 , ~ 1 TEL. 013-s32129s

--

e

TIJDENS DE DAGEN 24 EN 25 MEI A.S. ONTVANGT U BIJ HET TANKEN VAN

f

'\ __,..·

MlN. 20 LTR. EEN GRATIS

AUTOFOOD VOETBAL Onze openingstijden zijn: maandag 1/m vrijdag 7.00 - 21.00 uur zaterdag 8.00 - 20.00 uur zondag 9.00 - 20.00 uur

GRAAGTOTZIENS'

7995,

(@ ,,,,,

20


Uw RVS adviseur helpt u bouwen aan een pensioen op maat. U kunt uw pensioen zo compleet maken als u zelf wilt.

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij:

U wilt sparen en dus straks zorgeloos genieten van uw wel-

verdiende rust? Dat kan! Met het RVS Persoonlijk Pensioenplan of het RVS Flex Pensioen. Voor wanneer u eerder wilt stoppen met werken. Geïnteresseerd? Gelijk heeft u. Bel nu even uw RVS adviseur.

M.J.M. v.d. Akker

11

Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssluitingen: Molenberg 6 te/.(073) 532 48 50

Tel.: (073) 532 31 44

C.M. v.d. Doelen

Ma tlm za: 09.00 - 12.30 uur

Tel.: (073) 521 30 18 i:J Bouvvbedrijf

BE.NILDA"

meer verstand van verzekeren

"BRDDUS"

andere tijden op afspraak.

·~•l@j SPAARBANK

EEN VERTROUWD ADRES

voor bemiddeling van:

* privé-rekeningen met

Heesterse\Neg 29 • • • '

- europ as (cheques) - eurocard persoonlijke leningen doorlopen d krediet, _financieringen * sparen belastingvrij sp aren bedrijfssp aren * beleggersgiro hypotheken * verzekeringen (lijfrente)

53B6 K T Geffen

NIEUWBOUW O N DERHOUD R E N OVATIE V ERBOUWINGEN

*

Tel. (073) 532 47 65

Café 't Haasje zaal voor bruiloften, feesten en partijen

*

telefoon (073) 532 15 20 * BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN * GRAFSTUKKEN

* ROOKARTIKELEN * STRIPPENKAARTEN

O/Jeningstijden: lvlaandag woensdag donderdag 09.00- 77.30 uu-r Dinsdag-en vrijdag 09.00 - 19.00 iwr ZaJerdag J0. 00 - J3.00 u.m· en op c,fspraak J\1/.ici(lagpaiue van l 2.15 - I 3.15 um:

IEi

ESE PA

·RS BV

Makelaardij Assurantiën

Dorpsplein 13 - 5386 CL Geffen tel.: (073) 532 32 64

1946

1996

50 jaar JANSEN GEFFEN ilijwielen

Taxi

Tankstation

(Dit joor onze locomoticzf-ficztsen zéér oantrczkkelijk geprijsd!!)

K(lrkstraat 11, tel. (073) 532 13 13

®\.;:J ~

AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

P. DE K~EIN TeL (073) 532 46 58 Autotel. : 06-53184263

Q

l'Ä\.

~

~

SNACKBAR 'T BERGJE 40 zitplaatsen voor gezellig e ten Nu ook een zoa l voor feestjes/ kinderfeest;es van 50 tot 60 personen

Koude schotels van f 15,- tot f 45 ,-

JO VAN DE BERGH Veldstraat 14 · Geffen tel. (073) 53 2 25 31


TUN BLAKKE GEBRACHT Per 1 juni nemen wij de zaak over van V. d . Akker van Krey, Papendijk 14 te Geffen Om ons team te versterken zoeken wij een oproepkracht, uren nog in overleg . Tevens ook nog vakantiehulpen. Uw sollicitatie kunt u richten aan: Kees en Anita van Venrooy Elst 8 5386 KB Geffen of 5324654 telefonisch 073

OUDËRENWEEK IN UW APOTHEEK "Kom eens praten over uw medicijnen , " Uitnodiging Van 3-7 juni 1996 is er 'Ouderenweek in Uw apotheek'. Onder het motto "kom eens praten over Uw medicijnen" nodigen wij ouderen uit voor een gesprek over geneesmiddelen die zij gebruiken. Want het zijn vooral ouderen die één of meer verschillende medicijnen gebruiken . Wilt U eens met een deskundige van gedachten wisselen over de medicijnen die u gebruikt, kom dan tijdens de ouderenweek naar uw apotheek met al uw medicijnen. Daar kunt u alleen maar beter van worden .

Waar wordt over gesproken

15 en 16 april: Kinderboerderij "De Klimop" Maandagmiddag, Dinsdagmorgen en middag gingen we telkens met 32 peuters naar de dieren in de Klimop. We werden hartelijk ontvangen door twee verzorgers , Ze lieten ons alle dieren zien zoals konijnen, vogels, kalkoenen, kippen, bokken, geiten, eenden, vissen en zoals de kinderen hem noemden een echte bambi. Ze hadden allemaal brood meegenomen en moch· ten dit aan de dieren geven, Ze vonden he t prachtig. Na zo'n 3 kwartier gingen we weer en kregen ze van een Mevrouw ook nog een snoepje. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de leuke ontvangst en een compliment is zeker op zijn plaats voor die mensen die met zoveel plezier en inzet zorgen dat alles zo schoon en goed onderhouden wordt . Ze werken allemaal vrijwillig hieraan mee. Hartelijk dank namens Peuters en Leidsters van de peuterspeelzaal "de Paddestoel". Omdat het zo'n prachtig weer was zijn we nog gezellig gebleven in de fijne en veili ge speeltuin die daar ook bij hoort . Nogmaals bedankt en zeker tot ziens.

Alles wat met geneesmiddelen te maken heeft kan aan de orde komen, zoals juiste wijze van innemen (hoe en wanneer), eventuele b~werkingen en vragen over de bijsluiter . U kunt uw medicijnen meenemen naar de apotheel Hiervoor is in de apotheek een gratis groene medicijnzak beschikbaar. Ook medicijnen die u in de apotheek of elders heeft gekocht kunt u meenemen om te be s~r e ken. Als het gesprek daar aanleidin- oe geeft zullen wij, in overleg met u, a ct opnemen met de huisarts of speci a l Natuurl~l kunt u niet alleen tijdens de z J derenweek maar gedurende het gehele j aar , u 1 J uw apotheek terecht voor advies over med icijngebruik •

..Apotheekkrant" De apotheek en 'ouderenweek' zal extra aandacht krijgen in de Apotheekkrant, die vanaf 28 mei huis-aan-huis zal worden bezorgd. In deze krant, die bedoeld is voor jong en oud, staan diverse artikelen en tips op het gebied van gezondheid en medicijngebruik. Wij hopen dat veel ouderen op de uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met uw apotheker zullen ingaan , omdat een veilig en juist medicijngebruik van groot belang is . Medewerkers Apotheek Geffen-Nuland

22

3-7 juni 1996. Ouderenweek in Uw Apotheek.


J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (073) 532 18 51 fax (073) 532 45 66

Kerkstraat 2 5386 KB Heesch tel. (0412) 45 49 38 fax (0412) 45 64 72

ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCO\ ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS *

* * * *

*

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangifte LB. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer

Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: (073) 532 55 22, Telefax: (073) 532 55 44

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie V.O.F.

J. v. HERPEN

Heesterseweg 35a 5386 KT Geffen Tel . (073) 532 32 77

D[ GOUDEN LEEUW Dorpstraat 5 - Geffen Telefoon (073) 532 12 57 Zaal voor: bruiloften - partijen - vergaderingen

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

Rabobank

Maasdonk

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. *BOUWMATERIALEN *HANG- EN SLUITWERK *TUIN- EN LANDBOUWZADEN

"IJZERWAREN *TEGELS *GEREEDSCHAP *VERF EN BEHANG *POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. (073) 532 13 38


WIJ LOPEN GRAAG OP DE ZAKEN VOORUIT WIHABO

(0412) 63 40 31 De accountants, belastingadviseurs en juristen van ABAB vormen gedegen adviesteams. Geboden oplossingen zijn sterk toekomstgericht. Onze slagvaardige adviseurs lopen graag vooruit op de ontwikkelingen in de markt en zijn toegerust met specifieke kennis en ervaring om u en uw onderneming maximaal terzijde te staan. Wilt u meer informatie over de diensten van ABAB, bel don ons kantoor in Oss, Roadhuislaan 105, tel. (0412) 63 40 31.

ACCOVNTANTI

l l!L.ASTINGADVISt!UA9 •JURISTl!N

contadpersonen Geffen: Mr. A. Schouten, Berkenboog 11, tel. (073) 532 54 26 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a, tel. (073) 532 25 86

Autobedrij~ P. v. Empel off. CITROËN sub-dealer De Nieuwe Ploeg 8

Berlicum

v. Nistelrooy reparatie tv /video

Tel. (073) 503 17 86

27

31

Voor a l uw :om ie - ve renigings· e n no--.ce sd•v><we rk. Familied rukwe· • <.e_ze u • 5 co llecties. Met opgoo' ,on viste datum bij geboorte ka ar-ies arukkosten gratis. Gra•is 'e : i•c· e ookke t b ij geooo·•e,;.oo r· es O o k voor coo1eerservice kun· u bi o~s ·erec ht.

Openingstijden: ma t/m vrij: 13.00-18.00 uur, za: 09.00-17.00 uur

KPJ, oud papier ophaalroute l Pinksteren KVO, gezinsfietstocht Buurtver, de Vier Winden, fietstocht voor het hele gezin, 10,30 uur Buurtver. De Molenhoek, biljarten KPJ, oud papier ophaalroute 2

JUNI 1+2 Buurtver, de Vier Winden, kampweekend jeugd 11 t/m 15 jaar 2 Zilveren priesterfeest Pastoor Spijkers 3 Buurtver. de Molenhoek, biljarten en kaarten S Buurtver. de Molenhoek, Kinderbingo 5 Buurtver, de Vier Winden, kindermiddag 7 Vormsel toediening 8 Buurtver, de Vier Winden, bowlingavond 20.30 uur de Klimop. 10 Buurtver. de Molenhoek, biljarten 11 KVO, dagfietstocht 11 KVB, reis j e 15 Gezinsviering 17 Buurtver. de Molenhoek, biljarten 24

Tel.. 1073 532 26 84 : OX: 073 532 47 95

Ambachtsstraat 13 - Nuland tel: 073 - 53 24035 bgg: 06 - 53 270710 telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur

MEI

27 27

Hees'erseweg 1 1 5 38ö KT Geffen

tevens levering nieuwe en gebruikte apparatuur aanleg/uitbreiding antennesystemen

AKTIVITEITEN KALEN DER 23 25

DRUKKERIJ

20 24 25 28

29

KPJ, ophaalroute l , oud papier Buurtver. de Molenhoek, biljarten KVO, jaarlijks reisje KPJ, oud papier, ophaalroute 2 Jeugdbrandweerdag

JULI 7

Buurtver. de Vier Winden, instuifmiddag de Klimop, 13,30 uur

AUGUSTUS

5-9 15 18 30

Jeugdvakantieweek KPJ, oud papier ophaalroute 1 Buurtver. de Vier Winden, kanovaren KPJ, oud papier ophaalroute 2

TUN BLAKKE GEBROCHT

TE XOOP:

Buitenkap voor schoorsteen, verzinkt zwart. Voorfront rooster met aslade, voor open haard. Houtkachel, Tel, 5321443 H. Sleutjes Rosmolen 3