Torenklanken 1995 - nr 09

Page 1

33e jaargang

I

nummer 9

sekretariaat: redaktieadres Geffen: advertenties: redaktieadres Vinkel: bank: druk: oplage:

1

april 1995

en en

Molenstraat 16, telefoon 04102 - 22607 De Rosmolen 52 Tolweg 7, telefoon 04102 - 22243 Zijlstraat 7 Rabobank nr. 11.58.03.009 - giro v.d. bank nr. 1068095 Wihabo Drukkerij, Geffen 1950 exemplaren

EVENEMENTENSTICHTING GEFFEN Op zaterdag 29 april a.s. wordt de verjaardag van onze koningin weer groots gevierd .·., in Geffen. Vanaf 1 s- ochtends half elf tot 's-middags vier uur worden er tal van aktiviteiten georganiseerd voor de jeugd tot ongeveer 14 jaar. Onderstaand treft u het programma aan. Alle kinderen van de peuterspeelzaal, de basisscholen en die welke bui ten Geffen op school zitten hebben vóór Pasen hierover al bericht gehad en hebben zich reeds kunnen aanmelden voor deelname. Als we iemand vergeten zijn dan graag even een telefoontje naar 23878! BIJ DE KERK In verband met bouwaktiviteiten zal de organisatie van Koninginnedag dit jaar gehouden worden in de Kerkstraat en Molenstraat. In verband met de veiligheid van de deelnemers aan de spelletjes zullen beide straten worden afgesloten voor alle verkeer. Alle bewoners hebben hiervan inmiddels bericht gehad. KINDERFIETSOPTOCHT Alle kinderen kunnen, in de verschillende leeftijdscategorieën, hieraan deelnemen. Versier je fiets zo mooi mogelijk in het thema "Nederland 50 jaar bevrijd". Om haH elf graag melden bij de jury waarna om 11 uur met muziekvereniging WIK voorop een optocht door Geffen wordt gelopen. De route is: Dorpstraat, Tolweg, Lambertusstraat, Veldstraat, Kloosterstraat. De winnaar(s) wacht een leuke prijs.

ONTVANGST GEDECOREERDEN Vanaf elf uur ontvangt het gemeentebestuur de gedecoreerden. STRAATI'EKENEN Een nieuw onderdeel is dit jaar het straattekenen. Alle kinderen die willen tekenen en kleuren kunnen zich hiervoor opgeven. In genummerde vakken in de Kerkstraat en Molenstraat kunnen ze hun straattekenkuns~ ten laten zien tussen 1 en 3 uur. Daarna worden alle tekeningen beoordeeld door een deskundige jury. Het thema is: "Koninginnedag" of "Nederland 50 jaar bevrijd". Tegen vier uur wordt bekend gemaakt wie in welke leeftijdscategorie nummer 1, 2 of 3 is geworden en de geldprijzen opstrijkt. SPELLETJES A In en om de marktkramen staan diverse spelletjes gereed voor de jeugd vanaf de peuterspeelzaal tot groep 6 van de basisschooL De deelnemers krijgen allemaal lekkere trac taties. We starten om ongeveer twaalf uur. Iedere deelnemer mag twee keer alle spelletjes spelen tot ongeveer half vier-. GROEPSSPELLETJES B Eneneens nieuw dit jaar voor de wat oudere jeugd vanaf groep 6 van de basisschool . Naast krachtmetingen en behendigheidsspelen wordt ook de intelligent±è getest van de stoeren knapen en meiden. Er wordt gespeeld in groepjes van vier. Uiteraard valt er iets lekkers te verdienen en wie weet komt er een prijs voor de beste groep!


............................ ............................ ····························

ir;··=iiw········:··

VAN TUIJL

~ assurantieadviseurs

'l7' "'""

* FINANCIERINGEN

Loon en Grondverzetbedrijf en Mestdistributie

* AANKOOP EN VERKOOP O.G.

J. v. HERPEN V.O.F.

* HUUR EN VERHUUR

Heegterstraat 26a Geffen Tel. 04102-23277

*

VERZEKERINGEN

*TAXATIES/* HYPOTHEKEN

;;:::;:~;::'::!!::':!! VAN TUIJL

~

~:::::f makelaardij bv ~ 't Dorp 4, Heesch. Tel. 04125-1 554.

VAKGARAGE D'N BART

SCHOENEN & SPORT

0 /J.9JSPIERINGS Dorpstraat 9a 5386 AK Geffen Fax04102-21958 Postbus37

Tel. 04102-21958 5386ZG Geffen

Bedrijvenweg 7 5386 KA Geffen

ALTIJD VERTROUWD DICHTBIJ

Telefoon: 04102 - 23719

HET BESTE ADRES VOOR UW AUTO · onderhoud en reparatie · schade-taxatie en -reparatie · APK, klaar terwijl u wacht · occasions · voorruit reparatie · tevens het adres voor uw nieuwe auto

BOVAG EN APK STATION ■ 111 ■ 1111111111111

J.J. Kok notaris Privé-adres:

Kantooradres:

Papendijk 21 Geffen tel. (04102) 21851 fax (04102) 24566

Kerkstraat 2 5384 KB Heesch tel. (04125) 4938 fax (04125) 6472


VLAGGEN Om Geffen er nog feestelijker te laten uitzien vragen wij alle Geffenaren om op zaterdag 29 april de vlag uit te hangen. Laten we hopen dat het oranjezonnetje evenals vorig jaar weer present zal zijn en mede zal zorgen voor een prima Koninginnedag.

DODENHERDENKING 4 MEI 1995 Op 4 mei a.s. wordt met medewerking van Heemkundewerkgroep "Vladerack" de dodenherdenking georganiseerd . Ieder jaar komen een groot aantal inwoners van Geffen deze herdenking meemaken, waarbij de overledenen worden herdacht welke tijdens de 2e wereldoorlog zijn gesneuveld en met name de inwoners van Geffen. De Heemkundewerkgroep "Vladerack" hoopt dat op 4 mei, waarbij tevens op 5 mei de 50-jarige bevrijding wordt gevierd, vele aan deze viering zullen deelnemen. Het programma ziet er als volgt uit: 19.15 uur: Gebedsdienst onder leiding van pastoor Spijkers in onze kerk Maria Magdalena. 19.45 uur: Vertrek vanaf de kerk onder begeleiding van Fanfare WIK naar het vrijheids-/herdenkingsmonument bij de kruising Veldstraat/Lambertusstraat. 19.55 uur : Kranslegging door respectievelijk gemeentebestuur, parochiebestuur en heemkundewerkgroep. 20.00 uur: Twee minuten stilte ter nagedachtenis aan de overledenen. 20.02 uur : Iedere belangstellende wordt in de gelegenheid gesteld, bloemen bij het monument neer te leggen. WI K zal tijdens de krans- en bloemlegging passende muziek ten gehore brengen. 20.05 uur: Toespraak door vertegenwoordigers van het college van Ben W. Daarna speelt de fanfare als afsluiting van de bijeenkomst het Wilhelmus, vervolgens wordt de in stilte ontbonden. Ook door schoolgaande kinderen zullen bloemen worden gelegd bij het monument. Hopelijk zullen velen zich daarbij aansluiten. Tot ziens bij de 4 mei viering. Heemkundewerkgroep "Vla derack" •

GEVRAAGD: Tweedehands meubels, keukengerei zoals potten en pannen of serviesgoed. Heeft u nog bruikbare spullen bel dan naar 23376.

Effe buurte mè ... juffrouw Marion (32jaar) "Bij ons op school gaan ze graag in de hoek •• .•••• ! " Dat zegt Marion Aarts - Verhallen, leerkracht op de Aloysiusschool . Zij vierde onlangs haar 12½- jarig onderwijsjubileum. Dat ze met die hoek niet "de strafhoek" uit het verleden bedoelt is duidelijk, Het werken in hoeken binnen de klas is één van de vernieuwingen die Marion meemaakte in haar schoolloopbaan . "Ik begon in groep 3 met klassikaal onderwijs, waarbij de leerlingen in rechte rijen zaten. Binnen zes jaar werkten we in drie niveaus en deden hoekenwerk'\ Aansluitend op het werken in de kleutergroepen, werd deze manier van leren in het Schoolwerkplan opgenomen . Dat is op dit moment nog zo. Op een bepaalde tijd van de dag wordt de leerstof groepsgewijs aangeboden op een speelse manier : de kinderen zitten bij toerbeurt in de leerhoek. de rekenof taalhoek, de doe- en ontdekhoek, de boekenhoek of pop- en spelhoek. De leerlingen vinden het leuk, omdat er vaak modern lesmateriaal bij gebruikt wordt; ze worden wat vrijer gelaten in het uitwerken van opdrachten; ze kunnen zelfstandig werken of samen met hun groep. Intussen heeft de leerkracht de handen vrij voor extra hulp . Dat geldt ook voor het werken op eigen niveau. Niet alle, , kinderen verwerken evenveel leerstof·' de een is wat langzamer, de ander kan extra werk maken. Er zit ook vernieuwing en verandering in de diverse methodes: maakten we voorheen lange rijen sommen van hetzelfde type en deden min of meer automatisch bep. rekentechnieken: tegenwoordig wordt er meer inzichtelijk gerekend met wiskundige thema's. De computer is niet meer weg te denken in de klas en de kunstzinnige vorming krijgt gestalte in klassikale bezoeken aan het Jan Cunencentrum, de Bibliotheek, de muziekschool en het Poppentheater. Slabroek-uitstapjes brengen de kinderen in elk seizoen midden in de natuur. Juffrouw Marian stond in de afgelopen jaren vooral in de groepen 3 - 4 en 5 of combinaties daarvan. Dit schooljaar heeft ze groep 5 waarin het "taakwerk" wordt geintroduceerd. De leerlingen beginnen met een "dagtaak", daarna een "Halve-weektaak" om te komen tot een "weektaak". Er wordt instructie gegeven in meerdere vakken, waarna op gezette tijden (S.W .T.= Stil Werktijd) de opdrachten gemaakt moeten worden. "Dat is in het begin van groep 5 best moeilijk" zegt Marian. Het lijkt veel werk; ze moeten leren hun tijd van zelfstandig werken goed in te delen" . "De nieuwe dingen die het onderwijs steeds biedt, houdt het vak leuk" vindt Marion. "En gelukkig zijn niet alle kinderen hetzelfde, dat zou maar saai zijn . Ze zijn tegenwoordig heel zegvrij, maar 3


WIHABO

DRUKKERIJ Heesterseweg 1 1

5386 KT Ge ffen

Tel. 04102-22684

fox: 04102-24795

Voor a l uw fa milie- ve re nig ingsen handelsdrukw erk. Familiedrukwerk keu ze ui t 5 col lecties. Met opgaaf van juiste datu m b ij geboorteko o rtje s, d ru kkoste n gratis. G rati s felicitatiepakket bi j geboortekaart jes. Ook voor co pieerservice kun t u bij ons terecht.

AFBOUW V.O.F. Hanegraof Geffen '

A.

* BLOEMEN * PLANTEN

* DROOGSTUKKEN

* GRAFSTUKKEN

* *

ROOKARTIKELEN STRIPPENKAARTEN

Onderhoud bouwmachines Klein gereedschap

Bedrijvenweg 4, 5386 KA Geffen Tel. 04102 - 22001 fax 041 02 - 25068

SCHOONHEIDSSALON MIRANDA BRUURMIJN

Café •t Haasje

Een bezoek aan de schoonheidsspecialist, een weldaad voor uw huid.

Miranda Bruurmijn Kastanjehof 32 5386 GP Geffen Tel.: 04102-25374

zaal voor bruiloften, feesten en partijen

SPECIALITEIT I N VERS VLEES EN VLEESWAR EN

DE ECHTE GEFFENSE VLEESHOUWER

!ilagmi Jo u.ünt,tt TELEFOON 04102- 21267

telefoon 04102 - 21520

Verzekeringen veilig en concurrerend bij de Rabobank.

vlietskant 21 4141 ck Elke vrijdagmorgen van 10 tot 1 uur op het raadhuisplein met warm gebakken vis, de echte warme kibbeling verse filet, schol, schelvis, scholfilet enz. heerlijke haring, vers gestoomde makreel, paling, garnalen, zalm en nog véél meer.

KWALITEIT IS ONZE GROOTSTE REKLAME

Rabobank Maasdonk Geffen Nuland Vinkel

Vis van Albert, Gezond en lekker ! !


daarf 11 leer je mee omgaan. Je verandert zelf ~ mee. Marion heeft samen met collega Hennie een duo-baan: ze werkt twee dagen. Dat vindt ze een welkome afwisseling met haar gezinsleven. "Ik zou niet graag alle dagen thuis zijn, want dan ziet elke dag er hetzelfde uit!" Voorop sraat natuurlijk een goede zorg voor Jeroen van 2½ jaar en Jannemieke van 10 maanden. Dat zit wel goed want ze heeft een oppas waar ze voor 200% op kan vertrouwen. Er is ook nog tijd voor haar hobby's: orgel spelen, tennissen en s porten en met een aantal teamleden leert ze gitaar spelen . Misschien dat de kinderen van groep 5 van het laatstgenoemde nog kunnen genieten in dit schooljaar. In iedergeval hebben diezelfde •kinderen genoten van het: maken van bloemen voor Juf Marion, die . de vorm van een 12 l kreeg aangeboden ZlJ in 2 op haar feest. Van harte proficiat!

PERSBERICHT LYA de HAAS en de SJAWI'S op BRABANTSE AVOND in NULAND Op zaterdag 20 mei a . s . zullen tijdens de Brabantse Avond, die gehouden zal worden in gemeenschapshuis 'de Meent' in Nuland, Lya de Haas en de Sjawi's optreden. Deze komen in de plaats van het eerder geplande optreden van Ad de Laat en Nol van Roessel, die in verband met ziekte niet kunnen optreden. Deze avond begint om 20.00uur. Lya deHaas uit Vinkel is sinds enige jaren uitgegroeid tot de meest populaire zangeres van het Brabantse lied. Na het uitbrengen van haar CD worden heel vaak liedjes van haar gedraaid bij Omroep Brabant. Ze maakte veel van haar liedjes zelf maar ook Cor Swanenberg schreef een aantal liedjes voor haar. Veel van haar liedjes gaan over vroeger, maar ze zingt ook over het heden. Heel veel indruk maakt haar liedje over onze Lie· ve Vrouw in Den Bosch en het is inmiddels een must bij haar optredens. De Sjawi's is een trio en zij komen uit Dommelen. Hun optreden kenmerkt zich door muzikaliteit en humor. Zodra Jacques begint met zijn vl otte babbel en Wim met zijn gort· droge onderkoelde humor is het lachen geblazen en het lachen stopt pas als ze ophouden met hun optreden. Daarnaast zingen ze ook prachtige liedjes met een komische inslag . Ze wonnen reeds tweemaal het liedjesfestival van de regionale omroepen Zuid en de B.R.T. en hebben al vaak opgetreden voor radio en televisie. Overal waar ze optreden zijn kaarten zeer snel uitverkocht omdat hun optreden garant staat voor een heerlijk avondje uit. kaarten voor deze avond ziJn te koop bij Meijer-Schilderwerken in Nuland, Stervideotheek Fransen in Nuland, v/d Doelen bloe-

menshop in Geffen en café d'n Driehoek in Vinkel .

DE PONYVRIENDJES VINKEL Met veel succes heeft ponyclub "De Ponyvriendjes" uit Vinkel deelgenomen aan het grote ponyconcours in Den Dungen, zaterdag 8 april jl. De volgende prijzen gingen mee naar Vinkel. Bij de afdeling dressuur voor viertallen behaalden we de tweede en de zesde prijs met 126 en 116 pnt. Dressuur klasse M2 cat. E 13.Jinke Strik met Rocky 131 pnt. Dressuur klasse Ml cat. E 9.Miranda van Berkel met met She-ra 138 pn· 9.Irene v . d.Ven met Falcon 151 pnt. Dressuur klasse L. cat.E 3 . Margy v.d.Elzen met Flame 158 pnt. 8.Marieke Smits met Kassandra 155pnt. 10.Linda v.d.Broek met Jip 146 pnt. 13.Jelte Strik met Ivarno 139 pot. Dressuur klaase B cat. D/E 2.Jelte Strik met Kwinten 160 pnt. 6.Linda Vaesen met Minika 159 pnt. 10.Ron Loeffen met Abner 140 pnt . 14.Vera van Nuland met Imona 132 pnt. Dressuur klasse B cat. C. 4.Gerbert v.d.Ven met Esmeran 151 pnt. Dressuur klasse L cat. C l.Gerbert v .d .Ven met Lady 173 pnt. 3.José v.d.Doelen met Mariska 148 pnt. 9.Nicky van Veghel met Gwendolyn 147 pnt. Dressuur klasse B cat. A/B. 3.Gertjan v.d.Doelen met Sunquest 159 pnt. 7.Tessa v.d.Ven met Sonja 135 pnt. PONYSPELEN SPEL A. Tessa v.d.Ven met Sonja 174 pnt. PONYSPELEN SPEL B. 7.Gertjan v.d.Doelen met Sunquest 117 pnt. 10.Chantal v.d.Bosch met Imona 108 pnt. Zondag 9 april zijn de Ponyvriendjes uit Vinkel op concours geweest in Zeeland. Bij het afdelingsdressuur voor viertallen behaalde "De Ponyvriendjes" dederde en de vierde prijs met 122 en 116 pnt. Dressuur klasse B cat. A/B. l.Gertjan v.d.Doelen met Sunquest 167 pnt. 4.Tessa v.d.Ven met Sonja 145 pnt. Dressuur klasse B cat.C. 19.Gerbert v.d.Ven met Esmeran 146 pnt. Dressuur klasse L cat. C. 5.José v.d.Doelen met Mariska 153 pnt.

5


GEFFEN: KERK EN SAMENLEVING WEEKENDDIENSTEN MAASDONK GEFFEN: zaterdag 19.00u zondag 09.30u NULAND: zaterdag 19.00u zondag 10.00u VINKEL: zaterdag 17.30u zondag 11.00u LITURGISCHE KALENDER: WO. 26 april*19.oou Avondmis ZA. 29 april*lO.oou H,Mis mmv Bej. Koor 19.00u Viering met de diaken mmv Jongerenkoor H&G (tevens kinderkerk) ZO. 30 april 09.30u H.Mis mmv Gemengd Koor (t.v.uitzending naar de Heegt). WO.

3 mei

DO.

4 mei

19.15u Dodenherdenkingsdienst mmv Gem. Koor

VR.

5 mei

10.00u Bevrijdingsviering mmv Gem, Koor

ZA.

6 mei

zo.

7 mei

wo.

10 mei

BEDEVAART KEVELAER Het is alweer de negende keer dat we vanuit het dekenaat Oss op bedevaart gaan naar Kevelaer. Het thema van 1995 is: MARIA EN WIJ, SAMEN ONDERWEG. De bedevaart is zaterdag 20 mei a.s. We vertrekken ongeveer on 09.00 uur en ziJn omstreeks 18.00 uur t erug in Oss. De kosten zijn f25,- per persoon. Een paspoort i~ niet nodig, en we reizen in mooie touringcars. Het programma ziet er als volgt uit: 11.30 uur Plechtige H.Mis in de mooie basiliek. 14.15 uur Kruisweg in de Pax Christikapel 16.15 uur Plechtig Marialof in de basiliek

*19.00u Avondmis

*10.00u Viering met de diaken mmv Bej. Koor 19.00u H.Mis mmv Passe Partout (voorbereiding vormsel) 09.30u H.Mïs mmv Gem. Koor (t.v.uitzending naar de Heegt) *19.oou Avondmis *=dienst in de kapel

HUWELIJKS- EN JUBILEUMVIERINGEN Contactpersoon namens de pastoor voor Geffen en Vinkel: Trudy Wijgers: tel.23190 (tussen 19.00 en 20.00uur). DOOPGESPREK Eerstvolgende doopgesprek op dinsdag 2 mei a.s. om 20.00uur: Petra van Ballegooy tel. 23003. MEIMAAND-MARIAMAAND U kunt bloemen en/of siertakken afgeven in het portaal van de kerk op: vrijdag 5 mei12 mei - 19 mei - 26 mei telkens tussen 09.00 en 10.00 uur v.m. 6

Opgave kan tot 8 mei. Contactpersoon voor Geffen: Jopie van Doorn tel. 22845. TWEEJARIGE TOERUSTINGSCURSUS 'PAROCHIE-PASTORAAT' •.•• een cursus met het oog op de toekomst van de parochies •.•••.•. In september gaat deze cursus, die al een aantal jaren met succes draait, weer van start. Het is een gezamelijk initiatief van de dekenaten Cuijk, Oss, Ravenstein/Uden i.s.m. dekenaten uit de regio Nijmegen, Deze TWEEJARIGE TOERUSTINGSCURSUS is bedoeld voor parochianen die zich aktief inzetten voor de eigen geloofsgemeenschap. Als je aktief bent als vrijwillig(st)er stoot je regelmatig op vragen aangaande geloof en Bijbel, Kerk en haar plaats in de wereld van nu. Bovendien kun je ontdekken een aantal praktische vaardigheden te missen. Als U dergelijke vragen hebt, is de cursus uitstekend geschikt voor u . De TOERUSTINGSCURSUS wil een pastorale houding bevorderen en de deelnemers/sters bekwamen in allerlei vaardigheden die belangrijk ~ zijn in het parochiële werk. Informatie en achtergronden met betrekking tot ge~oof, kerk en maatschappij bieden de cursist(e) een verdieping van eigen geloof en kerkzijn. De cursus slaagt het beste al~ de cursisten gesteund worden door de eigen parochie en daarom is het van belang dat u contact opneemt met uw pastor en/of parochiebestuur, als u geinteresseerd bent in deelname. De TOERUSTINGSCURSUS OMVAT 2


Jaar van Jû avonden per jaar. Een hele investering die, zo leert de ervaring, dubbel en dwars wordt terugverdiend in hetgeen de cursus te bieden heeft. Aanmelding voor de cursus kan geschieden. tot Uiterlijk 15 mei. Meer informatie en praktische gegevens over de TWEEJARIGE TOERUSTINGSCURSUS vindt u in een brochure. Deze is verkr ijgbaar via het Dekenaal Centrum (04120-25010) en via de contactpersoon in onze parochie tel. 24311. BOOTREIS: Als u de bootreis financiël wilt ondersteunen: Banknr. Krachtpatsers 11.58.26.165 of bij Piet de Haas, v.Coothstr. 16 BEDANKT! Aan alle jongeren die meehielpen om de vastenzakjes op te halen. De zakjes van de straten in het buitengebied die over waren, werden spontaan meegenomen door een aantal volwassen vrijwilligers. Zij droegen bij, evenals de vele gevers, aan een betere toekomst voor de Indiase vrouw!

DAG VAN DE ARBEID: 1 MEI Arbeid middel of waarde? De bevrijding is dit jaar precies 50 jaar geleden . Elk jaar vieren we opnieuw de bevrijding en we herdenken hen, die voor deze vrijheid hun leven gaven. Bij mij komt echter steeds opnieuw de vraag op , of we in onze, door wetenschap, techniek en economie gedomineerde samenleving wel écht bevrijd zijn. Zijn we geen slaven geworden van de consumptiemaatschappij? Een maatschappij waarin arbeid langzamerhand verworden is tot produktiemiddel, even veel waard als materialen of machines. De vreugde die arbeid meebrengt, het plezier om samen met anderen iets tot stand te brengen , vinden we vaakalleen nog terug in kleine bedrijven of in vrijwilligerswerk. WIE BEN JE? Geen wonder dat mensen die worden afgekeurd of ontslagen, zich in de steek gelaten voelen omdat de maatschappij hen niet langer nodig heeft . Omdat onze samenleving mensen beoordeelt naar hun werk en prestaties, ver liezen deze mensen hun indentiteit en menswaardigheid. Zou het niet beter zijn de men sen te waarderen om wie ze zijn : creatieve mensen, goede vaders en moeders, leuke vriendelijke kinderen, trouwe en lieve part ners, bezorgde managers, verantwoordelijke leiders, of beelden van God. Het leven van alledag vraagt niet naar diploma's of bevoegdheden, Dat leven vraagt niet: "wàt ben je?" maar "wie ben je?" Als we zo mensen bekijken komen we vanzelf tot een andere waardering van arbeid. Dan verandert mijn houding tot de aarde en alles wat daarop

leeft . Dan werk ik niet om er zélf beter van t e worden maar om "het aanschi jn der aarde te vernieuwen". De dichter Phil Bosmans zegt het zo: "Mens, je bent niet gemaakt voor de industrie, voor de produktie, voor de bankrekening, voor de supermarkt. Je bent gemaakt om mens te zijn! Je bent geschapen voor het licht, voor de vreugde, om te lachen en te zingen , om te leven in liefde en voor het geluk van je medemens!"

--- - - - - -

G'68

11

1-L

~

'

20e G'68 BUITENTOERNOOI Op zondag 21 mei a.s. organiseert G'68 voor de 20e keer het jaarlijkse volleybaltoernooi in de open lucht. In de voorafgaande jaren speelden de meeste deelnemers in de kategorieën rekreanten en buurt-straat-volleybal . Hopenlijk doen er dit jaar weer veel buurt-verenigingen, straatteams,vriendenclubs of andere sportverenigingen mee. Ook competitie- en jeugdteams zijn van harte welkom! DOE MEE EN MAAK ER EEN GEZELLIGE EN SPORTIEVE DAG VAN!

* Inschrijfgeld:

f 36,- per team, jeugd: f 17,50 per team. * U kunt inschrijven in de volgende klassen: - regulier competitie spelend, le + 2e klasse, dames of heren 3e + 4e klasse, dames of heren B-jeugd (14-16 jaar), meisjes of jongens C-jeugd (12-13 jaar), meisjes of jongens - mini's, meisjes of jongens - rekreanten goed, dames, heren of gemengd - rekreanten redelijk, dames, heren of gemengd - buurt-straat, dames, heren of gemengd . * Een gemengd team bestaat uit minimaal 2 dames. *Voorde Rabo-bank-wisseltrofee wordt gestreden in de klasse heren-rekreantengoed. * Het team met de origineelste naam ontvangt de Cees Velthuis-trofee_, * We spelen op sportpark_c!_~iescamp aan de Pastoor van de Kampstraat in Geffen. * Aanwezig zijn om 09.00 uur, dan is de dag nog lekker lang! * Voor opgave of informatie kunt u bellen: 04102 - 22607 (Ron of Marja) of 04102 - 21752 (Cees of Mieke).

* Tot ziens op zondag 21 MEI 1995! 7


6.Gerbert v.d.Ven met Lady 151 pnt . 8.Nicky van Veghel met Gwendolyn 143 pnt. Dressuur klasse B cat. D/E. 4 . Jelte Strik met Kwinten 157 pnt. 9.Ron Loeffen met Abner 154 pnt . 12 . Vera van Nuland met Imona 145 pnt. 19.Chantal v .d.Bosch met Imona 141 pnt. Dressuur klasse L cat . D/E. 5.Marieke Smits met Kassandra 156 pnt • .9.Margy v . d.Elzen met Flame 151 pnt. 16.Jelte Strik met Ivarno 146 pnt. 21.Linda v.d.Broek met Jip 141 pnt. Dressuur klasse Ml cat. D/E 8.Irene v.d.Ven met Falcon 150 pnt. 18.Miranda van Berkel met She-ra 136 pnt. Dressuur klasse M2 cat. D/E. 14 .Jinke Strik met Rocky M 131 pnt . PONYSPELEN I.Gertjan v.d.Doelen met Sunquest 137 pnt, Chantal v.d.Bosch met Imona 131 pnt. Tessa v.d.Ven met Sonja 118 pnt. BESTGAANDE RIJPONY 3.Gerbert v.d.Ven met Lady S. Nicky van Veghel met Gwendolyn Allemaal van Harte Proficiat met jullie behaalde resultaten. STEPHA.

ZIEKENCOMITÉ

ZIEKENCOMITE DE SCHAKEL Woensdag 17 mei a.s . organiseert Ziekencomité "De Schakel" i.s .m. de Katholieke Bond van Ouderen haar jaarlijkse meiviering. Deze middag begint om 14.00 uur met een Eucharistieviering in de kapel van Huize de Heegt. Daarna is er een gezellig samenzijn (met een verloting) tot± 17 . 00 uur in het Oude Klooster . Degenen:·_· die graag bij deze viering aanwezig willen zijn en geen vervoer hebben, kunnen zich telefonisch opgeven bij Anja Wingens, tel. 24160. Graag tot ziens op 17 mei. Ziekencomité de Schakel. 8

CURSUSSEN VOOR LICHT VERSTANDELIJKE JONGEREN EN VOLWASSENEN Stichting Educatie Maasland geeft cursussen die bedoeld zijn voor jongeren en volwassen7 en met een licht verstandelijke handicap. *Oriëntatiecursus* Voor Wie? Voor jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen die op zoek zijn naar een leerzame activiteiten of ontspanning in de vrije tijd. Waarover gaat de cursus? De cursus is een oriëntatie op alle leerzame en ontspannende activiteiten in Oss en omgeving. In de groep praten we met elkaar over waarnaar je op zoek bent en wat je leuk vindt. Je krijgt begeleiding bij het maken van een keuze voor een bepaalde activiteit of groep. Wat kost het? Deze cursus kost f 10.-.

* Zelfstandig worden* Voor wie? Jongeren vanaf 18 jaar en volwassenen die thuis wonen of in een gezinsvervangende tehuis en die denken aan meet zelfstandigheid , Zij die al enige tijd zelfstandig wonen met begeleiding, kunnen ook deelnemen aan de cursus. Waarover gaat de cursus? De cursus bereidt deel"nemers voor op meer zelfstandighe.id, zowel praktisch als theoretisch. Allerlei thema's die met werken en leven te maken hebben worden behandeld. Wat kost het? f 50,- per jaar. De cursussen worden gegeven in het gebouw van de STEM, in Oss, op een avond, van half 8 tot 10 uur. Wil je meer informatie over een cursus dan kun je een afspraak maken met Conny Leijten van de STEM. Als de cursus je iets lijkt , kun je je aanmelden. STEM. Het telefoonnummer is 04120 - 24824. 29 mei '95 om 20 . 00 uur, is er een avond voor belangstellenden, cursi sten en ouders, om een kijkje te nemen bij de STEM. Deze avond is in de Ruwaardschool, Troelstrastr. 13, Oss.

KOPY INLEVEREN VOOR: 28APRIL


PEUTERSPEELZAAL DE PADDESTOEL INSCHRIJVING PEUTERSPEELZAAL GESPOSS Op 13 mei a.s . zal GESPOSS voor de 24e keer een internationale zitvolleybaltoernooi organiseren in de Maaslandsporthal, Singel 1940-45 no . 85 te Oss. Er zal deze keer weer fel gestreden worden om de ROTARY-OSS beker, die vorig jaar gewonnen werd door GESPOSS 1. Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoring van de OSSCHE INDUSTRIELE KRING (0. I.K.). Het bestuur van Gesposs nodigt iedereen hierbij uit om een bezoek te brengen aan dit toernooi. De speelti j den zi Jn van 09.45 - 17.00 uur. De toegang is gratis . U bent van harte welkom.

Op maandag 8 mei a.s. is er weer de mogel ijkheid om uw peuter in te schrijven voor de peuterspeel zaal. De kinderen moeten minimaal l½ jaar zijn b~j de inschrijving en kunnen eventueel geplaatst worden vanaf 2 jr en 3 mnd . Het inschrijfgeld bedraagt f 10,-. U bent samen met uw peuter van harte wel kom tussen 09.30 en 11 . 00 uur . Uw kind kan dan onder l eiding van één onze leidsters even spelen . Graag tot dan! Namens bestuur en leidsters Peuterspeel zaal "De Paddestoel" . P.S . Denkt u voor een evt . machtiging voor de ouderbijdrage aan uw bankrekeningnummer . Voor inlichtingen omtrent de inschri jving · en plaatsing van uw peuter kunt u contac t opnemen met Mariska v . d. Berg tel : 23397 .

VBOK Beste inwoners van Geffen , In de week van 27 maart jl . heeft de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (V . B.O.K. ) een collecte gehouden in Geffen. Door de barre weersomstandigheden van de eerste dagen, konden wij helaas niet alle huizen aangaan . Op verschillende adressen waar we wel zijn geweest, werden we tot onze verrassing zeer goed ontvangen. Veel mensen waren blij met het bestaan van zulk een vereniging. Dit geeft ons moed en vertrouwen om met ons werk door te gaan. Mochten er uwerzijds vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunt u altijd bell en met onze plaatselijke werkgroep: 04120-41608. Ook hebben wij allerlei kleine cadeautjes te koop , ten bate van de V. B.O.K., zoals de · zilveren of goude"voetjes", te bestellen vü 04120-33548. Ook landelijk is de V.B.O . K. dag en nacht bereikbaar voor HULP: 06-0730. Wij zoeken nog iemand uit Geffen (of Nuland Vinkel) voor onze werkgroep . U bent van harte welkom. De opbrengst van de collecte was f 675,-. Hartelijk dank hiervoor! Werkgroep V.B.O.K., Oss en omgeving. 9


helaás ook wat leden vertrokken en dat betekent dat nieuwe leden nog steeds (heel) erg hartelijk welkom zijn om ons koor aan te komen vullen. Nu de Petruskerk verbouwd wordt repeteren we in de Emauskerk. Heb je zin, kom dan Óp vrijdagavond om 19.30 uur (tdt 21.30 uur) eens vrijblijvend kijken. Veel koorgroetjes Jongerenkoor Heesch-Geffen M!SSIE O.'vTY,TKKJ:J.N:i Vll.Di G!.n'i

Het was weer een groot succes, de· inzameling in Geffen voor de Stichting Vraag en Aanbod Internationaal. In het afgelopen jaar zijn er door 38 werkplaatsen in Nederland ruim 240 aanvragen uit de zuidelijke landen afgewerkt. Ongeveer 600 langdurige werklozen krijgen een steuntje in de rug bij het vinden van een reguliere baan. En in Afrika kunnen ongeveer 15.000 mensen werken met de goederen die Vraag en Aanbod Internationaal kan sturen. En allemaal door vrijwilligers. De mensen in de organisatie van Vraag en Aanbod Internationaal, de mensen in de verschil lende werkplaatsen, de mensen die de inzamelingen organiseren en al die mensen die belangeloos de goederen afstaan voor de projekten in Afrika~ Een druppel op een goede plaats? Welnee, het is echte direkte hulp aan mensen in kleinschalige projekten. Hulp die echt aankomt, en die goed doet aan heel konkrete initiatieven, aan heel echte mensen . Iedereen uit Geffen en de regio die.op 25 maart goederen heeft gebracht naar de pastorie in Geffen voor de Stichting Vraag en Aanbod Internationaal heel hartelijk bedankt hiervoor. Jopie v. Doorn, M.O.V.-groep Geffen.

JONGERENKOOR HEESCH-GEFFEN HOI,ALLEMAAL Hier weer een stukje van Jongerenkoor Heesch- Geffen . Na een paar rustige weken hebben wij nu weer een drukke tijd voor ons. Naast onze wekelijkse repetities en kerkdiensten hebben we nu ook nog een gourmette-party op het programma staan. En natuurlijk ons jaarlijks terugkerende koorweekend waarvan de locatie en het programma nog s~eeds geheim worden gehouden door onze evenementengroep, Maar het zal net als alle andere jaren wel weer een 9ergezellig weekend worden. Ons koor heeft er de laatste tijd weer een paar leden bijgekregen -en vooral de jongens zijn nu weer goed vertegenwoordigd. Er zijn 10

Lokale

D

Bewonersraad Maasdonk

Geachte Huurders, De lokale bewonersraad Maasdonk ziet als é~~ van haar taken de bewoners regelmatig biJ elkaar te roepen om informatie en voor·lichting op onderwerpen te geven en naar vragen van bewoners te luisteren. Uitnodiging Forumavond Hierbij nodigen wij alle huurders van de Woningbouwstichting Maasland uit voor een bijeenkomst met de Woningbouwstichting en de Gemeente. Op deze avond zullen de volgende onderwerpen worden besproken: ·algemeen beleid Woningbouwstichting door de heer Wouters, Woonomgeving (groenvoorziening) door wethouder A. van Zantvoort . De avond wordt gehouden op 9 mei aanstaande in het Martinushuis, Kloosterstraat 3 te Nuland. Aanvang 19.30 uur . Juist omdat iedereen van u met woon-en woonomgevingszaken te maken heeft, rekenen we erop dat minstens één vertegenwoordiger van elk gezin aanwezig is. U bent van harte welkom. Lokale bewonersraad Maasdonk.


'n· Plaatje!

Interpolis Bromfietsv~rzekering 'n Plaatje van 'n brommer verdient 'n plaatje van lnterpolis De beste bescherming voor je brommer is een betrouwbare bromfictsverzèkering van Inrerpolis. ·Alleen WA of WA-p.lus-cascn. Rui1ne Jekking. Scherpe premie. En supersnel geregeld. Bij je eigen Rabobank. Bel voor een persoonlijke premie-offerte. Of nog beter: kom even langs. Dan kun je het plaatje en her verzekeringsbewijs mereen meenemen. Doen dus.

Rabobank

Rabobanl< Maasdonl< Geffen Nuland Vinkel 11


<f.

GEMEENTE

MAASDONK

/ GE1\1EENTESECRETARIE MAASDONK: Bezoekadres Dorpstraat 7, 5391 AV NULAND. tel. 04102 - 22955 fax. 04102 - 21945 Correspondentieadres: Postbus 5, 5386 ZG GEFFEN. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur. OPENBARE WERKEN MAASDONK Adres: Zandstraat 43a te Nuland, tel. 22271. U kunt hier terecht voor het inleveren van klein chemisch afval, snoeihout en tuinafval, oud papier, oude kleding en oud ijzer, op vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en de eerste zaterdag van de maand van 09.00 tot 12.00 uur. SPREEKUREN Burgemeester: J.C.M. Netten Na telefonische afspraak (tel. 22955 toestel 221) Wethouder F .H.M. van Nistelrooij Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. Verder na telefonische afspraak. Wethouder A.A.M. van Zandvoort, dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland.

LOKETFUNCTIE POLITIE Gemeentehuis Nuland, geopend maandag t/m vrijdag van 09. 30 - 11. 30 uur en dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur, tel. 04102 - 24242 WVG-CONSULENT Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, tel. 04102 - 22955

BURGERLIJKE MAART 1995

STAND

MAASDONK

Geboorten: 02-3, Bjork Willibrordus Wilhelm.inus Henricus van der Donk; 04-3, Miranda Edith Hoogdorp; 06-3, Marlène Philomena Geerardina de Reuver; 08-3, Manon Eshter Johanna van den Hurk; 08-3, Jody Maria Roovers; 09-3, Jan-Karel Geerten Christian Vingerhoets; 11-3, Dennis Pertrus Josephus van Krieken; 11-3, Marije Anna Maria Lamberta van Haaren; 15-3, Arno Antonius Johannes Wilhelmus van Zoggel; 15-3, Rick Scholl; 17-3, Lisa Louisa Maria Steenbergen; 12-3, Bob van Iersel; 17-3, Roy Albertus Johannes Reuvers; 21-3, Bo Adriana Maria Henrita van Tuijl; 21-3, Jessie Christina Antonia Maria van Wanrooij; 22-3, Christy Wilhelmina Adriana Kradolfer; 26-3, Nancy Catharina Johanna van de Leur; 28-3, Anna Miny Terpstra; 28-3, Nils Rinnert Terpstra; 30-3, Romy Petronella Maria Opdam.

Overlijden: 11-3, Hermina Antonia van Wanrooij-van den Hurk, 82 jaar; 18-3, Anna van der Heijden-Draad, 94 jaar; 26-3, Johanna Schel-van Rooij, 83 jaar; 29-3, Adriana van de Wiel, 65 jaar.

GOED "GEPAST" OP VAKANTIE!! Indien er op dinsdag een raadsvergadering plaatsvindt pan gaat het spreekuur van de wethouders niet door.

BOUWBESPREKINGEN MAASDONK maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en tevens op dinsdagavond van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis in Nuland. U kunt hiervoor terecht bij de heer Van Bruggen of de heer Van Hout. 12

De vakanties zijn weer in aantocht. Dat betekent dat het nu tijd is om uw reiddocumenten in orde te maken. Met het invoeren van de nieuwe reisdocumenten vanaf 1 januari 1995 kan voortaan een document op maat worden aangevraagd. Voor wereldwijd reizen is een paspoort nodig, maar als iemand alleen binnen Europa reist is de Europese identiteitskaart veel voordeliger. (De roeristenkaart is geldig tot de normale vervaldatum maar wordt vanaf 1-1-1995 niet meer uitgegeven).


Reisdocumenten klaar tenrijl u wacht

Bijschrijven van kinderen in het paspoort

U kunt voor een reisdocument terecht op het gemeentehuis. Elke aanvraag voor een reisdocument wordt daar meteen afgewerkt, indien de aanvrager bescbjkt over de jwste papieren en meteen betaalt. Op bijgaande tabel kunt u per soort document zien welke papieren vereist zijn en wat het document u kost. Wanneer u alle zaken die in de tabel vermeld zijn meebrengt, dan wordt het document voor u ter plekke vervaardigd en kunt u erop wachten. De wachttijd zal afhankelijk zijn van de drukte aan het loket en het aantal hiermee gepaard gaande aanvragen.

Kinderen tot 16 jaar kunnen worden bijgeschreven in het paspoort van beide ouders. Wanneer u de kinderen wilt laten bijschrijven, dient de aanvraag door beide ouders te worden ondertekend. De bijschrijving vervalt automatisch op het moment dat het kind de zestienjarige leeftijd bereikt. Kinderen die zonder ouders of voogd reizen moeten een eigen reisdocument hebben. Wanneer u een kind op een geldig paspoort wilt laten bijschrijven of u wilt een wijziging van lengte of woonplaats laten opnemen, kost dit f 10,--. Vermissing of diefstal

Soorten reisdocumenten

Voor het reizen naar het bwtenland is altijd een geldig reisdocument vereist. U zult in lang niet alle gevallen aan de grens gecontroleerd worden, maar bij een eventuele controle in het buitenland bent u verplicht een geldig reisdocument te tonen. Hiervoor zijn twee mogelijkheden, namelijk het paspoort en de Europese Identiteitskaan. De voornaamste verschillen tussen het paspoort en de Europese Identiteitskaart zijn de plaats van geldigheid (de ID-kaart uitsluitend in Europa en het paspoort in de hele wereld) en de mogelijkheid om kinderen bij te schrijven die alleen voor het paspoort geldt. Voor een aantal landen heeft u een viswn nodig. Een visum kan niet worden verstrekt op het gemeentehuis maar dient via de ambassade of het consulaat van het land van uw keuze te worden aangevraagd. Uw reisorganisatie kan u hierover meer informatie verstrekken.

Bij vennissing of diefstal van een reisdocument moet dit zo spoedig mogelijk bij de politie of het gemeentehuis worden gemeld. In het buitenland wordt de politie, de ambassade of het consulaat op de hoogte gebracht. Een docwnent dat als vennist of gestolen is opgegeven, mag daarna nooit meer gebruikt worden.

Paspoort 1

1

Kosten

f

Foto's

twee gelijke, recente pasfoto's zwart/wit of kleur.

twee gelijke, retente pasfoto's zwart/wit of kleur.

Oude exemplaar

Wanneer u al eerder een reisdocument heeft gehad moet u, uw oude reisdocument meebren• gen.

U kunt naast een pas• poort ook een ID-kaart aanschaffen. U moet wel de oude ID-kaart meebrengen bij aanvraéljj, omdat geen twee dezelfde docu• menten aan eeii p!lr· soon kunnen worden afgegeven.

Bijzonderheden

Indien kinderen bijgeschreven moeten wor• den, dan moeten beide ouders de aamvraag tekenen.

Op de ID-kaart kunnen geen kinderen worden bijgeschreven

Aanvraag

Het paspoort moet persoonlijk worden aangevraagd en afgehaald. Wanneer de aanvrager jonger is dan 18 jaar, moeten beide ouders de aanvraag tekenen.

De ID-kaart moet persoonlijk worden aangavraagd en afglhuld. Voor kinderen janger dan 12 jaar ia een handtekening v• beide ouders vereist.

Legitimatie

Legitimatie door de aanvrager is verplicht.

Legitimatie door dl aanvrager is verplicht.

Geldigheid

5 jaar wereldwijd, verlenging van de geldigheidsduur is niet mogelijk.

5 jaar in Europa, ver• lenging van d1 geldigheidsduur is niet moge, lijk.

Als u zelf niet kunt komen

Er kunnen omstandigheden zijn, waardoor u niet in staat bent zelf naar het gemeentehuis te komen om het door u gewenste document aan te vragen. U wordt dan geadviseerd telefonisch contact op te nemen met het gemeentehuis, samen met u wordt dan naar een passende oplossing gezocht. Twee verschillende reisdocumenten tegelijkertijd

Met ingang van 1-1-1995 is het mogelijk om twee verschillende reisdocumenten tegelijkertijd te hebben. Het kan bijvoorbeeld handig zijn een ID-kaart standaard op zak te hebben, terwijl u daarnaast ook nog een paspoort nodig hebt voor af en toe een verre reis of omdat u de kinderen hierin hebt bijgeschreven. Dat kan. U mag geen twee van dezelfde reisdocumenten hebben, maar wel twee verschillende. Wanneer uw kinderen staan bijgeschreven in uw paspoort kunnen ze daarnaast een eigen ID-kaart hebben. Wanneer ze echter een paspoort aanvragen mogen ze ruet tegelijkertijd in het paspoort van de ouders bijgeschreven staan, dus dan moeten de bijschrijvingen ongeldig worden gemaakt.

80,50

Europese ldentiteits· kaart f 35.--

13


AKTIVITEITENKALENDER

06

APRIL

07

15

Jeugdvakantiewerk Geffen, Paasaktiviteit

15 + 18 t/m 21 16 16 17 20 20 24 27 28 29

TV de Vlijmd, jeugd RABO-paastoernooi Buurtver. De Vier Winden, paaseieren zoeken in de Klimop, 11.00 uur. Presentatieviering Eerste Communicanten 09.30 uur. KVO, Levensbeschouwing en Welzijn KVB , thema-avond zr. Clarita, 20.00 uur de Gouden Leeuw KPJ, oud papier ophaalroute 1 Speurtocht vormelingen KVO, Lezing en diaserie door vrienden v.d. Bosch KPJ, oud papier ophaalroute 2 Buurtver. de Vier Winden, Jaarfeest zaal Govers 20.30 uur.

MEI 01 t/m 05 Meivakantie 02 KVB, reisje Hollywood 03 Multi-Culturele avond voor vrouwen mmv MOV Maasdonk, 19 .30 uur in het Zij 1, Vinkel 03 Buurt ver . de Vier Winden, kindermiddag in de Bonkelaar 14.00 - 16.00 uur 04 Dodenherdenking 19.15 uur 11 KVO, Jeanne d'Arc viering 11 KVB, moederdag viering 13 TV de Vlijmd, jeugd 2e disco-husselavond. 14 Koffieochtend voor alleengaanden en alleenstaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur. 14 Moederdag 15 TV de Vlijmd, Ladies Day 16 KVO, Bedevaart Handel (Kring Oss) 17 Ziekencomite de Schakel, Meiviering het Oude Klooster 18 KPJ, oud papier ophaalroute 1 en 2 i.v.m. 70 jarig bestaan 18 KVO, Excursie en rondje Dieze in Den Bosch 19 Nooit Gedacht, 10 km loop 19 Vormselviering , 19.00 uur 21 Buitentoernooi G'68 25 Hemelvaart 28 Nooit Gedacht, penaltybokaal 30 KVO/KVB, Bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouwe van Den Bosch 30 t/m 02 juni Avond-4 daagse

JUNI 04 Eerste Communie Mariaschool 10.00uur 04 TV de Vlijmd, Pinkster invitatie toernooi 05 KVO, gezinsfietstocht 05M Buurtver . de Vier Winden, fietstocht

10 11 11 12 25 13 14 15 17 17 20 25 25 27 30

voor ne~ nele gezin KVB, speurtocht 19.00 uur de Gouden Leeuw Buurtver. de Vier Winden, kindermiddag in de Bonkelaar 14.00 - 16.00 uur TV de Vlijmd, jeugd 3e disco-husselavond Koffieochtend voor alleengaanden en alleenstaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur Eerste Communie Aloysiusschool, 10.00u t/m TV de Vlijmd, clubkampioenschappen enkel+ mixed KVO, reisje TV de Vlijmd, jeugd Autotron KPJ, oud papier ophaalroute 1 TV de Vlijmd, jeugd vroege vogel toernooi Vaderdag KVB, fietstocht Ravenstein JOP-afsluiting Maria Magdalenafeest KVO, dagfietstocht KPJ oud papier ophaalroute 2

JULI 03 t/m 11 augustus Zomervakantie 09 Koffieochtend voor alleenstaanden en alleengaanden parochiecentrum (boven) 10.30 uur

Voor het vervangen van ritssluitingen, in- of uitleggen, korter of langer maken van kledingstukken e.d. kunt u terecht bij "BENILDA" Kleding ver- en reparatiewerk, tevens verkoop van garen en ritssluitingen Molenberg 6 tel . 04102-24850 ma t / m za 09.00 tot 12.30 uur andere tijden op afspraak.

'

ERNIS INTERICLEUR ~ schilaers 1

ADVISEURS I N ~ BEHANG

GLAS-VERF-BEHANG ossreLeFooN <04120>.431osgeffen - - 04102 - 23400 of 21201 -


ROND DE DORPSPOMP Met veel genoegen wordt kennis genomen van de Viering "Geffen, VIJFTIG JAAR BEVRIJD" en de activiteiten van de werkgroep. Op 5 mei is er om 10 . 00 uur een mis uit dankbaarheid met medewerking van het gemengd parochieel koor. 11 . 00 uur ontvangst in het "OUDE KLOOSTER" met koffie en koek, Pater Ivo van Dinther komt vertellen van de bevrijding en verhaler. uit Geffen uit die tijd, het bejaardenkoor treedt op met "liedjes van vroeger" en Henk Habraken, een Brabantse liedjeszanger zal het programma afsluiten met liedjes uit die tijd, tussendoor zal er gelegenheid zijn om met elkaar te praten over oorlog en vooral bevrijding en zullen oude herinneringen worden opgehaald en we genieten tussendoor van een glaasje. Heemkundewerkgroep zorgt voor een fototentoonstelling rond oorlog en bevrijding en de zaal wordt feestelijk aangekleed door de werkgroep. De werkgroep bestaat uit leden van het vroegere feestcomité, de or anjevereniging, "Vladerack" en de stamtafel . Er wordt al druk over gepraat . Dorus van Wanrooy was bereid patiënt te zijn op een Rode Kruis wagen, als er een half litert je drank in zijn bed lag, Thé de Veer reisde naar Den Bosch voor materialen , Toon van Lee deed het vakwerk, ook bij Toon van Lee werd gedanst, Mies van den Hanenberg versi erde de hele kloosterstraat. Daarom beste mensen laat van je horen, vertel je belevenissen, praat er nog eens over, zodat op 5 mei het feest even herleeft. Iedereen is welkom, maar we zijn erg benieuwd naar de mensen die de feesten organiseerden en meemaakten, er zijn trouwpartijen uit voortgekomen en nog veel meer geluk, dat willen we allemaal horen. Er komt nog een folder huis-aan-huis met het programma en bijzonderheden. Heb je familie, die toen in Geffen woonde, laat het hen weten, want zij zijn bijzo:nder w~lkom. Hoera , het wordt feest!!!! Het kerkbezoek. In Geffen werden± 500 kerkgangers geteld. Er zijn misschien zo'n tweeduizend gelovigen, dus we halen toch 2x 25% dat is boven het landelijk gemiddelde, daarbij moeten we nog tellen, de mensen die via de Kabel T.V . en de kerktelefoon de mis meevieren. Onze parochie scoort ook hoog in de Kerkbijdrage, meer dan f 60 . 000,- per jaar, er ZlJ n ± 900 gezinnen, de helft daarvan voelt zich zodanig betrokken bij de parochie, dat ze een bijdrage storten. 50% dat is ook erg mooi, ofschoon het er meer mogen zijn!! Waar velen dragen worden de lasten lichter!!!!

Pasen was weer een groot feest in onze parochie. Feest van Licht en vuur. In de viering van 19.00 uur bracht de flakkerende kaars even een klein paniekje: het mooie lange haar van een mevrouw vloog in brand. Gelukkig zat de wakkere brandweerman Gerard van Dinther vlak achter haar en wist zo snel het haar met zijn kostbare handen te blussen dat slechts wat haarpuntjes verschroeid bleken. De penetrante geur trok even door de kerk . Toch leuk om te onthouden en iedereen te manen voorzichtig te zijn met vuur . In Geffen wensen de mensen elkaar nog "unne zaligge Paosen", en dat moet zo blijven . Noud Tiemissen treedt terug als Raadslid, hij heeft het veel te druk met al het verenigingswerk, het koor, maar ook met zijn bestuurlijke functie bij de Prov. Waterstaat en Waterschap de Maaskant. Noud heeft ambities denken wij naar het provinciaal bestuur Hij schijnt al benaderd te zijn door grote politieke partijen. Het is wel jammer dat Gerard van de Wouw hem niet opvolgt, want daarmee verdwijnt de toenmalige politieke partij Tiemissen uit de Raad, maar gelukkig komt een tweede dame de 15 koppen tellende gemeenteraad mede invullen . Henriëtte van Bergen .is een waardige opvolgster te noemen zij is actief bij de jeugd, het toneel, de stantafel en wij mogen van haar een duidelijke inbreng verwachten op terreinen als cultuur, onderwijs en jeugd . Het is wel opvallend rustig in de politiek, is dat misschien een teken aan de wand dat het onderhuids "rommelt" tussen de partijen en bij de parti jen onderling. Wij hopen op wat meer openheid want de burger moet betrokken blijven bij de processen en besluiten en argumenten, stemmingen, meningen enz. Wij stemmen graag in met de poging om de A 59 te voorzien van aansluiting richting Nijmegen vanuit Geffen. Prima dat daarvoor wordt geknokt. Wij wachten in spanning af, wat het "slagveld" gaat opleveren tussen de Raad en de Minister Jorritsma . Onze Toon is zijn zwaarste geschut al in stelling aan het brengen. Veel succes, maar het mag niet tot vertraging leiden. Het lijkt onaantoonbaar dat aansluiting via Waterlaat, Heesterse weg enz. veel duurder is en minder effectief, als een aansluiti ng achterlangs de Lucht, want die is grotendeels klaar. Dat moet goed worden onderbouwd!!!!! Geffen had hoog bezoek; Dries van Agt en echtgenote meldde zich bij Rijwielgigant Ad v.d . Meulenreek . Hij zag er gezond en heerlijk gebruind uit. Welke fiets hij zich aanschafte bleek aan het oog van onze zegsman onttrokken. Hij vond wel leuk dat sommige Geffenaren, het Dorpsplein naar hem willen noemen "Den Dries" . Het party-centrum Govers en het Café kregen een fraaie aankleding in de vorm van verlichte uithangborden . Heel decoratief en 15


HARMONIE "ODIO" VINKEL opgericht 1970

25 JAAR HARMONIE O.D.I . O. VINKEL In maart 1970 staken enkele mensen de hoofden bij elkaar om zo een muziekvereniging in het leven te roepen in het kerkdorp Vinkel. Deze mensen hebben de grondslag gelegd voor wat nu Harmoni e O.D.I.O. ( ons Doel is ontspannen) is. Een volwaardige vereniging die niet meer weg t e denken i s in deze Vinkelse gemeenschap. Het begon i n 1970 met een drumband en men repetee rden in het begin in het Boerenbondgebouw op houten banken en de eerste optredens waren met gel eende trommen uit Berlicum. De aanwas was vrij goed en het ledenaantal groeide gestaag. Zo werd besloten om een bazuingroep erbij te voegen en een tiental leden begonnen hiermee . Korte tijd daarna werd ook nog een Majorettengroep opgericht. De dr umband wist in korte tijd van de derde divi sie te promoveren naar de eerste divis i e, wat een gewel dige prestatie was, zeker gezien het aantal zeer jeugdige leden en bovendien het notenbeeld niet werd beheerst. Ook zijn de drummers nog reserve-kampioen van N. Brabant geworden . Ook de bazuingroep onderging veranderingen en groeide langzaam maar zeker uit tot een fanfare . Bij het tienjarig bestaan werd het gehele korps in het nieuw gestoken en kwam Fanfar e O. D;I .O. in prachtige blauwe pakken, wat heden ten dage nog gedragen word. Uiteraard levert de muziekvereniging de nodige muzikale oml ijstingen voor de Vinkelse gemeenschap met o.a. Sinterklaas, carnaval en diverse serenades ed. Maar ook wordt door de diverse onderdelen deelgenomen aan concoursen . Ook zijn er door de jar en heen buitenlandse trips geweest naar o .a . de Bierfeesten in BelgiĂŤ en ook de Blaaskapel heeft een optreden in Oostenrijk gehad. Ook de Majoretten hebben regelmatig gescoord met hun optredens . In 1985 is een groep Majoretten Nederlands kampioen geworden in de derde divisie . In 1994 werd dit nog eens overgedaan, weer Nederlands kampioen maar dan in de tweede divisie . Ook de junioren behaalden een eerste prijs in de jeugddivisie. 16

Een grote verandering in deze muziekvereniging is de omzetting van een fanfare naar een Harmonie . Dit was een beslissing die moeilijk te nemen was maar terugkijkend alleen maar positief ui~gewerkt heeft op de vereniging. Door de jaren heen zijn er uiteraard wel ups en downs geweest, zoals dat in elke vereniging gebeurt, maar de kracht van Harmoniâ‚Ź O.D.I.O . zit hem vooral in de saamhorigheid het iets voor elkaar over hebben en samen ' de schouders er onder zetten als er iets georganiseer-tl is of moet worden . Ieder draagt daar zijn steentje aan bij, maar er zijn altijd mensen die iets extra's inbrengen en zich daar extra verdienstelijk mee maken, de zogenaamde ere-leden t . w. Jan van Veghel, Jos Smits en Pastoor Remmen. Zo werd ook de "vriendenkring" in het leven geroepen. Een vereniging di~ O. D.I . O. niet alleen bijstaat met financiele hulp, maar ook een warn hart toedraagt bij de diverse aktiviteiten. En zo is Harmoni e O. D. I.O. in grote lijnen gekomen tot hen Zilveren jubileum wat grootscheeps gevierd word in 1995 . De opening van dat feestjaar was het nieuwjaarsconcert . Een schitterende muzikale happening. Ook werd tijdens dit concert het jubileumboekje overhandigd wat gemaakt is door enkele leden en nog steeds verkrijgbaar is . Zondag 25 maart volgde de Heilige Mis die uiteraard muzikaal verzorgd werd door Harmonie O.D.I .O. in samenwerking met alle VInkelse koren. Een adembenemend schouwspel met zoveel mensen die muzikaal bezig zijn . En dan volgt nog ons groots opgezette feestweekend met Hemelvaart, van donderdag 25 mei tot en met zondag 28 mei . Het programma is als volgt : donderdag 25 mei: 's middags : Optreden diverse muziekverenigingen uit de regio. 's avonds: Optreden "Black Sell" . Muziek uit de jaren '60 en 1 70. vrijdag 26 mei: ' s middags: kindermiddag m.m.v. clown MAZZEL met als thema "het circus" . 's avonds: Korenavond: Vier zanggroepen uit de regio treden op en tevens een concert van Harmonie O.D. I . O. zaterdag 27 mei: 's mi ddags: receptie van 15.00 tot 17 . 00 uur. 's avonds: Vinkelse avond : een avond vol act's, muziek en veel humor .


vervolg Odio

zondag 28 mei: de gehele dag: Veiling van diensten en dingen, waar dingen geveild worden van klein naar groot, van bijenkorven tot aquarellen, van straatstenen tot juridisch advies. Dit alles in een grote feesttent nabij "de Den" te Vinkel. Hou dit weekend dus vrij en breng een bezoek aan onze aktiviteiten. ComitĂŠ O.D.I.O. - 25

MCZIEKVERENIGING .. \Villen Is Kunnen" ~effen

MAJORETTEN Introductie-A: Kim en Kelly van Doren Introductie-B: Nieltje van Schaijk en Maartje v.d. Wetering Introductie-C: Fleur van Gerven Derde afdeling: Eri van Venrooy Tweede afdeling en Eerste afdeling: Annemarie Spierings BLAZERS Itroductie-afdeling: Eveline Smits Derde afdeling: Geert van Gorp Tweede afdeling : Anneke van Zutven Eerste afdeling: Lonneke van Wanrooij Afdeling uitmuntend: Rens van Wanrooij De wisselbeker werd onder enorm gejuich voor het eerst uitgereikt aan Majorette Fleur van Gerven uit Vinkel die het hoogste aantal punten kreeg van de jruy: 54,5. Het bestuur van de organiserende vereniging WIK dankt alle deelnemers, helpers, sponsors, juryleden en medebesturen voor hun geweldige inzet en medewerking bij de organisatie van dit enorm geslaagd cultureel gebeuren .

ONDERLINGE SOLISTENCONCOURS Op zaterdag 8 april 1995 is in Jeugdhuis de Bonkelaar voor de lle keer het jaarlijkse onderling Solistenconcours van fanfare W.I.K., harmonie O.D. I.O. en harmonie UNION gehouden. Er waren maar liefst 83 optre <lens van solisten en ensembles die hun individuele kwaliteiten lieten beoordelen door een deskundige en onafhankelijke jury. "Een uniek moment", schreef voorzitter Theo Oerlemans in zijn welkomswoord, "want in het gezamelijk optreden van een korps speelt het individu vaak een ondergeschikte rol". Inderdaad, want het beluisteren en aanschouwen van de deelnemers was een lust voor het oog en een streling van het oor. Alle deelnemers hadden reeds maanden van tevoren geoefend om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Er vielen maar liefst 33 bekers te verdelen onder de deelnemende tamboers, blazers en majoretten, alsmede de felbegeerde wisselbeker voor de deelnemer/ster met het hoogste aantal punten. Burgemeester Netten reikte aan het eind van de geslaagde dag de juryrapporten en de bekers uit en was zichtbaar trots op deze Maasdonkse happening. Hieronder volgen de kampioenen in de betreffende afdelingen. TAMBOERS: Introducti e-afdeling: Nicky Hanegraaf Derde afdeling: Roy Bijveld Tweede afdeling: Dave Bijveld Eerste afdeling: Marcel Maas

K. V.B.

Maandag 3 april jl. gingen we op excursie bij van Schijndel's keukens te Geffen. We waren met 30 dame? en werden bij aankomst ontvangen met koffie en thee en heerlijke cake. Daarna werden we in drie groepen gesplitst en gingen onder leiding van Dhr. en Mevr. Konz en hun assistenten een rondleiding maken. We kregen uitleg over alle nieuwtjes op kook en bakgebied en mochten ook van alles proeven wat daarmee en op was klaargemaakt. Onze dank aan van Schijndel's keukens, het was een hele gezellige goed verzorgde middag. Maandag 10 april avond zandschilderen . Deze avond werd bezocht door 11 dames. Mevr. v. Abbeele leide deze avond en leer-. de ons allerlei technieken op gebied van zandschilderen. Met gebruik van gedroogde bloemen en blaadjes en div. kniptechnieken maakten we mooie kaarten. Een leuke leerzame avond. Bestuur K.V.B .

17


RADIO VLADERACKEN VRIJDAG tot 17,30u

Omroep Brabant

17.30u - 20.00u VLADERACKEN WEEKEND WIJZER (vooruitblik op het weekend) 17.30u - 18. 00u Vladeracken weekend Vooruitbl ik op een weekend met Radio Vladeracken 18.00u - 19.00u Vladeracken Cultureel• Filmtips en culturele uitgaantips. 19.00u - 20.00u Vladeracken Sporte Het laatste sportnieuws uit Maasdonk met voorbeschouwingen en de sportagenda. 20 . 00u - 21.00u Happy Days Muziekprogramma 21.00u - 24.00u Muziek met Audy Tot middernacht de mooiste muziek. ZATERDAG 00.00u - 08.00u Schijf na Schijf, na Schijf 'uur non-stop de beste muziek 08.00u-- ~lO.OOu De wakkere wekker De beste gouwe ouwe om lekker mee wakker te worden. 10 .00u - 12.00u Op de Misse Familieprogramma met tuintips, de piratenplaat , ken u streek etc . 12.00u - 13 . 00u Vladeracken informatief• 1 Uur lang informatie over en voor Maasdonk . 13 .00u - 14 .00u Hoi Piepeloi e Het kinderprogramma van radio Vladeracken met aansluitend non-stop muziek. 14.00u - 15 .0üu Vladeracken op verzoek . . Verzoekjes voor dit programma kunnen telefonisch aangevraagd worden of schriftelijk in de brievenbussen die bij de Rabobanken in Maasdonk zijn geplaatst . 15 .0üu - 17.00u Jukebox Een programma met onder meer kranteknipsels, activiteitenagenda en de sportagenda. 17.00u - 18 . 00u Griebelgrauw (herhaling)e Het Brabants programma van radio Vladeracken met veel Brabantse muziek en gasten. 18.00u - 19.0üu Vladeracken informatief t 1 Uur lang onderwerpen over en voor Maasdonk die door de redactie verder uitgediept worden. In dit programma wordt ook aandacht besteedt aan de politiek in 18 Maasdonk .

19.00u - 20.00u Remember the good times Een zakcomputer bepaalt uit welk jaar de platen worden gedraaid. Iedere week een ander jaar met daarin informatie op lokaal, nationaal 1 en internationaal niveau uit dat jaar. 20.00u - 23.00u Goud en Oud op verzoek De beste ouwe en nieuwe Nederlandstalige platen worden op verzoek gedraaid, met iedere week diverse quizjes . 23.00u - 24.00u Schijf na Schijf, na Schijf Tot middernacht non-stop de ZONDAG beste muziek. 00 .00u - 09 . 00u Schijf na Schijf, na Schijf Van middernacht tot zondagmorgen 09,00u de beste nonstop muziek. 09.00u - IO.OOu Het rechte spoor Programma met christelijke muziek . 10.00u - 12 . 00u Vladeracken informatief (herhaling) Herhaling van de beide programma's Vladeracken Informatief. 12.00u - 13.00u Griebelgrauw t Het Brabants programma van radio Vladeracken met veel Brabantse muziek en gasten. 13.00u - 14 .00u B.P.M . Een programma met 3½ minuut zendtijd cadeau! 14,00u - 15.00u Lókaal kabaal Programma voor jongeren tus sen 12 en 20 jaar met disco en uitgaantips . 15.00u - 17.00u Airbag Een flitsend programma voor jongeren van 14 t/m 16 jaar met promo's van bandjes. 17.00u - 18.00u Vladeracken sport t Het sportprogramma van radio Vladeracken met de sportuitslagen. 18.00u - 19.00u Caraflax • Het programma voor en door verstandelijk gehandicapten. 19.00u - 20,00u Bunker 9 Een programma voor de hardrock l iefhebbers. •

onderwerpen wekelijks vermeld in de streekwijzer.

Informatie De Den, Dennenlaan 2, 5382 JV VInkel Rien Bosch, Kerkstraat 6 , 5391 AA Nuland Chester Conner, Eikenwal 15, 5386 GM Geffen


Apotheek Geffen-Nuland B.V. Mw. Drs. M.J.H. Knippers, apotheker Dorpsstraat 48, 5386 AN Geffen Tel. 04102-24699- Fax 04102-24499 Bank: Rabobank nr. 17.04.74.577 Postbanknr. v.d. bank 1074951

ZELF TESTEN EN ZELFDIAGNOSE In Amerika is het een rage. Allerlei testen om zelf te meten hoe gezond je bent, spelen dankbaar in op de gezondheidstrend. En ook bij ons staat bijna op el ke straathoek wel een apparaat om je bloeddruk te meten. Maar wat is nu de waarde van al dit soort testen. Is het wel nodig om zelf allerlei metingen aan je lichaam te verrichten of moeten we wat dat betreft gewoon blijven vertrouwen op de methodes van de huisarts?

EEN KOORTSTHERK>METER WORDT VAAK ONJUIST GEBRUIKT Bijna iedereen heeft wel een koortsthermometer in huis. Het opmeten van de lichaamstemperatuur is daarmee een van de meest voorkomende vormen vanzelfdiagnose. Iemand meet zijn temperatuur en stelt aan de hand daarvan zelf een diagnose: ik heb koorts, dus ik ben ziek .•• Toch is dat eigenlijk een onjuist gebruik van de thermometer. Een thermometer is alleen een hulpmiddel om vast te stellen hoeveel de lichaamstemperatuur verhoogd is en dient niet om aan te geven of iemand al dan niet ziek is. Het resultaat van het meten van de lichaamstemperatuur is het meest betrouwbaar, als u de thermometer ongeveer 1 cm. i n de anus steekt en 1 minuut wacht. Bij metingen onder de tong en onder de oksel is de temperatuur ongeveer 0,2 graden te laag. Bij de 2 laatst genoemde methodes moet u ook langer meten, ongeveer 3 minuten. Door de stofwisseling stijgt de lichaamstemperatuur. Daarom is het beter niet binnen 2 uur na de maaltijd te meten.

STOPPEN MET ROKEN Inmiddels is iedereen het er wel over eens dat roken schadelijk is voor de gezondheid, maar toch is er nog steeds een groot aantal mensen, dat het roken niet kan laten. Dit heeft 2 oorzaken • . Rokers zijn aan de ene kant afhankelijk van de nicotine en aan de andere kant is het roken voor hen ook een gewoonte geworden, die zij heel moeilijk kunnen doorbreken. Bij stoppen met roken is motivatie de belangrij kste voorwaarde voor succes. Ook steun van de omgeving en eventueel de huisarts is erg belangrijk. Deze laatste kan nicotine- vervangers voorschrijven (in pleistervorm of kauwgom). Verwacht echter van deze middelen geen wonderen. Ze helpen alleen om de lichamelijke ontwenningsverschijnselen te onderdrukken, maar spelen geen rol, als het

gaat om doorbreken van de rookgewoonte. Een aantal van deze nicotine-vervangers zijn overigens ook zonder recept bij de apotheek verkrijgbaar.

HOGE BROEDDRUK De bloeddruk is bij ieder mens wisselend. 's Ochtends is de bloeddruk bijvoorbeeld lager dan 's avonds. Verder kunnen inspanning en emoties (opwinding, stress, blijdschap) de bloeddruk tijdelijk verhogen. Dit is een ongevaarlijk verschijnsel. Het heeft pas consequenties, wanneer de bloeddruk blijvend verhoogd is. Daarom zal een arts altijd meerdere metingen verr ichten, over een periode van enkele weken, voor hij/zij vaststelt of uw bloeddruk ook daadwerkelijk te hoog is. Een eenmalige meting van de bloeddruk, b.v. door middel van een apparaat in een winkelcentrum, heeft nauwelijks waarde.

CHOLESTEROL De laatste jaren is er een heleboel bekend geworden over cholesterol. Iemand met een te hoog cholesterolgehalte in het bloed loopt b.v. een verhoogd risico op harten vaatziekten, zoals angina pectoris of een hartinfarct. Andere risicofactoren die hierbij een rol spelen zijn roken, meer dan 30% overgewicht, verhoogde bloeddruk, te weinig beweging, stress en suikerziekte. We spreken van een verhoogd cholesterol, als het gehalte in het bloed ligt tussen de 5,0 en 6,5 millimol per liter. Het cholesterol is te hoog bi j waarden boven de 6,5 Het cholesterolgehalte kan enigszins schommelen. Zomaar een keer het cholesterol meten, zegt dus weinig. Om een zinvolle uitspraak te kunnen doen over het cholesterolgehalte in het bloed, is het nodig altijd een tweede en soms een derde meting te doen. Overigens moet het cholesterolgehalte van een persoon altijd gezien worden in het licht van alle andere risicofactoren. Sinds kort is in de apotheek een zogenaamde 'cholesterol zelftest' verkrijgbaar. Deze is bedoeld voor eenmalig gebruik en de prijs is ca. f 30,-

ZWANGERSCHAPSTESTEN Tijdens de zwangerschap produceert een vrouw de stof HCG, die er voor moet zorgen dat de zwangerschap in stand blijft. Zwangerschapstesten meten deze stof in de urine. Na de bevruchting duurt het.,ruim 2 weken, voordat het HCG-gehalte in de urine hoog genoeg is om gemeten te kunnen worden. Er zijn verschillende testen in de handel, die allemaal zeer betrouwbaar zijn, als de gebruiksaanwijzing goed wordt opgevolgd. Wilt u meer weten over dit onderwerp? In apotheek Geffen-Nuland ligt een speciale informatie- folder voor u klaar. 19


"je loopt er zo maar niet aan voorbij". De zaak floreert kennelijk. De vredige rustige Kerkstraat krijgt er een duidelijk aandachtspunt bij en dat zal ook de bedoeling zijn. We hopen dat de afbouw van de 11 Schuf" mooi wordt afgerond met de winkel en de bovenwoningen. Mogelijk toch nog wat af wisseling met de bestaande wat saaie, onopvallende bouw. Maar mogelijk is dat terecht omdat het geheel zo dicht aan de Dorpstraat is opgetrokken. Daar zal wel een reden voor zijn, maar die kunnen wij niet bedenken. De Glasbak Runrotstraat- Dorpsstraat staat op een ongelukkig punt, zeker als je weet dat nog wat mensen met de auto naar de glasbak komen; er liggen al gauw wat glasscherven rondom en de verkeersveiligheid is ook in het geding, het belemmert het uitzicht van de Runrotstraat. Er waren twee GOUDEN bruidsparen. Gerrit en Sien Heesakkers, betrokken de hele buurt bij het feest . Ja Gerrit is immers de waakse BUURTWACHTER, hij levert de technische kennis en het nodige gereedschap aan de buurt, en de Gouden Bruiloft van Pietje en Marie Rovers bracht nog even de "gemeent ewerken" van de oude gemeente Geffen in herinnering; onze felicitaties en nog veel goede jaren. Foei, die inbraak in de pastorie op GOEDE VRIJDAG, waarbij de sleutels van de pastorie uit de jas van de pastoor werden geritst uit zijn jas in de Sacristie. Het grootste deel van zijn kado op zijn 50ste verjaardag viel in handen van de dief(ven) . Het moeten bekenden zijn, zeggen ze, maar er zijn ook bendes of dieven die het gemunt hebben op kerken en pastori~n. Dus mensen l et goed op je zaak en mocht je iets gemerkt hebben op die Goede Vri jdag tussen 19.30 uur en 20.30 uur dan laat van je horen. We zullen ze krijgen, die deugniet(en). Ja toch!!!!!

VROUWEN ONTMOETEN VROUWEN Op woensdag 3 mei a.s. zal er in het gemeenschapshuis 't Zijl in de Brugstraat te Vinkel een bijeenkomst gehouden worden vóór vrouwen, dóór vrouwen. Deze avond, die georganiseerd wordt door de 3 M.O.V.'s uit Maasdonk, heeft als doel: de ontmoeting tussen vrouwen uit verschillende landen . Medewerking aan deze avond zal o.a. worden verleend door de vrouwenorganisaties K.V.O. en K.V.B . uit Geffen, Nuland en Vinkel, het koor der Plu uit Vinkel en een groep vrouwen uit het Asielzoekerscentrum te Rosmalen. Naar aanleiding van de Vastenaktie van dit jaar, die in Maasdonk in het teken stond van "onderdrukte vrouwen", wilden de 3 M.O.V.'s (Missie, Ontwikkeling en Vrede) eens extra aandacht besteden aan de vrouw in onze samenleving, waartoe ook de asielzoekersvrouwen behoren. Door mensen uit diverse landen bij elkaar te brengen in een gezellige en ontspannen sfeer krijgen we wellicht meer belangstelling voor elkaar en elkaars cultuur. Vandaar deze gezellige ontmoeting met o.a. zang en dans. De avond zal om 19.30 uur beginnen en om ± 22.00 uur eindigen. Alle vrouwen uit Maasdonk zijn van harte welkom. Inlichtingen kunt u krijgen bij: Marianne Kreutzer (tel. 21854), Jopie van Doorn (tel. 22845), Ineke Boon(tel. 25147) .

van de stamtafel 25 volgende stamtafel zondag 30 april Café Govers 11.00 uur tot 12 . 30 uur . Ook u bent van harte welkom om eens mee te praten!! Voor informatie Theo Prinssen 04120-40982.

Ze zijn er weer!

Heerlijke verse a.,,perges bij Fam. van Zantvoort Bredeweg23 04102 ~ 21516 20

F3 - Team sponsor Rob Ardon


Meer verstand van verzekeren heb je zo te pakken.

Official Service Dealer

,c

~ ~ -- , c:_.,,-' c:;:: /4 r-, ,..,

...,__

AUTOMOBIEL- EN GARAGEBEDRIJF

W/11. -~ ~: ~ :::-o/~_;

G.J. VAN HEESCH

't Is simpel om 11 te verzekeren van een goed advies.

Elst 18, Geffen, tel. 04102-21969, fax: 04102-25028

Gewoon even uw RVS adviseur bellen voor een advies over verzekeringen, financieringen, spaarrekeningen, hypotheken en pensioe11e11.

RVB

C.M. V.d. Doelen

M.J.M. V.d. Akker

Telefoon: (04192) 13018

Telefoon: (04102) 23144

meer verstand van verzekeren Bou\Nbedrijf "BRDDLJS" • • • •

NIEUWBOUW RENOVATIE ONDERHOUD VERBOUWINGEN

, :>

~

'1ft,

UITVAARTVERZORGING VAN LITH BEGRAFENISSEN CREMATIES IN GEFFEN, NULAND EN VINKEL Docfalaan 2 (Hoek Julianasingel), 5342 HZ Oss, tel: 04120 - 23173 DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Heestersevveg 29 5386 KT Geffen Tel. 04102 - 24785

1~11~1 SPAARBANK SNACKBAR EEN VERTROUWD ADRES

• Verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte personen- en bedrijfswagens • Uitdeuk en spuitwerk • APK keuringen • Autowasserette • Auto-lease * Ruitreparatie * Auto•Schade-Garant

'T BERGJE

WIHABO

DRUKKERIJ

voor bemiddeling van: 40 zitplaatsen voor gezellig eten

* aan-/verkoop * taxaties * hypotheken

Nu ook een zaal voor feestjes/ kinderfeest/es van 50 tot 60 personen

* verzekeringen

Koude schotels van f 15, - tot f 45, -

* sparen

* beleggersgiro

* persoonlijke leningen

* privé-rekeningen

JO VAN DE BERGH Veldstraat 14 - Geffen tel. 04102 - 2253 1

Heesterseweg 11

5386 KT Geffen

Tel.: 04 102-22684

fax: 04102-24795

Voor a l uw fam ilie- verenigingsen handelsdrukwerk. Familiedrukwerk keuze uit 5 collecties. Met opgoof van juiste datum b ii geboortekaartjes, drukkosten gratis. Gratis felicita tiepakket bij geboortekaartjes Ook voor copieerservice kunt u bq ons terech t.

Openingstijden: Maandag woensdag donderdag 10.00-15.00 uur Dinsdag· m vrijdag 10.00 · 13.00 uur 17.00 - 19.00 uur

ol l

en op afipraak.

D

vAN HEese MAKELAARDIJ Dorpsplein 13 • 5386 CL Geffen tel.: 04102-23264

Kapsalon Dro~isterU BYouterie H.Korthout ook voor staatsloten

KERS

BOUWBEDRIJF FRANS DOLLEVOET B.V.

Wij zijn gespecialiseerd in het opspuiten van * Slijtvaste lagen * Keramische lagen * Kunststof lagen en het oplassen van * Slijtvaste lagen

Heesterseweg 45 5386 KT Geffen

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. Postbus 18 Bedrijvenweg 10 5386 ZG Geffen 5386 KA Geffen Tel. 04102-22981 Fax. 04102-22189

PaPendUk 13 tel. 21559

tel.: 04102- 21046 fax: 04102 - 25133


MAASLANDGILDE OSS Het is alweer een½ jaar geleden, dat het MAASLANDGILDE zich voor het eerst presenteerde. Dat was op een open dag georganiseerd door en bij het RIGOM. De belangstelling voor het Gilde was daar al erg groot. Velen wilden de doelstelling van het Gilde weten. Het lijkt goed deze hier nog eens te herhalen. Doelstelling van het Gilde is de kennis en kunde, die senioren bezitten, door henzelf over te laten dragen aan eenieder, die hier om vraagt. Deze overdracht geschiedt geheel gratis. Elk individu, oud, jong, man of vrouw. Ieder kan een beroep doen op het Gilde met vragen over gratis kennisoverdracht. Binnen het Gilde kent men twee groepen. De Aanbieders en de Aanvragers. De afgelopen maanden heeft een groep vriJwilligers het aanbod in "kaart" gebracht. Tijdens de spreekuren zijn de Aanbieders en Aanvragers aan het woord geweest. De vrijwilligers hebben zo nauwkeurig mogelijk bijgehouden, wat de voorwaarden zijn, die aanbieders stellen aan de mogelijke aanvragers. Van de aanvragers werd en wordt een bijdrage van f 10,-- gevraagd ter bestrijding van de kosten. De Gildemedewerkers gaan nu proberen om Aanbod en Vraag te "koppelen". Regelmatig zullen aanbiedingen en aanvragen gepubliceerd worden . Wij hopen, dat door deze bekendmakingen er zich nog meer aanbieders en aanvragers zullen melden bij het MAASLANDGILDE. AA NBIEDINGEN C:ate~orie Bijen houden Onderhoud van schrijfmachine Kleine electra Stoomtechniek Bouwen van modeljachtjes Handwerken Kelim Handwerken Naaien Perspect. Tekenen Schilderen en tekenen Calligrafie Sport Bewegingsleer Gezonder leven Autorijden Computerkennis 22

Muziek Engels Nederlands Stamboomonderzoek Kruidengeneeskunde Klank - dia presentatie Fotografie

50 21 22 55 60 72 72

Voor de groep AANVRAGERS hebben wij nog enige AANBIEDERS nodig!!! Met name voor de Aanvragers van: Italiaans voor beginners Oude talen Spaanse conversatie Franse conversatie Duitse conversatie Orgels pelen Beeldhouwen Bridge Heemkunde Wandelen in de natuur met gids Video montages Poppen maken Origami voor gevorderden. OVERZICHT VAN ALLE LOPENDE AANVRAGEN: Frans Persp. Tekenen Engels Duits Nederlands Oude talen Spaans Italiaans Handwerken Orgels pelen Bridge Beeldhouwen Computer Heemkunde Video Natuurwandelingen Origami Poppen maken Tuinieren Stamboomonderzoek 'Mooi- weer' fietsgroepje Administratie Maasland Gilde Oss in Anton Jurgenshuis Schadewijkstraat 6 5348 BC OSS Tel. 04120- 33043 Spreekuur: iedere donderdagochtend van 10.00 - 12.00 uur.

Nr.

JEU DE BOULESCLUB GEFFEN

11

Sinds enige jaren spelen in Geffen een twintigtal mensen regelmatig een spelletje Jeu de Boulle of petauque. Dit seizoen willen ze komen tot de oprichting van de Maasdonkse Jeu de Boulleclub. Mensen uit de gemeente Maasdonk (GeffenNuland of Vinkel) die dit gezellige spel eens mee willen spelen, worden van harte uitgenodigd. We spelen op dinsdag - woensdag en zondagavond vanaf 19.00 uur op de banen voor de Mariaschool in Geffen, vanaf 15 april tot 1 oktober. Kom eens vrijblijvend meespelen. Of bel voor inlichtingen: Henk v.d. Haterd 21918 of Jo v.d. Doelen 21697.

13 13 13 13 14 14 16 16 17 30 31 31 35 44


~ Gebr. van Wanrooij Bouwbedrijven

auto- en motorrijschool

Peter de Klein

BOUWEN OP VERTROUWEN

Heegterstraat 34 Geffen

04102-24658

Al tienta!"e- ~en een vertrouwd adres voor elk bouwproject.

Of het nu G&i.: om: • socias .. ~~rigbouw, - vrije ~ r - 01 villabouw, utilfte'-.s._'-c;_, • - turn••'S; ::iro1ecten, - reno-ra::e o' onderhoud,

VOOR EEN PERFECTE RIJOPLEIDING

Bouw~" 1 Gebr. van Wanrooij is in elke markt thuis en bouwt efficiënt, veilig en me: oog .oor kwaliteit (onder GIW-garantie). De eigen machinale timmerfabrie,c . ~ ,'lieraan een extra dimensie toe (levert orider SKH-garantie).

PEDICURE T. Ketefaars-'1. NistelroolJ Cootltstraat 31

Bouwbedrijf Gebr. van Wanrooij B.V.

f/.

Geffen Tiel

Geffen "B' 04102 - 22041

Tel: 04102 - 22901

Tel: 03440 • 13594

BOUWMARKT VAN ERP & Zn. • BOUWMATERIALEN • HANG- EN SLUITWERK •TUIN-EN LANDBOUWZADEN

* IJZERWAREN

• TEGELS * VERF EN BEHANG • POOTGOED EN BESTRIJDINGSMIDDELEN

* GEREEDSCHAP

Heesterseweg 53 - 5386 KT Geffen - tel. 04102-21338

Stucadoors- en Afbouwbedrijf

ACCOUNTANTSKANTOOR

IADMINCOI

A.H. Romme b.v. Sassendreef 6 - 5386 LB Geffen Kantoor 04102 - 21762 magazijn 04102 - 23469

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS * *

* wij kunnen voor U verzorgen

* *

Spuiten van betonnen plafonds en wanden.

*

traditioneel stucadoorswerk, aanbrengen van sierpleisters

Complete verzorging van administraties Opstellen en controleren van jaarrekeningen Belastingzaken & -adviezen Loonadministraties Aangiftel.B. -V.B. -V.P.B. Verwerking per computer Dorpstraat 43, 5386 AL Geffen. Telefoon: 04102-25522, Telefax: 04102-25544

stadhouders . .

groenvoorz1en1ngen ontwerp, aanleg, onderhoud van tuinen

Broekstraat 5 - 5386 KC Geffen tel.: 04102 - 24067 fax: 04102 - 23291

Rijwielen Taxi Benzines J:J.:J

~

W. Jansen en Zn. Kerkstraat 11 Geffen - Tel. 21313


WIJ LOPEN C C OP DE ZAKEN VOORUIT 04120-34031 De accountants, belastingadviseurs en

en zijn toegerust met specifieke kennis

juristen van ABAB vormen gedegen

en ervaring om u en uw onderneming

adviesteams. Geboden oplossingen zijn

maximaal terzijde te staan. Wilt u meer

sterk toekomstgericht.

informatie over de diensten van ABAB?

Onze slagvaardige adviseurs lopen graag

Bel dan ons kantoor in Oss, Raadhuis-

vooruit op de ontwikkelingen in de markt

laan 105, Tel. 04120- 34031 .

contactpersonen Geffen: Mr. A. Schouten Berkenboog 11 tel.: 04102 - 25426 A.M. van Zandvoort, Bergstraat 26a tel.: 04102 - 22586

ACCOUNTANTS · BELASTINOAOVISEURS -JURISTEN

Kantor'en in=

Alphen Beneden- Leeuwen Berg en Dal Bladel Boxmeer Breda Deurne Diessen Gemert Goes Helmond 's-Hertogenboseh Hulst MIii N ijmegen Olrschot O isterwijk Oostbul"g Oosterhout Oss Oudenbosch ROOS&ndaal Rosmalen Sint Oooenrode Someren Tilb\Jrg Uden Valk&nswaard Veghel WMlwijk Wanl'Oîj

'TUN BLAKKE GEBROCHT'

DANKBETUIGING

Herenhorloge gevonden in de Dorpsstraat . te bevragen tel . 21031 .

Graag willen wij iedereen heel hartelijk bedanken die, op welke wijze dan ook, hebben bijgedragen om onze 50-jarige huwelijksdag onvergetelijk te maken. Nogmaals hartelijk dank.

Huishoudelijke hulp gevraagd voor± 3 uur per week. tel. 23669 . 24

Gerrit en Sien Heesakkers, Berkeboog 3 Geffen .